AKTIVITI LAIN YANG BERKAITAN DEFINISI

Merujuk kepada sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas dan tidak melibatkan waktu pengajaran dan pembelajaran.

RASIONAL
Tatacara tindakan yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga keselamatan semua pihak.

OBJEKTIF
• Berusaha memastikan tiada kemalangan semasa menjalankan aktiviti luar bilik darjah • Memastikan aktiviti yang dijalankan dirancang dengan mengambil kira tatacara keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pelajaran. • Memastikan pengurusan peralatan dan diri murid mengikut tatacara yang disediakan.

Gotong-royong. • Lengkapkan borang kebenaran untuk diserahkan kepada penjaga. • Murid memakai pakaian yang sesuai dan mematuhi arahan semasa melakukan aktiviti. • Penggunaan peralatan yang berbahaya ketika gotong-royong hendaklah dilaporkan kepada guru. • Penggunaan peralatan yang sesuai dengan aktiviti gotong-royong. • Pemulangan peralatan dan membersihkan diri selepas aktiviti.

TATACARA GURU
• Peka terhadap surat pekeliling mengenai sebarang perubahan dan maklumat terkini. • Mematuhi tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti. • Simpan rekod profil dan kegiatan murid. • Memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan selamat iaitu sebelum, semasa dan selepas aktiviti. • Penyelenggaraan stok sempurna dan kemas kini. • Maklum tentang status kesihatan murid yang terkini. • Surat makluman kepada penjaga tentang aktiviti dan menerima jawapan sebelum aktiviti dijalankan. • Guru hadir lebih awal sebelum aktiviti dijalankan dan catat kehadiran murid. • Memastikan aktiviti yang dijalankan mengikut kesesuaian murid. • Penilaian secara pemerhatian, penulisan dan lisan untuk tindakan susulan dan maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru lain. • Pakaian yang sesuai dengan aktiviti. • Pastikan kawasan selesa dan selamat.
SMK BUKIT RANGIN 2 5 1 5 0 K U A N T A N.
SEKOLAH SELAMAT KECEMERLANGAN MENINGKAT

ISU
• Aktiviti Persatuan dan Kelab • Aktiviti Unit Beruniform • Aktiviti Gotong-royong

TATACARA MURID
Unit Beruniform / Persatuan dan Kelab: • Melaporkan kesihatan terkini dan semasa aktiviti kepada guru. • Mengenakan pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktiviti. • Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti. • Jika wujud keadaan tidak selesa untuk melakukan aktiviti hendaklah dilaporkan kepada guru secepat mungkin. • Laporkan kerosakan alatan semasa dan selepas menjalankan aktiviti.

KESELAMATAN PJPK, SUKAN DAN KOKURIKULUM DEFINISI
PJPK Aktiviti yang membantu murid menjadi cergas dan meningkatkan pengetahuan kesihatan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan gaya hidup sihat. Kokurikulum Merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

TATACARA MURID
• Melaporkan tahap kesihatan yang terkini dari masa ke masa kepada guru. • Memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. • Berada di lokasi tepat pada masanya dan bergerak ke kawasan aktiviti setelah diarahkan oleh guru. • Memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan sekiranya rosak segera laporkan kepada guru. • Hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru. • Tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru dan sentiasa mematuhi arahan guru. • Memastikan kawasan yang selesa dan selamat digunakan. • Elakkan sebarang aktiviti selain yang diarahkan oleh guru. • Mencatat kehadiran murid. • Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa atau penjaga tentang sesuatu aktiviti yang dijalankan. • Hadir di tempat aktiviti lebih awal sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid sepenuh masa. • Memastikan ubat dan peralatan dalam kotak rawatan kecemasan sentiasa lengkap. • Mengawal pemain atau penonton supaya tidak menimbulkan sebarang kekecohan yang boleh membawa kecederaan dan campur tangan pihak luar

RASIONAL
Mewujudkan satu tatacara tindakan yang menjadi panduan semua pihak untuk mewujudkan budaya selamat semasa menjalani aktiviti PJPK, sukan dan kokurikulum.

TATACARA IBU BAPA / PENJAGA
• Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. • Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang tahap kesihatan anak dan memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti sebarang aktiviti. • Memastikan pakaian yang sesuai. • Memastikan peralatan dan kelengkapan yang mencukupi. • Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. • Mendapatkan maklumat tentang guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. • Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti.

OBJEKTIF
• Tidak ada kemalangan menjalankan aktiviti. berlaku semasa

• Memastikan aktiviti yang dijalankan, dirancang dengan mengambil kira tatacara keselamatan. • Memastikan pengurusan peralatan dan diri murid mengikut tatacara yang disediakan.

TATACARA GURU
• Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan. • Memahami dan mematuhi tatacara sebelum, semasa dan selepas aktiviti. tindakan

ISU
• Pakaian • Cuaca • Peralatan • Pengawasan • Kawasan aktiviti • Gangguan pihak luar • Maklumat kesihatan • Bantuan kecemasan

• Memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti dan menggantikan peralatan yang rosak dan tidak selamat. • Memakai pakaian dan kasut yang sesuai semasa aktiviti. • Mengenal pasti murid yang tidak sihat dan dikecualikan daripada menjalani aktiviti. • Memastikan aktiviti kemampuan murid. mengikut kesesuaian dan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful