You are on page 1of 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU

NAMA NO KP OPSYEN

: : :

NOREZAYATI BT MOHD LAZIM 771121-03-5898 PENGAJIAN SAINS RENDAH : SCE 3112 : PENGURUSAN MAKMAL SAINS
( TUGASAN 2 )

KOD KURSUS

TAJUK / SOALAN

UNTUK PERHATIAN : JABATAN :

PN FARIDAH BT SURATMAN

SAINS

Tugasan 2 : SCE 3112


2.1 Dialog antara guru-guru Panitia Sains. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, tuliskan dialog utuk setiap AJK Pengurusan Makmal Sains yang sedang bermesyuarat untuk pembelian alatan makmal yang berharga RM 1,000.00 ke atas.

Perbualan antara ketua panitia dengan AJK Panitia Sains

Watak: Ketu Panitia Pn. Siti Aisyah

AJK Panitia Sains Pn. Asmah En. Abdul Hamid En. Sharom Ezham

Pn. Siti Aisyah

: Assalamualaikumterima kasih diucapkan kepada tuan puan kerana sudi meluangkan waktu untuk menghadirkan diri ke mesyuarat Panitia Sains kali ke 2 untuk tahun ini. ( semua hadirin menjawab salam Pn. Siti Aisyah )

Pn. Siti Aisyah

: Sebelum kita mulakan mesyuarat untuk kali ini, kita teliti terlebih dahulu minit yang lepas dan diminta seorang ahli jawatakuasa untuk mengesahkan minit yang lepas.

En. Abdul Hamid

: Saya dengan ini mengesahkan minit mesyuarat yang lepas.

Pn. Asmah

: Saya menyokong minit mesyuarat yang lepas.

Pn. Siti Aisyah

: Terima kasih kepada En. Abdul Hamid dan Pn. Asmah. Untuk tidak melengahkan masa, eloklah kiranya kita meneruskan mesyuarat kita hari ini dengan agenda seterusnya. Seperti yang tuan puan sedia maklum.mesyuarat kita pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang pembelian barang keperluang makmal sains sekolah kita.

Saya memberi laluan kepada ahli jawatankuasa sekalian untuk mencadangkan barangan dan keperluan yang kita perlu beli untuk sesi pembelajaran murid kita pada tahun ini. : Terima kasih kepada Pn. Siti Aisyah. Memandangkan peralaan ict yang dibekalkan oleh pihak kementerian kebanyakanya telah rosak, saya mencadangkan agar panitia sains membeli sebuah LCD milik panitia sains sendiri.

Pn. Asmah

En. Abdul Hamid

: Saya amat bersetuju dengan cadangan Pn. Siti Aisyah kerana bagi saya yang mengajar tahap satu amat memerlukan dalam pembelajaran TMK.

Kita sedia maklum bahawa sekolah kita cuma ada sebuah makmal sains dan sebuah makmal komputer sahaja. Ini menjadikan satu masalah bagi kami guru sains tahap 1 untuk mengajar TMK.

Pn. Siti Aisyah

: Bagaimana dengan ahli yang lain ? Adakah semua bersetuju dengan cadangan tersebut ?

Pn. Asmah

: Jika ia adalah satu keperluan yang penting, saya fikir tiada alasan untuk kita menolak cadangan tersebut.

En. Abdul Hamid

: Saya juga berpendapat yang sama dengan ahli yang lain.

Pn. Asmah

: Pembelian LCD ini melibatkan jumlah duit yang besar dan melebihi dari RM1000. Jadi kita perlu daftarkannya dalam harta modal. : Yabetul tu Pn. Asmah . Saya sendiri akan membantu Pn. Siti Aisyah untuk mendaftarkannya dan mengisi dalam borang daftar harta modal (KEW.PA-2) dan senarai daftar harta modal (KEW.PA-4).

En. Sharom Ezham

Pn. Siti Aisyah

: Jika semua telah sebulat suara, saya akan mengisi nota minta. Baiklah jawatankuasa semua. Saya akan maklumkan semula setelah saya berbincang dengan guru besar nanti.

Dengan ini saya tangguhkan mesyuarat kita pada jam 2.30 petang.

2.2

Peranan Ketua Panitia. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan sains. Menyemak dan mengemas kini stok makmal bilik sains dari segi keperluan peralatan dan bahan sains sepanjang tahun. Merekod peralatan dan bahan sains yang rosak dan hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan bahan sains dan manual operasi peralatan sains mengikut prosedur dan bersistem. Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal dan bilik sains seperti berikut: 1. Pesanan peralatan dan bahan sains. 2. Stok makmal sains. 3. Pinjaman atau pemindahan peralatan dan bahan sains. 4. Kerosakan dan kehilangan. 5. Penyelenggaraan dan pemeriksaan. 6. Kemalangan. 7. Rekod penggunaan makmal sains. Menyelenggara peralatan dan bahan eksperimen dengan sempurna. Memastikan fizikal makmal dan bilik sains, system bekalan elektrik, air, gas, perabot dan kemudahan lain berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. Memastikan peraturan keselamatan makmal dan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang menggunakan makmal dan bilik sains. Memberi bimbingan dan menyelia kerja kakitangan makmal dan bilik sains. Memastikan makmal dan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat. Memberi bimbingan profesional kepada guru-guru dalam panitianya dan kakitangan makmal dan bilik sains. Membantu merancang anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Guru Besar dari masa ke semasa.

2.3

Carta Organisasi AJK Panitia Sains.

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PANITIA SAINS 2014


PENGERUSI
EN. MOHD AZMAN BIN JAYUS GURU BESAR

NAIB PENGERUSI

NAIB PENGERUSI BERSAMA

EN. MOHD MUIS BIN MAHMUT GPK PENTADBIRAN

PN. SITI MARAH BT SALLEH GPK HEM

TN. HJ. MOHD PAUJI B ILLIYAS GPK KOKURIKULUM

KETUA PANITIA

PN. SITI AISYAH BT MOHAMMAD

SETIAUSAHA

PN. ASMAH BT MD JANI

AHLI JAWATANKUASA

EN. SHAROM EZHAM

EN. ABDUL HAMID