Sutra Inimii Condensat de înţelepciune a vidului Heart Sutra, Sutra inimii: un text care clarifică, la nivel filosofic, imaterialitatea

lumii materiale şi permite accesul practicantului în spaţiul de co-creaţie, de unde poate influenţa, pe baza intenţiei corecte, lucrurile care se manifestă în lumea fizică. Da, funcţionează. Prajnaparamita Hridaya Sutra sutra inimii înţelepciunii perfecte! aryavalokitesvaro bodhisattvo "#nd $valo%ites&vara bod&isattva! gambhiram prajnaparamita caryam caramano vyavalokayati trecea prin ad#nca 'ra(na 'aramita! sma panca skandhas tams ca sva bhava sunyam a văzut că toate cele cinci S%&andas sunt )oale, astfel a depăşit toate bolile şi suferinţa! pasyati sma iha sariputra o& Sariputra! rupam sunyata va rupam rupan na prithak forma nu diferă de vid! sunyata sunyataya na prithag rupam iar vidul nu diferă de formă! yad rupam sa sunyata ya sunyata sa rupam forma este vidul, vidul e forma! evam eva vedana samjna samskara vijnanam la fel orice simţăm#nt, percepţie, voinţă, conştiinţă! iha sariputra sarva dharma sunyata o&, Sariputra, caracteristica vidului tuturor d&armelor! laksana anutpanna anruddha avmala anuna aparpurna este ne-creşterea, ne-încetarea, ne-destrămarea, ne-puritatea, ne-amplificarea, nedescreşterea! ta sariputra sunyatayam astfel, Sariputra în vid! na rupam na vedana na samjna na samskara na vijnana nu există formă, simţăm#nt, voinţă sau conştiinţă! na caksuh srotam na ghrana jihva kaya manah nu există oc&i, fără urec&i, fără nas, limbă, corp sau minte! na rupa sabda gandha rasa spistavya dharmah nu există formă, sunet, miros, )ust, atin)ere! na caksur dhatur ya van na mano vijnanam dhatur nu există tăr#m al oc&iului p#nă a(un)em la tăr#mul non-conştiinţei! na vidya na vidya na vidya ksayo va vidya ksayo nu există i)noranţă şi nici sf#rşit al i)noranţei! ya van jaramaranam na jaramarana ksayo

total dispărut.'#nă a(n)em la non bătr#neţe şi moarte şi lipsa sfărşitui prin bătr#neţe şi moarte! na duhkha samudaya nirdoha margajna De asemenea. fără )reş! prajnaparamitayam ukto mantrah tadyatha astfel. iluminat.race dincolo de ima)inaţia confuză! ni stha nirvana tya dha vyava sthitah şi atin)e *irvana ultimă! sarva buddhah prajnaparamitam asritya toţi budd&a stau în înţelepciunea perfectă! nuttaram samyaksambodhim abdhisambuddhah budd&a nedepăşiţi. şi nici realizare. un mare farmec al iluminării! anuttaramantram asamasama mantram farmec nee)alat. 'entru că nu e nimic de realizat! tvad bodhisattva prajnaparamita asritya +odd&isattva care se bazează pe 'ra(na 'aramita! viha ratya citta varano vidya ksayo na vidya ksayo nu are niciun obstacol în minte! ya van jaramaranam na jaramarana ksayo fiindcă nu are obstacole nu are nici teamă! na duhkha samudaya nirodha margajna şi trece mult dincolo de ima)inaţia confuză! na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti şi atin)e iluminarea ultimă! tvad bodhisattvanam prajnaparamita asritya +od&isattva care se pazează pe 'ra(na 'aramita nu are obstacole în minte! viha ratya citta varano citta varano pentru că nu există obstacol nu există teamă! na siddhitvad atrasto vipa ryasa ti kranto . şi nici "alea! na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti *u e înţelepciune. total şi complet dispărut. dispărut. a murmurat vra(a pra(naparmita. aşa să fie! . să ştiţi! prajnaparamitamahamantram mahavidyamantram că 'ra(na 'aramita e un mare farmec. spun#nd:! GA ! GA ! PA"AGA ! PA"ASA#GA ! $%&HI S'AHA Dispărut. ultimi. a cauze sau încetării suferinţei. nu e adevăr sau suferinţă. farmec nedepăşit de asemenea! sarva duhkha prasa manam sa tyam ami thyatvat care poate apăra cu adevărat pe cineva de toată suferinţa. perfecţi privind împreună în interior! ta smai jnata vyam astfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful