You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

16 2014

API. Y. 7 (3168)


^ , , , . . , ,
, r
;
\
\ r
, .
,
, .
,
.
r . \
, , . r , .
, .
, ,
, , . \ , ()
, (, ) .
^
:

TO EYAEIO TH KYPIAKH (. 11-32)


^H
Er K c c A r . Kd r
, e . Kd
e . Kd \ a g , d c , .
b , e e a c , d e
. Kd d d d e f f . Kd c
e z , d d . E e b g r , g b ! \Aa e e , d , e e d
d . Kd a q
e e . E b a , r e , d
, d g d e , d . Er b
, e e d , d d
. Er b c e f c c c , d
, d c , d f , d
e e , , d , y
e q d , d g q d . Kd . oH b
e d F , d
, d . ^O b r ,
d e e , e . \ b d . ^O s c g .
^O b d r f d
, d d , a . O b
y, e a , q, e e
. ^O b r T, f \ r, d a
b d , y e q d d g q d .

, , .
\ . , .

.
. ,

.
^
26

M E
Er K : K r . K
\ r , , \ . K . K
. O , r,
. K F . K
F . T r,
, !
, ,
, r . K
. K q . \E q ,
r
. T r , ,
r . \A\ r ,
B
,
,
. K . ^O , , . \E
. \E r, oH
, , . A F. ^O , \ , T
, \ ,
. O q ,
, \ . ^O r, , r
, r . E q .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

. ,
,
, r .
! r , r
. \ , , , , ,
27

16 2014: KYPIAKH ( ).
( 307) . .
oH: ^E: \A: . 12-20 E: . 11-32.
H EOMENH KYPIAKH: 23 , \.
\A: . 8 - 2 E: . 31-46.


.

^ r
. ^
. \ r ,
. r
\.
^, .
r,
\, \ , , , ,
.

.
\ , ,
^
\ \ ,
.
\, ,
,
,
.
\. . .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

28

You might also like