You are on page 1of 80

Matemtiques 3

Fitxes dactivitats fotocopiables

Projecte

CICLE MITJ EDUC ACI PRIMRIA

NDEX
Fitxes fotocopiables Matemtiques 3
Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 ..................................................................................................................... 3 ..................................................................................................................... 7 ..................................................................................................................... 11 ..................................................................................................................... 15 ..................................................................................................................... 19

Unitat 6 Unitat 7 Unitat 8 Unitat 9 Unitat 10

..................................................................................................................... 23 ..................................................................................................................... 27 ..................................................................................................................... 31 ..................................................................................................................... 35 ..................................................................................................................... 39

Unitat 11 Unitat 12 Unitat 13 Unitat 14 Unitat 15

..................................................................................................................... 43 ..................................................................................................................... 47 ..................................................................................................................... 51 ..................................................................................................................... 55 ..................................................................................................................... 59


Nom: Data:

Fitxa 1

1 Observa les cases daquest carrer i respon:

a) Quins nombres de les cases tapa lautobs?

b) Escriu tots els nombres de les portes daquesta vorera.

c) Suma dos nombres parells. El resultat de la suma s un nombre parell o senar?

d) Suma dos nombres senars. El resultat de la suma s un nombre parell o senar?

e) Encercla tots els nombres parells daquest quadre:


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 1

Fitxa 2
Nom:
1 Colloca sobre la recta numrica.

Data:

a) El nombre 12.

9
b) El nombre 30.

10

13

20
c) El nombre 26.

60

23
d) El nombre 15.

24 9 10

28 14

2 Comena al nombre 30. Escriu tots els nombres parells fins al 60.

3 Comena al 51. Escriu tots els nombres senars fins al 73.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 1

Fitxa 3
Nom:
demanda actual.

Data:

1 Observa aquest grfic. Representa la durada de reserves segons el ritme de la

2 Contesta les preguntes segents:

a) Quants anys de carb ens queden?

b) Quants anys de gas natural ens queden?

c) Quants anys de petroli ens queden?

d) Quants anys durani ens queden?

e) Quants anys de carb ens queden ms que durani?

f ) Quants anys durani ens queden ms que de petroli?

g) Quants anys de gas natural ens queden ms que durani?

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 1

Fitxa 4
Nom: Data:
1 Arrodoneix aquests nombres a la desena ms prxima:

33 64 21 19 17 99 21 87 36 15
6

59 84 67 92 76 18 12 36 87 23 63 29 78 62 92 78 21 65 99 85 25 51 11 84 35 15

2 Encercla el nombre ms gran de cada parella.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 1

Fitxa 5
Nom:
1 Pinta:

Data:

de verd les caselles on el 7 representi els milers; de groc les caselles on el 7 representi les centenes; de blau les caselles on el 7 representi les desenes; de taronja les caselles on el 7 representi les unitats.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 2

Fitxa 6
Nom:
1 Compta, encercla i escriu el nombre.

Data:

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 2

Fitxa 7
Nom: Data:

1 Arrodoneix a les desenes els nombres segents:

58 17 23 66 88 29 31

73 62 94 11 43 12 19

2 Arrodoneix a les centenes els nombres segents:

137 678 214 912 929 489 312


CM MATEMTIQUES 3 Unitat 2

925 571 673 325 805 890 101


9

Fitxa 8
Nom: Data:
1 Fes servir tres daquests nombres cada vegada:

a) Construeix el nombre parell ms gran.

b) Construeix el nombre senar ms gran.

c) Construeix el nombre parell ms petit.

d) Construeix el nombre senar ms petit.

e) Construeix el nombre parell que sigui ms a prop de 444.

f ) Construeix el nombre senar que sigui ms a prop de 300.

10

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 2

Fitxa 9
Nom:
1 Fes aquestes sumes:

Data:

783 + 4

345 + 3

426 + 8

569 + 7

539 + 42

236 + 52

748 + 24

637 + 24

406 + 25

844 + 55

158 + 22

275 + 19

517 + 213

177 + 300

133 + 848

615 + 215

652 + 224 6 + 51 = 71 + 33 = 95 + 3 = 58 + 3 =

235 + 107

139 + 236

306 + 106

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 3

11

Fitxa 10
Nom:
1 Fes aquestes sumes:

Data:

52 + 24 348 + 224 371 + 658 3405 + 2918 3390 + 2289 800 + 900 = 467 + 953 = 532 + 849 = 387 + 952 = 292 + 471 + 8 =

35 + 47 967 + 157 615 + 366 1225 + 1982 7553 + 1478

39 + 36 283 + 913 638 + 947 4820 + 1159 5490 + 3908

36 + 16 715 + 632 986 + 345 2631 + 1629 4722 + 3596

343 + 538 + 851 =


12
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 3

Fitxa 11
Nom:
Sanomenen nombres capicua.

Data:

1 Aquests nombres es llegeixen igual cap a la dreta que cap a lesquerra.

55

22 77
252

161

a) Escriu quatre nombres parells que siguin capicua.

b) Escriu quatre nombres senars que siguin capicua.

c) Com es pot fer un nombre capicua?

Escriu un nombre de dues xifres. Escriu ara aquest nombre a linrevs. Sumal. Fes el mateix amb els nombres segents:

3 1 + 1 3 4 4

+ 3 4 + 7 7

3 1 +

2 3 +

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 3

13

Fitxa 12
Nom:
1 Observa aquests nombres:

Data:

450 143 644 161 252 175


a) Troba parelles de nombres que sumin un nombre parell. b) Troba parelles de nombres que sumin un nombre senar.

2 Fes aquestes sumes. Escriu al costat si els sumands i els resultats sn nombres

parells o nombres senars.

1 56 + 2 15 2 14 + 1 26 3 21 + 127 5 56 + 3 34
14
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 3

Fitxa 13
Nom:
1 Fes aquestes restes:

Data:

47 21

70 41

72 43

64 52

98 52

58 43

51 15

48 25

56 42

71 62

47 25

26 20

50 11

88 87

81 79

60 30

83 34 34 15 = 87 33 = 95 24 = 58 47 =

62 24

90 21

71 36

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 4

15

Fitxa 14
Nom:
1 Fes aquestes restes:

Data:

656 269

435 276

968 589

353 178

519 282

473 95

320 88

945 648

841 467

583 284

327 159

790 393

654 321

534 246

859 379

478 89

393 198 723 428 = 869 87 = 929 54 = 587 6 =


16

632 4

148 59

915 727

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 4

Fitxa 15
Nom:
1 Completa.

Data:

+ 1 11 + 11 5 3 4 + 7
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 4

4 3

5 + 4 15 2 1 5 + + 9 17 5 3

+ 3 15 3 5 4 15 5 2 + 1 9
17

5 5

Fitxa 16
Nom:
1 Completa.

Data:

(7 + 2) = 5 (14 ) + 5 = 17

(7 + 2) = 5 (19 7) + 11 (3 + 4) = (14 5) + = 15 = 15

23 (4 + 8) = (9 + 3) = 6
sumi 32:

2 Colloca aquests nombres de manera que cada fila de tres cercles de lestrella

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21

18

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 4

Fitxa 17
Nom:
1 Encercla les figures tancades.

Data:

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 5

19

Fitxa 18
Nom:
1 Quines figures...

Data:

... sn obertes? ... sn tancades? ... tenen lnies rectes? ... tenen lnies corbes?

3 4

5
20

6
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 5

Fitxa 19
Nom:
1 Completa.

Data:

2 Quines figures...

... tenen cares planes? ... tenen cares corbes? ... sn prismes? I cubs? ... sn cilindres?

3 1 4
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 5

5
21

Fitxa 20
Nom: Data:
1 Escriu el nom de la figura a sota de cada dibuix.

22

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 5

Fitxa 21
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

3 3

4 2

6 6

7 2

8 3
2 Completa.

3 2

2 3 6 2
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 6

2 2
23

Fitxa 22
Nom:
1 Completa.

Data:

7 2 0 2 2 18

8 2 2 10

4 2

7 3 27 3 3 18

5 3 3 24

3 9

24

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 6

Fitxa 23
Nom:
1 Resol les multiplicacions.

Data:

2 3 3 2 4 2 9 2
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 6

5 2 1 2 4 3

7 3 6 3 5 3
25

Fitxa 24
Nom:
1 Completa.

Data:

2 3 6


26


CM MATEMTIQUES 3 Unitat 6

Fitxa 25
Nom:
1 Completa.

Data:

7 4 12 4 4 20 6 5 3 5

8 4 4 36 7 5 5 5

4 4

4 5

9 5

5 10

7 6 6 6 6 54

8 6 6 18
27

6 24

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 7

Fitxa 26
Nom:
1 Completa.

Data:

7 7 21 7 7 42

8 7 7 63

4 7

4 8

6 8

3 8

7 8

5 8

9 8

8 16

3 9 54 9 9 63

8 9 9 81

28

9 45

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 7

Fitxa 27
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

6 7 7 8 6 4

9 8 5 9 7 7

7 9 8 2 8 4

3 6 9 3 7 3

8 8 8 6 9 9

4 9 5 6 8 5

9 2

7 2

8 3

7 4

9 4

6 6

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 7

29

Fitxa 28
Nom: Data:
1 Representa aquestes figures amb multiplicacions:

30

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 7

Fitxa 29
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

23 3 34 2 57 6 10 9 = 10 1 = 10 0 = 10 5 = 10 4 = 10 2 = 10 8 = 10 3 = 10 6 =

46 2 75 4 95 9

39 6 91 8 60 6

84 7 36 0 48 7

67 1 79 5 12 4

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 8

31

Fitxa 30
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

43 2 36 6 58 3 32 3 72 3 80= 41= 09= 91= 11=


32

14 6 49 3 48 8 21 4 94 0 10= 17= 07= 51= 60=

68 2 34 5 68 7 71 4 60 6

21 6 11 7 43 2 92 5 19 5

51 5 92 2 73 9 17 6 23 4

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 8

Fitxa 31
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

43 3 73 4 56 2 73 9 49 4 35 4 7 83 = 4 14 = 9 63 =

52 8 24 5 34 3 25 3 80 3 91 5

27 1 19 7 22 4 38 1 57 5 48 0 5 45 = 3 51 = 2 29 =

60 5 35 0 67 7 27 8 66 3 79 3 1 77 = 3 37 = 8 31 =

36 2 81 6 93 5 82 2 14 6 46 2

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 8

33

Fitxa 32
Nom:
1 Fes aquestes multiplicacions:

Data:

32 3 23 8 40 2

41 7 56 6 72 9

24 2 14 5 39 2

16 45 86 7 25 4

32 5 19 4 84 8

4 36 = 394= 899= 5 14 = 0 66 = 1 35 = 4 21 = 3 27 =

8 42 = 596=

160= 5 18 =

34

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 8

Fitxa 33
Nom: Data:

1 Encercla les figures dividides en parts iguals.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 9

35

Fitxa 34
Nom: Data:
1 Escriu les fraccions que corresponen a cada figura.

2 4

36

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 9

Fitxa 35
Nom: Data:

1 Escriu les fraccions que corresponen a cada figura.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 9

37

Fitxa 36
Nom: Data:
1 Escriu les fraccions que corresponen a cada figura.

38

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 9

Fitxa 37
Nom: Data: 6 cm

1 Calcula el permetre daquestes figures:

6 cm

6 cm

4 cm

16 cm

9 cm 12 cm

5 cm 3 cm 9 cm
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 10

39

Fitxa 38
Nom: Data:
1 Calcula el permetre daquestes figures:

9 cm 3 cm 3 cm 5 cm

3 cm 9 cm

3 cm 17 cm 3 cm 2 cm 8 cm 3 cm 4 cm 2 cm 3 cm 2 cm 7 cm 19 cm

7 cm

40

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 10

Fitxa 39
Nom: Data:

1 Digues quines figures tenen la mateixa superfcie.

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 10

41

Fitxa 40
Nom: Data:
1 Pinta la figura que t ms unitats cbiques.

42

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 10

Fitxa 41
Nom: Data:
1 En una botiga delectrodomstics han representat en un diagrama lineal el

nombre de televisors que han venut durant els vuit primers mesos de lany.

50 40 30 20 10 0
gener febrer mar abril maig juny juliol agost Observa el grfic i contesta les preguntes segents: a) Quants televisors van vendre a la botiga el mes de febrer? b) En quins dos mesos van vendre el mateix nombre de televisors? c) Al maig, el nombre de televisors venuts va disminuir o va augmentar respecte al mes de mar? d) Al mes de mar, el nombre de televisors venuts va disminuir o va augmentar respecte al mes de juny? e) En quins mesos es van vendre ms de 20 televisors? f ) En quins mesos es van vendre menys de 30 televisors?
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 11

43

Fitxa 42
Nom: Data:
1 En una botiga delectrodomstics han representat en un diagrama lineal el

nombre de televisors que han venut durant els vuit primers mesos de lany. Construeix el grfic amb aquestes dades: Mesos Televisors venuts gener
50

febrer
40

mar
20

abril
30

maig
40

juny
30

juliol
40

agost
20

60 50 40 30 20 10 0
gener febrer mar abril maig juny juliol agost

44

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 11

Fitxa 43
Nom: Data:

1 Completa les coordenades de totes les figures representades a la quadrcula.

6 5 4 3 2 1

m b r
1 2 3 4 5 6 7

r m b

( ( ( (

, , , ,

) ) ) )

( ( ( (

, , , ,

) ) ) )
45

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 11

Fitxa 44
Nom:
la botiga de la Maria Neus.

Data:

1 Aquest grfic representa el nombre de persones que van comprar-se un gelat a

60 50 40 30 20 10 0
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

Observant les dades daquest diagrama de barres, omple la taula de sota. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Persones

46

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 11

Fitxa 45
Nom:
1 Fes aquestes divisions:

Data:
6
en total

3 a cada 2

en total

a cada

en total

a cada

en total

a cada

en total

a cada

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 12

47

Fitxa 46
Nom:
1 Fes aquestes divisions:

Data:
15
en total

5 a cada 3 8
en total

2 a cada

20

en total

4 a cada

25

en total

5 a cada

16

en total

4 a cada

48

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 12

Fitxa 47
Nom:
1 Fes aquestes divisions:

Data:

16 3

!!!!! ! ! !!! !! ! ! ! ! P P P P P PP P P P PP P P P IIIIII I II I I I I I I I I JJ J J J J J J JJJ J LL L L L L L L L L LL L L L L L LLL X X XX X X X X X X X X X X


49

15 4

17 5

12 3

20 8

14 6

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 12

Fitxa 48
Nom:
1 Completa.

Data:

2 Resol.

20 4

54 6

50

PP

I II II I I II I II I PP PP PP P P P P P P P
2 20 6 54

!! !! !! !! !! !! ! ! ! J JJ J JJ J JJ
72 9 9 2 18

18 2

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 12

Fitxa 49
Nom: Data:

1 Dibuixa les agulles que corresponen a cada rellotge.

11 10

12

1 2 3 4 10

11

12

1 2 3 4

9 8 7 6 5

9 8 7 6 5

05 : 30
11 10 12 1 2 3 4 7 6 5 10 11

08 : 14
12 1 2 3 4 7 6 5

9 8

9 8

11 : 20
11 10 12 1 2 3 4 7 6 5 10 11

12 : 40
12 1 2 3 4 7 6 5

9 8

9 8

01 : 59
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 13

03 : 02
51

Fitxa 50
Nom:
segents:

Data:

1 Relaciona la unitat de capacitat que faries servir per mesurar els objectes

litre

millilitre

2 Observa aquests termmetres i digues les temperatures que indica cadascun

dells:
A

10

30

15

25

10

0
D E

20
F

25

10

10

20

15 52

0
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 13

Fitxa 51
Nom: Data:

1 Observa aquests guants i la quantitat de llana que sha utilitzat per fer-los:

1. 25 g de color beix. 15 g de color taronja. 30 g de color groc. 2. 50 g de color taronja.

3. 80 g de color verd. 20 g de color groc. 30 g de color blau fosc. 20 g de color blau cel. 4. 50 g de color blau.

Contesta les preguntes. a) Quant pesa cada guant?

b) Quanta llana blava es necessita per fer 3 parells de guants de color blau?

c) Quanta llana de color taronja es necessita per fer 4 parells de guants taronges?

d) Quant pesen 1 parell de guants verds? Quant pesa 1 guant verd?

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 13

53

Fitxa 52
Nom:
1 Observa els pesos daquests sacs:

Data:

2000 g 1500 g

2500 g

3000 g

1000 g

a) Suma els dos sacs ms pesants.

b) Suma els dos sacs ms lleugers.

c) Quina s la diferncia de pes entre el sac ms pesant i el ms lleuger?

d) Busca a la teva classe coses que tinguin una diferncia de pes de 100 g i 1500 g.

54

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 13

Fitxa 53
Nom: Data:

1 Arrodoneix aquests nombres a la desena ms propera:

58 17 23 66 88 61 24 137 678 214 912 929 201 355


CM MATEMTIQUES 3 Unitat 14

32 43 59 93 11 29 72 430 598 748 802 299 921 889


55

2 Arrodoneix aquests nombres a la centena ms propera:

Fitxa 54
Nom: Data:

1 Arrodoneix aquests nombres a la centena ms propera:

538 127 243 606 858 368 421 5237 6758 2104 9012 9249 7399 8912
56

533 899 787 932 119 297 720 4531 3001 5789 8099 2998 9217 8890
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 14

2 Arrodoneix aquests nombres al miler ms proper:

Fitxa 55
Nom: Data:

1 Escriu el signe corresponent, <, > o =.

743757 832401 913210 150048

743577 883401 913201 100548

202254 509655 589547 524173

401254 509644 859547 542173

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 14

57

Fitxa 56
Nom:
1 Completa la taula.

Data:

Xifra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nombre rom

Xifra 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre rom

2 Escriu com es representen les xifres segents en nombres romans:

a) t7 p b) 16 p c) 18 p
58

d) 1 p e) 8 p f ) 5 p

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 14

Fitxa 57
Nom: Data:

1 Uneix els punts 2-1 i 2-3 i digues el nom de langle que es forma.

2
a) angle p

2
b) angle p

2
c) angle p
CM MATEMTIQUES 3 Unitat 15

2
d) angle p

59

Fitxa 58
Nom:
1 Dibuixa angles diferents.

Data:

60

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 15

Fitxa 59
Nom:
1 Completa.

Data:

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 15

61

Fitxa 60
Nom: Data:
1 Inventa polgons diferents que tinguin ms de 4 costats.

2 Inventa polgons diferents que tinguin ms de 5 costats.

62

CM MATEMTIQUES 3 Unitat 15

SOLUCIONARI DE LES FITXES DACTIVITATS FOTOCOPIABLES

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 3

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 4

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 5

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 6

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

65

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 7

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 8

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 9

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 10

01/09/12 20:44

66

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 11

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 12

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 13

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 14

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

67

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 15

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 16

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 17

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 18

01/09/12 20:44

68

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 19

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 20

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 21

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 22

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

69

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 23

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 24

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 25

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 26

01/09/12 20:44

70

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 27

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 28

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 29

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 30

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

71

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 31

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 32

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 33

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 34

01/09/12 20:44

72

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 35

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 36

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 37

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 38

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

73

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 39

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 40

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 41

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 42

01/09/12 20:44

74

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 43

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 44

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 45

01/09/12 20:44

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 46

01/09/12 20:44

CM MATEMTIQUES 3

75

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 47

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 48

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 49

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 50

01/09/12 20:45

76

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 51

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 52

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 53

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 54

01/09/12 20:45

CM MATEMTIQUES 3

77

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 55

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 56

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 57

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 58

01/09/12 20:45

78

CM MATEMTIQUES 3

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 59

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 60

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 61

01/09/12 20:45

GD Matemtiques 3 solucions fitxes.indd 62

01/09/12 20:45

CM MATEMTIQUES 3

79

Material fotocopiable: Fitxes dactivitats fotocopiables Fitxes davaluaci fotocopiables Calcular s divertit. Rapidesa de clcul

CICLE MITJ EDUC ACI PRIMRIA