SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01( Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 )

………………………………………….. Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI KETUA GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH Berhubung dengan perkara di atas dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai KETUA GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH berkuatkuasa mulai 1hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/( Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 )

………………………………………….. Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH Berhubung dengan perkara di atas dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH berkuatkuasa mulai 1hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/( Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 )

………………………………………….. Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH Berhubung dengan perkara di atas dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH berkuatkuasa mulai 1hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/( Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 )

…………………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH Berhubung dengan perkara di atas dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH berkuatkuasa mulai 1hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/( Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 )

…………………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH. Tuan, PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH Berhubung dengan perkara di atas dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH berkuatkuasa mulai 1hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Pengerusi Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( ) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Setiausaha Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Penolong Setiausaha Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Bendahari Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai AJK Tingkatan 1 Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah)

Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai AJK Tingkatan 2 Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah, …………………………

( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai AJK Tingkatan 3 Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai AJK Tingkatan 4 Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

………………………… ( En. Hasbollah) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 …………………………. ( Tingkatan ……… ) SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Melalui dan Salinan, Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung dengan perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai AJK Tingkatan 5 Pasukan Kadet Polis Sekolah berkuatkuasa mulai 21hb Januari 2009 hingga 31hb Disember 2009. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi bagi meninggikan prestasi Pasukan Kadet Polis Sekolah. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah, ………………………… ( En. Hasbollah Bin ) Ketua Guru Penasihat

PASUKAN KADET POLIS SEKOLAH, Sekolah Menengah Kebangsaan Tamparuli, W.D.T. 70, 89259 TAMPARULI, SABAH..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/01/( ) Ruj. Tuan : Tarikh : 21 JAN 2009 Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEANGGOTAAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Pasukan Kadet Polis Sekolah, SMK Tamparuli, dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keanggotaan anggota Pasukan Kadet Polis Sekolah sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Sahaja) daripada setiap anggota untuk jangka masa 1 (satu) tahun. Kutipan ini penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………................... ( ) Bendahari,

Pasukan Kadet Polis Sekolah.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMPARULI 89259 TAMPARULI, SABAH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Kami : SMKT/KOKUM/05/09/01/( Ruj. Tuan : Tarikh : 23 JAN 2009 Bendahari, Pasukan Kadet Polis Sekolah, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah. Tuan, KELULUSAN KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEANGGOTAAN Merujuk surat tuan bertarikh 21 JAN 2009 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196 yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996, sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk mengutip derma keanggotaan daripada anggota Pasukan Kadet Polis Sekolah, SMK Tamparuli adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai 21 JAN 2009. 2. Semoga dengan adanya sumbangan derma daripada anggota pasukan ini, segala aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ )

Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Pengetua, SMK Tamparuli, 89259 Tamparuli, Sabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful