3.

Ady Endre szerelmi költészete
Életrajz: -Érmindszenten születik -apja: Ady Lőrinc, anyja: Pásztor Mária (Kálvinista nyakasságok), öccse: Ady Lajos (1. Ady-életrajz) -családfakutatás egészen Ond vezérig -elemi iskoláit szülőfaluján végzi -Március 20- 1. megjelent Ady vers- Kossuth halála -Kincs Gyula hatására Petőfit, Vajdát, Goethe-t, Vörösmarty-t olvas -Debreceni Ellenőr, Debreceni Hírlap -Nagyvárad: Friss újság, Nagyváradi Napló -Budapesti Napló, Budapesti Hírlap Nők: -1903: Diósy Ödönné Brüll Adél (Léda)- ő viszi ki Ady-t Párizsba, gyűlölték és szerették egymást -1911: levelezik Bonca Bertával (16 éves), Csinszka- saját nevéből (Csacsinszky) -1912-ben szakít Lédával és 1914-ben megkéri Csinszka kezét (Csinszka Ady számára a menedék, Szendrey Júliával rokon) Költészete: -1. szakasz: Léda versek, létversek, halálversek, istenesversek, forradalmi versek, Magyarság versek -2. szakasz: Csinszka versek Léda versek: -Léda számára a nő, az asszony. sokszor összevesztek, de mindig kibékültek. később egymás ellenségeivé váltak -pl. Elbocsájtó szép üzenet, Valaki útravált belőlünk, Lédával a bálban -Az én menyasszonyom: Reviczky Gyula: perdita versek + Vajda: rozamonda versek = megfogalmazza, hogy akkor is szereti Lédát, hogy ha céda -Héja-nász az avaron: A férfi és nő viszonyát az egymást tépő két héjamadár küzdelméhez és mélybe hullásához hasonlítja. A szerelem örök küzdelem: Dúlnak a csókos ütközetek. A szerelmesek útja nyárból télbe (életből halálba) vezet. A mozgás egyre gyorsabb: útra kelünk- megyünk- szállunk- űzve szállunkvégül: lehullunk az őszi avaron. Ezt a csattogás és sírás hangjai kísérik. Disszonancia: emelkedő jambikus és ereszkedő sorok váltakozása, páros rímű sor után egy nem rímelő sor következik. A szerelemben a teljességet keresi, de ez lehetetlen, ezért hiányérzete és fájdalma van (soha-ki-nem-elégülés). Csinszka versek: -hiányzik belőle a marcangoló szenvedély. a szerelem már nem harc, hanem csendes, békés együttlét -pl. Őrizem a szemed, De ha mégis?, Nézz drágám kincseimre