You are on page 1of 84

Derek Finegan

TRI, DVA, JEDAN ... SMRT!

SERIJA Borilačke veštine NINĐA Naslov romana: TRI, DVA, JEDAN ,.. SMRT Autor: Derek Finegan Recenzent: Slobaodan Lukić Lektor: Mirjana Šterijevski Korektura: Fotoslog NIRO Dečje novine © DEN PRESS

PONY WEST - BORILAČKE VEŠTINE - NINĐA 12 - VANREDNO IZDA­ NJE - MAJ 1984. godine. Cena 40 dinara. Izdaje NIRO Dečje novine, 32300 Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4. Glavni i odgovorni ured­ nik Mirjana Šterijevski. Izdavački savet: Miiica Bogojević (predsednik), Mileta Obradović. Vera Smrekić, Dragan Simić, Milisav llić, Miodrag Vučićević, Miljana Tomić, Nada Mijatović, Nikola Maslo^ara, Ljiljana Miiovanović, Ljiljana Špajaković, Petar Jerković, Gojko Štulović, Telefoni: (032) 711-549 uredništvo i 714-250 prodaja. Teleks: 13731. Štampa »Glas«, Beograd.

tako da se jasno moglo videti Leslijevo ime i adresa otkucana urednim. a ne neko drugo? Teško da bi i sam Lesli FJdridž umeo da odgovori na to. ni po čemu nije razlikovalo u gomili drugih koverata nemarno bačenih na stočić u predvorju Leslijevog stana. čudotvor­ ni usisivači za prašinu. načini da se brzo i lako dođe do gomile dolara. projekti za protivatomska skloništa. koji svi ljudi poseduju kao rasno sećanje na mračna vremena starija i od ka­ menog doba. krupnim slovima. JEDAN. ako bi neko i skupio hrabrosti da mu po­ stavi slično pitanje. Mla­ dić ga je odmah izdvojio na stranu da bi najpre strpljivo pregledao ra­ čune. Zašto upravo to pismo. . 1 to je bilo potrebno. SMRT! Pismo se.Derek Finegan TRI.. ono što se u običnom životu naziva šesto čulo. kod nje­ ga je bio razvijen do savršenstva. Pismo u neupadljivom du­ gom kovertu ležalo je dotle na sa­ moj ivici stola. U najboljem slučaju slegao bi ramenima i od­ govorio jednom rečju: haragei.. reklamne brošurice i pisma kojima su se nudili novi. mukotrpnim uče­ njem pretvoren je u čulo ponekad pouzdanije od onih pet na koje se oslanjamo u svakodnevnom živo­ tu. prirodni talenat za to. licem naviše. bar spolja. Zato šio je Lesli Eldridž živeo životom daleko opasnijim od svakog prosečnog Amerikanca svog vremena . Haragei.. DVA. .

. Providna spavaćica pokazivala je naizgled krhko. . .Borilačke veštine 12 pažnju. -L e sli. .. Naravno da možeš. Lesli se u sebi osmehnu. Crne oči. ali je poslednjih nekoliko dana već počeo da oseća dosadu.osmehnu se on . Veštim. Devojčin glas bio je tih i prijatan. Izraz lica joj se izmeni. mogli su se naći u svakom telefonskom imeniku. ..Nisi razumela? -Jesam . čemu je i mogao da zahvali za onu gomilu prospekata i reklamnih brošura koja je stizala do njega.Mogu li da pogledam? v .. već si ustala? . Nežno je pogladio po tam­ noj kosi. međutim. bar ovog stana. .4 Njegovo glatko lice mladalačkih crta. -D a nije . istežući svoje moćno telo. . gipkim prstima konačno dohvatio laki komad hartije sa stola i zagledao se u njega prodornim pogledom. svakom kiosku.? . -J o š ne znam. Devojka klimnu glavom kao da se miri sa nečim neizbežnim. a li. . krupne i malo kose. Razočaranje je bilo samo kratka senka na njenim punim usnama.Kuda ćemo danas? Lesli se zagonetno osmehnu. Ne moraš se bojati.Ludice.Možda. te reči meni ne znače ništa . rekoh ti. Mada to nije govorilo ništa. Ona ga zbunjeno pogleda.Ali. A tih nekoliko reči ispisanih tra­ dicionalnom japanskom azbukom najavljivali su akciju za kojom je njegovo telo već počelo da čez­ ne . blis­ tale su od sreće pod valovima tamne zamršene kose. Ruka devojke lako zadrhta kada je dohvatila hartiju sa stola. šta ovo znači? . pečat San Franciska sa datumom i vre­ menom prethodne večeri. preciznim pokretima ot­ vorio je koverat i klimnuo glavom kada je pod prstima osetio glatki papir pisma. ali savršeno građeno telo. Ime i adresa. . devojčice.Dobro jutro .Dan je tako lep .. -N ije ništa strašno. Na usnama mu se pojavi lak osmeh i on se zavali u udobnoj fote­ lji. ostalo je nepokret­ no kada je dugim.. . I njegovo ime i precizna adre­ s a . Ovako nešto je podsvesno i očekivao: komad fine bele hartije sa nekoliko japanskih reči ispisanim rukom pravog maj­ stora u toj drevnoj japanskoj veštini.uzdahnu ona šireći ruke.Sumiko . . nije ništra straš­ no.To sam i mislio .. Na licu mu blesnu osmeh.Zašto? Njen pogled je već bio prikovan na komad hartije na stolu. Koverat ka­ kav se mogao kupiti u svakom dragstoru... Laki šum iza njega privuče mu Pony West. . Od­ mor mu je zaista bio potreban. . ali to Leslijevom oštrom pogledu nije iz­ maklo.

do đavola.sam otkrije. . .Ovo pismo je signal za sve nas da takvog čoveka moramo što pre uništiti.Neka šifra? -T a k o nešto . Lesli se osmehnu o obavi ruku oko njenih nežnih ramena. piće te čeka. Smeh devojke imao je srebrnast prizvuk. . ..1 ti ćeš. . ili nije? . Led je tiho zveckao u čaši koju je pu­ nio zlatastom tečnošću. . Poruka je formulisana tako da ne najavljuje neposrednu opasnost. .Ijutnu se devojka.osmehnu se Lesli. znači. . verovatno. . -Treba ga uništiti. . .1to se događa. . lagano je čitala devojka. U Americi je . Sumiko. .Jeste. misliš da mene možeš da slažeš? Suviše te dobro poznajem da bi ti to upalilo. 5 .Pit se okrenuo i gledao pravo u Leslijeve oči.Šta još želiš da čuješ? . . I ne zaboravi da i ja znam ponešto o ninđama.Hoćeš li mi jednom reći ili nećeš? -T o znači da je grana naše voć­ ke posle dužeg vremena dala i je­ dan truo plod . .Lesli Eldridže. Tanka maji­ ca gotovo je pucala na njegovim moćnim ramenima.mimo je objašnja­ vao Lesli.Šta ćeš ti učiniti? .Pony West. zar ne? Lesli podiže obrve i uzdahnu.. ali šta ovo znači? .U Americi je .Mislila sam da je to nemogu­ će! -M oguće je. Taj čovek je verovatno još uvek u Japanu. .A ti? . a tu ne može izdržati dugo skrivajući se.To znam. Obuka ninđe je duga i teška. .Nemam mnogo izbora. *** -Tako. Čovek o kojem govoriš je već u Americi. srećom.A šta ako bude oprezan i ni­ kom ne oda svoju tajnu? . . Ruke su mu bile zavučene duboko u dž­ epove uskih farmerki dok je stajao kraj ogromnog prozora i praznim pogledom zurio u okean daleko pod sobom.. A nema nas mnogo. . .. .cedio jeTabasko Pit kroz zube. od tebe se zaista ništa ne može s a k riti. kao što znaš.Upozorenje kakvo su. -T o znam . Ništa drugo. .Sve . tako da učitelji uspeju da eliminišu sve koji nisu doras­ l i . zar ne? -sle že Lesli ramenima.V e štice. . -N e brini.I? .Ne vidim zašto se ti uzbuđuješ zbog toga-osm ehnu se Lesli. stoje stvari . ovih dana dobile sve ninđe. . veoma retko. .Borilačke veštine 12 »Jedan plod je truo na zelenoj grani voćke«. Čekaću da se.Dođi. Kako mis­ liš da mu uđeš u trag?v -T o neće biti teško. zn a č i.čvrsto odgovori ona. jednom u pedesetak godina poneko se ipak provuče. .

. blizu Nogalesa u Meksiku. . . zar ne Svakako. Zašto? Imaš neki drugi posao u vidu? -A ha. Mada si. .Pre ili kasnije učiniće nešto što će ga odati.Borilačke veštine 12 Treba da bude otvorena za neko­ liko dana. vla­ da Meksika uručila je protestnu notu Vašingtonu i zapretila deba­ tom u Ujedinjenim nacijama. . -A li? . . u pravu.Re­ koh ti. A ako nije. ljudi Zapada se nikada nisu odlikovali strpljenjem.. . .gromko se nasmeja Pit podižući čašu kao da želi da na­ zdravi. šta misliš. ali pretpostavljam da nije..sleže Pit ramenima.Ne znam. .I onda je bilo prilično kasno.On jednostavno neće moći da miruje.hladno se nasmeja Lesli. . da su u toku građenja načinjeni mnogi propusti što je dovelo do nekoliko krupnihnesreća___ -Z a r ima još nešto? .' uzalud sam se brinuo. jer onih neko­ liko reči mu nisu govorile ništa: Nuklearna elektrana? -Tačno. elektrana tek što nije poče­ la da radi. Pony W est.1 šta tu nije u redu. Greg Fernandez.A onda će se pojaviti u tvom dosijeu .. je li tako .. Pite. »Ne Kaliente. koliko to može potrajati? . Bio je to samo krupan naslov i prvih neko­ liko redova iz Lesliju nepoznatog lista. Projektant je izvršio samoubistvo pre desetak dana.. u stvari.Ima.Pre svega. . a ti to znaš mnogo bolje od mene.Pit oprezno otpi gutljaj iz čaše.. inače ne bi dolazio ovamo. a Greg Fernandez je nestao bez traga. .6 .U pravu si.Mnogo šta . Napisan je pre nešto više od mesec dana. to bi bilo najmudrije u njegovom položaju. A li. onda neće trajati dugo .Prekasno . Tada neće biti ni opasan. -H m .Šta je to Kaliente? .Hmmm. Ne znam čak ni da li je Japanac.uzdahnu Pit. zar ne? .O čemu se radi? Novinski isečak jedva se video u glomaznoj šaci Tabasko Pita dok ga je oprezno izvlačio iz za­ dnjeg džepa farmerki.. tvrdi se da obezbeđenje elekrane nije izvedeno po propisima i da postoji velika opasnost od zagađenja ra­ dioaktivnim otpacima.nasmeja se Pit. Nego.zainteresovano upita Lesli. to je ono .Utoliko bolje. ovaj šašavi svet nije prestao da pravi gluposti dok si se ti odmarao u planinama.. . a o nd a.Upravo tako . čudno da se on tek sada pita da li je ta elektrana potrebna ili ne. Lesli. odr­ žane su demonstracije »zelenih« oko Kalientea. . da ili ne?« . Na samom jugu Arizone. -T a j isečak nije iz jučerašnjih novina . . Prilično čudno da se taj novinar. . Kao što vidiš.

nije obraćao pažnju na njih.Pony W e st-Borilačke veštine 12 . . a sada su se tamo slile reke para. Lesli. Po svfemu sudeći. ali zato znam momka koji je s njim bio odličan prijatelj. . . Velike pare su u pitanju.Imaš nekih podataka? .mu vodi neki Kobler. gle? . blistavo od sunca.Prirodno . Guverner je.Idemo li ili ne? . On mi tvrdi da je Greg uklonjen zato što se preglasno suprotstav­ ljao izgradnji Kalientea.Ta stvar mi smrdi.Upravo tako. »Hornet Enterp­ rajz« želi da napravi dobar posao . .sleže Pit ramenima. .podiže obrve Lesli.gorko se osmehnu Lesli. Imam iskust­ va sa takvima. To ime ti ništa ne govori? . . jasno dao do znanja svima kako zna koje je strana hleba na­ mazana buterom.Na žalost. . čak i protivurečnih podataka. Nekoliko organi­ zacija koje sebi postavljaju za cilj 7 zaštitu čć>vekove okoline su dosta bučno protestovale. .Ono »Hornet« je skraćeno od Horas Netkin. Tog Frenandeza nisam poznavao. bez ikakvog značenja. Dobar deo je morao ostati i u glavnom gradu.Kaliente je do pre dve godine bilo bedno naselje u planinama.. Milijarde dolara. ne . .Hmmm. sem da ne podnosi da se iako suprotstavi njemu ili nje­ govoj firmi. Te igračke nisu nimalo jef­ tine. .oprezno upita nešto kasnije.namršteno je odgovarao Tabasko stežući nesvesno svoje krupne šake.Poslovan čo ve k. . . . bez obzira koliko već bili opredeljeni za jednu od njih. Znaš da za takve poslo­ ve nemam talenta .Gle.Malo.Dakle? . Pit je znao da ga u takvom razmišljanju ne treba prekidati. ali niko. kao i obično. jer je postizao koncentraciju dostupnu samo ve­ likim naučnicima ili talentovanim hipnotizerima.1koja je to kompanija sada rešila sve svoje probleme? -»H ornet Enterprajz« iz Finiksa.Šta dakle? . stvarjući sebi jasnu sliku o nekom događaju na osno­ vu naizgled nedovoljnih. naravno .Dobri političari nikada ne odbija­ jući da saslušaju obe strane. . ali je Horas Netkin sam fi­ gura koju zanima jedino iznos nje­ govih računa u banci.Idemo. Pite.osmehnu se Lesli. dak­ le. Fi.Sve prepreke su samo tehnička pitanja koja odgo­ varajući stručnjak rešava na za­ dovoljavajući način. kada se Lesli ispravio i duboko udahnuo. znaš. Guverner Arizone je čak od­ bio i da primi njihovu delegaciju. sedištu okruga i svud unaokolo. a o njemu znam veo­ ma m alo. Lesli je nekoliko trenutaka za­ mišljeno buljio u nebo nad okeanom. i kompanija koja dođe do takvog posla resila je sve svoje probleme.odmahnu Lesli glavom. Ljudski životi im ne znače ništa u poređenju sa ured­ nim kolonama cifara iz godišnjeg izveštaja.

Videćemo valjda putokaz kad stignemo do tog mesta .Potraži putokaz za Nogales sažali se Sumiko na njega.Kreće­ mo odmah..Čim proučim sve isečke koji se odnose na Kaliente. inače bih ja čak i na odmoru nešto naučio o elektrani.8 ne pitajući za cenu.. kako bi prihvatio sve gušći saob­ raćaj prema novoj nuklearnoj Pony West. .Sumiko se ne boji opasnosti. . Kroz njen otvor virila su dva krupna i srećna crna oka . -Sum iko? . Štampa je očigledno štedela tog tvog Koblera.Šta ti je. zar ne? . Ide i ona .. jedan udobni i ne naročito brzi »kadilak«. i po kržljavom žbunju koje se s mukom održavalo pored puta kojim su krenuli iz Taksona odmah pošto su iznajmili kola.. može biti previsoka.čvrsto odvrati Lesli. -Z n a o sam! . Lesli namignu Sumiko.Š ta ti misliš? . koja se zimogrožljivo uvijala u svoju dugu krznenu jaknu.mr­ mljao je. iako je karta najavlji­ vala da je put nedavno proširen.Borilačke veštine 12 elektrani.nasmeja se Pit.Jeste. pustinja Hila počinjala je u neposrednoj blizini i to se osećalo 1po suvom vazduhu.klimnu njegov drugar glavom.. iako je sve oko njih bilo suvlje od baruta i posuto tankim slojem crvenkaste prašine koju je neprestani vetar donosio sa okolnih planina.zamif Ijeno reče Lesli . .Nema potrebe .. do đavola. Pitov pogled se sada podigao sa karte prema čitavoj gomili pu­ tokaza načičkanih duž visokog betonskog stuba. ali na ovoj karti ne vidim g d e . . Pite? Mislila sam da momak kao ti može da se snađe na svakom mestu! .Kako ti kažeš. u ovom slučaju.Gde je. . ali ne na samom putu mrzovoljno promumla Tabasko.. Kaliente .Ka­ liente je negde na putu prema gra­ nici. . Idem da je ob­ rađujem . .Ne znam. nije mu se dopadala vožnja duga šezdesetak milja kroz planine. Novembar u Taksonu jako se razlikovao od no­ vembra u San Francisku. ** * Tabasko Pit je namršteno pro­ učavao kartu raširenu pred vola­ nom i umorno klimao glavom.Odmah . A cena. . a? . mada imam utisak da to neće potrajati dugo.zadovoljno se pljesnu Pit po bokovima. Očigledno. Uos­ talom. Negde treba skrenuti sa glavnog puta.Čudno .nasmeši se devojka. Stvar može biti opasna-oklevao je Pit gledajući u stranu. Pitov začuđeni pogled odluta prema zavesi koja je veliku dnev­ nu sobu delila na dva dela. -K a lie n te . . taj Kaliente? ..

Predosećanja Leslija Eldridža bila su ponekad mnogo preciznija i od meteorološ­ kih prognoza. Sa­ čekavši da se izgubi iz vida. .trže se iznenađeno Pit. po Leslijevoj želji.odmahnu Lesli glavom. -H e j! . Veliki biz­ nis i dalje tera po svome . -N e približavaj mu se posavetova ga Lesli.. ali )e njegove reči Pit shva­ tio veoma ozbiljno. ipak. .odvešće nas pravo do Kalientea! . iako je obično potpu­ no suprotno. ako se ne računa iednom konačno ne zatvonš da ivo ja velika usta' nasrne«-» se uzbuđenje vozača iza njih koji su nestrpljivo očekivali priliku da pre- . iako je to s lakoćom mogao da učini. .Nisam uspela da pročitam . ... stići ćemo autobus za manje od pet mi­ lja.N eće. očigledno nisu naročito željni publiciieta.ali ljudi koji vode tako veliki pro­ jekt.Šta čekaš.upita Sumiko. . verujem da novine ne bi ni toliko objavile o elektrani. . imam utisak da nikakvi posetioci neće biti dobrodošli. .»Zeleni spasioci Arizone« prezrivo se osmehnu Pit. Evo naših vodiča! Pored mesta. Zastali su na obližnjem parkingu i Pit se pravio da nešto čačka pod podignutim poklopcem motora sve dok autobus još jed­ nom nije prohujao pored njih. pazi šta sam ti rekao! Sledećih tridesetak milja Tabasko Pit vozio je gotovo iza sa­ mog autobusa.T i si zaboravio kako ja vozim? Ako ova krntija vredi samo upola od cene koju smo platili. ovi momci su naišli u pravom tre­ nutku.osmehnu se mirno mladić..zainteresova se Sumiko. Tabasko je ponovo pohitao na svoje mesto. -Z b o g čega? -Im am predosećanje da će tako biti bolje . .Štaviše. Našao sam veoma malo podataka o Kalienteu. .Šta je to pisalo? . pretekao ga je na narednom delu puta kako nikome ne bi upali u oči zbog pre­ više oprezne vožnje.iznenada uzviknu Pit. . -P a ? . čoveče? Pit frknu.Mislim da će nam umaći ako 9 Lesli. Da nije bilo Fernandeza. Lesli je u poslednjem trenutku uspeo da pročita natpis na njegovom boku. ali to nije tra­ jalo dugo. .. .Može se lako dogoditi da put za Kaliente ne bude označen nasemši se Lesli.Zašto? . pro­ hujao je veliki autobus obojen ze­ lenom bojom. . na kojem je Tabasko zaustavio »kadilak«.Borilačke vestine 12 . Ipak.Gomila amatera! Misle da će nešto izmeniti time što galame po ulicama i drže govore na televiziji. Još desetak milja proteklo je bez uzbuđenja.Pony West.Autobus je dovolj­ no upadljiv da ga možeš pratiti i iz daleka.Misliš đa . ne pokazujući ni­ malo namere da ga pretekne. jedno je sigurno ..

Neko u kolima ih je držao na ni­ šanu . . Mora da je Kaliente u blizini.Sam si rekao da su nekoliko puta demon­ strirali oko elektrane. . pribli­ žavala su im se veoma brzo. Pite. jedva milju dalje odvajao se još jedan uski asfaltni put.Sve je to bio samo prazan gest . Pit se prezrivo isceri.dreknu iznena­ da i skide nogu sa papuče gasa.Put zaista nije bio označen.Kuda. nije nestao . među­ tim. požuri malo. Pit oprezno skrete tim putem. . . Gotovo je dotrčao do Pita koji mu se ljubazno osmehnuo kroz otvoreni prozor. možda.oštro upita policajac brišući znoj sa čela levom rukom.Prokletstvo! .Nije.primeti Sumiko. po svim propi­ sima. . na svečano otvara­ nje i sve ono što u takvim prilika­ ma sledi. Policajcu koji im je prišao očig­ ledno se žurilo. Nestao je! . Kola obojena plavo i beio.Promaklo ti je da je naglo skrenuo desno. ništa drugo. Želeo bih da sada bu­ demo što biiže autobusu.Bio si u pravu .10 teknu »kadilak« na tom uskom i nepreglednom putu. Čovek koji vodi ove po­ slove nije početnik. . . I to veoma brzo. Pogle­ daj iza -nas. . pro­ bijen gotovo uz samu ivicu osuše­ nog korita potoka koji je možda dva puta godišnje donosio nešto vode prema reci koja je tekla za­ padnije. držeći se sve vreme na rastojanju od nekoliko stotina jardi iz upadlji­ vo obojenog autobusa. -M om ci u autobusu očigldno znaju šta rade . -Verovatno ne dolaze ovamo prvi put . Nijedna TV stanica neće poslati ovamo reportere. videćete. imam utisak da je neko namerno odabrao naj­ nepogodnije mesto za raskrsnicu. .Hoće. momak? . . nasto­ jeći da što pre dostigne autobus. Njih raskrsnica nije iznenadila. ~ I ne samo t o . a da ga i ne primete.Obezbeđenje je svakako bilo takvo da nisu mog­ li stići dalje od ograde.Borilačke ifestine 12 . sa ro­ tacionim svetlom na krovu. Zaista.Misliš da će se nešto dogodi­ ti? . Pit se. . . ali đisciplinovano pritera kola uz samu desnu stranu puta i zaustavi ih na jednom od preglednijih delova. samo cerio na nervozne zvuke sirena iza sebe i ljubazno mahao onima koji bi uspeli da ih preteknu. ..umeša se Pit. I nije bilo onoga što bi oni najviše želeli: publiciteta. Pony West.nasmeja se Lesli. Leslijevom ošt­ rom pogledu nije izmakao pokret iza prljavog zadnjeg stakla policij­ skih kola parkiranih desetak jardi ispred njih.zabrinuto reče devojka. sem. okrećući se Lesliju. Gunđajući kroz zube. Pored ovog puta će projuriti deve­ deset odsto vozača.plašljivo upita devojka. Desna mu je lebdela sumnjivo blizu drške glomaznog revolvera u futroli.promrmlja Lesli.

Pa onaj momak u Taksonu mi je rekao . Dugim koracima se već vra ­ ćao prema kolima koja su čekala s uključenim motorom. nisu krenula s mesta sve dok Pit opezno nije napravio polukrug na praz­ nom putu i poterao »kadilaka« na­ trag. ne zastajući čak ni na najo­ .cerio se polica­ jac... Imaš sreće što si naleteo na mene. -K u d a ? Pa u Borino. .zainteresovano upita Pit. . . narav­ n o . . Ali oprezno. Kao da su policajci samo to čekali. a? . Prema tome . .Je li? ..Borilačke veštine 12 Pit.Do raskrsnice ima bar još šest-sedam milja. a ti lepo možeš izaći i proveriti da li su isped nas. Lesli je bio na­ polju. kako bi kola ostala u za­ klonu strme ivice klanca. .I hvala! Policajac samo odmahnu ru­ kom. njihova kola poskočiše i pojuriše dalje uz škripu guma.klimnu Lesli glavom.ljubazno se osmehnu Pit. .. Za­ panjeno se zagledao u policajca. već su ih s tig li. *** Još pre nego što je Tabasko Pit završio rečenicu. -N iš ta . ali na njima nije otkrio ništa sum­ njivo. praćena Lislijevim pogledom. ako je to i primetio.Ili bar ne na vreme da vidimo sta će učiniti s autobusom . Ovaj put je kao stvo­ ren za igru skrivalice.. »Spasioci Arizone vodiče računa o tome da ne prekrše nijedan sa­ obraćajni propis. .nasmeja se Šumsko. Trenu­ ta k kasnije se kao mačka verao uz njih. možeš lepo da se vratiš. . . -T a čn o .. .policajčev pogled ispi­ tivao je lica putnika u »kadilaku«.. . samo ti vozi Pit. .dreknu Pit unezvereno.. pedeset šezdeset milja.prezrivo se isceri Pit.izgubili su se iz vida? -P re dva minuta Možeš pono­ vo da okreneš. -Prokletstvo! . .nasmeja 11 se Pit. mo­ mak. .Jako im se žuri.Je ii? .. . Ovo nije put za Borino.Onda fino možeš da se vratiš tamo odakle si došao. u stvari. Ipak.trže se policajac Ovamo nema ničega. inače .. nije po­ kazao ni tračak uznemirenja. . Može? -T a k o ih nikada ne bismo stigli . Valjda možeš da proceniš kada će stići do autobusa. .Inače šta? . oštro skraćući na desnu stranu druma. . . Eto tako . kako ti rekoh . ne bih želeo da nas vide kada budu zaustavili taj autobus. .. put koji sa glavnog puta vodi desno. Zaustaviću pred svakom krivinom.Onda ti momci ne znaju ni prost račun . hitro ispitujući pogledom stene nadnete nad njima..Pony West.Slagao te je .Naravno . ..Ne brini. . sto znači da rieće voziti brže od četrdeset-pedeset milja na sat Prosta računi­ ca pokazuje da će ih policijska kola stići najkasnije desetak milja odavde.

Jedan od policajaca je bezglavo utrčao u svoja kola i Lesli prenese pogled prema zgradama u daljini. Daljina je bila prevelika. »Spasioci Arizone« su oda­ brali pešadijsku taktiku. . I on je oprez­ no izvirivao. ali je Lesli bio ubeđen da se nije preva­ rio: u njihovim rukama bile su puš­ ke.. . Sa mesta na kojem se nalazio Lesli je imao odličan pogled na scenu pod sobom. kao dobro uvežbani komandosi iskakali su jedan za drugim iz autobusa sa parola­ ma i transparentima u rukama.Kao da ne poznaješ Lesa? Mo­ mak može da skoči odatle i da mu se baš ništa ne dogodi! . ne Pony West. uredna kolona krenula je dalje pu­ tem. Ako se nije varao. ali momci u elektrani su bili spremni i na to. Bojim se da neće birati sredstva da ih zadrže . Kratka. jer se tle po­ stepeno spuštalo prema reci i go­ mili novih zgrada koje su se jasno ocrtavale u čistom vazduhu Arizone. zaobilazeći policijska kola. tamo će se us­ koro nešto dogoditi. prema kapiji su jurnula tri otvorena kamioneta načičkana ljudima u istim. .Znam -‘ osmehnu se ona. ali je bio prenisko da bi mogao da opazi ono što je video njegov drug iznad njega. smeđim uniforma­ ma.12 pasnijim mestima..Šta ti je? .osmehnu joj se Pit. pogled Leslija Eldridža bio je uperen ka autobusu zaustavljenom na ivici puta koji je vijugao prema visokoj ogradi od žice podignutoj čitavih pet-šest milja ispred zgrada. No sada nije bilo vremena da se divi građevinama iz kojih če usko­ ro poteći nova reka prema grado­ vima gladnim energije.pijunu Pit sebi pred noge. . -Prokletstvo . druga su se zaustavila iza njega. Obezbeđenje u elektrani funkcionisalo je kao najprecizniji časovnik. Jed­ na policijska kola bila su postav­ ljena popreko ispred autobusa.Dođi da vidiš . iako nisu imali praktično nikakvih izgleda da se dokopaju čak ni masivne i čvrste ograde oko elektrane. očigledno su računali na takav razvoj događaja. Sumiko prigu­ šeno kriknu. .odvrati Lesli ali se bojim da neće još dugo tra­ jati.-Ti »zeleni« su usijane glave i ostalo. ali nikome nisu niš­ . -H e j. . šta se tamo dešava? doviknu Pit sa puta. Ljudi u Autobusu. tako da je izgledalo da su mnogo bliže od desetak milja ko­ lika je bila njihova stvarna udalje­ nost. . međutim. .Borilačke veštine 12 obraćajući pažnju na policajce koji su uzbuđeno mahali rukama pokušavajući da ih zadrže. Svega pet ili šest minuta kasnije.Ali o p e t. U čitavoj šumi čelika i beto­ na jasno se video blještavi aluminijumski svod ispod koga se sva­ kako nalazilo srce nove nuklearne elektrane u Kalienteu. momci su bili uporni. Leslijeve usne ozari lak osmeh.

Taj čovek kraj puta bio je . A trenutak kasnije iz žute praši­ ne retkog grmlja kraj puta. Ninđa u zelenom nije čekao da vidi ishod svoje akcije. a njegova živa mašta dočarala je i krike bola od kojih je sada pustinja sigurno odzvanjala. Zbog čega im bar to ne dozvole. Imaće samo jedan kratak trenutak dok mu taj ninđa bude okrenut licem.. kad već njihov glas niko ne sluša? Lesli više nije obraćao pažnju na Pita. a to je posvedočila i eksplozija koja je gotovo odigla od zemlje prednji deo drugog kamiona koji se goto­ vo istog časa pretvorio u buktinju. . Vozač prvog kamiona kao da je izgubio kontrolu nad svojim vozilom. morao je b iti. iznikla je prilika čoveka obučenog u zele­ no! • Leslijeve oči se suziše. Sudar je morao biti užasan. Čak i na ovoj daljini nije se mogao prevariti: zeleni kostim sa kapuljačom. tako naglo da treći kamion nije imao dovoljno vremena da ižbegne sudar. na­ gnuto na bok. policajci su uk­ ljučili svoje sirene kada su oboja kola jurnula prema mestu nesre­ će. . skliznuo je na tle i potpuno se izgubio iz vida. sa odobrava­ njem je klimnuo glavom. Tridesetak sekundi kasnije i prvi kamion se zaustavio u oblaku prašine. Drugi vozač je suviše naglo pri­ tisnuo kočnice kada je kamion nestao ispred njega. dok su mu se točkovi i dalje besmisle­ no okretali.. nije skidao po­ gled s čoveka u zelenom. Valjda po navici. Jedino što žele je da se malo izgalame i svima daju do znanja šta misle. a da oni čak i ne smanje brzinu. jer su se događaji pred njegovim očima sada odvijali go­ tovo filmskom brzinom. jurnulo u pustinju dižući za sobom ogroman oblak žute prašine. I protiv svoje volje. po prvi put zažalivši što uz sebe nema dvogled. Krila og­ romne kapije su se otvorila u pra­ vom trenutku da propuste zahuk­ tale kamione. bio je verna kopija kostima crne boje koji se sada nalazio u neu­ padljivoj torbici na zadnjem sedištu iznajmljenog »kadilaka«. ono je oštro skrenulo kraj puta i.. Lesli je uspeo da zapazi samo još jedan . Pra­ sak je bio tako snažan da je dopro i do Leslija. prestižući kolonu demonstra­ nata koji su zbunjeno zastali ne spuštajući svoje transparente. . poskakujući po ne­ ravninama i prosipajući iz svog za­ dnjeg dela uniformisane prilike koje su se nemoćno kotrljale po 13 tlu. Lesli. Prevr­ nuo se na bok i ostao da leži. a na ovoj d a ljin i. međutim. .Pony W e st-Borilačke veštine 12 ta nažao učinili. . pri­ pijen uz mišićavo telo tog čoveka. naišavši na neravninu koju nije uspeo da savlada. NINĐA! Desna ruka ninđe u zelenom podigla se munjevitom brzinom i nešto je blesnulo na suncu.

ali traganje koje ie potra­ jalo nekoliko minuta nije dalo ni­ hitar pokret među žbunjem.Da. Lesli se uvuče u kabinu. Veoma dobro su znali šta to znači kada Lesli odgovara ovako kratko . . mnogo se moglo saznati iz načina kako ubija. potvrdila je da su njegov! napori uzaludni.Bilo je krvi? . • Lesli iskoči gotovo pre nego što su se kola zaustavila.Da. . Pit poslušno klimnu glavom i »kadilak« skrete sa puta u novom oblaku žute prašine..Mnogo. -Levo . »Kadilak« je gutao prostor i oni su se već bližili mestu sudara. Uostalom. do mesta gde je le­ žao prevrnuti prvi kamion. gonilac samo jedan. . Odbacivši cigaretu. jedinog koga je ninđa ubio svojom rukom . Ali je tvrda škola koju je i sam prošao kao ninđa svoje pitomce obučavala da najpre dobro upoz­ naju protivnika i da u bezglavoj jurnjavi više izgleda ima onaj koji beži unapred pripremljenim putem od gonioca kome neizostavno os­ taje samo improvizacija. Tabasko za njim.dobaci Pit kada je ugledao kako se Lesli vešto spuš­ ta niz stene. On je negde u blizini. mogao je krenuti u poteru za njim. ali to nije pokazivao kao drugi ljudi. vrludajući i zaokrećući oko većih izbočina i ži­ lavog žbunja. a li. Istina. Lesli je us peo da ga izvuče kroz sada hori­ zontalna vrata na njegovoj strani. Tabasko se vrati za volan. .. Lice Sumiko bilo je bledo u po­ lutami zadnjeg sedišta. Pustivši čovekovo telo da klone na tle. ali velika rana na čelu. Kola su poskočiia i krenula u istom onom trenutku kada je Lesli zalupio vra­ ta za sobom. više ili manje uspešna. begunac ima pred sobom stotinu i jedan p u t.. .. Onaj na koga me je upozo­ rilo pismo. . izlivima gneva.. verovatno naći i neki trag.oštro zapovedi Lesli.Kako? .. . Pit i Sumiko su ćutali. pa i o ovom u zelenoj odeći. to se odmah videlo. Lesliju je zbog toga bilo stalo da po­ gleda prvu njegovu žrtvu.Onaj koj i . niti otkriti pravac u kojem je nestao. između oči­ ju širom otvorenih od iznenađenja.14 Pony West. ali ne sada. Na svom isturenom mestu Lesii je ostao tek koliko da sebe uveri kako ne može videti tajanstvenog ubicu. Lesli Eldridž je bio besan. -Idem o za njim? ..Borilačke veštine 12 Lesli odsutno klimnu glavom..dobaci Pit preko ramena. .Idemo? -. čita­ vih stotinak jardi istočnije od mesta na kojem se pojavio.. A o svakom ninđi. Onaj kamion tamo. .Ninđa . Vozaču kamiona nije bilo pomo­ ći. A onda je zeleni ninđa nestao bez tra g a .

. . ovde nešto jako smrdi. mirnom vazduhu.. mnogi nepomično ležali žarivši ukočene prste u suvu. Sa te strane još uvek se nisu čule sire­ ne kola hitne pomoći.-T i momci su sada sprem­ ni na sve.promrmlja Pit. . ovo je situacija kojoj nisu dorasli . . ne ustručavajući se čak i od toga da pucaju iznad njihovih glava! . stalo im je samo da uklone potencijalne svedoke.Sumiko! . Pite . Oružja kojim je vozač bio ubijen tu nije bilo. Nije pametno trčati prema nervoznom čoveku koji već ima oružje u ru c i. . čak i za moj ukus! Lesli se osmehnu za sebe.Pony W e st-Borilačke veštine 12 kakve rezultate. Napori Pita i Sumiko bili su go­ tovo simbolični.. idemo da pogledamo koga štite ti prokleti policajci! Njih troje su potrčali prema putu udaljenom stotinak jardi. . Pit i Sumiko su već ukazivali po­ moć najbližim ranjenicima. Neki od njih su urlali. ljudima u smeđim uniformama koji su bili rasuti duž puta kojim je nekontrolisano prošao njihov kamion. zamišlje­ no klimajući glavom. »Prokleto sporo za takvu službu u nuklearnoj elektrani«. po­ licajci su gomilu demonstranata potiskivali prema autobusu. sem nekolicini.dobacio je uglom usana.Pomešaj se s tim ljudima. prolete Lesliju kroz glavu. Sumiko je skrenula prema autobusu.Očigledno . Lesli se vrati ubijenom i nekoliko trenuta­ ka je suženim očima proučavao ranu na njegovom čelu. Brzo! Pokušaj da otkriješ gde se okup­ ljaju i da sklopiš prijateljstvo sa nekim od njih . nisu se videla nikakva vozila koja bi pohita­ la u pomoć povređenima.oštro doviknu Lesli. . »Ti ljudi bi mo­ rali biti obučeni i opremljeni da deluju munjevitom brzinom. a o n i. dok je Lesli čvrstom rukom zadržao Pita. Lesli od­ mahnu glavom. Napustivši traganje. Njegov pogled skrete prema zgradama gotovo zaklonjenim ob­ lakom fine prašine koji je lebdeo u suvom.« Okrenuo se prema putu još pre nego što je zamro odjek oštrog revolverskog pucnja. neki jecali. ovde je bila neop­ hodna akcija spasavanja velikih razmera. znaš gde nas po­ sle možeš naći. Do­ bri Tabasko nije ni slutio koliko se ova stvar iskomplikovala. Les. žutu zemlju koja je žedno upijala njihovu krv. naročito ako ga je već upotrebio i otkrio koliko stra­ ha njime zadaje nenaoružanoj go­ mili pred sobom -P olako . ljudi koji su vodifi gradnju Kalientea pobesneće kada doznaju da su ostali . Umesto da pomažu ovim nesrećnicima. njima ovde nije bilo mnogo pomo­ ći. Šta se to tamo 15 događa? Umesto da predvode i organizuju akciju pomoći povređenima.

.U autobus! Lesli i Pit stadoše.Hteli bismo samo da pomognemo povređenima .dobaci Lesli naginjući se nad mladića koji kao da ga nije ni primećivao.zaurlao je policajac koji je prvi opazio njih dvojicu. Šta znače životi nekolicine ljudi prema poslu vrednom milijarde dolara? Policajci to još nisu shva­ tili. Ono što je promaklo policajcima. .mirnim glasom se umeša Lesli. a mlađi se bespo­ moćno zagleda u njega. do đavola! .Borilačke veštine 12 prema autobusu. Pite . ali su nervozni prsti desne ruke ponovo kopali oko futrole re­ volvera. Veštim prstima ninđa potraži odgova­ rajuće mesto visoko na mišici i kr­ varenje gotovo istog trenutka p r i­ stade .Marv! Hej.Mislio sam da si to ti učinio! Pred zapovedničkim pogledom starijeg.vikao je po­ licajac. .A li mi nismo došli autobusom . Iskustvo mu je pomoglo da se kontroliše daleko bolje od mlađeg kolege. stariji od prvog. šireći ruke da pokažu kako su nenaoružani.procedi ovaj i okrete se drugoj dvojici policajaca koji su i poslednje demonstrante gurali Pony West. Olupina kamiona dogorevala je u gustom oblaku crnog dima kroz koji su besciljno tuma­ rali ljudi u smeđim uniformama. . . noseći svoje povređene drugove tamo i amo. Prokletstvo.Si­ gurno ne bi bilo mesta za nas! . sam u svom privatnom paklu šoka od iz­ gubljene krvi koja je kao potok ši­ bala iz pokidane desne ruke. usne stisnute u tanku crtu ispod očiju razrogačenih od straha. Marv! .Natrag. . čemu vas uče u tim policijskim akademijama? Ako se ikome od ovih ljudi ovde može po­ moći..umeša se i drugi policajac. Motor autobusa zabrunda u istom trenutku i vozač poče da ga okre­ će na uskom asfaltnom putu. Pite .odvrati ovaj zadiha­ no.. . obezbeđujući dokaze o neobičnom doga­ đaju na putu za Kaliente. Njih dvojica prođoše kraj jednog mladića koji je bledog lica sedeo na zemlji i tiho pevušio klateći se napred i nazad. nije promaklo Leslijevom oštrom oku: neko je iza stakla marljivo škljocao malim fotoaparatom..mahnu Lesli glavom. . Lesli sa zado­ voljstvom primeti crnokosu glavu Sumiko u zadnjem delu vozila.Skini mu opasač. inače bi činili upravo suprotno: zadržali bi svedoke događaja umesto što ih. drugi policajac sleže ra­ menima i potrča prema kolima.M i.Zaveži! .pokaza on Pitu koji je u međuvremenu izvukao .prijateljski se osmehnu Pit. udaljavaju sa ovog mesta.. Lice mu je bilo bledo. -Z a š to ? .Stegni tu .16 bez tridesetak stražara. .Pozvao si hitnu pomoć? -Đavola! . . . .Natrag! . .Hajdemo. to treba učiniti odmah! Po­ zvali ste hitnu pomoć? Stariji policajac nešto promum!a kroz zube.

. . ninđu . . .. Lesli se ispravljao lagano i poli­ cajac obori oči pod njegovim ošt­ rim pogledom. Nije mu promaklo da se policajac vidno opustio. vreme je da vam zahvalimo na usluzi.Oni ljudi tamo . ali mu je glas i dalje bio prijateljski. . . policajac je bio brz.Hitna po­ moć uskoro stiže. Nije ni primetio munjeviti Leslijev pokret kojim mu je iz ruke istrgao revolver i premestio ga u Pitove šake. Bio je to onaj stariji policajac koji je stao kraj njih i pažljivo posmatrao šta rade. Pretpostavljam da vi taKve kartonćiće nemate .ne vole strance u blizini.U redu je. . Pištolj se u nje­ govoj ruci našao munjevitom brzi­ nom i cev je lagano šetala između Leslija i Pita.hlad­ no se osmehnu policajac.Sasvim tačno .Mis­ liš da nas dvojicu možeš zaustavi­ ti tim komadom gvožđa? . -Z ašto? Leslijev glas odavao je gnev tako neuobičajen za njega. Pit se glasno nasmeja. momci .policajac po­ kaza prema elektrani . -T o nije moja stvar .Pa? -N e želim probleme s vama. Mladić pred njegovim nogama prestao je da se klati i umorno se spustio na bok. .Mislim da sam bio dovoljno jasan. Imali su isuviše problema sa glupanima koji kuka­ ju kako prirodu treba z a štititi.primeti Lesli koračajući dalje kao da se ništa . -G adno oružje .Zašto? . -Z a to što ja tako kažem! Uprkos godinama.podsmešljivo dobaci Pit. -D a ne pominjemo radoznale novinare koji bi nešto mogli i pro­ valiti? . . Sem ako nije bilo sračunato da zaplaši policajca. još uvek u krugu elektrane. Pit ga pogleda preko ramena.Kidajte! Pogledi dvojice prijatelja se sretoše i Lesli rezignirano sleže ra­ menima i zakorači prema kolima. dopre oštri vri­ sak sirene kola hitne pomoći...reče neko iza njih mirnim glasom. a ona glase da ovim putem niko ne sme proći bez propusnice.osmehnu se Lesli.. 7 Ja samo izvr­ šavam naređenja. . veoma brz. . m omci. 17 .policajčeve oči se suziše. momci .Mogu bar da pokušam . .Glupane! .ponovi Lesli mekim glasom.Pony W e st-Borilačke veštine 12 mladiću opasač iz pantalona. gotovo sa uzdahom olakšanja.. da ga i Pit začuđeno pogleda. . . Glavom je pokazao u pravcu njihovog »kadilaka«. pridržavajući levom povređenu ruku. . Izraz po­ licajčevog lica nije bio nimalo inte­ ligentan dok je zurio u praznu šaku. . i da zabora­ vite sve što ste ovde vid eli. .. .sleže po­ licajac ramenima.isceri se Pit. Iz daljine.Najpametnije bi bilo da se izgu­ bite odavde pre nego što stigne ekipa iz Kalientea . Takvo po­ kazivanje osećanja nimalo nije li­ čino na Leslija Eldridža.

Šta ima ovde? .Ja? .18 Pony West . Nije moguće da nisi video onu riđokosu sa tablom na kojoj je pisa­ lo »Bolje Hila pustinja nego ra­ dioaktivna pustinja« .osmehnu se Lesli. . Pit zalupi vrata za sobom. . Lesli munu svog druga laktom u rebra. . Lesli je stotinak jardi vozio paralelelno sa putem pre nego što se vratio na crnu asfaltnu traku i po­ većao brzinu.. .Hajde.isceri se Pit..Nadam se da nemaš ništa protiv? . . druga dvojica su se sudarili kada je prvi poleteo prema »kadilaku« sa pištoljem u ruci. . Petnaestak koraka iza njih raz­ oružani policajac kao da je tek tada shvatio šta se dogodilo. a drugi.Za tvojim kolegom u zelenom kostimu? -Z a to je još rano . oteše mi pištolj! Lesli je već sedao za volan »kadilaka« i motor nežno zabrunda.Ne moraš odmah da plačeš! Grohotom se smejući. Moramo se osloboditi »kadiiaka«.. Četvrti je glupo buljio kroz otvorena vrata sa za­ boravljenim mikrofonom u ruka­ ma.pobuni se on.Marv! Erni! Prokletstvo. Idemo natrag u Takson. . Šta da radim s njim? Da ga ba­ cim? -Š ta će tebi revolver? Ne bi mogao da pogodiš ni policijska kola sa boka. . Prespavao je go­ tovo čitav put do Taksona i sada je sa nerazumevanjem gledao gomi­ lu automobila i niske stambene zgrade predgrađa u kojem je Lesli zaustavio kola. jer je on sada svakako da­ leko odavde. oni momci u plavom kod Kalientea .razrogači oči Tabasko. još nismo stigli do hotela .odmahnu Lesli glavom.Ti izlaziš . prema svojim kolima kako bi Leslija i Pita sprečio u begu. probudi se! Pit protrlja oči i zbunjeno se za­ gleda oko sebe. .upita Pit. Baci ga.A ne bi nam ni po­ moglo.Da pronađemo Sumiko? .Ne treba ga davati u ruke ovako neopreznim ljudima. . široko se cereći.. časna reč.zaurlao je.Hej. -Marv! .Savršeno si u pravu. . Razloga za smeh bilo je isuviše.Borilačke veštine 12 nije dogodilo. malo mudriji.dobaci prezrivo i oružje u viso­ kom luku polete prema policajcu. ako bi to tra­ žila od mene! ■? * * * Nimalo nežno. jedan policajac je četvoronoške puzio po zemlji tra­ gajući za pištoljem. -K uda sad? . bebice . .Da pronađemo Sumiko i da se učlanimo u »Spasioce Arizone« nasmeja se Lesli. »Kadilak« poskoči u oblaku prašine koji ga istog trenutka za­ kloni od zbunjenih policajaca. pristao bih da s njom prepešačim čitavu Arizonu.Evo ti tvoje gvožđurije. Pit zastade kraj otvorenih vrata na drugoj strani.

Već dva dana je u frižideru.Za to ne brinite .. .Mogli smo najpre nešto da po­ jedemo .zevnu de­ vojka. . . A uvek postoji mogućnost da u dragstoru dozna i gde se nalaze prostorije tih samozvanih »Spasi­ laca Arizone«. bez mnogo uspeha vra­ ćajući crne uvojke pod traku. ali joj je pogled već pokazi­ vao izvesno interesovanje za tog mladića širokih pleća i prijatnog.Pit zastade i ponovo se nagnu kroz otvore­ na vrata.Prokletstvo .Pito . . . Če­ kam tebe i Sumiko u hotelu.Gde ću sad da prona­ đem te »Spasioce Arizone«? -P ojm a nemam.Australijsko pivo? . Istina. ali lede­ no pivo dobro će mu doći posle 1S sve one prašine kod Kalientea .klimnu Pit gla­ vom. oprezno kušajući periušavu fečnost.. . . grubog lica. . . . .sanjivo upita devoj­ ka jedva dižući pogled sa romana. .Pony West.Čekaj. . ~ Hmmm . ..reče oslonivši se laktovima na šank. šta znaš.. u centru..Hajde. Prema t o me . nije loše. Pit opazi sitno. U ovo doba godine malo ko traži p iv o . ako je ledeno.Nemamo australij­ sko pivo. .Gladan sa m . Pit iznenada obliza suve usne. Možda te ona riđokosa povede na veče/u. .. .Ostavićeš ga ovde? -M a lo dalje. nije ■oše..Australijsko.To za tebe nije ništa novo uteši ga Lesli. U ovo doba dana posao je. Neka se bar pomuče da ga pronađu. Ipak ostajem pri pivu. . Oniska montažna zgrada sa velikim pro­ zorima svakako ne bi privlačila pažnju da se u jednom od njih nije isticao krupan natpis »ledeno pivo«. ali zato imam dobar predlog . .Ne hvala . izgleda. Pit os­ tade da otvorenih usta zeva za »kadilakom« koji ubrzo nestade u gradskoj gužvi.. svi stolovi bili su prazni. -U to liko bolje . . Gotovo čitavu dužinu prostorije zauzimao je blistavi hromirani šank za kojim je sedela devojka zagledana u neki roman. važi? .Borilačke vestine 12 nisu ipak bili dovoljno zbunjeni da ne bi zapamtili njegov broj. loše išao.osmehnu se devojka.nasmeja se Pit.Molim? . Može meksikansko vino? . do đavola! .progunđa i osvr­ te se oko sebe. Pit pređe pogledom po sali. ako im ate. . Naravno.Pitaj prvog policajca .Koji? . lutkasto lice sa previše šminke ispod čitavog sto­ ga crne kose pričvršćene ne naro­ čito čistom trakom. nije naročito vruće..progunđa Pit. Umesto taksija pogled mu pri­ vuče krupna firma iza parkinga na kojem ga je Lesli ostavio.Nigde nijednog taksija na vidiku ... ispadaj..posavetova ga Lesli kroz smeh. .

Još jedno pivo? . . ko nema dovoljno pusti­ nja i planina.20 -N iste odavde . u pravom trenutku da na vratima dragstora ugleda dva poznata lica.Šta li se to dogodilo? Pit se lagano okrete.Šta je bilo? Preko lica onog mlađeg policaj­ ca prelete svirep osmeh. Policajci koji su ih zaustavili na putu za Kaliente i kojima su potom um akli. »onda ’Spasioce Arizone’ pod hitno treba raspustiti i celu dr­ žavu ustupiti Meksiku.tihim glasom upita devojka. Di­ jalozi princeza.odsutno reče devojka. -Z ašto? . . Flora. .Dođi ovamo. .poče on .Ništa. I ne verujem da ću dugo ostati ovde.. . Imate li ovde tele­ fonski imenik Taksona? Devojka klimnu glavom i zako­ rači prema drugom kraju šanka. -N e .Bliže! Flora vrisnu kad policajac snaž­ nim šakama razdera tanku bluzu na njenim grudima. U pitanju je jedan po­ sao. Flora . »ovo ne obećava ništa dobro«. Devojka se uplaše­ no osvrtala. kao da traži pomoć.. Do Pony West.da li zna­ te gde su prostorije organizacije »Spasioci Arizone«? -»Spasioci Arizone«? ponovi crnka začuđeno. pomisli Pit. . .« . pomisli Tabasko. milionerskih kćeri i filmskih zvezda iz takvih romana teško su se mogli ponoviti za hromiranim šankom dragstora u predgrađu Taksona. . ali snažan udarac pesnicom odbaci krhko telo devojke nekoliko stopa dalje na pod. isturajući svoje mršave grudi.Recite mi .oštro reče onaj koga je nazvala Džef. »Prokletstvo«. više za sebe. ona izađe iza šanka i stade pred njega.klimnu Pit glavom i de­ vojka se naže nad frižider izazov­ no njišući uskim bokovima u krat­ koj suknji. .Može .crnki je očevidno ponestajalo tema za razgovor i Pit sažaljivo pogleda šarene korice romana nemarno odbačenog na šank. Na us­ nama mu zaigra fini osmeh. Pitu nije promaklo kako se ispravila iza šanka. -D že f Mek Klaski . Pit duboko udahnu.Borilačke veštine 12 Pitovih ušiju dopre oštra škripa guma i tresak naglo zalupljenih vrata nekih kola. Pitu nije pro­ makao strah u njenim očima. .Džefe .Šta ovo znači. prokletstvo! Oklevajući. . Arizona..O .Kakva je to or­ ganizacija? . »Ako je ovo uzorak žena iz ovog kraja«. Ali će se uskoro dogoditi! Pit se prezrivo isceri. . .Nije važno. ali zastade jer joj pažnju privuklo nešto što se događalo napolju. . Bar za sada . . Ili nekom drugom. Ruke poleteše naviše u uzaludnom pokušaju da zaklone male šiljate dojke.Dolazi ovamo.plašljivim glasom se javi devojka. ispijajući ostatak piva.trže se ona. do đavola? .

pre dve godine neko je silova kćerku ok­ ružnog tužioca i od tada Morales takvim tipovima ne oprašta. . -Š ta znači? Znači da ideš sa nama. Lesli pažljivo zatvori za sobom vrata »kadilaka«. .Videćemo. sitno lice slivale su ogromne suze ostavljajući po ob­ razima tragove jeftine šminke.. izbegavajući da pogleda u Pita. 108 .Pony West-Borilačke veštine 12 U ruci starijeg policajca stvori se revolver.piskavo se nasmeja mlađi policajac.U kola. . mister Eleri-odmahnu čovek glavom. trebalo bi da bude u hotelu i sačeka njegov poziv.Ne. Mračna cev bila je uperena Pitu u stomak.Samo tako. . Kladim se da Morales jedva čeka da te vidi! * * * 21 Prebacivši torbicu preko rame­ na. što je opravda­ valo njegovu opreznost. .reče postarijem čoveku za pultom. pokazujući revolverom prema vratima. .Latam je za­ boravio da ti objasni. Predvorje hotela bilo je čisto i uredno. je li tako bilo? Niz bledo. momak . Flora ponovo vrisnu od bola.Moji prijatelji još nisu došli? .Ko kaže? . zar ne? Odmah je skočio na tebe. Lesli podiže ruku i jedan taksi se izdvoji iz kolone vozila. . već da bi bar donekle upoznao drugi po veličini grad u Arizoni.Ovaj tip ovde bio je baš gadan. proklet­ stvo! Ne možete me tek ta k o .Ništa nisam učinio. po­ znat po velikim obračunima sa Ci­ nkana Apačima sa kraja devet­ naestog veka. Lesliju prelete osmeh preko lica kada se seti Pitovog gunđanja zbog toga. .Neće vam upaliti! . momak. .Nikakvih poruka? . eto šta znači! I mogu ti unapred reći da se okruž­ nom tužiocu tvoja njuška neće ni­ malo dopasti.nasmeja se policajac. . ne zato što se plašio da će ga neko pratiti. . . .. -T o hoćete da mi prikrpite? isceri se Pit. Lesli zastade kraj recep­ cije.reče drugi policajac. . odabran tako da omogući nesme­ tan prilaz iz više pravaca. Hotel u kojem su se sve troje smestili bio je van bučnog i užurbanog centra. Pit prezrivo pijunu na pod. -Idemo.Ključevi su još ovde. ali epizoda sa policajcima najavlji­ vala je da ni u samom gradu neće imati mnogo mira. .Eleri. Pit je do sada svakako doznao gde se okupljaju »Spasioci Arizone«. Devojka nemoćno klimnu glavom. Sa zverskim uživanjem na licu Mek Klaski podiže devojku jednim pokretom sa poda i njegova desna ruka se sklopi oko njene dojke. On baci pogled na sat. devjčice . . Telefonski poziv agenciji biće dovoljan da neko dođe po kola koja su i blia iznaj­ mljena pod takvim uslovom.. Dosta dugo je kružio po gradu.

neko je bio spreman na gotovo sve da bi sprečio pristup na gradilište nuk­ learne elektrane. ne. jer je tako zahtevao gvozdeni kodeks ninđa star stotinama godi­ na. . Lesli je osetio simpatije prema čoveku koga je uskoro. njegov katana je bio previše upadljiv da bi ga u ovom trenutku mogao poneti u grad. Oružje u raskošno ukrašenim koricama pažljivo je sklonio u plakar. zar ne? . A razlozi za to morali su biti veo­ ma krupni. . davala novu dimenziju. Presvukao se hitrim pokretima i nekoliko trenutaka zamišljeno posmatrao torbu neobičnog oblika nemarno odbačenu na postelju. zaklo­ nivši ga iza okačene odeće.Nije bilo nikakvih poruka? . .Preneo bih da je nešto bilo. Sumrak se spuštao nad grad i on zabrinu­ to baci pogled na časovnik. Njegovo pri­ .. ni jednostav­ n o . Bilo je krajnje vreme da se Pit i Sumiko bar jave.Ne. Dva časa kasnije Lesli se ispra­ vio.rekao je kada mu se čo­ vek sa recepcije javio. mister Eleri . međutim. brzina i veština kojom je čovek u zelenom zaustavio uniformisane čuvare iz elektrane go­ vorila je da je on u ovom sukobu na jugu Arizone odabrao ipak pra­ vu stranu . Prijatna toplina alkohola razli- Pony W e st-Borilačke veštine 12 vala se umornim Leslijevšm telom i on skliznu na pod. I protiv svoje volje.Hvala . . . »Mister Eleri« se u svojoj sobi najpre sa uživanjem istuširao. Molim da mi prenesete ako se neko do njih javi. Pojava ninđe u zelenom kosti­ mu čitavoj situaciji je. morao ubi­ ti. A opet.kratko odvrati Lesli spuštajući slušalicu. a onda prišao telefonu. a onda proučio izbor pića u frižideru i odabrao konjak sa poznatom eti­ ketom. -1 0 8 . za­ valio se u udobnu fotelju i prepus­ tio mislima. mister Eleri. naročito ako se povežu sa samoubistvom glavnog projek­ tanta i iznenadnim nestankom no­ vinara koji je u svojim člancima tvrdio da sa Kalienteom nešto nije u re d u .glas je zvu­ čao gotovo uvređeno.Na žalost. opušten i odmoran kao posle dobro prospavane noći. veoma brzo... .Biću neko vreme u sobi.. Trebalo je već davno da su u hotelu. u tradicionalni položaj za mediteraciju. Zamišljeno zviždućući. . Samo što ovoga puta takvo reše­ nje nije bilo ni lako. Opušta­ jući sve mišiće postigao je za krat­ ko vreme onu gotovo fantastičnu koncentraciju koja mu je omogu­ ćavala da i na osnovu naizgled nepovezanih i irelevantnih činje­ nica otkrije pravo rešenje proble­ ma koji se postavljao pred njim.Svakako. Ono što se odigralo na putu za Kaliente govorilo je da stvar nije ni nevina ni bezopasna. .22 . Ne.

Da Sumiko nije ispred njih bilo bi ninđa u zelenom . Ćutao je. nervoznim ša­ će da je Pit upao u neku gužvu? I patom. hladnoće se situacijama i Lesli se opusti. veka. Ta dvojica su Lesli Eldridž je bio ubeđen da mu ni ovi novi... Verovatno bi nekome palo u oči borilačkim veštinama. uzbuđe­ No njegovo lice se nije ozarilo no dišući.. još uvek nepoznati očevidno spremni na sve i vero­ protivnici.. tako ako bi ulicom išao samo u tankoj majici.. Lesli steže zube. policajci! zidu. bacivši se intimne. bar za sada. Ti.. ku devojke iza koje su se. ovamo i došli da traže nevolje.. Prezrivo se osmehnuo kada Njegovo oklevanje nije trajalo je začuo kucanje na vratima.. ali je Lesli kako se treba ponašati u takvim nije uzeo zbog toga.. Nije.. Neko je opsovao veo pravu malu majstoriju: istov­ . ideš napred! Prema tom e. kučko žuta.Gde bi bio? Čovek na recepciji će. Pa čak ni vatno već imaju oružje u rukama. Pristojni policajci ne upada­ koji su doveli Sumiko morali bi ju ovako u hotelske sobe. on duboko udahnu i na licu mu se kune da nije izašao! Možda zaigra osmeh.Pony West. nisu dorasli. Sumiko je veoma dobro znala nu od jelenske kože.. jer koraci dvojice ljudi koji su Lesli za delić sekunde odloži išli za njom nisu obećavali ništa napad koji je spremao. Ljudi dugo.Odmah ćemo videti. . Na prvi njegov pokret Sumiko je muškaraca sa kojima su veoma reagovala munjevito. prigušenim.. Lakim korakom prišao je vrati­ Ipak. Do đavola. U hodniku je bilo mračno. Karakte­ ristična škripa kože po gruboj dobro. tiskala dva krupna čokada je prepoznao korak Sumiko.. a on. -Prokletstvo. Ni ta krhka devojka nije bila početnik u njegovo očvrslo telo nije plašilo. za Leslijeve izvežbane oči ma i zastao. a li. Lesli je iz­ gađa u hodniku. ponajznati da žene ne kucaju tako oštro manje isturajući pred sebe devoji agresivno. nije želeo da nije dopro ni zračak svetlosti kada su se vrata oprezno otvorila. Večeri u Taksonu mogu biti hladne. Neko je dolazio hod­ nije bilo teško da izdvoji vitku sennikom .Borilačke vestine 12 23 jatno lice se smrači. Da li je mogu­ gadno. oni su spava! . nije tu! šta je sa Sumiko? Napregnuvši svoje moćne miši. osluškujući šta se do­ policajcima pod noge.. Iz plakara je dohvatio toplu jak­ lako. Hitrim pokretom ugasio je svet­ odeći govorila je da su ta dva čoio u sobi i povukao se korak bliže veka. pogotovo ne na vrata ku da ih štiti.. da privlači ničiju pažnju.

Brzo! .Pomozi da ih uvučemo u sobu pre nego što neko naiđe hodnikom! Posao je bio gotov za nekoliko sekundi i Lesli pritisnu prekidač na zidu.T i . -H e j! . -J e s te . -N isam . oprezno ispitujući njeno lice svo­ jim inteligentnim pogledom. Mislili smo da idemo putem za Borino. jer je bio neka vrsta zapovednika ove neformalne grupe mladih i njegove reči su uglavnom slušali sa poštovanjem. ponosno dižući minijaturni japan­ ski foto-aparat i zaklinjući se da je Pony W e st-Borilačke veštine 12 snimio svaki detalj.potvrdi Sumiko glavom. -N e . .prezrivo dobaci jedan ženski glas.začula je iznenađeni glas nad sobom. . ali su nekako na kraju došli do zaključka da se ova­ ko krupan događaj ne može sakriti i da će konačno doći do opsežne istrage u nuklearnoj elektrani u kojoj će učestvovati možda čak i senatska komisija. Sumiko je od­ mah upao u oči. Kao i obi­ čno. ti nisi bila sa nama? Bio je to čovek koga su zvali jednostavno Pi El. . -Z a r vas policija nije vratila? sumnjičavo upita Pi El.24 remenim udarcem obema rukama pogodio je obojicu i bacio ih na pod. Lica ljudi oko nje se smračiše.Radiš u Kalienteu? . . Devojka se već ispravljala.. sasvim slučajno smo se našli tamo.Čemu ovakva pratnja. . Sumiko je ćutala i smeškala se. najbučniji su bili oni koji su videli najmanje. sada se sećam .prosikta Lesli. Već sam se pitala ko će to prvi prim e titi. . . Sada se naginjao nad Sumiko. . . . \ i .osmehnu se ona.. čekajući da neko konačno primeti da autobus ima jednog putnika više nego kada je pošao iz Taksona. .Pit? Ja sam mislila da je Pit sa tobom! * ** Na Sumiko niko u autobusu nije obratio pažnju sve dok brzo vozilo ponovo nije jurnulo putem za Takson.pljesnu se Pi El po čelu.. .Čekaj. Na licu mu je lebdeo osmeh..Moji prijatelji i ja . bez ijednog nepotrebnog šuma..Ti si dotrčala iz kola koja su se zaustavila u blizini? -T a k o je. Sve dotle ljudi oko nje uzbu­ đeno su brbljali pokušavajući da rekonstruišu sve ono što se dogo­ dilo na putu za Kaliente.I bili smo već krenuli nazad i ' \ \ i j j j . devojčice? I gde je Pit? Lice devojke pokazivalo je izne­ nađenje.Retko kome uspe da se provuče .odmahnu devojka gla­ vom. . Najglasniji u toj tvrdnji bio je oniski mladić retke plave kose sa ogromnim naočarama na nosu. a posebno brutalnu akciju policije koja ih je udaljila sa mesta događaja. .

.mrko reče mladić. samo kada bi nas bilo više! Neko bi ko­ načno morao da posluša i naš glas pre nego što se čitav svet pretvori u radioaktivnu pustinju! -S ve više me podsećaš na Amosa . . . .tiho reče Sumiko.. . a policija je obi5no na strani momaka sa malo dubljim džepovima nego što su naši.A li nijedan od njih ne donosi ovako velike profite svima umeša se Norman. Bojim se da će tvoji prilatelji imati nevolja sa policijom . .Kao i industrija auto­ mobila. Neki paranoik...prezrivo frknu riđokosa..Kome god pomeneš neku akciju.. pro­ blem električnih vozila je već rešen čime bi se uklonio jedan od najvećih zagađivača.. suviše je blizak terorizmu da .vatreno reče Pi El. . na prim er. kao i on.Ne. ..Pametno si učinila .Ali to ne znači da on ipak nije u pravu . A tek to nikuda ne vodi. -Z a što ? .. Šta se nalazi na onom putu? . .Koliko sam uspela da shvatim.zavrte Sumiko gla­ vom.odahnu <rupna riđokosa devojka pored Sumiko. .Verujem da ste u pravu. a li.smeškala se riđokosa.. .a li. -A li? . ali se bojim da ne možete mnogo izmeniti situaciju . jer bi to značilo iz­ bacivanje sadašnjih fabrika iz po­ gona. Uskoro ćeš. . on ti kaže da to ne može ništa izmeniti i jednostavno neće ni da se potru­ di.Bo­ jim se da će nas razvoj događaja u narednih nekoliko godina i na to naterati.. .°ony West-Borilačke veštine 12 Kada smo opazili da se nešto do­ gađa . početi da tvr­ diš kako nam ne preostaje ništa drugo nego da se protiv velikih za­ gađivača borimo oružjem i eks­ plozivom.Ne znam .. niko ne želi da ih uvede u masov­ 25 nu proizvodnju..1na ovom i na bilo kom drugom . da ne pominjemo šta bi se dogodilo sa industrijom benzina i svega ostalog . međutim.. .zamišljeno reče Pi El .Nuklearna elektrana takvih je samo u Americi na dese:ine.A naročito onaj vid nasilja o kome govori­ t e .smeš<ao se Norman. .T o je nešto drugo .. . . I ostali su sa odobrava­ njem klimali glavom.Ima to­ liko čistijih izvora energije. .. ube1en je da nikome ne treba dozvoiti pristup do nje.osmehnu se Pi El . užasan prizor zaista.. . ne slažem se sa Amosom .što si odlučila đa se vra­ tiš s nama. a oči mu zasijaše goto­ vo fanatičnim gnevom. tehnički. vi ste protiv izgradnje nuklearne elektrane na ovom mestu? . A mi možemo mnogo. -T o je ono najgore .Nasilje uvek rađa novo nasilje .Sumiko je veoma jverljivo glumila iznenađenje.. . . Međutim. Je­ dan od mojih prijatelja je lekar i smatrao je da treba da pomogne <oliko može.U stvari ništa naročito. momak sa “foto­ aparatom.

.Borilačke veštine 12 bojama i našim amblemom! Autobus se zaustavio pred jednospratnom građevinom od cigala koja je svakako mogla da se po­ hvali da spada među najstarije zgrade u Taksonu. jednu od onih koja je imala sreće da bude pošte­ đena prilikom mnogih rekonstruk­ cija gradskog središta. . Berni . uostalom. u društvu koje nije stvoreno po meri čoveka već po meri mašine .Ovde se nalaze vaše prostorije? . .Pa mi smo već stigli! Sumiko. . . ne vodeći mno­ go računa o tome koliko je ona ostvarljiva. -H ajde! . -Zdravo.Pi El će se straš­ no uvrediti. . dve devojke smestile su se u uglu velike pro­ storije koja se postepeno prazni­ la.inače bi bilo gužve sa onim policajcima! Nego.uzdržano se osmehnu druga devojka.Zar se to odmah ne vidi? . što joj je pomoglo da samo potvrdi miš­ ljenje koje je već imala o njima: mladi ljudi.Idemo da popijemo č a j. ..povuče je Nen za ruku. moram ti reći da mi u tvom društvu nije bilo do­ sadno. . Fasada je zaista bila upadljiva. sve dok atmosferu . kako se ti zoveš? Sum iko.26 bi na svoju stranu privukao onu čuvenu »ćutljivu većinu«. zar ne? Čitavo prizemlje bilo je uređeno kao jedna velika društvena pro­ storija. . ..Kao i meni . čitavu sedmicu je utro­ šio da fasadu zgrade ukrasi jarkim Pony West . Sa optimizmom tipič­ nim za mladost vatreno su se ba­ cali u agitaciju za zaštitu prirode ne mogavši da shvate da su koreni tog zla..veselo dobaci Nen. Sa šoljom vrelog čaja u ruci i ukusnim keksom. Hoće li biti još čaja za moju prija­ teljicu i mene?! onog tvog keksa? Baš sam ogladnela. . bez mnogo problema u životu. probijajući se kroz gužvu.iznenadi se Nen bacivši pogied kroz prozor.. Ostatak puta devojci je prote­ kao u živahnom čavrljanju sa riđokosom i njenim prijateljima.na­ smeja se Nen.. sa malim barom u uglu i mnogo drvenih klupa poredanih oko zidova po kojima su bili iskačeni posteri pretežno zelene boje. pa su narednih nekoliko trenutaka pro­ tekli u tiš in i.Hej! . mladi su se okupili oko šanka za kojim je krupan crnac guste brade vešto nalivao čaj u limene šolje. išarana nat­ pisima koji su jasno govorili šta žele ljudi koji se iza nje okupljaju. tvoji će te prijatelji ovde potražiti. U opštoj galami i smehu.nasmeja se riđokosa . . I Sumiko je osećala glad. ali je sve to za Sumiko bilo pomalo naivno. . Koje taj vaš prijatelj Amos koji se zalaže za aktivnu borbu? Zar danas nije sa vama? -Srećom nije . ja sam Nen . uglavnom studenti koji su svoje slobodno vreme posvetili jednoj velikoj ideji. kao i sveg drugog zla njihovog vremena.

. jedan od njih odiekud izvuče dva pljosnata pakeća umotana u hartiju.ljubazno se osmehnu poručnik sumnjičavo mirišući ostatke čaja iz šolje na stolu za koji je seo. . Pi El. mi nemamo ništa tim! . poručnik i policajac po imenu . . Prema tome .Imam nalog :a pretres ovog mesta .dame imaju prednost! Sumiko se od početka držala iza krupne i visoke Nen.Poručnik bi hteo da po­ razgovara s tobom. Za njima je ušao krupan iovek umornog lica u izgužvanom civilnom odelu. sasvim slučajno se našla ovde . trepćući ispod ogromnih naočara.. . Pretraga lije trajala dugo. . Sedi ovde. . ali su se veika dvokrilna vrata već otvarala i croz njih nahrupi čitava gomila poicajaca.. .Kažu da se ovde masovno Irogirate . Plašiš se? Hmmm .Ona nema veze s nama. -Evo. .zaustavi je policajac kada je sa ostalima pošla prema vratima.bunio se Norman. . Igra skrivalice. dva policajca na njejov znak priđoše šanku. . . prokletnici . .Imamo žalbe iz susedstva da se orgija lo kasno u noć. . međutim. . vidi ima li nekog boljeg viskija u onom šanku tamo .nastavljao je umornim ilasom. Cereći se. . Iz­ vo lite -o n širokim pokretom poka­ za prema vratima . Ni njoj nisu promakli požudni pogledi kojima su policaj­ ci odmeravali njeno raskošno telo. čo'ek u izgužvanom odelu. devojko.To je neko jbre podmetnulo! .trže se Nen. Devojke se ogledaše. .ledeno i osmehnu poručnik.Prokletstvo.To nikada tisu do sada č in ili. . može biti .uzviknu on eselo.Kladim se da ovde ima ksa za celu ovu bandu! .°ony West-Borilačke veštine 12 spokoja nije narušilo urlanje poli­ cijske sirene sa ulice.Zašto je ne ostavite na miru. Dve devojke se pogledaše i Surniko primeti kako Nenine pune usne drhte. -N ije moguće da su pošli za lama! .Zbog čega. neka onda i tvoja prijateljica ostane . moram zatvoriti zgradu i privesti sve prisutne... Norman i još nekoiko mladića pojaviše se na stepelicama koje su vodile na sprat. .Za takve 27 stvari i postoje sudovi.Ostanite svi na svojim mestina .M arv.Može biti. . dok se ovo ne raščisti. brzo. .reče tiho. . morano do telefona! Ona skoči na noge.zaurla Pi El. kao da se dosađuje.. do đavola? .1 to ćemo videti .. jer je među policajcima odmah zapazila jednog od onih koji su zaustavili njihovog »kadilaka« na putu za Kaliente. gledaju­ ći pravo u nju. Ali. .zaura neko..T i ne . policajac je nešto šaputao poručniku na uho. poručnice! . . Nekoliko minuta kasnije u veli­ koj prostoriji ostali su samo njih dve.. nije mogla potrajati dugo. dok su se policajci asporedivali po sali.

.Upola. . stoje stvari . . -D akle? . Marv? -T a ko kažu . .Ne znam . . .isceri se po­ ručnik. . šta misliš. . . Jedva primetni znaci govorili su.Poručnik je i dalje gledao samo u Sumiko.Naši prijatelji rade brzo. nigde one arogancije s ..strogo reče Lesli i po­ licajac se trže od iznenađenja Sumiko se osmehnu njegovo.devojka sleže ra­ menima. . stvarno dobar v is k i. Lice policajca bilo je sada bledo od straha. veoma brzo. . Iskusni policajac je odlično procenio situaciju. .U hotelu.Šta misliš.Upola. Ti si Japanka. . .u gla­ su Nen osećao se strah. . odista. kako će naša mala Japan­ ka reagovati ako budemo pitali njenu prijateljicu? . nesvesni pokreti prstima. Les . . . . .uzdahnu poručnik. še fe . . .Bojim se da nemamo vremena za to . Hmm . Gde su tvoji prijatelji? . znaju li oni nešto i o Tabasku? Drugog objašnjenja za njegov nestanak ne vidim .Dakle? Pogled poručnika bio je ponovo uprt u Sumiko i ona pognu glavu.. -Japanci su žilava rasa. sa pažljivo proučenim subso^icima koji deluju direktno na Kuru velikog mozga.Nije. ..Gde su ti prijatelji? Devojka obliznu suve usne.28 Pony W est.isceri se polica­ jac. Sumiko. nije loše . .upita iznenada gledajući u Sumiko.osmehnu se ona.Šta hoćete da učinite? . pa i za Sumiko. malo je ljudi ikada imale prilike da na sebi oproba šta sve može glas određenog intenziteta i visine. . za Leslija. reakciji. .Najbolje da ih upitaš. . da je jedan od policajaca savladao posledice udarca. Ovu drugu strpajte sa ostali­ ma . -A ha. .Mislim da već do­ laze s e b i. . . zar ne? ...Ustani . .Pametna cura .Nemate prava. . otkud samo ovim klincima lova za takvu robu! * * * -Tako. -N ije loše . Boga mu. znači.Možemo i da proverimo. .Marv. kretanje očnih ja­ bučica pod sklopljenim kapci­ ma .1to možemo da proverimo . nešto izmenjen ritam disanja.Borilačke veštine 12 Marv. zar ne. uzmi još jednog i neka vas ženska odvede do hote­ la. sve to govorilo je više od otvorene knjige. sve što bi mogli uči­ niti njoj samoj za devojku je bilo daleko podnošljivije od onoga što bi pred njenim očima mogli učiniti sa Nen.uzdahnu poručnik otpijajući iz šolje viski pomešan sa čajem.. .za­ mišljeno reče Lesli pošto je saslu­ šao devojčinu kratku i konciznu priču.

to je je­ dan od razloga što Tompson i želi više svedoka . do đavola! Udarac podlanicom po obrazu bio je munjevit. -Č ija ? Pod hipnotičnim Leslijevim po­ gledom policajac više nije mogao da se uzdržava i reči su sa sve ve­ ćom lakoćom klizile preko njego­ vih usana belih od straha. -D akle? Trijumf u pogledu policajca tra­ jao je veoma kratko. ..pi­ tao je Lesli i policajac obori oči pred njegovim čeličnim pogledom. . . do zida o koji je udario s muklim treskom. . ali mu je glas bio nesiguran.Ne .Tompson .... iako niko ne zna kako . . . izađi na trenutak . . njegov podmukli pogled jed­ nom je odlutao prema revolveru koji je još uvek ležao na podu u blizini vrata. . Leslijev glas bio je prosto nabijen energi­ jom koja je zadavala strah . . .Zašto? Čovekov pogled očajnički je za­ okružio po prostoriji. ..Sumiko. procenivši.ponovi Lesli preteći.Ne znam .Ma ka kvi. .Za ovo ćeš se pržiti! ..Ne znam . Policajac je oprezno prineo jedan prst licu na kojem je ostao širok crveni trag. . ..podiže Lesli obrve.Lažeš! Policajac se stresao kao od udara električne struje. I nje­ gov kolega na podu je došao sebi.Ne znam.Pony W est. -Pokolja? .Ko vas je poslao ovamo? .Da mene uhapsite? Policajac klimnu glavom i pro­ guta pljuvačku. . -Z a r to nije bila saobraćajna nes­ reća? . ali je svakako mudro procenio da će biti najpametnije ako i dalje ne daje znake života.Dakle? . kao da traži neki izlaz. -Tom pson .Borilačke veštine 12 kojom je prišao devojkama u pro­ storijama »Spasilaca Arizone«. Udarac nogom u lice odbacio ga je čitavih nekoliko stopa dalje.Hteo bih 29 nešto da objasnim našem prijate­ lju . hoće da na neko vreme povuče iz opticaja sve svedoke pokolja kod Kalientea . da je došao njegov čas. . . . .. Devojka klimnu glavom i izgubi se iza vrata kupatila. -Njegova ideja? Preko Marvovog lica prelete prezriv osmeh. poručnik . . Vozač prvog kamiona je ubijen . Jedva primetnim pokretom Lesli je izbegao za­ hvat prema svojim nogama koji je načinio čovek na podu. Policajac us­ tuknu jedan korak pred Lesiijem koji mu se lagano primicao.zacvile Marv. . tako da se čak I Sumiko trgla. Tompso“ samo izvršava naređenja .preteći je procedio kroz stisnute zube. Ipak..le­ deno se osmehnu Lesli. ..odmahnu Marv glavom. .. pogrešno. što nije promaklo Lesliju. . a razrogačene oči odavale su strah.. ..

Ne . taj prokleti Meksikanac bi me zaklao kao pile! . .Ti ne po­ znaješ M anitasa. .Marv odmahnu gla­ vom. . Važi? .Verovatno je i on uhap­ šen . Ili hoćeš da mi kažeš da je odveden na neko dru­ go mesto? Policajac klimnu glavom.Svi slučajevi koji su u Manitasovoj nadležnosti ne podležu uo­ bičajenoj proceduri. . je li? .Manitas . . .. .Do đavola. .. Mek Klaski je krenuo za njim . . šta je s mojim prija­ teljem? Onim koji je sa mnom bio kod elektrane. da i tebe i tvog kolegu skinem i gole isteram u predvorje hotela.Gde se nalazi zatvor? . Štaviše. Hoću da ga potražim . Policajac pogledom potraži fo­ telju iza sebe i sruči se u nju kao da su mu kolena iznenada izgubila svu čvrstinu. . .osmehnu se Lesli. Zgrada »Horneta« ima specijalne prostorije za t o . . -D akle.Kako? .. A gde se nalazi ta čuvena zgrada? . mislim da će te čak i pohvaliti.Marv .Mora da ste je vid e li. ponovo brišući lice mokro od znoja. . -L e p o . .. . .. tako se zoveš.Tako znači .reče promuklo. Marvin H ejs. Manitasu će se to verovatno više dopasti. mister..Ne brini za to. Oslobođeni smo redovnih obave­ za sve dok elektrana ne bude za­ vršena i puštena u rad.. .Ne znam zašto građani Arizone i dalje plaćaju tolike poreze Pony w e s t. Službenik privatne forme izdaje naređenja policiji. on u stvari izdaje naređenja čitavoj našoj jedinici.K o je Manitas? -Š e f obezbeđenja u Kaliente u . ti ćeš mi pomoći da uđem u tu zgradu. -Sam o? . Ti ćeš me uhapsiti i od­ vesti pred njega. .. .. . i mogu vam reći. Marv? Pogleda uperenog u pod polica­ jac lagano klimnu glavom.. ako ti se koja ideja ne dopada .30 .osmehnu se Lesli. onaj oblakoder u samom centru grada.U nju nije tako lako u ć i.. Gotovo da se podsmevao Leslijevoj naivnosti. .zabuljio se prazno u Leslija. . .. . Šta šef policije kaže na to? Guverner? Osmeh na policajčevom licu go­ vorio je mnogo. .U redu . a? A ti znaš da to mogu da učinim . .T i to samo misliš .. .Borilačke veštine 12 kada im policija ne radi baš ništa.A li. Sam o.Marvine. . -Lepo.Postoji i druga mogućnost.osmehnu se Les­ li. da su bolje opremljene od svake po­ licijske stanice u Taksonu! . Policajac obrisa čelo iznenada mokro od znoja... ako ste ga uhapsili onda je verovatno u zatvoru..Zatvor? Zašto zatvor? .Ne znam .Da .. . . . .

Borilačke veštine 12 31 resu. i u tvom inte­ . . Mjslim da ne želiš da Tomp­ son ili Manitas doznaju kako se sve to stvarno odigralo?.hladnokrvno se osmehnu Lesli.Ostavite ga . a onda zovem Tompsona.Pony West.požuri Hejs. preskočićeš epizodu posle napada tvog kolege na'mene i reći mu da sam i tebe onesvestio udar­ cem. je li tako? -B a š tako .Šta sad da radim? . ali nije želeo da to otkrije kako bi dobio nešto vremena neophodnog za razmišljanje.umorno odmah­ nu glavom policajac. kad sam slobodan. . U redu? -Sum iko. Sumiko. u zapadnom delu grada. Hejse.okre­ te se Lesli devojci kad policajac potvrdno klimnu glavom.osmehnu se Lesli. . mesto se zove »Aida«. pa dogovorili smo se . konačno. Gotovo s besom je pogledao onesvešćenog kole­ gu. Samo misli na to i sve će biti u redu. a ti u međuvremenu pokušaj da doznaš šta je sa mojim prijateljem i gde se nazali. nije se ostvarivao tako glatko kako je on to želeo. .Još lepše. a ti ćeš se nekoliko minuta kasnije javiti tvom šefu Tompsonu i ispričati mu šta se dogodilo. jasno? Ili možda više želiš da praviš društvo svom prijatelju dole na po-^u? . . međutim. Kako mogu da te pro­ nađem kad odeš odavde? . Na njegov znak devojka oprez­ no otvori vrata i dade mu znak da * * * Leslijev lepo zamišljeni plan. Na­ ravno..Devojka i ja ćemo otići.Potrebna mu je kvalifikovana pomoć. .. Potražiću te usko­ ro.pobuni se Hejs.. hvala! . Po njegovoj glavi odavno se već motala lukava zamisao da čitavu situaciju izmeni u svoju korist čim se ponovo do­ kopa revolvera. Hejsov drugar nije dolazio sebi i pored usrdnih pokušaja poJicajca kome je pomagala Sumiko. nemoj da ti na pamet padnu neke gluposti sa ovim revolverom kada ti okrenem leđa. .Mogu da dam telefon u stanu . uzmi svoje i Pitove stvari i dodaj mi moju torbu . .. . mada je njegovo lice dovoljno upadljivo da ga lako možeš naći. . . Lesliju je bio dovoljan jedan pogled da ut­ vrdi kako ovaj ima teži potres mozga. . ne.Dajem vam deset minuta prednosti. Svaki taksista zna gde se nalazi..reče na kraju i njih dvoje ga iznenađeno pogle­ daše.Fino. od našeg malog dogovora nema ništa .. Najveći krivac za to nije čak bio ni svestan svog uticaja.Najbolje što bi mi se mogio desiti je da os­ tanem bez posla. vreme obično provodim u jednoj dvorani za b ilijar. . To je. Tabasko Pit.uzdahnu razočarano policajac. Ime mu je Pit.Prokletstvo. -N iš ta . Marvine.Ni slučajno . zapamti. . .Međutim.Marvi­ ne. a vas dvoje mogli biste mu samo naškoditi.Prokletstvo.

u trenutku kada je shvatio da su nesuđene žrtve već nestale. a Lesli je nemarno zabacio torbu neobičnog oblika na rame i zviždućući skrenuo za prvi ugao. pre­ ma Nogalesu? -D a . Lesli izađe za njom. Vrativši revolver u futrolu zastao je i napeto raz­ mišljao nekoliko trenutaka. Sumiko je uskočila u pn/i taksi. .šapnu hvatajući Sumiko za ruku.šapnu Les­ Pony West. Večernju gužvu u predvorju is­ koristili su da neopaženo izađu iz hotela.Sada idemo dole . bez reči. Desetak minuta kasnije. Pi­ tao se da li će Hejs sada učiniti i novu glupost i sa revolverom u ruci poleteti niz stepenice u poteri za njima. izleteo je iz njihove sobe iskeženih zuba i sa trijumfalnim osmehom na'licu. tako ćemo biti manje upadljivi. Lesli ga je odlično procenio. Policajac je. Lesli zaokrete pre­ ma stepenicama i zastade prilju­ bivši se uza zid. Rastali su se na ulici. Onesvešćeni policajac u sobi biće mu najpouzdaniji dokaz da su njih dvoje pružili žestok ot­ por hapšenju. Marvin Hejs. čitava operacija iz­ vedena je tiho i neupadljivo. Nastoj da te vidi što manje ljudi. uz od­ ličnu kafu. Sećaš se onih bungalova na izlazu iz grada.Uzećeš tamo sobu. Umesto uobičajenog uzbudlji­ vog zavijanja sirena policijskih i bolničkih kola i škripe kočnica pred hotelom. predstavljalo je veoma smešan prizor i Lesli u svom za­ klonu razvuče usne u osmeh.Brzo! . ali potrča za njim.Moramo se razdvojiti. Ja ču doći čim budem mogao. Jedna mala kafeterija na samom uglu pružala je odličan pogled na hotelski ulaz i Lesli odluči da tak­ vu priliku ne propusti.Borilačke veštine 12 li. a onda se laganim korakom vratio u sobu. učinio in­ teligentniji potez. Sumiko. -M is liš da će Hejs pokrenuti poteru za nama? . međutim. Dva čoveka izašla su iz običnih crnih kola i kratko porazgovarala sa Hejsom koji ih je čekao pred ula­ zom.32 je hodnik prazan. . . . Nekoliko minuta kasnije vra­ tili su se podupirući drugog poli­ cajca preko čije uniforme je bio .Najverovatnije. Lesli je došao do važ­ nog zaključka: Manitas i njegovi naredbodavci iz kompanije »Hornet« nisu bili na tako sigurnom tlu kako je to njihov čovek Hejs mis­ lio.Sprat više! Ona ga začuđeno pogleda. ali uz pogled koji je mnogo govorio. Prijateljski mahnuvši policajcu. nije ni bila potrebna neka naročita in­ teligencija da policajac dođe do zaključka kako je po njega najbo­ lje ako to dvoje ljudi napuni olo­ vom.. U ruci mu je bio teški službeni re­ volver. . pripadnik policij­ skih snaga države Arizona. . Njegovo lice.

ali sada svi ćute . jedno vreme digla se prilična galama oko toga.On će ve­ rovatno bolje znati zašto je ta k o . postarijeg mršavka ciničnog lica koji je lagano sla­ dio dupli viski. Bilo je jasno da je čuo njegove reči.. Iz auto­ mata pred ulazom Lesli uze jedan primerak lista i osvrte se oko sebe. . . -P a ? -P a ništa .. . . ta k o . . . Bio je to njegov jedini ko­ mentar.prezrivo reče novinar za stolom. . a ovaj mu mlitavo otpozdravi.Pony W est.Borilačke veštine 12 prebačen veliki kišni mantil.Konjak .Hmmm. Kao i u drugim gradovima. .Mister Obadiah radi u »Arizo­ na Staru« .Ako nemate ništa protiv . 33 .Pitam se samo koliko ima is­ tine u pričama da kod te centrale nije sve čisto .os­ mehnu se Lesli prenoseći konjak za njegov sto.. »Nije loše .progunđa ovaj.Ništa nisam rekao ... »To nije loše znati«.. sem prostorija u prizemlju gde se verovatno još pri­ premalo jutarnje izdanje.dobacio je sanjivom čoveku za šankom razvijajući no­ vine. i ovde se u blizini redakcije nalazio neupadljiv mali lo k a l. . . . što je značilo da ljudi koji vode poslove oko nuklearne elektrane još uvek nisu sigurni u svoje snage da sa­ vladaju negativni publicitet koji bi im mogao naškoditi. ali Lesliju nije promaklo da se zaplašeno osvrnuo oko sebe.Ha! . ne obraćajući pažnju na mrki pogled novinara.ponudi barmen obaveštenje.Ne znam . .upita Lesli. Dajte još jedan viski . Uska prostorija bila je gotovo prazna i Lesliju nije bilo teško da nađe mesto kraj šanka. . Barmen se zamišljeno češkao po ćeli. Lesli se osmehnu u sebi. koja se njegovom drugu Tabasko Pitu neće dopasti. zaključi Lesli. Verovatno je samo osoblje ho­ tela primetilo da se nešto neobič­ no događa. .sleže Lesli rameni­ ma. .nezainteresovano upita ovaj otvarajući flašu. . « na­ ročito zato što mu je ta pomisao donela jednu novu ideju.Loše vesti? . is­ tina. prokletstvo. Zgrada lista »Arizona Star« pred kojom se njegov taksi zaus­ tavio petnaestak minuta kasnije.. bila je u mraku. . . ne bih želeo jednog jutra da me pro­ budi Gajgerov brojač umesto budilnika! Ziveli! Podigao je čašu prema čoveku za stolom. vidim da će Kaliente uskoro biti gotov. .. .Tako. . Novi­ nari su oduvek predstavljali dobre mušterije i vlasnici lokala su to odlično znali. .Molim? . Lesli je ispod oka pogledao čoveka za stolom u blizini. osmehnu se Lesli u sebi. ali na njih nije vidnije reagovao..Ta stvar me jako zanim a. jer će u zatvoru provesti mnogo časova više nego što je očekivao. Ideju..

Shvatićete da u ovom trenutku ne mogu otkriti njegovo ime .Ko je Petsi Braun? .Mister E leri. nemam veze sa tom prokletom elektranom.Molim? . .upita tiho.procedi čovek.odluči Lesli da bude direktniji... Moje ime je Eleri...Inače biste znali da je nes­ tao .Motre na nju? . na čijoj ste vi strani? Covek ga je nekoliko trenutaka merio pogledom zamagljenim od alkohola. Pošto je on nestao.cinično se osmehnu Obadiah.. ..Borilačke veštine 12 Fernandez? . . -M e sli zastade na pola puta. vrteći među pr­ stima praznu čašu. . . do đavola . -T u piše sve .Vrlo dobro . mister Eleri.34 gospodinu . Radim samo na prikupljanju podataka za jednog prilično poznatog novinara. a onda sleže ramenima. . zar ne? . -K a k o stoji stvar sa elektra­ nom? ..Sta se u međuvremenu promenilo? -T o vidite sa glavnim uredni­ kom .Ja samo radim svoj posao. momak .tiho upita Lesli. .. Široko se osmehnuvši. klimnu glavom i vrati se do šanka.Mister Obadiah . zanima te v Pony W est. -M nogo sreće. Sta je sada s njim? .. prokleto mnogo! ..... ........dobaci preko rame­ na.promrmlja Obadiah.J a nisam ništa rekao . Leslijeve oči se suziše..Onda ćete se lako sporazumeti sa Petsi Braun ... . nadu ..Imam utisak da ne bi bilo mud­ ro najavljivati se telefonom .. . . ... . bez reči je ispio ponuđeni viski i sa uživanjem cmoknuo usnama.»Star« je doskora pisao sasvim drukčije o Kalienteu. ali još više Kaliente.O njoj je pisao Fernandez..Do viđenja . upravo na prikupljanju podataka.. .Sta.Da. . iako mu je lice pokazivalo sasvim suprotno osećanje.Ona je radila za Fernandeza. druga najbolja stvar za vas je Petsi Braun..Odnesite gospodinu još jedan viski . -T a č n o . -G d e mogu da je nađem? -Č estnat Drajv 2018. I. .Kolega? -N e direktno. tvoje lice mi se dopada. .. Biće vam potrebna . Obadiah je gledao u njega i mladi­ ću se učini da u njegovim očima v id i. Ipak. -K o liko se sećam .reče stavljajući krupnu nov­ čanicu na pult.Drago mi je . Lesli us­ tade.osmehnu se Oba­ diah. Lesli se bez reči osmehnu i čovek obori pogled. . hvala bogu. . -Telefon? Obadiah odmahnu glavom.nastavi Lesli još tiše .. .Niste baš tako redovan čitalac »Stara« kako biste želeli da se misli .I meni konjak.

bio je spre­ man za novi krvavi obračun . to su govorila sva nje­ gova čula. on skliznu kroz živicu najbliže kuće i oprezno . gospodo«.. Ono što je želeo nalazilo se u bli­ zini: grupa drveća koja je potpuno prigušivala i ono malo svetlosti sa ulice. . govo­ rio je njegov sensei Tanaka. Pas. Haragei. »I vetar je noćas na mojoj stra­ ni«.. »gadno ste se prevarili!« Nečujno. Veštim pokretom Lesli je na­ vukao na glavu kapuljaču sa dva uska proreza za oči. ogromna danska doga. Njegova odeća nestala je u torbi koju je okačio među grane najbli­ žeg drveta. Bilo je mnogo prepreka dok se iza kuća provlačio do broja 2018. prizemnu zgradu. kao senka. dugoj mirnoj ulici oivičenoj drvečem koje je svojim zelenilom odudaralo od uobičajene crvene. ninđa. Lesli Eldridž.Pony W e st-Borilačke veštine 12 35 zaobiđe nisku. Katana u koricama ne­ čujno je skliznuo pod levu ruku . Negde na drugoj strani tog zida zvecnuo je lanac. . Ali. a kada znaš da te opasnost očekuje već si u prednosti nad protivnici­ ma . . pomis­ li. Bio je to kraj porodičnih kučića odvojenih od ulice živicama i negovanim trav­ njacima koji je danju svakako od­ jekivao od dečje galame. U ovo doba ve­ čeri jedino je svetlucanje televizij­ skih ekrana odavalo da su te kuće nastanjene. To naročito važi za protivnike koji čuvaju stan Petsi o Braun. Jer oni još ne znaju da si ti spre­ man za susret sa njima i veruju da će te lako savladati. Leslijeve usne se razvukoše u hladan osmeh. Lesli podiže malo kapuljaču da oseti sa koje strane duva vetar. . . pomisli skačući gotovo iz mesta prema vrhu zida. suve zemlje Arizone. ali je sada bio pust i tih. . . »Ovoga puta. . Glatka svila crnog kostima ninđe pripila se uz njegovo mišićavo telo. ali samo jedna ozbiljna: zid visok dobrih desetak stopa koji je štitio imanje nekog ljubitelja samoće. Osećanje napetosti obuzelo je Leslija čim se taksi izgubio iz vida. Ovoga puta neće biti potrebno da maže kapke specijalnom tamnom smesom: protivnici sa kojima će se uskoro sukobiti nisu mogli spadati medu ljude kojima bi ta sitnica mogla upasti u oči. za ljude koji su već navikli da s lakoćom slome svaki otpor. poznata opasnost samo je polovina opasnosti.. le- * * * Taksi se zaustavio jedan blok dalje od broja 2018 na Čestnat Drajvu. Čelični pr­ sti su ga s lakoćom izvukli naviše i on pogledom ispita dvorište koje se pružalo pred njim. Zastao je samo na trenutak da nasloni uho na hladni kamen. . Opasnost ga je čekala u blizini broja 2018.

.. Srećom. Lesli je ciljao pravo u crvenkasti žar ci­ garete u čovekovim ustima. Imao je mnogo razloga za to: kraj upola ispražnjene flaše viskija na stočiću je stajala i pove­ lika gomila zelenih novčanica. prednja strana kuće bila je u ta m i. tiho je prozviždala hladnim noćnim vazduhom. dva-tri drveta ispod kojih je stajala baštenska garnitura u meksikanskom stilu. »Ova­ kav pas mora da je veoma skup. Saken..« Još jednom je u mislima proverio ono što mu je pogled pokazao kada je taksijem prošao pored broja 2018. Osmehnuvši se. Lesli nečujno pade u travu svega nekoliko kora­ ka iza njega.36 žao je s njuškom na šapama.. Nekoliko trenutaka ranije. Uredna. Samo što bi to predugo traja­ lo . Uski prorez. kada je prošao. Kroz staklo na zadnjim vratima videlo se svetio. Njegova čula upozorila su ga na nečije prisustvo mnogo pre nego što je kraj drveta bljesnuo plamičak upaljača i dopro miris jeftinog duvana. »Utoliko bo­ lje . ali za Leslija to nije bila prava pre­ preka. odvojena od suseda niskom živom ogra­ dom.. Mnogo cveća. tako da je video samo njenu bujnu plavu kosu. po uko­ čenom držanju glave i čestim po­ kretima uske ruke sa dugim prsti­ ma kojom je nervozno gladila kosu. Jedan je leno delio umašćene karte. koji je načinio sečivom noža. inače . dok je drugi pažljivo pratio svaki nje­ gov pokret. »Ovo lice svakako neće pred­ stavljati prijatan prizor kada ga ujutru otkriju«. . . .Borilačke veštine 12 na iz skrovišta pod širokim kožnim opasačem. « Žaluzine na velikom prozoru sa zadnje strane bile su zatvorene. vade­ ći šaken iz uske rane i brišući ga o čovekovu odeću.. To bi trebalo da bude ova zgrada . . kraj niskog okruglog stočića. ali ne i nemoguće. krajnje je vreme da i taj Manitas oseti malo straha . dr­ žeći na oku zadnju stranu kuće.. bio mu je sasvim dovoljan da pogledom obuhvati gotovo čitavu prostoriju. pomisli Lesli. Lesli se suvo osmehnu.. osvetljen svetlošću iz kuće. bela kućica.. U nekoliko skokova našao se kod suprotnog zida i ponovio malopredašnji skok i pomisli.. I da nije čuo mukli pad na tle. Sa ove strane biće veoma teško pri­ ć i . Između živice i drveća nalazio se travnjak širok tridesetak stopa. sedela su dva čoveka grubih lica.. Stražar kome je taj do sada rutin­ ski zadatak postajao dosadan . Čak i to bilo mu je dovoljno da oseti njenu napetost. . znao bi da je pogodio po tome što je žara iznenada nestalo.. Pravo preko puta njega. Jedna žena sedela je u kožnom trosedu pod prozorom. čelična strelica izvuče­ w Pony W est. obični lopovi nisu ovako hitri i vešti.

••Drago mi je.posiovno reče Manitas. omanji i dežmekast. pohitao je da otvori. dok se drugi zabavio oko toga da hrpu novča­ nica nagura u džepove. Žena je uspela samo tiho da vrisne pre nego što su joj zapušili usta. Cereći se.Pony West. proći će najmanje pet minuta pre nego što pJin počne da je g u š i. pretpostav­ ljam«... Prozori se dobro zatvaraju? Vrata? -Proverili smo.pokaza jedan od čuva­ ra glavom. a pokreti ruku sa mnogo blistavog prstenja odavali su čoveka naviknutog da zapoveda. Prostorija je velika.U kolima je.Tamo . Praćeni pažljivim Manitasovim pogledom. ne obra­ ćajući pažnju na gnevnu psovku svog drugara. u prostoriju je ušao visok čovek u preterano elegantnom večernjem odelu.Gde je Vinton? .isceri se Manitas. Neko je dolazio .. Mekim korakom.« Dva čuvara su s poštovanjem ćutala dok je Manitas kružio po­ gledom po prostoriji. . . »Ne smeju da ostave nikakve tragove«. -V rlo dobro .. a ženi su usta još uvek pokrivena. dvojica gorila vešto su joj vezala ruke i noge konopci­ ma koji su bili presvučeni debelom mekom tkaninom.. mister Manitas žustro klimnu glavom onaj dežmekasti.Toni.Borilačke veštine 12 Prokletstvo! Snažni motor nekih kola naglo se utišao na ulici pred samom zgradom.. u preuskim farmer­ kama i šarenom džemperu dao je ženi znak rukom da ostane na mestu. Lesli je primetio kako se žena trgla. Izdržaće valjda još koji 37 minut .. Neće biti pro­ blema. . . pažljivo zatvorivši vrata za sobom. . finije obučen. shvati odmah Lesli. biće sve u redu .upitao je ošt­ rim hladnim glasom. Lesli stisnu zube. ti znaš šta treba da radiš? -Savršeno.Samo ako ste mi doneli onu stvar..Pazi sa zadnje strane. . dok je Lesli užurbano raz­ mišljao.Dobro.« Žena je ostala na podu kraj troseda. veoma mi je dra­ go . . . »Senjor Manitas. Toni priđe plinskoj peći u uglu pro­ storije i otvori ventil. Glatka crna kosa bila je pažljivo začešljana iznad lica maslinaste kože.Vežite je. Drugi. »Verovatno stvar žele da izvedu tako da liči na samoubistvo . Za to vreme neko od ubica obići . . osmehnu se i sebi Lesli. Sva trojica žurno izađoše iz pro­ storije. Sve ovo što se događalo mirisalo je na to da Manitas želi zauvek da eliminiše još jednog opasnog svedoka. . sada potpuno zaklonjena od Leslijevog pogleda. jedan je hitro gurnuo flašu vis­ kija i karte pod sto. Gotovo u istom tre­ nutku nežno je odjeknuo gong na vratima i onaj viši. poput mačke. I dva čuvara su to odmah shva­ tila.

znači. . Četiri i po . Više nije smeo da čeka. .Šta tražiš ovde? ..Pa ti nećeš da vrištiš? Čovek joj je uklonio ruku sa usta i odmakao se jedan korak. . M inut. kao i svaki ninda. zelene oči u kojima su igrale pod­ rugljive iskrice. .. ali drugog izbora nije imala. Njemu to nije promaklo. dreča­ ve zavese. .. w V Pony W est. uredna smeđa kosa nad visokim čelom. .. Požurila je u kupatilo. . Ovi zidovi su užasno tanki.38 će kuću da bi obavestio stražara. Sumiko oseti prijatno uzbuđenje pri pogledu na tog vi­ sokog i vitkog muškarca skladnog tela. . A odmor joj je toliko bio potre­ ban . spustivši torbe na pod prekriven jeftinom imitacijom indi­ janskog čilima.. Lesli Eldridž isuka katana iz korica . plakar u uglu. čeznući za vrelim tušem.. Glas prijatan i topao. znaš. dva . Stajao je nepomično. ali sam se plašio da ne vrisneš.reče tiho. Četiri minuta. veo­ ma dobro znao koliko je dug jedan sekund.Oprosti što sam bio malo grub.. .Moramo li razgovor da nasta- . Pažljivo okrenuvši ključ u bravi. ne učini nika­ kav pokret da se zakloni. I protiv svoje volje.Hej! .Mogu ti reći da se i ti meni svi­ đaš . Kroz poluotvorena vrata kupatila čulo se kapanje vode.pokuša da bude gruba. . Najpre.. muževan. Lice osvetljeno hladnom belom svetlošću bilo mu je razvučeno u osmeh. na­ petih čula dok je kazaljka u njego­ vim mislima neumoljivo obilazila krug za krugom. naravno. . treba eliminisati njega.Borilačke veštine 12 ★ * * Sumiko se s gađenjem osvrnula oko sebe.. Goli zidovi. t r i.. niski ležaji sa nemarno prebačenim tankim pokrivačima. Ili će možda ubice biti strpljive i ostaviti stražara iza kuće sve dok stvar ne bude gotova? Možda bi ipak najpre trebalo da se pobrine za ženu? Lesli Eldridž nije imao sat na ruci. Ukrutila se od straha u trenutku kada joj je jedna ogromna šaka zatvorila usta.čula je iznenađeni glas. ali nije ispustila ni­ kakav zvuk. kao da je pročitao njene misli. Duboko udahnuvši kako bi pluća ispunio kiseonikom. Sumiko nervozno skloni kosu sa očiju. Ipak. .K o si ti? . ona zbaci sa sebe svu odeću dr­ hteći od hladnoće.. bili su hladni kao led. Ostaće ovde bar jednu noć. Radijatori pod prozorom. ali je. Bungalov koji je iznajmila po Leslijevim instrukcijama nimalo joj se nije dopadao. a te grudi.. shvativši tek tada da je potpuno naga.Savršeno si građe­ na. . P e t.

Proverio sam. . Sumiko je sa iznenađenjem gle­ dala za njim..reče on. Pa. Da je mogla. Ponovo je kod tog čoveka osetila neku neodređenu sličnost sa Leslijem. -Š ta ? . Kao Lesli Eldridž! 39 . Trebalo mi je dosta vremena da ti uđem u t ra g. . preciznih pokre­ t a . Do đavola. Da li je moguće d a . .Da. Mladić je sedeo na stolici uza zid i mirno joj se osnehivao.. onu unutrašnju snagu koja nije znala za prepreke. Čovek koji uspe da je pronađe na osnovu tako šturih informacija. .A m o s .. k a o .. . . Mislim da si čula za mene. .Hoću da se istuširam . Zbog toga sam i ovde...T i dakle ne znaš kuda su ih . U policiji niko pojma nema o tome . -Z a to sam i došao. Sumiko sa uživanjem pusti vrelu vodu na telo. -Trebalo je najpre da pogledaš u plakar . koja pooseća na Japanku. još manje za hapšenje naših prijate­ lja.Pony West . Nijedan sudija nije izdao nalog za pretres.klimnu Sumiko gla­ vom. čak je i vrata zatvorio za sobom . Jedino što sam i >peo da doznam od suseda bilo j š da su jednu zgodnu malu crnku. Nen te je pominjala. -Tačno. a tebi je i hladno . upravo tako.Zbog čega? -Zanim a me gde su ih odveli i ko je izvršio hapšenje.Nije baš prijatno.Hvala.. . ne može biti običan čo­ vek. čini mi se. . . Neobičan čovek. Sačekaću te u sobi.. odveli odvojeno od ostalih. ostala bi čitav sat pod tušem. . Otvorila je vrata uvijena u veliki peškir. . spirajući svu onu prašinu koju je nakupila na putu za Kaliente.. u gradu u kojem je bukvalno niko nije po­ znavao. da.Oprosti... Spustila se na ležaj i pogledala ga poluzatvorenim očima kroz mirišljavi oblak plavkastog dima. . tako miran i siguran u sebe.Borilačke veštine 12 vimo baš u ovom kupatilu? . Bio je to zadatak koji bi zahtevao sav napor i od Lesa.... iako je rekao kako mu se sviđa . Ciga­ retu? . ali je tu bio i nepoznati mladić zelenih očiju . Električna grejalica kraj njegovih nogu širila je prijatne talase toplote. Filozofski slegavši ramenima. je li tako? -J e s te .osmehnu se on toplo. neke utehe je bilo i u tome da svakako nema posla sa sek­ sualnim manijakom. Cela družina je uhapšena. Sumiko podiže obrve.Da li jé vreme da čujem ko si i šta radiš ovde? -Im e mi je Amos. . . . osvrćući se oko sebe.I ja sam bila tamo.Ako nema^ ništa protiv..prkos­ no reče ona.. .? ...Uvek drže grejalice za zimljive goste..

. Zajecala je kada su se sklopile na njenim grudima.Onda znam sve. udovi postali ne­ moćni u njegovim snažnim.osmehnu se Amos. Sumiko. . Tompson. sa mesta gde se Manitas nalazio sa svojim ljudima. devojčice? .. nežno uzevši cigaretu iz njene ruke. . zastade u svojoj putanji.Zapovedao je poručnik . Još uvek je mogao poštovati jedno od prvih uputstava koje svaki ninđa dobija na sa­ mom početku obuke. pravo .. k a o . .. podignut da jednim udarcem otvori Lesliju put.Hvala ti. I ovo što si mi rekla znači mnogo.. I znam ime još jednog policajca. -Tompson? .rekao je tiho.Nameštaljka . . Neko je trčao preko travnjaka.Bila sam ubeđena da idu u policijsku stanicu.Sumiko. Čak su pronašli i drogu kod Bernija u šanku . Muškarac se tr­ gao i ustuknuo jedan korak.. sirene.Šta si rekla? -D anas si bio kod Kalientea.. . To nije zvučalo kao pitanje. .. Neko je dolazio.prekide je Amos u raz­ mišljanju. U zelenom kostimu .40 odveli? . To već nije ličilo na Leslija Eldridža.. toplim rukama. Tako je snažan. niko nije ništa posumnjao. Na japanskom ... . On je iznenađeno po­ gledao. Sve je ličilo na savršeno organizovanu raciju . -Ž elim te . Ako nisi siguran šta se zbiva če ka j. i tako ne- Pony West . .. -D ivna si. unapred pripremljene »marice«. Ali ne oko kuće. slivajući se sa tam­ nom pozadinom puzavica koje su se na tom mestu spuštale sa kro­ va... čini mi se. Otrgla se iz njegovog zagrljaja i otvorila oči..odmahnu Amos glavom. već kao konstatacija. Lesliju iza leđa.Borilačke veštine 12 ž a n .. .. .Zapazila si nekog od polica­ jaca? ..N e. .. -N e . . . . .Šta ti je. . Da nisu slučajno pomenuli ime Manitas? Ili Kobler? . bezobzirno gazeći cveće. ti si bio danas kod Kalientea?. Ona je obo­ rila pogled.odmahnu devojka gla­ vom. kostimu ninđe! * * * Katana. . . telo joj je otežalo od želje. korak dalje od prozora. Devojka je sklopila oči. .Bio im je potreban izgo­ vor. Marvin Hejs.Amose . Lakim pokretom se podigao sa stolice i prišao joj. Osećaj za vreme govorio mu je da ima još nekoliko trenutaka na raspolaganju. već sa suprotne strane. Priljubio se uza zid. Kako se zoveš? .. nalog za pretres i osta­ lo . . Sada bar znam gde su moji prijatelji.

prozviždala je ostavljajući sla pod udarcem ramena krupnog gotovo vidljiv trag u vazduhu ispu­ mladića u tamnoj odeći.. Lice visokog bandita osvetje pravo prema prozoru iza kojeg Ijeno tračkom svetlosti sa ulice predstavljalo je masku mračnog se skrivao Lesli.ispuštajući ženu iz naručja. . Kata»Sada će biti gužve . mladić je ne. on se okrenuo i nestao iza ugla. Suv verovatno brzo procenio situaciju kašalj cepao mu je pluća. ali ga je snaga izdala. Mladić je već bio napolju pred .Petsil . Jednim skokom Lesli je preleteo se od krhotina stakla i drveta koje su se razíetele kao od eksplozije. ko ne bi primetio . još uvek ne njem klimnu glavom. Šuriken.. . napora^ da i dalje zadrži dah. gotovo bez napora senku koja je istrčala iza ugla je podigao tešku fotelju i zavitlao kuće. Pre nego gas-maskom podsećale su na oči što je čak i ninđa stigao da reagunekog čudovišta iz mračnih dubi­ je. duge crne njenom plinom. kao posečeno stablo. Njegove oči pod pod Leslijevim udarcem. njene suzama nisu mogle videti Stežući zube. Lesli sa odobrava­ Klonuo je na kolena.kriknuo je bolnim gla­ som mladić kada je ugledao prizor vratima. Lesli je mogao je briznula iz ogromne rane na stajati čak i na osvetljenom mes.. Krhka vrata gotovo su se raspr. Manitas je imao neverovatno Vrata na suprotnom zidu otvori­ dobre reflekse. Sloj sala na grudi­ kose ispod koje su blistale oči is­ ma nije mogao zaštititi Tonija i krv punjene besom. . Cev revolvera načini Časak kasnije sa ulice je doprlo urlanje moćnog motora i škripa luk prateći kretanje mladića . pred sobom. na okeana. »Oho«. jer je ostao na la su se bez upozorenja i na njima mestu samo jedan stoti deo se­ se pojavi Toni sa ogromnim crnim kunde pošto je njegov čovek pao revolverom u ruci.mestu gde mu se nalazilo srce . . mnogo brži. . poleteo prema zadnjim vratima. u svojoj žurbi mladić ga svaka­ Pao je nauznak. dvoje ljudi klonulih na travu. I ovoga puta Lesli Eldridž je bio guma automobila koji je poleteo brži. spuštajući se užasnom sna­ gluvi. Lesli podiže pogled. tu.Pony W e st-Borilačke veštine 12 41 zvezda sa ivicama oštrijim od ivica prema njemu. čelična bukvalno iz mesta. oči ispu­ i na vreme uspeo da zadrži dah. pomisli ovaj sklanjajući trijumfa.brijača.« gom na glavu ubice koji nije imao Svojim snažnim rukama mladić vremena ni da shvati šta se dogo­ je podigao vezanu ženu sa poda i dilo. Još neko je Na njegovom licu Lesli ugleda grč bio u blizini. sem ako na je opisao srebrnast luk u mra­ Manitas i njegovi nisu potpuno ku. .

.. Istočno od grada. Na licu mu se videlo olakšanje kada je shvatio da ona još uvek diše. . Hvala na pom oći.O tome drugi put .Danju . boreći se sa kašljem koji mu je još grebao grlo. Pretpostavljam da su negde ta m o .osmehnu se mladić. mogu li sada ja da pitam ko si ti? I šta znači ta maska na licu? .rekao je tiho i Lesli se osmehnuo. neupadljiva kola . Gde mogu da te nađem? -T o bi mnogi u ovom gradu želeli da znaju . Koliko je samo nežnosti bilo u toj jednoj reči.Imaš onda prokleto oštar sluh .gorko se nasmeja Fernandez. Pomoći ću ti da je preneseš. Nije­ dan od bandita nije uspeo da opali iz svog oružja. . -O nd a ćemo se tamo videti.Borilačke vestine 12 dvorište i pored mračne kuće izbili na ulicu paralelnu sa Čestnat Drajvom.Jesam.. -B ić e joj dobro .42 Manitas je zaista dobro umeo da čuva svoju dragocenu kožu . Glas ispod kapuljače bio mu je prigušen. Mladić oslušnu. prepoznaćeš je po tome što se sporedni put do nje provlači između dve visoke stene. Treba da se ukloniš odavde.nasmeja se Lesli. . . . Nekoliko jardi dalje sta­ jala su tamna. .Sada ti se žuri. U šumi kraj puta je kućica dosta slična ovoj. ne zaboravi. -O nd a brzo.Manitas brzo deluje.Bićeš tamo? . Probili su se kroz živicu u susedno Pony W est. Noću skitam po Taksonu. Pogled crnokosog mladića preleteo je samo jednom preko Leslija.Nemaš nikakvo pametnije pi­ tanje? . . . Pre ili kasnije neko će skupiti dovoljno hrabrosti da pogleda šta se to dogodilo. Njegovi snažni prsti već su kidali veze sa ženinih udova. Loša navika... ispunjen čuđenjem.Veoma krat­ ko je bila izložena dejstvu plina. .reče Lesli kada se mladić ponovo nagnuo nad bledo lice žene. .odmahni* Lesli glavom.Ono što sam tamo učinio nije bilo dovoljno da steknem tvoje poverenje? Novinar klimnu glavom.U pravu si.Zar je to sada važno? Imaš li kola u bli­ zini? Mladić klimnu glavom. na putu za Lordzburg. . . . . . Požuri. lako se klatio pod teretom. Lesii se osvrte oko sebe.Petsi . ja ne čujem n išta . šest milja od benzinske stanice na izlazu. .. u daljini već čujem policij­ ske sirene. ako se ne va­ ram? . mla­ dić odrečnim pokretom glave po­ kaza da mu pomoć nije potrebna. ali tresak fotelje koja je raznela prozor morao se čuti na stotinak jardi unaokolo u ovom mirnom kraju. .Nemaš sada vremena za to reče. -K o si ti? . . . . Ti si Greg Fernandez.pogled mladića sada je bio nepoverljiv.

među svim tim užur­ banim ljudima u uniformama i bez njih.Požuri! Klimnuvši glavom.. pored onog na recepciji koju je Lesli u širokom luku zaob­ išao. vesto vukući konce kojima su se pokretale njegove mnogobrojne marionete. Sposoban čovek. . Sumiko je iza jednog od onih osvetljenih prozora. Devojka svaka­ ko dosta zna. opasni Manitas. se ponovo povukao u pozadinu. . Lesli je motrio uobičajenu policijsku halabuku oko broja 2018. kako mi niko ne bi mogao ući u trag.. U svakom slučaju. da li shvata da je i on ma­ rioneta u nečijim rukama. »Moraću sutra ponovo da po­ tražim neka dobra kola«. * * * Iz svog zaklona u živoj ogradi.Pony W e st-Borilačke veštine 12 43 neće doznati. ulazeći u taksi nekoliko blokova dalje. znao je bar gde se plavokosi momak nalazi. prezrivo se smeškajući toj pozorišnoj predstavi ko­ jom je policija mirnim građanima Taksona davala do znanja da nji­ hove pare nisu bačene. »Ovo postaje zamorno. . Tabasko Pit će morati još malo da sačeka na svoje oslobođenje. Jer. Samo. Lesli je ponovo proračunavao hitajući natrag prema kući Petsi Braun.« Malo naselje bungalova kraj puta za Nogales bilo je mračno. Imaće dovoljno vremena da uk­ loni svoj šuriken iz Tonijevog tela ore nego što policija stigne . A kasnije i u samu elektranu u Kalienteu.. nije bilo čoveka koga je Lesli očekivao.. . mislio je Lesli. . Svetlela su još svega dva ili tri prozora. Ovde više ništa novo . nekoliko kuća dalje. U uniformama i bez njih . onda će i on moći da mu po­ mogne da prodre u dobro čuvanu zgradu »Hornet Enterprajza« u gradu. inače ne bi ni poku­ šali da je uklone . . bilo je vreme da po­ traži Sumiko i dozvoli sebi nekoli­ ko sati odmora. a svaka vožnja taksijem predstavlja i nekoliko blokova pešačenja. neko već svakako traga za mnom: Manitas ne sme dopus­ titi sebi luksuz da u gradu trpi pro­ tivnika koji se tako grubo meša u njegovu malu igru. Les­ li zabaci na rame torbu u kojoj su ponovo bili skriveni katana i kos^tim ninđe. dobro plaćena marioneta sa iluzijama da postupa po svojoj slobodnoj volji i u ime nekog višeg cilja? Sažaljivo zavrtevši glavom. Dakle. A ako je taj Fernandez samo upola tako dobar novinar kako mu je Pit ispirčao. A li. pomisli. Ubrzo će do­ znati iza kojeg. Naročito sada kada je i Petsi Braun izmakla nje­ govim kandžama. . Međutim. mladić zalupi vrata za sobom i kola jumuše uli­ com.

on je bio ovde. Devojka je podigla glavu kada su se vrata bešumno otvorila. sve je u redu . . jed­ nostavnog života. bio je to put ispunjen bor­ bom za koju ga je obuka ninde pri­ premila bolje od drugih. Ali ponekad.Bolje? Klimnula je glavom. kao sada.Šta se dogodilo. -Znam . ispunjene strahom. .L e s . -N e boj se. čak života u obilju. . .. Zavesa je bila pomerene u stranu. . Ne. . širom otvorene oči. Pony West. dok se umoran vraćao ženi koju voli.L e s . . . Čekao je da mu neko od čula kaže nešto više o toj iznenadnoj opasnosti koja je zapretila iz tame. . Nemoguće da se njegov haragei prevario. . . Još je bio u blizini kada si ti stigao. Klonulo se prepustila njegovim usnama i rukama. . Pao je na kolena pred nju i sklo­ pio ruke oko nežnih ramena. bledo lice i dva ogromna crna jezera straha na njemu .Nije. . . ali ču­ đenje na njenom licu odmah zameni osmeh. . uklanjajući rasutu kosu sa lica. više nikakve opasnosti nije bilo u blizini. ali je ipak želeo da se i pogledom uveri.Borilačke veštine 12 Šta se dogodilo? Sklopio je oči. on se podigao na lakat i toplo osmehnuo. bile su uprte u pod prekriven jeftinim tepihom. devojčice? . Znaš da nije. Sumiko je sedela na postelji. . za­ pitao bi se ima li i on prava na tre­ nutak odmora i predaha. dolazili su Lesliju Eldridžu trenuci ispunjeni osećanjem bliskim kajanju zbog toga što je umesto mirnog. Sada je sve u redu. Čudno. Da.. put zaštitnika slabih i bespo­ moćnih. Les je tu . .. sklapajući oči pred valovima topline koji su ob­ uzimali telo i mozak.. veoma retko. . Ona se iznenađeno trže. . Još uvek na oprezu. Mnogo kasnije. Gotovo se uplašio izraza na njenom licu. . . odabrao put borca za prav­ du.L e s .44 Retko. naga. .Nije ti ništa učinio. Bila je to konstatacija.. Bledo. siguran da ga iz misli neće prenuti haragei.. Postajalo je samo jedno objašnjenje: čovek od koga mu je zapretila opsanost sada se uklonio sa njegovog puta.Čega si se onda toliko uplaši­ la? . zaboravi­ la sam.Možeš li sada da mi kažeš? .Pa d a . Kao sada . a li. . Lesli zaviri kroz osvetljeni prozor susednog bungalova. na poznati način... . prepuštajući dru­ gim čulima da istražuju prostor. Hitrim pokretom stopio se sa senkom jednog od niskih bunga­ lova. ne pita­ nje.

Pony W est- Borilačke veštine 12 - Ne znam . .. - Reci mi. - L e s . .. j a . . . o n . . . Vrhom prsta lagano je prešao preko njenih vrelih usana. - Sumiko, zar me tako loše poznaje§? Poželela si ga? Rumenilo je oblilo devojčino lice. Postiđeno je klimnula gla­ vom. - Ludice - šapnu Lesli nežno. Nemaš razloga da se stidiš toga. Nisi mu se valjda oduprla? - Ne bih mogla i da sam hteola prigušeno se nasmeja ona, još uvek oborenog pogleda. - A li... -A li? -Z naš, prvo nisam shvatila ko je, nisam verovala svojoj podsvesti koja mi je neprestano natu­ rala tvoj lik umesto njegovog. Kada sam prestala da se suprot­ stavljam, odmah sam osetila slič­ nost između vas dvojice, a onda . .. onda sam se uplašila ... - Shvatila si da će on uskoro biti mrtav? -D a . - Da li ti je rekao ime? - Jeste. Amos. L e s . .. zaista moraš da ga ubiješ? Na njegovom otvrdlom licu nije se pomerila nijedna crta. - Moram, Sumiko. I ti znaš za­ što. Spustila je glavu na njegove grudi i dugo ćutala. Nikakva posebna oštrina čula mu nije bila potrebna da shvati kako ona plače. Čak i da tople

45 suze nisu potekle niz njegove gru­ d i. . .
* * *

To mora da je ovo mesto, po­ misli Leslr. Prošao sam tačno pet ipo milja od benzinske pumpe na izlasku iz grada . . . Uski, sporedni put odvajao se sa mesta na kojem je glavni put bio proširen trakom za zaustavlja­ nje. Stotinak jardi dalje počinjala je retka kržljava šuma, a kroz dr­ veće su se veoma jasno videle dve velike stene koje su se gotovo sklapale u svod nad uskim prola­ zom. Vožnja u iznajmljenim kolima, ovoga puta neupadljivom malom folksvagenu, nije trajala dugo. Pola milje dalje, kraj potoka koji je duboko usekao svoje korito u stenovito tle, stajala je ljupka kućica obrasla puzavicama. Drveni kapci bili su pritvoreni, ali Lesliju nije promakao pokret iza jednog od njih. Neko je veoma pažljivo držao na oku prilazni put. Zaustavio je kola na ivici puta i lagano izašao iz njih, duboko udišući svež jesenji vazduh. Nije žu­ rio kako bi Fernandezu dao vre­ mena da se pripremi za ovaj sus­ ret. Istina, momak je bio prilično hladnokrvan, što je prošle noći i pokazao, a li. .. Opreznost ipak nje bila na odmet, jer drveni kapak naglo odlete

46 u stranu i cev puške se pomoli na prozoru. Lesli zastade i osmehnu se. -T o je dovoljno blizu, mister čuo je oštri glas novinara iz zaklo­ na. - Ovo je privatni posed. Ko si i šta hoćeš? - Jedan prijatelj mi reče da ovde mogu sresti Grega Fernandeza mirno odgovori Lesli. - J e li? A koji to prijatelj? -P rijatelj koga je Fernandez upoznao prošle noći na Čestnat Drajvu. Puščane cevi nestade sa pro­ zora i trenutak kasnije vrata se oprezno odškrinuše. - Upadaj - dopre glas iza njih. Ali, bez trikova, inače ... Lesli se ponovo osmehnu, kora­ čajući prema debelim drvenim vratima. Siroti Fernandez nije ni sanjao da mu viričesterka ne bi mnogo pomogla ako bi čovek koga je primio u kuću zaista odlu­ čio da mu smrsi konce. Unutrašnjost kućice bila je nameštena jednostavno, sa indijan­ skim čiiimima po zidovima i grubim drvenim nameštajem. Fernandez je stajao kraj kamina u kojem je buktaSa vatra; cev puške bite je uperena Lesliju u grudi. On se pravio da to ne vidi. Lju­ bazno je klimnuo glavom plavoko­ soj devojci koja je sedela u fotelji u uglu i posmatrala ga ogromnim preplašenim očima. -D obar dan, mis Braun. Drago mi je što vidim da ne osećate po-

Pony W est- Borilačke veštine 12

sledice noćaljnjih događaj. Prokletstvo, prolete mu kroz glavu. Gde su mu noćas bile oči? Pa ovo je prava lepotica! Devojka mu se toplo osmehnula i ustala, zabacujući kosu unazad. Širok kožni pojas isticao je njene grudi pod tankom pamučnom ha­ ljinom. - Već sam se upiašila da moj ta­ janstveni spasilac neće ni doći kako bih mogla da mu zahvalim reče prijatnim, malo promuklim glasom. - Mogu li da vas polju­ bim? Lesli bespomoćno pogleda u Fernandeza koji je zapanjeno zevao u njih dvoje. Ali, dve tople ruke su mu se već sklapale oko vrata. Devojka se propinjala na prste da bi mu dotakla obraz mekim usna­ ma. a-'šapnula je kada se od­ vojila od njega. Lice joj je oblilo tamno rumenilo - Ovaj, mis Braun... - poče Lesli. —Ja ... - Zovite me Petsi - osmehnu se ona. - Hteo sam da objasnim da ie vaš spasilac bio Fernandez, a ne ja. Staviše, nisam noćas bio čak ni u blizini vašeg stana ... ažete - reče mirno, kao i sve ..tine uverena u nepogrešivost svoje intuicije. - To ste bili vi. Sam o., . Greg reče da ste nosili neki čudan kostim. Lesli je morao da ¿.u oamehne. - O tome kasnije. Mogu li da

Pony W est- Borilačke veštine 12 sednem? ~ Oh! Svakako! Greg, šta si se ukočio s tom puščetinom u ruka­ ma? - zacvrkuta devojka. - Imamo gosta, do đavola! Mladi novinar odmahnu glavom kao da se budi iz sna i lice mu osvetli širok osmeh. - Oprostite - reče pružajući napred snažnu šaku. - Sada je i meni jasno da ste vi noćas bili tamo. Hvala! Lesli oprezno sede na drvenu stolicu koja mu se učini pomalo krhka za njegovu težinu. Lice mu je sada bilo ozbiljno. -H te o bih najpre da se nešto dogovorimo, Greg i P e tsi. . . zabo­ ravimo najpre ono što se noćas dogodilo. A naročito tajanstvenog čoveka u crnom kostimu. Važi? Greg Fernandez zaškrguta zu­ bima. - D a zaboravim? Taman posla! Goniču onog Manitasa do na kraj sveta! - Zbog toga sam i ja ovde - reče jednostavno Lesli. - Ali, koliko sam- shvatio, Manitas je još uvek sitna riba. Želim onoga koji Manitasu izdaje naređenja. -K o b le r - mrko se osmehnu Fernandez. - Samo što će biti ve­ oma teško dokazati mu bilo šta. Mnogo teže nego Manitasu. -M o j način rada ima izvesne prednosti. Nije mi potrebno previ­ še dokaza. . . zanima me samo jedno: da li je Kaliente zaista toli­ ka opasnost kako se tvrdi?

47 Njih dvoje se pogledaše sa osmehom. -Č ita li ste Gregove članke? upita devojka. -D a. - Onda vam moram reći da je u njima izneto samo ono što smo on i ja sa sigurnošću mogli da doka­ žemo . .. a to je, u najboljem slu­ čaju, tek deseti deo onoga što o Kalienteu treba napisati! - Z a ostalo niste imali dokaza? -Nedovoljno - uzdahnu Fer­ nandez. -T a k o je bar moj urednik tvrdio. S pravom, verovatno. U ovom trenutku advokati »Hornet Enterprajza« pripremaju tri tužbe za klevetu protiv mog lista. Nije čudo što je matori Viteker izgubio živce. . . - Niko drugi nije pristao da obja­ vi taj materijal? Fernandezovo lice se smrači. -T a j Kobler je uticajniji nego što sam m islio. . . - Ti si kriv - žustro se suprotsta­ vi devojka. - Nisi hteo nikome ni da pokažeš sve one materijale koje sam prikupila! - Samo zato što je to bilo previ­ še opasno! Po tebe, Petsi, ne samo po mene! - J a se ne plašim! Lesli je morao da se osmehne devojci koja mu se svakog trenut­ ka sve više dopadala. - Mogu li ja da vidim te materija­ le? - upita. Lice Grega Fernandeza se po­ novo smrači. Morao bih da znam

48 ko s te . . . - Možeš me zvati L e sli. . . -T o mi nije dovoljno. - Moraće da bude. Njihovi pogledi se sukobiše, aii mladi novinar prvi popusti. Devojci to nije promaklo. -U h! Ta tvoja prokleta meksikanska tvrdoglavost, Greg! - uskliknu ona. - Les ... ovaj, oprosti, mogu li da te zovem Les? - Mnogi me tako zovu - osmehnu se Lesli prijateljski. - L e s. . . šta nameravaš da uči­ niš s njima? - umeša se Fernandez. - Da ih objaviš? - Bojiš se da ću ti ukrasti slavu? Ne, ja nisam novinar. .. dajem ti časnu reč da ćeš ti biti jedini koji će pisati o Kalienteu kada sve bude gotovo... -Z a što te onda sve ovo zani­ ma? - Pa, recimo da ne volim velike kompanije koje misle da im je sve dozvoljeno. . . a naročito da ne­ kažnjeno gaze sitne ljude. Još gore je ako zaslepljeni profitima pripremaju užasnu smrt za hiljade ljudi. A to je upravo slučaj kakav imamo u Kalienteu ... -D a, da! poskoči devojka. Kramer se upravo zbog toga i ubio! Sve one priče o nervnoj rastrojenosti, o tome da ga je žena va­ rala, čista su izmišljotina! Kramer se ubio zato što je u glavnom pro­ jektu bez njegove dozvole izvrše­ no mnoštvo izmena . .. a ii. . . -Trenutak! - podiže Lesli ruku.
v

Pony W est- Borilačke vestirte 12

- Najbolje će biti da počnemo od početka, je želim da steknem pot­ punu sliku o Kalienteu. Pre svega, imate li ovde negde projekat ili bar približan plan elektrane? Devojka odlučno zabaci kosu sa čela, isturajući čvrste grudi. -G reg - reče zapovednički stavi kafu da se kuva! Imam utisak da će ovo potrajati.
* * *

Rumena u licu od uzbuđenja, Petsi je isterala Leslijevog folksvagena na put prema Taksonu, ne skrivajući oduševljenje što i sama konačno učestvuje u direkt­ nom okršaju sa Koblerovim krea­ turama. Tako je ona verovala, ali se Lesli u sebi zaklinjao da će se dobro čuvati svake situacije u kojoj bi ljupkoj devojci mogla zapretiti ma i najmanja opasnost. Najradije bi u takson ponovokrenuo sam, ali mu je bio potreban neko ko je mnogo bolje od njega poznavao grad i lju­ de u njemu. A lice Grega Fernandeza bilo je suviše poznato za tako nešto. . . Nisu mu promakli pogledi koje je devojka povremeno ispod oka bacala prema njemu, pa se po ko zna koji put pitao kakvi su odnosi između nje i Fernandeza. Istina, osećanja mladog novinara prema njoj bila su očigledna, ali čime je ona uzvraćala, to Lesliju još uvek nije bilo jasno.

dobacićeš mi ovu moju torbu. . nije smeo čak ni da mi pomene .nežno reče on. ali nije čovek u koga sam zaljubljena. . . . . . . .hladno od­ vrati ona. . . ovde na desnoj strani je jedan mali motel.začuđeno upita ona.Borilačke veštine 12 ' . Ali se zato žuri ne­ kom drugom .Možda je ovo sa­ svim obična patrola? Devojka sumnjičavo zavrte gla­ vom. Ako želiš . .T i bolje poznaješ grad od mene. -Š ta ? .Les . ali joj je glas bio promukao kada je ponovo progovorila. -P olicija 7 zastrašeno proša­ puta ona. . Devojčino lice bilo je ozbiljnije nego trenutak ranije. Greg je divan dečko. Na prvo. . A u ovom trenutku hoće. .Na koje pitanje hoćeš da ti od­ govorim. I to mnogo .odjeknu srebrnasti smeh devojke.osmehnu se Lesli.Zašto baš tu reč? .Da li on to zna? . .O? Imao sam utisak da . da je zaista to­ liko opasno. . . . -Z a ista ? Dopadam ti se? Smela devojka. .Greg je u pravu? Ovo može biti opasno? ..Ali znaš da sada nije trenu­ tak za to .Pony West. . -T o me nimalo ne čudi. . . Osim toga. . zaključi u sebi Lesli. . mene. Devojka koja zna šta hoće. -N e srećnik.nasmeja se Lesli.To nema veze sa ovim. .U redu. . Petsli disciplinovano zaustavi kola uz desnu ivicu puta. Lice joj je bilo ozbiljno. Ako u razgovoru sa njim aupotrebim reč »sladak«.Ne dopadam ti se? . Na znak iz policijskih kola. . . .Videćemo. ako si to mislio da ka­ žeš. . Odgovor je da. prvo ili drugo? .Molim? .nasmeši se Lesli pokušavajući da je ohrabri. kao da se to samo po sebi razume. -O sta n i u kolima .tiho reče Lesli. . Važi? . iako ga nisam ni najmanje ohrabrivala. i sposoban novinar i sve ostaio. .1ne žurimo.trže se on iz misli. . izlazeći sa svoje strane. sa milje se vidi da je zaljubljen u mene.Želim. . Slika u retrovizoru je brzo rasla i već se jasno razaznavao broj kola koja su ih sledila. Greg ti svakako ne bi dozvolio da pođeš sa mnom! veće Lesli mirno. -Prevario si se. 49 Ona klimnu glavom. -G reg ne može da mi zabrani da idem kud želim! ..Naravno.Nisam znala da toliko žurimo reče ona s malo gorčine u glasu. .Pogledaj.Svejedno. Plava i b e la .Šta da radimo? -Z a r su svi policajci u Taksonu na Manitasovom platnom spisku? .Les . .

. a? . imaš mnogo bolji ukus od njega. . -M oralesa to neće zanimati odmahnu Kozi rukom. Da ne bude previše: dva momka za dva dana. šta ti misliš.sa uživanjem je po­ navljao Džef Mek Klaski. . kao da ga izaziva da nešto preduzme.ljubazno se osmehnu Lesli.. . ne može da se odbrani od devojaka. .cerio se policajac koji im je prišao u pratnji svog kolege.. -M is liš da će motori Morales poverovati da je i ovaj momak kriv za silovanje.Stari poznanici . u pravu si .Gle.koliko ga poznajem.Borilačke vestirte 12 .mirno se osmehivao Lesli . tražimo.zainteresovano upita Lesli.osmehnu se Lesli.Ostaviću vrata otvore­ na. obično se događa obrnuto. koliko je devojaka do sada silovao? .U to možeš da se kladiš. . i to baš ja da ih uhap­ sim . . .Zašto ste nas zaustavili? Da nije i ovaj put za­ tvoren za saobraćaj? .Pit? Čudno.Požuri do đavola! . Ispod oka baci pogled na bledo lice devojke iza stakla. Desnom rukom čvrsto je stezala kaiš nje­ gove torbe.cerekao se policajac. reci mi.. .. do đavola! Pređimo na stvar! . dobro ga pozna­ je š .Mora da mu je juče bio loš dan. a možda bi i pogodio. . . prvi put su se sreli na putu za Kaliente.hrabro uzvrati ona. . -N e bojim se! .preseče ga ledenim glasom onaj kole­ ga. Malim komplimentom postigao je ono što je i želeo. Kozi. . Optužen je za silovanje jedne ko­ nobarice.poslovno reče Mek . gle! . Flore Mičam. uhvatili smo ga praktič­ no na delu. .Neko može naići.Bravo! Pa da.Gle. .Da. . nikako da nam kaže gde možemo da te nađemo. .Zaista. I ne boj se. . ovako da nam uleti u šake. Kozi okrenuo se ćutljivom kolegi koji je odmeravao Leslija sa rukom na dršci pištolja. verovatno je neka ženska u pitanju.Zaista.50 Pony W est. Mek . I teško će se izvući. šta je s njim? Nije valj­ da uhapšen? . . . da bi mi lakše dobacila torbu sa sedišta. Moram ti reći.. Ova mala ovde je lepše parče od one sirotice Flore .Da vidi­ m o .Pa .reče mek Klaski milujući pogledom Petsino telo. šta sam skrivio? .Zato što si ti slatka .Dosta brbljanja. ortak .Momak koga čitav dan. Lesli ga je prepoznao još pre nego što je izašao iz kola. koga to vidim! . šta je skrivio ovaj momak ovde? . devojka je na trenutak zaboravila na strah od policajaca.U redu .Nikad ne bi pogodio zbog če g a .zamišlje­ no se počeša Mek Klaski ispod kape zabačene na teme. gie. Onaj tvoj prokleti prijatelj je bio suviše tvrd..

Takva žurba ve- . . Neki 51 refleks ga je održao na nogama. nije oklevao . vozač ogromnog kamio­ na je zaustavio svoje vozilo i za­ panjeno buljio kroz otvoreni pro­ zor. Morao je silom da je skloni da bi zauzeo mesto za volanom. -Trenutak! . Jedna kola su se zaustavila iza folksvagena. na istoč­ noj traci..zaurlao je Mek Klaski buljeći u devojku. ali je iz njih izašlo samo suvo.dobaci devojci koja ga je gledala ogromnim oči­ ma punim straha.. na bezbednom rastojanju. šireći ruke kako bi privukao pažnju dvo­ jici policajaca. Lesli hitrim pokretom otrže tor­ bu iz procepa i baci je na zadnje sedište. Na tako malom rastojanju jednostav­ no nije mogao da promaši.umorno reče Kozi izvlačeći re­ volver iz futrole. rođen kao ku­ kavica. Usta su mu se otvarala u krik straha u trenutku kada ga je vrh Leslijeve cipele pogodio u solarni pleksus. Mali folksvagen krenu i Lesli je izvlačio sve što se moglo izvući iz nejakog motora. Međutim Kozi. . ali na žalost ne i dovoljno spretno. Nije našao dovoljno hrabrosti čak ni da pritisne obarač svog re­ volvera. odmakni se nekoliko ko­ raka. . Na suprotnoj strani puta.Nemamo vremena za diskusi­ ju . Kaiš torbe zapeo je u uskom pro­ rezu između kabine i otvorenih v ra ta . prigušeno krkljanje. Brid Leslijevog dlana pogodio ga je pod grlo. i njihovo lako širenje otkrilo mu je trenutak u kojem je policajac pritisnuo obarač. Petsi je reagovala munjevito.Lesli podiže ruku.Zar biste imali srca da napad­ nete ovako slatku devojku?. A ti mala. Pao je groteskno raširenih ruku. odbacio se desnom nogom od zemlje i sunuo kroz vazduh pre nego što je Kozi uspeo da ponovo pritisne obarač.J a ću voziti! .mo­ lećivim glasom upita Lesli. napolje . Drugi policajac se srozao peko njega kao probušeni balon. Džef Mek Klaski.. iza njih su već pristizala druga. ...Sklanjaj se! .Borilačke veštine 12 Klaski vadeći revolver iz futrole. Metak je zista prohujao prosto­ rom u kojem se delić sekunde ra­ nije nalazio Lesli ali ninđa je već bio čitavu stopu dalje.Pony West. ali više nije imao snage da podig­ ne ruke prema užasnoj rani na g rlu .. iznad samog okovratnika košulje prljave od znoja. krhka rskavica grkljana rasprsla se kad od eksplozije i na usta po­ licajca navre mlaz guste krvi. Momak.. . ostao je kukavica do poslednjeg delića sekunde u svom životu. Leslijev pogled bio je uprt u nje­ gove ženice. . staklastih očiju. Iskrenuvši telo. -H e j! . kao da želi da zagrli kolena Kozija koji se još uvek ljuljao. . Lesli se hitro osvrno oko sebe.

Misliš da nije tebalo motel ovde? da ih ubijem? Ona je ukočeno gledala kroz staklo. uostalom .frknu Pit Njih moraš ubijati. . tako je.ali bluzom uzbuđeno su se dizale i spuštale i Lesli u mislima obnovi neophodno. ovo donek­ onaj kratki prijatni trenutak dodira le menja naš plan. . .cedí Tabasko Pit. . Ruka joj skliznu do Leslijeve moćne šake i ona je prinese mehnu. . ali se ona ukruti i licem joj kada dođe do ubistva policajca . Ljutiš se na mene? -V iš e ne .. minuta.T i si maločas mislila na ovaj no je upita. a mene optuže. zar ne? koji se zahteva od zatvorske ćeli­ je. . Slušaj. videćeš.Ovo je Jakrdija.besno pro­ cajac je prvi opalio na mene! De. . -O prosti .složi se Lesli .. Suđenje neće trajati ni pet Bila si u šoku..Bila sam zanimaju samo dokazi .Da. .dan. . Ipak. Grudi pod tankom z b u . . nije pomogla da se ohladi nje­ Mnogo bi ti to pomoglo. . Pružio je ruku da je pogladi po ružni tužilac lično vodi istragu kosi. -Znam .reče tiho. može ti se oprostiti. -K a o okružnog tužioca. -T e ško je . . tu nema m ilosti.šapnu. Petsi. jer u noći shvatiti da zakon. Ali je veoma teško preko tužilac u zgradi »Hornet Enterpraj* * * . Svaki ok­ telom. .brutal­ Lesli se osmehnu. poli­ veoma dobro znate . .A oni su u ovom slučaju jasni kao glupača. . a ne za­ čarke.Krvave ruke. i vratiti se u ona vremena kada ije bilo telefona. Čovek za stolom se hladno os­ dahnu. . -Š ta je trebalo? Da dopustim da te oni siluju. . Ona obori pogled i duboko uz­ gov vatreni temperament. . . zar si zaboravila šta je Manitas tebi namenio? A ti bi ih mentnom podu prostorije koja nije štedela . zar ne? . mene svojim usnama. i čekala da ih sud osu­ imala ni onaj minimum komfora di na električnu stolicu. . trebalo je kon do đavola! Šta traži okružni da znam.. .. odnosno. zar ne? Morasa njenim čvrstim. -O kružni tužilac! .. Noć provedena na golom ce­ vojčice. blizini obračuna sa policajcima n više ne predstavlja nikakvu zašti­ tu. Zašto? pređe izraz gađenja. Iskosa je bacio pogled na bledo je samo važilo oko za oko. .osmehnu se on. divno izvajanim les će narednih nekoliko časova imati pune ruke posla.Borilačke veštine 12 rovatno nije bila potrebna. bar ovde. je -T o je gomila gluposti i vi to li? Kao mog prijatelja Tabasko Pita? Videla si.52 Pony W est. . . zub za devojčino lice. Kao zvegnevno.

. dakle. Pred vratima ih je sačekao drugi čuvar koji je sa Marlouom dopratio Pita.hladnokrvno odvrati okružni tužilac Morales. .zaključi Pit. zgod­ nije .Hajde . Do lifta nije bilo daleko. pružajući ruku prema te­ lefonu koji se oglasio neprijatnom zvonjavom. 53 . senjor Morales.isceri se Pit. Imaš dva minuta da se odlučiš.Mogu li najpre da čujem alternativu . Čovek u uniformi čuvara »Hornet Enterprajza« stajao je os­ lonjen o zid pored vrata.Idemo .Sam si kriv za ovo.isceri se Pit. to već znam .Vodi ga. Pit nije bio tako lepo vaspitan. šta si odlučio? . .Neću. Potpiši priznanje i bičeš prebačen u okružni zatvor. Tabasko. ali za koga! .. .Pony W e st-Borilačke veštine 12 za«? Zar nemate svoju kancelari­ ju u Taksonu? I s kojim pravom policija osumnjičene dovodi ova­ mo.Recimo da je ovako . ničega na osno­ vu čega bi neko mogao istraživati! Zgodnije jeste . . . Bilo je osam dugmadi sa zna­ kom »minus«.Moraies je s napo­ rom ustajao. šta ako ne potpišem? -R e c i mu. ako ti je to pravo ime. .Ništa lepo.Dobro— r'eče kratko.U redu. ... I pozdravite kćerkicu! Marlou se jedva uzdržao od smeha na groznu špansku psovku koju je izustio Morales. . .Bolje da ne znaš .Šta je četvrti horizont? . Marlou..odmahnu Moales.jednostav­ no reče Marlou.Do viđenja. Praznim pogle­ dom je posmatrao Pita kao da se priseća šta ovaj tu radi. Pit je s pažnjom pratio pokrete čuvara koji je pritisnuo dugme sa ozna­ kom 4. aii i ovde su prozore štitile debele rešetke. . -K a k o da ne! Nema zapisnika. .. ... Marlou .Aha .upita Pit kad je lift krenuo. a? .Odmah dolazim.. -T o mi je i mama uvek govorila . izazivački se cerekao pravo u lice čoveku koji je drhtao od besa.dobaci Marlou. -Č e tvrti horizont? -Č e tvrti . ali mu je pažnja bila usmerena na Moralesa čije se lice smračilo dok je ćutke slušao glas sa druge strane žice. Pit nemoćno pogleda po prosto­ riji u koju su ga doveli iz suterena. Spustio je slušalicu rukom koja nije bila tako sigurna kao nekoliko trenutaka ranije.J a sam zaposlen čovek.Dakle? . To sam ti več jed­ nom rekao..Bar ili bilijar-sala? .Šta će se desiti ako potpišem. a posle toga ja odoh . . pravil­ no protumačivši Moralesov užasni pogled. Košnica »Hornet Enterprajza« pružala se osam spratova pod zemljom— . . Tabasko. . nema evidencije.klimnu Morales gla­ vom. a ne u okružni zatvor? . . sa rukom blizu ogromnog revolvera. . .

Tek pola časa kasnije pristala je da se obuče. -J o š samo m alo. .. Tabasko se ši­ roko osmehnu kada shvati u kak­ vom se društvu našao. mada bih ra­ dije odabrao neko lepše mesto. obično je izbor daleko manji. « Nisam m uzdahnu ona. Iza tih rešetaka bila je velika grupa devojaka i mladića koji su prkosno pevali neku protestnu pesmu.Drago mi je što smo se konačno upoznali. .Ima li bar ženskih? . ako se ne varam? . .na­ smeja se Pit. Mene zovu Tabasko Pit» .Prijatelji Pony West .zainteresovano upi­ ta jedna devojka. da li ste ikada razmišljali o .ođgovri kratko.mož­ da sam baš zbog toga ovako i reagovala.Ovoga puta ih ima koliko hoćeš.Kojem? .reče glasno. .Ko spasava spasioce? .Borilačke veštine 12 moji. .Dosta je bilo igre . jer je čitav njen za­ dnji deo bio odvojen od hodnika masivnim rešetkama koje su se pružale od poda do tavanice. * * * . . L e s . da­ jući takt pljeskanjem ruku i udarci­ ma nogama o beton.. -N e .cerekao se drugi čuvar.Prokletstvo. mogao bih i stvrno neku da napadnem. Do njihovih ušiju do­ pre glasna. Nepokretnih lica gurnuli su Pita kroz uska vrata i ponovo ih zaključali za njim. ali njih dvojica kao da su bili navikli na to. Pojavu čuvara sa Pitom proprati čitav hor zvižduka i povika ua. .»Spasioci Arizone«. -O ho! Pa ovde je zaista veseloj . . . .. . Lift se blago zaustavio i Marlou otvori vrata. Pod vrelim mlazevima vode ponovo se žedno priljubila uz njega. .Viđečeš .Vreme je .Zaboravila si kakav nas još posao čeka .čvrsto reče on.. ponovo uživajući u dodiru njenog čvrstog nagog tela.Znači. .Idemo u Morao je da je odnese pod tuš. s mukom zakopča­ vajući bluzu na nabreklim grudi­ ma. a? -Im aš sreće .». . izazivačka pesma.54 Marlou se nasmeja. . Očigledno mu je bio simpatičan ovaj zatvore­ nik koji se nije piašio omrznutog okružnog tužioca. .promuklo reče Petsi kad Lesli pokuša da se odvoji od nje. Ona ista riđokosa raskošnog teia koju je zapazio i dan ranije na putu za Kaliente.ozbiljno reče Lesli. .nasmeja se Pit.. . Snažno ga je stiskala rukama mokrim od znoja. kad već odgovaram za silovanje. . biću u dobrom društvu! Prostorija u kojoj se našao podsećala je najviše na kavez u zo­ ološkom vrtu. Bojim se da te po­ sle ovoga nikada više neću videtl.Nemoj! . . On je nežno poljubi u vrat.tužno uz­ dahnu Pit. .

. .odmah­ nu Lesli glavom. dugo* sam radila na tome i zato znam. A s tim ne možeš da raču­ naš .1to znam . . . . pod njegovim budnim nadzo­ rom.osmehnu se Petsi. .Sto mrngi da svesno p nessafađuje sa Ksbierom i kompanijom sa sigurnošću za. 55 Les.U pravu si . hvala ti. koliko bi trajalo kada bi sva­ kog lično proveravali? .U tolikoj zgradi id.nasmeja se Lesli.. zar ti nije paio nešto na pamet posle svih tih po- .Koji pouzdani dokaz bi mogao m navooe guvernera. . . .gorko se osm ehnu. -Tam o se ne može u ć i . Ni je pomoglo. :fx 'i Lesli. Kako? . .Razmišljao sam. narav­ no1 Svi takvi osetljivi materijali moiaju se nalaziti na jednom mes« tu. zar ne? . Ipak. Greg nema dokaza da je i on umešan u ovu pr­ ljavu igru.To je već preterano .Misliš? .I tebi. da zabrani dalji rad u Kalienteu? . rekao si da menjamo planove. n»iš (•im't'i ie rt® Spečimo puštanje eteMrane u m&l p i iak o f . A to mesto svakako je njegov sef u zgradi kompanije! Devojka odmahnu glavom. zbog toga ¡’C . Ni muva ne može ri . recimo. aN meni sve govori da jeste..Borilačke veštine 12 ..f računah na fvic>xiless..Ne znam kako to postižu. I to pod uslovom da ih niko ne ometa i da im se svi projekti i sva dokumenta stave na uvid:. -O nd a nam preostaje samo jedno .Savršeno. . . . Jedino bi potpuno nesposo­ ban čovek dozvolio da mu se ovakve šivan događaju pred sa­ mim nosem.a1nim političkim festvicama.uđe bez dozvole. A ako je zaista ne­ sposoban. . .. ne moraš me za­ varavati .M ožda. zar ne? .. . nikakve koristi od nje­ ga.začuđeno reče Hftife * ^ Aj* ne možemo to sami. Mada ja ne bih rekla da je nesi»osoban Jvistu btzo se penjao :ot. Sve mi se manje dopada misao da idemo kod Moralesa. . -Š ta ? .Sigurna sam.. list je dao čak nekoliko hiljada dolara pokušavajući da podmiti čuvare. .osmehnu se ona.Takav dokaz je teško naći . • Zar je obezbeđenje tako do­ bro? ■ . a!i Gregu i meni nije uspelo da se ubacimo tamo Miada damo.Nisam dete..Poseta mister Kobleru. -Z n a la sam. Greg je pokuša­ vao na sve moguće načine . gospodine. Istina. .Ostavimo onda Mo«. U redu. ....-Ti već imaš neku ženu? -D a . Bio bi potreban rad od najmanje mesec dana i to ekipe dobrih stučnjaka da bi se obezbe* dili takvi dokazi. . Bila si divna .Ba.Pony West.ui nekoliko hiljada službeni­ ka .

poma­ lo neobičnim za njega. M anitas.. Horhe . a iza Leslija. .Borilačke veštine 12 drugoj strani hola. puštajući Leslijevu ruku. u hodniku prvog sprata. »Kako sam dozvolio sebi da me ovako iznenade?« Petsi? Kako? Devojka se odmakla korak u stranu. .To je on. sam i naizgled nenaoružan.Kod Koblera. . . »Šta se to dogodilo sa mnom«. cev auto­ matske puške virila je iza stuba na Pony W est. pitao se Lesli. ne primećujući parfem koji mu je otupio sve reflekse.NINĐA! -Čestitam .Neće uspeti. čuo se sumnjiv šum zapinjanja vatrenog oružja. Lice čoveka iza pulta recepcije bilo je bledo kao kreč.Kakvih? . -Videćemo.Savršeno! . Iz sobe su izašli zagrljeni.. Idemo! . Devojka sumnjičavo zavrte gla­ vom. Haragei ga je upozorio prekasno. Talentovani amateri.Onaj moj specijalni parfem je znači delovao? . proietelo je Lesliju kroz glavu. silazeći korak po korak niz stepenice. . Naleteo je kao balavac na njeno savršeno telo. ... ali je na njegovom maslinastom licu lebdeo izraz trijumfa. . Ono malo gostiju u sobama na spratu nije ni slutilo šta se događa. kao par koji je u motel svratio na neko­ liko časova ljubavi i mira .Kod Koblera? . Mali hol je bio prazan.Je li? .Deluje kao afrodozijak. Neko je na staklenim ulaznim vratima već bio postavio nalepnicu sa krupnim natpisom: ZATVORENO. .kikotala se devojka.podiže obrve Manitas. Jadni Fernandez! Žena koju voli radi za njegovog najcrnjeg nepri­ jatelja! . priznajem. u trenutku kada su on i Petsi već krenuli ste­ penicama u prizemlje. veoma lukavo... ali ipak samo amateri.. Priljubljen uza zid buljio je u cev mitraljeza koja je bila uperena prema stepe­ nicama gotovo ispred samog nje­ govog nosa. zamis­ li! ... Parfem! Lukavo.nasmejala se ona grubo.rekla je pro­ muklim glasom. Pokret prsta čoveka sa mitraljezom bio je dovoljan da zaspe stepenište smrtonosnom kišom olova. Ljudi koji su mu u predvorju ho­ tela postavili zasedu bili su pravi profesionalci i to je Lesli shvatio sa izvesnim zakašnjenjem.Ti i Greg ste još uvek zeleni za ovaj posao.Mada ne mogu da se požalim. Ali to nije bilo sve .. momak zna svoj posao . .Šta? .osmehnuo se Manitas. Jedan čovek je stajao nasred hola. .Mada ima i neočeki­ vanih sporednih efekata . Petsi .56 kušaja? .

* * * 57 .Tako govori i Amos . Prema tome . Već nam je poručio da će nas uskoro osloboditi.Amos je naš prijatelj. .Nije . odnosno ne bira­ jući sredstva.Pony W est. Baci prvo tu torbu na stepenice.Hmm . .Kako. govorili su mnogo.odmahnu Pit glavom. ali sve se svodilo uglavnom na jedno: kako izađi iz ovog prokletog za­ tvora .. devojko.Borilačke veštine 12 I ono što se dogodilo na Čestnat Drjavu bilo je obična zamka. mi ćemo uskoro iza ći!-za ­ čuđeno reče ona. Ali. mada u stvari nije član ekip e . . . Šta. Pite. Pite? .Niko ti nije re­ kao? . Niko mu se ne može suprotstaviti. ninđo. . Amos zna da mi samo nju sluša­ mo. .Taj tvoj Amos nije glup dečko . Ovi zidovi ovde su de­ beli.Veoma je vešt. videćeš. On sam . činjenice nisu niš­ ta značile u poređenju sa ženskim ubeđenjem i Pit rezignirano sleže ramenima. Po njemu.T o je stanica WTTT.Amos? Ko je Amos? .. Za­ mka za Fernandeza koji bi svaka­ ko bio uhvaćen da se nepredviđe­ no nije umešao L e s li. . . Kao i obično.S lušaj.odmahnu Pit glavom.poslovnim glasom reče Manitas. Sve što učinimo u suštini je čista samoodbrana! . do đavola. momci se pripremaju da nas pobiju na gadan i odvratan način.U redu .Da.devojka spusti glas osvrćući se oko sebe načinio je nekoliko sabotaža na gradilištu elektrane.Ne veruješ mi? . Značaj­ ni pogledi koje su sve češće izmenjivali. . Pi El je odbijao da ga primi.To što se niko od vas ne uzbu­ đuje zbog ovoga. zadovoljivši se time da razgovor prebaci na trenutno -Z n a š šta mi nije jasno. do đavola? . .osmehnu se Nen. . Za naš ukus je suviše radikalan. . protiv velikih zagađivača morali bi se bo­ riti čak i oružjem. . . Iz jednog ugla prostorije dopira­ la je muzika sa malog tranzistora koji se zatekao kod nekog iz dru­ žine. .. .A ko je to tebi rekao? ... . Nen reče Pit zamišljeno.Dosta smo se gle­ dali.I meni sve češće padaju slične ideje na pamet. pa šta? . vrlo pola­ ko . Za kratko vreme on i riđokosa postali su odlični prijatelji.Šta. ima previše stražara i potreb­ no je mnogo vremena da to učini jedan čovek. . Ali polako.Nemam ništa protiv momka.. svi to znamo . do đavola! Kao đa vam je svejedno što ste u za­ tvoru! -A li.Oh. ali ljudske moći imaju svoje grani­ ce. .isceri se Pit. . nemoj to nikom da kažeš! .

. Možeš li da dođeš do mene? -N en jedva čeka da iskoristi mrak podsmešljivo dobaci neko. pazi.. .šapnu Nen pripijajući se uz njega. . . Nen . ali uskoro će neko početi da urla i trči unaokolo tražeći izlaz .. buka motora je zamrla. Panika u ovim uslovima opasnija je od bilo čega drugog.'. . . On i riđokosa su upravo bili na početku jednog iz serije pokušaja kada je svetio nad njihovim glava­ ma zatreperilo i ugasilo se.58 Pony W est. U redu? Ona se malo odmače od njega.Ne vidim te . Jedino ga treba naći u ovom mraku .nestrpljivo reče on.Šta je? .Prokletstvo! ..Borilačke vestine 12 mnogo zanimljivije tle: mogućnost da se ostvari bliski kontakt dveju osoba suprotnog pola u dobro osvetljenom prostoru iSDunienom ljudima.. Pit tiho opsova. čini mi se? D . us­ nama je tražila njegove. reci ću ti.reče Pi El pipaju- .Gde si7 -O vde sam . automatski uklju­ čeni pri svakom prekidu struje.Osećaš li kretanje vazduha u ovoj prostoriji? Nen zatrese glavom..prigušeno reče ona. Shvataš li šta ovo znači? . -. .Plašiš se mraka? Njene hitre ruke već su istraži­ vale mladićevo mišićavo telo. a da ne izazovemo paniku? -Oprezno.šapnu devoika.Neću . Pite. .dopre mladićev glas.Sada svi miruju i ćute .. Klimatski uređaj ne radi bez stru je ... Trenu­ tak kasnije blesnuo je niz pomoć­ nih svetiljki duž hodnika i negde u nedrima zgrade zabrundali su moćni agregati. . šta da radimo? -N e može baš mnogo da se učini.Pi El? .. Ljudi oko njih već su počinjali da žamore.Ko me taži? -N en. . Onaj mo­ mak. U jednom uglu čuo se his­ teričan ženski smeh. . U mrklom mraku ljudi su se in­ stinktivno stisli jedni uz druge i zaćutali. ako obe­ ćaš da nećeš vrištati.Čekaj -.Očigledno da brže misli od tebe .poluglasno pozva Nen. .javi se u blizini ženski glas što izazva prigušen smeh. postoji realna opasnost da se svi ovde pogušimo. obećala si da ne­ ćeš vrištati! . . . eto kako.Shvatam. Pi E l. njega svi slušaju. .U redu.Kako da ih upozorimo.Prepustimo to njemu. Bićemo neko vreme u mraku Neki kvar na uređajima -Đavola . . . to je najgore od sveg a-procedi on. . .Neee .Eto vidiš. Ali m to nije trajalo dugo: svega nekoliko sekundi kasnije. Neko se oprezno probijao do Pita i Nen..A tako se troši mnogo više kiseonika . Pit je osećao da napetost u prostoriji raste..

. vitak mladić smeđe kose i krupnih zelenih očiju.nasmeja se devojka. . Ali.Pony West.Sedi.A li. te užasne mašine za ubijanje kojoj . primetio sam da te ova družina sluša.Ne znam . . . -Toga se bojiš? Požara? Ne 59 budi šašava! Mnogo je verovatnije da je tvoj prijatelj Amos počeo da ra d i. nije to ono što me zabrinjava ona spusti glas. . Betonski pod zadrhta kada su moćni generatori negde ispod njih ponovo proradili. Ona tek počinje. Brzinom nedostupnom običnom čoveku njegov mozak ja interpre­ tirao signale koji su dopirali iz svih delova njegovog moćnog iela.Amos! Lesli Eldridž umorno pređe ru­ kom preko čela.. .Nego? -Z a š to je došlo do prekida struje? I zbog čega ni agregati ne rade? Šta a k o .Plašiš se da ćemo se pogušiti. . Nekoliko stopa ispred rešetaka tajao je visok. Pit ima nešto da ti kaže. i da ovo neće dugo trajati.. Znam na šta misliš! Devojka se ćutke pribi uz Pita. . trebalo je zavarati pro­ tivnike kako bi pomislili da je dejstvo hemijskog sredstva iz Petsinog parfema jače nego što je u stvari bilo. gospo­ do. . . .Gledala si »Pakleni toranj«? šapnu joj. Ona klimnu glavom. Na licu mu je lebdeo vedar osmeh. . . Slušaj.Znam . Sem toga. ali to ni izbliza nije dovoljno .zaori se iz desetak grla. . .prosikta Pi El. . . nežno joj milujući grudi pod tankom majicom ispod raskopčane jakne. -Upravo sam se dogovorio sa nekolicinom pouzdanih ljudi . .šaputao je Pi El. .Ne govori! . -A m os! .prigušeno se nasmeja mladić. zar ne? -Z n a č i nisam jedini koji je to shvatio. Niz svetiljki duž hodnika zatreperi nekoliko puta i nastavi da gori mirnim. Bitka još nije odlučena. Bio je to pokret sa dvostrukim ciljem . . . treba ih upozo­ riti da miruju i ćute . . Najpre. . . On joj usnama dodirnu obraz. . Nadam se da ćemo uspeti da umirimo sve koje hvata panika .. ona nije reagovala i Pit pod rukom osti da drhti čitavim telom. .Nešto prirodnog strujanja vazduha postoji sa stepeništa i iz okna lifta . jednolič­ nim svetlom.Oni sada obilaze ćeliju i upozoravaju jedno po jed­ no.Odjednom više nemaš mnogo poverenja u njega? -N e znam .primeti Nen. .To što držiš je moja ruka .Borilačke vestine 12 ći rukama oko sebe. pokret je pri­ krivao tvrdu masku koncentracije na njegovom licu i opasni metalni sjaj očiju. .

Pognut.. levo.... Momak pred njim se već znojio od straha...i iz«. dejstvo parfema je već prola­ zilo.. pokret kojim čovek odbacuje od sebe sve svoje nade. Trijumfalni smešak na Manitasovom licu nestao je samo delić sekunde kasnije. suviše visoko. kao kompjuter. svaki stoti deo se­ kunde . tamo gde je strelcu iza stu­ ba bio mrtav ugao.. . Pet m inuta. kada bi nekako dobio pet mi­ nuta vremena. . Dva čovek.. I njegova procena bila je kom­ pjuterski precizna: oko dvadeset odstvo izgleda da se izvuče živ .. Dve se­ kunde su protekle od časa kada je stupio u akciju. u času kada je odjeknula užasna eksplozija.. kako je i očekivao. Sada! Leslijevo telo kliznulo je po glat­ kom podu u zaklon stuba.. Široka ulazna v a ta nestala su u oblaku staklenih krhotina. . Manitasove usne razvukle su se u prezriv osmeh. Lesli se lagano uspravi. U trenutku kada je ovaj ponovo pritisnuo obarač. Pony W est... tražeći pogledom svoj cilj. Bilo je dovoljno vremena da razvuče usne u prezriv osmeh . ne više samo dvadeset! Čovek iza stuba stigao je da is­ pali samo kratak rafal. da li će dobiti i pet sekundi? Naizgled nervozno. Kiša olo­ va zasula je stub i čoveka pored njega. Leslijevo telo je već letelo kroz vazduh. . Sada je bio važan svaki delić prostora. a to je bila igra u kojoj je oduvek uživao.60 se malo šta moglo suprotstaviti. Njegovi izgledi od ovoga trenutka bili su devedeset odsto. Lesli je već bio na podu. Hladnokrvno. možda pet odsto da se izvuče nepovređen. prema stepeništu .. Saken.Borilačke veštine 12 vila pred njihovim licima . . Da. jer je Leslijeva putanja nepogrešivo dovela cev strelca sa stepeništa u pravac njegovih grudi. Lesli je poleteo prema stubu iza kojeg je čovek sa puš­ kom već izbijao. preko ograde stepe­ ništa. gotovo mu raznevši lice i grudi. Četiri čoveka su već bila mrtva . pulta nestala su u vat­ renoj kugli koja se iznenada poja­ . Bilo je vreme Pokret kojim je odbacio kuglicu u pravcu pulta recepcije i mitralje­ za na njemu podsećao je na po­ kret rezignacije. ta užasna čelična streli­ ca poletela je od stuba na suprot­ nu stranu. njegova ruka je raskopčala okovramk ko­ šulje. izgledi da se živ iz­ vuče iz zamke bili bi najmanje pet puta ve ći. Njegovi vitki prsti jače su stegli kuglicu koju je izvukao ispod okovratnika košulje. Rafal čoveka iznad njegove glave prošao je. Lesli je analizirao sve mogućnosti do kojih je mogao dovesti smišlje­ ni plan..

Petsi mi je pomogla da to otkrijem . Petsi je vrisnula. kako bi izašao odavde da si ti pobedio? . .. Očajnički je kolutao očima tražeći neki izlaz. . .. . od­ vojivši mu jednim udarcem glavu .Nije bilo teško pogoditi. . . Meksikanac je bio brz kao zmi­ ja. meni se ž u ri. . kao da se budi iz ružnog sna.On me prisilio! . U sefu up­ ravne zgrade. . -V ra ti se ovamo! Pognute glave..Nisam htela! . .Borilačke veštine 12 Manitas je otvorenih usta zurio u prizor pred sobom. Blistavi nož nije imao vre­ mena da se odvoji od Manitasove š a k e . kao zver uhvaćena u zamku..osmehnu se Lesli. prodorno.Na vas je red.Droljo! .. glupo. sagnuo se da sa poda dohvati od­ bačenu torbu. . Pod nogama joj je šrkipalo razbijeno staklo. . ali je Lesli očekivao da će reagovati. ne fabrikovane. ..Gde Kobler drži projekte i do­ kumenta? Ali one prave.. Leslijev ton zaustavio je njen pokret.J e li? Kakav? -Trebalo je da tvoje mrtvo telo izbacimo kroz vrata . a? -T i si šef obezbeđenja u Kalienteu? -Jesam . . Čovek obliznu suve usne i od­ mahnu glavom. užasnuto je buljila u 61 njega lica izobličenog od straha....Nisam naoružan.Zašto? Izdao si naređenje da pucaju na prvog koji se pojavi. . Koblerove pare više ti nisu slatke. -P a ? . . pretpostavljam da i napolju imaš ljude koji drže zgra­ du na nišanu? Meksikanac potvrdi glavom.Da vidimo kakve reflekse imaju tvoji ljudi. -K a k o si znao da sam ninđa? .. . Posmatrao je čoveka suženim očima.nasmeja se Lesli.Pony West. . eto.Ali.Sve je u elektrani. iz­ volite! Širokim pokretom ruke pokazao je prema vratima.Lepo zamišljeno . Lice mu se iskrivi u prezrivu grimasu. Katana je načinio srebrnast po­ lukrug u vazduhu i užasnom sna­ gom se spustio na njegov vrat. korak po korak.Postoji sig nal. . .. -N e ! . . Manitas.Manitas . Istovremeno. -S ta n i! Ta kratka reč bila je upućena devojci koja se već našla blizu vrata. . zar ne? Glupo.Vas dvoje ćete krenuti napred . devojka se vrati.Ne možeš me u b iti.. . . nisam naoružan. senjor Manitas ledeno reče Lesli.procedi Manitas. .vrisnu devojka izmičući korak po korak prema iz­ lazu. samo ninđe ubijaju na onakav na­ čin . .

. »Spasioci Arizone« su na neki ta­ janstveni način prodrli u zgradu f sada su vredno radili na isticanja svojih parola i transparenata pđ zidovima i prozorima. Bez Manitasa.uzdahnu Pit. odbacivši je nekoli­ ko stopa unazad.. ■ ■ . Rafal je bukvalno pokidao njeno savršeno telo. Ali... oni više nemaju razloga za borbu čiji ih ishod naj­ manje interesuje.Borilačke veštine 12 . Začudo. niko im u tome nije pružao otpor uniformisani čuvari kao da su bili propali u zemlju.. Lesli je shvatio šta se dogodilo. Pokrivajući lice rukama jurnula je prema vratima.. Lesli klimnu glavom. što je značilo da će čak i pri najboljoj organiza­ ciji službe obezbeđenja doći do kratkotrajne zbrke među njegovim naslednicima... Dvadesetak minuta hoda kasni­ je.. Velika crna kola već su zamicala putem prema gradu.. . Kobler.nasmeši se Lesli čvrsto stežući ruku prijatelja.. Bilo je vremena da je zaustavi da je želeo. ovde neće moći da nađe Koblera. . Prokletstvo. besno zaključi Les­ li. Osloboditi Tabasko Pita .. Manitasovi ljudi imali su zaista dobre reflekse. ali poseta zgradi »Hornet Enterprajza« u gradu imala je još je­ dan cilj... * * * Na trg u centru gde se nalazila zgrada »Hornet Enterprajza« nije se moglo prići kolima... Svi odgovori su se nalazili kod tog čoveka. Buka motora potvrdi njegovu pretpostavku i on se osmehnu. Kobler je jedini koji mu može omogućiti pristup u Kaliente. Bilo je to previše za nerve devojke.. ali je razjurio sve čuvare osoblje..Mo mak po imenu Am os. . stvarajući ogromne zastoje na prometnim gradskim avenijama. Od bandita nikad ne možeš ni očeki­ vati lojalnost..... možda i-tp.. On se oprezno osvrte i lice mu se raširi u osmeh.on značajno pogleda Leslija .. Policija je blokirala sve prilaze. Pony W est.. Manitas je mrtav.....Ne pitaj .upao je i oslobodio nas iz zatvora. .62 od tela.. Lesli se osmehnu.. Lakim korakom je izašao pred zgradu. na staklom po­ kriven mermerni pod. .. Tabasko! Pa još sa lepom riđokosom u zagrljaju! -K a kva je ovo ludnica? .. Kako da priđe zgradi i potraž Tabasko Pita? U gomili besposličara okuplje­ nih na suprotnoj strani ulice neko se gurao sve bliže Lesliju.. boriće se samo dok ima izgleda da to dobro naplate. ta zbrka se može isko­ ristiti.... Naredna dva časa. Ne znam kako. sada su verovatno shvatili da im je šef mrtav .. . Ulazeći u folksvagen..

.Pit upitno pogleda u riđokosu. devojka nes­ tade u gomili. Pit nije želeo da gubi vreme. Dva prijatelja se zgledaše. . pravilno procenivši da je momak dovoljno mršav za takav poduhvat. ja ću onog drugog. njih dvojica su mirno istr­ čali na ulicu i prišli najbližim poli­ cijskim kolima.Misliš li isto što i ja? . . Ne verujem da zna mnogo .Izgleda da nam ništa drugo ne preostaje .Sabotaža? -D a. Klimnuvši glavom. nadam se da su u dobrom stanju.Imam. posluša. ili .Ti ozača.Ništa.Šta misliš o ovima ovde? Izgledaju nova. Ne bih voleo da ti nešto takvo pokvari frizuru.. Idemo? -Odm ah? . pred očima bar još desetak policajaca okupljenih na trgu.Mogu li i ja s vama? Pit je pogladi po kosi.. znaš šta bi nam najviše odgovaralo? -Znam .upita Lesli pokazujući na podebele fascikle pod Pitovom rukom.Uostalom .Ili policijska kola .Pre više od pola sata. ... i ovaj. . . . . budi dobra.dovrši Pit sa šeretskim osmehom. .. Lesli je pokazao policajcu da mu otvori vrata. Bez mnogo ceremonija izvukao je vo­ zača kroz prozor. ..Amos je krenuo u Kaliente? . Lesli se osvrtao oko sebe.Videćemo se kasnije? . .Svakako . -T o su ti papiri? . . . . Da policajca su se glupo zgledala podižući se sa mokrog . već vi­ dim da misliš . Može? Pred nekoliko stotina zapanje­ nih posmatrača.Moramo tamo.pognu ona glavu.A ja? trže se devojka. . ..Pony West.Nen? .Imaš kola? .Ne znam .Žao mi je. ništa ne sumnjajući. . . olovo pljušti na sve strane .zakikota se riđokosa. Kola hitne pomoći.Razumem .Uključio je požarni alarm i zgrada se ispraznila u re­ kordnom vremenu.Nešto za­ nimljivo? . devojčice. sem plana Kalientea . ali ovoga puta ne.. -H m m m . -K a k o da stignemo tamo? tiho upita Pit. časna reč! Pit nije video tu gužvu. . ..tiho reče ona.smrknu­ to reče Pit. 63 . znaš... jer je preturao po nekim papirima u Koblerovoj kancelariji. .. . -K o liko on zna o nuklearnim elektranama? ..Borilačke veštine 12 . -Z ašto? Lice Tabasko Pita bilo je mrač­ no.Ja znam kako . zavijajući sirenom koju je Pit uključio sa blaženim izrazom lica. Trenutak kasnije kola su jurnula kroz uski prolaz između policijskih prepreka. ali ne dovoljno brza za ovako nešto ..nasmeja se i Lesli. Kad ovaj moj prijatelj kre­ ne u akciju.

. . dovoljno vre­ mena da razmotri plan elektrane koji mu je Pit tako vesto nabavio. . jer je njegova bodlja pogodila pra­ vi cilj.Je li? E. postoje veliki izugledi da i ti i ja i dobar deo ovog kraja nesta­ nemo u oblaku radioaktivne praši­ ne . . -J a ? Šta ti je? Od malih nogu Pony W est. I ta kazaljka govorila je da do susreta sa opasnošću ostaje deo vremena koji se može izmeriti ne­ velikim brojem m inuta.progunđa Pit ba­ cajući iskosa pogled na plan. Reaktor je već u fazi pripreme za rad. ★ * X Policijska kola čekala su ih preprečena u onom uskom klancu. .prosikta Lesli. -Š ta predlažeš? Da krenemo na drugu stranu? . Lesli na trenutak sklopi oči. Dva ili tri minuta dok se neko ne seti da javi u po­ licijsku stanicu da su im oteta kola . Haragei je ponovo pokrenuo u njego­ vom mozgu časovnik čija je ka­ zaljka pokazivala koliko ga vre­ mena odvaja od neke velike.Ne usporavaj! .Nego? -Tvoja vožnja. tako da je imao sasvim dovolj­ no vremena da zaustavi na bezbednom rastojanju. užasne opasnosti. do đavola! Tako nikada nećemo stići. dakle.Da li je taj manijak Amos svestan da može izazvati samo još veću neseću? . Pod uslovom da Tabasko Pit ne izgubi živce! -M is liš da će pucati? . .. na samom početku puta za Kaliente. -N e mnogo.dobaci . a i put sve do raskrsnice za Kaliente bio je odli­ čan Imao je.Borilačke veštine 12 sanjam kako ću čovečanstvu da učinim veliku uslugu.Gas! Njegov pogled već je procenio da između zadnjeg dela preprečenog vozila i stena pored puta ima dovoljno mesta da se njihova kola provuku. Imao je puno poverenje u Pitovu veštinu vožnje.64 asfalta. . kolika nam je pred­ nost? .Najmanje jedna je svakako na putu za Kaliente. Kazaljka brzinomera neprestano je drhtala iz­ među sto pedeset i sto šezdeset milja na čas . .osmehnu se Pit gledajući u retrovizor. Pit je sada vozio daleko umerenije. .. .Šta misliš. sad se drži dobro! Polećmo! Lesli se neupadljivo osmehnu. ostalo zavisi od toga gde se nalaze druge patrole..isceri se Lesli.. . . s tim moraš da računaš. -P olicija me ne zabrinjava sleže Lesli ramenima. A lepša pri­ lika od ove verovatno mi se neće ukazati! Brza kola prosto su gutala pro­ stor. a zavijanje sirene raščišća­ valo je put pred njima. . nuklearno gorivo je u nje­ mu ...

šta će za to vreme raditi ču­ vari? -Pitanje je da li se neko setio da ih obavesti da su jedna policij­ ska kola ukradena . .Na kapiji smo za ne­ koliko minuta. . hvala! . . .Hmmm . taman na vreme da lakim pokretom volana savlada jednu blagu krivinu na putu koji se spuštao prema elek­ trani. Hajde da proverimo odlučno reče Lesli.Ne verujem da će odmah otvoriti vatru na nas.U redu..sa olakšanjem reče Tabasko.Pony West . a li.. stenovitom tlu. Iza njih se podiže oblak žute prašine. a obećao je onoj ridokosoj devojćici da će se vid eti.nasmeja se Lesli.Borilačke veštine 12 on. .upozori on Leslija.. . . Pit odmahnu glavom i ukloni nogu sa papučice gasa. . i policajci u kolima verovatno su zažmurili kada su shvatili da Pit juri pravo na njih. oblizujući suve usne. Pleksiglas pred njima rasprsnuo se gotovo bešumno i nad glavama su im prozujali olovni stršljenovi. Osim toga .. već tle oko nje.A šta ako otvore? .zabrinuto se zagle­ da Lesli u svog ortaka.Nisam mislio da proverim ogradu. Lesli je imao utisak da je branik njihovih kola prošao na svega delić inča od stene na desnoj strani. .Misliš da je tle oko ograde su­ više meko i da će usporiti kola? -Tačno.A ograda? 65 . ako sve bude u redu . . . Lesli je pažlji­ vo gledao pred sebe..Možeš otvoriti oči! .Šta ti je? .Dakle? Šta misliš? -Tvrdo jeste . do đavola! Na ovak­ vom terenu ne mogu razviti veliku brzinu. . Niti je odgovor bio potreban. Skreni sa puta i vozi paralelno sa ogradom! . Sve to trajalo je veoma kratko.on zaćuta. -Vrem e je da počneš da raz­ mišljaš kako da uđemo .sumnjičavo upita Pit otvarajući jedno oko. .zamišljeno je mrmljao Lesli.Id i do đavola! . Tabasko Pit je usme­ no kola prema uskom prolazu. Prokletstvo.. uveren da mesta nema dovoljno i da je tu kraj i njegove i Leslijeve karijere. . kao neka ženetina.. . Zažmurivši. ako me pogled ne vara! Taktika kojom smo prošli klanac ne dolazi u obzir. Pa šta i ako zapucaju? Nije nam prvi put! Kola poskočiše po neravnom.. Za odgovor nije bilo vremena .Stvarno? ..Ne.Prošli smo.Samo ku­ kaš. I odmah da te upozorim: ona je od solidnih čeličnih šipki.Tabasko je zamišlje­ no proučavao niz vitkih čeličnih stubaca povezanih gustom žicom.. .nasmeja se Lesli.gunđao je Pit ali i neravno.Možda bi se moglo proći da je kapija od takvog materijala. Pucnjava je prestala. . Samo.T o je već nešto drugo . . prolete mu kroz nlavu.

Njegov nagon za uništavanje sa­ vršeno lepo će moći da se iskaže na redovima blistavih instrumena­ ta.nasmeja se Lesli. .U redu.\ devina od dečjih kockica sa pro. komadima be­ tona i gomilama zemlje. znaci su veoma upadljivi! -K o la su Faradejev kavez podseti ga Lesli. kroz žicu je puštena struja. . da treba da izvršim sabotažu na nuklearnoj elektrani. uosta­ lom.Palo mi je na pam et.Šta si rekao? . i to jedino u slučaju da dođe do požara ili havarije u reaktoru.Ali. otprilike u visini trećeg sprata.Samo reci . Pit steže zube i potera kola u širokom luku dalje od ograde. . čovek svom svojom snagom nije mo­ . . prema \ kojoj je hala sa turbinama. Motor je urlao pod snažnim gasom. iako je pra­ sak pokidane žice bio propraćen pucketanjem visokog napona. Iz plana je znao da se glavna kontrola oda. gde može biti .66 . ionako je bilo pre­ kasno . . ekranima kompjuterskih termi­ nala. . • Sem liftom. Kontrolna odaja bila je najpo­ godnije mesto za sabotera.Šta. Samom reaktoru. naravno. .N išta. . I ti to znaš. Proleteli su. . ali je brzina rasla iz sekunda u sekund.. visoka ' stotinak stopa. . . dugim stolovima načičkanim zagonetnim polugama. . sem toga? -N eću da ti kažem! Opet ćeš reći da kukam! . Pit neš­ to progunđa. . naro­ čito onoga koji se nije mnogo razumevao u nuklearne reaktore. Na rastojanju od pola milja.i ja reaktora nalazi na drugoj strani.Borilačke veštine 12 divljenje . do­ sta priče! Šta misliš. . . ne bih ! znao ni odakle da počnem! Lesli se osvrte oko sebe. . Lesli je ćutao.Otkud ja znam. .i Amos? . izgledala kao gra.! izvini za ono maločas . do nje se moglo stići j samo stepenicama za slučaj opasnosti. Okolinom je dominirala ogromna bela betonska kocka reaktora. . u redu . ali je zato taj prolaz bio u normalnim okolnostima zatvo­ ren moćnim vratima od masivnog čelika koja su se mogla otvoriti samo iznutra. . . do đavola? . Ti si čitavim putem buljio u taj plan . a da kola gotovo nisu smanjila brzinu. šta bi se dogodilo da nam je pukla guma? -T v o j optimizam je zaista za Pony West . Delić sekunde pre nego što je bra­ nik kola dodirnuo ogradu.odbrusi Lesli. Šta si odlučio? Umesto odgovora. Tabasko ponovo oštro okrete volan i kola jurnuše prema žici. dugmadima i prekidačima.■ vidnim staklenim krovom.Šta.oprezno upita Lesli kada su se kola zaustavila u blizini ogromnog krana okruženog zarđalim gvožđem.Mislim da nam se neće ništa dogoditi ako proletimo kroz ogradu.

Lepo.Koliko nuklearnog goriva ima unutra? .. iza ugla beton­ ske kocke. ... .Da. . ..procedi Pit.. dovoljno da kraj u krugu od dvadeset milja unaokolo bude nepristupačan sledećih dvadeset godina.Hej ... sačinjen od četiri inča čelika. Njihovi koraci tupo odjeknuše od džinovskog betonskog-zida nad njima kada su sa prašnjave zemlje prešli na asfaltnu stazu oko zgrada. U slu­ čaju eksplozije verovatno bi i deo 67 Taksona morao da bude evakuis a n . Još uvek je sve u redu. Strelicom od jako stvrdnu­ tog leda. ne ostavljajući nikak­ ve tragove.? .. Haragei je govorio da je opasnost sve bliže . naiverovatnije ne­ ćeš ni imati vremena da se upla­ šiš .Ne boj se . ali pođe za njim. . -L e s ii .. čimp \p ovaj ubijen7 .T o znači. . Popreko. . Lesli oprezno osmotri neveliki hol. nedavno pro­ ..Kako to? . .osmehnu se Lesli.odlučno reče Lesli.. . . Vrata su bila širom otvorena.. Ali je zato neoprezno pokrenuta poluga mogla aktivirati uređaj koji će za kratko vreme ukloniti šipke koje su upijale neutrone i tako sprečavale burnu nuklearnu reak­ ciju u jezgru reaktora: lančanu reakciju koju više niko na ovoj planeti ne bi mogao zaustaviti. ninđa u zelenom kostimu. . ako se nešto dogodi.začuđeno ga pogle­ da Lesli.Čitao si sam . . a niz beli mermer slivala se krv iz ve­ like rane na čelu. Čak i najjači klasični eksplozivi jedva su mogli načeti oklop oko jezgra.T o znači da j Amos.Ledom. sad mi je lakše! . I ja znam formulu za nje­ govo’ pripremanje. U Leslijevoj ruci zablista kala­ na. Ako se nešto dogodi. U rani se istopi veoma brzo. na blistavim čistim ste­ penicama ležao je čovek u unifor­ mi čuvara sa revolverom u ruci. asfaltna staza je bila proširena u parking sa uredno oz­ načenim belim linijama. dakle.Lakše? .. Pit se nesvesno od­ micao od bele površine ispod koje je treperila nezamisliva energija. ne moram da zama­ ram mozak ramišljanjem šta da preduzmem ako dođe do havarije u reaktoru.E. .Ledom? . -idem o! . Nekoliko kola je stajalo na njemu ispred staklenih vrata na ulazu. dva inča termootpornog sloja i devet stopa čvrstog betona . Pit sumnjičavo odmahnu gla­ vom.Pony West.Hmrrim .. Sa druge strane. Bio je potpuno prazan. . naše šanse da se izvuče­ mo su minimalne? -Tačno tako. Pit je začuđeno posmatrao mrtvaca. Više nije bilo vremena za skri­ vanje.Borilačke veštine 12 gao mnogo naškoditi..uzdahnu Pit.

Njegovi vešti prsti već su ispod širokog kožnog opasača izvlačili dva čelična predmeta neobičnog oblika.Borilačke veštine 12 j nemaš slučajno negde još jedan par? .. Strelice nad vratima oba lifta pokazivale su isti broj. Momak zna šta radi. Lako zamahnu katanom.Đubre! Čak je i kablove presekao! Kako samo misli da izađe? ... . Snažnim udarcem Pit razbi vra­ ta bližeg lifta i oprezno se nagnu u mračno okno. sak da će posao gore biti vruć! . iako j< to predstavljalo pravu malu akro batsku veštinu za čoveka u ton Njihovi glasovi potmulo su odje­ kivali u praznom holu.podseti ga Lesli.. .pokaza Lesli imaš automat za koka-kolu.odmahnu Lesli glavom. Tri. . ne bih ti to dozvolio*. Ovde. I os-j tavi bar jednu m eni. Oprezno je opipao prstima des­ ne ruke.Kandže za veranje? . osećalo se vibriranje od užasne energije koju su ljudi na trenutak obuzdali iza debelih betonskih zidova. odakle dope odjek gadne psovke. S lakoćom ih je uklopio u podešene izreze na obući i opro­ bao da li mu čvrsto stoje.Ne možemo stići do n je .A lift? Lesli odmahnu glavom.Pogledaj. Takva će svakako biti vrata na trećem spratu. njegov protivnik pr« ili kasnije mora doznati da on sti. že.Kontrolna odaja je gore . Uostalom.osmehnu se Pit. sve dok nij^ došao do dna lifta zaustavljenoj na trećem spratu. .68 šao ovuda . u za­ tvorenom prostoru.zarivajući čvrsto čelične kandže u neravni beton* oprezno se pridržavajući prstims obeju ruku.Suviše je opasno . . .Prokletstvo.Izlaz za slučaj opasnosti otva­ ra se iznutra . . to znači da ja ponovo ostajem u rezervi! Da J . . .reče Lesli. Čelični lim. . do đavola? Lesli mu dobaci čitavu šaku sit-« nine iz džepa. Amos se pobrinuo da ga niko ne ometa dok se bude zadržavao na trećem spratu. Trebalo b da priguše šum cepanja toj lim a . nepre­ stano strepeći da će im se oteti i uništiti njihova krhka tela. Pit se glupo zagleda u novčiće koje je instinktivno uh­ vatio.Šta ovo znači? -Tam o u uglu . Prema to m e . iako je pod levom ste^ zao katana u koricama. .Šta ja da radim za to vreme. Napre dovao je veoma brzo.. imam uti-. . Tanak čeličn lim. . .. . Trenutak kasnije bio je u mrač-i nom oknu lifta. Vrata koja su u prizemlju zatva? rala ulaz u lift bila su od masivnoj drveta. * * * Pony West.1da imam. . .

. zar ne? Zbog čega je otišao .Ni sam ne zna šta hoće . i misli da je to lako postići! Gospode bože .Vrlo verovatno .hladno se osmehnu Lesli. Ispred tog zida simetrično su bila raspoređena četiri duga stola.Moje ime je Kobler . . iako je bio ubeđen da već zna odgovor. ne pitajući ko je kriv. on će se uskoro vratiti! . . .. Kobler steže zube. . Od osam ljudi. brzo . Lim je bio glatko prosečen gotovo po celoj širini lifta i Lesli iskoristi mač da povije lim naniže. . . . Jedan polukružni zid prekri­ vali su komplikovani instrumenti. zar ti ne pripadaš Manitasovim ljudima? . Po jedan hodnik izlazio je sa svake bočne strane prostorije.zadahta čovek.Manitas je mrtav.. Na trenutak je zastao kraj za­ tvorenih vrata lifta kako bi oslušnuo šta se događa iza njih/ Osim tihog zujanja elektronskih instrumenata nije se čulo ništa. koliko se nalazilo u dvorani. takođe prekrivena blistavim ure­ đajima. Odgurnuo je vrata rukom i na­ šao se u prostoriji neobičanog ob­ lika. Na onom u središtu u oči su padala četiri telefona u raznim bojama. sve će nas po­ biti! .Gde je otišao? . uredno se slažući u za to postavljene korpe. nalik buretu položenom na bok. oslonjenog samo na vrhove prstiju noge i jed­ ne ruke. . . je­ dini cilj mu je da elektrana ne pro­ radi . Čovek u skupom odelu osetio je pokret iza sebe i s naporom okre­ nuo glavu. Lesli za­ vrte glavom. televizijski monitori i otvori iz kojih su bešumno isticale duge papirne trake. brzo me odveži! .. . Baš n iš ta .Da li je rekao šta hoće? . suviše lako. a ko nije .Odveži me . .U halu sa turbinama . samo je jedan bio živ: ruke i noge su mu bile vezane za stolicu u kojoj je neudobno sedeo. . . Amos je ubijao lako. . U izbuljenim očima vi­ deo se užas . Sa blistave ćele krupne kapi znoja tekle su mu na okovratnik odela od skupog materijala.Ko će ga onda zaustaviti? ..To ne možeš znati sve dok ne vidiš..Zašto bih? Novi talas znoja potece debelj­ ku niz čelo.Ko si tj? Kako da znam da ne želiš da mu pomogneš? .Postoji li nešto ovde što on ne sme dodirnuti? Izraz straha na Koblerovom licu smeni sumnja..Z a r.Borilačke veštine 12 skučenom prostoru. .K o si ti? ..upita Lesli. Ostala sedmorica ležala su po čistom podu ili nagnuti preko svo­ 69 jih konzola? Beli mantili bili su obo­ jeni velikim mrljama krvi. . . Lesli je već znao da oni vode oko reaktora. do sale sa turbinama. .Pony West..

kao da ga zabavljaju Leslijevi lakonski odgovori. .Grešiš .Došao si da me ubiješ? . I da je taj novi protivnik opasniji od svih otalih s kojima se do tada sreo u Kalienteu ili bilo gde . ali je za mene to svejedno. Kroz čeličnu mrežu na podu i splet debelih cevi Lesli je mogao videti prizemni deo hale.Ne treba da pitam zašto? -N e . . Taj hodnik nije bio siučajno odabran. Debela čelična vrata bila su za­ tvorena. .mir­ no je upitao Amos. Ti si ubica! Debeljko obori pogled. .. . mesto gde se nalazio i jedini ulaz. * * * Pony W est. taman predmet koji je Lesli odmah prepoznao.Veštine ninda su blago koje svakako ne bi smelo propasti. zagrejana vatrom energije iz jezgra atoma još nijednom nije stigla do njihovih lopatica. Amos je znao da ga neko sledi. ..suvo reče Lesli. ovoga puta bez svog ze­ lenog kostima. U ruci mu je bio sitan.70 do turbina? .Ne . .. Lesli ga je nekoliko trenutaka gledao sa gađenjem. Amos se već gotovo instinktivno kretao desnom stranom.reče gotovo prijatelj­ ski. Prokletstvo. Eksplozivna kuglica .. . Hteo je da se osigura i iz tog pravca. Ste­ penice od čeličnih ploča kojima je došao poletele su uz snažnu eks­ ploziju prema mestu gde se nala­ zio samo delić sekunde ranije. . stajao je na sup­ rotnoj strani i hladnokrvno se smeškao. Amos se ponovo osmehnu. HARAGEI! Amos. . Zar si to zaboravio? . odveži me. ja nikoga nisam ubio ..1ti si ubica. Ili ne? Lesli se instinktivno pribi uz če­ lični oklop grdosije kraj sebe. Koblere. samo što se nije vratio! On je lud! Ubica! . -D a.Borilačke veštine 12 Moćne turbine su ćutale. Amos više nije bio u ovoj hali. .. Vrela para. koja se pru­ žala čitava četiri sprata u visinu. . . Niz ob­ raze mu potekoše krupne. Iz­ vijena šipka ograde prošla je tako blizu Leslijevog lica da je osetio talas vrelog vazduha. . mutne suze. kao i svi ljudi na Zapadu. to je zna­ čilo da će se sada vratiti desnim hodnikom. Bolje od svih čula to je tvrdio haragei.S a druge strane takođe po­ stoji ulaz. bila je prazna.. Ogromna dvorana..Svojim rukama verovatno n is i. Niko više nije mogao da uđe spolja . A Lesli je želeo što pre da ga sretne. Koblere. a onda se čvrstim korakom uputi prema levom hodniku koji je vodio prema hali sa turbinama..

prašnom zem­ ljom.složi se Lesli tiho. -N e znam . iako je radio sa svega de­ setak odsto predviđene snage..Nazovi me kako hoćeš . . I nije ga nalazio! Lesli nadlanicom neupadljivo dotače debelu cev kraj koje je sta­ jao. Najzad. Bila je to p la . Njegov mozak grozničavo je tra­ žio izlaz iz te užasne zamke. .Mislim da znat 6ta je ovo? -Znam. -Z a to što sam ubio nekoliko bezvrednih i nesposobnih bića nestrpljivo odmahnu rukom drugi ninđa? .Ne moraš govoriti. Ali je njihov kodeks časti stvar koja već pripada davnoj prošlosti.Makijaveli. A ti si to učinio.Svrha tvoje obuke nije bila da od tebe stvori biće ljudskih mogućnosti koje će zloupotrebljavati svoje snage. . Lesli je pogledom pratio cev sa vrelom vodom. tako da se više ne možeš vratiti u kontrolnu oda­ ju . Ovo je dvadesti. .isceri se Amos podižući ruku. ako se pažljivo ograniči broj onih kojima mogu biti dostup­ ne. . Samo njen mali deo koristio se za grejanje. čoveče. .Pony West-Borilačke veštine 12 naravno. evo. Ohlađena voda ponovo se vra­ ćala u sistem. A tre ć a . Gotovo sa bolesnim uživanjem Amos je monotonim glasom ob­ jašnjavao Lesliju ¿ta će učiniti.Ti onda nisi shvatio taj kodeks . Nimalo neobično. . gotovo dvadeset prvi vek! . pre­ mda ti ni to ne bi mnogo pomog­ lo ...Ova kuglica razneće prilaz do drugog hodnika.Verovatno.. ali je sve to bilo samo privremeno rešenje. Čak vrela. . .Gluposti! Moji ciljevi to opravdavaju.odvrati Lesli. . ali ip a k. I to je bilo dovoljno da zagreje og­ romne količine vode koja je potom kružila po čitavom kompleksu. . već znam osmehnu se Lesli. a ti? Bo­ jim se da tako načeti nosači neće izdržati teret ovih ogromnih turbi­ na . Druga. ostalo je bilo ispuštano u podzemne betonske kanale koji su kao džinovsko saće bili raspo­ ređeni pod suvom. . i pod Leslijevim poja­ som krile su se eksplozivne kugli­ ce razorne snage. jedini problem bio je u tome što se od njega zahtevao daleko precizniji hitac . uništiće stepenice kojima bi se mogao spustiti u prizemlje. . i ona je spremna. Ja mislim da hoće.reče zabrinuto Amos kao da nije čuo njegovu primedbu . . . . s obzirom da se usijano jezgro reaktora moralo hladiti..ne znam da li će ova tre­ ća imati dovoljno energije da bar uzdrma glavne nosače ovog spra- 71 ta .. Amos je bio prilič­ no daleko od nje. . dok ne prorade mamutske turbine u ovoj dvorani. Amose.

onako vratio pokretom mača koji je po­ kako je zahtevala tradicija. . sa. Njegova treća kug­ nedostajati. trgajući odeću sa desne đa. nešto dogoditi. Lesli podset. ninđo. nestale su u oblaku dima. sa ka­ rao poštovati čoveka koga želi da rikaturom osmeha na usnama.Uspeo si da za brže i efikasnije nego u borbi pro­ nekoliko minuta odložiš svoju tiv otrtenaa čoveka. . A to neće biti smrt. U ovoj borbi reći Ledeno se osmehnuvši.A ti? drškom mača u desnoj ruci je stis­ kao i kuglicu izvučenu ispod poja­ . žiš pravila igre koja su zastarela one koje su ga odvajale od Amo­ pre više od dva veka. novo bio samo maska za zamah Amos se nasmeja. bi se lakše razumele. Kao stavlja upravo razliku između ži­ vešt mađioničar. ali je remonijalni pozdrav? Na možeš I njegova kuglica pogodila svoj poštovati čoveka koga želiš da cilj. prvi korak Leslijevog p e š . Lesli je uz­ nio se svom protivniku. vrisnu na sečivu od plemenitog Amosova ruka sa kuglicom na­ čelika.. . Ali to malo pred­ plana bio je uspešno izveden. Zajedno sa o de š. na cilj da postignu p. dublje razumevanje lica ispala je iz oparene šake i ek­ starinskih rituala koji su imali za splodirala duboko ispod njih. I dalje se slepo dr­ Čelične stepenice pred njim. prijatelju. . jer ne možeš nikuda da čak i Amosov pogled. kojim je i sam odbacio iskplozivnu Upravo to sam hteo da ti ka­ napravu.. Čemu taj ce­ sa.. Amos se varao. I dalje se nadaš da će se nimalo lako.. .Imaću dovoljno vremena da iz- . žem. zar ne? Lesliju je sada bilo jasno zbog debelom mlazu i Amos je zaurlao čega Amos nije postao pravi nin­ od bola. i uvek će mu ruke i ramena. kaciju sa'duhom suparnika kako _ Lesli je vratio katanu u korice. Vrela voda iz cevi potekla je u ubiješ. ubije! -M a lo je nedostajalo da usMeđutim.72 Pony West.Borilačke veštine 12 nego od Amosa. oštrijem od grijača. a to bi mogao po vota i smrti za tebe . neće dugo trajati. Sve što bude pokušao -M a lo je nedostajalo da tvoj mora biti izvedeno desetostruko pl'an uspe . predvidele njegove namere. zar ne? Lesli je ćutao. Naklo­ činila je luk u vazduhu. Ne brini. ninđa je mo­ se lagano okrenuo Lesliju. uspeo je da zavara t u . .reče. Nedostajati mu je. ninđa. Lesli isuka katanu iz korica i vazduh više nisu bile potrebne.otpunu identifi­ betonskoj ploči poda. Ostaćeš potrebi biti. . što je još Šta će sada Amos pred uzeti? Lica iskrivljenog od bola Amos važnije. sebe da je i Amos Amos se i dalje cerio.

Pony W est.osmehnu se Amos još nešto. Ne­ maš ništa protiv? Njegovi prsti preleteli su preko tastera na stolu. .. 73 Televizijske kamere raspoređe­ ne po čitavom kompleksu auto­ matski su se uključivale i isključi­ vale svakih petnaestak sekundi. . i gle­ dao pravo u Leslija.Ah. ninđ o . Amosova kuglica uništila je oba prilaza hodnicima. Amosov plan ne bi se ostvario.Nadam se da me sada i čuješ..u pakao! Okrenuo se i čvrstim korakom pošao natrag prema kontrolnoj odaji.reče. .. . Na monitoru se umiri samo slika centralne kamere.Borilačke veštine 12 vedem svoju zamisao. Stajao je uspravno. .. Lesli odluči da ga uključi.Ovo je da znaš i koliko te vre­ mena razdvaja od smrti. . -T u u blizini imaš monitor. sigurnim glasom. upozorio je još jednom neki deo mozga koji je u panici zapovedao da pokuša skok preko pono­ ra.Uključi g a . . Plamen iudiia u Amosovim oči­ ma uspeo je da nadvlada čak i užasni bol od opekotina. a onda hit­ rim korakom prišao jednom stolu i nekoliko trenutaka pažljivo pro­ učavao uređaje na njemu. Pretpostavljam da te zanima samo ono što će se dogoditi na ovom mestu. Jedan pogled bio je dovoljan da potvrdi ono čega se bojao. Zastao je pred kamerom i mahnuo Lesliju rukom. nalazio se monitor.. Ne. taj skok bio'bi skok u sm rt. . gledajući u kameru. Uz jednu dodatnu finesu na kraju . Rastojanje je preveliko . Ovako . Ovoj zemlji je potrebna nuklearna ka­ tastrofa da se opam eti.produžio je snažnim. . Preostajao mu je put naniže. podignute glave. Upravo u tom trenutku na monito­ ru je imao sliku jedne od kamera iz kontrolne odaje.. Amos je upravo izlazio iz hodni­ ka. ninđo veselo je govorio Amos. ninđo . bičeš u retkoj prilici da gledaš televizijski prenos sopstvene sm rti. Srećan ti put .-Veru jem da će ti uskoro biti jasno šta na- . one koja je po­ kazivala suprotni zid sa mnošt­ vom uređaja. . Da je bilo vremena da ga uzme. nemarno odbačenoj u policijskim kolima. Lesli je stisnutih zuba gle­ dao za njim. U vidnom polju ka­ mere postepeno je rastao brojčanik sa jednom jedinom dugom ka­ zaljkom. nalazilo se dugo svileno uže. pa ću zato ostaviti uključene samo tri kamere. na kon­ trolnom stolu. Kaliente je najpogodnije mesto za to. . . da . čvršće od čelič­ ne žice. U torbi. Nekoliko koraka dalje. Slike na monitoru smenjivale su se sada sporije: svaki tridesetak sekundi mogao je pratiti Amosove pokrete iz drugog ugla. Ta kazaljka je mirovala... . ali taj put nije vodio niku­ da . .

Odjeknu oštar zvuk alarmnog zvona i crveno polje zatreperi na kontrolnoj ploči. Sa izrazom fanatične koncen­ tracije na licu. tamo gde su stajala debela čelična vrata.»Prekid dovoda rashladne vode«. .cerekao se Amos. Kobler se ko­ prcao u svojim vezama. . Hoćeš da ti je pročitam . Dve kamere još uvek su ga naizmenično prati­ le. Amos je lagano pri­ lazio kontrolnoj ploči. . Procedura je sada trajala mnogo duže i on je nekoliko puta zastajao. elek­ tronski uređaji bučno su protestvovali zato što im se ne dozvoljava da vrše funkciju zbog koje su bili i načinjeni. ninđo? . Sve je'bilo u redu . ninđo. Iza njih su se nalazile stepenice koje su niz zid vodile do zemlje i dalje. Glomaz­ no telo u skupocenoj odeći ostalo je da visi u grotesknom položaju. Za koji trenutak biće isključen glavni sigurnosni sistem reaktora. . -H a ! -Am osov uzvik bio je pun tri­ jumfa. kao savestan radnik koji proverava obavljeni posao pre nego što krene na zasluženi od­ mor. Kobler se skupio na svojoj sto­ lici kada je Amos prošao pored njega.. još uvek pridržavano vezama za masivnu stolicu. Amos je uključivao uređaj koji će automatski podići kontrolne poluge razmeštene u jezgru reaktora. u sigur­ . -M ožeš li da vidiš šta ovde piše. . ali ovaj nije ni obraćao paž­ nju na njega. izbuljenih očiju. Stajao je kraj ploče proučavajući natpise i uređaje njoj. Ali je zato Lesli Eldridž to vrlo dobro znao. Sada se zvonjava alarmnih zvona čula sa svih strana. .. * * * Amos se još jednom osvrnuo oko sebe. ali je preko te slike Lesli i dalje mogao videti ono što je pokazivala centralna kamera. .Sada gledaj dobro šta radim.. Na njemu su se palila i gasila krupna crna slova. Pony West . Da li ti to nešto govori? Njegove reči prekide zverski ur­ lik i Amos Se okrete sa izrazom nestrpljenja na licu. Prsti su vešto preleteli preko niza prekidača . Okrenuo se i preko ramena is­ cerio u kameru. -Snažan udarac bridom dlana pod bridu ga je ućutkao. Sa odobravanjem je klimnuo glavom.. Lesliju je gotovo promakao prvi pokret kazaljke na velikom brojčaniku koji je sada svetleo zlokob­ nom crvenom bojom . kao da ne zna šta treba učiniti. Hitrim korakom prišao je boč­ nom zidu sale.Borilačke veštine 12 Amos se već vraćao prema dru­ gom delu ploče.74 meravam. onaj kojem je isk­ ljučivi cilj sprečavanje nekontrolisane lančane reakcije.

. Na mestu gde je do maločas iz oš­ tećene cevi tekao debeo mlaz vode sada je curio samo uski po­ točić. samo što ni to neće dugo tra ja ti. . Snagu mu je davao pogled na blistavu svetlost dana na drugom kraju. Još uvek je bila vrela. Lfesli lako skoči na metalni pod na mestu gde je maločas stajao Amos. . Ne obraćajući pažnju na oštre ivice koje su mu se zarivale u telo.. . ali to je bio pri­ vid . Ili možda jeste! Isključivši uređaj za hlađenje reaktora. previše. Sa­ svim tačno je znao šta treba da . Nekoliko pokreta velikog točka na zidu i vrata su se lagano otvo­ rila. klizeći u stranu na dobro pod­ mazanim šinama. . Uz snažan prasak. Ali vrele vode u cevi više nije b ilo . Amos je prekinuo i kru­ ženje tople vode debelim cevima. Odbacujući takve misli od sebe. Lesli hitro potrča nekoliko koraka natrag. ali se to moglo podneti. . Sada je sve zavisilo samo od njega . jer je i rastojanje bilo mnogo manje. svaki njen okret gutao je desetine sekundi i predstavljao korak bliže užasnoj katastrofi. . isparavajući se na hladni­ jem vazduhu oko sebe. Po stoti put je pogledom odmerio provaliju koja ga je delila od hodnika. na cevi se pojavi otvor nepravilnih iskrzanih ivica iz kojeg odmah izbi para.. Taj hitac bio je dečja igra u poređenju sa onim maločas. 75 Stežući ?ube. .. ali ih on u trku još jednom razmotri. . Ostalo mu je možda još tri ili če­ tiri minuta do trenutka kada će temperatura u jezgru reaktora do­ stići kritični nivo. Jedino živo b ić e . Lesli se uvuče u cev. A drugog puta nije bilo . Amos se okre­ nuo prema kameri. on zavitla eksplozivnu kuglicu prema mestu na kojem se do ma­ ločas nalazio. bar naizgled. Servo-motori su disciplinovano zazujali i vrata su se lagano sklo­ pila za njim. .. nestaće u obliku dima koji će vrlo brzo dobiti oblik pečur­ k e . Tridesetak sto­ p a . vitka kazaljka praćena pogledom ninđe.. Samo se ceremonijalno naklonio i nestao kroz vra ta . . Kaliente. Ovog puta nije rekao ni reči. Posle toga lan­ čanu reakciju ništa više neće moći da zaustavi. Lesli Eldridž je bio jedino živo biće u unutrašnjosti kompleksa nuklearne elektrane Kaliente. .Pony West-Borilačke veštine 12 nost. a i on s njim. Svi Amosovi pokreti bili su mu dobro urezani u pamćenje. Duga. Zaklanja­ jući se iza masivnog oklopa turbi­ ne. jedva se kretala . Lesli duboko udahnu i stisnu pesnice. Dugim skokovima poleteo je hodnikom u pravcu kontrolne sale....

Moram za i njim . . Pit ! sa olakšanjem odahnu.Gde si do sada. sasvim dovoljno vre­ mena . .j šao? .Kako ti se izvukao? I . Praćen mrtvim Koblerovim po­ gledom Lesli je munjevitom brzi­ nom obavio sve potrebne operaci­ je.klimnu Lesli glavom.Do đavola. Udobno naslonjen 1 leđima na blistavi automat u holu . Pony W est.O tome kasnije.76 učini kako bi u poslednjem trenut­ ku sprečio nuklearnu katastrofu. -Prokletstvo .osmehnu se Lesli. to je moglo da se učini daleko brže nego prilikom suprotnog postup­ ka. .. . . { . . tako nešto mi nije .On je mrtav? I -N e . Buka alarmnih zvona se utiša. Kazaljka iza njegovih leđa po­ kazivala je da je do kritičnog tre­ nutka ostalo još čitavih dvadeset pet sekundi.Borilačke veštine 12 * * * Tabasko Pit ga dočeka lenim l pokretom ruke. razlozi bezbednosti zahtevali su tako. veoma brzo. a? .A šta da je iz ovog lifta izašao Amos umesto mene? Pit se trže. lagano je ispijao ledenu tečnost iz flaše. stari dečko? Odmahnuo je glavom i laganim korakom prišao liftu. Tišina koja je posle toga zavla­ dala u velikoj prostoriji bila je go­ tovo neugodna.Je li? . čime je on oti. Sasvim. Ostalo mu je još samo da pono­ vo uključi dovod rashladne vode koja će postepeno sniziti tempe­ raturu u užarenom jezgru .A i 1 nešto mnogo gore. -Z n a š li kuda je krenuo? .Da . Policijska kola bila su na onom istom mestu gde su ih i ostavili. Leslijev pogled se zaustavi na velikoj kazaljki čije je pokrete tako dugo bespomoćno pratio. Pit skoči na noge. J . prokletstvo? i Bilo mi je već dosadno. Srećom.Dobro je . Srećom. palo na pamet. . Imao sam još sasvim do­ voljno vremena na raspolaganju.reče glasno nije mi ni bila potrebna ovakva žurba.Mislim da znam. sti­ gao sam na vreme. | Pit je pravilno protumačio izraz na njegovom licu. Koblere. . Moglo se dogoditi. ali. * .Sumiko? Lesli lagano klimnu glavom. je li tako. Snaga reaktora morala se povećavati samo postepeno. . . dok je nekontrolisanu reakciju trebalo sprečavati brzo. j Tabasko Pit steže zube. . . -Idem o onda. . do đavola! Šta čekaš? . Najvažnije od svega bilo je vra­ titi kontrolne poluge na njihova mesta u jezgru reaktora.

.. . .. Kladim se da su svi čuvari već najmanje dva­ deset milja od ovog mesta i da se nijedan od njih još nije zausta­ 77 sona ..pokajnički procedi Pit paleći motor. U mislima je procenjivao mo­ gućnost skretanja nekim zaob­ ilaznim putem ispred samog gra­ da. . . to je imalo i svojih loših stra­ na. Pit je smanjio brzinu i kola su se tiho zaustavila na parkingu ispred gru­ pe bungalova.objasni Lesli. Negde na ulazu u grad svaka­ ko će ih sačekati policijska rampa. -B o jiš se za Sumiko? -B ojim se onoga što bi ona mogla učiniti.Ne bih želeo da našeg pri­ jatelja uhvati panika . . -T o je razlog zbog kojeg si ga morao ubiti. . shvati Lesli. bilo im je naređeno da zaustave saobraćaj prema jugu i to su i učinili. Lesli je bio u pravu. Ninđa mora umeti da ubija. Pite! -T o znam odavno . . A Lesli nije imao vremena za nove obračune sa policajcima . Put za Nogales bio je potpuno prazan. Pite. . on jednostavno voli da ubija. Naročito kada su to bila policij­ ska kola sa uključenom sirenom kao ovoga puta. Neko je u Taksonu reagovao zaista brzo.Nisi zapazio . pa makar ih čekale i sve policijske snage Tak- . momak je lud.Sada isključi sirenu .Borilačke veštine 12 . . Oko njih nije bilo ni žive duše. ali to nije značilo da se nešto ne događa. Sledeći Leslijeva uputr'va. . Saobraćaj je svakako bio zaus­ tavljen na obe strane.. . v i o .. moraće pravo. . -K ako? -Alarm ni uređaji su se uključili u čitavom kompleksu. Spolja se nije videto ništa neobično.. ... .. . Lesli je odmah po­ gledom potražio onaj u kojem se nalazila Sumiko. Poli­ cajci su i dalje delovali po logici svog posla.. ubeđen sam da je naš prijatelj Amos učinio sve da otvori prolaz kroz kapiju.-Prokleti ninđa . Ne.Ne znam samo kako ti je promaklo da ih je uzeo. Ne verujem da bi joj Amos naneo neko zlo. ako mu se bude suprotstavlja­ la . ali.Da. . Pite.. brzo i lako .Pony W est. ali je takvu ideju odmah odba­ cio. je li tako? . * Međutim... prepreka na ulazu u grad nalazila se samo na suprot­ noj traci i Lesli se osmehnu.Nema potrebe .. Nije bilo više nikavih prepreka na putu za Kaliente. a ogromna čelič­ nu kapija bila je širom otvorena.Nisi video njegovo lice dok je isključivao sigurnosne uređaje . jedna kola manje su na parkingu ispred bloka . -N e znam ni sam .reče Lesli kada su prošli prepreku na putu. . Ali. Vraćamo se istim pu­ tem? . Kola koja su dolazila iz suprotnog pravca jednostavno ih nisu zanimala. ali to ne sme nikada zavoleti.

. . Tvoje uzbuđenje po­ maže samo tvom protivniku. Lesli duboko udahnu. . Ako je do sada i sumnjao da je Amos opasan protivnik.Takva mogućnost uvek posto­ ji. Pit ga zabrinuto pogleda. kao da je i sunce postalo hladnije. . Prednost ninđi je često u tome što poznaju sve tehnike borbe i tako mogu da predvide postupke suparnika. Još korak i on će rukom odgurnuti vrata bun­ galova . bar onda u Kalienteu . veoma često pobednik je iz njega izlazio užasno osaka­ ćen. Lesli lakim ko­ rakom pođe prema bungalovu. Prilazio je bungalovu laganim.snažno uzdahnu mla­ dić. Lesli! .Bojiš s e . Ili je živeo svega nekoliko mi­ nuta ili sekundi duže od pobeđenog. Amos je lud.poluglasno upita Pit.Amosu je to za dlaku uspelo podseti ga Lesli.Nisam . Mišići na leđima mu se zategoše. tanja od ljudske vlasi za­ blistala je u jednom uglu vrata i Lesli je zastao kao ukopan. Niski bungalov okružen nerav­ nim žbunjem bio je tiši od groba. Pony West. Ako je Sumiko još uvek unutra. da bi on mogao pobediti? .. Dvoboj koji će početi za koji otkucaj srca biće dvoboj na život i smrt. . Na licu . Zar si to zaboravio? . njegovi postupci ne mogu više da se predvide. .Smiri se..78 -Idem o li? . a haragei je pevao pesmu krvi u njegovim žila­ ma. I često.U redu. .. Uspravan i vitak. . . Žur­ ba je loša stvar za ninđu. . . . .Borilačke veštine 12 opreznim korakom. . Jedan od njih dvojice mora umre ti. Jeftin trik. Opasan trik. posmisii Lesli.T i ćeš ionako ostati u kolima.. do prozora sa bočne strane i podigao pogled. sumnje više nije bilo.. u malom prostoru bungalova dugi mač ne bi mu bio od velike koristi. Efikasan trik. Loša stva r. . pokušaću da je pošaljem ovamo pre nego što ob­ račun počne. ali svaki dvoboj među nin'đama skrivao je u sebi ogromnu opasnost za oba protivnika. u redu? . HARAGEI! Žica.. -Š ta ti je? Nema čoveka na svetu koji bi tebe mogao ubiti.. . ni Amos ga nije imao. ispunja­ vajući pluća kiseonikom. Pite. Kao da se utišala i buka sa obliž­ nje ulice. Pite . Njegov katana ostao je u kolima. Nemoj gasiti motor. Amosu se žurilo i zato nije us­ peo da sakrije žicu vezanu za de­ tonator eksplozivne kugiice. Sem toga. .. bez žurbe obišao je bungalov. Njegove moćne šake grčile su se na volanu od nervoze.A li. Lagano.Najvažnije je da ti budeš spreman na s v e .

I očajanje zbog toga što je des­ na ruka bila ne upotrebljiva u ob­ računu sa Leslijem . Ako Amos padne. Mozak mu je kao računska mašina.. . Lesli klimnu glavom.Borilačke veštine 12 '* mu je lebdeo osmeh upućen ne­ vidljivom protivniku koji je iza stakla svakako pratio njegove po­ krete. Bol od užasne rane koja se ra­ širila po ramenu i desnoj ruci. Bledo. Kako sam bio lud. sada je znao gde se devojka nalazi i mogao je borbu usmeriti tako da ona ostane nepovređena. . taj kratki i opasni bodež koji se. sem u rukama retkih ninđa. kao trenutna filmska kamera. A to bi bio kraj za nju . -M ožeš me ubiti . Video s i .Ali će umreti i ona .. . i očajanje. Ali nedovoljno brzo za reflkse ninde. . .. Lesli je izbegao nož jednim lakim pokretom tela koji je njego­ vu desnu nogu doveo iza leve. Znao je da greši što najpre po­ gledom traži nju. i za sehe . ali je srce ovoga puta bilo jače od refleksa.. Sai. prolete Lesliju kroz glavu. sa levom stranom tela okrenutom pre­ ma ninđi. 79 A u očinpa mu se video b o l. Bol ka­ kav ni koncentracija ninde nije mogla dovoljno dugo potiskivati. uhvatio je prizor koji mu se ukazao. stvarajući moćnu oprugu koja ga je delić sekunde kasnije odbacila uvis. visila na crvenoj pozadini ogoljenih mišića. Okačena o minijaturni deto­ nator. Ipak. Pokretom ruke pokazao je drugi kraj čelične niti koju je stezao ukočenim prstima leve ruke. -V id eo si . Amos je stajao na vrhovima pr­ stiju. tražio iz­ laz. .stenjao je Amos.. . savlađujući bol. . . . malo pognut napred. bledo lice Sumiko šćućurene u uglu i dlanovi sa vitkim prstima koji su zatvarali usta is­ pod ogromnih očiju . jezivo bela.Pqny West..procedi Amos kroz stisnute zube.. između njenih dojki visila je kuglica ne veća od zrna graška . tako vešto da je svaki neop­ rezni pokret pretio trenutnom sm­ rću. tanja od ljudske vlasi. taj hiljaditi deo sekunde nije bio pro­ traćen. Oko vrata Sumiko bila je omota­ na ona ista žica. . . Podignutim podlakticama zašti­ tio je lice od parćadi stakla koja su poletela kao od eksplozije. . Moj iznenadni skok mogao je navesti Sumiko da se tr­ gne. Za Sumiko . može naći još samo po muzejima. . . Bio je to izazov kojem Amos neće moći da o d o li. . Širom raširenim očima. eksplozivna kuglica biće" aktivirana. tamo de je vrela voda bukvalno zgulila duge kaiše kože koja je sada. bešumno je proleteo kroz staklo brzinom koja krhkoj tvari nije do­ zvolila da se razleti. Očajnom čoveku ostalo je još samo jedno oružje i Lesli shvati kakvo je to oružje. .

Tako je taj pokret interpre­ -K u ć i. . čitavim Lesli je prvi čuo urlik policijskih telom. . taj pokret. . . ali je nečeg gne opasnu žicu iz Amosove nestalo iz njega. naravno . nim udarcem ninđa je mogao odUdarac palcem desne noge u seći čoveku glavu. . kopča bluzu. doneti trenutnu smrt.telo nije se pomerilo. . nit je učinila ostalo. Amosovo To bi bilo sasvim dovoljno da istr. pogodivši jedan . nepokretna. . peti .Am os.80 Pony W est. . .Amosove leve ruke. žica koju je do maločas držao Da mu je bar katana u ruci.nekoliko d a n a . bila je odbačena u stranu. Iz tog položaja nije odavde.Moramo bio je prevaren.Ustani . ali koliko sekundi ostane na nogama. A Amos se njihao na nogama sovo telo je ostalo ukočeno. dobro uvežba. zajedno sa tri prsta gledi bi porasli. Prsti mu sklizvremena. Oči su levu ruku zadržavajući je u istom mu bile staklaste od bola. iako ne ide sa brid njegovog dlana spustio se nama? odozgo naniže. iz­ . Trenutak docnije eksplozivna Lagano je klimnuo glavom. . mogao uslediti napad prema nje­ -Kući? mu . Sem ovog jednog . Pa makar na stra n e . Udarac je našao pravi cilj i Amo. obema rukama stisnuo njegovu Odlazi . . govorila jednostavna računska Snažan trzaj sa obe ruke i tanka operacija. sirena. U istom trenutku podiglo Jedno rešenje je postojalo. . . . . . Ali svi oni Sumuko tiho zajeca Lesli pade zahtevali su previše prostora. Amosov već zamućeni pogled .O? Da nije u pitanju neka riđood vratnih pršljenova iznenađe­ kosa? nog protivnika. . zato ne manje fatalan. Sa desne njegove . . ali je se njegovo levo koleno i pogodilo Lesli odbijao da prihvati ono što je Amosov pleksus. . U deliću sekunde ru k e .Pit već podskakuje Lesli je zaplivao kroz vazduh i od nestrpljenja . Na vrhovima prstiju ok­ Njihove usne se spojiše .Borilačke veštine 1 . Zbog čega bi se dru­ gog razdvojio od nas. da­ kuglica.Naravno. renuo se prema vratima. . nuše po njenim nagim grudima. . a da on još ne­ slepoočnicu bio je varljivo lak..šapnu Amos. U Leslijevim Jedan prema hiljadu da će us­ rukama ostala je. . . .šapnuo je. I na kolena pred nju. . pređena je ona jedva primetna Znao je mnogo udaraca koji će granica između života i smrti. Za svaki slučai. sada potpuno bezopas­ jući Amosu vremena da protumači na. Lesli ie njegovu težinu . . KRAJ ? 1 \ ] . položaju. . parakoje više nisu mogle da podnesu lizovano.osmehnu se tirao njegov mozak rastrgan bo­ on pomažući joj da ustane i za­ lom.