You are on page 1of 21

LUSTRA NIETUKCE

Bezpieczestwo i kontrola

Zalety luster VIALUX ...................................................................................................... 4 ABC waciwego wyboru luster VIALUX ................................................................. 5

LUstrA KONtrOlNe
Lustra kontrolne wewntrzne Lustra sklepowe standardowe .......................................................................... 6 Lustra sklepowe duy wymiar ........................................................................... 7 Lustra kontrolne pkuliste.................................................................................. 8 Lustra paskie nierozpryskowe ........................................................................ 9 Lustra kontrolne specjalne Lustro do monitoringu ....................................................................................... 10 Lustra inspekcyjne ............................................................................................... 11 Lustra basenowe .................................................................................................. 12

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


Lustra pkuliste wewntrzne ................................................................................... 26 Lusterka do wzkw widowych .............................................................................. 28 Lustra paskie precyzyjne ............................................................................................ 30 Lustra do zastosowania w trudnych warunkach ................................................ 31 Lustra z biao-czerwon ram Jako Polymir ..................................................................................................... 32 Jako P.A.S. .......................................................................................................... 32 Jako Stal Nierdzewna ..................................................................................... 33 Lustra przemysowe i magazynowe specjalne Lustra z informacj ostrzegawcz .................................................................. 34 Lustra z to-czarn ram ................................................................................ 35

Lustra zgodne z Rozporzdzaniem Ministra Infrastruktury Jako Polymir ..................................................................................................... 14 Jako P.A.S. .......................................................................................................... 14 Jako Stal Nierdzewna ..................................................................................... 15 Odporne na szron i par .................................................................................... 16 Lustra do uytku na posesjach Wyjazd z garau i pomoc przy parkowaniu ................................................ 18 Wyjazd z parkingu - szeroki kt widzenia ................................................... 19 Lustra drogowe specjalne Lustro podwietlane do uytku wewntrznego ........................................ 20 Lustra dla bezpieczestwa rowerzystw : Cyklomir ............................... 21

LUstrA - rObOtY pUblicZNe


Lusterka do maszyn budowlanych .......................................................................... 36 Lustro do kontroli wykopw budowlanych ......................................................... 36

POZOSTAE
Supy i Uchwyt do montau 2 luster ....................................................................... 37 Lustra na zamwienie specjalne ............................................................................... 38 Wybierzcie lustra nietukce! ..................................................................................... 39

LUstrA WielOFUNKcYJNe
Lustra wielofunkcyjne z bia ram ......................................................................... 22 Lustra wielofunkcyjne z zielon ram ..................................................................... 24 Lustra wielofunkcyjne z czerwon ram ............................................................... 25

SPIS TRECI
3

LUstrA DrOGOWe

Zalety luster VIALUX


Nietukce

ABC waciwego wyboru luster VIALUX


A
(patrz strona 39)

ODleGO
Maksymalne odlegoci midzy uytkownikiem a lustrem przedstawione s w tabelach.

Lustro X

Lustro VIALUX

Lustro jest skuteczne, jeli jego rozmiary s przystosowane do odlegoci midzy uytkownikiem a lustrem.

ostro i precyzyjno

Unikalna jako obrazu :

WYpUKO

Lustro jest skuteczne, jeli jego stopie wypukoci zosta przystosowany do liczby obserwowanych kierunkw.
2 KIERUNKI
Kontrola 2 kierunkw = kt widzenia ok. 90 Umoliwia obserwacj z 2 kierunkw.

3 KIERUNKI

cz optyczna, rama i uchwyty*


lata gwarancji

lat gwarancji

lat gwarancji

gwarancji 6 lat

GWArANcJA ViAlUx

Uchwyty dostarczone :
uniwersalny zestaw ze stali ocynkowanej ogniowo

Poza kilkoma wyjtkami, lustra VIALUX s nietukce i oferuj unikaln jako czci optyczne.
lata gwarancji

lat gwarancji

lat gwarancji

gwarancji 6 lat

Nietukce

Wyprodukowane we Francji Materiay w 100% odzyskiwalne :


cz optyczna, rama i opakowanie.

Lekkie, nieodksztacalne i odporne na uderzenia Powoka anty-UV Powoka antystatyczna i zabezpieczajca przed zarysowaniem: lustro czystsze przez duszy czas Duga ywotno dziki wytrzymaoci i odpornoci stali nierdzewnej na UV Ekskluzywny system zapobiegajcy osadzaniu si pary i szronu, bez instalacji elektrycznej*

AL

MA

NAGEMEN

TS

YS

TEM

ISO 14001

Certyfikowana produkcja ISO 14001


12 - 05 - 038

INFORMacJE DODaTKOWE
 CZYSZCZENIE CZCI OPTYCZNEJ:
czyci pod biec zimn wod, nie szorowa!

INSTALACJA: 

*w przypadku normalnego uytkowania produktu (nie dotyczy luster wykonanych z PMMA).

aby uzyska idealny obraz zaleca si pochylenie lustra o 30 w d (patrz strona 37).

ABCWAciWeGO WacIWEGOWYbOrU WYbORU lUster LUSTER VIALUX ABC VIALUX


5

ZAletY lUster VIALUX

Gwarancja na cao :

Kontrola 3 kierunkw = kt widzenia ok. 180 Umoliwia obserwacj z 3 kierunkw.

4 KIERUNKI

Kontrola 4 kierunkw = kt widzenia ok. 360 Umoliwia obserwacj z 4 kierunkw.

ENVIRONMEN

Lustra kontrolne wewntrzne


Tylko VIALUX proponuje tak szerok gam luster kontrolnych.
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
2 KIERUNKI

SKLEPOWE STANDARDOWE

Elementy mocujce przystosowane s do rozmiarw luster. Wyprodukowane specjalnie bez ramy, lustra te doskonale harmonizuj z otoczeniem, pozwalajc na dyskretn i skuteczn obserwacj.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)
Ruchomy uchwyt umoliwia ustawienie lustra pod dowolnym ktem.

DO Z

Numer katalogowy produktu

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

AMO

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

cOW A

NiA

NA s

Upie

ok. 2 ok. 4 ok. 6 ok. 8 ok. 12

300 400 500 600 600x400

103 104 105 106 110

1 1 1 2 1

Numer katalogowy produktu

Opcjonalnie: uchwyt gitki, numer katalogowy BF.

ok. 15 ok. 20 ok. 25 ok. 30

800 800x600 900 1000x800

108 118 109 119

4 4 6 6

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do cian i supw o rednicy 34-90 mm.

LUstrA KONtrOlNe
7

Wyjtkowo atwe w montau, z regulowanym uchwytem (do 105). Lustra te zalecane s do stosowania: w sklepach, przy kasach, do ochrony przed zodziejami, przy wejciach do budynkw publicznych, na korytarzach szpitalnych, na portierniach

SKLEPOWE DUY WYMIAR


Lustra dostarczone s z kompletem uchwytw.

Lustra te przystosowane s specjalnie do obserwacji duych obiektw z duej odlegoci: obraz widziany przez obserwatora jest idealny nawet z odlegoci 30 m.

Lustra kontrolne wewntrzne


Lustra pkuliste idealnie s przystosowane do dyskretnej kontroli w maych pomieszczeniach (salony prasowe, apteki, stacje paliw).
2 KIERUNKI 4 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

Dyrektywa N 852 / 2004

KONTROLNE LUSTRA PKULISTE


May format tego lustra jest idealnie przystosowany do kontroli w maych sklepach (salony prasowe, apteki, stacje paliw). Wypuko tego lustra umoliwia obserwacj skrzyowania z 4 rnych punktw widzenia (kontrola 4 kierunkw). Mocowanie za pomoc 4 dostarczonych acuszkw o dugoci 1m kady. Lustra te zalecane s do stosowania przy wejciach do budynkw publicznych (np. biura). Wypuko tego lustra umoliwia obserwacj skrzyowania z 2 rnych punktw (kontrola 2 kierunkw). Do zamocowania w naronikach cian, za pomoc dostarczanych kokw i rub.

iar Rozm
dla

a m

yc hs kle pw

LUSTRA PASKIE NIEROZPRYSKOWE


2
Gownym celem stworzenia lustra byo uniknicie, w przypadku uszkodzenia lustra, rozprzestrzeniania si kawakw szka, tak jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych luster szklanych. Lustra o gruboci 5mm rekomendowane s do zastosowania w szpitalach, zakadach karnych, szkoach, obiektach sportowych, gastronomicznych, centrach handlowych, przymierzalniach, zakadach przemysu spoywczego, ktre wdraaj procedur HACCP HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (Analiza Zagroe i Krytyczne Punkty Kontroli). Ostrzeenie: Lustra te wykonane s z akrylu i nie s nietukce.

1/2 kuli

1/8 kuli

1 Wymiary lustra Wymiary ramy Waga (kg)

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m) 1 1/2 kuli

Wymiary lustra

Waga (kg) Numer katalogowy produktu

400 x 600 400 x 1200


Lustra z lekkiego tworzywa akrylowego PMMA zalecane do stosowania wewntrz pomieszcze zamknitych.

4600PLS* 4600 PL 4200 PLS* 4200 PL 6800 PLS* 6800 PL

2 2 4 4 3 3
Rama aluminiowa anodowana, o szerokoci 13 mm, z zaokrglonymi naronikami z biaego plastiku, z przykrytymi otworami do zamocowania. atwe do zamocowania w pozycji poziomej i pionowej.

ok. 9
2 1/8 kuli

450 660 800 1150

3645 1060 1080 1095

3 1 3 3

400 x 600 440x640 400 x 1200 440x1240 600 x 800


*Lustra bez ramy, z 4 otworami.

Numer katalogowy produktu

ok. 4 ok. 6 ok. 10

600 x 800 640x840

LUstrA KONtrOlNe
9

Lustra kontrolne specjalne


2
VUMAX 319
Wysignik 65 cm
100 mm

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

VUMAX 320

Wysignik 1,20 m

300 mm

1
VUMAX 321
Wysignik 1 do 3 m

LED

300 mm

VUMAX 323
Wysignik 1 do 3 m

5 cm
300 mm

LUSTRA INSPEKCYJNE LUSTRA DO MONITORINGU


Systemy monitoringu nie umoliwiaj skutecznego nadzoru miejsc znajdujcych si za regaami; nie ukazuj rwnie tego, co robi klient odwrcony plecami do kamery. Lustra powinny by umieszczone w takim miejscu, aby umoliwi kamerze zarejestrowanie obrazu z niewidocznych miejsc. Dziki wypukoci, optymalnej rednicy oraz czerwonej obwdce, lustra tego typu s atwo lokalizowane przez kamer, ktra przekazuje idealny obraz na ekran systemu wideo. Wytrzymae, odporne i zarazem bardzo lekkie, wszystkie lustra wraz z wysignikiem teleskopowym ze znakiem jakoci VIALUX.
VUMAX 322 R

Wysignik 1,20 m

LED

Na kkach

400 mm

Dla skutecznej inspekcji w dzie i w nocy, lustra 321 i 322 R s seryjnie wyposaone w owietlenie LED-owe (funkcjonujce za pomoc 3 baterii AAA dostarczonych w zestawie). Owietlenie, dziki szczelnej obudowie, jest niezawodne take na zewntrz.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

ok. 1 ok. 2 ok. 3 ok. 3 ok. 3


Lustro zastpcze

100 300 300 300 400 300

Vumax 319 Vumax 320 Vumax 321 Vumax 323 Vumax 322 R Vumax 103 V

1 2 2 2 3 1
Vumax 320, 321 & 323.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m) Lustra wewntrzne

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)
Ruchomy uchwyt umoliwia ustawienie luster pod dowolnym ktem.

Numer katalogowy produktu

od 7 do 15*

700

167

*W zalenoci od stanu technicznego i jakoci kamer

Vumax 322R: lustro seryjnie yposaone w owietlenie LED.

10

LUstrA KONtrOlNe
11

Lustra kontrolne specjalne


1 2

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

1
DO Z AMO cOW A NiA NA s

Zewntrzne lustro basenowe

Upie

Lustro basenowe idealne do obserwacji basenw. Rama lustra odporna jest na ze warunki atmosferyczne.

Vialux jedyny producent najwyszej jakoci luster bezpieczestwa umoliwiajcych nadzr niewidocznych miejsc na terenie kpielisk. Doskonaa inwestycja w bezpieczestwo za rozsdn cen. Wymiary i wypuko specjalnie opracowane w celu otrzymania panoramicznej widocznoci . Odporne na opary chloru. Precyzyjne ustawienie w poziomie i pionie. Komfort pracy dla osb z obsugi basenu. Wiksze bezpieczestwo osb kpicych si. Zwikszone poczucie bezpieczestwa uytkownikw basenu. atwy i szybki monta.

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA

Lustra tego typu zostay specjalnie wyprodukowane bez ramy, aby idealnie harmonizowa z otoczeniem.

Monta luster zewntrznych

Lustra dostarczane s z kompletem uchwytw pozwalajcych na przymocowanie do cian oraz do supw o rednicy od 60 do 90 mm. Testy wykazay, e lustra wytrzymuj si wiatru a do 183 km /h.

Maksymalna odlego Wymiary midzy uytkownikiem lustra a lustrem (m) 1 ok. 25 1000x800 2 ok. 25 1000x800

lat gwarancji

Waga (kg)

9210PS 908

11 6

Monta luster wewntrznych

Lustra dostarczane z kompletem uchwytw do amocowania do cian i supw.

12

LUstrA KONtrOlNe
13

LUSTRA BASENOWE

Wewntrzne lustra basenowe

Lustra drogowe zgodne z Rozporzdzaniem Ministra Infrastruktury


Aby zapewni maksymalne bezpieczestwo na polskich drogach poprzez poprawienie widocznoci przy skrzyowaniach, trudnych wyjazdach i parkingach. VIALUX proponuje ponadto wyjtkow wytrzymao i trwao oraz unikaln jako czci optycznej bez znieksztace!
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

Uchwyt montaowy POLYMIR / P.A.S.

DO Z A NA s MOcOW Upie ANiA

JAKO POLYMIR
Nietukce, nieodksztacalne, odporne na promieniowanie UV, unikalna jako czci optycznej.

JAKO P.A.S.
Zalety jakoci Polymir z dodatkow ochron na promieniowanie UV, na rysy i z powok antystatyczn. Wybierajc jako P.A.S. dokonujesz wyboru dugotrwaego ezpieczestwa.

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA

JAKO STAL NIERDZEWNA


Jako powoki lustra, odporno na promieniowanie UV i wytrzymao stali nierdzewnej: niezbdne uzupenienie gamy.

Uchwyt montaowy Stal Nierdzewna

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Wymiary ramy

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg) Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m) Wymiary lustra Wymiary ramy
lat gwarancji

Numer katalogowy produktu


ok. 9 ok. 11 ok. 20 ok. 20 ok. 25 ok. 30 600x400 600 800x600 800 900 680x500 750 950x750 960 1100 554* 546* 556* 548* 549* 558* 5 7 9 8 11 11

Numer katalogowy produktu


956* 946* 958* 948* 949* 9510* 5 7 9 8 11 11
Folia grzewcza

Waga (kg)
Dostarczony z kadym lustrem ze stali nierdzewnej i odpornym na szron i par, uniwersalny uchwyt montaowy do ciany lub supka okrgego ( 76 do 90 mm) lub prostoktnego (60 x 80 lub 80 x 80 mm). Monta wycznie do supkw stalowych.

Numer katalogowy produktu


ok. 9 ok. 11 ok. 20 ok. 30 600x400 600 800x600 1000 750x600 790 956x756 1200 854 846 856 886 15 16 20 32

1000x800 1150x950

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat).
9 metrw ? 11 metrw ? 20 metrw ? 25 metrw ? 30 metrw ? 5 rnych odlegoci, 6 luster. Wybierzcie najbardziej odpowiednie!

14

Folia grzewcza zapobiegajca gromadzeniu si szronu i kondensacji pary na powoce lustra. Folia samoregulujca 220V / 50-100 W. Zestaw nie zawiera wycznika. Konieczno instalacji przez uprawnion osob do wykonywania instalacji elektrycznej.

LUstrA DrOGOWe
15

Dostarczony z kadym lustrem POLYMIR lub P.A.S, uniwersalny uchwyt montaowy do ciany lub supka midzy 60 a 90 mm rednicy. Umoliwia bardzo dokadn regulacj lustra. Przetestowany na si wiatru do 183 km/h.

Lustra drogowe zgodne z Rozporzdzaniem Ministra Infrastruktury


Na lustrze osadza si szron i para? Nowe lustro marki VIALUX odporne na szron i par, rzuca wyzwanie ekstremalnym warunkom pogodowym!
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

LACJI A T S IN Z BE CZNEJ ELEKTRY

LUSTRA ODPORNE
NA SZRON I PAR
Rosa i para powstaj z wyniku szybkiej zmiany temperatury (zwaszcza nad ranem). Mae kropelki wody powstaj na powierzchni lustra, ktre traci swoj skuteczno. System zapobiegajcy osadzaniu si pary VIALUX skuteczny jest bez wzgldu na temperatur i poziom wilgoci w miejscu, w ktrym zamontowane jest lustro.

Znienawidzony przez kierowcw, szron moe powsta tylko gdy temperatura spadnie poniej 5C, uniemoliwiajc korzystanie z lustra.

Lustro uwalnia ciepo zgromadzone w cigu dnia aby nie dopuci do osadzania si szronu na powierzchni. Lustra odporne na szron i par mog by montowane wszdzie i nie wymagaj instalacji elektrycznej.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)


Dostarczony z kadym lustrem ze stali nierdzewnej i odpornym na szron i par, uniwersalny uchwyt montaowy do ciany lub supka okrgego ( 76 do 90 mm) lub prostoktnego (60 x 80 lub 80 x 80 mm). Monta wycznie do supkw stalowych.

Wymiary lustra

Wymiary ramy

gwarancji 6 lat

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 9 ok. 11 ok. 20 ok. 30 600x400 600 800x600 1000 750x600 790 956x756 1200 854 AB 846 AB 858 AB 886 AB 18 20 19 38

NIGDY J ! WICE

16

LUstrA DrOGOWe
17

System zapobiegajcy osadzaniu si szronu skuteczny jest a do temperatury -20 C.

Lustra do uytku na posesjach


Wyjazd z garau stanowi zagroenie dla Ciebie i dla innych uytkownikw drg.

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

WYJAZD Z GARAU
Proste i ekonomiczne rozwizanie w przypadku, kiedy zastosowanie lustra drogowego nie jest obowizkowe. Odlego midzy kierowc a lustrem powinna wynosi ok. 2 m.

POMOC PRZY PARKOWANIU


Lustro uatwia parkowanie samochodw na ograniczonej powierzchni.
KONIEC ZARYSOWA I WGNIECE

WYJAZD Z PARKINGU - SZEROKI KT WIDZENIA


LUstrA DrOGOWe
19
Dziki specjalnym wymiarom oraz duej wypukoci, lustra te umoliwiaj kontrol z wikszej odlegoci (4 do 6 metrw), w porwnaniu z lustrami garaowymi. Idealne do zastosowania przy wyjazdach z parkingw, przy bramach wyjazdowych, itp.
DO Z AMO

1 W POZIOMIE - gwarantuj szeroki kt widzenia 2 W PIONIE - nie zajmuj duo miejsca

cOW A

NiA

NA s

Upie

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m) Wymiary lustra


lata gwarancji

Wymiary lustra

lat gwarancji

Waga (kg)

Waga (kg)
Ruchomy uchwyt umoliwia ustawienie lustra pod dowolnym ktem. Lustra dostarczane s z kompletem uchwytw do przymocowania do cian i sufitw.

Numer katalogowy produktu


ok. 4 ok. 6 ok. 8 440x75x220 600x100x300 800x120x400 Vumax 5000 Vumax 6000 Vumax 8000 2 3 4

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do cian i supw o rednicy 34-90 mm.

Numer katalogowy produktu


ok. 2 300 103 ESP 1

18

Lustra drogowe specjalne


VIALUX, ekspert w dziedzinie luster drogowych, zaprojektowa dwa lustra przystosowane do specyficznych warunkw ruchu: lustro podwietlane do ciemnych pomieszcze i Cyklomir zapobiegajcy wypadkom zwizanym z rosnc liczb uytkownikw jednoladw.
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
2 KIERUNKI

Wycznie do uytku wewntrznego.

CYKLOMIR: LUSTRA DLA BEZPIECZESTWA


ROWERZYSTW

LUSTRO PODWIETLANE DO UYTKU


WEWNTRZNEGO
W miejscach zaciemnionych o ograniczonej widocznoci takich jak parkingi, hale przemysowe, magazyny itp., lustra podwietlane VIALUX doskonale wzmagaj czujno kierowcw, zapalajc si automatycznie dziki detektorowi ruchu. Czujnik ten dostarczamy z 5-cio metrowym przewodem, umoliwiajc jego zainstalowanie nawet w duej odlegoci od lustra, zanim kierowca zbliy si do niebezpiecznego skrzyowania.
Czujnik ruchu (dostarczany wraz z lustrem) DO Z AMO cOW A NiA

Kierowcy takich pojazdw jak ciarwka, czy autobus z trudem dostrzegaj pojazd jednoladowy znajdujcy si na ich wysokoci i stanowi oni szczeglne zagroenie zwaszcza przy skrtach w prawo. Lustra CYKLOMIR, dziki swoim specjalnym waciwociom, znacznie zwikszaj widoczno pojazdw jednoladowych na skrzyowaniach i tym samym zapobiegaj licznym kolizjom drogowym.
Upie

NA s

Dodatkowy znak graficzny w postaci roweru, umieszczony bezporednio na lustrze, przypomina kierowcom o koniecznoci uywania lustra.

DO Z

AMO

cOW A

NiA

NA s

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA Lustro dostarczone jest z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na dokadne przymocowanie do ciany lub supa o rednicy 34-90 mm. Umoliwiaj precyzyjne ustawienie lustra.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Upie

Wymiary lustra

Kolor ramy

lata gwarancji

Waga (kg)
Lustro dostarczone jest z kompletem specjalnych uchwytw do zamontowania na supie o dowolnej rednicy przy pomocy metalowej opaski zaciskowej.

Numer katalogowy produktu


ok. 5 ok. 5 320 320 Czarne Niebieskie 901CYCL 902CYCL 2 2

Numer katalogowy produktu


ok. 9 600x400 524 LED 4

20

LUstrA DrOGOWe
21

Lustra wielofunkcyjne
Doskonay wybr, jeli zaley Pastwu na skutecznej i dyskretnej kontroli.
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str.22 - 25

str. 26 - 35

str.36
3 KIERUNKI

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z BIA RAM**


Kontrola 2 kierunkw
Uatwiaj poruszanie si w fabrykach, magazynach i hurtowniach. Umoliwiaj kontrol w sklepach i warsztatach. Zwikszaj bezpieczestwo stanowisk pracy oraz kontrol niewidocznych czci maszyn, itp.

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z BIA RAM


Kontrola 3 kierunkw
Szeroki kt widzenia dziki specjalnej wypukoci. Zwikszenie bezpieczestwa na skrzyowaniach drg wewntrznych, przy uyciu niewielkiej iloci luster.
DO Z AMO cOW A NiA

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 3 ok. 5 ok. 7 ok. 9 ok. 11 ok. 15 ok. 20 ok. 20 ok. 25 ok. 30 300 400 500 600x400 600 700 800x600 800 900 1000x800 513 514 515 524* 516* 517* 526* 518* 519* 528* 1 3 3 4 4 6 8 7 10 11

Numer katalogowy produktu


913 914 915 926* 916* 928* 918* 919* 9210* 1 3 3 4 4 8 7 10 11

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lat gwarancji

Waga (kg)

NA s

Upie

Numer katalogowy produktu


ok. 2 ok. 4 ok. 6 ok. 8 ok. 10 400 500 600 800 900 9040 9050 9060 9080 9090 3 4 5 10 11
DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do cian i supw o rednicy 60-90 mm. Testy wykazay, e uchwyty wytrzymuj si wiatru do 183 km/h.

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat). ** Za wyjtkiem luster 513/913 i 519/919, ktre nie posiadaj ramy.

22

LUstrA WielOFUNKcYJNe
23

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Lustra wielofunkcyjne
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str.22 - 25

str. 26 - 35

str.36
2 KIERUNKI

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z ZIELON RAM


Zielona rama lustra doskonale harmonizuje z otoczeniem.

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE Z CZERWON RAM


DO Z AMO

cOW A

NiA

NA s

Upie

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 5 ok. 9 ok. 11 ok. 20 400 600x400 600 800 V 514 V 524* V 516* V 518* 3 4 4 7

Numer katalogowy produktu


V 914 V 926* V 916* V 918* 3 4 4 7

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do cian i supw o rednicy 60-90 mm. Testy wykazay, e uchwyty wytrzymuj si wiatru do 83 km/h.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 5 ok. 7 ok. 9 ok. 11 ok. 20 400 500 600x400 600 800 R 514 R 515 R 524* R 516* R 518* 3 3 4 4 7

Numer katalogowy produktu


R 914 R 915 R 926* R 916* R 918* 3 3 4 4 7

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat).

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat).

24

LUstrA WielOFUNKcYJNe
25

Zastosowanie czerwonej ramy sprawia, e lustra te s doskonale widoczne, co pozwala na zwikszenie bezpieczestwa.

Lustra pkuliste wewntrzne


Zastosowanie tego typu luster uatwia poruszanie si maszyn transportowych i osb w magazynach oraz na duych powierzchniach handlowych.
3 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
3 KIERUNKI 4 KIERUNKI

ZABEZPIECZAJCE LUSTRA PKULISTE


1/4 kuli
Idealne lustro w celu kontroli ruchu na caej dugoci aleji ( 1 wska aleja, 2 szeroka aleja). Wypuko tego lustra umoliwia obserwacj skrzyowania z 3 rnych miejsc (kontrola 3 kierunkw). Do zamocowania na cianie za pomoc dostarczonych kokw i rub.

1/2 kuli
3

Do montau w poziomie

Do montau w pionie

Wypuko tego lustra umoliwia obserwacj skrzyowania z 4 rnych miejsc (kontrola 4 kierunkw). Do montau w poziomie, na przykad nad skrzyowaniem w celu obserwacji ruchu w rwnolegych alejach.

Wypuko tego lustra umoliwia obserwacj skrzyowania z 3 rnych punktw widzenia (kontrola 3 kierunkw).

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m) 1 1/4 kuli

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


570 800 1140 51-57 51-80 51-114 2 3 6 2 2 5
Lustra z lekkiego tworzywa akrylowego PMMA zalecane do stosowania wewntrz pomieszcze zamknitych.

3 1/2 kuli do montau w poziomie

Numer katalogowy produktu


3660 3680 3695 4 6 11

ok. 8 ok. 10 ok. 13


2 1/4 kuli

ok. 10 ok. 15 ok. 20 ok. 8 ok. 10 ok. 12

660 800 1150 570 800 1140

Numer katalogowy produktu


660 800 1150 1960 1980 1995

4 1/2 kuli do montau w pionie

Numer katalogowy produktu


56-57 56-80 56-114 3 5 11
Lustra z lekkiego tworzywa akrylowego PMMA zalecane do stosowania wewntrz pomieszcze zamknitych.

ok. 8 ok. 10 ok. 15

26

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


27

Do montau w pionie, na przykad pomidzy regaami w celu zapobiegania kolizji wzkw.

Lusterka do wzkw widowych


Lustra te uywane s w celu przeciwdziaania wypadkom podczas pracy na wzkach widowych.
3 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
3 KIERUNKI

Zgodnie z dyrektyw CE 98/37

Zgodnie z dyrektyw CE 98/37

1 2

LUSTERKA PRZEDNIE LUB TYLNE VUMAX


1  2

LUSTERKO UNIWERSALNE VUMAX 3


Suy jako lusterko przednie i tylne. Dziki doskonaej jakoci obrazu, lusterko VUMAX 3 zapewnia unikaln widoczno w celu przeciwdziaania wypadkom podczas pracy na wzkach widowych.

Lusterko przednie do wzkw widowych

 usterko tylne do wzkw L widowych

atwy monta, nie wymaga wiercenia otworw. Uchwyty dostosowane s do wikszoci wzkw widowych.

Mocowanie dla lusterka tylnego

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg) Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)) Wymiary lustra
lat gwarancji

Numer katalogowy produktu


ok. 1 ok. 1 ok. 1 288x68x151 288x68x151 258x39x128
3 Vumax M 41

Numer katalogowy produktu


1 Vumax 410 2 Vumax 410N

1 1

Waga (kg)
atwy monta, nie wymaga wiercenia otworw. Uchwyty dostosowane do wikszoci wzkw widowych.

Numer katalogowy produktu


ok. 1 225x40x120 Vumax 3 1

28

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


29

Panoramiczny kt widzenia 180 umoliwia eliminacj tzw. martwych punktw znajdujcych si z tyu wzka. Niebieska obwdka lustra ochrania gow operatora podczas wsiadania do kabiny i wysiadania (zgodnie z dyrektyw CE 98/37). Mocowanie dla lusterka przedniego

Lusterko zaprojektowane do zamontowania z tyu wzka. Dziki zastosowaniu lustra M 41, wystarczy niewielki ruch ciaa i jedno spojrzenie i operator moe zobaczy, co dzieje si przed i za wzkiem.

Dyskretne i eleganckie dziki swojej nowej czarnej obudowie, lusterko VUMAX 3 mona dostosowa do kadego rodzaju wzka widowego dziki uniwersalnym bezinwazyjnym uchwytom (w zestawie). Zgodnie z dyrektyw europejsk CE 98/37.

Lustra paskie precyzyjne i do zastosowania w trudnych warunkach


Warunki pracy w niektrych zakadach przemysowych wymagaj luster o szczeglnej odpornoci (wysokie temperatury, przestrzeganie norm HACCP,). Lustra VIALUX to najlepsze rozwizanie!

str. 6 - 13

str. 14 -21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
2 KIERUNKI

STAL WNA NIERDZE


1
2

Dyrektywa N 852 / 2004

LUSTRA DO ZASTOSOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH LUSTRA PASKIE PRECYZYJNE


Lustra tego typu s odporniejsze i lejsze od luster szklanych. Cz optyczna lustra ukazuje dokadny obraz obserwowanych obiektw i procesw. Lustra te mog by stosowane do: kontroli procesw produkcyjnych, kontroli produktw schodzcych z linii produkcyjnej, kontroli niewidocznych czci maszyn. Lustra te przeznaczone s dla zakadw przemysowych i fabryk uywajcych w procesach produkcyjnych bardzo wysokich temperatur (odlewnie, piece szybowe), a take dla zakadw przemysu spoywczego o zaostrzonych normach bezpieczestwa. Lustro oraz jego tylna cz, w caoci wykonane ze stali nierdzewnej, nie posiada ani ramy, ani zbdnych cze, dziki czemu:

 likwiduje wszelkie niebezpieczestwo uszkodzenia lustra z powodu wysokich temperatur, bd ewentualnych odamkw aru. Lustro i jego tylna cz poczone s razem za pomoc rub wykonanych rwnie ze stali nierdzewnej, uatwiajcych demonta lustra w celu wyczyszczenia elementw wewntrznych i zewntrznych. Specjalne otwory w dolnej partii plecw lustra zapobiegaj gromadzeniu si wody po czyszczeniu.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Waga (kg)

Dostarczane z kompletem uchwytw do zamontowania na cianach i supach o rednicy od 34 do 90 mm.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 11 ok. 20 ok. 11 ok. 20 600 800x600 600 800x600
1 816 1 828 2 817 2 829

Lustra wewntrzne

Numer katalogowy produktu


805 807 4 6

ok. 2 ok. 4

505x410 755x510

Lustra z lekkiego tworzywa akrylowego PMMA zalecane do stosowania wewntrz pomieszcze zamknitych.

12 13 12 14

816 i 828
Lustra dostarczane s z kompletem uchwytw uniwersalnych do zamontowania na cianie lub stalowym supie o rednicy od 60 do 90 mm. Uchwyty s wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

817 i 829
Uchwyty s wykonane z ywicy syntetycznej a ich zaokrglona forma dostosowana jest do ksztatu supa. Monta przy pomocy metalowej opaski zaciskowej.

30

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


31

 pozwala na czyszczenie bez ryzyka uszkodzenia elementw lustra, gwarantujc pene bezpieczestwo panujce w zakadach przemysu spoywczego, eliminujc zagroenie niekontrolowanego zanieczyszczenia;

Lustra z biao-czerwon ram


Biaa rama z czerwonymi elementami odblaskowymi sprawia, e nasze lustra s doskonale widoczne. Lustra te zwikszaj bezpieczestwo poruszania si maszyn w zakadach produkcyjnych oraz na powierzchniach magazynowych.
1
2 KIERUNKI 3 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36

Uchwyt montaowy POLYMIR / P.A.S.

4
Zgodne z dyrektyw CE 92/58

DO Z

AMO

cOW A

NiA

3 2

NA s

Upie

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA

JAKO POLYMIR
Nietukce, nieodksztacalne,odporne na promieniowanie UV, unikalna jako czci optycznej.

JAKO P.A.S.
Zalety jakoci Polymir z dodatkow ochron na promieniowanie UV, na rysy i z powok antystatyczn. Lustra 3 -kierunkowe oferuj szeroki kt widzenia i s szczeglnie skuteczne na skrzyowaniach; zastosowanie tych luster pozwala na zmniejszenie liczby luster do zamocowania.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Wymiary ramy

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

JAKO STAL NIERDZEWNA


Jako czci optycznej i dugowieczno stali nierdzewnej to gwarancja bezpieczestwa na skrzyowaniach. Lustra te s stosowane w celu przeciwdziaania wypadkom w miejscach o ograniczonej widocznoci.

1 Numer katalogowy produktu

2 Numer katalogowy produktu

ok. 9 ok. 11 ok. 20 ok. 20 ok. 25 ok. 30 ok. 8 ok. 10

600x400 600 800x600 800 900

680x500 750 950x750 960 1100

554* 546* 556* 548* 549* 558*

5 7 9 8 11 11

956* 946* 958* 948* 949* 9510*


3 Numer katalogowy produktu

5 7 9 8 11 11 7 9
Folia grzewcza

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Wymiary ramy

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


ok. 9 ok. 11 ok. 20 ok. 30 600x400 600 800x600 1000 750x600 790 956x756 1200 854 846 856 886 15 16 20 32

1000x800 1150x950 800x400 900x500

Dostarczony z kadym lustrem ze stali nierdzewnej i odpornym na szron i par, uniwersalny uchwyt montaowy do ciany lub supka okrgego ( 76 do 90 mm) lub prostoktnego (60 x 80 lub 80 x 80 mm). Monta wycznie do supkw stalowych.

9180* 9195*

900x450 1050x600

*CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat)

32

Folia grzewcza zapobiegajca gromadzeniu si szronu i kondensacji pary na powoce lustra. Folia samoregulujca 220V / 50-100 W. Zestaw nie zawiera wycznika. Konieczno instalacji przez uprawnion osob do wykonywania instalacji elektrycznej.

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


33

Dostarczony z kadym lustrem POLYMIR lub P.A.S, uniwersalny uchwyt montaowy do ciany lub supka midzy 60 a 90 mm rednicy. Umoliwia bardzo dokadn regulacj lustra. Przetestowany na si wiatru do 183 km/h.

Uchwyt montaowy Stal Nierdzewna

Lustra przemysowe i magazynowe specjalne


W celu umocnienia widocznoci i skutecznoci luster bezpieczestwa w halach przemysowych, VIALUX proponuje lustra z informacj ostrzegawcz lub z to-czarn ram.
2 KIERUNKI

str. 6 - 13

str. 14 -21

str. 22 - 25

str. 26 - 35

str.36
2 KIERUNKI

Zgodne Zgodne z z dyrektyw dyrektyw CE 92/58 CE 92/58

LUSTRA Z INFORMACJ
OSTRZEGAWCZ
Do wntrz, jak i na zewntrz hal przemysowych. Czerwone odblaskowe elementy ramy oraz informacja ostrzegawcza umieszczona w jej dolnej czci, poprawiaj widoczno lustra i tym samym jego skuteczno. 3 napisy do wyboru : NIEBEZPIECZESTWO UWAGA ZWOLNIJ
DO Z AMO cOW A NiA NA s Upie

LUSTRA Z TO-CZARN RAM


to-czarna rama zgodna jest z europejsk dyrektyw CE 92-58, dotyczc zalece z zakresu Bezpieczestwa i Higieny Pracy. Monta tych luster zalecane jest w halach produkcyjnych i magazynach; to-czarne ramy kontrastuj z otoczeniem, dziki czemu lustra s lepiej widoczne.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Wymiary ramy

lata gwarancji

Waga (kg)

DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA

NIEBEZPIECZESTWO

Numer katalogowy produktu


955x855 955x855 955x855 556T-P1* 556T-P2* 556T-P3* 11 11 11
DO Z A NA ciMOcOW ANie ANiA

ok. 20 UWAGA ok. 20 ZWOLNIJ ok. 20

800x600 800x600 800x600

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Wymiary lustra

Wymiary ram

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu


Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do ciany lub supa o rednicy 60-90 mm. Lustro przetestowane na wytrzymao przy prdkoci wiatru do 183 km/h.

Numer katalogowy produktu


5 7 9 984* 986* 988* 5 7 9

ok. 9 ok. 11 ok. 20

600x400 600 800x600

680x500 750 950x750

584* 586* 588*

Lustra dostarczane s z kompletem uniwersalnych uchwytw pozwalajcych na precyzyjne przymocowanie do ciany lub supa o rednicy 60-90 mm. Lustro przetestowane na wytrzymao przy prdkoci wiatru do 183 km/h.

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat).

* CH: odporno na szron i par za pomoc ogrzewania elektrycznego (opcja za dodatkow opat).

34

LUstrA prZeMYsOWe i MAGAZYNOWe


35

DO Z A NA s MOcOW Upie ANiA

Lustra - roboty publiczne


1 2

str. 6 - 13

str. 14 - 21

str. 22 - 25

str. 26 - 35
2 KIERUNKI

str.36

Pozostae

SUPY
 Sup stalowy ocynkowany, o rednicy 76,4 mm i dugoci 4 m. Sup stalowy ocynkowany pokryty zielon farb, o rednicy 76,4 mm i dugoci 4 m. Wskazwki dotyczce montau: Umocowanie w podou, na gbokoci minimum 0,50 m, odlego midzy doln czci ramy lustra a podoem minimum 2,30 m.
Vumax 418

Vumax M 27

30

Vumax 270

LUSTERKA DO MASZYN BUDOWLANYCH

2,30 m

LUstrA - rObOtY pUblicZNe

1 L  usterko wsteczne do maszyn budowlanych z kabinami: mocowanie za pomoc dostarczonej dwustronnej tamy samoprzylepnej. 2 Lusterko wsteczne do maszyn budowlanych bezkabinowych: dostarczone z kompletem uchwytw przystosowanych do wikszoci maszyn; bez wiercenia. 3 Specjalne lusterko wsteczne do zamontowania na walcach i rwniarkach; stosowane w celu zapewnienia maksymalnej widocznoci przed koami maszyn. Lusterko wyposaone w system przeciwdziaajcy osadzaniu si pary i szronu 12/24 V. Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m)

Sup

Numer katalogowy produktu

Waga (kg)

Ocynkowany Ocynkowany i pokryty farb

POT 76 POT 76-6005

21 21

0,50 m mini.

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

lat gwarancji

Waga (kg)

Numer katalogowy produktu

Numer katalogowy produktu

UCHWYT DO MONTAU 2 LUSTER


z ocynkowanej stali, o rednicy 76 i dugoci 1,30 m.  mocowanie do cian i supw o rednicy od 60 do 90 mm.

Numer katalogowy produktu SUP 2M

Waga (kg)

Lusterko wsteczne do maszyn budowlanych z kabinami

11

ok. 1 ok. 1 ok. 4

288x27x128 288x53x148 440x75x220

1 Vumax M 27

1
2 Vumax 270 3 Vumax 418

Lusterko wsteczne do maszyn budowlanych bezkabinowych 1 3


Specjalne lusterko wsteczne do walcw drogowych

LUstrO DO KONtrOli WYKOpW


BUDOWlANYcH
Lustro zamontowane na wysigniku teleskopowym o dugoci 3m ukazuje doskonay obraz pod rurocigami. Nastawialne pod dowolnym ktem.

Maksymalna odlego midzy uytkownikiem a lustrem (m

Wymiary lustra

lata gwarancji

Waga (kg)

36

ok. 3
Lustro zastpcze

300

Vumax 323 Vumax 103V

2 1
Vumax 323

37

Lustra na zamwienie specjalne


VIALUX - to najbardziej rozpoznawalna marka luster obserwacyjnych w Europie. Produkujemy najwiksz gam luster, dostosowanych do Waszych potrzeb.

Wybierzcie lustra nietukce! Recommandez toujours un miroir incassable !


Film dostpny na sowo kluczowe Vialux.

Laboratorium VIALUX przeprowadzio testy odpornoci na najpopularniejszych lustrach dostpnych na rynku. Testy przeprowadzono w takich samych warunkach pod kontrol urzdnika pastwowego:

Lustro marki VIALUX


1,70 m

Lustro akrylowe
0,50 m

ce Tuk

Lustro z pleksiglasu
0,50 m

ce! Tuk
39

38
Realizacje: lustra na stacjach tramwajowych, lotniskach i stacjach kolejowych.

St W yc er ze sja 7 20 14

W ramach procesu cigego doskonalenia produktw, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktw, zdj oraz informacji zawartych w katalogach, bez zawiadomienia.

Zapraszamy na nasz stron internetow:

www.vialux.eu