http://motivasicikguzaiful.blogspot.

com

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KIMIA TINGKATAN 4
http://inovasipintar.blogspot.com
RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

TEKNIK ULANGKAJI FOKUS PINTAR
PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

A+

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA KIMIA TINGKATAN 5
http://inovasipintar.blogspot.com
RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

TEKNIK ULANGKAJI FOKUS PINTAR
PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

A+

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com PENGENALAN.

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi tinggi kesyukuran kepada ALLAH Subhana wata ala di atas limpah kurniaan ilmu, rahmat, rezeki dan nikmat yang tidak terhingga. Salawat ke atas nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihiwassalam, ahli keluarga dan para sahabat R.A. Teknik ulangkaji ini adalah 4 dalam 1 iaitu 1. memberi penekanan kepada penguasaan fakta bagi sesuatu tajuk dalam bab/chapter tertentu, 2. kemahiran menyusun fakta jawapan mengikut kehendak skema pemarkahan, 3. pemantauan peningkatan penguasaan pelajar bagi setiap bab/chapter 4. meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menghadapi peperiksaan. STRATEGI 1. Membuat Latihan Berfokus menggunakan FOKUS PINTAR A+ Mengikut Bab Dengan Skema Jawapan/Pemarkahan Format SPM. 2. Jadual Ulangkaji Mingguan Dengan Senarai Semak Peratus Peningkatan Penguasaan Soalan Setiap Bab yang telah dipelajari. 3. Membuat Jadual Analisa Soalan Percubaan SPM Tahun semasa dari SBP, MRSM dan semua negeri dan latihan intensif berfokuskan analisa soalan tersebut. OBJEKTIF 1. Meningkatkan bilangan pelajar yang mencapai gred A-, A dan A+ sehingga 40% daripada bilangan calon tahun semasa. 2. Meningkatkan bilangan pelajar yang mencapai sekurang-kurangnya gred B sehingga 80% daripada bilangan calon tahun semasa. RASIONAL 1. Bentuk soalan yang disoal setiap tahun bagi sesuatu bab/chapter hampir sama setiap tahun bagi sesuatu topik. Dalam strategi Fokus Pintar A+ ini, menyediakan hampir 99% berbagai soalan berkualiti yang sering disoal untuk sesuatu topik dalam bab/chapter tertentu. 2. Setiap kali peperiksaan percubaan SPM dan peperiksaan SPM sebenar, bentuk soalan untuk topik berkaitan adalah hampir sama setiap tahun. Sedikit perubahan seperti jenis bahan kimia yang digunakan, jenis faktor yang mempengaruhi dan lain-lain disesuaikan dengan soalan tersebut. 3. Pelajar perlu dilatih untuk mahir menjawab setiap bentuk soalan bagi setiap topik dari setiap bab/chapter dengan menjawab mengikut kehendak skema pemarkahan SPM. 4. Analisa soalan percubaan SPM dari SBP, MRSM dan negeri-negeri lain akan memberikan gambaran berkenaan topic yang akan disoal pada tahun semasa. Kebanyakan pembuat soalan dinegeri-negeri kemungkinan juga adalah penggubal soalan di Lembaga Peperiksaan. Ini membantu pelajar memberikan fokus kepada tajuk tertentu untuk memantapkan fakta dan kefahaman mereka. 5. Menyediakan kaedah ulang kaji yang sistematik adalah antara faktor penting untuk membantu pelajar berjaya dengan cemerlang. PELAKSANAAN 1. Pelajar perlu fokus mengulangkaji mengikut strategi yang telah ditetapkan. Tentukan jadual mengulangkaji dan mengulangkaji mengikut jadual. 2. Catatkan peningkatan peratus penguasaan soalan-soalan setiap kali selepas ulangkaji dalam JADUAL TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP BAB, hingga peratus penguasaan soalan mencapai 100%. 3. Guru subjek membuat pemantauan dengan merujuk kepada JADUAL TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP BAB. 4. Pemantauan dari ibubapa/penjaga dengan menandatangani buku FOKUS PINTAR A+ anak masing-masing. 5. Guru subjek sentiasa bersedia membantu meningkatkan kefahaman dan peratus penguasaan pelajar. Guru subjek menyediakan FORMULA KHAS untuk memahami dan mengingati fakta sukar yang sering disoal dalam peperiksaan. 6. Bantuan dari pelajar yang bijak dalam subjek Kimia disediakan untuk meningkatkan peratus penguasaan soalan melaui program RAKAN PINTAR KIMIA. 7. Latihan soalan objektif Kertas 1 dijalankan dari masa ke semasa untuk memantapkan penguasaan fakta dan kefahaman pelajar. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan fakta Kimia dan keyakinan pelajar sepanjang persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Kerjasama semua pihak mampu mencapai objektif yang dinyatakan. Selamat Maju Jaya. Terima Kasih. PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

SLOT ULANGKAJI KIMIA (4 slot seminggu) Tetapkan masa 4 slot untuk ulangkaji soalan dalam buku Fokus Pintar A+. MASA 5.00 – 6.00 pagi ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT MASA 5.00 – 6.00 pagi SABTU AHAD

9.00-10.00 pagi

HARI PERSEKOLAHAN
4.00 – 5.00 petang

10.00-11.00 pagi

11.00-12.00 pagi 4.00 – 5.00 petang

9.00-10.00 malam

9.00-10.00 malam

10.00-11.00 malam

10.00-11.00 malam

11.00-12.00 malam

11.00-12.00 malam

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

JADUAL TARIKH PENINGKATAN DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP BAB Tuliskan tarikh peningkatan dan penguasaan bilangan soalan bagi setiap bab dari semasa ke semasa.
BAB/CHAPTER 1 . Pengenalan Kimia 2. Struktur Atom 3. Formula Dan Persamaan Kimia Jumlah soalan 28 soalan 20% TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 soalan 22 28 soalan soalan Catatan

24 soalan 4. Jadual Berkala Unsur 5. Ikatan Kimia 22 soalan 6. Elektrokimia 28 soalan 7. Asid dan Bes 8. Garam 16 soalan 9. Bahan Kimia Industri

12 soalan

20 soalan

24 soalan

11 soalan

18 soalan 22 soalan

22 soalan 28 soalan

14 soalan

8 soalan

13 soalan

16 soalan

Pemantauan Guru Dan IbuBapa/Penjaga FEB/MAC ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. APRIL/MEI ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. JULAI/OGOS ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. SEPTEMBER/OKTOBER ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. …………………………………..

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

JADUAL TARIKH PENINGKATAN DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP BAB Tuliskan tarikh peningkatan dan penguasaan bilangan soalan bagi setiap bab dari semasa ke semasa.

BAB/CHAPTER

Jumlah soalan 26 soalan

TARIKH DAN PERATUS PENGUASAAN SOALAN SETIAP CHAPTER 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 soalan 21 soalan 26 soalan

Catatan

10. Kadar Tindak Balas 23 soalan 11. Sebatian Karbon 29 soalan 12. Pengoksidaan DDan Penurunan 17 soalan 13. Thermokimia 13 soalan 14. Bahan Kimia dan Pengguna
7 soalan 10 soalan 9 soalan 14 soalan 15 soalan 23 soalan 12 soalan 18 soalan

23 soalan

29 soalan

17 soalan

13 soalan

Pemantauan Guru Dan IbuBapa/Penjaga FEB/MAC ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. APRIL/MEI ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. JULAI/OGOS ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. ………………………………….. SEPTEMBER/OKTOBER ………………………… T.T Guru Tarikh : Ulasan………………………… …………………………………. …………………………. T.T Ibubapa/penjaga : Tarikh : Ulasan …………………………. …………………………………..

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

Isi Kandungan
Muka Surat Bab 1 Bab 2 Bab 3 PENGENALAN KIMIA STRUKTUR ATOM FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1

Bab 4 Bab 5 Bab 6

JADUAL BERKALA UNSUR IKATAN KIMIA ELEKTROKIMIA

45

84

Bab 7 Bab 8

ASID DAB BES GARAM

132

Bab 9

BAHAN KIMIA DALAM INDUSTRI

180

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

Isi Kandungan
Muka Surat BAB 10 RATE OF REACTION 1

BAB 11

CARBON COMPOUNDS

57

BAB 12

OXIDATION AND REDUCTION

92

BAB 13

THERMOCHEMISTRY

146

BAB 14

CHEMICALS FOR CONSUMERS

194

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

CONTOH ANALISA SOALAN PERCUBAAN SPM KIMIA 2011 SOALAN KERTAS 2 DAN KERTAS 3
NEGERI SBP MELAKA KERTAS 2 BAHAGIAN A SOALAN 3 SOALAN 4
>Sel kimia,Cu//Ag, salt bridge, aliran e-, terminal –ve, warna larutan >proses ekstrak kelapa sawit, kebaikan minyak sawit, struktur sabun >Elektrolisis, Penulenan, Impure kuprum(anod) >Eksp. Peleburan dan pembekuan, isotope, formula atom piawai >Simbol atom, no. proton bg argon, kala, lukis ikatan ionic, saiz atom >t/b redoks, sel kimia Mg//Cu, U tube guna KBr & KMnO4 >Elektrolisis CuCl2 faktor kepekatan >ubat tradisional&moden >,sabun, saponifikasi, air liat, hidrofilik. >tentukan kedudukan logam dlm siri elektrokimia dgn t/b sesaran, lukis sel kimia >Bhn komposit, aloi, polimer, kaca. >Formula empiric CuO, pengiraan, sediaan gas H2, >Penyediaan larutan piawai, kiraa jisim, langkag berjaga2. Dilution method, radas. >Peranan air dalam menunjukkan sifat asid HCl >Haba penyesaran, Zn + Cu SO4,definisi, kiraan, g/rajah aras tenaga >Kepekatan asid, nilai Ph, perbandingan, kiraan, larutan standard >Penyediaan garam, PbSO4, CuSO4. >Pemanasan ZnCO3, dan t/b dgn H2SO4, kiraan >Kadar t/b, factor mangkin, penguraian H2O2 >Peneutralan HNO3 + KOH, H2SO4 +KOH, pers. Ion, jisim garam, isipadu H2SO4, >kadar t/b Mg dgn H2SO4 faktor suhu,

SOALAN 1
>Aloi, Kaca, Bahan komposit, Polimer >Sebt. C., formula empiric dan molekul, isomer, nama, lukis, hidrolisis alkena >Jadual berkala, kala ke 3

SOALAN 2
>Unsur kala 3, t/bls dgn air, ujian kertas litmus, saiz atom(explain) >U tube, KI & KMnO4, anode, arah alir e- , no. pengoksidaan, ujian kanji >Formula empiric MgO

SOALAN 5
>Kadar t/b, factor suhu, banding eks1&2, teori collision, lakar graf >Kadar t/b, factor jumlah luas permukaan, kiraan, lukis graf, >Butena, Pembakaran, hidrasi, Pengoksidaan (KMnO4), Pengesteran >Garam, kenalpasti kation

SOALAN 6
>Haba penyesaran, Cu serbuk + AgNO3, kiraan haba t/b, suhu, oxidation >Elektrolisis, factor kepekatan HCl, hasil, pers. ½, confirm test, energy change. >Haba Penyesaran, kuprum + AgNO3larutan >Kadar t/b, factor suhu, eksp. X mark

KEDAH JOHOR

>Proses Haber, Ubat tradisional dan moden

TERENGGANU >Graf pemanasan, tkt lebur
&didih, no. nucleon& proton, electron valence

>Jadual Berkala, Kumpulan, susunan electron, formula ion, saiz atom, pers. Kimia >P. Haber, P.Sentuh, (NH4)2SO4 , hujan asid, kira % Nitrogen, polimer >struktur atom, susunan electron, isotope, no. nucleon, sebatian ionic Na2O >Jad. Kala, kedudukan unsur, jenis sebatian, >Jad. Bkala, saiaz atom, ciri kumpulan, lukis atom, pers t/b kimia,ciri unsur peralihan. >asid bes, t/b peneutralan, asid kuat, asid lemah.

>Penyediaan garam nitrat, pers kimia, kira jisim, ujian ion NO3 >Kadar t/b, factor jumlah luas permukaan dan mangkin, Zn + H2SO4, CuSO4 mangkin >Haba penyesaran, Zn + CuSO4 >Propanol=>alkena=> Alkane, dehydration, hydrogenation, ciri proses, kejelagaan. >pemanasan CuCO3, >Elektrolisis larutan CuSO4 faktor elektrod >Getah asli, polimer, pemvulkanan, sabun, detergen

PERAK

>Sabun, detergent >Ubat moden

PAHANG PERLIS

>Struktur atom, isotope, no. nucleon, susunan e-, formula molekul, >perubahan keadaan jirim, susunan zarah, proses resapan >struktur atom, subatomic partuikel, no. proton, no. nucleon, isotope radioaktif, >Struktur atom, no proton, no nucleon, kump, kala, isotop

>T/b redoks, U tube, penyesaran logam, kesan logam lain dlm rusting Fe Sbt karbon. Pengoksidaan etanol. Peneutralan, Pengesteran >U tube, KI & potassium dikromat(VI) >Haba penyesaran t/b Zn + CuSO4, kiraan, graf aras tenaga, ubah isipadu dan ramal. > kereaktifan logam dgn oksigen, > pengekstrakan bijih besi, arang kok, slag, >Haba pembakaran etanol, definisi, kiraan, pers t/b, g/rjh aras tnaga

N.SEMBILAN

SARAWAK (Zone A)

>Elektrokimia, Proses penyaduran besi oleh argentum.

>Kadar t/b, CaCO3 + HCl, lukis g/rajah berfungsi, lukis graf, kiraan.

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

NEGERI SBP

KERTAS 2 BAHAGIAN B SOALAN 7 SOALAN 8
>Isotop Karbon, lukis,hurai struktur, graf cooling naftalena (explain) >Isotop, kala, kumpulan, ikatan kovalen, bhn tambah makanan dan contoh. >Formula molekul, empiric, kira isipadu gas, beza sebt kovalen/ionic >Elektrolisis, sadur besi dgn silver, penyesaran logam dalam CuSO4 >Elektrolisis, factor elektrod, Cu(anod), karbon, sel kimiaCu//Zn Jad. Berkala. Helium, K1 turun kump, klorin sbg dwiatom, t/b Mg dgn O2, sbatian ionik >Konstruk pers. Ionic PbI2 ,>uji garam,, gas perang, mendkn kning >air untuk sifat asid, titratan HCl + KOH, rawat sengat, banding ciri asid& bes >Proses Haber, buat (NH4)2SO4, beza dgn baja urea, polimer. >struktur atom, J. Kala, Sifat kimia kump & ikatan kimia. >Sifat asid dalam pelarut berbeza. Explain eksp, alkali kuat, alkali lemah >Jad, bkala. t/b K1 dgn air, ciri istimewa unsur peralihan, ubat moden, cara mkn, kesan –ve. > Aloi, tujuan,susunan atom, Ammonium sulfat, Eks Proses Sentuh(12m) >Bil molekul, % nitrogen, ikatan kovalen, bandingan ikatan kov. & ionik >Haba t/b penyesaran, Zn + CuSO4 , definisi, pers ion, info dari g/rajah aras tenaga >Proses Haber, Ciri kaca dan seramik, Polimer PVC >Polimer PVC, bhn komposit fiber glass, beza glass dgn ceramic >kadar t/b, factor mangkin factor kepekatan HCl + excess Mg >bhn tambah makanan, penstabil, msg(perasa), garam(pengawet), ubat mden, t/b cucian sabun, >form. Molekul,isomer ,dehidrasi alcohol, asid karboksilik,esterifikasi

KERTAS 2 BAHAGIAN C SOALAN 9 SOALAN 10
>Sebatian Karbon, Butena, Hidrogenation Hydration, test double bond, Eks pengesteran >Bhn komposit, fiber glass, fiber optic, Eksp kekerasan logam tulen dan aloi. >Kadar t/b, teori pelanggaran, Eks. Factor kepekatan, X mark, Na2S2O3, H2SO4 >Sebatian karbon. Isomer butena, Ester, eksp. Bezakan heksena dgn heksana >Kadar t/b factor kepekatan, eks kadar t/b factor saiz bhn @ suhu >eksp haba penyesaran CuSO4, eksp kereaktifan t/b logam dgn oksigen >Propan-1-ol, hidrasi, oxidation, esterifikasi, ujian C=C >ciri sebatian dan ikatan ionic & kovalen, >eksp. reaktiviti K1 ^ turun kump. >kepekatan asid, ujian tentukan asid, > knalpasti kation Zn2+ dan anion Cl-, NO3>ph asid bes, peranan air, garam larut/tak larut, double decomp >Pengaratan. T/b redok (explain), step perubahan Fe=>Fe3+, Eks. U tube,KI,H2SO4 >Eksp penyediaan garam larut melalui proses peneutralan. Ujian ion Cu2+ , NO3>T/b redoks, penyesaran halogen dr larutan halide, Kedudukan C dlm siri >Sel kimia, t/b di anod, kenalpasti larutan, t/b redoks, eksp. U tube, klorin >Sebatian karbon, pembakaran, isomer, test C=C, eks. t/b pengesteran dimakmal >t/b pembakaran alkane/alkena, eksp. haba pembakaran alcohol, lemak tak tepu >fungsi air untuk sifat asid, eksp beza 2 larutan >eksp sediakan ZnCl2 >u tube, KI, hurai t/b redoks di 2 elektrod, >eksp. Kesan logam lain atas pengaratan Fe. >sifat fizikal sebatian, takat lebur, ikatan kimia >eksp konduksian elektrik, sfat fzikal K1 >pengaratan, t/b redoks, oxidation no, agen, elektrolisis Na2SO4.

SOALAN 1
>Eks. Larutan CuCl2, factor elektrod (karbon@kuprum) >Haba pembakaran alcohol, eks haba penyesaran (observe & inferens) >Eks. Kedudukan logam dalam siri. Mg, Al, Zn, Cu. Sel kimia Mg//Cu >Kesan logam lain dlm iron rusting,

KERTAS 3 SOALAN 2
>Konstruk pers. Ionic, Barium kromat(IV),graf, bil mol, kelaskan garam >Eksp. Kesan asid dan alkali ke atas penggumpalan lateks >Peranan air dalam tentukan sifat asid, asid etanoik glasial, air, propanone >t/b peneutralan

SOALAN 3
>Laporan Eks. Haba Pembakaran, methanol, etanol, propan-1-ol X

MELAKA

KEDAH

X

JOHOR

>Eksp. Potential difference sel kimia. >Eks. Bina siri elektrokimia kaedah potential difference. >eksp kenalpasti heksena dan asid etanoik >eksp kesan logam lain ke atas pengaratan besi

TERENGGANU

PERAK

>Eks haba pembakaran alcohol, hipotesis, var., graf, kiraan >eksp. Kesan logam lain ke atas pengaratan besi >eksp keterlarutan garam Eksp. Kekerasan logam tulen dan aloi

>Kesan logam lain ke atas nail rusting, inferen, definisi oper. Pengelasan, >eksp formula empiric CuO

PAHANG PERLIS

>eksp haba pembakaran alkohol Eksp. Haba peneutralan asid kuat & lemah dgn NaOH >kepekatan ion OHke atas nilai ph larutan NH3 >eksp reaktiviti halogen dgn wool besi

X >eksp bezakan heksana & heksena guna air Br >eksp peranan logam lain ke atas pengaratan besi

N.SEMBILAN

>haba penyesaran Zn+CuSO4,kiraan, definisi operasi >eksp. Kadar t/b HCl+CaCO3 faktor saiz bhn,

SARAWAK (Zone A)

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PELUANG PENDAPATAN TAMBAHAN
AFFILIATE MARKETING AFFILIATE JUNCTION http://mykad.aj.my

Assalamualaikum tuan BAGAIMANA HARI HARI DAPAT DISKAUN BELI BARANG? Aktifkan/Daftar nombor mykad dlm sistem MSSP adalah PERCUMA; Butiran diperlukan ialah; 1.Nama penuh 2.Nombor KP,mykad 3.Nombor tel. 4.Emel Faedahnya; 1.Dpt diskaun bila membeli di kedai yg telah sertai MSSP. 2.Dapat nilai mata RM1=1Mata, boleh tebus barang, tiada expired date. 3.Tiada yuran tahunan 4.Tiada tarikh luput 5.Tiada bawa kad lain, hanya nombor mykad. seterusmya install percuma di appstore guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll. boleh check nilai mata, daftar mykad(agen shj) dan tebus barangan http://msspmykad.blogspot.com/ BRILLIANT PROJECT. MYKAD SMART SHOPPER PROGRAM http://mykad.aj.my/ shopping and get discount price forever apps MSSP DISCOVER install FREE at playstore or google play, just type 'mssp' or 'mssp discover'. FREE activate your mykad number. Feel free to see my profile. PM inbox. Wsapp,SMS. TQ.
PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

PART TIME AFFILIATE FOR AFFILIATE JUNCTION www.aj.my , AFFILIATE LICENCE RM1,000 ONLY. Faedahnya; 1. ACTIVATE 1,000 mykad, 1% komisyen BERTERUSAN dari perbelanjaan pengguna mykad yg diaktifkan 2. AKTIFKAN kedai dalam system TANPA HAD, 1% komisyen BERTERUSAN dr jualan kedai dengan mykad 3. Lesen untuk 3 tahun, renew lesen thun ke 4 dan seterusnya ialah RM100 4. JIKA 1,000 kredit mykad habis, boleh topup RM50/100Mykad 5. STANDARD DEALER dan PREMIUM DEALER boleh jual lesen SEE MY PROFILE FOR MORE INFORMATION. http://my.linkedin.com/pub/zaiful-zakaria/77/a50/992 Please PM INBOX OR WSAPP,SMS 013 2864786

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA Aktifkan IC MYKAD di
http://msspmykad.blogspot.com/

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

AKAUN LinkedIn http://my.linkedin.com/pub/zaiful-zakaria/77/a50/992 install percuma di appstore atau google play guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll.
PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

AKAUN LinkedIn http://my.linkedin.com/pub/zaiful-zakaria/77/a50/992 install percuma di appstore atau google play guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll.

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

AKAUN LinkedIn http://my.linkedin.com/pub/zaiful-zakaria/77/a50/992

install percuma di appstore atau google play guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll.

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

install percuma di appstore atau google play guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll.

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

install percuma di appstore atau google play guna smartfon, taip 'mssp' atau ‘mssp discover’ dan install free, iaitu senarai kedai,outlet, nilai diskaun diberi, gps lokasi dll.

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

http://motivasicikguzaiful.blogspot.com

http://inovasipintar.blogspot.com

RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN

http://msspmykad.blogspot.com

REBUT PELUANG HEBAT INI

PERCUMA AKTIFKAN IC MYKAD DAN NIKMATI HARGA DISKAUN DAN NILAI MATA, RAKAN AFFILIATE DIPERLUKAN http://msspmykad.blogspot.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.