You are on page 1of 10

Problema 1

Se da sistemul analogic:
1.a) Calculati valorile de c.c. pentru semnalele x(t) si p(t);
1.b) Calculati si reprezentati grafic spectrul de amplitudini pentru semnalul
x(t);
1.c) Care este forma semnalului y(t)?
1.d) Care este valoarea medie a semnalului y(t)?

t[ms]
t[ms]
x(t)
p(t)
1V
1V
p(t)
x(t) ) ( ) ( ) ( t p t x t y =

Rezolvare:


1.a)

V t
T
dt
T
dt t x
T
x
T
T
T
cc
2
1 1
1
1
) (
1
2
0
2
0 0
= = = =


V
t
T
dt
T
t
T
dt t p
T
p
T
T T
cc
2
1
2
1 1
) (
1
0
2
2
0 0
= = = =1.b)

T
t n b t n a
a
t x
n
n n


2
, ) sin cos (
2
) (
0
1
0 0
0
= + + =

=0
2
sin
2
2
sin
1 2
cos 1
2
0
2
0
0
0
2
0
0
= = = =

T
n
n
t n
t n T
dt t n
T
a
T
T
n


[ ]
( )

+ =
+
=
=

= =

1 2 ,
1 2
2
2 , 0
1 cos
2
2
cos
1 2
sin 1
2
2
0
0
0
2
0
0
k n
k
k n
n
n
t n
t n T
dt t n
T
b
T
T
n


( )
t k
k
t x SFT
k
0
0
) 1 2 sin(
1 2
2
2
1
) ( :

+
+
+ =

=

) cos( ) ( :
0
0
n
n
n
t n A t x SFA + =

= =

+ =
+
=
= = + =
= =
2
1 2 ,
) 1 2 (
2
2 , 0
2
1
2
2 2
0
0

n
n
n
n n n n
a
b
arctg
k n
k
k n
b b a A
a
A
2
1
2
0
=
a
0

0
3
0
4
0
5
0
n
0
2
2
1

2

3
2

5
2

n
A


1.c)1.d)

V
t
T
dt
T
t
T
dt t y
T
y
T
T
T
cc
4
1
2
2 2 1
) (
1
2
0
2
2
2
0 0
= = = =


Problema 2

y(t)
t[ms]
1V
Se da sistemul periodic:

2.a) Care este forma semnalelor ) (t y
i
la iesirea sistemelor:

2.b) Care este valoarea componentei de c.c. a semnalului x(t);
2.c) Care este valoarea puterii medii a semnalului x(t);
2.d) Calculati si reprezentati graphic spectrul de amplitudini al semnalului
x(t).
Rezolvare:

x(t)
0,5
0,5T
ies
U

int


) (
1
t y
Circuit (ideal) de
intarziere cu
ms 5 . 0
0
=
x(t) ) (
2
t y
x(t)

) (
3
t y
0 T 2T 3T 4T 5T t
p(t)
1V
0 t
T=1ms
T 2T 3T 4T

2.a)2.b)

V
T
T
t
T
tdt
T T
dt t x
T
x
T
o
T T
cc
2
1
2
1
2
1 1 1
) (
1
2
2
2
2
0 0
= = = = =2.c)

3
1
3
1
3
1 1 1
) (
1
3
3
0
3
3
2
0
2
0
2
= = = = =

T
T
t
T
dt t
T T
dt t x
T
p
T
T T


2.d)

( ) t y
1

0 T 2T 3T 4T t
( ) t y
2

2
T

2
T

2
3T

2
5T

2
7T
t
( ) t y
3

0 T 2T 3T 4T t
In general
t jn
n
n
e c t x
0
) (

+
=
=
cu
0 0
2
2
f
T

= =

( )
( ) ( )
= = + =
= =
(
(

=
= = = =
= =

= =

= =


n
n
j
T n
j
T n
e
T n
T n
j
e
jn T
T n
j dt
jn
e
e
jn
t
T
dt te
T
dt te
T T
dt e t x
T
c
jn
t jn
t jn
e T
T jn
T
t jn
T
t jn
T
t jn
e t g t t f
jn
e
t g t f
T
t jn
T
t jn
T
t jn
n
;
2
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
) (
1
0
1 ; 2
2
0
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
) ( ; ) (
) ( ; 1 ) (
0
2
0 0
2
0
0
0
0
0
0
'
0
0
,
0 0 0

<
> +
=
=
=
0 ,
2
0 ,
2
2
1
n
n
n
c
e c c
n
n
n
j
n n
Problema 3

n
c
2
1

5
1

5
1
4
1

4
1
3
1

3
1

2
1

2
1

0
4
0
3
0
2
0

0

0
2
0
3
0
4
0
5
0
3
0

0

0
3
0
5
2


0
n
0
n
n


Se da sistemul din figura:
) (
FTB
H
1

0

2
0

+
2
01V
-T
2
T

4
T

4
T

2
T
T 2T t
x(t)
p(t)= ) cos(
0
t
x(t)
r(t) FTB ideal
y(t)
s rad
s rad F
ms
f
T
/ 10 40 2
/ 10 2 2
1 . 0
1 2
3
5
0 0
0 0
=
= =
= = =Calculati expresiile analitice si reprezentati graphic spectrele de amplitudini
pentru semnalele x(t), r(t) si y(t).


Rezolvare:

)
2
( sin
2
)
2
sin(
0
2
)
4
2
sin(
4
2
)
2
sin(
4
)
2
cos(
4
) cos( ) (
2
4
0
4
0
4
4
0

n
c
n
n
T
n
T
T
n
T
T
n
t
T
n
T
dt t
T
n
T
dt t n t x
T
a
T
T T
T
n
= =
=
(
(
(
(

= = = =
= = =

4
0
4
4
0
0 )
2
sin(
4
) sin( ) (
2
T T
T
n
dt t
T
n
T
dt t n t x
T
b


=
= + =
1
0 0
2
); cos( )
2
( sin
2
1
) (
n
T
t n
n
c t x[ ]

=
+ + + =
=
(

+ = =
1
0 0 0 0 0
0
1
0 0
) cos( ) cos( )
2
( sin cos
2
1
cos ) cos( )
2
( sin
2
1
cos ) ( ) (
n
n
t n t n
n
c t
t t n
n
c t t x t r[ ]
t t t
t t c t t y
) cos(
1
) cos(
1
cos
2
1
) cos( ) cos( )
2
( sin
2
1
cos
2
1
) (
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

+ + + =
= + + + =

) ( X

2
1

2

3
2

5
2

7
2

0

0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0

2
1

1

3
1

3
1

( ) R

( ) Y
0 0

0 0
+
0 0
3
0 0
3 +
0 0
2
0 0
2 +
0 0
+
0 0

0


2
1