Apple TV Gebruikershandleiding

K Apple Computer, Inc.
© 2007 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. Het Apple logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Gebruik van het via het toetsenbord op te roepen Apple logo (Option-Shift-K) voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als zodanig een overtreding van toepasbare wetten van de Verenigde Staten. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084 408-996-1010 www.apple.com

Apple, het Apple logo, AirPort, iLife, iPhoto, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Store is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. iTunes Store is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Intel en Intel Core zijn handelsmerken van Intel Corp. die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. PowerPC™ en het PowerPC-logo™ zijn handelsmerken, gebruikt onder licentie van International Business Machines Corporation. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.

Inhoud
5 6 7 8 Hoofdstuk 1: Welkom Onderdelen van de Apple TV Benodigdheden voor het instellen van de Apple TV De Apple TV in één oogopslag

11 Hoofdstuk 2: Aan de slag 12 De Apple TV instellen 18 De Apple TV configureren 21 21 22 26 27 31 31 35 38 Hoofdstuk 3: Mediamateriaal beheren Mediamateriaal in iTunes importeren Films, tv-programma's en muziek kopiëren Podcasts kopiëren Foto's importeren en synchroniseren Hoofdstuk 4: De Apple TV gebruiken De Apple Remote Video's bekijken Naar muziek, gesproken boeken en podcasts luisteren

3

42 Foto's bekijken 43 Instellingen van de Apple TV wijzigen 44 Het menu 'Bronnen' 47 Hoofdstuk 5: Problemen oplossen en tips 52 Het statuslampje van de Apple TV 53 Hoofdstuk 6: Meer informatie, service en ondersteuning 54 Het serienummer van de Apple TV opzoeken 54 Belangrijke informatie over onderhoud en reiniging

4

Inhoud

1

Welkom

1

U hebt een Apple TV aangeschaft. In dit gedeelte vindt u informatie over de functies van de Apple TV en over de benodigdheden voor de configuratie.
U koopt bijvoorbeeld films, tv-programma's en muziek bij de iTunes Store, ordent het materiaal in uw iTunes-bibliotheek en bekijkt en beluistert het via de Apple TV.

5

Onderdelen van de Apple TV

M U EN

Netsnoer

Apple Remote

Opmerking: mogelijk ziet uw netsnoer er anders uit dan het netsnoer dat hier is afgebeeld.

6

Hoofdstuk 1 Welkom

Benodigdheden voor het instellen van de Apple TV
 Een Macintosh computer met:  Mac OS X versie 10.3.9, 10.4.8 of hoger  1-GHz Power PC G4- of G5-processor of Intel-processor  QuickTime 7.1.5 of hoger  256 MB RAM  16 MB videogeheugen, of  Een Windows-computer met:  Windows XP (Home of Professional, met SP2)  2,0-GHz Pentium-processor of sneller  QuickTime 7.1.5 of hoger (meegeleverd bij iTunes 7.1)  512 MB RAM  32 MB videogeheugen  iTunes 7.1 of hoger; dit programma kunt u downloaden via de volgende website: www.apple.com/nl/itunes/download  Een ED- of HD-breedbeeldtelevisie (respectievelijk Enhanced Definition of High Definition) met een HDMI-, DVI- of component-videopoort en analoge geluidspoorten of optische digitale geluidspoorten  Een HDMI-kabel, HDMI-naar-DVI-kabel of component-videokabel en een analoge geluidskabel of optische digitale geluidskabel (zie “De kabels aansluiten” op pagina 12)  Een Ethernet-netwerk of een draadloos netwerk en een breedbandinternetverbinding (ADSL/kabel/LAN)
Hoofdstuk 1 Welkom 7

 Een iTunes-account en iTunes-materiaal, zoals films, tv-programma's en muziek, zijn aanbevolen.

De Apple TV in één oogopslag

Infraroodontvanger Statuslampje

d USBpoort

d

G

£
video
L

Poort voor netsnoer

audio

R

optical audio

Optische digitale geluidspoort

G Ethernetpoort

£ HDMIpoort

Componentvideopoorten

Analoge geluidspoorten

8

Hoofdstuk 1 Welkom

Statuslampje Het statuslampje knippert oranje wanneer de Apple TV wordt ingeschakeld. Wanneer de Apple TV aan staat, geeft het statuslampje continu wit licht. Zie voor meer informatie over het statuslampje het gedeelte “Het statuslampje van de Apple TV” op pagina 52. Infraroodontvanger Dit is de infraroodontvanger voor de meegeleverde Apple Remote, waarmee u de Apple TV kunt bedienen.

≤ d Z G

Poort voor netsnoer Hier kunt u het meegeleverde netsnoer (voor wisselspanning) in de Apple TV steken. USB-poort Deze is bedoeld voor diagnose en onderhoud. Ingebouwde draadloze WiFi/AirPort-voorziening Hiermee kunt u Apple TV op het draadloze netwerk aansluiten Ethernet-poort Als u via Ethernet verbinding met het netwerk maakt, sluit u hier de Ethernet-kabel aan.

Hoofdstuk 1 Welkom

9

£

HDMI-poort Sluit de Apple TV via deze poort aan op een breedbeeldtelevisie. Gebruik een HDMIkabel of een HDMI-naar-DVI-kabel voor respectievelijk een HDMI-poort of een DVI-poort. Component-videopoorten Sluit de Apple TV via deze poort aan op een breedbeeldtelevisie met componentvideopoorten (Y, Pb en Pr). Gebruik hiervoor een component-videokabel met een groene, blauwe en rode connector. Analoge geluidspoorten Sluit de Apple TV via deze poort aan op een breedbeeldtelevisie of op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem met analoge geluidspoorten (rood en wit). Gebruik hiervoor een analoge geluidskabel. Optische digitale geluidspoort Hier sluit u de Apple TV aan op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem met een optische digitale geluidspoort. Gebruik hiervoor een optische digitale geluidskabel (ook wel S/PDIF- of TOSLINK-kabel genoemd).

10

Hoofdstuk 1 Welkom

2

Aan de slag
Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u de Apple TV instellen en configureren.

2

Wat u moet doen om aan de slag te kunnen:  Geluids- en videokabels aansluiten op de Apple TV en op de breedbeeldtelevisie of de ontvanger van het thuisbioscoopsysteem  De Apple TV aansluiten op uw draadloze netwerk of Ethernet-netwerk  De nieuwste versie van iTunes op uw computer installeren  De inhoud van uw iTunes-bibliotheek met de Apple TV synchroniseren U kunt de Apple TV aansluiten op een breedbeeldtelevisie met:  Een HDMI-poort door gebruik van een HDMI-kabel voor zowel video als geluid  Component-videopoorten (Y, Pb en Pr) door gebruik van een component-videokabel met een groene, blauwe en rode connector en een geluidskabel  Een DVI-poort door gebruik van een HDMI-naar-DVI-kabel voor video en een geluidskabel U kunt de Apple TV ook op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem aansluiten.

11

Belangrijk: Voordat u de Apple TV aansluit op een stopcontact, dient u eerst zorgvuldig alle hierna volgende installatie-instructies door te lezen evenals de informatie over veiligheid in het bijgevoegde boekje Apple TV Informatie over veiligheid en regelgeving.

De Apple TV instellen
Kijk eerst achter op uw televisie of ontvanger waar de geluidspoort en de videopoort te vinden zijn. Zorg dat u de juiste kabels voor de configuratie hebt. Stap 1: De kabels aansluiten Kies de configuratie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger. Een breedbeeldtelevisie met een HDMI-poort aansluiten 1 Sluit het ene uiteinde van een HDMI-kabel achter op de televisie aan.

12

Hoofdstuk 2 Aan de slag

2 Sluit het andere uiteinde achter op de Apple TV aan.
d
G
£
video
L

audio

R

optical audio

Apple TV HDMI-poort HDMI-kabel

Tv HDMI-poort

Een breedbeeldtelevisie met component-video- en analoge geluidspoorten aansluiten 1 Sluit de groene, blauwe en rode connector van een component-videokabel aan op de Y-, Pb- en Pr-poort van de televisie en sluit de connectors van het andere uiteinde aan op de Apple TV.

Hoofdstuk 2 Aan de slag

13

2 Sluit een analoge geluidskabel met een witte en rode connector aan op de Apple TV en de televisie.
d
G
£
video
L

audio

R

optical audio

Apple TV Component-videokabel Componentvideo-invoer
Y Pb Pr L
AUDIO

Analoge geluidskabel

R

Tv Analoge geluidsinvoer

14

Hoofdstuk 2 Aan de slag

Een breedbeeldtelevisie met DVI-videopoort aansluiten 1 Sluit een HDMI-naar-DVI-videokabel aan op de televisie en op de HDMI-poort van de Apple TV. 2 Sluit een optische digitale of een analoge geluidskabel aan op de televisie en de Apple TV.
d
G
£
video
L

audio

R

optical audio

Apple TV HDMI-naar-DVI-kabel DVI-poort HDMI-poort Analoge geluidskabel

L
AUDIO

R

Tv Analoge geluidsinvoer

Hoofdstuk 2 Aan de slag

15

Een breedbeeldtelevisie en een ontvanger aansluiten 1 Sluit een HDMI-kabel of een component-videokabel aan op de televisie en de Apple TV. 2 Sluit een optische digitale geluidskabel of een analoge geluidskabel aan op de ontvanger en de Apple TV.
Luidsprekers
d
G
£
video
L

audio

R

optical audio

Apple TV HDMI-poort HDMI-kabel Optische digitale geluidspoort Ontvanger thuisbioscoop

Tv HDMI-poort

Opmerking: u kunt ook een videokabel aansluiten tussen de Apple TV en de ontvanger en vervolgens ook een videokabel tussen ontvanger en televisie.

16

Hoofdstuk 2 Aan de slag

Stap 2: Een Ethernet-kabel aansluiten (optioneel) Als u een draadloos netwerk hebt, kunt u deze stap overslaan. Als u een Ethernetnetwerk hebt, sluit u een Ethernet-kabel van het netwerk aan op de Ethernet-poort achter op de Apple TV. Stap 3: Het netsnoer aansluiten Sluit het ene uiteinde van het netsnoer achter op de Apple TV aan en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Poort voor netsnoer
d
G
£
video
L

audio

R

optical audio

Belangrijk: Zet geen voorwerpen boven op de Apple TV. Dit kan interferentie met het draadloze signaal tot gevolg hebben.

Hoofdstuk 2 Aan de slag

17

Stap 4: De televisie aanzetten en de ingang selecteren Als u de Apple TV voor de eerste keer aanzet, wordt u door een aantal stappen geleid. U kiest een taal, selecteert een netwerk, configureert de Apple TV, indien nodig, voor samenwerking met uw netwerk en maakt verbinding met iTunes. Volg de instructies op het scherm en lees het volgende gedeelte. Opmerking: Als u bij het eerste gebruik van de Apple TV een zwart scherm ziet, moet u controleren of de instelling voor de ingang die u op de televisie hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang op de televisie of de ontvanger waar de kabels op zijn aangesloten. Als dit wel het geval is, moet u mogelijk een schermresolutie selecteren die door uw televisie wordt ondersteund. Raadpleeg “Problemen oplossen en tips” op pagina 47 en de documentatie bij de televisie voor informatie over de verschillende ingangen.

De Apple TV configureren
De Apple TV helpt u met het selecteren en configureren van uw draadloze netwerkverbinding, het kiezen van een taal en met het verbinding maken met iTunes op uw computer. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe u de iTunes-software op uw computer bijwerkt met de nieuwste versie.

Aansluiten op het draadloze netwerk
De Apple TV helpt u bij de aansluiting op het draadloze netwerk. Als u een wachtwoord gebruikt voor toegang tot het netwerk, hebt u dit hierbij nodig. Zorg dus dat u dit bij de hand hebt. Voer met de Apple Remote de volgende gegevens in: Â De naam van uw netwerk; kies deze uit de lijst of voer de naam in als het netwerk verborgen is

18

Hoofdstuk 2 Aan de slag

 Uw wachtwoord (indien van toepassing)  Uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adres (als u het netwerk handmatig configureert) Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met het draadloze netwerk. Opmerking: Als u de Apple TV via DHCP op een bekabeld Ethernet-netwerk aansluit, wordt het netwerk automatisch gedetecteerd. Als u geen DHCP gebruikt, moet u mogelijk uw IP-adres, subnetmasker, router en DNS-adressen invoeren. Kies een taal en ga door met “De iTunes-software bijwerken” in het volgende gedeelte.

De iTunes-software bijwerken
U kunt de Apple TV alleen gebruiken als iTunes 7.1 of hoger op uw computer is geïnstalleerd. U kunt de nieuwste versie van iTunes downloaden vanaf www.apple.com/nl/itunes/download. Mac: u kunt iTunes ook met 'Software-update' bijwerken naar de nieuwste versie. Kies hiervoor Apple menu () > 'Software-update'. Als u iTunes 7.1 op een Mac wilt gebruiken, moet u werken met het besturingssysteem Mac OS versie 10.3.9, 10.4.8 of hoger en moet u QuickTime bijwerken naar versie 7.1.5. Windows: u kunt iTunes ook via 'iTunes Help' naar de nieuwste versie bijwerken. Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help' > 'Zoeken naar updates'. Voor het gebruik van iTunes 7.1 op een Windows-computer is Windows XP vereist.

Hoofdstuk 2 Aan de slag

19

Verbinding maken met iTunes
Na de configuratie van de netwerkverbinding wordt op uw televisiescherm een vijfcijferige code weergegeven. Deze moet u later in iTunes invoeren om mediamateriaal met de Apple TV te synchroniseren of naar de Apple TV te streamen. De Apple TV configureren voor uw iTunes-bibliotheek 1 Open iTunes op de computer. 2 Selecteer het symbool van de Apple TV met 'Klik om te configureren' ernaast in de lijst met apparaten. 3 Voer de vijfcijferige code in die op het televisiescherm werd weergegeven. Hierna kunt u de Apple TV een naam geven en iTunes configureren voor het beheer van uw mediamateriaal.

20

Hoofdstuk 2 Aan de slag

3

Mediamateriaal beheren

3

Met iTunes beheert u films, tv-programma's, muziek en ander materiaal dat u bij de iTunes Store koopt en downloadt.
U kunt het materiaal in iTunes ordenen en er via de Apple TV naar kijken of luisteren. Via de Apple TV kunt u kijken of luisteren naar:  Films en tv-programma's die u bij de iTunes Store koopt  Muziek uit uw iTunes-bibliotheek  Audio- en videopodcasts die u naar iTunes downloadt of waar u een abonnement op hebt  Gesproken boeken die u bij de iTunes Store koopt  Diavoorstellingen met muziek en fotoalbums uit uw fotobibliotheek

Mediamateriaal in iTunes importeren
Als u bij de iTunes Store films, tv-programma's of muziek wilt kopen, maakt u een account aan in iTunes en zoekt u het gewenste materiaal. Vervolgens kunt u tot aankoop overgaan. Het materiaal wordt automatisch gedownload naar de iTunesbibliotheek op uw computer. Als u al een Apple account of een AOL-account (America Online, alleen in bepaalde landen beschikbaar) hebt, kunt u met die account inloggen bij de iTunes Store en allerlei materiaal kopen.

21

Voor meer informatie over iTunes opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Films, tv-programma's en muziek kopiëren
U kunt op de volgende manieren met iTunes mediamateriaal kopiëren naar de Apple TV:  Mediamateriaal automatisch synchroniseren  Geselecteerd mediamateriaal synchroniseren  Mediamateriaal streamen

Mediamateriaal automatisch synchroniseren
Synchroniseren is de makkelijkste manier om mediamateriaal naar de Apple TV te kopiëren. Bij het synchroniseren wordt materiaal van de iTunes-bibliotheek gekopieerd en op de Apple TV opgeslagen. Standaard synchroniseert iTunes uw materiaal automatisch met de Apple TV. Voor het bekijken van materiaal dat met de Apple TV is gesynchroniseerd, hoeft de computer niet aan te staan. Als u een traag netwerk hebt, is synchronisatie de aanbevolen methode. Mediamateriaal wordt in deze volgorde met de Apple TV gesynchroniseerd:  Films  Tv-programma's  Muziek  Podcasts  Foto's

22

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

Als na het synchroniseren van films en tv-programma's de harde schijf van uw Apple TV vol is, worden eventuele muziekbestanden, podcasts of foto's niet gekopieerd. Materiaal wordt, indien nodig, in omgekeerde volgorde van de Apple TV verwijderd. Het synchroniseren van een nieuwe film kan dus tot gevolg hebben dat foto's en podcasts van de Apple TV worden verwijderd. Mediamateriaal synchroniseren 1 Open iTunes op de computer en selecteer de Apple TV in de lijst met apparaten. 2 Kies bij 'Films', 'Tv-programma's', 'Muziek' of een van de andere tabs het materiaal dat u wilt synchroniseren. iTunes synchroniseert materiaal automatisch wanneer iTunes is geopend en de Apple TV aan staat. Synchronisatie uitschakelen 1 Kies 'Bronnen' uit het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Selecteer 'Synchroniseren' > 'Schakel synchroniseren uit'. De Apple TV met een andere iTunes-bibliotheek synchroniseren 1 Kies 'Bronnen' uit het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Selecteer 'Synchroniseren' > 'Wijzig iTunes-bibliotheek' Materiaal uit de nieuwe iTunes-bibliotheek vervangt het materiaal dat al op de Apple TV stond.

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

23

Geselecteerd mediamateriaal synchroniseren
U kunt in iTunes instellen dat alleen het geselecteerde materiaal met de Apple TV wordt gesynchroniseerd. Dit is met name handig als uw iTunes-bibliotheek meer materiaal bevat dan er op de Apple TV past. Alleen het opgegeven materiaal wordt met de Apple TV gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld uw laatste filmaankopen synchroniseren, of films die u nog niet hebt bekeken. U kunt ook een iTunes-afspeellijst aanmaken en synchroniseren. In iTunes instellen dat alleen onbekeken materiaal wordt gesynchroniseerd 1 Open iTunes op de computer en selecteer de Apple TV in de lijst met apparaten. 2 Klik op een tab, bijvoorbeeld 'Films'. 3 Mac: selecteer 'Synchroniseer: … onbekeken films'. Windows: Selecteer 'Synchroniseren: … onbekeken films'. Kies vervolgens het gewenste aantal uit het venstermenu. 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'. In iTunes instellen dat alleen geselecteerd materiaal wordt gesynchroniseerd 1 Open iTunes op de computer en selecteer de Apple TV in de lijst met apparaten. 2 Klik op een tab, bijvoorbeeld 'Films'. 3 Mac: selecteer 'Synchroniseer films'. Windows: selecteer 'Films synchroniseren'. 4 Kies 'Geselecteerde films' of 'Geselecteerde afspeellijsten' uit het venstermenu. 5 Selecteer de gewenste films of afspeellijsten.

24

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

6 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Mediamateriaal streamen
Wanneer u materiaal streamt, wordt het niet op de Apple TV opgeslagen. U bekijkt of beluistert het materiaal terwijl het naar uw lokale netwerk wordt overgebracht. U kunt door al uw materiaal bladeren, hoe groot uw iTunes-bibliotheek ook is. U kunt materiaal van maximaal vijf iTunes-bibliotheken naar uw lokale netwerk streamen, naast de iTunes-bibliotheek waarmee de Apple TV is gesynchroniseerd. U kunt echter slechts vanuit één iTunes-bibliotheek tegelijk streamen. Mediamateriaal streamen naar de Apple TV 1 Open iTunes op de computer van waaraf u wilt streamen. 2 Kies 'Bronnen' uit het hoofdmenu van de Apple TV. 3 Kies 'Verbind met nieuwe iTunes' en noteer de code die wordt weergegeven. 4 Selecteer in iTunes het symbool van de Apple TV met 'Klik om te configureren' ernaast. 5 Voer de code in. Tijdens het streamen moet de computer aan blijven staan en moet iTunes geopend blijven. Opmerking: hoelang het duurt voordat kan worden begonnen met het bekijken van streaming video via de Apple TV, hangt af van de snelheid van uw netwerk.

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

25

Als u materiaal wilt streamen van een andere bibliotheek dan de bibliotheek die voor streamen is ingesteld, gaat u naar het menu 'Bronnen' op de Apple TV en kiest u een andere bibliotheek. Als de Apple TV met een iTunes-bibliotheek is gesynchroniseerd, zal deze bibliotheek ook voor het streamen worden gebruikt.

Podcasts kopiëren
U kunt via de Apple TV audiopodcasts of videopodcasts uit uw iTunes-bibliotheek beluisteren of bekijken. De meeste podcasts zijn gratis. U kunt ze via de iTunes Store downloaden of er een abonnement op nemen. U hoeft geen account bij de iTunes Store te hebben om podcasts te downloaden of er een abonnement op te nemen. De opties die u instelt voor het kopiëren van podcasts naar de Apple TV, staan geheel los van de opties voor het kopiëren van muziek. De instellingen voor podcasts hebben geen invloed op de instellingen voor muzieknummers en omgekeerd. U kunt in iTunes instellen dat alle podcasts automatisch worden gesynchroniseerd, of dat alleen geselecteerde podcasts worden gesynchroniseerd. In iTunes instellen dat podcasts automatisch worden gesynchroniseerd 1 Selecteer in iTunes het symbool van de Apple TV in de lijst met apparaten. 2 Klik op de tab 'Podcasts'. 3 Mac: selecteer in het paneel 'Podcasts' de optie 'Synchroniseer … afleveringen van'. Windows: selecteer in het deelvenster 'Podcasts' de optie 'Synchroniseren: … afleveringen van'. Kies vervolgens het gewenste aantal afleveringen uit het venstermenu. 4 Kies 'Alle podcasts' of 'Geselecteerde podcasts'. Als u 'Geselecteerde podcasts' kiest, moet u ook in de lijst de podcasts selecteren die u automatisch wilt synchroniseren.
26 Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'. U kunt ook podcasts streamen vanuit een iTunes-bibliotheek die voor streamen is ingesteld.

Foto's importeren en synchroniseren
U kunt digitale foto's op de computer importeren en vervolgens met de Apple TV synchroniseren. U kunt de foto's afzonderlijk of als diavoorstelling bekijken. In dit gedeelte vindt u meer informatie hierover. Met iPhoto foto's op een Mac importeren 1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan. 2 Open iPhoto als dat niet automatisch gebeurt. 3 Klik op 'Importeer'. De foto's worden in iPhoto geïmporteerd. U kunt ook andere digitale afbeeldingen in iPhoto importeren, zoals afbeeldingen die u van het internet hebt gedownload. Voor meer informatie over het importeren van en werken met foto's en andere afbeeldingen opent u iPhoto en kiest u 'Help' > 'iPhoto Help'. U kunt iPhoto als onderdeel van het iLife-pakket kopen via op www.apple.com/nl/ilife. iPhoto is mogelijk al op de Mac geïnstalleerd (in de map 'Programma's'). Als u niet over iPhoto beschikt, kunt u met Fotolader foto's importeren. Met Fotolader foto's op een Mac importeren 1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan.

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

27

2 Open Fotolader als dat niet automatisch gebeurt. 3 Om bepaalde onderdelen te kiezen die u wilt importeren, kiest u 'Importeer een aantal'. Als u alle onderdelen wilt kopiëren, kiest u 'Importeer alles'. Foto's op een Windows-computer importeren m Volg de instructies bij uw digitale camera of fotoprogramma.

Foto's met de Apple TV synchroniseren
U kunt foto's uit iPhoto of uit een map op de harde schijf met de Apple TV synchroniseren. Als u een Mac hebt waarop iPhoto 4.0.3 of hoger is geïnstalleerd, kunt u iPhoto-albums automatisch kopiëren. Als u een Windows-computer hebt waarop Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger is geïnstalleerd, kunt u fotocollecties automatisch synchroniseren. U kunt foto's niet naar de Apple TV streamen. Foto's op uw Mac of Windows-computer met behulp van een fotoprogramma synchroniseren met de Apple TV 1 Selecteer in iTunes het symbool van de Apple TV in de lijst met apparaten. 2 Klik op de tab 'Foto's'. 3 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in en kies 'iPhoto' uit het venstermenu. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in en kies 'Photoshop Album' of 'Photoshop Elements' in de keuzelijst. Opmerking: In sommige versies van Photoshop Album en Photoshop Elements worden collecties niet ondersteund. U kunt deze programmaversies echter wel gebruiken om al uw foto's te synchroniseren.

28

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

4 Als u alle foto's wilt synchroniseren, selecteert u de optie 'Alle foto's en albums'. Als u alleen foto's van bepaalde albums of collecties wilt importeren, selecteert u de optie 'Geselecteerde albums'. Selecteer vervolgens de gewenste albums of collecties. 5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'. Foto's uit een map op de harde schijf met de Apple TV synchroniseren 1 Sleep de gewenste afbeeldingen naar een map op de computer. Als u wilt dat afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums via de Apple TV worden weergegeven, maakt u in de map extra mappen aan en sleept u de afbeeldingen naar de nieuwe mappen. 2 Selecteer in iTunes het symbool van de Apple TV in de lijst met apparaten. 3 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in. 4 Mac: kies 'Kies map' uit het venstermenu en selecteer de map met de afbeeldingen. Windows: kies 'Map kiezen…' in de keuzelijst en selecteer de map met de afbeeldingen. 5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'. Foto's van de Apple TV verwijderen 1 Selecteer in iTunes het symbool van de Apple TV in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

29

2 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in en kies 'iPhoto' uit het venstermenu. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in en kies 'Photoshop Album' of 'Photoshop Elements' in de keuzelijst. 3 Selecteer de optie 'Geselecteerde albums' en maak de selectie ongedaan van de albums of collecties die u wilt verwijderen. 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

30

Hoofdstuk 3 Mediamateriaal beheren

4

De Apple TV gebruiken

4

Hier vindt u onder andere informatie over het gebruik van de afstandsbediening en over hoe u via de Apple TV naar films en tv-programma's kijkt en naar muziek luistert. De Apple Remote
Met de Apple Remote kunt u instellingen van de Apple TV aanpassen en door uw mediamateriaal navigeren. Zorg ervoor dat zich tussen de afstandsbediening en de Apple TV geen obstakels bevinden.

31

Menu omhoog/ scrollen

Infraroodvenster

Vorige/terugspoelen
MENU

Volgende/vooruitspoelen

Menu omlaag/ scrollen

Selectie-, afspeel- en pauzeknop

Menu

Batterijhouder

De Apple TV koppelen aan een afstandsbediening
De Apple Remote werkt samen met de ingebouwde infraroodontvanger op de Apple TV. Als u de Apple TV aan de meegeleverde afstandsbediening koppelt, reageert de Apple TV alleen op deze afstandsbediening. De Apple TV aan de meegeleverde afstandsbediening koppelen 1 Kies 'Instellingen' uit het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Kies 'Koppel remote'. U kunt de Apple TV ook aan de afstandsbediening koppelen door de knoppen » en ‘ zes seconden ingedrukt te houden.

32

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Wanneer de Apple Remote aan de Apple TV is gekoppeld, geeft de Apple TV het symbool van een schakelketting weer ( ) boven een afbeelding van een afstandsbediening. De Apple TV werkt vanaf nu alleen met de gekoppelde afstandsbediening.

De Apple TV loskoppelen van een afstandsbediening
Als u de aan de Apple TV gekoppelde Apple Remote kwijtraakt, kunt u met een andere Apple Remote de Apple TV van de zoekgeraakte afstandsbediening loskoppelen door de knoppen » en ] zes seconden ingedrukt te houden. U kunt ook de hierna volgende procedure uitvoeren. De Apple TV loskoppelen van een afstandsbediening 1 Kies 'Instellingen' uit het hoofdmenu van de Apple TV. 2 Kies 'Koppel remote los'. Wanneer de zoekgeraakte afstandsbediening van de Apple TV is losgekoppeld, geeft de Apple TV het symbool van een verbroken schakelketting weer ( ) boven een afbeelding van een afstandsbediening. U kunt de Apple TV nu aan een nieuwe afstandsbediening koppelen.

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

33

Basisfuncties van de afstandsbediening
De basisfuncties van de Apple Remote worden hieronder beschreven.
Taak Naar de verschillende menuopties gaan Een optie uit een menu selecteren Terugkeren naar het vorige menu Terugkeren naar het hoofdmenu De Apple TV in de stand-bymodus zetten De Apple TV opnieuw instellen Stappen Druk op ∂ of D . Druk op ’ . Druk op » . Houd » ingedrukt. Houd ’ ongeveer zes seconden ingedrukt. Houd » en D ongeveer zes seconden ingedrukt.

De batterij van de afstandsbediening vervangen
Wanneer de batterij van de Apple Remote bijna leeg is, geeft de Apple TV een afbeelding van een afstandsbediening en een waarschuwingssymbool (·) weer. Vervang de batterij door een CR2032-batterij.
Druk met een klein voorwerp op deze knop.

Positieve pool (+) naar boven

Trek de batterijhouder uit de afstandsbediening.

34

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

M

EN

U

Een nieuwe batterij plaatsen 1 Open de batterijhouder door met een klein voorwerp op de knop te drukken. De houder komt gedeeltelijk naar buiten. 2 Trek de batterijhouder uit de afstandsbediening en haal de batterij eruit. 3 Doe de nieuwe batterij erin, met de positieve (+) pool naar boven. 4 Schuif de batterijhouder weer in de afstandsbediening. 5 Volg de in uw woonplaats geldende richtlijnen en regelgeving om u van de gebruikte batterij te ontdoen.

Video's bekijken
U kunt via de Apple TV films, tv-programma's, muziekvideo's en videopodcasts bekijken. Films en tv-programma's zijn te vinden via de gelijknamige menu's op de Apple TV. Muziekvideo's staan in het menu 'Muziek' en videopodcasts in het menu 'Podcasts'.

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

35

Voor het bekijken van video's gebruikt u de volgende functies van de afstandsbediening.
Taak Afspelen of onderbreken Vooruitspoelen Afspelen of terugspoelen in slow motion Vooruit- of terugspringen in intervallen van 10 seconden Terugspoelen Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan Stappen Druk op ’ . Houd ‘ ingedrukt om vooruit te spoelen. Druk nogmaals op ‘ om sneller vooruit te spoelen. Druk op ’ en houd vervolgens ‘ of ] ingedrukt. Druk op ’ en vervolgens op ‘ of ] . Houd ] ingedrukt om terug te spoelen. Druk nogmaals op ] om sneller terug te spoelen. Druk op ‘ of ] .

Films
Vanuit het menu 'Films' kunt u het volgende bekijken:  Voorvertoningen van films die in de iTunes Store verkrijgbaar zijn  Trailers van bioscoopfilms  Films in uw iTunes-bibliotheek die u synchroniseert met of streamt naar de Apple TV Van de films wordt in het menu de titel weergegeven. U kunt een film kiezen met de knoppen ∂ en D op de afstandsbediening. U ziet de titel en andere informatie over de film. Druk op ’ om de film te bekijken.

36

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Tv-programma's
U kunt uw favoriete tv-programma's bij de iTunes Store kopen en downloaden en op uw televisie bekijken. Vanuit het menu 'Tv-programma's' kunt u het volgende bekijken:  Voorvertoningen van tv-programma's die in de iTunes Store verkrijgbaar zijn  Tv-programma's in uw iTunes-bibliotheek die u synchroniseert met of streamt naar de Apple TV U kunt een tv-programma kiezen op basis van de downloaddatum of de titel. Druk op de knop ‘ of ] op de afstandsbediening om te schakelen tussen weergave op datum of titel. Wanneer u een tv-programma kiest, ziet u de titel en andere informatie over het programma. Druk op ’ om het programma te bekijken.

Muziekvideo's
U kunt uw favoriete muziekvideo's bij de iTunes Store kopen en via de Apple TV bekijken. Muziekvideo's bekijken 1 Kies 'Muziek' uit het menu van de Apple TV. 2 Kies 'Muziekvideo's' en selecteer een muziekvideo. 3 Druk op ’ op de afstandsbediening om de muziekvideo te bekijken.

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

37

Videopodcasts
U kunt de videopodcasts in uw iTunes-bibliotheek via de Apple TV bekijken. De meeste podcasts zijn gratis. U kunt ze via de iTunes Store downloaden of er een abonnement op nemen. Videopodcasts bekijken 1 Kies 'Podcasts' uit het menu van de Apple TV en kies een programma. 2 Kies de aflevering die u wilt afspelen. 3 Druk op ’ op de afstandsbediening om de podcast te bekijken. Als de podcast in hoofdstukken is ingedeeld, kunt u met ‘ naar het volgende hoofdstuk gaan of met ] naar het begin van het hoofdstuk dat u op dat moment bekijkt. Opmerking: u hoeft geen account bij de iTunes Store te hebben om podcasts te downloaden of er een abonnement op te nemen. Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'. Zoek vervolgens op "podcasts".

Naar muziek, gesproken boeken en podcasts luisteren
U kunt muzieknummers en andere audiobestanden naar de iTunes-bibliotheek op uw computer importeren en deze vervolgens via de Apple TV beluisteren. U kunt ook luisteren naar gesproken boeken die u bij de iTunes Store hebt gekocht en naar audiopodcasts.

38

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Voor het beluisteren van muziek en andere audiobestanden gebruikt u de volgende functies van de afstandsbediening.
Taak Een muzieknummer, gesproken boek of podcast afspelen of onderbreken Naar het volgende nummer gaan Een muzieknummer, gesproken boek of podcast vooruitspoelen Een muzieknummer, gesproken boek of podcast terugspoelen Een nummer opnieuw afspelen of het vorige nummer afspelen Stappen Druk op ’ . Druk op ‘ . Houd ‘ ingedrukt. Houd ] ingedrukt. Druk op ] om een nummer opnieuw af te spelen. Druk tweemaal op ] om naar het vorige nummer te gaan.

U kunt nummers uit het menu 'Muziek' kiezen op basis van afspeellijst, artiest, album, titel, genre of componist. Selecteer 'Shuffle nummers' om muzieknummers in willekeurige volgorde te beluisteren. Albumillustraties weergeven In iTunes aanwezige albumillustraties worden standaard via de Apple TV weergegeven. Als er voor een bepaald album een albumillustratie beschikbaar is, wordt deze weergegeven terwijl het album via de Apple TV wordt afgespeeld. Voor meer informatie over albumillustraties opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

39

Gesproken boeken
Als u wilt luisteren naar gesproken boeken die u bij de iTunes Store hebt gekocht, kiest u 'Gesproken boeken' uit het menu 'Muziek'. Als u het beluisteren van een gesproken boek via de Apple TV onderbreekt en later verdergaat, wordt het bestand afgespeeld vanaf het punt waar u was gebleven. Als u luistert naar een gesproken boek dat hoofdstukken bevat, kunt u met ‘ op de afstandsbediening naar het volgende hoofdstuk gaan. Druk op ] op de afstandsbediening om naar het begin van het huidige hoofdstuk of naar het vorige hoofdstuk te gaan. Opmerking: gesproken boeken uit andere bronnen dan de iTunes Store kunt u via de Apple TV niet beluisteren.

Audiopodcasts
U kunt de audiopodcasts in uw iTunes-bibliotheek via de Apple TV beluisteren. De meeste podcasts in de iTunes Store zijn gratis. U hoeft geen account bij de iTunes Store te hebben om ze te downloaden of er een abonnement op te nemen. Een audiopodcast beluisteren 1 Kies 'Podcasts' uit het menu van de Apple TV en kies een podcast. 2 Kies de aflevering die u wilt afspelen. 3 Druk op ’ op de afstandsbediening om de podcast te beluisteren.

40

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Tijdens een audiopodcast ziet u op het scherm de aflevering, de naam van het programma en de auteur of de bron, evenals de verstreken tijd en de resterende tijd. Als de podcast illustraties bevat, worden deze op de televisie weergegeven. De illustraties in een podcast kunnen gedurende een aflevering wijzigen. U kunt dus tijdens de podcast verschillende afbeeldingen zien. Als de podcast in hoofdstukken is ingedeeld, kunt u met ‘ naar het volgende hoofdstuk gaan of met ] naar het begin van het hoofdstuk dat u op dat moment beluistert. Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'. Zoek vervolgens op "podcasts".

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

41

Foto's bekijken
Via de Apple TV kunt u foto's bekijken in albums of als diavoorstelling met muziek. Foto's via de Apple TV bekijken 1 Kies 'Foto’s' uit het menu van de Apple TV. 2 Kies het album of de diavoorstelling die u wilt bekijken. 3 Druk op ’ op de afstandsbediening om de diavoorstelling te bekijken. Voor het bekijken van foto's in een album of diavoorstelling gebruikt u de volgende functies van de afstandsbediening.
Taak Een diavoorstelling afspelen of onderbreken Naar de volgende foto gaan Naar de vorige foto gaan Stappen Druk op ’ . Druk op ‘ . Druk op ] .

42

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Instellingen van de Apple TV wijzigen
Via het menu 'Instellingen' kunt u de instellingen van de Apple TV beheren.
Optie Info Doel Allerlei informatie bekijken, zoals de naam van uw Apple TV, de beschikbare schijfruimte, het serienummer, en gegevens over de aansluiting en de resolutie van de televisie Een schermresolutie selecteren die door uw televisie wordt ondersteund Instellingen voor uw Ethernet-netwerk of draadloze netwerk bekijken, configureren of wijzigen Het type schermbeveiliging kiezen en bepalen hoe snel deze wordt ingeschakeld De geluidscontrole inschakelen zodat het volume van de muziek op de Apple TV altijd gelijk is Geluidseffecten inschakelen zodat u geluiden hoort wanneer u bijvoorbeeld op de Apple TV door menu's klikt Het herhalen van muziek in- of uitschakelen De Apple Remote aan de Apple TV koppelen of deze koppeling ongedaan maken Kijken of er nieuwe versies van de Apple TV-software beschikbaar zijn Een taal kiezen De auteursrechtelijke vereisten voor de Apple TV bekijken De oorspronkelijke instellingen van de Apple TV terugzetten

Tv-resolutie Netwerk Schermbeveiliging Geluidscontrole Geluidseffecten Herhaal muziek Koppel remote Werk software bij Taal Copyright Stel opnieuw in

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

43

Het menu 'Bronnen'
Met het menu 'Bronnen' kunt u schakelen tussen het synchroniseren en het streamen van mediamateriaal. Als u gesynchroniseerd materiaal wilt bekijken, kiest u 'Bronnen' in het hoofdmenu van de Apple TV en selecteert u vervolgens 'Apple TV' om toegang te krijgen tot uw materiaal. U kunt ook materiaal streamen uit andere iTunes-bibliotheken op uw netwerk. U kunt materiaal naar de Apple TV streamen vanuit de iTunes-bibliotheek die u voor synchronisatie hebt ingesteld, en daarnaast vanuit maximaal vijf iTunes-bibliotheken op uw netwerk. Zorg dat iTunes is geopend op de computer waarvan u materiaal wilt streamen.
Gesynchr. iTunes-bibl.

Gestreamde iTunes-bibl. 1

Gestreamde iTunes-bibl. 5

Gestreamde iTunes-bibl. 2

Gestreamde iTunes-bibl. 3

Gestreamde iTunes-bibl. 4

44

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

Mediamateriaal streamen vanuit een andere iTunes-bibliotheek 1 Selecteer 'Verbind met nieuwe iTunes' uit het menu 'Bronnen' van de Apple TV. 2 Noteer de code die op het televisiescherm wordt weergegeven. 3 Open iTunes op de computer. 4 Selecteer het symbool van de Apple TV met 'Klik om te configureren' ernaast in de lijst met apparaten. 5 Voer de vijfcijferige code die op het televisiescherm werd weergegeven. Kies 'Bronnen' uit het hoofdmenu van de Apple TV en selecteer de naam van de iTunes-bibliotheek die u wilt gebruiken.

Hoofdstuk 4 De Apple TV gebruiken

45

5

Problemen oplossen en tips

5

De meeste problemen met de Apple TV kunnen snel worden opgelost aan de hand van de aanwijzingen in dit hoofdstuk.
Als u een probleem hebt met de Apple TV, bestaat er meestal een snelle en eenvoudige oplossing. Controleer eerst het volgende: Â Zijn de geluidskabel en de videokabel tussen de Apple TV en de televisie goed aangesloten? Â Zijn de netsnoeren van de Apple TV en de televisie goed aangesloten op een werkende stroomvoorziening? Â Is de televisie ingeschakeld en op de juiste ingang ingesteld? Â Is de Apple TV op het netwerk aangesloten? Ga naar het menu 'Instellingen' van de Apple TV, selecteer 'Netwerk' en kijk of de Apple TV een IP-adres heeft. Â Staan de netwerk- en de internetverbinding open en functioneren ze naar behoren? Als hiermee het probleem niet is opgelost, kunt u proberen de apparatuur opnieuw in te stellen door de netsnoeren van de Apple TV, de televisie, de router en uw draadloze netwerkapparatuur of het AirPort-basisstation uit het stopcontact te trekken. Wacht dertig seconden en sluit de apparaten opnieuw aan.

47

Het televisiescherm is niet scherp of zwart  Controleer of u de juiste videokabels gebruikt (zie pagina 12) en of ze stevig zijn aangesloten op de Apple TV en de televisie.  Controleer of de instelling van de ingang die u op de televisie hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de videokabels op zijn aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen. Als uw televisiescherm nog steeds niet scherp of zwart is, moet u mogelijk een videomodus selecteren die door uw televisie wordt ondersteund. Een videomodus selecteren 1 Houd de knoppen » en ∂ op de Apple Remote ongeveer zes seconden ingedrukt. De Apple TV probeert verschillende weergaveresoluties uit. 2 Wanneer de Apple TV een acceptabele weergaveresolutie heeft gevonden en het bericht "Klik op 'OK' als u het Apple logo ziet.” op het televisiescherm wordt weergegeven, drukt u op ’. De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet  Houd de knop » op de Apple Remote ingedrukt totdat u weer in het hoofdmenu van de Apple TV komt.  Stel de Apple TV opnieuw in door de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht ongeveer vijf seconden en sluit het apparaat weer aan. U kunt de Apple TV ook opnieuw instellen door de knoppen » en D op de Apple Remote ongeveer zes seconden ingedrukt te houden. Films en ander materiaal blijven op de Apple TV staan.  Controleer of de televisie is ingeschakeld en naar behoren werkt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.

48

Hoofdstuk 5 Problemen oplossen en tips

 Als u een Apple Remote aan de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u inderdaad de gekoppelde Apple Remote gebruikt. Zie “De Apple TV koppelen aan een afstandsbediening” op pagina 32. Er wordt geen geluid weergegeven  Als de Apple TV op een ontvanger is aangesloten, controleert u of deze aan staat.  Controleer of de instelling van de ingang die u op de ontvanger hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de geluidskabels op zijn aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de ontvanger hebt ontvangen.  Controleer of het geluid van uw televisie of ontvanger niet te laag staat en of het geluid van de televisie of ontvanger niet is uitgeschakeld.  Controleer of u de juiste geluidskabel gebruikt (zie pagina 12) en of deze stevig is aangesloten op de Apple TV en de televisie.  Als u de Apple TV op de HDMI-poort van de televisie hebt aangesloten, controleert u of de televisie de weergave van geluid via de HDMI-poort ondersteunt. Op sommige oudere televisies ondersteunen de HDMI-poorten alleen de weergave van videobeelden. De afstandsbediening werkt niet  Als u een Apple Remote aan de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u inderdaad de gekoppelde Apple Remote gebruikt:  Als u de gekoppelde afstandsbediening gebruikt en het statuslampje van de Apple TV wit knippert, zit het probleem niet in de afstandsbediening. Zie “De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet” op pagina 48.  Als u een niet-gekoppelde afstandsbediening gebruikt, knippert het statuslampje van de Apple TV oranje.
Hoofdstuk 5 Problemen oplossen en tips 49

 Als u een Apple Remote aan de Apple TV hebt gekoppeld en u deze afstandsbediening niet kunt vinden, kunt u de Apple TV zodanig instellen dat deze met elke afstandsbediening werkt. Houd hiertoe de knoppen » en ] zes seconden ingedrukt.  Richt de afstandsbediening direct op de Apple TV.  Zorg ervoor dat zich voor de infraroodontvanger aan de voorkant van de Apple TV geen obstakels bevinden.  Als de Apple TV een afbeelding van een afstandsbediening en een waarschuwingssymbool (·) laat zien, moet u de batterij van de afstandsbediening vervangen. Zie “De batterij van de afstandsbediening vervangen” op pagina 34. De Apple TV is niet zichtbaar in iTunes  Controleer of de Apple TV aan staat en op het netwerk is aangesloten. Ga naar het menu 'Instellingen' op de Apple TV, selecteer 'Netwerk' en kijk of de Apple TV een IPadres heeft.  Kies 'Voorkeuren' in iTunes, klik op 'Apple TV' en zorg ervoor dat 'Zoek naar Apple TV's' is ingeschakeld.  Als 'Firewall' (in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren) is ingeschakeld, moet u controleren of 'Apple TV-deling' is geselecteerd, zodat mediamateriaal voor de Apple TV de firewall kan passeren. Af en toe verschijnen er andere Apple TV's in de lijst met apparaten in iTunes  Dit betekent dat iTunes andere Apple TV's op uw netwerk heeft gevonden.  Als u dit wilt voorkomen, kiest u 'Voorkeuren' in iTunes, klikt u op Apple TV, en zorgt u ervoor dat 'Zoek naar Apple TV's' is uitgeschakeld.

50

Hoofdstuk 5 Problemen oplossen en tips

De Apple TV geeft geen fotoalbums weer en speelt geen diavoorstellingen af  Controleer of er foto's staan in uw fotobibliotheek of in een map op uw computer. Zie “Foto's met de Apple TV synchroniseren” op pagina 28. De Apple TV reageert nog steeds niet: oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen  Houd de knoppen » en D op de Apple Remote zes seconden ingedrukt (of zolang totdat het statuslampje oranje begint te knipperen).  Kies een taal.  Kies 'Herstel fabrieksinstellingen'. Wees geduldig: tijdens dit proces kan de voortgangsindicator (een draaiend wieltje) een poosje blijven ronddraaien.

Hoofdstuk 5 Problemen oplossen en tips

51

Het statuslampje van de Apple TV
Op de voorkant van de Apple TV bevindt zich een statuslampje dat informatie geeft over bepaalde gebeurtenissen.
De status van de Apple TV Aan Uit of stand-by Bezig met opstarten Verwerking van een commando van de afstandsbediening. Geen verwerking van een commando van de afstandsbediening. (U hebt een afstandsbediening aan de Apple TV gekoppeld, maar u gebruikt een andere, niet-gekoppelde afstandsbediening.) Problemen. Zie “Reparatie en garantie” op pagina 54. Het statuslampje Continu wit licht Uit Knippert oranje Knippert één keer wit Knippert één keer oranje

Knippert afwisselend wit en oranje

52

Hoofdstuk 5 Problemen oplossen en tips

6

Meer informatie, service en ondersteuning

6

U vindt meer informatie over het gebruik van de Apple TV in het geïntegreerde helpsysteem en op het internet. In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en software.
Meer informatie over Service en ondersteuning, discussieforums, oefenmateriaal en Apple softwaredownloads iTunes Stappen Ga naar www.apple.com/nl/support/appletv.

Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Ga voor de geïntegreerde iTunes-oefeningen (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) naar www.apple.com/nl/support/itunes. Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'. Ga naar www.apple.com/nl/appletv. Raadpleeg het boekje Apple TV Informatie over veiligheid en regelgeving dat met de Apple TV is meegeleverd.

iPhoto (onder Mac OS X) Recente ontwikkelingen van de Apple TV Veiligheid en regelgeving

53

Meer informatie over Reparatie en garantie

Stappen Raadpleeg allereerst deze handleiding, het boekje Apple TV Informatie over veiligheid en regelgeving, het geïntegreerde helpsysteem en de informatie op het internet. Als u de aanwijzingen hebt opgevolgd en het apparaat nog steeds niet werkt, gaat u naar www.apple.com/nl/support/appletv. Daar kunt u lezen hoe u reparaties onder garantie kunt laten uitvoeren. Ga naar www.apple.com/nl/register.

Registratie van de Apple TV

Het serienummer van de Apple TV opzoeken
Het serienummer staat onder op de Apple TV. U kunt het nummer ook vinden in het menu 'Instellingen' van de Apple TV. Kies op de Apple TV 'Instellingen' > 'Info'.

Belangrijke informatie over onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING: als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de Apple TV of andere apparaten.

Connectors en poorten
Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd door een voorwerp. Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier in de poort steekt.

54

Hoofdstuk 6 Meer informatie, service en ondersteuning

De Apple TV niet aan extreme temperaturen blootstellen
Gebruik de Apple TV in een omgeving waar de temperatuur tussen de 0º en 40º C ligt.

De buitenkant van de Apple TV reinigen
Koppel het netsnoer van de Apple TV en alle andere kabels los. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

De Apple TV weggooien
Voor informatie over het weggooien van uw Apple TV en voor belangrijke informatie over regelgeving raadpleegt u het boekje Apple TV Informatie over veiligheid en regelgeving.

Hoofdstuk 6 Meer informatie, service en ondersteuning

55