You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA REGIONU BYDGOSKIEGO| nr 13 | 14 LUTEGO 2014 | ISSN 2084-9017

FELIETONY str.2

Namawiamy miasta do wsppracy

z wicestarost bydgoskim Zbigniewem uczakiem rozmawiamy o Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wypracowania kompromisu midzy Toruniem a Bydgoszcz

Odwiedzamy mieszkacw blokw socjalnych 6

Solec Kujawski
*** Gmina Dobrcz ***

Najlepsi rolnicy z powiatu mieszkaj w Wudzynku 7

Gmina Osielsko
Czowiek renesansu - dyrektor osielskiego GOK-u 8

Uczniowie otrzymaj tablice interaktywne 11

Gmina Biae Bota

***

*** Gmina Sicienko


Informator samorzdowy ma 14 nowe funkcje

O gminie bez polityki i agresji


W ubiegym miesicu w sieci zadebiutowa portal osielsko.info. O przywiecajcej mu idei rozmawiamy ze Sawomirem Modzikowskim, redaktorem naczelnym nowego serwisu
Skd wzi si pomys na osielsko.info? Osielsko to bardzo dynamicznie rozwijajca si gmina, ktra do tej pory nie miaa wasnego portalu, poza tym nalecym do urzdu gminy. A ten, jak wiadomo, ma troch inn rol do spenienia od portalu oglnoinformacyjnego. Rozmawialimy z mieszkacami Osielska na ten temat i okazao si, e jest luk, ktr moemy zapeni. Jakie treci bd wic si pojawia na stronie? Osielsko.info ma oddawa charakter gminy. A ta jest zrnicowana, bo oprcz osb, ktre od zawsze mieszkaj na jej terenie, duo jest te ludnoci napywowej. Chcemy jednak, by kady znalaz na naszym portalu co dla siebie, dlatego publikujemy informacje z rnych sfer ycia. Jednoczenie nasza strona ma by prosta, przejrzysta, bez zbdnych ozdobnikw. I co podkrelamy, ma by to portal wolny od agresji. Na stronie portalu wida logo z tym hasem. Co ono oznacza? Tematy polityczne te na pewno bd u nas poruszane, ale nie mamy zamiaru suy za tub adnej partii. Gdy kto zabiera si za tworzenie portalu informacyjnego, musi potrafi zachowa bezstronno. A jakie maj Pastwo plany na rozwj strony? Chcielibymy by portal broni si swoj treci. Dalej szukamy dziennikarzy i ekspertw, ktrzy pisaliby dla nas na tematy z wybranych dziedzin. Staramy si o nazwiska rozpoznawalne nie tylko w skali gminy, ale nawet i kra W internecie jest mnstwo serwisw, na ktrych w komentarzach, a czasem i w samej treci artykuw, pojawia si duo niezdrowej publicystyki. Takie wypowiedzi prowokuj, czsto s wulgarne. My chcemy tego unikn. Nie oznacza to jednak, e nie bdziemy porusza kontrowersyjnych tematw. Bdziemy po prostu to robi merytorycznie, bez zbdnych emocji. W tworzenie strony zaangaowane s osoby, ktre dawniej miay sporo wsplnego z polityk. Czsto takiemu medium przypina si atk narzdzia ktrej z partii... ju. Wielu mieszkacw gminy jest silnie zwizana z Bydgoszcz, pracuje tam i ma rodziny, dlatego bdziemy pisali te o tym, co dzieje si po ssiedzku. W kocu Bydgoszcz ma duy wpyw na Osielsko i te warto jej si przypatrywa.

light

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl Pitek 14 lutego 2014 r.


stopka redakcyjna

Redakcja Poza Bydgoszcz Zotoria, ul. 8 marca 28 redakcja@pozabydgoszcz.pl Wydawca Goldendorf Redaktor naczelny Radosaw Rzeszotek goldendorf@goldendorf.pl Sekretarze redakcji Agnieszka Korzeniewska (aga@tylkotorun.pl), Tomasz Wicawski (GSM 535 405 385) Dzia reportau i publicystyki Maciej Koprowicz, Marcin Tokarz Dzia informacyjny ukasz Piecyk, Jacek Laskowski, Aleksandra Radzikowska, Tomasz Skory (GSM 665 884 554) Sport Aleksandra Radzikowska (GSM 724 494 280) Zdjcia Adam Zakrzewski, ukasz Piecyk, Maciej Pagaa REKLAMA Aleksandra Grzegorzewska - Dyrektor Handlowy (512 202 240), Magorzata Kramarz (GSM 607 908 607), Karol Przybylski (GSM 665 169 292) Kinga Baranowska (GSM 796 302 471) reklama@pozabydgoszcz.pl Skad Studio Tylko Toru Druk Express Media Sp. z o.o.
ISSN 4008-3456 Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.

*** Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Agencja Public Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Tylko Toru jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014

Prom na razie tylko na papierze


Na chwil obecn budowa infrastruktury promowej na Wile rozpocznie si w 2016 roku

region

ukasz Piecyk

imo, e przeprawa midzy Solcem Kujawskim a Czarnowem w powiecie toruskim jest coraz blisza realizacji, to terminy oddalaj si. Co najmniej dwa lata poczekamy jeszcze na ustalenie ekspertyzy w sprawie warunkw naturalnych. Wtedy teoretycznie pjdzie z grki. O przeprawie promowej syszelimy ju w padzierniku 2010 roku. Wtedy na przyczku w Czarnowie marszaek Piotr Cabecki oraz przedstawiciele obu gmin i powiatw podpisali list intencyjny w tej sprawie. Miao take pa stwierdzenie, e ju w 2011 roku pokonamy promem 360-metrowy odcinek na Wile. Nadzieje byy jednak ponne. - W ubiegym roku rozpisalimy dwa przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej, ale niestety oba musiay zosta uniewanione tumaczy Micha Sitarek, rzecznik Zarzdu Drg Wojewdzkich w Bydgoszcz. - Do pierwszego stany tylko dwie firmy, ale najnisza oferta znacznie przekraczaa nasze moliwoci finansowe. Na to zadanie moemy wyda nie wicej ni 300 tysicy zotych. Oferty szeciu firm, ktre stany do powtrzonego postpowania przetargowego nadal przekraczay nasze moliwoci, ale byy ju znacznie nisze ni w pierwszym postpowaniu.

wet stworzenie szlaku turystycznego, ktry poczy Inowrocaw i Pauki z Chemnem oraz Chem. Nie jest tajemnic, e najwikszym ordownikiem stworzenia przeprawy jest magistrat w Solcu Kujawskim. To strategiczna inwestycja z perspektywy rozwijajcych si nad Wis parkw przemysowych. - Prom miaby by rozwizaniem, ktre wykorzystalibymy do czasu budowy mostu mwi Zbigniew Stefaski z Urzdu Miasta i Gminy Solec Kujawski. - Solec Kujawski zabiega o wczenie projektu do dokumentw strategicznych wojewdztwa. Prom jest rwnie jednym z zada ujtych w strategii rozwoju naszej gminy na lata 2014 - 2020. Na dwa razy ZDW szykuje si do kolejnego przetargu, ale zaznacza, e szuka oszczdnoci, aby zmieci si w zarezerwowanej kwocie. Mianowicie przedmiotem analizy jest m. in. rezygnacja z budowy nowej drogi i wykorzystania ju istniejcego pasa drogi dojazdowej do poudniowego przyczka. To na pewno obniy koszty, ale wymaga akceptacji wszystkich zainteresowanych. Licznik kilometrw nie kamie Obecnie najkrtszy odcinek od Zejwsi Wielkiej do Solca Kujawskiego wiedzie przez bydgoski Fordon i liczy ponad 30 kilometrw. Gdyby powstaa przeprawa, trasa skrciaby si do niecaych 10 kilometrw. Do Nowej Wsi Wielkiej po drugiej stornie Puszczy Bydgoskiej mamy ju 43 kilometry. Dziki nowej drodze powiatowej przez Chron i przeprawie przez Wis oszczdzamy ponad 10 kilometrw . Dla obu powiatw byoby to take spore odcienie od ruchu tranzytowego, ktry odbywa si na mostach w Bydgoszczy i Toruniau (ze wzgldu na otwarcie nowej przeprawy w Grodzie Kopernika ruch tranzytowy zosta take przesunity o kilka kilometrw w stron wschodniej czci Torunia). Urzd Marszakowski planuje na Rwnie Solec Kujawski opracowa koncepcj przeprawy. Skada si ona z dwch czci. Pierwsza obejmuje cile kwesti przeprawy przez Wis. Druga marin po stronie Solca Kujawskiego. Dokumentacja, ktra bdzie zawieraa m. in. ukady drogowe, ma by jednak przygotowana na realizacj pierwszego etapu. - Przetarg na dokumentacj projektow bdzie powizany z uzyskaniem decyzji rodowiskowej, gdy dojazdy do promu przecinaj obszary sieci Natura 2000 tumaczy Micha Sitarek. - Minimalny czas jaki moemy da wykonawcy na przygotowanie penej dokumentacji to ptora roku.

Przy pomylnym rozstrzygniciu trzeciego przetargu bdziemy ni dysponowa na koniec 2015 roku. - Realnie potrzebujemy ok. dwch lat, aby odby si peny okres wegetacyjny dodaje Janusz Czajkowski, dyrektor departamentu infrastruktury drogowej w Urzdzie Marszakowskim. To wymogi unijne, ktrych nie moemy zlekceway. Oddalajca si w czasie inwestycja rodzi pytania take w gminie Zawie Wielka. - Mieszkacy dopytuj nas na zebraniach wiejskich, kiedy bdzie to gotowe wyjania Jan Surdyka, wjt gminy. Niestety, sami bardzo mao wiemy, a jestemy ywo zainteresowani tym tematem, bo skrcenie odlegoci pomidzy nasz gmin a Solcem Kujawskim otworzy nam tamtejszy rynek pracy, ktry z roku na rok potrzebuje coraz wikszej liczby osb. W Czarnowie prac bdzie teoretycznie niewiele. Obecne na przyczku pyty betonowe, zdaniem wjta, zdaj egzamin w trakcie okresw zalewowych. Do tego miayby si tam pojawi wiaty i zatoczki, aby porzdkowa nowy ruch. Ju przed II W w tym rejonie by tutaj tymczasowy most dla wojska, a promy transportoway pody rolne. Czy uda si take teraz? Dowiemy si najprdzej w 2016 roku.

l.piecyk@pozabydgoszcz.pl

Namawiamy miasta do wsppracy


O trudnych rozmowach w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, moliwoci wypracowania kompromisu i wpywu na Toru i Bydgoszcz, z wicestarost bydgoskim Zbigniewem uczakiem, rozmawia Tomasz Wicawski
Dlaczego w nowej perspektywie finansowania unijnego ZIT-y bd tak istotne? Nie bd, a tak bardzo istotne. S one pewnym elementem polityki miejskiej, ktra ma by w latach 2014-2020 szczeglnie doceniona. Urzdy Marszakowskie bd, tak jak do tej pory, dysponoway wieloma innymi instrumentami patniczymi. Ile procent rodkw z Unii Europejskiej bd stanowiy te, ktre przypisane s ZIT-om? Pi procent. Dlaczego wic dyskusja w tej sprawie jest tak oywiona? Bo to dodatkowe 154 miliony euro, ktre mog trafi do naszego wojewdztwa. Jak nie wemiemy ich my, moe wzi kto inny. Trudno wyobrazi sobie scenariusz, e Bydgoszcz i Toru nie dojd w tej kwestii do porozumienia. yjemy jednak w kraju, w ktrym wszystko jest moliwe. Mam jednak nadziej, e uda si wypracowa kompromis w tej sprawie. Potrzeby najwikszych miast w wojewdztwie s w tej sprawie inne? Wiele syszy si o konfliktach dotyczcych siedzib, sposobu finansowania inwestycji i gmin, ktre miaby obj ten system. Zaoenia i potrzeby tych dwch orodkw s takie same. Bydgoszcz i Toru s na siebie skazane. yjemy w wojewdztwie, ktre ma dwie stolice. One musz by ze sob skomunikowane i musz wsppracowa. Nie rozumiem, z czego wynika spr. Kwestie gosowa w ramach komitetu sterujcego czy innych niuansw mona rozwiza inaczej, bez wikszych problemw. Moliwe. e wa na tej sprawie pewne ambicje miast, ktre chciayby by w tym duecie waniejsze. Teraz sprawa nie dotyczy ju tylko prezydentw miast. To prawda. W Bydgoszczy podjta zostaa ju uchwaa Rady Miasta, ktr organ wykonawczy jest zobowizany wykonywa. Czy, analogicznie do Starostwa Powiatowego w Toruniu, maj pastwo jaki problem, ktry bardzo ley wam na sercu w tej sprawie? Przede wszystkim chcemy, jako powiaty, znale si w porozumieniu ZIT. Mamy ambicje bycia sygnatariuszami tego porozumienia. Stworzy to nam moliwo absorpcji rodkw, ktre w jego ramach s do uzyskania. Oczywicie, nie bd one dotyczyy wszystkich projektw, bo my nie realizujemy dziaa, ktre wynikaj z ustaw o samorzdzie gminnym. Podlegaj nam jednak szkoy ponadgimnazjalne, domy pomocy spoecznej czy placwki opiekuczo-wychowawcze. Drogi powiatowe cz rwnie oba orodki miejskie. Powinnimy wic by penoprawnymi uczestnikami tego porozumienia. Przedstawiciele Bydgoszczy zachcaj obecnie gminy do przygotowywania uchwa upowaniajcych wjtw i burmistrzw do podpisania porozumienia w ksztacie zaproponowanym przez miasto Bydgoszcz. Myl, e w tej chwili inicjatyw powinien przej marszaek wojewdztwa, albo przewodniczca sejmiku. Zrobilimy, co moglimy, eby zachci bydgoskich radnych do uczestnictwa obu powiatw w porozumieniu. Mwi o Bydgoszczy, bo mam wraenie, e prezydent Torunia nie artykuuje sprzeciwu w tej sprawie czy udziale pozostaych gmin powiatu toruskiego. Moliwe, e kolejne sesje przynios weryfikacj obecnego stanowiska. Wierzy pan w to? yj w nadziei, e co si zmieni. Zreszt przygotowaem projekt porozumienia w tej sprawie, ktry przesaem do wjtw i burmistrzw. Czy w nowej perspektywie finansowania unijnego bdzie trudniej o rodki dla maych miejscowoci? Wiele na to wskazuje. Jej zaoenia zmierzaj w kierunku dofinansowania wikszych orodkw. Fundusze nie znikn, ale ich pozyskanie na infrastruktur drogow, kanalizacyjn czy wodocigow, ktra w wielu miejscach wymaga jeszcze sporych nakadw, bdzie trudniejsze ni do tej pory.

region

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Wicestarosta bydgoski Zbigniew uczak wierzy w moliwo porozumienia w sprawie ZIT na warunkach korzystnych dla wszystkich.

Fot. Maciej Pagaa

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zakada, e oba powiaty, jako cae jednostki powinny si znale w obszarze objtym przez ZIT? Mwi o powiatach jako jednostkach samorzdu terytorialnego. Nie wskazuj, e wszystkie gminy lece na terenie obu powiatw musz wej w jego skad. Nie jestem od tego, eby to ustala. Jak wyglda kwestia tego rodzaju porozumie w innych regionach Polski?

Mam w tej mierze szcztkow wiedz. Rozmawiaem ze starost poznaskim. Oni bardzo szybko utworzyli stowarzyszenie. Znam rwnie porozumienie w wojewdztwie pomorskim pomidzy Gdaskiem, Gdyni, Sopotem i powiatami z tego obszaru. Nie syszaem o ich problemach. Przyjto tam wspprzewodnictwo w Radzie Prezydentw Gdaska i Gdyni. S ju znane terminy kolejnych spotka w tej sprawie w naszym wojewdztwie.

Za prac gwnie do miasta


Miniony rok przynis stabilizacj na lokalnym rynku pracy. W jakich gminach najatwiej jest znale zatrudnienie, a gdzie bezrobocie osigno niepokojco wysoki poziom?

Komputer y od starostwa dla policji


Za nami przekazanie sprztu dla Komendy Miejskiej policji w Bydgoszczy

Tomasz Skory

edug stanu na koniec grudnia ubiegego roku, w Powiatowym Urzdzie Pracy w Bydgoszczy zarejestrowanych byo 19,691 bezrobotnych, w tym 5,460 mieszkacw powiatu ziemskiego. To o 217 osb wicej ni rok temu. Zdaniem specjalistw, jest to niewielka rnica, biorc pod uwag, e od 2008 roku statystyki piy si w gr w zdecydowanie szybszym tempie. Ciko jest jednak dokona analizy sytuacji osb bez pracy w poszczeglnych gminach. - A to dlatego, e GUS nie liczy osobno stopy bezrobocia dla kadej z nich, tylko od razu dla caych powiatw, a bez tej liczby porwna moemy jedynie statystyki dotyczce liczby bezrobotnych na tle iloci mieszkacw. Te z kolei nie oddaj peni obrazka, bo wiele osb zwyczajnie przemieszcza si midzy gminami w drodze do pracy - tumaczy Tomasz Zawiszewski, dyrektor PUP w Bydgoszczy.

Dodaje jednak, e na podstawie duszych obserwacji da si zauway pewne prawidowoci. - W najtrudniejszej sytuacji s prawdopodobnie mieszkacy gmin Koronowo oraz Biae Bota, co odzwierciedla si w postaci najwyszej liczby osb niezatrudnionych. W Koronowie wynika moe to czciowo z warunkw naturalnych, wielko gminy i centralne pooenie bariery jak jest zalew, moe powodowa utrudnienia w dojedzie do pracy, a co za tym idzie, ogranicza moliwoci mniej mobilnych mieszkacw. Biae Bota to z kolei gmina bardzo zrnicowana terytorialnie. Cho jej centrum ju dawno stracio charakter rolniczy, wiele jest tam te jednostek typowo wiejskich, ktre wci s bardziej naraone na trudnoci zwizane z brakiem miejsc pracy. Wedug danych GUS za ubiegy rok w gminie Koronowo mieszka 24,089 osb. Pracy nie ma obecnie 1,928 z nich. W Biaych Botach z kolei na 18,693 mieszkacw 688 jest bezrobotnych. - W mojej rodzinnej miejscowoci

nie sposb znale pracy innej ni w sklepie, dlatego wikszo rwienikw pouciekaa ju do Bydgoszczy lub chocia Koronowa - wyznaje Ania z Mkowarska. Sama wanie zarejestrowaam si w bydgoskim PUP-ie. Pomidzy liczb ofert, jakie ma do zaoferowania Bydgoszcz, a wszystkie okoliczne gminy razem wzite, faktycznie jest znaczna dysproporcja. Tylko pitnacie procent ogosze pochodzi z powiatu ziemskiego. Pomijajc usugi rolnicze i niektre gazie turystyki, praktycznie we wszystkich branach atwiej jest znale zatrudnienie na terenie miasta. - Cay powiat traktujemy jako jeden rynek pracy dla wszystkich jego mieszkacw. Jak wspomniaem, wiele osb przemieszcza si w drodze do pracy midzy gminami, dlatego PUP swym zasigiem obejmuje zarwno powiat grodzki, jak i ziemski, a swoje oferty pracy kieruje zarwno dla bydgoszczan, jak i mieszkacw okolicznych miejscowoci - mwi Tomasz Zawiszewski. Najliczniej poszukiwani s wci

lusarze, operatorzy wtryskarek, osoby odpowiedzialne za przetwrstwo tworzyw sztucznych oraz specjalici z brany IT. Regularnie powtarzaj si oferty firm Atos, Sunrise, SDL, Mobica i BSB. Duzi przedsibiorcy otwieraj swe firmy jednak nie tylko w Bydgoszczy. Najmniej z nich, a wic i najmniej potencjalnych miejsc pracy, znajdziemy w Sicienku, Dobrczu i Dbrowie Chemiskiej. Pozytywnie wybija si natomiast Solec Kujawski ze swoim Parkiem Przemysowym, gdzie do pracy dojedaj te mieszkacy Bydgoszczy i Torunia. Duo podmiotw gospodarczych znajdziemy rwnie z Osielsku i Nowej Wsi Wielkiej. - Wikszo osb dojeda do Bydgoszczy, ale Nowa Wie te nie jest pustyni jeli chodzi o miejsca pracy. Mamy Naftobaz i salon Volvo, w Brzozie jest Planika, firma kamieniarska i hotel, bya firma papiernicza, ale przenieli j do Zielonki. Oprcz tego kilka restauracji i stacji paliw. To ju daje jakie moliwoci wymienia pan Bartosz z Brzozy.

W czwartek 6 lutego odbyo si w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy uroczyste przekazanie dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dwch zestaww komputerowych (monitor, stacja robocza, drukarka) wraz z oprogramowaniem biurowym. Sprzt z rk starosty bydgoskiego Wojciecha Porzycha i wicestarosty b-ydgoskiego Zbigniewa uczaka, ktry trafi do jednostek policji na terenie powiatu bydgoskiego, odebra komendant miejski policji w Bydgoszczy m. insp. Andrzej Cielik.

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

region

Wybaczyam ju krzywd Andrzejowi


W tym tygodniu z wizienia wyszed Mariusz Trynkiewicz pedofil, gwaciciel i zabjca. Mia szczcie, e yje. Pod Bydgoszcz dawno wchaby kwiaty od spodu
ukasz Piecyk
skoczy si tragicznie. Kamila miaa go wtedy odwiedza w szpitalu. Czas nie leczy ran W tym roku Kamila obchodzi 21. urodziny. Gdy toczya si rozprawa m. in. z udziaem jej brata, nie ukrywaa, e utrzymywaa bliskie kontakty z zamordowanym. Od czterech lat ma jednak chopaka. Do sprawy nie chce wraca. Rzadko wida j take poza domem. Wicej do powiedzenia ma jednak jej matka. - Co byo, to byo kwituje Boena Dubiel, matka dziewczyny. Nie mog si jednak pogodzi z tym, e mj syn, Sylwek, cay czas siedzi za kratkami. Brat Kamili dosta najwikszy wyrok z caej grupy 12 lat. Gdy dziewczyna dzwonia na policj pamitnej czerwcowej nocy, nie wiedziaa, e wsypie take brata. - W trakcie procesu przeciwko mojemu klientowi skadalimy apelacj do sdu w Gdasku tumaczy Jan Montowski, mecenas. Rwnie kasacja si nie udaa. Jedyn drog jest aktualnie prba warunkowego zwolnienia, ale na t chwil nie jestem ju adwokatem Sylwestra K. Chopak utrzymywa, e co prawda mia przy sobie tasak, gdy Andrzej Winiewski by katowany, ale go nie uy. Twierdzi, e policjanci kazali mu si przyzna, bo inaczej dostaby 25 lat. Tym razem Temida nie bya po jego stronie. - Sd w adnej z instancji nie uwierzy w zeznania Sylwestra K. dodaje Jan Montowski. Sprawa na pewno bya sporna i budzia wiele kontrowersji, jednak orzeczenie byo oparte o bardzo szczegowe badania. Matka ywi cay czas nadziej, e uda si prdzej zobaczy jej syna na wolnoci. Serce jej krwawi, gdy syszy od dziecka za kratami, e jest niewinny. - Po nocach ni mi si Andrzej dodaje Boena Dubiel. Mwi mi, e Sylwek jest niewinny. Obu im wierz. Andrzejowi ju wybaczyam.

rzy w Janowie niezmiennie gruje na gwnym skrzyowaniu we wsi. Widok z tego miejsca na okalajce lasy miejscowym przypomina zawsze bdzie zbrodni sprzed blisko szeciu lat. Kara boska dopada wtedy pord drzew Andrzeja Winiewskiego. Wspomnie si nie wypierze, grzechy pozostaj. By czerwiec 2008 roku. Kamila K. siedziaa na ce z Andrzejem. Poznaa mczyzn przez swoj cioci, gdy miaa 11 lat. O ich spotkaniach huczaa caa wie od lat. On imponowa jej pienidzmi, ktre zarobi na sprzeday domu. W rodzinie Kamili nie przelewao si, wic o pokus nie byo trudno. Andrzej o swojej onie zapomnia, gdy poderwa dziewczyn w Janowie. Jeden wyrok za kontakty seksualne z nieletni ju mia. Odsiedzia 9 miesicy i mia dwuletni zakaz zbliania si do dziewczyny. Gdy tylko opuci cel, pojawi si w Janowie. Ostatni raz. Gwat na Temidzie Wujek i brat Kamili oraz trzech ich znajomych (wszyscy w wieku od 17 do 37 lat) wyledzili miejsce schadzki. Gdy para zauwaya zbliajc si grup, Andrzej kaza ucieka dziewczynie. W ruch poszy kije baseballowe, paki i ostre narzdzia. Pitka rosych mczyzn z gminy nie miaa litoci dla 46-letniego zwyrodnialca, ktry mia chrapk na nieletni mieszkank Janowa. Andrzej by ju i w takim stanie, e niewielki uraz mg skoczy si dla niego tragicznie. Namiestnicy Temidy nie mieli jednak litoci. Gowa trupa musiaa by obwizana bandaami, eby z czaszki nie wyleciay wntrznoci. Napastnicy ciao zostawili na skraju drogi. Kamila powiadomia policj o zdarzeniu w trakcie ucieczki z polany. Na drugi dzie wszyscy uczestnicy linczu zostali aresztowani. Mczyznom postawilimy zarzut

Najwicej do odsiadki ma brat Kamili, Sylwester. Mczyzna twierdzi cay czas, e jest niewinny i nie uy tasaka na miejscu zbrodni. Matka (w rowej bluzce) jest przekonana o niewinnoci syna i z blem serca odwiedza go w wizieniu. Wybaczya take Andrzejowi, ktry uwid jej crk. Halina G. prbowaa przekona swoje dziecko, aby wrcio na dobr drog. Andrzej jednak nie posucha, a matce pozostao oglda jego zmasakrowane ciao w trakcie sekcji zwok

zabjstwa mwi po zdarzeniu Dariusz Bebyn z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Pnoc w rozmowie z Rzeczpospolit. - Sporo wysiku kosztowao nas odtworzenie samego niezwykle dynamicznego zdarzenia. Brao w nim udzia pi osb, a kada miaa powody, by przedstawi swj udzia w nieco innym wietle. O samosdzie niechtnie mwili mieszkacy okolicznych wsi. Wielu z nich solidaryzuje si z rodzinami oskaronych. Poza motywem zemsty za uwodzenie nastolatki by jeszcze jeden wtek: ojciec

jednego z oprawcw trafi do wizienia wanie przez Winiewskiego. Dobrze zrobili Mieszkacy do tej pory nie mog zrozumie, czemu ich bliscy, znajomi i ssiedzi zostali skazani. Stanli w obronie spokoju wsi. Listy o uaskawienie zabjcw skierowane do prezydenta nic nie day. - Tego mona byo unikn mwi wczesny sotys Janowa. Wszyscy wiedzieli, jaki to typ, ale stao si.

Andrzej Winiewski by postrachem wsi. Mieszkacy czuli si terroryzowani. Posdzali go o wszelkie kradziee. Drwi z rodziny Kamili, mwic, e zrobi z nastolatki prostytutk. Bydgoska policja prowadzia 15 postpowa z jego udziaem. W 9 z nich by pokrzywdzony. Do samosdu o mao jednak nie doszo rok przed waciwym linczem. Na zwyrodnialca napado trzech mczyzn. Rozupali mu gow siekier, a w czaszce zostao wgniecenie po uderzeniu obuchem od siekiery. Cudem przey, ale drobny uraz mg

Solec Kujawski

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Batycki klip rozsawi Solec


Pragnie twojej mioci i ochrony, nie potrzebuje ciosw i zanieczyszcze syszymy w refrenie piosenki Sie will deine Liebe. O czym mowa? O Batyku i konkursie na klip, ktry wygrali gimnazjalici z Solca

Tomasz Skory

robna dziewczyna rozkada rce i zaczyna lekko falowa przy podmuchach wiatru. Na jej niebieskiej bluzie widnieje napis Ostsee, co oznacza Batyk. Spokj naszego morza zakca jednak dwch nastolatkw. Id po play, dopijaj piwo, wyrzucaj butelki za siebie. Po nich w ruch id kolejne mieci, symbolicznie przyczepiane do bkitnych rkaww dziewczyny. Nie mija moment i Batyk tonie w brudzie. Milczy, a jednoczenie woa o pomoc. Tak zaczyna si wideoklip nagrany przez uczniw soleckiego Gimnazjum Publicznego nr 2. Teledysk do piosenki Sie will deine Liebe, napisanej specjalnie na potrzeby midzynarodowego konkursu Ostseetalent - Talent batycki, zosta uznany przez komisj z Instytutu Goethego za najlepszy polski klip nawizujcy do treci utworu. A zadanie nie byo atwe, choby dlatego, e sowa piosenki napisane zostay po niemiecku. - Znajomoci niemieckiego mu-

sielimy wykaza si ju, by mc zarejestrowa si na oficjalnej stronie konkursu. Tam te moglimy wybra interesujce nas zadania spord czterech dostpnych kategorii. Wszystkie wymagay kreatywnoci, ale dwa z nich wyday nam si szczeglnie interesujce i to nimi postanowilimy si zaj, mimo e wymagay najwikszego nakadu pracy - wspominaj uczniowie soleckiego gimnazjum. Gow druyny i autork zwyciskiego klipu bya Marta Jankowska z klasy III A. Oprcz niej w projekt

zaangaowani byli Anna Wojtecka, Marta Bilicka, Maciej urek, Axel Marciniak i Mateusz Kalota. To ich widzimy na ekranie w roli Batyku, osb zamiecajcych morze i w kocu tych, ktrzy postanowili odpowiedzie na woanie o pomoc. Opiek nauczycielsk nad modzie roztoczya Anna Dovnar, nauczycielka niemieckiego. - To ona zainspirowaa nas do udziau w tym konkursie - przyznaj gimnazjalici. O talencie soleckiej modziey przekonaj si wkrtce ich rwie-

nicy z caej Europy, bowiem jedn z nagrd konkursu bdzie promocja wyrnionych prac na stronie internetowej przygotowanej przez Instytut Goethego. Znajd si na niej najlepsze prace uczestnikw ze wszystkich pastw, ktre bray udzia w zabawie. W sumie w konkursie startoway 444 osoby z Polski, Estonii, Finlandii, Litwy, otwy i Rosji. Konkurencja bya wic spora. - Z kadego kraju w kadej kategorii byo wybieranych tylko piciu uczestnikw, a nasi uczniowie zajli a dwa znaczce miejsca. W katego-

rii Design. drugie miejsce zaja bowiem praca Kasi Ch z klasy IID. W ramach nagrody jej posta zostanie bohaterem gry komputerowej. Dodatkowo wyrnienie za prac plastyczn otrzymaa Klaudia Organiak z klasy IB. To potrjny sukces naszej szkoy - ciesz si nauczyciele nagrodzonych gimnazjalistw. Modzi zwycizcy obiecuj natomiast, e to jeszcze nie koniec. - Zapewniamy, e jeszcze nie raz o nas usyszycie, bo cay czas rozwijamy nasz kreatywno i zdolnoci jzykowe!

Usterki s, ale yje si lepiej


Niecay miesic temu szesnacie rodzin z Solca Kujawskiego otrzymao klucze do nowych blokw socjalnych przy ulicy Toruskiej. Odwiedzilimy ich z pytaniem, jak si im tam mieszka
Tomasz Skory
Tego samego zdania jest Krystyna Poczyn z bloku nr 70D. - Za t rur jest dziura. Musiaam j zatka szmat, bo wieje z niej zimnem - pokazuje fragment materiau wystajcy z otworu w cianie azienki, a nastpnie przechodzi do sypialni. - A ten kaloryfer jest chyba zapowietrzony, bo trzeba ustawi pokrto na najwyszy poziom, by w ogle zacz grza. Ale poza tym nie mam na co narzeka, mieszkanie jest w porzdku. Pani Krystyna dzieli je z synem. Cho w nowym bloku mieszkaj zaledwie od kilku tygodni, zdyli ju adnie urzdzi mieszkanie. A te z zaoenia miay mie prosty, nowoczesny wystrj. We wntrzach krluj biae ciany, drewniane panele, okna PCV, gres i glazura. W kadej azience kabina prysznicowa, w czci kuchennej piekarnik, do tego dostp do telewizji i telefonu. Schludnie w bieli i odcieniach szaroci wygldaj te klatki schodowe. Szeroki korytarz, podobnie zreszt jak i prowadzcy do bloku podjazd, wykonano z myl o osobach niepenosprawnych. - Mama porusza si na wzku, podjazd to dla niej due uatwienie. Poprzednio mieszkalimy na pierwszym pitrze. Schody stanowiy dla niej problem nie do pokonania, Teraz jest duo lepiej - mwi pan Krzysztof, lokator budynku D. Zapytany o to, co zmieniby w otoczeniu, podchodzi do okna, gdzie zaciga si papierosem. - Wszystko jest w porzdku, tylko widok nieciekawy - wskazuje rk blaszan budk, stojc na oko z trzy metry od jego okna. Widz std tylko blach. Ssiedzi z mieszkania obok maja za to mur pod samym nosem. Wybudowaliby ten blok kawaeczek dalej i ju byoby inaczej Koszt postawienia obu budynkw wynis ok. 1,3 mln z, z czego nieco ponad 360 tys. z otrzymaa gmina z Funduszu Dopat Banku Gospodarstwa Krajowego. - W gminie jest dzi cznie 100 mieszka socjalnych z czego najwicej, bo a 39, zlokalizowanych jest w budynku przy ul. Toruskiej 54B w Solcu Kujawskim. W najbliszej przyszoci nie przewidujemy budowy kolejnego budynku socjalnego, ale uchwalona przez rad miejsk Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020 zakada budow i remonty mieszka socjalnych, a take budow mieszka dla seniorw - informuje Grayna Staczak z Referatu Realizacji Inwestycji UMiG.

an Andrzej do Solca przyjecha odwiedzi swoich rodzicw. Mwi, e do bloku przy Toruskiej 70C musieli si oni przeprowadzi, bo nie byo ju ich sta na utrzymanie wikszego mieszkania. - Miejsca maj teraz niewiele, ale warunki s przyzwoite. Wzibym ich do siebie, ale byoby nam jeszcze cianiej. Budynki istotnie nie s due. W kadym z bliniaczych blokw znajduje si osiem mieszka, po cztery na kadym pitrze. Osoby samotne do dyspozycji maj pokj z aneksem kuchennym, azienk i niewielki przedpokoik. W sumie niecae 26 m kw. Rodziny liczy mogy na drugi pokj i rednio 37 m kw. powierzchni. Kady otrzyma te klucze do wasnej piwnicy. - Rodzice s zadowoleni i nie zwracaj uwagi na niedocignicia, ktrych ja si tu dopatrzyem - syn starszej pary jednym tchem wymienia list usterek, ktre rzuciy mu si w oczy. - Zamek w drzwiach wejciowych si czasem zacina. Tu przy framudze z kolei jest szczelina i zimno wchodzi do rodka. Chodmy do azienki, poka zawr od kaloryfera. Ta ruba siedzi krzywo i boj si,

e zacznie przecieka. Pan Andrzej wskazuje kolejne usterki oprowadzajc nas po budynku. - Wiem, e kto pewnie powie, e jak otrzymalimy lokal socjalny, to nie powinnimy ju na nic narzeka, ale nie mona te

wychodzi z zaoenia, e jak kto co dosta, to nie ma ju prawa si odezwa. Usterki si zdarzaj i do nikogo nie mam o to pretensji. Chciabym jednak, by przed moim wyjazdem pojawi si kto i naprawi co si da, nim wyjd z tego jakie wiksze problemy.

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Ciko jest, ale rbmy swoje


Mieszkacy Wudzynka to klasa sama w sobie. S najlepsi w swojej robocie na skal wojewdztwa
ukasz Piecyk

Gmina Dobrcz

lbieta i Tadeusz Dbrowscy w styczniu zostali laureatami konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. Jako jedyni reprezentowali powiat bydgoski wrd odbierajcych nagrody. To uznanie dla ich wieloletniej pracy przy hodowli trzody chlewnej. Tadeusz Dbrowski rolnikiem jest z dziada-pradziada. Gospodarstwo odziedziczy po ojcu. - Gospodarstwo to cae moje ycie mwi mieszkaniec Wudzynka. Nie wiem, kim mgbym by, gdyby nie praca tutaj. W przyszym roku minie 30 lat, gdy zaczem przejem dobytek rodzicw. Kiedy oni zaczli tego ju nie pamitam. Dziesi lat po objciu gospodarstwa oeni si z Elbiet, mieszkank Kotomierza. Teraz wsplnie razem z dwjk dzieci tworz najlepsz hodowl - Moi rodzice mieli gospodarstwo, ale na dobre doczyam do interesu ma wspomina Elbieta Dbrowska. Teraz wsplnie idziemy przez ycie. Maestwo do tego konkursu zostao nominowane przez Pomorsko-Kujawski Zwizek Hodowcw Trzody Chlewnej w Bydgoszczy. Start w konkursie zawdziczaj dziaalnoci zwizanej z hodowl trzody zarodowej i produkcji w cyklu zamknitym. Maj ok. 70 macior oraz ponad 30 hektarw pola na produkcj rolinn pod pasz dla

Tadeusz Dbrowski niedugo bdzie obchodzi 30-lecie swojej dziaalnoci rolniczej


swoich zwierzt. Kapitua wizytacyjna bya zachwycona na widok zwierzt. - Nie ukrywamy, e byo nam bardzo mio odbiera t nagrod dodaje Elbieta Dbrowska. Nie mielimy informacji o wynikach, wiec ogoszenie ich na gali w Filharmonii Pomorskiej troch nas zaskoczyo. Kobieta w tym roku otrzymaa take medal Zasuony dla Rolnictwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Gdy zamaem nog i wyldowaem w szpitalu, wszystko spado na gow ony

Fot. UKASZ PIECYK

mwi Tadeusz Dbrowski. Przez praktycznie rok wyrabiaa 200% normy. Trzy dekady dowiadczenia pozwalaj na ocen tego, w jakiej kondycji jest polskie rolnictwo. - Za dawnych czasw taki inwentarz to

czowiekowi zapewniby ogromny luksus twierdzi Tadeusz Dbrowski. Teraz niestety rynek jest bardzo niepewny. winia niestety nie uronie z dnia na dzie. Nikt nam wic nie zapewni, e dana cena nie spadnie do dnia sprzeday. Niestety, czsto tak jest. Wszystko jak na loterii. Rolnicy cierpi take na problemach z eksportem i zamkniciem wschodniej granicy, wic rynki zbytu mocno si skurczyy. Droej te wszelkie usugi zwizane z hodowl czy pasze. - O ile sami mamy pole na wasne potrzeby, to jednak przydaoby si, eby byo dwa razy wiksze wyjania maestwo. Mimo e dla rolnictwa nie nadeszy najlepsze czasy, praca w gospodarstwie nie moe si zatrzyma. - Zudne jest twierdzenie, e jak ju co osignem, to bdzie si samo krcio - mwi Tadeusz Dbrowski. - Kto nie inwestuje i nie rozwija swojego dorobku, ten najzwyczajniej uwstecznia si. Maestwo w 2006 roku wybudowao now chlewni. Przerobili take cz pomieszcze, a dziki rodkom unijnym zakupili take sprzt. - Praca na roli to ciki kawaek chleba - dodaj mieszkacy Wudyznka. - Modym nie chce si ju pracowa, a przecie nic nie przyjdzie samo. Nasz syn obecnie uczy si w Karolewie za technika rolnictwa. Zobaczymy, czy bdzie kontynuowa tradycj naszej rodziny.

l.piecyk@pozabydgoszcz.pl

Trzydzieci zama w cztery lata


Mia dwa tygodnie. Nie wiedzieli, co mu jest. Nieustannie paka. Lekarz z karetki pogotowia powiedzia, e to kolka. Diagnoza bya inna. W szpitalu posdzili rodzicw o przemoc
Tomasz Wicawski
by bardzo wnikliwy. Moliwe, e do dzi niektrzy ssiedzi nie wierz w to, e Kubu jest chory. Przecie koci si tak atwo nie ami. Musz go bi. - Przeylimy wielomiesiczn traum mwi Adrianna Lisik, matka Kubusia. - Byo nam wstyd, e co takiego mg ktokolwiek pomyle. Szokiem byy rwnie reakcje bydgoskich lekarzy. Jedna genetyk stwierdzia wprost, e nie wie nawet, po co my do niej przyszlimy. W Juraszu stosowali leczenie objawowe. Jak byo zamanie, to musia by i gips. Dopiero w Poznaniu znalelimy fachow pomoc. Lekarze z tamtejszej kliniki znaj si na rzeczy. Proponowali nawet przeprowadzk, bo czsto musimy podrowa. Nie mamy jednak samochodu. M do pracy do Bydgoszczy jedzi autobusem. Do stolicy Wielkopolski jedzimy pocigiem. Rodzice nie poddaj si. Bodcem do dalszej walki byo wydarzenie z ubiegego roku. Kubu po raz pierwszy stan na nogach o wasnych siach. Przy brzozie, w lesie. Modliem si tylko, eby znw nic nie strzelio. Przeylimy ju 30 zama. Czasem zdarzao si to nawet we nie. Rce dziecka s zdrowe, wic problemem pozostaj koczyny dolne. Wikszo zama dotyczya ng. - Z zakadaniem gipsu mielimy rw- Znacznie pomogo wszczepienie prtw teleskopowych w koci rdszpikowe uda. Medycyna tak mocno posza do przodu, ze rosn one razem z pacjentem. Ich wytrzymao siga nawet dekady. Bez nich na pewno nie stanby nigdy sam na swoich nkach. Cztery dni temu Kubu mis przej operacj wszczepienia takich prtw w koci podudzia. Dwa kosztuj ponad 17 tysicy zotych. Niestety zachorowa. Ludzi dobrej woli nie brakowao. W akcj pomocy wczya si lokalna spoeczno, mieszkacy Bydgoszczy, jak rwnie Caritas Diecezji Bydgoskiej. Same operacje to jednak nie wszystko. 4-latek musi stale przyjmowa leki, by rehabilitowany i jedzi do wielkopolskiej kliniki. Dla rodziny Lisikw kada pomoc si liczy. Wszyscy, ktrzy chc pomc Kubusiowi Lisikowi w staniciu na wasne nogi, mog przekaza 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Bydgoskiej KRS 0002754681 z dopiskiem Na leczenie Jakuba Lisika. Mona rwnie skontaktowa si z ojcem chopca pod numerem telefonu 727 533 141, eby dowiedzie si, jak pomc najefektywniej. Za wszystkie akty dobrej woli w imieniu rodzicw chopca: serdecznie dzikujemy.

steogenesis imperfecta (wrodzona amliwo koci) jest chorob rzadk. W duym miecie, jakim niewtpliwie jest Bydgoszcz, nie ma specjalistw umiejcych pomc chorym na to schorzenie. A koci ami si tak czsto. Koszty leczenia s niebagatelne. Pommy Kubusiowi Lisikowi stan na wasne nki. Mieszkaj w skromnym domu w Strzelcach Grnych. Trjk dzieci musz utrzyma z zasiku i nieprzynoszcej kroci pracy gowy rodziny. Maluchy nie chodz godne, ale leczenie 4-letniego Kubusia rujnuje budet rodziny Lisikw. Pienidze nie s jednak najwaniejsze. Byleby chopiec mg normalnie chodzi. W kocu chce by onierzem. - Nie znalimy tej choroby wczeniej mwi Mariusz Lisik, tata chorego chopca. - Przychodzc na wiat dosta maksymaln not - 10 punktw. Od szpitala do szpitala wozili go jednak ju dwa tygodnie pniej. Nikt nie umia postawi diagnozy. Zamana ko udowa bya szokiem. Rozpoznanie choroby jeszcze wikszym. Wtedy zaczy si problemu rodziny z gminy Dobrcz. Szpital zawiadomi orodek pomocy spoecznej. Wywiad rodowiskowy

Rodzice 4-letniego Kubusia robi, co mog, eby jego ycie byo atwiejsze. Pomzmy im!
nie ogromne przeboje - opowiada matka chopca. - Czasami pomylono, ktra nka jest zamana. Noyczki te szy wiele razy w ruch. Przecie chopiec musi jako sika i robi kupk. Wojskowa czapka jest nieodcznym atrybutem stroju 4-latka. Chopiec nie rozumie, e nie bdzie mg by onierzem. Najwaniejsze jednak, e ma marzenia. Do w miar normalnego funkcjonowania przybliaj go kolejne operacje.

Fot. Adam Zakrzewski

Starszy o rok brat chopca rozumie ju wiele rzeczy. Wielokrotnie mwi rodzicom, e najpikniejszy prezent, ktry mgby dosta, to moliwo pobiegania razem z Kub po podwrku. Rodzice opowiadajc o tej scenie nie umiej powstrzyma ez. Chory na wrodzon amliwo koci chopiec jest bardzo pogodny. Po dywanie przemieszcza si bardzo szybko, jakby si czoga. - Od ostatniego zamania mino ju kilka miesicy - opowiada Mariusz Lisik.

t.wieclawski@pozabydgoszcz.pl

Dziennikarstwo z Hemingwayem w tle


Ima si w swoim yciu rnych zaj. Pisa teksty, zbiera reklamy, propagowa kultur i trenowa wiele lat sztuki walki. Od 12 lat kieruje Gminnym Orodkiem Kultury w Osielsku. Pamita, e silniejszy jest ten, kto upadnie i umie powsta
Tomasz Wicawski
wygasa. Prowadzi na terenie Osielska nowy tytu prasowy Panoram Osielska. - Pamitam, e zastaem tutaj periodyk ukazujcy si raz na p roku - mwi mieszkaniec maej wsi pod Nakem. - Teraz wydajemy gazet co dwa miesice i rozchodzi si ona pierwszego dnia. Dziennikarstwo jest jednym z pikniejszych zawodw. Pamitam, jak pisaem tekst pod tytuem Horror w wieckim puku. Po jego publikacji zadzwoni do mnie dowdca z zawaem serca. Tak si przerazi. A ja tylko opowiedziaem histori o poborowych, ktrzy najczciej sigali z biblioteczki po horrory. Otoczy si odpowiednimi ludmi Literatura jest jednym z motyww przewodnich rozmw z Markiem Matuszewskim. Erudycji mgby mu pozazdroci niejeden modzian. - Hemingway powtarza, e wiat zamie kadego, ale tylko niektrzy s pniej mocniejsi w miejscach zamania - cytuje jednego z ulubionych pisarzy dyrektor GOK-u. - Staram si kierowa tym mottem w swoim yciu. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dobrej wsppracy na polu kultury nie byoby w gminie Osielsko, gdyby nie zrozumienie radnych i wadz. - Wjt rozumie wag tego segmentu ludzkiego ycia, bo sam skoczy liceum plastyczne - umiecha si nasz bohater. Platforma Obywatelska obiecywaa poza Orlikami wietlice w kadej miejscowoci. W Polsce si to nie udao i takie miejsca odchodz w wielu regionach do lamusa. W gminie Osielsko dziaa takich placwek siedem. ona Marka Manuszewskiego te ma si czym pochwali. Uratowaa szko w Olszewce pod Nakem od likwidacji. Dostaa za pozyskiwanie rodkw z funduszy europejskich nagrod ministra kultury. Myl tylko o tym, co nie jest realne. A poza tym patrz, suchaj i czuj, jak pisa Hemingway.

Gmina Osielsko

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

arek Manuszewski pochodzi spod Naka. W kierowanym przez niego GOK-u realizowanych jest szesnacie rnych dziaa. Jeeli doliczy do tego wietlice, ktre powstay w wielu miejscowociach na terenie gminy, wida od razu, e jest to instytucja dziaajca prnie. Znacznie wicej o filozofii podejcia do kultury i ycia mona dowiedzie si rozmawiajc z jej dyrektorem. Krgi w odcinku ldwiowym day o sobie zna po wielu latach treningw azjatyckich sztuk walki. Teraz pozostay jedynie trzy godziny boksu w tygodniu i tyle samo czasu spdzonego na siowni. - wiczyem w swoim yciu karate, aikido i ju-jitsu - opowiada Marek Manuszewski. - Hart ducha czowieka wynika z jego silnej woli i dbaoci o fizyczno. Moe to dziwne, e kierownik orodka kultury trenuje boks, ale ja nie widz w tym adnej sprzecznoci. Dziennikarstwo uksztatowao dyrektora GOK-u. Pracowa w wielu redakcjach - w Gazecie Pomorskiej, Ekspresie Bydgoskim czy Nakielskim Czasie. Zajmowa si zarwno reporterk, jak take pozyskiwaniem reklam. Tematy le na ulicy - Znacznie ciekawsza jest praca dziennikarza - mwi bez chwili zawahania Marek Manuszewski. - Kiedy czowiek ma jednak

Marek Manuszewski docenia znaczenie kultury w rozowju lokalnej spocznoci. GOK, ktrym kieruje, organizuje wiele imprez tematycznych w cigu roku.
trjk dzieci, to musi zarabia pienidze. Tak zrzdza ycie. Bez problemu przywouje jednak w swojej pamici najciekawsze momenty reporterskiego ycia. - Uwielbiaem weekendowe wyjazdy z fotoreporterem - umiecha si pod nosem dyrektor GOK-u. - Poszukiwalimy wtedy rnych tematw. Raz natrafilimy na czowieka, ktry mia obywatelstwo francuskie, a po wojnie zabroniono mu powrotu do kraju. Na dodatek zosta skazany na cikie roboty jako grnik. Innym razem na naszej drodze stan czowiek latajcy na wojskowej motolotni z Afganistanu. Ten czowiek wybudowa wielki maszt zastpujcy piorunochron i wiatrak energii elektrycznej. Na emeryturze prowadzi zakad ciepowniczy i by niepodanym elementem prywatyzacyjnym. W czasie wojny przeszed tras z Syberii a do otwy. Facet postawi kilka elektrowni z turbinami na Noteci, ktre chcia przeznaczy wnukom. Pikna biografia. Robi to mao, trzeba robi do rzeczy Intrygujce i ciekawe tematy - tym w poszukiwaniach kierowa si Marek Manu-

Fot. ukasz Piecyk

szewski. Korzysta te penymi garciami ze znajomoci tekstw Hemingwaya. - Ten wybitny pisarz mawia, e dziennikarstwo nie jest kurestwem, pod warunkiem, e pisze si prawd - mwi byy reporter. - W jego tekstach nie ma wiata takiego jak u Alberta Camusa, ktrego przesanie pasuje do dowolnego totalitaryzmu, komunizmu, redniowiecza czy toalety. Pracujc w gminie Osielsko stara si, aby oferta kulturalna skierowana do mieszkacw bya jak najbardziej urozmaicona. - Skadajc swoj aplikacj na to stanowisko nie znaem tutaj nikogo - wspomina Marek Manuszewski. - Kandydatw byo kilku. Wjt zapyta mnie wtedy czy chce odpowiada za kultur i dzia reklamy jednoczenie. Odpowiedziaem, e chciabym robi jedn rzecz porzdnie. Otrzymaem t prac. Dusza dziennikarza w nim jednak nie

Prawda czy prima aprilis?


N
Tomasz Wicawski
owe poczenia maj zosta uruchomione za niespena trzy miesice. Odbyy si ju testy autobusw na wyznaczonych trasach. Potrzebne s jedynie drobne korekty. Do Osielska i Niw dojedziemy lini 93, a do Niemcza i odowa autobusem nr 94. - Cay czas otrzymujemy oferty od prywatnych przewonikw - mwi Wojciech Sypniewski, wjt gminy Osielsko. - S oni zainteresowani uruchomieniem nastpnych linii. Bydgoski magistrat jest nam w stanie zapewni jednak odpowiedniej jakoci tabor, punktualno pocze czy wysoki standard podry. Argumentem nie do przecenienia bdzie rwnie moliwo kupienia sieciwki obowizujcej w miecie i w liniach podmiejskich. rodki na ten cel w budecie gminy zostan wyasygnowane. Podobn wspprac prowadzi bdzie samorzd gminy Biae Bota. Tam kursoway bd autobusy linii 91. Trasa wioda bdzie do Zielonki. Linie nr 93 i 94 zaczyna bd swoje trasy spod stacji Bydgoszcz Lena i pojad ul. Modrzewiow i Gdask. Pniej pierwsza z nich zostanie skierowana przez Szos Gdask do Osielska i ul. Centraln w tej miejscowoci do Niw. Drugi autobus na grnym tarasie Mylcinka skrci w ul. Jedzieck i przez ul. Sowackiego w Niemczu oraz Jagodowo dotrze do odowa. Poprzez nadanie liniom podmiejskim nr 93 i 94, zmieniona zostanie numeracja miejskich autobusw oznaczonych tymi nume-

t.wieclawski@pozabydgoszcz.pl

Samorzdy gminne negocjuj z miastem warunki uruchomienia linii podmiejskich autobusw. Sprawa wydaje si by przesdzona. Bdzie atwiej dojecha do Bydgoszczy do szkoy, pracy czy teatru
za 3 z, a drosze midzygminne (za 4,4 z) skasuj ci, ktrzy przekrocz granic miasta i ssiedniej gminy. - Nie mamy jeszcze podpisanej umowy w tej sprawie, ale traktujemy j jako priorytetow - mwi Wojciech Sypniewski. - Nasza gmina, z racji swojego pooenia i charakteru, musi mi szybkie poczenie komunikacj zbiorow z Bydgoszcz. Na wie o nowych liniach autobusw ciesz si ju mieszkacy. - Bd mg zrezygnowa z samochodu mwi mieszkaniec Niemcza. - Wiele godzin w nim spdzam, a tak wracajc z miasta bd mg poczyta ksik. Pierwsze autobusy na nowych trasach maj pojawi si 1 kwietnia. Informacja o ich uruchomieniu nie jest jednak artem szykowanym przez samorzdowcw..

rami na 83 i 84. Co wane, linie do Osielska byyby pierwszymi strefowymi w Bydgosz-

czy. Oznacza to, e w granicach Bydgoszczy obowizywa bd na nich zwyke bilety

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

witynia, co chowa znaki czasu


Z
Marcin Tokarz
daniem proboszcza parafii w przywrceniu jej wietnoci bra udzia palec Boy i wiara zaangaowanych w remont czonkw wsplnoty. Kiedy ks. Jarosaw Kubiak sta si jej zwierzchnikiem szybko zosta postawiony przed faktem moliwoci rozbirki kocioa. Jego nagryzione przez zb czasu drewniane ciany pamitaj rok 1715. Jak si okazao podczas prac restauratorskich, przez parset lat skryway one cenne polichromie. Jeszcze dwa lata temu odowscy parafianie liczyli si ze zburzeniem kocioa, ktry odwiedzali kadej niedzieli. cianom prawej nawy bocznej grozio zawalenie. Sufit przegni, stwarza ryzyko dla modlcych si wewntrz. Ks. Jarosaw Kubiak nie mia zamiaru rozpocz swojej posugi od rozbirki zabytku. - To bya totalna ruina, na pocztku nikt nie chcia myle o jej naprawie wspomina ks. Jarosaw Kubiak, ktry w odowie posug kapask peni od 2007 roku. - Nie miaem serca patrze jak niszczeje ten kawa historii. Byem jednym z inicjatorw kompleksowego remontu rozpocztego w 2009 roku. Konserwatorzy susznie zaoyli, e skoro koci jest do Jzefa Paczki, synie z ratowania starych kociow w caej Polsce. Na licie ich ingerencji w obecny stan budowli sakralnych znajduje si koci w Wilkowyjach, znany z serialu Ranczo. odowska witynia zostaa wyposaona w now podog i boazeri z drewna lokalnego modrzewia. Ponadto, wymieniono deski chru oraz belki podporowe wiey, ktrej rwnie grozio zawalenie. Konserwatorzy we wsppracy z ekipami remontowymi starali si zachowa jak najwicej oryginalnych elementw kocioa, aczkolwiek wymogi budowlane nie pozwalay na zbyt wiele ustpstw. Zaliczy jednak trzeba do nich Ks. Jarosaw Kubiak kadego dnia obserwuje postpy w pracach renowacji Fot. Adam dwa dzwony umieszczone na kocioa w odowie. Zakrzewski wiey. Oba starsze ni sama witynia. Jeden datowany na drewniany, to moe skrywa malowida Przedstawiaj one m.in. Modlitw w rok 1554, drugi na 1590. nacienne. I rzeczywicie pod warstw Ogrjcu, Biczowanie Pana Jezusa, Cier Konsekwentna restauracja obiektu trzciny i tynku znalelimy polichromie niem Ukoronowania. Wikszo na nowo odbywaa si w ramach akcji Deska. W na caej szerokoci wewntrznych cian bdzie zdobi ciany budynku. Jednak u duej mierze finansowana jest ze rodkw czci z nich zniszczenia s zbyt zaawanwityni. Urzdu Marszakowskiego, Ministerstwa Obecnie trwaj prace konserwatorw sowane. Remontu podejmoway si dwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gmiodtwarzajcych sakralne dziea sztuki. ekipy renowacyjne. Jedna z nich, naleca ny Osielsko i Nadlenictwa Bydgoszcz.

Gmina Osielsko

Parafi p.w. Podwyszenia Krzya witego w odowie remontowali ci sami robotnicy, ktrzy s odpowiedzialni za stan kocioa w Wilkowyjach znanego z serialu Ranczo
Wspieraj j dodatkowo osoby prywatne nalece do wsplnoty parafialnej. Dziki nim nadzieja na 300-lecie kocioa zostaa przywrcona. - Do tej wityni chodz odkd tylko pamitam - przyznaje Jadwiga, parafianka z odowa. - Gdyby zostaa zburzona, poczuabym jakby znikna czstka mojego ycia. Wierny czowiek przywizuje si do miejsca swoich modlitw. Pan Bg czuwa nad tym kocioem. W nadziei, e odwiedza bdzie go jeszcze wiele pokole, ks. Jarosaw Kubiak, wraz z parafianami, zleci stworzenie kapsuy czasu skrywajcej wycinki z gazet, zdjcia, pyty, wszelkie informacje na temat remontu wityni oraz listy. - Pierwsze zdanie jednego z nich skierowane jest do odkrywcw kapsuy, ktrzy, mam nadziej, otworz j dopiero za 100 lat, czyli w 2112 roku - tumaczy ks. Jarosaw Kubiak. - Brzmi nastpujco: Jeeli umiecie jeszcze mwi po polsku, to bardzo si z tego ciesz.. Jednak to nie wszystkie pamitki, jakie kryj si teraz w kociele. W pododze pod otarzem schowaem skarby, ktrych znaczenia nie zdradz. Mam nadziej, e ich przyszli znalazcy bd z nich zadowoleni.

m.tokarz@pozabydgoszcz.pl

10

Gmina Biae Bota

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Konie s jak zwierciada


Jedzi konno moe nauczy si kady, ale jazda w harmonii z koniem to sztuka. Anna Rywak rozumie to doskonale, dlatego razem z Ruletk pracuj na wzajemny szacunek

ierzchowca mona przekona prawie do wszystkiego, lecz do niczego nie mona go zmusi. Budowanie relacji pomidzy opiekunem a koniem jest trudnym zadaniem. Najpierw trzeba zasuy na wzajemne zaufanie i szacunek, w tej wanie kolejnoci. Podobno nie ma wikszej magii ni wi, ktra czy konia i jego jedca. Wystarczy spojrze w oczy sekretarz gminy, gdy pracuje Ruletk, by przekona si, e to prawda. Po pracy zamienia wyjciowy uniform na lune dresy i czsto zamiast do domu, jedzie do stajni, by jak najszybciej t magi poczu. Anna Rywak nigdy wczeniej nie miaa wasnego wierzchowca. Cho konie zawsze byy bliskie jej sercu, jego posiadanie traktowaa w kategorii marzenia. Gdy pierwszy raz zobaczya Ruletk, ta walczya o ycie. W maju 2013 r. zostaa odebrana hodowcy z Trzcianki, ktry nie zapewni jej godziwych warunkw do bytowania. - Trafia do mnie do mnie przez przypadek mwi Anna Rywak. Uratowane konie trafiy do stajni w Cielu, a my, jako urzd, bylimy zobligowani do tego, eby im pomc. Gdy zobaczyam j po raz pierwszy, ju wiedziaam, e to jest wanie to. Nie umiem tego wytumaczy, po prostu tak si dzieje, e pomidzy zwierzciem a czowiekiem ro-

dzi si relacja, o ktr chce si zabiega. Konie trzeba traktowa jak rwnorzdnych partnerw. Te zwierzta z ludzi czytaj, jak z ksiki. - Ko to zwierz stadne, cala filozofia w tym, eby pokaza mu, e jest si liderem dodaje sekretarz gminy Biae Bota. Wbrew powszechnej opinii, to ludzie powinni si uczy techniki jazdy, nie wierzchowce. Ko wszystko umie. Jeli si to zrozumie, mona liczy na budowanie dobrej relacji. Te dumne i pikne zwierzta reaguj niemal na myli swoich opiekunw. Podobnie jak w stadzie, w ktrym zawsze ustalona jest hierarchia, tak i w relacji z jedcem ko walczy o swoja pozycj. Zrobi wszystko o czym pomyli czowiek, ale tylko wtedy gdy jego opiekun bdzie jednoznaczny i wyciszony. Na agresj i nerwowo nie moe by miejsca. - Trzeba umie wykorzysta cechy, ktrymi konie si kieruj dodaje Anna Rywak. Razem z Ruletk wziymy udzia warsztatach jedziectwa naturalnego. Zapisaam si na pierwszy poziom tego kursu niemal z marszu, na drugim trenowaymy ju wsplnie. Mwic krtko ja zielona, ona zielona i tak zacza si budowa naszych relacji.

Wtedy sekretarz gminy podja decyzj o adopcji. - Takie historie nie zdarzaj si czsto mwi Andrzej Pasek. Jestemy pod wraeniem tego, jak Ruletka wyglda dzi. Z walczcego o ycie konia staa si piknym wierzchowcem. Anna Rywak nie potrafi ukry uczu, z jakimi opowiada o Ruletce. Odwiedza j w kady wolnej chwili. Praca pochania jej wiele czasu, dlatego wizyty w stajni oznaczaj rezygnacj z pobytu w domu. Mwi, e konia nie mona rozpieszcza i przekupywa jedzeniem, ale gdy tylko przywiezie Ruletce czosnek i banany, nie potrafi si nie umiechn na widok jej reakcji. Koniom trzeba pokaza, jak

dzieciom, e s z nami bezpieczne, nie musz si obawia i myle zbyt wiele, poniewa to my, jako liderzy, jestemy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dodaje Anna Rywak. Konie maja take dobr pami, lecz nie linearn a klatkow. Dlatego czasem potrafi si wystraszy na widok przedmiotw, ktre le im si kojarz. Wtedy to opiekun musi si wykaza zdecydowaniem i spokojem. Lider przewodzi, ale musi szanowa decyzje konia i potrafi nad nim zapanowa. Gdy Ruletka trafia do stajni w Cielu, przez swoje wczeniejsze dowiadczenia, prbowaa ucieka niemal zewszd. Dzi, dziki opiece sekretarz gminy, zachowuje si ze spokojem. - Podstaw jest praca z ziemi dodaje Anna Rywak. Wszystko, czego konia

wtedy nauczymy, zaprocentuje, gdy usidziemy w siodle. Mam marzenie, e gdy za rok na kolejne warsztaty przyjedzie do Polski Joe Turner, bd ju swobodnie siedziaa na niej. Mio do koni nie jest jednak jedyn - Uwielbiam zbiory liczb zespolonych pasj, ktra zajmuje sekretarz gminy. dodaje z umiechem. Funkcje na nich powoduj odzwierciedlenie wiata. Umys jest wikszy od materii. Myl jest silniejsza ni wiat rzeczywisty i zawsze pierwsza. Pomidzy tymi wiatami cznikiem jest wanie matematyka. To mnie zachwyca. To wanie pasja sprawia, e ycie Anny Rywak dzi wyglda wanie tak kolorowo. Jest pene soca, pomimo ogromu obowizkw, ktre kadego dnia musi wypeni. A na jego zakoczenie liczy si przecie tylko to, by zakoczy go umiechem. Przy jej ku stoi zdjcie Ruletki. Zasypia wic szczsliwa. Tekst: Aleksandra Radzikowska Zdjcie: Maciej Pagaa

a.radzikowska@pozabydgoszcz.pl

Edukacja z przymrueniem oka


F
Ponad setka dzieci spdzia wolny od nauki czas na zimowisku zorganizowanym przez Szko Podstawow im. Juliusza Vernea w Biaych Botach
ci - Myn Wiedzy w Toruniu. - Nie zabrako rwnie zabaw w Family Parku oraz na basenie w Solcu Kujawskim - mwi Danuta Ferenstain, pracownica szkolnej wietlicy i organizatorka zimowiska. Niektrzy postawili na sport, inni na edukacj kulturaln. Grupa dzieci obejrzaa seans filmowy Robaczki z Zaginionej Doliny, podczas ktrego zebranym na sali nie zabrako powodw do miechu. Najmodszych mieszkacw gminy odwiedzi take teatrzyk Trjka z przedstawieniem Kabaretowy kogel-mogel oraz grupa teatralna z Biaobockiego Domu Kultury z parodi Balladyny. To nie jedyne atrakcje, ktre organizatorzy zimowiska przygotowali dla jego uczestnikw. Uczniowie mieli take okazj, by obejrze pokaz Dariusza Makowskiego, dotyczcy skokw spadochronowych oraz pokaz walk taekwondo w wykonaniu zawodnikw, ktrzy do Szkoy Podstawowej im. Juliusza Vernea przylecieli prosto z Korei Poudniowej. Te prezentacje okazay si odson zimowiska, ktra dla wielu jego uczestnikw bya najciekawsza. Jeszcze dugo po zakoczonych pokazach mona byo usysze pene pasji i zaciekawienia rozmowy na temat skokw spadochronowych i sztuk walki. Dla tych, ktrzy interesuj si geografi, przyrod i ciekawostkami podrniczymi, take nie zabrako atrakcji. Podczas zimowiska dzieci poznay wszystko, co zwizane jest z Australi. Dziki opowieciom Romana Malinowskiego, pomysodawcy i pierwszego prezesa Klubu Mionikw Australii i Oceanii w Bydgoszczy oraz wsptwrcy portalu powiconego dziaalnoci Klubu KMAiO, dowiedziay si, e Australia to nie tylko kontynent rozlegych stepw i kraina kangurw. - Myl, e oferta z jakiej podczas zimowiska skorzystay dzieci, bya dla nich atrakcyjna dodaje Danuta Ferenstain. Czas spdzilimy na nauce, ale w formie na wesoo. Nie zabrako dobrej zabawy i wymiany pogldw. Na koniec dnia na kadego uczestnika zimowiska czeka take smaczny obiad. Mam nadziej, e te pi dni dzieci bd wspomina z tsknot. Dzikuj wszystkim nauczycielom i pracownikom za wspprac, w szczeglnoci czonkom Centrum Obsugi Edukacji i Sportu za pomoc w organizacji zimowiska. Wsplnie z dziemi nie moemy si ju doczeka jego przyszorocznej odsony. (AR) erie zimowe to nie tylko czas bogiego lenistwa i odpoczynku od nauki. Podrczniki i plecak warto schowa na kilka dni do szafy, jednak prac domow warto zastpi poszukiwaniem ciekawostek i udziaem w warsztatach. Na taki sposb spdzenia ferii zimowych postawili uczniowie i nauczyciele z gminy Biae Bota. Cho pogoda nie bya w tym okresie zimowa, dobry humor nie opuszcza uczestnikw zimowiska, dla ktrych przygotowano wiele atrakcji. Odbyy si zabawy integracyjne, plastyczne i sportowe. Po raz pierwszy dzieci odwiedziy take Centrum Nowoczesno-

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Gmina Biae Bota

11

Nie tylko do pisania


P
Mona po nich rysowa, cz si z internetem, posu za podrcznik, a w razie potrzeby przeprowadz test. Urzd Marszakowski rozdaje rodki na zakup kolejnych tablic multimedialnych do szk z regionu
- Zastosowa s tysice, a dzieciaki chtniej si garn do nauki, bo nabiera ona elementw zabawy. W ten sposb np. atwiej przyswajaj swka i gramatyk. Ale wiadomo, e jak kto si nie chce uczy to i taki sprzt go nie przekona - mieje si nauczycielka. Z pomoc nauczycielom przyj ma w tym roku te internetowy portal dla szk uczestnirzygotowujemy drug edycj projektu wyposaenia szk podstawowych w naszym wojewdztwie w nowoczesne tablice interaktywne. W ramach przedsiwzicia do 541 placwek trafi w sumie 2139 takich urzdze - informuje Beata Krzemiska, rzecznik prasowa Urzdu Marszakowskiego. Cz z nich trafi do Biaych Bot, gdzie z takich tablic korzysta si ju od kilku lat. - Pierwsze tablice multimedialne dostalimy pi lat temu w ramach programu Comenius. Nastpne ufundowa Urzd Marszakowski, a niedawno kupilimy kolejn, wycznie z wasnych rodkw. Teraz zachcamy te rodzicw, by przekazali nam swj procent podatku na zakup nastpnej - mwi Zdzisaw Napora, dyrektor gimnazjum w Biaych Botach. Taka tablica czy elementy tradycyjnej tablicy z ekranem dotykowym. Nie tylko mona pisa na niej elektronicznym flamastrem, ale i po aktywowaniu odpowiednich ikon, korzysta z narzdzi przydatnych w trakcie lekcji matematyki, chemii czy muzyki. - Moemy ustawi kolor tablicy, to czy ma by gadka, w krat czy piciolini, a nawet zmierzy co przy pomocy wirtualnej linijki. Moliwoci jest naprawd duo. Kolejn przydatn funkcj jest tzw. multibook, dziki ktremu mona korzysta z tablicy,

P miliona z dofinansowa

Gmina Biae Bota otrzymaa pozytywne oceny wnioskw zoonych w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa take kolejna edycja konkursu Zamelduj si i wygraj
celw przebiegnie bez komplikacji. Wadze gminy maja take dobr informacj dla tych mieszkacw, ktrzy planuj zameldowa si na jej terenie na pobyt stay. Ruszya II edycja konkursu "Zamelduj si i wygraj". Jego adresatami s osoby fizyczne, ktre w roku 2014 zamelduj si po raz pierwszy na pobyt stay na terenie Gminy Biae Bota lub zo w 2014 roku we waciwym sobie Urzdzie Skarbowym formularz ZAP-3, w ktrym owiadcz, e zamieszkuj na terenie gminy Biae Bota. Konkurs trwa bdzie przez cay rok, a jego zwycizca odbierze nagrod gwn, przenony komputer. Ponadto w kadym miesicu odbywa bdzie si losowanie nagrody dodatkowej w postaci drobnego sprztu AGD. Szczegy konkursu, regulamin oraz formularz konkursowy dostpne s na stronie internetowej, w Referacie Rozwoju oraz w biurze ewidencji ludnoci Urzdu Gminy Biae Bota. (AR)

Adrianna Dublaska prezentuje dziaanie tablicy interaktywnej. jak z interaktywnej ksiki. Przydaje si ona, gdy uczniowie nie maj ze sob podrcznikw. Za pomoc takiej tablicy mona odsucha prezentacji, korzysta z internetu, a nawet przeprowadzi test - zalety urzdzenia wymienia Adrianna Dublaska, nauczycielka jzyka niemieckiego. Uczniowie z Biaych Bot ju kilkukrotnie zamiast kartek dostawali na zajciach piloty, za pomoc ktrych zaznaczali odpowiedzi na pytania pojawiajce si na tablicy. Po takim sprawdzianie komputer sam liczy poprawne odpowiedzi i wystawia oceny.

czcych w projekcie. - W tej chwili trwa przygotowanie postpowania przetargowego na dostawc urzdze. Tablice trafi do szk w przyszym roku szkolnym - zapowiada Beata Krzemiska. Szacunkowa warto projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej to 32,5 miliona zotych. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 24,4 miliona zotych. (TS)

o gminnego budetu trafi z tytuu dofinansowa blisko 509 tysicy zotych. Program obejmie dziaanie 413, czyli Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwj wsi. Wnioski, ktre zostay pozytywnie zweryfikowane, dotycz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej. Dziki realizacji tych inwestycji wybudowane zostan skateparki w Zielonce przy ul. Jaworowej i w Lisim Ogonie przy ul. Potulickiej. Na te informacj ju od wielu lat czekali modzi pasjonaci sportu z terenu gminy. - Skatepark powstanie rwnie w Biaych Botach przy ul. Centralnej, jednak ten wniosek zakada dodatkowo zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkacw, ktry obejmie cao obszaru midzy ulicami Centraln i Gronow mwi wjt gminy Biae Bota, Katarzyna Kirstein-Piotrowska. Mamy nadziej, e realizacja zaoonych

Na przeszo patrzymy z dum


50-letnia tradycja klubu obfituje w ogromn ilo sukcesw. Nie jawi si one wycznie w postaci zdobytych laurw. LKT Wycz Gocieradz organizowa najwikszy na wiecie zjazd uytkownikw motocykli turystycznych
Marcin Tokarz
- Midzynarodowa Federacja Motocyklowa poprosia nasz klub do organizacji FIM Rally Bydgoszcz wraz z Polskim Zwizkiem Motorowym - wyznaje Bartosz Zwolanowski, prezes LKT Wycz Gocieradz. - By to dla nas wielki zaszczyt, a fakt, e nie tylko podjlimy si tego wyzwania, ale rwnie wykonalimy je we waciwy sposb, zasuguje na niewtpliw uwag. Presti by po ich stronie FIM Rally to coroczny wiatowy zjazd posiadaczy motocykli turystycznych. Jednoczenie zalicza si do najwikszych spotka w terminarzu organizujcej go federacji. W cigu trwajcego zazwyczaj kilka dni zlotu, uczestnicy dziel si swoj pasj do jednoladw, a take zwiedzaj okolice miejsca, ktre podjo si organizacji imprezy. To jedno z nielicznych spotka na tak skal, w ktrych nie liczy si czas przejazdu, ale dobra zabawa uczestnikw. A w 2012 roku byo ich a 1015. Ci spod herbu Wycza w FIM Rally bior udzia kadego roku. Bez wzgldu na jego miejsce ruszaj w dalekie trasy, by raz jeszcze ujrze widok armii liczcej przeszo tysic motocykli. - Organizacja tego zlotu to duy presti - przyznaje Bartosz Zwolanowski. Jednak nie tylko w roku 2012 mielimy do aktywnie spdzonego czasu bardzo czsto opartego na zawzitej rywalizacji. Ich stale rosnca frekwencja zapewnia klubowi dalsz moc sprawcz. Jest turbodoadowaniem, dziki ktremu funkcjonuje ju przeszo p wieku. Tryumfy Gagackiego Klubowe pki uginaj si pod ciarem trofew zbieranych przez lata. W ich gszczu znale mona nawet srebro" Tomasza Golloba za tytu Wicemistrza Polski w Motocrossie z 1986 roku. Te ostatnie, najwaniejsze, ktrymi szczyci si klub, nale do Marcina Gagackiego - drugie i pierwsze miejsca w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zdobywane na przestrzeni lat 2010-2013. Wychowanek Wyczou ani myli o zmianie klubu. - Tu stawiaem swoje pierwsze kroki w rajdach samochodowych - przyznaje Marcin Gagacki, wychowanek LKT w Gocieradzu. - Przez cay ten czas klub wspiera mnie finansowo i mentalne. Nie ma co ukrywa, e Wycz nie naley do bogatych organizacji. Ale to wanie atmosfera w zespole i pobierane w nim nauki, pozwoliy mi przeku cik prac na sukcesy. Nie przewiduj odejcia z klubu. Na tych ludzi zawsze mogem liczy, a oni mog na mnie.

12

Koronowo

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Gocieradzu warkot silnika, pisk opon i zapach spalin s naturalne jak to, e w dzie wstaje soce, a w nocy ksiyc. Kolejne szczeble rang zawodw organizowanych przez tutejszy klub pozwalaj mieszkacom szczyci si tym skd pochodz. To samo tyczy si zawodnikw. Wierni jego barwom, sigaj po trofea zdobyte na szerokim wachlarzu imprez sportw motorowych. Jeden z wychowankw Wyczu, Marcin Gagacki, w minionym roku sign po zoto w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Nowemu uczestnikowi dzisiejszych inicjatyw LKT Wycz Gocieradz a trudno uwierzy, e pocztek dziaalnoci klubu opiera si na ucznictwie czy lekkoatletyce. W cigu ostatnich czterdziestu lat by przecie organizatorem najwikszych imprez motocyklowych w Polsce. Rozwinicie pierwszego czonu jego nazwy wskazuje na ukierunkowanie turystyczne. Nie bez powodu. Obok sportu, podejmowanie dziaa o charakterze krajoznawczym i rekreacyjnym, naley do gwnych zada organizacji. Wanie w tym zakresie, w 2012 roku, Wycz zosta poddany prbie najwyszej rangi.

Motocykle dla wielu staj si pasj na cae ycie.


wiele do powiedzenia. Ostatnie lata dziaalnoci klubu obfitujce w sukcesy w klasach supersport, supermoto i rajdw samochodowych, zaliczamy do bardzo udanych. Oczywicie nie zapominamy o przeszoci. Na ni rwnie patrzymy z dum. LKT Wycz Gocieradz znany jest w Polsce z organizacji cyklicznych ju

Fot. Nadesane

imprez sportowo-turystycznych i to niekoniecznie zwizanych z warkotem silnika. Na licie wydarze zaplanowanych na rok 2014 znajduje si XIV Tatrzaski Rajd Pieszy w Biace Tatrzaskiej, V runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w supermoto w Bydgoszczy czy XIII Turystyczny Puchar Polski w Prdocienie. Kade z nich przyzwyczaio uczestnikw

Czowiek najlepsz inwestycj


W Koronowie od niedawna dziaa filia Kujawsko-Pomorskiego Orodka Wspierania Ekonomii Spoecznej. O dziaaniach prowadzonych przez KPOWES rozmawiamy z Iwon Borkowsk, kierownikiem orodka
To dobry moment, by zapyta, czym zajmuje si KPOWES? Znani jestemy przede wszystkim z zakadania spdzielni socjalnych. Jest to forma aktywizacji bezrobotnych. Pomagalimy zaoy, m.in. Bydgoszczank, pierwsz spdzielni socjaln zaoon przez osoby prawne w regionie. Wspieralimy Kreatywnych, ktrzy zatrudniaj obecnie okoo pidziesiciu osb, w tym wikszo niepenosprawnych. Pomagalimy te spdzielniom Nasz dom i wiateko. Ale spdzielnie to nie wszystko... Oprcz tego, prowadzimy szkolenia z prowadzenia organizacji pozarzdowych. Pomagamy pozyska rodki unijne na rozruszanie swojej dziaalnoci w ramach tzw. podmiotw ekonomii spoecznej (np. organizacji pozarzdowych), udzielamy te indywidualnego doradztwa, w tym zawodowego. Podmiotom ekonomii spoecznej finansujemy dziaania marketingowe, usugi ksigowe, zaoenie strony internetowej. Organizowalimy projekt skierowany dla samotnych mam, w ktrym wzio udzia czterdzieci kobiet z regionu. Chcielibymy te rozpocz wspprac ze szkoami, bo nie ma lepszej nauki przedsibiorczoci, w tym spoecznej, ni rozpoczcie dziaalnoci w uczniowskiej spdzielni, ktra mogaby zaj si np. prowadzeniem szkolnego sklepiku. Od kilku miesicy dziaaj Pastwo te poza Bydgoszcz. Mamy trzy filie: w Nakle, Wicborku i Koronowie. W Koronowie nasz siedzib mona znale w zespole szk zawodowych. Pomagamy w zakadaniu spdzielni socjalnej Koronowianka, w ktrej zatrudnienie znajdzie na pocztku pi osb. Spdzielnia zajmie si realizacj niektrych zada wasnych gminy, np. pielgnacj terenw zielonych. To kto moe si tam zgosi? Wszyscy, ktrzy czuj potrzeb dziaania. Wystarczy mie pomys na siebie, a my podpowiemy, gdzie mona go zrealizowa lub pomoemy zaoy wasn organizacj.

Zacznijmy moe od wytumaczenia, czym jest ekonomia spoeczna? Na to pytanie trudno odpowiedzie, bo ile jest osb, tyle definicji. Najatwiej wyjania to pojcie stwierdzeniem, e zadaniem ekonomii spoecznej jest nadanie biznesowi ludzkiej twarzy. Pokazanie, e bardziej liczy si kapita ludzki ni finansowy. Jak to si przejawia w praktyce? Dziki takiemu podejciu osoby, ktre do tej pory nie miay pracy, znajduj stae zatrudnienie. Tym samym przestaj korzysta ze wiadcze z pomocy spoecznej i odnajduj swe miejsce w spoeczestwie. A to znaczny zysk dla pastwa. Chyba jednak niewiele firm przekada korzy spoeczestwa nad wasny zysk... Coraz wicej przedsibiorcw dostrzega potrzeb spoecznej odpowiedzialnoci biznesu i przeznacza wasne rodki na dziaania pozwalajce pracownikom na rozwj lub choby na ochron rodowiska. Takie podejcie, mona powiedzie, e staje si teraz

Interesantw w filii KPOWES w Koronowie przyjmuje Weronika Piskua.

modne. A jeli przynosi to pozytywne efekty dla spoeczestwa, to czemu nie sprbowa? To podejcie popularne gwnie w duych firmach. Duym na pewno jest atwiej, ale

wydaje mi si, e gdy skoczy si obecny kryzys, rwnie mali przedsibiorcy dostrzeg zalety ekonomii spoecznej. A wtedy bdziemy mieli tu ruch w interesie (miech).

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Gmina Nowa Wie Wielka

Z dokadnoci do piciu setnych milimetra


Na uznanie trzeba poczeka. Bez wzgldu na to, czy ju si na nie zasuyo. Konstruktor z Brzozy przekona si o tym nie raz na targach motoryzacyjnych. Konkurenci starali si jak mogli ukry swj podziw wobec jego maszyny
Marcin Tokarz
prostowaniu stalowych elementw za pomoc starej prasy hydraulicznej, z dokadnoci do piciu setnych milimetra. Biorc pod uwag ten, a take wiele innych faktw, nic dziwnego, e wycenia motocykl na niemal 200 ty. zotych. - Taka cena nie ma znaczenia dla bogatych klientw pragncych mie co wasnego, niepowtarzalnego - tumaczy Marek Malak. - Zapewniam, e nie znajdziecie drugiej takiej maszyny. Chyba, e my j stworzymy. Dwch klientw ze Stanw ma ju na niego chrapk... W caoci polerowany, w duej mierze rcznie stworzony z aluminium i stali kwasoodpornej, z designem naszpikowanym motywami krzya maltaskiego, sprawia wraenie pogromcy szos. Marek Malak w realizacji tego typu projektw widzi przyszo swojej firmy. Mniej entuzjastycznie nastawiony jest jednak poprzedni jej prezes, ojciec obecnego. Skoro jestemy Polakami... - Po Marku mona si byo spodziewa, e ratunku dla Mal-Metu bdzie szuka w produkcji motocykli - przyznaje Jerzy Malak. - Od dzieciaka grzeba w jednoladach, sam je konstruowa. Potem na nich jedzi, czasami z uszczerbkiem na zdrowiu. Miejmy nadziej, e budowa customw przyniesie zyski, ale na widok ich ceny oko bieleje... Jednak, czego bym nie powiedzia, Marek

13

kroczenie Chiczykw na polski rynek produkcji mechanicznej zachwiao wieloma przedsibiorstwami w kraju. Dwignicie w tych trudnych czasach Mal-Metu spoczo na barkach Marka Malaka, ktry przej dziaalno po swoim ojcu. Zacz szuka nowej gazi biznesu. Eureka bya przy nim od samego dziecistwa. Dzi przyszo firmy widzi w tworzeniu customw, monstrualnych bestii na dwch koach. Zamwienia przychodz z Anglii i USA. Bez dwch zda gwn tego przyczyn jest The First, chopper unikalny na skal wiatow. Biuro Mal-Metu ju na wstpie zdradza, czym pasjonuje si jego waciciel. Kad poziom powierzchni, kady centymetr biurka i woln cz ciany zagospodarowuj zdjcia z wdkarskich wypraw oraz grafiki i szkice motocykli. Na jednych wida 14 kilogramowego Szczupaka, ktrego zowi, na innych 315 kilogramowego choppera, ktrego stworzy. - To nasza pierwsza dziecinka - Marek Malak wskazuje na plakat przedstawiajcy motocykl, ktry z "dziecink" nie ma nic wsplnego. - The First-Pierwszy, bo tak si wanie nazywa jest niejako wizytwk naszej finezji i moliwoci technicznych, a take powodem do niezdrowej zazdroci u

Firma Marka Malaka zajmuje si konstruowaniem wyjtkowych motocykli oraz czci, narzdzi i elementw stosowanych w budownictwie. konkurencji. Chcecie go zobaczy? Druga taka nie istnieje Trzeba by lepym, eby odmwi takiej propozycji. Przechodzimy, wic do "klatki", w ktrym przetrzymywana jest ta stalowa bestia - custom zbudowany w Mal-Mecie od A do Z z pominiciem obszycia kanapy i jednostki napdowej. Nie byle jakiej, bo 2-litrowej, rozwijajcej moc 120 KM i zdolnej rozpdzi jednolad do 270 km/h. Czy daby

Fot. Adam Zakrzewski

rad wicej? Nie znalaz si jeszcze taki, ktry miaby odwag to sprawdzi... - Przyspieszenie ma takie, e na penych obrotach tyln opon zaraz rozerwaby na strzpy, a to przecie kawa kapcia - szef Mal-Metu daje nam potrzyma gum", ktrej bienik jest szeroki na 300 mm. - The First przechodzi teraz modernizacj. Dopieszczamy kady jego element. Dymy do perfekcji. Jeli o niej mowa...30-letnia styczno Marka Malaka z obrbk metali jawi si w

zawsze stawia na swoim. Nacienne grafiki w salach produkcyjnych, po nitce do kbka prowadz do mniejszego pomieszczenia, w ktrym pracuje artysta-plastyk. W powietrzu unosi si zapach rozpylanej przez aerograf farby. Mczyzna, przy jego uyciu, nanosi sylwetk ora na bak kolejnej maszyny powstajcej w warsztacie. Kopiuje j z atlasu przyrody "na oko", ale z dokadnoci chirurga. - Przygotowuj grafik do Junaka - tumaczy Marcin Macewicz, odpowiedzialny za wszystko, co graficzne w Mal-Mecie. Wspaniaa maszyna, a my mamy zamiar j jeszcze nieco ulepszy... "Nieco" ma w tym przypadku charakter przemiewczy, poniewa Marek Malak i jego ekipa tworz Junaka od podstaw. Oryginalny bdzie mia tylko bak. - Jestemy Polakami, wic tym razem musielimy wzi na warsztat maszyn, ktra zrodzia si z naszej ziemi - tumaczy prezes Mal-Metu. - Chcemy zrobi porzdnie to, co zepsuli Chiczycy. Wie pan ile ja telefonw dostaj od klientw, ktrym po tygodniu ich motocykle odmwiy posuszestwa? W tworzenie takich maszyn trzeba wkada serce. The First-Pierwszego tworzylimy przez 2000 godzin caym zespoem. Jedzi i wyglda jak marzenie, cho nie kady chce to przyzna prosto w oczy. Bywa, e z uznaniem mwi tylko za naszymi plecami.

14

Sicienko i Dbrowa Chem.

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

Gdzie dwch si bije, tam nikt nie korzysta


Czy dwie zwanione wsie zostan rozczone i utworz nowe soectwa? Radni decyzj w tej sprawie odoyli na koniec roku po wyborach samorzdowych
ukasz Piecyk

ie ma decyzji w sprawie odczenia Reptowa od soectwa Nowy Dwr. Radni zdecydowali, e o nowym porzdku administracyjnymi gminy zadecyduj po wyborach samorzdowych. Na styczniowej sesji Rady Gminy samorzdowcy mieli zdecydowa, czy skcone miejscowoci stworz dwa odrbne soectwa. Wszystko rozgrywa si o pienidze. Zdaniem czci mieszkacw Reptowa Nowy Dwr rozwija si kosztem mniejszego ssiada. T pierwsz wie zamieszkuje ponad 100 osb. W Nowym Dworze mieszkacw jest ponad 5 razy wicej. Chodzi o pienidze? Jednym z gwnych argumentw jest nierwny podzia funduszu soeckiego, ktry ostatnio mia by w caoci przeznaczony na remont drogi w Nowym Dworze. Krzysztof Paliski, sotys oraz radny gminy Dbrowa Chemiska, wskazywa jednak na sesjach Rady Gminy, e fundusz jest wymienny i tak w 2011 roku stanowcza wikszo trafia wanie do Reptowa. Nam

wego Dworu. Jaki wniosek wycign z tego samorzdowcy? - Osobicie jestem za podziaem soectwa komentuje Radosaw Ciechacki, wjt gminy Dbrowa Chemiska, w rozmowie z Poza Bydgoszcz. Ostatnimi czasy te dwie miejscowoci nie mog doj do porozumienia. Gdyby pojawiy si dwa odrbne soectwa, problemu by nie byo. Nie ma przeciwskaza Wjt wskazuje, e s do tego warunki, bo w Reptowie znajduje si wietlica. Na terenie gminy Dbrowa Chemiska s bowiem soectwa, ktre skadaj si i z trzech wsi, ale w ich przypadku podziay byyby nieuzasadnione ze wzgldu na wspdzielenie obiektw komunalnych. Radni podjli jednak decyzj o odoeniu tej sprawy. Ostateczna uchwaa ma zapa w cigu trzech miesicy od wyborw samorzdowych, ktre w tym roku odbd si 16 listopada. Prawdopodobnie wynik obrad radnych poznamy jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Wjt gminy proponuje, aby podzia nastpi, bo s do tego warunki. Jaka bdzie ostateczna decyzja? Przekonamy si po 16 listopada jednak odmwi komentarza w sprawie podziau soectwa. Jednym z pomysw rozwizania tego sporu byo gosowanie. W Urzdzie Gminy zoono pismo, pod ktrym podpisao si jednak kilkudziesiciu mieszkacw No-

l.piecyk@pozabydgoszcz.pl

Informacje w kilka sekund


Trwa kampania dotyczca systemu Samorzdowego Informatora SMS. Zosta wyposaony w nowe funkcje

Wsppraca na pitk
O problemach, z ktrymi boryka si soectwo Sicienko, komunikacji pomidzy mieszkacami i urzdzie sotysa, z Ann Cetnarowsk rozmawia Aleksandra Radzikowska
Z jakimi problemami soectwo Sicienko zmaga si dzi? Mieszkacy zwracaj uwag na konkretny temat? Aktualnie rozwizujemy problem, ktry dotyczy przejezdnoci drg. Dostaam informacje od jednego z mieszkacw, e cigniki potulickiej fundacji rozjedaj drog. Osoby tam mieszkajce maj problemy z wyjechaniem ze swoich posesji. Dotaram do odpowiednich osb i okazao si, e rolnicy wyrwnaj rozjedony teren bez problemw. To droga, ktr uytkuj wszyscy, wiec dla wszystkich musi by take przejezdna. Jak wyglda stan innych drg lokalnych? Stan drg lokalnych wyglda coraz lepiej. Ulica Kolejowa wyoona jest kostk, odprowadzana jest od niej woda deszczowa, funkcjonuje te kanalizacja. To wizytwka soectwa. W tym roku planujemy take remont ul. Lipowej. uel stanowi dla jej mieszkacw utrapienie. Latem si kurzy, a w porze deszczowej powstaje mielizna. Przeznaczylimy na ten cel do urzdu gminy 10 tys. zotych z funduszu soeckiego. Przy ul. Lipowej, z ktr by dotychczas najwikszy problem, stany nowe latarnie. Owietlenie drg jest na dzi wystarczajce. Jak wyglda sytuacja zwizana z uytkowaniem przez wszystkich gminnego parku? Zima nie zachca do spdzenia czasu na dworze. S osoby, ktre maj punkt swoich spotka w tym miejscu i spoywaj tam alkohol. To nie s ludzie agresywni, po prostu maja problem. Nie da rady pilnowa kadego z nich indywidualnie. To gwnie osoby niepracujce, ale w gminie stan bezrobocia nie jest duy. Wiadomo, pace s rne, ale nie pracuj gwnie ci, ktrzy nie chc. Jest pani dla mieszkacw duym wsparciem, a jak wyglda pani komunikacja z urzdem gminy? Kadencj peni od 2009 r. i pomogam ju w rozwizaniu wielu problemw. Urzd sotysa to specyficzne stanowisko, ludzie czsto przychodz po prostu po rad. Zgaszaj swoje problemy i wtpliwoci, ale nie jest to zjawisko na du skal. Kontakt i komunikacj z mieszkacami oceniam jako dobr. Z wikszoci urzdnikw gminnych take, wiec ta wsppraca ukada si naprawd dobrze. Na tyle, na ile mog, im pomagam. Wiadomo, e zgaszane wnioski trzeba rozpatrywa pod tym ktem, by ich realizacja przyniosa wymierny efekt. Ze wszystkimi w idealnych stosunkach nie da si y, ale ja jestem ze swojej relacji z mieszkacami zadowolona.

omunikacja urzdu z mieszkacami zamieszkujcymi teren gminy Sicienko, jeszcze nigdy nie bya tak szybka. Dziki nowym technologiom, o wanych dla swojej miejscowoci faktach, mona dowiedzie si nie wychodzc z domu. Wystarczy zgosi numer komrkowy do bazy samorzdowego informatora. System, cho dziaa od 2012 r., zosta wanie rozszerzony o aplikacj mobiln - Komunikator SISMS. Mog z niego korzysta posiadacze telefonw komrkowych typu smartfon z systemem operacyjnym Android i iOS. To maa rewolucja, poniewa dziki wprowadzeniu tej usugi moliwe bdzie nie tylko przesyanie wiadomoci tekstowych, ale take plikw multimedialnych. Dziki aplikacji mona bdzie wysya pliki ze zwiksz iloci tekstu, zdjcia, plakaty czy filmy. Pobranie i korzystanie z aplikacji Komunikator SISMS jest bezpatne, a

co za tym idzie dostpne dla wszystkich. Jedyny koszt, jaki moe ponie jej uytkownik, wynika z koniecznoci poczenia si z internetem w celu jej sprawnego dziaania. To nie wyklucza wczeniejszych zasad dziaania samorzdowego informatora. Posiadacze tradycyjnych telefonw nadal mog korzysta z jego funkcji. - Na list uytkownikw mog si wpisywa mieszkacy wszystkich soectw mwi Magdalena Kluska, sekretarz gminy Sicienko. Z obecnych danych wynika, e najmniej, bo trzy wiadomoci, wysyane s do Murucina. Nasze zaoenie byo takie, eby co najmniej w jednym gospodarstwie, do systemu zapisany by jeden telefon. Mamy ok 2,5 tys. gospodarstw domowych, a wysyamy wiadomoci do 435 osb. To w mojej ocenie wiadczy o tym, e system jest sprawny i potrzebny. Spotkalimy si z opiniami mieszkacw, ktrzy s zadowoleni gwnie z tego, e

docieraj do nich informacje dotyczce terminw wiejskich zebra. Dziki tym aplikacjom mieszkacy otrzymuj w razie koniecznoci wiadomoci o zagroeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych, ktre gmina pozyskuje z Bydgoskiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego. Wysyane s do mieszkacw informacje nie tylko o datach zebra wiejskich, ale take wydarzeniach kulturalnych, takich jak Piknik Doynkowy, lub sportowych np. Turniej Soectw. Liczba zapisanych do systemu osb wci ronie. - Nasza kampania wci trwa. Dodatkowo sotysi wywieszaj informacje na tablicach ogosze. Informacje mona znale take w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sicienko. Mieszkacy regularnie dopisuj si do systemu. Mona to uczyni poprzez wysanie sms. Cz osb natomiast w Urzdzie Gminy zgasza ch wczenia swojego telefonu do komunikatora SMS. W otrzymywanych przez urzd miesicznych informacjach rozliczeniach wysanych sms-w do mieszkacw, widoczne s rwnie dane o liczbie osb, ktre doczaj do systemu. Wynika z nich, i w kadym miesicu przybywaj nowe osoby. (AR) Fot. Adam Zakrzewski

Poza Bydgoszcz

www.pozabydgoszcz.pl

Pitek 14 lutego 2014 r.

sport

15

Sopot gotowy na mistrzostwa wiata


O przygotowaniach do kolejnego sezonu, strachu, presji faworyta i Halowych Mistrzostwach wiata w Sopocie, z Pawem Fajdkiem, mistrzem wiata w rzucie motem, rozmawiaj Aleksandra Radzikowska i Tomasz Wicawski
Pierwszy raz uczestniczye w czasie Pedro's Cup w Bydgoszczy w rzucie ciarkiem. Przez moment byo gronie. Rzeczywicie, w jednym z rzutw troszk poniosa mnie fantazja. Siatka chronica kibicw okazaa si sabym zabezpieczeniem. Na szczcie ciarek nie zrobi nikomu krzywdy i rozbi tylko kawaek barierki nieopodal stanowisk dla dziennikarzy. Wczeniej rzuciem ju najdalej i miaem pierwsze miejsce w kieszeni, wic po tym incydencie zrezygnowaem z ostatniej prby. Wbiege do hali uczniczka w stroju supermana. Organizatorzy zadbali o show dla kibicw. To humorystyczny akcent. Nie zastanawiaem si dugo, czy zgodzi si na tak propozycj. Trzeba mie dystans do siebie samego. Impreza bya jubileuszowa, wic i oprawa musiaa by urozmaicona. eby przycign kibicw i wzbudzi zainteresowane zorganizowano konkurs, w ktrym rywalizowalimy z Anit Wodarczyk czy Szymonem Zikowskim. Nie widz powodu, dla ktrego mielibymy odmwi. Tego rodzaju rzuty s staym elementem treningu mociarzy? Nie do koca. wiczymy rzuty z mniejszym obcieniem z miejsca. Amerykanie wykonuj takie prby z wiksz iloci obrotw, ale my tego nie praktykujemy. Jest jednak przy takich zawodach sporo miechu i dobrej zabawy. W polskim rzucie motem wiele si dzieje, wic wprowadzenie tej konkurencji do programu mitingu halowego, uwaam za trafiony pomys. Poza tym, zostaem pierwszym mistrzem kraju w tej specjalnoci. Nie wiem, czy podj ju decyzj. Wydaje mi si, e zapada ona przed kadym kolejnym startem. Ma na ni wpyw stan zdrowia, aktualna dyspozycja i ch robienia tego, co si najbardziej kocha. Szymon startuje na najwyszym wiatowym poziomie od wielu lat. Kiedy musi nadej koniec kariery, ale nie mnie prosz o to pyta. Zawsze raniej jest, jeeli w finale imprezy mistrzowskiej jest dwch biao-czerwonych. Ze zrozumiaych przyczyn w czasie Halowych Mistrzostw wiata w Sopocie szanse medalowe polskiej reprezentacji bd ograniczone. Pod dachem nie mog wystpi mociarze i dyskobole. Nic na to nie poradzimy. Wane, e tak due zawody s w naszym kraju organizowane. To wane dla rozwoju caej dyscypliny, bo nie jestemy miejscem anonimowym na lekkoatletycznej mapie. Na pewno doping polskiej publicznoci pomoe kolegom i koleankom i jakie medale zdobdziemy. O stron organizacyjn te si nie boje, bo wielokrotnie udowodnilimy, e jestemy w stanie zorganizowa zawody na najwyszym poziomie. Bd wic medale? Oby. Wartociowe jest rwnie to, e przyjad do Sopotu gwiazdy z caego wiata. Zobaczcie, jakim zainteresowaniem cieszya si wizyta Renaud Lavilleniego. Polacy doceniaj sportowcw wysokiej klasy. Sam bacznie bd ledzi wyniki tych zawodw. Sam, poza tym, e startuj w zawodach, jestem rwnie kibicem. Trzymam kciuki za wszystkich naszych sportowcw.

Pawe Fajdek po zdobyciu mistrzostwa wiata w rzucie motem musi mierzy si z oczekiwaniami kibicw.

Fot. Nadesane

Jeste po zdobyciu zotego medalu na mistrzostwach wiata osob znacznie bardziej rozpoznawaln. Presja wyniku bdzie od tego sezonu znacznie wiksza. Poradzisz sobie? Kady sportowiec startuje po to, eby wygrywa. Do nastpnych zawodw przygotowuj si normalnie. Nie mog powiedzie, e jestem okazem zdrowia, bo co tam strzyka w plecach, ale nie narzekam i staram si robi swoje. atwiej osign sukces ni utrzyma si na wysokim poziomie. Bd jednak walczy o kolejne zwycistwa, bo niezwyke

wzruszenie wywouje suchanie na najwyszym stopniu podium Mazurka Dbrowskiego. Celem s mistrzostwa Europy na otwartym stadionie. Te zawody s imprez docelow w 2014 roku. W Zurychu chciabym poprawi swj rekord yciowy. Jakie da to miejsce, zaley nie tylko ode mnie. Czowka zawodnikw w naszej konkurencji jest bardzo wyrwnana. O zwycistwie bdzie decydowaa dyspozycja dnia. Przez najblisze trzy miesice bd ciko harowa, eby zrobi krok do przodu.

Przygotowania w RPA przebiegay normalnie? To doskonae miejsce do treningu w zim. Troch poamany byem podczas tego zgrupowania, ale najwaniejsze, e si nie rozpadem. Obcienia s ogromne, wic trzeba si liczy z kontuzjami. Nie ma si jednak co ama. Wybraem tak, a nie inn dyscyplin. Dla twojego kolegi z reprezentacji, Szymona Zikowskiego, mog to by ostatnie mistrzostwa Starego Kontynentu. Pytae go, czy tak do tego podchodzi?