You are on page 1of 154

Introducere Farmacologia este ştiinţa care studiază medicamentele în relaţie cu sistemele şi organismele vii.

Ea cuprinde 6 ramuri principale, unele cu caracter fundamental, iar altele cu caracter aplicativ. Farmacocinetica studiază “mişcarea” medicamentelor în organism, respectiv absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea. Farmacodinamia studiază fenomenele care se produc în urma interacţiunii dintre medicament şi organism, respectiv efectele. Farmacodinamia generală constituie partea teoretică a farmacologiei care se ocupă cu regulile generale de acţiune ale medicamentelor, cu relaţiile structură acţiune şi doză efect. Farmacodinamia specială e!plică acţiunea medicamentelor asupra diferitelor aparate şi sisteme. Farmacotoxicologia studiază manifestările produse de administrarea greşită sau accidentală a medicamentelor şi de combaterea efectelor produse. Farmacografia stabileşte regulile de prescriere a medicamentelor. Farmacoterapia studiază modul de administrare a unui medicament, indicaţiile, contraindicaţiile. Farmacoepidemiologia cuprinde măsurile de precauţie menite să evite sau să diminueze posibilele efecte nedorite ale medicamentelor. "ceasta mai include şi farmacovigilenţa, care are ca obiect e!aminarea, înregistrarea, validarea şi evaluarea reacţiilor adverse medicamentoase de către personalul medical care efectuează farmacoterapia. Farmacologia clinică reprezintă etapa de evaluare clinică a unui medicament care a trecut e!amenul evaluărilor e!perimentale pe animale, se e!ecută pe voluntari sănătoşi sau pe bolnavi, respect#ndu se anumite principii etice. $copul lucrărilor practice de farmacologie este de a studia farmacografia, adică totalitatea regulilor de prescriere a medicamentelor tipizate, magistrale, oficinale şi de a studia efectul farmacodinamic al medicamentelor în experienţe pe animale. Farmacografia sau receptura are un predominant caracter aplicativ, importanţa acestei ramuri fiind evidentă întruc#t prescrierea medicamentelor este o activitate medicală curentă, cu multiple implicaţii biologice şi sociale. Formularea corectă a prescripţiilor medicale are la bază cunoaşterea acţiunii medicamentelor, a indicaţiilor, contraindicaţiilor şi a posologiei acestora. %rebuie, de asemenea, cunoscute formele farmaceutice în care medicamentele pot fi prescrise şi interacţiunile medicamentoase, în special acelea care ar putea crea incompatibilităţi. %otodată,

&

este necesară cunoaşterea normelor şi reglementărilor legale referitoare la prescrierea, circulaţia şi utilizarea medicamentelor. I. SUBSTANŢE ŞI FORME ( RE ARATE ME!I"AMENTOASE# Definiţia medicamentului ' orice compus c(imic pur sau produs comple! care datorită acţiunii e!ercitate asupra organismului poate fi folosit pentru diagnosticul, prevenirea, tratamentul şi ameliorarea bolilor. Originea medicamentelor
a.

$egetală ' diferite părţi ale plantelor) folium, flores, radix, semen, cortex. E!emple) morfina, atropina, digo!inul. animală) (ormoni *insulina porcină, bovină+, enzime *tripsina, amilaza+ minerală) caolinul, bentonita %emi%intetice) unele antibiotice *penicilina -+ %intetice) c(imioterapicele, sulfamidele antibacteriene, etc.

b. c. d. e.

!rogul ' este materia primă brută folosită pentru prepararea medicamentelor. .onţine una sau mai multe %u&%tan'e acti$e care se pot e!trage, izola sau reproduce şi materii &ala%t. rinci(iile acti$e) substanţe medicamentoase c(imic pure, cu efect farmacodinamic. $e clasifică în funcţie de structura c(imică, proprietăţile fizico c(imice şi efectele biologice în)
&.

Alcaloizi ' compuşi organici cu azot, baze cuaternare de amoniu, au reacţie alcalină, sărurile lor sunt (idrosolubile. "u efect farmacodinamic puternic. E!. morfina, atropina. Glicozide ' au molecula formată din / componente ' o parte neglucidică cu structură steroidică, numită aglicon sau genină, responsabilă de efectul farmacodinamic şi o parte glucidică, compusă din una sau mai multe oze. E!. glicozidele tonicardiace, glicozidele antrac(inonice.

/.

0.

Saponine ' au structură glicozidică, dar agliconul are structură steroidică sau triterpenică. "u proprietăţi tensioactive, emulgatoare, produc#nd spumă în contact cu apa. 1ocal au efect iritant, in2ectate intravascular produc (emoliză. E!. infuzia din rădăcină de 3rimula, cu efect e!pectorant.

4.

Materii tanante ' au structură c(imică de derivaţi polifenolici condensaţi. "u acţiune astringentă *de str#ngere+ datorită precipitării proteinelor e!tracelulare. $e găsesc, de e!emplu în fructele de afin, care sunt folosite pentru tratamentul simptomatic al diareelor.

/

5.

Uleiurile volatile (eterice) ' sunt compuşi liposolubili, volatili cu miros aromat. $e obţin din plante prin antrenare cu vapori de apă. E!. uleiul de mentă, de cimbrişor, de eucalipt. "u acţiune antiseptică şi spasmolitică.

6.

Su&%tan'ele mucilaginoa%e ' sunt compuşi cu structură poliza(aridică, ce formează cu apa soluţii coloidale v#scoase. Formează o peliculă protectoare la suprafaţa mucoaselor. E!. infuzia de nalbă. I.). re(aratele medicamentoa%e (*orme medicamentoa%e# $unt constituite din una sau mai multe substanţe medicamentoase *substanţe c(imic

pure, produse de e!tracţie, droguri+, asociate cu substanţe au!iliare. Compoziţia preparatelor medicamentoa e
&. /.

%u&%tan'a sau %u&%tan'ele acti$e (rinci(ale + responsabile de efectul terapeutic. %u&%tan'ele ad,u$ante care au rolul de a intensifica efectul substanţei active principale sau de a contracara6atenua unele efecte nedorite ale acesteia. %u&%tan'ele cu rol corecti$ ' folosite pentru ameliorarea proprietăţilor organoleptice necorespunzătoare ale substanţelor active principale şi ad2uvante *e!. edulcoranţi pentru corectarea gustului, aromatizanţi pentru corectarea mirosului, coloranţi+.

0.

4.

e-ci(ientul 'o substanţă inertă, cu rol de completare a cantităţilor şi de înglobare a tuturor celorlalte ingrediente. 7n cazul preparatelor lic(ide se numeşte $e.icul. Su&%tan'e a,utătoare te.nice) conservanţi, emulgatori, antiagreganţi, stabilizanţi. Cla ificarea preparatelor medicamentoa e

5.

a+

dup! tarea de agregare) -

solide semisolide şi moi lic(ide gazoase pentru u/ e-tern ' care se aplică pe tegumentele şi mucoasele accesibile pentru u/ intern care se administrează prin îng(iţire sau per os pentru administrare (arenterală sau in,ecta&ile) in2ecţiile şi perfuziile

b+

dup! calea de admini trare)

3entru a preveni unele erori, medicamentele preparate în farmacii se etic(etează diferit în funcţie de calea de administrare. Etic(etele preparatelor pentru uz e!tern au c(enar ro0u şi
0

fiole. 8edicamentele administrate per os au etic(etă cu c(enar al&a%tru şi poartă menţiunea #intern". culoare şi ambala2 este constant. 7n farmacie se păstrează în dulap separat. e+ dup! modul de calculare a dozelor pre cri e • forme di$i/ate ' se eliberează în doze parţiale *e!. dar în doze mari determină into!icaţii prime2dioase. aspectul e!terior. comprimate. $unt enumerate în Farmacopee în tabelul “Separanda”. unguente. pudre. 3ot fi folosite ca atare sau intră în compoziţia preparatelor magistrale. sub c(eie. av#nd o compoziţie individualizată. 7n Farmacopee se găsesc în tabelul cu denumirea generică “Venena”. d) dup! inten itatea acţiunii • to-ice 0i %tu(e*iante *stupefiantele sunt medicamente care pot determina dependenţă de tipul to!icomaniilor+. soluţii pentru uz e!tern+. cu uşi duble. $e eliberează cu semnul cap de mort sau menţiunea “otravă”. • anodine (o&i0nuite# – au efecte de intensitate mică. "u compoziţie fi!ă. forme care se eliberează nedi$i/at2 dar se împart în do/e (ar'iale la admini%trare *e!. • • 4 . cu inscripţia #in$ecta%il". • • ti(i/ate (%(ecialită'ile *armaceutice# ' se prepară în formă finită pe scară industrială în fabricile de medicamente. 3e soluţiile in2ectabile se aplică etic(ete cu c(enar galben. 9ecipientele care le conţin au etic(ete cu inscripţie albă pe fond negru. %rebuie păstrate în dulap special. c) dup! modul de pre criere &i preparare • magi%trale ' se prepară în farmacie după prescripţia medicului. se păstrează în farmacii în recipiente etic(etate cu inscripţie neagră pe fond alb. poţiuni+.menţiunea "extern". recipientele av#nd etic(eta cu inscripţia roşie pe fond alb. ca formă. forme care nu nece%ită di$i/are *e!. fiind eliberate bolnavilor în farmacii. picături pentru uz intern. indicată de reţetă. • (uternic acti$e – în doze mici au efecte terapeutice bine definite. o*icinale 1 se prepară în farmacie după modul de preparare prevăzut de farmacopee. supozitoare+.

observaţii. "ctualmente este în vigoare ediţia a A a *F9. E!.Denumirea medicamentelor ). .!enumirea c. I. dar unele din prevederile sale interesează şi medicii. Este lucrarea care g(idează practica farmaceutică.>epites în limba latină şi în limba rom#nă. E!. A+ apărută în &BB0. fără insuficienţă (epatică sau renală.uprinde monografii ale substanţelor medicamentoase simple. >ipopresol?. este scurtă şi se foloseşte ca denumire ştiinţifică a substanţelor medicamentoase.!enumirea comercială ' este înregistrată şi patentată. fiind folosită numai pentru compuşii cu structură simplă. 4. :ozele ma!ime sunt valabile pentru adulţi între &@ 6C ani. formelor farmaceutice şi preparatelor oficinale. doza ma!imă pentru odată şi /4 de ore.8$. <neori coincide cu :. • !enumirea o*icinală ' este prevăzută de Farmacopee în limba latină.=. "cestea se găsesc reunite într un tabel. . <n deosebit interes îl prezintă cunoaşterea dozelor ma!ime din F9.. $e foloseşte pentru prescrierea reţetelor magistrale. 3rima farmacopee din 9om#nia a apărut în &@60. stabilită de compania farmaceutică producătoare. <rmează apoi metodele de analiză folosite în laboratoarele de farmacie. 3. fiind redactată de farmacistul .imică ' indică structura c(imică a produsului. modul de administrare. Farmacopeea Este un cod oficial referitor la denumirea. :ozele ma!ime pentru copii se calculează prin diferite formule ) " !: " D &/ . E!. Enap?. derivă uneori din denumirea c(imică.!:!F EC 5 .ompletări apar din / în / ani sub formă de suplimente. sulfatul de magneziu.!enumirea generică • !enumirea comună interna'ională (!"I# ' recomandată de . pornind de la denumirea c(imică de “metil propil propandiol dicarbamat” s a stabilit denumirea comună internaţională de “mepro%amat”.3. :e multe ori este complicată. 3rin doze ma!ime se înţeleg cantităţile ma!ime care pot fi prescrise de medic în scop terapeutic. tabelele “Venena” şi “Separanda”. :enumirile comerciale reprezintă patente referitoare la medicamentele în formă finită *substanţa activă şi forma farmaceutică+. de obicei anorganici. prepararea şi controlul medicamentelor.

+ E!. !cidum salycilicum . Magnesii oxydum. E!. E!. !enumiri din Farmaco(ee "+ O-i/i2 .H 56 Gg C. 3entru utilizarea în terapeutică orice medicament trebuie să fie autorizat sau înregistrat de 8inisterul $ănătăţii. :F doza ma!imă la adult -F greutatea copilului *în Gg+ FF factor de corecţie în funcţie de greutate ) / pentru -F &C &6 Gg &. Frangulae cortex E+ re(aratele o*icinale ' denumirea formei farmaceutice *în cazul Jominativ+ precede pe aceea a drogului vegetal *în cazul -enitiv+. Calcii car onas K+ Aci/i anorganici ' denumirea are o structură ad2ectivală. !eri$a'ii aci/ilor organici ' au denumire cu structură ad2ectivală. precum şi folosirea de către medici a unui medicament fabricat în ţară sau provenit din import." F v#rsta copilului în ani. cercetării. !rogurile $egetale numele plantei *în cazul -enitiv+ precede partea din plantă E!. B4B6&BB& prevede o serie de reglementări asupra metodologiei.Reglementări (ri$ind introducerea medicamentelor 5n tera(eutică .5 pentru .E5 pentru ./5 pentru . E!.I 6C Gg "ceste formule nu sunt valabile pentru nou6născuţi şi sugari *tabele speciale+. 7nregistrarea este operaţia pe baza căreia 8$ emite actul prin care se permite deţinerea şi eliberarea de către farmacii şi depozite farmaceutice.H 06 Gg &.4.rdinul 8inisterului $ănătăţii Jr. autorizarea fabricării şi înregistrarea medicamentelor şi produselor de uz uman.idro-i/i 0i %ăruri ' se indică înt#i cationul în cazul -enitiv. etapelor. . "utorizarea este actul prin care 8inisterul $ănătăţii acordă unităţilor producătoare dreptul de a fabrica medicamente. "#eno ar italum natricum :+ folosită *în cazul Jominativ+.ererea de autorizare şi6sau înregistrare a unui 6 . $xtractum %elladonnae siccum I. apoi anionul în cazul Jominativ.

iluminare şi în afara contactului cu insecticide. menţinute în condiţii optime de temperatură. a toleranţei locale şi a altor efecte cu caracter to!ic. starea de sedare sau agitaţie+ şi e!aminate (ematologic. Fiecare animal dintr un lot va primi o singură doză e!primată în mg6Ggc. în cazul în care în cadrul e!perimentărilor farmacologice clinice s au obţinut rezultate favorabile. are eficacitate necorespunzătoare sau prezintă un bilanţ nefavorabil beneficiu6risc. "poi se acordă avizul de fabricaţie şi înregistrare. "J8 acordă avizul terapeutic. dintre care una se preconizează a se utiliza la om. iar 8$ emite autorizaţia de fabricare şi certificatul de înregistrare. Cercetarea toxicologic! preclinic! urmăreşte stabilirea to!icităţii acute. Lor fi indicate metodele şi animalele de e!perienţă utilizate. c#nd producătorul solicită oprirea fabricării medicamentului dacă prin aceasta nu se aduc pre2udicii asistenţei cu medicamente a populaţiei. bioc(imic. Efectele farmacoterapeutice se cercetează pe modele patologice e!perimentale *inflamaţie. patologic. E . 3entru produsele noi. Cercetarea farmacologic! preclinic! urmăreşte stabilirea proprietăţilor farmacodinamice şi farmacocinetice ale unui medicament la animale de laborator. 9ezultatele acestor studii farmacodinamice şi farmacocinetice sunt trecute în dosarul farmacologic preclinic. dintre care una nerozătoare. $tabilirea to!icităţii acute se face prin determinarea. a celei cronice.medicament se adresează "genţiei Jaţionale a 8edicamentului *"J8+ de către persoana sau instituţia responsabilă de introducerea sa în circuitul terapeutic. alimentate cu dietă constantă. distribuţia. ulcer. umiditate. . 1oturile vor cuprinde minimum /C de rozătoare şi un număr egal de animale femele şi masculi. $tudiile se efectează pe animale sănătoase. $tudiile se efectuează comparativ cu medicamente de2a e!istente în terapeutică. convulsii+. $tudiile de farmacodinamie preclinică urmăresc evidenţierea efectelor substanţelor sau preparatului asupra animalelor sănătoase sau cercetarea efectelor farmacoterapeutice. 7n cazul animalelor sănătoase se poate lucra pe animalul întreg sau pe organ izolat. :upă administrare animalele sunt urmărite E &4 zile.ercetarea se face pe cel puţin / 0 specii de animale de laborator. observate din punct de vedere al fenomenului morţii *convulsii. folosind o metodă statistică a :15C *doza letală medie+. $tudiile de farmacocinetică preclinică urmăresc evaluarea celor mai importanţi parametri privind absorbţia. corespunzător scopului pentru care sunt destinate şi substanţele noi. la apariţia unor reacţii adverse noi grave. $e vor face comparaţii cantitative cu analiză statistică cu produse av#nd aceleaşi efect sau cu date din literatură. $ubstanţa se administrează pe cel puţin / căi *de e!emplu per os şi parenteral+. metabolizarea şi eliminarea medicamentelor. apnee+ şi al comportamentului *mers. 9adierea înregistrării şi anularea certificatului de înregistrare este dispusă de 8$ în următoarele condiţii) c#nd medicamentul este depăşit de progresele terapeutice. poziţia pleoapelor.

. dacă este cazul potenţialul de dependenţă. dintre care una nerozătoare.(istopatologic. Evaluarea efectelor asupra procesului reproducerii se face prin studii asupra fecundităţii. $e urmăreşte toleranţa şi se constată dacă efectele adverse observate la animal se confirmă la om. e!perimentatorii av#nd obligaţia de a asigura securitatea acestora. efectul mutagen. :oza cea mai mică va fi egală cu &6/C din :15C sau apropiată de doza eficace fără a produce efecte adverse. Evaluarea farmacologică şi terapeutică la om se face în clinicile desemnate de către 8inisterul $ănătăţii. dezvoltării peri şi postnatale. $e administrează / 0 doze. 7n etapa = cercetarea se efectuează pe voluntari sănătoşi. urmărindu se în special aspecte farmacocinetice. :acă la om se preconizează administrări zilnice. se cercetează to!icitatea cronică minimum / săptăm#ni.rdinul 8inisterului $ănătăţii Jr. psi(oterapie. Efectele se evaluează cantitativ prin comparaţie cu un placebo sau cu medicamente cu efect comparabil cu cel al substanţei testate. =niţial se administrează o doză minimă la un singur subiect. dacă rezultatele acestora privind eficacitatea şi inocuitatea 2ustifică administrarea la om. cea mai mare fiind doza ma!imă tolerată. tratamentul se va face E zile pe săptăm#nă. $ubstanţa se administrează unor loturi separate în 0 doze diferite. efectelor teratogene. mamifere. 7n etapa a === a se urmăreşte stabilirea utilităţii substanţei testate prin compararea eficacităţii şi inocuităţii cu alte metode terapeutice) medicamente cunoscute. put#nd fi ulterior mărite *0C 5C+.ercetările se efectuează cu consimţăm#ntul subiecţilor. Cercetarea farmacologic! clinic! se face numai la înc(eierea studiilor de farmacologie preclinică. intervenţii c(irurgicale. @ . anatomice. se mai cercetează efectele cancerigene. $ubstanţa se administrează repetat. 3entru substanţele cu una sau c#teva administrări la om. apoi în funcţie de rezultate se administrează substanţa şi la alţi subiecţi în doze din ce în ce mai mari p#nă la dozele care produc efecte farmacoterapeutice. :urata administrării se corelează cu cercetările preclinice de to!icitate cronică. 7n acest caz "J8 aprobă protocolul de e!perienţă clinică.ea mai mare doză este egală cu M din :15C sau put#nd produce modificări evidente clinice. :urata administrării va fi proporţională cu durata prevăzută la om. dar permiţ#nd supravieţuirea ma2orităţii animalelor. $e folosesc cel puţin / specii de animale de laborator. %estarea clinică a medicamentelor se face în conformitate cu “9egulile de bună practică în studiul clinic” aprobate prin . :e asemenea. 1a început medicamentul se administrează de preferinţă pe cale orală. =niţial loturile cuprind un număr redus de bolnavi */& /&+. %o!icitatea cronică se studiază la acele substanţe care în urma studiilor de farmacodinamie şi to!icitate acută au dovedit perspective de utilizare la om. bioc(imice. . 7n etapa a == a se urmăreşte precizarea efectelor terapeutice specifice pe subiecţi cu boală susceptibilă de a răspunde favorabil la tratamentul cu substanţa de cercetat. (ematologice.@5@6&BBE.

Farmaco$igilen'a .9ezultatele se prelucrează statistic. analiza şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte si reglementarii circulaţiei produselor medicamentoase. 3rincipalii termeni utilizaţi în acest domeniu sunt definiţi după cum urmează) a+ reacţia adversă este o reacţie dăunătoare şi neintenţionată. care apare la doze utilizate în mod normal la om pentru profila!ia.$.. b+ reacţia adversă gravă este o reacţie adversă care) B . . evaluare. "cest sistem trebuie.8. utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase. mecanismul de acţiune.onsiliului Europei E560&B EE. B4B6&BB& prevede reglementări referitoare la supraveg(erea medicamentelor pe tot parcursul folosirii lor terapeutice.entrul Jational de Farmacovigilenţă. "ceste informaţii trebuie corelate cu datele privind consumul produselor medicamentoase în teritoriu. I. "gentia Jaţională a 8edicamentului a organizat un sistem naţional de farmacovigilenţă. av#nd un sediu central numit . evaluarea şi comunicarea raportului risc6beneficiu pentru toate produsele medicamentoase e!istente pe piaţă. din /C mai &BE5 şi .6. diagnosticul sau tratamentul bolii sau pentru modificarea unor funcţii fiziologice. $copurile activităţii de farmacovigilenţă sunt) detectarea precoce a reacţiilor adverse si a interacţiunilor produselor medicamentoase. :atele privind efectele terapeutice.rice medicament este practic o otravă. 3rin farmacovigilenţă se înţelege totalitatea activităţilor de detectare. de asemenea. .rdinul 8inisterului $ănătăţii Jr. validare si prevenire a reacţiilor adverse la produsele medicamentoase. identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse. 9eglementarile privind activitatea în farmacovigilenţă se bazează pe prevederile :irectivei . farmacocinetica şi efectele adverse la om fac obiectul dosarului clinic. în structura "J8. iar 3aracelsus afirma că “numai doza face otrava”. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc.entrul Jational de Farmacovigilenţă din cadrul "J8 evaluează din punct de vedere ştiinţific aceste informaţii. "cest sistem este utilizat pentru a colecta informaţii utile privind supraveg(erea produselor medicamentoase. cu referire în special la reacţiile adverse la om. să colecteze şi să evalueze informaţii despre întrebuinţarea greşită observată frecvent si abuzul grav de produse medicamentoase. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute.

severitate şi6sau rezultat nu corespund cu informaţiile din rezumatul caracteristicilor produsului. c+ reacţia adversă neaşteptată este o reacţie adversă a cărei natură. :e asemenea.se finalizează cu deces pune în pericol viaţa necesită spitalizarea persoanei sau prelungirea unei spitalizari de2a e!istente duce la infirmitate6incapacitate persistentă sau semnificativă sau la malformaţii congenitale6defecte de naştere. "genţia Jaţională a 8edicamentului de la Kucureşti are rolul de a analiza eficienţa. deoarece se află în legătură cu structuri similare din cadrul . siguranţa şi calitatea tuturor preparatelor farmaceutice produse în ţară sau străinătate în cadrul acţiunii de farmacovigilenţă. efectuează studii pe grupe populaţionale şi pe grupe de medicamente pentru a preciza mecanismul patogenic al reacţiilor adverse. &C . $tructura acesteia este următoarea) "+ 7n cadrul unităţilor sanitare funcţionează nucleele de *armaco$igilen'ă. 9edăm. . prin care personalul medico sanitar este informat despre riscul utilizării unor preparate medicamentoase. <rmăresc primirea de la unităţile sanitare a fişelor de semnalare a reacţiilor adverse pe care le analizează. pe care apoi o înaintează forului ierar(ic următor. d+ reacţia adversă gravă şi neaşteptată este o reacţie adversă care împlineşte cumulativ prevederile de la literele b si c. 7n ţara noastră activitatea de farmacovigilenţă este organizată sub forma unei re'ele na'ionale. semnalează telefonic colectivului de referinţă reacţiile adverse severe cauzate de medicamente şi înaintează "J8 probe din medicamentele ce au provocat reacţii adverse severe. le validează şi le transmit "J8 cu observaţiile respective. at#t din ţară c#t şi din străinătate. "cesta editează şi o revistă numită “Farmaco&igilen'a”.+ "entrul Na'ional de Farmaco$igilen'ă analizează fişele de reacţii adverse şi propune fie includerea acestor reacţii adverse în prospectele de medicamente. K+ "olecti$ele de re*erin'ă funcţionează în cadrul universităţilor de medicină şi farmacie. fie retragerea din circulaţie a unui medicament. pentru e!emplificare o copie a unei fişe de reacţii adverse. :e asemenea. 9ecomandă unităţilor sanitare măsuri ce trebuie luate în prezenţa unor reacţii adverse şi propune "J8 măsuri pentru reducerea nocivităţii medicamentelor. "cestea organizează supraveg(erea tratamentului cu medicamente în unităţile sanitare pentru detectarea reacţiilor adverse pe care apoi le consemnează în fişa de reacţii adverse.rganizaţiei 8ondiale a $ănătăţii de la -eneva.

&& .

remedii gastrointestinale. ' o&er t#e counter drugs se eliberează la cerere. %rebuie scrisă fără ezitare. :acă prescripţia continuă pe verso se scrie în partea dreaptă 2os N LE9%EO *“întoarce O”+. <n obicei bun este acela de a reciti reţeta înainte de a o semna. <n număr relativ mare de medicamente. valabilă 6 luni de la data emiterii.Regulile generale ale *ormulării 8a2oritatea medicamentelor se eliberează pe bază de reţetă. 9eprezintă ordinul scris al medicului către farmacist referitor la prepararea şi6sau eliberarea medicamentelor. Re'eta (ordonan'a medicală# este un act 0tiin'i*ic medical şi o*icial eliberat de către medic. petele de cerneală. demonstr#nd bolnavului competenţa profesională a medicului. în condiţii speciale prevăzute de lege.%. fără prescripţie medicală. Forma re'etei reţeta este un formular tipizat sau o (#rtie de formă dreptung(iulară cu dimensiunile /C!&C cm.loc de legătură între medic şi farmacist. . 7n modul de redactare al reţetei trebuie să se ţină cont de unele cerinţe de ordin psi(ologic astfel aceasta trebuie scrisă în prezenţa bolnavului. $e completează citeţ cu pi!. deoarece se pot strecura greşeli. constituie greşeli din punct de vedere psi(ologic. aşa numitele . etc. Este şi un document medico1legal. $tupefiantele se prescriu pe reţeta cu timbru sec. cu o oarecare repeziciune. 9eprezintă şi un act de . minerale. Ptersăturile. Este un mi.II.REŢETA SAU OR!ONANŢA ME!I"A78 II. care implică responsabilitate 2uridică. :ouă preparate scrise pe aceeaşi reţetă se separă între ele prin dublul semn al înmulţirii 9. fără implicarea medicului şi cuprind analgezice antipiretice şi antiinflamatoare. ceea ce demonstrează că prescripţia îi este destinată şi astfel va creşte încrederea lui în medic şi în posibilităţile de vindecare. 9eprezintă o greşeală ma2oră obiceiul de a compune reţete din timp &/ care se . antitusive.u%ti*icare 0i conta&ili/are a medicamentelor *în cazul regimurilor speciale+.). "ceste preparate presupun o automedicaţie a unor afecţiuni minore. vitamine. cerneală sau creion c(imic. Jormele te(nice privind eliberarea medicamentelor în farmaciile cu circuit desc(is prevăd / categorii de produse farmaceutice prescrise de medic) produse cu risc to!ic care se eliberează pe bază de prescripţie care se reţine la farmacie şi produse care se eliberează pe bază de reţetă care nu se reţine. corecturile. categorie specială este reprezentată de medicamentele stupefiante ' substanţe to!ice cu potenţial de dependenţă ma2oră eliberează pe bază de formulare cu timbru sec. fără corecturi sau ştersături. mai ales dacă atenţia medicului a fost distrasă de persoanele din cabinet.

etc+.IN:O"ATIO ' se reprezintă prin 'p( o prescurtare de la . "on'inutul re'etei 9eţeta are clasic E părţi. din care 6 revin medicului.care să poată fi aplicate în diferite situaţii clinice. prenume. $crierea reţetelor este dreptul şi obligaţia medicului. care nu pot fi delegate personalului medical au!iliar. iar una este completată de farmacist. doearece pot interveni erori. în cazul genitiv partitiv. cu iniţială ma2usculă. v#rsta. 4. !enumirea ' substanţele se scriu una sub alta. ). numărul din registrul de consultaţii sau al foii de observaţie diagnosticul *în concordanţă cu conţinutul prescripţiei+. regimul *compensat. &0 . Ju este recomandabilă practica de a dicta reţeta unui cadru mediu. Ea poate cuprinde )    preparate magistrale preparate oficinale medicamente tipizate a) 7n cazul preparatelor magi trale cuprinde enumerarea ingredientelor şi cantităţile. 3.SU ERS"RI TIO (ANTETU7# ' cuprinde date despre)      unitatea sanitară care eliberează prescripţia medicală bolnav ' nume. iar bolnavul interpretează aceasta ca o lipsă de atenţie a medicului pentru persoana şi boala sa. gratuit. Ju este admisă încredinţarea unui cadru mediu a unei reţete parafate în alb ce urmează să fie completată după nevoile acestuia. RES"RI TIO ' este prescripţia propriu zisă.Reci(e< adică “ia” *forma imperativă a verbului a lua+. se adresează farmacistului şi conferă caracter oficial reţetei. în ordinea) substanţa activă principală substanţa *substanţele+ ad2uvantă substanţele cu rol corectiv substanţele stabilizatoare e!cipientul sau ve(icolul *pentru formele lic(ide+ 3entru reţetele magistrale se trece denumirea oficinală din Farmacopee în limba latină. adresa.

C g. .&C g.C g. în cazul genitiv partitiv. C. C. "antită'ile ' se trec în dreptul fiecărui ingredient în cifre arabe.C g. 1a singular guttam *gtt+. sirupus – sirupi) acidum – acidi. etc. atunci c#nd medicul doreşte ca bolnavul să primească produsul unei anumite firme.#nd cantităţile se e!primă în număr de picături *pentru lic(ide+ se folosesc cifre romane. iar la plural guttas *gtt+.ca/ul Nominati$ 1a E!. &CC. 1i 1i 1i E!. . &.#nd trebuie scrise cantităţile şi în litere *în cazul stupefiantelor şi to!icelor+ termenul pentru grame este în limba latină gramma *grma+ la singular.C& g. simplex – simplicis) sulp#as – sulp#atis. $e e!primă în grame şi se scriu în sistem zecimal. b) preparatele oficinale se vor prescrie folosind numele din Farmacopee. C. prin folosirea denumirii comune internaţionale *denumire generică+ atunci c#nd acelaşi medicament este produs de mai multe firme farmaceutice. 7n această situaţie urmează ca farmacistul să &4 1 i% 1 i% 1 i% 1 i% . iar la plural grammata *grta+. iar medicul nu are o preferinţă pentru un anume preparat comercial. 1 a% 1 i1 e1o E!.CC& g. iar în dreptul substanţei cantitatea c) medicamentele tipizate se pot prescrie pe reţeta medicală în / moduri) prin folosirea denumirii comerciale. u% um er ca/ul =eniti$ + ae. &C. a(ua – a(uae. E!. în cazul acuzativ.

' prescurtarea de la #*uantum ati " *at#t c#t trebuie+.SUBS"RI TIO ' cuprinde forma farmaceutică. urm#nd cantitatea respectivă. vitrum guttatorium *sticlă picurătoare+.” de la e!presia în limba latină “Mi ce fiat” ' “amestecă să fie”. i. atunci este obligatoriu ca în reţetă să figureze cu acest nume. de / ori pe zi. 6. c(artam cerata *cutie pergamentată+.%.. prescurtat D+tal+do +. tubulus *tub+. capsulas amSlaceas *caşete de amidon+. numărul de doze şi ambala2ul.antitatea se va scrie în cifre şi în litere. ritmul administrării *de 0 ori pe zi.*.elibereze preparatul pe care îl are în stoc în acel moment sau care convine cel mai mult pacientului ca prezentare şi preţ de cost. ?.. c#nd se scrie :entur tales doses Jr. i. în traducere “împarte în doze egale JrQ”. ad p#nă la *pentru completarea cantităţii de e!cipient p#nă la cantitatea finală+. :acă medicamentul este condiţionat în doze diferite la inscripţie. . în sacul con2unctival. $e referă la cantitatea de e!cipient care este stabilită de farmacist. c) Am&ala. c#nd se scrie :ividetur in doses aeRuales Jr.c. cantitatea luată odată. a) *orma *armaceutică se e!primă printr un te!t convenţional prescurtat “M. &5 . etc+.INSTRU"TIO (SI=NATURA# ' se adresează bolnavului. *cifre romane+ în traducere “dă asemenea doze JrQ. s. se va indica şi cantitatea de substanţă activă din forma farmaceutică recomandată. $e foloseşte pentru depăşirea dozelor terapeutice. prin intermediul farmacistului şi cuprinde indicaţia privind modul de administrare ) calea *intern. >. e!tern.”. scatula *cutie+.v.ul ' e!. Menţiuni peciale privind cantit!ţile) aa prescurtarea de la . b) Numărul do/elor se e!primă prin / metode) metoda di%(en%atoare. pilule. după care urmează precizarea acestei forme *pulbere.r-+ şi metoda de di$i/are *sau divizatoare+. Sic volo ' aşa vreau.ana parte ae*uale < *în părţi egale+ ' se foloseşte atunci c#nd / sau mai multe substanţe se prescriu în aceeaşi cantitate. pe acelaşi r#nd cu denumirea medicametului. etc. etc+.m. prescurtat Div+in do +ae*+. supozitoare.r-+ 3entru substanţe to!ice şi stupefiante numărul de doze se scrie în cifre şi litere. etc+. :acă preparatul farmaceutic conţine un amestec de substanţe active cu un anumit nume comercial. "ceastă prescurtare se trece în dreptul ultimei substanţe prescrise. sacculum *pungă de (#rtie+.

între mese+ durata administrării indicaţii speciale * de e!. înlocuirea unui ingredient cu altul similar. etc. 9eţetele scrise confuz. indescifrabile cu ştersături şi corecturi pot atrage după sine nee!ecutarea lor. E-em(le de (re%cri('iiB a# (re%crierea (re(aratelor magi%trale &6 . "ceste indicaţii trebuie scrise pe etic(etă în limba pe care bolnavul o cunoaşte cel mai bine. Este completat de farmacist. =nstrucţia se scrie citeţ.Suo nomine< adică “în numele său” sau “cu numele său” *al medicului+. cod numeric personal+. %oate cazurile de reţete greşit formulate se predau conducerii unităţii sanitare pentru luarea măsurilor corespunzătoare. cu informaţii legate de costuri. "ITO ' repede *prescripţia trebuie onorată în termen de /4 de ore+. @. “după sfat”. $e mai poate folosi la această rubrică e!presia . Farmacistul copiază instrucţia pe etic(eta medicamentului şi i e!plică bolnavului modul de administrare. A.- timpul raportat la mesele principale *înainte de mese cu 0CT. răspunderea revenind medicului care a formulat prescrierea. detaliat. prescurtare de la *entur signetur *“dă şi notează”+. Este interzis a se folosi formule ca “după aviz”. 8edicul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa bolnavului termenul de valabilitate a reţetei. " se agita înaite de administrare+ $e e!primă prin !. după care urmează elementele menţionate mai sus. 3rescripţiile necorespunzătoare nu se e!ecută dec#t după completarea de către medic a tuturor datelor şi menţiunilor legale.A!NOTATIO ' este formularul tipărit pe reversul formularului de prescripţie medicală. etc. date de identificare a pacientului *serie act de identiatte.S. RE ETETUR ' c#nd prescripţia se poate repeta. informaţii privind farmacia care eliberează reţeta. NERE ETETUR ' c#nd prescripţia nu se mai poate repeta.!ATA2 SEMN8TURA ŞI ARAFA ME!I"U7UI "lte precizări care se pot face la sf#rşitul reţetei ) STATIM ' imediat *farmacistul întrerupe orice activitate în farmacie şi trece la onorarea reţetei respective+. fără prescurtări. c#nd medicamentul urmează să fie administrat bolnavului personal de către medic.

653 caps. pe 7i.orig. ci se scrie e!act numărul de forme *fiole. după mese.. S. cu 9 oră 0nainte de mese c+ (re%crierea (re(aratelor o*icinale ' pe primul r#nd se trece denumirea oficinală. 65. caps.. int.Lom prescrie o pulbere divizată pentru uz intern care are următoarele ingrediente.S. g 4r. caps.-.. pe 7i.pic.g M. int. g Scat.g *.. urmează forma farmaceutică. comprimate de C. pentru a prescrie *ia7epam.--.S.dos. int.4r.amylac.. în cazul tetraciclinei: 1p2 . :e e!emplu..3 compr.f.incturae Valerianae ....8 *. -. pe 7i 7n cazul antibioticelor nu se recomandă prescrierea în ambala2ul original.tal. iar pe r#ndul al doilea instrucţia sau signatura.S.CC/ g ) 1p2 *ia7epam.-.. 558V *.. 9-9. pe primul r#nd la prescriptio se trece denumirea comercială *din Jomenclatorul de 8edicamente sau din "genda 8edicală+.mg 1p2 Codeini p#osp#atis -. &# (re%crierea (re(aratelor ti(i/ate după in&ocatio. am ele 0n *+ – . etc+.-. 3e r#ndul al treilea urmează instrucţia. g Coffeini -. <5. capsule. :e e!emplu.55 in caps. compr. pul&is *. cantitatea..mg Coffeinum *+ – . în funcţie de durata tratamentului. pe 7i 7n unităţile spitaliceşti medicamentele şi materialele sanitare se pot prescrie astfel ) pe condici pentru prescrierea medicamentelor zilnic &E . care au dozele unitare menţionate mai 2os) Codeini p#osp#as *+ – . 3e r#ndul al doilea numărul de forme sau numărul ambala2elor *în cifre romane+. flacoane..etraciclină. pentru prescrierea tincturii de Laleriana) 1p2 . g "#enacetini !minop#enasoni aa -. g !myli tritici ad 3.mg "#enacetinum /i !minop#enasonum. în limba latină din Farmacopeea 9om#nă. :e e!emplu.4r. int. concentraţia sau cantitatea per formă.

(uin(ue V = sex > septem ? octo @ no&em 85 3. feşi.ducenta 6-. una . (uindecim 5V .(uadraginta 5A . se semnează şi se parafează numai de către medic.mille M II. duo 6 tres < (uattuor .sexaginta A5 >.-. &@ .(iun(uaginta A =.centum et (uin(uaginta . 7n conformitate cu 7egea 4C)DAE2 ca(.centum C 3.octoginta @.-.(uingenta * @-.(uadringenta .decem 5 3. :II ' medicii pot prescrie numai medicamentele incluse în Jomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman *elaborat de 8inisterul $ănătăţii+. 9eţetele greşit formulate nu se onorează. 0. semis 3 unus.&iginti 6...triginta <.3.- pe condici de aparat *materiale sanitare ' vată.nonagenta CM 3--.'A/. /1M2A /A31. 7n farmaciile cu circuit desc(is medicamentele se pot elibera pe bază de prescripţie medicală ce se reţine de farmacist.trecenta <-./.Reglementări legale (ri$ind (roduc'ia2 (re(ararea2 (re%crierea 0i eli&erarea medicamentelor 9egulamentul /5E6&B5B al 8inisterului $ănătăţii se ocupă cu organizarea şi funcţionarea farmaciilor. 3recizează că reţeta se prescrie. seringi+ pe condici pentru dulapul de urgenţă pe condici pentru stupefiante ..4 32.septuaginta ?.nonaginta 5C 3-. =ntroducerea medicamentelor în terapie se face numai pe baza autorizării *pentru fabricaţie+ şi înregistrării *pentru circulaţie+ de către 8inisterul $ănătăţii pe baza unui aviz.UM.

. potrivit legii. Art ). farmaciştii. dozele ma!ime utilizabile se găsesc în Farmacopeea 9om#nă.ondiţiile de calitate a medicamentelor. cu scopul păstrării şi promovării stării de sănătate a populaţiei.ficial nr. 8edicul are obligaţia să prescrie şi să folosească numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului cuprinse în Jomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman. controlează. &B . elaborată de 8inisterul $ănătăţii. tratament şi recuperare medicală şi aprobă introducerea în practica medicală a rezultatelor cercetării ştiinţifice.ercetarea ştiinţifică medicală este integrată cu activitatea de asistenţă medicală şi de învăţăm#nt medical. în raport cu necesităţile asigurării sănătăţii populaţiei şi în concordanţă cu progresele realizate pe plan mondial în acest domeniu.?E. conform legii. să aibă o atitudine profund umană în întreaga lor activitate. să prevină şi să combată abuzul de medicamente. 8inisterul $ănătăţii stabileşte unităţile şi condiţiile în care se pot e!perimenta mi2loace şi metode noi de profila!ie. distribuie şi depozitează medicamentele. să şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională. 8edicii. de calitatea asistenţei medicale acordate şi cu obligaţia să acţioneze cu înaltă responsabilitate cetăţenească şi profesională pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor. publicată în 8onitorul .pe baza reţetei care se înapoiază bolnavului şi este valabilă 6 luni. ()# "sistenţa de sănătate publică cuprinde activităţi care se adresează comunităţii sau individului în vederea protecţiei comunitare. (3# "sistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de bugetul de stat. bugetele locale. E-tra%e din 7egea 4C)DAE (ri$ind a%igurarea %ănătă'ii (o(ula'iei Art. sau fără reţetă la simpla cerere *OT" ' o&er t#e counter+. termenele de valabilitate.A) *#. "sistenţa de sănătate publică este asigurată de 8inisterul $ănătăţii prin unităţi specializate proprii sau private. /C46& iunie &BB@. 8edicamentele fabricate în străinătate nu se pot importa şi recomanda pentru utilizare dec#t dacă au fost incluse în Jomenclatorul de medicamente şi produse biologice. . bugetele asigurărilor sociale de sănătate sau din contribuţiile directe ale beneficiarilor. precum şi pentru întreg personalul sanitar. să semnaleze organelor competente reacţiile neprevăzute ale acestora. întregul personal sanitar răspund. Jomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman este elaborat de 8inisterul $ănătăţii şi se revizuieşte anual. Art. 3revederile farmacopeei sunt obligatorii pentru toate unităţile care produc. E-tra%e din 7egea )FFC)DDE privind asistenţa de sănătate publică. testele de to!icitate.

Art )?A. 3rescripţiile medicale care nu conţin datele precizate în art. diagnosticul. refacerii funcţiilor dereglate ale organismului. D6. 3rescripţia medicală se emite de către medicii din cabinetele medicale şi de medicii din spitalele cu care casele de asigurări de sănătate au înc(eiat contract de furnizare de servicii medicale. 3rescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la e!ternarea bolnavului cuprinde medicaţie pentru ma!imum 0C zile. Art. E. 3rescripţia medicală este valabilă ma!imum 0C zile de la data emiterii acesteia. tratamentul prescris. de @ &C zile în afecţiunile subacute şi de p#nă la 0C de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. data eliberării. Art. cu e!cepţia diabetului za(arat pentru care prescripţia poate fi de 6C zile. destinate combaterii bolilor şi întăririi sănătăţii. 8edicamentul de uz uman este orice substanţă sau amestec de substanţe c(imice sau produse de origine vegetală sau animală. Art D?. Art. Art. codul medicului şi specialitatea acestuia. numărul foii de observaţie sau din registrul de consultaţii al bolnavului. /CC& pentru aprobarea Jormelor metodologice de aplicare a . "a(. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contribuţia asiguratului. B5 şi B6 nu vor fi decontate de casele de asigurări de sănăatte. numărul contractului de furnizare de servicii medicale înc(eiat cu casa de asigurări de sănătate şi denumirea casei de asigurări de sănătate. )F3. D@. E-tra%e din Ordinul Nr. . "ceste obligaţii revin medicului care emite prescripţia medicală. 3@DCAD din &/ ian. /C . )F4.antitatea de medicament pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere. DA. Modul de (re%criere2 eli&erare 0i decontare a medicamentelor 5n tratamentul am&ulatoriu2 %u(ortate din Fondul a%igurărilor %ociale de %ănătate. date de identificare a asiguratului. 3erioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 0 5 zile în afecţiunile acute. Jumărul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contribuţie personală pentru un bolnav la o consultaţie poate fi de & 0 produse. =nscripţionarea codului medicului pe prescripţia medicală se face prin aplicarea parafei medicului.ontractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul /CC&. care conţine în mod obligatoriu şi codul medicului. şi diabet numărul medicamentelor care pot fi prescrise la o consultaţie este de ma!imum 4 produse. 3rescripţia medicală cuprinde în mod obligatoriu următoarele date) denumirea furnizorului de servicii medicale. Art. 3entru %K.

Art. fără modificări. .@AD din )@.+.). 3rescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la e!ternarea bolnavului cuprinde medicaţia pentru ma!imum 0C zile. .3FF6 Ane-a nr. 3 ()# 3erioadele pentru care pot fi precrise medicamentele sunt de p#nă la 0 5 zile în afecţiunile acute.antitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere. Art.FE. ). 8odul de prescriere. 7n cazul în care o modificare este absolut necesară. %oate datele vor fi înscrise lizibil.3FF4 + a(ro&area reglementărilor (ri$ind cla%i*icarea (entru eli&erarea (rodu%elor medicamentoa%e de u/ uman (u&licate 5n MO nr. această menţiune va fi semnată şi parafată.E-tra%e din GotărHrea (entru a(ro&area "ontractului1cadru (ri$ind condi'iile acordării a%i%ten'ei medicale 5n cadrul %i%temului de a%igurări de %ănătate )3.F).4. (3# 3rescripţia medicală pentru cazurile cronice este valabilă ma!imum 0C zile de la data emiterii acesteia. grupa K) produse medicamentoase care se pot elibera fără prescripţie medicală în farmacii şi drog(erii *denumite produse . eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.FA. (6# prescripţia medicală este un document cu regim special şi se întocmeşte în 0 e!emplare.u ocazia emiterii autorizaţiei de punere pe piaţă. E-tra%e din Ordinul Nr. Art.3FF4 Art. Ane-a. "J8 va preciza clasificarea produsului medicamentos în următoarele categorii) grupa ") produse medicamnetoase care se eliberează pe bază de prescripţie medicală. Art. Jumărul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultaţie este de & 0 produse. ştersături sau adăugări. Normele metodologice de a(licare a contractului cadru A. dintre care / e!emplare *originalul şi o copie+ se depun de asigurat la farmacie. iar în afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă în urban numai primele /4 ore de la prescriere. 4F. -rupa " de produse medicamentoase cuprinde următoarele subgrupe) /& .)3 3FF4. ()# 8edicamentele cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. de p#nă la @ &C zile în afecţiuni subacute şi de p#nă la 0C zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. cu e!cepţia copiilor cu v#rsta cuprinsă între C şi &/ luni. iar în rural 4@ de ore. 3.%.??@ din FE.

3rodusele medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale speciale *cu timbru sec 3 %$ sau care se reţin la farmacie notate 3 9F+ sunt cele care ) a+ conţin substanţe clasificate ca stupefiante în concordanţă cu legislaţia aprobată şi convenţiile internaţionale în vigoare *notate 3 %$+. E-tra%e din Ordinul E6DC3DAC3FF4 al 8inistrului $ănătăţii şi al 3reşedintelui .ficial partea = Jr. distribuirea. să ducă la dependenţă sau să fie utilizate incorect în scopuri ilegale *notate 3 9F+. notate $. care pot să răm#nă la pacienţi. c+ sunt susceptibile în caz de utilzare incorectă să prezinte un risc mare de abuz medicamentos.asa Jaţională de "sigurări de $ănătate organizează tipărirea. $e aprobă modelul unic ca imprimat cu regim special al formularului de prescripţie medicală pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală. notate 3 9F *prescripţii medicale care nu pot fi refolosite+. Art. . c+ produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale speciale *cu timbru sec notate 3 %$ pentru stupefiante sau care se reţin la farmacie notate 3 9F+ pentru celelelate categorii de produse medicamentoase prevăzute la art. d+ conţin substanţe care datorită proprietăţilor sau noutăţii lor pot fi considerate că aparţin acestui grup ca măsură de precauţie *notate 3 9F+. înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie personală. precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special cu şi fără contribuţie personală. b+ produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale care se reţin la farmacie. // .4. b+ conţin substanţe clasificate ca psi(otrope în concordanţă cu convenţiile internaţionale *notate 3 9F+.6. d+ produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale în condiţii restrictive. pentru a fi utilizate în spaţii cu destinaţii speciale. 6656/CC0+ Art.a+ produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale valabile 6 luni. notate 3 61 *prescripţii ce pot fi refolosite+. ).asei Jaţionale de "sigurări de $ănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală. precum şi cele cu timbru sec *8onitorul .

/0 . 7n spitale stupefiantele se prescriu în cantitate pentru /4 de ore pe condicile de stupefiante. 9eţeta se reţine la farmacie. 9eţeta este valabilă E zile. cantităţile se scriu şi în litere. $e păstrează în dulapuri speciale.4666&BEB.antitatea se scrie citeţ. <neori se poate elibera o autorizaţie valabilă 0 luni. $e indică în cancere în fazele terminale.onsiliului de $tat Jr. 7n spital se prescriu pe condicile obişnuite. aceasta fiind o ştampilă în relief. $e eliberează o cantitate totală pentru 0 zile. care se reţine la farmacie. $ubstanţele to!ice se pot deţine numai ca preparate medicamentoase. $e interzice deţinerea sau administrarea fără prescripţie medicală a stupefiantelor. $tupefiantele se pot elibera numai ca preparate medicamentoase. $e foloseşte reţeta cu timbru sec. arteriopatia gangrenoasă. =nstr. în cifre şi litere. 7n 9om#nia se interzice producerea. .'egimul u% tanţelor &i produ elor tupefiante 7n 9om#nia regimul substanţelor şi produselor to!ice este reglementat prin 1egea E06&B6B.antităţile neconsumate se restituie unităţilor care le au eliberat în termen de &C zile de la ivirea motivului. >. . Ju se admite menţiunea “sic &olo” ' “aşa vreau”. .8 @BB6&BEC şi 1egea 406/CCC privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Formularele speciale cu timbru sec se obţin de la :irecţia de $ănătate 3ublică. pentru a permite prescrierea unor doze mai mari şi cantităţi pentru &C &5 zile. $e eliberează numai pe bază de reţetă. Ju este nevoie de reţeta cu timbru sec. durerea din infarctul miocardic acut. $e admite menţiunea “sic &olo”. 3reparatele neridicate de la farmacie în termen de 5 zile nu se mai eliberează. deţinerea sau orice operaţiuni privind circulaţia produselor stupefiante sau cultivarea plantelor din care se obţin acestea.#nd prescripţia se face în mai multe e!emplare numai primul e!emplar este cu timbru sec. 2ustific#ndu se utilizarea în caietul de evidenţă. Ju se limitează cantităţile. referitor la doza şi intervalele dintre administrări. numerotată. cardiopatie decompensată cu dispnee nocturnă. ci se foloseşte formular obişnuit.&C06&BEC a 8$. 'egimul produ elor &i u% tanţelor toxice "cest regim este precizat prin :ecretul .

aspect omogen. în funcţie de calea de administrare a pulberii. fiind folosită în special pentru obţinerea pudrelor cosmetice+. A$anta. semisolide şi moi. !u(ă modul de (re%criere se cunosc / tipuri de pulberi magistrale) a+ pulberi nedozate b+ pulberi dozate /4 . $e obţin din substanţe solide uscate. lactoza BSacc#arum lactisC şi amidonul din diferite specii de graminee sau din alte plante B!mylumC. droguri. E!cipienţii sunt de / tipuri. "la%i*icareB du(ă com(o/i'ie sunt pulberi simpe *cu o singură substanţă activă+ şi compuse *conţin / sau mai multe substanţe active+. din cartof solani. FORME ME!I"AMENTOASE SO7I!E $unt) pulberile. salicilaţi cu aminofenazonă+.FORME7E ME!I"AMENTOASE (FORME7E FARMA"EUTI"E# $e vor studia principalele forme farmaceutice şi respectiv modul lor de prescriere în funcţie de starea de agregare *solide. mărunţite şi trecute prin site cu oc(iuri de diferite dimensiuni. pilulele. din porumb – maydis. ul&erile (pulvi 5 pulvere ) ' sunt substanţe solide dispersate în particule uniforme. cu grad de diviziune determinat. gazoase+. previn apariţia reacţiilor fizico c(imice nedorite.ele (ul&erilor) alterare uşoară. du(ă calea de admini%trare e!istă pulberi pentru uz e!tern sau pudre şi pulberi pentru uz intern *se îng(it+.ele (ul&erilor) se prepară uşor. Rolul e-ci(ien'ilor) completează cantităţile.).alcumC. pentru u/ intern) za(ărul BSacc#arumC. 7n Farmacopeea 9om#nă sunt prevăzute B tipuri de site. III. uneori se poate produce lic(efierea pulberilor. pentru u/ e-tern) talcul B. capsulele. "om(o/i'ie) substanţa activă *substanţe pure. au absorbţie bună prin diluare. comprimatele. oficinale. etc+ şi e!cipientul. E!. în cazul amestecurilor eutectice *de e!. funcţionează şi ca substanţe cu rol corector. din gr#u ' triticum. dra2eurile şi granulele. administrare dificilă în cazul pulberilor amare. !e/a$anta. au aspect omogen. lic(ide. foarte fină care reprezintă sporii unei specii de ferigă. ).III. amidonul şi mai rar Aycopodium *o pulbere galbenă onctuoasă. din orez ' ori7ae.

a)

ul&erile nedo/ate sunt pentru uz e!tern şi pentru uz intern.

1 (entru u/ e-tern ' se aplică pe tegumente, se mai numesc şi pudre. 3entru prescriere este necesară concentraţia substanţei active şi cantitatea totală de pulbere, care este cuprinsă între /C,C şi /CC,C de grame, în funcţie de suprafaţa pe care se aplică. :e e!emplu, să prescriem o pulbere cu !cidum salicylicum 0N în catitate totală de 5C,C grame. 1p2 !cidi salicylici 3,. g ;alci ad .-,- g M.f. pul&is *. in sacculum S. ext. interdigital - (entru u/ intern ' se îng(it, substanţele active au acţiune de intensitate redusă, dozarea este imprecisă, făc#ndu se cu unităţi de măsură casnice *v#rful de cuţit sau linguriţa rasă+. :ozele unitare variază în limite largi) C,5 /,C g, numărul de doze este mare *AAA, 1 sau .+, cantitatea totală este cuprinsă între 5C,C şi /CC,C grame. Ju conţin e!cipienţi, substanţele active av#nd şi rol de e!cipienţi. ; linguriţă rasă cuprinde & 0 g pentru pulberile uşoare sau vegetale şi 0 5 g pentru pulberile grele sau minerale. L#rful de cuţit corespunde la C,5 '& g pentru pulberile uşoare şi & 0 g pentru pulberile grele. :e e!emplu, să prescriem o pulbere nedozată pentru uz intern cu substanţe antiacide) Magnesii oxydum, 4atrii #ydrogencar onas, Calcii car onas toate în doză unitară de C,5 g. 7n total vom prescrie un număr de 5C de doze, şi cantitatea din fiecare ingredient o obţinem prin înmulţirea numărului de doze cu doza unitară, adică 5C ! C,5g F /5,C g din fiecare substanţă, cantitatea totală de pulbere fiind E5,C g. 1p2 Magnesii oxydi 4atrii #ydrogencar onatis Calcii car onatis aa ,.,- g M.f. pul&is *. in sacculum S. intern 6x3 linguri'e rase pe 7i, 0ntre mese b) ul&erile do/ate ' sunt numai pentru uz intern. .onţin substanţe puternic active, numărul de doze este mic *A AAA+. 3entru prescriere este necesar să cunoaştem doza unitară *:.<.+, greutatea unui praf este de C,/ &,C g şi metoda de prescriere. E!istă / modalităţi) prin metoda dispensatoare şi metoda de divizare.

/5

7n cazul metodei di%(en%atoare cantitatea prescrisă pentru fiecare substanţă este egală cu doza unitară, iar la Su scriptio se foloseşte e!presia “:entur tales doses Jr Q.” *dă asemenea doze JrQ+, prescurtat D+tal+do + ,r-. 7n cazul metodei de di$i/are cantitatea prescrisă pentru fiecare substanţă se obţine prin înmulţirea dozei unitare cu numărul de doze, iar la Su scriptio se foloseşte e!presia “:ividetur in doses aeRuales JrQ.” *împarte în doze egale JrQ..+, prescurtat Div+in do +ae*+ ,r-. :e e!emplu, să prescriem prin ambele metode o pulbere dozată cu !minop#ylllinum :.<. C,/ g, $p#edrini #ydroc#loridum :.<.F C,C/ g şi "#eno ar italum natricum :.<.F C,C5 g. prin metoda dispensatoare) 1p2 !minop#yllini -,, g $p#edrini #ydroc#loridi -,-, g "#eno ar itali natrici -,-. g !myli tritici ad 3,- g M.f. pul&is *.tal.dos. 4r.55 in caps. amylac. S. intern, 653 capsule pe 7i, după mese. prin metoda de divizare) 1p2 !minop#yllini <,- g $p#edrini #ydroc#loridi -,< g "#eno ar itali natrici 3,- g !myli tritici ad ,-,- g M.f. pul&is *i&. in dos. ae(. 4r .55 *. in caps. amylac. S. intern, 653 capsule pe 7i, după mese. 8ai e!istă şi pulberi oficinale ) "ul&is Dpii et 8peca, "ul&is 4ystatini. 3. ilulele ((ilula2 (ilulae# ' se obţin în farmacie, fiind preparate magistrale. $unt formaţiuni solide, sferice cu greutatea de C,/ C,0 grame, ce conţin substanţe active înglobate în e!cipienţi potriviţi ca) sirop, mucilagii, pulberi, glicerină, za(ăr, etc. .el mai folosit e!cipient este masa pilulară *8assa pilulae+ care conţine miere, glicerină, pulbere, za(ăr. 3entru prescriere este necesar să cunoaştem doza unitară, faptul că se foloseşte un singur e!cipient Ma a pilulae care se adaugă Ruantum satis *R.s.+, numărul de doze care este mare *AAA 1 .+, folosindu se fie metoda dispensatoare, fie cea de divizare.

/6

$ă prescriem pilule conţin#nd) $xtractum %elladonnae siccum :.<. /C mg, "apa&erini #ydroc#loridum :.<. 4C mg şi "#eno ar italum :.<. 0C mg. prin metoda dispensatoare ) 1p2 $xtracti %elladonnae sicci -,-, g "apa&erini #ydroc#loridi -,-< g "#eno ar itali -,-6 g Massae pilulae (.s. M.f. pilulae *.tal.dos.4r. 555 S.intern 653 pilule pe 7i prin metoda de divizare ) 1p2 $xtracti %elladonnae sicci -,= g "apa&erini #ydroc#loridi 3,, g "#eno ar itali -,@ g Massae pilulae (.s. M.f. pilulae *i&. in dos. ae(. 4r. 555 *.S.intern 653 pilule pe 7i. 4."a(%ulele (ca(%ula2 ca(%ula%# ' sunt învelişuri care conţin doze unitare de substanţe active solide sau lic(ide. :upă compoziţia lor se clasifică în ) a) amilacee (ca(%ula% amIlaceea%# ' sunt preparate din amidon. $unt formate din / cilindri plaţi, turtiţi cu diametrele puţin diferite care se înc(id prin suprapunere şi uşoară apăsare. "u un perete poros, se folosesc ca ambala2e pentru pulberile dozate, av#nd o greutate de C,/ '&,5 grame. b) gelatinoa%e ' se prepară din gelatină, pe cale industrială. :upă forma lor sunt de / tipuri) o(erculate ' sunt constituite din / cilindri alungiţi, cu marginile rotun2ite care se înc(id prin îmbucare. .onţin substanţe active sub formă de pulberi. :e e!emplu, unele antibiotice se condiţionează sub formă de capsule) ampicilina, o!acilina, etc. $e prescriu după regulile de la preparatele tipizate. %*erice au formă sferică, av#nd un înveliş continuu. $e mai numesc şi perle, av#nd un înveliş translucid. .onţin substanţe active în stare lic(idă. "stfel se condiţionează unele vitamine liposolubile, de e!emplu vitamina E. c+ entero%olu&ile ' se obţin prin formolizarea sau c(eratinizarea celor gelatinoase. $unt gastrorezistente sau alcalinosolubile, rezist#nd la acţiunea sucului gastric. ; varietate de capsule operculate este reprezentată de %(an%ule, care conţin substanţe medicamentoase sub formă de granule sau microdra2euri, unele solubile în sucul gastric, altele
/E

1p2 !mpicilină. diri2ează absorbţia. %ron#odilatin+. Rolul ca(%ulelor) prote2ează mucoasa gastrică de acţiunea iritantă a substanţelor active. E!. în doză de / g pe zi. în 4 prize. .S.--.edează substanţa activă în 0T*e!. masc(ează gustul. cu 9 oră 0nainte de mese. care se sug *e!. 8edicamentele trec direct în circulaţia sangvină cu scurtcircuitarea ficatului şi fără a suferi acţiunea sucurilor digestive. Faringosept+. E!istă mai multe tipuri de comprimate ) orale care se îng(it şi cedează substanţa activă în 0C 6CT. care se absorb rapid la nivelul mucoasei bucale foarte bine vascularizată. &ucale ' sunt plate cu margini rotun2ite pentru a nu provoca iritaţii locale. -. prin comprimarea substanţelor medicamentoase sub formă de pulberi împreună cu substanţe a2utătoare. capsule pe 7i. timp de E zile. :upă administrarea pe cale orală are loc în prima fază eliberarea unei doze iniţiale şi stabilirea rapidă a unei concentraţii eficace."om(rimatele (com(re%ii2 ta&ulettae# ' se obţin pe cale industrială. e*er$e%cente ' cedează substanţa activă în 5T. fiind de obicei dulci şi uneori aromatizate.. preparate polivitaminice. Calciu efer&escent . prote2ează substanţele active de inactivarea prin >. g 4r./5 g. 4itroglicerină. +psarin. $ubstanţa activă este inclusă în amestecuri de acid citric sau tartric cu bicarbonat de sodiu. capsule de C.apsulele se prescriu după regulile de la tipizate. de formă lenticulară sau plată. . Eliberarea se face la intervale diferite.în lumenul intestinal. retard sau cu acţiune prelungită' asigură o cedare lentă şi controlată a substanţei active. $unt în general mici şi subţiri. intern <5. %u&linguale ' conţin substanţe cu acţiune generală. "u un cost mai ridicat dec#t comprimatele orale.ea /@ . 6. AV8 *. reliz#ndu se o absorbţie prelungită... $ă prescriem ampicilina. au gust plăcut. caps. ./ care a2ută la desfacerea sau dizolvarea substanţei active. 7n contact cu apa componentele reacţionează cu dega2are de . urmată de menţinerea acestei concentraţii o anumită perioadă de timp.l din sucul gastric.

eurile (com(re%ii o&ducti# ' se obţin numai pe cale industrială. după mese ?.55 *. "lte tipuri sunt cele cu straturi multiple sau de tip sandUic( şi cel cu matriţă inertă din plastic nedigerabil cum ar fi clorura de polivinil. conţin de obicei medicamente cu acţiune locală ca antiseptice. se pot diviza uşor *pot avea unele şanţuri pe suprafaţă+. (entru (re(ararea %olu'iilor de u/ e-tern ' e!. :e e!. Stamicin. -reutatea unui comprimat este de C. antitricomonazice. care eliberează substanţa activă în care eliberează substanţa activă în /B . cedează substanţa activă în /T. A$anta. -.C5 C.5 '& g pentru adulţi şi de C. sunt albe sau colorate. se pot identifica relativ uşor *forma. pot avea unele litere sau inscripţii imprimate pe suprafaţa lor+. $e prescriu după regulile de la tipizate. ceea ce facilitează împrăştierea substanţelor active pe mucoasa vaginală. $aginale ' de formă ovoidă. E!. dra. :upă locul unde se dezagregă şi cedează substanţa activă se clasifică în) dra. mărimea.S.mai simplă formă este constituită din cele în care nucleul. să prescriem !cidul acetilsalicilic. Aanato7id C. gustul neplăcut se simte mai greu. iar s#mburele numai în / 4 ore după ce a2unge în intestin.5 g. :e e!emplu. au formă biconve!ă. sunt uşor de m#nuit. Cloramina %. antimicotice. g 4r. (entru im(lante %u&cutanate sau (elete ' sunt sterile. 1a administrare stratul e!terior se dezagregă imediat.euri ga%tro%ol$ente% stomac în 6CT. acoperit cu o peliculă enterosolubilă conţine doza de întreţinere.e) preparare pe cale industrială cu randament ridicat şi la cost de preţ scăzut. intern 653 comprimate pe 7i. comprimate de C.euri entero%ol$ente% intestin în &/CT. <nele preparate sunt spumogene. suprafaţă lucioasă. culoarea. pelete cu (ormoni sau cu disulfiram. 1p2 !cid acetilsalicilic compr.!ra. se introduc cu a2utorul unei incizii subcutanat şi cedează lent substanţa activă. comod de administrat. Fenil uta7ona.& g pentru copii *microcomprimate+.. $unt comprimate acoperite cu unul sau mai multe straturi.

greutatea de / g la copii şi / 4 g la adulţi.=ranulele (granulata# ' se obţin pe cale industrială. draE. $e dozează cu linguriţa sau cu unitatea de măsură prevăzută în ambala2. 1p2 %romosedin.4r. e!cipienţi E!cipienţii se aleg în funcţie de natura substanţei acitve şi scopul urmărit *local sau resorbtiv+. .FORME ME!I"AMENTOASE SEMISO7I!E ŞI MOI $unt supozitoarele. 8 *. iar cele efervescente în 5T.8 *. pastele.iuri2 cereoli# ' au formă de bastonaşe lungi.riferment. Scat. 1a temperatura de 0E C. $ă prescriem preparatul Bromo%edin. 1) Su(o/itoarele (%u((o%itorium2 %u((o%itoria# + sunt forme semisolide care la temperatura camerei sunt solide şi se topesc la temperatutra corpului de 0E C. cilindrice. 1p2 .3. cilindro conice. albe sau colorate. intern 65. $e administrează rectal pentru efecte resorbtive sau locale. cu lungimea de / 4 cm. uniforme cu gust plăcut. diametru de 5 @ mm.onţin antiseptice. :upă calea de admnini%trare se clasifică în B α) Rectale au formă semicilindrică sau de torpilă. "om(o/i'ia %u(o/itoarelor) &. $e prescriu după regulile de le tipizate. constituite din agregate de pulberi medicamentoase.Drig. etc. antimicotice.4r.0 / g. za(ăr şi aromatizanţi. @. III.E!istă dra2euri cu învelişuri duble sau triple *duple! sau triple!+ care cedează mai lent substanţa activă.riferment. cu un capăt mai efilat. $e prescriu după regulile de la tipizate.. Scat orig. unguentele. intern 653 linguri'e pe 7i. 0C . substanţe active /. $unt formaţiuni solide cu aspect de fragmente vermiculare. greutatea C. diametru / mm. emplastrele şi săpunurile. granule.S. $unt preferate îndeosebi la copii.S. Lom prescrie . linimentele. lungimea 4 5 &C cm. χ) Uretrale (&u. gran. dra2euri. draEeuri pe 7i 0n timpul meselor. sferice. β) :aginale ' sunt de / tipuri) ovule *ovulum+ sau supozitoare vaginale propriu zise şi globule *globulus+ care se obţin prin turnări în forme speciale. cedează substanţa activă în &5T.

intrarectal un supo7itor seara 0& . Ju r#ncezesc. $e folosesc pentru prepararea supozitoarelor magistrale. 4r.F C. la rece are consistenţă solidă *gelatina se e!trage din ţesuturile animale ce conţin colagen prin (idroliză+.s. numărul de doze care este mic *L A AL+. care rezultă din condensarea o!idului de etilen cu apa+. care se topeşte foarte repede la temperatura corpului.#eo roma cacao prin pră2ire şi presare.<. b) .dos. metodele de prescriere fiind cele cunoscute) metoda dispensatoare sau metoda de divizare. :e asemenea se mai folosesc macrogoli sau E= uri *din punct de vedere sunt polimerizate de etilenglicol. . M. $ă prescriem prin ambele metode supozitoare cu !minop#enasonum :.ae(.6 g "#eno ar itali natrici -. 4r.onţine trigliceride ale acizilor palmitic. V8 *.f.-.0 g. supp *i& in dos.C5 g.? g "#eno ar itali natrici -. re%crierea %u(o/itoarelor magi%trale ' este necesar să cunoaştem dozele unitare ale substanţelor active. supp *.<.tal. V8 in c#artam cerata S. stearic. g %utyri cacao (. . $unt / reprezentanţi) ma%a gelatinoa%ă un amestec de gelatină şi glicerină. "re dezavanta2ul că r#ncezeşte foarte uşor. $e utilizează pentru obţinerea supozitoarelor pe cale industrială. un ulei gras cu consistenţă solidă. oleic şi acizi graşi liberi. "#eno ar italum natricum :. iar cei cu -8 peste 6CC sunt solizi+. in c#artam cerata S. care la cald este fluidă. nu irită.idro*ili sunt (idrosolubili. prin metoda dispensatoare) 1p2 !minop#enasoni -.FC.f.s. e!tras din seminţele arborelui . e!cipientul este întotdeauna %utyrum cacao care se adaugă R.intrarectal un supo7itor seara prin metoda de divizare) 1p2 !minop#enasoni 3. precum şi apă. 7n funcţie de greutatea moleculară au consistenţă solidă sau lic(idă *cei cu -8 sub 6CC sunt lic(izi.6 g %utyri cacao (. dar la administrarea supozitoarelor este necesară umectarea acestora pentru a favoriza alunecarea.s. 3entru prepararea supozitoarelor tipizate se folosesc cei cu -8 &5CC 4CCC.a) li(o*ili ' sunt liposolubili. M.el mai utilizat este untul de cacao *%utyrum cacao+. *Ruantum satis+.

8 *. unguente suspensii c#nd substanţa activă este insolubilă în baza de unguent. revulsive. epitelizante. c) du(ă ca(acitatea de (ătrundere) epidermice. endodermice. au efect de protecţie. diadermice *acestea din urmă au capacitate resorbtivă. oftalmice.4r. Emulgatorii sunt de / tipuri) "6< amestecă picăturile de apă în ulei şi <6" amestecă picăturile de ulei în apă. dezinfectante. "ceştia se mai numesc şi baze de unguente.Drig.re%crierea %u(o/itoarelor ti(i/ateB 1p2 Sco util compus. pentru plăgi *sterile+. intrarectal. "om(o/i'ia) substanţa sau substanţele active şi e!cipienţi. "erin'e generale (entru unguente) a+ (idrofobe b+ (idrofile a) Ba/ele de unguente . să adere de tegumente sau mucoase să nu r#ncezească să aibă pF 4. cosmetice.idro*o&e ' sunt liposolubile. la distanţă+. să aibă aspect omogen să şi menţină consistenţa la 06 C. sup. produc stază de căldură. pentru adul'i Scat.Unguentele (unguentum2 unguenta# ' sunt preparate farmaceutice de consistenţă moale.S. care se aplică pe tegumente şi mucoase în scop de protecţie sau terapeutic. d) du(ă &a/a de unguent 0i modul de includere a %u&%tan'ei acti$e) unguente soluţii c#nd substanţa activă se dizolvă în baza de unguent.5 să cedeze uşor substanţa activă să penetreze uşor Kazele de unguente sunt de / tipuri ) 0/ . nazale. un supo7itor 0n colică 3. fiind suspendată şi unguente emulsii care conţin două faze nemiscibile. "la%i*icareB a) du(ă locul de a(licare) dermice.5 ' @. una apoasă şi una uleioasă care se amestecă cu a2utorul emulgatorilor. b) du(ă ti(ul ac'iunii) de protecţie.

!deps Aanae #ydrosus *conţine /5N apă+. 3. 3E. 4.l. E!.Gidrogelurile ' formează cu apa coloizi v#scoşi. .g usucă la aplicarea pe 00 .ricini. . au efect răcoritor.4CCC *+nguentum macrogoli+. "lte baze "6<) Cetaceum ' un produs ceros obţinut din cavităţile pericraniene ale caşalotului. 4. +nguentum emulsificans.4CC aa cu 3E.l.*ulei de peşte+. .. $ă prescriem unguentul MiHulit7. *. nu irită tegumentele. "stfel.lini *ulei de in+. +nguentum gliceroli *glicerolatul de amidon+. 1anolina poate emulsiona o cantitate mare de apă.*$orbi macrogoli oleas 0CC+. se spală cu apă. cu efect răcoritor. "araffinum li(uidum.(eliant(i *ulei de floarea soarelui+.onţine &N azotat de argint *!rgenti nitras+ şi &CN %alsamum "eru&ianum *benzoatul de benzil+. .idrocar&uri ' sunt (idrocarburi saturate superioare care se obţin la rafinarea petrolului. ung. &5CC. Ju r#ncezesc. +nguentum emulsificans a(uosum. produc stază de căldură. 0C '5C g pentru faţă. 1p2 !rgenti nitratis %alsami "eru&iani +nguenti simplicis ad M. neivadate de microorganisme cu -8 de 4CC. Met#ylcelulosum *macromolecule care cu apa dau soluţii sub formă de geluri+.g 3-. 7n prescripţiile magistrale se foloseşte +nguentum simplex. E!. re%crierea unguentelor magi%trale ' este necesară cunoaşterea concentraţiei substanţei active şi cantitatea totală.Ba/e emul%i$e ti( ACU ) grăsimea de pe l#na oilor lanolina *!deps Aanae an#idri+. prevăzut de Farmacopeea 9om#nă care conţine BCN vaselină şi &CN lanolină.olivarum *ulei de măsline+.=eluri de .S.2ecoris.&54C aa cu 3E. E!.leum cacao. se prescriu &C g pentru unguentele oftalmice. extern.idro*ile ' sunt (idrosolubile.Ba/e emul%i$e ti( UCA ' sunt lavabile. 3E. Vaselinum al um.. alcool cetilic în amestec cu alcool stearilic. .l. pe escare 3. @C &CC g pentru membrele superioare sau inferioare şi 0CC g pentru toată suprafaţa corpului. . . E!.7i(ogeluri ' sunt trigliceridele acizilor graşi superiori *grăsimi neutre+. 4CCC.l.). .Geen ?.4CC *Macrogolum+. cetilstearilsulfat de sodiu.g 3--. utilizate în diferite amestecuri. au efect răcoritor. cu efect antiseptic şi epitelizant pentru escare. ). 3. E= (macrogolii# ' baze (idrosolubile neiritante. în funcţie de suprafaţa pe care se aplică..l. se tegumente şi permit evaporarea apei. !lco#oles lanae. &#Ba/ele de unguente . Cera fla&a. sunt alterabile datorită invadării de către microorganisme.f. E!. cerurile ' Cera al a.

alci Iincii oxydi aa . alcooli şi alte substanţe. bora!. care se aplică pe tegumente în scop sicativ sau de protecţie. III. pasta *. a%tele ((a%ta2 (a%tae# ' sunt unguente ce conţin între 5C 6CN din compoziţie substanţe inerte. cauciuc şi substanţe medicamentoase.7inimentele (linimentum2 linimenta+ ' sunt forme lic(ide sau semisolide ce conţin amestecuri de săpunuri. gudron. dar şi sub formă de lic(ide adezive. . extern. av#nd efect lăptos.alcum.Să(unurile (%a(o2 %a(one%# ' sunt sărurile alcaline ale acizilor graşi superiori. !mylum. care încorporează substanţe antiseptice) sulf..ele tera(eutice conţin substanţe medicamentoase. E!emple) cele cu nitroglicerină folosite pentru efectul antianginos sau cu nicotină. $ă prescriem o pastă cu acid salicilic /N.Em(la%trele (em(la%trum2 em(la%tra# ' sunt amestecuri de săpunuri. cloroform şi benzen de e!emplu mastisolul *galifi!+.g M.f.4.S.. pe tegumente 6. resorcinol. ceruri.ele ade/i$e se găsesc sub formă de rulouri de e!.g Vaselini al i ad 3--. +1JD. ?. rezine. constituite din soluţii de răşini în eter. :upă destinaţie se clasifică în emplastre terapeutice şi adezive. împreună cu substanţe active. sub formă de dreptung(iuri *include şi o substanţă activă antiseptică+ de e!. 1omplast cu ri&anol. @. Efectul este prelungit şi poate fi terminat cu uşurinţă prin înlăturarea plasturelui. uleiuri.g . "u efect de curăţire sau degresare. care păstrează stază de căldură.4. 1p2 !cidi salicylici . dar pot e!ista inegalităţi în cadrul procesului de absorbţie. după o agitare prealabilă. pot fi folosite pentru pătrunderea unor substanţe active prin tegumente.FORME ME!I"AMENTOASE 7I"GI!E 04 .. leucoplast *folosit pentru fi!area pansamentelor+.. Efectul sicativ se datorează pulberilor interte) . complianţa este superioară. substanţe grase. care se aplică pe tegumente. $ăpunurile de sodiu sunt solide iar cele de potasiu sunt lic(ide... e!istă şi săpunuri medicinale. . E!istau / linimente oficinale) cel amoniacal cu rol neutralizant în arsuri cu substanţe acide şi cel oleocalcar pentru arsuri calorice. Iincii oxydum. 3lasturii adezivi pentru absorbţie transdermică *de tip %::$ transdermal drug deli&ery system+ se aplică pe piele şi cedează lent substanţa activă în vederea absorbţiei transcutanate şi a efectului sistemic. E!cipientul este vaselina albă *Vaselinum al um+.

alcool diluat *!lco#olum dilutum+ şi ulei de floarea soarelui *Dleum Feliant#i+.S. efervescenţă. suspensii şi soluţii e!tractive..-. forme lic(ide pentru administrare parenterală 5. în cantitate de 5C.C g. spălături. pot apare reacţii de incompatibilitate *precipitare.g M. re%crierea *ormelor lic. soluţii e!tractive. ceaiuri. 1p2 1i&anoli -. g !(uae destillatae ad . este o formă accesibilă copiilor.f.. mirosul neplăcut se simt mai uşor. alcoolice şi uleioase. "vanta2ele formelor lic(ide) efect terapeutic prompt. mi!turi. <neor se poate adăuga şi glicerol pentru a creşte aderenţa de tegumente. forme lic(ide pentru uz e!tern /.C g pentru spălarea plăgilor infectate şi o soluţie alcoolică cu !cidum salicylicum 0N pentru badi2onarea leziunilor micotice. . sol.--. "la%i*icare ' după comple!itate sunt simple cu o singură substanţă activă şi compuse sau amestecuri. forme lic(ide pentrui uz e!tern cu întrebuinţări speciale 0.:efiniţie) sunt forme farmaceutice constituite dintr un mediu de dispersie fluid *solvent+ în care se găsesc dispersate substanţe active solide lic(ide sau gazoase.. :ezavanta2ele formelor lic(ide) gustul.onţin substanţe active dizolvate în următorii solvenţi) apă distilată *!(ua destillata+. 0CC &CCC g pentru spălături. de culoare+. &CC &5C g pentru frecţii. fricţiuni. după calea de administrare ) &. după gradul de omogenitate sunt soluţii omogene şi dispersii eterogene.Forme lic. e!tracte. comprese.g 05 . $ă prescriem soluţie apoasă de 1i&anol & V în cantitate de 5CC. /CC g pentru comprese. *. forme lic(ide pentru uz intern 4. după modul de preparare) soluţii. după natura solventului) apoase.). ). extern pentru spălături şi 1p2 !cidi salicylici 3.ide magi%trale ' este necesar să cunoaştem concentraţia substanţei active şi cantitatea totală *în funcţie de suprafaţa pe care se aplică+) 0C 5C g pentru faţă. volumul mare. g !lco#oli diluti ad ..Solu'ii (entru u/ e-tern (%olutio# sunt utilizate pentru aplicare pe tegumente şi mucoase pentru badi2onare. emulsii.ide (entru u/ e-tern ). administrare controlabilă.

"stfel.alci Iincii oxydi aa .f.. susp. 8ai conţin şi agenţi de v#scoSitate *metilceluloza. $e agită înainte de aplicare. oculoguttae 06 . glicerina. 1p2 "ilocarpini #ydroc#loridi -.Emul%ii (entru u/ e-tern (emul%io# ' sunt preparate cu aspect lăptos obţinute prin dispersarea a / lic(ide nemiscibile.. ext pe tegumente * " se agita înainte de întrebuinţareO+ ).Forme lic. $ă prescriem o suspensie pentru uz e!tern cu talc şi o!id de zinc aa /5N.. oculoguttae” pentru a fi preparat steril.3 g Sol&entis pro oculoguttae ad 3-.3. 1a Su scriptio totdeauna vom scrie “M.4.Su%(en%ii (entru u/ e-tern (%u%(en%io# ' conţin substanţe insolubile. gelatina. 3.f. 3entru prescrierea colirelor magistrale trebuie să cunoaştem concentraţia substanţei active. $ă prescriem / colire) unul cu pilocarpină &N şi unul cu azotat de argint &.g Jliceroli !(uae destillatae aa ad 3--. un antiseptic. extern.f. numindu se mi!turi agitande.S. $e prescriu ca şi soluţiile pentru uz e!tern. 1p2 . $ubstanţele insolubile care intră în compoziţie sunt o!idul de zinc. un lic(id foarte asemănător cu lic(idul lacrimal care conţine fenilmercuriborat.g M. %rebuie să îndeplinească următoarele condiţii) să fie sterile şi să fie izotone şi izo(idre cu lic(idul lacrimal. sol *.S.5N.M. *.. care diferă în funcţie de concentraţia substanţei active.. :acă concentraţia substanţei active este mai mare dec#t &N se foloseşte apa distilată. c#te & 0 picături odată în tratamentul con2unctivitelor. talcul. care se dispersează în apă sau ulei. cu a2utorul emulgatorilor de tip "6< sau <6".ide (entru u/ e-tern cu 5ntre&uin'ări %(eciale 6+7+8ic!turile pentru oc9i (colire5 oculoguttae) ' se pot prezenta sub formă de soluţii. amidonul. pentru adiEonare ).f. iridociclitelor sau pentru e!amenul fundului de oc(i. dacă concentraţia acesteia este mai mică sau egală cu &N se foloseşte Sol&ens pro oculoguttae.g M. cantitatea totală care este de &C g şi solventul. Jecesită agitare înainte de aplicare. unul apos şi altul uleios. macrogoli+. emulsii sau suspensii care se aplică în sacul con2unctival.

E!. cantitatea totală care este de &C g şi solventul care este apa distilată. se folosesc substanţe vasoconstrictoare *cu e!cepţia nou născuţilor la care în scop decongestionant se prescrie întotdeauna ser fiziologic+. iar în scop diagnostic pentru irigografie.. 0n sacul conEuncti&al 653 pic pe 7i. v#scoasă pentru badi2onarea cavităţii bucale. canulă pusă în legătură cu un irigator+. g !(uae destillatae ad 3-. 7n scop terapeutic se folosesc în tratamentul colitelor ulceroase.*. :e obicei din acestea se dizolvă & / linguri în M pa(ar cu apă. E!istă o soluţie pentru urec(i tipizată %oramid.g M.f. 1p2 !rgenti nitratis -. 6+<+ Cli mele conţin substanţe medicamentoase care se introduc pe cale rectală în scop diagnostic. ce favorizează contactul prelungit al substanţelor medicamentoase cu mucoasa pe care au fost aplicate *e!.a solvenţi se folosesc apa.S.. fie gata preparate. 3entru prescriere este necesar să se cunoască concentraţia substanţei active. %rebuie să aibă u p> de 5 E. $unt soluţii care conţin substanţe active cu acţiune antiseptică.ici&erol. $ă prescriem soluţie de efedrină &N pentru decongestionarea mucoasei nazale. 6+. "lte forme lic(ide asemănătoare sunt) du0urile &uco1*aringiene soluţii apoase administrate în 2et sub presiune cu a2utorul unui dispozitiv adecvat *pară de cauciuc. dezodorizantă dizolvate în apă. seringă. "olutoriile sunt soluţii de consistenţă siropoasă. gingiilor.+Gargari mele sau apele de gur! ' forme lic(ide. "ceste soluţii formează un înveliş protector. E!istă preparate tipizate. terapeutic sau evacuator. etc.5.S.f. E!istă şi colire tipizate de e!.3. irigoscopie. 6+:+8ic!turile pentru urec9i (otoguttae) pot fi preparate cu apă.S. r#inoguttae *. dezinfectantă. E!cipientul este un amestec (idroglicerinat. glicerina bora!ată &CN+. fie concentrate care se diluează în momentul utilizării. oculoguttae *. care după întrebuinţare se e!pulzează fără să fie îng(iţite. ulei. ulei sau amestecuri. 0E . . cu sau fără glicerină.. colir cu sulfacetamidă &CN.3 g !(uae destillatae ad 3-. 0n sacul conEuncti&al 653 pic pe 7i. amestecuri. glicerina.0n fiecare nară 6x3 pic27i. 6+6+ 8ic!turile pentru na (r9inoguttae) se administrează în fiecare nară pentru decongestionarea mucoasei nazale în rinite sau sinuzite. alcool sau amestecuri. 1p2 $p#edrini #ydroc#loridi -.g M. faringelui. :e obicei.

).. 3entru soluţiile apoase *cu apă distilată+ & g soluţie are /C picături. g Bmiligrammata (uin(ueC !(uae destillatae ad 3-. :oza unitară a substanţei active se include în & g sau C.ide (entru u/ intern :upă natura solventului sunt apoase.:. intern.Forme lic.--. sau C. F C. compot dulceaţă.pic27i pe un cu de 7a#ăr 4.CCC5 g F C./C picQQQQ.<...CCC5 g "tropini sulp(as &C g sol QQQQQQQQQQQ. uleioase sau alcoolice.4. intern.3. sol *..f.g M. emulsii şi suspensii..S. iar solventul este apa distilată. 7n afară de substanţa sau substanţele active conţin edulcoranţi în proporţie de &C 0CN din cantitatea totală.5 F C.C& g "tropini sulp(as 1p2 !tropini sulp#atis -. Jumărul de picături dintr un gram de soluţie diferă în funcţie de natura solventului.5 g sol QQQQ&C picQQQQ.C şi 0C.g M. 4.CCC5 6 C. $e introduc într o linguriţă cu za(ăr.<. icături (entru u/ intern (gutta2 guttae# ' sunt soluţii care conţin substanţe active dizolvate într un solvent adecvat.5 g de soluţie. 65.AT AT F &C ! C.pic27i pe un cu de 7a#ăr S1a %cri% cantitatea 0i 5n litere2 deoarece atro(ina e%te o %u&%tan'ă to-ică J :acă includem doza unitară în &C picături.CCC5 g. pentru a masca gustul neplăcut al substanţelor active. miere sau pe un cub de za(ăr sau pe un miez de p#ine.CCC5 g &C g sol QQQQQQQQQQQ. & g sol QQQQ.<.S.CC5 g "tropini sulp(as 1p2 !tropini sulp#atis -. 3entru prescriere trebuie să cunoaştem numărul de picături dintr un gram de soluţie. & g sol QQQQ/C picQQQQQ. 3entru prescriere trebuie să cunoaştem că doza unitară :.. se include într o linguriţă la copii şi într o lingură 0@ . :upă modul de preparare sunt soluţii..C g . iar pentru soluţiile alcoolice 55 6C de picături.C. $ă prescriem picături pentru uz intern cu "tropini sulp(as :.<.A AF &C! C.antitatea totală este cuprinsă între &C. vom avea următoarele calcule ) C.-3 g Bmiligrammata decemC !(uae destillatae ad 3-. sol *.C.f.:. .5 g solQQQ&C picQQQQ. 653. o'iunile ' sunt forme destinate administrării pe cale orală cu lingura la adulţi şi cu linguriţa la copii.

$olutio effervescens. E!. efervescenţi.W AF /C ! C. . e+ -licerolul sau glicerina ' se foloseşte pentru prescrierea poţiunilor cu ioduri. intern.. $e folosesc în cazul prescrierii bromurilor.f. Formează o peliculă fină pe suprafaţa mucoasei tubului digestiv. o linguri'ă la = ore. E!. $unt necesare c#nd se prescrie cloral(idrat. b) $iropurile sunt soluţii dulci. Kalii ro idum. adică apă cu za(ăr 6EN.la adulţi. $e folosesc Sirupus simplex.0 g./ g 3(enobarbitalum <n e!emplu de poţiune pentru adulţi cu 4atrii romidum.C& g 3(enobarbitalum /C linguriţe Q. Sirupus codeini *un sirop medicamentos+.C& g F C.g !(uae destillatae ad 3--.. Fiind vorba de bromuri vom folosi ca edulcorant întotdeauna o limonadă gazoasă. Sirupus aurantiorum *de portocale+.g M. 1p2 !minop#enasoni . iar o lingură &5 g soluţie.AQQQQQQQQQQQ.& g şi "#eno ar italum natricum :.apă de mentă. c+ 1imonadele gazoase ' soluţii acre conţin compuşi gazoşi. Mucilago gummi ara ici ' un lic(id gălbui opalescen.&CC g solQQQQQ. .S.. $e folosesc) a+ ape aromatice ' soluţii diluate de uleiuri volatile.g "#eno ar itali natrici -. Edulcoran'ii sunt substanţe cu rol corectiv. $olutio magnesii citras.F C. :in punct de vedere c(imic sunt glucide cu structură poliuronică.C.& g "minop(enasonumQQC. g Sirupi simplicis 6-.<. F C.& gF /. $e prescriu &C /C linguri la adult şi /C linguriţe la copii.. produs natural de e!sudaţie al arborilor din specia "ccacia. folosite pentru ameliorarea gustului necorespunzător al substanţelor active.5 g solQQ.solutio *. $ă prescriem o poţiune pentru copii cu !minop#enasonum :. Mucilago met#ylcelulosi. E!. reprezent#nd reziduurile care răm#n la distilarea plantelor ce conţin uleiuri volatile.F C.<. siropuri aromate) Sirupus citrici *de lăm#ie+.<.. Mucilago gummi ara ici diluti..C g "minop(enasonum W F /C ! C. 1p2 4atrii romidi 0B . de scorţişoară. linguriţă conţine 5 g soluţie.alculele ) & linguriţă QQ. prote2#nd o de efectul iritant al substanţei medicamentoase.C& g.. d) 8ucilagiile ' sunt soluţii coloidale v#scoase cu rol corectiv şi de protecţie. !mmonii romidum aa :.

6.solutio *.Emul%ii (entru u/ intern ' sunt preparate cu aspect lăptos obţinute prin dispersarea a / lic(ide nemiscibile. 3ot conţine soluţii. $e prescriu după regulile de la preparatele tipizate.A A F &C ! C.. de!tran. ca emulgatori folosindu se $orbi macrogoli oleas. emulsii. Jecesită agitare înainte de întrebuinţare. alginat de sodiu.onţin substanţe insolubile în solvent.mogenizarea se obţine cu a2utorul emulgatorilor.alculele ) & lingurăQ..ml 4C .In.4. "ceste emulsii mai conţin şi agenţi de v#scozitate. dar şi agenţi de v#scozitate ca metilceluloza.Kalii romidi !mmonii romidi aa 6. mucilagul de gumă arabică.0 g JaKr6 XKr 6 J>4Kr &C linguriQ.a solvenţi se folosesc apa distilată sau bidistilată. 1p2 5ilină f 3L a 3. suspensii sau substanţe active sub formă de pulbere care se dizolvă e!temporaneu. 4. mucilag de gumă arabică.S. 6. de e!.uri. $ubstanţele active conţinute se prezintă ca soluţii adevărate. 6.ide (entru admini%trare (arenterală B in. 3entru preparatele cu acţiune prelungită se folosesc solvenţi an(idri. Emulgatorii sunt substanţe tensioactive care reduc tensiunea superficială la nivelul suprafeţei de contact între cele / faze şi permit o bună omogenizare a preparatului.). Emulsiile pentru uz intern sunt totdeauna de tip <6". :e e!emplu.&5C g sol QQQQ. flacoane sau seringi preumplute.Su%(en%ii (entru u/ intern ' se prescriu ca şi poţiunile. vom prescrie 5ilină fiole &N pentru anestezia prin infiltraţie. miscibili cu apa sau uleiul.f.-. carbo!imetilceluloză sodică. obţinute pe cale industrială.. . 3rin filtrare şi sterilizare se îndepărtează impurităţile din soluţie şi microorganismele.g !(uae destillatae ad 3. solvenţi sintetici. Flacoanele sunt recipiente de sticlă prevăzute cu un dop de cauciuc şi uneori armătură metalică.C g JaKr6 XKr 6 J>4Kr 4. uleiuri vegetale. emulsii sau suspensii. 3E.ec'iile sunt preparate farmaceutice sterile şi apirogene. polivinilpirolidona.g M. Fiolele sunt recipiente de sticlă prevăzute cu o prelungire în care se introduce o singură doză dintr un medicament. intern 653 linguri pe 7i. soluţii de macromolecule gelatină..Forme lic..0 g F 0. . .g Solutionis effer&escetis 3. rareori solvenţi an(idri *propilenglicol+. $oluţia in2ectabilă este condiţionată în fiole.ec'iile 0i (er*u/iile.&5 g solQQQQC. ..

$unt amestecuri de plante uscate şi mărunţite din care bolnavul îşi prepară singur medicamentul. $e . decocturi şi macerate.Solu'iile e-tracti$e ' sunt preparate lic(ide obţinute prin e!tracţie unopr droguri vegetale cu a2utorul unui solvent.-.. $e condiţionează în flacoane sau pungi de plastic. f 3.g *. <53 flac. 3lantele conţin principii active cu efect slab. 88 *. pentru introducerea unor medicamente care se elimină prea repede. E!emple) Ceai #epatic.3. $e întrebuinţează pentru restabilirea ec(ilibrului (idroelectrolitic.4r.ml 4r. $oluţia călduţă obţinută este o infuzie. etc. intern 6 5 3 linguri pe 7i. se eliberează la cerere. -. flac.55 *. 5CC. ?.S. $e consumă ad li itum. 4& se folosesc C. suo nomine .S. ca înlocuitori de plasmă. 1p2 Dxacilină.55 *.S. Ju pot fi dec#t soluţii adevărate. 1p2 8nfusii 8pecacuan#ae radicis -. 1In*u/iile (In*u%um# se prepară conform modului prevăzut de farmacopee astfel) plantele uscate şi mărunţite se amestecă cu apă clocotită. pe 7i M 1p2 !pă distilată . în scop nutritiv.m. cu a2utorul aparatului de perfuzie.. &CCC ml+.C g apă.. în ritm lent. E-. se lasă în contact 0CT sub un capac. i. ?.. $e comercializează prin unităţile "A!F!1. din care se utilizează o lingură *conţine 5 g+ la Y l apă */5C ml+. picătură cu picătură. apirogene care se administrează intravenos în cantitate mare */5C.). pentru di7ol&are 6."eaiurile se numesc oficinal Species. apoi se filtrează.înd prescriem flacoane care conţin pulberi ce se dizolvă e!temporaneu *ex tempore+. g 4r. er*u/iile sunt soluţii sterile. Ceai laxati&.S. Ceai gastric. α) Solu'iile e-tracti$e a(oa%e ' după modul de preparare se clasifică în 0 grupe) infuzii. :in punct de vedere al solventului pot fi apoase şi alcoolice.3. g23. deoarece emulsiile provoacă embolie. trebuie să precizăm şi dizolvantul. infuzie din 8pecacuan#ae radix administrează 0 4 linguri pe zi."eaiuri2 %olu'ii e-tracti$e2 e-tracte ?. 7ntr un ambala2 e!istă 5C &CC g de produs. =nfuzarea este o metodă de obţinere a prerparatelor oficinale cu efect e!pectorant.5 g plantă la &5C.

pentru stimularea apetitului. $e obţin prin macerare sau percolare *ultimul procedeu permite obţinerea picătură cu picătură într un vas special numit percolator.g Solutionis ammonii c#loridi anisati ..C g. u%cate *siccum+ conţin numai 5N solvent. &#Solu'iile e-tracti$e alcoolice sunt tincturile şi vinurile medicinale. $xtractum Valeriane spissum folosit pentru prepararea pilulelor cu efect sedativ.C g la &5C.4. E!. prin evaporarea solventului. 3ot avea diferite consistenţe în funcţie de cantitatea de solvent rămasă. cu efect roborant. altă infuzie este din "rimulae radix.... 3entru e!tragerea mucilagiilor e!tracţia durează c#teva ore. intern 653 linguri pe 7i.g *. Tincturile sunt soluţii (idroalcoolice obţinute din plante uscate şi mărunţite. intern 6 5 3 linguri pe 7i..onţinutul în alcool este redus *&/ &6N+. $xtractum %elladonnae siccum 4/ .icturae Valerianae . 1!ecocturile (!ecoctum# se prepară conform farmacopeei astfel) plantele uscate şi mărunţite se fierb 0CT. Vin tonic.E-tractele sunt forme oficinale care se obţin prin concentrarea soluţiilor e!tractive p#nă la o anumită consistenţă. $e pot utiliza ca atare sau pentru obţinerea altor medicamente. $xtractum Seccalis cornuti fluidum se foloseşte ca (emostatic uterin în tratamentul meno' şi metroragiilor. E!.g23.-. 1p2 .*. din care se folosesc 4. E!. 1p2 8nfusii "rimulae radicis <. $e foloseşte această metodă pentru e!tragerea principiilor active din plante mai cornoase. apoi se filtrează şi se reconstituie cu apă p#nă la volumul iniţial de soluţie.C g apă.. moi * spissum+ conţin /C N solvent. prin care de sus în 2os circulă alcoolul+. 1 *luide *fluidum+ sunt asemănătoare cu tincturile. ?.. $e foloseşte soluţia de clorură de amoniu cu ulei de anason *ultimul av#nd efect antiseptic la nivelul căilor respiratorii.S..picături pe 7i :inurile medicinale ' se obţin prin fermentarea alcoolică a glucozei. 3rescrierea se face după regulile de la oficinale.. g23. dar şi gust plăcut.-.. 7ntruc#t aceste soluţii pot provoca greaţă. intern 6 5 .. 1Maceratele (Maceratum# sunt soluţii e!tractive apoase care se obţin prin contactul plantei cu apa la temperatura camerei timp de ore sau zile. 1p2 8nfusii 8pecacuan#ae radicis -.g *.S.S. E!.g M. se poate adăuga un edulcorant. aromat+ în cantitate de 5. . $e folosesc la convalescenţi.

proto!idul de azot se livrează în cilindri de oţel sub presiune *54 atm+. "re punct de fierbere ' @B C.. =a/ele se administrează in(alator cu a2utorul aparatului de narcoză. 7ic.se foloseşte pentru efect antispastic. pulberilor dozate. $unt de / tipuri) aeroemul%ii sau ceţuri *substanţa activă este lic(idă+ e!. 40 .romoglicat disodic. :e e!. intr#nd în compoziţia pilulelor. Codecam.idele $olatile sunt anestezicele generale *(alotan. antisecretor. III. lic(ide volatile şi aerosoli. .6. eter etilic+ sau uleiuri volatile *ulei de mentă. eucalipt+ Aero%olii *spraS urile+ sunt sisteme (eterogene constituite dintr un mediu de dispersie gazos în care se dispersează substanţe active lic(ide sau solide. %erotec şi aero%u%(en%ii sau fumuri *substanţa activă este solidă+ e!. supozitoarelor.FORME7E ME!I"AMENTOASE =AKOASE $unt gaze.

. preparatul $fedrină compr. &5 mg.c. -. 8 *.27i . f 27i 3 61 4. g Scat. fiole care mai conţine şi noraminofenazonă /.S. compr.%.x3 compr. 1p2 "ilogel. 1p2 Miostin.-< g Scat.-. g Scat. $e foloseşte un antispastic musculotrop drotaverina sub forma preparatului 4o-spa compr.27i 3 9F 0.-3 g 4r. dar acesta se poate in2ecta fie i.S.5 g . 5.Drig. preparatul Miostin compr.S. fie i.m. 1p2 $fedrina.I:. V *. 8 *. sub formă de gel 4N. i.foarte lent. f -.S. $e indică un antispastic neurotrop din grupa parasimpatoliticelor semisintetice bromura de butilscopolamoniu.m. preparatul Sco util fiole de &C mg. compr. i.. RES"RIEREA ME!I"AMENTE7OR !IN !IFERITE =RU E TERA EUTI"E I:. -. lent 3-.3rescripţie pentru prevenirea crizelor de astm bronşic. $e utilizează un parasimpatomimetic din grupa in(ibitorilor de acetilcolinesterază ' neostigmina bromură.u Drig.ME!I"AŢIA SISTEMU7UI NER:OS :E=ETATI: &.v.6x3 compr. dar niciodată s.-3. 4C mg 1p2 4o spa. 5C mg. $e foloseşte un simpatomimetic alfa şi beta stimulator.-. 4r. V *. 4r.3rescripţie pentru un bolnav cu glaucom. f 4r. compr.3rescripţie pentru un bolnav cu diagnosticul de miastenia gravis. int 6x3 compr27i 44 3 9F . Drig.). datorită unor fenomene de intoleranţă locală. pentru atenuarea durerilor.3rescripţie pentru un bolnav cu litiază renală.&.Drig.S. int.4r. $e foloseşte un parasimpatomimetic ' pilocarpina nitrică. 1p2 Sco util compus. 3 f 0n colică 3 9F $e poate prescrie şi preparatul Sco util compus.8 *. 0n sacul conEuncti&al de 6 ori pe 7i 3 61 /. int .3rescripţie pentru un bolnav cu colică renală. 4r. 1p2 Sco util. gel <L . efedrina.S.8 *.

S. +n flacon tre uie să aEungă 6 luni..--<. Se poate repeta după . int . $e recomandă un neurosimpatolitic. spray Flac. care conţine ergotamină şi cofeină. 4r. compr. alfa metildopa sub forma preparatului *opegyt. 8 *.!. Se cre/te progresi& pNnă la 6x. 1p2 $rgoceps.8 *.-6 ore după mese. 4r. 4C mg. puff-uri pe 7i. administrată sub formă de picături. 8 *. Drig. preparatul "ropranolol. preparatul Cofedol.S. caps. de e!. Se cre/te treptat pNnă la .x3 compr27i la 0nceput.4r.4r.3rescripţie pentru un bolnav cu >%" şi =9.7iO .Drig. $e foloseşte un beta / stimulator selectiv sub formă in(alatorie ' fenoterol.3rescripţie pentru un bolnav cu distonie neurovegetativă. compr. min. int 6x3 caps27i cu 6-P 0nainte de mese sau la .!.-3compr27i B0n func'ie de &alorile . &/.. int 6x3 compr. 1p2 %erotec. compr & mg.. 3 61 Scat.3rescripţie pentru tratamentul unei crize uşoare de astm bronşic. 1p2 Calmogen. 3.Drig.8 *. preparatul Minipres. preparatul $rgoceps sol uz int. sol. 0n func'ie de &alorile . !poi se scade 0n acela/i mod. parasimpatolitice şi sedative. E. int 9 compr27i .S.3rescripţie pentru un bolnav t#năr cu >%" şi sindrom (iperGinetic.S. compr. nr.3rescripţie pentru un bolnav cu acces de migrenă. de e!. -. preparatul Calmogen. &&. cu tulburări de ec(ilibru.6. 45 . 1p2 "ropranolol.Drig. cu manifestări digestive şi cardiovasculare. capsule.Drig. preparatul %erotec spraS. $e foloseşte un simpatolitic alfa blocant din grupa alcaloizilor de ergot :> ergoto!ina. max. @. int 6x.!C 3 61 B. $e recomandă vasoconstrictoare în teritoriul cerebral.pic27i.u7 int. 4r. 1p2*opegyt. $e recomandă un beta blocant. apoi . 3 61 Flac. 1p2 Minipres. $e recomandă o asociere de simpatolitice. Drig.8 *.x6-< compr27i.-.3rescripţie pentru un bolnav cu ateroscleroză cerebrală. x9 compr.-.propranolol un blocant neselectiv. 3rescripţie pentru un bolnav cu >%" avansată. in#alator. un puff 0n cri7ă. pic27i. compr. Folosim un alfa& blocant selectiv prazosinul. g 3 61 Scat.S. compr /5C mg.S.--3 g Scat..-< g Scat. 8 *. 0n func'ie de &alorile .27i 3 61 &C. cu diabet za(arat asociat.

. 3 draE la 0nceputul cri7ei.S.7ile pau7ă I:. int. 1p2 5ilină cu adrenalină. preparatul 8migran compr. pentru aneste7ia prin infiltra'ie 3 9F 3 9F /.3rescripţie pentru realizarea unei anestezii locale de conducere. max =2săpt..8 *.ANESTEKI"E 7O"A7E &.3entru realizarea unei anestezii generale intravenoase pentru reducerea unei fracturi sau desc(iderea unui abces se poate prescrie Getamina.ml 4r.film -.27i diminea'a.L a . draE. 0nainte de mNncare. 88 *. .6N.-. 8 *.v.S.CCC5N sau articaină 4N cu adrenalină C.4r.8 *.S.3rescripţie pentru realizarea unei anestezii locale prin infiltraţie.1p2 Cofedol.ANESTEKI"E =ENERA7E &. pentru prevenirea tulburărilor de senescenţă. Lom indica -erovital >0 dra2. apoi 3. deci 0 ml din soluţia 5N.Drig.S. 88 *.ml 4r. 46 . $e mai poate indica sumatriptanul. compr..S.3rescripţie cu un preparat pe bază de procaină cu efect eutrofic.3.4r. Folosim clor(idrat de procaină &N sau Ailină C. Folosim !ilină /N cu adrenalină C. f 3L a . 1a un bolnav de E5 Gg avem nevoie de &5C mg substanţă. flac. timp de . int. f 4r. f 4r. 1p2 Jero&ital F6.5C mg. :oza este de cca / mg6Ggc pentru calea i. suo nomine 1p2 +ltracain *S. suo nomine 3 9F 3 9F 0. draE. g 3 9F Scat. 0n cri7ă de migrenă.5 &N 1p2 Clor#idrat de procaină. 3 61 Scat. 3reparatul Calypsol. . cu 5C mg6ml a &C ml. Scat Drig. f -. compr. 1p2 8migran.Drig. pentru aneste7ia prin infiltra'ie 1p2 5ilină. apoi 0ncă unul. draE. int. 888 *. 4u se repetă do7a la acela/i atacQ I:.4.film. un agonist serotoninergic pe receptorii 5 >%& de la nivelul vaselor cerebrale. 88 *.4r.S.S.< de 7ile.

-3 g 3 9F Scat. lent &6 ml din sol. de e!.1p2 Calypsol./.cu C. compr.4r. compr.S. g 3 9F Scat.cu conc. int. apăr#nd pericol de supradozare.-.orig.GI NOTI"E2 SE!ATI:E2 ANLIO7ITI"E &. 3entru o intervenţii c(irurgicale de scurtă durată se dau 4CC @CC mg.3 g Scat. ce conţine /5 mg6ml. $e foloseşte o soluţie cu concentraţia de /.S.Drig. cu (ipere!citabilitate nervoasă se poate prescrie tot fenobarbital. dar în doză sedativă de &5 mg odată. cu profil asemănător benzodiazepinelor de tipul zopiclonei sau zolpidemului.#iopental Sodium.-3.1a un bolnav agitat. 1p2 Stilnox. 1p2 Feno ar ital. compr. care prezintă o to!icitate mai mică sau (ipnotice moderne. int.S. de C. 3 compr.Drig. flac. pentru a obţine o sol. Ju dezvoltă obişnuinţă şi farmacodependenţă. -.8 *.Drig.4r. flac. i. tiopentalul. de pot indica benzodiazepine.S. 653 comprimate pe 7i 3 9F 0..-->.%ot pentru anestezia intravenoasă se poate utiliza un barbituric cu acţiune ultrascurtă.8 *. 8 BunaC *.6. 1p2 *ormicum. obţin#nd o sol. lent 6 ml /.. care produce un somn de cca @ ore. Ju se repetă administrarea într un interval de /4 de ore. doza ma!imă fiind de &CCC mg.v.&. g Scat.5 g sau & g pulbere care se dizolvă extempore cu apă distilată. 8 BunaC *. i. compr. lent 3= ml din sol. compr. int. 3 compr. care implică mai puţine riscuri şi efecte adverse. -. 8 *. nu afectează fazele 9E8 4E . fenobarbitalul.8 *.S. 1p2 .5 g substanţă cu /C ml apă distilată. -. Ju influenţează fazele 9E8.4r. se in2ectează i. :acă administrăm doza de 4CC mg. :e e!emplu. I:. flac. :e e!. 3 comprimat seara 3 9F /. preparatul . Aten'ieJ " nu se in2ecta intraarterial *spasme şi risc de tromboză şi gangrenă+. datorită fenomenului de redistribuţie. seara. seara. g 4r.3entru un bolnav cu insomnie de trezire se poate indica in barbituric cu durată lungă de acţiune.ml apă distilată.5N dizolvăm C. int./. 1p2 Feno ar ital.& g.#iopental Sodium. 4r.5 5N.5N preparată.4r. preparată prin di7ol&area unui flacon cu . :urata somnului cca 4 ore.-.S.7n caz de insomnie e!istă şi alte opţiuni terapeutice.&.

int 653 caps27i 3 9F 3 9F 1p2 5anax. ./5 mg6Ggc i. de e!. 1p2*ia7epam.-3 g 4r. int. f -.3entru un bolnav cu (ipere!citabilitate nervoasă şi (ipertiroidie se poate indica un preparat combinat. into!icaţii sau eclampsie gravidică se poate administra diazepamul în doză de C. 1p2 Stressigal.Drig.%. 653 compr.1a un bolnav cu dureri lombare datorate unei contracturi refle!e a musculaturii paravertebrale cauzată de o (ernie de disc se poate prescrie diazepam în doză miorela!antă centrală de &C 0C mg odată. compr.8 *. -. g Scat.&5 C.4r. 8 *. 1p2 *ia7epam. 3-.-3 g Scat.&. i. lent. caps. 1p2 $xtra&eral.g 3 9F Scat.4. compr.Drig. $oluţia nu se amestecă cu nici un alt medicament în seringă. 1p2*ia7epam.. în caz de convulsii grave. -.4r./5 mg. -. 8 *. g Scat.---. de / mg. de 5 mg. de C. int 6x3 compr.S. 653 compr. 653 compr.27i BSe poate da /i 0n atacul de panică.S.Drig.S.&C mg şi alprazolamul preparatul 5anax. diazepam. sau compuşi fără efect sedativ cum ar fi medazepamul preparatul $uro7epam caps.Drig. cu sedative vegetale şi o doză mică de /C mg fenobarbital. f 0n cri7ă 3 9F @. 3reparatul se numeşte Stressigal.S. -.--. pe 7i 3 9F 4@ .S. cum ar fi status epilepticus. -. 8 *. int.--.-3 g Scat. int. pe 7i 3 9F E.Kenzodiazepinele au şi acţiune antiepileptică anticonvulsivantă. preparatul :iazepam compr. "stfel.27i . 8 *. pe 7i 1p2 $uro7epam. 5. compr. foarte lent. buspirona care are un efect sedativ slab. Drig. compr. int. 8V *.pNnă la 3mg27iC 6. 4r. compr.1a un bolnav cu nevroză se poate prescrie în scop an!iolitic o benzodiazepină.v.53 compr. $xtra&eral compr. Scat.S.4r.S. f.4r.Drig.7n caz de an!ietate cronică în afara de benzodiazepine se mai poate folosi un alt compus care este un agonist al receptorilor 5 >%&". datorită pericolului deprimării centrului respirator. 8 *. compr. nr. compr.

sol. int.S. 653 compr. 1p2 Faloperidol.-. 8 *.<n an!iolitic foarte bine suportat. un neuroleptic fenotiazinic sedativ. 1p2 Clordela7in. pentru uz intern. în vărsături incoercibile.film. 8 *. 4r.. Aten'ieJ 9isc de colaps.. "dministrăm o doză pe zi de & mg.S.S. 8 *.m. 3-.?. Drig. este necesară. compr. 1a aceşti pacienţi. de e!. int. 3 9F 3 9F /. pentru prevenirea şocului traumatic. sol. u7.NEURO7E TI"E (ANTI SIGOTI"E# &. anti(istaminic >& şi antispastic este (idro!izinul. pe 7i 3 9F 0. de e!. în cazul în care apar simptome e!trapiramidale. . orig.Drig.u7 int.Drig. pe 7i 3 9F I:. Flac.27i. 1p2Faldol.7n stări de agitaţie psi(omotorie. 4B 3 9F . respectiv /C pic. profund.Pi în prezent.<n neuroleptic fenotiazinic foarte cunoscut este clorpromazina.--. mai ales (aloperidolul.x3 draE. -.Drig. pentru potenţarea acţiunii anestezicelor generale şi analgezicelor. f -.picături27i M 1p2 1omparHin. 1p2 !tarax.-. mg. la alcoolici în cursul sevra2ului. :oza folosită în aceste indicaţii este de /5 5C mg. 4r. int. pe care le repartizăm în 0 prize.1a copii cu tulburări de comportament se poate prescrie tioridazin. g Scat. 6x3 draE. i. care se indică astăzi foarte rar în boli psi(ice. 4r. 1p2 . g Scat. . colici. -. Scat. se mai folosesc în tratamentul sc(izofreniei neurolepticele tipice. compr. g Scat.-. cel mai des tri(e!ifenidil *1omparHin+. dar are frecvente utilizări simptomatice. 656 pic. compr. orig. f odată. & ml are / mg. g 4r. care are şi efect antigreţos. filmate de /5 mg. draE. deci făc#nd calculele & mg are &C picături. pe 7i 3 9F 4. sol. de & / mg6zi. 8V *. draE.S. int.-. sug(iţ. int. 4r. 8 *. 4r.S int.S. 8 *. uneori.S. în preparatul "tara!. 6x.iorida7in.27i 1p2 "legoma7in. 4r. 3---3 t l. 8 *. Folosim preparatul Faldol. Flac. adăugarea în tratament a unui preparat antiparGinsonian anticolinergic.B. care prezintă în plus şi (alucinaţii se poate folosi (aloperidolul în doză mică. int. (iperpire!ie..

-. in#i itorii selecti&i ai recaptării serotoninei. 6x3 compr. motiv pentru care acceptă cu greu medicaţia.S int. int. olanzapina Iyprexa+. g 4r. idei delirante de persecuţie. 3 caps.-. datorită cardioto!icităţii lor.7n prezent în tratamentul sc(izofreniei. an(edonie.m. 1p2 Iyprexa.S int. 555 *. 1p2 "ro7ac.@. 3 compr. 555 *. g 4r.-. -. ţin#nd cont şi de faptul că aceşti pacienţi prezintă de obicei un risc autolitic. caps. diminea'a 3 9F 5C . care prezintă (alucinaţii auditive.S. doza minimă eficace &CC mg. motiv pentru care este indicat să nu fie prescrise o dată cantităţi pentru mai mult de apro!. Aten'ie J "ceste preparate sunt foarte periculoase în caz de supradoza2. cea mai frecventă afecţiune psi(otică. $ă prescriem o reţetă pentru un pacient diagnosticat cu sc(izofrenie.27i 1p2 Audiomil. nu au conştiinţa tulburării psi(ice de care suferă. draE.. care prezintă dispoziţie depresivă. în tratamentul depresiei se foloseau antidepresive triciclice şi tetraciclice. limba2 şi comportament dezorganizat. -.ANTI!E RESI:E &.S int.-3 g 3 9F 4x. -. au indicaţie de tratament cu un neuroleptic tipic *clasic+ de depozit. 1p2 Fluanxol. idei de devalorizare şi culpabilizare. unul triciclic *clomipramina ' !nafranil. mai puţin în prezent. g 4r.6zi+ şi unul tetraciclic *maprotilină ' Audiomil+ pentru un pacient diagnosticat cu depresie. -. 3 fiolă la < săptămNni I:. care sunt mult mai bine toleraţi de către pacienţi şi mai siguri în caz de supradoza2. se folosesc neurolepticele atipice *de e!.. "ceste preparate îşi păstrează utilitatea şi în prezent. compr. Lom prescrie o astfel de reţetă cu fluo!etină *"ro7ac+.7n prezent. 3entru un astfel de pacient prescriem o reţetă cu flupenti!ol sub formă de prerarat de depozit *Fluanxol+.27i 3 9F 3 9F 3 9F /. 8 *.7n trecut. cel mai des sunt folosite în tratamentul depresiei. compr. 3acienţii care sunt necomplianţi la medicaţia administrată per oral. 3-3-. 5A *. &C zile. fiole 4r.5. Lom da două e!emple de reţete cu preparate antidepresive. 1p2 !nafranil. draE.3acienţii diagnosticaţi cu sc(izofrenie.S i. put#ndu se elibera o dată cantitatea pentru o lună de tratament. 555 *. ideaţie suicidară. seara 6. anore!ie şi insomnie.

tratamentul de primă intenţie este cu carbamazepină. 653-..ME!I"AMENTE EL"ITANTE A7E SN" &. tratamentul de primă intenţie este cu acid valproic *sau săruri ale acidului valproic+. seara I:. 1p2 "etinimid. 5& 3 61 3 61 .27i 3 61 3 9F /. compr. ultima administrare la ora 3=. compr. -. agnozie.7n tratamentul bolii "lz(eimer. sirop Flac. asociate cu alte deficite cognitive *afazie. orig. -. 1p2 Car ama7epină.S. int. 8 *. 3---3 linguri'e27i I:.S. 4r. int. -. este recomandată etosu!imida. in(ibitorii acetilcolinesterazei *anticoliesterazice+.D.3rescripţie la un bolnav cu tulburări de atenţie şi memorie după un traumatism cranio cerebral.6 g 4r. 88 *. Drig.ME!I"AMENTE FO7OSITE MN TRATAMENTU7 BO7II A7KGEIMER &. compr. care este totuşi în prezent de a doua alegere. int. orig.3entru un pacient cu crize focale *parţiale+ simple *sau crize parţiale comple!e ' epilepsie de lob temporal+. 1p2 Drfiril. 6x3 compr. 3 compr. compr.< g Scat.27i 3 61 0. int. compr. -. 6x3 compr. apra!ie. "bsenţele sunt crize epileptice specifice copilăriei. 4r. g Scat.S. 4r. dificultăţi ale g#ndirii abstracte+. 4r. ultima administrare la ora 3=. orig. -.ANTIE I7E TI"E &.27i.A. 1p2 Meclofenoxat.I:.3entru un copil cu crize de tip petit mal *absenţe+.-3 g Scat. sau 1p2 "iracetam. Lom prescrie preparatul Drfiril *valproat de sodiu+. 8 *. Lom prescrie o reţetă cu un astfel de preparat *donepezil ' !ricept+ pentru un pacient v#rstnic care prezintă tulburări progresive de memorie.S.de 7ile. 4r. Etosu!imida *"etinimid+ este activă numai în tratamentul absenţelor. 8 *. sunt folosite în prezent. 1p2 !ricept.E. cu o eficacitate modestă. int.3 g 3 61 Scat.3entru un pacient cu crize grand mal *tonico clonice generalizate+. $e foloseşte un activator al metabolismului neuronal din categoria nootropelor *neurotrope+.S.888 *. Drig. timp de 6. compr. după valproat. 65. compr27i.S int. 5C *.

0. =53 compr.--3 g 3 9F 4r. 3 f pe 7i 6 7ile. -. pe 7i. :e e!.-3 g 4r. 8.53 f pe 7i 6 7ile . $e indică un preparat cu acţiune centrală care scade apetitul. 1p2 Morfină f -. 3entru acest preparat nu e!istă doză ma!imă recomandată. 555 *.c. *.c.8 BunaC *.film. cafeina.3rescripţie pentru un bolnav cu parapareză post traumatică. :ezvoltarea toleranţei şi a deprimării respiratorii sunt rare. 653 f pe 7i 4. compr. 653 f pe 7i 3 %$ 1p2 Se&redol. compr. ma!imum /C mg.3 g 3 %$ Scat.S. unele cu eliberare imediată *Se&redol+. :acă scăderea în greutate e mai mică de 5N în 0 luni. <lterior. 1p2 Sulfat de stricnină. iar altele cu eliberare prelungită *MS.S. 5/ .-. fiole cu /C mg sau o combinaţie de morfină cu atropină.c. caps.. datorită instalării toleranţei pentru efectul analgezic cantitatea va fi mai mare. s.A/G. alcool. la începutul tratamentului se poate prescrie o cantitate pentru 0 zile *&@C mg+. . &. 85 BnouăC *. 3 caps27i diminea'a./. V8 *. s. $e indică un stimulator al reflectivităţii medulare. se găsesc preparate orale.ANA7=EKI"E A) A. f -. int.Drig. s.S. se întrerupe. sibutramina.)F. 4r. iar pe un formular.53 compr. stupefiant.-3 g 3 9F Scat.3rescripţie pentru un bolnav cu dureri provocate de cancer în fază terminală. :oza ma!imă pe zi este de 6C mg.S. Este nevoie de formularul special cu timbru sec obţinut de la :irecţia de $ănătate 3ublică. Continus+. "tropina are rolul de a atenua acţiunea deprimantă a morfinei asupra centrului respirator dar şi de a combate spasmele musculaturii netede determinate de opioid. 4r. 5V888 Boptspre7eceC *. :e asemenea.S. O81O1D.Drig. 1p2 1eductil. int. . g 3 9F 4r.-. f -. 1p2 Cofeina natriu en7oic. :oza pentru odată este de &C mg. pe 7i 3 %$ 1p2 MS. stricnina.-. $e poate prescrie morfină. Continus.3rescripţie la un bolnav cu obezitate. benzodiazepine+ se recomandă un analeptic bulbar.=1C. E!istă mai multe tipuri de preparate care conţin morfină.S. 6x3 f pe 7i 0n continuare I:.. g 4r. int.3entru un bolnav into!icat cu central deprimante *e!.

1p2 4arcanti. <53 f pe 7i 3 9F 6. deoarece s. 4r. "tenţie la in2ectarea intravenoasă.3 g 4r. pe 7i 3 %$ 4. 1p2 Mialgin .m. Drig.S.-. -. de cca 05 de ore şi o tendinţă la cumulare. i. 8 BunaC *. put#ndu se prescrie pe formular obişnuit. int. <5 9 f pe 7i 3 %$ 0. f -. 7n caz de deprimare respiratorie cauzată de supradozare de opioide cu acţiune agonistă pe rec.c. i. combaterea frisoanelor. de asemenea în edem pulmonar acut.m. un opioid sintetic antagonist pe rec.-6 g 4r.miu şi agonist pe rec. compr. care nu produce euforie sau deprimarea respiraţiei. Ju se in2ectează subcutanat. pe 7i 3 9F 5. fiind agonist pe rec. acute şi cronice. 1p2 Ma ron.---< g 4r. 1p2 Fortral. g Scat.&.S. care se reţine la farmacie. "re un t&6/ lung.Drig. deoarece in2ecţia este foarte dureroasă. în vederea prevenirii deprimării centrului respirator al fătului se administrează nalo!onă *4arcanti+. Aten'ieJ 3oate induce sindrom de sevra2 la morfinomani. 3roduce un sindrom de abstinenţă mai bl#nd dec#t morfina. f -. induraţie locală. la o parturientă care a primit 8ialgin pentru analgezia obstetricală. -.Gappa sau nalo!ona şi naltre!ona. . 3-. fiind indicat în cura de dezinto!icare a morfinomanilor. <53 compr.S. f 0n stadiul 88 al tra&aliului 50 . un compus sintetic cu acţiune analgezică de cca 5 ori mai redusă dec#t a morfinei. f -. $e poate administra şi în dureri colicative.miu prin care este mediată deprimarea respiraţiei se pot administra antagonişti de opioide. antagonişti puri pe toate tipurile de receptori opioizi *în special pe miu şi Gappa+. caps. g Scat. <n analgezic opioid sintetic mai puternic dec#t morfina este metadona *Sintalgon+. 88 *.--. datorită pericolului deprimării centrului respirator. :e e!emplu. atrofie cutanată. 4r. int. 55Bdouă7eciC *. un opioid sintetic cu mecanism de acţiune dual) opioid şi de creştere a concentraţiei e!traneuronale a noradrenalinei şi serotoninei prin in(ibarea recaptării acestor monoamine.7n fazele incipiente ale durerilor canceroase sau pentru analgezia la naştere se poate folosi pentazocina *Fortral+. $e preferă calea i.S.3entru dureri moderat severe.. <x3 caps. "re un potenţial redus de deprimare a centrului respirator şi de instalare a dependenţei ma2ore. cum ar fi nalorfina ' care are şi efect analgezic.ramal+./. apar edem.m.S.Gappa. i. 8BunaC *. inclusiv dureri neuropatice se poate prescrie tramadol *Ma ron. %ot din grupa opioidelor face parte şi petidina *Mialgin+. 1p2 Sintalgon. 5 B7eceC *. Ju necesită reţetă cu timbru sec.

reacţii de tip anafilactoid prin in(ibarea sintezei de prostaglandine E/ şi prostacicline *3-=/+ cu efect bron(odilatator şi totodată prin creşterea sintezei de leucotriene. dar şi nimesulidul sau melo!icamul înalt selectivi. 555 *. în declanşarea travalilui *3-F /alfa+. a celor care intervin în reglarea circulaţiei renale.A & este enzima constitutivă. de C. int. 1p2 !spenter. după mese..C5 C.. indusă în cursul fenomenelor patologice de către citoGine.A / este enzima inductibilă.5 & g odată de / 0 ori pe zi. .A. dar nu o influenţează pe cea normală+ şi antiinflamator *numai în inflamaţiile acute+. au apărut tot mai multe date privind riscul de creştere a incidenţei trombozelor arteriale. cu acţiune bron(oconstrictoare. după mese . 9iscul de apariţie a ulceraţiilor este cu at#t mai mic cu c#t dimensiunea particulelor care vin în contact cu mucoasa este mai mică. perturbarea circulaţiei renale. care poate fi mortal. a infarctului miocardic acut se poate folosi acid acetilsalicilic în doză mică.S.. astmul indus de aspirină. mai redusă comparativ cu a opioidelor. 8ecanismul de acţiune este fundamental diferit de al analgezicelor opioide. 3 compr.A & apariţia unor efecte adverse ale acestor compuşi.3entru un bolnav cu febră sau dureri nevralgice. pe 7i. cu rol benefic în sinteza de prostaglandine protectoare la nivelul mucoasei gastrice. pe l#ngă acţiunea antialgică. Aten'ieJ Ju se poate folosi aspirina în caz de infecţii virale cu virusul gripal sau al varicelei. . antipiretic şi antiinflamator. deoarece mai ales la copii. 8a2oritatea analgezicelor antipiretice şi antiinflamatoare in(ibă ambele forme ale enzimei .A / se e!plică apariţia efectelor analgezic.S. :ar. 55 *. Ea este responsabilă de sinteza de prostaglandine cu rol în apariţia inflamaţiilor acute. enzima cicloo!igenază prezintă cel puţin / izoforme. -.%. . &. /. int.%. 1p2!cid acetilsalicilic. care are un efect antiagregant plac(etar. e!. care acţionează asupra acidului ara(idonic determin#nd sinteză de prostaglandine.. prostacicline şi trombo!ani. a prostaciclinei care are efect antiagregant plac(etar şi bron(odilatator. iar prin in(ibarea . pe 7i. care nu se găseşte în ţesuturile normale.. compr.& g pe zi.B# ANA7=EKI"E ANTI IRETI"E ŞI ANTIINF7AMATOARE "ceste analgezice prezintă. cea mai frecventă formă de manifestare a reacţiilor de tip anafilactoid sunt crizele de dispnee e!piratorie de e!.. cum ar fi acţiune iritantă la nivelul mucoasei gastrice.film. în general. cefalee se poate prescrie acid acetilsaliciclic. ele produc#nd in(ibarea enzimei cicloo!igenază. însă pentru aceste substanţe care practic prezintă un potenţial scăzut de a induce reacţii adverse gastrointestinale.->.. "stăzi e!istă şi compuşi in(ibitori selectivi ai enzimei . pentru (ipersensibilizarea nociceptorilor şi apariţia durerii. poate apare sindromul 9eSe *encefalopatie şi necroză (epatică+. 6x3 compr. g 4r.A / ' în special co!ibele. c(iar ulcer gastric prin in(ibarea sintezei de prostaglandine protectoare. compr. $e foloseşte un preparat special %(rombo ""$ sau "spenter. "stfel prin in(ibarea . ceea ce a dus în /CC4 la retragerea de pe piaţă a unui preparat ' Vioxx *rofeco!ib+. a trombo!anilor *%A"/+ cu rol în agregarea plac(etelor. în doză de C. g 4r. a febrei. 3entru prevenirea trombozelor arteriale. cu multă apă. 54 . şi efect antipiretic *readuc la valori obişnuite o temperatură crescută. :atorită efectului iritant gastric se recomandă dezagregarea comprimatului în cavitatea bucală şi administrarea după mese.-.

. alergie+. pe 7i. 8 *. sau tolperison *Mydocalm+ :. g . 5 *. 1p2 Fenil uta7ona. se poate administra acid acetilsalicilic. 3 caps. Aten'ieJ " nu se depăşi / g pe zi.S. int. 1p2!lgocalmin. însă în doză mai mare. Eferalgan+.S. diazepam :. 4r.<. aflat într un puseu de acutizare a acesteia. g 4r. edeme.m. V88 *. compr. datorită efectelor adverse numeroase *risc ulcerigen. Aten'ieJ =n2ectarea intravenoasă foarte rapidă poate duce la colaps. "=J$ se mai pot prescrie în inflamaţii provocate de infecţii.53 sup pe 7i sau 1p2 *iclofenac *uo. intrarectal .-. B. g 3 9F 4r. :atorită legării masive de proteinele plasmatice. care are efect antiinflamator..-. <5. sirop &CC mg65 ml. datorită unor fenomene de intoleranţă locală. g Scat.g 4r. fenilbutazona. Este bine tolerat gastric. apoi se dă o doză de întreţinere de 0 mg6Ggc6zi...Drig.%. -. comparativ cu alte antiinflamatoare nesteroidiene.0. 653 compr. 1p2 !cid acetilsalicilic. :urata tratamentului ma! &C &/ zile. 3 9F @. de 4 6 g pe zi. compr. 1a copii cu febră şi dureri se poate recomanda ibuprofenul preparatul Jurofen. agranulocitoză. caps. int 653 draE. -.S. :e e!. apoi 3 draE pe 7i = 7ile 3 9F E. g 4r. 3oate determina şoc anafilactic şi foarte rar. 5C &5C mg. afecţiuni dentare. put#nd fi administrat şi în dureri colicative. %ine tolerat gastric. pe 7i 6 7ile. :e asemenea.58V *.<n analgezic şi antipiretic foarte eficient este noraminofenazona *Metami7ol. de e!. 55 *. deoarece prezintă to!icitate (epatică *peste &C g apare necroză şi (epatită to!ică+.<.%. preparat retard. 3 f 0n colică renală .a antipiretic şi analgezic se foloseşte foarte frecvent la noi paracetamolul *"cetaminop(en. f 3. i. se mai poate prescrie un antiinflamator nesteroidian.S.3entru un bolnav cu spondilită anc(ilopoetică se poate folosi un antiinflamator şi antireumatic puternic. compr. int.%. 55 . pe l#ngă un miorela!ant central. -. Ju se in2ectează s.S. &C mg. pe 7i 5. sup. Ju are efect antiinflamator. draE. 1a un bolnav cu poliartrită reumatoidă.->. -. 1p28ndometacin. după mese .1a un bolnav cu lumbago. care are şi efect antispastic musculotrop. 6. pe 7i. A5 *. se poate folosi indometacin sau diclofenac. care produce creşterea eficacităţii.. int.S. 4. 1p2"aracetamol. 4r. se administrează la început în doză de atac de &C mg6Ggc6zi.c. !lgocalmin+.

celeco!ibul.1p2 4urofen.A /. după înţepături de insecte. care are efect sedativ. 1p2 Cele rex. 4r.. anticolinergic şi de stimulare a apetitului. int 3 compr. pe 7i 3 61 I:.. compr. la bolnavi cu antecedente de ulcer sau (emoragii digestive superioare. -.S. B. =.s. de e!.%.S. seara 0. -. 8 *. 4r. 5 *. rinită+ sau la cei cu dermatoze alergice. în seara dinaintea operaţiei va primi premedicaţie cu prometazină *1omergan+. se poate prescrie un anti(istaminic >& blocant.1a un copil de E ani cu dermatoză alergică şi anore!ie se poate administra cipro(eptadina.ANTIA7ER=I"E (ANTIGISTAMINI"E G) B7O"ANTE ŞI ANTISEROTONINI"E# &. Drig. anti(istaminic >& blocant din gen. 1p2 "eritol. loratadina sau terfenadina.-3 g 4r. 1a un bolnav cu alergie sezonieră la polen *con2unctivită. care are efect sedativ puternic dar şi antivomitiv. int 3 caps. pe 7i diminea'a 3 61 /. un antiserotoninic pe rec. -.)). V88 *. 653 linguri'e pe 7i. de noapte. %otuşi. 1p2Claritine.S. 653 linguri'e pe 7i . = la şoferi şi dispeceri. 1p2 1omergan. este strict interzis şi acest preparat.S. care au efect sedativ sau compuşi din generaţia a == a. Aten'ieJ " nu se administra medicamente din gen.-6 g 4r. sirop Flac. clorfeniramin din generaţia =.1a un bolnav cu boală artrozică se poate indica un in(ibitor selectiv al . 8 *. int. 3entru un bolnav care urmează să fie supus unei intervenţii c(irugicale.5 >%/ şi anti(istaminic >& blocant. caps. g 4r. draE. lipsiţi de efect central deprimant. 3 draE. orig. care nu este aşa de nociv pentru mucoasa gastrică. sirop Flac. int. 8 *. int. 3 61 56 .

realiz#ndu se o scădere progresivă a dozelor cu 5 mg la 0 5 zile pentru a preveni atrofia corticosuprarenalei. 7ileOpNnă ce se aEunge la o do7ă de 6 compr. 3< compr.S.)3.I:. Efectele metabolice sunt reduse. 3 flac pe 7i M 1p2 Superprednol. int 3. deoarece nu are deloc efect de tip mineralocorticoid. precum şi administrarea unor simptomatice. pe 7i diminea'a . (ipoglucidic. :oza de atac este de / &C mg6zi. V *. 3rescripţie recomandată unui bolnav cu astm bronşic. Fiola transparentă conţine /5 mg & ml de substanţă activă. care prezintă crize foarte frecvente. sedative sau (ipnotice. steroizi anabolizanţi. periarticular.S. care nu mai răspund la spraS uri cu bron(odilatatoare sau glucocorticoizi.l *sau !spacardin+ pentru a înlocui pierderile de X. pe 7i. Drig. g 3 9F 4r. -. La primi zilnic cca 0 5 g de X. iar efectul antiinflamator intens. g 4r. 1p2 Fidrocorti7on acetat. $e administrează într o doză de atac de & mg6Ggc6zi.f odată.-. &. 7ile 3 9F 0. -. $e indică prednisonul. 3. antiinflamator şi antialergic mai eficient de cca 4 5 ori dec#t (idrocortizonul.&. pe 7i diminea'a 6 7ile.---. 888 *.--. :eprimă puternic corticosuprarenala. "v#nd în vedere efectele adverse ale acestui preparat. = se vor administra pansamente gastrice sau antisecretoare. nu se recomandă pentru tratamente de lungă durată. pe 7i. suspensie. iar fiola brună 4 ml solvent bicarbonat de sodiu. dar cu efecte de tip mineralocorticoid mai reduse.. (ipolipidic.8edicamentul antiinflamator de elecţie pentru edemul cerebral este de!ametazona. f -."ORTI"OSTEROIKII ŞI A"TG1U7 =lucocorticoi/ii au efect antiinflamator în inflamaţiile acute şi cronice. /. antidiabetice orale dacă este cazul. 7ile. apoi 33 compr. $oluţia se prepară e!temporaneu şi este incompatibilă cu alte medicamente. antialergic în toate cele 4 tipuri de alergie şi imunodeprimant. 3 f pe 7i . care se poate administra timp 0ndelungat sau se 0ntrerupe. Aten'ieJ Este substanţă dopantă. 4r. 3.-.1a un bolnav în stare de rău astmatic se indică administrarea de (idrocortizon (emisuccinat intravenos în doză de /5C 5CC mg odată.Drig. 8 *. pe 7i diminea'a 6 7ileOpNnă se aEunge la 6 compr. apoi < f la = ore. flac. 5A88 *. 4r.&. compr. se recomandă unele măsuri igieno dietetice.5 mg '/ mg6zi. 1p2 *exameta7on sodium. int. compr. bolnavul va urma un regim (iposodat. put#ndu se a2unge p#nă la & g pe zi. compr.--? g 3 9F 4r. compr. i. ..S. 4. doza de întreţinere C. 1p2 "rednison. ma!imum 0 5 zile. :oza de întreţinere este de &C &5 mg6zi.1a un bolnav cu periartrită scapulo(umerală se recomandă in2ecţii periarticulare cu (idrocortizon acetat. 8 *. "stfel.-.S. g Scat. f -. pe 7i diminea'a .S. bogat în proteine. g 3 9F Scat. apoi se 0ntrerupe 5E . 1p2Fidrocorti7on #emisuccinat. i.

3rescripţie pentru un bolnav cu dermită sau eczemă.S. $e indică un glucocorticoid topic puternic asociat cu antibiotic Fluocinolon 4 unguent. 3.&CC <.--. pentru di7ol&are 5@ 3 9F . f 3. f 3. intraarticular R flac. 8 *. 8V *. -. :atorită pericolului alergiei se va face înaintea in2ecţiei testare intradermică cu soluţie de penicilină . 1p2Fluocinolon 4.S. -. flac.S.=.3entru un bolnav cu infecţie cu $tafilococ auriu *furunculoză. le 6-< săptămNni 3 9F 6. 1p2Dxacilina. abcese. pe 7i 3 9F 3 9F 9 1p2Ser fi7iologic.+.5.3entru profila!ia primară. flac.+. i. 55 *.---.-6 aplica'ii pe 7i I:.S. 4r..--. local.m. g 4r.8.S. flac.--. f 3. .)4.ANTIINFE"ŢIOASE &. 1p2*iprop#os.S. $e va prescrie "enicilina J. flac. antibiotic de elecţie în infecţii cu $treptococ beta (emolitic. intramuscular profund.8. 55V888 *.6ml.m. 1p2"enicilina J potasică. .3entru un bolnav cu artroză a genunc(iului se poate in2ecta intraarticular preparatul retard *iprop#os. Aten'ieJ $e dizolvă numai cu apă distilată şi se in2ectează imediat cu un ac gros.ml 4r. 4r. 8V *.S. grup " în doză de 4 mil.m.ml 4r. pe 7i M 1p2 !pă distilată.3rescripţie pentru un bolnav cu angină streptococică. pe zi. <53 flac. o!acilina. i. 1p2Moldamin.=. secundară şi terţiară a reumatismului articular acut se administrează o penicilină retard benzatinpenicilina *Moldamin+ odată pe lună. timp de E zile. care conţine betametazonă sodiu fosfat şi betametazonă dipropionat. <x3 flac. profund 3 flac. pe lună M 1p2!pă distilată.--> g 4r.ml 4r. <. 8V *. ung. etc+ se indică o penicilină rezistentă la beta lactamază. 55V888 *. nr. i. 3. 55 *.. pentru di7ol&are /.S. pentru di7ol&are 3 9F 0.u Drig.

. mg 3 9F 4r.4. dentare. flac. <x. cutanate. AV8 *. septicemii cu germeni neidentificaţi la bolnavi imunocompetenţi sau imunodeprimaţi neutropenici. . pe 7i. pe 7i cu 6-P 0nainte de mese 1p21ocep#in.7n caz de pneumonie cu 8Scoplasma. pe 7i M 1p2Ser fi7iologic. int. g 4r. compr. i. etc. int <5. .. se pot alege combinaţiile acestor antibiotice cu in(ibitori de beta lactamază) +nasyn *ampicilină D sulbactam+ sau !ugmentin *amo!icilinăDacid clavulanic+. -. care se dă oral.S. pe 7i cu 6-P 0nainte de mese 1p2 Iinnat. influenzae. . meningococi ' e!.ml 4r.= 1p2 Dspexin. este medicament de elecţie în boala legionarilor.m 3 flac. osteoarticulare. caps. caps.aeruginosa. compr. 58V *. -. -. V88 *. infecţii biliare. o macrolidă.. 5A *. cefamandol. int.=== 3 9F 6. urinare se pot folosi peniciline cu spectru larg ampicilina. ceftazidima. la o oră după mese. cu 6-P 0nainte de mese. fiind indicate în infecţii respiratorii.ele din generaţia a === a se indică în infecţii nosocomiale cu bacil -ram negativ multirezistenţi. pe 7i. ceftria!ona.S. e!. urinare ' e!. amo!icilina.S. 6x3 caps pe 7i. f 3.S. sau 1p2!ugmentin. == 3 9F -en. :e asemenea.. 5V *. cefale!ina *Dspexin+. -en. 1p2!mpicilină. caps. -. g 4r. sau 0n ca7 de irita'ie gastrică. pentru di7ol&are 3 9F -en. meningite cu >. se folosesc în penumonii. de părţi moi. tra(om. int. pneumococi. 5B .. sau 0n ca7 de irita'ie gastrică. V88 *.$e foloseşte de e!. "ceste asocieri se pot folosi într o gamă largă de infecţii) respiratorii. sau 0n ca7 de irita'ie gastrică la o oră după mese 5. urinare. cefepima. la o oră după mese.ele din generaţia = au spectru şi proprietăţi asemănătoare ampicilinei. bacili -ram negativ. caps. g 3 9F 4r. g 3 9F 4r.ele din generaţia a =L a sunt utilizate e!clusiv pentru tratamentul infecţiilor nosocomiale şi a infecţiilor grave.ele din generaţia a == a acţionează pe coci -ram pozitiv. . int 653 caps. cu 6-P 0nainte de mese. .x3 compr. cu 6-P 0nainte de mese.S. sinuzite. caps. eventual în asociere cu aminoglicozide pentru lărgirea spectrului 'în infecţiile cu 3.7n infecţii respiratorii. 3 g 4r. în doză de / 4 g6 zi la adult în 4 prize. psitacoză sau pentru sterilizarea purtătorilor de bacili difterici se foloseşte eritromicina. septicemiilor. urinare. cefuro!ima.7n caz de alergie sau rezistenţă la peniciline se pot folosi ca antibiotice de rezervă cefalosporinele. cefoperazona. sau 1p2!moxicilină.S. 558 *.S. :acă infecţia se produce cu germeni secretori de beta lactamază. puerperale.. =.. profila!ia infecţiilor c(irurgicale.

compr. se poate prescrie gentamicina în doză de &6C mg6zi.1p2$ritromicina propionat. lincomicina. >. de e!. g 4r.S. în asociere cu beta lactamine pentru lărgirea spectrului. 1p2Sumamed. Aten'ieJ :oza ma!imă pe cură este de /5 g la adult şi de ECC mg6Ggc la copii.odată 0n prima 7i.(lamSdia şi alte infecţii cu transmitere se!uală în doză unică de & g. un antibiotic activ pe $tafilococul auriu. nefroto!iciate şi efect pseudocurarizant. pe 7i 3 9F &&. pielonefrite. 1p2 Aincocin.8V *. care este activă pe 8. (emofili. int. i. . apoi o caps. timp de E zile.m.. pe 7i &/. . :in cauza disbiozei. 58V *. reprezentantul fiind azitromicina *Sumamed+.. care se poate da într o singură priză pe zi. durata tratamentului nu poate depăşi &4 zile.m. 1p2Colistin. 3rezintă ototo!icitate. într o infecţie urinară cu germeni rezistenţi la Ganamicină. 5CV8 *. AV8 *.8. g 4r. iar infecţii cu .pe 7i 3 9F @. 9ezistenţa la aceşti compuşi se instalează unidirecţional.3entru sterilizarea colonului înaintea unor intervenţii c(irurgicale se poate indica polimi!ina E *Colistin+. pe 7i."minoglicozidele sunt antibiotice bactericide. g 4r. f. <5? compr. compr.S. pe 7i 3 9F B. int. pSlori. .-.---.53 f. de aceea în cursul tratamentului se poate asocia comple!ul de vitamine din grupul K. de rezervă.S.S. -. Ju se absoarbe din tubul digestiv. . care difuzează foarte bine în ţesutul osos. care poate produce prin mecanism idiosincrazic pancitopenie.. subgrupă a macrolidelor o constituie azalidele.= g 4r. -. -. compr. int. compr. +.. cu 6-P 0nainte de mese 3 9F E. pot apare fenomene de (ipovitaminoză K şi X. un antibiotic bacteriostatic.<n macrolid cu eficacitate superioară eritromicinei este claritromicina. 1p2Jentamicin f. -.58V *. caps. <5. avium.8edicamentul de elecţie în febra tifoidă este cloramfenicolul. deci nu e!istă risc de ototo!icitate şi nefroto!icitate. 58V *. pe 7i 3 9F &C.S. 3 9F 4r. 0 4 zile. caps.7n caz de osteomielită se poate prescrie o lincosamidă.S. .-. i. :e e!.-? g 4r. $e dă în / prize pe zi. film.53 f..x3 compr. indicate în infecţii respiratorii. int. 1p2 Klacid.. care difuzează în special e!tracelular şi se concentrează în corticala renală. 6C .

datorită pericolului fotosensibilizării. sulfafurazol *4eoxa7ol+. 3oate produce disbioză. int. int. pe 7i 3 9F &5. mai ales cu . disbioza este mai redusă. g 4r.andida albicans. g 4r.a reacţii adverse se citează alergii cutanate.. produc#ndu se o scădere a absorbţiei digestive a acestuia.andida albicans.S.7n infecţii urinare acute se poate prescrie o sulfamidă cu acţiune sistemică de durată scurtă. int. Drig. a medicamentelor antiacide. 4r..S. produc#ndu se o (ipoplazie a smalţului şi o coloraţie cenuşie negricioasă a dentinei. precum şi în puseele de acutizare ale K3.. :ifuzează mai bine în ţesuturi. are t)C3 mai mare. caps.3 g 4r. caps.etraciclina. compr. 5A88 *. <53 draE. la început se administrează o doză de atac de / g *4 comprimate odată+. 1p24eoxa7ol.int. :e aceea se poate administra un antimicotic activ pe . de cca // de ore. Flac. urinare.. sirop.S. int.ontraindicaţii) la copii sub @ ani. fiind medicament de elecţie în (oleră. se poate asocia cu cationi bivalenţi sau trivalenţi.pe 7i după mese M 1p2Vitamina % complex. Aten'ieJ 7n cursul tratamentului este interzis consumul preparatelor lactate.. Scat.-.S. nistatina *Stamicin+.V888 *. cu suprainfecţii micotice. bacteriostatic este tetraciclina care se poate folosi în infecţii biliare. (emoliză. AV8 *. draE. dentare. g 4r.S. caps. M 1p2Vitamina % complex. do!iciclina. 1p2*oxiciclina.<n antibiotic eficient în pneumoniile interstiţiale *atipice+. apoi . +. <n alt antibiotic cu spectru larg.-.S. este o tetraciclină de generaţia a == a. :atorită legării de proteinele plasmatice. :upă terminarea tratamentului bolnavul va face cura de iaurt sau de Gefir. pe 7i 3 9F &4.Drig.---. respiratorii. pe 7i. int. int . şi deci înlăturarea efectelor dismicrobismului. 5A *.<5.S. apoi se dă o doză de întreţinere de & g */ comprimate+ din 6 în 6 ore. "re biodisponibilitate mai mare dec#t tetraciclina.1p2Cloramfenicol. .. 8 *. 653 linguri pe 7i M 1p2Stamicin. dar nu cu fier. sirop.. 1p2. 8 *. la = ore 6& 3 9F . pentru reînsăm#nţarea intestinului cu lactobacili. Drig. caps. caps. 8 *. a fierului. 4r. precum şi vitamine din comple!ul K. datorită proprietăţilor c(elatoare ale antibioticului. precum şi fenomene de (ipovitaminoză K şi X.< compr.-. apoi o caps. 653 linguri pe 7i 3 9F &0. odată.<5. sindrom 1Sell. sindrom $tevens Zo(nson. $e va evita e!punerea la soare şi la radiaţiile <L pe durata tratamentului. fotosensibilizare. caps.--. compr. -. 4r.8. Flac. . după mese cu 6-P. pe 7i 0n prima 7i. la gravide.

compr. pe 7i. AV8 *. care poate duce la cristalurie. 3ot produce reacţii alergice uneori grave. epileptici.ontraindicaţiile asemănătoare acidului nalidi!ic. compr. <5. $e contraindică în primul trimestru de sarcină. 7n infecţii urinare acute se foloseşte frecvent un in(ibitor de girază. 1p2Sala7opyrin. prostată. copii p#nă la pubertate.56 compr. Este un eubiotic intestinal şi 6/ . "re efect bactericid şi spectru antimicrobian mai larg. 3seudomonas aeruginosa. 1p24egram. realiz#nd concentraţii mari în rinic(i. $pectrul este larg. $e mai indică în poliartrita reumatoidă. în / prize timp de 5 zile. volum de distribuţie mare. &@. Aten'ieJ . -. 8 *. plăm#ni. -. .< g 3 9F 4r. 1p2Cuminol. int. 7ntr o infecţie urinară necomplicată se poate administra timp de E zile norflo!acina.. dizenterie bacilară. 7n timpul tratamentului se recomandă consumul unor cantităţi mai mari de lic(ide *&. > 7ile &B. mScoplasme. compr. -. . . ficat.5. compr. 7n diarei banale. c(lamidii. convulsii. -. compr. otite cu Femop#ylus influen7ae. pe 7i < 7ile. int. g Scat. pe 7i 6 7ile. (alucinaţii. negativ.S. timp de E zile. int.58V *. oase. int. pe 7i 1a un bolnav cu infecţie pulmonară se poate prescrie ciproflo!acină. $e pot folosi în infecţii urinare.5 / l pe zi+ pentru a preveni precipitarea sulfamidei al nivel urinar. av#nd efect antiinflamator. Drig.x3 compr. <n preparat eficient care conţine o sulfamidă cu acţiune de durată ' sulfameto!azol şi un c(imioterapic in(ibitor al di(idrofolatreductazei ' trimetoprim *în proporţie de 5)&+ este co trimo!azolul *%iseptol. 5 *. (ematurie. corespunz#nd la /C mg6Ggc trimetoprim+. gonoree. bilă. incluz#nd coci -ram pozitiv. $e poate folosi în infecţii urinare recurente.27i 0n atacurile acute se&ere 3 61 &E. cu biodisponibilitate bună. . compr. delir. 5CC mg odată. formă uşoară.S.. $e administrează în doză de & g odată. pneumonia cu "neumocystis carinii *dar în acest ultim caz doze mari.<5. o c(inolonă din generaţia = acidul nalidi!ic *Jegram+.&6. în / prize pe zi) 1p24olicin. meninge.. 8edicamentul de elecţie în rectocolita ulcero (emoragică este sulfasalazina *Sala7opyrin+. g 3 9F 4r. -. prostatită.x3 compr.int. compr. se poate indica o o!ic(inoleină (alogenată ' clorc(inaldol *Saprosan+.<? g 3 9F 4r. salmoneloze.5558V *. compr.S. apoi . infecţii pulmonare.S. . 1p2%iseptol. pe 7i 3 9F /C. care în intestin pune în libertate acid 5T aminosalicilic *mesalazina+. estivale sau dizenterie amibiană. tuberculoza pulmonară *în acest ultim caz numai oflo!acina şi ciproflo!acina+. g 4r. perioada de alăptare.agremin+.(inolonele de generaţia a == a *fluoroc(inolonele+ sunt antiinfecţioase moderne. micobacterii.S. .ontraindicat la gravide şi bolnavi cu anemie megaloblastică. 4r. de 4 ori pe zi.

un antibiotic antimicotic. V88 *. int .<x3 compr. 4r. intra&aginal profund. 8 *. 1p2 Clotrima7ol. pe 7i /4. :oza este de /CC 4CC mg pe zi *la masă+. 8 *. efecte de tip antiandrogenic. pe 7i . aplicat în caz de tuberculoză pulmonară şi e!trapulmonară. dacă aceste infecţii nu pot fi tratate topic sau c#nd aceste infecţii nu răspund la tratament local. candidoză sistemică. compr. 4r. :upă administrate îndelungată *0 săptăm#ni+ poate produce neuropatie mielooptică subacută. -. 3rezentăm una din ele.int. candidoză mucocutanată cronică+. draE. g 3 9F Scat. de e!.4r. un derivat de nitrofuran. candidoză vaginală cronică recurentă.Drig. sunt prevăzute mai multe sc(eme. Drig. -. antitric(omonazic.%..antiprotozoaric. compr. compr. const#nd în antibiotice şi c(imioterapice. &aginale -. sub supraveg(ere strictă medicală. /&. <rmătoarele 4 sau 6 luni se face tratament intermitent 0 zile pe săptăm#nă *06E+ cu asocierea izoniazidă D rifampicină.%.3. seara 60 . 7n 3rogramul Jaţional "ntituberculos *. (istoplasmoză. to!iinfecţii alimentare sau lambliază se poate prescrie furazolidonul. 1p24i7oral. coccidioidomicoză.3 g . Tratamentul e%te gratuitJ /0. 8 *. $e concentrează în Geratina celulelor precursoare ale fanerelor. realiz#nd protecţie antifungică la nivelul fanerelor nou crescute. 3 compr. 4r. clotrimazol *Canesten+ care are şi efect antistafilococic. 7n candidoză vaginală se poate prescrie un antimicotic local. in(ibitor al fusului de diviziune *in(ibă mitoza+.S. pitiriazis verzicolor. 1p2Jriseoful&ina.3 g Scat. la mese 3 9F /5. compr. pentru a preveni instalarea rezistenţei bacilului Xoc(. 7n enterocolite.1a un bolnav cu tuberculoză se administrează o polic(imioterapie.53 compr. 8 *. micoze ale tractului gastro intestinal. părului şi ung(iilor.S. 6x3 draE. 7n infecţii ale pielii. 1p2Saprosan. 3oate produce (epatoto!icitate.. 7n caz de onicomicoză la m#ini. dac[ această infecţie nu poate fi înlăturată prin terapie locală.Drig. int.-. pe 7i 3 9F //. -. nr. se poate administra timp de / luni griseofulvina. onicomicoze. in(ibă citocromul 3 45C. pe 7i. 9egimul de tratament antituberculos =.S.S. induse de dermatofite şi6sau levuri *dermatofitoze. 7n asociere cu alcoolul poate produce reacţii de tip disulfiram. 1p2Fura7olidon.rdinul 8inisterului $ănătăţii Jr. E006&BBE+. blastomicoză se indică un derivat imidazolic Getoconazolul *4i7oral+. $e contraindică în timpul sarcinii şi al ciclului menstrual. tuberculoză contagioasă primele / 0 luni se face tratament continuu 6 E zile *66E sau E6E+ cu izoniazidă D rifampicină D pirazinamidă D streptomicină.S. Drig. g Scat. pitiriazis capitis. infecţii fungice sistemice. int <53 compr.3 g Scat.

:oza pe zi este de 0!/5C mg.ME!I"AŢIA A ARATU7UI !I=ESTI: &.. ranitidina. 0CC mg pe zi timp de o lună sau 6 săptăm#ni.S. 653 compr.S. pe 7i. $e adminstrează între mese.i eral. datorită riscului reacţiilor de tip disulfiram. pe 7i. A *. Maalox. 1p2 Metronida7ol. etc+. 653 linguri'e pe 7i Bdi7ol&ate 0n apă sau ceaiC. <n derivat imidazolic mai bine tolerat este ornidazolul *. draE. ca om oanele 0.%. . care conţine alginat de sodiu. seara la culcare timp de o lună 5. > 7ile 3 9F /E. 1p2Iantac. g 4r.riferment.S.S. timp de E zile. Jatro ent.S. $e mai poate folosi în infecţii cu anaerobi *Kacteroides+. parestezii. %orcan 4r.53 compr.Drig. Scat. int. . compr. papaină+ sau bilă de bou. compr. pe 7i. 1p2*icar ocalm. compr. dar într un alt regim al dozelor. int. 0n timpul meselor . int. 7ile I:.)6. care se poate da în / prize pe zi. . " nu se asocia cu alcoolul. unele care au numai enzime pancreatice *e!. 1p2 .%. . 4. amibiază. gran.Drig. dispesii cauzate de abuz alimentar se folosesc enzime pancreatice. ata!ie. compr. -. 1p2. pe 7i. 0ntre mese. int . 8 *.. 0ntre mese. -. -. 3oate produce gust amar. . tric(omonază. 88 *. compr./6.S. draE.%. 558 *.1a un bolnav cu ulcer duodenal se administrează un antisecretor din grupa blocanţilor receptorilor >/. Aten'ieJ "re efect teratogen. 6-. 1p24icolen.7n caz de reflu! gastro esofagian se poate administra preparatul 4icolen. int. g 4r. obţinut din alge. g 3 61 Scat. bromelină. <n 64 .7n pancreatita cronică. 4o&alox.. iar altele care mai conţin şi alte enzime *(emicelulază.3. Comprimatele se sfărNmă sau se topesc 0n gură. 4r. pe 7i. 4r. in(ibitorii pompei de protoni şi analogii prostaglandinei 3-E/. 4r."lte medicamente antiulceroase care acţionează prin mecansim antisecretor sunt anticolinergicele. 7n lambliază se indică un derivat imidazolic metronidazolul. 5 *. int 6x. 3 9F /. timp de 5 &C zile în lambliază şi amibiază.i eral+. 8 *.riferment+. compr. E!istă mai multe tipuri de preparate.7n caz de (iperaciditate se folosesc antiacide **icar ocalm.

ameliorarea circulaţiei locale. $unt medicamente de elecţie în caz de gastrită sau ulcer provocate de administrarea antiinflamatoarelor nesteroidiene.-. 4r. 8 *. int.-. int.3.S. 4r. 1p2*e-4ol. altă sc(emă cu durată de &C &4 zile cuprinde omeprazol /C mgDsubcitrat de bismut coloidal /4C mgDamo!icilină 5CC mgDmetronidazol /5C mg. la baza craterului ulcerului.S. 8 *. -. compr. tietilperazina *. int 3 caps. Drig.S. int.---.-. 1p2.S.S. draE. dar pot produce după tratamente prelungite (iperplazia celulelor enterocromafine sau tumori carcinoide. pe 7i. după mese /i seara la culcare. triplă sau Ruadruplă. arbaprostil scad secreţia gastrică acidă şi au efect citoprotector prin creşterea secreţiei de mucus şi bicarbonat de sodiu. pe 7i cu 9 oră 0nainte de mese 1p2Aosec. 8 *. in(ib#nd totodată acţiunea pepsinei. put#nd provoca avort sau naştere prematură. 6. 7n caz de ulcer cu >elicobacter pSlori pozitiv se aplică diverse sc(eme farmacoterapeutice) dublă. int <x3 compr. Aten'ieJ "u acţiune ocitocică pe uterul gravid. pe 7i 3 9F 65 . 653 compr.. int. Scat. care se administrează ca medicamente de elecţie în sindrom \ollinger Ellison. compr. <x3 compr. c#te & comprimat de 0 ori pe zi.S. <n preparat comercial care conţine amo!icilină E5C mg *comprimatul oval+ şi metronidazol 5CC mg *comprimatul rotund+ este Felicocin. Drig.4r. pe 7i M 1p2Felicocin. . . caps. <n e!emplu de sc(emă de tratament triplă cu durată de E &4 zile cuprinde subcitrat de bismut coloidal 4@C mgDtetraciclină 5CC mgDmetronidazol /5C mg.3---3 compr. 4r. 1p2Jastro7epin. 653 draE. dar formează un precipitat în contact cu acidul gastric din stomac.orecan. enprostil. -. orig. g Scat. $ubcitratul de bismut coloidal **e-4ol+ are acţiune anti>3. pe 7i 3. g Scat. 8 *.---=.Drig. "cest precipitat prote2ează mucoasa gastrică împortiva acidităţii. 8 *. 7ile 3 61 3 9F E.parasimpatolitic care acţionează selectiv prin blocarea receptorilor colinergici 8& de la nivelul mucoasei gastrice este pirenzepina *Jastro7epin+. g Scat. compr. -. "nalogii 3-E/ ' misoprostol. g Scat. g Scat.orecan+. Drig.ele mai puternice antisecretoare sunt in(ibitorii pompei de protoni. pe 7i < săptămNni 0n ulcer duodenal 1p2Cytotec. 4r. Drig. 8 *. compr. *e-4ol prote2ează mucoasa prin stimularea sintezei şi a secreţiei de prostaglandine endogene prin care este crescută producerea de bicarbonat şi mucus. -. care se administrează &/ zile.7n greţuri şi vărsături postoperatorii. favorizarea proceselor de reparare a mucoasei. nr. sau în boala 8eniere se poate folosi un antiemetic cu mecanism antidopaminergic.

%. săruri biliare. este citoprotector. compr. nr. . apoi perfu7ie lentă 3 mg2. compr.653 pac#ete pe 7i. . o afecţiune funcţională.S. 1p2 *e ridat. int. int. seara $e pot administra şi purgative osmotice. constipaţie.@. aritmii cardiace.Drig. reglator al motilităţii gastrointestinale. lent 0n 3. "cţionează ca stimulator în (ipomotilitate şi spasmolitic în (ipermotilitate. <n e!emplu este preparatul Car ocif. de felul macrogolilor *Forlax. int.S.7n caz de constipaţie acută se pot administra la!ative şi purgative. pul ere . &/. 3oate produce sug(iţ.7n sindromul colonului iritabil. un compus aluminosilicat natural care creşte v#scozitatea şi cantitatea gelului mucos de la suprafaţa epiteliului tubului digestiv. 4r. pul ere . cu 6-P 0ninte de mese &C.< ore B. Se suspendă con'inutul unui pac#et 0n 9 pa#ar cu apă 66 . 1p2Car ocif. 653 linguri pe 7i la adult &&. 8etoclopramidul are şi un bun efect antivomitiv prin mecanism central. iar prin mecansimul periferic colinergic stimulează peristaltismul. bacterii to!inogene. Drig. 8 *. de aceea nu se administrează la gravide deoarece declanşează avort sau naştere prematură.S. 5 >%0 ondansetron *Iofran+. compr. 1p2Forlax.--< g 3 9F 4r.7n tratamentul diareei acute sau cronice la adulţi şi copii se poate folosi diosmectita BSmecta+. -. 3 61 Flac. -. int.P . f imediat 0nainte de c#imioterapie.-3 g 3 61 Scat. medicamentul de elecţie este trimebutina **e ridat+. 8 *.6-< plicuri pe 7i la 0nceput. Fortrans+. Aten'ieJ $e contraindică în cancerul de s#n *(iperprolactinemia fiind dăunătoare+. 4r. contractă cardia şi rela!ează sfincterul piloric.%. 3-. plicuri pe 7iBse di7ol&ă un plic 0ntr-un pa#ar cu apăC 3entru un efect mai bl#nd se pot folosi supozitoarele cu glicerină. !poi 3-.7n vărsăturile provocate de citostatice şi radioterapie se administrează un antiemetic cu mecanism antiserotoninergic. 1p2Smecta. 4r. int. 1p2Metoclopramid. 1p2Iofran. 6x3 compr. agenţi c(imici. pe 7i. susp. "ac#ete 4r. agonist enGefalinergic la nivelul receptorilor gastrointestinali. care conţie substanţe care acţionează prin mecanism iritant la nivelul c(emoreceptorilor. V *. i. orig. 8 *. neutralizează virusuri.S. f. la nivelul rec.&.S. 5 *. "cesta poate produce efecte adverse de tip e!trapiramidal şi creşterea secreţiei de prolactină.%.S.a propulsive *proGinetice+ în sindroame dispeptice se pot administra metoclopramidul sau domperidonul *Motilium+. 55 *. Aten'ieJ -licozidele antrac(inonice din scoarţa de cruşin pot provoca (iperemie în micul bazin. "lic. Scat.

Sirogal. 8 *.)?. g 3 9F Scat. . Drig. pe 7i 6E . linguri'e pe 7i .Aten'ieJ Este contraindicat la copii mici *sub 5 ani+.Drig. brom(e!ina. apoi un compr.7n caz de bronşită acută se prescriu e!pectorante ' secretostimulatoare. caps.Drig. erdosteina. -. o!eladina *"axeladine+. compr. sindrom dispeptic se indică un colagog. de e!.--. odată.3-. compr. . codeina.S. 653 caps. după mese . int. 6x3 draE.Snara scolimus. g 3 61 Scat. Drig.1a un bolnav cu disGinezie biliară (ipotonă. 1p2Sirop expectorant. Scat.g 3 9F Scat. 1p2Codeine p#ospa#te.7n caz de tuse uscată. max. opioid natural. de e!.int. bolnavi cu emfizem pulmonar. ambro!ol. Drig. &5. (epatită cronică se poate un coleretic şi colecistoGinetic care stimulează funcţia antito!ică a ficatului !ng#irol. 4r. ? pe 7i &4. 8 *. draE. sol. Scat.S. sau mucolitice.S. 8 *. 6x3 compr. 8 *.<n antidiareic activ. 4r. c(inuitoare. 1p2"axeladine. compr. care conţine bilă de bou. deoarece deprimă centrul respirator. preparatul Cole il. 1p28modium. int. 653 draE. ini'ial .1a copii mici se indică un antitusiv central eupneic.&0. acetilcisteina. opioid sintetic care nu traversează bariera (ematoencefalică.. -. 1p2!ng#irol.7n colecistită subacută şi cronică. 0.%.pe 7i. pe 7i /. Drig.%. draE. se recomandă prudenţă la astmatici. Ju produce somnolenţă şi constipaţie.%. 4r. 653 linguri pe 7i sau 1p2!CC-. care conţine e!tract uscat din .S. 4r.S. care împiedică odi(na bolnavului se indică un antitusiv cu acţiune centrală. 8 *. de e!. 8 *.--. in(ibitor al peristaltismului este loperamida *8modium+. 4r.ME!I"AŢIA A ARATU7UI RES IRATOR &. -. Flac. int.int.-3. 4r. 0nainte de mese I:. 1p2Cole il. 8 *. sirop Flac. după fiecare scaun nelegat.S. 4r.S.%. int. Sirop expectorant.Drig. pe 7i. int.

seara la culcare I:. int 3 compr. 1p2%ecotide in#aler.4.ME!I"AŢIA A ARATU7UI "AR!IO:AS"U7AR &. îmbunătăţesc randamentul cardiac.7n astmul indus de aspirină şi pentru prevenirea bron(oconstricţiei produse de efort se indică un antagonist al receptorilor pentru leucotriene. in#alator3-.S. Aten'ieJ 1a in2ectarea prea rapidă poate apare (ipotensiune arterială.6 g Scat. 8 *.Drig. sau /. 4r.8 *. aritmii. int 3 caps. caps. moarte subită.S. int. pe 7i. Ju are efect în criză. salbutamol. foarte lent3 f 0n starea de rău astmatic.#eo S1-6--.4r. pe 7i B. fluticason sau budesonid. in#ala'ii profunde de . cromoglicic sau Getotifen.S. în treapta = de tratament conform -(idului de tratament în 5 trepte a Kritis( %(oracic $ocietS. beclometazon. 8 *. orig.S. 1p2Miofilin. foarte lent *cca & /C minuteO+ aminofilină *8iofilin+ 6 mg6Ggc dacă era fără teofilină anterior.S.ret. 8 *.7n astmul bronşic alergic la copii *peste 6 luni+ se recomandă administrarea profilactică a unor in(ibitori ai degranulării mastocitare) cromoglicat. 4r. în treapta a 0 a a -(idului de tratament+ se pot prescrie glucocorticoizi in(alator.7n tratamentul de fond al astmului bronşic *e!.--.1a un bolnav cu astm bronşic sau bronşită astmatiformă se poate prescrie un bron(odilatator prin mecanism musculotrop. ac. "ceste medicamente au un indice terapeutic mic. medicamente care cresc forţa de contracţie.S. 1p2.-6 ori pe 7i @.u Drig. 8 *. se administrează i. un puf 0n cri7ă Bse poate repeta de . fenoterol sau terbutalină. pentru a preveni apariţia candidozei bucale. in#alator. teofilina. o metil!antină. &BBE se indică spraS uri cu beta/ mimetice.&. g 3 61 Scat. -. 3 61 6.:acă bolnavul este în criză de rău astmatic. Aten'ieJ . orig. 7n caz de supradozare au efect batmotrop pozitiv şi tonotrop pozitiv. o margine de siguranţă îngustă. de e!.Drig. 1p2Sal utamol. compr. astfel că la unii 6@ .. 1p2 Singulair.< g 4r. moteluGast sodic *Singulair+.)@. 653 compr. scad frecvenţa şi încetinesc conducerea atrioventriculară.5 mg6Ggc dacă se afla sub tratament cu teofilină. f -. -. 888 *.v. nr. convulsii. aerosol 3 61 Flac.-6 ori pe 7iC E. diminea'a 3 61 5. aerosol 3 61 . 4r. i. Ju au nici un efect în criză.7n insuficienţa cardiacă congestivă se prescriu tonicardiace.7n crize uşoare de astm bronşic. $e recomandă clătirea cavităţii bucale după fiecare in(alare cu soluţie de bicarbonat de sodiu. -. 1p2Ketotifen. Aten'ieJ $unt contraindicaţi la bolnavii cu tuberculoză pulmonară. compr.ontraindicat în starea de rău astmatic.--3 g Scat.

& g6zi. Drig. .5 g *doza de saturaţie+ AF 0 sup. f -.ele mai cunoscute tonicardiace sunt digitalicele.5 g6zi. doza de saturaţie & / g. 55 in c#artam cerata S. $e fac pauze de & / zile pe săptăm#nă datorită riscului cumulării *t&6/ 5 6 zile.C. folosind un preparat cu acţiune rapidă şi durată medie ' *igoxin f.S.. 4r. glicozide e!trase din diferite specii de *igitalis Bpurpurea. . persistenţa efectului după încetarea administrării / 0 săptăm#ni+.& g şi una rapidă în / zile. pic. C. intrarectal. $e administrează conform unei sc(eme numită “digitalizare” care cuprinde o doză de atac.&. mai ales în prezenţa unor factori favorizanţi *(ipopotasemie.0 g *doza de atac+ WQQQQQQQQQQQ&.. apoi 3 sup. "e 7i . doza de întreţinere C.bservăm că doza de întreţinere este de C.alculele) &ml sol.C.CC&5 g *doza de stauraţie+ AF E5 pic. 7ile. pe zi. 8 6B . 653 sup. întruc#t pe cale orală este foarte greu tolerat. doza de întreţinere C. *. care trebuie administrate în 0 zile. i. pe 7i 6 7ile. deci /5 pic.& C.CC& g AQQQQQQQQC. g 3 9F 4r. g 3 61 Scat. pe zi.3 S Flac. 3rezentăm mai 2os / e!emple de digitalizare) una lentă în 0 5 zile.& g pulbere titrată din frunze de :igitalis purpureea. int. 8V *. QQQQQ5C pic QQQQQQC.S.---. (idroalcoolică & S sau *igitalis. deci 0 sup.--3g %utyri cacao (.f. . cantitate conţinută într un supozitor. 4r.4 mg6zi. <neori se poate folosi în locul acestui preparat Digitali 5 comprimate cu C. 7n continuare.& g./5 mg6zi. doza de saturaţie / mg.-= 7ile pe săptămNnă . doza de atac este de C. 3entru Digitalin. pe zi+. sol.& g AQQQQQQQQQQQC.tal. . doza de atac & / mg6zi. supp. 1p6*igitalin -.CCC& g *doza de întreţinere+ WF5 pic. 1p2*igitalin.dos. . Drig.bolnavi. doza de întreţinere C.s.CC& g WQQQQQQQ.. 3entru Digoxin.---.C. apoi .C. 7ile M 1p2*igoxin. folosind preparate cu acţiune lentă şi durabilă ' *igitalin sol. compr. o doză de saturaţie şi una de întreţinere. 4r. rata eliminării zilnice EN.+QQQQQQ. pe 7i . M.0 C. deci 0A@ pic. pe zi WF &5 sup *administrate timp de 5 zile. 65? pic. 1p2*igoxin. -.0 C. 8 *.CCC/5g. compr.&5 mg6zi. dorim să aflăm la c#te picături corespunde doza de întreţinere de C. pe zi. :e obicei se foloseşte pentru prepararea supozitoarelor magistrale. pe 7i .5C picQQQQQQ.x3 f pe 7i.alculele) & sup *compr. C. &ml solQQQQ. "cestea se pot administra în 0 prize.CCC& g.-= 7ile pe săptămNnă. lanataC. (ipo!ie+ dozele terapeutice produc fenomene to!ice.CCC5g şi compr. :ozele corespunzătoare digitalizării sunt următoarele) doza de atac C. doza de saturaţie & / mg.

responsabile de eliberarea de J. 1p2 4or&asc. produce scăderea puternică a tensiunii arteriale cu ta(icardie refle!ă.---. 1p2 Maycor retard. compr. felodipină. se aplică pe pielea toracelui şi se ţine @ &/ ore *tratament discontinuu+ sau /4 ore tratament continuu. bufeuri feţei şi c(iar ta(icardie refle!ă. nr. 8 *. su lingual. pentru reducerea riscului de recidivă şi prelungirea duratei de viaţă se poate prescrie un beta blocant. 4r.CCC/5 g pe zi. . int.3entru tratamentul de fond al cardiopatiei isc(emice foarte mult canalelor calciului) nifedipină.1a un bolnav cu istoric de infarct miocardic.S.3entru prevenirea crizelor de angină pectorală se poate aplica plasture cu nitroglicerină *%%$+ cu /5 mg. Aten'ieJ . congestia la celelalte substanţe 3 61 5.S.--.-= 7ile pe săptămNnă . int . doza fiind de C. inervaţiei simpatice. pe 7i 6. :acă se administrează abuziv. g 3 61 Scat. de aceea după cca 6 luni. 0n cri7ă Bmax. < pe 7iC 0.CCC5 g AQQQQQQQQ C. 4r. g 3 61 Scat. 3 compr. -. dar sunt contraindicaţi blocanţii EC .53 compr. fie este vorba de durere de altă natură.Drig. 8 *.C. efortului fizic.CC& g6zi. vasodilatatoare directe. :e e!. care se administrează într o singură priză pe zi. antiangiotensinice şi diuretice. -. "ceste efecte adverse sunt scăzute amintite mai sus.CCC5 g sau aerosol *4itromint+ cu C. :upă ce se realizează digitalizarea. deci / fiole pe zi *C.S. caps. se trece la tratament de întreţinere. pe 7i se prescriu blocanţii nifedipinei constă în de căldură. g Scat. 6x3 compr.alculele) & f :igo!in QQQQ. pe 7i. 8 *. %ratamentul acestei afecţiuni se face în funcţie de stadiul afecţiunii şi mecanismul fiziopatologic. sub formă de comprimate sublinguale de C.*. pentru refacerea grupărilor tiol de la nivelul endoteliului vascular. Drig.-< g 3 61 Scat. deci e!act cantitatea conţinută într un comprimat de :igo!in. sau poate fi vorba de durerea din infarctul miocardic acut. un compr. 3entru prevenirea instalării toleranţei în cazul tuturor acestor preparate se recomandă efectuarea pauzelor în administrare. adică doza de atac+. 8 *. prote2#nd cordul de influenţa negativă a emoţiilor. orig. int.CC/g *doza de saturaţie+ AF4 fiole. eficacitatea preparatului poate scădea.-. care poate precipita apariţia unei noi crize anginoase. care scade consumul de o!igen miocardic. -. /. . alternativă este administrarea per os a nitraţilor cu acţiune prelungită ' izosorbid dinitrat şi mononitrat.omprimatele sunt volatile.S int. compr.7n criza de angină pectorală se administrează nitroglicerina. -. :acă durerea nu dispare în cca 0CT..7n tratamentul (ipertensiunii arteriale se pot prescrie simpatolitice. compr. care nu răspunde la administrarea sublinguală de nitroglicerină.S. care eliberează 5 mg pe /4 ore. 1p24itroglicerină. din cauza efectului vasodilatator intens. la (ipertensivi cu insuficienţă cardiacă se administrează diuretice. care trebuie administrate în / zile. 4r. amlodipină.CCC4 g6puf. 1p2"ropranolol. 3 compr. :ezavanta2ul absorbţia foarte rapidă care determină vasodilataţie marcată. Drig. in(ibitori ai enzimei de conversie. pe 7i Bpau7ă duminicaC 4.

Krinerdin.3 g 3 61 Scat.o 9enitec. mai ales la v#rstnici la care se administrează diuretice sau blocanţi ai canalelor de calciu. dar se contraindică antiangiotensinicele. nitroprusiat. 4r. i. 3-. apoi 653 draE. int. f -. care are şi efect reologic. pentru care e!istă o complianţă mai mare. 3 compr.S.-.!C E!istă numeroase preparate anti(ipertensive combinate) >ipazin. 7n (ipertensiunea de sarcină de elecţie este metildopa. :e e!. pe 7i 7n urgenţe (ipertensive se poate administra un diuretic de ansă ' furosemidul. int. orig. compr.7n sindroame isc(emice periferice se prescriu vasodilatatoare care acţionează prin mecanism neurotrop sau musculotrop.. int.Drig. g Scat. pe 7i sau 1p2*opegyt. 4eocrystepin dra2. $e indică în arteriopatii obliterante ale membrelor inferioare.S. -. -. int 65. compr. 4r. 3. 4r. di(idroergocristină vasodilatator periferic şi clortalidon diuretic cu profil asemănător tiazidelor. 8 *. draE.S. pentru a preveni mecanismele de contrareglare induse de fiecare anti(ipertensiv... pe 7i după mese E& . 3 61 Scat. pe 7i 6 7ileOOO9 compr. f 0n cri7ă de F. Aten'ieJ 3otenţează efectul (ipoglicemiant al insulinei şi glibenclamidei. etc. draE. 4r. <n e!emplu de vasodilatator prin mecanism musculotrop este pentro!ifilină.S. la asocierea cu anticoagulante sau antiagregante plac(etare se monitorizează timpul de sîngerare sau indicele de protrombină. 1p2Furosemid. 8 *. orig. . 1p2Clonidină. se administrează mai multe medicamente. nitroglicerină. :e obicei. 8 *. Drig. draE. -. microg Scat. sau vasodilatatoare în perfuzie ' de e!. 8 *. un derivat !antinic. g 4r. 1p24eocrystepin.-. 8 *.! 3 9F 3 61 3 61 E. pe 7i 6 7ileOOO< compr. pe 7i B0n func'ie de &alorile .S. 4r. int. compr. Jeocristepin. diazo!id. 7ile. 3 compr. Foarte rar se face o monoterapie.canalelor de calciu de tip verapamil şi diltiazem. 1p2"entoxifilin.S. 1a (ipertensivii cu astm bronşic de elecţie sunt di(idropiridinele.&. g 3 61 Scat. orig. pe 7i. 8V *. pe 7i sau 1p2Captopril. dar se contraindică beta blocanţii neselectivi. >. conţine) reserpină neurosimpatolitic. compr. R compr. tulburări de circulaţie cerebrală. pe 7i 6 7ileO. pe 7iOOOO< compr. 3 draE.

compr.<n diuretic folosit foarte mult ca anti(ipertensiv este indapamida *. 4r. -. compr. pe 7i 6 7ile.. int. g Scat.)E. sulfinpirazonă. pe 7i 3 61 8edicamente mai noi cu efect antiagregant plac(etar sunt e(ti*i&atida un in(ibitor peptidic de tip 9-: a receptorilor plac(etari -3==b6===a. embolie pulmonară se indică un anticoagulant natural. dipiridamol.S. 4r.3entru prevenirea trombozelor arteriale de indică antiagregante plac(etare) acid acetil salicilic.5 mg. -. <x3 draE. Aten'ieJ " nu se in2ecta intramuscular *risc de (ematom+.5 ori. apoi 3-. pe 7i 3 61 I:. clopidogrel. Efectul se instalează după o perioadă de latenţă de /4 ore. ticlopidină sau analogi sintetici ai prostacliclinei.--. -. care acţionează ca un in(ibitor competitiv la aldosteronului.film. E/ .-. Drig. 4r. tratamentul de fond al >%" se prescriu diuretice tiazidice sau cu profil asemănător *potenţă medie.S. Drig. 8 *. int. apoi 3 draE. 8 *.ertensif+ care se administrează zilnic în doză de /. int. stent uri+.int.. Drig. draE. pe 7i 6 7ile. 1p2Spironolactona.5 0. -. tiro*i&anul un in(ibitor nepeptidic al receptorilor plac(etari -3==b6===a şi a&ci-ima&ul un anticorp monoclonal blocant al receptorilor -3==b6===a.!IURETI"E &.653 compr. g Scat. :e e!. 4r. in(ibă reabsorbţia a cca &CN din sodiul din ultrafiltrat+. pe 7i 3 61 0.I:. 1p2"la&ix.7n tromboze venoase.l pentru a contracara pierderile de potasiu. (ipopotasemia fiind un mecanism autolimitant al efectului acestor diuretice. 8 *.S. Drig. . 1p2 . g Scat. 1p24efrix. 3 compr.ontrolul eficacităţii terapeutice de face prin determinarea timpului de sîngerare FoGell. 3 compr. care trebuie să crească de /. "ntidotul în caz de supradozare este sulfatul de protamină. nefrotice+ se poate prescrie spironolactona.ME!I"AŢIA SNN=E7UI &. g Scat. fiind ma!im după / '0 zile.)A.. compr.S.ertensif. compr la 6 7ile 3 61 /. $e pot asocia cu "spacardin sau X. 8 *.-.7n edeme cu (iperaldosteronism secundar *cirotice. (eparina. clopidogrelul *"la&ix+ acţionează prin blocarea selectivă şi ireversibilă a receptorilor pentru ":3 de la nivel plac(etar şi se indică după intervenţii de c(irurgie cardiovasculară *bS pass uri. /.->.7n edeme cardiace.

pe 7i. c(irurgie pulmonară.3entru profila!ia bolii tromboembolice *tromboza venelor profunde. ginecologie se pot administra substanţe care cresc rezistenţa capilară) adrenostazin. $e administrează e!clusiv subcutanat.+.rom ostop+. 555 *. 1p2. ore 0naintea inte&en'iei ortopedice. g 4r. 1p2$tamsilat. iar durata acţiunii este de cca &@ ore. f -. "u acţiune antifactor Aa crescută. int. supradozare de anticoagulante orale. i. 1a noi e!istă în circulaţie fitomenadiona *Litamina X&+ preparat natural. 8 *. de tip antivitamină X. Aten'ieJ "cţionează după un timp de latenţă de cca E/ de ore.1a un bolnav cu fibrilaţie atrială pentru prevenirea emboliei arteriale se prescrie un anticoagulant oral. sau i. cu o absorbţie practic totală. dalteparina *Fragmine+. 4r. f -. Drig.7n caz de (emoragii prin (ipoprotrombinemie *(ipovitaminoză X. icter mecanic. apoi 3 f la = ore 3 9F 6. embolia pulmonară+ în c(irurgia ortopedică şi generală sau prevenirea coagulării circuitului în circulaţia e!tracorporeală în cursul (emodializei se prescriu (eparine cu masă moleculară mică.<nele se pot folosi şi local *de e!. iar activitate antitrombinică practic absentă.. V888 *. eno!aparina *Clexane+. 4r.8. E. antero şi posterolateral. pentru etamsilat se îmbibă un tampon de vată cu soluţia dintr o fiolă şi se tamponează locul (emoragiei+.m.v. $e preferă la v#rstnici. otoragie. 5 *.m. 3entru controlul eficacităţii terapeutice se determină indicele de protrombină *=.3entru prevenirea s#ngerărilor profilactic în urologie. =x3 f pe 7i. riscul de osteoporoză este mai mic. acenocumarol *. . etamsilat.rom ostop. apoi 3-6 compr pe 7iB 0n func'ie de 8.--.g 3 61 Scat.+.S.3 f cu o oră 0naintea inter&en'iei.91.3. 1p2Clexane. 7ile $ 0. după amigdalectomie se pot folosi (emostatice locale cum ar fi fibrina. Kuretele de fibrină se îmbibă la saturare cu o soluţie de trombină în ser fiziologic şi se aplică pe plagă. E0 . ini'ial . obţinute prin depolimerizarea c(imică sau enzimatică a (eparinei standard. reviparina *Cli&arin+. gingivoragie.c.". . "ntidotul în caz de supradozare este vitamina X&.-< g 4r.S. 3oate prezenta interacţiuni de ordin farmacocinetic cu alte medicamente care se leagă de proteinele plasmatice. cu apariţia de (emoragii. care trebuie să scadă la /C 0CN *normal @C &/CN+.--. f .S.-? compr. $e in2ectează i.. i. bioflavonoizi. "=J$.&. s. 3 f cu 3.7n caz de plăgi s#nger#nde.1p2Feparina. $e in2ectează în ţesutul subcutanat al centurii abdominale. de e!. E!. trombina sau gelasponul. -. de e!. apoi 3 f pe 7i o săptămNnă 5. nadroparina *Fraxiparine+. 7n amigdalectomii şi epista!is se aplică soluţia de trombină */ g în &C ml apă distilată sau ser fiziologic+ sub formă de badi2onări.C 4. compr. sindrom de malabsorbţie+ se indică vitamina X.S. Aten'ieJ Ju se administrează înainte şi c#teva zile după intervenţii c(irurgicale.

constipaţie. intervenţii ginecologice. leucemici. 3reparatul $xacyl conţine acid trane!amic. :e obicei se administrează oral.1p2Fitomenadiona. draE. dar este şi un in(ibitor de proteaze şi Galicreină. 1p2 !cid folic. int. (emocromatoză în doze mari. 1p2Ferrogradumet. profund 0n mu/c#iul fesier BinEec'ie 0n “I”C 3 f la . spasme ale musculaturii netede. 7n cazuri grave. g 4r.. după gastrectomie se administrează acidul folic. Drig. retard -.3 g 4r.S.S. 7ile 3 9F 3 61 &C. i.m. sub formă feroasă *Fe/D+. bolnavi necooperanţi se administrează preparate in2ectabile *situaţie nefiziologică de administrare a fierului. f -.-3 g 4r. 1p2$xacyl. int. prezent#ndu se sub formă de fiole buvabile pentru uz intern şi fiole in2ectabile. int. Aten'ieJ . Laloarea obţinută se împarte la / şi astfel se stabileşte numărul de fiole necesare. 3 f pe 7i 3 9F @. Aten'ieJ " nu se administra la canceroşi. 3e cale orală poate determina iritaţie gastrică.astle. în asociere cu substanţe care să menţină fierul în stare redusă ' vitamina . pe 7i B. deoarece favorizează creşterea tumorilor.emoglo&ină ()FFQ minu% concentra'ia actuală a G&# . urologice+ se indică antifibrinolitice acid trane!amic. 5 *. f u&a ile 3 g 3 9F 4r.ontraindicată în stări precanceroase şi cancer. -. 3oate produce reacţii anafilactice.6. fiind un factor de creştere. 6x3 draE. f -. g Scat. diaree. colorarea scaunului în negru *diagnostic diferenţial cu melena+. (ipopotasemie.S.de*icitul de .--. astfel înc#t după retragerea lui orificiul respectiv să fie acoperit de piele intactă. 7n anemie macrocitară prin deficit de acid folic. 3 compr. intoleranţă la preparate orale.S. care se poate administra oral şi parenteral.. fiind de asemenea indicată în pancreatita acută necrotico (emoragică şi şoc to!icoseptic+. E4 . acid aminometilbenzoic sau aprotinina *aceasta in(ibă activatorii plasminogenului. "ntidotul în caz de into!icaţie acută este desfero!amina **esferalC un c(elator al fierului. 8 *. =n2ectarea intramusculară se face conform te(nicii in2ecţiei “în \” *deplas#nd pielea înainte de a introduce acul. pe 7i sau 1p2Fier polimalto7at. compr. cu posibilitatea apariţiei unor reacţii vasomotorii. pe 7i 3 61 &&. 5 *. i.m. 4r.F2@@ C ?F.S.7n anemia Kiermer *anemia pernicioasă datorată lipsei factorului intrinsec . c(iar şoc anafilactic+.6x3 f. :oza totală necesară pentru corectarea anemiei se calculează din formula următoare) greutatea cor(oralO 5n Pg . dar şi profilactic în sarcină şi lactaţie. fructoză. evit#nd refularea soluţiei+.7n caz de anemie feriprivă se prescriu preparate cu fier. cu imposibilitatea absorbţiei digestive a factorului e!trinsec+ se administrează cianocobalamina *Litamina K&/+.7n caz de (emoragii prin (iperfibrinoliză *la canceroşi. 555 *. 55 *.

3 compr. pe 7i mar'i /i &ineri E5 . profund 3 f la 6-< săptămNni 3 61 /. f 3--. 55 *.1a bolnavi caşectici. i. 1p2*ecanofort. g 4r.. graviditate..-. nandrolon decanoat **ecanofort+ se in2ectează i.m. int R compr. săptămNni.5 & mg6săpt. :ar în doză mare *0C 6C mg de 0 ori pe zi+ iodul are efect frenator asupra funcţiei tiroidiene.1p2Vitamina %3. 3recauţie la c#ntăreţe. 1p28odură de potasiu. <n preparat combinat cu %4 *tiro!ină+ şi iod este Zodt(Sro!. prin in(ibarea secreţiei de %$>. la adult & mg de / 0 ori pe săptăm#nă. pe 7i Btratamentul de indi&iduali7ea7ăC 0. f -. 4r.S. Drig. în convalescenţă. compr. 7n (ipotiroidie se admninistrează (ormoni tiroidieni şi iod.S. :e e!. 555 *. pe 7i 6 7ile. apoi 9 compr pe 7i 6 7ile. -. după arsuri e!tise. " nu se administra în cancer de prostată. i. apoi 3 f la < săptămNni I:. 8 *. 3entru profila!ia şi tratamentul guşei endemice se indică iodura de potasiu.3 pe 7i .gamma 4r.m odată la 0 4 săptăm#ni.--3 g 4r. Aten'ieJ $ubstanţă dopantă. 1a copii C. 3 compr.m.ME!I"AŢIA EN!O"RINO1METABO7I"8 3 9F &. 3-. pentru grăbirea formării calusului după fracturi osoase se indică steroizi anabolizanţi. compr. V8 *.S.microg 3 61 Scat.S. 1p2 $ut#yrox. fiind indicat pentru pregătirea preoperatorie a bolnavilor ce urmează să fie tiroidectomizaţi *timp de &C &4 zile+. int.)D.

le aşezăm pe flanc şi urmărim timpul de trezire. %impul de inducţie se socoteşte de la momentul administrării narcoticului p#nă la dispariţia refle!ului de redresare.11 SU2S3A. ceea ce determină presiunea parţială a vaporilor anestezici. cu dopuri care astupă etanş.6 ml+ în fiecare vas.?.). 7n cazul sucombării unui animal.). c#te o sticlă de & l. se notează momentul în care se opreşte respiraţia./O' . E6 .DA3OAB18. 3ipetăm aceeaşi cantitate de eter pentru narcoză *C. 7U"R8RI RA"TI"E !E FARMA"O7O=IE EL ERIMENTA78 >+7+ S3UD1U/ AC?1U. @1 S. :. 9ezultate) "nimalul din sticla de & l se narcotizează repede şi poate sucomba. Fig. notăm momentul instalării fazei de e!citaţie şi a narcozei. "nimalele se menţin în borcan pe aceeaşi durată de timp) @ minute. &. adică ridicarea capului şi întoarcerea în decubit ventral. Jarcotizarea animalelor de e!perienţă în funcţie de volumul recipientului =nterpretare) "cţiunea anestezicelor generale volatile depinde între altele de concentraţia lor în aerul in(alat. de 5 l şi de &C l+ se introduce c#te un şoarece. :in această cauză diferitele concentraţii de eter produc şi efecte de intensitate diferită. 8omentul trezirii este indicat de reapariţia refle!elor de redresare. iar cel din sticla de &C l prezintă numai faza de e!citaţie sau nici un semn al acţiunii narcoticului.O31C. 8etodă) 7n cele trei sticle *de & l. de 5 l şi de &C l.:. Rolul concentra'iei 5n ac'iunea narcotică a eterului 8ateriale) 0 şoareci. eter pentru narcoză. după care scoatem animalele din borcane. astup#ndu l repede.A'CO31C. cel din sticla de 5 l a2unge în narcoză superficială. *vezi fig.&+. $e urmăreşte comportarea animalelor. pipetă de & ml.

deoaece aceleaşi cantităţi de eter s au evaporat în sticle de volum diferit. 9ezultatele se trec în tabel. 8arametrii urm!riţi C+D ml(7 l Faza de e!citaţie %imp de inducţie*min+ %imp de trezire*min+ 3aralizia bulbară :.).3. !emon%trarea li(otro(iei %u&%tan'elor narcotice 8ateriale) / şoareci sau broaşte, / p#lnii de sticlă, cutie 3etri mică, sită de metal, pipetă gradată, placă de sticlă, ulei de parafină, cloroform, vată. 8etodă) $ub / p#lnii de sticlă de aceeaşi mărime, astupate la v#rf se pune c#te un animal de e!perienţă, apro!imativ de aceeaşi greutate. $ub una din p#lnii se aşează un vas plat *cutie 3etri mică+ cu ulei de parafină, acoperit cu sită. $ub ambele p#lnii se introduc concomitent c#te o bucată de vată pe care s a pipetat c#te & ml de cloroform. $e cronometrează timpul de inducţie a narcozei. :upă &C sec. de la instalarea narcozei animalele se scot de sub p#lnii şi se cronometrează timpul de trezire. *vezi fig. /+ 9ezultate) "nimalul de sub p#lnia unde se găseşte vasul cu ulei, adoarme mai t#rziu şi se trezeşte mai devreme dec#t celălalt animal. Concentraţia de eter C+D ml(< l

C+D ml(7C l

Fig. /. $ub p#lnia din dreapta, unde se află cutia 3etri cu ulei de parafină, animalul se trezeşte mai devreme =nterpretare) Jarcoza mai superficială constatată la primul animal se e!plică prin faptul că vaporii de cloroform sunt absorbiţi în parte în ulei, datorită liposolubilităţii acestei substanţe.

EE

9ealiz#ndu se astfel o concentraţie mai mică în aerul inspirat, o cantitate mai mică de narcotic a2unge la $J.. :atorită lipotropiei, în organism narcoticele se repartizează preferenţial în nevra! şi în ţesutul adipos. 3ratament .loroform .loroformD <lei de vaselină 3impul de inducţie 3impul de trezire

:.).4. "om(ararea ac'iunii narcotice a eterului2 .alotanului 0i a clorurii de etil 8ateriale) 0 şoareci, 0 p#lnii de aceeaşi mărime, astupate la v#rf, seringă de & ml, eter etilic, (alotan, clorură de etil. 8etodă) $e narcotizează pe r#nd c#te un şoarece, cu substanţele de mai sus în felul următor) l#ngă animalul aşezat sub o p#lnie se pune un tampon de vată imbibat cu C,5 ml de anestezic. $e cronometrează timpul decurs p#nă la apariţia stării de narcoză şi se observă fazele narcozei. :upă 5 &C secunde de somn narcotic, animalele se scot de sub p#lnie, se aşează pe flanc şi se măsoară timpul de trezire. 9ezultate) Eterul produce narcoză după o fază de e!citaţie marcată ca intensitate şi durată. Jarcoza cu (alotan se instalează repede, produc#nd o rela!are musculară bună. .lorura de etil acţionează rapid, dar semnele de e!citaţie motorică sunt pronunţate c(iar şi în timpul narcozei. =nterpretare) :esfăşurarea narcozei depinde de flu!ul şi reflu!ul substanţelor narcotice *în funcţie de gradientul de concentraţie+, precum şi de afinitatea acestora faţă de diferitele eta2e ale sistemului nervos central *determinată de proprietăţile lor fizico c(imice şi farmacodinamice+. %impul de inducţie lung al eterului se e!plică prin solubilitatea mare în s#nge. Su% tanţe admini trate Eter etilic >alotan .lorură de etil 3impul de inducţie ( ec+) 3impul de trezire ( ec+) 'elaxarea mu cular!( cor+) .xcitaţia motoric!( cor+)

E@

:.).6. oten'area ac'iunii narcoticelor (rin clor(roma/ină 8aterial) 5 şoareci, e!icator de 4,5 litri, eter pentru narcoză, pipetă de 5 ml, seringă de & ml, placă de sticlă, sită de s#rmă, soluţie de clorpromazină C,& N, cronometru. 8etodă) 7n e!icatorul cu capacitatea de 4.5 litri se aşează 5 şoareci, se pipetează 0 ml de eter etilic pe o bucată de vată pusă în e!icator şi vasul se înc(ide repede. 7n urma evaporării eterului animalele se narcotizează. :upă 0 minute de somn narcotic scoatem animalele, culc#ndu le pe flancuri. $e cronometrează timpul necesar p#nă la trezire, adică p#nă la momentul apariţiei refle!elor de redresare, şi se calculează valoarea medie a timpului de trezire. :upă /C minute se administrează subcutanat clorpromazină &C mg6Gg corp, adică C,& ml 6&Cg corp din soluţia de C,&N şi după un interval de încă &5 minute se repetă narcotizarea animalelor în aceleaşi condiţii ca mai înainte. $e determină din nou valoarea medie a timpului de trezire. 9ezultate) 3otenţarea narcozei prin premedicaţie cu clorpromazină se manifestă prin prelungirea considerabilă a timpului de trezire. =nterpretare) 3otenţarea narcozei prin clorpromazină este rezultatul acţiunii central nevoase a medicaţiei neuroleptice, av#nd un mecanism comple!. =ntensificarea efectului narcotic nu se datoreşte in(ibării metabolizării eterului, deoarece această substanţă nu se descompune în organism.

,um!rul animalelor &. /. 0. 4. 5. 8edia)

;impul de tre7ire după narco7a cu eter 0nainte de clorpromazin! Dup! clorpromazin!

EB

ca şi de alte deprimante centrale administrate în doze to!ice. "cestea pot fi afectate de neuroleptice. C.& N.). C. se plasează cu picioarele anterioare pe firul de s#rmă şi e lăsat liber. cronometru.& N.:. 8etodă) :ispozitivul e!perimental constă dintr un fir metalic cu diametrul de / 0 mm. dispozitiv e!perimental *descris mai 2os+ seringă de & ml. cronometr#ndu se timpul c#t se menţin pe bară. care produc adinamie. animalul se agaţă cu membrele anterioare şi efectuează o redresare în sensul că se prinde de s#rmă şi cu cel puţin unul din membrele posterioare. Poarecele. :upă 0C de minute se controlează redresarea animalelor. 0. borcane. meprobamat sol. an!iolitice.?. $e selecţionează pentru e!periment animale care prezintă o redresare în ma!imum 5 secunde şi se menţin pe bară cel puţin 0C de secunde. fiind fi!at de / suporţi care se află la o distanţă de /5 cm unul de celălalt. *vezi fig. =nterpretare) %estul pune în evidenţă influenţa substanţelor cercetate asupra refle!elor statoc(inetice. @C . prins de pielea spatelui şi de ceafă. Ac'iunea %u&%tan'elor neurole(tice2 an-iolitice 0i miorela-ante centrale 5n te%tul de redre%are (e &ară 8ateriale) 0 şoareci. & N. 9ezultate) "nimalele tratate nu se redresează în 5 secunde şi cad de pe bară înainte de 0C de secunde. meprobamat &CC mg6Ggc. diazepam sol. C. colorant. în decurs de 5 secunde. ata!ie. întins orizontal la o înălţime de 0C 4C cm deasupra planului mesei. clorpromazină sol.& ml la &C g corp din soluţiile corespunzătoare. diazepam &C mg6Ggc. 7n mod normal. 0+ Fig. miorela!ante. =maginea normală a redresării animalelor pe bară 1a c#te un animal se administrează subcutanat clorpromazină &C mg6Ggc.

:. .&N. "ceastă interacţiune se produce la nivelul receptorilor colinergici muscarinici din celulele glandelor salivare. apoi pilocarpină /.'G1C.5 mg6Ggc. benzi de (#rtie de filtru. uretan etilic &CN. "cest efect este antagonizat de atropină.'G1C. sol.. Dup! tratament >+6+ S3UD1U/ AC?1U. 4. C. Fig. ser fiziologic./O' CO/1. "l doilea primeşte ser fiziologic şi aceeaşi doză de pilocarpină.) E*ectul (ilocar(inei 0i al atro(inei a%u(ra %ecre'iei %ali$are 8ateriale) / şoareci de acelaşi se! şi de apro!imativ aceeaşi greutate corporală. 9ezultate) $ecreţia de salivă va fi mai abundentă la animalul tratat cu placebo *ser fiziologic+ D pilocarpină. 4+. 8eprobamat 1niţial D D D Dup! tratament 3impul menţinerii pe %ar! 1niţial 0C sec. iar la animalul tratat cu atropină D pilocarpină secreţia este minimă sau poate c(iar lipsi *vezi fig. pilocarpină clor(idrică sol.11 SU2S3A.+ ' &.3. av#nd o acţiune parasimpatomimetică.p. seringă. observ#ndu se mărimea suprafeţei imbibate cu salivă. atropină sulfurică sol.'edre are 3ratament &. @& . "nimalele se aşează în decubit ventral pe o bandă de (#rtie de filtru şi din &C în &C minute sunt deplasate în lungul benzii.. încercuindu se cu creion c(imic.?. 0C sec.31CO/1. 0C sec. 8etodă) .0 g6Ggc. 3rimului se administrează subcutanat & mg6Ggc atropină.ei doi şoareci se narcotizează cu uretan etilic in2ectat intraperitoneal *i. care este un parasimpatolitic. @1 A. &N.lorpromazină /. "nimalul tratat cu placeboDpilocarpină *dreapta+ salivează abundent =nterpretare) 3ilocarpina declanşează salivaţie. :iazepam 0.

$e observă de asemenea salivaţie. caracterizată prin fenomene central nervoase *tremor. C.+. convulsii etc.&N. neostigmină *8iostin+ sol.+ neostigmină /. 1a şoarecii prealabil atropinizaţi simptomele vegetative *(ipersecreţie. din soluţia C. diaree.3.c. Ta&loul into-ica'iei cu in. stimularea 2oncţiunilor neuro musculare *fasciculaţii. adică C.&V.Su% tanţele admini trate &. şi sucombarea survine după o perioadă de supravieţuire mai lungă. :upă &5 /C minute se administrează substanţele anticolinesterazice) a+ / animale unul pretratat cu atropină. adinamie+.3.i&itorii de coline%tera/ă 8ateriale) 4 şoareci. =nterpretare) Fizostigmina şi neostigmina in(ibă activitatea colinesterazelor. musculaturii netede şi a miocardului. de C. C. ta(ipnee. duc#nd la acumularea de acetilcolină în sinapse. cianoză şi sucombare prin asfi!iere.&N+ şi se marc(ează cu semne colorate.&V.+ sunt mult atenuate. fibrilaţii fasciculaţii. altul fără premedicaţie primesc pe cale subcutană *s. adinamie. 1a animalele into!icate se instalează insuficienţă circulatorie şi moartea survine prin paralizie a centrilor respiratori. "nimalele se aşează în borcane şi se observă comportamentul @/ .&V. atropină sulfurică sol. seringă de & ml.elelalte / animale ' c#te un atropinizat respectiv neatropinizat lor. convulsii. "tropină D3ilocarpină Cantitatea alivei ecretate En ml+ En :C de minute En DC de minute :. 9ezultate) :upă c#teva minute de la administrarea substanţelor anticolinesterazice. colorant. prezintă tremurături. C.5 mg6Ggc. primesc fizostigmină în doză identică cu neostigmina. animalele fără premedicaţie devin neliniştite.$er fziologic D3ilocarpină /. precum şi semne de e!citaţie parasimpatică la nivelul glandelor. contracţii musculare. dispnee. "tropina atenuează simptomele e!citaţiei parasimpatice şi prelungeşte supravieţuirea animalelor. "stfel se dezvoltă criza colinergică. fibrilaţii. / borcane. dar nu conferă protecţie faţă de efectele nicotinice ale acetilcolinei la nivel central şi periferic./5 ml la &C g corp din sol. . defecaţie etc. fizostigmină salicilat sol.&ml. lăcrimare. 8etodă) / animale se in2ectează subcutanat cu atropină &C mg6Ggc *C.

5 mg6Ggc.urarizantele în doze mici produc scăderea tonusului muscular şi a forţei de contracţie care poate fi pusă în evidenţă prin incapacitatea animalelor de a se menţine pe o bară orizontală sau un plan înclinat. sol.r+ &.6.&. 8ateriale) / şoareci.3. apoi paralizează centrul respirator. 0+. seringă. dispozitiv pentru testul de redresare pe bară *vezi e!perienţa L.c. tremurături. =nterpretare) Jicotina acţionează bifazic asupra receptorilor J colinergici periferici şi centrali. 9ezultate) :upă c#teva minute de la in2ectare. 3ratament "tropină D neostigmină Jeostigmină "tropină D fizostigmină Fizostigmină .. 8etodă) $e selecţionează / şoareci capabili să se menţină agăţaţi pe bara orizontală timp de 0C de secunde *vezi fig. =niţial stimulează respiraţia e!cit#nd c(emoreceptorii glomusului carotidian. Fla!edil.&N.p. defecaţie. :upă testare li se administrează i. adinamie. şoarecele prezintă ta(ipnee. E*ectul rela-ant mu%cular al curari/antelor la 0oareci . E*ecte Jicotină /C mg6Ggc :./ ml la &C g corp+. apoi convulsii tonico clonice. 0. C. cronometru.3.. convulsii şi rigiditate în urma e!citării $J. o stare de rigiditate şi sucombă prin asfi!ie. 1a nivelul muşc(ilor striaţi produce contracţii fibrilare urmate de paralizie.4. 3roduce tremurături. /.5+. /C mg.fecte /. 8etodă) Poarecelui i se administrează s. seringă de & ml. & borcan. bitartrat de nicotină. sol. Ta&loul into-ica'iei cu nicotină 8ateriale) & şoarece. de Fla!edil *-alamină+ &C/CCC *C.6Ggc. nicotină bitartrică *C. :. c#rpă.5 V+. E. @0 .

:e aceea doza trebuie riguros calculată *în funcţie de greutatea corporală+. dispare capacitatea animalelor de a se redresa pe bară.& ml la &C g corp din soluţia de &6/CCCC+. respiră tot mai rar şi la urmă sucombă prin stop respirator. ca şi d tubocurarina. intr#nd în competiţie cu moleculele de curarizant la nivelul plăcii motorii. îşi t#răsc picioarele. Ju se e!tinde asupra muşc(ilor intercostali şi a diafragmului. Fla!edil *galamină+ sol. &6/CCC *C. 7n clinică. =ntrepretare) 7n doze mici curarizantele produc rela!are musculară. dar în parte acţionează şi direct.C5 mg6ml+. adinamie. seringă de & ml. =nterpretare) Fla!edilul *galamina+.?. Jeostigmina are efect anticurarizant datorită in(ibării acetilcolinesterazei şi acumulării de acetilcolină în sinapse. 9ezultate) $ub efectul Fla!edilului. "nimalele tratate concomitent cu neostigmină îşi menţin motricitatea spontană. / borcane. se administrează tot intraperitoneal neostigmină C. este un curarizant antidepolarizant.&5 ml la &C g corp din soluţia &6/CCC. fi!#ndu se pe receptorii J colinergici ai plăcii motorii.3. =ncapacitatea de a se menţine pe bară se datoreşte rela!ării musculare şi scăderii forţei de contracţie. 8etodă) 1a / şoareci se in2ectează intraperitoneal Fla!edil &C mg6Ggc *C. (ipotonie musculară. Efectul durează cca. dar tonusul şi forţa musculară diminuă. abdomenului şi membrelor. &6/CCCC *C. paralizie sau stop respirator. @4 . se imobilizează complet./ ml la &C g corp din soluţia de &6/CCC.adică C. 9ezultate) 1a c#teva minute după administrarea Fla!edilului apare ta(ipnee. "nimalele nu şi mai pot ridica capul. %rebuie însă ţinut cont de faptul că răspunsul la curarizante prezintă o variabilitate individuală mare şi sunt diferenţe mici între dozele care produc rela!are. E*ectul anticurari/ant al neo%tigminei 8ateriale) 4 şoareci. concomitent cu aceeaşi doză de Fla!edil. în doza folosită. care se manifestă prin căderea capului pe planul mesei. "ceste animale se marc(ează cu semn colorat. la utilizarea curarizantelor trebuie să e!iste la îndem#nă modalităţi de respiraţie asistată. g#tului.5 mg6ml+. 1a alte / animale. neostigmină metilsulfat *8iostin+ sol. 1a doza administrată în această e!perienţă produc efect asupra muşc(ilor) capului. "nimalele lăsate pe burtă prezintă ta(ipnee cu respiraţie superficială. împiedic#nd acţiunea acetilcolinei prin mecanism competitiv. colorant. :.5 mg6Ggc *C. $e notează momentul în care aceasta dispare şi momentul c#nd reapare. 0C de minute. :upă 5 minute. apoi la intervale de c#te 5 minute se testează capacitatea animalelor de a se menţine pe bară. fără să se producă paralizie musculară sau stop respirator.

la animalele de e!perienţă. 4ocicep'ia implică percepţia unor stimuli nocivi şi diferă de durere.A/G.?. Poarecele este plasat pe o placă de metal *din cupru sau alt metal+ sau o placă de sticlă special construite şi disponibile comercial. care este o e!perienţă subiectivă care include o importantă componentă emoţională *afectivă+. geriatri sau psi(iatri care trebuie să trateze pacienţi care nu se pot întotdeauna e!prima adecvat verbal. Poarecii reacţionează prin două tipuri de răspunsuri comportamentale ce pot fi măsurate prin determinarea timpului de reac'ie) sărituri şi lingerea labelor. care este menţinută la o temperatură constantă.4. similar durerii la oameni.ot (late te%t#. $tudiile de analgezie e!perimentală pe animale sunt numite şi “studii comportamentale”.bservaţii îndelungate au arătat că labele şoarecilor sunt foarte sensibile la căldură. cel puţin la cele vertebrate. fie de către apă încălzită. oten'area e*ectului (rin clor(roma/ină 3rincipiul metodei) . Modele animale de durere măsoară nocicep'ia şi implică testarea reacţiei unui animal la un stimul dureros.). 3laca de metal este încălzită fie electric. efectul analgezic al diferitelor substanţe observat la animale fiind similar efectului terapeutic al aceloraşi substanţe administrat pentru tratarea diferitelor afecţiuni însoţite de durere.11 SU2S3A. $pre deoasebire de caracterul polimorf al durerii descrise ca o senzaţie de oameni. însă în prezent se folosesc aparate cu mult mai moderne. durerea poate fi doar estimată direct prin e!aminarea răspunsului la diferiţi stimuli nociceptivi. c(iar şi simplele refle!e de retragere sunt părţi ale repertoriului comportamental ale animalelor. :. Studiul e*ectului analgetic al amido(irinei (rin te%tul (lăcii 5ncăl/ite (. $e măsoară latenţa răspunsului din momentul în care şoarecele este plasat pe placă p#nă c#nd şoarecii fie @5 . ambele fiind răspunsuri integrate supraspinal. 7n e!perienţă se va folosi aparatul Fot "late al firmei <go Kasile *vezi fig.+ pentru a permite animalului să răm#nă pe placă pentru c#teva secunde înainte de a simţi durerea. %emperatura este reglată la o valoare scăzută *55 56o. "cest obstacol este similar celui înt#lnit de pediatri.5+.>+:+ S3UD1U/ AC?1U. :eseori e!istă o corelaţie slabă între activitatea analgezicelor în testele animale. deoarece toate răspunsurile urmărite. Poarecele are posibilitatea de a se mişca liber. 7n trecut se folosea termostatul >]ppler. care în principal măsoară activitatea antinociceptivă+ şi utilitatea clinică a acestora. la temperaturi care nu sunt dăunătoare pentru tegument. *urerea e un fenomen comun la toate animalele./O' A.=1C.

amidopirina *aminofenazona + sol. :acă nu reacţionează în acest interval. . 1a un lot se administrează intraperitoneal clorpromazină &C mg6Ggc *C. 5. StNnga "paratul >ot 3late al firmei <go Kasile folosit în cadrul e!perienţei. 8etoda ) $e selecţioneaza / loturi de c#te 5 şoareci determin#ndu se timpul de reacţie iniţial *%9=+ al animalelor la stimulul temic. "nimalele din fiecare lot sunt astfel selectate înc#t fiecare animal să reacţioneze evident în cel mult /5 de secunde înainte de administrarea substanţei ce urmează a fi testate. :upă 0C min de la administrarea amidopirinei se repetă determinarea timpului de reacţie şi se calculează media pe lot a valorilor timpului de reacţie medicamentos *%98+. :acă un animal nu reacţionează în cel mult 6C secunde. *reapta ' 3relungirea timpului de reacţie după administrarea unui analgezic *după %immons 9. timp de reacţie iniţial prelungirea timpului de reacţie după administrarea unui analgezic Fig.&ml la &Cg corp+ din soluţie.ifrele se trec in tabel. 3rentice >all in &BBC+. colorant. C. fie sar. apoi ambele loturi se tratează cu amidopirină @C mg6Ggc pe cale subcutană *C. atunci această valoare se consideră ca timp de reacţie medicamentos.&N. >amilton 1) 3rinciples of Ke(avioral 3(armacologS. cronometru. ace. aparatul >ot 3late. clorpromazina sol. @6 . $e calculează media pe lot a valorilor %9=. 8aterialeB &C soareci. c#ntar. atunci acesta se consideră ca timp de reacţie ma!im.@N. ca şi în e!perienţa precedentă. :upă tratament animalele pot fi lăsate pe placa încălzită timp de ma!imum 6C de secunde. $e calculează la cele / loturi prelungirea timpului de reactie e!primată în secunde şi procentual.îşi ling labele. seringă de & ml. C.@N+. / borcane.&ml la &Cg corp din soluţia de C.

"genţii iritanţi ai membranei peritoneale provoacă la şoarece un comportament foarte stereotip BcontorsiuniC. timpul de reacţie se prelungeşte. "ceste manifestări nu sunt însă specifice agentului iritant. 9ezultate: :upă administrarea de amidopirină. @E . răsuciri ale muşc(ilor dorso abdominali. clorură de potasiu.imic (te%tul contor%ionării 1 Rrit.4. mişcări ale organismului în întregime *mai ales ale labelor posterioare+. adenozin trifosfat. au fost descrise numeroasele variante ale testului care se deosebesc sub aspectul substanţelor iritante utilizate *acetilcolină.Fig. 6. 7n timp. care au folosit ca agent iritant fenilbenzoRuinonă. o scădere a activităţii motorii şi deficite de coordonare motorie. în &B5E. triptamină. Studiul e*ectului analge/ic al dioninei2 metami/olului 0i al codeinei (rin metoda %timulului c. 3ratament iniţial 3imp de reacţie medicamento 8relungirea timpului de reacţie En ecunde En procente amidopirină @C mg6Gg clorpromazină &Cmg6Gg D amidopirină @Cmg6Ggc :. Jumărul contorsiunilor scade sau dispare sub acţiunea analgezicelor. acid acetic sau clor(idric diluat.3. bradiGinină. 3relungirea %9 denotă intensificarea efectului analgetic al amidopirinei în urma combinării cu clorpromazină. adrenalină.ing te%t# 3rincipiul metodei) Este unul dintre primele modele experimentale de durere &iscerală şi cel mai frecvent folosit. moment în care se întrerupe cronometrul. %estul constă în provocarea durerii prin in2ectare de agenţi iritanţi în cavitatea peritoneală la şoarece. prelungirea fiind considerabil mai mare după tratamentul cu clorpromazină D amidopirină. 8etoda a fost descrisă iniţial de către $iegmund şi colab. :urerea este similară celei din peritonite. $e observă momentul în care şoricelul îşi linge lăbuţele. caracterizat prin contracţii abdominale.

p#nă la efectuarea altor teste. a volumului. /. ci şi alte substanţe fără efect analgezic *simpatolitice.& ml6&C g corp acid acetic 0 N şi se numără contorsiunile tot timp de /C de minute. ser fiziologic. %estul prezintă avanta2ul că este foarte sensibil şi provoacă durere profundă &iscerală pe o arie largă şi durată lungă. metamizol şi codeină+. c#ntar. acest test are o specificitate redusă deoarece nu numai analgezicele minore şi ma2ore prezintă activitate în acest test. foi de observaţie. miorela!ante. 4. colorant. %otuşi. a condiţiilor e!perimentale şi a monitorizării modificărilor comportamentale. e!istă o bună corelaţie între puterea analgezicelor în proba contorsionărilor şi eficacitatea lor clinică. la &C g corp ser fi7iologic. 3rin acest e!periment se testează at#t analgezia centrală. 0. soluţie de dionină *etilmorfină+ C./ N */C mg6Gg corp+. Jumărul contorsiunilor se consemnează într o foaie de observaţie./ N *&/C mg6Ggcorp+. "nimalele sunt plasate imediat în borcane.& ml6&C g corp acid acetic 0 N şi se numără contorsiunile tot timp de /C de minute. concentraţiei. tot timp de /C de minute. anti(istamine. li se administrează intraperitoneal C. !l doilea lot tratat primeşte subcutanat codeină C. se cere precauţie în interpretarea rezultatelor. :upă /C min.6 No. soluţie de codeină *metilmorfină+ &. :in cauza lipsei de specificitate. :upă /C minute se in2ectează intraperitoneal C. de acid acetic 0 N. el răm#ne încă un model e!perimental de studiere a durerii viscerale. Aotul martor primeşte subcutanat în regiunea interscapulară C. cronometre./ N. ceea ce înseamnă că un test pozitiv nu înseamnă neapărat că substanţa cercetată are efect analgezic. !l treilea lot tratat primeşte subcutanat dionină C. :upă /C min.ocitocină+. a temperaturii substanţei in2ectate.& ml la &C g corp din soluţia C.& ml6 &C g corp acid acetic 0N şi se trece la numărarea contorsiunilor. :eşi unii autori consideră că acest test nu întruneşte criteriile de validare. c#t şi cea periferică. motiv pentru care este recomandat ca o metodă uşoară de screening. !l patrulea lot tratat primeşte metami7ol C. :upă /C minute se in2ectează intraperitoneal C. sol.6 No. soluţie de metamizol *noraminofenazonă.& ml.& ml6&C g corp soluţie de acid acetic 0N. individual şi se numără contorsiunile e!ecutate de fiecare timp de /C minute. "lgocalmin+ &. . @@ . neuroleptice şi in(ibitori ai monoamino!idazei+. larg utilizat./ N.u toate acestea. seringi de & ml.& ml la &C g corp din soluţia &. borcane pentru animale. &. se administrează intraperitoneal C. 8etoda) E!perienţele vor fi realizate la 4 mese separate.& ml la &C g corp din soluţia &. 8ateriale) 4 loturi de animale a c#te / şoareci *lotul martor şi alte trei loturi tratate la care se va administra dionină.

3ratament

,um!rul mediu de contor iuni En 6C minute+

.fect antinociceptiv (F)

8artor placebo .odeină :ionină 8etamizol

9ezultate ) Poarecii martori prezintă în medie /C 4C de contorsiuni în /C de minute, medicaţia analgezică reduc#nd considerabil acest număr. Efectul se e!primă calcul#nd numărul mediu de contorsiuni pe animal la lotul tratat şi raport#ndu l la numărul mediu de contorsiuni consemnat la animalele martore. $e calculează efectul antinocicepti& prin calcularea procentului de in#i i'ie) media contorsionărilor în lotul martor, din care se scade numărul de contorsionări în lotul tratat, totul împărţit la contorsionările din lotul de control, înmulţit cu &CCN. $ubstanţele care au o in(ibiţie mai mică de 5CN sunt considerate a avea activitate minimă. $uprimarea completă a contorsiunilor reprezintă efect antinociceptiv &CC 5. 9ezultatele se trec în tabel. 3rocentul de in(ibiţie *N+ F *" K+A&CC6" " ' media contorsiunilor la lotul martor K ' media contorsiunilor la lotul tratat =nterpretare) :ionina şi codeina *analgezice opioide+ au acţiune analgezică evidentă, deşi mai slabă dec#t morfina, care în doză de 4 5 mg6Gg corp suprimă complet sindromul de contorsionare. 8etamizolul este un analgezic neopioid, de asemenea eficace în testul contorsionării.

:.4.4. Ac'iunea %timulantă medulară a mor*inei la %oarece. In*luen'a me(ro&amatului a%u(ra *enomenului Strau&. 8ateriale: / soareci, borcan, colorant, seringă de & ml, sol. de meprobamat 4N, sol. de morfină clor(idrică /N, / cristalizatoare.
@B

8etoda) <nui animal marcat cu semn colorat i se in2ectează subcutanat &g6Ggc meprobamat *C,/5 ml la &Cg corp din sol. 4N+. :upă de 0C minute ambelor animale li se administrează subcutanat morfină în doză de /C 4C mg6Ggc *C,& C,/ ml la &Cg corp din sol. /N+. 9ezultate) "nimalul tratat numai cu morfină după &C &5 min devine neliniştit, se mişcă mai mult si prezintă fenomenul Strau ) o poziţie caracteristică a cozii, ridicată vertical sau c(iar inclinată în forma unui $ alungit deasupra spatelui. 1a animalul pretratat cu meprobamat aceste fenomene sunt numai sc(iţate sau nu apar deloc. =nterpretare) 1a unele specii de animale morfina produce stimularea marcată a $J.. 1a pisică şi cal produce o stare de agitaţie, furie şi stimulare motorie. ; astfel de acţiune se manifestă şi la şoareci prin activitatea locomotorie crescută si fenomenul $traub. "cesta este cauzat de contracţia tonică a musculaturii paravertebrale şi perianale în urma e!citaţiei centrilor motori la nivel medular. 8eprobamatul *an!iolitic cu structură diferită de a benzodiazepinelor+, care are şi efect miorela!ant central, reduce tonusul muscular prin deprimarea căilor polisinaptice din sistemul nervos central. :atorită acţiunii sale miorela!ante, împiedica apariţia fenomenului $traub sub efectul morfinei.

Fig. E. Fenomenul $traub *după 1^lmann şi colab., .olor "tlas of 3(armacologS, /nd edition, %(ieme, /CCC+

Fig. @. Fenomen $traub observat la un animal de e!perienţă.

BC

:.4.6. Ac'iunea de(rimantă a mor*inei a%u(ra re%(ira'iei Morfina, ca prototip al analgezicelor cu acţiune centrală, are efecte ad&erse caracteristice, relevante pentru tratamentul pacienţilor) deprimarea respiraţiei, dependenţa, toleranţa şi constipaţia. *eprimarea respira'iei este unul dintre cele mai supărătoare efecte adverse ale analgezicelor opioide, fiind mediată de către receptorii _. 8ateriale: & şoarece, sol. de morfină clor(idrică /N, seringă de /ml, cronometru, borcan. 8etoda) 1a şoarece se notează numărul respiraţiilor într un minut şi se observă amplitudinea mişcarilor respiratorii. $e administrează &5C mg6Ggc morfină subcutanat. $e cronometrează respiraţia din 0C în 0C min. 9ezultate) :upă 0C min frecvenţa respiraţiei scade, iar amplitudinea mişcărilor respiratorii, după o creştere tranzitorie, se micşorează. "poi pot apare forme patologice ale ritmului respirator de tip Kiot sau .(eSne $toGes) întreruperea ritmului respirator prin perioade de apnee, respectiv creşterea şi scăderea periodică a amplitudinii mişcărilor respiratorii. =nterpretare) 8orfina are efect deprimant la nivelul centrului respirator, diminu#nd e!citabilitatea acestuia faţă de e!citanţii fiziologici *de e!emplu dio!idul de carbon+. 7n caz de supradozare cu opioide, deprimarea respiraţiei se combate cu nalo!onă.

3impul o% ervatiilor =niţial
1a 0C min. după

Frevenţa re piraţiilor(minut

Modificarea frecvenţei

Amplitudinea

administrarea morfinei 1a 6C min. după administrarea morfinei 1a BC min. după administrarea morfinei

B&

uscate.>+. efectul fiind cel mai pronunţat în soluţia apoasă şi neînsemnat în cea uleioasă. E*ectul unor %u&%tan'e cau%tice la ni$elul mucoa%ei %tomacale 8ateriale) 4 şoareci ţinuţi la post timp de /4 de ore./O' CU . uleioasă. B/ .6. foarfecă. $uprafaţa tratată cu nitrat de argint se colorează treptat în cenuşiu negricios. glicerinată. Fenolul produce tot o necro7ă de coagulare cu suprafaţa albicioasă.F/AMA3OA'.311.6.C3. 9ezultate) Fidroxidul de sodiu provoacă o necro7a de colic&a'ie.+ S3UD1U/ AC?1U.S31> :. In*luen'a %ol$entului 5n e*ectul local al *enolului 8ateriale) 4 pa(are Kerzelius de 5C ml. nitrat de argint sol /CN. datorită eliberării de argint metalic sub forma de particule mici. :.austicele produc distrugerea. acid clor(idric sol. =nterpretare) . @1 CU . alcoolică. adică paralel cu creşterea solubilităţii fenolului în aceşti solvenţi. $e picură pe mucoasa celor 4 stomace c#te / picături din soluţiile de mai sus şi se studiază leziunile produse. determin#nd edemaţierea şi ramolirea mucoasei. $e observă deosebirile apărute în gradul acestui efect la diferite degete. pipetă. =nterpretare) . 9ezultate) Efectul mumifiant al fenolului se manifestă prin albirea si zb#rcirea pielii.antitatea de fenol pătrunsă în piele şi intensitatea acţiunii mumifiante depinde de coeficientul de reparti'ie al substanţei între solvent şi ţesutul cutanat. $e introduce c#te un deget în fiecare pa(ar timp de c#teva minute. $e observa aspectul normal al mucoasei. brună. planşe de contenţie. ceea ce poate cauza perforaţia peretelui stomacal. apoasă de fenol 5N. 4 sticle de ceasornic. sol. 8etodă) Poarecii sunt sacrificaţi prin decapitare. care se transformă într o masă gelatinoasă. pensă. respectiv dizolvarea tesuturilor. (idro!id de sodiu sol. !cidul clor#idric /i nitratul de argint provoacă necro7ă de coagulare cu formarea unor cruste dense. &CN. în alcool de /5 grade. / borcane. sol.F. /OCA/. &CN.3. apoasă.5 A. asez#ndu le pe c#te o sticlă de ceasornic cu mucoasa spre sus. 8etoda) 7n 4 pa(are Kerzelius se pun soluţii de fenol de concentraţie identică dar av#nd diferiţi solvenţi.C3 ASU8'A 3'AC3U/U1 D1G. de fenol 5N în apă.). tavă. $e îndepărtează stomacele animalelor. Efectul scade în următoarea ordine) sol. în glicerină şi în ulei de floarea soarelui.11 SU2S3A. de culoare mai înc(isă.F.?.

îşi ling laba şi zona adiacentă. la nivelul in2ectării formalinei apar fenomenele inflamatiei acute) tumefierea accentuată a labei. de C.idrocorti/onului a%u(ra in*lama'iei (ro$ocate de *ormalină 8ateriale) 4 şoareci cu greutăţi apropiate.5N.6. seringi de &ml. :oi şoareci se tratează intraperitoneal cu (idrocortizon (emisuccinat /5 5C mg6Ggc *C. :upă 0C si 6C min se e!aminează animalele şi se măsoară din nou diametrul dorsoplantar al labelor. 8etodă) $e măsoară diametrul dorsoplantar al labelor posterioare ale animalelor.. $e observă colorarea în cenuşiu negricios în cazul suprafeţei tratate cu nitrat de argint./5N. formalină sol. formalină C.C/ ml sol. :ouă animale primesc ser fiziologic în aceeaşi cantitate. B0 . :. ceea ce se constată din comportamentul animalelor care devin agitate. tulburare funcţională motorie.idro-id de %odiu acid clor. B. Ac'iunea . creşterea temperaturii locale. (idrocortizon (emisuccinat sol C. iar reacţia generala abia se sc(iţează.5N. 3ot prezenta frisoane. . şubler pentru măsurarea diametrului dorsoplantar al labei.4. C. ace.& C. 9ezultate) 1a cele / animale martore. "poi se administrează la toate cele 4 animale în porţiunea dorsală a regiunii metatarsiene a labei drepte C. Efectul substanţelor caustice asupra mucoasei stomacale.idric nitrat de argint Fig. roşeaţă de nuanţă lividă./5N preparată e!temporaneu prin amestecarea soluţiei din fiola cu solvent+./ml6&Cg din sol. îşi apără membrul afectat. 1eziunea este şi dureroasă.ele / animale pretratate cu (idrocortizon prezintă fenomene locale de inflamaţie mult mai atenuate.

primesc prin gava2 următoarele tratamente) • • • primul primeste C. ţinuţi la post timp de /4 de ore. dezvoltarea unui e!sudat şi a unei infiltraţii celulare locale. pense. cloroform. panglică de centimetru.6.C5 g de cărbune medicinal suspendat în C. media :. 3lacebo ==.6. $e desc(ide cavitatea abdominală. cutie de sticlă cu capac. 0 doze de cărbune medicinal de C. se îndepărtează intestinele şi se aplică încă o ligatură la capatul distal al porţiunii intestinale colorate în negru. :upa 0C min animalele se sacrifică. sulfat de magneziu sol. /. creşterea permeabilităţii capilare. celui de al treilea animal i se administrează C. /5N./5 ml de tinctură de opiu plus C. /ot 3ratament Animale Diametrul dor oplantar la 7 or! dup! formalin! (mm) Diferenţa O% ervaţie En milimetr i En procente =. al doilea este tratat cu aceeaşi cantitate de cărbune medicinal suspendată în sol. 0 planşete. $e observă gradul de distensie şi vascularizaţia intestinului. taviţă. depărtător. vată. foarfeci. $e măsoară lungimea acestei porţiuni intestinale la cele 0 animale. tinctură de opiu. aţă. prin care se produce vasodilataţie. Ac'iunea unor %u&%tan'e (urgati$e 0i antidiareice a%u(ra tran/itului inte%tinal 8ateriale) 0 soareci. 8etoda) 0 şoareci de greutate apro!imativ egală. /. se ligaturează pilorul. de sulfat de magneziu /5N. au acţionat prin reducerea permeabilitătii capilarelor *efect antie!sudativ+.=nterpretare) Formalde(ida determină o inflamaţie acută. media &. 0 cristalizoare. seringă de / ml. îngrămădirea (istiocitelor si macrofagelor in focarul inflamator. 7n cazul de faţă. apă distilată.C5g în eprubete. B4 . sondă nazogastrică. >idrocortizon &.5 ml din suspensie &CN de cărbune medicinal în apă distilată. -lucocorticoizii e!ercită o acţiune antiinflamatoare pronunţată în toate tipurile şi formele de inflamaţie./5ml de apă distilată. împiedic#nd totodată diapedeza granulocitelor.

încetineşte propagarea c(imului. respectiv încetinirea tranzitului în urma medicaţiei antidiareice. diminu#nd peristaltismul.inctura de opiu. nitrat de stricnină. B5 .6. Animal e 3ratament /ungimea porţiunii inte tinale colorate (cm) & / 0 apă distilată D cărbune sulfat de magneziu D cărbune tinctură cărbune de opiu D :. de stricnină cu o linguriţă de cărbune medicinal şi se filtrează./ ml din sol de stricnină. nu s a putut absorbi. "nimalul tratat cu stricnină prezintă convulsii tonice şi sucombă. stativ de eprubete. unul marcat pe spate cu un colorant. 8etodă: 7ntr o eprubetă se amestecă bine 5 ml din sol. Antagoni/area e*ectului %tricninei (rin 5m(iedicarea a&%or&'iei %ale cu căr&une medicinal 8ateriale: / şoareci. seringă de & ml. (#rtie filtru. $tricnina este un stimulent al reflectivităţii care are o margine terapeutică foarte îngustă.9ezultate si interpretarea lor) 1ungimea porţiunii intestinale parcursă de conţinutul colorat demonstrează accelerarea tranzitului sub efectul substanţei purgative. iar altul cu aceeaşi cantitate din soluţia filtrată. 9ezultate. iar la celălalt nu se observă nimic dosebit. $e iau / şoareci. &V.?. sol. Este vorba despre o interacţiune fizică înaintea procesului de absorbţie) stricnina din soluţie a fost adsorbită pe particulele de cărbune şi răm#n#nd cu acestea pe filtru. put#nd duce la o supradozare periculoasă care se manifestă prin convulsii tonice. =nterpretare. & p#lnie. :istensia intestinală observată la animalul tratat cu sulfatul de magne7iu se datoreşte volumului crescut al sucului intestinal în urma împiedicării absorbţiei de apă prin acest purgativ salin. 3rimul animal se in2ectează intraperitoneal cu C. cărbune medicinal. . / eprubete mici.

$e incizează pielea sub capătul inferior al sternului şi se face un lambou în forma de L. introduc#nd o canulă $traub care conţine sol. &6&CCCC.31A'13M1C. pipeta 3asteur. $oluţie de stricnină $oluţie de stricnină filtrată după adsorbţia pe cărbune >+<+ S3UD1U/ AC?1U. se ridică usor şi se îndepărtează printr o incizie transversală făcută în regiunea supraclaviculară. &N. 9inger cu conţinut de potasiu mărit la 0)&. 9inger pentru broască. ac pentru distrugerea măduvei. 8etoda) $e decapitează broasca. $e prinde cu un serfin v#rful inimii.) Studiul ac'iunii tonicardiacelor a%u(ra cordului i/olat de &roa%că. se distruge măduva spinarii şi se fi!ează animalul pe o planşetă în decubit dorsal.. 3lastronul costal astfel obţinut se apucă cu pensa la e!tremitatea inferioară.fectul &. sol. $e scoate dopul din canulă şi cu a2utorul pipetei B6 . canulă $traub cu dop de plută. se ridică uşor şi se introduc cu o pensă două fire de aţă sub cele două arcuri aortice. 7n continuare se decolează pericardul şi se secţionează fr#ul cu foarfeca mică. $e fi!ează cu fir de aţă arcurile aortice de canulă. peniţă de înscriere montată pe stativ. aţă. planşetă. Gimograf. • substanţe) sol. pa(ar Kerzelius. strofantină sol. 9inger fără conţinut de calciu. clamă cu mufă. $e face apoi o incizie transversală în musculatura abdominală şi introduc#nd capătul bont al foarfecii înspre umărul drept şi st#ng. clorură de calciu sol. &N. "poi se face o mică incizie pe ramura st#nga a aortei. urm#nd să fie introdus în cavitatea ventriculară printr o uşoară apăsare în timpul unei sistole.?. $e ligaturează venele mari c#t mai profund dedesubtul sinusului venos. L#rful canulei se împinge p#nă la nivelul valvulelor aortice. :. clorură de X sol. clamă de eprubeta din lemn. c#rpă. se secţionează claviculele. foarfecă mare si mică. Interac'iunea cu ionii calciu 0i (ota%iu 8ateriale) • animale si instrumente: & broască. iar venele dedesubtul ligaturilor.1C. serfin cu aţă. @1 A. sol. /./O' CA'D1O3O. $e îndepărtează inima secţion#nd arcurile aortice deasupra.?.r+ animal Soluţia in$ectat! . 9inger şi este astupată cu dop.11 SU2S3A.

Actiunea de(rimantă a c.l/ &N. 9inger 6. de strofantină &6&CCCC.inidinei a%u(ra cordului i/olat. /C de picături. 9inger cu conţinut de X sporit. astept#nd & minut 4. 7n cursul e!perienţei se umectează din c#nd în c#nd suprafaţa cordului cu sol. sol. 9ezultate) :eficitul în calciu şi e!cesul în potasiu duce la diminuarea amplitudinii contracţiilor sistolice. leg#nd firul de aţă al serfinului de p#rgia înscriptoare ec(ilibrată izotonic în aşa fel ca peniţa să înscrie o curbă ascendentă în timpul sistolelor. înlocuind o cu soluţia proaspată.a.3. 5 &C picături B. .?. combate contractura sistolică şi alte simptome ale into!icaţiei cu digitalice. oprirea cordului în contractură sistolică +. 9inger &C. spălare cu sol. 9inger. se trece la administrarea substanţelor de cercetat adăug#ndu le la cantitatea de & ml de lic(id din canulă. se spală canula cu sol. 9inger 0. =nterpretare) E!istă o corelaţie sinergică între sărurile de calciu şi efectul digitalicelor care măresc concentraţia ionilor de calciu liberi din mioplasmă în timpul sistolei. sol. :upă înregistrarea contracţiilor cardiace normale. spălare cu sol. 9inger amestecată cu s#nge. sol. E!cesul de potasiu. :. de . av#nd un efect antagonist faţă de calciu. în succesiunea de mai 2os. 0 5 picături. 9inger cu conţinut de potasiu sporit. E*ectul i/o(renalinei 0i a ca*einei. sol. E!cesul moderat de calciu măreşte tonusul şi contracţiile miocardului. . sol. *se va opri cilindrul Gimografului atunci c#nd se spală conţinutul canulei+ $e cercetează efectul urmatoarelor substante) &.a.oncentraţia crescută a ionilor potasiu antagonizează efectele into!icaţiei cu strofantină şi calciu *aritmia. micşorează amplitudinea contracţiilor inimii. 9inger fără conţinut de calciu /.3asteur se sc(imba sol. 8ateriale) • instrumentele sunt similare e!perienţei precedente BE .l/ &N. 0 5 picături @. "cest sinergism se poate manifesta prin accentuarea fenomenelor de into!icaţie. de strofantina &6&CCCC. &C &5 picături E. $urplusul de potasiu. sol. $ub acţiunea strofantinei se accentueaza efectul e!cesului de calciu asupra miocardului. deprim#nd miocardul. 5 &C picături 5. sol. de .anula se fi!ează cu o clemă pe stativ.

aDD în mioplasmă. eter etilic C. / 4 picaturi 9ezultate) $oluţia de eter scade foarte puţin sau deloc activitatea cordului în concentraţia administrată. adrenalina sol. =zoprenalina măreste at#t amplitudinea contracţiilor. spălare. administrare de cafeină sol. sol.4. 8etoda) $e e!perimentează pe cordul izolat de broască după metoda lui $traub descrisă în e!perineţa anterioară. care cafeină şi mai ales de stimulează activitatea cordului. măreşte nivelul "83c prin in(ibarea enzimei fosfodiesterază.@N în sol. &65CCC. . &6&CCCC. &65CCC.loroformul deprimă puternic miocardul. :. $e cercetează efectul următoarelor substanţe) &. 9inger 0. c(inidină sulfurică sol. cloroform C.C@N în sol. & 0 picături 5. 9ezultate) . &6&CCCC. izoprenalină sol. 9inger /. . 9inger. . 9inger. &6&CCCC.C@N în sol. eter etilic C. 4 picături. cloroform C. Actiunea unor narcotice $olatile a%u(ra cordului de &roa%ca. administrare de izoprenalina sol. c#t şi frecvenţa cardiacă. &65CCC. 9inger pentru broască. cafeina natriubenzoică sol. &65CCC.(inidina scade amplitudinea contracţiilor sistolice şi poate rări ritmul activităţii ventriculare.• substanţe) sol.afeina stimulează uşor activitatea inimii. favorizează eliberarea de .?.aDD. &65CCC. c(inidină sol. 9inger pentru broască. spălare. Efectul izoprenalinei se produce prin activarea receptorilor beta adrenergici şi a adenilatciclazei. spre deosebire de izoprenalină. 4 picături 0. adrenalină &6&CCCC. ce duce la sporirea concentraţiei de "83c şi a influ!ului ionilor de . / picături /. E*ectul adrenalinei a%u(ra miocardului de(rimat 8ateriale: • • instrumentele sunt similare e!perienţei anterioare substanţe) sol. cafeină natriubenzoica sol. spălare 4. cafeina sol. sol.afeina actionează pe receptorii adenozinici. micşor#nd amplitudinea B@ . =nterpretare) .@N în sol. &65CCC. 8etoda) $e face un preparat de cord izolat de broască după te(nica lui $traub şi se urmăreşte efectul următoarelor substanţe: &.(inidina deprimă.

fibrilaţie. ser fiziologic. C. dar şi a (epatoto!icităţii. :.C/N. vată. Ac'iunea unor %u&%tan'e %im(atomimetice 0i %im(atolitice a%u(ra cordului de &roa%că . e!trasistole în salve. 8etoda) <n cobai cu greutatea corporală în 2ur de 5CC g se narcotizează cu uretan etilic &. de amobarbital sodic &N. =nterpretare) %onicardiacele în doza to!ică produc bradicardie. $e înregistrează electrocardiograma în derivaţiile standard. strofantină sol. stativ. aţă.?. BB . pensă. constat#ndu se) rărirea ritmului cardiac. subdenivelarea segmentului $%. sol. "drenalina are un efect stimulant intens asupra amplitudinii contracţiilor şi asupra ritmului cardiac. sol. aparitia de e!trasistole ventriculare. :atorită cardioto!icităţii. Modi*icarile electrocardiogra*ice 5n cur%ul into-ica'iei cu digitalice 8ateriale) & cobai. peniţa de înscriere. cloroformul este prea periculos pentru folosirea în practică. ace cu gamălie.loroformul se deosebeşte de eter. foarfecă mare şi mică. aritmie ectopică. /CN. 9ezultate) Efectul apare repede *după / min+ şi evoluează rapid în faza to!ică. sol.@ml pe minut. foarfeci pense ace de in2ecţie. Gimograf. prelungirea progresivă a intervalului 3 ` *9+. continu#ndu se înscrierea electrocardiogramei.4 g6Ggc.6. fibrilaţie. aparat de perfuzie. ta(icardie ectopica. bisturiu. printr o puternică acţiune deprimantă directă asupra fibrelor cardiace. $e începe perfuzia i. aparat EX-. =nterpretare) Eterul etilic şi cloroformul sunt lic(ide volatile folosite în trecut ca narcotice in(alatorii. tulburări de conducere atrioventriculară şi de repolarizare ventriculară. sol. ta(icardie ventriculare.?.?.şi frecvenţa bătăilor cardiace. de tolazolină &6&CCCC. aţă. de izoprenalină &6&CCCC. :. ciocan. bigeminism. av#nd adeseori caracter bigeminat.in %itu. 9inger pentru broască. sol. seringă de 5 ml. de propanolol &6&CCCC.v *în vena 2ugulară e!ternă+ a unei soluţii de strofantina &65CCCC cu un debit de C. uretan etilic sol. pipetă. sol. subcutanat *E ml6Ggc din sol /CN+. de adrenalină &65CCCC. serfin. printre altele. planşetă. .afeina stimulează mai slab activitatea cardiacă. 8ateriale) & broască mare. .

corp *C. C.&65CCCC. &.a "%3 azei din reticulul sarcoplasmic.5 ml la &C g corp din sol. &6&CCCC. &N+. a influ!ului ionilor . C. ciocan. & / picături 0. c#ntar. pense anatomice. &CC . 0 picături 9ezultate) !drenalina măreşte frecvenşa şi amplitudinea contracţiilor cardiace. planşete numerotate. sol. / picături 4.&CCCC.in %itu< 8ateriale) 4 broaşte. 9inger şi se aplică izoprenalina sol. :upă propanolol.8etoda) $e narcotizează broasca cu amobarbital sodic 5C mg la &CC g. C. 3ropanolol sol. 8etodă) "nimalele se spinalizează apoi se fi!ează pe planşetele numerotate. uretan etilic. :atele înregistrate la intervale de &C minute se trec în tabel. 9inger pntru broască. ale amplitudinii contracţiilor *gradul de umplere şi golire a ventricolului+.@. & / picături /. digo!ină C.ola7olina. seringă de / ml. se decolează pericardul. $e cercetează efectul următoarelor soluţii medicamentoase. "ropanololul antagonizează acest efect. digito!ină sol. &6&CCCC. ale conducerii atrioventriculare şi timpul opririi inimii în sistolă. . C. Studiul ac'iunii digitalicelor a%u(ra cordului de &roa%că . $e notează momentul administrării.aDD şi a activităţii . digo!ină sol. av#nd actiune alfa blocantă. nu antagonizează acest efect. ace cu gămălie.5 ml65C g corp.&N. =nterpretare) !drenalina /i i7oprenalina stimulează activitatea cardiacă prin receptorii beta& adrenergici./N./N. pipetă. :in c#nd în c#nd inima se umezeşte cu o picătură de sol. $e spală epicardul cu sol. 87oprenalina are un efect asemănător. 7n regiunea precordială se îndepărtează peretele toracic. "drenalina sol. apariţia tulburărilor de ritm. 9inger. $e înregistrează activitatea cordului in situ după metoda descrisă mai sus. pun#ndu se în evidenţă cordul şi se observă activitatea cardiacă. adrenalina nu mai stimulează activitatea cordului. . în decubit dorsal. determin#nd sporirea concentraţiei de "83c *datorită activării enzimei adenilatciclază+. %olazolină sol. care bloc(ează receptorii beta adrenergici împiedică acţiunea cardiostimulatoare a izoprenalinei ca şi a altor simpatomimetice. $e urmăresc modificările frecvenţei cardiace. scăz#nd frecvenţa şi amplitudinea contracţiilor. foarfeci mari şi mici.ola7olina nu modifică efectul produs de izoprenalină.&N.?. C. :. "ropanololul. care se picură pe cord ) &. 7n sacul limfatic dorsal se in2ectează următoarele soluţii) • • lotul = *la animalele & şi /+ lotul == *la animalele 0 şi 4+ digito!ină sol.5 ml65C g corp.

iar după doze to!ice apar tulburări de ritm datorită scăderii coductibilităţii atrioventriculare *efect dromotrop negativ+ şi creşte e!citabilitatea în focare ectopice) e!trasistole. *efect batmotrop pozitiv+. bigeminism. se bazează pe urmărirea efectului cardioto!ic ce duce la oprirea cordului în contractură sistolică la un anumit procenta2 *de e!. în comparaţie cu un preparat etalon *standard+. ventricolul fiind în contractură sistolică./o t =. &C& . "ceste efecte se produc în primul r#nd printr o acţiune directă asupra fibrelor miocardului contractil şi asupra elementelor sistemului e!cito conductor. bradicardie *efect cronotrop negativ+. efectuată pe broaşte. <na din metodele de standardizare a digitalicelor. dar digito!ina scade mai mult frecvenţa cardiacă. :igo!ină 9ezultate şi interpretare) "cţiunea digitalicelor asupra cordului se manifestă prin creşterea amplitudinii contracţiilor *efect inotrop pozitiv+. Efectul digo!inei apare mai repede dec#t cel al digito!inei. creşterea tonusului ventricular *efect tonotrop pozitiv+. iar în parte prin intermediul sistemului nervos vegetativ. 3ratament 3impul o% ervaţiilor (min+) =niţial &C /C 0C 4C 5C 6C =niţial &C /C 0C 4C 5C 6C Frecvenţa(min+ (media pentru animalele 7 &i 6) Amplitudinea contracţiilor &i tonu ului Conducerea atrioA ventricular! &i excita%ilitatea :igito!ină ==. 7n final cordul se va opri. 5CN+ al animalelor.

obţinută după administrarea unui digitalic. pipetă 3asteur. /nd edition. se fi!ează pe planşetă în decubit dorsal. Fig. de digo!ină C. $e înregistrează cardiograma. . în vena marginală a urec(ii animalului. .ul se înregistrează din 0C în 0C de secunde. /CCC+ :. uretan etilic.. iar după doze to!ice apar tulburări de ritm datorită scăderii coductibilităţii atrioventriculare *efect dromotrop negativ+ şi creşte e!citabilitatea în focare ectopice) a!trasistole. foarfecă mare şi mică. bradicardie *efect cronotrop negativ+. *după 1^lmann şi colab. E!emplu de cardiogramă. aparat EX-.A. :in acest moment EX. peniţă de înscriere. C. seringă de & ml./ ml Ggc din sol.l/ /N. serfin. Gimograf. apoi se picură pe cord & / picături din sol. masă de contenţie. Ka. precum şi influenţa c(inidinei şi a propranololului asupra acestui tip de aritmie cardiacă. de propranolol &N. *efect batmotrop pozitiv+. $e înregistrează EX. vată. narcotizată cu uretan etilic pe cale cutanată. creşterea tonusului ventricular *efect tonotrop pozitiv+. Studiul e*ectului antiaritmic al c.& V. :upă c#teva secunde apare o aritmie e!trasistolică politopă de origine ventriculară.acţiunea aritmogenă a clorurii de bariu. ventricolul fiind în contractură sistolică. stativ. ulterior apăr#nd efectul aritmogen şi în final oprirea activităţii cordului în contractură *sistolă+. 8etodă) Kroasca.:.E. Mnregi%trarea modi*icărilor acti$ită'ii cardiace 5n cur%ul into-ica'iei cu digo-ină 8ateriale) & broască. pensă. planşetă. bigeminism. se secţionează fr#ul şi se prinde v#rful inimii un serfin care se leagă de peniţa de înscriere ec(ilibrată izotonic. 8etodă) $e urmăreşte pe EX. /N+. aţă.?. sol. %(ieme. $e înregistrează cardiograma normală. ace. $e observă iniţial efectul inotrop pozitiv.inidinei 0i al (ro(ranololului la ie(ure 8ateriale) & iepure. sol.?.olor "tlas of 3(armacologS. 7n final cordul se va opri. 9ezultate şi interpretare) "cţiunea digitalicelor asupra cordului se manifestă prin creşterea amplitudinii contracţiilor *efect inotrop pozitiv+.. 1a / &C/ .bservarea se continuă p#nă la oprirea inimii în sistolă.& V. urmărindu se modificările de ritm şi contractilitate. $e îndepărtează plastronul costal. digo!ină sol. $e administrează lent *în decurs de /C de secunde+ Ka.ul normal în derivaţiile standard :== şi precordial L&.l/ în doză de 4 mg6Ggc *C. se decolează pericardul.

minute de la in2ectarea de Ka. fiind suspendată activitatea focarelor ectopice. :upă o latenţă de c#teva minute.l/ at#t prin blocarea receptorilor a adrenergici c#t şi printr o acţiune directă de tip c(inidinic. se in2ectează propranolol i. din sol. 9ezultatul va fi sistarea promtă a aritmiei. efectul av#nd o durată de c#teva minute. "stfel este in(ibat influ!ul ionilor de JaD în celulele miocardice şi implicit depolarizarea.v. *C. &C0 . de &N+.&C.ul din minut în minut.ul normal şi momentul administrării clorurii de bariu.v.4 ml la Ggc. se constată normalizarea temporară a ritmului cardiac şi scăderea frecvenţei cardiace. în doză de 4 mg6Ggc. "ropranololul contracarează efectul Ka.l/ se administrează i. Sus ' E. înregistr#ndu se EX. c(inidină sulfurică în doză de 6 mg6Ggc. Tos ' reapariţia aritmiei şi normalizarea traseului E. :upă reapariţia aritmiei *la apro!imativ 5 minute+.0 ml la Ggc din sol. de /N+. *C. =nterpretare) C#inidina îşi e!ercită efectul antiaritmic printr o acţiune stabilizatoare membranară. Fig..după administrarea propanololului. Aa miEloc ' aritmia e!trasistolică de origine ventriculară apărută şi sistarea promptă a acesteia după administrarea de c(inidină.

. tal.D. 4r. 6x.g M.f.C/ g 3apaverini (Sdroc(loridum :.<.C/ g 3apaverini (Sdroc(loridum *3apaverină (idroclorică+ :. cu 3 oră 0naintea meselor ?. ilule cu e*ect anti%ecretor 0i anti%(a%ticB E!tractum Kelladonnae siccum :.-3 g B7ece miligrameC !(uae destillatae ad 3-. *.x3 sup.s. V8 in c#artam cerata S.. 0.FC.g M. supp. g "apa&erini #ydroc#loridi -. 6x3 pilule27i.FC.-. oculoguttae *.C4 g 3(enobarbitalum *Fenobarbital+ :. pil.S.tal.-6 g %utyri cacao (.S.FC. M..FC.f. 0n sacul conEuncti&al 3.CC& g 1p2 !tropini sulp#atis -.FC. *.-.C0 g 1p2 4oraminop#enasoni -. A S int.27i &C4 . dos. solutio *. M.<.C4 g 1p2 $xtracti %elladonnae sicci -. icături (entru u/ intern cu e*ect anti%ecretor 0i anti%(a%tic) "tropini sulp(atis :.<.picături27i pe un cu de 7a#ăr. g $xtracti %elladonnae sicci -.-< g Massae pilulae (..FC.Su(o/itoare cu e*ect analge/ic2 %(a%molitic 0i %edati$B Joraminop(enasonum *Joraminofenazonă+ :.<.FC. g !(uae destillatae ad 3-.S.<. oculoguttae *. examenul F. 0n sacul conEuncti&al o picătură pt.:I.-< g "#eno ar itali -..<. intrarectal .5 g E!tractum Kelladonnae siccum *E!tract uscat de mătrăgună+ :.f. 4r. cu 3 oră 0naintea meselor 6.g M.dos..3 g Buna sută miligrameC Sol&entis pro oculoguttae ad 3-.REŢETE MA=ISTRA7E 1 RE"A ITU7ARE ). g "apa&erini #ydroc#loridi -. "olir cu e*ect midriatic) "tropini sulp(as &N *$ulfat de atropină+ 1p2 !tropini sulp#atis -.s.f. int.f."olir cu e*ect miotic 0i antiglaucomato%) 3ilocarpini (Sdroc(loridum /N *3ilocarpină (idroclorică+ 1p2 "ilocarpini #ydroc#loridi -.<.

f.g M. int...<. sol.g M.picături27i D.S.pic. o lingură seara A.f.loral(idrat+ :... sol.<...S.FC.F/C mg 1p2 Codeini p#osp#atis *ionini -. o'iune cu e*ect . sol.@.odeini p(osp(as *Fosfat de codeină+ :ioninum *:ionină+ :.3 g Buna suta miligrameC !(uae destillatae ad 3-..0 g 1p2 "#eno ar itali natrici -.S.<.g Mucilaginis gummi ara ici 6-.. sol.. int.S.C5 g Xalii bromidum *Kromură de potasiu+ Jatrii bromidum *Kromură de sodiu+ :.g M.g "#eno ar itali natrici -..g M.<. *.C&g */C linguriţe+ 1p2 !minop#enasoni .. *. g !(uae destillatae ad 3-. g Kalii romidi 4atrii romidi 6.i(notic (entru adul'iB . int.. o'iune anti(iretică 0i %edati$ă (entru co(iiB "minop(enasonum *"minofenazonă+ :. sol.-.<. *.FC.27i pe un cu de 7a#ăr )F. icături (entru u/ intern cu e*ect analge/ic) . int. icături (entru u/ intern cu e*ect analge/ic (uternicB 8orp(ini (Sdroc(loridum *. *.g !(uae destillatae ad 3. 6x3 linguri27i E.& g 3(enobarbitalum natricum *Fenobarbital sodic+ :. 6x.F&C mg 1p2 Morp#ini #ydroc#loridi -.<.f..f.(lorali (Sdras *. g Sirupi simplicis 6-..FC..<. 6x.-. o linguri'ă la = ore &C5 .F& g *&C linguri+ 1p2 C#lorali #ydratis 3-..g !(uae destillatae ad 3--.g M.S. o'iune cu e*ect %edati$ (entru adul'i) 3(enobarbitalum natricum *Fenobarbital sodic+ :.FC.g Solutionis effer&escentis 6-.g !(uae destillatae ad 3.f. *.lor(idrat de morfină+ :..

3 g .0 g "cidum acet(SlsalicSlicum 3(enacetinum :.Su(o/itoare cu e*ect cardiotonic2 $a%odilatator 0i antidi%(neic cardiacB :igitalis purpureae folium pulvis titratus :.<.C/ g .<.-. g Coffeini puri -.27i Bdo7ă de 0ntre'inereC )6.FC.<.&5 g .tal.FC. supp.--3 g Bun miligramC Massae pilulae (.55 in caps. 4r..s.FC.)). :ioninum *:ionină+ :.Su(o/itoare cu e*ect $a%odilatator 0i %(a%moliticB %(eop(Sllinum :. S int 6x3 capsule27i. *. 5 S intrarectal 3 sup.<. ilule cu e*ect anale(tic 0i toni/antB Ep(edrini (Sdroc(loridum *Efedrină (idroclorică+ :.6 g !cidi acet#ylsalicylici "#enacetini -.FC. ra* do/at (entru u/ intern cu e*ect anti(iretic2 analge/ic2 antitu%i$2 %edati$B "minop(enasonum :. pil.C/ g 3(enobarbitalum :. 4r.<.-. ultima la ora 3= )3. M.& g *3ulbere titrată de frunze de degeţel roşu+.&5 g 3apaverini (Sdroc(loridum :.#eop#yllini -. g Stryc#nini sulp#atis -. după mese )4.dos.odeini p(osp(as :. 4r. *.g M.tal. g Codeini p#osp#atis -.C5 g $trSc(nini sulp(as *$ulfat de stri(nină+ :. g "apa&erini #ydroc#loridi -.<.<.FC. supp. M. *.V8 S intrarectal .-.dos.3. g "#eno ar itali -.-.dos.. g %utyri cacao (.FC.-6 g !myli tritici ad 3.ofeină pură+ :.C/ g 1p2 *igitalis purpureae folium pul&is titrati -.FC.f.tal.CC& g 1p2 $p#edrini #ydroc#loridi -.FC. amylac.<.3.C4 g 1p2 .dos.C0 g 1p2 !minop#enasoni -.s. 4r. g *ionini -.f.FC.FC. A S int 6x3 pilule27i .<./ g.s.<.-< g %utyri cacao (. M.offeinum purum *.tal.x3 sup.<. %(eop(Sllinum *%eofilină+ :.FC.27i &C6 .#eop#yllini -.f.f.<.FC. pul&is *.

f.FC.<.& g 3apaverini (Sdroc(loridum :. S int.C4 g 3(enobarbitalum :.FC. M.o%(a%mB %(eop(Sllinum :. 6x3 linguri27i &CE . amylac.. amylac. 6x3 caps.<.FC.#eop#yllini -.27i )D. ra* do/at cu e*ect antidi%(neic2 $a%odilatator2 anti%(a%ticB :ioninum :.<.-..55 in caps.S.C g 6 &5C.#eop#yllini -.<.FC. 6x3 pilule27i )@. dos.g2 3. icături cu e*ect coronarodilatator (rom(tB Jitroglicerini soluti &N 1p2 4itroglicerini soluti 3L 6-.-= g Massae pilulae (. pul&is *.tal.FC..-. 0n cri7ă )A.C6 g 1p2 4atrii nitratis -.C0 g 1p2 .#eop#illini -.dos.x3 caps.s. ra* do/at (entru u/ intern2 (entru (re$enirea cri/elor de &ron. g .-6 g !myli tritici ad 3./ g Ep(edrini (Sdroc(loridum :.C/ g 3apaverini (Sdroc(loridum :.<.55 in caps.g *.S.<.<.-= g !myli tritici ad 3.. *.3 g "apa&erini #ydroc#loridi -. ilule cu e*ect $a%odilatator (relungit 0i %(a%moliticB Jatrii nitras :.27i )E.FC. g .<.tal. g $p#edrini #ydroc#loridi -. S int.<.)?. 4r.tal. 4r..<.C6 g 1p2 *ionini -.FC..C/ g %(eop(Sllinum :.g *.FC.-< g "#ono ar itali -. 4r.FC.-. pil. pul&is *. g "apa&erini #ydroc#loridi -.-.g M./ g 3apaverini (Sdroc(loridum :.f. int. A S int.C5 g %(eop(illinum :.FC.C g 1p2 8nfusii "rimulae radicis <. su lingual 6 pic. g "apa&erini #ydroc#loridi -. ..dos.In*u/ie e-(ectorantăB 9ădăcină de 3rimula 4.f.g M.

*. ul&ere nedo/ată (entru u/ intern cu %u&%tan'e antiacideB Jatrii (Sdrogencarbonas *Kicarbonat de sodiu+ 8agnesii o!Sdum *. ultima la ora 3= 33..g M.FC.& g 1p2 Kalii iodidi .. g !(uae destillatae ad 3-.alcii carbonas *.x3 &Nrfuri de cu'it27iC 36. sol. 0ntre mese Bsau . pul&is *..<..5 g &C@ .g M. int.g !minop#yllini 3.FC. o'iune cu e*ect e-(ectorant 0i &ron.. totală de pulbere )&CC g *1 doze+ 1p2 4atrii #ydrogencar onatis Magnesii oxydi Calcii car onatis !luminii #ydroxydi .C4 g Jatrii (Sdrogencarbonas :.<.g !(uae destillatae ad 3..C/ g 3apaverini (Sdroc(loridum :.<.-.*.. 6x3 linguri 27i 3).FC.C/ g */C mg+ 1p2 Codeini p#osp#atis -.picături27i pe un cu de 7a#ăr 34.odilatator (entru adul'iB Xalii iodidum :.FC.g M..g Jliceroli 6-..FC.S.5 g "minop(Sllinum :. in sacculum S int 6x3 linguri'e rase27i..f. icături (entru u/ intern cu e*ect antitu%i$B .S..<..-. 6x3 linguri27i.g Solutionis ammonii c#loridi anisati .<.FC.5 g6 &5C.<.FC.odeini p(osp(as :./ g "mmonii c(loridum :.f.. sol.. ul&ere do/ată (entru u/ intern cu e*ect anti%ecretor2 anti%(a%tic 0i antiacidB E!tractum Kelladonnae siccum :. g2 3.arbonat de calciu+ "luminii (Sdro!Sdum *>idro!id de aluminiu+ :.3F.g M.!id de magneziu+ .C g 1p2 8nfusii 8pecacuan#ae radicis -.S.. *. 6x..In*u/ie e-(ectorantă cu edulcorantB 9ădăcină de =peca C.FC. int.C g $dulcorant) $oluţie de clorură de amoniu cu ulei de anason 5.f.g !mmonii c#loridi .<.. int.<.5 g Fi!ăm cant.

.g M.--..g M.lor(idrat de efedrină+ 1p2 $p#edrini #ydroc#loridi -.dos..f. 6x3 capsule27i 0ntre mese 3?.S. sol.g Jliceroli .g M.g "apa&erini #ydroc#loridi -.55 in caps.1p2 $xtracti %elladonnae sicci -..f./N *$ulfat de zinc+ 1p2 Iincii sulp#atis -. amylac.3 g Sol&entis pro oculoguttae ad 3-. 0n sacul conEuncti&al 6x3 picături27i 3A. S int.f.onarea mucoa%ei &ucale 5n candido/ăB -licerină bora!ată D JSstatinum :.Su%(en%ie antimicotică (entru &adi.Solu'ie alcoolică cu e*ect anti%e(tic2 antimicotic 0i PeratoliticB "cidum salicSlicum 0N *"cid salicilic+ 9esorcinolum /N *9ezorcinol+ -licerolum 5N *-licerol+ 1p2 !cidi salicylici 6.. g M.<. susp.-.---. pentru adiEonare interdigitală &CB .. 0n sacul conEunti&al 6x3 pic.S.. oculoguttae *. .g 1esorcinoli . *.S. g Sol&entis pro oculoguttae ad 3-.-.. pentru adiEonarea mucoasei ucale 3D."olir cu e*ect anti%e(tic 0i a%tringentB \incii sulp(as C.F&CC..f.-< g 4atrii #ydrogencar onatis -..S..tal.f.Solu'ie antimicotică (entru &adi.+8 Jliceroli ad . sol. ext.-.. pentru adiEonarea mucoasei ucale 3E.g Jliceroli ad .g M. 4r.onarea mucoa%ei &ucale 5n candido/ăB -licerină bora!ată &CN *subst.27i 3@..S. *.g 4ystatini . ext.g M.-. "ctivă F Jatrii tetraboras *bora!ul+ &CN+ 1p2 4atrii tetra oratis . ext.. pul&is *."olir cu e*ect $a%ocon%trictor 0i midriaticB Ep(edrini (Sdroc(loridum &N *. oculoguttae *..CCC6g suspensie 1p2 4atrii tetra oratis . *.g !lco#oli diluti ad 3--.f.

...f. pe tegumente 46. g %alsami "eru&iani .f.g M.g +nguenti simplicis ad 3--.. ext... pasta *.f..S.S. *.--..5 N %(Smolum *%imol+ 3(enolum *Fenol+ &N 1p2 Ment#oli -.!id de zinc+ %alcum *%alc+ /5N 1p2 !cidi salicylici 6.-.S.g Vaselini al i ad 3--. *.g Iincii oxydi .. g !(uae destillatae ad . pe tegumente 44. ung. g ..alci .ext.g M. ext.g !lco#oli diluti ad 3--.Unguent anti%e(tic 0i e(iteli/ant (t.g M. pe escare 43.Unguent cu e*ect ane%te/ic local 0i răcoritorB "nest(esinum *"nestezină+ &CN 8ent(olum *8entol+ &N 1p2 !nest#esini 3-. pentru spălături 4).f. pentru frec'ii &&C .#ymoli "#enoli 3. *. ext. sol.. a%tă cu e*ect Peratolitic2 a%tringent 0i %icati$B "cidum salicSlicum 0N \incii o!Sdum *.S.f.. sol..g Ment#oli 3.g +nguenti simplicis ad . e%care (unguent M1GU/13=)B "rgenti nitras &N *Jitrat de argint+ Kalsamum 3eruvianum &CN *Kalsam de 3eru+ 1p2 !rgenti nitratis -. *.. ext.Solu'ie anti%e(tică (entru %(ălături (e (lăgi %u(urateB 9ivanolum &V 1p2 1i&anoli -.g M. ung.Solu'ie alcoolică cu e*ect răcoritor 0i anti(rurigino%B 8ent(olum *8entol+ C.g M...4F.S..

f.-< g "#eno ar itali -....x3 caps..g !(uae dest. pentru adiEonarea mucoasei ucale 4D..f.C g &&& . ext.onare *aringianăB "lbastru de metilen &N * 8et(Slt(ionini c(loridum sau 8et(Slei coerulei &N+ 1p2 Met#ylt#ionini c#loridi -.f. ad 6-. ext. *.g Kalii iodidi ./ g 3ropranololum C. 55 in caps.S. pentru adiEonarea tegumentelor 4A.-6 g !myli tritici ad 3.6 g !(uae dest.C0 g 1p2 C#inidini sulp#atis -. g "ropranololi "apa&erini #ydroc#loridi -. ext. *.Solu'ie anti%e(tică 0i antimicotică (t. amylac. pentru adiEonarea mucoasei faringiene $uplimentar pentru 8edicină dentară) 4E..S. 4r.onarea le/iunilor a*toa%eB 8etronidazolum C.-.g M..Solu'ie cu e*ect anti%e(tic2 antimicotic (entru &adi. g !(uae destillatae ad .tal dos.S.C4 g 3apaverini (Sdroc(loridum C. g Jliceroli 3..27i 4@. sol.g M.onarea tegumentelorB 3ioctanină &N * 8et(Slrosanilini c(loridum &N+ 1p2 Met#ylrosanilini c#loridi 3..g M. sol.Solu'ie anti%e(tică (entru &adi.C4 g 3(enobarbitalum C. *. ad 3--. ul&ere do/ată (entru u/ intern cu e*ect antiaritmic2 &radicardi/ant2 %(a%molitic 0i %edati$B .g M.onarea mucoa%ei &ucale ( iod iodurat %au %olu'ie 7ugol#B =odum *=od+ /N Xalii iodidum *=odură de potasiu+ 5N -licerolum *-licerol sau -licerină+ /5N 1p2 8odi 3. pul&is *.f. .(inidini sulp(as C. S int..Solu'ie cu e*ect antimicro&ian2 anti(roto/oaric 0i ane%te/ic local (entru &adi. &adi.. sol.0 g 1idocainum 5C mg -licerolum /C.4?.

-.g M.S. g Jliceroli ."lcool diluat p#nă la 0C. \incii c(loridum *. sol.g !(uae destillatae ad 3-.lorură de zinc+ &5 0CN 1p2 Iincii c#loridi 6. sol. extern pentru adiEonare &&/ .f. *...-.S.6 g Aidocaini -. *.g M.g !lco#oli diluti ad 6-...C g 1p2 Metronida7oli -.Solu'ie cu e*ect a%tringent 0i cauteri/ant (entru cauteri/area le/iunilor gingi$aleB $ol.f. pentru adiEonarea mucoasei ucale 0n stomatită aftoasă 6F.

/.&5 mg neostigmină bromură dra2. f C. C.5 mg neostigmină metilsulfat. supp. 5 mg o!ifenoniu compr. atropină.5N tropicamidă f..6C mg./5 mg alcaloizi totali din 9adi! Kelladonna f compr.!ifen -astrozepin "tropinol 8Sdrum 3apaverina Jo spa 111+ Sintetice 1>+ Midriatice ". compr. fenobarbital caps. /CC mg. &C mg scobutil şi & g noraminofenazonă aerosol cu bromură de ipratropiu dra2. fenobarbital.5 mg distigmină f /5C mg obido!imă clorură 111+ 'eactivator de %o!ogonin coline teraz! B. Kuscopan $cobutil compus "trovent 3ropantelina "ntrenSl.C&N cu carbac(ol f C. ARASIM ATO7ITI"E "tropina sulfat 1+.5 mg. pitofenonă. C.5 mg. f 5 mg piridostigmină bromură compr. @C mg.4C mg.5 g noraminofenazonă.&CC mg papaverină clor(idrică compr. supp./5 mg atropină f C.. supp. atropină.5 mg f /C mg scobutil şi /. fenpipramidă 11 +Semi intetice $cobutil.oftalmică &N atropină sol. ARASIM ATOMIMETI"E 3ilocarpina clor(idrat 1+Cu acţiune direct! 3ilogel 8iostat 8iostin XalSmin *8estinon+ <bretid Forma 0i com(o/i'ia 11+Cu acţiune indirect! f cu & mg ung. /5 mg pirenzepină sol.oftalmică C. aminofenazona.aturale Krom(idrat de scopolamină Foladon f & mg. cu propifenazonă în locul aminofenazonei compr. ANTIS ASTI"E 1+Mu culotrope 11+ Compu e 1izadon 1izadon 3 3iafen =ru(a de medicamente !enumirea comercială &&0 Forma 0i com(o/i'ia . gel 4N pilocarpina nitrică colir C.cu papaverină. supp. f. E. 4C mg drotaverină compr.&5 mg propantelină bromură compr. &C mg bromură de butilscopolamoniu. oftalmic / N. f. compr.papaverină. supp. .4C mg./5 mg scopolamină compr.:II.cu metamizol. IN!I"ATOR !E RE ARATE TI IKATE ME!I"AŢIA :E=ETATI:8 ŞI NEUROMUS"U7AR8 =ru(a de medicamente !enumirea comercială A.

uz e!t. flac./ mg izoprenalină sol. &C şi 5C mg efedrină f. aerosoli. C. 4 mg6/ ml pancuroniu f. &C mg6/ ml alcuroniu flac. C.in(.5 g paracetamol. / şi 4 mg sol.C0 g pseudoefedrină compr.5 mg6 ml. & mg6ml epinefrină compr.& g sol.!.aerosoli.& g nafazolină.uz e!t. &C mg vecuroniu f. / mg. /C mg6&C ml mivacurium f.e!t. 4C mg6/ ml . &mg6ml nafazolină clor(idrică sol.oftalmică C. 8Sorela!in "drenalină %(omasin Efedrină :opamină clor(idrat :obutre! Jorartrinal 9inofug 3roculin Fedrocain 3icnaz <vofed Ki!tonim Jurofen răceală gripă 3aracetamol sinus 11+ 8redominant timulatoare alfaA f./.C/ g (idrocortizon alcool şi compr.C5 g şi efedrină C.C. &C mg. SIM ATO7ITI"E !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia &&4 ./ g ibuprofen.in2. f. /5 mg6/. /.5N flac. / mg6ml.5 mg terbutalin 111+ Com%inaţii cu efect deconge tionant nazal 1>+8redominant timulatoare Beta ne%electi$e Beta 3 %electi$e %etaA Kron(odilatin =zoprenalin "stmopent $albutamol Kerotec KricanSl =ru(a de medicamente F. cu C.in2. cu neomicină C. compr. &C ml sol C./ N orciprenalină pt. cu C.5 ml f.5 ml atracuriu f.5 g efedrină sol. 5CC mg su!ametoniu %) Depolarizante E.4N fenoterol pt. &CC mg6ml. fiole buvabile &5 mg6ml etilefrină compr. "URARIKANTE a#Antidepolarizante %ubocurarin 3avulon "lloferin Jorcuron %racrium 8ivacron f. compr.in2 /5C mg6/C ml dobutamină f.film./N pt. compr. cu sulfacetamidă / g. 9ela!an 1Sstenon. 4 mg levarterenol bitartrat sol.uz e!t.5C mg6ml. 5C mg. &5 mg6&.pulb.C. cu uleiuri volatile şi C. SIM ATOMIMETI"E 1+ Alfa &i %eta timulatoare Fla!edil.C. aerosoli sol.5 g efedrină. 0C mg pseudoefedrină sol.5N pt. aerosoli sol.C. efedrină &g sol. sublinguale&C mg izoprenalină f C. 0 mg clorfeniramin.cu C. @C mg6/ ml galamina f.uz e!t.0 mg6ml nafazolină sol. C. 4 mg.

/C mg beta!olol compr.ardura 3ropranolol %rasicor LisGen :arob %rimepranol Klo!an %enormin "cecor 1oGren .filmate 5C.in2. /5C mg metil dopa compr./5. &.film.& mg reserpină.&C.oncor . &C mg guanetidină compr. &/. /5 mg. /mg6ml di(idroergotamină compr. &C mg metipranolol compr. ne%electi$e %olazolin Ergoceps *$ecato!in+ >Sdergine 8inipres . (idro!izin dra2. &6C mg. /CC mg metoprolol compr./CC mg acebutolol compr.5. &/ mg6 ml sumatriptan &. 5 mg pindolol compr.int. ne%electi$e &.0 mg6ml di(idroergoto!ină compr.in2 sotalol compr. &CC mg cafeină sol./CC mg celiprolol compr. &mg6ml di(idroergoto!ină compr. f.NEUROSIM ATO7IT >iposerpil >ipazin I"E I:.int.5 mg reserpină compr. amobarbital caps. BETA + B7O"ANTE a. &CC mg. ANTIMI=RENOASE .4 mg do!azosin compr.5C &CC.&. A7FA1B7O"ANTE a. $ecara cornută.ASO"IAŢII !E SIM ATO7ITI"E ŞI ARASIM ATO7ITI"E 9aunervil -uanetidină :opegSt :istonocalm .5C . &C mg di(idralazină f.cu ac'iune al*a 0i &eta1 &locantă III.4C. &CC mg atenolol compr.6. sol. propranolol. &C mg sol. 5 mg nebivolol compr.almogen :.ofedol ./. / mg prazosin compr. 5.5 mg./.C. 4C şi @C mg propranolol compr. &C mg bisoprolol compr. /5 mg carvedilol compr. f C. sol.orn(idral =migran &&5 . propranolol. &6C mg o!prenolol compr./5 mg reserpină compr. cu alcaloizi din 9adi! Kelladonnae sau sulfat de atropină.I. %electi$e c. di(idroergoto!ină.electol Jebilet :ilatrend compr.5.&.& mg ergotamină. /. filmate cu alcaloizi din 9adi! Kelladonnae.al*a1) &locante II.film.@C.C.

a &C ml.ANESTEKI"E 7O"A7E =ru(a de medicamente A+ 1n$ecta%ile !enumirea comercială .lor(idrat de procaina cu f.5 mg Jaropin f. a /C ml sol. cu C. &. a / ml sol lidocaina /N şi adrenalină C. /C ml cu / mg6ml.& g procaină.CCC5N adrenalina Ailina *!Slocaine+ Ailină cu adrenalina 8epivastesin $candonest /N special 8arcaine 8arcaine ' adrenaline . lidocaină /N.E ml sol.C. /C ml. 4N lidocaina f. &. articaină 4C mg şi adrenalină C. acid benzoic.(irocaine <ltracain <ltracain :$ f.5N. sol.E ml.E ml 0N mepivacaină f. C. a / ml. f a &C ml sol.&N. &C mg6 ml ropivacaină :i!ide!tracaină f.CCC5N f.CCC6N adrenalină. / ml sol 4N articaină 2+De uprafaţ! f. f a / ml sol. fosfat de sodiu C+ 8rin refrigerare EUTROFI"E E BAK8 "$1"L=%"1 !E RO"AIN8 -E9.& g procaină dra2. 0C ml sol.9E"8 plasture şi cremă cu lidocaină şi prilocaina .lor(idrat de procaina Forma 0i com(o/i'ia f.CC&/N adrenalină $eptanest cu adrenalină cartuşe cu &. f. f a / ml sol. C. 4N articaină şi C. sol. buvabilă 5C g clorură de etil dra2. uz e!t &CN *spraS+ ASlocaine+ ASlocaine gellS gel /N E81" şi E81" . f sol 4N articaină şi C./N.lorura de etil *Xelen+ flacoane sol. &N. cincocaină C.5 mg6ml şi 5 mg6ml levobupivacaină f.@ ml cu mepivacaină /N şi adrenalină &No f./5N bupivacaină şi C.l. a / ml procaina 4N si adrenalina C. a /C ml sol &N. X. 4N . de!tran EC 6N *(iperbară pentru ra(ianestezie 1idocain *$tomacain. a &. /N.5N adrenalină f.L=%"1 >0 &&6 . a / ml sol.5N./N. cu C.5N bupivacaină f sol.&C ml /.

C. Bar&iturice . & g tiopental pulb.iclobarbital calciu sare de compr. fenobarbital I. film. /.i(notic Jitrazepam :ormicum II.5 mg6ml sol./CC mg.ANESTEKI"E =ENERA7E =ru(a de medicamente I. 1n9alatorii !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia Eter etilic *"et(er pro flac &5C ml narcosi+ 3roto!id de azot Jarcotan Et(rane Forane gaz.i(notice (5n a*ara $tilno!. &en/odia/e(inelor 0i $anval =movane &ar&ituricelor# -lutetimid >Spnogen. & mg flunitrazepam compr.in2 &Cmg6ml. E. 5. film.in2.5 mg./mg6ml '&C ml etomidat f &C mg6ml propofol 11+ . 4C l flac cu /5C ml (alotan flac cu /5C ml enfluran flac cu &CC ml isofluran flac /5C ml sevofluran pulb.in2. &C mg. /5C mg.i(notice Fenobarbital *rareori folosite în prezent+ . 4C mg cinolazepam compr.5g . compr.arcotice intravenoa e $evorane 3ent(otal Krietal sodium FentanSl :roperidol 9apifen . glutetimid &&E . 5C mg6ml Getamină emuls. &C.. zopiclonă compr. E.5 mg6 ml alfentanil sol. recipient /.C5 mg6ml a / ml f &C ml /.5CC mg meto(e!ital flac inf C. zolpidem compr. ciclobarbital III. Alte .in2. Ben/odia/e(ine *olo%ite 5n -erodorm %co( .alSpsol Etomidat :iprivan ME!I"AMENTE FO7OSITE MN TRATAMENTU7 INSOMNIEI (GI NOTI"E# =ru(a de medicamente !enumirea comercială 9o(Spnol Forma 0i com(o/i'ia compr.5 mg midazolam compr &CC mg.in2 C.5 mg. 5 mg nitrazepam compr.

Alte an-iolitice (5n a*ara 8eprobamat >idro!izin &en/odia/e(inelor# $pitomin compr. Butiro*enonice 3legomazin 1evomepromazin %ioridazin Emetiral >aloperidol >aloperidol decanoat sol. tofisopam compr. proclorperazină *folosit ca antiemetic+ sol. (idro!izin compr. /.ME!I"AMENTE FO7OSITE MN TRATAMENTU7 ANLIET8ŢII (ANLIO7ITI"E2 TRAN"GI7IKANTE MINORE# =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia I.6ml./5 mg.. p#nă la apariţia efectului an!iolitic al antidepresivelor. 5C mg. >ele!. Fenotia/ine ali*atice II. 5C mg. buspironă 7n prezent în tratamentul an!ietăţii se folosesc antidepresive de tipul in(ibitorilor selectiv ai recaptării serotoninei *=$9$+ sau a venlafa!inei *vezi antidepresive+. / mg. lorazepam caps.5 mg. &C mg. 5. medazepam compr. 9usedal II. benzodiazepinele fiind prescrise doar pe termen scurt. (aloperidol *preparat retard+ !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia &&@ . orală în picături / mg6ml. alprazolam :iazepam Kromazepam.6ml compr. 1e!otanil 1orivan %ran!ene -randa!in "nsilan... &. /5 mg. &. sol.. & mg. compr. 5 mg. in2. C. / %co( an-iolitic "lprazolam mg. 5. diazepam compr. tioridazină dra2. meprobamat dra2. NEURO7E TI"E (ANTI SIGOTI"E# =ru(a de medicamente NEURO7E TI"E7E TI I"E I. & mg. &C mg. 4CC mg. 5C mg.6ml. &C mg.almepam. bromazepam compr. Frontin. Fenotia/ine (i(eridinice III.5 mg.. 5 mg. 5 mg. 5. C. Ben/odia/e(ine *olo%ite 5n Aana!. 0 mg. levomepromazină dra2. 5. /5 mg. &C mg. in2. in2. Fenotia/ine (i(era/inice I:. clorazepat dipotasic compr. . (aloperidol sol. compr. 9udotel.

/. film. /CC. şi dra2. 4CC mg. in2. film. &5 mg. amisulpridă sol. flupenti!ol compr. $erlift. /C. in2. film. /5 mg.Fluan!ol depot .6ml *preparat retard+ zuclopenti!ol :. 5C mg. 5C mg. &CC mg. film. "sentra. /5 mg.i&itori %electi$i ai 3rozac caps. /C mg escitalopram \oloft. &C. film.lopi!ol sol. /C mg. film. in2. &5. &.6ml. rebo!etină I:. :. &C mg. dispersabile de /C reca(tării %erotoninei (ISRS# mg fluo!etină Fevarin compr. film. risperidonă pulb. E. 5C mg. de 5C şi &CC mg $timuloton sertralină compr.0C mg paro!etină . şi compr. &C mg. do!epin compr. &CC. olanzapină compr. amitriptilină dra2. E5 mg. Tio-antenice . Antide(re%i$ tetraciclic :o!epin 1udiomil. /5 mg. &C mg. 5C. film. 0E. risperidonă *preparat retard+ ANTI!E RESI:E =ru(a de medicamente I.ipramil compr. retard &5C mg. Antide(re%i$e triciclice !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia "nafranil "mitriptilină compr. pulbere pt. /CC Ruetiapină compr. &CC. clomipramină compr. In. &C.iprale! compr. clozapină compr.lopi!ol depot NEURO7E TI"E7E ATI I"E 1epone! \Spre!a $eroRuel EglonSl $olian 9ispolept 9ispolept . /5.5 mg.0. film.5 mg. film. compr.lopi!ol acup(ase . /5 mg. 5.&C.onsta compr. /CC mg. /C mg citalopram . $iprotilin reca(tării noradrenalinei compr. maprotilină III. /. film. /C mg.5. In. /5.i&itor %electi$ al Edrona! II. In. sulpiridă compr.6ml.. in2 /CC mg. zuclopenti!ol sol.4 mg. /5. 5C şi &CC mg fluvo!amină $ero!at compr. /5. /. compr. zuclopenti!ol sol. sol. 5 mg.i&itor %electi$ al bellbutrin $9 bupropion reca(tării noradrenalinei 0i do(aminei =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia &&B . film. 4 mg. orală & mg6ml.

:I. In.i&itori %electi$i reca(tării %erotoninei noradrenalinei

ai Effectin E9 0i
=!el

caps. cu eliberare prelungită 0E,5 , E5 şi &5C mg. venlafa!ină caps. /5 şi 5C mg. milnacipram compr. film. &5, 0C, 45 mg. mirtazapină

8irzaten, :II. Antide(re%i$ cu ac'iune 9emeron, duală %erotoninergică 0i Esprital noradrenergică (rin antagoni/area rece(torilor α3 :III. Antide(re%i$ cu ac'iune %rittico ". &5C duală de antagoni%m al rece(torilor 3A ai %erotoninei 0i in.i&are a reca(tării %erotoninei .oa!il

compr. elib. prelungită &5C mg. trazodonă

compr. film. &/,5 mg. tianeptină ' neclasificat în prezent *accelerează recaptarea serotoninei, dar are şi efecte neurotrofice+

ANTIMANIA"A7
=ru(a de medicamente Antimaniacal !enumirea comercială
.arbonat de litiu

Forma 0i com(o/i'ia
compr. /5C, 45C mg

ME!I"AŢIA BO7II A7KGEIMER
=ru(a de medicamente I.In.i&itori ai acetilcoline%tera/ei (anticoline%tera/ice# !enumirea comercială
"ricept E!elon

Forma 0i com(o/i'ia
compr. film. 5, &C mg. donepezil caps. &,5 mg., 0 mg., 4,5 mg., 6 mg., sol. orală / mg.6ml rivastigmină compr. film. &C mg., sol. orală în picături &C mg.6g memantină

II. Antagoni%t al rece(torilor Ebi!a NM!A ai glutamatului

&/C

EL"ITANTE7E SISTEMU7UI NER:OS "ENTRA7 ŞI A7TE ME!I"AMENTE ASEM8N8TOARE
=ru(a de medicamente I. Medicamente de ti( am*etaminic *olo%ite ca anore-igene II. !eri$at de -antină III. Medica'ia neurotro(ă (nootro(e2 acti$atoare ale meta&oli%mului cere&ral# !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia
9egenon caps./5 mg amfepramon

.ofein natriu benzoic Encep(abol

sol. in2. /5C mg6ml

I:. Antagoni0ti ai .i(noticelor :. "u ac'iune (redominant medulară

dra2. &CC mg, susp. orală @C,5 mg65 ml piritinol 3iracetam, Jootropil, compr. 4CC, @CC, &/CC mg, sol. in2. 1ucetam, 8emotal & g şi 0 g piracetam 3ramistar compr. film. 6CC mg pramiracetam 9omener dra2. &CC mg meclosulfonat .avinton compr. 5, &C mg, conc. pt. sol. perf. 5 mg.6ml vinpocetină .erebrolSsin sol. in2.6perf. &, 5, &C ml. (idrolizat de proteină din creier de porcină %anaGan, Kilobil, caps. 4C mg.6 compr. 4C mg. 6 sol. Flavotan orală 4C mg.6ml. cu e!tract standardizat din -inGgo biloba "(Spnon f 5C mg bemegrid :opram f /C mg do!apram $ulfat de stricnină f &, /, 4 mg stricnina sulfurică

MIORE7ALANTE "ENTRA7E
=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia
.lorzo!azon 8Sdocalm 1ioresal 8Solastan $irdalud %recid :iazepam ;!azepam 8eprobamat compr. /5C mg clorzo!azonă compr.film 5C mg, dra2.&5C mg, f.&CC mg6ml tolperison compr. &C, /5 mg baclofen compr.film. 5C mg tetrazepam compr. 4 mg tizanidin compr. &CC mg, sirop guaifenezină *vezi “tranc(ilizante minore”+ *vezi “tranc(ilizante minore”+ *vezi “tranc(ilizante minore”+ /N

&/&

ANTIE I7E TI"E
=ru(a de medicamente I. !eri$a'i &ar&iturici II. !eri$a'i .idantoinici III. !eri$a'i &en/odia/e(inici !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia
Fenobarbital Fenitoin 3(en(Sdan :iazepam compr. &5, &CC mg sol. in2. 4N şi &C N fenobarbital *FK+ compr. &CC mg, fenitoină *difenil(idantoina ' :F>+ sol. in2. 5C mg.6ml fenitoină

I:. !eri$a'i de %uccinimidă
*active doar în crize generalizate de tip absenţă *petit mal+

compr. /, 5, &C mg, sol. in2. &C mg.6/ml diazepam *:\+ :iazepam :esitin $oluţie soluţie rectală 5 mg6/,5 ml., &C rectală mg.6/,5 ml. diazepam 9ivotril compr. C,5 mg, / mg clonazepam 3etinimid caps. /5C mg., sirop 5C mg6ml. etosu!imidă .arbamazepin, Finlepsin, Jeurotop, $tazepine, %aver, %egretol, %imonil %rileptal compr. /CC sau 4CC mg, sirop &CC mg6 5 ml *doar pentru %imonil+ carbamazepină compr. 0CC, 6CC mg o!carbazepină

:. "ar&ama/e(ina 0i o-car&a/e(ina
*e primă inten'ie în crizele focale *parţiale+ simple sau complexe *epilepsia de lob temporal+. .arbamazepina este folosită şi ca antimaniacal.

:I. Acid $al(roic S %ăruri
*e primă inten'ie în cri7ele generali7ate *tonico clonice, tonice, clonice, mioclonice şi absenţe+. "ceste preparate sunt folosite şi pentru efect antimaniacal.

:epaGine .(rono :epaGine ;rfiril 1ong

;rfiril

compr. film. cu eliberare prelungită 0CC, 5CC mg &60 acid valproic D /60 valproat de sodiu sirop şi compr. filmate gastrorezistente */CC mg+ valproat de sodiu minicompr. cu eliberare prelungită 5CC, &CCC mg, caps. cu eliberare prelungită &5C, 0CC mg valproat de sodiu sirop, compr. film. gastrorezistente *&5C, 0CC mg+ valproat de sodiu sirop 5C mg.6ml valproat de sodiu 5C mg6ml şi caps. &5C, 0CC, 5CC mg acid valroic compr. /, 5, /5, &CC mg lamotrigin caps.&CC, 0CC mg gabapentin compr. film. /5C, 5CC, &CCC mg levetiracetam compr. film. /5, 5C, &CC, /CC mg topiramat compr.film.5, &C, &5 mg tiagabin compr. /5C mg acetazolamidă

.onvule!

:II.

Antie(ile(tice

noi 1amictal, 3le!!o
Jeurontin Xeppra %opama!

*folosite de obicei ca ad2uvante+

:III. In.i&itor car&oan.idra/ei

-abitril al Ederen

&//

/5C mg levodopa D /5 mg carbidopa compr. C./5 mg. / mg biperiden dra2. orale disp. C. /CC mg entacaponă 5C mg levodopa D &/. C.ANTI ARTINSONIENE =ru(a de medicamente Anticolinergice !enumirea comercială 9omparGin "Gineton Forma 0i com(o/i'ia compr. sau &C mg selegilină caps. film. & mg. C.5 mg carbidopa D /CC mg entacaponă &CC mg levodopa D /5 mg carbidopa D /CC mg entacaponă &5C mg levodopa D 0E.i&itor de do(adecar&o-ila/ă + in./5 mg.i&itori de do(adecar&o-ila/ă JaGom 8adopar &/5 8adopar /5C In. /.i&itor de "OMT .i&itori de "OMT A%ocia'ie le$odo(a + in.5 mg carbidopa D /CC mg. / mg. .i&itori ai monoamino-ida/ei B Altele Zume!. entacaponă compr. &CC mg levodopa D /5 mg benserazidă compr. de 5 mg.ognitiv LiregSt X &/0 . & mg. film.C5 mg pergolid compr. / mg tri(e!ifenidil compr.5 mg cabergolină compr. 5 mg ropinirol compr.omtan $talevo 5C $talevo &CC $talevo &5C In.5 mg bromocriptină compr. C. &CC mg amantadină Agoni0ti do(aminergici Krocriptin 3erma! 9eRuip 8irape!in :ostine! A%ocia'iile le$odo(a + in. /CC mg levodopa D 5C mg benserazidă compr./5 mg pramipe!ol compr. & mg.

O(ioide %emi%intetice :olatard >idromorfon >idromorfonD atropină >idromorfon scopolamină .sol. 5C. 0C. 4C.5 mg fentanSl caps.retard &C. /C. f..!Scontin :>. /C mg morfină şi & mg atropină compr.J%=J<$ III. O(ioide naturale 8orfina 8orfina D "tropină $evredol 8$% .uz int. &CC mg tramadol f. 5C mg de!tropropo!ifen f.ANA7=EKI"E O IOI!E ŞI ANA7=EKI"E ANTI IRETI"E ŞI ANTIINF7AMATOARE =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANA7=EKI"E EUFORIKANTE (O IOI!E+ I.J%=J<$ f. / mg (idromorfon şi C.0 mg atropină D f. sup.elib.. &/C mg di(idrocodeina f. /C mg morfină compr. 5C mg pentazocină f. /CC mg morfină compr. . / mg butorfanol f.0 mg scopolamină compr."om(u0i %intetici 8ialgin $intalgon :ipidolor FentanSl :arvon %ramal *8abron+ Fortral 8oradol I:. / mg (idromorfon şi C. / mg f. &CC mg petidină clor(. 6C. /C mg f. &5 mg piritramida f. C. &C mg nalbufină f. Antagoni0ti de o(ioide Jubain Jalorfină Jarcanti &/4 . compr. retard 6C.5 mg metadonă clor(. @C mg o!icodonă compr.&C.&C.compr./. &CC. compr. &CC mg f. 5 mg nalorfină f. 0Cc6C. BC.modif..4 mg6ml nalo!onă II.retard &C. 0C mg. C.

paracetamol.0CC mg./CC. C. sup. paracetamol. sup.C. C. propifenazonă.5 g. !eri$a'i de (ira/olonă 8etamizol `uarelin 3ropifenazonă compr.& g. paracetamol.&CC.0 g. cafeină III. codeină. C.C.4 g "$". 3anadol $aridon .efervescente compr.buvabilă &CC. C. C.&/5 g. /5C. clorfeniramin II.C.cafeină compr. cafeină.film.C& g cafeină compr.0 g acid acetilsalicilic. !eri$a'i de anilină 3aracetamol. metamizol. C. cafeină compr. paraceta mol.C5 g compr. compr.5 g.C.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANA7=EKI"E2 ANTI IRETI"E ŞI ANTIINF7AMATOARE I.0CC mg propifenazonă &/5 .C. 5CC mg.oldre! 3aracetamol plus compr.C. Eferalgan. drotaverină compr./ gluconat de calciu compr. codeină.5 g diflunisal pulb. Salicila'i "cid acetilsalicilic "sGine "cid acetilsalicilic cu gluconat de calciu :iflunisal "spegic compr. sup./5 şi C.C.sol. f &g. & g acetilsalicilat de :1 lizină compr.5 g.5 şi & g noraminofenazonă compr.

fenpipramidă com&inate "ntinevralgic 3 .C.& g Getoprofen d2.sol./5 mg..in2. BC. codeină. cafeină compr.I:.odamin 3 Fasconal 3 3iafen &/6 . &CC. sup.in2 /C mg teno!icam gran. ung. pitofenonă.C. metamizol.E.acid acetilsaclicilic./5 g.in2. pulb.5 .acid acetilsalicilic. d2.0N compr /C mg. fenobarbital compr. sup.6C.C.& g nimesulid compr./C mg./ g. sup.susp. ung. caps retard E5 mg diclofenac compr. C. 4C mg../C.4N f & g.elebre! :Snastat "rco!ia d2. cafeină./C./5 g Gebuzon caps. diclofenac şi misoprostol compr.. pulb. sup.5C mg.&5 mg melo!icam caps. &5 mg. sup.C.film. sup &CC mg.compr.C.& g. paracetamol. 4C mg pareco!ib compr.C. cafeină compr. re(arate (redominant antiin*lamatoare (AINS# Fenilbutazonă Xetazon =ndometacin 3aduden *Jurofen+ 3rofenid Loltaren. /CC mg celeco!ib pulb.paracetamol./ g. &/C mg etorico!ib =ru(a de medicamente :. sirop &CC mg65 ml ibuprofen compr.Medicamente analge/ice !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia compr.5C mg d2. paracetamol. 9eUodina "rt(rotec 3iro!icam %ilcotil 8esid*"ulin+ 8ovalis . f.

5 mg. sirop adulţi C. sol uz int &mg6ml astemizol compr. 6C mg. 4 mg clorfeniramină dra2.laritine 3rimalan "lerid6\Srtec "llergodil Xestine "erius f.film. &C mg.&4 mg6doză azelastin compr. a C.& şi & mg (istamină dra2.film / mg. susp 0C mg65 ml terfenadină compr.i%taminice >istamina Jilfan .0C mg.lemastin >ismanal >istadin .lorfeno!amina 9omergan . f.&C mg cetirizina compr. sirop C. Gi%tamina 0i anti.film.&C mg. /C mg clorfeno!amină dra2.lorfeniramina .&N rometazină şi C. 5C mg prometazină.& mg.ME!I"AŢIA ANTIA7ER=I"8 ŞI ANTIINF7AMATOARE =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ME!I"AŢIA ANTIA7ER=I"8 I.&N. sirop copii C. spraS nazal C. sirop C.C6EN clemastină compr 5. Anti%erotoninic 3eritol &/E ./5 mg cloropiramină compr. sirop / mg65 ml cipro(eptadină II. 4 mg. sirop & mg6ml loratadin compr. &C mg ebastin compr.5 mg6ml desloratadină compr.C5N meRuitazina compr.&N efedrină compr. sirop C.&C mg.

@ mg de!ametazonă susp. 4C mg compr. a 4 ml solvent ung.in2. /5 mg6ml Df.5N neomicină 1ocacorten ung. E mg6ml betametazonă f.&N betametazon valerat cremă şi ung.5N fluocortolonă cremă şi ung. &N ung.C.C. C.5 mg de!ametazonă flac in2..&N acetonid Fluocinolon J ung. f &C. f /5 mg prednisolon pulb. & şi 5 mg deltacortizon compr 5 mg. =lucocorticoi/ii !enumirea comercială ."ORTI"OSTEROIKII ŞI A"TG1U7 =ru(a de medicamente I. C. mometason cremă şi ung.C5N fluticazon cremă şi ung. C.C.ortizon acetat >idrocortizon acetat >idrocortizon (emisuccinat <nguent cu (idrocortizon acetat 1ocoid 3rednison $upercortizol <rbason solubile 3rednol 1 8edrol %riamcinolon6Kerlicort $uperprednol :e!ametazon sodium :iprop(os . /5 mg suspensie f. 4 mg betametazonă <nguent cu triamcinolon ung.4 mg.C/5N fluocinolon acetonid şi C. 0/ mg metilprednisolon compr. 4C mg metilprednisolon sodiu succinat D solvent compr.cremă C.&N cu (idrocortizon butirat compr.elestone Forma 0i com(o/i'ia f.C/N flumetazon pivalat <ltralan Ketaderm . 4. /C mg metilprednisolon f /C. /5 mg f.C5N clobetasol &/@ .C.loderm ung. cremă C.utivate Elocom :ermovate6.

C.II. Mineralocorticoid 8incortid "stonin > f &C mg dezo!icorticosteron acetat *:.%> .. A"TG1ul ".& mg fludrocortizon III.ortrosSn depot flac in2."+ compr. 5C <= corticotrofină f & mg6 ml tetracosactid &/B .

CCC.&CCC mg amo!icilină compr.E5C. enicilină orală 3enicilina L *./5C.6CC *5CCD&CC+ mg.potasică 3enicilina .CCC.flac. 5.pt. sirop 4CC.CCC. sare de sodiu flac conţin#nd în proporţie de 0)& procainpenicilină şi benzilpenicilină de @CC.CCC <=65 ml feno!imetilpenicilină caps. &!&C6 .susp. &./ g.&. eniciline cu %(ectru "mpicilină larg 0i com&ina'ii "mo!icilină *.liof.film./5C mg65 ml ampicilină D sulbactam flac. flac. C. gran.CCC.&/5 mg65 ml.5 mg65 ml amo!icilină D acid clavulanic compr.6g. compr. 5CC mg o!acilina caps.3A/AC3AM1. &/5./5C mg ampicilină şi /5C mg clo!acilină flac. pul. & g *@E5D&/5+mg. 5CC mg.CCC.CCC.4CC. 5CC.CCC.susp.flac.4.&.CCC.5 g piperacilinăDtazobactam caps.CCC <= benzatin penicilină compr.& şi 5 g carebenicilină compr.in2.CCC. 5CC mg.susp. 0.6/5*5CCD&/5+ mg./5C mg65 ml ampicilină pulb.in2.CCC şi /.susp.4CC.ME!I"AŢIA ANTIMI"ROBIAN8 ŞI ANTI ARAKITAR8 =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANTIBIOTI"E ANTIBA"TERIENE A) 2./5C.5 g. 4 g piperacilină pulb./5C./CC./5 şi 0&/.CCC.!acilină (enicilina/ă I:./ g ticarcilină D acid clavulanic pulb. flac.spamo!+ "ugmentin*"mo!iGlav+ <nasSn %imentin 3ipril %azocin "mpiclo! ./5C.4CC. A).CCC<= flac cu 6CC. &.CCC <= benzilpenicilină sare de potasiu idem. /.spen+ III.CCC. Ben/il(eniciline 3enicilina .. &.sodică Efitard flac.0E5 mg.arbenicilină -eopen .in2.CCC. caps. 5CC mg. &.CCC. enicilină re/i%tentă la .5CC. ENI"I7INE I. &././5C./ g *&CCCD/CCmg+ pulb.&56./5 g şi 4.5 g carindacilină &0C 8oldamin *9etarpen+ II. 5CC mg.5!&C6 <=.

4CC mg ceftibuten compr.efrom A4. /5C mg.& şi / g cefamandol flac. E5C mg."EFA7OS ORINE =enera'ia I !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia Xefzol .v./5C.5CC mg.eclor 8andol flac.in2. 5CC mg cefepima pulb. flac."ARBA ENEME ŞI MONOBA"TAMI 8eronem pulb.in2.e!Sl .perf.m şi 5CC mg i. & g ertapenem flac. / g cefpiron =enera'ia a II1a =enera'ia a III1a 9ocep(in Fortum . & şi / g cefoperazonă caps./CC. pulb. & g cefazolină pulb. 5CCmg şi & g ceftria!onă flac.in2./5C.in2.in2./5C. & g ceftazidimă pulb.laforan .in2.=ru(a de medicamente A3.&/5 şi /5C mg65 ml cefale!ină caps. & g cefalotină caps.5./5C.in2.in2.&/5.&/5 şi /5C mg65 ml cefaclor flac.5 şi & g aztreonam "ar&a(eneme %ienam =nvanz "zactam Mono&actami &0& .&/C ml cu 5CC mg imipenem şi 5CC mg cilastatin pulb. 5CC mg cefadro!il compr.5CC mg. 5CC mg cefprozil pulb.efalotina sodică .spe!in+ .sol.C.in2. &./5C.&. 5CC mg.efuro!im *\inacef. C.5 g cefuro!im caps.efobid .susp. pulb. meropenem flac.eda! .in2.efzil =enera'ia a I:1a 8a!ipime .susp. & g cefota!imă flac.5CC mg.film./5C. 5CC mg i.in2.in2. \innat+ .efale!in *.

+ A./5C mg.olistin*.5 N gentamicină f. CU S8. Macrolide Eritromicină propionil Eritromicină lactobionat 9ovamScine Xlacid6Fromilid $umamed XeteG compr.0N tetraciclină compr.5 ! &C6 <= spiramicină compr.film 4CC mg telitromicina compr.C.6CC mg6ml lincomicină caps.in2.3121O31C.COSAM1D. dra2.flac../ g flac. pulb. 0!&C6<=.loramfenicol (emisuccinat caps.5 ! &C6.&CC mg do!iciclină caps.in2. /C.in2. &5C. ung.5CC. @C mg gentamicina colir C.CCC <= colistin <nguent oftalmic cu tub polimi!ină K şi neomicină %etraciclină :o!iciclină *LibramScin+ .in2.CCC. & g .loramfenicol . @C mg tobramicină f. ung. pulb. 4C mg. &.& g.in2./5C.5CC.in2.0CC mg6ml lincomicină caps.&/5 mg cloramfenicol flac.CCC <=. C.C3'U /A'G Tetracicline Am*enicoli &0/ .OG/1CO=1D.caps. .5 g neomicină ung.&CC şi /CC mg65 ml azitromicina compr.in2. @1 /1. /5C mg amiGacină compr.& şi 5 g streptomicina flac.&5C mg. 0CC mg ro!itromicina sol./5C mg. 5CC mg. compr..0 g compr.film./5C mg. sol. /. pulb. &. 5CC mg claritromicină caps.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia 2+MAC'O/1D.in2.&5C mg6ml clindamicină flac.5CC mg.in2. sol. cu neomicină şi bacitracină pudră cu neomicină şi bacitracină 7inco%amide 9ulid 1incomScin 1incocin Xlimicin C+AM1.susp.CCC şi &. $treptomicina sulfat Xanamicina -entamicin -entasept Jebcin 3ierami Jegamicin Jegamicin K Jeobasept D+ 8O/1M1H1.&CC mg.C. 4C.oftalmic &N Ganamicina f.in2.olimicin+ flac.

/5C./ g tilbroRuinol caps.olir cu sulfacetamidă $ulfamSlon :ermazin compr. izoniazidă.5 g sulfameto!idiazină Anti&iotice "om&ina'ii de antitu&erculoa%e SU7FAMI!E a. izoniazida.&CC mg. f. pirazinamidă compr. 4CC mg etambutol dra2.&C mg. pirazinamidă compr.rifampicină. susp.5 g pirazinamidă caps./CC mg.&5C mg rifampicină caps. C. microtabl. C.&CC6/C mg. re(arate trimeto(rim com(u%e cu . izoniauida. pulb0N clorc(inaldol compr. &CC.5CC mg6&C ml isoniazidă caps.C/5 g *copii+ furazolidonă compr. f / g65 ml sulfafurazol compr. /5C mg cicloserină caps. rifampicină şi izoniazidă compr. C.5 g. 4CC6@C mg.imiotera(ice =soniazida Etambutol *$Sntomen+ 3romid 3irazinamida $inerdol 8Scobutin . 4CC6@C mg.& g *adulţi+. /CC64C 65 ml sulfameto!azol6trimetoprim 5)& compr. sirop &/56/5 mg6 5 ml susp. @CC6&6C mg sulfametrol6trimetoprim dra2. "u ac'iune generală $ulfametin (relungită c. C.icloserina *%ebemicin+ =zorifam 8Srin 9ifater . C.otrimo!azol *%agremin. Kle!on.boliz compr.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANTITUBER"U7OASE ". etambutol. entru in*ec'ii inte%tinale d. 0CC mg. rifampicină. C. &5C mg rifabutin caps. nifuro!azid e./5C mg protionamidă compr./5C.& g tiliRuinolD C. rifampicina dra2.C. Kiseptol.5 g salazosulfapiridină colir &CN cremă cu mafenid cremă &N cu sulfadiazină argentică compr. $umetrolim 1idaprim ANTISE TI"E INTESTINA7E $aprosan Furazolidon =ntetri! ErcefurSl &00 . "u ac'iune generală de Jeo!azol durată %curtă &. entru in*ec'ii locale $alazopSrin .

/5 g./ g Getoconazol caps.5 g (e!ametilentetramină compr. C.perf /CC mg6&CC ml oflo!acină compr. 6g.& g ciproflo!acină compr.=. 4CC mg lomeflo!acina compr. &CC mg natamicină pulb. nistatină compr.film. C. 6CC mg grepaflo!acina compr.vaginale C.& g clotrimazol cremă şi şampon /N Getoconazol cremă /N sertaconazol crema.&N. C.C. sol./5 şi C. sol.4 g peflo!acină compr.C.&5 g miconazol sol.orale C.iprinol6. C. lac ung(ii ciclopiro! cremă &N tolnaftat cremă.CCC <. nistatină compr.e!t.vaginale /CC. bifonazol cremă &N terbinafin cremă. C.4 g norflo!acină compr.&/5g griseofulvină microcristalină dra2.film. sol.uminol "bactal 1omadaS 9a!ar "velo! ANTIMI"OTI"E -riseofulvin $tamicin Jizoral :iflucan "mfotericin K 3imafucin Jistatin compr.film. compr./ mg6ml fluconazol flac.5C mg amfotericină K compr.=. cremă &N. naftifin &.perf.4CC. e!t.5 g acid nalidi!ic caps. in2.5CC mg cino!acin compr. sol e!t. compr.=.& g nitrofurantoină compr.4CC.in2.CCC <. vaginale C.5 g./ g. sol. 4CC mg mo!iflo!acina F7UORO"GINO7ONE (F7OLA"INE# 8etenamin Jolicin6<tibid %arivid .anesten Jizoral \alain Katrafen 8iconaft 8Scospor 1amisil E!oderil &04 .inobac Forma 0i com(o/i'ia compr. &5C mg. C.5C. compr. sol.7ocale 8iconazol .susp. 5CC. C.=ru(a de medicamente ANTISE TI"E URINARE !enumirea comercială Jitrofurantoin Jegram . şi f C..CCC <.

C./N tinidazol compr. C. E5 mg oseltamivir &05 .Smevene Famvir 9etrovir $tocrin Epivir %amiflu caps.& g. C.oft 0N./C mg6ml zidovudin caps. /5C mg pirantel pamoat compr. C.C. C. flac. clotrimazol. sol orală&C mg6ml lamivudin caps.5 g ornidazol compr.5CC mg6&C ml ganciclovir compr. azulenă Antiamoe&iene2 antitric.&N ido!uridină ung.vaginaleC.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia "GIMIOTERA I"E ANTI ROTOKOARI"E Antimalarice .&/5./5C mg.vaginale cu metronidazol. neomicină.esol 96EpiRuantel Jiclosamid compr. sol.5 g niclosamid "ontra trematodelor "ontra ce%todelor ANTI:IROTI"E LiregSt :endrid \ovira! .C. &N pirviniu pamoat compr./5C g famciclovir caps.film &5C.& g amantadină colir C.5g.5C. &CC mg mebendazol compr./.vaginale metronidazol./ g compr.cloramfenicol compr. C. 6CC mg praziRuantel compr.C.&CC.5 g metronidazol compr.& g cloroc(ină dra2.0 g piperazină adipat.loroRuine >idro!icloroc(ină compr. &5C şi 5C mg levamisol compr. (e!estrol.C.film. f pulb. C.&5C mg. /CC mg albendazol compr. sirop /CN piperazină (idrat susp.&5C.C. compr./5 g.omona/ice :araprim 8etronidazol6Xlion FasigSn %iberal %ricomicon 8eclozol ANTIGE7MINTI"E "ontra nematodelor Jematocton Lermigal >elminto! :ecaris Lermo! \entel6:uador . nistatin. compr./CC mg efavirenz compr.in2. /5 mg pirimetamină compr.4 g aciclovir caps. C.orale C.perf.

C/5N. e!tracte (idroalcolice Loseptol Fenosept :entocalmin %antum verde compr. lidocaină.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANTISE TI"E ANTISE TI"E ELTERN ENTRU UK . e!t.C5gN deRualinium flavour . e!t.C& g ambazonă sol. săpun c(ir.5N.e!t. pastă de dinţi cu benzSdamin &06 .. /NC fenilmercuriborat compr. sol. sol. ung. mentol compr. sterilă C. glicerină.C5N clor(e!idină sol. spraS /N (e!etidin ANTISE TI"E BU"O1 !ENTARE 9omazulan Faringosept >e!oral <. e!t. bborat bucale fenilmercuric. benzalconiu clorură. &C polividonum flacon 5CC ml sol. lidocaină C. tinctură de propolis compr. C.CCC0 g fenilmercuriborat sol. lidocaină $oluţie contra aftelor flac benzalconiu. sol. nonilfenol polieto!ilat şi iod bidon sol. C.lor(e!idin Ketadine $eptozol $intosept Fenosept 3erogen compr.5 g spraS &N. E.CC0N . şi ulei . bioflavonoide. ptr. supt.itrolin flacon apă de gură cetirimoniu C. alcool etilic %iciverol flacon sol. uleiuri volatile.rofar compr. e!t.(amomilla compr.= fres( lemon6mint aerosol C.e!tr. ptr supt benzalconiu. formol. fenol.loramina K . ortofenilfenol. sol. detergent neionic flac. lidocaină.&N. C. pero!id de uree. &CN. acid citric flac.

>+/. proteaze pancreatice. !ilină susp./ g cimetidină compr.Kelladonnae siccum C.5 g compr. sorbitol. C.&5.masticabile 5CC mg (idrotalcit gel cu 0CN aluminiusilicat de magneziu şi calciu amorf granule cu alginat de sodiu.E5. &5C mg ro!atidină compr..>+0.masticabile cu "l*.>+0 “ D benzocaină compr.ANTISE"RETOARE 6+7+Anti9i taminice B6 %locante .susp..bentonită.0..m -el Jicolen 3. ENKIME ENKIME AN"REATI"E ŞI %riferment "OMBINAŢII \Smogen :igestin Festal dra2.0."l*.C. amilază.C.>+0.&5 g. 8g*. glicol... (emicelulază caps..>+0. acid de(idrocolic.cu pepsină. amilază protează. 8g.cu lipază.0. 8g. C.cu tripsină. dimeticon compr.cu gran. ANTIA"I!E ŞI ANTIU7"EROASE ). fosfat de aluminiu. 4CC mg ranitidin bismut citrat B.ME!I"AŢIA A ARATU7UI !I=ESTI: =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia A.C.enterosolubile de pancreatină dra2. E!tr.0 compr. 8g*.masticabile cu .>+0.imetidin6>istodil 9anitidin 6\antac Famosan6`uamatel "!id6Jizotin 9o!ane 3Slorid &0E .C.almogastrin %risilicalm -astrobent "lmagel "lmagel " 9ennie 8aalo!6Jovalo! Epicogel %alcid69utacid %ri .a.5 g trisilicat de 8g flac. amilază dra2.NEUTRA7IKANTE Kicarbonat de sodiu :icarbocalm . (emicelulază. lipază./C şi 4C mg famotidină caps.0.>+/ susp.0 g ranitidină compr. "l*. bilă de bou compr. 8g.a.C.0 g. trisilicat de magneziu compr. f C. 8g*. "l*. lipază.& g nizatidină caps.5 mg compr. trisilicat de 8g compr.

A7TE ANTIU7"EROASE $ucralan6Lenter :e Jol >elicocin 3Slorid compr. 4C mg pantoprazol compr. sup. 5 mg. f @ mg ondansetron compr./C. f &C mg6/ ml metoclopramid compr. /5 mg proclorperazină dra2. &C mg domperidon compr.film.film. f. ANTIEMETI"E ŞI RO U7SI:E Antiemetice Emetiral %orecan \ofran XStril 8etoclopramid69eglan dra2.trimebutină ro(ul%i$e 8otilium . &C.ontroloc Je!ium 3ariet . 6.&/C mg subcitrat coloidal de bismut & compr.&C mg. susp.film. & g sucralfat compr./CC mcg misoprostol 6+:+1n9i%itori ai pompei de protoni 6+.5 mg tietilperazină compr. 0C mg lansoprazol compr.Stotec Lezi Medica'ia S4V Lezi Medica'ia S4V Lezi Medica'ia S4V Lezi Medica'ia S4V Lezi Medica'ia S4V Lezi Medica'ia S4V compr.=ru(a de medicamente 3.ANTISE"RETOARE *continuare+ 6+6+ 8ara impatolitice !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia "tropina $copolamina 3ropantelina Foladon $cobutil -astrozepin $pasmomen 1osec6.5CC mg metronidazol compr.4C mg otilonium caps.+8ro taglandine 4.film. 4CC mg comple! al ranitidinei cu bismut şi citrat "./C mg rabeprazol compr. &CC mg.oordina! :ebridat &0@ ./ mg.meran 1anzap . &C mg cisaprid compr. 4 şi @ mg.E5C mg amo!icilină şi & compr. 4C mg esomeprazol compr. f 0 mg granisetron compr. 5.. /C mg omeprazol caps.

/ mg loperamid compr.cu sulf. : sorbitol.macrogol 4CCC.arrageen compr. lactoză. E!tract 8Srtili fructus compr. 4@C mg fenolftaleină dra2. fenolftaleină. .dimeticon caps.mastic. laurilsulfoacetat de Ja sup.pentru suspensie diosmectită caps. bilă de bou uscată. X. -licirr(iziae dra2.bismut subsalicilat compr. Ja>. Ja/$.e!tract cruşin. tăr#ţă de gr#u stabilizată. suspensie orală cu seminţe de 3sSlla *=spag(ula+ gel cu ulei de parafină. cărbune medicinal. A!SORBANTE ŞI ANTI!IAREI"E Ad%or&ante2 a%tringente2 anti(eri%taltice .5 mg bisacodil cuburi masticabile cu frunze şi fructe de $enna.C. stricnină. cruşin.pentru adulţi şi copii compr./5 g liofilizat de 1actobacillus acidop(ilus şi 1.arbo medicinalis $mecta =modium %analbin Eridiarom 3inG Kismut( %abletes .4. fenolftaleină.ic(orium.=ru(a medicamente de !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia !.liofil.eolat Enterolactil Enterol /5C Microorgani%me antidiareice &0B . parafină. de!troză plicuri cu granule ptr.celule vii de $acc(aromSces boulardi !E :O7UM -alcorin :iom fibra 8ucofalG apple.4CC mg cărbune medicinal plic cu pulb.arbocif . atropină dra2. 9(ei.iocola! :ulcola!6$tadala! 9egula! dra2. Ja.0.l. (ipertonă fosfat monosodic. UR=ATI:E ŞI 7ALATI:E IRITANTE .mastic..ortela! 1a!atin . atropină compr. aromă flacon sol.cruşin.macrogol 4CCC pulb. /5Cmg pulb. fosfat disodic gel rectal cu citrat de Ja. corectori de gust dra2.5 g tanat de albumină compr. 5C mg docusat sirop 65g6&CC ml pulb.l.casei caps. gem de prune şi smoc(ine granule cu mucilag de . orange 7UBREFIANTE OSMOTI"E 3aragel $intola! 1actuloza Forla! Fortrans "U A"ŢIUNE RE"TA78 Enema! 8icrola! $upozitoare cu glicerină E.C.

vit.K&. (amei. ang(inare.ursodezo!icolic şi c(enodezo!icolic dra2. E.armurariu.uz int. pirido!ină dra2. silicristina+ compr.K&/ compr. nicotinamidă. Laleriana =. vit. nicotinamidă. e!tr. aspartat de X 8ultiglutin 1ipovitan 8ecopar forte 8etaspar $ilimarina 1iv 5/ 9edigest Fo%*oli(ide com&ina'ii e%en'iale 5n Essentiale forte Esfogran &4C . carbonat de .=ru(a de medicamente !enumirea comercială . acid oroti. uree dra2.ursodezo!icolic compr.fosfolipide esenţiale .aspartic. tocoferol acetat.şi sol. acid lipoic. sol.a caps.-inger dra2. K6. calciu pantotenat.K&. silidianina. pantotenat de . /5C.!bill . aspartat de arginină f &C ml acid aspartic./5 mg ac. vit.vit.de mentă. metionină. ienupăr. 33 gran. metenamină.K&.buv. colină. K/.int cu ul.bilă de bou uscată.colină. plante *=ndia+ caps. "O7A=O=E ŞI "O7ERETI"E caps. frunze de mentă.mastic. E. K6. sunătoare.K&.c(enodezo!icolic caps. inozitol f &C ml ac./5C mg ac. &/. K/. eucalipt compr.de(idrocolic dra2. /.(oleol >epatobil Forma 0i com(o/i'ia F. vit.perf.e!tract bilă bovină.uz int E!tr.K&. ac. sunătoare sol. K&/. cu fosfolipide esenţiale.nicotinic. păpădie.cu uleiuri volatile sol. ulei de mentă compr. vit. K/.(enofalG <rsofalG 1it(ofalG .e!tr. K/. rostopască.. K&/. cuticulă de pipotă caps. K6. metionină.05 mg silimarina *silibina. inositol. salicilat de Ja.film ac. 33 compr. rutozid.din pulbere de rostopască. biotină.olebil Fiobilin "ng(irol =nstami!t 9oUac(ol . 5CC ml compr./5C mg ac. TERA IA GE ATI"82 7I OTRO E Ge(ato(rotectoare "rginină sorbitol $argenor "spatofort >epabionta flac. ac.. caps.metionină. K6.glutamic.a. pantenol. 6.film.Snara scolimus granule cu e!tract de ang(inare.

benzoat de Ja.ascorbic compr. @./5 mg glaucină sol.retard 5C mg butamirat compr. 0CC mg erdostein sol. etc sol.&mg6ml dornaza alfa sirop iarbă de cimbru.almotusin 3a!eladine %usin forte6>ume! $inecod6%usif 1ibe!in 1evopront compr.&C şi /C mg de!trometorfan sol. sol.5 mg fenobarbital compr. bromoform sirop guaiacolsulfonat.int.orală butamirat.@ mg. benzoat de Ja compr. &C şi 5C mg noscapină dra2.&5. prometazină.5g6&CC ml clofedanol sirop C.guaiacolsulfonat de X. /CC6$iran >ume! e!pectorant68ucosol Erdomed 3ulmozSme sol.C.0C mg ambro!ol caps. compr. benzoat de Ja..e!tr. &5 mg codeină fosforică compr.& g.5 mg codeină. cu clorură de amoniu şi e!tract pectoral compr.5 mg6ml. -rindelia.odeine p(osp(ate %usan -laucină . codeină.EL E"TORANTE $irogal $irop e!pectorant %recid $irop de patlagină Krofimen 8ucosolvan "./ gN.efervescente /CC mg acetilcisteină sirop /N*copii..muguri de plop sol. Kelladonna.in(al. sugari+. sirop /N guaifenezină e!tract fluid de patlagină. ac.% ră de "conit sol.ME!I"AŢIA A ARATU7UI RES IRATOR =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia A.odenal . gelule 4C mg o!eladină compr. ANTITUSI:E .&5C. 5N *adulţi+ carbocisteină caps. t ră de cimbru. compr./5 brom(e!in sirop 0C mg65 ml. guaiacol "OMBINAŢII Kronc(icum eli!ir %usomag %usinogal 3lopisan $toptusin &4& . `uebrac(o.C. compr.&CC mg preno!diazină sirop levodropropizină B. de aconit.

a. f /4C mg aminofilină I. caps.prel 4CC mg.&.i&itori ai ma%tocitare degranulării .cromoglicic aerosol cu nedocromil sodic compr. 5N efedrină aerosol ipratropium bromură caps. f &N.Mu%culotro(e %eofilină $96<ni :ur 8iofilin retard6%(eo aerosol orciprenalină compr.alatoare Keclomet Fli!otide 3ulmicort %ubu(aler Kronilide "zmacort =n(aler aerosol beclometazonă aerosol fluticason pulb. Beta1%timulatoare adrenergice "stmopent Kron(odilatin $albutamol KricanSl Kerotec Kambec $piropent $erevent .sublinguale &C mg izoprenalină compr. tiotropium compr.in(al formoterol compr. terbutalină aerosol fenoterol compr.&.budesonid aerosol flunisolid sol.ptr. / mg bambuterol compr. 6CC mg teofilină compr. BRONGO!I7ATATOARE I. &CC mg. aerosol salbutamol sol.!is %ubu(aler Efedrina "trovent $piriva I.c.0 g .4 mg.pulb.ANTIA7ER=I"E In. ANTIASTMATI"E I.romolSn %ilade Xetotifen6\aditen $ingulair Antagoni%t al leucotrienelor &4/ . in(alaţii /C mg ac.in(al. C.C.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ".triamcinolon caps.in(al. & mg Getotiofen compr.Anticolinergice II.elib.in(al.5C mg.=7U"O"ORTI"OIKI re(arate in.5 şi &C mg monteluGast sodic III.ptr.C/ mg clenbuterol aerosol salmeterol pulb.in(al.

şi caps.&.5 şi E.C.5 mg6ml *& ml ./C mg pentaeritritil tetranitrat compr.TONI"AR!IA"E Din Digitali purpureea :igitalis :igitalin compr. compr.buv.C. compr. C.5 mg.1C1 Jitroglicerină 1enitral 8aScor nitro spraS Jitroderm %%$ 5 sau &C Jitropector63entalong =sodinit68aScor 8onomacG 2)2/OCA.in2.ME!I"AŢIA A ARATU7UI "AR!IO:AS"U7AR =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia I.5 mg. STIMU7ATOARE A7E RITMU7UI ŞI "ONTRA"TI7IT8ŢII MIO"AR!I"E =zoprenalin :opamina clor(idrat :obutre! "drenalina -utron =nocor . f C.5 mg6ml.retard /. sol.0C pic+ digo!ină dra2.4 mg6doză nitroglicerină sistem transdermic conţ.?1 A1 CA. 5 mg. compr. CA/C1U Jifedipina6.retard /C mg compr.retard /./ mg6ml f &C ml sol C. @C mg.5 mg nitroglicerină aerosol C. 6C mg prenilamină dra2. /C şi 4C mg isosorbid mononitrat dra2. ANTIAN=INOASE ŞI "ORONARO!I7ATATOARE A).C.film.&%o *& mg6ml. caps. Din Digitali lanata :igo!in 1anatozid . 4C mg.5 N flac. sol. caps.&C mg.5.retard /C şi 4C mg isosorbid dinitrat compr.A/. :eslanozid II.5. f 5 mg6/ ml verapamil compr. eliber#nd 5 sau &C mg6/4 ore compr.&C mg. & ml QQ5C pic+ digito!ină f C./O' D./5 mg J-./.6/ pic+ sol. &C mg felodipină dra2. compr./5 mg lanatozid . 5 mg amlodipină compr. 5.&g :igitalis purpureea folium pulvis titrati sol.in2.perf.in2 5 mg6ml ' /C ml amrinonă sol.4 mg6ml dezacetillanatozid . C./5 mg. & mg6ml ' &C ml milrinonă compr../5C mg6/C ml dobutamină fiole &mg6ml compr.orinfar Jorvasc 3lendil "gozol =soptin :iltiazem &40 .&N midodrină sol.orotrope f C.alcoolică &N *& g Q. 6C mg diltiazem III.13'A?1 O'GA. sol..

orvaton 3reductal I:. /5 şi E5 mg. &C mg bisoprolol compr. f 4C mg compr. ANTIAN=INOASE ŞI "ORONARO!I7ATATOARE *continuare+ C)2.ordanum "miodarona6. f / mg molsidomin compr. /CC mg acebutolol compr. &/. ./5. :ipiridamol .?1 )./. &CC mg sol.ordarone =soptin6Falicard6 . 5 mg verapamil compr. S. f propranolol dra2.5C. in2 &N.C31>.cu aspartat de potasiu şi magneziu 11+ 2etaA%locanţi 111+ Gr+ amiodaronei 1>+ 2locanţi ai canalelor calciului >+ Cu acţiune meta%olic! &44 .Ne%electi$i 3ropranolol . 5C. f.5C.filmate /C mg trimetazidin . &CC mg flecainida Lezi mai sus Lezi mai sus dra2.5 mg nebivolol compr. &CC mg metoprolol compr. /5 mg carvedilol 5mg65 ml 3.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia III.!prenolol LisGen :arob Klo!an6Egiloc "tenocor6%enormin "cecor 1oGren . f &C mg dra2. >ASOD1/A3A3OA'.Selecti$i 4./C mg beta!olol compr. 5C mg talinolol compr.4C mg o!prenolol compr.arbocromen dra2.film.5. f a 5. 5.&C.!prenolol . 5 mg pindolol compr.6.Beta1&locant cu ac'iune :ilatrend al*a1&locantă D)CO'O.oncor Jebilet compr.)A/3.5. f /5C mg me!iletin f.film.(inidina sulfat Fosfat de disopiramid Ailină *uz cardiologic+ 8e!itil -ilurStmal 9Stmonorm %ambocor 3ropranolol ./CC mg./5.A'OD1/A3A3OA'. &C şi /C ml caps. &CC mg atenolol compr. 5C mg a2malina dra2. @C mg./.3AA2/OCA.E5 mg. &6C mg sotalol compr. &C mg propafenonă compr.ordamil "spacardin compr. /CC mg compr..@C. /CC mg amiodaronă dra2 4C. ANTIARITMI"E 1+ Mem%ranA ta%ilizatoare . 4C mg.

ergocristină.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia :.retard &5C mg nicotinil alcool compr. f. /4C mg aminofilină dra2.0 mg di(idroergocriptină./C mg. /. f.uz int. 4C mg./. f. C. 4 mg nicergolin dra2. &5C mg. &C mg vincamină caps.&C mg "%3 flac.film.ardura >Strin Keta blocanţi compr. f. ergocornină compr. 0CC mg compr.!ibral+ Jaftidrofuril o!alat >alidor B#NEUROTRO E :ialon Ergoceps *$antamin+ >Sdergin %olazolină :uvadilan compr.&C. / mg prazosin compr. 0CC mg buflomedil sol. &. &CC mg.liofilizată 4C <X Galidinogenază dra2. &C mg compr. 4CC mg pento!ifilină compr.lonidina *>aemiton+ 3(Ssiotens %ena!um >iposerpil 9aunervil :opegSt -uanetidin 8inipress .&CC mg f. C. &CC mg.pulb.:ASO!I7ATATOARE ERIFERI"E (ANTIIS"GEMI"E# A#MUS"U7OTRO E 8iofilin 3ento!ifilin %rental Aantinol nicotinat Epicol retard "cid nicotinic Fosfobion Ladicreină $ermion *Jicerium+ Lincamină *.film.SIM ATO 7E=I"E "ENTRA7E ŞI ERIFERI"E . 5.5 mg reserpină compr./. 5C mg naftidrofuril compr. &C mg terazosin &e7i Medica'ia S4V &45 . f.4 mg mo!onidină compr. /5C mg metil dopa compr. 5C mg benciclan compr. C. 0C mg. &CC mg pento!ifilină dra2. &. E5. /.0. caps. 4. &C mg compr. pulb. f.ret. &C mg iso!suprină :I. & mg6ml */C pic+ :> ergoto!ină f. C.& mg rilmenidin compr./5 mg reserpină f. f.ANTIGI ERTENSI:E I.in2. /5 mg. &CC micrograme clonidină compr. C... @ mg do!azosin compr.

5.retard /C mg nifedipină compr./C. 6CC mg eprosartan compr.ibacen .& mg reserpină şi &C mg di(idralazină dra2. &/. /.orinfar+ KaSpress Jorvasc 3lendil Lerapamil *=soptin+ :iacord dra2.. C. 0CC. BC mg diltiazem compr.film. &. 5.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia ANTIGI ERTENSI:E (contin. 5C mg captopril compr. 5 mg verapamil compr.5. &C. /5 mg di(idralazină pulb. &C mg felodipină compr. 4C. &C mg.lortalidon %ertensif Furosemid :. C. 5. &C mg amlodipină compr.film. &C mg lisinopril compr. f. &C.E5. &/. /5. 5C mg losartan caps.# II. ANTIAN=IOTENSINI"E a) 1n9i%itorii . &5C mg irbesartan.aptopril *%ensiomin+ Enap *9enitec+ 1ipril "ccupro 8onopril -opten \omen .5. @C mg . C. &CC mg compr. /C mg Ruinapril compr. 4C.o 9enitec . /5 mg clortalidon compr.in2. caps.film./5 mg6ml enalapril compr.ozaar :iovan "provel 8icardis %eveten "tacand III. 6C mg. "OMBINAŢII >ipazin Jeocristepin .CA ./C mg enalapril./CC.5. compr. 4CC. . 0CC mg irbesartan compr. 5. 5.oaprovel &46 .SA7URETI"E Jefri! .5.5 mg (idroclorotiazidă compr. @C mg telmisartan compr. compr. f.film. f /C mg6/ ml compr. &C mg fosinopril caps.film.& mg reserpină.ANTIAN=IOTENSINI "E %)Antagoni&ti angioten inei 11 ai I:. /C mg.E. &C.4C mg.5@ mg :> ergocristină. &C /C mg benazepril compr.retard /.5.5 mg indapamid compr.film. @. /C mg nitrendipină compr./5 mg (idroclorotiazidă compr.5 mg (idroclorotiazidă III. &6 mg candesartan cile!etil compr. &/. 0C mg zofenopril compr. C. &/.5.:ASO!I7ATATOARE !IRE"TE >ipopresol Jipride Jifedipin*"dalat. &C. / mg trandolapril compr. 5C mg nitroprusiat de sodiu dra2.ret.4. &5C. @C mg valsartan compr.

/5C. &CN în ser fiz sau -5N 5CC ml :e!tran EC flac. &C.9inger lactată -lucoză $orbitol @. 00N sol. 5C mg acid etacrinic dra2. &C.perf.a.c.perf. /5C ml sol. flac a /5C şi 5CC ml f a &C ml sol. @.perf.l saci p.*se diz. C.in2.c 5CC ml Artificiali 11+ A/3.. /5 mg (idroclorotiazidă compr.?1 D. /5 mg triamteren. &CC ml. 5N glucoză &4E .&CC mg.lortalidon Diuretice de an ! Antagoni t de aldo teron Com%inaţii diuretice %ertensif Furosemid61asi! Edecrin $pironolactonă "ldactone Ecodure! *:iursan.l.BN Ja.+ 3lasmă uscată flac.pulb.perf. 8/ASM4 .film. &/. &5C ml :e!tran 4C flac.00 g .ME!I"AŢIA !IURETI"8 =ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia compr.C.5 mg indapamid compr.perf.5N 5CC ml -elofusine flac. 5. 6N (idro!ietilamidon *>E$+ şi C.perf.5CC ml Ja. 0C N . f /C mg furosemid compr. C. a &CCC ml sol.v.l/.l 5CC ml .BN flac. 5C mg (idroclorotiazidă compr.aturali "lbumina umană flac.perf. 5CC ml sol.sol. f /CC mg spironolactonă compr. C. /5C.lorură de sodiu $er fiziologic 9ingerTs $ol.în 5CC ml ser fiz. /.v. /5 mg caps.6 g Ja.perf. 6N în ser fiz sau .sol.c. /C. 4N succinilgelatină. 8oduretic+ %riampur compositum ME!I"AŢIA SISTEMU7UI SAN=:IN 1+ SU2S313U.5 mg (idroclorotiazidă Diuretice tiazidice &i cu profil Jefri! a em!n!tor . 5CC şi &CCC ml saci p. in2.v.c./CN fiole a &C ml sol. 5 mg amilorid. 5CC ml 3lasmasteril flac.sol.l.BN fiole a &C ml $ol. C. &CC mg compr.4N Jatrii c(loridi infundibile cum glucosi 5N sol. &CC ml albumină umană 5N 3lasmă defibrinată flac.in2. 4C mg.0 g X. SO/U?11 1+>+ Kicarbonat de sodiu flac.v.BN saci p.sol. 5N saci p.

/ ml fier trivalent *&CC mg+ f. 4C mg6C. &5 ml fericolinat */CC mg fier6ml+ f &CC mg6/ ml de!triferon pentru in2. 6C mg6C.in2. &C.s.6 ml reviparină sol.. fumarat feros acid folic compr. f &CC mg65 ml o!id feric za(arat f &CC mg6/ ml comple! Fe sorbitol acid lactic f.in2./ ml fiole D seringi &/.in2.@ ml eno!aparina sol. 5 mg caps.5 ml.&CCC<= antiFAa6ml tinzaparina sol.buv. 5 ml sol.CCC <=6ml (eparinat de calciu f /5CC<=6ml a 4 ml./ ml. RE ARATE !E FIER a+ Fe %ivalent I preparate orale -lubifer Ferglurom Ferro gradumet Ferronat dra2. Anticoagulante naturale >eparina .livarin =nno(ep %roparin f 5CCC <=6ml a 5 ml seringi preumplute 5CCC <=6C.M1C.313'OM2O31C. sol. 5C.5CC<=6C.31A.film.alciparine Fragmin .0 ml certoparina &4@ . A.retard 0/5 mg sulfat feros *&C5 mg fier+ susp.buv. &CCC gamma 6 ml dra2.0CCC<="Aa6C. & l ţă F 5C mg fier f.in2. 04/6 <=6 C.uz int./5 ml.4 ml. @Cmg6C.c. /CCC u6ml.buv.CCC <=6ml dalteparină sodică f /C mg6C.sulfat feros acid folic sol.le!ane Fra!iparine .&CC mg. 4N gluconat feros compr. /5.6 ml. 4CCC u6ml %+ Fe trivalent I preparate orale c+ Fe trivalent I preparate parenterale Fier polimaltozat Fer sol Fier polimaltozat Lenofer Zectofer B# FA"TORI !E MATURAŢIE Litamina K&/ "cid folic Ferretab Ferrograd folic Epoma! *Epre!+ "# "OMBINAŢII E# ERITRO OETINA 1>+ A. 4N glutamat feros f. /N.i.m. B5CC <= "Aa6ml nadroparină seringi preumplute &40/ <=6 C. buv.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia 111+ A. 0N &CCml. /N.

/5C mg6/ ml etamsilat f. / g benzi din burete de gelatină burete de colagen învelit cu fibrinogen uman.*contin. 7+Cu acţiune va cular! "drenostazin Etamsilat6:icSnone 9utosid %arosin 6+Cu acţiune coagulant! i temic! :+Cu acţiune coagulant! local! :ifebiom Fitomenadiona ./5 mg6ml 5C ml tirofiban pulb.rfarin 3lavi! %iclid6=paton %(rombo "$$6 "spenter :ipiridamol 9eopro =ntegrilin =lomedin "ggrastat =ru(a de medicamente Forma 0i com(o/i'ia compr. 0.film.C. &Cmg6ml vitamina X& flac.film.3.Dsolv. 5C mg acid ascorbic. /5C.film.perf.liof. f &C mg f / mg6ml 5 ml abci!imab sol. C. /5 mg. &. flac. & g prod.!enumirea comercială 1>+ A.CCC. trombină. tenecteplaza f.C.CCC. /C mg rutozid compr. /5C.sol.E5 mg6ml.MOS3A31C. E5 mg clopidogrel compr.rioconcentrat de globulină anti(emofilică " congelat Fibrinogen uman %rombină uscată sterilă Kureţi de fibrină 3udră de fibrină -elaspon %ac(ocomb !enumirea comercială >+ B.liof. streptoGinază pulb. 5 mg Uarfarină compr.ptr. E5C. @C mg compr. /C mg alteplază *sin.+ %rombostop6$introm Anticoagulante orale Antiagregante plac9etare .=.=.CCC <. uroGinază pulb.+ =ru(a de medicamente Forma 0i com(o/i'ia &4B . aprotinină Fi%rinolitice $treptase <Gidan "ctilSse 9apilSsin 8etalSse >+ B.3. f / mg6ml &C ml eptifibatida conc. E5 mg .in2.liofil.ptr.MOS3A31C.ptr./C microg6ml iloprost conc.sol. /5C mg ticlopidină compr.perf.CCC <. *contin.sol.in2. 5C mg acid acetilsalicilic6 compr.&C < reteplaza pulb.ptr.313'OM2O31C. 5CCC.5CC. &CC mg antocianozid f.sol. compr.ACOAGU/A.0 mg6ml a 5 ml carbazocrom f..=.perf.6CCC. %issue plasminogen activator+ pulb. cu fibrină umană liofilizată flac. &CCCC <. liofilizat flac.ACOAGU/A. / g pulbere flac. / mg acenocumarol compr.film.film.

&/5 mg metilergometrină sol.aminometilbenzoic sol. @1 A.. /CC mcg X= Uterotonice Ergomet 8et(Slergometrina "diuretin 9emestSp 2+ A.@ mcg X= compr. C. /5 mg nandrolon fenilpropionat f. 1evot(Sro!in compr. C. a)Bormoni Eut(Sro! %(Sreotom Zodt(Sro! %) Antitiroidiene 8etiltiouracil %(Srozol .& mg6ml a /.e!t. 5C mg compr.+Cu acţiune antifi%rinolitic! -umbi! E!acSl <+Cu acţiune anti9eparinic! %rasSlol6-ordo! 3rotamină sulfat compr. 5.&CC.. 5 mg carbimazol compr.'O1=1 A.31D1U'. /5.=. C. C. gel vaginal & mg6 0 g dinoprostum *prostaglandină F+ f.4 mg6ml desmopresină f. 5.5 ml6ml.film.3131'O1D1. &C mg6ml./ mg6ml ergometrină dra2. &CC. 5 <.. sol.& microgr liot(Sro!in. C+ S3.in2.1C. @1 U3. &C.?1 Japosim Jorbetalon :ecanofort D) 31'O1D1. *pic. o!itocină f.'O3O..uleioasă in2.!itocin $ 3rostin F/ Forma 0i com(o/i'ia A+ OC13OC1C. &CC mg.A2O/1=A. trane!amic f 5CC. C. /. &0C.arbimazole 5 =odură de potasiu6Zodid c) 1oduri &5C . &CC mcg levotiro!ină compr. 5 mg metandienon f.nazale+ C.buvabilă &CC mg6ml.. /5 mg nandrolon decanoat compr. &C ml terlipresină compr.CCC <=X65C ml aprotinină f 5C mg ME!I"AŢIA UTERIN8 ŞI EN!O"RINO1METABO7I"8 =ru(a de medicamente !enumirea comercială . 4C microgr. f 5C mg ac. 5C.C&N.31C. & mg X=6 compr. &CC mcg levotiro!ina. f &C ml ac. /C mg tiamazol *metimazol+ compr. & ml sol. Ocitocice f.

ANTI!IABETI"E ORA7E Sulfonamide %olbutamid -libenclamid 68aninil 8inidiab :iaprel -lurenorm 2iguanide 3iazolidindione OzeAin9i%+ai alfaglucozidazei Alte 9ipoglicemiante orale "marSl 8eguan6-lucop(age $ilubin retard "vandia "ctos -lucobaS Jovonorm &5& .31D1A2.i. C. 45 mg pioglitazon compr. =nsulin <ltratard >8 3.=. /.6ml '&C ml insulină porcină cu acţ. &CC <=6ml insulină 1=$39.E5.C.&5.6ml insulină umană cun acţ.in2.INSU7INE =nsulin "ctrapid >8 Jovorapid Fle!pen >umalog sol. 0C.şi debut rapid susp. film.prelungită susp. =nsulin 8i!tard >umulin 1 =nsulin 8onotard >8 =nsulin 1ente 8.6ml insulină umană cu acţ. 4C <=6ml insulină porcină susp.5 g tolbutamidă compr. compr.in2.4C <. /. C. 4C şi &CC <=6ml insulină umană cu acţiune intermediară susp. / mg repaglinid =nsulin semilente 8. 5 mg glipizid compr.in2.=. ). 0 mg glimepirid compr. *analog al insulinei umane obţ. 0. prin te(nologia ":J recombinant+ susp. &. &.5 g metformin dra2.intermediară susp.4C <=6ml.31C. &CC mg buformin compr.5C.in2. 5 mg glibenclamidă compr.in2 &CC <. &.4C <.intermed.&.in2.=.5.5. 4C <=6ml &C ml insulină solubilă cu acţiune rapidă sol. 0C mg gliRuidon compr.in2. 4. &CC mg acarboza compr.in2. &CC <. 4C <=6ml insulină cu acţiune prel.=ru(a de medicamente !enumirea comercială Forma 0i com(o/i'ia D+ A.6ml insulină rapidă aspartat sol.in2. @ mg rosiglitazon compr. @C mg gliclazid compr.

liof./ mg busulfan sol. 5C mg epirubicina f &5 mg bleomicină pulb. pulb.ormonale "ndrocur >onvan 8egace $uprercur \olade! depot %amoneprin Flutamida $indan 9ogluten &5/ .Su&%tan'e ./CC. &C mg tamo!ifen compr.liof. 5 mg pulb.Alc.5 ml citarabina sol. &C mg melfalan pulb.in2.in2.liof. 4C mg tioguanină sol.ncovin I:. sol. /5C mg aminoglutetimida 5C mg II. &C. &6C mg megestrol spraS nazal buserelin fiolă seringă goserelin compr. /C mg6ml 5 ml etopozid compr.5C mg6ml 5 ml fluorouracil pulb./.in2./ g ifosfamida compr.liof. 4C mg mitomicină pulb.in2.ilante !enumirea comercială .in2. pulb.liof.0CC mg fosfestrol compr. /5 mg cisplatin caps.ormonale 0i . /4 mg clortrianisen compr. &.in2. /CC mg ciclofosfamidă compr. 5C mg ciproteron compr.in2. &C mg6ml %=.liof. 4C. &CC. &C.5 mg dactinomicină flac. 5C mg procarbazina compr. /C.osmegen :o!orubicin :aunoblastina Farmarubicin KleomScin 8utamScin Linblastin .Alcaloi/i din (lante Etoposide :. & mg vincristin sol.Antimeta&oli'i III.5 mg.liof.liof. 5.ANTI"AN"EROASE =ru(a de medicamente I. 5C mg do!orubicină pulb. metotre!at compr.5. /5C mg flutamid compr.&/Cmg. /C mg daunorubicina pulb.liof.isplatSl Jatulan "ntifolan 3uri net(ol 1anvis "le!an Fluorosindan Forma 0i com(o/i'ia compr.5C mg.in2.%E3" caps. flac./. &CC. /C mg lomustin pulb.in2.5C mg mercaptopurină compr.iclop(osp(amide 1euGeran 1evofalan >olo!an 8Sleran -irostan JipalGin :altrizen . 5 mg clorambucil pulb.Anti&iotice 1Sovac .lanisen anti. 5CC mg. C./C mg6ml /. /CC mg dacarbazina pulb.

IMUNOMO!U7ATOARE .. daclizumab compr. &5/6&BBB şi (otăr#rii .pt.0. -uv. &.aeruginosa f a & ml caps.IMUNOSU RESI:E !enumirea comercială =muran $andimun \enapa! 3rednison :ecaris 9oferon " =ntron " "vone! Ketaferon .rostim 3olidin 9odilemid =sorel " Forma 0i com(o/i'ia compr.liof.pt.sol. 5. din "s.F medicamente eliberate gratuit &50 .F medicamente eliberate în farmacii sau drog(erii fără prescripţie medicală . pulb.liof.obţ.in2.onsiliului ştiinţific al "J8 Jr. B6&BBB+ privind modul de eliberare a medicamentelor este următorul) $ F medicamente eliberate în spaţii cu destinaţie specială 3 61F medicamente eliberate în farmacii pe bază de prescripţie medicală valabilă 6 luni 3 9FF medicamente eliberate în farmacii pe bază de prescripţie medicală care se reţine la farmacie 3 %$F medicamente eliberate în farmacii pe bază de reţetă cu timbru sec . /5C mg f. / ml f. gluconat de calciu sol..purif.liof. interferon beta&a pulb. Jr. 5 mg prednison vezi !nti#elmintice pulb.%.din 6C mg Liscum album &.antastim .IMUNOSU RESI:E2 IMUNOMO!U7ATOARE =ru(a de medicamente a.perf. cisteină clor(.rd.in2.6 8 <= interferon beta&b e!tr.B.in2 &@ 8 <= interferon alfa /a pulb.odurile folosite *conform .sol. 5C mg6ml ciclosporina conc. &C 8 interferon alfa /b pulb.in2. a &C ml edetamin.etan.in2. 5C mg azatioprin sol.

Lol. Editura 8edicală. /CC4 B.ucuiet $. >amilton 1) 3rinciples of Ke(avioral 3(armacologS. 5BE 65/.BIB7IO=RAFIE &.F %g. 8ungiu . Editura 3olirom.. &BB@ &&. %arţău 1 ' 3rescripţia medicală. UUU. /nd edition.8inesan /.=.8. Fulga =.. 1itografia <.F %g. %(ieme. Kucureşti /CC5 0. .anm.8. 1e Kars :. 8anolescu E. =aşi.oman .olor "tlas of 3(armacologS.urs de farmacologie. . $ubţirică L et al 8E8. :obrescu :. 9ang >. ddd Jomenclatorul medicamentelor de uz uman.*editor+ ' 7ndrumător de lucrări practice de farmacologie. 3(armacological 9evieUs. -(id practic. $troescu L. 8ureş. 8ungiu . Logel -. 3. :ecember /CC& 1^llmann şi colab. =ssue 4.8E: /CC4. /CCC 8ureş. /CC4 &4. Editura 8edicală. Ed.ro &54 . 50. 3(armacological assaSs. /CC& 5. Fift( edition. ed a &C a. . ed =.(urc(ill 1ivingstone /CC0 &C. et al) 3(armacologS. &B@@ 4. 8onea 8. Editura "11. 3rentice >all in &BBC &/. $pringer. 1itografia <.orciovei . /CC/ @. %immons 9. ." ' 7ndreptar pentru prescrierea medicamentelor. &BBE &0. Zaba =8.ristea "J %ratat de farmacologie. *sub redacţia+ ' %ratat de algeziologie. . E. 6.. Kengea $ ' .. Kucureşti. .adden $) "nimal 8odels of Jociception. Editura Edit :"J. Logel b *editori+) :rug discoverS and evaluation. Feszt . -ozariu 8. . vol. =.