You are on page 1of 4

Oude Egypte

Piramides
De eerste Egyptische piramide is ruim 4500 jaar geleden gebouwd als grafmonument voor een Egyptische farao. Zijn opvolgers deden hetzelfde en begraafden zich ook zo. Zo werden ze na hun dood ook gemummificeerd en met hun kostbaarheden in het binnenste van de piramides gelegd. Nu zijn er in totaal ingeveer 80 piramides bewaard gebleven. Hier zijn een aantal namen van een paar piramides: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Piramiden van Gizeh, ligt vlak bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Piramiden van El-Arjan, ligt 2 km ten zuiden van Gizeh. Piramide van Abu Roasj, ligt 7 km ten zuiden van Gizeh. Piramide van Aboesir, ligt ten zuiden van Gizeh. Piramiden van Saqqara, ligt 30 km ten zuiden van Caïro. Piramiden van Dasjoer, ligt 25 km ten zuiden van Caïro en 6 km ten zuiden van Saqqara. ▪ Piramiden van Lisht, ligt 60 km ten zuiden van Caïro. Hij is erg mooi. ▪ Piramide van Meidoem, 50 km ten zuiden van Dasjoer. In Egypte staat de beroemde piramde van Cheops. Dit is één van de zeven wereldwonderen. Er zijn nog een aantal piramides in Egypte. De andere zijn gemaakt met de opdracht van Gizeh. De drie grootste piramides van Egypte zijn van de farao's: Cheops, Cheffren & Mykerinos. Opa, vader & zoon De bekendste piramiden zijn die van Gizeh vlak bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Het complex wordt beheerst door de drie grote piramiden, de piramide van Cheops, die van Chefren en die van Mykerinos. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere piramiden. Deze piramiden werden gebouwd tijdens de vierde dynastie (tussen ca. 2551 en 2472 v.Chr.) en zijn dankzij hun erg handige bouw goed bewaard gebleven. De piramiden zijn een van de oudste bouwwerken op onze planeet. Iedereen kent de piramiden. De piramiden zijn de oudste, stenen bouwwerken ter wereld. Ze zijn al bijna 5000 jaar oud en waarschijnlijk zullen ze nog duizenden jaren blijven bestaan. Er zijn tot nu toe ongeveer 110 piramiden gevonden in Egypte. Sommige van deze piramiden werden gebouwd als begraafplaats voor farao’s, anderen voor koninginnen. De piramiden werden niet alleen in Egypte gebouwd. Ook in China en Mexico, dat aan de andere kant van de wereld ligt, zijn piramiden gebouwd. In Mexico bouwden de mensen de piramiden vooral voor de Goden. Er is in Mexico maar 1 piramide waar een koning in was begraven. Piramiden zijn in Egypte geen zeldzaamheid.

Hoe werd een piramide gebouwd?
Men zocht eerst een plek uit waar die moest worden gebouwd. De piramides

in Egypte werden op de westoever van de Nijl gebouwd omdat men dacht dat het dodenrijk lag aan de kant waar de zon onderging. De plaats werd ook zo gekozen dat die niet onder water kon lopen. Degene die de bouw ging leiden noemde ze de bouwmeester. Hij was voor de hele bouw verantwoordelijk. Er waren duizenden arbeiders nodig om een piramide te bouwen. Dat werd gedaan door boeren. Omdat de akkers door de overstromingen onder water stonden van juli tot november gingen ze helpen met de bouw. Ook dachten ze dat als ze de farao nu helpen deze hun later ook zou helpen. Hij was hun verbinding met de goden. Over een grote piramide werd wel 23 jaar lang gewerkt. Er werden wel 100.000 blokken steen per jaar gebruikt. De stenen moesten met de hand worden uitgehakt. Deze kwamen uit de steengroeven. De blokken werden losgemaakt met natte houten balken. De balken zetten uit en deden de rotsen splijten. De rotsblokken werden met koperen beitels en houten hamers op maat gemaakt. Als de steengroeve dichtbij was dan werden de blokken met een soort houten sleeën verplaatst. Als de steengroeve ver was moesten de blokken eerst met boten over de Nijl naar de goede plek vervoerd worden. De piramide werd per verdieping gemaakt en de schuine weg waarover alle materialen kwamen werd ook steeds hoger gemaakt. (hellingbaan)

Faraos

Dit is de zoon van Ramses II, Chaemwase.

Egypte is bekend om zijn oude Egyptische cultuur, de tijd van de faraos. Deze tijd was ongeveer 2500 jaar voor Christus begonnen.
 Faraos werden begraven in de piramides of in tombes uitgehakt in rotsen. Een farao was een soort koning van het land. De Egyptenaren balsemden en mummificeerden overleden mensen en dieren. Ze deden dit zodat de overleden persoon door kan gaan naar een andere wereld. Als de farao dood ging, moest de vrouw van de farao met de broer van de farao trouwen. Eten, drinken en wapens namen ze ook mee als ze een dode gingen begraven. Ze versierde het graf en deden geld bij de dode in het graf, omdat ze geloofden in een leven na de dood. De bekendste farao aller tijden was Ramses de Tweede die wel 66 jaar lang regeerde en erg veel gebouwen liet bouwen. Hij staat zelfs in de Bijbel en de Koran genoemd. Farao's werden begraven met al hun dienaren. Ze werden opgesloten in een

piramide. De Farao's hadden de absolute macht. Dat wil zeggen dat alles wat gebeurde in het land terug ging op de Farao. De Farao was ook bevelhebber van de krijgsmacht. Zijn persoonlijke aanwezigheid bij veldtochten is in vele gevallen bewijsbaar. Daarenboven was hij degene die de beslissing over de oorlog en vrede nam en het leger liet oprukken. De Farao had zowel de wereldlijke als de goddelijke macht en werd aanzien als de vertegenwoordiger van de goden. Zijn macht was dus vrijwel grenzeloos. De farao droeg een dubbele kroon: de rode kroon van Neder-Egypte (Noorden) en de witte kroon van Opper-Egypte (Zuiden). Zo werd de samenvoeging van beide gebieden gesymboliseerd. Er zijn een paar bekende Farao's in Egypte. Vier daarvan zijn Farao Achnaton, Farao Merenptah, Farao Toetanchamon en Farao Hatsjepsoet.

De Egyptische goden
De egyptenaren geloofden vroeger in Goden. De oppergod was: Osiris, god van de landbouw en en heerser van de onderwereld. Hij had ook een vrouw: Isis, de beschermgodin met toverkracht. Samen hadden ze een zoon: Horus, de hemelgod. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd de eerste koning van Egypte. Hij leerde de mensen hoe ze de grond moesten verbouwen, hoe ze moesten zaaien en oogsten. Er zijn wel meer dan 50 goden!! Alle goden hadden een taak, een paar goden+hun taken waren: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Seth: Vijand van Horus en Osiris, God van storm en wanorde. Toth: Maangod, God van wijsheid, schrijven & tellen. Chnoem: god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel Hathor: godin van de liefde, geboorte en dood Sobek: krokodillengod, heer van de Fajoem Ra: of Re of Amon-Ra, de zonnegod (een tijd werd de twee goden Amon en Ra samengevoegd tot één god. Toen de farao die dit bedacht had werd opgevolgd door een nieuwe farao werd deze verandering weer teruggedraait) ▪ Ptah: maakt ook mensen en dieren, vaak verbonden met Ra ▪ Anubis: god van het mummificeren. Egyptische goden representeren meer dan 50 verschillende godheden. De stammen die in de oudheid de regio bevolkten aanbaden hun eigen afzonderlijke goden, die normaal gesproken het lichaam van een dier hadden. Terwijl de Egyptische beschaving avanceerde namen de godheden menselijke eigenschappen aan. In veel gevallen werden de goden afgebeeld met menselijke lichamen, maar behielden zij hun dierenhoofden. Maar, veranderingen in politieke machtsverhoudingen resulteerden in een veranderende status van de Egyptische goden. In het algemeen kan gezegd worden dat wanneer verschillende steden of regio's politiek dominanter werden, dat dan ook een bepaalde god dominanter werd. In Egypte geloofden de mensen in meerdere goden. Elke God stond weer voor iets anders. Isis bijvoorbeeld had een beschermende rol, terwijl Anubis de doden begeleidde naar een andere wereld.

Overal hebben archeologen afbeeldingen van goden gevonden: in opschriften,op reliëfs,op wandschilderingen in graven en tempels, beelden enz.. De goden hebben vaak atributen bij zich: tekens die hun belangrijkheid aantonen. Je hebt zo het levensteken of het anch-teken, een scepter,een vlegel,verschillende kronen enz. De Egyptische godsdienst kende een overvloed aan goden. Oorspronkelijk had iedere nederzetting haar eigen goden. Op een bepaald ogenblik stijgt hun godenaantal tot boven de tweeduizend. Dit noemt men polytheïsme of veelgodendom. De Egyptenaren hebben voor alles en nog wat een god. Oorspronkelijk moet Horus de god van het licht en de wereld een belangrijke rol hebben gehad. In het oude rijk werd de zonnegod Ra over heel Egypte vereerd. De meeste goden zijn verbonden met de natuur, de landbouw, het dagelijkse leven en de dood

Bron: Wikikids en team microscope