You are on page 1of 9

ORGONSKI PROIZVODI

$ današnje do#a. 'i taj smog ne mo emo vidjeti. -ehnologija koja stoji iza ovog vječnog generatora pozitivne orgonske energije naziva se . (oncentracija i postojanje elektrosmoga mjerljiva je digitalnim analizatorima. Prema Reichu je orgon (poznat i kao prana.. dalekovodi i tra&ostanice. nevidljiva energija koja ispunjava cijeli svemir. metalnu špenu (#akar i0ili aluminij! i prirodne kristale. zatim zaga%en okoliš i negativno zračenje ljudi (uslijed pušenja. kompjuteri. Reichovi akumulatori imali su sposo#nost prikupljanja orgona (#ilo pozitivnog ili negativnog!.R. Dugoročno izlaganje štetnom orgonu izaziva razne #olesti i opterećenja. sumornost itd. . osim generiranja čiste orgonske energije. Wilhelm Reich je njemački znanstvenik koji je sredinom prošlog stoljeća utvrdio postojanje orgona. ali ga osjećamo kao ljutnju. #olesti itd. ivotna energija.R!. eter. . Dok kod nekih oso#a izaziva agresiju. kod drugih mo e potaknuti depresiju i povlačenje u se#e. )a Reichov rad kasnijih godina nadovezali su se ruski i američki znanstvenici i samostalni istra ivači. imaju i sposo#nost automatskog transmutiranja negativne energije koja nas okru uje (negativni orgon+ D. . kreira materiju i ivot.rgonit je sintetička supstanca čiji individualni sastojci u zajedničkoj mješavini imaju alkemijsko djelovanje. "ećina modernog stresa uzrokovano je upotre#om elektroničkih ure%aja i naziva se elektromagnetski stres ili elektronički smog. televizijski prijemnici i monitori. razdra ljivost. chi. "jeruje se da nesmetan i dovoljan protok ove energije unutar i van našeg tijela omogućuje do#ro zdravlje i vitalnost dok nedostatak ili dis#alans pozitivne energije kreira #olest i depresiju.R! u pozitivnu energiju ( pozitivni orgon + P. glavni izvor negativnog orgona su mo#iteli i repetitori za mo#ilne ure%aje. mikrovalne pećnice. esencija kreacije! svepro imajuća kreativna sila u prirodi.ORGONSKA TEORIJA Dr. Reich je čovječanstvu ponudio i znanje o postojanju negativnog orgona koji na ljude djeluje vrlo štetno. što je ujedno i #io njegov krajnji cilj.!. Reichov san ostvarili su amerikanac Don *ro&t i njegova supruga *arol koji su proizveli novi model ure%aja koji.rgonit u svom sastavu sadr i organsku smolu. ki.)/-. električne instalacije. letargiju. ali nisu mogli pretvarati negativni orgon u pozitivni.

74 R/74.)/." .visno od oso#e do oso#e.)/..)4 )2($P372 / )4 9(32D/:-/ )4. štetno zračenje koje emitiraju elektronički ure%aji! u pozitivno zračenje.Prema autorima. tuge i strahova djeluje antistresno ."74=/"2-/. R213/. P. mo#iteli.R. tretiranju kancerogenih i kroničnih #olesti >orgonizira? prostor u kojem #oravite. stvaraju energetsku ravnote u i čiste atmos&eru . stoga ure%aji ne tre#aju napajanje ni odr avanje. stvara pozitivno ozračje omogućava mirnije snove i du#lji odmor tijekom noći." 2($'$32-.". poma e kod energetskog o#navljanja organizma što je vrlo #itno kod oporavka nakon operacije.vo se dešava pasivno. ISKUSTVA KORISNIKA O UPOTREBI ORGONITA DILJEM SVIJETA                     štiti od elektromagnetskog zračenja (kompjuteri. prilikom meditacije uz ure%aj često se javlja osjećaj mira.R.:-. omogućava smirenije i sretnije raspolo enje #udi duhovnu svjesnost i lju#av prema se#i i #li njima harmonizira me%uljudske odnose pojačava psihičke i duhovne sposo#nosti djeluje na emotivno0mentalnom uskla%enju smanjuje hiperaktivnost kod djece pojačava djelovanje #ilo kojeg kristala u #lizini. . čisti kristale pojačava produktivnost u radnom okru enju potiče kreativnost pozitivno djeluje na ivotinje i rast #iljaka energizira vodu djeluje na sposo#nost #oljeg pamćenja i #r eg učenja štiti od negativnih energija drugih ljudi štiti od negativnih utjecaja od strane astralnih (ne&izičkih! nivoa postavljeni u prirodi..2-/")/ . pošto orgonski generatori ne nakupljaju negativnu energiju. $R46272. smanjuje period spavanja emotivno smiruje . $re%aj mo emo postaviti u dlan ruke ili na odre%eni dio tijela. ovo iskustvo produ#ljuje se ukoliko svoju svjesnu pa nju usmjerimo na s@m ure%aj te nenaporno promatramo senzacije koje se pritom javljaju. mikrovalne pećnice i sve elektroničke opreme!. orgonski generatori konstantno zrače zdravi orgon i automatski pretvaraju štetni orgon (npr. R4/*5. D.8-..) *R../-.R.R / . Pošto je orgon inteligentna energija.rgonit stvara jako vi#racijsko polje koje na oso#u djeluje iscjeljujuće i umirujuće. poma e kod nadvladavanja depresije. #alansira i puni vaše energetsko polje (auru! i energetske centre (čakre!./9-.)4 -R4<2 P. . $gra%eni kristali u ovom slučaju ne tre#aju čišćenje (za razliku od standardnih kristala! . 12 R213/($ . zračenja podzemnih voda i svemirskog zračenja na način da podr ava i jača vaš imunološki sistem te čisti.' PR/)*/P$ /1R2D4. . .).D R4/*5. televizijski prijemnici.

<udući da ure%aj svojim zračenjem potiče protok energije kroz čakre te djeluje na Asla#aB mjesta naše aure (mjesta gdje se nalaze energetske rupe i poremećaji!. dok senzi#ilnije oso#e mogu vidjeti i auru ure%aja. opuštenost. plakanja i otpuštanja negativnih emocija.olakšanja. topline. navedeni simptomi #i tre#ali sla#iti iz dana u dan. glavo#olje. 1#og moguće prilagod#e na orgonit. pospanost. (ako #i smanjili i0ili iz#jegli ove senzacije ure%aj je tijekom noći potre#no postaviti #arem C metra od mjesta spavanja. oslo#o%en nemira i stresa. $koliko se simptomi pogoršavanju potre#no je smanjiti ili prekinuti upotre#u orgonita. zatezanja ili #oli. $koliko je riječ o čišćenju uslijed pro#ijanja energetskih #lokada.so#na zaštita+ nošenjem oso#nog orgon generatora posti emo zaštitu naših oso#nih energija u svakodnevnici i tijekom spavanja. moguće su i prolazne senzacije na tim dijelovima tijela u o#liku pritiska. vrućine u dlanovima i stopalima.5 cm) /z iskustva korisnikaDPostavljanjem male orgon piramide u naše vozilo posti emo zaštitu i ugodan ugo%aj za vrijeme vo nje. . vrtoglavice. prvih nekoliko noći moguće su reakcije u o#liku nesanice i vrućine ili pojačanih snova. PROIZVODI OSOBNI GENERATOR /z iskustva korisnikaD . MINI PIRAMIDA (4.

ORGONSKA PIRAMIDA ATLANTIS /z iskustva korisnikaD /zrazito pojačava oso#nu energiju. 1aštita kuće – postavljanje jedne velike orgon piramide u svaki kut stana. ka&ići i prostori gdje se okuplja mnogo ljudi + postavljanje jedne velike piramide potiče harmoniziranje energija u prostoru i stvaranje pozitivnog ozračja. kuće ili zemljišta posti emo zaštitu i energizaciju prostora u kojem ivimo. . čekaonice. $potre#a u meditacijama.5 cm) /z iskustva korisnikaDPostavljanje pored -" prijemnika. kuće ili zemljišta posti emo zaštitu i energizaciju prostora u kojem ivimo. ka&ići i prostori gdje se okuplja mnogo ljudi + postavljanje jedne velike piramide potiče harmoniziranje energija u prostoru i stvaranje pozitivnog ozračja. po#oljšava meditaciju i kreativnu vizualizaciju.MALA PIRAMIDA (7. $redi. $redi. čekaonice. VELIKA PIRAMIDA (13 cm) /z iskustva korisnikaD 1aštita kuće – postavljanje jedne velike orgon piramide u svaki kut stana. monitora i ostale elektroničke opreme.

"oda postaje mekša i pitkija.so#na zaštita+ nošenjem oso#nog orgon generatora posti emo zaštitu naših oso#nih energija u svakodnevnici i tijekom spavanja. ORGONSKI MEDALJON SPE IAL /z iskustva korisnikaD .so#na zaštita+ nošenjem oso#nog orgon generatora posti emo zaštitu naših oso#nih energija u svakodnevnici i tijekom spavanja. ORGONSKI MEDALJON /z iskustva korisnikaD . . čiji okus se mijenja u roku cca EF min. "oda postaje mekša i pitkija.ORGONSKI PODMETAČ OKRUGLI /z iskustva korisnikaD )a podmetač postaviti čašu ili #okal vode. čiji okus se mijenja u roku cca EF min. ORGONSKI PODMETAČ VELIKI /z iskustva korisnikaD )a podmetač postaviti čašu ili #okal vode.

ORGONSKI PRIVJESAK Preporučeno korištenje+ (ao privjesak za ključeve. . Pakiranje sadr i dvije odvojive narukviceD jedna sadr i ugra%eni orgon G klasična #akrena narukvica. ORGONSKA NARUKVI A DOUBLE /z iskustva korisnikaD )ošenjem narukvice potičemo protok energije kroz meridijane. a uvijek uz vas.ORGONSKA NARUKVI A DELU!E /z iskustva korisnikaD )ošenjem narukvice potičemo protok energije kroz meridijane. 4stetski prikladan. ORGONSKE PLOČI E ZA MOBITEL Preporučeno korištenje+ 1alijepiti jednu ili o#je pločice na pole%inu mo#itela.

standardnih prirodnih kristala! ručni rad . čišćenje i odr avanje (za razliku od npr. ORGONSKI PRIVJESAK ZA AUTO ORGONSKI MAGNET SPE I"IKA IJE ORGONITA      radi neprekidno sadr i visokokvalitetne kristale i materijale ne zahtijeva nikakav o#lik napajanja ne apsor#ira negativnu orgonsku energiju stoga ne tre#a punjenje.ORGONSKA BUBA MARA Preporučeno korištenje+ (ao privjesak za ključeve.

<ogato iskustvo iz svog ivota Daniel je za#ilje io u knjizi $apat s %tlantide & priručnik kristaloterapije. CKKC. EHHI. organsku smolu i plastične ukrase i zbog same prirode gorskih kristala imaju isključivu antistresnu i ukrasnu namjenu. O OSNIVAČU INDIGO SVIJETA # DANIELU POSTRU$INU $slijed operacije karcinoma te dugotrajnog liječenja kemoterapijom i zračenjem. 6ure Despota. zavojnica i zvuka te njihovoj me%uso#noj kom#inaciji. KE0NJOI+OOI '. 9"/74. godine izdaje i svoj prvi %nemona 'rain(ave )*. KHE0CFNK+OJL 4. QQQ. "eliku va nost u njegovom razvoju #ili su susreti i školovanje kod dr.d.indigo+svijet. )akon toga uslijedilo je njegovo oso#no istra ivanje na polju praktične primjene kristala.. (ao posljedicu operacije i kemoterapije zado#io je i oštećenje jetre te mu je na temelju jetrenih nalaza rečeno da će kroz nekoliko godina vrlo vjerojatno o#oljeti od ciroze. bakrenu i aluminijsku špenu. $z rad u /)D/. 9"/74-$. trenutno radi na novim glaz#enim izdanjima i pisanju svoje druge knjige. " slučaju mogu#e preosjetljivosti na bilo koji sastojak predmeta molimo izbjegavajte direktan kontakt predmeta s kožom te dozirajte njegovu upotrebu. indigo+svijetPindigo+svijet. PRODAJA /)D/. sadrže gorske kristale. CKKH.o. čiji je osnivač. godine počinje njegov praktičan rad jer je osjećao jaku potre#u za širenjem svoga iskustva. !a sva medicinska stanja obavezno konzultirajte liječnika.indigo-svijet. $ godinama koje slijede prolazi kroz iskustva velikog #roja duhovnih učenja i metoda samopomoći. CKEK. Postizanje sta#ilnog zdravstvenog stanja dokazuje djelotvornost alternativnih0prirodnih tehnika koje je koristio.. godine izdaje 3ju#avne kartice. avedene osobine predmeta su izvedene iz osobnih iskustava korisnika te nije provedeno nijedno znanstveno istraživanje o učincima predmeta. Predmeti nisu namijenjeni za iscjeljivanje i kao takvi nisu zamjena za liječnički tretman ili medicinski preparat.NAPOMENA Orgonski proizvodi proizvođača Indigo svijet d.hr . M 8. 3epavinski put L EKKHK 1agre# -.o. godine izdaje kartice /ndigo an%eli.o.hr Radno vrijemeD pon+ pet H R EO h www. EHHJ.o. počinje Danielovo duhovno istra ivanje.hr W. godine njegovoj je o#itelji rečeno da se previše ne nada. duhovnog učitelja i vrsnog stručnjaka za kristale.