You are on page 1of 3

Como empregar as Tics na ta materia e non morrer no intento.

Confeso unha verdadeira dependencia con respecto s TICs dende que as coecn (hai 14 anos xa) pero tamn unha especie de amor-odio cando as cousas non saen como unha as planifica. Este artigo trata precisamente diso: como uso as Tics en materias como Lingua Castel e Literatura, Galego, Historia e Xeografa con grupos como Diversificacin Curricular de dez alumnos/as ou grupos numerosos de 25, das flores pero tamn das pedras no camio. Evidentemente, o papel ou xeito de traballar tanto do alumnado como o do profesorado cambia moito con respecto xeito tradicional de desenvolver unha clase: dispensador dos coecementos un pasa a ser un gua na autoaprendizaxe do alumnado. Por outra banda, tamn debera ser diferente o xeito de evaluar e a organizacin dos tempos nas clases. Pero quizais este captulo anda estea por escribir.

Desvantaxes, dificultades ou feitos que hai que asumir.

O/a que non fai nada non ten por que cambiar de actitude: o caso do/a alumno/a que se nega a traballar. Nunha clase tradicional pasa mis desapercibido/a: pode non tomar apuntes, estar como ausente, non entregar as tarefas ou incordiar pero na aula de informtica prodcese a estraa situacin de resultar mis visible xa que o/a docente pode observar o que fan ou non fan (sobre todo se os ordenadores estn postos en u). O feito de que ese alumnado pase cincuenta minutos facendo o que quere ou intentalo facelo causa unha sensacin de fracaso ou un irreprimible de desexo de volver de sempre pois (irracionalmente quizais) considera que esas ferramentas inducen s casos perdidos a perderse mis. Os grupos grandes non son bos para experimentar coas Tics. Un/unha nunca sabe como van reaccionar os/as rapaces/as ante unha actividade determinada e como o mtodo empregado polo/a docente ensaio-error, se unha actividade non funciona cun grupo numeroso pdese montar unha verdadeira hecatombe, isto , unha situacin estresante para o/a docente. Por este motivo aconsellable probala antes cun grupo pequeno se posible ou ter un plan B (unha segunda opcin por se a segunda falla). A clase hai que planificala moito mis. Previamente necesario buscar que material hai en internet sobre determinado tema que se est impartindo do programa, plantear a tarefa que ten que facer o alumnado (webquest, texto con preguntas, test, creacin dunha presentacin) e finalmente, como ser correxido polo/a docente (blog do alumnado, envo da tarefa, visionado do resultado do test en Moodle) Na rede non sempre estn os contidos que un/unha necesita.

s veces hai que crear as actividades ou os contidos empregando as diferentes ferramentas Web 2.0 Os cincuenta minutos das clases non dan para moito: o ideal son das clases seguidas. O mis probable que que non lles dea tempo a rematar a tarefa e que a semana seguinte nin lembren o que estaban facendo nin onde o tian. Por exemplo, empregando as ferramentas de GoogleDocs adoitan confundirse con Blogger, dicir, cando entran no seu usuario moitas veces non saben se estn en Docs ou no seu Blog. A aula Tic produce sordeira: haber que explicar o que hai que facer 20 veces. Por moito que un/unha explique que hai que facer a todo o grupo logo haber que ir un por un para verificalo posto que a maiora non o ten moi claro. Podemos poer msica? Transformacin da aula nunha discoteca. s veces, se realmente traballan, deixarlles pr msica pode ser un elemento motivador pero sempre e cando empreguen auriculares. A dura loita contra o copia e pega. Cando planifiquemos unha actividade de bsqueda de informacin hai que darle maxn para planteala dun xeito no que non lles sexa posible respondela copiando e pegando de diversas pxinas que contean a informacin. Na formulacin da pregunta est a clave. unha pregunta tipo Cales son as caractersticas do Romanticismo? pdese engadir, por exemplo Que opinas ou que o que te parece mis importante? para obligar alumnado a ler e argumentar sobre o que copiou. Aqu atopars mis ideas. s faltas de ortografa hai que sumar os erros de tecleado: o destrozo do idioma (e da mente do/a que corrixe). Cando o alumnado escribe empregando o teclado, s faltas de ortografa que xa ten (anda que a maiora das ferramentas que utiliza teen corrector ortogrfico) nense os fallos teclear, erros que non sempre corrixe por desidia ou falta de atencin. Deste xeito, a correccin vlvese unha tarefa mis difcil.

Vantaxes ou aspectos positivos que motivan para seguir adiante.

Facendo cousas o tempo pasa mis rpido O alumnado est todo o tempo facendo cousas, polo tanto, traballa mis, aprende mis e abrrese menos. Evitar a leccin maxistral das clases

nas que sabemos que tras os primeiros cinco minutos xa desconectaron polo que a explicacin, por moi boa e preparada que estea, para eles/as non resulta moi productiva. As ltimas horas do da vlvense mis levadeiras Non s para o/a docente senn para un alumnado xa canso e saturado de tanta informacin das diferentes materias longo da ma. Aprenden a discriminar informacin e a moverse na inmesidade da rede. Tanto enredar con diversos tipos de documentos, tanto manexo de informacin e cuestins sobre a mesma acaba por facelos/as mis selectivos/as hora de discriminar que o que se pregunta ou que o importante. O ordenador-internet mis atractivo que o libro e a libreta de sempre. Hai pouco que engadir a isto. O ordenador combina cores, imaxes, msica, movemento, palabras no tamao que necesiten os nosos ollos, mltiples ventas con contidos nosa eleccin, dicir, unha vent o mundo. O/a profe tamn necesita motivarse. Como planteo unha actividade para que aprendan e non se aburran? Buscar a resposta a isto da a da un reto, unha sede que nunca se sacia que axuda a seguir, sempre a seguir buscando unha resposta algo escorregadiza. Conclusin. En definitiva, o mundo das Tics e o ensino evidentemente son xa o presente e o futuro prximo non s na educacin senn en todos os mbitos: informacin, comunicacin, televisin, radio, comercio, mrketing, industria, viaxes... O/a docente non pode non estar ah, cos novos tempos, como gua pero tamn como suxeito de aprendizaxe. A actualizacin constante, o autodidactismo e a curiosidade sen fin deben ser os tres axiomas bsicos que guen a sa andaina polo mundo das novas tecnoloxas aplicadas ensino.