Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara

Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara

1)

Bukti kewujudan hubungan perdagangan kerajaan awal Asia Tenggara dengan negara luar a) b) Pertemuan artigfak gendang gangsa Dongson Persamaan artifak manik yang ditemui

2)

Fungsi manik a) b) c) d) Hiasan Lambang status Tujuan keagamaan Tujuan sosial

3)

Pembahagian kerajaan awal Asia Tenggara a) b) Agraria Maritim

4)

Definisi kerajaan agraria a) b) Kerajaan menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, pungut hasil hutan dan sungai Terbentuk di kawasan yang subur seperti di lembah sungai, kawasan pedalaman seperti bkt dan gunung berapi

5)

Definisi kerajaan maritim a) Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan, kelautan dan berfungsi sebagai pelabuhan Terletak dekat pesisir pantai, lembah sungai dan kepulauan

b)

6)

Bukti penanaman padi diusahakan sejak zaman Neolitik di Asia Tenggara a) Berdasarkan jumpaan sekam dan bijian padi di beberapa tapak arkeologi

7)

Kelebihan pelabuhan Oc-eo yang menjadikan Funan kerajaan Maritim terkenal a) b) c) d) Terletak di muara sungai Mekong Terlindung daripada tiupan angin teluk siam Kemudahan pelabuhan] Mudah dapat bekalan makan minum

8)

Baray a) b) Tempat takungan air buatan manusia yang menyerupai tasik yang luas Pada musim hujan, air ditakungkan supaya dapat disalirkan pada musim kemarau untuk mengairi sawah padi dan bekalan minum

9)

Jenis dan peranan pelabuhan kerajaan maritim a) b) Pelabuhan Pembekal: bekalkan bhn logam tempatan seperti timah dan emas serta makanan kepada pedagang Pelabuhan kerajaan: berperanan sebagai pelabuhan pembekal tetapi menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut menjadi negeri Pelabuhan entrepot: bekal hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang antarabangsa dan mengedarkan kepada pedagang dari pelabuhan sekitar dan kawasan takluknya

c)

10) Lingua franca a) Bahasa yang dituturkan secara meluas dan digunakan dalam pelbagai urusan

11) Gelaran kepada Tanah Melayu dan Sumatera kerana kekayaan sumber galian (emas dan bijih timah) a) b) c) Survanadhipa (Semenanjung Emas) Survanabhumi (Bumi Emas) Golden Khersonese (semenanjung Emas)

12) Pelabuhan entrepot a) Membekalkan hasil tempatan dan kawasan takluknya kepada pedagang antarabngsa

b) c)

Membeli barang dagangan daripada pedagang antarabangsa Mengedar brg dagang kepada pedagang dari pelabuhan sekitar dan kawasan takluk

13) Faktor kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya berkembang menjadi pelabuhan entrepot a) b) c) Terletak di selat Sunda dan Selat Melaka yang menjadikan kedudukannya strategik Kedudukan di laluan perdagangan China dan India Menjalin hubungan dengan kerajaan besar seperti China dan India

14) Barangan yang diperdagangkan oleh Kedah Tua dan Srivijaya a) Emas,timah, hasil hutan, hasil laut, hasil kerajaan yang dibekalkan kpdnya

15) Faktor perkembangan pelabuhan Kedah Tua a) b) c) d) Gunung Jerai jadi panduan pedagang kluar masuk Kedudukan strategik di selat Melaka Terlindung tiupan angin monsun barat daya dan timur laut Kemudahan simpan brg dagangan

16) Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara a) b) c) d) Dibawa golongan Ksyatria/tentera Dibawa Vaisya/pedagang Dibawa Brahmin/pendeta Melalui aspek kebudayaan India yang menarik dan disesuaikan dengan kebudayaan tempatan

17) Derhaka a) Konsep yang digunakan dalam menjelaskan hubungan raja dengan rakyat iaitu rakyat mesti taat setia dan tidak boleh menentang

18) Tujuan adat istiadat seperti pertabalan raja dalam kerajaan awal a) b) Mengukuh kedudukan raja Membezakan raja dengan gol yang diperintah

19) Orde kosmos a) b) c) Negara dianggap sebagai suatu alam semesta Raja dan ibu kotanya ialah pusat alam dan pusat pentadbiran Raja bertanggungjwb mengatur kesejahteraan negara dan rakyat selaras dengan dharma

20) Tujuan upacara angkat sumpah Datu dengan meminum air yang dikumpul di bahagian bwh batu bersurat dalam kerajaan Srivijaya a) Untuk menetapkan pembesar agar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja

21) Monumen a) b) c) Binaan/bangunan yang dibuat daripada batu Tujuan untuk memperingati orang ternama atau peristiwa penting Berbentuk stupa/candi/kuil/wat/patung/arca

22) Peranan candi a) b) c) d) e) Monumen bagi agama Hindu-Buddha Rumah ibadat Tempat simpan Abu jenazah raja dan keluarga Tempat simpan patung dewa utama Lambang keagungan pemerintah berdasar seni binanya

23) Fungsi patung Drawapala dan Nandiswara a) Menjaga candi daripada dimasuki roh jahat

24) Nirwana a) Tahap manusia membebaskan diri dari nafsu

25) Mazhab Buddha a) b) Hinayana Mahayana

26) Warisan candi yang terkenal a) b) c) d) e) f) Candi Dieng Candi Borobudur Candi Prabanan Angkor Wat Candi di Chaiya dan Yarang Candi Lembah Bujang

27) Patung agama Hindu dan Buddha a) b) c) d) e) f) Avalokitesvara Dewa Vishnu Dewa Siva Dewa Brahma Dewa Lingga Dewa Durga

28) Pengaruh patung agama yang terdapat di Asia Tenggara a) b) Amaravati Gupta

c) d) e)

Pallava Pala Cola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Ciri-ciri kerajaan maritim a) b) c) d) e) f) Terletak di lembah sungai,persisir pantai dan kepulauan Kegiatan tangkap ikan dan pungut hasil laut Pelabuhan pembekal,pelabuhan kerajaan, pelabuhan entrepot Perdagangan dengan masyarakat luar seperti China dan India Penduduk: orang tempatan, orang laut, pedagang luar Masyarakat bersemangat meneroka dan berkemahiran buat perahu dan kapal layar

30) Faktor masyarakat maritim menjadi pelaut a) b) c) d) e) Masyarakat mampu berlayar jauh krna ada smangat teroka laut yang tinggi Mampu berlayar jauh krna mahir buat perahu dan kapal layar Perahu guna untuk perdagangan jarak dekat Kapal layar untuk perdagangan jarak jauh Mengetahui kaedah untuk ke sesuatu tmpat berpandu bintang di langit

31) Ciri-ciri kerajaan agraria a) b) c) d) e) f) g) Kegiatan ekonomi berasas pertanian,penternakan,pungut hasil hutan dan sungai Terbentuk di kawasan yang subur seperti di lembah sungai Terdpt jg di kawasan pdlman seperti di bukit dan lereng gunung brapi Tnam padi sawah di lmbah sungai dan padi huma di kawasan tingg Tanaman sampingan seperti jagung, pisang, keledek,sayur Kumpul hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus, tanduk, gading, damar kayu cendana, buah Ambil sarang burung dari gua untuk prdgangan

h) i) j)

Tgkap ikan di sawah, sungai, paya Ada yang mendptkan kulit kura2 Ternak kambing,ayam, lembu, kerbau

32) Faktor kemajuan pertanian kerajaan agraria a) b) c) d) e) f) g) Trbentuk di kawasan subur Sistem pengairan baik Contoh: sungai Mekong dan tasik Tonle Sap Sistem pengairan baik kerana raja turut terlibat dalam pembinaan Kerajaan brtggungjwb scara langsung dalam pengurusan sistem pengairan Bekalan air mncukupi untuk pertanian dan kperluan harian Iklim panas dan lembab spanjang thn sesuai untuk pertanian

33) Faktor penyumbang kemajuan pertanian kerajaan Angkor Bina Raja Urus Baray Subur Iklim Ikan Makanan Pembinaan sistem pengairan bersumber dari Tasik Tonle Sap dan Sungai Mekong Raja sndiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairan Kerajaan tggungjwb urus scra langsung mengurus sistem pgairan Raja Indravarman I bina sistem pengairan dan baray yang mampu mgairi tanah sluas 12.5 juta ekar dan dapat tampung kperluan beras krajaan Angkor Tanah skitar sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap sgat subur sbb mendapan lumpur Iklim panas dan lembap spanjang thn sesuai tanam padi Bergantung sumber ikan air tawar Tasik Tonle Sap Tasik itu brjaya tmpoung kperluan makanan penduduk

34) Sebab kerajaan Funan berkembang menjadi kerajaan maritim Oc-eo Lindung Kemudahan Bekalan Kdudukan pelabuhan Oc-eo trletak di muara sungai Mekong Pelabuahn trlindung dari tiupan angin Teluk Siam Ada kemudahan pelabuahn seperti baiki kapal, simpan barang dan penginapan Kemudahan dapat bekalan makan dan minum

35) Kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kehidupan masyarakat Angkor a) b) Bekal sumber air minum Pada musim banjir limpahan air sungai Mekong mengalir ke tasik Tonle Sap

c) d) e) f) g) h)

Pada musim hujan, luas tasik 300.78km Pada musim kemarau kaw skitar tasik subur disebabkan mendapan lumpur yang subur Bekalkan sumber protein seperti ikan Air dialirkan ke tanaman padi dengan terusan atau sistem pengairan Sumber air tampung kperluan tanam padi yang menyediakan bekalan beras yang cukup Iklim panas dan lembab spanjang thn sesuai tnm padi

36) Sebab kerajaan Srivijaya berjaya jd kuasa maritim yang kuat pada abad ke7-13 Tentera Selamat Strategik Entrepot Bekal Cekap Tentera laut besar dianggotai pelbagai gol rakyat termasuk orang laut Tentera laut tggungjwb kawal keselamatan krajaan Kedudukan di Selat Sunda jadikannya strategik Kdudukan di laluan pddgngan China dan India menjadi tmpat singgah kapal yang brdagang antara China dan India Pelabuhannya ada hasil dan brg dagangan antatabangsa yang dibekalkan oleh kawasan pemerintahan dan takluk Pengurusan pelabuhan yang cekap oleh penyelia pdagangan, Tuhan Vatakurah

37) Faktor mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara Entrepot Bukti Srivijaya Bhn Jerai Strategik Kmudahan Kaya Dagangan Menjadi pelabuhan entrepot sjak abad 5M Buktinya jumpaan tmbikar China dihasilkan pada zaman Dinasti Tang Kerajaan Seivijaya muncul pada abad 7 mmpengaruhi peranan Kdah Tua Jmpaan bhn dgangan seperti tmbikar dan pelita tmbaga dari timur tgh dan manik dari India, Sri Lanka dan Burma mnunjukan Kdah Tua pelabuhan entrepot Gnung Jerai panduan kpal pedagang yang kluar msuk terutama mlm melalui nyalaan api Strategik di laluan selat Melaka yang trlindung tiupan angin monsun Braat Daya dan Timur Laut Kemudahan simpan brg dagang, baiki kapal tmpat brdagang dan penginapan pedagang Kaya hasil bumi seperti timah dan hasil hutan seperti damar dan rotan Barang dagang yang diperoleh dari luar seperti sutera,t eh, kain kapas, tembikar, kaca,manik

38) Kedudukan raja setelah agama Hindu dan Buddha mempengaruhi sistem pemerintahan a) b) c) Raja duduk tingkat trtinggi pmerintahan Dibantu krabat diraja, pmbesar, golongan ahli agama (pendeta) Berkuasa mutlak dalam smua aspek pmrintahn seperti pntdbiran, hbungan luar, ktnteraan dan khazanah negara Perintah raja adalah wajib seperti undang-undang yang wajib. Siapa yang langgar bermakna menderhaka dan tidak diampunkan

d)

e) f) g) h)

Raja dikehndaki adil trhadap gol diperintah Raja bayangan Tuhan myebabkan rkyat tkut mnderhaka wlw raja tidak adil Lahir konsep dewa raja dalam sistem pmerintahn awal Asia Tenggara Raja memiliki unsur ksaktian, unsur mitos dan lagenda tntg asal usul raja memprkuat kdudukan dan status sebagai pmerintah Kdaulatan raja diprkukuh oleh pelbagai adat istiadat seperti prtabalan raja Raja mndirikan kompleks kota seperti Angkor Wat yang mlambangkn konsep orde kosmos

i) j)

39) Ciri-ciri penting Candi Borobudur yang melambangkan konsep Buddha a) b) c) d) e) Trbahagi 3 tgkat Stiap tgkat lambang 1 thp khidupan yang diwakili patung stupa dan Buddha Tingkat 1 ada ukiran cerita hidup Gautama Buddha 3 tgkat melambangkan3 thp khidupan iaitu sila, samadhi dan panna Ke3 aspek tersebut dihubungkn dengan Konsep 8 Jalan Kbenaran seperti ajaran Buddha

40) Pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang kesusasteraan a) b) Dikesan melalui peranan bhs Sanskrit seperti trdpt dalam kitab sastera Hindu,Buddha,Tamil Kesusateraan India dapat dlihat melalui epik Ramayana dan Mahabharata srta Puranas myumbang kepada unsur mitos yang trdpt dalam ksusasteraan klasik Asia Tenggara Pgaruh awal ksusateraan itu dapat dilihat dalam puisi dan prosa Jawa seperti Nagarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha dan Kunjarkarma

c)

d) Cerita dalam epik Ramayana dan Mahabharata mula didedahkan kepada masyarakat melalui ksusasteraannya, pnceritaan lisan, dan teater seperti wayang kulit e) Daripada Mahabharata lahir naskah yang diadun unsur tmpatan seperti Hikayat Pendawa 5, Hikayat pendawa Jaya dan Hikayat Sang Samba Epik Ramayana melahirkan Hikayat Seri Rama

f)

41) Kepentingan kewujudan bahasa Sanskrit di Asia Tenggara a) b) Mningkatkan pncapaian masyarakt dalam bidang intelek cthnya batu brsurat yang banyak trdpt di tapak2 sej awal di Asia Tenggara mgandungi mklumat tntang agama,

pmerintahan,raja,undang-undang c) d) contoh batu brsurat di Kutei, Sungai Mas (Kdah Tua) dan Palembang mnunjukkan msyarakat tmpatan ada kmahiran tinggi untuk pahat tulisan pada batu supaya tulisan dapat dibaca dan batu pula tidak pecah masa dipahat bhs dan tulisan Sanskrit yang trdpt pada batu brsurat di Lembah Bujang mnunjukkan arahan dan pemberitahuan dari pemrintah kepada rkyat mmpengaruhi dan memprkayakan perbndaharaan BM.

e)

f)

Sejarah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful