Zadanie polega na zaprojektowaniu systemu telefonii komórkowej dla Budapesztu i okolic

Założenia: Ruch generowany przez użytkownika Liczba użytkowników Liczba kanałów radiowych Grade of Service (GoS) Średnia liczba rozmów na abonenta w GNR Średni czas trwania rozmowy w GNR Przewidywana gęstość rozmieszczenia abonentów w GNR 15/50/120 na km2 25mErl 10 000 24 2% 1 100s

Obliczenia ruchowe pozwalające na określenie minimalnej liczby stacji bazowych;

-liczba kanałów radiowych na komórkę:

24/12=2

(przy założeniu schematu podziału częstotliwości 4/12) -liczba kanałów rozmównych na komórkę: 2*8(TDMA)-2CCH=14TCH

Poszukiwana liczba stacji 3-sektorowych: -ruch generowany przez użytkowników: 1 rozmowa trwająca 3600s / godzinę -> 1Erl 1 rozmowa trwająca 100s / godzinę -> ?

1/36 = 0,028Erl

-liczba użytkowników na komórkę: -liczba potrzebnych komórek: wielokrotności trzech, a więc ‘33’

8,2003/0,028=295 użytkowników 10 000/295=33,87, liczbę tą możemy zaokrąglić do

-liczba potrzebnych stacji 3-sektorowych:

33/3=11

Krok1 Bilans łącza radiowego

Terminal przenośny; moc nadawania PoutMS = 33dBm = 2W

minimalny poziom sygnału na wejściu terminala przenośnego MSsens = -104dBm

Stacja bazowa; minimalny poziom sygnału na wejściu moc nadawania BTSsens= -107dBm Pout BTS = 42,5dBm

Pout BTS = Pout MS + Lc BTS + Gd BTS + (MSsens – BTSsens) Pout BTS = 33dBm + 3dB + 3,5dB + (-104dBm+107dBm) = 42,5dBm co równa się w przybliżeniu 18W (patrz obliczenia w załączniku)

Krok2 Obliczenie tłumienia trasy - wzór Okumura-Hata

teren miejski

a(hm ) = 1.1log10( f ) - 0.7hm - 1.56log10( f ) - 0.8 = -3,21dB

Lp=69,55+77,28-23,48-a(hm)+33,77log10(d)=126,5+33,77log10(d)

teren podmiejski teren wiejski

Lp(suburban)=Lp(urban)-2{log10(f/28)}2-5,4 Lp(open country)=Lp(urban)-4,78{log10(f)}2+18,33log10(f)-40,94

f- częstotliwość [MHz] hb-wysokość stacji bazowej [m] hm-wysokość terminala przenośnego [m] d- rozmiar komórki[km] Lp-tłumienie trasy

Krok3 Określenie zysku anten BTS;

Moc sygnału na wejściu terminala przenośnego powinna być większa od -85dBm

Pin MS = Pout BTS – Lc BTS – Lf BTS + Ga BTS – Lp (…) -85dBm = 42.5dBm-3dB-3,5dB +Ga BTS - Lp Lp-Ga BTS=121dBm

Krok4

Określenie maksymalnych wielkości komórek ze względu na moc sygnału

Zakładamy maksymalny zysk anten BTS na poziomie 18dBi

Lp=121+18=139dB (max. tłumienność)

Skoro

Lp =126,5+33,77log10(d)

[patrz „krok 2”]

a więc dla terenu miejskiego

a(hm ) = 1.1log10( f ) - 0.7hm - 1.56log10( f ) - 0.8 = -3,21dB

Lp(urban)=123,35+3,21dB+33,77 log10(d) Lp(urban)=126,56+33,77 log10(d)

139 = 126,5+33,77 log10(d) log10(d)=0,37

d=2,35km

terenu podmiejskiego

Lp(suburban)=Lp(urban)-2{log10(f/28)}2-5,4

139=126,56+33,77 log10(d)-4,54 -5,4 33,77 log10(d)=22,38 log10(d)=0,66 d=4,6km

terenu wiejskiego Lp(open country)=Lp(urban)-4,78{log10(f)}2+18,33log10(f)-40,94 139=126,56+33,77 log10(d)-41,72+54,15-40,94 33,77 log10(d)=40,95 log10(d)=1,21 d=16,32km

Krok5

Określenie rozmiarów komórki ze względu na pojemność;

Przewidywana gęstość rozmieszczenia abonentów to odpowiednio: 120 osób na km2 (obszar miasta); 295/120=2,46km2 50 osób na km2 (obszar podmiejski); 295/50=5,90km2 15 osób na km2 (obszar wiejski); 295/15=19,68km2

Odległości modułowe i rozmiary komórek dla terenu miasta, obszaru podmiejskiego i wiejskiego;

L1=1,68km L2=2,60km L3=4,75km

d1=1,94km d2=3,01km d3=5,50km

Odległości między stacjami BTS; x1=3*0,62*Psześciokąta1/2=2,92km x2=3*0,62*Psześciokąta1/2=4,52km x3=3*0,62*Psześciokąta1/2=8,25km

Krok 6 Dobór anten stacji bazowych; Wielkość komórek jest zatem ograniczona ze względu na ich pojemność, otrzymujemy; Lp – Ga BTS= 121dBm Lp =126,5+33,77log10(d) 126,5+33,77log10(d)- Ga BTS=121 Ga BTS=33,77log10(d)-5,5dBi

Na podstawie tej zależności jesteśmy w stanie dobrać zysk anten odpowiednio dla obszaru miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego;

Ga BTS1=4.22dBi Ga BTS2=10,66dBi Ga BTS3=19,50dBi

Z wcześniejszych obliczeń wynika, że mamy do dyspozycji 11 stacji 3-sektorowych. Cztery z nich zostaną rozmieszczone w terenie miejskim, cztery w podmiejskim a pozostałe trzy będą obejmować swoim zasięgiem tereny wiejskie Budapeszt leży na 47. stopniu szerokości północnej. Wiadomo, że jeden stopień szerokości geograficznej odpowiada 105,351km Jeżeli chodzi o długość geograficzną, to jeden stopień na tym obszarze to ok. 75,343km

Stacja bazowa 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3

Szerokość geogr. 47N 26.44 47N 26.44 47N 25.00 47N 25.00 47N 22.48 47N 22.48 47N 20.36 47N 20.36 47N 16.33 47N 16.33 47N 12.30

Długość geogr. 19E 06.18 19E 08.50 19E 05.00 19E 07.33 19E 08.45 19E 12.21 19E 10.33 19E 14.09 19E 16.21 19E 22.53 19E 19.37

Wysokość terenu [m] n.p.m. 112 115 103 112 103 115 111 115 99 116 104

Zasięg stacji bazowych

Zasięg sieci

Strefy dominacji stacji bazowych

Przy obliczeniach dopuszczalnego tłumienia zastosowałem model Okumura-Hata, który sprawdza się dla obszarów typu Tokio. Z załączonych materiałów (WCE2008_pp442425[1].pdf) wynika, że nie zawsze daje on prawidłowe wyniki. W wymienionym dokumencie do obliczeń dla Salalah (Oman) jest zastosowana empirycznie znaleziona poprawka (MSE czyli średni błąd kwadratowy bądź błąd średniokwadratowy). Przy rozmieszczaniu stacji bazowych przydatny okazał się kalkulator minut i sekund http://www.unitarium.com/time-calculator

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful