You are on page 1of 117

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE
Domeniul: Agricultură Calificarea: Tehnician zootehnist pentru clasa a XI a Modulul: Tehnologia creşterii porcinelor

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008

Coordonator: Patape Mărioara – prof. grad. did. I, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa

Autori: Patape Mărioara – prof. grad. did. I, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa Tureac Anişoara – prof. grad. did. II, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa Livadariu Florica – prof. grad. did. I, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa Bucur Roxana – prof. grad. did. II, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa Zamfir Elena Adriana – prof. grad. did. I, Colegiul Tehnic Pontica Constanţa

Consultanţă:

Catinca Scrioşteanu – expert CNDIPT – UIP Claudia Călinescu – expert CNDIPT – UIP Ivan Mykytyn – expert asistenţă tehnică

1

INTRODUCERE…………………………………………………………………………34ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. COMPETENŢE……………………………………………………………………………5-7 INFORMAŢII PENTRU PROFESORI…………………………………………………89ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. FIŞE DE REZUMAT…………………………………………………………………1012ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CUVINTE CHEIE/GLOSAR……………………………………………………………13 INFORMAŢII PENTRU ELEVI ……………………………………………………14-15 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ………………………………………………………6-75 SOLUŢII DE ACTIVITATE…………………………………………………………76-108 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….……109

2

condiţiile de aplicabilitate şi diferitele probe de evaluare.. Prin planul de învăţământ pentru cultura de specialitate corespunzătoare calificării de . La baza materialului de învăţare a stat Standardul de pregătire profesională în care sunt prezentate pentru fiecare competenţă criteriile de performanţă. clasa a XI-a.Tehnician zootehnist”.Prezentul material de învăţare se adresează elevilor care urmează traseul profesional de pregătire în calificarea . profesorilor şi maiştrilor instructori care asigură formarea competenţelor profesionale specifice acestei calificări. inovare şi adaptare la schimbare a cursanţilor.. s-a alocat un număr de 111 ore. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice. dar trebuie alese pentru fiecare unitate de conţinut acelea care conduc la formarea competenţelor specifice. deci prin folosirea celor mai adecvate metode. Scopul realizării prezentului material de învăţare este acela de -a realiza o prezentare cât mai captivantă pentru elevi .Tehnician zootehnist’’. Materialul de învăţare contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor de creativitate. Prezentul document conţine o diversitate de metode şi instrumente de învăţare relevante pentru calificarea Tehnician zootehnist şi anume: 3 . În baza Standardului de pregătire profesională s-a elaborat programa şcolară în care sunt corelate competenţele specifice modului cu conţinuturile ce vor fi parcurse de profesor şi elevi prin diverse activităţi de formare. corespunzător celor 2 credite repartizate unităţii de competenţe Tehnologia creşterii suinelor. care este asimilat în noţiunea de modul “Tehnologia creşterii porcinelor”. în vederea depăşirii barierelor din calea învăţării şi a ajuta grupul ţintă să-şi atingă întregul potenţial. Există numeroase metode şi procedee didactice. Prezentul material promovează viziunea unui etos comunitar care dezvoltă şi valorifică abilităţi şi atitudini care vor îmbunătăţi activitatea educaţională a elevilor şi îi va ajuta în formarea competenţelor profesionale pentru viitorul loc de muncă. mijloace de învăţământ. în care activitatea didactică este centrată pe elev. Acest document poate constitui un model de bună practică pentru profesorii care parcurg modulele pentru care nu sunt elaborate materiale de învăţare pentru această calificare.

expoziţia cu produse de specialitate. vizite de studiu la agentul economic. demonstraţia. studiul de caz. metoda portofoliului metodologic. experimentul.pentru elevi  fişe de descriere a activităţilor  fişe de documentare  fişe de observaţii  fişe de lucru: pentru activităţi practice. profesorii pot utiliza următoarele metode: proiectul.. 4 . etc. problematizarea. pentru activităţi teoretice la clasă  fişe de autoevaluare  fişe rezumat (o intrare pentru fiecare activitate de învăţare)  cuvinte cheie/glosar . pentru activităţi de laborator.pentru profesori  fişe de evaluare  fişe rezumat ( pentru înregistrarea progresului)  soluţii pentru activităţile de învăţare prezentate În prezentarea activităţilor de învăţare.

randamentul la sacrificare. analizarea particularităţilor bioeconomice pe rase de porcine: prolif icitatea. 5 .  aprecierea calităţii carcaselor. sporuri de creştere.  aprecierea producţiei de carne pe animalul viu.Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine: selectarea raselor de porcine: autohtone. calitatea carcaselor.  aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice abordării şi contenţiei porcinelor: specifice abordării şi contenţiei porcinelor. Organizează reproducţia porcinelor:  analizarea factorilor care influenţează biologia reproducţiei la porcine. Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin:  supravegherea alimentaţiei purceilor sugari. Aplică tehnologia ameliorării porcilor  organizarea selecţiei la porcine după anumite caractere.  aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. Asigură tehnologia de exploatare a porcinelor pentru producţia de carne:  analizarea factorilor care influenţează producţia de carne.  aplicarea sistemelor de înţărcare a purceilor.  organizarea recondiţionării porcinelor adulte. 1.  aplicarea tehnologiei de exploatare pentru obţinerea porcului de carne. Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme:  supravegherea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem extensiv. 6. importate diferenţierea raselor de porcine: conformaţie.  supravegherea întreţinerii şi hrănirii purceilor înţărcaţi.  supravegherea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem semi-intensiv.  aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă 4. 3. purcei înţărcaţi. constituţie.  supravegherea hrănirii şi întreţinerii vierilor şi scroafelor de reproducţie. 5.  organizarea reproducţiei porcinelor.  aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. caractere de exterior.  aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă.    2.  aplicarea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem intensiv.  aplicarea tehnicii selecţiei scroafelor şi vierilor de reproducţie.

Aplicarea sistemelor de înţărcare a purceilor . .nivel 3 de calificare. în harem.scroafe de reproducţie: tehnica hrănirii. Aplicarea tehnologiei de exploatare pentru obţinerea porcului de carne . programul de hrănire. raţii furajere. Supravegherea alimentaţiei purceilor sugari. Organizarea activităţii de reproducţie în funcţie de sistem . reţete de hrănire. 2.Alimentaţie: alăptare.Particularităţi: prolificitatea. ciclul sexual. Supravegherea hrănirii şi întreţinerii porcinelor de reproducţie . . tradiţională.Sisteme: tehnica înţărcării. maturitatea corporală. purcei înţărcaţi. zahăr. tipul de hrănire.. înţărcarea foarte precoce.Tehnologia creşterii porcinelor’’ vor fi realizate în condiţiile respectării condiţiilor de aplicabilitate din Standardul de pregătire profesională pentru . . numărul de animale din boxă). temperatura. suprafaţa pe cap de animal. semiprecoce.Întreţinere: condiţii de cazare (adăposturi. sexul. . microclimat. adăpare. boxe). Folosirea animalelor la reproducţie ţinând cont de biologia specifică . fertilitatea. calitatea carcaselor.Hrănire: . săruri minerale. randamentul la sacrificare. prolificitatea. 1. de mediu ( sezonul de fătări.Rase: autohtone. căldurile. adăparea. rasa. lactaţia. precoce.vieri de reproducţie: tehnica hrănirii. 9. sporuri de creştere. sortimente de furaje. termenul optim pentru montă. Cunoaşterea şi diferenţierea raselor de porcine după particularităţile morfologice şi bioeconomice .Tehnicianul zootehnist . Analizarea factorilor care influenţează producţia de carne .Întreţinere şi hrănire: boxe. caractere de exterior. 6. alimentaţia).exogeni (alimentaţia. ultraprecoce 7. particularităţi individuale. întreţinerea şi hrănirea purceilor înţărcaţi .Organizare: sisteme de montă: dirijată. . . microclimatul. .cazare – boxe comune. sortimente de furaje. fătarea. importate . constituţie. semitardivă. 4. gestaţia.furajare (calitatea furajului).Diferenţiere: conformaţie. compartimente.. adăparea. compararea sistemelor de ameliorare folosite la porcine. 5. Obiectivele modulului . hrănire suplimentară (concentrate. sănătate). consumul zilnic.endogeni (vârsta. liberă. Aprecierea producţia de carne pe animalul viu 6 . vârsta primei monte.Biologia reproducţiei: maturitatea sexuală.Factorii: endocrini. vitamine). raţii furajere. 3. 8.

corelaţii metrice. . . maternitate. Aplicarea tehnicilor de selecţie a scroafelor şi vierilor de reproducţie .Sistem intensiv: schema fluxului tehnologic – tineret de înlocuire. .colateralii.selecţia pentru un singur caracter. .performanţele proprii.calitatea cărnii. sexul.factorii care influenţează calitatea carcasei (rasa. particularităţi .examenul regional de exterior.selecţia a mai multor caractere. precocitate sexuală. 12. .metode obiective – măsuri liniare. hrănire.caractere de carcasă.caracteristicile cărnii: culoarea.ascendenţii. microclimatul. .caractere de creştere. abatorizare.. . aspectul general. Supravegherea tehnologiile de exploatare a porcinelor în diverse sisteme . pregătirea). 7 . .Sisteme: .grosimea stratului de grăsime (stilet gradat).Caractere: . . întreţinere.Recondiţionare: perioade (adăparea. . fecundaţia). măsurători ponderale. . Aprecierea calităţii carcaselor . . . creşă.înmulţire prin încrucişare. 10. montă. gestaţie.caractere de reproducţie (prolificitatea. . alimentaţia. .Selecţia: . îngrăşare.Semiintensiv: rase. .înmulţire în rasă curată. sistemul de exploatare. transportul).individualizarea.Extensiv: caracteristici. constituţia 11. capacitate de alăptare.

brainstorming-ul. problematizarea.. să motiveze şi să argumenteze. timp de lucru. mozaicul. Elevii sunt solicitaţi în efectuarea de lucrări practice. acestea putând fi utilizate şi îmbunătăţite în funcţie de condiţiile concrete din fiecare unitate şcolară. mijloace şi materiale didactice.Tehnologia creşterii porcinelor”. turul galeriilor.. în funcţie de capacităţile intelectuale ale elevilor şi tradiţia în creşterea porcinelor în funcţie de zona geografică. locul de desfăşurare şi evaluare. cum ar fi: studiul de caz. să tragă concluzii. în care cuplul profesor-elev sunt coparticipanţi. imaginaţia.Tehnologia creşterii suinelor’’ şi este constituit din agregarea şi contextualizarea următoarelor unităţi de competenţă: Unităţi de competenţe cheie:  Gândire critică şi rezolvare de probleme Unităţi de competenţe tehnice specializate:  Tehnologia creşterii suinelor Aceste unităţi de competenţe se tratează complet şi se evaluează la modulul . Se folosesc fişe de lucru prin care elevii sunt solicitaţi să emită soluţii în mod independent. au fost corelate metodele didactice cu forma de activitate. să facă diverse observaţii. abilităţile şi competenţele. fişe de lucru. În egală măsură sunt incluse oportunităţi pentru a depista punctele slabe ale elevului oferind îndrumare despre cum poate fi aceste abordate. procedee şi tehnici didactice activparticipative la care profesorul poate apela încât învăţarea să fie centrată pe elev. lucrul pe staţiuni. toate acestea contribuind la formarea competenţelor specifice creşterii şi exploatării speciei porcine. Se oferă regulat oportunităţi pentru elev şi profesor pentru a identifica obiectivele de învăţare şi a planifica alte obiective.Tehnologia creşterii porcinelor’’ reprezintă unitatea de competenţe tehnică specializată . Se prezintă o gamă largă de metode. Sunt incluse oportunităţi de-a sublinia punctele tari ale elevilor şi de a -l îndruma cum să le dezvolte.Documentul elaborat pentru modulul . înţelegerea. Sunt folosite mijloace şi materiale didactice moderne. Metodele didactice folosite sunt prezentate detaliat in contextul continutului tematic. 8 . în rezolvarea de probleme. Pentru fiecare competenţă specifică din modul s-a descris clar relaţia cu obiectivele şi activităţile de învăţare.. să -şi evalueze singuri performanţele. să comunice şi să lucreze în echipă. descoperirea.. Autorii recomandă utilizarea diferitelor metode care să confere caracterul formativ al evaluării.diagnostic’’ la începutul fiecărei competenţe şi are ca scop de-a identifica ce au nevoie elevii şi de a-şi extinde cunoştinţele. stimulând gândirea. procedee şi tehnici de lucru. Modulul . Prezentul material de învăţare dă posibilitatea de a face o evaluare .Tehnologia creşterii porcinelor’’ îşi propune să orienteze metodic şi ştiinţific cadrele didactice de specialitate care predau acest modul în clasa a XI-a pentru Tehnicianul zootehnist. Materialele prezentate oferă elevilor oportunităţi de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru a prezenta rezultatele şi a urmări învăţarea independentă. să facă corelaţii. situaţii efective de lucru. jocul de rol. Fişa rezumat a temei orientează profesorul în stabilirea conţinuturilor. nivel 3 de calificare. creativitatea..

şi poate de asemenea ajuta la informarea şi motiva rea elevilor. citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru Trebuie să adaptaţi practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual.      În elaborarea strategiei didactice. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei : elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor. Autoevaluarea se poate folosi frecvent datorită faptului că elevii îşi exprimă liber opinii proprii. folosind modele de teste cu răspunsuri construite. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. în rezolvarea sarc inilor Evaluarea trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului 9 . teste grilă cu alegere multiplă şi teste combinate. Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele din Standardul de pregătire profesională. Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor. Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori este nevoie. autorii recomandă o gamă variată de metode. dobândite anterior.Autorii au conceput materialul de învăţare într-un format accesibil pe care profesorii îl pot modifica în funcţie de nevoile individuale ale elevilor. Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare. Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Foarte important !!! Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse. îşi susţin şi motivează propunerile.

liniştită. Îi plac recompensele cu caracter fizic Vorbeşte tare cu el / ea însuşi / însăşi Nu se descurcă întotdeauna cu instrucţiunile scrise Îi place să asculte pe alţii citind ceva cu voce tare Şopteşte în timp ce citeşte Îi plac discuţiile din clasă Are nevoie să vorbească în timp ce învaţă lucruri noi Îşi aminteşte feţele oamenilor Fredonează / cântă Îl ajută graficele şi imaginile Întâmpină dificultăţi la Îi place să atingă oamenii în concentrarea asupra unor timp ce vorbeşte cu ei activităţi verbale Preferă să privească. decât să vorbească sau să treacă la acţiune Este de multe ori bine organizat Îşi aminteşte ce vede Le rezolvă efectiv problemele Bate din picior / cu creionul în masă Găseşte modalităţi de a se deplasa Îşi pierde interesul când nu este implicat în mod activ Aşează informaţiile primite în format vizual Îi place să citească şi ortografiază bine Are o personalitate tăcută. Observă detaliile Nu ortografiază bine Are personalitate deschisă Zgomotol este un element de distragere a atenţiei Nu poate sta liniştit mult timp 10 . împreună cu toate experienţele trecute.STILURILE DIFERITE DE ÎNVĂŢARE ALE ELEVILOR Auditiv / Ascultare Vizual / A vedea Practic / kinestetic Îşi aminteşte ce spune sau ce aude Îl ajută dacă ia notiţe sau dacă desenează ceva Îşi aminteşte ce face.

Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. sporuri de creştere. calitatea carcaselor. şi poate de asemenea ajuta la informarea şi motivarea elevilor. 11 . Acest fapt poate fi folositor atât pentru elev cât şi pentru profesor şi poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indicaţie vizuală clară a progresului pe care l-au făcut. FIŞA DE REZUMAT Titlul modulului: Tehnologia creşterii porcinelor Numele elevului: Data începerii: Data finalizării: Competenţe Activitate de învăţare Data îndeplinirii Verificat (Semnătura profesorului) Competenţa 1 Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine: Selectarea raselor de porcine: autohtone.Fişele de rezumat ale modulului oferă cadrelor didactice şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului. randamentul la sacrificare. caractere de exterior. Fişele de rezumat vor fi elaborate pentru fiecare elev. purcei înţărcaţi. Analizarea particularităţilor bioeconomice pe rase de porcine: prolificitatea. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor. Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. constituţie. importate Diferenţierea raselor de porcine după conformaţie. Elevul care îşi asumă responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare pot contribui la acest obiectiv. Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare. Exemplu de copertă de fişă de rezumat de mai jos include o primă pagină a rezumatului progresului înregistrat de elev.

diferite Organizarea recondiţionării porcinelor sisteme adulte. tehnologia de exploatare a Aprecierea calităţii carcaselor.Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice abordării şi contenţiei porcinelor: Analizarea factorilor care Competenţa 2 influenţează biologia reproducţiei la porcine. porcinelor organizarea reproducţiei porcinelor. Aplică Aplicarea tehnicii selecţiei scroafelor tehnologia şi vierilor de reproducţie. 12 . Aplicarea normelor specifice de porcin securitate şi sănătate în muncă Analizarea factorilor care influenţează Competenţa 4 producţia de carne. Supravegherea alimentaţiei purceilor Competenţa 3 sugari. Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. Aplicarea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem intensiv. Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. creşterii Supravegherea întreţinerii şi hrănirii tineretului purceilor înţărcaţi. Organizarea selecţiei la porcine după Competenţa 6 anumite caractere. carne Aplicarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă. Aplică tehnologia de Supravegherea tehnologiei de exploatare a exploatare a porcinelor în sistem porcinelor în semi-intensiv. ameliorării Compararea sistemelor de ameliorare porcilor folosite la porcine. Organizează Supravegherea hrănirii şi întreţinerii reproducţia vierilor şi scroafelor de reproducţie. Supravegherea tehnologiei de Competenţa 5 exploatare a porcinelor în sistem extensiv. Aprecierea producţiei de carne pe Asigură animalul viu. porcinelor pentru Aplicarea tehnologiei de exploatare producţia de pentru obţinerea porcului de carne. Aplică Aplicarea sistemelor de înţărcare a tehnologia purceilor.

Elevii ar trebui să fie încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Elevul care îşi asumă responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.  Părerea elevului referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării.Caractere morfo – productive şi particularităţi: Obiectivele învăţării Cunoaşterea şi diferenţierea raselor de porcine după particularităţile morfologice şi bioeconomice Realizat Data la care obiectivul învăţării a fost îndeplinit Comentariile elevului De exemplu:  Ce i-a plăcut referitor la subiectul activităţii.. Comentariile profesorului De exemplu:  Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. s-a implicat total. şi poate de asemenea ajuta la informarea şi motivarea elevilor. 13 . Elevii ar trebui de asemenea să fie încurajaţi să îşi asume răspunderea pentru procesul de învăţare. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor. Fişa de rezumat ajută la motivarea elevilor oferindu-le o indicaţie vizuală clară a progresului pe care l-au făcut.  Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum i-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. a demonstrate entuziasm.  Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării.Modulul: .Rasele de porcine .Tehnologia creşterii porcinelor’’ Numele elevului……………………………………… Numele profesorului………………………………… Vor fi elaborate Fişe de rezumat pentru fiecare activitate de învăţare şi pentru fiecare elev (exemplu) Competenţă Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine: Activitate de învăţare .  Ce anume din subiectul activităţii i s-a părut a constitui o provocare. a colaborat bine cu ceilalţi. Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare.  Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii.

CUVINTE CHEIE: rasă.  Aplicarea unui număr matricol. sisteme de ameliorare 14 . producând şi înmagazinând energie. Următoarea listă de termeni va fi folositoare la absolvirea unităţii de competenţă. umiditate.  Cantitatea de nutreţuri administrată zilnic unui animal.  Amestec de apă caldă. producţie de carne.  Desprinderea ovulei mature de pe suprafaţa ovarului  Numărul produşilor obţinuţi la o fătare  O populaţie simplă sau complexă din cadrul unei specii. curenţi de aer ) particulare unor spaţii mici.  Partea comestibilă obţinută în urma sacrificării unui animal  Laptele obţinut în primele 6-7 zile de la fătare. sisteme de creştere. reproducţie. 1 Anticorpi  Substanţe specifice de natură proteică formate în organism având rolul de a combate efectul toxinelor secretate de bacterii.  Compus organic de natură proteică prezent în celulele vii care dirijează procesele de sinteză şi de degradare din organism.  Un ansamblu de elemente intercorelate care vizează realizarea unui obiectiv  Porţie de hrană administrată unui animal  Venele aflate pe lobul urechii 2 3 4 5 6 7 Aplomb Barbotaj Carcasă Colostru Constituţie Enzime 8 9 10 11 12 13 14 15 Individualizare Înţărcare Microclimat Ovulaţie Prolificitate Rasă Raţie Sistem de creştere Tain Venele auriculare 16 17  NOTĂ: Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. tărâţe de grâu şi sare. îi pot include în lista prezentată Aceasta poate fi ataşată la portofoliu.  Poziţia membrelor (pe sol).  Intreruperea alăptării  Totalitatea condiţiilor de climă (temperatură. ferment.  Totalitatea aspectelor morfologice şi de structură fizică generală care caracterizează un animal. faţă de o verticală imaginară.

turul galeriilor. Există numeroase metode şi procedee didactice care sunt folosite în activităţile de învăţare propuse şi care conduc la formarea competenţelor specifice conţinutului. mostre. pagini de internet). pliante. stimulează gândi rea logică. materiale audiovideo. jocul de rol. desfăşurarea unor activităţi de învăţare. cauzală. de lucru. demonstrarea şi exerciţiul au eficienţă maximă în procesul de învăţare. ajutându-i pe elevi să-şi formeze competenţele necesare calificării profesionale Tehnician zootehnist. ca şi imaginaţia şi creativitatea Evaluarea şi autoevaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. nivel 3. venind în sprijinul lor cu fişe de documentare. de observaţii. rezolvarea de exerciţii precum şi întocmirea unui portofoliu cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor să fie cât mai adecvată. analitică. documente. de evaluare şi de autoevaluare. Astfel relaţia elev – profesor devine una de colaborare.Acest material îşi propune să uşureze activitatea de învăţare a elevilor. Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în căutarea de informaţii utilizând diferite surse (manuale. mozaicul. maparea. descoperirea. 15 . brainstormingul. Metode ca studiul de caz. problematizarea.

FOARTE IMPORTANT!!!  Citiţi cu atenţie toate materialele!  Completaţi fiecare secţiune cu atenţie!  Consultaţi-vă cu profesorul la nevoie!  Autoevaluaţi-vă permanent! 16 . îşi susţin şi motivează propunerile. referate. fişe de evaluare sau autoevaluare. investigare. portofoliul elevului. cu caracter predominant formativ se poate realiza prin observarea sistematică a elevului. Autoevaluarea este una din metodele care capătă o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii îşi pot exprima liber opinii proprii. teste.Evaluarea continuă sau secvenţială. proiecte. fişe de observaţii.

17 .

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.1.1 ( anexa 1.prezentare Power Point) CLASIFICAREA RASELOR DE PORCINE RASE DE PORCINE RASE IMPORTATE RASE (POPULAŢII) AUTOHTONE      RASA MARELE ALB RASA LANDRACE RASA YORKHIRE RASA DUROC RASA HAMPSIRE    RASA BAZNA RASA MANGALIŢA PORCUL ALB DE RUŞEŢU 18 .

 Rasa Marele Alb este folosită pe linie maternă împreună cu rasa  Landrace pe linie paternă. capacitate de alăptare. 2 kg. pentru obţinerea scrofiţelor metise.  CARACTERE MORFOLOGICE: Animalele din această rasă au roba albă Pielea este albă-roz.  Capul este potrivit de mare.  Precocitatea rasei este foarte bună. cu linia regiunilor spinare şi şale dreaptă sau uşor convexă.  Abdomenul este lung. din fermele de producţie. cu şunci bine dezvoltate.  Membrele sunt groase. cu o constituţie robustă şi o conformaţie armonioasă. tineretul realizând un spor mediu zinic de 620 – 660 g cu un consum specific de 2. purtate lateral şi uşor înainte. fiecare ţară putând descrie un Marele Alb propriu. largă.  Trunchiul lung.  Crupa este lungă.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii pocinelor COMPETENŢA 21. fină. paralel cu linia spinării.1.  Carcasele sunt apreciate datorită procentului redus de ţesut gras  Prolificitatea medie este de 11 purcei şi 42 – 45 kg. larg cu profil uşor concav  Urechile de mărime mijlocie. 2 RASA MARELE ALB ( anexa 2. larg. cu aplomburi corecte.     . fără cute cu părul fin uneori ondulat. A participat la ameliorarea sub aspect productiv a multor rase. concentrate. Corpul are formă paralelipipedică Este o rasă de talie mare.prezentare Power Point)  ORIGINE ŞI FORMARE: A fost obţinut în Anglia.  CARACTERE PRODUCTIVE:  Este o rasă tipică de carne. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.  Lungimea corpului este mai mare decât perimetrul toracic cu 5 – 10 cm. 9 – 3. Este o rasă cosmopolită.  Prezintă 12 – 16 sfârcuri din care productive 14. puternice.

împreună cu rasa Marele Alb pe linie maternă pentru obţinerea scrofiţelor metise. larg. Rasa Landrace este folosită pe linie paternă. cu articulaţii largi.1. deoarece carcasele obţinute au o lungime bună şi un procent bun de carne. apropiate de discul râtului. un rol deosebit l-a avut alimentaţia pe bază de lapte ecremat şi nutreţuri concentrate.). pe lângă încrucişare şi selecţie. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. suficient de puternice. Crupa este orizontală. Urechile sunt lungi.3 RASA LANDRACE ( anexa 3. în cadrul cărora a predominat orzul. puţin adânc la nivelul părţii anterioare. 20  CARACTERE PRODUCTIVE:     . cu o frunte largă.prezentare Power Point)  ORIGINE ŞI FORMARE: S-a format în Danemarca din încrucişarea rasei Marele Alb cu rase de tip celtic. subţiri şi aplecate înainte. cu şunci bine dezvoltate. Este o rasă specializată pentru producţia de carne Se pretează pentru producţia de bacon. Au un corp lung cu un format trapezoidal. Pielea şi părul sunt de culoare albă Capul este mic cu profil larg. La formarea ei. cu un consum specific redus.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. dar cu unghii slabe care nu rezistă la pardoseli dure. Membrele sunt de mărime mijlocie. cu 12 – 16 sfârcuri simetrice. Constituţia este fină sau robustă spre fină. lungă şi largă. Prolificitatea medie a acestei rase este de 10 purcei şi 40 – 45 capacitate de alăptare Pe timpul vieţii rasa înregistrează sporuri medii zilnice foarte bune (635 – 670 g. din fermele de producţie. Trunchiul este lung (1 – 2 vertebre dorsale în plus).  CARACTERE MORFOLOGICE:           Porcii din această rasă se caracterizează printr-o talie mijlocie spre mare. Abdomenul este lung.

împreună cu rasa Marele Alb sau Landrace pe linie paternă pentru obţinerea scrofiţelor metise 21 .  CARACTERE MORFOLOGICE:         Este o rasă de talie mijlocie spre mare Constituţia fină spre robustă Părul şi pielea de culoare albă Capul este scurt.4 RASA YORKSHIRE ( anexa 4. cu spinarea dreaptă sau uşor convexă. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.prezentare Power Point)  ORIGINE ŞI FORMARE: Este o rasă americană. Abdomenul este drept. solide cu aplomburi corecte.  CARACTERE PRODUCTIVE:   Rasa Yorkshire este folosită pe linie maternă. Prolificitatea de 10 – 12 purcei.7 – 2.1. bine evidenţiate şi simetrice. din care se înţarcă în medie 7 – 8 purcei. N.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. de formă aproape cilindrică. Cu un consum specific de 2. care are la origine rasa Marele alb. Tineretul înregistrează un spor mediu zilnic de 650 – 700 g. cu 12 – 14 sfârcuri. Membrele sunt potrivit de lungi. 9 U. larg cu un profil uşor concav Urechile sunt purtate în sus şi înainte Trunchiul este potrivit de lung.

cu nuanţe de la auriu până la cărămiziu închis. Tipul morfo – productiv de carne Carcasele sunt de calitate. de 8 – 9 purcei. Crupa este teşită. din care înţarcă 7 – 8 purcei Este o rasă paternă şi participă în schemele de încrucişare pentru obţinerea porcului de abator împreună cu scrofiţele metise Marele alb X Landrace. Capul este de mărime mijlocie. cu vârfurile răsfrânte. cu un corp lung Constituţia robustă Culoarea este roşcată. puternice.lung cu linia spinării convexă. Prolificitatea este bună.1. purtate înainte. cu un profil drept Urechile sunt de mărime mijlocie. cu un consum specific redus. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.  CARACTERE PRODUCTIVE:      22 . cu şunci foarte bine dezvoltate Membrele sunt scurte. abdomenul copiază linia spinării şi prezintă în jur de 10 – 12 sfârcuri bine evidenţiate. Trunchiul este cilindric. 5 RASA DUROC ( anexa 5. cu puţin ţesut gras Are o evoluţie ponderală foarte bună .prezentare Power Point)  CARACTERE MORFOLOGICE:         Are o talie mare.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

ce copie linia spinării Crupa este oblică. rasa Hampshire are o prolificitate mai redusă.N. Prezintă un abdomen supt. A. spatelui şi a membrelor anterioare.prezentare Power Point)  ORIGINE ŞI FORMARE: S-a format în S. Are slabe calităţi reproductive 23  CARACTERE PRODUCTIVE:     . U. Ritmul de creştere şi calitatea carcasei se plasează deasupra rasei Duroc. iar în ceea ce priveşte numărul de purcei înţărcaţi şi mai puţin (în jur de 7. cilindric. larg şi cu spinarea convexă. 7 – 2. Trunchiul este lung.3) Tineretul supus îngrăşării realizează un spor mediu zinic de 600 – 650 g.6 RASA HAMPSHIRE ( anexa 6. Corpul este lung.1. sunt sensibile la pardoselile dure. Capul este relativ mare. cu excepţia unui brâu de culoare albă ce înconjoară regiunea grebănului. Faţă de rasa Duroc. cu şuncile foarte bine dezvoltate Membrele posterioare mai mult ca cele anterioare. 8 U. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. cu o constituţie robustă. Calitatea foarte bună a carcaselor a determinat pe producătorii europeni să o importe.  CARACTERE MORFOLOGICE:         Este o rasă de talie mijlocie spre mare Pielea şi părul de culoare neagră. probabil din rasele Essex şi Wessex din Anglia. cu un consum specific de 2. osos cu râtul alungit şi profil drept.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

Crupa este dreaptă. Prolificitatea este în medie de 9 – 10 purcei.  CARACTERE PRODUCTIVE:     UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 24 .7 RASE AUTOHTONE RASA BAZNA ( anexa 7. cilindric cu o spinare largă. rezistente şi cu aplomburi corecte. 500 grame) cu un consum specific de aproape 5.prezentare Power Point)  CARACTERE MORFOLOGICE:        Este o populaţie de talie mijlocie Roba este asemănătoare rasei Hampshire. neagră cu bandă albă în zona grebănului şi membrelor anterioare Capul este mic. Membrele de mărime mijlocie. din care reuşeşte să înţarce 7 – 8 capete. cu profilul uşor concav Trunchiul este de mărime mijlocie.1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. Abdomenul este drept. Această rasă este menţinută la staţiunea expermentală Turda. 0 UN. înscriind acestă populaţie în grupa raselor cu producţii mixte. Carcasele sunt bogate în ţesut gras. Ritmul de creştere înregistrează valori medii (cca. uşor convexă. uşor convexă. potrivit de larg.

0 UN. Carcasele sunt bogate în ţesut gras   CARACTERE PRODUCTIVE:    UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 25 . larg şi foarte adânc.  CARACTERE MORFOLOGICE:          Este o populaţie de talie mijlocie Corpul este relativ scurt. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. cu chişiţa lungă. aplecate în faţă. Se întâlnesc 5 varietăţi de culoare: blondă. neagră. cu profilul drept. Membrele sunt de mărime mijlocie spre scurte.1.8 RASE AUTOHTONE RASA MANGALIŢA ( anexa 8. din această cauză perimetrul toracic este mai mare decât lungimea oblică a trunchiului – aspect caracteristic (de butoi) raselor de grăsime. Părul este lung. roşie.COMPETENŢA 21. 500 grame) cu un consum specific de aproape 5. largă şi uşor convexă. Ritmul de creştere înregistrează valori medii (cca. Capul este de mărime potrivită. cu şunci slab dezvoltate Coastele sunt foarte arcuite. Crupa este scurtă. teşită. piept de rândunică şi baris. ondulat iar iarna se îndeseşte cu subpăr. Urechile sunt de mărime mijlocie. 5 – 6.prezentare Power Point) Este singura populaţie din ţara noastră specializată pentru producţia de grăsime. Această populaţie este menţinută la staţiunea expermentală Turda. lucru care generează „călcătura de urs”. Spinarea potrivit de lungă. Prolificitatea este în medie de 5 – 6 purcei.

Membrele sunt solide. cu un profil drept Urechile sunt mijlocii. cu aplomburi corcte. Din testările făcute s-a ales ca reuşită combinaţia dintre Marele alb şi Stocli (încrucişări de absorbţie)  CARACTERE MORFOLOGICE:          Este o populaţie de porcine formată din indivizi de talie mare Culoarea pielii şi a părului este albă Constituţia robustă Capul estre potrivit de mare.COMPETENŢA 21.prezentare Power Point)  ORIGINE ŞI FORMARE: A fost format în perioada 1950 – 1960 şi constituie o încercare parţial nefinalizată de a forma un porc cu însuşiri morfo-productive superioare. cu şunci dezvoltate. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. Însuşirile productive ale acestei rase sunt încă mult sub ale rasei Marele Alb. uneori uşor lăsată Crupa este dreaptă. Această populaţie de porcine este păstrată în cadrul staţiunii Ruşeţu şi se încearcă revigorarea ei.9 RASE AUTOHTONE PORCUL ROMÂNESC DE CARNE (ALBUL DE RUŞEŢU) ( anexa 9. UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 26  CARACTERE PRODUCTIVE:     . purtate înainte Trunchiul este lung.1. Sporul mediu zilnic este de 400 . rezistent la condiţiile de climă din Bărăgan. Prolificitate este de 8 – 9 purcei la o fătare. larg de formă cilindrică Linia spinării este dreaptă.450 grame Grosimea stratului de slănină este de 20 – 21 mm.

1 RASE DE PORCINE Sarcini de lucru: 1. Studiaţi cu atenţie fişa de documentare nr.1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE LUCRU Nr. 1 care prezintă rasa Marele Alb şi completaţi tabelele de mai jos: a) Caractere morfologice b) Caractere productive c) Explicaţi importanţa rasei a) Caractere morfologice Culoare robă Piele Cap Urechi Trunchi Abdomen Crupă Membre b) Caractere productive Carcase Prolificitate Capacitate de alăptare Precocitate Spor mediu zilnic Consum specific/Kg. spor c)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 27 .COMPETENŢA 21.

Precizaţi caracterele morfologice ale raselor prezentate. Stabiliţi tipurile morfo-productive ale raselor din imaginile de mai jos.1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr.COMPETENŢA 21. completând tabelul de mai jos.2 RASE DE PORCINE – LABORATOR TEHNOLOGIC SARCINI DE LUCRU : 1. CARACTERELE MOFOLOGICE RASA Tipul morfoproductiv Culoarea Talia Constituţia Format corporal RASA MARELE ALB RASA BAZNA RASA MANGALIŢA UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 28 . 2.

Specifică caracterele morfologice ale rasei. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din oficiu UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor 29 . completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT Tipul morfo-productiv 2 puncte Culoarea 1 punct Talia 1 punct Constituţia 1 punct 3.Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată: RASA PREZENTATĂ PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT 2.1.COMPETENŢA 21. care te-au ajutat la identificare. 1 SARCINI DE LUCRU: 1.

Specifică caracterele morfologice ale rasei. 2 SARCINI DE LUCRU: 1. care te-au ajutat la identificare. completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT Tipul morfo-productiv 2 puncte Culoarea 1 punct Talia 1 punct Constituţia 1 punct 3.Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată: RASA PREZENTATĂ PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT 2.1. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din oficiu 30 . – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr.COMPETENŢA 21.

– Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr. completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT Tipul morfo-productiv 2 puncte Culoarea 1 punct Talia 1 punct Constituţia 1 punct 3. 3 SARCINI DE LUCRU: 1. care te-au ajutat la identificare.1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. Specifică caracterele morfologice ale rasei. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din ofici 31 .Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată: RASA PREZENTATĂ PUNCTAJ ACORDAT PUNCTAJ OBŢINUT 2.

...................................... SARCINI DE LUCRU: 1............................................. anumite rase de suine prezintă o importanţă deosebită în activitatea de selecţie.......................................... .1...............................................................................3 – RASE DE PORCINE ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE Datorită calităţilor pe care le prezintă...... 32 ........ Precizaţi importanţa pe care o prezintă aceste rase în activitatea de selecţie.............. .....................................................................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21................... ................................................... – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr........... b)………………………………………… c)………………………………………… 2.................................................................................................................................. şi identificaţi rasele prezantate: a b c a)…………………………………………........ Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos................................................................... ...

4 PORCINELE DIN FERMA AGENTULUI ECONOMIC STUDIUL DE CAZ SARCINA DE LUCRU: Analizaţi porcinele din ferma agentului economic. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr.1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. identificaţi toate caracteristicile şi completaţi fişa de observaţie prezantată mai jos: Număr de exemplare analizate 1 2 3 4 Culoarea Talia Constituţia Formatul corporal Rasa în care se încadrează 33 .

.....Precizaţi tipul morfo – productiv al rasei... 5 JOC DIDACTIC TIP PUZZLE – RASE DE PORCINE In domeniul creşterii porcinelor se cunoaşte un număr mare de rase.... .............. Priviţi cu atenţie imaginile rasa prezentată şi reconstituiţi din bucăţele rasa respectivă.. Sarcini de lucru: 1............................. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr.... Recunoaşte-ţi rasa prezentată....UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21............ . 3. 34 ...............1...... 2.......

3 ZILE PROLIFICITATE RIDICATĂ: 10 – 14 PRODUŞI / FĂTARE DIFERENŢE DOAR DE CÂTEVA LUNI ÎNTRE MATURITATEA SEXUALĂ ŞI MATURITATEA CORPORALĂ 35 .1 PARTICULARITĂŢILE REPRODUCŢIEI LA PORCINE SE POT ÎNMULŢI PE TOT PARCURSUL ANULUI APARIŢIA MATURITĂŢII SEXUALE TIMPURIU: 4 – 6 LUNI PARTICULARITĂŢILE REPRODUCŢIEI LA PORCINE DURATA GESTAŢIE SCURTĂ: 3 LUNI. 3 SĂPTAMÂNI.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. 2.

2. corp. Rasa Vârsta (luni)  1    2 3 4 5   Landrace Marele alb Duroc Yorkshire Hampshire Albul de Ruşeţu Bazna Mangaliţa 10 – 11 10 – 11 10 – 12 11 – 12 8-9 Vieruşi Gr. (kg. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.) Scrofiţe Vârsta (luni) Gr.2 VÂRSTA ŞI GREUTATEA CORPORALĂ OPTIMĂ PENTRU INTRAREA LA REPRODUCŢIE A PORCINELOR Nr.) 120 – 130 8 110 – 120 120 – 130 100 – 115 95 – 100 90 – 100 9 – 10 9 – 10 10 – 11 10 – 11 105 – 110 95 – 100 90 – 100 90 – 95   36 . corp. Crt. (kg.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

Se declanşează ovulaţia .Uterul şi vaginul sunt în repaus .Femela manifestă imobilitate pentru vier .Creşterea şi maturarea foliculilor ovarieni 1 Proestru .Consumă capricios hrana .Femela nu acceptă vierul .Căile genitale se congestionează şi se tumefiază .Femela se linişteşte .Femela are un comportament liniştit .Se formează corpul galben de gestaţie . 2. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.3 CICLUL SEXUAL Nr.Involuţia tractusului genital 2 Estru 3 Metestru .Este neliniştită .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.Corpul galben involuează 4 Diestru .Nu se modifică comportamentul .Congestia căilor genitale . Crt Stadiile ciclului sexual Modificări morfologice Modificări de comportament .Femela nu acceptă vierul 37 .

Se formează un lot de scroafe pentru fiecare vier.Se efectuează cu acelaşi vier sau se repetă cu un alt vier. 2.Constă în efectuarea a două monte într-un ciclu de călduri cu doi vieri la un interval de 5 – 10 min. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. după 12 – 18 ore de la prima montă. Sisteme de montă Varianta Mod de realizare 1 Monta dirijată (supravegheată) Monta simplă Monta dublă Monta repetată 2 Monta liberă - 3 Monta în harem . . .Constă în efectuarea unei singure monte într-un ciclu de călduri . . Crt.Verii sunt lăsaţi în permanenţă cu scroafele pe care le montează pe măsură ce intră în călduri.Acestea stau impreună cu vierii timp de 3 – 4 sîptămâni.4 SISTEMELE DE MONTĂ LA PORCINE Nr. . 38 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

urechi. gură. corp. Asistenţa la fătare Repartizarea la mameloane în funcţie de dezvoltarea corporală 2.5 ORGANIZAREA FĂTĂRII NR. Îngrijiri acordate purceilor Îndepărtarea mucozităţilor din nări. 1 ETAPE Pregătirea compartimentului de fătare ACŢIUNI EFECTUATE 2 3 Curăţenia mecanică a adăpostului Curăţenia sanitară (văruirea) Dezinfecţia chimică Asigurarea microclimatului optim Curăţarea părţilor posterioare Pregătirea scroafelor Spălarea şi dezinfecţia mameloanelor gestante Spălarea şi dezinfecţia organelor genitale 1. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. CRT.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. Tăierea cordonului ombilical la 5 – 6 cm. de abdomen şi badijonarea cu o soluţie de tinctură de iod şi glicerină. 2. Îngrijiri acordate scroafelor Administrarea de barbotaje călduţe Igienizarea glandei mamare înainte de supt Evitarea curenţilor de aer 39 . Ajutarea purceilor pentru consumarea colostrului.

................................................................................................................................................... ............... ........ d) Mangaliţa................................................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21..............................................................Indicaţi vârsta când se introduc la reprodicţie rasele prezentate.................................... 2............................................. 2) Alegeţi rasele care se introduc la reproducţie cel mai devreme........................................................................................................... Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos ! Rasa Duroc Rasa Marele alb Bazna Mangaliţa Sarcini de lucru: 1............................. ......................... a) Rasa Duroc......................................................................................................................................................... c) Bazna................ 3) Argumentaţi de ce aceaste rase se introduc la reproducţie mai devreme decât celelalte.. .............. ............................................ – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr.............................. 1 VÂRSTA OPTIMĂ PENTRU INTRAREA LA REPRODUCŢIE A PORCINELOR Vârsta optimă pentru introducerea la reproducţie a porcinelor este diferită în funcţie de rasă.................................................. b) Rasa Marele alb.................... 40 .......

................................................................................................................. ............................................................................ 3.... ............................ ................................. 2........... ......................................... Caracterizaţi modificările morfologice şi de comportament produse în cel deal doilea stadiu..................................................... Stabiliţi momentul optim de împerechere................... 2 CICLUL SEXUAL Ciclul sexual la scroafe se desfăşoară pe durata a patru stadii... Sarcini de lucru: 1.........UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21............. ......................................... ................................................................................................................... ....................................... ........................................................................................... Completaţi schema de mai jos cu stadiile ciclului sexual.................................................................... 4........................................................... – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr......... 2....................................................................................... 3....................................................................................................................... Stadiile ciclului sexual 1............................................................................................................ 2........................... .........................................................

..................................................................... 2. 42 ............. 2.............................................................................................. c....... 3................................................................................. ...5 puncte ......... 2............................ ................................................................ ...................................... Sarcini de lucru: 1........................................................................................................................ Notă: Se va acorda 1 punct din oficiu........................................................................................................................................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21............... Completaţi schema de mai jos cu sistemele şi variantele montei naturale.............................................................. c)................................................................. Sisteme de montă Dirijată b.. ............................................................................................ ............................................................ Argumentaţi de ce....................................................................................................... 3........... 3 puncte a)..................................................................................... Explicaţi în ce constă fiecare variantă a montei dirijate........ – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr.................................................................... Stabiliţi care este varianta cu cele mai bune rezultate................................................. b)............. 3 EVALUARE / AUTOEVALUARE SISTEME DE MONTĂ În creşterea porcinelor se practică pe scară largă monta (proces natural)..........................5 puncte a.............................

Asigurarea . deschide şi închide gurile de aerisire .Revine cu văruitul în zonele mai murdare .becuri infraroşii .depistează abaterile de la microclimatul optim (condens.Încarcă în roabă dejecţiile .PREGĂTIREA MATERNITĂŢII Sarcini de lucru:  Efectuaţi igienizarea maternităţii pentru scroafe. Dezinfecţia .termometre 43 . Curăţenia mecanică 2. lopată furcă. gaze nocive) 1.sodă caustică chimică .introduce soluţia în pompă şi o pulverizează pe pardosea . curenţi de aer.găleţi. roabă mături furtune apă cârpe găleţi var bidinele apă pompă de văruit Acţiuni desfăşurate .apă.ventilatoare microclimatului .Curăţă pardoseala de dejecţii .porneşte şi opreşte ventilatoarele .Scoate aşternutul murdar din boxe .prepară soluţia de sodă caustică sau formol 2 – 4% .instalaţii de evacuare a dejecţiilor . 2. formol .spală. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr.pune în funcţiune şi întrerupe instalaţiile electrice . Etape Materiale necesare raz.Mătură boxele şi aleele . Văruirea 3.cu ajutorul măturii soluţia se împrăştie pe pardosea .măsoară temperatura .Alimentează pompa cu soluţie de var .Prepară varul stins în găleată .pompe 4.Pulverizează varul cât mai uniform pe suprafeţele boxelor .Duce roaba cu dejecţii la platforma de gunoi .eleveuze .guri de aerisire optim .Spală aleele de acces .Începe văruirea boxelor din sus în jos .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.4 ACTIVITATE PRACTICĂ .Înmoaie bidineaua în soluţia de var . mături .

NOTĂ: se vor respecta normele de protecţia muncii specifice lucrării:  Purtarea obligatorie a echipamentului de potecţia muncii  Se interzice joaca cu uneltele de lucru  Este interzis să se stropească sau să introducă mâinile în soluţia de sodă custică sau formol  Se va evita stropirea animalelor cu var sau cu soluţii dezinfectante  Se vor respecta instrucţiunile tehnice de folosire a instalaţiilor electrice  Nu se va interveni pentru remedierea defecţiunilor în timpul funcţionării instalaţiilor  Nu se va lăsa la dispoziţia elevilor substanţele toxice. 44 .

5 p. 0.5 p.5 p.5 p. 0. 0.0 p. 1.ACTIVITATE PRACTICĂ Nr. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PREGĂTIREA MATERNITĂŢII . 5 p. REALIZAT NEREALIZAT 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 5 p. 1. gaze nocive Respectarea regulilor de protecţia muncii PUNCTAJ OBŢINUT PUNCTAJ ACORDAT 0. 5 p. 1. 5 p.0 p. spălarea boxelor şi aleelor Prepararea varului stins Văruirea boxelor cu bidineaua sau cu pompa Revăruirea zonelor mai murdare Prepararea soluţiilor de sodă caustică sau formol 2 – 4% Împrăştierea soluţiilor dezinfectante pe pardosea Spălarea pardoselei cu multă apă Deshiderea sau închiderea gurilor de aerisire sau ventilatoarelor Punerea în funcţiune şi întreruperea instalaţiilor electrice Măsurarea temperaturii Depistarea curenţilor de aer. 0. 0.5 p. 0.0 p. 2. 0. 0.5 p. 1. 0. 5 p.0 p. - 45 . 0. Crt 1 2 3 4 OPERAŢII Îmbrăcarea echipamentului de protecţia muncii Pregătirea materialelor necesare Scoaterea aşternutului murdar Încărcarea dejecţiilor în roabă şi transportarea lor la platforma de gunoi Măturarea. 5 p. condens.

46 . – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. de regulă nu tăiesc. 1 CARACTERISTICILE COLOSTRULUI CARACTERISTICILE COLOSTRULUI VALOARE NUTRITIVĂ Determinată de conţinutul mai ridicat în substanţe nutritive faţă de laptele normal VALOARE IMUNOLOGICĂ Determinată de conţinutul în anticorpi VALOARE LAXATIVĂ Determinată de conţinutul ridicat în grăsime şi enzime Important !!!  Laptele de scroafă îşi modifică compoziţia începând de la fătare până la încheierea lactaţiei.  In primele 48 de ore laptele de scroafă poartă denumirea de colostru  Acesta. 3. la rândul lui îşi schimbă compoziţia după primele ore de la fătare  Colostrul are rol hotărâtor în apărarea sănătăţii purceilor în primele zile de viaţă  Purceii care nu sug colostru.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

– Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.2 ÎNGRIJIREA PURCEILOR ÎN PERIOADA DE ALĂPTARE SPECIFICARE ACŢIUNI EFECTUATE După fătare se dau la primul supt pentru a consuma colostru Se cântăresc şi se individualizează Se execută: tăierea colţilor. folosindu-se izolarea scroafei pe standuri speciale. folosirea barei de protecţie Repartizarea purceilor slabi dezvoltaţi la mameloanele pectorale Completarea necesarului de fier prin administrarea de fier organic Administrarea de vitamine şi săruri minerale în amestecuri adecvate Îngrijiri acordate purceilor în perioada de alăptare 47 . amputarea cozii şi castrarea masculilor Se evită mortalităţile prin strivire. 3. expunerea purceilor sub lămpile infraroşii.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

treptat. După această vârstă tehnologul intervine printr-o furajare suplimentară. îndeosebi orzul. ca prim furaj suplimentar. fiind crocante şi gustoase. Unităţile industriale folosesc ca prim furaj suplimentar nutreţul combinat reţeta 0 – 1. 48 . 3. se pot administra purceilor. Hrănirea suplimentară trebuie să înceapă de la vârsta de 9 – 10 zile. astfel încât la vârsta de 3 săptămâni.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. pentru obişnuire.3 HRĂNIREA SUPLIMENTARĂ A PURCEILOR SUGARI Foarte important de reţinut !!!!! Laptele matern este capabil până la vârsta de 3 săptămâni să asigure necesarul de substanţe şi energia creşterii în greutate a sugarilor. purceii să fie obişnuiţi să consume un furaj suplimentar. Grăunţele prăjite. deoarece acestea sunt consumate cu plăcere.

 Înţărcarea semitardivă: se realizează la vârsta de 6 – 7 săptămâni. Se obţin rezultate foarte bune.  Înţărcarea foarte precoce: izolarea se face a 2 zi după fătare. – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.  Înţărcarea semiprecoce: se realizează la vârsta de 4 – 5 săptămâni.  Înţărcarea tradiţională: se realizează la vârsta de 7 – 8 săptămâni. Purceii se izolează imediat după fătare.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 3. Greutatea purceilor 12 – 14 kg.4 SISTEME DE ÎNŢĂRCARE A PURCEILOR Înţărcarea ultraprecoce Înţărcarea foarte precoce SISTEME DE ÎNŢĂRCARE Înţărcarea precoce Înţărcarea semiprecoce Înţărcarea semitardivă Înţărcarea tradiţională  Înţărcarea ultraprecoce: se realizează în scop experimental. 49 .  Înţărcarea precoce: se realizează la vârsta de 1 – 3 săptămâni.

................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.......... ................................................................................................................................... .................................... CARACTERISTICILE COLOSTRULUI a......... ........................................................................... – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE LUCRU Nr.............. 2........ 50 ............................................................. Argumentaţi importanţa colostrului pentru alimentaţia nou-născuţilor...................................................... Explicaţi caracteristicile precizate......................... 3... b)............. .................................................................................... ............................................ c.......................................................................................... Completaţi schema de mai jos cu caracteristicile colostrului.............................................................................. ........................................................................................................................................................................................................... a).......................................................................................... c)........................................................................................................ 3........................................................... Sarcini de lucru: 1................................................................................................................. b.......................................1 COLOSTRUL Primul lapte administat purceilor imediat după fătare poartă denumirea de colostru...

amestecul pregătit (uruit) îl introduce în sac.sare. porumb) . de concentrate . lopată.moară cu ciocănele . ovăz.găleată.alege cerealele pentru prăjit . roabă. cântar Acţiuni desfăşurate 3 . cretă furajeră şi făină de oase .saci.adaugă sare.sursă de prăjire .curăţă hrănitorile . găleată sau roabă.cântăreşte concentratele respectând procentul din amestecul recomandat . Efectuaţi hrănirea suplimentară a purceilor sugari. cretă furajeră . . roabă.lopată.administrează purceilor cerealele prăjite . Etape 1 Materiale necesare 2 .2 ACTIVITATE PRACTICĂ – HRĂNIREA SUPLIMENTARĂ A PURCEILOR SUGARI Sarcini de lucru: 1.cereale (orz. ovăz.umple hrănitorile cu amestec de concentrate Pregătirea amestecului de concentrate Administrarea . 3.Concentrate (orz.făină de oase .pregăteşte tava pentru prăjit cerealele . sac NOTĂ: se vor respecta normele de protecţia muncii specifice lucrării.tavă pentru prăjit cereale Pregătirea grăunţelor .pune concentratele în sac sau roabă şi le transportă la moară . 51 .amestecă (învârteşte) cerealele în timpul prăjitului pentru a nu se arde .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.transportă amestecul în adăpost .urieşte concentratele .hrănitori pentru purcei .curăţă hrănitorile . porumb) . – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE LUCRU Nr.hrănitori suplimentului .pune în funcţiune sursa de prăjit . găleţi.

5 p. găleată.5 p. 0.0 p. 1.0 p. 0. 1. roabă Transportarea amestecului în adăpost Curăţirea hrănitorilor Administrarea amestecului de concentrate Respectarea regulilor de protecţia muncii PUNCTAJ OBŢINUT PUNCTAJ ACORDAT 0. 0. 1 HRĂNIREA SUPLIMENTARĂ A PURCEILOR SUGARI .0 p. Crt 1 2 3 4 5 6 7 OPERAŢII Îmbrăcarea echipamentului de protecţia muncii Alegerea cerealelor pentru prăjit Punerea în funcţiune a sursei de căldură pentru prăjit Amestecarea cerealelor în timpul prăjitului pentru a un se arde Curăţarea hrănitorilor Administrarea cerealelor prăjite purceilor Alegerea şicântărirea concentratelor respectând procentul din amestecul recomandat Introducerea concentratelor în sac sau roabă şi transportarea lor la moară Uruirea concentratelor Adăugarea de sare.5 p. 0.5 p.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.5 p. 0. 5 p. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr.5 p.ACTIVITATE PRACTICĂ Nr. 5 p. 5 p. 0. cretă furajeră şi făină de oase Introducerea amestecului pregătit în sac. 1. 0. 9 10 11 12 13 14 16 17 1. 5 p. 0. 0. REALIZAT NEREALIZAT 8 0. 5 p. - 52 . 2.5 p.

exemplarele cele mai Important !! În această perioadă.3 TEHNICI DE ÎNŢĂRCARE PROBLEMATIZAREA Sarcini de lucru: Problema: Studiaţi cu atenţie cele două variante de înţărcare prezentate mai jos şi stabiliţi varianta optimă care reduce stresul de înţărcare. la supt conform numai schemei sub de supraveghere. purceii sunt hrăniţi tot timpul înţărcării cu aceleaşi amestecuri de concentrate folosite în timpul alăptării. 3. 53 . Începând cu prima zi a înţărcării purceii sunt separaţi de scroafă şi sunt introduşi înţărcare.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE LUCRU Nr. alegându-se viguroase În a IV a zi purceii sug de 2 ori În a V a zi purceii sug o singură dată În a IV a zi se procedează la fel În a V a zi se înţarcă purceii rămaşi indiferent de dezvoltare. Tehnici de înţărcare Varianta I În prima zi purceii sug de 5 ori Varianta II În prima zi se aleg 1 – 2 purcei mai dezvoltaţi şi se separă în altă boxă În a II a zi purceii sug de 4 ori În a III a zi purceii sug de 3 ori În a II a zi se scot alţi 2 – 3 purcei În a III a zi se continuă separarea.

4. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE DOCUMENTARE 1 FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE CARNE Vârsta SCHEMĂ Alimentaţia Suprafaţa pe cap de animal Rasa Sexul FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ FACTORI ENDOGENI PRODUCŢIA DE CARNE FACTORI EXOGENI Particularităţi individuale Sănătatea Numărul de animale din boxă 54 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

2 APRECIEREA PRODUCŢIEI DE CARNE Aprecierea producţiei de carne pe animalul viu. sunci dezvoltate. puternic. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. cu extindere bună Lungă şi lată Arcuite Extinse şi profunde Rotunde şi prelungite Scurt şi bine dezvoltat Corespunzător cu vârsta şi dezvoltarea Depărtate şi bine plasate 17 8 10 10 8 6 6 7 3 5 Aspect de exterior Sferturile corporale Spinarea Coastele Flancurile Spetele Gâtul Capul Membrele anterioare . descinse. Regiunile corporale proporţionale. îmbinate armonios. părul mătăsos. spete rotunjite. Pielea fină. întinsă. prin metoda punctajului: Criteriul analizat Cerinţe de îndeplinit Punctaj maxim 10 10 Greutatea Forma corporală Aspect de calitate În concordanţă cu cerinţele comerciale Corp lung.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. stratul de grăsime moderat.4. uniform Lungi.

320 0. Specificare Porumb Orz Srot de soia Cretă furajeră Total 57 Cantitate (kg. 8 – 10 kg. Cantităţi recomandate 1 – 1. 0 P8 (g) 13 5. Exemplu de raţie pentru un porc gras de 80 kg. 5 kg. 4 --- . 6 – 8 kg. 5 1. 5 2. 8 – 10 kg. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. 7 1. care realizează un spor de creştere de 750 g / zi. 12 – 18 kg. 9 10. 7 0. 0015 SU (g) 1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. în sistem semiintensiv: Categoria de animale Furaje utilizate Fibroase – făina de fân Suculente:  Cartofi  Nutreţ verde  Bostănoase Porci la îngrăşat  Sfeclă furajeră Concentrate:  Porumb 80 %  Orz.320 1. 25 --- PD (g) 105 132 100 --- Ca (g) 4. 95 1. şroturi Resturi menajere Subproduse lactate 4 – 15 litri 2 – 3 kg.) 1. 5 0.4.225 --- UN 1. ovăz  Mazăre. 65 0.3 HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE Furaje şi cantităţi recomandate în hrănirea porcilor la îngrăşat. 5 1.

85 1. 0 1. 5 1. 45 0. 0 10. 0 1. 005 1. 0 100. 0 1. 5 0. 0 3. 5 1. 0 3. 005 1. 0 0. 0 5. 0 1. 0 50. 45 0. 0 1. 005 1. 0 9. de la greutatea de 50 kg. 0 8. 45 2. 0 Total 100. 0 58 . 0 60.5 7. 0 4. 50 0. 0 15. 0 55. 60 0. 005 1. 0 1. 4 3. 0 70. 0 15. 0 30. 0 1. 0 8. 5 1. 005 1. 50 0. 0 1. 0 5. 50 0. 0 40. 0 10. 45 0. 0 15. 005 1. 0 4. 0 8. 50 0. 0 6. 5 1. 5 1. 0 1. 5 1. 0 1. până la livrare. 0 1. Structura şi caracteristicile nutritive ale nutreţurilor combinate 0 – 3 şi 0 – 4 0 – 3 (%) Specificare a b c a 0 – 4 (%) b c Structură : Porumb Orz Grâu Tărâţe de grâu Şroturi de floarea-soarelui Şroturi de soia Făina de carne Făina de peşte Drojdia furajeră Făina de lucernă Carbonat de calciu Sare (NaCl) Sulfat de cupru Zoofort P2 40. 0 0. reţeta 0 – 3.4. 0 1. 5 1. 0 100. până la greutatea de 50 kg. 4 0. 5 1. 0 6. şi reţeta 0 – 4. 0 100. 0 5. 5 1. 0 10. 0 100. 0 6. 45 1. 5 4. 0 6. 6 1. 60 0. 0 30. 0 100. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. 5 1. 4 NUTREŢURI COMBINATE PENTRU PORCII LA ÎNGRĂŞAT În unităţile de tip industrialfurajele destinate tineretului porcin supus îngrăşării sunt nutreţurile combinate.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 5 0. 0 1. 0 1.

015 0. 2 – 0. 5 0. 17 – 19 60 – 75 59 .5 MICROCLIMATUL Parametrii de microclimat pentru adăposturile cu porci puşi la îngrăşat sunt: Specificare Categoria de porci 30 – 60 kg. 0 0. 5 18 – 20 55 – 70 60 – 110kg.4. 026 0. 015 3. 5 – 1. 026 0. Temperatura (˚C) Umiditatea relativă (%) Viteza aerului (m/s):  Vara  Iarna Gaze nocive (in volume la mie):  Dioxid de carbon  Amoniac  Hidrogen sulfurat Necesarul de aer proaspăt (m3/cap/oră):  Vara  Iarna 100 20 100 20 3. 5 0. 0 0. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. 5 0. 5 – 1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 2 – 0.

................................................................. ................................................................ 1 FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE CARNE Factorii care inflenţează producţia de carne sunt grupaţi în două categorii: factori endogeni şi factori exogeni.... 60 ............. ................................................................. .................................................. 3................................................................................................................ – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr........................ ... ............................................................................................................................................... 4......... Factorii exogeni care influenţează producţia de carne 2...... Sarcini de lucru: 1......................................................................... ....................... ...................................................................................................... Alegeţi pe cel mai important dintre factori şi argumentaţi importanţa acestuia ................ .................................. ......................... Completaţi schema de mai jos cu factorii exogeni care influenţează producţia de carne.............................................................................. ......................................................................... .......................................................... ................................................................................. ...................................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.................................................. Explicaţi de ce densitatea prea mare a animalelor în boxă sau adăpost acţionează negativ asupra sporului de creştere în greutate a porcilor...........................................

urmărind criteriile din tabelul de mai jos şi stabiliţi punctajul. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr. Punctaj Exemplar A Criteriul analizat Greutatea Forma corporală Aspect de calitate Aspect de exterior Sferturile corporale Spinarea Coastele Flancurile Exemplar B Punctaj 61 . 4. 2 STUDIUL DE CAZ APRECIEREA PRODUCŢIEI DE CARNE Sarcina de lucru: Apreciaţi starea de îngrăşare a două porcine din ferma agentului economic.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

.. oase  Tărâţe de grâu  Făină de lucernă 30% 18% 15% 10% 10% 5% RAŢIA NR.............................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21...............3 PROBLEMATIZAREA HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE În hrănirea porcilor la îngrăşat se folosesc raţii cu structură diferită în funcţie de perioada de îngrăşare........................ 1 NR.................... 62 ......................... 2  Porumb  Mazăre  Şrot de floarea soarelui  Tărâţe de grâu  Făină de lucernă 65% 10% 5% 15% 5%  Şrot de floarea soarelui 15% RAŢIA NR........................................................................................ Analizaţi cele două tipuri de raţii. 1  Porumb  Orz  Mazăre  Făina de carne......... Raţia nr.4........... ............................................. Sarcini de lucru: 1.................................... 2........................................... – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr.......................... ... prezentate mai jos şi precizaţi cărei periode de îngrăşare corespunde fiecare............... Argumentaţi de ce fiecare raţie corespunde perioadei stabilite Raţia nr.............................1......................................................................................... ... 2 PERIOADA DE ÎNGRĂŞARE 2......... RAŢIA NR........ ..................................

urieşte furajele. .saci .citeşte fişele de documentare nr.hrănitori . Efectuaţi hrănirea porcilor în perioada de îngrăşare.fişele de documentare nr. . Etape Anamneza asupra loturilor de porci puşi la îngrăşat Documentarea şi alegerea raţiei corespunzătoare etapei de îngrăşare Materiale necesare .4.furaje .stabileşte raţii specifice etapelor de îngrăşare. 2 şi nr.se informează la îngrijitori sau persoane responsabile din fermă despre greutatea animalelor pe loturi. .saci .găleţi .prepară amestecul.administrează tainul uniform în hrănitori .lopată Pregătirea hranei . .împarte raţia în tainuri Administrarea furajelor .cântar . 3. .cântare .roabă .transportă furajele la moară.creion /pix . 4 .3.transportă cantitatea de furaje corespunzătoare unui tain . sau din evidenţele zootehnice.moară cu ciocane . .cântăreşte furajele.caiet .alege sortimentele de furaje. 4 – ACTIVITATE PRACTICĂ HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE Sarcini de lucru: 1. .umple cu apă jgheaburile pentru adăpare 63 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr.curăţă hrănitorile şi jgheaburile pentru apă . dacă nu sunt uruite.animale .manuale Operaţii . . .găleţi .lopată .sabileşte cantitatea de furaje necesară pe loturi.

5 p. 5 p. urirea furajelor.5 p. 5 p. 0. 0. citirea fişele de documentare stabilirea raţiilor specifice etapelor de îngrăşare. sabilrea cantităţilor de furaje necesare pe loturi. 0. cântărirea furajelor.0 p.4. 1. împărţirea raţiei în tainuri curăţirea hrănitorilor şi jgheaburilor pentru apă transportare cantităţii de furaje corespunzătoare unui tain administrarea tainului uniform în hrănitori umplerea cu apă a jgheaburilor pentru adăpare Respectarea regulilor de protecţia muncii PUNCTAJ OBŢINUT 64 . Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 OPERAŢII Îmbrăcarea echipamentului de protecţia muncii PUNCTAJ ACORDAT 0. 0. 1. 1 HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE . prepararea amestecului. 0.0 p. 1. REALIZAT NEREALIZAT informarea despre greutatea animalelor pe loturi. 5 p. 5 p.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.5 p. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIȘĂ DE AUTOEVALUARE Nr. transportarea furajelor la moară. 1. 0. alegerea sortimentelor de furaje.5 p. 1. 0.0 p.0 p. 5 p. dacă nu sunt uruite. 0.ACTIVITATE PRACTICĂ Nr.5 p.

........................... Argumentaţi de ce atât temperatura scăzută cât şi cea ridicată influenţează negativ sporul de creştere în greutate......................................................................................... 5 MICROCLIMATUL Condiţiile de microclimat din adăpost influenţează procesul de creştere şi îngrăşare................................................. ........................... Temperatura optimă Temperatură prea scăzută Temperatură prea ridicată ........ Precizaţi temperatura optimă din adăpost pentru cele două categorii: Categoria 30 – 60 kg.. 2.......... – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr..................................................................................................... 65 ...........................................................................................4............................................................................ .....UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21............................................................................................................... 60 – 110 kg........................... ............ Sarcini de lucru: 1............ ......................................

 factorii biotici (paraziţi.  ferma este dependentă ca sursă ca sursă de lucru de unităţi specializate (exemplu: fabrici de nutreţuri combinate)  se poate discuta despre un randament al conversiei energiei şi substanţelor din hrană într-o anumită producţie (exemplu: carcase cu procent ridicat de carne) . 1 SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.CARACTERISTICI SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR EXTENSIV INTENSIV INDUSTRIAL  Folosirea raselor sau metişilor raselor locale.  Durata creşterii şi îngrăşării porcilor este mai redusă decât în sistemul extensiv. masă verde etc. tehnologie) sunt dictaţi de om.  Utilizarea pentru cazare a unor adăposturi simple  Folosirea în hrana porcilor în principal a unor resurse furajere locale  Durată mare pentru realizarea mases de sacrificare a porcilor SEMIINTENSIV  Folosirea raselor de porcine ameliorate  Folosirea de adăposturi corespunzătoare  Folosirea în hrana porcilor a unor reţete pe bază de cereale completate cu furaje suculente. agenţi infecţioşi) sunt eliminaţi în totalitate sau ţinuţi la valori minime. – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE DOCUMENTARE Nr. hrană.  în totalitate factorii abiotici (cazare. 5. microclimat.

2 SISTEMUL INTENSIV INDUSTRIAL SCHEMA FLUXULUI TEHNOLOGIC ♀♂ ♀ SECTOR MONTĂ . – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.GESTAŢIE SECTOR MATERNITATE ♀♂ SECTOR CREŞĂ TINERET PENTRU ÎNLOCUIREA REFORMEI ♀ REFORMATE SECTOR ÎNGRĂŞARE ♂ DIN FERMELE DE MULTIPLICARE. FERME DE HIBRIDARE 67 REFORMAŢI ABATOR . 5.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

..........................................................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21...................................................................................................................................................... Caracterizaţi sistemul ales.................. ........................................................................... Alegeţi dintre sistemele precizate....................................................... SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR 2......................................................................................................... ..................... .............................. 3......................... – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE LUCRU Nr............................................ .................................................................................................................................................... Timp de lucru: 10 minute ...................... .................................................. ...................................................... ...... pe cel care are cea mai mare eficienţă economică............................................................................................. .................................................... 5..........1 SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR Plecând de la definiţia sistemului (o grupare de elemente care acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun) literatura de specialitate descrie trei sisteme de exploatare a porcinelor.......... Completaţi schema de mai jos cu sistemele de exploatare a porcinelor........................... Sarcini de lucru: 1.......................................................................................................................... ......................................................................................................

Trasaţi prin săgeţi mişcarea animalelor în cadrul acestor sectoare. FERME DE HIBRIDARE 69 ABATOR . 5. TINERET PENTRU ÎNLOCUIREA REFORMEI DIN FERMELE DE MULTIPLICARE. – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE LUCRU Nr. Completaţi schema de mai jos cu sectoarele de activitate din complexele industrale pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.2 SISTEMUL INTENSIV INDUSTRIAL Activitatea complexelor industriale pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor se desfăşoară în patru sectoare importante de activitate: Sarcini de lucru: 1. 2.

tatuaj. 6. aplicarea numărului matricol (individualizarea) se face prin mai multe metode. criomarcare) Să fie durabilă şi corespunzătoare scopului urmărit Să poată fi citită uşor Să nu pericliteze sănatatea animalului Să se poată efectua uşor Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcare bună: Să fie simplă şi economică Să nu producă animalului dureri prea mari Să nu micşoreze valoarea economică a animalului Să nu deprecieze exteriorul animalului 70 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. unele din ele comune şi altor specii de fermă ( crestare.1 ORGANIZAREA INDIVIDUALIZĂRII PORCINELOR La specia porcine. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.

2 Creşterea neînrudită Creşterea înrudită Creşterea pe bază de linii Încrucişările tetrarasiale sau tetraliniare CREŞTEREA ÎN RASĂ CURATĂ SISTEME DE AMELIORARE Încrucişările alternative Încrucişările rotative Încrucişările de ameliorare Încrucişările de CREŞTEREA PRIN ÎNCRUCIŞARE producţie Încrucişarea de infuzie Încrucişarea de absorbţie Încrucişarea industrială simplă Încrucişarea de întoarcere alternativă Incrucişarea pentru formarea de rase noi Încrucişările trirasiale sau triliniare 71 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 6. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE DOCUMENTARE Nr.

3 – OBŢINEREA PORCULUI DE ABATOR ÎNCRUCIŞAREA TRIRASIALĂ SAU TRILINIARĂ X ♀ MARELE ALB ♂ LANDRACE ♀ METISE (Marele alb x Landrace) F1 F2 X ♀ METISE (Marele alb x Landrace) ♂ Hampshire(sau rasa Duroc) Porcul de abator . – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞĂ DE DOCUMENTARE Nr. 6.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.

Ţine purcelul în braţe.Presează cleştele . Formarea numărului matricol  Trusă de tatuat 5. Să evite atingerea ochilor cu substanţe dezinfectante.Şterge faţa internă a urechii cu tampon de vată îmbibată în alcool sanitar. Tatuarea  Trusa de tatuat  Substanţa colorantă .Pregătirea materialelor necesare 2. .Verifică starea de integritate a materialelor . 73 1.Introduce în lăcaşurile cleştelui de tatuat numerele . Contenţia animalului 3. ETAPE     MATERIALE Purcel Alcool. vată Trusă de tatuat Substanţă colorantă  Vată  Alcool sanitar OPERAŢII .Prinde urechea cu cleştele între cele două vene auriculare . Să nu se joace cu instrumentele şi materialele.Masează urechea pentru imprimarea substanţei REGULI DE PROTECŢIA MUNCII:      Purtarea echipamentului de protecţie a muncii.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.Ordonează materialele şi instrumentele în ordinea folosirii lor. 6. . Identificarea venelor auriculare 4. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr. .1 – ACTIVITATE PRACTICĂ INDIVIDUALIZAREA – PROBĂ PRACTICĂ SARCINI DE LUCRU: Executaţi individualizarea prin tatuaj. Să nu bruscheze purceii.Pune substanţă colorantă în zona perforată . Să se spele şi să se dezinfecteze pe mâini după efectuarea lucrării. pentru a evidenţia venele.

1 2 OPERAŢII  Purtarea echipamentului de protecţia muncii  Pregătirea materialelor: vata. alcool.5 puncte 0.0 puncte 1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.0 puncte - 74 .0 puncte 1.0 puncte REALIZAT NEREALI ZAT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.5 puncte 1. substanţă colorantă. CRT. purcel.PROBĂ PRACTICĂ NR.5 puncte 0.0 puncte 1.5 puncte 0. 6.  Verificarea stării materialelor  Contenţia purcelului  Alegerea locului de tatuare  Dezinfecţia locului de tatuat  Formarea numărului matricol  Prinderea urechii şi presarea cleştelui  Utilizarea substanţei colorante  Masarea urechii  Respectarea regulilor de protecţia muncii PUNCTAJ OBŢINUT PUNCTAJ ACORDAT 1. trusa de tatuat. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDIVIDUALIZAREA PRIN TATUAJ .5 puncte 1.5 puncte 1.

..... la porcine deosebim:  Încrucişări în scopul amelorării raselor  Încrucişări de producţie sau cu scopuri economice imediate Sarcini de lucru: 2.................................... 5.... Explicaţi în ce constă acest tip de încrucişare.................. 2................UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.. 6......... 3............................................ 2 ÎNCRUCIŞAREA LA PORCINE În cadrul creşterii prin încrucişare........... 3................. ..................................................... ......... 6............................................................................... pe cea practicată în mod curent pentru formarea porcului de abator................................................ Încrucişări de producţie 4........................................... 75 ......................... – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr................................................. Aegeţi dintre încrucişările precizate.. 1.................. ............................. ..........

76 .

pe echipe .studiu individual . crt. 1 Competenţa 21. FL -1.Landrace (FD-3) .joc puzzle .conversaţia euristică .Alb de Ruşeţu (FD-9) Metode didactice . .1 Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Obiectivul Cunoaşterea şi diferenţierea raselor de porcine după particularităţile morfologice şi bioeconomice Activităţi de învăţare .lucrul pe staţiuni Evaluarea: (FL-2.descoperirea .conversaţia euristică .problematizarea .Marele Alb (FD-2.descoperirea .observarea .Bazna (FD-7.Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice Nr.individual .Duroc (FD-5) .individual .studiul de caz .lucrul pe staţiuni ATENŢIE Fişa de lucru 1 poate fi elaborată de profesori pentru toate rasele de porcine şi poate fi folosită ca fişă de evaluare sau autoevaluare.problematizarea . FA-1) .Yorkshire (FD-4) . FL-5) LEGENDA FD – fişa de documentare FL – fişa de lucru FA – fişa de autoevaluare . FL-3. FA-2) .Clasificarea raselor de porcine (FD-1) .Hampshire (FD-6) . FA-3) .pe echipe .Mangaliţa (FD-8.studiul de caz Forma de activitate . FL-4.

spor 2. 9 – 3.1. 1 – SOLUŢII RASE DE PORCINE Sarcini de lucru: 1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞA DE LUCRU Nr. larg.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. lungă. b) Caractere productive Carcase Prolificitate Capacitate Precocitate de alăptare 11 purcei. potrivit fină. foarte bună Spor mediu zilnic 620 – 660 g Consum specific/Kg. fără de cute mare. cu linia superioa ră dreaptă sau uşor convexă . purtate lateral şi uşor înainte lung. 42-45 Kg. din fermele de producţie . paralel cu linia spinării. Studiaţi cu atenţie fişa de documentare nr. 1 care prezintă rasa Marele Alb şi completaţi tabelele de mai jos: a) Caractere morfologice b) Caractere productive c) Explicaţi importanţa rasei a) Caractere morfologice Culoare robă albă Piele Cap Urechi Trunchi Abdomen Crupă Membre albă-roz. cu şunci bine dezvolt ate groase dar puternice. lung. cu aplomburi corecte. larg cu profil uşor concav mărime mijlocie. 2 kg procent redus de ţesut gras c) Este folosită pe linie maternă împreună cu rasa Landrace pe linie paternă. largă. pentru obţinerea scrofiţelor metise.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.1. Precizaţi caracterele morfologice ale raselor prezentate. 3. CARACTERELE MOFOLOGICE RASA Tipul morfoproductiv Culoarea Talia Constituţia Format corporal Carne Albă Mare Robustă Paralelipiped RASA MARELE ALB Mixt Neagră cu bandă albă în zona grebănului Mijlocie şi membrelor Robustă Cilindric RASA BAZNA anterioare Grăsime Blondă Mijlocie Robustă Aspect de “butoi” RASA MANGALIŢA 3. Tipul morfo-productiv de carne. tineretul realizând sporuri mari de creştere cu un consum specific redus 79 .2 – SOLUŢII RASE DE PORCINE – LABORATOR TEHNOLOGIC SARCINI DE LUCRU : 1. Argumentaţi tipul morfo – productiv care l-aţi creşte în viitoarea voastră fermă. deoarece:  carcasele sunt apreciate datorită procentului redus de ţesut gras  rasele de carne au precocitate foarte bună. 2. Stabiliţi tipurile morfo-productive ale raselor din imaginile de mai jos. completând tabelul de mai jos. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr.

Rasa Marele Negru ) Echipele de elevi se rotesc astfel încât la finalul orei/orelor fiecare echipă să fi parcurs toate staţiunile (nu este obligatorie staţiunea de rezervă). Metoda dominantă în acest scenariu este lucrul pe staţiuni . După expirarea timpului acordat pentru rezolvarea fişelor profesorul proiectează soluţiile corecte ale fiecărei fişe. Liderul fiecărei grupe prezintă soluţiile găsite Se discută. iar metodele subordonate sunt: observarea. Într-o astfel de lecţie profesorul supraveghează.2 – Bazna staţiunea nr. îndrumă. Pentru elevii foarte buni se organizează o staţiune de rezervă cu o altă rasă mai rar întâlnită ( expl. postere. rezolvă sarcinile de lucru din fişa de lucru. Fiecare punct de lucru este dotat cu fişe de documentare (descrierea rasei). problematizarea şi conversaţia euristică. observă şi identifică rasa prezentată.1 – rasa Marele alb staţiunea nr. Evaluarea se va realiza prin autoevaluare. În fiecare punct de lucru se găseşte câte o rasă (autohtonă sau importată). Pentru această temă vă sugerăm următorul scenariu didactic: Se organizează colectivul de elevi pe echipe şi puncte de lucru (staţiuni). Exemplu: staţiunea nr. 3 – Mangaliţa etc. se fac observaţii şi împreună cu profesorul se decide asupra soluţiei corecte. dirijează şi intervine în corectarea soluţiilor date de elevi. La finalul parcursului elevii sunt capabili să identifice şi să caracterizeze rasele de porcine. descoperirea. întrucât activitatea este centrată pe elevi. Pe parcursul realizării temei vă propunem folosirea următoarei fişe de observare şi evaluare: 80 . imagini (video. fişe de lucru (despre caracterele morfologice şi productive). fiecare elev primind câte o fişă de autoevaluare conţinând o singură rasă. CD) etc. iar elevii se autoevaluează.mulaje. În final echipele sunt solicitate să prezinte soluţiile la fişele de lucru din fiecare staţiune. DVD. Numărul staţiunilor corespunde cu numărul raselor şi cu numărul grupelor. cer lămuriri dacă este cazul. albume. bifează staţiunea parcursă în fişa de lucru unde se trec toate staţiunile. În fiecare staţiune elevii se documentează din fişele de documentare.

1. 1 Criterii de observare şi evaluare Punctaj maxim acordat Grupa I Grupa II Grupa III Comunicarea şi colaborarea elevilor în grupă Participarea elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru Comportamentul elevilor în timpul activităţii Recunoaşterea raselor prezentate 1 2 2 3 1 4 2 5 Prezentarea şi argumentarea soluţiilor Nivelul cunoştinţelor teoretice 1 6 2 7 Respectarea etapelor în rezolvarea sarcinilor de lucru Punctaj total 1 10 81 . crt.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE OBSERVARE ŞI EVALUARE Nr.

1. 1 .Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată: RASA PREZENTATĂ Marele alb PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte PUNCTAJ OBŢINUT 1. care te-au ajutat la identificare. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele elevului ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr. cu un procent redus de ţesut gras 11 purcei RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din oficiu 82 .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. Specifică caracterele morfologice ale rasei. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie Bună. completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE Tipul morfo-productiv Culoarea Talia Constituţia RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT Carne Albă Mare Robustă 3.SOLUŢII SARCINI DE LUCRU: 1.

– Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele elevului ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr. 2 . completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE Tipul morfo-productiv Culoarea Talia Constituţia RĂSPUNSURI Mixt Neagră cu bandă albă în zona grebănului şi membrelor anterioare Mijlocie Robustă PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT 3.SOLUŢII SARCINI DE LUCRU: 1. Specifică caracterele morfologice ale rasei.Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată: RASA PREZENTATĂ Bazna PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte PUNCTAJ OBŢINUT 2. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie Carcasele sunt bogate în ţesut gras 9 – 10 purcei RĂSPUNSURI PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din oficiu.1.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 83 . care te-au ajutat la identificare.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine Numele şi prenumele elevului ……………………… FIŞĂ DE AUTOEVALUARE Nr. 3 - SOLUŢII SARCINI DE LUCRU: 1.Priveşte cu atenţie imaginea de mai jos şi identifică rasa prezentată:

RASAPREZENTATĂ Mangaliţa

PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte

PUNCTAJ OBŢINUT

2. Specifică caracterele morfologice ale rasei, care te-au ajutat la identificare, completând tabelul de mai jos: CARACTERE MORFOLOGICE Tipul morfo-productiv Culoarea Talia Constituţia RĂSPUNSURI Grăsime Blondă Mijlocie Robustă RĂSPUNSURI Carcasele sunt bogate în ţesut gras 5 – 6 purcei PUNCTAJ ACORDAT 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT

3. Precizează caracterele productive din tabelul de mai jos: CARACTERE PRODUCTIVE Calitatea carcasei Prolificitatea medie PUNCTAJ ACORDAT 1 punct 1 punct PUNCTAJ OBŢINUT

NOTA OBŢINUTĂ……………………… NOTĂ: Se va acorda 1 punct din oficiu.  Profesorul poate realiza fişe de autoevaluare şi pentru celelalte rase studiate.

84

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr. 3 – RASE DE PORCINE SOLUŢII ( anexa 10- prezentare Power Point) ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE SARCINI DE LUCRU: 1. Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos, şi identificaţi rasele prezantate:

a

b

c a) Rasa Landrace b) Rasa Duroc c) Rasa Marele alb 2. Precizaţi importanţa pe care o prezintă aceste rase în activitatea de selecţie. Rasa Duroc este considerată o rasă paternă şi participă în schemele de încrucişare pentru obţinerea porcului de abator împreună cu scrofiţele metise Marele alb X Landrace.           Colectivul clasei se organizează în echipe de câte 3-4 elevi. Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – baak – ul lecţiei. Metodele de învăţare: observarea, problematizarea. Materiale didactice ajutătoare: mulaje, pliante, postere, atlas, fişe de documentare, imagini( video, DVD, CD.) Timp de lucru: 15 minute. Se alege un lider în fiecare echipă care va prezenta rezultatele obţinute. La terminarea timpului alocat se fac discuţii şi se corectează soluţiile greşite. Profesorul poate proiecta soluţia corectă, realizată în Power Point, elevii autoevaluându-se. Fişa de lucru se poate aplica şi elevilor cu CES. Elevii cu dificultăţi de citire vor asculta prezentarea raselor respective de către un coleg.
85

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.1. – Aplică cunoştinţe referitoare la rasele de porcine FIŞĂ DE LUCRU Nr. 4 - SOLUŢII PORCINELE DIN FERMA AGENTULUI ECONOMIC STUDIUL DE CAZ SUGESTII METODOLOGICE:    Exerciţiul se va realiza individual. Observarea RASELOR DE PORCINE se va face la agentul economic, în timp de 2 ore. Evaluarea se va face pe baza fişei de observare completată, rămânând la latitudinea fiecărui profesor să întocmească o fişă de evaluare cu criteriile corespunzătoare. FIŞĂ DE LUCRU Nr. 5 - SOLUŢII JOC DIDACTIC TIP PUZZLE – RASE DE PORCINE In domeniul creşterii porcinelor se cunoaşte un număr mare de rase. Sarcini de lucru: 1. Priviţi cu atenţie imaginile rasa prezentată şi reconstituiţi din bucăţele rasa respectivă.

2. Rasa Duroc 3. Tipul morfo – productiv de carne Jocul didactic se aplică elevilor cu CES         Profesorul va confecţiona un joc didactic tip puzzle. Jocul se va aplica pentru a asigura feed-backul lecţiei. Colectivul clasei se organizează în perechi. Timp de lucru 10 minute. După terminarea timpului de lucru unul dintre elevii fiecărei perechi prezintă soluţia. Evaluarea este orală, pe baza discuţiilor care se fac după prezentarea tuturor soluţiilor. Pentru elevii cu abilităţi practice deosebite puteţi să le oferiţi posibilitatea să-şi construiască singuri jocul ( ca temă pentru acasă) Se pot confecţiona astfel de jocuri pentru toate rasele de porcine studiate
86

conversaţia euristică . fişe de lucru.Ciclul sexual (FD-3. FL-3) .studiu individual .problematizarea . FL-1) .2 Organizează reproducţia porcinelor . FL-2) . profesorii vor elabora fişe de documentare. Competenţa Obiectivul .observarea .pe echipe . fişe de evaluare şi autoevaluare.Organizarea activităţii de reproducţie în funcţie de sistem Activităţi de învăţare .lucrul pe staţiuni 2.individual . .studiu individual .observarea . FL-4.studiul de caz Forma de activitate .individual .lucrul pe staţiuni 3.problematizarea . LEGENDA FD – Fişa de documentare FL – Fişa de lucru FA – Fişa de autoevaluare .Particularităţile reproducţiei la porcine (FD-1) .descoperirea . 1.Tehnica hrănirii şi întreţinerii scroafelor de reproducţie ATENŢIE Pentru acest obiectiv.Tehnica hrănirii şi întreţinerii vierilor de reproducţie .Folosirea animalelor la reproducţie ţinând cont de biologia specifică 21. .conversaţia euristică . Recomandăm cu precădere activităţile practice. FA-1) Metode didactice .Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice Nr.Sisteme de montă la porcine (FD-4.Organizarea fătării (FD-5.Introducerea la reproducţie a tineretului porcin (FD-2.Supravegherea hrănirii şi întreţinerii porcinelor de reproducţie . crt.studiul de caz .descoperirea .pe echipe .

1 – SOLUŢII ( anexa 11.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. . 2.  Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei.  Metodele de învăţare: observarea.  La terminarea timpului alocat se fac discuţii şi se corectează soluţiile greşite. pentru corectarea raspusurilor.  Se alege un lider în fiecare echipă care va prezenta rezultatele obţinute.  Timp de lucru: 15 minute.  Profesorul poate proiecta soluţia corectă . Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos ! Rasa Duroc Rasa Marele alb Bazna Mangaliţa Sarcini de lucru: 1) Indicaţi vârsta când se introduc la reprodicţie rasele prezentate. Rasele ameliorate sunt introduse la reproducţie mai devreme faţă de rasele neameliorate deoarece realizează dezvoltarea corporală optimă pentru reproducţie (70 % din dezvoltarea corporală a animalelor adulte)  Colectivul clasei se organizează în echipe de câte 3-4 elevi. Rasele: Marele alb şi Duroc 3) Argumentaţi de ce aceaste rase se introduc la reproducţie mai devreme decât celelalte.prezentare Power Point) VÂRSTA OPTIMĂ PENTRU INTRAREA LA REPRODUCŢIE A PORCINELOR Vârsta optimă pentru introducerea la reproducţie a porcinelor este diferită în funcţie de rasă. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr. problematizarea. a) Rasa Duroc: 8 – 9 luni b) Rasa Marele alb: 8 – 9 luni c) Bazna: 10 – 12 luni d) Mangaliţa: 10 – 12 luni 2) Alegeţi rasele care se introduc la reproducţie cel mai devreme.

Proestru Estru Metestru Diestru 2. Completaţi schema de mai jos cu stadiile ciclului sexual. 2 . 89 . Stadiile ciclului sexual 1. Perioada optimă de împerechere este în faza de estru.SOLUŢII CICLUL SEXUAL ( anexa 12. 2. Sarcini de lucru: 1. 3. Caracterizaţi modificările morfologice şi de comportament produse în cel de -al doilea stadiu.      Colectivul clasei se va organiza în perechi Timp de lucru 15 minute. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr. Pentru confirmarea răspunsurilor profesorul poate proiecta soluţia corectă. Stabiliţi momentul optim de împerechere. La sfîrşitul timpului alocat se realieză evaluare orală. pe baza soluţiilor prezentate de către perechi.prezentare Power Point) Ciclul sexual la scroafe se desfăşoară pe durata a patru stadii. În estru:  Se declanşează ovulaţia  Căile genitale se congestionează şi se tumefiază  Femela manifestă imobilitate pentru vier  Este neliniştită  Consumă capricios hrana 3. Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. deoarece are loc eliberarea ovulei. 2. 4.

Explicaţi în ce constă fiecare variantă a montei dirijate. 2. 2. după 12 – 18 ore de la prima montă.SOLUŢII SISTEME DE MONTĂ ( anexa 13. 90 . 5 puncte a. 5 puncte Cea mai recomandată variantă este monta dirijată repetată deoarece:  Permite formarea perechilor  Permite cunoaşterea reproducătorilor  Se pot planifica montele şi fătările  Conduce la realizarea unor indici de reproducţie superiori (fecunditate. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr. dublă c. Argumentaţi de ce? 3. simplă Sisteme de montă LIBERĂ DIRIJATĂ ÎN HAREM b. a) Monta simplă: constă în efectuarea unei singure monte într-un ciclu de călduri b) Monta dublă: constă în efectuarea a două monte într-un ciclu de călduri cu doi vieri la un interval de 5 – 10 min c) Monta repetată: Se efectuează cu acelaşi vier sau se repetă cu un alt vier. 3.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. repetată 3 puncte 2. 3 . Completaţi schema de mai jos cu sistemele şi variantele montei naturale. Stabiliţi care este varianta cu cele mai bune rezultate. prolificitate) Notă: Se va acorda 1 punct din oficiu. Sarcini de lucru: 1.prezentare Power Point) În creşterea porcinelor se practică pe scară largă monta (proces natural).

91 . La terminarea timpului alocat se fac discuţii şi se corectează soluţiile greşite. rezolvarea ei realizând-se individual Profesorul poate proiecta soluţia corectă .SUGESTII METODOLOGICE:        Colectivul clasei se organizează în echipe de câte 3-4 elevi. Fişa poate fi concepută şi ca fişă de autoevaluare. Metodele de învăţare: observarea. problematizarea. Se alege un lider în fiecare echipă care va prezenta rezultatele obţinute. Timp de lucru: 15 minute. elevii autoevaluându-se.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Organizează reproducţia porcinelor FIŞA DE LUCRU Nr.SOLUŢII ACTIVITATE PRACTICĂ . care va fi de folos în procesul de evaluare: FIŞĂ DE OBSERVAŢIE SISTEMATICĂ Numele şi prenumele Ascultare activă Limbajul tehnic utilizat Comunicarea în echipă Solicită informaţii Respectă etapele şi operaţiile Susţine prin argumente Respectă normele de protecţia muncii 92 .4 . 2.PREGĂTIREA MATERNITĂŢII Pe parcursul realizării temei vă propunem folosirea următoarei fişe de observarvaţie.

pe echipe .problematizarea .Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice Nr.studiu individual . 21. FL-2. FA-1) Metode didactice .individual .(FD-2) . .conversaţia euristică .pe echipe .Supravegherea alimentaţiei purceilor sugari.descoperirea .conversaţia euristică .3 Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin Competenţa Obiectivul . FL-1) .observarea .lucrul pe staţiuni 2.Aplicarea sistemelor de înţărcare a purceilor Activităţi de învăţare .studiul de caz ATENŢIE . crt.studiu individual .observarea . 1. fişe de lucru. întreţinerea şi hrănirea purceilor înţărcaţi .descoperirea .Sisteme de înţărcare a purceilor (FD-4.Caracteristicile colostrului (FD-1. fişe de evaluare si fişe de autoevaluare.studiul de caz Forma de activitate .Îngrijirea purceilor sugari . în funcţie de nivelul elevilor.lucrul pe staţiuni LEGENDA FD – fişa de documentare FL – fişa de lucru FA – fişa de autoevaluare Profesorii pot elabora şi alte fişe de documentare.Hrănirea suplimentară a purceilor sugari (FD-3.problematizarea . FL-3) . .individual .

Pentru a putea fi clarificate greşelile comise profesorul poate proiecta soluţia corectă. de regulă nu tăiesc. Timp de lucru 15 minute. 3. a) VALOAREA NUTRITIVĂ: determinată de conţinutul mai ridicat în substanţe nutritive faţă de laptele normal b) VALOAREA IMUNOLOGICĂ: determinată de conţinutul în anticorpi c) VALOARE LAXATIVĂ: determinată de conţinutul ridicat în grăsime şi enzime 3. Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei.1 . VALOARE LAXATIVĂ 2. Completaţi schema de mai jos cu caracteristicile colostrului CARACTERISTICI LE COLOSTRULUI a. . Explicaţi caracteristicile precizate. – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE LUCRU Nr. Colectivul clasei se organizează în perechi.prezentare Power Point) Primul lapte administat purceilor imediat după fătare poartă denumirea de colostru. Argumentaţi importanţa colostrului pentru alimentaţia nou-născuţilor. Colostrul are rol hotărâtor în apărarea sănătăţii purceilor în primele zile de viaţă Purceii care nu sug colostru. După terminarea timpului de lucru unul dintre elevii fiecărei perechi prezintă soluţia Evaluarea este orală. Sarcini de lucru: 1. VALOARE IMUNOLOGICĂ c.SOLUŢII COLOSTRUL ( anexa 14. pe baza discuţiilor care se fac după prezentarea tuturor soluţiilor.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. VALOARE NUTRITIVĂ b.

problematizarea. Timp de lucru: 15 minute.SOLUŢII TEHNICI DE ÎNŢĂRCARE PROBLEMATIZAREA SOLUŢIA PROBLEMEI: Prima variantă reduce stresul de înţărcare deoarece separarea purceilor de scroafă se realizează treptat      Colectivul clasei se organizează în echipe de câte 3-4 elevi. 3. 99 . Metodele de învăţare: observarea. laborator tehnologic – rase de porcine) FIŞA DE LUCRU 3 .SOLUŢII ACTIVITATE PRACTICĂ – HRĂNIREA SUPLIMENTARĂ A PURCEILOR SUGARI Pentru această activitate vă sugerăm pe lângă fişele de autoevaluare prezentate să folosiţi pentru evaluare una dintre fişele de observare şi evaluare de la temele prezentate anterior (activitate practică – pregătirea maternităţii.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. – Aplică tehnologia creşterii tineretului porcin FIŞA DE LUCRU 2 . La terminarea timpului alocat se fac discuţii şi se corectează soluţiile greşite. Se alege un lider în fiecare echipă care va prezenta rezultatele obţinute.

individual .Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice Nr.lucrul pe staţiuni 4. 21. FL-2) .Aplicarea tehnologiei de exploatare pentru obţinerea porcului de carne . ATENŢIE Pentru acest obiectiv. fişe de lucru.studiul de caz . .Metode obiective de apreciere a calităţii carcaselor . 3.4 Asigură tehnologia de exploatare a porcinelor pentru producţia de carne Competenţa Obiectivul . LEGENDA FD – fişa de documentare FL – fişa de lucru FA – fişa de autoevaluare . profesorii vor elabora fişe de documentare. Recomandăm cu precădere activităţile practice.Factorii care influenţează calitatea carcasei .studiu individual .Furajarea porcilor pentru producţia de carne (FD-3. FL-5) .observarea .Analizarea factorilor care influenţează producţia de carne .problematizarea . FL-1) Metode didactice Forma de activitate 2.Aprecierea caracteristicilor cărnii.Factorii care influenţează producţia de carne (FD-1. 1. . FA-1) . FD-4. FL-4.FL-3. crt.pe echipe . fişe de evaluare şi autoevaluare.descoperirea .Metode de apreciere a producţiei de carne pe animalul viu (FD-2.conversaţia euristică .Aprecierea producţia de carne pe animalul viu .Aprecierea calităţii carcaselor Activităţi de învăţare .Condiţii de cazare a porcilor pentru producţia de carne (FD-5.

Completaţi schema de mai jos cu factorii exogeni care influenţează producţia de carne. Alegeţi pe cel mai important dintre factori şi argumentaţi importanţa acestuia Alimentaţia – prin influenţa calitativă şi cantitativă asupra ritmului de creştere şi în final asupra calităţii carcasei şi cărnii. Factorii exogeni care influenţează producţia de carne Alimentaţia Numărul de animale din boxă Suprafaţa pe cap de animal 2. ambele influenţând negativ realizarea sporului în greutate. Densitatea prea mare din boxă sau adăpost nu asigură frontul de furajare necesar pentru fiecare individ.SOLUŢII FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE CARNE ( anexa 15. duce la creşterea umidităţii în adăpost. Sarcini de lucru: 1. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 1 . Explicaţi de ce densitatea prea mare a animalelor în boxă sau adăpost acţionează negativ asupra sporului de creştere în greutate a porcilor. 4. .prezentare Power Point) Factorii care inflenţează producţia de carne sunt grupaţi în două categorii: factori endogeni şi factori exogeni. este considerat ca fiind cel mai important factor exogen 3.

4. rămânând la latitudinea fiecărui profesor să întocmească o fişă de evaluare cu criteriile corespunzătoare. 102 . – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU 2 . Evaluarea se va face pe baza fişei de observare completată.SOLUŢII STUDIUL DE CAZ APRECIEREA PRODUCŢIEI DE CARNE SUGESTII METODOLOGICE:    Exerciţiul se va realiza individual. Observarea PORCINELOR se va face la agentul economic.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. în timp de 2 ore.

Evaluarea este orală.Pentru a putea fi clarificate greşelile comise profesorul poate proiecta soluţia corectă.Timp de lucru 15 minute. 1  Porumb  Orz  Mazăre  Şrot de floarea soarelui  Făina de carne. deci depunerile de grăsime sunt limitate. 2 PERIOADA DE ÎNGRĂŞARE Prima perioada Ultima perioadă 2.Colectivul clasei se organizează în perechi.prezentare Power Point) În hrănirea porcilor la îngrăşat se folosesc raţii cu structură diferită în funcţie de perioada de îngrăşare. Analizaţi cele două tipuri de raţii.SOLUŢII PROBLEMATIZAREA HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE ( anexa 16. Raţia nr. 2 65% 10% 5% 15% 5% RAŢIA NR. iar celelalte furaje bogate în proteină favorizează dezvoltarea musculaturii şi creşterea. . oase  Tărâţe de grâu  Făină de lucernă 30% 18% 15% 15% 10% 10% 5%  Porumb  Mazăre  Şrot de floarea soarelui  Tărâţe de grâu  Făină de lucernă RAŢIA NR.1 – corespunde primei perioade de îngăşare. 3 . prezentate mai jos şi precizaţi cărei periode de îngrăşare corespunde fiecare. pe baza discuţiilor care se fac după prezentarea tuturor soluţiilor. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr. RAŢIA NR. 103 .După terminarea timpului de lucru unul dintre elevii fiecărei perechi prezintă soluţia . 1 NR. Argumentaţi de ce fiecare raţie corespunde periodei stabilite.4. Raţia nr. . care contribuie la formarea stratului de grăsime şi finisare. Sarcini de lucru: 1. 2 – corespunde ultimei periode de îngrăşare deoarece ponderea în raţie o reprezintă porumbul.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. . .Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei. deoarece porumbul nu depăşeşte 30% din valoarea raţiei. .

4 – SOLUŢII ACTIVITATE PRACTICĂ HRĂNIREA PORCINELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE Pentru această activitate vă sugerăm pe lângă fişa de autoevaluare prezentată să folosiţi pentru evaluare. – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.4. fişa de observare şi evaluare de la tema prezentată anterior (activitate practică – pregătirea maternităţii) 104 .

„Zona de confort termic” Temperatură prea scăzută Temperatură prea ridicată Există pentru fiecare categorie de porcine un optim de temperatură.5 . Argumentaţi de ce atât temperatura scăzută cât şi cea ridicată influenţează negativ sporul de creştere în greutate. 60 – 110 kg.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. Temperatura optimă 18 – 20° C 17 – 19° C 2. Sarcini de lucru: 1.SOLUŢII MICROCLIMATUL ( anexa 17. aşa numita ” zonă de confort termic „ la care se obţine cel mai bun spor de creştere în greutate. Precizaţi temperatura optimă din adăpost pentru cele două categorii: Categoria 30 – 60 kg.4. 105 . – Asigură tehnologia de exploatare a porcilor pentru producţia de carne FIŞA DE LUCRU Nr. sau peste limita optimă duce la utilizarea unei părţi din hrană pentru reglarea constantelor fiziologice şi mai puţin pentru realizarea sporului în greutate.prezentare Power Point) Condiţiile de microclimat din adăpost influenţează procesul de creştere şi îngrăşare. Temperatura sub.

FL-2) .studiul de caz Forma de activitate . fişe de lucru. LEGENDA FD – fişa de documentare FL – fişa de lucru FA – fişa de autoevaluare .Hrănire şi întreţinere animalelor în sectoarele fluxului tehnologic (tineret de înlocuire.Schema fluxului tehnologic in sistemul intensiv (FD-2.observarea . 21. ATENŢIE Profesorii vor elabora fişe de documentare. pregătire) .conversaţia euristică .5 Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme Competenţa Obiectivul Activităţi de învăţare . fişe de evaluare şi autoevaluare pentru restul activităţilor. FL-1) . abatorizare ) Metode didactice .Supravegherea tehnologiile de exploatare a porcinelor în diverse sisteme . Recomandăm cu precădere activităţile practice. crt. adăpare. semiintensiv.descoperirea .Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice Nr.lucrul pe staţiuni 2. 3.problematizarea .pe echipe .individual . maternitate.studiu individual . îngrăşare.Caracteristicile sistemelor de exploatarea a porcinelor ( extensiv.Organizarea recondiţionării porcinelor (hrănire. 1. montăgestaţie. intensiv) (FD-1. creşă.

5.  Intensiv – industrial 3. Timp de lucru 10 minute. Caracterizaţi sistemul ales.SOLUŢII SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR ( anexa 18.prezentare Power Point) Plecând de la definiţia sistemului (o grupare de elemente care acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun) literatura de sp ecialitate descrie trei sisteme de exploatare a porcinelor. După terminarea timpului de lucru unul dintre elevii fiecărei grupe prezintă soluţia Evaluarea este orală.  Pentru a putea fi clarificate greşelile comise profesorul poate proiecta soluţia corectă.industrial 2. pe baza discuţiilor care se fac după prezentarea tuturor soluţiilor. Sarcini de lucru: 1. Extensiv SISTEME DE EXPLOATARE A PORCINELOR Semiintensiv Intensiv . – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE LUCRU 1 . pe cel care are cea mai mare eficienţă economică.     .  Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei. Alegeţi dintre sistemele precizate.UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. tehnologie) sunt dictaţi de om.  În totalitate factorii abiotici (cazare. Completaţi schema de mai jos cu sistemele de exploatare a porcinelor.  Ferma este dependentă ca sursă de lucru de unităţi specializate (exemplu: fabrici de nutreţuri combinate)  Se poate discuta despre un randament al conversiei energiei şi substanţelor din hrană într-o anumită producţie (exemplu: carcase cu procent ridicat de carne) SUGESTII METODOLOGICE: Colectivul clasei se organizează în grupe de câte 3 – 4 elevi.  Factorii biotici (paraziţi. microclimat. agenţi infecţioşi) sunt eliminaţi în totalitate sau ţinuţi la valori minime. hrană.

resurse materiale Cod P 1 P2 P.3 P4 P. metode şi procedee: conversaţia euristică turul galeriilor observarea sistematică autoevaluarea b. – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme          DATA : CLASA : MODULUL: Tehnologia creşterii porcinelor SUBIECTUL LECŢIEI: Raţii furajere pentru tineretul porcin crescut în sistem semiintensiv .UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. DURATA : 2 ore TIPUL LECŢIEI: Lecţie de verificare şi apreciere a cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor VARIANTA: Lecţie de verificare şi apreciere prin metoda “ Turul galeriilor” OBIECTIVE CADRU: 1 interpretarea informaţiilor necesare în rezolvarea unor situaţii 2 valorificarea termenilor de specialitate în comunicare 3 utilizarea cunoştinţelor dobândite la alte discipline OBIECTIVE OPERAŢIONALE: elevii vor fi capabili : O1 să întocmescă raţia / reţeta optimă O2 să argumenteze soluţiile formulate O3 să analizeze soluţiile colegilor O4 să evalueze obiectiv rezultatele muncii STRATEGII DIDACTICE: a.5 Poster grupa 1 Poster grupa 2 Poster grupa 3 Poster grupa 4 Poster grupa 5 Denumire Prezentare Carton A3 Carton A3 Carton A3 Carton A3 Carton A3 107 . 5.

tehnologii eficiente în creşterea porcinrlor şi păsărilor. NICOLAE BADEA. BUC. AGRIS. ED. 2001 108 .pe grupe  BIBLIOGRAFIE: STELIAN DINESCU.frontal. ..M1 M2 M3 M4 M5 B1 B2 B3 B4 F1 G1 Marker grupa 1 Marker grupa 2 Marker grupa 3 Marker grupa 4 Marker grupa 5 Buline grupa 1-5 Buline grupa 1-5 Buline grupa 1-5 Buline grupa 1-5 Fişa de observare şi evaluare Grilă de evaluare cu buline colorate Roşu Albastru Verde Portocaliu Negru Hârtie glace roşie Hârtie glace albastră Hârtie glace verde Hârtie glace neagră Anexa 1 Anexa 2  FORME DE ORGANIZARE: .

Observare sistematică . CRT.ETAPELE LECŢIEI NR.  La locurile lor sunt pregătiţi să înceapă lecţia. EVENIMENTELE INSTRUIRII CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII SECVENŢA ORGANIZATORICĂ  Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a lecţiei VERIFICAREA ŞI APRECIEREA capacităţilor elevilor prin metoda “turul galeriilor” TIMP MIN.  Prezintă pe scurt metoda “Turul galeriilor”  Urmăresc prezentarea şi se concentrează asupra conţinutului lecţiei. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE: PROFESOR ELEVI EVALUARE FORME INSTRUMENTE I 1 II 90 1 Realizarea continuităţii activităţii de instruire 10  Prezintă pe scurt scopul şi obiectivele operaţionale ale lecţiei trecute. 5  Notează absenţele. face observaţii şi recomandări dacă este cazul.

3 5 4 Prezentarea problemei de rezolvat 5 5 Rezolvarea problemei pe poster  30   6 Afişarea posterelor 5   Gândesc. se consultă. cooperează. Observare comunică între ei pentru sistematică găsirea soluţiei  Încep rezolvarea problemei pe poster  Îşi exprimă idei şi convingeri  Se deplasează în ordine la Observare locul stabilit şi afişează sistematică posterele F1 F1 10  Anunţă timpul alocat vizitării posterelor afişate  Vizitează pe rând posterele afişate de celelalte grupe 110 . 5  Profesorul dirijează împărţirea elevilor în gupe de lucru  Distribuie fiecărei grupe câte un poster şi un marker colorat  Expune sarcina de lucru pentru toate grupele: “Întocmiţi o raţie furajeră pentru tineretul porcin categoria 20 – 30 kg. analizează conţinutul ei.2 Constituirea grupelor de lucru Distribuirea posterelor şi materialelor de lucru P1 – P5. M1 – M5. pentru sezonul de iarnă” Urmăreşte cu atenţie comportamentul elevilor în grupă şi participarea membrilor grupei la rezolvarea problemei Completează fişa de observare şi evaluare Anunţă timpul alocat afişării posterelor Urmăreşte şi dirijează deplasarea elevilor în clasă pentru afişarea posterelor  Elevii se grupează câte 3 – 4 formând grupele de lucru  Primesc posterul grupei şi materialul de lucru pe care le aşează ordonat pe masă  Notează sarcina de lucru..

comentează.  Se consultă. completează şi notează pe posterele colegilor (dacă este cazul) Observare sistematică F1 8 Revenirea la posterul iniţial 5  Indică elevilor din fiecare  Verifică şi analizează grupă să reexamineze comentariile colegilor raţia / reţeta concepută  Se consultă cu membrii conform comentariilor grupei pregătind notate de colegi pe prezentarea soluţiei poster  Ascultă prezentarea făcută de liderul fiecărei grupe  Adresează întrebări fără să facă aprecieri  Completează fişa de observare şi evaluare  Prezintă grila de evaluare şi sistemul de evaluare  Distribuie fiecărui elev din fiecare frupă un set de buline colorate cu care să evalueze fiecare soluţie găsită  Pe baza fişei de observaţie apreciază activitatea desfăşurată  Prezintă pe scurt soluţia concepută  Răspund la întrebările formulate de colegi Observare sistematică F1 9 Prezentarea soluţiei (raţie / reţetă) de fiecare grupă 5 Observare sistematică F1 5 10 Autoevaluarea  Fiecare elev din grupă evaluează soluţia fiecărui poster atasând o bulină colorată conform sistemului de notare stabilit  Ascultă cu atenţie aprecierile şi observaţiile făcute Auto evaluarea B1 B4 G1 111 .7 Vizitarea posterelor afişate  Urmăreşte mişcarea elevilor de la un poster la altul  Completează fişa de observare şi evaluare  Analizează fiecare poster.

prin metoda “turul galeriilor” 5 de fiecare grupă  Urmăresc notarea fiecărui  Evidenţiază grupa care a poster realizat de ei conceput soluţia optimă  Foloseşte grila de evaluare şi notează corespunzător grilei fiecare poster atasând o bulină colorată    Formulează aprecieri privind desfăşurarea lecţiei  Face observaţii şi recomandări dacă este cazul  Reţin aprecierile şi recomandările făcute  Fac recomandări pentru desfăşurarea şi a altor lecţii prin această metodă Observare sistematică F1 B1 B4 G1 Orală 112 .11 Evaluarea şi notarea soluţiei 5 III 1 Secvenţa finală Aprecierea desfăşurării lecţiei: “Raţii furajere pentru tineretul porcin.

F1 ANEXA 1 FIŞA Nr. crt. DE OBSERVARE ŞI EVALUARE Punctaj maxim acordat Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V CRITERII DE OBSERVARE ŞI EVALUARE 1 Comunicarea şi cooperarea elevilor în grupă 1 2 Participarea elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru 1 3 Comportamentul elevilor în timpul activităţii Utilizarea sortimentelor de furaje specifice categoriei de tineret porcin Respectarea proporţiilor corespunzătoare grupei de furaje Prezentarea şi argumentarea soluţiilor 1 4 1 5 2 6 2 7 Nivelul cunoştinţelor teoretice 1 8 Respectarea etapelor în rezolvarea sarcinilor de lucru PUNCTAJ TOTAL 1 10 .

9 ROŞIE 2 BINE 8-7 ALBASTRĂ 3 SATISFĂCĂTOR 6-5 VERDE 4 NESATISFĂCĂTOR 4 NEAGRĂ NOTĂ:  Profesorul decupează din hârtie glace buline colorate şi distribuie fiecărei grupe un set de buline  Elevii lipesc buline colorate pe postere pentru evaluarea muncii lor şi a colegilor din celelalte grupe 114 .G1 ANEXA 2 GRILĂ DE AUTOEVALUARE CU BULINE COLORATE NR. CALIFICATIVUL INTERVALUL DE NOTARE CULOAREA BULINELOR 1 FOARTE BINE 10 . CRT.

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21.prezentare Power Point) Activitatea complexelor industriale pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor se desfăşoară în patru sectoare importante de activitate: Sarcini de lucru: 1. 5. ♀♂ ♀ SECTOR MONTĂ . 2. Completaţi schema de mai jos cu sectoarele de activitate din complexele industrale pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor . – Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în diferite sisteme FIŞA DE LUCRU 2 . FERME DE HIBRIDARE ♂ REFORMAŢI ABATOR . Trasaţi prin săgeţi mişcarea animalelor în cadrul acestor sectoare.GESTAŢIE SECTOR MATERNITATE ♀♂ SECTOR CREŞĂ TINERET PENTRU ÎNLOCUIREA REFORMEI ♀ REFORMATE SECTOR ÎNGRĂŞARE DIN FERMELE DE MULTIPLICARE.SOLUŢII SISTEMUL INTENSIV INDUSTRIAL ( anexa 19.

pe baza discuţiilor care se fac după prezentarea tuturor soluţiilor. Fişa de lucru se utilizează pentru a asigura feed – backul lecţiei.SUGESTII METODOLOGICE: Colectivul clasei se organizează în perechi. Pentru a putea fi clarificate greşelile comise profesorul poate proiecta soluţia corectă. După terminarea timpului de lucru unul dintre elevii fiecărei perechi prezintă soluţia Evaluarea este orală. . Timp de lucru 10 minute.

Corelarea competenţelor şi obiectivelor cu activităţile de învăţare şi metodele didactice
Nr. crt. 1. 21.6 Aplică tehnologia ameliorării porcilor Competenţa Obiectivul Activităţi de învăţare Metode didactice Forma de activitate

2.

3.

- Aplicarea tehnicilor de selecţie a scroafelor şi vierilor de reproducţie

- Caractere de selecţie: caractere de reproducţie, - observarea - individual caractere de creştere, caractere de carcasă, calitatea - studiu individual - pe echipe cărnii, performanţele proprii, ascendenţi, colaterali. - descoperirea - lucrul pe staţiuni - problematizarea - conversaţia - selecţia pentru un singur caracter; euristică - selecţia a mai multor caracter - studiul de caz - individualizarea (FD-1, FL-1, FA-1) - Sisteme de ameliorare: - înmulţire în rasă curată; - înmulţire prin încrucişare. ATENŢIE (FD-2, FL-2, FD-3) Profesorii vor elabora fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare pentru restul activităţilor.

LEGENDA FD – fişa de documentare FL – fişa de lucru FA – fişa de autoevaluare

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 6. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE LUCRU 1 – SOLUŢII ACTIVITATE PRACTICĂ – INDIVIDUALIZAREA PRIN TATUAJ Pe parcursul realizării temei vă propunem folosirea următoarei fişe de observarvaţie, care va fi de folos în procesul de evaluare:

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE SISTEMATICĂ
Respectă Numele şi prenumele Ascultar e activă Limbajul tehnic utilizat Comunicare a în echipă Solicită informaţii etapele şi operaţiile Susţine prin argumente Respectă normele de protecţia muncii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 21 – Tehnologia creşterii porcinelor COMPETENŢA 21. 6. – Aplică tehnologia ameliorării porcinelor FIŞA DE LUCRU 2 - SOLUŢII ÎNCRUCIŞAREA LA PORCINE ( anexa 20- prezentare Power Point) Sarcini de lucru:

Încrucişarea de întoarcere

Încrucişarea Industrială simplă

Încrucişarea trirasială sau triliniară

Încrucişări de producţie
Încrucişarea tetrarasială sau tetraliniară Încrucişările rotative Încrucişările alternante

2. Aegeţi dintre încrucişările precizate, pe cea practicată în mod curent pentru formarea porcului de abator.  Încrucişarea trirasială sau triliniară 3. Explicaţi în ce constă acest tip de încrucişare.  Formarea femelelor hibride prin încrucişarea a două rase materne (Marele Alb şi Landrace)  Împerecherea femelelor hibride, cu vieri din a treia rasă sau linie (Duroc sau Hampshire). Vezi sugestiile metodologice de la fişa de lucru nr. 2 - sistemul intensiv industrial (competenţa 21. 5)

Editura Tehnică Agricolă. LUNGU.ro www.revista-ferma.ro www. S. Bucureşti 1993 ION DINU şi colab. Tratat de creştere a suinelor. Suinicultură. Bucureşti 2002 www.ro www.ro 109 .ghidul-fermierului.agroinfo. Editura Coral Sanivet. Bucureşti 1984 ION DINU şi colab. POPESCU.GH. Bucureşti 1990 PETRU HĂLMĂGEAN “Tehnologia creşterii şi exploatării porcinelor’ Editura Ceres.zootehnie. Editura didactică şi pedagogică.ro www.cartiagricole.fermierul. „Tehnologia creşterii suinelor”.ro www. „Tehnologia creşterii animalelor domestice “.