CURS

Ocupaţia: FLORAR – DECORATOR

2012

Ocupaţia: Florar – decorator - 10 unităţi

Pagina 1 din 32

Îndemânarea obţinută prin practică îndelungată. Florarul – decorator posedă cunoştinţe temeinice referitoare la însuşirile morfologice şi estetice ale materialului vegetal şi stăpâneşte mijloace tehnice de transpunere în cadrul aranjamentului floral a principiilor artistice cum sunt liniile. O activitate importantă a acestei ocupaţii presupune aprovizionarea cu materii prime şi materiale de cea mai bună calitate care să asigure efectul estetic al aranjamentelor florale. sortând florile pe categorii de calitate.10 unităţi DESCRIEREA OCUPAŢIEI Ocupaţia este practicată de către iubitorii de flori. executând lucrări de condiţionare şi conservare.Ocupaţia: Florar – decorator . rafinamentul. de diferite profesii şi vârste care posedă deprinderile şi cunoştinţele necesare realizării aranjamentelor florale conform regulilor estetice consacrate. realizează şi îngrijeşte aranjamente florale diverse în funcţie de scopul utilizării. simetria sau asimetria. pregăteşte florile tăiate şi materialul vegetal. depozitând buchetele şi materialul vegetal uscat în condiţii adecvate. valorifică florile şi aranjamentele florale. Florarul – decorator recoltează florile respectând stadiul de dezvoltare al acestora şi condiţiile optime de recoltare. culorile. prelucrează materialul vegetal în vederea asamblării în aranjamente florale. imaginaţia. fantezia. perseverenţa şi nu în ultimul rând talentul reprezintă câteva însuşiri/ aptitudini absolut necesare unui florar – decorator. Pagina 2 din 32 . trăirea emoţională. Ocupaţia presupune cunoaşterea tehnicilor de prelucrare a materialului vegetal şi de utilizare a accesoriilor în aranjamente florale din ce în ce mai elaborate ceea ce înseamnă afaceri prospere în comerţul cu flori. debarasând şi prelucrând tijele florale. în funcţie de tipul speciei de cules. proporţiile.

crt.10 unităţi UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ Titlul unităţii Domeniu de competenţă Nr.S.M. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice Recoltarea florilor Prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea asamblării Pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare Realizarea aranjamentelor florale Valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale FUNDAMENTALE 2 3 GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE SPECIFICE OCUPAŢIEI 4 5 6 7 8 9 10 Pagina 3 din 32 .S.S. şi N. 1 Comunicarea la locul de muncă Munca în echipă Perfecţionarea pregătirii profesionale Aplicarea N.I.Ocupaţia: Florar – decorator .P.

Participă la discuţii pe teme rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii profesionale. Informaţiile sunt transmise cu claritate. e-mail.4. Pagina 4 din 32 . prin utilizarea formei şi mijloacelor de comunicare adecvate. 1. Interlocutori: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale specifice activităţilor de realizare a aranjamentelor florale. 1.modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute.mijloace de comunicare .2. 1.categorii de interlocutori . Mijloace de comunicare: telefon.capacitatea de adaptare a limbajului folosit în funcţie de interlocutor.forme de comunicare . 2. cultivatori de flori. 1. directă. .limbajul de specialitate La evaluare se va urmări: . 2.Ocupaţia: Florar – decorator .3. Problemele profesionale sunt discutate şi 2. Transmite şi primeşte informaţii. . diferiţi clienţi. fax.corectitudinea utilizării limbajului profesional. Comunicarea se realizează într-o manieră politicoasă. corect şi concis. grupului.5. verbal. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . 1.modul de adresare şi coerenţa în formularea ideilor. .2. 2. clienţi etc. întrun limbaj adaptat interlocutorilor. 2. complete şi exprimate în limbajul specific locului de muncă.4.10 unităţi UNITATEA 1 COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ Descriere Unitatea descrie competenţa necesară florarului-decorator pentru comunicarea cu alţi membri din cadrul echipei. Informaţiile transmise sunt reale. În cadrul discuţiilor în grup este respectat dreptul la opinie al celorlalţi participanţi. comercianţi de flori. producători şi comercianţi de flori. Gama de variabile Forme de comunicare: în scris. cu evitarea conflictelor. 1. Informaţiile sunt selectate cu atenţie şi verificate cu responsabilitate. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar şi sunt exprimate fără reţinere. înţelegere şi atenţie.3. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Schimbul de informaţii este realizat cu operativitate. Schimbul de informaţii se realizează la obiect.6.1. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm.1. corespondenţă scrisă etc.

raporturile ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei La evaluare se va urmări: . Sprijinul specializat este acordat/solicitat la cerere. florar-decorator.3. Pagina 5 din 32 . 2. 1. 2. Identifică rolul propriu în cadrul echipei. asamblarea florilor în diferite tipuri de aranjamente florale. aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat cu discernământ în funcţie de sarcinile de realizat. . . 1. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat corect în funcţie de tipul activităţii de executat. 2.3.capacitatea de identificare a rolului propriu în cadrul echipei în cazul unei lucrări specifice. Identificarea rolului propriu în cadrul echipei se face conform informaţiilor obţinute din surse autorizate.componenţa echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activităţi specifice . CRITERII DE REALIZARE 1.2. Responsabilităţile sunt îndeplinite evitându-se declanşarea oricărui conflict în cadrul echipei. valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale Membrii echipei: şef de echipă.capacitatea de respectare a raporturilor ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei. Gama de variabile Tipul activităţii de realizat: recoltarea florilor. muncitori.2. . 2. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .1. sortarea florilor. Obiectivele activităţii se realizează printr-o colaborare permanentă între membrii echipei. Efectuează munca în echipă. Activităţile se desfăşoară respectându-se raporturile ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei 2.flexibilitatea în depăşirea situaţiilor conflictuale.fazele de desfăşurare a activităţilor specifice şi a altor tipuri de activităţi care implică colaborarea cu alţi lucrători . păstrarea florilor.4.capacitatea de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei în timpul realizării sarcinilor specifice.1.10 unităţi UNITATEA 2 MUNCA ÎN ECHIPĂ Descriere Unitatea se referă la competenţa necesară florarului –decorator pentru integrarea în activitatea echipei în cadrul căreia derulează diferite etape ale activităţii de realizare a aranjamentelor florale.Ocupaţia: Florar – decorator . condiţionarea/ prelucrarea materialului vegetal.

3.Ocupaţia: Florar – decorator .2. schimburi de experienţă etc. 2. Participarea la diferite forme de perfecţionare se realizează în mod activ. unelte specifice şi mostre de produse etc. Autoinstruirea se realizează cu responsabilitate pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale la locul de muncă. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. asigurându-se asimilarea cunoştinţelor la nivelul propus. 2. 1. Realizează autoinstruirea. Nevoile de instruire sunt stabilite în funcţie de cerinţele şi noutăţile din domeniu. Necesarul de instruire este identificat cu realism în funcţie de nivelul de pregătire propriu. asamblarea florilor în diferite tipuri de aranjamente florale. Surse de informare pentru autoinstruire: reviste. CRITERII DE REALIZARE 1. Necesităţile de perfecţionare profesională vizează ansamblul activităţilor desfăşurate la locul de muncă. Autoinstruirea se realizează permanent în scopul asimilării noutăţilor în domeniu.1. 3. 3. Informaţiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu necesităţile individuale de perfecţionare. în corelaţie cu noutăţile relevante pentru activitatea desfăşurată.10 unităţi UNITATEA 3 PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE Descriere Unitatea descrie competenţa florarului–decorator necesară pentru identificarea necesităţilor de perfecţionare profesională şi integrarea proprie în cadrul unor forme de perfecţionare în vederea creşterii calităţii rezultatelor muncii. târguri şi expoziţii. 1. păstrarea florilor. 3.3. 1. Forme de perfecţionare: cursuri. Participă la diferite forme de perfecţionare Gama de variabile Activităţi desfăşurate: recoltarea florilor. 3. valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale etc. instruiri. simpozioane. 2. vizitarea standurilor din domeniu cu echipamente. aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice. Necesarul de instruire se stabileşte pe baza autoevaluării obiective. condiţionarea/ prelucrarea materialului vegetal.4. Instruirea se realizează ori de câte ori este nevoie.2. prelegeri. Autoinstruirea se realizează pe baza informaţiilor preluate din diverse surse. publicaţii de specialitate. cărţi din ţară şi străinătate. 2.1.2. sortarea florilor. Pagina 6 din 32 . Identifică necesităţile de perfecţionare profesională. Internet.3.1.

disponibilitatea de a participa la cursuri de perfecţionare.capacitatea de autoevaluare obiectivă pentru identificarea necesităţilor proprii de instruire. Pagina 7 din 32 .capacitatea de identificare a surselor de instruire şi de exploatare a acestora în interes propriu. .forme de perfecţionare profesională în domeniul artei florale .tipuri de surse de informare şi modul de accesare .Ocupaţia: Florar – decorator .10 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . .navigare pe Internet La evaluare se va urmări: .interesul manifestat pentru autoperfecţionarea continuă.utilizarea calculatorului . .

1. Echipamente pentru stingerea incendiilor: hidranţi. respectând procedurile interne. anunţarea accidentelor mortale etc. Pagina 8 din 32 . asamblarea materialului vegetal în diferite aranjamente florale etc. 1. acordarea primului ajutor. Activitatea specifică este desfăşurată cu respectarea permanentă a normelor de sănătate şi securitate în muncă.I.1.Ocupaţia: Florar – decorator . intervenţii la organele abilitate pentru soluţionarea situaţiilor de criză.10 unităţi UNITATEA 4 APLICAREA N.1.M.S. şorţuri. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate cu corectitudine şi luciditate. Descriere Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor specifice ocupaţiei de florar – decorator. Proceduri interne de urgenţă: plan de evacuare. găleţi. Aplică procedurile de urgenţă şi evacuare Gama de variabile Echipament de protecţie a muncii: halate. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare. ŞI N. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. succesiunea operaţiilor adecvate tipului de accident. Aplică normele de prevenire şi stingere a incendiilor 3.3. 2. furtun pentru apă etc. Procedurile de urgenţă sunt aplicate cu rapiditate în vederea evitării accidentelor. salopete etc.2. sortarea florilor. corespunzător cu tipul accidentului. 1. 2. Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă CRITERII DE REALIZARE 1. Normele de prevenire şi stingere a incendiilor sunt aplicate cu responsabilitate pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor.P.S. Activitatea specifică este efectuată în condiţii de securitate şi în conformitate cu normele PSI în vigoare. stingătoare cu CO2. 1.3. cu praf şi CO2. 3. 2. 3.2. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt întreţinute şi păstrate în condiţii de siguranţă.2. 2. Primul ajutor este acordat cu promptitudine. Activităţi specifice: recoltarea florilor. păstrarea florilor. Echipamentul de protecţie din dotare este utilizat corect. condiţionarea/prelucrarea materialului vegetal. 3.3.S.4.

capacitatea de a depista prompt eventuale surse de pericol.normele de sănătate şi securitate în muncă şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor desfăşurate de florari-decoratori .corectitudinea şi atenţia cu care sunt executate lucrările pentru evitarea oricărui tip de accident .capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. . sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor .Ocupaţia: Florar – decorator .10 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .noţiuni de acordare a primului ajutor La evaluare se va urmări: .corectitudinea cu care sunt respectate normele de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor în activităţile desfăşurate de florarii-decoratori. .sistemele de avertizare. . Pagina 9 din 32 .corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident.

Depozitarea este făcută în spaţii special amenajate şi compartimentate pe tipuri de produse. 3. Stabileşte tipul şi necesarul de materii prime şi materiale CRITERII DE REALIZARE 1.Ocupaţia: Florar – decorator . Recepţionarea materialelor aprovizionate este făcută cantitativ şi calitativ conform documentelor însoţitoare. 2. Materialele sunt manipulate cu atenţie în vederea depozitării evitându-se deteriorarea sau distrugerea acestora.2.1. 3.4. Sursele de aprovizionare sunt identificate cu atenţie.3.1. 1. 2. Integritatea ambalajelor şi autenticitatea produselor aprovizionate este verificată cu atenţie.1. 4. precum şi pentru procurarea tuturor componentelor şi accesoriilor necesare realizării aranjamentelor florale ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.3. Depozitează materialele aprovizionate Pagina 10 din 32 . Necesarul de materii şi materiale stabilit este transmis în timp util.1. 4. 3.10 unităţi UNITATEA 5 APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME ŞI MATERIALE SPECIFICE Descriere Unitatea se referă la competenţa florarului-decorator pentru stabilirea tipului şi cantităţilor de materii prime şi materiale. pentru asigurarea calităţii mărfii. asigurându-se condiţii optime de livrare în timp util. Tipurile de materii prime şi materiale necesare sunt stabilite corect. Sursele de aprovizionare sunt identificate ţinând cont de raportul calitate/preţ şi distanţa optimă de transport. Aprovizionează materialele 4. 4. 2.3. 1. Sursele de materii prime şi materiale sunt identificate cu atenţie.2. Necesarul de materii prime şi materiale este planificat ţinând cont de executarea eşalonată a lucrărilor. Materiile prime şi materialele necorespunzătoare sunt refuzate şi returnate în condiţii de legalitate. 2. astfel încât să se asigure desfăşurarea normală a lucrărilor din florărie. Identifică sursele de aprovizionare 3.4. 4. 1.2. Necesarul de materii prime şi materiale este întocmit în raport cu volumul lucrărilor de executat şi stocurile existente.3.2. Spaţiile în care sunt aranjate materialele asigură condiţii favorabile depozitării. conform documentaţiei tehnice. Depozitarea este realizată cu respectarea strictă a normativelor legale în vigoare.

vase de sticlă/ ceramică/ plastic vase pentru apă: găleţi. felicitări pentru diverse sărbători.lăstari proaspeţi cu mure sau măceşe .graminee: gliceria. capsator desicanţi coloranţi/ decoloranţi lacuri sfoară/ rafie clei de tipul prenadez.perii de plastic/ ceramică .argilă . prunus. apă curentă. cărţi de vizită Surse de aprovizionare: cultivatori de flori şi plante ornamentale. cala. ciocan. salix .pietriş sau nisip grosier . raport calitate/ preţ.10 unităţi Gama de variabile Materii prime: frunziş . Condiţii optime de livrare: preţ.porumb decorativ .ardei decorativ . hedera. unităţi de desfacere diferite materiale etc. lalea. condiţii de plată. palmieri.plasă de sârmă . cerasifera.burete floral . posibilităţi de umbrire. căi de acces. plastic cartonaşe. stipa fructe . mărgăritar . levănţică.capsule de mac . temperatura la nivelul cerut de materialele depozitate. perforator.lăstari cu frunze: asparagus. spaţii dezinfectate şi deratizate. mahonia. bandă adezivă panglici din mătase/ plastic folii de celofan. anturium. termen de livrare.tuburi din plastic/ sticlă în formă de con sau eprubetă pentru menţinerea în apă a florilor individuale mai delicate . diminuarea umezelii. poa. bidoane şi alte recipiente pompă pulverizator pentru stropirea florilor instrumentar: foarfece. tipuri de ambalaje.Ocupaţia: Florar – decorator .frunze de : ferigă.kenzanul este un suport de susţinere/ fixare a materialului vegetal utilizat . cineraria. penisetum. streliţia. condiţii de livrare. diverse conifere . cuţit/ briceag. Pagina 11 din 32 .shipo . scrisori.coşuri din diferite materiale şi forme .ramuri cu fructe de mahonia Materiale: accesorii pentru aranjamente florale .tije din sârmă de diferite grosimi . hârtie. Condiţii favorabile depozitării: posibilităţi de aerisire.ramuri cu frunze: buxus. distanţă de transport.

. .Corectitudinea în aprecierea calităţii diferitelor materiale folosite în aranjamente florale.Volumul lucrărilor de executat şi stocurile existente .Condiţii de depozitare a materialului vegetal .Surse de aprovizionare cu materii prime şi materiale specifice . . .Modalitatea de manipulare a produselor aprovizionate. Pagina 12 din 32 .Ocupaţia: Florar – decorator .Condiţii de calitate specifice materialelor şi materiilor prime utilizate La evaluare se va urmări: .Responsabilitatea în pregătirea spaţiilor de depozitare.Capacitatea de asigurare a condiţiilor necesare pentru păstrarea materialului vegetal aprovizionat şi a celorlalte materiale şi accesorii.Promptitudinea în aprovizionarea cu materialele necesare.10 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .Tipurile de materii prime şi materiale necesare realizării aranjamentelor florale .

Vegetalele uscate provenind de la diferite specii de plante cultivate şi spontane sunt culese cu atenţie din natură. 2. 2. Stadiul de dezvoltare al speciilor floricole este identificat corect pentru asigurarea celei mai bune evoluţii a florilor după rupere. prin aplicarea unor metode specifice şi utilizarea de instrumente adecvate. 3.2. Stadiul de dezvoltare optim pentru recoltare este identificat cu discernământ. Stadiul de dezvoltare este identificat cu atenţie avându-se în vedere toate cerinţele necesare pentru valorificarea florilor. 3. Florile sunt recoltate cu atenţie. în funcţie de tipul speciei floricole de cules.10 unităţi UNITATEA 6 RECOLTAREA FLORILOR Descriere Unitatea se referă la competenţa florarului – decorator privind recoltarea florilor în fazele optime de dezvoltare specifice fiecărei specii şi în momentul potrivit al zilei pentru a asigura păstrarea prospeţimii şi a calităţilor estetice.7. 3. Recoltarea se realizează manual.5. în funcţie de specia floricolă de prelevat.Ocupaţia: Florar – decorator . ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.2. în funcţie de condiţiile specifice de dezvoltare. Condiţiile de recoltare sunt respectate cu stricteţe în vederea menţinerii cerinţelor de calitate ale florilor după rupere.4. Stabileşte condiţiile de recoltare 3. Condiţiile de recoltare sunt stabilite cu atenţie. Recoltarea se realizează corelând însuşirile biologice ale plantelor cu condiţiile de recoltare necesare. Recoltează florile Pagina 13 din 32 .3. în funcţie de caracteristicile speciilor floricole.2. 3. 1.1. Florile sunt recoltate în funcţie de faza de dezvoltare şi gradul de deschidere. pentru evitarea deteriorării acestora şi asigurarea cerinţelor de calitate după rupere.1.3.1. 2. 1. 3. 3.6. Recoltarea se efectuează în funcţie de ciclul biologic al speciilor ornamentale şi tipul de creştere. Florile sunt recoltate corect. 2. Momentul recoltării este stabilit în corelaţie cu însuşirile biologice ale plantelor. Identifică stadiul de dezvoltare al speciilor floricole în vederea recoltării CRITERII DE REALIZARE 1.3. 3.

insolaţie puternică ). bujori.flori de: nemţişor. gradul de deschidere a florilor în corelaţie cu intensitatea luminoasă. Condiţii atmosferice: depunere de rouă. culoarea după ce sunt recoltate şi uscate. narcisă.tărtăcuţe de forme şi culori variate .pălării de floarea soarelui .10 unităţi Gama de variabile Stadiul/faza de dezvoltare: faza de boboc. bujorul. astfel: florile care se recoltează în faza de boboc înfloresc repede şi mai ales în apă (laleaua).conuri de brazi . levănţica .boboc semideschis: crin.boboc închis: laleaua. crini.iarna. lalele.). crizanteme.). coada şoricelului .spice de ierburi/ graminee . anemone. Tipul speciilor floricole: flori proaspete flori/ vegetale uscate: se mai numesc nemuritoare. lalea. crin. temperatură.).boboc colorat: anemonă. ploaie. cer înnorat/senin. aspect general. luminozitate etc. inflorescenţe cu diferite niveluri de deschidere. mărgăritar . Instrumente pentru recoltare: briceag sau foarfece speciale bine ascuţite. smulgere (gerbera. Condiţii de recoltare: momentul zilei. pădure. frezii. crinul. comportamentul (rezistenţa) faţă de radiaţiile solare etc. Însuşiri biologice ale plantelor: conţinutul de apă din ţesuturi. malul apelor. Cerinţe pentru valorificarea florilor: integritate. crinul.ramuri îmbrăcate de licheni . frunze şi ramuri cu/ fără fructe de la specii arbustice sau arboricole . Caracteristicile speciilor floricole care determină recoltarea florilor în diferite faze de dezvoltare sunt legate de modul cum evoluează acestea după ruperea de la planta mamă.lăstarii cu păstăi de lupin plante spontane: . gladiolă. frunzele uscate .). stânjenel Pagina 14 din 32 . narcisa. celosia. ploaie. florile cu inflorescenţă au o deschidere treptată în timp (frezia. narcisă. garoafă. Specii floricole: garoafe. gladiola. după-amiaza. culoare. dalia).capsule de negrilică şi mac . morcov sălbatic. luminozitate etc. gladiole. gladiola). gomfren. bujor. condiţii atmosferice ( depunere de rouă.Ocupaţia: Florar – decorator . garoafă. cer înnorat/senin. stânjenelul . Momentul recoltării: florile tăiate în timpul zilei: dimineaţa.rădăcini de arbori şi arbuşti Metode de recoltare manuală: rupere (pentru lalea. pajişti. câmpie. cele care se recoltează cu floarea complet deschisă durează mai mult timp sub această formă (crizantema. alstroemeria etc. crizantemă etc. laleaua. narcisa . Din această grupă fac parte o serie de specii diferite ale căror flori şi alte părţi vegetale îşi păstrează caracterele decorative/ forma.şir decorativ. tăiere (garoafă. floare complet deschisă.imortele: statice. insolaţie puternică. Flori care se recoltează în faza de boboc: anemona. gladiolă. condiţii de mediu (umiditate.paniculii/ spicele şi ştiuleţii de porumb . cala. Condiţii de mediu: umiditate. bujor. temperatură. Locuri din natură de unde se culeg vegetalele uscate: parc. imortele sau „flori de pai”. Specii de plante cultivate şi spontane din categoria florilor uscate: plante cultivate: . ochiul boului etc. umflate). prospeţime. narcise.toamna. amobium . garoafa. turgescenţa ţesuturilor (ţesuturi tari.

cel bazal începe să se deschidă la gladiolă 1-2 boboci de la bază coloraţi la stânjenel 2-3 flori complet deschise la tuberoză răsfrângerea sepalelor şi desprinderea primelor petale la trandafir Însuşirile florilor recoltate dimineaţa pe rouă: au ţesuturi care conţin puţină apă florile se deschid prea tare pe măsură ce creşte intensitatea luminoasă. Tipul de creştere: plante erbacee. primul boboc poate fi deschis la crin jumătate din inflorescenţă este deschisă la: delphinium. bienale. degeţel 1-2 flori semideschise la frezia colorarea bobocilor. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . târâtoare.Capacitatea de stabilire a condiţiilor de recoltare având în vedere toate criteriile relevante .Condiţii de recoltare La evaluare se va urmări: . gerbera Gradul de deschidere a florii în momentul recoltării: boboci bazali coloraţi. narcisa. centaurea.Ocupaţia: Florar – decorator .Metode de recoltare a florilor . pendentă.Vegetale uscate folosite în aranjamente florale .Stadii de dezvoltare a florilor în momentul recoltării .Atenţia şi corectitudinea în aplicarea diferitelor metode de recoltare Pagina 15 din 32 . perene.Capacitatea de identificare a stadiului optim al florilor în vederea recoltării .Tehnologia de cultură a florilor . dalia. crizantema. plante cu creştere tufoasă.Momente din cursul zilei optime pentru recoltarea diferitelor specii de flori . cârciumăreasa.Capacitatea de identificare corectă a părţilor de plante folosite în aranjamente florale .Încadrarea corectă în momentele zilei favorabile pentru recoltarea diferitelor specii de flori .Tipuri de flori uscate . alchemilla.10 unităţi Specii care se recoltează cu floarea complet deschisă: orhideea./lemnoase. floarea miresei.Capacitatea de identificare a locurilor din natură de unde se recoltează vegetale uscate . bujorul Însuşirile biologice ale florilor care se recoltează după amiaza: au nevoie de cantităţi mari de substanţe asimilate pe care le acumulează în timpul zilei : trandafirul Însuşirile florilor care permit recoltarea prin tăiere: lungimea impusă de categoriile de calitate (gladiola) refacerea plantelor şi continuarea vegetaţiei Ciclu biologic: plante anuale. arbustivă. columnară. acestea sunt: laleaua.Mânuirea corectă a ustensilelor pentru tăiat flori .

îndepărtându-se toate elementele nedorite. Inconveniente în utilizarea ulterioară: descompunerea în apă a părţilor înlăturate. asparagus etc. secretarea de lichide diverse (lăptoase. Caracteristicile tijelor: consistenţa (tije lemnoase. tije moi). 3.2. Pagina 16 din 32 .) etc. în vederea creşterii gradului de absorbţie a apei.).decorator pentru efectuarea lucrărilor de condiţionare şi prelucrare a materialului vegetal în vederea asamblării într-un aranjament floral cu o durată de viaţă cât mai lungă. tijelor 1. Debarasarea este realizată corect. 1. Prelucrarea este realizată corect. Tratamentele termice sunt aplicate cu atenţie. Debarasează partea inferioară a 1. Metodele de conservare sunt aplicate corect în funcţie de tipul materialului vegetal procesat.1. Tipul plantelor: plante cu spini (trandafir. vâscoase) etc. Debarasarea părţii inferioare a tijelor este realizată cu atenţie utilizând instrumente adecvate.2. Conservă florile uscate metode specifice. secretarea unor diverse fluide(lăptoase. în vederea asigurării caracteristi. Condiţionarea tijelor este efectuată cu precizie. Uscarea florilor de imortele este efectuată corect prin metode adecvate tipului de plantă.3.Ocupaţia: Florar – decorator . în conformitate cu procedurile specifice recomandate. Lucrările de condiţionare a florilor sunt executate cu precizie conform procedurilor specifice. Florile sunt condiţionate cu atenţie pentru păstrarea cerinţelor de calitate în utilizare. 3. Conservarea florilor uscate se realizează utilizându-se substanţe specifice. posibilitatea rănirii în timpul manipulării. Execută lucrări de condiţionare 3.2. lăstari laterali cu poziţionare pe porţiunea care se introduce în apă etc.3. 2.4.cilor necesare utilizării acestora în aranjamente florale.).3. trandafir etc.1. Lucrări de prelucrare a tijelor: condiţionare. în corelaţie cu caracteristicile tijelor. 2.10 unităţi UNITATEA 7 PRELUCRAREA PRELIMINARĂ A MATERIALULUI VEGETAL ÎN VEDEREA ASAMBLĂRII Descriere Unitatea se referă la competenţa florarului . desimea frunzişului. în corelaţie cu caracteristicile plantelor. Gama de variabile Elemente nedorite: frunze. evitându-se diferitele inconveniente în utilizarea ulterioară a aranjamentelor florale. pentru înlăturarea efectelor nefavorabile în utilizarea ulterioară a plantelor. crizantemă. Caracteristicile plantelor: structura tijelor.1.4. Lucrările de prelucrare sunt executate în zona de 2.2. plante cu tije lemnoase (liliac. 2. Florile uscate sunt conservate prin aplicarea unor 4. 4. tratamente termice. 4. trandafir etc. Debarasarea se realizează în funcţie de tipul plantelor folosite. 2. Lucrările de condiţionare sunt executate cu fineţe în funcţie de caracteristicile florilor. existenţa spinilor/perişorilor. flori.1. riscul de ofilire a florilor etc. cuţit etc. Prelucrează tijele florale aplicare specifică. prezenţa perişorilor. plante cu frunziş bogat (liliac.3. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Instrumente: briceag. vâscoase). scurtarea duratei de viaţă a vegetalelor. 4. 3. a florilor 3.

supleţea lăstarilor şi frunzelor etc. Metode de uscare: uscarea prin suspendare cu vârful în jos individual sau în bucheţele a 3-5 exemplare uscarea „în picioare” în vase fără apă sau cu foarte puţină apă uscarea pe platouri sau la orizontală pe mese.plonjarea bazei tijelor în apă fierbinte . Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . durată lungă de viaţă etc.Precizia cu care este executată tăietura bazală de împrospătare a tijei. gumă arabică şi sirop de zahăr ) etc.Corectitudinea cu care execută presarea plantelor adecvate. Materialul vegetal procesat: flori uscate. . frunze.introducerea bazei tijei în apă caldă. . pansea.Precizia în modelarea inflorescenţele de gladiolă. extragerea apei din ţesuturi. Efecte nefavorabile: descompunerea perişorilor în apă. anemonă.Conservarea prin presare . . poinseţia)/ cu tije cu perişori (gerbera. arţar. floarea soarelui. .10 unităţi Lucrări de condiţionare aplicate speciilor cu tije lemnoase (liliac. înlăturarea staminelor pentru florile cu încărcătură mare de polen (crinul). bănuţei. .Proceduri de condiţionare a florilor de diferite specii .Executarea corectă a zdrobirii şi despicării bazei tijei lemnoase. crizantemă): zdrobirea bazei tijei lemnoase despicarea bazei tijei pe o porţiune de 3-5 cm Tratamente termice aplicate plantelor care secretă lichid lăptos (euphorbia.Tratamente termice aplicate tijelor de flori .Corectitudinea debarasării părţii inferioare a tijelor florale. formarea de cruste la baza tijei care opresc pătrunderea apei. Caracteristicile florilor: gradul de ofilire. . cutii. pudra de borax. până la încetarea scurgerii lichidului. cârciumăreasa): . rafturi.Caracteristicile biologice ale diferitelor specii florale .Atenţia cu care sunt aplicate tratamente termice asupra tijelor de flori. narcisele): .Delicateţea cu care sunt condiţionate florile de crin.Tratamente aplicate părţii inferioare a florilor . substanţe pentru cristalizare ( albuş de ou şi zahăr farin.flambarea bazei tijei Tratamente termice aplicate plantelor care secretă lichid vâscos (ex. coşuri. Lucrări de condiţionare a florilor: împrospătarea florilor ofilite. ramuri etc. procedee de cristalizare etc. .Materiale desicante şi metode de folosire La evaluare se va urmări: . mac Caracteristici necesare utilizării în aranjamente florale: menţinerea culorilor. menţinerea stării de curăţenie a locului în care este amplasat buchetul. .Modul de împrospătare a florilor ofilite. trandafir. stejar florilor de hortensia. înlocuirea apei din ţesuturi. nisipul fin ). efectul negativ al sucului asupra altor plante din aranjament etc. lungimea inflorescenţelor etc. primula. Cerinţe de calitate în utilizare: prospeţime. . injectarea cu apă a tijelor fistuloase (Delphinium. ţinuta plantelor.Aplicarea procedeului desicării asupra florilor de crin. Pagina 17 din 32 . Hippeastrum) etc.Aplicarea corectă a metodelor de uscare a imortelelor. măceş. Substanţe specifice pentru conservare: materiale desicante: (gelul de siliciu. Metode specifice de conservare a florilor uscate: presarea plantelor.Ocupaţia: Florar – decorator . încărcătura de polen. pe podea Conservarea prin presare se practică pentru uscarea: frunzelor mari ca cele de ferigă. îndepărtarea vârfului inflorescenţei pentru florile cu inflorescenţe lungi (gladiola). alaunul.Metode de uscare a imortelelor .

4. în funcţie 3. Alcătuieşte buchetele pentru variabil de flori. Sortarea florilor pe categorii de calitate se realizează diferenţiat. Conservarea se realizează diferenţiat. 3. pe întreaga perioadă de păstrare a buchetelor până la livrarea acestora.3. calitate 1.4.1. 2.decorator pentru sortarea florilor pe categoriile de calitate prevăzute de standardele în vigoare şi asigurarea condiţiilor de păstrare până în momentul comercializării. 3. Sortează florile pe categorii de calitate specifice. 4. în scopul uniformizării. Tijele florilor grupate în buchete sunt tăiate cu grijă.4. 3. Durata de păstrare a florilor este reglată cu atenţie în funcţie de modul de depozitare a florilor în spaţiile rezervate.3.2. în scopul prelungirii duratei de viaţă a florilor.3. 1. Condiţiile de păstrare sunt asigurate respectându-se cerinţele de menţinere a calităţii buchetelor de flori florilor pe o perioadă cât mai îndelungată de timp. Buchetele sunt constituite dintr-un număr 2. pentru înlăturarea oricăror efecte nedorite. Temperatura din spaţiile de păstrare este reglată corect în funcţie de durata depozitării şi de specia plantelor. Categoriile de calitate ale florilor sunt stabilite prin analizarea atentă a caracteristicilor tuturor părţilor componente ale exemplarelor. Etapele de parcurs pentru păstrarea florilor sunt respectate cu stricteţe. 3.2. Conservarea buchetelor se realizează prin schimbarea zilnică a apei şi adăugarea unor amestecuri diverse de substanţe chimice.1.3.2.5. Temperatura apei din vase este reglată corect în funcţie de temperatura zilelor în care au fost recoltate florile. Asigură condiţiile de păstrare a 4. Buchetele sunt legate corect conform procedurilor specifice evitându-se rănirea tulpinilor florale. în funcţie de specie şi mărimea depozitare plantelor. Florile sunt sortate în funcţie de criteriile de 1. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Conservarea se realizează cu atenţie. 3.1.1. 2.10 unităţi UNITATEA 8 PREGĂTIREA FLORILOR TĂIATE ŞI A MATERIALULUI VEGETAL PENTRU COMERCIALIZARE Descriere Unitatea se referă la competenţa florarului . în funcţie de specie. conform reţetelor specifice. 2. Pagina 18 din 32 . Vasele utilizate pentru depozitarea florilor sunt dezinfectate constant. Soluţiile utilizate sunt preparate cu atenţie în funcţie de tipul acestora. 4. 4. 4.5.Ocupaţia: Florar – decorator . în concordanţă cu tehnologia aplicată. Conservă buchetele de flori de specia florilor grupate în buchete.2.

temperatura mediului ambiant.tijă: lungime.floare: mărime. ciuperci parazite Condiţii de păstrare: spaţii specifice. în vederea păstrării/stocării în bune condiţii pe perioada necesară. în cutie de carton la temperaturi mai scăzute pentru o perioadă mai lungă. ferite de soare şi lumină. grosime. Materialul vegetal uscat este păstrat corect. din punct de vedere al gradului de uscare şi al stării de sănătate. menţinându-se locul şi poziţia de uscare până în momentul valorificării. Păstrează materialul vegetal uscat 5. Părţile componente ale plantelor: tijă. crizanteme. Efecte nedorite produse de vasele nedezinfectate: infestarea apei şi a tulpinilor florale cu microorganisme patogene care blochează vasele de absorbţie şi determină putrezirea tulpinilor şi ofilirea florilor alge. formă. în spaţii care asigură toate condiţiile ambientale necesare.Ocupaţia: Florar – decorator . liniaritate . mărgăritar. garoafe. frunze. Modul de păstrare a florilor în depozite frigorifice: păstrare umedă: florile sunt aşezate în vase cu apă la temperaturi mai ridicate. Tipuri de soluţii: soluţii conservante. Starea de sănătate a materialului vegetal uscat: lipsa mucegaiurilor. cu aţă naturală/ sintetică. caracteristicile florii.frunze: integritate.10 unităţi 5. Gama de variabile Criterii de calitate specifice: însuşirile tijei. Etape pentru păstrarea florilor: prerăcire. Număr de flori în buchete: 5.3. particularităţile frunzelor. 10. Caracteristicile părţilor componente: . 5. lalele. Reglarea temperaturii apei din vasele de păstrare a florilor în funcţie de temperatura mediului: florile de primăvară recoltate în zile răcoroase se păstrează mai bine în apă rece florile de vară rezistă mai bine în apă la temperatura camerei. Durata de păstrare ( exemple ): ochiul boului şi dalia la 4oC au o durată de păstrare de 7-10 zile crizantema şi gladiola durează 14 zile la o temperatură de 1. 20. culoare. hrănitoare.5oC în timp ce crinul la 1. menţinere la temperatură scăzută. prospeţime . trandafiri. 5. starea de sănătate Specii de flori: gladiole. Materialul vegetal uscat este ambalat şi păstrat cu atenţie. Proceduri de legare: la baza tulpinilor/sub flori. bacterii. Condiţii ambientale necesare: locuri uscate şi aerisite. temperatura apei din vase etc. flori.2. 25 şi 50 ( pentru mărgăritar ). lipsa semnelor de infecţie.5oC durează 30 zile.1. dezinfectante. Materialul vegetal este verificat cu atenţie. perfecţiune. răcoroase. durata de păstrare. . pentru o perioadă mai scurtă păstrare uscată: florile sunt ambalate în folie de polietilenă. Pagina 19 din 32 . crini etc.

Artă florală .Tehnologii de conservare şi păstrare a florilor .Categorii de calitate ale diferitelor specii de flori .Modul de schimbare a apei pentru flori. Pagina 20 din 32 .Marketingul florilor tăiate .Responsabilitatea în identificarea aspectelor inestetice ale florilor.Condiţii de păstrare a florilor .Modalităţi de constituire a buchetelor pentru depozitare .Criterii de calitate în sortarea florilor . .Atenţia în sortarea florilor pe baza criteriilor de calitate specifice. .10 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .Atenţia în dezinfectarea vaselor folosite pentru păstrarea florilor.Ocupaţia: Florar – decorator . .Corectitudinea asigurării temperaturii apei florilor recoltate în diferite perioade ale anului.Capacitatea de formare a buchetelor pe calităţi şi soiuri. . .Modul de realizare a prerăcirii florilor. .Moduri de păstrare a florilor în camerele de răcire La evaluare se va urmări: .Reglarea corectă a nivelurilor de temperatură specifice diferitelor specii.Atenţia în prepararea soluţiilor dezinfectante şi în hrănirea florilor. . .

3.10 unităţi UNITATEA 9 REALIZAREA ARANJAMENTELOR FLORALE Descriere Unitatea se referă la competenţa florarului – decorator pentru pregătirea şi asamblarea materialului vegetal în diferite aranjamente florale.1.Ocupaţia: Florar – decorator . 1. 4. pentru menţinerea calităţii acestuia pe o aranjamente florale perioadă îndelungată.1.3.3. 1. Operaţiile de tijare sunt executate cu atenţie. Materialul biologic şi accesoriile sunt asamblate în corelaţie cu cerinţele beneficiarului şi destinaţia aranjamentului. 4. în corelaţie cu scopul propus. 1. Vasele şi accesoriile necesare sunt selectate cu atenţie în funcţie de destinaţia aranjamentului şi cerinţele beneficiarului. Selectarea suportului potrivit pentru aranjamentul 3. prin aplicarea procedurilor corespunzătoare tipului de plante utilizate. 2. în funcţie de resursele vegetale disponibile. Vegetalele ofilite sunt supuse unor tratamente speciale fiind folosite în momentul redobândirii prospeţimii. Realizează aranjamente din atenţie. Pregăteşte materialul vegetal pe durate diferite de timp în funcţie de însuşirile necesar realizării diferitelor frunzişului. pentru obţinerea efectului dorit.2. Pagina 21 din 32 .1. 3. 1. 4.5.4. Materialul vegetal este tijat cu precizie. Materialele de fixare şi legare sunt selectate în raport cu etapele de realizare şi îngrijire a aranjamentelor florale. Aranjamentele sunt executate aplicând principii estetice. Tijele florale şi ramurile sunt scurtate corect astfel încât să se realizeze o dimensionare adecvată a plantelor. în scopul fortificării acestora. Vegetalele folosite în aranjamente cu flori uscate sunt pregătite după metode adecvate însuşirilor acestora şi tipului de aranjament. 2. în funcţie de flori tăiate tipul de aranjament floral executat. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Asamblarea materialului vegetal este realizată cu 4. avându-se în vedere toate elementele specifice relevante. Selectează vasele şi accesoriile floral se realizează pe baza principiilor de relaţionare necesare dintre vas şi materialul vegetal folosit.2. Materialul vegetal este pregătit prin imersie în apă 1.1. Materialul vegetal este atent protejat de factorii climatici neconvenabili pentru evitarea deshidratării acestuia şi prelungirea duratei sale de viaţă. Aranjamentele florale sunt executate cu creativitate. în 2. Tijarea este realizată cu profesionalism. 2.4.2.4.3. 4. 3.2. 2.3. Tijarea materialului vegetal este realizată corect utilizându-se materiale adecvate tipului de plante folosite şi aranjamentelor realizate. Tijează materialul vegetal corelaţie cu caracteristicile tulpinilor.

2.Aranjamentele florale sunt executate cu dexteritate. 6. ghirlande etc. 5.1.3. stejar. 6. în corelaţie cu tipul aranjamentului floral realizat. 5.6. Aranjamentele florale din plante întregi sunt realizate în mod adecvat. jerbe. Îngrijirea aranjamentelor florale se realizează utilizând toate accesoriile necesare. Tijele florilor sunt aranjate în mod adecvat în corelaţie cu tipul buchetului realizat. coşuri cu flori.2. în raport cu locul de amplasare a compoziţiei respective. Ikebana. eucalipt. coroane funerare. ierburi. lumânări ornamentale. conuri Decolorarea rădăcinilor. Lucrările de îngrijire sunt efectuate respectân-du-se stilul şi specificul fiecărei compoziţii. curenţi de aer etc. Însuşirile frunzişului folosit la aranjamente care permit diferite durate de imersie: frunzele foarte tinere şi cele foarte delicate se vor ţine în apă numai câteva minute cele cu perişori cenuşii: cineraria. 5.4. lemnului şi scoarţei cu: Pagina 22 din 32 . Materialul biologic şi accesoriile necesare sunt utilizate corect. Îngrijeşte aranjamentele florale Gama de variabile Aranjamente florale: buchete de diverse tipuri.absorbţia soluţiei colorante când florile sau frunzele proaspete se introduc cu baza în soluţia colorantă până la apariţia culorii în vârfurile cele de mai sus . Tijele florilor sunt aranjate în mod adecvat în corelaţie cu tipul buchetului realizat. acoperire cu pânză sau hârtie umedă. fructelor. 5. Aranjamentele florale în vase sunt executate respectându-se succesiunea operaţiilor de aşezare a elementelor constitutive conform stilului de reflectat. Aranjamentele florale sunt îngrijite respectându-se momentul optim de intervenţie. vase cu flori.5. verdeaţă etc. 6. 5. ferigi .5.10 unităţi 4.1. castan. introducere în apă la un nivel mai ridicat etc. Tratamente pentru vegetalele ofilite: stropire.3.scufundarea vegetalelor în soluţia colorantă: frunze de fag. cu dispunerea corectă a materialului biologic şi vegetal în funcţie de tipul de aranjament realizat. iederă. arţar. respectându-se cerinţele compoziţiei. 6.Ocupaţia: Florar – decorator . Aranjamentele florale sunt îngrijite cu atenţie prin efectuarea de lucrări specifice. frunze. Aranjamentele florale sunt realizate cu atenţie şi dexteritate. Tipuri de aranjamente din flori uscate: buchete/ jerbe coşuri globuri/ bulgări coroane şi ghirlande Metode de pregătire a florilor uscate: Colorare: . Realizează aranjamente florale în vase 6. 5. stachys nu se introduc în apă celelalte frunze se menţin în apă timp de mai multe ore Factori climatici: vânt.4. Material vegetal: flori tăiate verzi şi uscate.pulverizarea cu substanţe colorante pe fructe. 4. soare.

jasmin. jerbe. la masa prezidiului. stejar/ ghindă. Materiale pentru tijare: sârmă simplă ori plastifiată de diferite dimensiuni în funcţie de grosimea şi vigoarea tijei sârmă fină în cazul frunzelor beţişor din lemn ascuţit la capătul inferior care se fixează în suportul coroanelor sau a jerbelor funerare Proceduri de tijare corespunzătoare tipului de plante: tijarea prin interiorul pedunculilor/ tulpinilor la tijele moi. rezistenţa faţă de greutatea florilor. spirea. accesorii utilizate etc. pentru ornamentarea unui piedestal sau a unei alte piese de mobilier mai înaltă. nunţi. asparagus şi flori cu tije mai scurte: anemone. mai mult sau mai puţin goale: la narcise. frezia. poate fi amplasat direct pe podea sau pe o banchetă asigurând în acest fel un decor inedit. Destinaţia aranjamentelor florale: aniversări. burete. tropeolum. campanula. cârciumăreasă Buchetul în cascadă este foarte elegant pentru mirese. figurine. Accesorii: cadre. margaretă sau gerbera tijarea exteriorului la florile cu tije pline şi mai rigide. panglici. rudbekia. botezuri. specificul evenimentului pentru care sunt realizate aranjamentele. stânjenel. în jos. etc. Caracteristicile tulpinilor: fragilitatea tijelor. Florile cu tulpini viguroase şi zvelte: cală.10 unităţi . mărgăritar Buchetul mural / agăţat de perete care poate fi aşezat: cu vârful în sus. coroane. caprifoi. thumbergia. Sunt alese flori pretenţioase: anthurium.Ocupaţia: Florar – decorator . frunze şi lăstari ale căror tije atârnă în mod natural/ lonicera. Este alcătuit din ramuri cu sau fără flori rigide şi viguroase/ liatris.apa de Javel concentrată .substanţă decolorantă în amestec cu glicerină şi apă Lăcuirea fructelor de: conuri de pin. special. reguli de compoziţie. zadă. În majoritatea lor sunt făcute din flori uscate sau combinaţii de flori uscate cu frunze care se menţin verzi. lungimea Scopul propus: realizarea de aranjamente din flori. diverse materiale decorative. oblic sau orizontal. dovleci. dalia şi sunt aşezate pe platouri cu marginile uşor ridicate în care se pune apă Buchetul paralel este amplasat direct pe podea în vase scunde cu puţină apă. frezia. amaranthus. forma şi proporţiile materialului biologic şi vegetal utilizat. Tipul de aranjamente: buchete de diferite forme şi dimensiuni. sârme. ghirlande. substanţe chimice etc. gerbera. fisostegia. materiale de ambalaj. La alte flori cu tulpini foarte fragile se folosesc două tije metalice care se fixează cu bandă adezivă în jurul tulpinii. Elemente specifice relevante: sortimentul. lumânări ornamentale. Poziţiile de dispunere a tijelor florale într-un buchet: tije paralele în buchetele rotunde clasice tije încrucişate sau în spirală la buchetele jerbă dar şi rotunde naturale în care fiecare floare se poate exprima cel mai bine fiind o variantă modernă Tipuri de buchete: Buchetul orizontal pentru ocazii de sărbătoare: masă festivă. ornamentarea locuinţei pentru o petrecere aniversară. castan. brad. gloriosa. este alcătuit din flori. preferinţele clientului. anemone. înmormântări etc. realizarea de aranjamente în vase sau utilizând diverse suporturi. lumânări. gerbera sau unele de grădină: latirus. trandafir la care legarea buchetului are un rol important Pagina 23 din 32 . la garoafă la care sârma se introduce în mijlocul florii după care se răsuceşte în jurul tulpinii de sus în jos. diverse festivităţi oficiale. Suporturile acestor buchete pot fi din vase metalice decorative sau coşuleţe din diferite împletituri Buchetul în picioare se sprijină pe tulpinile proprii.

Nageire.Tipuri de buchete florale .Măiestria cu care alege coşurile/ materialele suport pentru obţinerea aranjamentelor . apă etc. Stilul aranjamentelor florale în vase: stil oriental . armonizarea cromatică.Responsabilitatea cu care execută aranjamente rustice Pagina 24 din 32 . Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . suspendat pe diverse structuri de susţinere.Ikebana ( Rikka. Heika etc ). poziţia în cadrul aranjamentului. linear-grafic. echilibrul între numărul elementelor vegetale utilizate şi tipul acestora.Atenţia cu care sunt folosite substanţele chimice pentru decolorarea unor părţi de plante utilizate la aranjamente .Pregătirea corectă a materialului vegetal în vederea realizării diferitelor aranjamente florale . semnificaţia în cadrul compoziţiei etc. pardoseală. paralel. liber.Metode de umectare a materialului vegetal . eliminarea prafului etc. soare sau curenţi de aer .Umectarea corectă şi diferenţiată a diferitelor materiale vegetale . Shoka. buchet ţinut în mână.Metode şi materiale de tijare a materialului vegetal .Ocupaţia: Florar – decorator .Compoziţii cu vegetale uscate .Tehnici de realizare a tablourilor din flori uscate La evaluare se va urmări: . Lucrări de îngrijire: schimbarea apei la aranjamentele realizate din flori tăiate.Modalitatea de colorare artificială a vegetalelor uscate . proporţiile. vegetativ. pereţi.Poziţiile de dispunere a tijelor florale în diferite tipuri de buchet .Corectitudinea cu care sunt aplicate diferitele procedee de tijare a materialului vegetal . udarea ( pentru aranjamentele realizate din plante întregi ) . Accesorii necesare: unelte. eliminarea florilor trecute sau a frunzelor îngălbenite.Atenţia cu care este protejat materialul vegetal de vânt.Ocazii şi spaţii de expunere a diferitelor tipuri de buchete florale .Atenţia cu care realizează diferite tipuri de buchete adecvate ocaziilor şi spaţiilor de expunere .10 unităţi Cerinţele compoziţiei: forma. stil occidental: geometric. Moribana.Responsabilitatea cu care se execută scurtarea ramurilor şi a tijelor florale .Materialul vegetal necesar realizării diferitelor aranjamente florale . Locul de amplasare: pe mese.Corectitudinea lăcuirii unor fructe folosite în aranjamente florale . substanţe chimice diverse.Metode de pregătire a florilor uscate pentru aranjamente . în diverse spaţii.

2. 3. prin respectarea cerinţelor clientului. 2. Stabileşte modul de prezentare a florilor şi a aranjamentelor florale 3.1.10 unităţi UNITATEA 10 VALORIFICAREA FLORILOR ŞI A ARANJAMENTELOR FLORALE Descriere Unitatea se referă la competenţa necesară floricultorului – decorator pentru a pregăti corespunzător florile şi aranjamentele florale în vederea valorificării profitabile a acestor produse pe piaţa florilor.3. Identifică posibilităţi de valorificare a produselor floricole CRITERII DE REALIZARE 1. 1.3. Valorifică florile şi aranjamentele florale Pagina 25 din 32 .4. Ambalajele/ accesoriile necesare diferitelor aranjamente florale sunt asigurate conform tipului/ stilului de aranjament floral. 3. 2. 2.2. Accesoriile decorative necesare diferitelor aranjamente florale sunt asigurate cu atenţie pentru obţinerea efectului dorit. ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. 3.1.2. 2. Condiţiile de valorificare sunt menţionate în contractele încheiate astfel încât să se respecte clauzele stabilite.3. stabilindu-se condiţii optime de livrare în timp util a produselor.2 Produselor floricole sunt ofertate cu profesionalism. prin intermediul unor mijloace specifice. Ambalajele sunt confecţionate din materiale adecvate astfel încât să se asigure păstrarea însuşirilor caracteristice cât mai mult timp. Posibilităţile de valorificare sunt identificate cu atenţie.Ocupaţia: Florar – decorator .1. Potenţialii clienţi sunt identificaţi cu promptitudine printr-o corectă informare asupra pieţei.4.4. 1. Valorificarea aranjamentelor florale este realizată corect pe tipuri. Posibilităţile de valorificare a produselor floricole sunt identificate corect ţinând cont de raportul calitate/ preţ. Florile şi aranjamentele florale sunt valorificate prin negociere cu respectarea condiţiilor de calitate. 1. Ambalajele necesare diferitelor aranjamente florale sunt asigurate conform cerinţelor clienţilor. 3. Diferitele aranjamente florale sunt valorificate în condiţiile respectării stricte a standardului pe produs.

negociabil.Ocupaţia: Florar – decorator . coşuri cu flori.tipuri de ambalaje şi accesorii pentru flori şi aranjamente florale La evaluare se va urmări: . plastic. cărţi de vizită. în cascadă. paralel ). săli de şedinţe. holuri. jerbe. coroane şi ghirlande. felicitări pentru diverse sărbători. plastic. MORIBANA). actualizat. data livrării. cantitate.corectitudinea identificării posibilităţilor de valorificare a produselor floricole . denumiri. locul de livrare. restaurante.tipuri de aranjamente florale . arta florală occidentală. hoteluri. coşuri diferite. muşchi natural etc. condiţii de transport.marketingul produselor floricole . ceramică. panglici din mătase. sedii de instituţii. cartonaşe. bombat.10 unităţi Gama de variabile Potenţiali clienţi: consumatori direcţi. lumânări ornamentale. mural. hârtie. folii de celofan. vase cu apă. plastic.capacitatea de stabilire a modului cel mai adecvat de prezentare a florilor şi aranjamentelor florale . scrisori. Clauze contractuale: preţ/ fix. Ambalaje/ accesorii: vase de sticlă. Ambalaje care asigură păstrarea îndelungată: bureţi din plastic.atenţia cu care sunt ambalate florile şi aranjamentele florale . felul produsului/ dimensiuni. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: . NAGEIRE.capacitatea de valorificare a florilor şi aranjamentelor florale Pagina 26 din 32 . Tipuri de aranjamente: buchete de diferite mărimi şi forme ( orizontal. arta florală europeană simbolică. în picioare. Stiluri de aranjamente: IKEBANA – arta florală japoneză – cu diferite tipuri de aranjamente (RIKKAS. recipiente individuale/ tuburi conice din plastic pentru apă şi susţinerea plantelor.