JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

ANALISIS SWOT UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

Kekuatan ,Kelemahan Kekuatan (Strength , Weakness) (S – Strenght)

Kelemahan (W – Weakness)

    
Peluang , Ancaman (Opportunities ,Threats)

Pemeriksaan air kencing yang berkala kepada pelajar bermasalah disiplin. Penglibatan pelajar dalam Minggu Anti Dadah. Ceramah / Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dibuat setiap tahun. PPDa diserapkan dalam P&P Kerjasama sekolah dengan pihak polis dalam menangani kegiatan dadah Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap kelas dengan menyediakan sudut pendidikan anti dadah dan buletin bahaya dadah.

  

Penyelidikan keterlibatan pelajar dalam kegiatan sosial yang tidak sihat gagal dilaksanakan Pelajar merokok di luar sekolah, tiada tindakan disiplin dikenakan kepada pelajar tersebut. Pesalah disiplin / pelajar bermasalah tidak dibimbing / tidak diberi peluang memperbaiki diri dan mengenali sifat diri dan potensi diri yang baik.

Peluang (O- Opportunities) 1. Sokongan padu daripada pihak sekolah. 2. Guru yang komited.

   

PIBG dan sekolah mengubal pelembagaan disiplin sekolah yang lebih menjurus kepada pembinaan kesihatan fizikal,mental dan spiritual. Pakar-pakar motivasi minda ramai di Malaysia untuk dijemput ke sekolah. Kerjasama dengan badan-badan kebajikan untuk menempatkan pelajar-pelajar bermasalah bagi tujuan kerja amal. Badan dakwah daerah melaksanakan program keagamaan

 

Mendapatkan sumber kewangan. Sokongan daripada ibu bapa.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort

Ancaman (T – Threats)

1. Pengaruh persekitaran yang tidak kondusif. 
Pelajar-pelajar amat bebas bercampur gaul dengan rakan-rakan dan orang dewasa yang terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak sihat. 2. Ibu bapa tidak memberi pendidikan rohani yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Anak-anak hanya alat untuk mencapai kehidupan yang selesa melalui pencapaian akademik yang cemerlang dan berharap anak-anak tersebut akan memperolehi pekerjaan selepas tamat persekolahan. 

Mendapatkan kerjasama ibu bapa bagi aktiviti yang dijalankan. Pengalaman guru penasihat yang berguna.

 

Guru menjalankan aktiviti mengikut perancangan dan kesesuaian. Pendedahan yang kurang kepada ibu bapa.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR

Mewujudkan sudut anti dadah di setiap kelas. 3. 3. Pelajar-pelajar bebas bercampur gaul dengan rakan-rakan dan orang dewasa yang terlibat dengan kegiatan sosial yang tidak sihat. Mengadakan ceramah berkenaan pencegahan najis dadah. STRATEGI 1. Memberi maklumat berkenaan pencegahan dadah. MATLAMAT 1. Sumber informasi yang berkenaan sangat terhad. 2. Pelajar-pelajar kurang informasi berkenaan pencegahan dadah. Kempen Pencegahan. Pelajar diberi pendidikan pencegahan yang kerap semasa di dalam kelas oleh guru-guru. pencegahan dadah. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 2) Kurang pendedahan tentang bahaya dadah. 3. Mengadakan Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah. 2. Rokok amat mudah diperolehi di pasaran. MASALAH 1. Mengadakan kuiz selepas ceramah untuk melihat tahap kefahaman pelajar. Mencegah tabiat merokok di kalangan pelajar. 2. Hasil / dapatan kaji selidik di setiap kelas tentang tabiat merokok di kalangan pelajar dan berdasarkan laporan guru disiplin . PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR . 3) Kurang informasi 3. Memupuk kesedaran di kalangan pelajar agar jangan terjebak dengan najis dadah.JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort PERANCANGAN STRATEGIK (2012 -2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH ISU 1) Masalah merokok di kalangan pelajar lelaki meningkat setiap tahun apabila naik ke kelas yang lebih tinggi. 2.

Sept RM 300 Sambutan para pelajar semasa sesi soal jawab selepas ceramah 3. Mewujudkan Sudut Anti Dadah di setiap kelas Pendekatan informasi oleh guru-guru semasa di dalam kelas Guru Penasihat. Guru Penasihat. 1. Jun. Penyelaras.JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort PELAN STRATEGIK (2012. Penyelaras TEMPOH Mac KOS/ SUMBER RM500 TOV 70% murid memahami dan berpengetahuan dalam aspek pencegahan dadah 80% dapat memastikan setiap pelajar faham tentang bahaya dadah 80% memanfaatkan dengan berkesan sudut informasi berkenaan ETR 90% murid memahami dan berpengetahuan dalam aspek pencegahan dadah 90% dapat memastikan setiap pelajar faham tentang bahaya dadah 90% memanfaatkan dengan berkesanan sudut informasi berkenaan INDIKATOR PENCAPAIAN Borang Soal Selidik yang diedarkan kepada pelajar. 2.2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BIL. Guru-guru Kelas April RM 200 Sudut Anti Dadah yang dimurnikan di setiap kelas PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR . Penyelaras Mac. Ceramah berkenaan Pencegahan Dadah Memberi kesedaran tentang bahaya najis dadah. TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat. PROGRAM Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan murid.

Mewujudkan Sudut Anti Dadah di setiap kelas JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR . Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah 2. Ceramah Berkenan Pencegahan Dadah 3.JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort JADUAL PELAN OPERASI (2012.2015) UNIT HEM (PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH AKTIVITI 1.

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (KOKURIKULUM) TEMPOH PERANCANGAN BULANAN / TAHUNAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang Dilaksanakan Penilaian Hasil Kejayaan Program AKTIVITI 1 / / / / / / / / / / / / / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

..........................................1 4....... JOHOR STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN ................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………..........................................................................3 Dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( ) Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….................................... Tajuk Program : ................ Aktiviti yang dijalankan :...... Tarikh Pelaksanaan :.......................................... 1........................................................................ Dapatan : 4........ 4.. 3........................... Disediakan : Disahkan : PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .............................................................................. b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………….. 2......................................JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort PK 01/2 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT 81700 PASIR GUDANG.....................................................2 4...

....... 5.. 4....... Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti Penilaian Program : : : : : : : : : : 8.......... 3................2 Kelemahan Program 8.. 2...... JOHOR FORMAT LAPORAN PROGRAM 1.. Dokumentasi Bergambar : Disediakan : Disemak: Disahkan: ………………………… ………………………… …………………………... .....1 Kekuatan Program 8........ 8...3 Cadangan Penambahbaikan : 9......... 6... PK01/3 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG PUTERI RESORT 81700 PASIR GUDANG..JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort ....................................... 7.... PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

Mengumpul bahan dan pencetakan. Post-mortem Pelaporan dan penilaian Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk.JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort CONTOH Bil 1 Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Strategi Pelaksanaan Program dan aktiviti berkaitan Aktiviti/Kod SKRA Program Pertandingan. Lawatan ke Muzium Negeri dan Persatua Sejarah Negeri Johor. Post-mortem Pelaporan dan penilaian Matlamat Objektif Strategik Sambutan Menanam rasa Program cintakan tanahair Bulan Kemerdekaan 2 Program Lawatan Memberi pendedahan tentang tempattempat bersejarah dalam negara. Mengurus dan Pelaksanaan Program.              Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk. Mesyuarat Pelaksanaan. Mesyuarat Pelaksanaan. PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .nyanyian lagu patriotik. Mengurus dan Pelaksanaan Program. Mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Mengumpul bahan dan pencetakan.

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Bahagian Isu Strategik : Kelab Rukun Negara : Mengadakan Sambutan Bulan Kemerdekaan Matlamat Strategik : Program Sambutan Bulan Kemerdekaan Bil Objektif KPI Sasaran TOV 2011 2012 2013 (Insiatif) Strategik 1 Melaksanakan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan % penyertaan Peningkatan keupayaan murid dalam Program Sambutan Bulan Kemerdekaan 40% 60% 80% 100% jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan.

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Bahagian Isu Strategik : Kelab Rukun Negara : Mengadakan Lawatan Sambil Belajar Ke Tempat Bersejarah Matlamat Strategik : Pengisian Program Lawatan Bil Objektif KPI Sasaran TOV 2011 2012 2013 (Insiatif) Strategik 1 Memberi pendedahan tentang sejarah tanahair % penyertaan Peningkatan keupayaan murid dalam Program Lawatan Sambil Belajar 40% 60% 80% 100% jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan. PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program RM 1000 Peruntukan Pelan Integrasi Penyertaan murid dalam setiap Lampiran senarai aktiviti Sepanjang Program Sambutan September September aktiviti yang pertandingan Bulan dipertandingkan Kemerdekaan Nasional Jabatan Perdana Menteri PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Objektif 1 Strategik 1 : Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Ogos hingga Tarikh Laksana 9 Ogos hingga 15 KPI Output Catatan 1.

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Objektif 1 Strategik 1 : Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Ogos hingga Tarikh Laksanana 9 Ogos hingga 15 KPI Output Catatan 1. Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program RM 1000 Peruntukan Pelan Integrasi Penyertaan murid dalam setiap Lampiran senarai aktiviti Sepanjang Program Sambutan September September aktiviti yang pertandingan Bulan dipertandingkan Kemerdekaan Nasional Jabatan Perdana Menteri PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Bulan Kemerdekaan : Memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah negara.00 Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Format pelaporan Pelan Operasi PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR . : Memahami dan menghayati erti kemerdekaan yang sebenar Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Ogos 2011 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa Senarai Kosa kata 2 3 4 5 6 7 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengumpul bahan Ogos 2011 Ogos 2011 Julai 2011 Ogos /September 2011 Oktober 2011 Oktober 2011 RM 1000.

: Menghargai dan cintakan negara Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan September 2011 September 2011 Ogos 2011 Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa Kenalpasti tempat Mengesahkan penyertaan pelajar 2 3 4 5 6 7 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Menyediakan senarai pelajar Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Julai 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 RM 1000.JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Lawatan Sambil Belajar : Memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah negara.00 Format pelaporan PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Jadual Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Unit Hal Ehwal Murid Program Kesedaran Kepenggunaan Kantin Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 / / / / / / / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Jadual Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Panitia Bahasa Melayu Program Kosa kata Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang dirancangkan Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang Dilaksanakan Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 / / / / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / / / PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Jadual Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Program Bulan Kemerdekaan Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 2 3 4 5 6 7 / / / / 8 / / / / / / 9 10 11 12 / / / / Jadual Pelan Operasi PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB RUKUN NEGARA) Program Lawatan Sambil Belajar Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 2 3 4 5 6 7 / / / 8 / / / 9 / / / 10 11 12 / / / / Pelan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Bahagian Isu Strategik : Bilik Bahan Bantu Mengajar : Mengadakan Aktiviti Mencipta Bahan Bantu Mengajar Matlamat Strategik : Pengisian Aktiviti Pogram Bil Objektif KPI Sasaran TOV 2011 2012 2013 (Insiatif) Strategik 1 Meningkatkan lagi stok bahan bantu mengajar % penyertaan Guru dalam penggunaan bahan bantu mengajar 40% 60% 80% 100% Peningkatan keupayaan Guru-guru melaksanakan program dengan berkesan. Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

Aktiviti Penyelaras Pertandingan Program RM 1000 Peruntukan Penyertaan murid Lampiran senarai Sepanjang Program PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Objektif 1 Strategik 1 : Melaksanakan Aktiviti Pertandingan Program Sambutan Bulan Kemerdekaan : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Ogos hingga Tarikh Laksanana 9 Ogos hingga 15 dalam setiap Pelan Integrasi dipertandingkan Nasional Jabatan Perdana Menteri Kemerdekaan September September aktiviti yang pertandingan Bulan aktiviti Sambutan KPI Output Catatan 1.

Kempen meminjam Guru BBM dan Guru-guru RM 300 Peruntukan Penyertaan guru Lampiran senarai Sepanjang Tahun PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Objektif 1 Strategik 1 : Meningkatkan penggunaan Bahan Bantu Mengajar : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Januari hingga Tarikh Laksanana Januari hingga dalam kempen bahan bantu mengajar paling banyak matapelajaran Sekolah November November yang dijalankan aktiviti kempen KPI Output Catatan 1.

Meningkatkan kuantiti bahan Guru BBM dan Guru-guru RM 300 Peruntukan Penyertaan guru Lampiran senarai Sepanjang Tahun Pelan Operasi PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Objektif 1 Strategik 1 : Meningkatkan kuantiti Bahan Bantu Mengajar : Peningkatan Aktiviti (Program) Tempoh Masa Bil Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Kos /Sumber Tarikh Jangka Januari hingga Tarikh Laksanana Januari hingga dalam aktiviti bantu mengajar matapelajaran Sekolah November November yang dijalankan aktiviti KPI Output Catatan 1.

00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa 2 3 4 5 6 7 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengadakan Kempen Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Januari 2011 Januari 2011 Januari hingga November 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 RM 300.00 Format pelaporan Pelan Operasi PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Terbanyak : Menggunakan Bahan Bantu Mengajar paling maksimun : Menghargai bahan bantu mengajar yang ada Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2011 Kos Pelaksanaan RM 300.

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Program Rasional Objektif Bil 1 : Program Mencipta Bahan Bantu Mengajar : Meningkatkan lagi kuantiti Bahan Bantu Mengajar : Menggalakkan penggunaan Bahan Bantu Mengajar Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Januari 2011 Kos Pelaksanaan RM 300.00 Format pelaporan Jadual Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .00 Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa 2 3 4 5 6 7 Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Mengadakan Kempen Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Januari 2011 Januari 2011 Januari hingga November 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 RM 300.

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Program Peminjaman Bahan Bantu Mengajar Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 / / / / / / 2 / / / / / 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Jadual Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT PUSAT SUMBER (BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR) Program Mencipta Bahan Bantu Mengajar PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .

JBA1125 Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 / / / / / / 2 / / / / / 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH BERSAMA MENJULANG SKTPR .