You are on page 1of 29

H O MEPAGE

Zorg voor toegang tot de homepage

Laat toptaken zien op de homepage

De waarde van de website communiceren

Vermijd lange teksten op de homepage

PAG E LAYO U T

Vermijd rommelige pagina’s

Zorg voor consistente plaatsing van belangrijke elementen

Plaats de belangrijke elementen bovenaan de pagina

N AV I GATIE

Zorg voor een navigatiemenu op elke pagina

Onderscheid verschillende navigatiemenu’s

Zorg dat de gebruiker weet op welke website hij zicht bevindt.

T I T E LS EN LAB E LS

Gebruik labels die de content vertegenwordigd

L I N KS

Gebruik betekenisvolle, begrijpbare woorden voor links

De naam van de link moet overeenkomen met de naam van de pagina

Elementen die niet klikbaar zijn, moeten er ook niet klikbaar uitzien

T E K ST UITER LI JK

Gebruik zwarte tekst op een effen achtergrond met hoge contrast

De opbouw van tekstelementen zoals telefoonnummers, emailadressen, etc. moet consistent zijn

De opmaak van de tekst zelf moet altijd consistent zijn, zoals links, headers, paragrafen.

A F B EELDIN G E N

Plaats het logo van de organisatie op elke pagina op dezelfde plek

Afbeeldingen moeten ondersteunend zijn aan de tekst

Z O E KEN

Zorg ervoor dat de zoekresultaten overeenkomen met de zoekopdracht van de gebruiker

De zoekfunctie moet op elke pagina gebruikt kunnen worden