You are on page 1of 33

ZLDSGES-HSOS SPAGETTI

30 dkg hs vkony cskokra vagy kockkra felszelve kg spagetti 1 szp nagy piros (olyan vastag) paprika 2 d paradicso! 1 kicsi do oz s"rtett paradicso! 1 kise fe# v$r$shagy!a 1 ev%kanl !z s&' %r$lt ors' ola#' egy !okkskanl csp%s paprika 1 ek petrezselye!z$ld aprtva Elksztse: ( paprikt vkonya ra szeletel#)k' a paradicso!ot is feldara ol#*k+ ,gy nagyo l as an a fel!elegtett ola#ra rtessz)k a felcskozott hst' kevergetve #&l lepirt#*k' !a#d rtessz)k a paprikt' paradicso!ot' v$r$shagy!t' tov keverget#)k' s)t#)k+ ,z*tn hozzad#*k a s"rtett paradicso!ot' csp%s paprikt' ezzel is #&l $sszes)t#)k' s&zz*k' orsozz*k' teht csak a s)ts vge fel' !a#d -./ dl vzzel fel$nt#)k' $sszef%zz)k' #&l $ssze fog s"r"s$dni+ ( vgn hozzad#*k a !zet s petrezselye!z$ldet+ ( tsztt s&s vz en kif%zz)k'vzzel le$ lt#)k s lesz"r#)k+ ( ksz hsos sz&sz a kever#)k a kif%z$tt tsztnkat s $sszeforral#*k' k / percig kevergetve kszre f%zz)k+ 0eszelt sa#ttal vagy anlk)l tlal#*k'ki hogyan szereti+

RAKOTT TSZTA
kg laska kg darlt hs 2dl te# 1 nagy te#f$l 1 cikk fokhagy!a kevs sa#t 1 fe# hagy!a f"szerek

Elksztse: ( darlt hs &l p$rk$ltet kszt)nk (1kis oregn&val piknsa )+ 1$z en a tsztt kif%zz)k a szoksos !&don+ 1iva#azott tepsi e a tsztafelt eletessz)k+ 2a#d rtessz)k a p$rk$ltet' s #$het a tszta !eg!aradt rsze+ ( te#f$lt az tt$rt vagy lereszelt fokhagy!val $sszekever#)k s te##el (te#sznnel fino!a ) palacsintatszta s"r"sg"re kever#)k+ (z egszet nyakon $nt#)k ezzel a !asszval' s rreszel#)k a sa#tot a tete#re+ 3)t% en aranysrgra s)t#)k+

SAJTOS BESAMEL

TEJSZ

!ES-ZLDSGES LASKA

3 dkg va# 3 dkg liszt 2 dl te# s& / dkg reszelt sa#t

Elksztse: ( va#at lass t"z$n felolvaszt#*k' !a#d hozzad#*k a lisztet s egy picit !egpirt#*k+ 3&zz*k' !a#d fel$nt#)k te##el+ 4lland& kevers !ellet addig f%zz)k' a!g s"r" ne! lesz+ 3okig kell keverni+ (z gy elksztett esa!el !rtshoz hozzkever#)k a reszelt sa#tot s !r ksz is vagy*nk5

/0 dkg+ cs%tszta 1/ dkg+ z$ld ors& / dl+ te#szn 1/ dkg+ z$ld a 1/ dkg+ srgarpa 10dkg+ rokkoli / dkg+ k*korica s&' ors

Elksztse: ( z$ldsgeket enyhn s&s vz en p*hra prol#*k+ 6a vala!elyik z$ldsg nincs otthon' akkor ki is !aradhat+ ( va#at felhevt#)k' hozzad#*k a z$ldsgeket' f"szerezz)k' !a#d te#sznnel felenged#)k+ 7eleforgat#*k a forr& kif%tt tsztt' !a#d #&l $sszerzz*k+

"SIRKS TSZTASAL#TA

RITA-$LE DES-SA%A!& M#RT#SOS RIZS


1 szp nagy paprika 1 nagyo fe# fehrhagy!a 1 szp nagy srgarpa 1 kise ananszkonzerv 1 des.savany alap$ntet (a legolcs& t$kletes) 1 kanlka !z f"szerek: s&' ors' leveskocka (z$ldsgleveses a leg#o )

20 dkg tszta egy k$zepes !ret" csirke!ell szrnyas f"szerkeverk fokhagy!a petrezselye!' * orka kise kaliforniai paprika 1 pohr kefir 1 ek !a#onz ola#' s&' ors

Elksztse: 2egf%zz)k a tsztt' k$z en felkockzz*k a csirke!ellet' !a#d !egsz&r#*k a f"szerkeverkkel+ ( fokhagy!t $sszet$r#)k (vagy lereszel#)k)' hozzad#*k' !a#d zls szerint s&zz*k' orsozz*k+ ( !egf"szerezett hst egy kevs ola#on !egs)t#)k' !i*tn !egs)lt' a tsztval $sszekever#)k+ 8eldara ol#*k a paprikt' s az * orkt is' !a#d hozzkever#)k a tszts csirkhez+ ,z*tn elkszt#)k a !a#onzes $ntetet+ ,gy pohr kefrt egy kvskanlnyi !*strral' s s egy ev%kanlnyi !a#onzzel $sszekever#)k' !a#d elesz&r*nk apr&ra vgott petrezsely!et' (szrtott is lehet)+ 9g)l az $ntetet is s&zz*k' orsozz*k' s a salthoz kever#)k+

Elksztse: ( z$ldsgeket szp apr&' hosszks dara okra vg#*k+ 2egprol#*k a hagy!t' !a#d hozzad#*k sor an a srgarpt' a paprikt' az anansz felt+ (!ikor kicsit prol&dtak' az anansznak a lev %l $nt)nk r' hozzad*nk egy leveskockt' s hagy#*k ksz)lni+ 2ikor !r !a#dne! ksz van' hozzt$lt#)k az alap$ntetet s a !aradk ananszt+ (nnyi vizet t$lt)nk r' hogy #& legyen az llaga+ 3&val' orssal' !zzel zest#)k+ 2ikor a z$ldsgek elksz)ltek' le lehet venni a t"zr%l+ ( rizset 1:2 arny an s&val f%ni teszed' a sz&szt r$ntve tlalod+

RITA-$LE SA%A!&PIT&'KA LE%ES


3 nagyo sze! kr*!pli kevs f)st$lt oldalas trkony 1 ev%kanl liszt 3 dl te# f"szerek: s&' ecet' leveskocka (!arha vagy csirke)

RITA-$LE G&(ML"SLE%ES
1 !eggykonzerv !sfle gy)!$lcskonzervek' pl+ anansz' arack' szilva' sz%l% ; ne! !*sz# ann ; ez is ki!aradhat fl citro! f"szerek: szegf"szeg' fah#' c*kor' vanliaaro!a (ha van' hane! vanlisc*krot hasznl#*nk a c*kor helyett) 3 dl te# (vagy f%z%te#szn' vagy te#f$l' vagy akr !indegyik) 1 vanilis vagy p*ncsos p*ding 1 ev%kanl liszt Elksztse: ( konzerveket' szeletelt annt s citro!ot vzzel' fah##al' szegf"szeggel s kevs c*korral f%ni tessz)k+ 1$z en elkszt#)k az eresztket: si!ra kever#)k a p*dingport' lisztet' te#et' te#f$let' vanliaaro!t+ (!ikor a gy)!$lcs$k elksz)ltek' lassan a leveshez kever#)k az eresztket+ <*korral zls szerint zest#)k' !a#d !ikor egyet lo ant' elksz)lt+ 6idegen vagy langyosan tlal#*k+

Elksztse: ( kockra vgott kr*!plit az oldalassal' vzzel s a leveskockval f%ni tessz)k+ 2ikor p*hra f%tt' elkszt#)k az eresztket: si!ra kever#)k a lisztet' te#et' ecetet+ 7elet$lt#)k a leves e' !a#d zest#)k s&val s a trkonnyal+ 2ikor egyet lo ant' le lehet venni a t"zr%l' kszen van+

RITA-$LE P#STTOM
1 pstto! 1 fe# v$r$shagy!a 1 kvskanl !*str 1 f%tt to#s !a#onz kt kvskanl !argarin (vagy va#' va#kr!) friss petrezselye!z$ld' ha van

SPE!'T$)ZELK* BROKKOLI$)ZELK
2 cikk fokhagy!a kg spen&t vagy rokkoli 2 ev%kanl liszt 3 dl te# 3&' leveskocka

Elksztse: ( hozzval&kat apr&ra vg#*k' si!ra kever#)k+ =irt&ssal nagyon fino! +

Elksztse: ( spen&tot vagy rokkolit !egp*col#*k' kevs ola##al s vzzel' s&val s a leveskockval prolni tessz)k+ (!ikor !r !a#dne! ksz van' rsz&r#*k a lisztet s r$nt#)k a te#et' elkever#)k+ 6agy#*k' a!g egyet lo an+ >)k$rto#ssal' pirtott sonkval !indkett% nagyon fino! (s nagyon egszsges is5)+

TR'S-KAPROS LASKA
? kg tehntr& 1 nagy do oz te#f$l kevs f)st$lt szalonna vagy f)st$lt sonka laska s&' friss kapor

RITA-$LE "ARBO!ARE-S SPAGETTI


1 k*koricakonzerv 2/0.300 gra!! sonka (gpsonka vagy akr lehet t$ fle is' ezeset en #&' ha az egyik f)st$lt) 1 sa#tkr! ( ranza topita) spagetti f"szerek: s&' vegeta' oregn& te# vagy te#szn 1'/ ev%kanl liszt Elksztse: ( laskt ola##al' s&val kif%zz)k+ ( sonkt felkockzz*k' prol&dni tessz)k+ 6ozzad#*k a k*korict' s&zz*k' vegetval is zest#)k' s hagy#*k' hogy az zek $sszer#enek+ 6ozzad#*k a sa#tkr!et is+ @nt)nk hozz te#et' !a#d hagy#*k' hogy ksz)l#$n+ ( lisztet hro! kanl te##el elkever#)k' hozz$nt#)k a sz&sz*nkhoz' ett%l es"r"s$dik+ Azls szerint lehet *t&lag !g s&zni+ ( vge fel hozzad#*k az oregn&t is (csak keveset' s csak a vge fel' hogy nehogy elekesered#en)+ ( !eleg spagettire rtessz)k a sz&szt' naaagyon fino! :B Ca' s kell egy kis fldes or !ellD 6!!D

Elksztse: ( laskt ola##al' s&val kif%zz)k+ ( szalonnt apr& dara okra vg#*k s !egpirt#*k+ 1iszed#)k' !a#d a zsr# a elekever)nk kt ev%kanl te#f$let+ ( !aradk te#f$let a tehntr&val s kevs s&val elkever#)k+ ( !eleg' f%tt tsztra el% a zsros te#f$let tessz)k' !a#d a tr&s te#f$let' apr&ra vgott kaprot' !a#d a tete#re a p$rk$lt szalonnt+

TEJ$LS KR+MPLILE%ES
/0 dkg kr*!pli 1 gerezd fokhagy!a 1 do oz te#f$l 1 ek liszt 1 ek ola# f"szerek: s&'1 kk pirospaprika' szrtott !a#ornna' a rlevl

TZATZIKI M#RT#S
1 nagy * orka 1 dl g$r$g #ogh*rt 1 gerezd fokhagy!a f"szer: s&' friss !enta levelek vagyEs kapor olvaola#

Elksztse:
(z * orkt !egh!ozz*k' lereszel#)k s !egs&zz*k+ ,gy szit a tessz)k s hagy#*k a s& an zni k 1 &rt (ha nincs erre id%' 20 perc %ven elg)+ 4tnyo!#*k az * orka reszelket' !a#d elkever#)k a #ogh*rttal' a t$rt fokhagy!val s 1ev%kanl apr&ra vgott !entval vagy kaporral+ 2enta levelekkel s nhny csepp olva ola##al vagy ola# ogy&kkal dszt#)k+ 6"t%szekrny en trol#*k+

Elksztse:
( kr*!plit !egtisztt#*k s apr& kockkra vg#*k+ ( fokhagy!val s a a rlevllel egy)tt annyi vz en' a!ennyi #&l ellepi' feltessz)k f%zni+ ,nyhn s&zz*k+ 6a a kr*!pli !egp*h*lt' a a rlevelet s a fokhagy!t kivessz)k+ ( te#f$lt a liszttel !ini kzi ha ver%vel elkever#)k' k + 1'/ dl vzzel hgt#*k s a leveshez $nt#)k+ ( levest $sszeforral#*k+ (z ola#at egy leveses !er%kanl a $nt#)k' a!ely al#t a leves e l&gat#*k' gy az ola# kiss t!elegszik+ 7elesz&r#*k a pirospaprikt' alaposan $sszekever#)k s a leves e $nt#)k+ 9g)l a levest zls szerinti s&val' vala!int kevs !orzsolt !a#orannval f"szerezz)k+

SAJTOS HS , !AG&O! $I!OM F d sovny vkony hsszelet (p*lyka' diszn& zls szerint) pirospaprika liszttel $sszekeverve 20 dkg reszelt sa#t 2 pohr te#t$l ors s& Elksztse: ( hsszeleteket nagyon vkonyra ki kell kloffolni' s&val' orssal zesteni+ ,z*tn a hsszeleteket egyenknt eleforgat#*k a papriks liszt e+ ,gy #nai tl a sor a letesz)nk - szelet hst' !a#d rsz&r#*k a reszelt sa#t felt+ ( !aradk - szelet hst erre rhelyezz)k' s a !aradk reszelt sa#ttal !eghint#)k+ 9g)l a 2 pohr te#f$llel efed#)k+ ,l%!elegtett s)t% en s)t#)k5 ((kkor van kszen' ha a tete#e olyan szn"' !int a rakott *rgony+ 1$ret lehet pl: *rgonyap)r' rizs)

-00 g vagdalths konzerv ; t*la#donkppen r!ilyen hskonzerv #& 200 g paradicso! konzerv 1 fe# hagy!a (k$zepes nagysg) 1 cikk fokhagy!a pici ola# oregn& Elksztse: ( laskt ola##al' s&val kif%zz)k+ 1$z en az apr&ra vgott fokhagy!t s hagy!t aranysrgra p*ht#*k pici ola# an' !a#d a vagdalths konzerv tartal!t eletessz)k' s sztnyo!kod#*k' tel#esen ppess+ ,zt k$vet%en hozzad#*k az oregn&t (k + egy ev%kanlnyit) s a paradicso!konzerv tartal!t' zls szerint lehet !g f"szerezni' s&zni+ >lalskor reszelt sa#tot sz&r*nk a tete#re+ ,gyszer"' gyors recept' s nagyon zletes5

TEJSZ

!ES "SIRKEMELL

SO!K#S TSZTA
1 cso!ag !akar&ni tszta 20 dkg sa#t 20 dkg gpsonka 2 do oz te#f$l s&

G0 dkg csirke!ell s& 3 dl te#szn panrozshoz: 2/ dkg reszelt sa#t 2.3 d to#s k + 10 dkg liszt a panrhoz

Elksztse: ( csirke!elleket vkonyra szeletel#)k' zls szerint es&zz*k' !a#d egyszer"en csak epanrozz*k' de a zse!le!orzsa helyett reszelt sa#tot hasznl*nk+ ( kiva#azott tepsi e eletessz)k a panrozott hsszeleteket' k + / dkg !argarint r!orzsol*nk' !a#d r$nt#)k a te#sznt+ 1F0 fokos el%!elegtett s)t% e tessz)k' s ha a te#sznt !r !ag a szvta' ne! foly&s' akkor #& (k + 20 perc)+ (He! kell !egvrni' hogy arn*l#on' zse!leszn" legyen5)

Elksztse: ( laskt ola##al' s&val kif%zz)k+ 1$z en a gpsonkt . !int a hagy!t . apr&ra felvg#*k' a sa#tot lereszel#)k+ ( kif%tt tszta felt ele ort#*k a tepsi e+ 0tessz)k a szeletelt gpsonka felt' !a#d rsz&r#*k a reszelt sa#t felt+ ,z*tn !egis!tel#)k ezt a !"veletet a !aradk tsztval' gpsonkval' reszelt sa#ttal+ 9g)l a tete#re 2 do oz te#f$lt rsi!t*nk+ 7etessz)k a s)t% e (1F0 fok)' s k + 30.3/ perc !lva kivehet#)k+ ((kkor van kszen' a!ikor a tete#e olyan' !int a rakott *rgony+) 8elkockzva tlal#*k+

TEJSZ 1 kg csirke!ell
3 dl te#szn 3 to#s / dkg va# / dkg trappista sa#t liszt s&

!ES

"SIRKEMELL

MZES-M+ST#ROS "SIRKEMELL - csirke!ellfil


!z !*str s& ors pirospaprika olvaola#

Elksztse:
( csirke!ellet cskozd fel' s forgasd ele a liszt e' !a#d a to#s a+ ,gy kiva#azott #nai a tedd ele a hst+ ( te#sznt a reszelt sa#ttal keverd $ssze' s&zd zls szerint+ @ntsd r a hsra' s s)sd !eg+

Elksztse:
( !zet s a !*strt keverd $ssze' s f"szerezd zls szerint+ ( csirke!ellek !indkt oldalt alaposan kend e ezzel a keverkkel+ 8ektesd a hsokat tepsi e' s $nts r#*k olvaola#at+ 8edd le a tepsi tete#t al*f&lival' s s)sd !eg a hst el%!elegtett s)t% en+ 6a a hs !r p*ha' vedd le a f&lit' s pirtsd !eg egy kicsit+

KRMES KR+MPLIKRMLE%ES
-0 dkg kr*!pli 10 dkg p&rhagy!a 20 g va# fl csokor !a#ornna 1 dl kr!es #ogh*rt s&' ors' szerecsendi&' kt leveskocka

)SZIBARA"K-KRMLE%ES
30 dkg %szi arack.konzerv 2 to#ssrg#a 1 kanl c*kor 1 dl te#szn

Elksztse:
9gd kett a arackot' kockzd fel' !a#d citro!h##al' szegf"szeggel' fah##al s c*korral zestett vz en f%zd 10 percet+ 6"tsd le' $ntsd t*r!iIgp e' add hozz a to#ssrg#t' s keverd ha osra+

Elksztse:
( !egh!ozott' !eg!osott kr*!plit vgd nagy dara okra+ ( p&rhagy!t tiszttsd !eg' s vgd nagyo dara okra+ 8elhevtett va#on !indkett%t prold !eg' !a#d $ntsd fel G dl vzzel' tgy ele kt leveskockt' s 1/.20 percig lefedve' k$zepes h%!rskleten f%zd+ ( z$ldsgeket t*r!iIold $ssze a levessel' s a vgn keverd ele a #ogh*rtot+

EG&SZER. RAKOTT KR+MPLI


1'/ kg kr*!pli / to#s 10 dkg szeletelt kol sz 2 pohr te#f$l 1 dl te# va# 1 teskanl f"szerpaprika reszelt sa#t zls szerint

"SIRKS LASAG!E
/0 dkg csirke!ellfil -0 dkg paradicso! / dkg va#' - dl te#' 20 dkg reszelt sa#t - lasagne tsztalap 3 ev%kanl s"rtett paradicso! 1'/ dl fehr or 1 fe# v$r$shagy!a 1 gerezd fokhagy!a f"szerek:1 kiskanl oregn&' s&' ors liszt

Elksztse:
( kr*!plit f%zd !eg h# an' a to#st pedig ke!nyre+ 6a kszen vannak' h!ozd !eg %ket' s szeleteld k$r)l el)l egyfor!a vastagsgra+ ,gy #nai tlat va#azz ki' rtegezz az al# a kr*!plit' !a#d erre tedd a to#st' *tna pedig a kol szt+ ( te##el' a paprikval s a s&val $sszekevert te#f$llel locsold !eg egy kicsit+ 8olytasd a rtegezst' a tete#re pedig sz&r# reszelt sa#tot+ >edd forr&' el%!elegtett s)t% e a tlat' s s)sd legal 30 percig+

Elksztse:
( paradicso!ot kockzd fel' !i*tn !egh!oztad' tegyl gy a hagy!val is+ Jla#on el pirtani a hagy!t' !a#d tedd hozz a reszelt fokhagy!t' a paradicso!ot' a s"rtett paradicso!ot' s a orral kezdd el f%zni+ 8"szerezd' s addig prold' a!g a paradicso! tel#esen szt ne! esik+ ( va# &l' kevs liszt %l s a te# %l kszts esa!el!rtst+ ( csirkt szeleteld vkonyra+ ,gy t"zll& tlat ola#ozz ki' tegyl az al#ra tsztalapot+ ,rre $nts a paradicso!os !rts &l' !a#d tegyl r egy rteg csirkehst' vg)l a esa!el!rts &l egy adagot+ Ks!teld !eg !g ktszer a !"veletet+ (z egsz tete#re sz&r# reszelt sa#tot+ ,l%!elegtett s)t% en' k$zepes lngon 3/.-0 percig s)sd+

EREDETI OLASZ LASAG!E


/0 dkg darlt hs /0 dkg lasagne tszta 20 dkg sa#t 10 dl paradicso!sz&sz - gerezd fokhagy!a 1 fe# v$r$shagy!a ola# azsaliko! s&

TLI $OKHAG&MALE%ES
-./ cikk reszelt fokhagy!a te# pirt&s' sa#t telzest% kt kanl liszt' ola#

Elksztse: ( v$r$shagy!t s a fokhagy!t aprtsd fel' s kevs ola#on pirtsd )vegesre+ (dd hozz a darlt hst . leg#o ' ha !arhahs &l kszted .' s fehredsig pirtsd+ 9g)l s&val' orssal f"szerezd zlsed szerint+ ( hst $ntsd fel 1'/ dl vzzel' s prold p*hra+ Locsold r a paradicso!sz&szt' sz&rd !eg friss' aprtott azsaliko!!al' s f%zd fel+ ,gy h%ll& tlat va#azz ki' s tegyl az al#ra a paradicso!os !rts &l+ 8ektess r egy rteg tsztt' !a#d #ra kanalazz r a paradicso!os sz&sz &l+ ,gszen addig folytasd a rtegezst' a!g el ne! fogynak a hozzval&k+ ( fels% sz&szrteg tete#re reszel# sa#tot' s el%!elegtett s)t% en -0./0 perc alatt s)sd kszre a lasagnt+

Elksztse: Jla##al' liszttel rntst kszt)nk+ =etrezsely!et vg*nk r' !a#d a fokhagy!t is rtessz)k+ 1 liternyi vzzel fel$nt#)k' telzest%t tesz)nk el+ 1is te##el forral#*k fel' pirt&ssal' sa#tkockval tlal#*k+

B#RMIL&E! ZLDSGKRMLE%ES
2 sze! kr*!pli z$ldsgek (petrezselye!gy$kr' zellergy$kr' srgarpa' karfiol' karal ; ezek %l r!elyik' vagy akr ko! inlva) 2 hsleveskocka f"szerek: s&' azsaliko!' szerecsendi& sa#t' pirt&s te#' te#f$l' te#szn' #ogh*rt ; opcionlis Elksztse: ( z$ldsgeket !egtisztt#*k s kise kockkra vg#*k+ (nnyi vizet $nt)nk r' hogy ellep#e+ (z telzest%. kockkkal p*hra f%zz)k+ 6a akar#*k' te##el' te#f$llel' te#sznnel' #ogh*rttal is gazdagthat#*k+ Mtna t*r!iIol#*k' zest#)k' !a#d kockra vgott sa#ttal s pirt&ssal tlal#*k+

TOJ#SR#!TOTT-LE%ES
2 cikk fokhagy!a trkony / to#s 3 szelet szalonna liszt' te# 1 !ark rizs f"szerek: s&' pirospaprika' a rlevl

Elksztse: ( fokhagy!t s a trkonyt vz en odatessz)k f%ni+ 1$z en rntottt kszt)nk (#& szalonnsan' gy a fino!)+ 2ikor f% a vz' eleszaggat#*k a rntottt+ ,resztket ad*nk hozz' s&zz*k' paprikzz*k+ 2ikor f% a leves' egy !ark rizset s a rlevelet tesz)nk hozz+

GOMB#S TA%ASZI LE%ES


1 fe# (k + /0 deks) kelkposzta 10 dkg go! a 1 d karal 1 nagyo szl srgarpa 1 liter csontl (2 hsleveskocka 1 liter vz) f"szerek: s&' 1 !okkskanl =iros (rany paprikakr! ett#e 2 zse!le' va# vagy 0!a !argarin

GOMBAKRMLE%ES
1 fe# v$r$shagy!a kg go! a f"szerek: s&' ors' szerecsendi&' oregn&' azsaliko! ; vagy a!i van otthon 2/0 !l te#szn pirtott zse!lekocka Elksztse: ( go! t !egtiszttod' /.N szp fe# kivtelvel feldara ol#*k+ 2egpirt#*k' felenged#)k vzzel+ Azest#)k' !egf%zz)k' !a#d t*r!iIol#*k s te#sznt ad*nk hozz+ (z pen hagyott go! kat !egpirt#*k' ezzel s a pirtott zse!lekockkkal tlal#*k a levest+

Elksztse: ( kelt' a karal t !eg a srgarpt !egtiszttva laskra vg#*k' a go! t felszeletel#)k+ 8elolvaszt#*k a va#at' elerak#*k a karal t' a kelt !eg a go! t' s s&val !eg =iros (rannyal zest#)k+ 8elenged#)k a csontlvel' s addig f%zz)k' !g a eleval&k !eg ne! p*h*ltak+ ( va# an vagy 0!a !argarin an !egpirt#*k a vkony szeletekre vgott zse!lt' s a tnyrok an erre szed#)k a forr& levest+

TEJ$LS ZLDBABLE%ES
30 dkg z$ld a 2 sze! kr*!pli a rntshoz liszt' vz' te#f$l f"szerek: a rlevl' telzest%' s&

!AI SZEZ#MMAGOS "SIRKE

Elksztse: ( z$ld a ot 2 c!.s dara okra vg#*k' f%ni tessz)k telzest%s vz e+ ( kr*!plit !egp*col#*k' kockra vgva a rlevllel a leves e tessz)k+ 2ikor p*hra f%tt a a ' liszt %l' vz %l te#f$l %l cso!&!entes ha arst kszt)nk' ele$nt#)k a leves e' pr percig !g f%zz)k++ >lalhat&

-0 dkg csirke!ell kockzva A /0123z: 1E2 kvskanl s&' 1E2 kvskanl ors 1 kvskanl c*kor 1 ev%kanl ola# A 4567023z: 1 to#s 2 ev%kanl ola# 12 dkg liszt 1 kvskanl s)t%por 1'/ dl vz 1 kvskanl s& A sz895/23z: 2 ev%kanl !z' 3 ev%kanl c*kor 2.3 ev%kanl ketch*p 1 ev%kanl 10O.os ecet 1 kvskanl ,r%s =ista 1.2 !ark pirtott szez!!ag Elksztse: ( csirke!ellet epcolo!+ ( *nda hozzval&it $sszekevere!' e e forgato! a hst' !a#d forr&' % ola# an kis)t$!+ ( szir*p anyagait is $sszekevere!' a kis)t$tt hst e en !egforgato!' !a#d !eghinte! szez!!aggal' s !r tlalo! is+ Pokos z$ldsggel nagyon fino!+

MZES-M+ST#ROS "SIRKE"OMB
- csirkeco! 2 paradicso! 1 fe# hagy!a 2 ev%kanl !z 2 ev%kanl !*str f"szerek: s&' ors' friss petrezselye!z$ld kevs or

GR

ZGAL+SKA HSLE%ESBE

2 to#s kshegynyi telzest% friss petrezselye!z$ld grz

Elksztse: ( csirkeco! ot eken#)k s&val' orssal' !*strral' !zzel' s pr &rt h"t#)k a h"t% en+ Mtna va# an ropog&s pirosra s)t#)k+ (!ikor !egs)lt' !azsolt s apr&ra vgott paradicso!ot' hagy!t ad*nk hozz' s orral fel$ntve $sszeforral#*k+ ( t"zr%l levve a levet apr&ra vgott petrezselye!z$lddel gazdagt#*k+

Elksztse: ( to#st felver#)k' telzest%t' apr&ra vgott petrezselye!z$ldet rak*nk el' !a#d annyi grzet' hogy #&l keverhet% legyen+ 1 liter vz e s&t rak*nk' f%ni tessz)k' !ikor f%' eleszaggat#*k a c*ccot+ (!ikor lo an a vz' felt$lt#)k kevs vzzel' soha ne! hagy#*k' hogy lo og#on+ 3.-.szer is felt$lt#)k' ha sz)ksges' addig' a!g p*hra ne! f%+

SAJTM#RT#S
1 to#s 2 ev%kanl liszt liter te# !okkskanlnyi va# f"szerek: s&' petrezselye!z$ld' szerecsendi& #& sok reszelt sa#t

TR'GOMB'"
/0 dkg tr& 2 to#s grz porc*kor s& pirtott zse!le!orzsa te#f$l

Elksztse: ( to#st' lisztet' te#et ha ver%vel $sszekever#)k' va##al g%z felett lland&an verve s"r"re f%zz)k+ ( reszelt sa#t felt eletve egyet lo ant#*k' !a#d levessz)k a t"zr%l' eletessz)k a !aradk sa#tot s a f"szereket+ Hagyon #& !rtogatni5

Elksztse: ( tr&t az el%re felvert to#ssal elkevere!+ Qrzzel' porc*korral' s&val $sszedolgozo! s egy &rra h"t% e tesze!+ 8orr&' s&s vz en f%zz)k' a!ikor fel#$ttek a vz tete#re' akkor vannak kszen+ =irtott zse!le!orzs a forgat#*k' te#f$llel s porc*korral tlal#*k+

TSZT#BA! S(LT %IRSLI


F0 dkg pity&ka 10 dkg zadara 2/ dkg liszt 2 to#s / dkg reszelt sa#t 3 dkg olvasztott va#

P#"OLT SERTSS(LT MZZEL


N0 dkg sertsco! 2 gerezd fokhagy!a 2 dl ola# / dkg !*str!ag 1 dl !z

Elksztse: ( pity&kt !egf%zz)k s tt$r#)k+ 6ozzad#*nk a zadart' lisztet' 1 to#ssrg#t' csipetnyi s&t' reszelt sa#tot s az olvasztott va# keverkt s vg)l !g 1 egsz to#st+ Lgy tsztt kap*nk+ Lisztezett deszkn 10I10 c!.es ngyzeteket vg*nk el%le' a virslit tl&san a tszta k$zepre fektet#)k s aty*szer"en ecso!agol#*k+ 2egken#)k va#as.to#sos keverkkel' !egsz&r#*k reszelt sa#ttal vagy szez!!aggal' 20.2/ percig s)t#)k+ ,z az adag F pr virslihez elegend%+

Elksztse: ( fokhagy!t ppestsd' sz&rd !eg az %r$lt !*str!aggal' locsold !eg a !zzel s az ola##al' !a#d az egszet #&l keverd $ssze+ ( hst !osd !eg' cs$p$gtesd le' s alaposan kend e a f"szeres ola##al+ >edd kise edny e' $ntsd r a !aradk ola#at' s h"t%szekrny e tve' rleld 2- &rn t+ 9edd ki a h"t% %l' s fektesd tepsi e+ 1$zp!eleg s)t% en s)sd kszre !sfl &ra alatt' k$z en a vzzel kiss felhgtott !rtssal locsolgasd+ 2g !elegen szeleteld fel' rendezd tlra' terts k$r has *rgonyt+ 8riss' szraz or illik hozz+

SERTSS(LT BIRSALM#%AL
1 kg sertshs 1 kg irsal!a 2 fe# v$r$shagy!a 3 dkg va# 2 dl v$r$s or 1 narancs reszelt h#a 1 ev%kanl !z 8"szerek: %r$lt ors' s&' fl csokor petrezselye!z$ld#e' 2.3 kise dara fah#

TRK RAKOTT KR+MPLI


-0 dkg darlt rny. vagy !arhahs N0 dkg *rgonya / dkg va# 2 csokor petrezselye! 2 p*ha paradicso! 2 v$r$shagy!a 3 dl hsleves . kock &l is lehet (3 dl vz egy leveskockval) 1 ev%kanl ola# 8"szerek: friss !entalevelek' %r$lt k$!ny' fah#' %r$lt ors' s& Elksztse: ( kr*!plit h!ozd !eg s karikzd fel' a hagy!t kockzd fel+ (z ola#on prold )vegesre a hagy!t+ (dd hozz a darlt hst' f"szerezd a k$!ny!aggal' fah##al' ors!entval s az apr&ra vgott petrezselye! felvel' s s)sd fehredsig' lland&an kevergetve+ ( kr*!plikarikkat rakd ele egy va##al kikent teps e' tertsd r a !egs)t$tt h*st' a f)szereket' a paradicso!ot+ ( hslevessel $ntsd le' !a#d el%!elegtett s)t% en lefedve s)sd fl &rt' *tna pirtsd negyed &rt fed% nlk)l+

Elksztse: ( feldara olt hst pirtsd !eg a va#on' !a#d vedd ki' s tartsd !elegen+ ( vissza!aradt zsiradkon prold !eg az apr&ra vgott hagy!t' !a#d add hozz a ort s 1 dl vizet' a fah#at s narancsh#at+ 3&zd' orsozd' s fed% alatt' kis lngon 1 &rig prold+ (z*tn tedd t"zll& tl a' rakd r a !egh!ozott' kics*!zott s vkony szeletekre vgott irsal!t' locsold !eg a kevs !eleg vzzel elkevert !zzel' s tedd forr& s)t% e+ 1$zepes t"znl' -/ percig s)sd+ 8ino!ra vgott petrezselye!z$lddel !egsz&rva' forr&n tlald+ 1$retnek *rgonyap)rt adhatsz hozz+ 8ehr or d*kl hozz+

K+SZK+SZ
/0 dkg csirke!ellfil 2 dl f%z%te#szn 1'/ dl k*szk*sz 1 kis konzerv paradicso!p)r fl p&rhagy!a ola# liszt !arokk&i f"szerkeverk (ezek %l a!i van otthon' lehet eletenni: fekete ors' koriander' paprika' gy$! r' szegf" ors' karda!o!' szerecsendi&' k*rk*!a' cayenne ors' szegf"szeg)

"HILIS BAB
1 v$r$shagy!a 2 gerezd fokhagy!a -0 dkg darlt p*lykahs 1 konzerv h!ozott paradicso! 2 do oz v$r$s a os' k*korics konzerv 3 dl paradicso!sz&sz ola# f"szerek: s&' ors' paprika' chili' oregn&

Elksztse: 2.3 dl vizet forral# fel egy l os an' !a#d sz&rd ele a k*szk*szt+ 1ever# ra#ta egyet' vedd le a t"zr%l' !a#d fed%vel fedd le' s hagyd llni+ ( csirke!ellet kockzd fel+ ( p&rhagy!t vgd karikra' s pici ola#on dinszteld !eg+ (dd hozz a csirke!ellet' kevs liszttel sz&rd !eg' s pirtsd !eg+ (dd hozz a paradicso!p)rt' s sz&rd !eg a !arokk&i f"szerkeverkkel+ Hagy# &l 10 percig f%zd' !a#d keverd hozz a ksz k*szk*szt+

Elksztse: ( hagy!t tiszttsd !eg s karikzd fel' a fokhagy!t tiszttsd s zzd $ssze' !a#d pirtsd !eg egy kevs ola#on egy !lye serpeny% en+ ,z*tn tedd ele a darlt hst' s&zd' orsozd' paprikzd' sz&rd !eg a chilivel s az oregn&val+ (dd hozz az apr&ra vgott paradicso!ot' paradicso!sz&szt+ 6a kell' ad# hozz egy kevs vizet' s rotyogtasd egy fl &rig+ ,z*tn $ntsd hozz a !eg!osott s lecsepegtetett v$r$s a os konzervet is+ 8orrald $ssze' s !g !elegen tlald+ Hagyon pasis tel' szerinte! nagyon fog#a 7ecze szeretni

KARAJ SAJTK!TSBE!
10 dkg trappista sa#t F szelet sertskara# 2 to#s ola# liszt s&

LAP"S#!KA TSZT#BA! S(LT "SIRKEMELL


30 dkg kr*!pli 10 dkg liszt - csirke!ellfil 2 gerezd fokhagy!a fl dl te# s& ors

Elksztse: ( kara#szeleteket klopfold ki' !a#d s&zd e+ 9erd fel a to#sokat' s reszeld ele a sa#tot+ ( hsokat forgasd ele liszt e' !a#d a to#sos.sa#tos !assz a' s ola# an s)sd ki+ (kr vala!ilyen saltval' akr kr*!plis k$rettel (szal!akr*!plival) is kivl&+

Elksztse: ( kr*!plit h!ozd !eg' s kr*!plireszel%n reszeld le+ (dd hozz a zzott fokhagy!t s a lisztet' !a#d s&zd' orsozd !eg+ >e##el $ntsd fel' keverd si!ra' s a hsokat forgasd ele+ 8orr& ola# an s)sd ki+

BIHARI B+!D#S KARAJ


1 kg kara# 20 dkg liszt 2 gerezd fokhagy!a 1 pohr te#f$l 1 dl ola# 1 to#s va# =iros (rany' s&' ors

"SIRKEMELL KEKSZES B+!D#BA!


- dl natr #ogh*rt - csirke!ellfil korps keksz fokhagy!akr! s& ors

Elksztse: ( kara#t csontozd ki' !a#d szeleteld fel+ =icit klopfold ki' s s&zd' orsozd' vg)l ola# an hirtelen s)sd !eg+ ( fokhagy!t t$rd t' s a hsszeletekre tegyl egy.egy csipetnyit+ ( lisztet a to#ssal' pici va##al' vala!int a te#f$llel s zls szerinti s&val gyrd $ssze+ ( tsztt pihentesd fl &rt' ez*tn pedig ny#tsd ki+ 1t kara#szeletet fektess egy!sra' s kend !eg =iros (rannyal+ ( tsztt vgd akkora dara okra' hogy az egy!sra fektetett h*sikat ele t*dd cso!agolni+ 1v)lr%l kend !eg a felvert to#ssal' s el%!elegtett s)t% en s)sd pirosra+ >*ti !en% ka#a5

Elksztse: ( #ogh*rtot keverd $ssze zlsed szerint fokhagy!akr!!el' s&val s orssal+ >edd ele a csirke!elleket' s pcold %ket egy #szakn kereszt)l+ ( kekszet klopfol&val egy zacsk& an t$rd $ssze !orzssra' s a lecsepegtetett csirke!elleket forgasd ele+ >edd s)t%zacsk& a' !a#d egy tepsi en' el%!elegtett s)t% en s)sd kszre nagy# &l egy &ra alatt+

TEJ$LS-M+ST#ROS "SIRKE
/ dl te#f$l - csirke!ellfil - ev%kanl !*str - ev%kanl !a#onz 1 ev%kanl va# telzest%

MZES-M+ST#ROS "SIRKEMELL
-0 dkg csirke!ellfil / ev%kanl !z / ev%kanl !*str - dl te#szn 1 to#ssrg#a 1 ev%kanl liszt pici ecet 3 kiskanl c*kor' 2 kiskanl s&' csipet azsaliko!' csipet ors

Elksztse: ( csirke!elleket d$rzs$ld e telzest%vel' !a#d egy va##al kikent tepsi e fektesd %ket ele+ ( te#f$lt a !*strral s a !a#onzzel keverd $ssze' s locsold a hsokra+ 8edd le al*f&lival' s el%!elegtett s)t% en prold !eg+ (!ikor p*ha a hs' vedd le a f&lit' s pirtsd !eg+ >sztval tlald:

Elksztse: ( hst kockzd fel' s pici olvaola#on s)sd !eg+ Azlsed szerint s&zd' orsozd+ ( !zet a !*strral' a te#sznnel' a c*korral' a s&val' a to#ssrgval' a liszttel s az ecettel keverd $ssze' s $ntsd a !egp*h*lt hsra+ 3z&rd !eg azsaliko!!al' s' ha es"r"s$d$tt' !r tlalhatod is+

+BORK#S-M+ST#ROS "SIRKE
-0 dkg csirke!ell / cse!ege* orka 2 dl te#f$l 2 fe# v$r$shagy!a 2 ev%kanl !*str 1 dl te#szn 1 ev%kanl liszt 1 ev%kanl tola# s&' ors

M+ST#ROS-BOROS "SIRKE
/0 dkg csirke!ellfil - ev%kanl !*str 2 ev%kanl olvaola# 1'/ dl fehr or 1'/ dl te#szn s&' ors

Elksztse: ( csirke!elleket szeleteld vkonyra' !a#d cskozd fel %ket' s forgasd pici liszt e+ (z * orkkat vgd apr&ra' a hagy!t aprtsd fel+ @nts pici ola#at egy serpeny% e' sz&rd ele a hscskokat' s pirtsd !eg %ket+ (dd hozz a felaprtott hagy!t is' s dinszteld !eg+ ,z*tn keverd hozz a !r el%re elksztett !*stros' !zes' te#f$l$s sz&szt s az * orkt+ 6agyd' hogy kicsit es"r"s$d#$n' s $sszeforr#on' !a#d tlalhatod is+

Elksztse: ( hsokat szeleteld fel' s az ola#on !indkt oldal*kat s)sd !eg hirtelen+ Azlsed szerint s&val' orssal f"szerezd is %ket+ (!ikor !egpir*ltak' vedd ki %ket' s a zsiradk*kra $ntsd r a fehr ort+ ( !*strt a te#sznnel keverd ki alaposan' s $ntsd a fehr orhoz+ Hhny perc alatt' lland& kevergets !ellett es"r"s$dik+ ( !rts a tedd vissza a hsszeleteket' s forrald $ssze a sz&sszal+ >sztval tlald+

A!A!#SZOS "SIRKEMELL
N0 dkg csirke!ellfil 1 do oz ananszkonzerv 1.2 ev%kanl sz&#asz&sz ola# f"szerek: roz!aring' azsaliko!' s&' ors

SERPE!&)S-GOMB#S "SIRKEM#J
-0 dkg csirke!# 30 dkg go! a 10 dkg ors& 3 dl te#szn ola# s&

Elksztse: ( csirke!ellet cskozd fel' s kevs ola# an hirtelen s)sd !eg !indkt oldalt+ @nts al egy kis vizet' f"szerezd roz!aringgal' azsaliko!!al' s&val s orssal' !a#d fedd le+ 6a !r flp*ha a hs' sz&rd r a feldara olt ananszt+ (!ikor !egp*h*lt' $ntsd le egy.kt ev%kanlnyi sz&#asz&sszal+ 3z&r# r pici lisztet' s ha es"r"s$d$tt' !r tlalhatod is+

Elksztse: ( csirke!#at' az apr&ra vgott go! t s a ors&t pici ola#on s)sd !eg+ 6a !egp*h*lt' $ntsd hozz a te#sznt' s&zd' orsozd zlsed szerint' s hagyd' hogy es"r"s$d#$n+ 1$retknt rizzsel tlald' zlsed szerint reszelt sa#ttal sz&rd !eg+

!ARA!"SLBE! S(LT "SIRKEMELL


- szelet csirke!ellfil - szl z$ldhagy!a 2'/ dl narancsl 3 ev%kanl alzsa!ecet 3 dkg liszt 2 ev%kanl ola# fl kiskanl %r$lt koriander' s&' ors

$.SZERES "SIRKE"OMB
- csirkeco! 8"szerek: 1 kiskanl koriander' 1 kiskanl fekete ors' 1 kiskanl fehr ors' 1 kiskanl r&zsa ors' 1 kiskanl desk$!ny' fl kiskanl szecs*ni ors' csipetnyi r&!ai k$!ny' s& (a!i van e %l' azt rakd el ) olvaola# Elksztse: ( f"szereket keverd $ssze egy kise tl an' !a#d a kapott keverkkel kend e a csirkeco! okat+ (z ola#at hevtsd fel' s a csirkeco! ok !indkt felt s)sd !eg+

Elksztse: ( narancslevet az ecettel keverd $ssze+ 3z&rd !eg korianderrel' keverd ele az apr&ra vgott hagy!t+ ( csirke!elleket picit s&zd' orsozd' !a#d liszt e forgasd ele+ (z ola#at hevtsd fel' s !indkt oldalt s)sd !eg hirtelen+ 9edd ki a hsokat' s a narancsleves sz&szt forrald enne nagy# &l fl percig+ >edd ele vissza a hst' s s)sd p*hra+

BA"O!!EL TLTTT HS
/0 dkg go! a N szelet kara# N szelet acon 2 dl hsleves (vz pl*sz leveskocka) 1 fe# lilahagy!a liszt fokhagy!a ola# f"szerek: kak*kkf"' s&' ors

M#JJAL TLTTT KARAJ


20 dkg serts!# - szelet kara# 1 fe# v$r$shagy!a 1 ev%kanl !*str liszt ola# f"szerek: 1 csokor petrezselye!z$ld' s&' ors

Elksztse: ( hagy!t aprtsd fel' s pici ola#on dinszteld !eg+ (dd hozz a felszeletelt go! t' s zestsd kak*kkf"vel' s&val' orssal+ 8edd le' s prold p*hra+ ( hst klopfold ki' kend e vkonyan passzrozott fokhagy!val' s fektess !indegyik szeletre egy.egy acont+ 2indegyikre tegyl kt.kt ev%kanlnyi go! t+ 6a#tsd fl e a kara#okat' s t"zd le hst"vel+ Rvatosan forgasd ele liszt e' s a go! s ola# an s)sd pirosra !indkt oldalt+ @ntsd al a hslevest' s prold !eg+

Elksztse: ( kara#okat gy vgd e' hogy t$lteni lehessen+ ( v$r$shagy!t reszeld le' s a fino!ra vgott !##al' petrezselye!!el s a !*strral keverd $ssze+ Azls szerint s&zd' orsozd' !a#d a evgott nylsokat t$ltsd !eg vele+ 6st"vel t"zd $ssze' forgasd ele a hsokat liszt e' s forr& ola# an s)sd !indkt oldalt pirosra+ @nts al n!i vizet' prold p*hra' s !r tlalhatod is+

M+ST#ROS-SAJTOS R#!TOTT HS
20 dkg trappista sa#t N szelet kara# liszt to#s zse!le!orzsa !*str ola# telzest%

MEDITERR#! "SIRKEMELL
- filzett csirke!ell 1 csokor petrezselye!z$ld fl citro! leve fl dl olvaola# liszt to#s zse!le!orzsa s&' ors

Elksztse: ( hst klopfold ki' s sz&rd !eg pici telzest%vel+ ,gyik oldalt kend e !*strral' !a#d nyo!kodd ele a lereszelt sa#t a+ ,z*tn panrozd e' s forr& ola# an s)sd ki+

Elksztse: ( petrezselye!z$ldet apr&zd fel+ 1everd $ssze a citro!lvel' s zlsed szerint s&zd' orsozd+ >edd ele a hsszeleteket' s egy #szakra hagyd enne llni+ 2snap vedd ki' picit s&zd !eg' s kezdd el epanrozni+ ( zse!le!orzst keverd $ssze sa#ttal' s gy forgasd ele a hst+ 8orr& ola# an s)sd ki' s rizses k$rettel tlald+

TOJ#SOS LE"S'
-0 dkg z$ldpaprika 30 dkg paradicso! 20 dkg f)st$lt szalonna 1/ dkg f)st$lt kol sz 3 to#s 1 fe# v$r$shagy!a 1 ev%kanl pirospaprika' s&' ors

RIZSES LE"S'
/0 dkg z$ldpaprika 30 dkg paradicso! 10 dkg kolozsvri szalonna 10 dkg rizs 2 pr de receni kol sz 1 fe# v$r$shagy!a 1 ev%kanl pirospaprika' s&

Elksztse: ( szalonnt apr&ra vgd fel' s s)sd ki a zsr#t+ ( fino!ra vgott hagy!t dinszteld !eg ra#ta' !a#d $ntsd r a karikra vgott paprikt+ (!ikor a paprika $sszeesik' add hozz a paradicso!ot' s a!ikor levet enged' a felkarikzott kol szt is tedd ele+ 6a !r elf%tt a paradicso! leve' sz&rd !eg pirospaprikval' s keverd hozz a felvert to#sokat+ 8olytonos kevers !ellett addig f%zd' a!g a to#s !eg ne! s)l+

Elksztse: ( szalonnt s a hagy!t kockzd fel' !a#d !i*tn a szalonna zsr#t kis)t$tted' dinszteld !eg ra#ta a hagy!t+ 3z&rd !eg pirospaprikval' s add hozz az $sszevgott paprikt s paradicso!ot+ Azlsed szerint s&zd !eg' !a#d tedd ele az alaposan !eg!osott rizst s a felkarikzott de recenit+ 6a a vz elf%tt al&la' p&told5 =rold p*hra a rizst' s !r tlalhatod is+

K#POSZT#S LE"S'
/0 dkg fe#es kposzta /0 dkg paprika /0 dkg paradicso! 20 dkg tarhonya 1 fe# v$r$shagy!a 1 gerezd fokhagy!a ola# pirospaprika' s&' ors

"+KKI!IS LE"S'
/0 dkg c*kkini 20 dkg paprika 20 dkg paradicso! 10 dkg par!ezn sa#t 1 fe# v$r$shagy!a 1 gerezd fokhagy!a olvaola# s&' ors

Elksztse: ( kposztt cskokra' a paprikt s a paradicso!ot kockkra vgd fel+ =ici ola#on pirtsd !eg a fino!ra vgott v$r$shagy!t s a zzott fokhagy!t+ @ntsd fel n!i vzzel' s hagyd egy kicsit prol&dni+ >edd ele a z$ldsgeket' !a#d zlsed szerint s&zd' orsozd !eg+ 8edd le' s prold !a#dne! kszre+ 3z&rd ele a tarhonyt' !a#d' ha az is !egp*h*lt' !r eheted is+

Elksztse: ( v$r$s. s fokhagy!t aprtsd fel' s pici olvaola#on prold !eg+ ( c*kkinit h!ozd !eg' kockzd fel' s do d a hagy!ra+ 3&zd' orsozd zlsed szerint' !a#d a szintn kockra vgott paradicso!ot s a felkarikzott paprikt add hozz' s f%zd !eg+ 6a !inden !egp*h*lt' sz&rd r a tete#re a reszelt par!eznt' s !r tlalhatod is+

RSZEGES P+L&KARAG+
1 kg p*lykaco! fil / dl te#f$l - dl !in%sgi fehr or 3 gerezd fokhagy!a 1 k$zepes fe# hagy!a 8"szerek: a rlevl' azsaliko!' roz!aring' kak*kkf"' c*rry' %r$lt k$!ny' s&

BAKO!&I "SIRKERAG+
/0 dkg go! a - dl te#f$l - dl vz 3 csirke!ellfil 3 dkg liszt 2 f)st$lt kocka 2 ev%kanl ola# 1 dl te#szn 1 fe# v$r$shagy!a 8"szerek: pirospaprika' s&' ors

Elksztse: ( hagy!t aprtsd fel' s pici ola#on pirtsd !eg+ ( p*lykaco! ot kockzd fel' s sz&rd r a hagy!ra' !a#d egszen addig s)sd' !g kifehredik+ ,kkor $ntsd fel a fehr orral' s f"szerezd zlsed szerint' illetve add hozz a zzott fokhagy!t is+ 8edd le' s hagyd' hogy !egp*h*l#on+ 6a sz)ksges' id%nknt $ntsd fel kevs fehr orral+ (!ikor p*ha' keverd hozz a te#f$lt' s hagyd' hogy a szaft es"r"s$d#$n+ >sztval tlald+

Elksztse: ( felaprtott v$r$shagy!t dinszteld !eg+ ( felkockzott csirke!ellet s a felszeletelt go! t tedd r' s pirtsd !eg+ 3z&rd !eg n!i pirospaprikval' illetve s&zd' orsozd' !a#d $ntsd hozz a te#sznt' a vizet+ 2orzsold ele a kt f)st$lt kockt' s prold p*hra+ Kd%nknt' ha sz)ksges' az elf%tt vizet p&told+ ( lisztet a te#f$llel s egy !er%kanlnyi szafttal keverd $ssze' s ha ard e vele a rag*t+ Hagy# &l 10 percig f%zd gy' s !r tlalhatod is+

ME;IK'I MARHARAG+
F0 dkg !arhafelsl 20 dkg !orzsolt k*korica 10 dkg f)st$lt szalonna - gerezd fokhagy!a 2 fe# v$r$shagy!a 2 ev%kanl paradicso!p)r 1 do oz konzerv v$r$s a 0'/ dl chilisz&sz 8"szerek: ors' s&

K+KORI"#S P+L&KAMELLRAG+
F0 dkg konzervk*korica -0 dkg p*lyka!ell / dkg v$r$shagy!a 2 dkg liszt 1 ev%kanl ola# 8"szerek: fl csokor petrezselye!z$ld' s&

Elksztse: ( szalonnt s a hst cskozd fel+ ( szalonnt pirtsd !eg' hagyd' hogy a zsr#a kis)l#$n+ 3z&rd r a felaprtott v$r$shagy!t' s dinszteld !eg+ >edd ele hscskokat' s zlsed szerint s&zd' orsozd+ =irtsd kifehredsig' !a#d $ntsd r a chilis sz&szt s egy pici vizet+ =rold p*hra' !a#d tedd ele a a ot s a k*korict' s s"rtsd e a paradicso!p)rvel+ >arhonyval tlald+

Elksztse: ( hagy!t aprtsd fel' s pici ola#on dinszteld !eg+ Bo d r a felkockzott hst' s fed% alatt prold !a#dne! p*hra+ 3z&rd r a lecsepegtetett k*korict' a fino!ra vgott petrezsely!et' a lisztet' s s&zd !eg' !a#d keverd alaposan $ssze+ =rold egszen p*hra' s !r tlalhatod is+

TA%ASZI RAG+
2 v$r$shagy!a fl kg csirkehs 1/ go! a 1 !ark z$ld ors& 1 karikra vgott z$ldpaprika 1 felkarikzott paradicso! 1 zzott fokhagy!a =etrezselye!

ME;IK'I RAG+
/0 dkg csirke. vagy p*lyka!ell /0 dkg fagyasztott z$ldsgkeverk 1/0 g s"rtett paradicso! 2 fe# hagy!a ola# azsaliko!' oregn&' !eIik&i f"szerkeverk' chili 2 gerezd fokhagy!a

Elksztse: 1evs ola#on prold !eg a v$r$shagy!t' !a#d hirtelen pirtsd !eg enne a cskokra vgott hst+ (dd hozz a szeletelt go! t' a z$ld ors&t' a karikra vgott z$ldpaprikt' a paradicso!ot s a fokhagy!t+ 3a#t lev en p*htsd !eg+ 6a ha!ar elf% a leve' p&told vzzel+ >lalskor sz&rd !eg petrezselye!z$lddel+

Elksztse: ( hst vgd cskokra' s forgasd ele az ola##al elkevert f"szerkeverk e+ 6agyd llni legal 10.1/ percet+ 1$z en vgd ha#szlvkony karikkra a hagy!t+ 3)sd fehredsig a hst egy nagy' teflonos serpeny% en' !a#d $ntsd r a pclevet s a felszeletelt hagy!t' vg)l a zzott fokhagy!t+ (!ikor a hagy!a !egp*h*lt' $nts egy kis vizet hozz+ ,z*tn #$n a paradicso!' a z$ldsgkeverk s a f"szerek+ (lacsony t"z$n addig f%zd' !g a hs !egp*h*l+ ,gy !ark d*rvra zzott f$ldi!ogyor&val !eg olondthatod5 0izzsel tlald+

ZLDSGES RAG+
30 dkg csirke!ellfil 2/ dkg c*kkini 10 dkg paradicso! 1 kis fe# v$r$shagy!a 1.2 gerezd fokhagy!a 2a#ornna' s&' ors ola#

TEJSZ !ES-GOMB#S RAG+


30 dkg csirke. vagy p*lyka!ell 10 dkg csszrszalonna 20 dkg go! a 3 dl te#szn 2'/ dl te#f$l 1 k$zepes v$r$shagy!a kis dara sa#t telzest%

Elksztse: ( csirke!ellet' a c*kkinit' a hagy!t s a paradicso!ot egyfor!a dara okra kockzd fel' s a csirke!ellet s&zd e+ ( hagy!t pirtsd 1 ev%kanl ola#on )vegesre' !a#d add hozz a csirke!ellet+ 2ikor kifehredett' tedd hozz a c*kkinit' kicsit s&zd !eg' hogy levet eresszen' s prold / percig fedl alatt+ Mtna do d ele a paradicso!ot s a fokhagy!t' s #ra lefedve prold tov + (!ikor !r csak pr perc van htra a f%zs %l . a c*kkini !r p*h*l' a paradicso! levet eresztett' s a h#a elkezdett levlni .' f"szerezd zls szerint orssal s !a#ornnval' !a#d prold kszre+ 1$ret nlk)l fogyaszthat&+

Elksztse: 9gd apr& dara okra a hst' a go! t' a hagy!t+ Jla#on pirtsd )vegesre a hagy!t' !a#d add hozz a go! t s a hst+ (d# hozz egy kis vizet' s prold egy kicsit+ (dd hozz a te#sznt' a te#f$lt' a sa#tot s a f"szereket' s k$zepes lngon' gyakran kevergetve f%zd $ssze+ 7r!ivel tlalhat&+

SZKEL&K#POSZTA
1/ dkg f)st$lt szalonna N0 dkg sertslapocka vagy .co! 1 nagy v$r$shagy!a 1 kvskanl pirospaprika 1 kg savany kposzta 2'/ dl te#f$l 3 dkg liszt s& s ors

SAJTOS "SIRKEPAPRIK#S
1 kg csirke 20 dkg trappista sa#t 2 dl te#f$l 2 ev%kanl ola# 1 v$r$shagy!a 1 gerezd fokhagy!a 1 z$ldpaprika 1 paradicso! 1 ev%kanl pirospaprika' s&' ors 1 ev%kanl liszt

Elksztse: ( szalonnt vgd kis kockkra' s pirtsd !eg egy nagy l os an+ ( szalonnazsron f*ttasd t a hagy!t' !a#d add hozz a hst s a pirospaprikt' s kszts p$rk$ltalapot+ ( kposztt keverd a hshoz' s $ntsd fel annyi vzzel' a!ennyi ppen ellepi+ 8%zd p*hra' de ne essen szt+ ,z*tn ha ard e a te#f$llel s a liszttel' s !r tlalhatod is+

Elksztse: ( csirkt alaposan !osd !eg' !a#d dara old fel+ ( v$r$shagy!t ola#on dinszteld !eg' !a#d sz&rd r a hst s az tt$rt fokhagy!t+ Azlsed szerint s&zd' orsozd s pirtsd !eg+ ( paradicso!ot szeleteld fel' s a z$ldpaprikval egy)tt keverd a hshoz+ 3z&rd !eg a pirospaprikval' s $ntsd fel 1.2 dl vzzel+ =rold p*hra a csirkt+ ( lisztet a te#f$llel ha ard si!ra' s keverd a hs szaft#hoz+ 3z&rd ele a lereszelt sa#tot' s a!ikor es"r"s$d$tt' tedd ele a csirkt is+ 6agyd felrottyanni' s !r tlalhatod is+

S(LT "SIRKE"OMB "SI"SERIBORS'%AL


1 kg csirkeco! 2 csicseri ors&s konzerv 1 fe# v$r$shagy!a ola# kevs telzest%' pirospaprika' roz!aring' ors

TEJSZ !ES-GOMB#S "SIRKERAG+


30 dkg go! a 3 dl te#szn 2'/ dl te#f$l 1 fe# v$r$shagy!a 30 dkg csirke!ell 10 dkg trappista sa#t telzest%

Elksztse: 1ever# $ssze n!i telzest%t' pirospaprikt s roz!aringot' !a#d ad# hozz csipetnyi orsot is' s keverd el ola# an a f"szereket+ ( co! okat alaposan !osd !eg' a vizet itasd le paprt$rl%vel' !a#d pcold e fl &rra+ ( co! okat tedd t"zll& tl a' !eglocsolva egy kevs pccal' s el%!elegtett s)t% en nagy# &l -0 perc alatt s)sd kszre a csirkeco! okat+ ( csicseri ors&r&l $ntsd le a levet+ ( v$r$shagy!t karikzd fel' !a#d dinszteld !eg+ 3z&rd !eg orssal s pirospaprikval' s add hozz a csicseri ors&t+ =ici vzzel engedd fel' s fed% alatt prold p*hra+ 9g)l a ksz csirkeco! okat tlald a csicseri ors&val+

Elksztse: ( felaprtott hagy!t kevs ola#on dinszteld !eg+ (dd hozz a cskokra vgott hst' vala!int a felszeletelt go! t' s $ntsd fel pici vzzel+ =rold p*hra' !a#d keverd ele a te#f$lt s a te#sznt' s zlsed szerint sz&rd !eg telzest%vel+ Qyakori kevergets !ellett f%zd $ssze' s tsztval tlald+ ( tete#t sz&rd !eg reszelt sa#ttal+

"+KKI!IS-TEJSZ
1 kg c*kkini 10 dkg sa#tkr! 3 gerezd fokhagy!a 2 dl f%z%te#szn 1 fe# v$r$shagy!a ola# s&' ors

!ES RAG+

K+KORI"#S P+L&KARAG+
/0 dkg p*lyka!ell 10 dkg sa#t - ev%kanl k*korica 2 gerezd fokhagy!a 2 dl f%z%te#szn 1 pohr te#f$l 1 dl te# 1 ev%kanl liszt ola# szrtott petrezselye!z$ld' s&' ors

Elksztse: ( c*kkinit s a v$r$shagy!t tiszttsd !eg' s apr& dara okra vgd fel+ Mt& it pici ola#on dinszteld !eg' s add hozz a c*kkinit+ @ntsd fel nagy# &l 2 dl vzzel' fedd le' !a#d prold p*hra+ ,kkor zlsed szerint s&zd' orsozd' keverd hozz a sa#tkr!et s a te#sznt' vala!int az tt$rt fokhagy!t+ 6agyd' hogy $sszeforr#on' s !r tlalhatod is+

Elksztse: ( p*lyka!ellet cskozd fel' s pici ola#on pirtsd addig' !g kifehredik+ Azestsd s&val' orssal' s keverd hozz az tt$rt fokhagy!t+ @ntsd fel pici vzzel' s fed% alatt k$r)l el)l negyed &ra alatt prold p*hra+ ( lisztet a te#sznnel' a te#f$llel' a lereszelt sa#ttal' a te##el s n!i szrtott petrezselye!!el keverd $ssze+ (!ikor a hs p*ha' keverd hozz a k*korict' s ha elf%tte a levt' akkor add hozz a sz&szt is+ 8orrald $ssze' s tlald5

ZLDBABOS "SIRKERAG+
/0 dkg csirke!ellfil 30 dkg z$ld a - dl te#szn 2 gerezd fokhagy!a 1 fe# v$r$shagy!a ola# s&' ors

KO!&HAI M.%ELETEK< $OGALMAK R#!T#S


( rnts s"rtsre val&' hasznlhatod levesekhez' f%zelkhez s !rtsokhoz is+ 1evs lisztet zsiradkon !eg kell pirtani+ 9igyzz' !ert a liszt k$nnyen !egg+

HABAR#S
( ha ars szintn s"rtsi el#rs+ >e#f$lt vagy #ogh*rtot kevernek el liszttel' ha a recept gy kvn#a' paprikval' !a#d ezt keverik a !r !a#dne! ksz leveshez+ He! csak s"r" ' de sokkal fino!a is lesz+

Elksztse: ( v$r$shagy!t aprtsd fel' s n!i ola#on dinszteld !eg+ (dd hozz a cskokra vgott hst' s kifehredsig pirtsd+ Azestsd zlsed szerint s&val' orssal' s keverd hozz az tt$rt fokhagy!t+ (!ikor a hs !r !a#dne! !egp*h*lt' keverd ele a z$ld a ot is+ 6a !indkett% p*ha' $ntsd hozz a te#sznt' s forrald $ssze+

DAGASZT#S< G&R#S
He! csak a kenyeret' de r!ilyen s)te!ny tszt#t dagaszthatod' a!i ne! !s' !int a hozzval&k alapos $sszedolgozsa+ 4ltal an akkor #& a tszta' ha a kezedt%l !r elvlik+

AZ LESZT) $EL$+TTAT#SA
(z leszt% felf##a a tsztt' gy a s)te!ny k$nny" lesz+ 2orzsold kevs !eleg te# e az leszt%t' keverd el' !a#d vrd !eg' a!g * orkozni ne! kezd+ 1ovszt gy kszthetsz' hogy a liszt e kis !lyedst v#sz a s)te!nykszts sorn' !a#d e e elet$lt$d a felf*tott leszt%t' rsz&rsz egy kevs lisztet' s ezt elkevered+

LEG

ROZ#S

3"rt% el#rs levesekhez+ 1ever# $ssze to#ssrg#t te#sznnel #& alaposan' !a#d cs*rgasd a leves e+ 9igyzz' hogy !r ne forr#on' k)l$n en a srg#a $ssze*grik' s sze!css lesz+

AL DE!TE
9agyis fogra val&+ (z olaszok kicsit ke!nyen szeretik a tsztt+ ( to#s nlk)li tsztaflknek elg nyolc perc f%zsi id%+ ( vz e tegyl olvaola#at s s&t is+

P#"OL#S
2inden hsnak #&t tesz' ha el%tte f"szerek' ola# s s& keverk en pihenteted+ Agy gyorsa an s)l' s o!l&s lesz+

KARAMELLIZ#L#S
<*krot olvassz !eg nagyon kevs vzzel' s !r ksz is a kara!ella+ , e forgathatsz gy)!$lcs$t' alkothatsz el%le dszt' ha hideg fel)letre csorgatod' tov i vzzel hgtva' !a#d te##el keverve pedig des italt is kszthetsz+

T.PR'BA
Hhny s)te!nyt gy ellen%rizhetsz' ha t"t vagy villt szrsz ele+ 6a kihzva a tszta ne! tapad r' akkor !egs)lt' s veheted ki a s)t% %l+

$LAMB

ROZ#S

PRAKTIK#K
( citro!l csodsan !eg%rzi a felszeletelt z$ldsgek s gy)!$lcs$k friss sznt+ <seppents egy keveset hideg vz e' s a a aprtsd a kr*!plit' al!t s rokkolit+ ( !z ne!csak destsre szolgl' hane! ropog&ss s piross teszi a s)lteket is+ 1end !eg a !alac vagy a p*lyka %rt !zes pccal' s senki ne! t*d !a#d ellenllni neki+ 6a a leves tl zsros lett' akkor !rts ele saltalevelet+ ,rre rragad a felesleg+ Ks!telgesd a !"veletet' a!g zsr!entesnek ne! tled a levest+ ( paradicso!ot gy a legk$nnye !egh!ozni' ha e#tesz az al#n egy S.alak evgst' !a#d forr& vz e !rtod egy percre+ ( felk*nkorodott h#at gy !r k$nnyen lehzhatod+ (z %szi arackot hasonl&an !egh!ozhatod+ 6a a vg&deszkn hagy!t aprtottl' s ne! szeretnd' hogy szagos !arad#on' akkor citro!l s s& keverkvel d$rzs$ld t a nedves deszkt' !a#d $ ltsd le+

=irtst #elent' de t*la#donkppen itt a ltvnyon is lehet a hangsly+ ( ksz)l% fogst' hst' z$ldsget vagy palacsintt le$ntik egy kevs alkohollal' !a#d azt !eggy#t#k+ Hagyon vigyzz a !"velet k$z en5

BLA!S

ROZ#S

>art&st& el#rs+ ( z$ldsgek s gy)!$lcs$k gyors forrzst' !a#d h"tst #elenti+ 8orrs an lv% vz %l !aIi!*! $t perces f%zst k$vet%en gyorsan t kell tenni a hozzval&kat hideg vz e+ Agy !egtart#k a szn)ket+ (kr fagyaszts el%tt is alkal!azhat&+

BESAMEL-M#RT#S
( legegyszer" !rts' a!i $n!ag an is !egll' de re!ek k$t%anyag rakott telekhez+ 9a#' te# s liszt keverke+ (z telt%l f)gg%en kszthet% s"r" re s hgra is+ ( va#at s a lisztet hevtsd ha zsig' !a#d $ntsd hozz a forrs an lv% te#et+ 3&val zestsd' de tehetsz ele r!ilyen f"szert+

PRAKTIK#K
( sz&da ikar &na sok !indenre hasznlhat&: !egtisztthatod vele a !osogat&tlct' ha pedig nincs otthon s)t%por' akkor ezzel helyettestheted+ 6ogy ne ered#en el a k$nnyed hagy!ap*cols s .aprts k$z en' tedd fl &rra a h"t% e' !iel%tt hozzltsz+ ( kst vizezd e' s a szdon t vedd a leveg%t+ 6a els&ztad az telt' akkor forrald fel' s dara ol# ele kr*!plit+ 8%zd p*hra' !a#d szedd ki az tel %l+ ( kr*!plidara ok !ag*k a szv#k a s&t+ ( s& re!ek)l hasznlhat& szagtalantsra+ 6a hagy!t vgtl' d$rzs$ld e egy kevssel a kezed' !a#d $ ltsd le+ Mtna alaposan kend e a kezed kzkr!!el+ 6a legett az tel' s fekete foltok tarkt#k az edny al#t' akkor t$ltsd !eg hideg vzzel' tegyl ele hro! ev%kanl s&t' !a#d forrald fel+ ,z*tn !r k$nnyedn elt)ntetheted a legett foltot+

S(LT "SIRKE DESKM!!&EL


- csirkeco! 3 gerezd fokhagy!a 3 szl friss roz!aring 3 ev%kanl olvaola# 2 fe# desk$!ny Elksztse: (z desk$!nyt vgd fel' s egy tepsit lel# ki a szeletekkel+ 3z&rd !eg a roz!aringszrakkal' s fektesd r az alaposan !eg!osott csirkeco! okat+ 6a ink a csirke!ellet szereted' akkor azzal is ksztheted' gy is nagyon fino! lesz+ 3&zd' orsozd zlsed szerint' s locsold r az olvaola#at+ 3z&rd k$r a !egp*colt fokhagy!t' s el%!elegtett s)t% en s)sd kszre+

BA"O!BE G!G&LT P+L&KA$ALATOK


3 szelet p*lyka!ell 2 gerezd fokhagy!a 1 cso!ag acon ola# ogy& friss roz!aring

EG&SZER. SAJTOS HS
20 dkg sa#t F szelet csirke!ell 3 dl te#szn liszt ola# s&' pirospaprika

Elksztse: ( p*lyka!elleket !osd !eg alaposan' t$r$ld szrazra egy paprt$rl% segtsgvel' !a#d vgd %ket kise dara okra+ ( fokhagy!t h!ozd !eg' s szedd cikkekre+ ( hs a vg# nylsokat' s t$ltsd !eg az ola# ogy&dara okkal s a apr&ra vgott fokhagy!val+ 8ektess egy.egy roz!aringgat a hsszeletekre' !a#d spirl alak an tekerd ele a acon e a hst+ 0$gztsd hst"vel a acont' !a#d felhevtett ola# a tedd ele+ 8edd le egy fed%vel a tete#t+ 3)ts k$z en folya!atosan forgasd' hogy !indenhol alaposan ts)l#$n+

Elksztse: ( hsszeleteket picit klopfold ki+ Liszt e sz&r# pirospaprikt' s forgasd ele a csirke!elleket+ =ici ola#on hirtelen s)sd !eg' !a#d fektesd %ket egy tepsi e+ ( sa#tot reszeld le' sz&rd !eg a tete#t' s locsold r a te#sznt+ ( s)tshez hasznlt ola#at csorgasd a tete#re' s el%!elegtett s)t% en s)sd !eg 20 perc alatt+

GRG TEPSIS HS
G0 dkg p*lykaco! G0 dkg kr*!pli / dkg va# 3 ev%kanl szraz fehr or 1 gerezd fokhagy!a 1 citro! leve 1 teskanl !a#ornna' ors' s&

SZERB TEPSIS HS
-0 dkg darlt sertsdagad& 3 dkg va# 2 dl te#f$l 1 fe# v$r$shagy!a fl csokor petrezselye!' kshegynyi csp%s pirospaprika' s&' ors

Elksztse: ( hst !osd !eg' !a#d egy paprt$rl% segtsgvel itasd le' hogy szraz legyen+ ( !egp*colt fokhagy!val t"zdeld !eg' s tedd egy t"zll& tl a+ ( citro!levet keverd $ssze a !a#ornnval' pici s&val s a !egolvasztott va##al+ 6a si!a' add hozz a ort is+ @ntsd a pcot a hsra' s el%!elegtett s)t% en pirtsd !eg+ Kd%nknt locsold !eg a sa#t szaft#val' nehogy kiszrad#on+

Elksztse: ( hst a felaprtott v$r$shagy!val s petrezselye!!el' vala!int a felsorolt f"szerekkel zlsed szerint dolgozd $ssze+ ,gy t"zll& tlat va#azz ki' s egyenletesen si!tsd ele a !asszt+ Locsold a tete#re a te#f$lt' s el%!elegtett s)t% en s)sd kszre+

BIRSALM#S TEPSIS HS
1 kg sertsco! 10 dkg va# 3 irsal!a 3&' ors

$.SZERES "SIRKEMELL
/0 dkg filzett csirke!ell 1/ dkg trappista sa#t / dkg f)st$lt sa#t - dl te#szn !*str olvaola# csirke.f"szerkeverk' pirospaprika

Elksztse: ( hst s&zd' orsozd zlsed szerint' s fektesd a tepsi e+ 8&lia alatt prold !eg' !a#d rakd k$r a !egh!ozott' nagyo dara okra vgott al!t+ 8"szerezd' s tegyl va#dara okat a tete#re+ =ici vzzel $ntsd fel' s addig s)sd' !g a hs !egpir*l' az al!a' pedig p*hv vlik+

Elksztse: H!i pirospaprikt s csirke.f"szerkeverket kever# $ssze !*strral+ ( csirke!ellet kicsit klopfold ki' s kend e a !*stros pccal+ ,gy t"zll& tl a $nts olvaola#at' s fektesd ele a hsszeleteket+ ( lereszelt sa#tokat keverd $ssze' s a felt sz&rd a hsokra+ @nts r pici vizet' s f&lival takard le+ ,l%!elegtett s)t% en nagy# &l fl &rig s)sd' !a#d vedd ki' s fordtsd !eg a hsokat+ 3z&rd r a !aradk sa#treszelket' locsold r a te#sznt' s tedd vissza f&lia nlk)l !g 1/ percre+

A!A!#SZOS "SIRKE
2/ dkg 1aravn sa#t - csirke!ell 3'/ dl f%z%te#szn 2 karika konzervanansz s&

$(STLT SAJTOS< TEJSZ


F0 dkg csirke!ell 1/ dkg f)st$lt sa#t - gerezd fokhagy!a 3 dl te# 1 dl te#f$l 3&' ors

!ES "SIRKEMELL

Elksztse: ( csirke!elleket szeleteld fel' !a#d s&zd !eg+ (z ananszokat nagyon apr&ra dara old fel' s &vatosan t$ltsd !eg a csirkt a %re alatt+ ( sa#tot reszeld le' s a tepsi e helyezett hsokra sz&rd r+ @ntsd r a te#sznt' takard le al*f&lival' s tedd e el%!elegtett s)t% e+ /0 percig s)sd' !a#d vedd le a f&lit' s pirtsd !eg a hst+

Elksztse: ( csirke!ellet vgd fl e' s tedd egy tl a+ (nnyi te#et $nts r' hogy pont ellep#e a hsokat+ 3z&rd r a tete#re az tt$rt fokhagy!t' !a#d s&zd' orsozd zlsed szerint+ T#szakra tedd h"t% e+ ,gy tepsi e tegyl egy sor csirke!ellet+ ( lereszelt f)st$lt sa#ttal sz&rd !eg' !a#d a !aradk hssal fedd e+ ( te#es pclt keverd $ssze a te#f$llel' s $ntsd r a hsra+ 8&lival takard le' s s)sd nagy# &l /0 percig' !a#d vedd le a f&lit' s pirtsd !eg+

OLASZOS "SIRKE
G0 dkg csirke!ellfil 2/ dkg reszelt sa#t 10 dkg liszt / dkg va# 3.- paradicso! 3 dl te#szn 3 to#s 7azsaliko!' oregn&' s&

RAKOTT KAR$IOL
-0 dkg darlt hs 1 kis fe# hagy!a 1 kis fe# karfiol 1/ dkg va# - dl te#f$l zse!le!orzsa s&' ors' pirospaprika

Elksztse: ( csirke!elleket szeleteld fel' !a#d azsaliko!!al' oregn&val s s&val zlsed szerint s&zd !eg+ 8orgasd liszt e' !a#d a hsokat a lereszelt sa#t a is g$rgesd ele+ ,gy tepsit va#azz ki' tedd ele a hsokat+ ( paradicso!ot vgd karikra' s rtegezd egy sor an a tete#re+ ( tete#re !orzsold r a va#at' s locsold r a te#sznt+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd kszre+

Elksztse: ( karfiolt !osd !eg' s szedd r&zskra' !a#d forr& vz en f%zd r$vid ideig' hogy ne legyen ke!ny' de ne is essen szt+ ( hagy!t vgd apr&ra' s dinszteld !eg kevs ola#on' sz&rd !eg pirospaprikval' s tedd hozz a darlt hst is+ 3&zd !eg' s fed% alatt prold flp*hra' ha kell' $nts al egy kis vizet+ ,gy t"zll& tlat ken# ki va##al' rakd ki a karfiol felvel' s&zd' hintsd e zse!le!orzsval' s tertsd e a darlt hssal+ Hy*godtan locsold r a szaftot is+ ( tete#t ortsd e a !eg!aradt karfiollal' s&zd' przlizd' dara old r a !eg!aradt va#at+ 8&lival letakarva tedd k$zepes h%fok s)t% e+ 8l &ra elteltvel vedd le a f&lit' locsold !eg te#f$llel' s s)sd !g egy fl &rig' a!g a te#f$l !egpir*l+

%EG&ES ZLDSGES RAKOTT KAR$IOL


G/.F0 dkg sovny sertshs 1 k$zepes fe# karfiol 1/.20 dkg vegyes z$ldsg . ors&' k*korica' srgarpa 2 dl te#f$l 2 dara k$zepes paradicso! 2 dara paprika 1 cssze rizs petrezselye!z$ld' s&' ors' k$!ny v$r$shagy!a

TOJ#SSAL RAKOTT KAR$IOL


N0 dkg karfiol F dkg reszelt sa#t - to#s 3 dkg va# 2 dl te#f$l 2 dkg liszt 2 dkg zse!le!orzsa %r$lt ors' s&

Elksztse: ( karfiolt tiszttsd !eg' szedd r&zskra' s prold !eg forr&' s&s vz en+ ( hst kockzd fel' s az apr&ra vgott hagy!val' a paprikval s a paradicso!!al kszts p$rk$ltalapot' !a#d f%zd !eg enne a hst+ ( rizst tedd fel f%ni a z$ldsgekkel+ (!ikor !inden elksz)lt' egy k$zepes !ret" tepsit va#azz ki' s az al#t takard e karfiollal+ ,rre tedd a rizs felt' ezen pedig oszlasd el egyenletesen a p$rk$ltet+ >akard e a !eg!aradt rizzsel' locsold !eg a te#f$llel' s 1F0 fokra el%!elegtett s)t% en s)sd 30.-0 percig+

Elksztse: ( karfiolokat szedd r&zskra' s f%zd !eg s&s vz en+ ( to#st keverd ki a te#f$llel s kevs liszttel' zestsd s&val s orssal+ ,gy t"zll& tlat ken# ki va##al' tedd ele a !egf%tt' lecs$p$gtetett karfiolt' s locsold !eg a to#ssal+ 3z&rd !eg reszelt sa#ttal' s el%!elegtett s)t% en s)sd pirosra+

M#JKRMES RAKOTT KAR$IOL


1 k$zepes fe# karfiol 3/ dkg serts!#kr! / dkg va# 2 dl te#f$l 2 ev%kanl liszt 2 to#s 2 dl te# 1 ev%kanl telzest%' %r$lt ors a tepsihez kevs ola# s zse!le!orzsa

SAJTOS-GOMB#S RAKOTT "SIRKEMELL


N0 dkg csirke!ell N0 dkg go! a 12 dkg reszelt sa#t 2 to#s 1 kis fe# v$r$shagy!a

Elksztse: ( karfiolt szedd r&zskra' f%zd !eg s&s vz en' s rakd ki vele egy eola#ozott' zse!le!orzsval ehintett s)t%tl al#t+ ( va#at ha zsig !elegtsd a liszttel' !a#d $ntsd fel a te##el s a felvert to#sokkal+ ,z*tn zestsd a f"szerekkel' !a#d dolgozd hozz a !#kr!et+ ( legegyszer" ' ha egy ro otgppel vagy t*r!iIgppel ha osra kevered+ (z $ntetet locsold a karfiolra' s 1F0 fokra el%!elegtett s)t% en s)sd 2/ percig+ 6idegen s !elegen is nagyon fino!+

Elksztse: ( csirke!elleket vgd vkony szeletekre' s&zd !eg' s !indkt oldal*kat picit s)sd !eg+ ( go! t szeleteld fel' s az apr&ra vgott v$r$shagy!val egy)tt prold !eg egy kevs ola#on' !a#d zestsd s&val' orssal' petrezselye!z$lddel+ ( felvert to#st keverd el a reszelt sa#ttal+ ,gy t"zll&' kiola#ozott tl al#ra fektesd le a hsszeleteket' erre tedd a hagy!s go! t' vg)l locsold !eg a sa#tos to#ssal+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd szp pirosra+

TARHO!&#S RAKOTTAS
/0 dkg tarhonya - to#s 2 dl te#f$l 1 ev%kanl liszt 1 kshegynyi pirospaprika

SAJTOS RAKOTTAS
1 kg piros s z$ld hs paprika 30 dkg csigatszta 20 dkg f)st$lt sa#t 20 dkg csiperkego! a - dl te#f$l

Elksztse: ( tarhonyt kevs ola#on pirtsd !eg' !a#d $ntsd fel vzzel' s&zd !eg' s fed% alatt prold p*hra+ ( to#sokat f%zd ke!nyre' !a#d vgd karikkra' kevs ola#on keverd $ssze a pirospaprikval' !a#d engedd fel kevs vzzel+ 3"rtsd e a liszttel elkevert te#f$llel' s&zd' orsozd+ ,gy t"zll& tlat ken# ki ola##al' s felvltva rtegezd ele a tarhonyt s a to#sos keverket+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd t+

Elksztse: ( tsztt f%zd flp*hra' a go! t vgd vkony cikkekre+ ( paprikk !aghzt tvoltsd el' s vgd a hs*kat cskokra+ ,gy nagyo tl an lazn keverd el a tsztt' a go! t s a paprikt a s&val' orssal' roz!aringgal zestett te#f$llel+ (z egszet hal!ozd egy t"zll& tl a' a tete#t sz&rd !eg reszelt sa#ttal' s el%!elegtett s)t% en pirtsd !eg+

K+KORI"#S RAKOTT "+KKI!I


-0 dkg prizsi 10 dkg reszelt sa#t 2 c*kkini 1 konzerv k*korica 1 to#s te#f$l s&

RAKOTT BROKKOLI
/ dkg f)st$lt !ozzarella (vagy !s sa#t is #&) 2 to#s 1 fe# rokkoli 1 pohr #ogh*rt 1 pr virsli

Elksztse: ( prizsit szeleteld fel' s fektesd egy tepsi al# a+ 3z&rd r a reszelt sa#tot' a k*korict' s fedd e a c*kkiniszeletekkel+ ( te#f$lt a to#ssal keverd $ssze' s locsold r a rakottasra+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd pirosra+

Elksztse: ( rokkolit szedd r&zsira' !osd !eg' !a#d forr& vz en f%zd el%+ ( to#sokat s a virsliket szintn f%zd !eg+ ,gy #nai tl al# a sz&rd ele a rokkolit' szeleteld r a ke!ny to#st' sz&rd r a felkarikzott virslit+ ( #ogh*rtot a lereszelt !ozzarellval keverd $ssze' s $ntsd a rakottas tete#re+ 2ivel a hozzval&k !r kszen lettek rtegezve' elg' ha az el%!elegtett s)t% e /.10 percre edo od %ket' hogy $sszes)l#enek+

RAKOTT KARAL#B
1 kg karal 30 dkg prizsi 10 dkg trappista sa#t 3 dl te#f$l 3 ev%kanl ola# 2 to#s 1 csokor petrezselye!z$ld' s&' ors

SO!K#S-SAJTOS RAKOTT KR+MPLI


1 kg kr*!pli 20 dkg f)st$lt sonka 10 dkg reszelt f)st$lt sa#t 2 dl te# 2 dl te#f$l 2 dkg va# 2 ev%kanl fino!liszt ola# s&' ors

Elksztse: ( karal t h!ozd !eg' !a#d a prizsival egy)tt kockzd fel+ (z ola#at forr&stsd fel' s s)sd t enne a prizsit' ez*tn pedig paprt$rl%re szedd ki' hogy lecsepeg#en+ ( prizsis ola# an prold !eg picit a karal t' s zlsed szerint s&zd' orsozd is k$z en+ ( petrezsely!et aprtsd fel' s a to#ssal' vala!int a te#f$llel keverd $ssze+ ( prizsit s a karal t keverd $ssze' s egyenletesen oszlasd el egy tepsi al# an+ @ntsd r a te#f$l$s !asszt' !a#d sz&rd !eg a tete#t reszelt sa#ttal+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd !eg+

Elksztse: ( kr*!plit !osd !eg' s h# an f%zd !eg+ 6a ksz' vedd ki' h!ozd !eg' szeleteld fel+ ( va#at s a lisztet tedd egy serpeny% e' s addig forr&stsd' !g ha zani ne! kezd+ ,kkor $ntsd r a forralt te#et' s lland& kevergets !ellett f%zd s"r"re+ 3&zd' orsozd zlsed szerint' s keverd hozz a lereszelt sa#t felt+ ( f)st$lt sonkt darld le' s a te#f$llel egy)tt keverd a sz&sz a+ ,gy tepsit ola##al ken# ki' s tertsd el enne a kr*!pliszeletek felt+ 3&zd !eg' s locsold r a !rts felt+ Ks!teld !eg a sorokat !g egyszer' s a tete#t sz&rd !eg a !aradk sa#ttal+ ,l%!elegtett s)t% en s)sd kszre+

HAG&OM#!&OS PAPRIK#S "SIRKE


1 kg csirke 20 dkg v$r$shagy!a 10 dkg z$ldpaprika 10 dkg paradicso! / dkg f)st$lt szalonna 2 ev%kanl ola# 2 teskanl pirospaprika' s&

TEJ$LS PAPRIK#S "SIRKE


2 kg csirke 10 dkg z$ldpaprika 10 dkg paradicso! - dl te#f$l 2 fe# v$r$shagy!a 2 dkg liszt 1 ppozott ev%kanl pirospaprika' s& fl dl ola#

Elksztse: ( szalonnt cskozd fel' s az ola#on pirtsd )vegesre+ 1everd hozz a felaprtott v$r$shagy!t' !a#d' ha !egdinsztel%d$tt' sz&rd r a pirospaprikt+ Qyorsan add hozz a csirkt' nehogy a paprika !egg#en' s $ntsd fel 2 dl vzzel+ 3&zd !eg zlsed szerint' !a#d keverd hozz a paradicso!ot s a paprikt+ 8ed% alatt f%zd kszre' s nokedlivel tlald+

Elksztse: ( hagy!t' a paradicso!ot s a paprikt aprtsd fel+ ( hagy!t pici ola#on dinszteld !eg' !a#d vedd le a t"zr%l' s sz&rd ele a pirospaprikt+ ( feldara olt csirkt' vala!int a feldara olt z$ldsgeket add hozz' s zlsed szerint s&zd !eg+ @ntsd fel pici vzzel' s fed% alatt prold a hst p*hra+ ( lisztet a te#f$llel s egy kvspohr vzzel keverd $ssze alaposan+ 9edd ki a hsdara okat a szaft &l' s tedd flre+ ( papriks levet s"rtsd e a te#f$l$s' lisztes !asszval' !a#d tedd vissza a hsokat' keverd $ssze' s !r tlalhatod is+

"S

P)S PAPRIK#S "SIRKE

"SIRKEPAPRIK#S GOMB#%AL
1 kg csirkeco! -0 dkg go! a 3 gerezd fokhagy!a 2 dl te#f$l 2 fe# v$r$shagy!a 2 ev%kanl liszt 1 paprika 1 paradicso! 1 ev%kanl pirospaprika' %r$lt k$!ny' s&' ors ola#

1'/ kg csirke / dkg f)st$lt szalonna 2 dl te#f$l 2 z$ldpaprika 2 ev%kanl tola# 1 fe# v$r$shagy!a 1 hegyes er%s paprika 1 paradicso! 1 ev%kanl csp%s pirospaprika' s& 1 teskanl liszt

Elksztse: ( !egtiszttott csirkt dara old fel' s picit s&zd !eg+ (z apr&ra vgott szalonna zsr#t s)sd ki' s keverd $ssze az ola##al' !a#d a felaprtott hagy!t pirtsd !eg ra#ta+ 6zd le a t"zr%l' sz&rd !eg a pirospaprikval' s tegyl ele kt ev%kanlnyi vizet+ >edd vissza a t"zre' add hozz a hsdara okat' s !inden oldal*kat pirtsd !eg+ 6a kifehredtek' $nts al !sfl pohrnyi vizet' fedd le' s prold !a#dne! p*hra+ 6a !r elf%tte a levt' add hozz a karikra vgott paprikkat s a felnegyedelt paradicso!ot' vala!int s&zd !eg zlsed szerint+ ( lisztet a te#f$llel keverd $ssze' s s"rtsd e vele a paprikst+ Qal*skval tlald5

Elksztse: ( felaprtott hagy!t s fokhagy!t dinszteld !eg pici ola#on+ ( kockra vgott paprikt s paradicso!ot' vala!int a felszeletelt go! t add hozz+ =rold nhny percig' s tedd ele a !egtiszttott hsdara okat+ 3z&rd r a pirospaprikt' s&zd' orsozd' s $ntsd fel pici vzzel+ =rold p*hra' !a#d a liszttel $sszekevert te#f$llel ha ard e' s felrottyans *tn !r tlalhatod is+

T+D!I%AL'K BOROKR'L
7r!ilyen k$nny" fogst . saltt' tsztt' rizott&t . szpen kiegszt egy fehr or+ ( szrnyasokhoz alapvet%en friss' gy)!$lcs$s orok illenek' de ne! iztos' hogy a fehr a leg#o vlaszts+ 6a a tszthoz hsos' f"szeres' paradicso!os sz&szt ksztettl' akkor ne ad# !ell fehr ort' hane! tran vlassz egy k$zepesen er%s v$r$s ort+ Agy ne! elnyo!#k egy!s zt' hane! kie!elik+ 2asszv s)ltekhez !g !indig rde!es v$r$s ort vlasztani' f%leg' ha ne! nylsz iztos kzzel a polcon a !egfelel% orrt+ ( roz igazi #olly #oker lehet' de ne feledd' hogy azrt' !ert a fehr ornl s$tte ' !g ne! iztos' hogy testese is+ ( rozk !indig nagyon frissek s gy)!$lcs$sek' !g egy nagyon szraz' f"szeres fehr or sokkal !arknsa + Besszertek !ell vlassz des desszert ort' pld*l (szt' a!i a tvhittel ellentt en ne! fehr or+ Tdessgek !ell ne! szerencss a si!a or' !ert savainak s az des znek a keveredse kelle!etlen zl!nyt szerezhet+

T+D!I%AL'K $.SZEREKR)L BAZSALIKOM


( azsaliko! . Jci!*! asilic*! . *niverzlis f"szern$vny' alkal!as levesek' saltk' s)ltek' de savanysgok zestsre is+ 6a !ersz vagy' akkor desszertekhez is alkal!azhatod+ Azest% hatsa !ellett hasznl#k afrodizik*!knt' de gyo!orronts kezelsre is alkal!as+ 6asznlhatod szrtva' de frissen is+

"ITROM$.
( kelle!es' friss illat gy&gy. s f"szern$vnyt ltal an pikns dessgek' nyri desszertek zestsre rde!es hasznlni' gy)!$lcslevesek e k$telez%+ ( 2elissa officinalis koktlok a' li!ond a is kit"n%+ 1ipr& lhatod #gkock a fagyasztva' gy ne!csak fino!' de ltvnyos is lesz+

G&MBR
=ikns' kiss csp%s' nagyon illatos f"szerr%l van sz&+ 3zlesk$r"en hasznlhat& a konyh an' levesekt%l kezdve a hsokon t a s)te!nyekig+ 8ino! ze !ellett kit"n% e!szts#avt& is+

$AHJ
( karcsonyi hang*lat egyik f% felel%se a fah#+ (hogy a neve is !*tat#a' a <inna!o!*! ver*! nev" fa krgt hasznl#k f"szerknt+ ,ls%sor an s)te!nyek zestsre' de egy egyszer" annt*r!iIot is feldo hatsz vele' a forr& csokoldr&l !r ne! is eszlve+ 2ersze en s)ltek zestsre is hasznlht#k+

%A!

LIA

( f"szerek kirlyn%#nek is nevezik a 9anilla planifolia ter!s %l nyert f"szert+ (z orchideafle ter!stok# &l kikapart !agokat hasznl#*k a konyh an' de egsz en r*st#k+ 3)te!nyek' kr!ek' tira!is*' !adrte# s sz!talan koktl zest%#e+ 6a egsz en eleteszed a c*kros $d$n e' pr nap !lva kicsit vanlis aro!#a lesz a c*kornak+

SZERE"SE!DI'
,r%s' kiss csp%s f"szer+ ( 2yristica fragrans !ag#t hasznl#k f"szerknt+ 1r*!plis telek elengedhetetlen zest%#e' de gyakran teszik s)te!ny e is' azon an csn#n kell nni vele+ Trde!es kipr& lni sa#tos teleknl' pld*l egy sa#t!rtsos tsztnl' !ert nagyon #&l passzolnak egy!shoz+

PAPRIKA
2agyarorszg hres a paprik#r&l+ 2g nl*nk az des vltozat a npszer"' addig a vilg t$ i rszn a csp%s chilit hasznl#k+ (z er%s <apsic*! ann**! a !eIik&i s csp%s keleti telek kihagyhatatlan $sszetev%#e+ (z des hazai vltozat p$rk$ltek e s levesek e k$telez%+

ME!TA
( !enta nyron igazn npszer"' hisz a 2o#ito elengedhetetlen $sszetev%#e+ ,ls%sor an a ors. s fodor!entt hasznl#k+ Qy)!$lcssaltk' lik%r$k zestsre nagyon alkal!as+ 1$nnyen tarthat&' a konyhaa lak an is #&l rzi !agt+

KAK+KK$.
( nl*nk vadon is ter!% >hy!*s v*lgaris er%s aro!# f"szer' a 8$ldk$zi.tenger vidkr%l szr!azik+ ,ls%sor an a francia' az olasz s a g$r$g konyha alkal!azza+ 6a g$r$g saltt ksztesz' se!!ikppen ne hagyd ki el%le+

ROZMARI!G
( Bl.,*r&p &l szr!az& f"szern$vny nl*nk is kedvelt+ ( 0os!arin*s officinalis leveleit els%sor an szrtva hasznl#k+ Hagyon #& zsros hsok s vadtelek zestsre' de ter!szetesen olaszos telekhez is re!ek)l illik+

HIB#K A KO!&H#BA! TL P+HA TSZTA


( #& tszta kv)l p*ha' el)l viszont ke!ny !arad+ ,zt hv#k al dentnek' vagyis fogra val&nak+ ( leg#o ' ha to#s!entes vltozatot vsrolsz+ 7%ven elg' ha 10 percig f%z$d+
ZETLE!< KEM!&< SZ#RAZ RIZS

S!IDLI!G
,l%kel% nevn !etl%hagy!a+ >arthatod az a lak an' s sz)retelheted frissen+ 3altk a' leves e' hstelekre sz&rva nagyon fino!' de ha va#as pirt&sra teszed' akkor is rendkv)l zletes+

M+ST#R
Legink !rts for!# an tallkozni a kis !agokkal+ ( sz&sz t*la#donkppen a !ag &l %r$lt liszt vizes' f"szerezett keverke+ 1tflt hasznl*nk' a fehret' 3inapis al a' s a fekett' 7rassica nigra+ ( leghrese a di#oni' !elyr%l !r a 1-+ szzad an is azt rtk' hogy a leg#o + 6sok pcolshoz s persze s)lt kol sz !ell t$kletes+

( legfino!a hst is elront#a' ha szraz' ke!ny' vagy ppen ne! elgg p$rg%s rizs rkezik !ell+ ( rizset !osd t t$ sz$r is' a!g tltsz& lesz a leve+ ,gy rsz rizs' hro! rsz vz arny an tedd f%ni' f%zs k$z en ne keverd+ Tn f%vs *tn t$ lte!' gy iztosan peregni fog+

KISZ#RADT HS
Hagyon k$nny" kiszrtani a hst s)ts k$z en+ 8igyel# r' hogy ne s)sd tl+ 6a pedig alacsony zsrtartal! fa#t &l ksztesz vala!it' pld*l csirke!ell %l' akkor pcold e' hogy s)ts *tn is p*ha legyen+

ZTELE! ZLDSGEK

(hogyan a tsztt' gy a z$ldsgeket se! sza ad tlf%zni' !ert vzz"ek lesznek+ ( rokkolinak pld*l elg / perc a forr& vz en' a sprga fe#t pedig ne! is kell vz e tenni' a g%z !egprol#a+

KEM!& M#J
( !#at ne! sza ad az el%kszts s a f%zs sorn s&zni' !ert k$nnyen cip%talpszer"v vlik+ ,lg a legvgn' ha !r lekapcsoltad a t"zhelyet+

"SOM'S ERESZTK
2iel%tt az eresztket a leves e teszed' cso!&!entesre keverd el egy kis ha ver%vel' !ert hane! cso!&k !aradnak a leves en+

LE%ESEK

TRK PITE M#SK!T


Tszt023z: N0 dkg liszt 2'/ dkg leszt% 2 to#s 1'/ dl va#(olvasztott) 2 tk s&' 1 tk c*kor T=ltelk: paradicso!sz&sz 2/ dkg sa#t 2/ dkg sonka 3 fe# lilahagy!a 2 p&rhagy!a 2 ek ola# Elksztse: ( tszta hozzval&i &l kelt tsztt gyr*nk' !a#d d*pl#ra keleszt#)k+ ( t$ltelkhez a hagy!t kevs ola#on !egpirt#*k' !a#d hozzad#*k a paradicso!sz&szt s hagy#*k kih"lni+ ( !egkelt tsztt tgyr#*k' !a#d 12 egyenl% rszre oszt#*k+ 6osszks alakra ny#t#*k' s tepsi hosszrgra+ 2egken#)k a sz&sszal' de a szln hagy#*k 1.1'/ c! helyet+ ( sz&szra dara olt sonkt s p&rhagy!t sz&r*nk' reszelt sa#tot+ ( szleket rha#t#*k s !egken#)k felvert to#ssal+ 3)ts el%tt !g 10 percig hagy#*k llni+ Usiradkkal kikent tepsi e sorakoztat#*k s 1F0 fokon arany arnra s)t#)k+

DAR#LT HSOS LE%ES


2 liter hideg vz 1 srgarpa 1 fehrrpa fl karal 1 kis fe# v$r$shagy!a 1ev%kanl tola# 1 kvskanl telzest%

H>s?3@4A123z: 30 dkg darlt serts hs 1 to#s srg#a / dkg trappista sa#t reszelve 1E2 kvskanl %r$lt ors' 1 teskanl telzest% Elksztse: ( z$ldsgeket !egp*col#*k' kis dara okra aprt#*k fel+ Jla#on !egprol#*k' felenged#)k a vzzel s a f"szereket is elerak#*k+ Lass t"z$n'flig p*hra f%zz)k+ 1$z en a go! &c hozzval&it $sszedolgozz*k' s kis di& nagysg go! &cokat for!l*nk el%le's eleenged#)k a leves e+ (!ikor !r fel#$tt a leves tete#re akkor !egf%ttek enne a go! &cok+ 1szre f%zz)k's ha !egf%tt szrtott petrezselye!z$lddel dszt#)k+

ZLDSGLE%ES SAJTGAL+SK#%AL
- d srgarpa 1 d fehrrpa 1 kis fe# zeller 3 hsleves kocka pr sze! i! &skel pr d karfiol r&zsa

TEJ$LS B+RGO!&ALE%ES
3.- dara (#) *rgonya 1 kise fe# v$r$shagy!a 1 srgarpa 1 petrezselye! gy$kr 8"szerek: pr petrezselye! levl' egy kis trkony' 1.2 csipet szerecsendi&' 1.2 csipet gy$! r' csipetnyi %r$lt ors telzest% vagy hsleves kocka 1 ev%kanl liszt 1 kispohr te#f$l Elksztse: ( srgarpt s petrezsely!et karikra vgo! s 2 liter vz e feltesze! f%ni+ 7eleteszek 1 hsleves kockt s a f"szereket'a v$r$shagy!t+ ( *rgonyt apr& kockkra vgo! s flre tesze!+ 3E&rig f%z$! a z$ldsgeket k ' a!ikor !r !a#dne! p*ha eletesze! a *rgonyt is+ 9g)l 1 kispohr te#f$lt egy ev%kanl liszttel #&l kikevere!'s ezzel s"rte! a levest+ ( trkonyt apr&ra vgo! s petrezselye! z$ldet is felaprtva a leves e sz&ro!+ 2.3 percig !g forrni hagyo! !a#d tlalo!+

A ?Bl5sk023z: 2 d to#s N ek zadara - d natr (!edve)sa#t Elksztse: ( z$ldsgeket !egtisztt#*k' feldara ol#*k' vz e tessz)k' p*h*lsig f%zz)k+ 1 $z en elkszt#)k a gal*skt+ ( to#sokat felver#)k' villval elenyo!kod#*k a sa#tot s addig keverget#)k' a!g tel#esen $sszeolvad+ ,kkor elekever#)k a zadart+ Hhny percig hagy#*k pihenni' !a#d a!ikor a z$ldsgek !egp*h*lnak' teskanllal a leves e szaggat#*k+ =r percig lass t"z$n f%zz)k'!a#d lekapcsol#*k a gzt s lefedve !g / percig hagy#*k prol&dni+

CMODER!D BABG+L&#S
20 dkg kockkra vgott sertshs (csirke!ell is #&) 1 fe# v$r$shagy!a 1/ dkg a 3 gerezd fokhagy!a' s&' egsz fekete ors' 1 a rlevl' pirospaprika' chilis f"szerkeverk 1 to#s liszt Elksztse: ( a ot (ha szraz)' eztato! egy #szakra' !snap pedig tiszta vz en a fokhagy!val' s&val. orssze!ekkel' a rlevllel !egf%z$!+ 2g a a f%' csinlok egy p$rk$ltalapot+ ( v$r$shagy!t apr& kockkra vgo!' ola#on !egpirto!+ Levesze! a t"zr%l' hintek r pirospaprikt' s eleforgato! a h*sit+ 9isszatesze! a t"zre' s fehredsig pirto! a hst+ Mtna f"szereze! a chili f"szerkeverkkel' kevs s&val' orssal' s fel$nt$! egy kis vzzel+ 8ed%t teszek r' s hagyo! rotyogni+ 6a !r !egf%tt a h*si' fel$nt$! vzzel' ha kell' *tna f"szerezek' a !egf%tt s lesz"rt a ot elekevere!+ ( to#st egy csipet s&val s annyi liszttel kikevere!' hogy ke!nye tsztt kap#ak' s elecsipkede! a leves e+ 6a a tszta !r !egf%tt' lehet is tlalni+ ,setleg *t&lag !g lehet ele tenni er%spaprikt+

TEJ$LES ZLDBABLE%ES
-0 dkg z$ld a 2 leveskocka 1/ dk levesz$ldsg 2 ek ola# 2 ek liszt 1 fe# hagy!a 1 gerezd fokhagy!a 1 kk pirospaprika' 1 cs petrezselye!' s&' ors 2 ek te#f$l

Elksztse: ( leveskockt felold#*k az el%rsnak !egfelel% !ennyisg" vz en' eletessz)k f%ni a felaprtott a ot s a z$ldsgeket+ (z apr&ra vgott hagy!t ola# an !egpirt#*k' a t"zr%l levve eletessz)k a paprikt a sztnyo!ott fokhagy!t s a forrs an lv% leves e tessz)k+ Jla##al' liszttel vilgos rntst kszt)nk+ 8elenged#)k vzzel' s !ikor a a !r !a#dne! !egp*h*lt es"rt#)k vele+ 3&val' orssal' ecettel zest#)k s elekever#)k a te#f$lt+

SAJTGOMB'"OS ZLDSGLE%ES
Z=l7s?leEes: 2 d k$zepes c*kkini' 2 d karal ez is ink a kicsi' vagy egy nagyo ' 3 d srgarpa k + 1 liter hsleves' sz"rten'vagy kock &l ksztve' sz)ksg szerint s& s fehr ors 1 dl te#szn SBFt?3@4A1: vegyes sa#t reszelve gy 20.2/ dkg' !inl t$ fa#ta annl zletese 2 egsz to#s s 2 ppozott ev%kanl liszt s& s fehr ors Elksztse: ( z$ldsgeket !ind vkonyra vg#*k+ Jlvaola#on (vagy r!i !son) kezd#)k prolni els%knt a srgarpt' !a#d a karal t s vg)l a c*kkinit+ ( karal t !r !eg lehet sz&rni s&val s fehr orssal zls szerint+ 6a !r a c*kkini is eleker)lt fel$nt#)k sz"rt hslevessel+ ( sa#tgo! &c hozzval&it $sszekever#)k' ha #&l adagolt*k a lisztet' akkor olyan #&l for!zhat& lesz a !assznk' ha ne! !ehet !g ele liszt egy kevs' ha a leves felforrt s eleg$! $lyt#)k a go! &cokat+ 6a a go! &cok fel#$nnek a leves tete#re' akkor egy pr perc f%zst k$vet%en k + 1 dl+ te#sznnel olondt#*k+ Be ezzel !r ne! sza ad forralni' !ert kicsap&dhat' csak V$ssze!elegt#)kW+

KR+MPLIS GOMBALE%ES
1E2 kg go! a 1 v$r$shagy!a 2 gerezd fokhagy!a 1 ek vgott petrezselye! -0 dkg *rgonya 2 l hsleves 1 ek liszt 2 dl te#f$l 3&' ors (napraforg&) ola#

Elksztse: ( go! t s hagy!t !egtisztt#*k' feldara ol#*k+ ,gy l as an ola#at !elegt)nk' ha felforr&sodott akkor rtessz)k a go! t s hagy!t+ 2egpirt#*k' hozzad#*k a petrezselye!z$ldet 10 perc *tn' !a#d hozzad#*k a felkockzott kr*!plit+ =*hra prol#*k' !a#d felenged#)k a hslevessel+ Lisztes te#f$llel eha ar#*k' s !g 10 percet f%zz)k+

S#RGABORS'-KRMLE%ES %IRSLI%EL
/0 dkg srga ors&' 10 dkg petrezselye!gy$kr' 20 dkg srgarpa' /0 dkg *rgonya 20 dkg virsli 2 dl te#f$l' 3 dl te# 1 fe# v$r$shagy!a 3 gerezd fokhagy!a 1 dl tola# 1 ev%kanl liszt 2 d a rlevl' 1 kiskanl k*rk*!a (ha nincs otthon ne! d%l $ssze a vilg)' s&' %r$lt ors pirtott kenyrkocka Elksztse: ( ors&t 2 l vz en s&val s a rlevllel p*hra f%zz)k' ha van otthon f)st$lt szalonna %re' azt is tehet)nk ele' #& zt ad a levesnek+ 6a !egf%tt' a a rlevelet s a szalonna %rt kido #*k+ 1$z en egy !sik edny en a fino!ra vgott v$r$shagy!t s fokhagy!t az ola#on !egprol#*k' hozzad#*k az apr& kockkra vgott petrezselye!gy$keret' srgarpt' s fel$nt#)k a 2 l vzzel+ 3&val' orssal' k*rk*!val f"szerezz)k+ ( *rgonyt !egh!ozz*k' kis kockra vg#*k' s a leveshez ad#*k+ 6a !egp*h*ltak a z$ldsgek' hozzad#*k a karikra vgott virslit s a sz"r%n tt$rt ors&t+ 7eha ar#*k' #&l kiforral#*k' !a#d zest#)k+ >e#f$llel' pirtott kenyrkockkkal' vgott petrezselye!. z$lddel dsztve tlal#*k+

OL"S' SAJTLE%ES
2 srgarpa 2 fehrrpa 2 d v$r$shagy!a 10 dkg reszelt sa#t / dkg !argarin 1 ek+ liszt 2 dl+ te#szn / dl+ te# telzest%' s& ors

Elksztse: ( hagy!t s a z$ldsgeket lereszel#)k' !a#d !argarin an !egprol#*k+ 8elenged#)k ht deci vzzel' f"szerezz)k s kis lngon p*hra f%zz)k+ 6a !egf%tt' t*r!iIgppel vagy ot!iIerrel ppest#)k' !a#d ele$nt#)k a te#et+ 6agy#*k felforrni' !a#d a te#szn en si!ra kevert liszttel es"rt#)k' s #&l $sszeforral#*k+ ( levesestl a reszelt sa#tot sz&r*nk' !a#d r!er#)k a forr& levest+

S#RGABORS' P(RLE%ES KR+MPLIGOMB'""AL


1 szl srgarpa 1 szl z$ldsg 2 sze! kr*!pli 2 !arok srga ors& 1 fe# hagy!a 2 gerezd fokhagy!a 3&' ors ola# te#szn ( 1 dl) kevs liszt 2 nagyo citro! 1 ev%kanl liszt 1 dl te#f$l 2 to#ssrg#a 3&' c*kor' fah#

"ITROMLE%ES

Elksztse: ( karikra vgott citro!ot s&val' c*korral s fah##al 1 liter vz en p*hra f%zz)k' s a te#f$l en elha art liszttel s"rt#)k e' az egszet tt$r#)k' s a to#s srgkkal dst#*k+ 6idegen is !elegen is egyarnt fino!+

Elksztse: 6agy!t' srgarpt' z$ldsget !egprol#*k' fokhagy!val zest#)k+ 8el$nt#)k vzzel' elerak#*k a srga ors&t s f"szerezz)k'!a#d kszre f%zz)k+ @sszet*r!iIol#*k s te#sznnel tforral#*k+ K95@/l8 ?3@4A1: 2 sze! *rgonyt apr&ra vgva !egf%zz)k s&s vz en' lesz"r#)k' villval $sszet$r#)k s annyi lisztet ad*nk hozz' hogy k$nnyen $sszegyrhat& legyen+ 1is go! &cokat for!l*nk el%le' !a#d kevs ola#on ts)t#)k+ Leves e sz&rva tlal#*k+

J+LISKA SZAK#"SK!&%E
HOG& LG& OTTHO! A KO!&H#BA! IS

APR'S#GOK< REGGELIK

M#SODIKOK< EG&T#LTELEK

T+D!I%AL'K< OKOSS#GOK