You are on page 1of 9

W.

VYNCK

OUD-
HOOFT

OS BOVIS

UITGEVERIJ
Van dezelfde auteur:

W. VYNCK

WITLOOF OUDHOOFT

AANSLAGJAAR 2005, INKOMSTEN

2004

MONS PATISSERIE

Os Bovis

2007
I k schrijf je over Nick

Oudhooft. Hij kon geen goed meer

doen. Oudhooft werd verjaagd. Hij

had het ook gezocht, Oudhooft.

Brugge, 20 juni 2007. Hij stond in andermans tuin. Hij speel-

1
Tijdens een overstroming storm je Er liepen meer dan 150.000 incompe-

naar de nok. Daar zouden meubels tente postbodes. Zei Oudhooft. Tij-

kunnen staan. Had Oudhooft gezegd. dens de vergadering Hervorming

Een zetel en een televisiemeubel. Parkeren in de Stad.

Zodat de drenkeling van nabij de

reddingswerken op het scherm kon Oudhooft vond dat de postbode zich

volgen. ook meer moest bezighouden met

In plaats van op de nok wijdbeens de mensen. Aan wie hij een brief

met een smerige zakdoek te staan bezorgde.

wuiven. Boven het hoofd Dat de postbode zijn taaltje moest

bijschaven. En de rol van geisha

Zei Oudhooft. moest spelen.

Toen hij nog in dienst was. Geisha aan huis. Zodat de geadres-

seerden die brieven ontvingen in de

Maar hij nam ontslag. Als coördinator wolken waren. En niet langer met

10 3
(Waar hield hij zich in Godsnaam Oudhoofts verklaringen werden niet

mee bezig. Hij was coördinator Dienst in dank aangenomen. Door de verga-

Hervorming Parkeren in de Stad.) dering.

Door die verklaringen werd Nick

De eerste hervorming van Oudhooft Oudhooft omstreden.

zou het verbod zijn op het leggen Hij kon als hoofd van de Dienst

van parketvloeren in huizen in natte Hervorming Parkeren geen goed

gebieden. meer doen. Hij bemoeide zich met

Want bij de geringste wateroverlast andermans zaken.

krulden parketvloeren. Daardoor

gingen deuren niet meer open. Zodat Daardoor werden zijn voorstellen

de bewoner in de val zat. Gelijk een voor de hervormingen van het par-

rat. keren in de stad de grond ingeboord.

Als er geen vensters waren. Door zijn collega’s.

En naarmate het water verder steeg, Maar Oudhooft nam ontslag. En be-

8 5
de met andermans speelgoed. Dienst Hervorming Parkeren in de

Bij wijze van spreken. Stad. En bovendien, waarmede hield

hij zich bezig?

Het ging zo: Oudhooft was hoofd Hij vertrok toch naar The Daily Tele-

van de dienst hervormingen. Maar graph. Naar de dienst buitenland?

hij sprak voortdurend over hervor-

mingen buiten zijn domein.

Hij had het tijdens vergaderingen

gehad over hervormingen bij de pos-

terijen. Maar met de posterijen had

Oudhooft helemaal niets te maken.

Oudhooft werkte bij de Dienst Her-

vorming Parkeren in de Stad.

2 11
tegenzin de weerzinwekkende brief steeg de bewoner mee naar boven.

uit de brievenbus haalden. Met de Tot hij tenslotte aan het plafond ge-

handen. komen, onder de waterspiegel werd

geduwd en versmoorde.

Want een postbode belt niet aan. Als

het stuk in de gleuf glijdt. Oudhooft had ook gezegd dat volgens

zijn hervormingen trapgaten zo ont-

Ze zien de postbode komen en ze lo- worpen waren dat het mogelijk was

pen weg. Zei Oudhooft. meubels snel mee te nemen. Naar

Een postbode moest af en toe ook boven.

eens zingen. Zei Oudhooft. Tijdens een overstroming storm je

naar boven. In tegenstelling tot tij-

En dat allemaal terwijl hij werkte dens bombardementen.

voor de Dienst Hervorming Parkeren (Waar hield hij zich in Godsnaam

in de Stad. mee bezig.)

4 9
gon bij The Daily Telegraph. Als com- Maar waar bemoeide hij zich mee?

mentator buitenland. Hij was coördinator Dienst Hervor-

ming Parkeren en zou vertrekken

naar The Daily Telegraph.

Projectontwikkelaars, stedenbouw-

kundigen, ingenieurs, architecten Het besef dat er iets in natte gebieden

en verzekeraars die betrokken waren kon gebeuren was bij bewoners ver-

bij het bouwen in natte gebieden. dwenen. Zei hij.

Bewoners die er reeds woonden. Daarom zou Oudhooft ook de bouw-

Moeten meer rekening houden met voorschriften hervormen. Voor gebou-

de gevaren van water. wen in het winterbed van rivieren.

Had Oudhooft gezegd. Toen hij nog in En opvanggebieden reserveren waar

dienst was. Tijdens de vergaderingen overtollig water voorrang had. Voor

Hervorming Parkeren in de Stad. als de nood aan de man zou komen.

6 7
Handleiding voor het printen van het boekje.

Je hebt 5 bladen A4 nodig.


Stel je printer in voor A4. Stel je printer zo in zodat de bladzijden in landscape worden gedrukt. Print blad
per blad. De bladen moeten aan de voorzijde en aan de achterzijde worden bedrukt. De handleiding geldt
niet voor dubbelzijdige printers.
Steek 2 bladen in je printer. Print blad 1 en 2 van deze PDF-file die je nu leest. Je hebt dan reeds het kaftje
en 1 binnenbladzijde van het boekje. Je kan blad 1 (het kaftje) op zacht karton printen.
Steek 3 nieuwe bladen in je printer. Print blad 3, 4 en 5 van de file. Van het boekje heb je dan bladzijde 1
geprint(blad 1). Bladzijde 10 en 3(blad 2). Bladzijde 8 en 5(blad 3).
Steek blad 3 opnieuw in je printer. Zodat de achterkant bedrukt kan worden. Let er op dat de letters aan de
voorkant en de achterkant leesbaar zijn in dezelfde richting. Print op de achterzijde blad 6.
Doe hetzelfde met blad 4. Print nu op de achterzijde blad 7.
Doe hetzelfde met blad 5. Print nu op de achterzijde blad 8.
Vouw de A4-tjes overlangs.
Naai het boekje in met een rode draad.

www.wvynck.net