You are on page 1of 34

Universitatea tefan cel Mare Suceava Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Managementul firmelor de comer, turism i servicii

Anul I

Proiect la disciplina Contabilitate managerial aprofundat

Masteranzi: Cepil Bianca Sbiera Nicolae

TEMA I

1. Delimitarea cheltuielilor i a veniturilor unei firme n vederea ntocmirii contului de profit i pierdere
SC PanDor SRL are ca principal obiect de activitate fabricarea pinii. Conform fiei tehnologice pentru acest produs, la fabricarea de pine se nregistreaz urmtoarele materii prime: 800 kg fina 150 l ap, 30 kg drojdie, 20 kg sare.

Societatea inregistreaza urmatoarele costuri:


-

Consum fin 20.000 lei Consum ap 1.000 lei Consum drojdie 3.000 lei Consum sare 2.000 lei Consum gaze naturale la cuptor 5.000 lei

Societatea nregistreaz i urmtoarele costuri:


-

Salarii 2 muncitori panificaie 6.000 lei Asigurri sociale 1800 lei Amortizarea cuptorului cu pine 200 lei Amortizarea mijloacelor de transport 300 lei Salarii directori 4.000 lei Amend DSV 2.000 lei Energie electric pentru birouri 500 lei

Repartizarea cheltuielilor dupa natura economic:


-

Cheltuieli salariale: 6.000 lei aferent lucrtorilor, 4.000 lei aferente directori, 3.000 personal desfacere Cheltuieli privind asigurarile sociale: 1800 lei Cheltuieli cu amortizarea: amortizarea cuptorului de pine 200 lei, amortizarea mijloacelor de transport 300 lei Cheltuieli privind combustibilul consumat de mijloacele de transport : 2.000 lei Cheltuieli privind energia electric: aferent spaiului de producie 150 lei, ai spaiului administrativ 350 lei Cheltuieli cu amenzi, penaliti 2.000 lei Cheltuieli cu materialele consumabile: 5.000 lei

Repartizarea cheltuielilor pe destinaii: Cheltuieli Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu salariile Contributii aferente Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu combustibilul Cheltuieli cu energia electrica Cheltuieli cu amenzile, penalitati Cheltuieli cu material consumabile TOTAL Total (lei) 26.000 13.000 3.640 500 2.000 500 Productie 26.000 6.000 1.680 200 150 Administratie 4.000 1.120 350 Desfacere 3000 840 300 2.000

2.000

5.000

5.000

52.640

41.030

5.470

6.140

Contul de profit i pierdere care vizeaz gruparea cheltuielilor dup natura economic: N-1 Venituri: Cifra de afaceri Total venituri Venituri privind costul stocurilor Cheltuieli: C. cu materiile prime C. cu materialele consumabile C. de personal C. cu energia electrica C. cu amortizarea C. cu combustibilul Total cheltuieli Profitu aferent entitatilor asociate sau asocierilor in participatie Rezultatul inainte de impozitare Cheltuieli cu impozitul pe profit Rezultatul exercitiului
4

65.000 65.000 26.000 5.000 13.000 500 500 2.000 52.640 12.360 1.977,6 10.382,4

Contul de profit i pierdere care vizeaz gruparea cheltuielilor dup funciile ntreprinderii: N-1 -Cifra de afaceri -Costul bunurilor vandute Marja brut Cheltuieli administrative Cheltuieli de desfacere -Profitul aferent entitilor asociate sau asocierilor n participaie
-

65.000 52.490 12.510 5.470 6.140 12.360 1.977,6 10.382,4

Rezultatul nainte de impozitare -Cheltuieli cu impozitul pe profit Rezultatul exercitiului

2. Determinarea costului de producie al unui produs cu reflectarea n contul de profit i pierdere a cheltuielilor care au format costul
Produsul ales: PINEA

Se cunosc urmtoarele date pentru exerciiul N referitoare la activitatea societii comerciale: achiziii de materii prime: 26.000 lei; cheltuieli cu salariile: - directe: 6.000 lei; - personalului de conducere al unitii: 4.000 lei; - personalului din departamentul desfacere: 3.000 lei. cheltuieli cu publicitatea: 1.000 lei; cheltuieli de ntreinere a echipamentelor i utilajelor: 500 lei; cheltuieli cu materiale indirecte: - din seciile de producie: 0 lei; - din sectorul administrativ i de conducere al unitii: 700 lei; - din departamentul desfacere: 400 lei. cheltuieli cu amortizarea: - din seciile de producie: 200 lei; - din departamentul desfacere: 300 lei. cheltuieli cu energia i apa: - din seciile de producie: 350 lei;
5

- din sectorul administrativ i de conducere: 150 lei; - din departamentul desfacere: 0 lei. stoc iniial de materii prime: 10.000 lei; stoc final de materii prime: 6.000 lei; stoc iniial al produciei n curs de execuie: 3.000 lei; stoc final al produciei n curs de execuie: 2.000 lei; stoc iniial al produselor finite: 10.000 lei; stoc final al produselor finite: 1.000 lei; venituri obinute din vnzarea produselor finite: 80.000 lei.

Calculul costului de producie (CP) CP = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirect de productie Sold initial de materii prime 10.000 lei + Achizitii de materii prime 26.000 lei Sold final de materii prime 6.000 lei = Cheltuieli cu materii prime 30.000 lei Cheltuieli cu materii prime 30.000 lei + Cheltuieli cu salariile directe 6.000 lei = Cheltuieli directe de productie 36.000 lei Cheltuieli salariale indirecte de productie 0 lei + Cheltuieli de ntretinere a echipamentelor si utilajelor 500 lei +Cheltuieli cu materialele indirecte din sectiile de productie 0 lei + Cheltuieli cu amortizarea din sectiile de productie 200 lei + Cheltuieli cu energia si apa din sectiile de productie 350 lei = Totalul cheltuielilor indirect de productie 10.500 lei Cheltuieli directe de productie 36.000 lei + Totalul cheltuielilor indirect de productie 10.500 lei = Cheltuieli totale de productie 46.500 lei Cheltuieli totale de productie 130.800 lei + Sold initial al productiei n curs de executie 3.000 lei Sold final al productiei n curs de executie 2.000 lei = Costul de productie al produselor finite obtinute 136.300 lei Sold initial al produselor finite 10.000 lei + Produse finite obtinute 43.000 lei Sold final al produselor finite 1.000 lei = Costul de productie al produselor finite vndute 54.000 lei

Cheltuieli cu salariile personalului de conducere al unittii 4.000 lei + Cheltuieli cu materiale indirect din sectorul administrative si de conducere al unittii 700 lei + Cheltuieli cu amortizarea din sectorul administrative si de conducere al unittii 0 lei + Cheltuieli cu energia si apa din sectorul administrative si de conducere al unittii 150 lei = Cheltuieli generale de administratie 850 lei Cheltuieli cu salariile personalului din departamentul desfacere 3000 lei + Cheltuieli cu publicitatea 1.000 lei + Cheltuieli cu materialele indirect din departamentul desfacere 400 lei + Cheltuieli cu amortizarea din departamentul desfacere 300 lei +Cheltuieli cu energia si apa din departamentul desfacere 0 lei = Cheltuieli de desfacere 4.700 lei

Indicatori Cifra de afaceri net - Costul de productie al bunurilor vndute si a serviciilor prestate = Rezultatul brut aferent ciferi de afaceri nete (marja brut) - Cheltuieli de desfacere - Cheltuieli generale de administratie + Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare +- Alte venituri si cheltuieli - Impozitul pe profit (16%) = Profitul net sau pierderea net

Sume 80.000 54.000 26.000 4.700 850 26.000 4.160 21.840

3. Determinarea costului complet i a costului unitar pe total i pe fiecare articol de calculaie n parte pentru dou sau trei produse (diferite de cele de la punctele 1 si 2).
SC PanDor SRL fabric dou produse: paine alba si paine alba impletita. Procesul de fabricatie este structurat pe dou sectii de baz S1 si S2, iar cheltuielile de productie sunt structurate n urmtoarele tabele: Structura cheltuielilor directe Tabelul nr.1 Cheltuieli Materii prime Salarii Contributii aferente salariilor (33%) Total Sectia 1 Paine alba (A) 26.000 6.500 2.275 34.775 Sectia 2 Paine alba impletita (B) 26.000 6.500 2.275 34.775 52.000 13.000 4.550 69.550 Total

Structura cheltuielilor indirecte Tabelul nr. 2 Cheltuieli CIFU CGS CGA Total Sectia 1 Paine alba (A) 37.000 23.000 60.000 Sectia 2 Paine alba impletita (B) 28.000 24.000 52.000 Total 65.000 47.000 45.000 157.000

Producia obinut: Pine alb = 1.000 kg Pine alb mpletit = 1.000 kg Se tie c valoarea CGA de 45.000 lei se va repartiza asupra produsului A (15.000 lei) i asupra produsului B (30.000 lei).

Tabelul nr. 3 Produsul A Explica tie Cheltuieli directe Materii prime 26.000 Salarii 6.500 Contributii la salarii 2.275 Cheltuielie indirecte CIFU CGS 26.000 6.500 2.275 Cost de productie CGA Costul complet de ntreprinder e 36.000 6.500 2.275

Materii prime Salarii Contrib utii la salarii Total cheltui eli directe CIFU CGS Total cheltui eli indirect e Cost de product ie CGA Cost comple t de ntrepr indere

26.000

6.500

2.775

34.775

34.775

37.000 37.000

23.000 23.000

37.000 23.000 60.000

37.000 23.000 60.000

26.000

6.500

2.275

37.000

23.000

94.775

94.775

26.000

6.500

2.275

37.000

23.000

94.775

15.000 20.000

15.000 109.775

Tabel nr.4 Produsul B Explica tie Cheltuieli directe Materii prime 26.000 Salarii 6.500 Contributii la salarii 2.275 Cheltuielie indirecte CIFU CGS 26.000 6.500 2.275 Cost de productie CGA Costul complet de ntreprinder e 26.000 6.500 2.275

Materii prime Salarii Contrib utii la salarii Total cheltui eli directe CIFU CGS Total cheltui eli indirect e Cost de product ie CGA Cost comple t de ntrepr indere

26.000

6.500

2.275

34.775

34.775

28.000 28.000

24.000 24.000

28.000 24.000 52.000

28.000 24.000 52.000

26.000

6.500

2.275

28.000

24.000

86.775

86.775

26.000

6.500

2.275

28.000

24.000

86.775

30.000 30.000

30.000 116.775

Determinarea costului de producie unitar pentru cele dou produse: balerini si mocasini, pentru fiecare articol de calcul.

10

Tabelul nr. 5 Articol de calculatie Materii prime Salarii Contributii la salarii Total cheltuieli directe CIFU CGS Total cheltuieli indirecte Cost de productie CGA Costul complet de ntreprindere Balerini Cost complet Cost unitar 25.000 (25.000/5.000) 5 38.000 (38.000/5.000) 7,60 12.540 (12.540/5.000) 5,50 75.540 (75.540/5.000) 15,10 36.000 (36.000/5.000) 7,20 22.000 (22.000/5.000) 4,4 58.000 (58.000/5.000) 11,60 133.540 (133.540/5.000) 26,70 20.000 (20.000/5.000) 4 153.540 (153.540/5.000) 30,70 Mocasini Cost complet Cost unitar 40.000 (40.000/4.600) 8,69 43.000 (43.000/4.600) 9,34 14.190 (14.190/4.600) 3,08 97.190 (97.190/4.600) 21,12 42.000 (42.000/4.600) 9,13 38.000 (38.000/4.600) 8,26 80.000 (80.000/4.600) 17,39 177.190 (177.190/4.600) 38,51 35.000 (35.000/4.600) 7,60 212.190 (212.190/4.600) 46,12

11

4. Determinarea costului de productie pentru o categorie de produse, folosind metoda imputrii rationale.
SC PanDor SRL are ca obiect de activitate productia de paine. n anul 2012 s-a nregistrat o producie de 12.000 kg de paine. De la departamentul de producie, pe baza datelor de producie s-au colectat urmtoarele informaii: - Fin: 240.000 lei - Drojdie: 36.000 lei - Ap: 12.000 lei - Sare: 24.000 lei Salariile se acord la doi muncitori panificatie in valoare de 72.000 lei pe an. Mai este un director care are un salariu in valoare de 48.000 lei pe an, iar la departamentul desfacere doi angajati cu salarii in valoare de 36.000 lei pe an. Cheltuielile cu amortizarea cuptorului de paine si amortizarea mijloacelor de transport este in valoare de 6.000 lei pe an. Capacitatea de productie previzionata era de 9.000 kg. Factura de energie electric este n medie 6.000 lei/an, abonamentul la energie electric este de 1.400 lei/an, consumul de energie electric pentru departamentul administrativ reprezint 30% din totalul consum, iar desfacerea 25%.

Manoper direct Cheltuieli administrative: 48.000 lei Cheltuieli indirecte fixe: 72.000 lei Cheltuieli de desfacere: 36.000 lei Amortizare departament administrativ: 900 lei Energia electric aferent departamentului administrativ: (6.000 1.400) x 30% = 1380 lei Energia electric aferent departamentului desfacere: (6.000 1.400) x 25% = 1.150 lei Energia electric aferent departamentului de producie: 6.000 1.400 1.380 1.150 = 2.070lei

Elemente Materia prim 240.000 36.000 12.000 24.000 312.000

Faina Drojdie Apa Sare Salarii Amortizarea Energia electric Total

Cheltuieli directe Materiale Manoper auxiliare direct -

Cheltuieli indirecte Cheltuieli Cheltuieli variabile fixe 72.000 2.400 2.070 1.400 2.070 75.800

Cheltuieli administra tive 48.000 1.380 49.380

Cheltuieli desfacere 36.000 3.600 1.150 40.750

12

Costul de producie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirect Regia fix de producie RFP = Cheltuieli fixe x (1 Nivel real/Nivel nominal) RFP = 75.800 x (1- 9.000/12.000) RFP = 75.800 x 0,25 RFP = 18.950 lei Costul de producie = 312.000 + 77.870 18.950 = 370.920 lei

5. Determinarea costului de producie pentru mai multe produse, fr metoda imputrii raionale.
SC PanDor SRL care are o singur secie de producie obtine 3 produse: paine alba, paine alba impletita si paine alba feliata. Cheltuielile directe cu materiile prime si salariile identificate pe cele trei tipuri de produse se ridic la: - 26.000 lei pentru 1.000 kg paine alba - 26.000 lei pentru 1.000 kg paine alba impletita - 26.000 lei pentru 1.000 kg paine alba feliata Totalul cheltuielilor directe este de 78.000 lei. De asemenea din contabilitatea de gestiune se aduc informaii cu privire la cheltuielile indirecte de producie ale seciei n valoare de 120.000 lei. 1. Se alege baza de repartizare: totalul cheltuielilor directe 78.000 lei 2. Se determin coeficientul de repartizare astfel: Ks = Cheltuieli de repartizat (Cheltuieli indirecte)/Suma bazelor de repartizare (Cheltuieli directe) Ks = 120.000 / 78.000 = 1,5384615385 3. Se determin cota de cheltuieli indirecte ce revine fiecrui produs n parte Cpaine alba = 1,5384615385 x 26.000 = 40.000 lei Cpaine alba impletita = 1,5384615385x 26.000 = 40.000 lei Cpaine alba feliata = 1,5384615385x 26.000 = 40.000 lei

Elemente de calcul 1. Cheltuieli directe 2. Cheltuieli indirect de producie 3. Costul total de producie (1+2) 4. Cantitatea obinut (kg) 5. Costul unitar de producie

Paine alba 26.000 40.000

Paine alba impletita 26.000 40.000

Paine alba feliata 26.000 40.000

Total 78.000 120.000

66.000 1.000 66

66.000 1.000 66
13

66.000 1.000 66

198.000 -

6. Determinarea costului de achiziie pentru bunuri aprovizionate de la extern (de preferat materiile prime care fac obiectul elementelor de cheltuieli directe) (pot fi considerate att situaiile de import, ct i achiziiile intracomunitare).
SC PanDor SRL a achiziionat un utilaj in valoare de 4000 . Cursul de schimb la data achiziiei este de 4,4 lei/euro. Taxa vamal este de 9%, iar comisionul vamal este de 5%. Pentru a aduce marfa n entitate, SC PanDor SRL primete de la o alt societate de transport SC InterTour SRL o factur n valoare de 400 lei, din care TVA 24%.

Elemente
Pre de achiziie Taxa vamal

Mod de calcul
4.000 x 4.4 lei/euro 17.600 lei x 9 %

Valoare
17.600 lei 1.584 lei

Comisionul vamal

17.600 x 5%

800 lei

Cheltuieli de transport 400 x 100/124

322.58 lei

Cost de achiziie total

17.600 + 1.584 + 800 + 322.58

20.306,58 lei

14

TEMA II

15

1. Determinarea costului de achiziie pentru mai multe categorii de materii prime, respective determinarea costului de producie pentru un semifabricat sau dou i pentru un produs finit precum i determinarea costului complet i a rezultatului aferent produciei vndute. Producia la SC Marelbo SRL este organizat n felul urmtor: n secia de producie numrul 1 se obine un semifabricat, care se consum n secia de producie numrul 2 unde se obine un produs finit. n cursul lunii septembrie au avut loc urmtoarele operaii: S-au cumprat: - 5.400 m2 materie prim A la preul de 5,2 lei/m2 - 4.700 m2 materie prim B la preul de 8.4 lei/m2 Cheltuielile de achiziie diverse s-au ridicat la 0,5 lei/m2. n cadrul seciei de producie numrul 1 s-au fabricat 2.400 buci semifabricat pentru care s-au consumat 4.500 m2 materie prim A i 3.000 m2 materie prim B. Cheltuielile de fabricaie totale au fost de 13.700 lei. n cadrul seciei de producie numrul 2 s-au obinut 2.000 buci produs finit pentru care s-au consumat tot attea buci de semifabricat. Cheltuielile de fabricaie au fost de 11.900 lei. S-au vndut 3.500 buci produs finit la preul de vnzare de 120 lei/buc. Cheltuielile de desfacere au fost de 2.600 lei.
Calculul costului de achiziie Explicatie Materie prima A Cantitatea Cost unitar Valoare 2) 2 2 (m (lei/ m ) (m ) 5.400 5,2 28.080 5.400 0,5 2.700 Materie prima B Cantitatea Cost unitar Valoare 2) 2 2 (m (lei/ m ) (m ) 4.700 8,4 39.480 4.700 0,5 2.350

Pret de cumparare Cheltuieli de transport Cost de achizitie

5.400

5,7

30.780

4.700

8,9

41.830

Calculul costului de productie pentru semifabricat Explicatie Cantitate (m2) Consum de materie prima A Consum de materie prima B Cheltuieli de fabricaie secia 1 Cost de producie 4.500 3.000 2.400

Cost unitary (lei) 5,7 8,9 27,48

Valoare (lei) 25.650 26.700 13.700 65.960

16

Calculul costului de productie pentru produsul finit Explicatie Cantitate(bucati) Consum semifabricate 2.000 Cheltuieli de fabricatie sectia 2 Cost de productie 2.000

Cost unitar (lei) 27,48 33,43

Valoare (lei) 54.960 11.900 66.860

Calculul costului complet i al rezultatului produciei vndute Explicaie Cantitate (buci) Cost unitar (lei/bucat) Cost de producie 3.500 33,43 afferent produselor vndute Cheltuieli administrative Cheltuieli de desfacere Cost complet 3.500 34,18 Vnzri 3.500 120 Rezultat 3.500 85.82

Valoare (lei) 117.005

2.600 119.605 420.000 300.370

2. Pe baza elementelor de cheltuieli care au fost luate in calcul la Tema I, s se clasifice elementele de cheltuieli fixe, varianbile, i acestea la rndul lor s se identifice cu cheltuielile perioadei, cheltuieli directe i cheltuieli indirecte.

Cheltuieli Cheltuieli cu materiile prime Salariile muncitorilor Salariile celor de la desfacere Salariul managerului general Energia electric Amortizarea Publicitatea

Variabile X

Fixe

Cheltuieli ale perioadei

Cheltuieli de producie Directe Indirecte X X X

X X X X

X X X X

X X

17

3. Exemplificarea comportamentului cheltuielilor fa de volumul fizic al produciei prin calcularea indicelui de alasticitate (variabilitate) i evidenierea n funcie de indicele obinut a categoriei respective (porionale, progresive, regresive, degresive). n cadrul SC Marelbo SRL s-au obinut n luna august 5.000 perechi de pantofi, iar n luna septembrie 2.500 perechi pantofi. Cheltuielile efectuate pentru realizarea produciei au fost:
Cheltuieli Consum materii prime Salariile personalului direct productiv Cheltuieli cu combustibilul tehnologic Amortizarea Cheltuieli cu piese de schimb Salariile personalului de conducere Cheltuieli cu energia electric August 450.000 60.000 12.000 7.800 2.000 20.000 15.000 Septembrie 200.000 32.000 7.000 6.500 2.000 20.000 7.000

Q0 = 5.000 perechi Q1 = 2.500 perechi

Consumul de materii prime E=


= 100 : 90 = 1,1 Cheltuieli degresive

Salariile personalului direct productiv E=

= 11,2 : 12 = 0,93 Cheltuieli degresive

Cheltuieli cu combustibilul tehnologic E= Amortizarea E= Cheltuieli cu piese de schimb E= - Cheltuieli degresive - Cheltuieli degresive - Cheltuieli degresive

18

Salariile personalului de conducere E= Cheltuieli cu energia electric E=


- Cheltuieli degresive

- Cheltuieli degresive

19

TEMA III

20

1. Exemplificai pentru o perioad de gestiune data pornind de la aceleai date ale unei firme urmtoarele procedee de delimitare a cheltuielilor n fixe i variabile: - Procedeul celor mai mici ptrate; - Procedeul punctelor de maxim i minim; - Procedeul valorilor medii; - Procedeul bazat pe funcia de regresie; - Procedee bazate pe costul marginal; 2. Exemplificai pentru o perioad de gestiune data pornind de la aceleai date ale unei firme urmtoarele procedee de evaluare a produciei de fabricaie interdependent din cadrul procedeelor de transfer ncruciat: - Procedeul nelurii n calcul a prestaiilor reciproce; - Procedeul costurilor prestabilite; - Procedeul calculelor iterative; - Procedeul algebric. Se va avea n calcul i procedeul transferului n scar.

Lunile anului 0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL

Volumul fizic al productiei 1 3.000 3.100 2.950 3.050 2.900 2.850 3.150 2.900 3.200 2.950 3.250 3.300 36.600

Cheltuieli de productie 2 35.000 36.000 34.500 35.500 34.000 33.500 36.500 34.000 37.000 34.500 37.500 38.000 426.000

1. a) Procedeul celor mai mici ptrate


21

- calculul volumului fizic mediu al produciei 36.600/12 = 3.050 - calculul cheltuielilor medii aferente produciei obinute 426.000/12 = 35.500 - determinarea abaterii volumului fizic al roductiei din fiecare perioada fata de volumul mediu al acesteia, a abaterii cheltuielilor de productie din fiecare perioada fata de media acestora, aprodusului celor doua abateri, precum si determinarea abaterii medii patratice a volumului de productie Lunile Anului Abaterea volumului productiei (lei) 1 -50 +50 -100 0 -150 -200 +100 -150 +150 -100 +200 +250 0 Abaterea cheltuielilor (lei) 2 -500 +500 -1.000 0 -1.500 -2.000 +1.000 -1.500 +1.500 -1.000 +2.000 +2.500 0 Produsul abaterilor (lei) Abaterea productiei la patrat (lei) 4 = 1 la patrat 2.500 2.500 10.000 0 22.500 40.000 10.000 22.500 22.500 10.000 40.000 62.500 245.000

0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL

3=1x2 25.000 25.000 100.000 0 225.000 400.000 100.000 225.000 225.000 100.000 400.000 625.000 2.450.000

-calculul cheltuielilor variabile unitare: 2.450.000/245.000 = 10 lei/buc

calculul cheltuielilor variabile totale i a cheltuielilor fixe din perioada de gestiune t


22

Lunile anului 0 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL

Cheltuieli variabile (lei) 1 30.000 31.000 29.500 30.500 29.000 28.500 31.500 29.000 32.000 29.500 32.500 33.000 366.000

Cheltuieli fixe (lei) 2 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000

b) Procedeul punctelor de maxim i minim Cheltuielile variabile unitare sunt: 38.000 33.500/3.300 2.850 = 4.500/450 = 10 lei/buc Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Ianuarie: CV ian. = 3.000 buc. x 10 lei/buc = 30.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 30.000 lei + 5.000 lei = 35.000 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Februarie: CV ian. = 3.100 buc. x 10 lei/buc = 31.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 31.000 lei + 5.000 lei = 36.000 lei

Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Martie:


23

CV ian. = 2.950 buc. x 10 lei/buc = 29.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 29.500 lei + 5.000 lei = 34.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Aprilie: CV ian. = 3.050 buc. x 10 lei/buc = 30.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 30.500 lei + 5.000 lei = 35.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Mai: CV ian. = 2.900 buc. x 10 lei/buc = 29.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 29.000 lei + 5.000 lei = 34.000 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Iunie: CV ian. = 2.850 buc. x 10 lei/buc = 28.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 28.500 lei + 5.000 lei = 33.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Iulie: CV ian. = 3.150 buc. x 10 lei/buc = 31.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 31.500 lei + 5.000 lei = 36.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna August: CV ian. = 2.900 buc. x 10 lei/buc = 29.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 29.000 lei + 5.000 lei = 34.000 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Septembrie: CV ian. = 3.200 buc. x 10 lei/buc = 32.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 32.000 lei + 5.000 lei = 37.000 lei
24

Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Octombrie: CV ian. = 2.950 buc. x 10 lei/buc = 29.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 29.500 lei + 5.000 lei = 34.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Noiembrie: CV ian. = 3.250 buc. x 10 lei/buc = 32.500 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 32.500 lei + 5.000 lei = 37.500 lei Determinarea ch. variabile, fixe i totale pe luna Decembrie: CV ian. = 3.300 buc. x 10 lei/buc = 33.000 lei/buc CF = 5.000 lei CT = CV + CF = 33.000 lei + 5.000 lei = 38.000 lei

C) Procedeul valorilor medii determinarea costului variabil unitar CVu = Chn Ch1/Qn Q1 = 38.000 35.000/3.300 3.000 = 3.000/300 = 10 lei/buc determinarea cheltuielilor variabile medii CV medii = CVu x Q medii = 10 lei/buc x 3.050 = 30.500 lei determinarea cheltuielilor fixe la nivel mediu (CF medii) CF medii = 35.500 30.500 = 5.000 lei determinarea cheltuielilor variabile din fiecare perioada de gestiune (CVt) pe baza relatiei CVt = Cht CF medii

Luna Ianuarie: CV ianuarie = 35.000 lei 5.000 lei = 30.000 lei Luna Februarie: CV februarie = 36.000 lei 5.000 lei = 31.000 lei Luna Martie: CV martie = 34.500 lei 5.000 lei = 29.500 lei Luna Aprilie: CV aprilie = 35.500 lei 5.000 lei = 30.500 lei Luna Mai: CV mai = 34.000 lei 5.000 lei = 29.000 lei Luna Iunie: CV iunie = 33.500 lei 5.000 lei = 28.500 lei
25

Luna Iulie: CV iulie = 36.500 lei 5.000 lei = 31.500 lei Luna August: CV august = 34.000 lei 5.000 lei = 29.000 lei Luna Septembrie: CV septembrie = 37.000 lei 5.000 lei = 32.000 lei Luna Octombrie: CV octombrie = 34.500 lei 5.000 lei = 29.500 lei Luna Noiembrie: CV noiembrie = 37.500 lei 5.000 lei = 32.500 lei Luna Decembrie: CV decembrie = 38.000 lei 5.000 lei = 33.000 lei

d) Procedeul bazat pe funcia de regresie Se utilizeaz ecuaia : y = a + bx, n care: y costurile totale a costurile fixe b- costul unitar variabil x volumul produciei Lund n calcul ultimele dou luni ale exerciiului financiar, se formeaz urmtorul sistem de ecuaii: Lund n calcul ultimele dou luni ale exerciiului financiar, se formeaz urmtorul sistem de ecuaii: 34.500 = a + 2.950b 37.500 = a + 3.250b nmulind prima ecuaie cu -1, rezult: -34.500 = -a 2.950b 37.500 = a + 3.250b 3.000 = / + 300b b = 10 lei Valoarea obinut se nlocuiete n prima ecuaie: 34.500 = a + 2.950 x 10 a = 34.500 29.500 a = 5.000 Deci, Chvu = 10 lei / buc., iar CF = 5.000 lei / lun.

26

Determinarea cuantumului cheltuielilor variabile aferent fiecrei luni se realizeaz ca i la procedeul anterior, utilizndu-se formula: CVt = Cht CFt.

e) Procedee bazate pe costul marginal: Prin nmulirea volumului de producie cu costul marginal se obine totalul cheltuielilor variabile dintr-o anumit perioad de gestiune:
CVt = Qt x cm, n care cm reprezint costul marginal, calculat dup relaia: cm = Prin scderea cheltuielilor variabile din fiecare perioad de gestiune din cele totale aferente, se obin cheltuielile fixe din fiecare perioad (CFt = Cht - CVt). Exemplificare: Volumul fizic al produciei (buc.) 1 3.150 2.900 3.200 2.950 3.250 3.300 Cheltuieli de producie (lei) 2 36.500 34.000 37.000 34.500 37.500 38.000 Cost marginal (lei/buc.) 3 Cheltuieli variabile (lei) 4=1x3 31.500 29.000 32.000 29.500 32.500 33.000 Cheltuieli fixe (lei) 5=2-4 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Lunile anului 0 Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Separarea cheltuielilor n fixe i variabile se poate realiza i pornind de la costul rezidual, care se calculeaz ca diferen ntre costul mediu unitar i costul marginal:
ct = cu cm Costul unitar se calculeaz raportnd cheltuielile totale din fiecare perioad de gestiunela volumul produciei din perioada respectiv: cu = 27

nmulind volumul produciei cu costul rezidual, se obin cheltuielile fixe: CFt = Qt x cr Cheltuielile variabile se calculeaz fcnd diferena dintre cheltuielile totale i cele fixe: CVt = Cht CFt

Exemplificare: Volumul fizic al produciei (buc.) 1 3.150 Cheltuieli de producie (lei) 2 36.500 34.000 37.000 34.500 37.500 38.000 Cost marginal (lei/buc.) 3 10 10 10 10 10 10 Cost unitar (lei/buc.) 4 = 2/1 11,5873 11,7241 11,5625 11,6949 11,5384 11,5151 Cost rezidual (lei/buc. ) 5=43 1,5873 1,7241 1,5625 1,6949 1,5384 1,5151 Cheltuieli fixe (lei) Cheltuieli variabile (lei) 7=2-6 31.500 29.000 32.000 29.500 32.500 33.000

Lunile anului 0 Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

2.900 3.200 2.950 3.250 3.300

6=1x5 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

28

2. Exemplificarea unor procedee de evaluare a produciei de fabricaie interdependent din cadrul procedeelor de transfer ncruciat
a) Procedeul nelurii n calcul a prestaiilor reciproce Prezentarea cheltuielilor de producie, a produciei i a destinaiei acesteia:
Secia auxiliare (furnizoare) 0 Secia de transport ST Atelier mecanic AM Centrala de ap CA Cheltuieli de producie (lei) 1 29.500 43.200 9.500 Producia obinut Cantitate 2 30.500 4.500 5.000 u.m. 3 km h Destinaia produciei (secii beneficiare) ST 4 950 450 AM 5 2.000 450 CA 6 500 200 SP1 7 15.500 2.000 1.950 SP2 8 16.500 2.000 1.950

Calculul costului unitar al produciei seciilor auxiliare:


Secii furnizoare 0 ST AM CM Cheltuieli de producie (lei) 1 29.500 43.200 9.500 Producia furnizat seciilor principale Cantitate Cost unitar 2 3= 20.500 km 1, 43 lei / km 2.650 h 16,30 lei / h 3.750 2,53 lei /

Determinarea valorii produciei seciilor auxiliare livrate seciilor principale de producie:


Secii furnizoare 0 ST AM CA Total SP1 Cantitate 1 15.500 2.000 1.950 Valoare (lei) 2 15.500 x 1,43 = 22.165 2.000 x 16,30 = 32.600 1.950 x 2,5 = 4.875 59.640 SP2 Cantitate 3 16.500 2.000 1.950 Valoare (lei) 4 16.500 x 1,43= 23.595 2.000 x 16,30 = 32.600 1.950x 2,5 = 4.875 61.070

29

b) Procedeul costurilor prestabilite Ilustrarea acestui procedeu se va face pe baza rezultatelor obinute la metoda precedent, pornind de la urmtoarele costuri unitare: - Transport: 1,43 lei/km - Atelier mecanic: 16,30 lei/h - Ap: 2,53 lei/ Valoarea serviciilor primite de seciile cu activitate interdependent (cheltuieli primite) este:
ChpST = 950 x 16,30 + 500 x 2,53 = 16.750 lei ChpAM = 2.000 x 1,43 + 500 x 2,53 = 4.125 lei ChpCA = 450 x 1,43 + 200 x 16,30 = 3.903,5 lei

Valoarea serviciilor furnizate de seciile cu activitate interdependent (cheltuieli cedate) este:


ChcST = (2.000 + 500) x 1,43 = 3.575 lei ChcAM = (950 + 200) x 16,30 = 18.745 lei ChcCA = (450 + 450) x 2,53 = 2.277 lei

Cheltuieli finale ale seciilor cu producie interdependent:


ChfST = 29.500 +16.750 3.575 = 42.675 lei ChfAM = 43.200+ 18.745 18.745 = 43.200 lei ChfCA = 9.500+ 4.125 2.277 = 11.348 lei

Costul unitar al produciei de fabricaie interdependent:


cuST = 42.675 lei / 20.500 km = 2,08 lei/km cuAM = 43.200 lei / 2.650 h = 16,30 lei/h cuCA = 11.348 lei / 3.750 = 3,02 lei/

30

n urma acestor calcule se pot calcula valorile decontate seciilor a cror producie nu intr n relaie de interdependen:

Secii furnizoare 0 ST

SP1 Cantitate 1 15.500 Valoare (lei) 2 15.500 x 2,08 = 32.240 2.000 x 16,30= 32.600 1.950 x 3,02= 5.889 70.729 Cantitate 3

SP2 Valoare (lei) 4 16.000 16.000x 2,08= 33.280 2.000 x 16,30 = 32.600 1.950 x 3,02 = 5.889 71.769

AM

2.000

2.000

CA

1.950

1.950

Total

c) Procedeul calculelor iterative Determinarea coeficienilor de reiterare:


Secii beneficiare Secii furnizoare Total producie Q 0 ST AM CA 1 30.500 4.500 5.000 2 950 450 ST Pondere 3=2/1 0,21 0,09 Q 4 2.000 450 AM Pondere 5 =4 / 1 0,06 0,09 Q 6 500 200 CA Pondere 7=6/1 0,01 0,21 -

31

Efectuarea calculelor iterative:


Secie furnizoare 0 Reiterarea 1 ST AM CA Baza de reiterare 1 29.500 43.200 9.500 ST 2 43.200 x 0,21 = 9.072 9.500 x 0,09 = 855 9.927 2.625 x 0,21 = 620 9.367 x 0,09 = 843,03 1.463,03 1.444,68 x0,21 = 303,38 650,52 x 0,09 = 58,54 361,92 146,32x 0,21 =30,72 318,01x 0,09 =28,62 59,34 50,33x 0,21 = 10,56 34,33 x 0,09 = 3,08 13,64 Secii beneficiare AM 3 29.500 x 0,06 = 1.770 9.500 x 0,09 = 855 2.625 9.927 x 0,06 =551,25 9.367 x 0,09 = 893,43 1.444,68 1.463,03x 0,06 =87,78 650,52x 0,09 = 58,54 146,32 361,92 x 0,06 = 21,71 318,01x 0,09 = 28,62 50,33 59,34x 0,06 = 3,56 34,33 x 0,09 =3,08 6,64 CA 4 29.500 x 0,01 = 295 43.200 x 0,21 = 9.072 9.367 9.927 x 0,01 =99,27 2.625 x 0,21 = 551,25 650,52 1.463,03 x 0,01 =14,63 1.444,68 x 0,21 = 303,38 318,01 361,92x 0,01 =3,61 146,32x 0,21 = 30,72 34,33 59,34x 0,01 = 3,56 50,33x 0,21 = 10,56 14,12 Total 5 2.065 18.144 1.710 21.919 695 1.171,25 1.736,46 3.602,71 102,41 606,76 117,08 826,25 25,32 61,44 57,24 144 7,12 21,12 6,16 34,36

Total reiterarea 1 Reiterare 2 ST 9.927 AM CA 2.625 9.367

Total reiterarea 2 Reiterarea 3 ST 1.463,03 AM CA 1.444,68 650,52

Total reiterarea 3 Reiterarea 4 ST 361,92 AM CA 146,32 318,01

Total reiterarea 4 Reiterarea 5 ST 59,34 AM CA Total reiterarea 5 50,33 34,33

32

Costul produciei primite de seciile cu producie interdependent:


Secii auxiliare 0 ST AM CA Total Reiterare 1 1 9.927 2.625 9.367 21.919 Reiterare 2 2 1.463,03 1.444,68 650,52 3.558,23 Reiterare 3 3 361,92 146,32 318,01 826,25 Reiterare 4 4 59,34 50,33 34,33 144 Reiterare 5 5 13,64 6,64 14,12 34,4 Total 6 11.824,93 4.272,97 10.383,98 26.481,88

Costul produciei livrate de seciile cu producie interdependent:


Secii auxiliare 0 ST AM CA Total Reiterare 1 1 2.065 18.144 1.710 21.919 Reiterare 2 2 695 1.171,25 1.736,46 3.602,71 Reiterare 3 3 102,41 606,76 117,08 826,25 Reiterare 4 4 25,32 61,44 57,24 144 Reiterare 5 5 7,12 21,12 6,16 34,4 Total 6 2.894,85 20.004,57 3.626,94 26.526,36

Calculul costului unitar efectiv al produciei seciilor auxiliare:


Pentru secia de transport:

Pentru atelierul mecanic:

Pentru centrala de ap:

Calculul valorilor decontate seciilor a cror producie nu intr n relaie de interdependen:


Secii furnizoare 0 ST AM CA Total SP1 Cantitate 1 15.500 2.000 1.950 15.500x Valoare (lei) 2 = 29.056,3 2.000 x10,3654= 20.730,8 1.950 x 4,3352 = 8.453,64 55.240,74 33 Cantitate 3 16.500 2.000 1.950 SP2 Valoare (lei) 4 16.500x1,8746 =30.930,9 2.000x10,3654=20.730,8 1.950 x 4,3352 =8.453,64 60.115,34

34