You are on page 1of 37

MONITORIZAREA CARDIACĂ RECUNOAŞTEREA RITMURILOR

E1

RC (UK)

Obiective
Să înţelegem: • Indicaţiile şi tehnicile de monitorizare ECG • Electrocardiografia primară • Cum se citeşte ritmul pe monitor –Stopul cardiac –Aritmiile
E2

RC (UK)

Care pacienţi vor fi monitorizaţi?
• Stop cardiac sau alte aritmii importante • Dureri toracice • Insuficienţă cardiacă • Colaps / sincopă • Şoc / hipotensiune • Palpitaţii
E3

RC (UK)

II. III • Alegerea culorilor • Îndepărtarea părului • Aplicarea electrozilor deasupra osului • Alegerea derivaţiilor (II) • Înregistrarea RC (UK) E4 .Monitorizarea ECG (1): Derivaţii • Sistemul cu 3 derivaţii I.

Monitorizarea ECG (2): Cu padelele defibrilatorului • Recomandată pentru “evaluare rapidă” • Pot da artefacte de mişcare • Există riscul apariţiei unei false asistolii E5 RC (UK) .

Monitorizarea ECG (3): Monitorizarea cu electrozi adezivi • Monitorizare şi defibrilare “fără mâini” E6 RC (UK) .

ECG pe 12 canale E7 RC (UK) .

ECG pe 12 canale • Activitate cardiacă electrică 3D • Interpretare ECG mai complexă • Analiza segmentului ST E8 RC (UK) .

Electrocardiografia de bază (1) • Depolarizare iniţiată în nodul SA • Conducere lentă prin nodul AV • Conducere rapidă prin fibrele Purkinje E9 RC (UK) .

Electrocardiografia de bază (2) • Unda P = depolarizare atrială • QRS = depolarizare ventriculară (< 0.12 s) • Unda T = repolarizare ventriculară E10 RC (UK) .

Ritmurile stopului cardiac • • • • Fibrilaţie ventriculară Tahicardie ventriculară fără puls Asistolă Activitate electrică fără puls (AEP) E11 RC (UK) .

E12 RC (UK) .

Fibrilaţia ventriculară • • • • • • Unde neregulate Complexe QRS neidentificabile Frecvenţă şi amplitudine întâmplatoare Activitate electrică necoordonată Cu unde mari şi fine Excludeţi artefactele de – mişcare – interferenţă electrică E13 RC (UK) .

E14 RC (UK) .

E15 RC (UK) .

Tahicardia ventriculară fără puls • Tahicardia ventriculară monomorfă –Tahicardie cu complexe largi –Rapiditate –Morfologie QRS constantă • Tahicardie ventriculară polimorfă –Torsada vârfurilor E16 RC (UK) .

E17 RC (UK) .

E18 RC (UK) .

Asistolia • • • • Absenţa activităţii ventriculare (QRS) Activitatea atrială (undele P) poate persista Rareori apare o linie dreaptă Consideraţi asistolia la prima monitorizare ca o FV cu unde fine E19 RC (UK) .

E20 RC (UK) .

E21 RC (UK) .

Activitatea electrică fără puls • Semnele clinice ale stopului cardiac • Traseu ECG asociat în mod normal cu un debit cardiac E22 RC (UK) .

Există activitate electrică? 2. Care este raportul acesteia cu activitatea ventriculară? E23 RC (UK) . Ritmul QRS este regulat sau neregulat? 4. Complexul QRS este normal sau lărgit? 5. Există activitate atrială? 6.Cum se citeşte ritmul cardiac pe monitor? 1. Ce este alura ventriculară (QRS)? 3.

Interpretarea ritmului ECG • Tratamentul eficace este posibil adesea chiar şi fără un diagnostic ECG precis • Consecinţele hemodinamice ale oricărui ritm cardiac pot varia • Trataţi pacientul. nu ritmul cardiac!!!!!!! E24 RC (UK) .

5 pătrate mari = 1 sec E25 RC (UK) .Ce este ritmul ventricular? • Normal • Bradicardie • Tachicardie 60-100 /min < 60 /min > 100 /min Ritmul = 300 numărul de pătrate mari dintre complexele QRS consecutive* * La o hârtie standard cu viteza de 25 mm /sec.

Ritmul QRS este regulat sau neregulat? • Greu de decelat la un ritm cardiac rapid • Comparaţi intervalelor R-R • Neregulat = AF E26 RC (UK) .

Lărgimea QRS este normală sau crescută? • QRS normal: –< 0.12 s (< 3 pătrate mici) –provine de deasupra bifurcaţiei fasciculului His E27 RC (UK) .

Lărgimea QRS este normală sau crescută? • Complexul QRS larg (> 0.12 s) provine de la nivel: –ventricular –supraventricular (conducere aberantă) E28 RC (UK) .

O tahicardie cu complexe QRS largi are origine ventriculară în afara cazului în care există motive întemeiate să se considere altfel E29 RC (UK) .

morfologie Unde de flutter Activitatea atrială poate fi evidenţiată prin încetinirea ritmului QRS cu adenozină E30 RC (UK) . regularitate.Există activitate atrială? • • • • Undele P (derivaţiile II şi V1) Frecvenţă.

E31 RC (UK) .

Care este raportul dintre activitatea atrială şi cea ventriculară? • Interval PR constant • Variabil. dar identificabilă • Nici o relaţie – disociaţie atrioventriculară E32 RC (UK) .

Bloc AV: Gradul I E33 RC (UK) .

Bloc AV: Gradul II Bloc tip Möbitz I (Wenckebach) Bloc tip Möbitz II E34 RC (UK) .

Bloc AV: Gradul III • Locul pacemaker-ului: – Nodul AV – Miocardul ventricular E35 40 .40 /min RC (UK) .50 /min 30 .

Întrebări? E36 RC (UK) .

Rezumat • Monitorizare – care pacienţi – tehnici • Identificare –ritmurile stopului cardiac –alte ritmuri E37 RC (UK) .