You are on page 1of 26

MC LC

DANH MC CC T VIT TT ....................................................................................................1 DANH MC BNG BIU V S .............................................................................................1 LI M U .....................................................................................................................................2 CHNG 1: GII THIU CHUNG V CNG TY C PHN X20 ..............................................4 1.1. Gii thiu v Cng ty c phn X20 ..................................................................................4 Qu trnh hnh thnh v pht trin ...........................................................................4 C cu b my t chc ...............................................................................................7 Nhim v v chc nng cng ty ............................................................................. 10

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Tnh hnh kinh doanh chung ti doanh nghip giai on 2010 2012 ...................... 11 Kt qu kinh doanh chung...................................................................................... 11 Sn phm v dch v chnh..................................................................................... 12 Th trng v khch hng ch yu ........................................................................ 13

CHNG 2: T CHC THC HIN NGHIP V GIAO NHN NGUYN PH LIU NHP KHU BNG NG BIN PHC V SN XUT GIA CNG XUT KHU CA CNG TY C PHN X20 .............................................................................................................. 13 2.1. Gii thiu quy trnh nhp khu nguyn ph liu bng ng bin .......................... 13 Quy trnh hot ng ................................................................................................ 13

2.1.1.

2.1.2. Nhng khc bit trong quy trnh giao nhn hng ha nhp khu thc t bng ng bin so vi l thuyt ..................................................................................................... 18 2.2. Kt qu hot ng giao nhn nguyn ph liu nhp khu bng ng bin ti cng ty c phn X20 ............................................................................................................................ 18 2.3. Phn tch SWOT hot ng giao nhn nguyn ph liu bng ng bin ca cng ty c phn X20 ................................................................................................................................ 19 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. im mnh .............................................................................................................. 19 im yu .................................................................................................................. 20 C hi....................................................................................................................... 20 Thch thc............................................................................................................... 20

Mt s xut nng cao hiu qu hot ng giao nhn bng ng bin ............... 21 Dnh cho doanh nghip.......................................................................................... 21 Dnh cho cc c quan nh nc............................................................................ 21

2.4.1. 2.4.2.

KT LUN ..................................................................................................................................... 23 DANH MC TI LIU THAM KHO ...................................................................................... 24 DANH MC PH LC ................................................................................................................ 25

DANH MC CC T VIT TT T vit tt B/L D/O KD - XNK Ting Anh Bill of Lading Delivery Order Ting Vit Vn n Lnh giao hng Kinh doanh xut nhp khu

DANH MC BNG BIU V S

Hnh 1.1: C cu t chc qun l Cng ty C phn X20 Bng 1.1: Tm tt s liu ti chnh t nm 2010 2012 Bng 1.2 : C cu cc mt hng gia cng ti Cng ty C phn X20 t nm 2010 n nm 2012 S 2.1: Quy trnh khai bo hi quan tm lc Bng 2.1 : S lng v tng gi tr khai bo nhp khu cc loi nguyn ph liu phc v sn xut gia cng t nm 2010 n nm 2012

LI M U Cng nghip Dt May l mt trong nhng ngnh cng nghip quan trng ca nn kinh t quc dn, hin nay, Vit Nam c hn 2000 Nh my Dt May, thu ht gn 2 triu lao ng. Khng nhng p ng nhu cu may mc trong nc m cn chim t l ln kim nghch xut khu ca quc gia, ng vai tr quan trng trong s n nh v pht trin x hi. c bit, trong thi k pht trin hi nhp v xu hng ton cu ho nh hin nay th ngnh Dt May Vit Nam hin nay ang c xem l ngnh sn xut mi nhn v c tim lc pht trin kh mnh. Chnh sch hi nhp v m ca th trng ca nh nc to nn s phong ph v a dng hng ho vi nhiu chng loi mt hng trong v ngoi nc. iu khin cho cc ngnh ngh trong nc lun phi cnh tranh v hc hi nhng kinh nghim ln nhau. Hin nay, sau khi nc ta tr thnh thnh vin chnh thc ca t chc thng mi th gii (WTO), cc doanh nghip phi lun hc hi, cnh tranh, vn ln tm ch ng trn th trng, v ngnh Dt May cng khng phi l ngoi l. Cng vi s pht trin ngy cng cao ca i sng x hi, thi trang ngy nay cng phong ph, a dng th i hi nhng nh to mu, thit k cng nh i ng cn b cng nhn ca cc Cng ty phi c tay ngh cao mi p ng c nhu cu ca ngi tiu dng trong nc cng nh trn th gii. Nc ta vn ang l mt nc ang pht trin, c ngun lao ng tr, cn c chu kh v sng to trong lao ng nn cng vi s quan tm ca nh nc v cc nh u t to cho ngnh Dt May ca nc ta pht trin mt cch nhanh chng. Bn cnh sn xut tiu dng trong nc, ngnh dt may cn m nhim vai tr quan trng trong kim ngch xut khu ca c nc, cc mt hng Dt May ca nc ta v ang gi c uy tn trn th trng th gii vi biu hin mc tng trng n nh trong kim ngch xut khu trong tnh hnh kinh t kh khn chung ca th gii. Tuy nhin, hot ng gia cng vn cn l ch yu trong sn xut xut khu hng may mc. Cng vi nhng kinh nghim v c hi trong hot ng gia cng nhng nm gn y, nhng nghin cu v th trng v sn xut gia cng vn cn rt cn thit.
2

Qua thi gian thc tp ti Cng ty C phn X20 em hc hi c nhiu kin thc b ch cho bn thn t cc cn b iu hnh, cc ch, cc bc, cc anh ch trong Cng ty. V nhng l do trn, em chn ti Hot ng giao nhn nguyn ph liu nhp khu bng ng bin ti cng ty c phn X20 lm ti nghin cu v bo co trong t thc tp ny. Ni dung bi bo co thc tp ny gm hai phn chnh nh sau: Chng 1: Gii thiu chung v cng ty c phn X20 Chng 2: Thc trng hot ng giao nhn nguyn ph liu nhp khu bng ng bin ti cng ty c phn X20 v mt s xut c s ch bo tn tnh ca thy gio hng dn: Th.s Hong Ngc Thun, em xin chn thnh cm n Nh trng v Qu Cng ty to iu kin, gip em hc tp cng nh hon thnh t thc tp ny. Do thi gian thc tp v nghin cu cn hn ch, v s hiu bit nng cn ca em nn bo co thc tp tt nghip ca em khng trnh khi nhng thiu st. Em rt mong nhn c s gp , ch bo ca thy c gio cng nh cc c ch, anh ch trong Cng ty C phn X20. Mt ln na em xin chn thnh cm n!

CHNG 1: GII THIU CHUNG V CNG TY C PHN X20 1.1. Gii thiu v Cng ty c phn X20

Tn cng ty: Cng ty c phn X20 Tn quc t: X20 JOINT STOCK COMPANY (GATEXCO 20) Nm thnh lp: nm 1957 Tng gim c : i t Dng Quc Trung a ch: 35 Ph Phan nh Git Phng Phng Lit Qun Thanh Xun Thnh ph H Ni. Website: http://www.gatexco20.com.vn E-mail: gatexco20@fpt.vn in thoi: (04) 3 8641.617 / 3 8645.077 Fax: (04) 38641.208 M s thu (tax code): 0100109339 1.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty c chia thnh cc giai on sau: * Giai on 1- Thnh lp Xng may o hng k X.20 Ngy 18 thng 02 nm 1957, lnh o Tng cc Hu cn, Cc Qun nhu quyt nh thnh lp Xng may o hng k, gi tt l X.20. Xng c nhim v may o qun trang, qun phc phc v cc cn b trung v cao cp trong qun i. Ngoi ra, xng cn c nhim v nghin cu v sn xut th nghim cc kiu qun trang, qun phc cho Qun i. Ngy 28 thng 09 nm 1958, xng may o hng k c i tn thnh Ca hng may o qun i. Cng s ra i ca chi b ng, t chc cng on, chi on thanh nin lao ng, X20 thc s tr thnh mt n v c lp * Giai on 2: X nghip may 20 Thng 12 nm 1962, Tng cc Hu cn ban hnh nhim v cho X.20 theo quy ch x nghip quc phng, X.20 chnh thc c cng nhn l mt x nghip Quc phng. Ngoi nhim v may o cho cn b trung cao cp v m bo cc k

hoch t xut , x nghip bt u thc hin t chc, nghin cu cc dy chuyn sn xut hng lot v t chc sn xut gia cng ngoi x nghip. Thng 4 nm 1968, theo quyt nh s 136/Q ca Tng cc Hu cn, X nghip may 20 c xp hng 5 Cng nghip nh, k t y, X nghip 20 chnh thc tr thnh mt x nghip Cng nghip Quc phng c xp hng. Trong sut thi k khng chin chng M, X nghip may 20 lin tc hon thnh sut sc nhim v c giao, va sn xut va xy dng, tng bc m rng quy m x nghip. T mt x nghip loi nh, x nghip may 20 trng thnh vt bc v t chc, i ng cn b cng nhn, c s vt cht k thut, tr thnh mt x nghip Hu cn c quy m trung bnh, c iu kin tin ln quy m ln. T nm 1975 1979 l thi k chuyn mnh sau chin tranh. X nghip may 20 c bc i ban u chun b tt cho vic i su vo hch ton kinh t, kinh doanh x hi ch ngha. c s gip ca cp trn, X nghip mnh dn i mi u t trang thit b my mc, sn xut hng xut khu, bt u mt giai on mi. Nhng nm 1986 1989 l giai on tng tc ca x nghip may 20. Ch trong thi gian ngn, x nghip may 20 chuyn t mt n v hot ng theo ch bao cp sang hot ng theo phng thc hch ton kinh doanh mt cch vng chc * Giai on 3: Cng ty may 20 Ngy 12 thng 2 nm 1992, B Quc phng ra quyt nh s &4B/QP, chuyn x nghip may 20 ln thnh Cng ty may 20. y l im mc quan trng nh du bc pht trin nhy vt ca cng ty trong sut 35 nm xy dng v trng thnh. Thng 07 nm 1996, Cng ty may 20 thnh lp x nghip Dt kim, cui nm 1997 thnh lp x nghip Dt vi, gip cng ty a dng ho sn phm, a dng ho ngnh ngh v ch ng hn trong khu nguyn liu * Giai on 4: Cng ty 20 Ngy 07 thng 03 nm 1998, B Quc phng k quyt nh s 319/Q-QP i tn Cng ty may 20 thnh Cng ty 20 v b sung thm mt s nghnh ngh kinh doanh : sn xut kinh doanh cc mt hng dt, nhum, kinh doanh thit b. vt t,
5

nguyn ph liu ha cht phc v ngnh may. Tr thnh mt doanh nghip a ngnh ngh, cng ty 20 c phm vi hot ng rng hn, c nhiu c hi hn trong sn xut kinh doanh Qu IV nm 2001, cng ty 20 tip nhn cc x nghip 198, 199 ca Cng ty 198 B Tng tham mu v xng may M nh ca cng ty 28 Tng cc Hu cn. Qu III nm 2003, cng ty tip nhn thm cc x nghip 20B, 20C t Qun khu IV, v x nghip may Bnh Minh t Qun khu I chuyn v. * Giai on 5: Cng ty C phn X.20 Thc hin cc quyt nh s 1360/Q-BQP ngy 01 thng 07 nm 2005 ca B Quc phng v vic c phn ha Cng ty 20 thuc Tng cc Hu cn, v quyt nh s 3967/Q-BQP ngy 28 thng 12 nm 2007 ca B Quc phng v ph duyt phng n v chuyn Cng ty 20 thuc Tng cc Hu cn thnh Cng ty C phn, t 01 thng 01 nm 2009, Cng ty 20 chnh thc hot ng theo m hnh cng ty C phn vi tn gi mi l Cng ty C phn X.20 Sau hn 50 nm xy dng v trng thnh, Cng ty C phn X20 hin nay tr thnh mt trong nhng doanh nghip dt may c quy m ln, nng lc mnh ca B Quc phng ni ring cng nh ca ton ngnh dt may nc ta ni chung. Vi nhng thnh tu , Cng ty C phn X20 hai ln c vinh d nhn danh hiu cao qu n v anh hng lao ng do ng v Nh nc phong tng vo cc nm 1989 v 2001

1.1.2. C cu b my t chc Hnh 1.1: C cu t chc qun l Cng ty C phn X20

(Ngun: Tng hp S t chc cng ty c phn X20) T nm 2009, Cng ty 20 chnh thc c phn ha, v bn trn tng gim c iu hnh l ch tch hi ng qun tr. Cng lnh o cng ty vi ban gim c l cc ban hi ng qun tr v i hi ng c ng v ban gim st. Ban lnh o cng ty u do Tng cc hu cn b quc phng tham mu v ch nh. Gip vic cho ban gim c iu hnh l: Gim c iu hnh, hai Ph Tng gim c v cc phng ban trong Cng ty. Cc phng ban c t chc theo chiu ngang cng phi hp h tr ln nhau v cng thc hin nhng nhim v chung c giao. Chc nng nhim v ca tng phng ban * Vn phng: Vn phng l c quan gip vic cho Tng Gim c Cng ty, thc hin cc mt cng tc qun l hnh chnh, hu cn trong ton Cng ty. Nhim v ca Vn phng: Thc hin cng tc vn th bo mt, tip nhn truyn t, lu tr, son tho cc loi vn bn theo yu cu ca Lnh o Cng ty. Qun l v s dng con du theo qui nh ca php lut v Cng ty.
7

T chc, qun l v ch o ton b h thng thng tin lin lc phc v cho hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty. T chc cng tc phc v, trc tip ch o nh n ca. T chc, xy dng v thc hin phng n bo v Cng ty trong mi trng hp. * Phng ti chnh - k ton: l c quan tham mu cho Tng Gim c v cng tc ti chnh k ton, m bo phn nh kp thi chnh xc cc nghip v kinh t pht sinh, l c quan s dng chc nng phn phi v gim c ng tin kim tra gim st mi hot ng kinh t pht sinh trong Cng ty. Nhim v ca phng TC-KT: Tham mu cho Tng Gim c cc vn v lnh vc qun l ti chnh k ton ca Cng ty. T chc v thc hin kim tra, gim st mi hot ng ti chnh k ton trong ton Cng ty, t chc thc hin cng tc hch ton k ton ti Cng ty. Thc hin vic kim tra quyt ton hot ng ti chnh cc n v thnh vin v tng quyt ton ca Cng ty theo ch qui nh. * Phng kinh doanh - xut nhp khu: l c quan qun l v trc tip thc hin cc nghip v v kinh doanh xut nhp khu trong ton Cng ty. Tham mu gip Tng Gim c Cng ty xc nh phng hng, mc tiu nhim v, chin lc kinh doanh nhm khng ngng m rng hot ng kinh doanh - xut nhp khu ca Cng ty t hiu qu kinh t cao. L c quan gip HQT, Tng Gim c v nhng vn php l lin quan n hot ng ca Cng ty. Nhim v ca Phng KD-XNK: Trc tip tham mu gip Tng Gim c Cng ty xy dng chin lc KDXNK hng nm v di hn. T chc nghin cu th trng, khch hng. Ch tr gip Tng Gim c xy dng thng hiu Cng ty, nhn hiu sn phm. Qun l trang Website ca Cng ty. Tham mu gip Tng Gim c Cng ty giao dch v lm vic vi khch hng trong v ngoi nc v cc ni dung c lin quan n cng tc kinh doanh. Qun l theo di thc hin cc hp ng xut nhp khu v kinh doanh ni a k vi cc khch hng. T chc thc hin cc hp ng . Tham mu xy
8

dng v t chc thc hin cc chng trnh qung co, trin lm, hi ch thng mi quc t trong nc v ngoi nc. Thc hin cc nhim v khc khi Tng Gim c phn cng. * Phng k hoch t chc sn xut: Phng KH-TCSX l c quan tham mu tng hp cho Tng Gim c v mi mt trong chu trch nhim trc tip v cc mt: Cng tc k hoch ho, iu hnh sn xut tiu th sn phm, qun l vt t hng ho, t chc bin ch, lao ng, ch chnh sch BHXH, chi ph khon, tin lng v thu nhp. Nhim v ca phng KH-TCSX nh sau: Tham mu cho Tng Gim c trong vic xy dng chin lc pht trin Cng ty, xy dng phng n sn xut kinh doanh, bin ch t chc ca Cng ty. Gip Tng Gim c tng hp, xy dng k hoch cng tc hng nm ca Cng ty. Qun l, t chc thc hin cc ch tiu k hoch sn xut kinh doanh. Xy dng v thc hin k hoch cung ng vt t m bo cho sn xut theo ng tin . Xy dng k hoch qu lng v phng n tr lng trong ton Cng ty. Tham mu cho Tng Gim c v trc tip thc hin cc nghip v v cng tc tuyn dng, qun l v s dng lao ng, hp ng lao ng v ni quy lao ng. Qun l s BHXH, gii quyt chnh sch ch v BHXH. Chu trch nhim v xy dng v t chc thc hin k hoch nng lng, nng bc, trang b BHL hng nm. Thc hin cc nhim v khc khi Tng Gim c phn cng. * Phng k thut - cng ngh: Phng KT-CN l c quan tham mu cho Tng Gim c v ch tr v cng tc qun l k thut cng ngh, cht lng sn phm, cht lng nguyn vt liu, Nghin cu KHKT, thit k mu mt. Qun l cng tc o to, hun luyn i ng k thut trong Cng ty. Nhim v ca phng KT-CN: T chc kim tra cht lng ton din cc sn phm do Cng ty sn xut v nguyn vt liu u vo. Xy dng, hon thin, qun l theo di thc hin quy trnh k thut sn xut. Xy dng h thng nh mc kinh t k thut cho sn phm.

Ch tr gip Tng Gim c u thu mua sm my mc thit b dng trong sn xut ca Cng ty. Nghin cu xy dng trnh cp bc k thut tay ngh ca cc ngnh ngh sn xut trong Cng ty. Thc hin cc nhim v khc khi Tng Gim c phn cng. 1.1.3. Nhim v v chc nng cng ty dt may phc v Quc phng theo k hoch hng nm v di hn ca Tng cc Hu Cn - B Quc phng. o to th bc cao ngnh may cho B Quc phng theo kinh ph c cp. Sn xut kinh doanh cc mt hng Dt - May p ng yu cu trong nc v xut khu c trc tip k kt cc hp ng kinh t, lm dch v hng dt may vi cc t chc, n v kinh t trong v ngoi nc. Cc loi hnh lin kt, hp tc, lin doanh sn xut. Nghin cu v c quy hoch u t , chin lc pht trin Cng ty v ngnh ngh sn xut kinh doanh, v sn phm, cng ngh v con ngi cng nh th trng v c cu qun l. Trc tip qun l, thc hin cng tc gio dc chnh tr, tuyn truyn v hng dn cho cn b, ng vin, cng nhn vin nm vng cc ch trng ng li chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc. Ch o v t chc hot ng ca cc t chc, on th trong cng ty pht huy sc mnh tng hp ca ton th cc thnh vin trong cng ty nhm hon thnh xut sc mi nhim v c giao. Trc tip kinh doanh xut nhp khu cc loi sn phm, vt t, thit b phc v sn xut cc mt hng thuc ngnh dt - may theo giy php xut khu ca B Thng mi, lm dch v xut nhp khu thu ngoi t. S dng c hiu qu mi ngun vn, ti sn m Nh nc, Tng cc hu cn B Quc phng giao cho Cng ty. m bo chm lo i sng cho cn b cng nhn vin, v vt cht v tinh thn, thc hin ng Lut lao ng. Thc hin v chp hnh cc khon thu v cc ngha v ng gp khc theo quy nh ca Nh nc v B Quc phng.
10

Nhim v chnh tr trng tm v ch yu ca cng ty l sn xut cc mt hng

Bo v mi trng sinh thi, gi gn an ninh trt t ni Cng ty sn xut kinh doanh. Sn sng nhn v hon thnh tt cc nhim v thng xuyn v t xut m Tng cc Hu cn - B Quc phng giao cho. Tnh hnh kinh doanh chung ti doanh nghip giai on 2010 2012 Bng 1.1: Tm tt s liu ti chnh t nm 2010 2012 n v tnh : triu VN STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ch tiu Tng ti sn Tng n phi tr Ti sn ngn hn Tng n ngn hn Doanh thu Li nhun trc thu Li nhun sau thu Np ngn sch Nm 2010 561.176 320.471 455.370 317.993 704.034 68.252 51.215 81.960 Nm 2011 622.700 381.973 534.941 380.442 833.287 47.772 38.526 73.834 Nm 2012 566.634 324.151 477.704 302.933 790.682 47.330 38.635 79.240

1.2.

1.2.1 Kt qu kinh doanh chung

( Ngun : Bo co ca phng kinh doanh xut nhp khu v kt qu hot ng sn xut kinh doanh) Qua s liu thng k ta thy doanh thu ca cng ty may X20 trong nhng nm gn y c s bin ng ln. Nm 2010, doanh thu cng ty t 704.034 triu ng. n nm 2011 doanh thu cng ty t 833.287 triu ng, tng 18,35%. C c s gia tng mnh nh vy do kinh t chung ca th gii dn phc h i sau cuc suy thoi kinh t , ban lnh o ca cng ty nm bt c tnh hnh trong nc v quc t v vch ra nhng k hoch c th nn lng khch hng v s lng hp ng c k kt tng ln. Tuy nhin tng li nhun sau thu li gim 24,77% t 51.215 triu ng nm 2010 xung 38.526 triu ng nm 2011. Nguyn nhn do chi ph nguyn ph liu tng, cng ty duy tr gi bn thu ht khch hng mi ng thi gi chn khch hng c khin cho li nhun gim. n nm 2012 c doanh thu ca cng ty s gim nh ( 5,11% ) do cng ty gp phi s
11

cnh tranh ca mt s cng ty khc. Doanh thu nm 2012 t 790.682 triu ng. Nhng li nhun sau thu nm 2012 vn gi c mc 38.635 triu ng, xp x nm 2011 1.2.2 Sn phm v dch v chnh Bn cnh sn xut qun phc v thi trang trong nc th cng ty nhn gia cng ch yu cc sn phm nh o Jacket, qun o ua moto, qun u v cc loi trang phc thi trang khc. Bng 1.2 : C cu cc mt hng gia cng ti Cng ty C phn X20 t nm 2010 n nm 2012 n v : triu ng Nm Gi tr gia cng o Jacket Qun u Qun o ua o s-mi Qun o thi trang Khc xut kinh doanh) Qua s liu thng k ta c th thy mt hng o jacket l mt hng gia cng ch lc, chim t trng khong 30% trong tng s doanh thu t cc mt hng. T khi cng ty k kt hp ng gia cng mt hng o Jacket, cng ty lun hc hi cc k thut mi v n nay mt hng ny c sn xut v bn ra trong nc vi doanh s ng k, iu cho thy rng vic gia cng hng cho cc i tc nc ngoi khng nhng lm tng li nhun cho cng ty t vic thu ph gia cng m cn gip cng ty hc hi c nhiu k thut v kinh nghim sn xut, nm bt c nhiu c hi hn. Tip sau l mt hng qun u vi doanh thu lun chim 20% tng s doanh thu. Ngoi nhng bn hng truyn thng, mt hng ny cn thu ht c nhiu hp ng gia cng vi cc bn hng mi trong nhng nm hi nhp gn y.
12

2010 49.978 15.993 9.996 8.496 4.498 5.997 4.998

2011 52.035 15.610 10.927 8.326 5.203 6.244 5.724

2012 53.246 15.964 11.707 8.514 4.257 5.856 6.918

(Ngun : Bo co ca phng kinh doanh xut nhp khu v kt qu hot ng sn

1.2.3 Th trng v khch hng ch yu Trong nhng nm qua, th trng may gia cng ca cng ty ch yu l th trng EU, y l th trng rt quan trng v chim t trng rt ln. EU l th trng may gia cng ch yu mt hng o Jacket, o Smi, y l hai mt hng c gi tr gia cng cao. Th trng ng l th trng ln th hai ca cng ty, y l th trng truyn thng v c nhiu khch hng trung gian y quyn giao sn phm ti cc khch hng th trng EU. Tuy nhin theo thc t tip xc vi cng vic th th trng ng hin nay vt qua EU. Hin ti Cng ty c phn X20 ang gia cng sn xut hng may mc cho 3 khch hng ln ch o ca Cng ty: Cng ty Poong Shin (Hn quc), Cng ty Pro Sports (Hongkong), Cng ty Kanematsu (Nht bn).

CHNG 2: T CHC THC HIN NGHIP V GIAO NHN NGUYN PH LIU NHP KHU BNG NG BIN PHC V SN XUT GIA CNG XUT KHU CA CNG TY C PHN X20 2.1. Gii thiu quy trnh nhp khu nguyn ph liu bng ng bin Cng ty c phn X20 ch yu nhp khu nguyn ph liu bng ng bin theo iu kin CIF hoc C&F Hi phng, Incoterm 2000. Nhp khu theo phng thc CIF l loi hnh nhp khu ph bin ca Cng ty vi hn 80% nguyn ph liu c nhp theo hnh thc ny. Khi nhp khu bng CIF, ngha v ca Cng ty c m bo ti thiu v hp l. Cng ty khng phi tn chi ph mua bo him, thu tu v chu cc trch nhim pht sinh trong vic chuyn ch nguyn ph liu nhp khu n cng. Theo phng thc ny, nhim v ca Cng ty phi lm l chun b h s khai hi quan in t cho hng ha. Sau nhn vin giao nhn s cm b chng t ph hp v ra cng nhn hng. 2.1.1. Quy trnh hot ng 2.1.1.1. Khai hi quan cho hng nhp khu Vic khai hi quan cho hng nhp khu s c nhn vin Phng KD-XNK khai bng phn mm khai hi quan in t ECUS-EG4 ca Cng ty pht trin cng ngh Thi Sn.

13

Sau khi nhn c b chng t nhp ca khch hng v giy Thng bo hng n ca hng tu s tin hnh khai hi quan. Quy trnh khai bo nh sau: S 2.1: Quy trnh khai bo hi quan tm lc Nhn vin khai hi quan kim tra thng tin trn vn n v chi tit s lng nguyn ph liu nhp trn ha n thng mi, packing list thng k s liu khai. Khi t khai c h thng mng hi quan phn lung - In t khai hi quan in t v n chi cc hi quan xc nhn thng quan.

Nhp s lng thng k khai bo hi quan in t bng phn mm ECUS-EG4 Truyn qua mng t khai v ch phn hi t h thng.

Tip nhn phn hi t h thng mng hi quan. Sa li nu h thng mng hi quan bo phi sa thng tin.

Phn hi phn lung ca Hi quan bao gm cc tiu ch sau: Lung xanh : In 2 t khai in t c ch k v ng du ca i din X20 ri mang ra chi cc Hi quan Bc H Ni 17 Phm Hng np l ph (20000/b) v Hi quan ng du thng quan 38 ca t khai . 01 t khai Hi quan lu, 01 t doanh nghip cm i ly hng. Lung vng : In 2 t khai in t c ch k v ng du ca i din X20 km theo Vn n (sao y bn chnh), Invoice + Packing list bn gc c du ca khch hng. Sau mang ton b h s ra chi cc Hi quan Bc H Ni 17 Phm Hng np l ph (20000/b) v Hi quan ng du thng quan 38 ca t khai . 01 t khai Hi quan lu, 01 t doanh nghip cm + 01 phiu (bn gc) ghi kt qu kim tra chng t giy ca hi quan i ly hng. Lung : In 2 t khai in t c ch k v ng du ca i din X20 km theo Vn n (sao y bn chnh), Invoice + Packing list bn gc c du ca khch hng. Sau mang ton b h s ra chi cc Hi quan Bc H Ni 17 Phm Hng np l ph (20000/b) v Hi quan ng du hng chuyn ca khu kim
14

ho 37 t khai. 01 t khai Hi quan lu, 01 t doanh nghip cm + 01 phiu (bn gc) ghi kt qu kim tra chng t giy ca hi quan i ly hng. Chun b b chng t i ly hng ti cng Hi phng

2.1.1.2.

Sau khi lm xong th tc ti Chi cc Hi quan Bc H Ni, nhn vin khai bo th tc s chun b 1 b h s giao cho phi vin i ly hng ti Cng Hi phng. H s bao gm: Giy gii thiu tn phi vin i ly hng: bn gc T khai hi quan in t (t khai c Hi quan xc nhn): bn gc Giy bo nhn hng ca hng tu: 01 bn Vn n: Bn gc hoc surrenderred : 01 bn Invoice: 01 bn sao y Packing list: 01 bn sao y. n hng tu ly giy u quyn v lnh giao hng

2.1.1.3.

Sau khi nhn c b h s i ly hng ti Cng, phi vin s kim tra giy bo hng thuc hng tu (hoc i l hng tau) no n ly giy u quyn (hoc lnh giao hng). Khi n hng tu xut trnh cc giy t sau: Giy gii thiu ca Cng ty c tn ca phi vin ly hng. Giy bo nhn hng. Vn n: 01 bn gc hoc 01 bn surrenderred. Hng tu (hoc i l hng tu) kim tra i chiu ton b giy t nu ng s cp cho phi vin Giy u quyn (hoc lnh giao hng): 02 03 bn gc. Phi vin s phi tr cho hng tu (hoc i l hng tu) ph chng t, ph i l, ph xp d, ph ph tri, ph lm hng Ton b ph ny c pht hnh ho n gi tr gia tng ca hng tu. Ly phiu xut kho ti Cng

2.1.1.4.

Khi ly xong lnh giao hng, phi vin n cng tip tc quy trnh ly hng nhp khu. Ti Cng phi vin n kho hng theo a ch trn lnh ly phiu xut kho, phi xut trnh cc giy t sau:
15

Lnh giao hng: 02 bn gc Packing list (1 bn copy) ty vo tng cng, tng ICD m packing list c th c hoc khng. T khai hi quan in t ( hon thnh th tc hi quan) (1 bn copy + 1 bn gc) Sau khi np cc chng t trn, cc nhn vin kho v Hi quan s cp nht thng tin, ng du xc nhn vo 36 ca t khai hi quan v k xc nhn vo lnh giao hng. Hi quan s gi li 01 lnh giao hng v s cp cho phi vin 03 lin phiu xut kho. Phiu xut kho gm cc thng tin y v l hng: s kin, mt hng, trng lng Ly hng ti kho.

2.1.1.5.

Nhn c phiu xut kho, phi vin n kho ly hng. Ti y xut trnh cc giy t sau : Phiu xut kho: 03 bn gc T khai hi quan in t c xc nhn ca hi quan: (1 bn copy + 1 bn gc) Cn b kho hng s k vo phiu xut kho, phi vin cn c vo phiu xut kho nhn hng. Kho hng s gi lai 01 bn giao li cho phi vin 02 bn. Hng s c nhn vin bc vc ln xe t . Khi ly hng s ra khi cng kho. Hi quan gim st s k vo phiu xut kho 02 bn cn li v lu 01bn, 01 bn tr li cho phi vin. Th tc Hi quan ti Cng

2.1.1.6.

i vi cc t khai thuc lung xanh: Hi quan gim st cng s ng du xc nhn gim st vic ly hng vo 36 ca t khai giao li cho phi vin ly hng. i vi cc t khai thuc lung vng: Hi quan gim st s kim tra t khai + phiu ghi kt qu kim tra chng t giy ca hi quan ni m t khai, nu thy ph hp s ng du xc nhn vo 36 ca t khai giao li cho phi vin ly hng.

16

i vi cc t khai thuc lung : Ton b cc l hng lung ca Cng ty c phn X20 u do Chi cc Hi quan Bc H Ni kim ho ti Kho ring ca Cng ty: 35 Phan nh Git Phng Lit Thanh Xun H Ni. Hi quan gim st s kim tra t khai + phiu ghi kt qu kim tra chng t giy ca hi quan ni m t khai, nu thy ph hp s ng du xc nhn vo 36 ca t khai giao v kp ch nim phong hng . Hi quan s lp 02 bin bn bn giao ni dung bao gm ton b thng tin ca l hng ( s t khai, s kin, s nim phong) . hi quan lu 01 bn, 01 bn giao li cho phi vin chuyn v Hi quan Bc H Ni kim ho. Ch hng v kho Cng ty

2.1.1.7.

i vi cc l hng lung xanh: khi phi vin ly hng v hon thnh th tc hi quan ti Cng xong th hng ch thng v kho Cng ty. i vi cc l hng lung vng: Qui trnh ging nh lung xanh. i vi cc l hng lung : Sau khi hi quan Cng kp ch nim phong hng, phi vin ch hng v kho Cng ty ri n chi cc Hi quan Bc H Ni ng k kim ho, h s ng k kim ho gm: T khai hi quan c xc nhn ca Hi quan gim st cng Hi phng: 01 bn chnh Phiu ghi kt qu kim tra chng t giy: 01 bn chnh Bin bn bn giao ca Hi quan Cng Hi phng: 01 bn chnh Cn b Hi quan Bc H Ni s ly b h s lu ca Hi quan cng vi t khai v bin bn bn giao n kho Cng ty c phn X20 kim ho. Tu vo lng hng Hi quan quyt nh mc kim ho. C th: L hng di 5 kin: s kim ho ton b. L hng trn 5 kin s kim tra xc sut: 50% trn tng s kin. Sau khi kim tra hng i chiu vi bin bn bn giao, t khai, Invoice, Packing list thy ng cn b Hi quan s lp 02 phiu ghi kt qu kim tra hng ho c y ch k ca i din doanh nghip v ch k c ng du ca cn b

17

kim ho. ng thi Hi quan cng k ng du xc nhn hng thng quan ln t khai ( 38). Kt thc kim ho, cn b Hi quan tr doanh nghip 01 t khai (bn gc ) c xc nhn thng quan + 01(bn gc) phiu ghi kt qu kim tra chng t giy + 01 (bn gc) phiu ghi kt qu kim tra hng ho. Hng c ct b ch nim phong v c gii phng. 2.1.2. Nhng khc bit trong quy trnh giao nhn hng ha nhp khu thc t bng ng bin so vi l thuyt Tuy quy trnh giao nhn ti cng thc t l nh vy nhng trn l thuyt, n vn c i cht khc bit. C th nh sau : Trn l thuyt vic giao nhn hng ha ch yu thc hin trn vn n gc, tuy nhin trn thc t lm vic, vic trao i chng t li ch yu l vn n surrender, telex. Vic lm ny, s gip tit kim c thi gian, tin bc cho i l Vn ti cng nh vi doanh nghip. D/O c th cm 2 bn 1 bn np cho thng v cng khi ly phiu xut kho, 1 bn gi li thanh l cng. Trn l thuyt hi quan in t khi thng quan qua mng th khng phi In t khai gc. Nhng trn thc t vn phi in t khai gc k ng du mi i ly hng c Kt qu hot ng giao nhn nguyn ph liu nhp khu bng ng

2.2.

bin ti cng ty c phn X20 Bng 2.1 : S lng v tng gi tr khai bo nhp khu cc loi nguyn ph liu phc v sn xut gia cng t nm 2010 n nm 2012 n v tnh S lng n hng Tng gi tr khai bo Ci USD Nm 2010 283 Nm 2011 293 Nm 2012 363 14.860.286,6

7.324.941,28 10.541.379,49

( Ngun : Bng thng k t khai nhp khu ca phng xut nhp khu )

18

Qua bng thng k trn ta c th thy s lng n hng v tng gi tr n hng khai bo tng nhanh qua tng nm. T nm 2010 n nm 2011 s lng n hng tng t 283 ln 293 v t 363 vo nm 2012 vi mc tng qua tng nm l 3,5% v 23,89%. T nm 2010 n nm 2011, tng gi tr n hng tng t 7.324.941,28 USD ln 10.541.379,49 USD v t 14.860.286,6 vo nm 2012 vi mc tng qua tng nm l 43,91% v 40,97%. t c mc tng trng n tng nh vy l do nhng nm gn y th trng gia cng chu u ca cng ty n nh, th trng Chu lin tc pht trin, tc tng trng v s lng hp ng v gi tr tng rt nhanh. 2.3. Phn tch SWOT hot ng giao nhn nguyn ph liu bng ng bin ca cng ty c phn X20 2.3.1. im mnh i ng nhn vin v phi vin c trnh v kinh nghim cao. Bn cnh , i ng ny cn c chuyn mn ha, mi ngi chuyn ph trch mt khch hng nn vic qun l cc l hng nhp rt chnh xc v c th. Hng c ly kp thi phc v sn xut. Cc nhn vin giao nhn cn c mt mi quan h kh tt vi cn b hi quan cng, do th tc khu ny c lm kh nhanh gn, thun li. i ng lm th tc ch yu l cc nhn vin tr, nng ng, giu nhit huyt, c trnh nghip v. Cc nhn vin ny c kh nng thch ng nhanh, kh nng cp nht v nm bt nhng thay i v cc quy nh ca php lut lin quan n cc khu th tc xut nhp khu. To iu kin cho quy trnh giao nhn c thun li hn. y cng chnh l mt nhn t quan trng lm nn thnh cng ca Cng ty. Cng ty chp hnh tt cc qui nh ca php lut Nh nc v ca ngnh Hi quan. Cng ty cha bao gi b pht vi phm Hi quan v c Hi quan xt t tiu ch l mt trong nhng doanh nghip dt may c u tin trong qui trnh thc hin th tc Xut nhp khu. Do l hng gia cng xut khu, hu ht cc nguyn ph liu nhp khu bng ng bin theo phng thc CIF Hi phng, nn Cng ty khng phi thc

19

hin ngha v mua bo him, gim bt c mt khu kh phc tp trong vic thc hin cc th tc cho cc l hng nhp khu. 2.3.2. im yu C s vt cht v tr cp cho cc nhn vin giao nhn ang cn kh khim tn. c th ca nhn vin giao nhn Cng ty l ch yu nhn chng t v ra cng lm th tc giao nhn, v th c s vt cht ca h b gim lc. Tuy nhin, khi xut nhp hng ha nhiu, theo ma v, vic s dng cc c s vt cht nh bn lm vic, my vi tnh ang cn chng cho, gy bt tin Do a bn Cng ty t tr s chnh ti H Ni nn Cng ty ng k lm th tc khai bo ti Chi cc Hi quan Bc H Ni. Vic lm th tc ti mt chi cc v ly hng nhp bng ng bin ti Hi quan Cng Hi phng i lc cng b cn tr v thi gian. V d: Bui sng nhn vin lm th tc t khai vi Hi quan Bc H Ni xong ri v Cng ty chun b h s cho phi vin i ly hng. Cng thi gian ny phi vin nhn h s i t H Ni xung Cng Hi phng ly hng s b mun phi ng k ly hng ngoi gi pht sinh chi ph, tn km. Do phn mm ECUS-EG4 ca Hi quan ang trong giai on nng cp nn xy ra tnh trng truyn t khai khng nhn c phn hi ca Hi quan lm gin on vic ly hng, b chm, cc l hng khng kt hp c i ly cng. Khng tit kim c thi gian cng nh chi ph. i ng khai bo th tc cn tr, ang cn trong qu trnh tch ly kinh nghim v nghip v nn cn c kh nhiu sai st trong quy trnh khai bo hi quan, c bit l t khi p dng hi quan in t vo thc tin. T cc s c v khai bo, vic nhn hng ca nhn vin giao nhn c th b tr hon do khng rt c t khai, gy s chm tr cho c quy trnh chung. 2.3.3. C hi Hi quan Vit Nam ang p dng hi quan in t gip gim bt nhng phc tp, d gy sai st trong qu trnh khai bo. Do vic giao nhn tr nn nhanh chng hn. ng thi cng ty lun to iu kin cc nhn vin giao nhn b sung v nng cao chuyn mn ca mnh qua cc kho o to ngn hn v nghip v. 2.3.4. Thch thc
20

Nhng thay i trong tp qun bun bn quc t cng nh quy tc mi lun i hi cc nhn vin kinh doanh phi c s nng ng, chu kh hc hi v tip nhn lin tc, c kh nng gim hoc trnh c nhng ri ro bt ng. Nng lc xp d, nng lc tip nhn tu ca a s cng bin Vit Nam vn cn hn ch, th tc hi quan cn nng n, chng cho cn tr vic thng quan hng ho. Cc nhn vin giao nhn cn c kinh nghim cao x l tt nhng tnh hung pht sinh trong qu trnh giao nhn. 2.4. Mt s xut nng cao hiu qu hot ng giao nhn bng ng bin 2.4.1. Dnh cho doanh nghip u t thm mt s trang thit b cho cc nhn vin giao nhn nh bn lm vic, my vi tnh h linh ng hn trong vic hon tt th tc. Nht l vo cc dp gn nm mi, cc n hng ca Cng ty thng tng t bin, do cc cng tc chng t, giao nhn hng ha xut khu, nhp khu cng tr nn tp np hn. Vo nhng dp nh vy, nu c s vt cht khng s gy nn s bt tin, gy kh khn cho cng vic giao nhn hng ho o to v nng cao s chuyn nghip ca cc nhn vin chng t, nht l cc nhn vin khai bo hi quan, trnh sai st gy nn hu qu tn km, chm tr cho c quy trnh. C th t chc cc kha hc thm, mi cc cn b hi quan v hng dn cc ngh nh, thng t mi hng thng Cng ty. Bn cnh , Cng ty nn c cn b i hc lun phin cc kha nghip v lin quan nhm linh ng hn trong vic x l ton b quy trnh nhp khu ni chung, cng nh giao nhn ni ring. Duy tr v pht trin mi quan h hn na vi cc nhn vin hi quan chi cc, hi quan cng. iu ny c th c thc hin bng vic thc hin nghim tc, y cc th tc hi quan ti cng. Kt hp s h tr t hai pha gip cng hiu k hn v n hng v a ra xc nhn nhanh nht, chnh xc nht. 2.4.2. Dnh cho cc c quan nh nc Nng cao hiu qu hot ng ca Hi quan cng bng cch x l nghim khc cc trng hp vi phm nhm hn ch pht sinh tiu cc lm cn tr cc doanh nghip. Kin quyt chng hnh vi tham , nhng nhiu trong i ng hi quan. Cc khu lm th tc hi quan mt nhiu thi gian lm nh hng n tin trnh
21

giao nhn ca cc doanh nghip nn cn n gin ho th tc hi quan theo hng hin i ho gip vic thng quan hng ho nhanh chng, trnh nhng phin toi Nh nc phi tip tc hon thin h thng php lut, cc chnh sch v thu, th tc hi quan, th tc hnh chnh, to c mt hnh lang php l thng thong v n nh nhm thc y v pht trin h thng giao nhn Nh nc cn u t thch ng xy dng c s h tng phc v cho vic vn chuyn hng ho nh xy dng v m rng cng bin, hin i ho thit b xp d vn chuyn hng ho, gip cho vic giao nhn tr nn thun tin v nhanh chng hn

22

KT LUN
Ha cng xu th pht trin chung ca nn kinh t th gii, cng vi vic Vit Nam gia nhp vo t chc kinh t th gii WTO m ra nhng c hi cng nh nhng thch thc to ln cho cc doanh nghip Vit Nam. iu ny i hi cc doanh nghip phi khng ngng ci tin, i mi nng cao kh nng cnh tranh c th ng vng trong mt sn chi c tnh cnh tranh rt gay gt nh by gi. Ngnh dt may Vit Nam trong nhng nm gn y c nhng thnh tch vt bc. Kim ngch xut khu ngnh dt may chim t trng rt ln, ng th hai sau xut khu du th. Thnh cng chung ca ngnh dt may Vit Nam c s ng gp khng nh ca Cng ty C phn x20. Vi n lc v phn u khng ngng, Cng ty hin l mt doanh nghip ln ca B Quc Phng, hai ln c tuyn dng n v Anh hng lao ng Trong nhng nm ti, Cng ty c k hoch m rng th trng tm kim nhiu bn hng mi vi gi tr hp ng cao. iu ny ng ngha vi vic xut nhp khu ca Cng ty ngy cng c m rng. ng thi vai tr ca cng tc giao nhn trong xut nhp khu ca Cng ty ngy cng phi c ch trng. Vi nhng kin thc c trang b trng i hc cng thi gian thc t ti Cng ty. qua bi vit ny, tc gi c gng a ra nhng nt ni bt v hn ch trong nghip v giao nhn nguyn ph liu nhp khu bng ng bin ti Cng ty. T a ra mt s kin ngh vi hy vng phn no lp y c nhng thiu st cha c hon chnh trong qu trnh thc hin cng tc giao nhn nguyn ph liu nhp khu phc v sn xut gia cng xut khu ti Cng ty.

23

DANH MC TI LIU THAM KHO V Hu Tu, 2007. Gio trnh: K thut nghip v Ngoi thng. Trng i hc Ngoi Thng: NXB Gio Dc. TS. Hunh Minh Trit, 2011. Gio trnh Quan h kinh t quc t. Trng H Ngoi Thng. Cng ty c phn X20, 2002. Cng ty 20 : 45 nm xy dng v trng thnh (1957 2002). NXB Qun i nhn dn Cng ty c phn X20, 2010-2012. Bo co ca phng kinh doanh xut nhp khu v kt qu hot ng SXKD nm 2010-2012. Bng thng k t khai nhp khu ( s liu t phn mm qun l ECUS EG4 ca doanh nghip ) Gii thiu Doanh nghip, < http://www.gatexco20.com.vn/category/2/1> &

<http://www.ckt.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=409>

24

DANH MC PH LC B h s khai hi quan : T khai hi quan 3 lung xanh vng, phiu ghi kt qu kim tra chng t giy, phiu ghi kt qu kim tra hng ho, B/L, ho n thng mi, Packing list, thng bo hng v Bng thng k t khai nhp khu t nm 2010 dn nm 2013 ( s liu ly t phn mm qun l ECUS EG4 ca doanh nghip

25