INTELIGENŢA ZODIILOR – Ce tip de inteligențǎ ai? > > Sigur cǎ la o pri ǎ lecturǎ a titlului!

ai putea "nțelege cǎ #odiile pot $i cla%i$icate dupǎ ni&elul de inteligențǎ! %au cǎ e'i%tǎ #odii ai inteligente și #odii ai puțin inteligente( Iar eu "ți %pun) nici &or*ǎ de așa ce&a( Așa cu nu e'i%tǎ #odii *une și rele! tot așa nu %e poate &or*i de%pre #odii inteligente %i neinteligente( Nu ai cǎ! pri&ite prin pri% a naturii planetelor gu&ernatoare a $iecǎrei #odii "n parte! pute trage conclu#ii și pute a$ir a $ǎrǎ %ǎ greși ! cǎ $iecare #odie are un anu it tip de inteligențǎ! o anu itǎ odalitate de a și+o e'pri a și anu iți $actori care o potențea#ǎ din ace%t punct de &edere( De a%e enea! #odia "n care te+ai nǎ%cut și gu&ernatorul ace%teia ne $urni#ea#ǎ in$or ații prețioa%e de%pre $elul "n care "ți $olo%ești i aginația! de%pre e orie! de%pre rapiditatea cu care gǎ%e%ti %oluții la pro*le ele tale! de%pre c,t de intuiti& ești și c,t de aplecat %pre %tudiu și cunoaștere! de%pre %pontaneitate( Iatǎ c,te&a repere pentru $iecare #odie "n parte) > > -ER-ECII au o inteligențǎ acti&ǎ! e$er&e%centǎ( > Ei %unt puși ereu pe in&entarea a noi %i%te e de g,ndire și acțiune( Le place %ǎ e'peri ente#e noul din plin! iu*e%c pa%iunea și a&entura! a%t$el cǎ nu %tau prea ult pe g,nduri! atunci c,nd au de luat deci#ii %au c,nd tre*uie % ǎ pornea%cǎ la acțiune( De $apt %+ar putea %pune! $ǎrǎ ur ǎ de eroare! cǎ -er*ecii pre$erǎ %ǎ acțione#e dec,t %ǎ g,ndea%cǎ( Sunt a.utați "n%ǎ de o intuiție a%cuțitǎ și capacitatea de a %e orienta rapid "n orice %ituație( Iau deci#ii $er e și %e de%curcǎ de inune c/iar și "n %ituații de cri#ǎ( E&ident! din cau#a precipitǎrii și a nerǎ*dǎrii! greșe%c de%eori! dar a%ta nu+i $ace %ǎ %e %c/i *e( G,nde%c cu o rapiditate uluitoare! de aceea rareori cine&a reu șește %ǎ ținǎ pa%ul cu ei( C,nd "și %u%țin un punct de &edere! %unt $oarte con&ingǎtori! c/iar dacǎ %u%țin de $apt un parado'( 0i a.utǎ $oarte ult $ar ecul ire#i%ti*il! odul direct și conci% de a %e e'pri a! precu și %iguranța de %ine( Iu*e%c "nceputurile! dar nu %unt $oarte *uni "n a continua ceea ce "ncep( > > TA1RII %unt ancorați "n șa*loane rigide de g,ndire( > Se n $i'! de pǎ ,nt! Taurul e%te acela care nu crede ni ic p,nǎ nu &ede cu proprii oc/i( Are o inteligențǎ practicǎ! orientatǎ %pre anali#ǎ! o*%er&are și a%i ilare a in$or ațiilor( Con%iderǎ cǎ acțiunea tre*uie %ǎ &inǎ nu ai "n ur a unei anali#e riguroa%e și a calculǎrii tuturor po%i*ilitǎților care pot apǎrea pe parcur%( De $apt! ace%t nati& &rea ereu %ǎ %e a%igure cǎ e%te "n %iguranțǎ și de aceea "și a%u ǎ doar ri%curi calculate( C,nd tre*uie %ǎ $acǎ o %c/i *are a.orǎ "n &iața lui! tre*uie %ǎ %e pregǎtea%cǎ ental! %ǎ %e o*ișnuia%cǎ cu ideea! lent! "n ti p! și e&entual %ǎ $acǎ acea %c/i *are pa% cu pa%( Are! de a%e enea! o inteligen țǎ creatoare ieșitǎ din co un și un %i țe%tetic deo%e*it( Ilu#iile și conceptele ideali%te %au $ilo#o$ice! "n od cert n+au $o%t in&entate pentru %au de c ǎtre acești nati&i( 2entru cǎ ei nu pot &or*i %au g,ndi pe arginea unui %u*iect! pe care nu+l pot pro*a și palpa( 0n%ǎ odatǎ ce au a%i ilat o in$or ație %au un concept! e clar cǎ &a %ǎlǎșlui "n intea lui pentru totdeauna( > > GE3ENII au o inteligențǎ &ie și curioa%ǎ( > Dupǎ pǎrerile și %crierile unora! Ge enii %unt %uper$iciali( De $apt! cred c ǎ Ge enii %unt ai degra*ǎ at,t de curioși %ǎ a$le și %ǎ "n&ețe c,te o $,șie din

$iecare do eniu cu care iau contact! "nc,t e&ident c ǎ nu le ai rǎ ,ne ti p %ǎ și apro$unde#e do eniul re%pecti&( Cu alte cu&inte! ei știu c,te puțin din toate( Iar darul lor cel ai de preț nu e%te at,t *aga.ul i en% de cunoștințe! c,t $elul "n care știu %ǎ+l aplice! i ediat și e$icient( Ge enii au "ntr+ade&ǎr o inteligențǎ &ie pe care nu e#itǎ %ǎ o etale#e ori de c,te ori au oca#ia(4or*e%c ult! de%pre c,te "n lunǎ și "n %tele! au un %i ț al u orului și o o*ilitate &er*alǎ ieșite din co un și %unt a*%olut delicioși "n con&er%ație( G,nde%c cu repe#iciune! %ar de la un %u*iect la altul c,t ai clipi! %unt intere%ati de tot ce "i "ncon.oar ǎ( Le place $oarte ult %ǎ acu ule#e in$or ații "n ti pul cǎlǎtoriilor( Sunt creati&i și %e %i t de%eori atrași de artǎ și culturǎ(Sunt $oarte *uni %criitori și oratori( > > RACII %e g/idea#ǎ dupǎ inteligența e oționalǎ( > Acești nati&i %unt plǎ ǎdiți predo inant din e oții( 3e oria! i aginația și intuiția %unt darurile de preț ale oricǎrui nati& Rac și reperele dupǎ care %e conduce "n &iațǎ( E+ade&ǎrat cǎ Racii care %unt "ncǎ atașați de copilǎrie și pǎ%trea#ǎ "ncǎ $oarte &ii principiile cǎpǎtate atunci %unt de%tul de ti i#i și %en%i*ili( Aceștia pot de&eni! din cau#a e oțiilor i ten%e! precu și din cau#a rǎnilor din trecut! e'tre de %u*iecti&i( 0n %c/i *! Racii ce&a ai e&olua ți! care %e a'ea#ǎ pe latura %piritualǎ! pot de%coperi cu a.utorul e oțiilor! din ce "n ce ai ulte daruri de preț! care+i a.utǎ %ǎ reali#e#e lucruri ǎrețe( I aginația Racilor e%te ne"ntrecutǎ și "i a.utǎ "n do enii arti%tice ( 2entru Raci! ade&ǎrul propriu &ine din interiorul $iinței! el tre*uie %i țit la ni&el pro$und! la ni&el de e oție! de %u$let( Racul %i te pur și %i plu c,nd tre*uie %ǎ acțione#e și %i te c,nd tre*uie %ǎ $acǎ o %c/i *are %au ce alegeri %unt *une pentru el( De aceea! ar tre*ui % ǎ %e *a#e#e pe intuiție( > > LEII operea#ǎ cu o inteligențǎ coordonatǎ de &oințǎ( > Acești nati&i "și con%truie%c realitatea dupǎ cu le place și dupǎ cu &or ei %ǎ o &adǎ( 2e ei "i intere%ea#ǎ ceea ce &or și ceea ce+i a.utǎ %ǎ o*ținǎ ce &or( Nu %tau %ǎ %e " piedice de detalii și nici nu apleacǎ urec/ea la lucruri care i+ar putea opri din dru ( E+ade&ǎrat cǎ uneori! g,ndirea lor! care gra&itea#ǎ "n .urul ego+ului puternic! poate $i o*o%itoare pentru cei din .ur( Au o inte $ocu%at ǎ pe %copuri ǎrețe și %unt do&ada cea ai clarǎ cǎ atunci c,nd "ți dorești ce&a ! c/iar %e "nt, plǎ! și cǎ energia g,ndului și i aginației %e poate ateriali#a( Așadar! ei nu o*o%e%c niciodatǎ %ǎ +și i agine#e și nici nu renunțǎ la a lua din &iațǎ nu ai ce le place( G,ndindu+%e inten% la ce+și dore%c! p,nǎ la ur ǎ li %e "nt, plǎ( Sunt de%tul de idealiști! iar cei ai puțin e&oluați %piritual %unt &anitoși și egocentrici( G,ndirea Leului e%te cuprin#ǎtoare! dar știe %ǎ %electe#e doar ceea ce+l a.utǎ %ǎ $ie creati&! %trǎlucitor și leader( > > 5ECIOARELE au o inteligențǎ analiticǎ( > Nicio #odie nu e%te ai analiticǎ și ai logicǎ dec,t 5ecioara( Acești nati&i operea#ǎ cel ai ult cu logica și prag ati% ul( Sunt ancorați "n realitatea i ediatǎ! %e li itea#ǎ la a gǎ%i %oluții practice și &ia*ile! nelǎ%,nd loc de du*ii %au %peranțe inutile( 5ecioara %e g,ndește "n detaliu și ia ereu "n calcul toate e$ectele po%i*ile ale acțiunilor ei( Nu+i place %ǎ $ie luatǎ pe nepregǎtite și e%te $oarte reticentǎ la %c/i *ǎri( De%eori! crea#ǎ %cenarii $atali%te! la care %e g,ndește con%tant și "n care "n $inal a.unge %ǎ creadǎ( E%te de%tul de an'ioa%ǎ! %e

"ngri.orea#ǎ din ni icuri( 3e oria 5ecioarei e%te a*%olut ui itoare! re țin,nd c/iar și cele ai ici detalii! a%t$el cǎ de%eori cei din .ur %e roagǎ ca acea%ta %ǎ ai și uite( La capitolul i aginație nu %tǎ $oarte *ine! pentru cǎ nici nu crede cǎ i+ar %er&i la ce&a( Creati&itatea pierde teren "n $a&oarea logicii și preci#iei( > > -ALANŢELE au o inteligențǎ co parati&ǎ și diplo atǎ( > -alanța in&entea#ǎ conceptul 6noi7 "n g,ndire( Ea nu poate trǎi %ingurǎ! ci are ne&oie de alții pentru a "n&ǎța și ai ale% pentru a $ace co parații( Are o g,ndire orientatǎ %pre diplo ație și ar onie! gǎ%ind ereu cele ai *l,nde și diplo ate %oluții la orice pro*le ǎ( Ea trǎiește "n conte't %ocial și nu concepe &iața de una %ingurǎ( E%te $oarte creati&ǎ! deși de%eori pare %ǎ aleagǎ doar cǎrǎrile *ǎtǎtorite( 0n ca#ul ei! i aginația %e " pletește $oarte $ru o% cu rațiunea( Are o g,ndire detașatǎ de e oții! care poate $i nu itǎ g,ndire %ocialǎ( 3e oria! e&ident nu e%te una "n care %ǎ "ncapǎ detalii( Nu reține nu ele unei teorii! dar poate reține $oarte ușor conceptul de *a#ǎ! dacǎ o intere%ea#ǎ( Cartacteri%tica cea ai $ru oa%ǎ a g,ndirii -alanței e%te! $ǎrǎ doar și poate! e'trapolarea "n tot ce $ace! de la 6eu7 la 6noi7( > > SCOR2IONII au o inteligențǎ pro$undǎ și i%terioa%ǎ( > Scorpionul di%pune de o pro$un#i e și o %u*tilitate a g,ndirii! pe care celalalte #odii! nu nu ai cǎ nu le pot practica! ci nici ǎcar nu le pot "nțelege( Inteligența ace%tui nati& e%te orientatǎ %pre idei care di%trug și recon%truie%c "n același ti p( G,ndirea e%te plinǎ de "nțele%uri %u*tile și %i *oluri( El &ede ai ult dec,t pot &edea alții și a%ocia#ǎ ceea ce &ede cu "nțele%uri i%terioa%e! care de%c/id poarta unei lu i agice! doar de el "nțelea%ǎ( Intuiția Scorpionului e%te din nou unicǎ! erg,nd la rǎdǎcina lucrurilor și gǎ%ind cele ai neașteptate %oluții la orice pro*le ǎ! de aceea poate $i un *un p%i/olog %au un e'celent detecti&( Scorpionii %unt atrași de tot ce "n%ea nǎ i%ter! ta*u! oculti% ! %ecret( Au o e orie $oarte *unǎ! ai ale% pentru lucrurile care au "n%e nǎtate %pecialǎ pentru ei( 2oate ține inte lucruri care altora li %e par $leacuri și nu reține alte lucruri! $oarte i portante pentru alții( > > SǍGETǍTORII au o g,ndire $ǎrǎ li ite( > C,nd %pui Sǎgetǎtor! %pui depǎșirea granițelor! $ie cǎ e &or*a de granițe la propriu! $ie cǎ e &or*a de granițe entale! culturale! $ilo#o$ice! religioa%e( Ace ști nati&i a%i ilea#ǎ "n g,ndirea lor orice concept! idee! cre# care "i in%pir ǎ( Ei știu cǎ $iecare lucru pe lu ea a%ta are o e'plicație și %unt di%puși %ǎ gǎ%ea%cǎ rǎ%pun%ul și cau#a oricǎrui $eno en care+i pa%ionea#ǎ( 2ar %ǎ ai*ǎ rǎ%pun% la orice și de cele ai ulte ori c/iar "l au( Sunt ereu "n%etați %ǎ %e docu ente#e! %ǎ e&olue#e! %ǎ %e e ancipe#e( Sǎgetǎtorul are o o*ilitate entalǎ $anta%ticǎ! co *inatǎ cu un %i ț al u orului greu de egalat( Nu "i place %ǎ aparținǎ niciunui %i%te ! %ingurele %i%te e pe care le acceptǎ $iind de naturǎ $ilo#o$icǎ %au religioa%ǎ( Are o genero#itate ui itoare! " pǎrtǎșind ereu celorlalți din cunoașterea lui( 4rea per anent %ǎ "nțeleagǎ cau#ele $eno enelor și cautǎ %ǎ ai*ǎ o relație *unǎ cu Di&initatea( Are o inte pa%ionalǎ! orientatǎ %pre e'plorarea continuǎ de teritorii noi( Cu toate ace%tea! e oțiile nu %unt punctul lui $orte! pre$er,nd % ǎ %e *a#e#e pe rațiune( >

> CA2RICORNII au o g,ndire calculatǎ( > Capricornii știu %ǎ+și $olo%ea%cǎ inteligența ili etric! "n %copul de a e'trage a&anta.e din a%ta( 2entru ei! ni ic din ce $ac! %pun %au g,nde%c nu tre*uie % ǎ $ie inutil! ci tre*uie %ǎ %er&ea%cǎ unui %cop( Ei știu $oarte clar cǎ așa cu "și aștern așa dor ! deci &or %ǎ $olo%ea%cǎ $iecare %ecundǎ "n pre#ent! ca %ǎ le $ie *ine "n &iitor( 5iind un %e n al iernii! Capricornul are o g,ndire rece! calculat ǎ! preci%ǎ pǎnǎ "n cel ai ic detaliu( Dar orice proce% de g,ndire %au cogniti& tre*uie % ǎ ai*ǎ neapǎrat o $inalitate concretǎ! un re#ultat! alt$el nu+i &ede ro%tul( 0n general! g,ndirea și inteligența ace%tuia %unt $olo%ite "n cea ai are parte pentru o*ținerea %ucce%ului și a unei i agini %ociale re%pecta*ile( I agina ția Capricornului nu e%te gro#a&ǎ! pentru cǎ el e%te o*ișnuit %ǎ &adǎ lucrurile "n al* %au negru( Iar e oțiile! nu au ce cǎuta "n ecuația &ieții! din punctul lui de &edere( Are %en#ația cǎ e oțiile ai ult "ncurcǎ lucrurile( 5ac "n%ǎ u# de ele! doar atunci c,nd ur ǎre%c %ǎ o*ținǎ ce&a( > > 4ǍRSǍTORII au o inteligențǎ ino&atoare și originalǎ( > 4ǎr%ǎtorului! ace%t &i#ionar "nnǎ%cut! "i e%te atri*uitǎ o g,ndire pe care nu o poți integra "n niciun tipar( 3intea lor proce%ea#ǎ ideile cu o rapiditate și o %pontaneitate incredi*ilǎ( Are $la%/uri de geniu și un $lu' de idei ca o ca%cada( 1neori! %oluțiile par %ǎ &inǎ dintr+o altǎ di en%iune! care nu are nicio legǎturǎ cu pǎ ,ntul și cu pre#entul( 2entru cǎ ei in%i%i par %ǎ &inǎ din &iitor! %ǎ+și a intea%cǎ din &iitor! oric,t de ciudat ar pǎrea( De aceea! de%eori "i șoc/ea#ǎ pe cei din .ur( Sunt &i#ionari! au capacitatea de a pri&i /oli%tic lucrurile și nu prea le place %ǎ %e piardǎ "n detaliu( 1nde alții &ǎd u%cǎturi! 4ar%atorul &ede o grǎdinǎ %uper*ǎ! pentru cǎ "și i aginea#ǎ ce+ar putea de&eni "n &iitor orice lucru( 4ǎr%ǎtorul are i aginație! creati&itate și intuiție de#ar ante( G,ndirea lui nu are li ite! *ariere! preconcepții! pre.udecǎți %au tipare rigide( El pur și %i plu "și dǎ &oie %ǎ g,ndea%cǎ la %carǎ are( > > 2E8TII au o inteligențǎ intuiti&ǎ( > Se poate %pune cǎ 2eștii nu g,nde%c! ci %i t( Ei trec totul prin pri% a %en#a țiilor și intuiției( 2entru ei nu e'i%tǎ ce&a ce intea %ǎ nu poatǎ cuprinde și de $apt nu acceptǎ i po%i*ilul( Sunt "ntr+o co uniune per anent ǎ cu uni&er%ul și cu energiile %u*tile! c/iar dacǎ "n od conștient %au nu( Cert e%te cǎ au intuiții și rǎ%pun%uri care depǎșe%c %$era realitǎții "n $elul "n care o percep ceilalți( Ei pur și %i plu %i t ce tre*uie %ǎ $acǎ și %i t dru ul pe care tre*uie %ǎ+l ur e#e( Au o i aginație $oarte *ogatǎ și o e orie care a*%oar*e in$or ațiile ca un *urete! $ǎrǎ prea ult e$ort din partea lor( 2eștii cred cǎ nu e'i%tǎ ni ic din ce nu pot $i! $ace %au a&ea! dar nu at,t pentru ei! c,t pentru co unitate( Ei %e %i t parte integrantǎ din angrena.ul nu it uni&er% și niciodatǎ nu pot g,ndi nu ai pentru %copul per%onal( 2eștii g,nde%c dincolo de li ite! cre#uri! legi! e o ții! rațiune! &oințǎ! a *iții( Ei operea#ǎ "n principal cu iu*irea! acea iu*ire c/ri%ticǎ! tran%cedentalǎ! de#intere%atǎ și cu a%ta %e /rǎne%c toatǎ &iața(