SENARAI KANDUNGAN 1. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2010 2. Pelan Strategik a. Pengenalan b. Jadual Kerja c. Latar Belakang Sekolah d. Hala Tuju Sekolah : Mandat, Misi & Visi, Piagam Pelanggan e. Analisis Persekitaran dan Isu Strategik 3. Pelan Taktikal dan Pelan Operasi 2011 4. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 5. Pelan Taktikal dan Pelan Operasi 2012 6. Borang Pengukuran Prestasi dan Maklumbalas 2012

Pelan Strategik Pengenalan Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memfokuskan kepada pendidikan secara holistik, maka pengurusan Hal Ehwal Murid harus diberi penekanan. Ia penting untuk memastikan persekitaran sekolah adalah kondusif untuk melaksanakan Proses P&P. Untuk melaksanakan proses ini, perancangan yang strategik adalah amat perlu. Ia bukan sahaja memastikan segala perkara di buat dengan landasan yang betul, bahkan juga menjadikan pengurusan sesuatu organisai lebih mantap. Pengurusan Strategik HEM ini adalah satu cara pentadbir mengurus hal ehwal murid. Diharapkan agar dengan terhasilnya pengurusan Strategik HEM ini, maka sekolah dapat mencapai prestasi lebih tinggi. Bukan sahaja dari segi akademik, bahkan juga sahsiah murid.

Terima kasih.

6 MESYUARAT UNIT BIMBINGAN& KAUNSELING MESYUARAT UNIT 3K GOTONG ʹROYONG PERDANA PROGRAM MAJU DIRI TAHUN 4.5.5.6 MESYUARAT UNIT DISIPLIN ORIENTASI TAHUN 2 ORIENTASI TAHUN 3 TAKLIMAT BUKU KEDATANGAN MURID KEMAHIRAN BELAJAR TAHUN 4 PELANCARAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT KAWAD KECEMASAN MESYUARAT UNIT SPBT MESYUARAT UNIT PETI CADANGAN/KHIDMAT PELANGGAN MESYUARAT UNIT ANTI DADAH PROGRAM KEIBUBAPAAN TAHUN 6 MOTIVASI MURID TAHUN 5 PELANCARAN MINGGU ANTI DADAH MINGGU ANTI DADAH KURSUS KEPIMPINAN MURID BULAN APRIL MEI 11 MEI 22 JUN 24 JUN 25 JUN 29 JUN 1 JULAI 8 JULAI 13 JULAI 15 JULAI 20 JULAI 22 JULAI 21 SEPT 15 OKT 3 NOV 9 NOV 11 NOV 20 NOVTARIKH 8 APRIL 4 MEI AKTIVITI MESYUARAT GURU PROGRAM BERSAMA MURID PEMULIHAN MESYUARAT UNIT SMM MESYUARAT UNIT HEM KALI KE-2 MESYUARAT UNIT 3K PROGRAM BERSAMA MURID PEMULIHAN MESYUARAT UNIT DISIPLIN MESYUARAT UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING MESYUARAT UNIT TABUNGAN MESYUARAT UNIT SPBT KAWAD KECEMASAN MESYUARAT UNIT SAMBUTAN MESYUARAT UNIT LAWATAN HARI KEBANGSAAN MESYUARAT GURU HARI KANAK-KANAK PENYERAHAN BUKU TEKS 2011 HELLO TAHUN 4 MESYUARAT GURU CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 13 JAN 16 JAN JANUARI 19-21 JAN 21 JAN 26 JAN 27 JAN 29 JAN 2 FEB 2 FEB 3 FEB 9 FEB 11 FEB JUN JULAI OG0S SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER FEBRUARI DISEMBER 16 FEB 20 FEB 23 FEB 8 MAC MAC 9-12 MAC 27 MAC .Jadual Kerja/Takwim HEM 2010 BULAN TARIKH 4-8 JAN 12 JAN AKTIVITI ORIENTASI TAHUN 1.4.

Ia telah dipindahkan ke lokasi baru iaitu bangunan sekolah yang ada sekarang ini iaitu di Jalan Yadi pada Disember 1964. Bangunan tersebut disediakan satu makmal sains dan 13 buah bilik. gelanggang badminton. sebuah pejabat. Pada tahun 2003. pendidikan Prasekolah bermula menggunakan dua kelas di blok F dan menempatkan 50 orang murid. Sebuah blok baru telah dibina untuk Prasekolah Pendidikan Khas yang bermula pada tahun 2008. sebuah bangsal tambahan dibina bagi menampung 300 orang murid. Pada tahun 1987. Sultan Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hishamudin Alam Shah pada tahun 1977. sekolah ini telah dijadikan dua buah sekolah dengan dua pentadbiran yang berasingan iaitu Sekolah Kebangsaan Telok Gadong dan Sekolah Kebangsaan Telok Gadong Dua. Pada tahun 1990. Bangunan ini telah dirasmikan oleh KDYMM Sultan Selangor. Sekolah ini ditubuhkan di sebuah bangunan hospital lama yang terletak di persimpangan Jalan Sungai Bertik dan Jalan Pelabuhan Klang. sekolah ini mempunyai dua buah bangunan sahaja iaitu blok A dan blok B yang menampung sejumlah 600 orang murid. padang bola sepak. Pada masa itu. Pada tahun 1935. Pembinaan bangunan tersebut telah menelan belanja sebanyak setengah juta ringgit. Guru Besar yang bertugas ialah Encik Hitam b Abd Samad (18961909). SK Telok Gadong mempunyai sebuah bangunan baru setinggi tiga tingkat iaitu blok F yang telah siap pada tahun 1998. sebuah makmal komputer telah didirikan di sebelah blok F dan siap digunakan pada tahun 2002. Sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Kebangsaan Telok Gadong. . tempat letak basikal. Pada masa pembukaan sekolah ini diknali sebagai Sekolah Melayu Telok Gadong. Pada tahun 1975. Kini. sekolah ini mendapat bangunan baru empat tingkat. sebuah bangunan baru didirikan untuk menampung kekurangan bilik darjah. SKTG telah dibuka pada tahun 1897. Nama ini diambil sempena nama tempat tersebut. sekolah ini mendapat lagi dua buah bangunan baru iaitu blok D dan blok E. Pada tahun 1926. Sekolah ini hanya mempunyai 10 bilik darjah. Sekolah Kebangsaan Telok Gadong Dua dipindahkan ke sekolah baru yang dibina bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Telok Gadong dan diberi nama Sekolah Rendah Sungai Udang.Latar Belakang Sekolah Sekolah Kebangsaan Telok Gadong (SKTG) adalah di antara sekolah yang tertua di Malaysia. Pada tahun 1983. Makmal ini dapat menampung seramai 80 orang murid dalam satu masa. bekalan air dan elektrik. Pada mulanya. Bangunan asal sekolah iaitu bangunan hospital lama yang diubahsuai dengan tiga bilik darjah yang menampung 50 orang murid. Bangunan tersebut telah dirasmikan oleh YB Dato͛Harun b Idris pada tahun 1965 iaitu Menteri Besar Selangor pada masa itu. tandas. Sekolah Melayu Telok Gadong tidak kekal di tapak bangunan hospital tersebut. Pada tahun 2001. Bangunan lama sekolah ini telah dirobohkan dan dibina jalan raya serta rumah.

Memberi perkhidmatan yang mesra. cekap. Menyediakan kemudahan terbaik dan mencukupi serta persekitaran yang ceria dan selesa. proaktif dan produktif. 4. berakhlak dan berketerampilan melalui pendidikan berkualiti. bertanggungjawab. 3. Sentiasa berusaha meningkatkan imej Sekolah Kebangsaan Telok Gadong. 2. berdisiplin. Meningkatkan kecemerlangan murid bersesuaian dengan professional kami iaitu dedikasi. Moto Usaha Maju Jaya Piagam Pelanggan Sekolah Kami. dinamik dan amanah.Hala Tuju Sekolah Visi SK Telok Gadong menjadi sumber penjana insan bestari Misi Membangun serta melahirkan potensi insan berilmu. 5. Sentiasa peka ke atas segala keperluan dan kepiawaian pendidikan. beriman. . Warga Sekolah Kebangsaan Telok Gadong dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: 1.

S5 Kawasan sekolah yang kondusif membantu mewujudkan keselamatan sekolah. S4 Pengurusan 3K yang agak baik. W3 Terdapat sebahagian kecil 10% yang tidak menghormati guru. S7 Kebajikan murid yang maksimum telah diberikan. Strategi WO W1 + O1+O3 Mengurangkan dan seterusnya menjadikan masalah ponteng sekolah dan ponteng kelas menjadi sifar. . Strategi SO S2+ S6+O3 Meningkatkan kawalan murid dalam kelas dengan kerjasama pihak ibu bapa. O2 Bantuan dan sokongan kewangan daripada PIBG yang baik. Strategi WC W1+W3+C2 untuk Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam usaha menangani masalah disiplin dan sahsiah murid. S2 Disiplin sekolah agak terkawal.jabatan kerajaan. O4 Mewujudkan hubungan mesra di antara murid dan guru. C2 Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid. W4+O2 Menyenaraikan program tahunan kepada PIBG lebih awal supaya dapat disediakan peruntukan kewangan yang mencukupi. Luaran PELUANG O1 Ibu bapa yang berpendidikan membantu mengawal prestasi hal ehwal murid. KELEMAHAN W1 Terdapat 10% murid yang masih ponteng sekolah dan ponteng kelas. C3 Segelintir waris yang sukar bekerjasama dengan pihak sekolah dalam membantu meningkatkan prestasi sekolah. S6 Unit Disiplin yang mantap. O3 Kerjasama yang baik daripada pihak sekolah membantu dalam pengurusan HEM. CABARAN C1 Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah.NGO dan ibu bapa. S4 S5 + O3 Pemantapan pengurusan 3K dengan kerjasama pihak PPD . W2 Terdapat sub unit HEM yang masih belum mantap dalam pengurusan. W4 Tiada peruntukan khas untuk HEM menyukarkan banyak program dapat dilaksanakan. W3 +O3O4 Guru memupuk motivasi murid dengan mengambil berat masalah murid untuk meningkatkan rasa hormat yang tinggi terhadap guru. Strategi SC S2+C2+C3 Bekerjasama dengan penjaga/waris mengurangkan kes disiplin. S3 Pengurusan buku teks murid baik.Analisis persekitaran dan Isu Strategik Dalaman KEKUATAN S1 Pengurusan HEM keseluruhannya cekap dan efisyen.

Tahap kesukaran proses (paling sikar :1. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. ST2 Sesi kaunseling berfokus. 7. kaunseling individu dan kaunseling kelompok ST3 Menyenaraikan program tahunan kepada PIBG lebih awal supaya dapat disediakan peruntukan kewangan yang mencukupi ST 4 Bekerjasama dengan penjaga/waris untuk mengurangkan kes disiplin.misi dan visi. paling mudah:5) 2. Meningkatkan kawalan murid dalam kelas dengan kerjasama pihak ibu bapa. di mana 5 yang terbaik iv) Senarai Strategi mengikut keutamaan KEUTAMAAN 1 2 3 4 Strategi yang telah dijana Sesi kaunseling berfokus.matlamat/isu. kaunseling individu dan kaunseling kelompok Menyenaraikan program tahunan kepada PIBG lebih awal supaya dapat disediakan peruntukan kewangan yang mencukupi Bekerjasama dengan penjaga/waris untuk mengurangkan kes disiplin. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan 8. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. ST1 3 3 1 3 3 3 3 3 4 26 ST2 3 5 1 4 4 4 4 5 5 35 ST3 4 4 1 4 4 5 4 4 4 34 ST4 2 3 1 4 3 3 3 4 4 27 Pemilihan kepada ST2 . Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif.ii) Penilaian Strategi terbaik: Bil 1 2 3 4 Kod Strategi SO : S2+ S6+O3 WO : W1 + O1+O3 WO : W4+O2 SC : S2+C2+C3 Strategi Yang telah dijana ST1 Meningkatkan kawalan murid dalam kelas dengan kerjasama pihak ibu bapa. iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Kempetensi staf yang bertanggungjawab 3. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah skor Keputusan Ulasan Skala 1 hingga 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9.

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Sekurangkurangnya 2 aktiviti setiap sub unit HEM Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 10 15 18 20 Pengurusan HEM yang belum mantap Terdapat sub unit HEM yang masih belum mantap dalam pengurusan. Menjadikan pengurusan HEM terbaik menjelang 2013 Penyusunan carta organisasi dan staf yang bertanggungjawab mengikut kecenderungan dan kebolehan.2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.Pelan Strategik Bidang HEM SK Telok Gadong 2011 . Ponteng sekolah masih berterusan Bilangan kes ponteng masih tinggi Persekitaran sekolah yang kurang kondusif Tahap pengurusan 3K kurang berkesan Menjadikan sekolah adalah persekitaran yang kondusif menjelang 2013 Mengadakan program-program yang berkaitan Kebersihan: 50% 70% peratus kebersihan dan keceriaan sekolah Kesihatan: Persekitaran sekolah yang 50% 70% sihat Keselamatan: -bilangan kawad kebakaran setahun 90% 100% 90% 100% .

Memberikan motivasi setiap kali perhimpunan diadakan. Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan kes tidak makan RMT Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 8 4 2 0 Murid tidak turun makan makanan RMT yang disediakan Kurang menghargai pemberian Terdapat murid yang tidak turun makan makanan RMT yang ada malahan ada yang menggantikan dengan murid lain.Mengurang kes pembaziran -meningkatkan kesedaran murid tentang pembaziran serta menyemai perasaan syukur pada diri -Penguatkuasaan disiplin -Peringatan dalam perhimpunan . .Pelan Strategik Sub Unit RMT SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. Terdapat murid tidak menghabiskan makanan dan memilih menu makanan -Menjadikan kes ponteng makan RMT sifar. Bilangan kes tidak menghabiskan makanan 8 4 2 0 .

Pelan Strategik Sub Unit Disiplin SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan kes ponteng Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 47 35 10 0 Masalah disiplin di kalangan murid Bilangan kes ponteng sekolah semakin bertambah Kes ponteng menjadi sifar menjelang 2013 Masalah disiplin di kalangan murid Semakin ramai murid yang terlibat dengan kes pergaduhan Pergaduhan sifar menjelang 2013 Menguatkuasakan disiplin sedia ada serta meningkatkan kesedaran di kalangan murid Kempen kesedaran kepada murid tentang risiko pergaduhan Bilangan kes pergaduhan 12 8 4 0 .

Peningkatan tahap akademik. 2. -Pengukuhan bimbingan kelompok -menambahkan program yang berkaitan dengan bidang akademik Jumlah murid yang ponteng 20 15 10 0 Peratusan keputusan akademik yang masih rendah Masih terdapat murid yang tidak tahu cara belajar dan teknik menjawab soalan yang betul Meningkatkan kemahiran belajar dan teknik menjawab soalan di kalangan murid 1. Pengurangan jumlah murid yang gagal dalam peperiksaan 70% 80% 90% 100% 50% 40% 20% 0% . Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Peratus murid yang bermotivasi Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 60% 70% 90% 100% Murid tidak bermotivasi dan masih tidak memahami budaya sekolah Masalah ponteng sekolah dan ponteng kelas masih tinggi Masih ramai murid yang tidak bermotivasi dan melakukan kesalahan dalam kelas dan melanggar disiplin Masih terdapat murid yang ponteng sekolah dan ponteng kelas. Meningkatkan tahap Pengukuhan pembudayaan ilmu di perkhidmatan kalangan murid bimbingan dan kaunseling Mengurangkan peratusan murid yang ponteng -Pengukuhan sesi kaunseling individu dan kelompok -Menambahkan program kesedaran murid bersama-sama dengan unit disiplin.Pelan Strategik Sub Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan murid yang merokok Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 50 35 20 0 Peningkatan gejala tidak sihat di dalam kawasan sekolah Bilangan murid yang terlibat dengan gejala merokok yang semakin meningkat Menjadikan bilangan murid merokok sifar menjelang 2013 Melaksanakan minggu anti dadah dan juga kempen anti merokok .Pelan Strategik Sub Unit Anti Dadah SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan murid yang dibantu Sasaran (ETR) 2011 2012 2013 200 300 400 TOV 100 Pengurusan kebajikan murid yang kurang mantap Terdapat murid yang tidak berkemampuan yang tidak dapat dibantu Mencapai kebajikan murid yang cemerlang menjelang 2013 Mengenalpasti seramai mungkin murid yang tidak berkemampuan untuk dibantu dari segi kewangan dan juga fizikal yang lain.Pelan Strategik Sub Unit Pengurusan Kebajikan SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. .

-Bekerjasama dengan unit disiplin dalam membuat rondaan.Pelan Strategik Sub Unit Kebersihan SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Kawasan yang bersampah Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 30 20 10 0 Kebersihan kawasan sekolah kurang memuaskan Kawasan yang bersampah masih tinggi Menjadikan kawasan yang bersampah sifar menjelang 2013 Masih ramai murid yang membuang sampah selepas rehat. Hanya 70% murid yang tidak membuang sampah Meningkatkan perbuatan tidak membuang sampah sehingga 100% -Meningkatkan kesedaran dan penguatkuasaan kebersihan. -memberikan ucapan pada perhimpunan pagi Meningkatkan kesedaran menjaga kebersihan sekolah Peratus murid yang tidak membuang sampah 70 80 90 100 .

Pelan Strategik Sub Unit Kesihatan SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan. Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan murid yang mengamalkan kebersihan diri Bilangan kawasan berisiko denggi Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 800 1000 1300 1500 Pengurusan kesihatan diri murid Masih ramai murid sesi petang yang mengabaikan penjagaan kesihatan gigi dan fizikal mereka Masih terdapat beberapa kawasan berisiko denggi Penjagaan kesihatan yang cemerlang menjelang 2013 Sekolah bebas denggi menjelang 2013 Mengukuhkan tahap kebersihan dan kesihatan murid Memantapkan kawalan terhadap kawasan berisiko denggi Pengurusan kesihatan sekolah 3 2 1 0 .

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan murid yang memahami tentang keselamatan diri Bilangan kawat kebakaran dan bencana dijalankan Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 1000 1100 1200 1500 Keselamatan murid di sekolah Kefahaman murid terhadap keselamatan diri dan fizikal di sekolah yang lemah Sekolah Selamat menjelang 2013 Memantapkan pengurusan keselamatan murid di sekolah Pengurusan bencana Kawat kebakaran dan kawat bencana yang tidak dilaksanakan Sia siaga bencana menjelang 2013 Mengukuhkan pengurusan jawatankuasa bencana sekolah 0 2 kali 4 kali 5 kali .Pelan Strategik Sub Unit Keselamatan SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Peratus murid yang makan dikantin Bilangan kucing yang berkeliaran Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 80% 85% 90% 100% Penyediaan makanan seimbang kepada murid-murid SKTG Kebersihan kantin yang kurang memuaskan Penyediaan menu yang sesuai Memperkasakan kantin SKTG dari segi fizikal Memperkasakan kantin SKTG dari segi fizikal Makanan berkhasiat yang mencukupi untuk murid Membuat perbincangan dengan pengusaha kantin Terdapat kucing yang berkeliaran di dalam kawasan kantin 5 4 2 0 .Pelan Strategik Sub Unit Kantin SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

Sub NKRA: Sekolah berprestasi tinggi Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan murid SBT yang tidak ponteng Bilangan murid SBT yang tidak mencapai standard Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 5 3 2 0 Prestasi murid SBT Terdapat murid SBT yang ponteng tuisyen SBT Pencapaian akademik murid SBT yang tidak konsisten Prestasi murid SBT Menjadikan ponteng tuisyen SBT sifar menjelang 2013 Terdapat murid SBT yang tidak mencapai target yang ditetapkan Lawatan mengejut ke rumah murid Penambahan waktu tuisyen 5 3 2 0 .Pelan Strategik Sub Unit Skim Bantuan Tuisyen SK Telok Gadong 2011 ʹ 2013 NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

Guru Bimbingan 3.Guru-guru 1. Semua Sub Unit HEM Tempoh 1-31 Mac Kos/sumber RM 500 Indikator Pencapaian Jumlah program TOV 5 ETR 10 1 2 Program Kesedaran Ponteng Sifar 1.Semua guru Januari November - Januari November - Peningkatan Tahap Kesopanan Murid Peningkatan tahap murid yang menjaga harta sekolah 50% 100% 60% 100% .GPK HEM 2.GPK HEM 2.GPK HEM 2.Pelan Taktikal 2011 Bidang HEM NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Program Bulan HEM Objektif Meningkatkan kesedaran murid dan guru tentang kepentingan HEM dalam membantu mewujudkan suasana kondusif kepada sekolah Meningkatkan kesedaran murid tentang ponteng sekolah Tanggungjawab 1.Panitia Agama 4.GPK HEM 2.Guru Bimbingan 3.Guru Disiplin Januari November - Bilangan kes ponteng 30 20 3 Kempen Budaya Sopan Melahirkan murid yang bersopan 4 Sekolahku Hartaku Melahirkan murid yang sayangkan sekolah 1.

Guru Disiplin 3.Guru-guru Tempoh Jan-Okt Kos/sumber RM 150 Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng Bilangan kes pergaduhan TOV 47 ETR 35 2 Feb & Ogos RM300 12 5 .GPK HEM 2.GPK HEM 2.Guru kelas 1.Guru Disiplin 3.Guru Bimbingan 4.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Disiplin NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil 1 Program Kempen Ponteng Sifar Ceramah Risiko Buli/Gangsterism Objektif Mengahpuskan ponteng sekolah Menimbulkan kesedaran kepada murid ʹmurid agar tidak melibatkan diri dengan pergaduhan Tanggungjawab 1.

bermotivasi dan Guru bimbingan Penyelaras tahun bersemangat kumpulan 4.5.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Bimbingan & Kaunseling NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Prorgam Transisi Objektif Memberi pendedahan kepada murid tahun 1 tentang persekitaran sekolah Tanggungjawab Penyelia Petang Penyelaras Tahun 1 Guru Bimbingan Guru-guru tahun 1 Tempoh 3 minggu Kos/sumber PCG Indikator Pencapaian Peningkatan tahap disiplin TOV 50% ETR 100% 1 2 Program Maju Diri 3 Kursus Kepimpinan Murid Melahirkan murid yang GPK HEM bersopan.00 70% 100% 4 Orientasi 3 hari - 70% 100% .6 Guru-guru Memberi pendedahan GPK HEM kepada pengawas tentang Guru Bimbingan kepimpinan Guru Disiplin Guru-guru Memberi pendedahan kepada semua murid tentang disiplin dan undang-undang sekolah GPK HEM Guru Disiplin Semua guru 3 hari - Peningkatan tahap pengurusan diri murid Peningkatan tahap kepimpinan di kalangan pengawas Peningkatan tahap pengurusan dan disiplin murid 50% 100% 1 hari RM 1500.

Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Anti Dadah NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Minggu Anti Dadah 2010 Objektif Menimbulkan kesedaran supaya murid menjauhi rokok dan bahaya pengambilan dadah yang berlebihan Tanggungjawab 1.AJK Unit Anti Dadah 4.00 1 Indikator Pencapaian Bilangan murid yang tahu bahaya dadah TOV 800 ETR 1500 .GPK HEM 2.Guru Bimbingan 3.Semua guru Tempoh 9-12 Mac Kos/sumber RM 364.

GPK HEM 2.Guru Bimbingan 1 hari RM1500 Bilangan anak yatim yang cemerlang dalam peperiksaan 5 10 .AJK Unit Pengurusan kebajikan 3.GPK HEM 2.AJK Unit Pengurusan Kebajikan 3.AJK Unit Pengurusan Kebajikan 4.Guru Besar 2.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Pengurusan Kebajikan NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Majlis Sumbangan Kasih Objektif Memastikan murid yang tidak berkemampuan merasai kenikmatan berhari raya seperti insan yang lain Tanggungjawab 1.Guru Kelas Tempoh 1 hari Kos/sumber Agensi yang berkaitan 1 Indikator Pencapaian Bilangan murid yang dibantu TOV 30 ETR 100 2 Lawatan sambil belajar Memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada murid-murid yang berstatus anak yatim 2 hari Agensi yang berkaitan Bilangan anak yatim yang dibantu 42 42 3 Program Motivasi Menanamkan semangat percaya pada diri untuk meneruskan perjuangan dalam bidang akademik dan juga hidup 1.Guru Kelas 1.GPK HEM 3.

Guru Bimbingan Mei & September RM 200 SUWA % Murid tidak membuang sampah 70 80 .Guru Sivik 4.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Kebersihan NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Program Kesedaran Objektif Meningkatkan kesedaran murid tentang kebersihan sekolah Tanggungjawab 1.Ketua Unit Kebersihan 3.Unit Kebersihan 5.GPK HEM 2.GPK HEM 2.Guru-guru Tempoh 1-5 Mac Kos/sumber RM 100 PIBG Indikator Pencapaian Kawasan yang bersampah TOV 30 ETR 20 1 2 Ceramah nilai murni Menimbulkan kesedaran supaya murid dapat menjaga kebersihan sekolah 1.Guru Agama 3.

Guru Bimbingan Tempoh 1 hari Kos/sumber 1 2 Kempen Hidup bebas tanpa denggi Memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran 1.AJK Unit Kesihatan 3.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Kesihatan NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Program Sihat Cerdas Objektif Memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga kesihatan dan kaitannya dengan kecerdasan fikiran Tanggungjawab 1.AJK Unit Kesihatan 3.Guru Bimbingan 1 minggu Indikator Pencapaian Bilangan murid yang tahu dan faham tentang penjagaan kesihatan diri Bilangan kawasan berisiko denggi TOV 1000 ETR 1500 3 1 .GPK HEM 2.GPK HEM 2.

AJK Unit Keselamatan 3.Guru Bimbingan 4.Guru Bimbingan 4.GPK HEM 2.AJK Unit Keselamatan 3.Agensi Penyelamat Tempoh 2 kali setahun Kos/sumber - 1 Indikator Pencapaian 100% warga sekolah yang dapat menyelamatkan diri dari latihan kebakaran 100% warga sekolah tahu langkahlangkah keselamatan TOV 100% ETR 100% 2 Kempen Kesedaran Bencana Memastikan setiap warga sekolah tahu langkahlangkah keselamatan semasa berlaku bencana 1 minggu - 100% 100% .Agensi Penyelamat 1.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Keselamatan NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Kawad Kebakaran Objektif Memastikan setiap warga sekolah berdiap sedia menghadapi kebakaran Tanggungjawab 1.GPK HEM 2.

GPK HEM 2.Ketua Unit RMT Tempoh 1-5 Feb Kos/sumber - 1 Indikator Pencapaian Bilangan kes tidak turun makan RMT TOV 8 ETR 4 2 Penguatkuasaan disiplin Mengurangkan kes pembaziran atau pemberian makanan kepada murid yang tidak layak 1.Pelan Taktikal 2011 Sub Unit RMT NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Program Kesedaran Objektif Meningkatkan kesedaran murid tentang menghargai makanan Tanggungjawab 1.GPK HEM 2. Ketua Unit RMT Jan-Okt - Bilangan kes pemberian makanan kepada murid yang tidak layak 8 2 .

Unit Kantin 3.GPK HEM 2.Guru-guru Tempoh 1-5 Mac Kos/sumber RM 100 1 Indikator Pencapaian % murid mengambil makanan seimbang TOV 500 ETR 1200 .Pelan Taktikal 2011 Sub Unit Kantin NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Program Kesedaran Pemakanan Seimbang Objektif Meningkatkan kesedaran murid tentang pengambilan makanan seimbang Tanggungjawab 1.

GPK HEM tidak berkemampuan dapat 2.Guru SBT menghadiri kelas tambahan sebagai penambahan kepada pelajaran yang mereka terima di sekolah Indikator Pencapaian Pencapaian 100% murid SBT dalam peperiksaan utama TOV 80% ETR 100% .Pelan Taktikal 2011 Sub Unit SBT NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran baru Bil Program Skim Baucer Tuisyen Objektif Tanggungjawab Tempoh Sepanjang tahun Kos/sumber 1 Memastikan murid yang 1.

Penyediaan kertas kerja 2.Penyediaan laporan Tumpuan murid semasa program yang tidak menyeluruh Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Informasi yang berterusan kepada semua ahli dalam oirganisasi sekolah perlu dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk keberkesanan perkhidmatan HEM Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Penyediaan bahan dan modul 3.Pelan Operasi Bidang HEM Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Bulan HEM Meningkatkan kesedaran murid dan guru tentang kepentingan HEM dalam membantu mewujudkan suasana kondusif kepada sekolah 1-31 Mac Semua murid SKTG 1. Semua Sub Unit HEM Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Analisis Penilaian program 2.GPK HEM 2.Pelaksanaan program 2.

Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Penyediaan laporan Terdapat murid yang tidak menunjukkan minat untuk berubah Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Bimbingan yang berkala kepada peserta sekurang-kurangnya seminggu sekali perlu untuk memastikan mereka bersedia untuk berubah.Guru Disiplin Pra Pelaksanaan: 1.Pelaksanaan program 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.GPK HEM 2.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Program Kesedaran Ponteng Sifar Meningkatkan kesedaran murid tentang ponteng sekolah Januari -November Murid yang ponteng 1.Analisis Penilaian program 2. . Guru Bimbingan 3.Penyediaan kertas kerja 2.Penyediaan bahan dan modul 3.

Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.GPK HEM 2.Penyediaan bahan dan modul 3.Analisis Penilaian program 2. .Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Kempen Budaya Sopan Melahirkan murid yang bersopan Januari -November Semua murid SKTG .Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Guru Bimbingan 3.Panitia Agama 4. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Nasihat dan teguran sepanjang masa oleh semua guru boleh digiatkan lagi.Guru-guru Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan laporan Terdapat segelintir ahli dalam organisasi yang tidak menunjukkan minat untuk membantu.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Penyediaan kertas kerja 2.Pelaksanaan program 2.

November Semua Murid SKTG 1.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Sekolahku Hartaku Melahirkan murid yang sayangkan sekolah Januari .Pelaksanaan program 2.Analisis Penilaian program 2.Penyediaan bahan dan modul 3.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Penyediaan laporan Terdapat segelintir murid yang masih melakukan vandalisme Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Nasihat dan teguran sepanjang masa oleh semua guru diperlukan untuk memastikan semua murid sentiasa sayangkan harta sekolah.Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.GPK HEM 2. .Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Guru-guru Pra Pelaksanaan: 1.

Penyediaan laporan Terdapat murid yang tidak berminat dengan program ini Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Bimbingan dan pemantauan terutama daripada guru disiplin perlu untuk memastikan murid yang berpotensi untuk ponteng tidak akan ponteng.Pelan Operasi Sub Unit Disiplin Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kempen Ponteng Sifar Mengurangkan kadar ponteng di sekolah Januari ʹOktober Semua murid SKTG 1.Semua guru Pra Pelaksanaan: 1.Guru Disiplin 3.Guru Bimbingan 4.Pelaksanaan program 2.Analisis Penilaian program 2.Penyediaan kertas kerja 2. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan bahan dan modul 3.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.GPK HEM 2.

Analisis Penilaian program 2.GPK HEM 2.Guru Disiplin 3.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Pelaksanaan program 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Penyediaan laporan Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Bimbingan dan pemantauan terutama daripada guru disiplin perlu untuk memastikan murid yang berpotensi untuk ponteng tidak akan ponteng.Guru Bimbingan Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan bahan dan modul 3.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Ceramah Buli Sifar/Gangsterism Mengurangkan kadar buli dan pergaduhan di sekolah Mei Murid yang mempunyai rekod dalam SSDM 1.Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .

Analisis Penilaian program 2.Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Pelan Operasi Sub Unit Bimbingan dan Kaunseling Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Transisi Memberi pendedahan kepada murid tahun 1 tentang persekitaran sekolah 3 minggu Murid tahun 1 Penyelia Petang Penyelaras Tahun 1 Guru Bimbingan Guru-guru tahun 1 Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Penyediaan bahan dan modul 3.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Pelaksanaan program 2.Penyediaan laporan Murid-murid tahun 1 yang masih di alam sebelum persekolahan menyukarkan kawalan disiplin Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program mencapai objektif yang telah ditetapkan Penambahbaikan dari segi modul perlu supaya menampakkan kepelbagaian dan lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.

.Penyediaan bahan dan modul 3.Aktiviti-aktiviti penilaian program Pos Pelaksanaan: 1.Penyediaan laporan Terdapat sebahagian murid yang tidak memahami objektif PMD Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Borang Ujian PRA dan POS Analisa ujian PRA dan POS Borang pemantauan PMD Modul PMD telah dibuat penambahbaikan oleh Jawatankuasa Pemurnian PMD JPN Selangor pada tahun 2005.5.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.5 dan 6 GPK HEM Guru bimbingan Penyelaras tahun 4. bermotivasi dan bersemangat kumpulan 3 hari Murid ʹmurid tahun 4.6 Guru-guru Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Analisis Penilaian program 2.Pelaksanaan program 2.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Program Maju Diri Melahirkan murid yang bersopan.Edaran surat kepada yang berkenaan 5. Lebih 70% aktiviti PMD dapat dijalankan oleh Guru Bimbingan dengan kerjasama semua guru mengikut tahun.

Penyediaan laporan Masa yang terhad menyukarkan peserta mencapai objektif yang ditetapkan Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Semua aktiviti berjalan dengan lancer dan mengikut jadual Bimbingan berterusan kepada semua pengawas perlu dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk keberkesanan perkhidmatan mereka di sekolah.Aktiviti-aktiviti 3.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Kursus Kepimpinan Murid Memberi pendedahan kepada pengawas tentang kepimpinan 1 hari Semua pengawas sekolah GPK HEM Guru Disiplin Guru bimbingan AJK Unit Bimbingan dan AJK Unit Disiplin Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Penyerahan sijil Pos Pelaksanaan 1.Analisis penilaian program 2.Pendaftaran kursus 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 4. .Edaran surat kepada yang berkenaan 5.Penilaian program 4.Pelaksanaan program 2.Penyediaan bahan dan modul 3.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.

Penyediaan kertas kerja 2.Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Orientasi Memberi pendedahan kepada semua murid tentang disiplin dan undang-undang sekolah 3 hari Semua murid SKTG mengikut tahun GPK HEM Guru Disiplin Guru bimbingan AJK Unit Bimbingan dan AJK Unit Disiplin Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan bahan dan modul 3.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan laporan Masa yang terhad menyebabkan tidak semua perkara berkaitan dengan disiplin dapat diterangkan kepada murid. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Semua aktiviti berjalan dengan lancar dan mengikut jadual Bimbingan berterusan kepada semua murid tentang bahaya dadah dan merokok perlu dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk keberkesanan pelaksanaan pencegahan dadah di sekolah.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.Pelaksanaan program 2. .Pendaftaran 2.Analisis penilaian program 2.Penilaian program Pos Pelaksanaan 1.Aktiviti-aktiviti 3.

Pelaksanaan program 2.Penyediaan bahan dan modul 3.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.AJK Unit Anti Dadah 4.Penilaian program Pos Pelaksanaan 1.Guru Bimbingan 3.Analisis penilaian program 2. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Penyediaan kertas kerja 2.Semua guru Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.Aktiviti-aktiviti 3.Pelan Operasi Sub Unit Anti Dadah Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Minggu Anti Dadah Menimbulkan kesedaran supaya murid menjauhi rokok dan bahaya pengambilan dadah yang berlebihan 9-12 Mac Semua murid SKTG .GPK HEM 2.Penyediaan laporan Kekangan masa menyebabkan penglibatan agensi luar amat terhad Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Semua aktiviti berjalan dengan lancar dan mengikut jadual Bimbingan untuk murid perlu sentiasa dibuat untuk memastikan murid tidak lalai dengan pengaruh dan ancaman luar.

GPK HEM 3.Penyediaan laporan Sumbangan yang terhad menyebabkan ramai murid yang tidak berkemampuan tidak dapat dibantu.Pelan Operasi Sub Unit Pengurusan Kebajikan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Majlis Sumbangan Kasih Memastikan murid yang tidak berkemampuan merasai kenikmatan berhari raya seperti insan yang lain 1 hari Anak Yatim 1.Analisis penilaian program 2.Penyediaan bahan sumbangan 3.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Guru Besar 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 4.AJK Unit Pengurusan Kebajikan 4. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bilangan pihak luar yang berpotensi untuk memberikan sumbangan akan ditambah supaya ramai murid dapat dibantu.Guru Kelas Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Penyediaan tempat Semasa Pelaksanaan: 1.

Mesyuarat J/K Pelaksana 3.GPK HEM 3.Penyediaan laporan Dana yang terhad menyebabkan tidak semua murid dapat menyertai lawatan ini.Pelan Operasi Sub Unit Pengurusan Kebajikan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan sambil belajar Memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada murid-murid yang berstatus anak yatim 2 hari Murid-murid yang kurang berkemampuan/Anak Yatim 1.Analisis penilaian program 2. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bilangan pihak luar yang berpotensi untuk memberikan sumbangan akan ditambah supaya ramai murid dapat dibantu.AJK Unit Pengurusan Kebajikan 4.Penyediaan kertas kerja 2.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Guru Besar 2.Guru Kelas Pra Pelaksanaan: 1.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .

Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.GPK HEM 2.Analisis penilaian program 2. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .AJK Unit Kebersihan 3.Pelan Operasi Sub Unit Unit Kebersihan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Kesedaran Meningkatkan kesedaran murid tentang kebersihan sekolah 1-5 Mac Semua murid SKTG 1.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Penyediaan kertas kerja 2.Semua guru Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan laporan Segelintir warga sekolah yang tidak berminat untuk menjalankan aktiviti ini. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bimbingan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kebersihan sekolah harus dipertingkatkan supaya murid sentiasa menjaga kebersihan sekolah.

AJK Unit Kebersihan 3.Penyediaan kertas kerja 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Penyediaan laporan Segelintir warga sekolah masih mengambil sikap sambil lewa dengan program seperti ini.Analisis penilaian program 2. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bimbingan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kebersihan sekolah harus dipertingkatkan supaya murid sentiasa menjaga kebersihan sekolah.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Semua guru Pra Pelaksanaan: 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .GPK HEM 2.Pelan Operasi Sub Unit Unit Kebersihan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Ceramah Nilai Murni Menimbulkan kesedaran supaya murid dapat menjaga kebersihan sekolah 1-5 Mac Semua murid SKTG 1.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.

Guru Bimbingan Pra Pelaksanaan: 1.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.AJK Unit Kesihatan 3. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bimbingan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kesihatan diri harus dipertingkatkan supaya murid sentiasa menjaga kesihatan diri dan persekitaran.Analisis penilaian program 2.Penyediaan kertas kerja 2.. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .GPK HEM 2.Pelan Operasi Sub Unit Kesihatan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Sihat Cerdas Memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga kesihatan dan kaitannya dengan kecerdasan fikiran 1 hari Semua murid SKTG 1.Penyediaan laporan Masa yang terhad menyebabkan banyak aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan tidak dapat dilaksanakan.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.

Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Aktiviti berjalan dengan lancar Bimbingan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kesihatan diri harus dipertingkatkan supaya murid sentiasa menjaga kesihatan diri dan persekitaran.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Analisis penilaian program 2.Penyediaan kertas kerja 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Penyediaan laporan Masa yang terhad menyebabkan banyak aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan tidak dapat dilaksanakan.Pelan Operasi Sub Unit Kesihatan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kempen Hidup bebas tanpa denggi Memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran 1 minggu Semua murid SKTG 1.GPK HEM 2.AJK Unit Kesihatan 3.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Guru Bimbingan Pra Pelaksanaan: 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .

Pelan Operasi Sub Unit Keselamatan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kawad Kebakaran Memastikan setiap warga sekolah bersiap sedia menghadapi kebakaran 2 kali setahun Semua warga SKTG 1.GPK HEM 2.AJK Unit Keselamatan 3.Guru Bimbingan 4.Agensi Penyelamat Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Analisis penilaian program 2.Penyediaan laporan Kerjasama yang tidak menyeluruh menykarkan program ini dilaksanakan dengan jayanya Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program ini boleh dilakukan dengan lebih baik di masa hadapan Perancangan yang lebih teliti serta komitmen guru yang bersepadu akan dimantapkan lagi.

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Pelan Operasi Sub Unit Keselamatan Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kempen Kesedaran Bencana Memastikan setiap warga sekolah tahu langkah-langkah keselamatan semasa berlaku bencana 1 minggu Semua warga SKTG 1.GPK HEM 2.AJK Unit Keselamatan 3.Guru Bimbingan 4.Agensi Penyelamat Pra Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Analisis penilaian program 2.Penyediaan laporan Kerjasama yang tidak menyeluruh menykarkan program ini dilaksanakan dengan jayanya Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Program ini boleh dilakukan dengan lebih baik di masa hadapan Perancangan yang lebih teliti serta komitmen guru yang bersepadu akan dimantapkan lagi.

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Pelan Operasi Sub Unit RMT Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Kesedaran Memastikan murid yang menerima RMT makan makanan RMT Sepanjang tahun Murid-Murid RMT 1.GPK HEM 2.AJK Unit RMT 3.Guru bertugas mingguan Perlaksanaan program ini adalah setiap minggu di mana AJK unit RMT akan memberikan penerangan pada waktu perhimpunan Masih terdapat segelintir murid yang menerima RMT tidak mahu makan makanan RMT Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Pemantauan yang dibuat oleh AJK Unit RMT membantu mengurangkan jumlah murid yang tidak makan makanan RMT. Pemilihan murid yang benar-benar ingin makan RMT akan dibuat dibuat dengan lebih terperinci lagi untuk mengelak daripada berlakunya pembaziran

Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan kertas kerja 2.GPK HEM 2.Unit Kantin 3. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Guru-guru Pra Pelaksanaan: 1. Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Bimbingan kepada semua murid tentang kepentingan mengambil makanan seimbang akan terus dipergiatkan lagi Penglibatan ibu bapa akan digunakan sebagai modal tambah kepada program ini.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.Pelan Operasi Sub Unit Kantin Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Kesedaran Makanan Seimbang Meningkatkan kesedaran murid tentang pengambilan makanan seimbang 1-5 mac Semua murid SKTG 1.Penyediaan laporan Faktor pemakanan di rumah yang tidak seimbang menyukarkan lagi pemantapan program ini.Analisis penilaian program 2.

Penyediaan kertas kerja 2.Pelan Operasi Sub Unit SBT Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Skim Baucer Tuisyen Memastikan murid yang tidak berkemampuan dapat menghadiri kelas tambahan sebagai penambahan kepada pelajaran yang mereka terima di sekolah Sepanjang tahun Murid-murid yang mendapat bantuan SBT 1.Guru SBT Pra Pelaksanaan: 1.Mesyuarat J/K Pelaksana 3.Analisis penilaian program 2.Pelaksanaan program Pos Pelaksanaan 1.GPK HEM 2.Pengedaran surat kepada yang berkenaan Semasa Pelaksanaan: 1.Penyediaan laporan Masih terdapat murid SBT tidak hadir semasa kelas tuisyen dijalankan Setiap unit mempunyai rekod perkhidmatan khas sebagai penilaian mereka dan menjadi rujukan untuk penggunaan pengiktirafan Tusiyen yang dicdangkan berjalan lancar Operasi dari rumah ke rumah boleh dilaksanakan untuk mengesahkan punca murid SBT tidak hadir ke kelas tuisyen Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .

15 Oktober Kanak Masa program boleh dikekalkan Pelbagai aktiviti baru boleh dilaksanakan untuk mengganti aktiviti ʹaktiviti yang sama Mei 2010 oleh Mencapai objektif yang Aktiviti boleh dilaksanakan di GB /GPK HEM ditetapkan luar sekolah untuk memberikan pengalaman baru kepada murid Jun 2010 oleh Mencapai objektif yang Masa program perlu GB/GPK telah ditetapkan ditambah November Mencapai objektif yang Pelbagai aktiviti boleh 2010 oleh telah ditetapkan ditambah untuk GB/GPK HEM memeriahkan lagi program Boleh dilaksanakan pada 2011 Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 . 2. Motivasi Murid tahun 6 Minggu Anti Dadah 23 Feb 9-12 Mac 6.Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Bidang HEM 2011 bil 1. Mencapai objektif yang Masa program ditetapkan ditambah Mendapat sambutan dan mencapai objektif Mendapat sambutan dan mencapai objektif 4. Program Tempoh Pelaksanaan Orientasi tahun 1. 5.4. Kursus murid Kepimpinan 27 Mac 7 8 Kursus Kepimpinan 29 April Ketua Kelas Sambutan hari Kanak.5 12 & 13 Jan dan 6 Gotong royong 16 Jan perdana Orientasi tahun 2 dan 3 26& 27 Jan Tarikh Pemantauan Feb 2010 oleh GB /GPK HEM 16 Jan 2010 oleg GB/GPK HEM Mac 2010 oleh GB/GPK HEM Mac 2010 oleh GB Mei 2010 oleh GB /GPK HEM Penilaian Keberkesanan Program Mendapat sambutan dan mencapai objektif Mendapat sambutan dan mencapai objektif Cadangan Penambahbaikan Catatan Masa program perlu Boleh dilaksanakan ditambah pada 2011 Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan masa hadapan pada 2011 perlu Boleh dilaksanakan pada 2011 Boleh dilaksanakan pada 2011 Boleh dilaksanakan pada 2011 3.

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Disiplin 2011 bil 1 Program Program tahap 1 Tempoh Pelaksanaan orientasi 12-13 Jan Tarikh Pemantauan Feb 2010 oleh GB/GPK HEM Penilaian Keberkesanan Program Program mencapai objektif yang ditetapkan Feb 2010 oleh Program mencapai GB/GPK HEM objektif yang ditetapkan Mei 2010 oleh Mencapai objektif yang GB /GPK HEM ditetapkan Cadangan Penambahbaikan Masa program ditambah Masa program ditambah Catatan perlu Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 perlu Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 Boleh dilaksanakan pada 2011 2 Orientasi tahun 2.3 26&27 Jan 3 Kursus murid Kepimpinan 27 Mac 4 Kursus Kepimpinan 29 April Ketua Kelas Aktiviti boleh dilaksanakan di luar sekolah untuk memberikan pengalaman baru kepada murid Jun 2010 oleh Mencapai objektif yang Masa program perlu GB/GPK telah ditetapkan ditambah Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 .

28.Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Bimbingan & Kaunseling 2011 bil 1 Program Program tahap 1 Tempoh Pelaksanaan orientasi 12-13 Jan Tarikh Pemantauan Feb 2010 oleh GB/GPK HEM Feb 2010 oleh GB/GPK HEM Feb 2010 oleh GB/GPK HEM Mac 2010 oleh GB Mei 2010 oleh GB /GPK HEM Penilaian Keberkesanan Program Program mencapai objektif yang ditetapkan Program mencapai objektif yang ditetapkan Program mencapai objektif yang ditetapkan Mendapat sambutan dan mencapai objektif Mencapai objektif yang ditetapkan Cadangan Penambahbaikan Masa program ditambah Masa program ditambah Masa program ditambah Catatan perlu Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 perlu Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 perlu Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 Boleh dilaksanakan pada 2011 Boleh dilaksanakan pada 2011 2 Orientasi tahun 2.29 Jan 4 5 Motivasi Murid tahun 6 Kursus murid 23 Feb Kepimpinan 27 Mac 6 Kursus Kepimpinan 29 April Ketua Kelas Masa program boleh dikekalkan Aktiviti boleh dilaksanakan di luar sekolah untuk memberikan pengalaman baru kepada murid Jun 2010 oleh Mencapai objektif yang Masa program perlu GB/GPK telah ditetapkan ditambah Boleh dilaksanakan pada tahun 2011 .3 26&27 Jan 3 Program Maju Diri 27.

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Anti Dadah bil 1 Program Minggu Anti Dadah Tempoh Pelaksanaan 9-12 Mac Tarikh Pemantauan Mei 2010 oleh GB /GPK HEM Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Pelbagai aktiviti baru boleh Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif dilaksanakan untuk pada 2011 mengganti aktiviti ʹaktiviti yang sama .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Pengurusan Kebajikan bil 1 Program Tempoh Pelaksanaan Pengurusan Kebajikan Sepanjang tahun murid Tarikh Pemantauan Sepanjang tahun Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif masa hadapan pada 2011 .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Kebersihan 2011 bil 1 Program Gotong perdana Tempoh Pelaksanaan Royong 16 Jan Tarikh Pemantauan 16 Jan 2010 oleg GB/GPK HEM Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif masa hadapan pada 2011 .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Kesihatan 2011 bil 1 Program Gotong perdana Tempoh Pelaksanaan Royong 16 Jan Tarikh Pemantauan 16 Jan 2010 oleg GB/GPK HEM Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif masa hadapan pada 2011 .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Keselamatan 2011 bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Tiada Cadangan Penambahbaikan Catatan .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit RMT 2011 bil 1 Program Tempoh Pelaksanaan Rancangan makanan Sepanjang tahun tambahan RMT Tarikh Pemantauan Sepanjang tahun Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif masa hadapan pada 2011 .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit Kantin 2011 bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Tiada Cadangan Penambahbaikan Catatan .

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program Sub Unit SBT 2011 bil 1 Program Skim Bantuan Tuisyen Tempoh Pelaksanaan Sepanjang tahun Tarikh Pemantauan Sepanjang tahun Penilaian Cadangan Penambahbaikan Catatan Keberkesanan Program Mendapat sambutan Melibatkan pihak PIBG pada Boleh dilaksanakan dan mencapai objektif masa hadapan pada 2011 .