Nicolas Peeters Jonas Andries Jens Mertens Matthias smet

Eindwerk Onderzoekscompetentie
Grote verschillen in inkomen ? Hoger diploma = hoger inkomen ? Best betaalde diploma’s ? Stijgen lonen na verloop van tijd ? Le Gini-coefficient est un chiffre dans laquelle la grade de l’inégalité des dévélopements est exprimé (zie laatste blad voor grafiek) Le Gini-coëfficiënt est souvent exprimé pour mésurer l”inégalité, mais c’est capable pour mésurer chaque forme de la distibution inégalité. Le Gini-coëfficiënt est un chiffre entre 0 et 1. La valeur de 0 corresponde avec égalité parfait (dans ce cas a tout le monde le même revenu) et la valeur de 1 corresponde à ‘inégalité parfait’ (une personen a tout les revenus et les autres n’a pas un grand revenu). Le Gini-index est le Gini-coefficient exprimé comme pourcentage, et c’est égal à le Ginicoefficient multiplié avec 100. Grote verschillen in inkomen? Bij Boekhouders: Na vijf jaar werkervaring kunnen boekhouders rekenen op een gemiddeld loon van 2.330 euro bruto per maand. Na 20 jaar ervaring stijgt dit tot een gemiddeld loon van 3.000 euro bruto per maand. Universitair diploma: Een diploma is geld waard, letterlijk zelfs. Want, hoe hoger je diploma, hoe hoger je loon. Als je een universitair diploma bezit verdien je ± 80% meer dan als je ongeschoold bent Verdient een ongeschoolde bijvoorbeeld 2.000 euro dan verdient een universitair ruim 3.500 euro. Haalde je datzelfde masterdiploma aan de hogeschool, dan verdiende je 3.300 euro of 64,7% meer dan een ongeschoolde. OPMERKING: Deze cijfers zijn berekend op de brutolonen. Bij de nettolonen liggen deze verschillen een pak lager. Hoe hoger je diploma, hoe hoger je brutoloon

Procentuele loonverschillen t.o.v. 'geen diploma'

die dan ook beter betaalde jobs hebben. De sociale segregatie zit ingebakken in ons onderwijssysteem. Australië en Canada dan in Frankrijk. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Italië. In België: 45 procent minder kans op een universitair diploma als je vader dat ook niet heeft. hoe hoger je brutoloon? onderzoek ‘Intergenerational Social Mobility’ van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling : hoe groot is het voordeel van in een goed opgeleide familie op te groeien. hoe groot is het voordeel van in een goed opgeleide familie op te groeien. familiale en sociale omgevingsfactoren Netwerk Gedrag van een persoon Belangrijke rol om de sociale ladder te beklimmen MAAR: ONDERWIJS HEEFT NOG ALTIJD DE BELANGRIJKSTE ROL!!! De invloed van de opleiding van de ouders of het gebrek eraan op de toekomst van de kinderen vinden we vooral terug in het Verenigd Koninkrijk en de zuidelijke landen van Europa. dan springen vooral de artsen en de farmaceuten in het oog. Sociale ladder Individuele. Ze worden gevolgd door de masters in de rechten en de burgerlijk en handelsingenieurs. verdienen doorgaans 20 procent meer dan Belgen van wie de vader het middelbaar onderwijs niet heeft beëindigd. De socio-economische situatie van de leerlingen op een school speelt in België een cruciale rol. Zij verdienen respectievelijk 119% en 116% meer dan de ongeschoolden. Belgen van wie de vader een universiteitsdiploma op zak heeft. Het latere loonverschil lijkt in ons land vooral te maken te hebben met het verschil tussen rijke en arme scholen. Voor meisjes: tot 55 procent. En in België? België zit in de middenmoot van de rijke landen. In ons land: 2 soorten scholen 1) +70% kinderen uit rijke gezinnen 2) +70% leerlingen uit kansarme gezinnen Om een ideale sociale mix te bekomen zou men in feite meer dan één op de drie kinderen van school moeten veranderen. Het is gemakkelijker om de sociale ladder te beklimmen en meer te verdienen dan de ouders in het noorden van Europa Bv. Goed opgeleide ouders hebben vaker goed opgeleide kinderen. net zoals in de VS en Frankrijk. In het Brussels Gewest haalt 20% van de leerlingen geen universitair diploma . Het is dus een vicieuze cirkel voor gezinnen waarbij de ouders geen hoger diploma hebben. Hoe hoger je diploma.Artsen verdienen 119% meer dan ongeschoolde Kijken we naar het soort diploma. Zij verdienen ruim 80% meer.

7% +47. Plus de chance pour ceux qui sont grandis dans une famille défavorisé.Un système de gouvernement démocratique et une économie de marché Selon OESO(Organisation de coopération et de développement économiques): L’avantage familial donne une indication du grade dans laquelle un pays utilise le potentiel de sa population.v. werknemers zonder diploma secundair onderwijs professionele bachelor master hogeschool master universiteit +12. Et sa était bon pour la croissance d’économie Diplomaniveau Het salaris van werknemers hangt samen met hun diplomaniveau Tabel 3: Verschil in brutosalaris t.3% +36.2% .3% +24.o.

want de regering-Leterme nam ook serieuze maatregelen om de fiscale druk met ruim 900 miljoen euro te verlichten.assurances d’hospitalisation (57%) . USD  Jaarlijkse inflatie in 2011 oplopen tot 2. GEVOLG: Meer Belgen zullen in een hogere belastingschaal vallen  meer belastingen moeten ophoesten De overheid steekt dus 400 miljoen euro op zak als feitelijke belastingverhoging Maar we moeten het niet allemaal zo zwart zien. Door de stijgende inflatie gaan onze lonen de hoogte in. . On estime l’avantage des chèques de repas annuel sur €800 à €1000 Je loon stijgt? Je belastingen ook. Dat zal waarschijnlijk in juli 2011 gebeuren. Zo wordt het verlies aan koopkracht van de Belgische gezinnen (gedeeltelijk) opgevangen.v.La compensation de transport (65%) .chèques de repas (57%) .taux de cotisation au régime de pension (pensioenpremie) (42%) .laptop ou ordinateur pour utilisation à la maison … Chez certains des avantages les montants peut être très grands.3%  Gezondheidsindex met 2. Des sursalaires En plus de revenu mensuel reçoivent certains employées aussi des sursalaires de leur employeur. Door de hogere inflatie stijgen de lonen vermoedelijk met 4. Verwacht wordt dat de sociale bijdragen en de lonen van de ambtenaren dus respectievelijk in augustus 2011 en september 2011 met 2 procent geïndexeerd zullen worden. de huurprijzen en de lonen. Tegelijkertijd betalen we dit jaar 400 miljoen euro meer belastingen. Par exemple : . die overigens ook een heel deel van ons inkomen in beslag neemt 2 achteruitgang van de EUR t.1% toenemen Dient als basis voor de berekening van de sociale bijdragen. Maar zelfs deze maatregelen zijn niet voldoende om de automatische belastingverhoging te compenseren Als de inflatie dit jaar zal stijgen vrezen we dat de spilindex overschreden zal worden: 1 Stijging van de olieprijs.5 procent. Overschrijding van de spilindex in 2011? Die verwachte inflatiestijging zal als gevolg hebben dat de spilindex voor de sociale bijdragen en de lonen van de ambtenaren wordt overschreden.o.Combiné mobile (23%) .10.ecochèques (35%) .

reisbureaus… En wat gebeurt er dan met de anderen? In heel wat andere sectoren worden begin volgend jaar naar jaarlijkse gewoonte de salarissen aangepast in functie van de inflatie van vorig jaar. is de fiscale druk. autohandel. dan komt een werknemer in de hoogste belastingschaal.8998513-2211. namelijk 50%. Onderzoekers corrigeerden het nettoloon met kinderbijslag.5 procent meer loon ontvangen als gevolg van de jaarlijkse indexering. Minimumlonen: In ons land ligt het minimumloon voor werknemers +21 jaar opmerkelijk hoger dan in de meeste Europese landen: België 1. maar ondanks dat alles voelt hij zich wel welvarend. In weinig andere Europese landen is het verschil tussen een kostwinner in een gezin met twee kinderen en een alleenstaande zo groot. Dit komt omdat de werkgever zeer veel betaalt. Dit betekent dat een werknemer dus de helft van zijn brutoloon moet ‘afgeven’. Een Belgische werknemer is één van de zwaarst belaste werknemers van Europa. Dus de grootste factor dat de Belg zo zwaar belast wordt.343 Verenigd Koninkrijk 828!! Tsjechië 325!! Bron: http://netto. boodschappen doen enz… Dan blijkt plots dat België door deze correctie een inhaalbeweging maakt tegenover buurlanden.art .026 Frankrijk 1. hypotheeklening. consultancy. maar dat de werknemer daar relatief weinig aan overhoudt.Wie zijn de begunstigden? Bijna een kwart van de bedienden uit de privésector zal ongeveer 2.216 Nederland 1. als je loon 34. Het belangrijkste verschil: kinderbijslag is in ons land royaler. Het gaat om de bedienden die afhangen van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité meer dan 30 subsectoren die tot geen enkel specifiek paritair comité behoren bv. Nog straffer.330 euro overschrijdt.tijd.be/geld_en_gezin/carriere/Leeft_de_Belg_even_goed_als_de_gemiddelde_Europeaan-. MAAR de oplossing hiervoor is dat er een correctie doorgevoerd is op het nettoloon. terwijl de huizenprijzen in de steden lager liggen dan in Frankrijk en Duitsland Maar de keerzijde van deze medaille is dat voor wie veel verdient en alleenstaand is de fiscale druk bijzonder hoog is. reclamebureaus.

6. Dat is een pak minder dan de 38 procent van vorig jaar. Bijna de helft van de Belgen (43 procent) vindt dat de pensioenuitkeringen van de ambtenaren moeten dalen. 2. 7. Een kwart van de Vlamingen is voor de afschaffing van het brugpensioen. Bedrijfsleider 2. 8.277 euro 4.906 euro boven 2. 10. Ongeveer twee derde van de Belgen (68 procent) is ervan overtuigd dat de pensioenleeftijd zal worden opgetrokken en dat de uitkeringen zullen dalen. 9. Jurist 8. Psycholoog.3 jaar: op die leeftijd hoopt de Belg te kunnen stoppen met werken. Bijna een derde van de Belgen is een heel grote voorstander van een vermogensbelasting. Natuurkundige en scheikundige 5.149 euro 4. Zowat de helft van de Belgen is er wel voor te vinden. Maar hij denkt nog 3 jaar langer te moeten werken (tot 63.43% 45. 4.137 euro 4. 60.892 euro 4. al dan niet gesteund door hun werkgever. Bijna de helft van de Belgen (48 procent) is ook tevreden over het evenwicht tussen zijn werk en privéleven.358 euro 4. Dat is een groter deel dan bij de Franstaligen. De Belg voelt de crisis nog steeds. Vier op de tien Belgen geloven dat de werkloosheid nog zal toenemen.870 euro 5.68% 57.3 jaar). specialist in de menswetenschappen 9. Kaderlid 3.31% 40. Meer dan de helft van de Belgen (57 procent) vindt dat zijn koopkracht het afgelopen jaar is gedaald.67% 41. Nog eens 25 procent overweegt om ooit zelfstandig te worden en twee Belgen op de drie genieten extralegale voordelen. Specialist in de biowetenschappen 10.936€ 168.152 euro 4. Iets meer dan de helft van de Belgen (55 procent) doet aan individueel pensioensparen.008 euro 3. 10 Best Betaalde Beroepen In België Functie 1.04% 100.91% 36. tolk. Wiskundige en statisticus 4.10 cijfers over de Belg en zijn geld: 1.04% . Informaticaspecialist gemiddeld brutomaandloon 7.51% 33. Het wantrouwen ten opzichte van de bankier is afgenomen.42% 41. 3. 27 procent van de Belgen wantrouwt zijn bankier. Architect en ingenieur 7. 5. econoom.83% 48. consultant en vergelijkbare functie 6.634 euro 4. Account manager.

De salarissen van bio-ingenieurs. burgerlijk ingenieurs en handelsingenieurs stijgen het snelst. Die van leerkrachten en psychologen stijgen ook. .Plus haut revenu pour commencer ≠ plus haut revenu au bout du temps . maar doen dit veel trager. Bio-ingenieur Burgerlijk en handelsingenieur (Toegepaste) economische wetenschappen Handelswetenschappen (hogeschool) Industrieel ingenieur Geneeskunde Informatica / rechten / tolk / criminologische wetenschappen / lichamelijke opvoeding / logopedie Wetenschappen / Biomedische wetenschappen Talen Filosofie / theologie / geschiedenis Bedrijfsmanagement Psychologie / pedagogie / medisch-sociale wetenschappen Bouw (bachelor) Architectuur (bachelor) Leerkracht / regent Industriële wetenschappen (bachelor) LONEN STIJGEN SNELST LONEN STIJGEN TRAAGST Conclusion générale: .Des revenus peuvent monter .Ingenieurs en economen zien loon snelst stijgen Bij de meeste andere diploma's heeft anciënniteit wél een positief effect op het loon.Une diplôme plus haut est égal à un revenu plus haut.