You are on page 1of 2

imi postaci aktualna profesja

poprzednie profesje wiek


WW
Pocztkowa
Schemat rozwoju
aktualna
Pancerz
Punkty zbroi rany
trwae obraenia
bro
zdolnoci zdolnoci
kat. S zaS.
Prze. obc.
obc. PZ lokacje
us k ODP zr P int Sw
umiejtnoci PodSt. umiejtnoci zaaw.
OGD a yw S wt
SZ mag
znak gwiezdny znaki szczeglne
waga wosy oczy wzrost
pe rasa
Charakteryzacja Ogd
Dowodzenie Ogd
Hazard Int
Jedziectwo Zr
Mocna gowa Odp
Opieka nad zwierztami Ogd
Plotkowanie Ogd
Pywanie K
Powoenie K
Przekonywanie Ogd
Przeszukiwanie P
Skradanie si Zr
Spostrzegawczo P
Sztuka przetrwania Int
Targowanie Ogd
Ukrywanie si Zr
Wiolarstwo K
Wspinaczka K
Wycena Int
Zastraszanie Ogd
Znaj. jzyka Int
Znaj. jzyka Int
Znaj. jzyka Int
Znaj. jzyka Int
Znaj. jzyka Int
Wiedza Int
Wiedza Int
Wiedza Int
Wiedza Int
Wiedza Int
Unik Zr
__
__
__
__
__
__
__
__
__
01-15
Gowa
16-35
P. rka
36-55
L. rka
56-80
korPus
81-90
P. noGa
91-00
L. noGa
ekwiPunek
czar Poz. czaS oPiS
Skadniki
to PoStaci
miejSce urodzenia:
data urodzenia:
zawody rodzicw:
czonkowie rodziny:
Punkty obedu
zaburzenia PSychiczne i mutacje
Suma obcienia
Suma
majtek
notatki
lok. obc.
lok. obc. ruch
dowiadczenie
dowiadczenie
cakowite
Punkty
Przeznaczenia
Punkty
Szczcia
znajomoci
Sz 3
6
8
10
12
16
20
18
24
30
Sz 4
Sz 5
ruch
/odw.
Szara bieg

You might also like