You are on page 1of 3

Oomoto Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo Oomoto (Wielkie rdo) to jedna z nowych religii (jap.

. shinshuukyou) powstaa w okresie Meiji. Od poowy XIX wieku zaczy w Japonii rodzi si nowe systemy wierze, w wikszoci oparte na ju istniejcych, takich jak buddyzm, shinto czy hinduizm. Byo to spowodowane gwatownymi przemianami wewntrznymi w kraju, ktre niosy ze sob otwarcie si na nowe idee. Z kolei reformy prawne wprowadzone w okresie Meiji zniosy wiele ogranicze zwizanych ze zmian religii oraz zakaz wyznawania chrzecijastwa. Oomoto kyou, zaoona w 1892 roku naley do najstarszych religii z tego nurtu. Mimo e nie jest najwiksz z nich (ok. 150 tys. wyznawcw), to niewtpliwie jest jedn z najbardziej znanych, gwnie z powodu gonych przeladowa, jakich bya ofiar w cigu 50 pierwszych lat istnienia. Zaoycielk bya Deguchi Nao, uboga, niepimienna kobieta z wioski pooonej nieopodal Kioto. W wieku 56 lat doznaa ona serii objawie. Przemawia przez ni rzekomo bg o imieniu Ushitora no Konijn. By to jeden z bogw shintoistycznych, tradycyjnie uwaany za zego, co zmienio si za spraw oomoto. Twierdzi, e 3000 lat temu umwi si z innymi bogami, e pozwoli im rzdzi Ziemi, a nastpnie uda si na wysp, gdzie spdzi trzy milenia w odosobnieniu. Po swym powrocie stwierdzi jednak, e kami doprowadziy wiat do ruiny, a teraz on musi przywrci porzdek. Nastpnie spisa rk Nao swoje proroctwa i nauki, ktre dzi znane s jako ofudesaki, czyli czubek pdzla. Do czasu jej mierci powstao podobno okoo 200 tys. stron przekazu od Konjina. Kobieta szukaa innych ludzi, ktrzy byliby skonni jej uwierzy i przyj wiar oomoto, jednak uznawano j za chor psychicznie i wymiewano. Nauki Nao skupiay si gwnie na krytyce spoeczestwa i ostrzeeniach o nadchodzcej zagadzie wiata. Mocno sprzeciwiaa si nierwnociom spoecznym i zepsuciu moralnemu i chciaa zbudowa nowe spoeczestwo oparte na cnocie, a nie rzdzy pienidza. Pocztkowo dziaa pod skrzydami innej, wikszej sekty o nazwie Konkoukyou, gdy chciaa unikn przeladowa policji, z ktrymi czsto spotykay si nowe ruchy religijne. Mimo e drania j konieczno dostosowywania si do doktryny Konkou, to jednak uwaaa, e nie jest gotowa na samodzieln dziaalno. Zmienio si to dopiero, gdy kilka lat pniej poznaa modego mistyka Ued Kisaburou, ktry w 1899 r. przyczy si do niej. Wsparcie tego charyzmatycznego czowieka przyczynio si do wzrostu liczby wyznawcw oomoto. Ju rok pniej Kisaburou polubi crk Nao, Sumiko i przyj nazwisko Deguchi Onisaburou. Nie zamierza jednak skupia si na yciu rodzinnym i zdarzao si, e przez lata y z dala od ony. Ona sama nazywaa go sensei. Onisaburou szybko sta si czoow postaci oomoto, lecz mimo to po mierci Nao nie zosta wybrany nowym przywdc grupy. Stao si tak, gdy wg jednego z objawie zaoycielki now sekt rzdzi mog jedynie kobiety,

dlatego te to Sumiko bya nominalnie gow oomoto. Tradycja ta jest kontynuowana do dzi, a obecnie ruchowi przewodzi pita liderka, Deguchi Kurenai. Onisaburou formalnie pozostawa w cieniu, jednak jego ekscentryczne stroje, otwarto i do swobodne podejcie do spraw wiary i ascezy (podczas gdy Nao spaa na deskach i godzia si, on zaywa ciepych kpieli) przyniosy mu spory rozgos i tak naprawd to on by twarz ruchu. Nie ba si rodkw masowego przek azu i wykorzystywa sztuk do rozpowszechniania wiary wrd Japoczykw (wyda m.in. dziewi albumw muzycznych). Czonkowie sekty zauwaaj wielk rol sztuki w yciu czowieka i twierdz, e zblia ona go do bstw. Z czasem dziaalno oomoto zacza przyciga uwag policji. W 1921 r. wydano nakaz aresztowania czonkw sekty, jako powd podajc podburzanie ludzi apokaliptycznymi wizjami. Po paru miesicach liderzy ruchu zostali zwolnieni, jednak przeladowania nie ustaway. Niedugo potem zniszczono budynki nalece do oomoto, gdy za bardzo przypominay wityni w Ise. Onisaburou szuka sprawiedliwoci w sdzie, a przecigajce si rozprawy przerwaa oglna amnestia po mierci cesarza Taishou w 1927 r. Po tych wydarzeniach oomoto potrzebowao zmiany wizerunku i ten ksenofobiczny z pocztku ruch (Nao bya niechtnie nastawiona do cudzoziemcw) przyj esperanto jako swj oficjalny jzyk. Onisaburou by nim zafascynowany od dawna, widzc w nim symbol midzynarodowej wsppracy i od tej pory bardzo zachca wyznawcw do jego nauki. Do dzi to wanie w tym jzyku publikowane s rne pisma i ksiki wydawane przez oomoto. Prowadzi take dziaalno ekumeniczn. Pisa, e wszystkie religie tak naprawd wywodz si z jednego rda, wic nie jest a tak istotne w jakiego boga si wierzy. Kolejne problemy nadeszy w latach 30., gdy Wielki Kryzys odbi si rwnie na gospodarce japoskiej. Coraz czciej dochodziy do gosu ruchy prowojenne. Onisaburou zwszy w tym szans na powikszenie grona wyznawcw i rwnie zacz gosi skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne pogldy, twierdzc, e podbj i doprowadzenie do rozwoju Mandurii i Mongolii to misja dana Japonii z niebios. Paradoksalnie przynioso to oomoto kolejne przeladowania. Wadze obawiay si, e poczenie nowej wiary z radykalnymi pogldami doprowadzi do rewolucji. W 1935 r. aresztowano liderw ruchu, skonfiskowano wszelkie nalece do niego dobra, a budynki ponownie zniszczono. Procesy toczyy si niemal przez cay czas trwania wojny. Ratunek przyniosa dopiero okupacja kraju przez Amerykanw, kiedy to nowe prawo dawao wszystkim nowym religiom cakowit swobod dziaa. Ciekawostka: Ludwik Zamenhof polsko-ydowski lekarz, twrca esperanto, jest uwaany przez wyznawcw oomoto za kami. Wane jest jednak, e uwaaj oni, i istnieje tylko jeden bg, lecz posiadajcy wiele aspektw (czyli wszystkie religie

pochodz z jednego, wsplnego rda). Sekta ma dwie gwne siedziby, obie w prefekturze Kioto. W Ayabe mieci si gwna witynia, a w Kameoce biura, wydawnictwo, szkoy i mniejsze kaplice. rda: Nancy K. Stalker, Prophet Motive. Deguchi Onisaburou, Oomoto and the Rise of New Religions in Imperial Japan http://www.oomoto.or.jp