Visoka poslovno-tehnička škola Užice

Diplomski rad
Predmet:

Operativni sistemi
Tema:

Napredne tehnike za optimizaciju rada operativnog sistema Windows XP

Kandidat: Kusturica Denis IN88/04

Mentor: mr Diković Ljubica

Užice, 2008

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Napredne tehnike za optimizaciju rada operativnog sistema Windows XP

2

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Sadržaj:
1. 2. Uvod.......3 Hardver.......5
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Procesor........6 Hard-disk........8 RAM........10 Ostale komponente......12
2.4.1. Matična ploča.....12 2.4.2. Grafička karta.....14 2.4.3. Napajanje i hlađenje.....14

3.

Softver.....16
3.1. Registar baza.....16
3.1.1. Pojam Registra.....16 3.1.2. Struktura.....16

.....18 3.1.2.2. Vrednosti.....19 3.1.2.3. Tipovi podataka.....19 3.1.3. Registry Editor.....20 3.1.4. Trikovi za optimizaciju.....21 3.1.5. Misterije i zablude.....29 3.2. Windows Servisi.....30 3.1.1. Pojam i uloga Servisa.....30 3.1.2. Optimizacija Servisa.....30
3.1.2.1. Ključevi

4. Aplikativni softver za optimizaciju sistema.....35 5. Dodatak: Prečice na tastaturi.....59 6. Zaključak i napomene.....61 7. Izvori informacija.....62

operativnog

3

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

1. Uvod

Windows XP je definitivno najrasprostranjeniji operativni sistem na planeti. Razlozi za to su sigurno, pored samog ugleda Microsofta – firme koja je izbacila na tržište ovaj operativni sistem, vrlo intuitivno osmišljen korisnički interfejs, povećanje stepena sigurnosti, vizuelno primamljivo okruženje i u svakom smislu korak napred u odnosu na operativne sisteme koji su mu prethodili, kako iz Microsoft-a tako i iz ostalih softverskih firmi. Međutim, mnogima se činilo kako to unapređenje, jednostavno, nije dovoljno, da sve to može još bolje, lepše, brže i sigurnije. I bili su u pravu. Iako je odavao utisak neverovatne lakoće korišćenja i povećanog stepena sigurnosti, XP je ostavljao i dosta mesta za poboljšanja. To su uočili i u Microsoft-u i u vrlo kratkom periodu su se pojavile, takozvane „zakrpe“, iliti Service Pack-ovi. Prvo SP1, zatim SP2 a u skorije vreme i SP3. Sve je ovo dodatno produžavalo život sada već vremešnom XP-u koji je i zvanično već zamenjen novim Microsoft-ovim operativnim sistemom – Windows Vista (kodno ime „Longhorn“). Većina korisnika računara, i pored pojave novijih operativnih sistema, i dalje svoje poverenje daje XP-u. Neki to čine iz navike, neki zbog vremenom usavršene kompatibilnosti sa hardverom (zahvaljujući kvalitetno napisanim drajverima), kao i sa starijim aplikacijama (pisanim za Dos i starije Windows-e), a neki jer su čuli da nova „Vista“ nije ispunila sva očekivanja kao i da „konzumira“ nerealno mnogo sistemskih resursa (memorije, procesora, harddiska,...). U svakom slučaju, onih koji bi bili zainteresovani za temu optimizacije XP-a ima zaista puno i zato ću se potruditi da pružim informacije i uputstva na pomenutu temu koja će biti razumljiva i početnicima i naprednim korisnicima. Kada se, generalno, govori o optimizaciji računara misli se, pre svega, na određene delove hardvera i softver (koji omogućava optimizaciju i fino podešavanje određenih parametara iz okruženja operativnog sistema). Osim što treba voditi računa o minimalnim hardverskim zahtevima, treba analizirati i kompatibilnost komponenti od kojih sastavljamo računar. O ovome će biti detaljnije u narednom poglavlju. Poznato je da operativni sistem omogućava komunikaciju između korisnika računara i hardvera kao i da ima mogućnost dopunjavanja raznim aplikativnim softverom u skladu sa navikama i potrebama korisnika. Da bi operativni sistem funkcionisao pravilno i bez naželjenih zamrzavanja i otkazivanja, potrebno je imati u vidu i kakav hardver mu stavljamo na raspolaganju, jer uvek treba pratiti podatke o minimalnoj hardverskoj zahtevnosti. To u prevodu znači da treba obezbediti procesor određenih karakteristika (brzine, frekvencije, količine keš memorije,...), hard-disk sa dovoljno slobodnog prostora za smeštanje operativnog sistema i ostalih podataka (ne-sistemskih), dovoljno RAM-a, grafičku karticu željenih karakteristika (ukoliko korisnik ima potrebu za istom) itd. Međutim, i sam operativni sistem se može optimizovati tako da mu hardverska zahtevnost bude manja a samim tim da bolje radi sa slabijim hardverom ili da se prilagodi tako da u potpunosti iskorišćava sve potencijale naprednog hardvera. Ovo se može postići izmenom unosa u registru baza i onemogućavajem nekih (suvišnih) servisa. Detaljnije u poglavlju 3.

4

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2. Hardver

Kada se pomene optimizacija ili unapređenje Hardvera prvo se pomisli na kupovinu novih i naprednijih komponenti, ali to ne mora uvek biti tako. Postoje mogućnosti za optimizaciju i u BIOS-u na matičnoj ploči. Opcije koje su ovde dostupne zavise od proizvođača same matične ploče i ostalih bitnih komponenti a uglavnom se daje mogućnost optimizacije procesora (2.1.), hard-disk-a (2.2.), RAM-a (2.3.) i drugih komponenti (2.4.). Takođe, iz samog Windows-a se može značajno optimizovati hardver, naravno, uz pomoć namenski napravljenog softvera ali i nekih alata integrisanih u Windowsu. Ono što se tiče optimizacije hardvera a ne podešava se ni iz BIOS-a niti pomoću raznoraznih programa a pri tom je od presudnog značaja za pravilan i stabilan rad računara, jeste obezbeđivanje kvalitetnog napajanja električnom energijom i nesmetano hlađenje komponenti kojima je to potrebno (procesor, čipset, hard-disk, RAM, Grafička kartica, ...). Što se napajanja tiče, u pomoć dolaze razni UPS (Unteruptable Power Suply) uređaji koji omogućavaju napajanje iz akumulatora kada nema napona u mreži u nekom određenom vremenskom periodu što zavisi od njihove snage koja, sa druge strane, između ostalog, diktira i cenu ovih uređaja. Ovi uređaji, pored toga što Vam omogućavaju da sačuvate izmene pri radu na računaru, štite vaš hardver od strujnih udara i tako mu produžavaju radni vek. Ono što takođe „godi“ Vašem hardveru jeste dovoljna količina svežeg vazduha koji će hladiti kritične komponente. Ovo znači da ne sme biti prepreka ispred ventilatora koji uvlače hladan vazduh u kućište kao ni iza onog koji izbacuje topao vazduh i svi oni moraju biti pravilno pozicionirani. U novije vreme se javljaju i sistemi sa vodenim hlađenjem ali, realno, u budućnosti neće biti potrebe za tim jer se komponente izrađuju tako da troše vrlo malo energije a samim tim i da se manje zagrevaju, a pritom imaju daleko bolje performanse. Ovo će se postizati sve sitnijim i sitnijim procesom proizvodnje, tj. svi se trude da na istoj ili čak manjoj površini smeste što više čipova. Ovo će na kraju, između ostalog dovesti i do računara izuzetno malih dimenzija i imaće primenu u svim sferama našeg života.

5

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2.1.

Procesor

Procesor - CPU (Central Processing Unit) jeste „mozak“ svakog računara. Na njemu je da reši sve zadatke koje mu korisnik zada tokom svog rada na računaru. Napravljen je od silicijuma (drugog elemanta po zastupljenosti - posle kiseonika). Silicijum je osnovni sastojak obalskog peska, mada u tom obliku nije dovoljno čist za upotrebu u čipovima, pa se dalje prerađuje. Ono čime se meri snaga jednog procesora jesu njegova radna frekvencija (MHz ili GHz) i količina keš memorije – pre svega drugostepenog keša (kb ili mb). Radna frekvencija procesora zavisi od množioca i od koraka koji se uzima za množenje. Kod Intela standardni korak, u novije vreme, je 133 MHz, dok je kod AMD-a 200 MHz. Drugostepeni keš služi da bi popunio prazan prostor koji nastaje pri „skokovima“ u obradi podataka. Dva najzastupljenija proizvođača procesora u današnje vreme jesu, upravo, Intel i AMD, mada ima i drugih manje poznatih ali se oni svi, mahom, baziraju na Intelovim rešenjima.

Sl 1. Procesor firme AMD. Zasluga za proizvodnju prvog mikroprocesora pripada Intelu. Naime, 1971 na tržištu se našao njihov prvi model 4004, a samo deset godina kasnije se pojavljuje prvi PC (1981. IBM). Uobičajeni nesporazumi u vezi sa procesorima proističu iz različitog predstavljanja njihove brzine. Brzina takta računara meri se kao frekvencija, obično izražena brojem ciklusa u sekundi. Kristalni oscilator kontroliše brzine takta koristeći listić kvarca, ponekad smešten u nešto što liči na malo limeno kućište. Noviji računari sadrže kolo oscilatora u skupu čipova matične ploče, tako da ga na novijim pločama nije moguće videti kao odvojeni deo. Kada se napon dovede na kvarc, on počinje da vibrira (osciluje) harmoničnom brzinom određenom oblikom i veličinom kristala (cepke, ljuske). Oscilacije izbijaju iz kristala u obliku struje koja se menja brzinom harmonika kristala. Ova naizmenična struja jeste signal takta koji oblikuje vremensku osnovu na kojoj radi računar. Tipični računarski sistem ima milione ovih ciklusa u sekundi, pa se brzina meri u megahercima. (Jedan herc jednak je jednom ciklusu u sekundi.) Naizmenični strujni signal liči na sinusni talasni oblik, gde vreme između vrhova svakog talasa određuje frekvenciju (Slika 1-2.).

6

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Slika 1-2. Jedan ciklus je najmanja jedinica vremena za procesor. Svaka akcija zahteva najmanje jedan, a obično više ciklusa. Dodatni ciklusi u prvom prenosu obično se nazivaju stanje čekanja. Stanje čekanja je otkucaj takta u kojem se ništa ne dešava. Ovo osigurava da procesor ne ide ispred ostatka računara. Optimizacija procesora može se vršiti u vidu, takozvanog, overclock-a, tj. povećanja vrednosti množioca radne frekvencije ili povećanje vrednosti same frekvencije (koraka). Ovim se postiže da imate jači procesor po ceni slabijeg koji već posedujete. Ali, overclock je rizičan poduhvat i dalje zahteva povećanje količine električne energije koja napaja CPU i poboljšanje hlađenja, jer se povećanjem napona uvećava i disipacija toplote, kao i modifikaciju frekvencije memorije (RAM-a) i parametara matične ploče. Nakon neuspešnog overclock-a nećete moći da podignete operativni sistem i potrebno je resetovati CMOS. Mogućnosti za overclock zavise i od modela matične ploče. Neki modeli procesora navedenih proizvođača dolaze do krajnjih kupaca sa fabrički „otključanim“ množiocem, tako da je omogućen overclock. Ovi modeli su po pravilu nešto skuplji od standardnih. Korisno je, takođe, obezbediti kvalitetno hlađenje iako procesor nije overclock-ovan jer mu odgovaraju niže radne temperature i može se primetiti značajno unapređenje performansi čak i kada se temperatura redukuje za samo nekoliko stepeni. Trenutno su aktuelni procesori sa više jezgara (2,3,4,...) koji omogućavaju simultano obavljanje više zahtevnih operacija u isto vreme a i moderne aplikacije se prave tako da iskorišćavaju pun potencijal višejezgarnog procesora.

7

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2.2.

Hard-disk

Na tržištu postoji mnogo tipova disk uređaja, ali skoro svi imaju iste osnovne komponente. Razlike, naravno, postoje u primeni tih komponenti (i u kvalitetu materijala), ali osobine su im uglavnom slične. Osnovni sastavni delovi tipičnog disk uređaja su: - ploče, - logička ploča, - glave za čitanje/pisanje, - kablovi i priključci, - pristupni mehanizam (aktuator glava), - uređaji za podešavanje (prekidači, kratkospojnici i sl.), - osovinski motor, ... Ploče, motor, glave i aktuator glave obično se nalaze u zapečaćenom kućištu koje se zove HDA (engl. Head Disk Assembly - sklop glava i ploča). HDA se obično smatra celinom i retko se otvara. Ostali delovi, koji su izvan HDA – na primer logičke ploče, maska za kućište i drugi hardver mogu da se odvajaju. Tipičan disk uređaj ima jednu ili više ploča, odnosno diskova. Tokom godina su se pojavljivali razni oblici diskova za PC. Obično se, kao fizička veličina diska, navodi veličina ploče. Postojale su sledeće veličine: - 5 1/4 inča (u stvari 130 mm, tj. 5,12 inča) - 3 1/2 inča (u stvari 95 mm, tj. 3,74 inča) - 2 1/2 inča - 1,8 inča - 1 inč (MicroDrive) Postoje i veći diskovi sa pločama od 8 inča, 14 inča ili još većim, ali se oni ne koriste na personalnim računarima. Trenutno su za većinu stonih i za neke prenosive sisteme najpopularniji diskovi od 3 1/2 inča, dok se diskovi od 2 1/2 inča koriste na nekim prenosivim i na note-book računarima. Većina diskova ima dve ili više ploča, mada neki manji uređaji imaju samo jednu. Broj ploča zavisi od visine uređaja. Kapaciteti modernih hard-diskova se kreću i do brojke od nekoliko terabajta (1tb = 1000gb), sve u zavisnosti od želje i potreba korisnika. Trenutno aktuelni standardi su Serial-ATA i S-ATA II. Oni obezbeđuju kraća vremena čitanja i pisanja na disku, tj. sveukupno manje vreme potrebno za izvršavanje standardnih operacija. Ono što je bitna karakteristika novijih Hard-disk uređaja, jeste podrška za DMA mod (Direct Memory Acces – direktan pristup memoriji) koji omogućava kraće vreme za obradu podataka i izvršenje programa.

8

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Sl 2. Hard disk – sastavni delovi i spoljašnji izgled

9

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2.3.

RAM

Radna memorija ili RAM (Random Acces Memory) jeste glavni memorijski radni prostor u kojem procesor izvršava programe i koji se obično sastoji od čipova tipa DRAM (dinamički RAM). Jedna od osobina DRAM čipova (a time i RAM-a uopšte) jeste dinamičko smeštanje podataka, što znači da se u bilo kom trenutku informacije mogu nanovo upisivati u RAM. Važna osobina RAM-a jeste to što čuva podatke samo dok dobija napajanje električnom energijom.

Sl 3. RAM modul smešten u svoje ležište (slot) na matičnoj ploči.

Pokretanjem programa u RAM se unose datoteke koje ostaju u njemu sve dok se program izvršava. Procesor izvršava naredbe programa u RAM-u i takođe smešta rezultate u RAM. U RAM se smeštaju znakovi koje kucate kada radite sa programom za obradu teksta, kao i brojevi koji se koriste u izračunavanju. Kada programu naredite da snimi vaše podatke, on skladišti sadržaj RAM-a na disk u obliku datoteke. Sa fizičke strane, glavna (RAM) memorija u sistemu predstavlja niz čipova ili modula koji sadrže čipove, obično uloženih u matičnu ploču. Ovi čipovi ili moduli mogu da se razlikuju po električnom i fizičkom rešenju, ali moraju biti kompatibilni sa sistemom u koji treba da se ugrade kako bi radili pravilno.

10

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Ima više tipova RAM memorije koji se međusobno razlikuju po načinu proizvodnje, brzini modula i dodatno po kapacitetu. Navešću neke od njih: - DRAM sa režimom brzog pristupa strani (FPM – Fast Page Mode), - EDO RAM (sa produženim izlazom podataka - Extended Data Out), - EDO sa grupnim pristupom, - SDRAM (sinhroni DRAM), - RDRAM (Rambus DRAM), - DDR SDRAM - SDRAM memorija sa dvostrukom brzinom podataka (engl. Double Data Rate, DDR) (400 MHz, 533 MHz) - DDR2 (667 MHz, 800 MHz, 1066 MHz, 1150 MHz) - DDR3 (1300 MHz, 1600 MHz, 2000 MHz, ...) Što se tiče kapaciteta memorijskog modula, on, u novije vreme, može biti od 256Mb, 512Mb, 1Gb i 2Gb. Za instalaciju i pokretanje Windows-a XP dovoljno je i 256 Mb RAM-a ali moderne aplikacije zahtevaju zaista dosta radne memorije tako da se danas nekim minimumom smatra imati 1 Gb RAM-a pa i više. Optimizacija RAM-a ide zajedno sa optimizacijom procesora, kako bi dala maksimalne rezultate. Takođe se, i ovde, radi na povećanju radne frekvencije memorije, što, svakako, dalje utiče i na povećanje temperature, te je neophodno, u tom slučaju, obezbediti dovoljno svežeg vazduha za memoriske module. Rezultat ovakve optimizacije mogu biti kraća vremena potrebna pro čitanju iz memorije i zapisivanju podataka u memoriju i, uopšte, brže odazivanje sistema i instaliranih aplikacija.

11

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2.4.

Ostale komponente

Među komponentama koje značajno utiču na performanse sistema jesu sigurno matična ploča i grafička karta. Ne treba zanemariti ni uticaj kvalitetnog napajanja kao i efikasnog hlađenja celog sistema a posebno nekih (kritičnih) komponenti.

2.4.1. Matična ploča
Matična ploča je ta koja na sebi nosi sve ostale komponente i od njenog kvaliteta i mogućnosti umnogome zavisi i ostvarenje punog potencijala svih ostalih komponenti. Pri izboru matične ploče treba odmah voditi računa i o tipu procesora koji želite da ugradite kao i o tipu grafičke kartice, hard-diska, RAM-a i drugo. Ovo u prevodu znači da morate pre svega se odlučiti da li će te koristiti procesor Intel-a ili AMD-a i koje ležište (socket) ima željeni procesor.

Sl 4. Matična ploča

12

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Upotreba određenog tipa RAM-a zavisi od podrške matične ploče za taj željeni tip. Trenutno najnoviji moduli su DDR3 tipa ali su i dalje u široj upotrebi DDR2 moduli zbog daleko niže cene. Matična ploča obično sadrži sledeće pojedinačne komponente: - ležište procesora, - regulatore napona procesora, - skup čipova matične ploče (North Bridge i South Bridge), - SIMM ili DIMM utičnice za memoriju, - priključke sabirnice (ISA, PCI, AGP), - ROM BIOS, - bateriju za takt/CMOS, - super U/I čip Skup čipova (Chipset) sadrži sva osnovna elektronska kola koja čine matičnu ploču; u suštini, skup čipova čini matičnu ploču. Skup čipova kontroliše sabirnicu procesora ili CPU, drugostepeni keš i glavnu memoriju, sabirnicu PCI (Peripheral Component Interconnect, priključivanje periferijskih komponenata), sabirnicu ISA (Industry Standard Architecture, standardna industrijska arhitektura), resurse sistema i štošta drugo. Ako processor predstavlja motor vašeg računara, skup čipova predstavlja šasiju u koju je motor ugrađen. I tako, skup čipova određuje osnovna svojstva i tehničke mogućnosti Vaše matične ploče, npr. koju vrstu procesora, memorije, kartica za proširenje, diskova i dr. podržava Vaš sistem. Matične ploče se mogu javiti u više različitih formata koji se odnose na veličinu i dimenzije matične ploče i od njih zavisi u koje kućište se koja ploča može udomiti. Evo nekih standardnih formata: -ATX - Standardni stoni, mini-tower i tower sistemi, trenutno najčešći format, najprilagodljiviji dizajn, -Mikro-ATX - Jeftiniji stoni i mini-tower sistemi, -Flex-ATX - Najjeftiniji stoni i mini-tower sistemi, -NLX - Korporacijski stoni i mini-tower sistemi, ugrađen Ethernet 10/100, najlakše i najbrže održavanje, -WTX - Radne stanice visokih performansi, srednji serveri. Sa zadnje strane skoro svaka matična ploča uglavnom sadrži priključke za miš i tastaturu, najčešće dva ili više USB ulaza, LAN priključak, ulaz za mikrofon, uzlaz za zvučnike, Serijske portove (Serial Port), Paralelni port (Paralel Port), video izlaz (ukoliko je integrsana grafička karta na ploči), i druge u zavisnosti od klase, formata i modela ploče.

13

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

2.4.2. Grafička karta
Što se tiče grafičke karte, njena uloga jeste poboljšavanje multimedijalnih sposobnosti računara, napredno podešavanje prikaza na monitoru, uz pomoć namenskog softvera (drajvera). U početku su grafičke karte bile integrisane na matičnoj ploči, sada se mogu nabaviti i ugraditi posebno, pružajući daleko bolje performanse nego integrisane karte. Imate izbor između AGP kartica (Accelerated Graphics Port – ubrzani grafički port koje su već zastarele), PCI-e ili PCI-e 2.0. Trenutno se za prevlast na tržištu bore nVidia i ATI (koji pripada AMD-u). Nezvanično kažu da je najbolja kombinacija Intel+nVidia kao i da AMD+ATI daje, takođe, dosta dobre rezultate. Veoma popularno u poslednje vreme jeste smeštanje više grafičkih kartica na istoj ploči, naravno, ukoliko ista poseduje odgovarajući broj slotova. Modeli matičnih ploča koji mogu udomiti dve grafičke kartice su odavno dostupni po povoljnoj ceni, a ima i modela sa mestom za tri (matična ploča na slici 4.), pa čak i za četiri grafičke kartice.

Sl 5. Grafička kartica firme XFX

2.4.3. Napajanje i ventilacija
Kao što sam i pomenuo, veliki uticaj na pravilan i dugovečan rad svih komponenti ima i kvalitetno napajanje. Dakle, treba videti koje su specifikacije pojedinačnih komponenti i koja jačina napajanja bi bila dovoljna za računar da bi on nesmetano radio čak i pod najvećim opterećenjima. Kada se govori o kvalitetu napajanja, ne može a da se ne pomene i potreba za UPS uređajem, posebno u područjima gde su stalni padovi napona ili čak strujni udari, koji nikako nisu poželjni. Kao što je bitno obezbediti pouzdano napajanje, tako je bitno i obezbediti dobro „provetreno“ kućište računara i omogućiti vitalnim delovima dobru ventilaciju i hlađenje. Na 14

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

neke komponente je moguće, a čak i poželjno, montirati dodatne hladnjake (cooler-e) koji će dodatno spuštati temperaturu opterećenih komponenti. Moguće je montirati dodatne, ili hladnjake jače od fabričkih, na procesor, RAM module, Hard-disk, grafičku karticu, čipset, itd.

Sl 6. Napredni sistem hlađenja procesora i RAM-a

Sl 7. Moderno kućište sa vodenim sistemom hlađenja.

15

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

3. Softver

3.1.

Registar baza

3.1.1. Pojam Registra
Registar baza je srce i duša Windows-a XP. U njemu su sadržani konfiguracioni podaci koji čine da sistem funkcioniše. On omogućava programerima da organizuju konfiguracione podatke na načine koji su nemogući putem nekih drugih mehanizama, kao što su INI fajlovi i što je još važnije – on omogućava optimizaciju sistema koja nije moguća iz korisničkog interfejsa. Windows XP i svaka aplikacija koja je napisana za novije Microsoft-ove operativne sisteme ne može da uradi apsolutno ništa dok prvo ne konsultuje Registar. Npr, kada kliknete duplim klikom na naki fajl, XP konsultuje Registar da bi znao šta treba da radi tom prilikom. Kada instalirate novi uređaj, „parče“ hardvera, XP dodeljuje određene resurse tom uređaju na osnovu informacija u Registru i onda skladišti njegove podatke o konfiguraciji u taj isti Registar. Ukoliko pokrenete neku aplikaciju ona proverava Vaša podešavanja u Registru. Kada bi pratili promene u Registru prilikom normalne aktivnosti, videli bi da Registar vodi računa o hiljadama vrednosti u svakom trenutku.

3.1.2. Struktura
Struktura Registra je slična strukturi Windows Explorera. Na slici 8 se vidi sličnost između Registry Editor-a (alata koji služi za pregled, a po želji, i unos i izmenu podataka u Registru) i Windows-ovog Explorera koji služi za pregled sadržaja Hard-disk-a. U okviru levog panela Registry Editor-a, koji nazivamo key pane (panel sa „ključevima“), vidite hijerarhiju Registra, isto kao što vidite i hijerarhiju foldera u levom panelu Windows Explorer-a. Svaki folder u „panelu ključeva“ jeste jedan „ključ“. U desnom panelu Registry Editor-a, koji nazivamo the value pane (panel sa vrednostima/podešavanjima), mogu se videti vrednosti koje su upisane u selektovanom ključu, isto kao što vidite sadržaj selektovanog foldera u desnom panelu Explorer-a.

16

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Ključevi / folderi

Vrednosti / fajlovi Sl 8. Sličnosti između Registry Editor-a i Windows Explorer-a

U Explorer-u na levom panelu vidite sve diskove (particije, CD/DVD/USB uređaje) koji se nalaze u okviru My Computer-a. Isto tako, u Registry Editor-u, vidite svaki od glavnih ključeva (root keys) u okviru My Computer-a.

17

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Glavni/početni ključevi u Registru (Root keys) su: - HKEY_CLASSES_ROOT - sadrži Windows prečice, tipove fajlova u upotrebi, OLE informacije, predstavlja "srce" Windows korisničkog interfejsa... HKEY_CURRENT_USER - predstavlja link ka HKEY_USERS i on učitava sva podešavanja kao što su desktop, start meni, logon itd... HKEY_LOCAL_MACHINE - sve informacije o sistemu ( podaci o hardveru, softveru..) HKEY_USERS - sadrži pojedinačne podatke za svakog korisnika posebno i svaki korisnik je predstavljen u vidu SID pod-ključa koji se nalazi iznad glavne grane. HKEY_CURRENT_CONFIG predstavlja link ka HKEY_LOCAL_MACHINE i odgovara podacima za trenutna hardverska podešavanja.

-

-

-

Od gore nabrojanih, HKLM i HKU su najvažniji i to su jedini root ključevi koje XP smešta na disk, dok ostali root ključevi predstavljaju linkove do pod-ključeva u HKLM.

3.1.2.1. Ključevi
Ključevi su toliko slični folderima (Registry Editor čak koristi iste ikonice za predstavljanje ključeva koje koristi i Explorer za prikaz foldera) da koriste čak i ista pravila za imenovanje. Možete smestiti jedan ili više pod-ključeva u okviru jednog ključa ukoliko su njihova imena originalna/različita. Ime ključa je limitirano na 512 ANSI ili 256 Unicode karaktera, i možete koristiti bilo koji ASCII karakter u imenu osim „\“, „*“ i „?“. Dodatno, Windows XP rezerviše sva imena koja počinju tačkom za sopstvene potrebe. Sličnosti između Registra i fajl-sistema se ogledaju i u označavanju putanja. C:\Windows\System32\Sol.exe se odnosi na fajl „Sol.exe“ na drajvu C u podfolderu Windows-a koji se zove System32. HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper se odnosi na vrednost „Wallpaper“ u glavnom ključu HKCU (HKEY_CURRENT_USER) u pod-ključu Control Panel-a koji se zove „Desktop“. Još nešto što treba naglasiti u ovom delu jeste koncept vezanih ključeva (linked keys). Windows XP smešta hardware profile u HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\. Svaki profil je pod-ključ nnnn, gde je nnnn broj u rastućem nizu koji počinje sa 0000. Pod-ključ „Current“ je veza sa bilo kojim ključem koji označava trenutni profil hardvera, i glavni ključ HKCC sl. 9 (HKEY_CURRENT_CONFIG) je link ka ključu „Current“. Na slici 9 je prikazana ova šema.

18

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

3.1.2.2. Vrednosti

Svaki ključ sadrži jednu ili više vrednosti. U poređenju sa Explorerom, vrednosti su slične fajlovima - ime neke vrednosti je slično imenu fajla, tip vrednosti je sličan tipu fajla (njegovoj ekstenziji). Kada kliknemo na neki ključ u levom panelu Registry Editor-a, u desnom panelu, panelu sa vrednostima, nam se prikažu postojeće vrednosti za taj ključ. U panelu sa vrednostima vidimo tri kolone koje opisuju vrednosti: Name (ime). Svaka vrednost ima svoje ime. Isto pravilo imenovanja kao i kod ključeva/foldera važi i ovde. Type (tip). Svaki tip neke vrednosti određuje tip podataka koji ta vrednost sadrži. Na primer, REG_DWORD vrednost sadrži „double−word“ broj, a REG_SZ vrednost sadrži „string“. U odeljku "Tipovi podataka", u nastavku, su detaljnije opisani različiti tipovi podataka koje Windows XP podržava u Registru. Data (podaci). Svaka vrednost može biti prazna, jednaka nuli ili sadržati neke podatke. Podaci za neku vrednost mogu maksimalno zauzimati 32,767 bajtova, ali praktična granica je 2 KB. Podaci, obično, odgovaraju tipu, osim što vrednosti „binary“ mogu sadržati „strings“, „double−word“, ili bilo šta drugo za tu namenu. Svaki ključ sadrži bar jednu vrednost i to je podrazumevana („default“) vrednost. Podrazumevana vrednost je skoro uvek tipa „string“, ali ponekad „zli“ programi je mogu promeniti u neki drugi tip. U većini slučajeva, podrazumevana vrednost je jednaka nuli i Registry Editor prikazuje njene podatke kao „(value not set)“ – vrednost nije podešena. Za neke ključeve uopšte nije bitno da imaju navedenu vrednost, bitno je samo da postoje.

3.1.2.3. Tipovi podataka

Evo nekih najbitnijih tipova podataka koje Windows XP podržava u Registru: REG_BINARY. Binarni podatak. Registry Editor prikazuje heksadecimalnom obliku i vrednosti se unose u istom obliku. Evo jednog primera: 0x02 0xFE 0xA9 0x38 0x92 0x38 0xAB 0xD9. binarne podatke u

REG_DWORD. „Double−word“ vrednosti (32−bita). Mnoge vrednosti u Registru su REG_DWORD vrednosti korišćene kao „Boolean“ tipa (0 ili 1, „true“ (tačno) ili „false“ (netačno), „yes“ (da) ili “no“ (ne)). Takođe se sreće vreme zapisano kao REG_DWORD vrednost u milisekundama (1000 je 1 sekunda). Ove vrednosti se mogu videti i unositi u decimalnom ili heksadecimalnom obliku. Primeri: 0xFE020001 i 0x10010001. REG_EXPAND_SZ. Tekst varijabilne dužine. Vrednosti ovog tipa mogu da sadrže sistemske promenljive i program koji koristu tu vrednost proširuje te promenljive pre upotrebe. Na primer,

19

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

REG_EXPAND_SZ vrednost koja sadrži %USERPROFILE%\Favorites može biti proširena na C:\Documents and Settings\User\Favorites pre nego što je program iskoristi. REG_MULTI_SZ. Binarne vrednosti koje sadrže listu stringova. Registry Editor prikazuje svaki string u zasebnom redu i dozvoljava Vam da, po želji, izmenite sadržaj ove liste. U registru, „null“ karakter (0x00) odvaja stringove, a dva „null“ karaktera predstavljaju kraj liste. REG_QWORD. „Quadruple−word“ vrednosti (64−bits). Tip sličan REG_DWORD ali sadrži 64 umesto 32 bita. Jedina verzija Windows-a XP koja podržava ove tipove vrednosti jeste „Windows XP 64−Bit Edition“. Ove vrednosti se prikazuju i uređuju u decimalnom ili heksadecimalnom obliku. Primer REG_QWORD vrednosti je 0xFE02000110010001. REG_SZ. Tekst fiksne (nepromenljive) dužine. Za razliku od REG_DWORD vrednosti, REG_SZ vrednosti su tip podataka koji se najčešće sreće u Registru. Ponekad se vrednosti u registru mogu označiti i brojevima što je prikazano i u tabeli ispod.

Tip
REG_NONE REG_SZ REG_EXPAND_SZ REG_BINARY REG_DWORD REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN REG_DWORD_BIG_ENDIAN REG_LINK REG_MULTI_SZ REG_RESOURCE_LIST

Odgovarajući broj
0 1 2 3 4 4 5 6 7 8

3.1.3. Registry Editor
Registry Editor je alat koji koristimo za direktno uređivanje unosa u Registru. Registry Editor se aktivira preko RUN-a: start/run/regedit ili Win+r/regedit. Registar se menja svaki put kada se ulogujete, ili to činite indirektno preko „Control Panel“-a ili „Run“ dialoga, kada se lista programa koje ste pokretali upisuje u Registar. Sa Registry Editor-om, utičete na sistemska podešavanja bez pomoći korisničkog interfejsa. To čini Registry Editor jednim od najmoćnijih ali i najopasnijih sistemskih alata za korišćenje. S’jedne strane možete prilagođavati Microsoft Windows XP na načine na koje to nije moguće preko korisničkog interfejsa, a, s’druge strane, izmene koje napravite nema ko da proverava i upozorava na opasne operacije. Svaka verzija Windows-a, još od 3.11, ima Registry editor. Uprkos svim svojim mogućnostima, Registry Editor je jednostavan program sa jasnim interfejsom. Njegovi meniji su jednostavni, u statusnoj liniji se ispisuje adresa trenutnog ključa i, kao što sam već naveo, njegov prozor se sastoji iz dva panela – levog sa ključevima i desnog sa 20

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

vrednostima. Omogućena je i pretraga sadržaja Registra koja se može aktivirati kombinacijom tastera ctrl+F ili iz menija „Edit“ izabrati opciju „Find“. Registry Editor omogućava da dodajemo, brišemo i preimenujemo ključeve i vrednosti. Takođe, možemo promeniti većinu vrednosti (duplim klikom na nju ili selekcijom i pritiskom tastera „Enter“). Ono što je jako bitno jeste da je moguće eksportovati i time sačuvati podešavanja u Registru pre neke intervencije i tako se osigurati od neželjenih posledica. Moguće je eksportovati samo neki željeni deo ili celu bazu. Kada eksportujemo registar kreiraju se *.reg fajlovi koji u sebi sadrže zapisana podešavanja. Moguće je iz Notepad-a kreirati i sopstvene *.reg fajlove koji bi pokretanjem unosili navedene podatke u Registar, ali o tome detaljnije u sledećem poglavlju. Inače, jednom prilikom sam odlučio da eksportujem ceo Registar i dobio sam *.reg fajl (koji je ustvari tekstualni) veličine preko 80 megabajta, što je izuzetno mnogo za fajl tog tipa.

3.1.4. Trikovi za optimizaciju
Na internetu se može naći puno primera kako se XP može ubrzati iz Registra ali ja ću se ograničiti na one koje sam lično isprobao i koji provereno rade. Dosta primera sam našao i za optimizaciju Internet Explorera, ali ih nisam uvrstio ovde jer je jednostavnije (i sigurnije) instalirati neki drugi pretraživač nego se baviti optimizacijom softvera koji je dokazano loš. Moje preporuke su Mozilla Firefox (http://www.filehippo.com/download_firefox/), Opera (http://www.opera.com) i/ili za nešto slabije računare pogodan, K-meleon (koji se bazira na Firefox-u ali troši značajno manje RAM-a - http://kmeleon.sourceforge.net). Ono što je korisno napomenuti je da, iako skoro svaka izmena podešavanja u Registru zahteva restart računara, nije potrebno da to i uradite na klasičan način (Start/Turn Off Computer/Restart) već možete primeniti sledeći trik: Pokrenite Task Manager (ctrl+alt+del, ili ctrl+shift+esc ili desni klik na paletu poslova, pa iz kontekst-menija izaberete Task Manager), izaberite tab/karticu „Processes“, nađite „explorer.exe“, označite ga i idite na „End Process“. Kada se pojavi dijalog upozorenja, kliknite „Yes“. Sada pređite na karticu „Applications“ i kliknite na dugme „New Task“. U dijalogu koji se pojavi upišite „explorer“ (bez navodnika). To je to. „Restartovali“ ste Explorer. Sada su nova podešavanja u Registru primenjena. Ovaj trik se zove „Pseudo-reboot“. Postoji još jedan (lakši) način za „restart bez restarta“ a to je da u notepadu upišete sledeće: taskkill /f /im explorer.exe start explorer.exe Ovaj fajl snimite kao „restart.bat“ (sa navodnicima) i kad god ga pokrenete on će prvo „ubiti“ proces Explorer-a, a zatim ga ponovo pokrenuti, zajedno sa novim Registrom Baza. Što se tiče unosa/izmene/brisanja podataka u Registru, postoji još jedan način, pored manuelnog u Registry Editor-u, a to je kreiranje „*.reg“ fajlova koji sadrže informacije o tome koji ključ ili vrednost želite da izmenite/obrišete/kreirate/promenite itd. Ovi fajlovi se mogu lako kreirati pomoću Notepad-a, ali se strogo mora voditi računa o sintaksi, tj. o pravilnom pisanju komandi, inače neće raditi. Među trikovima koje sam naveo ima i onih koji zahtevaju kreiranje ovih fajlova pa će te se tako upoznati i sa ovim postupkom. Ono što je njihova prednost, jeste da ne morate svaki put otvarati Registry Editor i tražiti neki željeni ključ među hiljadama drugih, već samo pokrenete pravilno kreiran „*.reg“ fajl, koji sadrži željene izmene koje bi ste hteli da unesete u Registar, kliknete na „Yes“ kada se pojavi dijalog koji pita jeste li sigurni da podatke iz *.reg fajla želite da unesete u Registar i onda pokrenete „restart.bat“ (ukoliko je potrebno). 21

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

1. Uklonite ikonice koje se prikazuju pored sata u paleti poslova. Ukoliko vam smeta dug niz ikonica koje se pojavljuju u donjem desnom uglu ekrana, možete ih jednostavno sakriti. U Regedit-u (Start/Run/Regedit), idite na HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Iz menija edit, ili desnim klikom na praznom prostoru u okviru desnog panela, idite na New/DWORD value. Imenujte novu vrednost kao „NoTrayItemsDisplay“ (bez navodnika). Desni klik pa Modify, ili dupli klik na novu vrednost, i dajte mu vrednost „1“. Restart je neophodan da bi promene bile prihvaćene. Sada će biti prikazan samo sat. Da bi vratili ikonice idite ponovo na vrednost „NoTrayItemsDisplay“ i dodelite jij vrednost „0“ ili obrišite vrednost, i ponovo restartujte Explorer. 2. Onemogućite AutoRun/AutoPlay (automatsko pokretanje CD/DVD/USB medija). Moguće je onemogućiti ovu opciju i odlaskom na „Properties“ željenog medija, i preko kartice „AutoPlay“ podesiti da se ništa ne dešava po priključenju medija na kompjuter, ali ovo ne uspeva u svim slučajevima, zato idite u Registry Editor-u na ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom. Dupli klik na vrednost „AutoRun“ u desnom panelu i promenite njenu vrednost iz „0“ u „1“. 3. Uklonite „Shared Documents“ folder. Ako ne koristite ovaj folder idite na ključ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Desni klik na ključ, izaberite „New“/“DWORD Value“. Ime nove vrednosti treba da bude „NoSharedDocuments“. Duplim klikom na novu vrednost otvaramo dijalog u koji upisujemo „1“, klik na „OK“ i restart. Ukoliko želite da deljena dokumenta budu nedostupna za sve korisnike računara, onda uradite isto samo pod HKLM. 4. Povratak izgubljene opcije „Send To“. Ukoliko je nestala iz kontekst menija ova višestruko korisna opcija (može se desiti da je neki programi koje instalirate onemoguće) možete je vratiti preko Registra ako odete na ključ HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\Shellex\ContextMenuHandlers. Napravite novi pod-ključ: desni klik na ključ „ContextMenuHandlers“ i imenujte ga kao „Send To“. Dodelite mu vrednost {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}. OK. Restart nije neophodan. 5. Sigurnosni propust u XP-u (Važno za umrežene računare!). Postoji malo poznati sigurnosni propust u Windows operativnim sistemima koji se tiče najranjivijeg dela, a to je, naravno, Registar. Naime, podrazumevano, WinXP pokreće „Remote Registry Editing“ servis, koji dopušta drugim računarima u mreži da pristupe Vašem Registru. Da bi ste onemogućili ovaj servis idite Control Panel/Administrative Tools/Services i nađite „Remote Registry“ u desnom panelu. Desni klik pa „Properties“ i u „General“ tabu, kliknite na „Startup Type“ padajući meni, izaberite „Disabled“, OK, restart. 6. Otvorite željeni folder u posebnom prozoru. Većina koristi Windows Explorer za otvaranje foldera u istom prozoru, ali ako želite neki folder da otvorite u zasebnom prozoru, možete dodati tu opciju u kontekst meni. U Registru desni kljik na ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\Shell, izaberite New/Key. Ime ovog novog pod-ključa neka bude „opennew“, dupli klik na „Default value“ i ukucajte „Open New &Window“ kao vrednost. Kreirajte još jedan pod-ključ u okviru novo-kreiranog „opennew“ – „command“ i dodelite mu vrednost „explorer %1“. Efekat se primećuje odmah. Na koji god folder da kliknete desnim klikom imaćete novu opciju „Open New Window“.

22

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

7. Omogućite „Boot Defrag“ (smestite fajlove, koji se čitaju pri podizanju sistema, zajedno): HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction (Promenite vrednost“Enable” u “Y”) 8. Očistite listu programa iz „Add/Remove Programs“ kojih nema a i dalje se prikazuju: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 9. Smestite Kernel u RAM (jer je RAM brži od virtuelne memorije na Hard-disku): HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement Izaberite“DisablePagingExecutive” i promenite mu vrednost iz „0“ u „1“. 10. Uredite „Open With“ listu: Ukoliko otvarate neki tip fajlova u više od jedne aplikacije, onda, verovatno, često koristite komandu „Open With“. U većini slučajeva su prikazani programi koje bi ste želeli da koristite, ali, ponekad, tu se nađu programi koje ne želite i smo stvaraju zbrku. Njih možete naći u HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts. Dupli klik na ključ sa imenom ekstenzije koja pripada fajlu čiju „Open With“ listu želite da modifikujete. Kada se prikažu podključevi, izaberite „OpenWithList“ i u desnom panelu jednostavno izbrišite vrednosti koje vam ne trebaju. 11. Koristite prečicu za brzo isključivanje/uključivanje screensaver-a: 1. Pokrenite Notepad i otkucajte sledeći tekst (Napomena: Drugi red teksta mora biti prazan).

2. Snimite fajl, npr. na desktopu, sa imenom „Isključi Screen Saver.reg“ 3. promenite „0“ u „1“ u četvrtom redu i 4. Snimite fajl kao „Uključi Screen Saver.reg“ 12. Prikaz BMP slika u Windows Explorer-u: HKEY_CLASSES_ROOT\PAINT.PICTURE\DefaultIcon Podesite vrednost na „%1". Nije potreban restart. 13. Intenzivnije osvežavanje sadržaja aktivnih prozora: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update\UpdateMode Ukoliko unesete vrednost „0“ prozori će biti osvežavani trenutno (u realnom vremenu). 14. Uklonite strelicu sa prečica: HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\IsShortcut HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\IsShortcut HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut\IsShortcut HKEY_CLASSES_ROOT\ConferenceLink\IsShortcut 23

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

HKEY_CLASSES_ROOT\DocShortCut\IsShortcut HKEY_CLASSES_ROOT\WSHFile\IsShortcut Uklonite ove vrednosti ukoliko želite da uklonite strelice sa svih prečica. Potreban restart. 15. Promenite ime „Recycle Bin“-a: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F0800AA002F954E}\LocalizedString Zamenite postojeću vrednost onom koja vama odgovara i osvežite (refresh) desktop. 16. Ispraznite listu pokretanih programa (preko Start/Run...-a): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Run\MRU Ovde možete videti sve pokretane programe i poželji možete da izbrišete sve vrednosti i time očistiti listu. 17. Sakrijte meni „File“ iz Windows Explorer-u: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Promenite postojeću ili kreirajte novu DWORD vrednost „NoFileMenu“. Dupli klik na nju i navedite „1“ kao vrednost. Ako želite da vratite „File“ meni, promenite istu vrednost u „0“. 18. Modifikujte kontekst menije u Explorer-u: HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers Ova četiri ključa sadrže podešavanja vezana za opcije ponuđene u kontekst menijima kada desnim klikom kliknemo na neki direktorijum, folder ili drajv. Da bi ste uklonili neku od opcija, dovoljno je samo da izbrišete pod-ključ sa njenim nazivom. 19. Dodajte opciju u kontekst za otvaranje fajlova nepoznatog tipa (ekstenzije): HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\Shell Da bi dodali ovu opciju morate kreirati novi pod-ključ u okviru „Shell“ pod-ključa. Dakle, desni kljik na „Shell“, pa New/Key sa imenom opcije koje bi trebalo da bude ime aplikacije koja će služiti za otvaranje fajlova nepoznatog tipa. Sledeće, kreiraćete još jedan podključ u okviru novo-kreiranog pod-ključa sa imenom aplikacije, koji će se zvati „command“. Podrazumevana (Default) vrednost će biti automatski kreirana. Dupli klik na nju i u dijalogu koji se pojavi unesite punu putanju aplikacije, ali na kraju dopišite „ %1“ (npr, C:\WINDOWS\notepad.exe %1). Sledeći put kada kliknete desnim klikom na fajl sa nepoznatom ekstenzijom, videćete novu opciju koju ste kreirali. 20. Promenite ime ikone „My Computer“: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D808002B30309D\LocalizedString Promenom ove vrednosti u željenu, menjate i ime ikone „My Computer“. Podrazumevana vrednost je: @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-9216. 21. Regulisanje odlaganja prikaza menija: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay Ovde određuje koliko brzo će se prikazivati meniji (padajući, pod-meniji u kontekst menijima, paleta poslova – ukoliko je uključena opcija „Auto Hide“,...). Broj koji unesete biće

24

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

vrednost vremena u milisekunadama. Jedna sekunda je jednaka 1000 milisekundi. Ukoliko to želite, možete podesiti vrednost na „0“ što će rezultovati trenutnim prikazom menija mada je neka optimalna vrednost „100“. 22. Ispravite probleme sa asocijacijom EXE fajlova HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command Ukoliko ste ikad dobili poruku: “Windows cannot find PROGRAM.EXE. This program is needed for opening files of type „Application“!“, idite na dati ključ u registru i proverite ima li sledeću vrednost: "%1" %* (sa svim navedenim karakterima). Ako nema unesite je. 23. Uklonite poziv da pogledate „Windows Tour“: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour\ RunCount Ovu DWORD vrednost treba biti podešena na „0“ da bi stopirali ovu „uslugu“. 24. Promenite veličinu „Minimize“ i „Maximize“ dugmadi na prozorima: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics\CaptionWidth HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics\CaptionHeight 25. Upravljajte Servisima iz Registra: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services Ovde možete videti listu svih servisa koji su instalirani na Vašem računaru. Detaljnije o optimizaciji servisa u poglavlju „3.1.2. Optimizacija Servisa“. 26. Povećajte iznos memorije rezervisane za keširanje ikonica: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Max Cached Icons Ako vam se ikad desilo da vaše ikone izgledaju drugačije nego što bi trebalo u skladu sa tipom svog fajla, onda je to verovatno zbog toga što je memorija rezervisana za pamćenje ikonica ispunjena i treba je jednostavno proširiti. ova REG_SZ vrednost predstavlja broj ikonica koje će biti keširane. Podrazumevano je ta cifra 500, a vi podesite više ukoliko vam je potrebno, do maksimalne vrednosti od 2000. 27. Promenite podrazumevani folder za smeštanje pozadina („wallpaper“-a): HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WallPaperDir Samo promenite ovu vrednost tako da pokazuje lokaciju nekog drugog foldera sa slikama. 28. Nađite informacije o BIOS-u Vaše matične ploče u Registru: HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\SystemBiosDate HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\SystemBiosVersion HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\VideoBiosDate HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\VideoBiosVersion Neke od informacija mogu biti u gore-navedenim ključevima. Nemojte menjati ove vrednosti! One služe samo kao referenca. 29. Onemogućite poznati „Beep“ zvuk kada Windows napravi neku grešku: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\Beep HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Sound\Beep Podesite ove vrednosti na „no“.

25

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

30. Automatski ugasite aplikacije koje odbijaju da se zatvore: HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\AutoEndTasks Promenite ovu vrednost na „1“ da automatski „ubijate“ aplikacije koje odbijaju poslušnost. 31. Ispraznite memoriju od .dll fajlova koji nisu u upotrebi: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL Svaka aplikacija koju pozovete sa sobom u RAM učitava i potrebne prateće biblioteke (DLL – Dynamic Link Library). Međutim, čak i kada više ne koristite tu aplikaciju, njene biblioteke ostaju u memoriji i polako smanjuju raspoloživ prostor u njoj. Ova opcija služi da se oslobodite nepotrebnih .dll fajlova i posebno se preporučuje ukoliko imate manjak RAM-a. 32. Onemogućiti praćenje podatka o vremenu poslednjeg pristupa nekom fajlu ili folderu pod „NTFS“ fajl sistemom: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisableLastAccessUpdate Promenite ovu DWORD vrednost na „1“ ukoliko želite da se ne osvežavaju podaci o vremenu poslednjeg pristupa fajlovima i folderima na NTFS particijama što može povećati performanse Vašeg hard-diska. 33. Uklonite „Properties“ iz kontekst menija Korpe za otpatke (Recycle Bin): HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ NoPropertiesRecycleBin HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ NoPropertiesRecycleBin Ukoliko ova vrednost ne postoji, kreirajte novu DWORD vrednost i podesite je na „1“. „0“ ili jednostavno brisanje ove vrednosti će, naravno, vratiti „Properties“ u kontekst meni Recycle Bin-a. 34. Sprečite korisnike da pokreću „Cmd.exe“ – Command Prompt: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableCMD Ukoliko ova vrednost ne postoji, kreirajte novu DWORD vrednost i dodelite joj „1“. 35. Navedite komandu za pokretanje pri startovanju konzole (cmd.exe): HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\Autorun Ovde možete uneti komandu koja će se automatski pokretati svaki put kad startujete konzolu. 36. Konfigurišite podešavanja sistemskog „keša“: HLMS\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\LargeSystemCache Za desktop računare preporučena vrednost je „0“ a za servere „1“, dakle, omogućeno. 37. Može li se izbrisati „Recycle Bin“? HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder Da bi dodali opcije „Rename“ i „Delete“ u kontekst meni „Recycle Bin“-a, promenite vrednost „ Attributes“ na 70 01 00 20. Refresh će biti dovoljan da bi se promene u registru primenile.

26

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

38. Podignite sistem za samo 10 sekundi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex Ovde nađite ključ "StartupDelay" i promenite vrednost (prvo pod opcijom „Base“ izaberite „Decimal“) iz „480000“ (75300:hexadecimalno), podrazumevana vrednost, u „40000“ i to je to. Zatvorite Registry Editor i restartujte kompjuter.

39. Uređivanje kontekst menija „Explorer“-a: Da li ste se ikad pitali kako funkcioniše meni koji pokrećemo desnim kljikom na neki objekat (kontekst meni)? Na primer, u kontekst meniju možete naći opciju za pokretanje konzole - "open command window here" ukoliko u Registru imate sledeće unose: [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd] @="Open Command Window Here" [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd\command] @="C:\WINDOWS\System32\cmd.exe /k cd "%1"" Ključ „command“ u sebi ima „default“ vrednost u koju nakon duplog kljika na istu, treba da upišemo „cmd.exe /k "cd %L"" - bez spoljnih navodnika. Neophodan je restart da bi ste videli rezultate. 40. Skratite vreme neophodno za gašenje Windows-a: HKCU/ControlPanel/Desktop/HungAppTimeout – 5000 HKCU/ControlPanel/Desktop/WaitToKillAppTimeout – 4000 HKLM/SYSTEM/CurentControlSet/Control/WaitToKillServiceTimeout - 4000. 41. Uredite podatke koji se prikazuju u svojstvima računara – System Properties. Ukoliko želite da se logo Vaše firme, ime firme ili Vaše ime nađu među najbitnijim svojstvima Vašeg, ili bilo kog drugog računara, sve što treba da uradite je sledeće: 1. Kreirajte tekstualni fajl u Notepad-u sledeće sadržine: [General] Manufacturer=Ime vaše firme Model=Ime računara [Support Information] Line1=Ime firme Line2=Adresa Line3=Telefon Line4=i td...... Sada idite na File/Save as... i ovaj fajl smestite u C:\Windows\System32 kao „Oeminfo.ini“ (Potrebno je da naziv fajla bude pod navodnicima da Notepad ne bi dodelio standardnu .txt ekstenziju) 2. Da bi sve ovo funkcionisalo morate odrediti i logo firme koji mora biti u formatu .BMP i dimenzija ne više od 160x120 piksela, i nju takođe smestiti u C:\Windows\System32 pod nazivom „OEMLOGO.bmp“. Otvorite Control Panel i u okviru njega System (ili Win+Pause/Break) i eto rezultata. 42. Kreirajte opcije „Copy To Folder...“ i „Move To Folder...“ u kontekst menijima: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers Ovde kreirajte dva pod-ključa – „Copy To“, čija „Default“ vrednost mora biti podešena na „{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}“ i „Move to“, čija će „Default“ vrednost biti „{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}“ (sve se unosi bez navodnika). Sad će te

27

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

imati opciju u kontekst meniju da odmah premestite ili kopirate neki folder ili fajl na drugu željenu lokaciju. 43. Pokrenite defragmentaciju drajva iz kontekst menija drajva: HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell Ovde kreirajte pod-ključ „Defragmentacija“ i u okviru njega pod-ključ „command“ sa „default“ vrednošću „"defrag.exe" %1 -f -v“. 44. Napravite prečice ka nekim korisnim opcijama u kontekst meniju „My Computer“-a: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ Ovo je ključ u kome se nalaze opcije smeštene u kontekst meni „My Computer“-a. Ja ću navesti neke od primera, a vi možete dalje dodavati svoje, ako želite, po želji i potrebi. Na primer, možete napraviti pod-ključ „Calculator“ ili „Digitron“ i u njemu pod-ključ „command“ sa „Default“ vrednošću „calc“. Možete napraviti još jednu prečicu ka „Control Panel“-u kreiranjem pod-ključa „Control panel“ i u njemu ključa „command“ sa „Default“ vrednošću „control“, prečicu ka „Registry Editor“-u kreiranjem pod ključa „Registry Editor“ i u njemu pod-ključ „command“ sa „Default“ vrednošću „regedit.exe“ i tako dalje. Znači, samo kreirate pod-ključ sa nazivom koji odgovara komandi koju pokreće, obavezno u njemu pod-ključ „command“ i u njegovu default vrednost upišete putanju ili naziv aplikacije (onako kako se pokreće iz „Run“-a) i to je to. Nije potreban restart. Odmah nakon unesenih promena kliknite desnim klikom na „My Computer“ i videćete rezultate. 45. Onemogućite dodavanje prefiksa „Shortcut To“ za nove prečice: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Ovde vrednost „link“ promenite na „00 00 00 00“ (heksadecimalna vrednost). 46. Dodajte „System Configuration“ opciju u „Control Panel“: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\ Ovde kreirajte novi pod-ključ „{3050F472-48C1-4E66-B372-CDE96154A786}“. Kao „Default“ vrednost navedite „System Configuration“ i dodajte još jedan „String“ pod imenom „InfoTip“ sa vrednošću „Change Windows XP settings and preferences“. Sada, u okviru ovog, kreirajte još jedan pod ključ pod imenom „DefaultIcon“ i upišite u njegovu „Default“ vrednost „C:\WINDOWS\System32\dllcache\msconfig.exe,0“, tj putanju fajla „msconfig.exe“ (Napomena: Kod XP-a Service Pack 3 ova putanja je „C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\msconfig.exe“), a sufix „,0“ očitava ikonicu iz resursa izvršnog fajla. Sada napravite pod-ključ „Shell“, u okviru njega pod-ključ „open“ i u okviru njega pod-ključ „command“ sa „default“ vrednošću „msconfig“. Neophodno je napraviti i podključ „ShellFolder“ i u njemu DWORD vrednost „Attributes“ koja iznosi „48“ (decimal) . Sada u HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\ kreirajte pod-ključ {3050F472-48C1-4E66-B372-CDE96154A786} i kao „Default“ vrednost unesite „System Configuration“. Otvorite „Control Panel“ i odmah pogledajte rezultate. 47. Onemogućite XP-ovu ugrađenu mogućnost za narezivanje CD/DVD-RW medija: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Ovde će te kreirati novu DWORD vrednost „NoCDBurning“ koju će te podesiti na „1“. Mnogi se odlučuju da onemoguće ovu funkciju jer imaju drugi (bolji) softver za tu namenu.

28

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

48. Ubrzajte pristup AVI fajlovima: Izbrišite ključ HKCR\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}, a zatim podesite „Default“ vrednost ključa HKCR\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler da ostane prazna (samo izbrišite postojeću vrednost).

3.1.5. Misterije i zablude
Pored svih prednosti, Registar predstavlja jedan veliki paradoks. S’jedne strane, to je centralno mesto za sve konfiguracione podatke Windows-a XP, a s’druge strane, činjenica da je Registar tako bitan čini ga jednom od najvećih slabosti operativnog sistema. Ukoliko Registar biva uništen i korumpiran, i XP „pada“. Na sreću, neki teški „padovi“ se retko dešavaju, a i oni lakši se daju prevazići. Uloga „kamena temeljca“ XP-ove operativnosti i stabilnosti jeste jedan od razloga za veo misterije koji okružuje Registar. Microsoft ne govori puno o njemu, Registry Editor nećete naći u Start meniju, naći će te vrlo malo informacija o Registru u „Help“-u, Microsoft ne obezbeđuje nikakvu dokumentaciju koja bi omogućila korisnicima da „otključaju“ njegove tajne, a zašto i bi? Da li bi stvarno želeli da bilo koji prosečan korisnik „pretura“ po vašem Registru? Nedostatak informacija od strane Microsoft-a dovele su do samoprozvanih sajtova i FAQ-ova (stranice koje na kojima se odgovara na često postavljana pitanja korisnika), koji su prilično popularni. Svi ovi faktori doprinose mitu o Registru kao magičnom alatu za konfiguraciju. U Registru se, definitivno, nalazi dosta mogućnosti, ali nema tu nikakve magije niti kakvog razloga za strah. Jednostavno rečeno, Registar je ništa više do baze sa svim podešavanjima vezanim za Vaš kompjuter. Nakon što se naviknete na rad sa Registrom, nećete više biti toliko uzbuđeni zbog toga što ulazite u važna sistemska podešavanja. Upozorenja koja viđate u većini dokumenata u kojima se obrađuje tematika Registra, su, definitivno, preuveličana. Možete naneti vrlo malo štete Registru koju ne možete popraviti, pod pretpostavkom da ste preuzeli mere predostrožnosti i napravili sigurnosnu kopiju (back up) podešavanja pre nego što ste pristupili njihovoj izmeni.

29

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

3.2.

Windows Servisi

3.2.1 Pojam i uloga servisa
Servisi su aplikacije koje su pokrenute neprekidno u pozadini. Windows ima brojne servise koji obezbeđuju rad sistema. Konekcije, vizelno okruženje, podrška za neke eksterne uređaje (štampač, skener, ...) su primeri za tipove servisa koje XP obezbeđuje. Svaki od servisa koji je pokrenut u pozadini troši izvesnu količinu RAM-a i opterećuje procesor. Takođe, prilikom podizanja sistema, servisi moraju biti učitani što dodatno usporava ceo proces. Na većini kompjutera, oko 20-ak servisa se pokreće sa računarom, dok je samo nekoliko njih, ustvari, iz grupe „kritičnih“ servisa, tj. onih bez kojih sistem ne može da se podigne. Svi ostali mogu da se onemoguće. U poglavlju koje sledi potrudiću se da kažem nešto više o servisima, koja je njihova uloga i mogu li biti bezbedno onemogućeni. Servisima se može pristupiti na više načina: možete u Control Panel-u izabrati „Administrative tools“ i u okviru njih „Services“ ,ili možete ići na Start/Run i ukucati „services.msc“ (bez navodnika).

3.1.2. Optimizacija Servisa
Pred Vama je tabela sa nazivima servisa XP-a i njihovim ulogama, kao i predlog za njihovo eventualno gašenje, koje za cilj ima slabije zauzeće RAM-a i manje korišćenje procesora (povećanje globalnih performansi računara) kao i ubrzanje vremena potrebnog za podizanja sistema. Na kraju, kao rezime, Vam je predstavljena lista osnovnih servisa koji bi trebalo da ostanu uključeni, kao i onih kojih se slobodno možete osloboditi i odmah videti poboljšanje performansi Vašeg računara. Korisno je, pre svake intervencije napraviti „Restore point“ ukoliko primetite da ste napravili neku grešku i isključili neki servis koji Vam, ustvari, treba.

Ime servisa
Automatic Updates

Uloga
Koristi se za preuzimanje i instaliranje Windowsovih ažuriranja sa interneta bez potrebe da korisnik posećuje internet stranicu za preuzimanje. Ovaj servis nije kritičan i može se onemogućiti, osim ne ako planirate da dozvolite preuzimanje ažuriranja sistema. Služi da bi preuzimao potrebne podatke sa mreže u pozadini ukoliko korisnik ne koristi istu. Servis nije kritičan, ali njegovim gašenjem će te uticati na pravilan rad nekih drugih servisa (Automatic Updates,...).

Background Intelligent Transfer Service

30

Kusturica Denis IN88/04 Com+ Event System

Diplomski rad Kontroliše informacije o nekim sistemskim događajima kao što su „Log On“ i „Log Off“ (prijavljivanje i odjavljivanje). „System Event Notification“ zavisi od ovog servisa i on je kritičan – ne sme se gasiti. Pamti računare u Vašoj mreži koji koriste „Microsoft Client“ za umrežavanje. On omogućava da vidite računare koji su umreženi sa vama. Servis nije kritičan i može se onemogućiti ukoliko nemate umreženih računara, Vodi računa o sigurnosnim sertifikatima i obezbeđuje bazu verifikovanih značajnih Windowsovih fajlova. Sistem nije kritičan ali je neophodan pri instalaciji mnogih „Microsoft“-ovih programa kao i pri verifikaciji fajlova u toku automatskog ažuriranja. Zadužen je za pokretanje mnogih drugih servisa, između ostalih i za RPC koji je zahtevan od strane 39 drugih servisa tako da se ovaj servis ne sme gasiti. Pruža podršku pri dinamičkoj konfiguraciji mreže. Nije kritičan, ali je neophodan onima koji ne podešavaju svoju IP adresu manuelno. Prati linkove ka fajlovima na NTFS particijama na Vašem računaru ili u mreži. Servis nije kritičan i može se stopirati, što će rezultovati nešto bržim odzivom hard-diska. Dodeljuje imena domena u IP adresama. Servis nije kritičan ali bez njega nećete moći da pristupite Internetu, dakle, ukoliko niste konektovani na internet nema razloga da ne isključite ovaj servis. Dozvoljava da direktno „Microsoft“-u podnesete izveštaj o otkazivanju poslušnosti neke aplikacije. Servis nije kritičan i može se stopirati. Omogućava da poruke o sistemskim promenama i događajima budu pregledane u „Event Viewer“-u. Servis je kritičan i ne može se stopirati. Dozvoljava različitim korisnicima da aktiviraju svoje naloge na istom računaru bez odjavljivanja. Sesvis nije kritičan i može se stopirati ukoliko nemate potrebu za njim. Koristi ga „Help and Support“ centar. Ukoliko smatrate da vam pomoć ove vrste u XP-u nije potrebana slobodno onemogućite ovaj servis, ne spada u kritične servise. Dozvoljava personalnim Web serverima ugrađenim u XP (IIS 6.0) da obezbede siguran prenos podataka preko HTTP-a. Ovaj servis se retko koristi jer većina ljudi nikad ne postavlja lične Web servere pod XP-om. Servis nije kritičan i može se stopirati. 31

Computer Browser

Cyptographic Services

DCOM Server Process Launcher

DHCP Client

Distributed Link Tracking Client

DNS Client

Error Reporting Service

Event Log

Fast User Switching Compatibility

Help And Support

HTTP SSL

Kusturica Denis IN88/04 Indexing Service

Diplomski rad Kreira bazu koja koja služi za bržu pretragu objekata na Vašem hard-disku. Servis nije kritičan i možete ga stopirati ukoliko ne pretražujete harddisk često. Obezbeđuje bezbednost IP adrese za određene sigurne konekcije preko IP-a. Servis nije kritičan i može se stopirati. Uočava i nadgleda nove hard-disk uređaje. Servis nije kritičan, ali je neophodan ako dodajete novi hardver ili priključujete USB uređaj. Pruža podršku za „debug“ programa i skripti. Nije kritičan i većina korisnika ga može isključiti. Dozvoljava korisnicima da šalju poruke u mreži. Ovaj servis može lako biti zloupotrebljen tako da je najbolje stopirati ga. Pruža podršku umrežavanju. Servis nije kritičan ali je preporučeno da ostene aktivan. Pruža usluge kompjuterima koji dele vašu Internet konekciju. Ukoliko ne koristite Internet možete slobodno stopirati ovaj servis. Omogućava Vašem kompjuteru da prepoznaje hardver. Ovo je kritičan sistemski servis i ne može biti onemogućen. Uočava serijski broj eksternih uređaja. Sistem nije kritičan i može se onemogućiti. Omogućava servise za štampanje. Ukoliko nemate priključen štampač, slobodno možete stopirati ovaj servis. Pruža osnovnu sigurnost nad nekim sistemskim fajlovima i štiti ih od mogućih napada. Ovaj servis ne bi trebalo stopirati. Pruža usluge drugim servisima. Očigledno – ne treba ga stopirati. Dozvoljava pristup Vašem Registru sa udaljenog račnara. Osim ako se Vi ili serviser nećete nalaziti za tim udaljenim računarom, obavezno stopirajte ovaj servis. Omogućava programima da se pokreću pod različitim korisničkim nalozima. Ovaj servis treba ostaviti uključen. Baza informacija o lokalnim korisničkim nalozima. Sistem je kritičan i ne treba ga stopirati. Nadgleda Vaša sigurnosna podešavanja i obaveštava Vas ukoliko negde postoji propust. Ovaj servis se može stopirati, ali samo ako 100% verujete u sigurnost Vašeg računara, ali je najbolje ostaviti ga uključenog. Pruža mogućnost da delite fajlove i štampače u mreži. Ukoliko nemate potrebe za tim, servis se slobodno može stopirati. 32

IPSEC Services

Logical Disk Manager

Machine Debug Manager Messenger

Networ Connections Network Location Awareness (NLA)

Plug and Play

Portable Media Serial Number Print Spooler

Protected Storage

Remote Procedure Call (RPC) Remote Registry

Secondary Logon

Security Accounts Manager Security Center

Server

Kusturica Denis IN88/04 Shell Hardware Detection

Diplomski rad Detektuje eksterne uređaje za smeštanje podataka (hard-diskovi, memorijske kartice, ...). ukoliko ne koristite ništa od eksternih uređaja ovaj servis se može stopirati. Traži univerzalne „Plug and Play“ uređaje u Vašoj mreži. Ovaj servis, ukoliko Vam ne trebaju njegove usluge, može se slobodno i bezbedno isključiti. Prati više sistemskih događaja. Servis je kritičan i ne treba ga gasiti. Prati promene načinjene na Vašem računaru da bi mogli da se vratite na neku prethodno sačuvanu tačku u slučaju problema sa sistemom. Servis nije kritičan ali je preporučljivo da ostane uključen. Dozvoljva korisnicima da zakazuju i konfigurišu zadatke. Sistem nije kritičan i možete ga onemogućiti ukoliko ne planirate da zakazujete nikakve zadatke sistemu. Omogućava NetBIOS mrežnom protokolu da funkcioniše preko TCP/IP protokola. Servis nije kritičan i možete ga stopirati ukoliko ne koristite NetBios protokol. Dozvoljava korisnicima da se povežu na udaljene računare putem „Remote Desktop“-a. Ukoliko ne korstite ovu opciju možete slobodno stopirati ovaj servis. Servis koji omogućava primenu novih tema i novog izgleda pod XP-om. Ukoliko su Vam performanse bitnije od lepog izgleda, onemogućite ovaj servis. Daje podršku za upravljanje fajlovima putem mreže preko tehnologija kao što je „WebDav“. Većina korisnika nikad ne koristi ovaj servis tako da ga bezbedno možete stopirati. Pruža podršku operativnom sistemu za zvuk. Servis nije kritičan i možete ga stopirati, ali time se odričete zvuka na računaru. Štiti Vaš kompjuter od neželjenih upada i malicioznog softvera koji dolaze sa Interneta. Takođe, pruža uslugu deljenja Vaše Internet konekcije sa drugim računarima u mreži. Servis se može onemogućiti, jer nije kritičan, ali to nikako nije preporučljivo, osim ako nemate neki drugi program koji će vršiti uslugu „Firewall“-a. Proverava podatke dobijene sa optičkih uređaja kao što su skeneri i kamere. Možete ga slobodno stopirati ukoliko ne koristite ova uređaje. Aplikacijama pruža informacije o sistemu. Servis je kritičan i ne bi ga trebalo stopirati. Služi za sinhronizaciju sistemskog vremena i datuma putem Interneta. Ukoliko vam ne treba ova usluga, slobodno ga stopirajte. 33

SSDP Discovery Service

System Event Notification System Restore Service

Task Sheduler

TCP/IP NetBIOS Helper

Terminal Services

Themes

WebClient

Windows Audio

Windows Firewall / Internet Connection Sharing (ICS)

Windows Image Acquisition (WIA)

Windows Management Instrumentation Windows Time

Kusturica Denis IN88/04 Wireless Zero Configuration Workstation

Diplomski rad Konfiguriše bežične 802.11 uređaje. Ukoliko ih ne posedujete, stopirajte slobodno ovaj servis. Omogućava Vašem računaru da se poveže sa drugim računarima i serverima. Možete ga stopirati, ali je neophodan pri bilo kakvom umrežavanju.

Sada, ukoliko ste odlučili koji servisi Vam trebaju a koji ne, možete slobodno pristupiti stopiranju nepotrebnih, ali, ipak, pre svake intervencije, napravite „Restore Point“ kako bi ste se obezbedili od neželjenih posledica modifikovanja kritičnih sistemskih komponenti kao što su servisi. Na kraju bih želeo da rezimiram ovo poglavlje i dam sažet spisak svih servisa koji bi trebalo da „ostanu u životu“ na Vašem sistemu, kao i spisak onih bez kojih se može, a vi odlučite koji Vam trebaju a koji ne. Preporučeni minimum servisa koji bi trebalo da ostanu aktivirani izgleda ovako: - Com+ Event System - Cryptographic Services - DCOM Server Process Launcher - DHCP Client - DNS Client - Event Log - IPSEC Services - Workstation - Shell Hardware Detection - System Event Notification - Protected Storage - Networ Connections - Plug and Play - Print Spooler - Remote Procedure Call (RPC) - Secondary Logon - Security Accounts Manager Servisi kojih se možete osloboditi ukoliko Vam ne trebaju: - Background Intelligent Transfer Service - Distributed Link Tracking Client - Error Reporting Service - Fast User Switching Compatibility - Help And Support - Machine Debug Manager - Messenger - Network Location Awareness (NLA) - Portable Media Serial Number - Remote Registry - SSDP Discovery Service - Terminal Services - Windows Image Acquisition (WIA) - Windows Time - WebClient - Task Sheduler

34

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

4. Aplikativni softver za optimizaciju operativnog sistema

Jedan od načina da optimizujete operativni sistem i prilagodite ga svojim potrebama, osim manuelnog uređivanja Registra baza, korišćenja nekih sistemskih alata i manipulisanja Servisima, jeste i upotreba nekog od programa raznih softverskih firmi koje se bave razvojem uslužnog softvera. Njihova uloga jeste da daju slikovit i pregledan vizuelni interfejs pri promeni unosa u Registru baza i drugih sistemskih parametara u cilju prilagođavanja ličnim potrebama korisnika. Tokom godina uočeni su mnogi propusti koje Windows XP sadrži u sebi, ali i dosta potencijala za personalizaciju i optimizaciju, tako da su ljudi i firme pokušavali da naprave što bolje, lakše (memorijski manje zahtevne), pouzdanije i funkcionalnije aplikacije koje bi se bavile ispravkom tih propusta i unapređenjem celokupnog doživljaja pri korišćenju kompjutera. Sada se na Internetu može naći veliki broj aplikacija ove vrste, a od toga, značajan deo njih se nude korisnicima potpuno besplatno i bez bilo kakvih ograničenja. Ja ću Vam predstaviti neke od tih besplatnih alata i uverićete se da se XP može prilagoditi upravo Vašim ličnim potrebama u domenu vizuelnih efekata, brzine odziva sistema i aplikacija, ponašanja sistema u određenim situacijama i tako dalje. Ono čime se, najčešće, bave ovi uslužni alati jeste oslobađanje od nepotrebnuh, suvišnih fajlova kao što su privremeni sistemski fajlovi kao i fajlovi koje iza sebe ostavljaju razne aplikacije, u cilju dobijanja više slobodnog prostora; ispravke grešaka načinjene u Registru baza, a tiču se nepravilnih i nepotrebnih unosa, asocijacija fajlova i aplikacija, i tako dalje. Pomoćne aplikacije mogu se baviti i hardverskim problemima (defragmentacija, napredno formatiranje i konfigurisanje particija, ispitivanje hard-diska na greške, ... ) kao i problemima zaštite računara u više domena (Firewall, anti virus, anti spyware, ...). Na listi koja sledi, programi su poređani po svom nazivu, alfabetski, a ne po nekoj rang listi, pošto im je uloga različita. Sve programe sam isprobao na svom računaru i prilažem svoje lične utiske i zapažanja.

35

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Advanced Windows Care (IoBit)
Ovaj program, koji je moguće, između ostalog, instalirati i koristiti na srpskom jeziku zahvaljujući Goranu Petkoviću, jednom od tvoraca ovog softvera, predstavlja niz korisnih alata: od zaštite sigurnosti, preko čišćenja Registra od nepotpunih, nepotrebnih ili nepravilnih unosa do oslobađanja prostora na Hard- disku čišćenjem privremenih i nepotrebnih fajlova. Prilikom prvog pokretanja program pita da li dâ napravi Back-up Registra, ukoliko kasnije poželimo da se vratimo na tačku pre nego što smo ovim programom počeli da optimizujemo sistem, što je veoma korisno. Preporučljivo je odobriti snimanje Back-up-a. Prvi prozor koji se pojavljuje pred Vama je „Status“- prozor. Na njemu se nalaze podaci o verziji programa, mogućim nadogradnjama itd. Tek klikom na dugme „Start“ prelazimo na prozor za dijagnostiku problema i njihovo rešavanje (Slika 10.).

Slika 10. Na vrhu prozora se nalaze informacije o Vašem Operativnom sistemu koji je u upotrebi, Procesoru, Grafičkoj karti i kapacitetu RAM- a. Pored informacija nalazi ce dugme „Details...“ gde se mogu dobiti nešto opširnije informacije o sistemu.

36

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Takođe, pri vrhu postoje i tri pod-menija: Restore Center, Tools i Options. Klikom na Restore Center otvara se novi prozor na kome je omogućeno, nalik na Windows- ov System Restore, vratiti sistem na neku ranije sačuvanu tačku (Restore point), uneti novu tačku i podesiti način snimanja, broj tački za povratak itd. Preko menija Tools pristupamo Start- up menadžeru, Add- Ons listi, čistaču memorije (Memory Cleaner) i linku ka internet stranici izdavača ovog softverskog rešenja http://www.iobit.com/ gde se mogu pribaviti novi alati. U meniju Options možemo naći standardne opcije za podešavanja, Update, podaci o ovom izdanju itd. Što se samog korišćenja programa tiče, sve se obavlja u tri laka koraka: prvo odaberemo koje segmente sistema želimo da skeniramo na greške, a zatim klik na dugme „Scan“. Nakon završetka program pored svake skenirane kategorije predoči i broj problema koji je pronašao a zatim klikom na dugme „Repair“ pokrećemo rešavanje željenih problema-konflikata u sistemu. AWC u kontekst- menijima, tj. kada desnim klikom kliknemo na neku aplikaciju ili na prečicu ka njoj, negde ispod standardnog Open, primetićete da se pojavila još jedna opcija – Boost With Advanced Windows Care. Klikom na ovu opciju omogućeno je nešto brže pokretanje željene aplikacije. Još jedna bitna karakteristika jeste "Install It and Forget It" sistem, što znači da je ovaj program osmišljen tako da sam vrši optimizaciju i čišćenje sistema u pozadini bez potrebe da se manuelno aktivira dozvoljavajući korisniku da obavlja druge poslove. Ukoliko Vam se u nekom slučaju ne svidi rezultat „popravke“ koju je izvršio Advanced Windows Care uvek možete vratiti sistem na stanje pre popravke ili pre samog instaliranja programa, naravno, ukoliko ste napravili Back- up Registra. Sve u svemu, koristan alat vrlo širokih namena, opciono na srpskom jeziku.

CCleaner (Piriform)
Ovo je jedan od najpopularnijih besplatnih (Freeware) programa na Internetu. Razlog njegovoj popularnosti je očigledan: pregledan interfejs, lak za korišćenje, korisni alati i iznad svega – cena (koja, naravno, ne postoji). Na levom panelu nalazi se izbor kategorija alata. Tu su „Cleaner“ (čistač privremenih i nepotrebnih fajlova), „Registry“ (ispravka nepravilnih i brisanje nepotrebnih unosa u Registru Baza), „Tools“ (ovde se nalaze Uninstall i Start Up menadžer. Uninstall služi za pregled svog instaliranog softvera i, po želji, deinstalaciju odabranih, dok preko Start Up- a određujemo koje se aplikaciju pokreću zajedno sa startovanjem Windows- a) i „Options“ (generalna podešavanja programa, njegovog ponašanja u određenim situacijama i prema određenim fajlovima). U meniju „Cleaner“, koji je podrazumevano otvoren na početku, imamo opciju da očistimo tragove korišćenja Internet- a, Explorer-a, čišćenje ostalih privremenih i/ili nepotrebnih fajlova itd. Klikom na dugme Analyze otpočinje analiza navedenih fajlova, tj. onih koje smo označili za analizu, a nakon analize sludi čišćenje klikom na dugme „Run Cleaner“( Slika 12.).

37

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Slika 12. Slično kao u prethodnom meniju, tako i u meniju „Registry“ odabirom stavki za skeniranje određujemo koji delovi registra će biti analizirani na eventualne greške i/ili konflikte, zatim klikom na „Scan for Issues“ otpočinje skeniranje zadatih objekata. Na kraju, kad izađu rezultati, ponovo možemo označiti koje stavke želimo da popravimo a koje ne (podrazumevano su označene sve nađene problematične stavke) pre nego što kliknemo na „Fix selected Issues“ kada CCleaner rešava nađene probleme (Slika 13.).

Slika 13.

Pre pokretanja rešavanje problema, CCleaner još jednom proverava jesmo li sigurni da želimo da promenimo selektovane unose u Registry- u i dozvoljava rešavanje svakog problema pojedinačno ili rešavanje svih navedenih problema odjednom, što je ponovo potrebno dodatno

38

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

potvrditi, pritom program navodi i koji je predviđeni način za rešavanje datog problema. Ovo može biti vrlo korisno, posebno za neupućene korisnike, jer pojavljivanje velikog broja dijaloga zna one manje stručne da natera da odustanu od daljeg petljanja sa nečim o čemu malo znaju, a što je od vitalnog značaja za stabilnost celokupnog sistema. Opcija Uninstall u okviru kategorije Tools je manje-više standardna za sve programe koji se bave optimizacijom sistema, a istu opciju imate i u okviru Windows-a: Control Panel/Add or Remove Programs, tako da nema potrebe detaljnije je objašnjavati, baš kao ni Start Up Menadžer koji takođe postoji u okviru Windows- a i to kao deo System Configuration Utility- a (pokreće se preko RUN- a ukucavanjem „msconfig“) pod karticom Startup. Pod kategorijom „Options“ nalaze se standardna podešavanja programa, „exclude“ lista, tj. lista fajlova ili kategorija fajlova koji će biti isključeni iz analiza zarad bezbednosti sistema, podaci o izdavaču softvera, kontakt itd.

Defraggler (Piriform)
Ovo je jedan od mnogih programa za defragmentaciju koji se mogu naći na internetu, ali ima dosta korisnih svojstava koja ga izdvajaju iz mase i obezbeđuju mu najbolje preporuke. Najbitnije karakteristike su da je besplatan i da troši vrlo malo sistemske memorije. Interfejs je pregledan, u gornjem delu su izlistani logički diskovi (fiksni i promenljivi), ispod je polje sa slikovito predstavljenim zauzećem diska, a u dnu su dugmad Analyze i Defrag (Slika 14.). Nakon klika na dugme Analyze kreće analiza fragmetacije.

Slika 14. 39

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Kada se analiza završi kliknete na dugme View files... da bi ste videli spisak fajlova koje bi trebalo defragmentovati. Upravo ovde se može sresti jedno originalno rešenje, koje krasi ovaj program, a to je defragmentacija pojedinačnih fajlova. Naime, ukoliko želite da uštedite vreme (i trošenje baterije ukoliko ste vlasnik laptop računara) možete odabrati da defragmentujete samo one fajlove kojima često pristupate ili neke sistemske kako bi ste ubrzali proces pokretanja nekih aplikacija i skratili vreme neophodno za podizanje sistema. Iz menija Action možete pristupiti nizu dodatnih opcija kao što su Defrag Folder... i Defrag File... kada se pojavljuje dijalog u kome birate koji će te pojedinačni folder ili fajl defragmentovati. Dalje, iz menija Action/Advanced možete ispitati ima li grešaka na drajvu, a možete i defragmentovati samo prazan prostor na disku, tj. povezati sav preostali prazan prostor u jednu celinu, dok iz menija Action/Priority možete odrediti koliko će resursa aplikacija koristiti. Ukoliko imate slabiji računar ili koristite Laptop sa napajanjem putem baterije, preporučljivo je da izaberete Action/Priority/Background. U meniju Help se nalazi objašnjenje za korišćene boje kod obeležavanja mape analiziranig drajva kao i standardni About prozor.

Executor (Martin Bresson)
Ovo je program koji će Vam definitivno biti neophodan ukoliko imate mnoštvo instaliranih aplikacija na računaru. Naime, kada Vam zatreba neki program iz mase instaliranih krenete da ga tražite među unosima u Start/All programs ili na desktopu i tu dolazi do konfuzije. Nikako da nađete ono što vam treba. Executor je tu da vam pomogne jer služi za brzo pokretanje aplikacija. Program se smešta u pozadinu i pozivate ga kombinacijom tastera Win+z (mada se u podešavanjima može navesti i neka druga kombinacija). Troši vrlo malo memorije i nakon što Vam pomogne da nađete aplikaciju koja vam treba skloniće se u pozadinu ponovo i čekati na Vaš poziv. Ono što je najkorisnija njegova karakteristika jeste ubacivanje ključnih reči (Keywords), tj. definisanje neke reči koja može označavati skraćeni naziv često korišćene aplikacije ili čak prečicu ka nekoj internet stranici. Desnim klikom na okvir prozora ove aplikacije pristupamo kontekst meniju iz koga možemo izabrati niz opcija za dodatno podešavanje. Oduševiće Vas izbor opcija koje nudi ovaj mali program a među njima ćete sigurno naći i one zbog kojih koje ćete se pitati kako ste uopšte mogli da radite za računarom bez njega. Executor definitivno zasližuje Vašu pažnju ukoliko imate potrebu za aplikacijom ovog tipa, a uz to ćete se i dodatno zabaviti istražujući opcije koje ovaj programčić nudi.

40

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Free Window Registry Repair
Jedan od, svakako, najprostijih za korišćenje i po izgledu, programa koji se bave temom optimizacije Registry-a. Interfejs je krajnje jednostavan: klikom na „Start Scan“ otpočinje skeniranje a zatim klik na „Fix Errors“ pokreće rešavanje nađenih problema (Slika 15.). Između ove dve operacije moguće je manuelno ukloniti selekciju sa stavki koje ne želimo da budu rešene. Dugme „Custom Scan“ omogućava nam da na samom početku odredimo koje će se stavke skenirati. Prisutne su i standardne opcije Restore (povratak sistema na ranije snimljeni Restore Point), Options (dodatne podešavanja i opcije), Help (pomoć u vezi sa programom) i About (informacije o izdavaču, samom izdanju i kontakt).

Slika 15. Možda je nepotrebno govoriti, ali korisno je, svakako, napraviti Restore point, u slučaju ako kasnije primetite neke nepravilnosti u radu sistema ili pojedinih aplikacija. Interesantno je da ovaj program nalazi ubedljivo najviše grašaka u Registru, u poređenju sa ostalim programima koje sam koristio. Razlog tome je, verovatno, jedinstveni algoritam preko koga aplikacija pretražuje Registar i nalazi greške.

41

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

FreshUI (Fresh Devices)
Iz naziva aplikacije se vidi da je nastala po uzoru na Microsoft-ov TweakUI ali ga po broju opcija za optimizaciju koje poseduje daleko premašuje. Program je, naravno, potpuno besplatan, jedino nakon 11 dana probnog perioda zahteva registraciju preko Interneta. Ključevi za registraciju će Vam biti isporučeni na e-mail adresu koju navedete u upitu. Interfejs je nalik na Windows Explorer ili Registry Editor. U levom panelu su, u obliku stabla (Tree view), navedene sve kategorije u okviru kojih možete vršiti optimizaciju, dok su u desnom panelu izlistane opcije koje se nalaze u pod-kategoriji koju izaberete. Dodatno, ispod padajućih menija nalazi se i objašnjenja za svaku od opcija koje se nalaze u selektovanoj podkategoriji (Slika 16.).

Slika 16. U meniju File nalaze se opcije za povratak na predhodna podešavanja sistema, može se postaviti šifra koja će biti zatražena pri svakom pokretanju programa, što je vrlo korisna opcija ukoliko više ljudi koristi Vaš računar, jer se program bavi modifikacijom unosa u Registru i svaka nestručna upotreba može dovesti do nepravilnosti u radu ili pada sistema. Još korisnih alata se nalazi u meniju Tools kao što su Registry Editor i System Configuration Utility. U svakom slučaju, pre korišćenja ovog programa korisno je snimiti sistemska podešavanja (napraviti Restore Point) ukoliko dođe do neželjenih posledica, zatim slobodno možete pristupiti izmeni unosa koje mislite da je potrebno optimizovati prema Vašim potrebama. Izbor opcija za optimizaciju je, zaista, veliki, tako da će svako naći nešto korisno za sebe.

42

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

nLite (Dino Nuhagic)
Program koji Vam sada predstavljam ne sluzi za optimizaciju XP-a u klasičnom smislu, već se bavi optimizacijom i personalizacijom same instalacije Windows-a XP. Naime, potrebno je ubaciti disk koji sadrži originalnu instalaciju XP-a, nakon čega će nLite prekopirati ceo sadržaj CD-a na Hard-disk, u folderu koji Vi navedete, i onda Vam dati mogućnost da, putem njegovog interfejsa, pristupite izmeni sadržaja instalacije koju će program, nakon Vaše „intervencije“, ponovo snimiti na Hard-disk, ali ovog puta u obliku .iso fajla koji će te kasnije moći da narežete na poseban CD i sa njega sledeći put, pokrenete instalaciju ili reinstalaciju.

Slika 17. Uklanjanje nepotrebnih komponenti iz instalacije XP-a uz pomoć programa nLite Možete promeniti budući izgled Desktopa, ugasiti servise koji Vam neće trebati, uključiti i drajvere u instalaciju, nove servisne pakete, isključiti neke Windows-ove opcije koje nikad ne koristite, uneti serijski broj kako Vas XP ne bi pitao to svaki put pri instalaciji i td.

43

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

PC Wizard (CPUID)
Program za prikaz informacija o sistemu i dijagnozu čiji će izveštaji svojim obimom i kvalitetom zadovoljiti i najzahtevnije korisnike računara. Dostupne kategorije informacija razvrstane su u sledećim klizećim menijima na levom panelu: „Hardware“, „Configuration“, „System Files“, „Resources“ i „Benchmark“ (Slika 18.).

Slika 18. Pored već pomenutih opširnih informacija o sistemu, hardveru i softveru, jedna od mojih omiljenih funkcija jeste i upoređivanje Vaše trenutne konfiguracije sa konfiguracijom iz baze podataka PC Wizard-a. Ova funkcija nalazi se unutar menija „Benchmark“ u okviru opcije Global Performance (Slika 19.). Tada dobijamo grafički prikazanu šemu performansi celokupnog sistema u kategorijama: Processor, Memory Cache, Memory, Video i Hard-disk. Naravno, moguće je oceniti svaku ponuđenu komponentu od onih koje Vaš računar poseduje posebno i uporediti je sa nekim od modela za koje zna PC Wizard. Ova funkcija može vam pomoći kao dobar vodič ukoliko se odlučite na nadogradnju Vašeg PC-a, naravno, pod uslovom da je verzija programa koju posedujete najnovija sa svežom bazom najnovijeg Hardware-a.

44

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Slika 19. Još jedna interesantna karakteristika ovog programa jeste da kad ga minimizirate on se smesti u paletu poslova pored časovnika (System Tray) a u gornjem desnom uglu ekrana ispiše trenutnu frekvenciju na kojoj radi vaš procesor, temperaturu procesora (ili više njih) i td. Nakon instalacije prečica ka ovom programu se kreira i u Control Panel-u tako da ga možete pokrenuti i odatle.

45

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Power Toys For Windows XP (Microsoft)

Firma-tvorac Windows operativnih sistema – Microsoft, na tržište je plasirala i set alatki („igrački“ – kako ih oni zovu) za Windows XP koje se standardno ne mogu naći ni uz jedan drugi operativni sistem ove firme. U sastavu ovog paketa trenutno se nalazi 11 alatki koje ću ukratko pokušati što bolje da objasnim.

1.

Super-Fast User Switcher

Ova alatka omogućava brzu promenu korisnika računara, tj. korisničkih naloga prostom kombinacijom tastera Win+Q, tačnije – držimo taster Win i pritiskanjem slova Q biramo korisnički nalog koji želimo da aktiviramo. Pre je bilo potrebno vratiti se na Log On ekran, sada je to moguće učiniti sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku.

2.

Open Command Window Here

U kontekst-menijima se pojavljuje ova komanda koja omogućava otvaranje komandnog prozora (cmd.exe) koji upućuje na folder iz čijeg kontekst-menija smo ga pokrenuli I dozvoljava da standardni Windows-ov Explorer zamenimo ovim prozorom gde komandama nalik na MSdos upravljamo sadržajem računara. Pretpostavljam da ga koriste veterani u informatici koji dovoljno dobro poznaju MS-dos i njegove komande pa im je u nekim situacijama lakše koristiti ovu opciju.

3.

Tweak UI

Alatka za kontrolu korisničkog interfejsa. Ova alatka je poslužila kao uzor pri stvaranju već opisanog FreshUi-a. Omogućava pristup sistemskim podešavanjima koja inače nisu dostupna u XP-u. može se podesiti ponašanje Explorera, dodatne opšcije iz Control Panel-a, ponašanje miša, tastature itd (Slika 20.). Treba ga koristiti sa dozom opreznost I bez predznanja o operativnim sistemima se ne smeju menjati neka sistemska podešavanja jer može doći do nestabilnosti sistema.

46

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Slika 20. 4. Power Calculator

Mnogo je moćniji od standardnog Windows-ovog kalkulatoara. Ima mogućnost kreiranja grafika funkcije, obavljanje konverzija iz jedne merne jedinice u drugu itd. (Slika 21.)

Slika 21.

47

Kusturica Denis IN88/04 5. Task Switcher

Diplomski rad

Omogućava prikaz aktivnih prozora uz pomoć sličica. Standardno kombinacijom tastera Alt+Tab dobijemo prikaz jedino ikonica i njihovih naziva. Novi način koji nam omogućava ovaj alat daleko je pregledniji i atraktivniji. Kombinacija tastera je ista a prozore biramo tako što držimo taster Alt i pritiskanjem tastera Tab vršimo pregled aktivnih prozora. Kada dođemo do željenog prozora jednostavno pustimo taster Alt.

6.

Image Resizer

Promena veličine jedne ili više slika je ono što je zadatak ovog alata. Opcijama za uređenje pristupa se direktno iz konteks menija, dakle desnim klikon na željenu sliku i klikom na opciju „Resize Pictures“ kada se otvara prozor preko koga vršimo promenu (Slika 22.). Ponuđene su neke standardne veličine ali i mogućnost da sami navedemo veličinu, takođe možemo zadržati postojeću sliku ili je presnimiti novom itd.

Slika 22. 7. CD Slide Show Generator

Omogućava da slike narezane na CD-R/RW ili DVD-R/RW pregledamo u vidu SlideShow-a, nalik na prezentaciju. Pri ubacivanju narezanog diska u optički uređaj. Moguće je slike sa tog diska gledati na isti način i na nekom drugom računaru čak i ako na njemu nije instaliran Windows XP.

8.

Virtual Desktop Manager

Ono što je odavno standard kod operativnih sistema Linux, kod Windows-a se mora dodatno instalirati. Ovaj alat u okviru Power Toys-a omogućava rad na četiri desktopa istovremeno (Slika 23.). Aktivira se tako što desnim klikom na liniju poslova – Taskbar, iz podmenija Toolbars izaberemo Desktop Manager. Tada se među paletama pojavljuje još jedna

48

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

koja omogućava menadžment između ponuđena četiri desktopa ili trenutni pregled sva četiri klikom na prvo dugme s’leva – Preview.

Slika 23.

9.

Taskbar Magnifier

Mogao bi se, na neki način, svrstati u Accessibility Tools grupu programa. Služi za uvećani prikaz sadržaja Desktopa pod kursorom i pokreće se na isti način kao i Virtual Desktop Manager. U istom meniju ponuđena je i opcija Taskbar Magnifier. Tada se javlja Toolbar sa nekom vrstom mini-ekrana koji uvećano prikazuje ono što je trenutno pod kursorom. Reklo bi se da je ovaj alat namenjem licima sa nešto lošijim ili oštećenim vidom.

10.

HTML Slide Show Wizard

Nešto slično već pomenutom CD Slide Show Generator-u jedino što se HTML Slide Show Wizard bavi menadžmentom i kreiranjem Slide Show-prezentacija koristeći Vaše digtalne fotografije sa mogućnošću uvrštavanja generisanog Slide Show-a na Vaš Web sajt jer se prezantacija snima u HTML formatu, dakle, pogodan za dodavanje nekom Web sajtu.

49

Kusturica Denis IN88/04 11. Webcam Timershot

Diplomski rad

Ova „Moćna igračka“ omogućava da snimate fotografije u određenom vremenskom intervalu sa Web kamere povezane na Vaš računar (Slika 24.). Kada je slika napravljena program je snima na željenu lokaciju i pod željenim imenom. Može se izabrati hoćemo li snimati sve fotografije ili čuvati samo onu koja je zadnja napravljena. Slike se takođe mogu čuvati i na deljenim (Shared) lokacijama u mreži, na FTP lokacijama, dakle direktno na Vaš Web sajt, kao i na webdav Share-u.

Slika 24. Stalno se na internet stranici PowerToys-a pojavljuju novi alati tako da možete uvek preuzeti neki novoji alat koji će Vam biti od koristi, bez obaveze da preuzmete ostale, jer se svaki alat može preuzeti posebno.

Recuva (Piriform)
Još jedan besplatan uslužni program iz firme Piriform koji će Vam pomoći ukoliko ste izbrisali greškom neke bitne podatke potpuno sa računara, tj. i iz Recycle Bin-a. Prilikom prvog pokretanja pred vama će se naći čarobljak koji će pokušati da Vam olakša put do pronalska i oporavka izgubljenih fajlova. Možete i odbiti ovu vrstu pomoći i onda će se pred Vama naći glavni prozor aplikacije (Slika 25.). Najpre je potrebno da iz padajuće liste izaberete drajv koji želite da skenirate, a zatim da kliknete na dugme Scan. Imate opciju da izaberete i tip fajlova koji želite da budu izlistani iz padajuće liste pored. Ima nekoliko predodređenih kategorija fajlova koje možete izabrati ali možete navesti i svoje. Fajlovi se u listi ispod mogu poređati po nekoliko kriterijuma: po mogućnosti za oporavak, tj stanju pronađenog fajla, putanji lokacije na kojoj su se nalazili, veličini, tipu i td. tako da je lako naći ono što Vam treba.

50

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Slika 25. Klikom na dugme Options otvara se dijalog koji Vam omogućava da izaberete neke od korisnih opcija (Slika 26.). Pod karticom Advanced možete odabrati da se prikažu i fajlovi nađeni u sistemskim folderima, možete dodatno obrisati fajlove koje ne želite da budu oporavljeni, način pretrage (Deep Scan - sporiji, ali temeljniji), kao i skeniranje fajlova koji su izbrisani formatiranjem cele particije. Pored liste nađenih fajlova nalaze se i informacije o selektovanom fajlu. Ukoliko je fajl koji želite da oporavite u dobrom stanju, dovoljno je da ga obeležite štikliranjem polja ispred njegovog naziva i kliknete na dugme Recover.... Tada će se pojaviti dijalog koji će Vas pitati gde želite da smestite oporavljene fajlove. Bitno je napomenuti da je preporučljivo da se fajlovi smeste na particiju različitu od one na kojoj su se fajlovi prvobitno nalazili zato što je oporavak, inače, moguć samo ukoliko izbrisani fajlovi, tj. prostor na hard-disku gde su se nalazili, nije presnimljen drugim nekim fajlom. Slika 26.

51

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Registry Defrag (Auslogics)
U toku rada na računaru, vremenom se izmeni i doda puno unosa u Registar, a i dosta njih se izbriše, ukoliko koristite neki od programa za optimizaciju. Posledica toga jeste fragmentacija Registra, što dalje ima za posledicu sporije odazivanje sistema i aplikacija. Lek za ovaj problem postoji (iako većina korisnika i nezna da se ovaj problem javlja) i dolazi u obliku programa za defragmetaciju Registra. Jedno od rešenja dolazi iz softverske kuće Auslogocs i zove se Registry Defrag. Postupak defragmentacije je krajnje jednostavan: na prvom prozoru koji ugledate, nakon pokretanja programa, nalaze se informacije o ulozi programa i o bojama korišćenim u grafičkom prikazu registra, sledeći potez jeste klik na dugme Next... kada pokrećete analizu fragmentacije. Preporučljivo je pre toga isključiti sve programe koji bi mogli da vrše unos ili izmenu podešavanje u Registar, na šta upozorava i sâm program. Nakon analize pred Vama će se naći prozor (Slika 27.) na kome ćete slikovito videti stepen fragmentacije Vašeg registra kao i podatak o tome koliko će se ubrzati pristup Registru nakon defragmentacije.

Slika 27. Ukoliko procenite da je fragmentacije suviše velika, kliknite na dugme Next> i program će izvršiti defragmentaciju, a zatim restartovati kompjuter. Uživajte sada u bržem odzivu Windows-a i instaliranih aplikacija. Ovo je korisno uraditi bar jednom mesečno. 52

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Registry Tweaker (Miha Jakovac)
Još jedan program za nepredno „tvikovanje“ registra. Sadrži tačno 322 trika za optimizaciju i u osnovi predstavlja Registry Editor sa prijateljski nastrojenim korisničkim interfejsom a može se, po koncepciji, uporediti i sa TweakUI ili FreshUI, međutim, po opcijama koje nudi je zaista jedinstven. Tu mislim, pre svega, na pažnju koja je posvećena sigurnosti, tj. mogućnosti da se povrate podrazumevana Windows-ova podešavanja ukoliko primetimo da primenjeni trikovi loše utiču na rad sistema i pojedinih aplikacija. Nakon što pokrenemo program, pred nama će se naći njegov Browser (Slika 28.), koji je organizovan na isti način kao i Windows Explorer, dakle, videćete levi i desni panel, ali i pomoćni panel koji se nalazi uz levu ivicu prozora i služi za brzi pristup nekim opcijama, kao što su: Tweak Tracker - za praćenje promena koje smo načinili uz pomoć ovog programa, Registry BackUp Tool, StartUp Manager Tool, System Information Tool i tako dalje.

Slika 28. Onda kada nađemo trik koji želimo da primenimo, u njegovom kontekst meniju možemo naći opcije kao što su Apply Tweaks... – primena trika, Tweak Details... – detaljno objašnjenje svakog trika iz izabrane kategorije: njegova lokacija i trenutna vrednost u Registru i Jump To Registry – direktan prikaz ključa u Registru. 53

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Interesantan detalj je da u donjem desnom uglu prozora postoji mali Progress Bar koji pokazuje koliko trikova ste primenili. Ovaj program kao da je stvoren za one koji se tek upoznaju sa optimizacijom Registra, jer vrlo lako možete naći objašnjenje za svaki trik kao i putanju do ključa na koji se on odnosi.

Smart Defrag (IoBit)
Još jedan program za defragmentaciju hard-diska. Kao i još jedno ostvarenje ove firme, Adwanced Windows Care, ima opciju „Install and forget it“, tj. ne morate se brinuti da ga stalno pokrećete i proveravate fragmentaciju diska, on će to činiti za Vas. Smestiće se u pozadinu i nonstop skenirati hard-disk. Može se dodatno zakazati termin za defragmentaciju ili onemogućiti defragmentacija ukoliko se Vaš laptop napaja preko baterija.

Slika 29. Na glavnom prozoru (Slika 29.) videćete izlistane sve drajvove, a klikom na dugme Analyze videćete i stepen njihove fragmentacije. Iz padajuće liste možete odabrati samo defragmenatciju ili defragmentaciju i optimizaciju (što je preporučljivo ukoliko imate vremena) i onda klikom na dugme Start otpočinje izabrana metoda defragmentacije, a ceo proces premeštanja fajlova i optimizacije možete da pratite na glavnom prozoru. Na dnu prozora možete 54

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

videti koliko ukupno ima fajlova i foldera na odabranom drajvu, koliko njih je fragmentovano, a tu u desnom donjem uglu se nalazi i opcija da se računar automatski isključi po završetku defragmentacije. Preko opcije „Auto Defrag“, moći ćete da konfigurišete automatsku fragmentaciju kao i da vidite trenutnu aktivnost procesora i hard-diska (čitanje-pisanje). Pod menijem „Options“ možete podesiti da se program pokreće automatski sa Windowsom, da se pokrene minimiziran, da automatski proverava na Interetu ima li novije verzije programa na raspolaganju za download itd.

Unlocker (Cedrick Collomb)
Koliko puta Vam se desilo da Vam Windows, jednostavno, ne dozvoljava da premestite, preimenujete ili izbrišete neki objekat, fajl ili folder, sa objašnjenjem da ga koristi neki proces ili program? A, pritom, nije Vam jasno koji je to program ili proces koji zabranjuje neku od navedenih aktivnosti a Vama je jako bitno da željenu operaciju obavite odmah. Tu u pomoć dolazi ovaj lagani programčić. Služi za prevazilaželje XP-ove zabrane kopiranja, premeštanja ili brisanja fajlova i foldera. Odmah nakon instalacije Unlocker se smešta među ikonice pored časovnika (System Tray), i nećete ugledati njegov interfejs sve dok Vam Windows ne prikaže pomenutu poruku upozorenja. Tada se Unlocker aktivira automatski i pružiće Vam podatke o procesu koji trenutno koristi objekat ili više njih kojima želite da manipulišete, kao i pomoć da željenu operaciju i izvršite. Možete je izabrati iz padajuće liste u doljem levom uglu prozora (Slika 30.), a možete izabrati i da „ubijete“ proces ili „otključatae“ željeni objekat.

Slika 30. Ukoliko izabere opciju iz padajućeg menija da premestite objekat (Move), pojaviće se dijalog preko koga ćete moći da odaberete novu lokaciju za njega, ili ako želite da ga preimenujete (Rename), takođe će se poseban dijalog pojaviti u kome ćete moći da navedete novo ime objekta. Kada želite da izbrišete neki objekat pojaviće se samo poruka koja će Vas obavestiti da je objekat izbrisan ili da će biti izbrisan nakon sledećeg restartovanja računara. Ovo je svakako softverski alat koji je preporučljivo imati jer se dešava puno puta da neki nebitni procesi ne dozvoljvaju manipulaciju fajlovima i folderima, a, pritom, Unlocker troši vrlo malo memorije i ne opterećuje resurse Vašeg računara.

55

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Win patrol (BillP Studios)
Win patrol je besplatni uslužni program koji Vas upozorava kada god neki program pokuša da se smesti u meni Startup ili Registar baza. On čuva sva mesta na koja mogu biti smešteni trojanci ili programi za automatsko pozivanje telefonom. Kada Win Patrol otkrije da neki program pokušava da se smesti u meni Startup , prikazaće se upozorenje; programu možete odobriti da se smesti u meni Startup, ali ako to ne dozvolite, Win Patrol će blokirati sve naredne pokušaje tog programa da se smesti u meni Startup.

Slika 31. Win Patrol Pored toga može se pratiti aktivnost programa kao i sa Task menadžerom s´tom razlikom što se može dobiti informacija koji naziv pripada kom programu, kao i praćenje aktivnosti Services uz opis koji čemu služi.

56

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

XP sys pad (xtort.net)
Uprkos nešto manje atraktivnom interfejsu, ovaj program preko svojih padajućih menija omogućava pristup do sad nezamislivim opcijama i informacijama. Nazivi padajućih menija jasno govore pod kojom grupom treba tražiti opciju koja nas konkretno interesuje.

Slika 32. Na početnom prozoru se nalazi Process Viewer koji dozvoljava da vidimo informacije, nazive - imena, podesimo prioritet i ugasimo (ubijemo - Kill) sve trenutno aktivne procese (Slika 32.). U naslovnoj liniji nalazi se, pored naziva samog programa, trenutno vreme, ime računara i trenutnog korisnika. Padajući meni Admin nudi pristupanje bitnim podacima o sistemu kao i menadžmentu Vašeg PC-a (Slika 33.). U okviru menija Control Panel pristupamo standardnim opcijama za podešavanje koje se nalaze u Control Panel-u. Meni Directories nas upućuje na bitne sistemske foldere čiji sadržaj možemo, po želji, menjati ili samo pregledati. My Menus nam daje mogućnost da pregledamo i, po želji, modifikujemo sadržaje nekih sistemskih foldera koji se nalaze u Start meniju kao što su, npr. My documents, Programs, Start up, Send to itd.Naredni meni je Network i kao što se može predpostaviti, ovde se nalazi gomila opcija i podešavanje vezana za mrežu. Programs (Slika 34.) sadrži prečice do nekih interesantnih i korisnih programčića kao što su Calcuator, Capture ScreenShot, Media player, Movie Maker itd. Pod menijem System (Slika 35.) nalaze se prečice ka nekim sistemskim aplikacijama kao što su Computer Management, Device Manager, Launch MSCONFIG, regedit, Run Chkdisk, System

57

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

info i Sistem Properties itd. U okviru menija Settings nalaze se podešavanja vezana za ponašanje prozora i Desktopa. Moguće je omogućiti da seprogram pokreće automatski sa Windows-om, takođe možete sakriti ikonice, Liniju poslova (TaskBar), Display podešavanja itd. Zadnji meni ? je ustvari About i tu se nalaze informacije o softveru i izdavaču, kalendar, Homepage, Program Help i Windows Help.

Slika 34. Slika 33. Slika 35.

58

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

5. Dodatak: Prečice na tastaturi

Ovde navodim spisak korisnih prečica na tastaturi koji mogu značajno da povećaju Vašu produktivnost, skrate vreme potrebno za obavljanje nekih operacija, kao i sve-ukupno vreme provedeno za računarom. Prečice su podeljene u četiri grupe tako da ćete lako naći one koja Vas mogu interesovati. 1.) Windows-ovi „Vrući Tasteri“ – Hotkeys: Shift + F10: menja desni klik. Win + L: Zaključavanje tastature. Win + F ili F3: Otvorite „Find“ dialoga. Win + U: Otvorite „Utility Manager“. Win + F1: Otvorite „Windows“ pomoć. Win + Pause: Otvorite „System Properties“ dialog. Win + Tab: Kružite kroz prozore u paleti poslova. „Enter“ za levo klik, Shift+F10 za desni. Win + Shift + Tab: Kružite kroz prozore u paleti poslova u nazad. Alt + Tab: Otvorite „CoolSwitch“. Služi za pregled aktivnih aplikacija i prozora. Alt + Shift + Tab: Otvorite „CoolSwitch“, ali listate unazad. Alt + Esc: Pošaljite aktivni prozor na zadnje mesto po „z“ osi, dakle, iza svih ostalih. Alt + Shift + Esc: Aktivirajte ptozor koji je zadnji po „z“ osi. Alt + F4: Zatvarate aktivan prozor, ili, ukoliko nema aktivnih prozora pozivate „Turn Off“. Držite „Shift“ dok se učitava CD/DVD: Onemogućava „AutoPlay“. Držite „Shift“ dok se podiže sistem: Izbegavate pokretanje programa smeštenih u „Startup“ folder. Biće ignorisane samo one aplikacije koje se nalaze u folderu, ne i one koje se pokreću iz Registra (Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\). Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Shift+Escape ili Ctrl+Alt+NumpadDel : Otvorite „Task Manager“. Printscreen: Kopirajte sliku onoga što je trenutno na desktopu u „clipboard“ (paint, ctrl+v). Alt + Printscreen: Kopirajte sliku trenutno aktivnog prozora u „clipboard“. Win + B : Premestite fokus na „systray“ ikonice (pored sata). 2.) Opšte -globalne prečice: Ctrl + C ili Ctrl + Insert: Kopiranje (Copy - u „Clipboard“). Ctrl + X ili Shift + Delete: Iseci (Cut). Ctrl + V ili Shift + Insert: Nalepite/Premestite (Paste/Move). Ctrl + N: Kreiranje novog fajla, taba, unosa,.. U zavisnosti od programa u kome se nalazite. Ctrl + S: Čuvanje dokumenata. Ctrl + O: Otvaranje... Ctrl + P: Štampanje. Ctrl + Z: Poništavanje poslednjeg koraka, akcije. Ctrl + A: Izaberi sve. Ctrl + F: Nađi... 59

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

Ctrl+W : Zatvaranje trenutno aktivnog prozora (ako radite sa više, npr. u Word-u). Ctrl + F4: Zatvorite Tab ili Prozor unutar programa. F1: Pomoć. F11: Prikažite prozor preko celog ekrana. Alt ili F10: Aktivirajte meni liniju. Alt + Space: Prikažite sistemski meni. Isti efekat je i kao kada kliknete na ikonicu u naslovnoj liniji – gore levo. Esc: Uklonite fokus sa trenutno aktivne kontrole/menija, ili zatvorite dijalog. 3.) Opšta Navigacija: Tab: Pomeranje napred za jedan objekat na aktivnom prozoru. Shift + Tab: Pomeranje nazad za jedan objekat na aktivnom prozoru. Ctrl + Tab: Kruženje kroz tabove ili prozore u okviru aplikacije. Ctrl + Shift + Tab: Kruženje unazad kroz tabove ili prozore u okviru aplikacije. Alt + (Slovo): Aktivira objekat koji odgovara (Slovu). (Slovo) je podvučeno slovo u nazivu objekta. Ctrl + Strelica levo: Pomerite pokazivač (kursor) na početak prethodne reči. Ctrl + Strelica desno: Pomerite pokazivač (kursor) na početak sledeće reči. Ctrl + Strelica gore: Pomerite pokazivač (kursor) na početak prethodnog reda. Ctrl + Strelica dole: Pomerite pokazivač (kursor) na početak sledećeg reda. Shift + Strelica levo: Selektujtre karakter sa leve strane. Shift + Strelica desno: Selektujtre karakter sa desne strane. Shift + Strelica gore: Selektujte od kursora jedan red naviše. Shift + Strelica dole: Selektujte od kursora jedan red naniže. Ctrl + Shift + Strelica levo: Selektujte početak prethodne reči. Ctrl + Shift + Strelica desno: Selektujte početak sledeće reči. Ctrl + Shift + Strelica gore: Selektujte početak prethodnog reda. Ctrl + Shift + Strelica dole: Selektujte početak sledećeg reda. Home: Pomerite kursor na vrh lista ili stranice. End: Pomerite kursor na dno lista ili stranice. 4.) Opšte u pretraživaču fajlova: Strelice: Navigacija. Shift + Strelice: Selektovanje više objekata. Ctrl + Strelice: Promena fokusa bez promene selekcije. (Slovo): Selektujte prvi nađen objekat čije ima počinje navedenim slovom. BackSpace (strelica unazad): Povratak na stariji direktorijum. Alt + Strelica levo: Nazad za jedan folder. Alt + Strelica desno: Napred za jedan folder. Enter: Aktivacija (ekvivalent duplom kliku) selektovanog objekta. Alt + Enter: Pregled svojstava (properties) selektovanog objekta. F2: Promena imana (Rename) selektovanog objekta. Ctrl + NumpadPlus (+): U pogkedu „detalji“ (Details), menja veličinu svih kolona tako da odgovaraju dužini najduže stavke u svakoj od njih. Shift + Delete: Briše se selektovani objekat sa hard-diska (bez prebacivanja u Recycle Bin). Držite Ctrl dok prevlačite neki objekat: Kopiranje. Držite Ctrl + Shift dok prevlačite neki objekat: Kreiranje prečice. NumpadAsterisk (*): otvara sve pod-foldere selektovanog foldera u levom panelu Explorea. Alt+F+W+F: Brzo kreiranje novog foldera u Exploreru.

60

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

6. Zaključak i napomene

Ako ste ikad uhvatili sebe da niste u potpunosti zadovoljni onim što Vam Windows XP pruža, makar to bila i najmanja sitnica, u ovom diplomskom radu ćete naći smernice kako biste mogli da unapredite Vaš operativni sistem u tom smislu. Čak iako možda nisam naveo konkretno rešenje za taj Vaš problem, bićete upućeni u sredstva koja možete koristiti da bi ste XP prilagodili Vašim ličnim potrebama i željama. Jedan od ciljeva mi je, takođe, bio demistifikacija nekih sistemskih alata od vitalnog značaja, od kojih se većina prosečnih korisnika kloni. Nadam se da sam uspeo da Vam dokažem da rad u Registru Baza i manipulacija Servisima nisu nikakav bauk i da, ukoliko pratite uputstva o predostrožnosti, tj. kreirate Restora Point pre svake intervencije nad sistemskim podešavanjima ili eksportujete ključeve iz Registra pre nego što ih modifikujete, nema razloga za brigu o eventualnom zakazivanju ili padu sistema, a kao rezultat ćete imati sistem prilagođen Vašim individualnim potrebama. Naravno, tu je i veliki broj programa koji može voditi računa o dobrom zdravlju Vašeg računara i to potpuno besplatno. Nadam se da Vam je bar jedan od predstavljenih programa privukao pažnju i da ste konačno otkrili rešenje za neki problem sa kojim ste se do sad borili. Ne treba preterivati ni u instalaciji previše programa za optimizaciju u istoj kategoriji, jer mogu izazvati suprotan efekat od željenog i rezultovati usporenjem rada računara. Treba imati meru, a u redu je i pomalo eksperimentisati, ali jedino ukoliko ste napravili BackUp sistema. Evolucija softvera ide dalje, uključujući i operativne sisteme. Nadamo se da negde u budućnosti neće biti potrebe da krajnji korisnici dovršavaju rad programera i bave se optimizacijom, već da će se proizvoditi intuitivni softver, „pametni“ i druželjubivi operativni sistemi male hardverske zahtevnosti, jer nema smisla svakih 6 meseci nadograđivati hardver kako bi mogao da udomi najnovije programe. Do tad uživajte u ovakvim i sličnim radovima, a pregršt literature iz ove oblasti se može naći i na Internetu.

61

Kusturica Denis IN88/04

Diplomski rad

7. Izvori informacija

Internet sajtovi:
http://www.techspot.com/tweaks/winxp_services/print.shtml http://www.sk.rs – arhiva časopisa Svet Kompjutera www.PCIN.net www.tweakxp.com www.filehippo.com www.download.com http://www.xtort.net/

Dokumenti:
Steve Sinchak - Extreme Tech Hacking Windows XP, Wiley Publishing, inc. 2004 Scott Mueller - Upgrading and Repairing PCs, 11th Edition, QUE Corporation, 1999

62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful