You are on page 1of 7

LAM-PT05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGUAN KURIKULUM
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

PROGRAM: _________________________________________________________________
Prosa

Kursus/Kertas: ______________________________________________________________

Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M1
2-3
Jan

a.
b.
c.

Hasil Pembelajaran

1.

1.

3.

M2
6-10
Jan

a.

2.

2.

Jun 2012

SEMESTER: ______
BCN3106

Kod: __________________

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

(2 jam)

(2 jam)

(1 jam)

(0 jam)

(1 jam)

ISL
(jam)

TAHUN: ______
3 (3 + 0)

Kredit: ____________

Catatan / Refleksi


1.

1-10211225359-380

(2 jam) 2.
3.

(2 jam)

1.

2.

3. www.faqing.org/foru
m/viewtopic.php?
t=4278

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh
M3
13-17
Jan

Tajuk dan
Kandungan

b.

c.

Hasil Pembelajaran

2.

2.

2.

M4
20-24
Jan

Jun 2012

a.
b.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

(2 jam)

(1 jam)


2.


2.

(2 jam)
2.

Amali
(jam)

(0 jam)

(1 jam)

ISL
(jam)

(2 jam)

Catatan / Refleksi

1.

2.
3. www.faqing.org/foru
m/viewtopic.php?
t=4278
2 3

1.

2.
(2 jam)

3.

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M5
27-31
Jan

a.

b.

M6
3-7
Feb

a.

b.

M7
10-14
Feb

a. []

Jun 2012

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

(2 jam)
2.

(2 jam)
2.

2.

(2 jam)
2.

2.

Amali
(jam)

(0 jam)

(1 jam)

(1 jam)

(0 jam)

(0 jam)

(1 jam)

ISL
(jam)

Catatan / Refleksi

1.

2.

(2 jam)

3.

(2 jam)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

(2 jam)

3.

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M8
17-21
Feb

b. []

Hasil Pembelajaran

2.

3.

M9
24-28
Feb

a. []

2.

2.

M 10
3-7
Mac

a. []

2.

2.

Jun 2012

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

(2 jam)

(2 jam)

(2 jam)

Amali
(jam)

ISL
(jam)

Catatan / Refleksi

(1 jam)

(0 jam)

1.

2.
(2 jam)

(1 jam)

(0 jam)

1.

2.

(2 jam)

(1jam)

(0 jam)

(2 jam)

1.

2.

3.

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M 11
10-14
Mac

a.

b.

M 12
17-21
Mac
M 13
22-30
Mac
M 14
31 Mac
-4 April

Hasil Pembelajaran

1.
1.

(2 jam)

Amali
(jam)

ISL
(jam)

Catatan / Refleksi

(0 jam)

1.

2.

(2 jam)

(1 jam)

(0 jam)

1.

2.

(2 jam)

3.

(1 jam)

(0 jam)

1.

(2 jam) 2.

(1 jam)

Pengalaman Berasaskan Sekolah III


Task -- Elekti
Cuti Pertengahan Semester

a.

2.

b.

2.

2.

Jun 2012

Tutorial
(jam)

1.

3.

M 15
7-11
April

Kuliah
(jam)

(2 jam)


(2 jam)

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

M 16
14-18
April

c.

M17
21-25
Apr

d.

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

2.

2.


(2 jam)
2.

2.

2.

(2 jam)

M18
28 Apr
-2 Mei
M19
5-9 Mei
M20
12-16
Mei
M21
19-23
Mei
M22
26-30
Mei
Jun 2012

(1 jam)

(1 jam)

Ulangkaji

Peperiksaan

Peperiksaan

Peperiksaan

Amali
(jam)

ISL
(jam)

Catatan / Refleksi

(0 jam)

1.

(2 jam)

(0 jam)


1.

2.

(2 jam)

LAM-PT05-03
Minggu
/ Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Hasil Pembelajaran

31 Mei
-22 Jun
Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
(jam)

Cuti Pertengahan Tahun

Disahkan oleh Ketua Jabatan


Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan

____________________________________
(Nama: LEE TIEW SIONG
)
Tarikh: 1-1-2014

___________________________________
(Nama: PN. CHUA GEOK KWEE
)
Cap Jabatan:
Tarikh: 1-1-2014

Jun 2012

Catatan / Refleksi