You are on page 1of 1

Voorbeeld De bruine dwerg Niburu De wereld zal in 2012 niet vergaan, omdat Niburu om de 3600 jaar ons zonnestelsel

doorkruist. Wel verstoort Niburu de magnetis !e velden om de "laneten in ons zonnestelsel. Niburu is een bruine dwerg. De kenmerk van een bruine dwerg #kleiner dan een ster, groter dan een "laneet$ is dat zij een zeer !oge di !t!eid kent, waardoor de magnetis !e aantrekkingskra !ten van Niburu andere "laneten uit balans brengt. %o veroorzaakt de maan eb en vloed. Niburu is waars !ijnlijk groter dan &u"iter en een !oge di !t!eid, kortom een su"ermagneet... '" dit moment zijn alle "laneten in ons zonnestelsel onder!evig aan atmos(eris !e veranderingen, welli !t komt dat door de nadering van Niburu. )et broeikase((e t is dus niet !elemaal te verwijten aan de mens. De vulkaanuitbarstingen nemen ook drastis ! toe... We zullen dus vana( nu zien dat de ene re ord naar de andere re ord kwa natuurgeweld en weerram"en ontinue worden overtro((en. *en teken dat Niburu nadert... +0, van alle zonnestelsels bestaan uit binaire zonnestelsels volgens de N-.-. 'nze zon kent dus mogelijk Niburu als een tweede ster #weliswaar een uitgedoo(de ster$... De N-.- is bezig met !et ontwer"en van een ruimtestation. Dit ruimtestation moet kunnen manoeuvreren. %odat !et mogelijk is bij de komst van "laneet Niburu, dit station naar de veilige zijde van de -arde te ver"laatsen, o" deze wijze kan de -arde als bes !ermend s !ild gebruikt worden. Dit "lan zou een aantal N-.to"wetens !a""ers moeten bes !ermen tijdens de "ools!i(t/"assage van "laneet Niburu. )et is goed mogelijk dat de "assage van de "laneet Niburu een magnetis !e s!i(t van de "olen !ee(t veroorzaakt, waardoor de lee(omgeving van mammoeten "lotseling in een e0treem kouder klimaat tere !t kwam. Dit gebied ligt nu in de buurt van .iberi1. We moeten dus rekening !ouden als !et zover komt dat 2/3 o( iets meer van de wereldbevolking !et niet overlee(t. De -arde zal e !ter niet vergaan. De "laten #de ontinenten$ zullen door de magnetis !e aantrekkingskra !ten van Niburu enigszins vers !uiven. Natuurkundig gezien zou dit !eel logis ! zijn... Deze gebeurtenissen en de e((e ten van deze vers !ijning zijn uitgebreid terug te vinden in onze ges !iedkundige ges !ri(ten. De 2ijbel, )o"i legendes, 3a4a overleveringen, .oemeris !e ges !ri(ten et . allemaal bes !rijven zij drie dagen van totale duisternis. Dat waren de ooggetuigen van toentertijd 55 3et name de 3a4a6s waren absoluut niet dom, zie !un bouwwerken elke steen "ast "re ies... 7n -merika worden 6dome !omes6 gebouwd dat zijn !uizen in de vorm van 7glo6s die kenmerken zi ! door de sterke onstru tie. De "laneet Niburu zal rond juni 2012 zijn intrede maken in ons zonnestelsel. *en "aar maanden later is deze met de verrekijker o( blote oog te bewonderen aan de !emel... *igenlijk maakt !et niet veel uit o( je dit nu weet o( niet. 3o !t dit werkelijk!eid worden dan zijn de overlevingskansen to ! ni!il.. De mens kan zi ! niet verzetten tegen natuurgeweld, onmogelijk... 3ogelijke veilige "lekken zijn te vinden o"8 www.zetatalk. om/sa(elo s.!tm