You are on page 1of 7

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Makna Tamadun

Arab

Mudun

Madain

Bahasa Inggeris

Madana

Peradaban

Civilization

1. Makna tamadun dalam Bahasa Arab iaitu ________________,


________________, dan __________________.
2. Madana bermaksud _________________ dan ____________________.
3. Konsep tamadun menurut pandangan Barat, tamadun bermaksud pembangunan
______________ terutama hal-hal kebudayaan seperti ________________,
____________, ______________ dan __________________.
4. Menurut pandangan Islam, tamadun merangkumi pembangunan _____________
dan ________________.

1.

6.

2.

Ciri ciri
Tamadun

5.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kekal
Organisasi
Pemerintah
Kerja
Agama
Bahasa & Tulisan

1. Masyarakat tidak lagi berpindah randah = _______________________


2. Mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran
kehidupan mereka = _____________________________
3. Seseorang pemimpin atau raja sebagai wakil tuhan demi mendapatkan
pengiktirafan sebagai ketua pemerintahan = _____________________
4. Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu =
__________________
5. Kepercayaan animisme, agama Politeisme = _____________________
6. Hieroglif, Cuneiform dan Ideogram = _______________________

1. Thinis
2. Memphis
3. Thebes
4. Firaun
5. Bangsawan
6. Rakyat bebas
7. Hamba

8. Firaun
9. Bangsawan
10. Penenunan
11. Tembikar
12. Politeisme
13. Alam
14. Hieroglif

Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

Organisasi Sosial

Pusat pentadbiran

Sistem pemerintahan

Pengkhususan pekerjaan

Agama dan
kepercayaan

4
1.

3.

2.

Ketua 8

Pembantu . ..9

10. .

11.

12. .

13. .

14. .

Ciri-ciri Tamadun Mesir Purba ialah penyatuan kesemua nome menjadi sebuah kerajaan dan
mengasaskan pusat pentadbirannya di , . dan .. Kehidupan
berorganisasi masyarakat Mesir di ketuai Selepas itu ialah .. diikuti
. dan bawah sekali ialah .
Sistem pemerintahan Mesir diketuai , dibantu oleh ..
Pengkhususan pekerjaan mereka ialah. dan membuat barangan ..
Orang Mesir percaya kepada konsep . serta Tuhan yang dikaitkan dengan unsur
. seperti Re dan Amun.
Tamadun Mesir juga mempunyai sistem tulisan yang dikenali sebagai

Tulisan

1. Piramid
1 Piramid
2. Batu - bata
3. Keluarga atasan
4. Rumah ibadat
5. Jurutulis
6. Matematik

7. Hieroglif
7 Hieroglif
8. Batu
9. Pengamal perubatan
10. Memumiakan mayat
11. Matematik
12. Astronomi
13. Pengairan

Pendidikan
Pendidikan
.
.
.
.
.
.
.
.
Seni
SeniBina
Bina
.......
.......
...
...

Kertas
Kertas

Sumbangan Tamadun Mesir Purba

1.1.
.
.

Perubatan
Perubatan
......
......
..
..

Tulisan
Tulisan
..
..
..
..

Ilmu
Ilmupengetahuan
pengetahuan
.....
.....
.
.
.
.

Sumbangan Tamadun Mesir Purba ialah dalam bidang senibina iaitu pembinaan
hasil ilham Imhotep serta pembinaan bangunan menggunakan.
Mesir juga mencipta..daripada pokok papyrus. Penciptaan tulisan.
yang terpahat pada makam dan
Kerajaan Mesir juga memperkenalkan pendidikan untuk kanak-kanak dari . yang
dijalankan di . Tujuan utama pendidikan adalah untuk melahirkan pegawai
kerajaan terutama.. Ilmu, dan sains diajar.
Mesir juga melahirkan..serta teknikdalam bidang
perubatan.
Perkembangan ilmu.dantelah membolehkan
Tamadun Mesir untuk mengawal banjir di Sungai Nil melalui pembinaan sistem.

1. Dua bahagian
2. Tembok
3. Pusat pentadbiran
4.Bangunan pentadbiran
5.Tempat mandi awam

6.Kawasan perumahan
7.Blok-blok
8.Jalan raya
9. Kumbahan
10. Sungai

Ciri-Ciri Bandar Terancang

1. Terbahagi
2. Di kelilingi .

6. Bahagian kedua
.

3. Bahagian utama
.

4.

7.
Disusun

5.

8.
Dipisahk
an

9.
Sistem

10.
Dihubungi
.

Ciri-ciri bandar terancang ialah terbahagi kepada dan dikelilingi .


Bahagian utama ialah menempatkan . dan
Bahagian kedua . Bandar-bandar disusun berasaskan..
Berbentuk segiempat. Setiap blok dipisahkan .yang lurus dan bersambung antara satu
sama lain.
Setiap bandar mempunyai sistem. Bandar juga dihubungi oleh

5.

SUMBANGAN TAMADUN
HWANG HO

POLITIK

SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI


GELARAN RAJA
MAHARAJA
KONSEP ANAK SYURGA
MANDAT DARI SYURGA
AMALAN PEMERINTAHAN DINASTI

EKONOMI

SISTEM PENGAIRAN + TERUSAN


ALATAN PERTANIAN
BATAS UNTUK PENANAMAN

SOSIAL

SISTEM TULISAN (IDEOGRAM)


TULANG ORACLE
PEMUJAAN ROH MOYANG
KONSEP YIN & YANG
FENG HSUI
SISTEM KALENDER
FALSAFAH PERANG SUN TZU

1. Sistem pemerintahan ___________________ telah diteruskan hingga zaman


Dinasti Ching
2. Untuk membangunkan pertanian, sistem ________________ dan __________
telah dibina bagi mengawal banjir
3. Teknologi pembajakan dan perciptaan alatan pertanian seperti _____________
dan _____________ bagi menggantikan peralatan kayu kepada besi.
4. Tulisan berbentuk simbol atau ______________ merupakan tulisan yang
digunakan dalam Tamadun Hwang Ho.
5. Konsep _________________ serta _______________ merupakan dua daripada
kepercayaan yang penting yang masih wujud dalam atau China sehingga hari
ini.
1.
2.
3.
4.

Yin & Yang


Feng shui
Ideogram
Cangkul

5. Pengairan
6. Saliran
7. Monarki