YOGA SUTRAS - Patanjali

SUTRELE (AFORISMELE) YOGA ALE LUI PATANJALI
CAP. 1. S A M A D H I P A D A (capitol despre Samadhi - liniste) cuprinzând 51 de versuri: 1.1. Acum prin urmare instrucţiuni complete cu privire la YOGA. 1.2. YOGA este suprimarea sau blocarea (NIRODHA) formelor,transformărilor sau modificărilor mentale fundamentale(VRITTIS), care apar în toate dimensiunile paralele ale conştiinţei,pe care le ia, prin care se manifestă şi pe care le manifestăconştiinţa (CHITTA). 1.3. În starea de YOGA, sau cu alte cuvinte atunci când VRITTIS-urile sunt blocate, văzătorul (DRASHTA, SAU PURUSHA) e stabilit(locuieşte sau se odihneşte în el însuşi sau în propria sa naturăesenţială (SVARUPA). 1.4. În afara stării de YOGA are loc identificarea lui PURUSHA sau DRASHTA cu modificările (VRITTIS) lui CHITTA. 1.5. Modificările fundamentale ale minţii (VRITTIS) sunt de cinci feluri; ele pot fi dureroase, neplăcute sau impure (KLISHTA), saunedureroase, plăcute sau pure (AKLISHTA). 1.6. Cele cinci modificări fundamentale (VRITTIS) ale minţii sunt: cunoaşterea corectă (PRAMANA), cunoaşterea non-discriminativă incorectă sau falsă

(VIPARYAYA sau AVIDYA), imaginaţia saufantezia (VIKALPA), somnul (NIDRA) şi memoria (SMRITI). 1.7. Cunoaşterea prin experienţă directă (PRATYAKSHA), inferenţa (ANUMANA) şi mărturia sau revelaţia celor care au perceput direct Adevărul (AGAMA) sunt sursele cunoaşterii corecte (PRAMANA). 1.8. Cunoaşterea non-discriminativă, incorectă sau falsă (VIPARYAYA sau AVIDYA) este cunoaşterea care nu este bazată pe o formă adecvată (cunoaşterea în care unui obiect i se atribuie în mod fals proprietăţile altui obiect). 1.9. Cunoaşterea care decurge numai din cuvinte sau alţi factori dar care n-are un obiect real corespunzător, adică obiectul ei nu există în afara minţii, este fantezie (VIKALPA). 1.10. Somnul (NIDRA) este acel vritti care are drept suport absenţa activităţii mentale (PRATYAYA). 1.11. Memoria (SMRITI) este cunoaşterea trecută, care a fost înregistrată prin procesul de a nu lăsa să dispară sau să scape din minte obiectele înregistrate anterior. Aceste obiecte sunt readuse în minte prin intermediul SAMSKARAS-urilor. 1.12. Stoparea (NIRODHA) acestor cinci VRITTIS se face prin practică repetată (ABHYASA) şi VAIRAGYA (detaşare). 1.13. Din cele două (menţionate în sutra anterioară) ABHYASA înseamnă stabilitatea efortului de a estompa VRITTIS-urile. 1.14. Ea devine ferm întemeiată fiind continuată fără întrerupere o lungă perioadă de timp, cu adoraţie şi aspiraţie infinită către ţelul suprem, cosmic, al fiinţei
3

umane. 1.15. Când individul se eliberează atât de dorinţele pentru obiectele cunoscute prin simţuri, cât şi pentru acelea de care a auzit vorbindu-se, starea aceasta de conştiinţă este VAIRAGYA. 1.16. Aceea este cea mai înaltă VAIRAGYA în care există eliberare chiar şi faţă de dorinţa pentru GUNAS, (adică detaşarea faţă de toate aspectele lui PRAKRITI) pe baza cunoaşterii adevărate a lui PURUSHA. 1.17. În SAMPRAJNATA baza subtilă pentru fixarea sau concentrarea minţii (PRATYAYA) este judecata (VITARKA), reflecţia (VICHARA), beatitudinea (ANANDA) sau simţul individualităţii (ASMITA), fiecăreia din aceste baze corespunzându-i o stare de SAMADHI. 1.18. ASAMPRAJNATA desemnează starea meditativă în care activitatea mentală subtilă responsabilă de cunoaşterea (PRAJNA)obiectului este eliminată complet, în minte rămânând numaiobiectul, reflexia mentală şi SAMSKARA acelei activităţi. 1.19. Yoghinii VIDEHA (dezîncarnaţi) şi PRAKRITILAYA (fuzionaţi în PRAKRITI) au naşterea drept cauză a lui ASAMPRAJNATA SAMADHI. Aceasta este BHAVAPRATYAYA ASAMPRAJNATA SAMADHI. 1.20. Ceilalţi (decât cei dezîncarnaţi (VIDEHA) şi fuzionaţi în diferiteaspecte ale lui PRAKRITI (PRAKRITILAYA)) ating ASAMPRAJNATA trecând prin stadiile de credinţă (SHRADDHA), voinţă intensă, efort susţinut şi energie puternică (VIRYA), memorie
4

(SMRITI, adică reamintirea stărilor identice) şi inteligenţă cognitivă derivată din SAMPRAJNATA SAMADHI (SAMADHIPRAJNA), respectiv. 1.21. Aceia care au o dorinţă (SAMVEGA) extrem de puternică ating ASAMPRAJNATA SAMADHI foarte repede. 1.22. Cu dorinţa (SAMVEGA) crescând în intensitate, de la slabă la medie şi apoi la extrem de puternică, ASAMPRAJNATA SAMADHI poate fi atins mai târziu, mai repede sau foarte repede. 1.23. Sau prin devoţiune pentru ISHWARA (ASAMPRAJNATA SAMADHI poate fi atins). 1.24. ISHWARA (esenţa purei conştiinţe macrocosmice) este supremul PURUSHA transcedental, neatins de necazuri sau tensiuni fundamentale ale minţii (KLESHAS), acţiuni (KARMAS) consecinţe şi fructe ale acţiunilor. 1.25. În ISHWARA este condensată sub formă de esenţă sămânţa (BIJA) omnişcienţei nelimitate (SARVAJNA). 1.26. Nefiind limitat de timp, el este GURU-ul GURUS-ilor. 1.27. AUM e cuvântul sau sunetul subtil de rezonanţă care îl desemnează sau îl manifestă pe ISHWARA. 1.28. Acesta (cuvântul AUM) trebuie recitat în mod repetat (JAPA), examinându-i mental semnificaţia (BHAVANA) (sau meditând asupra înţelesului acestuia). 1.29. Prin această practică se ajunge gradat la sesizarea aspectelorultime ale fiinţei (introspecţie) şi obstacolele pe calea YOGA suntdepăşite. 1.30. Boala, moleşeala sau lenea mentală, îndoiala,
5

amânarea, letargia sau lipsa entuziasmului, dorinţa pentru plăcerile simţurilor, percepţia eronată, incapacitatea de a realiza stări superioare de concentrare şi instabilitatea stărilor superioare odată obţinute sunt obstacolele pe calea YOGA. 1.31. Durerea sau suferinţa, depresiunea (apatia psihică), agitaţia corpului sau nervozitatea şi respiraţia neregulată sunt simptomele auxiliare ale distracţiei mentale (VIKSHEPA). 1.32. Pentru îndepărtarea acestora (a obstacolelor şi a simptomelor auxiliare) practica concentrării mentale asupra unui principiu (TATTVA) unic (este recomandată) (EKATATTVABHYASA). 1.33. În legătură cu fericirea (SUKHA), mizeria (DUHKA), virtutea (PUNYA) şi viciul sau nebunia (APUNYA), cultivând respectiv atitudini de simpatie (MAITRI), compasiune (KARUNA), bucurie (MUDITA) şi indiferenţă (APEKSHANA), mintea (CHITTA) devine pură şi împăcată. 1.34. Sau prin expiraţie (RECHAKA) şi reţinerea respiraţiei (KUMBHAKA) se poate controla mintea. 1.35. Altfel, mintea poate fi stăpânită şi făcută fermă concentrând-o asupra experienţei simţurilor, astfel încât să simţim vie, intensă şi constantă plăcerea pe care aceste simţuri ne-o procură. 1.36. Sau meditând asupra lotusului luminos din inimă (ANAH) (JYOTISMATI) care e dincolo de orice supărări (VISHOKA) (se poate controla mintea). 1.37. Altfel mintea poate fi controlată prin concentrarea şi identificarea telepatică cu fiinţele extrem de evoluate care
6

au atins realizarea supremă şi care sunt total lipsite de pasiuni (VITARAGA). 1.38. Sau altfel, mintea poate fi făcută fermă dându-i ca suport (al meditaţiei) (ALAMBANA) cunoaşterea (JNANA) din vis (SVAPNA) şi somn (NIDRA). 1.39. Sau prin meditaţia asupra obiectului de adoraţie mintea poate fi liniştită. 1.40. Astfel prin liniştirea şi controlarea minţii yoghinul dobândeşte stăpânire completă asupra tuturor obiectelor meditaţiei, de la cel mai mic (PARAMANU) până la cel mai mare (PARAMAMAHATTVA). 1.41. SAMAPATTI este acea stare de identificare perfectă, de completă absorbţie a mentalului care a devenit complet liber de VRITTIS, în care acesta (mentalul) devine ceea ce reflectă [(cele trei tipuri de obiecte, cum ar fi) cunoscător, cunoscut şi cunoaştere] la fel cum un cristal pur ia culoarea obiectelor pe care stă. 1.42. Acea stare (de SAMADHI) care apare atunci când conştiinţa alternează între cuvânt (SHABDA), obiectul propriu-zis (ARTHA) şi cunoaşterea mentală (JNANA) este o stare amestecată a minţii (VITARKA) şi e numită SAVITARKA SAMAPATTI. 1.43. După limpezirea memoriei (SMRITI) (adică eliminarea sau atenuarea SAMSKARAS-urilor), când mintea e ca şi când ar fi lipsită de conştiinţa de sine (SWARUPASUNYAEVA) şi când numai cunoaşterea pură a obiectului (JNANA) mai există, aceasta e NIRVITARKA. 1.44. Prin aceasta s-au explicat şi SAVICHARA SAMADHI, NIRVICHARA, SAMADHI şi celelalte stadii
7

mai subtile de SAMADHI. 1.45. Stadiile de SAMADHI referitoare la obiectele subtile (adică VITARKA, VICHARA, ANANDA şi ASMITA SAMADHI) se extind până la ALINGA (indisolubilul). 1.46. Stadiile subtile care au fost explicate anterior constituie numai SAMADHI cu sămânţă. 1.47. După ce s-a atins perfecţiunea în NIRVICHARA SAMADHI răsare lumina spirituală. 1.48. În NIRVICHARA SAMADHI superconştiinţa cognitivă (PRAJNA) devine plină de veritabila experienţă cosmică (RITAMBHARA). 1.49. Această cunoaştere (prin RITAMBHARA) e diferită de aceea dobândită din auzite (SHRUTA) sau prin inferenţă (ANUMANA), deoarece ea are un obiect special. 1.50. Conştiinţa dinamică născută din acest SAMADHI depăşeşte cu mult în elevare şi anihilează celelalte SAMSKARAS-uri născute din stările inferioare. 1.51. După blocarea chiar şi a acelor SAMSKARAS datorate blocării tuturor CHITTA VRITTIS-urilor, se atinge SAMADHI fără sămânţă.

8

CAP. 2. S A D H A N A P A D A (capitol despre practică) cuprinzând 55 de versuri 2.1. TAPAS, SVADHYAYA şi ISHWARA PRANIDHANA constituie KRIYA YOGA. 2.2. Pentru dezvoltarea conştiinţei din SAMADHI şi pentru a disipa cauza suferinţelor (KLESHAS) se practică KRIYA YOGA. 2.3. Ignoranţa (AVIDYA), sentimentul eu-lui (ASMITA), plăcerea (RAGA), neplăcerea (DWESHA) şi frica de moarte (ABHINIVESHA) sunt durerile sau tensiunile fundamentale ale minţii (KLESHAS). 2.4. AVIDYA este câmpul acestor KLESHAS care pot fi în stările adormită sau latentă (PRASUPTA), atenuată (TANU), dispersată (VICHCHHINNA) sau în plină activitate (manifestate) (UDARANA). 2.5. AVIDYA este confundarea a ceea ce este non-etern, impur, rău şi non-ATMA, respectiv cu ceea ce este etern, pur, bun şi ATMA. 2.6. ASMITA constă în a identifica în mod eronat PURUSHA cu BUDDHI. 2.7. RAGA este ataşamentul care însoţeşte plăcerea. 2.8. Dwesha este aversiunea care însoţeşte durerea. 2.9. ABHINIVESHA este dorinţa de a trăi, susţinută de propria sa forţă, care-i domină chiar şi pe cei învăţaţi. 2.10. KLESHAS-urile pot fi reduse prin involuţie atunci când ele sunt subtile. 2.11.Transformările KLESHAS-urilor pot fi reduse prin meditaţie (DHYANA). 2.12. Acumularea de KARMAS (KARMASHAYA), care
9

îşi are originea în manifestarea suferinţelor (KLESHAS), este experimentată în naşterile prezente şi viitoare, în sfera vizibilă sau invizibilă. 2.13.Atâta timp cât rădăcina lui KARMASHAYA este prezentă, ea se maturizează şi roadele ei sunt: naşterea sau situaţia socială, durata şi evenimentele vieţii, şi experienţa. 2.14. Fructele lui JATI, AYUH şi BHOGA sunt fericire sau tristeţe, depinzând de merit sau virtute (PUNYA) sau non-merit sau viciu (APUNYA). 2.15.Pentru cel care are putere de discriminare (VIVEKA) totul este în cele din urmă suferinţă, din cauza consecinţelor datorate schimbării (PARINAMA), a suferinţei (TAPA) generată de anxietăţile şi grijile inerente vieţii întrupate a SAMSKARAS-urilor care rămân şi dau naştere la dorinţe şi, de asemeni, datorită GUNAS-urilor şi VRITTIS-urilor în opoziţie. 2.16.AGAMI KARMA sau suferinţa care n-a venit încă poate şi trebuie să fie evitată. 2.17. Uniunea sau identificarea dintre văzător (DRASHTA sau PURUSHA) şi văzut (DRISHYA sau PRAKRITI) este cauza lui HEYA (suferinţa care poate şi trebuie să fie evitată). 2.18.Văzutul (DRISHYA) sau PRAKRITI are proprietăţile sau calităţile luminii (PRAKASHA), activităţii (KRIYA) şi stabilităţii (STHITI); el are natura elementelor (BHUTAS) şi organelor de simţ (INDRIYAS) şi obiectivele sale esenţiale sunt experienţa (BHOGA) şi eliberarea (APAVARGA). 2.19.VISHESHA, AVISHESHA, LINGAMATRA şi ALINGA sunt stadiile GUNAS-urilor.
10

2.20. Văzătorul (DRASHTA sau PURUSHA) este conştiinţa pură, dar în ciuda purităţii lui, atunci când se află înglobat în natură, el percepe numai prin intelect (BUDDHI). 2.21. PRAKRITI (DRISHYA sau văzutul) există numai de dragul lui PURUSHA şi existenţa lui PRAKRITI nu e decât o vagă reflectare a existenţei veritabile a lui ATMA. 2.22. Pentru acela care şi-a atins ţelul (adică s-a eliberat), văzutul (PRAKRITI sau DRISHYA) devine non-existent (în sensul că finalitatea sa a fost realizată), dar pentru ceilalţi şi prin ceilalţi el continuă să acţioneze, deoarece el este comun tuturor. 2.23. Scopul uniunii (SAMYOGA) lui PURUSHA cu PRAKRITI este dobândirea cunoaşterii ultime prin experimentarea sau realizarea directă a naturii eterne esenţiale (SVARUPA) şi prin dobândirea de către ei a puterilor inerente lui PURUSHA şi PRAKRITI adică natura nu există decât pentru şi prin conştiinţă, iar conştiinţa se eliberează numai prin natură. 2.24. Cauza, la nivel Macrocosmic, a uniunii (SAMYOGA) este manifestarea supremei iluzii MAYA sau AVIDYA. 2.25. Prin absenţa sau îndepărtarea lui AVIDYA (sau MAYA) uniunea (SAMYOGA) (dintre PURUSHA şi PRAKRITI) dispare. Aceasta este HANA (evitare), numită eliberarea lui PURUSHA. 2.26. Conştiinţa statornică a realului (VIVEKAKHYATI) este calea pentru evitarea sau îndepărtarea lui AVIDYA (sau MAYA). 2.27. Există şapte stadii sau faze ale cunoaşterii
11

(PRAJNA) directe a lui PURUSHA. 2.28. Prin practica părţilor sistemului YOGA impurităţile se diminuează până ce are loc naşterea cunoaşterii spirituale (JNANA) şi culminarea ei în conştiinţa realităţii (VIVEKAKHYATI). 2.29. Auto-stăpânire (YAMA), reguli fixe (NIYAMA), posturi (ASANA), control al respiraţiei (PRANAYAMA), retragerea simţurilor (PRATYAHARA), concentrare (DHARANA), meditaţie (DHYANA) şi SAMADHI sunt cele opt părţi (ANGAS) ale disciplinei YOGA. 2.30. Non-violenţa (AHIMSA), adevărul (SATYA), onestitatea (ASTEYA), controlul energiei sexuale (BRAHMACHARYA) şi non-posesiunea (APARIGRAHA) sunt cele cinci auto-stăpâniri (YAMA). 2.31. Când sunt practicate în mod universal, fără excepţii datorate naşterii, locului, timpului şi împrejurărilor, acestea (YAMAS-urile) devin mari discipline. 2.32. Curăţenia (SAUCHA), mulţumirea (SANTOSHA), austeritatea (TAPAS), studiul individual (SVADHYAYA) şi supunerea prin activitate integrată şi subordonată faţă de ABSOLUT (ISHWARA PRANIDHANA) constituie regulile fixe (NIYAMA). 2.33. Când mintea (CHITTA) este tulburată de pasiuni (VITARKA) sau porniri inferioare datorate gândurilor negative sau tentaţiilor, trebuie să se mediteze intens asupra contrariilor lor (PRATIPAKSHA BHAVANA). 2.34. Gândurile negative (VITARKA), (cum ar fi violenţa şi alte asemenea) conţin în ele durere şi ignoranţă infinită, indiferent dacă sunt realizate de propria persoană, intenţionate, realizate prin alţii, sau tolerate (aprobate), şi
12

rezultă din lăcomie, mânie şi confuzie. Acestea pot fi slabe, medii sau intense. PRATIPAKSHA BHAVANA constă în a gândi intens contrariul lor. 2.35. Fiind ferm stabilit în AHIMSA, apare abandonul total al ostilităţii atunci când ne aflăm în vecinătatea ei. 2.36. Fiind ferm stabilit în SATYA (adevăr), rezultatul acţiunilor va fi dobândit cu uşurinţă fără realizarea propriu-zisă a acţiunii respective, el depinzând în întregime numai de voinţa noastră şi nu de acţiune şi efort. 2.37. Fiind ferm stabiliţi în ASTEYA, toate comorile, atât fizice cât şi spirituale ni se prezintă singure. 2.38. Fiind ferm stabilit în BRAHMACHARYA, se dobândeşte energie pe toate planurile (VIRYA). 2.39. Devenind ferm stabilit în APARIGRAHA, aflăm prin simţire directă cum şi de unde vine naşterea (trecută, prezentă şi viitoare), precum şi scopul acesteia. (Realizarea cauzelor ultime ale existenţei). 2.40. Din SAUCHA rezultă indiferenţă (în sensul de non-ataşament, detaşare) faţă de propriul corp (care este perceput acum ca vehicul al SINELUI (ATMA)) şi aversiune faţă de unirea spiritului cu alte corpuri (unire care se realizează prin reîncarnare). 2.41. Prin practica purităţii mentale (SAUCHA) se dobândeşte reglarea şi echilibrarea GUNAS-urilor, stare inefabilă de bucurie, focalizare uşoară a minţii, control al simţurilor şi viziunea sinelui (comunicare directă cu ATMA). 2.42. Fericirea neţărmurită şi perfectă rezultă din practica lui SANTOSHA 2.43. TAPAS distruge impurităţile şi conferă puteri oculte
13

corpului (KAYA) şi organelor de simţ (INDRIYAS). 2.44. Prin SVADHYAYA se obţine comuniunea cu ISHTADEVATA (zeitatea care e obiectul devoţiunii interioare). 2.45. Realizarea transei identificatoare (SAMADHI) se obţine în urma supunerii complete faţă de ISHWARA. 2.46. Postura (ASANA) trebuie să fie fermă (stabilă) şi confortabilă. 2.47. Prin dispariţia treptată a efortului fizic (RELAXARE) şi prin meditaţia (SAMAPATTI) asupra infinitului (şarpelui ANANTA, sau KUNDALINI) ASANA este stăpînită perfect. 2.48. Drept urmare, cuplul contrariilor (DVANDVA) nu mai acţionează. 2.49. După ce s-a realizat ASANA (postura), PRANAYAMA este controlul suflului, realizat prin încetarea mişcărilor de inspiraţie şi expiraţie (KEVALA KUMBHAKA). 2.50. PRANAYAMA este externă (expiraţia), internă (inspiraţia) sau suprimată (retenţie), legată de loc (DESHA) timp (KALA), de numărul repetărilor şi devine prelungită şi subtilă. 2.51. Cea de a patra PRANAYAMA este aceea care constă în absorbţia PRANA-ei şi direcţionarea ei spre obiectele din interior sau exterior. 2.52. Prin aceasta voalul (AVARANA) care acoperă lumina cunoaşterii (PRAKASHA) dispare. 2.53. Şi mintea devine astfel pregătită pentru concentrare (DHARANA) (prin practica lui PRANAYAMA). 2.54. PRATYAHARA este faptul de a imita cu simţurile,
14

orientarea spre interior a minţii (interiorizarea), adică de a introverti simţurile prin retragerea lor de la obiectele respective. 2.55.Prin aceasta se dobândeşte stăpânirea completă a simţurilor. CAP. 3. V I B H U T I P A D A (capitol despre puterile psihice) cuprinzând 56 de versuri 3.1. Concentrarea (DHARANA) este obligarea (BANDHA) minţii (CHITTA) să se fixeze sau să stea focalizată într-un singur loc (DESHA). 3.2. DHYANA este fluxul neântrerupt al activităţii mentale a conştiinţei (PRATYAYA) 3.3. Această stare devine SAMADHI atunci când se percepe interior, prin fuziune totală, numai obiectul (ARTHA), fără conştiinţa propriului sine. 3.4. Cele trei realizate împreună (DHARANA, DHYANA şi SAMADHI) constituie SAMYAMA. 3.5. Prin stăpânirea ei (SAMYAMA-ei) răsare lumina conştiinţei cognitive superioare (PRAJNA). 3.6. SAMYAMA trebuie practicată gradat în diferitele stări subtile ale conştiinţei, anume în stările de VITARKA, VICHARA, ANANDA şi ASMITA. 3.7. Cele trei împreună (DHARANA, DHYANA, SAMADHI) sunt interne în relaţie cu precedentele (YAMA, NIYAMA, ASANA, PRANAYAMA, PRATYAHARA). 3.8. Iar acestea (cele trei stadii sau trinitatea (SAMYAMA)) sunt la rândul lor externe lui NIRBIJA
15

SAMADHI. 3.9. NIRODHA PARINAMA este acea stare de vid a minţii (CHITTA) care apare în momentul suprimării sau anihilării obiectului meditaţiei, moment care apare în spaţiul dintre manifestările succesive ale acestui obiect. 3.10. Fluxul lui NIRODHA PARINAMA devine continuu şi liniştit prin întipăriri (SAMSKARAS) sau exersări repetate. 3.11. SAMADHI PARINAMA este dispariţia şi apariţia consecutivă a distracţiei (SARVARTHATA) şi fixităţii (EKAGRATA) minţii (CHITTA) 3.12. Atunci când obiectele (PRATYAYA) care dispar şi apar consecutiv sunt similare sau identice, este starea minţii numită EKAGRATA PARINAMA. 3.13. Prin asta sunt explicate şi cele trei PARINAMAS suferite în timpul meditaţiei de către elemente (BHUTAS) şi organele de simţ (INDRYAS), şi anume: natura (structură, proprietăţi) (DHARMA), caracterul (LAKSHANA) şi condiţia (AVASTHA). 3.14. DHARMI este substratul comun în toate proprietăţile sau structurile (DHARMA), fie latente (adică nerealizate sau nemanifestate încă), fie active (prezente), fie nemanifestate (realizabile sau care urmează să fie manifestate în viitor). 3.15. Diferenţa în procesul de succesiune (KRAMA) este cauza transformării (PARINAMA). 3.16. Realizând SAMYAMA asupra celor trei transformări (SAMADHI PARINAMA, EKAGRATA PARINAMA şi NIRODHA PARINAMA) se dobândeşte cunoaşterea trecutului şi viitorului.
16

3.17. Cuvântul (SHABDA), obiectul (ARTHA) şi cunoaşterea sau conţinutul mental (JNANA) sau (PRATYAYA) sunt confundate datorită suprapunerii lor în minte. Realizând SAMYAMA asupra lor, luate separat, se dobândeşte cunoaştera telepatică a limbajului tuturor fiinţelor precum şi a înţelesurilor ascunse. 3.18. Prin percepţia directă a întipăririlor subconştiente (SAMSKARAS) (realizată prin SAMYAMA asupra lor), se dobândeşte cunoaşterea existenţelor sau naşterilor (JATI) anterioare. 3.19. Realizând SAMYAMA asupra PRATYAYASurilor, se dobândeşte cunoaşterea (JNANA). 3.20. Dar prin aceasta nu se dobândeşte şi cunoaşterea conţinutului mental sau a altor factori mentali care aparţin imaginii mentale, pentru că nu acesta a fost subiectul SAMYAMA-ei. 3.21. Realizând SAMYAMA asupra formei corpului şi suspendând receptivitatea faţă de formă, nemaiexistând contact între ochi şi lumină, yoghinul poate deveni invizibil. 3.22. Prin ceea ce s-a spus, poate fi înţeleasă dispariţia sunetului subtil şi a altor TANMATRAS. 3.23. Karma este făcută de două feluri, activă, PRARABDHA (actuală) şi latentă, SANCITA. Realizând SAMYAMA asupra acestor două feluri de KARMA, se dobândeşte cunoaşterea momentului morţii; acesta se mai poate cunoaşte şi după anumite semne (prevestitoare) (ARISHTA). 3.24. Realizând SAMYAMA asupra simpatiei (MAITRI), compasiunii (KARUNA), fericirii (MUDITA) şi
17

indiferenţei (APEKSHANA) se dobândesc şi se amplifică în propria fiinţă aceste puteri. 3.25. Prin SAMYAMA asupra forţei unui elefant sau a diferitelor aptitudini ale animalelor, puterea corespondentă este dobândită. 3.26. Cunoaşterea obiectelor subtile (obscure) sau depărtate este dobândită prin proiecţia (NYASA) asupra lor a luminii facultăţii superfizice (JYOTISMATI PRAVRITI) interioare. 3.27. Cunoaşterea sistemului solar este dobândită făcând SAMYAMA asupra soarelui. 3.28. Realizând SAMYAMA asupra Lunii se dobândeşte cunoaşterea poziţiei stelelor. 3.29. Realizând SAMYAMA asupra Stelei Polare, se dobândeşte cunoaşterea mişcării stelelor. 3.30. Realizând SAMYAMA asupra centrului buricului se dobândeşte cunoaşterea aranjării corpului fizic. 3.31. Realizând SAMYAMA asupra scobiturii gâtlejului foamea şi setea sunt îndepărtate. 3.32. Stabilitatea mentală şi fizică este dobândită realizând SAMYAMA asupra lui KURMA NADI. 3.33. Realizând SAMYAMA asupra luminii din creştetul capului (SAHASRARA) se dobândeşte viziunea spirituală a maeştrilor yoghini. 3.34. Sau totul poate fi dobândit prin PRATIBHA (cunoaştere intuitivă transcendentală). 3.35. Prin SAMYAMA asupra inimii apare conştiinţa lui CHITTA. 3.36. CHITTA şi PURUSHA sunt extrem de distincte. Din cauza nondiferenţei conştiinţei amândurora există
18

experienţă obiectivă sau subiectivă. Realizând SAMYAMA asupra conştiinţei subiective, despărţită de conştiinţa obiectivă, se dobândeste cunoaşterea lui PURUSHA (PURUSHAJNANA). 3.37. De aici (adică din PURUSHAJNANA) rezultă cunoaşterea intuitivă transcendentală a audiţiei, a senzaţiei, a percepţiei vizuale, a gustului şi a mirosului. 3.38. Aceste puteri psihice (menţionate în sutra anterioară) constituie obstacole în SAMADHI, dar în starea de conştiinţă (obişnuită) a lumii ele sunt puteri psihice. 3.39. Prin slăbirea cauzei legăturii dintre corpul fizic şi cel subtil şi prin cunoaşterea modalităţii, corpul subtil poate intra şi se poate manifesta în corpul altei persoane. 3.40. Prin stăpânirea lui UDANA apare non-contactul cu apa, noroiul, spinii, etc. şi corpul levitează. 3.41. Prin stăpânirea lui SAMANA corpul străluceşte. 3.42. Realizând SAMYAMA asupra legăturii dintre ureche şi spaţiu se dobândeşte auzul divin. 3.43. Prin SAMYAMA asupra relaţiei dintre corp şi akasha şi prin fuzionarea minţii cu uşurătatea bumbacului, se dobândeşte capacitatea de deplasare prin spaţiu. 3.44. În starea de MAHAVIDEHA, VRITTIS-urile sunt inimaginabile şi total exterioare domeniului corpului, şi în acelaşi timp voalul (AVARANA) care acoperă lumina (PRAKASHA) este distrus. 3.45. Prin SAMYAMA asupra stadiilor BHUTAS-urilor sau a stărilor grosiere (STHULA), esenţiale (SVARUPA), subtile (SUKSMA) şi interpenetrante (ANVAYA), şi asupra scopului BHUTAS-urilor, se dobândeşte stăpânirea acestora.
19

3.46. Din aceasta urmează apariţia lui ANIMA şi a celorlalte opt puteri (MAHASIDDHIS) care duc la perfecţiunea corpului (realizarea aşazisului "corp de diamant") şi la non-obstrucţia funcţiilor lui. 3.47. Perfecţiunea corpului fizic şi non-obstrucţia funcţiilor lui include frumuseţe, graţie, energie şi duritate. 3.48. Stăpânirea asupra organelor de simţ (INDRIYAS) se dobândeşte prin SAMYAMA asupra puterii de cunoaştere, naturii reale, individualizării, atot-pătrunderii şi scopului acestor INDRIYAS. 3.49. De aici urmează iuţeala minţii, eliberarea de orice mediu de instrumentalitate precum şi cucerirea şi depăşirea limitărilor lui PRAKRITI. 3.50. În urma cunoaşterii efective prin realizare directă la nivelul conştiinţei a diferenţelor dintre CHITTA şi PURUSHA se dobândeşte omnipotenţă (supremaţia asupra tuturor stărilor şi formelor de existenţă) şi omnişcienţă. 3.51. Prin VAIRAGYA chiar şi faţă de aceste puteri (omnipotenţa şi omnişcienţa), sămânţa suferinţei (DOSHA) sau legătura creată de AVIDYA este distrusă şi se dobândeşte KAIVALYA. 3.52. Atunci când suntem invitaţi sau tentaţi de DEVATAS ori de alte fiinţe celeste nu trebuie să existe ataşament sau mândrie, deoarece există posibilitatea renaşterii nedoritului. 3.53. Prin SAMYAMA asupra momentului şi ordinii sale de succesiune se naşte discernământul, care duce la cunoaşterea realizării realităţii ultime. 3.54. De aici vine cunoşterea paranormală a acelor obiecte
20

aparent similare, care nu se disting deloc ca separate nefiind diferenţiate de naştere, caracteristici sau poziţie, din cauza lipsei de definiţie. 3.55. Cunoaşterea transcendentală eliberează de orice legături şi include cunoaşterea tuturor obiectelor, dincolo de toate ordinele de succesiune, şi ia naştere din VIVEKA. Asta e tot. 3.56. KAIVALYA este atinsă prin egalizarea şi purificarea iluminării lui PURUSHA şi CHITTA (SATTVA) (adică atunci când CHITTA, fiind la fel de pură ca Spiritul Pur, reflectă atât pe PRAKRITI cât şi pe PURUSHA simultan). CAP. 4. K A I V A L Y A P A D A (capitol despre izolare) cuprinzând 34 de versuri. 4.1. SIDDHIS-urile apar datorită naşterii, ierburilor, MANTRAS-urilor, austerităţilor sau a lui SAMADHI. 4.2. Prin supraîncărcarea potenţialităţilor aparţinând naturii inerente (PRAKRITIAPURAT) survine transformarea fundamentală a unei substanţe, caracteristici (sau naşteri) în alta net superioară (JATYANTARA PARINAMA). 4.3. Cauza instrumentală nu stimulează diferitele naturi, ci ea doar îndepărtează obstacolele. 4.4. Minţile create (NIRMANACHITTA) sunt născute sau create numai de către ASMITA (conştiinţa cosmică a individualităţii). 4.5. Mintea unică le dirijează pe celelalte, în legătură cu diferitele acţiuni.
21

4.6. Prin aceste minţi (CHITTA), cea născută din meditaţie devine progresiv liberă de întipăriri (SAMSKARAS). 4.7. Acţiunile yoghinilor nu sunt nici albe, nici negre; a celorlalţi sunt de trei feluri. 4.8. Manifestarea dorinţelor potenţiale latente (VASANAS) are loc în conformitate, şi simultan, cu maturizarea fructelor acestor acţiuni (KARMAS). 4.9. Deoarece memoria (SMRITI) şi întipăririle (SAMSKARAS) au aceeaşi formă în minte, ele sunt înlănţuite în decursul existenţelor prin relaţia cauză-efect; cu toate că aparent pot fi împărţite sau separate după naştere (JATI), loc (DESHA) şi timp (KALA). 4.10. (VASANAS) sunt dorinţe potenţiale latente care dau naştere la noi KARMAS şi ele n-au început, deoarece dorinţa de a trăi este eternă. 4.11. Deoarece cauza acestor VASANAS (KLESHASurile), efectul (JATI; BHOGA şi AYUH), suportul (CHITTA) şi baza VASANAS-urilor (obiectele plăcerii) sunt legate între ele, prin dispariţia lor aceste dorinţe potenţiale latente (VASANAS) vor dispare de asemenea. 4.12. Trecutul şi viitorul există în forma lor proprie sau esenţială (SVARUPA) datorită diferenţei proprietăţilor lor inerente (DHARMA). 4.13. Chiar dacă sunt manifestate sau nemanifestate, proprietăţile inerente ale timpului sunt de natura gunasurilor. 4.14. Esenţa obiectului sau unitatea esenţială a tuturor lucrurilor se datorează unicităţii transformărilor GUNASurilor.
22

4.15. Din cauza asemănării obiectului şi diferenţei de nivel a minţii, căile cunoaşterii sunt diferite. 4.16. Obiectul percepţiei nu depinde de o anumită CHITTA deoarece atunci când mediul cunoaşterii nu este prezent (adică atunci când CHITTA a fost depăşită prin realizarea stării de KAIVALYA) obiectul percepţiei continuă să existe pentru celelalte fiinţe care n-au ajuns încă la eliberare. 4.17. Mintea are nevoie de reflectarea internă a obiectului pentru cunoaştere. 4.18. PURUSHA, stăpânul şi însufleţitorul CHITTA-ei, este neschimbător, prin urmare el poate cunoaşte întotdeauna modificările minţii (VRITTIS). 4.19. CHITTA nu se auto-iluminează adică nu este însufleţită prin ea însăşi, deoarece şi ea este subiectul cunoaşterii şi percepţiei. 4.20. CHITTA fiind limitată, prin ea nu se poate realiza înţelegerea celor doi (PRAKRITI şi PURUSHA), cunoscătorul (mintea) şi cunoscutul (obiectul) simultan. 4.21. Dacă s-ar accepta cunoaşterea minţii nu de către PURUSHA, ci de către o altă minte, atunci ar apare cunoaşterea celor cunoscute, ceea ce duce la absurditate şi la confuzia memoriei. 4.22. Cunoaşterea naturii esenţiale a Sinelui (ATMA), realizată prin autocunoaştere la nivelele cele mai profunde ale fiinţei (SVABUDDHI), este dobândită atunci când conştiinţa ia acea formă în care nu trece de la un stadiu la altul. 4.23. Mintea, purificată fiind, colorată simultan atât de văzător (PURUSHA) cât şi de văzut (PRAKRITI),
23

înţelege totul. 4.24. Deşi împestriţată de nenumărate VASANAS, mintea acţionează numai pentru PURUSHA, deoarece ea lucrează în asociere cu acesta. 4.25. Chiar şi conştiinţa sinelui (ATMA BHAVA) încetează complet pentru acela care vede diferenţa dintre PRAKRITI şi PURUSHA. 4.26. Atunci mintea este cu adevărat înclinată spre discriminare (VIVEKA), şi se îndreaptă spre KAIVALYA. 4.27. Intre stările acestea de discriminare (VIVEKA), mai pot apare temporar alte PRATYAYAS, datorită remanenţei impresiilor trecute (SAMSKARAS). 4.28. Indepărtarea definitivă a acestora (PRATYAYAS) este realizată la fel ca în cazul KLESHAS-urilor. 4.29. Atunci când nu mai există interes nici chiar pentru cea mai înaltă meditaţie, se realizează DHARMAMEGHA SAMADHI, datorită completei discriminări (VIVEKAKHYATI). 4.30. După aceea apare eliberarea de KLESHAS şi KARMAS. 4.31. Atunci, datorită îndepărtării tuturor voalurilor şi impurităţilor, puţin este ceea ce mai rămâne de cunoscut, deoarece cunoaşterea este infinită. 4.32. După aceasta, deoarece şi-au îndeplinit menirea şi procesele schimbărilor (PARINAMAS) au luat sfârşit definitiv, GUNAS-urile se retrag sau se resorb în cauza care le-a produs. 4.33. KRAMA este procesul care corespunde schimbării sau succesiunii momentelor; în DHARMAMEGHA
24

SAMADHI el devine complet aprehensibil deoarece acest SAMADHI este punctul terminus al tuturor schimbărilor (PARINAMAS). 4.34. KAIVALYA este involuţia sau resorbţia GUNASurilor în cauza care le-a produs, datorată împlinirii menirii lor, sau este reintegrarea lui PURUSHA în forma sa veritabilă, care este pura conştiinţă.

Index termeni folosiţi A A = nu ABHAVA(H) = absenţă ABHAVAT = prin absenţa ABHAVE = la dispariţia ABHIBHAVA = suprimare ABHIJATASYA = bine finisat, purificat ABHIMATA = agreabil, plăcut ABHINIVESHA(H) = frica de moarte; instinctul de conservare ABHYANTARA = intern ABHYASA = practica YOGA; practică spirituală repetată ABSOLUT = Ca principiu prim, este un concept care defineşte o cauză ce nu are altă origine decât pe ea însăşi şi din care derivă celelalte existenţe. ADARSHA = vizualizare, reprezentarea mentală a unei imagini ADHIGAMA = atingere ADHIMATRA = extrem de puternic; intens
25

ADHISTHATRITSAM = supremaţie ADHVABHEDAT-DHARMANAM = a proprietăţilor inerente ADHYATMA = spiritual ADHYAYA = actul de a privi cu atenţie nasul sau dinţii în oglindă ADINI = etc. ADISU = etc. ADRISTA = nevăzut; viitor AGAMA = mărturie, revelaţie AGAMI KARMA = suferinţa care n-a venit încă dar care urmează să apară la un moment dat în viitor. AGNISARA = tehnica yoghină de curăţire fizică şi purificare aurică prin intermediul focului subtil AHAMKARA = conştiinţa parţială ATMA-ică sau o manifestare palidă a EU-lui Suprem, sau simţul individualităţii; literal, înseamnă în limba sanscrită "cel care face Eul inferior". Aceasta este de fapt egoul sau principiul individualizării. În filosofia Samkhya este privit ca fiind unul dintre cele opt evolute (aspecte manifestate) primare ale naturii şi astfel el susţine toate categoriile subtile, vibraţiile ce face posibile manifestarea şi evoluţia (TATTVAS). Totuşi cel mai adesea el desemnează pur şi simplu iluzia Eului, sau cu alte cuvinte simţul limitator (şi penibil pentru cel care la transcens) de a fi o minte şi un corp individual, de a avea anumite lucruri, energii subtile sau caracteristici proprii cu privire la care avem FALSA IMPRESIE că ne aparţin (exemplu: sentimentele mele, iubita mea, ideile mele, soţia mea, prietenii mei, copiii mei, etc.) şi de a fi eu singur cel
26

care realizează acţiunile. Toate tradiţiile spirituale autentice (în frunte cu YOGA) afirmă faptul că simţul limitator şi penibil al egoului trebuie să fie cât mai repede şi definitiv transcens. Uneori această idee sublimă (dătătoare de adevărată libertate) este interpretată în mod complet greşit ca fiind doar un îndemn de a fi altruişti. În realitate este vorba de ceva cu mult mai profund şi esenţial care implică să se atingă cât mai repede transcenderea completă a EGO-ului care atrage după sine eliminarea cunoaşterii parţiale, efemere şi iluzorii. De la identificarea totală cu EUL (EGOUL) EFEMER trebuie să accedem cât mai repede şi pe deplin la identificarea permanentă şi plenar divină cu SINELE ETERN sau SPIRITUL DIVIN ce există în centrul ultim al fiinţei noastre. Scopul esenţial al sistemului YOGA este să conducă cât mai reppede fiinţa umană de la Conştiinţa dureroasă şi limitată a EGOULUI la Conştiinţa beatifică şi nelimitată a Sinelui nemuritor (ATMAN). AHIMSA = non-violenţă AJAPA AJAPA = al 4-lea tip de PRANAYAMA; (AJAPA MANTRA = repetarea sau rostirea involuntară în timpul respiraţiei a unei MANTRA-e sau a unei formule sacre care facilitează punerea la unison sau rezonanţa cu Divinul. Conform învăţăturilor din HATHA-YOGA, zgomotul specific alternat al respiraţiei (inspiraţia şi expiraţia) unei fiinţe vii constituie o invocaţie inconştientă către Divin ale cărei sunete sunt uneori faimoasa MANTRA SO HAM "El (Divinul) este eu", alteori HAM SA "Eu sunt El (Divinul)". AJATASHATRU = născut fără duşmani (se spune astfel
27

în India, referitor la o anumită persoană) AJNA CHAKRA = centrul mental, secret de comandă cel de-al 6-lea dintre cei 7 centri spirituali subtili ai fiinţei umane; centrul de forţă situat în plan subtil în zona din mijlocul frunţii (sinonim: "al treilea ochi", "ochiul lui SHIVA"). Corespunde Mentalului Divin Macrocosmic iar trezirea sa completă conferă yoghinului Iluminarea spirituală, distrugerea definitivă a legăturilor KARMA-ei şi îi permite să dobândească uluitoarele puteri paranormale (SIDDHIS). În centrul (focarul rezonant) al lui AJNA CHAKRA vibrează energia fundamentală a creaţiei, sunetul fundamental subtil, divin AUM. Cel care realizează LAYA YOGA cu acest sunet (AUM) îşi poate arde cu uşurinţă KARMA de suferinţă, eliberându-se de toate mizeriile fizice sau subtile. AJNANA = ignoranţă, prostie. Acest cuvânt sanscrit este un sinonim al termenului AVIDYA sau NEŞTIINŢĂ: El semnifică starea de orbire spirituală şi ca rezultat al acesteia noi trăim ca fiinţe egotice şi individualizate ce cunosc durerea fizică şi psihică, fiind ciclic supuşi la naştere şi moarte. Ignoranţa sau prostia este opusul înţelepciunii spirituale (JNANA, VIDYA) care ne conduce la cunoaşterea reală a Sinelui Nemuritor (ATMAN) şi în final face cu putinţă eliberarea spirituală, ultimă. AKALPITA = inimaginabil AKARANAM = nefăcând AKASHA = element care pătrunde tot spaţiul; element subtil fundamental pe care înţelepţii yoghini l-au descoperit de mii de ani ca pătrunzând totul. În unele texte
28

secrete el este considerat eterul spaţial care cuprinde şi înregistrează cu fidelitate totul. În Orient, AKASHA sau eterul atotcuprinzător este cel mai subtil dintre cele cinci elemente (1. - PĂMÂNT; 2. - APA; 3. - FOCUL; 4. AERUL; 5. - ETERUL (AKASHA)). Eterul cel subtil sau AKASHA este o substanţă fundamentală despre care yoghinii avansaţi şi înţelepţii spun că umple şi pătrunde tot MACROCOSMOSUL, fiind suportul de bază al vieţii şi al sunetului. În AKASHA se înregistrează instantaneu tot ceea ce se întâmplă în MACROCOSMOS iar imaginile înregistrate pot fi citite de yoghini şi se numesc CLIŞEE AKASHA-ice. AKASHAYOH = a spaţiului AKLISTAH = nedureros AKRAMAN = dincolo de ordinea succesiunii AKRISHNAM = nici negre AKSEPT = transcenzând AKUSIDASYA = a aceluia care nu mai are interes ALABDHABHUMIKATVA = incapacitate de a realiza o stare superioară ALAMBANA = suport ALAMBANAIH = obiect; bază ALAMBUSHA = Nadi secret (canal subtil prin care circulă energia fluidică) ALASYA = letargia ALINGA = PRAKRITI (natura) ALINGANI = fără nici o marcă (semn distinctiv) ALOKA = lumină ALPAM = numai puţin ANABHIGHATAH = lipsa impactului; non-obstrucţie
29

ANADI = denumirea VASANAS-urilor = dorinţe, înclinaţii, impresii ascunse, ambiţii care persistă în străfundurile fiinţei, dar care pot în orice moment să revină la suprafaţă. Parte integrantă a Samskaras-urilor, ele sunt atât de apropiate de acestea încât sunt adesea considerate ca sinonime. ANADITVAM = fără început ANAGATAH = viitor ANAJANAM = necunoscut (în India există o ştiinţă numită astfel) ANANDA = beatitudine, fericire supremă; termen ce desemnează nu numai plăcerea legată de senzaţiile simţurilor, în mod necesar efemere, ci bucuria oceanică a unei stări copleşitoare, pure, ce situează gradat sufletul dincolo de orice dualitate şi deorice opoziţie. După Yoga şi Vedanta, este vorba de o stare paradisiacă de conştiinţă în care CONŞTIINŢA noastră este cu ADEVĂRAT liberă de orice gând şi care face ca în universul nostru lăuntric să nu se proiecteze ATUNCI nici boală, nici bătrâneţe, nici moarte, nici teamă, nici griji, nici suferinţă, nici tristeţe, ci doar o stare intensă care ne pune în inefabilă rezonanţă cu INFINITA fericire pură. Găsim atât în YOGA cât şi în VEDANTA, în cursul unei lungi perifraze abstracte ce îl desemnează pe BRAHMAN (ABSOLUTUL DIVIN), formularea "SATCHIT-ANANDA"; ANANDA, fericirea divină absolută, continuă nu poate fi pe deplin şi intens resimţită decât în starea de SAMADHI care, după cum susţin YOGHINII, aparţine conştiinţei extatice divine. În şcolile yoghine autentice ale tradiţiei SHANKARA, numele SANNYAS-ilor sau ale aspiranţilor la eliberare spirituală
30

se termină cu cuvântul sanscrit ANANDA (de exemplu: VIVEKANANDA, SIVANANDA, HAMSANANDA); al 3-lea stadiu al lui SAMPRAJNATA SAMADHI; este legat de conştiinţa cauzală a lui LINGAMATRA ANANDAMAYA KOSHA = ultimul înveliş care acoperă Sinele Etern (ATMAN). Este numit, de asemenea, Învelişul beatitudinii sau Învelişul Cauzei. ANANTA = infinit; şarpele numit ANANTA ANANTARYAM = secvenţă ANASHAYAM = fără stocul întipăririlor trecute ANASTAM = nedistrus ANATMASU = non-ATMA ANATYAT = infinit ANAVACHCHHEDAT = pe seama nici unei definiţii ANAVACHHEDAT = fiind nelimitat de timp ANAVACHCHHINNAH = necondiţionat, nelimitat ANAVADHARANAM = non-înţelegere ANAVASTHITATVA = instabilitate ANAYAH = pătrundere, infiltrare ANEKESAM = a multor ANGAMEJAYATVA = agitaţia corpului ANGANI (ANGAS) = fără nici o marcă (sau semn distinctiv); părţi ANIMADI = ANIMA = putere psihică paranormală: yoghinul îşi poate face corpul şi conştiinţa la fel de mici ca şi un atom ANISTO = nedorit ANITYA = non-etern, efemer ANTAH = a se sfârşi ANTAR MAUNA = tăcere, linişte lăuntrică
31

ANTARANGA = formă de KEVALA KUMBHAKA; intern; introvertit; aspectul esoteric ANTARAYA = obstacol ANTARAYAH = obstacole ANTARDHANAM = a fi invizibil; dispariţie ANU = prefix care subliniază completitudinea ANUBHUTA = înregistrat ANUGAMAT = prin asociere ANUKARAH = imitând ANUMANA = inferenţă (extragerea dintr-un aspect sau aserţiune dată a tuturor consecinţelor care pot rezulta) ANUMODITA = aprobată ANUPASHYAH = pare că percepe ANUPATI = comun ANUSHADHI = ierburi ANUSHASANAM = instrucţiuni complete ANUSHAYI = care însoţeşte ANUSHRAVIKA = auzit ANUSTHANAT = prin practică ANUTTAMAH = neţărmurit ANVAYA = interpenetrant ANYA = a altuia; celălalt ANYAH = celălalt SAMADHI ANYATA = diferenţă ANYATVAM = diferenţă ANYATVE = pentru diferenţă ANYAVISAYA = alt obiect APANA = energia subtilă descendentă (una dintre cele 5 PRANAS-uri majore). Acţionează din zona anusului până la tălpile picioarelor.
32

APARAMRISTAH = neatins APARANTA = moarte APARIGRAHA = non-posesiune APARINAMITVAT = datorită neschimbării APATTAV = îndeplinind APAVARGA = eliberare APEKSHANA(M) = indiferenţă APETASYA = a aceluia care nu mai are interes API = chiar; de asemenea; mai mult decât atât; deşi; cu toate că APRAMANAKAM = non-cunoscător APRATISANKRAMAYAH = care nu trece de la unul la altul APRAYOJAKAM = indirect APUNYA = viciu (sau nebunia); non-merit APURAT = prin adăugare, supraâncărcare ARISHTA = cale de a cunoaşte momentul morţii ARISTEBHYAM = prin semne (prevestitoare) ARTHA = obiect; obiectul DHYANA-ei (al meditaţiei); conştiinţă ARTHAM = de dragul ARTHAVATTVA = servind scopului ASAMPRAJNATA = desemnează starea meditativă profundă în care activitatea mentală subtilă, responsabilă de cunoaşterea obiectului (PRAJNA) este eliminată complet, în minte rămânând numai obiectul, reflexia mentală şi SAMSKARA acelei activităţi ASAMPRAMOSAH = a nu lăsa să dispară (experienţa din minte); a nu o lăsa să scape ASAMPRAYOGA = absenţa contactului
33

ASAMPRAYOGE = a nu veni în contact ASAMSARGAH = non-ataşament ASANA(M) = postură corporală specială în YOGA care face posibilă punerea în inefabilă rezonanţă cu anumite energii subtile benefice din MACROCOSMOS. ASANGA = non-contact ASANKHYEYA = nenumărat ASANKIRNAYOH = distinct ASEVITAH = practicat ASHAYA = depozit al urmelor KARMA-ei trecute ASHAYO = rezervor (acumulare) ASHISAH = voinţa de a trăi ASHRAYA = suport ASHUCHI = impur ASHUDDHI= impuritate ASHUKLA = nici albe ASHWINI MUDRA = GESTUL ANUSULUI DE CAL: Una dintre cele 25 de MUDRAS descrise în faimosul tratat YOGA, - Gheranda Samhita. ASMITA = principiul ego-ului (egoism); simţul individualităţii; este o stare de conştiinţă inferioară care identifică în mod eronat PURUSHA cu vehiculul său; ASMITA SAMADHI = al 4-lea stadiu din cele 4 stadii ale lui SAMPRAJNATA SAMADHI; este starea ATMAică legată de ALINGA ASTA = opt ASTEYA = onestitate, respectul proprietăţii (a bunurilor celorlalţi) ASTI = există ASVADA = facultatea gustului
34

ASYA = a acesteia ATAT = neadecvat ATHA = acum, prin urmare ATIKRANTA BHAVANIYA = (tip de yoghin) acela care devine absolut detaşat şi renunţă chiar şi la realizarea supremă ATIPRASANGAH = superfluitate absurdă ATITA = trecut ATMA = sinele divin suprem, etern. Scânteia din dumnezeire în fiinţa umană ATMA BHAVA = conştiinţa divină de sine; conştiinţa celui mai înalt nivel al sinelui divin, etern ATMADARSHANA = viziunea sinelui Suprem, etern, divin ATMADRASHTA = denumire pentru fiinţele care percep Sinele Suprem, etern, divin ATMAKAM = având natura ATYANTA = extrem AVANGA = propriul corp AVARANA(M) = voalul care acoperă lumina cunoaşterii; înveliş; voal; necunoaşterea adevărului AVASTHA = condiţie, stare. Yoghinii disting câteva stări sau stadii distincte de maturitate lăuntrică pe calea spirituală. Faimosul tratat Hatha-Yoga-Pradipika (IV.69) vorbeşte despre starea iniţială (ARAMBHA-AVASTHA), starea activă sau starea "uleiorului" (GHATAAVASTHA), "starea acumulării" (PARICAYAAVASTHA) şi "starea de maturitate spirituală" (NISHPATTY-AVASTHA). Acestea mai sunt numite uneori "nivele" de realizare (BHUMI). Cuvântul
35

AVASTHA este folosit, de asemenea, pentru a descrie cele patru sau cinci stări distincte de conştiinţă, aşa cum sunt ele prezentate în conformitate cu tradiţia Vedanta. Acestea sunt: starea de veghe (JAGRAT), starea de somn cu vise (SVAPNA), starea de somn fără vise (SUSHUPTI) şi "a patra stare" (TURIYA), care este de fapt starea realizării de sine. Acestora, uneori, li se mai adaugă starea care o transcende pe cea de "a patra" (TURIYAATITA) sau eliberarea spirituală totală. În sfârşit, tot în YOGA, cuvântul AVASTHA desemnează şi diferite stadii sau etape ale controlului suflurilor subtile (PRANAYAMA) de către yoghini. AVASTHA PARINAMA : CHITTA este transformată din punctul de vedere al condiţiei sale AVASTHANAM = stabilire AVESHAH = intrare AVIDYA = cunoaşterea non-discriminativă, incorectă sau falsă; ignoranţa; lipsa conştiinţei interne, prostia AVIPLAVA = statornic AVIRATI = dorinţa de plăceri AVISAYIBHUTATVAT = pentru că nu acesta a fost subiectul SAMYAMA-ei AVISHESHA= fără diferenţă; suportul minţii; al 2-lea stadiu al GUNAS-urilor; implică lipsa diferenţelor existând completa fuziune cu obiectul; starea de SAMADHI corespunzătoare este VICHARA AVISHESHAH = non-distinct AVIVEKAKHYATEH = până la conştiinţa realităţii AVYAKTA = plan nemanifestat AVYAPADESHA = nemanifestat
36

AYAMA = lungire sau lărgire controlată (lungimea suflului subtil) AYUH = durata vieţii B BADHAN = tulburare BAESU = prin SAMYAMA asupra puterilor BAHIH = extern BAHIRANGA = formă de KEVALA KUMBHAKA; aspectul extern sau YOGA exoterică BAHYA = extern BALA = forţă; energie; putere BALANI = puteri BANDHA = a obliga; legătură BHAJAN = formă de adoraţie a lui Dumnezeu sau a unuia dintre Avataras-i (trimişii lui Dumnezeu) însoţită de cântece rostite la unison şi acompaniată de muzică. BHAKTI YOGA = formă de YOGA (YOGA devoţională). Calea iubirii nesfârşite pentru Dumnezeu. BHAVA = stări de existenţă BHAVANA = simţământ BHAVANAM = examinând mental; a chibzui; a argumenta mental; a gândi BHAVANATHAH = atitudine BHAVAPRATYAYA ASAMPRAJNATA SAMADHI = BHAVAPRATYAYAH = naşterea e cauza BHEDE = în legătură cu diferenţa BHEDHAH = îndepărtare BHOGA(H) = experienţă; conştiinţă obiectivă BHRANTIDARSHANA = percepţie eronată
37

BHUMI = stadii subtile ale conştiinţei BHUMIH = întemeiat BHUMISU = în stările subtile BHUTA(S) = elemente subtile BHUTAJAYH = stăpânirea elementelor subtile BHUVANA = sistem solar BIJA(M) = principiu, sămânţă subtilă BRAHMACHARYA = abstinenţă sau continenţă sexuală şi senzuală prin care potenţialul sexual al fiinţei umane este transmutat în energie, iar energia rezultantă este sublimată în mod armonios pentru a accelera evoluţia spirituală. BRAHMANADI = canal foarte fin înlăuntrul lui SUSHUMNA NADI BRUMADHYA = tehnică yoghină de concentrare mentală care implică să se fixeze ferm şi continuu atenţia în zona focarului subtil dintre sprâncene. BUDDHI = inteligenţă. Componentă care permite să se clasifice impresiile sensibile datorită capacităţii sale de discriminare. BUDDHIBUDDHEH = cunoaşterea celor cunoscute C CHA = şi CHAKRA = centru subtil energetic prin care trec anumite forme de energie subtilă. Aceşti centri (CHAKRAS) acumulează, transformă şi redistribuie energiile care îi traversează. CHAKSUH = ochi CHANDRA = Lună
38

CHATURTHA = al patrulea CHETANA = conştiinţă CHHAYA PURUSHA = ultima urmă a intelectului CHHAYA UPADANA = ultima urmă de ataşament, creând legături care înlănţuie fiinţele umane în existenţă şi le angrenează dintr-o existenţă (încarnare) într-alta. CHIDAKASHA = domeniul Conştiinţei absolute şi omniprezente (Chit) identică cu Brahman (Supremul Absolut, DUMNEZEU) CHITRAM = împestriţată CHITTA(M) = minte; conştiinţa individuală care include conştientul, subconştientul şi superconştientul CHITTABHEDAT = prin diferenţa minţii CHITTANI = minţi CHITTANTARADRISHYE = într-o minte, fiind cunoscută de alta CHITTASAMVIT = conştiinţa lui CHITTA CHITTASYA = a minţii; a corpului subtil CHITTAVIKSEPAH = obstacole ale minţii CHITTAVRITTAYAH = modificările minţii CHITTEH = a conştiinţei CHITTISHAKTEH = PURUSHA = Fiinţa eternă, Supremă, una dintre cele două realităţi recunoscute de filosofia Samkhya, Sinele DIVIN Absolut, conştiinţa pură CHITTRA = Nadi extrem de fin şi foarte important D DARSHANA = ceea ce este văzut, cunoscut DARSHANA SHAKTI = vehiculul puterii de cunoaştere
39

DARSHANAM = viziune spirituală DARSHINAH = al aceluia care vede DAURMANASYA = depresiune DESHA = loc; ţară DESHAYOH = de loc DEVADATTA = formă subtilă de energie (una dintre cele 5 PRANAS-uri minore). Provoacă moţăiala şi somnul DHANANJAYA = formă subtilă de energie (una dintre cele 5 PRANAS-uri minore). Intreţine şi face să apară dorinţa de hrănire DHARANA = concentrare mentală fermă şi continuă. Condiţie importantă care permite să fie atinsă în YOGA meditaţia profundă DHARMA = calitate; proprietate; proprietăţile; funcţie. Termen generic desemnând "ceea ce constituie Adevărata Natură a noastră". DHARMA PARINAMA: CHITTA este transformată din punctul de vedere al proprietăţii sau structurii (DHARMA) ei DHARMAMEGHA SAMADHI = cea mai înaltă formă de extaz divin (Samadhi) care este admis a exista în tratatele clasice YOGA. DHARMAMEGHAH = ploaia DHARAMA-ei DHARMI = substratum-ul proprietăţilor DHRUVE = realizând SAMYAMA asupra Stelei Polare DHYANA(M) = meditaţie, meditaţie, reculegere, permiţând yoghinului să atingă starea de SAMADHI. Meditaţia este o curgere neîntreruptă a gândirii către obiectul concentrării minţii (DHARANA). Fără DHYANA este absolut imposibil să fie atinse de către
40

yoghin stările superioare de conştiinţă. DHYANAJAM = născut din meditaţie DIPTIH = radiaţie DIRGHA = lung DIVYAM = divin DOSHA = defect DRASHTA = văzătorul DRASTRI = văzător = văzătorul (văzătorului) DRASTUH = văzător (sau PURUSHA) DRIDHA = ferm DRIG = PURUSHA; putere a conştiinţei; putere de a vedea DRIG SHAKTI = puterea de cunoaştere DRISHEH = al văzătorului DRISHIMATRAH = numai pură conştiinţă DRISHTA = văzut; prezent DRISHYA = văzutul (PRAKRITI) DRISHYASYA = a văzutului DRISHYATVAT = din cauza perceptibilităţii DRISHYAYOH = văzut DUHKHA(M) = durere; mizerie, suferinţă DUHKHAIH = prin aceste trei dureri DVANDVA = cuplul contrariilor DVESHAH = aversiune DWESHA = neplăcere, aversitate, repulsie (opusul lui RAGA) E EGO = EKA = unu
41

EKAGRATA = focalizare (în această stare RAJO GUNA şi TAMO GUNA sunt absente). Concentrarea întregii noastre atenţii asupra unui singur (Eka) punct (focar) sau asupra unui singu obiect; situaţie în care toate energiile psihice sunt focalizate asupra unui aceluiaşi obiect. EKAGRATA PARINAMA = efortul de a face mintea să sară de la un obiect la acelaşi obiect; focalizarea numai asupra acelei PRATYAYA fără intervenţia nici unei distrageri EKAGRATAYOH = fixitate EKAGRYA = focalizare EKAM = unu EKARUPATVAT = datorită asemănării formei EKASAMYE = simultan EKATANATA = continuitate EKATATTVABHYASA = practica concentrării mentale ferme şi continue asupra unui principiu unic EKATMATA = identitate EKATRA = împreună EKATVAT = datorată unicităţii ESAM = a acestora ETENA = prin aceasta EVA = ca şi; numai F FOCARE DE PUTERE = G GAMANAM = a se deplasa prin GANDHARI = un Nadi
42

GARIMA = putere psihică paranormală prin care corpul fizic poate fi făcut să fie extraordinar de greu GATI = mişcare GRAHANA = simţuri; puterea de cunoaştere GRAHITA = cunoscător GRAHYA = receptiv GRAHYESU = în obiectele cunoaşterii GUNA(S) = cele trei însuşiri fundamentale: KRIYA = activitate; PRAKASHA = lumina; STHITI = fermitate. Obiectele lumii fenomenale (PRAKRITI) sunt toate structurate în jurul celor trei GUNAS: TAMAS GUNA, RAJAS GUNA, SATVA GUNA. GUNANAM = al GUNAS-urilor GUNAPARVANI = starea GUNAS-urilor GUNATMANAH = de natura GUNAS-urilor GUNAVAITRISNYAM = eliberarea de dorinţa faţă de GUNAS GURU(GURUH) = maestru, învăţător spiritual H HANA: prin îndepărtarea lui AVIDYA (ignoranţa), cauza contactului dintre PURUSHA şi PRAKRITI este îndepărtată şi deci, efectul încetează să mai existe. Aceasta se numeşte HANA HANAM = evitare; distrugere HANOPAYAH = căile de evitare (HANA) HASTI = elefant HASTIJIHWA = un Nadi; unul dintre cele 14 canale subtile (NADIS) prin care circulă energiile subtile în fiinţă. Se spune că el ajunge la ochiul drept HATHA
43

YOGA = formă de YOGA al cărui scop este să armonizeze HA (suflul subtil solar (+), cunoscut sub numele de PRANA) cu THA (suflul subtil lunar (-), cunoscut sub numele de APANA). Această echilibrare conferă nenumărate puteri paranormale psihice, mentale şi spirituale celui care o practică în mod consecvent şi totodată, permite lui KUNDALINI să se trezească şi să se ridice gradat din CHAKRA în CHAKRA. HETU(H) = cauză HETUTVAT = depinzând de HEYAH = care pot fi reduse; reducere HEYAHETUH = cauza lui HEYA, cauză a ceea ce trebuie evitat HEYAM = a fi evitat HIMSADAYAH = violenţă şi alte asemenea acesteia HLADA = bucurie HRIDAYE = realizând SAMYAMA asupra inimii I IDA = Nadi prin care circulă energia subtilă (-) receptivă, lunară, feminină ILUMINARE = INDRIYA(S) = organele de simţ: mirosul, gustul, vederea, pipăitul, auzul împreună cu cele cinci organe funcţionale: organele de eliminare, organele de reproducere, picioarele, mâinile, vocea. INDRIYAJAYA = control al simţurilor INDRIYANAM = al simţurilor INDRIYESU = în organele simţurilor INDRYAJAYA = stăpânire deplină asupra organelor de
44

simţ INTUIŢIE = ISHITVA = capacitatea paranormală de a crea şi de a distruge după voinţă nu contează ce în cele 3 Lumi fundamentale ISHVARA = Dumnezeu (stăpân, sau cel care domneşte asupra Macrocosmosului) ISHWARAPRANIDHANA = SADHANA completă pentru omul obişnuit; supunerea completă sau dăruire deplină de sine lui Dumnezeu ISTADEVATA = model divin la care ne raportăm cu predilecţie, ideal spiritual ales. Yoghinul care are nevoie de un obiect sau fiinţă concretă asupra căreia să-şi focalizeze adoraţia şi iubirea sa, caută un anumit ideal divin ce există (de exemplu SHIVA) şi îşi concentrează întreaga sa adoraţie şi atenţie asupra lui. Acest ideal divin poate să fie o manifestare particulară a lui DUMNEZEU, un sfânt, un mare yoghin, un AVATAR, sau orice alt aspect divin (de exemplu, IUBIREA lui DUMNEZEU) care îl atrage foarte mult. ITARETARADHYASAT = din cauza suprapunerii mentale ITARATRA = în afara acestei stări ITARESAM = altele; a altora ITI = astfel; aceasta e tot; sfârşit; aceasta e totul IVA = la fel; ca şi cum; ca şi când; ca şi J JAH = născut din JALA = apă
45

JALANDHARA BANDHA = o tehnică foarte importantă în HATHA YOGA care constă în "contracţia de închidere a gâtului", care este realizată prin plasarea şi menţinerea bărbiei în adâncitura de sub "mărul lui Adam" imediat după inspiraţie. Se spune că ea împiedică scurgerea fluidului de ambrozie (AMRITA) în zona subtilă a trunchiului. JANMA = naştere JAPA(MANTRA) = repetarea continuă a unei MANTRA pentru a intra în rezonanţă cu o anumită energie benefică subtilă sau cu o sferă sublimă de forţă din MACROCOSMOS. JATI = fel de naştere; categorie, clasă socială JATYANTARA = altă naştere JATYANTARA PARINAMA = rezultatul lui PRAKRITYAPURAT JAYANTE = se produc JAYAT = prin stăpânirea JIVA = fiinţa umană încarnată şi prin urmare muritoare. Sinele încarnat se identifică astfel cu un corp fizic şi cu o gândire. Devenit EGO, el îşi creează iluzia unei dualităţi şi a unei cauzalităţi şi se înlănţuie astfel în ciclul naşterii şi morţii. JIVANMUKTA = "Eliberat în această viaţă". Fiinţă umană care, cu toate că trăieşte într-un corp fizic, este complet eliberată de ignoranţă (AVIDYA) şi de MAYA. JIVATMA = ATMAN Sinele Suprem, etern, divin manifestându-se sub forma unui Sine încarnat. El locuieşte într-un corp pe care îl utilizează ca instrument cu toate că ştie că în realitate el este şi rămâne totdeauna ATMAN.
46

JNANA YOGA = formă de YOGA (YOGA cunoaşterii), care implică nu numai o inteligenţă foarte mare, ci şi o stare de detaşare spirituală dublată de o deplină renunţare la fructele tuturor acţiunilor şi, de asemeni, o mare puritate a gândirii. JNANA(M) = cunoaştere (transcedentală) spirituală JNANASURYA = lumina cunoaşterii JNANASYA = a cunoaşterii JNANENDRIYAS = vezi INDRIYAS JNATAH = sunt cunoscute JNEYA = cognoscibil JUBUPSA = indiferenţă JVALANAM = strălucire JYOTISMATI = luminos, plin de lumină JYOTISI = asupra luminii JYOTISMATI PRAVRITI = facultatea spirituală iluminatorie K KAIVALYA = realizarea de sine KAIVALYA PRAGBHARAM = înclinat spre KAIVALYA KAIVALYAM = eliberare; izolare KALA = timp KALENA = prin timp KAMTHAKUPE = realizând continuu SAMYAMA asupra scobiturii gâtlejului KANTAKADISU = spini KAPALBHATI = Este una dintre cele "şase acţiuni (tehnice)" (SHAT-KARMA). Este o tehnică de
47

PRANAYAMA care se face prin respiraţie rapidă. KARANA SHARIRA = denumirea corpului cauzal (în VEDANTA) KARANA = cauză KARITA = făcută prin alţii KARMA = acţiune, act, consecinţele unei acţiuni fizice, psihice, mentale ori spirituale; suma tuturor consecinţelor acţiunilor unei fiinţe umane comise în această viaţă sau într-o viaţă anterioară; lanţul cauzalităţii lumii morale. KARMA YOGA = formă de YOGA care constă în a adapta permanent o atitudine total detaşată faţă de fructele acţiunilor realizate, oferind în întregime lui DUMNEZEU toate aceste roade, care altfel (în afara acestei consacrări depline lui DUMNEZEU) ar trebui, mai devreme sau mai târziu, să ne revină nouă (în această viaţă sau în cele viitoare) sub forma unor consecinţe (fructe) care trebuie să le suportăm. KARMASHAYA = depozitul efectelor; acumularea de KARMAS; acumularea tuturor întipăririlor, înregistrărilor subtile KARMAVIPAKA = fructul acţiunilor trecute KARMENDRIYAS = (KARMA = activitate; INDRIYA = organ). Cele 5 organe ale activităţii fiinţei umane sunt: 1 - organele de eliminare (în legătură cu MULADHARA CHAKRA); 2 - corzile vocale (în legătură cu VISHUDDHA CHAKRA); 3 - picioarele (în legătură cu MANIPURA CHAKRA); 4 - mâinile (în legătură cu ANAHATA CHAKRA); 5 - organele de reproducere (în legătură cu
48

SVADHISHTANA CHAKRA). KARUNA = compasiune KATHANTA = cum şi de unde KAYA = corpul; fizic KAYASAMPAT = bunăstare corporală KEVALA KUMBHAKA = ("absoluta reţinere a suflului subtil"); mişcare de inspiraţie şi expiraţie (tip special de control al suflului în PRANAYAMA). Textele clasice YOGA definesc această tehnică ca fiind o retenţie spontană de foarte lungă durată a suflului fără a mai fi nevoie de inspiraţie şi de expiraţie. KHECHARI = acela care călătoreşte complet liber prin Lumile subtile KHECHARI MUDRA = tehnică specială YOGA foarte secretă şi periculoasă care implică printre altele să fie tăiat gradat frenumul limbii şi alungirea acesteia pentru a se astupa apoi cu ea, printr-un fel de înghiţire datorită răsucirii, zona gâtului. Greşit executată ea generează moartea. KHYATI(H) = cunoaştere; conştiinţă KIM = ce KIRTAN = reuniuni publice în care mai ales BHAKTI YOGHINI recită recită cu fervoare şi cântă anumite texte spirituale sacre sau chiar dansează în cinstea lui DUMNEZEU. Aceste manifestări colective joacă un rol important în BHAKTI YOGA. KISNAVRITTEH = în care VRITTIS-urile au slăbit KLESHAS = necazuri; tensiuni fundamentale ale minţii; urmă; impuritate; suferinţă KLESHAVAD = la fel ca KLESHAS-urile
49

KLISHTA = dureros; (lit.)-greu, dificil KRAM = ordine KRAMA = proces KRIKARA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri minore). Provoacă foamea şi setea KRITA = făcută de sine KRITARTHAM = o persoană care şi-a atins ţelul KRITARTHANAM = deoarece şi-au îndeplinit menirea KRIYA YOGA = formă de YOGA (YOGA PRACTICă) a acţiunilor transmutative care anulează (anihilează) "activatorii subliminali" (SAMSKARAS) prin ascetism (TAPAS), studiu spiritual (SVADHYAYA) şi dăruire plină de dragoste faţă de DUMNEZEU (IshvaraPranidhana). KRIYA = activitate, acţiune, realizare, efort. Execuţie eficientă când ne aflăm pe Calea YOGA. Exerciţiu spiritual destinat să ne permită să atingem o cunoaştere superioară, divină. KRIYAMANA KARMA = fel de KARMA. Face parte din NIRUPAKRAMA KARMA (KARMA latentă) KRODHA = mânie KSANA = moment KSAYAH = distracţie KSAYAT = distrugere KSAYE = distrugere; datorită distrugerii KSAYODAYAN = dispariţie şi apariţie KSETRAM = câmp KSETRIKAVAT = ca fermierul KSHIPTA = starea minţii fiinţei umane în care predomină RAJAS GUNA
50

KSIYATE = dispare KSUT = foame KUHOO = un Nadi KUMBHAKA = reţinere a suflului pe o anumită perioadă de timp între inspiraţie şi respiraţie şi invers. KUNDALINI = forţă colosală nesfârşită, creatoare, cosmică, care există în stare latentă în fiecare fiinţă umană la baza coloanei vertebrale (în plan subtil în MULADHARA CHAKRA) şi care poate fi gradat trezită prin exerciţii adecvate YOGA sau prin transmutarea în energie a potenţialului creator sexual al fiinţei umane. KURMA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri minore). Provoacă contracţiilede închidere şi deschidere a ochilor. KURMA NADI = Nadi care este situat, în plan subtil, dedesuptul scobiturii gâtlejului. KURMANADYAM = realizând constant SAMYAMA asupra lui KURMA NADI L LABHAH = câştig LAGHIMA = putere psihică paranormală prin care corpul fizic poate fi făcut să devină atât de uşor încât se înalţă de la sol şi se poate menţine ore întregi la zeci de metri înălţime în aer (LEVITAŢIE). Implică anularea deplină a acţiunii energiilor gravitaţionale asupra corpului fizic. LAGHU = uşor LAKSANA = caracteristic LAKSHANA PARINAMA: CHITTA (conştiinţa) este transformată din punctul de vedere al caracteristicilor ei LAVANYA = graţie
51

LAYA = fuziune, contopire, dizolvare, comuniune perfectă datorată unei stări depline de rezonanţă cu ceva subtil. Ascensiunea sufletului şi Spiritului individual al fiinţei umane la Absolutul Suprem. Unire inefabilă şi extatică cu Dumnezeu. LINGAMATRA = numai cu o marcă (semn distinctiv) LOBHA = lăcomie LOKA(S) = planuri distincte de conştiinţă care au fiecare o frecvenţă specifică de vibraţie şi ne pun în inefabilă stare de rezonanţă cu planurile sau straturile conştiinţei MACROCOSMICE sau universale. LOKAH = iluminare M MADHUBHUMIKA = acela care deja a gustat mierea puterilor paranormale yoghine (tip superior de yoghin) MADHYA = mediu MADHYAM = sunetul auzibil MAHA BANDHA = "Marea contracţie". Tehnică YOGA importantă descrisă astfel în Hatha-Yoga-Pradipika: "Trebuie să se aşeze piciorul stâng cu călcâiul apăsând în zona perineului (YONI) şi piciorul drept va fi aşezat pe coapsa stângă. După ce inspirăm lent şi profund, imediat după aceea trebuie să apăsăm în mod ferm bărbia în piept şi totodată să contractăm (menţinând astfel strâns) sfincterul anal, concentrându-ne intens mentalul asupra canalului subtil central (SUSHUMNA NADI) prin care trebuie să conştientizăm ascensiunea în flux intens a energiilor subtile. Trebuie apoi să ne reţinem astfel respiraţia cât mai mult timp posibil dar fără să forţăm
52

deloc şi în final vom respira încetişor. După o pauză adecvată în care vom remarca lăuntric efectele acestei tehnici vom trece la executarea ei invers, cu piciorul drept aşezat cu călcâiul astfel încât să apese zona perineului (YONI). Acest procedeu printre alte efecte reîntinereşte corpul şi face să se trezească KUNDALINI SHAKTI. MAHA SAMADHI = MAHAVAKYAS = marile dictoane MAHAVIDEHA = existenţa fără corp MAHIMA = putere psihică paranormală prin care fiinţa yoghinului şi în special conştiinţa sa, poate fi făcută mare şi ajunge să cuprindă subtil planeta, sistemul solar, constelaţiile şi chiar tot Universul. MAHVRATAM = marea disciplină MAITRI = simpatie profundă MALA = impuritate MANAS = "Capacitate de reflexie". Organul mental intern. Datorită lui MANAS noi primim toate impresiile din lumea exterioară care sunt apoi supuse puterii de discriminare a lui BUDDHI (Inteligenţa). MANAS ne incită să ne îndoim în anumite momente, ne ajută să luăm anumite hotărâri şi face cu putinţă să ne transformăm dorinţele în acţiuni. MANASAH = al minţii MANEH = al cristalului MANOJAVITVAM = iuţeala minţii MANOMAYA KOSHA = corpul mental MANTRA(S) = MATRA = numai MATRASYA = numai
53

MATRAT = singur MAYA = MITHYA = fals, iluzoriu MOHA = confuzie MOODHA = stadiul de trezire a lui KUNDALINI în care acesta aparţine doar lui MULADHARA CHAKRA; Generează o stare predominantă a minţii în care predomină TAMAS GUNA MULA BANDHA = tehnică yoghină secretă în care se contractă ferm pentru o perioadă cât mai mare de timp zona perineului. Ea face să se unească şi să fie sublimată cu uşurinţă APANA în PRANA; trezeşte energia colosală KUNDALINI, întreţine şi stimulează în mod armonios focul subtil lăuntric, face să se diminueze urina şi fecalele deoarece amorsează procese de transmutaţie biologică prin care acestea devin energie care poate fi apoi sublimată în mod armonios în sferele superioare ale fiinţei yoghinului. MOSHA = a elibera, a scăpa MRIDU = slab MUDITA = bucurie MUDRA = gest de punere în REZONANŢă, sau atitudine, ce se realizează cu anumite zone ale corpului, organe sau chiar cu mâinile, pentru a facilita trezirea, amplificarea şi realizarea anumitor stări lăuntrice binefăcătoare, psihice, mentale sau spirituale, anticipând astfel manifestarea acestora şi contribuind la stabilirea unei comuniuni între fiinţa umană şi anumite nivele subtile din MACROCOSMOS. MUKTA = eliberat spiritual (MUKTI = eliberare spirituală. Acest cuvânt sanscrit este un sinonim pentru
54

MOKSHA. Markandeya-Purana (XXXIX. 1) defineşte acest termen ca fiind operaţia (VIYOGA) de accelerare a evoluţiei spirituale care face posibilă înălţarea de la starea de ignoranţă până la zorii adevăratei înţelepciuni, JNANA. Eliberarea spirituală determină identificarea şi identitatea fiinţei (AIKYA) cu Absolutul şi non-identificarea cu constituenţii primari (GUNAS) ai Naturii. În conformitate cu textul lui Shiva-Purana (IV. 41.3) există patru tipuri sau grade distincte de asemenea eliberare: SALOKYA-MUKTI - este eliberarea spirituală atinsă prin faptul de a locui în acelaşi spaţiu (LOKA) cu Dumnezeu; SAMNIDHYAMUKTI - este eliberarea spirituală prin apropierea de Dumnezeu; SARUPYAMUKTI - este eliberarea spirituală prin asumarea aceleiaşi existenţe ca şi cea a lui Dumnezeu; SAYUJYA-MUKTI - este eliberarea spirituală în care suntem perfect uniţi cu Dumnezeu, fără ca prin aceasta să dispărem topiţi în EL sau, cu alte cuvinte, să ne pierdem conştiinţa existenţei extatice ca Sine Suprem (ATMAN) divin şi nemuritor. MULAH = rădăcină MULADHARA CHAKRA = MURDHA = creştetul capului N NA = nu NABHI = buric NADA YOGA = formă de YOGA în care se percepe lăuntric până la o profundă identificare sunetul (SHABDA) ce este sesizat în zona inimii, la nivel subtil
55

(ANAHATA CHAKRA), atunci când se astupă urechile cu degetele mari de la mâini. Acest sunet face cu putinţă apariţia unei stări de beatitudine. NADI = tub luminos sau canal subtil prin care circulă diferiţi curenţi subtili de energie. Uneori cuvântul NADI se referă atât la venele şi arterele care conduc sângele, cât şi la canalele subtile prin care circulă forţa vieţii (PRANA). O interpretare recentă mai sofisticată a unor cercetători numeşte NADIS-urile ca fiind matrici ale fluxurilor subtile ale energiei psihosomatice. Ele mai sunt numite, de asemenea, HITA şi SIRA. NADIS-urile sunt canale subtile prin care este condusă indispensabila energie subtilă (PRANA) în diferitele zone sau vehicule invizibile ale fiinţei pentru a le permite să se menţină în viaţă. Numărul lor este în general considerat a fi 72.000 deşi, aşa cum Tri-Shikhi-Brahmana-Upanishad (II.76) menţionează, ele sunt în realitate nenumărate. ShivaSamhita (II.13) afirmă existenţa a 350.000 de NADIS-uri în total. Anumite lucrări yoghine secrete spun că 72 sunt în principal mai importante dar multe menţionează doar numele a 10, 12 sau 14. Astfel, Darshana-Upanishad (IV.6) numeşte l4 canale subtile majore ale energiei misterioase a vieţii,care sunt: SUSHUMNA, IDA, PINGALA, SARASVATI, PUSHA, VARUNA, HASTIJIHVA, YASHASVINI, ALAMBUSA, KUHU, VISHVA-UDARA, PAYASVINI, SHANKHINI, GANDHARA. NAGA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri minore). Provoacă tusea şi strănutul.
56

NAIRANTARYA = fără întrerupere NASTAM = distrus NIBANDHANI = care leagă NIDRA = starea de somn profund (fără vise) NIMITTA = instrument NIRAKARA = fără formă; Termen care îl desemnează pe BRAHMAN - Supremul Absolut sau DUMNEZEU ca fiind dezgolit (dezvelit) de orice calitate şi de orice formă. NIRATISHAYAM = nelimitat NIRBEEJA SAMADHI = stare de SAMADHI (superioară lui SAMPRAJNATA SAMADHI) care desemnează starea de conştiinţă supremă, caracterizată prin liniştirea deplină a gândirii şi prin abolirea oricărei dualităţi. Este numită "SAMADHI fără germeni" pentru că ea distruge germenii KARMA-ei viitoare (AGAMI KARMA sau SANCHITA KARMA), susceptibili să provoace o eventuală renaştere (reîncarnare). NIRBHASA = strălucind NIRBHASAM = a apare NIRBIJAH = fără sămânţă NIRBIJASYA = lui NIRBEEJA SAMADHI NIRGRAHYAH = complet aprehensibil NIRGUNOPASANA = concept extras din Upanishade care desemnează drumul considerat din punctul de vedere a celor două aspecte ale sale: cu calităţi şi fără calităţi. Acest termen evocă o fiinţă supremă în acelaşi timp imanentă, transcendentă şi superioară acestor două stări. NIRMANA CHITTA = conştiinţa creată sau, altfel spus, "CONŞTIINŢA INDIVIDUALIZATĂ" NIRMANA = creaţie
57

NIRMANAKAYACHITTA = manifestarea microcosmică a descoperirii sau revelării minţii supreme, divine NIRODHA PARINAMA = sesizarea şi conştientizarea momentului de salt între două PRATYAYAS. Mintea intră atunci în stare de vid NIRODHA(H) = blocare, stopare, estompare lentă şi completă. Vine de la rădăcina RODHA, care înseamnă un act de blocare. De aici derivă: AVARODHA = obstrucţie; NIRODHA = blocare; VIRODHA = opoziţie; a opri; suprimare. NIRODHAKSAPA = moment de suprimare NIRUPAKRAMAM = KARMA adormită (latentă) NIRVICHARA = stadiu de fuziune a conştiinţei cu obiectul, fenomenul sau fiinţa asupra căruia se meditează atunci NIRVICHARA = SAMADHI fără reflectare NIRVIKALPA SAMADHI = NIRVITARKA = fără VITARKA NISHKARMA KARMA = "Acţiune realizată în TRANS-ACŢIUNE". Principiu fundamental în KARMA YOGA care afirmă că o fiinţă umană nu este niciodată afectată (din punct de vedere KARMA-ic) de nici una din acţiunile ei, dacă aceste acţiuni sunt în întregime realizate într-o stare lăuntrică de consacrare transfiguratoare şi sacrificiu oferit cu umilinţă divinului. Fructele acestor acţiuni trebuie să fie dăruite în totalitate lui DUMNEZEU. NISHKARMA KARMA este o activitate DIVIN INTEGRATĂ, EGO-transcendentă şi trebuie să fie clar delimitată (diferenţiată) de acţiunea simplă (egoistă)
58

(KARMAN) şi de inacţiune (AKARMAN). NITYA = etern NITYATVAT = permanent NIVRITTIH = îndepărtare; încetare NIYAMA(H) = cod personal; reguli fixe NYASAT = prin proiecţie O OJAS = energie, sau fluid subtil binefăcător. Derivat din rădăcina verbală sanscrită VAJ, care înseamnă "a fi puternic", cuvântul OJAS semnifică "forţă uriaşă, energie sublimată, rezultantă prin transmutaţia biologică a potenţialului creator (sexual), vigoare (vitală, psihică, mentală, spirituală)". În Ayurveda, OJAS este CHINTESENŢA constituenţilor (DHATUS) ai corpului fizic. Yoghinii consideră că OJAS este mai degrabă o forţă benefică, subtilă, ce rezultă prin transmutaţie biologică (de exemplu, transmutaţia potenţialului sexual, atât al femeii cât şi al bărbatului, în energie) şi, fiind distribuită în tot corpul şi în întreaga fiinţă le vitalizează, le regenerează şi le hrăneşte neîncetat. OJAS este, prin urmare, un principiu vital foarte important, care este conţinut şi acumulat (stocat) în cele şapte DHATUS (1. Plasma (RASA); 2. Sângele (RAKTA); 3. Muşchii (MAMSA); 4. Grăsimea (MEDA); 5. Oasele (ASTHI); 6. Măduva, Nervii (MAJJA); 7. Sperma şi Ţesuturile reproducătoare atât la bărbat cât şi la femeie - (SUKRA)). Cea mai mare cantitate sau concentraţie de OJAS poate să rezulte, graţie transmutaţiei biologice, în timpul şi după o fuziune amoroasă sexuală plenară, în care cei doi iubiţi realizează
59

perfect continenţa sexuală şi sublimează după aceea în mod armonios energia binefăcătoare subtila (OJAS) care rezultă. Prin transmutaţia biologică şi sublimarea în energii rafinate a forţei care rezultă cu uşurinţă din potenţialul sexual (CREATOR) atât al femeii, cât şi al bărbatului, are loc o accelerare a evoluţiei psihice, mentale şi spirituale, care se reflectă în fiinţă prin trezirea anumitor puteri paranormale (SIDDHIS), creşterea inteligenţei, amplificarea puterii de pătrundere mentală, dinamizarea intuiţiei, etc. Faptul că atât sperma bărbatului, cât şi secreţiile sexuale ale femeii (menstruaţia) pot fi transformate cu usurinţă în energie, prin transmutaţia biologică care se produce atât în timpul realizării corecte a anumitor tehnici speciale YOGA, cât şi în timpul fuziunii amoroase sexuale (în care cei doi realizează la unison o perfectă continenţă sexuală), explică de ce toate tradiţiile spirituale autentice recomandă fie o abstinenţă activă (în care potenţialul sexual este integral transmutat (PRIN PRACTICI SPIRITUALE) în energie, care este după aceea sublimată armonios în sferele superioare ale fiinţei; această realizare este confirmată la femeie de suspendarea completă a ciclului menstrual, în afara menopauzei, iar la bărbat de absenţa deplină a POLUŢIILOR NOCTURNE sau DIURNE), fie o continenţă sexuală permanentă (cu excepţia momentelor când cuplul urmăreşte de comun acord să aibă un copil), în care atât bărbatul, cât şi femeia transmută la unison, în mod biologic, întregul potenţial sexual în energie şi, dupa aceea, sublimează, fie împreună, fie separat, energia rezultantă, canalizând-o în mod armonios în sferele subtile
60

superioare ale fiinţei lor. O abstinenţă sexuală pasivă în care, în cazul femeii, ciclul menstrual este foarte abundent şi durează multe zile, ori apare de două sau de trei ori pe lună, este profund nocivă pentru echilibrul lăuntric şi pentru sănătatea corpului femeii, în unele cazuri această situaţie putând să determine tulburări psihice şi mentale serioase (PARANOIA). Acelaşi gen de abstinenţă sexuală pasivă, în cazul bărbatului, mai ales în situaţiile în care apar frecvent poluţii nocturne sau diurne precedate de stări de frustrare şi tensiune, este de asemenea profund nocivă pentru echilibrul lăuntric şi pentru sănătatea corpului bărbatului, în unele cazuri această situaţie putând să determine tulburări psihice şi mentale serioase (PARANOIA şi SCHIZOFRENIE). Ideea fundamentală în YOGA este că păstrarea permanentă a controlului deplin asupra potenţialului sexual atât la femeie, cât şi la bărbat, atunci când acest CONTROL este însoţit de transmutaţia biologică în energie a respectivului potenţial, fie prin ABSTINENŢĂ SEXUALĂ ACTIVĂ, fie prin CONTINENŢĂ SEXUALĂ PERFECTĂ, realizată într-un cuplu unit, transfigurator şi iubitor, face să se amplifice cantitatea de fluid subtil OJAS în MICROCOSMOSUL fiinţei umane, şi aceasta nu numai că îmbunătăţeşte şi măreşte în scurt timp sănătatea dar, totodată, face să crească extraordinar de mult câmpul conştiinţei care, gradat, devine din ce în ce mai rafinat şi mai pur. Având în vedere toate aceste aspecte, putem înţelege mult mai bine de ce fluidul OJAS este considerat de către yoghini – în fiinţa umană - drept o forţă binefăcătoare, atotputernică, şi chiar este uneori supranumit ENERGIA
61

VITALĂ SUBTILĂ ESENŢIALĂ. Unele texte yoghine secrete consideră că fluidul subtil OJAS este forma supremă a energiei binefăcătoare subtile în MICROCOSMOSUL fiinţei umane, din care face parte şi corpul fizic. Datorită unor tehnici speciale yoghine (cum ar fi: MULA BANDHA, UDDIYANA BANDHA, NAULI, YONI MUDRA, SHAKTI CHALANA MUDRA etc.), realizate cu consecvenţă atât în timpul ABSTINENŢEI ACTIVE, cât şi în timpul CONTINENŢEI SEXUALE PERFECTE, anumite substanţe care există în corpul fizic, printre care, în special, potenţialul sexual (atât al femeii, cât şi al bărbatului), pot să fie transmutate în mod biologic în energie subtilă sau fluid binefăcător OJAS care, datorită proceselor complexe de sublimare ulterioară, vor deveni forme din ce în ce mai elevate de energie, care vor putea fi cu uşurinţă dirijate şi acumulate la nivelul celor 7 CENTRI DE FORŢĂ ASCUNŞI ai fiinţei umane. La nivelul lui MULADHARA CHAKRA fluidul OJAS conferă o vitalitate ieşită din comun; la nivelul lui SVADHISTHANA CHAKRA fluidul OJAS conferă imaginaţie creatoare controlată; la nivelul lui MANIPURA CHAKRA fluidul OJAS conferă expansivitate, veselie şi încredere în sine; la nivelul lui ANAHATA CHAKRA fluidul OJAS conferă bucurie, dilatare euforică şi iubire copleşitoare; la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA fluidul OJAS conferă intuitie, puritate, inspiraţie spirituala; la nivelul lui AJNA CHAKRA fluidul OJAS conferă forţă de pătrundere mentală extraordinară, clarviziune, idei geniale; la nivelul lui SAHASRARA
62

fluidul OJAS conferă înţelepciune, beatitudine şi comuniune inefabilă cu Supremul Absolut DUMNEZEU. Termenul de OJAS-SHAKTI desemnează efectul extraordinar produs de energia subtilă manifestată sub forma unei SFERE URIAŞE DE FORŢĂ RADIANTĂ, în care este acumulat foarte mult fluid OJAS, atât în cazul existenţei obişnuite (de exemplu, la mari politicieni, conducători de partide, şefii naţiunilor, liderii unor grupări, directorii de intreprinderi, generalii), cât şi în domeniul spiritual sau intelectual, la mentorii anumitor căi spirituale, la descoperitorii anumitor sisteme filosofice sau în domeniul pur spiritual, divin, la cel mai înalt nivel, la Marii Eliberaţi, la Marii Înţelepţi sau la Iluminaţi, în cazul cărora fluidul OJAS cel mai pur îi ajută să fuzioneze, în zonele cele mai înalte ale conştiinţei, cu CONŞTIINŢA ABSOLUTĂ A LUI DUMNEZEU. P PANCHATAYYAH = de cinci feluri PANKA = noroi PANTHAH = calea de manifestare PARA = altul; a altora; sunetul transcedental PARAIH = cu alţii PARAM = cel mai înalt PARAMA = cel mai înalt PARAMAHATTVA = ultima extindere (imensitatea) PARAMANU = ultima particulă PARARTHAM = de dragul lui PURUSHA PARARTHATVAT = din conştiinţă obiectivă
63

PARAVAIRAGYA = îndepărtarea chiar şi a rădăcinilor plăcerii (absenţa completă a dorinţelor sub toate formele) PARI = complet PARINAMA = rezultat; consecinţă; schimbărilor; schimbare PARINAMAH = transformare PARISHUDDHI = purificarea memoriei PARITAPA = tristeţe PARYAVASANAM = extensie PASHYANTI = sunetul sublim, subtil, mental PHALA = efect PHALAH = fructe; rezultate PINGALA = Nadi prin care circulă energia subtilă (+), emisivă, solară, masculină PIPASA = sete POOSHA = un Nadi PRA = înalt sau mare PRACHARA = modalitate PRACHHARDANA = expiraţie, sau RECHAKA PRADHANA = PRAKRITI PRADHANAJAYAH = cucerirea şi controlul (stăpânirea) asupra lui PRAKRITI PRADURBHAVAH = aparenţă PRADURBHAVAV = emergenţă PRAJNA = conştiinţă cognitivă superioară PRAJNA PURUSHA = conştiinţa în starea de somn (după VEDANTA) PRAJNABHYAM = din cele două tipuri de conştiinţă PRAJNAJYOTI = (tip de yoghin) acela care vede lumina purei conştiinţe
64

PRAJNALOKA = răsăritul luminii conştiinţei cognitive superioare PRAKAMYA = putere psihică paranormală care duce la îndeplinirea totală, într-un mod rapid şi extraordinar a tuturor dorinţelor binefăcătoare pe care yoghinul le manifestă acum în mod detaşat. PRAKASHA = lumina divină; iluminare PRAKRITI = natura; energie; fiinţă manifestată; fiinţa obiectivă, externă PRAKRITILAYANAM = yoghini care sunt fuzionaţi doar în PRAKRITI PRAKRITINAM = a diferitelor tendinţe naturale PRAKRITYAPURAT = supraîncărcarea golului în natură PRAMADA = amânare PRAMANA = cunoaştere corectă PRAMANANI = surse ale cunoaşterii corecte PRANA = energie bio-plasmatică; totalitatea forţelor vitale subtile ale naturii (în care sunt incluse cele 5 PRANAS-uri principale, majore, dintre care unele acţionează la nivelul gurii şi nasului). PRANAMAYA KOSHA = PRANASYA = a respiraţiei PRANAVAH = AUM vezi fişe PRANAYAMA = control al suflurilor subtile, vitale, realizat prin intermediul respiraţiei conştient controlate PRANIDHANAT = supunere; devoţiune PRANTABHUMIH = zonă de hotar PRAPTI = capacitatea psihică şi mentală paranormală care îi permite yoghinului de a ajunge instantaneu oriunde
65

doreşte, atât în lumea fizică, cât şi în astral sau cauzal (putere psihică extraordinară, care îi permite yoghinului să se dedubleze şi să se proiecteze, cu o viteză superioară vitezei luminii oriunde doreşte să fie prezent, pentru a vedea şi a şti tot ceea ce îl interesează să afle). PRARABDHA = soartă sau destin (KARMA activă) PRASADAH = iluminare divină sau puritate PRASADANAM = purificare subtilă; împăcare cu DUMNEZEU PRASANGAT = prin renaşterea PRASANKHYANE = în cea mai înaltă meditaţie PRASHANTA = liniştit PRASUPTA = latente; adormite PRATHAMA KALPIKA = yoghini, începători în ceea ce priveşte intrarea în starea de SAMADHI PRATHISTHAM = bazat PRATI = înspre PRATIBANDHI = ceea ce preîntâmpină PRATIBHA = facultate spirituală a conştiinţei superioare, prin care pot fi dobândite foarte repede puterile psihice paranormale; facultăţi transcedentale, care privesc organele de simţ (exemplu: PRATIBHASHRAVAN = facultatea de a auzi în lumile sublime, invizibile; PRATIBHADARSHAN = facultatea de a vedea sau clarviziunea ce permite vederea în aceleaşi lumi sublime) PRATIBHAD = prin PRATIBHA PRATIPAKSA = opusul PRATIPAKSA BHAVANA = a medita intens asupra contrariilor pentru a face să dispară (datorită amplificării energiilor benefice corespondente prin REZONANŢĂ)
66

foarte repede anumite defecte sau vicii, de exemplu: urăIUBIRE; laşitate-CURAJ; prostie-INTELIGENŢĂ; răutate-BUNĂTATE; slăbiciune-PUTERE PRATIPATTIH = cunoaştere PRATIPRASAVAH = involuţie PRATISEDHARTHAM = pentru îndepărtarea PRATISHTA = a fi ferm stabilit; stabilire PRATISHTHANAM = a fi ferm stabilit PRATISTHAYAM = a fi stabilit ferm PRATIYOGI = corespunzător PRATYABHIJNA = conştiinţa în starea de SAVICHARA SAMADHI PRATYAHARA = retragerea simţurilor. Practică yoghină, care constă în retragerea sau deturnarea în totalitate a simţurilor de la obiectele sensibile, pentru ca acestea să nu mai distragă deloc gândirea yoghinului, permiţându-i să-şi poată concentra întreaga sa atenţie asupra obiectului lăuntric care a fost ales. Acest exerciţiu constituie condiţia prealabilă indispensabilă pentru a realiza concentrarea mentală (DHARANA). PRATYAKSHA = cunoaştere directă, izvorâtă din experienţa practică PRATYAR = întors; în direcţie opusă PRATYAYA = conţinut al minţii; concept; conştiinţă PRATYAYANAM = conţinut mental PRATYAYANTARANI = alte PRATYAYAS-uri PRATYAYASYA = a conţinutului minţii PRATYAYAU = conţinut al minţii PRAVIBHAGA = separat PRAVRITI = facultate superfizică; activitate
67

PRAVRITTIH = funcţionare PRAYATNA = efort PRAYOJAKAM = mişcându-se PUNAH = din nou PUNYA = virtute; merit PURAKA = stadiu în pranayama PURANAS = străvechi culegeri de legende indiene, care evocă şi pun în prim-plan pe anumiţi zei faimoşi. PURUSAKHYATEH = adevărata cunoaştere a lui PURUSHA PURUSASYA = a lui PURUSHA PURUSHA = conştiinţă; fiinţă subiectivă; Sinele, Fiinţa eternă, supremă, una dintre cele două realităţi recunoscute de filosofia Samkhya, Sinele divin Absolut, conştiinţa pură. PURUSHA VISHESA = fel aparte de suflet PURUSHAJNANAM = cunoaşterea lui PURUSHA PURUSHARTHA = scopul lui PURUSHA PURUSHAYOH = a lui PURUSHA PURVA = anterior PURVAH = a veni după PURVAKA = precedată de PURVAVAT = "după ceea ce precede" PURVEBHYAH = în legătură cu precedentele PURVESAM = al acelora care vin înainte R RAGA = plăcerea RAGAH = ataşament RAJA YOGA = formă de YOGA (YOGA regală). Una
68

dintre cele patru mari forme de YOGA, care vizează unirea cu DUMNEZEU după sistemul descris de Patanjali în faimosul său tratat Yoga sutras. RAJAS = una din cele 3 proprietăţii ale lui PRAKRITI = activitate; cea de a doua GUNA: în cazul predominanţei sale, mentalul este împrăştiat, disipat, rupt în bucăţi, înclinat spre sinucidere, crimă, realizând adeseori o ruptură a personalităţii (starea minţii - KSHIPTA). RAJAS(GUNA) = a doua dintre cele trei GUNAS. Ea se manifestă în PRAKRITI sub forma activităţii, a aspiraţiei, a dorinţei, a agitaţiei şi a îndrăznelii. Ea este forţa care permite să fie învinsă apatia (TAMAS). Atunci când RAJAS domină activitatea sau gândirea unui individ, se spune despre acesta că este RAJASIKA. RAKSHAS = demoni RATNA = comori RECHAKA = expiraţie; stadiu în PRANAYAMA RISHIS = cei care au experimentat în mod direct aproape toate subiectele discutate în AGAMAS (Izvor al Doctrinei, Demonstraţie scrisă sau orală) RITAM = aspectul absolut sau cosmic vezi fişe RITAMBHARA = plin de experienţă adevărată, justă; conştiinţa cosmică. RITAMBHARA PRAJNA = conştiinţă cognitivă superioară, care apare datorită unei experienţe spirituale adevărate RUDHAH = care domină RUPA = formă; frumuseţe RUTA = limbaj
69

S SABEEJA SAMADHI = formă de SAMADHI în care germenii KARMA-ei viitoare (AGAMI KARMA sau SANCHITA KARMA), susceptibili de a provoca o eventual a renaştere (reîncarnare), nu sunt distruşi. SABEEJA SAMADHI ASAMPRAJNATA = întregul proces de la VITARKA (nivel de conştiinţă) la ASMITA (stadiu de fuziune al conştiinţei cu obiectul) SABIJAH = cu sămânţă SADA = întotdeauna SADHANA = practica spirituală. Derivat din cuvântul sanscrit SADH: "a ajunge la ţel"; cu alte cuvinte, "mijloc de perfecţionare spirituală". Exerciţii care permit să fie stăpânită una dintre ramurile sistemului YOGA. SADHARANATVAT = deoarece este comun SAGUNOPASANA = cu calităţi SAH = aceasta SAHABHUVAH = simptome auxiliare SAHASRARA = centrul esenţial de forţă care face posibilă comuniunea cu DUMNEZEU; se află, în plan subtil, în afara corpului fizic, deasupra creştetului capului. SAKSATKARANAT = prin percepţie directă SALAMBANAM = cu suport SAM = complet SAMADHAU = în SAMADHI SAMADHI(H) = transă; linişte SAMADHI PRAJNA = inteligenţă cognitivă care izvorăşte din SAMADHI SAMADHI PARINAMA = starea de concentrare în care se elimină treptat celelalte gânduri. Efortul minţii de a
70

stabiliza o singură PRATYAYA. SAMANA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri majore). Acţionează în zona dintre inimă şi buric, inclusiv asupra membrelor inferioare; = SAMANA VAYU (dă naştere fluidului digestiv şi este legat de focul subtil care digeră hrana în stomac). SAMANYATO DRSTAM = "văzut împreună" SAMAPATTEH = prin fuziunea minţii SAMAPATTI(H) = meditaţia; acceptarea completă, absorbţia totală, fuziune în obiectul concentrării SAMAPATTIBHYAM = prin meditaţie SAMAPTIH = sfârşit SAMASANA = postură YOGA SAMAYA = circumstanţe SAMBANDHA = relaţie SAMBHODHAH = cunoaştere SAMHATYAKARITVAT = datorită acţiunii asociate SAMKHYA = SAMPAT = sănătate SAMPRAJNATA = desemnează starea meditativă în care cunoaşterea se realizează prin intermediul fluxului continuu al uneia dintre activităţile mentale fundamentale, şi anume: VITARKA, VICHARA, ANANDA şi ASMITA SAMPRAJNATAH = SAMADHI cu PRAJNA (focalizarea mentală cognitivă). În această forma de SAMADHI subzistă încă unele procese psihice, cum ar fi KLESHAS-urile, care împiedică acest SAMADHI să fie în întregime pur, "fără germeni"; dorinţele profunde şi ascunse (VASANAS) există în continuare în germene şi pot să reapară în orice moment, spre deosebire de
71

ASAMPRAJNATA SAMADHI sau SAMADHI suprem, care este în totalitate debarasat de germeni (NIRBEEJA SAMADHI), caracterizat prin abolirea KLESHAS-urilor, extincţia VASANAS-urilor şi abandonarea oricărei legături generate de KARMA SAMPRAYOGAH = comuniune SAMSAYA = îndoială SAMSKARA(S) = tendinţe mentale, impresii mentale, întipăriri, repercursiuni ale întipăririlor, gusturi, potenţialităţi care se dezvoltă în conştiinţă ca urmare a acţiunilor sau a gândurilor trecute (din viaţa actuală sau din existenţele anterioare). Adiţia tuturor SAMSKARASurilor constituie caracterul unui om. SAMSKARASHE SA = în care urmele rămân SAMSKARAT = prin întipăriri repetate SAMSKARAYOH = a celor două întipăriri SAMSKAREBHYAH = prin SAMSKARA SAMTAMAT= prin SAMYAMA SAMVEDANAT = prin cunoaşterea SAMVEGA = dorinţa SAMYAMA(H) = DHARANA, DHYANA şi SAMADHI, realizate împreună în acelaşi timp. În această stare superioară de identificare a conştiinţei, care face posibilă şi fuziunea cu obiectul ales să fie cunoscut, CUNOSCĂTORUL, OBIECTUL DE CUNOSCUT ŞI CUNOAŞTEREA CARE REZULTĂ NU FAC DECÂT UNA. SAMYAMYAT = prin SAMYAMA (făcând SAMYAMA) SAMYE = devenind egal
72

SAMYOGA(H) = a se uni; uniune SAMYOGO = uniune SANCITA = întipăriri stocate (prima diviziune a lui KARMASHAYA); KARMA latentă SANGA = ataşament SANGRIHITATVAT = deoarece sunt legate împreună SANJNA = conştiinţă SANKALPA = hotărârea de a se retrage de la conştiinţa Sinelui SANKARA(H) = confuzie SANKIRNA = amestecat, confuz SANNYASIN = fiinţă umană care în India renunţă complet la lume pentru a trăi în cea mai deplină detaşare şi se consacră în întregime realizării Eliberării Spirituale (MOKSHA). Sărăcia unui SANNYASIN nu este numai materială; ea include, de asemenea, ceea ce mistica creştină numeşte "sărăcia în minte" sau, cu alte cuvinte, absenţa concepţiilor dualiste, cum ar fi binele şi răul, atracţia sau dezgustul (respingerea), frica sau dorinţa etc. SANTOSAT = din mulţumire SANTOSHA = mulţumire SAPTADHA = şapte stadii SARASWATI = un Nadi SARUPYAM = identificare SARVA = toate; tot; totul SARVABHUTA = toate fiinţele vii SARVABHAUMA = universal SARVAJNA = omniscienţă SARVAJNATRITVAM = omniscienţă SARVAM = totul; tot
73

SARVARTHAM = totul inclusiv SARVARTHATA = atenţie multilaterală, discontinuă şi difuză SARVATHA = în toate felurile SARVATHAVISAYAM = obiectele de pretutindeni SARVAVISAYAM = toate obiectele SAT = existenţă absolută, fiinţa absolută, eternă şi permanentă, identică cu BRAHMAN, la fel precum CHIT sau ANANDA. SATI MULE = atâta timp cât rădăcina este acolo SATI = fiind SATKARA = adoraţie SATSANG = (SAT: "bun, autentic", SANGA: "frecventare") Frecventarea sfinţilor, înţelepţilor, a marilor yoghini sau a fiinţelor umane care îl caută în mod sincer pe DUMNEZEU. În prezenţa unui mare yoghin, este cu putinţă ca o scânteie de intuiţie divină să ţâşnească de la el, inspirând şi impulsionând şi alte persoane care sunt apte să primească această scânteie. SATTVA = una dintre cele 3 GUNAS-uri, în care mintea rămâne profund liniştită, VRITTIS-urile rămân concentrate şi nimic nu poate cauza tulburare; una dintre cele 3 proprietăţi ale lui PRAKRITI; =CHITTA (minte); =PRAKASHA (lumina) SATTVASHUDDHI = puritate internă SATYA = veracitate SATYAM = aspectul relativ al creaţiei vezi fişe SAUCHAT = din curăţenie SAUMANASYA = veselie SAVICHARA = stadiu de fuziune a conştiinţei cu
74

obiectul asupra căruia se meditează SAVIKALPA SAMADHI = Stare de conştiinţă caracterizată prin ascensiunea la cunoaşterea lui DUMNEZEU sau BRAHMAN, în ciuda supravieţuirii unei relaţii a subiectului cu obiectul. Spre deosebire de NIRVIKALPA SAMADHI, această stare conservă o urmă de dualitate, care împiedică fiziunea totală cu DUMNEZEU. SAVIKALPA SAMADHI se poate compara cu VISIO DEI a misticilor creştini. SAVITARKA = stadiu de fuziune a conştiinţei cu obiectul asupra căruia se meditează; "cu gândire în vorbe". SESAVAT = "după ceea ce rămâne" SHABDA = cuvânt; sunet SHABDADI = sunet şi altele SHAITHILYA = pierdere SHAITHILYAT = prin slăbirea SHAKTAYOH = dintre cele două puteri SHAKTI = putere SHAKTYOH = una dintre cele două puteri SHANKHINI = un Nadi SHANTA = liniştit, latent SHARIRA = corp vezi fişe SHASANAM = instrucţiuni complete = ANU SHASANAM (ANU = prefix care subliniază completitudinea; SHASAN = a da reguli) SHASTRA = proces de instruire şi de precepte SHAUCHA = curăţenie SHILAM = calităţi SHIVALINGA = LINGA SHOORA = un Nadi
75

SHRADDHA = credinţă SHRAVANA = facultatea de a auzi SHROTRA = ureche SHROTRAM = organul auzului SHRUTA = auzit SHUCHI = pur SHUDDHAH = pur SHUDDHAU = purificare SHUDDHI = purificare SHULA = grosier SHUNYA = lipsit de; stare de vid SHUNYA SAMADHI = cea mai înaltă stare de extaz divin, SAMADHI este descrisă ca fiind vid beatific (SHUNYA) şi plin (PURNA) în acelaşi timp. SHUNYAM = gol; SHUNYANAM = lipsit de SHVASAPRASHVASA = inspiraţie şi expiraţie SHVASAPRASHVASAYAH = inspiraţie, expiraţie SIDDHA = adept SIDDHASANA = postură YOGA SIDDHAYAH = puteri psihice paranormale SIDDHAYOH = SIDDHIS SIDDHI = perfecţiune sau măiestrie în practica anumitor tehnici YOGA SIDDHIS = puteri psihice paranormale SIRSHASANA = postură YOGA extrem de importantă SMAYA = mândrie SMRITAYAM = memorie (SMRITI) SMRITI(H) = memorie SMRITISAMSKARAYOH = a memoriei şi a impresiilor
76

SOMA = SOPAKRAMAN = KARMA activă STAMBHE = în suspensie; suspendare STHAIRYAM = stabilitate STHAIRYE = devenind ferm STHANI = zei (DEVA) STHIRA = ferm STHIRASANA = postură YOGA STHITI = fermitate STHITOU = fiind fixat, stabilit STHULA = dimensiune grosieră, materială, fizică STYANA = moleşeală SUKHA = fericire, plăcere SUKHAM = confortabil SUKHASANA = postură YOGA SUKSHMA = dimensiune subtilă; subtil SUKSHMA SHARIRA = corpul subtil SUKSHMAVISAYATVAM = stadiile subtile de SAMADHI SUKSMA(H) = subtil; fin SURYA = Soare SURYE = asupra Soarelui SUSHUMNA = Nadis-ul principal vezi fişe SUSHUPTI = somn profund vezi fişe SVA = al său propriu SVABHASAM = autoiluminată SVABUDDHI = autocunoaştere SVADHYAYA = studiu individual, studiul scrierilor spirituale, divine, tradiţionale SVADHYAYAT = prin autoobservaţie
77

SVARASAVAHI = denumire pentru dorinţa tuturor oamenilor de a trăi SVARASAVAHT = susţinut de propria sa forţă SVARUPA = forma proprie; natura esenţială a sa; natura reală; natura proprie SVARUPATAH = în forma ei esenţială SWABUDDHI SAMVEDANAM = cunoaşterea completă a propriei minţi SWAMI = maestru (spiritual) în YOGA. SWAPNA = vis (somn cu vise) SWARA YOGA = ştiinţă ce poate da informaţii despre boli SWARUPASHUNYAEVA = natura esenţială a vidului beatific SWARUPE = natura proprie esenţială SWASTIKA = acest cuvânt este compus din termenii sanscriţi SU ("bine") şi ASTI ("acesta este") care, combinate împreună, înseamnă "norocos" sau "de bun augur". Acest străvechi simbol al celor două energii fundamentale ale manifestării, ce se află prezente de asemenea în fiinţă ca YANG, (+) şi YIN, (-), HA ((+), solarul) şi THA ((-), lunarul), este uneori asociat în YOGA cu centrul psihoenergetic al buricului, care este considerat a fi locul sau focarul în MICROCOSMOSUL fiinţei umane al "soarelui" nostru lăuntric (SURYA). SWASTIKASANA = postură YOGA SYAT = s-ar întâmpla

78

T TACHCHHIDRESU = în intervalul acesta TADA = atunci TADABHAVAH = dispariţia lor TADAKARA = forma proprie TADAM = atunci TADANJANATA = a lua culoarea aceea TADAPI = iar acestea TADARTHA = de dragul lui (PURUSHA) TADEVA = aceeaşi TAH = acesta TAIJAS = starea lui PURUSHA TAJJAH = născut din aceasta TAMAS = una dintre cele 3 GUNAS; în situaţia în care, în fiinţa umană, TAMAS este predominant, mintea este greoaie, inertă şi tensionată; acest GUNA reprezintă una dintre cele 3 proprietăţi ale lui PRAKRITI; stabilitate. TANTRAM = dependent TANU = atenuate; disipare; atenuare TAPA = suferinţă acută TAPAH =austeritate TAPAS = austeritate vezi fişe TAPASAH = prin austeritate TARA = stele TARAKAM = transcedental TASAM = este TASMIN = după aceasta TASYA = al lui; a acelora; a acesteia; a acestuia; prin aceasta TAT = acesta; acela; a acesteia
79

TATAH = din această (practică de meditaţie cu AUM); atunci; de aici; după aceea; după aceasta TATHA = ca aceasta TATKRAMAYOH = în ordinea sa de succesiune TATPRABHOH = stăpânul său TATRA = acolo; din cele două; aici; în această stare; din acestea TATSAMNIDHAU = în vecinătatea ei TATSTHA = pe care stă sau se odihneşte TATTVA = principiu TATTVA CHINTANA = contemplare şi reflecţie a conştiinţei supreme TATTVA DARSHAN = percepţia conştiinţei supreme TATTVAM = esenţa TATVRITTAYAH = transformările lor TAYOH = a acestor două TE = ei; ele TEJOMAYA PURUSHA = conştiinţa în stare de vis (după VEDANTA) TRATAKA = TRAYA = trei TRAYAM = cele trei (împreună) TRISNA = dor, dorinţă TRIVIDHAM = alcătuit din trei părţi TU = dar TULA = bumbac TULYA = egal TULYAYOH = a celor două obiecte similare TURYA = starea care este nemanifestatul, neauzitul şi neexprimatul
80

TVAT = datorită TYAGAH = abandon U UBHAYA = cei doi UDANA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri majore). Ea acţionează de la gât până la cap şi stimulează progresul spiritual. UDARA = manifestate UDARANAM = în plină activitate; extins UDDIYANA BANDHA = "retracţia abdomenului, care îndreaptă energia lăuntrică în sus"; mai este numită, de asemenea, UDDANA şi este o tehnică yoghină foarte importantă şi extraordinar de eficientă în HATHA YOGA. Această retracţie abdominală, urmată de o anumită contracţie moderată (BANDHA) şi însoţită de o concentrare mentală adecvată, amorsează procesele foarte puternice de transmutaţie biologică în energie a potenţialelor existente în corpul uman, printre care menţionăm în special potenţialul sexual (sperma la bărbat şi secreţiile sexuale specifice la femeie), şi face totodată posibilă sublimarea energiilor rezultante în sferele subtile superioare ale fiinţei. UDDIYANA BANDHA este deosebit de utilă atât pentru realizarea plină de succes a unei ABSTINENŢE SEXUALE ACTIVE, cât şi pentru îmbunătăţirea sau menţinerea în formă în cazul angrenării CONTINENŢEI SEXUALE. Această contracţie (BANDHA) este descrisă în felul următor în tratatul YOGA fundamental Gheranda Samhita (III, 10): "După ce am expirat profund şi am eliminat aproape tot aerul din
81

plămâni, nu mai inspirăm imediat după aceea deloc şi, rămânând în retenţie pe vid (cu plămânii fără aer), trebuie să retractăm prin sugere (datorită vidului din plămâni) abdomenul atât deasupra, cât şi sub buric, urmărind să tragem întreaga zonă abdominală, pentru a o lipi cât mai mult de zona din interior a coloanei vertebrale. Prin intermediul acestei retracţii, menţinută cât mai mult timp (fără a forţa) şi însoţită de un fel de contracţie interioară ce generează o stare de "sugere" către în sus, vom resimţi, pe măsură ce executăm din ce în ce mai bine, cum apare un val de energie subtilă lăuntrică (PRANA) care, constant este ferm determinată să zboare cu repeziciune în sus (UDDINA), mai ales prin canalul central al lui SUSHUMNA NADI. Atunci când UDDIYANA BANDHA se încheie, vom relaxa mai întâi abdomenul şi NUMAI DUPă ACEEA VOM INSPIRA". Gheranda Samhita numeşte UDDIYANA BANDHA: "leul care poate înfrânge cu uşurinţă elefantul morţii". UDITA = manifestat UDITAV = manifestat UKTAM = spus UPALABDHI = dobândire UPANIMANTRANE = fiind respectuos invitat UPANISHADE = UPARAKTAM = colorat UPASARGA = obstacole UPASTHANAM = a veni singure UTKRANTIH = levitaţie UTPANNA = ivit UTTARES = al următoarelor
82

V VA = sau; ori VACHAKA(H) = desemnând; indicând VAHITA = flux VAIKHARI = sunetul fizic VAIRA = ostilitate VAIRAGYA = detaşare spirituală VAIRAGYABHYAM = prin VAIRAGYA VAIRAGYAM = absenţa dorinţei VAIRAGYAT = prin VAIRAGYA VAIRATYAGAH : atunci când aspirantul este ferm stabilit în AHIMSA, chiar şi ultimele urme de violenţă dispar, sufletul se manifestă în exterior sub forma unui câmp magnetic, numit VAIRATYAGAH, care este abandonarea ostilităţii. VAISHARADYE = după ce a devenit absolut expert VAISHWANAR PURUSHA : conştiinţa mentală a lumii exterioare (după Vedanta) VAJRA NADI = Nadi exterior VAJRASAMHANANATVANI = duritate VARANA = obstacole VARTA = facultatea mirosului VARUNI = un Nadi VASANA(S) = (SAMSKARAS-urile): memorie (conştientă). Dorinţe, înclinaţii, impresii ascunse, ambiţii care persistă în străfundurile fiinţei, dar care pot în orice moment să revină la suprafaţă în conştiinţă; - VASANA (inconştienţă). VASANABHIH = produs de VASANAS VASHIKARA = control
83

VASHITWA = putere psihică paranormală care conduce la controlul deplin realizat asupra tuturor obiectelor organice şi anorganice VASHYATE = stăpânire VASIKARAH = stăpânire VASTU = obiect VASTUSAMYE = prin asemănarea obiectului VEDANA = conştiinţa pipăitului VEDANTA = VEDANTYAH = a fi experimentat VIBHAGA = constituente VIBHAKTAH = separat VICHARA = reflectarea intuitivă VICHARA SAMADHI = stadiul astral (din cele 4 stadii ale lui SAMPRAJNATA SAMADHI) VICHCHHEDAH = încetare; pauză VICHCHHINNA = dispersat; conflictuale VIDEH = yoghini dezincarnaţi VIDEHA PRAKRITILAYA = yoghinii care nu şi-au angrenat toate structurile în procesul de eliberare spirituală; yoghinii care s-au oprit înainte de a atinge eliberarea. VIDEHMUKTI : PURUSHA, o dată eliberat, nu mai are deloc grijă de PRAKRITI. PRAKRITI va deveni astfel serbădă şi slabă, părăsind în cele din urmă pe JIVANMUKTA VIDHARANABHYAM = reţinere, KUMBHAKA VIDUSHAH = a celui învăţat; învăţat sau înţelept VIDYA = iluminare vezi fişe VIJNANAMAYAKOSHA =
84

VIKALPA = fantezie; imaginaţie VIKALPAIH = prin alternare VIKARANABHAVAH = eliberarea de organele de simţ VIKSHEPA = distracţie; oscilaţia (minţii) VIKSHIPTA = (stadiul al doilea al lui KUNDALINI). Este o stare oscilatorie a minţii în care conştiinţa individuală oscilează între stabilitate şi distracţie - (YOGA începe când s-a ajuns la această stare a minţii). VINIVRITTIH = aplicare; încetarea completă VIPAKA = fructificare sau coacere VIPAKAH = a secoace; a se maturiza VIPARYAYA(H) = cunoaştere greşită (incorectă) sau eronată. VIPRAKRISTA = depărtat VIRAMA = oprire VIRODHAT = pe seama; opunând VIRYA = energie, voinţă puternică; curaj de neînfrânt VISAYA = obiect VISAYAH = obiecte ale percepţiei simţurilor VISAYAM = obiect VISAYANAM = ale obiectelor VISAYAVATI = senzorial VISHESA = cu diferenţă; stadiul mental al lui VITARKA (unul dintre cele 4 stadii ale lui SAMPRAJNATA SAMADHI); diferenţa VISHESAH = special, particular VISHESARTHATVAT = deoarece are un obiect particular VISHOKA = fără supărare VISHVA PURUSHA = "lumea" sau
85

MACROCOSMOSUL lui PURUSHA (Sinele Suprem DIVIN) VISHWANAR PURUSHA = conştiinţa mentală a lumii exterioare (după Vedanta) VITARAGA = persoană lipsită de pasiuni, care a depăşit RAGA (atracţie) VITARKA = "întrebare" sau gândire verbală; prin alternare; nivele sau stări de conştiinţă; primul stadiu al GUNAS-urilor. În el există diferenţe şi le putem conştientiza; pasiuni; îndoială; incertitudine VITARKA SAMADHI = formă de SAMADHI în care există un şablon supramental al conştiinţei VITRISNASYA = aceluia care e liber de dorinţă VIVEKA = înţelegerea corectă a naturii adevărate a lui PURUSHA şi PRAKRITI; discriminare reală. VIVEKA JNANA = cunoaşterea dobândită prin separarea materiei de energie VIVEKAJA JNANA = cunoaşterea născută din conştiinţa ultimei realităţi. Cel mai înalt nivel de superconştiinţă VIVEKAJAM = născut din realizarea; născut din VIVEKA VIVEKAKHYATEH = prin discriminare VIVEKAKHYATI = procesul de cunoaştere prin VIVEKA (de îndepărtare a lui AVIDYA(ignoranţa)) VIVEKANIMNAM = înclinat spre VIVEKA VIVEKINAH = aceia care au o mare putere de discriminare VIYOGA = practica YOGA; separare
86

VRITTAYAH = modificări ale minţii VRITTI(S) = modificări mentale; şablon VRITTIH = stare a minţii VYADHI = boală VYAKHYATA = explicat VYAKHYATAH = sunt explicate VYAKTA = manifestat VYANA = formă de energie subtilă (una dintre cele 5 PRANAS-uri majore). Acţionează în regiunea anală; guvernează circulaţia sângelui VYAVAHITA = ascuns VYAVAHITANAM = separat VYUHA = aranjament VYUTTHANA = exprimarea, manifestarea, exhibiţia, ivirea; a ieşi la iveală VYUTTHANE = în starea de conştiinţă a lumii W WISHWODARI = un Nadi Y YAMA(H) = cod social şi moral al yoghinului; autostăpânire YAMUNA = o altă denumire a lui IDA; Nadi. YATNAH = efort YOGAH = YOGA YOGANGA = parte a sistemului YOGA YOGINAH = a yoghinului YOGYATVANI = corespondenţă, potrivire YONI =
87

YUKTATRIVENI = o altă denumire a lui AJNA CHAKRA

88

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful