[Data

]

[Adresa destinatarului]

Stimate Domnule Ion Ionescu, / Stimată Doamnă Ioana Ionescu,

Textul scrisorii. Desparte paragrafele cu un singur rand. M a i m u l t e i n f o r m a t i i : w w w. 1 e d u c a t . r o

Cu stima, [Semnatura] [Numele tau] [Functia ta]

[ADRESA TA] • [ORASUL] • TELEFON: [NUMAR TELEFON] • FAX: [NUMAR FAX] • EMAIL: [EMAIL]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful