You are on page 1of 6

MORFOLOGIE

-Limba LatinaSubstantivul
n limba latin, n funcie de terminaia substantivului la cazul genitiv, singular se disting 5 declinaii: Declinarea !minativ "enitiv I -a -ae II -us,-er,-ir,-um -i III -,-s,-e -is IV -us,-u -us V -es -ei

#unciile sintactice ale substantivel!r la diferite cazuri $% !minativ o o o o Subiect& ume 'redicativ& (lement 'redicativ su'limentar& )'!ziia subiectului *i a numelui 'redicativ%

+% V!cativ o ,azul inter'retrii-fr funcie sintactic.% /% "enitiv )tribut genitival : o 0!sesiv& o al calitii& o 0artitiv& o 1biectiv& o Subiectiv& o (2'licativ% ,!m'lement% ,!m'lement n dativ: o de atribuire& o al interesului *i al dezavanta4el!r& o #inal% ,erut de verbe *i ad4ective%

3% Dativ

5% )cuzativ o ,!m'lement direct& o ,!m'lemente circumstaniale% 5% )blativul o ,!m'lemente circumstaniale%

)d4ectivul

n funcie de numrul de terminaii, n limba latin, ad4ectivele se clasific n d!u gru'e numite clase% ,lasa I: ad4ective cu trei terminaii: -us,-a,-um -er,-era,-erum -er,-ra,-rum ,lasa a II-a: -ad4ective cu d!u terminaii: f!rtis,f!rte -ad4ective cu ! terminaie: ventus )d4ectivele din clasa I se declin du' declinarea I -cele feminine. *i du' cea de-a d!ua -cele masculine *i neuter.,iar cele din clasa a II-a se declin du' a treia declinare% 6recerea unui ad4ectiv 'rin gradele de c!m'arie se realizeaz 'rin adugarea de terminaii s'ecifice la tema acestuia: ,!m'arativ:-i!r& Su'erlativ:-issim-&-rim-&-lim-& ,!m'arativul se declin du' declinarea a III-a% n limba latin e2ist *i c7teva e2ce'ii: 0!zitiv m. f. magnus -a 'arvus -a b!nus -a malus -a multus -a n. -um -um -um -um -um ,!m'arativ m.f. n. mai!r maius min!r minus meli!r melius 'ei!r 'eius 'lures 'lura-'l%. Su'erlativ m. f. ma2imus -a minimus -a !'timus -a 'essimus -a 'lurimus -a n. -um -um -um -um -um

0r!numele
)%0r!numele 'ers!nale 0ers!ana I Singular Plural eg!-eu. n!s-n!i. mei-'e mine. n!stri-de n!i. 8 n!strum -dintre n!i. mi9i-mie. n!bis-n!u. me-'e mine. n!s-'e n!i. -a. me-de n!bis-de n!i. mine. mecum n!biscum -cu mine. -cu n!i. 0ers!ana a II-a Singular Plural tu-tu. v!s-v!i. tui-de tine. vestri-de v!i. 8 vestrum-dintre v!i. tibi-ie. te-'e tine. -a. te-de tine. tecum-cu tine. tu:-tu:. v!bis-v!u. v!s-'e v!i. -a. v!bis-de v!i. v!biscum-cu v!i. v!s:-v!i:.

Caz N. G. D. Ac. Abl.

V.

0r!numele 'ers!nal nu are f!rme 'r!'rii 'entru 'ers!ana a III-a, n l!cul acest!ra se utilizeaz f!rmele 'r!numel!r refle2ive sau dem!nstrative: is, ea, id -acesta, acesta., ille, illa, illud -acela, aceea.% #!rmele sunt identice 'entru t!ate genurile%

;%0r!numele refle2iv

Caz N. G. D. Ac. Abl.

0ers!ana a III-a Singular i plural sui-de sine. Sibi-sie*i, 'entru sine. se-'e sine. -a. se-des're sine. secum-cu sine.

0r!numele refle2iv are f!rme 'r!'rii 'entru 'ers!ana a III-a& 'entru 'ers!anele *i a II-a se utilizeaz 'r!numele 'ers!nal% )re f!rme identice 'entru cele trei genuri *i cele d!u numere% ,%0r!numele *i ad4ectivul '!sesiv Singular n. -um -um -um 0lural n. -um -um -a

m. meus tuus suus

f. -a -a -a

al meu al tu al su

m. n!ster vester sui

f. -a -a -ae

al n!stru al v!stru al l!r

)d4ectivul '!sesiv se declin 'recum un ad4ectiv din clasa I% D%0r!numele *i ad4ectivele dem!nstrative IC!ac"#$a% Caz N. G. D. Ac. Abl. N. G. D. Ac. Abl. m. 9ic 9unc 9!c 9i 9!rum 9!s f. 9aec 9uius 9uic 9anc 9ac 9ae 9arum 9is 9as 9is n. 9!c 9!c 9!c 9aec 9!rum 9aec IS&E!ac"#$a% Singular m. f. n. iste ista istud istius isti istum istam istud ist! ista ist! Plural isti istae ista ist!rum istarum ist!rum istis ist!s istas ista istis IS!ac"#$a% m. is eum e! ei-ii. e!rum e!s f. ea eius ei eam ea eae earum eis-iis. eas eis-iis. n. id id e! ea e!rum ea

ILLE!ac"la% Ca z N. G. D. Ac. Abl . N. G. D. Ac. Abl . m. ille illum ill! illi ill!ru m ill!s f. illa illius illi illam illa illae illaru m illis illas i'sis n. illud llud ill! lla ill!ru m illa m. i'se i'sum i's! i'si i's!ru m i's!s

IPSE!'n#ui% Singular f. n. i'sa i'sius i'si i'sam i'sa i'sum i'sum i's!

IDEM!ac"lai% m. idem eundem e!dem eidem e!runde m e!sdem f. eadem eiusdem eidem eandem eadem eaedem earunde m eisdem easdem eisdem n. idem idem e!dem eadem e!runde m eadem

Plural i'sae i'sa i'saru i's!ru m m i'sis i'sas i'sa i'sa

0r!numele dem!nstrative de a'r!'iere: hic se refer la 'ers!ana I -acesta de l7ng mine., iste la 'ers!ana a II-a -acesta de l7ng tine., is se refer la 'ers!ana a III-a -acesta de l7ng el.% 0r!numele dem!nstrativ de de'rtare ille se refer la 'ers!ana a III-a -acela de l7ng el.% n limba latin e2ist, ca *i n limba r!m7n, un 'r!nume de ntrire ipse -nsumu, nsui, nsu*i, etc%. *i un 'r!nume de identitate idem -acela*i.% u e2ist f!rme 'entru V% (%0r!numele inter!gativ *i 'r!numele relativ 0r!numele inter!gativ <=IS -cine>. m. f. n. ?uis ?uae ?uid cuius cuius cuius cui cui cui ?uem ?uam ?uid ?u! ?ua ?u! 0l% N. G. D. Ac. Abl. m. ?ui ?u!rum ?u!s 0r!numele relativ <=I -care. f. ?uae cuius cui ?uam ?ua

Sg% N. G. D. Ac. Abl.

m. ?ui cuius cui ?uem ?u! f. ?uae ?uarum ?uibus ?uas ?uibus

n. ?u!d cuius cui ?u!d ?u!

n. ?uae ?u!rum ?uae

0r!numele inter!gative *i relative nu au f!rme 'entru cazul V%

umeralul-I-@.
I II III IV V VI VII VIII I@ @ Car(inal unus,-a,-um du!,duae,du! tres,tria ?uattu!r ?uin?ue se2 se'tem !ct! n!vem decem 0rimele trei numerale cardinale se declin astfel: )nu# una unius uni unam una Du* duae duaru m duabus duas duabus &r"# tres,tria trium trius tres,tria tribus Or(inal 'rimus,-a,-um secundus,-a,-um tertius,-a,-um ?uartus,-a,-um ?uintus,-a,-um se2tus,-a,-um se'timus,-a,-um !ctavus,-a,-um n!nus,-a,-um decimus,-a,-um

N. G. D. Ac. Abl.

unus

unum

unum un!

unum un!

du! du!ru m du!bus du!s du!bus

du! Du!rum du!bus du! du!bus

,elelalte numerale cardinale nu se declin% umeralele !rdinale se declin ca ad4ectivele cu trei terminaii din clasa I%

Verbul
n limba latin verbele se m'art n 3 c!n4ugri: I:cant!, cantareAcanta II:vide!, vidBreAvide III:dic!, dicCreAdice IV:audi!, audireAaudi m'rirea 'e c!n4ugri se face du' v!calav!cala tematic: I:a II:B III:C IV:i Indicativul 'rezentDtema de 'rezent a vb%E-!F-m

-s -t -mus -tis -nt Indicativul im'erfect se f!meaz la fel, d!ar c ntre tema verbului *i treminaie se intr!duce un sufi2 m!rf!l!gic: GbaG, iar la viit!r HbG 'entru c!n4ugrile I *i II *i sufi2ul HeG 'entru c!n4ugrile III *i IV *i HaG 'entru 'ers!ana I% (2ce'ie:ind% Im'erfect al vb% Ha fiG:eram,eras,erat,eramus,eratis,erant& Ind% Viit!r al vb% Ha fiG:er!,eris,erit,erimus,eritis,erunt& 0entru indicativul 'erfect se f!l!se*te tema de 'erfect a verbului -f!rma a treia din dici!nar. *i rezult: Indicativul 'refectDtema de 'erfect a vb%E-i -isti -it -imus -istis -eruntFere Indicativul mai mult ca 'erfect se f!rmeaz de la tema 'erfectului E eram eras erat eramus eratis erant Indicativul viit!r anteri!rD tema 'erf a vb%E er! eris erit erimus eritis erint ,!n4unctivul 'rezentDtema 'rez% vb% cu:ultima v!cal transfrmat n HeG 't% ,!n4 I& v!cala HaG adugat la sf7*it 't% ,!n4 a II-a, a III-a *i a IV-a&la care se adaug terminaiile de 'rezent%Verbul HesseG-a fi.:sim,sis,sit,simus,sitis,sint% ,!n4unctivul im'erfectDinfinitivEterm% 'rez% ,!n4unctivul 'erfectDtema 'ref% a vb%Eerim eris erit erimus eritis erint ,!n4uncivul mai mult ca 'erfect se !bine din tema 'erfectului sufi2ul m!rf!l!gic HsseG *i teminaiile de 'rezent% ,a *i n limba r!m7n, im'erativul n limba latin are f!rme d!ar 'entru 'ers!ana a II-a singular *i 'lural% Singular:tema 'rezentului 0lural:tema 'rezentuluiEGteG (2ce'ii-im'erative scurte.: Dic-dicite&duc-ducite&fac-facite&es-este 0artici'iul 'rezent Dinfinitivul fr suf% GreGEns- %. ntis-"%. "erunziuDinfinitiv fr suf% HreG la care se adaug HnGEdi-"%. d!-D%. dum-)c%. d!-)bl%.