You are on page 1of 20

100 SPIRITUELE WIJSHEDEN VOOR MEER GELUK EN SUCCES

Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Ludo Dehandschutter kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit rapport.

Ludo Dehandschutter ©2010 Ludo Dehandschutter. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

1

Inhoudsopgave
Inleiding ………………………………………………………………………………………………………………………… Deel 1 : The Secret
The Science of getting Rich …………………………………………………………………………………….. 5 The Master Key System …………………………………………………………………………………………… 6 Rhonda Byrne …………………………………………………………………………………………………………… 6 The Secret – het boek en de film ……………………………………………………………………………. 7

3-4

Deel 2 : 5 spirituele bestsellers
Think and grow Rich …………………………………………………………………………………………………. 8 The Seven Spiritual Laws of Success ………………………………………………………………………. 8 The Power of Intention ……………………………………………………………………………………………… 9 The Success Principles ……………………………………………………………………………………………… 9 The Power of Now ……………………………………………………………………………………………………… 9-10

Deel 3 : Grote spirituele denkers van de twintigste eeuw
Charles F. Haanel ……………………………………………………………………………………………………… 11 Dale Carnegie …………………………………………………………………………………………………………… 11-12 Deepak Chopra …………………………………………………………………………………………………………. 12 Wayne Dyer ……………………………………………………………………………………………………………… 13 José Silva …………………………………………………………………………………………………………………… 13

Deel 4 : 100 spirituele wijsheden voor meer geluk en succes ……………………

14-20

2

Inleiding
Het moet zowat dé hype van het eerste decennium van de 21ste eeuw zijn. Het boek The Secret werd een wereldwijd succes en zowel het boek als de film gingen reeds miljoenen keren als zoete broodjes over de toonbank van nagenoeg elke boekhandel die er op deze aardbol te vinden is. Na het boek kwam de film en ook die werd een wereldwijd kassucces. In dit e-book krijgt de lezer meer duiding over de oorsprong van The Secret en het grote succes van de auteurs die er aan hebben meegewerkt. De 100 spirituele wijsheden in het laatste hoofdstuk van dit e-book zijn van de hand van diverse spirituele schrijvers en zijn afkomstig uit meerdere bestsellers, vooral uit de Verenigde Staten en Groot-Brittanië of zijn van de hand van eeuwenoude spirituele leermeesters. Een positieve boodschap The Secret is gebaseerd op de zogenaamde “Wet van Aantrekking” die zegt dat je i n je leven zowat alles kan aantrekken wat je zelf wilt bereiken. Focus op wat je wilt, visualiseer het en je zal het bereiken : succes, rijkdom, geluk, liefde… Alles wordt aangetrokken door de gedachten en gevoelens van de mens zelf. The Secret dateert uit 2006 en werd geschreven door Rhonda Byrne, waarover later in dit e-book meer. Sindsdien ontstond er een stroming van (vooral) Amerikaanse auteurs die de theorieën van de “Wet van Aantrekking” in hun boeken uitvoerig beschreven. De boodschap komt telkens hierop neer: positief denken en positief geloof openen de poort naar succes, welvaart, gezondheid en rijkdom in je leven. Er kan dus niet naast het succes van The Secret gekeken worden. In dit e-book bekijken we de filosofie achter het boek en de film van naderbij en stellen we de belangrijkste auteurs in de kijker die hun bestsellers te danken hebben aan de spirituele statements van de “Law Of Attraction”. Wat vele mensen echter niet weten, is dat ook The Secret zijn voorlopers geeft en ook daar lees je in dit e-book veel meer over. Het “geheim” is er dus al lang voor het boek een bestseller werd en zo leer je dat de “Wet van Aantrekking” reeds door heel veel spirituele leermeesters werd gebruikt. Volgens de makers van het boek zou het “geheim” trouwens vroeger reeds bekend zijn geweest bij grote denkers zoals Edison, Einstein, Thomas Jefferson en anderen. De kritiek Hoewel miljoenen mensen door de filosofie worden begeesterd, is er toch ook veel kritiek en scepticisme over The Secret. Kritiek die vooral draait om de commerciële geluksindustrie die vooral de kassa van de auteurs in het boek en de film zou doen rinkelen. De leer zou ook egocentrisch en materialistisch zijn want het gaat allemaal over rijkdom en welvaart die je voor jezelf kan aantrekken.
3

In dit e-book wordt geen stelling pro of contra ingenomen. De enige vaststelling die als rode draad wordt meegegeven, is dat het wetenschappelijk vast staat dat positief denken ook effectief werkt . Ik laat de lezer kennismaken met de boodschap van The Secret en de analoge wijsheden uit de besproken boeken en auteurs. De lezer kan zelf zijn mening vormen en op basis van de opgenomen kennis beslissen wat hij verder met deze “spirituele wijsheden” wil of kan aanvangen. 100 spirituele wijsheden In het laatste hoofdstuk van dit e-book geef ik de lezer “100 spirituele wijsheden voor meer geluk en succes” mee. Ze komen uit de boeken van de eerder geciteerd auteurs en kunnen ook daadwerkelijk iets toevoegen aan de manier waarop je tegen de wereld aankijkt. Het staat al langer vast dat een positief denker veel meer kans maakt op het aantrekken van geluk, gezondheid en succes in zijn leven. Negatieve denkers daarentegen zijn veel meer vatbaar voor depressies, ongeluk en gezondheidsproblemen.

4

Deel 1 : “The secret”
1.1 The Science of Getting Rich
De auteur
The Science of Getting Rich kan, samen met The Master Key System, beschouwd worden de voorloper van The Secret. Het boek werd door Wallace D. Wattles in 1910 geschreven. Maar liefst 100 jaar geleden dus, wat bewijst dat de theorieën van The Secret reeds een gans tijdje meegaan. Wattles, een Amerikaans auteur, leefde van 1860 tot 1911 en was een van de pioniers van de “Nieuwe gedachte” en zelfhulpbewegingen in de VS.

Het boek
In zijn boek beschrijft Wattles een “wetenschappelijke” manier om rijk en welvarend te worden. Hij beweert dat hij zijn principes persoonlijk heeft uitgetest en daardoor later in zijn leven een zeer welstellend man is geworden. Wattles stelt in zijn boek dat rijk worden een wetenschap is zoals wiskunde of algebra. Er zijn alleen een aantal wetten die strikt moeten gevolgd worden om met “wetenschappelijke” zekerheid rijkdom te verwerven. De wetten die hij uiteenzet in het boek zijn fascinerend en mateloos boeiend. Het is van het hoogste belang dat je hiervoor een helder en duidelijk mentaal beeld vormt in je geest van wat je werkelijk wil bereiken in je leven. Ook dankbaarheid voor alles wat je reeds bezit, is een noodzakelijke wet die gevolgd moet worden.

De filosofie
Het is onmogelijk voor iemand om een compleet en succesvol leven te leiden tenzij men rijk en welvarend is. Niemand kan zich volledig ontplooien en de top van zijn kunnen bereiken zonder rijk te worden. Een ander belangrijk boek van Wattles is The Science of Being Great.

1.2 The Master Key System
De auteur
Charles F. Haanel is de Amerikaanse auteur van The Master Key System, een boek dat meer dan een eeuw geleden werd geschreven en waarvan er in 1912 reeds meer dan 200.000 exemplaren van verkocht werden. Haanel wordt de vader van de persoonlijke zelfontplooiing genoemd en was een selfmade man die voorzitter was van verschillende Amerikaanse topbedrijven. Hij was bijzonder succesvol en welvarend in zijn leven en overleed op 83-jarige leeftijd in 1949. 5

Het boek
The Master Key System is een heel bijzonder boek vol wijsheden over de kracht van de menselijke geest en is een tijdloos klassieker op het gebied van persoonlijke zelfontplooiing en manifestatie door de Wet van Aantrekking. Het boek leert ons waarom sommige mensen, schijnbaar zonder veel inspanning, succes, geld en welvaart aantrekken in hun leven en waarom anderen een dagelijks gevecht moeten leveren tegen armoede, ziekte en tegenslag. Het verschil, zegt auteur Charles Haanel, zit hem in het gebruik van de menselijke geest, want de wereld “buiten” is een reflectie van de wereld “binnenin”. De toepassing van de kostbare informatie in dit boek is dus in staat om verbazingwekkende resultaten in iemands leven te bewerkstelligen. De wijsheden in het boek van Charles F. Haanel zijn mondjesmaat in een 24 weken-durende cursus gegoten. Samen vormen ze THE MASTER KEY SYSTEM, de sleutel tot het verwerven van liefde, welvaart en gezondheid in je leven. Op het einde van elke les, die in verschillende paragrafen is gegoten, krijg je een opdracht mee die je een week lang moet oefenen. Het boek leest echter niet vlot en is helaas in oud-Engels uit de vorige eeuw geschreven en daarom vrij moeilijk toegankelijk. Maar wie er zich doorheen worstelt, zal beloond worden met belangrijke kennis en spirituele wijsheden.

De filosofie
Haanel stelt dat er eigenlijk slechts drie menselijke verlangens zijn die elke mens die ooit geleefd heeft, nodig heeft in zijn leven : liefde, gezondheid en welvaart. Al het andere is een afgeleide van deze drie. Elke mens kan liefde, gezondheid en welvaart verkrijgen in elke overvloed die hij wenst. De geheimen ervan staan vermeld in The Master Key System.

1.3 Rhonda Byrne
Wie is Rhonda Byrne ?
Rhonda Byrne is een Australisch tv-maker en producer die het een aantal jaren geleden in haar leven helemaal niet meer zag zitten. Tot zij van haar dochter het boek The Science of Getting Rich als geschenk kreeg. Het boek veranderde haar leven en het leidde haar naar het schrijven van The Secret. The Master Key System stond echter ook model voor de vele andere auteurs die hun medewerking hebben verleend aan The Secret. Vele bronnen vermelden ook dat The Master Key System het boek is dat Bill Gates zou hebben gelezen vooraleer zijn Microsoft-imperium wereldwijd uitgebouwd werd en van hem de rijkste man ter wereld maakte.

6

Het succes
Het boek van Wallace D. Wattles was de totale ommekeer in het leven van Rhonda Byrne. Het was haar “Wet van Aantrekking” want in een mum van tijd verzamelde ze diverse grote Amerikaanse leermeesters rond haar en zo ontstond het boek The Secret, gevolgd door de gelijknamige film. Beiden werden kaskrakers en werden inmiddels door miljoenen mensen over de ganse wereld gelezen en bekeken. Het succesverhaal van Rhonda Byrne inspireerde inmiddels heel wat Amerikaanse, Engelse en auteurs van verschillende nationaliteiten om boeken te schrijven over zelfhulp en persoonlijke ontplooiing.

1.4 The Secret
Het boek
Rhonda Byrne schreef het boek in 2007 en kreeg hiervoor de hulp van verschillende Amerikaanse auteurs en spirituele leermeesters. De kernboodschap van The Secret is dat je alles kan bereiken wat je wilt door een helder mentaal beeld te creëren van je einddoel. De kracht van je onderbewustzijn zorgt dan voor de wet van aantrekking van datgene wat je wilt. Je gedachten creëren dus alles en worden letterlijk „dingen‟. Het boek beschrijft de verschillende stappen die je dient te ondernemen om de Wet van Aantrekking in jouw leven positief aan te wensen om geluk, succes en welvaart te creëren. De vormgeving van het boek is prachtig met mooi perkamenten papier en titels in sierletters. Het boek nodigt uit tot lezen en is geschreven in zeer begrijpelijke taal voor iedereen.

De auteurs
Dit zijn de bekendsye auteurs die meewerken aan het boek : personal coach Bob Proctor, auteur Joe Vitale, dominee Michael Beckwith, financieel expert John Assaraf, filosoof John Demartini, dr. Denis Waitley, personal coach en succesauteur Jack Canfield.

De film
De film toont interviews met de verschillende auteurs uit het boek die vertellen waarom zij in The Secret geloven en hoe de Wet van Aantrekking ook in het leven van andere mensen kan werken om te bereiken wat men ook maar wil. Net als het boek werd de film eerst een hype in de VS en nadien over gans de wereld. Ondermeer de bekende tv-ster Oprah Winfrey is een grote fan van The Secret en zij was mede verantwoordelijkheid voor het grote succes in de Verenigde Staten.

7

Deel 2 : 5 spirituele bestsellers

2.1 Think and grow Rich
Het boek
Napoleon Hill leefde van 1883 tot 1970 en werd een groot spiritueel denker in de kennis van menselijke zelfontplooiing. Zijn boek Think and grow Rich werd met meer dan 15 miljoen exemplaren de best verkopende bestseller uit de geschiedenis van de zelfhulpboeken. Think and grow Rich is een tijdloze klassieker en wordt algemeen beschouwd als een van de voorlopers van de wijsheden uit The Secret. Napoleon Hill stelt in zijn boek dat welvaart en rijkdom altijd te maken hebben met de juiste geestesgesteldheid en doelgerichtheid. Hij bespreekt een aantal principes die precies dienen opgevolgd te worden om rijkdom en geluk te verwerven.

Andere werken
Andere belangrijke boeken die vertaald zijn in het Nederlands : Positief denken en De sleutels tot Succes.

2.2 The Seven Spiritual Laws of Success
Het boek
The Seven Spiritual Laws of Success is het meesterwerk van Deepak Chopra, de bekende spirituele leermeester uit de Verenigde Staten. In dit boek definieert hij succes als “de voortdurende uitbreiding van geluk en de realisatie van belangrijke en waardevolle doelen in iemands leven”. Hij beschrijft verder de 7 spirituele wetten die je naar succes en geluk leiden in je leven. Het zijn de wetten van stilte, geven, karma, de minste weerstand, intentie en verlangen, onthechting en doelgerichtheid. Het boek bevat een resem boeiende en waardevolle spirituele wijsheden die iedereen met succes kan toepassen in zijn leven.

Zijn andere werken
Deepak Chopra heeft meer dan 30 boeken geschreven : The Spontaneous Fulfillment of Desire, The Happiness in Yourself en The Seven Spiritual Laws of Success zijn de meest bekende. Al zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald.

8

2.3 The power of intention
Het boek
The Power of Intention is een internationale bestseller van dr. Wayne Dyer, wellicht een van de bekendste auteurs in het veld van de persoonlijke zelfontplooiing. In zijn boek heeft Dyer het over de “4 stappen naar intentie” : discipline, wijsheid, liefde en overgave. Oefenen als de weg naar discipline, kennis vergaren als de weg naar wijsheid, alles en iedereen onvoorwaardelijk liefhebben en overgave aan een hogere kracht. Wayne Dyer licht alles in heldere bewoordingen en praktijkervaringen toe.

Andere werken
Niet morgen maar nu, De weg naar Verandering en De kracht van verlangen zijn de bekendste werken onder de tientallen boeken en kinderboeken die hij geschreven heeft.

2.4 The Succes Principles
Het boek
The Succes Principles is het bekendste en belangrijkste werk van Jack Canfield, medeauteur van The Secret. Hij is in Amerika vooral bekend om zijn boekenreeks voor zelfhulp Chicken Soup for the Soul. In dit boek beschrijft Jack Canfield de 64 stappen naar je ultieme doel in het leven. Het komt er vooral op aan om een aantal principes onvoorwaardelijk en met volle toewijding toe te passen in je leven om geluk en welvaart te creëren. Doelgerichtheid en instelling zijn hierbij de belangrijkste normen.

Zijn andere werken
Zijn boekenreeks Chicken Soup for the Soul bracht hem succes en welvaart in de VS. Zijn internationale doorbraak kwam er met The Succes Principles.

2.5 The power of Now
Het boek
The Power of Now is de meest recente bestseller in het lijstje. Op dit moment gaat dit boek nog met duizenden over de toonbank. Eckhart Tolle, geboren in Duitsland maar nu woonachtig in Canada, schreef dit werk op een moment dat hij het helemaal niet meer zag zitten in het leven. Hij doorliep een complete spirituele transformatie en bracht zijn boek naar de top van de bestsellerlijsten. 9

Het boek handelt over de kracht van het NU en het uitzonderlijke belang om in het heden te leven om piekeren over het verleden of de toekomst volledig uit je leven te bannen. Het leven aanvaarden zoals het is zonder te oordelen over anderen is zijn kernboodschap en, volgens Eckhart Tolle, dé weg naar geluk en innerlijke vrede.

Zijn andere werken
The Power of Now is de grote bestseller van Eckhart Tolle en werd maar liefst in meer dan 30 verschillende talen vertaald. Het boek is in het Nederlands te verkrijgen onder de titel De Kracht van het Nu. Minder belangrijke boeken zijn Een nieuwe aarde en Pepijns Geheim.

10

Deel 3 : Grote spirituele denkers van de twintigste eeuw
3.1 Charles F. Hannel
Wie is Hannel?
Charles F. Haanel leefde van 1866 tot 1949, was een vooraanstaand lid van de toenmalige Amerikaanse “New Thought Movement” en wordt beschouwd als de “vader van de persoonlijke zelfontplooiing”. Hij was een selfmade zakenman die eigenaar was van verschillende belangrijke Amerikaanse bedrijven. Haanel was in zijn manier van denken zijn tijd ver vooruit en bleek later een van de pioniers van zijn generatie op vlak van positief denken.

Zijn werken
The Master Key System is veruit zijn belangrijkste en bekendste werk en wordt als voorloper beschouwd van The Secret en van de werken van o.m. Napoleon Hill. Hij slaagde erin om in zijn tijd meer dan 200.000 exemplaren van zijn boek te verkopen. Andere boeken zijn Mental Chemistry, The New Psychology en A book about You.

Zijn filosofie
Met de creatieve en onmetelijke kracht van de menselijke geest kan een mens, mits toepassing van de juiste principes die overgedragen worden op het onderbewustzijn, alles bereiken wat hij maar wil. Succes, rijkdom, gezondheid, succes,… liggen voor het grijpen voor diegene die de principes uit The Master Key System in zijn leven toepast.

3.2 Dale Carnegie
Wie is Dale Carnegie?
Dale Carnegie leefde van 1888 tot 1955 en was ook een van de pioniers op vlak van persoonlijke ontplooiing. Sedert de publicatie van zijn eerste boek How to win Friends and Influence People in 1936 bereikte hij miljoenen mensen over de ganse wereld wiens leven sterk beïnvloed werd door zijn theorieën. Hij werd op korte tijd een van de rijkste mensen in de VS en zijn Dale Carnegie Trainingen over zelfontplooiing, spreken in het openbaar en interpersoonlijke vaardigheden zijn wereldbekend.

11

Zijn werken
How to win Friends and Influence People is zijn absolute bestseller. Geen ander boek heeft in de twintigste eeuw zoveel invloed gehad op de zakenwereld en is tot vandaag nog zeer populair. How to stop worrying and start living is zijn tweede grote bestseller.

Zijn filosofie
Zijn theorieën waren baanbrekend voor de eerste helft van de twintigste eeuw. Dale Carnegie stelt dat we nooit geluk en succes kunnen bereiken indien we teveel energie blijven steken in piekeren, twijfelen en ons zorgen maken. Hij stelt dat we het gedrag van anderen alleen kunnen veranderen door ons eigen gedrag te veranderen. Hij benadrukt ook het grote belang van dagelijkse rust en meditatie om te herbronnen en nieuwe energie op te doen.

3.3 Deepak Chopra
Wie is Deepak Chopra?
Deepak Chopra werd geboren in 1947 in New Delhi en werd een wereldbekend spiritueel leermeester en oprichter van het Chopra Center for Well Being in Californië. Hij is tevens arts en de auteur van tientallen internationale bestsellers over spiritualiteit, alternatieve geneeskunde, yoga en Ayurveda. Je komt meer te weten over Deepak Chopra op zijn website www.chopra.com.

Zijn werken
Deepak Chopra heeft meer dan 40 boeken geschreven waaronder heel wat internationale bestsellers. The Seven Spiritual Laws of Success staat bekend als zijn belangrijkste werk, naast zijn meer esoterisch gerichte boeken zoals Balance in your life en The Happiness in Yourself en boeken over yoga, Ayurveda en meditatie.

Zijn filosofie
Deepak Chopra gelooft sterk in zijn holistische ideeën over gezondheid en de vereniging van Westerse wetenschappelijke kennis met Oosterse filosofieën en geneeswijzen. De balans tussen geest en lichaam zijn voor hem noodzakelijk voor een gezond, evenwichtig en succesvol leven.

12

3.4 Wayne Dyer
Wie is Wayne Dyer ?
Schrijver, coach en psychotherapeut dr. Wayne W. Dyer is een van de meest succesvolle zelfhulpauteurs ter wereld. Hij is wereldbekend om zijn vele boeken die hij geschreven heeft en de vele tv-optredens die hij in binnen- en buitenland heeft. Zijn bekendste werk Niet morgen, maar nu wordt al ruim dertig jaar herdrukt. Alle boeken zijn vertaald in het Nederlands. Meer info krijg je op www.drwaynedyer.com.

Zijn werken
Niet morgen, maar nu is zijn belangrijkste werk. Uit de vele andere bestsellers citeren wij The Power of Intention, Manifest your Destiny, Real Magic en Change your Thoughts, change your Life..

Zijn filosofie
De filosofie van Wayne Dyer is gebaseerd op de stelling dat je alles kan bereiken in je leven als je het maar echt wilt. Doen wat je graag doet is de sleutel tot succes, geluk en overvloed. Iedereen moet daarom op zoek naar zijn persoonlijk levensdoel om gelukkig te kunnen worden.

3.5 José Silva
Wie is José Silva ?
José Silva werd geboren in Texas in 1914 en is de ontdekker van het bestaan van hersenfrequenties die variëren naargelang de staat van spanning of ontspanning waarin een mens zich bevindt. Hoe dieper het ontspanningsniveau, hoe lager de hersenfrequentie. Hij ontwikkelde de Silva methode, een meditatieve toestand die opgewekt wordt door alfagolven in de hersenen. José Silva overleed in 1999.

Zijn werken
Zijn bekendste boek is uiteraard de Silva Mind Control Method waarin de technieken van alfa training en Silva meditatie uitgebreid worden toegelicht. Het boek is in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel Alfa Training.

Zijn filosofie
Zijn Silva methode die in 1966 voor het grote publiek werd voorgesteld is inmiddels verspreid over de ganse wereld en reeds meer dan 15 miljoen mensen in maar liefst 111 landen hebben sindsdien deze cursus, ook alfa training genoemd, gevolgd. Alfa training ontwikkelt je psychische vermogens door middel van alfa-hersengolven die je in een meditatieve toestand brengen. Door middel van visualisatie en krachtaffirmaties stel je de krachten van jouw onderbewustzijn in werking om mentale en lichamelijke problemen op te lossen of om doelen te realiseren. De methode wordt reeds jarenlang verder onderwezen door zijn dochter Laura Silva. Meer info vind je op www.silvamethod.com.
13

Deel 4: 100 spirituele wijsheden voor meer geluk en succes
GELOOF is het “eeuwige elixir” dat leven, kracht en voeding schenkt aan de gedachte – Napoleon Hill

Om ver te geraken moet je beginnen met een kleine stap. En dit eerste stapje is de belangrijkste op je reis. – Krishnamurti

Elke minuut dat je boos bent, kost je 60 seconden geluk – Ralph Waldo Emerson

Alles wat je in de wereld ziet, is het resultaat van hoe je erover denkt – Neale Donald Walsch

Iemands mening over jou hoeft niet jouw realiteit te worden – Les Brown

Wees als een postzegel. Laat niet los voordat je je bestemming hebt bereikt. – Josh Billings

Een verschil tussen mensen die succesvol zijn en alle anderen, is dat succesvolle mensen overgaan tot actie. – Bob Proctor

Als je “waarom” groot genoeg is, dan wordt jouw “hoe” heel eenvoudig. – Jim Rohn

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg. – Buddha

De sleutel tot falen is proberen het iedereen naar de zin te maken. – Bill Cosby

Je bent hier niet om uit te zoeken wat fout is aan jezelf en om dat te herstellen, maar je bent hier om te ontdekken wat goed aan je is en om dat uit te dragen. – Michael Bernard Beckwith

Alles wat de geest kan bedenken… kan hij ook bereiken – W. Clement Stone

Of je nu denkt het te kunnen of denkt het niet te kunnen, je hebt altijd gelijk – Henry Ford 14

Val zeven keer en sta acht keer opnieuw op – Japans spreekwoord

Er is slechts 1 zwakheid in de menselijke geest waarvoor geen genezing bestaat. Het is de universele zwakheid van gebrek aan ambitie. – Napoleon Hill Luister honderd keer. Denk duizend keer na. Spreek eenmaal. – Anoniem

Gedachten worden dingen. Wat je denkt, creëert je leven. Al wat je moet doen is jezelf afvragen wat je wil accepteren in je leven. Leer dan om je gedachten bewust en voortdurend te focussen om datgene te creëren wat je werkelijk wil. – Ghalil

Als je voor dagen plant, plant dan bloemen. Als je voor jaren plant, plant dan bomen. Als je voor de eeuwigheid plant, plant dan ideeën. – Napoleon Hill Als we alles deden wat we echt kunnen doen, zouden we onszelf letterlijk verbijsteren. – Thomas Edison

Je kunt geen zee oversteken door alleen maar in het water te staren. – Rabindranath Tagore

Zet de eerste stap in vol vertrouwen. Je hoeft niet de hele weg voor je te zien. Maar zet gewoon de eerste stap. – Martin Luther King De gedachte is de basis van alle actie, leven en manifestatie. Maak de bron puur en alles in je leven zal puur zijn. – James Allen Er is niets wat je niet kan zijn, doen of hebben. - Esther and Jerry Hicks Verander je kijk op dingen en de dingen zullen veranderen. – Wayne Dyer Waarom zie ik niet overal goedheid en schoonheid om mij heen ? Omdat je buiten jezelf nooit kan zien wat je van binnen niet voelt. - Anthony de Mello Beklim een berg een beschouw elke stap in de juiste richting als een succes. We leren eerst het alfabet alvorens woorden te schrijven. In het leven is het ook zo: veel kleine succesjes maken een optelsom. – Dan Millman Elke situatie en elk moment heeft de mogelijkheid in zich tot zelfontplooiing en groei in persoonlijkheid. – David K. Reynolds De man die meester is over zijn gedachten kan alles hebben en doen wat hij wil hebben en doen. – Ernest Holmes 15

Het bezit van materiële rijkdom zonder innerlijke vrede is zoals sterven van dorst bij een zwembeurt in de vijver. – Yogananda Meester zijn over je gedachten betekent dat letterlijk alles wat gebeurt een bron van vreugde kan zijn. Michael Csikszentmihaly Je kan je levenskwaliteit drastisch verbeteren, sneller dan je ooit voor mogelijk hield. Al wat je nodig hebt is het brandend verlangen om te veranderen, de beslissing om actie te ondernemen, de discipline om de nieuwe gedragingen in praktijk te brengen en de wilskracht om te volharden tot het gewenste resultaat zich manifesteert. – Brian Tracy Jij alleen bent diegene die moet veranderen, diegene die het medicijn moet slikken. Ik voel me goed omdat de wereld juist is : verkeerd! De wereld is juist omdat jij je goed voelt. – Anthony de Mello We worden niet verstoord door wat er met ons gebeurt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt. – Epictetus – Grieks filosoof Ik weet met zekerheid dat het grootste probleem waarmee jij en ik te maken hebben, eigenlijk het ENIGE probleem waarmee we moeten afrekenen, is de JUISTE gedachten te kiezen. Wie dit kan, bevindt zich op de sneltrein die alle problemen kan oplossen. – Dale Carnegie Werk vinden waarvan je houdt, is essentieel om een gezond en evenwichtig leven te leiden. Joshua Rosenthal Jij bent de beste jij. En je zal altijd de tweede beste andere zijn. – Leo Buscaglia We zoeken buiten onszelf om innerlijke vrede te vinden. Maar we zoeken in de verkeerde richting. - Katie Byron Tot het moment tot je alles in de wereld als je vriend kan zien, tot zolang is je werk niet af. – Katie Byron Alles kan van een man worden afgenomen behalve 1 ding : de keuze van zijn instelling in elke gegeven omstandigheid, de keuze om je eigen weg te gaan. – Viktor Frankl Wees niet bang om langzaam te gaan, wees alleen bang om stil te staan. – Chinees spreekwoord We falen om in te zien dat meesterschap niet om perfectie draait. Het gaat om een proces, een reis. De meester is hij die op het juiste pad blijft, dag na dag, jaar na jaar. – George Leonard Je zou elke gedachte uit je geest moeten bannen over hoe je denkt over te komen bij anderen. – Marcel Aurelius Denken is een gewoonte. En zoals elke andere gewoonte, kan ze veranderd worden. Het vraagt alleen inspanning en herhaling. – John Eliot 16

Er zijn zowat 18 biljoen cellen in de menselijke hersenen. Er zijn geen twee hersenen gelijk, er zijn geen twee handen gelijk, er zijn geen twee mensen gelijk. Je kan leiding zoeken bij anderen, maar uiteindelijk moet je jouw eigen weg vinden. – Joseph Campbell Woede is een zuur dat meer schade aanricht aan het omhulsel waarin het ligt opgeslagen dan aan hetgeen waarover het wordt uitgegoten. – Mark Twain Denk altijd aan alles wat je moet doen als gemakkelijk en het zal gemakkelijk worden. – Emile Coue Het komt allemaal neer op dit: als je onbewuste financiële “blueprint” niet afgesteld is op succes, zal niets van wat je geleerd hebt, niets van wat je weet of doet het verschil maken. – T. Harv Eker Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je het meeste tijd doorbrengt. – Jim Rohn Bewaak je gedachten, zij worden woorden. Bewaak je woorden, zij worden acties. Bewaak je acties, zij worden gewoonten. Bewaak je gewoonten, zij worden jouw karakter. Bewaak je karakter, het wordt je toekomst. - Anoniem Geloof in jezelf en in je mogelijkheden. Zonder een nederig, maar bewust vertrouwen in je eigen kracht kan je nooit gelukkig of succesvol zijn. – Norman Vincent Peale Laat er nooit kwaad schuilen in je gedachten. - Confusius Het maakt niet uit wat je doet. Wat belangrijk is hoe je het doet. Op je eigen manier en met je eigen visie. Dan zal alles wat je aanraakt in goud veranderen. – Osho De wijze is gedisciplineerd naar lichaam, geest en woord. Hij heeft altijd alles onder controle. - Buddha Het leven begint aan het einde van je comfortzone. – Neale Donald Walsch De grootste ontdekking van onze generatie is dat mensen hun leven kunnen verheffen door hun geesteshouding te verheffen. Zoals je denkt, zal je zijn. – William James De maatstaf van geestelijke gezondheid is de bekwaamheid om overal het goede in te zien. – Ralph Waldo Emerson Onze grootste overwinning schuilt niet in het falen of winnen, maar in het opnieuw opstaan elke keer als we vallen. – Oliver Goldsmith Je wint aan kracht, moed en vertrouwen bij elke ervaring waarin je beslist jouw angst in de ogen te kijken. – Eleanor Roosevelt Je kan geen probleem oplossen met dezelfde geestesgesteldheid die het veroorzaakt heeft. – Albert Einstein 17

Als je vandaag niet gelukkig bent, zal je het ook morgen niet zijn. Tenzij je het heft in eigen handen neemt en actie onderneemt om gelukkig te worden. - Sonja Lyubomirsky Denk groot en je zal groot leven. Je zal groot leven in geluk, in succes, in rijkdom, in relaties. Groot in respect… Begin nu en nu meteen en ontdek hou je denken wonderen kan verrichten. Het leven is te kort om klein te zijn. – David J. Schwartz Van nu af aan, neem de volledige verantwoordelijkheid over je leven. Beslis, eens en voor altijd, om de meester van je eigen leven te worden. Ontdek je bestemming en je zal de verrukking beleven van een geïnspireerd en creatief leven. – Robin Sharma Elke moment van ons leven groeien we of sterven we. En het is vooral een keuze, geen noodlot. – Robert K. Cooper Er is een belangrijke maatstaf om je succes in de praktijk te meten : de mate van innerlijke vrede die je van binnen voelt. – Eckhart Tolle Als je werkelijk wist dat je alles kon hebben en alles kon doen wat je wou, wat zou je kiezen om te hebben en wat zou je kiezen om te doen ? – Deepak Chopra De formule is heel eenvoudig: doe meer van wat werkt en doe minder van wat niet werkt. Breng dan dit nieuw gedrag in praktijk en zie welke resultaten het oplevert. – Jack Canfield Om gezond, rijk, gelukkig en succesvol te zijn in alle gebieden van je leven, moet je zeer goed beseffen dat je gezond, rijk, gelukkig en succesvol moet DENKEN en dit 24 uur per dag. Ban daarom alle negatieve, angstige en ongelukkige gedachten uit je geest. – Sidney Madwed Elke actie die bewust gedaan wordt is MEDITATIE. Meditatie betekent je volledig bewust zijn van je gedachten, acties, gevoelens en emoties. – Anon Maak je een vergissing, blijf er dan niet te lang bij stilstaan. Evalueer de reden van je mislukking en kijk opnieuw vooruit. Fouten zijn lessen in wijsheid. Het verleden kan niet meer veranderd worden. Alleen de toekomst ligt in je macht. – Hugh White Enthousiasme is een van de meest krachtige motors voor succes. Wat je ook doet, doe het met al je kracht. Leg je ziel erin. Wees actief, energiek, enthousiast en vol vertrouwen en je zal je doel bereiken. Zonder enthousiasme werd nog nooit iets groots bereikt. – Ralph Waldo Emerson Problemen zijn Gods middelen om spirituele spieren te kweken. – Anthony Robbins Weten is niet genoeg, je moet het toepassen. Willen is niet genoeg, je moet het doen. – Shawn Philips

Je roeping negeren, betekent stilstand. Wat je niet als positief ervaart, zal je als negatief ervaren. – Joseph Campbell

18

Volharding in oefening is de stempel van meesterschap. – George Leonard

Laat geen ideeën ontsnappen. Schrijf ze neer. Elke dag sterven er duizenden ideeën omdat ze niet aan het papier worden toevertrouwd. Mensen met een creatieve en alerte geest weten dat een briljant idee elk moment van de dag kan opduiken. Laat ze niet ontsnappen, anders vernietig je de kracht van het denken. – David J. Schwartz Het doel van het leven is een doelgericht leven. – Robert Sharma

De wetenschap is simpel: geef de wereld liefde en respect en de wereld zal jou liefde en respect teruggeven. – Russell Simmons Wie moet je worden om alles te bereiken wat je wilt ? – Tony Robbins

Klagen is het allerslechtste wat je kan doen voor je gezondheid en je welvaart. Voor de volgende zeven dagen daag ik je uit om over niets, maar dan ook over absoluut niets te klagen. – T. Harv Eker

Kneed je leven dagelijks volgens je eigen natuur en je zal nooit arm zijn. Kneed je leven volgens de mening van anderen en je zal nooit rijk zijn. – Seneca

Het volstaat niet om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Je moet ook de juiste PERSOON op het juiste moment op de juiste plaats zijn. – T. Harv Eker

We kunnen niet altijd en overal onze gedachten beheersen, maar we kunnen wel onze woorden beheersen en herhaling maakt indruk op ons onderbewustzijn. Zo worden we meester van de situatie. – Florence Scovel Shinn

Een man van meditatie is gelukkig, niet voor een uur per dag, maar elke dag van zijn leven. – Isaac Taylor

Visualiseer wat je wil bereiken, zie het, voel het en geloof het. Maak je een mentale voorstelling en begin het te creëren. – Robert Collier

Om grote dingen te realiseren, moeten we ze eerst dromen, dan visualiseren, dan plannen, geloven en actie ondernemen. – Alfred A. Montapert

Of je al dan niet je doelen in het leven realiseert, hangt af van je voorbereiding en de wil om ze te bereiken. We zijn als arenden: spreid je vleugels en vlieg naar de hemel. – Robert McNair

De meeste mensen denken steeds aan dingen die ze juist niet willen en vragen zich af waarom het ze keer op keer weer gebeurt. – John Assaraf 19

Visie zonder actie is dagdromerij. Actie zonder visie is een nachtmerrie. – Onbekend

Het is eenvoudiger anderen te accepteren dan ze te veranderen. – Onbekend

Gemakzucht vermoordt de passie van de ziel. – Kahlil Gribran

Het is makkelijk een goede attitude te hebben als dingen goed gaan. De ware test is om een gouden attitude te blijven hebben wanneer dingen verkeerd gaan. – Mark Hughes

Als mensen achter je rug praten, betekent dat dat je ze minstens twee stappen voor bent. – Onbekend

Het heeft geen zin over een probleem te praten als je het niet ook over een oplossing hebt. – Anoniem

Je moet eerst de vrede in jezelf vinden voordat je de vrede ook kunt overbrengen op anderen. – Thomas A. Kempis

We zien dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn. – De Talmoed

Ik vertrouw erop dat alles gebeurt om een goede reden, zelfs als we niet wijs genoeg zijn om dat te zien. – Oprah Winfrey

Je kunt alles in je leven krijgen wat je wilt, als je maar genoeg mensen helpt te krijgen wat zij willen. – Zig Zigglar

Elk moment dat je niet bent gefocust op je dromen, gaat je aandacht uit naar je twijfels en obstakels. – John Demartini

Let op de kleine dingen, ook een klein gaatje kan een groot schip doen zinken. – Benjamin Franklin

Tijd nemen om te denken is tijd nemen om te leven. – Nancy Kline

De man die een berg verzet, begint met het verplaatsen van kleine steentjes. – William Faulkner

20