PERMAINAN TRADISIONAL.

Permainan tradisional berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenk moyang kita. Perkara utama yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialahkeseragaman cara hidup nenek moyang kita. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakat. Ada di antara permaianan ini yang sekarang jarang dipermainkan dan hanya dikentahu daripada ibu bapa dan datuk nenk kita sahaja. Tetapi ada juga yang masih dimainkan lagi oleh kanak-kanak sehingga hari ini. Dia anrara permainan itu termasuklah congkak,wau,batu seremban,sepak raga, gasing dan lain-lain.

Latar Belakang Congkak yang dipercayai berasal daripada Negara Afrika atau Arab. Bergantung kepada teori mana yang anda percayai. Bagaimanapun, bukti tertua yang dijumpai oleh cari gali purba yang dibiayai oleh Persatuan National Geographic menjumpai kepingan batu kapur yang mempunyai dua liang selari bertarikh semenjak 5000 hingga 7000 SM di masa kini Jordan. Dari Timur Tengah,permainan ini tersebar ke Afrika. Congkak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Di Asia Tenggara, congkak mungkin berkembang dari Melaka memandangkan negeri ini merupaan pusat perdagangan pada waktu dahulu. Kanak-kanak di Kepulauan Carubbran juga bermain congkak. Congkak dipercayai sampai di sana melalui perdagangan hamba. Di sana, congkak dikenali sebagai warri atau awari. Di Indonesia congak dikenali dengan nama congklak,di Filipina,sungka. Pada zaman dahulu,golongan istana bermainan congkak dengan menggunakan papan congkak yang berukir mewah, sementara di kalangan rakyat jelata, ia sekadar dimainkan dengan mengore lubang di dalam tanah. Pada hari ini, congkak dimainkan di seluruh dunia. Congkak begitu popular dan diminati sehingga peminat-peminatnya mencipta pelbagai laman web di internet. Dalam laman-laman web ini disenaraikan pelbagai maklumat tentang congkak dalam budaya dan bangsa di seluruh dunia. Terdapat juga permainan congkak dalam talian.

Cara Membuat Congkak Lazimnya dibuat dari kayu hutan seperti merbau,keruing, balau dan sebagainya. Terdapat juga papan congkak yang dibuat dari kayu rambutan, nangka dan sebagainya mengikut kemampuan si tukang pembuat congkak.  Kayu ditebang menggunakan kapak dan dipotong mengikut kepanjangan papan congkak yang bergantung kepada lubang rumah yang dihasilkan kelak.  Kayu yang masih buah dibelah dua bahagian. Hanya satu bahagian sahaja yang diperlukan dalam membuat congkak.

 Setelah dibelah, gergaji digunakan untuk mengeratkan lebihan kayu tidak terpakai. Parang atau pahat digunakan untuk melicinkan batang kayu tersebut.  Kayu tersebut akan dipahat untuk untuk membuat lubang. Lubang-lubang ditebuk dalam dua baris dan dinamakan ‘kampung’ yang mempunyai jumlah tertentu.  Ditebuk satu lubang besar di kedua-dua hujung yang dikenali sebagai ‘rumah’.  Pahat bermata halus digunakan untuu melicingkan lubang tersebut. Ini penting supaya tidak menggelikan jari-jari pemain sewaktu bermain.  Setelah siap, papan tersebut akan diukir dengan pelbagai hiasan seperti bentuk tumbuh-tumbuhan,kosmos,geometrid dan sebagainya.  Papan congkak divarniskan dengan warna perang kekuningan,perang kemerahan, perang dan hitam. Congkak juga dihasilkan daripada logam ataupun tanah di kawasan pendalaman. Tempurung kelapa digunakan supaya tangan tidak otor terkena tanah. Asas Permainan Congkak. Permainan congkak melibatkan pengiraan. Mereka yang cekap mencongkak mempunyai kelebihan mengumpul mata dan seterusnya memenangi permainan. Dalam permainan congkak,terdapat dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Papan congkak boleh diperbuat daripada pelbagai jenis kayu dan terdapat lima atau tujuh jenis lubang sebaris yang dikenali sebagai ‘kampung’ dan di kedua-dua hujunfnya terdapt lubang ibu yang dikenali sebagai ‘rumah’. Panjang papan congkak tujuh lubang biasanya sekitar 80cm dan lebarnya 18cm. sementar buah-buah congkak pula ialah guli-guli kaca,buah getah,biji saga,batu-batu kecil dan sebahagianna. Setiap congkak boleh dimainkan oleh dua orang sahaja. Dalam permainan ini, pemain akan memulakan dengan serentak. Mereka akan mengambil buah congkak dan dimasukkan secara satu persatu buah congkak ke dalam setiap ‘kampung’ menuju ke rumah masingmasing menurut arah pusingan jam, sehingga salah seorang berhenti di lubang kosong dan dianggap mati. ‘Rumah’ kepunyaan sendiri terletak di lubang hujung sebelah kiri pemain. Pemain yang seorang itu setiap pemaian terus berjalan sehingga dia berhenti di lubang yang kosong. Sekiranya permain telah membuat satu pusingan,iaitu melepasi lubang ibu dan kembali ke lubang sebelah permain,ia boleh mengambil buah di sebelah lubang bertentangan sekiranya ia mati di sebelah sendir. Ini dikenali sebagai ‘tembak’.

Peraturan Permainan. N Dua orang permainan duduk berhadapan menghadap papan congkak, dimulakan kedua-dua permain serenta mencapai mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan pergerakkan dari kanan ke kiri hingga ke rumah dan kampung lawan. N Gerakkan diteruskan sehingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan ke dalam kampung kosong di kawasan sendiri atau lawan dan pemain hendaklah berhenti,sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Pemain itu boleh menembak kampung lawan yang setentang dengan kampungnya iaitu menguat kesemua buah<jika ada> di dalam kampung tersebut,hanya selepas membuat satu pusingan. N Pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan hingga buahnya mati. Sekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri,permain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buah yang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Sekiranya buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak lawan,maka permainan itu mati di situ sahaja dan pihak lawan boleh memulakan permainan seterusnya hingga mati.

N Sekiranya tidak terdapat sebarang buah di kampung pemain sesungguh pun giliran berada di pihaknya,maka giliran untuk menggerakkan buah akan berpindah kepada pihak lawan. N Setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar. Kampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada pusingan yang edua,ketiga dan seterusnya hingga pihak lawan mengaku kalah.

Perbezaan Peraturan. Walaupun permainan congkak kelihatan sama dengan permainan lain yang berasaskan lubang dan buah seperti Manchala dan Sungka,terdapat beberapa perbezaan dari segi peraturan. Perbezaan utama ialah semasa permulaan permainan di mana permainan congkak bermula serentak antara kedua-dua pemain. Pengagihan buah dalam permainan congkak juga bergerak mengikut arah jam berbanding dengan permainan lain yang bergerak secara melawan arah jam.

Penghargaan. Selamat Sejahtera. Saya bersyukur kerana telah berjaya menyiapkan kerja krusus ini. Saya menghadapi sedikit kerumitan serta cabaran untuk menyiapkan kajian ini. Kesampatan di sini,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasil folio ini. Ucapan terima kasih di tujukan khususnya kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian ini dijalankan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Santha Kumari guru sejarah 2 Perdana yang telah banyak memberi panduan,nasihat serta bimbingn sepanjang kajian dijalankan. Tidak lupa, rakan-rakan seperjuangan saya. Ribuan terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan tidak kira agama dan bangsa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada responden-responden kerana sudi ditemubual. Akhir kata,ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan folio ini. Sekian

Objektif Kajian

Kajian ini dibuat kerana ingin mencapai objektif-okjektif berikut. Antara objektif yang dapat saya capai dalam membuat kajian ini ialah memenuhi keperluan sukatan Pelajaran Sejarah Tingakatan 2. Memenuhi keperluan Peperiksaan Akhir Tahun. Membuat perkaitan Permainan Tradisional dengan rakyat malaysia. Mengetahui lebih mendalam tentang Permainan Tradisional yang dikaji. Mengenalpasti asal usul Permainan Tradisional yag dikaji Memberi cadangan untuk meningkatkan taraf Permainan Tradisional Malaysia supaya terkenal diseluruh Negara. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan tuturcara yang betul,jelas dan tepat. Kajian ini dapat menambah pengetahuan saya tentang Permainan Tradisional di kalangan masyarakat mengikut adat Melayu. Kajian ini juga dapat menyedarkan orang Melayu betapa pentingnya Permainan Tradisional di kalangan masyrakat melayu di Negara kita kerana ia melambangkan setiap kaum dan adat tradisinya yang tersendiri Kaedah Kajian Sepanjang kajian ini dijanalkan, saya mengguanakan 5 kaedah iaitu: 1.Pemerhatian 2.Sumber 5.Pandang Dengar Berdasarkan kaedah pemerhatian saya dapat memberi cadangan untuk meningkatkan taraf Permainan Tradisional Malaysia supaya terkenal di seluruh Negara serta dapat melihat reka bentuk permainan yang di kaji. Melalui kaedah sumber pula, saya dapat memberoleh banyak bahan melalui Internet, Perpustakaan, Soal selidik dan sebagainya. Di samping itu, dari segi soal selidik, saya dapat mengetahuai lebih mendalam tentang permainan tradisional yang dikaji serta dapat mengeratakan silaturahim di antara individu. Dalam kerja kursus ini saya telah mengunakan kaedah rujukan. Saya telah membuat rujukan di Internet dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permainan tradisional untuk maklumat untuk menyiapkan folio ini. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah pemerhatian. Saya melihat dan memerhati cara permainan congkak. Disamping itu, saya juga telah menemubual jiran-jiran di kawasan perumahan seta rakan-rakan mengenai permainan wau. Dan kahir sekali, saya mengguanakan kaedah pandang dengar dengan menonton rancangan majalah 3 yang disiarkan di TV3

KESIMPULAN Congkak mempunyai keunikan yang tersendiri. Warisan tradisional ini haruslah dikekkalkan kerana ia adalah identiti budaya bangsa Melayu dan juga sebuah negara. Kini permainan congkak mulai popular di kalangan masyarakat bandar tidak kira kanak-kanak mahu un orang dewasa dan tidak lagi terhad di luar bandar sahaja. Bukan itu sahaja, permaian congkak ini juga telah dimodenkan dan mula memasuki peringkat antarabangsa. Congkak juga amat diminati sebagai salah satu aktiviti pada waktu terluang.Congkak juga dapat dikenali dari pelbagai cara tersendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful