You are on page 1of 340

NHNG BNG HOA TRN TNG GC MI

Phn 1- M u

Liu t st c hi ngi th gm rng "


"Anh ang nn g y" khng?
Isaiah 45:9
M u
Tht thch hp t mu vng cho hy vng, ging nh nh mt tr i m
him khi chng ti c nhn thy. V khi ti bt u sao chp t nhng
tp ch c m ti lu gi t rt lu, mt tiu cht xut hi n nh th
ti c truyn cm hng. M ca s v ng di nh mt tri. Ti
nh t tn cu chuyn ca chng ti l nh v y. V ti ngh chng ti

chng khc g nhng bng hoa trn tng p mi. Nhng bng hoa b ng
giy. Khi c to ra chng c mu sc ti sng, dn tr nn xm xnh
qua nhng ngy thng di c mng, lo u v kh c kho i, trong khi chng
ti b giam gi bi hy vng v ri tip tc b cm gi bi lng tham. Nh ng
chng ti cha bao gi t mu vng cho nhng n hoa gi y c a mnh.

Charles Dickens thng m u nhng cun tu thuyt ca mnh b ng


cch ni v s cho i ca nhng nhn vt chnh. ng l tc gi yu
thch ca c ti v Chris, v nu c th ti s bt chc cch vit ca
ng. Nhng ng l mt thin ti bm sinh, vit vn c m gic gp cht kh
khn g trong khi ti phi tm t mt vit, vit trong n c mt, trong n i
ng cay, trong s thng kh, chua cht, ho v i ni xu h v t i l i. Ti
ngh mnh s khng bao gi cm thy xu h hay c li v nh ng th
l gnh nng m ngi khc phi mang. Nm thng tri qua, gi ti
nhiu tui hn v trng thnh hn, ti chp nhn iu ny. Cn th nh
n tng iu khin ti gi lng xung, do vy ti c th vi t ra c.
Ti hy vng s ni ra c s tht mt cch t cm hn hn v t nh ki n
hn so vi my nm trc y.
Do , ging nh Charles Dickens, trong cu chuyn "h c u" ny, ti s
ln di mt ci tn gi v sng mt ni ba ra, ti s cu nguyn cho
nhng ngi b thng tn khi h c c nhng g ti phi vit. Chc
chn Cha Tri vi lng nhn t ca mnh s thy mt nh xut bn th u
hiu a nhng ngn t thnh sch v s gip mi s c thm con
dao m ti hy vng c s dng.

Chng 1: Tm bit, b thn yu

S tht l, khi ti cn nh, vo nhng nm nm mi , ti tin r ng


cuc i ging nh mt ngy h di v tuyt diu. Sau ht, th cu c i
cng bt u ging nh vy. Chng c g nhiu ni v th i th u
trc ca chng ti tr vic n rt m m v v th ti s mi mi ghi
nh. Chng ti khng giu. Chng ti cng chng ngho. N u chng ti
thiu mt th g thit yu, ti khng bit k ra l th g. N u chng

ti c nhng th xa x, ti cng khng bit k ra l nhng th g n u


khng so snh nhng g chng ti c v i nhng g ng i khc c, v trong
s nhng ngi lng ging trung lu ca chng ti, ch ng ai c nhi u h n
hoc t hn. Ni mt cch n gin v ngn gn, chng ti l nhng a
tr bnh thng.
B chng ti l trng i din ca mt cng ty sn xut my tnh l n t
ti Gladstone, bang Pennsylvania. B l mt ngi thnh t v ng ch
ca b thng n ti vi chng ti v thng khoe v cng vic m b
dng nh hon thnh rt tt. "Rt M, trng kin, gy n t ng, khun
mt a nhn v tnh tnh vui v. Ly Cha trn tr i, Chrs, li u m t ng i c
l tr c th phn i mt g ging nh cu khng?"
T y lng ti ng vi iu ny. B tht hon ho. ng cao m t mt
tm su, nng tm mi lm k, tc vng nu dy dn h i l n sng, m t
xanh da tri v i mt rng r khi b ci, khi b thch th v vui a.
Mi b thng, khng di, khng nh v cng khng to. B ch i tennis v
golf nh nhng tay chuyn nghip v bi nhiu n n i da rm n ng
quanh nm. B lun vi v p nhng chuyn bay n California, Florida,
Arizona, ti Hawaii hoc ra nc ngoi v cng vic trong khi chng ti
nh di s chm sc ca m.
Mi khi b bc qua ca trc vo chiu mun th su hng tun b
ni khng th sng xa chng ti lu hn nm ngy b t k tr i n ng hay
ma, khung cnh tht rng ngi khi b n n ci hnh phc vi chng
ti.
B lun hi han n khi t vali v cp xung.
-

Hy ti hn b nu cc con yu b no.

Ti v anh trai trn mt ch no gn ca trc v sau khi b g i,


chng ti s lao ra t sau gh ta hay gh sofa nhy vo i tay dang
giang rng ca b. B s gh v m cht ly chng ti, lm m i mi
chng ti bng nhng n hn. Nhng ngy th su lun l nh ng ngy
p nht v l ngy b v nh. Trong ti o b ng nh ng mn qu
nh cho chng ti. Trong vali b ng nhng mn qu ln h n dnh cho

m. M lun ng sau v kin nhn i cho ti khi b tng qu xong cho


chng ti.
Sau khi nhn nhng mn qu nh t ti o b, ti v Christopher s li l i
pha sau v xem m t t tin ti pha trc, mi cong ln thnh mt n
ci cho n khin mt b ngi ln v b m m trong tay, nhn chm
ch xung khun mt m nh th b cha c gp m d n c nm
tri ri.
Vo nhng ngy th Su, m thng mt c na ngy ni chm sc
sc p gi u, nh bng mng tay v ri v nh nga6m mnh trong
bn tm c ry nc thm. Ti vo phng trang im ca m v ngi
i cho ti khi m xut hin trong chic o khoc mng. M ng i bn
phn v trang im t m. Cn ti, rt nng lng mun h c h i, nut t ng
c ch ca m lm bin mnh t ph n xinh xn thnh mt ngi p
m mn khin m trng khng t nhin. iu ng ng c nhin nh t l b
li ngh rng m khng h trang im g. B tin rng m l ng i p
tuyt vi mt cch t nhin.
Yu thng l nhng t c ban pht ho phng trong nh chng ti "Em
c yu anh khng? V chc chn l anh yu em, em c nh anh khng?
Em c vui khi anh nh khng? Em ngh g v anh khi anh i v ng? M i
m ch? Em c trn trc v mong anh bn cnh me, m em khng? N u
em khng nh vy, Corine, anh s cht mt"
M bit chnh xc phi tr li nhng cu hi ging nh th ny ca b th
no, bng nh mt, bng nhng tinng th thm du dng v b ng nh ng
n hn.
H ca chng ti nghe rt bun ci v rt kh nh v n: Dollanganger.
Bi v chng ti u c mi tc vng nht, da trng, tr b v i n c da
rm nng quanh nm, nn bc Jim Johnston, ngi bn thn nh t c a b
t cho chng ti mt bit danh Dresden Doll bp b Dresden. Bc
y ni chng ti trng ging nh nhng hnh ngi duyn dng b ng s
trang tr cho cc gi sch v mt l si. Chng my chc, zz ng i hng
xm e6 gi chng ti l nhng bp b Dresden. Ch c chn tn ny d
gi hn ci tn Dollanganger.

Khi hai a em sinh i c hn bn tui, Christopher c mi bn,


cn ti mi hai, th chng ti c mt ngy th Su c bit. l sinh
nht ln th ba mi su ca b v chng ti t chc mt ba tic c
bit dnh cho b. M trng ging nh mt nng cng cha trong chuyn
c tch vi mi tc mi mng tay v mng chn bng mu ng c trai. Chi c
vy d hi ca m mu xanh nc bin nht, chui ngc trai lc nh theo
mi bc i ca m sp xp bn tic torng phng n tht hon h o
cho ba tic mng sinh nht b. Rt nhiu mn qu dnh cho b c
cht ng trn bn. y ch l mt ba tic nh dnh cho gia nh v
nhng ngi bn thn nht ca gia nh chng ti.
- Cathy m ni, vi lic nhn ti Con c ngi nu tm cho hai em h
m c khng? M tm cho chng trc lc chng ng, nhng ngay
khi chng thc dy, chng chy i nghch ct v gi li cn phi tm
na.
Ti khng thy ngi, m tht p, tm cho hai a tr sinh i l n hn
bn ti nghch t nc tung te s lm hng mi tc v chic vy ng
yu ca m.
- V khi con tm xong cho chng, c con v Christopher hy nh y vo
bn tm, tm i. Hy mc chic vy mi mu hng ca con v cun tc
na, Cathy. Cn Christopher, ng mc qun jean. M mu n con mc
mt chic s mi v tht c vt, khoc chic jacket th thao mu xanh nh t
v mc qun di mu kem.
- Cht tit tht! M i, con ght phi n mc chi chut Christopher
cu nhu d gt giy v cau c.
- Hy lm nh m bo, Christopher, v b con. Con bi t b lm r t
nhiu cho con, iu ti thiu con c th lm l cho b t ho v gia
nh mnh.
Anh y vn cn nhn, ti chy ra vn sau tm hai a em sinh i.
Ngay lp tc chng go to:

Tm mt ln mt ngy l - Carrie ku ln Chng em s ch


ri. ng li i. Chng em khng thch x phng. Chng em khng thch
gi u. Ch ng c lm vy. Cathy, nu khng chng em s mch m.
A! Th em ngh ai bo ch ra y tm ra cho hai con qu con
bn thu ny? Tri , lm th no m hai em li bn nhanh nh v y?
Ngay khi ngi chng ngp trong nc m, nhng con vt v thuyn cao
su chi bt u ni v chng c th t nc ln ngi ti, th chng
mi bng lng cho tm, gi v mc vo ngi nhng b qun o p
nht. V sau ht, chng sp c d tic, hm nay l th Su v b sp
v
nh.
Trc tin, ti din cho Cory mt b mu trng v qun soc. Mt
iu ly lm l l n c v d bo gi ngi sch s hn c ch sinh
i ca n. Ti c nhng kt iu chnh c chic m chm u ngang
ngc. N c cong v bn phi ging nh mt chic ui ln. V, cc b n
c tin c khng? Carrie li mun mi tc ca n cng ging nh v y.
Khi ti mc xong qun o cho hai a em, trng chng ging nh nh ng
con bp b sng ng, ti giao hai a cho Christopher v giao h n anh
y phi mt trng chng chng. Gi n lt ti.
Hai a em la ht v phn nn trong khi ti v i vng t m, g i v cu n tc
thnh nhng ln qun. Ti th u ra ca phng t m v th y Christopher
ang c ht sc d hai a em bng cch c cho chng nghe chuyn
Ngng M.
Ny Christopher ni khi ti bc ra trong chi c vy mu h ng c
c xp np Trng em khng ti lm.
-

Khng t lm? c phi l iu tt nht m anh c th ni khng?

iu tt nht cho mt c em gi anh y lic nhn ng h, g p


cun truyn tranh li, tm ly tay hai a em sinh i v ku ln B s
y ngay by gi, nhanh ln no. Cathy!

Nm gi tri qua v d chng ti i v i, vn chng thy bng dng


chic Cadillac mu xanh ca b r vo li i. Nhng v khch mi ngi
quy qun v tip tc cc cu chuyn vui, cn m ng dy v bt u
st rut i quanh nh. B thng m ca vo lc bn gi v thnh tho ng
b v sm hn.
ti by gi ti, v chng ti vn i.
Ba n tuyt vi m m mt nhiu thi gian chun b gi kh v
qu lu trong l hm nng. By gi ti thng l lc chng ti cho hai a
em vo ging, by gi chng i, bun ng v bc bi, lun mm hi
"Khi no b v?"
Gi b qun o trng ca chng khng cn tinh tm na. Mi tc l n
sng mm mi ca Carrie vnh ln v trng nh b ri tung v gi. N c
mi Cory bt u chy v n c dng mu bn tya qut mi cho t t khi ti
vi ly khn lau cho n.
Ny Corrine Bc Jim Johnston a ti on l Chris tm c
cho mnh mt ba ti khc ri.
V bc nm cho bc mt ci nhn gin d v ni mt cu v duyn.
Bng ti ro m m v ti b d c cm gic lo lng ging m. M v n i i
li li, bc ti cnh ca rng v ng ra ngoi.
ti ku ln khi thy mt chic xe r vo li xe chy c tr ng cy
hai bn c l b ang v.
Nhng chic xe dng trc ca nh ti c mu trng ch khng ph i mu
xanh. Trn nc xe c gn mt chic n xoay trn. Sn xe c hng
ch: CNH ST BANG.
M c nn mt ting ku khi hai vin cnh st vn ng ph mu xanh
tin ti trc ca nh v rung chung.
M dng nh cht lng. Tay m gi ln gn c hng, lng ngc m
php phng v mt m ti sm li. Tim ti nhi ln s hi v lo l ng khi
thy nhng phn ng ny ca m.

Bc Jim Johnston ra m ca v hai vin cnh st vo nh. H li c nhn


quanh mt cch bn khon. Ti chc h thy rng mi ngi ang t tp
trong mt ba tic sinh nht. Tt c nhng g h lm l nhn cn phng
khch v thy mt chic bn tic, nhng qu bng baytreo trn gi treo
n v nhng mn qu tng trn bn.
B Christopher Garland Dollanganger? vin c nh st nhi u tu i
hn hi khi nhn ht ngi ph n ny ti ngi ph n khc.
M kh gt u mt cch vt v. Ti xch li gn hn Christopher cng
vy. Hai a em sinh i ngi trn sn, chi nhng chic xe nh v chng
ch hi ch ti hai vin cnh st khng mi m n.
Vin cnh st c ci nhn n hu v khun mt bc t i gn m:
B Dollanganger ng ta ni bng gi ng u u, ngay l p t c
khin tim ti nhi au chng ti rt tic nhng d c mt tai nn x y ra
ng cao tc Greenfield.
i m th mnh, bc ti ko c ti v Christopher vo st mnh.
Ti c th cm thy ton thn m run run, ging nh ti vy. Mt ti b ht
vo nhng chic khuy ng, ti khng th nhn th y g khc n a.
-

Chng ca b c dnh n tai nn , b Dollanganger.

Mt ting th di pht ra t c hng tc nghn ca m. M lo o sut


gc xung nu khng c ti v Christopher bn cnh m.
Chng ti thm vn nhng ngi li xe m t ch ng ki n v tai
nn v khng phi li ca chng b, b Dollanganger Gi ng vin
cnh st vn u u, khng cm xc Theo li nhn chng, c mt
ngi li xe Ford mu xanh ln bn ln ng pha tri, ch c l say r u
v anh ta m thng vo mi xe ca chng b. Nhng cm gic ch ng b
thy trc c tai nn s xy ra v ng y qut ay li trnh c
va trc din, nhng c mt mnh v bn ra t mt chic xe hoc mt
chic xe ti no , vt ny ngn cn chng b th c hi n c trnh an
ton v c th khin ng y sng st. V vt , chic xe ca chng b
b ln vi vng v ng y vn c th sng st, nhng c mt chi c xe t i

ang phng ti khng th phanh c v m vo xe c a ng nh,


chic Cadillac b ln vi vngv ri b bc chy.
Cha lc no cn phng y ngi li im lng nhanh n v y. Th m ch
c hai a em sinh i cng thi khng chi v ngc mt ln nhn hai
vin cnh st.
Chng ti ? M th thm, ging tht yu t v thu tho anh y
khnganh y khngcht ch?
Tha b vin cnh st c khun mt ni mt cch nghi th c
Ti rt au lng phi mang tin xu n cho b ng ta ng p ng ng v b i
ri nhn quanh Ti rt tic, tha bmi ngi lm nhng g c th
c a ng y ranhng, tha btheo li bc s ni, ng y
cht ngay lp tc sau khi v tai nn xy ra.
Ai ngi trn gh sofa bt khc.
M khng ku rn. Mt m tr nn ti sm, trng rng, u su. Ni su
thm lm mt i mu sc ti sng trn khun mt m, n to thnh mt
chic mt n cht chc. Ti nhn m, nh ni vi m bng nh mt rng
chng iu no l s tht c. Khng phi b. Khng ph i b ti. b khng
th cht ckhng th cht c. Ci cht l dnh cho nhng ng i
gi c m aukhng phi cho mt ngi ng yu v cn tr .
Nhng m ti vn vi khun mt ti xm, cp mt trng r ng, i tay
xon nh ang vt nhng b qun o t v hnh v mi pht ti th y c p
mt ca m cng chm su xung
Ti bt u khc.
Tha b, chng ti ang gi mt s c ca ng nh b vng ra
sau c va xe u tin. Chng ti gi nhng g c th c.
i i! ti go ln vi vin s quan c nh st Ra kh i y i.
khng phi l b chu. Chu bit khng phi. B ang d ng c a hng
mua kem. B sp v trong vi pht na. Ra khi y i ti ch y t i
pha trc v m vo ngi vin cnh st. ng ta c y ti ra.
Christopher bc ti v ko ti ra.

Liu c ai c th gip a tr ny khng? vin cnh st h i.

M chong cnh tay qua vai ti v ko ti ti cnh m. Mi ngi l m b m


bng nhng ging sng st v th thm, cn thc n trong l hm nng
bt u c mi chy.
Ti ch i mt ai ti nm tay ti v ni rng Cha s khng l y mng
sng ca mt ngi nh b ti, nhng chng ai ti gn ti c. Ch c
Christopher ti vng tay qua lng v c ba ngi: m, Christopher v ti.
Cui cng Christopher m ming hi bng mt ging khn khn l lng:
Cc ch c khng nh l b chu khng? N u chi c Cadillac
xanh b bc chy th ngi bn trong chc b thiu chy khng khi p.
do c th l ngi khc, khng phi b.
Nhng ting nc n thot ra khi c hng m, d mt m chng c mt
git nc mt no. M tin. M tin rng hai ngi dn ng ny ni s
tht.
Nhng v khch n vn p ti d mt ba tic sinh nht gi ng
xm quanh chng ti v ni nhng li an i m mi ng i thng ni khi
chng c t thch hp no ni.
Chng ti rt tic, Corrine, tht s chng ti b s cth t kh ng
khip
-

l chuyn ti t xy n vi Chris

Cuc i chng ta d c m tng ngy ri l s mnh. T


ngy chng ta cho i, cuc i chng ta c m ri
Nhng li c c ni ra, chm chm, nh nc ngm xung t.
Chng ti s khng bao gi cn c gp b cn sng n a. Chng ti ch
c thy b trong chic quan ti, nm trong c o quan s c chn
xung t vi mt bia cm thch c khc tn, ngy sinh v ngy mt
ca b. Cng l vic m nhng l theo nm.
Ti nhn quanh xem xem chuyn g xy ra vi hai a sinh i. B n chng
chng c cm gic nh ti. Mt ai tt bng dn chng vo b p v

cho chng mt ba n nh trc khi a chng vo ging ng. Mt ti


gp mt Christopher. Anh y dng nh cng gp cn c mng nh ti.
Khun mt anh y ti xanh v sng s, ci nhn su thm tr ng r ng che
ph i mt anh y v khin chng ti sm li.
Mt vin cnh st i ra xe ri quay tr li vi b v r i ra bn. Ti ng
sng ngi xem ngi ta by ra tt c nhng th m b thng nht trong
ti qun: mt chic v bng da k m m tng b nhn l Ging sinh,
quyn s bng da ca b, ng h eo tay, nhn ci. tt c nhng th
u en sm v thnh thanh v khi v la.
Cui cng l nhng con th mu bng bng dnh cho Cory v Carrie.
Theo nh vin cnh st mt ni, chng c tm thy nm ri rc trn
ng cao tc. Mt ch voi bng nhung mu xanh vi i tai mu h ng,
mt ch nga ponny mu tm c yn cng mu v dy cng vng.
Nhng mn l cho Carrie. Ri n nhng vt bi th m nh t: qu n
o ca b, chng b vng ra khi vali khi kho b bt ra.
Ti bit nhng b qun o ny, nhng chic s mi, c v t ny, t t ny. C
c chic c vt m ti tng b vo dp sinh nht nm ngoi.
-

Phi c ai nhn din xc cht vin cnh st ni.

Gi th ti bit mt cch chc chn. y l s tht. B chng ti khng


bao gi v nh m khng mang qu cho tt c chng ti, k c trong ngy
sinh nht ca b.
Ti chy khi cn phng , chy khi nhng vt by la lit co c u
tri tim ti v khin ti au n hn bt c v t thng no m ti tng c.
Ti chy khi ngi nh, ra khu vn sn sau v ti m mi vo thn
cy phong c th. Ti m mi cho ti khi tay au nhi v mu b t u r n
ra t rt nhiu vt xc nh, ri ti gieo mnh xung c v khc, khc mi
cho b ng ra phi c sng. Ti khc cho chng ti, nh ng ng i s
phi tip tc sng m khng c b. Khc cho hai a em sinh i, chng
s chng c c hi bit b l ngi tuyt vi nh th no. Khi nc
mt kh cn v mt ti sng hp v , au n v gii nhi u, th ti nghe
thy nhng ting bc chn kh tin ti ch mnh. M ti.

M ngi xung bi c bn cnh ti v cm tay ti t vo tay mnh. Mt


trng li lim l ra v hng triu ngi sao lp lnh chi u, nh ng ln gi
nh thi mang hng v ca ma xun va ti.
Cathy cui cng m ct ting khi s im lng gia hai m con ko
di dng nh v tn B con trn thin ng ang nhn con, v con
bit b mun con phi can m ln.
-

B khng cht, m i! ti bc b mt cch d di.

Con chy ra ch ny lu ri, c l con khng nhn th y gi l


mi gi ti ri. Pi c ngi i nhn din xc b con v d bc Jim
Johnston ngh c lm iu ny trnh cho m khi au n,
nhng t m lm iu . V con thy y, chuyn khng th tin
c. Cathy, b con cht ri. Christopher ang nm trn gi ng khc,
cn hai a em sinh i th ng, chng khng th hi u c y t
"cht" ngha l g.
M chong tay qua ngi ti v kh ko u ti ta xung vai m.
i no m ni, ng dy v ko ti cng ng ln, v n chong tay
qua lng ti Con y lu qu ri. M ngh con trong nh cng
vi nhng ngi khc, cn h ngh con trong phng mnh ho c v i
m. mt mnh khng tt u, nht l khi con cm thy b tc ot. Tt
hn hy cng vi mi ngi, chia s ni au ca con v ng chn ch t
trong lng nh vy.
M ni iu ny vi cp mt kh ro, khng h c mt git nc mt.
Nhng trong su thm y lng mnh, m ang go khc. Ti c th nh n
thy iu ny qua ging m, qua v trng rng chm su trong i m t
m.
Vi ci cht ca b, mt cn c mng bt u ph bng ln cuc i
chng ti. Ti nhn m mt cch trch mc v ngh rng ng ra m nn
chun b trc cho chng ti iu g ging nh th ny, v chng ti
cha bao gi c nhng con vt nui t ngt b cht v cho chng ti bi t
mt i cht v s mt mt qua ci cht ca chng. Cng ph i c ai ,

mt ngi ln no , nn bo cho chng ti v chuyn mt ngi tr


tui, p trai, cn cho mi ngi, c th b cht.
Lm th no c th ni iu ny vi mt ngi m m dng nh s
phn khin m co rm li? Liu c th ni chuyn thng thn v i mt
ngi khng mun ni, mun n, mun un tc hay mun mc nhng b
qun o p cht y t? M cng khng bun ch n cc nhu c u
ca chng ti. Tht may l nhng b hng xm tt bng t i v chm
sc chng ti, mang thc n h chun b trc bp nh mnh cho
chng ti. Ngi nh ca chng ti trn ngp hoa, th c n t lm, xc xch,
bnh tri.
H n rt ng, tt c nhng ngi tng yu qu, ngng m, knh
trng b v ti ngc nhin thy rng b li ni ting n vy. Nhng ti
vn thy cm ght mi khi ai hi rng b cht nh th no, v th t
l ng tic khi mt ngi cn tr nh vy phi cht trong khi c rt nhi u
k v dng v khng c nng lc li nhn nh sng v tr thnh mt gnh
nng cho x hi.
T nhng g ti nghe c v hiu c th s phn l mt c xe nghi t
ng. N lt i chng bao gi thng xt, ch c i cht tn tr ng ng i
c yu thng v cn thit vi mi ngi.
Nhng ngy ma xun tri qua v ma h ang t i. V ni bu n kh , d
c c lm cho khuy kho i hay khng th t n cng m nh t dn i v
ri mt con ngi tht ng yu ri cng tr thnh mt bng hnh m
nht.
Mt ngy m ngi vi khun mt tht bun thm n ni dng nh m
qun mt phi ci nh th no.
M - ti kh ni trong c gng lmcho m vui ln Con c gi v
rng b vn cn sng, ang i mt chuyn cng tc khc, s s m tr v
v si bc ti ca. V, m c thy khng? Chng ta s cm thy tt hn,
tt c chng ta, ging nh b ang sng mt ni no , s ng ni m
chng ta khng th thy b, nhng l ni chng ta c th mong ch b
bt c lc no.

Khng, Cathy m ni nng Con phi ch p nh n s th t. Con


khng c tm kim s an i trong vic gi v . B con ch t ri v
linh hn ca b ln thin ng ri. tui con, con ph i hi u r ng
chng ai c th quay li t thin ng. Cn chng ta, chng ta s c lm
tt nhng g chng ta phi lm m khng c b, v khng phi l n trnh
s tht bng cch khng dm i mt vi n.
Ti nhn m ng ln khi gh v bt u ly cc th t t lnh ra chu n
b ba sng.
M- ti li m ming, cm thy phi bt u mt cch thn tr ng
m khi ni gin na Chng ta c th s tip tc m khng c b
ch?
M s c lm nhng g c th chng ta s sng st m ni
mt cch bun b v dt khot.
-

Gi m c phi i lm, ging nh bc Johnston gi khng?

C th c, c th khng. Cuc sng cha y nhng iu ng c


nhin, Cathy, v mt s iu trong chng d chu cht no khi con
khm ph ra. Nhng con hy lun nh rng con c ban phc khi g n
mi hai nm c c mt ngi b lun ngh con l mt iu c bit.
Bi v con trng ging m - ti ni, v n cm th y mt s ghen t m
ti lun c v ng th hai sau m.
M lic nhn ti khi ly cc th cha trong ngn ra
Gi m s ni vi con mt chuyn. Cathy, chuyn m tr c y m
cha bao gi ni vi con. Con rt ging m lc m bng tui con, nh ng
con khng ging m v c tnh. Con ng ngnh hn v kin quyt h n.
B thng ni rng con ging b ni v b rt yu b ni.
-

C phi tt c mi ngi u yu m ca h khng?

Khng m p vi v mt lnh lng C mt s ngi m m


ngi ta khng th yu, v nhng ngi khng mun con h yu h.
M ly trng v tht hun khi ra khi t lnh ri quay li m ti trong tay.

Cathy yu du, con v b con c mt s thn thi t c bi t v m


on rng con nh b con nhiu hn v s thn thit , h n c
Christopher v hai a em sinh i nh b.
Ti nc n trn vai m:
Con cm th Cha v mang b i. ng ra b ph i s ng n gi.
B s khng khi con ma v khi Christopher tr thnh bc s. Gi
dng nh chng c g chng t l b cht ri.
i khi m bt u vi ging c km nn cht khng t i t nh
con ngh u. B con s khng bao gi gi nua ho c m yu, b s lun
lun tr, con s nh n b nh vy, tr trung, p trai, mnh m. ng
khc na, Cathy, v b con tng ni, tt c mi vic u c l do, m i
vn u c gii php v m ang c gng, c lm nhng g m c th
cho l tt nht.
Bn anh em chng ti loanh quanh trong nhng mnh v n bu n kh v
mt mt ca mnh. Chng ti chi vn sau, c tm s an i trong nh
mt tri, khng nhn ra rng cuc i chng ti sp thay i mt cch t
ngt, mnh m, rng vi chng ti nhng t "sn sau" v "v n" s tr
thnh nhng t ng ngha vi thin ng v v cng xa xi.
Vo mt bui chiu sau m tang ca b, Christopher, ti v hai a em
song sinh chi sn sau. Hai a em ngi trong cc thng ct vbz chi c
xng v x nh. Chng c chun i chuyn li ct t x ny sang x
khc, lpbp nhng ngn t l lng m ch c chng mi hiu. Cory v
Carrie cn thn hn c nhng cp sinh i khc, chng nh th l m t, r t
n vi nhau, chng to ra mt bc tng quanh mnh khi n chng gi ng
nh nhng con vt b nht gi bn trong v chng l ngi bo v nhng
b mt ring ca chng. Chng c nhau v th l .
n gi n ti v thi gian c tri i. Gi chng ti s r ng th m ch
n cc ba n cng b b, do k c khng thy ting m g i vo th
chng ti cng nm ly tay hai a em v ko chng vo nh. Chng ti
thy m ngi sau chic bn lm vic to ca b, m ang vit mt bc th

vi v kh khn v c rt nhiu t giy vit c on u b b d. M


chau my khi vit, thng ngng u ln v nhn vo khong khng.
-

M - ti ni gn su gi ri. Hai em ang i.

i mt cht, i mt cht m ni m ang vit cho ng b


ngoi con sng Virginia. Nhng ngi lng ging mang cho chng ta
thc n cho mt tun. Con c th t mt trong s n vo l,
Cathy.
y l ba n u tin ti gn nh t mnh chun b. Ti dn bn, hm
nng thc n, rt sa ra th m i vo lm gip.
Ti thy dng nh sau khi b mt, mi ngy m u phi vit th v
phi i u , chng ti cho nhng ngi hng xm trng. Ban m
m thng ngi sau bn giy ca b, km tra nhng tp ha n. Gi ti
v anh Chris thng xuyn tm cho hai a em, mc qun o ng cho
chng v a chng vo ging ng. Ri Christopher vi v quay li
phng hc trong lc ti vi quay li tm m tm cch mang ni m
hnh phc n cho i mt m.
Vi tun sau , c mt l th tr li sau rt nhiu l th m vit cho
ng b ngoi. Ngay lp tc m bt u khc, thm ch tr c khi m chic
phong b dy mu kem th m khc. M v ng v dng con dao m th
bng i tay run run, m cm ba trang giy, c bc th n ba l n.
Trong lc c, nhng git nc mt c chy xung m m, lm nho
khun mt c trang im thnh nhng vt sng di.
M gi chng ti t sn sau vo vi gi sau khi nhn c th t hp th
gn ca trc. Bn anh em chng ti ngi trn chic s pha trong phng
khch. Khi nhn m ti thy khun mt bp b Dresden tr ng tr o m m
mi chuyn thnh mt v g lnh lng, cng rn v cng quyt. m t
cn rng mnh chy dc theo sng lng ti. C l bi v m nhn xung
chng ti rt lu,qu lu l ng khc. Ri m nhn xu ng nh ng t gi y
ang cm trong i tay run run ca mnh, ri nhn ra c a s nh th m c
th tm thy mt s cu tr li cho cu hi ca bc th.

M hnh ng tht l lng. iu khin chng ti im l ng mt cch b t


thng, v khng thoi mi v chng ti s trong mt ngi nh
khng c b, m khng cn n bc th mu kem gm ba t giy lm
nghn hng m v lm mt m lnh lng. Ti sao m nhn chng ti k l
vy?
Cui cng m hng ging v bt u ni nhng bng mt ging lnh
lng, hon ton khng ging ging ni uyn chuyn m p nh m i khi.
Cui cng b ngoi cc con tr li cc bc th ca m - m ni
bng ging gi lnh Tt c nhng bc th m vit cho bvb
ng . B sn sng chng ta ti sng vi b.
Nhng tin tc tt lnh. l iu m chng ti ang i nghe v chng
ti s rt hnh phc. Nhng m li ri vo im lng v ch ngi chm
ch nhn chng ti. C chuyn g xy ra v i m? Liu m c nh n th y
chng ti l con m, ch khng phi l bn a tr xa l ngi thnh m t
hng ging nh nhng ch chim u trn dy phi qun o?
Christopher, Cathy, tui mi bn v mi hai, cc con l n
hiu v ln hp tc gip m thot khi tnh trng tuyt v ng ny
m dng li, a tay vut c v th di nng n. Dng nh m sp rt
nc mt. V ti cm thy tic ti cho m ng thng khi g cn b
chng ti na.
-

M - ti gi mi chuyn n ch?

Tt nhin, con yu, tt nhin m c mm ci B cc con, c u


Cha an i linh hn b, mong c sng ti gi v t c nhi u k
vng ln. B xut thn t nhng ngi bit phi kim tin nh th no, do
m khng nghi ng g rng b s lm c nhng g d nh n u
c thi gian. Nhng tui ba mi su l qu tr ra i. Mi ng i lun tin
rng chng c g t hi s xy ta vi h m ch xy ra vi nhng ngi
khc. Chng ta khng tnh trc n nhng tai nn, cng nh chng ta
khng mun phi cht tr. l ti sao b cc con v m ngh s cng
nhau sng n lc u bc rng long v hy v ng s c chu tr c khi c

hai ra i vo cng mt ngy. Khi chng ai trong hai ng i s cho


ngi kia phi sng c n v au kh v mt ngi ra i tr c.
M li th di:
M phi tha nhn chng ta sng vt qu nhng g mnh ki m
c v chng ta phi tr ga cho tng lai. Chng ta tiu tr c khi c
tin. ng li cho b, l li ca m. B bit n s ngho kh.
Cn m th chng bit cht g v iu . Cc con bit b t ng la r y
m nh th no. l ti sao khi chng ta mua ngi nh ny, b ni
chng ta ch cn ba phng ng, nhng m mun c bn. Th m ch b n
dng nh cng khng . Hy nhn quanh xem, ngi nh ny ph i tr
gp n ba mi nm. Chng c g y thc s l ca chng ta c ,
c khng, xe khng, lm bp khng, k c trong phng gi t cng
khng, chng c mn no m chng ta tr c ht tin c.
Trng chng ti c kinh hong khng? C ho ng s khng? M ng ng l i
khi mt bng v nhn quanh cn phng ng yu lm tn v p
ca m ln. i lng my thanh t ca m nhu li thnh mt ci chau
my lo lng.
D b cc con c trch mng m cht t, th b cng mu n c
chng. B nung chiu m bi v b yu m v m tin rng cui cng m
thuyt phc c b rng nhng xa x l nhng th hon ton c n
thit v b tip tc, c b ln m u c cch nung chiu cc c
mun ca mnh. l mt im chung na ca b m.
V mt m ri vo trng thi su kh trc khi m ni tip bng ging
lnh lng.
Gi th nhng th p s b ly i mt. Theo quy nh c a
lut php th chng ta phi tr li. l iu h lm khi ng i mua khng
tin tr ht cho th m ngi mua. Nh ci gh s pha ny. Ba
nm trc n ng gi tm trm la.Chng ta tr g n h t ch cn m t
trm la na nhng h vn s mang n i. Chng ta s m t t t c nh ng
g chng ta tr nhng iu l hp l. Chng ta khng ch m t
c, ngi nh m c xe, tt c mi th tr qun o v chi ca cc

con. H cho m gi li nhn ci v m giu chic nhn nh hn


bng kim cng ca mnh i, do vy cc con ng ni m c nh n nh
hn bt c ai cng c th ti kim tra.
"H" l ai, chng a no trong chng ti hi c. Ti khng ngh n
chuyn hi r. Sau cng th. Ri th vic dng nh ch ng cn
quan trng.
Mt Christopher gp mt ti. Ti do d trong mt mong mu n c hi u
v c khng cht chm trong s hiu bit . Ti chm, ch t u i
trong th gii n nn v cht chc ca ngi ln. Anh ti tin t i v nm
ly tay ti, ri xit nhng ngn tay ti trong mt c ch an i anh em khc
thng.
Liu tm hn ti c phi l mt ca s, do rt d c c, v thm
ch c anh trai ti, mt con ngi thng kh, cng s tm cch an i ti ?
Ti c mm ci, c chng minh vi anh y ti l ngi ln nh th no v
bng cch ny che giu s yu ui v s hi m ti n np vo trong
bi v "h" s mang tt c mi th i. Ti khng mun bt k mt c b
no khc sng trogn cn phng mu hng v xanh bc h xinh p c a
mnh, ng trong ging ca mnh, chi nhng vt m ti nng n u
nhng con bp b nh trong hp v chic hp nhc bng b c c n di n
vin ma ba l mu hng. H c mang nhng th i khng?
M chm ch nhn ci nhn trao i gia ti v anh trai. M l i hi b ng
ging im cht t s ngt ngo trc y ca mnh:
ng c v bun thm th. Chuyn thc s khng t i t nh m
to ra u. Cc con phi tha li cho m nu m thiu suy ngh v qun
mt cc con cn nh nh th no. Trc ht m cho cc con bit
nhng tin ti nht v li nhng tin tt nht ni sau. No, cc con hy
nn th i! Cc con s tin vo iu m ni v ng b ngo irt giu. Khng
phi thuc tng lp trung lu, khng thuc tng lp tbng lu, m h r t
giu, giu hn th nhiu. Giu khng khip, giu ti mc khng th tin
c. H sng torng mt ngi nh rt p Virginia, mt ngi nh m cc
con cha tng c thy. M bit bi v m c sinh ra v ln ln
v khi cc con thy n, th ngi nh ca chng ta s gi ng nh m t bao t i

rch nu so vi n. V m cha ni l chng ta s ti sng v i h , v i ng


b ngoi nh?
M ni ra tin vui ny vi mt n ci yu t v hi lo lng khin ti khng
th khng ng vc ci tin m m a ra li ko ti. Ti khng thch
cch nh mt m lng trnh khi ti nhn m. Ti ngh m ang che gi u
mt iu g .
Nhng m l m ti.
Cn b th mt.
Ti b Carrie ln v t n vo lng, kh gh thn hnh b nh v m p
ca n vo st ngi mnh. Ti gt nhng ln tc vng m t xo xung
vng trn n. Mi mt n tru xung v cp mi y n c a n tr
xung. Ti lic nhn Cory ang da vo Christopher.
-

M i, hai em mt ri, chng ta cn n ti.

thi gian dnh cho ba ti m m ni mt cch thi u kin


nhn chng ta cn thc hin cc k hoch, ng gi v t i nay chng
ta phi ra tu. Hai em s n trong lc chng ta ng gi . T t c qu n
o ca bn anh em s c cho vo hai vali thi. M mun cc con ch
mang theo nhng b cc con thch nht v nhng chi nh cc con
khng mun b li. Ch mt s chi thi. M s mua cho cc con rt
nhiu chi sau khi cc con ti . Cathy, con chn nhng qu n o v
chi m con cho l hai em con thch nht, nhng ch vi th thi.
Chng ta khng th mang theo qu bn ci vali v m cn hai vali cho
ca mnh.
i tri i! iu ny l tht ri. Chng ti phi ri i, b li mi th . Ti phi
xp mi th vo hai ci va li m tt c my anh em dng. Ch ring con
bp b Raggedy Ann ca ti chim trn mt va li ri. Nh ng lm sao ti
c th b con bp b ng yu nht ca ti li, con bp b m b t ng
khi ti ln ba tui? Ti nc n.

Chng ti ngi vi nhng khun mt chang vng v ch bi t nhn m .


Chng ti khin m cm thy khng thoi mi cht no, do m ng
bt dy v i i li li trong phng.
Nh lc trc m ni, ng b ngoi giu kinh kh ng. M nhn ti
v Christopher ch trch ri quay mt i ngay.
-

M - Christopher hi c chuyn g sai ?

Ti ngc nhin trc vic anh ti c th hi mt vic nh v y v l i u


qu hn nhin, mi th u sai tri c.
M vn si bc, cp chn di ca ml qua ch vt m ca tm o
chong mu en mng ca m. K c trong s su no, trong b en,
cp mt thm qung, m vn rt p. M tht ng yu, v ti yu m .
Ti mi yu m lm sao!
Chng ti mi yu m lm sao.
Ti trc gh s pha, m quay ngot ngi li v lp vi the en ca
chic o chong ca m h ra ging nh chic vy nhy, l cp chn
p ca m.
Cc con thn yu m ni chuyn g c th l sai trong vi c s ng
mt ngi nh p nh l nh ca ng b ngoi? M c sinh ra ,
ln ln , tr nhng nm m c gi ti trng. l mt ngi nh
ln, p v thng c lm thm phng, d rng c qu nhi u phng
ri.
M mm ci nhng c mt iu g trong n ci ca m.
Tuy nhin, c mt chuyn nh m phi ni cho cc con tr c khi
cc con gp cha ca m, ng ngoi cc con ni n y m l i ng p
ngng v mm ci mt cch l lng Nhiu nm v trc khi m mi
tm tui, m lm mt chuyn nghim trng m khng c ng ngoi
ng , v b ngoi cng khng ng . D sao, b cng s khng cho
m bt c th g nn cng khng tnh lm g. Nhng v vic m lm,
ng ngoi gch tn m ra khi di chc, v gi m khng c th a k .

B cc con thng lch thip gi iu ny l "ti li ngt ngo" v b ni


rng chuyn khng thnh vn .
Ti li ngt ngo ? iu ngha l g nh? Ti khng th hnh dung m
lm bt c iu g xu chnh cha rut ca mnh quay lng l i v tc i
nhng g ng ra m s c hng.
vng, tha m, con bit chnh xc m mun ni g Christopher
tht ln m lm mt chuyn m ng ngoi khng ng v d m c
tn trong di chc ca ng th ng bo lu t s xo tn m i m ch ng
suy ngh k g c. V gi m s khng c hng bt c th g trong s
nhng ca ci ca ng khi ng sang th gii bn kia Anh y mm c i,
hi lng vi bn thn v bit r hn ti. Anh y lun c cu tr li cho m i
vn . Anh y lun chi mi vo sch mi khi nh. Khi ra ngoi th anh
y cng nghch ngm nh bt c a tr no trong khu ph. Nhng khi v
n nh, khng xem tivi, th anh ti l mt con mt sch.
ng nhin l anh y ng.
Phi, Christopher. Chng mt no trong s c a ci c a ng s
thuc v m khi ng cht hoc l chun qua cho m cho cc con c .
l ti sao m phi vit nhiu l th v nh khi b ngoi khng tr l i M
li mm ci, ln ny n ci ca m c v chm bim hn Nhng v
m l ngi tha k duy nht cn li, nn m rt hy vng dnh li c
s chp nhn ca ng ngoi. Cc con bit y, m tng c hai anh
trai, nhng c hai cht v tai nn v gi m l ngi tha k duy nh t
cn li Nhng bc chn khng ngng ca m gi dng li. Tay m
a ln che ming, m lc u ri ni bng mt ging hi li nhi M
cho rng tt hn m nn ni cho cc con mt chuyn na. H tht c a
cc con khng phi l Dollanganger, m l Foxworth. V Forxworth l m t
ci tn rt quan trng Virginia.
M i! ti ngc nhin ku ln Liu c h p php i tn v
in ci tn vo giy khai sinh khng?
Ging m tr nn thiu kin nhn:

V Cha, Cathy, c th thay i tn mt cch hp php. t nhi u g


th ci tn Dollanganger cng thuc v chng ta. B cc con l y tn
t mt ng t ca mnh, b ngh l mt ci tn bun ci, mt tr a,
v iu kh phc v cho mc ch .
Mc ch g h m? ti hi Ti sao b li i h t Foxworth r t
d nh vn thnh Dollanganger va di va kh nh v n h m ?
Cathy, m mt ri m p v th mnh xung mt chic gh g n
ch m ng nht M c qu nhiu vic phi lm, c qu nhiu v n
php l. Sm mun g th con s bit mi chuyn, m s gii thch. M
th s ni ht s tht, nhng gi hy m th no.
Hai a em sinh i cun trn trong lng anh em ti g n nh ng , v
d sao chng cn qu nh hiu. Thm ch n ti gi mi hai tu i
v sp trng thnh cng khng th hiu ht ti sao trng m l i khng
thc s hnh phc khi li c v nh vi cha m rut m m khng
c gp trong mi lm nm qua. ng b ngoi b mt m cho t i tn
sau m tang ca b chng ti mi c nghe ni n. Hm nay chng ti
mi c nghe ni v hai ngi bc cht v tai nn. Chuyn tr nn r
rng vi ti rng b m ti c mt cuc sng y trc khi c chng
ti, rng sau rt chng ti khng quan trng lm.
M - Christopher bt u ni Ngi nh to p ca m Virginia
c v hay y, nhng chng con thch y. Bn b ca chng con
y, mi ngi u bit chng con, yu mn chng con v con bi t r ng
con khng mun i. Liu m c th gp lut s ca b v hi ng y xem
c th gip tm ra cch no chng ta c th li v gi c ngi nh
v c ca chng ta khng?
-

Phi y m , hy cho chng con li y ti ph ho .

M vi ng ln v i li trong phng. M khuu gi xung tr c mt


chng ti, mt m nhn thng vo mt chng ti.
Gi hy nghe m - m ra lnh, cm tay anh trai ti v ti t ln
ngc mnh M ngh l lm cch no chng ta c th ti p t c l i
y nhng chng c cch no, chng c cch no c , b i v chng ta

khng c tin thanh ton cc ha n hng thng, v m khng c kh


nng g kim mt s tin thch hp nui sng cc con v b n
thn m. Hy nhn m - m ni, giang rng hai cnh tay, d ng nh b
thng tn, p v v vng Cc con c bit m l g khng? M ch
l mt mn trang tr p v v dng lun tin mnh ph i c m t ng i
n ng chm sc mnh. M khng bit phi lm bt c cng vi c g
nh th no. Thm ch m khng bit nh my. M khng gii lm tnh.
M ch c th thu c nhng ng thu p theo cc mu thu v
an, nhng cng vic chng kim c tin. Cc con khng th s ng
m khng c tin. Khng phi tnh yu khin th gii chao o, m l
tin. ng ngoi cc con c nhiu tin hn l ng bit ph i lm g v i n.
ng ch c duy nht mt ngi tha k, l m. ng tng quan tm ti
m nhiu hn cc anh m, do vy chng kh khn g dnh li c
tnh cm ca ng. Ri ng s bo lut s ghi tn m vo di chc v m s
c tha k mi th. ng su mi tui v ang cht dn v bnh
tim. T nhng iu b ngoi vit trong bc th ring m ng ngo i khng
bit, ng cc con khng th sng lu hn hai hoc ba thng n a. i u
s cho m nhiu thi gian khin ng thng yu m nh tr c y. V
khi ng cht, ton b gia ti ca ng s l ca m. L c a m. L c a
chng ta. Chng ta s thot khi nhng ni lo lng v ti n bc. Chng ta
s t do ti bt c ni no chng ta mun. T do lm bt c iu g chng
ta thch. Thoi mi du lch, thoi mi mua sm nhng g tri tim ta mong
mun, bt c th g ta thch. M khng ni v chuyn mt, hai tri u la
m rt nhiu, rt nhiu triu, c l ti c hng t. Nhng ai c n t ng y
tin thm ch khng bit gi tr ti sn thc ca h, v n c u t ch
ny, ch n v h s hu th ny, th khc, k c ngn hng, cc hng
my bay, cc khch sn, cc dy ca hng, cc hng tu bi n. , cc con
khng nhn bit ci ch m ng ngoi cc con kim sot, th m ch c
by gi khi ng sp trt nhng hi th cui cng. ng l mt thin ti
trong vic kim tin. Mi th ng chm vo u bin thnh vng.
Cp mt xanh ca m ngi ln. Mt tri chiu qua ca trc, to nhng
di sng lp lnh trn tc m. Xem ra m giu c v t qu mi th r i.
M i, lm th no m chuyn ny li xy n ngay sau khi b qua i?

Christopher, Cathy, cc con ang nghe, ang v n d ng tr t ng


tng ca mnh y ch? Cc con c nhn ra rng c th lm g v i mt
khon tin v cng ln ch? Th gii ny v tt c mi th u l ca cc
con. Cc con s c quyn lc, nh hng v knh trng. Hy tin m. S m
mun g m s ginh li c tri tim ng ngoi. ng s ng ngng n
m v s nhn ra ngay rng lng ph mi lm nm cho s chia la .
ng gi, m yu v lun phi tng mt trong mt cn phng nh
cnh th vin. ng c cc y t chm sc c ngy ln m, v nh ng
ngi phc v ngay gn k. Nhng ch c nhng ngi rut tht mi c
ngha v m l tt c nhng g cn li ca ng, ch c m thi. Th m ch
nhng ngi y t cng khng thy cn phi ln gc v h c phng t m
ring. Vo mt m, m s sp xp cho ng gp bn a chu ngoi c a
mnh v ri m s a cc con xung gc, vo phng ng v ng s thch
th v vui v bi iu ng thy, bn a tr xinh p v hon h o, ng s
phi yu cc con, tng a v tt c cc con. Hy tin m, vic s di n
ra theo cch m ni. M ha rng bt c vic g ng yu cu m lm, m
s lm. Trong cuc i m, trong tt c nhng g thn thng v qu gi
m m nm gi, nhng a con c to thnh t tnh yu gia m v i
b cc con, cc con c th tin m s sm tr thnh ngi tha k mt gia
sn khng th tin ni v qua m, mi gic m ca cc con s tr thnh s
tht.
Ming ti h rng, ti b khut phc bi kht vng ca m. Ti lic nhn
Christopher v thy anh y ang nhn m chm chm vi v ng v c. C
hai a em sinh i u ng. Chng chng nghe thy mt cu no c .

Chng ti sp sng trong mt ngi nh to v giu nh m t cung i n.


Trong cung in rng ln , ni nhng ngi phc v ng ch ngay
gn k, chng ti s c gii thiu vi vua Midas, ngi s sm qua i
v ri chng ti s c tt c tin bc, t th gii xung di chn
mnh. Chng ti ang bc vo mt s giu c ngoi sc t ng t ng. Ti
s ging nh mt nng cng cha.
Nhng ti sao ti vn khng thc s cm thy hnh phc?

Cathy Christopher ni, ph cho ti mt n ci r ng h nh phc


Em c th l mt din vin ma ba l. Anh khng ngh ti n b c c th mua
c ti nng, cng khng bin mt k n chi thnh mt bc s gii
c. Nhng cho ti lc chng ta phi lch thip v nghim tc, li u chng
ta s c mt cuc khiu v c khng?
Ti khng th mang theo chic hp nhc bng bc bn trong c v n ba
l mu hng c. Chic hp nhc t tin v c lit vo danh sch
nhng c gi tr "h" mang i.
Ti khng th ly nhng chic hp ng bp b t trn tng xu ng hay
giu nhng con bp b nh i. Ti khng th mang theo b t c th g b
tng cho ti tr mt chic nhn nh dt mt vin t gi tr hnh tri tim
m ti eo trn tay.
V nh Christopher ni, sau khi chng ti giu c, cuc i chng ti s
l mt bui khiu v ln, mt ba tic di, rt di. l cch m nh ng
ngi giu sng, mt cuc sng hnh phc sau khi h c ti n v l p ra
cc chng trnh vui chi.
Vui chi, tic tng, s giu c khng th tin c, mt ngi nh to nh
cung in vbz ngi phc v sng trn mt gara c th cha t nh t chn
hoc mi chic xe hi t tin. Ai c th on c m ti xut thn t
mt gia nh nh vy? Ti sao b li tranh lun vi m nhiu ln v vi c
tiu tin hoang ph nh vy, khi trc m c th vit nhiu bc th gi
v nh v lm mt vic cu xin hi ng n lng t trng?
Ti chm chm i vo phng mnh, ng trc chic hp nhc c c v
n ba l ng t th ln khi m np hp v c ta c th ngm mnh
trong chic gng phn chiu. V ti nghe ting nhc thnh tht "Xoay
trn, nng v n hy xoay trn"
Ti c th n trm n nu ti c mt ch giu.
Tm bit cn phng mu hng v trng vi nhng bc tng xanh b c h.
Tm bit chic ging nh c ch cha ra ku Thu s tng ch ng
kin ti b m v quai b, bnh si v thu u.

Tm bit b mt ln na v khi ti i, ti khng th hnh dung ra c nh b


ngi bn ging ti, nm tay ti, v ti s khng th y b t phng t m
bc ra mang theo mt ly nc. B i, con thc s khng mun i lm
u. Con thch li hn v gi nhng hi c v b tht su v tht gn!
Cathy! m ng ca gi ng ng v khc. Mt cn
phng ch l mt cn phng. Con s sng trong r t nhi u cn phng tr c
khi con cht, do hy nhanh ln. Hy ng gi c a con v c a cc
em vo, trong khi m ng gi c ca m.
Trc khi ti cht, ti s sng trong hng nghn cn phng ho c nhi u
hn, mt ging ni nh th thm nhng li ny bn tai tiv ti tin.

Chng 2: ng ti s giu c

Trong khi m xp , ti v Christopher xp qun o vo hai chi c vali


cng vi my mn chi. Trong nh sng m m cn st li ca bui
ti, mt chic taxi a chng ti ra sn ga. Chng ti ra i mt cch v i v,
chng ni li chia tay thm ch vi mt s ngi bn, v iu ny th t au
n. Ti khng bit v sao li phi nh th nhng m khng khng mu n
vy. Nhng chic xe p ca chng ti b b li trong gara cng v i nhng
th khc qu cng knh c th mang theo.

Con tu nng n xuyn qua mn m y sao, tin ti vng ni non xa xi


ca Virginia. Chng ti i qua rt nhiu th tr n v lng m c ang ng yn,
qua nhng ngi nh trang tri ri rc ni nhng nh sng vng hnh ch
nht ch chng t l c nhng ngi nh. Anh trai ti v ti khng
mun ng b l mt bt c th g v chng ti c rt nhiu chuyn
ni. Hu nh chng ti ch suy on v ngi nh ln v giu c, ni chng
ti s sng trong s huy hong, n trong nhng chic a vng v c
nhng ngi qun gia mc ch phc phc v. V ti cho rng mnh s c
mt ngi phc v ring gp qun o, tm cho ti, chi u cho ti v
nhy dng ln mi khi ti ra lnh. Nhng ti s khng nghim khc v i c
ta. Ti s ngt ngo, bit iu, kiu tt bng ca c gio m mi ng i

u mong, tr khi c ta lm v mn chi ti thc s nng niu. Nh ng


ti cng s ni mt cn thnh n v nm mt vi th ti khng thch i.
Ngoi li nhn mn m m con tu b li pha sau, ti nh n ra r ng y l
mt m m ti bt u trng thnh v khn ngoan. t c mi
th, bn phi mt mt ci g , do c l ti nn quen v i chuyn ny.
Trong khi anh trai ti v ti ngi on xem chng ti s tiu ti n nh th
no khi c th mt nhn vin u hi bc vo khoang tu nh c a chng
ti v nhn m t u n chn mt cch ngng m trc khi nh nhng
ni:
b.

B Patterson, trong mi lm pht na chng ta s t i ga c a

Ti khng bit ti sao ng ta li gi m l "b Patterson". Ti nhn


Christopher d hi, anh y cng ang bi ri v chuyn ny.
B nh thc t ngt, dng nh bi ri v khng nh hng c, mt
m m to hong ht. M ht nhn ngi phc v ang ng gn m ri
nhn sang Christopher v ti, ri nhn mt cch tuyt v ng xu ng hai a
tr song sinh ang ng. M sut ri nc mt v lp tc rt khn giy ra
duyn dng chm mt. Ri m th di nng n, cht cha ni bun khi n
tim ti bt u p mnh mt cch s hi.
Vng, xin cm n m ni vi nhn vin ng s t v n ang nhn
m mt cch ngng m - ng ng lo, chng ti sn sng xung tu.
Tha b Nhn vin ng st ni, t ra r t lo l ng khi li c nhn
ng h b ti ca ng ta Gi mi c ba gi sng. S c ngi i b
ch? ng ta chun ci nhn lo lng sang ti ri t i hai a em sinh
i ang ng.
-

c thi m m cam oan.

Tha b, ngoi tri ti lm.

Chng ti c th tm c ng v nh trong khi nh m m t.

ng nhn vin ng st ng bc cha ch ny dng nh khng hi


lng vi cu tr li ny.
Tha b ng ni Ch cn mt gi na l ti Charlottesville.
Chng ti ang b v cc con b xung mt ni ng khng mng
qunh. Chng c mt ngi nh no gn y c.
trnh bt c cu hi no thm na, m tr li bng v ngo mn nht
m mnh c.
-

C ngi n chng ti.

Tht bun ci ch sao m c th to c mt v ngo mn n


nhng vy, cng nh vt b n i rt nhanh.
Chng ti ti mt ga xp mt ni ng khng mng qunh v ri tu.
Chng c ai n chng ti c.
Tri ti en nh mc khi chng ti bc xung tu v nh ng nhn vin
ng st ni, chng nhn thy mt ngi nh no g n y c . C
qunh trong m ti, cch xa cuc sng vn minh, chng ti ng v y
tay tm bit ng nhn vin ng st ang ng trn bc toa tu v y tay
p li. V mt ng ta cho thy ng ta chng sung sng g khi ph i r i
"b Patterson" v by on bn a con nh ca b ang ch ng i i xe
n n. Ti nhn quanh v chng thy g khc ngoi mt mi tn r ngon
c bng bn chic ct g v mt chic gh bng ang lung lay. y
l ga xp ca chng ti. Chng ti khng ngi xung chi c gh bng
m ch ng v nhn cho ti khi con tu mt ht trong mn m, nghe th y
mt ting ci th lng vng li nh th chc chng ti may mn.
Chng ti b bao bc bi nhng cnh ng v bi c. T nhng cnh r ng
su thm pha sau ga xp, c mt ting ng l lng c t ln. Ti nh y
dng ln v quay li xem xem l ci g khin Christopher b t c i:
-

ch l mt con c thi, em ngh l mt con ma ?

Gi chng c g trong nhng th c - M cao ging ni V cc


con khng cn phi th thm. Chng c ai khc y c. y l khu v c
trang tri, hu nh ch c b sa. Hy nhn quanh i. Ngm nhng cnh

ng la m, yn mch v cng c c la mch na. Nhng ng i nng


dn quanh y cung cp nhng sn vi ti ngon cho nh ng ng i giu
c sng khu vc trn i.
i ni trp trng, trng ging nh mt tm mn bng c lm t nh ng
ming v vi nhng thn cy nh ln pha trn v bn di ngn cch
chng thnh nhng khu vc ring bit. Ti gi chng l lnh gc m
nhng m ni vi chng ti l c rt nhiu cy c trng thnh hng
chn gi v gi li nhng khi tuyt nng. Nhng li ny khin
Christopher rt phn khch. Anh y yu thch tt c cc mn th thao ma
ng v khng ngh mt bang min Nam nh Viriginia li c tuyt.
, phi, y c tuyt m ni Con c th c l c tuyt c.
Chng ta ang di chn dy ni "nh ni xanh" v y tr i tr nn
rt lnh, lnh nh Gladstone. Nhng ma h th ban ngy tr i l i m.
Ban m lun lnh phi p mt tm chn. Gi nu mt tri xu t
hin, cc con s ngm thch mt cnh ng qu tuyt p, p nh bt
c ni no trn th gii. D sao chng ta phi nhanh ln. l m t qung
ng di, rt di ti nh, v chng ta phi ti tr c khi mt tr i
mc, trc khi nhng ngi phc v thc dy.
Tht l lng!
Ti sao? ti hi ti sao ng nhn vin ng s t gi m l "b
Patterson"?
Cathy, gi m khng c thi gian gii thch vi con. Chng ta
phi i nhanh ln m ci xung nhc hai chic va li nng nh t v ni
bng ging qu quyt rng chng ti phi i ti ch m dn n. Anh
Christopher v ti buc phi b hai a em sinh i ang ng .
M i ti ku ln khi chng ti i c vi bc ng qun
khng a cho chng ta hai chic va li ca m.
c ri, Cathy m th hn hn ni, nh th hai chic vali m
ang xch khin m tru tay M ngh ng ta mang chng t i
Charlottesville v chng vo mt t kha cho m ti ly vo sng mai.

Ti sao m li phi lm nh vy? Christopher hi bng mt gi ng


cng thng.
c ri, v mt iu, m khng th mang c bn chic vali,
ng khng? V v mt iu na, m mun c c hi ni chuyn v i
ng ngoi trc khi ng bit v cc con. V dng nh khng hp l n u
m v nh vo lc na m sau mi lm nm tri xa cch, ng khng?
Ti thy iu c v hp l v chng ti lm t t c nh ng g c th
lm v hai a em sinh i khng chu i b. Chng ti ln ng, l o o
i theo sau m, trn mt t g gh, men theo nhng con ng mn len
li gia nhng tng v bi cy co vo qun o chng ti. Chng ti i
b mt qung ng di, rt di. Christopher v ti b t u mt m i, cu
knh, khi hai a em sinh i cng lc cng nng hn v cnh tay chng
ti mi d. y l mt cuc phiu lu m ngay t u chn ng t.
Chng ti ku ca, chng ti m nheo, chng ti l t ng b c, mu n ng i
xung v ngh ngi. Chng ti mun c Gladstone, trong chi c
ging ca mnh, vi nhng th ca mnh, hn l y, hn l ngi nh
ln vi nhng ngi gip vic v ng b ngoi m chng ti ch a tng
gp.
nh thc hai em dy M tr nn thiu kin nhn v i nhng l i
ku ca phn nn ca chng ti t chng xung v b t chng t i, d
chng c mun hay khng ri m lm bm iu g c chic o
jacket ko cao ca m che i nhng vn lt vo i tai thnh c a ti "L y
tri, chng nn bin i khi chng c th".
Mt cn rng mnh chy dc sng lng ti. Ti lic nhn anh trai mnh xem
anh y c nghe thy khng v anh y quay nhn ti. Anh y m m c i. Ti
cng mm ci p li.
Ngy mai, khi m ti vo thi im thch hp trn mt chic taxi, m s
chy ti ch ng ngoi m yu v s mm ci, tr chuyn v ri ng s
b li cun v b thuyt phc. Ch cn nhn khun mt ng yu c a m,
ch cn mt li ni t ging ni ngt ngo ca m l ng s giang r ng
cnh tay v tha th cho iu m lm khin m l "t i li ng t ngo".

T nhng g m ni vi chng ti, th ng ngoi l mt ng gi kh tnh v


ci tui su mi su dng nh l mt tui khng th tin c i v i
ti. V mt ngi n ng ang k cn ci cht khng th gi mi mi c
cm i vi a con duy nht cn li, a con gi m ng t ng yu
thng rt nhiu. ng s phi tha th cho m, c th bc xung m
mt cch thanh thn v hnh phc, v bit rng mnh lm c mt
iu ng. Ri khi m thuyt phc c ng, m s a chng ti n
phng ng v chng ti s t ra xinh p nht, hnh ng ngoan ngon
nht v ng s nhn ngay ra rng chng ti khng x u x, khng t i t v
khng ai, khng mt ngi no c tri tim li c th khng yu hai a em
sinh i c. Ti sao li vy, khi mi ngi trong cc ca hng u dng
li ngm hai a em sinh i v khen m ti c hai a con p
n vy. Hy i n lc ng bit Christopher thng minh n nh ng
no. Mt hc sinh loi mt. V iu ng k hn l anh y khng ph i h c
theo cch ti hc. Mi th i vi anh y tht d dng. Anh y ch c n
lic qua mt trang sch mt hoc hai ln l tt c cc thng tin c
ghi vo trong c v anh y khng bao gi qun. i, ti m i ghen t v i anh
y v kh nng ny lm sao!
Ti cng c mt kh nng, n khng sng lng nh kh nng c a
Christopher. l cch ti hn mt th lp lnh thnh ra th m x n.
Chng ti ch c mt t thng tin v ng ngoi cha tng g p . Nh ng
ghp cc thng tin vn vt li vi nhau, ti c mt ngh r ng ng l
loi ngi khng d dng tha th, khng ch khi ng c th ch i b a
con gi m ng rt yu thng trong mi lm nm tr i. Nh ng li u ng c
th cng rn ti mc t chi tt c nhng s du dng ngon ngt ca m
khng? Ti nghi ng v iu . Ti nhn thy v nghe th y m ni
chuyn vi b v chuyn tin nong. B lun l ngi chu thua v b
thuyt phc lm theo m. Ch mt n hn, ch mt vng tay v s chm
sc du dng l b s du i, mm ci, ng v d sao, bng cch ny
hay cch khc, b m cng c gng tr nhng mn t tin m m
mua.
Cathy Christopher ni hy b v lo lng kh i khun m t em i.
Nu Cha tri khng nh cho con ngi ta gi, m yu v cui cng l
cht, th Ngi s khng th tip tc cho a ngi khc sinh con c.

Ti cm thy anh Christopher ang chm ch nhn nh th c c


nhng suy ngh ca ti nn ti mt. Anh y tot ming c i vui v . Anh
y lun l ngi lc quan ng ngn, chng bao gi u su, ng v c hay
r ging nh ti.
Chng ti lm theo li m v nh thc hai a em sinh i. Chng ti t
chng xung v bo chng phi c i b thi d mt hay khng. Chng ti
ko chng i trong khi chng rn r, ku ca, chng l i bng nh ng ti ng
khc st st.
Khng i ti ni chng ta ang ti u Carrie gin gi a n c m t,
nc n ni.
Cory ch khc lc.
Khng thch i trong rng khi tri ti! Carrie ku ln, c gi ng bn
tay b nh ca n khi tay ti Em v nh y. em i, ch Cathy,
em i!
Cory khc to hn.
Ti mun b Carrie tip nhng cnh tay ti mi d. Ri Christopher th
tay Cory ra v chy ti gip m lc ny ang xch hai chic vali, do v y ti
phi ko hai a em khng mun i trong m ti.
Tri lnh v but khng khip. D m gi y l vng i th nhng bng
m, cao vt pha xa i vi ti ging nh nhng ngn ni. Ti nhn ln b u
tri. i vi ti bu tri ging nh mt mi vm bng nhung mu xanh
thm, lp lnh nhng bng hoa tuyt thay v nhng ngi sao, hay chng c
phi l nhng git nc mt bng gi m ti s phi khc trong tng lai?
Ti sao chng nh th ang nhn xung ti v i v nui tic, khi n ti c m
thy mnh tht v ngha, b ln t, hon ton chng ng k g? B u tr i
tht rng ln, tht p v n khin ti c mt cm gic l lng v s e
do. Ti bit rng nu trong tnh cnh khc, ti c th yu m t vng qu
nh th ny.
Cui cng chng ti ti mt khu vc c nhng ngi nh ln v p nm
trn mt sn i dc. Chng ti rn rn tin ti ngi nh ln nh t v to

nht trong cc ngi nh ang chm trong gic ng ny. M kh ni r ng


ngi nh t tin li c tn l lu i Foxworth v n c t hn hai trm
nm ri.
Gn y c mt ci h no trt tuyt v bi c khng, h
m? Christopher hi. Anh y c v quan tm thc s ti khu sn i
y khng phi l vng trt tuyt cc qu nhiu cy v cc
tng .
C m tr li c mt chic h nh cch y mt phn t dm
V m ch v hng c chic h .
Chng ti i vng quanh ngi nh khng l , ton i nhn chn, khi t i
ca sau, mt b gi chng ti vo. Chc b ta ang ng i v
nhn thy chng ti ti v ca c m sn khi chng ti ch a k p g.
Ging nh nhng tn trm m, chng ti lng l ln vo bn trong. B ta
khng ni mt li no cho n chng ti. Ti t h i li u c ph i y l
mt trong nhng ngi lm cng khng?
Ngay khi chng ti bc vo ngi nh ti , b ta bn y chng ti ln
mt cu thang pha sau hp v dc, khng cho php chng ti d ng l i
mt giy lic nhn quanh nhng cn phng ln thong hi n qua l i i im
lm. B ta dn chng ti qua rt nhiu hnh lang, i ngang qua r t nhi u
cnh ca ang ng v cui cng chng ti ti mt cn phng u h i n i
b ta m ca v ch cho chng ti vo. y l mt s gii thot cho
chuyn i di trong m ca chng ti. Trong cn phng ng c m t
ngn n ang c bt. Nhng tm mn xp trang tr nng n che hai
ca s cao. Ngi ph n mc xm quay li nhn chng ti khi b ta
ng cnh ca nng n m ra hnh lang v da ngi vo ca.
B ta m ming ni v ti thy ngc nhin.
-

Nh c ni, Corrine, cc con ca c p y.

B ta ban cho chng ti mt li khen ng l lm chng ti m lng


nhng n ch khin ti n lnh. Ging b ta lnh lng v b t c n, nh th
chng ti khng c tai nghe v khng c u c hi u s b t mn

ca b ta, cho d cu khen ca b ta. V ti ng khi on nh v y.


Nhng li tip theo ca b ta chng t iu .
Nhng c c chc l chng thng minh khng? Chng c b m t s
bnh khng th hin ra v bn ngoi khng?
Khng M ku ln, bc mnh nh ti v y Cc con con hon h o
nh m c th thy , c v th cht ln tinh thn m trng trng nhn
b gi mc xm trc khi ngi xm trn hai gt giy v b t u c i
cho Carrie lc ny ang ng g gt. Ti qu xung tr c mt Cory v c i
khuy chic jacket nh mu xanh ca n trong lc Christopher t m t
trong hai chic vali ln mt chic ging ng ln. Anh y m vali ra v l y
ra hai b o ng nh mu vng.
Khi gip Cory ci qun o v mc b ng mu vng ca n vo, ti
ngm ngm quan st b gi to cao , ngi m ti on l b ngo i c a
chng ti. Khi ti nhn b, nhn nhng v t nhn v c m x , ti th y b
khng gi nh ti thy ban u. Mi tc b c mu xanh thp, c ch i
ht ra ng sau kiu n gin khin mt b dng nh di di th no
v ging mt mo. Ti sao vy, bn thm ch c th thy mi si tc ko
cng da u ca b ln nh nhng i ni b nh ng ght, v th m ch
khi ti quan st, ti thy mt si tc xo t nhin khi dy buc tc.
B c mt ci mi khom diu hu, vai b rng v ming b nh mt v t
dao chm cong v mng. B vy ca b l vi Teffala xm v i mt chi c
ghim ci bng kim cng ng vin c cao v n gin. Chng c nt
g b l du dng v mm mi c, thm ch b ngc ca b cng ging
nh hai ngn i bng b tng vy. Chng c g vui v v i b, v chng
ti thng a vi b v m.
Ti khng thch b. Ti mun v nh. Mi ti run ln. Ti mu n b s ng
li. Lm th no m mt ph n nh th ny li c th sinh ra mt ng i
ng yu v du dng l m ti vy. M c tha hng sc p v s
vui v t ai vy? Ti run run v c ngn nhng git nc mt ang dng
y trong mt mnh. M chun b tinh thn t trc cho chng ti v
mt ngi ng tn nhn, bt cn v khng ng yu, nh ng vi c b ngo i
tip n chng ti th li l mt s ngc nhin th b o. Ti nu t n c m t,

s anh Christopher s trng thy v s ch giu ti sau . Nh lm


yn lng ti, m mm ci m p i t Cory d mc qun o ng vo
mt trong nhng chic ging ln ri t Carrie nm cnh. Trng chng
mi tht ng yu lm sao, ging nh nhng con bp b to m h ng
ho. M ci xung hai a tr v hn ln m chng, bn tay m nh
nhng vut nhng ln tc xon trn trn chng ri ko chn ln t n c m
cho chng.
Chc ng ngon, cc con thn yu m th th m bng m t gi ng
ng yu m chng ti bit rt r.
Hai a em khng nghe thy. Chng ng rt say ri.
Tuy nhin ng sng sng nh mt ci cy mc r, b ngo i ch c
chn khng hi lng khi nhn thy hai a em sinh i ng trn gi ng r i
nhn Christopher v ti ang ng st cnh nhau. Chng ti r t m t m i.
Cp mt xm ca b nh ln v khng ng tnh r r t. B nhn m t cch
cau c, xoi mi m dng nh m hiu cn ti th khng. Mt m b ng
khi b ni:
-

Hai a con ln ca c khng th ng cng mt ging c.

Chng ch l tr con m ni nng v i mt s gin d bt th ng


M i, m chng thay i mt cht no ? M vn c u c ng v c mt
cch kh chu ? Christopher v Cathy cn ngy th lm.
Ngy th ? B hi li, ci nhn y ngha ca b s c lnh n
ni c th ct t c mch mu ngi ta.
Ti ht nhn ngi ny ti ngi kia, mt ti m to. Ti lic nhn anh trai
ti. Nm thng dng nh ho tan trong anh y. Anh y ng b v
nh mt a tr ch su hoc by tui, v cng chng hiu g hn ti.
Mt cn gin d xut hin khin mt m ta.
Nu m ngh nh vy th hy cho chng nhng cn phng ring
v nhng chic ging ring. Cha bit l ngi nh ny ch cho chng
m.

iu l khng th - b ni bng ging bng gi Ch cn phng


ng ny l c phng tm lin k v l ni b c khng nghe th y ti ng
chng i li trn u hoc di nc nh v sinh. Nu tch ring chng ra
v chng ri rc trn gc, ng y s nghe thy ting ni ca chng,
hoc ting n ca chng, hoc nhng ngi khc s nghe thy. Ti ph i
suy ngh nhiu lm mi sp xp c th ny . y l cn phng duy
nht an ton.
Cn phng an ton ? Chng ti sp i ng, t t c chng ti, trong cng
mt cn phng ? Trong mt ngi nh ln vi khong hai mi ba mi
hay bn mi phng, chng ti s trong mi mt phng ? Th m ch
nu vy, gi ti suy ngh nhiu hn, ti khng mu n ring m t
phngtrong ngi nh khng l ny.
hai a con gi nm mt ging v hai thng con trai n m
ging kia b ra lnh.
M b Cory ln v t n vo chic ging kia, v t tr i, chng ti
c nm theo nh vy. Hai anh em trai chic ging gn phng t m, cn
Carrie v ti ng chic ging gn ca s.
B ngoi chuyn ci nhn chm chp kh chu ca mnh sang ti ri
Christopher.
gi hy nghe y b ni nh mt h s quan ang hu n luyn binh
lnh hai a ln phi gi cho hai a nh trt t, v hai a l n phi
chu trch nhim nu chng vi phm mt trong nhng iu quy nh ta
a ra. Lun nh iu ny trong u: nu ng cc ngi bi t cc ng i
ang y, ng y s nm tt c cc ngi qua ca s m cc ngi
chng c mt xu no, sau khi trng tr nghim khc cc ng i v t i
cho i. V cc ngi phi gi cn phng ny sch s, gn gng,
ngn np v c phng tm cng vy, phi ging nh khng c ai sng
y. V cc ngi phi gi yn lng, cc ngi s khng c la ht,
hoc ku to hoc chy xung bn di. m nay khi ta v m cc ng i
ri khi cn phng ny, ta s ng v kho ca li. V ta s khng cho
cc ngi lang thang t phng ny sang phng khc v t i cc khu v c

khc ca ngi nh c. Cho ti ngy ng ngoi cc ngi cht, cc


ngi c y, nhng khng thc s tn ti!
i tri i! Mt ti lo ln nhn m. y khng phi l s th t. B ni d i,
phi khng? B ni th ch da chng ti. Ti xch li g n Christopher,
t ngi vo anh y lnh cng, run ry. B ngoi cau my, v ti li ra xa
ngay. Ti nhn m, nhng m quay lng li, u ci xu ng, vai m
chm xung v rung rung nh th m ang khc.
Mt ni kinh hong ch ng ti v chc chn ti s ku ln mt iu g
nu m khng quay ngi li v ngi xung ging, giang tay cho ti v
Christopher. Chng ti chy li pha m, c an i trong vng tay c a
m. M ko chng ti li gn, tay m vut tc v lng chng ti ri la tay
vo nhng mi tc ri bi v gi ca chng ti.
n thi m th thm hy tin m. Cc con ch ph i y c m t
m thi, v ng ngoi s cho mng cc con ti nh c a ng m cc con
s c s dng nh l nh ca cc con vy, tt c khu nh, mi cn
phng v c khu vn na.
Ri m gin d nhn b ngoi sao m khc nghit v cm on v y.
M , hy c mt cht thng xt v trc n i vi cc con c a
con. Chng cng l mu m ca m m, xin m hy nh iu . Chng
l nhng a tr ngoan, chng cng l nhng a tr bnh th ng v
chng cn c phng chi a, chy nhy v gy m . M mu n chng
ni th thm ? M khng phi kho ca phng ny, m c th kho c a
u hnh lang thi. Ti sao chng khng th c tt c cc cn phng
khu pha Bc ny s dng nh phng ring ca chng? Con bi t m
chng nhiu lm n khu vc nh c ny.
B ngoi lc u mt cch dt khat:
Corrine, y ti l ngi quyt nh ch khng ph i c. C c ngh
ti c th ng v kha cnh ca dn ti ch ny m nh ng ng i ph c
v khng nghi ng l ti sao phi lm nh vy? Mi th phi nguyn
nh c. H hiu ti sao ti li kho cn phng c bit ny v c u thang
dn ln tng p mi nm y v ti khng thch h rnh m ni khng

thuc v h. Vo sng sm, ti s mang sa v thc n cho bn tr , tr c


khi ngi u bp v nhng ngi phc v vo bp. Khu pha bc ny
khng bao gi b mi ngi vo tr vo ngy th su cui thng v khi
n phi c dn sch hon ton. Vo nhng ngy ny, bn tr s tr n
ln gc cho ti khi nhng ngi gip vic lm xong vic, v tr c khi hi
ti, t ti s kim tra mi th xem bn tr c li bng chng no v
s tr ng ca chng khng!
M cng phn i hn:
Khng th c! Chc chn chng s l mnh, li du vt.
M , hy kho ca cui hnh lang.
B ngoi nghin cht rng.
corrine, hy cho ti thi gian, v i thi gian ti c th tm ra m t s l
do ti sao nhng ngi gip vic khng c vo ni ny, thm ch ch
dn dp. Nhng ti phi i tng bc rt thn trng v khng gy ra s
ng vc ca h. H khng thch ti, h s chy ti k l cho b c, hy
vng ng ta s thng cho h. C c th thy ch? Vic ng ca khu
vc ny khng c trng hp vi lc c quay v, Corrine.
M gt u, nhng b. M v b ngoi sp t cc bc hnh ng khi
Christopher v ti cng lc cng bun ng. dng nh y l mt ngy v
tn. Ti rt mun b vo ging cnh Carrie v th mnh xung c
th ri vo s qun lng ngt ngo, ni nhng rc ri khng t n t i.
Cui cng, khi ti ngh b khng m nhn thy Christopher v ti m t
mi nh th no th chng ti c php thay qun o trong phng t m r i
tro vo ging, sau mt lc lu.
M bc ti bn ti, v mt mi v lo lng vi i mt u m, v m t i
mi m p ln trn ti. Ti thy nhng git nc mt lp lnh kho mt
m v thuc bi mi mt ca m khin nhng git nc mt thnh nhng
vt en. Ti sao m li khc na nh?
Hy ng i ging m khn khn ng lo. ng ch t i i u
cc con nghe c. Ngay khi ng tha th cho m, m qun i vi c m

lm khin ng khng vui, ng s giang r ng vng tay v n cho


nhng a chu ca mnhnhng a chu m ng dng nh khng
th sng lu gp.
-

M i ti cau my, y kh no Ti sao m vn khc nhi u th ?

Vi nhng c ch t ngt, m lau nhng git nc mt v c mm ci:


Cathy, m s rng mnh phi mt nhiu hn mt ngy ginh l i
tnh cm v s chp thun ca ng. Vic c th mt vi ngy ho c
hn.
-

Hn m?

C th, thm ch c th l mt tun, nhng khng lu h n, c l t


hn. M khng bit chnh xc l bao lunhng s khng lu u. Con c
th ch c m bn tay mm mi ca m vut tc ti Cathy yu d u,
b con yu con nhiu lm, v m cng vy m chuyn sang ch
Christopher, hn vo trn v vut tc anh y, nh ng m th th m nh ng g
vi anh y th ti khng nghe c.
Ra ti ca, m quay li ni:
Hy ngh ngi mt m ngon gic v m s gp cc con vo sng
mai ngay khi c th. Cc con bit k hoch ca m ri. M phi quay l i
ga xp v bt mt chuyn tu khc ti Charlottesville ni hai chi c va li
ca m ang gi . V sng mai m s bt taxi quay li y v m s
ln ti thm cc con khi c th.
B ngoi y m qua ca mt cch th l, m on ngi quay li nhn
chng ti qua vai, cp mt nho nc ca m cm lng cu kh n tr c
khi m ni:
Cc con ngoan nh. Hy c x tht tt. Hy tun l nh b v cc quy
nh ca b, v ng bao gi cho b l do trng pht cc con. Xin cc
con hy lm nh vy v bo hai em nghe li, ng chng khc v nh
m qu nhiu. Hy coi iu ny nh mt tr chi, c rt nhiu th th v .
Hy lm nhng g cc con c th cho chng vui tr c khi m quay l i
vi nhng chi cho tt c cc con chi. Ngy mai m s quay li v

mi giy pht m i, m s ngh ti cc con, cu nguyn cho cc con v


yu thng cc con.
Chng ti ha l mnh s tht ngoan ngon, im lng, s nghe l i v tun
theo bt c quy tc no c ban ra nh nhng thin thn. Chng ti s
lm tt nhng g c th cho hai a em sinh i v chng ti s lm b t
c vic g, ni bt c iu g v lo lng bin mt khi cp mt m.
Chc m ng ngon C Christopher v ti ng ng p ngng khi i
bn tay th l ca b t ln vai m.
ng lo cho chng con, chng con s n thi. Chng con bi t ph i
lm g cho hai a em v cho chnh mnh vui v. Chng con khng cn l
nhng a tr nh na tt c nhng li ny l do anh trai ti ni.
Cc ngi s gp ta vo sng sm ngy mai b ngo i ni tr c
khi y m ra hnh lang ri ng v kha ca li.
B nht trong mi ng s lm sao, v ch c my a tr con v i nhau.
Chuyn g s xy ra nu mt m chy xy ra. m chy. Ti lun lun
ngh v mt m chy v lm th no thot khi. Nu chng ti b nh t
trong ny, khng ai s nghe c khi chng ti ku cu. Ai c th nghe
thy ting chng ti trong cn phng khut no, b cm vo t ng gc
ny ni m khng ai c php vo tr th su cui cng ca mi thng?
n tri y ch l s sp xp tm thi, ch mt m thi. V ri, ngy mai
m s ginh c tnh cm ca ngi cha ang hp hi.
V gi ch cn li chng ti. B nht trong cn phng. Tt c cc ng n n
b tt. Xung quanh chng ti, bn di chng ti, ngi nh l n ny
dng nh l mt con qu, gi chng ti trong chic ming c nhng
chic rng nanh nhn hot ca n. Nu chng ti c ng, th th m, th
mnh, chng ti s b nut chng v b nghin nt.
Khi ti nm ln ging, iu ti mun l mt gic ng ch khng ph i s
im lng tri di v tn. Ln u tin trong i, ti khng chm vo nh ng
gic m khi u ti chm xung gi. Christopher ph tan im lng v chng
ti bt u th thm ni v tnh hnh ca mnh.

S khng t n th - anh y kh ni, mt n t v lp lnh trong


bng ti b ngoi b khng th gh gm nh t ra.
-

anh l khng ngh b l mt ngi du dng?

Anh y khc khch ci:


-

Phi, th y, ngt ngo

B to khng khip, anh ngh l b cao bao nhiu?

Ch, tht kh on. C l b cao khong mt tm, nng ch ng chn


mi cn.
-

Cao hai mt mt, nng hn hai trm cn.

Cathy, iu em phi hc l hy thi phng i i. ng c con ki n


thi phng thnh con voi. Gi, hy nhn thng vo tnh hnh c a chng ta
v nhn ra y ch l mt phng trong mt ngi nh l n, ch ng c g ng
s c. Cng ta ch phi y mt m trc khi m tr li.
Christopher, anh c nghe b ni v mt ng i ch khng? Anh c
hiu b mun ni g khng?
Khng, nhng anh cho l m s gii thch mi chuyn. No, hy
ng i v hy ni li cu nguyn. Cu Cha gip m duyn dng nh t v
s chin thng, "v ly Cha, xin ng ng ngoi ng ght v gh
gm nh b ngoi".
Ri mt mi v chm trong nhiu cm xc, ti tro ln ging, m Carrie
st vo ngc mnh v ri nh mong mun, ti chm vo nhng gic m.

Chng 3: Ngi nh ca b ngoi

Mt tri l ln m m sau tm rm ca nng che ph m chng ti khng


c php ko ra. Christopher ngi dy u tin, ngp di, giang chn tay,
tot ming ci vi ti.

Cho u b tc ri anh y cho ti. Tc anh y cng r i b nh


tc ti, thm ch cn ri hn.
Ti khng bit ti sao Cha li chn ban cho anh y v Cory mi tc xon
n vy, trong khi Ngi ch cho ti v Carrie mi tc ln sng m thi.
V nh tt c cc cu b c mi tc ging vy, anh y c sc chi
nhng ln tc xon , trong khi ti ngi v hy vng nhng l n tc s
chuyn t u anh sang u ti.
Ti ngi dy v nhn quanh xem cn phng th no. Cn phng th r t
rng nhng vi hai chic ging i to, mt t commt to ng, mt t
qun o to, hai chic gh bc v mt bn trang im t khong gi a
hai ca s trc, cng thm mt chic bn v bn chic gh, th cn
phng dng nh li nh i. Tht ln xn. Gia hai chic ging c t
mt ci bn nh vi mt ngn n. Cng vi bn ngn n trong cn
phng. Pha di tt c cc g sm mu l mt chic thm c vin
tua vng. c thi hn n phi p lm nhng gi th n c v s n.
Tng c dn giy mu kem vi nhng ho tit ni mu trng. Nhng
tm ga tri ging c mu vng c lm bng loi vi dy nng ging
nh satanh n hai lp. C ba bc tranh treo t ng. i tr i, chng lm ta
kh th. Nhng con qu k qui ang truy ui nhng con ng i kho
thn trong nhng hang ng ln di lng t vi mu chnh l . Nh ng
con qu nc ci ngu nghin nhng con ngi ng thng khc.
Thm ch chn h cn b mc ang th ra lng lng t nhng ci mi ng
chy di y nhng chic rng nanh di sc nhn v trng nh n.
Gi em ang nhn cnh a ngc, nh mt s ngi c th thy
ng anh "bit tut" cho ti bit C mt n mi l b ngo i thin th n
ca chng ta cho treo nhng bn sao ca chnh mnh y cho bi t
ci g ang ch nu chng ta dm khng tun l nh. i v i anh, chng
ging nh mt tc phm ca Goya.
Anh trai ti bit mi th. Ngoi vic tr thnh mt bc s, anh y cn mu n
thnh mt ho s. Anh y c bit gii v v, s dng mu nc, sn du
v nhiu th khc. Anh y gii hu ht mi vic tr vic ch n bn
thn v ch i.

Ngay khi ti va lm mt c ch chun b ra khi ging v vo nh t m


th Christopher nhy ra khi ging v nhanh chn h n ti. T i sao ti
v Carrie li xa nh tm vy? Ti ngi trn mp ging st rut, p
p hai chn v ch anh y i ra.
Vi rt nhiu c ng nh khng ngng, Carrie v Cory p p chn tay
thc dy cng mt lc. Chng ngi dy v ngp nh l nhng hnh nh
phn chiu qua gng, di mt v ngi ng nhn quanh. R i Carrie tuyn
b bng ging khng nh:
-

Em khng thch ni ny.

Chng c g ng ngc nhin c. Carrie l a bm sinh c quan m


r rng. Thm ch trc khi n bit ni v n bit ni t lc chn thng tu i,
n bit mnh thch g v ght g. i vi Carrie, ch ng h c con ng
trung lp, hoc l trn tri, hoc l di t. N c ging ni d th ng
nht khi vui v, nghe nh ting mt ch chim non du dng chim chi p
hnh phc mi bui sng. iu phin tai l n li chim chi p c ngy
tr lc ng. Carrie ni chuyn vi bp b, cc tch ung tr, g u bng
Teddy v cc con vt khc. Bt c th g ngi im v khng ni li l n tr
chuyn. Sau mt lc khi khng nghe thy cuc ni chuyn lin min c a
n, ti lt n li v nghe ting ni ca n tip t c c t ln.
Cory th li khc hon ton. Trong khi Carrie c ni th n ch ng i v kin
nhn lng nghe. Ti nh bc Simpson ni Cory l "mt dng n c yn
tnh chy ngm bn di". Ti vn cha hiu bc y mun ni g tr vi c
nhng ngi trm tnh thng biu hin ra bn ngoi mt v b n khi n
ngi khc t hi thc s h l nh th no bn di v b ngoi y.
Ch Cathy a em gi nh ca ti ru rt Ch c nghe em ni l
em khng thch ni ny khng?
Nghe thy vy, Cory vi v b ra khi ging v chy ti nhy vo gi ng
chng ti v tm c ch sinh i ca mnh ri gh ch t l y ch , mt m to v
s st. Vi v chn tht ca mnh, n hi:
-

Lm th no m chng ta ti y c?

Vo m qua, trn mt chuyn tu. Em khng nh ?

Khng, em khng nh.

V chng ta i qua mt khu rng di nh trng, n r t p m.

Mt tri u? Vn l ban m sao ch?

Mt tri np sau nhng tm rm ca. Nhng nu ti ni ra iu ny v i


Cory, th sau chc chn n mun ko nhng tm rm ra v nhn ra
bn ngoi. Mt khi ng ra bn ngoi ri th n s mu n chy ra bn ngoi.
Ti khng bit phi ni g.
Ai hnh lang ang d dm chic cha kho ca khi n ti khng ph i
tr li g ht. B ngoi mang vo trong phng mt chic khay ch t n ng
n c ph bng mt chic khn trng ln. V nhanh nhu v y
trch nhim, b gii thch rng mnh khng th chy ln ch y xu ng cu
thang c ngy mang theo nhng chic khay nng. Ch mt ln trong ngy
thi. Nu b ti thng xuyn, nhng ngi gip vic c th s .
Ta ngh t gi tr i ta s dng mt chic gi - b ni khi t chi c
khay xung chic bn nh. B quay sang nhn ti nh th ti l ng i ch u
trch nhim cho cc ba n Cc ngi s dng s thc n ny trong c
ngy. Chia n thnh ba ba. Tht hun khi, trng, bnh m n ng v ng
cc cho ba sng. Bnh sandwich v sp nng trong bnh gi nhi t cho
ba tra. G rn, salad khoai ty v u cho ba t i. Cc ng i c th n
hoa qu trng ming. Nu n ht ngy, cc ngi gi im lng v ngoan
ngon, ta c th mang kem v bnh quy cho cc ng i. Khng c bnh
ngt. Khng c ko na. Chng ta khng th cc ngi b su rng. S
khng c ti bt c mt bc s nha khoa no cho ti khi ng cc ng i
cht.
Christopher t phng tm i ra, qun o chnh t v anh y ng
nhn b ngoi chm chm. B c th ni v ci cht ca ng ngo i mt
cch thoi mi, chng t v au kh g. dng nh b ang ni v chuyn
mt con c vng no Trung Quc sp cht trong mt vng n c.

V hy nh rng sau mi ba n b tip t c ni gi u tc


gn gng, ngi ngm sch s, v mc qun o chnh t. Ta rt coi
thng nhng a tr mt mi chn tay bn thu, nc mi chy rng
rng.
Khi b ni iu ny, nc mi Cory ang chy. Ti dng mt t giy n
kn o lau cho n. Ti nghip Cory, hu nh lc no n cng b chy mi
do bnh st ma h, cn b ngoi th ght nhng a tr ch y n c mi.
V hy t t trong bung tm b ni, r i chm ch nhn ti r i n
Christopher ang da ngi mt cch xc xc vo khung ca bu ng t m
Con trai v con gi khng c s dng phng tm cng mt lc.
Ti cm thy mt lung kh nng bng bng ni g m. B ngh chng ti
l loi tr no vy?
Ri tip ln u tin chng ti phi nghe nhng i u m sau s
phi nghe i nghe li nh mt chic kim a ht t trn mt a nh c b
xc.
V hy nh, l tr, Cha s trng thy mi th . Cha s th y nh ng
iu xu xa m cc ngi lm sau lng ta! V Cha s l ng i tr ng ph t
cc ngi khi ta khng lm.
B rt t ti o ra mt t giy.
Gi, trn t giy ny, ta k ra cc quy t c m cc ng i phi
tun theo khi trong nh ny B t t giy xung bn v ni chng ti
phi c v nh nhng quy tc . Ri b quaya ngi i ranhng
khng, b tin thng n ch phng m chng ti v n ch a ng
n L tr, sau cnh ca ny, v mt pha phng ch a l m t cnh
ca nh che nhng bc thang dn ln tng p mi. Trn l m t khng
gian rng cho cc ngi chy nhy, chi a v gy n o. Nhng cc
ngi khng c ln trc mi gi sng. Trc mi gi, nhng
ngi gip vic s tng hai lm cc cng vic ca h v h c th nghe
thy ting cc ngi chy. V vy phi lun thc l cc ngi c th b
nghe thy t di gc nu gy n. Sau mi gi, nhng ngi gip vic b
cm s dng tng hai. Mt k trong s nhng ngi gip vic ang th c

hin vic n trm. Cho ti khi tn trm b bt qu tang, ta lun ph i c


mt khi chng dn dp phng ng. Trong ngi nh ny chng ta c lu t
ca ring mnh v thc hin s trng pht thch ng. Nh ta ni m
qua, vo ngy th su cui mi thng, cc ngi s ln t ng p mi r t
sm v ngi yn trn , khng c ni, khng c dm chn. Cc
ngi hiu ta ch? B ln lt nhn tng a trong bn ti, nhn m nh
nhng li ni ca mnh bng nh mt nng n v c . Christopher v ti
gt u. Hai a em sinh i ch nhn b mt cch s st, gn nh kinh
s. Nhng li gii thch thm ca b cho chng ti bit b s ki m tra cn
phng v phng tm xem chng ti c li mt du vt no v s t n t i
ca mnh vo ngy th su khng?
Ni xong mi vic, b i khi. B li kho ca nht chng ti trong.
Ti quyt nh by tr a vi chuyn ny.
-

Christopher Doll, em ch nh anh lm mt ng i cha.

Anh y bt ci ri ni ging chm chc:


Cn g na? L mt ngi n ng v ngi ch ca gia nh, cho
n nay hy bit rng ta l ngi c phc v tn tay, ging nh mt v
vua. Ngi v, k di v n l ca ta, hy dn bn, by thc n ra, sn
sng phc v Cha t v ng ch ca cc ngi!
-

Hy nhc li iu anh va ni i, ng anh!

T gi tr i, ta khng l anh trai ca ng i na, m l ng ch v


cha t ca ngi, ngi phi tun lnh ta, bt c ci g ta ni.
V nu ta khng lm theo li ngi, ngi s lm g, h ng ch v
cha t?
-

Ta khng thch ging ca ngi. Hy l php khi ni chuyn v i ta!

ka, kiu cch th! Ngy mai em s ni mt cch l php v i anh,


Christopher, ngy m anh tm c s tn trng ca em, l ngy m
anh ng cao ba mt su, ngy m mt trng mc vo gi a tr a, v bo
tuyt ni ln t ming mt con k ln bindo mt hip s thanh l ch m c

ton gip trng vi mt chic u rng xanh trn mi thng ca chng


khi ni xong v hi lng vi khun mt cu knh ca Christopher, ti n m
ly bn tay nh ca Carrie v vnh vang dn n vo phng t m n i chng
ti c th tn dng thi gian ra mt, thay qun o, nh rng v ph t
l cory ti nghip ang gi to rng n cn phi i t.
-

Ch Cathy, em vo. Em khng ch c u!

Cui cng vic trong phng tm tr nn chn ngt v chng ti b c


ra ngoi. V khng th tin c, Christopher v Cory n m c ch nh t
v thm ch cn ngc nhin hn, Cory khng cn dng phng t m n a.
Ti sao vy? ti hi gi em c dm ni vi ch l em quay vo
ging v lm vic khng?
Cory im lng v ch vo mt chic bnh ln trn khng hoa. Christopher
ta ngi vo t commt cao, khoanh tay trc ngc, hi lng v i bn
thn.
iu s dy em khi pht l i mt ngi phi nam ang c nhu
cu. Nhng ngi n ng bn anh khng ging nh phi n i ng i nh
bn em. Bt c vic nh nht g cng s c lm trong trng hp khn
cp.
Trc khi cho php mi ngi bt u ba sng, ti phi em chic bnh
mu xanh i ra v ra tht sch, khng phi l mt tng hay n u
chic bnh gn ging Cory trong trng hp .
Chng ti ngi cnh chic bn nh dng chi bi k c nh c a s. Hai
a em ngi trn nhng chic gi c gp i li c th nhn r
chng ang n g. C bn ngn n c bt ht. V nh n yu nn
chng ti phi n trong bu khng kh ging nh tri ch ng v ng t i.
Vui v ln, khun mt im m ng anh khng on tr c c
ca ti ni Anh ch a thi. Em khng phi l n l c a anh. Anh r t
thch nhng li vng ngc ca em tun ra khi b chc tc. Anh th a nh n
rng gii n cc em rt may mn, nh gii nam bn anh c ban tng
mt cng c hon chnh i do trong phng tm V ch ng mnh

rng mnh khng phi l mt k tn bo p ch ngi khc, Christopher


gip ti sa ra, nng chic bnh gi nhit kho ng bn lt ln v rt m
khng lm rt sa ra bn.
Carrie va lic nhn trng rn v tht ln xng khi ku tong ln:
Chng em khng thch tht hun khi v tr ng. Ng c c l nh l mn
chng em thch. Chng em khng mun thc n khng nng, s n s t v
ngy m. Ng cc lnh l mn chng em thch n la ln ng c c l nh
vi nho kh!
Gi cc em nghe anh y Ngi cha nh ca chng ni Cc em
s n nhng g c t trc mt, cc em khng c ku ca g, cng
khng la, m nheo g. Nghe r cha? V y khng ph i l th c n nng
m l thc n ngui. Em c th ht m i. D g n cng c m.
Trong chp mt Christopher n ngu nghin mn n l nh ng y m
cng vi bnh m ngui khng b ca mnh. Hai a nh, v mt l do no
ti khng hiu, n ba sng ca chng m khng ku ca phn nn
g na. Ti c cm gic khng d chu rng s may mn ny ca chng
ti vi hai a em khng th lu di c. Gi chng b n tng bi
ngi anh ln y quyn lc, nhng sau ny hy coi chng y.
Ba n kt thc, ti xp a gn gng vo khay. V khi ti m i nh ra l
mnh qun cu nguyn. Chng ti v i vng t t p quanh bn v ng i
ci u, hai tay chp vo nhau.
ly Cha, hy tha th cho chng con v n m khng xin php
Ngi. Xin ng b ngoi bit. Chng con th ln sau s lm ng
theo. Amen! Cu nguyn xong, ti a cho Christopher nh ng vi c ph i
lm v khng c lm c vit cn thn bng ch in nh th chng ti
ngu ngc lm nn khng hiu c ch thng.
Hai a em sinh i, m qua chng qu bun ng hiu tnh hnh hi n
ti ca chng ti, hon ton nhn ra rng iu chng ph i theo l anh trai
chng ng u trong danh sch nhng quy nh khng c vi ph m.

u tin anh trai ti bu mi v bt chc i mi ng ght c a b ngo i


v bn s khng th tin chic ming rt nt ca anh y li c th bi n
thnh mt v tn nhn n vy nhng d g anh y cng c b t ch c v
khc kh ca b.
Mt anh y c bng ging u u lnh lng Cc ngi lun
lun phi mc qun o chnh t - anh y c t "lun lun" v i v kh t
lm sao.
Hai. Cc ngi khng bao gi c nhc ti tn c Cha mt
cch bt knh v lun phi cu nguyn trc mi ba n. V n u ta khng
c mt trong phng xem cc ngi lm vy th cc ngi phi bi t
rng c Cha trn tri s nghe thy v nhn thy.
Ba. Cc ngi khng bao gi c m rm che ra, k c ln nhn
ra
Bn. Cc ngi khng bao gi c ni vi ta tr phi ta ni v i cc
ngi trc.
Nm. Cc ngi phi gi cn phng ny gn gng v ngn n p.
Lun lun phi dn ging gn gng.
Su. Cc ngi khng bao gi c chy li. Cc ng i ph i dnh
nm gi hc hnh v s dng phn thi gian cn li pht tri n cc
kh nng ca mnh mt cch c ngha. Nu cc ngi c bt k k
nng, kh nng hoc ti nng no, cc ngi phi tm cch pht tri n
chng v nu cc ngi khng c kh nng, ti nng ho c k nng no,
cc ngi s c Kinh thnh, v nu cc ngi khng th th cc ng i
phi ngi v nhn chm ch vo Kinh thnh v c m ti p thu s trong
sch cho nhng suy ngh ca cc ngi ngha nhng li rn c a Cha
v con ng i Ngi.
By. Cc ngi phi nh rng sch s sau mi ba sng v tr c
khi i ng

Tm. Nu ta bt gp bn con trai v con gi cng s dng phng


tm cng mt lc, ta s rt nghim khc v khng nhn t, s l t da l ng
ca cc ngi.
Tim ti git tht. i tri, b chng ti l loi ng i no v y?
Chn. Cc ngi, c bn a, phi nhn nhn v th n tr ng m i lc,
trong khi i li, ni nng, c trong suy ngh na.
Mi. Cc ngi khng c ng chm v nghch bt c phn c
th no ca cc ngi, cng khng c nhn cc phn trong g ng,
cng khng c ngh v chng, thm ch c khi tm ra.
Khng h bi ri, vi mt tia sng nh ln trong mt, Christopher ti p t c
c, bt chc b ngoi mt s im.
Mi mt. Cc ngi khng c cho nhng ngh xu xa, t i
li, thm kht ngm vo u c cc ngi. Cc ngi phi gi cho suy
ngh ca mnh trong sch, tinh khit v trnh xa nh ng v n t i li s
lm h hng cc ngi v mt o c.
Mi hai. Cc ngi phi kim ch nhn nhng ngi khc gii, tr
phi l vic hon ton cn thit.
Mi ba. Nhng k trong s cc ngi c th bit c, v ta hy
vng l hai k c th c c, phi thay nhau c Kinh thnh t nh t m t
trang trong mt ngy hai a b hn s tip nhn c nhng li rn
ca Cha.
Mi bn. Cc ngi phi tm hng ngy, dn sch b n tm v gi
cho phng tm sch s nh khi cc ngi nhn thy n.
Mi lm. Tng a s phi hc, k c hai sinh i, t nh t mt
ngy mt cu trch dn trong Kinh thnh. V nu ta yu c u, cc ng i
phi nhc li cho ta nhng on trch m ta hi v ta s theo di xem cc
ngi c on no.
Mi su. Cc ngi s n tt c nhng thc n ta mang cho cc
ngi, v khng c lng ph bt c mt mu nh no, hoc khng c

vt i hoc giu i. Tht ti li khi phung ph thc n ngon trong khi c r t


nhiu ngi trn th gii ny ang cht i.
Mi by. Cc ngi khng c mc qun o ng i quanh
phng, k c nu i t ging ng vo phng tm hoc t phng tm v
ging ng. Bt k lc no cc ngi cng phi khoc mt chic o
chong kiu g ph ln qun o ng nu i khi cc ng i cm th y
cn phi vo phng tm t xut m vn cha n vn chnh t, nh ng
a khc c th vo trong trng hp cp bch. Ta yu cu mi ng i
sng di mi nh ny phi nhn nhn v thn trng i vi mi vi c v
bng mi cch.
Mi tm. Cc ngi phi ng mt cch nghim chnh khi ta vo
phng cc ngi, tay t xui theo ngi, khng c gp tay thnh n m
m biu th thch thc ngm, cng nh khng c nhn vo mt ta,
khng c tm cch biu l bt c du hiu tnh cm no v pha ta,
ng hy vng ginh c s thn thin, thng xt cng nh tnh th ng
v lng trc n ca ta. Tt c nhng iu u khng c. C ng cc
ngi v ta u khng cho php mnh cm thy bt c iu g v i nhng
th khng lnh mnh.
i! i! Nhng li ny mi tht xc phm lm sao. K c Christopher cng
ngng c v v tuyt vng thong qua khun mt anh y nhanh chng
chuyn thnh mt n ci tot ming khi gp mt ti. Anh y gi tay ra v
c Carrie khin n khc khch ci ri vo mi Cory v n cng c i khc
khch.
Christopher ti ku ln, ging cnh gic V i cch b vi t ra nh
vy th m chng ta khng th hy vng ginh li tnh c m c a ng ngo i
c. Th th liu ng c mun ng n chng ta khng? T i sao? Chng
ta phi lm g? Chng ta khng y ngy m m chng ta pham m t "t i
li ngt ngo" bng vf lm mt iu g ti t khin ng tc quyn th a
k ca m. Lc chng ta cha ra i. Ti sao h ght chng ta?
Bnh tnh no Christopher ni, mt li c nhn danh sch di ng
coi bt c iu g trong danh sch ny l quan trng. B l m t ng i gn
d. Chng ai khn ngoan nh ng ngoi s c nhng ngh ng ng n

nh b ngoi. Nu khng th lm th no m ng c th c c hng


triu la?
-

C l ng khng kim tin m c tha k n.

Phi, m ni vi chng ta l ng c tha k mt t nh ng ng


lm tng n ln hng trm ln v do ng phi c i cht u c.
Nhng bng cch no ng nht mt chic vi ng cha t m t ci
cy thm mt cho b ngoi Christopher tot ming ci v ti p tc c
cc quy tc.
Mi chn. Khi ta vo phng ny mang cho cc ngi th c n v
sa, cc ngi khng c nhn ta, ni chuyn v i ta ho c ngh v ta
hoc v ng ngoi cc ngi mt cch thiu tn trng, v Cha trn tr i
c th c c suy ngh ca cc ngi. Chng ta l mt ngi n ng
quyt on v him khi mt ai gip ng y. ng y c mt i qun
bc s, y t v nhn vin k thut tr gip cc nhu cu c a ng v cc
my mc vn hnh chc nng cc b phn trong c th ca ng trong
trng hp chng khng hot ng c, do ng ngh mt tri tim
yu t nh ca ng y li c th lm gc ng mt ngi n ng st thp.
Ch, mt ngi n ng st thp li i lp hn v i b v c a mnh. Chc
mt ca ng cng c mu xm. Cp mt xm thp tht lnh lng, kh c
nghit v chng khc vi cp mt rt li cun ca b m chng ti.
Hai mi Christopher c Cc ngi khng c nhy, la ht,
go tht v ni to nhng ngi gip vic di nh c th nghe th y
ting v cc ngi phi i giy mm v khng c i giy cng.
Hai mi mt. Cc ngi khng c lng ph giy cu tiu ho c x
phng v phi dn sch nu lm tc cu tiu. V nu cc ngi lm ln
xn khng trt t th phi vy cho ti ngy cc ngi ri khi y v cc
ngi phi s dng chu ng nc tiu m s tm thy trn tng p mi
v m cc ngi c th phi chng.
Hai mi hai. Bn con trai phi git qun o trong b n t m. B n
con gi cng vy. M cc ngi s quan tm n v i lanh tr i gi ng v
khn tm m cc ngi s dng. Ga ph m mn bng s c thay

mi tun mt ln v nu a tr no lm bn ga ging th ta s h l nh
cho m cc ngi mang cc tm cao su cho cc ngi s dng v trng
pht nghim khc a tr khng th hc c cch s dng nh v sinh.
Ti th di v chong tay m Cory ang tht tht v nu l y ti khi nghe t i
on ny.
Sut! Em ng s! B khng bit em lm g u. B n ch s b o v
em. Chng ta s tm cch che giu ti li ca em nu em phm phi.
Christopher c tip:
Kt lun, v y khng phi l lm hay khng lm m l li c nh
co. B vit rng: cc ngi nn bit l i lc ta s b sung thm vo
danh sch ny khi ta thy cn, v ta l mt ngi quan st k cng khng
b qua mt iu g c. ng ngh cc ngi c th coi thng ta l a g t
ta hay by tr vi ta v nu cc ngi lm vy, s trng pht dnh cho cc
ngi s tn khc n ni cc ngi s phi mang tho sut i v s t
ho ca cc ngi s bin thnh ni tht bi vnh vin. T gi tr i ph i
bit rng, trc s hin din ca ta, khng bao gi cc ngi c nhc
n tn cha ca cc ngi hay nhc nh n hn mt cch nh nhng
nht v ta, ta s c khng nhn vo a tr ging hn ta nh t.
Th l xong! Ti nhn Christopher d hi. Liu anh y c ph ng on, nh
ti phng on, l on cui ng iu g, v mt l do no m b
chng ti l nguyn nhn khin m b tc quyn th a k v gi b ng b
ngoi cm ght?
V anh y c phng on rng chng ti s b nh t y mt th i gian
di, rt di khng?
i Cha i, Cha i, Cha i! Ti khng th chu c thm ch ch mt
tun l thi.
Chng ti khng phi l qu s. D chc chn chng ti khng ph i l
thin thn. V chng ti cn c nhau, nhn nhau, ch m vo nhau.
Cathy anh trai ti bnh thn ni, mt n c i g ng h trn ln mi
trong khi hai a em sinh i nhn tng a bn ti, bt ch c n i au, tr

a hoc nhng ting la ca chng ti Chng ta c x u x v khng d


thng khin b ngoi, hin nhin l ght m v b chng ta v m t l do
no m anh khng bit, c th khng chu c chng ta khng? B y
l k la o, di tr. B ta chng ni c iu g qua ci ny c - Anh
y ch tay v t danh sch c cun li v nm v mt pha t qun o.
N to thnh mt chic my bay ti nghip.
Liu chng ta c tin mt ngi gi nh vy, ngi chc lo n tr
v nn b nht vo mt ch, hay chng ta tin ngi ph n yu chng ta,
ngi chng ta tin tng v hiu. M chng ta s chm nom chng ta. M
bit m ang lm g, em c th trng mong vo iu .
Vng, tt nhin anh y ng. M l ngi tin tng v nh c y, ch
khng phi b ngoi gi nua, lon tr, chai sn vi nh ng ngh ng ng n,
vi cp mt sc, ming cong mng nh vt dao kha.
Chng bao lu na ng ngoi di nh s u hng trc sc p v s
duyn dng ca m, v di gc chng ti s c do chi, mc qu n
o p nht, mm ci sung sng. V nu ng gp chng ti, th y chng
ti khng xu x khng ngu ngc, m bnh thng nh nh ng a tr
khc. V c l, ai m bit c, c l mt ngy no ng s thy c
cht tnh yu thng dnh cho nhng a chu ngoi ca mnh.

PHN 04 : TNG P MI

Mi gi ti ri qua i.
Khu phn thc n hng ngy cn li, chng ti ct ni mt nh t trong
cn phng, di chic t commt cao. Nhng ngi phc v dn ging,
dn dp trong nhng cn phng di gc nhng khu vc khc, ch c
chn s i xung nhng khu bn di, v h s khng ti khu vc ny
trong vng hai mi bn gi na.

Tt nhin chng ti chn ngy cn phng ny r i v r t nng lng


mun khm ph khu vc bn ngoi tip gip v i cn phng chng ti ang
. Chris v ti, mi ngi mt tay dt mt a em v lng l tin ti phng
c cha hai chic va li ca chng ti vi tt c qun o bn trong.
Chng ti i xp qun o ra. Khi chng ti c ch hi lng h n,
nhiu phng hn, nhng ngi phc v c th xp qun o ra cho chng
ti, nh trong cc b phim h vn lm v chng ti c th i ra ngoi c a
chi. Thc vy, chng ti s khng trong cn phng ny khi nh ng
ngi phc v ti vo th su cui cng ca mi thng dn dp. Khi
chng ti c t do ri.
Vi anh trai ln dn u, cm tay a em tram b n khng d ng l i
hoc b vp, ti theo st gt Cory khi Carrie bm ch t l y tay ti, chng ti
tin tng bc mt ln cu thang hp v ti. Nhng bc tng c a li i
hp n ni vai chng ti sut va vo.
V tng p mi .
Trc y chng ti nhn thy nhiu tng p mi, ai m chng th y c
ch. Nhng cha bao gi c mt cn gc ging nh th ny.
Chng ti ng chn chn v nhn quanh mt cch nghi ng . R ng bao la,
m ti, bi bm bn thu, cn gc ny tri di n hng dm. Nhng bc
tng xa nht tht l xa khin chng tht m u, n to mi, mt mi khng
d chu lm ca nhng th mc nt hoc nhng con vt cht khng c
chn v bi v cn gc b ph y bi, mi vt dng nh chuyn ng, l
lng, c bit l nhng gc ti hn.
C bn b ca s tr mi nh pha ng trc v bn b ca s pha
ng sau. iu ti c th thy l hai bn khng c c a s , nhng c
nhng cnh ca nhng ni m chng ti khng th thy tr phi chng ti
dm bc ti v bt chp sc nng ngt ngt ca ni ny.
Tng bc mt, chng ti ri khi cu thang.
Sn nh c lm bng nhng tm g rng, mm v b mc. Khi chng
ti thn trng tin n tng bc mt, cm thy s hi, th nhng sinh v t
nh trn sn lao vt ra t pha. c y trang b cho vi ngi
nh. Nhng c to, sm mu, cc bnh l t trong nhng ch u l n, c
l khong hai mi hay ba mi chic. Cn c mt vt g hnh trn trng
ging nh mt ci bn c vin st. Hy hnh dung ra vic ct gi mt

chic bn tm ging nh vy.


Mi th c v c gi u c ph vi nhng bi ph dy n ni v i ph
vn mu trng nay thnh mu xm xn. V nhng th c ph v i
bo v khin ti lnh xng sng v chng ging nh nhng bng ma k
qui, l lng dang th thm, th thm. V ti khng mu n nghe chng ni
ci g.
Hng t nhng chic rng c bc da c kho ng nng n v i cc gc
c bt ng c xp thnh mt hng dc st bc tng, mi chic
rng c dn kn vi cc nhn mc du lch. Chc chng phi c i
vng quanh th gii vi ln hoc hn. Nhng chic rng ln, rt thch
hp lm nhng chic quan ti.
Nhng chic t ln ng thnh mt hng lng l pha bc tng xa nh t
v khi chng ti xem xt, chng ti thy mi chic cha y qu n o k u
c. Chng ti thy c nhng b ng phc ca Anh v M khin ti v
Christopher a ra nhiu phng on khi hai a em np st vo chng ti
v nhn quanh bng i mt m to s hi.
Anh c ngh l cc c t ca chng ta do d trong cuc n i chi n
Nam-Bc, h khng bit phi ng v phe no khng, Christopher?
Cuc chin gia cc bang nghe c v hay hn Anh y tr l i.
Gin ip ? Anh c ngh vy khng?
Lm th no m anh bit c?
Nhng b mt, nhng b mt, mi ni! Anh em chng li anh em! Ti
thy, c g bun ci tm ra u! Nu ti c th tm c nhng cu n
nht k!
Nhn ny! Christopher ku ln, rt ra mt b qu n o n ng
bng len mu kem nht vi ve o nhung mu nu v ng tay o c vi n
bng sa tanh nu sm hn. Anh y vung vy b qun o. Nhng con v t
c cnh ng ght bay t tung, bt chp mi kh ch u c a bng phi n.
Ti chng quan tm. Su b th vn l su b, d non hay gi. Ti khng
bit ti sao chic o li khin anh xem nhng ngi n ng th i s
dng khuy o hay l kho ko.
K tht Anh y ni, cui cng chn xem th t kh khn khi lc
no cng phi ci cc o.
l kin ca Christopher.
Theo ti nhng ngi ngy xa chc phi bit mc qun o nh th no.

Ti s thch th khoa chn ma tay trc mt chic o s mi vi nhng


dim xp np ph ngoi qun di vi hng t vy lt di ph ngoi vng
vy, tt c c trang tr vi dim xp t ong, ng ten, nh ng ng
thu, vi nhng ruy bng mm bng sa tanh hoc nhung v giy c a ti
s lm bng sa tanh. Pha trn tt c qun o lo lo t ny s l m t chi c
d bng ng ten che nhng ln tc vng ca ti v che nh n ng cho ln
da trng tro, mn mng ca ti. V ti s mang theo mt chi c qu t
nh nhng qut mt ngi, mi mt ti s chp chp mt cch thch th. ,
ti mi xinh p lm sao!
B khut phc bi cn gc bao la t trc n gi mi thy, Carrie tht ln
khin ti ht c nhng tng tng ngt ngo v quay v thc ti ni ti
khng mun .
y nng qu, ch Cathy i!
Phi, ng th.
Em ght y, ch Cathy!
Ti lic nhn Cory, khun mt nh ca n t ra kinh s khi n ng quanh
v np st vo ti nn ti bn nm tay n v tay Carrie. Ti b l i pha sau
cm gic say m nhng qun o c v chng ti th thn i l c l i mi th
m cn gc ny c. V nhng th tht ng k. Hng nghn cu n sch
c, nhng phin sm, nhng chic bn lm vic, hai cy n piano,
nhng chic rado cc my quay phim, cc hp ba cng cht y nh ng
trang phc b khng dng ca nhiu th h. Cc loi qun o, tt c kch
c v hnh dng, cc loi cn, xng, nh c khung ch p nh ng ng i
trng m yu v xanh xao m chng ti on h l nhng ng i h hng
qua i ca chng ti. Mt s c tc sng mu, mt s tc s m mu,
tt c u c nhng cp mt lnh lng, tn nhn nghim kh c, cay ng,
bun ru, m chiu, thng cm, tuyt vng, trng rng nh ng ti khng
thy c cp mt no l hnh phc c. Mt s mm ci, cn phn ln l
khng ci. Ti b thu ht c bit bi mt c gi xinh xn c mi tm
tui. C c n ci b n v e thn khin ti nh n Mona Lisa, ch c
iu c y cn p hn. Ngc c nh ln di vt o xp np rt r, khi n
Christopher ch vo mt trong nhng b trang phc v tuyn b mt cch
dt khot:
Ca c y .
Ti tr mt nhn.

Gi - anh ni tip vi cp mt ngng m - l th m em gi l


mt thn hnh ng h ct. Hy nhn chic lng ong, c p mng trn,
ngc nh ln. Nu c tha hng mt thn hnh nh vy, Cathy, em s
c tha hng mt gia ti.
Qu vy ti ni mt cch chn ght Anh khng bi t nhi u l m.
khng phi l dng v t nhin ca ph n. C y mc o lt n t ch t
eo p thn hnh mp mp ca mnh pha trn v d i. V chnh
xc l iu m ti sao ph n thng yu t v ri phi dng ti mui ht.
Lm th no mt ngi yu m vn c gi mui ht? Christopher
hi mt cch chm bim Em bit y, c y trng ging m. Nu c y
tc khc i v mc qun o hin i, c y s l m.
Ha! M ca chng ta s c l tr hn so vi vic mc qun o bu c
khung v phi chu ng th.
Nhng c gi ny ch xinh thi Christopher kt lun Cn m ca
chng ta th p.
S im lng ca khong khng tht tnh n ni c th nghe ti ng tim mnh
p. Nhng vn th v lc li mi rng hm, xem xt mi th cha
bn trong cc thng, th tt c nhng qun o th v , c nt, b c mi
v gi v, gi v v gi v! Nhng nng qu! Ngt ngt qu! Mi
mc bc ln! Phi ti b bt li bi bi bn v khng kh ngt ng t.
Khng ch c vy, cn c nhng mng nhn chng cc gc v l lng
trn cc x mi v nhng con vt b hoc trn lm ngm ang ngao du
trn sn v trn tng. D khng thy nhng ti vn ngh n nh ng con
chut. Chng ti xem mt b phim trn tivi v mt ng i n ng pht
in ln v treo c trn mt chic x tng p mi. V trong m t b phim
khc, mt ngi n ng y v vo mt chic rng c c cc gc bt
ng v c kho ng, ging nh nhng chic rng y, sau ng ta
sp np xung v b v cht trong . Ti li nhn nhng chi c r ng,
lo lng khng bit nhng b mt g m ch nh ct gi nh ng ng i
gip vic khng bit.
Anh trai ti ang nhn ti v nhng phn ng c a ti v i v t m v b i
ri. Ti quay ngi i v c giu nhng g ti cm thy, nhng anh y
nhn thy. Anh bc li gn hn, nm tay ti v ni rt ging nh b
thng ni:
Cathy, mi vic s n thi. Chc phi c nhng li gii thch r t n

gin cho mi chuyn dng nh phc tp v b n i vi chng ta.


Anh y nhn vai, bi ri nh ti, v tay anh y v n nm tay ti, c hai
chng ti quay quanh nhn cn gc, k c cp mt khng snh s i c a
ti c th thy nhng ni m cc khu nh mi c cy thm vo cn nh
c. Nhng chic dm dy, vung vn phn chia khu gc thnh nhng
phn ring bit. Ti ngh nu chng ti i ti gc ny, gc kia, chng ti c
th ti ch d chu hn v d th hn.
Hai a em sinh i bt u ho v ht hi. Chng dn nh ng c p m t
xanh bc bi vo chng ti v gi chng ni chng khng mu n .
Ti chm chm quay li, ngc nhin thy anh trai ti an i ch khng tru
chc ti.
Anh c ngh ti sao b ngoi ght chng ta khng? T i sao ng
ngoi ght chng ta? Chng ta lm iu g?
Gi nghe y Christopher ni khi hai a em bt u ku ca th c
s - Chng ta c th m ca s ra mt cht c cht t khng kh trong
lnh v khng ai bn di s ch thy ca h ri anh ti th tay ti
ra v chy ln pha trc, tro qua cc hm, rng, c, biu di n
trong khi ti ng cht lng, nm tay hai aem ang s hi v n i chng
ang ng.
Ti xem anh tm c g ny Christopher gi. Khng nhn thy
anh u. Ging anh y tht phn khch hy i xem s khm ph c a
anh.
Chng ti chy ti, nng lng mun xem mt iu g k di u, vui thch
v tt c nhng g anh y cho chng ti xem l mt cn phng, m t cn
phng ng ngha vi cc bc tng c trt. N khng c s n nh ng
c trn, khng c dm. y c v l mt lp hc vi nm chic bn i
din vi mt chic bn to hn. Nhng chic bng en chy dc theo cc
bc tng pha trn cc t sch thp cht y nhng cun sch c b i
bm v m m m ooanh khng bit mt mi y kin thc ca ti khm
ph ngay lp tc bng cch b quanh v c to tn sch. Sch nhi u
khin anh y hnh ng mt cch khc thng ngy, bit rng anh y
c mt cch thot sang th gii khc.
Ti ko mt ngn ko nh ra, ni c nhng ci tn v ngy thng c
khc nh l Jonathan, 11 tui, 1864 v Adelaide, 9 tui, 1879. , ngi nh
ny mi c lm sao. Gi h ho thnh ct bi trong nhng n m m c a

h, nhng h li tn tui cho chng ti bit rng h cng tng phi


y. Nhng ti sao b m h li h vo cn phng gc ny hc
tp? Chc chn h l nhng a con c mong mun ch khng ging
nh chng ti, nhng a tr b ng b ngoi khinh thng. C l i v i
h nhng cnh ca s c m rng. V i vi h, nhng ngi hu s
mang than hoc ci ti t trong hai l si m chng ti nhn th y
trong gc phng.
C mt con nga vi mt con mt mu h phch lc l khng u, v
chic ui mu vng xn ca n l mt th mu khn kh. Nhng ch
nga pony chm en trng ny khin cho Cory ku ln vui thch. Ngay
lp tc, n tro ln chic yn cng mu bong trc v ku to:
Nhong nhong, nga!
V ch nga nh, lu ri khng c ai ci ln, lc lp cp, nh ng chi c
khp r ngon rt ken kt.
Ch cng mun ci nga! Carrie rng ln Nga ca ch u?
Ti nhanh chng nhc Carrie ln ngi sau lng Cory, n c th bm
vo lng Cory v bt ci ri thc gt chn khin cho con ng a c nt
phi nhanh hn. Ti ngc nhin trc vic cc khp ni ca con vt ti
nghip cn lin kt vi nhau c.
Ch ti c c hi ng nhn nhng cun sch c khin Christopher
say m. Ti l nh bc ti v rt ra mt cun, khng tn sch l g.
Ti gi qua cc trang sch khin mt n nhng con b chn rt ch y to
ra mi pha. Ti qung phch cun sch xung v nhn nhng trang sch
t ti b bung ra. Ti ght su b, th nht l nhn, tip l giun. V l
b nhng trang sch ny dng nh l tng hp ca c hai loi .
Hnh ng kiu con gi ny khin Christopher git b n mnh r i khi
bnh tnh li, anh y bo ti hy chm dt s yu ui ca mnh i. Hai
a em sinh i nm cng con nga ca chng v nhn ti mt cch
ngc nhin. Ti nhanh chng ly li t ch. K c nhng ngi m gi v
cng khng c r ln khi thy mt vi con su.
Cathy, em mi hai tui ri. y l lc em ln. Chng ai ke6u
ln khi thy mt con mt sch. Su b cng l mt phn ca cu c s ng.
Nhng con ngi chng ta l ch nhn, ngi thng tr t i cao c a tt c
cc loi. V y khng phi l mt cn phng ti t lm u. C r t nhi u
khong khng, y nhng cnh ca s ln, nhiu sch v th m ch cn c

mt s chi cho hai em.


ng vy. Cn c c mt c xe nga r ngon vi mt bn cng b g y v
mt bnh xe b mt, tuyt y ch. C mt chic xe m t hai bnh mu
xanh loi nh b hng na. Tuyt qu. Nhng Christopher vn ng ng
quanh v biu l s hi lng trong vic tm c mt cn phng ni ng i
ta nht nhng a con khng phi nhn thy chng, nghe ti ng chng
hoc thm ch khng ngh n chng v anh y thy cn phng ny c
nhiu kh nng .
Chc chn, ngi ta c th dn sch tt c nhng ni tm ti b mt, ni
nhng ni s hi t t sng dy, v h c th ri nhng con cn trng gh
tm khng cn g ng s khin bc chn v i vng. Nh ng
lm th no thot khi b ngoi, ng ngoi? Lm th no bi n cn
gc ny thnh mt thin ng ni nhng bng bng n v khng ph i l
mt ni bn di ging nh nh t?
Ti chy ti ch ca s mi v tro ln mt chic thng v i ti g ca
s cao. Tht tuyt vng khi nhn xung mt t, bit rng chng ti r t
xa mt t v nu nhy xung th s b gy khng bit bao nhiu l
xng! Ti mong mi mt cch tuyt vng nhn thy cy ci, bi c ni
nhng bng hoa n, ni nh sng mt tri chiu, ni chim chc bay l n
v ni c cuc sng tht s. Nhng tt c nhng g ti nhn thy ch l
mt mi ngi en tri di ngt ngn pha di ca s, che khu t t m nhn
khi mt t. Xa xa pha ngoi ni mi nh l nhng ng n cy. Xa xa n a
l nhng ngn ni bao quanh nh mnh ln trn bu tr i m m xanh
xanh.
Christopher tro ln ng cnh ti v cng ng nhn. Vai anh y ch m vo
b vai ca ti v ging anh y cng run run khi kh ct ting:
Chng ta vn c th thy bu tri, mt tri v ban m s thy
trng sao, chim chc v nhng chic my bay bay qua. Chng ta c th
nhn chng tiu khn cho ti ngy chng ta khng ln y n a.
Anh y ngng li, dng nh nh li ci m chng ti ti y, liu c
phi ch va mi l m qua khng?
Anh c l nu chng ta m mt cnh ca s rng hn, th mt con
c c th bay vo. Anh lun mun c mt con c lm vt nui.
V Cha, ti sao anh li mun c mt con vt nh th trn i?
Ct c th quay u theo mi hng. Em c th lm c th

khng?
Em khng mun lm vic .
Nhng nu c mun, em cng khng th lm c.
Ri, c anh cng khng lm c ti ni nng, mun anh y i
mt vi thc t, ging nh anh y ang bt ti phi lm. Chng mt loi
chim thng minh no nh loi c li mun sng b nht v i chng ti, th m
ch ch mt gi ng h thi.
Em mun mt con mo con Carrie ni, gi tay ln c nh c
ln ch n c th nhn c!
Em mun c mt con cn con Cory ni sau khi nhn ra c a s . ri
n qun pht ngya nhng con vt v n bt u n no Ra ngoi, ra
ngoi. Cory mun ra ngoi chi. Cory mun chi trong vn. Cory mu n
chi u.
Carrie nhanh chng hp xng cng. N cng mun ra ngoi, mu n khu
vn v mun nhng chic u, v vi ging thnh tht ca n, gi n cn
biu l s khng khng ca mnh hn c Cory.
Gi th c hai a em nh y Christopher v ti vo chn t ng v i mong
mun ca chng l c ra ngoi, ra ngoi v ra ngoi.
Ti sao chng em khng th ra ngoi c? Carrie ku ln, n m
tay li v m vo ngc ti Chng em khng thch ni ny. M u? nh
mt tri u? Nhng bng hoa u mt ri? Ti sao li nng th ?
Ny Christopher ni, tm ly bn tay nh b ca Carrie ang vung
ln v cu ti khi b thm tm Hy ngh ni ny l bn ngoi. Ch ng c
l do g m cc em khng th chi u y, ging nh trong mt khu
vn c. Cathy, hy tm quanh xem, xem chng ta c th tm c mt
t dy khng.
Chng ti tm kim v tm c dy thng trong mt chic rng c cha
tt c nhng th linh tinh. R rng l dng h Foxworth ch ng v t i bt
c th g, h ct nhng th b i trn tng p mi. C l h s mt ngy
no s ri vo cnh khn kh v t nhin cn nhng th ti tn ny.
Va s sing nng tt bc, anh trai ti lm nhng chic dy u cho c
Cory v Carrie. lm ch ngi, anh y ly nhng tm vn tch ra t np
mt chic rng. Anh y tm c giy rp v nh nhn nhng ch rp.
Trong khi anh y lm vic , ti nhn quanh cho ti khi tm c m t
chic thang c c my ging ngang b mt v iu chng ngn c n

Christopher mt t no tro ln nhng x nh bn trn. Ti nhn th y


anh y thon thot tro ln ch nhng chic x nh, trn ti mt chi c
dm ln v mi c ng ca Christopher u e do cuc sng ca anh
y. Anh y ng ln ph din ti nng gi thng b ng ca mnh. t
nhin anh y long chong. Nhng anh y nhanh chng l y l i c
thng bng khi vi tay ra, tim ti nhy lon x, s hi khi nhn th y anh y
lm vy, th thch mng sng ca mnh. Chng c ngi ln no gi
anh y xung, anh y s ci v s lm nhng chuyn ngc nghch hn.
Do ti gi im lng, nhm mt li v c xua ui nhng hnh nh anh y
b ng, ri p xung sn, b gy tay gy chn, ti t hn l gy l ng ho c
c. V anh y khng cn c trnh din bt c ng tc no n a. Ti bi t
anh y dng cm. Anh y buc nhng gt dy tht cht, do v y t i sao
anh y khng xung v cho tri tim ti tr li nhp p bnh th ng i?
Christopher mt hng ting ng h lm nhng chic u v r i
em cuc i mnh ra th khi treo chng ln. Khi anh y tro xu ng, hai
a em sinh i ngi ln nhng chic u, lc qua lc li, khuy tung b u
khng kh bi bm. Chng rt hi lng vi vic ny, nhng c l ch c
khong ba pht.
Ri mi vic li bt u. Carrie khi u trc.
a chng em ra khi y. Khng thch nhng chic u ny. Khng
thch y. y l mt ni xu.
Ngay khi nhng li than vn ca n va ngng li th ti lt Cory.
Ra ngoi! Ra ngoi! Chng em mun ra ngoi c ! a chng em ra
ngoi! Ra ngoi c!
V Carrie cng ho m vi Cory. Phi kin nhn, ti ph i kin nh n, c
kim ch, phi hnh ng nh ngi ln, khng c ku ca, bi v ti
cng rng mun ra ngoi nh chng.
Gi th thi n o i Christopher ngt li chng chng ta ang
chi mt tr chi, v tt c cc tr chi u c lut c. Lut chnh ca tr
chi ny l phi trong nh v phi gi trt t. Cm ku v la ht! ging
anh y nh nhng hn khi nhn xung hai khun mt b i bn, m a
nc mt Hy gi v rng y l khu vn di bu tri trong xanh v
pha trn u l nhng tn cy, v mt tri ang chi u sng l p lnh. Khi
chng ta i xung di, cn phng s l ngi nh c a chng ta v i r t
nhiu phng.

Anh y mm ci, mt n ci ngui gin l lng.


Khi chng ta giu nh Rockefeller, chng ta khng bao gi cn ph i
nhn li cn gc ny hay cn phng pha di na. Chng ta s s ng nh
nhng chng hong t v nhng nng cng cha.
Anh c ngh dng h Forxworth c nhiu tin nh Rockefeller
khng? ti hi mt cch khng tin. K l tht! chng ti c th c m i
th! Nhng ti rt ng vcv b ngoi, mt iu g v b, cch b
i x vi chng ti nh th chng ti khng c quyn c s ng. Nh ng
t ti t m b ni "Cc ngi c y, nhng cc ngi khng thc
s tn ti".
Chng ti ngao du khp cn gc, khng nhit tnh khm ph ch ny, ch
n, cho ti khi bng ca mt trong my a ro m m. Ti lic nhn ng
h eo tay. Hai gi chiu! Anh ti nhn ti khi ti nhn hai a em sinh i.
Chc l bng ca mt a ang ro, v d chng n r t t nh ng tuy
nhin, h tiu ho ca chng t ng t gi, b y gi sng cho b a
sng, mi hai gi tra cho ba tra, nm gi cho ba ti, by gi ti i
ng v trc l mt ba n thm.
Ti gi n tra ri! ti vui mng thng bo.
Chng ti bc nh nhng thnh hng mt i xung thang, quay l i cn
phng m ti ng ght. Nu chng ti c th m nhng t m rm rng
hn mt cht nh sng lt vo. Nu
Nhng suy ngh ca ti chc c ni thnh li v Christopher nh y
cm ni rng thm ch nu nhng tm rm c ko ra, th cn phng
ny quay ra hng bc v nh mt tri chng bao gi lt vo.
V ti, trng nh mt ng khi trong chic gng. Ging nh nhng nhn
vt trong ng khi ca Mary Poppins, s so snh ny khi n nh ng n ci
xut hin trn khun mt bi bn ca hai a em sinh i. Chng r t thch
c so snh vi nhng nhn vt ng yu trong cc cun truyn tranh
loi ca chng.
V chng ti c dy d rng khng bao gi c ngi vo bn n khi
ngi cha sch s v Cha vi cp mt tinh tng ca Ngi ang dn
mt vo chng ti, chng ti phi tun theo cc lu t l v ph i lm hi lng
Ngi. Gi chng ti c thc s xc phm ti cp mt ca Cha nu
chng ti t Cory v Carrie vo cng mt bn tm, khi chng cng cho
i t bng m? Christopher ph trch Cory. Khi ti gi u cho Carrie r i

tm, mc qun o cho n v chi mi tc cho n cho n bng m t ln


v ri cun tc quanh nhng ngn tay ti cho ti khi tc xon thnh nh ng
ln cong p . Tip ti buc cho n bng mt di ruy bng satanh
xanh.
V s khng thc s xc phm n bt c ai nu Christopher ni chuyn
vi ti trong khi ti tm. chng ti khng phi l ngi l n. N khng gi ng
nh vic s dng phng tm cng nhau. M v b chng thy c g sai
tri v ln da trn, nhng khi ti ra mt, hi c v v mt khc nghi t,
khng khoan dung ca b ngoi vt lo ln trc mt ti. B s ngh i u
ny l sai tri.
Chng ta khng th lm iu ny na ti ni v i Christopher B
ngoi c th bt gp chng ta, v ri b s ngh y l i u t i t - anh y
gt u nh th chuyn ny khng thc s thnh v n . Chc anh y
thy iu g trn khun mt ti khin anh y tin t i ch b n t m v
chong cnh tay qua ngi ti. Lm th no m anh y bi t ti c n m t b
vai gc u vo khc? Chnh xc l vic m ti lm.
Cathy anh y d dnh trong khi ti gc u vo vai anh y v st
st Hy ngh n tng lai v tt c mi th s l ca chng ta khi chng
ta giu c. Chng ta lun mun giu c tt b c, do anh c th l m t
tay n chi nhn ri trong mt thi gian, ch mt thi gian ng n thi, v nh
b ni mi ngi nn ng gp mt iu g hu ch v c ngha
cho nhn loi v anh thch lm iu . Nhng cho t i khi anh vo i h c
Y khoa, anh c th ln trn mt cch ngu ngc cho ti khi nghim ch nh
tr li
, em thy anh mun lm mi chuyn m mt ngi ngho kh
khng th chi tr ni. c, nu l iu anh mun, th hy lm i.
Nhng th em mun l mt con nga. C i em mun c mt con
nga pony, v chng ta cha bao gi sng mt ni c nga pony v gi
th em qu ln ci con nga . Do n phi l mt con ng a
ln. Tt nhin, em s lm vic theo cch ca mnh c c s n i
ting v giu c ca mt n din vin ma ba l chnh. Anh c bi t nh ng
din vin ma phi n v n nh th no, nu khng h ch cn da b c
xng, do vy mi ngy em s n c mt gallon kem, v c ngy em s
chng n g ngoi pho mt, mi loi pho mt, dng nh ng chi c bnh pho
mt v ph kem trn . Em s lm tiu m bng cch nhy ma.

Anh y v nh vo lng ti v khi ti quay ngi li nhn khun mt


trng nghing ca anh y, anh y c v m mng, bng khung.
Em bit y, Cathy, khng hn l t hi lm, thi gian ngn ng i
ny trong khi chng ta b nht y. Chng ta khng c th i gian c m
thy chn ngn v chng ta bn bu suy ngh cc cch tiu ti n. Hy ni v i
m mang c vua n cho chng ta. Anh lun mun hc ch i c. Chng ta
c th c, c lun l mt iu tt. M s khng chng ta bun chn,
m s mang n cho chng ta nhng tr chi v nhng vic lm. Tu n
l ny s qua nhanh nh chp mt thi anh y mm ci rng r nhn ti
V xin ng gi anh l Christopher! Anh khng mu n b nhm l n v i tn
b na, v t gi tr i, anh ch l Chris thi, c cha?
c ri, Chirs! ti p Nhng b ngoi, anh ngh b ngo i s
lm g nu bt gp chng ta cng trong phng t m?
Tng chng ta xung a ngc v ch c Cha mi bit cn chuyn
g na.
Khi ti ra khi bn tm, lau kh ngi, ti ni anh y khng c nhn. Tuy
nhie6n anh y khng nhn. Chng ti bi t kh r v thn th c a
nhau, nhn nhau khng mc qun o t khi chng ti c th nh c.
Theo kin ca ti, ngi ti l p nht. Gn gng hn.
Tt c chng ti mc qun o sch s, ngi thm tho, chng ti ng i
xung n bnh sandwich tht hun khi, sp rau m m t chi c bnh gi
nhit nh v ung nhiu sa hn. Ba tra khng c bnh quy l m t b a
n t hi.
Chris tip tc kn o lic nhn ng h eo tay. C l ph i rt lu, r t lu
na mi ti lc m xut hin. Hai a em sinh i loanh quanh m t cch
hiu ng sau khi ba tra kt thc. Chng cu knh, t v khng hi lng
vi mi th bng cch nhng th v thnh thong, trong lc i quanh
phng, chng nm cho Chris v ti nhng ci nhn cu k nh. Chris ti n t i
ch phng v tng p mi, ti phng hc tm sch c v ti b t
u i theo sau.
Khng Carrie ku ln khng ln gc, khng thch , khng
thch y. Khng thch g c. Khng thch ch lm m, Cathy. M th t
u? M i u ri? Ch bo m v v cho chng em ra ch thng ct
N chy ti cnh ca ra vo dn ra hnh lang v v n tay nm, ri ku ln
nh mt con th ang s hi khi ca khng m. N in cu ng m nm

tay b nh vo cnh ca g si nng n v ku to gi m hy t i v a


n ra khi cn phng ti ny.
Ti chy ti m n trong khi n v tip tc ku go. Vi c lm ny gi ng
nh m mt con mo hoang vy. Chris chn Cory ang nh ch y t i bo
v c ch song sinh ca n. Tt c nhng g chng ti c th lm l t
chng vo mt chic ging, li ra nhng cun truyn ca chng v b o
chng i ng. Nc mt m a v ut c, chng ch bit nhn chng ti.
Ti ri ? Carrie tht tht, ging khn khn v nhng ti ng ku la
v ch i t do v m th khng thy ti Em mun m. ti sao m khng
ti?
Ch th Peter ti ni, cm cun truyn tranh yu thch c a Cory
ln, mi trang u c tranh minh ho, v iu ny khin Ch th Peter l
mt cun sch hay. Sch khng hay l sch khng c tranh. Carrie th yu
thch truyn Ba ch heo con, nhng Chris s phi hc cch c truyn
ging nh b c, anh y th hn hn khin ging anh y tru ln nh ch
si.
anh Chris ln gc tm cho anh y mt cun c, v trong khi
anh y tm sch, ch s c cho cc em nghe chuyn Ch th Peter. V
chng ta hy xem liu Peter c t nhp c vo khu v n ca bc nng
dn m nay n ht c rt v bp ci khng. V nu cc em ng trong khi
ch c, cu chuyn s chm dt trong gic m ca cc em.
C l phi nm pht tri qua trc khi hai a em chm vo gi c ng . Cory
m cun truyn ca n trc ngc chuyn hnh nh ch th Peter vo
nhng gic m ca n mt cch d dng nht. Mt cm gic m p v d
chu lan to trong ti, khin tri tim ti nhi au v hai a b nh ny th c
s cn mt ngi m trng thnh ch khng phi l mt ngi m mi
hai tui. Ti khng cm thy mnh khc nhiu so vi lc mi tui. n
Cha l chng ti khng b nht y lu, v ti s ph i lm g n u chng
b m? Chuyn g s xy ra nu c mt tai nn, mt c ng hay mt ci
xng gy? Nu chng ti p mnh vo cnh ca b kho, liu b ngo i
ng ght c chy ti tr li khng? Trong phng khng c i n tho i.
Nu chng ti ku ln tm s gip , liu c ai nghe c ti ng chng ti
t khu vc cch bit v b cm vo ny khng?
Trong khi ti ngt ngt v bc bi, Chris trn phng hc, thu th p cc
loi sch bi bm, b mt sch nhm mang xung phng ng cho

chng ti c v iu ti mun lm l khng chi mi vo mt quyn sch


c.
Ny anh y ni, nht mt quyn sch c vo tay ti. Anh y r
ht m mt sch c th khin ti ri vo cn qu khch mt ln n a
dnh nhng qun c chi sau. Cho ti khi hai a em thc d y. Em bi t
trng em au n nh th no khi em b thua ri.
Anh y bung mnh mt cch thoi mi xung mt chic gh, vt chn
qua thnh gh to trn v m cun Tom Sawyer ra c. Ti gieo mnh ln
chic ging trng v bt u c v vua Arthur v cc Hip s Bn Trn.
D tin hay khng, ngy hm m ra mt cnh ca m trc ti
cha tng bit rng n tn ti: mt th gii tuyt vi khi tnh hip s c
th hin nhng bng hoa, mt tnh yu lng mn, nhng qu c thanh
lch c t ln b v c th phng t xa. Mt cu chuyn tnh thi
trung c bt u i vi ti vo ngy , cu chuyn m ti khng bao gi
qun v sau tt c, liu khng phi hu ht cc iu ma ba l u d a
trn nhng truyn thuyt ? Khng phi tt c cc truyn thuyt u c
vit t vn hc dn gian ca thi trung c ?
Ti thuc vo loi tr con lun tm kim nhng iu nhy thn tin trn bi
c. Ti mun tin vo nhng thy ph thu, nhng con yu tinh, nh ng
ngi khng l v nhng cu thn ch. Ti khng mun tt c nhng i u
huyn b bin mt khi ci i ny bng nhng s gii thch khoa hc. Lc
ti khng bit mnh phi sng trong mt ni th c s l mt lu i t i
tm, b kim sot bi mt m ph thu v mt con yu tinh. Ti khng cho
l mt s ph thu hin i c th vung vy nhng ng tin to ra
mt cu thn ch
Khi nh sng ban ngy tt hn sau nhng bc rm nng tr ch, chng ti
ngi cnh chic bn nh n ba ti gm tht g rn ngui ngt, salad
khoai ty m m v u qu ngui vng m. t ra th Chris v ti cng n
gn ht thc n ca mnh, n th lnh v khng lm chng ti thch.
Nhng hai a em ch ngi gy thc n ca chng, ku ca sut ba n l
chng c v ngon g c. Ti cm thy rng nu Carrie ni t hn th Cory
s n c nhiu hn.
Cam trng khng bun ci cht no Chris ni, a cho ti m t
qu cam bc v - Hoc c l n b nng. Thc s, nhng qu cam l

tia nng mt tri nng bng Ln ny anh trai ti ni ng. Gi hai a


em ti c mt th m chng c th n mt cch vui v: nhng tia nng
mt tri lng.
ti m, v thc s chng khc ngy l my. chng ti bt c b n
ngn n v mt ngn mu hng m m mang theo xoa d u hai a
sinh o6i khng thch bng ti.
Sau gic ng ngn ca hai a n, chng ti thay qu n o s ch, ch i
u, ra mt cho chng, do vy trng chng tht xinh x n v d th ng
khi ngi xung sn nh v xp nhng ming tr chi xp hnh. Nh ng
ming xp hnh ny l tr c v chng bit chnh xc ph i ghp mi ng no
vo vi ming no, v y khng phi l vic kh lm nn chng ua nhau
thi xem a no xp c nhiu hnh trc. Chng my chc hai a
chn cuc ua xp hnh ny, do vy chng ti ng ngn trn hai chi c
ging. Chris v ti k cho chng nhng cu chuyn chng ti b a ra. i u
ny cng lm hai a em chn ngn, d anh ti v ti c th ti p t c b a
chuyn c na, thi xem ai tng tng ra c nhiu hn. Chng ti li
nhng chic xe hi c v xe ti nh t vali ra hai a em c th b
quanh v y xe t New York ti San Francisco, qua nh ng con ng
quanh co di ging v gia cc chn bn v chng my ch c, ng i
chng li b bn. Khi chng ti chn ngn tr y, Chris gi chng ti
nn chi c cn hai a em c th chun v cam ln xe ti v chng
xung Florida, chnh l thng rc gc phng.
Em c th ly qun - Chris k c tuyn b - Anh khng tin nh
em l mu en l mu km may mn.
Ti quc mt hn di. Dng nh s v tn tri qua t lc bnh mnh
n lc hong hn, thay i ti khin ti khng cn ging nh tr c
na.
Em khng mun chi c - ti ng ngnh ni.
Ti gieo mnh xung ging v thi khng tranh u v i nh ng suy ngh
lang thang trn nhng li i v tn ca ni s hi ng v c v nh ng m i
nghi ng ang dy v, lo lng khng bit m c ni cho chng ti s th t
hay khng. Trong khi c bn chng ti ch i, ch i v ch i m
xut hin, th khng mt tai ho no m ti khng ngh ti. Ch yu l
ngh n m chy. C ma qu v nhng linh hn lang thang trn t ng p
mi na. Nhng trong cn phng b kho ny th ho ho n l i u e do

nht.
Thi gian chm chp tri i. Chris ngi trn gh c sch, v n kn o li c
nhn ng h eo tay. Hai a em b ti Florida, ng v cam c a
chng v gi chng khng bit phi i ti u. Chng c i d ng no
vt qua v chng khng c thuyn. Ti sao chng ti khng mang theo
mt con thuyn nh?
Ti thong lic nhn nhng bc tranh m t cnh a ng c v i nh ng hnh
pht v ngc nhin trc vic b ngoi mi khn ngoan v tn nh n lm
sao. Ti sao b phi ngh ra mi chuyn? Tht khng cng bng v Cha
phi mt canh chng bn a tr trong khi th gii bn ngoi c r t
nhiu ngi lm nhng iu t hi hn. v tr ca Ngi ,v i kh nng
nhn thu mi vt ca Ngi, ti s khng lng ph thi gian ng n
bn a tr b nht trong mt cn phng ng. Ti s ti th g
ng quan tm hn. Hn na, b ang ng , b s khi n Cha quan
tm ti chng ti v b qua mt s sai st.
Khng m xa n b mt sng sa v hn di ca ti, Chris t quyn
sch xung v mang hp chi ti. N c cc th chi c bn
mi tr chi khc nhau.
Chuyn g xy ra vi em vy? Anh y hi, khi bt u t nhng
qun v en quanh bn chi Ti sao em ngi l ng l , trng s hi
vy? S anh li thng ?
Tr chi ? Ti khng ngh n cc tr chi. Ti ni v i anh y nhng suy
ngh ca ti v ho hon, v nh x nhng tm tri ging bu c th t
nt chng vo nhau to thnh mt chic thanh ging xu ng m t t,
ging nh ngi ta lm trong mt b phim. Nu m chy xy ra, c l
m nay thi, chng ti s c cch xung t sau khi p c a s v
mi a chng ti c th buc mt a em vo lng.
Cha bao gi ti thy cp mt xanh ca anh y t v nghim tc n vy
khi chng nh ln v ngng m.
, tht l mt tng tuyt vi, Cathy ! Chnh xc l iu
chng ta s lm nu xy ra chy, m s khng c chuyn u. Sau h t
,tht tt khi bit em khng phi l mt a tr hay ku ca phn nn. Khi
em suy ngh v d tnh nhng trng hp phng nga, ch ng t em ang
trng thnh v anh thch vy.
Tri , trong mi hai nm tranh ginh vt v, cui cng ti ginh c

s tn trng v tn thnh ca anh trai, t c mt mc ch m ti ngh


l khng th. Tht d chu khi bit rng chng ti c th n khi b nht
cng. Nhng n ci trao i gia hai anh em chng ti h a h n r ng
chng ti s cng c gng sng st cho ti ht tun l. Tnh b n m i thi t
lp gia hai anh em chng ti to ra c mt s an ton, mt cht h nh
phc nm gi, ging nh nhng bn tay xit cht v i nhau.
Ri iu chng ti thy tht chong ngi. M ang bc vo phng,
dng i k quc, v mt l lng. Chng ti i m quay l i r t lu, d
rng vic ny khng lm cho chng ti c nhng tr ch i vui v cng m .
C l l do b ngoi theo st gt m vi cp mt xm lnh lng ch
ng s hng hi ca chng ti.
Ti a tay chn ming. Mt iu khng khip no xy ra. Ti bi t.
Ti nhn thy iu .
Chris v ti ang ngi trn mt chic ging, chi c ca r v thnh thong
li nhn nhau trong khi v tm khn tri ging.
Mt quy tc b vi phmkhng, hai chnhn nhau cng b cm nh
v nhu khn tri ging.
V hai a em qung nhng mnh xp hnh ch ny ch n, nhng chic
xe ca chng nm ri rc, do cn phng khng gn gng r i.
Ba quy tc b vi phm.
Con trai v con gi cng trong bung tm.
C l chng ti vi phm thm mt quy tc na, v bt k chng ti lm
iu g, chng ti lun cm thy rng gia Cha v b ngo i c m t s
giao tip b mt.

PHN 05 : S PHN N CA CHA

M bc vo phng chng ti m u tin ny, cng v th ng ,


dng nh mi c ng u khin m au n. Khun mt ng yu c a
m ti nht v sng hp. vo ci tui ba mi ba, ai lm b mt
m n ni m khng th nhn thng vo mt chng ti. Vi v th t bi,
tuyt vng, co ro, m ng gia phng nh mt a tr b tr ng ph t mt

cch tn nhn. Hai a em chy n ch m mt cch hn nhin. Chng


gi tay m chn m, va khc va ci vi ging sung sng.
M, m i! M u vy?
Chris v ti chm chp bc ti ngp ngng m m. a no cng ngh
m i hng chc tun ch khng ch mt ngy th t, nhng m tng
trng cho hy vng ca chng ti, s tin tng ca chng ti, s i dy k t
ni chng ti vi th gii bn ngoi.
Chng ti c hn m nhiu qu khng? Chng ti c s t ru t hay v i v
bm ly m khin m nhn mt v au n, hay v ngha v ? Trong lc
nhng git nc mt lng l chm chm ln xung g m ti nht ca
m, ti ngh m khc v cm thy chua xt cho chng ti. Khi chng ti
ngi xung, tt c u mun ngi st m trn mt chic ging ln. M
t hai a em vo lng Chris v ti c th cun trn bn c nh m . M
nhn v khen s sch s ca chng ti v mm ci v ti buc tc cho
Carrie bng mt di ruy bng xanh hp vi nhng ng vin xanh trn
vy n. M hi, ging m khn c, dng nh b cm lnh hoc b khn
ting.
No, by gi cc con ni tht vi m i, ngy hm nay i v i cc
con nh th no?
Khun mt phng phnh ca Cory phng phu, t v khng b ng lng,
ngm ni rng ngy hm nay ca n tri qua khng h t t mt cht no.
Carrie th hin v thng tn khng ni c ca Cory thnh li.
Ch Cathy v anh Chris tht ch k - N ku ln, v khng ph i l
ting lu lo ngt ngo Anh ch y bt chng con nh c ngy. Chng
con khng thch trong nh. Chng con khng thch ci ch to ng b n
thu m anh ch y bo l p. M i, ch khng p.
Vi v phin mun v au n, m c d dnh Carrie, ni vi hai a sinh
i l by gi mi chuyn thay i v chng phi ngh n anh trai v
ch gi ca chng v ngh h l b m vng li.
Khng! Khng! Carrie rt ln mt ta v gin d hn Chng
con ght ni ny! Chng con mun khu vn c, y ti lm. Chng con
khng mun anh Chris v ch Cathy. M i, chng con mun m. a
chng con v nh! a chng con ra khi y!
Carrie m m, m ti, m Chris, go ln rng n mi mun v nh lm

sao. M ngi bt lc, dng nh khng nghe, v khng bit gii quyt tnh
hung ny vi mt a b nm tui. M cng t ra khng nghe th y th
Carrie cng go to hn. Ti bt tai li.
Corrine b ngoi ra lnh C lm cho a b ny ng ng ku
ngay lp tc!
Ti bit, khi nhn khun mt lnh lng st ca b ngo i, r ng b bi t
chnh xc phi lm th no khin Carrie im ming tc th.
Tuy nhin Cory ngi trong lng m mt m to kh ngc ln nhn b ngo i,
ngi dang e do c ch song sinh ca n, n nhy tt xung khi lng
m v n ng trc mt b ngoi. Cn Carrie ng giang rng chn,
u ng ra sau, ming h rng v n thc s bt u trnh din. Gi ng
nh mt ngi sao opera dnh n lc ln nht cho on cui mt v nhc
kch ln, nhng ting ku trc ca n dng nh l ting mo con
kh ku meo meo. Cn by gi th n l mt con cp ang in cu ng go
tht.
i, ti tht kinh hong v s hi trc vic xy ra tip theo. B ngo i tm
tc Carrie, nhc n ln. Nhanh nh mt con mo, Cory xng ti ch b
ngoi. Nhanh nh chp mt, n chy ti cn vo chn b. Ti rm ng i
li, bit rng gi tt c chng ti phi chu trn y. B nhn xung Cory
v phng n ra nh mt ch ch nh qun chn. Nhng v t c n
khin b th Carrie ra. N ri bch xung sn, vi nho t i chn b, dng
chn p vo cng chn b.
Khng chu km c ch, Cory gi chic chn i giy nh mu tr ng c a n
ln ri vo ng chn b vi sc mnh nht m n c th c.
Trong lc Carrie chy trn ti mt gc phng np v go to nh n
thn bo t ca Irish b thiu trong ngn la.
i! l mt cnh ng nh v ng ghi tm.
Cho ti gi Corry khng h ni mt li no hay tht ra bt c ting ku
no v cch lm ca n l im lng v cng quyt. Nhng khng ai c
lm au hay e do c ch sinh i ca n, thm ch r ng "khng ai"
cao gn mt mt tm, nng gn mt t. Cn Cory th li rt b so v i tui

ca n.
Nu Cory khng thch chuyn xy ra vi Carrie hoc s e do i v i n
th b ngoi cng khng thch chuyn tng t xy ra i v i mnh. B
nhn xung khun mt nh gin d v thch thc ca Cory. B i n co
rm li, nhn thy khun mt n rm r v v bt chp trong i mt xanh
ca n. Nhng Cory vn ng qu quyt trc mt b, thch thc b lm
iu ti t nht. Cp mi mng dnh v nht nht ca b mm cht li
thnh mt ng k mng v cong queo.
Ri b gi bn tay ra, bn tay to, nng n, lp lnh nh ng chi c nh n kim
cng. Cory khng chn bc, phn ng ca n trc s e do ny ch
l v mt rm r hn khi hai bn tay b nh nm li thnh nm m gi
ln theo kiu mt v s quyn Anh chuyn nghip.
Chao i! N ngh mnh c th nh nhau vi b ngo i v chi n th ng ?
Ti nghe thy m gi tn Cory nhng ging m tc nghn li ch thnh
mt ting th thm.
Gi quyt nh c l mnh phi lm g, b ngoi gi tay tt vo khun
mt trn thch thc ca Cory mnh n ni n long chong! N l o o
li li v ng phch xung sn nh ri nhanh nh chp, n l i ch m ln
xem xt kh nng c nn tn cng vo khi tng ng ght ny n a
khng. S do d ca n tht ng thng. N ngp ngng, suy ngh, v
ri l tr chin thng cn gin d. N lao vo gc n i Carrie ang chi
ngi , na b na chy v ri a tay chong ly Carrie, chng
khuu xung, m ly nhau, m t vo nhau v n ho cng v i ti ng go
ca Carrie.
Ngi cnh ti, Chris lm bm mt iu g nghe nh mt li cu
nguyn.
Corrine, chng l con c, bo chng im i! Ngay lp t c!
Tuy nhin, mt khi hai a tr sinh i ny bt u go th kh c th b t
chng nn c. L l chng bao gi lt c vo tai chng. Chng ch
nghe thy c ni khip s ca chng v ging nh nhng chi ln
dy ct, chng ch ngng chy khi ht dy ct m thi!
Khi b cn sng b bit cch lm th no gii quyt nhng tnh hung
ging nh th ny, b thng xch chng nh xch nhng bao ng c c,
mi a mt tay, v a chng v phng, nghim khc ra lnh cho chng

phi im ngay nu khng th phi trong phng n khi no nn, khng


c xem tivi, khng c chi chi, chng c bt c th g. Khng c
bt k khn gi no chng kin s khng c hoc nghe ting la ht m
ca chng, nn nhng ting ku la ca chng him khi ko di qu m y
pht sau khi cnh ca phng c ng li. Ri chng s ngoan ngon,
yn lng, phng phu v s rc vo lng b v th th "Chng con xin
li".
Nhng b mt ri. chng c mt cn phng ng cch xa mt qung
chng c th ngui khc c. Cn phng duy nht ny l lu i c a
chng ti v y, hai a em sinh i khin nhng khn gi b giam c m
ca chng phi chng kin mt cch au n. Chng tip t c la khc cho
n khi khun mt chuyn t sang ta ri tm ti. Cp mt xanh ca
chng thnh n v khng tp trung t n lc kt hp ca c hai a.
, l mt mn trnh din ln v l mt mn trnh din li u mng.
Hin nhin l t ny n gi b ngoi b thi min v i mn trnh di n ny.
Ri b c gii thot mn ph php ny. B tnh to l i. B ti n m t cch
c ch ch ti gc phng nh ni hai a sinh i ang co rm. B ci
xung tm gy hai a tr ang la ht nhc ln mt cch tn nh n. B gi
chng ra xa v chng m , la ht, c gng mt cch v ch nh k
gy ra ni thng kh ca chng. Hai a em b ko git tr c mt m
chng ti. Ri chng b qung xung sn, b nm nh nhng th rc m
ngi ta khng mun c. Bng ging to, lnh lng t nhng ti ng ku la
ca chng, b ngoi ni mt cch bnh thn:
Ta s qut c hai a nu cc ngi khng ngng la ht ngay!
Hnh pht v nhn o ny cng vi s lnh lng trong li e do
khin hai a nh tin v c ti cng tin rng b ngoi s lm ng i u
mnh ni. Ngc nhin v s hi, hai a ngc ln nhn b, mi ng
chng h to, nhng ting ku la ca chng b tc nghn li. Th t au n
khi thy chng b i x mt cch tn t nh vy, nh th b chng quan
tm nu nhng chic xng yu t ca chng b gy hay thn hnh non
nt ca chng b thm tm. B nhc chng ln trc mt tt c chng ti.
Ri b quay sang cng kch m.
Corrine, ti khng mun cnh ng ght ny lp li mt ln n a.
Chc chn nhng a con ca c l h n, qu c nung chiu v r t
cn nhng bi hc v k lut v tun lnh. Khng a tr no s ng d i

mi nh ny c php khng nghe li, la ht hoc t v khng c . Nhn


! Chng s ni khi c php ni. Chng phi tun l nh ti ngay l p
tc. Gi hy ci o ra, con gi, v cho nhng k bt tun l nh ny th y
vic trng pht trong ngi nh ny c thc hin nh th no!
M ng ln. M dng nh rm r nh b hn d i giy cao gt v m t
m trng bch ra.
Khng m th mnh Gi iu khng cn thit. M th y y,
hai a tr thi khng la khc nagi chng nghe li r i m.
Mt b tr nn khc nghit.
Corrine, c khng nghe li ? Khi ti bo c lm g, c ph i lm
ngay m khng c hi han g! V lm ngay lp tc! Nhn vo ci m
c nui dy , nhng a tr con yu t, h n, khng nghe l i, t t
c bn a . Chng ngh chng c th ku la c th chng mu n.
Ku la khng gip g cho chng y c u. Chng ph i bi t r ng s
khng c s thng xt cho nhng k khng nghe li v vi ph m cc quy
tc ca ti. C phi bit iu , Corrine. Ti bao gi t ra th ng xt
vi c cha? Thm ch c trc khi c phn bi chng ti, ti bao gi
khun mt xinh p v cch thc la bp ca c nh la ch a? , ti
nh l khi cha c rt yu c v sn sng chng li ti b o v c.
Nhng nhng ngy qua ri. C chng t cho ng y th y c
ng l ci nh ti ni v c, rc ri la o!
B quay sang chiu cp mt lnh lng tn nhn vo Chris v ti.
Corrine, cc con c cn mt bi hc thc t. Khi chng th y chuyn
g xy ra vi m chng, th chng s khng h nghi ng g v i u c
th xy ra vi chng.
Ti thy m ng thng ngi ln, ngng mt mt cch dng cm, ng
u vi b ngoi to ln, cao hn m t nht l mi phn v nng h n r t
nhiu.
nu m th bo vi cc con ca con M run run ni Con s a
chng ra khi ngi nh ny ngay m nay v m s khng bao gi th y
chng hoc con na! m ni iu ny mt cch thch th c, ng ng
khun mt p ln v nhn chm chm v cng quyt vo ngi ph n
to ln l m rut mnh.
Mt n ci he h lnh lng ca b p li s thch thc ca m. Khng.
khng phi l mt n ci, l ci nhch mp khinh b.

Mang chng i ngay ti nay, ngay by gi i! C c i lun i,


Corrine! Nu ti khng bao gi gp li cc con c v nghe tin v c, c
ngh l ti quan tm ?
Cp mt xanh ca m cc bp b Dresden thch thc v i nhng l i ni
cng rn ny trong khi tt c bn a chng ti quan st. Trong lng
chng ti reo ln v vui sng. M sp a chng ti ra kh i y. Chng
ti sp ri khi y. Tm bit cn phng. Tm bit tng p mi. Tm bi t
tt c nhng triu la m ti khng h mun cht no. Nh ng khi ti
nhn, khi ti ch i m quay gt v tin ti t qun o ly nh ng chi c va
li ca chng ti, ti thy mt th g thay v v qu phi v cao ng o
trong s suy sp ca m. Mt m h xung mt cch cam chu v m t
t ci u che v mt ca mnh.
Ti run ry v rng mnh khi thy ci nhch mp ca b tr thnh mt n
ci hung c v ginh chin thng. M i! M i! M i! Tri tim ti go
ln. ng b lm iu ny i vi m!
No Corrine, ci o ra!
Chm chp ngn ng, khun mt trng bch nh mt xc cht, m quay
quanh, cha lng ra, run ly by. Tay m gi ln cng . M ci t ng
chic khuy o mt cch kh khn. M cn thn tho chic o l chi c
lng ra.
Di chic o blouse m khng mc lt v qu d dng hi u t i sao.
Ti nghe thy Chris th mnh. Cn Carrie v Cory chc nhn th y v
nhng ting tht tht ca chng lt vo tai ti. Gi ti bi t ti sao m l i
bc vo phng mt cch cng , mt v khc, d thng ngy m i
li rt duyn dng.
Lng m ln nhng vt sng ty t c xung tht lng. Mt s vt ln
xy xc mu. Hu nh khng c ch trng no gia nhng v t ln g m
ghic.
V cm, khng tm, bt chp tnh cm ca chng ti hay c a m
chng ti, b ngoi ban ra nhng ch dn mi:
Nhn k i, l tr. Hy bit rng nhng vt roi ny xung t i tn gt
chn m cc ngi. Ba mi ba roi, mi roi cho mt nm cuc i m cc
ngi. V thm mi lm roi cho nhng nm m cc ngi sng trong ti
li vi cha cc ngi. ng ngoi cc ngi l ngi ra hnh pht ny
nhng ta l ngi s dng cy roi. Ti c ca m cc ngi l chng li

Cha tri v cc quy tc o c x hi. Ti li ca m cc ngi l mt


cuc hn nhn ti li, bng b thnh thn. Cuc hn nhn l m t i u
gh tm trong con mt Cha tri. V th v n cha , chng cn c con
na, nhng bn a con. Nhng a con l dng ging ma qu . Nhng
a tr xu xa t lc chng c phi thai.
Mt ti li ra khi nhn thy nhng vt ln au n trn ln da m n mng m
b chng ti rt yu thng v nng niu. Ti quay cu ng trong m t vng
xoy ca mt iu g trong tm khm au n v khng ch c ch n,
khng bit mnh l ai v lm g, nu ti c quyn sng trn m t ci i m
Cha s bo v nhng sinh linh bng lng thng v s cho php ca
Ngi. Chng ti mt nh, mt b, bn b v nhng v t thn quen
ca mnh. Vo m ti khng cn tin Cha l m t v quan to hon
ho. Do vy, thoe mt cch no , ti cng mt lun c Cha n a.
Ti nhn vo nhng vt toc v nhng ln roi rm mu trn l ng m v t
trc n gi cha bao gi ti cm thy cm gin nh lc ny. B ngoi
nhn ti nh th on c nhng g ti cm thy. C l cp mt ti nh
tm gng bc l tt c nhng ngh v s tr th m ti c che giu v
th mt ngy no s bc l ra. C l b ngoi thy mt iu g y
cm th trong tr c ti v nhng li tip theo ca b nh m thng vo ti,
d b dng t "bn tr".
Bn tr thy y, cn nh ny c th cng rn v nghim khc i
vi nhng k khng tun lnh v vi phm cc quy tc ca chng ta.
Chng ta s pht nh git thc n, ung v ch nhngkg bao gi t t
bng, thng cm hay thng yu. Cc ngi khng th cm th y bt c
iu g ngoi s khip s i vi nhng th khng lnh mnh. Hy tun
theo cc quy tc ca ta. V cc ngi s khng phi chu nhng ngn roi
ca ta cng nh khng b ly i nhng th cn thit. nu dm khng tun
lnh ta, cc ngi s sm bit c tt c nhng g ta c th lm i v i
cc ngi, v tt c nhng g ta c th ly khi cc ngi! b quay
ngi nhn tng a chng ti.
Phi, ti hm b mun chng ti b hu hoi, khi chng ti cn nh ,
ngy th, tin tng, ch bit n phn ngt ngo nht ca cu c i, b
mun lm thui cht tm hn chng ti, khin chng ti tm thng v c n
ci, c l s khng bao gi c th cm thy t ho c na.
Nhng b khng hiu chng ti.

S khng mt ai c th khin ti ght b hay m. S khng ai c quyn


v cuc sng hay ci cht i vi ti, khng phi trong khi ti ang s ng
st v c th tranh u tip.
Ti lic nhn Chris. Anh y cng ang chm ch nhn b. C p m t anh y
lt qua ngi b t trn xung di, suy ngh v mi nguy hi m anh y
c th phi chu nu nh nhau vi b. Nhng anh y ch mi mi bn
tui. Anh y phi ln ln thnh mt ngi n ng trc khi c th khu t
phc c nhng ngi nh b. Tay anh y vn nm li thnh nm m,
gi cht bn sn. S kim ch khin ming anh y mm cht thnh mt
ng mng dnh v khc nghit nh mi b ngoi. Ch c i mt anh y
lnh lng nh mt vin xanh.
Trong tt c chng ti th anh y yu m nht. Anh y t m ln trn b
cao tn sng, coi m nh mt ngi thng yu nht, ngt ngo nh t, v
thnh sng thu hiu nht. Anh y ni v i ti rng khi l n, anh y s
ci mt ngi ph n ging m. Nhng by gi anh y ch c th trng
trng nhn b ngoi m thi. Anh y cn qu nh c th lm b t c
vic g.
B ngoi nm cho chng ti mt ci nhn coi th ng r t lu. R i b nht
cha kha ca vo tya m v ri khi cn phng.
Mt cu hi treo l lng trn tt c nhng cu hi khc.
Ti sao? Ti sao chng ti c a ti ngi nh ny?
y khng phi l mt bn cng an ton, khng ph i mt ni t n n,
khng phi l mt ni tr n. chc chn m phi bit chuyn g s xy ra,
vy m, m vn dn chng ti ti y vo ci m ti tm . Ti sao?

PHN 06 : CU CHUYN CA M

Sau khi b i khi, chng ti khng bit nn lm g ho c nn ni g, hay


cm thy nhng g, tr s bt hnh v kh s. Tri tim ti p in cu ng
khi thy m ci o blouse, tho khuy v ko xung tht lng tr c khi trao
cho chng ti mt n ci run run tm kim s an i. Chris dn mt xu ng
sn nh, ni au n thng kh ca anh y c th hin qua i giy

cn mn di theo nhng ng trang tr hnh cun tinh t c a t m th m


phng ng.
By gi hy nhn ny m ni bng ging vui v ngu to ch
l vt roi bng cnh liu thi v n khng au l m u. Ni m kiu hnh
ca m phi chu ng hn thn th m chu ng. Tht v nhn o khi
b nh nh mt n l, hoc mt con vt, v bi chnh cha m mnh.
Nhng cc con ng lo rng mt trn n nh vy s xy ra na v s
khng bao gi c chuyn y u. Ch mt ln ny thi. M s ph i chu
ng gp hng trm ln trn n roi m m phi chu li c sng
qung thi gian mi lm nm hnh phc va qua v i b cc con v v i
cc con. D iu ny lm tm hn m rm r, nhng b v n bu c m ph i
cho cc con thy iu ng b lm - m ngi xung ging v giang
tay chng ti c th ngi xm xt quan v cm thy thoi mi d ti r t
cn thn khng lm m xu h v gy thm s au n. M t hai
a sinh i vo lng v ch xung ging bo rng chng ti c th
ngi cnh m. Ri m bt u ni. Chc iu m phi ni rt kh ni
ra v cng rt kh cho chng ti nghe.
M mun cc con ch lng nghe v nh sut i nhng g m m
ni ra ti nay m ngng li, ngn ng khi lt nhn qua cn phng v
chm ch nhn vo nhng bc tng dn giy mu kem nh th chng
trong sut v m c th nhn xuyn qua nhng bc tng th y t t c
cc phng trong ngi nh khng l ny y l ngi nh l lng v nh ng
ngi sng y cn l lng hn, khng phi nhng ngi gip vic m
l ng b ngoi. M phi cho cc con bit rng ng b ng ai cc con l
nhng ngi m o mt cch cung tn. Tin vo Cha l mt iu t t,
mt iu ng n. Nhng khi ngi ta cng c nim tin cho mnh bng
nhng ngn t trch t kinh Cu c m ngi ta tm c v din gii
theo nhng cch ph hp vi mnh nht, th li l o c gi, v
chnh l nhng g ng b ngoi lm.
ng ngoi dang hp hi, phi, nhng mi ch nht ng u ti nh th
trn xe ln nu ng cm thy kho, hoc bng cng nu ng cm thy
yu hn, v ng trao cho nh th mt phn mi li tc hng nm c a
ng, khon tht ng k. Do ng nhin ng r t c hoan
nghnh. ng tr tin xy dng nh th`, ng mua t t c cc cc c a s
knh mu, ng iu khin cc mc s v bi ging ca h v ng m

ng ln thin ng bng vng bc v nu thnh Peter gc c ng c th


b mua chuc, chc chn ng ngoi s ginh c mt ch. nh th
ng c i x nh mt v cha hay mt v thnh sng. V ri ng v
nh, cm thy hon ton hi lng khi lm c iu ng mu n b i v ng
lm xong bn phn ca mnh, v tr tin dn ng, v v v y
ng s an ton thot khi cnh a ngc.
Khi m ln ln, cng vi hai bc trai cc con, m v cc bc b bu c phi
n nh th theo ng ngha en. Thm ch n u bn m b au m n
mc phi nm trn ging th vn phi ti . Tn gio l th b b t buc
phi tha nhn. phi tt, phi tt, phi tt, l tt c nhng g m m v
cc bc con phi nghe. Hng ngy, nhng nim vui thng th ng ng
n vi mi ngi li l iu ti li i vi bn m. Cc bc v m khng
c php i bi, v iu ngha l phi mc qun o t m v l ph n
ln thn hnh. Bn m b cm khng c php i nhy v iu ngha
l phi p st ngi vo ngi khc gii. Bn m c lnh phi kim
sat cc suy ngh ca mnh, khng c ngh n nhng th khoi lc, t i
li v ng b ni suy ngh n nhng th cng xu xa nh hnh ng.
i, m c th k mi v nhng iu m v cc bc b cm lm, dng
nh mi th vui v v nhn nhp th ng b u coi l t i l i. V i v i
nhng ngi tr tui th thng c nhng s ni lon khi cuc sng qu b
cm an v khin m v cc bc mun lm hu ht tt c mi th m
mnh b t chi. ng b ngoi, khi tm cch bin ba a con mnh thnh
nhng thin thn hay thnh sng, th ch thnh cng trong vi c khi n
chng tr nn ti t hn so vi khi chng khng b cm on.
Mt ti m ln. Ti b m hoc, tt c chng ti, k c hai a sinh i.
Ri mt ngy m tip tc k - gia tt c nhng chuyn , mt
thanh nin tr p ti sng y. B anh ta l h hng ng ng ngo i
cc con, ng y cht khi anh ta mi ba tui. M anh ta tn l Garland
Christopher Foxworth v sau khi ng cht, mt na gia ti c a ng s
c trao cho cu b mi ba tui . Nhng Malcom, ng ngo i c a cc
con, ginh quyn kim sot ton b ti sn bng cch t ch nh mnh
lm ngi qun l v tt nhin mt a tr ba tui chng bit ni g v
chuyn , k c b Alicia cng chng c c kin g. Mt khi ng
ngoi cc con c c mi th trong tay, ng bn tng c b Alicia v a

con nh ca b i. H tr v Richmond, v nh cha m ca b Alicia, v


b sng cho ti khi kt hn ln th hai. B sng vi nm hnh phc
vi ngi n ng m b tng yu t nh, v ri ng y cng b ch t.
Hai ln kt hn, hai ln thnh ga ph, v gi th cha m b cng qua i.
Ri mt ngy b pht hin c mt khi u ngc v sau vi nm b
cht v bnh ung th. l lc m con trai b, Garland Christopher
Foxworth th t, n sng y. Mi ngi khng gi anh ta b ng tn g
khc ngoi ci tn Chris m ngn ng, gh ly Chris v ti Cc con c
bit m ang ni v ai khng? Cc con c on c ng i thanh nin
l ai khng?
Ti rng mnh, v ti th thm.
B.m ang ni v b
Phi m p ri th di nng n.
Ti ci ngi v pha trc nhn anh trai ti. Anh y ngi im lng, v
mt lnh lng, cp mt n.
M tip tc k.
B cc con ch hn m c ba tui. M nh li ln u tin m gp
b. M bit b sp ti, mt ngi h hng m m cha tng gp hoc
nghe k, v m mun to mt n tng tt, do c ngy m bn bu
chun b, cun tc, tm gi v din mt b m m ngh l ph hp
nht. M mi mi bn tui, v l ci tui m mt c gi bt u cm
thy uy quyn ca mnh i vi phi nam. M bit m c hu ht
nhng ngi n ng v cc cu con trai thy l p v m cho r ng, theo
mt cch no , m ln yu c ri.
B cc con lc mi by tui. Lc l vo cui xun v b ng gia
phng khch vi hai chic va li t cnh i giy c k ca mnh, qu n o
ca b sn c v cht so vi ngi. ng b ngoi ng cng b,
nhng b quay ngi nhn quanh, nhn chm ch mi th, b hoa mt bi
s giu c c ph by. Bn thn m cha bao gi ti nhng g
xung quanh mnh. N c , m chp nhn n nh mt ph n ti s n
tha k ca mnh. V cho ti trc khi m kt hn v bt u sng mt
cuc sng khng c ca ci, m khng nhn ra rng mnh ln ln trong
mt ngi nh khc thng.
Cc con bit y, ng ngoi l mt "nh su tm". ng mua mi th c
xem l tc phm ngh thut c nht khng phi v ng yu ngh thu t

m v ng thch s hu nhng th . C l ng thch s hu mi th , c


bit l nhng th p. M tng ngh mnh l mt phn trong b s u t p
nhng tc phm ngh thut ca ngv ng mun gi m li cho ring
mnh, khng phi thng thc, m l kg cho nhng ngi khc c
thng thc nhng g l ca ng.
M tip tc ni, khun mt bng, mt nhn xa xi, dng nh m ang
quay li vi nhng ngy thng l lng .
B cc con ti sng vi mi ngi mt cch v t, tin tng, du
dng, khng c che ch, ch c bit s ngng m tht th, mt tnh
yu thnh thin v mt cuc sng ngho kh. B t mt ngi nh b n
phng ti sng mt to nh ln, khng l nh th ny khin mt b m
ln v hoa mt v hy vng, v b ngh mnh nh chut sa chnh g o, c
vo thin ng ni h gii. B nhn ng b ngoi cc con v i t t c s
bit n trong i mt. Ha! S hi tic trogn vic b n y v ph i bi t
n vn cn l mt s xc phm. V mt na nhng g b thy ng ra
phi l ca b. ng b ngoi lm tt c nhng g c th khi n b
cm thy mnh nh mt ngi h hng ngho kh.
M thy b , ng di nhng tia nng mt tri chiu vo qua ca
s, v m ng li na cu thang. Mi tc vng ca b to ho quang
do nhng tia nng bc chiu vo. B tht p, khng ph i p trai, m l
p, l mt s khc nhau, cc con bit y. V p thc s l v p
to ra t bn trong v b cc con c iu y. M kh gy ra my ti ng
ng khin b ngng u ln v cp mt xanh ca b ngi sng, v m
c th nh l chng ngi sng nh th no, v ri khi b m c gi i
thiu vi nhau, nh sng tt ngm. B cng tht v ng nh m. T ngy
, vi vic m ng trn cu thang v b ng di, mt tia la
thp sng gia b m, mt tia la nh ngy cng ln dn, ln d n cho t i
ngy b khng th chi b iu .
M s khng lm cc con bi ri khi ni v cu chuyn tnh lng mn ca
b m - M ni mt cch khng thoi mi khi ti ca quy cn Chris quay
i giu khun mt mnh Ni mt cch y l mt tnh yu ngay
t ci nhn u tin d i khi chuyn cng xy ra. C l b chn
chn yu, ging nh m vy, hoc c l c b ln m u cn mt ai
trao cho mnh s m p v thng yu. C hai anh trai c a m ch t
v tai nn. M ch c vi ngi bn v khng ai trong s l " tt" i

vi con gi ca Malcon Foxworth. M l hy v ng, l ni m vui c a ng, v


nu mt ngi n ng mang m i khi ng, s l mt gi t, r t t.
Do vy b v m phi ln lt gp nhau trong v n v ngi ni chuyn
hng gi, v i lc b y u cho m hoc m y cho b v thnh
thong c b v m cng tro ln u cng nhn, nhn nhau chm ch
torng khi c hai bay ln cao hn. B k cho m tt c nhng b mt c a
mnh v m cng vy. Chng my chc, b v m phi tha nhn l
yu nhau say m, v d ng hay sai, b v m s ci nhau. V b m
phi trn khi ngi nh ny, thot khi nhng quy t c ca ng b ngo i
trc khi h c c hi bin b m thnh bn sao ca chnh h v cc
con bit y, l mc ch ca ng b. M phi tha nhn l ng b
ngoi cho b mi th. H i x vi b nh vi chnh con trai h, v
b thay th hai ngi con trai mt ca h. H gi b ti trng Yale
v b to sng. Con tha hng tr thng minh t b , Christopher.
B ch hc trong ba nm l xong, nhng b khng th s dng bng c p
m b c c v trn ghi tn tht ca b, cn b m li mun gi u
mnh l ai. Tht kh khn cho b m trong nm u tin ca cu c hn
nhn bi v b phi chi b kin thc i hc ca mnh.
M ngng li, m lic nhn Chris ri nhn ti mt cch trm ngm. M m
hai a em sinh i, hn ln tc chng, cau my bu n phi n lm u m
khun mt m v nhn ln trn m.
Cathy, Christopher, cc con l nhng ngi m mong s hiu c.
Hai em con cn qu nh. Cc con ang c hiu chuyn x y ra v i b m
nh th no phi khng?
Vng, vng c Chris v ti cng gt u.
M dang ni chuyn bng ngn ng ca ti, ngn ng ca m nhc v ba
l, nhng cu chuyn lng mn, nhng khun mt p v ng yu
nhng ni tuyt p. Truyn c tch c th bin thnh s th t.
Tnh yu ngay t ci nhn u tin. i, iu s xy n v i ti, ti bi t
chuyn s l nh vy v anh y s p nh b vy. Mt v p to
sng, lm tri tim ti xc ng.
By gi cc con hy lng nghe m - M kh ni v iu ny khin
nhng li ni ca m c tc ng mnh hn M c mt ti y lm
nhng g m c th khin ng ngoi li yu qu m, v tha th cho m.
Cc con bit y, ngay trc khi n ngy sinh ln th mi tm ca m,

b cc con v m trn i, hai tun sau , b m tr li ni chuyn v i


ng b. ng ngoi gn nh ni cn tam bnh. ng ni c n th nh n, ng
qut tho, ui b m ra khi nh ngay v khng bao gi c quay l i,
khng bao gi. V l ti sao m khng c quyn tha k v b cc
con cng vy, v m ngh ng ngoi nh li cho b cc con mt ph n
ti sn nh, khng nhiu lm nhng d sao th cng c. Ph n ti sn
chnh s l ca m, v b ngoi c tin ring ca b ri. Nghe ni
khon tin m b ngoi c tha k t cha m mnh l l do chnh m
ng ngoi ci b, d chnh b ni rng mnh l mt ph n " p trai",
khng phi l mt v p tuyt diu nhng b c v uy quyn, v ng gi
v dng v qu phi.
M y lm nhng g m c th khin ng ngoi li yu qu m,
v tha th cho m. V lm c iu ny, m phi ng vai mt a
con gi b nh n hon ton bit vng li, nhn nh ng. V i khi, khi
ngi ta bt u ng mt vai no th ngi ta phi c tnh cch , gi
l iu m mun ni, trong khi m ang dn dn thc hin c vi c ,
th cc con phi nghe. l ti sao m k cho cc con tt c chuyn ny,
v k mt cch trung thc nht. M tha nhn mnh khng phi l mt
ngi cng ci v m cng chng c ti nng g. M ch mnh m khi c
b cc con che ch, v by gi m khng cn b cc con na. V d i
nh, tng mt, trong mt cn phng nh gn th vin ln, c mt ng i
n ng m cc con cha h gp. Cc con gp b ngo i v bi t i
cht v b nhng cc con cha gp ng ngoi. V m khng mu n cc
con gp ng cho ti khi ng tha th cho m v chp nh n s th t l m c
bn a con. iu ny rt kh khn cho ng chp nhn. Nhng m
khng ngh s kh khn cho ng tha th cho m v b cc con ch t
v rt kh gi mi hn th vi ngi cht gi m yn m p.
Ti khng bit ti sao ti li cm thy s hi n vy.
ng ngoi ghi tn m vo di chc, m s buc phi lm b t c
th g ng mun.
ng c th mun g m tr s vng li v t ra knh trng?
Chris hi vi v r v ngi ln, dng nh anh y hiu ht chuyn
ny.
M nhn anh y rt lu, y v yu thng trong lc tay m vut chic m
tr con ca anh y. Anh y l bn sao b nh ca ngi chng m m

mt. Nhng git nc mt chy xung t i mt ca m.


M khng bit ng y mun g, con yu, nhng bt c vic g m
phi lm th m s lm. Nhng by gi hy qun tt c i. M th y
khun mt cc con khi m k. Nhng m mun cc con cm thy nhng
iu m ni l ng. iu m b con v m lm khng ph i l tri o
c. B m lm m ci nh th nh bt c cp v chng no
khc. Chng c g l xu xa v m ci . V cc con khng ph i l
dng ging ca ma qu, hay qu d, b cc con gi l chuyn nh m
nh. B ngoi cc con khin cc con ngh mnh l nhng k ng khinh
nh l mt cch trng pht m v c cc con na. Con ngi to ra
nhng lut l ca x hi ch khng phi Cha tri. mt s ni trn th
gii, nhng ngi c h hng gn kt hn vi nhau v sinh con ci, v
iu c xem l hon ton bnh thng , d m khng nh bi n h
cho nhng g b m lm, v b m khng tun theo nh ng lu t l c a
x hi mnh sng. Ci x hi tin rng nam n c h hng khng c k t
hn vi nhau, v nu h lm vy, h c th sinh ra nhng a con km
hon ho v th cht v tinh thn. Nhng ai l hon h o ch ?
Ri m na ci na khc, m chng ti st vo mnh.
ng ngoi tin on l nhng a con do b m sinh ra s c
sng, c bu lng, ui c chc, chn voi. ng ging nh mt ng i
in, c nguyn ra b m v mun cc con ca b m d dng v ng
mun nguyn ra chng ta. Vy c li nguyn no trong nhng l i nguyn
thm khc ca ng thnh s tht khng? m li tr li chnh cu h i c a
mnh B cc con v m cng lo lng i cht khi m mang thai l n u.
B i i li li trong hnh lang bnh vin sut m cho t i gn sng, th
mt c y t bc ti v ni vi b rng b c mt a con trai, hon ho
v mi mt. Ri b chy ti phng dnh cho tr em t mnh xem. Gi
cc con c thy c nim vui trn khun mt b khi b bc vo
phng m nm, hai tay m mt b hoa hng thm v mt b rm rm
khi hn m. B rt t ho v con, Christopher, rt t ho. B bn su
hp x g v mua cho con mt chic gy bng chy bng nh a, mt chi c
gng tay bt bng chy v c mt qu bng na. Khi con mc rng, con
gm chic gy bng chy v p vo ci, vo tng bo cho b m
bit con mun ra ngoi.
Ri ti lt Cathy, con yu, con tht p v hon ho nh anh trai con. V

con bit b yu con nh th no, b Cathy xinh p nhy ma c a b,


ngi s khin c th gii lng i v ch khi bc ln sn khu. Con c
nh bui trnh din ba l u tin ca con khi con ln b n khng? Con
mc chic vy xe mu hng u tin ca mnh v lm sai vi ng tc,
mi ngi c mt u ci, cn con th v tay nh th rt hnh din. Cn
b tng cho con mt t hoa hng, con c nh khng? B khng bao
gi thy con lm g sai c. Trong con mt b, con tht hon h o. V b y
nm sau khi con cho i, hai em con ra i. Gi th b m c hai a con
trai, hai a con gi, phi ng u vi s phn bn ln v chi n
thng. Nu Cha mun trng pht b m th Ngi c nhng bn c
hi cho b m nhng a con d dng v chm pht trin v tr c.
Thay v vy, Ngi cho b m nhng a con hon ho nht. Do v y
cc con khng bao gi c ng b ngoi hay bt c ai khc lm cc
con tin rng cc con khng c kh nng, ng khinh ho c khng c ban
phc trong con mt ca Cha. Nu l mt ti li, th l t i li c a b
m cc con ch khng phi ca cc con. Cc con l bn a tr m t t c
cc bn con Gladstone u ganh t v gi l nhng bp b Dresden.
Hy nh nhng g cc con c Gladstone v hy gn gi nh ng i u .
Hy tin vo chnh cc con, vo m v vo b cc con. D b ch t, hy
yu thng v knh trng b. B xng ng vi iu . B c tr
thnh mt ngi cha tt. M khng ngh c nhiu ngi n ng bi t quan
tm nhiu nh b - M mm ci rng ngi qua nhng git l long lanh
Gi, hy ni cho m bit cc con l ai no?
Nhng bp b Dresden Chris v ti ku ln.
By gi cc con tin nhng g b ngoi ni v dng gi ng ma qu
khng?
Khng, khng bao gi, khng bao gi!
Nhng mt na nhng g ti c nghe t hai ngi ph n ny ti s cn
nhc sau, v cn nhc rt k. Ti mun tin rng Cha oi thng chng
ti v d chng ti l ai v ci g. Ti phi tin, c n ph i tin. Vng, ti t
nh, phi ni vng, ging nh Chris ni. ng nh hai a em ch bi t
nhn m, chng hiu g c. ng nghi ng nh v y, ng!
Chris ku ln bng ging tin tng mnh m:
Vng, tha m, con tin vo iu m ni, v nu Cha khng tn
thnh cuc hn nhn ca b m, th Ngi s trng pht b m qua

chng con. Con tin Cha khng hp hi v m qung, khng nh ng b


ngoi.
S khuy kho, ging nh mt dng sng b ngn li v c x ra, khin
nhng dng nc mt chy rng rng xung khun mt p ca m. M
ko Chris st vo ngi mnh, hn ln nh u ca anh y, khng
n chng ti.
Cm n, con trai ca m, v con hiu M khn khn th th m
Xin cm n con khng ln n b m, v nhng iu b m lm.
Con yu m, m i. D bt c iu g m v ang lm, con s
lun hiu
Phi m lm bm Con s, m bit con s hiu m lic nhn
ti v khng thoi mi, lc ny ti ang ng cch xa, ti p nh n nh ng
iu ny, cn nhc n v c bn thn m na tnh yu khng lun n
khi ngi ta mun. i khi chuyn xy ra, do ngi ta mun c M
ci u, tm tay anh trai ti v gh cht ly ng ngo i sng bi m khi
m cn nh. ng lun mun gi m cho ring mnh. ng ch ng mu n m
ci bt c ai. M nh li khi m mi hai tui, ng ni s li cho
m ton b ti sn nu m vi ng cho ti khi ng cht v tu i gi.
t nhin m ngng pht u, nhn ti. M c thy mt iu g ng
vc, nghi vn chng? Mt m ti sm, tr nn u m.
Hy a tay ra m ra lnh, vai nh ln v bung tay Chris ra M
mun cc con nhc li theo m: chng con l nhng a tr hon ho. V
th cht, tinh thn, tnh cm, chng con l nhng a tr lnh mnh v
ngoan o v mi mt. Chng con c quyn c sng, yu th ng, vui
chi nh bt c a tr no khc trn i ny.
M mm ci vi ti v cha tay nm ly tay ti, v bo Carrie v Cory
nm thnh mt chui.
trn ny, cc con cn mt s nghi l nh khin cc con sng
qua nhng ngy ny. m c cho cc con mt s on cc con c
sau khi m i. Cathy, khi m nhn con, m thy li chnh mnh khi b ng
tui con. Hy yu m, Cathy, hy tin tng m.
Chng ti ngc ng lm theo nhng g m ni, v nh c l i l i kinh nguyn
l nhng li chng ti phi ni bt c khi no chng ti c m th y nghi ng .
V khi chng ti c xong, m mm ci tn thng v tin cy.
No m ni v hnh phc By gi cc con ng ngh ngy hm

nay m sng m khng c hnh nh cc con lun trong tm tr m . M


ngh v tng lai ca chng ta. V m quyt nh chng ta khng th
tip tc sng y, ni tt c cc con b ng ngoi v b ngoi kim sot.
B ngoi l mt ph n th bo, khng c tri tim, b sinh ra m nh ng
cha bao gi cho m mt cht tnh yu no, b ginh t t c tnh c m
cho cc con trai mnh. M tin mt cch ngu ngc, khi l th c a b g i
ti, rng b s i x vi cc con khc vi cch b i x vi m. M
ngh b dn theo nm thng v khi g p cc con, hi u cc con, b
s nh tt c cc b ngoi v s cho n cc con vi i tay giang r ng,
vui sng v say m v c li c nhng a chu yu thng. M
hy vng khi b nhn vo gng mt ca cc con M nghn ngo, sut
rt nc mt, dng nh khng ai c lng tri c th gip m tr cc con
thn yu ca m - M c th hiu vic b khng thch Christopher ni
n y m m anh y cht hn v hn ln m anh y V trng con r t
ging vi b con. V m bit b c th nhn con, Cathy, v th y li hnh
nh m, b cha bao gi thch m. Nhng m cha bao gi ngh l b c
th th bi vi cc con, hai con b bng ca m. M t huyn ho c
mnh rng con ngi ta s thay i cng vi tui tc v h s nhn ra sai
lm ca mnh. Nhng by gi m bit mnh sai nh th no M gt
nhng git nc mt.
Do vy, l l do ti sao ngay sng sm mai, m s r i khi ni ny v
ti mt thnh ph ln gn y, m s ghi tn theo hc mt trng kinh
doanh ni h s dy m lm th no tr thnh mt th k. M s hc
nh my, ghi tc k, tnh ton s sch, lu tr ti liu v mi th m m t
th k gii phi bit, m s hc. Khi m bit lm tt c nhng vic , m
s c th tm c mt cng vic tt v mt khon lng ph hp. V ri
m s c tin a cc con ri khi cn phng ny. Chng ta s tm
mt cn h mt ni no gn y, do vy m vn c th ti thm ng
b ngoi. Chng my chc, tt c chng ta s cng sng di mt mi
nh, mi nh ca chng ta, v mt ln na chng ta s l m t gia nh
tht s.
i m i! Chris tht ln mt cch hnh phc Con bit m s tm
ra c mt cch. Con bit m s khng chng con b nht trong cn
phng ny Anh dn ngi v pha ti trao cho ti mt ci nhn hi lng
t mn, nh th anh y bit ngi m ng yu ca mnh s gii quyt

c mi vn , bt k n phc tp nh th no.
Hy tin vo m - M ni, by gi mm ci v t tin. M li hn
Chris.
Ti mong gi m ti c th ging nh anh Chris, v coi mi i u m ni l
mt li th thing ling. Nhng nhng suy ngh khng tin t ng c a ti c
xoy vo nhng li m ni v vic m khng phi l ngi mnh m v
nng ng, nu khng c b bn cnh h tr . Ti hi mt cch bu n
nn.
Phi mt bao nhiu thi gian hc tr thnh mt th k gii h
m?
Qu nhanh, ti ngh l qu nhanh chng, m tr l i lun.
Ch mt thi gian ngn thi. C l l mt thng. Nhng n u n m t
thi gian mt cht, cc con phi kin nhn v nhn ra rng m khng
phi thng minh i vi nhng cng vic nh vy. thc s khng ph i
li ca m - M vi ni, nh th m c c th thy ti ang li cho m
v khng c kh nng Khi con sinh ra giu c v c o t o
trng ni tr ch dnh cho con gi nhng ngi rt giu v c quyn l c,
v ri con c gi ti trng hun luyn con nh giu, con c dy
nhng php tc lch s v giao tip x hi, cc vn c tnh cht l
thuyt sung, nhng phn nhiu, ngi hc c chun b cho nhng
chuyn tnh lng mn bt ng, nhng ba tic ho nhong, v ph i vui
chi nh th no v tr thnh mt b ch nh hon ho nh th no. M
khng c dy bt c mt iu g thc t c. M khng ngh mnh ph i
cn mt k nng chuyn mn no. M ngh mnh s c mt ng i
chng chm sc mnh, v nu khng phi l chng th cha ru t s lm
iu , v ngoi ra, tt c thi gian m dnh yu b cc con. M bi t,
vo ngy m trn mi tm tui, b m s kt hn.
Mi pht m ni dy ti c rt nhiu. Ti s khng bao gi ph
thuc vo mt ngi n ng d ti khng th tm cho m`inh mt con
ng i trn ci i ny, bt k chuyn sng th bo mang n nhng
g. Nhng phn ln trong s nhng li ti cm thy ti li, ch k , in
cung v xu h, cm thy m ang li cho tt c mi chuyn v lm
th no m c th bit iu g ang ch i pha trc?
By gi m phi i m ni khi ng ln chun b i. Hai a em
bt khc.

M i, ng i! ng b chng con! C hai a chong i tay b


nh ca mnh qua chn m.
Sng sm mai m s quay li, trc khi m ri khi y n trng
hc. Tht y, Cathy m ni, nhn thng vo ti M ha s lm tt
nhng g c th. M mun cc con ra khi ch ny nhiu nh chnh cc
con mun vy.
Ra ti ca m ni tht l tt khi chng ti c gp li m v gi chng ti
bit b ngoi l ngi nhn tm nh th no.
V Cha, hy tun theo nhng quy nh ca b. Hy lch thi p trong
phng tm M giang tay cho tt c chng ti v chng ti chy vo vng
tay m, qun mt ci lng hn vt roi ca m - M yu cc con nhiu l m
M thn thc hy nh ly iu . M s chuyn tm hn bao gi h t.
M th m. M cm thy mnh nh mt t nhn ging nh cc con, theo
mt cch no m cng b mc vo tnh hung nh cc con. T i nay cc
con hy i ng vi nhng suy ngh hnh phc, bit rng khng v n no
l ti t nh v bn ngoi ca n. Him khi mt th g thc s l t i t .
M l ngi ng yu, cc con bit iu , v ng ngoi t ng yu qu
m v cng. Do vy s d dng ng ngoi yu qu m, ng khng?
Phi, phi, s l nh vy. Yu bt c th g v cng qu bu khin ngi
ta b tn thng khi n b tan v.
V trong khi cc con nm trn ging, trong nh sng m m c a
cn phng ny, hy nh ngy mai sau khi m vo hc tr ng , m s
mua vi mn chi v tr chi khin thi gian cc con y b n r n
v hnh phc. S khng mt nhiu thi gian cho ti lc ng b ngo i l i
yu thng v tha th mi chuyn cho m.
M i ti hi m c tin mua nhng th cho chng con
khng?
C, c m vi ni M c tin v ng b ngoi l nh ng ng i
kiu ngo. H khng nhng ngi bn v nhng ngi lng gi ng th y
m n mc rch ri hay khng chi chut. H s cp tin cho m v
cng s l tin cho cc con. Cc con s thy. V mi pht r nh r i m c,
v mi ng la m khng xi n, m s ct i v d nh t i ngy t t
c chng ta t do sng trong ngi nh ca mnh, nh chng ta t ng c,
v s li l mt gia nh.
l nhng li cui cng ca m trc khi m hn chng ti, r i m ng

ca v kho li.
m th hai ca chng ti sau cnh ca kha.
By gi chng ti bit nhiu hnc l qu nhiu l ng khc.
Sau khi m i khi, c Chris v ti gieo mnh xung ging. Anh y tot
ming ci vi ti khi cong ngi nm st vo lng Cory v mt anh y
cng ngi ng. Anh y nhm mt v lm bm:
Chc ng ngon, Cathy. ng nhng con rp cn
Khi Christopher lm vy, ti cun ngi quanh thn hnh m p ca Carrie
v n nm con nh mt chic tha trong vng tay ti, khun mt ti ch m
vo mi tc mm mi ca n.
Ti trn trc v ri li nm nga, nhn ln trn nh v cm nh n s im
lng bao la ca to nh ln ny khi n chm lng trong gic ng . Ti khng
nghe thy mt ting ng nh no trong ngi nh r ng, khng ti ng reng
reng ca in thoi, khng ting lanh canh ca nu n, th m ch khng
c ting ch sa bn ngoi, khng mt chic xe no ch y qua c th
chiu nhng nh sng hy vng, xuyn qua nhng bc rm c a dy c p.
Nhng suy ngh xut hin v ni vi ti rng chng ti l nh ng k khng
c mong i, b nhtdng ging ma qu. Nhng suy ngh ny c lun
qun trong u khin ti su no. Ti phi tm cch xua chng i. M, m
yu chng ti, m mun c chng ti, m s c gng thnh mt th k
gii i vi mt ng ch may mn no . M s. Ti bit m s lm
c. M s chng li nhng cch thc ng b ngoi tm cch lm
khin m xa chng ti. M s, m s
Ly Cha, ti cu nguyn, xin hy gip m hc tht nhanh!
Trong phng nng v ngt ngt khng khip. Bn ngoi, ti c th nghe
thy ting gi thi lm xo xc l cy, nhng khng lt vo y lm
chng ti mt m, ch cho bit l bn ngoi tri lnh, v gi s l t
vo nu ti c th m rng cnh ca s. Ti th di nui tic, mong mu n
ln khng kh trong lnh. M ni v i chng ti v nhng m vng
ni, thm ch trong ma h, vn lun lnh cha nh ? V y l ma h v
tri khng lnh vi cnh ca s ng.
Trong bng ti mu hng, Chris th thm gi tn ti.
Em ang ngh g vy?
V gi. Nghe nh ting ch si.
Anh bit em nn ngh v mt th g vui v nh vy. Qu , n u

em khng phi l ngi chim gii nht cho nhng suy ngh su kh .
Em li c nhng suy ngh khc, nhng ting gi th thm gi ng nh
nhng linh hn ngi cht mun ni vi chng ta iu g .
Anh ti than vn:
Em hy nghe anh, Catherine Doll, anh ra lnh cho em khng n m
y v c nhng suy ngh ng s nh vy. Chng ta s t n dng t ng
gi, v khng suy ngh v gi tip theo v bng cch s dng phng
php ny, s d dng hn ngh v nhiu ngy v hng tu n. Hy ngh v
m nhc, v nhy ma, ca ht. Anh nghe em ni l em khng bao gi
bun khi nhng giai iu nhy nht trong u em, ph i khng nh ?
Anh ngh g v chuyn ?
Nu chng ta ng t i, chng ta s c hng chc t ng, nh ng
nu vy, anh qu mt mi tr li. V d sao em cng bi t mc tiu
ca anh. V t by gi, anh s ch ngh n nhng tr chi chng ta s c
thi gian chi anh y ngp di, dui chn tay v mm ci v i ti
Em ngh g v tt c nhng cuc ni chuyn , v vic ngi ch ly
ngi chu v sinh ra nhng a con chn voi, c ui v c sng?
L mt ngi sn lng kin thc v l mt bc s tng lai, v mt y
hc v khoa hc, iu c th c khng?
Khng anh y tr li, dng nh hiu r vn - Nu vy, th
gii s y nhng qui vt, v ni tht, anh thch nhn th y mt con qu ,
ch mt ln thi.
Lc no em cng nhn thy chng, trong nhng gi c m c a em.
A ha! anh y ch giu Em v a gic m in khng ca em. Th
cn hai a sinh i c khng? Anh thc s t ho v chng khi chng
dm bng bnh ng u vi b ngoi khng l, tri , chng gan d
qu. Nhng ri anh li s rng b s thc s lm mt iu khng khip
no .
iu b lm khng phi l mt iu ti t ? B tm tc
Carrie. Chc n phi au lm. V b tt Cory khin n l o o, ch c
cng phi au lm. Chng ta cn mun g hn na?
B c th lm chuyn ti tn hn th.
Em ngh b tht in khng.
C l em ng anh y lm bm, ngi ng.
Hai a em cn nh, Cory ch bo v Carrie thi, anh bi t n yu

qu Carrie nh th no v Carrie cng yu qu Cory nh th no ti


ngn ng - Chris, liu b m chng ta lm ng khi yu nhau khng?
H khng th lm mt iu g ngn chn chuyn ?
Anh khng bit. ng ni v chuyn . N khin anh khng thoi
mi.
Em cng vy. Nhng em on iu gii thch ti sao t t c
chng ta u c mt xanh v tc vng.
Phi anh y ngp Nhng con bp b Dresden, l chng ta
y.
Anh ni ng. Em lun mun chi cc tr chi c ngy. V hy ngh
khi m mang cho chng ta mt tr chi Monopoly mi, it nht chng ta s
c thi gian chi xong mt vn v t trc n gi chng ti cha
chi xong vn no v Chris, nhng i giy ma ba l b ng b c l c a
em.
ng ri anh y lm bm cn anh ly chic m chp cao hay xe
ua?
Chic m chp cao i.
ng ri. Xin li, anh qun mt. V chng ta c th dy hai a em
lm ch nh bng v m tin.
Trc tin chng ta s dy chng m .
iu chng kh khn cht no v ngi dng h Foxworth bi t r
v chuyn tin nong.
Chng ta khng phi ngi nh Foxworth
Th chng ta l g?
Dollangangers! l chng ta.
Thi c, c theo nh em vy v anh y li ni li chc ng
ngon.
Mt ln na ti qu bn ging v t tay di cm cu nguyn. Ti thm
cu nguyn "gi con sp i ng, con cu Cha gi cho tm hn con."
Nhng d g ti khng th ni nhng li v vic mang tm hn ti i n u
ti cht trc khi thc dy. Ti li phi b qua on , v ti li xin Cha
ph h cho m, cho Chris, cho hai a em nh, v cho b n a, b t c b
dang ni no trn thin ng.
Ri khi tr li ging, ti ngh v bnh ngt, bnh quy v kem m b ngo i
ni n, nu chng ti ngoan.

V chng ti phi ngoan.


t ra l cho ti lc Carrie bt u ca thn, v y m b ngo i v n khng
mang mn trng ming vo phng.
Lm th no b c th bit sau ny chng ti s khng xng ng?
Em ang ngh g vy? Chris hi, ging u u ngi ng . Ti
ngh anh y ng ri v khng theo di ti na.
Chng g c. Ch mt cht suy ngh v kem, bnh ngt hay bnh
quy m b ngoi s mang n nu chng ta ngoan ngon.
Ngy mai l mt ngy khc, do ng t b nhng iu th v . V
c l ngy mai hai a em s qun chuyn i ra ngoi. Chng ch ng nh
lu u.
Khng, chng khng nh. Chng qun b v y m b ch m i qua i
hi thng T. Lm th no m Cory v Carrie li d dng qun ng i b
yu thng chng rng nhiu. V ti s khng qun b, ti s khng
bao gi qun, thm ch nu ti khng th nh li hnh nh b mt cch r
rng. Ti c th cm thy b.

PHN 07 : NGY THNG DI NG NG

Tt c nhng ngy tri qua u di ng ng. Bun t v cng.


Bn s lm g vi thi gian khi bn c tha? Bn s i mt nhn i
u trong khi bn nhn thy tt c mi th? Hng no m suy ngh
ca bn s hng ti khi gic mng ban ngy c th a bn vo qu
nhiu phin toi ri? Ti c th tng tng s chy ra ngoi nh th
no, hoang di v t do trong nhng rng cy, vi nh ng chi c l kh xo
xc di chn. Ti c th tng tng ra cnh bi trong chic h gn y
hoc li trong mt dng sui mt lnh chy t ni ra. Nhng nh ng gi c
m ban ngy ch l nhng mng nhn m thi, rt d b rch t ti v ti
nhanh chng quay li vi thc ti. Hnh phc u? Trong nhng ngy
qua ? Trong nhng ngy sp ti ? Khng phi gi ny, pht ny,
giy ny. Chng ti c mt th v l th duy nht t o cho chng ti
mt tin vui v. l hy vng.

Chris ni vi ti s l mt ti cht ngi nu lng ph thi gian. Th i gian


tht ng gi. Khng ai c thi gian hoc sng h c c h t.
i vi tt c chng ti th gii ang bng chy, thc gic "Nhanh ln,
nhanh ln nhanh ln!" V hy nhn chng ti, chng ti c th a th i gian,
c hng gi trng, c hng triu cun sch c, c thi gian tr
tng tng ca chng ti phiu du, bay bng. Cm h ng sng t o b t
u xut hin trong nhng gi pht n khng ngi ri ny, tng tng ra
nhng th c th c v sau bin n thnh hin thc.
M ti thm chng ti, nh b ha, mang theo nh ng tr chi v
chi mi lp thi gian trng ca chng ti. Chris v ti say m tr
Monopoly, xp ch, c tng v ri m mang n cho chng ti bn c
i, bi bridge, v mt cun sch dy chi bi. i, chc chng ti s tr
thnh nhng tay chi bi thin chin.
Hai a em th kh khn hn. Chng cha ln chi tr chi c lu t
l. chng c th g khin chng ch lu, k c nhng chic xe h i bng
thic nh m mua, nhng chic xe ti nh, hay chic xe la chy in m
Chris mc vo nhau cc ng ray chy di ging chng ti, d i
bn trang im, trn t qun o v t commt cao. Mt iu ch c ch n,
chng ght tng p mi, mi th trn dng nh khin chng s hi.
Hng ngy chng ti dy rt sm. chng ti khng c ng h bo th c,
ch c ng h eo tay. Nhng h thng hn gi t ng trong ng i ti
lm vic ny v khng ti ng mun hn, thm ch khi ti mu n ng
na.
Ngay khi chng ti ra khi ging, thay phin theo ngy, con trai s s
dng phng tm trc, v ri n lt Carrie v ti s vo. Chng ti ph i
mc qun o chnh t trc khi b ngoi vo.
Trong cn phng m m ti tm ca chng ti, b ngo i ng oai v trong
khi chng ti ng mt cch chm ch i b t chic gi thc n xung
v i khi. Him khi b m ming ni vi chng ti, v khi b lm v y ch
hi xem chng ti c cu nguyn trc cc ba n hay khng, c ni
nhng li cu nguyn trc khi i ng v hm trc c c mt trang Kinh
thnh khng?
Khng mt bui sng Chris p Chng chu khng c m t
trang, chng chu c c chng. Nu b coi vic c kinh thnh l mt
kiu trng pht th b hy qun chuyn i. Chng chu th y thch th

khi c n. N m mu v dung tc hn bt c b phim no m chng


chu tng xem, v ni v ti li nhiu hn bt c cun sch no m chng
chu tng c.
Im mm, thng nhc b qut anh y Ta ang h i em gi ng i,
khng phi ngi!
Tip b yu cu ti nhc li mt s cu trch dn m ti hc v
bng cch ny chng ti thng c nhng tr a nho nh , khng c l i
cho b, v khi c mt cch chm ch v lu, ta c th tm th y
nhng cu trong kinh thnh ph hp v i bt c tnh hu ng no. Trong bu i
sng hm ti tr li b l "Ti sao cc con c h ng nh ng i u
xu thay v nhng iu tt Kinh Sng th 44:4"
B cau my b i. Ln khc vo vi ngy sau , b ng t l i Chris, v n
quay lng li khng nhn anh y:
Hy nhc li cho ta mt cu trch dn t quyn kinh Job. V ng
c bin ta thnh k ngc tin ngi c Kinh thnh trong khi ng i
khng c!
Chris dng nh c chun b tt v t tin.
Job 28:12 Ngi tm thy tr thng minh u? V hi u bi t ni
no. Job, 28:18 thy Cha, knh Cha, l tr thng minh, cn trnh xa
ma qu l hiu bit. Job, 31:15 c mong ca con l Cha ton nng s
tr li con, nhng i vi mong c ca con, vn ri to nn mt
cun sch. Job, 32:9 Nhng ngi n ng to ln khng lun thng thi
V anh y tip tc ni, nhng s tc gin ph bng trn khun m t
b ngoi. B khng bao gi yu cu Chris trch dn Kinh thnh n a. Cu i
cng ri b cng khng yu cu ti na, v ti cng v y, lun b t k p v i
mt s cu trch dn chua cay.
M thng xut hin khong su gi mi bui chiu, th hn hn, lun
vi v. M xch nng n cc mn qu, nhng th mi cho chng ti lm,
nhng cun sch cho chng ti c, thm nhiu tr chi ch i. R i m
vi v tm v thay qun o cho ph hp v i ba n chnh th c di nh,
ni c mt ngi qun gia v mt ngi phc v i bn bn, v hnh
nh, theo nhng li m va th va gii thch, h thng xuyn c khch
cng n.
Nhng v giao dch ln thng c thc hin qua nhng bn n
tra v n ti m thng bo cho chng ti.

Qung thi gian th v nht l khi m ln mang n cho chng ti nh ng


chic bnh nh dng ung tr, cc mn ngui khai v , nhng m
khng bao gi mang ko lm su rng chng ti.
Ch vo cc ngy th by v ch nht l m c th li vi chng ti lu
hn v ngi xung cnh chic bn nh ca chng ti n tr a. Mt l n
m v vo bng mnh.
Nhn xem m ang tr nn mp nh th no, n tra v i ng ngo i
xong, m ni l mnh mun chp mt mt lc, do vy m c th ln y v
li n vi cc con.
Nhng ba n c m tht tuyt diu, bi v n nhc ti nh li nhng ngy
qua khi chng ti sng cn c b.
Mt hm ch nht m bc vo, mi thm to ra t ngoi ca, m mang
theo mt hp kem vani v mt chic bnh chocolate mua t mt hi u
bnh. Kem chy ht nhng chng ti v n n. chng ti ni n m hy
li c m, ng gia Carrie v ti, bui sng thc dy, chng ti c th
thy m vn . Nhng m nhn quanh cn phng ln xn v lc u.
M rt tic, m khng th, m tht s khng th. Cc con thy ,
nhng ngi phc v s lo lng ti sao ging m khng c ai nm. V
ba ngi trn mt chic ging th qu cht.
M i ti hi Cn lu na khng? Chng con y hai tu n
ri, dng nh l hai nm ri! ng c tha th cho m v ly b khng?
M ni vi ng v chng con cha?
ng d cho m mt trong nhng chic xe ca ng i m ni
bng ging m ti coi l lng trnh V m tin ng sp tha th cho m ,
nu khng ng khng m s dng xe ca ng, hoc ng d i mi
nh ca ng, n thc n ca ng. Nhng cha, m cha dm ni v i ng
rng m c bn a con ang c giu kn. M phi c thi gian lm
iu ny mt cch thn trng, v cc con phi kin nhn.
ng s lm g nu bit v chng con? ti hi, ph t l Chris ang
cau my nhn ti. Anh y ni vi ti rng, nu c tip t c h i m nhi u,
m s khng ti thm chng ti hng ngy na. Khi chng ti s lm
g?
Cha mi bit ng s lm g M th thm mt cch s hi Cathy,
hy ha vi m con s khng lm cho nhng ngi phc v nghe thy.
ng ngoi l mt ngi th bo, tn nhn v mt ngi c quyn l c rt

ln. Hy m thn trng tm ra thi im thch hp v m tin rng ng


s sn sng nghe.
M i lc by gi ti v ngay sau chng ti i ng. chng ti i ng s m
v phi dy sm. Ngi ta cng ng nhiu bao nhiu th ngy cng ng n
hn by nhiu. Chng ti phi li hai a em sinh i ln t ng p mi ngay
sau lc mi gi sng. Khm ph cn gc rng bao la l mt trong nh ng
cch tt nht git thi gian. trn c hai chic piano. Cory tro ln
mt chic gh trn bp bnh v xoay trn. N p vo nhng phm n
mu vng, ngng u ln v lng nghe mt cch chm ch. Nh c th t l c
iu v ting n Cory to ra chi tai n ni khin bn au u nhc c.
nghe khng ng n ni Ti sao khng ng nh ?
Cn phi chnh m Chris p v c chnh li m thanh, nh ng khi
anh y lm vy th dy n b t. Th l kt thc tr chi m nh c v i hai
chic piano c. C nm chic my quay a, mi chic c mt ch ch
nh mu trng gt g mt cch quyn r nh th b thi min khi nghe
nhc, nhng ch mt trong nhng chic my ny l chy c. chng ti
t mt chic a c b cong vnh vo v lng nghe nhng giai i u huyn
b m chng ti cha tng c nghe.
C hng chng, hng chng nhng a ht ca Enrico Caruso, nh ng
khng may l, chng c bo qun khng tt, ch c cht ng trn
sn, cn chng c ct vo cc hp cc tng. Chng ti ngi thnh n a
vng trn lng nghe Enrico Caruso ht. Christopher v ti bi t r ng ng
l ca s v i nht torng s cc nam ca s v gi chng ti c c h i
nghe. Ging ca ng y cao n ni nghe nh khng th t v chng ti
khng bit iu g l v i ng. Nhng v mt l do no , Cory l i yu
thch ging ht .
Ri t t, t t, chic my quay chm li, v bin ging Caruso thnh mt
ting than vn v ri khi mt a trong chng ti chy vi ti gi kim quay
cht hn th ging ht ca ng pht ra tht nhanh v bun c i n n i
nghe nh ting the th ca ch vt Donald ang qung qu c nh ng cu v
ngha. Hai a em sinh i ph ra ci. Tt nhin thi. l k u ni
chuyn ca chng, ngn ng b n ca chng.
Cory c th c ngy trn tng p mi, chi vi cc a ht. Nh ng Carrie
l mt k lang thang bt mn, mt k hiu ng, lun tm ki m khng m t
mi nhng g hay hn lm.

Em khng thch ci ch to ng xu x ny n go ln d c n
hng t ln em ra khi ch xu x ny. em ra ngay. Ngay by gi.
em ra hay em vo cc bc tng. Em s lm. Em c th lm
c!
N chy ti cc bc tng v tn cng bng i chn b nh v nhng
nm m nh m lia la n ni n b thm tm rt nhiu trc khi thi
sinh s.
Ti cm thy thng n v c Cory na. Tt c chng ti u mun p
cc bc tng v b trn. D sao vi Carie, dng nh cc bc tng
s sp do ting kn trompet mnh dn t ging ht y s c mnh ca
n, ging nh bc tng nho ca Jericho.
Do vy, tht l mt s gii thot khi Carrie dng cm t b nhng nguy
him ca cn gc, tm ng ti khu cu thang v xung cn phng ng
bn di, ni n c th chi vi nhng con bp b ca mnh, vi b tch
tr, chic l nh v chic bn dng l qun o vi bn i khng c
t nng.
Ln u tin Cory v Carrie c th c my gi khng cnh nhau v
Chris ni y l mt iu tt. trn gc m nhc lm Cory m say, trong
khi Carrie tr chuyn vi nhng vt ca mnh bn di.
Tm rt nhiu ln l mt cch khc git th gi d tha v vic gi u
cng lm ko di thi gian hn. Chng ti l nh ng a tr s ch s nh t.
chng ti ng sau ba n tra. Gic ng ko di thoi mi cho ti khi
chng ti dy v ti by ra mt cuc thi gt v to sao cho v to c
gt thnh mt dy xon. Chng ti bc v cam v tc ht cc s i x
trng m hai a em sinh i rt ght. Chng ti c nhng hp bnh pho
mt c m v chia u thnh bn phn.
Tr tiu khin th v v nguy him nht l bt chc b ngoi, d s b
bc vo v bt gp. chng ti chong mt ming v i xm bn ly t t ng
p mi, coi l b vy vi taffela xm ca b. Chris v ti l nh ng k
din tr ny gii nht. Hai a em sinh i khip s b n n i ch ng c
mt ln khi b trong phng.
Tun l u tin, nhng pht giy di l th nh hng gi cho d t t c
chng ti u tm tr vui cho mnh v chng ti c g ng gi yn l ng r t
nhiu. l nhng nghi ng v s hi, hy vng v mong i khi n chng
ti hi hp, ch i, v rt mong c ra ngoi v xung di nh.

Hai a em chy ti ch ti vi nhng vt xc nh v nhng v t thm v


nhng chic dm t nhng thanh g bng trn tng p mi m vo. Ti
cn thn dng chic nhp nh nhng chic dm ra. Chris bi thu c kh
trng v dn bng dnh khin c hai a u thch. Mt ngn tay nh b
au l l do cho nhng s m nheo tr con ca chng v ti v a ht ru
va b chng vo ging, hn ln khun mt chng v c lt khi n chng
bt ci. Nhng cnh tay nh gy g ca chng m cht ly c ti. Ti
c yu thng, c yu thng nhiuv c cn n.
Hai a tr sinh i trng ging vi tr ba tui hn l tr gn nm tui,
khng phi cch chng ni chuyn m cch chng gi i mt b ng
nhng nm tay nh xu, cong mi hn di khi chng b t chi bt c iu
g, v cch chng nn th cho ti khi chng tr nn tm ti v bu c ng i
khc phi cho chng th m chng mun. Ti nhy cm v i mnh kho
ny hn Chris, anh y nu l do rng khng th c chuyn v i bt c ai t
lm mnh nght th bng cch . Nhng nhn thy chng tm ti l m t
cnh ng s.
Ln sau nu chng lm nh vy anh y ni ring vi ti anh
mun em l chng i, thm ch em nn vo phng tm kho c a l i. Tin
anh i, chng khng cht u.
chnh l iu buc ti phi lm v chng khng ch t. l l n cu i
cng chng biu din tr ny nh l cch trn n nh ng mn chng
khng thch, v chng chng thch bt c th g hoc him khi thch m t
mn no .
Carrie c iu b cong lng thnh mt hnh cung nh t t c cc c b
con, v n rt thch nhy quanh cn phng, nng chic vy khi n chi c
qun i bng ng ten l ra. N ch mc mi loi qun i vi n ng ten.
Nu nhng chic qun ca n c nhng di bng hoa hng nh ho c
c thu ng trc, th bn s phi thy chng t nht l c ch c l n
mi ngy v phi ni rng trng Carrie mi duyn dng lm sao trong
nhng chic qun mi .
Tt nhin Cory mc qun ngn nh Chris v n rt hnh din v i u ny.
mt ni no chn su trong k c, n l a tr mi b mc t
khng lu. Nu Cory ch b ht hi tht thng th Carrie li mc b nh tiu
chy nu ch n cht hoa qu bt k loi no tr cam qut. Ti th c s
cm ght nhng ngy khi o v nho c mang n cho chng ti, v b

Carrie ng yu rt thch n nho xanh khng h t, o v c to n av


c ba loi qu trn cng c mt hu qu nh nhau. Hy tin ti i, khi tri
cy c a qua ca, ti ti nht, bit rng ai s phi git chic qun i
ng ten tr phi ti phi chy nhanh nh chp, b Carrie trn tay v k p
thi t ngay n xung. Trng ci ca Chris vang ln nu ti khng lm
kp hay Carrie gii quyt xong trc. Chris gi chic bnh xanh v khi
Cory phi i, th anh y s i ngay lp tc v than vn au kh n u c
mt a con gi trong phng tm v ca th kho. Hn mt ln Cory
lm t qun v ri n vi mt vo lng ti xu h. Carrie th ch ng bao
gi thy xu h, l li ca ti v chm tr.
Ch Cathy, khi no chng ta c ra ngoi? Cory th th m h i sau
mt s c.
Ngay khi m ni chng ta c th.
Ti sao m khng ni chng ta c th ra ngoi?
C mt ng gi di nh khng bit chng ta y. V chng ta
phi i cho ti khi ng y li yu thch m, chp nhn c chng ta
na.
ng gi l ai vy?
ng ngoi chng ta.
ng c ging b ngoi khng?
Ch cho l vy.
Ti sao ng khng thch chng ta?
ng khng thch chng ta bi v, bi v , bi v ng khng c suy
ngh tt. Ch ngh ng m trong u, cng nh trong tim.
M vn yu chng ta ch?
l cu hi khin ti thao thc sut m .
Hn mt tun tri qua v mt ngy ch nht m khng xut hin. Tht
au n khi khng c m cng, v chng ti bit m c ngh h c v
bit m ang mt ch no trong to nh ny.
Ti nm p bng xung sn nh ch mt nht v c cun Jude the
Obscure. Chris ang trn gc lc tm mt ci g mi c. Hai a
em ang b quanh v y nhng chic xem ti nh v xe hi c a chng.
Ngy di l th tri i v ti bui ti, cui cng th c a cng m v m l t
vo phng, i i giy chi tennis, mc qun soc trng, o tr ng c lnh

thu vin trng v thu mt chic neo. Mt m bt nng hng ho v


c ngoi tri. M trng kho mnh mt cch si ni v hnh phc
mt cch khng th tin ni, trong khi chng ti tiu tu v s p pht m v
ci nng trong cn phng ny.
Qun o i bi thuyn, , ti bit r chng, v l vi c m m lm.
Ti phn ut nhn m, mong ln da mnh c rm nng mt tri v i
chn c mu khe mnh nh ca m. Tc m xo tung v gi th i v n
lm tn v p ca m ln, khin m dng nh p hn, phm t c hn
gi cm hn gp mi ln. V m th gi ri, gn bn mi tui ri.
Hin nhin l, bui chiu hm nay khin m vui hn bt c bui chi u no
k t khi b mt. Gi gn nm gi chiu. di nh ba ti c dn
lc by gi. Ngha l m ch c rt t thi gian dnh cho chng ti tr c khi
phi v phng mnh, ni m c th tm v thay b ph h p hn cho
ba n.
Ti t quyn sch sang mt bn ri nghing ngi ngi d y. Ti ang b
thng tn nn cng mun m b thng tn theo.
m u vy? ti hi bng mt ging cm tc. iu ny c
ng khng khi m vui chi cn chng ti b nht y, khng c lm
nhng g vui thch thuc quyn ca mnh? Ti s khng bao gi co l i m t
ma h lc ti mi hai tui, cng nh Chris gk c vui chi ma h nm
mi bn tui ny, cn vi hai a em l ma h th nm ca chng.
Ging ni buc ti ng ght ca ti lm tt ngm v rng r c a m. M
ti mt, mi run run, c l m hi tic v mang cho chng ti mt t l ch
treo tng to tng chng ti c th bit khi no l th by ho c ch
nht. T lch c khoanh bng nhng ch X to tng nh d u
nhng ngy b giam cm ca chng ti, nhng ngy nng n c, c n, b
cm gi v au n.
M th ngi xung mt chic gh v bt cho i chn ng yu, nht
mt t tp ch ln qut.
M xin li v cc con phi i M ni, hng mt n ci
ng yu v pha ti M mun ti ch cc con sng nay nhng ng
ngoi yu cu s c mt ca m v m c cc k hoch chiu nay d
phi rt ngn li c th c cht thi gian vi cc con tr c ba n ti
D trng m chng c cht m hi no nhng m cng ko mt tay o ln
v qut nh th cn phng ny nng hn m c th chu ng M i

bi thuyn, Cathy M ni Cc bc con dy m bi thuyn nh th


no khi m ln chn tui, v khi b cc con ti sng y, m d y cho
b. B m thng trn h rt lu. Bi thuyn gn nh l baytht vui
sng- m b lng cu ni, nhn ra nim vui ca m n cp nim
vui ca chng ti.
Bi thuyn ? ti ch bit ku ln Ti sao m khng d i nh
ni vi ng ngoi v chng con? M nh gi chng con b nh i y bao
lu? Mi mi ?
i mt xanh ca m hong ht lt khp cn phng, m dng nh sp
ng ln khi chic gh chng ti him khi s dng v chng ti dnh
ring n cho m, nh l chic ngai vng ca m. C l m s i khi y
nu Chris khng t trn gc i xung tay m nhng quyn bch khoa ton
th c n ni khng cp n tivi hay my bay phn lc.
Cathy, ng go ln vi m na Anh y trch mng Cho m ,
trng m tuyt qu! anh y t chng sch xung chic bn trang i m
m anh y s dng lm bn hc ri bc ti vng tay quanh m.
Ti cm thy b phn bi, khng ch bi m m cn bi anh trai mnh. Ma
h gn nh tri qua v chng ti chng lm c iu g c , chng c
mt chuyn i d ngoi hay i bi, do chi trong rng cy, th m ch
khng c nhn mt con thuyn hay mc mt b tm bi li trong
cc h bi sau nh.
M i! ti ku ln, dm chn v sn sng tranh u i t do
Con ngh n lc m ni vi ng v chng con. Con chn ng y vi c
phi sng trong cn phng ny v chi trn tng p mi ri. Con mu n hai
em c ra ngoi ht th khng kh trong lnh v t m nng m t tr i, v
con cng mun ra ngoi. Con mun i bi thuyn. Nu ng ngo i tha
th cho m v ly b, th ti sao ng ngoi khng th chp nh n chng
con? Chng con c xu x, ti t, ngu ngc khin ng xu h n u gi
chng con l rut tht ca mnh khng?
M y Chris ra v mt mi gieo mnh xung chic gh m v a ng ln,
ci u v pha trc v vi mt trong lng bn tay. Bng tr c gic ti
on m sp tit l mt s tht m trc y m vn giu kn. Ti gi
Cory v Carrie v bo chng ngi xung cnh ti ti c th m c hai
a. Cn Chris, d ti ngh anh y nn ng st c nh m, cng b c t i
ngi xung ging cnh Cory. Chng ti, nh trc y, li nh l b y

chim non u trn dy phi qun o i mt cn gi mnh tch ri chng


ti ra.
Cathy, Christopher m bt u ni vn ci u d i tay t ln
lng hi run run m khng ni tht hon ton v i cc con
Nh th ti cha on ra iu .
M s li n ti vi chng con ch? Ti hi, v mt l do no
mun thoi thc s tht.
Cm n v mi m, m rt mun li nhng m c nhng
chng trnh khc cho bui ti nay ri.
Hm nay l ngy ca chng ti, thi gian ca chng ti cng m cho
n ti. Hm qua m ch dnh cho chng ti c na gi.
Bc th m lm bm, ngng u ln v bng ti lm cho i mt
xanh ca m thnh mu xm bc th m b ngoi vit khi chng ta cn
Gladstone. Bc th mi chng ta ti sng y, m khng ni v i cc
con l ng ngoi vit mt on ngn cui bc th.
Vng, tha m, m ni tip i ti gic Bt c iu g m k cho
chng con, chng con c th tip nhn c.
M chng ti l mt ph n nh c, im tnh v t ch. Nhng c mt
th m m khng th kim sot c, l i tay ca m. N lun ph n
bi li cm xc ca m. Mt bn tay gi ln gn c m, ln m, tm kim
chui ht trai vn xon, v v m khng eo trang sc, nn nh ng
ngn tay ca m tm kim mt cch v vng. Nhng ngn tay c a bn tay
kia co vo nhau khng ngng, nh th mun ty ra chnh chng.
B ngoi cc con vit th, nhng cui th ng ngoi vit
thm m ngn ng, nhm mt li mt pht hoc hn ri m mt ra nhn
chng ti ng ngoi vit l ng rt mng v b cc con ch t. ng vi t
nhng k xu xa v i bi lun nhn c th chng ng c hng.
ng vit l iu tt p trong cuc hn nhn ca m l khng t o ra b t
c hu du ma qu no.
Lc khc th ti hi: l g vy? Nhng gi th ti bi t. H u du ma
qu cng ging nh dng ging ma qu, mt th xu xa, mc rung, t i
t bm sinh.
Ti ngi trn ging, hai tay m hai a em v nhn Chris, ch c anh y
phi rt ging b khi b tui ny, v l hnh nh phn chiu c a b
trong b qun o chi tennis mu trng, ng hin ngang cao ln, hnh

din, tc vng, da sm. Con qu phi en x, lng g, b lo t cho t, n


khng th ng thng v mm ci bng i mt xanh da tri trong v t
khng bao gi bit ni di.
B ngoi lp k hoch tm ch n nu cho cc con trong mt
bc th m ng ngoi khng c M kt thc mt cch l lng, mt
bng.
B c b coi l xu xa v i bi ch v ly ngi c h hng xa
khng m? Chris hi bng mt ging kim ch, lnh nh ging m -
c phi l iu duy nht b lm sai khng?
Phi m tht ln, hnh phc v anh y, a con thn yu c a m ,
hiu Sut cuc i b cc con ch phm mt li duy nht khng th
tha th c l yu m. Xin ng ln n b m. M gii thch
chuyn xy ra vi b m nh th no. Trong tt c chng ta, b cc
con l ngi tuyt vi nht - m p ng, sp ri nc mt, ni xin bng
nh mt v ti hiu, ti hiu chuyn g s xy ra tip theo.
iu g l xu xa, iu g l ti li, ch l trong con mt ng i ta m
thi M ni tip, nng lng mun chng ti nhn nh n theo cch c a m
- ng ngoi cc con tm ra nhng ti li ny trong mt cn gi n. ng l
ngi mong mun s hon ho ca mi ngi trong gia nh ng, cn ng
th cn lu mi c hon ho. Nhng, th ni vi ng iu xem, ng
s qut roi ngay M c v s hi, dng nh pht m vi nhng g mnh
phi ni Christopher, m ngh khi chng ta y v m c th ni v i
ng v con, rng con l cu b thng minh nht lp, v m ngh khi
ng gp Cathy v bit ti nng ca Cathy trong vi c ma. M ch c
chn ch hai chuyn ny thi cng thu phc ng m ch a k n
vic ng s gp hai em cc con, rng chng mi xinh p v d th ng
lm sao, v ai bit c ti nng no ca chng ang i c pht tri n?
M ngh mt cch ngc nghch, mt cch hy vng, rng ng s d
dng chu thua v ni rng ng phm sai lm khi tin rng cu c hn
nhn ca b m l qu sai lm.
M i ti ni mt cch yu t, sut khc m ni nh th s
khng bao gi ni c vi ng. ng s khng bao gi thch chng con,
d hai em xinh xn nh th no i chng na, d Chris thng minh n
mc no, hay vic con c th ma nh th no. Chng c g trong nh ng
chuyn s khin cho ng khc i. ng v n cm ght chng con, v

ngh chng con l hu du ca ma qu, c phi vy khng?


M ng dy bc ti ch chng ti ri li khuu gi xung c m tt c
chng ti.
Trc y m c ni vi cc con l ng khng cn sng lu na
phi khng? ng kh th mi ln ng c rng sc khng nh ? M s
tm cch ni vi ng v cc con. M th s lm nh vy. Hy kin nh n.
Hy hiu. Nhng tr vui gi cc con b mt, m s n b sau, g p hng
nghn ln.
Cp mt ngn ngn nc ca m khn khon.
Xin, xin hy v m, v cc con yu m v m yu cc con, hy kin
nhn. S khng lu u, khng lu u, v m s lm i u m c th lm
c khin cbsn ca cc con vui v. V hy ngh v s giu c m
chng ta sp c c.
c ri, m Chris ni, ko m vo vng tay nh b v n lm
iu m yu cu khng nhiu lm, khng nhiu khi chng ta ginh c
qu nhiu nh vy.
Phi M hm h ni Ch phi hy sinh mt thi gian ngn, kin
nhn hn mt cht, v tt c nhng g ngt ngo v tt p trong cu c i
s l ca cc con.
Ti bit ni g na y? Ti c th phn i m nh th no? Chng ti
hy sinh hai tun ri, s phi hy sinh vi ngy na, vi tun na hay th m
ch mt thng na?
pha u cu vng ngi ta ch i nhng h vng ri xung. Nh ng
cu vng c lm bng t nhn mng manh v yu t, cn vng th
nng ta thi sn, v t th khai thin lp a n gi, vng l l do
lm hu ht mi vic.

PHN 08 : TO MT KHU VN TR HOA

Gi chng ti bit ht s tht.


Chng ti s phi sng trong cn phng ny cho ti ngy ng ngo i
cht. V khi ti nm thao thc trong m ti, mt ngh ch t xu t hi n l

c l m bit ngay t u l ng ngoi khng phi l lo i ng i s tha


th cho bt c ai, bt c vic g.
Nhng ng anh lc quan Christopher ni ng c th i b t c
ngy no. l cch ca bnh tim. Mt cc nghn c th bung ph ng ra
v tm ng ti tim hoc phi ca ng v thi tt ng nh mt ngn n n.
Chris v ti ni nhng li bt knh v th l, nhng trong tim chng ti nhi
au, bit rng lm th ny l sai, v chng ti ni nng b t knh nh l m t
cch lm du vt thng lng t trng ca chng ti ang r mu.
Gi hy xem xem anh y ni v chng ta phi y mt th i
gian lu hn, chng ta phi cng quyt hn trong vi c xoa du hai a
em v chnh bn thn chng ta bng nhiu th gii tr hn lm. V khi
chng ta thc s ch tm, chng ta c th ngh ra mt s th k diu v
p khc thng.
Khi bn c hn mt tng p mi y nhng th b i v nhiu r ng hm
rt ln cha nhng th mc nt, sn rch, nhng tuy nhin li l nh ng y
phc rt snh iu, bn s a chng vo nhng v kch. V v ti mt
ngy, ti s c bc ln sn khu, ti s l ngi sn xut, o din,
ngi dn dng chng trnh, cng nh l mt ngi sao. Tt nhin Chris
s ng tt c cc vai nam chnh v hai a em sinh i c th tham gia
v ng nhng vai nh.
Nhng chng khng mun tham gia! Chng mun l khn gi , ch ng i
xem v v tay.
khng phi l mt tng ti, v s khng phi l mt v kch n u
khng c khn gi. iu rt tic l chng khng c tin mua v.
Chng ta gi y l qun o tp din Chris ni v vi1` em d ng
nh bit mi th khc, v bit mi th v sn khu, em s vit kch bn.
Ha! Nh th ti cn vit kch bn. y l c hi ca ti ng vai
Scarlett O Hara. Chng ti c nhng vng vy mang bn d i nh ng
chic vy vin ng ten v o lt xit eo cht hn. C qun o Chris
mc, c nhng chic d ng yu vi mt vi l thng. Cc hm v rng
l mt mn qu thu thp v ti c nhng b trang ph c tt nh t li ra t
mt chic rng, lt v vy lt di c ly t mt trong nhng chic
hm. Ti cun tc trong nhng mnh vi to thnh nhng l n xon di
v i mt chic m rm Leghorn c rng vnh c trang tr nh ng bng
hoa la v dy buc c lm bng ruy bng sa tanh xanh, vi n xm.

Chic o ng vin ng ten ca ti ph ra ngoi vng vy lm b ng m t


loi vi mng ging nh voan. Ti ngh n tng l mu h ng, d gi kh
m ni n mu g.
Rhett Butler mc mt b lch thip, qun mu kem, o jacket nhung
nu c nh khuy ngc trai v bn trong l mt chi c vest bng satanh c
nh nhng bng hoa hng nht ri rc trn o.
Nhanh ln, Scarlett Anh y ni vi ti Chng ta ph i thot kh i
y trc khi Sherman ti y v dm thnh ph trong bin l a.
Chris cn nhng chic dy v chng ti treo nhng t m v i ln lm
cnh g sn khu. Hai khn gi nh ca chng ti dm chn khng kin
nhn, st rut mun thy Atlanta bc chy. Ti theo Rhett vo "Sn kh u"
v ch nho, tru trc, tn tnh, m hoc v nm anh ta vo ng n l a
trc khi chy ti vi anh chng Ashley Wilkes tc vng nht, th mt trong
nhng vt ng ten ko l ca ti b mc vo i giy c qu kh v bu n
ci m ti ang i, khin ti ng sng soi mt cch v ng v l chi c
qun bn vi nhng di ng ten t ti. Cc khn gi ng v tay hoan
h, ngh rng y l mt c ng gi v l mt ph n c a v k ch.
V kch kt thc! ti tuyn b v bt u ci ng qun o c b c
mi ra.
i n thi! Carrie ku ln, ni ra mt iu khin chng ti r i cn
gc v i xung di.
Cory tr mi di ra v ng quanh.
Em c gi chng ta li c vn n ni mt cch khao kht nghe
nhi au Em khng thch chi u khi nhng bng hoa khng ung a
trong gi Mi tc vng nht ca n mc di ch m vo c o v qun
thnh ln, trong khi tc Carrie di ti ngang l ng v l n sng. Hm
nay chng mc qun o xanh v l ngy th Hai. Chng ti nh mu cho
tng ngy. Mu vng l mu ca ch nht. Mu l mu c a th b y.
c mun c ni ra thnh li ca Cory khin Chris suy ngh, v anh y
chm chm quay mt vng nhn cn gc mnh mng ny mt cch suy
xt.
Phi tha nhn cn gc ny l mt ni ti tm v m m Anh y
m chiu Nhng ti sao chng ta khng th t o lp v s dng ti nng
sng to ca chng ta, bin ho v lt xc con ngi x u xa ny thnh
mt con bm rc r bay ln? Anh y mm ci nhn ti, nhn hai a

em song sinh mt cch tin tng v vui v khin ti b li ko ngay l p


tc.
Tht vui thch khi c gng lm p ci ni m m ny v to cho hai a
em mt khu vn gi y mu sc, ni chng c th chi u v vui thch
nhn ngm v p ca khu vn. Tt nhin, chng ti khng trang hong
c khu gc bi v n qu rng, v bt c ngy no ng ngo i cng c th
cht, khi chng ti s ri i, khng bao gi quay l i n a.
Chng ti khng ch c ti lc m ti vo bui ti v khi m ti, Chris
v ti hng hi ni vi m v nhng k hoch ca chng ti trang
hong cn gc v bin n thnh mt khu vn vui v m hai a em
khng s hi. Khun mt m thong v l lng.
- m rng r ni nu cc con mun lm cho cn gc p, tr c
ht cc con phi dn sch n. V m s lm tt c nhng g c th c
gip cc con.
M ln mang gi lau, x thng, chi, bn chi v cc hp x phng b t.
M qu xung cnh chng ti c cc ngc ngch, cc b t ng v bn
di nhng c ln. Ti ngc nhin khi thy m bit c v dn dp
nh th no. Hi chng ti sng Gladstone, hai ln mt tu n c mt
ngi dn dp n lm nhng cng vic nng nhc s khin tay m
ty v lm gy cc mng tay ca m. Cn y th m qu xung dng
tay lau chi, mc chic qun jean c bc mu, chic s mi c, tc bu c
tm li. Ti thc s ngng m m. l mt cng vic nng nhc, nng
bc v h mnh, v m khng mt ln ku ca, ch ci v tn chuyn, xem
nh y l mt tr th v.
Trong mt tun lao ng vt v, chng ti c c ph n l n cn gc
sch s. Ri m mang cho chng ti thuc dit cn trng gi t nh ng
con b n np trong khi chng ti dn dp. Chng ti qut cc con nh n
cht v cc con cn trng khc bng xng. Chng ti nm chng qua m t
ca sau ni chng ln xung phn mi nh thp hn pha di. Sau
nc ma s dn chng vo cc mng nc. Ri cc ch chim tm th y
chng v c mt ba no n trong khi c bn chng ti ngi trn b u
ca s quan st. Chng ti khng bao gi nhn thy mt con chu t no c ,
nhng thy phn ca chng. Chng ti cho l khi ti nh ng s lng
xng, hi h lng xung, chng mi mo him ra khi nhng ni n n p

tm ti v b mt ca chng.
Khng ch dn dp cn gc, m cn mang n cho chng ti nh ng cy
xanh v c mt cy loa kn c n c th s n hoa vo dp Ging sinh.
Ti cau my khi nghe m ni vy, v chng ti s y n t n lc .
Chng ta s mang n theo m ni, gi tay vut m ti chng ta
s mang theo tt c cc cy ca chng ta khi i, do ng cau my v
trng kh s nh vy. Chng ta s khng bt c ci g cn sng v yu
thch nh mt tri li cn gc ny.
Chng ti t cc cy ca mnh trong phng hc ca t ng p mi v cn
phng c ca s quay ra hng ng. Hnh phc v h n h, t t c
chng ti ni ui nhau i xung cu thang hp. M tm ra trong phng
tm ca chng ti ri mt mi gieo mnh xung chic gh dnh cho m.
Hai a nh tro vo lng m khi ti dn bn n tr a. Hm nay l m t
ngy tt lnh, v m li vi chng ti cho ti tn gi n tr a, ri m th
di v ni mnh phi i. ng ngoi yu cu m iu ny, mu n bi t t i sao
c vo th by l m i u, v ti sao m li lu n v y?
M c th ln c ti y thm chng con trc khi i ng c
khng? Chris hi.
Ti nay m s i xem phim M ni bng ging u u Nh ng
trc khi i, m s ln ti thm cc con. M c my hp nho kh v cc
con c th n vt gia cc ba n. M qun khng mang theo.
Hai a sinh i rt thm n nho kh, cn ti th cng r t thch mn .
M i xem phim mt mnh ? ti hi.
Khng. C mt c bn gi th nh, c y tng l ngi bn tt
nht ca m v gi c y lp gia nh. M s i xem phim vi h. C
y sng cch y ch vi cn nh M ng ln v i ti ch ca s, v
khi Chris tt ht cc ngn n, m h rm ca ra v ch v hng ngi
nh ni c bn tt nht ca m sng Elena c hai ngi em ch a l p
gia nh, mt ang hc tr thnh lut s. Cu ta hc trng lu t
Havard, cn ngi kia l mt tay chi tennis chuyn nghip.
M i! ti ku ln M ang hn h vi mt trong hai ngi em
?
M bt ci, bung rm xung.

Bt n ln i, Christopher. Khng, Cathy, m khng h n h v i b t


c ai c. Ni tht vi con, m nn i ng th hn. M mt lm. D sao m
cng chng quan tm ti m nhc. M nn li v i cc con, nh ng c
Elena c ni n m i chi v khi m tip tc t chi, c y c hi ti sao.
M khng mun mi ngi c hi ti sao ngy ngh cui tun no m
cng nh, l l do ti sao thnh thong m phi i b i thuyn, ho c i
xem phim.
bin tng p mi thnh mt ni p th khng chc chn lm, nh t
l bin n thnh mt khu vn p hn cu v ng! Cn phi b ra mt
lng ln cng sc vt v nng nhc v kh nng sng to, nhng ng
anh ng trch ca ti thuyt phc rng khng ph i b t c lc no chng
ti c th lm c iu . Anh c m ng h ngay bng cch a ra
tng hng ngy khi ti trng hc, m s mang v cho chng ti cc
cun sch mu sc t chng ti c th ct nhng bng hoa gi y
c v sn hnh. M mang cho chng ti nhng hp mu n c, r t nhi u
c v, cc hp phn mu, mt lng ln giy mu, cc l y h dn
trng v bn chic ko ct mi cn.
Hy dy hai em t mu v ct hoa m hng dn v chng
tham gia vo tt c nhng vic cc con lm. M ch nh cc con lm gio
vin mu gio cho chng.
M t thnh ph ni m i hc v trn chuyn tu nhanh mt mt
ting, ho hng vi v kho mnh l r, da m hng ho v khng kh
ngoi tri, qun o m p ti mc lm ti nghn th. M c nhng i
giy mu sc, dn d m c nhng trang sc mi m m gi l
nhng trang sc lt vt, nhng d sao i vi ti, cc ny trng
ging nh kim cng do chng sng lp lnh. M th mnh vo chi c gh
dnh ring cho m, kit qu, nhng hnh phc v k cho chng ti nghe
v mt ngy ca m.
, m mong cc my nh ch c cc ch ci trn bn phm lm
sao. M dng nh khng nh ni n mt dng. Lc no m cng ph i
nhn ln bng v iu lm gim tc ca m, v m khng nh c
dng cui. Nhng m bit v tr ca tt c cc nguyn m. Cc con bi t l
phi s dng mt s phm ny nhiu hn mt s phm khc. Cho ti nay
tc nh my ca m ch l hai mi t trn mt pht v tc l

khng tt. Cn nhng ch vit tc k li vn vo na - m th di, nh


th chng cng l s cn tr ca mnh phi, m cho l cui cng ri m
s hc c, sau rt, mi ph n khc u hc c, v nu h c th
lm c th m cng c th hc c.
M c thch gio vin ca m khng? Chris hi.
M khc khch ci nh mt thiu n trc khi tr li.
Trc ht, m k cho cc con nghe v c gio dy nh my
ch ca m. Tn c y l Helena Brady. C y c vc dng rt ging b
ngoi cc con, rt to ln. Nhng ngc c y cn ln hn. Tht y, ngc
c y l mt b ngc s nht m m tng thy. V dy o lt ca c
y c tut xung vai, v nu n khng tut th dy qun li tut, v c y
lun a tay ln c o ko chng ln, cn nh ng ng i n ng trong
lp th lun khc khch ci.
n ng cng tham gia hc lp nh my ch h m? ti rt ng c
nhin hi.
C, c my ngi n ng tr lp, mt s l phng vin, nh vn
hoc h c l do ph hp no mun hc nh my. Cn c Brady
ly d v ti mt trong nhng chng trai tr ny. C y tn t nh c u
ta, trong khi cu ta c l i. t ra c y ln hn cu ta c ch c tu i, cn
cu ta th ch nhn m. Ny, ng c bt c ngh no y. Cathy. C u ta
thp hn m, m khng th ly mt ngi n ng khng nhc ni m v
bng m qua bc ca. M c th nhc cu ta ln, cu ta ch cao c mt
mt nm tm thi.
Tt c chng ti bt ci, v b chng ti cao hn ngi nh ng ba
mi centimt v b rt d dng nhc m ln. Chng ti th y b lm
nh th nhiu ln, c bit l nhng ti th su khi b v nh v b m
nhn nhau tht vui v.
M i, m khng ngh ti vic kt hn ln na ch? Chris hi
bng ging cng thng. M kh chong tay qua ngi anh y.
Khng, con yu. Tt nhin l khng. M yu b con v cng. Ph i
mt ngi v cng c bit mi thay th c b cc con, v cho n
nay m cha gp mt ngi no ng bng i giy qu kh ca b .
Chi tr gio vin mu gio l mt tr rt th v, hay c th s l m t tr

th v, nu cc hc tr ca ca chng ti t ra sn sng. Nh ng ngay khi


ba n sng ca chng ti kt thc, cc a n c ra v ct i, thc n
c ct mt ni mt nht trong phng, v sau khi mi gi sng tri
qua vi nhng ngi hu tng hai, Chris v ti mi a ko mt a em
ang la ht ln phng trn gc. chng ti c th ng i c nh bn h c
v lm thnh mt ng ln nhng hnh hoa ct t giy mu, s dng ph n
v mu t mu nhng sc vn v chm trn. Chris v ti lm c
nhng bng hoa p nht, th m hai a em lm c ging nh nh ng
vin giy mu sc.
Ngh thut hin i Chris gi nhng bng hoa m chng ti lm
c l vy.
Trn nhng bc tng xm xn, chng ti dn nhng bng hoa kh ng l
ca mnh ln. Chris li tro ln x mi, v trn nh ng si dy rng xu ng
ny chng ti buc nhng bng hoa mu sc u a u u trong nh ng
ln gi la vo cn gc.
M n xem cc c gng ca chng ti v tng cho tt c chng ti
mt n ci hi lng.
Cc con lm c tht ng ngc nhin. Cc con ang lm p cho
ch ny M tin ti ch cc b mt cch suy t, dng nh ang xem
xt xem c th mang ti cho chng ti nhng th g.
Hm sau m mang ti mt chic hp ln ng cc chui ht thu tinh v
nhng ng xu mu, do chng ti c th im thm v l p lnh v huy
hong cho khu vn ca chng ti. Chng ti mit mi lm nh ng bng
hoa ny v bt c cng vic g m chng ti ang theo u i, chng ti s
lm vi s sing nng v lng hng hi nhit tnh. Khi hai a em hi u s
hng hi ca chng ti th chng thi la ht v nh m khi chng ti
nhc n tng p mi. V sau rt, cn gc bin i chm chm nhng
chc chn, thnh mt khu vn vui chi. V n cng bin i, chng ti
cng quyt nh s trang hong cho cc bc tng cn l.ai trong cn gc
bao la .
Tt nhin, hng ngy khi t trng hc v nh, m u ti xem nh ng g
chng ti lm c trong ngy.
M i Carrie tun ra bng ging chim chip chim non hn h n
ca n l tt c nhng g chng con lm c trong ngy, lm nh ng
bng hoa, v i lc Cathy, ch y khng mun chng con xung d i v

n tra.
Cathy, con khng nn qu bn bu vi vic trang hong cn gc n
ni qun n y.
Nhng, m i, chng con lm vic ny l cho bn chng, chng
khng cn s hi khi ln y.
M bt ci v m ti.
Con ca m, a con kin tr ny, c con v anh con na. Ch c cc
con tha hng iu ny t b cc con, ch khng phi t m. M rt d
b cuc.
M! ti ku ln, thy khng thoi mi M vn phi ti tr ng
ch? M nh my gii cha?
Phi, tt nhin m li mm ci v ngi xung chic gh ca
mnh, gi tay ln dng nh thch th vi chic lc m ang eo. Ti nh
hi ti sao m cn nhiu trang sc n vy ti trng hc th m
ni:
G cc con cn g lm nhng con vt cho khu v n ca cc
con?
Nhng m i, nu khng th lm c hoa hng, th lm th no
m chng con v c cc con vt?
M kh mm ci mt n ci hi hc vi ti khi di mt ngn tay mt
lnh ln mi ti.
Cathy, con tht l mt k a nghi. Con hi mi th, ng v c mi
th, con nn bit l, con c th lm bt c iu g con mu n. V m s ni
cho con mt b mt m m bit, trong th gii phc tp ny, c mt
quyn sch dy con lm n gin mi vic nh th no.
l iu m chng ti tm ra.
M mang n cho chng ti hng t sch hng dn c t cc hnh ngh
thut. iu u tin m nhng cun sch ny dy chng ti n gi n hoi
tt c cc thit k phc tp thnh nhng hnhcu hnh tr , nn, ch nh t
v lp phng. Mt chic gh l mt hnh lp phng, trc y ti cha
bit iu ny. Cy Ging sinh l mt hnh nn mu kem o ng c, v
trc y ti cng khng bit iu ny. Hnh ngi th l t ng hp c a t t
c cc hnh khi ; hnh cu l u, tay, c, thn hnh, ph n trn v ph n
di ch l cc hnh ch nht hay hnh tr, v hnh tam gic l chn. V
cc bn c tin hay khng, s dng phng php c bn ny, thm b t m t

cht, chng ti c ngay nhng con th, sc, chim v cc sinh v t b nh


thn thin khc, v tt c c lm bng chnh i tay c a chng ti.
S tht trng cc con vt tht k d. Ti ngh v k d ca chng
khin chng d thng hn. Chris t mu cho cc con v t ca anh y
trng c v ging nh tht. Ti trang tr cc con vt ca mnh b ng cc
chm trn, o vi bng k ca r, o chong len v khu nh ng chi c ti
vin ng ten cho nhng con g mi. V m mau hng ca hng
may thu, nn chng ti c ng ten, vi nhung k mu s c, khuy o,
trang sc bng tin xu, thch anh v cc v t liu trang tr khc. Kh
nng sng to l v tn. Khi m t chic hp vo tay ti, ti bi t i
mt ti th hin tt c tnh yu thng m ti cm thy i v i m. V
iu ny chng t m ngh ti chng ti khi bn ngoi. M khng ch
ngh n qun o mi, trang sc mi v m phm cho bn thn mnh.
M ang c bin cuc sng b giam cm ca chng ti tr nn vui v
trong kh nng c th c.
Vo mt chiu ma, Cory chy n ch ti vi mt con c sn bng
giu mu da cam n mit mi lm sut bui sng v c n a bu i chi u.
N n ba tra yu thch ca mnh: mt cht bnh sandwich b u
phng vi mt, n rt st rut mun tr li vi "cng trnh" ca mnh v
tip tc vi "th" n ngh ra trong u.
N ng thng mt cch hnh din, chn giang rng khi quan st t ng
thay i trn mt ti. Th n lm c trng chng khc g mt qu bng
lch vi nhng chic tua rung rung.
Ch c ngh y l mt con c sn khng? n hi, nhn nh v lo
lng trong khi ti cha tm ra t ni.
ng vy ti vi p n l mt con c sn p v tuyt v i.
Ch khng ngh n ging mt qu cam y ch?
Khng, tt nhin l khng, qu cam khng c xoy gi ng nh con
c sn hay c nhng chic tua cong na.
Chris bc ti gn ng sinh vt ng thng m ti ang cm trn tay.
Em khng gi nhng ci ny l tua c Anh y sa li c sn
l mt thnh vin ca h thn mm, loi c thn hnh mm, khng c
xng sng, v nhng tua nh ny c gi l ng ten, c n i v i no
b, n c rut hnh ng m mt u l ming, v i bng chn sau.
Christopher ti lnh lng ni Khi Cory v em mu n bi t v ru t

hnh ng ca mt con c sn chng em s thng bo cho anh, v xin hy


ngi yn mt ch v ch i nh.
Em mun l k ngu ngc sut i ?
Phi ti p li Khi n l mt con c sn, em thch ch ng bi t g
c.
Cory lo o theo sau ti khi chng ti ti xem Carrie ang dn nh ng
mnh giy mu tm li vi nhau. Phng php lm vic ca n r t cu
th, khng ging nh s cn c cn thn ca Cory. Carrie dng chc ko
ca mnh m bp mt l trn ming giy mu tm ca n. ng sau l
hng , n dn mt t giy mu . Ri n dn li v i nhau. Th l xong.
N gi con vt l con giun. Con vt dp dn nh mt ci k p trn
khng l, nhp nhy mt con mt mu vi hng mi chn nh n en
khng l.
Tn n l Charlie Carrie ni, a "tc phm" cao mt mt hai c a
mnh cho ti. Khi mi th n vi chng ti cha c tn, chng ti t tn
cho chng bt u bng ch "C" bin chng thnh mt thnh vin c a
nhm chng ti.
Trn nhng bc tng ca cn gc trong khu v n xinh p lm b ng
nhng bng hoa giy, chng ti dn con c sn qu n qui bn c nh con
giun d tn v y e do. , chng to thnh mt cp. Chris ng i
xung v vit mt hng ch to mu "TT C CC CON VT HY
PHNG CON GIUN T!"
Ti vit dng ch ca mnh, cm thy con c sn nh ca Cory ang
lm vo cnh him ngho "Trong nh c bc s khng?" Cory t tn
con c sn nh ny l Cindy Lou.
M bt ci khi xem nhng vic chng ti lm c trong ngy. Tt c
chng ti mm ci v chng ti rt vui.
Phi, tt nhin l c bc s trong nh ri m ni v ci xung hn
vo m Chris Cu con ny ca ti lun bit phi lm g cho nh ng con
vt m yu. Cn Cory, m a thch con c sn ca con, trng nr t
tnh cm.
M c thch Charlie ca con khng? Carrie st rut h i con lm
n rt tt. Con dng ht giy mu tm cho n th t to. By gi chng
con khng cn giy mu tm na.
N l mt con giun p, thc s l mt con giun khng l - m ni,

m hai a con sinh i vo lng v trao cho chng nh ng n hn m i


khi m qun mt M thc s thch hng mi en m con v quanh con
mt , rt n tng.
Tht l mt cnh tng m m, thn thng vi ba m con trong chic
gh ca m, cn Chris bm vo mt cnh tay m, mt p st mt m. R i
ti bc ti v lm hng tt c bng cch thc ng ght ca mnh.
By gi m c th nh c bao nhiu t trong mt pht h m?
M ang nh my tt hn.
Tt hn nh th no?
M ang c lm tt nht nhng g c th, tht y, Cathy. M
ni vi con l bn phm khng c bt c ch no ri.
Th cn tc k, lm th no m c th ghi tc k nhanh?
M ang c. Con phi kin nhn. Con khng th hc t t c mi th
ch trong mt m.
Kin nhn. Ti t mu xm cho kin nhn, treo l lng cng nh ng m
my en. Ti t mu vng cho hy vng, nh nh mt tri m chng ti c
th nhn thy ch mt vi gi ngn ngi bui sng. Chng my chc mt
tri ln cao v bin mt khi tm nhn, li chng ti b v , ch bi t nhn
bu tri xanh.
Khi bn trng thnh v c hng triu th m ngi ln phi lm, b n
s qun l mt ngy di nh th no khi bn cn l tr con. D ng nh
chng ti sng qua bn nm ch nh trong by tu n l . R i ti ngy th
su khip s khi chng ti phi dy t lc bnh minh v hi h ch y quanh
nh in dn phng ng, phng tm v xo mi bng chng l chng
ti tng tn ti. Ti lt khn tri ging v cun trn cng v i g i v chn,
vut m ging phng phiu theo cch m b ngo i ra l nh cho chng ti
phi lm. m hm trc, Chris phi tho ri cc ray tu h a. chng ti
lm vic nh in khin cho cn phng gn gng, s ch s , c phng
tm cng vy, ri b ngoi bc ti vi gi thc n ra lnh cho chng ti
mang ln gc v chng ti c th n sng trn . Ti c n th n xa t t c
cc vt ngn tay ca chng ti v lau bng g.
Lc by gi sng chng ti trong phng hc trn t ng p mi, n mn
bt bp ngui vi nho kh v sa. Bn di chng ti c th nghe c
ting nhng ngi gip vic i quanh cn phng ca chng ti. Chng ti

nhn chn bc ti khu cu thang v np trn bc thang trn cng l ng


nghe chuyn g din ra bn di d lc no cng s b pht hi n.
Vic nghe nhng ngi gip vic i li bn di, ci a v tr
chuyn, trong khi b ngoi ng gn khu v ch d n cho h lau
gng, s dng sp chanh, gi bi cc tm nm, tt c to cho ti mt
cm gic l lng. Ti sao nhng ngi gip vic khng nh n th y mt th
g khc bit ? Liu chng ti c li mt cht mi no h bi t l
Cory thng lm t ging ca n khng? Dng nh l chng ti khng
thc s khng tn ti, khng sng, m nhng mi ch l do chng ti
tng tng ra. Chng ti m ly nhau v gh tay tht ch t.
Nhng ngi gip vic khng vo phng , h khng m cnh ca
cao v hp. H khng nhn thy chng ti hoc nghe th y chng ti, cng
nh h khng ngh l tht k l l b ngoi khng ri cn phng m t pht
trong khi h k c bn tm, dn cu tiu, c sn.
Th Su l mt chuyn l i vi tt c chng ti. Ti tin l chng ti
co rm li s hi, v sau chng ti khng tm c t no ni.
Chng ti khng thng thc cc tr chi, cc cun sch, v trong im
lng, chng ti ct nhng bng hoa tuy lp, hoa cc v i m t i v l i
mang theo hy vng.
Chng ti cn nh v hy vng c mt sc mnh i vi tr con, n
truyn xung tn ngn chn chng ti. Khi chng ti b c vo t ng p mi
v thy khu vn ang tr hoa ca mnh, chng ti c th b t ci. Sau
rt, chng ti to ra nhng du n ring ca mnh trn i. Chng ti
to ra c mt th p t mt th mang mu nu xm v xu x.
Hai a em xao ng nh nhng cy mao lng hoa , dp dn qua
nhng bng hoa bay ln. Chng ti y chng bay cao trn nh ng chi c
u v to gi nhng bng hoa dp dn tht nhiu. chng ti tr n sau
nhng thn cy bng hp cc tng khng cao hn anh Chris, ng i trn
nhng cy nm lm bng giy bi, bn trn t nhng tm xp mu v
ni tht trng chng cn tht hn c nhng cy nm tht, tr phi bn n i
cn thm n nm.
p qu! Carrie ku ln, chy vng quanh, tm chi c vy x p ly
ngn ca mnh chng ti thy c chic qun i mi vin ng ten
m m mau cho n hm qua. Tt c cc qun o mi v giy dp mi s
c qua m u tin cng vi Carrie v Cory trn ging. Th t kh ng

khip khi tnh dy vo ban m v thy m mnh t vo mt gt giy


mm.
Em cng s l mt n din vin ma ba l n ni mt cch vui v
v quay vng, quay vng, quay vng mi cho ti khi b ng v Cory v i
chy ti xem Carrie c b au khng. Carrie ku ln khi th y mu r ra t
mt vt thng try xc trn u gi i, em khng mun lm mt din
vin ba l nu b au.
Ti khng dm cho n bit cng vic rt au, phi, r t au n.
Trc y, ti vn thong th do qua nhng khu vn tht, nhng cnh
rng tht v lun cm thy chng tot ln v huyn b, d ng nh c mt
iu g b n v kinh ngc ang ch quanh nhng con ng un l n.
lm cho khu vn trn tng p mi ca chng ti tht li cu n, Chris
v ti b xung quanh v v nhng bng cc bng phn tr ng trn sn nh.
Bn trong nhng cnh hoa trng huyn diu , t t c nh ng g x u xa
u b xua ui. chng ti c th ngi khoanh chn trn sn, trong
nh sng lung linh ca mt ngn nn. Chris v ti thu d t nn nh ng cu
chuyn c tch di, rc ri v nhng nng tin tt bng chm sc nh ng
a tr nh v nhng ph thu xu lun b nh bi.
Khi Cory m ming. N lun hi nhng cu hi kh tr li nht.
Th tt c c i u ri?
Cha mang c ln thin ng ri v c theo cch , Carrie
gip ti khng phi tr li.
Ti sao?
cho b. B thch ct c.
Mt Chris gp mt ti. Vy m chng ti ngh chng qun mt b r i.
Cory nhu hng lng my vng nht ca n nhn chm ch vo nh ng thn
cy bng ba cc tng m Chris lm.
Tt c nhng cy ln u?
Cng trn Carrie tr li b thch nhng cy ln.
Ln ny mt ti chp mnh. Ti ght phi ni di chng. Ni v i chng
y l mt tr chi, mt tr chi khng bao gi chm dt m chng dng
nh chu ng kin nhn hn Chris v ti. V chng cha mt ln hi t i
sao chng ti phi chi tr ny.
B ngoi cha mt ln ln tng p mi hi chng ti lm g, d b

thng m ca phng ng mt cch lng l, hy vng chng ti khng ch


thy ting cha kho quay trong . B sm soi cc d u v t, nh b t g p
chng ti lm mt chuyn g "khng khip" v "xu xa".
Trn tng p mi chng ti c t do lm bt c th g mnh mu n m
khng s b trng pht, tr phi Cha tri s dng mt ngn roi. Khng l n
no b ngoi ri cn phng ca chng ti m khng nh c nh chng ti
rng Cha trn tri s nhn thy, k c khi khng c b y. B i v b
khng bao gi bc vo phng m ca ln cu thang, s t m
ca ti tng ln. Ti nhc mnh phi hi m ngay khi m n.
Ti sao b ngoi khng t mnh ln gc v kim tra xem chng con
ang lm g? Ti sao b ch hi v ngh rng chng con ni s th t?
V mt mi v chn nn, m r ngi xung chic gh c bit ca
mnh. B len mu xanh mi ca m c v t tin. M ti mt hiu
lm u v kiu tc thay i. M tr li cu hi ca ti mt cch t
nhin nh th m ang ngh ti mt chuyn g li cun hn.
, trc y m cha k vi con ? l cm gic s hi b giam
gi khin b thy kh th trong bt c ni no cht hp. Con bit y, khi
b con nh, cc c tng nht b trong mt cn phng nh tr ng
pht
! Kh c th ngh ngi ph n to ln c thi cn nh , v nh
b trng pht. Ti c th gn nh cm thy tic cho a b m b
tng l nh vy, nhng ti cng bit b rt sung sng khi thy chng ti
b nht. Mi ln b lic nhn tnh cnh ca chng ti, v hi lng t mn v
chng ti b giam gi ni y l r trn nh mt b. Nhng v n l lng l
s phn li em n cho b ni s hi v iu l l do khi n
Chris v ti hn nhng bc tng thn thngv ngt ngo c a l i i ch t
hp. Chris v ti th suy on lm th no a c tt c cc c
ln ln tng p mi. Chc chn n khng c a vo phng r i
ln cu thang khng rng hn qu ba mi centimt ny. V d chng ti
b sc ra tm kim nhng cnh ca khc rng hn dn vo gc th cng
khng thy ci no c. c l c mt cnh ca khut ng sau nh ng chi c
rng khng l qu nng chng ti di chuyn c. Chris ngh nh ng
g to ln nht c th c ko ln mi nh v chuyn qua mt trong
nhng chic ca s ln.

Hng ngy b ngoi xu tnh bc vo cn phng ca chng ti, soi


mi bng cp mt lnh lng, gm g qua cp mi cong mng dnh c a
mnh.
Cc ngi c ln trn khng? Cc ngi lm g trn ? Cc
ngi c cu nguyn trc cc ba n khng? Ti qua cc ngi c qy
v cu Cha tha th cho b m mnh v ti li h phm phi khng? Cc
ngi c dy hai a b hn nhng li rn ca Cha khng? Cc ng i
c s dng bung tm chung khng, h my thng nhc v my con
nhc? Tri, sau cp mt ca b mi c a lm sao Cc ng i c
chnh t khng? Lun lun ch? Cc ngi c gi nhng ph n thn th
ring ca mnh nhng ngi khc khng thy ch? Cc ng i khng
chm vo ngi mnh khi khng cn phi tm ra ch?
Tri ! B coi ln da mi bn thu lm sao! Chris bt ci khi b i kh i.
Em c nhn thy b rt thch mu xm khng?
Nhn thy ? Ai m khng nhn thy ch? Lun l mu xm. i lc mu
xm c im nhng vin nh mu hoc xanh, hoc c to mu kiu
o chong cu k, m m hoc hoa vn, nhng v i lun l taffeta v i trm
kim cng c o cao v n gin, c lm cho mm mi bng c o
mc tay. M ni vi chng ti l mt b qu ph trong mt lng g n
y lm nhng b trang phc ging nh o gip .
B l bn thn ca b ngoi. B ngoi mc xm bi v mua
c vi r hn v ng ngoi s hu mt nh my sn xut vi mt ni
no trong bang Georgia.
K tht, thm ch c n nhng ngi giu cng v n keo kit.
Vo mt bui chiu thng Chn, ti ang v i v ch y t trn gc xu ng v
vo phng tm th m sm vo b ngoi. B tm vai ti v nhn xu ng
khun mt ti:
Xem xem ngi i u vy? b gt gng ti sao ngi vi v
vy?
Nhng ngn tay b cng nh thp qua ln v i mng ca chi c o blouse
mu xanh ca ti. B l ngi ni trc do ti c th tr l i c.
Anh Chris ang v mt bc tranh phong cnh p nht ti h n
hn gii thch v chu phi ly nc trc khi chic hp ln ca anh y
ht nc. iu quan trng l phi gi cho cc mu khng ln vo nhau.
Ti sao n khng t ly nc? Ti sao ngi phi phc dch n?

Anh y ang v v hi chu c ngi i ly nc cho anh y khng


v v chu khng lm g m ch xem, cn hai em th s lm trn nc.
Ngu! ng bao gi phc dch n ng! n t phc v. by gi
ni tht i, ngi ang lm g trn ?
Chu ang ni s tht. Chng chu ang lm vi c v t v lm
cho cn gc p , hai a nh khng s khi ln na v Chris l
mt ho s tuyt vi.
B kht mi v hi v coi thng:
Lm th no m ngi bit?
Anh y c tri ph v mt ngh thut, tha b, tt c cc gio
vin ca anh y u ni vy.
N c ngh ngi lm mu cho n, khng mc qun o khng?
Ti b chong.
Khng. Tt nhin l khng.
Th ti sao ngi run vy?
Chuchu ss b ti lp bp hng ngy b t i v h i xem
chng c lm nhng iu xu xa, khng khip v thc s chu khng bi t
b ngh chng chu ang lm g. Nu b khng ni r cho chng chu, lm
th no chng chu c th trnh lm nhng iu xu xa,do khng bi t
l xu xa?
B nhn ti t u n chn v mm ci ch nho:
Hy hi anh ngi , n s bit ta mun ni g. Ging c cc loi
sinh ra bit mi th xu xa ri.
Tri, ti thy hoa mt. Chris khng phi l k xu xa hoc ti t. i lc
anh y gy phin nhiu nhng khng phi l k xu xa. Ti nh ni v i b
iu ny nhng b khng mun nghe.
Cui ngy hm b vo phng chng ti mang theo m t l snh tr ng
hoa cc vng. Tin thng ti ch ti, b t l hoa vo tay ti.
y l nhng bng hoa tht cho khu vn gi ca cc ngi b
ni chng h c cht tru mn no. y l mt iu khng h t i t m b
lm, v khin ti nn th. C phi b ang thay i, ang nhn chng ti
khc i khng? C th b ang hc cch yu thch chng ti chng? Ti
nng nhit ni li cm n nhng bng hoa ca b, c l ti ni qu nhi u,
v b quay ngi v lng lng i ra ca, c v lng tng.
Carrie chy ti vi khun mt nh vo nhng cnh hoa vng.

p qu! n tht ln Ch Cathy, em c th c chng c


khng?
Tt nhin n c th c nhng bng hoa . Vi v sng knh, l hoa
c t ln bu ca s quay ra hng ng trn tng p mi nh n
c nh nng bui sng. Chng c g nhn tr nhng ngn i v
nhng ngn ni xa tt tp, xen gia l nhng rng cy v bao ph trn t t
c l mt mn sng mu xanh. Nhng bng hoa tht qua m cng v i
chng ti, bui sng hai a em c th thc dy v thy mt th g
xinh p v sng ng ang mc bn cnh chng.
Bt c khi no nh li lc cn nh, ti li nhn thy ni i m mt v
rng cy mc trn . V ti li ngi thy bu khng kh kh nng v bi
bm m ngy ngy chng ti phi ht th. Ti li thy bng t i trong cn
gc ho ln vi nhng bng ma ln vn trong u ti v li nghe th y
nhng cu hi khng c ni thnh li v khng c tr li, l: t i
sao? Khi no? Cn bao lu na?
Yu thngti t nhiu lng tin vo n.
S thtti vn tin rng n tut khi ln mi ca ngi m bn yu
thng v tin tng nht.
Tin cy l tt c nhng g gn lin vi yu thng v tin t ng. Khi
mt iu kt thc v mt iu khc bt u, v lm th no bn ni c
khi no tnh yu l iu m qung nht trong t t c mi i u.
Hn hai thng tri qua v ng ngoi v n sng.
Chng ti ng, chng ti ngi, chng ti nm trn g r ng c a c a s
trn tng p mi. Chng ti kh s nhn nhng ngn cy xanh s m ca
ma h qua mt m chun thnh mu ta, vng, cam v nu c a
ma thu. iu khuy ng ti. Ti ngh iu khu y ng t t c
chng ti, thm ch c hai a sinh i khi thy ma h tri qua v ma
thu bt u. Cn chng ti ch c th nhn, ch khng c tham d
cng.
Nhng suy ngh ca ti b khuy ng in cung, mun trn kh i nh
t ny v tm kim nhng ngn gi c th thi tung tc ti v mn tr n ln
da ti, khin ti li c cm gic mnh ang sng. Ti khao kht c nh
tt c bn tr con bn ngoi c chy nhy t do thoi mi trn bi c
ang chuyn sang mu nu, v dm chn trn l kh xo x c nh ti

tng c lm.
Ti sao ti khng nhn ra khi mnh c th t do chy nh y th l lc ti
ang hnh phc? Ti sao khi ti ngh v chng, ni m hnh phc ch
trong tng lai, khi ti s l ngi ln, c th a ra nhng quyt nh
ring ca mnh, i trn con ng ca mnh, l con ng i nh chnh
mnh? Ti sao dng nh l mt a tr th khng bao gi c? t i sao
ti ngh rng nim hnh phc l dnh cho nh ng ng i tr ng
thnh hon ton?
Em c v bun? Chris ni. Anh y ang ng cnh ti, Cory ng
bn cnh anh y.
Carrie ang cnh ti. Nhng ngy ny Carrie, chic bng nh ca ti,
lo o theo sau khi ti i v bt chc vic ti lm v ni theo cch m
n ngh l ti cm thy. Ging nh Chris cng c mt chic bng nh c a
mnh l Cory. Nu bn anh ch em chng ti tr nn thn thi t h n m i
khi, chng ti s c gi l bn a tr sinh t.
Em khng tr li anh ? Chris hi ti sao em c v bun th ?
Cy ci trng p lm, ng khng? Khi l ma h, anh thch ma h nh t.
Khi l ma thu, anh thch ma thu nht. V khi ma ng t i th l ma
yu thch nht ca anh, v ri li ti ma xun, anh l i ngh ma xun l
ma p nht.
Phi, l ng anh Christopher Doll ca ti. Anh y c th ngh i u
y, trong lc ny, v lun ngh l tt nh t, bt k trong hon c nh
no.
Em ang ngh v b Bertram v nhng cuc ni chuyn bun chn
ca b v ba tic tr Boston. B khin cu chuyn ca mnh dng nh
chn ngn v con ngi dng nh khng tht. Nhng em li mun c
bun chn nh th.
ng anh y ng Anh bit em mun ni g. Anh cng ngh
i hc tht bun chn, cn lch s l mt mn v v n, c bit l lch s
nc M, ton v ngi da , min Ty c l. Nhng t ra chng ta cn
c ti trng, chng ta c lm iu m nhng a tr bng tui
chng ta lm. Gi th chng ta ang lng ph thi gian, ch ng lm g c .
Cathy, ng lng ph mt cht no! Hy t trang b cho b n thn ci ngy
m chng ta ra khi y. Nu em khng xc nh mc tiu ca i mnh
mt cch r rng v lun c gng t c mc tiu , th sau ny em

s khng bao gi lm c. Anh t thuyt phc mnh rng, n u anh khng


th tr thnh mt bc s, th anh s khng mun tr thnh b t c ai, ho c
mun bt c th g nhiu hn m tin c th mua c.
Anh y ni iu ny vi v si ni. Ti mun tr thnh mt di n vin
ba l chnh, mc d ti cng xc nh cho mnh mt ngh khc. Chris cau
my nh th c c suy ngh ca ti. Anh y hng i mt xanh bic
nh bu tri ma h sang pha ti, trch mc v ti khng t p nh ng bi
tp ma ca mnh t lc phi ln cn gc sng.
Ngy mai anh s t thanh ngang phn trn gc m chng ta
trang tr xong, v mi ngy em s tp nh trong lp hc ma ba l,
khong nm hay su ting.
Em khng! Khng ai c ni vi em l em phi lm ci g! Ngoi
ra, khng th tp nhng ng tc ma nu khng c qu n o ph h p!
Ni vy tht l xun ngc.
Bi v em l mt a ngu ngc, cn anh, Christopher, anh c t t c
tr thng minh!
Ni n , ti o khc v b chy khi cn gc, bng qua nh ng cy c i
v mung th bng giy, chy, chy, chy ra khu cu thang. Vn v t, vn
vt, vn vt lao xung nhng bc thang g hp, dc, thch th c s ph n
x ng ti. Gy chn, gy tay, gy c, ri s lm mt xc cht nm trong
o quan. Ri khin mi ngi thng tic, khin mi ngi khc thng
mt n din vin ma m ti s tr thnh.
Ti bung mnh trn ging v nc n trn chic gi. y g c g
ngoi tr nhng gic m, hy vng, chng c g l tht c, ti s khng
c d l Halloween, chng c cc tr ranh ma, chng tic tng, ch ng
c bnh ko g. Ti cm thy thng thn mnh, v ti th ai s ph i
tr gi, tr gi cho tt c chuyn ny, phi c ai , ai
i trn nhng i giy mm, hai anh em trai v c em gi b nh c a
ti bc n vi ti. Mi ngi u tm cch lm cho ti thy d ch u
vi nhng mn qu nh m h yu thch: nhng chic bt ch mu tm v
ca Carrie, cun sch Ch th Peter ca Cory, cn Chris ch ngi v
nhn ti. Ti cha bao gi cm thy mnh b nh n v y.
Mt bui ti kh mun, m ti mang theo mt chic hp ln t vo tay ti
v ti m. gia nhng lp la trng l mt b qun o ma ba l,

mt chic vy hng, mt chic vy khc mu xanh da tri, c o n t v


giy ma ph hp vi vy xo vi tuyn. Ch "Christopher tng" c vi t
trn mt tm giy nh nh km. Cn c c nhng chic a nhc ba l
na. Ti bt u khc khi chong tay qua ngi m, ri qua ngi anh trai
ti. Ln ny khng phi l nhng git nc mt bun gin hay th t v ng.
M mun nht trong tt c mi th l mua cho con mt b ma
mu trng M ni, vn m ti H c mt b rt p c to va v i con
v c mt chic m lng trng eo st tai con, cho v H Thin Nga v m
t n cho con. Cathy, ba b ma l con c hng th ch ?
vng, khi Chris ng inh gc thanh ngang vo mt b c tng trn gc,
ti tp nhiu gi lin trong ting nhc. Pha sau ch thanh ngang, c
mt chic gng khng ln lm, nhng i vi ti th y l mt chic
gng ln cha tng thy v ti thy mnh nh l n ngh s Palova,
ang biu din trc hng nghn khn gi say m v i ti ma l i sau
mi mn din, ti ci u v nhn hng chc b hoa, b no cng ton l
hoa hng thm. M mang n cho ti tt c cc bn nh c ba l c a
Tchaikovsky bt my quay a. My quay a c cm v i in
hng hng chc dy ni dn xung cu thang v cm vo cm trong
phng ng ca chng ti.
Nhy ma trong nhng giai iu mt m khin ti khng cn l mnh n a
v khin ti tm qun i rng cuc sng ang tri qua bn chng ti.
Chuyn c l g khi ti ang ma? Tt hn hy xoay trn v gi v r ng
ti c mt ngi bn ma ti khi ti lm nhng ng tc kh nh t.
Ti b ng, li ng ln v tip tc ma cho ti khi ht hi v au nhi cc
c bp, chic o nt ngc nhm nhp m hi, dnh st vo ngi ti, tc
ti cng bt bi. Ti nm thng cng trn sn ngh, th h n h n r i l i
ng vo ch x tp. i lc ti l cng cha Aurora trong v Ngi
p ng trong rng, i khi ti li ng vai hong t , nhy ln cao v p
hai chn vo nhau.
Mt ln khi ti nhn xung khi ang kt thc ng tc giy ch t c a chim
thin nga, ti thy Chris ang ng ch ti ca cn gc v i v k qu c
trn khun mt. Chng my na l n sinh nht ca anh y, sinh nh t
ln th mi lm. Lm th no m anh y s l mt ngi n ng ch
khng phi l mt cu b? C phi l ci nhn m h trong i m t anh y

ni ln rng anh y ang ri xa thi th u?


Vi ng tc i bng u ngn chn, ti thc hin mt chu i cc b c
nh lin tc, u u to cm gic ngi ma ang lt qua sn khu v
to ra mt cnh c gi mt cch lng mn l "chui ngc trai". Bng
ng tc ny ti ln ti ch Chris v cha tay ra.
Hy ti y, Chris, hy l bn nhy ca em, em dy cho anh
cch nhy.
Anh y mm ci, dng nh sng st v lc u ni rng khng th
c.
Ma ba l khng phi l th dnh cho anh, nh ng anh mu n h c
iu waltz, nu nhc l ca Strauss.
Anh y khin ti bt ci. Lc nhng bn nhc waltz duy nht m
chng ti c (tr nhng a nhc ba l) l cc a nh c Strauss c. Ti
vi ti ch my quay a nhc a nhc H thin nga ra v t da Dng
Danube xanh vo.
Chris t ra lng ngng. Anh y m ti mt cch vng v, dng nh
ngng. Anh y gim ln i giy ma mu hng ca ti. Nh ng i u
ng ni nht l anh y mi vt v lm sao khi c thc hin ng nh ng
bc n gin nht v ti khng th ni vi anh y rng tt c ti nng
ca anh y tp trung b c v i bn tay ngh s ch chc chn khng
chy c xung i chn v bn chn anh y. Nhng v n c mt i u g
ngt ngo v ng yu trong nhng bn waltz c a Strauss, r t d i,
lng mn khng ging nh nhng bn waltz ba l mnh m khi n b n
m hi v hn hn th.
Cui cng khi m bc qua ca vi b mu trng tuyt v i dnh cho
iu ma H thin nga, mt chic o ngn bng lng, m kht u, giy
trng, v o nt trng mng khin c th nhn thy ln da h ng ho c a
ti, ti h ming v ngc nhin.
i, dng nh tnh yu, hy vng v nim hnh phc c th c mang
n trong mt chic hp sa tanh trng trn c ln buc ruy bng tm v
c trao cho ti bi mt ngi khc thc s quan tm ni cho m
tng ny.
Cui cng, Chris c th nhy c iu waltz v foxtrot, khi ti inh d y
anh y iu charleston, anh y ni:
Anh khng cn phi hc tt c cc iu nhy, ging nh em. Anh

s khng trn sn khu, tt c nhng g anh mun l lm th no c th


bc ra sn nhy cng mt c gi trong vng tay v khng bi n mnh
thnh mt thng ngc.
Ti lun lun nhy. khng c mt iu nhy no m ti khng th nh y
c, v khng mun mnh khng nhy c.
Chris, c mt th m anh cn phi bit, anh khng th nhy mi
iu waltz c i c, hoc nhy iu foxtrot na. Hng nm u c
nhng iu nhy mi, ging nh qun o vy. Anh phi theo kp v i thi
i v thch ng vi n ch. Thi no, hy vui ln mt cht, do anh c
th khi ng nhng khp xng ku ko kt ca anh chc phi cng
v ngi v c qu nhiu.
Ti ngng nhy waltz v chy ti thay mt a nhc khc.
Anh s chng l g tr mt ch ch sn.
Ti gi tay ln v bt u nhy.
Rock n roll. Chris, anh nn hc cch nhy. Nghe nhp g, bc no,
v hc cch lc hng nh Elvis. Tip no, hc nhm mt trng ra v m
mng, khu gi v tr mi ra, v nu anh khng lm v y, chng c c gi
no yu anh u.
Khi th chng c c gi no yu anh c.
l cch anh y ni, u u cht ngi, nghim tc cht ngi. Anh y
s khng bao gi cho bt c ai buc mnh phi lm bt c iu g
khng hp vi ci ti ca anh y, v mt cch no ti thch anh y v
l chnh mnh, mnh m, cng quyt, quyt on l chnh con
ngi vn c ca mnh, thm ch nu kiu khng cn thch hp v i
thi i na. Qu ngi Christopher ca ti, ngi hip s ho hi p.
Chng ti chuyn cc ma trn tng p mi. Chng ti hi nh ng bng
hoa xung v treo ln nhng chic l ma thu mu nu, nh t, v vng.
Nu chng ti vn y khi nhng bng tuyt ma ng r i xu ng th
chng ti s thay bng nhng hnh v mu trng m c bn anh em
ct sn. Chng ti lm nhng con vt tri v ngng tri t gi y mu en,
xm v trng, v hng nhng con chim di ca chng ti v pha nam.
Lm nhng con chim th d, ch cn nhng hnh oval thon di, v i hnh c u
lm u, nhng git trn lm i cnh.
Khi Chris khng chi u vo mt quyn sch, anh y dng mu n c v

nhng ngn i tuyt ph vi nhng chic h c nhng ngi trt bng


lt trn . Anh y t nhng ngi nh nh mu vng v hng chm su
trong tuyt v khi cun ln trn ng khi, pha xa xa l mt gc chung
nh th m m. Khi v xong, anh y vin quanh bc tranh ny mt khung
ca s. Khi bc tranh c treo ln tng, chng ti c mt cn phng
vi mt khung cnh.
Chris tng l mt k hay tru chc m ti chng thch th g. Nh ng
y chng ti thay i, anh y v ti thay i nhi u nh chng ti bi n
i th gii trn tng p mi ny ca chng ti. Chng ti nm bn nhau
hng gi lin trn mt tm m c, bc mu v bc mi, ni chuyn, v ra
nhng k hoch cho cuc sng m chng ti s c khi t do v giu c
nh vua Midas. Chng ti s du lch vng quanh th gi i. Anh y s g p
g v yu mt c gi p, hp dn nht, mt c gi rt thng minh, hi u
bit, vui v, d dm v v cng hi hc. C y s l ngi ni tr hon
ho, ngi v bit hy sinh, ngi m tt nht. V c y s khng bao gi
ry la, phn nn hoc ca thn, nghi ng quyt nh c a anh y, ho c th t
vng hay chn chng nu anh y c nhng quyt nh ng ng n v th
trng chng khon v thua ht tin. C y s hiu anh y s c g ng
ht sc v chng my chc s to c mt gia ti bng u c thng
minh ca mnh.
Tri, anh y lm cho cm gic ca ti lng xung! Lm th no ti s
tm c mt ngi n ng nh Chris trn i ny! Bng cch ny hay
cch khc, ti bit anh y ang lp ra tiu chun m t ti s l a ch n
tt c nhng ngi cu hn mnh trong tng lai.
Anh Chris, ngi ph n lng ly, hm hnh, duyn dng, thng
minh nh th liu c mt thi xu nh no khng?
Ti sao c y phi c thi xu ch?
Xem m xem, anh c ngh l m c tt c nhng u im , ngoi
tr, c l l s thng minh?
M khng ngc anh y kch lit phn i M ch ln ln trong
mt mi trng sai lm. M b p t khi cn l mt a tr v cm thy
yu km hn v m l ph n.
Cn ti, sau khi tr thnh mt n din vin ma ba l chnh sau m t s
nm na, sn sng lp gia nh v n nh cuc sng, ti khng bi t mnh
mun kiu n ng no nu anh ta khng bng Chris ho c bng b . Ti

mun anh y p trai, ti bit iu , bi v ti mun c nhng a con


xinh p. V ti mun anh ta thng minh, nu khng th ti s khng tn
trng anh ta. Trc khi chp nhn chic nhn nh hn, ti s bo anh ta
ngi xung v chi cc tr chi, v nu ti thng mt ln v li tip t c
thng, ti s mm ci, lc u v ni vi anh ta hy mang chic nhn tr
li ca hng.
V trong khi chng ti lp cc k hoch cho tng lai, nh ng ch u cy c a
chng ti c r xung, nhng chic l chuyn mu vng tr c khi chng
cht. Chng ti vi v dnh cho cy ca mnh s chm sc d u dng, tr
chuyn cng chng, cu xin chng, cu xin chng ng m n a, hy s ng
li v vn thng ln. Sau rt, chng ang nhn tt c nh n ng mt tr i,
nh mt tri bui sng chiu t phng ng ti.
Trong vi tun l, Cory v Carrie thi i ra ngoi. Carrie khng cn m
nm tay b nh ca n vo cnh ca g si, cn Cory thi cnh c a
bng i bn chn nh i giy mm khng gip n trnh kh i nh ng
ngn chn thm tm.
Gi chng ngoan ngon chp nhn th m trc y chng t chi "khu
vn" l th "bn ngoi" duy nht i vi chng. V d n d n, th t th ng
tm, chng qun mt l c mt th gii khc vi th gii m chng ti
ang b nht trong .
Chris v ti ko my tm m c chn cc ca s pha ng ra do
chng ti c th m ca s rng ra v tm nng vi nhng tia sng c ch
u tin xuyn qua tm knh ca s bi bm. Tr em cn nh nng mt
tri ln ln.
Tt c nhng g chng ti lm l nhn cc chu cy ca chng ti ch t d n
v nhn ra khng kh trong cn gc ang lm g i v i cy c i c a chng
ti.
Khng ngi ngn, chng ti ci ht qun o ra v t m n ng trong th i gian
ngn ngi m mt tri ng ti cc ca s ca chng ti. Chng ti nhn
thy nhng m khc bit ca nhau, hi suy ngh mt cht v chng, v
ni tht vi m nhng g chng ti lm v chng ti khng th ch t do thi u
nh nng mt tri. M lic nhn Chris ri nhn sang ti v yu t ni:
c thi, nhng ng b ngoi bit. B s khng ng , cc
con bit .

Gi ti bit m nhn Chris ri li nhn ti tm kim nhng d u hi u ni


rng chng ti vn cn ngy th hay gii tnh ca chng ti b nh
thc ri.
Hai a em thch trn trung v nghch ngm nh bn tr nh, chng
khc khch ci nh s dng nhng t nh "y y" v "kia kia" v thch
nhn nhng ni "y y" c v khng bit ti sao "kia kia" ca Cory l i
khc xa so vi ca Carrie.
Ti sao th h anh Chris? Carrie hi, ch vo ci m Chris v Cory
c, cn n v ti li khng c.
Ti ang c cun "i gi h" v c pht l cuc tr chuyn i.
Nhng Chris li a ra mt cu tr li chnh xc v ng s tht.
Tt c cc sinh vt ging c c c quan sinh sn bn ngoi, cn
ging ci th c giu kn bn trong.
Gn gng bn trong ti ni.
Nhng, Cathy, anh bit em chp nhn c th gn gng ca em, v
anh chp nhn c th gn gng ca anh, d hy t t c chng ta
din t ci g chng ta c, ci g chng ta lm. B m chng ta ch p nh n
ln da trn ca chng ta nh i vi mt v mi tc ca chng ta, do
chng ta cng s nh vy. V anh qun mt, cc con chim c c b
phn sinh sn c giu kn gn gng bn trong, ging nh nh ng con
chim mi vy.
T m, ti hi:
Lm th no m anh bit?
Anh bit ch!
Anh c iu trong mt quyn sch ?
Khng th th chc em ngh l anh bt mt con chim kim tra
chc?
Em khng ngh l anh c iu .
t ra anh c m mang u c, ch khng phi gii tr.
Anh sp tr thnh mt k rt ng ngn, em ni cho anh bit, v n u
mt con chim c c c quan sinh sn giu bn trong, iu c bi n
n thnh mt con chim mi khng?
Khng.
Nhng Christopher, em khng hiu, ti sao loi chim l i khc bi t
vy?

Chng phi c sp xp hp l bay.


l mt cu hi na trong cu hi gy lng tng v anh y c cu tr
li. Ti ch bit rng b c ca nhng b c ny lun c cu tr li.
c ri, nhng ti sao chim c li c sp xp theo cch ?
V l phn c giu kn ra?
Anh y lng tng, mt tr nn bng v tm cch ni mt i u t nh .
Cc con chim c c th nh ln v iu khin nhng gi gi u
bn trong l ra ngoi.
Chng l ra nh th no?
Im i v c sch ca em i v anh c sch ca anh.
i khi tri qu lnh tm nng. Ri tri tr nn gi but n n i k c
mc nhng b qun o dy m nhtm, chng ti vn run lp cp tr phi
chy. Chng my chc mt tri bin mt khi hng ng, li chng
ti l loi v mong c gi m c cc ca s hng Nam. Nhng ca s
c chn bng cc nan chp v b kho.
Khng thnh vn - m ni mt tri bui sng l tt nh t cho
sc kho.
Nhng li chng lm cho chng ti vui, v cy ci ca chng ti ang
cht dn tng cy mt.
Khi thng mi mt ti, cn gc tr nn lnh gi. Rng chng ti va l p
cp, nc mi chy, chng ti thng xuyn ht hi v ku ca v i m l
chng ti cn mt l si vi mt ng khi v hai l si trong phng h c
b tho ra. M ni s mang n mt l si in hoc gas. Nh ng m
s rng l si in s gy ra mt m chy nu phi ni qu nhiu dy
in. Cn l si gas th phi cn c mt ng khi.
M mang n cho chng ti qun o mc bn trong dy d n m p,
nhng chic jacket trt tuyt c m i v qun trt tuyt mu tr ng c
lp lt len lng cu. Mc nhng b qun o ny, hng ngy chng ti i
ln tng p mi, ni chng ti c th t do chy nhy v thot kh i c p
mt gim st ca b ngoi.
Trong cn phng ng ln xn ca mnh, chng ti hi m khi c m t ch
trng i m khng va vo mt vt g s lm thm tm chn c ng
chng ti. Trn gc chng ti c th chy, nhy, la ht, go tht khi u i

nhau chi trn tm, ngh ra nhng v kch nho nh vi nh ng hnh ng


in cung. i lc chng ti nh nhau, ci nhau, ku khc r i l i quay
tr li vi nhng v kch kh chu. Chng ti c mt nim am m v i tr
chi trn tm.Chris v ti thch bin tr ny thnh mt tr e do kh ng
khip nhng li nh nhng vi hai a em sinh i, chng s r t
nhiu "th xu" lp lo trong nhng ch ti ca cn gc.Carrie nghim
chnh ni rng n thy nhng con qu pha sau nhng c c ph
vi.
Mt hm, chng ti chi trong khu xa nht ca tng p mi v tm Cory.
Em s i xung di Carrie ni, khun mt ca n t v tc ti,
mi cong ln.
Tht khng hay khi c bt n li v luyn tp, n qu bng b nh. N
nghnh ngang trong b trt tuyt mu , ti v Chris i quanh tm
Cory. Thng thng, tm Cory rt d. Cch trn ca n l ch n ch l n
trc Chris np. Do chng ti tin rng c th t i ngay ch chi c
rng th ba v Cory ang , chi ngi xung sn, tr n di nhng
qun o c v tot ming ci vi chng ti. Chng ti chi u n, trnh ch
ny mt lc kh lu. Ri chng ti quyt nh "tm n". V l thay, khi
chng ti ng vo, Cory khng c ch .
Anh tht ng trch Chris ku ln cui cng n s n y ra m i
v tm ch khc trn.
l chuyn d xy ra khi c qu nhiu sch. Nhng t ng to tt ny
sinh trong c. Ti qut mi v ri ng quanh. Nu th c s n y ra mi th
c hng triu ni n nu tt trong cn gc y ngc ngch ny. V s
khin chng ti mt nhiu th gi tm Cory. V chng ti l nh cng,
mt mi v cu knh, chn ngy tr chi m ngy no Chris cng ni n
chi khin chng ti nng ng ln.
Cory ti go ln Ra khi ch em np i. Ti gi n tr a ri
iu s khin n chy ra. Nhng ba n l mt vic m m lm v
chng chia nhng ngy di ng ng ca chng ti thnh nh ng ph n
ring bit.
n vn khng tr li. Ti nm nh mt gin d vo Chris.
Bnh sandwich vi b u phng v mt Ti ni thm v i hy v ng
l nhng mn n a thch ca Cory v n s chy ra. Vy m khng c
mt ting ng hay mt ting ku. Khng c g c.

t nhin ti thy s. Ti khng tin Cory v t qua ni s hi i v i


cn gc ti tm v rng bao la ny mt cch nghim ch nh, nh ng gi s
l n ang bt chc Chris hoc bt chc ti? , Cha i!
Anh Chris! ti ku ln Chng ta phi tm Cory, nhanh ln!
Anh y hiu s ht hong ca ti, bn quay ngi chy, gi tn Cory, ra
lnh cho n phi ra, khng c trn na. C hai chng ti ch y v lng
sc, gi i gi li tn Cory. Thi gian chi trn tm kt thc, t i gi
n tra. Khng c ting tr li, v ti gn nh cng d mc t t c qu n
o m. i tay ti tm nht.
i, Cha i! Chris lm bm, anh y ng li Hay l n tr n vo
mt trong nhng ci rng v ri np y sp xung v v tnh b cht
li?
Cory ngt th. N cht.
Chng ti chy nh in v tm kim, nhc cc np rng ln. Chng ti
li ra cc qun o di, o s mi, lt, vy lt, nt ng c, cc b qun o
vi tt c ni s hi, lo lng, in cung. Trong khi chy v tm ki m, ti
thm cu nguyn Cha ng Cory cht.
Cathy, anh tm thy n! Chris ku ln. Ti quay ng i l i v
thy Chris ang nhc thn hnh yu t, b nh ca Cory t mt chi c hm
b sp np v nht n bn trong. Mt mi v c gii thot, ti khu u
xung v hn ln khun mt ti xm b nh ca Cory, ln da n i
mu v thiu oxy. Cp mt n h l . N gn nh bt tnh.
M - n th thm Em mun m.
Nhng m cch y nhiu dm, hc nh my v ghi tc k. Ch c mt
ngi b nhn tm m chng ti khng bit lm th no gp trong
trng hp khn cp.
Chy nhanh ln v nc nng y bn tm Chris ni Nh ng
gk c nng qu. Chng ta khng mun n b bng ri anh y b cory
ln tay i ra ch cu thang.
Ti chy vo bung tm trc vn vi nc x vo bn. Ti ngoi li
thy Chris ang t Cory ln ging anh y. Ri anh y ci ngi, gi mi
Cory v ci xung p ming vo cp mi ti xanh ang h ra c a Cory.
Tim ti p lon ln! N cht ri ? N ngng th ri ?
Carrie nhn chuyn ang xy ra, nhn a em sinh i b nh ca n ang
xanh xm v khng nhc nhch, n bt u ku.

Trong bung tm ti vn c hai vi nc nc chy nhanh ht mc,


bn te ra. Cory sp cht! Ti lun m thy cht chc v h p h iv hu
ht cc gic m ca ti u thnh s tht. V lun lun, khi ti ngh Cha
quay lng vi chng ti v khng tm, ti quay ng i gi s
thnh knh ca mnh v cu nguyn, van xin Ngi ng Cory ch t
cu xin Cha, xin Ngi, xin Ngi, xin Ngi
C l nhng li cu nguyn tuyt vng ca ti cng gip Cory s ng
li nh nhng c gng hi sc cp cu m Chris thc hin.
N th ri Chris ni, mt ti xm v run ry khi b Cory vo b n
tm gi tt c nhng g chng ta phi lm l lm cho ng i n m ln.
Chng ti khng mt thi gian ci qun o ca Cory v t n vo b n
tm y nc m.
M i Cory thu tho em mun m - n tip tc nhc i nhc
li, v ti c th m nm tay xuyn qua tng v s vic qu b t cng
ny! ng ra n phi c m, ch khng phi l ngi m gi khng bi t
phi lm g ny. Ti mun ra khi ni ny, thm ch nu phi n xin trn
ng ph i na.
Nhng ti ni bng ging bnh thn khin Chris ngng u ln m m
ci ng tnh.
Ti sao em khng gi v ch l m? Ch s lm tt c mi vic m
m s lm cho em. Ch s m em trong lng v u a em ng trong khi
ht ru, ngay khi em n mt t ba tra v ung mt t s a.
C Chris v ti u ang qu khi ti ni iu ny. Anh y ang xoa bn
chn b nh ca Cory, trong khi ti xoa i tay lnh gi c a n lm cho
chng m li. Khi da Cory tr li mu bnh thng, chng ti lau kh ng i
n ri mc cho n b ng m nht, qun n trong mt chic chn v
ti ngi vo chic gh xch u c m Chris mang t trn gc xung. m
a em trai b nh ca mnh vo lng, ti hn ln khun m t xanh xao
ca n, th thm nhng li ngt ngo v ngha bn tai khi n n khc khch
ci. nu n c th ci th cng c th n c, v ti t cho n nh ng
mu sandwich b xu, my ngm sp m m v nhng ngm sa. Khi ti
lm vic ny, ti trng thnh hn. Mi nm ti c c ch trong
mi pht. Ti ng nhn Chris khi anh y ngi xung n b a tr a v ti
thy anh y cng thay i. Gi ti bit ni nguy him tht s trn
tng p mi ngoi s kh ho dn do thiu nh mt tri v khng kh trong

lnh. Chng ti phi i mt vi nhng iu e do ti t hn l l chut


v nhn vn ang sng, d chng ti git con cu i cng.
Chris lm li i ln nhng bc thang hp v dc dn ln gc v mt anh
y tht cay nghit khi bc vo phng . Ti u a, b c Carrie v
Cory trong lng mnh ru bi "Tm bit, em b". t nhin c ti ng p d
di vng t trn gc xung v c ting ht m nhng ngi gip vic c
th nghe thy.
Ch Cathy Cory th thm ni trong khi Carrie ang g g t Em
khng thch khng c m na.
Em c mt ngi m ri, em c ch ri.
Ch s tt nh m tht ch?
ng, ch ngh vy. Ch yu em rt nhiu, Cory, v l iu to
nn mt ngi m tht.
Cory ngc ln nhn ti bng cp mt xanh m ln ng xem ti c ni
tht khng hoc ti ch tru chc n thi. ri i tay nh nh n c a n m
ly c ti v gii u vo vai ti.
Em bun ng lm, m i, nhng ng ngng ht.
Ti vn ang u a v khe kh ht th Chris i xung v mt hi lng.
S khng bao gi c mt chic rng no b sp cht na anh y
ni V anh p ht mi kho cn li v c t commt na, bao gi
chng cng khng cn kha na.
Ti gt u.
Anh y ngi trn chic ging gn nht, v nhn nhp u a ca chi c
gh, lng nghe nhng giai iu tr th m ti v n ang ht. Mt anh y
dn dn nng bng khin anh y cm thy bi ri.
Anh cm thy b b ri, Cathy. Liu anh c th ngi ln chic gh
xch u ri c ba em cng ngi ln c c khng?
B thng lm vy. B m tt c chng ti vo lng mnh, thm ch c m
na. Cnh tay b di v kho m tt c chng ti v khi n
chng ti c cm gic m p, d chu nht v tnh yu v s an ton. Ti
khng bit liu Chris c lm c ging vy khng?
Khi chng ti ngi ln chic gh xch u vi Chris ngi di cng, ti
kh lic thy hnh nh ca tt c chng ti trn chic gng trn bn
trang im. Mt cm gic l lng dng trn trong ti, khi n t t c i u ny
dng nh l khng tht. Anh y v ti ging nh cp b m bp b, mt

bn sao nh hn ca b v m ti.
Kinh thnh ni rng mi vt u c thi gian ca n Chris th th m
khng nh thc hai em thi gian cho i, th i gian ln ln, th i gian
thu hoch, thi gian cht, v c vy, cn y l thi gian ca chng ta
hy sinh. Ri sau s l thi gian ca chng ta sng v vui ch i.
Ti quay u np vo b vai anh y, cm thy phn khi l anh y lun
lun lc quan, lun lun vui v. tht tt khi c i tay tr trung kho m nh
ca anh y v v, vi v che ch gn ging nh i tay ca b.
Chris ni ng. Thi gian hnh phc ca chng ti s l ngy chng ti r i
cn phng ny.

PHN 09 : NHNG NGY L

Trn thn cao mnh khnh ca cy loa kn , mt n hoa h ra, m t t m


lch sng nhc chng ti rng L T n v l Ging sinh ang n g n.
Gi ch duy nht cy hoa l cn sng st v cho n nay, n l ti s n
qu gi nht ca chng ti. Chng ti mang n t trn gc xu ng c
nhng m m p trong phng ng. Mi bui sng khi ln gc, Cory ch y
ti nhn n hoa, mun bit n c cn sng qua m khng. Cn Carrie
theo st gt ng cnh Cory v ca ngi thn cy cng cp, dng c m,
trong khi nhng cy khc cht c. Chng kim tra t lch t ng xem
nu ngy c khoanh mu xanh ch ra l cy cn c bn phn.
Chng s cm thy cy bn khi thy rng cy cn c ti nc. Chng
khng bao gi tin vo quyt nh ca chnh mnh nn th ng n ch ti
v hi:
Chng em c nn ti nc cho cy loa kn khng? Ch c ngh n
b bn khng?
Chng ti cha bao gi s hu mt th g, d v tri, v gic hay s ng
ng m khng t tn cho chng. Cn cy loa kn c quyt nh c
vy. Cory v Carrie khng tin sc chng c th b chic chu hoa n ng
ln ca s tng p mi, ni c nh mt tri chiu trong mt thi gian

ngn. Ti c php b cy hoa loa kn ln, nhng bu i t i Chris ph i b


n xung. V mi ti chng ti nh du mt ngy tri qua bng m t ch
X to tng. Gi chng ti tri qua mt trm ngy.
Nhng cn ma lnh gi xut hin, nhng cn gi mnh thi, i khi
sng m dy c che ph nh mt tri bui sng. Ban m nhng cnh
cy kh p vo ngi nh khin ti tnh gic, nn th , ch i, v ch i
mt ni kinh hong no xut hin, kt liu i ti.
Vo mt ngy tri ma nng ht, sau tuyt ri, m hn hn b c vo
phng chng ti, mang theo mt hp ng trang tr cc b a ti c by
bn n trong ngy l T n. M cn em theo chic khn tr i bn mu
vng nht v nhng chic khn n mu da cam c tua.
Ngy mai di nh s c khch n n tra M gii thch, t
chic hp ln chic ging gn ca nht v quay ngi i V hai con
g ty s c quay, mt cho nhng ngi nh, mt cho nhng ngi
gip vic. Nhng nhng con g khng c lm xong sm b ngo i
c th cho vo gi. Nhng ng lo, m s khng cc con mnh s ng
qua ngy l T n m khng c c mt ba tic. Bng cch no m
s tm cch ly mt t sp nng, mt cht t nhng th g mi ng i c. M
ngh mnh s phi lm nhiu vic khi t tay phi phc v ng ngo i, v
trong khi chun b khay thc n cho ng, m c th t th c n vo mt
khay khc mang ln cho cc con. Hy ch gp m vo ngy mai.
Nh ngn gi thi qua ca, m lt vo ri li lt ra, li chng ti v i
nhng s ch i hnh phc v mt ba tic y , nng hi dnh cho
l T n.
Carrie hi:
L T n l g?
Cory tr li:
Ging nh ni li cu nguyn trc cc ba n.
Ti ngh, theo mt cch no n ni ng. V v n ni ra i u
mt cch t nguyn, nn s tht ti t nu ti lm n tht v ng bng bt
c li ph phn no.

Trong lc Chris m hai a em song sinh vo lng, ngi trn m t chi c

gh ta ln, v k cho chng nghe v mt ngy l T n cch y rt lu,


ti lng xng nh bt k mt b ni tr no, rt hnh phc s p x p m t
bn tic ngy l. Ch chi bi ca chng ti c xp bn con g ty nh
vi ui xo ra, b lng bng giy xp mu vng v cam. Chng ti c hai
cy nn ln hnh qu b ng t, hai ngi hnh hng nam, hai ngi
hnh hng n, hai cy nn hnh ngi da , nhng s tht l ti t n u
ti c th t nhng cy nn p ny v nhn chng ch y thnh sp. Ti
t nhng cy nn p thng ln bn t v dnh nhng cy n n
qu gi ny cho nhng ba tic l T n khc khi chng ti ra khi ch
ny. Trn nhng con g ty nh gp bng giy, ti cn th n vi t tn m i
ngi ri tch chng ra v t mi con vo mt a. Bn n c a chng ti
c mt chic gi nh bn di v l ni chng ti ct cc a n v
n bng bc. Sau mi ba n, chng ti ra chng trong ch u nh a nh
mu hng trong phng tm. Chris lau kh ri xp da vo gi cao su d i
gm bn ch ba n tip theo.
Ti cn thn by n bng bc ra bn, na bn tri, dao bn ph i, l i
dao hng v a, cnh dao l tha. a s ca chng ti l lo i Lenox v i
ming rng mu xanh, vin vng hai mi t car Tiu t, tt c nhng
iu ny c ghi pha sau. M ni vi chng ti rng y l nh ng
bt a c m nhng ngi gip vic s khng qun. Nh ng pha l c a
chng ti hm nay l loi c cha6n v ti khng th khng ng ng ng
m ngh thut sp xp ca chnh mnh. Th duy nht cn thiu l hoa, l
ra m phi nh mang hoa ti ch.
Mt gi chiu ti ri tri i. Carrie ku to:
Gi hy n ba tra ca chng ta i, ch Cathy!
Hy kin nhn i, m ang mang cho chng ta th c n nng c
bit, g ty v tt c cc mn n khc v ch n l dnh cho b a
ti, khng phi ba tra ti hon thnh cng vi c ni tr c m t lc
ri v ang cun mnh trn ging mt cch sung sng c ti p cu n
Lorna Doone.
Ch Cathy, bng em khng kin nhn c na Cory ni, khi n
ti ang phiu du gia th k mi by phi quay li v i thc ti. Chris
ang chm m vo mt b mt ca Sherlock Homes m s c gii
quyt nhanh gn trang cui. Liu c phi tuyt v i hay khng n u hai

a em c th v yn nhng chic bng ca chng vi sc cha cha ni


mt lng bng cch c sch nh Chris v ti.
n mt t nho kh i, Cory.
Khng c na.
ng ra phi ni nh th ny, em khng cn mt cht no na,
hoc em khng cn na ti chnh li.
Khng c na, tht y.
n u phng i.
u phng ht ri, em ni th c ng khng?
ng ti th di n mt chic bnh quy gin i v y.
Ch Carrie n chic bnh cui cng ri.
Carrie, ti sao em khng chia nhng chic bnh cho Cory?
Em y khng mun n chic no.
Hai gi chiu. By gi tt c chng ti u i ngu. Chng ti luyn
cho chic bng ca mnh n ng mi hai gi tra. Chuyn g gi m
li nh? Liu m c n trc khng, ri mi mang cho chng ti n? M
khng ni nh vy.
Hn ba gi chiu mt lc, m chy vo, mang mt chic khay bc ln
cht nng cc a y kn. M mc mt chic vy nt len mu xanh d a
cn, tc m c chi ln ra sau v buc tr xung c bng mt si dy
bc. Tri, m mi p lm sao!
M bit cc con i lm ri! m xin li ngay lp tc Nhng ng
ngoi thay i quyt nh vo pht cui cng, ng s dng chi c xe
ln ca mnh v cng n tra vi mi ngi m mm mt n ci phin
mun vi chng ti Con sp bn ng yu qu, Cathy. Con x p m i th
ng th t c. M xin li v qun hoa. ng ra m khng c qun.
Nh c ti chn v khch, tt c tu tt ni chuyn vi m v hi hng nghn
cu hi v vic m u qu lu nh vy, v con khng bit chuyn
s rc ri nh th no nu m ln vo phng n ca ngi qu n
gia. V con cha bao gi thy ai ng ln ngi xung nhiu nh m
lm, cc v khch hn phi ngh m rt bt lch s, hoc cc k ngu ngc,
nhng m c gng ly y cc a cho cc con v giu chng, r i
quay tr li bn n m phi mm ci, n mt cht trc khi h mi
trong mt cn phng khc. M tr li ba c in thoi m m cho mc

ba dy trong phng ring. M phi giu ging mnh khng ai on ra


c v m thc s mun mang cho cc con nhng ming bnh b ng
nhng ng John n thnh lt v t vo cc a trng mi ng. ng ta
s nu thy mt ming b mt.
M hn chng ti , tng cho chng ti mt n ci hn hoan nh ng v i v
v bin mt sau cnh ca.
Mt ngy tht l lng! Chc chn chng ti lm phc tp cu c i m.
Chng ti chy ti bn n.
Chris ci u ni li cu nguyn vi v chc chn khng gy n t ng
g vi c Cha trong ngy ny hoc tt c mi ngy khc khi i tai
Ngi phi rung ng v nhng li cu nguyn tm huyt hn "Xin c m n
Ngi, c Cha, v ba n l T n mun mng ny. Amen".
Trong lng ti mm ci, v Chris cp thng n chuyn l ng vai
tr ch nh v chia thc n vo cc a m chng ti a cho anh y. Anh
y a "cu k" v "kiu cch" mt lt tht g ty trng, mt phn rau nh
v mt cht salad c khun mt cch p mt. Phn trung bnh l
ca ti, v tt nhin, anh y dnh cho mnh phn cu i cng, ph n to nh t
cho ngi cn n nht, c b c thng minh nht.
Chris dng nh i ngu. Anh y nht vo ming mt ming tng khoai
ty ngin ngui ngt. Mi th gn nh ngui ngt, salad sn s t
bt u mm, cn rau dip bn di ho.
Chng em khng thch thc n ngui Carrie lo nho khi ng
xung chic a xinh xn ca n vi phn thc n ngon c t gn
gng trong hnh trn ca a. Mt iu c th ni v Chris l anh y l m t
ngi qu chn chu.
Bn s ngh l c "kiu cch" ny qu cch n cau c nhn chi c a nh
th n ang nhn vo nhng con rn v con giun v c u "Cu k" lm tng
gp i v cu knh gh tm ca a em sinh i ca n.
Ni tht, ti cm thy tic cho m, m c gng rng nhiu em cho
chng ti mt ba tic nng ngon lnh thc s, lm gin o n b a n
ca chnh mnh v bin mnh thnh mt k c v ng ngn tr c mt
nhng v khch. Vy m gi y hai a con sinh i ny khng ch u n

bt c th g, sau c ba gi ng h ku ca v phn nn v i chng ti l


chng i nh th no. ng l tr con.
Nh tr thc ngi bn kia bn nhm mt thng thc ni vui sng v
c mt ba n khc hn, thc n ngon c chn b cu k v khng
phi l chic gi picnic c a vi vng trc su gi sng. D ph i
cng bng vi b ngoi, b cha tng qun mang n cho chng ti.
Chc b phi dy t lc t m sng trnh ngi nu bp v nhng
ngi gip vic i vo trong bp.
Sau Chris lm mt vic khin ti ngc nhin ht mc. Anh y xin mt
lt tht g ty to tng v nht c vo ming. C chuyn g x y ra v i anh
y khng nh?
ng n nh vy Chris, n s to mt tm gng khng tt cho ai
th anh bit ri y!
Chng khng nhn anh anh y p, ming y thc n v anh
ang cht i y. Trong i anh cha bao gi i nh th ny v t t c
cc mn u ngon.
Mt cch t tn, ti ct phn g ty ca mnh thnh nh ng mi ng nh v
a mt ming vo ming 6 cho k tham n bit phi lm ng nh th
no. Trc tin ti nut ht, ri mi m ming ni:
Em thy tic cho ngi v m anh s c. Ch y s li d anh trong
vng mt nm thi.
Anh y tip tc n, gi cm gi ic trc mi vic tr vic thng thc.
Ch Cathy Carrie ni ng c kht khe vi anh Chris, bi v
chng em khng thch n ngui, do chng em khng mu n n.
V anh s ngng m anh nhiu lm v c y s thch git nhng
i tt bn ca anh. Carrie , em v Cory thch ng cc ngui v i nho kh,
do c n i.
Ci mn mu nu gi l nc st v n ngon lm , v ng i
Eskimos rt thch thc n ngui.
Ch Cathy, ngi Eskimos thch thc n ngui ?
Ch khng bit, Carrie. Ch cho rng ngi Eskimos th n mn
hn l cht i trong u, ti khng hiu ng i Eskimos c lin quan g
ti l T n Anh Chris, anh khng th ni mt iu g hay h n ? T i
sao li a ngi Eskimos vo?
Ngi Eskimos l ngi da , ngi da l mt phn phong tc

ca l T n.
!
Em bit y, tt nhin, lc a Bc M tng ni lin vi chu
anh y ni trong khi vn ang nhai Ngi da di c t chu , v m t
s ngi rt thch bng v tuyt, h li, trong khi s ngi cn l i c
u c hn tip tc i xung pha di.
Ch Cathy, ci mn ln nhn v sn st trng ging nh hnh ch O
ny l g vy?
l salad vit qut. Th ln nhn l qu vit qut, cn th sn s t
l nhn h o, cn th mu trng l kem chua, v tr i , khng bi t n c
ngon khng, li cn c c mt t da na ch!
Chng em khng thch mn ln nhn v sn st.
Carrie Chris ni Anh pht chn v nhng g em thch v khng
thch na. n i!
Anh y ni ng y, Carrie. Qu vit qut rt ngon, v qu h o
cng vy. Chim rt thch n nhng qu chn v em thch nh ng ch chim,
ng khng?
Chim khng n qu chn, chng n nhng con nh n ch t v nh ng
con su cht. Chng em nhn thy chng. Chng m nh ng con v t
mng nc ri n m chng cn nhai. Chng em khng th n nh ng
th m chim n.
Im i v n i! Chris nt, ming vn y thc n.
Chng ti c nhng thc n ngon nht (d gn nh ngu i tanh
ngui ngt) k t khi chng ti sng trong ngi nh ng ght ny, cn t t
c nhng g hai a em c th lm l ngi nhn a th c n c a chng v
cho ti lc ny vn cha n mt ming no.
Cn Chris, anh y chn sch mi th trong nhy mt ging nh nh ng
ngi n kho ot gii nhng phin ch qu.
Hai a em nm th mn khoai ty nghin vi nc st nm. Khoai ty th
"ln nhn" cn nc st th "bun ci". Chng nm th mt mn n
ngon tuyt vi ri tuyn b mn l "ln nhn, sn s t v bu n c i"
Th th n khoai lang vy! ti gn nh ku ln Nhn xem chng
ng yu lm sao. Chng rt mt v c nh nhuyn v cho thm
thc qy vo, cn cc em rt thch thc qu, n c v nc cam v chanh
v cu Cha, ng hai a nh ny ch n nhng qu h o

"ln nhn".
Ti on rng hai a em, chng ang ngi i din nhau, nh ng x khu y
thc n thnh mt m hn n, th no cng s c ln v t i mt t th c
n.
Trong khi Chris ch mn trng ming l bnh b ng ho c bnh nhn tri
cy xay nhuyn, ti bt u dn bn. Ri v mt l do l lng no , Chris
bt u gip ti. Ti khng th tin ni. Anh y mm ci mt cch chn
tht, v cn hn ln m ti na. Tri, nu thc n ngon c th gip n
ng lm iu ny th ti phi hc cch nu n tht ngon. Th m ch anh y
cn chu git tt trc khi bc ti gip ti ra v lau kh a, ly v dao na
bc.
Mi pht sau khi Chris v ti ct cc th gn gng d i g m bn v
ph bng mt chic khn sch, c hai a em ng thanh tuyn b:
Chng em i! Bng chng em au!
Chris tip tc ngi c chic bn hc ca anh y. Ti ngi dy khi
ging sau khi t cun Lorna Doone sang mt bn v khng ni m t cu
no, ti a cho mi a mt chic bnh sandwich b u ph ng v i m t
ly t chic gi picnic.
Khi chng n, cn tng ming nh mt, ti ngi phch xung ging v
nhn chng ngc nhin thc s. Ti sao chng li khoi mn ? Lm cha
m qu chng d cht no nh ti ngh, cng chng phi l ni m vui thch
g.
ng ngi trn sn nh, Cory. Ngi lnh hn l trn gh y.
Khng thch gh - Cory ni. Sau n bt u ht hi.
Ngay ngy hm sau, Cory b cm lnh nng. Khun mt nh c a n
bng v nng hm hp. N ku au khp mi ni v xng n au l m.
Ch Cathy, m u, m tht ca em u? n mi mun m lm
sao. Cui cng m cng xut hin.
M tr nn lo lng ngay khi thy khun mt ca Cory v m chy i
tm mt chic cp nhit . iu khng may l khi m quay li th b
ngoi ng ght k k ngay sau lng.
Vi thanh thu tinh mng ngm ming, Cory nhn m chm chm nh
th m l mt thin thn tc vng ti ng lc cu n khi au n. Cn

ti, ngi m gi ca n, b qun lng.


Con yu thng, con b bng ca m - M khe kh ru. M nhc n
khi ging v b n ti chic gh xch u, m ngi xung v hn ln trn
n m y, con yu. M yu con. M s chm sc con v lm cho con
ht au. Hy n i v ung nc cam nh mt cu b ngoan v con s
mau khi thi.
M t n vo ging, ci ngi xung trc khi nht mt vin aspirin vo
ming n v a nc cho n ung thuc. Cp mt mu xanh ca m
nho i v nhng git l bun phn v i bn tay tr ng mnh d c a m
run run.
Ti nheo mt khi thy thy mt m khp li, v mi m mp my dng
nh ang lng l cu nguyn.
Hai ngy sau Carrie cng phi nm cnh Cory. N ht hi v ho, thn
nhit ca n tng mt cch ng s, khin ti xanh mt. Trng
Chris cng s hi. B ph v xanh xao, hai a em nm cnh nhau trn
mt chic ging rng, nhng ngn tay nh bu cht ly nhng chic g i
xp cao di g m trn trnh ca chng.
Chng dng nh c lm bng s, trng bch, cp mt xanh cng to
hn. Nhng qung thm xut hin di mt chng, khin chng gi ng
nh nhng a tr u su. Khi m khng c y, hai i mt ni n
mt cch cm lng vi Chris v ti hy lm mt iu g , iu g cng
c, khin ni kh s ca chng bin mt.
M ngh hc mt tun c th c cng hai a. Ti ght chuyn b
ngoi cm thy cn phi bm st gt m mi ln m ti y. B lun
nhng mi vo nhng chuyn chng lin quan n mnh v a ra nh ng
li khuyn trong khi chng ti khng cn nhng li khuyn c a b. B
ni vi chng ti rng chng ti khng tn t i v khng c quyn c
sng trn mnh t ca Cha ch dnh cho nhng ngi m o v trong
sch, ging nh b. Liu c phi b ti ch lm cho chng ti au kh
hn na v tc mt ca chng ti nim an i khi c m bn cnh?
M thng vi v chy ti ch chng ti, lm nhng g c th gip hai
a sinh i kho li. Mt m cng thm qung, khi m cho hai a u ng
aspirin v nc, sau l nc cam, v sp g nng.
Vo mt bui sng, m vi v bc vo v mang theo mt bnh gi nhi t
ln ng nc cam m m mi vt.

N tt hn loi lnh hay ng lon M gii thch n c y


vitamin A v C, v n rt tt cha cm lnh tip m k ra nh ng
g m mun Chris v ti phi lm, ni rng Chris v ti phi th ng xuyn
cho chng ung nc cam. Chng ti ct bnh gi nhit ln ch b c thang
dn ln gc, ch tt nh bt c chic t lnh no trong thi tit ma
ng.
Va lic vo chic cp nhit ca Carrie ang ngm trong mi ng, ni
hong s lm tan bin v im tnh ca m.
i Cha i m ku ln au kh - M phi mang chng t i bc s,
hay ti bnh vin.
Lc ti ang ng ch t qun o, kh vn tay tp ng tc xoay
trn u ngn chn, nh hng ngy ti v n lm, v gi cn gc qu l nh
tro ln. Ti vi lic nhn b ngoi, c c nhng ph n ng c a b
trc cu ni ny ca m.
B ngoi l ngi khng kin nhn trc nhng ngi mt t ch, v b
phy tay.
ng ng ngn th Corrine, tt c bn tr con u st cao khi
chng b m. Chng sao u. Gi c mi bit iu . Mt cn c m l nh
ch l mt cn cm lnh thi.
Chris ngng pht u khi quyn sch m anh y ang mit mi c. Anh
y tin l hai a em b cm d rng anh y khng an c lm th no
m chng b nhim virus.
B ngoi ni tip:
Cc bc s, h bit g v cha mt ca cm lnh? Chng ta bit
nhiu hn h. Ch cn lm ba vic: nm trn ging, ung nhiu nc, v
ung aspirin, cn g khc na? V chng ta cha lm t t c nh ng i u
? B nm cho ti mt ci nhn kh chu Thi ngoy chn i, con nhc.
Ngi khin ta cng thng thn kinh B li nm nh mt v l i ni sang
pha m - nh m ti ni, cm lnh s din theo quy trnh mt ba ngy
nhim, ba ngy pht bnh v ba ngy khi.
Nu chng b cm th sao? Chris hi. B ngoi quay lng v ph t
l cu hi ca anh y. B khng thch anh y. Anh y qu ging b.
Ta ght chuyn , khi ngi bit r nhng cu hi hn phi l
ngi ln tui hn v thng thi hn. Mi ngi u bit quy lu t c a c m
lnh: su ngy nhim bnh v pht bnh, ba ngy kh i b nh. l quy

lut ca bnh cm lnh. Chng s khi thi.


Nh b ngoi ni, hai a em ri cng s khi bnh. Khng ph i trong
chn ngym l mi chn ngy. Ch bng cch nm trn ging, ung
aspirin v nhng cht lng, khng h c n thuc do bc s k gip
chng nhanh chng hi phc. Ngy th hai a n m cng mt gi ng,
m th Carrie nm vi ti, cn Cory th nm v i Chris. Ti khng hi u t i
sao Chris v ti khng ly bnh.
Sut c m chng ti chy ln chy xung, chy i ly nc ung, ly
nc cam t trn bc thang ln gc. Hai a em ku khc i bnh quy,
i m, i mt th g khng lm mi chng ngt th . Chng tr n
trc v cu knh, mt mi, bt an, lo lng bi nhng ni kh chu m
chng khng th din t ni, tr nhng i mt ngn nc m ln ging
x tri tim chng ti. Trong lc m, chng hi nhng cu hi m bnh
thng khi kho chng khng hiv iu khng ph i l l ?
Ti sao lc no chng ta cng phi trn gc?
Cu thang xung nh bin mt ri ?
N bin mt khi mt tri i trn ?
M c yu chng ta khng?
Cn yu na khng ti cha li.
Ti sao tt c cc bc tng u xm xt?
Chng mu xm ? ti hi li.
Anh Chris, anh y cng mu xm xt.
Anh y ang mt.
Anh c mt khng, anh Chris?
Mt. Anh mun c hai em ng i v thi hi nhiu cu hi n v y.
V ch Cathy cng mt ri. C anh v ch u mun i ng v bit c hai
em cng mun ng.
Chng em khng mun ng.
Chris th di, nhc Cory ln v b n ra gh xch u v ngay sau th c
ti v Carrie cng ngi trong lng anh y. Chng ti u gh , ni chuyn
vo lc ba gi sng. Nhng m khc th chng ti c truyn cho t i b n
gi sng. Nu chng khc v i m, v chng khng ng ng lm i u ny
th Chris v ti s ng vai b m v lm tt c nhng g c th c
v v chng vi nhng bi ht ru khe kh. Chng ti u gh nhi u n n i
nhng tm vn g lt sn nh bt u ku ct kt v chc chn ai d i

nh c th nghe thy.
V trong sut thi gian chng ti lun nghe th y ti ng gi th i qua
nhng i ni. Gi ch xt nhng cnh cy tri l. Gi rt o o qua ngi
nh, th thm nhng li tang tc th lng, v trong nh ng ti ng rng r c,
gi go tht, than van, nc n v tm mi cch lm cho chng ti c m th y
mnh khng c an ton.
Chng ti c rt nhiu, ht rt nhiu, c Chris v ti u b kh n gi ng v
gn nh m d. chng ti cu nguyn hng m, qu gi v c u xin Cha
cho hai em kho li "Chng con cu xin Cha, hy cho chng c
tr li vi chng con nh lc trc".
Khi mt ngy mi bt u th nhng cn ho ca chng du i, hng mi ngi
ng tru xung v cui cng nhm li mt cch yn bnh. Cn c m l nh,
nhng cnh tay xng xu ca thn cht chm ti hai a em b bng
ca chng ti, gi ngn ng chu rt lui, nhng tht ln l, tht ch m
chp, v ri hai a em dn hi phc sc kho. Khi chng "kho" li,
chng khng cn l mt cp sinh i hiu ng, tht s mnh kho na.
Cory, trc y t ni, by gi cng t ni hn. Carrie, tr c y r t
thch m thanh nhng cuc tr chuyn lin tc ca n, by gi tr nn ng
ngc gn nh Cory. Khi ti c c s yn tnh nh hng mong i, th ti
li mun nghe ging chim ht lin tc vi nhng con bp b, xe hi, tu
ho, thuyn, gi, cy ci, giy, qun o, chi, tr chi xp hnh, v cc
tr chi khc.
Ti kim tra li ca Carrie v hnh nh li n hi ti v trng. S hi, ti
thng ngi ln v nhn xung hai khun mt nh ang k st nhau trn
mt chic gi. Ti sao ti mun chng ln ln v hnh ng hp v i l a
tui ca chng? t m ko di ny nh hng n tui th ca
chng. N gy ra nhng qung thm di nhng i mt xanh c a chng
v tc mt mu hng ho ca chng. Thn nhit cao v cn ho lm
cho chng c v khn ngoan, i lc l ci nhn tinh qui c a nh ng ng i
gi, m yu, ch nm v khng quan tm ti mt tri mc hay ln. Chng
lm ti s, khun mt su no ca chng khin ti ngh n nhng gi c
m ca Thn Cht.
V trong sut thi gian gi vn khng ngng go tht.
Cui cng chng cng ri khi ging v chm chp bc i. Nhng i
chn tng mp mp v hng ho, d dng nhy l c, nh y c ng ln,

nhy tng qung gi y gy yu nh nhng cng rm mnh khnh. By


gi chng phi nghing ngi d ch l d i thay v nh y cng ln, v
ch mm ci thay v bt ci khnh khch nh trc.
Mt mi, ti vi mt xung ging v ngm ngh, ngm ngh, ng m ngh.
Chris v ti c th lm c iu g ly li s vui v tr th cho
chng?
Anh y v ti chng th lm c iu g, d chng ti c th cho i s c
khe ca mnh phc hi li sc kho ca chng.
Vitamin m tuyn b khi Chris v ti dn tm tr ch ra s khc
bit v mt sc kho ca hai a em Vitamin chnh l nhng g hai em
cn v c hai con cng vy, t gi tr i, mi ngy mi a con ph i ung
mt vin vitamin Khi m ni iu ny, bn tay mnh d v thanh t c a
m gi ln vut nh mt cch t ho mi tc mt m c ct rt cu k
ca mnh.
Khng kh trong lnh v nh mt tri c th c trong nh ng vin
thuc c khng h m? Ti hi. Ti ang ngi trong chic ging
ngay cnh v kh chu nhn m v khng chu nhn nh n chuyn sai tri
Khi mi a bn chuyn nut mt vin vitamin mt ngy, liu n s cho
chng con sc kho tt trn tr m chng con tng c khi sng bnh
thng, hu nh c ngy ngoi tri khng?
S dng dng ca m lm tng thm ni au trong tim t. Mt ti chi u
sang Chris lc ny ang ci u, anh y nghe th y tt c nhng khng
ni g.
S giam cm ny i vi chng con s ko di trong bao lu h
m?
Ch mt thi gian ngn thi, Cathy, ch mt thi gian ng n na thi,
hy tin iu .
Mt thng na ?
C th.
Liu m c th c, bng cch no , ln ti y v a hai em ra
ngoi mt chuyn trong chic xe ca m? M c th lp k hoch
nhng ngi gip vic khng nhn thy. Con ngh iu s to ra m t s
thay i ln. Anh Chris v con khng cn phi i.
M quay quanh, lic nhn anh trai ti xem liu anh y c cng ti by m u
iu ny khng v ngc nhin khi thy mt anh y khng bi u l i u g.

Khng! Tt nhin l khng! M khng th lm mt chuyn li u lnh


nh vy. Tm ngi gip vic lm vic trong ngi nh ny v t n i c a
h gn ngi nh chnh, lun c ai nhn qua ca s v s nghe ti ng m
n my xe. V t m, h s ng ra xem m i v hng no.
Ging ti tr nn lnh lng.
Th th m hy lm n xem xem, c th mang cho chng con tri
cy ti, nht l chui c khng? M bit hai em thch chui nh th
no ri v chng cha h c n t khi chng con n y.
Ngy mai m s mang chui n. ng ngoi khng thch chui.
ng th lin quan g ti chui?
l l do m chui khng c mua.
M li xe i v v t trng hc mi k ngh cui tun, m hy
dng li mua chui, u phng v c nho kh na. V ti sao hai em
khng th cmt ti bp n? Chc chn th khng lm hng rng c a
chng ch?
M hi lng gt u ng :
Cn con mun g cho bn thn con? M hi.
T do! Con mun c ra ngoi, con chn ngy phi / trong mt
cn phng b kha. Con mun hai em c ra ngoi, con mu n anh Chris
cng c ra ngoi. Con mun m thu mt ngi nh, mua mt ngi nh,
n trm mt ngi nh, nhng hy cho chng con ra khi ngi nh ny.
Cathy! m bt u ni n - M ang c lm ht sc nhng g c
th. M khng mang qu cho cc con mi ln m ti y ? Con cn thi u
g ngoi chui? Hy k ra i!
M ha vi chng con ch phi y mt thi gian ngn thi, v
gi l nhiu thng ri.
M gi tay ra trong mt c ch ni xin.
Con mong m git ng ngoi ?
ing ngi, ti lc u.
Em hy m yn! Chris ph tan im lng khi cnh c a ng li
sau lng n thn ca anh y M c lm ht sc nhng g c th cho
chng ta. Hy thi vic ch trch m i! Tht tuyt vi v m t i thm
chng ta. Nhng em quay lng li vi m bng nhng cu h i bt t n
ca em, nh th em khng tin m. Em c bit m phi chu ng nhiu
nh th no khng? Em c tin liu m s hnh phc khi th y b n a con

mnh b nho6 t trong mt cn phng v phi chi trong mt cn phng


tng p mi khng?
Tht kh ni v mt ngi nh m ca chng ti, v vic m ngh g
v chng ti nhng g. V mt ca m lun lun bnh thn, khng h t ra
bi ri, d m thng t ra mt mi. Nu m c qun o mi t tin m
him khi chng ti thy m mc n ln th hai, th m cng mang cho
chng ti rt nhiu qun o mi v t tin. Chng ti mc g th cng
khng thnh vn v chng ai nhn chng ti tr b ngo i.
Mt m Cory tnh gic v gi ti:
Hy ui gi i, ch Cathy!
Carrie lc ny ang ng nghing, ti ri khi ging chui vo chn n m
cnh Cory v m cht n trong i tay mnh. Ti nghip a em b nh ,
n mun c m yu thng tht nhiu vy m n ch c ti. N tht
b nh, yu t, dng nh cn gi ang honh hnh d di c th th i
bay n i c. Ti p mt vo mi tc qun sch s, thm du d u c a n
nh ti vn thng lm khi n cn nh xu, v ti thay nh ng con bp
b ca mnh bng hai a em.
Ch khng th ui gi i c, Cory, ch c Cha mi lm c
iu .
Th ch hy ni vi Cha l em khng thch gi n ngi ng ni
Ch hy ni vi Cha l gi mun vo nh v mang em i.
Ti m n st hn, gh n cht hnkhng bao gi c gi mang
Cory i mt, khng bao gi. Nhng ti khng bit n mu n ni g.
Hy k cho em nghe mt cu chuyn i, ch Cathy, em c th
qun cn gi.
Ti ba ra mt cu chuyn th v chiu lng Cory, v mt th gi i
ni nhng a tr sng trong mt ngi nh nh m cng, v i b v m r t
to ln v y sc mnh xua i nhng th e do. Mt gia nh c su
ngi, c khu vn sau nh, ni nhng chic cy ln c buc nhng
chic u, ni nhng bng hoa tht ua n, loi hoa bi t tn vo ma thu
v n vo ma xun. C mt con ch con tn l Clover v mt con mo
con tn l Calico, mt ch chim vng ht c ngy. Mi ng i u yu qu
nhau v khng ai b nh, b pht, b qut mng cng nh khng c m t
cnh ca no b kha hay rm ca b ko xung.
Hy ht cho em nghe mt bi i, ch Cathy. Em thch ch ht ru em

ng.
Ti gh cht Cory trong vng tay mnh v ht cho n nghe nh ng v n th
ti vit cho bn nhc ti nghe Cory ngn nga i ngn nga l ib n
nhc do chnh n ngh ra. l mt bi ht ch lm Cory h t s gi, v
c l cng lm cho ti ht c s na. cng l c gng u tin ca ti
lm th.
Ta nghe tng gi khi gi lt trn i
Gi ni vi ta, khi m en ng tr
Gi th thm bn tai
Nhng li ta cha tng nghe thy
K c khi chng gn
Ta cm nhn ln gi nh thi t bin c
Gi vut tc ta
Gi cha bao gi cm tay ta c
cho ta bit gi hiu
Gi cha bao gi nh v v ta
Mt ngy no ta bit mnh s
Tro ln ngn ni
Ta s tm mt ngy khc
Mt ging ni khc th thm nhng li ni
Nu ta cn sng, mt nm khc.
V a em nh ng trong cnh tay ti, th u u, c m th y yn tm.
Bn cnh n, Chris nm mt m ln dn ln trn nh. Khi bi ht ca ti
kt thc, anh y quay u sang v gp mt ti. Sinh nh t l n th mi
lm ca anh y tri qua vi mt chic bnh v kem nh d u d p
c bit ny, c nhng mn qu na, hu nh ngy no cng c qu. Gi
anh y c mt chic my nh hiu Polaroid, mt chic ng h mi v tt
hn ci trc. Tuyt vi. Lm th no m anh y c th d dng hi lng
c nh?
Liu anh y c nhn thy m chng ti khng cn ging nh tr c na
khng? Liu anh y c ch l m khng cn ti hng ngy n a khng?
Liu anh y c phi l k kh kho khng khi tin tt c nhng l i m ni,
mi l do bo cha m m a ra.
m trc l Ging sinh. Chng ti trong lu i Foxworth c su

thng nhng cha mt ln no chng ti c xung nhng khu bn d i


ngi nh khng l ny v cng khng c ra ngoi. Chng ti tun
theo cc quy nh: chng ti cu nguyn trc mi ba n, qy gi v c u
nguyn cnh ging mi m, n vn chnh t trong bu ng tm, chng ti
gi cho suy ngh ca mnh trong sch, ngy thnhng m, i v i ti,
ngy qua ngy, cc ba n ca chng ti cng t i v cht.
Ti t thuyt phc mnh rng khng thc s l vn nu chng ti b l
mt bui mua sm thoi mi trong ca hng bn Ging sinh. S cn
nhng l Ging sinh khc khi chng ti giu, giu, giu, khi chng ti c
th bc vo mt ca hng v mua bt c th g chng ti mun. Chng
ti s p tuyt vi trong nhng b qun o tuyt v i, kiu cch snh
iu, ging ni du dng v uy quyn cho th gian bi t chng ti l nh ng
nginhng ngi c bitnhng ngi c yu thng, mong
mun v cn thit.
Tt nhin Chris v ti bit rng khng c ng gi Tuyt th t. Nh ng chng
ti rt mun hai a em tin vo ng gi Tuyt, v khng b l t i ni m say
m ca mt ng gi to ln, vui tnh i vng quanh th gii t ng qu cho
tr em nhng th chng mun, k c khi chng khng bit mnh mu n g
cho ti khi c c mn qu .
Tui th s nh th no nu khng tin vo ng gi Tuyt? khng ph i
l tui th m ti mun hai a em mnh phi tri qua.
K c vi nhng ngi b nht nh th ny, l Ging sinh cng v n l thi
gian bn rn, thm ch k c vi mt ngi bt u tuyt v ng, ng v c
khng tin tng. Chris v ti b mt chun b nhng mn qu cho m (d
m thc s chng cn bt c th g), v nhng mn qu cho hai a em,
nhng con vt rc r m chng ti ct v dn ln ba cc tng. Ti thu
trn b mt khi chng cn phng. Khi ti mt mnh trong phng t m, ti
an cho Chris mt chic m len , n ngy cng to, ti ngh ch c m
qun ni cho ti chuyn o kch c nh th no.
Ri Chris a ra mt gi hon ton di dt v gy kinh hi.
chng ta cng lm cho b ngoi mt mn qu. Khng h n l ng
khi loi b ra. B mang n cho chng ta n v s a, v ai m bi t
c, mt vt k nim nh th ny l.ia c th l th cn thit ginh
c tnh cm ca b. V hy ngh cuc sng ca chng ta s vui v nh
th no nu b c th dung th cho chng ta.

Ti thn th ngh rng c l vy v hng gi, hng gi ng h, chng ti


mit mi lm mt mn qu cho b ngi ch bit cm ght chng ti.
Trong sut thi gian y, b cha mt ln thm gi tn chng ti.
Chng ti cng vi lanh sm trn mt chic khung, gn ln nh ng vin
c mu sc khc nhau, ri cn thn thu nhng si ch mu nu v
mu vng. Nu chng ti lm sai, th li phi cn c lm l i v ch nh th t
chun b khng nhn ra. B l mt ngi cu ton s tm thy nhng
vt nhn, nhng li nh nht. Chng ti s khng bao gi t ng b b t c
th g di kh nng chng ti c th lm c.
Em thy y Chris ni Anh thc s tin rng chng ta c mt c
hi b ng v pha chng ta. Sau rt b l b ngo i chng ta v con
ngi c th thay i. Khng ai l khng thay i c. Trong khi m lm vui
lng ng, chng ta phi lm vui lng b. V n u b khng thm nhn anh,
b s nhn em.
B khng thm nhn ti, khng hn v y, b ch nhn mi tc ti, v m t
l do no m b b mi tc ti lm cho m ho c.
Hy nh, Cathy, b cho chngta nhng bng cc vng Anh y
ni ng. Con ngi c c l mt cng rm khng l m gh l y.
Vo chiu mun, trc khi hong hn xung, m bc vo phng mang
theo mt cy Ging sinh tht ng trong mt thng g nh . Mt cy linh
sam, th g c th to mi ging sinh hn n? B vy len c a m l lo i
len nt mu nht b st ngi m l nhng ng cong m ti hy
vng mt ngy no mnh s c. M vui ci v hn h, khin chng ti
cng vui ly, v m li gip chng ti trang tr cy Ging sinh b ng
nhng trang tr nh v nhng ngn n m mang theo. M cho b n i
tt xp sau ging cho ng gi Tuyt tm c v nht y qu vo.
Gi ny sang nm chng ta s sng trong ngi nh ca chnh chng
ta m rng r ni v ti tin.
Phi m ni tip, mm ci, lm chng ti trn y nim vui Gi
ny sang nm s tht tuyt. Chng ta s c rt nhiu tin mua cho
mnh mt ngi nh, v tt c mi th cc con mun s l ca cc con.
Chng my chc cc con s qun cn phng ny, c cn phng p mi
na. V tt c nhng ngy thng cc con phi can m ch u ng s
c qun i, nh cha bao gi tng xy ra.
M hn chng ti v ni rng m yu chng ti. Chng ti nhn m i v

khng cm thy b b ri nh trc y. M lp y nhng i mt


ca chng ti, tt c nhng hy vng v m c ca chng ti.
M ti vo ban m trong lc chng ti ng. Bui sng khi thc d y, ti
thy tt c cc chic tt n ming. V nhng mn qu phong ph
c cht ng di chic bn nh t cy Ging sinh. Mi ch trng
trong phng y p cc chi cho hai a em, nhng mn qu
ln gi li c.
Mt ti gp mt Chris. Anh y nhy mt, tot ming ci ri ra khi
ging. Anh y git chic chung bc treo trn u c buc vo nh ng
si dy mu v lc mt cch hng hn.
Chc mng Ging sinh Anh y ku ln Dy thi, mi ng i.
Cory, Carrie, nhng ci u hay ng ny, m mt ra, dy thi v nhn ny!
Nhn xem ng gi Tuyt mang g n ny!
Chng chm chp thot ra khi nhng gic m, gii mt, nhn mt cch
khng tin khi thy rt nhiu chi, nhng gi qu c gi r t p v i
nhn tn, nhng chic tt cha y bnh cookies, u phng, k o, tri
cy, ko cao su, bc h, chocolate.
Cui cng cng c ko tht s. Loi ko cng cc mu sc m nh
th v trng hc cho chng ti cc ba tic. Loi ko ngon nht c th
lm rng chng ti b su. i, n mi mang mi v Ging sinh lm sao!
Cory ngi trn ging, hoa mt v i tay nh ca n li a ln gi i m t,
n dng nh qu ng ngc c th ni ln li.
Nhng Carrie lun tm c t hi.
Lm th no m ng gi Tuyt tm ra chng ta?
, ng gi Tuyt c i mt thn Chris gii thch. Anh y nh c
Carrie ln t n ln mt bn vai mnh v cng lm th v i Cory. Anh y
ang lm nh b tng lm v nc mt ti a ra.
ng gi Tuyt s khng bao gi qun cc tr em Anh y ni v
ngoi ra, ng y bit cc em ang y. Anh chc chn l ng y bi t v
anh ngi vit cho ng y mt bc th rt di, cho ng y a ch ca
chng ta v k ra mt danh sch di gn mt mt nh ng th m chng ta
mun c.
Bun ci tht, ti ngh. V danh sch nhng th m tt c bn anh em
chng ti mun th rt ngn v n gin. Chng ti mu n ra ngoi. Chng

ti mun t do.
Ti ngi trn ging v nhn quanh, cm thy c ci g chua cht trong
c hng. Phi, m c gng. M c, lm ht sc nu nhn vo t t
c nhng th ny. M yu chng ti, m chm sc chng ti. T i sao v y,
v m phi mt nhiu thng mua tt c nhng th ny.
Ti thy xu h v trn y s n nn v nhng suy ngh ch k v x u xa
ca mnh. l nhng suy ngh ny ra do mong mun c mi th ngay
lp tc, khng chu kin nhn v khng cng bng.
Chris nhn ti mt cch d hi.
Em c dy khng y? C ngi c ngy ? Em khng thch
nhng mn qu na ?
Trong khi Cory v Carrie bc cc giy gi qu, Chris bc ti ch ti v
gi tay ra:
i no, Cathy. Hy thng thc l Ging sinh duy nht m em c
ny vo nm th mi hai ca em. Hy bin n thnh mt l Ging sinh
duy nht, khc vi bt c l Ging sinh no m chng ta s c trong t ng
lai.
Anh y ang mc mt b ngu/ mu nhu nh, ng tay o mu tr ng,
mi tc vng xo tung. Ti ang mc mt chic vy ng bng v i bng,
mi tc di ca ti cn b x hn tc anh y. Ti t bn tay mnh vo bn
tay m p ca anh y v mm ci. Ging sinh l Ging sinh, bt k b n
ang u, bt k trong hon cnh no, Ging sinh v n l ngy vui
chi. Chng ti m tt c cc c gi giy, v th cc b qun o
mi ca mnh trong khi nhai ko trc ba n sng. V ng gi Tuyt
li mt mu giy cho chng ti bit phi giu ko khi mt ngi m
"cc chu bit l ai ri". Sau rt, ko vn gy ra au rng. K c trong
ngy Ging sinh.
Ti ngi trn sn nh, mc mt chic o chong mi lng ly bng nhung
xanh. Chris c mt chic o chong bng vi flanel hp v i b
ng mu ca anh y. Ti mc cho hai a em nhng chic o chong
mi mu xanh nht. Ti khng ngh l c th c bn a tr hnh phc
hn chng ti trong bui sng hm . Nhng thanh chocolate th t v
cng thing lie6ng v cn ngt ngo hn v l mn b c m. th t k di u khi
ngm chocolate trong ming, t t n tan ra trong khi ti khp mi l i
nhm nhp hng v ca n k hn. V khi ti nhn th Chris cng ang

nhm mt. Bun ci lm sao khi hai a em n chocolate m mt v n


m ln, y v ngc nhin. Chng qun mt ko ri ? Khi nghe ti ng
lch cch ca tay nm ca, chng ti vi giu ko vo d i g m gi ng
gn nht.
l b ngoi. B lng l bc vo vi mt chic gi picnic trn tay. B
t gi ln bn chi bi. B khng chc mng chng ti b ng cu "Chc
mng Ging sinh", cng nh khng ni cu cho bu i sng, th m ch
khng mm ci, hay t mt v g rng hm nay l mt ngy c bi t.
Cn chng ti khng c php ni vi b tr phi b m mi ng ni tr c.
Do d, s hi ng thi cng hy vng nhiu, ti cm ln mt gi di c
bc giy ly t mt trong nhng mn qu ca m cho chng ti. Bn
di lp giy gi tuyt p l mt bc tranh ct dn m c bn chng
ti lm to ra mt bn sao nh ca mt khu v n tuyt v i. Nhng
chic hm c trn phng p mi cung cp cho chng ti nh ng ch t
liu mn nh l la, the lm nhng con bm mu lam nht u trn
nhng bng hoa bng si sng. Carrie rt mun lm nhng con b m tm
c nhng chm , n thch mu tm kt hp v i mu . Nu c mt con
bm lng ly hn khng phi l mt con bm tht s l con
bm do Cory lm t giy vng vi nhng m en v xanh v cp mt
bng b to. Cy ci c lm bng nhung k nu kt hp v i
nhng vin cui xm nh trng ging v cy. Cc nhnh cy c
bn ht nhng ch chim nh mu sc c th u hoc bay gia nhng
tn l. Chris v ti ly nhng chic lng g t nhng chi c g i c, nhng
vo mu nc ri phi kho6 v dng mt chic bn chi nh rng c
ch nhng chic lng x v lm cho chng tr li ng yu.
C l s l t kiu khi ni rng bc tranh ca chng ti bc l nhng d u
hiu ca mt tc phm ngh thut ch thc v mt ti nng sng t o l n.
Tc phm ca chng ti rt cn i, n c nhp iu, phong cch v m t
sc quyn r khin m phi ri l khi chng ti cho m xem. M
phi quay lng li chng ti khng khc theo. ng v y, cho t i nay
bc tranh ny l mt tc phm ngh thut gi tr nht m chng ti lm
c.
Run ry, lo s, ti i n lc tin ti khi tay b khng cn c m g n a. V
b ngoi khng bao gi thm nhn Chris, cn hai a em sinh i th qu
khip s b n ni chng run ly by khi b c mt, cho nn ti l ng i

phi tng qu cho bv gi m ti c th nhc nhch chn tay c.


Chris huch khuu tay vo ngi ti.
i i anh y th thm B s ra ca by gi.
Chn ti dng nh b ng inh vo sn. Ti nng chi c hp b ng c hai
tay. Nhnt mi pha, n dng nh l mt s hy sinh, v khng d a
cho b bt c th g khi b cho chng ti khng g c ngoi s th ght v
lun i c hi nh n chng ti.
Vo bui sng l Ging sinh , b thnh cng trong vi c lm chng ti
au n m chng cn dng c mt ngn roi hay mt li ni.
Ti mun chc mng b theo mt cch thch hp nh "Chc mng Ging
sinh, tha b ngoi. Chng chu mun tng b mt mn qu nh. Th t
y, b khng phi cm n chng chu, khng h phin ph c g u. Ch
l mt mn qu nh chng t chng chu cm n rt nhiu v th c n
m b hng ngy mang cho chng chu, v ch m b cho chng
chu". Khng, khng, b s ngh ti ang chm bi m n u ni v y. T t h n
l ni mt cu nh th ny "Chc mng Ging sinh. Chng chu hy v ng
b s thch mn qu ny. Tt c chng chu cng lm, k c Cory v
Carrie, v b c th gi n khi chng chu i khi y, b s bi t chng
chu c gng, lm c".
Ch cn thy ti li gn vi mn qu cm pha trc cng khin b
ngc nhin.
Chm chm, mt ngc ln dng cm nhn vo mt b, ti a mn qu
Ging sinh ca chng ti ra. Ti khng mun ni n bng mt. Ti mu n
b nhn n, thch n v ni cu cm n k c b ni mt cch l nh lng.
Ti mun b ti nay i ng s ngh v chng ti, rng c l sau r t chng
ti khng ti t lm. Ti mun b nhn thy tt c cng sc ca chng ti
c t vo mn qu tng cho b, v ti mun b t hi rng b i x
vi chng ti l ng hay sai.
Vi cch thc p ch nht, b nhn xung chic hp di bc giy . Trn
chic hp c gn mt chi cy r gi v mt chic n ln mu bc. Tm
thip gn vo chic n ghi dng ch "Tng b ngoi, ca cc chu Chris,
Cathym Cory v Carrie".
Cp mt xm ca b dng li tm thip c xong. Ri b nhn
chm chm vo i mt y hy vng ca ti, i mt ni n, cu xin, mu n
c khng nh rng chng ti nh thnh thong ti v n lo s - khng

phi l qu con. Mt b li lt qua chic hp ri b c quay lng i.


Khng ni mt li, b lng lng i ra ca, sp ca li, r i kha c a. Ti b
b li gia phng, tay cm mt tc phm hon chnh sau rt nhiu gi c
gng c c tc phm tuyt m v p ny.
Ngu ngc, l th m chng ti c. Nhng k ngu ng c ch t ti t!
Chng ti khng bao gi thng c b. B lun coi chng ti l ging
ging ma qu. V pha b, nh b tng ni, chng ti thc s khng
tn ti.
V iu ny tht au n, qu au n. n tn bn chn ti cng au
nhi v tri tim ti nh b nhng vt n bn xuyn qua. Pha sau, ti c
th nghe Chris th mnh v hai a em bt u tht tht.
y l thi im ti trng thnh v gi c s t ch m m lm
c rt gii v rt c kt qu. Ti bt chc mi c ng v v mt ca
mnh nh m lm. Ti s dng i tay mnh nh m lm v i i tay
m. Ti mm ci nh m mm ci, t tn v nh la.
V ti phi lm g t r s trng thnh ca mnh?
Ti nm mn qu xung sn. Ti chi th, s dng nhng t m tr c y
ti cha bao gi ni. Ti gi chn ln v p xung gi qu v ngeh th y
ting hp ba cc tng b bp. Ti ht ln. in cung v gi n d, ti gi m
c hai chn ln chic hp, nhy chm chm trn chic hp cho t i khi
nghe thy ting rng rc ca chic khung c xinh p m chng ti tm
c trn tng p mi v gn keo sa li, sa cha li v khin n
trng nh mi. Ti cm ght Chris v thuyt phc ti r ng chng ti s
ginh c tnh cm ca con ngi lm bng . Ti cm ght m v
y chng ti vo tnh cnh ny. M phi hiu m c a mnh r h n.
Trc sc tn cng ca mt k in cung, chic khung nt ra thnh
nhng mnh vn v cng sc ca tt c chng ti i tong.
Dng li! Chris ku ln Chng ta chng ti gi n l i cho mnh
m.
D y y vi chy ti ngn s hu hoi hon ton ny, th bc tranh
cng b ph hu ri. Mi mi. Nc mt ti trn tr.
Ri ti ci xung, va khc va nht nhng con bm la m Cory v
Carrie lm ht sc cn thn, vi rt nhiu c gng lng ph mu t
nhng i cnh lng ly. Nhng con bm mu lam nht m ti s gi
sut cuc i mnh.

Chris vi vng m ti trong vng tay anh y trong lc ti th n th c, anh y


c an i ti bng nhng li ca mt ngi cha:
Khng sao m. iu b lm chng l g. Chng ta ng v b sai.
Chng ta c gng. B cha bao gi c gng c.
Chng ti lng l ngi trn sn nh gia nhng mn qu c a mnh. Hai
a em im lng, cp mt m to ca chng y ng vc, chng mun chi
chi nhng khng quyt nh c v chng l nhng chic bng c a
chng ti v chng phn chiu tm trng ca chng ti. S h i ti c khi
nhn thy chng khin ti li nhi au. Ti mi hai tu i. Ti nn h c
rng mt lc no trong i l phi hnh ng nh th no tu i ti, v
gi t ch, v khng phi l mt k hng h lun sn sng n tung ra.
M bc vo phng chng ti mm ci ,ni nhng li chc mng Ging
sinh. M mang thm qu ti, c c mt ngi nh bp b to t ng thu c
v mv v b ngoi ng ght.
Mn qu ny khng phi l ca ng gi Tuyt M ni v c n th n
t ngi nh xung sn v gi th khng cn mt ch tr ng no trong cn
phng c - y l qu ca m cho Cory v Carrie m m c hai a,
hn ln m chng v ni vi chng gi chng c th ch i "ngi nh gi
v", "b m gi v", "ch v khch gi v" nh m thng chi khi m ln
nm tui.
Nu m c nhn thy chng a no trong chng ti th c s ph n khch
trc ngi nh bp b khng l th m cng khng ni g. V i chu i
ci v s vui thch hn h, m qu xung sn ngi trn hai gt chn v
k cho chng ti m rt yu ngi nh bp b ny nh th no.
N cng rng c gi tr na M th l - Trn th trng, mt ngi
nh bp b nh th ny s c mt gi tr khng th tin c. Ch ring
nhng con bp b bng s nh vi cc khp c ng c d l v gi
ri. Cc con bp b c lm theo t l ph hp v i ngi nh, c c,
cc bc tranh v mi th na. Ngi nh ny do mt ngh nhn s ng
Anh lm. Tng chic gh, bn, gng, n, i nn, tt c l mt s ti
to y ti nng ca nhng c. M hiu rng ngi ngh nhn ph i
mt mi hai nm hon thnh ngi nh ny.
Hy nhn xem nhng cnh ca i v ca s c m ra v ng li nh
th no, chng thm ch cn hon ho hn ca trong ngi nh m cc con

ang sng M tip tc ni v tt c cc ngn ko u c th ko ra v


ng vo c. C mt chic cha kho nh kho bn v hy xem m t
s ca trt vo tng nh th no. Chng c gi l "nhng chic ca
b ti". M c gi ngi nh ny c nhng chic ca nh th , m khng
bit ti sao chng li lc mt. V hy xem nhng ng g c chm
bng tay gn trn nh, hoc g p chn tng trong phng n v th
vin, c nhng cun sch nh trn gi sch na. Tin hay khng, n u cc
con c mt chic knh lp, cc con c th c c ch trn .
M minh ho bng nhng ngn tay vut ve thn trng tt c nh ng
quyn r ca mt ngi nh bp b m ch con ci nhng gia nh v cng
giu c mi c th hy vng c c.
Tt nhin Chris rt ra mt cun sch b xu v gi n ln st m t
nhn nhng ch v cng nh phi cn c knh lp c. (Anh y hy
vng mt ngy no s c s hu mt chic knh loi c bit v ti
hy vng ti s l ngi tng n cho anh y).
Ti khng th khng ngng m s kho lo v kin nhn lm c
nhng c nh nh th ny. C mt chic n piano ln t ti phng
khch pha trc ngi nh bp b kiu thi Elizabeth. n piano c ph
bng mt chic khn la c vin vng. Nhng bng hoa la nh c t
gia bn n. Nhng loi qu bng nn c t trong nhng chi c bt
bc trong t bt a. Hai gin n treo thu tinh r xu ng v c cm
nhng ngn nn tht. Nhng ngi hu trong bp, eo tp d trong khi
chn b ba ti. Mt ngi qun gia mc ch phc trng ng gn ca
trc n khch, trong lc trong phng khch, nhng qu b vy di
tha tht ng cng gn nhng qu ng c b mt pht lnh.
Trn gc, trong cn phng tr co ba a tr con v mt a tr b t o
ang nm trong ni, tay gi ra ch c b ln. Bn cnh ngi nh l m t
khu c t li ra pha sau v c mt chung nga. Trong chung
c hai con nga.
K l tht! Ai m c th tng tng ra con ngi c th lm c nhng
vt b xu nh th ny nh. Mt ti lt nhn nhng ca s, dn vo nh ng
chic rm trng thanh nh v nhng chic rm treo nng n , bt a trn
bn n, n bng bc, bnh v l trong chn bp, tt c u nh xu,
khng ln hn mt ht u ve loi to.
Cathy m ni, vng tay quanh ngi ti hy nhn chi c th m

ny. N l thm Ba T c lm t la. Cn chic thm trong phng n l


thm phng ng c th m tip tc ca ngi u im ca mn chi
ng gi ny.
Lm th no m trng n vn mi, d n phi c xa lm ri ch
m? ti hi m, mt m my en che ph lm ti sm khun mt m.
Khi n thuc v b ngoi, n c t trong mt chic hp knh ln.
B ch c php nhn ch khng c chm vo. Khi n c trao cho
m, ng ngoi ly ba p v hp knh v ng cho php m chi t t c
cc th trong vi iu kin l m phi th, phi t tay ln kinh thnh,
l khng c nh v bt c th g.
M c th v c nh v th g khng? Chris hi.
Phi, m th, v phi, m nh v mt th - u m ci
thp nn chng ti khng nhn vo mt m c Cn c mt con bp
b na, mt chng trai tr rt p v tay n ri ra khi m nh ci o
khoc ca n. M b n roi, khng ch v lm v con bp b m v cn
mun xem c ci g bn trong qun o n.
Chris v ti ngi im lng, nhng Carrie th thch th v t r n r t quan
tm n nhng con bp b nh bun ci trong nhng b trang ph c s c
s v vui mt. N c bit thch a b trong ni. Bi v Carrie qu quan
tm, Cory cng bt chc theo n cng c th xem xt rt nhiu
c ca ngi nh bp b.
l lc m chuyn s ch sang ti.
Cathy, ti sao con c v nghim ngh khi m ti? Con khng thch
cc mn qu ca mnh ?
V ti khng th tr li c nn Chris tr li h ti.
N khng vui v b ngoi t chi mn qu ca chng con lm t ng
b m v vai ti nhng trnh nh mt ti. Chris ni ti p V xin cm n
m v mi th. Khng c th g m m khng nhc ng gi Tuyt mang
n c. Cm n m nhiu nht v ngi nh bp b. Con ngh hai em s
c nhiu tr th v vi ngi nh hn bt c th g khc.
Ti nhn chm ch vo hai chic xe p ba bnh dnh cho hai a em
p trn tng p mi v lm kho mnh i chn gy yu t ca chng.
Nhng chic bn trt patanh dnh cho Chris v ti s dng trong phng
hc. Cn phng c cch nhit bng tng trt v sn g cng, t o
cch m tt hn bt c ni no khc ca tng p mi.

M ng dy, mm ci mt cch b n trc khi bc i. Ch khi ra ngoi


ca m mi ni rng m s mang cho chng ti mt mn qu qu hn c ,
mt chic tivi xch tay nh.
ng ngoi cho m s dng trong phng ng. V ngay l p t c
m bit ai s thch n nht. Gi cc con c mt ca s thc s nhn ra
th gii ri.
Ch nhng li ny cng khin hy vng ca chng ti ct cnh bay bng
n tn trn my xanh.
M i! ti ku ln ng ngoi cho m mt mn qu t ti n
vy ? Ngha l gi y ng yu qu m ri phi khng? Li u by gi
chng con c th xung di nh c ri ch?
Cp mt xanh ca m tr nn ti sm, phin mun v khng c g vui v
khi m ni vi chng ti rng ng l ng ngoi c thn thi n h in, ng
tha th cho m v ti li chng Cha v x hi. Ri m ni mt iu khi n
c hng ti nghn li.
Tun ti, ng s bo lut s ghie tn m vo di chc ca ng. ng
s li cho m mi th, thm ch c ngi nh ny cng s thu c v m
sau khi b ngoi mt. ng khng nh li tin cho b do b r t giu
c v c tha hng ca cha m ca b.
Tin ti khng quan tm mt cht no. Tt c nhng g ti mu n l c
ra ngoi. V t nhin ti thy rt hnh phc, hnh phc n n i ti
chong tay qua ngi m, hn ln m m v gh cht m. i chao, y l
ngy tt lnh nht k t khi chng ti t chn ti ngi nh ny.r i ti
nh ra l m vn cha ni n chuyn chng ti c th xung d i nh.
Nhng chng ti bc c mt bc trn con ng ti t do.
M ngi trn ging v mm ci bng ming ch khng phi bng mt.
M bt ci v nhng li ng ngn m Chris v ti ni, v l i u c i
kh khc v v vn, khng phi kiu ci ca m.
phi, Cathy, m phi tr thnh mt a con ngoan ngon v bi t
vng li nh ng ngoi con lun mong mun. ng ni, m tun l i. ng ra
lnh, m lm theo. M c lm ng hi lng m t ngt ng ng li v
nhn ra pha ca s i v nh sng nht nho bn ngoi Th c t l, m
lm ng rt hi lng v ti nay ng s t chc mt ba tic a m
tr li vi nhng bn b c ca m v vi x hi. l mt ba tic ln,
ng b ngoi s lm mi th mt cch khoa trng trong khi h mu n vui

v. Bn thn h khng ung ru nhng h khng ngi vic i r u cho


nhng ngi khng s a ngc. Do vy, tt nhin mi ngi cng s
c vui chi v c c mt dn nhc nh phc v vic khiu v.
Mt ba tic! mt ba tic Ging sinh! Vi mt dn nhc phc v vic
khiu v! V c vui chi tho thch! V m s c ghi tn vo di chc.
Ngy hm nay khng phi l mt ngy tuyt vi ?
Chng con c th xem c khng? Chris v ti ng thanh ku
ln.
Chng con s im lng.
Chng con s trn khng ai nhn thy.
Chng con xin m y, m i.
Chng ti nn n mi cho ti khi m khng th t chi thm c n a. M
ko Chris v ti sang mt bn, vo mt gc xa ni hai a em khng nghe
thy v m th thm:
C mt ch m hai con c th np vo v xem c, nhng m
khng th mo him vi hai a em ca cc con. Chng cn qu nh
tin c v cc con bit chng khng th ngi lu hn hai pht. Carrie c
th s ku ln v thch th v thu ht s ch c a mi ngi. Do v y, cc
con hy th l s khng ni cho chng bit.
Chng ti ha. Khng, tt nhin chng ti s khng ni v i chng. Chng
ti yu hai a em b nh v s khng lm chng tn thng bng vi c
cho chng bit chng b loi ra khi cuc chi. Chng ti ht nhng bi
ht mng Ging sinh sau khi m i v ngy tri qua vui v d ch ng
c g c bit trong gi picnic cho chng ti n: bnh sandwich th t mu i
m hai em khng thch, nhng lt tht g ty lnh v n cn dnh hnh
nh c ly t t lnh ra. Nhng thc n tha t l T n.
Ngay khi bui ti n, chng ti ngi ch khi thi gian tri qua di l th,
nhn ngi nh bp b ni Carrie v Cory chi mt cch h nh phc v i
nhng ngi bng s nh xu v nhng mn nh v gi.
Tht bun ci trc vic lm th no con ngi c th hc hi nhiu t
nhng vt v tri v gic v vic mt c b tng s hu ngi nh bp
b ny li ch c nhn ngm ch khng c php chm vo. Ri khi
mt c b khc cho i, ngi nh bp b c trao li cho c, v h p
knh b p ch cho c chng ti chm vo nhng vt bn trong ngi
nh ri c th b trng pht khi nh v mt v y no .

Mt ngh gy rng mnh cht xut hin, ti lo lng khng bi t r i Carrie


v Cory s nh v ci g v hnh pht dnh cho chng s ra sao.
Ti b mt ming chocolate cho vo ming v lm ngt i s cay ng
ca nhng suy ngh ti t v vn lang thang trong u ti.

PHN 10 : BA TIC GING SINH

Gi ng li ha, khng lu sau khi hai a em ng say, m lng l vo


phng chng ti. Trng m p n ni tri tim ti trn ng p ni m t ho,
ngng m v cng c i cht ghen t na. chic vy di d h i c a m
lm bng vi the xanh bay pht ph, vt trn bng nhung xanh th m c
khot su l mt khong ngc rng. Di nhng t v i the xanh nht
r xung li c mt chic ai lng mng manh sng lp lnh. Nhng chi c
hoa tai ngc lc bo v kim cng u a di v lng lnh. Mi th m c a
m khin ti nh n mi x hng, mt khu vn thm ngt trong mt
m trng ti mt ni no phng ng. Khng cn ni t i sao Chris
li nhn m chm chm nh th b lo mt. Ti th di mt cch thm
mun. i, xin Cha, mt ngy no hy cho con ging nh v yhy
cho con c tt c nhng ng cong m n ng rt say m nh v y
V khi m bc i, nhng t vi the bay ln nh nhng i cnh, l n y
m dn chng ti ra khi ni ti tm cch bit ny. Chng ti bm st theo
i giy cao gt mu sng bc c m xung nhng hnh lang t i v r ng
ca khu nh pha Bc. M th thm:
C mt ch m khi b m thng trn xem nhng ba tic dnh
cho ngi ln m ng b ngai khng bit. Ch hai con tr n th ch t,
nhng l ni duy nht cc con c th np m vn xem c. by gi
cc con phi ha li mt ln na l phi gi im lng, v nu bun ng th
cc con hy lng l tr v phng, v nh ng v phng nh th no
m bo chng ti khng c xem qu mt gi, v hai em s s hi khi
thc dy thy ch c mnh chng. Ri, c th, chng mun i ra hnh lang,
tm chng ti v ch c Cha mi bit chuyn g s xy ra nu chng lm
nh vy.

Chng ti b mt np di mt chic bn ln c nhng cnh ca ngn bn


di. tht bt tin v ngt ngt, nhng chng ti c th nhn qua c a ngn
mt li nh pha sau.
M lng lng b i.
Xa xa pha di chng ti l mt cn phng khng l c thp sng r c
r vi nhng ngn nn c gn vo nhng chm n ca ba cy n
nn khng l lm bng vng v pha l treo trn trn nh tt trn cao, chng
ti khng th thy chng. Ti cha bao gi nhn th y c nhi u n n c
thp cng mt lc nh vy. Mi nn, nhng nh sng nhy nht l p lnh
phn chiu trn nhng lng tr, cc trang sc lng lnh m cc qu b
qu c eo, bin n thnh mt cnh tng trong m, khng, ph i h n th ,
ging nh mt b phim vy, r nt, hin hin, mt phng khiu v ni
nng L Lem v hong t c th khiu v. Hng trm con ng i n v n
sang trng i i li li, ni ni, ci ci. V tt mt gc phng s ng
sng mt cy ging sinh ngoi sc tng tng. chc chn n phi cao
hn su mt v ton thn lp lnh vi hng nghn ngn n vng chi u
vo nhng vt trang tr mu sc rc r v lm cho bn hoa mt.
Hng t ngi phc v vn ng phc en chy ra chy vo phng
khiu v mang theo nhng chic khay bc cht ngt nhng n sang
trng v h t nhng n ln nhng chic bn di n i mt i phun
nc ln bng pha l ang phun mt th nc mu h phch vo mt
chic bn bng bc. Rt nhiu qu ng v qu b bc ti cm nhng
chic ly c chn v hng cht lng lp lnh . Cn hai chic b n b c
chm khc v nhng chic tch nh hp b, hai chic bn ln t i mc
cho mt a b vy vng. Tht p , huy hong, vui nhn, h
hiv tht tt bit rng cuc sng hnh phc vn din ra bn ngoi
cnh ca b kho kn ca chng ti.
Cathy Chris th thm bn tai ti Anh s bn linh h n c a cho qu
c nhp mt ngm t i phun bng bc v pha l kia.
Ging y ht suy ngh ca ti!
Cha bao gi ti cm thy i, kht v b tc ot nh vy! Nhng c
hai chng ti vn b li cun, say m v lo mt bi tt c nhng s huy
hong m s giu c v cng c th mua c lm kiu hoa vn kh m v
c nh bng sng nh gng phn chiu. Nhng chic gng ln
khung vng c gn trn tng phn chiu hnh nh cc cp khiu v r

nt n ni bn kh c th ni u l ngi tht, u l ng i trong


gng. Rt nhiu gh v sofa xp dc theo tng c khung mu vng v
ch ngi, lng gh c bc bng nhung v gm thu kim tuyn tr ng.
Tt nhin nhng chic gh kiu Php, chng hn phi thuc thi Louis
XIV hay XV.
Chris v ti chm ch nhn nhng cp p nht v tr nh t. Chng ti bnh
phm v qun o, kiu tc ca h v on xem gia h c mi quan h
g. Nhng phn ln thi gian chng ti quan st m. H u nh m ch nh y
vi mt ngi n ng cao ln, p trai, c mi tc sm mu v b ria
mp to. ng ta l ngi mang ly, a thc n n cho m v h ng i trn
mt chic trng k bc nhung n mn bnh dng v i ung v mn
ngui khai v. Ti ngh h ngi qu st nhau. t nhin ti ri m t kh i
m nhn vo ba ngi u bp ng sau nhng chic bn di, ang
lm mt mn g ging nh bnh kp v nhng chic xc xch nh c
nhi nhn. Mi thm ca tt c cc thc n bay ti ch chng ti,
khin tuyn nc bt ca chng ti phi lm vic qu sc.
Cc ba n ca chng ti ch ton nhng th chn ngy v n i u:
bnh sandwich, sp, mn tht g rn bt tn v salad khoai ty. d i kia
l mt ba tic ngon lnh vi tt c mi mn n ngon. di kia l thc
n nng st. n ca chng ti him khi cn m. chng ti t s a
cu thang ln tng p mi n khi b chua v i khi chng ti th y m t
sa b ng bng. Nu chng ti t gi thc n ln ch c u thang nh ng
con chut s m xung gm nhm mi th.
Thnh thong m bin mt cng vi ngi n ng . H i u v h
lm g? H c hn nhau khng? C phi m ang yu khng? Th m ch t
ch np cao v x tt tp ny, ti cng c th ni r ng ng i n ng b
m ht hn. ng ta khng ri mt khi khun mt m hay ri tay khi tay
m. V khi h khiu v trong iu nhc chm chm, ng ta m m ch t
n ni m ng ta p vo m m. Khi h ngng nhy, ng ta chong tay
qua vai m, hoc qua lng m v c ln ng ta cn dm ch m tay vo
ngc m!
Ti ngh m s tt vo khun mt in trai ca ng ta, v n u l ti th
ti s lm vy. Nhng m ch quay ngi i, ci v y ng ta ra xa, ri
ni iu g chc l li cnh co khng c lm th ch ng ng i.
Cn ng ta mm ci, cm tay m nng ln mi mnh trong lc mt h dn

vo nhau rt lu v y ngha, hay l do ti ngh v y.


Chris, anh thy m cng ngi n ng ch?
Chc chn anh thy h. ng ta cao nh b vy.
Anh c thy ng ta lm g khng?
H n, ung, ci a, tr chuyn ri khiu v, nh t t c nh ng
ngi khc. Cathy, hy ngh xem, khi m c tha k s ti sn ,
chng ta c th c nhng ba tic nh th ny vo dp l Ging sinh v
vo cc ngy sinh nht ca em. Trong tng lai, chng ta c th c m t
s khch mi l nhng ngi m gi chng ta ang thy. S g i gi y mi
ti Gladstone cho bn b chng ta. Tri, liu bn chng khng ng c nhin
khi thy nhng g m chng ta c tha hng ?
Khi m v ngi n ng kia ng ln khi trng k v i khi . Do
chng ti vui v dn mt vo mt ngi ph n p th hai trong
nhm ngi bn di v quan st c ta, ly lm tic cho c ta v lm sao
m c ta c th cnh tranh c vi m ca chng ti?
Ri b ngoi si bc vo phng khiu v, chng bun nhn sang hai bn,
cng chng mm ci vi bt c ai. B o vy ca b khng phi mu
xm v ch ring iu ny cng khin chng ti kinh ng c. chi c vy d
hi ca b lm bng nhung ruby b cht pha tr c v xo pha sau,
tc b c bi cao ln trn nh u v c un cong mt cch chau
chut, trang sc kim cng v ruby lp lnh trn c, trn tai, c tay
v ngn tay ca b. Ai m c th ngh c ngi ph n y n tng,
dng v qu phi di kia li l b ngoi y e do ngy ngy ti ch
chng ti?
Chng ti phi th thm cng nhn.
B trng tht l thng.
Phi, rt n tng. Nh mt n tng, qu to ln.
Mt n tng cay nghit.
Mt n chin binh, sn sng nh trn ch bng i mt gin d . B
thc s khng cn bt c mt v kh no khc.
Ri chng ti nhn thy ng ta, ngi ng ngoi m chng ti ch a t ng
bit.
Ti gn nh ngng th. ng ngi trn mt chic xe ln bng long, v n
b o tuxedo v mt chic s mi l hi mu trng vin en. Mi tc vng
nht mng ca ng bc gn ht v nh mu bc di nhng ngn n.

Da ng khng nhn nheo, ch t l nhn t ch np r t xa v cao tt ny c a


chng ti. Hong s, nhng c nh b thi min, c Chris v ti khng r i
mt nhn i ni khc mt khi nhn trm ng.
ng c v m yu nhng vn p mt cch khng t nhin i v i mt
ngi tui su mi by, v l mt ngi sp cht. t nhin ng
ngNG u v ngc nhn ln, thng ch chng ti np. Trong pht giy
kinh hong ng s , dng nh ng nhn ra chng ti , tr n
sau mt chic ca mt li. Mt n ci thong hin trn mi ng. i
Cha i, n ci ngha l g vy?
Trng ng khng c v tn nhn nh b ngoi. Liu ng c th th c s l
mt bo cha chuyn quyn v c c nh chng ti ngh v ng khng?
T nhng n ci lch thip, tt bng m ng ban cho tt c nhng ng i
n cho ng, bt tay ng, v vai ng, ng dng nh l mt ng i
lng nhn t, ch l mt ng gi trong mt chic xe ln, trng khng c v
m nng lm, nhng ng li l ngi ra lnh nh n m sut t c
xung n gt chn, cn mnh th ngi nhn. Vy lm sao m ti c th tha
th cho ng v iu ?
Cht chng ti nghe thy ting bc chn v ging ni ca hai ng i ang
tin ti ch np ca chng ti.
Corine chng thay i cht no ging n ng c t ln ch p
hn thm ch cn b n hn. C y l mt ph n rt hp dn.
A, l bi anh lun thm mun c ta, Al ngi ph n i cng
ni iu t hi l c ta khng bun mt n anh m l i n
Christopher Foxworth. Gi li l mt ngi n ng khc. Nh ng em th c
s ngc nhin l hai k m qung u c hp hi di kia li cho php
mnh tha th cho Corine.
H phi tha th cho c y thi. Khi ngi ta ch cn li duy nht mt
a con trong ba a th ngi ta buc phi nhn li a con .
C phi l l lng khi mi vic li din ra nh vy khng? Ng i
ph n hi, ging c ta l nh v ung qu nhiu ru Ba a conv
gi ch cn li mt a con ti li ng khinh tha hng tt c nh ng
th ny.
Ngi n ng gn say p li:
Corrine khng lun ng khinh nh v y. Hy nh ng gi th ng
yu c ta nh th no? Trong mt ng gi c ta khng th lm b t c

iu g sai tri cho ti ngy c ta trn i cng Christopher. Nh ng b m


cay nghit ca c ta khng h c bt c s kin nhn no v i con gi
mnh. C l l do ghen tung. Nhng gi qu mn ngt ngo, giu c l i
ri vo tay g Bartholomew Winslow, gi m l ca anh nh ? Ng i n
ng c tn Al ni mt cch nui tic.
Em cc y Ngi ph n ci mt cch ch nho. C ta t
mt th g xung bn nghe nh l mt chic ly c bn trong Mt
ph n tr, giu c, xinh p s l mt qu mn i v i bt c ngi n
ng no. Qu d di i vi mt k th l nh anh, albert Donne. Corrine
Foxworth s khng bao gi mt n anh, khng phi by gi, m k c
hi anh cn tr na. Hn na, anh l ca em ri.
Cp i co i khi ch chng ti c th nghe c. Nhng ngi khc
ti ri i trong nhiu gi tri qua. Gi anh trai ti v ti chn xem v c
hai u cn n bung tm. Thm na chng ti lo cho hai a em b b
li trong cn phng ng. Nu mt v khch no i lc vo cn phng b
cm v nhn thy hai a tr ang ng? Lc c th gii v c ng
ngoi s bit m c bn a con.
Mt nhm ngi t tp quanh ch np ca chng ti, ci ni v n u ng.
Mi h mi i v cho chng ti c hi m ca mt cch ht sc thn
trng. Khng thy ai, chng ti ln ra ri chy v t theo hng m t
chng ti n y. Hn h hn hn, chng ti v ti tu vi n c a mnh m
khng ai nghe thy, nhn thy.
V nh khi chng ti ri khi, hai a em vn nm ng say trn hai chi c
ging. Chng dng nh l nhng con bp b xanh xao, yu t, gi ng
ht nhauging nh nhng a tr thng c tranh minh ho trong
sch lch s, chng khng ging tr em ngy nay mt cht no, v y m
chng tng ging. V ri chn gs l.ai ging nh tr em, ngy nay. Ti
th.
Tip , Chris v ti tranh ci ai l s s dng bung tm tr c v i u
ny rt d gii quyt. Anh y y ti ngi xung ging ri sp ca phng
tm v kha li. Ti bc bi rng dng nh anh y mi khng lm r ng
ci bng mnh c. L tht, lm sao anh y cha c nhiu n v y?
Khi nhng ting gi ca thin nhin lng xung, s ci c qua i, chng ti
tm li ni v nhng g nhn thy v nghe thy.
Anh c ngh l m nh ly ng Bartholomew Winslow khng? ti

hi, by t s st rut ca mnh thnh li.


Lm sao m anh bit c Chris tr li mt cch thnh tht D
chc chn nhng ngi khc ngh m s lm vy, v tt nhin h bit v
vn ring ca m hn chng ta.
V vn th m cng ni c! Chng l chng ti, nhng a con ca
m, li khng bit r v m hn nhng ngi khc ?
Chris, ti sao anh ni vy?
Ci g?
Ci m anh ni, v vic nhng ngi khc bit r v m hn
chng ta bit.
Ngi ta c rt nhiu b mt, Cathy. i vi chng ta, m l m
chng ta. i vi nhng ngi khc, m l mt go ph tr p, gi cm,
ngi dng nh s c tha k mt gia ti. Khng c g l v tt c
nhng con thiu thn ln thnh vng quanh mt m la sng r c nh
m.
, v anh y ni tt c nhng li ny mt cch im m, nh th n
chng l g vi anh y c, tuyt nhin khng l g c , trong khi ti bit r
l c. Ti ngh mnh hiu anh trai kh r. Anh y chc ph i ch u ng trong
lng, ging nh ti vy, v ti bit anh y khng mu n m l i k t hn. Ti
nhn anh y bng cp mt quan st ca mnh, anh y g n nh khng
th nh t ra v iu ny lm ti hi lng.
D sao ti cng th di v ti rt mun c l mt ngi lc quan, ging
nh anh y. Ti ngh cuc sng chc chn lun t ti vo tnh c nh trnh
v da gp v da v lun cho ti mt s la chn bt c d. Ti ph i
sa mnh, lm cho mnh tt hn v tr thnh mt ngi ging nh Chris,
ngi b ngoi lun t ra vui v, khi ti phi chu ng, ti s h c cch
che giu n, nh anh y lm. Ti phi hc cch mm ci v khng bao
gi cau c, v khng t ra l mt k nhn thu mi s nh ti t ng.
Chng ti cng ni v kh nng m c th s kt hn na, m ch ng
ai trong chng ti mun chuyn xy ra. Chng ti ngh v m nh l
ngi vn thuc v b, chng ti mun m chung thu vi nhng k c v
b, lun l mi tnh u ca bo6 . V nu m ti hn, th b n a chng
ti s u? Liu ci ng Winslow vi khun mt in trai v i b ria mp
ln c thch bn a tr khng phi l con ng ta khng?
Cathy- Chris ni v trm ngm Em c nhn ra y l lc tuyt

nht khm ph ngi nh ny khng? Cnh c a phng chng ta khng


b kha, ng b ngoi ang di nh, m th bnC hi tuyt v i
tm ra tt c nhng g chng ta c th bit v ngi nh ny.
Khng ti s hi ku ln Gi d b ngoi bit c? B s nh
n tt c chng ta.
Th th em hy li vi hai a em Anh y ni vi mt s qu
quyt ang gia tng Nu anh b bt, m chuyn khng x y ra u,
anh s chu n v nhn ht li. Hy ngh nh th ny, mt ngy no
c th chng ta cn phi bit lm th no trn khi ngi nh ny m t
n ci thch th hin ln mi anh y trc khi anh y ni tip D sao
anh s ngy trang, phng trng hp b nhn thy.
Ngy trang ? Bng cch no?
Ti qun mt nhng rng hm qun o c trn tng p mi. Anh y ln
mt my pht ri xung ngay, vn mt b sm kiu c khng r ng
lm. Chris ln hn so vi tui ca anh y. Anh y i mt mi tc gi mu
lng chut tm c trong mt chic hm. C l anh y s b nhm l mt
ngi n ng nh b nu nh sng l m, mt ngi n ng trng th t
tc ci mt cch k quc.
Anh y diu i diu li mt cch vui v trc mt ti. Ri anh y ci ngi
v pha trc v diu quanh bt chc Groucho Marx, cm mt iu x g
v hnh. Anh y ng ngay trc mt ti, ci mt cch ngng ngp khi
ci cho v ng chic m v hnh trong mt c ch giang r ng tay l ch
thip. Ti bt ci v anh y cng bt ci, khng ch bng mt, ri anh
y thng ngi ln v ni:
By gi hy ni tht vi anh, ai c th nhn ra mt g n ng b
nh v en s ny l ngi thuc dng h Foxworth v i?
Khng ai c! V c ai tng gp mt ngi thuc dng h Foxworth nh
anh y? Mt g gy g, xu x, lng ngng, tc tai b x cng v i m t b
ria lem nhem v bng bt ch?
Thi c, Chris, ng biu din na. i i, hy i tm th anh
mun nhng ng li qu lu, em khng thch y m khng c anh.
Anh y bc ti gn th thm nhng li b n v kn o rt sn
khu:
Ta s sm quay li, ngi p ca ta , v khi ta quay li, ta s
mang theo tt c nhng b mt k l v ti tm ca ngi nh c to l n ny

v t ngt, anh y lm ti ngc nhin khi t mt n hn ln m ti.


Nhng iu b mt ? Vy m anh y ni ti qu phng i. C chuyn
g vi anh y nh? Anh y khng bit rng chnh chng ti cng l nh ng
iu b mt ?
Ti tm gi v thay qun o i ng, tt nhin, trong mt m Ging
sinh, ti khng th i ng trong chic o ng m trc ti m c, khi
ti c my chic o mi m "ng gi Tuyt" mang ti. Chi c o ti m c
l chic o di trng ng yu tay di, vin ng ten c tay v c b n
ht vi nhng chic ruy bng sa tanh trng, tt c c vin ng ten v i
nhng np xp ng trc v ng sau thn trn, nhng bng hoa h ng
xinh p vi mt ha tit l xanh thu tinh xo. l mt chi c o ng
ng yu, lm rt tinh t, v n khin ti cm thy mnh th t p v thanh
t khi mc n.
Chris lt nhn ti t u xung ngn chn ti dang l ra d i chi c o
ng di, v nh mt anh y cho ti thy mt iu m Chris cha bao gi
ni mt cch lng l nhng y sc hng bin trc . Anh y chm ch
nhn vo khun mt ti vo mi tc r xung ngang l ng c a ti, ti bi t
n tht lp lnh do hng ngy ti mt cng chi chu t. Anh y dng nh
b gy n tng v bng hong, ging nh anh y tng th khi nhn lu
vo b ngc php phng ca m trong thn o nhung xanh.
V chng c g ng ngc nhin khi anh y ch ng hn ti, ti trng r t
ging mt nng cng cha.
Anh y ng ch ca, ngn ng, vn nhn vo chic o ng mi ca ti,
v ti on anh y rt hnh phc c ng mt vai hip s thanh l ch,
bo v qu c nng ca mnh, nhng tr em v tt c nhng ai trng c y
vo s dng cm ca anh y.
Hy cn thn cho ti khi gp li ta Anh y th thm.
Christopher ti th thm tr li tt c nhng g chng c n l m t
con nga trng v mt chic khin.
Khng Anh y th thm p li mt con k ln, mt cy
thngvb biu tng u rng xanh mi thng v khi quay li ta s
mc mt chic o gip trng lp lnh trong khi nhng cn bo tuyt honh
hnh trong thng Tm v khi mt tri ln gia nh u, ta xu ng ng a,
nng s thy mt ngi cao ba mt su v hy ni nng mt cch knh
cn vi ta, nng Catherine ca ta .

Vng, tha cha t. Hy i v git con rng ang ng ng kia,


nhng ng i lu qu, v em khng th chng li tt c nhng g e do
em trong lu i lnh lngny, ni tt c cu treo b ko ln, khung
ca st c sp xung.
Tm bit anh y th thm ng s. Ta s quay li chm sc
nng.
Ti khc khch ci khi tro vo ging nm cnh Carrie. m gi c
ng nh mt ngi l lng trnh ti khi ti ngh v m v v ngi n
ng , v Chris v tt c bn con trai, v nhng ngi n ng, v s
lng mn v v tnh yu. Khi ti nh nhng ri vo nh ng gi c m, v i m
nhc vng t di nh ln, tay ti ln chm vo chic nhn nh mt
hng lu hnh tri tim m b lng vo ngn tay ti khi ti ln b y tu i.
Chic nhn m t lu ri ti eo khng v a. Vin ca ti! Chi c ba
h mnh ca ti! Gi n c lng vo chic dy chuyn p eo trn
c.
Chc mng Ging sinh, b thn yu!

PHN 11 : CUC KHM PH CA CHRISTOPHER V HU QU EM LI

t nhin mt bn tay mnh m nm cht vai ti v lay nh th c ti


dy. Ngc nhin, sng s, ti s hi nhn ngi ph n m cha nh n ra
l m. M trng trng nhn ti v gin d hi:
Anh con u?
Lung cung v nhng g m hi v bi nh mt ca m, vi mt v
kim ch n vy, ti co rm trc cu hi ca m ri quay u nhn vo
chic ging cch ch ti nm ba bc chn. Trng khng. i, anh y i
sau lu vy?
Ti c nn ni di khng? bo v anh y, c ni anh y ang trn
tng p mi? Khng, y l m chng ti, ngi rt yu chng ti, m s
hiu.
Anh Chris i xem cc cn phng tng ny.
Trung thc l cch tt nht, phi khng nh? V chng ti ch a bao gi ni

di m, hay ni di nhau. Chng ti ch ni di b ngo i v ch khi th t c n


thit thi.
cht tit! Cht tit! m chi th, mt bng v mt cn gin
d mi gi ang nhm thng vo ti. Chc chn l cu con ln qu ho
ca m, a con m qu hn tt c nhng a con khc, s khng l a
di m nu khng chu nh hng xu ca ti. M lc ti cho ti khi ti
cm thy mnh nh mt con bp b nhi gi rch, mt sp long ra, n c
mt th chy gin da.
V chuyn ny, m s khng bao gi, v bt c l do g ho c bt c
trng hp c bit no, cho php con v Chris ri khi cn phng ny.
C hai a ha vi m v cc con tht ha! lm sao m m c th
tin cc con c? Vy m m ngh mnh c th tin. M ngh cc con
yu m v s khng bao gi phn bi m.
Mt ti m ln. Ti chong vng khi m c th hnh ng theo cch
m va lm, i vi ti dng nh m ang phn bi chng ti.
m i, chng con chng lm g xu c. Chng con ng i im l ng
ch np. Mi ngi ti v i xung quanh ch chng con np, nh ng khng
ai bit chng con . Chng con rt im lng. V m khng th ni l s
khng cho chng con ra ngoi na. M phi chng con ra kh i y. M
khng th gi chng con b nht v trn y mi mi.
M chm chm nhn ti vi v l lng v phin mun nhng khng tr l i.
Ti ngh m c th tt ti, nhng khng, m th tay ang tm vai ti ra v
quay ngi b i. Nhng t vi the trn b y phc d hi ca m ging
nh nhng i cnh pht ph, thoang thong mi thm, mi nc hoa
nht i cng vi thi gm gh ca m.
Ngay khi m sp ri cn phng, chc t mnh tm kim Christopher,
th cnh ca c m ra v anh trai ti lng l chung vo bn trong. Anh
y khp ca ri quay ngi nhn v pha ti. Mi anh y h ra nh ni.
l lc anh y nhn thy m v mt v l lng xut hin trn khun mt anh
y.
V mt l do no , i mt anh y khng ngi ln nh th ng c mi
khi nhn thy m.
M nh nhng bc ti ch anh y vi mt nh r rt. Tay m gi ln
v m giang tay ging mnh v m anh y. Ri trc khi anh y k p hon
hn do chong vng v chuyn ny, th bn tay tri m gi ln v g

m bn kia ca anh y lnh trn sc mnh cn gin ca m.


Gi khun mt sng s v trng bch ca Chris hn ln hai v t bn tay
ng.
Nu con cn lm bt c chuyn g ging nh th ny na,
Christopher Foxworth, th m s nh n khng ch con m c Cathy
na!
Mu trng bch khng t nhin trn khun mt Chris bi n m t, ch
cn li nhng vt ngn tay trn g m anh y ging nh nh ng d u vn
tay vy mu.
Ti cm thy mch mu chy gin git xung tn ngn chn, mt cm
gic nhi nh kim chm sau tai ti khi sc lc ca ti cng yu i v ti ch
chm chm nhn ngi ph n gi y dng nh l ngi l, ngi m
chng ti khng quen bit v khng mun bit. C ph i l ng i m
thng ni vi chng ti mt cch yu thng khng? C ph i l ng i
m lun hiu ni thng kh ca chng ti v b giam cm trong mt thi
gian di, di v tn khng? C phi ngi nh ny thc s lm c
"nhng chuyn" i vi m, khin m khc hn khng? Lc trong ti
xut hin mt lung suy nghphi, gp li t tt c nhng chuyn nh
rng m ang thay i. M khng thng xuyn ti y nh trc na,
khng phi ngy ngy, nht l khng phi hai ln mt ngy nh nh ng
hm u. V, ti thy s hi, nh th tt c nhng g tin tng v trng
ch b tan ra di chn chng ti, ch cn li nhng chi, tr ch i v
cc mn qu khc.
Chc m thy mt v g trn khun mt chong vng ca Chris,
mt v g khin cn gin in cung ca m bin mt. M ko anh y
li gn v ph nhng n hn ln khun mt ti nht ln phn ria mp, h n
nhng vt ngn tay tm cch xoa du ni au m m gy ra. Hn,
hn v hn, vut tc, vut m, gh u anh y vo b ng c mm mi,
php phng ca m v anh y chm vo cm gic yu thch v c
m st vo thn hnh mm mi chc phi rt kch ng k c i vi mt
cu b ang ln nh anh y.
M xin li, con yu m th thm, s hi hn xut hin trong nhng
git nc mt v trong ging ni ca m - tha li cho m, hy tha l i cho

m. ng s hi th. Lm sao m con c th s m vy? M yu con.


Con bit iu m. M s khng bao gi nh con hay Cathy. M
bao gi lm iu cha? M khng cn l m, bi v m ang c m i
th theo s sp xp ca m, s sp xp ca chng ta. Con ch khng
c lm bt c chuyn g c th ph hng iu i v i tt c chng
ta. V l l do duy nht khin m tt con.
M m mt anh y v hn ln i mi anh y ang co rm l i di i
bn tay xit cht ca m. V nhng vin kim cng, ngc lc bo vn tip
tc lo sng, lo sngnhng ngn n hiu, ni ln m t i u g . cn
ti ngi v nhn, lo lng v cm thycm thy, ti khng bi t mnh c m
thy g, tr vic bun gin v hoang mang, v thy mnh qu non tr . Th
gii vi chng ti tht khn ngoan v gi dn, qu gi d n.
Tt nhin anh y cng nh ti tha th cho m. V t t nhin chng ti
phi bit con ng ca m l g v c con ng ca chng ti n a.
Xin m y, m i, hy cho chng con bit iu ny l g, xin m
y.
ln khc m ni mt cch vi v quay li ba tic. Thm
nhiu n hn na cho hai chng ti. V sau ti nh n th y r ng ti ch a
bao gi c cm thy m mnh p vo khun ngc mm mi ca m.
ln khc, c l l ngy mai, v m s k cho cc con mi
chuyn M ni, vi v ban cho chng ti thm nhi u n hn v ni
nhng li xoa du xo i s lo u ca chng ti. M ci ng i qua ti
hn Carrie, ri quay li hn vo m Cory.
Con tha th cho m ch, Christopher?
Vng, tha m. Con hiu m m. Chng con phi trong cn
phng ny. Con s khng bao gi i khm ph n a.
M mm ci v ni:
Chc mng Ging sinh, v m s sm gp li cc con ri m
bc ra khi ca, ng ca v kha li sau lng mnh.
Ging sinh u tin ca chng ti trn cn gc ny tri qua. ng h
di nh im mt ting. Chng ti c mt cn phng y p qu, mt
chic tivi, b tr chi m chng ti ngh, mt chic xe p ba bnh
mu , mt chic xe p ba bnh mu xanh, nhng b qun o mi dy
dn v m p, cng thm rt nhiu ko n v ni theo mt cch no

, Chris v ti cn c mt ba tic k diu na. Nhng, mt th g mi


m xut hin trong cuc i chng ti , mt kha cnh trong tnh tnh
ca m m trc y chng ti cha h bit. V ch trong mt hoc hai
pht ngn ngi, m dng nh ging ht b ngoi.
Trong bng ti, nm trn mt chic ging vi Carrie mt bn v bn kia
l Chris, anh y v ti m cht nhau. u ti p vo khun ngc tr con
ca anh y v thy anh y b gy i. Ti c th nghe ting tim anh y p
cng vi ting nhc dt du vng ti tai chng ti. Anh y t mt tay ln
tc ti, cun thnh ln quanh nhng ngn tay mnh.
Anh Chris, trng thnh l mt iu v cng phc tp, phi vy
khng?
Anh on vy.
Em lun ngh khi anh thnh ngi ln, anh bit cch gi i quyt b t
c tnh hung no. Anh khng bao gi nghi ng ci g ng, ci g sai. Em
khng bao gi cho rng ngi ln cng s nhm ln, nh chng ta v y.
Nu em ngh v m, m khng c i vi nhng g m ni v lm.
Anh tin, d anh khng chc chn, khi em thnh ng i ln, v quay tr l i
ngi nh ca b m mnh sng, v mt l do k l no , em s tr
thnh mt a tr v li ph thuc. ng b ko m theo mt h ng, cn
chng ta li li m theo mt hngkhc, v by gi m c ngi n ng
c ria mp . Chc ng ta cng li ko m theo cch c a ng ta n a.
Em hy vng m s khng kt hn na. Chng ta cn m hn ng i
n ng .
Chris khng ni g c.
Cn chic tivi m m mang n cho chng ta, m i ng ngo i
cho m, trong khi t m chng ti mua cho chng ta t nhi u thng tr c,
thay v mua cho bn thn m qu nhiu qun o nh v y. V c trang
sc na. M lun eo nhng chic nhn mi, nhng chic vng tay, hoa
tai mi v vng c mi na.
Anh trai ti chm ri gii thch r rng ng c ca m.
Hy nhn nhn theo cch ny, Cathy. Nu m cho chng ta m t
chic tivi ngay t ngy u chng ta ti y, chng ta s ngi ch t d tr c
mn hnh v xem c ngy. Ri chng ta s khng to ra mt khu v n
trn tng p mi ni hai a em c th hnh phc chi a. V hy xem
xem chng ta hc c nhiu nh th no trong nhng ngy thng di

ng ng, nh hc lm hoa v cc con vt. Anh v gii h n so v i lc


n y v hy nhn vo nhng quyn sch chng ta c m mang
u c mnh. Cn em, Cathy, em cng thay i.
Nh th no? Em thay i nh th no? Anh hy ni i!
Anh lc u t bn n sang bn kia, t v bi ri.
Thi c. Anh khng phi ni bt c iu g lm em vui lng u.
Nhng trc khi anh i v ging mnh, hy k cho em nghe t t c nh ng
g anh pht hin ra, tt c y nh. ng giu bt c iu g, k c nh ng
suy ngh ca anh. Em mun anh khin em cm thy rng em ang
cng anh, bn cnh anh, nhn v cm thy nhng g anh nhn th y v c m
thy.
Anh y quay u li gp mt ti v ni bng mt ging l lng nh t.
Em ang bn cnh anh. Anh cm thy em , cm tay anh,
th thm bn tai anh v anh nhn tt c mt cch kh khn h n, v em c
th thy nhng g anh thy.
Ngi nh ny tht khng l, c cai qun bi mt yu tinh gi m yu
bn di, do dm anh y, ti chng ti nhn thy nh vy qua gi ng
anh y.
y l mt ngi nh ln khng khip. Cathy, ging nh mt khch
sn vy. C rt nhiu phng, tt c c trang hong nhng c p,
t tin, nhng c th ni h khng bao gi s dng n. Anh m c
mi bn phng ch ring tng ny v anh ngh mnh b qua m y
cn phng nh.
Anh Chris ti tht vng ku ln ng k vi em theo cch .
Hy khin em cm thy em ang cnh anh. Hy k li t u v ni cho
em bit chuyn l nh th no ngay t pht anh r i khi t m mt em.
c ri Anh y ni, th di, nh th anh y khng th kh ln
c Anh ln i dc theo mt hnh lang ti ca khu pha ny v ch y ti
ni hnh lang ny dn ti mt khu nh trn gia ni chng ta np. Anh
chng bun ng vo bt c phng no khu pha bc. Ngay khi anh n i
mi ngi c th nhn thy anh, anh bn ht sc cn thn. Ba tic gn
ti nh cuc vui. Cuc vui di nh thm ch cn n hn, mi ngi
dng nh u say ng ng c. Thc s, mt ngi n ng ang ht
mt cch ng ngn iu g v vic ng ta mun c li hai chic rng
ca mt. Nghe n tht bun ci. Anh ln ti bao ln v nhn xu ng t t

c mi ngi. Trng h tht l lng, c nh b thu nh li, v anh ngh,


mnh phi nh iu , v khi anh v ngi ngang tm mt, h trng t
nhin c. Ngh thut phi cnh khin tt c khc hn trong mt b c
tranh.
N s tht s khc bit trong mi th, nu anh y hi ti.
Tt nhin ngi anh tm l m - Anh y tip tc ni sau khi ti gi c
v ngi duy nht anh nhn ra bn di l ng b ngo i. ng ngo i
trng bt u mi mt, v thm ch nh anh nhn thy, mt t bc ti
v y xe ng i khi tm nhn. V anh nhn theo, v n cho anh bi t
hng i ti phng ng sau th vin.
C ta c mc ng phc trng khng?
Tt nhin. Nu khng th lm th no anh bit c ta l y t?
c ri. K tip i. ng giu bt c chuyn g.
Ri, chng my chc khi ng ngoi ri i th b ngoi cng i khi
ni , v ri anh nghe thy nhng ging ni i ti t mt trong cc c u
thang. Em s khng thy ai chy nhanh nh anh lm. Anh khng th
trn trong t m khng l mnh, do anh tr n vo mt gc ni c m t
chic rng t trn b. Em bit chic rng phi cha c mt
ngi ln, v anh c vi em mt n mt trm l n khng va v i anh, d
anh cng thch th. V khi nhng ngi m anh va nghe th y ti ng i ln
cu thang th ha ra l m cng vi ngi n ng tc sm c ria mp.
H lm g vy? Ti sao h i ln gc?
H khng thy anh trn ch ti, anh on th, v h qu b n r n
vi nhau. Ngi n ng mun xem mt chic ging m m c trong
phng m.
Chic ging ca m. ng y mun xem chic ging ca m ?
Ti sao?
l mt kiu ging c bit, Cathy. ng ta ni v i m "i thi,
em gi n lu th ri". Ging ng ta c v tru chc. r i ng ta ni
thm "y l lc em cho anh xem chic ging thin nga kh tin m anh
nghe ni nhiu v n". Hin nhin l m lo lng rng chng ta c th
vn trn trong t. M lic nhn ch vi v khng tho i mi " c r i,
Bart, tuy nhin chng ta c th nn li mt cht thi v anh bi t i u m i
ngi s nghi ng nu chng ta i qu lu". ng ta ci khc khch v l i
tru m. "Khng, em khng th on mi ngi s ngh g. Hy cho anh

bit iu h s nghi ng. i vi anh, iu ny nghe nh mt s thch


thc, hy c mi ngi ngh iu h s ngh", li ng ta khin anh tc
gin ni n y, Chris dng li, v ting th ca anh y n ng n hn
v nhanh hn.
Anh ang gi li mt iu g ti ni, bit r v anh y nh v
mt quyn sch m ti c hng trm ln Anh ang b o v m . Anh
thy mt iu g m khng mun ni cho em bit. Th l khng
trung thc! Anh bit chng ta tho thun ngay t ngy u tin chng
ta ti y l phi lun trung thc v ni ht s tht vi nhau, gi hy ni
cho em bit anh nhn thy g i.
K qui Anh y ni, lng tng v quay u i trnh nhn th ng
vo mt ti C khc g khi c mt vi n hn khng?
Mt vi n hn ? Ti ku ln Anh thy ng ta hn m h n
mt ln ri ? Kiu n hn g vy? Hn tay hay hn mi?
Mt lung kh nng chy ln ngc anh y ni m ti t vo. N nng b ng
qua chic o pyjama.
H hn nhau nng nn phi khng? ti tht ra, tin rng v y d
chng cn c li ni ca anh y ng y hn m, cn m ng ta
lm vy, v ng ta cn chm vo ngc m, xoa mng m, ging nh em
c ln thy b lm nh vy khi b khng ngh em ang trong phng v
nhn thy. c phi l iu m anh thy khng, Christopher?
Th th c khc g? Anh y tr li, ging nghn li Bt k ng ta
lm iu g, m dng nh khng phn i, d iu lm anh pht m.
iu cng lm ti pht m. M mi ch l go ph c c tm thng
thi. Nhng, i khi tm thng c th cm thy nh cn di hn c tm
nm v sau rt, nhng g ng gi l qu kh trong khi hi n t i th th t
si ng v vui vti c th on nhiu hn nhng g Chris khng k v i
ti.
Ny, Cathy, anh khng bit em ang ngh g, nhng m khng bo
ng ta dng li v nu ng ta khng lm vy, m s khng cho ng ta xem
cn phng ng ca m.
i tri, em cuc l ng ta lm mt iu g th l hn.
Nhng n hn Chris ni, vn nhn pha trn cy Ging sinh ch
hn thi, v vi ci vut ve, nhng chng khin mt m l p lnh v r i
ci ng Bart , ng ta hi m xem liu c phi chic ging thin nga

tng thuc v
mt gi im cao cp ngi Php khng.
Cha i, gi im cao cp ngi Php l ci g v y?
Chris hng ging:
l danh t m anh thy trong t in, n c ngha l m t ph n
ban n hu ca mnh cho nhng ngi n ng qu tc hay thu c hong
tc.
n hu, loi n hu no vy?
Loi m nhng ngi n ng giu c tr tin c c Anh y
p vi ri ni tip, tay t ln ming ti ti ng ni na v, t t
nhin, m bc b vic mt chic ging nh vy m li c t trong
ngi nh ny. M ni mt chic ging tai ting nh vy, d c p n
th no i chng na, cng s b thiu trong m lc nh ng l i c u
nguyn c c ln chuc ti cho n. Cn chic ging thin nga l
chic ging ca b ni m, v khi m cn nh, m mun dy phng
hn bt c th g khc. Nhng cha m ca m khng cho m
nhng cn phng , s m b ly nhim bng ma ca b n i c a m. B
c khng phi l mt v thnh, cng khng phi l mt gi i m cao c p.
K n , m bt ci, n ci kh khc v chua xt, v ni vi ng Bart
rng cha m ca m tin rng gi m tht h hng n ni khng mt th
g c th, hoc s c th, khin m ti hn c na. V em bit y,
iu khin anh cm thy tht ti t. M khng h h hngB yu
mh kt hnv iu m nhng ngi kt hn lm khng ph i l
vic ca ngi khc.
Ti nghn th. Chris lun bit r mi chuyn, hu ht mi chuyn.
"c ri" m ni "Hy xem qua mt cht, Bart, ri quay li b a
tic". H i vo mt khu nh c chiu sng m m v p , v tzz n
khin anh c nhng phng hng chung ca cn phng m. Tr c h t,
anh thn trng nhn mi hng, trc khi chui ra khi ch np, v i chy
khi ch dy rng hm, v bc vo ch cnh ca khp u tin m anh
thy. Anh chy vo, ngh rng cn phng ti v ca li ng, nn s
chng c g trong . Anh nh nhng khp ca r i ng im l ng c m
nhn mi v v nhn bit v ni theo cch em ni mnh v n lm. Anh c
n pin v c th chiu le li xung quanh, nhng anh mu n hc em xem
c th quan st bng trc gic nh th no, thn tr ng v nghi ng
nh vy, trong khi mi th dng nh bnh thng i vi anh. V tht l

nu em khng ng. Nu nhng ngn n c bt, hay anh s dng n


pin, c l anh s khng ch y n mi khng t nhin l lng nh t trn
ngp cn phng. v mi khin anh cm thy kh ch u v hong s . R i,
tht l lng, anh gn nh ngt xu.
Ci g? ci g? Ti hi,y bn tay anh y ang c chn mi ng ti
li Anh thy g, mt con qu ?
Con qu ? , em cho rng anh nhn thy ma qu ? Hng t qu.
t nht anh thy u chng treo trn tng. Tt c cc cp mt nhn anh
u lp lnh, c mu h phch, mu xanh vng trong su t v xanh chanh.
Tri, tht ng s! nh sng chiu vo qua ca s c mu xanh do tuyt
v n chiu ng vo nhng chic rng lp lnh, vo nhng chi c rng
nanh ca mt con s t ming h rng v go rng cm lng. Chi c bm
mu hung khin u con s t dng nh rt to, n biu hi n s au
n hay gin d mt cch thm lng. V v mt l do no , anh c m
thy tic cho n, b ct u, b treo ln, dnh , to thnh mt v t
trang tr trong khi ng ra n phi c mt cuc sng t do oai hng trn
tho nguyn.
Phi, ti bit anh y mun ni g. Ni au kh ca ti cng lun gi ng nh
mt cn gin chng cht.
l mt cn phng trng by chin li phm, Cathy , n l m t
cn phng rng, c rt nhiu u cc con th vt, u mt con h , m t
con voi b ct ng, tt c ng vt t chu v chu Phi c tr ng by
mt pha cn phng khng l, cn chin li phm t chu M c tr ng
by pha i din, c mt con gu xm Bc M, mt con gu en, mt
con linh dng, mt con s t ni v cn nhiu na. Khng h thy mt
con c hay mt con chim no, dng nh chng khng l s thch
thc i vi ngi th sn, ngi git th vt trang hong cn
phng . l mt cn phng lm rn tc gy, nhng anh v n mu n em
thy n. Em phi c xem cn phng .
Cht tit! Ti quan tm n cn phng by chin li phm lm ci qui
g kia ch? Ti mun bit v mi ngi, v nhng b mt ca h, l th
m ti mun bit.
C mt l si bng di t nht l su mt dc theo t ng v i
cc ca s mt bn, v trn treo mt bc chn dung sn d u to b ng
ngi tht v mt ngi n ng tr. ng ta mc mt b i sn b ng

vi kaki vi mt chic s mi xanh. ng ta t ngi ln cy sng sn v mt


chn ghch ln mt khc g nm trn mt t. Anh bit i cht v ngh
thut, hiu rng bc v l mt tc phm ngh thut. Ng i ho
s thc s nm bt c tm hn ca ngi th sn. Em khng bao
gi thy mt i mt xanh khc nghit, tn nhn, lnh lng v c ng rn
nh vy. Anh c mt tm kim loi nh gn di khung tranh m vng.
la chn dung ca Malcom Neal Foxworth, ng ngo i chng ta.
Anh k tip i.
c ri, anh tht may mn khi khng ai thy anh ln i lung tung v
anh thc s ln vo mi phng. Cui cng anh tm thy dy phng ca
m. N c nhng cnh ca i, v tri, khi anh nhn vo trong, anh ngh
mnh ang ng trc mt cung in! Nhng cn phng khc khi n anh
ngh n s huy hong, nhng nhng cn phng ca m th ngoi s c
tng tng. V chc chn phi l cn phng ca m v c mt bc
nh ca b trn chic bn cnh ging v cn phng thoang tho ng
mi nc hoa m thng dng. gia phng, trn mt chic b, l chi c
ging thin nga ni ting. i, th mi l ging ch! em cha bao gi
thy mt th g nh vy! N c mt chic u thin nga mu ng ki u
dng p, quay nghing v dng nh sn sng l u ra di nh ng
np xp ca mt i cnh giang rng. N c mt chic mt nh m l i,
i cnh cong nh nhng chm quanh chic u mt pha gi ng hnh
van. Anh khng bit lm th no h tri khn tri ging c, tr phi
phi t lm sn. Nhng ngi lm ra chic ging phi sp xp cho
nhng chic lng cnh hot ng nh nhng ngn tay gp vo dui ra v
h t ln nhng tm ph trong sut, thanh nh c mu h ng v hng
thm, tm nht v tm sm. N thc s l ging v nhng chic mn
che m chc chn s cm thy mnh l mt nng cng cha ang
ng trn . Chic thm mu tm hoa c dy n ni em c th nhn
xung tn mt c chn v cn c mt chic thm ln bng lng tr ng gn
ging. C nhng chic n bng pha l cao mt mt hai c trang tr
bng bc v vng, trong c hai chic c chao mu en. Mt chi c gh
di mu ng bc nhumg , th ging nh em thy trong ba tic th i La
M. V chn chic ging thin nga , em hy nn th i, v em s
khng tin ni u, l mt chic ging thin nga nh, hy hnh dung n i!
c t ngay di chn chic ging ln. Anh ch bit ng v t hi ti

sao mt ngi li cn mt chic ging ln to rng v ri li cn c mt


chic ging nh bn di. Chc l phi c mt l do xc ng no ,
ngoi vic ly ch chp mt mt lc v khng lm ln xn chic
ging ln. Cathy, em phi ti xem chic ging tin.
Ti bit anh y thy nhiu th hn nhng g anh y k. Rt nhiu th
m sau ny chnh mt ti cng c trng thy. Nhiu n ni khi c
nhn thy, ti bit ti sao anh y k nhiu v chic ging m khng ni
v nhng th khc.
Ngi nh ny c xinh xn hn ngi nh ca chng ta Gladstone
khng? ti hi, v i vi ti, ngi nh ca chng ti v i tm phng v hai
phng tm l tt nht ri.
Anh y ngn ng. Anh y phi mt mt lc tm t ph hp v v n d
anh y khng phi l k ni nng hp tp. Anh y cn nh c nh ng li ni
ca mnh mt cch thn trng d rng ti hm anh y ni qu nhi u
ri.
y khng phi l mt ngi nh xinh xn. N rt ln, rt to, rt p,
nhng anh khng th gi n l xinh xn c.
Ti ngh ti bit anh y mun ni g. Xinh xn gn ngha v i m cng h n
l to ln, giu sang, p v rng ri.
Gi chng cn chuyn g ni tr cu chc ng ngon v ng r p
cn. Ti t mt n hn ln m anh y v y anh y ra khi ging. L n
ny anh y khng ku ca l nhng n hn ch l tr tr con, yu ui v
con gi na. Anh y nm xung cnh Cory.
Trong bng ti, cy Ging sinh nh cao chng na mt lp lnh nh ng
ngn n mu nh nh nhng git nc mt ti thy lp lnh trong i
mt anh trai mnh.

PHN 12 : MA NG R MA XUN, MA H DI L TH

Cha bao gi m nhng li tht hn khi ni rng by gi chng ti c


mt ca s thc s nhn vo cuc sng ca nhng ngi khc. Ma
ng nm chic tivi chim trn cuc sng ca chng ti. gi ng nh

nhng ngi khc, nhng ngi tn tt, au yu, gi c, chng ti n


ung, tm gi, thay qun o ri c th ngi xung v xem nh ng ng i
khc sng nhng cuc sng gi to.
Trong c thng mt, thng hai v gn ht thng ba, cn gc p mi qu
lnh c th ln trn . Mt ln sng bng gi l lng trn b u khng
kh, che m mi vt mt cch k qui v n tht ng s, v tht th m
thng na. K c anh Chris cng phi tha nhn iu ny.
Tt c nhng iu khin chng ti bng lng ng i trong cn phng ng
m p hn, ngi st cnh nhau trong khi nhn chm ch, chm ch v
chm ch. Hai a em m xem tivi n ni chng khng mu n t t n i,
k c vo ban m trong khi ng chng cng mun tivi c b t, bi t r ng
n s nh thc chng dy vo bui sng. K c nhng ch m nh trn
mn hnh sau nhng chng trnh cui cng i vi chng cng t t h n
bt c th g khc. c bit l Cory rt thch thc dy v nhn nhng con
ngi b xu sau nhng chic bn c tin tc, ni v thi tit v ch c chn
ging ni ca h cho n mt ngy mi i vi n cn thch th hn
nhng chic ca s ti tm , b e do
Tivi to hnh chng ti, nho nn chng ti, d y chng ti cch nh v n
v pht m nhng t kh. Chng ti hc mi iu quan tr ng ph i dn
dp, kh mi nh th no, khng c nhng cht dnh tch t trn
bn bp, khng bao gi gi lm ri tc v Cha khng cho php u
bn c gu. Ri th c th gii s khinh mit bn. Vo thng t ti, ti s
trn mi ba tui, gn ti tui c mn trng c. Hng ngy ti sm soi da
mnh xem xem th khng khip c th mc ra bt c lc no. Thc
vy, chng ti tip nhn cc mc qung co theo ngha en, t ng r ng
n c gi tr nh mt quyn sch c cha ng nhng th gip chng ti
an ton that khi nguy him trong cuc sng.
Mi ngy tri qua li mang n nhng thay i anh Chris v ti. Nh ng
th khc l xut hin trn c th chng ti. Chng ti mc tc nhng
ni trc cha tng c, th tc mu h phch, xon xon, trng bun
ci, sm hn tc trn u chng ti. Ti khng thch chng v ti dng
chic nhp nh chng i bt c khi no thy chng mc ra, nh ng
chng nh c di vy, cng nh cng mc. Mt hm Chris thy ti gi tay
ln, sm soi mt si mu h phch v c nh n i.
Em ang lm ci qui g vy? Anh y go to.

Em khng mun phi co lng cnh tay v khng mun dng th


thu;c rng lng m m thng dng, kinh lm!
Em nh nh bt c khi no chng mc ra ?
Chc chn vy. Em thch thn hnh mnh gn gng v p , k c
nu anh khng th.
Em ang tham gia mt trn nh m chc chn em l k thua Anh
y ni vi mt n ci tinh qui Th s phi mc ni chng ph i mc
v do c mc k n v ng ngh v vic trng gn gng mt cch tr
con vy, v bt u ngh v th nh l mt th gi cm.
Gi cm ? B ngc to l th gi cm, ch khng phi nhng si qun
qun. Nhng ti khng ni iu ra, v ngc ti b t u nh ra m t cht
v ti hy vng Chris s khng nhn thy. Ti thy hi lng khi mnh b t
u nhnh ra ng trc, nhng l khi c mt mnh ti, mt n i
ring, nhng ti khng mun bt c ai ch . Ti phi t b hy v ng kh n
kh , v ti thy Chris thng vi lic nhn ngc ti v d nh ng chi c
o len ditya hay nhng chic blouse ca ti rng thng thnh nh th no
i chng na, ti tin rng nhng ngn i nh ny ph n b i l i nh ng
c gng che giu ca ti.
Ti bt u c nhng cm gic m trc y khng cm thy. Nhng cn
au, nhng mong mun l lng. Mun mt iu g v khng bi t l
th g nh thc ti dy trong m, rung ng, ro rc, kch ng, v bi t
c mt ngi n ng cng ti, lm mt th m ti mun ta hon
thnh, cn anh takhng bao giti lun lun t nh dy qu s m, tr c
khi t n nhng nh cao tt nh m ti bit anh ta s mang t i n u ti
khng thc dy v lm hng tt c.
Ri mt chuyn l lng xy ra. Ti l ngi dn ging mi sng ngay khi
chng ti dy v thay , trc khi b ngoi ph thu bc vo phng v i
chic gi thc n. Ti vn thy nhng vt trn khn tri ging, v n
khng to c th l mt trong nhng gic m ang trong phng t m
ca Cory. Chng pha ging ni Chris nm.
V Cha, anh Chris, em hy vng l anh khng m th y mnh ang
trong nh tm trong khi anh vn nm trn ging.
Ti ch khng tin cu chuyn tng tng ca anh y v th m anh y
gi l "thi ban m".
Anh Chris, em ngh anh nn ni vi m, m c th dn anh ti

mt bc s. Th anh c th b ly , th m Cory c th b nhim, v n


lm bn ging lm ri khng cn phi c thm na u.
Anh y nm cho ti mt ci nhn coi thng trong khi mt bng.
Anh khng cn gp bc s anh y ni mt cch khng t nhin
Anh nghe thy bn con trai ln tui hn ni chuyn trong phng v sinh
ca trng hc v iu xy ra vi anh l chuyn hon ton bnh thng.
Ha! Anh y ch giu, mt lp lnh v ch nho Sp n lt em
lm bn khn ging ri.
Anh mun ni g?
Em hi m y. Ri c lc m s cho em bit. Anh nhn th y em
ang ln, l mt du hiu chc chn.
Ti cm ght vic anh y lun bit r mi chuyn ca ti. Anh y h c
c qu nhiu nh vy u, t nhng cuc tr chuyn th t c, ng
ngn trong nh v sinh nam ? Ti nghe mt s cu c tr chuyn ng
ngn, th tc trong phng v sinh n, nhng ti khng thm tin m t l i no
trong nhng cuc tr chuyn . ch al` nhng iu qu th t c.
Hai a em sinh i him khi dng n mt chic gh v chng khng th
i i li li quanh ging, v chng s lm nhu khn tr i gi ng, v b
ngoi i hi chng ti phi gi mi th "gn gng". V d chng thch
nhng b phim nhiu tp, chng vn tip tc chi trong khi th nh tho ng
ng ln xem nhng cnh li cun nht. Carrie c ngi nh bp b v i
nhng con ngi nh xu v rt nhiu c nho nh ng yu cho n
thng xuyn tr chuyn bng ging du dng, thnh tht khi n chng ti
nhc u. Ti nm cho n rt nhiu ci nhn t v kh ch u, hy v ng n
ngng ni d ch hai pht, v ti nghe v thng th c m khng c
nhng m thanh chuyn phim , nhng ti khng ni b t c l i g v i n
v lm nh th s to ra nhiu ting go ti t hn nhng ting th th m
nho nh nx chuyn vi vt ca n.
Trong khi Carrie dch chuyn nhng con bp b v tr chuyn cng chng,
Cory di chuyn cc hp chi th hn ca n. N khng s dng nh ng
hng m Chris dy n cch i. Cory s ngh ra bt k th g hp v i
nhu cu ca n nht, v th n to ra lun l th n c th p vo t o
ra ting nhc. Vi chic tivi lun lun gy n, c nhng cnh thay i lin
tc v ngi nh bp b c nhiu th lm Carrie hi lng, tr ch i ng i th
hn to ra nhng gi ng h hnh phc cho Cory, hai a em sinh i c

gng to ra nhng g tt nht cho cuc sng b giam cm ca chng. Bn


tr thng rt d thch nghi, ti bit iu bng cch quan st chng,
chc chn chng c ku ca, nhiu nht l hai vic. Ti sao m khng
thng xuyn n na? iu tht au n, thc s au n, v chng
ti c th ni g vi chng y? V mt vic na l thc n, chng khng
thch thc n. Chng mun nhng cc kem chng thy trn tivi v xc xch
nng m bn tr trn tivi hay n. Chng mun mi th nh m lm cho tr
ngon ming nh ko hay chi. chi th chng c. Ko th khng.
V trong khi hai a em b quanh sn, hoc ngi bt cho chn, bi n
chng thnh mt kiu vt c bit kh chu, anh Chris v ti c t p trung
u c vo nhng tnh hung phc tp c gii quyt hng ngy tr c
mt chng ti. Chng ti xem nhng ngi chng khng chung thu l a
di v hoc nhng ngi v hay ry la, nhng ngi v ch ch n con
m khng quan tm n chng. V ngc li. Nhng ngi v khng
chung thu vi nhng ngi chng tt hoc nhng ngi chng ti. chng
ti hoc c rng tnh yu ging nh bong bng x phng, c lc n long
lanh v rc r sc mu, ri sau v tung ra. Ri n nhng git n c
mt, nhng v mt su kh, s kh no qua nhng tch c ph bt t n
trong lc h ngi cnh bn bp vi ngi bn thn nht cng c nh ng
rc ri ring ca chnh ngi .Nhng chng my chc, sau khi mt tnh
yu chm dt, mt tnh yu mi khc li khin chic bong bng x phng
mu sc n to ra. nhng con ngi p mi v t v lm sao
tm kim mt tnh yu hon ho v gn gi cn thn, gi cho n c an
ton v h khng bao gi c th tm c.
Mt bui chiu cui thng Ba, m bc vo phng chng ti tay m m t
chic hp ln. Chng ti quen vi vic thy m bc vo vi rt nhiu
qu ch khng phi ch c mt chic hp v iu l lng nht l m g t
u v ra hiu cho Christopher, v anh y dng nh hiu c, v anh
y ng ln khi ch ang ngi hc, tm tay hai a em v a chng ln
gc. Ti khng hiu mt cht no c. Trn v n cn r t lnh. Li u y
c phi l mt chuyn b mt khng? M ch mang mt mn qu ring cho
ti thi ?
Ti v m ngi cnh nhau trn chic ging ca ti v Carrie tr c khi ti
kp nhn "mn qu" c mt ngha c bit i v i ti th m ni chng ti
phi c mt cuc ni chuyn "gia ph n vi nhau".

Ti tng nghe v nhng cuc ni chuyn "gia n ng v i nhau" qua


vic xem nhng b phim c ca Andy Hardy, v ti bit loi cu chuyn
c bit ny c mt iu g lin quan n chuyn tr ng thnh v gi i
tnh, d ti c suy ngh nhiu hn v c t ra khng quan tm, d i u ny
khng ging lm vi tnh cch ph n, trong khi ti mun bit ch t i
c.
V iu m ni vi ti c phi l iu m ti i nghe rt nhi u nm r i
khng? Khng phi! Trong khi ti ngi nghim ngh v ch i s ti t l v
nhng th xu xa ng khinh m bn con trai bit ngay t lc chng cho
i, theo li b ngoi ph thu ni, ti ngi kinh ng c v khng tin trong
khi m gii thch v vic mt ngy no ti s b chy mu.
Khng phi t mt vt xc, mt vt thng m l t nh ca
Cha tri v vic mt ngi ph n phi thc hin thin chc ca mnh ra
sao v cng thm vo s ngc nhin ca ti, khng ph i ti s b chy
mu mt ln mt thng m t gi tr i cho n khi ti thnh mt b gi
nm mi tui, v mi ln s ko di ti nm ngy!
Cho ti khi con nm mi tui ? ti hii nh, ging yu t v s
st, s rng m ang a.
M trao cho ti mt n ci du dng v ngt ngo.
i khi n ngng trc khi con nm mi tui, v i khi n ko di
thm mt vi nm na, khng c quy lut g u. Nhng d sao vo nhm
tui d, con c th c coi l "s thay i cuc i", hay l th i k mn
kinh.
N c au khng h m? l iu quan trng nh t m ti c n
phi bit ngay lc .
Chu k hng thng ca con ? N ch hi c mt cht kh ch u,
nhng khng t lm u v m c th ni vi con t kinh nghim c a m
v t nhng ngi ph n khc m m bit l nu con cng s th cng
au.
Ti bit iu ! Cha bao gi ti nhn thy mu m li khng c m th y
au, tr phi l mu ca ngi khc. Ri m a cho ti chic h p ng
tt c nhng th ti cn cho "ln thy thng".
ng m, m! ti ku ln, tm cch ln trnh t t c nh ng chuyn
ny M qun mt l con nh tr thnh mt n din vin ma ba l v
din vin ma ba l s khng bao gi c c con. C Danielle lun ni

vi chng con l tt hn khng nn c con. V con khng mu n m t t o


no. Vy m c th mang tt c nhng th ny tr li cho ca hng
ly li tin v con quyt nh vic d bn hngthng ny s khng x y
ra.
M bt ci ri m ti cht hn v t mt n hn ln m ti.
M cho l m qun khng ni cho con mt chuyn l con ch ng
th lm bt c iu g ngn vic ny c c. Con phi chp nhn t t
c nhng thay i t nhin trn thn th con t mt a tr tr thnh m t
thiu n. Chc chn con khng mun c mt a con trong sut cu c i
ca con ch h?
Ti lng tng, va rt mun tr thnh mt thiu n trng thnh v i t t c
nhng ng cong v m c, nhng ti cha c chun b n
nhn c sc v s d bn ny v mt thng mt ln na ch!
V Cathy, ng xu h, lng tng hay kinh s, ch l mt cht khng
thoi mi v phin toi thi, vic c con l mt phn th ng l n. Mt ngy
no con s yu v kt hn, v con s mun cho chng mnh nh ng
a con nu con yu chng.
M i, c mt chuyn m m cha ni vi con. Nu mt c b phi
tri qua nhng th nh th ny tr thnh mt thiu n th anh Chris
phi chu ng nhng g tr thnh mt ngi n ng?
M khc khch ci v p m vo m ti.
H cng c nhng thay i, d chng mt thay i no lm chng
chy mu. Chris s sm mc ru. V cn nhng th khc na m anh con
s phi hc hon thnh, iu khin c v con khng phi lo v
chuyn .
Chuyn g vy h m? ti hi, nng lng mun c s chia s ca
gii nam v ni kh ca s trng thnh, khi m khng tr li, ti h i
anh Chris, c phi anh y bo m n hng dn cho con ph i khng?
M gt u v ni ng vy, d m nh ni v i ti t lu ri, nhng
di nh ngy no cng c chuyn rc ri khin cho m khng lm c
vic m nn phi lm.
Anh Chris, anh y c phi chu ng g mt cch au n khng?
M bt ci, dng nh thy thch th.
hm khc, Cathy. No, hy ct nhng ny ca con i v s
dng chng khi con cn. ng s nu n bt u xut hin vo ban m

hoc trong lc con ang ma. M bt u b nh vy khi m mi hai tui


v ang i xe p ngoi ng v con bit l m p xe v nh t nh t
l su ln thay qun i trc khi b ngoi nhn thy, v dnh thi
gian gii thch cho m chuyn . M rt tc bi v b khng bo
trc cho m. B chng bao gi ni cho m bit bt c iu g. Tin hay
khng tin, con cng phi quen vi chuyn , v i u o s khng t o ra
nhng s thay i trong cch sng ca con.
Cho d c chic hp ng nhng th ng ght m ti mong mnh s
khng bao gi dng ti, v ti s khng c con, y cng l m t cu c tr
chuyn rt thn mt m hai m con cng chia s.
Vy nhng khi m gi anh Chris v hai a em sinh i t trn gc xu ng,
m hn Chris v lm ri nhng ln tc qun ca anh y, a tru chc v i
anh y v gn nh pht l hai a sinh i, th s thn mt m ti v m
va chia s lc trc b m nht i. Gi Carrie v Cory dng nh
khng thoi mi khi c mt m. Chng chy ti ch ti, tro vo lng ti v
trong i tay m cht ca ti, chng ch ngi nhn trong khi anh Chris c
vut ve, hn ht v tru chc. Cch m ti i x vi hai a sinh i khi n
ti chn ngn, nh th m khng thch ng n chng. Khi anh Chris v ti
bc vo tui dy th, v ang tr thnh ngi ln, th hai a em sinh i
b t hm, chng c ni no i c.
Ma ng di l th v lnh lo chuyn sang ma xun. D n d n t ng p
mi tr nn m p hn. C bn chng ti ln trn h nh ng bng
hoa tuyt xung, v chng ti khin cn gc li n bng v i nh ng bng
hoa ma xun rng r ca chng ti.
Sinh nht ca ti vo thng t, m khng qun ti vi nh ng mn qu v
tht chng ti kem v bnh ngt. M ngi chi c chiu ch nht v d y
ti cch thu len si v mt s ng thu dch dc. V th , v i b thu
an m cho ti, ti c thm mt cch na lp thi gian tr ng.
Tip sau sinh nht ti l sinh nht ca hai a em sinh i, sinh nh t l n
th su ca chng. M li mang n bnh, kem v rt nhiu mn qu, k
c nhng nhc c khin i mt xanh ca Cory ngi sng. Cory nhn rt
lu v say m chic n accordion chi, m gh chic n trong lc
bm phm, nghing u nghe chm ch nhng m thanh pht ra. V ch c
chn chng my chc m n chi ngay mt giai iu trn . Khng ai

trong chng ti c th tin c. Ri chng ti li cht lng v n chuyn


suy ngh chic piano chi ca Carrie v chi ng giai i u "Mng
ngy sinh nht ca ch. Mng ngy sinh nht ca Carrie. Mng ngy sinh
nht ca ch v em".
Cory c tai m nhc m ni v bun ru v tru mn, khi cm xc
chu quay sang nhn cu con b bng ca mnh C hai bc cc con
u chi nhc. iu ng tic l ng ngoi khng ch n ngh thut,
hay nhng ngi ngh s, khng ch nhng nhc s, m cn c ho s n a.
ng ngh h l nhng k yu t v nhu nhc. ng buc bc c ph i lm
vic trong mt ngn hng do ng s hu, khng bun quan tm xem li u
con mnh c chn ght khng thy ph hp cht no khng. Bc y c tn
ging ng ngoi nhng mi ngi gi bc y l Mal. Bc y l mt thanh
nin tr p v vao sau nhng ngy ngh cui tun, bc Mal ch y tr n
khi cuc sng m bc y chn ght bng cch ln ni trn chi c xe m t
ca mnh. ni n nu ring ca bc y, mt ngi nh bc t xy cho
mnh, bc sng tc nhc. Mt ngy bc cua qu nhanh trong tr i
ma. Xe b lt nghing khi ng v ri xung vc su my trm mt.
Lc cht bc mi ch c hai mi hai tui. Bc th hai l Joel, v bc
b i sau m tang ca bc c. Bc y v Mal rt thn nhau v m ngh
bc y khng chu ni ngh rng by gi bc y phi th ch cho bc
Mal v ngi k tc triu i kinh doanh ca cha mnh. Mi ng i nh n
c mt bu nh t Paris trong bc Joel k l bc y c mt ch
trong ban nhc lu din khp chu u. Tin tip theo m mi ng i nghe
c, c l ba tun sau , l bc Joel cht trong mt tai nn tr t
tuyt Thu s. Khi bc y mi c mi chn tui. Bc y b r i
xung mt hm ni lp y tuyt v ti gi, h vn khng tm ra c xc
bc y.
Tri i! Ti thc s xc ng, t cng trong lng. C qu nhi u tai n n x y
ra. Hai ngi anh ca m cht, c b na, cng do tai nn. i mt
trng rng ca ti gp mt Chris. Anh y khng ci. Ngay khi m i,
chng ti ri tng p mi v nhng quyn sch ca chng ti.
Chng ta c ton nhng th cht tit Chris ni mt cch chn
ngn thc s v nm cho ti mt ci nhn cm ght. u c ph i li t i ti
khi anh y c th c mt quyn sch ch trong mt vi gi!
Chng ta c th c ht nhng quyn sch ca Shakespeare ti

gi .
Anh khng thch c nhng v kch.
K tht, ti th thch c Shakespeare v Eugene O Neil v bt c ci g bi
thm, k l v y nhng cm xc d di.
Hy dy hai em c v vit ti gi vi v mun lm mt th g
khc hn. V vi cch ny, chng ti c th cho chng mt cch khc
vui chi V anh Chris, chng ta s gip cho u c chng kh i bi n
thnh b u v nhn mn hnh qu nhiu, v cng cho chng khng b
m ch na.
Chng ti xung di nh, lng y quyt tm v thy hai a em ang
dn mt vo ch th Bunny va bin mt trn mn hnh.
Anh ch s dy hai em c v vit Chris ni.
Chng phn i bng nhng cu go to.
Khng Carrie go ln Chng em khng mu n hc c v vi t!
Chng em khng vit ch ci! Chng em mun xem "Ti yu Lucy"!
Chris tm ly n cn ti tm ly Cory v ng theo ngha en, chng ti
ko c hai a ln gc. Ging nh phi i ph vi nhng con r n trn
tun tut. Ch mt trong hai a cng c th go nh mt ch b in r i!
Cory khng ku, khng go, cng khng m nhng n m m nh vo
ti, n ch bm cht ly bt c th g trong tm vi v dng c chn
bm cht li.
Cha bao gi hai gio vin khng chuyn li c hai h c tr khng s n
sng hc nh th ny. Nhng cui cng, bng cc mnh li, do d m v
nhng cu chuyn c tch, chng ti bt u li cun c chng. C l
chng ti thy tic l sm bt chng phi my m cc quyn sch, ghi nh
v c thuc cc ch ci bun t. Chng ti a cho chng cc cun sch
lp mt ca McGuffer chng chp li cc ch ci.
Do khng quen vi bn tr khc cng la tui v i hai a em sinh i,
Chris v ti ngh hai a em sinh i su tu i c a chng ti ti n b m t
cch r rt. V d gi khng phi ngy no m cng ti nh tr c kia, m
cng xut hin mt hoc hai ln mt tun. Chng ti mi st rut i m
lm sao cho m thy mt on ngn m Cory v Carrie vit. Ch c
chn mi a phi vit cng mt s lng t nh nhau.
Chng vit nhng ch ci cao t nht l nm centimt v r t ngo n ngoo.
M thn yu

Chng con yu m
V c ko na
Tm bit
Cory v Carrie
S cn c m hi m chng phi dng vit bc th m chng ph i
dng vit bc th, khng c anh Chris hay ti dy, mt bc th m
chng hy vng m s nhn c. Th m m khng lm c.
Tt nhin l ko s gy su rng.
Ri ma h ti vi chng ti. Tri nng bc oi , ngt ngt khng khi p,
d tht l lng l n khng nng nh ma h nm ngoi. Chris nu l do l
mu chng ti gi t i, do chng ti c th ch u nng gi i h n.
Ma h ca chng ti c lp y bng sch. R rng l m l y sch
t ga sch di nh m chng bun c tn sch, hoc xem chng
ti c thch khng, hoc c ph hp vi la tui rt d b tc ng c a
chng ti hay khng. iu khng thc s thnh v n . Chris v ti s
c bt c th g. Mt trong nhng cun sch yu thch ca chng ti vo
mi h nm l mt cun tiu thuyt lch s vit v lch s hay h n
nhng g c dy trng hc. Chng ti ngc nhin c c rng
ngy xa ph n khng ti bnh vin sinh con. H sinh con nh
trong mt chic ging nh v hp, cc thy thuc c th cho
h d dng hn, hn l trn mt chic ging ln v rng.
Mt chic ging thin nga nh, sinh mt a tr - Chris tr m
ngm ni thnh li, ngng u ln nhn chm ch vo kho ng khng.
Ti quay ngi li v mm ci vi anh y mt cch tinh qui. Chng ti
ang trn tng p mi, c hai nm trn mt chic m c hoen t
gn cnh ca s ang m n nhng ln gi nh m p.
Cn cc ng vua v cc b hong hu t tnh trong phng ng c a
h v thn nhin ngi trn ging m khng mc qun o. Anh c ngh t t
c mi th c vit trong cc cun sch c hon ton ng khng?
Tt nhin khng, nhng cng ng kh nhiu. Sau h t, con ng i
khng quen mc o ng hoc pyjama i ng. H ch i nhng chi c
m ng gi m u v hi lng vi phn cn li.
Chng ti bt ci, v ra bc tranh v nhng ng vua v b hong khng
thy xu h khi khng mc g trc mt nhng ngi hu v nhng nhn

vt quyn cao chc trng.


Ln da trn khng phi l mt th ti li, ng v y khng? Ch l
cch quay li thi k trung c phi khng?
Anh cho l khng Anh y tr li.
Gi th n ln th hai ti phi ng u v i bn nng ng nguyn
ra tr thnh ngi ln v n au hn ln u rt nhiu khi n ti ph i
nm c ngy trn ging vi cm gic rt kh chu.
Anh khng ngh chuyn ang xy ra vi em l gh t m ch ? ti
hi Chris.
Anh y ci mt xung mi tc ti.
Cathy, anh khng ngh bt c iu g v thn th con ng i v cch
n th hin mt cch cm ght hay gh tm. Anh cho y l chc nng
ngi thy thuc trong anh hot ng. Anh ngh ging nh vy v tnh
hung c th ca emn mt my ngy mt thng khin em thnh
ngi ln nh m, ri anh cng th thiv nu n au, v em khng
thch n, th hy ngh n vic ma v ma cng au ch , em ni v i
anh nh vy m, em hy ngh n ci gi em phi tr c c s n
p Cnh tay ti gh anh y cht hn khi anh y ng ng l i V anh
cng phi tr gi tr thnh mt ngi n ng. Anh khng c m t
ngi n ng tm s nh em c m ni. Ch c mt mnh anh
trong tnh hung kh chu, y bi ri v i lc anh khng bi t ph i lm
th no thot khi nhng s li cun v anh rt s l mnh s khng
bao gi tr thnh mt bc s.
Chris ti m ming v thy l mnh b sa ly Anh c bt k s
ng vc no v m khng?
Ti thy anh y cau my bn ni tip trc khi anh y c th tc gin
phn cng li.
Anh c ch ltht l lng, vic m gi chng ta b nht y
qu lu khng? M c rt nhiu tin, anh Chris, em bi t m c m. Nh ng
chic nhn v nhng chic vng eo tay, chng khng phi l gi nh
m ni vi chng ta u. Em bit chng khng phi l gi m!
Anh y quay i khi ti va cp n m. Anh y ngng m n thn
ca anh y, coi m l tt c nhng g hon ho ca phi n, nh ng khi
anh y quay li m ti v m anh y chm vo tc ti, ging anh y cng
thng.

i khi anh khng phi l k lc quan mt lc nh em g i anh. i


khi anh c nghi ng ging nh em v vic m lm. Nhng anh ngh v
thi gian trc lc chng ta ti y v anh cm thy phi tin c y m, tin
tng m, ging nh b vy. Hy nh b thng ni "Vi nhng th
dng nh l lng, u c mt l do c. V mi th lun kt thc c h u
nht". l iu anh buc mnh phi tin, m c l do ng n gi
chng ta li y, v khng th ln gi chng ta t i tr ng n i tr c.
M bit m ang lm g. Cathy, anh yu m nhiu lm. Anh khng th
khng yu. Bt k m lm iu g, anh vn cm thy mnh s vn cn yu
m.
Anh y yu m hn ti, ti cay ng ngh.
Gi m n v i chng cn u u na. Mt ln, c tun tri qua m
khng thy m n. cui cng khi m xut hin, m ni vi chng ti l
ng ngoi m rt nng.
ng ang m nng hn , h m? Ti hi, cm thy i cht dn
vt ti li. Ti bit tht khng phi khi mong ng cht, nhng ci ch t c a
ng l s cu ri ca chng ti.
Phi m trm ngm ni yu hn nhiu. Gi th c th b t c
ngy no. Cathy, bt c ngy no. Con s khng tin vo v xanh nh t,
au n ca ng, ngay khi ng mt, cc con s c t do.
K l tht, ti ngh mnh tht xu xa khi mun ng gi ch t ngay lc
ny. Cha hy tha th cho ti. Nhng s khng phi i v i chng ti khi
b nht sut y, chng ti cn c ra ngoi tri, trong nh mt tr i
si m, v chng ti tr nn c c, khng c gp nhng gng mt
mi.
N c th l bt c gi no m ni v ng ln i.
Ti ngm nga giai iu "Xe nga mn thng, lc cc ch m ch m, hy t i
y a ta v nh" trong khi dn ging v i tin ng ngo i ang trn
ng ln thin ng nu v thn ca ng b mua chuc, hoc xu ng a
ngc nu khng mua c qu s.
"Nu ng trc khi chu"
v m xut hin ca, dng v mt mi, ch l na khun mt vo.
ng qua khi cn nguy kchng ang hi ph c li Cnh c a
ng li v ch cn li chng ti vi ni hy vng tan bin.

Ti ti t hai em vo ging ng v him khi m ti lm vi c ny.


Ti l ngi hn ln m chng v nghe nhng li cu nguyn c a chng.
V Chris cng lm vic ny. Chng yu chng ti, r t d dng c c
iu ny trong nhng i mt xanh to, rp bng hng mi ca chng. Sau
khi chng ng say, chng ti bc n ch t lch nh mt du X k t
thc mt ngy. Thng tm li n. Gi chng ti sng trong nh t ny
trn mt nm.

PHN 13 : C LN C KHN

Cho ti khi mt tri xut hin


V bng m chy xa
Bi ca ca Solomon 2:17

Mt nm na li tri qua, ging nh nm u. Cng ngy m cng t i th t


thng hn, nhng lun ti cng vi nhng li ha khin chng ti hy
vng, khin chng ti tin rng s gii thot ca chng ti ch cn m t vi
tun na thi. iu chng ti lm vo cui mi bui ti l nh d u ngy
bng mt ch X to tng.
By gi chng ti c ba t lch vi nhng ch X to ng. T u tin
ch c mt na nh du ch X, t th hai th c nh ch X kn ht, v
by gi mt na t lch th ba y nhng ch X. V ng ngoi ang
hp hi gi su mi tm tui, lun gi c hi th cui cng, v tip
tc, tip tc sng trong khi chng ti phi ch i trong s lng qun.
Dng nh ng s sng tip n tui su mi chn.
Vo cc ngy th nm, nhng ngi gip vic ca lu i Foxworth i vo
thnh ph, l lc anh Chris v ti ln ra ngoi mi ngi en n m ln
mi dc, tm nng mt tri v ht th khng kh di nh trng sao. D
mi nh rt cao v nguy him, nhng n thc s l bn ngoi, khi chng
ti c th cm nhn c khng kh trong lnh trn ln da kh n t c a
mnh.

ni hai cnh ca to nh giao nhau v to thnh mt gc, chng ti c


th mc chn vo mt ng khi chc chn v cm thy kh an ton. V tr
ca chng ti trn mi khin chng ti thot khi cp mt c a bt c ai
di mt t.
V s trng pht ca b ngoi vn cha thnh hin thc, anh Chris v ti
m ra bt cn. Chng ti khng lun chnh t trong phng t m, cng
khng mc qun o chnh t. Tht l kh khn khi sng mt cuc s ng
m sng mc qun o vo, ti ci qun o ra, v khng nhng phn
thn th ca mnh cho ngi khc nhn.
V thnh tht m ni, khng ai trong chng ti quan tm nhi u l m v vi c
ai nhn thy ci g.
Chng ti nn phi quan tm.
Chng ti ng ra phi cn thn.
Chng ti ng ra phi gi k c tm lng ln roi rm mu ca m hi n
hin trc mt chng ti v khng bao gi, khng bao gi c qun.
Nhng ci ngy m b nh xa lm ri, lu lm ri.
Gi ti vo tui dy th, v cha bao gi nhn thy ht c th tr n c a
mnh v chic gng t thuc t qu cao c th nhn r. Ti ch a
bao gi thy mt ph n kho thn, thm ch c mt bc nh nh vy,
cn nhng bc tranh v bc tng cm thch th chng l nhng chi
tit. Do vy ti i ti lc ch c mt mnh trong phng tm, v ng
trc chic gng treo, ti ci ht mi th v ri bt u lm dng v
ngm ngha. Tht khng th tin s thay i v hoc mn a li. Chc
chn ti xinh hn nhiu so vi lc mi n y, k c khun mt, mi tc,
cp chn, t nhiu g th by gi thn th ti c nh ng ng cong. Ti
nghing ngi ng bn ny bn kia, dn mt vo hnh nh mnh trong
gng khi ti thc hin nhng ng tc ma ba l.
Mt cm gic gai gai sau lng khin ti cm nhn c g ng r t g n
v ang nhn. Ti quay ngot ngi li v bt gp Chris ang ng ch
ti ca phng . Anh y t phng p mi xung mt cch l ng l . Anh
y ng bao lu ri? Anh y c thy tt c nhng hnh ng ng
ngn, khng ng n m ti lm khng? i tr i, ti hy v ng l khng.
Anh Chris, hy i i.
Anh y dng nh khng nghe thy.
Anh y ch nhn.

Ngi ti nng bng ln, cm thy tot m hi di cnh tay v mch bt


u p mt cch l thng. Ti cm thy mnh ging nh mt a tr b
bt qu tang ang vc tay trong l bnh, ang phm ph i mt ti l i nh,
v s khng khip v b trng pht nghim khc khng phi v th g c ,
y s hi. Ti sao ti phi s nh? ch l anh Chris thi m.
y l ln u tin ti cm thy lng tng xu h, v ti ch p v i b vy
va ci ra lc trc. Ti c th che ngi sau chic vy v bo anh y hy
i i.
ng.. anh y ni khi ti cm chic vy trn tay.
Anh khng - ti lp bp, cng run hn.
Anh bit mnh khng nn, nhng trng em p qu. Nh th tr c
y anh cha bao gi gp em. Lm th no m em tr nn ng yu v y,
khi sut thi gian anh bn cnh?
Lm th no tr li mt cu hi nh vy? Tr vic nhn anh y v ni
n bng mt.
Ri th, sau lng ti, chic cha kha quay trong . Ti v i lu n vy qua
u v ko n xung trc khi b vo. Tri i! Ti khng tm c tay o.
u ti b lng bng trong chic vy, trong khi c ng i ti khng c
che y th b , b ngoi ca chng ti. Ti khng nhn th y b,
nhng cm nhn c s c mt ca b.
Cui cng ti cng tm c ng tay o v git vi chic o xu ng. Nh ng
b nhn thy thn hnh trn ca ti, iu th hi n trong i m t xm
h h ca b. B ri mt khi ti v ng inh anh Chris bng m t ci
nhn trng trng. Anh y vn ang ng chong vng.
Th b qut ln Cui cng ta bt gp cc ng i. Ta bit
chng chng th chy m.
B m ming ni trc vi chng ti. y ging nh mt trong nhng
cn c mng ca tikhng c qun o che thn tr c mt b ngoi v
trc Cha.
Chris ph tan mn sng m v bc ln trc phn i.
B bt gp chng chu ? B bt gp ci g? Ch ng c g
c!
Chng c g c
Chng c g c..
Chng c g c

Nhng t c di li. Trong con mt b, b bt qu tang chng ti


lm mi vic.
Nhng k phm ti b rt ln khi li nm nh mt c c vo ti.
Chng c v thng xt g Ngi ngh l ngi p ? Ngi ngh
nhng ng cong chm n ny hp dn ? Ngi thch mi tc vng di
m ngi chi chut v un cong ? ni n b mm ci, n ci
e do nht m ti tng thy.
u gi ti run ly by, i tay ti cng vy. Ti cm thy nguy hi m khi
khng c qun o lt v kha o cha ko ht sau l ng. Ti ln li c nhn
Chris. Anh y tin ln mt cch chm ri, mt ng quanh tm mt v
kh no .
bao nhiu ln ngi cho php anh ngi s dng thn th
ngi? B ngoi phun ra. Ti ch ng , khng m ming c, khng
hiu b ngoi mun ni g.
S dng ? B mun ni g vy?
Cp mt ca b nheo li thnh mt ng sc nh dao bn sang pha
Chris, bt gp v xu h trn khun mt anh y, r rng mu n cho ti
thy anh y hiu l b mun ni g, k c nu ti khng hi u th t.
iu chu mun ni l anh y ni, mt hn Chng chu
chng lm bt c iu g xu c - Gi anh y v ging, ging anh y
vang ln m m Thi c, b c nhn chu bng cp mt ng v c. C
tm nhng g b tin i, nhng Cathy v chu chng bao gi lm m t i u g
xu xa, ti li hay ng khinh c.
Em ngi ang trn trung, n cho php ngi nhn thn hnh n,
vy m ngi khng lm g sai y B cm ght nhn ti tr c khi quay
i v ri khi phng. B khin ti run ly by. Chris rt tc gin ti.
Cathy, v ci qui g m em li ci qun o trong cn phng ny! Em
bit l b rnh m chng ta, hy vng bt c chng ta ang lm m t i u
g ! anh a a c v in cung, hoang di, khi n anh y d ng nh c
v gi dn hn v hung bo khng khip B s trng pht chng ta. B
b i m khng lm g khng c ngha l b s khng quay l i.
Ti bit iu Ti bit iu . B s quay li v i chic roi.
Bun ng v cu knh, hai a em sinh i t tng p mi i xu ng. Carrie
ngi xung trc ngi nh bp b. Cory ngi xm xem tivi. N c m cy
guitar t tin ca mnh ln v bt u chi. Chris ngi trn gi ng v

nhn ra pha ca ra vo. Ti nhp nhm, sn sng b ch y khi b quay l i.


Ti s chy vo phng tm, s kha cati s
Chic cha kha xoay trong . Tay nm ca c vn ra.
Ti ng pht dy. Chris cng lm vy. Anh y ni:
Vo phng tm i, Cathy. V yn trong
Ba1 ngoi bc vo phng, lng lng nh mt cy to, v b mang theo
khng phi chic roi m l mt cy ko, loi ko m cc b cc c th ng
s dng ct vi may qun o. N c mu vng ng, bng long, di
ngong v trng rt sc.
Ngi xung, con nhc b qut Ta s gt tc ca ng i ti t n s
cho ngi khng cn cm thy t ho khi nhn mnh trong gng!
B mm ci mt cch c c, khinh mit khi thy s ngc nhin ca ti.
Ln u tin ti thy b mm ci!
Ni s nht ca ti! Ti th b qut roi cn hn! Da ti ri s lnh, nh ng
s phi mt nhiu nm mc li mi tc di v p m ti r t yu k
t lc ln u tin b ni l n p v b thch mi tc di nh ng c gi
nh. i Cha thn yu, lm th no b c th bit l h u nh m no ti
cng m thy b ln vo phng trong lc ti ang ng v c t tr i mi tc
ti nh ct lng mt con cu vy? V i lc ti m thy mnh th c gi c
vo bui sng khng ch u trc lc, xu x m b ngc ca ti cng b
ct na!
Bt c khi no b nhn ti, th b cng phi nhn vo m t ch c th no
. B khng nhn ton b con ngi ti, m nhn vo nh ng ch d ng
nh lm tng cn tc gin ca b v b s hu dit bt c th g khin
b tc gin.
Ti nh chy vo phng tm v kha ca li. Nhng v mt l do no ,
i chn nhy ma ca ti, thng c luyn tp rt nhiu, li khng th
nhc nhch c.
Ti b t lit bi ni s hi chic ko di, bng long v pha trn n l c p
mt mu thp ca b ngi ln v cm ght, khinh b v coi th ng.
Lc Chris ni bng mt ging mnh m.
B khng c ct mt si tc no ca Cathy, b ngoi!
B nm cho anh y mt ci nhn thn nhin nh th li e do c a anh y
chng c kt qu g, nh th sc lc yu t ca anh y khng th p o
c khi thp khng l l b.

c ri, c theo cch ca ngi i. Ta s cho ngi la chn, con


nhc, hoc l chu mt tc, hoc khng c n v sa trong vng mt
tun.
Hai em sinh i khng lm g sai c - Ti cu khn Chris cng
khng lm g c. Anh y khng bit chu khng mc qu n o khi anh y i
t trn gc xung. Tt c l li ti chu. Chu c th sng m khng c
n v sa mt tun lin. Chu khng ct tc u, v ngoi ra, m s
khng cho b lm th ny vi chu. M s mang n n cho chng
chu.
D sao ti ni iu ny m chng c bt k s t tin no. M i qu lu
ri. M khng cn thng xuyn ti na, ti s cht i mt.
Tc ngi, hoc khng c n mt tun b nhc li, thn nhin
v khng h b tc ng.
B lm vic ny l sai Chris ni, tin ti gn hn Chu r t
ngc nhin khi nhn thy Cathy, chng chu chng lm i u g x u xa c .
B nh gi chng chu qua mt bng chng gin ti p.
Tc ngi, hoc khng c ai trong cc ngi c n mt tun b
ni vi ti, pht l anh Chris i, nh b lun lm th - V n u ng i nh t
mnh trong phng tm hoc trn trn gc, th khng a no trong cc
ngi s c n trong hai tun! Hoc ch khi ngi xung vi ci u
trc lc tip b nm ci nhn lnh lng v tnh ton vo Chris m t
pht di hnh h - Ta ngh ngi s l a ct mi tc di yu m n c a
em gi ngi B ni vi mt n ci b n. B t chic ko sng bng
xung mt bn Khi ta quay li v thy em gi ngi khng cn tc, th
c bn a s c n.
B b chng ti li, nht chng ti trong phng, chng ti l i trong tnh
th kh khn, vi Chris nhn ti v ti nhn li anh y.
Chris mm ci.
Thi no Cathy, b ch l k la gt thi, m s ti bt c lc no.
Chng ta s ni vi m..khng c vn g u. Anh s khng bao gi
ct tc em Anh y bc ti chong tay qua ngi ti C ph i l may
mn khng khi chng ta giu c mt hp bnh quy v n a cn pho mt
trn gc? V chng ta vn cn thc n ngy hm nay, b ph th y gi
qun mt iu .
Chng ti him khi c n no n. Ngy hm , chng ti n cn t h n,

phng trng hp m khng n. Chng ti dnh n mt na s sa


v cam. Ngy hm tri qua m khng thy m n thm. C m ti tr
mnh, bc bi v khng ng c. Khi ti ng c th ti tri qua nhng
gic m kinh hong. Ti m thy Chris v ti trong nhng cnh rng ti
om, lc ng, i tm Cory v Carrie. Chng ti gi tn chng b ng gi ng
khng thnh li. Hai a em khng tr li. Chng ti ho ng s v ch y
vo bng ti dy c.
Ri t nhin, pha ngoi bng ti hin ra mt ngi nh lm b ng bnh
gng! C bng ph mt na, mi nh bng bnh quy v ko Ging sinh
lm thnh mt li i un ln rc r dn ti cnh ca ra vo. Hng ro
chn lm bng nhng que ko bc h, bi cy lm t kem by mi v . Ti
vi trao i ngh vi Chris. Khng! y l mt tr l a g t. Chng ti
khng th vo c.
Anh y trao i suy ngh li. Chng ti phi vo. Chng ti ph i c u hai
em.
Chng ti vi ln vo trong v thy nhng bnh nng ph t b m vng
v gh sofa c lm bng bnh m nng mi ra l v cng c ph t b
na.
Trong bp c mt m ph thu khng khip hn tt c mi m ph thu .
Mi khom, ming khng rng hm su vo, u l th my si tc mu
xm xo t ti.
M ta tm mi tc vng di ca hai a em sinh i. Chng s p b qu ng
vo l nng nng bng ca m.
Chng ha ra mu vng v xanh, v ngi chng, d ch a b n ng,
cng bt u chuyn thnh bnh gng v i mt xanh c a chng ho
thnh nho kh.
Ti la ln! Ti la mi!
Ti tnh gic, nhng Chris vn ng, c hai a em cng th.
Ti tr nn tuyt vng khi gic ng mun li ti vo. Ti c chng chi, g
gt, gc xung v ri ti li chm su vo nhng gic m, nhng cn c
mng. Ti chy in cung vo bng ti, v chy vo mt vng mu. Mu
nhm nhp nh hc n, bc mi hc n, mt con c dt kim cng v i
nhng chic u thin nga v nhng con mt bi ti gm tay v chn
ti n mc chn tay ti t cng v mt cm gic. Con c c nhng chi c
u thin nga ph ra ci, ci mi, ci mi, vui mng khi th y ti chm

trong mu v ton thn chy mu. Thy cha! Nhng chic u go ln


bng nhng ging nh nhng ting h v vng li, v ng mi. Ng i khng
thot c u!
nh bnh minh m nht v xut hin pha sau nhng chic rm c a dy
cp chn nhng tia hi vng mu vng.
Carrie tr mnh trong gic ng v cun st cnh ti.
M i - n lm bm Em khng thch ngi nh ny mi tc
mm ca n xo trn tay ti, khi t t, chm chm, cm gic li quay tr
li vi i bn tay ti ri ti cnh tay, bn chn v i chn.
Ti vn nm trn ging khi Carrie ng nguy khng thoi mi, mu n
cnh tay ti chong qua ngi n, ti cm thy t cng n ni khng th
nhc ni tay. C chuyn g nh? u ti nng trch nh th ch a y
khin u ti b p t bn trong v au khng khip nh th b ch toc
ra. Ngn chn v ngn tay ti nh b chm. Ngi ti n ng tr ch. Nh ng
bc tng tin ti ri li ra xa, nhng khng c g nm theo ph ng th ng
ng c.
Ti c nhn mnh trong chic gng m pha trn, nhng khi ti quay chi c
u au nhc ca mnh li, n khng th nhc nhch c. Lun lun
trc khi i ng, ti xo tc ra c th quay u v p m vo nhng s i
tc mm mi, thm thm rt mnh kho, c chm sc cn thn ca
mnh. l mt trong nhng th vui m ti a thch, ci c m gic mi tc
chm vo m a ti vo nhng gic m m du.
Nhng hm nay, khng thy tc ti trn gi na. Tc ti u r i nh ?
Chic ko, n vn nm trn bn. Ti c th thy n. Phi nu t nc bt
khi kh hng, ti tht ra mt ting ku nho nh, gi tn Chris ch
khng phi tn m. Ti cu Cha l Ngi hy cho anh trai ti nghe
thy.
Anh Chris cui cng ti cng c th thm bng mt ging sao l
lng, lo xo vy C chuyn g xy ra vi em th?
Nhng li th tho yu t ca ti nh thc Chris dy, d ti khng hi u
lm th no m anh y nghe c. Anh y ngi dy v gii cp mt ngi
ng ca mnh.
Em mun g vy, Cathy?
Ti lm bm mt iu g khin anh y ra khi ging v trong b
pyjama nhu nt, mi tc vng b x, anh y l d n ch gi ng ti.

Anh y git bn ngi ln. Anh y nn th v kh tht ra nhng m thanh


s hi v chong vng.
Cathy, i Cha i!
Ting ku ca anh y khin ni s hi lanh dc sng lng ti.
Cathyi, Cathy! anh y rn ln.
Khi anh y nhn chm chm, ti bit c iu g khin i mt xanh c a
anh y trn trn ln nh vy, ti c nhc cnh tay nng trnh tr ch c a
mnh ln v cm thy u ti nng tru xung. Bng cch no , ti c
nhc c bn tay ln, v l lc mt ting go pht ra t mi ng ti.
Go thc s! Ti go mi nh mt ngi in cho ti khi Chris ch y t i m
ti trong vng tay anh y.
Thi no, em hy thi no anh y nc n - Hy nh n hai a
emng lm chng s hn na. ng ku na, Cathy. Chng ch u
qu nhiu chuyn ri, anh bit em khng mun lm chng b nh hng
sut i. V em s gy ra chuyn nu em khng bnh tnh l i. S n
thi, anh s ra sch c n. Anh th rng, ngy hm nay, b ng cch
no , anh s ly c ht hc n ra khi tc em.
Anh y tm thy mt vt tim nh mu trn cnh tay ti, ni b ngoi
thc mt mi kim c mt loi thuc g cho ti ng say. V trong
lc ti ng, b ta hc n vo tc ti. Chc l b ta tm tc ti thnh
mt bi gn gng trc khi hc n vo, v khng c mt si tc no m
khng b en.
Chris c gi ti khng nhn vo gng nhng ti gt anh y ra v mi ng
ti h ra chong vng trc mt cc trn en khng khip gi l ci u
ca ti. Ging nh mt vin ko gm xp en c nhai v dnh l i thnh
mt ng khng nhn c, thm ch n cn chy xung mt ti v t o
thnh nhng vt en trn g m ti.
Ti c nhn v bit rng anh y khng bao gi ra sch ch hc n
c. Khng bao gi!
Cory tnh gic trc tin, sn sng chy n ch ca s, ko cc tm rm
v ng nhn xem mt tri c chi trn tm vi n khng. N ra kh i
ging, nh chy ti ch ca s th nhn thy ti.
Mt n m to. Ming n h ra. Bn tay nh hng hngcc n gi ln gi i
mt, v ri n li nhn ti v khng th tin c.
Ch Cathy cui cng n cng ct ting c C phi ch y

khng?
Ch cho l vy.
Ti sao tc ch li en?
Trc khi ti c th tr li cu hi th Carrie tnh dy.
, ! n ku ln ch Cathy, u ch trng bun ci qu!
Nhng git nc mt ln lp lnh trong khe mt ri chy xung g m
n Em khng thch ci u ca ch by gi! n ku ln r i b t u th n
thc nh th hc n ang trn tc n.
Ngon no, Carrie Chris ni bng ging bnh th n nh t, gi ng ni
nh mi ngy vn ni Ch l hc n trn tc Cathy thi, v khi ch y t m
v gi u, n s nh ngy hm qua thi m! Trong khi ch y lm v y,
anh mun hai em n nhng qu cam cho ba sng v xem tivi. Sau
chng ta s n ba sng tht s, khi tc ch Cathy sch anh y khng
ng g n b ngoi v s s truyn sang chng ni s hi h n tr c
tnh cnh ca chng ti. Do vy chng ngi st cnh nhau trn sn nh,
da vo nhau, bc v cam v n nhng mi cam, chm m vo nhng b
phim hot hnh v nhng chng trnh bo lc v ng ngn sng ch
nht.
Chris h lnh cho ti phi vo mt bn nc nng. Trong ln n c gn
nh bng ry , ti c nhng mi u vo trong khi Chris dng d u g i
lm mm hc n. Hc n mm ra tht nhng khng tri i v lm tc ti
sch. Nhng ngn tay Chris di trong mt ng ly nhy bn. Ti nghe
thy mnh ang tht ra nhng ting tht tht nho nh . Anh y c , anh
c m khng lm sch c hc n khi mi tc ti. Tt c nhng g ti
c th ngh n l chic ko, chic ko sng bng m b ngo i t ln
trn mt bn.
Qu gi cnh bn nc, cui cng Chris c rt c ngn tay ra kh i
ng dnh, nhng khi anh y ko chng ta th n ko theo nh ng s i tc
en.
Anh phi dng ko thi ti ku ln, sau hai gi ng h m t m i v
tt c mi chuyn.
Nhng khng, chic ko l gii php cui cng. Anh y a l do l ph i
c mt ho cht lng no s ho tan c hc n m khng ho tan
tc. Anh y c mt hp ng ha cht chuyn dng m m cho. Trn
np hp c li khuyn co "y khng phi l tr chi. Hp ny ch a

nhng ho cht nguy him v ch dng cho nhng ngi trong ngh ".
Cathy anh y ni Anh s ln phng hc trn t ng p mi v pha
ch mt s hp cht ly hc n ra khi tc em Anh y mm ci
ngng ngp vi ti. nh n trn chiu xung lm ni r nh ng s i lng
t mm mi trn ln mi trn ca anh y Anh cn phi s dng nh v
sinh, Cathy. Anh khng lm vic trc mt em c, v anh c m thy
ngng lm. Em c th quay lng li v bt tai v c l em cng nn i vo
i, v amoniac c th lm bong hc n dnh trn tc em y.
Ti khng th khng nhn anh y mt cch ngc nhin. Ngy hm
gp thm vo cn c mng ban m. Ngi trong nc nng v dng n
nh mt nh v sinh v gi u trong ? S tht l ti s ph i lm v y
khi Chris t vo bn sau lng ti ? Ti t nh khng, y khng ph i l
s tht, ch l mt gic m. Cory v Carrie s khng s dng bung t m
khi ti trong , ngm tc trong ln nc hi hm.
Th l qu ri. Tay trong tay, Cory v Carrie bc ti ch bn t m v
nhn ti chm ch, mun bit ti sao ti qu lu v y.
Ch Cathy, ci cht g trn u ch vy?
Hc n.
Ti sao ch bi hc n ln tc?
Chc ch lm th trong lc ng.
Ch tm thy hc n u?
Trn gc.
Ti sao ch mun bi hc n ln tc?
Ti ght phi ni di! Ti mun ni vi Carrie l c ng i hc n ln
u ti, nhng ti khng th cho n bit c.
Hy quay v phng v xem tivi i, Carrie ti ra lnh, b c mnh v
cu knh v nhng cu hi ca n, chn ght phi nhn vo c p m hp,
i mt trng su ca n.
Ch Cathy, ch khng thch em na ?
Khng thch na.
Khng ?
Tt nhin l ch yu em, Cory. Ch yu c hai em, nhng ch sai
lm khi hc n ln u, v gi ch ang gin bn thn mnh.
Carrie i khi ngi xung cnh Cory. Chng th thm vi nhau bng
mt ngn ng l lng m ch chng mi c th hiu. Ti hiu, ti ngh

chng thng minh hn nhiu so vi Chris v ti ngh.


Nhiu gi lin ti ngi trong bn tm, trong khi Chris pha ch hng t cc
hp cht khc nhau th mt t ln tc ti. Anh y th lm mi vi c, b o
ti thay nc thng xuyn, lun nc nng hn. Ngi ti tr
thnh mt qu mn kh nhn nhm khi dn dn tng cht mt, anh y
lm sch ng dnh nhy nhy khi tc ti. Cui cng nha ng cng
tan i, cng vi mt lng tc ln. Nhng ti vn cn nhi u tc, v c th
chu c s tc mt i m khng to ra mt s thay i r rt. Khi vi c
c hon thnh th ngy hm cng tri qua v c Chris l n ti u
cha n mt cht g. Anh y cho hai a em n ph mt v bnh quy,
nhng anh y khng lng ph thi gian n. Qun mnh trong m t chi c
khn, ti ngi trn ging v lua kh mi tc b mng i r t nhi u c a
mnh. Nhng si tc cn li tht d t. N t mt cch d dng v mu
tc chuyn sang gn nh l bch kim.
c l anh gng cng v ch ri ti ni vi Chris, anh y ang n
vi hai chic bnh quy vi pho mt B khng mang n m t t n no
v b s khng mang bt c n no cho ti khi anh ct h t tc em.
Anh y bc ti ch ti, cm mt chic a c pho mt, bnh quy v mt
ly nc.
n v ung i. Chng ta s khn ngoan hn b. Ngy mai n u b
khng mang n ti, hay nu m khng ti, anh ch ct tc em ng
trc, pha trn thi. Ri em c th qun tc trong mt chi c khn chong,
ging nh em xu h khi b nhn thy ci u trc, v chng my chc tc
em s mc li thi.
Ti n pho mt v bnh quy mt cch d sn, khng tr l i. Ti nu t tri
ba n duy nht trong ngy bng ly nc ly t phng tm. Sau Chris
chi mi tc bt mu v yu t phi chu ng qu nhu ca ti. S
phn xoay chuyn mi vic mi l i lm sao, mi tc ca ti s khng
cn lp lnh na, v cng khng cn cm gic mm nh t n a, v y m
ti cng rt mng v mnh vn cn c tc. Ti nm trn ging, m t l , ki t
sc bi cm xc ging x, v nhn Chris ngi trn ging ang nhn l i ti.
Khi ti ng, anh y vn ngi nhn ti v trong tay anh y c m mt l n
tc di mm nh t nhn ca ti.
m ti ng trn trc, bt an, b dy v. Ti cm thy b v, cu gi n,
tc ti.

V ri ti nhn thy Chris.


Anh y vn mc b m anh y mc ban ngy. Anh y dch chic
gh nng nht trong phng chn ca, v trn chic gh , anh y
ngi g gt, tay cm chic ko di v sc. Anh y ngi chn li, b
ngoi khng ln vo c na v dng n chic ko. K c trong lc
ng, anh y cng bo v ti khi b b lm hi.
Khi ti nhn, anh y m mt, bi ri, nh th anh y khng c ng gt
v ti khng c bo v. Trong bng ti m m ca cn phng b
kho tri v lun c mu hng vo ban m, mt anh y gp mt ti v
mt chng ti dn vo nhau, v anh y kh mm ci.
Chris ti nghn ngo Anh i ng i, anh khng th no ch n b
y mi c.
Anh c th lm vy trong khi em ng.
Th th hy em lm lnh canh. Chng ta i phin.
Ai l n ng y, em hay anh? Ngoi ra, anh n nhi u h n em.
Th th c lin quan g?
Gi y em gy lm, v c thc c m s lm em gy hn, trong
khi anh c th chu c vic b st cn.
Anh y cng qu gy. Tt c chng ti u th, v sc lc yu t c a anh
y khng th chn b bn ngoi c nu b tht s mun x ca vo.
Ti ngi dy v bc ti ngi cng anh y trong chic gh, d anh y
khng khng phn i.
Sut ti th thm c hai anh em mnh c th chn b l i bn
ngoi tt hn v c hai chng ta c th ng c.
Chng ti vng tay m nhau, chm trong gic ng .
V bnh minh tikhng c b ngoikhng c n.
Nhng ngy i kht tri qua di bt tn v khn kh.
Chng my chc m pho mt v bnh quy ht d chng ti d s n h t
sc nhng g mnh c. Khi chng ti phi chu ng. Chris v ti ch
ung nc v dnh sa cho hai em.
Chris ngn ng bc ti ch ti vi chic ko trn tay, gin gia n c
mt, anh y ct tc ch trn ti ti st tn da u. Ti s khng nhn vo
gng trc khi tc b ct xong. Ln tc di cn li, ti qun quanh u v
n to thnh mt chic m khng vnh.

Ri th tht tr tru, tht cay ng khi b ngoi khng thm n ki m tra.


B khng mang cho chng ti n, sa, khn tri gi ng s ch, khn
tm, n c x phng v thuc nh rng chng ti cng h t. th m ch c
giy toa lt na. Gi ti thy tic l vt ht tt c giy bc qun o t
tin ca chng ti i. chng c g cn li tr vic x cc trang sch c trn
gc v dng lm vic .
Ri th bn v sinh b tc v trn nc. Cory bt u la ln v rc trn
ngp c phng tm. Chng ti khng c ng thng. Mt cch in cu ng,
Chris v ti lo lng phi lm g y. Ri anh y tm c mt si dy ph i
qun o un thng ra v thc vo bt c ci g lm tc c ng, ti ch y
ln gc ly qun o c lau ch bn do nc trn.
Chng ti c s dng dy phi qun o, ri bn v sinh li ho t ng
bnh thng. Khng ni mt li, Chris qu xung cnh ti, v c hai chng
ti lau sch sn bng qun o c ly t cc rng trn gc.
Gi chng ti c nhng ng gi bn thu, bc mi cht y mt
rng, b sung thm vo nhng b mt ca cn gc p mi.
Chng ti chy trn ni s hi v tnh hnh thc ti ca mnh b ng cch
khng ni nhiu v n. Chng ti ch thc dy vo bui sng, v n c ln
mt, lm sch rng bng nc l, ung mt cht nc, nhc nhch mt
cht, ri nm xung xem tivi hoc c sch v ch chuyn gay cn xy ti
nu b i vo v bt gp chng ti lm nhu khn tr i gi ng. By gi
chng ti quan tm n iu lm g c ch?
Khi nhng gi n tri qua m khng c g n, chng ti i ng . Chng ti
ng nhiu gi lin. Ng th ta s khng cm thy au hay i, c n hay
chua xt. Trong gic ng ngi ta c th ri vo trng thi ph n ph , v
khi thc dy, ngi ta s khng quan tm ti bt c iu g.
Chng ta s lm g, anh Chris? Nu b ta khng bao gi quay l i?
Ti ngy ng hi B y s chng ta cht v i tt nhin l ti ni v
b ngoi m chng ti khng gp trong hai tun r i. V Chris phng i
khi anh y ni chng ti cn na cn pho mt. Chng ti dng pho mt
by chut v by gi buc phi ly li nhng mu pho mt n
trong khi chng cn g n c. Gi chng ti khng cn m t m u th c
n no trong bng ba ngy, v bn ngy ch c mt cht pho mt v
bnh quy. Cn ch sa chng ti dnh cho hai a em cng h t
cch y mi ngy.

B s khng chng ta cht u Chris ni v nm xung c nh


ti v m ti bng cnh tay yu t ca anh y chng ta l nh ng k yu
t v nhu nhc v cho php b lm chuyn v i chng ta. Ngy mai,
nu b khng xut hin cng vi thc n, v m cng khng d, chng ta
s dng chic thang bng khn tri ging xung di mt t.
u ti p vo ngc anh y v ti c th nghe ting tim anh y p.
Lm th no anh bit iu b s lm? B cm ght chng ta. B
mun chng ta cht. Khng phi b tng nhc i nhc li l chng ta
khng nn cho i ?
Cathy, b khng ngu u. B s mang thc n cho chng ta, tr c
khi m quay v t ni m ang .
Hai tun trc, Chris v ti ng ra phi trn i khi c hai chng ti c
sc thc hin vic b xung v cng nguy him. By gi nu chng ti
c lm chuyn , chc chn chng ti s ng xung ch t, v v i hai a
em c buc ng sau lng, th chng ti s cn gp kh khn hn.
Nhng khi tri sng, v chng c cht thc n no c a n, Chris
buc ti i ln tng p mi. Anh y v ti b hai a em qu yu c th
t i c. Trn nng nh thiu nh t. Ngi ng, hai a em ngi
thp xung mt gc phng hc ni chng ti t chng xung. Chris lm
nhng chic dy eo chng ti c th buc hai a em vo l ng mt
cch chc chn, khng ai trong chng ti cp n kh nng chng ti
c th s t st hay b cht nu ng.
Chng ta s lm cch khc Chris ni, ngh li Anh s i tr c.
Khi anh xung mt t, em s t Cory vo mt si dy eo, bu c n th t
cht vo n khng lung tung v em s h dn n xu ng ch anh.
Tip , em c th lm th vi Carrie. V em c th xung sau cng. V v
Cha, em hy gng ht sc nh! Hy cu Cha cho em sc mnh, ch h
hng th! Hy cm thy tc gin, phn n, hy ngh n s tr ng thnh.!
Anh nghe c rng cn gin mnh lit s cho con ngi ta s c mnh
siu phm trong trng hp khn cp.
em i trc. Anh kho hn ti yu t ni.
Khng! Anh mun xung di bt kp trong trng hp ai
xung qu nhanh, v i tay em khng kho nh tay anh. Anh s bu c
dy quanh ng khi em khng phi gh dy, v Cathy, y l tr ng
hp khn cp thc s .

Cha i, ti khng th tin iu tip theo m anh y mu n ti lm!


Ti ngh n hai a em sinh i ang ngi thp mt gc phng v i i
mt nhm li, m ly nhau, trn t vo nhau, v ti ngh chng h n m
nhau nh vy khi nm trong bng m, ch lc cho i, r i chng c
th b nht vo mt cn phng v b cht i. Cp song sinh b nh ti
nghip ca chng ti tng bit n mt ngi b v mt ng i m yu
thng chng rt nhiu.
Cht ti nghe thy ting bc chn chm chm ca Chris. Anh y ng
ngp ngng khung ca, ci na ming, cp mt xanh ca anh y gp
mt tiv bng sng. Hai tay anh y be6 mt chic gi ln m chng ti
bit rt r. Chic gi cha y thc n n ni chic np y phng hn
ln ch khng phng na.
Anh y ly ra hai ci bnh gi nhit, mt ci ng sp rau, ci kia ng
sa lnh v ti cm thy cht lng, m h hy vng. C phi m tr v
v gi nhng th ny cho chng ti? Th th ti sao m khng g i chng
ti xung di? Hay ti sao m khng ti gp chng ti?
Chris b Carrie cn ti b Cory vo lng v chng ti mc sp vo
ming chng. Chng ti cho chng n mt t bnh sandwich, t ng m u
nh mt, nh Chris cn thn t, v s chng nut thc n.
Ti mun nht n vo ming Cory, ti c th rnh tay t ng n
vo ci bng cn co ca mnh. N n mi chm lm sao! Ti sao th c n
li c mang ti vo ngy hm nay m khng phi l ngy hm qua ho c
hm kia? L do l g? Cui cng khi ti c th n, ti qu th vui
mng, v qu ng vc c th yn tm.
Chris, sau khi t tn n na chic bnh sandwich v mt t sp, bn m
mt chic hp kim loi: bn chic bnh bt ngo ng l ra. Chng ti,
nhng a tr khng c php n ngt, ln u tin li c b
ngoi cho mt mn bnh trng ming. y c phi l cch c a b lm
cho chng ti tha th khng? chng ti c coi l v y, b t k mc ch c a
b l g.
Trong tun l sut cht i ca chng ti, mt iu c bit xu t hi n
gia Chris v ti. C l n ny sinh vo ci ngy khi ti ng i trong b n
nc nng loi b lp hc n v anh vt v mt cch quyt tm ra
sch hc n khi tc ti. Trc ci ngy khng khip , chng ti ch l
anh trai v em gi thng thng, ng vai tr b m thay th c a hai a

em sinh i. Gi y mi quan h ca chng ti thay i. Chng ti


khng cn ng vai tr na. Chng ti l b m th t c a Cory v
Carrie. Chng l trch nhim ca chng ti, b n ph n ca chng ti, v
chng ti ha dnh hon ton bn thn mnh cho chng v cho nhau.
By gi mi s r rng. M chng ti khng cn quan tm t i nh ng g
xy ra vi chng ti na.
Chris khng cn phi ni ra li rng anh y cm thy nh th no
nhn ra s thay i ca m. Cp mt n ca anh y ni v i ti.
Nhng c ch bt an ca anh y ni ln nhiu hn. Anh y tng bc
nh m gn ging mnh, cn by gi th y n ra xa. Anh y lun tin
tng m hn ti, do dng nh anh y au n nht. V n u anh y
au n hn ti cm thy au n, th anh y cn chm trong ni s u kh .
Anh y kh cm tay ti, ch ra rng by gi chng ti c th quay l i
phng v chng ti ln xung thang gc nh nhng bng ma xanh xao
ngi ng, trong tm trng chong vng khng bnh th ng, t t c chng
ti cm thy yu t v mt mi, c bit l hai a sinh i. Ti ng rng
mi a nng cha n mi bn k. Ti c th trng thy chng nh th
o, trng Chris nh th no, nhng ti khng th th y b n thn mnh trng
th no. Ti lic vo chic gng cao v rng pha t qun o, ch i
nhn thy mt con qui vt trong rp xic, tc trn b ct tr c, tc ng
sau di v mng. V ka, khi ti nhn, chic gng khng cn n a!
Ti chy vi vo phng tm v thy chic gng t thuc b v . Ti chy
v phng ng m np bn trang im m Chris thng dng lm bn
hcv chic gng cng b v!
Chng ti ch c th nhn vo nhng mnh gng v v thy nhng hnh
nh phn chiu vn vo ca mnh. Phi, ti c th nhn khun mt mnh
trong nhng mnh gng v nh nh mt con rui, mt cnh mi nh cao
hn cnh mi kia. N khng phi l mt hnh nh d ch u. Ri kh i chi c
bn trang im, ti t gi thc n xung ch sn nh mt nh t, ri n m
xung. Ti khng t hi l do nhng chic gng b v, cn mt chic b
mang i. Ti bit ti sao b lm iu . T ho cng l m t t i l i.
Trong con mt ca b. Chris v ti l nhng k phm ti xu xa nh t. T t
nhin l trng pht chng ti, hai a em cng b v ly, nh ng ti
khng th on ra ti sao b li mang n n.
Nhng bui sng khc li tri qua, vi nhng gi n c mang n

cho chng ti. B ngoi khng nhn chng ti. B gi nh m t l ng trnh


v quay ngi i ngay ra ca. Ti i mt chic m khng vnh lm b ng
khn qun quanh u l phn trn pha trc, nhng n u b c nh n
thy th b cng khng ni g. Chng ti nhn b n v i, khng h i m
chng ti u, hoc khi no th m v. Nhng k b tr ng ph t d
dng hc c bi hc kinh nghim, v ng m mm ni trc tr phi
c hi trc. C Chris v ti nhn b trng trng, mt ngt ngn s th
hn, gin d v cm ght, hy vng b quay ngi li v cm thy nhng
g. Nhng b khng nhn vo mt chng ti. V ti s ku ln v bu c b
nhn, buc b nhn hai a sinh i, v s thy chng gy nh th no,
mt chng trng su nh th no. Nhng b khng nhn.
Nm trn ging cnh Carrie, ti nhn k bn thn mnh v nh n ra ti
to ra tt c nhng iu ti t ny hn l n s xy ra. Gi Chris, con
ngi lc quan vui v li tr thnh mt k u su ging nh ti. Ti mu n
anh y tr li l chnh anh y hi xa, lun mm ci v thng thi, ngh ra
nhng iu tt nht trong nhng s vic ti t nht.
Anh y ngi cnh bn trang im vi np bn c y xung v nh ng
quyn sch y c m ra trc mt. Vai anh y chng xung. Anh y
khng c, hay vit nhng dng ghi ch. Ch ngi m thi.
Anh Chris ti ni v ngi dy chi u Theo kin ca anh
th c bao nhiu phn trm c gi tr trn th gi i i ng v i mi tc s ch,
bng mt v thc dy thnh mt c gi hc n?
Anh y quay li nhn ti y v ngc nhin v ti nhc n ci ngy kh ng
khip .
anh y ko di ging theo kin ca anh, anh ngh em l
ngi duy nht.
, em khng bit v iu . Anh c nh khi h ri nha asphalt
trn ng ph ca chng ta khng? Mary Lou Baker v em ly m t
ng ln th nha ng v t nhng chic ging en vo nhng
ngi nh en v ngi ph trch i sa ng ti v ui chng em i.
Phi anh y tn ng Anh nh l em v nh ngi bn th u, v
em c mt cc nha ng trong mm, em nhai lm rng tr ng hn.
K tht, Cathy, tt c nhng g em lm lc l nh ra mt ng en s.
C mt iu hay v cn phng ny l chng ta khng ph i t i bc s
nha khoa hai ln mt nm Anh y nhn ti bun ci V mt i u t t

na l c qu nhiu thi gian! Chng ta chi xong cu c u c


monopoly! Ngi thua cuc phi git qun o lt ca mi ng i trong b n
tm.
Tri, anh y l th ! Anh y ght phi ci ngi xung bn tm, qu gi
trn nn gch cng, git ca anh y v Cory.
Chng ti by tr chi ra, chia tin v i tm hai a em. C hai bi n
mt! C ni no i tr tng p mi nh? Chng khng bao gi ln
m khng c chng ti i cng, v phng tm th r ng khng. R i ti nghe
thy nhng ting ru rt nho nh sau chic tivi.
Chng , chi vo mt gc sau chic tivi, ngi v ch i nh ng con
ngi nh b bn trong tivi bc ra.
Chng em ngh c th m trong Carrie gii thch.
Em ngh em s ln gc v tp ma ti ni, ri khi ging v ti n
ti phng .
Cathy, th cn cuc u ca chng ta?
Ti quay na ngi li.
, anh ch thng thi. Qun cuc u i!
hn nht! anh y ch nho, ging nh mi khi Thi no,
chi tip i! Anh y nhn rt lu v nghim khc vo hai a em, chng
lun ng vai ch nh bng ca chng ti V ln ny khng c n
gian u nh anh y nghim khc cnh co Nu anh b t gp m t a
no y tin ca Cathy khi cc em ngh anh khng nhn, th anh s n t t
c bn chic bnh bt ny!
Ti s anh y s lm vy! Nhng chic bnh bt l mn ngon nh t trong
cc ba n ca chng ti v chng ti dnh cho b a trng mi ng lc
ti. Ti ngi phch xung sn, bt cho chn, v bn bu suy ngh nh ng
cch chi khn ngoan hn mua c nhng ti sn tt nht, nh ng
con ng st, cc trang tri, v ti s c nhng ngi nh tr c, r i n
cc khch sn. Anh y s thy ai lm tt vic ny hn anh y.
Chng ti chi hng gi lin, ch dng li n hoc i vo phng t m.
Khi hai a em chn ng vai ch nh bng, chng ti t m ti n, nhn
nhau chm ch xem c ai n gian khng. Chris cn b giam v thua n ,
phi vay hai trm la. Qu cu t phi tr cp cho anh y, anh y cn
phi tr thu tha kvy m cui cng anh y vn thng!

Cui thng tm, mt m Chris bc ti ch ti v th thm vo tai ti:


Hai a em ng say ri, v y nng qu. C phi l tuyt v i
khng nu chng ta c th i bi?
i i, em yn, anh bit chng ta khng th i bi m tt nhin,
ti vn di v lun thua tr Monopoly.
Bi ? Tht l mt ngh ngu ngc. Thm ch nu chng ti c th , ti
khng mun chi bt c mn g m anh y rt gii, bi chng hn.
Th chng ta bi u? Trong bn tm ?
trong chic h m m ni vi chng ta. N khng xa lm u
anh y th thm D sao chng ta nn tp vic xung mt t v i si
dy chng ta lm, phng trng hp ho hon xy ra. By gi chng ta
kho hn ri, chng ta c th d dng xung mt t v chng ta s
khng i lu u Anh y tip tc ni n, nh th s tn t i ca anh y
ph thuc vo vic that khi ngi nh ny, ch chng minh chng ti
c th lm mi th.
Hai em c th thc dy v thy chng ta i mt.
Chng ta s li mt mu giy trn ca phng tm, ni v i chng
l chng ta trn tng p mi. V hn na, t gi n sng chng ch ng
thc dy u, k c ch i vo phng tm.
Anh y tranh lun v ni n cho ti khi ti b thuyt phc. Chng ti i ln
gc v bc ra mi nh ni anh y buc cht chic thang dy vo ng
khi pha sau ngi nh. Trn mi nh c tm ng khi.
Th tng nt buc mt, Chris ch dn cho ti.
S dng nhng nt ln nh l mt bc thang, bm tay ngay trn
nt buc pha trn. T t bc xung, phi cm thy chn nt buc tip
theo, v phi chc chn l dy gia hai chn em khng tut v r i
xung.
Mm ci mt cch tin tng, anh y gi ly si dy v ln ti ra mi nh.
Ln u tin chng ti xung mt t sau hn hai nm s ng y.

PHN 14 : MI V CA THIN NG

T t, cn thn, tay ni tay, chn ni chn, Chris hng dn xu ng mt


t trongkhi ti nm dn bng gn ra mi nh nhn anh y h d n cao.
Mt trng l ra v chiu lp lnh khi anh y gi tay ln v v y, tn hi u c a
anh y ti xung. Ti nhn cch anh y tro, do vy ti c th bt
chc phng php ca anh y. Ti t nh khng khc g vic nh u
trn nhng chic dy treo ln x tng p mi. Nhng nt bu c to v ch c
chn, v chng ti sng sut khi lm nhng nt bu c cch xa kho ng
mt mt ri. Anh y bo ti ng c nhn xung t khi ri mi nh,
ch tm vo vic t chn mt cch chc chn vo cc nt buc pha
di khi th chn kia tm nt buc k tip. Cha y mi pht, ti
ng trn mt t cnh Chris.
! anh y th thm, m cht ti Em lm gii hn anh.
Chng ti ang ng khu vn sau ca lu i Foxworth, n i t t c cc
cn phng u khng c nh n, d trong khu nh c a nh ng ng i
phc v pha trn gara ln, tt c u bt sng n.
Dn ng no, ta i bi thi! ti kh ni nu anh bi t ng.
Chc chn anh y bit ng m, m thng k vi chng ti rng m v
cc bc thng trn i v bi vi nhng ngi bn ca h nh th no.
Anh y cm tay ti khi chng ti nhn chn ri khi ngi nh l n. Th t l l
lng khi c bn ngoi, trn mt t trong mt m ma h m p,
a em trai v a em gi b nh ca chng ti li trong mt cn phng
b kho. Khi chng ti i qua mt cy cu nh dnh cho ng i i b v
bit by gi chng ti ra khi vng quc Foxworth, chng ti c m th y
hnh phc, gn nh l t do. Chng ti vn phi th n trng v khng
bt c ai thy mnh. Chng ti chy ti cnh rng v ti chic h n i m
k.
Lc chng ti ri khi mi nh l mi gi ti v lc chng ti tm th y m t
h nc nh c cy ci bao quanh th l mi gi ri. Chng ti s
rng nhng ngi khc s ti y trc v khin chng ti phi m c
quay li nhng mt nc h vn phng lng, khng gn sng v gi, v
nhng ngi n tm hay nhng ngi bi thuyn.
Di nh trng, di bu tri lp lnh sao, ti nhn mt h v ngh mnh
cha bao gi thy mt nc p nh th ny, hay cm thy mt m trn

ngp cm gic say m nh th ny.


Chng ta s khng mc qun o ch? Chris hi, nhn ti mt cch
l lng.
Khng, chng ta s bi trong b lt.
Rc ri l, ti khng c mt chic o lt no, nhng by gi chng ti
ang y, s thn thng ngc nghch khng ngn cn ti vui mng
trc mt nc trn ngp nh trng.
Ai bi sau l trng thi nh! ti ku ln, v ti ci , chy t i m t
chic cu ngn. Nhng khi ti mt u cu, th no ti ngh nc chc
phi lnh lm v ngn ng dng li. Ti thn trng th mt ngn chn
xung nc v nc qu l gi lnh! Ti quay li nhn Chris, anh y
tho ng h v qung n sang mt bn, v gi anh y ang ch y nhanh
ti ch ti. Nhanh qu mc, trc khi ti ly dng kh lao u xu ng n c
th anh y ti sau lng ti v gt ti ra! Ti lao m xu ng n c, t
sng t u n chn.
Ti rng mnh khi nh u ln khi mt nc v ng quanh tm Chris. R i
ti thy anh y trn ln mt tng v pht chc anh y ng im lm.
Anh y gi hai tay ln v lao u xung nc duyn dng nh mt con
thin nga. Ti th dn. Nu m nc khng su? Nu m anh y va
vo y h v gy c hoc lng?
V ri v rianh y khng ngoi ln mt nc! i, Cha ianh y ch t
ri, cht ui ri!
Anh Chris - ti gi, thn thc v bt u bi ti ni anh y bin
mt di ln nc lnh.
t nhin ti b tm chn! Ti ku ln v chm xung, b Chris dm xu ng.
Anh y p chn tht mnh v li c hai ln trn mt nc v chng ti
bt ci, ti t nc vo mt anh y v by tr la gt ny.
Th c tt hn l b nht trong mt cn phng nng bc cht tit
khng? Anh y hi, bi xung quanh nh mt ngi pht in, m s ng,
hung d v in cung! Nh th mt cht t do ny tc ng t i u c
anh y nh mt th ru vang mnh v anh y b say. Anh y bi
thnh vng trn quanh ti, c tm chn ti v dm ti xu ng. Nh ng gi ti
khn ra ri. Anh y p nc v bi nga, bi ch, bi trn, bi
nghing v c tn nhng ng tc bi ca anh y y l b i tr n s p

anh y ni khi biu din, ph din nhng ng tc k thut m tr c y


ti cha tng nhn thy.
Anh y ngoi ln sau mt c lao xung nc v p nc khi ht "Hy ma
i, nng v n, hy ma i!" v t nc vo ti khi ti t nc vo anh y
"v quay trn theo nhp vi tri tim au n" v r i anh y m ti trong
tay ci, ku la, chng ti nh nhau, in khng v l i c l tr con.
Anh y bi tht gii, ging nh nhy ma vy. t nhin ti thy mt mi,
mt mi ht sc, n ni ti cm thy kit qu nh mt chic gi lau bt
sng nc. Chris vng tay m ti v gip ti ln b .
C hai chng ti ng lng trn b c v tr chuyn.
Bi thm mt ln na, ri v vi hai a em Anh y nm nga
trn b c, cnh ti. C hai chng ti nhn ln b u tri y nhng ngi sao
nhp nhy, v mt trng non ang chiu nh sng b c, n hi n, v ch i
tr trn tm vi nhng m my.
Nu chng ta khng th quay ln mi nh th sao?
Chng ta s lm c v chng ta phi lm.
l ng anh Christopher Doll ca ti, ngi lc quan b ngoi, ang
nm n bn cnh ti, ngi t sng v lp lnh nc, tc xo xu ng
ngang trn. Mi anh y ging nh mi b, cp mi y n ca anh y c
ng nt rt p v khng cn phi tr ra gi cm, cm vung ch ,
mnh m, ngc bt u rng hn.
Nhng ch chim lm t trn nhng cnh cy.Chng gy ra nhng ti ng
chim chip khe kh v mt l do no , khin ti ngh n hai a em
sinh i v iu ny khin ti thy bun v rm rm nc mt.
Nhng ch om m bay qua bay li v lp lo nhng chi c n mu
xanh ca chng, truyn tn hiu ca con c cho con ci v ng c l i.
Anh Chris, con c pht sng hay l con ci?
Anh khng r lm anh y ni, dng nh khng quan tm Anh
ngh c hai u pht sng, nhng con ci nm trn mt t pht tn hi u,
trong khi con c ln quanh tm con ci.
anh l anh khng r v mi th, anh, k bit tut mi th c m?
Cathy, ng cn th! Anh khng bit tt c mi th v cn lu mi
c nh th - anh y quay u v gp mt ti, mt chng ti dn vo
nhau v khng ai c th nhn i ni khc.

Nhng ln gi nh t pha nam thi ti a nghch mi tc ti v lm kh


nhng git nc ng trn khun mt ti. Ti cm thy chng lay ng
nh nhng n hn nh, v ti li mun ku ln, chng v l do g c , ngo i
tr m tht ngt ngo, tht lng mn, v ti ang tu i kht khao mnh
lit. V nhng ln gi nh thm th nhng li yu thng bn tai ti
nhng li m ti s rng s chng c ai ni. m tht ng yu di
nhng tn cy, gn mt nc lng lnh nh trng, v ti th di. Ti c m
thy trc y mnh tng y, trn b c gn h nc ny. i nhng
suy ngh ging nh nhng con om m lp lo, nhng con mu i vo ve,
mt ni no vng ting c ku, khin ti nh ngay n m u tin
chng ti ti y nh nhng k ln trnh, n nu khi th gii khng mu n
c chng ti.
Chris, anh gn mi by tui, bng tui b khi ln u tin b gp
m.
Cn em th mi bn, bng tui m khi Anh y ni ging khn
khn.
Anh c tin vo tnh yu t ci nhn u tin khng?
Anh y do d, ngm nghtheo cch ca anh y, khng ph i cch ti
ngh.
Anh khng phi l chuyn gia v vn . Anh bit h i anh h c
trng, anh thy mt c gi xinh xn v cm thy yu c y ngay. R i
khi bn anh ni chuyn, anh thy c ta l mt k ngu ng c th anh ch ng
cm thy bt c ci g v c ta na. Nhng nu v p ca c y i cng
vi cc c tnh qu khc, anh ngh mnh c th yu t ci nhn u tin,
d anh c c rng kiu tnh yu ch l s hp dn t nhin m
thi.
Anh c ngh l em ngu ngc khng?
Anh y nhon ci v gi tay vut m ti.
Khng u, v anh hy vng em khng ngh mnh nh v y, bi v em
khng phi nh vy. Rc ri ca em, Cathy , l em c qu nhiu ti
nng, em mun l mi ngi v iu l khng th.
Lm sao m anh bit mun tr thnh mt ca s v mt ngh s
ch?
Anh y khe kh bt ci.
C gi ngc nghch, em lun vn ng chn mi phn trm thi

gian v ht mt mnh khi em cm thy hi lng, khng may l i u


khng thng xuyn lm.
Anh thng hay hi lng ch?
Khng.
Vy chng ti nm im lng, thnh thong nhn th g thu ht s ch
ca chng ti, ging nh nhng con om m gp nhau trn b c v t
tnh, v nhng chic l r rm, nhng m my bnh bng, nh trng ph n
chiu trn mt nc. m dng nh b m hoc v khin ti li ngh n
thin nhin v tt c nhng cch thc l lng ca n. D ti khng hi u
y nhng cch , ti sao ti vn m nh ti lm lc ny, mi khi ti
tnh gic v khao kht mt s p ng m ti khng bao gi v i t i c.
Ti ly lm mng v Chris thuyt phc c ti i ti y. tht tuyt v i
khi li c nm trn c, cm nhn ln khng kh mt ri v trong lnh,
v hn ht cm thy c sng li.
Anh Chris ti m ming thn trng ni, s lm hng v p c a
mt m trng sao nh th ny Anh ngh m ang u?
Anh y vn nhn vo sao Bc u, ngi sao phng bc .
Anh khng bit m u cui cng anh y tr li.
Anh c bt c nghi ng g khng?
Chc chn, tt nhin anh c.
Chng l g vy?
M c th b m.
M khng m, m chng bao gi m c.
M c th ang i cng chuyn cho ng ngoi.
Th th ti sao m khng ti v cho chng ta bit m sp i v khi
no th m v?
Anh khng bit Anh y bc bi ni nh th ti lm hng bui
ti ca anh y, v tt nhin anh y khng th bit c nhiu hn ti c
th bit.
Chris, anh c tin tng v yu m nhiu nh anh t ng yu
khng?
ng hi anh nhng cu hi nh th, m l m ca chng ta. M l
tt c nhng g chng ta c v nu em mong anh nm y v ni nh ng
li cay nghit v m, th anh s khng lm vic u! Bt c m u
m nay, m cng ang ngh v chng ta v m s quay li. M c m t l

do hon ton chnh ng i xa v li qu lu, em c th hy v ng


vo iu .
Ti khng th ni vi anh y ngh thc s ca ti, rng m c th tm ra
thi gian ti v cho chng ti bit v nhng d nh ca m, v anh y
cng bit r iu nh ti vy.
Ging ni khn khn ca anh y ch xut hin khi anh y cm thy au
n, v khng phi ni au v th xc. Ti mun xo i n i au m ti
gy ra qua nhng cu hi ca mnh.
Anh Chris, trn tivi, nhng c gi bng tui em, v nh ng chng
trai bng tui anh, h bt u h hn. Anh c bit phi hnh ng nh th
no trong mt cuc hn khng?
Chc chn, anh xem qu nhiu trn tivi.
Nhng xem khng ging nh lm.
N vn cho em nhng tng chung v vic phi lm g v phi ni
g. V ngoi ra, em cn qu nh hn h v i bn con trai.
Gi em ni cho anh bit mt iu, ng B no ln , mt c gi
tui em tht s gi dn hn mt cu con trai tui anh mt tui.
Em in ri!
in ? Em c iu trong mt bi vit trong tp ch, c mt
chuyn gia v vn vit, mt bc s tm l ti ni, ngh r ng ch c
chn anh y b gy n tng ng y ni con gi trng thnh v l tr
nhanh hn con trai nhiu.
Tc gi ca bi vit nh gi tt c loi ngi b ng s thi u
trng thnh ca chnh ng ta.
Chris, anh ngh mnh bit mi th, cn khng ai bit mi th c
y!
Anh y quay u gp mt ti v cau mt, nh anh y thng lm v y.
Em ni ng anh y hi lng tn thnh Anh ch bi t i u anh c
c, v iu anh cm thy trong lng khin anh bi ri nh bt c mt
cu hc sinh lp mt no. Anh pht in vi m v iu m lm, anh
cm thy c qu nhiu th khc qu, v anh khng c mt ng i n ng
tr chuyn v nhng chuyn Anh y chng mt khuu tay ln
nhn xung khun mt ti Anh mong tc em khng phi m t nhi u ti ng
mc li. By gi anh c gi mnh khng dng chic ko d g,
lm chuyn chng c g hay ho c.

Tht tt hn khi anh y khng ni mt iu g khin ti ngh v lu i


Foxworth. Ti ch mun nhn ln bu tri v cm nhn bu khng kh trong
lnh trn ln da m t ca mnh. B pyjama ca ti l lo i v i phin nn
trng mng, ri rc nhng o hoa hng v c vin ng ten. Chng
dnh vo ngi ti nh mt lp da th hai, b ci nga ca Chris
cng dnh vo ngi anh y.
Gi chng ta phi v thi, Chris.
Anh y ngn ng ngi dy, cha mt tay ra.
Bi thm mt ln na ch?
Khng, chng ta v thi.
Chng ti ri khi h, lng l, chm ri i qua khu r ng, m chm trong
cm gic c ngoi tri, i trn mt t.
Chng ti quay li vi bn phn ca mnh. Trong thi gian di nh t, ti
ng cnh chic dy chng ti lm, c buc cht ng khi tt xa
pha trn. Ti khng ngh chng ti s tro ln nh th no, ch lo l ng
chng ti s nhn c g t s trn thot ngn ngi ny khi mt nh t
m chng ti li phi chui vo.
Chris, anh c cm thy c g khc khng?
C, chng ta khng lm nhiu lm tr vic i v chy trn mt t,
bi trong mt thi gian ngn ngi, nhng anh cm thy d sng hn v hy
vng hn.
Chng ta c th b i nu chng ta mun, ngay m nay, v khng
i m quay li. Chng ta c th tro ln, lm nhng chic dy buc
em theo hai em, v trong khi chng ng chng ta c th a chng
xung. Chng ta c th chy trn! Chng ta s t do!
Anh y khng tr li, m bt u tro ln mi nh, tay tip tay, hai chn
bm cht chic thang vi khi tro. Ngay khi anh y trn mi nh th ti
bt u tro ln, v chng ti khng tin si dy s ch u c tr ng l ng
ca hai ngi. Tro ln kh khn hn nhiu so v i tro xu ng.
Chn ti hnh nh kho hn tay. Ti tro ln nt bu c ti p theo v gi
chn phi ln. t nhin chn tri ti trt khi ni ti va t chn v ti
treo l lng, ch bm c vo dy bng i tay yu t.
Ti tht ra mt ting ku ngn. Ti ang cch mt t su mt.
Gi cht ly! Chris gi t pha trn Si dy nm ngay gia hai
chN em . Tt c nhng g em cn phi lm l kp chn th t nhanh!

Ti khng bit mnh ang lm g. Tt c nhng g ti c th lm l tun


theo ch dn ca anh y. Ti kp si dy gia hai chn, ton thn run l y
by. s s hi khin ti yu hn. Cng lu mt ch, ti cng s h n. Ti
bt u th hn hn, run run. Ri nhng git nc mt chy ranhng
git nc mt con gi ngc nghch
Em sp vi c tay anh ri Chris gi Ch thm vi bc chn
na thi l anh c th vi ti ch em. Cathy, ng hong s! Hy ngh n
hai em cn em nh th no. C lnc ln!
Ti t nh phi ln bng mt tay, phi vi ln mt nt buc khc. Ti t
nhc i nhc li vi chnh mnh l ti c th lm c th. Ti c th . Bn
chn ti qu trn v bc trn c, nhng chn ca Chris cng b tr n m
anh y c c. Nu anh y c th lm c th, th ti cng c th lm
c.
Ti ln tro ln si dy trong ni s hi, ti ni Chris c th ci xung v
tm ly c tay ti. Khi bn tay mnh m ca anh y tm c cnh tay ti,
mt ln sng nh nhm dng tro trong ti, lan xung cc ngn tay v
ngn chn ti. Ch vi giy anh y li c ti ln v ti c gh trong
mt vng tay xit cht khi c hai anh em va khc v a ci. V chng ti
b ln mi dc, vn bm cht ly si dy cho ti khi ln ti ch ng khi.
l khi chng ti ri vo ni quen thuc ca mnh, ton thn run l y
by.
i ma mai thay, chng ti tht vui mng khi quay tr li c!
Chris nm trn ging v nhn ti chm ch.
Cathy, ch mt hoc hai giy, khi chng ta nm trn b h , d ng
nh c cht g ging nh trn thin ng. Ri khi em tr t chn khi
si dy, anh ngh l mnh s cht, nu nh em b lm sao. Chng ta
khng th lp li iu ny. Em khng c i tay kho nh anh. Anh xin l i
v qun mt iu .
Ngn n phng ng c bt vi mt qung sng m hng nh t to
ra mt gc phng. Cp mt chng ti giao nhau trong nh sng l m .
Em khng tic v chng ta i. Em rt mng. lu lm ri t khi
em cm thy thc s c sng.
Em cm thy th ch? Anh trai ti hi Anh cng thy ging v y,
nh th chng ta thot khi mt gic m ti t ko di qu lu r i.
Ti li phi bo dn.

Chris, anh ngh m ang u. M thng khng n ch chng


ta, m khng thc s ng ngng n hai a em, nh th by gi chng
s m. Nhng trc y, m cha bao gi i xa qu lu nh th. M i
hn mt thng ri ti nghe thy ting th di bun b.
Ni tht, Cathy, anh khng bit. M chng ni vi anh nhi u h n ni
vi em, nhng em c th coi l m c mt l do chnh ng.
Nhng kiu l do g m m c th i m khng c mt li gii thch
no. khng phi l iu ti thu m m c th lm ?
Anh khng bit phi ni g
Nu em c con, em s khng bao gi b mc chng nh cch m
lm. Em s khng bao gi chu chng b nht trong mt cn phng
v qun lun chng.
Em s khng c bt k a con no, nh khng?
Anh Chris, mt ngy no em s khiu v trong vng tay c a m t
ngi chng yu em, v nu anh y thc s mun c mt a con, th em
c th ng c mt a.
Chc chn. Anh bit ri em s thay i kin khi em ln.
Anh thc s ngh em xinh xn mt ngi n ng yu ch?
Em cn hn l xinh anh y c v bi ri.
Chris, anh c nh khi m ni vi chng ta rng chnh l ti n lm cho
th gii chao o ch khng phi l tnh yu khng? Ph i, em ngh m
nhm.
Vy ? Hy suy ngh thm mt cht. Ti sao em khng th c c
hai?
Ti suy ngh. Ngh rt nhiu. Ti nm v nhn ln tr n nh l sn ma
ca ti v ngm ngh mi v cuc i v v tnh yu. V trong t t c cc
cun sch m ti tng c, ti nht ra mt ht trit l thng thi v xu
chng vo mt chui ht tin cho phn cn li ca cuc i ti.
Tnh yu, khi n ti v g ca tri tim, th l .
Chnh tc gi v danh vit rng nu bn c ting tm, th l khng .
Nu bn giu c na, th vn cha . V nu bn c c ting tm, c a
ci v c tnh yu navy cng vn cha . Tri, ti mi cm thy tic
cho ng y lm sao!

PHN 15 : MT CHIU MA

Chris ng cnh ca s, hai tay gi chic rm nng n. Bu tri tru


nng, ma tun xung thnh mt bc mn dy c. tt c cc ngn n
trong cn phng c bt ln. Chris ang i nhn chuyn tu s ch y
qua lc bn gi. Bn c th nghe thy ting ci th lng ca n c t ln
trc lc bnh minh, khong bn gi sng hoc mun hn mt cht n u
lc bn thc gic. Bn ch c kp lic nhn chuyn tu ging nh mt
mn chi, do n qu xa.
Anh y ang trong th gii ca mnh, cn ti trong th gi i c a ti.
Ngi bt cho chn trn chic ging ca ti v Carrie, ti c t nh ng t m
hnh t cc tp ch m m mang n cho chng ti tiu khi n tr c
khi m i qu lu nh vy. Ti cn thn ct ri tng bc nh khi tp ch
v dn vo mt cun v ln. Ti ang ln k hoch cho ngi nh m c
ca mnh, ni ti s sng hnh phc vi mt ngi chng tc sm, kho
mnh, to ln, ngi ch yu mi mt mnh ti thi ch khng phi hng
nghn ngi khc bn.
Ti phc ra cuc i ti, s nghip l trn ht, r i sau m i n
chng v con khi ti sn sng gii ngh v cho ngi khc c c hi. V
khi ti c ngi nh m c, ti s c bn tm bng knh mu l c bo
ngm mnh trong nc thm c ngy nu mun. s khng c ai bn ngoi
ca gic gi v bo ti phi nhanh ln! (Ti cha bao gi c c h i ng i
trong bung tm lu!) T chic bn tm lc bo ti bc ra, th m
mi nc hoa, da ti mm nh sa tanh, cc l chn lng c ty sch
khi mi kh chu v mc nt ca g c lu ngy v bi tch t t tng p
mi vi tt c nhng c khn kh n ni nhng a tr chng ti
cng c mi c k nh ngi nh ny.
Anh Chris ti ni, quay li nhn lng anh y Ti sao chng ta c
phi mi y v i m quay tr li? by gi chng ta kho , t i sao
chng ta khng tm cch trn i?
Anh y khng ni khng rng, nhng ti thy tay anh y tm l y chi c rm

cht hn.
Anh Chris
Anh khng mun ni v chuyn anh y ni nng.
Ti sao anh c ng i chuyn tu i ngang qua, n u anh
khng ngh n vic trn i?
Anh khng nhn tu! Anh ch nhn ra ngoi, th thi!
Trn anh y t vo ca knh, bt chp mt ngi lng ging no c th
nhn ra v trng thy anh y.
Chris, anh trnh xa khi ca s i, s c ngi nhn thy anh .
Anh mc xc vic c ai thy anh!
Cn bc ng u tin ca ti l chy ti ch anh y, vng tay qua ng i
anh y v phung ph hng triu chic hn trn khun mt anh y b
p nhng n hn m anh y khng c m hn. Ti s ko u anh y
p vo ngc mnh, xoa u anh y nh m tng lm v anh y s tr
li l con ngi vui v, lc quan, cha bao gi c mt ngy gin d nh
ti thng c. Thm ch nu ti lm vic m tng lm, ti cng
thng minh bit n s khng ging nh vy. Ngi anh y mun chnh
l m c! Tt c nhng hy vng, m c, tin tng ca anh y nm mt
ngi ph n duy nht, l m.
M i c hn hai thng. Liu m c nhn ra mt ngy y di
hn mt thng i thng khng? M c lo lng v c ti, c lo chng ti
phi sng ra sao khng? M c tin l anh Chris lun l ng i ng h ng
tin cy nht khi m b chng ti li khng mt li gii thch, khng mt l
do, khng mt li bo cha? M c tin rng tnh yu, mt khi c c,
li khng b t ti bi s ng vc v s hi, v s khng bao gi, khng
bao gi chp li lin c vi nhau na khng?
Cathy Chris t nhin ct li Em s i u nu em c chn
ch?
Pha Nam ti p i xung mt bi bin m p, y nng, ni
nhng con sng x hin hoem khng thch nhng con sng c n v i
nhng nh sng trng xoKhng mun bin xm p m m vo vch
Em mun ti ni gi khng bao gi o o thi, em ch mun nhng
ln tc nh m p lay trn tc em v bn m em, trong khi em n m trn
bi ct trng v tm nng mt tri.

Phi anh y tn ng, ging c v bun b iu em ni hay


y, ch c anh l khng s nhng con sng cn. Anh thch l t trn nh
mt con sng trn nhng tm vn lt sng. N ging nh l trt tuyt
vy.
Ti t chic ko xung, khng nhn ngm cc tp ch, l keo dn nhn
Chris. Anh y b l mt nhiu mn th thao m anh y a thch, b
nht trong mt cn phng ni ny, tr nn bun b v gi d n h n l a
tui ca mnh. Ti rt mun an i anh y, nhng ti khng bit phi lm
nh th no.
Hy ri khi ca s i, Chris, em xin anh y.
anh yn! Anh pht n v chn ngy ni ny ri. Khng c
lm ci ny, khng c lm ci kia! Khng c ni khi cha c h i
trc, hng ngy n nhng ba n cht tit, chng ba no nng s t v
i mn c. Anh ngh b ch tm lm vy, chng ta khng bao gi
c bt c th g th v c, k c thc n. Ri anh ngh v ch tin , mt
na ch s l ca m v chng ta. V anh t nh chng sao u, ng
chu ng.
Tt c tin bc trn i khng ng cho nhng ngy m chng ta
mt ti ni li.
Anh y quay li, khun mt bng.
N khng cht tit th u. C l em c th kim c tin bng ti
nng ca em. Nhng anh cn c nhng nm thng ph i h c hnh. Em bi t
b mong mun anh tr thnh mt bc s, d c tr ngi th no i chng
na, anh s c c bng y khoa. V nu chng ta b tr n, anh s khng
bao gi tr thnh mt bc s, em bit iu ri y! Anh ngh v
nhng g anh c th lm nui sng chng ta, danh sch nh ng cng
vic anh c th lm chng l g ngoi ra bt, hi hoa qu , u b p n u
mn n nhanh. Liu bt c ngh no trong s s gip anh h c xong
trng y khng? V anh s c em v hai a em sinh i gip , cng
nh chnh bn thn nh mt gia nh t to tui mi su!
Cn gin ny la ngn ngt trong ti. Anh y khng tin ti c th ng gp
c cht g.
Em cng c th lm vic ! ti qut ln Chng ta c th c , anh
Chris. Khi chng ta ang cht i, anh ni Cha s cho con ng i ta
thm sc mnh v kh nng trong lc cp bch. Phi, em tin Cha s lm

vy. Khi chng ta ri khi y v theo con ng ca chng ta, b ng cch


no chng ta s to c con ng ring ca mnh. V anh s l m t
bc s! Em s lm bt c iu g thy anh nhn c tm bng bc s
c ghi tn anh trong !
Em c th lm c g? anh y hi mt cch tc ti, khinh kh nh.
Trc khi ti c th tr li th cnh ca ng sau lng chng ti c m
ra v b ngoi ng ! B khng bc tip vo phng m trng mt
nhn Chris. Cn anh y, ngang bng v bt hp tc nh trc, khng
mnh b hm da. Anh y khng ri khi ca s, m li quay ra nhn tr i
ma.
Thng nhc! b nt n - Trnh xa ci ca s ngay lp t c!
Tn ti khng phi l "thng nhc". Tn ti l Christopher. B khng
th gi ti bng ci tn b gn cho ti. B c th ch ng g i ti b ng ci
tn no c, nhng khng bao gi c gi ti l "thng nhc"!
B qut ln sau lng anh y.
Ta ght ci tn ! l tn ca b ngi! Ta ni xin cho n, khi
m n cht v n khng c mt mi nh. Chng ta khng mu n n y,
nhng ta cm thy thng mt chng thanh nin khng c cha m, khng
c phng tin kim sng v b tc ot qu nhiu. vy b ngi
tithng minh, p trai, n tn dng s ho phng c a chng ta.
la di chng ta! Chng ta gi n ti trng tt nh t, mua cho n
nhng th tt nht, v n cum mt a con gi ca chng ta! Con gi
ca chng ta l tt c nhng g chng ta ca con cn l i duy nh t
vy m mt m chng trn i v hai tun sau quay li, h nh phc
v mm ci, ngh chng ta tha th cho chng v yu nhau. m
chng ta ln cn au tim u tin.
B ngng li, hn hn, gi bn tay to kho lp lnh kim cng ln c
hng. Chris t ca s quay ngi li v nhn b chm chm ging nh l
ti vy. Ln ny b ni nhiu hn k t lc chng ti ph i ln sng n i
ny, mt qung thi gian v tn ri.
Chng chu khng c li v nhng g b m chng chu lm
Chris ni, ging u u.
Ngi c li v iu ngi v em gi ngi lm!
Chng chu lm iu g xu xa no? Anh y h i B c ngh
chng chu c th sng trong mt phng, nm ny qua nm khc, v

khng nhn thy nhau? B chng chu y. B kho khu ny


li nhng ngi gip vic khng th vo. B mun bt qu tang chng
chu lm iu m b coi l xu xa. B mun chu v Cathy ch ng minh
quan im ca b v cuc hn nhn ca m chng chu l ng. B nhn
mnh xem, ng y trong b xm, cm thy sng o v t cho
mnh l ng trongkhi b b i bn tr nh!
Dng li! ti ku ln s hi bi iu ti nhn th y trn khun m t
b Chris, ng ni g na!
Nhng anh y ni qu nhiu. B sp ca bc ra trong khi tim ti mu n
nhy ln ca s.
Chng ta s ln gc Chris bnh thn ni k hn nht s c u
thang. Chng ta s an ton v nu b ta b i chng ta, chng ta s
dng thang dy v xung mt t.
Ca li c m ra. B ngoi tin vo vi mt chic roi bng liu xanh
cm trong tay v s qu quyt cay nghit trong nh mt. Ch c b c t
cy roi mt ni no gn y, c th ly n c nhanh nh v y.
C chy ln gc v trn i! b qut v tin ti nm ly tay Chris
V khng a no trong cc ngi s c n trong tun t i! Cn ta
khng ch nh n nh ngi, m c em gi ngi, v n u ngi chng
c, th c hai a sinh i na!
Lc l thng mi, v vo thng mi mt, Chris s trn mi by tu i.
Nhng anh y vn ch l mt cu b con nu so vi sc vc lc lng ca
b. Anh y ngh ti vic chng c, nhng lic nhn ti ri nhn hai a
song sinh, chng ang tht tht v bm cht ly nhau v anh y cho b
gi li vo phng tm. B ta ng v kha ca l i. B b t anh y c i
v ci ngi xung bn tm.
Hai a em chy n ch ti, vi mt vo lng ti.
Bo b dng li i! Carrie van ni ng b nh anh Chris!
Anh aakg ku mt ting no khi ngn roi qut xung ln da tr n c a
anh y. Ti nghe ting ngn roi vun vt qut xung ngi anh y. V ti
cm nhn c tt c nhng ngn roi au n ! Trong mt nm qua,
Chris v ti tuy hai nhng tr thnh mt, anh y ging nh mt ph n c
th ti, ging nh cch ti lun l, mnh m v qu quyt, v c th ch u
ng trn n m khng ku la! Ti cm ght b. Ti ng i trn gi ng, m
hai em trong tay v cm thy ni cm th ngy cng dng trn trong lng

n ni ti khng bit thot khi bng cch no ngoi vi c ku go. Anh


y cm nhn c trn n v ti ku ln nhng ting ku au n c a
anh y. Ti hy vng Cha tri s nghe thy! Ti hy v ng nh ng ng i gip
vic s nghe thy! Ti hy vng ng ngoi ang hp hi s nghe thy
c!
B bc ra khi phng tm tay cm chic roi. Chris l lt sau lng b,
chic khn tm qun ngang lng. Anh y trng bch nh xc cht. Ti
khng th ngng ku la!
Im ngay! b ra lnh, d d ngn roi trc mt ti im ngay lp
tc, tr phi ngi mun thm th ny!
Ti khng th ngng la ht c, k c khi b ko ti ra kh i gi ng v
y hai a em sang mt bn khi chng c bo v cho ti. Cory xng t i
cn chn b. B ht n ra bng mt c nh. Ri ti b ko vo phng
tm, cn cung lon ca ti b chn li, ti cng b ra lnh phi ci qu n
o ra. Ti ng nhn vo chic trm kim cng ca b, chi c trm b
lun lun eo, ri n nhng vin , c mi by vin c th y. B vy
vi taffeta mu xm ca b c im nhng vin , v chic c tr ng
c mc tay. B dn mt vo ch mi tc ngn ngn trn ca ti, l r
v hi lng.
Ci qun o ra, nu khng ta s x qun o ca ng i !
Ti bt u ci qun o, chm chp tho nhng chic khuy o blouse. Ti
khng c o lt, d ti cn c mt chic. Ti thy b nhn ch m ch m vo
ngc ti, vo chic bng phng ca ti, trc khi b nhn i ch khc,
dng nh b xc phm.
Anh Chris, ngn b i! ng ch Cathy b au!
Ti khuu gi xung gn bn tm v chi ngi xung bo V khun
mt, ngc, nhng ch d b tn thng nht. Nh mt m n b in
khng khng iu khin c mnh, b ta c vt roi ti khi ngn roi gy.
Nhng vt thng au nh thiu t, khi chic roi b gy ti ngh th l
trn n xong. Nhng b ta cm mt chic chi cn di ln p vo
u v vai ti. D ti c khng ku, c im lng mt cch dng c m nh
Chris, th ti cng phi go ln. Ti go ln:
B khng phi l n b na! B l mt con qu! Mt k v nhn
o v khng phi l ngi! nhng g ti nhn c l mt c nh
mnh v bn phi u. Mi th ti sm li.

Ti dn dn nhn ra mi th, ton thn ti au nh c, u ti n tung v v t


thng. Trn tng p mi, mt chic a ht ang pht ra bi "Rose
Adiago" trong v ba l Ngi p ng trong rng. Nu ti sng c t i
mt trm tui ti s khng qun bn nhc v nhng g ti cm th y khi
m c mt ra, thy Chris ang ci xung pha ti, bi thuc st trng,
bng vt thng, nc mt ca anh y nh xung ngi ti. Anh y
bo hai a em ln gc chi, hc, t mu, lm bt c th g khin
chng khng nh n chuyn xy ra di nh. Khi anh y lm xong t t c
nhng g c th lm cho ti t nhng dng c y t khng thch h p ca
anh y, ti chm sc chic lng ln roi, vy mu ca anh y. Khng a
no mc qun o c. Qun o s dnh cht vo nhng v t roi r m mu
ca chng ti. Ti b nhng vt thm t hi nht nhng ch b v t cy
chi mt cch tn bo. u ti sng ty ln mt cc m Chris s rng n
c th gy ra mt cn chn ng.
Cha tr vt thng xong, chng ti quay nghing ngi, mt i mt,
di tm khn tri ging. Mt chng ti dn vo nhau v ho tan lm
mt. Anh y chm vo m ti mt cch du dng v y yu thng nht.
Chng ta c bun ci lm khngChng ta c bun ci lm
khng. ti ht mt giai iu phng theo mt bi ht v Billy Bailey
Chng ta s au mt ngy trn vnAnh s lm bc s, v em s tr ti n
cng.
Thi i! anh y ku ln, trng au n khng ch u ng c
Anh bit l li ca anh! Anh ng ca s. B khng c nh
em ch!
Khng sao u! Sm hay mun th b cng s lm th . Ngay t
ngy u tin b nh trng pht chng ta v mt l do v v n. Em ch
ngc nhin l b qu lu m khng v t roi thi.
Khi b qut anh, anh nghe thy ting em ku go v anh khng lm
th c. Em ku go thay anh, Cathy. V iu gip anh, anh
khng cm thy bt c s au n no tr ting ku ca em.
Ti p vo ngc anh y. Ri anh y th thm tn ti, ko chic khn tr i
ging khi u ti, l mi tc di ca ti trc khi anh y du dng m
u ti ko st vo cp mi anh y.
m ti ch ng c sau khi ngh n ci hn ca anh ti, khng ph i
v trn n hoc nhng c vt bng chic chi. Mt th g ng say

trong ti thc dy, ngy cng nhanh, nh nng cng cha Aurona ng
trong rng cho ti khi hong t ti t ln cp mi ang say gi c n ng c a
nng mt n hn yu thng.
l cch ca tt c cc cu chuyn c tch, kt thc bng mt n hn v
l mt kt thc c hu. S c mt chng hong t khc n v i ti
mang ti mt kt thc c hu.

PHN 16 : MT CHIU MA

Chris ng cnh ca s, hai tay gi chic rm nng n. Bu tri tru


nng, ma tun xung thnh mt bc mn dy c. tt c cc ngn n
trong cn phng c bt ln. Chris ang i nhn chuyn tu s ch y
qua lc bn gi. Bn c th nghe thy ting ci th lng ca n c t ln
trc lc bnh minh, khong bn gi sng hoc mun hn mt cht n u
lc bn thc gic. Bn ch c kp lic nhn chuyn tu ging nh mt
mn chi, do n qu xa.
Anh y ang trong th gii ca mnh, cn ti trong th gi i c a ti.
Ngi bt cho chn trn chic ging ca ti v Carrie, ti c t nh ng t m
hnh t cc tp ch m m mang n cho chng ti tiu khi n tr c
khi m i qu lu nh vy. Ti cn thn ct ri tng bc nh khi tp ch
v dn vo mt cun v ln. Ti ang ln k hoch cho ngi nh m c
ca mnh, ni ti s sng hnh phc vi mt ngi chng tc sm, kho
mnh, to ln, ngi ch yu mi mt mnh ti thi ch khng phi hng
nghn ngi khc bn.
Ti phc ra cuc i ti, s nghip l trn ht, r i sau mi n
chng v con khi ti sn sng gii ngh v cho ngi khc c c hi. V
khi ti c ngi nh m c, ti s c bn tm bng knh mu l c bo
ngm mnh trong nc thm c ngy nu mun. s khng c ai bn ngoi
ca gic gi v bo ti phi nhanh ln! (Ti cha bao gi c c h i ng i
trong bung tm lu!) T chic bn tm lc bo ti bc ra, th m
mi nc hoa, da ti mm nh sa tanh, cc l chn lng c ty sch
khi mi kh chu v mc nt ca g c lu ngy v bi tch t t tng p

mi vi tt c nhng c khn kh n ni nhng a tr chng ti


cng c mi c k nh ngi nh ny.
Anh Chris ti ni, quay li nhn lng anh y Ti sao chng ta c
phi mi y v i m quay tr li? by gi chng ta kho , t i sao
chng ta khng tm cch trn i?
Anh y khng ni khng rng, nhng ti thy tay anh y tm l y chi c rm
cht hn.
Anh Chris
Anh khng mun ni v chuyn anh y ni nng.
Ti sao anh c ng i chuyn tu i ngang qua, n u anh
khng ngh n vic trn i?
Anh khng nhn tu! Anh ch nhn ra ngoi, th thi!
Trn anh y t vo ca knh, bt chp mt ngi lng ging no c th
nhn ra v trng thy anh y.
Chris, anh trnh xa khi ca s i, s c ngi nhn thy anh .
Anh mc xc vic c ai thy anh!
Cn bc ng u tin ca ti l chy ti ch anh y, vng tay qua ng i
anh y v phung ph hng triu chic hn trn khun mt anh y b
p nhng n hn m anh y khng c m hn. Ti s ko u anh y
p vo ngc mnh, xoa u anh y nh m tng lm v anh y s tr
li l con ngi vui v, lc quan, cha bao gi c mt ngy gin d nh
ti thng c. Thm ch nu ti lm vic m tng lm, ti cng
thng minh bit n s khng ging nh vy. Ngi anh y mun chnh
l m c! Tt c nhng hy vng, m c, tin tng ca anh y nm mt
ngi ph n duy nht, l m.
M i c hn hai thng. Liu m c nhn ra mt ngy y di hn
mt thng i thng khng? M c lo lng v c ti, c lo chng ti ph i
sng ra sao khng? M c tin l anh Chris lun l ng i ng h ng tin
cy nht khi m b chng ti li khng mt li gii thch, khng mt l do,
khng mt li bo cha? M c tin rng tnh yu, mt khi c c, l i
khng b t ti bi s ng vc v s hi, v s khng bao gi, khng bao
gi chp li lin c vi nhau na khng?
Cathy Chris t nhin ct li Em s i u nu em c chn
ch?
Pha Nam ti p i xung mt bi bin m p, y nng, ni

nhng con sng x hin hoem khng thch nhng con sng c n v i
nhng nh sng trng xoKhng mun bin xm p m m vo vch
Em mun ti ni gi khng bao gi o o thi, em ch mun nhng
ln tc nh m p lay trn tc em v bn m em, trong khi em n m trn
bi ct trng v tm nng mt tri.
Phi anh y tn ng, ging c v bun b iu em ni hay
y, ch c anh l khng s nhng con sng cn. Anh thch l t trn nh
mt con sng trn nhng tm vn lt sng. N ging nh l trt tuyt
vy.
Ti t chic ko xung, khng nhn ngm cc tp ch, l keo dn nhn
Chris. Anh y b l mt nhiu mn th thao m anh y a thch, b
nht trong mt cn phng ni ny, tr nn bun b v gi d n h n l a
tui ca mnh. Ti rt mun an i anh y, nhng ti khng bit phi lm
nh th no.
Hy ri khi ca s i, Chris, em xin anh y.
anh yn! Anh pht n v chn ngy ni ny ri. Khng c
lm ci ny, khng c lm ci kia! Khng c ni khi cha c h i
trc, hng ngy n nhng ba n cht tit, chng ba no nng s t v
i mn c. Anh ngh b ch tm lm vy, chng ta khng bao gi
c bt c th g th v c, k c thc n. Ri anh ngh v ch tin , mt
na ch s l ca m v chng ta. V anh t nh chng sao u, ng
chu ng.
Tt c tin bc trn i khng ng cho nhng ngy m chng ta
mt ti ni li.
Anh y quay li, khun mt bng.
N khng cht tit th u. C l em c th kim c tin bng ti
nng ca em. Nhng anh cn c nhng nm thng ph i h c hnh. Em bi t
b mong mun anh tr thnh mt bc s, d c tr ngi th no i chng
na, anh s c c bng y khoa. V nu chng ta b tr n, anh s khng
bao gi tr thnh mt bc s, em bit iu ri y! Anh ngh v
nhng g anh c th lm nui sng chng ta, danh sch nh ng cng
vic anh c th lm chng l g ngoi ra bt, hi hoa qu , u b p n u
mn n nhanh. Liu bt c ngh no trong s s gip anh h c xong
trng y khng? V anh s c em v hai a em sinh i gip , cng
nh chnh bn thn nh mt gia nh t to tui mi su!

Cn gin ny la ngn ngt trong ti. Anh y khng tin ti c th ng gp


c cht g.
Em cng c th lm vic ! ti qut ln Chng ta c th c , anh
Chris. Khi chng ta ang cht i, anh ni Cha s cho con ng i ta
thm sc mnh v kh nng trong lc cp bch. Phi, em tin Cha s lm
vy. Khi chng ta ri khi y v theo con ng ca chng ta, b ng cch
no chng ta s to c con ng ring ca mnh. V anh s l m t
bc s! Em s lm bt c iu g thy anh nhn c tm bng bc s
c ghi tn anh trong !
Em c th lm c g? anh y hi mt cch tc ti, khinh kh nh.
Trc khi ti c th tr li th cnh ca ng sau lng chng ti c m
ra v b ngoi ng ! B khng bc tip vo phng m trng mt
nhn Chris. Cn anh y, ngang bng v bt hp tc nh trc, khng
mnh b hm da. Anh y khng ri khi ca s, m li quay ra nhn tr i
ma.
Thng nhc! b nt n - Trnh xa ci ca s ngay lp t c!
Tn ti khng phi l "thng nhc". Tn ti l Christopher. B khng
th gi ti bng ci tn b gn cho ti. B c th ch ng g i ti b ng ci
tn no c, nhng khng bao gi c gi ti l "thng nhc"!
B qut ln sau lng anh y.
Ta ght ci tn ! l tn ca b ngi! Ta ni xin cho n, khi
m n cht v n khng c mt mi nh. Chng ta khng mu n n y,
nhng ta cm thy thng mt chng thanh nin khng c cha m, khng
c phng tin kim sng v b tc ot qu nhiu. vy b ngi
tithng minh, p trai, n tn dng s ho phng c a chng ta.
la di chng ta! Chng ta gi n ti trng tt nh t, mua cho n
nhng th tt nht, v n cum mt a con gi ca chng ta! Con gi
ca chng ta l tt c nhng g chng ta ca con cn l i duy nh t
vy m mt m chng trn i v hai tun sau quay li, h nh phc
v mm ci, ngh chng ta tha th cho chng v yu nhau. m
chng ta ln cn au tim u tin.
B ngng li, hn hn, gi bn tay to kho lp lnh kim cng ln c
hng. Chris t ca s quay ngi li v nhn b chm chm ging nh l
ti vy. Ln ny b ni nhiu hn k t lc chng ti ph i ln sng n i
ny, mt qung thi gian v tn ri.

Chng chu khng c li v nhng g b m chng chu lm


Chris ni, ging u u.
Ngi c li v iu ngi v em gi ngi lm!
Chng chu lm iu g xu xa no? Anh y h i B c ngh
chng chu c th sng trong mt phng, nm ny qua nm khc, v
khng nhn thy nhau? B chng chu y. B kho khu ny
li nhng ngi gip vic khng th vo. B mun bt qu tang chng
chu lm iu m b coi l xu xa. B mun chu v Cathy ch ng minh
quan im ca b v cuc hn nhn ca m chng chu l ng. B nhn
mnh xem, ng y trong b xm, cm thy sng o v t cho
mnh l ng trongkhi b b i bn tr nh!
Dng li! ti ku ln s hi bi iu ti nhn th y trn khun m t
b Chris, ng ni g na!
Nhng anh y ni qu nhiu. B sp ca bc ra trong khi tim ti mu n
nhy ln ca s.
Chng ta s ln gc Chris bnh thn ni k hn nht s c u
thang. Chng ta s an ton v nu b ta b i chng ta, chng ta s
dng thang dy v xung mt t.
Ca li c m ra. B ngoi tin vo vi mt chic roi bng liu xanh
cm trong tay v s qu quyt cay nghit trong nh mt. Ch c b c t
cy roi mt ni no gn y, c th ly n c nhanh nh v y.
C chy ln gc v trn i! b qut v tin ti nm ly tay Chris
V khng a no trong cc ngi s c n trong tun t i! Cn ta
khng ch nh n nh ngi, m c em gi ngi, v n u ngi chng
c, th c hai a sinh i na!
Lc l thng mi, v vo thng mi mt, Chris s trn mi by tu i.
Nhng anh y vn ch l mt cu b con nu so vi sc vc lc lng ca
b. Anh y ngh ti vic chng c, nhng lic nhn ti ri nhn hai a
song sinh, chng ang tht tht v bm cht ly nhau v anh y cho b
gi li vo phng tm. B ta ng v kha ca l i. B b t anh y c i
v ci ngi xung bn tm.
Hai a em chy n ch ti, vi mt vo lng ti.
Bo b dng li i! Carrie van ni ng b nh anh Chris!
Anh aakg ku mt ting no khi ngn roi qut xung ln da tr n c a
anh y. Ti nghe ting ngn roi vun vt qut xung ngi anh y. V ti

cm nhn c tt c nhng ngn roi au n ! Trong mt nm qua,


Chris v ti tuy hai nhng tr thnh mt, anh y ging nh mt ph n c
th ti, ging nh cch ti lun l, mnh m v qu quyt, v c th ch u
ng trn n m khng ku la! Ti cm ght b. Ti ng i trn gi ng, m
hai em trong tay v cm thy ni cm th ngy cng dng trn trong lng
n ni ti khng bit thot khi bng cch no ngoi vi c ku go. Anh
y cm nhn c trn n v ti ku ln nhng ting ku au n c a
anh y. Ti hy vng Cha tri s nghe thy! Ti hy v ng nh ng ng i gip
vic s nghe thy! Ti hy vng ng ngoi ang hp hi s nghe thy
c!
B bc ra khi phng tm tay cm chic roi. Chris l lt sau lng b,
chic khn tm qun ngang lng. Anh y trng bch nh xc cht. Ti
khng th ngng ku la!
Im ngay! b ra lnh, d d ngn roi trc mt ti im ngay lp
tc, tr phi ngi mun thm th ny!
Ti khng th ngng la ht c, k c khi b ko ti ra kh i gi ng v
y hai a em sang mt bn khi chng c bo v cho ti. Cory xng t i
cn chn b. B ht n ra bng mt c nh. Ri ti b ko vo phng
tm, cn cung lon ca ti b chn li, ti cng b ra lnh phi ci qu n
o ra. Ti ng nhn vo chic trm kim cng ca b, chi c trm b
lun lun eo, ri n nhng vin , c mi by vin c th y. B vy
vi taffeta mu xm ca b c im nhng vin , v chic c tr ng
c mc tay. B dn mt vo ch mi tc ngn ngn trn ca ti, l r
v hi lng.
Ci qun o ra, nu khng ta s x qun o ca ng i !
Ti bt u ci qun o, chm chp tho nhng chic khuy o blouse. Ti
khng c o lt, d ti cn c mt chic. Ti thy b nhn ch m ch m vo
ngc ti, vo chic bng phng ca ti, trc khi b nhn i ch khc,
dng nh b xc phm.
Anh Chris, ngn b i! ng ch Cathy b au!
Ti khuu gi xung gn bn tm v chi ngi xung bo V khun
mt, ngc, nhng ch d b tn thng nht. Nh mt m n b in
khng khng iu khin c mnh, b ta c vt roi ti khi ngn roi gy.
Nhng vt thng au nh thiu t, khi chic roi b gy ti ngh th l
trn n xong. Nhng b ta cm mt chic chi cn di ln p vo

u v vai ti. D ti c khng ku, c im lng mt cch dng c m nh


Chris, th ti cng phi go ln. Ti go ln:
B khng phi l n b na! B l mt con qu! Mt k v nhn
o v khng phi l ngi! nhng g ti nhn c l mt c nh
mnh v bn phi u. Mi th ti sm li.
Ti dn dn nhn ra mi th, ton thn ti au nh c, u ti n tung v v t
thng. Trn tng p mi, mt chic a ht ang pht ra bi "Rose
Adiago" trong v ba l Ngi p ng trong rng. Nu ti sng c t i
mt trm tui ti s khng qun bn nhc v nhng g ti cm th y khi
m c mt ra, thy Chris ang ci xung pha ti, bi thuc st trng,
bng vt thng, nc mt ca anh y nh xung ngi ti. Anh y
bo hai a em ln gc chi, hc, t mu, lm bt c th g khin
chng khng nh n chuyn xy ra di nh. Khi anh y lm xong t t c
nhng g c th lm cho ti t nhng dng c y t khng thch h p ca
anh y, ti chm sc chic lng ln roi, vy mu ca anh y. Khng a
no mc qun o c. Qun o s dnh cht vo nhng v t roi r m mu
ca chng ti. Ti b nhng vt thm t hi nht nhng ch b v t cy
chi mt cch tn bo. u ti sng ty ln mt cc m Chris s rng n
c th gy ra mt cn chn ng.
Cha tr vt thng xong, chng ti quay nghing ngi, mt i mt,
di tm khn tri ging. Mt chng ti dn vo nhau v ho tan lm
mt. Anh y chm vo m ti mt cch du dng v y yu thng nht.
Chng ta c bun ci lm khngChng ta c bun ci lm
khng. ti ht mt giai iu phng theo mt bi ht v Billy Bailey
Chng ta s au mt ngy trn vnAnh s lm bc s, v em s tr ti n
cng.
Thi i! anh y ku ln, trng au n khng ch u ng c
Anh bit l li ca anh! Anh ng ca s. B khng c nh
em ch!
Khng sao u! Sm hay mun th b cng s lm th . Ngay t
ngy u tin b nh trng pht chng ta v mt l do v v n. Em ch
ngc nhin l b qu lu m khng v t roi thi.
Khi b qut anh, anh nghe thy ting em ku go v anh khng lm
th c. Em ku go thay anh, Cathy. V iu gip anh, anh
khng cm thy bt c s au n no tr ting ku ca em.

Ti p vo ngc anh y. Ri anh y th thm tn ti, ko chic khn tr i


ging khi u ti, l mi tc di ca ti trc khi anh y du dng m
u ti ko st vo cp mi anh y.
m ti ch ng c sau khi ngh n ci hn ca anh ti, khng ph i
v trn n hoc nhng c vt bng chic chi. Mt th g ng say
trong ti thc dy, ngy cng nhanh, nh nng cng cha Aurona ng
trong rng cho ti khi hong t ti t ln cp mi ang say gi c n ng c a
nng mt n hn yu thng.
l cch ca tt c cc cu chuyn c tch, kt thc bng mt n hn v
l mt kt thc c hu. S c mt chng hong t khc n v i ti
mang ti mt kt thc c hu.

PHN 17 : TM C MT NGI BN

C ai ang ku trn nhng bc thang ca tng p mi! Ti chong d y


v nhn quanh xem ai bin mt. Cory!
Tri, chuyn g ang xy ra y!
Ti ri khi ging, chy ti phng v nghe thy ting Carrie t nh
gic gp thm ting ku ca mnh vo ting ku ca Cory, d n ch ng
bit Cory ang ku ci g. Chris hi:
Chuyn qui g ang xy ra vy?
Ti chy qua phng , ln bn bc thang ri ng sng l i v ch bi t
nhn. Cory trong b pyjama trng ang go ln, bt ch p vi c ti c
th thy ti sao n ku.
Lm ci g i! Lm ci g i! n ku ln v i ti v ch vo th gy ra
ni au kh ca n.
Trn bc thang l mt ci by chut, ng ch chng ti t b y mi t i,
mi l pho mt. Nhng ln ny con chut khng cht. N khn h n v l y
trm pho mt bng chn thay v ngom bng mm v mt chic chn nh
ca n b mc kt di chic l xo. Con chut xm nh in cung gm
chic chn nh b mc kt gii thot cho mnh, bt k ni au n ph i
cm thy.

Ch Cathy, lm g i, nhanh ln! Cory ku ln, lao vo vng tay ti


Ch cu n i! ng n cn vo chn n! Em mun n s ng! Em
mun mt ngi bn! Em cha bao gi c mt con vt nui, ch bit em
lun mun c mt con. Ti sao ch v anh Chris lun phi git t t c
nhng con chut?
Carrie bc ti dng i bn tay nh ca n m vo lng ti.
Ch ch k lm, Cathy! ch k! ch k! Ch chng cho Cory c
c ci g c.
Cho n nay ti bit th Cory c tt c mi th tin c th mua c, tr
mt con vt nui, s t do ca n v bu tri tuyt v i bn ngoi. Carrie
c l s nh ti gc xung cu thang nu Chris khng ch y ti b o v ti
v ko hm rng n ang cn vo chn ti ra, may m chn ti c che
bng chic o ng di trm mt c chn.
Thi tt c s n o ny i! anh y ra lnh v ci xung dng
chic khn lau bt m anh y phi chy i ly cm con chu t b
thng ln.
Lm cho n kho i, anh Chris Cory ni n - ng n ch t!
V em c v rt mun c con chut ny, Cory, anh s lm nh ng g
c th cu chn n, d n b hng ri.
i, tht l mt s hi h cu cuc i ca mt con chut, khi chng ti
git hng trm con. u tin Chris cn thn tho l xo ra, v khi anh y
lm vy, th mt cm gic l thng khng th hiu xm chim khin Cory
quay lng i v st st, cn Carrie th ku go. Ri ti cho r ng d ng nh
con chut mt l c gii that.
Chng ti chy xung phng tm ni Chris v ti ra tay cn Cory cm
con chut d sng d cht ca n c bc trong chic khn lau bt mu
xanh nht, khi Chris cnh co n l khng c cm qu ch t.
Ti tri ra bn tt c cc thit b y t m chng ti c ln mt chi c khn
sch.
N cht ri! Carrie ku ln v nh Chris Anh gi t ch t con
vt nui duy nht ca Cory.
Con chut ny cha cht Chris bnh thn ni by gi th t t c
cc em phi im lng, v khng c nhc nhch. Cathy, gi l y n. Anh s

lm nhng g chng ti khu ch da b rch v r i anh s ph i b ci


chn li.
u tin anh y dng thuc st trng lm sch vt th ng, trong khi
con chut nm im nh cht, ch c i mt m v nhn chng ti v kh
s. Tip anh y dng gc c x theo chiu dc buc ci chn
nh xu ca con chut li ri sau qun vi v dng mt chic tm lm
np. Anh y b chic tm lm i, t n vo v b b ng bng dnh.
Em s gi n l Mickey Cory ni, hng nghn ng n n n l p lnh
trong mt n v mt con chut nht b thng s sng tr thnh mt con
vt nui ca n.
N c th l mt con chut ci Chris ni, xem lt con chu t
kim tra.
Khng, khng thch mt con chut ci, ch mun chut Mickey thi!
c ri, ni s l mt ch chut Chris p Mickey s sng
n tt c pho mt ca chng ta V bc s ni tip, hon thnh xong ca
phu thut v tin hnh c c ca b bt u tin ca mnh v khi nhn
anh y thao tc, ti phi ngng m, t ho v anh y.
Anh y ra mu dnh trn tay, cn Cory v Carrie rng r nh th m t
iu k diu xy n vi cuc sng ca chng.
By gi em gi Mickey Cory ku ln.
Khng, Cory, ch Cathy gi n mt lc lu hn. Em th y , n
ang chong vng, i tay ch y to hn v s cho Mickey nhi u h i m
hn l tay em. Cn em c th v tnh xit n qu cht.
Ti ngi trn chic gh xch u trong phng ng v nng niu con chu t
xm dng nh sp ln mt cn au tim, tim n p lon x. N chp
chp mi mt khi ti cm n. Ti cm thy thn hnh m p, b nh ca n
ang u tranh tip tc sng, ti mun n sng v tr thnh con v t
nui ca Cory.
Cnh ca bt m v b ngoi bc vo.
Khng ai trong chng ti mc qun o chnh t , th c t , chng ti ch m c
qun o ng, khng c o chong che nhng g c th l ra. Chn
chng ti trn, tc chng ti ri, cn mt mi chng ti ch a r a.
Mt quy tc b ph v.
Cory ang np st cnh ngi ti khi b ngoi qut i mt tinh t ng qua

khung cnh ln xn (phi ni tht l n thc s ba bi). Gi ng ch a


c dn, qun o ca chng ti vt ln nhng chic gh, bt tt qu ng
lung tung mi ch.
Hai quy tc b ph v.
Cn Chris ang trong phng tm ra mt cho Carrie, gip n m c qu n
o, ri ci chic khuy o chong mu hng ca n.
Ba quy tc b ph v.
Hai anh em bc ra, tc Carrie c buc gn thnh mt chic ui ng a
nh, nh mt di ruy bng hng.
Ngay lp tc, khi thy b ngoi, Carrie cht lng i. Cp mt xanh ca n
m ln s hi. N quay ngi li v bm ly Chris tm s che ch. Anh y
b n ln v t n vo lng ti. Ri anh y bc ti ch t chic gi
picnic trn bn v bt u ly ra nhng th b mang ti.
Khi Chris li gn, b ngoi quay lng i. Anh y pht l b khi v i l y cc
th ra khi gi.
Cory anh y ni, tin v pha phng - Anh ln gc tm m t
chic lng chim v trong khi anh ln , xem xem em c t mc c
qun o m khng cn ch Cathy gip, c ra mt v ra tay na.
B ngoi vn im lng. Ti ngi trn gh xch u v nng niu con chu t yu
t, hai a em b bng ngi st cnh ti, c ba chng ti dn m t vo b
cho ti khi Carrie khng chu ni bn quay i giu mt vo vai ti, thn
hnh b xu ca n run ry.
iu khin ti lo lng l b khng qu trch chng ti v ni v chuyn
khng dn ging, v cn phng ln xn, by ba m ti c gi cho n
c gn gng, ngn np. Ti sao b khng mng Chris v thay cho
Carrie? Ti sao b ch nhn m khng ni g?
Chris t tng p mi xung vi mt chic lng chim v my si dy chng
m anh y ni s lm cho chic lng chc chn hn.
Nhng li ny bn thng v pha b ngoi. Ri cp mt xm ca b nhn
vo ti v chic khn lau bt mu xanh m ti ang c m.
Ngi ang gi ci g trong tay , con nhc? b hi b ng m t
ging lnh gi.
Mt con chut b thng ti tr li, gong ti lnh lng khng km.
Ngi nh gi con chut thnh mt con vt nui v t n vo
trong chic lng ?

Vng, chng chu nh lm th - ti nhn b mt cch bng b nh


v thch b th lm g xem Cory cha bao gi c mt con v t cng,
v y l lc n c.
B mm cp mi mng dnh ca mnh v qut cp mt xm t i ch Cory.
N ang run run sp ri nc mt.
Tip tc i b ni c gi con chut i! Mt con v t nh th
hp vi ngi ! ni xong b sp ca li.
Chris bt u lm cht chn chic lng v lm ca lng, v a lm v a ni:
Nhng nan lng ny kh tha gi c Mickey bn trong. Cory,
chng ta phi ph vi chic lng con vt nh ca em khng tr n i.
Cory mm ci, n ln nhn xem Mickey c cn sng khng.
N i ri, em c th ni th, mi n git git.
Vic ginh c tnh cm ca Mickey, qu l mt chin cnng. Tho t u
n khng tin tng chng ti, d chng ti gii phng chn n kh i chi c
by. N ght b giam trong chic lng. N lo o thnh vng quanh th
ti t m chng ti b vo chn n, c tm li thot. Cory t pho mt v
nhng mu bnh m vn qua cc nan lng nh Mickey ti n v l y l i
sc. N pht l pho mt, bnh m v cui cng, n b ra xa nh t trong kh
nng c th c, cp mt trn nh ca n thn trng v s st, ng i n
run ry khi Cory m cnh ca lng r t mt lin sp t xu y n c.
Ri Cory th tay vo lng v y mt mu pho mt li gn pha con chut
hn.
Pho mt ngon lm Cory ni v mi mc. N y mt mu bnh m
v pha con chut ang run run ria mp git git bnh m ngon l m. N
s lm my kho ln.
Phi mt hai tun Cory mi lm cho ch chut yu mn n v ch y t i khi
n hut so. Cory giu nhng mu thc n ngon trong cc ti o v nh
Mickey chui vo. Khi Cory mc mt chic s mi c hai ti ngc, ti bn
phi cha mt mu pho mt, ti bn tri cha mt mu sandwich b u
phng, th Mickey do d trn hai vai Cory, mi n git git, ria mp n rung
rung. Ni mt cch d hiu, cc bn c th thy chng ti c khng chi l
mt ch chut snh nm m cn l mt k phm n mun c c hai th
trong hai ti cng mt lc.
Ri cui cng khi n quyt nh c l phi chy xung ti no tr c, n

nho vo ti ng sandwich v n dn xung, v bng mt ng i


ngon ngoo, n b ln vai Cory, b vng qua c v nho xu ng ti o
ng pho mt. Tht tc ci trc ci cch n chng bao gi b th ng
qua ngc Cory ti ti bn kia m li phi b ln, vng qua c v li b
xung lm nht khuu tay Cory.
Chic chn nh v bn chn ca ch chut lnh, nhng n khng bao
gi cn i li bnh thng c na, n cng khng chy nhanh c
na. Ti ngh ch chut khn ngoan dnh ming pho mt n sau, v
n c th cm mu pho mt ln nhm nhp t tn, trong khi mu
sandwich l mt ba n tp.
V cc bn c tin khng, cha bao gi c mt con chut snh nh hi
thc n gii nh vy, bt k thc n c giu u. Mickey sn lng t
b l chut ca n chp thun nhng con ngi cho n n, cng chi u
n v ru n ng, d mt iu k quc l Carrie chng c cht kin nhn
no vi Mickey c. c l bi v ch chut cng m ngi nh bp b nh
Carrie. Nhng chic cu thang v hnh lang nh va kht vi ng i Mickey
v mt ln khi chi chn ch, n chy thng ti pha ngi nh bp b, n
tro qua ca s, nhy xung sn nh, v nhng ngi s c gi cn
bng mt cch mng manh nghing ng sang hai bn. Nh ng chi c bn
n quay trn khi n mun th mi v.
Carrie ht ln vi Cory:
Con Mickey ca em n ht thc n cho ba tic! Mang n i! Mang
n ra khi phng khch ca ch!
Cory bt con chut khp khnh khng i nhanh ca n v m Mickey vo
ngc.
My phi hc cch c x, Mickey . Nhng chuyn ti t xy ra
trong nhng ngi nh ln. C gi s hu ngi nh kia, c y s nh my
chng v g c.
Cory khin ti khc khch ci v y l ln u tin ti th y n ni l i ch
bai nh nhng nht vi c ch sinh i ca n.
Tht tt cho Cory khi c mt con chut xm b nh nht vo ti o v
cho ch chut tm bnh ko m ch nhn ca n giu . Cng th t hay
khi chng ti c mt th g git thi gian, lm u c b n r n, trong

lc ch i v ch i m xut hin, khi dng nh bt u c v l m


s khng ti vi chng ti na.

PHN 18 : CUI CNG M CNG TI

Ngy qua ngy, Chris v ti cng ln hn. Ngc ti y n h n, hng


n ra, eo nh i v ln tc ct ln trc trn mc di hn v tr nn
qun. Ti sao trc ti khng bit rng n s t qun m khng c n
cun nhng ln tc thnh sng? i vi Chris, vai anh y rng hn, ngc
n nang hn, v cnh tay cng vy.
t nhin ti thi lau bn hc v ng lng l. Ti quay l i, nhn Cory v
Carrie. i tri, nhng vin cnh mi tht m h lm sao. Chng ti b
nht y hai nm bn thng v hai a em khc nhiu so v i ci m
chng ti ti y. Chc chn u chng to hn v lm nh i ln c a
i mt chng. Nhng mt chng vn c v to l lng. Chng ng i b ph
trn chic m c hoen , mc meo m chng ti ko ra st ch ca
s. Ti lo lng, bn chn khi thy chng kh chu. Thn hnh chng gi ng
nh nhng cung hoa mm ot yu t nhng n hoa l chic u c a
chng.
Ti i ti lc chng thip i di nh nng nht nht ri h ging ni v i
Chris:
Hy nhn nhng cy mao lng hoa vng ka. Chng khng l n ln,
ch c u chng l to ra.
Anh y th di nng n, cp mt xung, bc ti gn hai a em, ci
xung chm vo ln da trong sut ca chng.
Gi chng ra ngoi mi nh vi chng ta tn hng nh n ng v
khng kh trong lnh nh chng ta lm. Cathy, d chng c ch ng c
v ku go nh th no, chng ta cng phi bu c chng ra ngoi!
Tht ng ngn, chng ti ngh rng nu a chng ra ngoi mi nh
trong lc chng ng, chng s thc gic trong nhng tia nng m t tr i khi

c gi trong cnh tay chng ti v chng s cm thy yn tm. Chris


thn trng b Cory ln, trong khi ti rn rn tin ti ch ca s t ng p
mi ang m. Hm l th nm, ngy ca chng ti vui ch I trn mi
nh, trong khi nhng ngi gip vic s dng ngy ngh ca h ngoi th
trn. Th l an tm s dng phn mi nh pha sau.
Chris b Cory va bc ra bc ca s th khng kh m p cui thu t
nhin lm Cory tnh ng. N nhn quanh, thy ti ang b Carrie trn tay,
r rng nh a Carrie ra mi nh, n bn go ln. Carrie chong t nh. N
thy Chris v Cory ang trn mi nh dc, nhn thy ti v ni ti ang
ng b n, bn go ln mt ting m cch xa hng d m ch c cng nghe
thy c!
Chris gi ti t c ting la ht.
i no, v sc kho ca chng, chng ta phi lm iu ny.
Khng ch ku la, chng cn m chng ti. Carrie b p hm rng vo
tay ti khin ti cng go ln. D nh, nhng bn nhc ny c s c m nh
l thng ca hm rng trong nhng trng hp v cng nguy hi m.
Carrie vung nm tay vo mt ti ti khng nhn th y c, c ng v i
vic la ht vo tai ti. Ti vi v quay li v bc vo qua c a s l p h c.
Run ry v mt mi, ti t Carrie ng xung cnh chic bn l n. Ti
da ngi vo chic bn th ly th , cm n Cha v ti a
n vo bn trong an ton. Chris a Cory v vi ch ca n. Vi c buc
chng ra ngoi mi nh e do cuc sng ca c bn a chng ti.
By gi th chng rt tc ti. Chng vng vng chng li khi chng ti li
chng ti nhng vch nh du trn tng, ni chng ti o chi u cao c a
chng vo ngy dti trn lp hc. Chris gi hai a trong khi ti o chi u
cao ca chng tng ln.
Ti c nhn v nhn, chong vng v khng tin i u . Ch ng ny th i
gian m chng ch cao thm c nm centinmet thi ? Ch c nm
centimet thi ? Ch c nm centimet trong khi Chris v ti tng thm r ng
nhiu, rt nhiu centimet khi chng ti ti t nm n b y ti, d r ng
khi cho i, hai a em ny cng nh hn bnh th ng. Cory ch n ng
2.27kg cn Carrie nng 2,3 k.

Ti a tay che mt hai a em khng thy v mt sng s v kinh hi


ca ti. Th vn cha . Ti quay i chng chi thy lng ca ti trong
khi ti c nn nhng ting st st li.
Anh c th chng i c ri cui cng ti cng c ni. Ti
quay li v bt gp ci lic thong qua ca chng khi chng lo l ng b i
nh hai con chut nh tc vng. Chng chy ti khu cu thang ti n t i
chic tivi yu thch, vi mt con chut nh ang i chng chy ti v hi
lng vi cuc sng giam cm ca n.
Chris ng ngay sau lng ti v ch i.
Ri anh y hi khi ti kit qu, khng ct thnh li c Chng
cao ln bao nhiu?
Ti vi qut nc mt trc khi quay li v khng nhn vo mt anh y khi
p:
Nm centimet ti ni bng ging u u nhng anh y v n nhn
thy ni au trong nh mt ti.
Anh y bc li gn hn v chong tay qua ngi ti, gh u ti vo ng c
mnh, v ti bt khc, nc n tht s. Ti cm ght m v x y ra
iu ny! Thc s cm ght m! M bit tr con nh cy ci, chng ph i
c nh sng mt tri ln ln. Ti run run trong vng tay anh trai, c
thuyt phc bn thn rng ngay khi chng ti c t do, chng s l i
xinh p nh xa. Chng s, tt nhin chng s, chng s u i k p, b l i
c nhng nm thng b mt. Ngay khi nh mt tri li soi ri trn ngi
chng, chng s ln nhanh nh c di, chng s, phi, chng s ! Ch l
nhng ngy thng di n nu trong phng khi n m chng hp v m t
chng trng su. Tt c nhng iu ny c th lm li c, ph i khng
nh?
Thi i ti m ming, ging nghn ngo v khn khn, trong lc
vn bu vu vo con ngi duy nht dng nh khng cn quan tm n
chng ti na C phi l tin lm chao o mi th, hay l tnh yu?
Tnh yu trao cho hai a em v me s c c hai mi centimet
chiu cao m chng tng thm, ch khng phi l nm centimet khng
thi u.

Chris v ti i xung nh t bit lp n tra v ti lun a hai a em


vo phng tm ra tay cho chng v chc chn chng khng c n virus
ca chut gy nguy him cho sc kho ca chng thm na.
Khi ti ngi lng l trn bn n, n mn sandwich, mn sp nng m m
v sa, xem nhng i uyn ng trn tivi h hn, hn ht, l p k ho ch
b trn v b v hoc chng sp ci ca h th ca phng bt m. Ti
ght phi nhn ra ch khc v b l cnh tip theo, nhng v n ph i ng ra
ca.
M hoan h si bc vo phng. M mc mt b nh, p, c v tay
o jacket c vin lng xm mt.
Cc con thn yu M hoan h ku ln, ri ngn ng khng ch c
chn khi khng c a no nhy cng ln cho n m tr v - M y
ny! Cc con c mng khi thy m khng? Cc con bit m vui mng nh
th no khi gp cc con khng? M nh cc con rt nhiu, ngh v cc
con, m thy cc con, v m mang cho cc con rt nhiu mn qu tuyt
vi m m chn rt k. i ti khi cc con thy chng! V m phi r t
ln lt, v lm th no gii thch vic mua tr con nh ? M mu n b
p v i qu lu nh vy. M mun ni cho cc con bi t v sao m
phi i, thc s m mun th, nhng chuyn qu phc t p. V m
khng bit chnh xc mnh s i bao lu, v d cc con nh m , cc con
qu quan tm, ng khng? Cc con khng ch u ni, ng khng?
Liu chng ti c chu c khng? Chng ti ch nh m thi ? D sao,
m l ai? Nhng suy ngh ng ngn ny xut hin khi ti chm ch m nhn
m v lng nghe v vic bn a tr khin cuc sng ca nhng ngi
khc kh khn nh th no. V d ti mun chi b m, ti vn mu n m
li thc s gn gi nh trc, ti dao ng, trn ngp hy vng, mun
c li yu m nhiu nh trc, li tin tng vo m.
Chris ng dy v ni trc tin, bng mt ging nam trm, su lng v
mnh m:
M , tt nhin chng con vui mng v m v! V vng, chng
con nh m. Nhng m sai khi i qu lu, v li qu lu, bt k l
do phc tp g m m c.
Christopher m n, mt m ln v ngc nhin Con khng gi ng
nh con cp mt m lt t Chris sang ti ri sang hai a sinh i. Ci

nhn soi mi ca m c km li Christopher, c chuyn g khng ng


?
Khng ng ? anh y nhi li M i, c ci g c th ng v
vic phi sng trong mt cn phng? M ni con khng ging nh con,
m hy nhn k con. Gi con c phi l mt cu b con khng? M hy
nhn Cathy, n c phi l mt a tr na khng? M hy nhn k hai a
sinh i, m hy ch xem chng cao ln c bao nhiu? R i m hy
nhn li con v cho con bit l Cathy v con c cn l tr con c i
x mt cch chiu c v khng c kh nng hiu c chuyn ng i l n.
Chng con khng mun lng ph thi gian, n khng ng i r i, trong khi m
ra ngoi i chi vui v. Qua nhng cun sch, Cathy v con s ng m t
t cuc sng l cch tng tng ca chng con cm nhn mnh
cn sng.
M mun ct ngang nhng Chris t ting ni nh ngp ng ng c a m .
Anh y nhn nhng mn qu la lit ccm vi ci nhn cm ght.
Vy, m tr li a ra li ngh ho bnh, ging nh m lun lm
vy khi m bit mnh lm sai. Ti sao m vn tip tc ngh nhng mn
qu ngu ngc ca m c th b p cho nhng g chng con m t mt,
v nhng g ch ung con ang cn tip tc b mt na? t t nhin chng con
tng thch th nhng chi, tr chi v qun o m mang n cn
phng nh t ca chng con, nhng by gi chng con l n h n, v
nhng mn qu khng thi th khng c!
Christopher, m xin con y! m ni n, li nhn hai a con sinh
i v khng thoi mi v vi quay i Xin ng ni nh th con khng
cn yu m. M khng th chu ng iu .
Con yu m - anh y ngt li co buc mnh phi tip tc yu m,
d nhng g m lm. Tt c chng con phi yu m, tin vo m , v
ngh m ang v li ch tt nht ca chng con. Nhng hy nhn chng con
i m, thc s nhn chng con i. Cathy cm thy, v con cng c m th y,
rng m ang nhm mt trc iu m ang lm cho chng con. M t i
vi chng con, mm ci, nh i mt chng con v i tai chng con
nhng hy vng ti sng cho tng lai, nhng chng ci g l c th c .
Rt lu trc y, khi ln u m ni vi chng con v ngi nh ny v v
ng b ngoi, m ni rng chng con ch phi trong cn phng ny
mt m, ri m chuyn thnh vi ngy. V ri li l vi tun, ri l vi

thng, v hn hai nm tri qua. Cn phng ny khng c i thi n s c


kho ca chng con. M c thy iu khng? Anh y g n nh go
ln, khun mt th tr ca anh y bng khi anh y ti gii hn cu i
cng ca s t ch. Ti ngh mnh s khng bao gi sng ti ngy m
anh y s cng kch m, ngi m knh yu ca anh y.
Ging ni m m ca chnh anh y hn khin anh y git mnh v anh
y h ging v ni mt cch bnh tnh hn, nhng nhng li anh y ni
vn c sc cng ph ca nhng vin n.
M , d m c c tha hng gia ti khng l ca ng ngoi
hay khng, th chng con cngmn ra khi cn phng ny! Khng ph i tu n
sau, hay ngy mai m l ngay hm nay! Ngay by gi! Ngay pht ny! M
a chic cha kho cho con, v chng con s i rt xa, rt xa. M c
th gi tin cho chng con nu m quan tm, hoc chng cn g i g n u
l iu m mun, v m khng cn gp chng con n a, n u l s
chn la ca m v iu ny s gii quyt tt c cc vn ca m.
Chng con s i khi cuc i ca m, cha rut ca m s khng cn
phi bit chng con tng tn ti, v m c th c nhng g ng cho m ,
tt c cho mt mnh m.
M ti nht v chong vng.
Ti vn ngi trn gh ca mnh vi ba tra ang n d. Ti c m thy ti c
cho m, v ti cm thy b la di bi lng trc n ca chnh mnh. Ti
ng ca lng, sp tht mnh, ch ngh n hai tun l chng ti b b
ibn ngy khng n g tr bnh quy v pho mt, ba ngy khng c
cht thc n no, khng c cht no tr nc ung. V r i n tr n
n, hc n vo tc.
ng ra ti phi ni nhng iu m Chris ni vi m mt cch cng
quyt.
Ti ngh m on ra iu ny, v m nm cho ti mt ci nhn xuyn
thu, y on gin.
ng ni na, Christopher, r rng con khng ph i l con n a.
Ti ng pht dy, bc ti cnh anh y.
Hy nhn chng con i m. Hy xem ln da kho mnh, trn tr s c
sng ca chng con c ging ln da m khng. Hy ch c bi t ti hai
a con nh nht ca m i. Trng chng c yu t khng. G m bu
bnh ca chng c hc hc khng? Tc chng khng x n ? Mt chng

khng ti v trng su ? Khi m nhn v thc y , m c thy chng


ln ln c bao nhiu khng, chng c ln mt cch kho mnh khng?
Nu m khng th thng xt anh Chris v con, th hy thng xt chng.
Im i! m ku ln, nhy khi chic ging m thng ngi
chng ti quy qun xung quanh nh hi xa chng ti thng lm. M
quay i khng nhn thy khun mt ca chng ti. M ku ln ngh n
ngo Cc con khng c quyn ni vi m nh th. Tt c cc con s
cht i trn ng ph! ging m t qung. M quay sang bn nm
cho Chris mt ci nhn thiu no cu khn Liu m khng lm tt nh t
nhng g c th lm ? M sai u? Cc con thiu g no? Cc con bi t
mi s s nh th no cho ti khi ng ngoi cc con cht m. V m
gi li ha ca mnh. Cc con sng trong mt cn phng m p, an ton.
M mang cho cc con tt c nhng th tt nht sch v, chi, tr
chi, nhng qun o tt nht m tin c th mua c. Cc con c n
ngon n, v cn c mt chic tivi na M quay mt nhn thng vo
chng ti, cha tay ra trong mt c ch ni xin, dng nh sn sng qu
gi, ri ni n vi ti bng mt Cc con nghe ny, ng ngo i cc con m
n ni ng phi nm c ngy trn ging. Thm ch ng khng c
php ngi vo xe ln. Bc s ca ng ni ng khng th ko di c, ch
mt vi ngy hoc ti a l vi tun. Ci ngy m ng cht, m s tt m
kho cnh ca v dn cc con xung gc. M s c tin gi cc
con ti trng. Chris s ti trng y, cn Cathy, con c th tip tc cc bi
hc ma ba l. M s tm cho Cory nhng thy nhc gii nht, cn i v i
Carrie, m s lm bt c th g n mun. Cc con nh nm i tt c
nhng nm thng m cc con phi chu ng m khng i c n p,
khi cc con sp t c mc tiu ? Hy nh cc con tng ci a
v ni v nhng vic cc con s lm khi cc con c ban cho nhi u ti n
hn, cc con bit phi tiu nh th no? Hy nh lai tt c cc k ho ch
m chng ta lp rangi nh ca chng ta, ni t t c chng ta s l i
sng vi nhau. ng nm tt c mi th i ch v cc con khng kin nh n
khi m sp ginh thng li! Cc con ni l m vui sng trong khi cc
con phi chu ng, v m ng rng m vui v. Nhng m s n
b cho cc con gp hng chc ln!
Ti tha nhn mnh mi lng, v rt mun thot khi s hoi nghi. Ti
do d tin li, li tin tng m, v run run vi ni s hi nghi ng m ang

ni di Ti mun ku ln. M i, chng con khng tin m cht no n a ?


Ti mun lm m tn thng, lm m r mu nh chng ti ph i r mu
vi nhng git nc mt, ni c n, s cch ly, y l cha ni n
nhng hnh pht.
Nhng Chris nhn ti v cm an khin ti thy xu h. Ti c th ho
hip nh anh y c khng? Ti chng ti m ming, pht l anh y i,
v go to tt c nhng g b ngoi lm trng ph t chng ti m
khng v g c? C l ti ang bo v hai a em chng khng bi t qu
nhiu. C l ti ang i Chris ni vi m trc.
Anh y ch ng nhn m vi v mi lng, qun i hc n b ln mi tc
ti, hai tun l khng c g n, v ri n trn n. Anh y ng c nh ti,
tay chong qua ngi ti. Anh y run run do d, trong mt anh y l nh ng
hnh nh au kh ca hy vng v tuyt vng khi thy m bt u khc.
Hai a em rn rn bc ti bm ly vy ti khi m gc xung chic
ging gn nht nc n v m vo gi, nh mt a tr vy.
i, cc con la nhng a tr nhn tm v v n! M go ln mt
cch thm thng Cc con lm chuyn ny v i m, m c a cc
con, ngi duy nht trn i ny yu cc con. Ngi duy nht quan tm
n cc con! M ti vi cc con, mun ni vi cc con nhng tin tt lnh
ca m cc con c th chia vui cng m. Vy m cc con lm g?
Cc con cng kch m d di, bt cng, khin m cm thy ti li, xu h,
khi m lm tt nht nhng g c th, vy m cc con v n khng tin!
Gi m nh chng ti, khc lc, p mt xung ging, ng cch ti v n
lm nhiu nm trc, v hin gi Carrie ang lm.
Ngay lp tc, c Chris v ti b tc ng bi cm gic n nn v hi l i.
Mi iu m ni u ng c. M l ngi duy nht thng yu chng ti,
cuc sng ca chng ti, tng lai v nhng gic m ca chng ti. Chris
v ti chy ti ch m, m ly m vi mt n lc ln nht m chng ti c
th c, ni n xin tha th. Hai a em sinh i khng ni g, ch nhn thi.
M i, m ng khc na! Chng con khng c lm m tc gin.
Chng con xin li, chng con thc s hi hn, chng con s li, chng
con tin m.
M vn tip tc khc, cha ngui.
M i, hy ni vi chng con i! Hy k cho chng con nh ng tin t t
lnh ca m i! Chng con mun bit, Chng con mun chia vui cng m .

Chng con ni nhng iu ch v chng con b th ng t n khi m i m


khng cho chng con bit ti sao. M i, chng con xin m y, m i!
Nhng li cu khn, nhng git nc mt, ni kh no ca chng ti cui
cng tc ng n m. D sao m c ngi dy v lau mt b ng mt
chic khn mi xoa bng lanh trng xung quanh vin ng ten m n v
c thu lng mt ch C mu trng.
M y Chris v ti sang bn, gt tay chng ti ra nh th chng ang
thiu t m ri ng ln. Gi m khng chu nhn cp mt chng ti ang
ni n, cu xin, nnh nt m.
hy m nhng mn qu m m la chn k cng cho cc con
M ni bng ging lnh lng xen ln nhng ting thn th c V r i cho
m bit liu cc con c c ngh n v c thng yu hay khng.
Ri cho m bit rng m khng ngh n nhu cu ca cc con v ngh v
cc th cc con thch nht v c p ng tt c nhng thch b t cht
ca cc con. Ni cho m bit m c phi l k ch k v khng quan tm
khng?
thuc bi mi mt lm m trn m m. Son mi ca m nho i. Tc
m c un pha trc nh mt chic m hon ho, gi ri tung v xo
lung tung. M bc vo phng chng ti vi mt hnh nh hon ho v
gi m ging nh mt manequin b v.
vy ti sao ti vn ngh m ging nh mt ngh s, ang ng mt vai
kch?
M nhn Chris, pht l ti. Cn hai a em sinh i, chng nh th ang
mt ni xa xi trc tt c nhng ni quan tm ca m th hin i vi
sc kho ca chng v cm xc ca chng.
M mua mt b t in bch khoa cho ln sinh nht sp ti c a
con, Christopher M tht ra, vn lau mt, c lau sch nh ng v t thu c
bi mi mt b dy ra b t in m con lun mun c, loi tt nh t trong
s cc t pht hnh, c bc da , bn gc bt vng hai mi t carat.
M ti thng nh xut bn t h lm ring cho con, h tn con
v ngy thng, nhng h khng gi thng n y, ai c th th y
chng m nut mnh v b chic khn tay xinh xn ra M ngh mi
v mn qu lm con hi lng nht, nh m lun cho con nhng th t t
nht con t hc.
Chris dng nh cht lng. Nhng cm xc an xen lm cho anh y bi

ri, hoang mang, m m v b v. Cha i, anh y chc phi yu m


nhiu n th no, k c sau tt c nhng g m lm.
Cm gic ca ti tht d hiu, khng h c s do d g. Ti nung nu m t
cn gin d. By gi m mang n mt b t in bch khoa bc da, gc
bt vng hai mi t carat! Nhng quyn sch nh th chc hn phi
ng gi c nghn la, c khi hai hoc ba nghn. T i sao m khng s
tin vo ch tin dnh trn thot? Ti mun go ln nh Carrie v
phn i, nhng mt iu g tan nt trong cp mt xanh c a Chris
khin ti im lng. Anh y lun mun c b t in bch khoa b c da ,
v m t mua, by gi, tin i vi m chng l g c.
M cm thy ni nghi ng ca ti.
M ngng cao u mt cch vng gi v quay ngi tin ra ca. Chng
ti khng m nhng mn qu ca mnh, v m khng li xem phn
ng ca chng ti. ti sao ti khc trong lng khi ti cm ght m ? Ti
khng yu m nati khng yu na. M ni khi ti ca v m ca ra.
Khi cc con ngh v ni au cc con gy ra cho m ngy hm
nay v khi cc con i x vi m bng s thng yu v tn tr ng, th m
s quay li. S khng trc khi chuyn xy ra!
Th l m n.
Th l m i.
M n v i mc Carrie v Cory khng c u ym, hn ht, h i han,
v khng ng ngng g n chng. V ti bit t i sao. M khng th ch u
c khi nhn thy ci gia ti mnh nhn c li phi tr gi bng hai a
con sinh i.
Chng nhy ra khi bn v chy ti ch ti, bm vo vy ti v nhn ln
khun mt ti. Khun mt nh ca chng y v lo lng, s hi, d xt v
mt ti xem xem ti c hnh phc khng, chng cng c m th y hnh
phc. Ti qy xung v tng chng tt c nhng n hn v s u ym m
m b qua, hay khng th cho c.
Trng em bun ci h? Carrie hi, i tay nh ca n git tay
ti.
Khng, tt nhin l khng. Em v Cory trng hi xanh, v em trong
phng qu nhiu.
Chng em c ln nhiu khng?
C, c, cc em ln nhiu v ti mm ci d ang ni di. V v i

s vui v gi v, nhng n ci gi to nh mang mt chic mt n, ti


ngi xung sn vi hai a em, c Chris na, v bn a chng ti b t
u m nhng gi qu ca mnh ging nh y l l Ging sinh. T t c
cc mn qu c bc trong giy t tin mu vng hoc sng bc, c
buc bng nhng chic n ln mu sc ph hp.
X giy bc, tho ruy bng, n, nhc cc np hp ln, ko nh ng t gi y
la bn trong ranhn tt c nhng qun o p ca mi a. Li c nhn
nhng cun sch mi, hoan h! Hy nhn nhng chi, tr ch i x p hnh
mi, hoan h! Qu ca ti c mt chic hp to, rt to ng k o lm t
nha cy phong, hnh dng ging ht nhng chic l!
S quan tm ca m ph by trc mt chng ti. Ti tha nh n m hi u
r chng ti, khu v ca chng ti, s thch ca chng ti, t t c , tr kch
thc. vi nhng mn qu , m tr cng cho chng ti v nh ng
thng ngy trng rng chng ti b b li cho b ngo i ph thu chm
sc.
V m bit b l ngi nh th no, m phi bit.
Vi nhng tr chi, chi, xp hnh, m tm cch mua chng ti v
ni xin s tha th ca chng ti v m lm iu m trong tri tim m
bit r l sai.
Vi ko lm t nha cy phong, m hy vng xa i ni cay ng chua xt
c n khi ming chng ti, tri tim chng ti v u c chng ti. V i
cch ngh nh vy ca m, hin nhin l chng ti v n ch l tr con, d
Chris cn phi co ru, cn ti cn phi mc o ltvn l tr conv
l nhng a tr con nn m c mua mi nhng cun sch . Nh ng
chng trai b nh, ti c n nhiu nm v tr c. Nhng cu chuyn
c tch ca anh em nh Grimm v Hans Christian Andersen, chng ti
thuc lng. Li i gi h v Jane Eyre, m khng nh tn nhng cu n
sch ti tng c ri ?
Ti c mm ci khi trm qua u Carrie mt chic vy mi v buc
mt ruy bng tm ln tc n. Gi n c nh mun, v i mu sc a
thch ca n. Ti i i bt tt tm cho Carrie v x cho n i giy m m
mu trng mi.
Em xinh qu, Carrie v vi t cch ca n, n r t hnh phc v c
nhng b qun o mu sc vng gi, ti sng.
Tip ti gip Cory mc chic qun mu nht, v s mi trng c ch

lng mu trn ti o. Cn Chris tht c vt cho n theo cch b d y


cho anh y t lu lm ri.
Gi em s thay qun o cho anh ch, Christopher? ti h i mt
cch chm bim.
Nu l iu tri tim em mong mun anh y tinh qui ni Em
c th mc qun o cho anh t khi anh cha mc g.
ng th tc th!
Cory c mt nhc c mi chi, mt chic n banjo sng bng. , n
lun mun c mt chic n banjo lm sao! M nh . Mt n b ng
sng. , Susana, ng khc cho anh, v anh s t i Louisiana, v i m t cy
n banjo trn gi
N chi giai iu cn Carrie th ht khc ht tr tnh . l m t bi
ht yu thch ca Cory, bi m n c th chi trn n guitar, d m thanh
nghe khng chun lm. Cn trn cy n banjo th nghe r t chu n. Cha
ph cho Cory nhng ngn tay thn k.
Cha li ph cho ti nhng suy ngh tm ti tc i s vui v c a mi
vic. Qun o p lm g khi chng ai khc nhn thy chng. Ti mu n
nhng th khng phi c bc trong giy p v buc ruy bng sa tanh
t trong nhng chic hp mua t mt ca hng t tin. Ti mu n t t c
nhng th tin khng th mua c. Liu m c l tc ti b ct ng n
tn nh u? M c thy chng ti gy cm nh th no khng? M ngh
trng chng ti kho mnh vi nc da ti nht ?
Nhng suy ngh xu xa, cay ng xut hin khi ti nht mt chi c k o l
vo chic ming ang hu n ca Carrie, mt chic vo ming Cory, v
chic tip theo vo ming ti. Ti nhn trng trng nhng b qun o p
dnh cho mnh. Mt b vy nhung xanh, chc c dng cho mt b a
tic. mt b vy ng hng v xanh vi o chong tm v dp i trong nh
hp mu. Ti ngi , ko ngt tan trong li, nhng c hng ti c v
tanh ca st. T in bch khoa! Liu chng ti s ph i y mi ?
nhng ko lm t nha cy phong l mn khai khu nh t c a ti, lun l
th. M mua hp ko ny cho ti, cho ti, v y m ti ch c th nu t c
mi mt chic mt cch v cng kh nhc.
Cory, Carrie v Chris ngi trn sn vi hp ko t gia, c nht k o
vo ming, tng chic mt v ci a hi lng.
Mi ngi nn dnh ch ko cui cng ti cm tc, chua cht

ni C l l hp ko cui cng m mi ngi thy trong mt th i gian


di, rt di!
Chris nm nh mt v pha ti, cp mt xanh ca anh y hnh phc v
ngi sng. Tht d thy ti sao s tin tng v ng h ca anh y
c khi phc ch bng mt chuyn thm ngn ngi ca m. Ti sao
anh y khng th nhn thy nhng mn qu ch l mt cch che
giu mt s tht l m khng cn quan tm n chng ti na? T i sao
anh y khng bit, nh ti bit, rng gi y chng ti khng cn l th t
i vi m nh trc kia na? chng ti l mt th khc trong nhng v n
khng hi lng m mi ngi khng thch ni n, ging nh l chut
trn tng p mi vy.
Em c ngi v c nh ngi cm i Chris ni, mt lp lnh
hnh phc T chi mn ko ca em trong khi c ba a bn anh lm
tho mn nhng chic rng ngt ngo ca mnh tt c ch trong mt ln
trc khi bn chut m xung v chn h chng ta. Cory, Carrie v anh s
nh rng tht sch, trong khi em ngi m khc nh, v c m th y
thng thn v gi v bng cch t hi lng emct xoay chuyn tnh hnh
ca chng ta. Tip tc i Cathy, c khc i! C ng vai mt k t v o
i! V chng ta vn s y ti lc ng ngoi cht, v tt c k o s h t,
s ht!
Ti cm ght anh y v em ti ra lm tr a! Ti ng ln, ch y t i
gc phng pha xa, quay lng li v th nhng b qu n o mi c a ti. Ti
ln lt x qua u ba chic vy p. Tht d ko chic kho qua eo lng
nhng khng th ko ln tip c khi ln ti khong ngc. Ti tho chi c
vy cui cng, nhn nhng ly chit thn trn! Chng c ly no c! M
mua cho ti nhng b vy tr con, nhng qun o ng ngn tr con, v y
m m khng thy. Ti nm ba chic vy xung sn v d m chn ln, lm
nhu lp nhung xanh khng mang n tr li ca hng c.
Cn Chris v hai em a em ngi , nhn mt cch tinh qui v b t c i
vi v v cng tinh qui v vui thch tr con, cng s khi n ti b t c i
nu ti c th ci c.
Hy vit ra mt danh sch nhng th cn mua anh y a
n lc em cn mc o ngc v ngng nhy nht ri. V khi em lm th
hy vit thm c mt ci ai nt na.
Ti c th tt vo khun mt nhn nh ca anh y! Bng ti ph ng. V

nu hng ti trn v rn chc, l do tp luyn, ch khng ph i do bo.


Im i! ti go ln Ti sao em phi vit ra mt danh sch v ni
vi m v bt c ci g? M s bit em mc qun o g, v nn phi mc
g, nu m thc s ng n em! Lm th no em bit kch thc o lt
no yu cu? V em khng cn mt chic ai nt! Th anh cn l m t
chic kh en v mt cht lng tri trong u anh m khng th c t m t
quyn sch c! Ti trng mt nhn Chris, vui sng khi th y v mt
sng s ca anh y.
Christopher! ti tip tc ht ln, khng th kim sat n i b n thn
i lc em cm ght m! V khng ch v y, i lc em cm ght c anh
na! i lc em ght tt c mi ngi, nht l bn thn em. i lc em
c mnh cht i v tt c chng ta th cht cn sng hn l b chn
sng y! Ging nh nhng cy c mc r, i li, ni nng..
Nhng suy ngh chn cht ca ti tun tro, o o nh nc khin hai anh
em trai cau my v ti nht hn, cn a em gi b nh c a ti dm l i b
nh hn khi n bt u run ry. Ngay khi nhng li th l thot ra kh i
ming ti, ti mun chn n li! Ti cht chm trong s x u h nh ng
khng th xin li v khng ly li c nhng g ni. Ti quay ng i li
v chy vo phng cha , chy ti cnh ca g mng, cao s a ti
ln nhng bc thang dn ln gc. Mi khi ti b thng tn, m ti th ng
b thng tn, ti chy ti vi m nhc, nhng b qun o, i giy ba l
m ti c th xoay v xoay nhanh, nhy ma thot khi nh ng r c ri c a
bn thn. i khi trong mnh t mu thm ni ti quay trn m t
cch in cung, trong mt n lc in cung bc mnh khng ph i
suy ngh, ti nhn thy ngi n ng ,xa xi v m m, tho t n, tho t
hin sau nhng chic cg trng mc trn bu tri mu tm. Trong mt
iu nhy say m, anh y ma cng ti, lun cch xa, bt k ti c gng
tm cch n gn hn v nhy trong vng tay anh y, ni ti c th tm
thy s che ch, nng v vi anh y, cui cng, ti s tm th y mt
ni an ton sng v yu.
Ri, t ngt, ting nhc ngng li. Ti quay tr li vi tng p mi kh v
bi bm, chn phi ti ang xoay. Ti ng uch! u gi ti au i ng,
nc mt a ra. Ti khp khing i vo phng hc, bt cn nu u gi b
thng vnh vin. Ti m mt cnh ca s nng v bc ra ngoi mi ngi
en. Ti th mnh xung mi ngi dc mt cch au n, ch dng l i khi

ti ngay mp mi nh ni tip gip vi nhng chic mng xi ph y l.


Tt pha di l mt t. Vi nhng git nc mt thng thn v s
au n lm ti nhn mt v nhn mi vt lo nho, ti nh m m t l i th
mnh khng gi thng bng na. Trong pht chc, t t c s ch m dt, ti
s nm thng trn nhng khm hoa hng y gai.
B ngoi v m c th ku l mt a con gi xa l ngu ng c tro
ln mi nh v b ng v m s khc khi thy ti cht v nm trong chi c
quan ti, mc chic o nt xanh v vy xo. V m s nhn ra mnh lm
g, m s li mun c ti, m s m kha ca gii that cho Chris v hai
a em, v h s li c sng mt cch thc s.
V s l mt vng ca ng xu t t ca ti.
Nhng nu ti tung n ra v thy mt xn? Chuyn g s xy ra n u ti
khng cht? Gi s ti ng v nhng bi hng cho ti, ti s b qu v
phi mang so sut qung i cn li.
V li, gi s nu ti cht tht, v m khng khc lc, khng cm thy h i
hn hay tic nui, m ch vui mng khi thot khi mt k quy ry nh ti,
Khi Chris v hai a em s sng nh th no nu khng c ti chm
sc? Ai s lm m hai em, v ban cho chng s yu th ng m i lc
Chris cm thy ngng ngng ch khng phi d dng nh ti lm? i
vi Chris, anh y c ngh l khng thc s cn ti, nhng quyn sch v
b t in bch khoa mi m vng, bc da l thay th ti khng?
Khi anh y c bng bc s th iu l anh y tho mn sut i.
Nhng khi anh y tr thnh mt bc s, ti bit s khng , khng bao
gi l nu khng c ti . V ti c cu thot khi th n ch t b ng
kh nng nhn nhn c hai mt ca mt ng xu ca mnh.
Ti li li ra khi ch ra mi, cm thy tr con, ngu ngc, nhng ti v n
khc. u gi ti au khng khip khi ti b ln ch c bit g n ng khi
pha sau, ni hai mi nh giao nhau to thnh mt gc an ton. Ti n m
nga v nhn ln tri khng tinh mt, m qung. Ti nghi ng l c Cha
trn , ti cng nghi ng l c thin ng trn .
Cha v thin ng h xung kia, trn mt t, trong nh ng khu
vn, trong nhng cnh rng, trn b bin, trn nhng h n c v ang
trn nhng con ng cao tc, chy i u !
y chnh l a ngc, ni ti ang , dai dng bm st ti, c li ti
vo, c ko ti vo th m b ngoi ngh ti l v y, a con c a ma

qu.
Ti nm trn mi ngi lnh, cng, cho ti khi tri ti v mt trng l ra, v
nhng v sao nhn ti mt cch gin d, nh th bit ti l th g. Ti ch
mc b trang phc ma ba l, chic o nt v mt trong nhng chi c vy
xo xp np.
Cn rng mnh xut hin khin i cnh tay ti ni gai, v y m ti v n ln
k hoch cho tt c cc mi th hn ca mnh, s tr th ca ti i v i
tt c nhng ai bin ti t mt ngi tt lnh tr thnh mt k xu, v cho
ti thy mnh phi lm g t ngy hm nay tr i.
Mt ting ng kh lm xao ng m ti v ct ngang dng suy ngh c a
ti. Trong nh m m ca bui ti, Chris ngn ng gi tn ti. Khng g i
nhiu hn, ch tn ti thi. Ti khng tr li, ti khng c n anh y, khng
cn ai c. Anh y h thp ti ch bng vic khng hiu ti, v ti khng
cn anh y, khng phi l lc ny.
Tuy nhin anh y bc ti v nm cnh ti. Anh y mang theo mt
chic jacket len m v ph ln ngi ti m chng ni mt li no. Anh y
cng nh ti, nhn ln bu tri lnh lo v cm on. S im l ng di nh t,
ng s nht ln dn ln gia hai chng ti. Ch ng c b t c i u g
Chris ti thc s ght, k c l khng thch. Ti rt mun quay nghing
ngi ni iu ny vi anh y v cm n anh y v mang cho ti chi c
o jacket nhng ti khng th ni ln li. Ti mu n cho anh a bi t ti r t n
hn v nhng g ti ni vi anh y, vi hai a em, khi Cha bi t r ng
khng mt ai trong chng ti cn thm k th na. i cnh tay ti, run run
di hi m ca chic o, mong mun c chong qua ngi anh y, v
v anh y nh anh y thng v v ti khi ti chong tnh t mt cn c
mng. Nhng tt c nhng g ti c th lm ch l nm im v hy vng anh
y hiu ti lun t li mnh vo nhng vic kh khn.
Anh y lun ko c trng u hng trc v ti lun bit n v chuyn
ny. Bng ging khn khn ca mt ngi l, anh ni v i ti rng anh y
v hai a em n ba ti ri, nhng vn phn cho ti.
V bn anh ch gi v n ht ko thi, Cathy. Cn r ng nhi u k o
cho em anh y ni n ko. Liu anh y vn cn th gii tr th khi
ko l mt th ngt ngo ngn nhng git nc mt? Ti ln
hn, v mt ht s nhit tnh i vi nhng th vui tr th. Ti mu n t t
c nhng g m nhng ngi ang ln mun, t do pht tri n thnh

mt thiu n, t do kim sot hon ton cuc sng ca mnh. D ti c


nh ni vi anh y iu ny, th ging ti nghn li cng nh ng git
nc mt:
Cathynhng g em ning bao gi ni nhng g en t i,
tuyt vng nh th na.
Ti sao khng? ti bt li Mi t em ni u l s th t. Em ch
ni ra iu em cm thy trong lng. Em ch ni ra nh ng g anh gi u kn
trong tm khm. Anh c tip tc giu i v ri anh s thy tt c s tht
ho ra chua cay ngm trong lng anh!
Khng phi anh cha tng mong mnh cht i cho xong! anh y
tht ra bng ging khn khn lnh gi v cng Em ng bao gi ni
nhng li nh th ny na hoc ngh n ci cht na. chc chn anh c
nhng nghi ng v nhng mi ng vc che giu, nhng anh mm ci v
ci a, v buc mnh phi tin v anh mun sng st. Nu em ch t b i
chnh bn tay em, em s ko anh cht theo, v r i chng my ch c hai
a sinh i cng th, v ri ai s l m ca chng?
iu khin ti bt ci. iu ci kh khc, ct ln, bt chc cch
ci ca m khi m cm thy chua xt.
Ti sao, Christopher Doll, hy nh chngta cn c mt ngi m
ng yu, du dng, thn thng, ngh trc ht ti cc nhu c u c a
chngta, v m s chm sc hai em.
Khi Chris quay sang pha ti, chm tay vo vai ti:
Anh ght em ni kiu nh vy, ging nh thnh thong m v n ni.
Em ngh l anh khng bit rng em l mt ngi m i v i Cory v Carrie
hn l m chng ta ? Em ngh l anh khng th th y hai a em ch nhn
m nh th m l ngi xa l ? Cathy, anh khng m hay ngu u. Anh
bit m quan tm n bn thn mnh trc. ri mi n chng ta mt
trng cui cng l ra lm lp lnh nhng git nc mt trong i mt anh
y. Ging anh y bn tai ti tht trm trm, khn khn gai gc.
Anh y ni tt c nhng iu ny khng phi bng ging chua xt hay
nui tic, ch bng ging u u, v cm, nh cch mt bc s ni v i
bnh nhn l bnh ca ngi ang giai on cui.
V ri mt iu xut hin trong ti nh mt cn i hng thu, ti yu
Chris v anh y l anh trai ti. Anh y lm cho ti t t c , cho ti nh ng g
ti thiu, s thng bng khi ti in cung i chch hng, v l cch

tuyt diu chng li m v b ngoi. Cha tri s khng th y. Ng i


nhm mt trc mi vic vo ci ngy m cha Jesus b ng inh trn
cy thnh gi. Nhng b trn , ng nhn xung v ti co rm ng i l i
v xu h.
Hy nhn anh, Cathy, hy nhn anh i!
Em khng nh ni bt k iu g, anh Chris, thc s em khng nh
th. Anh bit em l k cng iu nh th no ri, em mun sng nh bt
c mt ai khc, nhng em s mt iu ti t no s xy ra vi chng
ta, chng ta s b nht c i. i, anh Chris, em ch khao kht c gi a
mi ngi. Em mun c thy nhng gng mt mi, nhng cn phng
mi. Em s ci cht n vi hai a em sinh i. Em mun i mua s m,
ci nga v lm tt c mi vic m chng ta khng th lm c y.
Trong bng ti, trn mi nh, trong bu khng kh l nh l o, chng ti ch m
vo nhau bng trc gic. Chng ti m ly nhau, tri tim p th n th c.
Chng ti khng khc, khng ci. Chng ti khng khc c m t bi n
nc mt ri ? V nc mt cng chng ch g. chng ti khng
ni hng t li cu nguyn v i s gii thot khng bao gi n ? V
nu nc mt chng c tc dng, nhng li cu nguyn khng c
nghe thy, th lm th no chng ti s v i ti c Cha v khi n Ngi
lm mt iu g ?
Anh Chris, trc y em ni. V gi em li ni. Chng ta ph i
ch ng thi. C phi b lun ni rng Cha ch gip nhng ai bi t t
gip chnh mnh khng?
M anh y p st m ti khi anh y suy ngh rt lu.
Anh s suy ngh v iu ny, d nh m ni, chng ta c th b c
vo vn may bt k ngy no

PHN 19 : IU NGC NHIN CA M

Mi ngy tri qua trc khi m li ti thm chng ti, ngy no Chris
v ti cng phng on hng gi lin ti sao m i chu u v l i qu
lu nh vy, nhng ch yu chng ti on nhng tin t c t t lnh m m

s cho chng ti bit l tin g.


Chng ti ngh mi ngy ny ch l mt hnh thc trng pht khc c a
m. trng pht v chuyn xy ra, v s gy au n cho chng ti
khi bit m trong cng mt ngi nh ny, vy m m c th pht l
chng ti v mc k chng ti, nh th chng ti ch l l chut trn t ng
p mi.
Vy l, khi cui cng m xut hin, chng ti b trng tr hon ton,
rt s m s khng bao gi quay li nu Chris v ti t ra th ngh ch hn
v nhc li li yu cu i ra ngoi. Chng ti s im l ng, rt r v ch p
nhn s phn. V chng ti s lm g nu m khng quay l i? chng ti
khng th trn thot bng thang dy lm t khn tr i gi ng, khng c
khi hai a em tr nn in cung khi trn mi nh.
V th chng ti mm ci vi m, khng h tht ra mt li ku ca phn
nn no. Chng ti khng hi ti sao m trng pht chng ti v b i
thm mi ngy, khi m i hng thng tri ri. chng ti ch p nh n th
m cho. Chng ti s, nh m ni rng m s hc cch l mt a con
ngoan ngon vng li, mt a con th ng. V, hn th n a, m thch
chng ti cng ging nh vy. Chng ti s li l "cc con thn yu" c a
m.
V chng ti tht ngoan ngon, d bo, by gi nghe l i m , r t tn
trng v hin nhin l tin tng nn y l lc m chn tung ra qu
bom ca mnh.
Cc con thn yu, hy chia vui cng m! M ang rt h nh phc!
m bt ci v quay trn, tay m trc ng;c, t tn thng mnh, hay l
ti cm thy vy Hy on xem chuyn g xy ra no, on xem no!
Chris v ti lic mt nhn nhau.
ng ngoi cht anh y thn trng ni trong lc tim ti quay trn
v sn sng bt ra nu m cho chng ti nhng tin tt lnh.
Khng m p gn ln, dng nh nim hnh phc ca m b
nht i mt cht t.
ng c a ti bnh vin ti ni, on tin tt lnh th hai.
Khng. By gi m khng thc s ght ng, do m khng ti ch

cc con v ni hy chia vui vi m v ci cht ca ng.


Th th ti sao m khng ni cho chng con nhng tin tt lnh c a
m - ti ni bng ging bun t - Chng con s khng th an c,
chng con khng bit nhiu v cuc sng ca m na.
M pht l iu ti ng v m khoa trng.
l l do m phi i lu vy v l iu m thy rt kh gii thch.
M kt hn vi mt ngi n ng tuyt vi, mt lut s tn l Bart
Winslow. Cc con s thch ch y. Ch y s yu tt c cc con. Ch y
tc sm, p trai, cao v chi th thao. V ch y thch trt tuyt, gi ng
nh con vy, Christopher, ch y cn chi tennis, v ch y rt thng
minh, ging nh con vy, con yu tt nhin l m nhn Chris Ch y
rt ho nh v mi ngi u yu qu ch y, k c ng ngoi. M v ch
y i chu u trong tun trng mt, v nhng mn qu m mua cho
cc con l t bn Anh, Php, Ty Ban Nha v Itaty v m ti p t c ca
ngi ngi chng mi ca mnh, trong khi Chris v ti ngi im lng.
T ci m Ging sinh , Chris v ti nhiu ln ni v nh ng m i nghi
ng ca mnh. V k c khi lc vn cn tr con, chng ti cng khn
ngoan bit rng mt ngi ph n tr p s khng th l qu ph
lu c. Nhng gn hai nm tri qua m khng h c mt m c i v
iu cho chng ti l do tin rng ngi n ng p trai, tc s m
vi b ria mp to khng thc s quan trng i v i m, ch l mt cu c
tnh thang qua m thi. V trong su thm tri tim ngu ng c, chng ti t
thuyt phc mnh rng m s chung thu vi b qua i, ng i b nh
mt v thn Hy Lp mt xanh tc vng.
Ti nhm mt c khng lt tai ging ni ng ght ca m ang k v i
chng ti v mt ngi n ng khc, chim ch ca b chng ti, m t
ngi n ng hon ton khc hn, v by gi ng ta trn gi ng c a
m v ng cng m, v chng ti cn t c gp m hn na. i Cha
i, bao lu, bao lu?
Nhng tin tc ca m v ging ni ca m to ra mt con chim xm b
nh mang ni au n nhy nht mt cch in cung trong chi c lng
lm bng nhng chic xng sn ca tin mun nhy ra, nhy ra,
nhy ra!
M xin y! m ni n, nhng n ci v nhng ting ci ca

m, nim vui v hnh phc u tranh sng st trong bu khng kh kh


cn, trng rng trong vic chng ti tip nhn tin t c ca m - Cc con
hy hiu v thy hnh phc cho m. Cc con bit m rt yu b cc con,
nhng b cc con mt ri, mt rt lu ri, v m cn mt ngi no
yu thng, mt ngi yu thng m.
Ti thy Chris m ming nh ni rng anh y yu m, rng tt c chng
ti u yu m, rng tt c chng ti u yu m, nhng r i anh y mm
cht mi khi nhn ra, nh ti nhn ra, rng tnh yu t nh ng a con
khng phi l loi tnh yu m m ang ni ti. V ti khng cn yu m
na. Ti cn khng chc gi ti c thch m khng. Nh ng ti c th m m
ci v gi v, v ni nhng li hai a em khng hong s bi v mt
ca ti.
Vng, tha m. Con rt mng cho m. Tht hay khi m tm c
mt ngi yu thng m.
Ch y yu m lu ri, Cathy m tip tc, khuyn khch v
mm ci v t tin d ch y ngh s sng mt cuc i c thn.
Tht khng d dng ch y nhn thy mnh cn mt ng i v. ng
ngoi cc con khng mun m kt hn ln th hai, nh l mt hnh th c
trng pht khc cho ti li m lm khi kt hn vi b cc con. Nh ng
ng thch ch Bart, v m tip tc ni xin v ni xin, cui cng ng
ng lng v ni ng , rng m c th kt hn vi ch Bart v v n c
quyn tha k - m ngng li v bm mi di. Ri m nut manh.
Nhng ngn tay eo nhn ca m gi ln c hng, ln chui h t ng c trai
tht m eo v nh th v tnh tit l tt c nhng cch ca mt ph
n ang au kh, nhng vn c th mm ci c tt nhin, m khng
yu ch Bart nhiu nh m yu b cc con.
Ha! M ni iu ny mi yu t lm sao! i mt rc sng l ln da h ng
ho ca m v tnh tit l mt tnh yu to sng hn bt c tnh yu
no m tng bit trc y. Ti th di. Ti nghip b.
Nhng mn qu m mua cho bn con, tha m..chpng khng phi
hon ton l ca chu u hay Anh. Chic hp ko lm t nh a cy
phong l Vermont, m ti Vermont ? c phi l qu c a ch y
khng?
Ting ci ca m c tht ra vi mt nim vui du dng, phng khang
v c i cht khoi lc na, nh th Vermont cho m qu nhi u.

Khng, nh ch y khng Vermont, Cathy . Nhng ch y c mt


ngi ch sng , ch y v m tt thm ch y vo mt k ngh
cui tun sau khi t chu u tr v. l ni m mua hp k o, v m
bit con thch ko ny nh th no. Ch y cng c hai ng i ch khc
sng pha Nam. Ch y sinh ra mt thnh ph nh Nam
Carolina,.Grennglena hay Grengleina, i khi nh v y. Nh ng ch y
New England kh lu. Ch y tt nghip trng lug Harvard, nn c v
l mt ngi min Bc hn l ngi min Nam. Vermont p tuyt vi
trong ma thu, n hon ton khin m ngp th . Tt nhin khi ng i ta t i
trong tun trng mt ca mnh, ngi ta s khng mu n v i nhng
ngi khcm do m v ch y ch thm gia nh b ch ch y mt lc
thi, cn li th trn b bin m lic nhn hai a song sinh v b t r t
v li xon mnh chui ngc trai khin si dy dng nh s t bt c
lc no. Tt nhin, ngc trai tht c xu chc chn hn loi ng c trai
gi.
Con c thch nhng chic thuyn nh m mua cho con khng,
Cory?
Vng, tha m - Cory p rt lch thip, nhn m bng i mt to,
rp bng, nh th m l ngi xa l.
Carrie, con yu, nhng con bp b nh, m mua cho con Anh,
thm vo b su tp ca con. M hy vng tm c cho con mt
chic gi khc, nhng hnh nh h khng sn xut gi ng bp b n a.
c ri, m - Carrie tr li, mt nhn xung sn Anh Chris v
ch Cathy lm cho con mt chic gi bng hp cc tng v con th y n
p.
i Cha i, m khng nhn thy ?
By gi chng khng quen bit m. by gi chng cm thy khng tho i
mi vi m.
Ngi chng mi ca m c bit v chng con khng? ti hi, cu
hi thc s nghim tc. Chris lm ti v hi vy, thm ni vi ti t t
nhin m chng ti s khng ni vi ngi m m kt hn r ng m c
bn a con ang c giu mt ch, nhng a con c xem l dng
ging ma qu.
Nhng bng my u m che ph v lm tn thng nim hnh phc ca
m.

Cha u, Cathy, nhng ngay sau khi ng cht, m s ni v i ch


y v cc con. M s gii thch tng chi tit mt. Ch y s hiu, ch y
tt bng v lch thip. Cc con s thch ch y.
M ni iu hn mt ln ri. V by gi l mt chuyn khc n a
phi i cho ti khi ng ngoi cht.
Cathy, ng nhn m nh vy! M khng th ni vi ch Bart tr c
m ci c. Ch y l lut s ca ng ngoi. M khng th ch y
bit v cc con ,khng th, khng th trc khi di chc c c v m
c tha hng tin.
Nhng t ng c u li ti, ti nh ni mt ngi n ng
phi bit khi v anh ta c bn a con vi ngi chng trc. i, ti mu n
ni iu ny lm sao! Nhng Chris lic nhn ti y ng v hai a
em ang chi vo nhau, mt dn vo tivi. V ti khng bi t mnh nn ni
hay gi im lng. t ra, khi mt ngi gi im lng, ngi s khng t o ra
bt c mt k th mi no. C l m ni ng. Cu Cha, hy m
ng. Hy con tm li c nim tin. Hy con li tin m. Hy con
tin m khng ch p b ngoi m cn mi mt.
Cha khng ging trn v t mt bn tay m p, kh ng nh ln vai
ti. Ti ngi , nhn ra s ng vc ca mnh ang lm cng s i dy rng
buc mng manh gia m v ti.
Tnh yu. T c xut hin trong cc quyn sch mi nhiu lm sao!
c nhc i nhc li. Nu bn c ca ci, sc kho, sc p v ti
nngbn s khng c g nu khng c tnh yu. Tnh yu lm thay i
tt c nhng g bnh thng thnh nhng th gy chong vng, mnh m ,
ngy ngt m say.
Nhng dng suy ngh xut hin vo mt ngy u ng, khi m a trt
xung mi nh, hai a em ngi trc mn hnh tivi trong phng ng .
Chris v ti trn tng p mi, nm cnh nhau trn chic m c g n c a
s phng hc, cng c mt cun sch trong nhng cun sch c m
mang t th vin ln di nh ln. Chng my na cn gc s li chu n
sang ma ng Bc cc, do vy chng ti phi tranh th / cng nhi u
cng ti trong khi c th c. Chris thch c lt qua mt trang sch v
ri nhanh chng gi trang sch khc. Ti thich nn n nhng dng hay,
c li chng hai ln, i lc ba ln. Chng ti tranh ci khng ng ng v

chuyn ny "c nhanh ln Cathy! Em ang nut t ng t y!"


Ngy hm nay anh y li t ra kin nhn. Anh y quay lng v nhn ln
trn nh trong lc ti c, mi m tng li hay p v chm m trong
cm gic ca thi Victoria, khi mi ngi n mc qun o p, ni nng
nh nhn, v cm nhn mt cch su sc v tnh yu. T o n u cu
chuyn li cun hai chng ti v sc hp dn lng mn v huyn b c a
n. Tng trang chm ri k mt truyn thuyt v mt cp uyn ng tn
l Lily v Raymond, nhng ngi vt qua bao nhiu tr ng i v cng
kh khn tm thy v ng trn mt ni thn k ch c c tm mc n i
nhng gic m thnh hin thc. Cha i, tgmb mun h tm c ni
lm sao! Ri ti pht hin ra bi kch ca cuc i hH phi ng
sut i trn c tm. Cc bn c hnh dung c khng? Trn lo i c c
bit y sut i, v h s khng bit nhn xung thm ch mt ln th y
n. Ti ght nhng kt thc khng c hu! Ti gp mnh cu n sch ng
ght v qung n vo ch bc tng gn nht.
l mt cu chuyn ngu ngc nht, ng ngn nht, d hi nh t
ti ni cu vi Chris, nh th anh y vit ra cun sch v y B t k
ngi em yu l ai, em s hc cch tha th v qun! ti ti p tc x v
cng vi ma tun ngoi tri. Thi tit v cn gin ca ti dng d n ln t i
nh cao Ti sao khng th vit khc c? Sao khng th l hai ng i
thng minh bng bnh trn nhng m my, khng nh n ra nh ng bi n c
lun mang ti nhng vn ri? Khng bao gi, khng bao gi em s gi ng
nh Lily, hoc Raymond! Nhng k ngu ngc khng bit n vi c nhn
xung mt t khi ang bng bnh trn my !
Anh trai ti dng nh ly lm bun ci khi ti coi cu chuyn nghim
tc n vy, nhng ri anh y suy ngh v nhn qua mn ma.
C l nhng ngi yu nhau khng nn nhn xung mt t. Cu
chuyn ng mt cch tng trng. Mt t tng trng cho hin
thc, v hin thc l s v mng, m au, cht chc, git chc, v tt c
cc loi bi kch khc. Nhng ngi yu nhau nn nhn ln b u tr i, v trn
khng c mt hnh nh p no b lu m i.
Cau c, hn gii, ti trng mt nhn anh y.
Khi em yu ti bt u em s xy mt ngn ni chm ln b u
tri. Ngi yu em v em s c nhng g p nht ca c hai th gii,
hin thc vng vng di chn, trong khi u l lng trn nhng m my

vi tt c nhng hnh nh khng b chm n. C tm s mc xung quanh,


cao chm ti mt chng em.
Anh y bt ci, m hn ti, hn ti nh nhng, du dng, mt anh y th t
du dng trong sng lnh gi m m, ti tm ca cn gc.
phi, em Cathy ca anh c th lm c iu . Hy gi tt c
nhng hnh nh ti p, mt nhy ma trn c tm. C y nhy ma, c
y nhy vt v xoay trn cho ti khi anh chng ngi yu vng v lng
ngng ca c y cng nhy ma c tht duyn dng.
B y chn vo ch ct ln, ti vi vng nhy li ch ng chc chn.
l mt cu chuyn p theo cch ring ca n. Em c m th y
tic l Lily v Raymond ph hng cuc sng ca chnh h , khi n nn
din bin khc i, khi Lily ni vi Raymond ton b s th t l c y sut b
g n ng xu xa lm nhc, Raymond khng nn buc t i c y
quyn r g ta! Khng ai c u c bnh thng li mu n quyn r m t
ngi n ng c tm a con!
i Cathy, i lc em qu rc ri tht y! Ln u tin em ng ,
Cathy! y l mt cu chuyn ng ngn, d dn. Bun ci tht! Ch
nhng k mt tr mi cht t b tnh yu. Anh c vi em mt trm n
mt l mt ph n vit cu chuyn v vn lng mn b i ny.
Ch mt pht trc ti va coi thng tc gi vit mt kt thc t hi
nh th ny, nhng gi th ti li bo v tc gi .
T.M.Ellis c th l mt ngi n ng lm ch. D em nghi ng b t
k mt tc gi n no th k mi chn li c nhiu c hi c xut
bn, tr phi b ta dng tn vit tt, hoc tn mt ngi n ng. V t i sao
tt c n ng u ngh mi th m mt ngi ph n vit l tm thng
v v vn, hay l nhng th ng ngn? Chng l nam gii khng c
nhng tng lng mn ? Chng l n ng khng m n vi c tm
c mt tnh yu hon ho ? V i vi em, anh chng Raymond
cn yu ui, u m hn c nng Lily nhiu!
ng hi anh n ng ging nh th no! anh y trn ng p s
chua xt, dng nh khng ging anh y cht no, anh y gi n d ni ti p
- tn ch ny, sng nh chng ta ang sng, lm th no anh bi t ph i
cm thy nh th no thnh mt ngi n ng. trn ny anh khng
c bt c mt tng lng mn no. Ch l khng c lm th ny v
khng c lm th kia. V phi nhn i ch khc, khng c nhn vo

th m mt mnh va lt qua, l ra, gi v rng anh ch l mt ngi anh


trai, khng cm xc, khng bt c mt tnh cm no, ch l nhng tnh
cm tr th. Dng nh mt s c gi ngc nghch ngh mt ngi s tr
thnh bc s th khng c gii tnh.
Mt ti m ln. Mt s bt pht d di t mt ngi him khi gy ngc
nhin cho ti.T trc n gi cha bao gi anh y ni v i ti mt cch
cng kch mnh n vy v vi s gin d n vy. Khng, ti l mt qu
chanh chua lot, mt qu to ng trong nhng qu ngon. Ti lm
hng anh y, gi anh y hnh ng nh khi m i v li ni r t lu.
i, ti tht l ti t khi bin anh y thnh mt th ging ti. Anh y lun
nn l ngi nh anh y vn c, mt ngi lc quan v vui v v t l. C
phi ti n trm mt vn qu ln nht ca anh y, bn cnh v b
ngoi hp dn v li cun.
Ti gi tay ra chm vo cnh tay anh y.
Anh Chris ti th thm, gn khc em khng bit chnh xc anh
cn g cm thy mnh l n ng.
Phi anh y ay nghin em c th lm g no?
Gi anh y khng nhn ti. Anh y li dn mt ln trn nh . Ti au n
cho anh y. Ti bit iu g ko anh y xung, anh y ph i t b gic
m ca mnh, v li ch ca ti, anh y c th nh ti, v khng quan
tm liu chng ti c c tha hng gia ti hay khng. V ging ti,
anh y phi chua cht, au n, cm ght mi ngi, nghi ng nhng
ng c giu kn ca h.
Ti gi tay chm vo tc anh y mt cch thm d.
Ct tc, l th anh cn, tc anh qu di v p. cm thy l
n ng anh phi c mi tc ngn hn. By gi ng l, tc anh gi ng nh
tc em.
V ai ni tc em p? anh y hi bng ging kh chu c l em
tng c mi tc p trc khi b hc n.
Tht sao? Dng nh ti c th nh li rt nhiu ln i mt anh y ni
vi ti l mi tc ti cn hn l p. V ti c th nh l i cch anh y nhn
khi cm ko ct mn tc trc trn ti, ch tc mng v d t. Anh y
ct tc vi v bn thn nh th ang ct nhng ngn tay ch khng ph i
l mi tc khng h bit au n. Ri mt ngy ti bt gp anh y ngi
trong nh nng chiu trn gc, gi ln tc di b ct trong tay. Anh y

ngi v p ln tc vo mi sau ct vo mt chic hp gi d i gi.


Tht chng d dng g khi ti c th bt ci nh la anh y v khng
cho anh y bit l ti nhn thy.
i, Christopher, anh c i mt xanh biu cm nht. Khi chng ta
thot khi ch ny, v ngoi i, em thy tic cho tt c nhng c gi s
gc v anh. c bit em cm thy tic cho v anh, vi mt ngi chng
p trai s li cun cc n bnh nhn xinh p ca mnh vo nh ng cu c
tnh. V nu em l v anh, em s git anh nu anh ngo i tnh. Em s yu
anh rt nhiu, em s rt ghenem thm ch cn c th khin anh ph i
ngh hu ch tui ba mi lm.
Anh cha bao gi ni vi em thm ch ch mt ln l tc em p
anh y lnh lng ni, pht l tt c nhng g ti va ni.
Ti nh nhng lt tay trn m anh y, cm thy nhng si ru cn ph i
co.
Ngi yn y. Em s tm ko. Anh bit y, em s khng anh c
mi tc khng c ct trong thi gian lu nht u t i sao ti l i ph i
ct tc anh y v tc Cory khi vic tc chng ti trng nh th no d ng
nh chng quan trng g trong cch sng ca chng ti.
V trong khi chy i ly ko, ti ngh tht l lng khi ch ng mt cy xanh
no ca chng ti ln ni c, vy m mi ngi trong chng ti th l i m c
thm rt nhiu tc. Dng nh trong tt c nhng cu chuyn c tch ti
c, nhng c gi au kh lun c mi tc vng di, rt di. t ng c
mt c gi tc na6u no b nht trong mt thp nh ch a? N u tng p
mi c th c xem nh l mt thp nh?
Chris ngi trn sn, ti qu gi cnh anh y v d tc anh y di xo
xung vai, anh y cng khng mun ct n i.
by gi hy cn thn vi nhng li ko anh y lo lng ra l nh
ng ct qu nhiu mt ln.t nhin cm thy mnh c v nam tnh
trong mt chiu ma, trong tng p mi c l s nguy him anh y
tru chc, tot ming ci ri bt ci ph hm rng trng u tm tp.
Ti ko anh y tr li vi con ngi vn c ca anh y.
i, ti phi yu qu anh y khi b chung quanh v c t t a m t cch c n
thn. Ti li li xem s ct tip nh th no, ngm ngha xem tc
anh y c bng khng v chc chn mt iu, ti khng mu n c t cho anh
y mt mi tc lch.

Ti gi tc anh y bng mt chic lc, nh thy cc ngi th ct tc


lm v ti cn thn ct ch tc di chic lc , mi ln ch ct mt t
thi. Ti ngh n mt hnh nh trong u v ti rt mu n anh y gi ng
ngi m ti rt ngng m.
Khi ct xong, ti phi nhng si tc vn khi cnh tay anh y, li l i
thy rng tc phm ca mnh qu l khng ti cht no.
Xong ri! ti ku ln mt cch hn hoan, hi lng v i tc ph m
khng ng ca mnh, dng nh y l mt ngh thut kh khn Khng
ch khin anh trng p trai mt cch l thng, m cn v cng nam tnh.
D, tt nhin, lc no trng anh ch nam tnh, nh ng ch ng ti c l anh
khng nhn r m thi.
Ti gii chic gng bng bc c c ghi tn vit tt ca ti vo tay anh y.
Chic gng ny tng trng cho mt phn ba s ng siling m m
cho ti ln sinh nht trc. C v, lc, gng: ba th phi c che giu
i b ngoi khng bit l ti c nhng th t tin ph phi m v kiu
hnh.
Chris ngm mi hnh mnh trong chic gng , v ti th y n n ch khi
anh y nhn, v trong thong chc, anh y t v khng hi lng v do d .
Ri t t, mt n ci rng ngoc lm sng bng khun mt anh y.
Cha i, em bin anh thnh hong t Valiant tc vng! Cm n,
Catherine Doll. Anh khng ngh em ct tc gii nh v y.
Em cn gii nhiu th m anh khng bit.
Anh bt u nghi ng iu y.
V hong t Valiant tc vng phi may mn lm mi c ging
nh ng anh trai tc vng, nam tnh, p trai ca em ti ch gi u, v
khng th khng ngng m tc phm ngh thut ca mnh. i, mt ngy
no anh y s l ngi lm tan nt tri tim ngi khc.
Anh y vn cm gng v lm nh tnh c t n sang bn, v tr c khi
ti hiu anh y nh lm g, th anh y nho ti nh mt con mo. Anh
y vt ti ra, ng thi chp ly chic ko. Anh y git ko ra khi tay ti
v ri tm ly mt ln tc ca ti.
By gi, c em thn yu, hy xem liu anh c th lm c i u
ging vy cho em khng?
Ti s hi go ln!
Ti y anh y ra tht mnh khin anh y ng nho ra sau ri ti b t d y.

Chng ai c th ct c mt milimt tc ti! By gi tc ti qu t, qu


mng v c l n khng p nh trc, nhng l tt c s tc m ti
c, v n vn p hn tc ca phn ln cc c gi khc. Ti b ch y khi
phng hcl, ti chy vo khu gc khng l, chy lt lo qua cc hng c t,
vng quanh cc rng c, nhyvt qua cc bn thp, vng quanh nh ng
chic sofa bc vi v nhng chic gh. Nhng bng hoa giy rung b n
bt khi ti chy, cn anh y ui theo. Nhng ngn la pht ra t nh ng
ngn nn m hm chng ti thp cho mng v si m n i l nh
gi, hoang vng , b bt i trc nhng bc chn chng ti v chng
chy gn ht.
Bt k ti chy nhanh nh th no, chy ngon ngoo mt cch khn
ngoan ra sao, ti vn khng th thot khi ng i u i c. Ti ngoi
nhn, v khng nhn ra c khun mt anh y, n cng lm ti s hn.
Anh y nho v pha trc, c tm ly mi tc di ca ti ang c bu c
tm sau lng, dng nh l r nh s ct n!
By gi anh y ght ti ? Ti sao anh y mt trn c mt ngy c gi
mi tc cho ti, by gi li nh ct tc ti ch a vui?
Ti chy li pha lp hc, nh l ngi u tin chy ti . Ri ti s sp
ca v kha li, cn anh y s bnh tnh li v nhn ra vi c c t tc ti th t
l ngu xun.
C l anh y on ra c nh ca ti bn tng t c ln. Anh y nho
v pha trc v tm ly nhng chic kha di khin ti phi ku ln khi b
trt chn v ng nho v pha trc.
Khng ch ti b ng m anh y cng b ng ln ti! Mt v t g th c
vo sn ti au nhi! Ti li go ln, ln ny khng ph i v s hi m v
au.
Anh y vn ln ngi ti, tay t xung sn, nhn xung khun m t ti,
mt anh y trng bch v s hi.
Em b thng ? i Cha i, Cathy, em khng sao ch?
Ti khng sao ? Ti ngc u ln, nhn xung ch dng mu ang loang
ra trn chic o len di tay ca ti. Chris cng nhn th y. C p m t xanh
ca anh y tr nn n, ti sm, hong lon. Bng nhng ngn tay run
run, anh y bt u ci khuy chic o len di tay ca ti c th ko n
rng ra v xem vt thng.
i, tri i- Anh y th mnh ri tht ra mt ting hut so nh v

nh nhm n Cha! Anh s l vt thng su. Mt v t m su s


rt nguy him, nhng y ch l mt vt st di. Cathy. Nguy tht, v em
li mt nhiu mu. ng c nhc nhch. Hy yn ti ch, cn anh s
chy vo phng tm tm thuc v bng bng.
Anh y hn vo m ti ri ng ln vi v chy nh in ra ch c u thang,
trong khi ti ngh mnh nn i cng anh y tit kim thi gian. Nhng
hai a em ang di v chng s nhn thy mu. V t t c nh ng g
chng lm khi nhn thy mu l co rm li v ku ln.
Ch vi pht sau Chris vi quay li vi hp cu thng. Anh y qu
xung cnh ti, tay vn lp lnh nhng git nc do v i ra tay. Anh y
qu vi c th lau kh tay hon ton.
Ti b m hoc khi thy anh y bit chnh xc mnh phi lm g. u tin
anh y li ra mt chic khn tm v dng n mnh xu ng v t
thng. Nghim ngh v chm ch, anh y n ming m, mi giy li
kim tra xem mu ngng chy cha. Khi mu ngng chy, anh y bn
rn bi thuc st trng rt nh la v lm ti au h n l do v t th ng gy
ra.
Anh bit n nhc lm, Cathykhng th khngbi n trnh
nhim trng. Gi m anh c ch khu, nhng c l n khng l i s o
vnh vin u, v anh cu mong n ng thnh so. Th t tuyt v i n u
con ngi ta c th sng c i m khng lm xc da mnh. Cn anh
y, l ngi u tin thc s lm da em thnh so. Nu em cht do anh
v nu li ko xin khc i, th anh cng mun cht theo.
Anh y lm xong cng vic ca mt bc s v ang tho g c mt
cun trn ra trc khi t n vo t giy ph mu xanh v vo mt chi c
hp. Anh y ct bng dnh i, ng hp ngh li.
Ci ngi xung pha ti, anh y nhn xung mt ti, i mt anh y th t
su thm, lo lng v xc ng. i mt xanh ging nh i mt m t t
c chng ti c. Nhng vo ngy ma hm , chng b t mu ca nh ng
bng hoa giy, ging nh mt chic h su thm ng nh sc mu. C
hng ti nghn li lo lng khng hiu cu b m ti v n bi t i u r i,
anh trai ti u ri, v chng trai vi mi tc vng, nhn r t lu vo m t ti
l ai? Ci nhn p ch ti. V hn bt c ni au, s giy v hay au
n m trc nay ti tng cm thy, hoc v, vt thng gy ra cho ti
bi s chu ng ti nhn thy trong nhng mu sc cu v ng, knh v n

hoa chuyn ng trong i mt au n ca anh y.


Anh Chris ti thu tho, cm thy nh khng tht ng nhn em
nh vy. khng phi l li ca anh Ch l mt vt st thi, n khng
au cht no (d ti thy au khng khip) v em bit anh khng c lm
nh th.
Anh y nut nghn, ging khn khn.
Ti sao em li chy? V em chy anh mi ui theo. Anh ch tru
em thi. Anh s khng ct bt c si tc no khi u em, ch l
chuyn a thi. V em sai khi ni rng anh ngh tc em p. N cn
hn l p. Anh ngh em mang trn u mi tc lng l y nh t trn i
ny.
Chng ti nm im lng lng nghe ting ma v nhp trn mi ngi en
khng cch xa u my. Xung quanh chm trong im lng. Lun lun l im
lng. Nhng ging ni ca thin nhin l nhng ging ni t i c v i
chng ti trn tng p mi, v him khi thin nhin ni b ng gi ng thn
thin, du dng.
Cn ma trt xung mi nh thnh nhng git rn r, lp p ri mt tr i
l ra v chiu xung chng ti lm lp lnh nhng si tc c a anh y v
ti nh nhng si kim cng mm mi, di, ng nh.
Nhn ny ti ni vi Chris Mt trong nhng nan ch p ca s pha
ty b ri ra.
Tuyt y Anh y p, ging ngi ng v hi lng by gi chng
ta c mt tri ni cha tng c. Ny, anh gieo vn r i y ri anh
y th thm Anh ang ngh v Raymond v Lily v cu c tm ki m c tm
ni tt c nhng gic m c thc hin.
Chng ti nm tay bc xung thang n ch hai a em sinh i n i
Cory ang gy mt iu nhc trn cy n banjo, trong khi mt v n dn
vo mn hnh tivi. N nhc cy guitar ln v bt u gy b n nh c do
chnh n sng tc, trong khi Carrie ht mt giai i u n gi n m Cory
sng tc ra. Cy banjo to nn nhng giai iu h nh phc b n nhn
nhy i chn.
i tm nh
i tm mt tri
Cm nhn ln gi
Thy li nh mt tri

Ti ngi trn sn nh gn Cory, ri cm cy guitar t tay n, v ti cng c


th chi c mt cht t. Cory dy ti cch chi, dy tt c chng ti
cch chi. V ti ht cho n nghe bi ht bun b nht c a c b Dorothy
trong b phim Thy ph thu x Oz, b phim m ln no xem hai a em
cng say m. Khi ti ht xong bi ht v nhng ch chim xanh l n trn
cu vng, Cory hi:
Ch khng thch bi ht ca em sao, ch Cathy?
Em c th chc chn l ch thch nhng bi ht ca em, nhng
bun qu. Th cn vic vit mt s giai iu hnh phc vi mt cht hy
vng?
Ch chut nh ang rc trong ti o Cory, ch c ui th ra khi n chi
xung tm nhng mu vn bnh m. Mickey lm mt c ng xoay ng i
v ri u n th ra khi ti o, chn trc n gi mt mu vn v bt u
nhm nhp mt cch ngon lnh. nh mt Cory khi nhn xung con v t
cng u tin ca mnh khin ti xc ng ti mc phi quay u i
khi khc.
Ch Cathy, ch bit m khng ni g v con v t cng ca em c.
M khng ch n n, Cory.
Ti sao m khng ch ?
Ti th di, thc s khng bit m chng ti l ai v nh th no, tr vi c
l mt ngi xa l m chng ti tng yu. Ci cht khng ph i l th
duy nht mang imt ngi bn yu thng v cn n, gi ti bi t i u
.
M c mt ngi chng mi Chris rng r ni v khi em ang
yu, em khng thy nim hnh phc ca bt c ai tr nim hnh phc
ca chnh mnh. Chng my m s nhn thy em c mt ngi bn.
Carrie nhn chm ch vo chic o len di tay ca ti.
Ch Cathy, ci g dnh trn o ch vy?
Sn ti p khng h ngn ng - anh Chris ang nh d y ch
phi v nh th no, v anh y tr nn tc ti khi bc tranh ch v p
hn bt c bc tranh no ca anh y, do anh y nht cy c v nh
mu v nm vo o ch.
Anh trai ti ngi vi v o y trn khun mt.
Anh Chris, ch Cathy c th v gii hn anh khng?
Nu ch y ni l ch y c th, th ch y s chc chn lm c.

Bc v ca ch y u?
Trn gc .
Em mun xem n.
Th th em c ln i. Anh mt ri. Anh mun xem tivi trong khi ch
Cathy chun b ba ti anh y vi lic nhn ti Em gi thn yu, em c
phin khng, nu thay mt chic o sch trc khi chng ta ng i n t i.
C mt th v vt sn mu khin anh cm thy c li.
Trng n ging nh mu vy Cory ni n qunh nh mu, khi
ch khng git sch.
Mu tranh p phch Chris ni khi ti vo phng t m thay m t chi c
o di tay c to hn nhiu Mu tranh p phch cng dnh qunh.
Hi lng, Cory bt u k cho Chris nghe anh y b l khng c xem
nhng con khng long nh th no.
Anh Chris, chng to hn ngi nh ny! Chng nh ln m t n c v
nut chic thuyn, c hai ngi n ng na! Em bit anh s ti c v b l
khng c xem cnh !
Phi Cbris p ,v m mng chc anh s thch c xem phim
.
m ti cm thy khng thoi mi mt cch l lng.
Hm m khng n thm chng ti, hm trc cng v y, nh ng
chng ti tm ra mt cch vui v l ht v chi cc nh c c c a Cory.
Cho d s vng mt ca m ngy cng t ra l nh, m tt c
chng ti i ng lng y hy vng hn. Vic ht nhng bi ca h nh phc
nhiu gi lin khin chng ti thuyt phc mnh rng mt tr i, tnh yu,
mi m v hnh phc ang trn mt khc cong v nhng ngy di l th
ca chng ti trn con ng i qua khu rng tm t i g n nh ch m
dt.
Nhng chuyn tm ti kinh hong vn xen vo cc gic m ti sng c a
chng ti. Mi ngy n li c nhng v k qui ring v khc nhau. V i i
mt nhm nghin, ti nhn thy b ngai ln vo phng chng ti, v ngh
ti ng say, b bn ct ht tc ti. Ti vt v, qu n qu i v th t ra
nhng ting rn nh nh thc Chris v hai a em ang ng say nh
cht. Chris ngi ng bc ti ngi cnh ging ti v hi khi anh y ln

tm tay ti.
Mt cn c mng khc ?
Khng! khng phi l mt cn c mng bnh thng. l mt im
bo, mt iu thuc tm linh. Ti cm thy tn trong xng tu , mt i u
khng khip sp xy ra. Run ry v mt mi, ti k cho Chris nghe i u
b lm.
Cathy, nhng gic m chng c ngha g c!
C, c y.
Nhng gic m khc v nhng cn c mng khc ca ti, ti sn sng
k cho anh y, v anh y lng nghe, mm ci, bc l nim tin r ng th t
tuyt vi c nhng m ging nh trong mt rp chiu phim, nh ng n
khng ging nh th mt cht no c. Trong mt b phim, bn ngi v
xem trc mn hnh ln, v bn bit mnh ang theo di mt cu chuyn
m ngi khc vit ra. Cn ti c mt trong nhng gic mng, cm nh n,
au n, chu ng v ti phi au lng th nhn r ng, r t hi m khi ti
thc s thch nhng gic m .
D qu quen vi nhng cch thc l lng ca ti, ti sao anh y v n
ngi nh mt bc tng bng cm thch, dng nh gic mng
ny tc ng ti anh y hn bt c mt gic mng no khc. Liu anh y
cng nm m ?
Cathy, anh ni tht y, chng ta phi trn khi ngi nh ny! C
bn chng ta. Phi trn i thi. Em lm anh tin. Nhng gi c m c a em
phi c mt ngha no , nu khng em khng ti p tc c nh ng
gic m . N gii thng c trc gic hn nam gii, iu ny c
chng minh. Tim thc lun hot ng v m. Chng ta khng th i
c lu hn na vic m c tha k gia ti t ng ngoi vn tip tc
sng. Em v anh s tm ra mt cch. T pht ny tr i, anh th r ng,
chng ta s ch trng mong vo chnh mnh m thiv vo nh ng gi c
m ca em.
Anh y ni iu ny vi v suy t. Ti bit anh y khng a, khng lm
tr tru chc, anh y bit mnh ni g! Ti c th ku ln c, ti c m
thy tht nh nhm. Chng ti sp i khi y. Sau ht, ngi nh ny
khng lm chng ti nht ch.
Trong nh sng m m v lnh gi ca cn phng t i tm v ln x n ,
anh y nhn chm ch vo mt ti. C l anh y ang nhn ti nh ti nhn

anh y, bao la hn cuc sng, du dng hn nhng gic m.


iu chng ti cn nht l chic cha kha cn phng ny v chng ti
bit n l chic cha kho vn nng m mi phng trong ngi nh. Chng
ti khng th dng chic thang lm t khn tri ging v hai a em, v
c Chris ln ti. chng ti khng trng ch l b ngo i s b t c n rt cha
kho ra khi . khng phi l cch ca b. Cch ca b lun l m c a
ri lp tc nht cha kho vo ti. Nhng chic vy xm ng ght c a b
lun c ti.
Cch ca m thi khc hn, bt cn, qun khuy. M khng thch qu n o
c ti c thm nhng ch cm trn thn hnh mnh mai c a m. Chng
ti trng ch vo m.
V m th s g chng ti c ch, nhng a con th ng, nhu m, l ng
l? Nhng "a con yu du" b giam cm ca ring m, nhng a con
khng bao gi trng thnh v tr thnh mi e do. M ang h nh phc,
ang yu, iu lm mt m rng ngi v m thng xuyn bt c i.
M khng phi l ngi tinh tng cc con m mun ku v mun m
nhn thy, mun m thy hai a sinh i trng tht m yu v lng l !
M chng bao gi ni n con chut , ti sao m khng nhn th y con
chut ch? N trn vai Cory, gm tai Cory, vy m m khng bao gi
ni mt t, k c khi Cory nc mt m a v m khng khen n
ginh c cm tnh ca con chut rt bng bnh v ch chut s b
i nu c php.
M ti mt cch ho phng khong hai hoc ba ln mt thng, mi ln m
thng mang theo nhng mn qu s cho m s an i nu chng khng
lm cho chng ti c an i. M ti ngi mt cch duyn dng, mc
nhng b qun o t tin, p, vin lng th, v lp lnh trang s c.
Trn chic ngai vng ca mnh, m ngi nh mt n hong v pht nh ng
b v cho Chris, nhng i giy ba l cho ti, m mang cho m i a
chng ti nhng b trng hp l, rt ph hp mc trn t ng p mi,
v s chng lm sao nu him khi nhng b v a, th ng l qu
rng, hoc qu cht. Nhng i giy mm ca chng ti nhiu khi r t
va vn, nhiu khi li gy kh chu, v ti vn ch chic o lt m lun
ha nhng li lun qun.
M s mang cho con c t m ni vi n ci vui v rng lng

tt c cc c, cc mu, v con c th th chng v xem con thch mu


no nht v mc va nht, v m c th cho nhng ngi gip vic
nhng ci m con khng thch v m tip tc tr chuyn si n i, lun t
v b ngoi, gi v chng ti vn c vai tr trong cuc i m.
Ti ngi , dn mt vo m v i m hi ti hai a em sinh i nh th
no. Liu m qun l Cory mc bnh st ma h nn lc no n c mi
n cng chy, v i khi mi n b tc n ni khng th th c, ph i
th bng mm ? M bit rng n thng b nhng trn d ng ngn mt
thng mt ln v nhiu nm tri qua k t trn d ng gn nht .
Liu m c au n khi thy Cory v Carrie bm cht ly ti nh th ti l
ngi sinh ra chng khng? Liu c iu no chm c ti m v cho
m bit chuyn g sai khng?
Nu iu xy ra, v nu m khng ch ra rng m thy chng ti khng
c bnh thng, d ti phi au n nu ra nhng tr n m nh c a
chng ti, gi tr nn thng xuyn hn, v thnh thong u chng ti
au, chng ti b nhng cn co rt bng, v i lc s c l c cn l i r t t.
Hy gi thc n ca cc con trn gc, ch lnh m ni khng
h do d.
Ch yu m ni vi chng ti v cc ba tic, nhng bui ho nh c, nh
ht, cc b phim, nhng bui khiu v v nhng chuyn du ngo n v i
"Bart" ca m.
Ch Bart v m s i mua sm New York m ni Hy cho m
bit cc th con mun v m s mang cho cc con. Hy vit ra mt b ng
lit k nh.
M i, sau khi mua sm Ging sinh, m s i u? ti hi, c
khng nhn chic cha kho m qung mt cch v tnh trn m t bn trang
im. M bt ci, thch cu hi ca ti, nm i tay trng mnh d ca
mnh li v bt u k ra cc k hoch ca m cho nhng ngy tr tr sau
nhng bui l.
Mt chuyn i xung min nam, c l mt chuyn du thuyn,
khong mt thng hoc hn Florida, v b ngoi s y chm sc
cc con.
Trong khi m ni, Chris len ln ti gn y chic cha kha vo ti
qun anh y. Anh y nhn nha bc vo phng tm, t tm li gii thch.
Anh y khng cn phi bn khon th, m khng h nhn thy anh y

i. M ang lm bn phn ca mnh, ti thm nhng a con ca mnh v


n Cha, m chn ng chic gh ngi. Ti bit trong phng
tm, Chris ang n chic cha kha vo mt ming x phng m chng ti
sn in c mt hnh r rng. l mt trong rt nhi u th m
nhng gi khng ngi ngh xem tivi dy chng ti.
Khi m i khi, Chris ly ra mt mnh g v ngay lp tc bt tay vo vic
c mt chic cha kha bng g. D chng ti c kim loi ly t nh ng
chic kho cc rng c, chng ti cng khng c th g cng
ct v dp hnh. Hng gi lin, Chris cn c lao ng, c chi c cha kha
, th i th li vo hnh n trn x phng. Anh y ch tm ch n lo i
g rt cng, s rng cha kho bng g mm c th b gy trong kho
v lm l nh b trn ca chng ti. Phi mt ba ngy lao ng mi t
mi trc khi anh y c chic cha kha m c ca.
Chng ti mi vui sng lm sao! Chng ti chong tay ln nhau v nh y
vng quanh phng, va ci, va hn nhau, va khc. Hai a em sinh
i nhn chng ti ngc nhin, thy chng ti qu h nh phc v chi c cha
kha .
Chng ti c cha kho. Chng ti c th m c cnh c a nh t c a
mnh. Nhng tht l lng, chng ti vn cha d tnh cho tng lai bn
ngoi khi m c cnh ca.
Tin, chng ta phi c tin Chris a ra l do, dng li t ngt
gia t nhy cung nhit v chin thng vi nhiu tin, mi cnh ca
s m v mi con ng s l ca chng ta i trn .
Nhng chng ta c th ly tin t u? ti hi, gi nhn nh v
khng hnh phc. Anh y tm ra mt l do khc sa l y y.
Chng c cch no khc ngoi vic n trm ca m, chng m v
b ngoi.
Anh y tuyn b nh th vic n trm l mt ngh truyn thng v vinh
d. Trong nhng trng hp v cng khn thit, c l n v ang l
nh vy.
nu chng ta b bt, th s ngha l trn n cho t t c chng ta, k
c hai a em na ti ni, nhn v s hi ca chng v khi m i m t
chuyn vi chng m, b ngoi c th li b i chng ta, v ch c Cha
mi bit b s cn lm g vi chng ta na.
Chris th mnh xung chic gh nh trc bn trang im. Anh y chng

cm, suy t v ngm ngh hng pht.


Mt iu chc chn, anh khng mun thy em v hai a kia b
trng pht. vy anh s l ngi ra khi y, v mt mnh anh s ch u ti
nu b bt gp. Nhng anh s khng mnh b bt gp, qu r i ro n
trm ca b, b qu tinh tng. Khng h nghi ng vic b bi t chnh xc
tng xu trong s tin b c trong v. M khng bao gi m ti n. C nh
b thng ku ca m v chuyn nh th no khng? anh y tot
ming nhn ti an i Anh s ging nh Robin Hood, n tr m ca ng i
giu cho ngi ngho ang cn! V ch vo nhng ti m v ch ng m
nsd vi chng ta l h s i ra ngoi.
Anh nh ni l khi m k vi chng ta ti sa li v chng ta
lun c th nhn thy t ca s, vo nhng ngy m khng ti khi dm,
chng ti c th nhn c khc ng ln xem nhng ai n v i.
Chng my m m cho chng ti bit m sp d mt ba tic.
Ch Bart khng quan tm nhiu lm ti i sng x hi. Ch y
thch nh hn. Nhng m ght ngi nh ny. Ch y hi t i sao m v
ch y khng chuyn ti sng ngi nh ring ca m v ch y, m bi t
phi ni g c ch?
M c th ni g c? Anh yu, em mun ni vi anh mt b mt. Trn
gc, tt tn khu nh pha bc, em c bn a con.
Tht d dng cho Chris tm c tin trong cn phng ng l ng l y v
rng thnh thang ca m. M rt bt cn v tin nong. Thm ch anh y
chong vng trc vic m tu tin qung nhng ng mi v hai
mi la khp ni. iu khin anh y cau my v ny sinh mi nghi
ng trong u. M c nh dnh tin cho ngy m a tt c chng ti ra
khi nh t nyk c khi by gi m c mt ngi chng khng? trong
cc cun sch b ti ca m cn c nhiu tin mt hn. Chris tm c
tin l trong ti qun ca ngi chng m. Khng, ng ta khng b t c n
vi tin ca mnh. Tuy nhin, Chris tm c tin di cc m gh. Anh
y thy khong hn chc ng xu . Anh y cm thy mnh nh mt
tn trm, mt k t nhp khng mong mun trong cn phng c a m
mnh. Anh y thy nhng b qun o p ca m, nhng i dp
mng bng sa tanh, nhng chic o chong vin lng th hay lng chim
khin s tin tng ca anh y b gim i.

Thnh thong vo ma ng , anh y gh thm cn phng ng c a m ,


ngy cng tr nn bt cn v qu d dng ly trm. Anh y quay v ,
va hn hoan, va bun b. Ngy qua ngy, kho b mt c a chng ti
cng tng ln, ti sao anh y trng bun v y?
Ln sau i cng anh anh y p thay cho cu tr li T em s
thy.
By gi ti c th i vi mt s nhn thc r, bit hai em s khng th c
dy v thy chng ti i khi y. Chng ng c v ngon gic v su,
thm ch vo bui sng chng thc dy mt cn l , chm chp, mi
mi tnh hn. i lc ti thy s hi khi nhn chng ng. Hai con bp b
nh, chm vo s qun lng, dng nh ging nhng xc cht b nh h n
l nhng ngi ng bnh thng.
Phi i khi, phi chy khi y thi, ma xun ang ti, chng ti ph i
sm i khi y, trc khi qu mun. Mt ging ni bn trong, tr c gic
ca ti, tip tc thc gic nhng li ny. Chris bt ci khi ti k cho anh
y nghe.
Cathy, em v nhng ngh ca em! Chng ta cn tin. t nh t l
nm trm. Cn g phi vi vng th? Gi chng ta c n, chng ta
khng b nh n, k c khi b thy chng ta khng n m c ch nh t , b
cng khng ni mt li no.
Ti sao by gi b ngoi khng pht chng ti? Chng ti khng k
cho m nghe v nhng hnh pht ca b. B vn quanh qu n y. Ngy
ngy, b mang ln cho chng ti chic gi picninc y n mi ng ng
bnh sandwich, sp m trong cc bnh gi nhit, s a ,v lun l b n chi c
bnh ngt rc ng. Ti sao b khng i thc n v mang cho chng
ti bnh hnh nhn, bnh quy gin, nhng lt bnh ng t ho c bnh cake?
i no! Chris gic, ko ti dc theo nhng hnh lang ti v e do
- ln cn mt ch rt nguy him. Chng ta s xem qua phng trng by,
ri chy ti dy phng ng ca m.
Tt c iu chng ti cn l xem lt qua cn phng trng by . Ti
cm ght, thc s ght cay ght ng bc tranh sn du treo pha l s i
bng . Mt ngi n ng c c, v nhn tm nh Malcolm Foxworth
khng c quyn c p trai, k c hi cn tr. i mt xanh l nh lng
cng xu xa nh phn cn li ca ng y vi v t;c ti, si sc. Ti
nhn thy tt c nhng chic u ca cc con vt cht, nhng b da h

v da gu trn sn nh, v ti ngh, nhng ng i gi ng nh ng ngo i


mi mun c mt cn phng ging nh th ny.
Nu Chris cho ti ng th ti s nhn ng mi cn phng. Nh ng anh y
c bt ti i ngang qua nhng cnh ca ng, ch cho php ti ng vi cn
phng thi.
T m qu! anh y th thm chng c g ng quan tm trong
bt k cn phng no anh y ni ng. ng trong rt nhi u chuyn.
Trong ti hm ti hiu Chris mun ni g khi anh y ni ngi nh ny
ch to v p, ch khng m cng. Tuy nhin, ti khng th khng b gy
n tng. Nu so snh th ngi nh ca chng ti Gladstone th t nh
b.
chng ti lng l i qua rt nhiu hnh lang di c chi u sng m m ,
cui cng chng ti ti dy phng ca m chng ti. Ch c chn l
ng, Chris k chi tit cho ti v chic ging thin nga v chi c
ging nh ngay di chn, nhng trm nghe khng bng mt th y! Ti
nn th. Nhng gic m ca ti c chp cnh t ngt! i, thin ng
mi tht huy hong lm sao. y khng phi l mt cn phng m l m t
cung in cho mt n hong v mt nng cng cha! Ti khng tin c
v lng ly nguy nga v s giu c ca n! B khut phc, ti chy t ch
ny n ch n, kinh s khi chm phi nhng bc tng c ph bng
la Damarsk, c mu hng nho ty d chu, p hn c tm thm dy hn
nm centimt mu tm hoa c nht. Ti s tay vo chic khn tr i gi ng
bng lng mm, th ngi xung v ln trn trn . Ti s nhng chi c
mn ph ging mng, nhng tm rm che dy dn bng nhung tm. Ti
nhn nhy trn ging, ng ln v nhn say m vo con thin nga tuyt
vi ang dn con mt quan st nhng ngi ng vo ti.
Ri ti li li, khng thch chic ging ni m ng cng v i mt ng i
n ng khc khng phi l b chng ti. Ti i vo phng r ng ri
ca m, lun qun trong mt gic m v s giu c, khng bao gi l c a
ti, tr phi trong nhng gic m. M c nhiu qun o hn c mt c a
hng. Cng thm giy, m, ti xch tay. Bn chic o khoc lng th di
n gt chn, ba chic bng lng chn vizon, mt chi c b ng lng ch n
lidlin, mt chic khn chong sm, cng thm hng t m lng ki u cch
khc nhau lm bng lng nhng con vt khc nhau, thm mt chi c o
khoc da bo c len xanh gia cc vin lng. Ri n o chong, o

ng, o chong tm c vin ren, xp np, vin ng ten, t t ruy bng,


vin da, vin lng, lm bng nhung, sa tanh, the, v i t ng h pth t r c r
lm sao! M phi sng c nghn nm mi mc ht nhng m hin c!
iu p v mt ti nht, khi ti ra khi phng v c a vo
phng thay mu vng m Chris ch cho ti. Ti lic vo phng t m c a
m, xung quanh ton gng, trng nhng cy xanh tht, nh ng bng hoa
tht, hai chu ra, mt chic khng c np y. Cng cn c mt ngn
tm hoa sen ring.
tt c nhng th ny l mi Chris gii thch Khi ln u tin anh
ti y, em bit y, vo m ba tic Ging sinh n khng, khng
sang trng nh by gi.
Ti quay li nhn anh y, on rng chc lc phi c ri, nhng anh y
khng k cho ti. Anh ch tm bo v m, khng mun cho ti bi t v t t
c nhng qun o, o lng th, cng thm v vn n trang m m c t
mt ngn b mt trong chic bn trang im di ca m. Nhng anh y
khng ni di, ch b qua khng k thi. iu ny l ra trong i m t l n
trnh, khun mt ca anh y, v cch anh y vi ln trn nhng cu
hi gy bi ri ca ti, khng c g l khi m khng mun ng trong cn
phng ca chng ti!
Ti trong phng thay qun o, th qun o ly t phng ca m .
Ln u tin trong i, ti i mt chic bt tt di bng nylon, v , trng
chn ti mi tuyt lm sao! Khng l g khi ph n thch nh ng th ny!
Tip theo, ln u tin ti mc mt chic o lt, chic o qu r ng khi n
ti mt tinh thn. Ti nht vo c tp giy n cho ti khi n ph ng ra. Ti p
, ti th i dp bc, qu rng. Ri sau ti mc ra ngoi m t th l ng
ly l chic vy en khot su ng trc, l th ti chng c my.
Gi ti phn tc ci nht, iu ti vn lm lc nh khi c c hi. Ti ng i
vo bn trang im ca m v bt u phng tay bi trang i m c a
m. M c mi ngn y. Ti pht tt c ln mt, phn nn, phn h ng,
thuc bi mi, phn, son mi. Ri ti chi tc ln theo cch m ti coi l
kiu cch nht v gi cm nht, v eo trang sc vo. Cui cng, ti
bi nc hoa, rt nhiu.
Lo o mt cch vng v trn i giy cao gt, ti lo ng cho ng b c t i
ch Chris:
Trng em th no? ti hi, ci tn tnh v chp chi i mi en

nh b hng. Ni tht, ti chun b nhn nhng li khen. Li u nhng


chic gng khng ni vi ti l trng ti khng tinh t ?
Anh y ang thn trng ko mt ngn ko ra, t mi th v ng v tr
ban u ca chng, nhng cng quay li ng qua. S ng c nhin lm m t
anh y m ln v ri anh y nhn mt, trong khi ti ng nghing, c gi
thng bng trn i giy cao mi phn v tip tc chp mt, c l ti
khng bit phi bi mi mt nh th no. Ti cm thy mnh ang nhn qua
nhng chic chn nhn.
Trng em nh th no ? anh y p v chm bim anh ni
chnh xc cho em nghe nh. Em trng ging nh mt c gi ng ng,
th ! anh y cm ght quay i, dng nh khng ch u c khi nhn
thy ti Mt c gi lng chi v thnh nin, v y ! Gi i ra m t v t
nhng mn vo ni em thy chng v dn bn trang i m i!
Ti long chong bc ti ch chic gng gn nht. N c hai cnh tri
v phi m c th iu chnh chng nhn mnh t mi gc v
nhng chic gng ba cnh ny, ti thy nhng gc cnh mi v mi
l gng ch, n gp li nh mt quyn sch ba trang v c c cnh
ng qu nc Php xinh p ngm.
Vn ngi v nghing ngi, ti xem hnh nh ca mnh. Trng ti khng
ging nh m trong b ny, ti lm sai ci g nh. Chc ch n, m
khng eo qu nhiu vng tay, v m khng eo ba chi c vng c m t lc
trong khi hoa tai kim cng thng xung vai, cng thm mt m mi n g n
chu bu, m cng khng eo hai hay ba chic nh n mt ngn tay, k c
eo vo ngn tay ci na.
, nhng ti la mt. V b ngc nh ln ca ti hon ton tuyt di u.
Ni tht, ti say m nhng g mnh va lm c.
Ti tho mi by chic vng eo tay, hai mi su chic nhn, nh ng
chic vng c, m min v chic vy di l hi vi the en m ti mc
khng thanh lch nh m mc ch vi mt chui ngc trai eo trn c. ,
nhng nhng chic o lng, khng ai c th khng cm nh n v p trong
nhng chic o lng th!
Nhanh ln Cathy! nhng th y v ti gip anh tm.
Anh Chris, em mun tm trong bn tm bng cm thch en
ca m.
Ly Cha ton nng! Chng ta khng c thi gian em lm th .

Ti ci qun o ca m, chic o lt en bng ng ten, i t t nylon, i


dp bc v mc ca mnh vo. Nhng ngh li ti ly mt chic o lt
trng trn t ngn ko c rt nhiu chic v nht n vo chi c o blouse
ca ti. Chris khng cn s gip ca ti. Anh y ti y th ng xuyn
nn c th tm c tin m khng cn n ti. Ti mun xem cc th
tt c cc ngn ko, nhng ti phi nhanh ln. Ti ko m t ngn nh
chic bn cnh ging ca m ngh s tm c kem, khn giy, nh ng
chng c g ng gi cho nhng ngi phc v n trm. C kem dng
da ban m trong ngn ko, khn giy, cng thm hai cu n sch ba m ng
c cho d ng (c m no m trn trc, thao thc v y ny v
chng ti khng?). Di nhng cun sch l mt quyn sch to v dy,
c ba sc s. Lm th no t to nhng mu thit k an thu? Ci
tiu ca cun sch tht s hp dn ti. M dy ti lm mt s
ng thu v c an na trong ngy sinh nht u tin c a ti trong cn
phng b kha . Cn vic lm th no t mnh to mu th th t gy
cm hng.
Chris gi ti, thng ba l anh y tm c tin. khng th l y tr m
qu nhiu mt ln c, v n c th gy ch . Anh y ly c my
ng nm la, nhiu ng mt la, v tt c tin l di m gh .
Chris nm tay ti v ko ti ra ca. Dc theo nhng hnh lang di v t i,
chng ti lng l quay li khu pha Bc. Ti ci ngi nhn xung Carrie,
nhn vo khun mt ang ng ca n, trong gic ng khun mt n m i
ngy th v tr con lm sao, v v mt s bin mt khi n th c dy. N
dng nh l mt thin s nh b, nm nghing trn ging, mt hng
ho, tc m cun trn gy v xo xung vng trn trn ca n. Ti hn n,
m n nng bng. Ti bc ti ch Cory, vut nhng ln tc xon mm
mi ca n v hn ln chic m nng ca n.
Ti nhm mt v thm cu nguyn. Ly Cha, hy cho hai em s c kho
v an ton cho ti khi chng con ra khi yhy cho chng s ng cho t i
khi chng con ti c mt ni sng sa v y nng, ni nhng cnh
ca khng bao gi b ngcu xin Cha.
Em c th s dng phng tm trc Chris ni, ngi pha ging
ca mnh, quay lng li pha ti, u ci xung. y l hm anh y c

s dng phng tm trc.


Ni li cm n xong, ti i vo phng tm v lm nhng vic cn ph i lm,
ri bc ra mc chic o chong dy nht v m nht ca ti. Khun mt
ca ti c ra sch m phm. Ti gi u v tc ti vn hi m khi ti
ngi xung ging mnh chi n thnh nhng ln lp lnh.

PHN 20 : CHA DNG

Ma xun nm Chris b m. Anh y xanh ti v thng xuyn b nn,


phi l t phng tm vo mt mi ngi xung ging. Anh y mun c
cun Xc p mu xm, nhng ri qung n sang bn, bc bi vi chnh
mnh.
Chc l do th anh n anh y cu nhu.
Anh Chris, em khng mun anh mt mnh ti ni khi ra kh i
ca, chun b nht chic cha kha g vo kha.
Nghe ny, Cathy! anh y ku ln y l lc em phi h c cch
ng trn hai chn mnh! Em khng cn anh lc no cng k k bn c nh.
chnh l rc ri ca m. M lun ngh mnh cn c mt ngi n ng
da dm. Hy da vo chnh mnh, Cathy, phi lun v y.
Ni s hi p thnh thch trong ngc ti, l ra trong mt ti. Anh y
nhn thy bn du ging ni:
Anh n m, tht y. Anh c th chm sc bn thn mnh. Chng ta
cn tin, Cathy. Vy hy i mt mnh i. Chng ta khng c c h i khc
u.
Ti chy li ging anh y, qu xung v p mt vo ngc anh y. Anh
y du dng vut tc ti.
Tht y, Cathy. Anh s sng m. Tht l t nu em phi khc v
chuyn . Nhng em phi hiu, d bt c chuyn g xy ra v i mt ngi
trong chng ta, ngi kia s phi a hai a em sinh i ra.
ng ni nhng li nh vy! ti ku ln. Ch ngh n vic anh y

s cht khin ti au n trong lng. Khi ti qu g i v nhn anh y,


mt ngh thang hin trong c ti l by gi thng xuyn ng i ny,
ngi kia trong chng ti mi hay b m lm sao.
Cathy, anh mun em i by gi. Hy ng ln i. Bu c mnh phi
lm vy i, v khi em ti , hy ly ch nhng ng mt v nm thi.
Khng th g ln hn. Khng ly khng th nhng ng xu m cha d ng
ri ra t ti. V sau phng ca ng y, ng y gi mt chi c
hp thic ln y tin l. Hy ly mt nhm tin hai mi lm xu.
Anh y trng xanh xao, mt mi, gy cm na. Ti v i hn anh y, mi n
cng bc i khi anh y cm thy khng kho. Lic nhn hai a em
ang ng, ti quay ngi tin ra ca, vn cm cha kho g trong tay.
Em yu anh, Christopher Doll ti ni bng gi ng a c t tr c khi
m ca.
Anh cng yu em, Catherine Doll anh y ni Hy sn t t nh!
Ti hn gi ri ng v kha ca. an ton ln vo phng m . Chi u
nay m k cho chng ti l m v cha dng s tham d mt b a ti c
khc, ti nh mt ngi bn sng pha di kia. V ti t nh, khi ln qua
nhng hnh lang, bm st tng, ln vo bng t i, ti s ly t nht mt
t hai mi v mt t mi . C l ti s ly trm mt vi mn trang
sc ca m. trang sc c th mang cm c, cng tt nh tin v y,
c l cn tt hn.
Tt c c d tnh, tt c c quyt nh, ti khng mt thi gian
ng vo cn phng trng by. Ti rn rn bc ti dy phng c a m ,
khng mong gp b ngoi, b i ng rt sm, qung chn gi t i. V
by gi l mi gi.
Vi tt c s t tin c khng nh mt cch dng cm, ti ln qua cnh
ca i vo phng m v lng l khp ca. Mt ngn n m m ang
c bt. M thng n sng trong phng, theo li Chris, i lc t t
c cc ngn n. V c phi l tin ca m u?
Do d v khng chc chn, ti ng trong phng v ng quanh. R i ti
ngi v s hi.
, trong mt chic gh, i chn di dui ra trc mt v bt cho
mt c chn, ngi chng mi ca m ang nm n ra . Ti ang

ng ngay trc mt ng ta, ch mc mt chic o ng xanh trong sut rt


ngn, d bn di c mc mt chic qun i. Tim ti p in cung khi
i ng ta rng ln v hi ti l ai v ti ti phng ng ca ng ta lm ci
qui g.
Nhng ng ta khng m ming.
ng ta mc mt b tuxedo en, chic s mi l hi mu hng v i nh ng
dim xp np mu en r pha trc. ng ta khng ku, khng hi v ang
g gt! Ti sut quay ngi v b i, ti s khng khip vic ng ta t nh
dy v trng thy ti.
Tuy nhin tnh t m ln t s bi ri ca ti. Ti nhn chn b c l i
gn, ng nhn ng ta. Ti dm bc ti rt gn, ti tn ch gh ng ta
nm, gn n ni c th vi v chm vo ng ta, nu ti nh lm nh
th. Gn thc tay vo ti ng ta v n trm nu mun, iu m ti
khng lm c.
n trm l iu cui cng ti ngh trong u khi nhn xung khun m t
p trai ang ng ca ng ta. Ti rt ngc nhin khi th y mnh r ng g n
ch Bart yu thng ca m. Mt s ln ti nhn thy ng ta t xa, l n
th nht l ba tic m Ging sinh, v ln khc khi ng ta ng gn c u
thang gi o khoc m x tay vo. ng ta hn vo gy c a m v
ng sau tai m, th thm iu g khin m mm ci, r i ng ta nh
nhngko m p vo ngc mnh trc khi c hai i ra khi ca.
Phi, phi, ti thy ng ta v nghe rt nhiu v ng ta, bi t cc ch gi
ca ng ta sng u, ng ta sinh ra u v hc tr ng no, nh ng ti
khng h c chun b i vi iu by gi hin hin r rng ra tr c
mt.
M i, lm sao m c th? M phi xu h ch! Ngi n ng ny tr
hn m, tr hn rt nhiu! M khng k vi chng ti iu ny.
Mt iu b mt! Lm sao m c th gi kn mt iu b mt nh th ny!
V chng l g khi m say m ng ta, sng bi ng ta, ng ta l lo i n
ng m bt c mt ph n no cng mun c. Ch tnh c nhn ng ta
nm soi ra mt cch thanh thn, ti on ng ta th t d u dng v m say
khi n i vi m.
Ti mun cm ght ngi n ng ang g gt trn chi c gh , nh ng

khng th. K c khi ng, ng ta vn li cun ti, v khin tim ti p


nhanh hn.
Bartholomew Winslow, mm ci trong gic ng mt cch v t l, khng
bit n p li s ngng m ca ti. Mt lut s, mt trong nhng
ngi n ng bit mi th, ging nh cc bc s, ging nh Chris v y.
Chc chn ng ta phi chng kin v tri qua mt chuyn g c bi t
hi lng. Ci g ang din ra ng sau con ng i trn c a ng ta? Ti t
hi, liu mt ng ta mu xanh hay nu? u ng ta di v ch c n ch,
ngi mnh d, rn chc v c bp. mt vt ln gn mi ng ta, trng
nh mt nm ng tin nm ngang chi tr trn tm khi n xu t hi n v
bin mt cng vi nhng n ci m mng ngi ng ca ng ta.
ng ta eo mt chic nhn ci bng vng chm tr, v tt nhin ti nh n
ra n cng cp vi chic nhn mnh hn m m eo. Trn ngn tay tr
ca bn tay phi, ng ta eo mt chic nhn kim cng ln l p lnh k c
khi khng c nhiu nh sng. ngn tay t ng ta eo m t chi c nh n
trn. Mng tay di ca ng ta c ta gn gng n ni cng bng nh
nhng mng tay ca ti. V ti nh li, mi khi m ct mng tay cho b,
b m thng tru a nhau bng nh mt.
Bn nng ca ti go to, nh thc ng ta dy! nhng n i ng v c c a ti
th thm mt cch ma mnh: hy im lng, ng ng ta bi t, ng ta
khng mun ngi, khng phi bn a tr con m ng ta khng ph i l
b chng. ng ta s cm ght ngi v ngn v ng ta c th a
hng tt c s giu c v nim vui m tin bc c th mua c. Hy
nhn ng ta, tr trung n vy, p trai n v y. V ngh n m ng i
p l lng, v ang trn con ng tr thnh mt trong nhng ph n
giu c nht trn th gii, ng ta c th c mt ai tr trung h n, m t
nng trinh n cha tng yu ai, cha tng ng v i mt ngi n ng no.
V ri s do d ca ti thng. Cu tr li tht n gin. Bn a tr
khng mong mun l ci g nu so snh vi s giu c khng th tin n i?
Chng l g c. M dy ti iu . Mt nng trinh n s lm ng ta
chn ngy.
, tht bt cng! Bn thu! M ca chng ti c mi th. T do n v i

nh mong mun, t do phng tay v mua sm nhng ca hng tt nh t


trn th gii, nu thch. Thm ch m cn c tin mua mt ngi n
ng tr hn mnh nhiu yu v ng cng, cn Chris v ti c g ngoi
nhng gic m tan v, nhng li ha b v vn t ti v nhng ni tht
vng trin min?
Cn hai a em sinh i c g, ngoi mt ngi nh bp b, m t con chu t
chi v sc kho ang cng ngy cng suy sp?
Tr li cn phng b kha v n c , ti bc i trong n c mt v
trong cm gic tht vng, b v nh c ln ngc. Ti th y Chris
ang nm ng vi cun Xc p mu xm ang m, t p ln ngc. Ti
cn thn nh du ch anh y c d, gp sch li v t sang bn.
Ri ti nm cnh anh y, p st vo anh y, nhng git nc mt lng l
chy xung m ti lm t chic o pyjama ca anh y.
Cathy anh y ni, tnh gic v c tp trung Chuyn g v y? T i
sao em khc? C ai thy em ?
Ti khng nhn thng vo nh mt lo lng ca anh y, v v mt l do
khng ct ngha c, ti khng th k cho anh y chuyn g x y ra.
Ti khng th ni rng mnh thy ngi chng mi ca m ang g g t
trong phng.
Em thm ch khng tm c mt xu ? anh y hi v khng tin.
Khng mt xu no ti th thm p li.
Khng sao. ng khc. Em khng bit phi tm ch no nh anh
tm.
Ti phi b i, chy i, v khi ti chy xa, ti s mang theo t t c nh ng
iu ny, bt k ti ti u, hoc ti kt thcv i ai.
By gi em c th v ging em c ri Chris ni, ging khn
khn B ngoi c th m ca v bt gp chng ta, em bit y.
Anh Chris, an hkg b nn sau khi em i na ch?
Khng, anh kh hn ri. i i, Cathy. i i.
By gi anh thc s cm thy kh hn khng? Anh cha ni iu
ch?
Th anh cha ni l anh cm thy kh hn ?
Chc ng ngon, Christopher Doll ti ni ri t mt n hn ln m
anh y khi ri khi ging anh y v tro vo ging mnh m gh l y

Carrie.
Chc ng ngon, Catherine Doll. Em l mt c gi xinh p, t t b ng
v l mt ngi m ca hai a em sinh inhng em l mt k ni di
cht tit v l mt tn trm v tch s!
Mi ln t nhp ca Chris vo phng m u lm tng s tin c t gi u
ca chng ti. Phi mt rt lu t c mc tiu nm trm la. V
by gi l ma h li ti vi chng ti. Ti mi lm tui. Hai a
em sp ln tm. Thng tm ti s nh du nm th ba b giam c m c a
chng ti. Trc khi mt ma ng na p n, chng ti ph i trn thot
thi. Ti nhn Cory, n ang mt mi nht nhng ht u trn en nh con
ngi v chng l nhng ht u "may mn". Ln u tin trong ngy u
nm, n khng n chng, khng mun n bt c con mt nh no ang
nhn vo bn trong n. By gi n n v mi mt h t u cho n m t ngy
hnh phc, chng ti ni vi n nh vy. Chris v ti b a ra nh ng
truyn thuyt nh vy v c nhng truyn thuyt khc. N ch ng n g
khc ngoi bnh bt ng. ngay khi ba n kt thc, n ci xu ng sn
nh, cm cy n banjo ln v dn mt vo mt b phim hot hnh ng
ngn. Carrie bm dnh cnh n, nhn khun mt cu em sinh i c a mnh
ch khng nhn mn hnh.
Ch Cathy n ni vi ti bng ging ru rt Cory cm th y khng
c kho.
Lm th no em bit?
Em bit.
N cho em bit n cm thy b m ?
N khng ni.
Th lm sao m em bit?
Lun nh vy.
V n nh th no?
Em khng bit.
Chng ti phi i khi y. Tht nhanh!

PHN 21 : T MU TT C CC NGY MU XANH, TR MT NGY EN

Chng ti sp i khi y, bt c ngy no. Ngay khi m ni s ra ngoi


vo bui ti, m s mt tt c nhng th ng gi c th cm theo c.
Chng ti s khng quay v Gladstone. sp l ma ng v s ko
di n thng nm.Chng ti s ti Saracota, ni c nh ng gnh xi c
sng. H ni ting v lng d lng vi nhng ngi xa l. V Chris v ti
c quen vi cao, mi nh, vi rt nhiu dy c ni x v i mi, ti v
tnh ni vi Chris:
Chng ta s l nhng ngh s nho ln Anh y tot ming c i,
u tin ngh l mt tng k quc, ri sau gi n l cm h ng.
K tht, Cathy, em trng tht tuyt diu trong nhng b mu
hng dt bc anh y bt u ht "Nng d dng bay qua nh ng m
my. Ngi p liu lnh trn chic u bay"
Cory ngng u ln, mt n m ln v s hi.
Khng u!
Carrie ni, ging thnh tho hn Cory:
Chng em khng thch k hoch ca anh ch, chng em khng
mun anh ch b ng.
Anh ch khng bao gi ng Chris ni.
Ti cm thy mnh ln nh th no khi nhn Chris, nhn hai a em, l p ra
k hoch cho tt c chng ti, ni mt cch tin tng l chng ti s lm
nh th no to con ng i ca mnh. Mt cm gic an i cho hai
a em sinh i, khin chng an lng, khi ti bit chng ti bu c ph i lm
bt c iu g, v tt c mi iu kim sng.
Thng chn qua v thng mi ti. Chng my na tuyt s ri.
m nay Chris ni khi m i khi vi vng ni li t bit, khng
dng ca ng li chng ti. By gi m khng chu nhn chng ti.
Chng ti lng mt chic v gi vo mt chic khc cho n c ch c
chn hn. Trong chc bao t to ny, chng ti s nht tt c trang
sc qu gi ca m. chng ti c hai ti giu trong t ng p mi, n i m
chng vo na.
Ri ngy tri qua v ti p n. Cory bt u rn, rn mi. Trong t thu c

ca chng ti khng c thuc cho nhng cn au bng.


Chng ti khng c g s dng ngn cn v t v khng khi p khi n n
ti nht, va run, va khc. Ri i thy n vng quanh c ti v th th m.
M i, em cm thy khng tt.
Ch c th lm g khin em cm thy kh hn, Cory? ti hi, cm
thy mnh tht b nh v khng tng tri.
Mickey n thu tho Em mun Mickey ng cng em
Nhng em c th ln n v n s cht. Em khng mu n n ch t,
ng khng?
Khng Cory p, b tc ng bi ngh , v ri cn nn khan
khng khip li honh hnh v n cng ngy cng lnh i trong tay ti.
Tc n bt vo vng trn m m hi. i mt xanh ca n nhn v hn
vo mt ti khi n gi mi tn m - M i, m i. Xng con au lm!
Em s n thi ti v v, b n ln v a n vo gi ng, n i ti c
th thay b pyjama bn ca n. Lm sao m n li b nn khi trong bng
khng cn g na nh? Anh ch ang gip em, ng lo ti n m xu ng
cnh n v m thn hnh run ry, m yu ca n.
Chris ang bn bn hc nghin ngm sch thuc, ly cc triu ch ng
bnh ca Cory nu tn cn bnh b him thnh thong hnh h m i
a chng ti. By gi anh y sp mi tm tui, nhng cn lu tr
thnh mt bc s.
ng i v b em li Cory ni n. tip n ku to h n anh
Chris, ng i, li y!
N mun ni g? N khng mun chng ti chy trn ? Hay n mu n ni
ng ln vo dy phng ca m n cp na? Ti sao Chris v ti tin l hai
a em khng ti iu chng ti lm? Chc chn n v Carrie bi t
chng ti s khng b i m b chng li, chng ti s ch t tr c khi lm
iu .
Mt bng hnh b nh mc ton trng lng l bc ti ging, v i i
mt xanh m to ngn nc, nhn mi xung khun mt em trai sinh i
ca n. N cao cha y mt mt. N gi nua, d vn cn b, n l
mt ci cy b nh du dng c mang vo nh knh ti tm v tr nn
ci cc v kh ho.
Em c th - n m ming mt cch lch thip (khi chng ti c d y

n, n khng khng t chi hc nhng cu ng php chng ti d y, nh ng


vo ti , n lm tt nhng g c th ) ng cng Cory c khng?
Em mun c gn em y.
b ngoi ti v lm chuyn ti t nht ? Chng ti t Carrie vo
ging cnh Cory, v ri Chris v ti ngi hai bn ging v nhn, lng
y lo lng khi Cory vt v khng yn, th kh kh v ku ln trong c n
m sng. N mun con chut, mun m, mun b, n mun Chris v n
mun ti. Nhng git nc mt chy xung c chic o ng ca ti v ti
thy nhng git nc mt ca Chris ln trn m anh y.
Carrie, Carrie, Carrie..u? n hi i hi li, mt lc lu sau khi
Carrie ng. Khun mt xanh xao ca hai a ch cch nhau c my
centimt, n ang nhn v pha Carrie,v y m khng th y Carrie. Sau khi
ti ri mt khi n nhn sang Carrie, trng Carrie c v kh h n cht xu.
S trng pht, ti ngh, Cha ang trng pht chng ti, Chris v ti, v
iu chng ti lm. B ngoi cnh co chng tihng ngy b v n
cnh co chng ti cho ti ngy chng ti b nh n.
Cui cng Chris ngng u ln vi i mt vn tia mu.
Ng c thc nsa. N hn b chua.
N khng c v chua, hay c mi chua ti lm bm p. Ti lun
cn thn ngi v nm mi th trc khi a cho hai a em hay Chris. V
mt l do no , ti ngh v gic ca ti tinh t hn ca Chris, anh y
thch tt c cc mn, n tt c cc mn, k c b b i.
Th th hamburger, anh ngh n c v l.
Em thy v n bnh thng v chc chn n ngon vi anh y, v
anh y n ht na ci bnh b d ca Carrie ch bng mt mi ng v
tt c thc n ca Cory. C ngy Cory khng mun n bt c th g.
Cathy, anh nhn thy l c ngy em khng n gEm gy gn
bng hai a sinh i. B mang cho chng ta n. Em khng ph i n
hn ch u.
Bt c khi no ti lo lng, bun b hay phin mun, lc ny ti trong c
hai tm trng , ti s bt u bi tp ma ba l v ti kh bm vo t
qun o coi nh mt x ngang quay trn u ngn chn.
Em c phi lm th khng, Cathy? Em ch cn da bc xng. V t i
sao hm nay em khng n, em cng m ?
Nhng v Cory rt thch bnh bt ng, cng l th em mu n

n. V n cn hn em.
m ti p xung. Chris quay li c sch y. Ti cho Cory ung n c, v
n li nn ra ngay. Ti ra mt cho n bng nc lnh hng chc l n,
thay b pyjama ba ln, cn Carrie th c tip tc ng.
Bnh minh ti.
Mt tri ln v chng ti vn c tm xem th g khin Cory b m, th b
ngoi bc vo, mang theo gi thc n ngy hm nay. Khng ni m t li,
b ng ca, kha li, nht cha kha vo ti v b c t i ch bn ch i bi.
T chic gi b li ra chic bnh gi nhit ln ng sa, chic nh ng
sp, ri nhng gi c bc giy ng sandwich, g rn, nh ng bt salad
khoai ty, x lch bp ci v cui cng, chic gi ng bnh bt ng.
B quay ngi i khi.
Tha b ngoi ti ngp ngng ni. B khng nhn v pha Cory,
khng thy g.
Ta khng ni vi ngi b lnh lng ni i ti khi ta ni tr c
.
Chu khng th i c ti p, tr nn tc gin, ng ln r i
khi ging Cory v tin v pha trc Cory ang m. N nn sut m,
sut c ngy hm qua. N cn mt bc s, v m na.
B khng nhn ti hay nhn Cory. B l l tin ra ca v quay kha sau
lng. Khng mt li an i no. Khng mt li no ni r ng ba1 s cho m
bit.
Anh s m ca v i tm m - Chris ni, vn mc b qun o hm
qua v cha i ng.
Ri h s bit chng ta c cha kha.
cho h bit.
Ngay sau ca m v m bc vo, vi b ngoi k k sau lng. H
cng ci nhn Cory, s vo khun mt lnh gi ca n, mt h nhn nhau.
H li vo mt gc phng th thm, thnh thong li lic nhn Cory n m im
nh sp cht. ch c ngc n php phng trong nhng cn co tht. T c
bng n pht ra nhng ting rt, kh kh. Ti bc ti v lau nh ng gi t
m hi trn trn n. Tht l lng l nc c th cm thy lnh,trong khi
vn tot m hi.
Cory kh kh, ht vo, th ra, ht vo, th ra.

Vy m m , khng lm g c. Khng th ra mt quyt nh c.


Vn s ai bit y l a con ca mmh, khi h ngh l m khng c
a no!
Ti sao m c ng m th thm? ti go ln m ph i ch n
la g ngoi vic a Cory n mt bnh vin v tm cho n mt bc s
gii nht?
H trng mt nhn ti, c hai ngi. M dn i mt xanh vo ti r i s t
rut chuyn sang pha Cory. iu m thy trn ging khin mi m run
run, khin tay m run run v gng mt m gn ch ming git git. M
chp mt lin tc, nh th ang cm nc mt.
Ti t m quan st nhng du hiu la di trong nhng suy ngh tnh ton
ca m. M ang cn nhc nhng ri ro trong vic Cory b pht hin, v
lm m mt quyn tha k
Ti go ln.
C chuyn g vi m vy, h m? M ch ng v ngh v mnh,
v s tin trong khi a con trai b nht ca m nm v s p ch t
? M phi gip n! M khng quan tm n chuyn g x y ra v i n
? M qun mt mnh l m n ? Nu m khng th, th, ch t ti t
tht, hy hnh ng nh l m n i! ng chn ch na! N c n c
chm sc ngay lc ny, khng phi ngy mai!
Mu lan khp khun mt m. M trng mt nhn ti.
My! m qut Lun l my! v m gi bn tay y nh n ln tt
vo mt ti. V m li tt ti ci na.
Ln u tin trong i ti b m tt, v v mt l do th y! B s nh c,
khng suy ngh g c, ti tt li, cng mnh nh th.
B ngoi ch ng nhn v quan st. V hi lng t mn bi n chi c mi ng
mng dnh, xu x ca b thnh mt ng cong.
Chris vi gi tay ti li khi ti nh tt m na.
Cathy, em khng gip Cory bng cch hnh ng nh th ny
c. Bnh tnh no. M s lm vic phi l thi.
Tht tt l anh y gi tay ti li, v ti mun tt m na v lm cho m
nhn thy iu m ang lm!
Khun mt ca b lo ln trc mt ti. B ang cau my, thm ni v i

ti phi lun tn trng ngi ph n sinh thnh ra mnh. Ti bi t l


iu b cm nhn. B khng mun ti nh m.
Ci nhn trn khun mt m t ra l m c th git cht ti, nh ng th t l
lng, b ngoi ng khinh li bnh thn ni:
a con gi ng y, Corrine. a tr phi c a ti mt
bnh vin.

m h quay tr li. C hai ngi. Sau khi nhng ngi gip vic v
khu nh dnh cho h pha trn gara ln. C hai l x trong nhng chic
o khoc rng, v tri t ngt gi lnh. Bu tri m chuyn sang mu
xm, lnh gi vi ma ng n sm e do c tuyt. Hai ngi b n h
ging Cory t cnh tay ti v cun n vo mt chic chn xanh v m b
n. Carrie tht ra mt ting ku no n.
ng mang Cory i! n go ln ng mang em y i, ng n chy vo vng tay ti, go to vi ti hy ngn h mang em trai m n
cha bao gi xa ri c.
Ti nhn xung khun mt b nh hoen nc mt ca n.
Cory s n khi i thi ti ni kh gp nh mt trng tr ng ca m V ch cng i cng. Ch s li vi Cory trong lc n bnh vin. n
khng s. Khi nhng y t bn rn chm sc n, ch s . i u s
khin n nhanh khi bnh v Cory s cm thy tt khi bit ch cng ti
ni s tht. Ti bit Cory s bnh phc nhanh hn n u ti cng n.
By gi ti l m n, ch khng phi m chng ti. By gi n khng yu
m, n cn ti v ngi n mun c. Tr con lun khn ngoan mt cch
bn nng, chng bit ai yu chng nht v ai ch gi v thi.
Cathy ng y m Chris ni khi nhn m bng i mt khng
thin cm Cory trng mong vo Cathy. M hy cho em y i cng, v
nh em y ni, s c mt ca em y s khin Cory kho nhanh hn v
Cathy c th t cho bc s nghe tt c cc triu chng tt hn m.
Ci nhn trng rng, v hn ca m hng v pha anh y,d ng nh c
hiu anh y mun ni g. Ti tha nhn m trng qun tr, i m t m
nhn t Chris sang ti, ri sang b ngoi, ti Carrie v ri l i quay sang
Cory.
M Chris ni v qu quyt hn Cathy i cng m. Con c

th trng Carrie, nu l iu m lo lng.


Ti sao h khng ti i?
M a Cory ra hnh lang. u n ng ra pha sau, nhm tc gi a trn
ca n nhp nh khi m bc i vi a con c qun trong mt chic
chn xanh, mu rt ging vi mu c non ma xun.
B ngoi dnh cho ti mt n ci c c, c thng ngo ngh , ri
ng v kha ca.
H Carrie b b mc, la ht, gin gia nc mt. N m nhng nm
m yu t vo ti, nh th ti c li.
Ch Cathy, em cng mun i! Bo h em i! Cory khng mun i
ti bt c ni no m khng c em cng i.v em y qun cy guitar.
Ri tt c cn gin d ca n tiu tan, n ng vo vng tay ti v th n
thc.
Ti sao, ch Cathy, ti sao?
Ti sao?
l cu hi ln nht trong cuc i chng ti.
Mi s ging nh l ang trong s khi u, trc khi chic tivi ti chim
phn ln trong nhng nm thng ca chng ti. Sut ngy chng ti ng i
im lng khng bt tivi, ch i nghe tin v Cory.
Chris ngi trn chic gh xch u, giang tay cho Carrie v ti. C hai
chng ti ngi trong lng anh y khi anh y u a, u a, lm vn lt
sn ku ct kt.
Ti khng bit ti sao chn Chris khng b t, chng ti ng i trong lng anh
y rt lu. Ri ti ng ln ng chic lng ca Mickey, cho n thc n
n v nc ung, ri m n, nng n v ni vi n ng ch c a n
sm tr v. Ti bit con chut bit c chuyn g khng n. N khng
chi vui v trong lng, thm ch khi ti m ca lng, n khng ch y ra s c
so khp phng v lao v pha ngi nh bp b c a Carrie m n r t say
m.
Ti dn nhng ba n m chng ti khng ng ti. Khi b a n cu i cng
trong ngy kt thc, cc a c ct i, chng ti t m v i ng , c ba
qu gi thnh mt hng cnh ging Cory, v ni nhng l i c u nguyn
"Cu xin Ngi hy Cory kho li v quay li va chng con". Nu
chng ti cu nguyn bt c li no khc, ti cng khng th nh ra l
iu g.

Chng ti i ng, c ba anh em trong mt chic ging, Carrie n m gi a


ti v Chris.
Mt ngy mi xut hin, d tn, xm xt, gm ghic. ng sau nhng
tm rm ca b ng kn cuc sng bt u vi a ngi sng bn ngoi,
nhng ngi chng ti khng nhn thy. Chng ti c buc mnh ph i t p
trung, phi c ng, c lp thi gian v c n, lm cho Mickey vui v khi
n c v bun khi khng c cu b rc vn bnh m n l n theo.
Ti thay khn tri ging, vi s gip ca Chris, v l m t vic
nng nhc, ko mt chic m c to ra v nht n vo v bc chn bng
nng tru, vy m chng ti vn phi lm thng xuyn. Chris v ti thay
bc m bng chic v bng vi lanh sch, v vut cc np nhu, dn
dp cn phng, trong khi Carrie ngi mt mnh trn gh xch u v nhn
chm chm vo khong khng.
Khong mi gi, khng cn g chng ti lm ngoi vi c ng i trn chi c
ging gn cnh ca dn ra hnh lang, mt dn vo tay n m c a, ch n
quay v m ti, mang tin cho chng ti.
Ngay sau mt lc, m bc vo, mt ngu v khc. Theo sau m l
b ngoi cao ln, d tn, khng mt git nc mt.
M ngp ngng gn ca nh th i chn m khng nhc ni v s khi n
m ng xung sn. Chris v ti bt dy, nhng Carrie ch nhn m bng
i mt n.
M a Cory ti mt bnh vin cch y nhiu dm, bnh vin
gn nht, tht y m gii thch bng ging khn khn, cng th ng,
thnh thong b nghn li v m nhp vin cho n di mt ci tn
gi, ni rng n l chu h m, ngi c m bo tr.
Ni di! Lun lun ni di!
M i, n th no ri? Ti khng kin nhn c.
i mt xanh ca m nhn i ch khc, i mt trng rng, nhn m t
cch v nh, i mt mt mt, mi tm kim mt iu g , ti an l
mc ch ca m.
Cory b vim phi m ni ging u u Cc bc s lm t t
c nhng g h c thnhng qu mun
B vim phi ?
Tt c nhng g h c th ?

Qu mun ?
Tt c l thi qu kh!
Cory cht. chng ti khng bao gi cn c gp n n a!
Sau ny anh Chris k li tin khin anh y au nhi nh b v y, v
ti thy anh y li li v quay mt i khi vai anh y run run v anh y thn
thc.
Thot u ti khng tin m. Ti ng v nhn m chm chm, nghi ng.
Nhng ti tin khi nhn khun mt m v mt th g to v r ng cu n
ln trong ngc ti. Ti sp xung ging, cht lng, g n nh t li t, v
thm ch khng bit mnh ang khc cho ti khi o qun t m.
V k c khi ngi v khc, ti vn khng mun tin l Cory i kh i cu c
i ca chng ti. Cn Carrie, Carrie ti nghip, n ng ng u ln, ng a
ra sau v h ming ra go!
N c go v go mi cho ti khi mt ting, v khng th go c n a.
N chi vo gc nh ni Cory ct cy n banjo, v n x p l i gn gng
nhng i giy tennis sn ca Cory. V l ni n chn ngi, v i
nhng i giy, vi nhng nhc c, bn cnh l chic lng c a Mickey, v
t pht tr i, khng mt li no pht ra t ming n.
Chng con s d m tang ca em ch? Chris hi bng ging
khn khn, vn quay lng li.
N c chn ri m p m t tn gi trn bia m - V
ri m vi v ri khi phng v nhng cu hi ca chng ti, v b ngoi
theo sau, mi mm li thnh mt ng mng dnh, d tn.
Ngay trc nhng i mt hong s ca chng ti, mi ngy Carrie l i
qut hn. Ti cm thy Cha cng mun mang Carrie i v chn n c nh
nm m ni xa xi ca Cory vi mt ci tn gi v s khng th an i
mt ngi cha c chn ngay bn cnh.
Khng ai trong chng ti n c nhiu. Chng ti tr nn th v m t
mi. Chng c g khin chng ti quan tm. Nc mt, Chris v ti
khc cn nc mt. Chng ti nhn ly tt c li v mnh. Chng ti
nn trn i t lu ri mi phi. chng ti nn s dng chi c cha kho g
v chy i tm s gip . Chng ti Cory ch t. N l trch nhi m
ca chng ti, a em nh yu du c nhiu ti nng, v chng ti
n cht. By gi chng ti cn mt em gi nh chi vo mt gc, m i ngy

qua i li tr nn yu hn.
Chris ni nh Carrie khng nghe c, phng trng hp n lng
nghe, d ti nghi ng vic (n nh mt ngi m, cm dng sui rc
rch ca chng ti nh th )
Chng ta phi trn thi, Cathy, v phi nhanh chng ln. N u
khng, tt c chng ta s cht nh Cory. C chuyn g xy ra v i
chng ta. Chng ta b nht y qu lu. Chng ta s ng khng bnh
thng, ging nh trong mt mi trng chn khng, khng c vi khu n,
khng c tim chng, tr rt d b mc bnh.
Em khng hiu ti ni.
iu anh mun ni l anh y th thm khi chng ti chi vo m t
chic gh - ging nh nhng sinh vt t sao Ho trong cun Chin tranh
gia cc v sao, tt c chng ta c th cht v mt vi khu n l nh.
Ti ch bit s hi nhn anh y. Anh y bit hn ti nhiu. Ti quay ngi
nhn Carrie ang trong gc nh. Khun mt tr con d u dng c a n, v i
i mt qu to v rp bng, ang nhn chm ch m v pha tr c v v
hn. Ti bit n c nhng hnh nh bt dit ni Cory ang . Tt c tnh
yu ti dnh cho Cory by gi li dnh thm cho Carriev cng lo s cho
n. B xng ca n tht b nh, c qu yu, qu b so vi u. y c
phi l cch tt c cc bp b Dresden sp chm dt sao?
Chris, nu chng ta phi cht, th khng th ging nh nh ng con
chut trong lng c. Nu vi trng c th git chng ta, th mc xc
nhng con vi trng . Vy ti nay khi anh i n trm, hy l y t t c nh ng
g ng gi m chng ta c th mang i. Em s gi ti n mang i. V i qu n
o ca Cory c b ra, chng ta s c thm mt ngn na. Tr c khi tri
sng, chng ta s i.
Khng anh y ni mt cch bnh thn Ch khi chng ta bi t m
v chng ca m i ra ngoi. Ch khi anh c th la6 y t t c ti n v t t c
trang sc trong mt cuc t nhp. Hy ly nhng g chng ta c n,
khng chi, tr chi, v Cathy, c th m khng ra ngoi t i nay. Ch c
chn m khng th tham d mt ba tic trong thi gian tang.
Lm sao m c th tang trong khi m lun phi giu ch ng mnh?
V khng c ai ti tr ba ngoi n ni vi chng ti chuyn g ang di n
ra. B khng ni vi chng ti, khng nhn chng ti. Trong u, chng ti
trn con ng ca mnh, v ti nhn b nh th b ch l m t ph n

ca qu kh. By gi thi gian ca chng ti i t i gn l m r i, ti


li cm thy hong s. Th gii bn ngoi tht rng ln. Chng ti
trong th gii ca chng ti. By gi th gii bn ngoi ngh g v chng
ti?
Chng ti khng cn xinh p nh trc, ch nh nhng con chut trn
tng p mi xanh xao, tc di, mc qun o t tin nh ng khng ph
hp, chn i giy mm.
Chris v ti t gio dc mnh rt nhiu qua vic c r t nhiu sch, v
tivi dy chng ti nhiu v bo lc, thi tham lam, nh ng s t ng
tng, nhng n khng dy chng ti bt c iu g th c t v h u ch
chun b cho chng ti phi ng u vi cuc i.
Tin. nu c mt th chng ti cn hc trong nhng nm b giam c m, th
tin l ng th nht, v mi th khc u ng sau. M gii nh th
no khi cch y khng lu ni "Khng ph i tnh yu lm th gi i chao
o m l tin".
Ti b nhng b qun o nh, nhng i giy mm sn, hai b
pyjama ca Cory ra khi vali, trong thi gian , n c mt ti gin gi a.
bn trong vali, ti tm thy mt bn nhc chc n t nht vo. i, th t
au n khi cm nhng bn nhc ny ln v nhn nh ng dng k n
dng thc k, nhng nt nhc en nh, v mt na c k khng
thng. Di nhng khun nhc (Cory t hc vit nhc t mt quyn t
in bch khoa m Chris tm cho n) l li ca mt bi ht vi t d:
Ta mong m ti s chm dt
Ta mong ngy bt u
Ta mong tri ma hay bo tuyt
Gi s ni
C s mc
Ta mong c li ngy hm qua
Ta mong c nhng tr chi chi

Cha i, liu tng c mt bi ht bun, u su n v y khng? y l


li ca mt giai iu m ti nghe n chi i chi li. Mong c. lun
mong c th n khng th c. Th m tt c cc cu b khc chp nhn
nh l mt phn bnh thng, khng c g c bit trong cuc s ng ca
chng.
Ti c th go ln v ni thng kh m ti cm thy.

Ti i ng vi Cory trong tm tr. V lun nh mi khi, khi bun phi n nh t,


ti chm vo nhng gic m. Nhng ln ny li ch l chnh ti. Ti thy
mnh trn mt li i bn thu, ngon ngoo v i nhng bi c rng bng
phng, nhng bng hoa di mu hng v thm bn tri, cn bn ph i
c nhng n hoa trng v vng kh ung a trong ln gi nh m p c a
ma xun. Mt a tr nh bm vo tay ti. Ti nhn xung, ngh s th y
Carrie, nhng l Cory!
N ang ti ci hnh phc, nhy l c cnh ti, i chn ln cn c a n
c theo kp ti. v n cm trong tay mt b hoa di. N mm c i ng c
ln ti nh ni g th chng ti nghe thy ting ru rt c a r t nhi u chim
chc mu sc rc r trn nhng cnh cy ln pha trc.
Mt ngi n ng cao ln, rn chc, vi mi tc mu vng, da rm nng,
mc qun o chi tennis mu trng, t mt khu vn rc r c rt nhiu
cy v hoa, k c hoa hng mu sc, bc ti. ng ng li cch ch
chng ti khong chc mt v giang tay n Cory.
Tri tim ti, k c trong gic m, p mnh v vui sng. l b. B ti
gp Cory n khng phi i mt mnh trn qung ng cn l i. D
ti bit mnh nn th bn tay b nh m p ca Cory ra, ti v n mu n gi
n mi vi ti.
B nhn ti, khng thng hi, khng trch mng, ch t ho v khen ng i.
V ti th tay Cory ra v ng nhn n vui sng chy vo vng tay b . N
c gh bi i tay mnh m tng m ti v khin ti c m th y tt c
th gii l mt th tuyt vi. V ti s bc tip trn con ng, cm th y
nhng cnh tay b li m ti, v b a ti n ni b s n
Ti sao em m qu nhiu vy?
Gic m ca ti xm chim ti mnh n ni nhng li ni ca ti th t
. Chris ch ngi v nhn ti, v Carrie cng vy, n th c v nghe
c. rt lu k t ln cui ti gp b, khun mt b nht nho
trong k c ca ti, nhng khi nhn Chris, ti tr nn hoang mang. Anh y
ging b qu. Ch tr hn thi.
Gic m khin ti vui v ngh n rt nhiu trong ngy. N khi n ti
thanh thn. N cho ti mt s nhn bit m trc y ti khng h c.
Con ngi thc s khng cht. H chi ti mt th gii tt hn, ch i mt

thi gian nhng ngi thn yu ca h s ti. V ri h s quay li th


gii, cng vi cch h n ln u tin.

PHN 22 : CHY TRN

Mng mi thng mi mt. y l ngy cui cng b giam cm ca


chng ti. Cha khng gii thot cho chng ti. Chng ti t gi i thot
mnh.
Ngay sau mi gi ti nay, Chris s thc hin v trm cui cng ca anh
y. M ti nhng ch li my pht, by gi thy khng thoi ,i vi
chng ti, r rng l vy ri.
Ti nay ch Bart v m s ra ngoi. M khng mun th , nh ng ch
y c ni n. Cc con bit y, ch y khng hiu ti sao m li bun th.
Ti cng nhn l ng ta khng sao hiu c. Chris treo lng l ng hai vai
hai chic v gi c lng vo nhau c th cha c nhng trang
sc nng. Anh y ng ch ca, nhn ti v Carrie rt lu trc khi ng
ca v dng chic cha kha g nht chng ti trong, v anh y khng
th ca m, v nc ny s lm b ngoi cnh gic, nu b ti kim
tra. Chng ti khng th nghe ting chn Chris i d c hnh lang pha B c
ti v di v nhng bc tng qu dy, cn nhng tm thm tr i hnh lang
cch m rt tt.
Ti v Carrie nm cnh nhau, tay ti m n che ch
Nu gic m khng xut hin ni vi ti l Cory c chm sc rt t t,
ti s ku ln cm thy n vn gn. Ti khng th khng au n v
mt a em b nh lun gi ti l m bt c khi no n chc chn anh trai
n khng nghe thy. N lun s Chris coi n l mt a o l n u anh y
bit n nh v cn m nhiu nh th no. V d ti ni v i n l Chris
s khng ci hay ch nho, v anh y cng rt cn m, th Cory vn gi
l iu b mt ch gia ti v n, v c Carrie na. N lun gi v l
mnh mnh m, t thuyt phc s chng sao nu khng c c m ln b ,

khi lc no vic cng thc s l chuyn quan trng.


Ti gh Carrie tht cht, st vo ngi ti, th ti nu ti c mt a con,
hay my a con, d chng c bt c nhu cu g th ti cng s c m nh n
thy v p ng. Ti s l mt ngi m tt nht.
Nhng gi tri i di l th nh hng nm, v Chris v n cha quay l i t
cuc t nhp cui cng ca anh y vo dy phng ca m chng ti. t i
sao ln ny li mt nhiu thi gian n vy? Trn trc v kh no, n c
mt gin gia, ti tng tng ra tt c nhng tai ho c th xy ra v i
anh y.
Bart WinslowNgi chng ang nghi ngng ta bt c qu tang
Chris! Gi cnh st! Tng Chris vo nh t! M s ng bnh th n, l v
thn trng v hi ngc nhin v c ngi dm n trm ca m. ,
khng, tt nhin m khng c mt a con trai no. Mi ngi u bi t
m khng c a con no m. H tng thy m i cng mt a con
cha? M khng quen bit cu b tc vng mt xanh r t ging m .
Sau rt, m c rt nhiu anh em h sng quanh y, v mt tn tr m th
vn l mt tn trm, k c n l h hng, kiu h hng bn i bc khng
ti y m.
V b ngoi! Nu b bt gp anh y, s l hnh ph t t i t nh t!
Bnh minh xut hin nhanh chng, m m, run ry bi ting g gy.
Mt tri nn n trn ng chn tri. Chng my chc s mun mt i.
Chuyn tu bui sng s chy qua ga xp v chng ti c n khi hnh vi
gi trc khi b ngoi m ca phng ng v pht hin chng ti bi n
mt. Liu b c c mt i i tm ch? Thng bo cho cnh st ch ?
Hoc b s, c v l vy, chng ti i, vui mng v cu i cng thot
khi chng ti?
Tuyt vng, ti ln gc v nhn ra ngoi. Ngy lnh l o, m s ng. Tuyt
ri tun trc vn nm ri rc y trn mi. Mt ngy ti tm, b n
dng nh khng th mang li cho chng ti nim vui hoc t do. Ti l i
nghe ting gy ca ch g trng, n dng nh b nghn ngh t v xa xi
khi ti th thm cu nguyn rng, bt c iu g chng ti ang lm, v b t

c ang u, th anh trai ti s nghe thy, s v i vng ln.


Ti nh li, ti mi nh lm sao ci bui sng sm lnh gi khi Chris
ln vo phng chng ti. Ti ang g gt cnh Carrie nn th t d chong
tnh khi ca phng bt m/. Ti nm , qun o chnh t, chu n b sn
sng i, thm ch trong nhng gic m chp chn n r i i, th Chris
quay li v gii thot tt c chng ti.
Khi vo trong phng, Chris ngn ng, anh y nhn chm ch v pha ti r i
anh y tin ti ch ti, khng h vi v khi ng ra ph i v i ln. Trong lc
ti ch nhn vo chic v gi, lp kp! Trng rng khng!
Tt c trang sc u? ti ku ln ti sao anh i lu v y? Anh
nhn ra ca s i, mt tri ang mc! Chng ta s khng k p ti ga xp!
ging ti cu knh, buc ti Anh li t ra ho hip, ph i khng? l t i
sao anh quay v m khng c trang sc qu gi ca m.
Ln ny anh y bc ti ging, ch ng vi chic v gi rng khng
vt ln vai.
Bin mt anh y ni ging u u tt c trang sc bi n
mt.
Bin mt ? ti lnh lng hi, chc l anh ang ni di, ba
chuyn, v khng sn sng ly i nhng g m say m. Ri ti nhn vo
mt anh y Bin mt sao? Anh Chris, trang sc lun ch . D
sao chuyn g xy ra vi anh, ti sao trng anh l v y?
Anh y khuu gi xung cnh ging, nh th khng xng v r ra khi
u anh y gc xung, mt p vo ngc ti. Ri anh y bt u thn
thc. Cha i! Anh y lm sai g? Ti sao anh y khc? Th t t i t khi
nghe mt ngi n ng khc v by gi ti ngh l anh y l m t
ngi n ng, khng phi l mt cu b na.
Ti chong tay m anh y, i tay ti vut tc, ngc, tay, lng anh y v
ri ti hn anh y, c xoa du chuyn ti t no xy ra. Ti lm i u
ny v thy m lm vi anh y trong nhng lc au kh mt cch tr c
gic.
Tuy nhin, ti buc anh y phi ni, phi gii thch.
Anh y c nn cn thn thc, anh y lau nhng git nc mt v lau mt
bng mp khn tri ging. Ri quay u nhn vo bc tranh kh ng khi p

m t cnh a ngc v nhng hnh pht. Nhng li ni ca anh y t


qung, ri rc, thng b t an bi nhng cn thn thc m anh y c
ngn li.
y l cch anh y k, trong khi vn qu cnh ging ti, trong khi ti
nm i tay run ry ca anh y. Ngi anh y run bn, i mt xanh t i
sm v v hn, mun bo cho ti bit v vic s phi chong vng. D
c bo trc , ti vn khng c chun b cho iu m ti sp c
nghe.
Phi anh y bt u, th di nng n - Anh nhn ra rng c mt
iu g khc thng ngay lc bc vo dy phng ca m. Anh chi u
n pin xung quanh m khng bt n phng, v anh khng th tin n i!
Ma mai thaytht chua xt, ng khinh, ng ght v vi c chng ta
qu chm chn! Cha i, Cathy, m v chng m i khi. Khng ph i
ch n mt ba tic ca hng xm, m i thc s! H mang theo tt c
nhng vt lu nim nho nh khin cho nhng cn phng ca h c v
ring bit, n trang, nhng con nga trn bn trang m, kem d ng da,
phn, nc hoa, mi vt tng c bin mt. Khng cn g trn bn
phn ca m.
iu khin anh pht in. Anh chy nh in t ch ny n ch khc,
ko cc ngn ko ra v lc li hy vng tm thy c mt th g c gi
tr em cm..v anh khng tm thy bt c th g. H lm c mt
vic ln..khng cn n c nhng chic hp ng thuc bng s, hay c
n mt trong nhng chic chn giy nng thu tinh Venice ng ga c
mt gia ti na. Anh chy ti phng thay v git tt c cc ngn ko ra.
Chc chn m li mt th g , nhng th linh tinh khng c gi tr
i vi chng ta hay i vi bt c ai, son mi, kem dng da, v nh ng
linh tinh nh th. Ri anh ko ngn ko c bit di y ra, em bi t
c mt ngn ko m k cho chng ta nghe t lu lm, khng ngh chng
ta s l nhng k n trm ca mAnh ko ht chic ngn ko ra,
ging cch em s lm v t n xung sn. Ri anh nh li nhng nt
nh em phi bm trong mt t hp nhng con s nht nh: s ngy sinh
ca m nu khng chnh m cng s qun. Em c nh m d c i nh
th no khi k cho chng ta nghe chuyn khng? Nh ng ngn b m t
bt ra v nhng nhng rnh nhung ni phi c hng t nh n kh p

vo nhng rnh nh, vy m khng cn c mt chic nhn no na,


khng cn mt chic no c! V lc tay, vng c, hoa tai u bi n m t.
Cathy, k c chic m min em th. Tri i, em khng bit anh cm
thy nh th no! Rt nhiu ln em ni n anh hy ly mt chic nhn
nh v anh khng lm bi v anh tin vo m.
ng khc na, Chris. ti ni n khi anh y nghn ngo, v anh y
li gc mt xung ngc ti Anh khng bit m s i, khng nhanh nh
th sau ci cht ca Cory.
Phi, m au bun nhiu, phi khng? Anh y chua cht h i,
nhng ngn tay ti xon tc anh y.
Tht y, Cathy anh y tip tc k - anh mt ht bnh tnh. Anh
chy t t qun o ny sang ngn cha khc, rt tt c qun o ma
ng ra v thy tt c qun o ma h bin mt, cng v i hai vali trong
s cc hnh l ca h. Anh khua ht t giy, lc cc ngn ko t qu n o,
tm nhng ng xu m ng ta ct, nhng ng ta cng mang i h t ho c
giu mt ch an ton hn. Anh lc mi th, mi ni cm thy pht in
ln, thm ch anh cn kim tra mt trong nhng chic n l n, anh th
nng ln nhng n nng hng tn. M li nhng chi c o lng ch n
vison v anh ngh n vic n trm mt chic, nhng em mc th
ri, tt c nhng chic o u qu rng v ai s nghi ng n u mt
c gi nh li mc chic o chong lng chn rng n v y. Nhng chi c
khn chong lng bin mt. nu anh ly mt trong nhng chi c o
khoc di n gt th n chim trn mt chic vali, chng ta khng cn
ch ng cho mnh na. Cn c nhng bc tranh anh c th bn c,
nhng chng ta cn ng qun o cho mnh. Thc s, anh v u b t
tc, tuyt vng tm kim th g ng gi. Em bit khng, vo lc anh
ng gia phng m ngh v tnh cnh ca chng ta, s c kho yu t c a
Carrie, vic tr thnh bc s khng cn thy v n na. Tt c nhng g
anh mun l i khi y!
Ri khi anh khng tm thy bt c th g ly, anh m ngn ko di t
cnh ging ra, trc y anh cha tng ng n ngn ko . V trong
, Cathy, c mt bc nh ca b lng khung bc, giy ng k kt hn
ca b m, v mt chic hp nhung xanh nh. Cathy, trong chic hp
l chic nhn ci ca m v chic nhn nh hn bng kim cng,
nhng chic nhn m b tng m. Tht l lng khi ngh m mang i t t

c mi th v li bc nh ca b nh mt vt khng ng gi g v c
hai chic nhn m b tng m na. V ri mt ngh l lng xu t hi n
trong c anh. C l m bit ai n trm tin phng m v m c tnh
li nhng th .
Khng ti ch giu, gt cc ngh t t i M ch khng quan
tm n b na, m c ch Bart ca m ri.
Bt k l g, anh cng vui mng khi thy mt th g , do
chic bao khng rng nh b ngoi u. Chng ta c b c nh c a b ,
v nhng chic nhn ca m, nhng s l mt iu ti t khng th dung
th nu anh em cm nhng chic nhn ny.
Ti nghe thy s cnh co trong ging ni ca anh y, gi ng nh anh y
ang ng mt v kch dnh cho bp b ln tui, con n th y ni u i u t t
p mi ngi.
Anh k tip i. Chuyn g xy ra tip theo v y? v anh y i
qu lu, iu anh y k s khng mt c m.
Anh nhn ra nu anh khng th n trm ca m, th anh s t i
phng b v n trm ca b.
i, ly Cha, ti ngh, anh y khng.anh y khng th . V y nh ng, l
s tr th hon ho!
Em bit b y c n trang, rng nhiu nhn trn ngn tay, v chi c
trm kim cng v hng ngy b vn eo nhng l mt ph n b ng
phc ca b, cng thm trang sc kim cng v ruby m chng ta th y
b eo vo ba tic Ging sinh, v tt nhin, anh cng nh n ra b cng c
nhiu th c th ly c. Do , anh i theo nhng hnh lang di t i,
v nhn chn bc ti cnh ca ng ca b.
Tht run s khi lm vy. Ti s khng bao gi
Mt nh n vng yu t lg qua khe ca bn di, bo cho anh
bit l b vn cn thc. iu khin anh chua xt v khng ph i b i
ng ri sao? V nh n gi tay anh li, v khi n anh hnh ng
bt xun ngc hn, hay gi em c th gi l "s tr tro" m em ang
nh tr thnh mt thiu n lch duyt mt ngy no .
Anh Chris, ng quanh co khi chuyn chnh na! K tip i! Cho
em bit anh lm chuyn in r g! nu em l anh, em s quay i v v
y ngay!
Phi, anh khng l em, Catherine Doll, anh l anhAnh th n

trng, v rt thn trng y ca phng b h ra mt cht, d anh cng s


n ku ct kt v lm anh l ty. Nhng h tra du bn l v anh v n
phi ti ting ku m khng s b pht hin, v anh l nh vo phng.
Anh thy b kho thn! ti xen ngang.
Khng! anh y tr li, khng kin nhn, kh chu Anh khng th y
b kho thn v ly lm mng v khng thy vy. B nm trn ging
v qun trong chn, mc mt chic o ng di tay bng cht vi dy, c
c v khuy ci ti tn eo. Nhng anh bt gp b kho thn theo m t
cch nh. Em bit mi tc mu xanh thp m chng ta cm ght ! N
khng c trn u b! N c trn mt u t cnh ging c a b,
dng nh b mun chach n gn trong trng hp khn cp lc ban
m.
B i tc gi sao? ti ngc nhin hi, d ng ra ti ph i bi t.
Bt c ai sut ngy buc tc v ht n ra sau ko cng da mt th sm
mun g cng b hi.
Phi, em c cho l vy. B i tc gi v b tc m b c trong b a
tic Ging sinh, chc cng phi l mt b tc gi. Th tc m b c trn
u tht l th v trng vng, c mt khong ln trn u b khng c tc
mc, ch l nhng si tc ngn l th. B keo mt chic knh khng vnh
tr xung u mi, v em bit chng ta cha tng nhn th y b eo knh.
i mi mng ca b bu li t v khng tn thnh khi b nhn ch m ch m
tng dng trong cun sch en ln m b ang cm, t t nhin l cu n
kinh thnh. B ngi , c v nhng quan im v nhng hnh vi x u xa
khc, lm mt b nhn tt. V khi anh quan st, anh bi t khng th
n trm ca b c, b t quyn kinh thnh sang mt bn v nh d u
ch c bng mt tm bu nh, sau khi t quyn kinh thnh vo t
cnh ging, b ra khi ging v qu xung bn cnh. B ci u, gi
nhng ngn tay ly cm, nh cch chng ta vn lm, ri b lng l ni
nhng li cu nguyn di bt tn. Cht b ni to "Cu xin Cha hy tha
th cho con, v tt c nhng ti li ca con. Con lun lm nhng g con
ngh l tt nht, v nu con lm sai, xin Ngi hy tin l con ngh mnh
lm ng. Con mi tm s ban phc trong mt Ngi. Amen". B ng ln
vi tay tt n. Anh ng hnh lang v khng bi t phi lm g. Anh
khng th quay li m tay rng khng, v anh hy vng chng ta khng bao
gi phi em cm nhng chic nhn m b tng m.

Anh y tip tc k v gi y tay anh y t ln tc ti, m u ti.


Anh bc ti cn phng ln hnh trn , ni c chic t t g n
cu thang v tm cn phng ca ng ngoi chng ta. Anh khng bi t li u
anh c dm m ca phng ng khng, v i mt v i ng i n ng
khng ngng hp hi, nm ny sang nm khc.
Nhng y l c hi duy nht ca anh, v anh s lm tt vic ny. Hy
ng u vi nhng g s din ra, anh lng l chy xung cu thang nh
mt tn trm tht s, mang theo v bc gi. Anh thy nhng cn phng
ln giu c , qu rng ln v p, v anh lo lng nh em lo lng
l lm th no trng thnh trong mt ngi nh nh ngi nh ny. Anh
t hi s cm thy nh th no khi c rt nhiu ngi phc v ln l
ngay gn k phc dch. , Cathy, y l mt ngi nh p, v c
phi c nhp t nhu cung in. Trng chng t tmng manh ng i
ln, v qu ng yu khin ta cm thy d chu v c nhng b c tranh
sn du bn gc, anh bit khi thy chng, v nhng bc tng bn thn,
tng iu khc c hu ht cc b v nhng tm thm Ba T v
phng ng. V tt nhin, anh bit ng ti th vin v em h i m
qu nhiu cu hi v ch . V em bit khng, Cathy? Anh r t cm n
em hi nhng cu , nu khng anh b lc ng r i. T phng
chnh gia c rt hnh lang r sang hai bn tri v ph i.
Nhng rt d ti th vin, l mt cn phng khng l, ti v di, im
ng nh mt nm m. Trn nh chc phi cao n su mt. Tt c cc
gi sch cht cao cht ngt v c mt cu thang st nh dn ln t ng hai,
mt chic ban cng ni em c th vi sch trn . tng th p hn c
hai thang g t cnh cu thang s dng vo nhiu mc ch. Anh ch a
tng thy nhiu sch n vy trong mt ngi nh ring. Lm th no
ngi ta khng ch thy nhng quyn sch m mang cho chng ta, v
khi chm ch nhn, anh c th nhn thy c nhng ch trng, ging nh
rng gy, / nhng dy di cha nhng quyn sch t tin, m vng,
bc da. c mt chic bn g sm v rt to, chc phi nng hng
tn, c mt chic gh da xoay t sau chic bn v anh c th hnh dung
ra cnh ng ngoi chng ta ngi , ra lnh cho nh ng ng i ng i bn tri
v ngi bn phi, dng nhng chic in thoi t trn bn ca ng. C
su chic in thoi, Cathy, c ti su ci. D anh ki m tra, anh ngh
mnh c th s dng chng th chng b ct. Pha bn tri chi c bn l

mt dy ca s hp, cao, trng ra mt khu vn, mt khung cnh ngo n


mc thc s, k c vo ban m. C mt h thng lc nc bng g mu
vng sm khin n trng ging nh mt vt p. Hai chic gh s pha
mu nu, m, di. Nhng chic gh c t gn l si, v tt nhin,
c hng lot bn gh v nhng th ng ngi v v cng nhiu nh ng
tc phm m thut l v him.
Ti th di, v anh y k cho ti nghe qu nhi u v nhng th m ti
mong c nghe, vy nhng, ti vn ch iu khng khip ang c gi
li, ch con dao s c cha ra.
Anh ngh rng tin c th c giu trong chic bn . Anh dng
n pin v m tng ngn ko mt. tt c khng b kho. V ch ng ph i
hi lm g, v tt c chng u rng, rng khng hon ton. i u ny
khin anh t hi v sao li phi c mt ci bn nu ngi ta khng gi y
nhng vt vt vnh? Nhng giy t c nhn phi c ngi ta ct
trong tng hm ca nhng ngn hng hoc trong nhng ngn b m t c a
chnh mnh, ngi ta s khng chng trong nhng ngn ko bn b
kho mt tn trm thng minh c th m c. tt c nhng ngn ko
ny rng khng, khng c dy thun, kp giy, bt ch, bt bi, keo dn v
nhng th vn vt khc, th th cn mt ci bn lm g? Em khng bi t
nhng mi ng vc xut hin trong u anh. V l khi anh t nh ra. Anh
c th nhn v pha bn kia th vin di v thy c mt cnh c a d n t i
phng ng ngoi chng ta. Anh chm chm tin v pha . Cu i cng
anh sp gp ngmt i mt vi ng ngoi.
Anh hnh dung ra cuc i mt ca hai ng chu. ng nm trn gi ng,
m yu, nhng vn lnh lng, gh gm v lnh gi nh bng. Anh s
tung ca, bt n v ng s nhn thy anh. ng h ming ra! ng nh n ra
anhng phi bit anh l ai, ch thang nhn thi l bi t. V anh s ni
"Chu y, ng ngoi , a chu trai m ng khng bao gi mu n c m t
trn i ny. Trn gc, trong mt cn phng ng b kha khu b c, chu
c hai a em gi, v chu tng c mt a em trai, nh ng gi n
cht ri, v ng gip git n!" l tt c nhng g anh ngh, d anh
nghi ng vic mnh s thc s ni nhng li nh vy khng. D em khng
nghi ng g s ku ln, nh Carrie s lm nu n c nh ng t ni v b n
thn mnh, iu em s lm. C l anh vn phi ni, v thch quan st ng
au bun, hoc c l ng s l v au bun su no trong khinh b

hoc c th, s cm phn tt v chng ta ang sng. Anh bi t i u


ny, anh khng th chu ng thm mt pht no na vic b gi nh m t
t nhn, v Carrie b cht nh Cory.
Ti nn th. Tht ng s cho anh y, phi i din vi ng ngo i
ngght, thm ch khi ng nm trn chic ging t th n c a mnh, v c
o quan bng ng vn ch i ng. Ti nn th ch i chuyn xy ra
tip theo.
Anh thn trng quay tay nm ca, nh lm ng ngc nhin, nh ng
ri anh cm thy xu h v mnh nht nht nh vy, v anh ngh mnh ph i
hnh ng mt cch to bo nn anh gi chn v p vo cnh c a !
Bn trong ti n ni anh khng nhn thy g c. V anh khng s d ng
n pin. Anh bc vo bn trong v s tm nt n trn t ng, nh ng
khng tm thy mt ci no c. Anh ri n pin v pha trc v th y mt
chic ging bnh vin sn trng. Anh nhn v nhn, v anh th t m t th
m khng mong ch, nhng vt xanh tm nh du mt chi c m
. Chic ging trng khng, cn phng trng khng. Khng c ng
ngoi nm hp hi , ang trt ra nhng hi th cui cng v c n i
vi tt c cc loi my mc thit b gi cho ng tip tc sng. Anh th y
bng mnh nh b mt mi di m. Cathy , khi khng thy ng n m ,
khi anh chun b i mt vi ng.
mt gc phng khng xa chic ging c chic gy tp i, cch n
khng xa l chic xe ln m chng ta tng nhn th y. Trng n v n m i,
chc ng khng hay dng n n. Ch c mt g duy nh t gi a hai
chic gh, l mt chic t ngnv khng c g trn mt t c , khng
lc, khng gng, khng g c. Cn phng gn gh nh dy phng c a
m li, ch al` mt cn phng trgn vi nhng bc tng c
p g. V cn phng bnh tt ca ng ngoi c cm gic khng c s
dng t lu, lu lm ri. khng kh bi bm, c mc. Bi bm trn nc t .
Anh chy quanh, tm th g c gi tr m chng ta c th c m sau ny.
Khng c g, li khng c g. Anh v cng t c gin n ni anh ch y l i
th vin tm bc tranh phong cnh c bit m m k cho chng ta l
giu mt ci kt an ton trong tng.
Em bit chng ta bao nhiu ln xem nhng tn tr m trong tivi m kt an
ton trong tng, v i vi anh dng nh vic tht n gin khi m
anh bit phi lm nh th no. tt c nhng g phi lm l gh tai vo

kho s, v quay t t, t t v lng nghe cn thn v nhng ti ng cch


gi v, v m chng..anh ngh. Ri em s bit nhng con s v quay
nhng s v tip theo, i chao! Kt an ton s m ra.
Ti chen ngang:
ng ngoi, ti sao ng khng c trn ging?
Anh y vn tip tc k c nh ti cha ni g vy.
Anh , lng nghe nhng ting cch. Anh ngh, n u anh khng
may mn v nu kt an ton m ra, n cng rng khng. V em bi t
chuyn g xy ra khng? Cathy? Anh nghe nh ng ti ng c ch gi v cho
anh bit t hp nhng con s. Ha ha! Anh khng th m nhanh! Tuy
nhin anh cng tn dng ngay c hi quay nm xoay trn cng c a kha,
anh ngh c l s c s la chn ng nhng con s. Kho kt khng m
ra. Anh nghe thy nhng ting cch, v anh khng hi u. Nh ng cu n
t in bch khoa khng cho ta nhng bi hc tt v vic lm th no
tr thnh mt tn n trm, vic phi ti mt cch t nhin. Ri anh ng
quanh tm mt th g mnh v kho nht vo kha, hy v ng anh
c th bt c chic l xo s nh cnh ca kt ra. Cathy, l lc anh
nghe thy nhng ting bc chn.
, qu tha ma bt! ti chi th, tc gin thay cho Chris.
ng vy, anh vi np vo sau mt chic s pha v cm th y b ng
tht li, v o l lc anh nh ra mnh qun cy n pin trong phng ng
ngoi.
i, Cha i!
Th y! C anh nghn ra, l anh ngh vy, nhng anh v n n m
im tuyt i. mt ngi n ng v mt ph n bc vo th vin. C ta
ni u tin v ging tr trung, ngt ngo "John, - c ta ni em th em
khng nghe thy nhiu th, em ch nghe ting ng pht ra t phng ny".
"Em lun nghe thy mt th g ", ging ngi n ng l gi ng nng,
ging yt hu. l ng John, ngi qun gia c ci u hi. V c p
min cng tm kim trong th vin, ri cn phng nh bn c nh, cn anh
nn th, i h thy chic n pin ca anh nhng v mt l do no , h
khng thy. Anh ng l v John khng mun nhn bt c th g khc ngoi
ngi ph n . Ngay khi anh nh ng ln v ln r i khi th vi n th
h quay li, v Cha hy gip anh, h ngi phch xung chi c gh s pha
m anh ang np ng sau. Anh ci u xung v chu n b tinh th n b

bt gp, on em ang lo lng trn kia, lo lng t i sao anh khng quay l i.
Nhng v em b nht bn trong, anh khng s em i tm anh. Th t t t l
anh khng ng.
Ti sao?
anh k theo cch ca anh, Cathy, xin em y. "Ny ng John
ni, khi h quay li th vin v ngi xung gh - c phi anh ni v i em l
khng c ai y?" ng ta c v t mn, hi lng v i b n thn "Th t
y, Livvy" ng ta ni tip "Lc no em cng s n v y, hy vui v
ln ch"
"Nhng anh John," c ta p "em nghe th y mt th g "
"Nh anh ni lc trc" ng John p "em nghe th y qu nhi u th
khng c y. D dn. Ngay sng nay em li ni v l chut trn tng
p mi v chng gy n nh th no" ri ng ta ci khc khch, v ch c
ng ta phi lm g khin c gi xinh p cng c i khc khch ng
ngn na.
ri ng John lm bm "Con ch gi ang git t t c cc con chut
nht trn tng p mi. B ta cho chng n trong mt chi c gi pinic
n git ton b i qun chut".
ti nghe Chris ni vy v khng ngh v bt c chuyn g khng bnh
thng, ti mi cm ic lm sao, ngy th lm sao.
Chris hng ging trc khi ni tip.
Anh c mt cm gic l lng trong bng, v tui manh b t u p
mnh hn, anh ngh hai ngi ang trn gh s pha chc ch n s nghe
thy.
"Phi c Livvy ni tip B ta l mt k c c, cng rn, v ni th t
vi anh, em lun thy ng gi tt hn, t ra ng ta cn bi t m m c i.
Nhng b ta, b ta khng bit mm ci. Thnh thong em ti cn phng
ny dn dp v thy b ta ng trong phng ng tab ta ch ng
nhn chic ging tr"Ngi ca ng ta v c mt n ci cng th ng, l
lng m em cho l n ci h h v ng ta cht cn b ta s ng lu h n
ng ta v gi b ya c t do v khng cn ai u ci c b ta, b o
b ta khng c lmci ny, khng c lm ci kia v ph i nhanh chn
ln khi c sai bo. Cha i, i khi em t hi l ti sao b ta ch u ng
c ng ta, v ng ta chu ng c b ta. Nhng gi ng ta ch t,
b ta c tin ca ng ta ri".

"ng, chc th, b ta c c i cht John ni b ta c ti n ring


ca mnh c tha hng t gia nh b ta. Nhng con gi b ta, c ta
c tt c nhng triu la m ng gi Malcom Neal Foxworth
li".
"Phi Livvy ni m ph thu gi , m ta khng c n thm n a. ng
li cho lo gi v lo ta li ton b ti s n cho c con gi. C
ta phi chu ng lo ta nhiu, phi phc dch lo ta trong khi lo c r t
nhiu y t. Vy m lo vn i x vi c ta nh mt n l. Nhng gi c ta
t do, v ly mt ngi chng tr p, v c ta vn tr v p, v i
hng ni tin. Khng hiu em s cm thy nh th no ging nh c ta?
Mt s ngi lun may mn, cn emEm khng c mt vn may no
c".
"Th cn anh, Livvy, h em yu? Em c anh, t ra cho t i khi m t khun
mt p hn xut hin".
Cn anh , np sau gh s pha, nghe tt c nhng l i v c m th y
cht ing ngi v chong vng. Anh cm thy bun nN, nhng v n
nm im v nghe h ni chuyn tip. Anh mun ng ln v ch y th t
nhanh ti em v Carrie, v a cc em ra khi ni ny trc khi qu
mun.
Nhng anh vn li . Nu anh di, h s thy anh. V ng John , ng
ta c h hng vi b ngoichu h ba i, theo nh m k . D anh
khng ngh mt ngi chu h ba i li c ngha no , nh ng r rng
ng John chim c lng tin ca b ngoi , nu khng b s khng
cho ng ta s dng xe ca mnh. Em thy ng ta r i, Cathy, ng i n
ng u hi mc ch phc .
Chc chn ti bit anh y mun ni n ai, nhng ti ch c th n m ,
cm thy cht lng ti ni khng ni ln li.
Vy Chris tip tc ni bng ging u u, chng t ra l anh y
s hi, lo lng v ngc nhin Trong khi anh tr n sau gh , gi tay m
u v nhm mt, khin nhp tim anh ng vang to n vy, khi ng
John v c gi gip vic u ym nhau.
Anh Chris, sao ging anh c v bun vy?
Anh y ngn ng, lng l i cht v nhn vo khun mt ti.
Cathy, em c nghe khng y? Anh rt au n k cho em nghe
mi chuyn nh n xy ra. Em c nghe khng vy?

Nghe ? Chc chn ti nghe mi chuyn.


Anh y i qu lu n trm mt kho trang sc ca m. Anh y
nn ly mi ln mt t, nh ti ni n anh y lm vy.
Vy, m v ngi chng ca m i mt k ngh khc. Tin tc mi c
phi vy khng? H lun lun i v v. H s lm mi th thot khi
ngi nh ny, v ti khng th ni li trch mc h c. Li u chng ti
khng phi ang chun b lm chnh iu hay sao?
Ti nhn trn v nhn Chris rng lu. Hin nhin l anh y bi t m t
chuyn g m khng k cho ti. Anh y vn dang bo v m, anh y
yu m.
Cathy anh y bt u ni, ging tan nt
c ri, Chris, em khng li cho anh u. Vy l ngi m
ng yu, ngt ngo, tt bng, thn thng ca anh v ng ch ng tr ,
p trai ca m i ngh mt k ngh khc v mang theo tt c trang
sc. Chng ta vn s phi i hy ni li tm bit s an ton trong th
gii bn ngoi. Nhng chng ti vn phi i! Chng ti s lm vic, chng
ti s tm ra mt cch t nui sng bn thn v tr tin bc s cha
cho Carrie li khe mnh. Khng cn n trang s c, khng cn
n s nhn tm trong hnh ng ca m chng ti, b chng ti l i m
khng gii thch m s i u, v kh ino th quay v . Chng ti quen
vi s thay i ny m khng phi suy ngh, bc tc. Vy ti sao li c
qu nhiu nc mt vy, h Chris, ti sao li khc nhiu vy?
Cathy anh y ni gin, quay khun mt nho nho t nc mt v
pha ti ti sao em khng nghe v phn ng g? Tai em u? Em c
nghe nhng g anh ni khng? ng ngoi ch t! ng y ch t g n
mt nm ri!
C l ti khng thc s lng nghe, hoc nghe nhng khng l m. C
l s au n ca anh y khin ti nghe m khng tm. By gi n m i
tc ng n ti hon ton. Nu ng ngoi thc s cht ri, th y l m t
tin tt lnh gy sng s! by gi m c tha k! Chng ti s giu!
M s khng kho ca, m s gii thot cho chng ti. By gi chng ti
khng phi chy trn na!
Nhng suy ngh khc o t tun n, mt dng thc ch y xit nhng cu
hi. M khng cho chng ti bit khi ng ngoi cht, khi m bi t nh ng
nm ny di nh th no i vi chng t. Ti sao m vn gi chng ti

trong bng ti, lun phi ch i? Ti sao? Hoang mang, bi r i, ti khng


bit mnh c cm gic g, hnh phc, vui mng, hi ticMt ni s l
lng t lit lm ti do d.
Cathy Chris th thm, cn ti sao anh y phi th th m th ti
khng bit. Carrie khng nghe, th gii ca n by gi xa r i th gi i ca
chng ti. Carrie ang l lng gia ci sng v ci ch t, d a nhi u h n
vo Cory mi pht, b i mnh v t b ch tip tc sng m khng c
na kia M c tnh la di chng ta, Cathy. ng ngo i ch t, v
nhiu thng trc , di chc ca ng c c, v trong khi m
vn tip tc im lng v chng ta y ch i v mc rung ra. Chn
thng trc chng ta s c chn thng kho mnh hn! Cory s s ng t i
hm nay nu m chng ta ra ngoi vo ngy ng ngo i ch t, k c
ngay sau khi di chc c c.
B p o, ri su vo s la di m m nhn chm chng ti trong ,
ti bt u khc.
Hy dnh nhng git nc mt ca em cho sau ny Chris ni,
chc bn thn anh y cng khc nhiu ri Em cha nghe h t m i
thCn nacn hn na, ti t hn na.
Na ? Anh y cn c th cho ti bit g na? chng minh c m l
mt k ni di v mt k la gt, mt tn trm n cp tui tr ca
chng ti v lm Cory cht trong qu trnh ginh c m t gia ti m
m khng mun chia s vi nhng a con m khng mun c hay khng
cn yu thng na. , m gii thch mi gii lm sao cho chng ti i u
g s i chng ti m khi m cho chng ti mt s li c u nguyn
ni khi chng ti khng hnh phc. Liu m c bit , hay on r ng, khi
quay li, m s tr thnh th m ng b ngoi mun bin m thnh?
ng k na! Em nghe ri..ng lm em cm ght m hn na!
Cm ghtem vn cha bt u hiu cm ght l g. Nhng tr c
khi anh ni cho em bit iu cn li, hy ghi nh trong u chng ta s
phi ri ch ny, d c bt c chuyn g i chng na. Chng ta s t i
Florida, ging nh chng ta d nh. Chng ta s sng trong nh m t
tri v to dng cuc sng ca chng ta tt nht trong kh nng c th .
Khng mt pht no chng ta s thy xu h v nhng g chng ta ang
lm hoc lm, v nhng g c gia chng ta th t nh nhoi so v i vi c
m chng ta lm. K c nu em cht trc khi anh thnh cng ,anh s

nh cuc sng ca chng ta y v trn tng p mi. Anh s th y chng


ta khiu v di nhng bng hoa giy, vi em tht thanh thot cn anh
tht vng v. Anh s ngi thy mi bi v g mc, v anh s nh n thm
du nh nhng a hng.
Chng ta s thay i, chng ta s bi nhng g t i t trong chng ta v
gi li nhng g tt p nht. D tr ngi nh th no i chng n a, c ba
chng ta lun gn lin vi nhau, tt c v mt ngi, mt ng i v t t c .
Chng ta s trng thnh, Cathy, v mt th cht, tinh th n v tnh c m.
Khng ch c vy, chng ta s t c cc mc tiu m chng ta t
ra cho mnh. Anh s l mt bc s gii nht trn th gii v em s khi n
Pavlova s ging nh mt c gi tnh l vng v.
Chng ti tr nn mt mi khi nghe nhng cu chuyn v tnh yu v
th m tng lai nm gi, c l, khi chng ti vn cn sau mt cnh c a
kha, ci cht ang nm bn cnh, cun trn nh ang n m trong b ng
m, vi i bn tay nh xu cu xin k c trong gic ng.
c ri, anh Chris, anh cho em mt bi tp th. Em chu n
b cho bt c chuyn g. V cm n v anh ni tt c nhng iu .
Tht y, anh Chris, em bit anh phi c mt iu v cng ti t ni
vi em, vy hy ni i. Hy giu em nh anh ni, v em c th ch u
ng c bt c iu g anh ni ra.
Ti mi tr con lm sao. Ngho tr tng tng lm sao, v c l l qu
c tin.

PHN 23 : KT THC, KHI U

Hy on xem b ngoi ni g vi h - Chris tip t c Nu l do


b y khng mun cn phng ny c dn vo ngy th su cu i mi
thng.
Lm sao ti c th on c? Ti cn mt b c ging nh b. Ti l c
u. T lu lm ri nhng ngi gip vic khng ti cn phng ny, ti
qun nhng tun ng s u tin ri.

Chut, Cathy Chris ni, i mt xanh lnh lng, gay g t Chu t!


hng trm con chut trn gc, b ngoi ba ra th . Nhng con chu t
nht thng minh d dng cu thang ln xung t ng hai. Nh ng con
chut nht qu quyt buc b phi kha cnh ca ny v n c
trn thch tn trong cn phng khc.
Ti lng nghe v ngh rng cu chuyn kinh ngc, kho lo lm cho
nhng ngi gip vic trnh xa. Cn gc thng y chut. Chng
chy trn cu thang.
Thch tn c mu trng. Cathy, mu trng. Khi trn vo v i ng,
em khng th cm thy v ng cc n.
u c ti quay cung! ng bt trong bn chic bnh tm ng hng
ngy! Mi a mt chic. Gi trong gi ch cn ba chic!
Nhng Chris, cu chuyn ca anh khng hp l cht no. T i sao
b ngoi phi u c chng ta tng t mt? Ti sao khng cho m t l ng
git chng ta ngay tc khc?
Nhng ngn tay di ca anh y ang vut tc ti chuyn sang m u ti.
Anh y ni nh:
Hy nh li mt b phim c m chng ta xem trn tivi. Em c nh
ngi ph n xinh p trng nh cho cc qu ng, tt nhin l qu ng
giu c v khi c ta ginh c s tin tng ca h, s say m ca h v
c ghi tn vo di chc ca h, mi ngy c ta cho h mt t th ch tn
khng? Khi mi ngy em ch tiu ha mt phn nh thch tn, dn d n n
c ton b c th em hp th v mi ngy em cm thy yu i cht t,
nhng khng nhiu lm. Nhng cn au u, au bng nh c th r t d
gii thch, n ni khi nn nhn cht trong bnh vin, anh ta g y g,
thiu mu v c tin s bnh m au ko di, st ma h, c m l nh,
nhiu th bnh khc. V cc bc s khng h nghi ng g v vi c b u
c, k c khi nn nhn c tt c nhng biu hin ca bnh vim ph i,
hoc ch l bnh tui gi, nh trong b phim .
Cory! ti h ming Cory cht vi b u c bng thch tn? M
ni rng bnh vim phi lm n cht.
Liu m khng th ni vi chng ta bt c iu g m mu n ? Lm
th no chng ta bit khi no m ni s tht? C l m cn khng a n
ti bnh vin v nu m lm vy, chc chn cc bc s khng h nghi ng

g v nguyn nhn gy t vong khng bnh thng, n u khng by gi b


y trong t ri.
Nhng, anh Chris ti phn i M s khng b u c
chng ta! Em bit m mun ch tin , v em bit m khng cn yu
chng ta nh trc, nhng m khng th git chng ta!
Chris quay u i.
c ri. Chng ta phi th. Chng ta s cho con chu t ca Cory
mt t bnh bt tm ng.
Khng! Khng phi l Mickey, k lun tin tng v yu chng ti, chng ti
khng th lm th.
Anh Chris, hy bt con chug khc, mt con chut khng tin t ng
vo chng ta.
Thi no, Cathy. Mickey l mt con chut gi v qu na, khng th
bt mt con chut sng c, em bit iu ri. C bao nhiu con s ng
sau khi gm pho mt? Cn khi chng ta b i, Mickey khng th s ng
c khi chng ta b ri n, by gi n l mt con vt nui, ph thuc vo
chng ta.
Nhng ti ang nh mang n i cng chng ti.
Hy nhn nhn theo cch ny, Cathy, Cory ch t v n khng th
sng li c, nu bnh bt ng khng c thuc c, Mickey s sng,
v chng ti c th mang n cng theo, nu em mun th . Ch kh ng
nh, chng ta phi bit. V Carrie, chng ta phi nhanh ln. Hy nhn i,
em khng nhn thy n cng sp cht ? Ngy qua ngy, n ang yu
dn, v chng ta cng vy.
Trn ba chn nguyn lnh, n khp khing tin n ch chng ti, ko l
chic chn qu, ch chut xm b nh d thng ca chng ti ang
nhm nhp mt cch tin tng trn ngn tay Chris tr c khi n cn chi c
bnh bt. N lim mt mu nh, cn mt cch tin tng, tin vo chng ti,
nhng v thnh ca n, cha m ca n, bn b ca n. Th t au n
nhn.
N khng cht, n khng cht ngay lp tc. N tr nn chm ch p l ,
sau nhng cn au nho nh khin n rn r. Trong vi gi n n m
thng cng, cng , cng lnh. Nhng ngn chn hng co qu p l i. i

mt trn nh l . By gi chng ti bitCha khng mang Cory


i.
Chng ta c th cho con chut vo trong mt ti giy cng v i hai
chic bnh bt ng, v mang ti cnh st Chris ni, mt v n trnh
nhn ti.
H s tng b y vo t.
ng th - Chris ni v quay lng i.
Anh Chris, anh vn gi kn mt iu g , l g th ?
saukhi chng ta i khi. By gi anh ni t t c nh ng g c
th, ni m khng bun nn. Sng sm mai chng ta s i Anh y ni
khi ti khng ni g. Anh y cm hai bn tay ti ri xi t ch t Ngay khi c
th, chng ta s a Carrie ti mt bc s, v c chng ta na.
Tht l mt ngy di sng qua. Chng ti sn sng m i th ch ng
cn g lm ngoi vic nhn chm ch vo tivi mt ln cui. Carrie
trong gc nh, hai anh em chng ti ngi trn hai chi c gi ng v xem b
phim truyn hnh nhiu tp yu thch ca chng ti. khi b phim k t thc,
ti ni:
Anh Chris, nhng ngi trong phim cng ging nh chng ta, h
him khi ra khi ca. V khi h lm th, chng ta ch nghe v i u ,
khng bao gi nhn thy. H loanh quanh trong nh ng cn phng khch,
phng ng, ngi trong bp nhm nhi c ph ho c ng d y rt v u ng
ru Martini, nhng khng bao gi, khng bao gi bc ra ngoi tr c
mt chng ta. V bt c khi no mt chuyn tt xy ra, bt c khi no h
ngh h sp c hnh phc th mt thm ho xut hin lm tiu tan hy
vng ca h.
Bng cch no , ti cm thy c mt ngi no khc trong cn phng.
Hi th ca ti ngng li. B ngoi ng , c mt v g trong
dng ng, trong i mt xm khc nghit, c c, t r thi khinh b
ca b, v chng ti bit b y c mt lc ri.
B ni, ging lnh lng.
Tht rc ri lm sao, khi hai ngi ln ln b nht cch xa th gii.
Ngi ngh ngi phng i mt cch vui a v cch sng ang di n ra,
nhng ngi khng phng i u. D on ca ngi l chnh xc.

Chng c g din ra theo cch ngi ngh n s din ra. Cu i cng, ng i


lun lun tht vng.
C Chris v ti chm chm nhn b, lnh ngi. Mt tri giu kn lun
nhng mi vo m en. B ni xong v b i, nhn c a kha pha sau
lng mnh. Chng ti ngi trn hai chic ging khc nhau, v i Carrie lun
chi vo mt gc nh.
Cathy, ng suy sp th. B ta ang c dm chng ta xu ng. C l
khng c g din ra tt p cho b ta, nhng iu khng c ngha l
chng ta b o y. Ngy mai, chng ta s i m khng c m t ni m
mong i ln v vic tm kim s hon ho. Khi khng mon ch mt cht
hnh phc nh nhoi no th chng ta s khng b th t v ng.
Nu ch mt ngn i nh hnh phc s lm Chris hi lng th th t t t
cho anh y. Nhng sau tt c nhng nm thng tranh u, hy v ng, m
c, mong i, ti mun mt ngn ni cao cht ngt c, ch cn c mt
ngn i th khng . T hm nay tr i, ti th v i chnh mnh, ti s
iu khin cuc i ti. Khng phi s phn, khng phi Cha, th m ch
cng khng phi Chirs s li c ni ti phi lm g, ho c th ng tr ti
theo bt c cch no. T hm nay tr i, ti s l chnh mnh, lm nh ng
g ti lm c, khi ti s v ti s tr li cho chnh mnh. Ti b gi nh
mt t nhn, b giam cm bi lng tham. Ti b phn bi, b l a di, b
u cnhng by gi tt c nhng chuyn chm dt.
Ti ch mi mi hai tui khi m dn chng ti qua nhng cnh r ng thng
dy trong mt m trng saokhi sp thnh mt thiu n , v trong ba
nm v gn nm thng ny, ti t ti s trng thnh. Ti cn gi h n
c nhng ngn ni bn ngoi. S thng thi c a cn gc p mi ng m
vo xng tu ti, khc su trong tm tr ti, l mt ph n ca c th ti.
Kinh thnh c ni, nh Chris trch dn trong mt ngy ng nh , l m i
vt u c thi khc ca n. Ti nhn ra thi khc ca chng ti hnh
phc ang pha trc, ang ch ti.
Bp b Dresdoll tc vng yu t tng l ti gi u ri? bi n m t
ri, bin mt nh s ho thnh st, thnh mt ngi s lun c
c th c ta mun, bt k ai hoc ci g chn ng. Ti quay sang

Carrie ang chi vo mt gc. u n ci thp n n i mi tc di che kn


mt. Ch c tm tui ri, nhng gi n yu n ni phi l bc nh mt
ngi gi c. N khng n, khng ni. N khng ch i v i nh ng con bp
b nh du dng sng trong ngi nh bp b. Khi ti h i ni c mu n mang
theo my con bp b khng, n c lc u mi.
By gi thm ch k c Carrie, vi tnh cch bng bnh, thch th c c a
n s khng lm ti chn bc. Khng c ai, ni g n c b h n tm
tui, c th chng li sc mnh ch ca ti.
Ti bc ti v b xc n ln, d n yu t chng c, nhng n lc t
gii thot ca n l v ch. Ti ngi vo bn v nht th c n vo mi ng n,
v buc n nut tri trc khi n nh nh ra. Ti k mt ly sa vo mi ng
n v d n bm cht hai mi li, ti tch ming n ra v bu c n ph i
ung sa. N ku ln rng ti tht c c. Ti b n vo phng t m v
dng giy lau khi n t chi lm vic .
Trong bn tm, ti gi u cho n, ri ti mc cho n my lp qu n o
m, ging nh bn thn ti vy. V khi tc n kh, ti chi cho t i khi bng
ln v trng c v g ging nh trc kia, ch mng hn v km lng
ly hn.
Trong sut nhng gi di ch i, ti b Carrie trong tay, th thm k cho
n nhng k hoch m ti v Chris d nh cho tng lai c a chng ti,
cuc sng hnh phc m chng ti s sng trong nh nng l ng mu
vng ca Florida.
Chris ngi trn gh xch u, qun o chnh t, v ang b p bng v v n
trn cy n guitar ca Cory "Ma i, nng v n , hy nh y ma i" anh
y kh ht, ting ht ca anh y khng d cht no. C l chng ti c th
lm thnh mt nhm nhc, mt nhm tam ca, nu Carrie h i phc
li mun ct ging.
Trn c tay ti l mt chic ng h m vng hai mi bn cara ca Thu
S, chc m phi tn my trm la. Chris cng c ng h. Chng ti
khng phi l nhng k khng xu dnh ti. Chng ti c cy guitar, cy n
banjo, chic my nh Polaroid ca Chris, v rt nhiu hp mu v bn,
cn c nhng chic nhn m b chng ti tng m.
Sng sm mai s l s gii thot cho chng ti, nhng ti v n ngh mnh
qun mt vic g rt quan trng.

Ri t nhin ti nhn ra mt chuyn! mt chuyn m c Chris v ti


b qua. Nu b ngoi c th m kho phng chng ti v ng l ng l r t
lu trc khi chng ti nhn thy s c mt ca bliu b tng lm vi c
ny nhng lc khc khng? Nu vy b c th bit cc k ho ch c a
chng ti! B s c k hoch ca ring mnh ngn ch n cuc ch y tr n
ca chng ti!
Ti nhn Chris, lo lng khng bit c nn ni iu ny ra khng. Anh y
khng th chn ch ln ny v tm mt l do lido ti ni ra mi
ng vc ca mnh. Anh y vn tip tc gy n, r rng khng b c n tr
my may.
Pht giy anh thy b , ngh lo ln trong c anh anh
y ni anh bit b ta dt lng tin vo ngi qun gia, ng John , v c
l b s ng ta ch di chn cu thang. ng ta th xem, khng c
g v khng ai s ngn c chng ta ri khi y vo sng sm mai!
Nhng nhng m nh v b ngoi v ngi qun gia ca b i di
chn cu thang khng bin mt v ti yn tm. Carrie ng yn trn
ging v Chris ngi trn chic gh xch u v bp bng cy guitar, ti
bc ln tng p mi ni li tm bit.
Bc thng ti ch bng n ung a, ti dng li v nhn quanh. Nh ng
suy ngh ca ti vt hin v ngy u tin chng ti ln yTi th y
chng ti, bn anh em, tay nm tay, nhn quanh, b p o b i cn gc
khng l v nhng c ma qui, nhng hm rng bi bm cht ng.
Ti thy Chris tro ln cao, th thch cuc i mnh treo hai chi c u
cho Cory v Carrie chi. Ti th thn bc vo phng hc, nhn nhng
chic bn ni hai a em ngi hc c hoc vit. Ti khng nhn chi c
m c hoen , bc mi hnh dung cnh chng ti t m n ng .
Chic m c nhng k c khc trong u ti. Ti nhn nh ng bng
hoa c nhu lp lnh, con c sn mo m, con giun tm e do , nh ng
ch Chris v ti vit, v khung cnh l thng ca khu v n ca chng
ti v nhng m hn n, ti thy mnh ang ma mt mnh, lun mt
mnh, tr lc Chris ng ch khut nhn, lm anh y au, ti cng au.
V khi ti nhy iu waltz vi Chris, ti bin anh y thnh m t ng i
khc.

Anh y gi vi ln.
n lc i ri, Cathy.
Ti vi chy li phng hc. Trn bng en ti vit nhng ch rt to bng
phn trng
Chng ti sng trong tng p mi ny
Christopher, Cory, Carrie v ti
Gi ch cn li ba ngi.
Ti k tn mnh v ngy vo. Trong tm khm, ti bit linh hn c a
chng ti s ln t tt c nhng linh hn tr con khc ang lang thang
trong cn phng hc. Ti li mt iu b n ai gi i p trong
tng lai.
Vi Mickey trong ti giy cng hai chic bnh ng b trn thuc c t
trong ti o, Chris dng chic cha kho g v m cnh c a nh t c a
chng ti ln cui. chng ti s phi chin u v i t th n n u b ngo i
v ngi qun gia i bn di. Chris xch hai vali ng y qu n o v
cc ca ci khc ca chng ti v trn vai anh y eo cy n guitar v
banjo yu thch ca Cory. Anh y dn ng i theo cch hnh lang t i
cu thang pha sau nh. Carrie c ti b, na thc na ng. N ch
nng hn i cht so vi ci m chng ti dn n ln cng chi c c u
thang ny hn ba nm trc. Hai chic vali m anh trai ti xch cng chnh
l hai chic vali m m phi xch vo ci m khng khip cch y
lu, khi chng ti cn nh, tht ng yu v y lng tin t ng.
Hai chic ti nh c ghim vo bn trong qun o chng ti gi ti n n
trm t phng m, c Chris chia u phng trng hp mt iu g
khng d tnh trc c tch ri ti v Chris, khi khng ai trong chng
ti s lm vo cnh khng mt xu dnh ti. Cn Carrie ch c chn s
cng vi mt trong hai chng ti. Trong hai chi c vali l nh ng ng xu
nng, cng c chia thnh hai ti u nhau.
C Chris v ti nhn r nhng g ang i chng ti bn ngoi. Chng ti
khng xem tivi qu nhiu m khng hc c rng nhng k ni di v
lng tm lun ch nhng k ngy th ngu ngc. chng ti cn tr v
khng t v c, m yu, mt mi, nhng khng cn l nhng k ngy
th hay ngu ngc na.

Tim ti ngng p khi ch Chris m ca sau, s bt c lc no mt ai


chn chng ti li. Anh y bc ra, mm ci vi ti.
Tri bn ngoi gi lnh. Nhng mng tuyt lan ra trn mt t. ch ng m y
tuyt s li ri. Bu tri xm xt bo trc iu . Nhng n vn lnh hn
trn gc. Mt t nh mm ra di chn chng ti. l cm gic l lng
sua khi i li nhiu nm trn nhng sn g cng. Ti vn khng c m th y
an ton, v ng John c th ui theo..bt chng ti tr li ho c c lm
vic .
Ti ngng u ln ht ln khng kh vng ni lnh v tinh khi t. N
ging nh mt th ru vang ng nh khin ngi ta ngt ngy. i mt
qung ng ngn, ti vn b Carrie trong tay. Ri ti t n ng xu ng.
N long chong khng vng, nhn quanh, c v hoang mang v khng
nh hng. N ht hi, qut chic mi gi qu nh. .. liu n c b
nhim lnh qu nhanh nh vy ?
Cathy Chris gi hai em phi nhanh ln. Chng ta khng c nhi u
thi gian, v y l mt con ng di. Hy b Carrie khi n mt.
Ti nm bn tay nh b ca Carrie, v ko n i cng.
Ht vo, th su, Carrie. Trc khi em bit iu , khng kh trong
lnh, thc n ngon va mt tri s lm em cm thy li kho mnh.
Khun mt xanh xao b nh ca n nghing sang bn ti, cu i cng c
phi hy vng lm lp lnh i mt n?
Chng ta i gp Cory h ch?
Cu hi u tin m n hi k t ci ngy bi thm khi chng ti bi t
rng Cory cht. Ti khng th ni khng. Ti cng khng th t c i tia
hy vng .
Cory ang mt ni rt xa ch ny. Em c nghe khng khi ch ni
rng ch thy b trong mt khu vn p? Em c nghe thy khng khi
ch ni b n Cory vo vng tay b v b ang trng nom n? H ang
i chng ta v mt ngy no chng ta s gp li h, nh ng s ph i l
mt thi gian di, rt di na.
Nhng ch Cathy n ku ln, nhn trn Em Cory s khng thch
khu vn nu em khng c , v nu Cory quay li tm chng ta, em
y s khng bit chng ta ang u.
V nghim ngh khin mt ti dng y nc. Ti b n ln v nh m
n, nhng n vng vng c ng xung v li li, quay ng i nhn

quanh v c th nhn li ngi nh ln m chng ti v a r i kh i.


i no, Carrie, nhanh ln no! Cory ang nhn chng ta, mu n
chng ta trn thot! N ang qu gi, cu Cha cho chng ta s tr n thot
c trc khi b ngoi c ai bt chng ta quay v v li nht chng
ta.
Chng ti lo o i sau Chris dc theo con ng st un l ng, anh y
bc rt nhanh. V v ti bit anh y s dn chng ti i khng ch ch
ng ti chic ga xp nh ch c mt mi tn c bn chic ct v
cn c mt chic gh xanh lung lay na.
nh m m ca bnh minh l qua mt ngn ni, xuyn qua mt mn
sng bui sng xung thp. Bu tri chuyn mu hng xanh khi chng
ti tin ti gn ga xp hn.
Nhanh ln, Cathy Chris gic Nu chng ta l chuyn tu ny,
chng ta s phi i cho ti lc bn gi.
Cha i! Chng ti khng th l chuyn tu ! Nu chng ti b l tu, b
ngoi chng ti thi gian bt chng ti li
Chng ti thy mt chic xe th vi mt ngi n ng cao gy ng g n
nhng ti ng th trn mt t. ng ta b m ra, l mi tc . ng ta
mm ci ci m v pha chng ti.
Cc chu i sm th - ng ta ni vui v - ang trn ng i ti
Charlottesville ?
Vng. Chng chu ang trn ng ti Charlottesville Chris tr l i,
v nh nhm, anh y t hai chic vali xung.
C b xinh p kia ngi a th cao gy ni, lic nhn v i v
thng hi Carrie lc ny ang s st bm ly vy ti Nhng n u cc
chu khng phin v li ni ca ch th trng n xanh xao qu.
N ang m Chris khng nh Nhng n s sm kho li thi.
Ngi a th gt u c v tin.
C v ch?
Chng chu c tin ri Chris ni thm mt cch khn ngoan, t v
i vi nhng l t tin tng Ch tr tin v thi.
Ngay khi chng ti bc ln con tu sng hm , nh m hng
Charlottesville, chng ti thy lu i Foxworth tt cao trn s n i.

Chris v ti khng ri mt khi ni c, khng th khng nhn chm


ch vo ngi nh t ca chng ti. c bit ti dn mt vo nh ng c a s
tng p mi c nhng nan chp en ng kn.
Ri ti chuyn sang nhn khu pha Bc, dn mt vo cn phng u h i
tng hai. Ti huch Chris khi chic rm nng c ko ra, v bng b gi
to ln xut hin , nhn chm chm v pha chng ti, tm chng ti
ri bin mt.
Tt nhin b c th nhn thy con tu, nhng chng ti bi t b ta khng
th thy chng ti, nh chng ti cng khng nhn th y nhng hnh
khch t ch . Tuy nhin Chris v ti cng chi xung ch ng i ca
mnh.
Khng bit b lm g sm vy? ti th thm v i Chris Thng
thng b khng mang thc n cho chng ta tr c su ri sng c m.
Anh y bt ci, v chua xt.
, ch l mt c gng khc ca b ta bt gp qu tang chng ta
lm mt chuyn xu xa v b cm on.
C l vy, nhng ti mun bit nhng suy ngh ca b, cm gic ca b
khi bc vo cn phng v thy trng khng, qun o th bi n m t kh i
phng cha v t ng. V khng ting ni. Khng ting bc chn
chy xung, nu b gi.
Charlottesville, chng ti mua v xe but ti Sarasota, v chng ti ph i
i hai gi ch chuyn xe tip theo ti min Nam. Hai gi ng John
c th nhy vo mt chic limousine en v ui kp chuyn tu ch m !
- ng ngh v chuyn Chris ni Em cn khng bi t l ng ta c
bit v chng ta hay khng m. B ta s l mt k ngu ng c n u k cho
ng ta, d ng ta c l rnh m pht hi n ra.
Chng ti ngh n nhng cch tt nht ng ta khng tm c mnh,
nu ng ta c c i tm. Chng ti ct hai chic va li, chi c guitar v
banho vo mt t kho c thu. Tay trong tay, Carrie gia, chng ti
i dc ph chnh ca th trn , ni chng ti bit nhng ng i gip vi c
ca lu i Foxworth ti thm h hng vo ngy ngh , i mua s m, xem
phim v gii tr theo cch khc. Nu hm nay l th nm, chng ti s s
tht s. Nhng hm nay li l cha nht.

Chc trng chng ti phi ging nh nhng v khch t mt hnh tinh khc
trong nhng b qun o knh cng, nhng i giy mm, tc tai c t
vng v, mt my xanh xao. Nhng khng ai tht s ch n chng ti
nh ti lo s. Chng ti c chp nhn nh l mt ph n ca loi
ngi v khng k quc hn s ng. Tht tt khi quay li m ng con
ngi, mi khun mt l mt v khc nhau.
Khng hiu mi ngi vi vng i u th nh? Chris hi, khi ti
ang on iu ny.
Chng ti dng li mt gc ph, do d. C l Cory c chn khng xa
ni y. Ti mun i tm ngi m ca n v t hoa ln . Mt ngy khc
chng ti s quay li vi nhng bng hng vng, s qu gi v ni nh ng
li cu nguyn. V by gi chng ti phi i xa, tht xa v khng gy nguy
him cho Carrie thm naphi ra khi Virginia tr c khi chng ti a
n ti mt bc s.
Lc Chris li chic ti giy c con chut cht v nhng chi c bnh ng t
t ti o jacket ca anh y ra. Cp mt nghim ngh ca anh y gp mt
ti. Anh y cm chic ti trc mt ti, nhn v mt ti v hi bng mt.
Chic ti giy tng trng cho qu nhiu. Tt c nhng nm thng b
mt mt ca chng ti, s c n cht ngt, cng vi nhng s trng ph t
v tht vng, v, hn tt c, chic ti tng trng cho ci cht ca
Cory.
Chng ta c th i ti cnh st v k cu chuyn ca chng ta
Christopher ni, trong khi lng trnh nh mt ti Mi ng i s gip em.
Carrie v em khng phi trn chy na. Hai em c th c chuyn n
nhng gia nh nhn con nui, hoc tri tr m ci. Cn anh, anh khng
bit.
Chris cha bao gi ni chuyn vi ti trong lc mt nhn i ch khc, tr
phi ang giu mt iu g , mt iu c bit phi i t i khi chng ti
thot khi lu i Foxworth.
c ri, anh Chris, chng ta trn thot, vy hy qun chuyn
i. iu g anh vn giu cha k?
u anh ci xung khi Carrie tin li gn hn, bm ly vy ti, d mt m
to mt cch m hoc khi nhn nhng dng xe c, v c qu nhi u nh ng
ngi i ngang qua, mt s cn mm ci vi n.

l m - Chris ni hy nh li khi m ni s lm bt c vic g


ginh c s chp thun ca ng ngoi c c quyn tha k?
Anh khng bit m thc hin li ha ca mnh nh th no, nhng anh
nghe nhng ngi gip vic tr chuyn. Cathy, ch vi ngy trc khi
ng ngoi cht, ng b sung thm vo di chc. N vi t r ng n u ch ng
minh c m c con vi ngi chng th nht, m phi tr li mi th
m c tha k, v tr li mi th m mua bng tin, k c qun o,
n trang, cc khon u t, tt c mi th. Th cha ht, thm ch ng
cn vit vo di chc rng nu m c con trong cuc hn nhn l n th hai
ca m, m s mt tt c mi th. Vy m m ngh ng tha th cho
m. ng khng tha th, cng khng qun. ng ti p t c tr ng ph t m
t nm m ca mnh.
Mt ti m ln v chong vng khi tip nhn cc mu tin ny.
Anh mun ni l m? Chnh l m ch khng phi ba ngo i?
Anh y nhn vai t v lnh m, d ti hiu anh y khng th lm c
nh vy.
Anh nghe b cu nguyn trn ging. B ta tht x u xa nh ng
anh nghi ng vic t tay b ta b thuc c vo bnh bt ny. B ta mang
bnh cho chng ta v bit chng ta n bnh , khi b ta lun c nh co
chng ng n chng.
Nhng, anh Chris, khng th l m c. M ang trong tun
trng mt khi bnh bt ng bt u c mang ti.
N ci ca anh y tr nn cay ng, mo m.
Phi. Nhng chn thng trc di chc c c, chn thng tr c
m quay li. Ch c m c li t di chc ca ng ngoi, ch khng
phi b ngoi, b c tin ring ca mnh ri. Mi ngy b ch mang
thc n n m thi.
C rt nhiu cu hi m ti cn phi hi, nhng Carrie ng , np st
vo ngi ti, ang ngc ln nhn ti. Ti khng mu n n bi t Cory
cht v mt nguyn nhn khng t nhin. l lc Chris t chi c ti ng
bng chng vo tay ti.
iu l do em quyt nh. Em v trc gic ca em lun ng v
nu anh chu lng nghe th Cory sng ti ngy hm nay.
Chng c g ng cm phn nh s phn bi v khng yu th ng n a, v
trong u ti ku la ln i tr th. Phi, ti mu n th y m v b ngo i b

nht trong t, sau nhng song st, b kt ti git ngi c ch mu bn


ci cht, nu tnh c m mu ang tin hnh na. H ch l nhng con
chut xm trong lng, b nht nh chng ti. Qun o ca h l qu n o
t mu xm. Khng c chuyn n thm m vin hai ln mt tun dnh
cho m, khng trang im, khng c th ct ta mng tay chuyn nghi p,
v ch c tm mt ln mt tun. Thm ch m cn mt s ring t i
vi thn th mnh. , m phi chu ng khng c o lng mc,
trang sc v nhng chuyn du thuyn ti vng bin pha nam khi ma
ng ti. S khng c mt ngi chng p trai, yu thng cng n
a trn chic ging thn nga ln .
Ti ngc ln tri cao ni ngi ta bo c Cha trn , liu ti c th
yu cu Ngi lm theo cch ca Ngi, lm cn bng cn cn cng l v
gnh nng khi vai ti khng?
Ti ngh tht l bt cng khi Chris t tt c gnh nng ln vai ti. T i
sao?
Bi v anh y tha th cho m bt c chuyn g, k c ci ch t c a Cory
v nhng n lc ca m git cht tt c chng ti? Liu anh y c vi n
l do nhng ngi lm cha m ging nh ng b ngoi c th p m ph i
lm bt c chuyn g, thm ch c git ngi? Liu tt c tin trn i s
khin ti git bn a con ca mnh chng?
Nhng bc tranh vt lo ln trong u ti, a ti tr li vi nh ng nm
thng trc khi b cht. Ti thy tt c chng ti trong v n sau nh, c i
a v hnh phc. Ti thy chng ti trn b bin, cho thuyn, b i l i,
hay trt tuyt trn ni. V ti thy m trong bp c gng h t mnh n u
n tht ngon lm hi lng tt c chng ti.
Phi, chc chn ng b ngoi bit lm tt c mi cch git cht tnh
yu ca m dnh cho chng ti, h bit phi lm th no. Ho c l Chris
ngh, cng nh ti ang ngh, rng nu chng ti t i c nh st v k l i cu
chuyn ca mnh, khun mt ca chng ti s b phi by trn trang nh t
tt c cc t bo trong nc. Liu s gin d ca cng chng c b p
c nhng g chng ti mt khng? S ring t ca chng ti, s c n
thit c cng nhau ca chng ti? Liu chng ti c th mt nhau ch
tr th ?
Ti li ngc nhn ln tri cao.

Cha i, Ngi khng vit kch bn cho nhng sinh linh b nh bn d i.


Chng ti t vit kch bn cho mnh, vi mi ngy chng ti s ng, mi l i
chng ti ni, mi suy ngh chng ti khc su trong c. Cn m cng
vit kch bn cho mnh. V l mt kch bn ng bun.
M tng c bn a con m coi l hon ho v mi mt. by gi m
chng cn a no v coi m l hon ho. Cng nh m s khng mu n
c nhng a con khc na. Tnh yu i vi nhng th tin bc c th
mua c s mi mi gi m trung thnh vi li ghi nghit ng trong di
chc ca ng ngoi.
M s gi, cn ngi chng ca m th tr hn nhiu. M s c thi gian
cm thy c n v mong c gi m lm mi chuyn khc i. Nu i
tay m s khng au n li c m ti, chng s au n m
Chris, v c l c cho Carrie nav chc chn, mt ngy no m s
mun nhng a tr m chng ti tng ging nh vy.
T thnh ph ny, chng ti s xung pha Nam trn mt chi c xe but
bin mnh thnh nhng ngi khc. Khi chng ti gp li m - v ch c
chn s phn s sp t nh vy chng ti s nhn thng vo mt m
ri quay lng i.
Ti qung chic ti vo thng rc xanh gn nht, ni l i vnh bi t v i
Mickey v cu xin n tha th v chuyn chng ti lm.
Thi no, Cathy Chris ni, giang rng i tay chuyn g x y ra
th xy ra ri. Hy vnh bit qu kh v cho n t ng lai. V chng ta
ang lng ph thi gian, khi chng ta lng ph qu r i. Chng ta c
tt c cc th pha trc, ang ch i chng ta.
Nhng li ni ng khin ti cm thy tht, cn sng, t do! T do
qun i nhng ngh tr th. Ti bt ci v quay ng i chy li n i
cnh tay anh y giang rng v ch i. Vi cnh tay kia, Chris ci xu ng
nhc Carrie ln, anh y gh cht n v hn vo g m xanh xao c a n.
Em c nghe thy tt c chuyn ny khng, Carrie? Chng ta ang
trn ng ti ni nhng bng hoa s n sut ma ng, v thc ra,
hoa s n quanh nm. iu c lm em mun mm c i khng?
Mt n ci yu t xut hin trn i mi nht nht dng nh qun mt
phi ci nh th no. Nhng th cng l ri.

PHN CUI : LI KT

Vi s khuy kho ti k xong nhng nm thng n n t ng ca


chng ti, v chng ti da trn sng tip ph n i cn l i.
Sau khi thot khi lu i Foxworth, chng ti to l p con ng i c a
mnh, v c gng, bng cch ny hay cch khc, lun u tranh t
c nhng mc tiu ca mnh.
Cuc sng ca chng ti lun y ging bo, nh ng n d y c Chris v ti
rng chng ti l nhng ngi sng st. Cn i v i Carrie th khc h n.
N phi c thuyt phc mun mt cuc sng m khng c Cory, k
c khi c nhng o hoa hng vy chung quanh.
Nhng chng ti lm th no sng st, li l mt cu chuyn khc.

HT