De opkomst van de privé-socialenetwerken | Marketingfacts

marketingfacts.nl /berichten/de-opkomst-van-de-prive-socialenetwerken
De tijd van de grootmachten binnen sociale netwerken is voorbij, waar Myspace en Hyves z ijn opgevolgd door Facebook en Twitter begint de markt z ich langz aam in kleine stukjes op te breken. Sommige mensen delen alleen foto’s (Instagram), willen het wat intiemer (Path) of houden het graag heel lokaal (Nextdoor). Kleine nichesocialenetwerken z ijn in opkomst, kleiner dan Facebook, groter dan Whatsapp. Is dat de toekomst?

Facebook
Het lijkt erop dat Facebook z ijn grootste tijd gehad heeft. Van de gigantische groei de afgelopen jaren is weinig meer over en van de verschrikkelijke beursgang z ijn z e nog steeds niet bijgekomen. In een aantal landen heeft Facebook z ijn top bereikt en neemt het aantal actieve gebruikers af. Ook in Nederland stagneert de groei en lijkt het erop dat de markt verz adigd is. Dit is ook een van de argumenten die gebruikt wordt voor de daling in actieve gebruikers: iedereen die op Facebook wil, heeft al een account. Daarnaast begint het platform wat saai te worden, veel is er wez enlijk niet veranderd de afgelopen jaren. Natuurlijk z ijn er veel wijz igingen geweest, de timeline werd geïntroduceerd, de newsfeed werd geüpdated en er kwamen manieren voor bedrijven om op Facebook te adverteren en z ich te profileren. Maar de basis van Facebook, het delen waar je mee bez ig bent met je vrienden en z ien waar z ij mee bez ig z ijn is hetz elfde gebleven, en daar lijkt het fout te gaan. Eigenlijk z ijn er 5 redenen waarom de groei van Facebook stagneert en in sommige landen het gebruik z elfs afneemt: 1. De mensen die een Facebook- account willen, hebben dez e reeds aangemaakt, de ruimt e voor groei is in veel landen laag . 2. Facebook wordt oud en saai, mensen st appen over op andere sociale netwerken z oals Instagram. 3. Mensen klagen dat Facebook t e commercieel is geworden, je nieuwsfeed overspoeld wordt met “sponsored posts” en de sidebar een lange lijst veelal irrelevante advertenties is. 4. Jongeren verliez en int eresse in Facebook en gebruiken massaal andere manieren om verhalen en foto’s te delen z oals Instagram en SnapChat. 5. Facebook is t e onpersoonlijk , het aantal vrienden te hoog en de voorwaarden voor de privacy z ijn slecht. Hierdoor winnen de privé- socialenetwerken aan populariteit en z ijn z e hard aan het groeien.

Wat is een “privat e social net work”?
De term privé- sociaalnetwerk wordt vaak samen genoemd met de term contextueel sociaal netwerk omdat het een vaak het ander is. Het begint eigenlijk bij het contextuele sociale netwerk. Waar Facebook gericht is op de massa, z ijn er kleinere meer niche- socialenetwerken opgekomen, z oals bijvoorbeeld Instagram. Instagram richt z ich van oorsprong op het maken en delen van foto’s en is binnen dez e niche (context) z eer populair geworden. Omdat contextuele sociale netwerken vaak een kleinere behoefte vervullen, is het aantal gebruikers lager, heb je gemiddeld minder vrienden, maar wordt de initmiteit juist groter. Netwerken die hier ook op inspelen z ijn de privésocialenetwerken. Het meest bekende privé- socialenetwerk is Path, een mobiel sociaal netwerk dat z ich richt op intimiteit en privacy. Geposte gegevens kunnen uitsluitend bekeken worden door jouw vrienden en er is een maximum van 150 vrienden. Dit maximum z ou overeenkomen met het aantal mensen waar we een stabiele sociale relatie mee kunnen hebben op elk gegeven moment. De niche of context van Path is dat je vooral dingen deelt met goede vrienden en familie. En omdat je bereik vrij beperkt is ten opz ichte van Twitter of Facebook, wordt de gedeelde content vaak persoonlijker. Dat mensen dit willen, blijkt wel uit de statistieken: waar de groei van Facebook stagneert, explodeert de groei van Path. Per week komen er 1 miljoen nieuwe gebruikers bij van over de hele wereld. Andere voorbeelden z ijn Nextdoor, een netwerk voor buurten en wijken als digitale vervanging voor het vroegere buurthuis en ASmallWorld, een netwerk voor de rijke reiz igers onder ons, waarvoor je uitgenodigd moet worden. En wat te denken van Whatsapp? In wez en ook een privé- sociaalnetwerk waar mensen berichten sturen en foto’s delen met enkele personen of groepen en waar de informatie voor niemand anders beschikbaar is dan de

ontvanger(s). Volgens de laatste tweets verwerkt Whatsapp ondertussen 27 miljard berichten per dag!

De t oekomst
Hoewel Facebook minder populair wordt, is er een grote kans dat het nog wel een lange tijd gebruikt gaat worden. Het z al wel even duren voordat de 1 miljard actieve gebruikers Facebook links laten liggen en overstappen op andere sociale netwerken. Echter, het lijkt erop dat er een grote rol is weggelegd voor initiatieven z oals Instagram en Path, kleinere niche- netwerken die een specifieke behoefte vervullen, terwijl Facebook een meer algemene rol blijft spelen en meer op de achtergrond raakt. Wat gebruiken jullie? Voornamelijk nog Facebook en Twitter, of ook Instagram, Path en andere netwerken?