ŢARA LUI GUFI

de Matei Vişniec (adaptare)

PERSONAJELE: GUFI – r e g e î n ţ a r a „ or b i l o r ” IOLA – f iica l i G f i !AR"AFI"A – #oica I olei $ENO% &U&I – 'f e( nicii l i G f i LULU – b f on la c r( e% c)ior *ON*ONEL% G+RNEA",% FIRFIRI-, – .re( en#e nţ i la /0na I olei RO&12E1ROU, – n #r /eţ 3454( or !A-A&RIL – înţ el e.( l înţ el e.ţ il or% clar3454( or 6orb
binel ea7

#e1a

'(r48eri% c r(eni% / 5icanţi
AC T U L I
1

Sala tronului în î

p!r!"ia or#ilor$ %&o

ot care creşte' (!r

!laie' #e"e care )e lo*e)c' or#ii urc! în )ala tronului+++ M AR Ţ A F I Ţ A 6 a n t r e n a t ă 7 : O r ' 4 n e c a # 4 . 0 i n i l e î n c a . 9 GUFI' 2.0,' 3U3I: *ac41ţi fleanca% !arţafiţo9 T , AT . / . R S , 0 A1 . L . - ? I , L A- N 3rea 'oţ9 rec)i::: oooo9 GUFI 6făcând linişte cu bastonul lui Bubi 7- Soţ l e ce3a 'f0n(9 GUFI: Iola@ o '4 (e .ie.(ene@ 2.0,: O '4 (e '.ele în GUFI: =l alegi c I , L A- 2 a a a ; GUFI' 2.0,' 3U3I: 2aaa::: I,LA: O aleg .e !arţafiţa9 T , AT . / . R S , 0 A1 . L . 6 d e zo l a t e 7 : N a 9 GUFI 6dinte eninos pentru doică7: !arţafiţo% ce1ai f4c (; i1ai '. '; M AR Ţ A F I Ţ A 6 p r o s t i t ă , c o n ş t i e n t i zâ n d 7 : - e 1 a / f 4 c ( 9 ; GUFI 6aparte7: 2e ce n M AR Ţ A F I Ţ A : - e : : : ; 2.0,: Ai #i'(r '1o9 3U3I: Ai ţin (1o în în( neric: GUFI: Ai în34ţa(1o '4 c0n(e; /ai a/% 3U3I: O '41ţi '. n4 la /inci ni::: /0na (a:

I,LA 6urmărită7- Ioc9 T , A T . / . R S , 0 A1 . L . - A a a a a : : : I , L A- ! a i b i n e / o a r ( 4 9 T , A T . / . R S , 0 A1 . L . - O o o o o : : : I , L A- N i c i – o – # a – ( 4 9 6 c u r t e a î n a g i t a ţ i e 7 GUFI- Iola9 *reb ie '41ţi alegi I,LA 6isterică7- N #a/bla a a'(a .e 3oi; N I , L A- 2 a 9 GUFI- >rei '4 /41/.ingi în groa.4; T , A T . / . R S , 0 A1 . L . - E e e e i i i 9 ; GUFI- S4 /4 faci #e r <ine; S41/i îng)eţe .icioarele; S41/i c rg4 na' l; S4 /i 'e1n/oaie '4 n /ai fac% '4 n ng)iile; S41/i crea'c4 b biţe; S4 n /ai cre#; S4 /4 #oar4% '4 /4 (aie% '4 /4 ro#4% '4 n 'oţ::: /4 /444riii(9 6scâncete, durere generală 7 -e1i c / 4 / 4 r i ( < i g a ( a 9 6 s e zg u d u i e p a l a t u l 7 r4<(i .e (4(ic l (4 ;

GUFI 6îşi şterge nasul; toate personajele îl imită 7- =l

/4 5boare% '4 /41noa(e; 2a; A'(a 3rei; T , A T . / . R S , 0 A1 . L . - ? e e e i i i 9 ; M AR Ţ AF I Ţ A 6 c o m p l e t â n d u - l p e G u f i 7 - S 4 1 l # o a r 4 c r a / . e l e ; GUFI 6scârbit, către doică7- La'4 g ra% !arţafiţo9 T , A T . / . R S , 0 A1 . L . - ? oooo9 <i: 6 bataie cu GUFI 6către Iola7- "i1a 3eni( 'oroc l: Peţi(orii ' n( la '4 'e la'e c b b ial4;

3U3I: Ai în34ţa(1o '4 n /ere; 2.0,: Ai în34ţa(1o '4 r0#4; M AR Ţ A F I Ţ A 6 p l â n g e , s m i o r c ă i a l ă c r u n t ă 7 : N : GUFI: 2aA ce1ai în34ţa(1o neAnc4lţa(o; M AR Ţ A F I Ţ A : N i / i c a : G U F I : ! o r : 6 s e zb a t e , z â c n e ş t e 7 ! o r 9 A 9 U n # e 1 ' . a r f / r i l e ; 6 ! e n o ş i Bubi puf-puf cu parfum pe la nas 7 !i1ai .ro'(i( fa(a% !arţafiţo9
4

bastoanele în podele, mai întâi încet, apoi din ce în ce mai repede 7 >rei 2.0,: Or '4 ne r .4 #ra.eriile::: 3U3I: Or '4 ne 'coa(4 .4r alb::: 2.0,: Or '4 3in4 c0(4 fr n54::: 3U3I: O '4 (reb ia'c4 '4 ne înc4ier4/:::

M AR Ţ AF I Ţ A 6 i n o a t ă 7 : 2 a : 2.0,: Ia% r05i9 B(ii '4 r05i; 3U3I: Ia% c0n(49 F4 a<a::: Aaa::: I,LA: Aaa::: GUFI 6terminat7: !1aţi o/or0(9 6umblă năuc7 2aţi1/i <(reang rile9 2.0, 6cu Bubi7: E c45ni(4 r4 ::: 3U3I 6cu !eno7: E1nc0lci(4::: GUFI: Ai o/or0( .rinţe'a% !arţafiţo9 O '41ţi o.4ri/ /aţele@ 2.0, : A'(a1i .rinţe'4; 6.0rţ7 GUFI 6se trage de cap 7: -e1a/ f4c ( <i ce1a ie<i(@ !arţafiţo@ în3aţ1o re.e#e ce are #e1n34ţa( <i '1o /4ri(4/: 3U3I: S1o1n34ţ4/ '4 fl iere: 6 îi fluieră în faţă Iolei 7 F4 a<a9 6 îi potri eşte obrajii cu palmele7 *aie aer l c curte fluieră a pagubă7 GUFI: Silence9 S1o1n34ţ4/ ce3a /ai o1n34ţ4/ '4 'e )li5ea'c49 3U3I 6topit, către Gufi7: E<(i /are9 2.0,: E<(i C4l /ai b n9 GUFI 6îi temperează cu un semn pe obraz 7: !ai bine ar4(aţi1i c / '4 fac4@ 2.0,: Iola:::Iolico::: i(e:::ca'c4 g ra::: 6 Iola cască gura7 <i f4 a<a:::)a1 )a1)a9 I,LA 6la mişto7: ?a9 2.0,: N )a9 ?a1)a1)a9 )a9 ?a1)a1)a9 I,LA 6la mişto7: N <or: 6 toate personajele se miră 7 S1 li/ba: 6gest a le"amite, inutil; întreaga

GUFI: A( nci r05i9 I,LA: N .o(: =/i '(4 în g0(: GUFI: Fii a(en(49 6 bate cu bastonul în podea; linişte; râde uşor; "o"otele se înteţesc; toată curtea râde infernal 7 Ei; I,LA: N1a/ ' fl : GUFI: Iola% concen(ra541 (e9 ::: *reb ie '4 (e )li5e<(i #in ' fle(@ =nc4 o # a ( 4 9 6 t o a t ă l u m e a r â d e î n l a c r i m i ; u n i i s e t ă ă l e s c p e j o s ; a l ţ i i s e i zb e s c cu palmele pe burtă; celor mai mulţi li se bâţâie fundul 7 Ei; *e1ai .rin'; I,LA: A<a <i1a<a: GUFI: A( nci f49 I , L A : 6 s e i zb e ş t e c u p a l m e l e d e b u r t ă ş i s e b â ţ â i e 7 GUFI 6în ins7: Iola @ 3ino '4 (e . .@ E /or @ *4(ic l (4 'e c r4ţ4@ 6!eno, înduioşat, se aruncă să-l pupe pe Gufi; Bubi, înduioşat şi el, se pupă cu !eno; Bubi o pupă pe Iola; !eno sare şi el la Iola; #arţafiţa, cu inima ruptă, îi ia la rând; toată lumea se îmbrăţişează cu toată lumea 7 !arţafiţo% ia1/i g0f0i( l9 6 prăbuşit de oboseală; #arţafiţa îi ia pulsul, îl şterge de sudoare, îl giugiuleşte 7 -ara/ba9 A<a n T , AT . / . R S , 0 A1 . L . 6 a p r o b a t o r 7 : A a a a @ GUFI 6îl împunge cu bastonul pe !eno 7: $i ce3a #e r0'9 T , AT . / . R S , 0 A1 . L . : O o o o @ 2 . 0 , 6 p i e r d u t 7 : E ; 6 G u f i zâ m b e ş t e a f i r m a t i 7 P 4 i : : : GUFI: G ra9 $i ce3a #e r0'9 3 U 3 I 6 c ă t r e ! e n o ; c u zg â l ţ â i t u r i % : ! 4 9 * 2.0,: E ::: 6&şi drege 3U3I 6cu dispreţ7: ?e9 GUFI 6către Bubi7: $i% & bi% ce3a #e r0'9 3U3I: ,444::: P4iii::: iii::: i9 GUFI 6ciulind urec"ea7: - /; 2.0, 6insinuant7: $i (are9 -e1o 'cal5i; ocea7 Pa(r n1a 5i; $i ce3a #e r0'9 n .lo.::: ca.re .a'c /ai /erge9

M AR Ţ AF I Ţ A : F 4 . r i n ( r e # i n ţ i : : : ? i 1 ) i 1 ) i 9 GUFI' 2.0,' 3U3I 6pentru #arţafiţa 7: B<<<<<9 GUFI: Iola% a'c l(4 aici9 :::6 antrenându-i pe ceilalţi doi 7 Un @#oi@(rei@ <i9 6$oţi trei încep să râdă în "o"ote 7 =nţelegi; I,LA: 2a:
5

3U3I 6din ce în ce mai repede7: Pa(r /oar(e% orice ca'4 are .la'4% n # <::: 6'auză; stupoare generală 7 <4% n

ca.re na'c

n cal% #o 4 babe fac o

M AR Ţ A F I Ţ A : N GUFI: ! cle'9

34 (aie ca. l: Ar#eţi ga5 A #e .o/an49

ia.4% care #in(e n1are g r4% orice .ar(e are car(e% n 1i c4. <4 f4r4 e /oar(e f4r4 coa'4% orice l n(re are n#e1i ca.ra '4 o n e a.4 f4r4 . n(e% orice coa#4 are 'a.4%

T , AT . / . R S , 0 A1 . L . : A f a r 4 % î n ' ( r a # 4 % ţ a ţ 4 o r # i n a r 4 9 A ' ( a 1 i g ) i c i ( o a r e ; L ng4 <i / r#ar4@9 GUFI: Silence9 N /ai e 3er' ri9 a/ 3oie '4 3orbe'c în 3er' ri9 2.0, 6autoritar, către curte7: N /ai regele are 3oie '4 3orbea'c4 în

roa#4% orice coa'4 'e înnoa#4 <i #in orice c4r4b < ie'e 5bor l ca

GUFI 6îl testează medical pe Bubi 7: !4% & bi% /49 -e1i c 3U3I 6mic7: Ni/ic: GUFI: *e #oare ce3a; 3U3I: Un .ic::: GUFI: Ai îng)iţi( '(r0/b; 3U3I 6tuşeşte de probă7: Oarec /:::

(ine;

3U3I: -ine1a1n#r45ni( '4 3orbea'c4 în 3er' ri; GUFI 6cu bastonul, linişte; suspans 7: $iceţi% /4% ce3a #e r0'9 6personajele se c"ircesc sub apăsarea celor spuse de Gufi 7 2e ce n 5 i c e ţ i % / 4 % c e 3 a # e r 0 ' ; 6 t ă c e r e d e m o a r t e ; G u f i î n c e p e s ă - i t r e ze a s c ă împungându-i cu bastonul 7 $iceţi% /4% ce3a #e r0'9 $i% /4% ce3a #e r0'9 $i ( 9 @ $i% /49 @ -a'c4% /4% g ra9 6 toate personajele cască repede gura 7 $iceţi% /4% ce3a #e r0'9 6 (o ituri tot mai dure 7 $iceţi% /4% ce '(aţi; $iceţi ce3a9 @ 6(o ituri cumplite7 >rea .rinţe'a '4 r0#4 6 Gufi începe să plângă 7 N /4 l4'aţi a<a% /49 $iceţi ce3a #e r0'9 @ 6 'lâns jalnic 7 ?ai% /49 !oare i(a( #e .rinţe'a @ 6) îmbrăţişează pe Iola 7 Fa(a /ea9 -e1a/ f4c (; A/ (ine@ -e /4 fac; -e /4 fac; I,LA: La'4% (a(4% al(4 #a(4::: GUFI: -0n# al(4 #a(4% c0n#; I,LA: La'4 ::: E /4 # c '4 /4 #a în 'cfr0nciob: Bi ce #ac4 ' n( (are

GUFI: -a'c4 g ra9 6 îi cercetează gura7 =ţi ie'e /4'ea a #e /in(e: !ai #41 (e c .arf /9 6îl stropeşte din flaconul personal; se reped şi ceilalţi să-l parfumeze pe Bubi; mare îng"esuială la gura personajului; Bubi râgâie, t u ş e ş t e , s e î n e a c ă , t r e m u r ă , d a r r e zi s t ă ; G u f i r e s t a b i l e ş t e o r d i n e a c u bastonul7 !arţafiţo9 $i ce3a #e r0'9 M AR Ţ AF I Ţ A : $ i c o g ) i c i ( o a r e : GUFI: ?ai% cobe<(e9 M AR Ţ AF I Ţ A : - i n e a r e # o 4 g < e % 5 4 r 5 4 r e l e î n c 4 . < e % ( r e i # ) o r i l a ' b' ori% cinci b boaie .e ţ rloaie cr4c4na(e ca cl4.4 g; GUFI 6stupefiat; către Bubi şi !eno 7: - /; 6tălâmb7 -e '4 fie; T , A T . / . R S , 0 A1 . L . : U GUFI 6tălâmb7: -e '4 fie; 2.0, 6timid7: O fi 'caraboanţa::: 3U3I: O fi b /b roi l::: I,LA: O fi '4b4 ţa::: GUFI: O fi 5g4b4gi l@
6

n .l g <i

n #in(e

#e ca.; L /ea e /are::: =nca.: GUFI 6pumni în cap 7: !1a/ l4'a( # ' #e (reb rile '(a( l i @ a/ fo'( . ( ro' <i beţi3 @ a/ fo'( I,LA: =nca.i <i ( GUFI ::: continuă7: *e1a/ l4'a( .e /0na ei @ care f r4 6remuşcările i( c @ nici n /ai <(i n#e (e1a/ . ' @

@

/0ncare @ *oa(4 5i a /olf4ie @ I,LA: =nca.e% înca.e ::: GUFI: - / o #rege/% Iola – (a(4; N c4/a<a; <(ii #e nici nele; Pe n#e 'coa(e/

I,LA: B(ii ce; ::: La'49 GUFI: N1ai c l( r49 @ N ciberne(ica% n .aleon(ologia% c no<(i / 5ica% n ra#iolocaţia% c no<(i .oe5ia% n ar)eologia% c no<(i c no<(i an(ro.ologia% geologia% e.i'(e/ologia% geografia% fi5io.a(ologia% .la'(ografia%

2.0,: - / 3rei9 GUFI: S4 i1l (ai @ '4 n 2.0,: ?ai o #a(4% n GUFI: I1l (ai9 2.0,: E l(i/ l (4 c 30n(; GUFI: A/ 5i'9 6către străjeri7 *4iaţi1i ca. l9 3U3I 6languros7: L1a/ <i (4ia(% î/.in(ena( le ::: GUFI: Cai n /ai '. ne9 ::: 6meditati 7 A fo'( ::: e<(i n /e#ic b n: 3U3I: *reb ia (4ia( #e / l(::: l4'a .e /0ine ::: /ai e ne3oie: 6$eno g)ion( l i GUFI 6insinuant7: Bi ( n 'fe(nic b n% & bi @ 6 Bubi realizează pericolul7 2ar .e'# .oir4'.oi/0ine% ce fac; 2.0,: Pe'# .oir4'.oi/0ine @ .e'# .oir4'.oi/0ine @ A9 Se în(oarce corabia c /erge/ la 30n4(oare #e . f leţi9 6jubilaţie în sală7 i1l (ai; ne ţine9

ana(o/ia% fi5iologia% igiena% geo/e(ria% algebra% '.eologia% i'(oriologia <i nici #e'en l (e)nic: -e ne face/; - / '4 (e fac '4 r05i; 6 dezolare printre personaje 7 A/ #a( c lumea se molipseşte7 2ac4 n @ 2.0,: -e .oţi face a5i% n & bi7 GUFI: Ia% 3e#eţi% ce (reab4 a3e/ /0ine9 ; 2.0,: !0ine ::: /0ine ::: /0ine ca.roraţec rco'(r ţi: 6semnal ca la radio7 GUFI: 2ar .oi/0ine% ce fac; 2 . 0 , : P o i / 0 i n e : : : . o i / 0 i n e : : : e 5 i a l i & b i 9 6 s e m n a l c a l a r a d i o +# u l ţ i ani trăiască,7 GUFI 6şuşoteală; îşi freacă palmele 7: 2ar r4'.oi/0ine; 2.0,: R4'.oi/0ine ::: r4'.oi/0ine ::: r4'.oi/0ine 'e î/.ar( gogo<ile <i lango<ii ::: 6satisfacţie printre curteni7 GUFI: U 9 2ar .e'.oir4'.oi/0ine; bal #e <orici c 5ea/4 #e 3ar54 2.0,: Pe'.oir4'.oi/0ine @ .e'.oir4'.oi/0ine @ .e'.oir4'.oi/0ine a3e/ (4ierea .orc l i <i cr4.elniţ4 c acr4 @ 6re ine7 F4r4 5ea/4 #e 3ar54 acr4 @ GUFI 6indignat7: F4r4 5ea/4 #e 3ar54 acr4; 2.0,: F4r4: A<a 5ice #oc(or l: GUFI 6 erde7: A<a 5ice; 2.0,: A<a: GUFI 6o clipă de meditaţie7: =i (ai ca. l:
7

b0(a1n bal(49 @ 6 *e scarpină încet; toată (e /4ri( a5i @ cine <(ie c0n# /ai a/ (i/.

3U3I: ::: la'4 .e .oi/0ine% c4 .oa(e n

GUFI: 2ar .e'# .oi/0iner4'# .o'; 2.0,: Pe'# .oi/0iner4'# .o'; @ A3e/ bile( la /a(ine : GUFI: 2ar r4'.e'# .oi/0iner4'# .oi/4i; 2.0, 6înăbuşit7: >in gealaţii c c)iria: GUFI: - /; N1a/ .l4(i( c)iria; Parc1a/ .l4(i( @ M AR Ţ A F I Ţ A 6 d e m o n i c ă 7 : N 1 a i . l 4 ( i ( c ) i r i a ; U n # e 1 ' b a n i i # e c ) i r i e ; 6 s e repede la Gufi7 GUFI 6fuge7: N #a9 N # a 9 6 a s c u n zâ n d u - s e d u p ă ! e n o ş i B u b i 7 * 4 i a ţ i 1 i n' .e ini/4 @ F4 ce3a c ea @ ca. l9 & bi @ ( 1/i e<(i ca

M AR Ţ A F I Ţ A 6 s e r e t r a g e 7 : ! a i 3 e n i ţ i 3 o i l a / i n e # . 4 / i e r e @ 9 GUFI 6dă din mâini; îşi drege @ 3e5i bine în ce ra)a( /4 afl I,LA: A<9 M AR Ţ A F I Ţ A : ? a i % c 4 3 4 # n e g r 2.0,: $4 % ne '(ai ca 3U3I: Parc1ai fi o / 'c41n ::: #in ca 5a (a: >alea9 n c i în (al.4: ocea, îşi recaută demnitatea 7: Iola% fe(iţo @ leag41(e la ca. <i # 1(e în30r(in# 1 (e9

@ >e5i bine c4 ne '(ai în g0( @ Ia1ţi 'oţ <i <(erge1o9

GUFI: ?ai% n

(e ţine 'cai @ 3rea .a. ciiiii :::9 gogo<i: ni/ic ::: >rea '4 r0#9 (e ţine ca. A @ '4 r0#: 2ac4 /4 faceţi '4 r0#% î/i ia

U 0 S T R 91 . R : - e e e l f 4 r 4 # e n o i ; T , AT . / . R S , 0 AL 1 . L . : - e % ' n ( e / c GUFI 6tace lung7: S4 3in49 6jubilaţie (oţii boi; în sală; semnal ca la radio;

2.0,: -re#e1ne <i .e noi @ *reb ie '41ţi #4/ .a. cii @ I,LA 6plânge7: N GUFI: =ţi #4/ ce 3rei% n /ai 5b g)e<(e1o9 -i5/ liţe 3rei; 3U3I: =ţi #4/ o (a34 c I,LA 6plânge7: N I,LA: E 3rea

personajele îl caută pe (ulu prin sală, prin culise- 7 2.0, 6către Iola7: O '4 (e fac4 .af9 GUFI 6părinteşte7: & c r41(e% fa(a /ea9 @ -1ai '1a 5i /inci ni c / n /ai .e 3re/ ri 'e /ai '. nea : -4 a#e34ra(a /inci n4 n /ai are ne3oie #e g r4 <i n /ai a<a 'e 3e#e /inci na% c0n# 'e #4 #e (rei ori .e'(e ca. <i ie'e (o( /inci n4 @ -4 o /inci n4 a<a #e gogona(4 #oar la o /ie #e ani 'e na<(e <i1ţi /fl4 ca. l <i1ţi bag4 (re/ r în fic4ţei <i nici .ielea n1o '41 ria<4 e aici <i e (i/. l '4 (e înfr .ţi #in ea @ c /3a l1ai c4'4.i(;

GUFI 6condescendent 7: >e5i c4 n n1a/ r0' nicio#a(4: >rea ca(raf 'ele <i /1a/ (o.i(:

T , A T . / . R S , 0 A1 . L . 6 î n c â n t a r e g e n e r a l ă 7 : U a a a a 9 @ M AR Ţ AF I Ţ A 6 d e s c o p e r ă s o l u ţ i a 7 : S 4 3 i n 4 L l 3U3I 6luminat7: Sig r% '4 3in4 L l :::9 @9

ţi r4/0n4 în(in'4 ca o (ob4 <i nici gen nc)ii% gen nc)ii nec (re/ raţi% c4ci /area /inci n4 U 0 S T R 91 . R : N 1 i 9 GUFI: - / n 1i; -o(ob4iţi bine9 6 către Bubi7 N rec)e <1o 3U3I 6jignit7: Se .oa(e; A L 8 , I L . A S T R 91 . R : S 1 a r o i ( : GUFI: - /; -ine; A L 8 , I L . A S T R 91 . R : A < a ' e . a r e @ S 1 a c 4 r 4 b 4 n i ( : S 4 n 1 a / . a r ( e @ GUFI: 2aA n 'e .oa(e9 2 .4 el9 G4b8iţi1l9 P neţi laba .e el9 U 0 S T R 91 . R : S 1 a # o ' i ( b i n e :

M AI M U L Ţ I C U R T . 0 I : S 4 3 i n 4 9 L l % L l % L l 9 3U3I 6discret, lui Gufi7: >ocea meselor9 GUFI: O nenorociţi @ -ine <(ie ce1o '4 ia'4; O '41i in(re .1o '41i r4/0n4 acolo @ 2.0,: N1are1a face: O '4 fie ţ ţ@ 3U3I: ?ai% c1ac 1i (o( na: S1o face/ #e .o/in49 GUFI 6nu foarte "otărât 7: 2ac4 5iceţi 3oi @ 3U3I: * )o(4r4<(i ce 5ice/ noi ::: @ 5ice/ <i noi 5ice el @ 5ice/ noi @ <(ie el @ 2.0,: >aD9 Noi )o(4r0/ ce 5ici ( M AR Ţ AF I Ţ A : - e 5 i c i (

A L 8 , I L . A S T R 91 . R : * a c e c ) i ( i c : GUFI: P neţi <oricarii # .4 el: =l 3rea obser at7 & n4 (reab49 -e1i c LULU 6plictisit7: N /ai 3rea 3i 9 =l o/or9 6 ( u l u i n t r ă r e l a . a t ş i s e a ş e a ză p e t r o n u l l u i G u f i ; î n t r - u n t â r zi u e s t e (ine% /4% L l % /4; '4 fi b fon9

/RIMUL CURT.A0 : -e <(i/ noi ce 5ice el; AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : - e < ( i / n o i % n AL T R . I L . A C U R T . A 0 : - e 3 r e a e l n U0 STR91.R : -e 3rea el% n AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R : - e 3 r e / n o i n

<(i/ nici noi @

GUFI 6prefăcut îngrijorat7: 2e ce% L l % #e ce; LULU 6le"amite7: S n( bolna3: GUFI: *e (rage aţa; S. ne9 -e1ţi li.'e<(e ţie aici; ?aleal4 ai @ '(ro.eal4 ai @ 5a)aricale ai @ # lceţ ri% 'iro. ri% cofe( ri% )al3a% . f leţi% bacla3ale: -e n
:

/RIMUL CURT.A0 : -e 3rea el% ce 3re/ <i noi @; AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : - e < ( i / n o i c e 3 r e a < i e l @ ; AL T R . I L . A C U R T . A 0 : - e e 3 r e / e a f 4 r 4 e l ;

ţi1a/ #a( e

ţie% '(ro.<i( le;

LULU 6scârbit7: N GUFI: S41/i faci ( LULU: N LULU: N :

/ai 3rea : /ie na ca a'(a @

GUFI 6pri ire ucigătoare către !eno; lui (ulu 7: *oc/ai ac /% la n n(a fe(ei; LULU 6geme7: J r .e li/ba /ea @ A/ # reri îngro5i(oare @ &a<ca 530cne( în f n# l ca. l i @ 3U3I: &oal4 #e l D9 M AR Ţ A F I Ţ A : E b i n e ' 4 b e i c e a i # e / 4 ' e l a r i ţ 4 : GUFI: A<9 *reb ie /bla( la 'c4f0rlie @ 3U3I: =l #rege/ noi9 2.0,: =l face/ ca no : =i re(e54/ #in /of( ri @ 6 Bubi şi !eno îi dau bobârnace lui (ulu; îl ciocănesc cu bastoanele 7 LULU 6prefăcut disperat7: $4 % cre#eţi1/49 A/ î/b4(r0ni( <i e rec)e; pe (ulu şi îl târăsc în 5ece 5ile '4 '(a r4'. n5i la lini<(i( @ S4 n /ai @ 6Bubi /ai a # @ S4 n şi !eno se /ai 34# @ pregătesc din nou de GUFI 6sare ca ars7: S4 n în(reb4ri bumbăceală7 LULU 6acceptă7: &ine9 2aţi1/i în(reb4ri9 >rea 2.0, 6aşijderea7: E<(i #e (reab49 GUFI: *e ier(: F41(e1ncoace: ?ai% co.4cel: 2.0, 6îl ajută să se ridice7: *rage aer în .ie.(9 3U3I 6aşijderea7: Li/ba1na.oi9 6îi în#ea'4 li/ba în g r47 GUFI: -a. l ' '9 Pie.( Cnain(e9 2.0,: Parc41i /ai ne(e#9 6îl pipăie7 O fi (o(; 3U3I 6aşijderea7: Bi # )ne<(e /ai bine ::: GUFI 6clic, clic, două bobârnace7: Oric /% ' n4 /ai cri'(alin: M AR Ţ A F I Ţ A : - e / a i 9 E a 1 n ( 0 i a 9 GUFI: S4 face/ o .rob49 6 către Iola7 -i le<(e1(e bine% fa(a /ea9 S1ar . (ea '4 a 5i ce n '1a a 5i(% '4 afli ce n 'e .oa(e <i '4 (e /iri #e ce n aici; e'(e: 6către (ulu, apăsându-i oc"iul sănătos7 Ia '. ne% L l % ce ai ( LULU 6geme7: Un oc)i 6agitaţie în sală; Gufi face linişte cu bastonul 7
;

/ai .ooo(9 'lei( . (erile;

3U3I 6ironic7: "i '1a

2.0, 6aşijderea7: Ai f4c ( 3arice; LULU: N : 3U3I 6se îndreaptă către (ulu7: G0l/iţe .e li/b ţ4; LULU: N : 2.0, 6aşijderea7: Oreion în .an(alon; LULU: N : 3U3I 6pune mâna pe (ulu7: !454ric)e în '4 (e1n#re.(4/; 6Bubi şi !eno îl 2.0, 6aşijderea7: G0( l; Oc)i l; Na' l; Pleoa.a; -e '41ţi 'c r(4/ ca înşfacă a anscenă7 GUFI: Rogo8in4 ai @ Pern ţ4 e'(e @ Oliţ4% 8 c4rioare ţi1a/ #a( @ Pe(ic ţe #e coa(e ţi1a/ c ' ( @ La ( n' (e1a/ ţin ( @ 2e . rica(% (e1a/ . rica( @ =n rec)i (e1a/ '.4la( c @ 2e r5ica( n /0inile /ele @ 2e fan#o'i( (e1a/ @ (e1a/ r5ica( @ &ob0rnace @ a<a l4'a( '4 (e fan#o'e<(i @ Ung)iile ţi le1a/ (4ia( @ Picioare în f n#% n Pal/e .e'(e #inţi% n <i a<a @ -e /ai 3rei ( #e la ' fle( l /e ;

@ !4car

e zi % a i ; L l % î n # a ( 4 e n n ( a : * r e b i e ' 4

în(reb4ri9

3U3I 6îl mângâie pe scăfărlie şi îi mai dă un bobârnac 7: E<(i b4ia( b n9

LULU 6prete.t7: !4 ' .4r4 (i/.an l @ GUFI: ?e% )e% )e @ 2e ce n1ai '. ' a<a; S4 ţi1l 'coa(e/ @ 6 scoate o şurubeniţă şi i-o plimbă pe sub oc"i7 LULU 6speriat7: !4 #oare la r0' @ 3U3I: &oal4 grea9 2.0, 6îngrijorat7: Se ia; LULU 6plângăcios7: - / a # c4 'e r0#e @ o #a(4 'i/( c4 ce3a /oale /i 'e coace în rec)i @ 2.0, 6speriat de-a binelea7: Na'ol @

GUFI: &ine% bine% #aA ce fel #e oc)i; LULU 6plictisit7: -are 3e#e: I,LA 6către Gufi7: - / a#ic4% 3e#e; GUFI 6către Iola7: R4b#are9 6către (ulu7 - / a#ic4% 3e#e; LULU: >e#e l cr ri @ GUFI: -are l cr ri; LULU: !a'a% 'ca n l% #ra.eria% ling riţele% farf rioarele @ GUFI: Bi /ai ce; LULU 6deştept7: *oa(e l cr rile care ' n(: GUFI: >e#e <i1n b r(4; LULU 6în ins7: N % în b r(4% n @ 6râs grotesc la personaje7 I,LA 6nu râde7: -e 5ice 4'(a% (a(4; GUFI 6către Iola7: !ai a<(ea.(49 6către (ulu7 2aA c / e .o'ibil% L l % #ac4 5ici c4 3e#e% #e ce n LULU: N uluită7 GUFI: R05i% Iola% r05i9 * I,LA: -e .r4.4'(ii% (a(4; GUFI 6uscându-şi lacrimile7: Bi c / ' n( l cr rile% L l ; LULU: S n( colora(e @ GUFI 6potolind LULU: A LULU: N acarmul7: - / a#ic4% colora(e; ce3a .e #ea' .ra @ o c loare @ e .iele% e al(ce3a @ (are; n1a 5i .r4.4'(iile; 3e#e <i1n b r(4; 3e#e #ec0( .e1afar4: 6 orbii se tă ălesc de râs; Iola tot mai

LULU: N % iarba e 3er#e @ GUFI 6potolind râsul monstruos din sală 7: L l % 54.4ci( le9 Iarba n 3er#e% e (4ioa'4: LULU: E <i 3er#e <i (4ioa'4: GUFI: A 5i% ce g g /4nie9 R05i% Iola% r05i9 I,LA: R0#% (a(4% #aA n GUFI: S(ai '1a 5i LULU: -er l e alba'(r /4 .rin# ::: @ 6"az general, pufnituri copioase7 e alba'(r % cer l e <or: * n <i nici n 1l 'i/ţi/; na /ai gogona(4 @ 6către (ulu7 2aA cer l c / e; e

GUFI: E<(i .ro'( ca oaia% L l 9 -er l n 3e5i c4 '(4 .e ca. l no'(r LULU: N GUFI: 2aA n#e; '(4 .e ca. l no'(r :

LULU: E #e.ar(e% ' ' @ GUFI 6ridică mâna7: Aici; LULU: !ai ' ': GUFI 6se întinde cât poate7: Aici; LULU: N : E ' ' #e (o(: N 1l .oţi a(inge c /0na: GUFI 6în .icioare .e (ron7: O fi /ai ' ' #e aco.eri<; LULU: !ai ' ': E a(0( #e ' '% c4 nici o .a'4re n 1l .oa(e a(inge: GUFI: *e1a/ .rin'9 2ac41i a<a #e ' '% c / .oţi '4 5ici c41i alba'(r ; L1ai a(in' c /0na; oc)i l: a(in'; oc)i l: rec)ea 'a c na' l; oc)i l @ L1a/ 345 ( c /ai .o(9 !4 ar nc9 LULU: N 9 L1a/ 345 ( c LULU: P4i n l1a/ a(in' c

GUFI 6prefăcut7: A)a9 Un fel #e .iele @ GUFI: !oale 'a

GUFI: 2aA ce% oc)i l e .en(r GUFI: 2aA #e ce n1ai 345 ( c LULU 6pentru el7: !or9 N GUFI: S(ai% n /ai

LULU: 2 .4 c / 'e ni/ere<(e: GUFI 6înnebunit de râs; la fel şi curtea 7: R05i% Iola% r05i9 N1a 5i c / le 'coa(e <i le1nc0lce<(e; 6către (ulu7 Ara(41ne <i no 4 o c loare% L l 9 LULU: Iarba @ GUFI: Iarba; Iarba e c loare;
<

(e a/bala9 @ *rage1ţi aer în ' fle( @ =ţi . n o în(rebare

<oar4 @ $4.a#a% 54.a#a c / e; care cre#ea/ c4 e rece9

LULU: E alb4 @ GUFI 6"az7: &ra3o% L l 9 Bi e

2.0, 6îi întinde un măr7: 2aA /4r l 4'(a c / e; LULU: E ro< # lce; L U L U : = n g r 4 e # l c e : 2 a A a f a r 4 e r o < : 6 s a l a s e zg u d u i e d e r â s 7 GUFI 6face linişte cu bastonul7: L l % rec no<(i c4 g ra face 'c i.a(; LULU: 2a: GUFI: E #re.( c4 LULU: 2a9 2a9 GUFI: Bi .ielea% n 1i a<a c4 face ' #oare; LULU: A<a1i9 GUFI: Iar oc)ii fac lacri/i9 6 triumf7 Poţi '4 5ici c4 n 1i a<a; LULU: &a #a9 GUFI: 2eci oc)ii ' n( .en(r lacri/i% n .en(r 3 4 5 ( 9 6 a p l a u ze ; G u f i s e înclină; îşi dă brusc seama că degeaba se înclină şi începe să-i pupe pe cei care îl aplaudă; un fel de triumf în 'arlament - 7 LULU 6furios7: &a n % ba n 9 S n(eţi orbi% ' n(eţi ni<(e (r4nc4l4i9 S n(eţi orbi ble'(e/aţi9 2.0,: Iar îi 'are ţan#4ra @ LULU 6furios7: N .rice.eţi nici c0( negr @ ' b ng)ie @ *receţi .rin l /in4 ca g0'ca .rin a.4 @ Orbi9 Orbi9 GUFI: *oa(4 l /ea e oarb4% L l LULU: &a n 9 GUFI: Ia (e i(49 Al(4 (r4'naie9 LULU: Unii oa/eni 34#9 >4# @ 6 îşi dă seama că e inutil şi renunţă 7 GUFI: -are1' 4ia; LULU: =i <(i '4 /ai a3e/ e @ S n(: n A: S41l a# c aici% 3in #e acolo:
=

I,LA 6profitând de "aos7: E LULU 6către Iola7: - /; e

(e cre#9 @ Al(fel / rea/ #e .lic(i'eal4: 6 şut

@

2.0,: ! <c4 #in el9 6(ulu muşcă flămând 7 Ei;9 - / ţi 'e .are; N

GUFI: &ine1ai f4c ( c4 ai 3eni(% L l în fund lui (ulu7

LULU: Ui(e c4 .lec% na9 6 pleacă în sală7 2.0,: &af(49 I,LA: >in <i e c (ine9 (e /4n0nce c0inii9 /1aţi cre5 ( @ 6 dispare7 3U3I: -ale b4( (49 M AR Ţ A F I Ţ A : > e 5 i ' 4 n LULU: N /4 cre#eţi @ Nicio#a(4 n era neb n @ a/ f4c (

rec)ea face cear4;

G U F I 6 a ş e zâ n d u - s e o b o s i t 7 : N e b n / a i e 9 I,LA: Poa(e c4 n c4 l1a/ a# ' @ 2.0,: *oţi b fonii ' n( neb ni @ 3U3I: Bi reci.roc ::: 6nimeni nu înţelege logica7 GUFI: Pe /ine% '4 34 '. n #re.(% /1a ca/ .lic(i'i( @ 3U3I: Bi .e /ine ::: 2.0, 6cască7: Pe /ine c)iar /1a l a( c4'ca( l @ M AR Ţ A F I Ţ A 6 c a s c ă ş i e a 7 : E GUFI: =n c)iar a/ aţi.i( @ 6toate personajele cască, se întind, stau să adoarmă 7 l(i/ l (i/. 'e ca/ re.e(4 @ na <i b n4 ::: 3U3I: O ţine GUFI: E GUFI: >ino la .ie.( l /e % fa(a /ea9 @ Era '4 (e o/oare @ R4

2.0,: Al(4 #a(4 /ai 'cornea c0(e ce3a @ /1a/ ca/ '4( ra( #e el: /ai face nici c0( o cea.4 #egera(4: 3U3I: Ar ca/ fi (i/. l '41i (4ie/ ca. l ::: M AR Ţ A F I Ţ A : - ) i a r 9 N 2.0,: S.erie co.iii @ M AR Ţ A F I Ţ A : A 5 i 9 I a r b 4 3 e r # e 9 2.0,: !1a/ 'c0rbi( #e el ca #e /ere acre @

2.0,: Ara(41/i1i <i /ie9 @ S4 . n /0na /4car .e n b fon @ LULU 6îng"iţit de râsetele sălii 7: S n( / lţi% / lţi9 E

GUFI: A<a% a<a @ 3U3I: Pe'(e (rei 5ile e (4ierea .orc l i ::: E .orc l ::: I,LA: &a e a< 3rea '41l /ai a # @ c4l < <i c (o( M AR Ţ AF I Ţ A 6 s p e r i a t ă 7 : A ' c i ( c a . l f e ( e i 9 GUFI: A ca/ '4ri( .e'(e cal% e #re.(: *reb ie b4ga( la 5# . c ţe. <4 @ I,LA 6persuasi ă, ciudat de n GUFI: "i1l #a icleană 7: *4(ic le @ La'41/i1l /ie9 E el @ .rice. ni/ic @ A/ '4 /4 8oc c 5ic '41l (4ie/ o #a(4 c

GUFI: -e1i; S. ne9 N 6moare7

/ ri9 a# ' gogo<i la c)io<c9

U0 STR91.R 6prăbuşit în braţele lui Gufi 7: S1a

6toată lumea se repede spre uşi; îmbulzeală mare; se calcă unii pe alţii în picioare7 GUFI 6se îng"iesuie şi el; ă zâ n d c ă n u p o a t e i e ş i , s e î n t o a r c e p e t r o n 7 : n 'ol#a(% n /in ( @ - / 3reţi '4 ' .ra3ieţ i/; '1a r4ci( <i 3oi 34 re.e5iţi S(aţi9 6încremenire7 R <ine9 6tăcere lungă7 -0n# .a(ria .ier#e 'e ca#e '4 fi/ #e faţ4 @ !4car *rec0n# .e'(e ca#a3re; R <ine9 !or( l nici n

#e 5e'(re% #ac4 (e /4riţi9

la gogo<i @ !ai '(aţi o cli.4 @ G0n#iţi134 la el9 @ 6 s e a d u c e o t a r g ă ; / m o r t u l , e s t e a ş e za t c u e l a i e ; p e r s o n a j e l e s e apropie; toată lumea rămâne în reculegere; Gufi o şterge pe uşă în ârful p i c i o a r e l o r ; i s e a u d m a i a p o i p a ş i i r e p e zi ş i n e r ă b d ă t o r i p e s c ă r i l e palatului; brusc toată mulţimea se repede stri ind uşile; Iola rămâne s i n g u r ă ; zg o m o t u l p a ş i l o r s e s t i n g 7

I,LA: !4 /4ri(9 GUFI: Pri/e<(i .eţi(orii; I,LA: Pri/e'c9 6aplauze; Gufi încântat; dintr-o dată ce a îi atrage atenţia 7 GUFI 6adulmecă prin aer7: -e1i a'(a; 3U3I: -e '4 fie; 2.0,: - /; 6toată lumea adulmecă prin aer; în sală pătrunde miros de gogoşi 7 U0 STR91.R 6pătrunde în sală rupt, însângerat, ultima suflare 7: !4ri( le9 6dă c"i. în faţa tronului7 AC T U L a l I I > l e a

Sala tronului$ Iola )in&ur!$ apoi Lulu$ apoi Gu?i şi celelalte per)ona@e$ apoi Fir?iric!' GArnea"! şi Tontonel$ Maca#ril+ I,LA: L l 9 Un#e e<(i; L U L U 6 i n e î n b u za s c e n e i ; î n ş o a p t ă , r e p e d e 7 : I o l a % / 4 c a r ( '4 /a cre5i ::: ' n( loc ri în care oa/enii 34# ::: ' n( /ii #e ora<e ::: aco.eri< rile ' n( ro<ii% co.acii ' n( 3er5i ::: *oa/na fr n5ele 'e fac galbene% ca a r l: !area e alba'(r4 <i 'e înnoa#4 c cer l ::: caii ' n( albi% .4'4rile ' n( 3iole(e ::: / rele ' n( negre% ca'(anele ' n( cafenii :::
1B

I,LA: !1a/ '4( ra( #e /inci nile (ale9 LULU: E LULU: E LULU: E n n : 3e5i; ' n( c)ior: /in(: I,LA: *oa(4 l /ea #e aici /in(e: I,LA: L l % (

I,LA: -e1n'ea/n4 a'(a; LULU: >4#% #aA n /ai c n oc)i: I , L A : A r a ( 4 1 / i 1 l 9 6 I o l a î i c e r c e t e a ză o c " i u l 7 2 e c e 1 l ţ i i # e ' c ) i ' ; LULU: *oţi 3454(orii î<i ţin oc)ii #e'c)i<i ::: I,LA: Bi .e a'(a #e ce n 1l ţii #e'c)i'; LULU: ,'(a e bolna3: I,LA: A)a9 Iar /inţi9 LULU: N măr7 LULU 6înţelege jocul7: 2o 4% cinci% I,LA 6re ine7: N LULU: Pen(r 3e#e: !4 cre5i; I,LA: L l % 3rea 6tunete; zgomot '4 34# <i e 9 infernal; (ulu dispare; se întorc Gufi şi celelalte /ai a 'e .oa(e9 2e n /4r ::: a8 nge .0n4 la (ine: *e n#e <(ii; /in(: 6Iola fuge în spatele tronului şi arată două degete, apoi cinci, apoi un

< <o(ea'c4 #egeaba @ -4 n

' n(

n .0rli( @ =n(0i <i1n(0i @ '4 <(ii <i ( /ai e

@ (reb ie b4ga( la g)io5#an @ (reb ie . '4 b r(a la cale @ a.oi @ A L T S T R 91 . R 6 t ă r ă b o i m a r e ; d i n f u n d u l s ă l i i 7 : P r e a l o g o . e # l e 9 N #e gl /49 A 6pleacă7 GUFI: N 9 La .i3niţ4 n 9 U 0 S T R 91 . R 6 d i s p e r a t 7 : N 1 i . ( e / o . r i 9 S n ( / l ţ i : : : GUFI: -0ţi; S T R 91 . R I I 6 f u g , s e î n t o r c 7 : * r e i 9 GUFI: S4 in(re9 6străjerii dispar; către Iola 7 E<(i ga(a% fa(a /ea; 6 către #arţafiţa7 !arţafiţo% /ai #41o c crea#4 c4 ' n(e/ ne'.4laţi: .arf /9 6 doica dă drumul la robinet şi se .arf / @ '4 n dă cu parfum; 'e 6 toată lumea se mare e.ecută7 A<a @ 6către curte7 !ai #aţi134 <i 3oi c .rin' a '.arge <1a #4r0/a ::: Se a.ro.ie #e .i3niţ49

c4 34#% Iola: =nţelegi; Oc)i l /e

bălăceală; se ung sârguincios pe la înc"eieturi, pe gingii şi printre degetele de la picioare; din fundul sălii apar şi cei trei peţitori, ciufuliţi şi speriaţi; par un animal cu multe braţe şi picioare care se rostogoleşte prin sală; se tot împiedică unii de alţii 7 6peţitorii ajung cu greu în faţa lui Gufi 7 FIRFIRIC9: Un#e1i; @ T,0T,0.L : @ )/; @ <i ::: 6.leac47 #a/bla a ::: Un A G CR 0 . A Ţ 9 : @ f a 1 f a 1 f a ( a ; G U F I : R 4 b # a r e % c i / e ţ i l o r % r 4 b # a r e 9 6 î i c e r c e t e a ză p e r â n d 7 ! 4 % ( Firfiric4; N firea: )ale<(i; ?ale<(e% ca crea#4 c4 (e ţin ne)r4ni(4 (oţii gra<i ::: <i ro(ofei 'e e<(i 4la c .la(f ' l; FIRFIRIC9 6mândru7: Io î': GUFI 6îl încearcă pe al doilea; îl caută pe sub bărbie; îi trece un deget prin urec"e după care şi-l şterge de gulerul peţitorului 7: * G0rneaţ49 N1ai f4c ( ( GUFI: N /ai faci; în .a( .0n4 .e la EF ani; G CR 0 . A Ţ 9 6 t r i u m f ă t o r 7 : 2 a % # a A # . 1 a i a / 1 a / . o 1 . o 1 ( o l i ( : G CR 0 . A Ţ 9 : ! a 1 / a i # e l o c :
11

personaje înfulecând gogoşi7 U0 STR91.R 6din fundul sălii7: Preaînf leca( le ::: .eţi(orii n r4b#are ::: G U F I 6 l i n g â n d u - s e p e b u ze 7 : S 1 a < ( e . ( e 9 AL T S T R 9 1 . R 6 d i n f u n d u l s ă l i i 7 : A U0 STR91.R 6din fundul '1a ::: GUFI: -e; U0 STR91.R 6din fundul sălii7: ::: '1a .ier# ( c '4 fii gra'4 @ 6îi şterpeleşte din gogoşi 7 S4 n GUFI: ?ai% roi A9 =i c)e/ în#a(4: 6 către Iola7 2e ce n @ la /ine în ca'4: 6 molfăie7 Noi 'e ca#e '4 fi/ c (oci( .re< l #e la I1a a. ca( sălii7:

n

e<(i

(reb ie '4 fii

@ ca '4 'e 3a#4 @ c4 a3e/ cr4.elniţ4 @ 6 către curteni7 '4 n

GUFI 6cercetându-l pe al treilea7: A cre'c ( #inţii; T,0T,0.L: I1a lui Gufi7 GUFI: Fr /o' #in(e9

9 *on(onel9 -e /ai face (acA ( % i1a n A ::: 6cască gura şi îi arată

FIRFIRIC9: Are g0(; GUFI: Iola% ia ( <e<(e ( . ţin @ 6 Iola tuşeşte şi se îneacă; tuse con ulsi ă7 Ei9 ; G CR 0 . A Ţ 9 : A 1 a r e GUFI: A1are @ T,0T,0.L 6îng"ite în sec7: Are <i @ 'a GUFI 6către #arţafiţa7: Are <i sau; M AR Ţ A F I Ţ A : A r e % a r e @ FIRFIRIC9: 2aA gogo<i <(ie '4 fac4; GUFI: N 9 6indignare pe cei trei peţitori7 2aA nici '4 le /4n0nce n G CR 0 . A Ţ 9 : * o ( e b i 1 b i 1 b i n e : FIRFIRIC9: G r4% na'; GUFI: La egali(a(e: T,0T,0.L : 2eA<(e; *o( cinci; GUFI: -0(e #eA<(e ai% Iola1(a(4; I,LA: $ece9 FIRFIRIC9: N e c)eal4; GUFI: Nici /4car în gl /4: T,0T,0.L : 2e 3orbi(% 3orbe<(e; <(ie: @; 1 1 /eri;

cre'c ( (rei @ 2aA <i /ie

T,0T,0.L: *a(a o 50' c1o '4 /ai ia'4 @ GUFI: O '4 ia'4% o '4 ia'4 @ c0n# o face .lo. A .ere ::: T,0T,0.L: !4 iei la 3ale; GUFI: "1ţ1ţ1ţ9 S n(eţi b4ieţi b ni: P4ca( #e 3oi9 !ai bine r4/0neaţi .e1 aca'4 @ !4% 3oi <(iţi '4 .a<(eţi 3aca; T,ŢI: B(i/: GUFI: 2aA '4 341n' raţi <(iţi; T,ŢI: B(i/9 6speriaţi ei înşişi de răspuns, duc mâinile la gură 7 GUFI: &ine% /49 Ia '. neţi% ce #aţi 3oi .e fa(4; FIRFIRIC9: =n(0i '1o #ib i/ @ G CR 0 . A Ţ 9 : P o a 1 . o a ( e n 1 a r e c e 1 i ( r e 1 ( r e b i e @ T,0T,0.L: -4 (a(a o 50' @ c4 #ac41i 54l #4 @ '1o l4'4/ bal(4 @ FIRFIRIC9: @ <i '1o l 4/ la .al/e @ G CR 0 . A Ţ 9 : @ l a . i 1 . i c i o r @ FIRFIRIC9: A<a% la .icior @ c4 .e noi n c0n(ar @ GUFI: ?ai(9; G CR 0 . A Ţ 9 : @ c 4 n i c i n o i n lal(4ieri: T,0T,0.L: >re/ '4 c0n(4ri/ /arfa9 GUFI: L aţi1o f0r(aţilor9 >1o #a .e cerce(a(e: !arţafiţo% a#4 fa(a9 M AR Ţ AF I Ţ A 6 î m p i n g â n d - o p e I o l a 7 : ! e r g i # r e . ( 9 G r a 1 n c ) i ' 4 9 T , 0 T , 0 . L 6 e zi t ă s ă o a t i n g ă % : A r e c a . ; GUFI 6face un patrat mare în aer7: O gr4/a#4:
14

ne # ci c

.re< A :::

GUFI: - / '4 n ;9 Iola% '. ne a9 I,LA: A9 GUFI: Ei;9 G CR 0 . A Ţ 9 : L a c 0 ( e ' 1 ' 1 ' e ' 1 ' 1 ' c o a l 4 ;

T,0T,0.L: -4 (a(a o 50' c4 /a(a e<(i ca/ .ar<i3 <i1n<eli l /ea la

' 1' n(e/ #e @ #e @ #e ieri #e1alal1lal1

GUFI 6se scarpină-n cap7: -a/ la c0(e% !arţafiţo; M AR Ţ A F I Ţ A 6 r u ş i n a t ă 7 : - a / l a G CR 0 . A Ţ 9 : A FIRFIRIC9: 2aA 5e'(re; T,0T,0.L : N1o l 4/ f4r4 5e'(re9 G CR 0 . A Ţ 9 : ! a i b i 1 b i 1 b i n e l i . 1 l i . 1 l i . ' 4 : GUFI 6acru7: -are 5e'(re; -e 5e'(re; nA<.e: 9 6 p e ţ i t o r i i ş u ş o t e s c ş i s e d i s t r e a ză 7

FIRFIRIC9: $e'(re9 S4 ne #ai 5e'(re9 GUFI 6caută susţinerea curtenilor 7: -ine1a /ai a 5i( #e 5e'(re; Pe la noi n e c 5e'(re @ o 'l g4: '4 ne #ai gogo<i: ia fa(a9 #a gogo<i9 G CR 0 . A Ţ 9 : S n 1 ' n ( e ţ i î n a . o i a ţ i % # 1 a i a 9 GUFI: =i #a FIRFIRIC9: Sl g4 a3e/: * GUFI 6ars7: N

FIRFIRIC9: Ba.(e ' (e <i c GUFI: Pa(r FIRFIRIC9: Nooo9 N cine1ai /ai l a( @

a'(a ba'(a9 .e /ine: * '4 iei în (4b0rc4 .e n 3e5i în

' (e9 6îi întinde mâna 7: &a(e/ .al/a9 /4 a/eţe<(i (

GUFI 6plângăreţ7: Firfiric4% #rag4 @ E

(e a/eţe'c .e (ine; *

ce )al ne 5ba(e/; J r .e oc)ii /ei9 2ac4 n1a/% n1a/9 FIRFIRIC9: !inţi9 E<(i ) ligan <i 5 li(or: Ai '(a( la .0rnaie înain(e #e a l a (ron A: GUFI: -e (e bagi; FIRFIRIC9: I'(oria 3a 3orbi9 GUFI: >aD9 N 3a 3orbi9 rec)i @ T,0T,0.L : >a 3orbi% 3a 3orbi9 Pereţii a GUFI: -inci ' (e9 Ul(i/ l c 30n(: FIRFIRIC9: -a '4 n GUFI: Nicio#a(49 FIRFIRIC9: A( nci a#io9 Ai '41ţi / <(i GUFI: -ale b4( (49 A<a fa(4 n ng)iile9 /ai g4'iţi 3oi @ 5ici c4 ' n( ţoa.4 @ <a'e ' (e9

T,0T,0.L: F4r4 o /ie #e gogo<i n GUFI: S n(eţi (ic4iţi;

G CR 0 . A Ţ 9 : N i c i e : O l a 1 l a 1 l a ' î n 5 e a / a e i @ GUFI 6siderat7: O /ie #e gogo<i; FIRFIRIC9: O /ie FIRFIRIC9: O /ie9 GUFI: =n 3re/ rile a'(ea; O ' (4 @ FIRFIRIC9: *aci% c1ai #o'i( la ciora.9 GUFI: E ; FIRFIRIC9: E<(i /0nc4 9 GUFI: E /0nc4 ; * e<(i /0nc4 9 S4 ie<i afar49 FIRFIRIC9: E ie'% #aA ea r4/0ne fa(4 b4(r0n4 @ na9 GUFI 6se îneacă7: O ' (4 @

FIRFIRIC9: O '41ţi fac4 ceai la b4(r0neţe @ o '41ţi . n4 3en( 5e @ GUFI: O '4 fl ieraţi a .ag b4 @ Nici #rac A n1o '4 34 ia ::: FIRFIRIC9 6spre sală7: Fe(e; -0(4 fr n54 @ GUFI: A'(ea1' fe(e; ?abar n1a /0na /ea '4 #ea c (el A ::: FIRFIRIC9 6sfat tainic cu ceilalţi 7: -inci ' (e cinci5eci9 GUFI 6sfat tainic cu ceilalţi 7: Sec9 FIRFIRIC9 6discret7: L1a/ .4c4li(9 GUFI 6sclipitor7: I1a/ # '9 FIRFIRIC9: =/i .lace '4 l cre5 c 'ca# nici /or(: ngi c /iere: # /nea(a: E<(i o/ #e1nţele': GUFI: >ino '4 (e . .: E<(i firfiroi #e (reab4: F I R F I R I C 9 6 p r i n t r e e f u zi u n i 7 : ! a i a i < i a l ( e f e ( e ; 6 0 o c , ţ o c 7 A # 4 g o g o < i l e 9 GUFI: -are gogo<i; FIRFIRIC9: - / care;
15

GUFI: 2o 4 ' (e @ FIRFIRIC9: No 4 ' (e @ GUFI: !or9 !or9 No 4 ' (e #e gogo<i9 !ai bine o o/or c #ec0( '41i #a GUFI: *rei9 FIRFIRIC9: S b o.( ' (e n GUFI: N #a FIRFIRIC9: N GUFI: ?oţ le9 fii )a.'0n9 .e'(e (rei ' (e nici '4 /4 no 4 ' (e #e gogo<i: FIRFIRIC9: *reac4 @ o.(9

G CR 0 . A Ţ 9 : * e f a 1 f a 1 f a c i î n ( r 1 o GUFI: P4i @ n 1' ga(a @

1 1 rec)e;

T,0T,0.L : E<(i 'ig r; G CR 0 . A Ţ 9 : F 4 r 4 < a 1 < a 1 < a g 4 ; T,0T,0.L : A 9 A<a o 50' <i (a(a @ <or @ n A; -4 noi ne1a3e/ ca fraţii ::: GUFI: P4i; - / o1nce. 'er4ţi era FIRFIRIC9: 2aA #e ce n /aA T,0T,0.L : - / o #rege/; G CR 0 . A Ţ 9 : S 1 o f a c e / 8 / a 1 8 / a @ FIRFIRIC9: &a .e #in (rei9 6 fiecare se repede la fată pentru împărţeală; #arţafiţa se aruncă între peţitori şi Iola 7 GUFI: Fa(a (reb ie .eţi(49 6 pri iri şocate între peţitori; către Bubi şi !eno 7 - / 'e .eţe<(e; 3U3I 6timid7: S41i 5ic4 3orbe # lci ::: 2.0,: S1o gi gi lea'c4 ::: 3U3I: S41i în/0ne5e .lec4ci ni ::: GUFI: Gi gi liţi1o c 2.0,: & r# <iţi1o c .lec4ci ni9 #ar ri9

T,0T,0.L: -inci ' (e cinci5eci în ca.: G CR 0 . A Ţ 9 : N e 1 a f e 1 f e n 1 f e n ( a ( @ ! 4 ' c o a 1 ' c o a ( e # i n . a 1 . a 1 . a . c i @ GUFI: N 1' ga(a% fraţilor9 E a/ ca'4 grea @ Al a( l #o'.e<(e înce( @ 3in aca' 4 f4r4 /irea'4 c41/i FIRFIRIC9: No% a( nci ai '(rica( (oc/eala: SalA (are9 T,0T,0.L: S(a @ '(ai9 -4 (a(a o 50' '4 n #4 c (i/.; T,0T,0.L: !0ine a3e/ /eci @ G CR 0 . A Ţ 9 : P o i 1 . o i 1 . o i / 0 i n e . o 1 . o 1 . o . i c e @ T,0T,0.L: R4'.oi/0ine 'e1/.ar( corco# <ele @ G CR 0 . A Ţ 9 : 2 1 # 1 # . 4 a i a î n # o . 4 / g 0 1 g 0 1 g 0 < ( e l e @ T,0T,0.L: S0/b4(4 f r4/ le/ne @ 3in '4rb4(orile @ .rin#e/ / <(e .en(r n#iţ4 @ G CR 0 . A Ţ 9 : 2 a 1 # a 1 # a c 4 n 1 o f a c e / a 5 i @ r 4 1 r 4 / 0 n e / # e c 4 1 c 4 1 c 4 r ţ 4 : T,0T,0.L: !4 8 .oaie (a(a @ FIRFIRIC9: Fie9 6către Gufi7 O l 4/ <1a<a: 6 toţi trei o înşfacă pe Iola şi dau să plece7 GUFI: S(aţi9 S(aţi9 ? FIRFIRIC9: -e /ai e; GUFI: P4i c /; G CR 0 . A Ţ 9 : - e / a i 3 r e a ; GUFI: *oţi (rei; T,0T,0.L: P4i ce1are; GUFI: &444% ci f ceilor9 P4i n T,0T,0.L: - / FIRFIRIC9: N /aA n A; n A .oaA '1o ia #e ne3a'(49 N (oţi ::: (oţi: Un A 9 ooo9 < ( A @ ne1n' @ r4/ a5i @ c0n# /a1/a1/ai a3e/ G CR 0 . A Ţ 9 : B i # a 1 # a c 4 n

3U3I: Fan#o'iţi1349 S. neţi 3orbe goale9 2.0,: !or/4iţi .oe5ioare% #aţi #in ari.i% ri#icaţi134 coa#a% '/o(ociţi134 /oţ l9 ::: GUFI: S1a1nţele'; T,0T,0.L 6către Iola7: Ia1/4 .e /ine% c4 /4 ba(e (a(a @ FIRFIRIC9: *e ţin în . f9 =ţi fac <erbe(9 *e g0#il la c4lc0ie @ G CR 0 . A Ţ 9 : E I,LA: B(i .o( face ca1ca1ca /0n5 A @ GUFI: &ra3o9 &ra3o9 A<a9 Ei; Iola9 Pe care îl alegi; <i e % (a(4; /4 .o( )o(4rî% (a(49 @ *oţi î/i .ar fr /o<i @ GUFI: G0n#e<(e1(e% fa(a /ea% g0n#e<(e1(e9 @ I,LA 6în a anscenă7: N /.ŢIT,RII : Oooo9 I,LA: *oţi î/i ' n( #ragi @ /.ŢIT,RII : Eeee9
16

G CR 0 . A Ţ 9 6 s e s c a r p i n ă 7 : $ 4 ;

I,LA: S n( 'cli.i(ori <i )r4niţi (oţi (rei @ 6 încet7 !ai bine '4 'e ia1n(re ei @ /.ŢIT,RII: Aaaa;9 GUFI: - / a<a% fa(a /ea; I,LA: -e '41ţi '. n; Ini/a /ea e a lor @ G U F I 6 l â n g ă I o l a , î n g r o zi t 7 : * e 1 a i # i l i ( % f a ( a / e a ; I,LA: =/i .lace /ai ale' Firfiric4 @ GUFI: L4nţoi l 4'(a; I,LA: 2aA <i *on(onel /i '1a li.i( #e ' fle( ::: GUFI: >l4g i( l 4la; I,LA: 2e G0rneaţ4 nici '4 n @ GUFI 6îngrozit7: Fonf4i( l #e G0rneaţ4; =ţi .lace; I,LA: L1a< a'c l(a 5i <i noa.(e @ GUFI 6către !eno şi Bubi7: -e1o fi c 3U3I: >0'(a ::: 2.0,: >ine o 3re/e c0n# ::: /41nţelegi ::: GUFI: Na9 -e ne face/; 6 către #arţafiţa 7 -e (aci% !arţafiţo; Alege ( n l '(4.0nii (ale9 M AR Ţ AF I Ţ A : N /41nc /e(% .real4f4i( le @ GUFI: Alege1l% !arţafiţo9 -a (41i bine <i alege1i # .4 #inţi: M AR Ţ AF I Ţ A 6 î l a p u c ă p e 1 i r f i r i c ă 7 : I a c a ' c 4 g r a 9 6 î i c e r c e t e a z ă d i n ţ i i 7 * e g0#ili; FIRFIRIC9: N % #aA /4 f rnic ::: M AR Ţ AF I Ţ A : N e<(i b n @ 6către $ontonel 7 -a'c4 g ra% *on(onel9 6 îi #in(ele 4'(a; scoate dintele7 -e1i c ea; /ai 3orbi/ @ =/i 3ine '4 /i1l ng .e .0ine

G CR 0 . A Ţ 9 : N /4 leg4n @

9 N

' 1' 1' .or( /0n4 #e fe1fe1fe/eie @ =/i 3ine '4

6uşile se desc"id furtunos şi intră străjerii 7 U 0 S T R 91 . R : ! 4 r i ( l e 9 N e n o r o c i r e 9 6 s t u p o a r e î n s a l ă 2 c u m 3 c e 3 7 A L 8 , I L . A S T R 91 . R : A # a ( l a . ( e l e 1 n f o c 9 6 p a n i c ă 2 u n d e 3 c a r e 3 c â n d 3 7 U 0 S T R 91 . R : & l e ' ( e / 9 > i n e b l e ' e / l . e ' ( e n o i 9 N e 1 a / a r ' 9 6 p l e a c ă ; gălăgie afară; aerul i b r e a ză ; a u 4 n u 4 c u m 3 d e c e 3 ; b u b u i t u r i ; t u n e t e 7 n 30n( ::: 2.0,: Parc4 'e1a #e

3U3I: Fl ier4 care3a .e ca'4 ::: GUFI: O fi 3inerea neagr4 @ 6pentru sine7 Ori o fi 3eni( cea' l; / R I M U L C U R T . A0 : P a r c 4 / 0 r 0 i e c e 3 a ' b ( a l . a c a ' e i @ 6 t o ţ i c u u r e c " e a la podea7 A L 8 , I L . A C U R T . A0 : P a r c 4 ' e . l i / b 4 c i n e 3 a . e a c o . e r i < @ 6 t o ţ i s e p l i m b ă p e s u b p a ş i i p r e zu m t i i 7 GUFI 6înfricoşat7: $eno% f41/i o frecţie9 3U3I: Parc4 '1a li.i( .ar#o'eala ' b (4l.i ::: 2.0,: Ne1a a8 n' #in r/4 gafele <i /a(ra.a5l0c rile ::: 6 panică printre curteni7 S1or fi r .( (e/eliile ::: 3U3I: A .le'ni( /ie5 l l /ii ::: M AR Ţ A F I Ţ A : S 4 n 1 o i a c GUFI: ?el.9 ?el.9 A L T R . I L . A C U R T . A0 : S 4 î n c ) i # e / . o r ţ i l e 9 U 0 S T R 91 . R : S 4 b a ( e / GUFI: A'(a1i9 A' .aţi134 2.0,: E / l( /ai bine ::: 3U3I: E c)iar /ai bine ca1nain(e ::: GUFI 6triumfător7: Ne1a/ a/bala( #egeaba: O fi c45 ( 3reo .r n4:
17

.o(o. @ barca @

I,LA: 2e1ar .orni @ S4 ne #4/ <i noi c

<ile în c ie9 rec)i9 rec)ile9 6 toată lumea îşi astupă urec"ile; se

A L 8 , I L . A S T R 91 . R : S 4 n e . n e / 3 a ( 4 î n face linişte totală7 Ei;9 Parc41i /ai bine9 @

T,0T,0.L: !i1ai 'co' clonţ l9 *e o/or9 M AR Ţ AF I Ţ A : A 3 e a # i n ( e f a l ' 9 T,0T,0.L: 24 #in(ele1na.oi9 Sec4( r49 M AR Ţ AF I Ţ A : - a ' c 4 g r a ' 4 ţ i 1 l . n 9 @ 6 i - l p u n e 7 ? a i % G 0 r n e a ţ 4 9

3U3I: O fi ' g)iţa( 3re n c0ine ::: GUFI: S(aţi bl0n5i '4 face/ o .rob4: 6toată lumea îşi desprinde încet mâinile de pe urec"i; linişte totală; p e r s o n a j e l e î ş i î n d e p ă r t e a ză ş i m a i m u l t p a l m e l e ; b r u s c , c a t a c l i s m u l reîncepe; personajele sunt aruncate în toate părţile 7 GUFI: !aaaaa/4449 6îşi acoperă din nou urec"ile; personajele îl imită 7 6linişte totală7 T,0T,0.L 6în liniştea totală7: A/ 'fecli(1o9 FIRFIRIC9: -e ne face/; GUFI: N face/ ni/ic: S(4/ a<a: G CR 0 . A Ţ 9 : - 0 ( ; GUFI: -0( o fi ne3oie: FIRFIRIC9: S4 ne c4r4b4ni/9 S4 f gi/9 T,0T,0.L: S1o fi #e'c)i' g ra .4/0n( l i @ G CR 0 . A Ţ 9 : O ' 4 n e 1 n g ) i 1 g ) i 1 g ) i ( 4 @ T,0T,0.L: E 3rea la /a/a @ (o( @ c4 n 1' #e .e1aici @ G CR 0 . A Ţ 9 6 p l â n s 7 : E

GUFI: !0r0iţilor9 Ni/ic n -e1i /are l cr in(r4 .raf l ::: 3U3I: O fi !acabril;9 GUFI: -anci9 E

34 .lace9 La'A c4 34 obi<n iţi 3oi <i c rec)i; E c)iar '4n4(o': N

a'(a: 34 /ai

'41ţi ţii .al/ele .e

/4 (e/ #e !acabril: E 'f0r0i( r4

@ *aie coa#a la .i'ici

@ &olboro'e<(e în 'o/n @ A# n4 5ea/4 neagr4 în borcane @ 6 tunete, bubuieli, râs infernal7 GUFI 6implorator7: !acabril% Cnţele.( le ::: E nenorocire ::: 2.0,: A #a( ble'(e/ l .e'(e 'c4f0rlia noa'(r4 ::: 3U3I: Ni '1a 'c f n#a( cor4biile ::: M AR Ţ A F I Ţ A : N e 1 a . i e r i ( . i i ( l @ 6tunete, bubuieli, râs infernal7 / R I M U L C U R T . A0 : S . n e 1 n e % î n ţ e l e . ( l e % c i n e n e . o a ( e a 8 ( a ; A L T R . I L . A C U R T . A0 : ! a c a b r i l % ' c o a ( e 1 n e b a ' / a c r a ( 4 9 : : : M AR Ţ A F I Ţ A : N ne l4'a @ #e #rag l fe(ei @ I , L A : ! a c a b r i l % îţ i ' ( 4 î n . ( e r e ' 4 n e a 8 ţ i ; A L 8 , I L . A C U R T . A0 : S . n e % ! a c a b r i l % c e ' 4 f i e ; U 0 S T R 91 . R : A 8 ( 4 1 n e % î n ţ e l e . ( l e 9 : : : A L 8 , I L . A S T R 91 . R : N ne c)in i% !acabril9 ::: / R I M U L C U R T . A0 : S . n e % c / o # r e g e / ; : : : A L 8 , I L . A C U R T . A0 : U n # e ' 4 n e # c e / ; : : : A L T R . I L . A C U R T . A0 : S 4 n e r g 4 / ; / R I M U L C U R T . A0 : S 4 b a ( e / / 4 ( 4 n i i ; GUFI: !acabril% î/i cra.4 ca. A 9 Scoa(e1ne #in ra)a(9 ::: M AC A 3 R I L 6 t u n e t e , b u b u i e l i , r â s i n f e r n a l 7 : E i % a < 9 > i ' 1 a f 4 c ( # e 8 o a c 4 < i n1a3eaţi l4 (ar @ A<a 34 (reb ie @ Aţi 'e/4na( 30n( <i aţi c le' f r( n4 @ Po3e'(ea '1a '. ' .0n4 c0n# '1a 'f0r<i(% ce a fo'( #e 345 ( '1a a 5i( <i ce a fo'( #e a 5i( '1a 345 (G ce '1a '. ' n1a fo'( /inci n4% n /ai ce '1a a 5i( a fo'( nea#e34r% n 31aţi (e/ ( #e în( neric% #aA #e l /in4 o '4 34 a 3eni( <i '(4 ' b .a( la (e/eţi <i /are b0ţ0ial4 o '4 fieG c4 o/ l negr
1:

FIRFIRIC9 6lui Gufi7: Ai o fa(4 @ .roa'(4 ca o ci5/4 @ T,0T,0.L: Ne li.'i/ #e ea @ G CR 0 . A Ţ 9 : ? 1 ) 1 ) ooo9 .al/ele .e ca. ::: FIRFIRIC9: Ne1ai .4c4li( la gogo<i @ T,0T,0.L: Ac A ne ţii c prin sală; GUFI 6furios7: G ra% .l4.0n#iilor9 Afar49 Afar49 6 peţitorii fug din palat, rea să pornească după ei şi-şi ia mâinile de la urec"i; reîncep tunetele; peţitorii dispar definiti 7 GUFI 6astupându-şi repede urec"ile7: La'A c4 31ar4( e 9 ::: n /ai '4 (reac4 3al l ::: 2.0,: $4 % /4ri( le% ce face/; A'(a n GUFI: -e% ai obo'i(; M AR Ţ AF I Ţ A : ! 4 # o r c o a ( e l e @ e 3iaţ4 :::

/4ri( l î/.4ra(G <i el '(4 c

l /ina oc)ilor la .0n#4 <i #in oc)i l l i 'e 3a n rege n'4 .e ni/icG <i b4gaţi la ca. c4 n /ai ce

6toată lumea caută febril; încăperea este răscolită; orbii se ciocnesc unii de alţii, se caută unii pe alţii, se prind şi se bat între ei; "arababură generală; Gufi este prins la mijloc, pe tronul regal şi primeşte dupaci 7 A L 8 , I L . A C U R T . A0 : E l e 9 A r e g 0 ( l g r o ' 9 GUFI: N GUFI: E #aţi% /49 ' n( @ e 9 A L T R . I L . A C U R T . A0 : L 1 a / g 4 ' i ( 9 3U3I: !in(e9 2.0,: S4 i 'e (aie li/ba9 3U3I: S4 i 'e (aie ca. l9 2.0,: 2aaaa9 S4 i 'e (aie ca. l9 G U F I 6 s e z b a t e , m u ş c ă ; t o t u ş i î n c a s e a ză b ă t a i e d e l a t o ţ i 7 : - a . l @ . e #rac @ S n( e % G fi9 U 0 S T R 91 . R : - e ( . e 9 A L 8 , I L . A S T R 91 . R : 2 a ţ i 1 i l a / o a c 4 9 N 1 l l 4 ' a ţ i ' 4 # e ' c ) i # 4 g r a 9 GUFI: ?o.a9 -4 34 (ri/i( .e (oţi la ocn49 A L 8 , I L . A S T R 91 . R : C r 1 a i a l # r a c l i 9 3U3I: S4 fie #a( la c0ini9 GUFI 6terminat7: *aci% & bi% c4 (e fac ar<ice9 3U3I: *ac /4ri( le9 6realizează situaţia; restabileşte ordinea 7 GUFI 6scuturându-se de praf7: Pro<(ilor9 2aţi în /ai1/arele 3o'(r ;9 3U3I 6umil7: Le1a 'c4.a( ::: Iar(41i9

'c rge .ieirea 3oa'(r4G 6tunete, bubuieli, râs infernal 7 c4 #ec0( /ic /ai bine 5ea/4 #e c c (4 n 'e .oa(e n

eDi'(4 iar l /ina le na<(e .e (oa(eG ac A 'ac A a a8 n' la

f n# <i '1a f4c ( an A o /ie <i 'e 3or a 5i (r0/biţele ca '4 'e /ai 'c)i/be .er#elele .e la fere'(re <i '4 'e /ai '.ele r fele în î/.4r4ţie ::: c4 n e r <ine '4 fi orb% n /ai '4 n 1n( neci <i .e alţii ::: 6tunete, bubuieli, râs infernal7 GUFI: !acabril% a8 (41ne9 2.0,: P ne /4r A c noi9 3U3I: Fii ca. A no'(r 9 M AR Ţ AF I Ţ A : L e c i e < ( e 1 n e 9 GUFI: N .leca9 =ţi .or nce'c '4 '(ai9 6tunete, bubuieli, râs infernal; personajele îşi astupă din nou urec"ile; liniştea re ine7 GUFI: -e ne face/; -e ne face/; /RIMUL CURT.A0 : O/ l negr ; AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : O / l n e g r ; GUFI: *oa(4 l /ea la 'co(oceal49 La .0n#4 <i la r45 ire9 La </o(r 9 S4 r45biţi <i '41l g4'iţi9 2.0,: La a(ac9 3U3I: =nain(eee9 GUFI 6bastoane pe spinare celor doi 7: -4 (aţi .rin colţ ri% .rin .rin firi#e9 3U3I: Pe ' b .a( ri% .e ' b 'ca ne <i .e ' b # la. ri9 2.0,: Prin 'er(are <i .e ' b 'al(ele9 GUFI: *reb ie #ib i(9 *reb ie ra' #e .e faţa .4/0n( l i9 3U3I: La l .(4% fraţilor9 Ac / ori nicio#a(49 2.0,: Nici n .a' îna.oi9 .e#e.'i(9
1;

ng)ere <i

GUFI bine

6turbat7: rec)ile9

G ra9

L aţi

.ala( l

.al/4

c

.al/4

@

rcaţi

.e

aco.eri< ri% '4.aţi în beci ri% r4'coliţi /or/in(ele% '(ro.<iţilor9 $g0iţi134 6ies cu toţii din sala tronului; se aude tot mai slab larma căutării; Gufi, rămas singur, urcă pe tron, urmăreşte peretele de fundal şi îşi mişcă degetele pe un contur, e.trem de precis, trădându-şi aptitudinile se uită în jur de câte a ori, speriat 7 LULU 6cocoţat pe balcon7: - 1c 9 i zu a l e ;

GUFI: -ine n 1l g4'e<(e 3a fi a'.r

GUFI 6'e în(oarce speriat7: -ine1i; LULU: - 1c 9 GUFI 6 ine în a anscenă7: -are e<(i; -e 3rei; LULU: - 1c 1ri1g GUFI 6îl LULU: 2aA #e LULU: Ei% #a @ GUFI: E<(i #e / l( acolo; LULU: 2e c0n# l /ea: GUFI 6furios7: S. rc4ci ne9 241(e 8o'9 LULU: ?i% )i9 N1ai 3rea '4 3ii /ai bine '4 /4 iei; GUFI: A/ '4 . n '(r48ile '4 (e bici ia'c4 @ LULU: A)a% ai 345 ( c4 (e1a/ 345 ( <i ac A (e1a GUFI: N1a/ 345 ( ni/ic9 N 'c r(e5 #e ca.: A/ fo'( GUFI: N 9 LULU: -are 3a '4 5ic4 (oţi ' n( orbi ; GUFI: 2a9 LULU: Iar #e 345 (% 34# n /ai neb nii @ GUFI: 2a9 LULU: !4i% '4 fie9 Oare n 1i fi <i /4(4l ţ4 oleac4 neb n; GUFI: E ; Neb n; -e1ţi 3eni; LULU: -4 .rea (e1ai re.e5i( #in(r1o #a(4 la c lori @ GUFI: - lori; -are c lori; -e1' alea c lori; LULU: Ei% na9 @ Oi fi e GUFI: &a e<(i9 -4 (e bagi LULU 6râde7: A<a9 ; c)ior% #aA .ro'( n 1' ::: n#e n 1ţi fierbe oala9 LULU: Bi c / 5iceaiii @ N <(i ni/ic9 E<(i n .ro'(: eDi'(4 3454(ori ; l a( n4b4#4ile; n . nga<9 *reb ia '4 (e 9 ede pe (ulu7: 241(e 8o'9 n#e <(ii c4 ' n( ' ';9

GUFI: A/ '41ţi 'co( f / rile9 @ 2in .ielea (a o '4 fac o (ob4 <i #in 'c4f0rlie a/ '4 fac #o 4 'cr /iere @ LULU: *are ' .4ra( 34# c4 e<(i% /4ri( le @ GUFI: >e5i bine: LULU: A)a% a<a#ar rec no<(i c4 eDi'(4 3454(ori; GUFI: N <(i : Poa(e c4 #a% .oa(e c4 n <(i c4 ( <(i <(ii c4 e <(i @ 3e5i: (oci( #ege(ele #e a(0(a .i.4i(: rei '4 fii orb: * nu eşti c4 ( @ 34#: LULU: !4ri( le9 E LULU: 2aA <i ( GUFI: E LULU: 5i orb9 GUFI: &a ' n(9 Ai 345 ( ( LULU: -0n# GUFI: L l % n GUFI: N 3 l( r l #in înal( l cer l i: /4 nenoroci9 rec)i: S4 n (e a #4 cine3a @ LULU: *e1a/ nenoroci( e % '(4.0ne; /ai (r4nc4ni% L l : Pala( l are LULU: 2e ce (e (e/i% /4ri( le; GUFI: Oa/enii ' n( r4i% ' n( a(0( #e r4i @ LULU: *e (e/i #e oa/eni; GUFI: Oa/enii ' n( 'c)i/b4(ori% n LULU: Un l cr .oţi '4 <(ii nicio#a(4 @ n 1nţeleg e % '(4.0ne @ <i e '4 /4 l /ine5 @ >rea '41/i '. i <i /ie i1a/ c4 n ' n(; S n(9 3rei% 3e5i /ai bine #ec0( 3e#e rei e<(i orb: 2aA c0n# n n

GUFI: *e @ a #9

GUFI: Poa(e c4 <(i % .oa(e c4 n <(ii c4 e 34#9 E

' n( orb9 Ui(e9 !i '1a

Ui(e @ ' n( orb: Na @ /1a/ î/.ie#eca( @ rut '4 (e î/.ie#eci% /4ri( le @ *

GUFI: *aci9 *aci9 2ac4 n 1nţelegi% n 1ţi ba(e g ra #e .o/an49 LULU: - / a<a; >rea c / ai f4c ( #e i1ai .ro'(i( a<a; GUFI: Un#e 3e5i c4 i1a/ .ro'(i(; -ine ţi1a 5i' c4 i1a/ .ro'(i(; N .ro'(i(9

1<

LULU: 2e ce i1ai orbi(% /4ri( le; 2e ce le ţii a'c n'4 (aina l /inii; -e c0<(ig ai #e aici% /4ri( le; GUFI: E ; E ; E n a/ nici ai nici n c0<(ig: !4 3e5i .e /ine c 3re n c0<(ig; LULU: A( nci; 2ac4 n n c0<(ig% #e ce1i ţii în orbire;

LULU: La'4% . .41(e 'ing r: GUFI 6scrâşnind din dinţi7: S. rc4ci ne9 LULU: - / ai 5i'; GUFI: N 3rei '4 3ii aici% '4 3orbi/ o/ene<(e; LULU: 2aA .0n4 ac / a/ 3orbi( .4'4re<(e ; GUFI: ?ai l0ng4 /ine9 @ A/ al ne @ A/ /ig#ale @ ?ai '4 ronţ4i/ /ig#ale9 LULU: *are ţi1e fric4 #e a#e34r% /4ri( le: GUFI: -are a#e34r; -e a#e34r; LULU: *e roa#e ce3a .e #e#e' b( @ N /ai / l(e% '1ar #4r0/a @ GUFI: L l % n LULU: N : >rea GUFI: =ţi #a 3rei ( '4 .leci fr / <el .rin .oar(a #in #o' <i '4 /4 la<i 3rei '4 'e <(ie% c4 #ac4 '1ar <(i

GUFI: 2e ce1i ţin; P4i @ e c0<(ig l lor @ e '.re binele lor: LULU: - / a<a; - / a#ic4 spre binele lor; Se b c r4 ei c4 ' n( orbi; GUFI: Se b c r4% 'e b c r4 @ LULU: =i 3e5i ( GUFI 6ca ars7: N c4 'e b c r4; /ai 3orbi a<a9 6se uită în jur7 S4 <(ii c4 'e b c r4: N1ai

'4 /4 cre5i% #ar ei ' n( fericiţi:9 LULU: S n( fericiţi; GUFI: 2a% #a @ Orbii ' n( cei /ai fericiţi #in(re oa/eni: N 1<i ba( ca. l c ni/ic% n a #e /bla(% n a #e alerga(% n n a #e în(reba( @ Fiecare î<i 3e#e #e 'o/n% #e 'c la(% #e /0nca( @ * #e (oa(e; S. ne <i ( 3e5i c4 la /ine% aici% a na%

.e /ine 'ing r în .ala( l /e ; '4 34# ce1ţi /ai coace /in(ea: <i 5ece ling ri #e argin( @ c ele9 ce3a #e c)el( ial4 @ =ţi #a @ (e c4.4( ie'c @ aici '4 34# c / (e 8oci #e1a 31aţi a'c n'elea @ /ine @ n#e <(ii c4 lor le .lace '4 fie orbi; îi 3e5i ( c4 le .lace; e c4 le .lace:

@ Le li.'e<(e ce3a; =i #oare ce3a; =i ar#e ce3a .e

#in4 n(r ; La ce b n '4 3a#4; >45 l a# ce n /ai neca5 ri: A5i 3e5i f gi @ N

LULU: N1a/ (reb inţ4: !4n0nc4 ( GUFI: $4 % L l GUFI: R4 LULU: A<9 A/ '4 '(a

/0ine al(a @ 2 .4 ce 3e5i înce.i '4 f gi # .4 ceea ce 3e5i @ Bi f gi <i (e /ai 'a( ri alerg0n# @ *oa(4 3iaţa f gi # .4 l cr rile 345 (e le a(ingi c a#e34ra( @ N /ai ' ferinţ4 'e alege # .4 e /ai bine a<a; *e 'coli% )ale<(i% ( ca5n4% n ( #orinţ4 #e<ar(4 <i nicio#a(4 n alergare @ $4

faci c4 (e . i în g r4 c

alergarea (a <i n /ai .raf l #e .e (ob4 îţi /ai r4/0ne # .4 o 3iaţ4 #e @ G0n#e<(e1(e <i ( 9 N ( a'c lţi clo.oţeii% (e c lci #e .r0n5% (e 'coli la cafea% /ai a'c lţi o #a(4 clo.oţeii% (e c lci #e 'ear4: N @ S. ne <i ( /49 N #ac4 n f g4% n e /ai bine a<a; N a/ in3en(a( ţara a'(a @ cre#e1 .e (oţi% c4

LULU: A 5i% /4ri( le% #e GUFI: Le .lace9 Le .lace9 LULU: "i1a

'. ' ei c4 le .lace; Sa

GUFI 6ţipă7: *aci9 Le .lace: =ţi 8 r c4 le .lace: B(i LULU: B(ii ( ; GUFI: 2a% <(i LULU: B(ii ( GUFI: 2a% <(i e :

e o/ /ai ferici( #ec0( cel care n1are ni/ic #e #ori(:

LULU: ?// @ Bi a( nci ce (e1ai g0n#i(; Ia '41i orbe'c e n /ai a<a ni/eni n1o '41<i #orea'c4 ni/ic @ GUFI: >e5i; >e5i; Ai .rice. (: E<(i i'(eţ: >ino '4 (e . .9 LULU: La'4% /ai încolo @ GUFI: N % n @ >ino ac A9 S4 /or #ac41ţi fac ce3a9

/ai bine #ec0( ei ce le (reb ie <i ce n

le (reb ie;

@ 2ac41i la' #e ca. l lor 'e #4r0/4 <an#ra/a a: E / l( e<(i 3454(or;

/ai bine a<a: -re#e1/4: LULU: -e (e faci% /4ri( le% #ac4 'e afl4 c4 (

1=

GUFI: N

' n(9 "i1a/ '. ' e ' n(:

c4 ' n(; !1a/ 8 ca( c

(ine: *e1a/ .4c4li(:

GUFI: *aci9 F gi9 S4 n astupă urec"ile7 S4 n

(e /ai a #9 6 ca scos din minţi7 F gi9 *aci9 6îşi

*e1a/ (ra' #e li/b4: N GUFI: *aci% /4% (aci9

(e /ai 34#9 6realizează; îşi acoperă oc"ii 7

LULU: -e (e faci% /4ri( le% #ac4 l /ea 'e #e5/e(ice<(e <i1ţi afl4 (aina; LULU: *are o '41ţi /ai #ai în .e(ec% /4ri( le @ GUFI: Ai #e g0n# '4 /4 .0r4<(i; LULU: E fr c( l: GUFI: N1o '4 'e coac4 .rea re.e#e @ LULU: Nici n .4.4#ie <i n <(ii c0n# 'e coace: B1o#a(4 3e5i c4 '1a # ' . f l #e .e /ai ai c ce a'c n#e @ n .0r4'c% '(4.0ne: E n /ai '(a '4 34# c / 'e coace

AC T U L a l I I I > l e a Sala tronului$ Iola )in&ur!$ apoi Ro#derou!$ apoi Gu?i şi celelalte per)ona@e+ I,LA: N 6Iola îl caută pe (ulu; se aude o trâmbiţă la intrarea în palat; intră 6obderouă7 I,LA: L l % /incino' le% R,38.R,U9: Ia (e R,38.R,U9: E i(49 cine e<(i; I,LA 6icnet de spaimă7: * I,LA 6se retrage7: E n#e e<(i; <(i : E ' n( oarb4: @ R,38.R,U9: =/i .are r4 R,38.R,U9: *oţi% (oţi; I,LA: 2a: Bi (a(a <i #oica /ea <i $eno <i 'ol#aţii @ (oţi: L l % b fon l no'(r % '. ne c4 e r4 R,38.R,U9: N '4 fii orb: 2aA e n cre#: 2e ce e r4 e r4 : '4 fii orb; <(i : Poa(e c4 e r4 : 2ar .oa(e c4 n

I,LA: 2e ce; Pe aici (oţi ' n( orbi:

' n( Rob#ero 4; 2ar ( ; ' n( @ Iola: Fiica regel i: -e ca ţi aici;

I,LA: *oţi ' n(e/ orbi aici <i ne 'i/ţi/ foar(e bine @ R,38.R,U9: S n(eţi orbi #in(o(#ea na; I,LA: 2aA ce1ţi înc)i. i; 2in(o(#ea na9 R,38.R,U9: Fr /oa'4 ţar49 I,LA 6face o re erenţă7: Fii bine3eni( în ţara orbilor9 2ar (reb ie '4 ai gri84: 6tainic7 *e ca (4: R,38.R,U9: -ine; <(ii ce e I,LA: *oţi: R,38.R,U9: 2e ce;
4B

R,38.R,U9: !1a .rin' noa.(ea .e #r / <i ca ( a#4.o'(: I,LA: -e1i aia noa.(e; R,38.R,U9 6surprins7: -0n# 'e face în( neric: I,LA: A)a @ N .rice.: R,38.R,U9: -0n# a. ne 'oarele 'e face în( neric% .rice.i; I,LA: -e e 'oarele; R,38.R,U9 6îşi plimbă mâna prin faţa oc"ilor Iolei 7: N 'oarele;

I,LA: >or '4 (e fac4 ar<ice: N (e/ (are: Ei 5ic c4 3454(orii n R,38.R,U9: Bi ( ; -e 5ici; I,LA: E c 5ic c4 eDi'(4:

le .lac 3454(orii9 Se (e/ #e 3454(ori: Se eDi'(4:

I,LA: Bi în ro< ; R,38.R,U9: =n (oa(e c lorile: I,LA 6cu degetele începe să caute culorile; apoi, cu inelarul de la mâna stângă7: Aici9 ; R,38.R,U9: - / ai g)ici(; I,LA: N1a/ g)ici(% a/ 345 ( @ Bi aici @ 6 descrie locurile unde găseşte culoarea roşie7 R,38.R,U9: A#e34ra( @ I,LA: Ac / ara(41/i c loarea alba'(r49 R,38.R,U9 6îşi scoate mantia policromă, o aşează pe jos şi îi conduce mâna Iolei7: Ui(e% aici e c loarea alba'(r4: Si/ţi;

R,38.R,U9: Sig r c4 eDi'(4: S n( / lţi 3454(ori @ S n( ora<e în(regi 3454(ori: I,LA: E a#e34ra( c4 aco.eri< rile ca'elor ' n( ro<ii; R,38.R,U9: 2a% Iola: I,LA: - / e c loarea ro<ie; R,38.R,U9: -a /4r l: I,LA: ?ai% '. ne9 !ai '. ne1/i #e'.re c lori @ R,38.R,U9: -a'(ra3e(ele e 3er#e @ Gogo<ar l e ro< .or(ocali galben ie'e 3er#e @ I,LA: - / a<a; 2in .r ne <i l4/0i ie' ca'(ra3eţi; R,38.R,U9: N % Iola% n 9 2in c lori @ #ac4 a/e'(eci c lori @ I,LA: A)a @ N1a/ înţele'9 A 5i% Rob#ero 4 @ 3o.'ea a e c loare; R,38.R,U9: Aole '. i; R,38.R,U9: Sig r: I,LA: Oare n1a< . (ea <i e R,38.R,U9: I,LA: /0inile: <(i @ .oa(e c4 'e .oa(e @ #ege(ele ::: Ui(e% c #ege( l 4'(a <(i c loarea ro<ie @ R,38.R,U9: N ce; '4 în34ţ '4 34#; 9 /ai fac @ !ai î/i I,LA: *e1a/ nec48i(; N1a/ 3r ( '4 (e nec48e'c: N @ !orco3 l e <i @ l4/0ia e galben4 @ .r nele ' n( alba'(re @ #in alba'(r

I,LA: 2a% 'i/(: R,38.R,U9: ,'(a e 3iole(% 4'(a e /aro @ a'(a e ro5 @ ro5 în'ea/n4 ro< c . ţin alb în el: I,LA: 2ar alb l; R,38.R,U9: !0necile /ele ' n( albe @ c4/a<a /ea e alb4 @ <i ba(i'(a: I,LA: Bi aici; Aici e o c loare .e care n R,38.R,U9: ,'(a e /o3: I,LA: !o3 @ Bi 4'(a; R,38.R,U9: ,'(a e negr : I,LA: A)a% negr @ A<a e negr @ 6 Iola se ridică şi începe să-şi numere degetele7 Ac / <(i 9 ,'(a e negr % 4'(a e alb% 4'(a e alba'(r % 4'(a e ro< % 4'(a e 3er#e% 4'(a e galben @ 4'(a e 3iole( @ 4'(a e .or(ocali % 4'(a e /aro @ 4'(a e ro59 $ece9 Le <(i 9 >rei '4 le 3e5i; R,38.R,U9: >rea 9 I,LA: S(ai n .ic @ 6alunecă prin încăpere7 Aici n .rea: @ aici n @ Rob#ero 4% .ereţii 4<(ia ' n( coloraţi; R,38.R,U9: N I,LA: 2ar c / ' n(;
41

o c no'c:

I,LA: Se .oa(e% 'e .oa(e @ R,38.R,U9: Iola% n R,38.R,U9: 2a: (e a/4gi9

c loarea ro<ie: Si/( #e8a c4 '1a în34ţa( c

I,LA: &a 'e .oa(e: S. ne1/i% )ainele (ale ' n( colora(e;

R,38.R,U9: S.4l4ciţi @ cen <ii @ ce3a în(re alb <i negr I,LA: Bi (o( <i e R,38.R,U9: *e în<eli% Iola% n1a .ic #e c loare:

@

R,38.R,U9: I,LA: N

.raf% c

3ar% c

@ 6 î n c e p e s ă r ă zu i a s c ă p e r e t e l e 7 I o l a %

cre# c4 ' n( coloraţi @ 'i/( c4 ' n( coloraţi @

.ere(ele 4'(a e colora(9 ţi1a/ '. ' e ; Aici e o linie galben4 @ R,38.R,U9 6scrijeleşte; apare linia galbenă 7: A<a e @ I,LA: Bi aici în colţ @ e ce3a @ 3er#e @ 6 Iola îşi scoate eşarfa şi începe să dea praful jos7 N ; E ce3a 3er#e; R,38.R,U9: A<a e @ E 5 gr43i( I,LA: Bi aici @ e ce3a alba'(r R,38.R,U9: Bi /o3 @ <i 3iole( @ 6de sub stratul superficial apare un frumos păun desenat în toate culorile 7 I,LA: -e1i a'(a; S n( a(0(ea c lori c4 /4 #or #ege(ele @ Si/( c4 n a/ #e'( le #ege(e .en(r (oa(e c lorile @ .enele 3o.'i(e în /ii #e c lori @ n a/ o /ie #e #ege(e @ <or #ege(ele <i ai '4 3e5i #e R,38.R,U9: E n .4 n @ Un .4 n c /ai n co.ac @ @ <i alb @ <i ro< 9

I,LA: Ui(e @ î/i (re/ r4 #ege(ele @ -0n# /4 a.ro.ii #e .ere(ele 4'(a% î/i (re/ r4 #ege( l 3er#e @ aici cel ro< .o#ea î/i (re/ r4 #ege( l 3iole(: R,38.R,U9: *e #or #ege(ele: E<(i obo'i(4: Ai a'c l(a( .rea / l(e .o3e<(i <i ai obo'i( @: I,LA: N n e 'e .oa(e% Rob#ero 49 =nc4.erea a'(a e colora(49 Ui(e% aici @ 6 îl trage după ea şi îl sileşte să pună palmele pe o porţiune a peretelui 7 Aici n cerc ro< ; e: R,38.R,U9: N I,LA: Preci'; R,38.R,U9: Preci': I,LA: * n 3e5i bine% Rob#ero 49 e nici n cerc ro< @ E n /ai o R,38.R,U9: &a 34#% Iola @ 2ar n .a(4 / r#ar4 @ I,LA: E n cerc ro< 9 e9 R,38.R,U9: N @ c0n# /4 a.ro.ii #e colţ l @ -0n# /4 a.ro.ii #e 4'(a î/i (re/ r4 #ege(ele galben <i .or(ocali

I,LA: A9 -e /4 fac; E

R,38.R,U9: N 1i ni/ic: Ai '4 în3eţi <i a<a @ Ai '4 3e5i n /ai .rin 30rf l #ege(elor @ <i a.oi ai '4 în#e.4r(e5i #e.ar(e% .rin aer @ I,LA: -re5i c4 a/ '4 .o(; R,38.R,U9: Ai '4 .oţi: I,LA: S n( ferici(4: Nicio#a(4 n1a/ <(i ( c4 .ala( l e colora( @ R,38.R,U9: -i #a( @ - / .oa(e '4 fie colora( .ala( l orbilor; I,LA: Si/( c / (oa(e c lorile 'e ro(e'c în 8 r l /e @ Si/( c / (r4ie'c @ .arc4 (re/ r4% .arc4 'e /i<c4 înce( @ Ro< l re'.ir4 /ai (are% alba'(r l e /ai lene< @ 3iole( l e /ai 5globi % /aro l e /oroc4no' @ ro5 l e gl /eţ% alb l e 'incer <i (4c ( @ Parc4 ' n( 3ii (oa(e% .arc4 (r4ie'c în aer @ R,38.R,U9: -ine le1o fi . ' aici; Bi c0n#; I,LA: N <(i : n cerc ro< @

I,LA: E9 6începe să scrijelească cu ung"iile; pe urmele lăsate răzbate o culoare roşie puternică7 R,38.R,U9: N I,LA: -e1i; R,38.R,U9: 2e#e' b( e ro< 9 I,LA: Un#e; R,38.R,U9: Aici @ 6începe să dea praful jos de pe perete; pulberea superficială cade şi apare un cerc de toată frumuseţea 7 E 2ar a fo'( aco.eri( @ I,LA: Aco.eri( c ce;
44

'e .oa(e9

R,38.R,U9: Poa(e c4 3oi n1aţi fo'( orbi #in(o(#ea na% Iola9 Poa(e c4 '1 a în(0/.la( /ai (0r5i orbea'c4 /ai I,LA: N '41i #a <or @ cre#: -e1ţi .a'4; <(i : N #e ca. @ oci; "ărmălaia creşte, se apropie 7 @ Poa(e c4 cine3a @ a aco.eri( c lorile ca '4 34

GUFI: N1a3e/ 3icle< g: U 0 S T R 91 . R : O ' 4 n e # 4 / # ) l c 4 ( 0 n # 1 l : GUFI: 2 ) a3e/: U 0 S T R 91 . R : N e ( o c i / ' a n # a l e l e : : : GUFI: ?ai% f4 .a<i9 &ag4 (are9 Bi /ai 'c ( r41(e c4 e<(i î/b0c'i(: 6 Gufi îi dă să miroasă pălăria7 *trăjerul se retrage cu aceleaşi ezitări în dreptul p ă u n u l u i ; e s t e a m e ţ i t ş i g r e ş e ş t e d r u m u l ; s e i zb e ş t e d e zi d u l c o l o r a t ş i scoate un răcnet de durere; dispare 7 / R I M U L C U R T . A0 6intră; reacţii de spaimă în dreptul păunului; se prăbuşeşte la picioarele tronului 7: Ne1a/ g4'i( na< l: 6îşi şterge nasul, sudoarea şi lacrimile cu mantia lui Gufi 7 N 1i: GUFI: E<(i b4ia( b n @ !ai ca (4: / R I M U L C U R T . A0 : 2 a A n /ai ţine: $4 9 Ne (reb ie .lan #e b4(aie @ GUFI: N1a3e/ .lan: Ne ba(e/ f4r4 .lan: 6 Gufi îi dă să miroasă pălăria 7 >alea9 69urteanul se retrage; rictus lângă păun 7

R,38.R,U9: E o (ain4 aici% Iola @ <i n1o '4 a/ lini<(e .0n4 c0n# n1a/ 6de afară se aud

I,LA: ?iii9 >ine (a(a9 Re.e#e9 >ino '4 (e a'c n#9 R,38.R,U9: Un#e; 6cei doi coboară în fosă7

6Intră Gufi7 8 rupt şi sfâşiat7 9ând ajunge în dreptul păunului colorat, t r e s a r e 7 ' a r e c ă î l a r d e c e a ş i s a r e î n s u s 7 * e l i n i ş t e ş t e d i n c o l o d e zo n a colorată7 5scultă cu atenţie7 &ntinde mâinile şi şi le retrage pălăria lui 6obderouă şi îşi face ânt cu ea 7 iolent7 #ormăie ce a7 *e duce indecis spre tron şi se prăbuşeşte în el7 Găseşte U 0 S T R 91 . R 6 i n t r ă e p u i z a t d e c ă u t a r e ; l â n g ă p ă u n a r e a c e l e a ş i r e a c ţ i i ca şi Gufi; pipăie, ascultă, mormăie; către Gufi, oarecum liniştit 7: A/ #a( c)iD9 GUFI: !ai ca (49 U0 STR91.R : E .i(i( bine: *ace c)i(ic: GUFI: G ra9 2 .4 el9 U0 STR91.R : $4 : Frec4/ /angan A #e .o/an4: GUFI 6îşi şterge nasul, sudoarea şi lacrimile cu mantia străjerului 7: "ine1o (o( a<a9 U0 STR91.R : N e bine: Ne (rb ie n 3icle< g:
45

A L 8 , I L . A S T R 91 . R 6 s u r m e n a t d e t o t 7 : N 1 a / b a f ( 4 @ 6 : o p 4 ' ă u n u l 7 A / f4c ( b4(4( ri la (4l.i @ 6 *e prăbuşeşte 7 !i '1a GUFI: Unge1(e c (e/ #e1o #a/bla: GUFI: >rei '41ţi fac o frecţie; 6 &i face o frecţie7 N cea' A1al #oi<.elea @ E ca <i .rin' @ A L 8 , I L . A S T R 91 . R : - i c i 9 GUFI: *oc/ai /4 g0n#ea/ c4 f4r4 /erge @ A L 8 , I L . A S T R 91 . R : L 1 a / ' c o ( o c i ( < i 1 n / i n e l e # e . i D : GUFI: L1o/ .rin#e c0n# l1o .4li foa/ea <i obo'eala: 6 Gufi îi dă să miroasă pălăria7 ?ai% 5b g)e<(e1 o9 6*tăjerul se retrage; Gufi gândeşte i n t e n s ; f a c e c â ţ i a p a ş i t r e m u r ă t o r i ; e . p l o r e a ză p ă u n u l ; a u d e p a ş i ş i f u g e n .lan <i f4r4 n 3icle< g n /ai (e l4'a (oc/aA ac A % în A L 8 , I L . A S T R 91 . R : N /ai a/ ' fl @ !i1a înno#a( 3aricele @ r4g <i( (oa(e c4ile @ !4 a.4 rece9 =ţi (rece c0( ai 5ice .e<(e:

la loc; !eno şi Bubi apar ţinându-se unul de altul; se prăbuşesc de oboseală, lângă păun; ce de z âcnete şi z ârcoliri4 7 2.0,: A 9 Ar#e9 GUFI: -e ar#e; 3U3I: A c)9 Foc9 GUFI: -are foc; 2.0,: !i1a l a( n r0n# #e .iele @ ar#ei i (e: 3U3I: E i (e9 !i1a/ .r48i( f n# A @ GUFI: O fi #a( !arţafiţa c 2.0,: 2e n#e ar#ei i (e; '1a /ai f4c ( ar#ei i (e: f4c (: 3U3I: 2e #oi ani n

3U3I: *reb ie

/fla(4 'oba c

c4rb ne: S4 ia'4

n( A

#in oa/eni:

*reb ie f4c ( <i (reb ie #re': N /ai a<a ba(e/ .al/a: GUFI: P neţi% /4 #ege( A .e ran49 2.0,: Ia(4 care1i b ba9 *reb ie '4 fi/ /ai #e<(e.ţi #ec0( ne1a f4c ( /a/a <i /ai i ţi #ec0( cel c #o 4 .icioare: F4r4 '4 5#r4ng4ni/ ar/e /o/eal41l 3o/ 'coa(e: (reb ie '4 ie<i/ la (r0n(4 <i #in (4cere '4 ne face/ laţ: -a1n(r1 n cle<(e (reb ie '(r0n' <i #in a#0nc n /ai c 3U3I: O 'ing r4 'ec n#4 '4 n o /ie #e rec)i <i c 'ing r4 /ai .r4.4#i/ <i '1o l 4/ la (rei.45e<(e:

o /ie #e na' ri îl 3o/ încolţi: -4 n /ai o

neal(4 îi /ai .oa(e #a #e )ac <i1l .oa(e )4c i .e # /neal i:

GUFI: -are; 3U3I <i 2.0,: P0n#a: 2.0,: S n(e/ boccii #e ca. c4 alerg4/ c c)iţc4in# ca <obolanii @ 3U3I: L0ng4 <i <i .e # .4 colţ ri (reb ie '4 '(4/% c rec)ile ci li(e <i c n4rile f4c (e .0lnie <i în#el ng #e 3o/ a3ea r4b#are bine 3o/ fi na c .ere(ele: S4 ne ţine/ g ra încle<(a(4 <i .rin firi#e% rec)i <i 'ing r4 3a 3eni .ra#a #e 3o/ clo.oţei la .icioare <i

GUFI: A( nci o fi 3reo ' r.4( r4: 2.0, 6şi Bubi aprobator7: S r.4( ri '1a bine ::: 2.0,: N e bine c0n# înce.e '4 # )nea'c4 'ala (ron l i @ 3U3I: Pe aici a (rec ( ce3a nec ra( @ GUFI: ?// @ <i /ie /i '1a n454ri( @ 3U3I: E1nc rca(4 r4 : A<a cacial/a #e / l( n1a/ /ai îng)iţi(: S1a fr0n( oi<(ea1n #r /: N1a3e/ al(a: *reb ie .rin'% /4ri( le: GUFI 6pentru sine7: - /; 2.0,: I1a c45 ( c n1are gla'% n n (ronc #e noi <i n /4n0nc4% n 'e /ai #4 #e5li.i(: N1are înf4ţi<are% .4<e<(e% n la'4 r/e% n face .i.i% bea% n 3U3I 6mirosind în jurul păunului 7: Loc l 4'(a e '. rca(: N 1/i /iroa'e a

r4'.l4(iţi @ 2.0,: S4 fi/ co(loane <i 543orniţe '4 colc4i/ înce(% .e # .4 lac4(e <i .rin #o' l <iţelor% / ţe<(e <i în ci lire #e a3ea r4b#are @ 3U3I: -4 n /ai #ac4 n la loc l ei @ 2.0,: Bi noi% )aţ9 #e # .4 <4% c4 #oar n1o '4 'e .oa(4 ţine ne/0nca( <i /ai /i< ne 4<(ia ca f rnicile <i '4 n n b4ţ c 'e neb4 ( a(0(ea 5ile @ 3U3I: 24 .or nc4% a<a#ar% '4 n /ai cion#4nea'c4 în(re #0n<ii ca n cile în 'ac @ 2.0,: Fiecare '4 '(ea la loc l l i c /4ci lie #e .ia(r4 ca '41l .oa(4 /ir i .e n4/iloi c0n# '1o ar4(a @ GUFI: &ra3a9 Aţi g0n#i( a#0nc9 ?ai#eţi '4 34 . .9 6 0oc, ţoc47
46

3o/ /ai face 30n5oleal4 <i babilonie 3a ie<i #e

( <e<(e: Parc41i o ar4(are: 'e1nf rie% n 'e gr4be<(e% n 'e la'4: E ca

3U3I: S1a li.( ca o boal4: N

/oar(ea: S1a în(in' <i roa#e #in ce1a a. ca(: 2ac4 n 1l 'coa(e/ #in ga r4 <i n 1i . ne/ c4l < în g r4% ne /4n0nc4 #e 3ii: GUFI: Ne (reb ie n clenci: gri84: 2 .4 /e(o#e aeri'i(e: *reb ie .roce#a( c n ca.4( <i # ' .0n4 n#e '1a ni/eri(: 2.0,: *eb ie bibili( c

coţc4rie: *reb ie l a( #e la

3U3I: 2e g0n#i( a fo'( n '1o l4/ ri belea a:

<or% #e f4c ( e /ai gre : -4 ce1a/ '. ' #in g r4

/ R I M U L C U R T . A0 : - 4 i a ( 4 c e n e 1 a / g 0 n # i ( < i . e ' . e ' e l e n o a ' ( r e a / 3eni( '41ţi '. ne/ @ A L 8 , I L . A C U R T . A0 : @ l a . 0 n # 4 ' 4 < e # e / î n l o c ' 4 n e ( o ( î / . i e # i c 4 / .rin(re '/0rc rile <i gr4#inile al(ora @ A L T R . I L . A C U R T . A0 : @ c 4 / a i # e i ' . r a 3 4 3 o / f i ' ( 0 n # ' / i r n 4 < i a'c l(0n# .a<ii l i% #ec0( bonc4l in# <i l4'0n# 1l .e el '4 a'c l(e .a<ii no<(ri @ A L 8 , I L . A C U R T . A0 : @ c 4 . 0 n # a e # e a r < i î n a # 0 n c l e i c ) e i a / l ( o r a#e34r ri 'e l4f4ie<(e @ A L T R . I L . A C U R T . A0 : @ c 4 . 0 n # a e / a / a î n ţ e l e . c i n i i < i o . 0 n # 4 b i n e f4c (4 e /ai ief(in4 #ec0( n galo. n4# <i(: leee9 @ Nenorocire% /4ri( le% GUFI: &ra3a% bra3a% bra3a9 *receţi .e r0n# '4 34 . .9 6 0oc, ţoc, ţoc4 7 M AR Ţ A F I Ţ A 6 i n t r ă î n f u g ă ; r e a c ţ i e l a p ă u n 7 : ! 4 r i ( GUFI: -e ai% !arţafiţo; M AR Ţ A F I Ţ A 6se întoarce cu faţa la Gufi7: nenorocireeee9 S1a GUFI: N boci% c4 n aietă7 $i9 N c ib4ri( o(r43 rile în ini/a /eaaa @ 6 se smiorcăie7 .rice.: $i c 'ilabe9 6 #arţafiţa se ţine de cap şi se el%

'e leag4 le'ne <i / l(e 5ile 3o/ '(a ne/i<caţi <i 3o/ .0n#i .0n4 c0n#

2.0,: &a <i noi în(re noi (reb ie '4 ne .0n#i/% c4 n /ai a<a 'e ţin 3erigile î/.re n4 <i r4/0ne lanţ l în(reg: 3U3I: P0n#4 .0n#4 <i iar .0n#49 Bi cine n .e'(e b ci9 2.0,: N /ai .0n#a ne /ai 'coa(e #e .0n#i/ c (oţii% c 'ilinţ4 <i c GUFI: &ra3a% bre9 S4 'e ' ne #1a# nare9 U 0 S T R 91 . R 6 d ă b u z n a 7 : P r e a l i n g < i ( l e 9 6 s a r e î n s u s ş i i e s e d i n zo n a de culoare7 Ni '1a # ' 3laga (o( orbec4in#: 2aA <(ii la ce ne1a/ g0n#i(; AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R 6 i n t r ă f u r t u n o s 7 : N e 1 a / g 0 n # i ( c 4 a < a n nici '41l l4'4/ .e al( A '4 bea cai/ac A ::: U0 STR91.R : @ #1aia 5ic c4 #ec0( '4 5b r4(4ci/ ca /ai bine '4 '(4/ #re.ţi ca .ereţii; AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R : @ c 4 # i n . e r e ţ i / a i / l ( e ' e a # < i # i n ' . a ( e l e fal# rilor / l(e 'e /iro' @ U0 STR91.R : @ c4 #ac4 3o/ '(a <i 3o/ .0n#i% /ai / l(e 3o/ #ob0n#i: AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R : @ E i ; GUFI: &ra3a% /49 ?ai#eţi '4 34 . .9 6 0oc, ţoc47 /RIMUL CURT.A0 6dă buzna; reacţie la păun 7: !4ri( lee9 6se prăbuşeşte la picioarele tronului7 !i1a 'cli.( /in(ea n c ) i c ) i r e 59 AL 8 , I L . A C U R T . A 0 6 i n t r ă î n f u g ă ; r e a c ţ i e l a p ă u n 7 : - 4 # e c 0 n # n e ( o ( ' ci/ în 8 r l co5ii% ne1a a8 n' /in(ea la ca.% ba<ca a/eţeal4 c4 g)i# < l î<i r0#e #e noi @ AL T R . I L . A C U R T . A 0 6 i n t r ă î n f u g ă ; r e a c ţ i e l a p ă u n 7 : ! a i b i n e ' 4 f a c e / oarece .o'( <i /ai c i5b0n#4 3o/ ie<i @ n '(ol ( rba(% n 1i /ai /erge @ 6 i e s e d i n zo n a c o l o r a t ă 7 - 4 n i c i o r ( A . o . i i n 1 a / 3 r e a ' 4 n i 1 l # 4 / % # a A n#e ne1a/ b4ga(% /4ri( le9 S4 r4b#are <i 3o/ fi /0n( iţi: 3a .0n#i% ar#e1i1'e13or bice

(e /ai b0ţ0i9 /eeeri:

M AR Ţ A F I Ţ A : ! a i b i n e i a 1 / i c a . l c 4 % # . 4 c e / i 1 a f o ' ( # a ( ' 4 a # c /i '1a f4c ( 'il4 '41l /ai ţin .e GUFI: Ei% a<9 *e1ai '.eria( #1 n .iţigoi @

M AR Ţ A F I Ţ A : I 1 a o ( r 4 3 i ( / i n ( e a < 1 a a . c a ( 1 o ( r 4 n c 4 n e a l a n e c g e ( a ( 4 4 4 @ GUFI: - /; -ine; M AR Ţ A F I Ţ A 6 î n " o " o t e 7 : I o l a % f a ( a n o a ' ( r 4 4 4 @ GUFI 6tuşeşte încurcat7: -are Iola; M AR Ţ A F I Ţ A 6 î ş i r e i n e b r u s c ; a c u za t o r , e . p l i c a t i 7 : P r i n ţ e ' a % f l o a r e a florilor cea nec lea'4 la care ţinea/ /ai / l( #ec0( la GUFI: -e1i c ea; -iri.e<(e9 .ooo( @ M AR Ţ A F I Ţ A 6 p l â n g e 7 : N rec)ile #in ca. @

47

GUFI 6către Bubi şi !eno 7: B1o fi 'clin(i( fAo gle5n4; 6 o scutură pe #arţafiţa7 ?ai% 3ar'4 (o(9 M AR Ţ AF I Ţ A 6 c a o ţ a ţ ă 7 : A o l e ini/a /ea <1a/ ţin (1o ca M AR Ţ AF I Ţ A : A1nce. ( '4 n o GUFI: Pe cine; S. ne% ble'(e/a(o9 3a#4 @ 6tunete, bubuieli; liniştea re ine; stupoare printre personaje; încremenire totală 7 GUFI 6tremurând7: -e 3orbe1' a'(ea% !arţafiţo; 2.0,: *e1ai 5#r /ica( #e (o(; 3U3I: "i '1a f4c ( #e g)ilo(in4; 2.0,: N1o a'c l(a% /4ri( le9 Are 'are .e li/b4 @ 3U3I: E /a(oal4 r4 @ GUFI: Re.e(4% !arţafiţo% c4 (e b <e'c9 Fa(a /ea a1nce. ( '4 3a#4; M AR Ţ AF I Ţ A 6 p e n t r u s i n e 7 : 2 a @ 6 l u i ! e n o c a r e o p r i e ş t e î n t r e b ă t o r ; con ingător7 #a @ 6lui Gufi7 2A999 @ GUFI: Ia1o .e1n#ele(e9 M AR Ţ AF I Ţ A : * o ( # .4 ie. re; GUFI: P4i; T , A T . / . R S , 0 A1 . L . : P 4 i 9 M AR Ţ AF I Ţ A : A < a c 4 / 1 a / . ' l a . 0 n # 4 9 GUFI: >ino '4 (e . .9 6ţoc47 T , A T . / . R S , 0 A1 . L . 6 a p r o b a t o r 7 : & r a 3 a 9 M AR Ţ AF I Ţ A : Bi1a/ .0n#i( aici @ <1a/ .0n#i( #incolo @ 6 obser ă n#e c u r i o zi t a t e a c e l o r l a l ţ i 7 < 1 a / / a i . 0 n # i ( o # a ( 4 a i c i @ < 1 a / / a i . 0 n # i ( o #a(4 acolo @ Bi #e la o 3re/e ce a #; Un gl4'cior @ Bi #e r45b4(ea; 2.0, 6intră în joc7: 2e ' b M AR Ţ AF I Ţ A : B i 1 a c i e r a <4 @ <a;
4:

3U3I 6la fel7: A c i; M AR Ţ A F I Ţ A : A . r i n ţ e ' e i 9 @ B i c e 1 a / f 4 c ( a c < i l e a ; 2.0,: Ai li.i( (i/.an A <1ai a'c l(a( ::: M AR Ţ A F I Ţ A 6 t r i u m f ă t o a r e 7 : A ' ( a 1 i 9 GUFI: - /% clonţoa'o% ai .0n#i(1o .e fa(a /ea; / R I M U L C U R T . A0 : P e . r i n ţ e ' 4 ; A L 8 , I L . A C U R T . A0 : P e ' ( 4 . 0 n a n o a ' ( r 4 ; M AR Ţ A F I Ţ A : ! c l e ' 9 N i / e n i n 1 i c r a ( c a l a c r i / a < i n i c i I o l a n 1 i bi'eric4: GUFI: - / ai 5i'; M AR Ţ A F I Ţ A 6 s e d ă l a G u f i 7 : 2 a c 4 n 'ca(e #e1o '41ţi .iar4 a 5 l9 GUFI: Orb ' r#; 6îng"ite în sec7 Bi; M AR Ţ A F I Ţ A : B i c e c r e # e ţ i c 4 5 i c e a î n c 4 l ţ a ( a ; 3U3I: -e; M AR Ţ A F I Ţ A : N / 4 r a : 2.0,: Bi ce1i r4 T,ŢI : -e; M AR Ţ A F I Ţ A : N i c i n GUFI: N n ::: /in(9 34 (rece .rin ca. @ 6 Gufi face, ameninţător, câţi a b0rfe% #aA ca a'(a paşi către #arţafiţa7 - lori9 6spaimă generală 7 'e .oa(e9 Ai f4c (1o #e oaie9 A/ /ai a 5i( e în a'(a; n /4ra n /ere @ Aici e b ba @ N /4ra @ ( e . o ( o l e < ( i % îţ i ( o r n c 0 ( e 3 a 3 e r 5 i < i <4 #e

9 Aooole 9 Pe cine1a/ al4.(a( e în .al/4 @

la

/bl0n# e

#e neb n4% î/. n'4 <i î/.ie#ica(4% ce /1 /ble ie. rele # .4 30n4(or #ec0( 30n4(or l

a/ g0n#i(; N 1i /ai bine '4

M AR Ţ A F I Ţ A : P 4 i n

M AR Ţ A F I Ţ A : G r a % f 0 ' 0 i ( l e % c 4 n 2.0,: Bi ce #ac4 n /4ra; 3U3I: Le 5icea <i ea ca (olo/aca @ M AR Ţ A F I Ţ A : P 4 i a ' ( a 1 i % c 4 n 2.0,: A 9 M AR Ţ A F I Ţ A : L e 5 i c e a c i 3 a @ 3U3I: A3ea .e cine3a1n ia(ac;

le 5icea #e

na 'ing r4 @

M AR Ţ AF I Ţ A : 2 a 9 6pe Bubi îl apucă tusea con ulsi ă; !eno stă să GUFI 6aparte7: =n ia(ac la fa(49 @ U M AR Ţ AF I Ţ A : R 4 # e a : GUFI: -e r <ine9 R0#ea #e o fa(4 oarb4% f4r4 a.4rare @ M AR Ţ AF I Ţ A : A ' ( a 1 i 9 GUFI: - / /ai 'co( ca. 1n l /e; 2.0,: P4iii @ e .ier# (9 3U3I: S1a c r4ţa( @ Parc1a # #e8a c / îi .lo 4 .e le'.e#ea neagr4: GUFI: 2aţi alar/a9 6 către străjeri 7 R4'.0n#iţi1349 In(raţi (i.1(il9 >0r0ţi134 c a <ire(lic9 Legaţi1l fe#ele<9 A# ceţi1l încoaA9 6 către #arţafiţa 7 Bi .e ea9 @ Le bag e /inţile1n ca.9 6 străjerii dispar în fosă 7 -4 .rea /1 fie .4reri @ 'co' #in bala/ale9 S1a1n#e'i( gl /a9 Le ar4( e omite% 9 Bi ce 5icea;

2.0,: 2e ce n1ai '(a( (

.e1aca'4% bre;

3U3I: Ai 3eni( la iona(ane <1ai #a( #e .4# reţe @ M AR Ţ A F I Ţ A : F i i c 4 1 ( a l 1 a a ' c n ' î n l a # a # e 5 e ' ( r e @ GUFI: U 9 @ 6pri indu-l pe 6obderouă7 A <i r4.o'a(; 6către Iola7 2e ce ţi1a a8 n' 5e'(rea .e care ţi1a/ #a(1o <i1ai înce. ( .l0ngi% fa(a /ea; N

'1a# ni <i 'ing r4; Ai '. rca( la#a #e 5e'(re; 6 Iola plânge mai di"ai7 L1ai b4ga( .e g <(er A 4'(a în 'f0n(a la#4 .e care o ai #e la /41(a; M AR Ţ A F I Ţ A : P l o # A a # a ( î n n o i : : : U 0 S T R 91 . R : N e 1 a 5 g 0 r i a ( c a o l e o a i c 4 @ A L 8 , I L . A S T R 91 . R : A ' ( r o . i ( c a o . i ' i c 4 @ GUFI: Ia /ai '. ne% !arţafiţo9 M AR Ţ A F I Ţ A : S e a . c a ' e r 4 # e r 4 5 i ( . e r e ţ i i < i ' e / i n n a GUFI: A r45 i( .ereţii; 2.0,: Or fi neb ni a/0n#oi @ M AR Ţ A F I Ţ A : & a i l e a l ( A : P e e l î l / 4 r n ţ i / % # a A c / î i ' c o a ( e / e i b o a l a #in ca.; /RIMUL CURT.A0 : A r45 i( .ereţii; 6 toţi curtenii se risipesc şi caută culorile prin încăpere; încet, încet, culorile reapar 7 A L 8 , I L . A C U R T . A0 : P a r c 4 ' e ' i / ( e c e 3 a @ A L T R . I L . A C U R T . A0 : P a r c 4 e / a i / o a l e @ A L / AT R U L . A C U R T . A0 : B i / a i c a l # @ A L C I 0 C I L . A C U R T . A0 : E % a < a % c a o a # i e r e @ A L D AS . L . A C U R T . A 0 : - a o # l c e a ţ 4 @ / R I M U L C U R T . A0 : O f i a # e 3 4 r a ( @ A L 8 , I L . A C U R T . A0 : N 1 o f i ( o ( l / i n c i n 4 @ A L T R . I L . A C U R T . A0 : P o a ( e c 4 ( o ( < i e D i ' ( 4 @ A L / AT R U L . A C U R T . A0 : O r f i f i i n # 3 4 5 4 ( o r i @ A L C I 0 C I L . A C U R T . A0 : P o a ( e c 4 n e a r a ( 4 < i n o 4 @ G U F I 6 d u r , i n c " i zi t o r i a l 7 : G r a 9 6 c u l o r i l e d i s p a r 7 N S1a r4'coli( (o( l @ S1a #a( c
4;

în faţa lor:

2.0, 6se apropie şi atinge peretele7: Or fi c lori; S4 n

3U3I: Poa(e c41' a#ieri @ Poa(e c4 'e ro(e<(e aer l .e #ea' .ra @ GUFI 6se apropie pe furiş şi îi ia de urec"i; îi aduce în a anscenă 7: S1a b r5 l i( 3re/ rile @ -ine iar(4 e l a( #e .ro'(: -a. l b4g4reţ (reb ie '4 ca#4: 6Bubi, !eno gem, se caină 7 N 1l re(e54/ noi% ne re(ea54 el: 2.0,: !4ri( le% #aA #e ce ne (e/e/ noi #e o . '(ie #e c loare; GUFI: *aci% #o'.i( le% n '(recoar4 în a#0nc l (4 ) li9 -e <(ii ( ; - loarea o(r43e<(e 'i/ţ rile: Se <i (e roa#e: 6 'oc4 o palmă peste cap lui !eno7 *e

'a.4 .0n4 #4 #e a.4: *e îneac4 în /inci na /ire'/ei: Bi .e l0ng4 (ine% 'e /ai î/boln43e'c <i alţii: 6 'oc4 o palmă peste cap lui Bubi7 6bufnituri, bubuituri, gemete, scâncete de sub scenă; străjerii se întorc cărându-l pe 6obderouă; acesta este legat fedeleş de la brâu în sus, cu un sac tras peste faţă, basma la oc"i şi căluş la gură; Iola boceşte 7 U0 STR91.R : L1a/ în<f4ca(9 AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R : I 1 a / . ' ' a r e . e c o a # 4 @ U0 STR91.R : A c45 ( în c r'4 ca n g 5gan @ GUFI: 6către 6obderouă 7 Ai 3eni( la /iere <i (e1a î/. n' albina @

. neţi /0na .e ni/ic9 l 4/ 3reo boal49 @

.ia(ra în noi @ S4 n

2aţi134 c

. a r f / 9 6 t o ţ i s e e . e c u t ă G c o t c o d ă c e l i , m u g e t e , n e c " e za t u r i ; u n

î/.ieliţa( le;

66obderouă

e

legat

la

gură

şi

scoate

nişte

sunete

guiţat de porc7 !0ine (4ie/ .orc l9 2.0, 6caută în calendar; fascinat7: !0ine; Face/ 'erbarea .orc l i; GUFI: -e1i în /0n4 n 1i /inci n4: U0 STR91.R : *4ie/ .orc l; GUFI: S4 fie b c ria orbilor /ai l ng4: 3U3I 6repezit7: =/.4rţi/ <orici l; AL D AS . L . A C U R T . A0 : - ) i a r ; GUFI: S4 )ali/ c0rnaţii <i c)i<ca: AL 8 , I L . A S T R 9 1 . R : A < a r e . e # e ; GUFI: O face/ @ a5i: 2.0,: N 1i bine '4 '4ri/ .e'(e calen#ar @ Abia .oi/0ine e 'erbarea .orc l i% /4ri(e9 GUFI: N 1i bai: I,LA: R4 faci% (a(4% c4 (ai .orc A înain(ea 'oroc l i ::: ni/ica n (e1ai ale': 6 în r4b#are <i b ca(4 @ c GUFI: *aci% î/.ieliţa(o% c4 fal4 /are ai a3 ( <i c transă7 ?oţ l a fo'( .rin'9 =l 3o/ 8 / li b ca(4 c c o'0n#irea <ar.el i f4.( i(or ::: 2.0,: C4ri( le% .0nA ce n 8 #eci n1ai c / o'0n#i ::: e ce fac @ 6le face semn străjerilorG GUFI: *aci% r0io' le% c4 <(i

înfundate; Gufi face semn iar lui 6obderouă i se scoate căluşul 7 R,38.R,U9: Rob#ero 4 /4 c)ea/4% rege al orbilor9 G U F I 6 î l c e r c e t e a ză c u a t e n ţ i e ; c â t e o c i u p i t u r ă , c â t e u n b o b 0 r n a c 7 : O o o 9 Fr /o' n /e% n1a/ ce 5ice: *e (e/i #e /oar(e% .e)li3an le; R,38.R,U9: N (e (e/i /ai / l(; R,38.R,U9: 2e '41/i n 'ing r l cr /4 (e/% 8 .0ne @ S4 n .lo 4 /0ine <i # ci5/ele .e #r /: 6 râsete înfundate, c"icoteli; unii sâsâie, ţâţâie /4 (e/ #e ni/ic% orb le9 #e orbire GUFI 6aproape că îi înţeapă oc"ii cu degetele 7: 2e /oar(e 'a

d e za p r o b a t o r ; t o ţ i î l c e r c e t e a ză p e r â n d 2 î l a p a s ă , î l î m p u n g , î l zg â l ţ â i e 7 GUFI: Aaa% '4 n 1ţi faci (ea/4 #e a'(a9 !0ine fi13ei în .o# a(0rna(% la 'ca(% c < ncile <i c b c4ţile #e 'l4nin4 @ N 3ei a3ea neca5 l #e care n g0n# <i o care era (e (e/i @ 6sc"imbând tonul7 Rob#ero 4% rec no<(i c4 e<(i 3ino3a(; R,38.R,U9: E #e rec no'c ( a< rec noa<(e: N /ai .ace @ N .rice. nel4/ rire n 1/i #a n l cr % /4ri( le: 2e ce (e1ai n fr /o' .4 n% c)iar aici

a. ca( /a(a <1ai #a( c @ GUFI: - / în#r45ne<(i;

'.oial4 .e'(e fr /oa'ele c lori c

gri84 @ '41i /earg4 f lgii @ A 3eni( ora <1a b4( ( cea' A: *rece/ la

î/.o#obi( .ala( l; E 5 gr43i( în /ii #e c lori

R,38.R,U9: Pereţii ' n( .lini #e c lori: &a 3er#e ca iarba% ba n ro< ca foc A <i alba'(r

n galben ca a r l% ba

n

s t r ă j e r i i î i s c o t s a c u l d e p e c a p ş i î l p u n p e p o zi ţ i e ; t o ţ i î l c e r c e t e a ză p e 6obderouă; agresi i dar temători în cercetare 7 U0 STR91.R 6admirati , după ce l-a atins 7: N /RIMUL CURT.A0 : Are na' l #re.( @ AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : B i b 4 r b i a # e ' . i c a ( 4 @ AL T R . I L . A C U R T . A 0 : S e / n c 4 e a l e ' @ GUFI: Ale' '4 cra.e9 *ac4134 fleanca9 !ergeţi /ai bine '4 a'o/aţi .orc A 6.reg4(iţi .orc A .en(r (4iere7: 6cei doi străjeri pleacă7 - / (e c)ea/4% e r4 f4c (9

ca cer l ::: La ce ţi1a

(reb i( '4 aco.eri (o( l a<a c / n /ai /0ţ l î<i aco.er4 '. rc4ci nea; / R I M U L C U R T . A0 6 t r e zi t 7 : - l o r i 5 i c i ; A L 8 , I L . A C U R T . A0 : U n . 4 n ; GUFI: E neb n9 E ( rba(9 L aţi1l #e .e /ine9 Ar ncaţi1l în . ţ9 S4 (er/in4/ o #a(4 @ 9 I,LA: N 9 S4 n 34 a(ingeţi #e el c4 34 '. n l i !acabril9 6 îi scoate legătura de la oc"i; personajele se întorc brusc cu spatele ca pentru a se

4<

feri de un pericol7 O '4 31alegeţi c .ielea la fier( în ca5an l c licori @

c0(e1o cocoa<4 ori o '4 34 . n4 la<i

R,38.R,U9: N1a3eţi #ec0( '4 34 ri#icaţi .leoa.ele <i 3eţi 3e#ea: GUFI: !inci n49 Un#e1' 4ia c r4r nc)ii <i ficaţii9 Ga(a c A L / AT R U L . A C U R T . A0 : N .orc A ; S41ncea.4 'erbarea9 S4 'e1/.ar(4 e #re.(% /4ri( le @ e 8 #eca(4 @ 34 '. n l i !acabril @ 9 flec4reala9 & bi9 *aie1i ca. A9 ! 5ica9

R,38.R,U9: 2e ce (e (e/i #e c lori% rege al orbilor; 2e ce n r4' ce<(e o '.iral4 #e fr n5e% n /ai 3er#e <i galben% n /ai ro< @ #incolo e o ci .erc4 /aronie @ #incoace e AL T R . I L . A C U R T . A 0 : U n c 0 / . # e / a c i ; AL / A T R U L . A C U R T . A 0 : O c i . e r c 4 / a r o n i e ; GUFI: N 1l cre#eţi% fraţilor9 E n c0/. #e /aci @ 6 p e r s o n a j e l e s - a u r ă s p â n d i t , f a s c i n a t e , ş i p a l p e a ză p e r e ţ i i 7

.ala( l în (oa(4 fr / 'eţea l i; -e (e '.erie a<a; Ui(e% c)iar acolo 'e <i /o3

A L C I 0 C I L . A C U R T . A0 : A ' ( a n

A L D AS . L . A C U R T . A 0 : $ 4 % ' 4 / a i 8 # e c 4 / o l e a c 4 @ I,LA 6apărându-l pe 6obderouă7: E 3U3I: Sig r: S4 n face/ 3reo (r4'naie: !ai bine '41l 8 #ece !acabril @

GUFI 6cu teamă7: !acabril; Sclifo'i( l al4; -e <(ie 4la ce1i #re.(a(ea; / R I M U L C U R T . A0 : S 4 1 l 8 # e c e ! a c a b r i l 9 A L 8 , I L . A C U R T . A0 : S 4 n e ' . n 4 ! a c a b r i l # a c 4 3 4 5 4 ( o r l a / i n ţ i ( ' a n : GUFI: $4 % fraţilor% .ier#e/ 3re/ea @ E (rece/ la <orici: 6personajele se apropie protector de 6obederouă 7 A L T R . I L . A C U R T . A0 : N / a i ! a c a b r i l . o a ( e ' 4 8 # e c e A L / AT R U L . A C U R T . A0 : * neagr4 ::: Un#e1' 4ia c '41i 8 #eci .e orbi9 :::9 N /ai '4 (reac4 5i a a'(a g4'i( @ 'c)i/ba 3orba9 GUFI: A)a9 La'A c4 34 .o(ole'c e A L C I 0 C I L . A C U R T . A0 : L a ' 4 . o r c A 9 N T,ŢI : !acabril9 !acabril9 !acabril9 6tunete, bubuieli, râs infernal7 GUFI: !acabril% înţele.( le% l1a/ .rin' .e 3454(or @ .e (r4#4(or% .e ciga<% .e '.er8 r <i .e la< @ !i1a o/or0( fa(a: I1a în( neca( /in(ea <1a f4c (1o '4 3a#4: ! l(4 r <ine /i1a a# ' în ca'4: !i1a #a( în#e/n ri nec 3iincioa'e la ' . <i: 6curtenii îl desleagă pe 6obderouă o <i c şi îl îng"esuie pe Gufi 7 A r45 i( .ereţii # .4 c lori @ F41l c '4 #i'.ar4 #in(re noi9 2ac4 n 6tunete, bubuieli, râs infernal7
4=

n <ar.e 3enino'9 $eno9 & bi9 A/ #a( o

.or nc49 6!eno şi Bubi nu se mişcă de la locurile lor 7 AL C I 0 C I L . A C U R T . A 0 : A l b a ' ( r % 5 i c i @ ; AL D AS . L . A C U R T . A0 : > e r # e c a i a r b a @ ; /RIMUL CURT.A0 : Ro< GUFI: =na.oi9 N ca foc A @ ; . neţi /0na .e ni/ic9 AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : G a l b e n c a a r l @ ; 34 a(ingeţi #e ni/ic9 N R,38.R,U9: 2e ce ţi1e fric4% rege al orbilor; Ori (e (e/i c4 cine 3a g)ici c lorile 3a înce.e /ai a.oi '4 3a#4; AL T R . I L . A C U R T . A 0 : - / ; S e . o a ( e ; AL / A T R U L . A C U R T . A 0 : S 4 3 e # e / ; AL C I 0 C I L . A C U R T . A 0 : oc)ii no<(ri; GUFI 6terminat7: !inci ni9 Oc4ri <i /inci ni9 R,38.R,U9: Se .oa(e% 'e .oa(e @ Iola 3e#e #e8a 5ece c lori @ GUFI: $ece c lori9 ; A ca. @ M AR Ţ AF I Ţ A 6 j e l u i n d u - s e 7 : R 4 / 0 n e f a ( 4 b 4 ( r 0 n 4 4 4 @ AL D AS . L . A C U R T . A0 : $ e c e c l o r i ; /RIMUL CURT.A0 : Ne .oţi în34ţa 345 ( l; AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : N e . o ţ i # 4 r i c l o r i l e ; AL T R . I L . A C U R T . A 0 : E a # e 3 4 r a ( ; - / ; 9 $ece ani o '4 (reac4 .0n4 i le1oi 'coa(e #in

5ic '41i (4ie/ ca. l <i '4

n 3454(or9

.orc A; *oc/ai ac C <i1a

A L D AS . L . A C U R T . A 0 : S 4 3 i n 4 ! a c a b r i l 9

oţe( <i

el% /4car ca. l l i @

M AC A3 R I L 6 l u g u b r u 7 : > o r b a / l ( 4 % ' 4 r 4 c i a o / l i : , ' ( a 1 i 3 4 5 4 ( o r l ; 2 .4 c)i. l l i o '4 'e 'c)i/be l /ea: A o/or0( el .e cine3a; !4'oar4 #e 5ece ori <i (aie o #a(49 Oc)i .en(r oc)i <i #in(e .en(r #in(e: *reaba1i ca <i f4c (4: -e1o /ai fi% 'e 3a alege ::: ce '1o1n(0/.la% C o/ a 5i #e la alţii ::: c / '1o (er/ina% '1o .o3e'(i /ai încolo ::: A/ 5i': 6tunete, bubuieli, râs infernal7 GUFI: !1a nenoroci(9 @ !1a r4. '9 @ Un#e1' 4ia c .orc l; /RIMUL CURT.A0 : A<a 8 #eca(4 /ai 5ic <i e 9 6 iese% AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : - a . b r e a 5 % ! a c a b r i l 4 ' ( a 9 6 i e s e % M AR Ţ AF I Ţ A : S 1 a n 4 r i ( î n c r o . e a l a % G f i < o r 9 GUFI: La'41/4% !arţafiţo% c4 /i 'e 5ba(e fierea @ AL T R . I L . A C U R T . A 0 : - e 1 i % î n c o r n o r a ( l e % ţ i ' 1 a 6iese% AL / A T R U L . A C U R T . A 0 : P o a ( e n 1 a i # o r / i ( l a . r 0 n 5 @ 6 i e s e % AL C I 0 C I L . A C U R T . A 0 : A # o r / i ( % n @ 6iese% M AR Ţ AF I Ţ A : G f i ţ 4 @ ) a i î n . o a l a / e a ' 4 ( e o g o i e ' c 9 GUFI: N /1a(inge9 @ !i '1a r5ica( .ielea @ !i '1a înfierb0n(a( înc)eie( rile @ 2.0,: N1ai 3rea '4 . i n .ic (0/.la .e .ern4% '4 (e1n(re/e5i; 6 iese% M AR Ţ AF I Ţ A : N 1 a i ( e a / 4 % G f l i c 4 9 > e g ) e / n o i l 0 n g 4 ( i n e : 6 i e s e % 3U3I: =ţi ' fl4/ noi în l /0nare @ 6 iese% GUFI: N % n @ (reb ie '4 #4/ #r / A la 'erb4ri9 Un#e ' n( / 5icanţii; (on l la (on(oroi @ S4 (ai <oric l în .4rţi egale @ c0(e #o 4 .orţii la fiecare înneb ni( *reb ie '4 #a e #e la a'(a: Se 'c)i/b4 3re/ea . ' .ie(re la fica(;

trapa fosei; intră încet (ulu 7 O '4 34 în(oarceţi la /ine în gen nc)i ::: O '4 34 (0r0ţi ca 3ier/ii ::: '4 34 .ri/e'c îna.oi ::: LULU: &ra<oa3e @ GUFI: -ine e<(i; -e 3rei; LULU: S n( b fon l (4 345 ( @ GUFI: E GUFI: E n1a/ 345 ( ni/ic: E n <(i ni/ic: N c no'c: LULU: ?// @ N 3rei '4 (e fac '4 r05i; >4# c4 e<(i ca/ (ri'( @ c)ior <i .refera( @ -el /ai b n #in c0ţi '1a

n1a/ r0' nicio#a(4: !ie n 1/i .lace '4 r0#: 2 1(e9 la '(o/ac @

LULU: - / a<a; R0' l îngra<4 @ GUFI: !ie î/i ca#e gre c r(e @ GUFI: N 3rea '4 <(i : >rea '4 /4 la<i în .ace: >rea '4 #or/: LULU: S4 #or/i; -0n# alţii .e(rec; GUFI: -ine .e(rece; Pe(recere f4r4 /ine; LULU: E '4rb4(oarea .orc l i: S1a (4ia( gr4' n l @ GUFI: S1a (4ia(; F4r4 /ine; Le1ar4( e LULU: &ine% /4i% 3i' r0(9 E (4ia(9 @ 3rei% or '4 ţi a(0(a îţi '. n9 @ >e5i c41ţi 3ine <i ţie LULU: P4ca(9 *e1a< fi #i'(ra( #e /ilioane: "i1a< fi '. ' ce1a/ 345 ( .rin

r0n# l: 6Gufi se maimuţăreşte imitându-l pe (ulu7: >rei% n 'e #e'c)i#4 <i ţie oc)ii în(r1o 5i: GUFI: Oc)ii /ei; LULU: Oc)ii (4i% #a: GUFI: Nicio#a(49 LULU: 21aia a/ 3eni(: -a '4 (e 'f4( ie'c: S4 n br 'c (e 3a .4li l /ina @ B1ac r4/0i c GUFI: !ai 54bo3e<(e . ţin9 !ai f41/4 '4 r0#9

/0na /ea a/ '41/.ar( <orici l @ A/ '4 #a Un#e1aţi în(in'1o% co#o<ilor; B(i c lorile ::: >1a eDi'(4; !inci n49 #e

(e '.erii .rea (are c0n#

@ J r 9 6 r e a l i ze a ză c ă n u m a i a r e a u d i e n ţ ă 7 & b i ; 9 $ e n o ; 9 ! a r ţ a f i ţ o ; 9 n#e 3i 'e (rage ::: >1a în<ela(% .ro<(ilor9 N eDi'(4 c lori ::: -ine 31a '. ' c4 6 lumina în scenă cade încet 7

bine9 A/ (reab4:

LULU: !ai r05i <i #e (ine% c4 #e /ine ai (o( r0' @ 6 şut în fund lui Gufi 7 ?a9

L /ina e /inci n49

S n(eţi 'labi9 A #a( boala 345 l i în 3oi; ::: Orbi9 6 rămâne doar spot pe
5B

6gălăgie mare de afară; strigătele de bucurie ale curtenilor; urale; Gufi caută un loc unde să se ascundă; desc"ide trapa fosei şi coboară ;-< trepte7 GUFI 6o ultimă încercare7: N /e @ *e fac 'fe(nic l /e .leca9 *e /.l #e bani @ *e fac '(r48er l @ =/.4rţi/ .e #in #o 4 (ron l @ o /ie #e

ani: 6(ulu îl pri eşte compătimitor iar Gufi dispare în fosă 7 6l /ina re3ine în 'cen4G toate personajele intră în scenă cu costume multicolore; alai de sărbătoare; eselie; c"iote; Iola îl conduce pe 6obderouă către tron şi dă la o parte cu ertura cenuşie; tronul se dez ăluie colorat, în toată splendoarea lui; un ultim geamăt al lui Gufi 7 I,LA 6merge deasupra trapei7: S4rac (a(a9 LULU 6lângă tron7: La'41l9 N1a fo'( nicio#a(4 orb: 6 I o l a m e r g e l â n g ă t r o n ; 6 o b d e r o u ă s e a ş e a ză ; t o a t e p e r s o n a j e l e a p l a u d ă 7 6tunete, bubuieli, râs infernal; personajele încremenesc 7 M AC A3 R I L : S 4 n e 3 e # e / c orbilor ne1a/ a 5i( #e'( l @ 6 t u n e t e , b u b u i e l i , r â s i n f e r n a l ; p e r s o n a j e l e î ş i r e i a u b u n a d i s p o zi ţ i e 7 LULU: ! 5ica9 2aţi #r / l la (on(oroi9 T,ŢI: Ura9 Ura9 Ura9 /RIMUL CURT.A0 : $g0rci( l <i )arabab ra9 T,ŢI: Ura9 AL 8 , I L . A C U R T . A 0 : N a ' l % / 0 i n i l e < i g r a 9 AL T R . I L . A C U R T . A 0 : U n # e ' n ( . e ţ i ( e l e ; AL / A T R U L . A C U R T . A 0 : S 1 a ' c ţ i / c ţ i ( e l e 9 AL C I 0 C I L . A C U R T . A 0 : R a . i ţ a < i n c A @ AL D AS . L . A C U R T . A0 : @ g a ( a c STR91.RII : Un <i c #oi @ T,ŢI: ?ai la (on(oroi9 6 m u z i c ă , t o n t o r o i , n e b u n i e m a r e ; t o a t e p e r s o n a j e l e d a n s e a ză 7 b cl c A9 bine <i .e (4r0/ l ' r5ilor% c4 .e (4r0/ l

51