You are on page 1of 2

SLIP PERMOHONAN e-RAYUAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SAINS)

9005211158794

Tarikh & Masa Permohonan : 11 Jul 2013 02:36:09 AM Transaksi Terakhir anda pada 12 Jul 2013 03:15:10 AM

Rujukan Permohonan : FSTPM110720135879 Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2013/2014 DASAR PEMILIHAN RAYUAN ADALAH UNTUK MENGISI KEKOSONGAN TEMPAT MENGIKUT PROGRAM PENGAJIAN DAN IPTA SELEPAS PENDAFTARAN PELAJAR BARU KE IPTA TAWARAN RAYUAN ANDA ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN TEMPAT.

A. Maklumat Pilihan Program

01. Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan : PILIHAN Pilihan 1 Pilihan 2 KOD JK03 EM19 PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) IPTA UMP UiTM

B. Maklumat Peribadi 02. No. Kad Pengenalan/MyKAD 03. Nama 04. Alamat Surat - Menyurat 05. Bandar 06. Poskod 07. Negeri 08. No. Telefon Rumah 09. No. Telefon Bimbit 10. Emel C. Maklumat Akademik : 900521115879 : MOHD SYAHMI BIN ABDULLAH : 401,KG LOSONG PANGLIMA PERANG : KUALA TERENGGANU : 21000 : MYS11 : 096311997 : 0132424219 : pena_521@yahoo.com

11. Keterangan DIPLOMA Purata PNGK a. Negara b. Institusi c. Jenis Diploma d. Bidang Diploma e. Status Tamat Pengajian f. Tarikh Tamat Pengajian g. Lain-lain Institusi h. Diploma Selain Di Atas

: 302 : M01 : UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN : DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN : U1750 :1 : 2011-09-18 : :

Peringatan Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan (Menu SEMAKAN) sebagai rujukan permohonan. Semakan boleh dibuat di laman SEMAKAN dalam tempoh 7 hari selepas permohonan ditutup melalui laman web http://upu.mohe.gov.my atau SMS (Taip UPU SEMAK hantar ke 15888) Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pendidikan Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA Hotline UPU 1 : 03-8870 6767 Hotline UPU 2 : 03-8870 6777 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 1/2

SLIP PERMOHONAN e-RAYUAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2013/2014 KATEGORI DIPLOMA/SETARAF (SAINS)

9005211158794

Tarikh & Masa Permohonan : 11 Jul 2013 02:36:09 AM Transaksi Terakhir anda pada 12 Jul 2013 03:15:10 AM

Rujukan Permohonan : FSTPM110720135879 Baki Kemaskini : 2

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi 2013/2014 DASAR PEMILIHAN RAYUAN ADALAH UNTUK MENGISI KEKOSONGAN TEMPAT MENGIKUT PROGRAM PENGAJIAN DAN IPTA SELEPAS PENDAFTARAN PELAJAR BARU KE IPTA TAWARAN RAYUAN ANDA ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN TEMPAT.

MAKLUMAT PENTING
1. Pemohon Lepasan Diploma / Setaraf wajib mencetak MAKLUMAT PERMOHONAN setelah mengemukakan permohonan atau pengemaskinian maklumat dan menghantar bersama-sama salinan dokumen yang telah disahkan kepada semua IPTA pilihan selewat-lewatnya pada 1 Ogos 2013. 2. Dokumen yang diperlukan adalah : 01) Salinan Slip Permohonan Kemasukan Pelajar; 02) Salinan Kad Pengenalan / MyKad calon; 03) Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa / Surat Akuan Sumpah (Jika hilang); 04) Salinan Sijil Berhenti Sekolah / Surat Akuan; 05) Akuan Majikan (Jika Berkaitan); 06) Salinan Sijil STPM/Setaraf (Jika Berkaitan); 07) Salinan Sijil SPM/Setaraf; 08) Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir); 09) Salinan Diploma/Sijil (Jika Ada); 10) Salinan Sijil MUET; 11) Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan 12) Salinan Keputusan Bahasa Melayu / Matematik Julai (Jika ada); 13) Salinan Cetakan Akreditasi MQA (http://www.mqa.gov.my);

UMK BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, KAMPUS BACHOK, BEG BERKUNCI NO. 01, BACHOK 16300 KELANTAN

UM KETUA PENOLONG PENDAFTAR SEKSYEN KEMASUKAN & REKOD 3. Dokumen yang telah lengkap perlu diposkan ke IPTA pilihan seperti alamat di bawah : BAHAGIAN AKADEMIK, JABATAN PENDAFTAR UPSI BANGUNAN PEPERIKSAAN, UNIVERSITI MALAYA UNIT KEMASUKAN KUALA LUMPUR BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK 50603 W.P. KUALA LUMPUR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JALAN SLIM UPM TANJONG MALIM KETUA PENTADBIRAN PENGAJIAN PRASISWAZAH 35900 PERAK BAHAGIAN AKADEMIK TINGKAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN UTHM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TIMBALAN PENDAFTAR KANAN UPM SERDANG PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK 43400 SELANGOR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PARIT RAJA USIM BATU PAHAT KETUA 86400 JOHOR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA UTeM BANDAR BARU NILAI PENDAFTAR NILAI BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK 71800 N.SEMBILAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HANG TUAH JAYA UNIMAP DURIAN TUNGGAL JABATAN PENDAFTAR, UNIMAP 76100 MELAKA BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR UniSZA TKT. 3, BANGUNAN KWSP, JALAN BUKIT LAGI TIMBALAN PENDAFTAR KANAN KANGAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK 01000 PERLIS KAMPUS GONG BADAK USM KUALA TERENGGANU TIMBALAN PENDAFTAR 21300 TERENGGANU SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UITM ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI, USM PENGARAH BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR 11800 P.PINANG BANGUNAN UITM INTERNATIONAL CENTER (UIC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UTM SHAH ALAM PENDAFTAR 40450 SELANGOR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIT KEMASUKAN DAN REKOD UMT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BAHAGIAN AKADEMIK JOHOR BAHRU BANGUNAN CANSELERI DAN PENTADBIRAN 81310 JOHOR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UUM KUALA TERENGGANU JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK 21030 TERENGGANU UNIVERSITI UTARA MALAYSIA UUM SINTOK UMS BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK SINTOK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 06010 KEDAH JALAN UMS UNIMAS KOTA KINABALU PENDAFTAR 88400 SABAH BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH ARAS G, BANGUNAN CANSELORI UMP UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA) KOTA SAMARAHAN KOMPLEKS PERKHIDMATAN SISWA 94300 SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK UIAM GAMBANG, KUANTAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN 26300 PAHANG KEMASUKAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA UKM JALAN GOMBAK TIMBALAN PENDAFTAR AKADEMIK KUALA LUMPUR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK 53100 W.P. KUALA LUMPUR JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UPNM UKM BANGI KETUA PENOLONG PENDAFTAR 43600 SELANGOR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SG BESI KUALA LUMPUR 57000 W.P. KUALA LUMPUR

Laman 2/2