You are on page 1of 2

ppen (1239-1289), wdrowny mnich, zaoyciel sekty

(jish), wywodzcej si z tradycji buddyzmu czystej ziemi. Ippen urodzi si w roku 1239. Pochodzi z rodu Kno, ktry sprawowa wadz nad prowincj Iyo (obecna prefektura Ehime) przez wiele wiekw, i ktry walczy po stronie rodu Minamoto przeciwko rodowi Taira. Ippen by wnukiem Kno Michinobu, ktry by onaty z crk Hj Tokimasy. W ten sposb rd Ippena by poczony z jednym z najwaniejszych rodw w kraju. Jednake uczestnictwo czonkw rodu w Jky no ran po stronie cesarza Gotoby spowodowao, e po klsce zostali wygnani, bd straceni. Jednake ojciec Ippena, Kno Michihiro, by zbyt mody by uczestniczy w tej wojnie. Ojciec Ippena by mnichem, tak jak trzech z czterech jego synw. Ippen urodzi si osiemnacie lat po klsce swoje rodziny, jako drugi syn Michihiro. rda z okresu Muromachi podaj, e rozpocz nauk w wityni Keigyji w roku 1245 u mnicha Enky. Jednake Ippen hiriji e (zwj dotyczcy podry religijnych Ippena po kraju) nie wspomina nic o tym. Mwi natomiast, i mier jego matki, gdy mia 10 lat , przebudzia go, po czym ojciec nakaza by opuci domostwo i przyj imi Zuien. W 1251 uda si w podr do Dazaifu, w poudniowej czci Kysh, gdzie zosta uczniem mnicha Shdatsu. Jako pierwsze polecone mu zosta studiowanie sutr czystej ziemi pod okiem mnicha Kedaia. Kedai zmieni imi Ippena na Chishin, a gdy uzna, e jego nauka zostaa zakoczona odesa do z powrotem do Shtatsu. Jednake w roku 1263,

dowiedziawszy si o mierci swojego ojca, powrci do Iyo, gdzie oeni si i spdzi osiem lat wiodc ycie w domostwie. Towarzyszenie swojemu przyrodniemu bratu do Dazaifu sprawio, e w roku 1271 Ippen postanowi odby pielgrzymk do zakonu Zenkji w Shimano, w ktrej znajdowaa si synna rzeb buddy Amidy. Podczas tej wizyty, prawdopodobnie pod wpywem wizji, stworzy obraz skadajcy si z biaej cieki i dwch rzek. Sprawio to, e Ippen postanowi spdzi p roku w pustelni medytujc nad stworzonym przez siebie obrazem. Miejsce to, Sgo, jest powszechnie znane jako wite miejsce yamabushi, grskich ascetw-pustelnikw. W 1272 roku, Ippen uda do zakonu Shitennji w sace, gdzie otrzyma dziesi wskaza. W tym czasie, Ippen rozwin praktyk znan jako ippen nenbutsu, ktra w przewaajcym stopniu skada si z wypowiadania frazy namu amida butsu. Z Shitennji uda si do Kysan, chramie w Kumano, gdzie objawi mu si budda Amida pod postaci bstwa shintistycznego. Od tego czasu rozpocz ycie jako wdrowny mnich. W 1279, Ippen rozpocz praktykowanie nenbutsu w tacu, przy dwikach bbnw i dzwonkw, praktyka znana jako odori nenbutsu. Ippen kontynuowa swoj wdrwk przez kraj, szerzc swoje nauki a do mierci. Zgodnie z sowami otrzymanymi od buddy Amidy, odrodzenie w czystej ziemi miao by zagwarantowane przez arliwie wypowiadanie jego imienia. Wiara nie miaa znaczenia. Wedug niego ludzie powinni zaniecha wszelkich innych praktyk religijnych na rzecz nenbutsu, jedynej susznej praktyki. W swoim nauczaniu kad nacisk przede wszystkim na t prosta praktyk religijn. Aby szerzy swoje przekonania Ippen podrowa po caej Japonii. Ta szczeglna wiara i praktyka, w znacznym stopniu skierowana bya do zwykych ludzi, poniewa bya to atwa cieka prowadzca do zbawienia, osigalna dla kadego. Religijne podre Ippena zostay uwiecznione jako zestaw dwunastu malowanych zwojw opatrzonych narracj znanych jako Ippen Shnin Eden lub jako Ippen hijiri e, datowanych na XIII wiek. Ippen hiriji e ukoczone zostao w roku 1299, jako uczczenie jego pamici, w dziesit rocznic jego mierci. Zwoje s niezwykle cenne jako rdo wiedzy o yciu Ippena, a take jako historyczny zapis ycia Japoczykw w okresie redniowiecza. Cay zwj mona zobaczy pod poniszym linkiem:
http://www.emuseum.jp/detail/100156/000/000?mode=detail&d_lang=en&s_lang=en&class=&title=7&c_e=&region=&era =&century=&cptype=&owner=&pos=9&num=6

The Pure Land Tradition: History and Development Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia The Princeton Dictionary of Buddhism