You are on page 1of 133

HANU ANCUEI 1928 Iapa lui Vod Haralambie Balaurul Fntna dintre plopi Cealalt An u! "ude!

al #rmanilor Ne$u#tor lip# an %rb #ra I#tori#irea &a'ariei (ntnarul BA)*A+U) 19,*ABE) C.%N%)%+IC 188/ noiembrie0 1e na2te3 la 4a2 ani3 5i'ai Ur#a 'i3 primul opil din a doua #torie a a6o atului Ale7andru 1ado6eanu3 (iu de !ran 2tiutor de arte3 din !inuturile +or8ului3 u 4ro(ira Ur#a 'i3 (ii de r9e2i din #atul Ver2eni3 de pe apa 5oldo6ei de 1u#0 188-:1892 ;2i petre e opilria la 4a2 ani 2i3 6ara3 la Ver2eni3 la buni ii dup mam0 ;n 2 oala primar din Vatra 4a2 anilor <l are a da# l pe 50 Bu#uio 3 pe are 6iitorul # riitor <l 6a e6o a <n po6e#tirea =omnu> *randa(ir3 2i prin are3 6a 9i e 5i'ail 1ado6eanu3 ?l:am uno# ut pe Crean$@0 ;n epe # itea# unele r!i din bibliote a tatlui #u3 (iind atra# <n mod deo#ebit de po6e#tirile u 'aidu i3 e7trem de r#pndite <n epo 3 dar 2i de i#torie0 1891 Copilul 5i'ai apt numele 1ado6eanuA ab#ol6e2te 2 oala primar0 1892:189B Cur#uri la +imna9iul ?Ale u =oni i@ din Flti eni0 =ire tor al $imna9iului era Va#ile )o6ine# u3 tatl 6iitorului riti literar Eu$en )o6ine# uA pro(e#or de limba romn : Ne ulai Apo#tol C ruia 1ado6eanu <i 6a <n redin!a primele pa$ini # ri#eDA iar de (ran e9 :+0 1tino0 Viitorul # riitor e nelip#it la 8o urile ?de:a 'aidu ii@3 de#pre are E0 )o6ine# u 6a # rie 6olumul 4a2i pe ni#ip0 *otodat3 1ado6eanu mani(e#t pa#iune pentru 6ntoare 2i pe# uitA e7pedi!iile <n bl!ile Eomu9ului 2i la Nada Florilor <l 6a (a e # rmn repetent <n anul 189/0 189/ 5oare 4ro(ira 1ado6eanu3 mama lui 5i'ai0 ?Cnd a murit3 6a # rie 50 1ado6eanu <n Anii de u eni ie3 a6eam pai#pre9e e ani3 ele6 al $imna9iului din Flti eni0 A (o#t o lo6itur att de brutal3 <n t am #im!it:o <ndelun$ dup a eea@0 189B 2- aprilie0 1ub #emntura 5i'ai din 4a2 ani3 debutea9 <n re6i#ta umori#ti =ra u din Bu ure2ti3 u # 'i!a intitulat =omni2oara 5000 din Flti eni0 )a ,- aprilie3 a eea2i re6i#t <i publi poe9ia Homo0 Ab#ol6e2te +imna9iul ?Ale u =oni i@ din Flti eni 2i #e <n# rie C, #eptembrieD la A ademia 5i'ilean din Ia2i3 de6enit )i eul Na!ional Ca9iF ?5i'ail 1ado6eanu@D0 E#te un ele6 eminent3 ontinundu:2i <n a ela2i timp preo uprile literare0 1898 <n epe # olabore9e la Via!a nou C ontinuat de CarmenD3 alturi de +ala +ala tion3 N0 =0 Co ea3 *udor Ar$'e9i 2i al!ii3 #emnnd u numele #u3 dar 2i u p#eudonimul 5010 Cobu90 Noile tendin!e literare nu:l atra$0 ;mpreun u un (o#t ole$3 Con#tantin 5ote!3 # oate timp de 9e e #ptmni re6i#ta Aurora0 1899 Cu p#eudonimul 5010 Cobu93 1ado6eanu publi 6er#uri 2i pro9 <n re6i#ta bu ure2tean 4a$ini literare3 ondu# de Artur 1ta6ri 2i Ion +orun0 )a a eea2i re6i#t mai olaborea9 I0)0 Cara$iale3 +0 Co2bu 3 B0Et0 =ela6ran ea3 A0 Vla'u!3 Et0%0 Io#i(3 =0 An$'el3 "ean Bart3 H0 +oro6ei 20a0 ;n 9iarul ie2ean %pinia3 <i apar o #uit de po6e#tiri

6ntore2ti3 roni i3 (oiletoane 2i 6er#uri0 19--

Ab#ol6e2te )i eul Na!ional din Ia2i3 unde dobndi#e o ultur literar temeini F ?Alternam &ola u =ieGen#3 *ur$'enie6 2i +o$ol u Alp'on#e =audet3 Vi tor Hu$o 2i Bal9a u Flaubert3 Emine# u <mi era la <ndemn pururiA de a#emeni Crean$0 A6eam <n in#te pe =ela6ran ea3 Vla'u! 2i Cara$iale@0 Urmnd <ndemnul tatlui #u3 #e <n# rie la Fa ultatea de drept din Bu ure2ti3 dar nu (re 6entea9 ur#urile3 atra# (iind tot mai mult de 6ia!a literar0 A um # rie o parte a po6e#tirilor are 6or (orma 6olumul =ureri <nbu2ite0 Colaborea9 la .e6i#ta literar3 ondu# de *'0 50 1toene# u0 19-1 Colaborea9 u nu6ele3 poe9ii3 re en9ii3 tradu eri3 #emnnd u di(erite p#eudonime C50 1ado6eanu: Cobu93 10 4ri# aru3 C0 1teanu3 Ilie 4u2 a2uD la .e6i#ta modern din Bu ure2ti0 Ai i publi 3 printre altele3 nu6ela Ion Ur#u 2i o tradu ere din F050 =o#toie6#Gi C5oartaD3 Hn 'eie e6o area i#tori Fra!ii 4ot oa63 prima 6er#iune a romanului Eoimii0 1e #tabile2te la Flti eni3 unde #e #tore2te u E aterina Blu0 19-2 *nrul 1ado6eanu e#te <n orporat <n armat3 mai <nti la 1u ea6a3 apoi la *r$u % na 2i Flti eni0 A6an#at dup dou luni aporal:in#tru tor3 6a re!ine #pe i(i ul mediului pentru a:l reda <n Amintirile prarului +'eor$'i!a0 Continu # publi e <n .e6i#ta modern Cpo6e#tirile Co#ma . oare 2i Un !iptD3 iar <n ontinuarea a e#teia3 4a$ini ale#e3 #emnea9 nara!iunea Fra!ii 4ot oa60 1o!ilor 1ado6eanu li #e na2te primul opilF =e#pina: )ia0 Urmtorii opiiF =imitrie:5iti C19-/:19//D3 4ro(ira Cn0 19-ID3 *eodora:=idi a Cn0 19-9D3 Bo$dan: 5i'ail C191-: 1912D3 Bo$dan C1912:192-D3 E aterina:*in u!a Cn0 1912D3 5ir ea Cn0 191JD3 )i6ia:)u ia C191/:19/BD3 )idia: 5arioara Cn0 191BD 2i 4aul:5i'u C192-:19JJD0 19-, 4ubli nu6elele )una 2i 4etrea 1trinul <n .e6i#ta ideali#t a lui 50+0 Holban0 ;n epe # olabore9e la 1mntorul C u nu6ela Ne uno# utulD0 C'emat la reda !ie de Et0%0Io#i(3 6ine la Bu ure2ti pentru a lu ra la re6i#t3 #ub ondu erea lui Ni olae Ior$a0 4re(a e Fra!ii 4ot oa63 te7tul (iind publi at <n (oiletonul Voin!ei na!ionale #ub titlul Eoimii0 19-J Apar3 la Editura 5iner6a3 on#e uti6 6olumeleF 4o6e#tiri3 Eoimii3 =ureri <nbu2ite 2i Cr2ma lui 5o2 4re u0 Ni olae Ior$a e#te primul are l:a remar at pe 1ado6eanu0 1e bu ur de #u e# de publi 0 1 riu elo$io# de#pre 6olumele re#pe ti6e +0 Bo$dan:=ui 3 Ion 1 urtu3 1e7til 4u2 ariu0 *itu 5aiore# u <2i e7prima dorin!a de a:l unoa2te0 ?Anul 19-J3 # ria Ni olae Ior$a <n 1mntorul3 #:ar putea numi ?anul lui 1ado6eanu@3 dup a ela dintre # riitorii are #:au ridi at <n uprin#ul lui3 la #itua!ia de el mai itit 2i mai iubit dintre nu6eli2tii de a#t9i@0 19-/ ;i apar 6olumele 4o6e#tiri din r9boi3 la editura 5iner6a3 in#pirat din e6enimentele de la 18BB3 2i Comoara =oroban!ului C<n ?Bibliote a #o iet!ii 1teaua@D0 19-I .e6ine la Flti eni0 )a Ia2i3 apare re6i#ta Via!a romnea# 3 de a rei reda !ie 1ado6eanu #e 6a ata2a pe tot re#tul 6ie!ii0 Ai i lea$ prietenii traini e u +0 Ibrileanu3 C0 1tere3 =0 Bote93 +0 *opr eanu 2i al!i # riitori u nume de re9onan! <n epo 0 4ubli po6e#tirea 4u2tiul3 dup are de6ine ? olaborator permanent@0 ;n Con6orbiri literare <i apare 4 at boiere# 0 Editura 5iner6a editea9 6olumele Floare o(ilit3 5ormntul unui opil 2i Amintirile prarului +'eor$'i!a3 iar Al alaK 4o6e#tiri de #rbtori0 Cltore2te <n mun!ii Neam!ului C ltorie (inali9at <n 6olumul %ameni 2i lo uri3 2i In =obro$ea0 19-B =up r# oalele !rne2ti din (ebruarie:martie3 e#te numit in#pe tor al er urilor ulturale #te2ti 2i al bibliote ilor populare3 <n are alitate ltore2te din nou <n =obro$ea0 =in <n#r inarea lui 1piru Haret3 mini#tru al

in#tru !iunii3 er etea9 atitudinea unor <n6!tori din 8ude!ul 1u ea6a (a! de r# oalele din martie0 ;n raportul <naintat3 1ado6eanu men!ionaF ?5ul!i mi:au #pu# limpedeF dreptatea e#te a mun itorului obi8duit0 Arenda2ii 2i proprietarii3 (r deo#ebire de na!ionalitate3 <2i bat 8o de mun a romnului0 *o!i #urtu arii #atului3 primar3 notar3 # riitora23 mul$ (r ru2ine3 (r mil3 a ea#t 6a lptoa#000@ Alturi de Artur +oro6ei3 # oate la Flti eni o $a9et de#tinat !rnimiiF .6a2ul poporului0 ;i apar3 la Editura 5iner6aF <n#emnrile lui Ne ulai 5anea3 )a noi <n Vii2oara3 Vremuri de be8enie3 pre um 2i 6olumul de tradu eri din +uK de 5aupa##ant 4o6e#tiri ale#e0 19-8 Editea9 alte trei 6olumeF % i#torie de demult C uprin9nd F 5er$nd #pre Hrlu3 Codrul3 Balta lini2tii3 Emi$ran!ii din Bra9iliaDA =uduia 5ar$areta Croman pe tema 6ie!ii eroti e din pro6in ieDA %ameni 2i lo uri3 in lu9nd e6o ri aF Bi#tri!a3 Humule2tii lui Crean$3 Cetatea Neam!ului3 .d2enii3 A$apia3 Vrate ul3 et 0 1e on#tituie3 <n aprilie3 1o ietatea 1 riitorilor .omni0 1ado6eanu e#te ale# 6i epre2edinte0 19-9 ;mpreun u Et0%0Io#i(3 Ilarie C'endi 2i =0 An$'el3 # oate3 din noiembrie pn <n aprilie 191-3 re6i#ta Cumpna0 Ai i 6or 6edea lumina tiparului .e(le7iile unui e7plorator3 reporta8 de#pre 6ia!a !rnimii3 o prim (a9 <n elaborarea Bordeenilor0 ;i apare3 la Editura 5iner6a3 Cnte ul amintirii3 iar la *ipo$ra(ia ar'idie e9an din 1ibiu3 Ve#titorii0 191E#te numit dire tor al *eatrului Na!ional din Ia2i C(un !ie pe are o 6a de!ine pn <n 1919D0 ;n a ea#t (un !ie3 1ado6eanu reali9ea9 o re#tru turare prin ipial a repertoriului0 El a <nlturat ? eea e e teatru de #pe ul 2i de te'ni @ 2i a ale# ?operele are ridi #u(letul omene# 3 punndu:l <n (a!a problemelor #o iale 2i a a9urilor de on2tiin! ara teri#ti epo ii noa#tre@0 Editea9 6olumeleF 4o6e#tiri de #ear Cla Editura 5iner6aD3 +eno6e6a de Brabant3 bro2ura Cum putem # pa de ne6oi 2i um putem dobndi pmnt3 pre um 2i tradu erea primelor

dou apitole din 4'ilo#op'ie de l>art de H0 *aine C=e#pre natura operei de art 2i =e#pre produ erea operei de artD0 1911 Apar 6olumele Apa mor!ilor Cla Editura 5iner6aD 2i 4o6e#tiri de petre ere 2i de (olo# Cla Ca#a 2 oalelorD0 1912 Colaborea9 la Via!a romnea# 3 Uni6er#ul 2i la Almana'ul 1o iet!ii 1 riitorilor .omni0 Vd lumina tiparului 6olumele Bordeenii Cla editura 5iner6aD 2i Un in#tri$ator Cla Editura re6i#tei Fla raD0 ;n Via!a romnea# <n epe # publi e <n (oileton romanul Neamul Eoimre2tilor0 191, Ca #ublo otenent <n re9er63 ia parte la r9boiul romno:bul$ar3 a8un$nd u bri$ada a 1,:a mi7t pn aproape de 1o(ia0 Continu olaborarea la Uni6er#ul 2i Via!a romnea# 0 191J:191/ 4arti ip la mai multe on entrri0 Apare <n 6olum Neamul Eoimre2tilor Cla Editura 5iner6aD0 191I E#te ale# membru ore#pondent al A ademiei .omne0 )a Editura 5iner6a3 <i apar 6olumele Foi de toamn 2i JJ de 9ile <n Bul$aria3 iar la Al alaK3 4rintre $ene0 =in <n#r inarea 5arelui Cartier +eneral al Armatei3 #tabilit la Brlad3 editea9 : <mpreun u Ion 5inule# u 2i 4etre )o u#te# u : 9iarul I .omnia3 ?or$an al aprrii na!ionale@0 Arti olele publi ate ai i #unt #trn#e <n 6olumele File #n$ernde0 4o6e#tiri 2i impre#ii de pe (ront CIa2i3 Editura 9iarului .omniaD0 1918 1e #tabile2te la Ia2i3 <n 6ila (o#t re2edin! a lui 5i'ail Lo$lni eanu3 pe are o <mparte Cpn <n 1919D u +eor$e Ene# u0 ;i apar 6olumul Umili!ii mei prieteni0 1919 )a #u$e#tia lui +0 Ibrileanu3 50 1ado6eanu 2i +0 *opr eanu # ot3 la Ia2i3 re6i#ta <n#emnri literare C2 (ebruarie: 21 de embrieD0 Alturi de 6e 'ii olaboratori ai Vie!ii romne2ti3 apar ai i nume noiF Al0 4'ilippide3 50 .alea3 I0 *eodoreanu0 192-:1922 1unt editate mai multe 6olume 2i ule$eri de po6e#tiri3 e6o ri 2i <n#emnri literareF Frun9e>n (urtun C<n#emnri de pe (rontDF %rdonan!a3 Hor2ti3 5r2e2ti et A Umbre3 <ntia iubire3 4rim6ara3 4e ploaie et 3 romanul 1trada )pu2neanu3 %r'ei 2i 1oro aA 2i ule$erileF Co o#tr ul alba#tru3 Bulboana lui Vlina23 Nea$ra 2arului3 4ildele lui Cu onu Vi 'entie0 192, 50 1ado6eanu de6ine membru plin al A ademiei .omne3 ro#tind di# ur#ul de re ep!ie 4oe9ia popular3 autenti pro(e#iune de redin!0 4e#te pu!in timp de6ine pre2edintele 1e !iei literare a A ademiei0 ;n a ela2i an apar 6olumele de 6er#uri 2i po6e#tiri i:adu i aminteA %ameni din lun 2i .9boiul bal ani 0 192J:192I *ipre2te i#tori#iri ine$eti e <n re6i#ta ie2ean )umeaA unoa2te 2i de6ine prieten u 4anait I#tratiA editea9 romanul Venea o moar pe Eiret 2i o ampl de# riere a naturiiF ara de din olo de ne$ur0 192B Cltore2te <n =obro$ea3 uno# nd pentru prima dat <mpre8urimile %a2ei3 ata2ndu:#e de a el ?rai al 6ntorilor 2i pe# arilor are a (o#t Valea Frumoa#ei0 ;ntreprinde3 <n luna iunie3 o 6i9it <n %landa3 publi ndu:2i impre#iile de ltorie <n Ade6rul literar 2i arti#ti 0 1928:1929 *ipre2te apodopera ule$ere de po6e#tiri 2i e6o ri Hanu An u!eiA romanul i#tori de o mare 6aloare literar &odia an erului #au Vremea =u i:VodA <n ptoarea de# riere a Vii 1ome2ului din 6remea opilriei <mpr!ia apelorA 6olumul % <ntmplare iudat3 ule$erea de e6o riF Emine# u3 Brte# u:Voine2ti3 Et0%0Io#i( .adu .o#etti0

19,*ipre2te o alt apodoper a # ri#ului #u3 Balta$ul0 1ado6eanu e#te #rbtorit u o a9ia <mplinirii 6r#tei de /de ani0 19,l:19,, ;i apar la di(erite edituri 5ria #a 4uiul 4durii3 prelu rare dup +eno6e6a de BrabantA Nunta domni!ei .u7andra3 roman i#tori o$lindind 6remea 6oie6odului Va#ile )upuA )o ul unde nu #:a <ntmplat nimi 3 Crean$a de aur 20a0 19,J Editea9 6olumeleF Ete(an el 5are3 Nop!ile de 1n9iene3 1oarele <n balt0 1e remar 3 <n a ea#t perioad3 u(undarea <n !inuturi deprtate <n timp 2i #pa!iu 2i ?re(u9ul a tualit!ii@3 prin are # riitorul <2i mani(e#t indire t atitudinea #a 6i$uro# anti(a# i#t0 19,/ Cartea romnea# <i publi 6olumele Cele mai 6e 'i amintiri 2i 4a#tele Bla8inilor3 iar Editura Na!ional Ciornei : U eni ia lui Ionu! Cprimul 6olum din trilo$ia Fra!ii "deriD 2i Cuibul in6ali9ilor0 ;n Ade6rul literar 2i arti#ti 3 4ro(ira 1ado6eanu <n epe # publi e #tudiul Via!a3 per#onalitatea 2i opera lui 50 1ado6eanu0 19,I 501ado6eanu3 +0 *opr eanu3 50 Codreanu 2i +r0 *0 4opa # ot3 <n epnd u luna ianuarie3 re6i#ta lunar <n#emnri ie2ene C are <2i 6a <n eta apari!ia <n o tombrie 19J-D0 )a moartea lui +0 Ibrileanu C11 martieD3 50

1ado6eanu # rie de#pre per#onalitatea riti ului <n <n#emnri ie2ene 2i Via!a romnea# 0 *oamna3 #e #tabile2te la Bu ure2ti3 lund ondu erea 9iarelor Ade6rul 2i =iminea!a0 19,B Elementele de dreapta <n ep o ampanie 6iolent <mpotri6a # riitorului3 iar r!ile <i #unt ar#e <n pia!0 Ca rea !ie3 <n 9iarul Ade6rul din 1 aprilie3 un $rup de per#onalit!i ale literaturii3 artei 2i ulturii romne2ti Cprintre are )i6iu .ebreanu3 C0 .dule# u:5otru3 V E(timiu3 50 .alea3 E0 )o6ine# u3 +0 *opr eanu3 =0 Bote93 4etru +ro9a3 % ta6 Bote93 +0 Cline# u3 Al0 Filippide3 Andrei %!etea3 4aul Bu8or3 &0 1tan u3 E0 Cio ule# u3 %tilia Ca9imirD #emnea9 4rote#tul intele tualilor3 <n are #e #puneF ?Ne a(lm <n (a!a unei $ra6e prime8dii pentru literatura 2i ultura romnea# 0 =a 5i'ail 1ado6eanu poate (i o#tra i9at u atta u2urin!3 (r a #e !ine #eama de opera are rmne o mndrie a literaturii romne2ti3 <n#eamn bunurile ulturale 2i:au pierdut ori e 6aloare 2i (anati#mul politi ople2e2te mani(e#trile #pirituale ele mai urate 2i mai pre!ioa#e pentru <n#2i (iin!a #pe i(i a neamului no#tru@0 1ado6eanu #e retra$e din (a!a barbariei <n *ran#il6ania 2i3 la umbra #u!ei u erda ridi at la Bradu:1trmb3 # rie Valea Frumoa#ei 2i % 'i de ur#0 )a Editura Cu$etarea3 6ede lumina tiparului 6olumul I#tori#iri de 6ntoare0 19,8 <n ianuarie3 9iarele Ade6rul 2i =iminea!a #unt #u#pendate0 )a Editura Cartea romnea# <i apar 6olumele Valea Frumoa#ei 2i % 'i de ur#0 19,9 Cltore2te <n =obro$ea <mpreun u =emo#tene Bote90 1 oate 6olumul 5orminte Cla Editura Cartea romnea# D 2i Cule$ere de po6e#tiri Cla Editura 1 ri#ul romne# 3 Craio6aD0 19J4ubli 3 la Editura Cartea romnea# 3 6olumele =i6anul per#ian 2i Ve 'ime0 Editura Funda!iilor re$ale tipre2te primele dou 6olume din ?edi!ia de(initi6M de %pere0 19J1 )a Editura Cartea romnea# <i apare 6olumul %#tro6ul lupilor0 19J2 1 oate3 la Editura Na!ional Ciornei3 ultimul 6olum al trilo$iei Fra!ii "deriF %amenii 5riei 1ale3 iar la Cartea romnea# 3 Fo uri <n ea!0 19J, 4e Valea Frumoa#ei <2i lde2te abana de la Bradu:1trmb0 4ubli 3 la Editura Cartea romnea# 6olumul 4o6e2tile de la Bradu:1trmb3 iar la Editura Funda!iilor re$ale3 al III:lea 6olum de %pere0 19JJ 4ubli 3 la Editura Cartea romnea# 6olumul Anii de u eni ie3 iar la Editura Funda!iilor .e$ale3 al IV:lea 6olum de %pere0 ;n urma a6arierii a#ei din Bu ure2ti <n timpul bombardamentelor3 # riitorul #e re(u$ia9 la 4u ioa#a 2i apoi la Bradu:1trmb0 )a 22 #eptembrie moare pe (ront (iul # riitorului3 4aul:5i'uA <n a ela2i an3 u pu!in <naintea mor!ii3 4aul:5i'u 1ado6eanu debuta#e u romanul Ca (loarea mpului000 C ole !ia ?1 riitori romni ontemporani@D0 19J/:19J9 Bo$at a ti6itate publi i#ti 0 1ado6eanu olaborea9 la "urnalul de diminea!3 Vea nou3 .omnia liber3 1 nteia0 Vi9itea9 Uniunea 1o6ieti 0 1 rie 2i publi Fante9ii r#ritene C19JID3 Caleido# op C19JID3 4una 5i C19J8D3 5itrea Co or C19J9D0 19/-:19/2 Editea93 on#e uti63 4o6e#tiri din tre ut3 Clon! de (ier3 6oi0 al Vl:lea de %pere3 Cnte e btrne2ti3 Nada Florilor3 romanul Ni oar 4ot oa63 iar ?Bibliote a pentru to!i@ publi antolo$ia %pere ale#e3 <n J 6olume0 19/, 4ubli 3 la E010.)0 A03 al VH:lea 6olum de %pere0 19/J <n epe # publi e3 la E0104)0 A03 #ub #upra6e$'erea autorului 2i u notele 4ro(irei 1ado6eanu3 #eria de %pere C22 de 6olume3 ultimul aprut po#tum3 <n 19B,D0 ;n a ela2i an 50 1ado6eanu mai editea9F A6entur <n lun a =unrii 2i I#tori#iri 6e 'i 2i nou3 5un itori 2i p#tori 2i E6o ri0 19// Apare 6olumul %ma$iu lui 5i'ai 1ado6eanu Cla E0104)0A0D3 uprin9nd omuni ri 2i arti ole prile8uite de ea de

a B/:a ani6er#area # riitorului0 4ubli 3 la E0104)0A03 Fntna tinere!ii0 19/B Ianuarie0 +ra6 bolna63 <n po(ida interdi !iei medi ilor3 # riitorul 6a ontinua # lu re9e pn la #(r2itul 6ie!ii0 4ro(ira 1ado6eanu publi 3 la Editura tineretului3 Via!a lui 5i'ail 1ado6eanu0 Copilria 2i adole# en!a0 19I/ noiembrie0 Cu o a9ia <mplinirii a 8- de ani3 5i'ail 1ado6eanu e #rbtorit <n !ar 2i #trintate0 I0 Co8e6niGo6 publi 3 la 5o# o6a3 mono$ra(ia 5i'ail 1ado6eanu0 Apare3 la E01040)0 A03 6olumul 5rturi#iri0 19I1 19 o tombrie0 1e #tin$e din 6ia!3 la Bu ure2ti3 2i e#te <nmormntat <n 21 o tombrie3 la imitirul Belu3 ln$ 5i'ai Emine# u0 ?1:a <ndeprtat3 # ria +0 Cline# u3 9burnd (oarte #u# o pa#re mia#tr3 din olo u mult de 9ona 8oa# a 6rbiilor0 C000D %mul de toate 9ilele #:a mi#tuit l#nd <n lo u:i #imula rele #ale de piatr 2i de bron90 Ce:a (o#t a (ie ruia dintre noi a de6enit a tuturor3 e a um numai al poporului3 dintru are a ie2it0@

HANU ANCU*EI

1928

Ia p a l ui V o d

;ntr:o toamn aurie am au9it multe po6e2ti la Hanul An u!ei0 =ar a#ta #:a <ntmplat <ntr:o deprtat 6reme3 demult3 <n anul nd au 9ut de 1ntilie ploi npra#ni e 2i #puneau oamenii ar (i 69ut balaur ne$ru <n nouri3 dea#upra pu'oaielor 5oldo6ei0 Iar ni2te pa#eri um nu #:au mai pomenit #: au <n6olburat pe (urtun3 6#lind #pre r#ritA 2i mo2 )eonte3 er etnd <n artea lui de 9odii 2i tlm: ind #emnele lui Ira lie:;mprat3 a do6edit um a ele pa#eri u penele a bruma #:au ridi at rt ite din o#troa6ele de la mar$inea lumii 2i arat 6e#te de r9boi <ntre <mpra!i 2i bel2u$ la 6i!a:de:6ie0 Apoi <ntr:ade6r3 ;mpratul:Alb 2i:a ridi at mu# alii lui <mpotri6a limbilor p$ne3 2i3 a # #e <mplinea# 9odiile3 a druit =umne9eu rod <n pod$oriile din ara:de:"o# de nu mai a6eau 6ierii unde # puie mu#tul0 E:au pornit din pr!ile noa#tre ru2ii a #:adu 6in #pre munte3 2:atun ea a (o#t la Hanul An u!ei 6remea petre erilor 2i a po6e2tilor0 *aberele de ar nu #e mai i#to6eau0 )utarii ntau (r oprire0 Cnd deau unii3 dobor!i de trud 2i de 6in3 #e ridi au al!ii de prin otloanele 'anului0 E:attea oale au (rmat butorii3 de #:au ru it doi ani muierile are #e du eau la tr$ la .oman0 Ei3 la (o uri3 oameni <n er a!i 2i me2teri (ri$eau 'artane de berbe i 2i de 6i!ei3 ori prpleau lean 2i mrean din 5oldo6a0 Iar An u!a ea tnr3 tot a m:#a de #prn enat 2i de 6i lean3 umbla a un #piridu2 <n olo 2i:n oa e3 rumn la obra8i3 u atrin!a:n bru 2i u mne ile #u(le ateF <mpr!ea 6in 2i mn ri3 r#ete 2i 6orbe bune0 *rebuie # 2ti!i dumnea6oa#tr 'anul a ela al An u!ei nu era 'an3 : era etate0 A6ea ni2te 9iduri $roa#e de i i pn olo3 2i ni2te por!i (ere ate um n:am 69ut de 9ilele mele0 In uprin#ul lui #e puteau oplo2i oameni3 6ite 2i ru!e 2i ni i 'abar n:a6eau din#pre partea 'o!ilor000 )a 6remea de are 6orbe# 3 era <n# pa e <n !ar 2i <ntre oameni bun:6oire0 4or!ile #tteau de# 'i#e a la =omnie0 Ei prin ele3 <n 9ile line de toamn3 puteai 6edea 6alea 5oldo6ei t btea o 'iul 2i p lele mun!ilor pe pduri de brad pn la Cea'lu 2i Halu a0 Iar dup e #e u(unda #oarele <n#pre trmul ellalt 2i toate ale deprtrii #e 2ter$eau 2i lune au <n taini e ne$uri3 : (o urile luminau 9idurile de piatr3 $urile ne$re ale u2ilor 2i (ere#trelor 9brelite0 Contenea te un r#timp 6er#ul lutarilor3 2i porneau po6e2tile000 1ttea #tlp a olo3 <n a ele 9ile $ra#e 2i 6e#ele3 un r92 #trin3 are mie <mi era dra$ (oarte3 <n 'ina oala tre toate obra9ele3 a# ulta u o 'ii du2i nte ele lutarilor 2i #e lua la <ntre ere pn 2i u mo2 )eonte la tl uirea tuturor lu rurilor de pe lumea a#ta000 Era un om nalt3 runt3 u (a!a u# at 2i adn br9dat0 ;n 8urul mu#t!ii tu2inate 2i la oada o 'ilor mititei3 pielea era # ri8elat <n re!uri mrunte 2i nenumrate0 % 'iul lui era apri$ 2i ne$uro#3 obra9ul u mu#ta!a tu2inat prea rde u tri#te!0

;l 'ema Ioni! omi#ul0 =umnealui Ioni! omi#ul a6ea o pun$ de#tul de $rea <n 'imir3 #ub #traiele de 2ia #ur0 Ei 6eni#e lare pe un al 6redni de mirare0 Era alul din po6e#te3 <nainte de a mn a tip#ia u 8ar0 Numai pielea 2i iolaneleN Un al roib3 pinteno$ de trei pi ioare3 u 2aua nalt pe dn#ul3 ne lintit <ntr:un do# de perete3 u mnun 'iul de o$rin8i #ub bot000 ?Eu ai i <# tre tor000 u6nta3 u oala <n mn3 dumnealui Ioni! omi#ulA eu <n ali 2i porne# <n lumea mea000 .oibu meu <i totdeauna $ata3 u 2aua pe el000 Cal a mine n:are nimeni000 ;n ali 3 <mi ple#ne# iula pe:o ure 'e 2i m du 3 ni i nu:mi pa#000@ =e du# <n# nu #e du ea0 1ttea u noi0 O ;ntr:ade6r000 ;i r#pun#e <ntr:un rnd mo2 )eonteA al a al dumnitale nu #e $#e2te3 # umbli nou ani3 la to!i <mpra!ii pmntuluiN Numai pielea lui te parale (a eN Cnd m $nde# 3 m:apu $roa9a000 O 1 2tii dumneata3 prietine )eonteN #tri$ r92ul 9brlindu:2i mu#ta!a tu2inat0 A#emenea al u# at 2i tare nu 2tie de ne6oie3 ni i de trud0 )a mn are #e uit numai :un o 'i 2i nu #e #upr nd <l l# neadpat0 Ei 2aua par :i re# ut dintr:<n#ul0 Ai#ta:i al dintr:o 6i! alea#0 1e tra$e dintr:o iap tot pintenoa$3 u are m:am (udulit eu <n tinere!ile mele 2i la are #:a uitat u mare uimire 'iar mria #a Vod 5i'ala 'e 1tur9a000 O Cum #:a uitat u uimire3 u oane Ioni!P Era tot a2a de #labP O 1e:n!ele$e0 A#ta:i o po6e#te pe are a2 putea # 6:o #pun3 da m:a# ulta!i000 O Cum # n:a# ultm3 u oane Ioni!P mai ale# o po6e#te din 6remea lui 5i'ai Vod 1tur9aN O Ei mai ale# din 6remea tinere!ilor mele000 r#pun#e r92ul3 #erio#0 4e 6remea a eea3 tot <n a e#ta lo ne a(lam3 <n prea8ma (o urilor 2i a arelor u mu#t3 u al!i oameni are a uma:# oale 2i ul eleA 2i:n 8urul no#tru umbla An u!a ealalt3 mama a e#teia3 are 2i ea #:a du# <ntr:o lume mai pu!in 6e#el0 ;n 6remea a eea #tm eu n 8it (oarte3 <ntr:o 9i3 <n u2a 'anului3 u oala <n mna #tn$ 2i u (rul iepei <n dreapta000 Ei An u!a ealalt 2edea a 2i a#ta3 tot <n lo ul a ela3 re9emat de u2orul u2ii3 2i a# ulta e #puneam eu000 Ce 6oi (i #pu# atun i nu 2tiu3 : au (o#t 6orbe are au 9burat a 2i (run9ele de toamn000 Comi#ul Ioni! 9mbi (r 6e#elie3 <n mu#ta!a:i tu2inat 2i a#pr3 pe nd noi to!i ei de (a!3 $o#podari 2i ru2i din ara:de:1u#3 ne a2e9am <n 8uru:i pe butu i 2i pe pro!apurile arelor3 u brbile <nl!ate 2i u o 'ii rotun9i0 An u!a ea tnr #ta <n pra$3 re9emat de u2orA 2:o btea #oarele de toamn pie9i23 aurindu:i 8umtate de obra90 ;n 6ale3 aproape3 #ti lea 5oldo6a printre 96oaie3 2i departe #e pre6edeau mun!ii3 : tala9uri de remene #ub p le alba#tre0 Calul el #lab al r92ului3 din oa#ta 'anului3 #im!ind t ere <n prea8m3 ne 'e9 deodat #ub!ire 2i rn8i <n#pre noi a un demon0 An u!a <2i <ntoar#e o 'ii #prn ena!i #pre el3 <n(ri o2at 2i uimit0 O A'aN 6orbi omi#ulA ia a a2a rn 'e9a 2i rdea 2i iapa ea btrn000 A u ea3 ine 2tie3 poate:i o 'i ori dinte de lup3 O dar r#ul ei tot trie2te3 2i #e #parie de el alt An u!a0 Cum 6 #puneam3 domnilor mei3 eu #tm ai i <n a e#t lo 3 $ata de du 3 u pi ioru:n # ar0 Ei ia a3 numai e aud po nind 'arapni 2i duruind tr#ur pe ar uriA 2i3 nd <mi <nal! 2i:mi (ere# apul3 6d 6enind pe 2lea' o dro2 u patru ai bul9i2000 Vine 2i #e opre2te la 'an3 dup rnduial0 Ei #e oboar din ea boierul3 a # 6ad o 'ii An u!ei3 um era datina0 Cum #:a apropiat3 eu i:am <n 'inat oala u 6in 2i i:am po(tit #ntate0 El #:a oprit <n lo 2i #:a uitat 9mbind la mine 2i la iap3 2i la oamenii are erau <n prea8ma mea3 2i i:a pl ut <n 'inarea0 Era un boier mrunt la #tat3 u barb ro2 rotun8it3 2i purta la $t un lan!u$ #ub!ire de aur000 O %ameni buni3 9i e boierul a elaA tare m bu ur 6d 'e( 2i 6oie:bun <n !ara 5oldo6ei000 O Ei noi ne bu urm3 9i eu3 au9im a#emenea 6orb0 A#ta plte2te t 2i 6inul el mai ale#0 Atun i boierul a 9mbit iar 2i m:a <ntrebat pe mine de unde #unt 2i unde m du 0 O Cin#tite boierule3 am r#pun#A eu3 de neamul meu3 #unt r92 de la =r$ne2ti3 din !inutul 1u e6ei0 =ar a2e9rile mele #unt ne#tatorni e 2i du2manii mei au ol!i lun$i 2i a# u!i!i0 Am o pri in3 in#tite boierule3 are nu #e mai i#to6e2te0 Am mo2tenit:o de la printele meu da# lul Iona 2i tare m tem :am #:o la# 2i eu mo2tenire opiilor mei3 da m:a <n6redni i =umne9eu #:i am000 O Cum a2aP a <ntrebat u mirare boierul0 O A2a3 pre um #pun0 C i pri ina noa#tr de 8ude at a pornit3 in#tite boierule3 dinainte de Vod Calima'0 E:am a6ut <n(!i2are 2i #:au du# la di6anuri rnduri de oameni3 2i #:au ( ut er etri 2i 'otarni e3 2i #:au erut mrturii u 8urmnt3 2:au murit unii din neamul no#tru 8ude ndu:#e 2i #:au n# ut al!ii tot pentru 8ude at3 2i iat3 ni i <n 9ilele mele nu #:a $#it <n dreptatea000 Ba 6r8ma2ul u arele m lupt mi:a mai tiat u plu$ul din o ina printea# doi #tn8eni 2i in i palme3 ln$ pri#a a Velii0 E:atun i3 ridi nd nou pln$ere la i#pr6ni ie3 iar2i n:am $#it mil3 i potri6ni ul meu3 # nu 6 (ie dumnea6oa#tr u #uprare3 e orb mare boiere# 000 =a :am 69ut3 am mai obort o dat din oard #a ul u 'r!oa$ele 2i u pe e!ile ele 6e 'i3 le:am mai #lo6enit 2i le:am ale#3 2:am pu# <ndreptrile pe are le #o ot ne2tirbite olea3 ln$ 'imir3 2:am <n le at pe roaiba mea 2i de:a u nu m opre# de t la Vod0 1:mi (a el dreptate0

O Cum #e poateP #:a mirat iar boierul3 mn$indu:2i barba 2i 8u nd <ntre de$ete lan!u$ul el de aur0 *e du i la VodP O 5 du N E:apoi da ni i Vod nu mi:a (a e dreptate000 Boierul a pornit a rde0 O Ei3 2i da nu !i:a (a e dreptate ni i VodP000 Ai i omi#ul Ioni! <2i obor< pu!in $la#ul3 dar An u!a ea tnr3 um ( u#e odinioar ealalt3 <mpun$nd <ntr:o parte u apul3 <ntin#e ure 'ea 2i au9i e trebuia # #e <ntmple da ni i la Vod n:ar (i $#it r92ul dreptate0 =a ni i Vod nu i:a (a e dreptate3 atun i # po(tea# mria #a #:i pupe iapa nu departe de oadN000 Cnd a ro#tit omi#ul 6orba a#ta mare3 (r <n on8ur3 a2a um 6orbe# oamenii la noi3 <n ara: de:1u#3 An u!a 2i:a #trn# bu9ele 2i #:a pre( ut #e uit u luare:aminte <n lun$ul 2lea'ului000 O Cnd am #pu# eu 6orba a#ta3 urm r92ul3 An u!a ea de:atun i 2i:a du# repede palma la $ur 2i #:a ( ut a #e uita <n olo3 <n lun$ul drumului0 Iar boierul a prin# a rde0 4e urm #:a oprit3 mn$indu:2i barba 2i 8u ndu:#e u lan!u$ul de aur0 O Ei nd #o ote2ti # te <n(!i2e9i la VodP a <ntrebat dumnealui0 O Apoi3 in#tite boierule3 numai oala a#ta de 6in #:o de2ert <ntru #la6a domniei tale3 pe urm m ridi <n 2a a Ali#andru 5a 'idon 2i nu m opre# de t la Ie2i0 Iar da 6rei 2i domnia ta # $u2ti road proa#pt de la %dobe2ti3 atun i a adu e An u!a mu#t ro2 <ntr:o oal nou 2i noi prea mult ne:om bu ura3 u oane3 de in#tea are ne:o (a i000 Boierul #:a <ntor# 9mbind tre An u!a ea de demult3 are era a 2i a ea#ta de #prn enat 2i de 6i lean3 2:a po(tit o oal nou de lut u mu#t ro2 din ara:de:"o#0 Eu3 a r92 e m a(lu3 am erut u #eme!ie # plte# eu in#tea a eea 2:am 2i 96rlit patru parale <n poala An u!ei000 =up a eea boierul #:a #uit <n dro2 a lui u ar uri 2i #:a du#0 Iar eu3 <n le nd pre um am ($duit3 nu m:am oprit de t <n tr$ul le2ului3 2:am tra# la un 'an3 ln$ bi#eri a lui )o9on# 'i3 pe#te drum de Curtea =omnea# 0 Ei a doua 9i tre amia93 #plat 2i pieptnat3 m:am <n(!i2at u inima btnd la poarta Cur!ii0 A olo doroban!ul mi:a pu# 2pan$a <ntre o 'i0 Ei dup e:am #pu# e durere am3 a #tri$at #pre odi3 2:a 6enit dintr:a olo un o2tean btrn are m:a du# <ndat <ntr:o mru! din luntrul ur!ii3 unde mi:a ie2it <nainte un o(i!er tinerel 2i #ub!ire3 <mbr at numa:n (ireturi 2i:n aur000 O Ce po(te2ti dumneata3 omuleP O Ia a a2a 2:a2a3 : eu #unt omi#ul Ioni!3 r92 de la =r$ne2ti3 2:am 6enit la Vod3 <n#etat dup dreptate a erbul dup apa de i96or0 O 4rea bine3 a r#pun# o(i!erul el tnr0 Vod <!i poate a# ulta 'iar a uma pln$erea0 )a# i i plria 2i intr pe u2a a#ta mititi 0 =in olo3 <n odaia ea mare3 ai # $#e2ti pe Vod 2:ai #:i #pui lui e te doare0 Atun ea mi:a n6lit #n$ele <n o 'i 2i mi #:au <mpien8enit 6ederile0 =ar am #trn# din m#ele 2i mi:am !inut (irea0 Ei de# 'i9nd o(i!erul u2a ea mititi 3 am intrat <ntr:o lumin mare3 2i3 um eram u $ruma9ul ple at3 am 9rit bot(orii de maro 'in ai lui Vod 2:am 9ut <n $enun 'i0 Ei m $ndeam la domn nou 2i tnr trebuie # $#e# eu mil pentru #uprrile mele0 O 5ria ta3 am #tri$at eu u <ndr9neal3 am 6enit #:mi (a i dreptateN Vod mi:a r#pun#F O 1 oal:te0 Au9ind $la#ul3 am ridi at a:ntr:un (ul$er pri6irea3 2:am uno# ut pe boierul de la 'an0 4e lo am <n!ele# trebuie # <n 'id o 'ii 2i # (iu <n(ri o2at0 5i:am ple at mai adn (runtea3 am <ntin# mna3 am apu at poala 'ainei 2:am du#:o la bu9e0 O 1 oal:teN a 9i# iar Vod3 : 2i arat:!i <ndreptrile0 Cnd m:am ridi at <n pi ioare3 am b$at de #am o 'ii boierului meu #e <n re!eau a r# a 2i la 'an3 nd primi#e oala u mu#t ro2 din minile #u(le ate ale An u!ei0 1 ot u <ndr9neal 'rtiile din ta2 a de piele 2i i le <ntind3 2i <n ep a:i #pune0 Ei:i #pun eu de#pre toate 6alurile te m:au bntuit3 de#pre tot 6eninul t l:am adunat <n inima mea3 2i t l:am mo2tenit de la mor!ii mei0 Ei itind Vod 'rtiile 2i ple ndu:2i de aproape o 'ii pe pe e!ile de ear3 #:a <n#eninat 2:a $rit am pe na#F O Bine3 r92ule3 am #:!i (a dreptate0 Are # mear$ u tine un om al meu u porun tare3 # (a rnduial la =r$ne2ti0 Eu3 nd am au9it3 am dat iar <n $enun 'i 2i Vod iar mi:a porun it # m # ol0 Apoi3 u o 'ii #ub!ia!i a 9mbet3 m:a btut pe umrF O Ei3 dar da nu:!i ( eam dreptate3 um rmneaP O =3 mria ta3 r#pund eu r9nd3 um # rmieP Eu 6orba nu mi:o iau <napoi0 Iapa:i pe#te drumN E:atta 'a9 a ( ut Vod 5i'ai pentru r#pun#ul meu3 m:a btut iar pe umr 2i 2i:a adu# aminte 2i de oala u 6in ro2 pe are i:am pltit:o patru parale : 2i r9nd3 a porun it # 6ie #lu8ba2ul are

# mear$ u mineA 2i #ub o 'ii lui3 pe lo 3 #:a # ri# porun tare3 : 2i nd am <n le at de la 'an de ln$ )o9on# 'i 2:am pur e# <napoi3 el #e uita 9mbind de la (erea#tra de# 'i# 2i:2i mn$ia barba000 Ia a de e trebuie # 6 uita!i a la lu ru rar la alul meu el roib3 pinteno$ de trei pi ioareF pentru ai#ta:i mo2tenire din iapa lui Vod 2i nd rn 'ea9 el 2i rde3 par ar a6ea o amintire din alt 6ea 2i din a ele 9ile ale tinere!ii mele0 =up a#ta pute!i unoa2te e (el de om #unt euN E:a uma # mai primim 6in <n ul ele 2i # <n ep alt i#torie pe are de mult 6oiam # 6:o #pun000

Haralambie Q Cu ul i a:n #tn$a3 omi#ul Ioni! <2i mn$ie u dou de$ete de la mna dreapt mu#t!ile tu2inate0 =re$ndu:2i $la#ul3 #e pre$ti # <n eap o po6e#tire mai #tra2ni 2i mai minunat de t ea u iapa lui Vod0 Atun i u mare dra$o#te 2i pl ere #:a ridi at din ol!ul lui lu$rul el are 6enea de la munte3 2i3 umpnindu:2i oala <n dreptul brbii a #lobo9it u6nt0 4n <ntr:a ea lip t u#e 2i #e <ndeletni i#e u oala 2i mai nu:l 6edeam din barb0 A um ne <ntoar#em u mirare tre el0 O Vredni i re2tini 2i $o#podari3 a <n eput u6io2ia #a3 2i dumneata3 in#tite omi#e Ioni! de la =r$ne2tiN 1 m ier!i eu pn a uma am t ut0 Am urmat unei <n6!turi (ilo#o(e2tiA 2i er am <n t erea mea a pre!ui buntatea 6inului0 Noi3 a olo3 #u#3 #ub #tn ile Cea'lului3 numai t 6i#m la 6ia!a dul e de la pod$orii0 Cu a(ine 2i u 9r nu ne putem 6e#eli3 iar ur2ii nu (a umtrii3 i <n n:au primit luminatul bote90 A2a eu3 du ndu:m din porun a e$umenului no#tru la #(nta mitropolie 2i din r6na mea 6rnd a m <n 'ina la bi#eri a marelui mu eni Haralambie3 am ( ut popa# <ntre dumnea 6oa#trA 2i dup e mi:am le$at apul u bel iu$3 8upnea#a $a9d a ale# 2i pentru mine o oal nou3 are a (o#t mai mare 2i mai (rumoa#A 2i mult #:a bu urat #u(letul meu <ntre (ra!i 2i <ntru 6e#elie0 Am a# ultat 2i lutari 2i nu mi:am a#tupat ure 'ile0 Ci pentru p atele mele 6a (i 2i iertare de la A el arele are mult mil0 =e i am re9ut #e u6ine # m ridi 2i eu 2i # 6 uno# pe to!i dup (aptele 2i 6orbele dumnea6oa#tr0 E:am a# ultat u mare mirare e:a!i #pu# 2:a!i po6e#tit0 Ei:nti pentru dumnealui omi#ul Ioni! 6reau #:n 'in3 2i pentru iapa domniei #ale000 +rind a ea#ta3 lu$rul a #ltat oala3 #orbind3 2i 2i:a a#tupat o 'ii3 iar nd a obort:o3 omi#ul a io nit u elF O ;!i mul!me# 3 printe3 2i:!i #rut dreapta3 a 6orbit r92ul0 =up u6nt #e 6ede ne e2ti (rate0 Care:i numele u6io2iei taleP O Numele meu <ntru Hri#to# e +'erman3 in#tite omi#e3 : a r#pun# lu$rulA 2i eu din munte a u m obor <ntia oar <n 6ia!a mea 2i m du la tr$ul Ie2ilor0 Iar nd m:oi <ntoar e <napoi la # 'itul no#tru3 am # (a o ru$ iune 2i pentru #u(letul domniei tale0 Numai <nainte de a:!i <n epe dumneata i#tori#irea3 # <n$dui # <n 'in un #trop 2i pentru mo2 )eonte3 are 2ede ai i la dreapta mea a un btrn prea <n!elept0 Eu 6d dumnealui unoa2te #emnele 6remii 2i ru$ul lunii 2i al #telelor 2i poate iti <n 9odii0 E om <n6!at 2i !ine minte de demult0 Ei u toate ni i eu nu:# tnr3 dar <naintea lui m dau biruit 2i m:n 'in u #ntateN .idi ndu:#e3 mo2 )eonte a io nit oala3 a mul!mit 2:a #rutat dreapta printelui +'erman0 O E:a mai rma# 2i pentru al!ii3 a $rit iar2i mona'ul0 1e u6ine a mai #orbi din rodul pmntului 2:al #oarelui 2i pentru mo2 &a'aria3 (ntnarul0 Apa pe are:o # oate el la lumin u mare me2te2u$ nu:i a2a de $u#toa# a 6inul3 dar e mai #(nt 2i mai pl ut lui =umne9eu0 Noi3 oamenii3 #untem p to2i 2i ne <ndeletni im 2i u altele0 Ei mai <n 'in 2i pentru badea +'eor$'i!3 6ata6ul de ru2i al nea9ului Canta u9inF am <n!ele# :i om 2$alni 2i nt din (luier0 Ei pentru me2terul Iena 'i orop arul3 are du e:n ldi!ele lui lu ruri u2oare 2i de mare pre!F bu urii de (at mare0 Ei dup e m:am ple at tre to!i 2i i:am bine u6ntat3 69nd a mai rma# <n (undul oalei e:i mai dul e3 m:ndrept 2i tre $a9d0 =e la An u!a ne 6in toate bunt!ile0 Ei nd rde #pre noi a a um3 arat (lori de l rmioare3 2i:mi adu aminte de prim6ar0 5:n 'in 2i la in#tita (a!:a dumi#aleN : Ei tre to!i eilal!i m:n 'in a la odru 6erdeN : a #(r2it printele +'erman 2i a #orbit el din urm #trop din oal0 Apoi #:a a2e9at la lo ul #u0 4entru toate a e#te <n 'inri3 noi ne:am bu urat0 =ar mai bu uro# de t to!i #:a artat omi#ul0 O 4rea u6ioa#e printe +'erman3 a 6orbit el3 tare #unt doritor # a(lu din e parte de !ar ai pornit u6io2ia ta 2i pentru e treburi te du i la tr$ul Ie2ilor0 A r#pun# mona'ulF O =up um 6:am mrturi#it3 prea in#tite omi#e3 a2e9area mea <ntru a2teptarea mor!ii e#te #u#3 la =udu0 A olo m ne6oie# u (ra!ii mei <ntru pu#tietateA a6em olea de $o#podrie 2i re2tem pu!ine

1-

oi 2i 6ite0 Ei uneori a6em ne a9 din partea ur2ilorF ne #tri a6ereaA 2i ie2im la r9boi <mpotri6a lor 2i u a8utorul lui =umne9eu <i biruim3 u toporul 2i u u!itul3 i noi arm de (o 2i #abie nu #e ade # purtmF #untem #lu8itori u du'ul0 E:a2a pe la 1(ntul 5are 5u eni =imitrie ne <n 'ide iarna a:ntr: un brlo$ 2i nu mai 6edem obra9 de pmntean pn:n prim6ar0 Atun i ne oborm la apa Bi#tri!ei 2i la prietenii 2i uno# u!ii no2tri0 +rea 6ia! du em noi a olo3 <n pu#tie000 )a 6orba a#ta3 #:a oprit la el An u!a3 u o(ielul0 O ;!i mul!me# 3 lele An u!a3 pentru 6in 2i pentru uttura o 'ilor0 4o!i # umpli oala3 a # nu te trude2ti a 6eni a doua oar0 Iar lo ul na2terii mele3 in#tite omi#e3 e tot la munte3 <n #at la Bo9ieni0 Nu pot #pune am uno# ut pe tatl meu0 5ai :mea 2i u =umne9eu l:au 2tiut0 Iar eu am re# ut or(an 2i:mi #plau de multe ori obra9ul la rimile mai ii mele0 Ei ea m:a 8urat mn#tirii =urului3 <n ea#ul nd a pr#it a ea#t lume3 : a # r# umpr p ate tre ute0 Ei tot dup 8urmnt (a 2i drumul a e#ta la #(ntul Haralambie <n Ie2i0 *rebuia de mult # m <n6redni e# a <mplini diata0 Ei iat3 abia a um am prpdit din o 'i Cea'lul 2i #imt # 'imbat $u#tul apei3 de n:o mai pot pune <n $ur0 Ei 6enind de la Bi#tri!a la apa 5oldo6ei3 m minunam tu:i de mare !ara0 E:am popo#it prin #ate 2i mi:au (o#t $o#podarii pe unde:am $9duit a ni2te (ra!i0 Ei um lream pe mar$inea 2lea'ului3 pe #ub ire2i3 iat #:a artat o 'ilor mei 'an a o etate 2:am au9it 96on de lutari 2i $la#uri0 Ei m:am <ndemnat de m: am oprit 2i mi:am du# de#a$ii <ntr:o mru!A iar a # #pun nu:mi prie2te3 a2 #6r2i mare p atA numai t #imt o mu#trare nu:# mai urnd a olo unde m:a <ndemnat u 8urmnt mai :mea3 a u trei9e i 2i patru de ani3 nd a tre ut tre l a2urile ele 6e2ni e000 O 5 6e9i prea mirat3 printe3 de ele e #pui3 a <ntmpinat r92ul0 Ni i eu n:am 69ut <n bi#eri a #(ntului Haralambie3 2i3 da n:a2 a6ea attea <n ur ate trebi3 a2 <n le a3 2:a2 mer$e 2i eu u #(in!ia ta0 1e 6ede mai a dumitale a a6ut o tain pe are dumneata n:o uno2ti0 O 4oate n:o uno# 3 a r#pun# lu$rul3 dar nd eram un bie!a2 #ltat numai ia atta de la pmnt3 am a6ut rn en 6edere 2i #paim3 2i mai :mea era ln$ mine0 E:atun ea am 69ut pe a el Haralambie3 pentru are trebuie # m ro$0 % 'ii omi#ului # prar #pre noi u mare nedumerire0 O Care HaralambieP : <ntreb el pe printele +'erman0 O A (o#t <n 6remea 6e 'e unul Haralambie3 om (oarte uno# ut pn la =ominte3 r#pun#e mona'ul u $la# deodat # 'imbat 2i pu#e u luare:aminte oala pe pmnt3 alturea0 O Cine:a (o#t3 um a (o#t 2i e:a ( utP : <ntreb u a!!are omi#ul Ioni!0 Eu <n n:am au9it de el0 O 1e poate3 urm lu$rulA i de la <ntmplarea a eea a tre ut 6reme adn 0 A el Haralambie era un arnut domne# 0 E:a2a3 prea in#tite omi#e Ioni!3 <ntr:o bun 9i =umne9eu a 6rut #:2i ura# #lu8ba la poarta =omniei 2i # intre <n odru3 u to6ar2i3 um era obi ei pe:atun i000 E:a2a um #e a(la3 u #elea(ul #tpnirii pe el 2i u #trai <n(lorit3 a prin# a lo6i ur!i boiere2ti 2i #ate 2:a lua mare dobnd0 E:a6ea el odrii 2i drumurile lui3 2:anume (ntni 2i tre tori3 pe are le !inea #ub putere0 Ei pe el e #e # ula <mpotri6:i <l plea u 'am:$erul ori <l detuna u pi#tolul0 =up attea <n$ro9iri 2i mor!i de om3 au 9ut u la rimi la pi ioarele lui Vod mul!i boieri 2i ne$u#tori3 2i norod3 artnd rut!ile 2i a#upririle lui Haralambie0 Ei Vod a rnduit i#pra6ni ilor # al tuia# poteri 2i # prind pe 6r8ma2i0 E:au pornit poterile 2i #:au lo6it u 'o!ii 2:a biruit Haralambie0 Iar alteori3 nd nu putea birui3 #e tr$ea pe pote i 2i prin mun!i3 <n #la2ul (iarelor000 E:au !inut treburile a e#te rele pn e tare #:a 9brlit 2i #:a mniat =omnia0 Ei:n 9iua de 1ntmria mare3 la 1/ a lunii lui au$u#t3 #:a rnduit di6anA 2i Vod Ip#ilant a intrat po#omort <ntre boieri0 Ni i n:a r#pun# la <n 'inri3 i numa:2i pieptna barba u de$etele 2i pu(nea0 O Am au9it iar de rut!ile 'o!ilorN : a prin# a #tri$a el0 A plit Haralambie la =umbr6eni3 la mo2ia noa#tr3 2:a rpit banii de la ornd 2i de la moarN Attea nele$iuiri nu mai putem #u(eriN 1tri$ 2i pln$e norodul <n toate pr!ileN Ce:ai ( ut 2i e:ai rnduit3 in#tite 6orni eP O ;nl!ate =oamneN a $rit marele 6orni de ara:de:1u#A am <mpun# a u #trmurarea pe to!i i#pra6ni ii3 2:au # o# poteri3 dar u pu!in (olo#0 O Fr de ni i un (olo#3 in#tite mare:6orni 3 (r de ni i un (olo#N O ;ntr:ade6r3 (r de (olo#3 mria ta3 dar totu2i a uma a6em 2tiin! de multe a# un9i2uri3 2lea'uri 2i $a9de ale rilor0 )upu #e:ntoar e unde a mn at oaia3 : a2a a uma ne trebuie numai 6ntor 6redni 0 O Care 6ntor 6redni 3 6orni e3 i pn a uma to!i #:au do6edit mi2eiN O 5ria ta3 a e#t Haralambie a (o#t om tare <ntre ne(erii =omniei3 <nainte de a #e (i 'ainit0 Ei bra! 2i o 'i a dn#ul n:are de t (rate:#u3 +'eor$'ie )eondari3 tu(e i:ba2a3 are:i om in#tit 2i 6itea9 2i arat mare # rb pentru rut!ile (r!ne:#u0 5ria ta3 eu #o ot # 'emi pe tu(e i:ba2aA 2i porun e2te:i # #upuie pe (rate:#u000 Vod a #tat 2:a u$etat3 2i 2i:a # rmnat barba3 2i #e plimba de olo: olo0

11

O A2a e#te3 6orni e3 a $rit el0 Am 2tiut de (r!ia a#ta3 2i m:am bu urat de redin!a lui tu(e i: ba2a +'eor$'ie3 dar n:am u$etat el e 6ntorul el bun0 1 6ie a uma la porun ile meleN ;ndat #:au i9bit unul <n altul apro9ii 2:au n6lit la odile ne(erilor3 2i tu(e i:ba2a +'eor$'ie #: a <n(!i2at0 Iar Vod 2i:a pu# barba:n piept 2i #:a <n runtat la el0 O A# ult3 pitane +'eor$'ieA am iubit #lu8ba ta are mie mi:a (o#t u redin! 2i u dreptate0 =e a eea te:am miluit3 2i:n 6remea "omniei mele ai dobndit urte 2i mo2ie <n !inutul Ie2ilor0 =ar3 pre um 2tii3 (ratele tu Haralambie a umplut !ara de pln$ere0 E:a uma a 6enit 6remea # r#pun9i pentru el0 ;!i dau3 pitane +'eor$'ie3 dou #ptmni0 Ale$e:!i #lu8itori !i 6rei0 4n:ntr:a e#t #oro #:mi adu i la pi ioare3 6iu ori mort3 pe (ratele tu0 Alt(el3 n:ai # mai 6e9i obra9ul meu3 ni i lumina 9ileiN *u(e i:ba2a +'eor$'ie n:a r#pun# <ndat0 Cnd 2i:au ridi at boierii o 'ii tre el l:au 69ut (r #n$e:n obra9 2i3 t era de nalt 2i de #pto#3 par #e umpnea0 Apoi a $ritF O Am <n!ele#3 mria taN 1:a ple at3 a #rutat mna lui Vod 2i a ie2it0 Ei um a a8un# la odi a #tri$at la ne(eri 2:a ale# in i9e i dintre ei0 Ei pe lo le:a rnduit arme3 ai 2i ea# de pornire0 Ei noaptea au 2i (o#t pe drum3 <n lo uri pu#tii0 E:a doua 9i +'eor$'ie )eondari3 a(lnd de:o prd iune3 a 2i l at pe urmele 'o!ilor0 Ei dintr:a el ea# #:a !inut de pa2ii lui Haralambie3 a un ine are adulme putoarea (iarei0 Ei l:a mnat din ul u2 <n ul u23 9i 2i noapte (r 'odin0 Ei:n 9iua a opta3 pe 6reme de ploaie3 <n 9ori3 a btut ine6a <n $eamul a#ei noa#tre3 <n #at la Bo9ieni0 5ai :mea a r#rit de ln$ mine0 A tra# $rabni 96orul de la u20 E:a intrat3 ud 2i u obra9ul #upt 2i u o 'ii #pria!i3 prietinul no#tru0 ;l 2tiam (rumo# 2i (alni 0 Ei nd 6enea uneori3 #ar3 2i #e a2e9a pe lai!3 <2i punea u2or mna <n re2tetul meu 2i m mn$ia0 A 9i# repede 2i r$u2itF O =:mi # mnn N 5ai :mea #:a <n(ri o2at0 Ei uta tremurnd blidele 2i mmli$a re e0 =in alte 6orbe3 am au9it pe a e#tea3 2i nu le 6oi uita pn la moarteF O 5 'ituie2te (rate:meu +'eor$'ie a pe lupN N:a a6ut 6reme # <mbu e nimi 0 1:au au9it pa2i a(ar 2i $la#uriF O Ie2i3 Haralambie3 :au <n on8urat $rdina 2i ne pierdem apeteleN ):am au9it i nind u mnie0 A tra# din #elea( pi#toalele 2i #:a i9bit <n u20 5ai :mea m:a luat de mn 2:am (o#t 2i noi <ndat a(ar pe pri#p0 Ei:n li6ad am 69ut pe 6oini i3 u armele $ata0 Erau opt ori 9e e0 E:atun ea am <n!ele# ine:i Haralambie0 5ai :mea a <n eput a pln$e <n et 2i m #trn$ea ln$ dn#a 2:am 69ut :i 6reme de prime8die0 Bteau nii <n #at (r ontenire0 Ei dintr:o dat au nlu it <n mar$ine lre!i <mpn9i!i0 E:am au9it $la#uri3 2i pe 'udi!i 2i:n do#ul a#ei0 Iar to6ar2ii lui Haralambie dintr:o dat #:au tra# 2i #:au ri#ipit de ln$ el 2:au prin# a lepda armele0 Atun ea #:a artat un om mare3 u mu#ta!a nea$r0 5ai : mea a #u#pinatF O Ai#ta:i (rate:#uA #amn u elN A #tri$at amenin!nd u 'am$erulF O =:terobN Haralambie a <ntin# un pi#tol 2:a tra#0 Cnd l:a lepdat 2:a prin# din #tn$a pe ellalt3 # tra$ iar3 tu(e i:ba2a l:a plit u 'am$erul 2i l:a dobort0 5ai :mea a !ipat u $roa90 Ho!ii #:au a2ternut la pmnt 2i #:au #upu#0 Ne(erii au n6lit din toate pr!ile0 =up n6al 2i 96oan3 unul dintre #lu8itorii =omniei a ridi at 2:a !inut #u# apul elui u i#0 C'iar atun i r#rea #oarele 2i # nteia bruma:n li6ad0 Ei apul #e uita u o 'i ne linti!i la mine 2i:mi 9mbea u m'nire0 *u(e i:ba2a +'eor$'ie #:a <ntor# la =omnie u apul tatlui meu0 Ei #:a <n(!i2at la =i6an3 2i l:a pu# pe o6or3 pe n(ram ro23 la pi ioarele lui Vod0 ;n$enun 'ind alturi3 a $rit u la rimiF O 5ria ta3 am plinit porun aN =ar te ro$ # m Ie2i #lobod la pmntul meu 2i la lini2te : i am 6r#at #n$ele prin!ilor mei3 are ur$e 2i:n 6inele mele000 A (o#t 8alni 6ederea a eea 2:au pln# <n di6an Vod 2i boierii0 Iar tu(e i:ba2a +'eor$'ie3 dobndind 6oie3 #:a tra# tr pmnturile luiA 2i pentru durerea 2i i#p2irea #a3 2i pentru iertarea #u(letului elui rt it3 a ldit <n tr$ la Ie2i bi#eri a la are m du # m <n 'in000 Iat pentru are pri in3 in#tite omi#e Ioni!3 am (o#t 8urat # 'itului =urau0 Iar inima mea r6nea tr oameni0 =e:a eea u$et uneori pu!ine 2i tri#te au (o#t 9ilele mele000 .92ul #:a artat mirat de po6e#tirea mona'ului 2:a t ut u uimire o 6reme0 =ar dup a eea 2i: a 6enit <n (ire 2i ne:a <n redin!at eea e 6rea # ne #puie dumnealui e u mult mai minunat 2i mai <n(ri o2at0

12

Balaurul

O Fra!ii meiN a <n eput u mare putere omi#ul Ioni!3 2i #:a de#(2urat <n pi ioare t era de nalt 2i de u# atA ade6r mrturi#e# <n (a!a lui =umne9eu i#tori#irea u6io2iei #ale printelui +'erman mi:a 9brlit prul #ub u2mA dar eu 6reau # 6 #pun e6a u mult mai minunat 2i mai <n(ri o2atN O 1:a# ultm po6e#tirea omi#ului000 a #tri$at u $la#u:i repe9it mo2 )eonte &odierul0 1: a# ultm po6e#tirea in#titului omi#N 1 6edem da a6em pe ln$ noi e ne trebuie 2i #:a# ultm0 C'iar tare 6oiam # te ro$3 omi#e Ioni!3 # nu:!i ui!i datoria 2i u6ntul0 Noi3 ai i3 de nd !in eu minte3 <n de pe 6remea An u!ei elei de demult3 am luat obi ei # <ntemeiem #(aturi 2i # ne <ndeletni im u 6in din ara:de:"o#0 +u#tnd butur bun3 a# ultm <ntmplri are au (o#t0 1o ot eu3 in#tite omi#e Ioni!3 nu #e mai $#e2te alt 'an a a e#ta t ai umbla drumurile pmntului0 A2a 9iduri a de etate3 a2a 9brele3 a2a pi6ni!3 : a2a 6in3 : <n alt lo nu #e poate0 Ni i a2a dul ea!3 a2a 6oie:bun 2:a#emenea o 'i ne$riF eu par tot #ub ei a2 #ta pn e mi:a 6eni 6remea # m du la limanul el (r de 6i(or000 Nu trebuie #A!i <n run!i #prn enele3 8upnea# An u!3 i eu am (o#t prietin mai ii tale0 I:am utat 2i ei <n artea de 9odii3 um !i:am utat 2i dumnitale0 Foarte bine 2i (oarte ade6rat i:am #pu#3 2i #o ot ni i dumneata n:ai rma# nemul!mit0 O Ba am (o#t mul!mit3 r#pun#e 'an$i!a r9nd0 O 1e:n!ele$e3 i alt(el nu #e poate3 8upnea# An u!A i eu <n ta2 a a#ta de la 2old am arte 6e 'e <ntru are #e #pune tot ade6rul0 Cnd m:ai <ntrebat3 !i:am #pu# toate dup rnduialF mai ale# por!i dup dumneata miro# de bu#uio 2i (a i pe btrni # dorea# anii tinere!ii0 O A#ta:i (oarte ade6rat3 <ntri r92ul de la =r$ne2tiA <n# a#ta o puteam #pune 2i eu3 (r arte de 9odii0 O 1e poate3 omi#e Ioni!3 2i te po(te# 3 nu:(i uita u6ntul0 Cum am #pu#3 a#emenea po6e2ti numai la un a#emenea 'an #e pot au9i0 =e i am a# ultat pe printele +'erman3 are iar #:a <n6lit <ntru <ntri#tarea #a 2i ta e0 Ci eu nu 2tiu3 omi#e Ioni!3 da ai # po!i a ne arta e6a mai <n(ri o2at0 V #pun drept numai o dat3 de nd #unt3 mi:am mai #im!it a2a inima3 a potrni 'ea <n n$ile 2oimului0 Han$i!a a <ntor# #pre btrn o 'ii ei apri$i3 :un $la# pripitF O Cnd ai 69ut <nti balaurul3 mo2 )eonteN O =a3 <n u6iin! btrnul3 nd am 69ut <nti balaurul0 *o!i ne:am <ntor# pe dat tre 9odier3 2i #:a ridi at 2i printele +'erman din barba #a0 O Ce 6orbe2ti de balaur3 (rateP a <ntrebat u tulburare omi#ul Ioni!3 2i #:a a2e9at la lo ul lui0 Care balaurP : Ei ne pri6ea <n ru i2at 2i nedumerit3 par atun i 9u#e <ntre noi0 O Cnd am 69ut <nti balaurul000 $ri u lini2te mo2 )eonte0 Eram a2a3 (l u tre ut de dou9e i de ani3 2i printele meu m <n6!a me2te2u$ul lui3 i 2i el a (o#t 9odier 2i 6ra i are nu #e mai a(la pe lume0 Ei pe dup 1ntilie3 #tnd u el la trl pe dealul Bolndarilor3 <mi arta 9iua buruienile 2i rd inile pmntului3 iar noaptea #telele erului0 Atun ea am 69ut <nti balaurul0 .92ul de la =r$ne2ti r#u(l prelun$ 2i arun o pri6ire a de du2man #pre mo2 )eonte0 O A#emenea di'anie mie <n nu mi #:a artat000 mrturi#i el 2i $la#ul par :i era #lbit 2i (r ura80 1pune repede3 mo2 )eonte3 i a6em 6reme de#tul0 O 5ult n:am de #pu#3 #e apr 9odierul3 (rde t numai e:am 69ut0 Cu 6oia omi#ului Ioni!3 am # po6e#te# : 2i mare dorin! am #:a# ult pe urm i#tori#irea dumni#ale000 5o2 )eonte <2i potri6i u oatele 'imirul3 <2i pipi ta2 a3 2i #e uit <n 8uru:i a # #e <n redin!e9e oala u 6in i:i la <ndmn0 Era un !ran de la noi3 de pe 5oldo6a3 ra# 2i u mu#ta!a alb3 plin la obra93 6oini 2i :olea de pnte e0 Ei nd $ria 2i rdea i #e 6edeau m#elele a ni2te bu !i de ri!0 O Ct am moara a#ta3 #tri$a el nd a6ea 'e(3 nu m tem de Cea: u:din!ii: lun$i000 ;n epu a 6orbi am repe9it3 um <i era obi eiul0 O Apoi um !i:a2 #pune eu mai de$rab a#emenea <ntmplare3 in#tite omi#eP u6nt el0 *ria la noi3 la *upila!i3 pe 6remea a eea3 un boier mare 2i (udulF <l 'ema Na#ta# Bolomir0 Era nalt 2i: n runtat 2:a6ea pe piept o barb mare t o oad de pun0 A u #e:n#ura#e el de dou ori3 u toat rnduial0 Ei lua#e <ntia oar o (at de boier de la Brlad3 2:a eea mult n:a putut #u(eri mniile 2i a#primile lui 2i #:a <ntor# bolna6 2i pln$nd la prin!ii #i0 Iar de:al doilea #:a <n#o!it u 6du6a unui $re Ne$rupunteF (rumoa# (emeie 2:a eea3 2i bo$at0 =ar n:au tre ut doi ani de nd le:a pu# popa ununiile pe ap : 2i:ntr:o toamn am 69ut:o $alben 2i o6ilit3 par :o btu#e brumaA 2i #:a du# la

1,

do(tori prin #trint!i3 unde:a 2i murit0 A rma# boierul no#tru #in$ur o 6reme3 2i i #e du#e#e numele :i mor ne6e#tele0 Erau muieri <n #at3 (rumoa#e3 dar proa#te3 are #tupeau dup dn#ul3 nd <l 9reau3 a dup dra u0 *ata 'iar #pu#e#e r9nd de:a uma u onu Na#ta# Bolomir moare 6du6oi : dar nu:i pa#3 i are urtea plin de !i$n i tinere000 A2a tre nd o 6reme3 numai e #:aude boierul #e: n#oar iar2i0 Cum #e poateP Cu 6reo 6du6 de ele de abano#3 u 6reo nea$'in de ele de la mu# ali3 are umbl u iubote de iu(t 2i u na$ai F numai a2a (emeie ar (i potri6a lui000 Cnd olo3 e 6edem noiP 1:a du# la Ie2i 2i #:a ununat 'iar la #(nta 5itropolie3 2:a adu# la *upila!i3 <n dro2 u patru ai3 o opil a de 2apte#pre9e e ani0 Cnd #:au dat 8o# la # ara ur!ii3 de abia a8un$ea u (runtea la barba lui0 Ei era blaie 2i rdea3 par era #oarele0 Iar babele de la poart 2i de pe ln$ odile #lu$ilor au prin# a o ina 2:a o pln$eF :i a2a de pu!inti 2i de (rumoa#3 : 2:are #:o rpuie 2i pe a#ta brbo#ul0 Iar Bolomir a luat:o a2a3 (rumu2el3 de dou de$ete de la mna #tn$ 2:o purta a pe un odor de mare pre! pe treptele de piatr3 a2ternute u o6or0 =ar n:a apu at a o du e pn #u#3 numai #:a <ntor# tre dn#ul r9nd3 a ltinat din ap 2i par :a 6rut #:l <mpun$ u ni2te orni!eA #:a de#prin# de el 2:a (u$it #in$ur <nainte0 Era 2i ttu a de (a!0 Ei:a # uturat pletele 2i nu i:a pl ut o treab a a#ta0 A2teptm noi o 6reme3 dup 6orba babelorF 6edem u oana Irinu!a nu:2i plea (runtea0 Ba:i ie2i#er dou ru8e <n obra8i3 2i rdea totdeauna artnd ni2te din!i mititei a de 2ori el0 =ar erau pe#emne din!i a# u!i!i3 i pe boierul no#tru el mare <l 6edeam mai # 9ut 2i mai t ut0 A6ea u oana Irinu!a $u#t # #e plimbe pn la .oman3 ori # #e repead pn la Ie2i3 apoi numai un de$et mi2 a 2:o 6orb <n$na 2i u onu Na#ta# <2i ple a barba 2i:i ( ea pe 6oie0 A u3 ne6a#ta $rmti ului 2i u mr2i!a a(la#er nu 2tiu de unde dr u2orul boierului nu:i ni i bo$at 2i ni i din ine 2tie e neam0 Un (el de (at a unei nepoate de:a printelui 5itropolit000 A2a 9mbeau ele 2i ( eau u o 'iul 6orbind de#pre a#ta3 um <i treaba muierilor3 eu3 a un (l u pro#t e eram3 nu <n!ele$eam nimi a0 ;ntr:o 6ar3 m a(lam la trl3 pre um am #pu#3 2i de 1ntilie 6eni#e la oi 2i tataA 2i #tteam <ntr:o olib de (run9ri aproape de malul 5oldo6ei3 mai la o parte de iobani0 Ei de:a olo de la noi #e 9reau $rlele 2i # runtarele 2i 'anul a e#taA la #pate3 departe3 erau pdurile 2i mun!ii pn unde #e 6ede a o ne$ur0 Ce #e mai <ntmpla#e <n #at3 nu 2tiam3 2i ni i nu m <n$ri8eam eu de a#ta0 Ia a <ntr:un rnd3 la amia93 (iind #in$ur 2i pri6e$'ind eaunul pu# <n u8b dea#upra (o ului3 aud tropot de al 2i 6d u (ri pe u onu Na#ta# Bolomir oprindu:#e 2i de# le nd la oliba noa#tr3 <n #in$urtate0 O Noro bun3 biete3 : 9i#e0 *u e2ti (e iorul lui I(rim 9odierulP O 1rutm dreapta3 u oane3 eu #unt0 O Unde:i tat:tuP O *tu a3 : 9i 3 : <i la ( ut (n nu departe de ai i3 pe oa#t0 *rebuie # 6ie la mn are0 O = o (u$ 2i:l 'eam0 1 6ie numaide t3 <n lipeala a#taN Eu #tteam <n umpnA dar boierul #:a uitat a2a de urt la mine 2:a <ntin# mna #pre 'arapni ul de la obln 3 <n t am 2i apu at:o pe oa#t3 u apul $ol0 ):am <ntlnit <n drum pe ttu aF 6enea la mn are0 Cnd a au9it :l 'eam a2a de apri$ boierul3 a ( utF HmN 2:a ltinat din apA dar nu mi:a #pu# ni i o 6orb0 Cnd am a8un# la olib3 am $#it pe Bolo:mir tot ln$ al3 #pri8init :un ot <n 2a 2i u barba:n piept0 Eu m:am dat <n do#ul (run9arului0 *tu a a p2it u <ndr9neal <nainte0 O Ce au!i ai ea3 bre I(rimeP $rie2te boierul u #uprare0 Eu umblu dup tine <n #at 2i tu #l2luie2ti <n pu#tieP O 1rut mna3 luminate #tpne3 r#punde tataA am 6enit la ne6oile mele0 =ar da mi:ai (i trime# mria ta un u6nt3 a2 (i l#at tot 2i m:a2 (i <n(!i2at la urte0 O Etiu3 $rie2te boierul tot #upratA dar eu n:am nd a2teptaN A# ult3 I(rime3 nimene nu 2tie3 2i poate ni i tu nu 2tii e amr iune mare apa# #u(letul meu0 O 1uprarea:i de la =umne9eu3 #tpne3 2i tre e0 O Nu tre e0 Vorbe2ti a pro2tii3 pentru nu 2tii0 O Ba 2tiu3 mria ta3 #uprrile de dra$o#te #unt mai rele3 dar tre 2:a e#tea000 Boierul #:a uitat la el <n runtatF O Ce 2tii tu3 bre I(rimeP O 5ria ta3 9i e tata3 eu 2tiu multe3 a2a:i darul meu0 Eu ite# nu numa:n 9odii3 i 2i pe obra9ul omului0 O Atun ea 2tii tu3 bre I(rime3 :n a#a mea a intrat un demon 2i nu mai pot a6ea lini2teP O Etiu3 luminate #tpne0 O Etii tu m 'inuie2te a pe =omnul no#tru Hri#to#P 2i:# a un om <n#etat pe are:l pedep#e2ti le$ndu:l de ola ul (ntniiP O A2a e#te3 #tpne3 pre um #pui0

1J

O A# ult3 omuleF n:am putut (a e nimi a ni i u mnia3 ni i u ru$minteaA 2i pentru pu!in lu ru mi:am #upu# toat (iin!a mea a un rob0 Iar a uma3 'iar <n diminea!a a#ta3 mr2i!a mi:a adu# ru2inoa# 6e#teF drumurile #o!iei mele #unt pentru o ara mea 2i obra9ul u ona2ului elui mai mare al lui Vu9a 6orni ul0 E#te unul Ali7ndrel Vu9a3 poate l:ai 2i 69utF <n 6ara a#ta a intrat <n a#a mea de dou ori #ub u6nt are de 6n9are ni2te ai albi din !ara mu# lea# 0 El <n# 6enea pentru alt e6a3 2i eu n:am <n!ele#0 A uma am 'otrt eu <n inima mea e # (a 3 am 6enit <n# 2i la tine3 a # nu $re2e# um6a0 *u e2ti un om are po!i unoa2te ade6rul 2i 6reau # mi:l ete2ti 2i mie000 Boierul no#tru era a2a de tublurat 2i a2a de rt it3 um am 69ut pu!ini oameni <n 6ia!a mea0 ;2i rodea barba 2i n:a6ea a#tmpr0 Iar ttu a3 (r <ntr9iere a intrat <n olib 2i a ie2it <n lip u ta2 a a ea#ta pe are o 6ede!i la 2oldul meu0 Ei # o!nd artea3 #:a a2e9at ln$ (o pe # unel3 a <mbiat de: $etul 2i a <n eput a <ntoar e (oile0 Boierul a2tepta <n pi ioare ln$ al0 O 5ria ta3 <n e lun 2i:n e 9i ai 69ut lumina lumiiP O 5:a n# ut nenea a <ntr:o mar!i3 I(rime3 <n opt#pre9e e 9ile a lunii lui o tombrie0 O Atun ea3 a u6ntat ttu a pe $nduri3 #e u6ine # de# 'idem la 9odia 1 orpiei3 utnd 2i:n alte lo uri3 dup rnduiala ade6rat0 )uminate #tpne3 ai ea #e #pune ade6rat3 um mria ta e2ti om mnio#F de i uno# nd a ea#t patim3 nu trebuie # te Ie2i <n 6oia ei0 Ei a prin# a:i iti tata3 din u6intele 9odiei3 ele e #e potri6eau unui a#emenea om npra#ni um era boierul no#tru0 Ei u$eta poate 6a putea #:l domolea# 0 =ar Bolomir <2i # utura barba u mare nerbdareF O 1pune:mi3 I(rime3 e # rie de#pre #ni ia mea0 *tu a #:a uitat u luare:aminte <n arte 2i i:a r#pun# a#t(elF O 5ria ta3 a#a nun!ii domniei tale e#te *aurul0 Cununia u u oana Irinu!a ai pu#:o mria ta <n luna lui april3 <n #ptmna luminat3 dup #(intele 4a2ti0 =e i a ea#ta e#te <n#o!irea ea bun 2i ade6rat3 dup 9odie0 Iar ai ea3 #tpne3 # rie a#t(elF a#a <mpreunrii nun!ii e#te *aurul3 atun ea 6a a6ea mare noro u muierea lui000 Ei mai #pune ai i mai departe3 mria taF a#a noro ului lui e#te CumpnaF la a el ea# 6a a6ea tulburare mare a min iunoa#elor mrturii000 A2adar3 #l6ite #tpne3 da #unt # ri#e ai i a e#te u6inte3 apoi atun ea eu #o ot 6orbele au9ite #unt netrebni e3 2i trebuie # deprte9i de la inima mriei tale $ndurile ele rele0 Boierul a #tat pu!in u$etnd0 O 1e poate3 I(rime3 # (ie um #pui tuP O 1l6ite #tpne3 a2a e#te pre um #pun0 O Atun ea de e #:a du# la .oman u oana Irinu!aP A ple at ieri3 u 6orb 6ine a9i0 O 1:a du#3 mria ta3 i a2a a 6oit =umne9eu # nu #e <ntmple o umpn dup 6orbe min iunoa#e 2i mnie000 O 1e poate000 a mormit boierul e6a mai domolit0 ;ntr:ade6r3 alt(el #:ar (i <ntmplat (apt umplit000 A(erim3 omuleA am au9it 6orbe ade6rate din artea ta 2i alt dat0 =e i:dar e #o oti tu trebuie # (a P O 1:a2tep!i3 mria ta3 i are # (ie bine000 Cu a e#t u6nt a ple at boierul de la oliba noa#tr0 Iar ttu a #:a uitat dup el lun$ 2i 9mbind3 pn e nu l:a mai 69ut0 Apoi a l#at eaunul la u8b pe (o ul #tin# 2i mi:a porun it # pun alul la ru!0 Cuibrindu:ne amndoi <n iarb3 ne:am l#at la 6ale3 am tre ut prin 6ad3 : 2i am mnat numai o (u$ pn ai i la 'an0 Ai ea #ta a2teptnd <n pra$ An u!a ea de altdat0 % <ntreab ttu a repede3 tr$nd ru!a ln$ pra$F O Fin An u!3 #pune:mi3 te ro$3 o 6orb bun0 A#ar a tre ut u oana Irinu!a de la *upila!i #pre .omanP O *re ut3 um nu3 nna2ule000 O Ei <napoi a2a:i <n nu #:a <ntor#P O NuA poate a tre e mai tr #ar0 O Atun ea ai #pu#3 (in An u!3 u6nt pl ut lui =umne9eu0 O =ar e e#teP O Ce # (ieP 1:a milo#ti6it un #u(let bun # de# 'id o 'ii lui Bolomir : 2:a uma el <2i # utur barba3 r2 2i 6rea # 6er#e #n$e0 O Cum #e poateN Cine:a ( ut a#emenea (aptP : a !ipat An u!a po nindu:2i palmele0 1:o omoare 2i pe a#ta3 dup e a a#uprit 2:a pu# <n pmnt dou (emeiP 4artea lui pe lumea ealalt are # (ie Carao# 'i3 : <n altea la#> #:i pltea# una de:a noa#tr 2i pe a#t lume000 A2a 6orbind 8upnea#a An u!a u printele meu3 amndoi #:au #(tuit #:a!ie drumul u oanei 2i #:i deie 2tire # #e p9ea# 0 <ntr:ade6r3 in#tite omi#e 2i oameni buni3 a#ta #:a <ntmplat 'iar <n 9iua a eea3 pe la toa 0 1oarele #e:n6lui#e la amia9 <n mare (ierbin!eal 2i:n aburi3 2i de pe munte #e #uiau <mpotri6a lui nouri alburii0 Cnd #:a <ntin# umbra a#upra 2lea'ului3 ia a 6edem 6enind de tre .oman3 <n nouri de pulbere3

1/

alea2 a u patru ai a u oanei0 *re e <n lun$ul unui lan de ppu2oi3 pe ln$ un ol! de dumbra63 : 2i ttu a ie#e <nainte <n mi8lo ul drumului3 2i <n epe a (a e #emne de prime8die u bra!ele0 i$anul de pe apr opre2te0 Atun ea de #ub olb #:a artat tre tata un lre! tnr pe:un 'rm#ra2 ne$ru0 *ata l:a uno# ut numaide t3 dup (rumu#e! 2i dup <ndr9neala o 'ilor0 O Cu oane Ali7ndrel3 9i#e tataA <ntoar e:te3 :i prime8die0 Nu ute9a a tre e mai departe0 O Ce e#te3 omuleP : #:a au9it 2i $la#ul u oni!eiA 2:am 69ut:o ple ndu:#e la # ara tr#urii3 u $telile ei albe3 #ub un ortel tranda(iriu 2i mititel0 Atun ea #:au <ntmplat dou lu ruri0 A pornit dintr:o dat a 8u a un 6nt iute din#pre apa 5oldo6ei 2:a mnat pulberile pe miri2te a pe ni2te perdele0 Ei:ntr:a ela2i timp am 69ut din#pre ornul de dumbra6 n6lind boierul3 u barba:n dou pr!i3 u #lu8itorii dup el3 r nind u mare $la#0 Am rma# <nlemni!i3 2i eu am #im!it pe mine me2 de $'ea!0 Ali7ndrel 2i:a opintit 'rm#ra2ul <n dou pi ioare 2:a er at a tra$e un pi#tol de la oburi0 Cu oana Irinu!a a #lobo9it un !ipet 2i #:a a# un# #ub ortel0 Boierul u #lu8itorii #:au npu#tit3 au <n on8urat tr#ura3 au prin# pe tata 2: au dat 8o# din 2a pe (e iorul 6orni ului Vu9a0 O 5i2eleN r nea u #tr2ni ie Bolomir tr ttu a0 A#ta:i redin!a ta3 2:a2a:!i e#te 2tiin!aP )ua!i:l 2i le$a!i:l 2i #:mi 8upi!i din #pinarea lui de:o pre 'e de papu iA dar # nu um6a #:mi ia# pielea :o re#ttur3 ori :o #prtur3 6 #pn9urN Ei tu3 'o!uleN E2ti (e iorul 6orni ului Vu9aP : e2ti neam de boierP Am # 6 art eu la amndoi3 2i !ie3 2i 8upne#ei3 um 2tiu eu # plte# 000 5iN : #e: ntoar#e el tre ar$a!i3 apu a!i 2i de#(unda!i ru!a #olomonarului 2i de# le a!i:i roatele de iolane3 2i dup e:!i l#a:o numa:n pinteni3 #:i le$a!i pe amndoi de dn#a3 : :a2a 6reau #:i du numa:ntr:o $oan la Ie2i3 pn:n o$rad la #(nta 5itropolieN i$anii au 2i <n2( at ru!a 2:au prin# #:o (rme 2i #:o de# al!e0 Al!i #lu8itori au apu at pe ttu a <ntre 'arapni e0 Unii au <n eput a rupe #traiele de pe Ali7ndrel Vu9a0 Iar #pre u oana Irinu!a #: a <ndreptat3 pu(nind de mnie 2i $(ind3 <n#u2i boierul3 u bi iul plumbuit <n mna #tn$0 ;i 9u#e u2ma din ap 2i 6ntu:i <mpr2tia 2i:i ame#te a barba u pletele0 Atun i a r#rit de #ub ortela2ul ei u oni!a3 #printen3 #ub!ire 2i mldioa# a o 6iper0 Ei l:a <n(runtat :un !ipet 2i u o 'i plini de urF O Nu te:apropia de mine3 urtule 2i bl#tmatuleN &6rli#e ortelul 2i deodat <i re# u#er la mni $'eare a$ere u are:2i amenin! #o!ul0 5i #:a prut 6d <n prul ei 2i orni!ele u are 6oi#e odat #:l <mpun$0 ;n a ela2i timp tatl meu r nea u $la# <nalt #ub u!itul lui 4rlea !i$anulF O Cu oane Na#ta#3 are # te:a8un$ mnia lui =umne9euN Cnd a r nit a#t(el #ub u!it btrnul3 #:a ( ut o lip t ere0 A # prat 2:a tr#nit u #unet mare <n munte0 Ei deodat am 69ut erul <mbr at u bolt 8oa# de nouri3 2i 6ntul 6eni de la a#(in!it :o i9bitur3 <n 'i9nd 2i detunnd u2ile 'anului0 4e#te 5oldo6a3 din olo de dealul Bolndarilor3 erul #e mi2 a 2i #e aple a rotindu:#e <mpotri6a pmntuluiA 2:un mu$et pe#te (ire 2i nemaiau9it umplu 6ile 6enind dintr:a oloA 2i toat lumea are #e a(la (a!3 <ntor nd o 'i 'olba!i3 a 69ut balaurul 6enind <n 6rte8 #u it3 u mare iu!eal0 ):am 69ut 2i eu 2i m:am utremurat0 Venea drept #pre noi0 Cu oada #ub!ire a un #ul ne$ru pipia pmntul3 2i trupul i #e <nl!a <n 69du'3 iar $ura i #e de# 'idea a o lei <n nouri0 Ei mu$ind3 6enea umpnindu:2i oadaA iar <n r#u(lrile lui #orbea 2i 8u a <n #la6 li de (n3 a operi2uri de a#e 2i opa i de9rd ina!i0 Ei de #ub mu$etul lui lepd o re6r#are de $rindin 2i ape3 par ar (i luat pe #u# albia 5oldo6ei 2:ar (i pr6lit:o a#upra noa#tr0 )a 6ederea puterii lui3 !i$anii au 9ut u (e!ele la pmnt0 An u!a #:a mi#tuit unde6a <ntr:o otru! a 'anului0 Eu m:am repe9it la tata #:l de9le$3 : 2:abia am a6ut 6reme # m tupile9 ln$ el3 #ub ru!a u roatele (r iolane0 =ro2 a u aii <n6luindu:#e3 a <ntor# <n lo 2:a apu at:o <n $oan #pre .oman3 a6nd 2i pe (e iorul 6orni ului Vu9a <ntr:<n#a0 Iar balaurul3 alun$nd <n partea ealalt pe boier3 l:a uprin#3 l:a #u it 2i l:a i9bit ame#te ndu:i barba u 6rte8ul3 : pn> e l:a lepdat aproape mort <ntr:o rp mai <n olo0 Ei um #:a <ntmplat a#ta3 n6ala de ape 2i piatr a #ttut3 2i numai mu$etul (iarei a mai rma# #tpnind3 : 2:am 69ut:o um #e du ea tre mia9noapte3 a un #tlp3 pe urm a un (um3 pn e <n et:<n et #:au alinat uprin#urile0 Apoi dintr:a eea i #:a tra# moartea lui Bolomir0 Iar unii oameni au # ornit printele meu ar (i 'emat balaurul3 din #la2ul lui0 Ca #olomonar uminte3 tata <i l#a pe oameni # 6orbea# 3 : <n# el 2tia mai bine de t ori ine de are porun a# ulta#e di'ania (urtunilor0 ;ntr:ade6r3 de dr u2orul el blan nu #:a mai au9it nimi 3 2i nimene nu l:a mai 69ut ni iodat0

1I

Fntna dintre plopi

1oarele btea <n 'anul An u!ei3 # nteind <n $eamurile 9brelite0 )utarii #e # ula#er din ot: loanele lor 2i:2i #ti leau din!iiA An u!a ea #prn enat a!!a iar (o ul <n o6rul 6e 'i de #pu9A noi3 $o#podarii 2i ru2ii din ara:de:1u#3 ne uitam numai u oada o 'iului la oalele $oale <n2irate pe ln$ pro!apuri0 =ar # rip ile 2i ob9ele <n n:a6eau tare0 Ei ni i omi#ul Ioni! de la =r$ne2ti nu: 2i <n epu po6e#tea pe are o a2teptam0 C i pe 2lea'ul .omanului #e 6edea 6enind un lre!3 <n6luit <n lumin 2i:n pulberi0 Calu:i pa$3 u $ruma9ul <n ordat 2i u oama (luturnd3 <n buie#tru iute3 lune a #pre noi0 ;n#pre mun!i erau p le ne lintiteA 5oldo6a ur$ea lin <n #oarele auriu <ntr:o #in$urtate 2i:ntr:o lini2te a din 6ea uriA 2i mpurile erau $oale 2i drumurile pu#tii <n patru 9riA iar lre!ul pe al pa$ par 6enea #pre noi de demult3 de pe deprtate trmuri0 Ei um a8un#e drept 'an oti3 i ai i <i erau #or!ii # #e oprea# 3 : <2i # oa#e plria de p#l nea$r 2i ne po(ti pe to!i la bun:9iua 2i noro :bun0 Era om a8un# la runte!e3 dar #e !inea drept 2i #printen pe al0 4urta iubote de iu(t u turet i nalte 2:un ili de po#ta6 i6it u na#turi rotun9i de ar$int0 4e umeri3 !inut numa:ntr:un ln!u8el3 atrna o blni! u $uler de 8der0 A6ea torb de piele $alben la 2old 2i pi#toale la oburi0 %bra9u:i #mad u mu#t ioar tun# 2i barb rotun8it3 u na# 6ulture# 2i #prn ene <ntune oa#e3 arta <n (rumu#e! 2i brb!ie3 de2i o 'iul drept #tin# 2i <n 'i# <i ddea e6a tri#t 2i #traniu0 Cum obor< de pe al3 9mbind u prietenie 2i pri6indu:ne u o 'iu:i limpede 2i alba#tru3 omi#ul Ioni! <l uno# u 2i #e repe9i din lo ul lui3 <nl!nd bra!ele 2i #tri$nd u mare $la#F O %are m:n2elP Nu e2ti domnia ta prietinul meu Ne ulai I#a 3 pitan de ma9liP &mbetul lre!ului pieri 2i o 'iu:i re# u3 rotund 2i a!intit0 O =a3 r#pun#e el u $la# moale 2i blndA eu #unt I#a 0 A uma te uno# 2i eu0 =umneata e2ti omi#ul Ioni!3 de la =r$ne2ti0 Cu mare pl ere 69ui pe ei doi oameni <mbr!i2ndu:#e0 Ei to6ar2ii eilal!i erau mul!mi!i de a#ta0 Ei o 'ii An u!ei #e <nduio2ar0 Iapa ea btrn 2i #lab a omi#ului rn8i 2i rn 'e9 <n do#ul 'anului0 O Ai#ta:i al din alul meu din tinere!3 9i#e omi#ul3 #eme!ind apul 2i de#( nd bra!ele0 1trinul <2i <ntoar#e o 'iul #pre di'ania ea btrn 2i 9mbi u2or3 (r # par prea mirat0 O Cu a#ta am umblat eu o !ar3 urm omi#ul0 Amndoi3 <!i adu i aminteP Am btut drumurile 2i ne:am prduit tinere!ileN =e nd ne:am de#pr!it <n#3 6d ai pierdut o lumin0 O =a3 r#pun#e ltorul u $la#u:i blnd0 Am pierdut0 Am a6ut o <ntmplare npra#ni 000 Ei =umne9eu m:a <ntor# iar2i prin lo urile a elei dureri000 O Cum #e poateP Ai i ai a6ut a ea#t <ntmplareP O =a3 prietine0 ;n$duie:mi numai #:mi du alul la adpo#t3 #:l $ri8e# 2i #:i dau $run!e0 4e urm om bea un pa'ar de 6in 2i !i:oi po6e#ti e nu 2tii000 42ind #printen3 ma9lul tre u #pre $ra8d3 du ndu:2i alul de p#tru0 An u!a3 r#rind a dintr:o amintire3 pri6i dup el 2i $ri <n 2oapt #pre omi#F O Ai#ta:i omul el din ara:de:"o#3 de are 6orbea mai :mea3 nd eram opilP O =a3 r#pun#e omi#ulA Ne ulai I#a de la Blbne2ti3 din !inutul *uto6ei0 Am (o#t prieteni buni <n tinere!ile noa#tre0 O 1punea mai :mea3 urm An u!a3 a a6ut mare 6al 2i erau #:l omoare ni2te !i$ani ai i3 la 6ad la *upila!i0 Era o po6e#te <n(ri o2at3 de are nu:mi mai adu aminte0 O Atun ea are # ne:o #puie #in$ur pitanul Ne ulai3 u6nt u mare mul!mire r92ul0 Ei 2tii dumneata3 dra$ An u!a3 a e#t ma9l de la Blbne2ti3 are #e uit a um lini2tit la noi 2i $rie2te a2e9at3 a (o#t un om um nu erau mul!i <n !ara 5oldo6ei0 Voini 2i (rumo# : 2i ru0 Btea drumurile3 utndu:2i dra$o#teleA #e #uia la mn#tiri 2i obora la pod$orii0 Ei pentru o muiere are:i era dra$3 <2i punea totdeauna 6ia!a0 A2a om a (o#t0 E:a a6ut ibo6ni e tre toate 9rile0 E:adulme a pe drumuri (r 'odin 2i (r a#tmpr000 )a a e#te 6orbe3 noi3 r92ii 2i ru2ii din ara:de:1u#3 ne:am uitat unii la al!ii prea bu uro2i3 2: am uno# ut ma9lul trebuie # (ie un om um ne pla e nou0 Iar An u!a ea tnr 2i:a <nl!at

1B

#trn enele 9mbind3 2i:a potri6it mr$elele la $t 2i rli$ele de pr la ure 'iu2i0 Ei nd 69u pe ma9l #e <ntoar e #pre noi3 <i tre u pe dinainte3 u2urel3 mldiindu:#e3 um 2tia ea :i #ade bine0 Cpitanul Ne ulai p2i la butu ul din prea8ma (o ului0 ;2i # oa#e blni!a 2i <2i <n(2ur <n ont2 pi#toalele0 4u#e 2aua 2i (rul dea#upra 2i #e a2e9 mul!mit alturi3 pri6ind <n 8uru:i0 Ca 2i um ar (i 2tiut e dore2te3 An u!a ie2i a o 2erpoai pe $ura $rli iului3 adu nd <n dreapta o(iel plin 2i:n #tn$a ul i nou0 Cu obra8ii rumeni 2i $(ind3 #e opri ln$ (o 2i <ntin#e ma9lului ul i a0 )utarii #e tr#e#er pe ne#im!ite aproape 2i rn8eau u 6i lenie #unnd din #trune0 Cnd 69ui pe mo2 )eonte3 ititorul de 9odii3 :2i aut lo ln$ ei doi prieteni3 (r # #tau prea mult la <ndoial3 m ridi ai de la pro!apuri3 ( ui doi pa2i 2i $rii u <ndr9nealF O 4rea in#tite pitane Ne ulaiN Noi #untem ai ea mai mul!i $o#podari 2i ru2i din ara:de: 1u#3 are (oarte dorim # in#tim u domnia ta o ul i de 6in nou 2i #:a# ultm <ntmplarea ea de demult000 O Iubi!ilor prietini3 <mi r#pun#e ma9lul3 mie mi:a pl ut totdeauna # beau 6inul u to6ar2i0 Numai dra$o#tea ere #in$urtate0 =i6anul no#tru:i #lobod 2i de# 'i# 2i:mi #unte!i to!i a ni2te (ra!iN 4e lo u(undnd noi ul elele <n o(iel3 le:am <n 'inat pitanului 2i ne:am #trn# <mpre8urul lui3 iar lutarii au prin# a nta u 8ale nte ul u ului btrn0 Ci nu mult dup a eea3 nd am i#to6it 6inul3 #:a ridi at 2i An u!a de la (o u puiF (rip!i <n !i$l0 =up e:a 6enit alt 6in 2:am <n 'inat iar3 <ntr:o 6reme a rma# pitanul I#a de la Blbne2ti pu!intel m'nit3 2i3 uprin9nd pe omi#ul Ioni! de umr3 a o(tat 2:a 9i#3 uitndu:#e #pre p la mun!ilor3 la a#(in!itF O 1ra !ar 5oldo6enea# N Erai mai (rumoa# <n tinere!ile meleN 4e urm #:a <ntor# #pre An u!a3 tulburat3 <n$nnd el din urm 6ier# al lutarilorF *ra$e3 mndro3 u bobii000 *ra$e3 mndro3 2i:mi $'i e2te Codrul de e:n$lbene2te3 %mul de e:mbtrne2te000 A apu at pe 'an$i! de mn3 2i ea nu #:a #(iit3 i numai lipea domol a o m! de#mierdat0 Iar noi am rma# t u!i3 i am <n!ele# ma9lul 6rea # ne #puie <ntmplarea lui de demult0 O =omnilor 2i (ra!ilor3 a 6orbit pitanul I#a de la Blbne2ti3 : a# ulta!i e mi #:a <ntmplat pe:a e#te melea$uri3 nd eram tnr0 =e:atun ea au tre ut ani pe#te dou9e i 2i in i0 Cata#ti'ul a elor 6remuri a <n eput # mi #e <n ur e0 Eram un om buia 2i ti lo#0 Calul meu #ta 'o8ma u 2aua pe dn#ul 2i btrnii mei nu:mi 6edeau obra9ul u #ptmnile0 5ai :mea m bo ea <n (ie are dumini 2i m bl#tma 2i ddea litur$'ii lui popa Na#ta#3 a # m lini2te# 2i # m:n#or0 Iar tatu:meu t ea 2: o pri6ea <ntr:o parte3 i 2i el (u#e#e a mine 2i:i ( u#e multe 9ile amare0 %m ne6redni nu pot # #pun :am (o#t0 A6eam oi 2i ima2uri 2i ne$u!am toamna 6inuriA dar <mi erau dra$i o 'ii ne$ri3 2i pentru ei l am multe 'otare0 =umnealui omi#ul Ioni! # 6 #puie te drumuri am btut3 i 2i el a6ea patima mea <n 9ilele lui 2i eram de multe ori to6ar2i0 A2a3 <ntr:o toamn a a#ta3 du eam 6inuri la !inutul 1u e6ei0 Ei eram <n popa# ai i3 la 'anul An u!ei3 u ru2ul 2i u antalele0 Ei m a(lam <n mare m'nire3 i dra$o#tea mea din anul a e#ta #e de#(run9i#e u 6ara0 Iar mama a e#tei An u!e #e uita pe #ub #prn ene la mine 2i rdea3 i ni i 6inul nu:mi pl ea3 ni i pe lutari nu:i #u(eream0 Umblam be9meti 2i #in$ur a un u 0 Era <ntr:o #mbt3 pe la toa 0 Am <n le at 2:am pur e# <n et3 pe:un drumu2or3 printre miri2ti0 E:a# ultam <n #in$urtate3 pe #u#3 o oarele are #e ltoreau0 Cnd am a8un# la malul 5oldo6ei3 am luat:o la 6ale3 printre ap 2i lun 0 ;ntr:un r#timp au <n eput lopotele la bi#eri a de la *upila!i0 Am oprit alul 2i le:am a# ultat u 8ale3 pn e au ontenit0 Ei:mi adu aminte 3 dup e au #tat lopotele a elea3 am au9it altele3 de la bi#eri ile altor #ate3 : 2i pi urau deprtate 2i #tin#eF par bteau <n inima mea0 5:am tre9it <ntr:un tr9iu pri6indu:m <ntr:o re6r#are de ap a:ntr:o o$lind3 2i m:am #priat de mine3 a de o 6edenie0 Am pornit iar3 2i umblam pe $nduriA pn e:am au9it 96on de $la#uri0 *re eam pe dup o perdea de r ni!i 2i nu mai 6edeam balta0 Am otit <ntr:un orn de lun 2i mi #:au artat deodat $rle ar9nd <n #oarele a#(in!itului3 printre # runtare0 E:o liot de !i$ani to mai #(r2ea de r#to it o rean$ a apei3 aproape3 2:a uma #e <mpr2tiau dup pe2te r nind 2i !upind a ni2te dia6oli0 Am #trunit alul0 Am au9it un $la# $ro#F par :ar (i dat o porun 0 4uradeii 2i muierile #:au oprit0 4e urm3 la a ela2i $la#3 au pornit <nainte0 Iar de la r#toa un !i$an btrn 2i nalt3 <n durli$i3 #:a <ndreptat #pre mine3 p2ind rar3 a pe atali$e3 prin $rl0 Cine6a l:a #tri$at din urmF O Und> te du i3 mi Ha#ana 'eP El ni i n:a atadi #it # r#pund0 4u(ind din lulea3 #e apropia de mal0 =in alt parte3 porni dup el o (eti2 an u (u#ta ro20 )a un bra! de ap ddu a adn 2i prin#e a !ipa 2:a rde3 ridi ndu:2i la #ub#uori (u#ta0 *re u repede 2i porni pe prund <naintea btrnului0

18

Ha#ana 'e r ni r$u2it dup ea3 amenin!nd:o u pumnulF O F:napoi3 (aN Ea:2i # utura apul $ol3 2i:2i #ti lea din!ii0 Aproape de mine #e opri 2i m pri6i uimit3 par 6edea o #lbt iune rar0 O F:napoi3 (a 5ar$N #tri$ iar !i$anul el btrn0 )a# pe boier <n pa eN Ea ( u iar #emn de <mpotri6ire din ap 2i <n epu a rde0 Era o (eti2 an de opt#pre9e e ani0 ;i 69u#em <n ap trupul urat 2i (rumo# rotun8it0 1ta aproape de mine3 numai <n ma2 2i:n (u#t ro20 %bra9ul <i era opilre# A dar na#ul ar uit3 u nri lar$i3 2i o 'ii iu!i m tulburar deodat0 Am #im!it <n mine e6a (ierbinteF par :a2 (i <n$'i!it o butur tare0 Ha#ana 'e o a8un$ea u bra!ul ridi at0 Ea (eri <n lturi3 m o oli <n (u$ 2i tre u iar #pre balt0 )a malul apei #e opri 2i <n epu iar # m pri6ea# 0 Btrnul <2i # oa#e luleaua3 # uip3 2i rn8i ne$ru0 *o!i din!ii dinainte <i erau rup!i0 O 1rut mna3 beiule3 nu b$a <n #am0 E:o (at proa#t3 are n:a ie2it <n <n lume0 5ar$a 'i oti3 la malul bl!ii3 2i pru:i ne$ru 2i lin# a6ea lu iri de pun0 Ha#ana 'e o amenin! u luleaua0 Apoi iar #e <ntoar#e #pre mine0 O =umneata trebuie # (ii boierul are:a popo#it la 'an3 u 6in din 8o#000 O =a3 dar de unde 2tiiP O 5i:au #pu# lutarii3 are:# de:ai no2tri0 Am 69ut obra9 #trin 2:am <n!ele# dumneata trebuie # (ii a ela0 =a mi:i da de:o $leat de ra 'iu3 <!i pup minile 2i:!i 9i bo$dapro#te mriei tale0 <!i (a i o poman :un !i$an btrn 2i ne6olni N ;n et:<n et laia de la pe# uit l#a#e r#toa a 2i 6enea tr mine3 <mpin$ndu:#e3 (erindu:2i apetele 2i pri6indu:m ei de la #pate pe dup umerele elor dinainte0 Unii <ntrebau e6a pe 5ar$a0 Ea le r#pundea 2optit 2i m pri6ea 9mbind3 u oada o 'iului0 Am tra# de la 2old ta2 a3 am de# 'i#:o 2:am # o# din ea un bnu! de ar$int0 Ha#ana 'e l:a prin# din 9bor 2i l:a 6rt repede <n $ur0 Am mai # o# un ban 2:am ( ut un #emn !i$n u2ei0 Ca o 2oprl #: a 96rlit #pre mine 2:a primit banul <n poal0 Ha#ana 'e prin#e a urla tre eilal!i 2:a:i mna <napoi #pre balt0 Nu mai a6eam de e #ta <ntr:a#emenea larm0 Am pornit #pre 'anA <n# u <ndoial0 4e nd ur am un ponor3 am mai <ntor# o dat apul0 4e 5ar$a n:am mai 69ut:o0 Eram nemul!mit0 Calul mer$ea domol prin !rna moale 2i eu m $ndeam la (el de (el de lu ruri3 <n are ame#te am pe !i$n u2a u (u#ta ro20 Cotii dup olni A 2i dintr:o dat mi #e <n(!i23 <ntr:o 6iu$ 6erde3 o (ntni! u ola de piatr3 <ntre patru plopi0 Era un lo taini 2i #in$urati 0 Apa ne lintit3 aproape de $'i9dele3 a6ea <n ea e6a 6iuF mi2 area mrunt 2i ne ontenit a (run9i2urilor0 Calul <n lin apul 2i rup#e o $ur de iarb0 ;l #trunii 2i:i ddu pinteni0 =up o 6reme3 <n epui a 6edea 'anul0 Atun i mai pri6ii de ea din urm oar <ndrt0 ;n 6r(ul plopilor3 la (ntna #in$urati 3 lu ea a#(in!itul0 Iar <n umbra de dede#ubt #ta 5ar$a3 u mna #tre2in la o 'i0 5i #:a prutP A (o#t o artareP Am 9rit:o numai o lip3 t a !inut 2i lu irea #oarelui de dea#upra0 4e atun ea nu uno2team3 a a uma3 #u(letul (emeilor0 Cu toate a e#tea3 a doua 9i diminea!3 o a2teptam pe 5ar$a0 4e nd oamenii pre$teau boii a #:i <n8u$e la are 2i mo2 Irimia3 6atamanul ru2ilor3 <mi lmurea e drum trebuie #:apu m3 eu tot (ul$eram u o 'ii drumea$ul *upilatilor0 Ce a2teptam eu <n# nu #e 6edea0 5i:am potri6it oburii3 am er etat pi#toalele0 5:am ple at apoi3 a # #trn$ 'in$a alului3 'otrt # <n ale 0 Cnd <nal! apul3 5ar$a la doi pa2i de mine0 ;ntindea mna3 a # mn$ie botul roibului0 Ei rdea0 Era <mbr at u (u#ta ei ro2 2i u pol alba#tr0 )a ap <2i potri6i#e o bati#t a #n$ele0 +tul <i era plin de 'urmu9uri0 ;n pi ioare a6ea <n l!ri nou0 Cu <n(!i2area ei nelini2tit de pri! nea$r3 par ie2i#e din pmnt0 ;n# nu m pri6ea0 5i:am #im!it inima btnd3 2:am 69ut mi:i dra$3 m ar era o !i$an proa#t0 Cnd o <ntrebaiF ?*u e2tiP@3 r#ri 2i i #e <n(iorar nrile0 O 1rut mna3 boierule3 eu #unt0 Am 6enit #:!i mul!me# 0 A#ar3 abia am a2teptat # ia# 8ido6ul din #mbt 2i m:am du# la el u arboa6a dumnitale0 5i:am ale# iubo!eleN Ei:mi art pe rnd <n l!rile3 ridi nd te:un pi ior 2i #ltndu:2i (u#ta u 6r(ul de$etelor0 5o2 Irimia #e tra#e mormind la ru2ii lui0 ;mi uno2tea el nra6urile0 5 apropiai de (at0 ;i 9i#ei r9ndF O =up um 6d3 te:ai $tit de dumini 0 E2ti (rumoa# a o dudu u!0 Vorba:i ( u mare pl ere0 1n$ele:i rumeni obra8ii0 Cltin din ap 2i m pri6i <n (a!F O Nu m:am <mbr at pentru bi#eri N O Atun ea pentru eP O A2a mi:a pl ut mie0 Am 6enit la ornd3 # iau ra 'iu pentru un 'e2ul Ha#ana 'e0 Ei # mul!me# boierului3 um am #pu#0 O Eu #o oteam :ai 6enit #:mi $'i e2ti0

19

O Nu3 u ona2ule3 nu:# bab3 ni i #pun min iuni0 Ce !i:a2 (i putut $'i iP O Credeam mi:i $'i i u ine a2 dori eu # m:ntlne# <ntr:un lo 0 O UndeP 2opti ea r9nd u toat (a!a0 )a (ntna dintre plopiP O =a0 O Cu ea pe are:ai 69ut:o a olo a#arP O =aA de:atun ea o dore# 0 O 1e poate3 u ona2ule3 <n$n ea blnd3 2i o 'ii i #e umbrirA dar a eea:i o biat (at din 2atr 2i dumneata numai t 2$uie2ti 2i te du i0 Ia a3 boii <i <n8u$a!i 2i arle porne# 0 ;n ale i 2i dumneata3 2i ea te poate a2tepta 't 2i bine0 =e#ar ine 2tie unde ai # <n#enine9i0 O Ba #:a2tepte3 <i r#pun#ei eu pri6ind:o !int3 (r 9mbet0 )a dou ea#uri dup <n#erat3 eu m <ntor 2i #unt a olo0 Ea:2i ple na#u:n pmnt 2i t u un r#timp0 Apoi3 (r # m pri6ea# 3 <n epu u alt $la#F O =ar dup e du i 6inul unde trebuie3 nu te <ntor i tot pe a e#ta drum 2i nu popo#e2ti ai iP O Ba da0 ;n# poate (i <ntr9iere3 da nu mi:a pre$tit boierul de la 4a2 ani banii0 O A2aP 1e r#u ea u2or <n lo 3 la dreapta 2i la #tn$a mldiindu:2i mi8lo ul 2i pri6indu:2i u #truin! iubo!elele0 Apoi deodat <mi apu mna u are !ineam drlo$ii alului3 mi:o #rut3 #e <ntoar#e 2i (u$i0 1e mi#tui unde6a3 pe #ub 9idurile 'anului0 % mai a2teptai o 6reme u o 'ii3 dar n:o mai 69ui0 An u!a ie2i <n u23 a #:2i primea# banii de $a9d0 5 ar a nu mai era tnr3 era (rumoa# (emeie3 plin 2i 6oini 3 <mi 9mbea 6i lean3 ltinnd din ap3 i toate le pri epea 2i toate le 6edea0 Era a 2i An u!a a#tlalt3 are #e uit a uma la mine0 =ar a#ta:i mai tnr 2i mai (rumoa#0 %amenii <ndemnau boii 2i arle ie2eau # r!ind la 2lea'0 Cnd a tre ut 2i el din urm ar3 al un#pre9e elea3 m:am 96rlit 2i eu <n 2a0 )utarii #:au plo onit u u2mele <n mn3 din ol!ul $rli iului0 Eu am tre ut la drum3 2i )upei3 inele el mare3 #ur3 #lobo9it de mo2 Irimia din lan!3 <n epu # latre 2i # #alte <mpre8urul roibului0 Era o diminea! limpede de toamn <n 6alea 5oldo6ei0 1e au9eau lopote de bi#eri i #unnd <n deprtri0 A uma 96onul lor 6enea pn la #u(letul meu blnd 2i u dul ea!0 Am mer# mult 6reme a2a3 a6nd #oarele:n #pate 2i apele 5oldo6ei <n #tn$a0 Am tre ut prin #atele r92ilor de la 5ite2ti3 N6rpe2ti 2i 5iro#l6e2ti0 4e urm am l#at 6alea 5oldo6ei 2:am prin# a #ui dealul el lun$ #pre Brte2ti0 Cnd am a8un# a olo3 <n odru3 #ub # 'it3 am ( ut popa#0 =ar eu nu 6: a2 putea #pune e:am $rit u oamenii pe unde am tre ut3 ni i e:am 69utA i a6eam <n mine 'ipuri 2i 6edenii are m du eau a:n 9bor aiurea0 Ctr a#(in!itul #oarelui am (o#t la 4a2 ani 2i m:am <n(!i2at la urte0 5:am <n 'inat u #ntate <n (a!a lui Cnta 2i i:am artat i:am adu# 6inul to mit0 =umnealui m:a btut pe #pate 2i mi:a 9i# ?bra6a@A mi:a ornduit odaie de ma# 2i mn are 2:a rma# 'otrt # de# r m a doua 9i0 5i:a mai po: 6e#tit domnia #a um i:a btut piatra <n anul a ela 6iile de la CotnariA dar nu prea b$m de #am3 i #e ridi au p le de pe Eiret 2i 6enea #ar0 =up e:am mn at 2:am ( ut er etarea oamenilor 2i rnduiala pe noapte3 am #pu# o 6orb taini lui mo2 Irimia3 are mi:a # o# pe (uri2 alul la poarta ur!ii0 Cu )upei dup mine3 am pornit <nti la pa#0 ;n #at am luat:o <n trap u2or0 4e urm am pi2 at roibul u 'arapni ul0 E:am mer# <ntr:o <ntin#oare3 u 2uier de 6nt <n ure 'i3 domolindu:mi (u$a numai <n #ate0 Ei la dou ea#uri dup <nnoptat am 69ut 'anul An u!ei # nteind :o #in$ur lumin0 ):am o olit 2:am apu at prin miri2ti0 Am dat pe urm <n drumea$0 E:am pu# pe roib <n pa# nd am #im!it m:apropii de (ntna u patru plopi0 ;mi btea inima 2i m temeam # nu $#e# lo ul mort0 % lun 2tirb 2i ro2 at #e ridi a din r#rit a pe#te o pu#tie0 =eodat3 nd #im!ii (reamtul plopilor3 )upei mri u2or0 Atun i de# le ai0 4orun ii u $la# # 9utF ?Fii uminte3 )upeiN@ Ei m oprii0 Am a6ut o tre#rire npra#ni <n toat (iin!a0 5ar$a era ln$ mine0 ;n lu irea 2tear# a lunii3 #ta pu!in <ntoar#3 u (runtea $rmdit <n otul mnii #tn$i0 Cnd am atin#:o3 2i:a l#at bra!ele <n 8o# 2i mi:a ( ut (a!0 % au9ii r9nd <n et0 4urta pe ea toate podoabeleF le #im!eam pipind:o0 N:a6ea du' de tutun 2i apu:i miro#ea a (lori0 ;n a ei ani ai tinere!ii3 nop!ile:mi preau mai # urte0 Ei 6orbeam mai pu!in0 Cum a a#(in!it luna3 roibul a ne 'e9at <n eti2or0 5:am <nl!at <n pi ioare3 ln$ $'i9delele (ntnii0 5ar$a mi #:a aninat de umr3 2i:a $rmdit apu:n pieptul meu 2:a prin# a pln$e0 O Nu (i proa#t 2i nu pln$eN i:am 9i# eu0 =e#ar mi:i drumul <napoi0 Vreau #:!i adu o # urtei de 6ulpe de la 4a2 ani0 Ea #e #trn$ea <n mine #u#pinnd0 O N:ai # te:ntor i0 C eu <# o roab 2:o nemerni 0 =ar am # te a2tept 2:am # mor ln$ (ntn da nu 6iiN Am #tpnit:o un r#timp #ub bra!3 2:am <n6elit:o:n ont23 i tremura toat0 Ei dup e m:a #rutat 2i i:am mn$iat o 'ii3 am l#at:o ar9nd3 <n la rimi0 Am <n le at 2:am pur e# repede :un

2-

$nd ne ontenit 2i #truitor # m opre# 2i # m:ntor #pre ea0 Cu t m deprtam3 u atta o #im!eam mai apri$ <n mine0 )a N6rpe2ti3 am prin# a 9ri pe 5oldo6a p le nede#lu2ite 2i:n r#rit #:a artat $eana de 9iu0 Cnd am obort la 4a2 ani3 r#rea #oarele:n ne$ura Eiretului0 Am de# le at la poarta ur!ii3 mi:am du# alul la $ra8d0 5:am <ntor# la i2mea 2i mi:am #tropit obra9ul u ap re e0 4e urm m:am <ndreptat #pre pi6ni!3 unde au9eam $la#ul #uprat al lui mo2 Irimia0 Am de# r at u bine 6inul0 Ei toate antalele de la pod$oriile ele de departe3 dup e:au ltorit <n # r!it de ar 2i:n #oare de toamn3 au obort la <ntuneri 3 <n 'rube0 %amenii boierului le io neau3 tr$eau pe 6ran 6in u tre#tioare0 Ei la urm a 6enit 2i boierul <n (iin!3 a $u#tat o up3 2:a io nit u mine 2i mi:a 9i# iarF Bra6aN : =e:a uma3 pitane Ne ulai3 a urmat el3 # 6ii dup mine <n erda # (a em #o oteal 2i #:!i dau dreptul tuN Cu e mi:a dat boierul3 (lorini de ar$int3 mi:am umplut ta2 a0 5:am <n 'inat #upu# tre in#titu:i obra93 i:am pupat mna 2:am obort tre to6ar2ii mei0 Era 6remea de:amia90 =up prn93 am 'otrt # lum drumul <napoi3 tre lo urile noa#tre0 =ar mn area3 pentru mine3 n:a6ea $u#t 2i pre!0 Am <n(ule at 'ulpa6 e6a3 <n (u$0 Ei3 u $ndurile nop!ii3 mi:am l#at tabra 2:am dat o rait printre oamenii 2i #lu8ba2ii ur!ii3 <ntrebnd de:o # urtei de 6ulpe0 Banul bun $#e2te e:ntreab0 A2a :am $#it <ndat o blni! u (a!a de po#ta6 ro20 E:am #im!it3 lund:o <n mn3 pl erea !i$n u2ei3 2i:n #u(let mi:au # prat o 'ii ei iu!i0 Am ( ut alea:ntoar#3 <n et3 <n pa#ul boilor0 Era o 9i lin3 (r boare de 6nt0 Ei:n ($etul nalt3 btut de brum3 (run9ele #e de#prindeau #in$ure 2i deau domol (2indF odrul par era o (iin! 2i o(ta trudni 0 5er$nd <n pa# lene23 mn$iat de #oare3 dormitam <n 2a0 Ei:mi 6i#am ibo6ni a la (ntna u patru plopi0 Cu arle3 am mer# a#t(el pn tre #ar0 N:a6eam de e m $rbi0 4e urm3 nd a intrat <n mine nelini2tea a un po8ar3 m:am alturat de Irimia3 la arul el din ap3 2i i:am #pu# 2optitF O 5o2 Irimie3 popa#u:i la 'an la An u!a0 Eu m du <nainte0 V:a2tept a olo0 Btrnul 2i:a <ntor# u mu#trare o 'ii tre mineF O Bine3 pitane Ne ulai0 =u:te unde 2tii 2i ne:om 6edea la 'an0 Am dat pinteni alului0 =up dou9e i de obra!e3 <n 8urul meu <n epu # #alte 2i # latre 6e#el )upei0 5o2nea$ul3 m $ndeam eu3 e u $ri83 a totdeauna0 5i:a trime# #tr8er0 Am pu# alul <n buie#tru 2i:i a# ultam3 <n lini2tea <n#errii3 btaia pot oa6elor pe 2lea'0 1tele #e aprin#er <n erul urat0 Cte6a (o uri lipir 2i par le r#pun#er pe dealurile de din olo de 5oldo6a0 =rumul era (r oameni3 2i mpurileN <n!epeni#er <n lini2te3 a:ntr:o tain0 5i:am <mpin# roibul de:a dreptul #pre lo ul 2tiut0 )una <n nu r#ri#e0 1ub plopi3 la (ntn <n 6l i 3 era mai <ntuneri 0 5:am apropiat pe 8o#3 u (rul alului tre ut prin otul mnii #tn$i0 Cnd m:am oprit3 am #im!it numai (reamtul neo#toit al (run9i2ului0 Am le$at alul #ub unul din plopi3 de:o tu(0 )upei #:a <n o6ri$at #ub botul lui3 <n piu20 Am a2teptat o 6remeA nu mult0 Cnd ie2i luna <n r#rit a un o 'i de #paim3 inele mri0 =ar t u <ndat3 i uno# u#e pe el e 6ine0 42ii #pre (ntn0 &rii prin <ntune ime umbra 5ar$iF par 6enea (u$ind0 1e opri :un !ipt <nbu2itF m 69u#e0 Apoi #e repe9i 2i m uprin#e de $ruma8i0 +(ia 2i m #trn$ea tre ea3 # n ind0 .ma#e lipit de mine3 2i dup e #e potoli3 #u#pin prelun$ 2i adn 0 )epdai ont2ul <n iarb3 aproape de ola ul de piatr al (ntnii3 2i m l#ai 8o#0 Fata <n$enun 'e ln$ mine0 ;i 6orbii3 mn$ind:oF O 5ar$3 ieri:noapte <!i era r oare 2i tremurai0 i:am adu# # urtei 8uruit0 Ea pipi 'aina3 r9nd (eri it3 2i o tra#e pe mne i0 +ri alintndu:#eF O A u 6d3 boierule3 !i:a (o#t pu!intel dor de:o biat (at000 1e <ntin#e ln$ mine0 Am uprin#:o <n bra!e0 % de#mierdam 2i ea a6ea o <n(iorare 2:un $emt a de #lbt iune rnit0 O Ce ai tu3 5ar$P am <ntrebat:o eu <ntr:un r#timp0 Ca 2i um a2 (i lo6it:o3 r#ri <n apul oa#elor 2i prin#e a:2i bate (runtea u pumnii0 O BoieruleN Cal :m:n pi ioare3 omoar:m 2i 96rle:m:n (ntn i nu !i:am #pu# mai de$rabN I:am uprin# bra!ele #trn#3 <n$ri8at deodat0 O Ce e#teP Nu <n!ele$0 Vorbe2te lmuritN Ea a uma pln$ea3 2i #e aple a #pre minile mele3 #rutndu:le0 O =e e nu m ba!iP de e nu m 9drobe2tiP Ia a e:i0 Un 'e2ul Ha#ana 'e m:a trimi# ieri diminea!a la r2m0 A b$at de #am te ui!i lun$ la mine 2i mi:a #pu# # 6iu 2i #:!i intru <n #u(let 2i # ne:ntlnim000 Ei #:i #pun lui unde m $#e2ti0 Ei el3 u ei doi (ra!i mai mi i ai lui3 =ima 'i 2i *ur u3 # 6ie nd <i (i u mine3 unul #:!i (ure alul 2i eilal!i doi # #ar 2i # te doboare000 Abia:i de#lu2eam 6orbele din tn$uire0 O Ei tu e:ai ( utP )e:ai #pu# unde 6in # te $#e# P

21

O )e:am #pu#3 alt(el m omorau0 O Ei de e n:au 6enit a#arP O Au a2teptat # te:ntor i u paralele de pe 6in0 O E:a uma au # 6ieP O Au # 6ieN r ni ea3 <nbu2it0 N:am putut rbda de dra$o#te 2:am 6rut # mai #tai u mine3 de: a eea nu !i:am #pu# um am 6enit0 =ar a uma nu mai pot3 2i:!i #punA i 6or # te omoare 2i #:!i ieie banii0 Au mai ( ut ei (apte de:a e#tea 2i nu #e tem de nimi aN A uma eu 2tiu :au # m <n8un$'ie3 i au <n!ele# :mi e2ti dra$3 2:au # pri eap de e:ai # pat3 dar de:a uma <nainte nu:mi pa#N 5 ridi a#em din lo ul meu3 r it de:un (ior0 Fata <mi <mbr!i2a $enun 'iiF O =u:te repedeN du:te repedeN +la#ul ei era plin de $roa90 Era prea tr9iu0 Cinele <n epu a 'mi deodat #lbati 3 <ntrtat 2i du2mno#0 5 repe9ii #pre al0 ?=e:a u m omoar3 i m:au au9itN@ r ni 5ar$a u obra9ul la pmnt0 ;n urma mea3 <n <ntune ime3 u ur3 i9bu ni un #tri$t $ro#F uno# ui $la#ul lui Ha#ana 'e0 Am (o#t din te6a #rituri ln$ al0 )upei3 :un urlet3 #e i9bi#e de e6a <n tu(e 2i prin#e#e3 rupnd0 ):am <ndemnat u $la# ap#atF ?4rinde3 )upeiN Nu te l#aN@ Era un ine tare 2i a$er la ol!3 <n are <mi puteam pune nde8dea0 Am #mul# (rul3 am <n le at 2:am de# 'i# oburii0 Cu pi#tolul <n mn3 am dat pinteni alului 2i l:am repe9it dup larma inelui0 =in urm:mi am au9it urlete omene2ti de <ndemn0 Cum #uiam din 6l i <n $oan3 am de#lu2it pe 9are3 la limpe9i23 mo$ldea!a !i$anului are (u$ea de ine0 Am tra# u pi#tolulA am au9it 9pitul inelui dup elF nu:l nimeri#em0 A8un# #u#3 <mi <ndreptai alul dup $la#ul lui )upei0 Eram tare <n 2a3 a6eam arme la mine 2i nu m temeam0 =ar um $oneam pe el dinainte3 din urm #im!eam m alun$ 2i pe mine ine6a0 Au9eam $la#urile de <ndemn tot mai aproape3 din urm 2i pe dou pr!i3 a 2i um ar (i 6rut #:mi taie lturile0 4e miri2ti3 luna 2tirb 6r#a o lu ire #lab0 4e (u$arul dinainte <l 6edeam0 ;ntor#ei apul la dreapta 2i la #tn$a0 i$anii din urm #e !ineau de mine 96rlindu:#e <n pr8ini0 Ei r netul lor3 a ela2i u6nt3 <l repe9eau din nd <n nd elui dinainte0 =eodat:i <n!ele#ei3 : nd b$ai de #am aler$am otit0 Cel $onit de )upei (u$ea 2erpuit prin miri2teA ei din urm m a8un$eau0 Ei deodat:mi ie2ir pe lturi <nainte0 1ltau $'emui!i 2i r#u indu:#e a ni2te dia6oli ne$ri0 Unul dintre ei rma#e pe pmnt 2i ( u pie9i2 din dreapta tre mine0 Cellalt <mi 9u 2i el <n #tn$a3 <n!ele#ei <ntr:o lip prime8dia0 =ar eram a$itat <n $oan0 Au9ii 68itul pr8inilor arun ate <n pi ioarele alului0 Am a6ut un 6rte8 # urt 2:am 9ut0 ;n# eram deprin# 2i u de:a e#tea0 ;n lipa prbu2irii pi ioarele nu:mi erau <n # ar0 5 ro#to$olii <n miri2te3 m ridi ai iute din 2ale 2i ( ui (a!0 i$anii 6eneau pe#te mine0 C:un 9brnit m ptrun#e o lo6itur de (ier a# u!it la oada o 'iului drept0 .idi ai pi#tolul 2i (ul$erai la un pa#3 <ntre o 'i3 pe el e m <n le a0 1e prbu2i pe#te mine3 #tropindu:m u #n$e0 E:au9ii <n prea8m 2i 'ritul #lbati al lui )upei are rupea pe ellalt0 1im!ii #ub 2old 2pan$a e m lo6i#e0 % apu ai 2i m opintii <n #u#0 ;n o 'iul drept a6eam o #$etare adn 2i (or(otit de #n$e0 Cu o 'iul tea(r 9rii #pre 2lea' lumina 'anului 2i <n epui a r ni :un $la# # 'imbat de tulburare 2i de durere0 )upei prin#e a $(i <mpre8urul meu 2:a:mi da tr oale0 Ceilal!i doi du2mani #e mi#tui#er <n <ntuneri 0 =in#pre 'an pornir a:mi r#punde 'iuituri prelun$i 2i #e aprin#er ( lii0 4n e mi:au 6enit to6ar2ii3 mi:am le$at #trn# u bati#ta de la $t o 'iul atin#0 Calul i nea la in i pa2i de mine 2i #e opintea din nd <n nd # #e # oale0 Cnd l:au <mpre#urat ru2ii 2i l:au er etat3 i:au $#it pi ioarele dinainte rupte0 ):am l#at a oloA 2i3 u a ela2i $la# # 'imbat 2i r$u2it3 am <ndemnat pe toat lumea <ndrt0 Au pornit u ( liile #pre plopi3 2i #ileam 2i eu # r2nind din din!i3 ame!it3 #lbit 2i mi2el0 )a (ntn i:am $#it pe to!i u apetele bulu a#upra ola ului de piatr0 1ub lumini lu ea #n$e proa#pt0 O Au #trop2it:o 2:au prp#tuit:o <n (ntn000 am $rit eu #lab0 O 4e ine au prp#tuit3 pe ine au 96rlitP m <ntreb mo2 Irimia0 Eu n:am mai #im!it putere # r#pund0 4e #ub bati#t m:a nboit iar #n$eleA mi #e prelin$ea prin mu#t!i 2i:mi intra <n $ur0 Ei par $u#tam din #n$ele <mpr2tiat pe ola ul (ntnii0 Cnd <2i #(r2i pitanul Ne ulai i#tori#irea3 a#(in!i #oareli <n mun!i 2i #e <ntin#e umbr pe#te 6alea 5oldo6ei 2i a#upre 'anului0 Fo ul #e #tin#e#e0 Noi3 $o#podarii 2i ru2ii din ara:de:1u#3 am rma# t u!i 2i m'ni!i0 Numai omi#ul Ioni! mormi e6a 2i #e uit u (udulie <n 8uru:i0 An u!a ea tnr $riF O *ot a2a <mi po6e#tea 2i mama3 demult3 de#pre <ntmplarea a#ta0 i$anii eilal!i doi au (u$it 2i #:au mi#tuit <n odru000 O =a3 a2a:i3 a#ta:i o <ntmplare din 6remea noa#tr00 ;ntri3 tot (udul3 omi#ul Ioni! de la =r$ne2ti0 Am <ndr9nit 2i eu # ridi $la#ul <ntr:un tr9iu3 2:am <ntrebatF

22

O 5ai e#te <n (iin! (ntna u ei patru plopiP O Nu mai e#te000 a r#pun# <n et mo2 )eonte3 ititorul de 9odii0 1:a drmat a toate ale lumii000 Cu toate a e#tea3 pitanul de ma9li o 6edea0 1ta <mpo6rat <n lo ul lui3 ne lintit 2i u apul ple at0 %bra9ul drept3 bo!it #pre o 'iul #tor#3 par era <n le2tat 2i pe etluit pe totdeauna <ntr:o durere0 Iar o 'iul el 6iu3 mare 2i ne$uro#3 pri6ea !int <n 8o# <n nea$ra (ntn a tre utului0 *r9iu3 la <n#erat3 #:a aprin# iar (o ul0 Ei pitanul I#a #:a ridi at din lo ul lui3 a prin# pe An u!a de mn 2:a erut3 pentru #ine 2i pentru #o!i3 6in 6e 'i <n oale nou0 C e a l a l t A n Q O ;ntr:ade6r3 <n 6remea 6e 'e #:au <ntmplat lu ruri are a#t9i nu #e mai 6d3 a $rit <n et3 <n <ntune imea <n#errii3 me2terul Iena 'e orop arul0 <n prea uprin# de #(ial dup i#tori#irea pitanului Ne ulai I#a 0 *otu2i $la#ul lui ne:a de2teptat la 6ia!a a elui ea#0 Ei a2teptnd pe An u!a3 u oale nou 2i 6in proa#pt3 am prin# a ne apropia u 6orbe unii de al!ii0 Un (ior de 6nt #o#i <ntre noi din 6alea 5oldo6ei0 5:am dat ln$ 6atr3 am <mpun# 2:am 9drt u 6rea# uri (o ul a!ipit <n blni!a:i de #pu90 Cnd #e r#u ir (l ri 2i ne 69urm iar2i3 (iorul de 6nt #ttu 2i #e a2e9 pe#te noi 2i pe#te 'an o ne$ur u2oar de toamn0 O A um ni i nu mai #unt oamenii are au (o#t3 urm me2terul Iena 'eA 2i omi#ul Ioni! <n u6iin! din ap3 u putere3 a#emenea u6nt0 A uma trie2te o lume nou 2i be i#ni 0 O A2a e#teN mormi <ntrtat r92ul de la =r$ne2ti0 O Ei iernile pe:atun i erau mai tari3 'otr< orop arul3 ap:ropiindu:2i de (o luleaua de lut u p el de alam0 =ulama are o am pe mine e de pe:atun iA 2i eu a uma n:am e (a e u dn#a <n 6remea iernii0 % port a2a <ntre umeri3 a # m (udule# u dn#a0 A#emenea # 2ti!i dumnea6oa#tr3 pitane Ne ulai 2i omi#e Ioni!3 2i 6erile erau mai <mbel2u$ate0 Ei ni i prin tr$uri nu erau at!ia 6eneti i u du$'eni nouF 2i noi3 orop arii3 eram <mbr!i2a!i prin #ate a ni2te prieteni buni0 A uma trebuie #:mi ple $ruma9ul mai tare 2i #:mi port mar(a #u#3 <n munte0 Numai a olo #e mai $#e# oameni are n:au 69ut <n tr$urileA 2i (etele <n(lore# de bu urie nd le de# 'id ldi!ele0 Apoi era 2i alt redin!:n =umne9eu0 1e du eau ne$u#torii la .u#alim 2i #e:ntor eau #(in!i!i000C'iar eu m:am <n6redni it de:am ltorit3 pe 8o#3 pn la 1(ntu:5unte0 E:a olo am 69ut un # 'it pe lon! de #tn 2i mona'i u dreapt redin! #e #uiau 2i #e oborau de:a olo u # ripetele3 <n panere3 i drum n: a6eau0 Iar la noi3 <n tr$ la Ie2i3 era a2e9at =omnia u alt(el de rnduial0 Cnd ie2ea Vod de la Curtea =omnea# 8u nd pe 'rma#ar ne$ru 2i <n on8urat de ne(eri3 pro#timea #e punea u do#u:n #u# 2i u (runtea:n pulbere0 Iar nd te miluia un boier3 nu:!i ddea un $ri!ar3 i un ban de aur0 1:a <ntmplat a eu # (iu tnr3 # trie# pe:atun ea 2i # m bu ur alt(el de 6ia!0 Hlduiam (r $ri8 2i eram u 'imirul bine ptu2it0 Iar <ntr:un rnd3 pe nd <mi pre$team l9ile a # m du la iarmaro 3 la Baia3 <n ara:de:1u#3 #:a <ntmplat <n tr$ul no#tru la Ie2i mare bu lu 0 V ro$ numai olea # <n$dui!i pn e:oi potri6i <n lulea o (run9 de tutun3 i atta p at am <naintea lui =umne9eu3 pe ln$ altele0 Ei # de#(und iubu ul3 pentru 1atana atta $ri8 areF #:l <n(unde0 =ar el mai mare pe#te eruri3 pe#te pmnturi 2i pe#te mri #:a milo#ti6it 2i ne:a <n6!at # (a em #u6a 0 E:apoi # 6 #pun 3 pe nd m a(lam <n uli! la Car6a#ara 2i m to meam pentru mar( u doi ne$u#tori armeni3 ia a #:arat din#pre Beili 3 u mare 96oan3 o roat de arnu!i3 a6nd <n mi8lo pe:un om le$at0 )ume mult dup dn2ii3 mai ale# muieri 2i opii0 Ei ie2eau !ei de #ub $an$urile 2i bol!ile ne$u#torilor3 'miau 2i urlau0 Ne$u#torii de pe la toate trbile #:au bulu it barb ln$ barb 2:au prin# a #e:ntreba boldindu:#e0 Arnu!ii umblau to!i u 'am$erele 2i u 2u2ane:lele $ata3 par #:ar (i temut a omul le$at # nu rup (unia 2i #:i deie la pmnt u do#ul palmelor0 Cel prin# era <ntru ade6r om nalt 2i 6oini : #ub!ire <n mi8lo 3 lat <n #pate0 A6ea mu#t!i blai 2i o 'ii ne$ri 2i #e uita (udul <n 8uru:i0 Era <mbr at u mintean 2i u iubote ro2ii u tureat a r#(rnt3 a un r92 uprin#0 Era u apul $ol 2i u bu9ele #n$erate #ub mu#t!i0 1e a(la <ntre arnu!i unul Co#tea Cruntu3 #lu8itor la a$ie0 Cnd a tre ut pe dinaintea ne$u#torilor3 #:a <ntor# u (al 2:a btut iar2i pe el prin# u pumnul pe#te (l i0 Am <ntrebatF O Cine:i omu i#ta 2i um <l 'eam3 8upne Co#teP O Ai#ta:i un ru 2:un mi2el3 a r#pun# #lu8itorul a$ie# 0 O 5 ro$ dumnitale3 um <l 'eam 2i e 6in areP O ;l 'eam *odiri! Catan3 un r92 nebun 2i nemerni din !inutul Va#luiului0 Ei (iind #lu8ba2 la lumin!ia #a 6orni ul Bobei 3 a a6ut a2a neobr9are3 <n t 2i:a ridi at o 'ii a#upra lumin!iei #ale0 Ei a ute9at # #e:n!elea$ u #ora lumin!iei #ale3 dudu a Var6ara3 : 2:au (u$it a#t:noapte0 =ar lumin!ia u !

2,

#a obli i#e e6a 2i pu#e#e #tr8i0 A2a l:au a8un# 2i l:au prin# la 5oara de Vnt0 A (o#t mun 2i btlie0 4n:a olo n:a (o#t 'ip0 C!i !i$ani 2i #lu8ba2i boiere2ti <l a8un$eau3 pe to!i <i #tl ea 2i:i dobora0 4n e nu l:au <n on8urat arnu!ii domne2ti u 'am$erele n:a (o#t 'ip #:l #upunem0 . nea el pentru dudu a Var6ara poate #:2i deie 2i 6ia!a0 Apoi l:am le$at um 6ede!i 2i l:am btut pe#te (l i um #e u6ine : de are #:2i #tupea# limba 2i m#eleleA a # <n!elea$ a#emenea ti lo# e nu #e ade # <ndr9nea# N O Foarte bine i:ai ( ut3 8upne Co#tea3 : am 9i# eu3 2i <mpreun u mine au <n u6iin!at 2i to!i eilal!i ne$u#tori0 =ar nd #puneam noi a e#te 6orbe3 mi2elul a ela3 *odiri! Catan3 2i:a <ntor# (runtea 2i #:a uitat drept 2i 'olbat #pre noi0 Era om (rumo# 2i <ndr9ne!3 dup t #e 6edea3 2i m:am am <n(ri o2at de pri6irea lui0 4e urm m:am $ndit tot au #:l #pn9ure 2i mi:a tre ut #(ialaA 2:am r# tre dn#ul0 =up a eea am $rit #pre #lu8ba2ul a$ieiF O "upne Co#te3 pentru 6redni ia dumnitale3 poate #:!i druia# 2:o mo2ie lumin!ia # 6orni ul Bobei 0 Fii bun 2i <n$duie o !r 2i mai !ine pu!intel <n lo pe rul a e#ta 2i pe arnu!i3 a # ne #pui e #:a ( ut dudu a Var6ara3 #ora lumin!iei #ale0 O 4e dudu a Var6ara o trimite boierul la mn#tire la A$apia3 pre um ere le$ea3 a #:2i pln$ a olo $re2ala tinere!ii0 C'iar i:a 2i rnduit ru!a 2i #lu8itorii0 Iar pe a e#t (r de minte r92 <l du a #:l <n 'id <n turnul +oliei3 a # a2tepte a olo porun a lui Vod0 1(r2itul lui are # (ie #ub bu9du$an3 a2a dup um <n!ele$e ori e om u # aun la ap0 O A2a e#te3 am 9i# eu u <n redin!are0 Ei to!i ne$u#torii din uli! 2i:au <n 'inat brbile 2:au artat 2i ei tot a#emenea dreapt #o otin! au0 Apoi dup roata de arnu!i #:a luat ma'alaua a dup o laie3 u olb 2i ini3 u muieri 2i prun i3 O 2i Co#tea Cruntu plea din nd <n nd pe#te (l i ori pe#te $ruma9 pe r920 A2a l:au du# 2i l:au <n 'i# la +olia <n turn3 pe nd eu m ln!neam u armenii pentru mar(0 Ei #(r2ind tr$ul 2i pltind aur u 9im!i3 mi:am luat #ar ina u mar(a:n #pinare 2i m:am du# a a# #:o a2e9 <n utiiF mar( deli at 2i #ub!ire3 mai mult pentru o 'i 2i pentru inima pr!ii (emeie2ti0 Am rnduit:o (rumo#3 am pu# utie pe#te utie3 am lu#truit a totdeauna u $ri8 almurile u are:# (ere ate3 dup um le 6ede!i 2i:n 9iua de a9iA 2i dormind un #omn bun pn e:au ntat u o2ii #tra8a a treia3 m:am # ulat3 m:am pre$tit3 am luat orop a:n #pate3 2i u ioma$ul 2i luleaua am pornit 'ai:'ai3 nd #e <n$na 9iua u noaptea0 A8un$nd <n uli!a +oliei3 aud larm umplit0 Ei de la mn#tire !2ne# pe poarta de (ier lre!i u prul 6l6oi0 O AmanN Ce e#te3 oameni buniP e #:a <ntmplat3 lume dra$P Co#tea3 u apul $ol3 <ndemna u 'arapni u:n mnF O A u3 bie!i3 trebuie # (i apu at pe la i2meaua 4 uraruluiN 1 nu:l l#a!iN Cum l:a8un$e!i3 <l #trpun$e!i 2i mi:l adu e!i mort0 O "upne Co#te3 a r#pun# atun i un arnut btrn3 ine poate # 2tie drumul pe are a apu at bl#tmatul a elaP Ct a (o#t le$at3 am a6ut #tpnire 2i putere a#upra luiA dar a uma3 da i:# #lobode bra!ele 2i are <n pumnul lui (ier3 2:a <n le at al3 nu #e $#e2te 6oini are #:l poat a8un$e 2i #:l poat rpune0 O Ce $rie2ti tu3 mo2ne$eP : a r nit #lu8ba2ul a$iei0 O Nu te #upra dumneata3 i $rie# ade6rat3 8upne Co#te0 C i noi <l unoa2tem de mai mult 6reme pentru alte i#pr6i ale lui0 Ai#ta:i un 9lud are a ( ut #lu8b 2i:n oa#tea nem!a# 3 : 2i i:a #priat 2i pe nem!i0 Ei #:a o2tit 2i:n r9boaie ade6rate 2i are pe el re#tturi de $loan!e 2i de #abie0 Calul (u$e <n $oan 2i el #t <n pi ioare <n 2a0 .idi #a ul de or9 <n mna dreapt0 Bate a un berbe u apul3 2i pe ine:l ple2te <l d 8o# (r #u(lare0 Etiindu:l a2a3 l:am etluit bine3 l:am lepdat pe du2umea 2i i:am pu# proptea la u20 Ei numai nebun a el a (o#t 6redni # road (unia3 #:o le$e dup a eea de:o $ratie3 #:2i (a lo prin (erea#tr 2i # po$oare <n lun$ul turnului0 A #rit la #tra8 2i i:a luat iata$anul 2i pi#toalele3 : a $#it unde6a un al3 #:a du#A : unde #:l a(lm noi a uma3 8upne Co#te3 2i e:i putem (a eP E:a2a #e (rmnta 8upan Co#tea Cruntu 2i r nea a un leu3 <n t pe lo #lu8itorii au apu at:o <n toate pr!ile lri pe pr0 V9nd a i:a urnit dup (u$ar3 #lu8itorul domne# #:a mai potolit3 2i numai pu(nea3 : par #e:ndu2a 2i nu:i miro#ea bine0 A6ea un om al lui ln$ el0 I:a porun it #:i adu arme 2i al <n2euat0 Atun ea am $#it 2i eu u ale # m:apropii 2i #:ntreb u mare uimireF O "upne Co#te3 pe mine tot nu m:a8un$e mintea3 um #:a putut <ntmpla a#emenea (apt <ntr:o et!uie u 9iduri nalte 2i u turn um <i +olia0 4e ln$ 9iduri 2i turn3 #e mai a(l pu2ti3 lan!uri 2i o2teni0 Ei # # ape a2a u u2urin! un ne6redni a a ela3 are a ute9at # ru2ine9e o in#tit a# boierea# N O ;ntreab:m3 Iena 'e3 2i eu nu !i:oi putea r#punde3 : a pu(nit iar #lu8ba2ul0 A uma <n mine au # bat to!i 2i la mine are # #e uite #trmb lumin!ia #a 6orni ul Bobei 0 A uma #lu8ba mea 2i pri op#eala mea au 9ut 8o#0 1 intru <n #(nta mn#tire3 # dau printelui Ni anor un #oro o6! #:mi (a o #lu8b pentru # pare de npa#te3 : nu m rabd 6remea3 i m:a8un$ din urm #uprarea 2i 'arapni ul boiere# 0 *rebuie # m repd dup 'o!3 dar iar2i trebuie # m <ntor 3 i3 dup r#ritul

2J

#oarelui am porun # porne# pe dudu a Var6ara la drum0 *rebuie #:o <nto6r2e# 3 u al!i #lu8itori3 pn la mn#tire la A$apia0 4e ale mi #:ar putea <ntmpla alte ne a9uri 2i nu 2tiu e:oi (a e0 Inima mea3 bre Iena 'e3 a uma:i a un (ier ro23 pe ni o6alF 2i trebuie # bat:n ea io anul0 O =e e te <n(ri o2e9i dumneata3 8upne Co#teP am er ai eu a:l domoli0 4e ti lo# l:<!i prindeA pe dudu <i du e:o la #(nta mn#tireA iar =omnia 2i boierul #:or lini2ti3 : 2i pentru redin!a domniei tale3 te:or milui dup u6iin!0 +rind a2a3 : l:am l#at <n (ierbnd ln$ turnul +oliei3 2:am pornit la 6ale pe drumul 4 urarului3 a # nu m:apu e #oarele <n tr$0 Ei nd8duiam a2a3 <n mine3 2i de data a#ta tot #tpnirea are # biruia# pe el 6i lean0 )a mar$inea tr$ului m:am <ntlnit u unii din o2tenii =omniei3 are #e <ntor eau la pa# pe ai a#uda!i0 Erau #upra!i 2i #e uitau urt0 Nu $#i#er 2i nu prin#e#er ni i un r920 A uma mi #e lumina mintea 2i:n!ele$eam de e:a mnat Co#tea Cruntu pe #lu8itori <ntr:a eea parte3 i pe a ela2i drum a6ea a umbla 2i ru!a dudu i Var6ara3 tre mn#tire0 E:un nebun3 um #e 6ede e#te *odiri! Catan3 numaide t trebuia # <n er e a:i a!ine alea0 Am pri eput de a#ta mai ale# #e temea 8upan Co#tea0 Am mer# a2a o 6reme pe drum lun$0 Cnd #:a #uit pe er #oarele 2i mi #:a <n$reuiat <n #pate orop a3 am popo#it la o (ntn 2i mi:am potolit #etea0 E:am #tat a2a #ub ar2i!3 a2teptnd din 9are un re2tin drume!3 are # m primea# ln$ el3 <n ru!a u (n0 Ca 2i:n alte da!i3 =omnul =umne9eu mi:a 6enit <ntru a8utor : 2i #:a artat dintr:o 9are un om u ru!a0 1:a oprit la (ntna u umpn a #: adape aii : 2i eu #punndu:i o 6orb bun3 el mi:a r#pun# u prietinie0 Am pu# ldi!ele bine3 m:am a2e9at <n (n alturi3 2:am mer# a2a prin #ate 2i prin lo uri #in$urati e pn la *r$u:Frumo#0 A olo omul u ru!a a apu at <n alt parte de lume3 iar eu3 u l9ile:n #pate3 am intrat <n pdure la 1trun$a 2: am mer# la r oare pn e:a a#(in!it #oarele <n Eiret 2i #:a artat luna <n urm la r#rit0 Atun ea mi:am pu# 8o# ldi!ele3 la alt (ntn3 2:am #tat a olo pn e mi:a trimi# =umne9eu3 de pe alt drum3 alt ru!0 Era o ru! u2oar3 are 6enea iute3 u doi ai #printeni0 %mul a oprit 2i m: a <ntrebatF O =e unde 6ii3 mi re2tineP O *o mai de la tr$ul Ie2ilor 6iu3 $o#podarule3 2i mare poman !i:ai (a e da mi:ai # urta drumul3 i eu #unt orop ar3 prietinul oamenilor3 2i nu (a nimnuia ni i un ru0 O =a 6ii de la Ie2i3 #uie ln$ mine 2i te $rbe2te000 a $rit omul a ela0 Eu m:am #uit ln$ el 2i <ndat am tre ut Eiretul0 Iar pe ln$ podul de lemn 8u a luna <n ap : 2i (ul$era #pre noi lumin0 ;ntor ndu:m #pre om #:i mul!ume# 2i #:i #pun u6nt bun3 am <n!ele# <ndat ln$ mine:i *odiri! r92ul3 2i l:am uno# ut0 El a rn8it3 #ti lindu:2i din!iiA 2i m:am <n(ri o2at m unoa2te 2i el0 O *u e2ti3 9i e3 ne$u!torul a ela are a r# tre mine3 ieri3 la Car6a#ar0 O Am r#3 r#pund eu3 i mi:a pl ut (a!a domniei tale0 Nu te #upra3 i #unt om #ra 2i umilit0 O *u e2ti oaie din turm3 <mi <ntoar e el u6ntF 2i te p#tore2te lupul0 1 2tii a#ta e2ti tu0 O Bine3 9i 3 a#ta #untF numai nu te #upra pe mine0 El iar2i a r#0 Apoi a (luierat a# u!it : 2i aii3 <n!ele$nd putere <ndrtul lor3 #:au <ntin# mai u $rbire la (u$3 pe 2lea'0 Catan r92ul #e <ntoar e iar tre mine0 O Ce #e mai aude <n tr$ la Ie2iP O Ce # #:audP : 9i 0 Etiu da nu !i:oi mrturi#i ade6rul3 <mi rpun apul0 Co#tea Cruntu de la a$ie trimite o2tire mult dup dumneata0 Ei el du e #in$ur pe dudu a Var6ara la mn#tire la A$apia0 A pornit3 #o ot eu3 am pe la prn9i2or0 O A#ta:i bine3 <n$n r92ul0 O A#ta e#te3 9i eu iar3 2i # 2tii el unoa2te 2i dumneata trebuie # (i apu at tot pe a e#ta drumA 2i a luat u #ine trie3 de are trebuie # te temi3 i e2ti numai unul #in$ur000 .92ul rde iar0 O A# ult3 omule3 9i eA eu pot pieri3 dar de temut nu m tem0 Ei tu ia aminte la u6ntul meu 2i din e #pun eu # nu ie2i0 A uma mer$em <n o bu at de drum3 pn <ntr:un lo are #e 'eam Hanu:An u!ei0 A olo eu 6reau # m opre# 2i #:a2tept pe 8upan Co#te3 u toat #ila lui0 Cnd are # 6ie3 el n:are # m $#ea# 2i n:are # m 6ad3 : dar eu n:am # (iu departe0 Am # (iu ln$ 6oi 2:am # 6 am #ub o 'iul meu0 E:am #:a# ult 2i 6orbele pe are ai # le #pui0 El are # te <ntrebe 2i tu ai #:i r#pun9i :am apu at 2lea'ul <nainte tre *imi2e2ti3 2:am (u$it de el u mare #paim000 1:i #pui ade 6rul3 m:ai 69ut 2i m:ai uno# ut3 : <n# nu <ntr:alt 'ip3 i alt(el ne mai putem <ntlni <ntr:a ea#t 6ia! 2i:n a ea#t lume0 )a a#emenea 6orbe3 eu am ple at apul 2:am r#pun# u #upunereA m $nde# poate <ntr: ade6r nemerni ului i:i (ri de puterea =omniei0 ;n# de puterea elor mari nimene nu poate # pa0

2/

A2a3 in#tite pitane Ne ulai 2i omi#e Ioni!3 dorind eu pedeap# elui ru 2i rnduial <n !ar3 am a8un#3 nu <n tr9ie 6reme3 ai ea3 la Hanul An u!ei elei de:atun i0 Era <n 'i# 2i #e a(la numai u luna <n #in$urtate0 Bate Catan <n por!i3 #e de2teapt ini ri3 : #:aude <nluntru $la#ul An u!ei0 .92ul #tri$F O )ele An u!3 am 6enit la #(atul 2i prietinia dumitale0 Eu #unt *odiri! Catan3 2i da nu:!i mai adu i aminte de mine3 a uma ai #:mi uno2ti ne a9urile0 4e lo An u!a a t utA a $rit blnd u ineleA pe urm a tra# dru$ul 2:a de#prin# lempu2urile de (ier0 A de# 'i# u2a3 ne:a 6rt <n o 'i pe rnd ( lia de ear 2:a 9i# tre CatanF O Intr0 =umneata e2ti r92ul el nebun3 u pri ina0 Am au9it a#t9i 6e#te de la Ia2i de#pre i#pr6ile dumnitale0 Atun i *odiri! Catan #:a <ndreptat din 2ale 2i #:a uitat la dn#a0 An u!a de altdat era muiere (rumoa#3 a 2i a ea#ta de:a um0 Cta la el u o 'ii mari 2i:i lu eau <n ei dou ( lioare mititele0 .92ul #:a uitat lun$ la dn#a3 apoi 2i:a lepdat pe:o lai! pi#toalele 2i iata$anul0 1:a <ntor# 2i i:a uprin# mna dreapt are:i era #lobod0 An u!a a prin# a rde0 O 1tai3 # pun lumina deoparte 2i #:n 'id por!ile3 a $rit ea3 2i pe urm #pune e ai de #pu#0 Eu 2tiu nu e2ti un ora u mintea <ntrea$3 i te pui u #tpnirea0 1e 6ede nu e2ti <n!elept3 i iube2ti o opil de boier0 A#ta:i dra$o#te u prime8die0 =ar am <n!ele# ai ( ut o i#pra6 mare <n tr$ la Ie2i3 la turnul +oliei0 1e bat ap <n ap arnu!ii 2i ne(erii =omniei 2i te aut pe toate drumurile0 Au # te $#ea# 2:au # te taie0 O )ele An u!3 a r#pun# *odiri! CatanA da mi:a (i # ri# # mor3 oi muri0 4entru o dra$o#te pot #:mi dau 6ia!a H tinere!ile mele0 A(l3 lele An u!3 :n noaptea a#ta3 : poateN pe#te:un ea#3 poate pe#te dou3 au # ad <ntr:ade6r ai ea3 la por!ile dumnitale3 o2tenii =omniei0 Cu ei #e a(l Co#tea8 Cruntu3 are m:a le$at ieri 2i m btea pe#te (l i <n 6ederea norodului0 Co#tea Cruntu3 dra$ lele An u!3 du e pe dudu a Var6ara <n pu#tie3 la A$apia la mn#tire0 Ei eu 6reau #:ndr9ne# a # oate din mna lor dra$o#tea meaA ori i9bnde# 3 ori <mi la# ai i oa#ele0 Atun i3 la a e#te 6orbe3 am 69ut:o pe An u!a <n(ri o2at0 A lipit din o 'i 2i 2i:a du# palmele la obra8i0 E:a r nit #ub!ireF O *u e2ti nebun3 *odiri! Catan3 a2a um #pun 2i al!i oameniN =ar <ndat dup a eea #:a <ntor# 2i #:a aple at tre el 2i l:a <ntrebat u $rab um #o oate el 2i:ar putea <mplini planurile0 *r$ndu:#e amndoi <n ellalt ol! de odaie3 ln$ 6atr3 au prin# a de# nta (runte ln$ (runte3 : 2i mai ale# An u!a mi #e prea mie $rie2te u (o 2i u patim0 =up e:au i#pr6it ei de $rit 2i de pu# la ale3 *odiri! Catan a 6enit <mpotri6a mea3 #:a oprit 2i #:a uitat la mine u #prn enele <n runtate0 A6ea ni2te pri6iri pe are 6oiam # le lepd din mine 2i nu puteam0 Ni i n:am <ndr9nit a:i #pune nimi 0 Am <n!ele# a2a a ( ut le$mnt u moartea 2i de a#emenea om trebuie # m tem0 O =u:teA nu <ntr9ia000 i:a $rit An u!a3 nd el <2i lu armele0 Ei:a <ntin# mna pe umrul lui3 apoi 2i:a tra#:o iute <napoi0 Catan3 a 2i um l:ar (i <ntor# bra!ul ei3 #:a #u it <n lo 3 a uprin#:o u dreapta pe dup $t 2:a #rutat:o0 O =a #e # oal #o!ul meu 2i te 6ede3 a 9i# ea r9nd3 m ar :i btrn3 #e poate #upra000 4e urm a rma# ne lintit3 ln$ u23 : 2:a a# ultat um $rie2te r92ul u aii3 um <i <ndeamn 2i um porne2te0 Vuietul ru!ei #:a deprtat 2i nu #e mai au9ea 2i ea tot #ttea u ure 'ea a!intit0 Eedeam <mpo6rat ln$ ldi!ele mele 2i nu <n!ele$eam nimi a0 Ce (el de 6nt taini mna 6e2tile a2a de $rabni de la Ie2i <n lumeP Ei um #e pot aduna 2i <n!ele$e <ntr:a#emenea 'ip doi oameni #triniP <nal! pri6irileF 6d An u!a #:a a2e9at pe o lai!F #e uit <n#pre mine 2i ( lia <i 8oa <n luminile o 'ilorA dar nu m 6ede0 4ar tot a# ult 2i nu 6ede0 Ei a2teptm a2a pn e #un 96oan pe 2lea' : 2i u mare larm de $la#uri 2i po nete de 'arapni #e opre2te <n bttur alaiul el mare de la Ie2i0 Ei:ndat aud r netul lui 8upan Co#tea Cruntu 2i 'an$i!a #e # oal din lo ul ei3 de# 'ide u2a 2i #alt ( lia dea#upra apului0 4are apoi a:2i adu e aminte 2i de mine 2i3 ple nd numai u2or (runtea3 <mi #u(l pe #ub bra!F O =umneata3 me2tere Iena 'e3 2tii e ai de #pu#0 Au tbrt #lu8itorii =omniei3 r nind # le deie 6in0 "upan Co#tea <n# i:a <n(runtat 2i i:a o rt 2i i:a # o# a(ar la ai 2i:n 8urul ru!ei0 A olo3 #ub po l9i3 <n lumina lunii3 $rmdit u apu:n piept a#upra $enun 'ilor3 am 69ut pe dudu a Var6ara0 5i #:a artat a o umbr 2i mi #:a prut tot pln$e0 Iar 8upan Co#tea3 btnd u #abia <n podele3 #:a apropiat 2i m:a uno# ut0 O Cum #e poate3 bre Iena 'e3 9i e : a2a de$rab ai a8un# <n a e#te lo uriP 1pune:mi da n:ai a(lat um6a pe drum 6e#te de#pre mi2elul pe are:l utm0 O "upne Co#te3 9i 3 am au9it de#pre *odiri! Catan pe are:l au!i dumneata 2i l:am 69ut000 O Cum #e poate3 bre Iena 'eP a #tri$at #lu8itorul a$ieiA iar 'an$i!a #:a <ntor# tre mine3 a!intindu:m0

2I

O ):a 69ut3 a adao# ea0 A tre ut pe ai i0 O =a3 <n u6iin!e9 euA a tre ut pe ai i 2:am obli it :ar (i apu at #pre 6adul de la *imi2e2ti u mare #paim000 Am au9it larma #lu8itorilor de:a(ar 2i mi #:a prut 8upan Co#tea #e bu ur0 O =e armele noa#tre nu poate # # apeN a r nit el u trie0 Han$i!a 9mbe2te 2i $rie2te u blnde!F O 1:aude 2i:ar (i $#it to6ar2i al!i ri 2i be9meti i 2i 6or # prade mar(a pe are o du e!i dumnea6oa#tr <n ru!0 O CeP CumP : #:a <n$ri8it omul #tpnirii0 Are #:2i le#e p!na #ub pi ioarele alului meuN O 5oldo6a 6ine mare dup ploi3 $rie2te iar2i 'an$i!a3 2i 6adul de la *imi2e2ti a uma e $reu de tre ut0 O Cum #e poateP Ei alt drum nu:iP O E#te drum prin *upila!i0 *re e!i pe pod umbltor0 O Atun i oamenii mei $rbe# dup el 2i:l <n(und a olo3 la *imi2e2ti3 iar eu tre ru!a u mar( boierea# pe podul umbltor0 Fa em dou trebi bune 2i mul!mim pe #tpnii no2tri0 Ne (erim a#t(el 2i de ori e (el de <ntmplare potri6ni 000 Ei:ntr:un #(ert de ea#3 t au mai #tat a olo oamenii #tpnirii3 lelea An u!a m:a obort u dn#a <n pi6ni! 2:am # o# amndoi la lun o(e u 6in0 Ei adpndu:#e oamenii 2i ( nd 9ar6 2i prin9nd mare ura83 au 8uruit pieirea mi2elului (u$ar 2:au apu at:o pe 2lea' <nainte0 Iar 8upan Co#tea3 u o #am de #lu8itori3 a pornit prin partea ea#tlalt a # deie pe podul umbltor de la *upila!i0 )elea An u!a i:a du# pe drum (oarte # urt 2i m:a !inut toat 6remea ln$ dn#a0 Cum am a8un# la malul apei3 8upan Co#tea a #tri$at u mare $la# la podar0 Ei #:a <n(!i2at un mo2nea$ u pletele:n o 'i 2i #urd0 O 1 ne du i de eea parteN a r nit Cruntu la el3 artndu:i u #abia ellalt mal0 O V du 3 boieri dumnea6oa#tr3 blbie mo2nea$ul u $roa90 =a:i apa mare3 mria 6oa#tr3 2i:i $reu de tre ut atta norod3 2i ai 2i ru!3 2i (iind 2i la 6reme de noapte000 O Nu:i nimi a3 mo2 Bara3 <i !ip 'an$i!a la ure 'e0 ;i tre i pe dumnealor pe rnd0 ;nti pe el mai mare 2i pe dudu a din ru!0 =up a eea or tre e aiiA pe urm eilal!i0 Eu nu m:ame#te 3 8upne Co#te3 dar #pun numai o 6orb0 Ei nu #:a (a e de t dup um porun e2ti dumneata0 O ine podul bine 2i ba$ #amN #:a <ntor# 8upan Co#tea tre mo2nea$0 5 tre i <nti pe mine u #ora lumin!iei #ale 6orni ului Bobei 0 Ei da nu:!i (a i bine datoria3 # 2tii unde:!i #t apul3 au # #teie pi ioareleN 5o2nea$ul 2i:a 6rt <ntre umeri apul 2i #:a tra# tre 2i i0 Iar 8upan Co#tea Cruntu3 u 6orbe bla8ine3 a obort din ru! pe dudu a Var6ara3 #ub!iri 2i plin de #paim0 Cnd a tre ut #pre pod3 #:a apropiat de ea lelea An u!a3 aple ndu:#e #:i 6ad o 'ii0 1 ripetele a prin# a # r!i pe od$on 2i apa rupea 2i (rma <n #ol9i lumina0 1:a lipit podul <n et de ellalt mal 2:a rma# a olo ne lintit 2i t ut0 Nu #:a au9it de a olo ni i un $la#3 nu #:a #im!it ni i o mi2 are0 Numai pe An u!a o 6edeam a# ult u <n ordare3 2i:i #ti lea luna <n o 'i0 % pri6eam #tnd a2a 2i a2teptnd3 2i de la o 6reme m:am <ntor# de tre ea u (ri 0 Nime: nea n:a <n!ele# e:a (o#t 2i e #:a <ntmplat3 u toate #tri$tele 2i 'emrile de mai pe urm ale An u!ei 2:ale oamenilor0 *r9iu3 <n 9ori3 au 6enit $o#podari din *upila!i 2:au adu# iar2i la e#tlalt mal podul0 Am $#it <ntr:o 2ai pe mo2nea$ le$at0 Ei:n ealalt 2ai pe 8upan Co#tea3 #trn# <n (unii pn la #n$e3 u lu2 de r2in:n $ur0 Cnd l:am #lobo9it din (unii 2i i:am dat a(ar lu2ul3 a <n eput a #e pr6li <ntr:o parte 2i:ntr:alta te'ui 2i 2i:a #tupit <n prund din!ii de dinainte ame#te a!i u #n$e <n 'e$at0 A2a era de prpdit3 <n t a trebuit #:l ul e oamenii lui <n ru!3 a #:l poat du e <napoi la a$ie0 A2a3 m:am mirat eu de a#emenea <ntmplare3 2i <n!ele$eam lelea An u!a3 nd #e uita la lun3 au9ea e #e petre e la ellalt mal0 Eu n:am 2tiut e:a (o#t 2i ni i 8upan Co#tea n:a #pu# ni iodat0 Nu red # (i (o#t (arme e de:a 'an$i!ei3 m ar ea au9ea0 5ai de$rab rul a ela3 *odiri! Catan3 a #tat a olo la pnd 2:a #trop2it pe #lu8itorul =omniei0 =e #(tuit #:au #(tuit ei ln$ 'orn3 dar o (emeie nu poate pune la ale a#emenea (apte0 =e la An u!a am a(lat tr9iu dup a eea a e#t mi2el ar (i # pat u dudu a Var6ara <n !ara un$urea# 0 E:atun i iar am bnuit:o :ar (i (o#t u 2tiin!a ei0 Am (o#t eu3 pitane Ne ulai 2i omi#e Ioni!3 mult 6reme m'nit pentru a#emenea bl#tm!ii3 are #:au petre ut <n tr$ la Ie2i 2i la apa 5oldo6ei0

2B

"ude! al #rmanilor Q 1:a ridi at din to'oar a lui3 de la un pro!ap3 un om mt'lo#3 2i #:a artat <n lumina (o ului p2ind le$nat0 Numai dup um adu ea pi ioarele3 rar3 o#ind u ele par 3 #:ar (i putut unoa2te :i ioban0 1e 6edea a#ta <n# 2i dup $lu$3 dup iula dintr:un berbe 3 dup 'imirul lat 2i lu#truit 2i mai ale# dup me2a # or!oa# de #platuri <n 9er0 4urta toia$ nalt pe are:l !inea de #u#0 Ei o 'ii mititei3 abia:i 6edeam de #ub #tre2ina (run!ii 2i a #prn enelor0 A6ea plete re!e un#e u unt3 iar barba:i era ra# u u#tur de oa#0 O Eu toate le:am a# ultat 2i toate au (o#t i#tori#iri (rumoa#e3 a $rit el $ro#3 2i nu mai dore# de t #:aud <ntmplarea $o#podarului i#tuia nalt 2i u# at0 Ei dup a#emenea 6orbe tr omi# #e uno2tea :i un om din #lbt ie0 Ni i nu:l b$a#em <n #am pn:atun iA dar el toat 6remea #ttu#e a olo u noi3 2i t u#e0 * u#e 2i:2i 69u#e de 6in3 2i abia a uma:i 6eni#e $u#t de 6orb 2i 'e(0 Cu mna #tn$ ( u 6nt oalei pe#te (l rile (o ului0 % au9ii !ipnd <n <ntuneri 3 la $rmada ioburilor3 : #e #(arm 2i t u3 <n 'eindu:2i #oarta0 O A#ta n:a mai unoa2te butura3 6orbi iar iobanul rn8ind3 : 2i nu ne:om mai <ntlni de t dup e:oi (i 2i eu ul ior0 Iar ei are nu m unoa2te!i3 # 2ti!i eu nu:# mai departe de t de la .aru3 2:a olo am #tn u al!i to6ar2i3 2i bordeie pline u putini de brn9 2i de lapte a ru3 2i alte bordeie u po l9i 2i o8oa e0 Ei m 'eam Con#tandin 5oto 0 Cine 6rea # 2tie3 pot #:i #pun m du pn <ntr:un #at la apa Eiretului3 # a(lu da mai #l2luie2te pe lume o# din o#ul8 prin!ilor3 : o #or e:am a6ut 2i u are nu m:am 69ut dini tinere!ile mel 0 =a :a (i moart3 # m <ntor <napoi la oi 2i la8 to6ar2i 2i la <ntri#tare3 pe 6r( de munte3 unde nu #e domole2te 6ntul ni iodat3 : a 2i $ndul omului0 =ar eu rd3 i mi:am adu# aminte de:un prietin3 arele mi:a #pu# 3 da :oi tre e pe la Hanu: An u!ei3 # beau o oal de 6in3 # beau dou3 pn> e:oi 6edea tulbure 2i # nu #pun8 la nimeni e i #:a <ntmplat lui <ntr:o 6reme3 pe lo urile a e#tea0 5i:a po6e#tit te a ptimit0 =ar pot #pune 3 bnd atta 6in u o a#emenea oal3 nu:mi mai pot adu e de t u $reu aminte de:o <ntmplare a a eea0 O Ce <ntmplareP <ntreb3 dup obi eiul lui3 omi#ul Ioni!0 O % <ntmplare3 in#tite om bun3 o <ntmplare a a eluia are mi:i mie a un (rate0 5i lutarilorF 6oi # 9i e!i pe #trunii dup mine un nte de 6oini ie al lui Va#ile el 5are3 'o!uA 2:apoi da :a dori lumea3 oi #puneA da nu3 oi t ea0 ;n epu deodat a nta pe na#3 :un $la# din ap3 #ub!ire3 u totul nepotri6it (pturii lui mari0 O A# ulta!i3 miN Care:i tnr 2i 6oini Ie#e noaptea la olni Fr par3 (r nimi 3 Fr bru3 (r pi#toale3 Numai u palmele $oale000 ;mi 6enea a rde a# ultndu:l um 9i e #ub!ire3 2i ml 6e#eleam3 i nu mi:i #il de omul u 'e(0 El #:a oprit artndu:2i din!ii3 dar mai mult u 'ar!a$ de t u 6oie:bun0 O A u ioroii # ta 3 a 9i# el iar u trie 2i $ro#3 2i #:2i a# und diblele #ub aripi0 Vreau # 6 #pun dumnea6oa#tr3N da nu 6i:i u #uprare3 po6e#tea de#pre are 6:am 6orbit0 Ei da nu 6:a pl ea3 # nu:mi #pune!i pe nume0 1:a po#omort #pre umbra nea$r a 'anului3 2i:a potri6it toia$ul la #ub#uoar3 #pri8inindu:#e <n el dup obi eiul iobanilor3 apoi #:a <ntor# #pre noi 2i 2i:a plimbat o 'ii <n 8ur3 : (r # ne 6ad3 i pri6irea lui dintr:o dat #e u(unda#e <n timp0 =intre noi to!i numai Ioni! omi#ul <l pri6ea <ntr:o parte u oare are nerbdare 2i di#pre!3 : i <l a#tupa#e a2a tam:ni#am un om de rnd 2i din pro2ti3 nd domnia #a a6ea de po6e#tit lu ruri mari0 Ciobanului <n# nu:i era ru2ine 2i nu uno2tea a#emenea rnduieli0 O Ce:am 6rut eu # #punP ne <ntreb el3 9mbind din deprtare 2i din #in$urtate0 Apoi e:a2 6rea eu # 6 #pun3 m:a2 prinde mai de$rab # 6 nt din (luierA dar n:am 'ip0 A2a trebuie # $rie# um m:oi pri epe0 Era prietinul a e#ta al meu tritor <n #at la Fierbin!i3 pe Eiret3 (iind <n a ele 6remi #tpn pe mo2ie un boier 'iabur tare u numele .du an C'ioru0 Era a e#t boier om #ttut 2i 6du6oi 2i din nd <n nd a6ea dumnealui pl ere pentru te:o muiere dintr:a oamenilor3 pentru are lu ru noi rdeam 2i ( eam 'a9 <ntr:o pri6in!0 =ar ia a prietinul i#ta al no#tru p!e2te 2i el po9na 2i nu:i mai 6ine:a rde0 A(l de la alte (emei bine6oitoare3 pe Ilin a lui a po(tit:o boierul pn> la urte0 O Cum #e poate una a a#taP #are el <n #u#0 O Ia a #e poateA ba <n #:a <ntor# a a# :un te#temel nou3 ro2 a (o ul0

28

Atun ea prietinul a e#ta al meu a #im!it :i re2te pe #pinare pr de ine turbat0 A l#at <n drum3 dinaintea orndei3 #ania <n r at u #a i3 a 96rlit bi iul <n oarnele boilor 2:a tra# de dup o # oar! brdi!a0 V9nd <nainte:i p l de #n$e3 #:a repe9it a a# 2:a i9bit u umru:n u20 A luat <n piept pe (emeie 2:a prin# a #tri$a la dn#aF O Unde:ai (o#tP 1:mi #pui unde:ai (o#t3 te tai <n bu !i a #e urea0 O N:am (o#t ni ierea3 omuleN Ce e#teP Ai <nnebunitP O 1pune:mi unde ai (o#t3 te tai0 Unde:i te#temelul el ro2P O Care te#temelP *u trebuie # (i but3 brb!ele3 : dup a eea ai adormit <n ar 2:ai 6i#atN A mai r nit la dn#a3 ea #e apra a de <ne A #e (erea3 da din mni 2i nu mai ontenea din $ur0 A apu at:o omul de o9i 2:a btut:o u apul de ol!ul 'ornuluiA n:a (o#t 'ip # 1 oat nimi a de la dn#a0 O *aie:m3 omoar:m3 nu:# 6ino6at u nimi aN Atun ea i #:au trudit 2i prietinului i#tuia al meu manile0 1e uita la dn#a um pln$e 2i l:a uprin# 2i pe dn#ul mare amr iune0 O Vai3 Ilin 3 9i e3 6ai de 9ilele noa#tre ele ti loa#eN C noi numai de patru ani #untem lua!i0 Ei nd ne:am ununat3 au <n(lorit 9ar9rii de la a#a noa#tr3 iar a uma (lorile li:# # uturate 2i mi:a <n$'e!at inima0 C tu mie mi:ai (o#t dra$ 2i te:am #o otit u redin!A dar 6d m:am <n2elat amar0 5uierea atun i #e 8ur pe luminile o 'ilor 2i pe mormntul mai :#a3 nu 2tie ni i u #patele de#pre e poate (i 6orba3 <2i 2ter$e $ura runt de #n$e 2i:l #rut pe brbatA <l domole2te 2i:l <ndeamn # #e du #:2i aute #ania u boii0 Iar dup e #e du e el la boi 2i la #anie3 ea <2i pune <n ap te#te melul el ro2 2i ie#e prin (undul $rdinii <ntr:o 'udi! de unde ia drumul la urtea boierea# 0 %mul <2i du e #ania #:o de# ar e de #a i la 'ambare3 pe urm 6ine la urte #:l # rie pe ata#ti( $rmti ul0 ;n lo de $rmti 3 ie#e <n erda boierul0 ;l 'eam ia a2a u de$etul 2i:i rn8e2te numa:ntr: un dinte0 O Ia (:te:n oa e3 $o#podarule0 O Ia a 6iu0 Care:i porun a3 u oaneP O 5i p$nule3 9i e boierul3 e ai tu u (emeia de:o ba!i 2i:o a#upre2tiP 4rietinul i#ta al no#tru nu #e dumere2te deo amdat0 O N:am nimi a3 u oane3 dar nu pri ep de unde 2tii mria ta una a a#ta 2i de e te:ame#te i <ntre romn 2i (emeia lui0 N:a apu at a #(r2i 6orba3 2i .du an C'ioru l:a 2i (ul$erat u palma pe#te $ur0 4rietinul i#ta al no#tru <n 'ide o 'ii (r # <n!elea$A iar nd <i de# 'ide3 6ede la o (erea#tr pe Ilin a lui u te#temel ro2 2i:n!ele$e0 . ne2te u mare tulburare 2i:i 6ine #:2i (a o #am3 # #e deie u apu:n (ntn0 =ar n:are nd0 Boierul a tra# de dup u2a tindei 'arapni ul 2i:l ple2te:n plin pe dup $ruma9 2i:l taie pe#te o 'i u 2(i 'iul3 par :l # rie u (o 0 ;n ear a rni la dreapta 2i la #tn$a0 Cu r#u(larea $(ind <n #n$e #e:ntoar e 2i #e pr6le2te pe # ri a # # ape 2i # (u$0 "o# <l prind <n bra!e 'aidii ur!ii0 Bate u pumnii 2i # ap 2i #e repede urlnd la #tpn0 .du an C'ioru <l arde iar u 2(i 'iul 2i lipe2te r9nd din o 'iul el #nto#0 O Nu:l l#a!i3 mi (l i3 9i e3 :i tulburat0 Era #:2i omoare (emeia0 Haidii au #rit 2i l:au prin#0 ):au mai btut pn e:au o#tenit3 pe urm i:au dat drumul0 =up e a bolit trei 9ile3 mu2 nd # ndura lai!ii3 prietinul i#ta al no#tru #are:ntr:o noapte $ardul la urtea boierului3 a #:2i $#ea# (emeia0 A pndit:o pe ln$ odile #lu$ilor3 pn e:a 9rit:o0 A #rit la dn#a urlnd3 a #:i rup u un$'iile $ti!a0 A au9it boierul !ipete din a#3 2:a ie2it u 'am$erul0 A2a .du an C'ioru3 a un #tpn e #e a(la3 69nd atta <ndr9neal3 #:a # rbit 2:a porun it 'aidilor #:l ridi e pe prietinul i#ta al meu 2i #:i (a petre ere u6enit3 dup purtarea lui0 ;nti l:au le$at u minile la #pate 2i i:au pu# lu2 <n $ur3 a # nu urle0 Ei noaptea a eea l:au !inut u apul 6rt <ntr:un $ard3 u $tul #trn# <ntre nuiele0 ):au mai rupt inii de pe lturiA l:a mu2 at $erul Bobote9ei <n#pre 9iu0 Eu nu <n!ele$ de e n:a murit0 F ndu:#e 9iu 2i 69ndu:l #e uit tot urt3 u onu .du an porun e2te #:l # oat din $ard 2i #:l mie u 'arapni ele pn de6ale la moar0 A olo #lu8itorii <l de# al!3 <i #u(le i!arii pn la $enun 'i 2i:l 6r <n lpto pn la $le9ne3 : a # #im!ea# 9im!ii $'e!ii 2i # nu mai <ndr9nea# a #ui amenin!are <mpotri6a unui obra9 boiere# 0 Apoi a mai a6ut a <ndura prietinul i#ta 2i altele3 a # #e:mplinea# rnduiala are era atun i la ur!ile #tpnirii0 ):au lepdat <ntr:un bordei3 <n prea8ma (o ului3 a # #e <n l9ea# 0 Ca # nu (u$3 i: au pu# pi ioarele <n butu 3 u l at $rea de:o o 0 E:au l#at (umul # ia# <n bordei3 2:au pre#rat pe 8rati ardei pi#at0 *u2ind 2i #tupind #n$e3 a petre ut <ntr:a#emenea 'ipA 2i =umne9eu a 6rut # nu piar3 i # #e 'inuia# pe lumea a#ta3 a din olo pe trmul *artorului0 A2a #:a <ntmplat3 in#ti!ilor re2tini3 a ea#t (apt a um trei9e i de ani0 Ei prietinul a e#ta al meu n:a pu# (runtea:n !rn3 pre um ar (i (o#t mai bine0 A rma# # 'ilod o 6reme3 urlnd <n inima luiA

29

2i nd #:a putut tri3 a pribe$it din #at0 A tre ut apa 5oldo6eiA pe urm a tre ut apa Bi#tri!ei3 2i #:a ridi at pe plaiurile ele <nalte3 tre .aru0 A olo3 <n munte3 #ub etin3 #ta u o 'ii !int a un nebun 2i:2i 6edea <ntmplarea0 % 6edea <n 6l6taie 2i:n #n$e3 2i inima:i era # ri8elat de un$'ii de ri!0 +emea 96r olindu:#e 2i nu $#ea <n el o putere0 E:a (o#t rob iobanilor mul!i ani3 O pn e:a a6ut 2i el mioare 2i berbe i3 <n6!nd rnduiala a elei #i'#trii0 Atun ea3 <ntr:o #ar de prim6ar3 prietinul i#ta al meu a au9it $la#ul lui Va#ile el 5are3 ntnd #ub #tre2in de pdure pre um 6:am ntat eu0 Cnd i #:a <n(!i2at la olib3 prietinul meu l:a <n!ele# numaide t :i om (u$ar din lume 2i pribea$ <n pu#tie0 ):a 69ut 6oini 2i (udul3 uitndu:#e pe #ub #prn ene3 2i l:a primit u dra$o#te3 pl ndu:i nte ul0 Cnd a au9it :l 'eam Va#ile3 #:a bu urat3 i toat partea a eea de !ar uno2tea a#emenea nume3 2i de bra!ul lui #e temeau mpiile0 4e:atun ea Va#ile el 5are !inea 6adurile 2i drumurile 2i era mare 6ame20 O 4o(tim3 bade Va#ile3 la (o ul meu3 9i e prietinul no#tru0 Eu am au9it de dumneata : 2i te:oi primi bu uro#3 o#ptndu:te u e m:a bla$o#lo6it =umne9eu0 %i da 2i roibului dumnitale (n bun0 E:oi $#i po lad3 #:!i (a 'odin moale pe noapte0 Atun ea 'o!ul #:a bu urat 2:a de# le at la olib 2i nu tr9ie 6reme #:au ( ut buni prieteni0 Ei i:a #pu# Va#ile toate ale luiA 2:a po6e#tit 2i prietinul i#ta al no#tru 'o!ului <ntmplarea u muierea 2i u boierul0 Au9ind po6e#tea3 Va#ile el 5are #:a #upratA 2i:a rupt iula din ap 2i a trntit:o de pmnt0 O 5i3 9i e3 dup i#tori#irea a#ta3 tu # nu te mai nume2ti prieten al meuN C i ai #upt lapte de iepuroai 2:ai rma# mi2elN O Ce:a2 putea (a e3 bdi! Va#ileP a <ntrebat omul el #rman0 O 4entru e:ai putea (a e tu3 eu a2 putea #:!i (iu <n6!tor3 mi bieteN A2a i:a #pu#A 2:a olo3 la olib 2i ln$ (o 3 in#tind ei ra 'iu de a(ine3 l:a <n6!at lu ruri bune0 O 5i biete3 9i e 'o!ul3 tu trebuie # <n!ele$i la (emeie nu $#e2ti redin!0 Eu de nd 6oini e# 3 am <n6!at a o iti0 Ei din pri ina uneia a a ta am (o#t eu pu2 at de poter <n pi iorul #tn$3 de m 6e9i 2:a uma l nd mai <nde#at <ntr:o parte0 Ci muierea (iind a2a l#at de la =umne9eu3 6i lean a apa 2i tre toare a (lorile3 eu o #udui 2:o iert0 =ar nu uit a pli pe el are nu m:a iertat 2i pe el are m:a a#uprit0 F 2i tu a2a3 a # nu rapi de 6eninul de are e2ti plin0 O A2a:i3 #unt plin de otra6N a #tri$at prietinul a ela al meu0 5 dau rob !ie3 bdi! Va#ile0 <n6a!:m um # m r ore# N 4o6e#tind3 iobanul #e a!!a#e 2:a um <2i # utura apul 2i bra!ele <n rumeneala (o ului0 +la#ul <i ie2i#e din umpnaA obi2nuit0 Vorbea prea tare3 <n# a 2i um ar (i (o#t #in$ur0 Cu toate a e#tea omi#ul Ioni! : a 2i eilal!i : <l a# ulta u luare:aminte 2i nu mai prea 8i$nit0 O Ei pre um 6 #pun3 a #tri$at Con#tandin 5oto 3 Va#ile el 5are l:a <n6!at pe a el prieten0 O )a#:!i3 9i e3 mioarele <n #ama #o!ilor3 pe o #ptmn0 )a# 8inti!a 2i inii <n #ama # utarilor0 Nu lua u tine de t un al 2i doi a2i la oburi3 a # ne (ie de prn9are0 A6em # oborm amndoi lri3 a doi ne$u#tori de treab3 pn la apa Bi#tri!ei 2i mai departe pn> la apa Eiretului0 Ca # 6d 2i eu #atul <ntru are #:au <ntmplat ele e mi:ai po6e#tit0 Cnd a 6orbit a2a (el a ela 'o!3 r9nd3 : prietinul meu a #im!it tremurnd <n el inima u mare durere 2i mare nde8de0 A dat pe #ama #o!ilor a6erea3 a l#at plaiurile 2i bradul3 i96oarele ele re i 2i poienile3 2i3 <n le nd3 a obort u 'o!ul <ntre oameni la mpie0 =e uno# ut nu:i uno2tea nimeni0 E:au lrit a doi ne$u#tori de treab pn la apa Eiretului <n #at la Fierbin!i3 mn nd a2 u pit re e 2i bnd ap la (ntni u umpn0 Ei:ntr:o 8oi diminea!3 (iind 2i #(nta #rbtoare a <nl!rii3 #:au artat amndoi pe 2lea'3 6enind <mpotri6a bi#eri ii3 to mai nd ie2ea norodul de la litur$'ie0 Atun ea3 printre oameni3 prietinul meu a uno# ut pe .du an C'ioru0 A #im!it 9btndu:#e <n el o di'anie3 dar #:aA #tpnit0 E:a 9i#F O Bdi! Va#ile3 a e#ta:i #tpnul meu3 arele m:a miluit0 O A2aP a r#pun# 'o!ul0 *are bineN E:a #tri$at u mare #tr2ni ie3 <nl!ndu:#e <n # riF O %ameni buni3 #ta!iN %amenii au #ttut0 O Cre2tinilor 2i oamenilorN a r nit Va#ile el 5are3 #ta!i u lini2te 2i u pa e3 i eu n:am nimi a u dumnea6oa#tr0 A(la!i eu #unt Va#ile el 5are3 'o!ul0 =e numele meu 2ti!i 2i de urmrile mele a!i au9it0 A6em pi#toale 2i nu ne temem de nimeniA 2i mai #unt al!ii are #tr8uie# aproape0

,-

%amenii au murmurat 2i #:au tra# la o parte u #upunere0 Iar boierul 2i:a #ltat barba din $ulerul $iubelei 2i:n o 'iul lui el #nto# #:a aprin# mare #paim3 nd a uno# ut pe prietinul meu0 O Ne:am <n(!i2at3 9i e iar 'o!ul3 a # (a em un 8ude!3 dup 6e 'i obi ei0 C i pn la 8ude ata ea din urm3 a lui =umne9eu3 nea6nd a# ultare ni i la i#pra6ni ii3 ni i la =i6an3 at # (a em dreptate #in$uri u bra!ul no#tru0 4entru muiere te iertm3 luminate #tpne3 dar am tremurat u apu:n $ard 2i u $le9nele:n $'ea!a morii3 2i u pi ioarele:n butu 2i u o 'ii <n (um de ardei3 #tupindu:ne #u(letul3 2i ne:ai ar# u 'arapni ulA ne:ai rupt un$'iile0 Ne:ai umplut de otra6 6ia!a3 i ne:am adu# aminte de toate <n toate 9ilele 2i n:am $#it ni i <ntr:un (el alinare 2i i9bndN Ne:am <n(!i2at #:!i pltim3 u oaneN .du an C'ioru <n!ele$nd3 a # at mare o 'iul 2:a urlat la oameni 2i la #lu8itoriA a utat # pare <n lturi3 a utat # pare <nainte3 dar 'o!ul 2i prietinul a e#ta al meu l:au luat <n piepturile ailor 2i l:au drmat0 =up a eea au de# li at 2i l:au lo6it u u!itele0 4rietinul meu a #tat pn e:a 69ut #n$ele bltindu:#e <n pulbere0 Cnd el 9ut 2i:a ontenit tn$uirile 2:a #u#pinat de moarte3 l:a pipit u 6r(ul pi iorului 2i l:a <ntor# u (a!a:n #u# 2i u o 'iul de# 'i# tre er0 Ei nimenea dintre oameni n:a 9i# nimi a3 : i #tteau martori u #paim3 la 8ude!0 A#ta a (o#t0 E:au l#at ln$ mort pun$a u opt $albeni3 t a6ere a6eau3 pentru #(nta bi#eri 0 =up a eea (iind o 6reme (rumoa#3 u #oare de prim6ar3 au <n li at iar3 ie2ind din #at3 2i #:au pu#tiit prin lo uri (erite3 pn e #:au #uit iar2i #ub odrul 6erde0 1(r2indu:2i po6e#tirea3 iobanul pu(ni #pre (l ri amr iunea pe are o a6ea <n <n el0 Apoi ne pri6i tulbure 2i <n epu a rde pie9i23 69ndu:ne t em0 Ei #e tra#e deoparte la to'oar a lui 2i #ttu iar2i <n 'i# <n m'nire a mai <nainte3 (r bu urie 2i (r lumin3 a:n ne$urile muntelui0

Ne$u#tor lip# an Q ;n #(r2it3 6eni#e a el mult dorit ea#3 nd puteam # m pre$te# a a# ulta u mare pl ere i#tori#irea prea in#titului no#tru omi# Ioni! de la =r$ne2tiA dar3 prin ne$ura #erii3 #:au9ir #tri$te 2i 9ar6 pe drumul 1u e6ei0 =e la (o urile noa#tre ne <ntoar#erm u to!ii apetele <ntr:o #in$ur parte0 Ei el dinti3 punnd ul i a 8o#3 #e # ul <n pi ioare 'iar omi#ul0 O Ce # (ieP ne <ntreb el u a# u!it nedumerire0 Noi nu 2tiam e putea # (ie 2i nu $#irm 6orbe de r#pun#0 Comi#ul ( u doi pa2i #pre drum0 Atun i #e art din odaia ei An u!a3 u (anarul el mare0 ;l !inea la <nl!imea pieptului 2i lumina <i rumenea obra9ul0 ;n a ea#t lu ire tranda(irie o 'ii <i preau mai mari 2i mai ne$ri0 Cobor< ele dou trepte3 $rbi #pre 2lea'F noi <i 6edeam numai obra9ul lune nd pe trupu:i de umbr0 O *rebuie # (ie ni2te ru2i3 prietene Ioni!3 <2i ddu prerea pitanul I#a 0 Cnd te:i <ntoar e la lo ul dumnitale3 # ba$i de #am # nu:!i r#torni 6inul3 are:i lu ru bun3 m ar nu:i # ump0 O Cru2i trebuie # (ie3 <n u6iin! r92ul0 ;ntr:ade6r3 erau ru2i0 1e au9eau $la#uri $roa#e are opreau boiiF a'o:a'oN Ei lumina (anarului3 (ul$ernd a#upra <ntuneri ului3 de# operi dintr:o dat ar u o6iltir r#rite a din pmnt0 %amenii <n alb #e mi2 au3 aprnd 2i pierind0 Cine6a ro#ti u 6oie:bunF O Bun 6remea3 8upnea# An u!0 O Bine:a!i 6enit3 r#pun#e 'an$i!a0 ;n $la#ul ei era un nte dul e pe are i:l uno2team0 .idi nd u amndou manile (anarul dea#upra apului3 aple (runtea a #:2i deo#ebea# mai bine oa#pe!ii0 Atun i apruA <n lu irea ( liei de #eu3 mi2 ndu:#e #pre $a9d3 un brbat brbo# u iul 2i u $iubea0 Barba:i era a#tmprat 2i rotun8it de (oar(e eA rdea u obra8i plini 2i bo$a!i de re2tin bine 'rnit0 O Eu #o ot :i un ne$u#tor3 'otr< pitanul Ne ulai I#a 0 Han$i!a <2i uno# u mu2teriul 2i $la#ul ei re# u 2i # 9u de#mierdriF O C'iar domnia ta e2ti3 8upne =mianP Atun ea mai ale# e2ti bine6enit 2i te po(te# #ub a operi2ul no#tru0 4orun e2te ru2ilor # tra$ pe#te pode! 2i # ba$e de #am # nu pr6ale0 1 intre #ub 2andrama3 unde 2tii putem <n 'ide por!ile a la etate3 2i n:ai ni i o $ri83 'iar da ai a6ea aur <n bo ele0 O N:am aur3 dra$ 8upnea# An u!3 #e apr ne$u#torul r9nd0

,1

O Etiu3 8upne =mianF trebuie # ai lu ru mai # umpA de:a eea # (ii (r $ri80 4e ln$ por!i3 pe are le uno2ti3 a6em <n popa# la (o ul a e#ta lume bun are ear 6inul nou0 Am tiat pui $ra2i 2: am # o# din uptor a9i pine proa#pt0 *oate:or (i pe po(ta inimii dumnitale3 mai ale# 2tiindu:te e2ti un om ruia <i pla to6r2iile0 .92ul Ioni! #e ame#te 3 ridi nd $la#ulF O Apoi da :i a#emenea om dumnealui3 noi u mare pl ere <i $#im lo <ntre noi 2i:l po(tim u dra$o#te la (o ul no#tru0 O =omnia #a:i omi#ul Ioni! de la =r$ne2ti3 'urui An u!a a o 'ulubi!0 Iar ne$u#torul #e plo oni #pre omi# 2i #pre umbrele de la (o 0 O 4entru mine are # (ie mare in#te3 $ri el3 2i 6 ro$ # m #o oti!i a el mai umilit rob al domniilor 6oa#tre0 5ai <nti <n# at #:mi pun <n rnduial mar(a3 # 6d de 'rana 6itelor 2:a oamenilorA 2i dup a eea nimene n:a (i mai bu uro# de t mine # $u#te dup mn are un pa'ar de 6in nou0 C i dup um 2i la arte # rie3 6inul <ndul e2te inima omului (olo#e2te mdularelor lui0 Comi#ul #e <ntoar#e la (o ul no#tru 2i ne 9i#e u bun redin!F O 5ie:mi pla e ne$u#torul a e#ta0 O Ai dreptate3 in#tite omi#e3 <n u6iin! mo2 )eonte0 %mul l: are 6orbe2te 2i rde <n ea dinti lip nd te:a 69ut3 nu are <ntru #ine ni i 6i lenie3 ni i a# un9i23 2i mai ale#3 da =umne9eu l:a l#at # #e na# <n 9odia )eului 2i #ub #tpnirea planetei 1oarelui3 apoi nu 6a $#i <mpotri6ire ni i a # dobndea# a6ere3 ni i # #e bu ure de in#te la ei mari0 )u rurile lui #unt 6redni e 2i #porni eA 2i m ar 6a umbla #eme! 2i 6a # r!i din pi ioare3 #e 6a arta pururea bla8in 2i prietinie000 O 1:l <ntrebm atun ea3 mo2 )eonte3 <n e 9odie #:a n# ut 'otr< u 6e#elie omi#ul0 O =a :i 6oia domniei tale a#t(el3 #:l <ntrebm3 eu nu m:mpotri6e# 000 #e:n6oi 9odierul0 Carle 2i ru2ii tre eau pode!ul prin lu irea (anarului An u!ei0 Am numrat trei ar u o6iltire de # oar!3 mari 2i $rele3 #unnd plin0 ranii <ndemnau boiiF 'i#:'i#N Ei bi ele de nep ple#neau u2or0 *re ur 2i #e mi#tuir #ub 2andramaua nea$r a 'anului0 % 6reme mai au9irm $la#uri ame#te ate3 8u$urile 9nd unul dup altul3 apoi 6ier#ul #ub!ire 2i 6e#el al 'an$i!ei0 =up a eea 6eni #pre noi ne$u#torul3 le$nndu:#e3 mare 2i $ro#3 <n antereu:i lar$ 2i u <n l!rile # rii0 O V po(te# la to!i #ar bun 2i bine 6:am $#it000 9i#e el0 O 5ul!mim domniei tale3 <i r#pun#e omi#ul0 *e po(te# 3 prea in#tite 8upne =mian000 O 5 'eam =mian Cri#ti2or3 <ntre$i ne$u#torul3 2i am du$'ean la Ie2i3 <n uli!a mare0 O *are bine0 A2a te po(te# 3 prea in#tite 8upne =mian3 # 2e9i ai ea ln$ mine3 pe butu A 2i la lumina (o ului # ne uitm noi la domnia ta 2i domnia ta la noi3 a # ne unoa2tem mai bine0 A e#t prietin al meu btrn 2i <n!elept3 mo2 )eonte 9odierul3 #pune3 in#tite 8upne =mian3 te:ai (i n# ut <n 9odia )eului 2i noi am (i prea doritori # 2tim da :i ade6rat0 Ne$u#torul lipi din o 'i3 a 2i um <l #$eta lu irea (o ului3 2i #e uit <n 8uru:i u <ndoial0 O ;ntr:ade6r3 a2a e#te3 mrturi#i el0 &iua na2terii mele a 6rut =umne9eu # (ie 18 iulie0 O Ei e2ti bun # ne mai #pui domnia ta3 da anul <ntru are te:ai n# ut a (o#t #ub #tpnirea #oareluiP O Nu pot #:a# und3 a2a e#te3 <n$n uimindu:#e in#titul ne$u#torA m:am n# ut <n anul mntuirii 181J0 Cum 2i de unde a!i putut a(la toate a e#teaP O Ai u6nt # te miri3 prietine3 9mbi omi#ul3 pre um 2i noi mai tare ne mirmA i (r # te unoa# 3 2i numai umbra 69ndu:!i:o3 mo2 )eonte a putut arta ade6rul0 Ei ne:a #pu# un lu ru 2i mai mareF ai # 6ii tr noi # r!ind din <n l!ri3 eea e mai <nti 2i mai <nti #:a do6edit0 V9ndu:ne pe to!i u o 'i re# u!i 2i u #prn enele <nl!ate3 mo2 )eonte #:a # ulat de la lo ul #u u ul i a <n mn0 O Cin#tite omi#e3 a 9i# el u trieA 2i dumneata3 8upne =miene3 da 6:oi #pune numai =omnul =umne9eu 2i artea pe are o am <n ta2 m luminea9 <ntru toate te le #pun3 atun i mirarea domniilor 6oa#tre (a! de mine trebuie # (ie mai mi 0 C i pentru =umne9eu 2i pentru artea a ea#ta <n!eleapt nimi nu poate (i a# un#000 Eu3 a om3 puteam $re2i0 Cartea mea nu $re2e2te0 Ei #punnd artea are:i <n(!i2area omului n# ut #ub utare #emn 2i utare #tpnire3 eu <l uno# pe om dup a ea <n(!i2are <n are 9odie 2i #ub are planet l:a n# ut mai a #a0 5ai pot #pune 2i altele3 de# 'i9nd arteaF de#pre #ni ie3 de#pre a6ere 2i in#te3 de#pre #ntate 2i anii 6ie!ii3 dar 2tiin!a mea nu poate ptrunde pretutindeni0 Ei da :a2 putea #:!i #pun3 in#tite 8upne =:mian3 are #:!i pla 6inul 2i to6r2ia noa#tr3 nu 2tiu da 3 <ntrebndu:m dumneata3 a2 (i <n #tare a:!i r#punde 6ii de la )io6 ori de la )ip#ea3 u mar( din !ara nem!a# 0 O Adu mar( de la )ip#ea000 mrturi#i u #upunere ne$u#torul0 O Atun i <i bine0 1 (ii #nto# 2i #:!i deie =umne9eu:#(ntul 2ti$0 Ei # bei u noi ul i a de 6in pn la (und0 4unndu:2i deoparte uimirea3 8upan =mian Cri#ti2or <n 'in ul i a 2i #e art 6e#el 2i prietino# tr noi to!i0 4rimi apoi de la An u!a un pui (ript <n tal$er de lut 2i pit proa#pt0 Ei n:a trebuit #

,2

trea 6reme mult a # unoa2tem3 <n a el ne$u#tor drume!3 bun to6ar2 2i prietin la treaba <ntru are ne $#eam0 Cnd #:a potolit #ub 2opron ori e mi2 are 2i ru2ii <n6li!i <n o8oa e #e ul ar <ntre ro!i #ub ar3 ne$u#torul3 a 2i um ar (i $rmdit $ri8a <n bu9unrile a(unde ale $iubelei3 pru <n toat (loarea 6e#eliei lui 2i <n 'in alt ul i proa#pt pitanului Ne ulai0 5ai ale# tre ma9lul de la Blbne2ti prea el a #im!i mai mult dra$o#te0 O =a dore2ti3 pitane Ne ulai3 6orbi el3 am #:!i um mi:au (o#t petre erile mele prin !ri #trine0 Fiind de Cel 1u# rnduit <ntr:o in#tit brea#l a a eea <n are m a(lu3 a uma !i6a ani am a8un# u bine la o #tare mul!mitoare 2i la pu!in a6ere0 Atun ea am #o otit mi:a 6enit 6remea # m ridi 2i mai #u# u puterile mele3 pre um au ( ut al!i ne$u#tori btrni3 m:am 'otrt 2i eu # m du la )ip#e0 4n:ntr:a ea 6reme umblam la iarmaroa e umprnd mar( de la ne$u#tori nem!i 2i 8ido6i0 =ar am u$etat apoi dobnda lor e mai bine #:o a$oni#e# eu0 E:a2a am <n er at3 a u doi ani3 un drum pn la )io60 Ei umblnd atun i u (olo#3 mi:am pu# <n $nd a e#t:an # mer$ mai departeF la )ip#ea0 A2a de 1ntmria ea mare m:am # ulat 2:am du# patru lumnri (rumoa#e de ear urat #(intei 4ara# 'i6a la *rei:1(etite0 E:am pu# pe printele 5ardare #:mi itea# pentru drum3 pentru prime8dii3 pentru boale0 E:am 2e9ut 2i eu <n $enun 'i #ub #i riul #(intei ru$nd:o # m:a8ute0 Ei <mbr!i2nd pe +ri$ori!3 (ratele meu me9in3 2i l#ndu:l <n du$'ean3 m:am #uit <n ru! 2:am apu at drumul Hu2ilor0 Apoi de la Hu2i am tre ut 4rutul 2i mi:am artat la #tpnirea ru#ea# toate <ndreptrile0 Iar la *i$'ina3 pe Ni#tru3 m:am <ntlnit :un ne$u#tor arman3 de #ub #tpnirea mu# alilor3 u are am mai ( ut eu a(a eri0 1(tuindu:ne 2i <n!ele$ndu:ne3 am umprat noi3 a olo la *i$'ina3 in i #ute de bataliF (rumoa# 2i bun mar(0 Am pltit te:o rubl bu ata0 Ei:ndat3 (r <ntr9iere3 a6nd u noi patru oameni3 am pornit pe 8o# a ei batali3 <n #u#3 pe Ni#tru0 Am tre ut (r ne a9 $rani!a la nem!i 2:am dat la Cernu!i0 =e:a olo la )io60 Ei:n )io6 am pu# mar(a noa#tr <n tren 2i:n pu!ine 9ile am a8un# la Etra!bur$ 2:am 6ndut btlii :un $albn bu ata : 2i i:au luat al!i ne$u#tori3 #:i du la un tr$ are #e 'eam 4ari90 O 4e 8o# ori u trenuP <ntreb pitanul I#a 0 O Cu trenu3 in#tite pitane0 4rin a ele !ri3 la Neam! 2i la Fran!u93 oamenii umbl a uma u trenu0 A9i <# ai i 2i mne ine 2tie unde0 O Cum u trenuP <ntreb ine6a u $la# $ro# 2i #uprat0 5 <ntor#ei 2i 69ui pri6ind pe #ub #prn ene pe iobanul de la .aru0 Ade6rat e#te 2i eu 2i eilal!i doream prea mult # unoa2tem e (el de ma2inrie e a eea de#pre are 6orbe2te nr$u#torul0 Numai omi#ul 2i pitanul I#a preau a 2ti de#pre e:i 6orba0 *otu2i nu #e <mpotri6eau # a# ulte lmurirea pe o a2teptam noi0 O Nu 2tii e:i trenuP <ntreb r9nd 8upan =mian0 O Etim3 ro#ti moale omi#ul0 O Eu nu 2tiuN i ni <ndrtni iobanul0 Cine 2tie e ti lo2ie nem!a# a mai (iN O Ade6rat ti lo2ie 2i dr ie000 r#e u 6oie:bun ne$u#torul0 1unt un (el de #u!e pe roate3 2i roatele a e#tor #u!e <mbu pe 2ine de (ier0 E:a2a3 pe 2inele a elea de (ier3 le tra$e u u2urin! o ma2in3 are (luier 2i pu(ne2te de:a mirareA 2i umbl #in$ur u (o 0 O Fr aiP <ntreb 5o2 )eonte0 O Fr0 O A#ta n:oi mai rede:o euN mormi iobanul0 Iar mo2 )eonte <2i ( u ru e0 O =e e # nu rede!iP #e ame#te <mp iuitor omi#ul0 Eu am mai au9it de a#ta 2i trebuie # redem0 =e 69ut <n# n:am 69ut0 O Ba eu am 69ut3 um 6 #pun3 #trui u 6e#elie ne$u#torul0 5a2ina umbl #in$ur u (o 2i tra$e dup dn#a toate #u!ele0 Apoi <n a ele #u!e #unt ori oameni3 ori mr(uri0 Ei btlii de la *i$'ina i:am <n r at <n a ele #u!e0 Ei mer$ poarte bine3 (r # uturtur 2i (r ne a9A numai t e:un 'uiet mare de trebuie # $ria# oamenii unii u al!ii tare3 a #ur9ii0 O HmN mormi iobanul0 E:ai umblat dumneata <n ru!a a eea u (o P O Am umblatA de e # #e mire omul de a#ta3 nd am 69ut 2i alte lu ruri mai de mirareP O Care lu ruri mai de mirareP O Apoi # 6ede!i0 4e:a olo3 prin !ara nem!a# 3 tr$urile:# toate al tuite din a#e u te patru 2i in i rnduri0 O Adi din a#e una pe#te altaP Am mai au9it eu de a#ta 2i n:am 6rut # red0 O Apoi de e # nu re9i3 da :a2a:i a oloP =a> eu nu m:am mirat prea tare de a#ta3 t de alta0 C:am 69ut uli!i dintr:o #in$ur bu at de piatr000 Noi ne pri6irm <n t ere la a e#te 6orbe0 O =a0 E:apoi ie# nem!ii3 boieri 2i u oane3 2i #e plimb pe mar$inea uli!ii0 Cu oanele au toate plrii3 iar boierii to!i au ea#orni 0 Nu numai boierii3 i 2i lu rtorii mai #ra i0

,,

O =e ea#orni e nu m mir000 ;ntrerup#e mo2 )eonteA dar (emeile u plrii3 drept #:!i #pun3 mie nu:mi pla 0 O Ei3 e #:i (a iP <l mn$ie omi#ul0 A2a:# pe:a olo nra6urile oamenilor0 Ei e:ai mai 69ut3 in#tite 8upne =mianP O Apoi alt e6a n:am 69ut nimi a3 (rde t mare iarmaro 3 a olo la )ip#ea0 5are iarmaro t lumea a#ta3 2i omedii3 2i mu9i i3 2i nem!ria pmntului bnd bere0 Cine n:a $u#tat3 oameni buni3 a#emenea butur3 # nu (ie u prere de ru0 C i e:un (el de le2ie amar0 O A2aP #e 6e#eli omi#ul0 Ei ei nu 2tiu e:i 6inulP O %r (i 2tiindA dar eu 6in a la noi n:am 69ut 2i i:am du# dorul0 O A2aP Ei de mn at e:ai mn atP Eu #o ot3 in#tite 8upne =mian3 te:ai (erit 2i de m!3 2i de broa# 3 2i de $u9$an0 Ciobanul #tupi u putere <ntr:o parte 2i #e 2ter#e la $ur u amndou mne ile to'oar ei0 O Nu m:am (erit a2a de tare3 6orbi ne$u#torul3 i n:am prea 69ut a e#te di'nii0 =ar arto(e3 #odom 2i arne (iart de por ori de 6a 0 O Carne (iartP #e mira pitanul I#a 0 O =a3 arne (iart0 Ei bere de:a eea de are 6 #pun0 O Vra#9i 3 urm ma9lul3 pui <n !i$l n:ai 69utP O Nu prea0 O Ni i miel (ript tl're2te 2i t6lit <n mo8deiP O A#ta nu0 O Ni i #armaleP O Ni i #armale3 ni i bor20 Ni i rap la pro!ap0 O =oamne (ere2te 2i aprN #e ru i mo2 )eonte0 O Apoi atun ea3 urm pitanul I#a 3 da nu au toate a e#tea3 ni i nu:mi pa#N # rmie u trenul lor 2i noi u !ara 5oldo6ei0 Fiind prea 6e#eli u to!ii de a#emenea u6inte3 am <n 'inat ul elele tr $iubeaua3 tr barba 2i tr obra9ul bu lat al lui 8upan =mian Cri#ti2or0 E:am r nit u mare larm3 (elurit3 (ie are:n le$ea lui0 O Alt(el nem!ii a eia au 2i lu ruri bune3 urm a tl ui u <n$duin! ne$u#torul0 5ai <nti 2i mai <nti la dn2ii <n6!tura:i la mare in#te0 O Ia a a#ta nu:i ru3 <ntri omi#ul0 O ;n tot tr$u3 <n tot #atu3 in#tite omi#e Ioni!3 <n tot tr$u3 <n tot #atu : 2 oal 2i pro(e#ori0 Ei toat lumea la arte0 O Atun i oile ine le p9e2teP mri iobanulA iar noi iar2i ne:am 6e#elit0 O *oat lumea la arte3 2i bie!i 2i (ete0 Comi#ul #e <n runtF O Cum 2i (eteP A#ta iar <i rnduial are trebuie # rmie la dn2ii0 Noi u to!ii am (o#t3 #e:n!ele$e3 de prerea omi#ului0 Ei iar am #tri$at3 a # #:aud pn:n !ara nem!a# 0 Ne$u#torul (iind <ntr:o umpn mai dreapt de t a noa#tr3 a 9mbit 2:a a2teptat # ne lini2tim0 Iar dup e ne:am lini2tit3 a urmatF O Ei mai au a ei nem!i3 in#tite pitane3 lu ru bun rnduial 2i le$ea0 Eu am uno# ut a olo un morar are #:a 8ude at pentr:un peti de mo2ioar u <mpratul0 Ei da :a a6ut dreptate3 8ude torii i:au dat dreptate <mpotri6a <mpratului0 O A#ta eu iar n:oi rede:o a 2i ru!a u (o N a #tri$at din nou Con#tandin iobanul0 O Ba eu red 2i:mi pla e 2i a#ta3 i:a <ntor# r#pun# r92ul0 O A2a 3 prea in#tite omi#e3 #tnd eu a olo trei #ptmni 2i 69nd multe3 ni i mie nu mi:a pl ut a(lndu:i iriti i0 ;n# alt(el red tot <n =omnul no#tru I#u# Hri#to#0 O Atun i um <# iriti iP O ;# iriti i pre um mi:a #pu# mie printele 5ardare de la *rei:1(etite0 O Apoi atun i tot iriti i:# 2i n:am e le (a eN #e <n6oi omi#ul0 Ei prndu:ne tare ru pentru a#emenea u#ur al nem!ilor3 l:am l#at pe ne$u#tor #:2i i#pr6ea# i#tori#irea ltoriei lui0 O E:am umblat3 9i#e el3 la nem!i pe drumuri 2i:n tr$uri 2i nime nu mi:a ( ut ni i o #minteal3 ni i om de rnd3 ni i #lu8ba2 <mprte# 0 Ei mi:am adu# u ru!a a eea de (o 3 um 9i e omu i#ta are nu rede3 mar(a pn la )io60 Iar la )io6 am <n r at:o <n 2arabane nem!e2ti0 Ei la 1u ea6a am # 'imbat:o <n ar de:a e#tea din Cordun0 Ei la Cornu:)un ii am intrat <n !ara 5oldo6ei3 u bu urie0 Ei dnd 6am tr =omnie3 6ame2ii m:au <ntrebat da nu le:am adu# 2i lor te:un dar de la iriti ii 2i ti lo2ii a eia de nem!i0 Atun ea am 6rt mna <n bu9unarul din dreapta al $iubelei 2:am # o# pentru doi 6ame2i te:un baider ro20 C i din 6reme m pre$ti#em pentru a#emenea <mpre8urare3 a # nu:mi #pinte bo elele0 Bu urndu:i a#t(el3 m:au l#at # tre A 2:am umblat u lini2te pn:n drept u Boroaia0 Ci a olo a ie2it din lun a 5oldo6ei un lre!3 (rumo# 2i 6oini om3 2i mi:a ( ut #emn u

,J

mna3 # #tau0 Am <n!ele# 3 da nu #tau3 are #:mi (a #emn u pi#toalele0 Ei3 #tnd 2i a2teptndu:l3 #:a apropiat de arle mele 2i m:a <ntrebat ine #unt 2i de unde 6in 2i e (el de mar( du 0 I:am #pu# toate3 a unui 8ude!0 Ei l:am <ntrebat 2i eu ine:i0 5i:a r#pun#F Uit:te la mine0 Eu <# 'o! 2i #lu8e# la a e#t drum mare0 1:mi dai banii pe are:i ai a#upra dumnitale0 O %m bun3 <i 9i eu3 #:!i dau mar(3 i al!i bani n:am0 Ce:am mai a6ut am dat ru2ilor 2i pn la lo ul meu mai am dou 9ile de drum0 O A2aP Atun i #:mi #pui e mar( ai0 O Apoi e mar( # amP Am mar( de la )ip#ea din !ara nem!a# 0 *ot (elul de 'orbote3 2i mr$ele3 2i er ei3 2i pn9eturi pentru ne6oile (emeie2ti0 O Ce 6rei dumneata # (a u a#emenea mar(P 9i#e 'o!ul0 N:ai $#it la a ei p to2i alt e6a3 potri6it pentru un 6oini a mineP O Ba3 da nu !iOi u #uprare 2i da !i:a pl ea3 m:am $ndit 2i la a#ta3 om bun3 <i #pun eu0 4o(tim un baider ro2 de ln de la India3 um n:are nimeni <n toat !ara 2i are #ade bine mai u #am omului lareN O 1 6dN ere 'o!ul0 Eu <ndat # ot din bu9unarul ellalt al $iubelei al treilea baider 2i i:l <ntind0 Cnd l:a 69ut3 mare bu urie pe a el 6oini 0 ):a luat 2i #:a du# mul!mindu:mi0 Bu uro# de <ntmplare3 nimere# <n #at la =r$u2eni3 tot dea#upra 5oldo6ei0 %pre# arle <n popa# 2i pun pe oameni # (a un (o la botul boilor 2:o mmli$ <n u8b0 Cnd # ot eu brn9a 2i r#toarn ei mmli$a3 ia a #e <n(!i2ea9 pri6i$'etorul 2i:mi ere <ndreptrile3 din porun a i#pr6ni iei0 Ce # 6 #punP Eu am #tra2ni e <ndreptri 2i mai ale# o # ri#oare de la nna2ul meu dumnealui a$a *emi#to le Bu 2an0 1 ot 2i:i art <ndreptrile 2i:i 6r #ub na# mai ale# a ea # ri#oare0 &i e a2a <n a ea # ri#oareF ?=in porun a mriei #ale Vod3 dumneata i#pra6ni ori pri6i$'etor3 ori 6ame23 ori 6orni de #at3 ori2i ine ai (i3 # nu um6a # ute9i a 6tma a e#tuia ne$u!tor3 i #:l Ie2i a mer$e u pa e la lo ul #u0 A2a0@ 1e 'ior2te a el pri6i$'etor la pe ete 2i la i# litur 2i rne2te din na#0 &i eF O =umneata3 8upne3 6ii din !ara nem!a# P .#pundF O =a0 Vin de la )ip#ea0 O Ei e (el de mar( adu iP O Apoi e (el de mar(P *ot (elul de 'orbote3 2i mr$ele3 2i er ei3 2i pn9eturi3 2i ituri3 pentru trebuin!ele (emeie2ti0 O Numai a#taP 9i e el0 Apoi e poate (a e u a#emenea lu ruri un 'oltei pre um m a(lu euP O Nu poate (a e nimi a3 <i <ntor eu u6nt 9mbind0 =a nu !i:i u #uprare 2i da !i:a (i pe pla 3 in#tite pri6i$'etor3 eu m:am $ndit 2i la o <ntmplare a a#ta0 Ei am la mine3 pe ln$ toate (lea urile muiere2ti3 un baider ro2 de ln de la India3 um nu #e mai a(l pe lumea a#ta mai (rumo#0 O 1 6d3 m <ndeamn pri6i$'etorul0 Eu # ot al patrulea baider 2i i:l dau3 2i el #e du e (r #: mi mul!mea# 0 A#ta e#te3 (ra!ilor re2tini3 #(r2i u 6oie:bun ne$u#torul3 5i:am pltit drile 2i 6mile 2:a uma #unt #lobod pn:n tr$ la Ie2i0 A olo mai am o dare tr #(nta noa#tr mai 4ara# 'i6a 2i tr printele 5ardare0 *rebuie # aut 2i la obra9ul dumnealui nna2ului meu a$a Bu 2an0 Ei pe urm m pot 'odini <n a#a mea 2i:n du$'eana mea3 a2teptnd rodul trudelor mele 2i anul nd <mi 6a (i dat #: mi iau #o!ie3 i trebuie # a(la!i <n #unt 'oltei0 Noi am ( ut iar mare 96oan3 $rmdind ul elele #pre barba in#titului ne$u#tor0 Ei <ntr:a ea 96oan #:a:n(!i2at3 prnd #priat3 <n# 9mbind <n ol!ul $urii3 An u!a0 ;ntr:un 'er#in adu ea pl inte u poalele:n bru0 )a are 6edere noi 2i mai tare ne:am bu urat 2i ne:am bur9uluit0 Iar =mian Cri#ti2or lip# anul3 (iind <n6e#elit aproape t 2i noi de 6inul el nou3 #:a # ulat3 a 6rt mna #tn$ <n bu9unarul el adn al $iubelei 2i a # o# la lumin o 9$rdi! de mr$ele0 42ind ln$ 'an$i!3 i:a a2e9at:o #ub $u2 2i i:a <n 'eiat:o la ea(0 Apoi3 ( nd un pa# <ndrt3 a pri6it:o u uimire0 O "upnea# An u!3 a 9i# el3 iat ai i mrturia tuturor oa#pe!ilor ti0 1 #puie to!i da au 69ut 6reodat 9$rdi! mai minunat la o muiere mai (rumoa#N Apu nd:o de dup ap3 a #rutat:o pe amndoi obra8ii0 Iar An u!a3 lepdnd 'er#inul3 i #:a r#u it pe dede#ubtul bra!elor 2:a # pat <n (u$ #pre 'an0

,/

%rb #ra Q % bab 2:un mo2nea$ ie2ir tr lumin din#pre arle lip# anului0 Femeia 6enea <nainte3 omul e6a mai <ndrt3 u apul pu!in <nl!at 2i prnd a a# ulta u mare luare:aminte 96oana 2i $la#urile de la (o ul no#tru0 Btrnul e orb3 mi:am 9i# eu pri6indu:l0 4are a:l tra$e baba dup dn#a :o (rn$'ioarA <n# el p2e2te pe urma ei (r $re2 tre miro#ul (ripturii 2i larma #(atului0 Baba purta broboad de 2ter$ar alb3 atrin! 2i #umie2 # urt0 %rbul era 2i el <mbr at a muntenii3 u plrioar nea$r 2i #trai alb3 iar o8o elul <l !inea numai pe umeriA 2i de #ub o8o el3 de la #ub#uoara #tn$3 <i atrna impoiul3 u lon!ul #pre pmnt000 Cnd #e #im!i aproape3 orbul #e opri3 numai baba mai ( u !i6a pa2i tr (o 0 El #e opri 2i lumina <i btea obra9ul ne lintit <mpre#urat de barb alb0 5ul!i dintre to6ar2ii mei nu:l b$a#er <n <n #am0 Numai 8upanul ne$u#tor de )ip#ea3 <n!ele$nd de#pre e:i 6orba3 <n epu a rde0 O 5tu2 1alomie3 9i#e el3 tot n:ai # pat de mo2nea$ul el 'iorP Vd #e !ine 'o8ma de dumneata0 O A2a:i3 8upne3 r#pun#e ea u 6ioi iune 2i #ub!ire3 <n# (r rutateA de nd am pur e# din .du!i3 #e !ine de mine a umbra3 a #:l du 2i #:l lepd la tr$u Ie2ilor0 A u dumnea6oa#tr3 urm ea tr noi eilal!i3 6e!i (i #o otit poate alt e6a3 a oamenii3 mi:i #o!ie ori (rateA dar eu am uitat 2i de a#emenea 9burd iuni3 2i de neamuri 2i nu u$et de t la ne6oile mele0 5:am aninat 2i eu <ntr:adao# la ru!ele dumnealui ne$u#torului a # pot a8un$e pn la #(nta u6ioa#a 4ara# 'i6a3 <n etatea =omniei3 # pun pe ra la ei un pui2or de ar$int 2i #:i mrturi#e# e durere am0 Iar #rmanul a e#ta3 l nd dup mine3 a <ndr9nit # #e apropie 2i de #(atul domniilor 6oa#tre3 (iind un btrn 6i lean 2i nd8duind :i 6e!i porun i # 6 9i e6a din impoiul #u0 5:am #trop2it la el #:2i puie <n ap o8o elul 2i # doarm #ub ru!3 dar el nu 6rea # <n!elea$0 Btrnul 9mbea3 a!intind #pre (o o 'ii lui de albu2uri oapte0 O 5ie:mi pla to6r2iile 6e#ele3 6orbi el :o 6o e blnd 2i 8oa#0 ;mi pla e 2i 6inul nou3 2i (riptura de pui <n !i$l0 Foarte:mi pla e #:a# ult i#tori#iri0 Ei # #pun 2i eu te 2tiu din tre ute 6remi0 =umne9eu a rnduit # m pedep#e# (r lumin <ntr:a ea#t 6ia!3 #:ntind mna 2i # er2e# pit de la re2tini buni0 Fiind a2a 6oia lui =umne9eu 2i a6nd el $ri8 de mine a 2i de 6iermii pmntului3 am u$etat nu trebuie # pln$3 i # prime# rnduiala0 Comi#ul Ioni! #e <ntoar#e #pre orbA 2i dup e:l pri6i <l <ntreb u mirareF O Fiind un er2etor nemerni pre um e2ti3 <!i pla e (riptura de pui <n !i$lP O ;mi pla e3 #tpne 2i (rate3 r#pun#e u $la#u:i prietene# orbul0 O Ei 6inul <!i pla eP O Ei 6inul nou pe are:l #im!e# <n!epndu:mi nrile0 O =ar i#tori#iri 2tii # #puiP O Etiu3 a ori are om3 de e # nu 2tiuP O Vd te lau9i3 <n# a(l i#tori#iri a mine 2i a prietinul meu pitanul Ne ulai I#a 3 nu:i nimeni # 2tie <n toat !ara a#ta a 5oldo6ei0 O )a a#ta eu nu m pun <mpotri63 #tpne0 O 1 nu te pui3 i eu am # #pun ea mai (rumoa# 2i mai minunat i#tori#ire din te #:au #pu#0 O 1:o #pui3 #tpne3 2i eu am #:o a# ult bnd 6in nou din oala domniei tale3 pe are ai umplut:o a uma0 Ei domniei tale 8upnea#a r2mri! are #:!i adu o oal nou3 pe are ai #:o umpli din proa#pt0 A2a3 a6nd 2i e mai trebuie pe ln$ 6in3 am #:a# ult u mare pl ere0 Ei dup a eea3 da 6ei bine6oi3 am #:!i 9i un nte din a e#t impoi 2:am #:!i nt 6ier#0 O Vra#9i 3 nemerni ule 2i orbule3 nu 2tii numai # bei 2i # mnn iA 2tii # 2i n!i0 O Etiu 2i a#ta3 #tpne3 din mila lui =umne9eu0 Etiu 2i altele0 O A2aP Ei impoiul tu 9i e (rumo#P O &i e3 #tpnilor 2i (ra!ilor3 par :ar (i din piele omenea# 0 O 1e poateA 2:ai #:mi n!i3 i a2a am eu pl ere <n a e#ta ea#3 la Hanu:An u!ei0 Noaptea tr9ie 2i lo2 a u pui $rbe2te #pre ru ea nop!ii0 Aud ni2te u o2i de:a An u!ei btnd din aripi 2i ntnd0 Unul dintre ei3 are are $la# mai pro#t3 l:a2 po(ti mni diminea! u bor2 a ru0 O Cu o2ii nt3 b$ de #am orbul3 a #:alun$e 2erpii 2i du'urile din prea8m0

,I

% lip #(atul no#tru onteni3 : a #:a# ultm <n t ere btile de aripi 2i trmbi!rile u o2ilor3 <nti aproape <n etatea 'anului3 apoi a o mu9i #tin#3 <ntr:o mare deprtare3 din olo de apa 5oldo6ei0 An u!a pu#e oala nou <n mna omi#ului0 O Frate Ioni!3 9i#e pitanul I#a 3 An u!a <!i d dumnitale oal nou 2i mie <mi 9mbe2te0 Cat # nu (iu eu mai mul!mit de t dumneata0 Han$i!a rdea $dilat0 O Atun i oala a#tlalt3 'otr< omi#ul3 trebuie #:o dau orbului3 are are #:mi nte din impoiul lui0 O Am #:!i nt3 #tpne0 Baba3 are adu#e#e pe er2etor3 #e art #uprat (r pri in3 nd mo2nea$ul p2i u manile <ntin#e #pre noi0 O Nu <n!ele$ de e ne6olni ii 2i ali ii <n ur petre erile oamenilorN O 1 nu te #uperi3 #or 1alomie3 #e <ntoar#e tre ea er2etorul3 i #uprarea:i de la Ne uratul0 O Nu:!i #unt #or3 #e # utur baba3 ( ndu:2i $ura pun$ 2i <ntor ndu:2i apul de tr el0 O Nu:mi e2ti #or3 ade6rat3 i eu nu #unt de t un biet #rman pribea$ prin a ea#t lume0 Frumoa#:i 2i eu n:o mai 6d0 *nr:i 2i eu n:o mai #imt0 Ad:!i aminte3 li! 1alomie3 de 6remea nd purtai la $t mr$ritar3 (ii bun a atun i 2i nu te #upra pe mine0 Baba t u0 An u!a rdea0 O CumP Etii 2i e:i mr$ritarulP #e mir omi#ul Ioni!0 O Etiu3 i l:am 69ut 2i eu odat lu ind0 5r$ritarul3 in#tite #tpne3 e o piatr # ump are #e $#e2te <n # oi i3 la mare0 Cum <i a uma3 <ntr:o noapte de toamn3 nd marea:i lin3 ie# anume # oi i la mal 2i #e de# 'id la lumina lunii0 Ei a eea <n are ade o pi tur de rou #e <n 'ide 2i intr la adn 0 Iar din a ea pi tur de rou #e na2te mr$ritarul0 O A e#t orb #ra are3 dup te 6d3 de#tul <n!elep iune3 6orbi ne$u#torul de )ip#ea3 (luturndu:2i barba pe dea#upra oalei0 Cu to!ii ne mi2 arm3 a 2i um am (i 6rut # ne apropiem mai bine de (o 0 %rbul <2i r#u i trupu:ntr:o lture 2i #orbi din oal0 Apoi obra9ul i #e <ntoar#e iar #pre noi 2i 9mbi <n noaptea:i prelun$0 4u#e oala la pmnt 2i #e a2e9 tur e2te ln$ ea0 *ra#e #pre el pli# ul impoiului 2i um(l : un r#u(let adn (oiul0 Cuprin9nd in#trumentul #ub otul #tn$3 <l #trn#e3 2i el !ip o dat # urt3 a 2i um l:ar (i durut0 Apoi <n epu a mormi 2:a da #unet de nte 6e 'i0 O Ai#ta:i nte ul mioarei3 $ri orbul <ntor ndu:2i #pre noi 9mbetul0 =a po(te2ti alt e6a3 #tpne3 <!i pot 9i e pe urm0 O CntN 6orbi <ntrtat 2i #uprat iobanul0 Cpitanul I#a <l pri6i r9nd #ub!ire pe dea#upra apetelor noa#tre0 Cimpoierul um(l mai tare (oiul3 apoi3 l nd u de$ete repe9i pe $urile #urlei3 'em un 6ier# de m'nire din deprtarea anilor de demult0 ;nl!nd o 'ii mor!i #pre #tele3 l# pli# ul impoiului 2i nt u $la#0 1punea e6a de#pre trei iobani are oborau u turmele din munte0 Ei doi din ei a6eau $nduri rele a#upra elui mai tnr000 1:aude3 #:aude =e trei iobna2iA: =eparte3 la munte3 +oman $omnind3 +omn$omna2 %ile pornind000 Iar i9bu ni <n #url 'emarea de demult0 % #im!eam <n mine a o btaie de inim a oamenilor are au (o#t 2i nu mai #unt pe a e#t pmnt0 Au9eam pentru <ntia oar nte ul a e#ta al p#torilor0 Ei luam aminte la mioara are #e tn$uia 2i 6orbea omene2te u #tpnul #u de#pre moartea lui000 5ri #:au 6orbit Umbrele nd re# Ei #:au #(tuit Ne$uri #e opre# ;n apu# de #oare3 4e mun!i 2i pe ape3 : Ca # mi te:omoare0 =orm oile toate000 Celelalte #ti'uri au rma# numai a o p l <n mine3 u totul nede#lu2ite0 Iar printre ele tn$uirea impoiului0 1tteam 2i a# ultam <n 3 pe nd (oiul #e de9um(la la pmnt a o di'anie netrebni 3 ln$ pi ioarele orbului0 El rup#e u din!i la omi dintr:un pi ior de pui 2i <n$'i!i 'ulpa63 u albu2urile re# ute <n $6anurile ne$re ale o 'ilor0 Apoi i#to6indu:2i 2i oala de 6in3 rma#e iar2i alinat3 u (a!a tr noi0 Ciobanul el pro#t 2i #uprat de la .aru3 um 2i mona'ul are #e du ea la 1(ntu:Haralambie pln$eau pe lo urile lor (r ni i o ru2ine0 A2a pot 6orbi 2i eu (r #(ial de a ea <ntmplare3 nd am lepdat la rimi pentru ni2te <n 'ipuiri0 O =a po(te2ti3 #tpne3 pot a:!i nta 2i alte nte e mai (rumoa#e3 a 6orbit er2etorul0 O =a 2tii altele mai (rumoa#e de e mi l:ai ntat pe:a e#taP r#ri u $la# de 'ar!a$ domnia #a omi#ul Ioni! de la =r$ne2ti0

,B

O Iat de e3 (ra!ii 2i #tpnii mei3 a r#pun# btrnulA i eu3 rmnnd (r 6edere <n de pe nd eram opil3 am ie2it din #at de la noi 2:am pornit <n lume0 Ei oplo2indu:m <ntr:o iarn pe apa 4rutului3 la o perdea de oi3 am #tat pe ln$ ni2te ba i btrni la (o uri are nu #e mai #tin$eau ni iodat0 Ei a ei ba i 6e 'i din pu#tie m:au <n6!at ln$ (o a e#ta nte A dar m:au le$at u bl#tm # nu:l uit ni iodat 2i3 de te ori oi #una din impoi3 #:l 9i mai <nti 2i mai <nti0 Iar dup e m:am de#pr!it de a ei ba i3 a(la!i3 #tpnii mei 2i (ra!ii mei3 am tre ut din olo de 4rut3 #ub mna unui ali btrn3 are nu era orb u ade6rat3 dar 2tia # er2ea# tare (rumo#3 ntnd re2tinilor #pre a (i miluit0 A6ea me2te2u$ # par nu 6ede3 2i nd eram noi #in$uri <l au9eam r9nd0 Iar =omnul =umne9eu <l ierta pentru a#ta3 pentru #e du ea totdeauna la bi#eri 2i #e <n 'ina u6iin io# la #(intele i oane0 Ei tot a2a #e <n 'ina 2i ( ea ru e nd3 la o mar$ine de #at din are ie2eam3 #e pre$tea # (ure o $in #au un miel0 Ei ru$ndu:#e u redin! 2i dreptate3 =umne9eu <l a8uta0 Cu a el ali btrn am tre ut printre mo# ali 2i nimeni nu ne:a oprit O ni i ei mari3 ni i ei mi i3 i 2i:n a ea !ar a lor er2etorii #unt oamenii lui =umne9eu 2i n:au ne6oie de 'rtie u pe ete0 Am umblat pe unde am 6rut3 prin tr$uri 2i #ate3 2i pe la iarmaroa e mari3 2i re2tinii ne miluiau din bel2u$0 =in e #trn$eam3 a6eam de 6ndut la r2mari 8ido6i3 ori la mun itori #rmani0 Iar Iero(ei3 to6ar2ul a ela al meu3 nu uita # umpere din parale 2i:o lumnri de ear3 a #:o puie la i oane0 1(in!ii #e bu ur de dar3 nu uno# pre!ul lumnrii 2i ni i nu pot a(la ne:au mai rma# arboa6e0 =e altminteri Iero(ei le !inea a# un#e bine <n 'imir0 A2a am mer# noi pn la tr$ul el mare al C'iului3 2:a olo ne:am oprit o iarn 2:am 'eltuit a ele arboa6e a$oni#ite0 Ct am #tat3 am trit tare bine 2i tare (rumo# <n brea#la noa#tr a ali ilor orbi3 unii (iind orbi 2i al!ii nu0 E:am uno# ut a olo3 a la o 2 oal3 <n6!minte pe are nu le 2tiam3 deprin9nd ntri 8alni e 2i me2te2u$ul bre#lei0 E:apoi pierind Iero(ei la o petre ere 2i la o btaie <ntr:o noapte3 am (u$it din C'iu 2:am umblat u al!i to6ar2i prin lume3 pn la o ap mare unde am au9it limb ttra# 0 Am trit bine o 6reme 2i:n ta$ma ne redin io2ilor3 dup a eea mi:a 6enit dor <ntr:o prim6ar # miro# r2in de brad0 E:am <ntor# #patele tr limbile p$ne 2i (a!a tr !ara 5oldo6ei0 Iar <n toat a ea#t 6reme3 #tpnii mei 2i (ra!ii mei3 eu am purtat impoiul u mine 2:am ntat3 : neuitnd bl#tmul ba ilor de la 4rut0 =e a eea a!i au9it 2i dumnea6oa#tr a el nte 0 =e pl ut mie nu:mi pla e3 <n# trebuie #:l nt0 Ei de po(ti!i3 6 pot 9i e unul mai mndru 2i mai u 'a90 42ind eu <n#pre lo urile mele3 am <ntrebat de:un #at la apa 5oldo6ei 2i nu l:am mai a(lat3 i #e pu#tii#e 2i:l #trmuta#er domnii 2i boierii0 *re u#er ani mul!iA pieri!i 2i mor!i au (o#t to!i ai meiA iar pu'oiul 5oldo6ei le:a ri#ipit mormintele 2i le:a du# iolanele la 6ale prin # runtare 2i lun i0 Am umblat atun i <ntrebnd de:un 'an de demult3 are #ttea 2i:n 6remea opilriei mele la drumul <mprte# 0 A el 'an3 mi:au #pu# re2tinii3 nu departe de lo ul unde:a (o#t un #at Ne$oie2ti3 #e 'eam <n 9ilele noa#tre Hanu:An u!ei 2i oameni are #e du la tr$ul le2ului ori la .oman (a a olo popa# mare0 Am 6enit la miro9n de brad 2:am tre ut pe la a el 'an0 =e:atun ea ni i mai 2tiu !i ani 6or (i (iind0 Iar a uma3 a8un$nd 6remea # m du iar la Ie2i3 la =omnie3 # m <n 'in 2i eu la moa2tele #(intei 4ara# 'i6a de la *rei:1(etite3 <n!ele$ :am ( ut iar popa# la a e#t 'an3 arele #e 'eam a An u!ei0 5ul!me# lui =umne9eu :am $#it u6nt bun 2i mil0 1tpnii mei 2i (ra!ii mei3 pe nd eram eu un prun 2i 6edeam #atul no#tru are nu mai e#te 2i !intirimul pe are l:au ri#ipit apele3 am au9it po6e#te ade6rat de la un buni al mai ii mele3 de#pre o minune a #(intei 4ara# 'i6a3 unde ne du em # ne <n 'inm eu 2i li!a 1alomia0 A ea minune #:a (ptuit <n 6remea 6e 'e3 (iind o #trmoa2 a noa#tr ai i tritoare la a e#t 'an0 ;n a ea 6reme #:a (o#t ridi at a#upra !rii 5oldo6ei3 a Anti'ri#t3 =u a:Vod0 A6nd nei#to6it po(t de ar$int 2i aur3 a prin# a arun a biruri a#upra norodului0 Atun i #:a i# at o 9i alF e:i $reu pe#te bordeieP : Birurile lui =u a:Vod0 : Umblau #lu8itori lri u #uli!i 2i u ( lii0 )uau 6it3 luau 2tiubei3 luau !ol3 luau bani0 Cui #e punea <mpotri63 <i luau 2i 6ia!a0 A ie2it <n !ar 'o!ia domnea# 0 Nu mai era 'ip # # ape nimene de #ub umpt0 Fu$eau noroadele pe#te $rani!0 4n e:au nimerit ni2te #rmani ne 8i!i3 <ntr:o toamn3 la Ie2i3 la moa2tele #(intei0 Ei l:au prt pe =u a:Vod3 # ldnd ra la u la rimi0 Atun i3 <ndat dup a ea#t ru$ iune3 #:a ltit ra la #(intei0 Ei poporul (iind de (a!3 <n 9iua de 1J ale lunii o tombrie3 la amia93 #:a <ntune at erul3 #:au tulburat #ti'iile 2:a prin# a bate o 9loat u 6i(or0 Iar pn a doua 9i #:a pu# troian0 Ei noroadele #:au #pimntat (oarte0 ;n a ea noapte a 9ut de pe 6nt demonul la urtea domnea# 2i3 btnd <n $eam u $'eara3 a dat de 2tire lui Vod # le#e <n lumea a#ta toate bo$!iile #trn#e 2i # #e $tea# de ale pentru drumul el (r <ntoar ere0 O A 6enit 6remea3 luminate =oamne3 #:!i dai #o otelile 2i # plte2ti e:ai i# lit0 C i el ( u#e 9del 2i pu#e#e i# litur 2i pe ete3 : a # poat i9bndi atta ur$ie a#upra lumii0 =u a: Vod a <n$'e!at <n patul lui de ar$int3 au9ind $la#ul0 =up a eea a r#rit a #ub bi i 2:a r nit la #lu8itor #:i <n'ame tele$arii la arate0 A#t(el a (u$it3 u e a6eri a putut #trn$e3 pn <ntr:un

,8

#at din 8o#0 Iar a olo3 o dat u 6i# olul3 l:au a8un# ni2te 8oimiri Ie2i 2i l:au prin#3 prdndu:l de bani0 Ve#titorul nop!ii (iind de (a!3 rdea3 2i l:a dat pe mna elor du2mani0 ):au apu at de $ruma9 2i l:au du# u dn2ii0 +#ind <n alea lui omturi 2i troiene3 mer$ea (oarte $reu 2i i:au 9ut aii0 Atun i a # o# din #n trei $albeni3 e:i mai a6ea a# un2i3 2i i:a pu# <n palma unui ti lo# de rnd3 pentru:o #anie u oplene 2:o iap alb0 Ei u a ea #anie proa#t a a8un# =u a:Vod ai i la 'an0 =in toat a6erea de pe lumea a#ta nu mai a6ea nimi a0 E:a erut btrnei a eleia a noa#tre o ul i de lapte de poman0 Iar ea nu:l uno2tea0 Ei #e tn$uia n:areF O N:a6em lapte3 n:a6em 6a i3 mmu A n:a6em3 ni le:a mn at =u a:Vod3 mn a:l:ar temni!a pmntului 2i 6iermii iadului ei neadormi!iN El a t ut3 2i:a ple at (runtea3 #:a #uit <n #anie3 #:a du#0 Iar mai pe urm #:a a(lat ine a (o#t0 ):au du# 8oimirii #pre 'otar0 =ar la raiul le2e# n:a mai a8un#0 A intrat u iapa ea alb <n #in$urt!i 2i odri3 a poti nit <ntr:o rp3 2:a tre ut pe trmul ellalt3 <n lo ul bl#tmurilor0 E:a rma# i#toria a elei minuni de la om btrn la om btrn pn <n 6remurile mai nou0 Fra!ii mei 2i #tpnii mei3 a e#tea:# lu ruri tre ute0 4entru pl erea dumnea6oa#tr de:a uma3 da po(ti!i 2i porun i!i3 eu pot # 6 nt alt e6aN )a a e#te 6orbe #:a petre ut un lu ru la are noi nu ne a2teptam3 ori !i r92i3 ne$u#tori3 ru2i 2i oameni de rnd ne a(lam a olo0 Comi#ul Ioni! a #tri$at po(te2te nte 0 ;n# An u!a ea tnr3 apropiindu:#e de orb3 l:a uprin# de mn0 I:a 9i#F O Am a# ultat 2i de la mama <ntmplarea a#ta0 ;ntoar e:te #pre mine0 4oate dumneata3 un 'e2ule3 6ei (i (iind unul Co#tandin3 de#pre are am au9it pe mai :mea #punnd #:ar (i rt it prin lume0 O Eu #unt3 r#pun#e btrnul0 A2a m 'eam0 Ei 9mbi <ntuneri ului0 Apoi3 u de$etele 'arni e3 pipi obra9ul An u!ei0 Ea lu mna are:o pipia3 o <ntoar#e 2:o #rut0 =up a eea3 #ub a elea2i de$ete3 pu#e pit 2i (riptur0 1ra ul prin#e iar2i a rupe la om din arne3 u din!i de (ier0 4ar uita#e unde:i 2i nu mai a6ea a #pune ni i un u6nt0 Noi <l pri6eam u mare uimireA iar :o uimire mai #porit de t a tuturora3 ltinndu:#e u2or <n 9baterile (o ului3 #e uita omi#ul3 nu att #pre #rmanul (lmnd3 t #pre a ea di'anie are 9u#e la pmnt alturi de el3 de9um(lat 2i moart0

I#tori#irea &a'ariei (ntnarul Q ;n <nainte de a:2i (i #(r2it orbul i#tori#irea3 li!a 1alomia <n epu#e a nu mai a6ea a#tmpr3 rupndu:2i de$etele 2i mu2 ndu:2i bu9ele0 Apoi nd An u!a i:a #rutat a elui pribea$ mna3 punndu:i dinainte alte (ripturi 2i pl inte3 nu #e putu opri # nu mormia# (elurite 6orbe tr noi3 ei mai aproape de dn#a0 O Ia a3 a#t(el trie# unii (r $ri83 m ar :# ni2te ne6olni i0 Umbl du2i de mn de al!ii3 ei #in$uri nu:# 6redni i # al e doi pa2iA 2i pe unde a8un$ #pun ni2te min iuni3 de #t lumea 2i #e uit la dn2ii u $ura # at0 O Care min iuni3 mtu2 1alomieP <ntreb eu0 A #pu# ni2te <ntmplri din 6ia!a lui 2:o i#tori#ire u =u a:Vod3 are ni i nou nu ne e#te ne uno# ut0 O A#ta 2tiu eu :i ade6rat3 ni i noi nu #untem de ieri de:alaltieri3 2:am au9it 2i 2tim de#tuleA : dar toate ale lui n:a!i au9it dumnea6oa#tr um le <ntor ea 2i le #u ea3 a # #e ple e o lume tr dn#ulP 4ar e:i bun un 'rbP Nu:i bun de nimi a0 A2a eu una m:am umplut de ndu( au9ind 2i mai ale# 69nd0 O 5tu2 1alomie3 tare te ro$F nu te #upra0 =umneata nu uno2ti um <i lumeaP Ai (o#t (emeie (rumoa# <n 9ilele dumnitale 2:ai purtat la $t mr$ritar3 um #punea mo2 Co#tandin0 Apoi de e:!i ie2eau brba!ii <n prea8m3 artndu:2i din!ii 2i m$ulindu:teP Iar la alte (emei nu #e uitau3 i nu erau a dumneata0 A#t(el 2i lumea a#ta de:ai i adunat la lu rarea are #e 6ede are pl ere #:a# ulte i#tori#iriA

,9

2i ine le #pune mai (rumo#3 a ela are laud mai mare0 Btrnul a ela:i orb 2i ti lo#3 dar 2tie # #puie 2i # nte3 a6nd dar de la =umne9eu0 A#emenea da te bu uri de:o (loare :i luminat 2i are mirea#m3 nu te po!i #upra pe ea are:i mo'ort 2i (r miro#3 i nu:i ea 6ino6at0 O A eea:i bun de lea N #e a# u!i la mine li!a 1alomia0 O 4re um #pui3 e bun de lea 3 2i ai dreptate3 mtu2 1alo:mie3 dar ai ea noi nu ne:am #trn# pentru me2te2u$uri do(tori e2ti0 A#emenea a 2i orbul3 au #pu# al!ii3 <nainte de:a 6eni dumneata3 ni2te i#tori#iri de #:a ( ut rn en arnea pe mine 2i n:am # le uit pn la ea#ul mor!ii0 Ei mai ale# a2teptm a uma # ne #puie omi#ul Ioni! una um nu #o ot :a (o#t 2:a mai (i0 O Vorbe2ti de r92ul el u# atP O =e dn#ul 6orbe# 3 mtu2 1alomie0 O Apoi pe:a ela mi #e pare l:am mai 69ut eu 2i l:am mai au9it 2i alt dat0 ;ntr:ade6r3 pare un om um nu #unt mul!i0 *ot a2a3 m uit la to!i3 2i pe unii <i uno# 3 69ndu:i alt dat tot ai i la 'anA 2i m:nduple a rede :or (i 2tiind 2:or (i #punnd <ntmplri0 ;n# e re9are poate # aib el mai netrebni dintre to!iP Eu3 are l:am adu# 2i l:am # o# <n 6ederea tuturor3 #tau deoparteA 2i el e la mare in#teN =ar a uma # 9i em nu:i 6orba de mine3 urm li!a 1alomia3 <mpun$ndu:m u o 'ii0 =ar iat3 eu ai ea3 <ntre dumnea6oa#tr3 m uit la unul are #:a <ntmplat # 6ad ni2te mari po9ne <n 6ia!a lui0 1 #puie a ela3 : # 6edem unde rmn orbiiP %ri #:a# ultm pe dumnealui omi#ul Ioni!3 O a2a ni #:a 2edea mai bine 2:a (i mai (rumo#N O 5tu2 1alomie3 <ntreb eu3 de are po9ne 6orbe2ti dumneata 2i de are omP O Uit:te 2i:l unoa2te0 1t <ntre lu$r 2i ioban0 O A ela:i mo2 &a'aria (ntnarul3 mtu2 1alomie0 Nu l:am au9it # o!nd $la# de nd #unt ai ea0 =umnitale nu:!i pla orbiiA dar iube2ti pe#emne mu!ii0 O Nu:i mut3 nu te teme0 ;i pla e tare butura 2i n:are nd 6orbi0 Numai #:!i #puie e i #:a <ntmplat3 2:apoi # 6e9iN O Ce i #:a <ntmplat3 mtu2 1alomieP O Ce i #:a <ntmplatP #e ame#te 2i r92ul3 (r # 2tie de#pre e:i 6orba0 Cui i #:a <ntmplatP O Uite3 omului a eluia3 in#tite omi#e Ioni!3 r#pund euA lui &a'aria (ntnarul0 ;mi mrturi#ea mtu2a 1alomia de#pre o po9n are #:ar (i petre ut nd6a0 O UndeP O 1 #puie el3 omi#e3 $ri li!a 1alomia3 u $la#ul deodat <ndul it0 ;ntreab:l3 # #puie <ntmplarea din pdure de pe#te ap0 Bdi a &a'arieN #tri$ ea a# u!it0 Fntnarul <ntoar#e apu:i bu'o# 2i barba:i <n l it0 O HuN r ni el3 a din (undul (ntnii0 O Bdi a &a'arie3 in#ti!ii oa#pe!i de:ai i po(te# #:aud e !i #:a <ntmplat dumnitale3 nd erai (l u3 <n pdurea de pe#te ap0 O A'aN )a 4#tr6eni0 O A olo3 bdi! &a'arie3 <ntr:o poian pe are:o 2tii dumneata0 O ;ntr:o poian are:a (o#t 2i nu mai e#te3 i a ea pdure #:a tiat0 ;i 9i ea poiana lui Vldi a 1a#0 O Au9i!iP 6orbi li!a 1alomia 9mbind0 Apoi #e apr de ul i a pe are i:o <ntindea r92ul0 ;!i (oarte mul!me# 3 in#tite omi#e3 dar eu3 (iind bolna6 de 6tmtur3 nu pot #u(eri <n $ur ni i o pi tur de 6in0 Nu beau de t ra 'iu0 4ot $u#ta 2:o pl int dintre a elea3 : are:i mai mol u!3 in#tite omi#e3 i nu mai am din!i a de demult : 2i a <n 6remea tinere!ii nu mai pot mu2 a0 Bun pl int3 n:am e 9i eF a2a le (a 2i eu0 A uma par tot a2 <ndr9ni # iau m ar <n 6r(ul bu9elor olea de 6in3 mai ale# nu:i de el 6e 'i0 1pune3 bdi a &a'arie3 <ntmplarea de la poiana lui Vldi a 1a#0 O Care <ntmplareP <ntreb iar3 alene3 (ntnarul0 O ;ntmplarea a eea nd te:a 'emat boierul de la 4#tr6eni la urte 2i !i:a porun it #:i au!i ap <n a ea poian0 O A2a:i3 <n u6iin! &a'aria0 5 'eam 2i:mi porun e2teF 1:mi $#e2ti ap 2i #:mi #api o (ntn <n poiana lui Vldi a 1a#0 A olo are # (a popa#3 <n toamna a#ta3 mare 6ntoare domnea# 3 : 2i trebuie ap0 &a'aria (ntnarul #e opri0 O EiP <l <ndemn omi#ul0 O Atta:i0 O Cum attaP # utur din ap li!a 1alomia000 Vin:!i3 bdi a3 <n #im!ire 2i #pune toateF um ai mer# u dn#ul la (a!a lo ului 2:ai btut u pi iorul <n pmnt i i3 ai btut u pi iorul <n pmnt din olo3 : 2:ai a# ultat #emnele pe are le 2tii0 4e urm ai # o# din 'imir umpna3 : are ni iodat nu d $re23 2:ai a2e9at:o pe (a!a pmntului 2i te:ai uitat la dn#a000

J-

O 5 uitam3 6orbi &a'aria3 dar boierul a ela3 u onu =ima 'i 5r9a3 m ar #e uita 2i el3 nu <n!ele$ea nimi a0 Iat3 u a ea#t umpn am $#it eu ap <n poiana lui Vldi a 1a#0 5o2 &a'aria tra#e din laturea #tn$ a 'imirului dou be!i2oare rotunde 2i <n$emnate de lemn 6e 'i 2i lu#truit0 ;n er # de# ur e din 8urul lor ni2te (ire ne69ute3 2i #ti li <n btaia (o ului un buburu9 de ar$int0 O Cumpna a#ta3 lmuri el3 e din lemn de orn0 He:'eiN ine 2tie ine a ( ut:o 2i nd a ( ut:o0 A rma# de la btrnii ei 6e 'i3 are au (o#t tot (ntnari3 2:au a(lat u dn#a (ntnile 2i i96oarele3 um am a(lat 2i eu atun ea <n poian3 (a! (iind u onu =ima 'i 5r9a0 A#ta:i0 O Ei3 2i pe urmP O 1pune3 omule3 <l #ili iar li!a 1alomia3 rnind #pre el na#ul 2i #trmbnd #prn enele0 1pune um ai ( ut po N u talpa opin iiF O Ai i3 u oane3 dm de ap0 O ;n a e#t lo P O ;n a e#t lo 3 u oane =ima 'i0 =:mi robi u 'rle!e 2i a9maleA porun e2te la dou9e i de ru2i #:adu piatr 2i # mi:o ldea# alturiA d:mi a8utoarele de are am ne6oie (i !idul la rate2 pentru buturA 2i pe urm3 <n # urt 6reme3 te po(te# ai i :un pa'ar de le2tar3 #:!i dau # bei din el la rima pmntului0 O A2a:i3 <n u6iin! &a'aria0 O Ei3 2i dup a eea boierul 9i eF A2a # (ie 2i #:mi 9ide2ti (ntnaN Ei #e du e u (ntnarul la urte 2i #tri$ la $rmti #:i adu o pan de $# 0 =up e:i adu e pana de $# 3 ere erneal 2:o m#u! 2:o bu at de 'rtie0 E:a # ri# a ea !dul pe are o eru#e &a'aria0 4e urm3 a 'emat pe #lu8ba2i 2i Ie:a porun it la (ie are e are de ( ut3 e robi # deie la #pat3 e oameni u 'arabale # rnduia# la piatr3 e a8utoare #:i pre$tea# (ntnarului la 9idrie3 : 2i3 <n 'inndu:#e to!i3 #:au dat u do#ul <ndrt 2i #:au du# # <mplinea# porun ile0 O A2a:i3 <n u6iin! iar &a'aria0 A 96 nit tre eiF #tN : a2a a6ea el obi ei # (a 3 : 2i #:a uitat <n runtat0 Ei ei #:au du# u mare (ri 0 O 1:au du#3 urm li!a 1alomia3 2:au adu# de toate la lo ul 'otrt 2i la 6reme0 i$anii au <n eput # #ape u 'rle!ele 2i # bat u a9maleleA ru2ii adu eau 2i ldeau piatra pe pa8i2te 2i bdi!a &a'aria #ta pe:o oa#t3 <ntr:un patul de (run9ar3 2i #e uita la dn2ii 2i tot $u#ta dintr:un ul ior0 O .a 'iu de dro8die de la Cotnari3 <ntre$i (ntnarul0 O A2a e#te0 E:a #tat el a2a <n olib 2i:n patul pn e:au dat a(ar robii3 u 'rle!ele3 pmntul ne$ru3 pe urm au dat a(ar lutul3 2i pe urm au a8un# la ni#ip 2i la prund0 Ei nd au a8un# la 'um3 bdi!a &a'aria #:a # ulat <n pi ioare 2:a 6enit la mar$inea $ropii0 &i eF 5i !i$anilor3 da 6i:i #ete3 mai rbda!i o !r3 i <n urnd da!i de ap0 A2a a (o#t um a #pu# el 2i um arta#e umpna0 Au dat3 oameni buni3 de ap 2:au mai #pat iar2i : ridi nd a(ar mo irla u iuberele pe # rip!0 E:au #pat de:2i lepdau robii #udoarea u palma de pe (runte0 Ei <ntrebauF 5ult mai a6em3 me2tere &a'arieP i d:a u r9bim pe ellalt trm0 1pa!i3 mi3 9i e (ntnarul3 pn e 6:oi #pune euF $ataN E:a2a : <ntr:o 9i #e # oal iar 2i porun e2teF +ataN =e:a u a2e9m pra$0 Cur!im (rumo#3 punem #pri8initori bune 2i <n epem a 9idi0 A2a au ( ut0 Ei #:a obort el u 9idarii <n (ntn 2:au 9idit0 Iar nd #:a # uturat (run9a <n poian3 a 6enit boierul u pa'ar de le2tar 2:a $u#tat ap3 dup 'otrrea lui &a'aria0 O A2a:iN <n u6iin! &a'aria0 Cu onu =ima 'i a ( utF #tN bun ap3 bre &a'arieN : <ntr:ade6r era bun ap0 =e t eu 6inul <l beau mai u pl ere3 i mi:i mai u priin!0 O Ei3 2i pe urmP <ntreb omi#ul0 O 4e urm $ata0 Atta:i0 Am ( ut (ntn 2i pa e bunN O 1tai3 bdi a &a'arie3 nu:i a2a3 urm r9nd li!a 1alomia3 i eu am #pu# a e#tor oameni e:ai 69ut 2i e dumneata3 2i te:am ludat0 A2a dup a eea3 #(r2indu:#e treaba (ntnii3 a 6enit 2i de la =omnie un lre!3 6e#tind 6ntoarea lui Vod0 Ei 6enind 6e#titorul3 u onu =ima 'i a 'emat iar pe to!i la porun a #a 2i le:a 'otrt # $ri8ea# lo ul <n poian 2i # dure9e olibe pentru popa#ul 6ntore# 0 Cnd a de# le a Vod3 &a'aria #:i <n(!i2e9e ap re e <n ul ior3 2i din ul ior # i:o toarne <n pa'ar3 : 2:alturea # #teie un !i$an u 'i#eaua u dul e!i 2i u lin$uri! de ar$int pe tabla0 *oate (iind a#t(el rnduite3 a 6enit Vod la 4#tr6eni u mare alai0 O Vod Calima'000 ob#er6 (ntnarul0 A6ea o barb ia a2a de mare000 Ei:ntruna 2i:o pieptna u de$etele0 O Ei 6enind Vod u mare alai3 i:a ie2it u onu =ima 'i 5r9a <nainte u u oana dumi#ale 2i u (ata3 i a6ea o (at #ub!iri 2i (rumoa#0 1:au <n 'inat 2i au #rutat mna lui Vod0 Iar (ata #u#pina 2i pln$ea0 O Ce e#teP a <ntrebat mria #a Calima':Vod0 =e e #u#pin a ea#t opilP

J1

O =e mare #(ial3 mria ta3 a r#pun# boierul0 Ei #:a <n runtat urt la opil3 9brlindu:2i #prn enele0 Iar (ata a eea000 O A$li!a000 ;ntre$i &a'aria0 O Iar (ata a eea A$li!a n:a6ea alt e6a3 de t o dra$o#te a tinere!ilor ei pentr:un (e ior de ma9l din .9boieni0 Fiind Ilie2 Ur#a 'i ma9l3 boierul #e r#ti#e la el 2i:i #tri$a#eF #tN # lip#e2ti din o 'ii mei3 mi2ele3 i ai #u it apul (eteiN : Iar a uma (ata3 nemaia6nd ni i o nde8de pentru dra$o#tea ei3 pln$ea0 Boierul a apu at:o de umr3 2:a <n le2tat:o de bra! 2:a repe9it:o <ndrt <ntr:o mar3 a # nu #tri e petre erea3 ni i # obli ea# Vod de a#emenea ru2ine0 ;ntor ndu:#e #pre in#tita barb a mriei #ale3 #e arta u obra9 de# 'i# 2i 6e#el0 Ei pe lo 3 'emnd pdurarii3 i:a pu# # numere de (a! u Vod e prioare 2i mi#tre!i au <n de#imile 2i rpile de dn2ii 2tiute0 =up e:a (o#t petre ere a tot norodul3 =omnia #:a ul at de6reme3 a # #e # oale de diminea!0 Ei <ntr:ade6r Vod a (o#t el mai dinti pe al : 2i u onu =ima 'i3 alturea de el33 rnduia pu2 a2i 2i 'ita2i0 Au pornit la pdureA au <ntin# i 6olo ul de oameni 2:au btut rpi 2i #i'le3 'iuind 2i #unnd din ornuri0 Iar <n 6remea a ea#ta3 &a'aria #e $rbi#e tr (ntna lui0 O A2a e#teN <n u6iin! (ntnarul0 O Ei:nainte de a a8un$e la (ntn3 iat 6ede <n rare pe opila lui u onu =ima 'i0 4ln$ea u palmele la tmple 2i umbla be9meti printre opa i0 O 1rut mna3 dudu A$li!3 9i e &a'aria0 =ar de e #u#pini 2i pln$i mata a2a3 a dup mortP O Vai3 &a'arie3 #tri$ ea oprindu:#e0 Cum n:oi pln$e3 &a'arie3 da eu m:am 8uruit mor!iiP 5: am pu# <n $enun 'i la i oana 5ai ii =omnului 2:am ru$at:o # (a o minune # #e moaie inimile de piatr0 V9nd la Vod nu pot dea 2i nu pot #pune nimi 3 de to!i #im!indu:m pr#it3 'iar 2i de mai a mea3 : am 'otrt <n u$etul meu 2i:n inima mea alt(el nu pot (a e de t #:mi rpun 6ia!a0 Eu3 &a'arie3 (r Ilie2 Ur#a 'i nu pot tri0 A2a m du # m dau <n (ntn0 Cnd a 6eni mria #a # beie ap3 n:ai #:i po!i da 2:ai #:i #puiF )uminate =oamne3 ia a a2a 2:a2a0 Fata boierului #:a 96rlit <n (ntn0 O E:ai # #6r2e2ti mata3 dudu A$li!3 o (apt a a ea#taP O Am # #6r2e# 3 &a'arie3 9i e (ata0 ;nti 2i:nti eu am trimi# r#pun#3 prin !i$an a mea3 lui Ilie2 # 6ie ai i3 a # petre em a e#t din urm ea#3 a ni2te ibo6ni i (r $ri80 4e urm eu m dau <n (ntn0 O =ar el n:are # te le#e3 dudu A$li!0 ;l 2tiu (l u 6redni 0 5ai bine te (ur 2i te du e u el0 O Atun ea nu m mai dau <n (ntn3 &a'arie000 a r#pun# (ata r9nd0 O 1 nu te dai3 dudu u!N 5ai bine # ai redin! <n mine0 Ei dup e te:i <ntlni u dra$o#tea domniei tale3 6eni!i la mine la (ntn3 # 6 <n 'id eu <n oliba de (run9ar are e#te rnduit =omniei0 Cnd #e (a e popa# la amia93 toat 6ntoarea domnea# 6ine <n poiana lui Vldi a 1a#0 Eu <n(!i2e9 lui Vod ul iorul 2i pa'arul0 i$anul <i d pe tabla 'i#eaua de dul e!i 2i lin$ura0 =up e Vod (a eF 'a:'aN 2i 9i eF bun apN a(erimN : eu m dau la o parte 2i el intr <n olib0 A olo 6 $#e2te pe dumnea6oa#tr <n$enun 'ia!i3 u apetele ple ate3 pln$nd 2i ernd iert iune000 Atun ea mria #a 6 ia de mn 2i 6 #alt:n #u#3 apoi 6 pune manile #ale pe apete 2i #tri$ # 6ie boierul #:2i primea# <n bra!e opiii0 Eu #o ot3 duduit3 :a2a:i bine3 2i alt(el nu poate # (ie de t um #o ot eu poate # #e: ntmple0 5ai ale# 3 pe doi ibo6ni i3 trebuie #:i ierte lumea0 N:are e le (a eN &a'aria <n epu a rde <n barba:i 9brlit3 prnd mai uimit de t to!i de o <ntmplare a a eea0 Contenindu:2i r#ul3 <2i lun$i $tul 2i:2i <nl! apul3 u o 'ii 'olba!i3 a # a(le e:a mai (o#t0 El 2tia3 dar alt(el era po6e#tea #pu# de $ur #trin0 O HmN mormi el3 mi #e pare 'iar ni i n:au a6ut e le (a e0 O N:au a6ut e le (a e3 urm li!a 1alomia 2i mai <ndr9ni # apu e3 u le2tele a dou de$ete3 <n o pl int u poalele:n bru0 Ct au #tat a ei tineri <n #i'l3 au a!intit ure 'ea a 2i di'niile3 la 'iotele $ona2ilor 2i la <ndemnul #urlelor0 Apoi #:au tra# tre (ntn 2i &a'aria i:a do#it <n olib0 =ar3 <n a#t 6reme3 Vod uno# u#e de la un boier redin io# al lui de e l rma#e opila #rutndu:i mna3 i a#emenea lu ruri <ndat #e a(l0 =e i3 dup e:a luat dul e!i de ire2e amare 2:a but pa'arul de ap : a ( utF 'a:'aN 2i 2i:a pieptnat barba u de$etele0 &mbind #:a <ntor# tre urteni 2i tre norodul are era <n poian3 utnd par e6a0 O 5 ro$3 9i e3 unde:i redin io#ul meu =ima 'i 5r9aP O Ai i:#3 mria ta0 O A2 6rea # 2tiu de e e2ti m'nit dumneata3 boierule3 2i nu:!i a(li a#tmpr0 5are pl ere a2 a6ea3 redin io#ule al meu3 a # 6d ai i3 la ma#a noa#tr de 6ntoare3 <n poian3 pe opila domniei tale000 um o 'eamP O A$li!a3 mria ta0

J2

O 0004e opila domniei tale A$li!a3 dre$nd 6in 6e 'i =omnului #u3 <n up de ar$int0 Boierul (oarte #:a #pimntat3 i <i #o#i#e 2i lui 6e#te de la u oana domniei #ale (ii a lor a (u$it din a#a prin!ilor3 a #:2i (a o #am0 O 5ria ta3 a <ndr9nit el3 nu mai e#te 6reme0 5a#a:i $ataA 6ntoarea a2teapt000 O A2 dori # 2tiu unde:i opila domniei tale <n a e#t ea#000a 9mbit Vod0 Atun ea &a'aria (ntnarul3 (iind u mare ura8 a la o 6ntoare a a eea3 a # o# din 'imir umpna pe are a!i 69ut:o 2i3 potri6ind:o <ntre de$ete3 a !inut:o ne lintit0 Iar buburu9ul3 a o lumin3 #:a ltit0 Nimene nu <n!ele$ea e e#te0 Ni i boierul nu 2tia e r#pun# # deie =omnului #u0 O Ai#ta:i &a'aria3 (ntnarul domniei taleP a <ntrebat Vod3 !u$uindu:2i bu9ele 2i pri6ind din <nl!ime0 O =a3 mria ta0 O Ei3 2i e po(te2teP O Nu 2tiu3 mria ta0 Vod #:a po#omort tr &a'ariaF O Ce !i:i 6oia3 miP &a'aria n:a <ndr9nit a r#punde nimi a0 Ci urmnd #emnul umpenei #ale3 a de# 'i# u2a olibei =omnului0 Ei Vod a 69ut pe tineri <n$enun 'ia!i 2i u apetele ple ate0 Nimenea n:a <n!ele# um #:a ( ut a#ta 2i #:a mirat mai ale# Vod de <n!elep iunea umpenei0 Apoi pe urm mria #a 2i u =oamna au (o#t nna2i3 <n tr$ la Ie2i3 a elor tineri0 ;mp ndu:#e to!i3 #: au 6e#elit 2i3 din alai de 6ntoare3 au dat:o pe nunt0 Ei pur ednd la # aunul =omniei3 au 8u at <nti o toan ai i3 la 'anu An u!ei0 O HmN ( u &a'aria ltinnd din ap 2i <n 'i9nd $uraA a2a e#teN O V:am #pu# eu3 #(r2i baba3 a e#t (ntnar a 69ut 2i 2tie lu ruri mai pre#u# de t al!ii0 O ;ntr:ade6r3 &a'aria a #pu# o i#torie (rumoa#3 <n u6iin! domnia #a omi#ul Ioni! de la =r$ne2ti0 =e2i al!ii 2tiu 2i mai (rumoa#e 2i mai minunate3 : n:am e 9i e0 Ai ea are el dreptate0 &mbea <n remenit3 pri6indu:ne a prin #it 2i le$nndu:#e u2or0 Era un ea# tr9iu3 2i lo2 a u pui tre u#e de ru ea nop!ii0 Fo ul #e #tin$ea0 Cei mai mul!i dintre oamenii de (a! <n 'inau tr pmnt oalele de lut 2i3 de trud 2i #omn3 le a#(in!eau o 'ii0 =in do#ul 'anului 6eni deodat ne 'e9atul iepei elei #labe a r92ului0 A2a (el a !ipat : #priat 2i a# u!it : <n t am r#rit din lo ul meu3 de $roa90 )i!a 1alomia3 rn8ind3 2opti <n etF O 1 2ti!i a e#ta nu:i ea# urat0 Eu uno# #emnele nop!ii 2i mai ale# pe ale lui0 Ei alul l:a adulme at3 dnd #tri$t0 ;l #im!i#e 2i 'anul3 : i #e <n(iora lun$0 % u2 <n (undurile lui #e i9bi0 1e ( u t ere la 6atr 2i3 u to!ii pri6indu:ne3 nu ne:am mai 69ut obra9urile0 )i!a 1alomia #tupi <n #pu9 de trei oriF 4tiuN ptiuN ptiuN 2i:2i ( u ru e0 ;n #(r2it abia atun i #:a prut ne luminm0 Ei demonul tre u <n pu#tiet!ile apelor 2i odrilor3 i nu l:am mai #im!it0 Am rma# <n# dup a eea lo6i!i a de o $rea mun 2i abia ne puteam mi2 a3 umblnd dup otloane (erite 2i lo uri de odi'n0 Unii dormeau 'iar unde #e a(lau3 (rn!i (i r#u i!i0 Ei omi#ul Ioni! <n#u2i3 dup e a uprin# de dup $ruma9 pe pitanul Ne ulai #rutndu:l3 a uitat u de#6r2ire trebuie # ne #puie o i#torie um n:am mai au9it0

BA)*A+U) 19,1tpne3 #tpne3 5ai 'eam 2:un ne0 I Q =omnul =umne9eu3 dup e a al tuit lumea3 a pu# rnduial 2i #emn (ie rui neam0 4e !i$an l:a <n6!at # nte u etera 2i neam!ului i:a dat 2urubul0 =intre 8ido6i3 a 'emat pe 5oi#e 2i i:a porun itF ?*u # # rii o le$eA 2i3 nd a 6eni 6remea3 # pui pe (ari#ei # r#ti$nea# pe (iul meu el prea iubit I#u#A 2i dup a eea # <ndura!i mult ne a9 2i pri$onireA iar pentru a ea#ta eu am # la# # ur$ #pre 6oi banii a apele@0

J,

A 'emat pe un$ur u de$etul 2i i:a ale#3 din te a6ea pe ln$ #ine3 8u riiF ?Ia a3 dumnitale <!i dau bot(ori3 2i pinteni3 2i r2in #:!i (a i #(r uri la mu#t!iA # (ii (udul 2i #:!i pla petre erile u #o!ii@0 1:a <n(!i2at 2i tur ulF ?*u # (ii pro#tA dar # ai putere a#upra altora3 u #abia@0 1rbului i:a pu# <n mn #apa0 A po(tit pe boieri 2i domni la iubu 2i a(eaF ?5riilor 6oa#tre 6i:i dat # tri!i <n de#mierdare3 rutate 2i ti lo2ieA pentru are # (a e!i bine # pune!i a mi #e 9idi bi#eri i 2i mn#tiri@0 )a urm3 au 6enit 2i muntenii 2:au <n$enun 'eat la # aunul <mpr!iei0 =omnul:=umne9eu #:a uitat la ei u milF O =ar 6oi3 ne 8i!ilor3 de e a!i <ntr9iatP O Am <ntr9iat3 4rea #l6ite3 i #untem u oile 2i u a#inii0 Umblm domolA #uim pote i 2i oborm prp#tii0 A2a o#tenim 9i 2i noapte3 t em3 2i dau 96on numai tln ile0 Iar a2e9rile ne6e#telor 2i prun ilor ne #unt la lo uri #trmte <ntre #tn i de piatr0 A#upra noa#tr (ul$er3 tr#ne2te 2i bat pu'oaiele0 Am dori #tpniri lar$i3 mpuri u 'olde 2i ape line0 O Apoi a!i 6enit ei din urm3 9i e =omnul u prere de ru0 =ra$i <mi #unte!i3 dar n:am e 6 (a e0 .mne!i u e a6e!i0 Nu 6 mai pot da <ntr:adao# de t o inim u2oar a # 6 bu ura!i u al 6o#tru0 1 6 par toate buneA # 6ie la 6oi el u eteraA 2i el u buturaA #:a6e!i muieri (rumoa#e 2i iube!e0 4o6e#tea a#ta o #punea Ne 'i(or )ipan la umtrii 2i nun!i3 la are <n 6remea iernii era nelip#it0 &i ea el :ar (i <n6!at:o de la un ba i btrn3 are (u#e#e 8ido6 <n tinere! 2i bine6oi#e =umne9eu a:l (a e # unoa# redin!a ea ade6rat0 A el ba i 2tia 2i altele 2i uno2tea 2i #lo63 lu ru de mare mirare <ntre iobani0 =e la el )ipan deprin#e#e 2i unele 6orbe adn i pe are le #punea u <n!ele# la 6reme potri6it0 O Nimene nu poate #ri pe#te umbra lui0 O Ce 6rai # #pui u a#taP <l <ntreba ne6a#t:#a Vitoria3 pri6indu:l pie9i20 O 1pun 2i eu o 6orb elor are au ure 'i de au9it0 Ne6a#ta <n!ele$ea e6a3 dar era bnuitoare a ori e (emeie 2i deprin# # r#ar la ori e <n!eptur0 O A (i um #pui3 bdi aA dar el e #pune multe 2tie pu!ine0 O A#ta pentru ine:iP #e r#u ea )ipan0 O A#ta:i pentru <nelep!i 2i rturari0 O A2aP Ei3 m ro$3 ine:i <n!elept 2i rturarP O Cine # (ieP <ntreab:m 2i nu !i:oi putea #pune0 O 5i (emeie3 tu iar au!i pe dra uN O Ce #:l aut3 :i de (a!N Ei de po6e#te 2i de a#emenea 6orbe iu!i3 Vitoria3 ne6a#ta lui Ne 'i(or )ipan3 <2i adu ea aminte #tnd #in$ur pe pri#p3 <n lumina de toamn 2i tor nd0 % 'ii ei prii3 <n are par #e r#(rn$ea lumina a#tanie a prului3 erau du2i departe0 Fu#ul #e <n6rtea 'arni 3 dar #in$ur0 1atul ri#ipit pe rpi #ub pdurea de brad3 #u!ele 2indrilite <ntre $arduri de r9lo$i3 prul *ar ului are (ul$era de6ale <ntre #tn i erau 9ute <ntr:o ne$ur de noapte0 A ei o 'i apri$i 2i <n tineri utau 9ri ne uno# ute0 Ne 'i(or )ipan ple a#e de:a a# dup ni2te oi3 la =orna3 2:a u 1(ntu:Andrei era aproape 2i el <n nu #e <ntor#e#e3 <n #in$urtatea ei3 (emeia er a # ptrund pn la el0 Nu putea #:i 6ad 'ipulA dar <i au9i#e $la#ul0 ;nto mai a2a #punea el po6e#teaA (emeia <i adu$a#e numai pu!ine u6inte de#pre mpuri3 'olde 2i ape line0 A e#te 6orbe erau ale ei3 i96orte dintr:o 6e 'e dorin!3 2i3 repetndu:le <n $nd3 o 'ii i #e aburir a de la rimi0 Via!a muntenilor e $reaA mai ale# 6ia!a (emeilor0 Uneori #tau 6du6e <nainte de 6reme3 a dn#a0 5unteanului i:i dat #:2i 2ti$e pinea ea de toate 9ilele u toporul ori u a!a0 CCat O b! lun$3 u rli$ la 6r(3 u are iobanii prind oile0D Cei u toporul dau 8o# bra9ii din pdure 2i:i du la apa Bi#tri!eiA dup a eea <i (a plute pe are le mn pn la +ala!i3 la mar$inea lumii0 Cei mai 6redni i <ntemeia9 #tni <n munte0 A olo #tau u =umne9eu 2i u #in$urt!ile3 pn e #e <mpu!inea9 9iua0 A#upra iernii oboar la lo uri lar$i 2i:2i pun turmele la iernat <n bl!i0 A olo:i mai u2oar 6ia!a3 2:a olo ar (i dorit ea # tria# 3 numai nu #e poate din pri ina 6ara:i prea ald3 2:a(ar de a#ta3 munteanul are rd ini la lo ul lui3 a 2i bradul0 Ne 'i(or )ipan #:a artat totdeauna (oarte pri eput <n me2te2u$ul oieritului0 1tnile i:au (o#t bine rnduite 2i iobanii a# ulttori0 Ba ii nu 2tiau numai i#tori#iri3 i uno2teau taina laptelui a ru 2:a brn9ei de burdu(0 ;i 6eneau # ri#ori 2i ereri de departe3 din ni2te tr$uri u nume iudate0 Ca # i le de9le$e3 )ipan #e du ea la printele =nil3 dup a eea tre ea pe la r2m # beie un pa'ar u al!i munteni a 2i dn#ul3 6redni i to6ar2i <n treburi de a e#tea0 Cum #e #im!ea pe *ar u <n #u# lui Ne 'i(or i:a 9ut 6e#te u parale3 r#reau la r2ma lui domnu Iordan 2i lutarii3 par i:ar (i adu# 'aitul0 CHait : unda de ap are du e plutele0D %mul #e <ntor ea tr9iu a a#3 <n# u 'e(0 Femeia $#ea de u6iin! # #e arate #uprat0 ?Iar #e o!r# <n tine ei 2apte dra iN@ <i 9i ea r9nd Ne 'i(or 2i:2i

JJ

mn$ia mu#ta!a $roa# adu# a oal0 )a mu#ta!a a eea nea$r 2i la o 'ii a eia u #prn ene aple ate 2i la toat <n(!i2area lui <nde#at 2i #ptoa#3 Vitoria #e uita a# u!it 2i u <ndr8ire3 i era dra$o#tea ei de dou9e i 2i mai bine de ani0 A2a:i (u#e#e dra$ <n tinere! )ipan3 a2a:i era dra$ 2:a um3 nd a6eau opii mari t dn2ii0 Fiind ea a2a de apri$ 2i <ndr8it3 )ipan #o otea numaide t a 6enit 6remea #:i # oat unii din demonii are o #tpneau0 4entru a#ta <ntrebuin!a dou mie#trii pu!in deo#ebite una de alta0 Cea <nti #e 'ema btaie3 iar a doua o btaie a a eea ori o mam de btaie0 5uierea <ndura (r # r nea# puterea omului ei 2i rmnea ne<nduple at3 u dra ii pe are:i a6eaA iar Ne 'i(or )ipan <2i ple a (runtea 2i arta mare prere de ru 2i 8ale0 4e urm lumea li #e prea iar bun 2i u2oar3 dup rnduiala lui =umne9eu din po6e#tea ba iului are (u#e#e 8ido60 A6ere a6eau t le trebuiaF po l9i <n a#3 piei de miel <n podA oi <n munte0 C4o lad : !e#tur lu rat <n a#3 din ln ne6op#it0D A6eau 2i parale #trn#e <ntr:un o(iel u enu20 Fiindu:le le'amite de lapte3 brn9 2i arne de oi #(rte ate de lup3 adu eau de la mpie le$ume0 *ot de la mpii lar$i u #oare mult adu eau (in de ppu2oi0 Uneori #e du ea Vitoria #in$ur 2i o <n r a <n de#a$i pe in i lu!i0 4e el din (runte lrea ea brbte2teA eilal!i 6eneau <n urm u apetele ple ate 2i u (riele le$ate de o9ile elor dinainte0 =in 2apte prun i u t <i bine u6nta#e =umne9eu3 le rm#e#er doi0 Cin i muri#er de po8ar ori de di(terieA numele 2i ima$inile li #e uita#er 2i li #e ame#te a#er u (lorile3 u (luturii 2i mieii anilor0 )a ei rma2i3 amndoi #e uitau u pl ere0 )ipan de#mierda mai mult pe (at3 are era mai mare 2i a6ea numele 5inodora3 a2a um au9i#e el de la o mai de la A$apia 2i:i pl u#eA iar pe (l ua2 <l 'ema +'eor$'i! 2i mai :#a <l o rotea 2i:l apra ori de te ori <n o 'ii lui )ipan erau nouri de 6reme rea0 +'eor$'i! era numele are pl u#e Vitoriei3 i era numele ade6rat 2i taini al lui Ne 'i(or )ipan0 A e#t nume i:l ro#ti#er preotul 2i nna2ii la #(ntul bote93 nd <l lumina#er u a$'ea9m 2i u mir <ntru redin!a ea ade6rat0 ;n# <ntr:al patrulea an al 6ie!ii #e boln6i#e de 'idropi 2i atta #lbi#e <n t au (o#t po(ti!i preo!i de i:au ( ut #(intele ma#le0 Atun ea3 dup ma#le3 a 6enit 2i !i$an a ea btrn a lui )a9r Cob9aru3 2i mai :#a i l:a 6ndut pe (erea#tr lund pre! pentru el un bnu! de aram0 4rimindu:l de la mama lui3 Cob9ri!a i:a #u(lat pe (runte de# ntnd3 2i i:a # 'imbat numele3 a # nu:l mai unoa# bolile 2i moartea0 =e:atun ea i:a rma# numele Ne 'i(orA dar nd n:o au9ea nimeni 2i erau #in$uri3 Vitoria <i 9i ea3 u anumit $la#3 tot +'eor$'i!0 A el $la# de dul ea! <l a6ea 2i (e iora2ul0 +'eor$'i! obor#e u iobanii3 u oile3 u a#inii 2i dulii la 6ale la iernat3 <ntr:o balt a "i8iei3 <ntr:un lo are #e 'ema Cri#te2ti3 nu departe de tr$ul Ia2i0 A olo a6ea # #teie3 dup porun a lui Ne 'i(or3 pn e:a 6eni el #in$ur # pltea# #tu'ul perdelelor3 (nul 2i #imbriile0 *re u#e 6reme 2i Ne 'i(or nu ddu#e #emn ni i a olo3 a # #e <ntoar m ar (e iorul0 Ii 6eni#e :o #ptmn <n urm # ri#oare pe are o de9le$a#e tot printele =nil0 Fl ul ddea r#pun# a2teapt pe tatl #u u paralele3 a # <mpa e pe iobani 2i pe #tpnul bl!ii0 ?Iar oile #unt bine #ntoa#e3 adu$ea el3 2i noi3 din mila lui =umne9eu3 a#emeneaA 2i 6remea:i <n bun 2i ni:i dor de a#0 1rut mna3 mamA #rut mna3 tat0 ? A#ta era # ri#oarea lui +'eor$'i! 2i Vitoria o 2tia pe de ro#t0 Vra#9i 3 Ne 'i(or )ipan nu #e arta#e ni i a olo0 Care pri in putea #:l <ntr9ieP 5ai 2tiiN )umea a#ta:i mare 2i plin de rut!i0 A treia 9i dup # ri#oarea lui +'eor$'i!3 po2ta2ul #una#e iar din trmbi! <n prund 2i Vitoria obor#e la pru3 a # mai primea# un r6a20 A e#ta era un r#pun# de la ba iul Ale7a3 # ri# de biat0 1lo6a era a biatului3 dar 6orbele erau ale ba iului Ale7a0 ?4re t am <n!ele#3 #tpn3 din epi#tolia pe are ai trimi#:o lui +'eor$'i!3 e2ti tot #in$ur a a#A iar Ne 'i(or )ipan3 #tpnul no#tru 2:al oilor3 ni i pe ai i nu #:a artat0 A2a noi a6nd mu#ai ne6oie de parale pentru #imbrii 2i 'rana dobitoa elor 2i a noa#tr3 # (a i bine # ne trime!i0 =ai <n tr$ la 4iatra paralele la po2t 2i a ei de a olo # riu la po2t la Ia2i # ne pltea# nou at!ia 2i at!ia bani 2i dup a eea #e <ntlne# ei 2i #e #o ote# e:au dat 2:au luat3 treaba lor0 A#ta:i bun rnduiala 2i:mi pla e3 nu:i ne6oie # (a i un drum lare pn:ai i3 ni i lotrul nu te prad0 Iar da #o oti alt(el3 # rie porun (e iorului # 6indem unele din oile ele btrne0 *ot trebuie # 6ie Ne 'i(or )ipan3 #tpnul3 #: adu oile pentru are 2tim :a ple at la =orna0@ Ce putea # (ie u omul eiP Numai de la dn#ul nu primi#e # ri#oare0 ;n a8un #e bu ura#e o lip0 4o2ta2ul trmbi!a#e iar0 Cu artea po2tal <n mn3 Vitoria $rbi#e la printele =nil0 4oate e e6a din#pre pr!ile =ornei0 Nu era din#pre pr!ile =ornei0 Era de:aproape3 de la 4iatra0 4rintele =nil rdea3 #ltndu:2i burta0 A# ultnd3 obra8ii Vitoriei #:au <mbu8orat de ru2ine0 Ei pe a#ta a uma o 2tie pe de ro#t 2i:i 6ede <n$era2ii aripa!i 2i <n ununa!i u tranda(iri0 Cartea po2tal u po9e era adre#at domni2oarei 5inodora )ipan0 Frun9uli! de mo'or3 *e iube# 2i te ador3

J/

+'i8 C0 *opor0 Vra#9i 3 (e iorul da# lului Andrei3 are (a e #lu8ba militriei la 4iatra3 tot nu #e a#tmpr 2i tulbur min!ile (etei0 Vino6at e 2i elA 6ino6at e 2i mai :#a3 d# li!a3 reia are #:i #puie ea ele de u6iin!A 6ino6at mai ale# trebuie # (ie 'itu2 a a#ta de (at are tra$e u oada o 'iului <n toate pr!ile0 Cum #:a <ntor# a a#3 i:a btut din pi ior3 a 8ude at:o 2:a o#ndit:o u 6orbe amrte 2i a# u!iteF O A#ta:i $ri8a ta a uma3 (at3 #:mi (a i a#emenea ru2ine3 # rmnem de r#ul #atuluiP A uma ai a8un# domni2oarP O A#ta nu:i ni i o ru2ine3 mmu A a uma a2a #e #pune0 O Apoi 2tiu euA a uma 6 #trmba!i una la alta 2i nu 6 mai pla e atrin!a 2i me2aA 2i 6 un$ la inim lutarii nd nt te:un 6al! nem!e# 0 ;!i art eu o 3 6al! 2i blu93 ard:te para (o ului # te ardN Ni i eu3 ni i buni :mea n:am 2tiut de a e#tea : 2i:n le$ea noa#tr trebuie # trie2ti 2i tu0 Alt(el <!i le$ o piatr de $t 2i te dau <n *ar u0 Nu:# eu de#tul de n 8it :am rma# #in$ur a#upra iernii 2i nu mai 2tiu nimi a de tat:tuA a uma am a8un# #:aud pe pop itind lu ruri ru2inoa#e0 =ar e6an$'elia a#ta i:a 6oa#tr3 nu:i a lui0 O A eea:i # ri#oarea meaP <ntreb u 6i lenie (ata0 O Care # ri#oareP O A eea pe are ai pu#:o la o$lind0 O ;!i art eu !ie # ri#oare0 =u:te 2i 6e9i de tra$e pn <n #ar <n (u2ali lna pe are !i:am pre$tit:o0 CFu2ali : unealt de # rmnat lna 2i nepa0D Ei # te mai prind dai $unoiul a(ar <n (a!a #oarelui3 um ai ( ut a9i3 :!i pun la $t dou pietre de te in i o 0 N:ai mai <n6!at rnduialaP Nu mai 2tii e:i urat3 e:i #(nt 2i e:i bun de nd <!i umbl $r$uni prin ap 2i te 'iam domni2oarN A#t(el #:a (rmntat3 (r # i #e aline $ndurile 2i (r # primea# 6reo 6e#te de unde a2tepta3 <n noaptea a#ta3 tre 9ori3 a a6ut el dinti #emn3 <n 6i#3 are a <mpun#:o <n inim 2:a tulburat:o 2i mai mult0 1e ( ea 6ede pe Ne 'i(or )ipan lare3 u #patele <ntor# tr ea3 tre nd #pre a#(in!it o re6r#are de ape0 II

1oarele btea de tr amia9 de pe tan ul 5$urii0 .idi nd o 'ii 2i lipind3 Vitoriei i #e pru bra9ii #unt mai ne$ri de t de obi ei0 =ar a#ta era o prere3 i #ub #oare lune au pl uri de nouri alburii0 Vremea era ldu! 2i abia adia 6ntul adu nd <n o$rad3 a pe ni2te (luturi tr9ii3 ele din urm (run9e de #al ie 2i me#tea n0 1e au9ir pe drumu2or tln i uno# ute0 Venea 5itrea ar$atul u rdi2orul de oi 2i u ele dou 6a i0 Vitoria <l au9i r nind 2i #uduind <n ur at3 a2a um <i era obi eiul3 pe nd 6ra animalele <n !ar urile lor pe poarta din (undul $o#podriei #pre munte0 )#nd la o parte (ur a3 (emeia 'em u $la# ntatF O 5inodor3 (at 'iN O Aud3 mmu 3 r#pun#e (ata din 2andramaua de #ub pretele de la mia9noapte0 O )a#3 (at3 (u2alii 2i aut 2i de altele0 Vd 6ine ar$atul <nainte de 6reme0 *rebuie # #e (i <ntmplat e6a0 Fata #e art #printen3 u ma2 alb 2i atrin!a nea$r 6r#tat ro20 4urta prul <mpletit <n unun3 (r ni i o broboad3 dup rnduiala (e ioarelor0 Era de# ul!3 iubo!elele u pot oa6e $albene 2i u 6r(uri de $lan! umprate de la +'eor$'eni le !inea numai pentru 'ore 2i nun!i 2i pentru drumurile la tr$0 C+lan! : la D O ie nu !i:i (oameP <ntreb Vitoria o(tnd 2i pri6ind <ntr:o parte a!intit0 O Nu mi:i (oame3 r#pun#e r9nd (ata0 )a ine te ui!i3 mmu P <l 6e9i pe tataP O <l 6d3 r#pun#e ne6a#ta #u#pinnd0 Cine 2tie pe unde 6a (i (iind3 #in$ur 2i (lmnd0 = (u$a la (ntn 2i ad ap0 A!! (o ul 2i pune eaunul de mmli$0 Caut <n uibare 6reo dou ou0 1 oate ni2te brn9 <n # (i!0 4entru ar$at aut de ea mai iute0 O <ndat3 mmu 3 r#pun#e (ata lepind prin bttur 2i #mun ind o(a $oal de pe (undul ei0 5itrea #e #tre ur <n o$rad pie9i23 pe porti!a 6itelor0 Era un om (r 6r#t3 # und 2i u o 'ii 2ter2i0 &mbea <n remenit u obra9u:i #pn0 =u ea din nd <n nd o mn u $'eare <n pru:i ro2 at3 bu'o# 2i btu it0 O Ce #:a <ntmplat3 5itreP O CumP O Ce #:a <ntmplatP O Nu #:a <ntmplat nimi a0 O Atun ea de e ai 6enit a2a de6reme a a#P

JI

O HaP O =e e ai 6enit a2a de6reme a a#P O Apoi am 69ut po$oar al!i oameni din poieni oile 2i 6a ileA le:am po$ort 2i eu0 &i e are # 6remuia# 0 O Cine #pune a#taP O 1pun oamenii0 Am 69ut 2i eu dumbr6en ile 9burnd <n rduri #pre #oare0 1e du de unde:# ele0 =ar mai ale# m:am uitat la un nour tr Cea'lu0 Nouru a ela:i u bu lu 0 =e:a u 6ine iarna0 Ei eu te po(te# pe dumneata3 #tpn3 #:mi dai to'oar 2i iul 2i piele pentru o pre 'e nou de opin i0 C*o'oar : o8o mare iobne# 0D =e:a u:i $ata0 ;nti are # 6i# olea# A pe urm au # prind a urla lupii <n (undul rpilor0 5itrea 6orbea bolboro#it 2i din (undul $tle8ului0 4omenind de iarn 2i de lupi3 #e 'olba (ioro#0 Vitoria #im!i un (ior prin #pate0 5inodor a2e9 o(a u ap la lo ul ei 2i <n epu a rde0 O Am au9it te:n#ori3 bade 5itre0 O HaP O Am au9it te:n#ori0 O =a> nu m mai <n#or ni i pe dra u0 Unde:i noro ul a elaN 5:a2 mul!mi 2i :o 6dan3 ori u una are a ( ut opil de (at mare0 =ar pn n:oi a6ea oi de#tule3 nu $#e# 0 A9i <i lumea rea 2i (emeile:# (udule0 =a> nu:mi da!iP O Ce #:!i dmP O Apoi #:mi da!i to'oar 3 opin i 2i iul3 de:a u #e 'eam 6ine iarna0 1tpna #trn#e din umeri0 %mul #e a2e9 mormind pe ol!ul pri#pei0 Fata a!!a#e $rabni (o ul la 6atra de:a(ar3 umplu#e eaunul u ap 2i:l a2e9a#e pe piro#trii0 &6rli#e <n el un pumn de (inA pre#ara#e #are0 =eodat 6ntul tre u 2u2uind prin ren$ile #ub!iri ale me#te enilor din prea8m0 4durea de brad de pe 5$ura lipi din etini 2i ddu 2i ea 96on0 ;nl!nd (runtea3 Vitoria #im!i adiere re e din#pre munte0 Eu6i!ele a#tanii din 8urul (run!ii i #e 9btur0 Clipi din o 'i3 #ilindu:#e oare um # #e tre9ea# deplin0 4e toat o#ti2a3 <n $o#podriile r9le!e3 #e au9eau 'emri 2i <n$nri de $la#uri0 Cnii <n epeau # 9pia# 0 Coloanele de (um #e aple au <mpr2tiindu:#e pe (a!a pmntului0 O ;ntr:ade6r3 #e tulbur 6remea3 $ri $o#podina $rbit0 *rebuie # ne mutm <n a#0 *re i3 (at3 <nluntru 2i ( (o ul <n 'orn0 Cu mi2 ri iu!i3 (ata apu t iunii 2i tre u <n tind0 Aburi #ub!iri <n6luir #oarele0 Apoi nouri #uir u 'rni ie din#pre muntele el mare0 O 5mu 3 #tri$ (ata3 ie#e (um0 *rebuie # (i ( ut o di'anie uibar <n 'o$ea$0 O A#ta #e poateA # #e #uie 5itrea pe a#0 O Bine3 # m #ui3 da> <nti 2i <nti #:mi da!i to'oar 3 opin i 2i iul3 6ine iarna0 O A2a e#teA # oate3 (at3 din a#a ea mi e:i trebuie 'olteiului i#tuia 2i leapd:i toate <n bra!e3 a # #e #uie u ele la 'o$ea$0 O =a> nu m mai #ui eu u ele0 Ce # (a la 'o$ea$P O 1 #tri i un uibar de #tanei0 O Bine3 am #:l #tri 3 da> #:mi da!i e mi #e u6ine0 Bombnind3 5itrea adu#e # ara3 pe nd (ata # otea din odaia nelo uit de pe#te tind3 din miro#uri $rele de piei 2i brn9eturi3 lu rurile are:i erau lui trebuitoare 2i i le lepda pe pri#pF O Na to'oar N Na opin iN Ar$atul #e #uia domol pe # ar 2i de #u# <2i <ntindea <ntr:o parte $atul3 a # 6ad da nu:i <n2elat0 C:o pr8in lun$ otrobi <n 'o$ea$ 2i (umul i9bu ni3 abtut de 6nt <ntr:o lture0 In te6a lipe3 uneltele de bu trie de #ub 2andramaua 2ubred de:a(ar <2i luar lo ul <n tind3 pe pri 'i i 2i:n 8urul 'ornului0 Co(a intr la lo ul 6e 'i dup u20 5itrea obor< $(ind3 ut ul i a3 o u(und <n ap 2i bu u #ete3 pu(nind3 apoi de2ert <ndrt e rm#e#e0 *re u dup a eea # er ete9e 2i # admire <mbr mintea de 6reme rea0 % lip mi2 area a#ei #e potoli 2i 6ntul <2i #pori 96onul pe dea#upra #atului0 +inile #e #uir pe pri#p la adpo#t3 alun$ate de ele dinti #tropituri re i0 Vitoria pri6i u uimire la u o2ul el mare porumba 3 um 6ine (r ni i o (ri 2i #e a2ea9 <n pra$0 Inima:i btu u nde8de3 a2teptnd #emnul el bun0 =ar u o2ul #e <ntoar#e u #e era o9ii #pre (o ul din 'orn 2i u pli# ul #pre poart0 Cnt o dat prelun$ 2i #e mir el #in$ur0 O Nu 6ine000 2opti u <n$ri8orare $o#podina0 O CineP ttu aP <ntreb (ata <n(ri o2at0 O Nu 6ine3 9i#e iar2i3 apri$3 Vitoria0 Cu o2ul d #emn de ple are0 O Cine are # ple eP Femeia nu r#pun#e0 4ri6i <n 8uru:i u obra9ul deodat <mpietrit 2i 69u totul re e 2i umed #ub 9loat0 1oarele pieri#e3 lumina #e <mpu!ina#e 2i 6ntul 2(i 'iuia3 din nd <n nd3 (ul$i are ddeau domol <n tind3 #e topeau 2i di#preau <ntr:o lip0 Fata pre$tea repede prn9ul0 .#turn mmli$a pe

JB

m#u!a 8oa# 2i rotund3 tie 8umtate 2i o <ntin#e pe un (undi2or lui 5itrea :o # (i! de brn9 2i :o eap0 O =e#( palma3 #:!i pun 2:olea de #are000 ;ndemn ea0 Apoi er oule (ierte 2i le # oa#e din ul i a lor :o lin$ur de lemn <ntr:o #tra 'in u ap re e0 1e opri din robotit 2i #e uit u <ndoial #pre Vitoria0 O =umneata nu mnn i3 mmu P Femeia ltin din ap0 O Ar$atul #:a du# la 2ura lui # mnn e3 urm (ata3 <n 2oapt0 A2a are obi ei3 a # nu:l 6ad nimeni0 C:un 2ter$ar a operi ma#a 2i #e (eri la o parte3 u (a!a umbrit de <ntri#tare3 u umrul re9emat de 'orn0 Vitoria <2i tra#e broboada pe#te $ur 2i rma#e dreapt pe # una2ul ei3 u bra!ele <n ru i2ate pe #ni3 pri6ind (r # 6ad (rmntarea de:a(ar a #ti'iilor0 =in nd <n nd <n6luirile de 6nt de dea#upra #atului preau #e alin 2:atun i #e au9ea #unnd u 96on mare3 #u#3 #ub nouri3 pdurea de bra9i0 ;ntr:un tr9iu pri6i ele din apropierea ei0 O *u e (a i3 (atP O Nu mi:i (oame ni i mie3 mmu 3 r#pun#e 5inodora0 O Ba tu # m Ie2i u ale mele 2i # mnn i0 *u nu 2tii te am eu3 ni i te $nde# 0 E2ti <n un plod3 are ai # uno2ti de:a u <nainte #uprrile 6ie!ii0 5nn 2i mai ale# nu te $ndi la lun$anul a ela al d# li!ei0 Are un na#3 drept dup pore la are li #:a dat tuturor din neamul da# lului0 % 'ii mititei 2i na#urile topor0 Cnd <l 6d #e mai de#miarda u nte e 2i u 6orbe deli ate de pe:a olo de prin #trint!i3 m bu ur are nu #e mai a(l0 1 (a i bine3 domni2oar3 #:!i 6e9i de rnduielile tale de (at mare3 #:!i ba!i 2i #:!i # uturi perinile 2i li erele de 9e#tre3 i3 <n 2le$ile e 6in3 am de $nd # te mrit0 %i $#i eu un romn a2e9at3 u a# nou <n #at 2i u oi <n munte3 # i te dau 2i # # ap de tine0 O 5mu 3 nu te #upra pe mine 2i nu m uri000 murmur u la rimi (ata0 O %ri t ai l rma3 # 2tii $inere a (e iorul d# li!ei nu:mi trebuie0 O 5mu 3 # nu m dai dup urt 2i dup btrn3 a # m bu ur 2i eu de 6ia!3 um te:ai bu urat dumneata0 Vitoria <2i tra#e iar broboada pe $ur 2i rma#e ne$uroa#0 *r9iu3 nd onteni 9loata3 6orbi iar3 u mai pu!in a#primeF O i:am #pu# # mnn i0 Fata #e #upu#e 2i de96eli ma#a0 Ne6a#ta #e ridi <n pi ioare3 <2i pturi pe ea atrin!a 2i:2i #trn#e #ub #ni brnea!a0 Apoi intr <n odaia din dreapta 2i:2i # 'imb broboada0 *ra#e <n pi ioare ol!uni $ro2i de ln #ur 2i iubo!ele0 ;2i (re palmele u bu#uio 2i:2i nete9i pleoapele0 ;2i lu pe umeri un #umie20 O Eu m du la printele3 9i#e ea0 *rebuie # trimit # ri#oare lui +'eor$'i!0 Ve9i de $ini # nu #e ul e (lmnde3 2i # oal pe ar$at0 =e bun:#am #:a <n6elit <n to'oar 2i doarme u iula pe#te o 'i0 O =a3 mmu 3 r#pun#e (ata3 u (runtea ple at0 Vitoria mai ut un b! de orn dup u2 2i tre u #pre poart0 Vntul #e alina#e 2i 6remea #ta a ploaie3 (r lumin3 u nourii obor!i0 Fata #e mi2 pe $nduri din lo ul ei3 a # trea <n !ar ul 6itelor3 # tre9ea# pe ar$at0 4e obra9 <i apru un $nd 2:un 9mbet0 5ai <ntr9ie pu!in3 a # ur!e blidele 2i # mture (rmturile #ub 6atr0 =in $ura podului3 din umbra nea$r3 o pri6i deodat un pui enu2iu de m!3 u o 'i rotun9i3 2i:2i eru dreptul de lapte :un mieunat #ub!irel0 5inodora pu#e ln$ (rmturi # (i!a 2tirb 2i turn <n ea te6a pi turi de lapte0 5otna2ul !upi deli at pe 'orn3 pe pri 'i i 2i 8o#0 ;n epu a lin 'i u limbu!a:i tranda(irie0 Umblnd u lumina:i de $nduri <n o 'i3 (ata <2i ( ea planul0 5ai :#a are # lip#ea# o 6reme de#tul de lun$3 i3 a totdeauna3 are 2i alte treburi0 ;n a e#t r#timp3 poate trimite pe 5itrea dup "ni 3 biatul <n6!torului0 ;i pla e t de repede # rie 2i um #e uit la ea u ni2te o 'i2ori de dra 3 ne$ri a dou m#line0 E bun rturarA <n6a! la li eu la Ia2i3 <ntr:a patra la#3 2i <n6!torul 6ra #:l (a do(tor0 ;2i adu e el #in$ur erneala 2i 'rtia 2i #:a2ea9 la ma# <naintea o$lin9ii0 ;nti #e uit #:2i 6ad mutra 2i pieptntura3 pe urm #e <ntoar e a!intit la ea3 2:a2teapt3 u ondeiul $ata0 Ea #:a $ndit de mai nainte e:are # #puie <n # ri#oarea tr +'i! *opor 2i um are # #puie0 A a(lat ea ni2te 6orbe (rumoa#e are au #:i pla 0 Ei le murmura3 #in$ur3 pri6ind #pre motna20 ?4un ondeiul pe 'rtie 2i <n ep u dor a # rieA pe 'rtie $lbioar3 u dor de la inimioar0 Ei te: ntreb de #ntate3 :i mai bun de t toate0@ 5ai #unt 2i altele0 )a urm trebuie # puie a2aF ? Cu 8ele m <n 'in la (a!a dumnitale3 eu3 5inodora )ipan0@ ;i pl ea de "ni al lui domnu 5irone# u3 i # rie (rumo# 2i nu <ntr9ie0 ;i # r!ie peni!a pe 'rtie0 Ei pe urm:i ite2te 9mbind0 Al!i # riitori din #at au obi ei de pun 6orbe de ale lorA dar a eea:i # ri#oarea lor 2i ea 6rea # trimit o # ri#oare a ei0

J8

O 5ai 6rai lapteP <ntreb ea pe motna20 O 5ai 6rau3 r#pun#e el #ub!irel0 Ea:i turn <n un (iri2or3 apoi3 :o <n$nare de nte 3 #e $rbi a(ar3 a # tre9ea# din to'oar pe 5itrea ar$atul0 III

Vitoria )ipan #e <ndrept #pre bi#eri pe uli ioare lun$i 2i otite3 apoi pe rri printre $rdini0 )une a din nd <n nd prin m9$A dar alt(el alea era urat3 i pietri2ul 2i ni#ipul #orbi#er 9loata0 Bi#eri a era a2e9at pe:un dmb3 u !intirimul <mpre8ur0 ;n apropiere3 <n dreapta3 #e ridi a $o#podria printelui =nil3 u a#e3 2uri 2i 'eiuri0 CHeiuri O a areturi3 dependin!e0D =e partea ealalt a bi#eri ii mai era o #u!3 a o iuper #in$ur pe toloa 0 A olo tria baba 5aranda0 Vitoria a6ea treab 2i u dn#a0 ;nti #e du e la printele3 #:i al tuia# r6a2ul0 =up e <n#erea93 tre e la baba 5aranda3 pe <ntuneri 3 a # n:o 6ad nimeni0 Ca #:2i pre$tea# toate din 6reme 2i u rnduial3 o ole2te pe la r2m0 Intr pe dindo#3 a # nu mai aib # 'imburi de 6orbe u unii 2i u al!ii0 *o!i o <ntreab de omul ei0 Ea trebuie # #trn$ din umeri3 #im!indu:#e umilit 2i ru2inat0 Cu toate a e#tea rde 2i le r#punde a$er0 A uma <n# n:are $u#t de 6orb0 4o(te2te la dn#a3 <n odi!a de din do#3 pe domnu Iordan3 r2mar u6iin io# u obra8ii rumeni 2i u pnte ele mare abia #tpnit de 'imir0 El 6ine numaide t3 r9bind ane6oie pe u2a # und 2i <n$u#t0 ;i d o $r(ioar 6erde3 # i:o umple :o litr de ra 'iu de el bun0 Cere 'rtie 2i pli pentr:o # ri#oare0 Vr $r(ioar 6erde <n #n 2i poart u mare $ri8 <ntre dou de$ete ale mnii #tn$i3 ln$ piept3 pli ul 2i (oaia <n6elite <ntr:o bu !i de 'rtie nea$r0 A2a #uie la a#a popii 2i nii o <ntmpin repe9indu:#e #pre poart bulu 3 u larm de ltrturi0 Ea d $la# 2i bate u bra!ul <n poart0 Ie#e un ar$at bu'o# din bu trioara din lturea a#elor elor mari0 1e #trop2e2te la ni3 <i #uduie 2i 96rle <n ei u # urtturi de lemn3 pe are le aut la <ntmplare aple ndu:#e <n 8uru:i0 Vitoria tre e pe rare la a#ele ele mari 2i intr la u oana preotea#0 *otdeauna3 <n 9ilele de lu ru3 o $#e2te la #tati6e3 ale$nd # or!uri0 E palid3 #ub!ire 2i u# at 2i <ntruna #e tn$uie :o 6o e #lab nu:i prie2te aerul de la munte0 Ea:i de lo din pr!ile de# 'i#e de la 4rut3 2:a olo lumea:i alt(el3 <ntre 'olde 2i:n #oare0 Ai i umbl 2i 6ara u a!a6ei 2i nu #e mai poate <n l9i0 =e dou9e i 2i 2a#e de ani 2i:a pr#it neamurile 2i nu #:a mai <ntor# la ele0 Ei printele Irimia Iliu! 2i pre#6itera 5ria a uma:# btrni 2i nu mai pot ltori tr ea <n munte0 A dat #o!ului ei3 printelui =aniil3 2a#e opii3 to!i bie!i 2i to!i 6oini i3 u obra8ii pietro2i0 ;n6a! pe la 2 oli3 le mer$e bine la mpie 2i mai ale# le mer$e bine la munte0 *oat #ntatea 2i tot #n$ele u oanei preote#e A$laia au tre ut <n ei 2i #pore# u dobnd0 Vitoria <i d bun #arA <i #rut mna0 Cu oana preotea# <i r#punde u 6o ea:i bolna6F O =umneata3 Vitorie3 ai treab u printele0 O =a3 am 6enit # m mai #(tuie# u #(in!ia #a 2i #:mi mai # rie un r6a20 O Bine3 VitorieA printele:i <n odaia ea mare0 A u #:a <ntor# din munte0 A a6ut mult bu lu 2i 6orb u oameniiA dar um i:i obi eiul lui3 i:a rpu# pe to!i 2i i:a <mp at0 A mn at3 2:a uma #:a (i 'odinind0 1e de# 'i#e o u2 2i #:au9i un $la# $ro#F O Care:i a oloP O Noi #untem3 printe =nil0 O A'aN dumneata e2ti3 Vitorie0 4o(te2te <n oa e0 4rintele =nil 5ilie2 de# 'i#e lar$ u2a3 a pentru #(in!ia #a0 ;2i de#( u 2i bra!ele 2i:2i (lutur barba pe dea#upra pante ului0 Era un om mare 2i plin3 u o 'ii mititei (oarte ptrun9tori0 4rul runt <i era #trn# pieptnat 2i <mpletit <n oad la ea(0 =in!ii <i #trlu eau #ub tu(ele de pr ale mu#t!ilor0 Vitoria intr 2i <n 'i#e u2a dup dn#a0 4reotRa#a rma#e #in$ur u #tati6ele 2i:2i aple mai tare (runtea pe ale#turi3 <n umbra amur$ului0 O Ai ne6oie de 6reo # ri#oareP <ntreb printele0 Ee9i3 ia a aprind lampa 2i !i:o # riu numaide t0 O Ei de a#ta am 6enit3 printe =nil3 r#pun#e (emeia3 2i m adu e 2i alt ne6oie3 pentru un #(at0 O BineA #:a# ultmA e e#teP Vitoria #tre ur pe ma#a rotund din mi8lo ul odii pli ul 2i (oaia alb0 1ttu pu!in <n umpn3 plimbndu:2i o 'ii a#upra mobilelor or2ene2ti din 8uru:i3 dar (r # le 6ad0 O 4rinte3 6orbi ea u #tpnire3 nu 2tiu e #:a ( ut u omul meu0 Am <n eput # am $ri80 4rintele =aniil <2i art din!ii puterni i 2i r#pun#e u 6oie bunF

J9

O Ce $ri8P Caut:!i de treab0 %mul #e a(l la a(a erile lui0 5ni:poimni #e:ntoar e a a# u 'imirul plin0 ;!i adu e de la 4iatra o a#n nou de mta#0 CCa#n : broboad0D O Bine ar (i # (ie um #pui #(in!ia ta0 Eu #o ot are o pri in3 de a eea <ntr9ie0 O Etii e6aP ai obli it e6aP O Nu0 *o mai de a#ta:# u mare $ri80 ;n dou9e i de ani am a8un# eu #:i 2tiu drumurile 2i <ntoar erile0 4oate 9bo6i3 o 9i ori dou3 u lutari 2i u petre ere3 a un brbat e #e a(lA <n# dup a eea 6ine la #la2ul lui0 Etie :l dore# 2i ni i eu nu i:am (o#t urt0 4rintele =aniil r#eF O Cunoa2tem a#ta 2i nu ne pare ru0 O A2a eu3 de2i:# (emeie proa#t3 am numrat pe de$ete 9ilele0 1:a mai du# 2:a u 2apte ani la =orna dup oi0 )e:a umprat u bine 2i #:a <ntor# <n lo urile pe are le are nimite3 le:a dat pe #ama ba ilor3 a #tat u ei la numrtoare3 a ( ut #o oteli3 a pltit #imbrii3 a #ttut 2i:n tr$ la Ia2i o 9i3 a #ttut alt 9i la 4iatra : 2i dup dou9e i de 9ile a (o#t <napoi0 =ar a u a tre ut de dou ori pe atta0 O Cum #e poateP A#ta n:am 2tiut0 O Apoi3 printe3 #(in!ia ta nu e2ti #o! 2i n:ai ne6oie # 2tii0 =urerea:i la mine 2i #o otelile a e#tea numai eu le (a noaptea3 nd <# #in$ur trea9 2:aud numai $reierul din 6atr0 A u3 a#t:noapte3 am a6ut 2i #emn <n 6i#0 O )a# 6i#urile0 ;# mai mult <n2elri0 O Cteodat poate:# <n2elriA dar ai ea <mi r#pund mie0 Ct 'em 2i t dore# 3 trebuie #:mi r#pund0 ):am 6i#at ru3 tre nd lare o ap nea$r0 O Atun ea are # 6ie0 O Nu0 Era u (a!a <n olo0 O A e#tea:# de:ale (emeilor0 =e nd 6 bat eu apul 2i 6 #pun # nu rede!i <n ere#uri0 O Ba:i 6i# u ade6rat3 printe3 nu:i ere#0 O ;n #(r2it3 (ie um #pui0 1e poate # aib omul o pri in de <ntr9iere0 4oate # (i 9ut bolna6A 2i:a # lintit o mn ori un pi ior0 O 5:am $ndit la a#ta3 printe0 A2 (i primit # ri#oare0 A uma n:a2 (i ai iA a2 (i la el0 O Va (i ( ut 6reo po9n0 1t la popreal0 Femeia ltin din ap3 ne<n re9toare0 O 1 (a o #lu8b 2i # ite# la bi#eri 3 <n 'eie printele0 =umne9eu are # (a lumin 2i are #:!i adu pa e0 O A2a3 printeA a#ta:i mai bine0 A u la =umne9eu am 2i eu nde8de3 la 5ai a =omnului 2i la #(ntul +'eor$'e0 *e:i ru$a pentru mine 2i ei m:or i9b6i0 A uma n:am la mine paraleA dar om da t #e u6ine3 i a6em de unde0 O Etiu3 Vitorie3 de a#ta n:am eu $ri80 Ei ni i nu:mi trebuie# bani0 5ai de$rab !i:oi (i mul!mitor pentr:un brb u! u oada $roa#3 de are a adu# Ne 'i(or din Ba#arabia0 Cnd #:or <ntoar e turmele la prim6ar3 mi:ai (a e bu urie da mi:ai drui unul0 O 1e poate3 numai #:mi 6d omul #o#it a a#0 4entru a e#ta #(at am 6enit0 ;n alt parte n:am unde m du e0 1(in!ia ta ne e2ti ai i3 <n pu#tia a#ta de munte3 2i primar 2i #ubpre(e t0 Eu m mai $ndeam # # rii um6a a olo la =orna3 la pitnia tr$ului3 # <ntrebi de el e 2i um0 O HmN #:ar puteaA dar ine:l unoa2teP O Nu:l unoa2te nimeniA el e un #trin a oloA 2:a(ar de a#ta oile trebuia # le ne$u!e9e de la ni2te iobani de pe .aru0 O Apoi atun ea de e # mai # riuP 4e .aru a rma# #tpn 5ama:4durii0 4rintele #e 6e#eli0 Ne6a#ta lui )ipan #u#pin3 u mna la $ur3 <ntor nd (runtea <ntr:o parte0 O Vd ai adu# 'rtie0 =e # ri#oarea a#ta e 6orbaP O Nu0 Vreau # dau o 2tire bietului0 O Atun ea:i bineA # !i:o # riu numaide t0 O =a3 printe3 <n u6iin! (emeia0 ;2i <n runt #prn enele 2i pri6i !int <nainte:i 69ndu:l pe +'eor$'i!3 <ntre iobanii de la mp 2i <ntre oi3 2i #punndu:i lui 6orbe ap#ate0 4rintele =aniil a2tepta3 u ondeiul <n mn3 aple at din # aun a#upra me#ei 2i u pieptul pro# de#( ut3 a pentru o mun nu to mai u2oar0 Vatalele u oanei preote#e btur de te6a ori <n odaia ealalt0 ? +'eor$'ie2 dra$ul mamei3 $ri Vitoria a!intindu:2i (e iorul de departeA # 2tii tatl tu nu #: a <ntor# la noi a a# 2i eu #o ot poate # (i a8un# a olo la Cri#te2ti3 u 6oia lui =umne9eu0 Iar da n: a 6enit3 tu <n!ele$e:te u mo2 Ale7a ba iul 2i 6inde!i t trebuie din oile anarale13 a # (a e!i bani0 S%i anarale O oi btrne3 <n$r2ate0D Iar da nu 6:a8un$e3 # rie3 a # 6 trimit de ai i3 i mai a6em a a# 2apte9e i de piei de oaie 2i o #ut de miel 2i 2ai9e i de burdu(uri de brn9 2i nou9e i de

/-

ppu2i de brn9 a(umat0 Vnd 2i 6 trimit0 Iar dup a eea # 6ii de #(intele #rbtori a a#3 i am ne6oie de tine3 (iind a uma tu #in$ur brbat la $o#podrie0 ? 4rintele =aniiI 5ilie2 a# ult u luare:aminte <n u6iin!nd din ap 2i 9mbind u <n$duin!0 5uind ondeiul le$at u a! <ntr:un 2ip olbit de erneal 6iolet3 <2i pre$ti mna u te6a <ntor#turi diba e 2i a2ternu un prea (rumo# r6a2 pe are Vitoria <l a# ult u reli$io9itate0 ?4rea # umpul meu (iuN iti printele =aniiI 5ilie2 u $la#u:i $ro#3 a(l 3 din mila lui =umne9eu3 #unt #ntoa# 2i dore# # a(lu 2i de#pre tine la (el0 Am # 6nd produ te din ma$a9ie 2i:!i 6oi trimite banii de are ai ne e#itate0 ? Vitoria <n!ele$ea toate #unt pu#e <n r6a2 <nto mai um a 6oit ea3 numai t mai lmurit 2i mai u pri epere0 1rut printelui mna 2i:i ($dui <n o dat brb u!ul0

IV

*re u prin <ntuneri 3 pe ln$ !intirim0 C#u!a #in$ur a babei 5aranda trimitea (ire de lumin #pre 6ale printr:un $eam t palma0 Cum #e apropie de u23 #e tre9i <nluntru un (el de 'ellit iudat al unei di'nii de pe alt trm0 4ar :o 9u$ruma ine6a 2i ea #e 9btea <n #pa#muri de moarte0 +la#ul blnd al babei3 bombnind dup u23 nu i9butea #:o lini2tea# 0 ?A#ta:i !elu2 de 6r8itoare3 6orbea <n #ine ltinnd din ap Vitoria0 *rebuie # aib din!i2ori de ri! pe are:i a# ute baba 5aranda :o ute nea$r0 1e de# 'i#e u2a0 O =umneata e2ti3 VitorieP *e:a2teptam0 O =aP #e mir ne6a#ta0 4oate m:ai 69ut tre nd la printele0 O Nu0 Am eu 6e#te din alt parte0 Intr0 C!elu2a 6r8itoarei tot mria #ub!ire <n otru!a de #ub 'orn0 CCotru! : otlon3 (irid0D Era o 8a6r #lbu!3 u ure 'i iulite de lilia 2i u o 'ii boldi!i0 Blni!a:i #ub!ire3 de uloarea 2oare elui 2:a enu2ei3 din nd <n nd tre#rea 9br indu:#e0 Atun i i nea3 par 6oia # #perie lumea0 O *a i 2i (ii uminte3 (eti!a babei3 9i#e btrna ridi nd a#upra ei arttorul de la mna dreapt0 Feti!a babei t u3 <n o6ri$ndu:#e <n otru!0 Vitoria <ntreb3 9mbindF O 4oate:l !ii <n !elu2a a#taP O Ce # !inP O Nu 2tiu um #:i #punA dumneata:i uno2ti mai bine numele0 O =ra$ Vitorie3 #e 'olb baba <n ba$dadie3 plindu:2i una de alta palmeleA !i:am mai #pu# 2i alt dat # nu 6orbe2ti de dn#ul 2i mai ale# numele # nu i:l ro#te2ti3 :i prime8die0 O Bine3 bine3 r#pun#e ne6a#ta pri6ind <n 8uru:i0 ):ai <ntrebatP O Ce # <ntrebP Femeia lui )ipan #e a2e9 pe ol!ul lai!ei <n 'ilia # und0 5iro#ea a (umA (lori u# ate3 $rmdite prin ol!uri 2i:n $rind3 ame#te au u (umul mirea#m <n!eptoare0 ;n aptul lai!ei3 #ub perne 2i po l9i3 #ta o lad mare bra2o6enea# <n(lorit u ro20 Ii atrna o l at $rea <n blmli tari0 ?4oate # (ie <n lada a eea@3 #e $ndea u <ndoial Vitoria0 1e 6e#ti#e <n tot #atul baba 5aranda are a# un# la ea pe el u nume urt0 =a :l #pui 2i n:apu i a:!i (a e ru e u limba3 <!i ia $raiul0 Ce demon 6a (i (iind3 ine putea 2tiP Vitoria <n lina # read tot <n !elu2 #l2luie2te0 *ot e #e #pune poate (i 2i min iunA <n# ade6rat e#te baba are unele taini e 2tiin!i 2i me2te2u$uri0 %(t3 a2teptnd0 Btrna 2tia bine e 6nt a adu#:o pe ne6a#ta lui )ipanA <i l# <n# pri ina la o parte 2i <n epu # #e tn$uie de ale #ale0 O Vai de apul meu um trie# eu ai iN Nimeni nu m 2tie3 nimeni nu m 6ede3 nimeni nu:mi leapd un bra! de lemne ori un pumn de (in0 Numai nd au o # rb3 ori o boal3 atun i <2i adu aminte0 O Bab 5aranda3 6orbi Vitoria pri6ind:o !int3 tare te ro$ # mrturi#e2ti da ai ie2it 6reodat din a#a mea u mna $oal0 O Ba3 dra$a mea3 da a2 #pune a#ta a2 p tui0 =umne9eu aude0 Vitoria ridi o 'ii #pre r#rit0 =e:a olo le pri6ea 2i 9mbea a# ultnd #(ntul 1i#oie3 are are #tpnire a#upra unora dintre demonii mrun!i0 Era o 9u$r6eal 6e 'e pe lemn de tei0 Barba #(ntului mai ale#3 runt 2i <n6luit de un 6nt ne lintit3 era e6a minunat0 O Atun ea de e 6orbe2ti a#upra meaP O Nu 6orbe# a#upra dumnitale0 Vorbe# de lumea a#ta rea3 ln$ are trim0 O Ba mie3 bab 5aranda3 #e u6ine #:mi 6orbe2ti de altele0 Ia a3 !i:am adu# o litr de ra 'iu de el bun de la Iordan0 =e2art:l <n plo# a dumnitale 2i #:mi dai $r(ioara3 a #:!i mai adu 2i alt dat0

/1

Iar da te o#tene2ti mni pe la mine3 nu uita #:!i iei de#a$a0 Ei #:adu i 2:o #tra 'in3 a #:!i pun <ntr: <n#a brn90 Baba rma#e u o 'ii aminti!i a#upra $a9orni!ei are:2i plpia #mburele de lumin de pe pri 'i iul 'ornului0 O )umea:i rea3 dra$a mtu2ii3 #e tn$ui ea u 8ale3 ( ndu:2i $ura pun$ 2i ltinnd din ap0 Am <n!ele# de#pre #o!ul dumnitale3 Ne 'i(or )ipan3 a a8un# u bine <n lo ul a ela la =orna3 unde trebuia # umpere oi de la ni2te iobani0 =ar dup a eea #:a $#it una u o 'ii 6er9i 2i u #prn enele <mbinate3 are #:a pu# pra$ 2i nu:l la# # trea 0 Vitoria <2i !inu r#u(lareaA #im!i #e <nbu20 O %ile le:a umpratP O A#ta <n nu pot 2ti3 dra$a mtu2ii0 C'iar da le:a umprat3 i:au mai rma# bani de 'eltuial0 El a olo:i a un (e ior de rai0 Ia $albnu:n $ur 2i:l #tupe2te to ma <ntre lutari0 O 1 (ie ade6rat a#ta3 mtu2 5arandP 5ie par tot nu mi:ar 6eni a rede0 O Ade6rat3 dr$u!a babei0 4ot #:ntind 2i r!ile3 # 6e9i 2i dumneata #in$ur u o 'ii um #: arat0 A#emenea mi #:a <ntmplat 2i mie u omul meu <n tinere!0 O Ei #:a <ntor#P O 1:a <ntor#0 I:am ( ut eu atun ea mndr petre ere0 Baba tra#e din bru r!i #oioa#e 2i rupte la ol!uri0 1ui pe lai! m#u!a u trei pi ioare3 <ntin#e pe ea 2ter$ar 2i <n2ir i oni!ele ame#te ate u toate elelalte #emne ale bu uriilor 2i <ntri#trilor0 =du Vitoriei dama de up3 a #:o menea# <n et dea#upra bu9elor0 O Ve9i3 dr$u!3 um !i #:ale$ dumnitale la rimile 2i # rbaP Ei omul dumnitale3 raiul de #patii3 r#are <ntr:alt parte3 <ntr:o adunare de oameni0 C1patie : tre(l0D A olo:i nelip#it ea u o 'ii 6er9i3 pre um am #pu#0 Ne6a#ta #ttu pe $nduri3 umpnind <n #ine ade6rurile0 O Cr!ile a2a arat3 #e <n6oi eaA dar 6reau # 2tiu da a#ta #:a 69ut <nti de tr el0 O =e tr ineP Vitoria <2i obor< o 'ii a#upra !elu2ei0 % 69u uitndu:#e !int <n #u# tr dn#a u luminile:i boltite0 E:o au9i mrind #tin#3 a din pmnt0 Baba 2optiF O Ade6rat e#te3 nu te <ndoi de a#ta0 O ):am 6i#at a#t:noapte tre nd lare o ap nea$r000 mrturi#i ne6a#ta0 O Nu #pun euP %m lare arat #(ad0 O 1e ( ea #e du e tre a#(in!it0 O Cum #pun 2i r!ileA #e du e #pre a2ternut #trin0 Vitoria o(t0 ;2i #trn#e 2i:2i #trmb bu9ele0 O 1e poateA numai $reu <mi 6ine a rede una a a#ta0 O Etiu eu :!i 6ine $reu0 =ar nd #:a <ntoar e ai #:l <ntrebi0 N:are # mrturi#ea# 3 pentru nu:i pro#t3 dar #:l <ntrebi0 O Am <n!ele#0 Bu uroa# a2 (i #:l 6d a a#0 O Ai #:l 6e9i0 Ai i3 la urm3 #:arat bu urie 2i dar0 Baba <2i purta prin a# trupu:i $reu3 utnd plo# a de lemn3 a # toarne <n ea ra 'iul el bun de la Iordan0 ;i tremurau rnurile pe 2olduri 2i re!urile obra8ilor0 1e <ntoar#e $(ind3 a # ieie m#u!a u trei pi ioare0 % 'ii ei mi i nu pr#eau o lip pe ne6a#ta lui )ipan0 1e a2e9 iar pe lai!0 Vorbi u $la# # 'imbatF O =a 6a (i ne6oie3 #e poate trimite #pre a el lo o pa#ere are #tri$ noaptea 2i are o 'i de om0 E mai $reu 2i:i u mare prime8die3 dar #e poate0 O 1 moar du2man aP Baba <n u6iin!3 ap#ndu:2i brbia <n piept0 Vitoriei i #e btu inimaA u toate a e#tea 'otr< u trie <n #ine moartea (emeii u o 'ii 6er9i0 1e re9u datoare tr #(nt 2i tr =umne9eu # deie o lmurireF O ;nti am # (a ru$ iunile ele de u6iin! la 5ai a =omnului3 9i#e ea0 =up a eea am # !in po#t ne$ru dou#pre9e e 6ineri <n 2ir0 4n:atun i3 poate mi #e <ntoar e omul0 O A da =umne9eu000 #u#pin #ub!ire3 :un $la# iar # 'imbat 2i u totul #trin3 baba 5aranda0 Cnd #e $#i iar2i a(ar3 Vitoria pri6i <n er nourii #ub!iri prin are r9btea #lab lumin de lun0 +la#ul !elu2ei3 <n urm3 a6ea un (el de # r!it de (ier#tru0 ;l a# ult pn e:i rm#e#e numai <n ure 'i3 a o 96 nire0 Atun i de pe mormintele !intirimului3 tre u (l(ind moale pa#erea a eea de#pre are <i 6orbi#e baba0 Nu:i era (ri A #e 2tia urat 2i u dreptateA totu2i $rbi pa2ii0 Vntul onteni#e deplin 2i #:au9ea <n 6ale 68itul *ar ului0 )a a#a ei $a9orni!a era #tin#0 Intr pe porti! 2i $#i <n 6atra de:a(ar rbunii #ub #pu90 Atun i #e <mpiedi de e6a moale0 Era t pe e # ad0 =du u b!ul0

/2

+la#ul lui 5itrea3 din to'oar 3 i9bu ni #omnoro#F O Care:i a olo3 miP Vitoria r#e #in$ur3 (r a r#punde0 Ar$atul:#e 96rli <n #u# u alt r net 9u$rumatF O Care:i a oloP <mpun#e u apu:nainte3 #pre poart0 1e opri (r # 6ad pe nimeni0 O Ce e#te3 5itreP <ntreb $o#podina0 O Care:i a olo3 miP #tri$ ar$atul iar2iA apoi #e <ntoar#e tr (emeieF O Vd nu:iA #:a du#0 O CineP O Cel are:a (o#t0 ):am 69ut um te 6d0 Am #tri$at la el3 pn e:ai ie2it dumneataA 2:a uma nu:iA par :ar (i intrat <n pmnt0 A#ta mi #:a mai <ntmplat o dat <n munte0 1 2tii nu:i lu ru urat0 O Bine3 bineA 6r:te iar <n to'oar 3 5itre3 2i <ntoar e:te pe partea ealalt3 a # nu !i #e <ntmple nimi 0 O Care:ai (o#t3 miP #tri$ iar3 mai moale 2i u <ndoial3 ar$atul0 Apoi #e # arpin la #ub#uoar3 ridi nd otul0 Vitoria rdea0 ;n a# #e aprin#e#e lumina0 O =umneata e2ti3 mmu P <ntreb 5inodora din umbra pri#pei0 Adormi#em 2i m:am #priat au9ind r net0 O Cum # nu r ne2ti nd 6e9i pe Cel u oarneP mormi 5itrea0 *rebuie adu# popa =nil # itea# 2i # #tropea# u a$'ea9m0 5 du # dorm de eea parte de $ard0 *rind to'oar dup el a pe:un mort3 tre u <n partea ealalt a <ntuneri ului0 1tpna intr <n a#3 aprin#e andela 2i #e <n 'in la i oane0 Apoi ele dou $eamuri lipir 2i rma#er lu ind #lab0

Ctr #rbtorile de iarn3 +'eor$'i! 6eni de la apa "i8iei3 unde l#a#e oile <n perdele3 <n #ama ba iului elui btrn3 Ale7a0 Ne 'i(or )ipan nu #e arta#e <n a olo3 a:n to!i anii3 dup le$ea pe are el #in$ur o <nto mi#eA (e iorul urma#e porun a mamei din r6a2ul al tuit de printele =nil0 Vitoria <l primi u mare bu urie 2i:l #rut pe amndoi obra8iiA dup a eea tre u <n alt odaie 2i #e <n uie pe dinluntru3 a # poat pln$e #in$ur0 ;ndat <n# <2i adu#e aminte (e iorul <i 6ine de pe drum lun$3 :i trudit 2i mai ale# (lmnd0 Veni iar tr el3 u pit proa#pt 2i u un 'r9ob de p#tr6i a(uma!i0 CHr9ob : o2ule8 din etin de brad0D *rimi#e pe 5itrea la domnu Iordan r2maru3 #: adu olea de ra 'iu de el bun3 2i:i eru lui +'eor$'i! #:i #puie toate0 O 1 intri pe dindo#N <i #tri$ ea din urm ar$atului0 1e <ntoar#e pe mar$inea la6i!ei 2i #e pre$ti #:a# ulte0 +'eor$'i! era (l u #prn enat 2:a6ea o 'ii ei0 Nu prea era 6orbre!3 dar 2tia # #puie de#tul de bine de#pre ele e l#a#e 2i ele e 69u#e0 A6ea un 'imir nou 2i:i pl ea3 6orbind3 #:2i de#(a bondi!a <n(lorit 2i #:2i u(unde palmele <n 'imir0 ;ntor ea un 9mbet (rumo# a de (at 2i abia <n epea #:i <n(iere9e mu#t ioara0 Vitoria <l admira din ealalt parte a m#u!eiA 5inodora #e uibri#e pe un # unel3 8o#3 $ata # #ar de te ori trebuia e6a0 A(ar #e 6edea pdurea u2or nin#3 #ub un er alba#tru 2i <n#orit de moin0 O A olo:# toate buneP O *oate0 Am $#it #tu' nalt 2i 6oini 0 Am durat perdele a pe trei ierni0 Am #pat bordeie0 =in#pre partea banilor am <mp at pe toat lumea0 A olo <n nu:i iarn 2i oile mai $#e# 6erdea! <n ba'n0 CBa'n O lo ml2tino#3 a operit u iarb #au u #tu(0D =intre #tpnii lo ului unii ( eau $ur3 da> Ale7a ba iul a 2tiut e # le r#pund3 i el e om purtat 2i #e $#e2te a in i9e i 2i in ea oar la "i8ia 2i la 4rut0 4e urm am numrat oile 2i Ale7a ba iul le:a <n#emnat la rbu20 Eu le:am # ri# <n ondi la mine0 Iar mo2 Ale7a rdea0 &i e de nd e el n:a 69ut oi # ri#e <n ondi 0 Fata <ndr9ni de pe # una2ul eiF O Ce (el de oameni #unt pe:a oloP O %ameni a to!i oamenii3 r#e (l ul0 O Hore #untP O 1unt0 E:apoi m:am #uit <n tren 2:am mer#3 2:am mer#3 pn la 4iatra0 Femeile 2tiau e6a nede#lu2it de#pre tren0 Nu <ndr9nir # ear mai multe lmuriri0 * ur un r#timp0 1ttea <ntre ei o <ntrebare rn en0 Vitoria l# #:i trea 6alul are o <nbu2ea 2i 9i#e <n et3 pri6ind #pre lumina de:a(arF

/,

O <n n:am primit ni i o 2tire de la tatu:tu0 +'eor$'i! a2e9 domol lin$ura ln$ #tra 'in 2i <mpin#e deoparte pinea oapt anume pentru el0 1e uit 2i el pe (erea#tr0 =rumu2orul otit era pu#tiu0 O Ce # (ie3 n:am <n!ele#3 urm ne6a#ta0 5:am #(tuit u printele3 am pltit #lu8be0 5ai a2tept pu!in3 # 6d 'otrrea de #u#0 5 $nde# (el 2i 'ip 2i am un 6i#3 are:mi mnn #ntatea 2i m <mbtrne2te0 5ai #tau pn e $te# de po#tit ele dou#pre9e e 6ineri0 Fiind #in$uri ai ea <n #at 2i (r neamuri3 trebuie # te trimit pe tine3 a un brbat e e2ti3 #:l au!i 2i #:l a(li0 O 5:oi du e3 r#pun#e +'eor$'i! u <ndoial0 1e poate # i #e (i <ntmplat e6a0 O Ce # i #e <ntmpleP r#pun#e apri$ ne6a#ta0 1:i (i ( ut (arme e 6reo muiere3 um #pune baba 5aranda3 eu n:a2 rede0 A uma am <n!ele# demonul a ela3 da :l are3 e un pro#t0 %ri <i pro#t3 ori n:are ni i o putere3 de:o la# pe dn#a amrt3 ali 2i lip#it de toate0 =a ar a6ea putere #:l 2tie unde:i3 ar a6ea putere #:l 2i <ntoar 0 N:ar mai (i ne6oie3 um m #(tuie2te ea3 # er e 6r8i 2i #emne a#upra mo$lde!elor de ear3 # le <mpun$ o 'ii 2i inima : a # r#pund <mpun#tura <n o 'ii 2i inima a eleia0 Vi#ul meu e #emn mai $reu0 *u #pui bineF i #:a <ntmplat e6a la are m <n$ro9e# a $ndi0 5ai bine # (ie e 9i e baba3 de t e arat 6i#ul meu0 O Ce #pune baba 5aranda 2i de are 6r8i e 6orbaP <ntreb (e iora2ul 2i rma#e (oarte uimit3 u $ura u2or # at0 O Cum nu 2tii3 biete3 a2a # nu te 2tie n a9urile 2i bolile0 +rie# 2i eu a 2i um a2 (i #in$ur3 <mi <n 'ipuie# 2tiu 2i al!ii0 C i 2i 9iua 2i noaptea eu nu m $nde# la alta0 *rebuie # te du i 2i #:l au!i pe tatu:tu3 alta nu:i ne6oie # 2tii0 O 5:oi du e3 da #puiA dar e bine #:mi ar!i e 2i umA a # 2tiu e # (a 0 Vitoria <l pri6i lipind0 ;l 69u #(io# 2i ne#i$urA pe nd ea era plin de $nduri3 de patim 2i durere0 %(t u ndu( 2i <n epu # #trn$ ma#a3 u mi2 ri #mun ite0 Fata 6oi #:i a8uteA ea o ddu la o parte u otul0 Biatul #e <n 'in la i oane mul!mind lui =umne9eu pentru ma#3 apoi ie2i <n #at a # <ntlnea# prietini 2i # <ntrebe 6e2ti de#pre (etele u are #e a(la bine0 1tpna a#ei <l urmri u o 'ii pn departe de 'udi!3 dup a eea3 ln$ 6atr3 u oatele pe $enun 'i 2i u tmplele <n palme3 #e u(und <n #tarea ei obi2nuit0 ;n <n 'ipuirea ei3 bnuiala are intra#e <ntr:<n#a era un 6ierme neadormit0 1e de#( u#e <n et:<n et de lume 2i intra#e oare um <n #ine0 =in (a!a nde8dii pe are 2i:o pu#e#e <n #in$urul brbat al a#ei3 <n!ele$ea trebuie # deie <napoi0 A#ta era o mare m'nire0 4oate #e a2tepta la dn#a0 *otu2i 6a $#i un mi8lo a mintea ei # a8ute 2i bra!ul lui # lu re9e0 Fiin!a ei <n epea # #e on entre9e a#upra a e#tei umbre3 de unde trebuia # ia# lumin0 Era eea e #e nume2te o problem : u6nt 2i no!iune u de#6r2ire ne uno# ute unei munten e0 *impul #ttu0 ;l <n#emna totu2i u 6inerile ne$re3 <n are #e purta de olo: olo3 (r 'ran3 (r ap3 (r u6nt3 u broboada ernit pe#te $ur0 1rbtorile 2i petre erile #ol#ti!iului de iarn i:au (o#t pentru <ntia oar #trine 2i deprtate0 Urrile de Anul Nou3 apra 2i lu!ul 2i toat 96oana 2i 6e#elia otlonului a eluia din munte le re#pin#e#e de tr #ine0 I9olate de lumea din 6i3 rnduri dup rnduri de $enera!ii3 <n #ute dup #ute de ani3 #e 6e#eli#er de re2terea 9ilei 2i <n eputul anilorA toate urmau a pe 6remea lui Burebi#ta3 raiul no#tru el de demultA #tpnii #e # 'imba#er3 limbile #e pre( u#er3 dar rnduielile omului 2i ale #(in!ilor #trui#erA a2a <n t #e u6enea a 2i opiii #:2i aib partea lor0 Ea <n# #e #o otea moart3 a 2i omul ei are nu era ln$ dn#a0 Abia a um <n!ele$ea dra$o#tea ei #e p#tra#e a:n tinere!0 1:ar (i u6enit #:i (ie ru2ine3 i a6ea opii mariA <n# nu mrturi#ea a#ta nimnui3 de t numai #ie2i3 nop!ilor 2i $reierului din 6atr0 ;n 9iua de Bobotea93 nd printele =aniil 5ilie2 a bine u6ntat (ntnile 2i i96oarele3 2i toate apele3 pdurea de pe 5$ura era <mbr at <n promoroa a0 Cerul #e boltea 6erde3 rpile erau pline de troiene3 drumurile la Bi#tri!a erau <n 'i#e0 Era <n# <ntr:a 2aptea 6inere de po#t 2i Vitoria 'otr#e3 <n #in$urt!ile ei3 un drum la 4iatra 2i la mn#tirea Bi#tri!a0 O %amenii #pun promoroa a <n 9iua de Bobotea9 arat an <mbel2u$at000 ;i 9i#e +'eor$'i!3 pe nd #e <ntor eau de la bi#eri 0 O A2a #e #pune3 <i r#pun#e mai :#aA dar # 2tii pentru noi nu mai poate (i ni i bu urie3 ni i bel2u$0 % 'ii (l ua2ului #e <ntri#tar0 ;n iarna a eea toate petre erile <i erau <n6eninate0 O 1 pre$te2ti3 u 5itrea3 #ania3 <i 9i#e Vitoria0 1:o umpli u (nA # pui 2:un #a de or9 pentru ai0 5ni diminea! ne du em la 4iatra0 O =:apoi om putea r9bi3 mmu P O %m er aA ine nu ear 3 nu i9bnde2te0 O Ei a#ta:i ade6rat3 r#pun#e el m'nit <n #ineA i nu #e mai putea bu ura de 'ora de a doua 9i0 O )a 8o #:a du e #or:ta3 9i#e muntean a3 pri6indu:l u oada o 'iului0 A #pune ea mndrelor 6orbe bune 2i noi neom du e la datoria noa#tr0

/J

?5ama a#ta trebuie # (ie (rm toareA unoa2te $ndul omului000@ u$et u mare uimire +'eor$'i!0 Cum a8un#e a a#3 #e du#e <n runtat la #u!a 6itelor 2i ale#e la o parte doi lu!i pa$i3 are #e <mpre 'eau bine la umblet 2i erau ei mai buni la 'am0 )e ddu or9 <ntr:un u2 2i le de# ur de # ai oamele 2i o9ile0 Apoi i9bi <ntr:o parte u pi iorul #ania u oplene 2:o <mpin#e la $ura podului u (n0 C%plean : (ie are din ele dou lemne tran#6er#ale are lea$ 2i (i7ea9 tlpile #niei0D 4re$ti toate #in$ur3 (r 5itrea3 a #:2i ieie de:o $ri83 2i #e $ndea la multe lu ruri bune pe#te are a a6ut el #tpnire <n munte t a (o#t opil0 4rul u bulboanele au (o#t ale lui0 4ote ile la 9meur 2i mai #u# la a(ine3 nd o olea a2a3 de bun6oie3 umblnd dup turmele iobanilor0 4o6e2tile la #tn3 #ar3 nd <n6luie (o ul limbi #ub #prn eana pdurii0 Etia # 'eme <n amur$it ierun ile 2i priorii0 *oate a e#tea i le adu ea aminte miro#ul de (n3 <n are pluteau 6ara 2i opilria0 Cum #e ri#ipe2te mirea#ma <n $er3 a2a #:au du# toate0 A uma a Intrat la #lu8b $rea 2i la ne a90 1e 6ede tatu:#u Ne 'i(or 6a (i 9ut pe unde6a 2:a pierit3 ori l:au omort 'o!ii0 4entru o tinere! a a lui ade $rea #ar ina $o#podriei0 Ei mai :#a a#ta #:a # 'imbat0 1e uit numai u #uprare 2i i:au re# ut !epi de ari ioai 0 Cnd intr el <n a#3 Vitoria <nl! (runtea de ln$ 6atr0 O Nu te uita urt3 +'eor$'i!3 pentru tine de:a u <nainte <n epe a r#ri #oarele0 ?Ce:a (i 6rnd ea # #puieP@ #e <ntreb el3 (r a da r#pun#0 O Eu te ite# pe tine3 m ar nu 2tiu arte3 urm (emeia3 <n!ele$e 8u riile au #tat0 =e:a u trebuie # te ar!i brbat0 Eu n:am alt #pri8in 2i am ne6oie de bra!ul tu0 ;n $la#ul mai :#ii tremurau la rimi0 +'eor$'i! #im!i o u2oar <nduio2areA totu2i nu i #e putea al tui <n minte ni i o 6orb de mn$iere0 A doua 9i3 #mbt3 ple ar la r#ritul #oarelui3 <n6eli!i <n o8oa e0 Vremea era lini2tit 2i blnd3 dar drumul $reu3 i prtiile nu erau bine rupte0 Caii luptau u mare 6redni ieA <ntr:o 6reme +'eor$'i! lepd o8o ul 2i tra#e de #ub (n lopata de lemn0 ;n epnd btlia u troianul3 deodat #im!i <n el putere 2i <ndr8ire 2i nu #e opri pn e nu:l birui3 a pe:o (iin!0 4ri6i #pre mai :#aA o 69u 9mbind 2i <n!ele#e i:a dat r#pun#ul pe are nu:l putea $n$a6i <n a8un0 ?Femeile:# 6i lene3 u$eta el apu nd iar '!urileA ele:# mai i# u#ite la 6orbA iar brba!ii <# mai pro2tiA <n# mai tari de 6rtute0@ A#ta tot mai :#a o #pu#e#e nd6a0 Abia tre amia9 a8un#er la apa Bi#tri!ei0 *re ur pe pod de $'ea! 2i $#ir ale lu ie #pre tr$0 Abtur #pre #tn$a3 la mn#tire3 2i popo#ir to mai la #lu8ba de #ar3 <ntre lumini 2i ntri0 *o!i mona'ii erau <n #trane3 u amila( ele aple ate3 2i #lu8ea printele ar'imandrit Vi#arion #tare!ul0 CCamila( : pot ap a operit u un 6al ne$ru0D Fl ul rm#e#e <n urm3 a # puie la adpo#t aii0 5untean a <2i lepd o8o ul ln$ u2a de intrare 2i <nainta #printen3 numai <n #umie23 p2ind moale pe o6or u opin ile0 In (a!a i ono#ta#ului #e opri 2i #alut pe #(in!i u mare <n(rn$ere3 aple ndu:#e adn 3 u mnaT dreapt pn la pmnt0 F ndu:2i ru i repetate3 <2i murmura $ndul are o ardea0 *re u la #(e2ni e 2i a2e9 ( lioarele de ear pe are le adu#e#e de a a# <n6elite <n n(ram0 Cu n(rama a eea btut <n (luturi de aur tre u la i oana ea mai mare 2i mai de petenie a mn#tirii3 tr are a6ea a:2i #pune ea n a9ul <ndeo#ebi0 1(nta Ana o pri6i dintr:o dat prin (um de lumnri 2i muntean a <n$enun 'e 2i:i #rut mna0 1tnd umilit 2i u (runtea ple at3 <i drui n(rama3 :un ban de ar$int le$at <ntr:un ol!3 2i:i #pu#e <n 2oapt taina ei0 ;i #pu#e 2i 6i#ulA 2i eru r#pun#0 I #e ddu #(intei u toat (iin!a3 a o 8ert( rnit3 2i l# # ad pe n(ram la rimi0 =up a eea #e ridi (r # 6ad pe nimeni 2i tre u <n u2a din #tn$a a altarului3 a2teptnd umilit3 u manile <n ru i2ate #ub #ni 2i u (runtea <n linat0 Au9i un $la# blnd0 1im!i :i 'emat0 =e# 'i#e pri6irea #pre altar 2i 69u pe prea#(in!itul Vi#arion0 ;ndat <n$enun 'e 2i:i #rut poala #traiului0 El <2i pu#e mna pe re2tetul ei0 Era un ieromona' btrn 2i u# at3 u barb alb0 O 4rinte3 am 6enit pentru <ntrebare 2i #(at000 2opti ea0 O *e:ai <n 'inat #(intei AnaP O 5:am <n 'inat0 O A2teapt000 ;i 'otr< printele ar'imandrit0 Ea rma#e <n ne lintirea ei3 a2teptnd0 =up #(r2itul #(intei #lu8be3 mona'ul <i porun i # 6in dup dn#ul0 1ui treptele la #tare!ie 2i mai a2tept o 6reme <ntr:o odaie nalt3 u anapele3 me#e 2i ale#e podoabe0 ?Un printe #tare! e a 2:un boier mare000 ? <n u6iin! ea3 (r a <ndr9ni # #e a2e9e0 Veni prea#(in!itul Vi#arion0 % <ntreb de unde:i0 ;2i adu ea aminte a mai 69ut:o la #(nta mn#tire u #o!ul ei0 O =a3 #(in!ite printeA atun ea am 6enit u brbatu:meu pentru o boli2te are ddu#e <n oile noa#tre la mp0 Ei #(nta Ana ne:a i9b6it0 A uma3 #(in!ite printe3 am 6enit pentru #o!ul meu3 are #:a prpdit0 1:a du# dup o umprtur de oi0 A ple at pe la 1medru3 2i nu #:a mai <ntor#0 4o6e#ti printelui Vi#arion toate3 u 6orbe am multe0 Btrnul o a# ulta3 dnd <n et din ap0 Era truditA <i era #omnA <n# o a# ulta u bun6oin!0

//

O Ai dat de 6e#te la #tpnireP O Care #tpnireP )a noi nu e#te ni i primar3 ni i 8andar0 5:am pln# numai printelui =nil0 E:a uma am 6enit 2i m:am 8luit #(intei Ana0 O Bine:ai ( ut3 ne6a#t0 1:a2teptm0 1(nta Ana are # puie u6nt la # aunul <mpr!iei elei mari0 Iar <n a ela2i timp dumneata du:te la #tpnirea pmntea# <n 4iatra0 =u:te la poli!ai 2i la pre(e t 2i #pune:le <ntmplarea3 a # (a er etri0 O <n!ele$3 r#pun#e VitoriaA m:oi du e 2i la dn2ii3 dar nde8dea mea ea mare e <n alt parte0

VI Q Noaptea a eea3 a pri6e$'eat <ntr:o odi! de #ub #tre!ie3 dup e a #tat mult 6reme de 6orb u (emei 6enite din lo uri deprtate0 ;ntr:un tr9iu3 ele #:au du# la ul u2urile lor0 A intrat +'eor$'i! 2i #: a l#at <ntr:un ot pe:o li ioar0 A adormit <ndat3 par ar (i tre ut #pre alt trm <ntr:o <mpr!ie (eri it0 Ea rma#e #in$ur3 #ub andel 2i #ub i oane3 $ndindu:#e a!intit e are de ( ut a doua 9i0 I #e prea lu rul el mai $reu # $#ea# anume uli!a dintre attea de multe3 2i3 pe a ea anume uli!3 anume a# u mai multe rnduri0 ;n toate odile 2ed la me#e oameni u ondeiele dup ure 'e 2i # riu0 Iar <ntr:anume odaie 2ede el are:i mai mare3 primar3 ori pre(e t3 ori poli!ai0 1e uit <n runtat 2i:i $ra# 2i brbo#0 *ot <2i # oate iubu ul din $ur 2i r ne2te la ei mai mi i0 Cnd <l aud3 ei de prin odi plea (runtea 2i # riu mai 'arni 3 tr$nd u oada o 'iului unul la altul 2i ( ndu:2i #emne0 A olo 6ra#9i e #tpnirea <mprtea# 0 E:a2a <n toate tr$urile #unt #lu8ba2i3 primari3 pre(e !i 2i poli!ai3 pn la Bu ure2tiA 2i la Bu ure2ti #t pe tron re$ele 2i d porun i tuturora0 Bun lu ru3 neaprat3 # (ie a#emenea rnduialA toate # #e (a dup porun 2i # #e # rie e #:a ( ut0 A2a #e unoa2te prin tr$uri ine umpr 6ite 2i ine 6inde3 2i are <n otro #e du e0 )a =orna de:a#emeni0 Nu: i a <n #u# pe *ar u3 unde oamenii trie# um au apu at 2i um <i taie apul0 =a (ptuie2te unul o po9n3 ori o moarte de om3 #e du e prin #tn ile mun!ilor 2i #e 'rne2te u 9meur a ur2ii3 pn e:l alun$ la 6ale iarna0 Atun ea:l prind oamenii3 <l lea$ 2i:l dau pe mna #tpnirii de6ale0 Ade6rat pn la n a9ul a e#ta are #:a abtut a#upra a#ei ei ni i nu i:a p#at 2i n:a a6ut ne6oie de ni i un (el de #lu8ba2 al mriei #ale0 Ei:a 69ut de $o#podrie 2i de oiA a 6ndut brn93 a dat <n mna per eptorului 6ama 2i birul O 2:att0 Ei 'iar a#ta era mai mult treaba omului0 Ne 'i(or )ipan le uno2tea pe toate 2i 2tia ori2i nd la e u2i # bat 2i la e #lu8ba2i # #e <n(!i2e9e3 i el umbla din tinere! <n !ara ealalt de de6aleA ea <n#3 a o (emeie3 rm#e#e <n #lbt ie0 % a8un$ea mintea e are de ( ut3 <n# (a! de o lume ne uno# ut p2ea u oare are #(ial0 =up r#ritul #oarelui3 a doua 9i3 a (o#t <n 4iatra0 *r$ul <l mai 69u#e3 la iarmaroa eA <n# <l 2tia din#pre alte pr!iA a <mbul9elilor de lume3 a petre erilor3 a r2melor unde:i bteli2tea muntenilor0 CBateli2te : lo de <ntlnire3 de adunare0D 4opo#i u (l ul la un 'an 2tiut0 Au po(tit arne (ript $rtar 2i pine alb 2:au but o $ara( de 6in0 Cum a de# 'i# $ura # <ntrebe3 Vitoria a a(lat <ndat unde poate $#i pe domnul pre(e t0 A#upra unei trebi are #:a petre ut <n a(ar de tr$3 <n 'otarele !inutului3 numai pre(e tul are putere0 A l#at #ania u (l ul la 'an 2i #:a du# #in$ur0 A nimerit0 =a ai $ur # <ntrebi3 nimere2ti ori2iunde0 A $#it o a# mare 2i (rumoa# u mai multe rnduri0 1:a #im!it <ndat u inima lini2tit nd a 69ut umblnd pe a olo oameni <mbr a!i a 2i prin pr!ile ei0 I:a <ntrebat3 i:au #pu# a olo #unt 2i 8ude toriile unde #e 8ude pri inile0 Ei a e#tea le 2tia de la Ne 'i(or )ipan3 dar #e apropia <ntia oar de ele0 1:a #uit #u# la rndul al doilea3 pe trepte lar$i0 A <ntrebat:o un aprod btrn pe ine aut0 Caut pe domnul pre(e t0 O *are bineA #:a2tepte pn e i:a 6eni rndul0 A2teapt0 ;2i (a e #o oteal <n minte um # #puie3 u 6orbe mai potri6ite3 <ntmplarea0 I #e <nne$urea9 pri6irile nd intr <ntr:o odaie (rumoa# 2i # ump0 4re(e tul nu:i ni i brbo#3 ni i nu (umea9 din iubu 3 nu:i ni i <n runtat0 E un brbat tnr3 u obra9ul ra#3 u prul # urt3 pieptnat <n dou pr!i0 Cu #traie ernite0 =ar 9mbe2te3 i n:are $ri8ile ei0 Fr a #e mi2 a din lo ul lui3 #e uit la muntean 0 ;2i potri6i#e <n $rab a#n a de mta#3 <2i lepda#e o8o ul0 Nu mai era tnr3 dar a6ea o (rumu#e! neobi2nuit <n pri6ire0 % 'ii <i lu eau a:ntr: o u2oar ea! <n do#ul $enelor lun$i 2i r#(rnte <n rli$a2e0 1im!indu:#e admirat3 (emeia <2i re$#i <ndat <n(!i2area pe are o a6ea nd #e uita <n o$lind3 :o lumin abia #im!it de r#0 O =e#pre e:i 6orba3 ne6a#tP Ce 6nt te:adu eP <ntreb omul #tpnirii0 1e 8u a3 pri6ind:o3 : un u!it de o#0

/I

O Nu m:adu e 6nt bun3 domnule pre(e t0 5i:a ple at #o!ul de:a a# a u 2apte9e i 2i trei de 9ile 2i <n nu #:a <ntor#0 1:a du# la =orna dup ni2te oi0 Nu mi:a # ri#3 n:am a(lat 2tire de la nimeni0 1tau a2aA <l a2tept 2i nu 6ine0 O =e 2apte9e i 2i trei de 9ileP E u putin!P 1:a du# # umpere oiP A6ea baniP O A6eaA a # pltea# iobanilor de la .aru0 O Ei n:a dat ni i un #emnP O Ni i unul0 O Atun ea l:au prdat 'o!ii 2i l:au rpu#0 O Alta nu poate (i000 2opti muntean a3 lo6it <n inimA a2a <mi arat 2i 6i#ul pe are:l am <ntruna0 O 1:ar putea # (ie 2i alt e6a0 O ;ntr:ade6rA poate # #e (i oprit la o a# #trin0 A uma a2 dori # (ie a2a0 4re(e tul ltin din ap3 pri6ind:o pu!intel pie9i20 A6ea un #pa#m de pln#3 pe are:l <n$'i!i <ndat0 C:un de$et lepd pe rnd la rimile din o 'i0 O *rebuie # dau ordin # #e er ete9e3 6orbi el u bun6oin!0 1:mi (a i o pln$ere 2i # mi:o adu i0 Femeia ddu din ap de #u# <n 8o#0 O Ai <n!ele#P O Am <n!ele#0 O 1 pui pe un #lu8ba2 de:ai i3 ori pe un a6o at3 # !i:o # rieA #:i lipe2ti timbru3 2i # mi:o adu i a # # riu pe dn#a re9olu!ia0 5untean a iar ddu din ap0 O Ai <n!ele#P O Am <n!ele#0 O Nu (i prea #upratA <n nu 2tim nimi a0 O Ba eu 2tiu3 r#pun#e deodat <ntune at muntean a0 ;i #ta 2:a2a bine0 %mul #tpnirii tra#e un 'ibr8t 2i:2i aprin#e !i$ara0 Vitoria #e <n lin din umeri3 #e <ntoar#e3 pipi lampa 2i ie2i0 Era ame!it0 Nimene pn:a uma nu:i de# 'i#e#e lumin <n#pre lo ul a ela de <ntuneri 3 are #e 'eam =orna0 =e2i 2tiu3 i oanele ta 0 Iat3 dintre oameni3 #lu8ba2ul re$elui a (ul$erat un u6nt3 are:i ade6rul0 A e#t u6nt #ttea 2i:ntr:<n#a3 numai nu <ndr9nea #:l # urme0 4e Ne 'i(or l:au rpu# rii0 <2i ridi <n bra!e o8o ul de ln$ u2 2i #e uit <n 8uru:i0 Nu 6edea bine din pri ina la rimilorA <2i 2ter#e $enele de blana a#pr0 Aprodul el btrn 2i de treab o ob#er6 <n t ere3 # rpinndu:2i u arttorul mnii #tn$i brbu!a alb0 Cu dreapta #tpnea lampa de la u2a domnului pre(e t0 O Ce mai 6rei3 ne6a#tP 4oate ai ne6oie de e6a0 O Am ne6oie3 #:mi # rie are6a o 8alb0 O 1e poate3 de e nuP Ce (el de 8albP 4entru are pri inP O % 8alb3 de#pre omul meu are #:a du# pn:ntr:un lo 2i de atun ea a tre ut 6reme 2i nu #:a mai <ntor#0 O Nu:i u2or lu ruA dar #e poate (a e0 Eu !i:a2 putea $#i un om me2ter3 dar trebuie # m du #: 1 aut0 1lu8ba mea ai i e una 2i pentru a#ta m plte2te #tatul3 iar a # aut e:!i trebuie dumnitale3 e alt #lu8b0 Vitoria <l pri6i 9mbindF O 1o oti3 mo2ule3 eu nu uno# e am de ( utP Etiu eu trebuie #:!i dau de:un pa'ar de 6in pentru o #lu8b mare a a#ta0 1 nu te #uperi3 da> mai mult de in i lei de 'rtie nu !i:oi da0 O Bine3 dar elui are # rie 8alba #e ade #:i dai mai mult0 O A eluia i:oi da 9e e0 O =ar pentru timbruP O %i da 2i pentru timbru 9e e0 *rebuie lipit pe 8alb0 O Bine3 m du #:adu pe me2ter0 Cum !i:a # ri:o el3 poate # itea# 2i Vod 2i # l rime9e0 Are a e#t 8lbar o <ntor#tur de ondei um nu #e mai a(lA atta numai :i mare be!i63 trebuie #:l aut la r2m0 =a> dumneata m a2tep!i ai ea3 nu te linte2ti 2i pre$te2ti $olo$anii0 Btrnelul <i ddu <nti o ol3 a 2i um ar (i 6r8it:o3 a #:o (i7e9e0 Apoi l# lampa 2i obor< treptele3 depannd repede din pi ioare0 Vitoria <2i relu <n(!i2area <n runtat 2i du2mnoa#0 Veni 8lbarul3 u i9me lu#truite3 u 6r$u! alb 2i u na#ul ro20 N:a6ea paltonA umbla (udul (r 'aina a ea#ta de pri#o#0 1e art di#pre!uitor nd au9i :i 6orba numai de 9e e lei pentru o lu rare are ere mare pri epere 2i i# u#in!0 Vitoria (u$ea u o 'ii ei iu!i de la mo2ne$el3 are lua#e iar <n #tpnire lampa3 la na#ul omului (udul3 2i:2i #ub!ie bu9ele u <ndrtni ie0 )# aprodului pre!ul pe are i:l 'otr#e3 a # nu mai (ie 6orb 2i #(ad <n lo #trin3 <2i tra#e pe mne i o8o ul 2i # obor< treptele pn <n uli!0

/B

=intr:o dat lua#e alt 'otr<re0 1:a du e la un a6o at3 om u mai mare 2tiin! de arte0 %ri a pune <n #at la 5$ura pe printele =nil # # rie0 Nu poate # (ie pe lume # riitor mai diba i de t printele0 4e urm printele 2tie toate um au (o#t 2i le:a #pune u ade6rat0 ;n# da nu:i mult <ndoial Ne 'i(or )ipan ar (i (o#t rpu# de 'o!i3 atun ea la e (olo#e2te 8albaP Cine mai poate $#i pe:un om 96rlit u apu:n 8o# <ntr:o (ntnP A#ta era apa ea nea$r din a#(in!it0 =a nu #:a mai a(lat 2tire3 da n:a mai 6enit 6e#te ni i de#pre mort3 atun ea lotrii l:au pr6lit <n (ntn0 ;ntr:a2a <mpre8urare3 ade6rat nimenea nu poate de# operi le2ul mortului3 da nu:i o lumin de #u# are # arate0 =e: a eea tot la #(nta Ana de la mn#tirea Bi#tri!a at #:i rmie nde8dea0 Voin!a #(intei a (o#t a a#t9i #:i 6ie o <n!ele$ere0 =up a ea#t <n!ele$ere #(nta <i 6a 'otr< <ntr:un 'ip oare are pe unde trebuie # mear$ 2i um trebuie # aute0 O Unde te du i3 ne6a#tP <ntreb omul el #printen <mbr at3 atin$nd:o u 6r$u!a0 Ea #e opri 2i #e <ntoar#e a#upra lui0 O 5 du unde mi:i 6oia0 ;ntinde mna #:!i pun <ntr:<n#a 'rtiu!a a#ta a 2i a mo2nea$ului3 2i <ntoar e:te repede de unde 6ii3 a # nu te <n8un$'ie 6reo r eal0 O HeN d:apoi pentru atta mi:am l#at eu a tele 2i # ri#orileP Cre9i :a2a mer$e treabaP O =u:te de$rab3 :i (ri$000 ;l #(tui muntean a r9nd0 %mul #e opri3 mormind o #udalm <mpotri6a unei a#emenea muieri u toane0 ?A#ta:i o di#perat@3 o ate$ori#i el 2i 6r< <n bu9unar 'rtia de in i lei0 +rbind #pre 'an3 Vitoria #im!ea um o umplu $nduri 2i 'otrri nebiruite0 *oate <i 6eneau (r <ndoial de la lo ul unde <n$enun 'ia#e 2i unde eru#e u durere i9b6ire0 4ar intrau <ntr:<n#a o dat u <n!epturile (ul$ilor are o bi iuiau3 repe9i!i de 6nt dintr:a olo0 =rumul a ela la #(nta Ana 2i la 4iatra i:a (o#t de el mai mare (olo#0 A6nd <ntr:<n#a 2tiin!a mor!ii lui Ne 'i(or )ipan 2i rn en durere3 #e 69u totu2i eliberat din <ntuneri 0 Cum a8un#e a a#3 <2i l# numai o 9i de odi'n3 apoi <n epu a pune la ale <ndeplinirea unor 'otrri mari0 *oate erau <n do#ul o 'ilor a elora apri$i 2i ie2eau una dup alta0 1:a du# la printele =aniil 5ilie2 a # puie la ale 8alba tre #tpnire0 O 4rinte =nil3 i:a #pu# ea u umilin!3 eu nu m pri ep um ar trebui <nto mit a#emenea 8alb3 dar #(in!ia ta 2tii toate 2i tare te ro$ # pui <ntr:<n#a3 a piper <ntr:o mn are3 toate ne a9urile are m u#tur0 1 #pui a2a3 um tot am a2teptat de$eaba3 doar:doar or <n!ele$e #lu8ba2ii # umble 2i # aute000 O BineA am # # riu3 Vitorie0 Etiu eu e # #pun0 O Att am 6rutA pe urm (a ei e:or 2tiA eu n:a2tept de la dn2ii #pri8in0 O Ai dreptateA el mai mare #pri8in trebuie #:l a2teptm de la =umne9eu0 O =a0 =up e trimit 8alba3 <mi i#pr6e# toate te am de i#pr6it 2i m:oi du e #in$ur la =orna0 Am 2i primit eu 'otrre <n inima mea0 N:am # mai am 'odin um n:are prul *ar ului3 pn> e l:oi $#i pe Ne 'i(or )ipan0 O Atun ea de e # mai # riu 8albaP O A2a3 a # (ieA # 2tie 2i al!ii t mi:i de nea$r inima0 5ai am in i 6ineri3 2i pn:atun i 6nd e am 2i #trn$ banii are:mi trebuieA m #po6ede# 2i m <mprt2e# 0 =a :a intrat el pe ellalt trm3 oi intra 2i eu dup dn#ul0 O 4oate pn:atun ea 6ine 6reo 2tire0 O 4rinte3 a#ta n:o mai red0 Ade6rul #:a dat pe (a! 2i l:am primit de la obra9 #(nt0 Cu6ioa#a Ana numaide t #:a uitat la mine 2i m:a #trpun# pn:n inim0 =e la dn#a mi:au 6enit 2i 'otrrile de: a uma0 O Bine3 VitorieA da re9i3 du:te0 A#ta:i datoria ta0 O Iau u mine 2i pe bietA # am alturi o putere brbtea# 0 5ni dau (aurului o bu at de (ier # bat din el balta$ 2i #(in!ia ta 6ei (a e un bine3 #:l bla$o#lo6e2ti0 O %i (a e 2i a#ta0 =ar ai u$et ai # umbli drum lun$ 2i a olo ai # <ntr9iiP Ce (a i u (ataP O 5:am $ndit 2i la a#ta0 Am o #or a mamei mele lu$ri! la mn#tirea Vrati ului0 =intre toate #urorile mamei3 ea trie2te a olo3 2i o 'eam 5elania0 4un <ntr:o 9i pe (at <n #anie u 9e#trea ei 2i m du #:o lepd la #(nta mn#tire3 la pi ioarele mtu2ei mele mai a 5elania0 O ;!i rmne $o#podria a2a3 de i9beli2te0 O 1 rmie3 printe3 :o <nto me# eu la lo 0 )a# <n #ama lui 5itrea dou:trei apete de 6ite3 2i: i #pun a2aF *u3 mi 5itre3 # ai $ri8 de ele 2i alta # nu (a i de t # dormi pn e m:oi <ntoar e eu0 O A#ta are #:i pla mai mult de t ori e0 O 4ar =umne9eu l:a <n$duit <n lume pentru alt e6aP Fiin!a a#ta3 printe3 a (o#t a o pedeap# a mamei are l:a n# ut0 Cine 2tie u e:a p tuit <mpotri6a lui =umne9eu ori a #o!ului eiPN Ei:a 6i lenit 2i 2i:a ap#at brbatul la $reu3 ori i:a pn$rit a2ternutul3 ori a ( ut a#upra lui (arme e0

/8

=umne9eu i:a dat pe 5itrea0 =e:a2a dar #:a bu urat3 a <n 'i# o 'ii 2i a pierit0 Iar eu du #pre #o!ul meu (l u mndru 2i 6oini 0 A#ta:i dra$o#tea noa#tr din tinere! pe are i:am p#trat:o a pe un ban bun0 A#t(el (iindu:i 'otrrile3 a ( ut (r ni i o # 'imbare <nto mai a2a0 ;n 9iua de (ebruarie 2B3 pra9ni ul u6io#ului printelui no#tru 4ro opie3 a <n r at <n #anie 9e#trea 5inodorei0 Fata 2i u dn#a #:au a2e9at dea#upra 2i +'eor$'i! a pi2 at lu!ii ei pa$i u 2(i 'iul bi iu2tei0 Copila pln$ea <n pumniA iar obra9ul mai :#a par era un portret ne lintit0 Abia dup e a (o#t ie2it din #at pe 6ale #:a mi2 at0 Ei:a ( ut #emnul ru ii r#u indu:#e tre #oare0 O Fat3 a 6orbit ea (r #uprare3 tu # nu (ii proa#t 2i # nu te bo e2ti pe tine0 A#t9i e o #(nt luni 2i <n epem <mplinirea 'otrrii0

VII Q "oi3 <n 9 martie3 printele =aniil a ( ut o (rumoa# #lu8b la bi#eri pentru ei patru9e i de #(in!i mu eni i din 1e6a#ta0 =up $eruri lun$i3 a ea#ta era <ntia 9i de moin0 1tre2inile pi urau 2i #oarele <mpr2tia de dea#upra 5$urii3 pe omturi3 o #trlu ire orbitoare0 Corbi (l(ir #pre alb#trime din bra9ii rpilor 2i pe urm #e <ntoar#er u 9boruri <n6luite 2i ron niri3 a # #par$ u lon!urile 2i # bat u aripile oule <n$'e!ate <n (aur0 Vitoria du#e#e u +'eor$'i! (rumoa#e daruri la bi#eri F ola i3 oli63 untdelemn 2i 6in0 A#upra lor aprin#e#e u mna ei ( lii0 4e urm #e <n 'ina#e la toate i oanele 2i #e opri#e <n prea8ma altarului0 4rintele =aniil i:a dat #(nta <mprt2anie0 A <n 'i# o 'ii #im!ind o r oreal de rou <n erul $urii 2i:n toat (iin!a3 2i a <n$enun 'eat0 Nimeni3 dintre poporanii de (a!3 nu uno2tea <n!ele#ul a elei <mprt2anii0 1e ur!i#e de ori e $nduri3 dorin!i 2i doruri <n a(ar de # opu:i ne lintit0 5urmurele 2i ntrile #lu8bei a8un$eau a 6aluri line la ure 'i0 4lti#e printele trei 'rtii de te dou9e i3 a # #e roa$e 2i pentru ltoria ei0 ;n ade6r3 preotul3 <ntre elelalte 'emri 2i ru$ iuni3 a <nl!at $la# pe are tot numai ea #in$ur l:a <n!ele#3 ptrun9ndu:#e de el pn <n (undul (iin!ii0 ?Ei <n ne ru$m pentru ei ltori000 ? <nl!a (rumoa#a ntare printele =aniil 5ilie20 Vitoria #u#pin3 btu metanie #rutnd le#pedea de piatr 2i #e <nl! <n pi ioare0 4entru dn#a #lu8ba era i#pr6it0 F u #emn lui +'eor$'i! u o 'iul0 4uteau # ple e0 5ai a6eau <n 9iua a eea o mul!ime de trebi 2i dara6eruri0 O Bate 6nt ald3 9i e ea intrnd a a#0 1e unoa2te pur ede 9odia prim6erii0 O 4oate #:a6em 6reme bun pe ale3 r#pun#e (e iorul0 O E'e3 +'eor$'i!3 alea noa#tr:i lun$ 2:au # ne mai bat 6i# ole3 i trebuie # 6ie a#upra lumii omtul mieilor3 2:al o o#tr ilor0 4n> e ne:ntoar em noi3 #e pot <ntmpla multe0 Fl ul ltin din ap3 (r # r#pund0 5ama lui 'otra ple rile 2i <ntoar erile0 1e 6ede 'otra 2i 6remea0 El n:a6ea de t # #e #upuie0 O A# ult3 5itre3 $ri $o#podina tr ar$at3 eu am a ple a pu!in 6reme de:a a#0 O ;n!ele$ eu a#ta3 r#pun#e 5itrea r9nd0 *e du i #:adu i pe #tpn de pe unde:i #ti le# o 'ii 2i petre e0 O =e unde 2tii tu a#taP O Am a(lat 2i eu0 Vorbe# unii 2i al!ii prin #at0 &i :ar (i bine # iei 2:un p#tru3 a #:l adu i mai u2or0 =a pur e9i a#t9i3 apoi pn dumini e2ti <napoi0 1 n:ai ni i o $ri83 p9e# eu a#a0 O Apoi #e:n!ele$e3 <n u6iin! #tpna0 Eu am <n tine toat nde8dea0 Unde pui tu mna3 pune 2i =umne9eu mila0 Ct om lip#i noi3 tu # #tai a olo <ntre 6ite 2i # dormi0 *e # oli 2i le du i la adpat3 le pui #ub bot mn are 2i iar te ul i0 1 nu ui!i # mnn i 2i tu3 a # nu:!i #lbea# puterile0 Va a ea u mn9at mai are olea de lapte0 5ul$i 2i bei0 Iar mn9atului lea$:i ra$ila ea u uie pe bot3 a # <mpun$ pe ma#a nd a n9ui # #u$3 2i ea #:l bat 2i #:l alun$e0 Vra#9i u laptele mn9atului 2i u (ina din #a 2i u e !i:am mai pu# eu a olo3 o du i tu a e#te trei 9ile0 O Apoi oi (a e 2i eu e onomie0 O 1e:n!ele$eA ni i nu m:a2tept la ri#ip de la un $o#podar a2a a tine0 Iar da eu <ntr9ii um6a 2i luni 2i tu ai 6reo ne6oie3 # 2tii am #pu# o 6orb printelui =nil0 1 te du i pe la dn#ul0 O Ce # (a la printele =nilP O i:a #pune elA iar tu #:a# ul!i0 42ind <n a#3 <2i lepd ln$ 6atr o8o elul0 Apu le2tele3 ri#ipi #pu9a 2i ldi pe rbuni a2 'ii de brad0 =du (u$a dup apA a2e9 eaunul pe piro#trii0 4u#e <ntr:un 'rb de eaun la #(rit

/9

#lnin 2i bu !i a(umate de por 0 )# a#ta 2i <n epu a # oate 2i a ldi pe ol!ul patului po l9i 2i # or!uri0 +'eor$'i! o pri6ea u a eea2i mirare pe are o a6ea de t6a 6reme pentru mai :#a0 O Ce te ui!i a2a la mineP 9i#e Vitoria 9mbind0 A e#tea 2i u altele ai # le pui de#ar pe #niu! 2i ai # te du i pe <ntuneri pn la printele =nil0 .mn <n #ama u oanei preote#e A$laia0 A u 6in 2i mnn 0 .#toarn mmli$u!a pe (undA ad:o la m#u! 2i te a2a90 =e mni3 nu mai a6em ti'na a#ta0 Ct om umbla 2:om uta3 mn area noa#tr are # (ie din pumn 2i <n pi ioare0 Fl ul <n u6iin! 2i a#ta3 <n t ere0 Ca #:2i pltea# lip#uri 6iitoare3 <n$'i!ea (elie dup (elie 2i <ntin$ea <n topitur bu !i mari de mmli$ pe are le ptu2ea apoi u brn90 Abia <ntr:un tr9iu b$ de #am mai :#a #t <n (a!a lui u bra!ele <n ru i2ate 2i:l pri6e2te3 (r # #e atin$ de mn are0 ?=a :i <ntr:ade6r 6r8itoare3 u$eta el3 apoi eu mnn 2i ea prinde putere0@ Femeia #trn#e blidele repede3 le opri 2i le rndui pe poli!0 =up e a2e9 ea din urm #tra 'in3 <ntoar#e apul0 A(ar3 <n bttur3 oamenii #e # uturau de omt0 ;2i potri6i <n prip broboada 2i de# 'i#e0 +'eor$'i! rma#e ne lintit la lo ul lui3 a # 6ad e mai e#te0 O Bu uro2i de oa#pe!iP <ntreb printele bo nind u i9me mari <n tind0 O Bu uro2i0 5 ro$ dumnea6oa#tr # po(ti!i0 1rutm dreapta3 printe0 =up preotul 5ilie23 intr domnu Iordan3 r2marul0 =up domnu Iordan3 <2i (eri apul3 a # nu #e plea# de pra$ul de #u#3 un ne$u#tor nalt 2i #ub!ire <mbr at <n #traie nem!e2ti0 A6ea barb 2i mu#t!i tiate rotun8it 2i !po#3 par :2i pu#e#e pe 8umtate de obra9 o ma# de ari i ro20 1tropituri mrunte de a eea2i uloare <i ptau partea neblnit a obra9ului0 ;2i tra#e 2i el din ap iula 2i po(ti $a9dei bun:9iua0 Femeia arun a#e o pri6ire repede de #u# <n 8o# 2i de 8o# <n #u# a#upra lui0 Apoi <ntreb3 (erindu:2i apulF O =umnealui e ne$u#torulP O =umnealui3 r#pun#e domnu Iordan0 O Eu <# uno# ut 2i prietin al #o!ului dumnitale3 intr deodat <n 6orb omul el nalt3 uitndu:#e <n 8uru:i 2i utnd lo # #e a2e9e0 ;n a#a unui prietin eu am # m a2e9 'iar da nu m po(te2te nimeni0 =ar dup printele =aniil0 ;nti # #e a2e9e printele 2i pe urm am # 2ed 2i eu0 Eu3 ne6a#t3 !in du$'ean3 r2m 2i 'an la Clu$reni0 A olo e#te totdeauna lo de popa# pentru domnu Ne 'i(or )ipan0 +#e2te o mn are bun3 un pa'ar de butur 2:un pat de 'odin0 O =umneata e2ti domnu =a6idP O Eu #unt domnu =a6id0 Am luat bani de la domnu Ne 'i(or )ipanA dar i:am 2i dat3 pe mar(0 Eu i:am (o#t <ntotdeauna el dinti mu2teriu al lui0 Ei3 a2 putea 9i e3 el mai bun0 .areori tre ea mai departe0 O Bine3 domnu =a6id0 Cnd te <ntor i dumneata a a#3 la Clu$reniP O 5 <ntor mni3 u mar(a pe are am #:o umpr0 O Atun ea de:ai i pn la Clu$reni om mer$e to6r2ie0 O %m mer$e3 de e # nu mer$emP *o6r2ia e mai bun de t #in$urtatea0 =umneata ai 6reo treab la Clu$reniP O Am3 e6a mai departe0 Ne$u#torul 6oi # mai <ntrebe e6a0 Apoi #e opri3 pri6i <n 8uru:i 2i t u0 O 5ar(a:i <n odaia ea mare de din olo3 <n epu iar2i u6nt $o#podina0 Fl ul meu a <n#emnat pe 'rtia a#ta te burdu(uri de brn9 2i ppu2i a(umate 2i piei de miel mi:au mai rma#0 A # ri# 2i pre!3 dup e m:am #(tuit u printele 2i u domnu Iordan0 Am lepdat e6a3 a # nu (ie 6orb0 N:am eu ura8 a uma # m ne$u!e90 =umneata er ete9i 2i numeri mar(a 2i:mi pui banii pe ma#0 Ne$u#torul pri6i pete ul de 'rtieA t u0 ;n 'i#e dintr:un o 'i0 ;ntoar#e pe ellalt #pre domnu Iordan : <n# el er eta (oarte atent pe $o#podina lo ului0 O =umneata ai ne6oie de toate paraleleP 1 !i le pun $rmad ai ea pe ma#P O <nto mai a2a0 Alt(el <ntr9ii o 9i3 a # m du u mar(a la 4iatra0 O 4o!i # <ntr9ii 2i dou 9ile0 O 1e poate0 O Eu 9i #e poate # (ie 2i trei0 4e are ne$u#tor l:ai 69ut dumneata lepdnd banii a2a3 dup porun P Eu 6reau # 6orbim3 # m on6in$ mar(a <mi on6ine3 pre!ul nu #e mai poate # deaA # numr banii 2i # on#tat da am t trebuie0 Un ne$u#tor #e ade # #imt :i ne$u#tor0 =umneata 6rei a la re$ele0 4re! (i70 O Cum ai #pu#P O 4re! (i70 O A2a 6reau eu3 domnu =a6id0 F o buntate 2i tre i din olo u bietul 2i u domnu Iordan 2i er etea9 mar(a0 Cntre2te3 #o ote2te0 =a dumneata e2ti domnu =a6id de#pre are:mi 6orbe2te brbatu:meu3 apoi 2tiu ai 2ti$at de#tul de la dn#ul0 5ai 2ti$ a u 2i de la mine0 A#ta e me#eria dumnitale3 a un ne$u#tor e te a(li0

I-

O Cteodat am pierdut0 O Atun ea nu e2ti bun ne$u#tor0 O Am 2ti$at alt dat0 Bine3 # (ie um #pui dumneata0 Am # 6d 2:am # #o ote# 0 Ai # mai Ie2i e6a 2i (a em tr$ul0 =omnu =a6id a er etat <ndelun$ mar(a0 A tre ut apoi u domnu Iordan a(ar 2i #:a #(tuit u el0 ;2i mn$ia u mna #tn$ ari iul de pe obra9 2i u dreapta #una ni2te 'ei <n bu9unarul adn al mntlii de aba ro2 at0 O 1:!i #pun e6a3 domnu Iordan3 2opti el 6enind aproape3 ln$ umrul r2marului3 2i <n 'i9nd o 'iul dreptA da n:a2 (i o6rei 2i <n#urat3 2i muntean a a#ta n:ar a6ea #o!3 <ntr:o #ptmn a2 (a e o nunt0 5:ar ununa printele =aniil0 Am luat mar(a 2i !i:am dat dumnitale omi#ionul de are mi:ai # ri#0 =up e ne$u#torul a numrat 'rtiile de ban 2i le:a pu# lit pe ma#3 Vitoria le:a ridi at u aten!ie 2i le:a mai numrat 2i ea o dat0 *rei9e i 2i opt de mii de lei0 )e:a <n6elit <n 8umtate din $a9eta din are le # o#e#e domnu =a6id3 le:a 6rt <n ta2 a ei de piele3 a #trn# trmile 2i a po(tit pe printele =aniil #:i !ie ta2 a pn a doua 9i diminea!0 +'eor$'it urmrea u mare luare:aminte toate 6orbele 2i purtrile mai :#a0 ;i pl eaA dar #e mira0 Ar (i 6rut #:o <ntrebe de e d popii banii0 ?1e teme # n:o prade are6a la noapte0@ =e# operind a e#t ade6r3 #e 6e#eli 2i <n epu a rde #in$ur0 %a#pe!ii ple a#er0 O Apoi n:am eu balta$ul pe are mi l:a bla$o#lo6it printeleP <ntreb el0 O A ela:i pentru alt e6a3 r#pun#e Vitoria0 Ctr a#(in!itul #oarelui3 ne$u#torul a 6enit u #ania:i lar$3 u doi lu!i roibi3 2i a <n r at mar(a0 Cele din urm ra9e lu ir <n !ur!urii de $'ia! ai #tre2inei3 apoi <n alba#trul <nalt al erului0 Era lini2te 2i (umurile #atului #uiau drept <n 69du'0 +o#podina ( u paturile de6reme0 +'eor$'it <i l# u6nt #e du e <n #at pn la ntarea <ntia a u o2ilor0 A6ea 2i el de ( ut in#pe !ie la o la de # rmnat0 Vitoria #tin#e opai!ul 2i rma#e <n <ntuneri 3 dar nu adormi <ndelun$ 6reme0 Cnd #e tre9i3 au9i #unnd 6ntul din#pre amia9 <n er e:6elele (ere#trei0 A el #unet u iudate modula!ii era <nto6r2it de un r net <ntrtat 2i r$u2it0 Cuno# u numaide t $la#ul lui 5itrea0 1ri din pat 2i:2i ut <n l!rile0 Apoi <2i 6r< na#ul <n $eam0 1e retra#e 2i de#prin#e#e u luare: aminte din ui pu2 a # urt u dou !e6i3 are #ta atrnat de urea pe prete3 a2a um o l#a#e Ne 'i(or )ipan0 ;i pipi o!elele 2i tra#e u oa2ele0 *re u3 numai <n #umie23 la u2a de:a(ar0 Atun ea au9i mai de#lu2it #tri$tul lui 5itrea0 =du#e la 6ite o di'anie0 *o!i nii din <mpre8urimi #e de2tepta#er 2i 9piau0 *ra#e 96orul0 Cnd de# 'i#e3 au9i 2i $la#ul lui +'eor$'it3 ame#te at u al ar$atului3 <ntin#e pu2 a #pre #tre2in 2i #lobo9i un (o 0 ;n lip3 din ornul de dindo# al a#ei #e de#prin#er dou umbre omene2ti 2i #e deprtar3 mi#tuindu:#e <n <ntuneri #pre pdure0 %amenii de la ele mai apropiate $o#podrii #o#eau <ntr:a8utor u 96on0 Unii rupeau 2i de#prindeau r9lo$i din $arduri0 5itrea po6e#tea a pe:o minune <ntmplarea0 Cum lupul #ri#e pe#te to'oar a lui 2i n9ui#e la # roa(ele din (undul 2urii0 Ei um dintr:o dat #:au # ulat u mnie # roa(ele a#upra lupului3 le(ind 2i plindu:l u #(rlele3 pn e:a a6ut el 6reme # puie mna pe par0 A6ea el un par $reu de orn3 pe are <l !inea ln$ dn#ul pentru ne6oi de a e#tea0 Cnd i:a tra# una3 lupul a ( ut '<N a un om0 Cnd i:a mai lepdat una3 $ata a (o#t0 Cum l:au 69ut pe:o oa#t3 ei doi duli albi au (o#t u ol!ii <n bere$ata lui0 O =ar de e r neai a2a3 da l:ai dobortP <ntreb Vitoria0 O 5i:a (o#t (ri tare000 mrturi#i 5itrea 2i pli u botul opin ii <n le2ul lupului0 Femeia #e uita pe $nduri la di'ania 9drobit 2i:n 8uru:i urmrea <n <n 'ipuire umbrele are:i #ttu#er a o prime8die aproape3 <ntoar#e o 'ii #pre #tele3 #im!i #ub #umie2 6nt aldA 2i <n toate <n!ele$ea #emne3 <n nede#lu2ite0 Cum tre u <n a#3 aprin#e $a9orni!a 2i pu#e pe (l u # <n ar e iar2i pu2 a0 A uma #e 6edea trebuie # ieie u dn#a arma a ea#ta a lui )ipan0 Cine 2tie e pu2 6a (i (iindN 4oate:a lo6it nd6a omA de a eea:i # urtat u pila3 'o!e2te0 )ipan o umpra#e demult3 de la un pribea$3 2i o !inea pentru 6remuri de prime8die0 =e i trebuia # i:o du u mna ei0 Nu mai #im!i ne6oie # #e 'odinea# 0 1e <n l! u opin i 2i:2i a2e9 <n de#a$i #traie de # 'imb 2i iubo!ele0 *arni!ele u po l9ile3 pentru lu!ii ei pa$i3 erau $ata3 u tri#tile u merinde aninate de io 'ine0 C*arni( : 2a de lemn0DA CCio 'in : partea dindrt a 2eii0D 1umanele 2i o8oa ele erau <n2irate alturi0 ;ndat e tre ei din urm nouri 2i 6in 9ilele alde3 pot lepda o8oa ele la un 'an pe ale 2i pot rmnea mai #printeni0 O =ar t a6em # #tmP <ntreb3 u ne#(r2ita:i mirare3 +'eor$'it0

I1

O Nu #tmA umblm3 pn $#im e utm0 Alt rnduial n:a6em0 Nu uita #:a# u!i balta$ulA a # ai mai mult nde8de <ntr:<n#ul0 ;n 9ori:de:9iu3 6ineri <n 1- martie3 muntean a 2i (e iorul ei au <n 'in$at aii ei pa$i 2:au <n le at0 Au tre ut pe la printele =nil 2i +'eor$'i! a adu# mai :#a ta2 a de la u oana preutea# A$laia0 Au obort la r2m 2:au tre9it pe ne$u#tor0 Au erut domnului Iordan ra 'iu <ntr:o plo# de lemn0 Ei nd r#rea #oarele3 #e a(lau a(ar din #at3 <n lun$ul prului3 tr apa Bi#tri!ei0 4e omturi moi (2ia au#tral 2i erul era a (loarea de 9la 0 C&la : (loarea:pa2telui3 plant erba ee a rei (loare are uloarea alb #au ro90D +'eor$'i! purta aninat <n la!3 <n do#ul oap#ei drepte3 balta$ul0 Vitoria potri6i#e 2i le$a#e pu2 a ea # urt dinapoia tarni!ei0 Umblau alturi <naintea #niei 8ido6ului0 Cnd i9bu ni #oarele <n r#rit tr Bi#tri!a3 <nti muntean a 2i pe urm (l ul <2i ( ur de trei ori #emnul #(intei ra i3 <n 'innd (runtea #pre lumin0 VIII Q ;ntr:o 6reme3 8ido6ul 9i#e din urmF O =umneata3 ne6a#t3 dup t 6d eu3 e2ti pornit pe lun$ ale0 +'eor$'i! rma#e <nainte3 Vitoria <2i #truni alul 2i:l potri6i <n laturea dreapt a #niei0 ;ntreb3 (r a pri6i pe ne$u#torF O =e unde 2tii dumneata a#taP i:a #pu# e6a domnu IordanP O 4ar era ne6oie #:mi #puieP Vreau # 9i nu:i att lun$ alea3 t otit0 1 admitem dumneata 6rei # te du i la =orna3 a #:!i $#e2ti brbatul0 A#ta nu:i mare lu ra0 *e #ui <ntr:o #anie3 (e iorul dumnitale ori un om mn aii 2i te ar la =orna0 A um3 t mai !ine omtul3 dramurile:# u2oare0 %ri3 mai de$rab3 te repe9i pn la 4iatra3 te #ui <n tren 2i $ata0 O Ne$u#torul are dreptate3 ltin din ap +'eor$'i!3 pri6ind <nainte0 O =e e am dreptateP r#e domnu =a6id0 N:am dreptate delo 0 1 9i em te du i u #ania0 4e#te trei 9ile d un de9$'e! 2i nu mai ai e (a e u dn#a0 =ar poate ai a umbla pe mar$ini de rp3 prin lo uri unde au (o#t #tni0 Cu #ania nu po!i (a e nimi 3 : mai ale# nd or porni pu'oaie0 Cu alu3 po!i tre e0 Vra#9i 3 dumneata ai pornit u $nd # <ntr9ii3 # au!i3 # umbli otind0 Fl ul 6d #:a bu urat de tren0 ;n tren e2ti olo$3 mut 2i 'ior0 Eu pn la =orna 6reau # popo#e# la 'anuri3 ori pe la oamenii de prin #ate3 # 6d3 #:aud0 Ne 'i(or )ipan poate ni i n:a a8un# la =orna0 Femeia a# ulta3 $nditoare0 O Vra#9i 3 domnu Iordan !i:a #pu# e aut eu0 O 5i:a #pu# <n # ri#oare e#te bun mar( de 6n9are3 ai ne6oie de parale3 a #:!i $#e2ti brbatul0 A#ar3 la r2m3 am au9it 2i pe oameni $rind0 =ar ei 2u$uie# 3 a oamenii0 &i eau Ne 'i(or e de9ertor de la ne6a#t 2i nd <l 6ei prinde ai #:l 6ri la <n 'i#oare0 Vorbe0 Cnd 6:a!i #trn#3 neamurile lui 2:a dumnitale3 a # 8ude a!i a9ul3 ine a (o#t de prere #:a2tepta!i attaP O %i3 domnu =a6id3 o(t muntean aA noi n:a6em neamuri ai i la 5$ura0 Ne:am du# de la lo urile noa#tre nd eram tineri 2i ne:am ( ut ai i a2e9are0 Fra!ii lui Ne 'i(or au umblat tot u oile0 4e t am obli it3 au a8un# <ntr:o iarn u turmele pn la Crm0 1:au a2e9at a olo3 la ni2te ima2uri bo$ate3 ln$ 5area0 &i e # 6ie <napoi dup 6reo in i#pre9e e ani3 numai u a#inii3 2i pe #amarele a#inilor numai burdu(uri de parale0 Eu (ra!i n:am a6utA #urorile mele au rma# departe <n olo3 dup al!i mun!i3 2i nu m:am mai r#pun# u ele0 Btrnii no2tri #:au prpdit 2i ei0 A2a ai ea trim numai noi 2i u opiii no2tri0 1(atul meu a (o#t mintea pu!in t o am de la =umne9eu0 Am <ntr9iat a2teptnd0 Ce era # (a P O A2a e#te3 <n u6iin! ne$u#torul0 A uma dumneata ai a8un# # re9i a pierit a olo0 O =e eP O 4entru :ai pornit dup el0 Alt(el3 um ai a2teptat pn:a uma3 puteai # a2tep!i 2i de:a u <nainte0 O Ei a#ta:i ade6rat0 =ar eu n:am u$etat #:ar putea #:l (i lo6it 'o!ii pn:a nu a8un$e a olo0 A6ea la el parale um am 2i eu a uma0 Era <ndr9ne! 2i umbla 2i noaptea0 Eu am 'otrt # nu umblu de t <ntre r#ritul 2i a#(in!itul #oarelui 2i # m altur pe t oi putea pe ln$ oameni0 1unt pe lume de#tui ri3 dar #e a(l 2i oameni de treab0 A#t:noapte a trimi# =umne9eu o di'anie3 a #:mi arate pe doi dintre ei ri0 Cum 6:am po6e#tit la r2m3 au n9uit doi 'o!i la parale0 Am <n!ele# domnu Iordan e dintre ei de treab3 n:a 96onit tr nimeni paralele #unt la printele =nil0 O HmN ( u +'eor$'i! r9nd <n #ine0

I2

O A# ult3 ne6a#t3 relu ne$u#torul 9mbind 2i <n 'i9nd din o 'iul drept0 Cu o 'iul de# 'i# ta <ntr:o parte 2i arttorul mnii drepte <l !inea <nl!at #pre o 'iul <n 'i#0 A# ult0 =umneata nu te <n ur a u a#emenea $nduri0 Brbatul dumnitale nu:i mort3 ni i pe ale3 ni i la =orna0 Ne6a#ta <2i <nbu2i un !ipt u2or de bu urie0 O Etii dumneata a#taP :Nu0 Ea <2i ple (runtea0 O Nu pot 2ti3 i n:am (o#t u dn#ul0 =ar3 a un om are #tau # 8ude 3 9i a2a3 toate ele de pe lumea a#ta au nume3 $la# 2i #emn0 Ai ea3 <n #tn$a pe deal3 #e 6d 2apte a#e de brne3 2indrilite 2i a operite u omt0 Ei prin 2apte 'o$ea$uri ie#e (um0 Ele nu #tri$3 dar de #pu#3 #pun e6a0 5ai <nti3 #pun un numrF 2apte0 Al doilea3 #pun :i iarn 2i $o#podarii #tau la 6etrele lor 2i pre$te# mmli$a 2i topitura0 =a dintr:un 'o$ea$ n:ar ie2i (um3 <n!ele#ul ar (i altul0 Vra#9i toate pe lumea a#ta arat e6a0 Ai au9it dumneata 6reodat moarte de om # nu #e a(le 2i le2 # nu ia# la luminP 1e du 'ultanii 2i orbii 2:arat unde 9a e un trup lo6it de bandi!i0 Apa <l d la mal da :i <ne at0 =a :i <ntr:o (ntn3 6ine 6reme de #e et 2i (a pi ioarele #emn elui are #e uit <ntr:<n#a0 =a :i <n$ropat3 #e du e lupul 2i # urm0 Vra#9i toate 6orbe# A a2a le:a rnduit =umne9eu0 *oate tre din $ur <n $ur3 a8un$ pn unde trebuie 2i #e a(l0 Fra!ii lui Ne 'i(or )ipan3 um ai #pu#3 au a8un# la Crm0 E a 2i um ar (i murit0 A 6enit totu2i 6e#te de#pre ei0 =e la #o!ul dumnitale n:a 6enit3 pentru el #t unde6a 2i !ine tain0 =a : ar (i pierit3 nu #e putea a# unde0 Eu !i:oi mai #pune 2i alta0 =umneata trebuie # re9i trie2te3 a # ai putere #:l au!i0 Femeia ltin din ap 2i:2i #trn#e bu9ele3 u u2or di#pre!0 O =intre toate te:mi #pui3 domnu ne$u#tor3 eu <n!ele$ 6rei a2a # m mn$i3 a un om u inim bun0 1 2tii dumneata eu am pornit dup #emne 2i porun i0 5ai ale# da :i pierit at #:l $#e# A i3 6iu3 #e poate <ntoar e 2i #in$ur0 O Bine3 9i#e ne$u#torul 2i t u3 <ndemnndu:2i aii u iu2 a0 Cnd a8un#er la Bi#tri!a3 #oarele btea de la amia9 2i #tre2inile din #at de la *ar u !riau3 #ti lind 2ira$uri de mr$ele 6ii0 Bi#tri!a <n# a6ea pod 6erde de $'ea!0 *re eau pe el #nii u butu i3 umblau oameni umpnindu:2i topoarele0 Numai <n $ura prului #e a(la o topli!3 unde bolboro#ea apa # nteind3 a un uibar al #oarelui0 4e malul ellalt popo#ir3 a #:2i 'odinea# animalele0 Vitoria 2i (e iorul mn ar ln$ de#a$i0 =omnu =a6id <2i adu#e aminte a6ea treab la un ne$u#tor0 =ar a olo unde a6ea a #e du e #e 6ede $#i#e al!i doi:trei ne$u#tori u brbile rora <2i ame#te a#e 2i el ari iul lui ro23 <mpletind <ntre brbi de$etele0 A2a u$eta muntean a 9mbind3 a2teptnd 2i p9indu:i mar(a0 ;ntr:un tr9iu3 domnu =a6id #e art (oarte $rbit3 ( nd pa2i mari u i9mele:i $rele prin omtul moale0 1 oa#e trai#tele de or9 de dup $tul ailor 2i pu#e mna pe bi i0 O =e:a u mer$em3 9i#e el0 Am 6orbit u ni2te 8idani de:ai e3 um e obi eiul no#tru3 de#pre toate te #unt pe lumea a#ta0 Am a(lat pre!ul erealelor la +ala!i 2i la Hambur$3 2i la 4ari90 )a =orna n:a (o#t ni i unul <n iarna a#ta0 ?Ce (el de oameni #unte!i 6oi3 a # nu 6 du e!i ni i unul la =ornaP@ ?Ia a3 a2a #untem noi3 ni2te oameni are nu ne:am du# la =orna0@ 3,ine3 atun ea # 6 deie =umne9eu opii #nto2i 2i #:a8un$ # 6 6d de:a u <ntr:o #ut de ani0@ =a> un pa'ar de 6in bun mi:au dat3 de e # #pun nu mi:au datP Cel mai bun 6in #e (a e ai i3 la $ura *ar ului3 din #ta(ide de la Con#tantinopol0 O Ai #tat am mult3 domnule ne$u#torA noi ne $rbim3 r#ri u <ndr9neal +'eor$'i80 O A6e!i 6reme3 pn e #:or topi toate omturile 2i #:or # ur$e toate $'e!urile a e#tea0 ;nainte de a 6orbi de#pre toate3 am <mprumutat 'alaturi 2i mi:am ( ut ru$ iunea u6enit0 =e:a u # mer$em0 4n la a#(in!itul #oarelui3 a8un$em la $ura Bi a9ului0 A olo popo#im la un re2tin3 om de treab3 <mi am eu oamenii mei0 )a 8ido6i m du # beau 6in de #ta(ide 2i #:i <ntreb da ni i ei n:au a6ut treab la =orna <n iarna a#ta0 =a n:au a6ut treab ni i ei3 apoi atun ea am #:i #udui0 Au mer# a2a <n lun$ul Bi#tri!ei la deal3 <n et3 pe drum de moin0 5untean a 6edea <n to6ar2ul lor ?om trime#@3 i le era de (olo#0 A6ea limb a$er 2i # o iora prin toate pr!ile0 4opa#ul de #ar l:au ( ut la Bi a93 la 'an la =onea0 Au <n$ri8it aii3 le:au dat or93 au adu# <ntr:o odaie tr'atul 2:au #tat de 6orb u (emeia de $a9d 2i u r2marul pn <ntr:un tr9iu0 Ne 'i(or )ipan era pentru ei obra9 uno# ut0 O Era om 6redni 2i (udul3 9i#e =onea 'an$iulA nu #e uita la parale3 numai # aib el toate dup $u#tul lui0 Nu l:am 69ut de mult0 Va (i a6nd treab unde6a la mp0 %ri poate unun 2i botea9 <n #at la el0 =ar um d prim6ara3 iar #:arat0 O =e nd nu l:a!i 69utP i#piti muntean a0 O Apoi am de multi2or3 am de a#t:toamn0 1e du ea <n #u#A a6ea bun al0 =omnu =a6id ( u #emn u2urel u o 'iul drept0 5untean a nu mai <ntreb nimi 0 O =ar de e 6 intere#a!iP <ntreb =onea0 O E dator ni2te parale ne6e#tei a e#teia000 9i#e domnu =a6id0 O =e e nu:l uta!i a a# la el3 pe *ar u <n #u#P

I,

O Nu:i a a#A l:am utat 2i eu0 A u de la dn#ul de:a a# 6enim 2i pn la Clu$reni mer$em to6r2ie0 O Apoi atun ea unde poate (i $#itP =a nu:i <n munte3 e la oile lui <n balt3 la 4rut3 ori la "i8ia0 O &i e #:ar (i oprit la =orna a#t:toamn dup e:a tre ut pe ai i0 O 1e poateA a6ea de ne$u!at a olo oi de la ni2te iobani0 =a le:a $#it nutre! pe lo 3 #e poate # (i #tat0 O Etii e6a3 ai au9it e6aP O N:am au9it nimi a0 Vitoria o(t 2i:2i (re domol o 'ii u palmele3 potri6indu:2i broboada0 A doua 9i3 #mbt3 au <n le at iar 2:au a2teptat pe ne$u#tor0 Iar2i <ntr9ia0 Nu:2i # oa#e #ania <n drum de t dup e <n epur a ur$e #tre2inile (ul$erate de #oare0 O =e <ntr9ierea a#ta 'iar 6 ro$3 prietinilor3 # nu 6 #upra!i3 #e apr el r9nd0 E din pri ina to melilor noa#tre3 a 8ido6ilor3 u =umne9eu0 A9i e #mbt 2i n:a6em 6oie # umblm pe drum0 Numai da ne a(lm pe ap : putem mer$e mai departe3 pn unde #e i#pr6e2te a ea ap0 =a e2ti pe ap3 n:ai <n otro0 A2a =umne9eu ne:a <n$duit # ne a(lm ltori pe ap0 V9nd trebuie # (iu numaide t de#ar a a# la Clu$reni3 am a2teptat # pornea# a ur$e #tre2inile 2i a #e topi omtul0 Cum a a8un# apa #ub #anie3 am putut porni0 =e:a uma tot pe ap mer$ pn a a#0 Vitoria #e ru i0 O =e unde a#emenea rnduialP Ai #tat de 6orb u =umne9eul dumnea6oa#trP O Eu nuA dar a #tat de 6orb u el un neam al meu de demult3 pe are:l 'ema 5oi#e0 A#t(el ltore# eu pe ap pn a a# 2:a olo <mi ie#e balabu#ta <nainte u bra!ele de# 'i#e0 Apa rmne a(ar3 2i:n a# $#e# 6in 2i mn are ald0 A6e!i # $9dui!i la mine3 da nu 6i:i u #uprare3 a2a um $9duia 2i Ne 'i(or )ipan0 O 4e t <n!ele$3 !i:a (o#t de multe ori oa#pete0 O 5i:a (o#t0 Are # deie =umne9eu #:mi mai (ie0 =up #o otin!a mea3 ai # te <ntor i u dn#ul0 Au umblat a#t(el 6orbindA au l#at <n urm 2i popa#ul de amia9A 2i pe urm au prin# a a6ea <n oada o 'iului #tn$3 ne ontenit3 umbra alb#trie a Cea'lului nin#0 A uma a olo3 <n rpi #orite3 # ot botul din pe2teri ur2ii3 (ornie# la #oare 2i #trnut0 ;n urnd au # bat din aripi a#upra moli9ilor bt: rni u o2ii #lbati i 2:au # #e la3#e pe ren$i3 a # iu$ulea# u uru9i0 4raiele au prin# a #una alt(el3 u 96on de lopo!ei3 2i #ar pe trepte de #tn 2i $'ia! : 2i apar din ele artri de:o lip 8u nd3 u ro 'i!i 2i 'orbote de #pum0 5untean a #im!ea 2i ea <n nri3 a #lbt iunile pdurilor3 mirea#m de ap nou0 Era trudit dup dou 9ile de umblet lare 2i :o #im!ire de pl ere la $ndul unui ul u2 moale0 )a Clu$reni3 nu departe de 4iatra *eiului3 <2i a6ea a2e9are3 <n do#ul unei du$'eni!i 2:a unei r2me3 domnu =a6id0 I:a ie2it <nainte #o!ia3 numai <n arne alb 2i:n brbie re6r#at3 2i #:a bu urat : un $la# a de nte 0 Apoi #:a uitat u o 'i 'olba!i la muntean a3 69nd:o # oate de dup 2a o pu2 # urt 'o!ea# 0 Vitoria 2i +'eor$'i! au intrat <ntr:o odi! pe#te #am de ald0 Fl ul #:a 'rnit bine0 5untean a a #ttut <n pi ioare0 A utat o ul i 2i a but ap u #ete3 a # #tin$ o ar2i!0 4e (ere#trui #e 6edea <n amur$ 4iatra *eiului3 #in$urati 3 u $lu$a de omt <n re2tet0 O 1o!ul meu3 #e <ndrept ea tr $a9d3 mi:a #pu# odat po6e#tea #tn ii a e2tia0 O Etiu3 <n u6iin! domnu =a6id3 e#te o i#tori#ire um dia6olul ar (i rupt nd6a3 noaptea3 piatra a#ta din 6r(ul Cea'lului 2:a adu#:o pn ai ea <n bra!e3 a #:o lepede <n urme9i2ul Bi#tri!ei3 # poprea# apele 2i # <ne e uprin#ul0 =ar um o du ea <n 9bor3 l:a apu at ntarea ea din urm a u o2ilor0 A lepdat:o 2i a (u$it <n pu#tie3 <n <ntuneri 3 a # nu:l (ul$ere #oarele0 =ar a e#tea:# numai 6orbe de:a oamenilor0 O =a #e #pune3 trebuie # (ie ade6rat3 #e <mpotri6i +'eor$'i!0 O 1:ar putea # (ie ade6rat3 dar nu:i0 %ri dia6olul a ela a6ea minte pu!in0 =e e nu #:a <ntor# <n alt noapte3 # pr6ale piatra u pi iorul <n Bi#tri!aP A2a3 piatra #t ai i de pe nd nu erau oameni3 ni i dia6oliA 2i lui Ne 'i(or )ipan3 de te ori popo#ea la mine 2i #e a2e9a la (erea#tra a#ta3 <i 6enea a2a un <ndemn # #e #uie dea#upra3 # (a un #emn u #e urea <mpotri6a demonului0 *otdeauna m #(deam u el 2i nu:l l#am0 1tri$a 6rea # ieie 2:un o(iel de 6in u dn#ul3 2i lutarii0 Cum au9eau de una a a#ta3 !i$anii (u$eau 2i #e a# undeau dup a#0 O Ade6rat3 era om u 'ar!a$ la 'e(3 #e <n6oi Vitoria0 5ie mi:era dra$ nd <l 6edeam a2a3 u mare ura80 Nu:i putea #ta nimeni <mpotri60 %dat3 6enind noi de la 4iatra3 pe nd eram $rea u +'eor$'i! a e#ta3 ne:au ie2it <nainte oameni mn8i!i pe obra9 u (unin$ine0 Au ridi at iome$ele a#upra noa#tr 2i au #tri$at # lepdm paralele pe are le a6em 2i merindele pe are le purtm0 1e #ui#er #pre noi dintr:o rp3 la un orn de drum3 pe <n#erat0 Ne 'i(or a6ea balta$0 Numai 2i:a lepdat din ap iula3 2i:a # uturat pletele 2:a <n'!at balta$ul0 Atta a #tri$atF ?5i #lbno$ilor3 eu pe 6oi 6

IJ

ple# <n numele tatlui 2i 6 pr6le# u pi iorul <n rp@0 A eia au (erit pe dup ni2te iritei 2i #:au du#0 CCiritei : tu(i2 de op ei0D =e 'o!i nu #e temeaA a6ea #tpnire a#upra lor0 =oar da l:or (i plit dintr:o lture3 prietini3 pe (uri20 Ne6a#ta lui domnu =a6id <n epu # deie din mni 2i # 6orbea# <ntr:o limb #trin0 Ne$u#torul lmuriF O Ne6a#t:mea #pune numai a2a a putut #:l doboare ine6a0 Alt(el nu0 ;i era dra$ 2i ei domnu Ne 'i(or0 Vitoria <2i lune o 'ii3 :un 9mbet #ub!ire3 a#upra o6rei ei0 Femeia de $a9d mai #pu#e e6a0 O &i e a#t:toamn3 nd a tre ut #pre =orna3 era #in$ur 2i n:a6ea ni i un to6ar20 E ade6rat eu nu l:am 69ut0 5 a(lam u mar( la tr$0 +a9da 6orbi iar0 O &i e3 lmuri ne$u#torul3 n:a #tat de t pu!in0 A ple at la drum a#upra nop!ii0 Vitoria pri6ea pe (erea#tr <n <ntuneri 2i umpnea <n #ine a ele 6orbe0 O &i e a6ea bani a#upra lui 2i l:a ru$at # nu #e du A dar el n:a a# ultat:o 2i #:a du#0 O 1e poate3 r#pun#e muntean a #trmbnd 2i ap#nd din bu9e0 +'eor$'i! #e l#a#e pe pat ln$ #ob 2i adormi#e u (a!a <n #u#0 Femeia de $a9d 6orbi iar0 O Ce mai #puneP O &i e (l ul #amn u tatu:#u0 O Va (i #mnnd0 =up e rm#e#e #in$ur3 ( u #emnul ru ii3 mrunt 2i de multe ori3 a#upra u2ilor 2i a#upra perinei unde a6ea #:2i ple e apul0 Apoi #e l# pe un # una2 u trei pi ioare3 <2i uprin#e $enun 'ii u palmele 2i #ttu aple at3 u pri6irea:i de umbr a!intit <n ne uno# utul din nainte:i0 ;n er a #:l oprea# pe )ipan 2i #:i <ntoar #pre ea obra9ul3 a # i:l itea# 0 El era <n# tot mai <n (und0 4e#te el #e re6r#au ape de prim6ar0 A(ar pi urau #tre2ini0 Vntul de la #ud 2u2uia u re2teri 2i oborri0 O +'eor$'i!3 2opti ea a#upra 6edeniei3 #:mi r#pun9i da e2ti u alta0 Fl ul #e r#u i 2i de# 'i#e o 'ii0 O Ai #pu# e6a3 mmu P O N:am #pu# nimi 3 r#pun#e ea3 u o 'ii a!inti!i a#upra $eamului0 El o pri6i un timp 2i <n 'i#e dintr:o dat iar2i pleoapele3 (urat de dul ea!a #omnului0 Vitoria <l 8ude a pe )ipan0 A6ea ea #:i #puie multeA 2i i le #punea3 (r # mi2te bu9ele 2i limba0 I le #punea dinluntru3 u bnuieli 2i #u(erin!i 6e 'i0 Altdat <l <mpun#e#e u 6orbe ade6rate pentru pl erea pe are o a6ea el #:2i abat alul <n prea8ma muierilor 2i # popo#ea# ln$ ele0 l:l para#er ba ii ei btrni3 are erau oameni umin!i 2i ierta!i de =umne9eu0 A uma3 da a pierit3 <i rm#e#e dator u a ele 9mbete 2i u a ele ea#uri0 1e <mpline# nou ani la 1(ntu +'eor$'e de nd a #rit a o $aie a#upra lui3 #:i 6re n$ile <n o 'i 2i #ub brbie0 El o ddea <n et la o parte u bra!ul 2i rdea0 Ea #:a <n6er2unat mai tare3 pomenindu:i de:o rea 2i de:o #lut de la $ura *ar :ului0 ?A olo:!i (a i popa#urile 2i:!i 'eltuie2ti a6erea@3 <l <mpun$ea ea u 6orbe <nde#ate3 2i iar <2i r2 'ira n$ile0 Atun ea el <nti a lo6it:o0 4e urm a uprin#:o la piept 2:a #trn#:o pe#te bra!e0 Ea a t ut deodat3 a 2i um ar (i murit0 I #:a lipit u (runtea #ub#uoar0 A a2teptat de#mierdrile a o ti loa#0 A u 2apte ani a lo6it:o pentru alta0 ;ntr:un an au (o#t o 'i ne$riA <ntr:altul ni2te o 'i alba2tri de nem!oai 0 ;n!ele$ea ea <ntr:o pri6in! 3 pentru un brbat a dn#ul3 a elea:# petre eri : um bei un pa'ar de 6in3 ori um rupi o rean$0 Ea era dea#upra tuturoraA a6ea <ntr:<n#a o putere 2:o tain3 pe are )ipan nu era <n #tare # le de9le$e0 Venea la dn#a a la apa ea bun0 Nu poate (i ni i o6rei A ni i un$uroai u o 'ii 6er9i0 El tot 9ut unde6a trebuie # (ie0 ;l mai 'em o dat u toat (iin!a3 iertndu:l pentru ori e3 2i Ne 'i(or )ipan nu:i r#pun#e0 ;n diminea!a de dumini <n ale trudit 2i u o 'ii erni!i0 A# ult pri6ind <n alt parte (elurite #(aturi ale ne$u#torului0 .#ri atent numai la #o oteli 2i re omandri de parale0 O A#ta:i bine3 <n u6iin! ea0 1:!i plte# pentru $9duire0 1:mi dai bani mrun!i de te6a mii3 a #:i am la <ndemn0 Nu 6reau # #e #imt e am u mine3 a # nu i#pite# pe nimeni0 =a :ar (i paralele mele3 n:a2 9i e nimi a0 5i le ia 2i pa e bunN =ar <# paralele lui0 O A uiP Ea r#pun#e tot dinluntru3 (r 6orbeF ?A lui )ipanA a mortului@3 dar r#pun#e numai pentru #ine0 4rimi paralele mrunte3 le le$ <ntr:un ol! de n(ram 2i btu u l iele <n pnte ele lu!ului 4a$: Au umblat pn la Far a2a pe #oare0 Cnd au intrat <n #at la Far a2a3 deodat #:a pr6lit de pe muntele el mare un 6nt re e3 tr$nd dup dn#ul nouri ne$ri 2i 6rte8uri de nin#oare0 Cnd au tre ut prin dreptul bi#eri ii3 nu #e 6edea ni i <n er3 ni i <n pmnt0

I/

Vitoria a oprit alul3 a de# le at0 1:a <n 'inat #pre lo a2ul #(nt0 O +'eor$'i!3 6orbi eaA a#ta:i porun # (a em popa# ai i0 A de# le at 2i (e iorul0 Au luat aii de p#tru 2i au utat $a9d0

IU Q

Nu uno2teau lo ul0 Umblau a2a pe uli!a ea mare a #atului3 <nl!nd na#urile nd #pre dreapta3 nd #pre #tn$a0 Veneau a#upra lor aripi enu2ii 2i:i bteau pe#te o 'i0 =eodat 6rte8ul tre u 2i lu i #oarele0 =ea#upra #e ( u alba#tru0 ;nainte3 a 2i um li #:ar (i de# 'i# o alt lume3 uli!a otea # urt3 2i3 pe un tp2an3 o adunare #trn# de oameni #e (rmnta0 Cei de la #pate 6oiau # trea pe#te ei dinti0 Vorbea ine6a3 u $la# tare3 pe pri#pa a#ei0 Adunarea #e de#( u l#nd lo de tre ere unui om mititel3 ne$ri io#3 u apul mare0 4rea # (ie o per#oan a #tpnirii0 4urta iul !u$uiat de a#tra'an 2i blan u $uler de 6idr3 <nl!nd na#ul3 pri6i dup 6rte8ul de nin#oare3 are (u$ea tre apu#0 Al!i oameni 6eneau pe alt drum3 #pre a eea2i r# ru e0 =oi 8andarmi3 u pu2tile pe umr3 umblau e6a mai <nainte3 <mpin$nd de umere pe doi pantalonari am 8erpeli!i0 4urtau paltoane u mne ile prea # urte0 Nu preau 8i$ni!i de po9i!ia umilitoare <n are #e a(lau0 4er#oana u iula !u$uiat de a#tra'an 2i u $uler de 6idr lu o <n(!i2are <n runtat0 1e opri 2i l# pe 8andarmi #:i adu oare um la pi ioare pe ei doi0 El era pe tp2an0 "andarmii #e oprir e6a mai 8o#0 Vntul #ttu#e deplin0 1oarele a6ea <n el e6a opilre# 2i 6e#el0 Nimene dintre ei de (a! nu #e mira de 6rte80 *o!i3 a 2i Vitoria 2i a 2i +'eor$'i!3 #e mirau de ei doi #trini0 O Ce:or (i (ptuitP <ntreb (emeia u $ri8 pe unul dintre munteni0 O Nu 2tiuA are #:i 8ude e 2i a6em # 6edem0 O =ar ine:i boierul a e#ta mititel 2i !an!o2P O %m mare0 =omnu #ubpre(e t0 O ;l 6d :o adunare dup dn#ul0 O E#teA a 'otrt adunare a a# la primarele3 a # #puie oamenilor porun i de la #tpnire0 Are # (ie ale$ere de deputat la 4iatra0 Vitoria nu 2tia de a e#tea0 % intere#au 2i mai mult ei doi 8erpeli!i0 1pri8inindu:#e de 2a3 #e ridi <n 6r(ul de$etelor3 a # 6ad mai bine0 =omnul #ubpre(e t <ntreb #uprat0 Vorbea tare 2i repe9itF O Ce:i u indi6i9ii a e2tiaP Unul din 8andarmi lmuri0 I:au $#it la r2m3 <ntre oameni3 :o 8u rieF o mu2ama u ulori 2i numere0 % <ntind pe ma# 2i <ndeamn pe #teni # puie parale 2i # 96rl 9aruri0 =a #e potri6e# numerele3 plte# A da nu #e potri6e# numerele3 pun mna pe paralele oamenilor 2i le 6r <n bu9unar0 O A'aN =e:a e2tia <mi #unte!i 6oiP #e 'olb la ei domnu #ubpre(e t0 O =omnule #ubpre(e t3 #e apr unul din ei u $rbire3 dnd din mni0 Era el mai nalt0 Cellalt <l pri6ea mai de 8o#3 u umilin!0 =omnule #ubpre(e t3 6 ro$ # bine6oi!i a m a# ulta3 a # 6ede!i <n toat lumea 'e#tia a ea#ta nu e#te nimi neone#t0 E un 8o de noro 3 domnule #ubpre(e t0 Eu 6 uno# pe dumnea6oa#tr3 domnule #ubpre(e t0 =umnea6oa#tr #unte!i domnul #ubpre(e t Ana#ta#e Balme90 V 2tiu om 8u#t0 Ve!i on6eni putem 2ti$a3 dar putem 2i pierde3 <ntr:ade6r3 teodat pierdem3 um #:a <ntmplat la Han$u0 E o a(a ere a ori are alta0 O CumP A!i (o#t 2i la Han$uP #e mir #ub!ire domnu #ubpre(e t Balme93 <mpun$nd <n #u# u iula0 Eu adun oamenii pentru intere#ele lor3 2i 6oi 6eni!i pe de laturi 2i:i <n2ela!i u min iunile 6oa#treP O Vai de mine3 domnule #ubpre(e t3 #e poate una a a#taP Noi nu <n2elm pe nimeni0 A6em de: a (a e u oameni <n toat (irea0 )e e7pli m e e#te 2i nu le pretindem numaide t # ponte9e0 Unora le pla e 2i pontea90 4utem noi #:i <mpiedi mP O )a#> 6 2tiu eu0 Ia #:mi #pune!i <nti um e 8u ria a eea a 6oa#tr0 O E u 9aruri3 domnule #ubpre(e t3 2i u numere 2ti$toare0 Un om3 are are pl ere3 pontea9 un leu0 =a 2ti$3 <i plte# 2apte0

II

O ;ntr:ade6r3 a(a ere bun0 Ia # ridi e <n #u# mna ei are au 2ti$at0 Vd nu ridi nimeni mna0 A uma 6 ro$ # bine6oi!i3 um #pune ne$u#torul a e#ta3 # ridi a!i mna ei are a!i p$ubit0 A2a de mul!i p$uba2iP =up t 6d3 a!i p$ubit to!i0 %amenii rdeau3 a$itnd bra!ele0 4entru paralele lor pierdute3 a6eau el pu!in petre ere0 4er#oana #tpnirii lu o <n(!i2are mai #e6er0 O 1 (a e!i bine dumnea6oa#tr3 in#ti!ilor ne$u#tori de parale3 #:mi arta!i a tele0 Cine #unte!iP =e unde #unte!iP Unul dintre 8andarmi raport re#pe tuo#F O *ri!i3 domnule #ubpre(e t3 i:am er etat <n pri6in!a a#ta0 N:au ni i un a t0 O 1untem de la +ala!i0 4e mine m 'eam 1pira +'eor$'iu0 4e to6ar2ul meu Ian u Ne ulau0 O A3 #unte!i de la +ala!i0 Atun i unoa2te!i pe munteni3 din port3 nd oboar la dumnea6oa#tr u plutele0 Vi #:a ( ut dor de ei 2i a!i 6enit #:i uta!i ai i0 1:mi arta!i autori9a!ia pentru 8o uri de noro 0 O N:a6em0 O Atun i3 r ni #ubpre(e tul re# nd dintr:o dat3 # mi:i du e!i din po#t <n po#t pn la re2edin!0 =ar mai <nti # lepda!i ai ea banii pe are i:a!i #(eteri#it de la oameni0 ;i pune!i u pro e#: 6erbal <n mna primarului0 O Ce # (a u ei primareleP <ntreb ine6a0 O 1:i <mpart la p$uba2i0 O =:apoi #e mai 2tie are a p$ubit 2i t a p$ubitP %amenii iar pornir 6e#elie0 4etre ea 2i Vitoria0 Ar (i 6rut # <n er e 2i eaA # puie unu 2i # 2ti$e 2apte0 Vedea ea bine 2i lui +'eor$'i! <i prea ru :i du a2a <ntre pu2ti pe ei doi de la +ala!i0 Cu pri6ire la <ntrebuin!area banilor3 oamenii #e <mpr!eau <n tabere0 Unii <i ereau pentru o bute de 6in3 al!ii pentru #(nta bi#eri 0 1ubpre(e tul ie2i <n dram3 a#upra Vitoriei 2i a lui +'eor$'i!0 =e2i era un brbat nu to mai mare3 muntean a #e #(ii de uttura lui0 Uita#e 'iar # i #e (erea# din dram0 O =ar u dumnea6oa#tr e:iP % <ntreb pe dn#a0 O Ni i eu n:am 'rtii3 r#pun#e ea u <ndoial0 O Ce 'rtiiP Ce 'rtiiP N:a6em ne6oie de ni i o 'rtie0 Nu 6d eu e2ti o ne6a#t de oier de pe *ar uP O Ade6rat e#te3 r#pun#e Vitoria 9mbind0 O Ei (l ul i#ta !i:i (e iorP O 5i:i (e ior0 O Nu #taA <n ali 2i du0:te a a#3 te:a2teapt brbatul0 O Nu m du a a#3 domnule3 m du la =orna0 O Foarte bine0 *e:ai (i du nd dup datorii pe mar(0 Vine prim6ara 2i a6e!i ne6oie de bani0 =u:te #ntoa#0 5untean a #o oti trebuie # deie o lmurire0 O Eu #unt ne6a#ta lui Ne 'i(or )ipan0 1ubpre(e tul ddu din umeri0 Nu uno2tea0 Ni i dintre oamenii bulu i!i are a# ultau nu #e a(la ine6a are # deie #emn ar (i uno# nd pe Ne 'i(or0 =e i era departe 2i #e #im!i #trin0 Cel pu!in a6ea un (olo#F prerea brbtu2ului a eluia3 #:ar (i du nd dup bani0 A#ta:i bine #:o #puie tuturora de:a um <nainteA a # nu #e ademenea# ine6a dintre oamenii ri3 bnuind alt(el0 O ;mi pla e de domnia ta3 9i#e ea 9mbind iar3 um le de#pi i 2i le ptrun9i toate0 O Apoi eu de:o 6ia! trie# <ntre munteni3 mrturi#i u pl ere Ana#ta#e Balme90 ;i uno# um <mi uno# ne6a#ta0 Vitoria 6edea pe unii din do#ul #ubpre(e tului r9nd pe #ub mu#ta!0 =up e tre u el3 (udul3 au9i 2oapte3 2i r#e 2i ea0 O =a :i 6orba pe:a eea3 atun ea nu ne unoa2te 'iar a2a de bine0 =e la munte 6eni iar (urtun3 u mai mare repe9i iune3 !e#nd (ul$i mari 2i moi0 %amenii #e ri#ipir 'iuind0 Vitoria nimeri u aii #ub el <nti adpo#t3 o 2andrama a(umat3 a2teptnd # trea 2: a e#t 6al0 =ar de data a#ta 6alul nu tre ea0 1oarele prea lune a#e pe alt trm0 Btea nin#oarea3 <ntr: un (el de amur$ enu2iu0 O Credeam :om putea mer$e bine <nainte3 9i#e +'eor$'i!0 A u trebuie # utm $a9d0 O %m uta 2:om $#i3 6orbi u lini2te (emeia0 Eu tot am nde8de # 6d lumina0 Nu 2tii =o 'ia <2i # utur o8oa ele 2i dup a eea le <ntinde la #oareP O Care =o 'ieP <ntreb un $la# r#tit0 Un om <n o8o lun$3 u mi!ele atrnnd3 intr din 6i# ol Ia adpo#t0 Cu mni ne$re 2i iolnoa#e <2i #mul#e din ap iula 2:o # utur de ap0 Era un btrn runt3 u #prn enele a#pre0 4u(nea pe na#0 Femeia <l uno# u numaide t :i but0 O Care =o 'ieP #e #upr el iar2i3 l#ndu:#e pu!in din mi8lo 2:apoi tre#rind <n #u#0

IB

O Baba =o 'ia000 rn8i +'eor$'i!0 O Care bab =o 'iaP Cea de pe munte3 ori ea din a#P Vitoria #e ame#te F O 1 nu te #uperi3 mo2ule0 Noi pe baba dumitale n:am 69ut:o3 ni i n:o unoa2tem0 O =o 'ia o 'eam0 O 1 (ie #ntoa#0 O 1 (ie0 =ar 6oi e uta!i ai iP A!i intrat a2a u aiiA nu 6 pa#0 Ce (el de 6orbP Ni i nu m <ntreba!i pe mine3 ni i nu #tri$a!i la bab # ia#0 O Nu te #upra0 Ne:om du e0 1untem oameni #trini0 O E:'eN Nu mer$e a2a3 (emeie0 Vii de la *ar u 2i te du i la =orna 2i ni i m ar nu !i:# aii <n bun rnduial0 Ba m #upr0 *rebuia # ba!i la u2 2i # #tri$i la bab #:!i deie drumu0 1 de# 'id $ra8dul pentru ai 2i # le puie (n #ub bot0 1 6:adu e!i <n a# bu lu urile 2i # 6 'odini!i0 1 6 dau o bu at de pine u# at 2:un pa'ar de ap0 Atta am3 atta 6 dau3 dar # nu:mi (a e!i mie ru2ine # #ta!i #ub pretele meu0 Ei aii #:i pot o6i!i din nou0 Eu <# (ierar 2i pot o6arA iar pot oa6ele nu le pot bate de t mni diminea!0 A#t9i e #(nta dumini 0 Am (o#t la bi#eri A pe urm am ( ut olea de popa# la r2m0 Unde:i babaP 5i bab =o 'ieN ;n epu a bate <n u20 O =a :# #uprat3 <# #uprat3 e:mi pute!i (a eP Ie2i baba =o 'ia <n pra$3 u atrin! 2i u ma2 <n(lorit0 O =e e ba!i <n u23 mo2ne$eP O Ca # de# 'i9i0 O =:apoi <i <n 'i# u2a a#ta 6reodatP <mpin$e 2i intr0 Vd :adu i lume #trin0 O Adu 0 4oate:!i pare ruP O =e e #:mi par ruP <i po(te# u dra$ inim # popo#ea# la noi0 O 5ni diminea! am # le bat pot oa6e la ai0 O )e:i bate3 da>a uma 6r oamenii <nuntru0 Nu:i mai !ine a(ar0 ;mpin$e poarta 2i du aii <n $ra8d0 4n e le:i adu e tr'atul <n a#3 eu am 2i pu# de mmli$0 O A2a am # (a A dar # 2tii :# #uprat0 Vitoria <i ( u (a!3 u $la# pl utF O 5o2ule3 um te 'eamP O 4ri op0 O 5o2 4ri op3 ori t de #uprat 6ei (i (iind3 eu tot am #:!i #pun baba dumitale a (o#t (rumoa# (emeie <n tinere!ele ei0 O Ade6rat3 (rumoa#A dar a ( ut multe rut!i0 =e:a eea:# #uprat eu 2:a uma 2i nu mi:a mai tre ut0 1 nu um6a # <ndr9ni!i # #pune!i alt(el de t um 6reau eu0 1 #ta!i3 # mn a!i 2i # be!i u mine 2i u baba0 5ni diminea! 6 pot o6e# aii0 =e e:i 6a (i 6enit <n minte (emeii lui )ipan3 t <2i a2e9au bu lu urile <n a#3 <n prea8ma (o ului din 'oarn3 #:l <ntrebe anume lu ru pe (ierarP ;2i lepda#e o8o ul 2i:i #ili#e # #e de#parte 2i ei de #traiele $roa#e0 ;i a2e9a#e pe # una2e <n prea8ma (o ului 2i le turna ra 'iu <n p'rele 6er9i0 O 5o2 4ri op3 dumneata n:ai mai pot o6it um6a ai din pr!ile *ar uluiP O Ba am pot o6it0 O Nu #:a oprit um6a la o6lia dumitale3 a#t:toamn3 un om u un al ne$ru !intat <n (runteP O Ba #:a oprit0 O Ei:!i adu i aminte um era <mbr at a ela omP O <mi adu aminte0 4urta iul brumrie0 A6ea o8o <n linuri3 de miel ne$ru3 # urt pn la $enun 'i3 2i era <n l!at u bot(ori0 O A ela3 mo2 4ri op3 a (o#t #o!ul meu0 O HmN ( u mo2 4ri opA da :i #o!ul dumitale3 apoi n:am e 9i e3 6redni romn0 Numai nu:mi pl ea #e du ea la drum a#upra nop!ii0 Eu a2 (i a6ut pl ere # in#te# u dn#ul a 2i u dumnea6oa#tr0 Eu u oamenii din #at de la mine nu in#te# A dar u oamenii #trini <mi pla e3 ei <# ltori3 au ne a9uri 2i:i bine # le #tai <nainte u pa'ar dul e 2i 6orb bun0 =ar omul a ela 9i ea #e du e noapteaA #e bu ur # umble pe lun0 =e oamenii ri #punea nu:i pa#A are pentru dn2ii pi#toale <n r ate <n de#a$i0 1:a du# 2i <ntr:o 6reme a prin# a nta din #ol93 a # nu:i (ie urt0 O El a (o#t <ntr:ade6r3 2opti muntean a3 2i lepd o pi tur din p'ru! <nainte de a bea ra 'iul0 U

I8

)o uitorii a e2tia de #ub brad #unt ni2te (pturi de mirare0 Iu!i 2i ne#tatorni i a apele3 a 6remeaA rbdtori <n #u(erin!i a 2i:n ierni umplite3 (r $ri8i <n bu urii a 2i:n ar2i!ele lor de uptor3 pl ndu:le dra$o#tea 2i be!ia 2i datinile lor de la <n eputul lumii3 (erindu:#e de alte neamuri 2i de oamenii de la mpie 2i 6enind la brlo$ul lor a (iara de odru : mai u #am #tau ei <n (a!a #oarelui : o inim a din el ruptF el mai ade#ea #e de#miard 2i lu e2te : de nte 3 de prietinie0 A2a era 2i a el Ne 'i(or )ipan are a uma lip#ea0 A2a au <ntmpinat:o <n drumul ei pe Vitoria 2i al!ii3 nu numai mo2 4ri op0 )a Bor a a 9ut <ntr:o umtrie0 )e:au ie2it <n ale oamenii3 au apu at de pe#tre aii 2i i:au abtut <ntr:o o$rad0 Erau aprin2i la obra9 2i a6eau pl ere # in#tea# pe drume!i 2i #:i o#pte9e0 Vitoria a trebuit # #e #upuie3 # de# ale e3 # intre la le'u9 2i #:i puie rodin #ub pern un o2tei de bu !ele de 9a'r 2i pe (runtea re2tinului elui nou o 'rtie de dou9e i de lei0 C.odin : dar adu# (emeii are a n# ut0D 1:a <n 'inat u pa'arul de butur tr nna2i3 a #rutat mna preotului3 2:a artat tuturor elor are 6eneau #:o a# ulte are $reu n a9 :o datorie de bani de la =orna3 pe are de atta 6reme o urmre2te 2i n:o mai poate <mplini0 ;2i 'eltuie2te 2i paralele de na(ur a # r9bat pe 6remea a#ta de iarn0 Ni i pn la Bro2teni nu 2tie um a a8un$e0 Noro are a olo ni2te uno# u!i de la are a putea <mprumuta e6a3 a # r9bea# pn unde are a#emenea intere#0 5ult #e minuna preotul de a2a (iin!i (r inim 2i (r omenieF O Ne pare ru nd #punem3 dar e # (a emP *rebuie # #punem 2i # mrturi#im #unt <ntre noi muntenii 2i oameni dintre a e2tia rn eni3 are:!i al dreptul tu3 are:!i iau banul 2i nu:!i mai dau <napoi nimi a0 Apu tori a lupii : a2a:# unii dintre ai no2tri3 o(ta #(in!ia #a0 4e:a eia =umne9eu i:a bl#tmat # (ie ri3 # prade a2a u uneltiri bla8ine3 ori # ia# u toporul la drumul el mare # plea# pe $o#podar <n (runte 2i #:i rpea# a6utul0 5untenii3 rdea #(in!ia #a3 #unt ori a2a a noi3 u bu urie 2i u nte e3 2:a e2tia to!i a6em #:a6em intrare la rai : ori du2mani p uni : 2:a e2tia3 pu!ini !i #unt3 au # #e ieie de mn 2:au # #e du <n iad la Carao! 'i0 4e dina(ar3 ernd intrare ba olo3 ba din olo3 nu #e poateN )a noi nu #unt oameni de mi8lo 0 O A2a am p!it eu3 u oamenii are au # #e du la iad3 #e 6ita Vitoria3 6e#elindu:#e <n #ine de 6i lenia ei0 )a Cru i a dat de nunt0 Fu$eau #niile u nunta2ii pe $'ia!a Bi#tri!ei0 5irea#a 2i dru2tele u apetele <n(loriteA ne6e#tele numai <n atrin!i 2i bondi!i0 Brba!ii <mpu2 au u pi#toalele a#upra bra9ilor3 a # #perie 2i #:alun$e mai de$rab iarna0 Cum au 69ut oameni #trini pe drumul de #u#3 6orni eii au pu# pinteni 2i le:au ie2it <nainte u n(rmile de la ure 'ile ailor (l(ind0 Au <ntin# plo# a 2:au ridi at pi#toalele0 %ri beau <n in#tea (e iorului de <mprat 2i a #l6itei doamne mire#e3 ori <i omoar a olo pe lo 0 Nunta #:a abtut tr drum0 Vitoria a primit plo# a 2i a ( ut (rumoa# urare mire#ei0 Arta 6e#el (a! 2i limb a# u!it3 de2i #:ar (i u6enit # (ie # rbit3 i #e du ea la ri datorni i3 la =orna0 O Eu <# de lo de la *ar u3 mai #punea ea3 2i #unt ne6a#ta unuia Ne 'i(or )ipan3 are a tre ut 2i el teodat pe ai i 2i a <n 'inat poate 2i el3 a mine3 un pa'ar la nun!ile dumnea6oa#tr3 <n drumul meu eu <nti am dat pe#te un bote9A 2i #:ar < u6enit # 6d <nti nunta 2i pe urm bote9ulA dar teodat #e <ntmpl # (ie 2i alt(el0 Nu:i nimi ni i atun ea3 (iind tot de la =umne9eu0 Ei mai am o mirareF 3 dup rnduielile ele nou ie2ite de la #tpnire 2i btute u darabana 2i #pu#e de raini 2i la noi <n #at3 lindarul #:a # 'imbat0 *o!i ne:am tre9it mai btrni u trei#pre9e e 9ile : numrnd 9ilele3 #rbtorile 2i po#turile dup moda papi#ta2ilor0 A u ar (i # (im <n po#t3 iar Vdumnea6oa#tr (a e!i nunt3 a 2i um ar (i (o#t 2le$i0 O He:'eiN au r nit nunii #uindu:#e <n pi ioare <n #niiA dumneata3 ne6a#t de la *ar u3 nu 2tii pe#emne noi nu ne dm 2i 6rem # (im mai tineri u trei#pre9e e nop!i3 2i noi !inem u lindarul el 6e 'i de la <n eputul lumii pe arele =omnul =umne9eu l:a dat lui Adam0 Noi nu 6rem alt(el 2i (a em pe popa no#tru u de:a #ila # #e !ie de le$e0 El3 #ra u3 9i e um 9i em noi3 iar altora de prin alte pr!i de lume3 da le pla e # !ie u nem!ii ori u 8ido6ii3 n:a6em e le (a e0 Al lor are # (ie3 pe eea lume3 (o ul el ne#tin#0 O N:a6e!i $ri83 a r#pun# muntean a3 2i ei de la *ar u <# u le$ea 6e 'e0 5ie numai #:mi #pune!i3 da pute!i3 ine:a!i 69ut pe un om de la noi lare pe un al ne$ru !intat <n (runte 2i:n ap u iul brumrie0 Nu #:a a(lat nimene dintre nunta2i # r#pund ar (i 69ut a#emenea om0 Numai <ntre (emei #:a ale# una are par <2i adu ea aminteA dar <ndat a uitat 2:a eea0 Nunta a pornit <nainte 2i iar #:a l#at pe $'ia!a Bi#tri!ei3 u 'iote #lbati e0 ;n pa#ul domol al alului3 Vitoria u$eta3 u pri6irile po#omorte3 <2i lmurea $ndurile3 <n pu!ine u6inte3 2i tr +'eor$'i!0 Nu putea #pune :i #uprat de a#emenea <ntr9ieri0 5ai bine # #e ame#te e a2a3 u 6oia altora3 printre lume3 a # poat mai bine b$a <n #am 2i i# odi0 =in a e#te <n6!a 2i um # #e (erea# de adunri3 nd 6a trebui0 Bine e#te # (ie la 6edere u prieteni3 de t <ntr: un a# un9i23 u ni2te du2mani ne uno# u!i0 Cnd <# mul!i3 ei te ba$ mai pu!in <n #am 2i tu po!i mai

I9

bine er eta0 Cnd <# mul!i3 te po!i #o oti #in$ur3 u n a9ul tuA dar nd <# pu!ini3 <mpun$ 2i te oa# u o 'ii0 +'eor$'i! nu <n!ele$ea to mai bineA dar i #e prea a2a trebuie # (ie0 4are Ne 'i(or a umblat pe a e#t drum3 u pa e0 O 4oate nu ne:a opri ni i pe noi nimi a ru3 2:om a8un$e u bine la lo ul oilor0 1 6edem e (el de !ar:i =orna 2i e (el de munte .arul0 Au mer# <ntr:ade6r bine3 u popa#uri potri6ite0 Cum #:au apropiat de !ara =omelor3 Vitoria a <nl!at na#ul 2i a #im!it <n nri a o mirea#m0 Nu era nimi de t un 6nt #ub!ire 2i ldu! de la a#(in!it3 are urma # topea# domol omturile0 Ea nu #im!ea nimi din a(arA o mi#tuia o ar2i! dinluntru 2i o <nbu2ea0 A6ea redin! ai i a6ea # #e alea$ o rnduial nou a 6ie!ii ei0 =ornele:# numai praie3 numai mun!i2ori u bra9i3 numai tp2anuri 2i a2e9ri de #ate0 Cte neamuri3 attea =ome0 Neamuri de oameni (rumo2i 2i ura!i3 li pl eau Vitoriei0 ;i pri6ea <n trea t um petre la r2m 2i um 8oa u mare aprindere 2i patim3 par <n pu!ine ea#uri a6ea # (ie #(r2itul lumii0 Ai i3 <n =orna a#ta3 n:a (o#t iarmaro 2i 6n9are de oiA n:a (o#t ni i <n Earul =orneiA ni i <n =orna CndrenilorA dup t #e 2tie de toat lumea are:i (a! 2i petre e3 a (o#t mare iarmaro 2i #:au 6ndut multe oi a#t:toamn3 <n Vatra =ornei0 Vitoria plea (runtea 2i pri6e2te trudit <n 8uru:i0 Hai # mear$ #:2i aute datorni ii <n Vatra =ornei0 O Hai3 +'eor$'i!3 <mbu e6a de:a lare3 i nu #e ade # <ntr9iem0 %m da or9 ailor nd om a8un$e0 Eu de ieri nu mai am lini2te 2i #omn0 Nu:mi mai trebuie mn are3 nu:mi mai trebuie ap0 Am a8un# a la un # aun de 8ude at a lui =umne9eu3 unde trebuie # <n$enun 'e90 Cum au pur e# #pre Vatra =ornei3 au intrat <ntr:o #trlu ire de #oare de la amia90 Era un drum de de9$'e! 2i prindeau a ur$e praie de #ub omt0 4e alo uri3 pe 9pe9ile btu ite3 pa2ii ailor #unau a pe pod0 Iarna #e ri#ipea #pre toate 6ile3 lipind3 2i aburea 2i #pre #oare0 Un om <nalt 2i de2irat3 u o8o elul pe:un umr3 u iubote de iu(t 2i :un toie$el u are #e 8u a din nd <n nd # riind omtul3 li #e !inea de t6a 6reme <n prea8m0 5er$ea 2i el <n pa#ul ailor0 +rbi <ntr:o 6reme 2i #e !inu <n dreptul (emeii0 % <ntreb din otro 6ine 2i mai ale# unde are de $nd # popo#ea# 0 O Vin de departe3 om bun3 2i nu m opre# de t la Vatra =ornei0 O Ai 6reo treabP O Am3 u ni2te datorni i0 O =a> pe mine nu 6rei # m:n!rebi unde m du 2i e autP O =a po(te2ti3 pot # te:ntreb0 %mul era 6e#elA a rn8it pe #ub mu#ta! 2i #:a de#(2urat a de pe:un mo#or #pre ure 'ea Vitoriei3 2optindu:i e6a a # n:aud (l ul0 5untean a a btut <n $ruma9ul alului u aptul (rului 2i a tre ut repede <nainte3 u obra9ul <ntor# #pre +'eor$'i! 2i lepdndu:i o porun F O *ra$e balta$ul 2i ple2te:l0 =e $la#ul ei u# at 2i otr6it3 att (e iorul3 t 2i #trinul #:au #pimntat0 +'eor$'i! a pu# mna pe balta$A omul a #rit 2an!ul 2:a apu at:o pe o pote 2i pe #ub o rp0 .dea el #in$ur 2i #e minuna de a#emenea artare0 ?Femeia a#ta trebuie # (ie de pe alt lumeA ele de la noi #unt mai prietenoa#eA taie u 6orba3 nu u balta$ul@0 Ade6rat era ne6a#ta lui )ipan #e #o otea ea #in$ur intrat <n alt lume0 4ri6ea pie9i2 2i u ur pe om um #e du e0 =up a eea <2i $rbi alul <n trap0 ;ntr:un timp3 (r #:i (i artat nimene anume3 uno# u3 numai dup #pu#e3 <n r#rit3 4ietrele =oamnei 2i .arul0 =intr:a ele #in$urt!i <n$'e!ate au 6enit tr Ne 'i(or )ipan iobani u oile0 Intrar <n Vatra =ornei0 Vitoria <ntreb pe:un ne$u#tor are # o#e#e la #oare mar( de piele 2i (ier <n are parte #e a(l uli!a iarmaro ului0 Ne$u#torul ( u #emn3 tind u mna #pre dreapta0 Femeia <2i purt alul <ntr:a olo3 u o 'ii <ntune o2i a!inti!i0 A#t(el au a(lat un 'an 2i au popo#it0 Ei:au <n 'i# tr'atul <ntr:o 'ilie 2i n:au a2teptat ni i prn93 ni i 'odin0 1:au du#3 dup #(atul 'an$iului3 la o an elarie3 unde au $#it un #lu8ba2 u 2ap 0 =up 6orb3 #e prea a (i neam!0 O 4o(te# 3 a #alutat el u mna la 2ap 3 u e pot # (iu la #er6i iul dumnea6oa#trP O *e:am ru$a3 domnule3 a r#pun# muntean a u o 'ii tulburi 2i u inima btnd3 # au!i dumneata <ntr:o ondi a dumnitale 2i #:mi #pui de#pre ni2te 6n9ri de oi are #:au ( ut a#t: toamn0 O 1e poateA a#ta nu o#t parale multe0 O %m da t trebuie0 Ne$u#torul are m:a <ndreptat la dumneata 9i e #:!i dau de:un ri$'el de bere0 SCri$'el : 'alb0D O =a :a #pu# el a2a3 bine0 ;nti # aut0 ;n e lunP O <n luna noiembrie0

B-

O =a0 E#te0 ;n luna noiembrie3 dumini a <ntia3 +'eor$'e Adama 'i 2i Va#ile Ur#a 'i au 6ndut oi trei #ute lui Ne 'i(or )ipan0 Vitoria a dat un #tri$tF O A#ta e#teN +(ia pripit3 pri6ind u o 'ii mari pe neam!0 O 4o(te# 3 m ro$3 e e#teP a <ntrebat el u $ri80 O Nu:i nimi a0 A e#t Ne 'i(or )ipan e#te #o!ul meu0 O *are bineA a#ta nu:i lu ru de #paim0 Nu3 m ro$3 nu:mi datore2ti nimi a3 adu$i el (erind u mna <ntr:o parte ban nota0 Eu am but atun i aldma2 : 2i $ata0 A#ta a (o#t ea mai mare 6n9are de la noi0 Brbatul dumitale #:a <n(!i2at3 a btut palma3 a # o# 2:a numrat paralele 2:a erut ade6erin!0 1:au mai <n(!i2at umprtoriA dar nu mai erau oi0 Au 6enit doi $o#podari de treab 2i ne 8i!i 2i l:au ru$at # le le#e lor m ar o parte din oi0 El i:a in#tit 2i pe dn2ii 2:a r#pun# le:a da 2i lor o parte0 Au ( ut <n6oial pentru o #ut de apete0 I:au dat pu!intel 2ti$ : omul dumitale #:a artat $alant0 5i:a pl utA 2:am rma# u dn#ul prietin0 4o(te# 3 m ro$3 de e pln$i dumneataP Vitoria 9u#e pe o ldi!3 u (runtea <n palme3 2i #u#pina0 O *e ro$3 9i#e btrnul3 (ii dumneata bun 2i #tai pe:un # aun0 Ea #e <mpotri6ea # #e # oale din lo ul ei de umilin!0 O 1pune3 m ro$3 e e#teP Ea:i #pu#e <ndat e e#te0 ;2i 2ter$ea o 'ii u mne ile #umie2ului 2i $ria pripit0 O =up a ea umprtur de oi3 )ipan nu #:a mai <ntor# a a#3 ni i n:a mai dat #emn de 6ia!0 O Nu #e poate0 O Ba #e poate0 =e a eea am 6enit pn ai i3 #:i aut urma0 O A#ta e#te un lu ru pe are eu ni i <ntr:un 'ip nu pot #:l pri ep0 Am (o#t 2i eu de (a!0 Au de#pr!it o #ut de oi0 Cu oamenii lui +'eor$'e Adama 'i 2i Va#ile Ur#a 'i3 u nii 2i u m$arii3 le: au pornit la 6ale3 a # le du la un iernati 0 Cnd abia #e mai 9rea olbul oilor to mai <n (und3 au <n le at 2:au pornit 2i ei0 O CineP O 4rietinul meu )ipan 2i u eilal!i doi munteni de are am pomenit0 O Care munteniP ineP de undeP O Ia a a#ta nu 2tiu0 A (o#t o dara6el <ntre ei0 1e 6ede #e uno2teau0 )e:au ntat lutarii3 au but3 #:au <mbr!i2atA dup a eea #:au du# dup oi0 I:am #pu#F #er6u# 2i la re6edereN Ade6rat 3 de atun i3 ni i eu nu l:am mai <ntlnit0 Btrnul <2i mn$ie :un de$et mu#t ioara tu2inat3 <2i tre u do#ul palmei pe brbia ra# u <n$ri8ire 2i:2i ridi o 'ii <n ba$dadie3 utnd un r#pun# la nedumerirea lui0 ;n ba$dadie nu era de t lampa3 u !ilindrul a(umat0 O A#ta:i tare urio#N 9i#e el3 # uturnd din ap0 A a# n:a 6enitP Vitoria <nl! din umeri3 8i$nit de <ntrebare0 O 4oate:i la iernat u oile0 O =e e nu mi:a trimi# r6a2P =e e nu mi:a 6enit ni i un (el de 2tireP #tri$ u ndu( muntean a0 O Eu de unde pot 2tiP Eu nu #unt 6ino6at u nimi a3 9i#e neam!ul ridi ndu:2i <n laturi palmele0 Eu red a2a 3 da nu i #:a <ntmplat e6a nepl ut3 #e <ntoar e el #in$ur a a#0 Vitoria 'olb o 'i ri0 O Eu nu <n!ele$ e 6rei # #pui dumneata0 O =a nu i #:a <ntmplat e6a nepl ut3 repet mai <n et btrnul0 +'eor$'i! pri epea e 6rea # #puie #lu8ba2ul0 I #e prea@ mai :#a nu pri epe0 Nu <ndr9nea # #e ame#te e 2i # lmurea# 0 =ar deodat3 pri6ind pie9i2 la o 'ii ei3 a6u <n!ele$erea ea de mult bnuie2te toate0 Nu numai bnuie2te3 i 2tie tot0 =e a eea #e 2i a(l ei ai i3 la Vatra =ornei0 O A uma e:i de ( utP <ntreb u un (el de umilin! #lu8ba2ulA Cu manile ap#ndu:2i tmplele3 Vitoria #e umpnea <n et <ntr:o parte 2i:n alta0 ;n 'i#e#e o 'ii0 Apoi <i de# 'i#e 2i pri6i <n 8uru:i0 Cu mirare3 btrnul o 69u 9mbind0 Nu <n!ele$ea e $nd are0 O =e:a u m du 3 <i lmuri ea3 pe drumul a elor oi0 &i i #:au du# tot la 6aleP O =a3 m ro$0 O *ot la 6ale3 <n#pre un lo de iernatP O =a3 m ro$0 4e t i:am <n!ele#3 au apu at drumul pe Nea$ra0 O Cred m:a a8uta =umne9eu 2i mi:a da miro#3 # le:adulme din urm <n urm0 O =a3 m ro$3 'mN ( u btrnelul rmnnd #in$ur3 a # #e minune9e 2i mai mult de a#emenea muiere iudat0

B1

UI

Cum a ( ut ne6a#ta lui )ipan alea <ntoar#3 6remea #:a 9brlit0 1:a r#u it 6ntul 2i a prin# a bate de tr mie9ul:nop!ii0 =e9$'e!urile au #tat0 )umina a #lbit <n do#ul p lelor0 Cu a ea#t #u(lare re e <n #pate 2i pe #ub (u$a a ea#ta de nouri #ub!iri3 ei doi ltori au umblat <n t ere a printr:o !ar nou0 Abia o 69u#er <n a8un 2i a uma n:o mai uno2teau0 Caii bo neau u pot oa6ele lui mo2 4ri op prin $loduri <n$'e!ate 2i $run9uri0 =rumurile 2i pote ile erau pu#tii0 Fere#trele r2melor de$eaba artau o6ri$ei u# a!i <n $turi de #ti l u buturi olorate0 A6eau un aer de pr#ire 2i de9olare0 A#ta <n# pentru pu!in 6reme3 i biruin!a deplin a #oarelui nu putea # <ntr9ie0 *oate #tteau a:ntr:o a2teptare0 Cnd 6or porni iar la 6ale pu'oaiele3 trebuiau # du o 6e#te nou0 A2a de9le$a Vitoria <n!ele#ul a e#tor <n(!i2ri # 'imbate0 )a mar$inea elei din urm =ome3 um intrau3 era r2m3 dup rnduial0 Au de# le at 2:au l#at aii unul ln$ altul3 (r #:i le$e3 (r # le deie $run!e0 1:a ridi at de dup $ratiile te8$'elei o (emeie3 are #e #ilea # oprea# 3 u palma3 # aturi #omnoroa#e0 Vitoria a po(tit o $ara( de 6in 2:a erut 2i al treilea pa'ar0 Cr2mrita a a2e9at la rnd 2i al treilea pa'ar0 Au 6orbit pu!ine lu ruri de#pre 6reme3 de#pre nutre!ul 6itelor0 =e2i #omnoroa#3 (iind (emeie 2i r2mrita pe dea#upra3 $a9da n:a lip#it #:2i puie <ntrebrile uno# ute0 O =a> dumnea6oa#tr de unde 6eni!iP O Venim din Vatra =ornei0 O Ei unde 6 du e!iP O Ne du em <n olo3 la 6ale0 Vitoria a #ttut pu!intel la <ndoial0 4e urm a mrturi#itF O 5 du dup un datorni 0 O A2aP O =a0 E#te o pri in u ni2te oi3 are au tre ut la iernat a#t:toamn3 tr 1(in!ii Ar'an$'eli0 O A'aN a ( ut (emeia u nep#are0 O 4e:ai i pe la dumneata3 n:or (i ( ut um6a popa#P O %r (i ( ut0 O 4ri ina mea e pentru un rd de trei #ute0 Ei #tpni erau trei3 lri : unul pe:un al ne$ru0 O =e a#ta nu:mi adu aminte0 4oate:or (i tre ut nd eram 3 eu du# de:a a#3 la o (at are am mritat:o <n (undul Earului0 O =ar brbatul dumitale nu:i ai iP 4oate 6a (i 2tiind el0 O NuA a uma:i du# el a olo0 4entr:un pa'ar de 6in #:au #pu# de#tule 6orbe3 <n 'eie u a rime r2mrita0 4e nd <n le au3 Vitoria a ( ut o ob#er6a!ie u $la# de#tul de tare3 a #:o aud dinluntru $a9da0 O 1e 6ede ai i nu:i lo de popa#0 O =ar de e:iP a dat r#pun# a# u!it r2mrita3 $rbindu:#e # # oat a(ar numai apul0 O 4e:ai ea te ui!i 2i tre i3 a $rit u bu9ele #ub!iate 2i ap#ate ne6a#ta lui )ipan0 Cr2mrita #:a #im!it pe lo otr6it de a#emenea o ar0 A ie2it u totul <n pra$3 lepdnd te6a 6orbe rele0 Vitoria n:a mai <ntor# obra9ul0 4rea n:aude nimi 3 dar <ntr:<n#a #e 9btea ndu(ul0 4e a e#t dinti du2man <l dorea mort 2i <n$ropat #ubt o 'ii #i0 Au mer# (r # # 'imbe o 6orb3 pn <n ellalt apt de #at3 la ie2ire0 5untean a a #trn# (rul0 O Iar oprim 2i iar 6orbimP a <ntrebat u <ndoial +'eor$'i!0 O Iar0 Ce 6rei # (a 3 da a#ta:i #lu8ba pe are o amP Ai i era o bttur lar$3 u multe rm2i!i ale popa#urilor0 Cr2marul3 om runt3 ne$ri io# 2i #ub!irati 3 nu prea po#a 2i a6ea o 'i a$er0 O V <ntoar e!i a2a de$rabP <ntreb el0 V:am 69ut tre nd ieri0 Vitoria <l pri6i u luare:aminte0 1e tn$uiF O Ce # (a emP 5 <ntor 3 om bun0 Am ni2te dara6eri <n ur ate0 Vd dumneata3 da te:oi <ntreba e6a3 ai #:!i adu i aminte0 O 1 6edem3 <ntreab:m0 Ia a 6inul pe are l:a!i erut3 ia a pa'arele0 =ar #o ot # bei <nti dumneata3 are <ntrebi0 Ei da !i:oi (i de (olo#3 oi $u#ta 2i eu0 O Nu m:mpun$e3 omule3 $ri Vitoria u blnde!0 1 te (erea# Cel de #u# de n a9uri a a ela pe are:l am eu0 O =a nu mi:i #pune e te doare3 nu !i:oi putea (i de ni i un (olo#0

B2

Femeia a 6orbit de turma de trei #ute de oi 2i de trei oameni lri0 %mul <2i adu ea tare bine aminteA 2i obra9ul munten ei #e <n#enin pu!intel0 Ctr 1(0n!ii Ar'an$'eli 5i'ail 2i +a6ril3 <ntr:ade6r a ( ut popa# mai la 6ale3 pe toloa 3 a#emenea turm um o prubuluia ne6a#ta0 Cnd iobanii #:au mi2 at <n#pre r2m3 au #o#it din urm 2i #tpnii3 <n numr de trei0 =a:daN unul era pe:un al ne$ru !intat 2i purta iul brumrie0 A ela a dat porun pentru ra 'iu 2:a in#tit pe iobani0 A erut o litr deo#ebit pentru el 2i pentru eilal!i doi to6ar2i0 A(lndu:#e de (a! 2i printele Va#ile3 l:a po(tit 2i pe #(in!ia #a # $u#te u dn2ii un p'rel0 4rintele Va#ile nu #:a pu# <mpotri63 69ndu:i oameni um#e ade3 2i r2marul i:a pu# # aun la ma#a drume!ilor0 Nu mult dup a#ta3 dup e:au mai in#tit o litr3 omul el u iula brumrie a a6ut $u#t #:i (a printele o etanie 2:o a$'ea#m 2i #:i #tropea# oile0 O A#ta mi:a pl ut0 Ei printele Va#ile a trime# #:i adu ba#maua ea ro2 u patra(irul3 artea 2i elelalte # ule ale #(in!iei #ale0 A bine u6ntat turma (rumo#3 #:a8un$ u bine la iernati 2i:n prim6ar # #porea# 0 Cel u iula brumrie a # o# din 'imir 2:a pltit3 rmnnd printele Va#ile tare mul!mit0 =up a eea3 <ntr:un tr9iu3 #:au # ulat 2:au dat porun de ple are0 O Cine a dat porun aP O *ot a el u iula brumrie0 A ela a6ea dou pr!i din oi3 eilal!i doi numai a treia parte0 I: am au9it $rind 2i ( nd #o otelile iernati ului0 1puneau eilal!i au # tria# bine oile0 =ar am uitat # 6 #pun 3 <nainte de a <n le a3 el u iula brumrie 2i:a mai adu# aminte de o datorie0 5i: a mai erut o bu at de pane 2:a 'rnit el u mna lui un ne pe are:l a6ea0 5i:a pl ut 2i a#ta0 Au pltit in#tit e:a6eau de pltit 2i #:au du#0 O *o6ar2ii 9i i erau oameni de treab 2i prietiniP O =e treab 2i prietini0 Unul era mai pu!intel la trup 2i ne$ri io# a mine0 Cellalt3 mai 6oini de t to!i 2i rdea de# 2i tare0 A6ea bu9a de #u# de#pi at a la iepure0 5ai ale# a e#tuia <i pl ea tare butura0 5ulte 6orbe nu #punea0 .dea 2i bea0 5e2ter la 6orb era el u iul0 O Cel u iula brumrieP O A ela0 O Apoi <l 2tiu3 o(t Vitoria0 =in pri ina lui bat drumurile0 O Vra#9i !i:i #o!P O =aA mi:i #o!0 O E:a uma umbli dup dn#ulP O Ce # (a P =a nu umbl el dup mine3 umblu eu dup dn#ul0 O Caut:l bine unde 6a (i ( ut un popa# mai lun$000 9mbi r2marul0 Vitoria ddu din ap3 :o prere de 9mbet0 ;2i <nbu2ea o <n!eptur du2mnoa#0 ;ntoar#e (runtea 2i: 2i ut <n #n n(rama3 a #:o de9le$e 2i # pltea# 6inul0 =up e <n le ar3 +'eor$'i! #alut pe r2marF O .mi #nto#3 domnu 5a o6ei3 2i noro bunN O 5er$e!i #nto2i0 1 $#i!i pa$ubaN O A uma 2i tuN bombni (emeia tr (iu0 =e unde 2tii :l 'eam 5a o6eiP O Cum # nu 2tiu3 da a2a:i # ri# pe (irm3 dea#upra u2iiP =umitru 5a o6ei0 O Vd to!i #unte!i u ap 2i u <n6!tur0 Numai eu <# o proa#t0 Fl ul t u0 Uneori <i era le'amite # #e mai uite la obra9ul mai :#a0 5untean a #im!ea <ntr:<n#a mare nelini2te3 dar 2i o putere mare0 Bine6oind =umne9eu3 dup #truin!a #(intei Ana3 a:i da ele mai dinti lmuriri 2i ea dinti bun <ndrumare3 8urui <n #ine lumnri 2i daruri mn#tirii Bi#tri!a0 % <mpin$ea tot tr 6ale 6ntul de la #pate0 Ea b$ de #am truda 2i (oamea lui +'eor$'i!0 =ar #e ( ea a nu pri epe to mai bine0 +rbi t putu #pre 4ltini23 pe urm #pre =rmo7a3 pe urm #pre Bro2teni0 Numai nd 6edea lu!ii #(r2i!i3 #e <nduple a # (a pentru dn2ii popa#0 A uma <n epeau # ard o 'ii ei 2i # #e #tn$ ai (l ului0 Caii ron!iau u mul!mire or9ul3 6rndu:2i adn boturile <n trai#tele aninate pe dup ure 'iA #e # uturau3 pu(neau3 a2teptau apa3 a # prind <n ei puterea pmntului0 Fl ul <n epea # doarm mai pu!in 2i # #e tra$ la (a!0 O A2a <!i #ade mai bine3 <l <n redin!a mai :#a3 u 9mbet rut io#0 O 1:or #(r2i ele 2:a e#tea000 9i#e +'eor$'i!0 O =ra$ul mamei rturar3 <i <ntoar#e u6nt ne6a#ta3 #e 6ede mintea ta e:n r!i 2i:n #lo6e0 5ai bine ar (i # (ie la tine <n ap0 5nn 9dra6n 2i te <ntre2te3 nu att pentru tine3 t pentru balta$0 O Ade6rat e#te3 mam3 eu e6a nu <n!ele$0 =e e:am umbla noi utnd 2i n:am l#a #lu8ba a#ta elor are:# plti!i anumeN =oar !ara are rnduieli3 poli!ie 2i 8ude tori0 Vitoria <i lepd r#pun# u di#pre!F O Ce am eu u dn2iiP Eu am ne a9ul meu0 F um #pun0 O Fa um #pui3 #e <n6oi +'eor$'i!3 dar a6em # $#imP O CeP O A6em # $#im pe tataP

B,

O A6em #:l $#imA de a#ta nu te <ndoi0 Cu ade6rat3 urma #e $#ea din #emn <n #emn3 adi din r2m <n r2m0 Uneori prea #e #tin$eA dar pe urm aprea mai <n olo0 Unde erau r2mari 9lu9i3 nu #e mai putea a(la nimi din e #e <ntmpla#e u pai#pre9e e #ptmni <n urm : a 2i um un $e#t3 o pri6ire3 un u6nt #:ar putea <nmormnta pe totdeauna0 A e2tia nu:2i mai adu eau aminte3 um nu:2i adu e aminte piatra pe ln$ are tre i 2i pe are ai atin#:o0 =ar iat mai departe iula brumrie #e arta iar0 1truia3 6ie3 <n amintirea altui om0 =in olo3 ima$inea brumrie era nede#lu2it3 dar aprea omul el u bu9a de #u# de#pi at3 6orbind pu!in3 r9nd mult 2i bnd 6rto#0 Cel de:al treilea #e purta a o umbr0 *re ea 2i el3 dar (r # i #e de# 'id obra9ul 2i (ptura0 A#t(el a $#it 6orbe 6ii la 'anul el mare de la Bro2teni0 %ile tre u#er tr $ura Ne$rei #pre Bi#tri!a3 #uind <n 69du' nouri de olb0 Un ba i burdu'o# #e #ui#e <ntr:adau# pe #amarul unui m$ru2 a #:2i mai ru!e puterile0 =intr:o de#a$3 de pe alt a#in3 # oteau apul 2i #e uitau la lume trei !ei ru9i3 iar !eaua ea btrn umbla dede#ubt la pi ioarele m$ru2ului0 Au #ttut opii <n pri6eli2te3 la mar$inea ii0 4e urm #:au artat ei trei oameni lri0 Au oprit drept la 'an3 (r # de# ale e3 2:au po(tit te:o ul i de 6in0 Un (l ua2 a du# ul elele0 1tpnul 'anului a ie2it <n pra$0 Era un neam! btrn 2i u6iin io#0 O Bun 6in3 !inut u in#te 2i bine r it3 a 9i# lre!ul u iula brumrie tr to6ar2ii lui0 1 2ti!i dumnea6oa#tr neam!ul i#ta btrn e tata drume!ilor0 A e#te 6orbe erau <n 6ii 2i le:a #pu# neam!ul el btrn Vitoriei 2i lui +'eor$'i!0 Femeia le:a a# ultat u pl ere3 $ndindu:#e adn 2i pri6ind departe0 A $#it amintirea elor trei to6ar2i lre!i 2i la Bor a0 Iar de:ai i turma a apu at #pre #tn$a3 pr#ind apa Bi#tri!ei0 A uma Vitoria #e abtea iar2i <ntr:o !ar u totul ne uno# ut3 u nume de #ate 2i mun!i pe are nu le mai au9i#e0 A ( ut popa#ul obi2nuit <ntr:un #at ruia:i 9i ea 1aba#a 2:a a(lat 2: a olo urma oilor 2:a lre!ilor0 4e urm a #uit un drum 2erpuit #pat <n #tn 3 o olind <n #in$urt!i pe #ub 6ulturi0 Era a o pu#tie a $'e!ei 2i a omtului 2i #u# 6ntul a6ea un #pulber 2:o putere 6ie3 <n t te puteai re9ema u #patele <n el0 =e:a olo #e 6edeau deprtate <ntinderi de #oare3 #pre apa 5oldo6ei0 Iar muntele3 u ale 2erpuit 2i u pun!i de piatr pe#te prp#tii3 #e 'ema 1tni2oara0 ;i ddea Vitoriei a e#te lmuriri un (l ua23 pe are:l lua#e lu93 (e iorul r2marului din 1aba#a0 ;n pi# 3 #ub ru ea are #e 'eam a *alienilor3 au 'odinit aii <ntr:un do# de mi3 la adpo#t de #pulber3 a# ultnd <n t ere bubuitul 6ntului <n prp#tii 2i 2uietele bra9ilor0 ?;n#pre #oarele a ela3 are lu e2te pe apa 5oldo6ei3 #:a du# Ne 'i(or )ipan3 u$eta Vitoria0 Ai ea #:a oprit 2i el 2i #:a uitat departe0@ Au obort mai repede3 pe alea btut 2i pe pria2ele <n$'e!ate ale moinei3 2i nu #:au oprit de t din olo de #atul 1u'a3 la mar$inea din#pre 6i0 O Ai ea !ine r2m domnu Ior$u Va#iliu000 a dat lmurire (l ua2ul din 1aba#a0 =umnea6oa#tr popo#i!i ai iA eu m <ntor 0 5i:a 'otrt tata # (iu pn <n #ar <napoi0 O 1pune lui domnu *oma :i mul!me# 3 a r#pun# Vitoria0 4oate:a da =umne9eu # m mai opre# pe la dumnealui 6reodat 2:oi (i mai pu!in #uprat de t a uma0 4o(tim 2i !ie3 Ne ulie23 paralele pe are !i le:am ($duit0 Ei #pune mmu :ta 6orbe bune 2i #:i #pui a2a3 noi ne:am du# tot <nainte 2:am obort la 5oldo6a 2i #pre tr$ul Folti enilor0 =e:a olo #e 6ede trebuie # ne du em 2i mai <nainte3 pn la 4rut3 <n !inutul Boto2anilor0 O 5ul!me# 2i eu3 a r#pun# Ne ulie20 1:a du# la deal pe iapa lui pnte oa#3 lrind pe de2elate3 numai pe:o er$ mi!oa#0 A6ea pe el o8o #trn# pe trup :un apt de (unie 2i:n ap o iul mare0 +'eor$'i! <l pri6ea r9nd um #e du e0 Vitoria a (o#t <ndat <n r2m la domnu Ior$u Va#iliu0 Ai i urmau # (a popa# mai <ndelun$3 # #e 'odinea# 3 # mnn e0 =omnul Ior$u Va#iliu prea om a2e9at3 i purta o 'elari 2i # ria <ntr:un ata#ti(0 A6ea 'elie3 eea e do6edea munten: ei era 2i prea <n6!at0 Cu mni am # urte 2i $roa#e <2i potri6i <mpre8urul pnte elui pe#tel a alba#tr0 =e i era un om are3 pe ln$ rnduiala # ri#ului3 a6ea 2i pl erea ur!eniei0 =e o parte 2i de alta a ra(turilor de # nduri3 umplute u $r(i <n rnduri #trn#e3 alte ra(turi 2i #altare #e <n2irau3 bu 2ite de toate bunt!ile pmntului0 A # o# munten ei dintr:o putin o # rumbie bun3 !innd:o atrnat de oad u le2tele deli at al de$etelor0 A a2e9at:o u $ri8 pe o oal de 'rtie3 pe o m#u! urat 2i bine (re at0 A adu# o pni2oar ldu! <n 0 =intr:un butoia2 a umplut u bere #pumat dou pa'are nltu!e0 ?Bun lu ru berea3 dup trud 2i nd !i:i (oame000@ #e $ndea (emeia0 +'eor$'i! nu era obi2nuit u a#emenea butur0 % $u#t 2i o <mpin#e deoparte0 I #e prea a <n eput # #e amra# 0 =omnu Ior$u Va#iliu #e purta u2or <n panto(i de p#l 2i r#pundea u6iin io# la ori e <ntrebare0 Erau #in$uriA nu #e mai a(lau al!i mu2terii <n pr6lie0 1oarele btea pie9i2 <n (ere#tre0 Era la un ea#

BJ

dup amia9 2i 6ntul i #e prea Vitoriei a ontenit0 Cnd #e <n redin!a (aptul e ade6rat3 #im!i nelini2te0 *otu2i #e <ntoar#e la datorie0 Ca o me2ter <n er at 2i i# u#it3 adu#e 6orba de#pre a(a erea ei0 1tatorni ind bine anul 2i luna 2i umpnind u luare:aminte 2i e era <n#emnat <n ondi 3 ne$u#torul #ttu 2i u$et <ndelun$ 2i $#i 2i:n amintirea lui <nto mai e i #e erea # 2tie3 <ntr: ade6r3 <n utare 9i3 din utare lun3 au tre ut oi0 ?Atun ea 2:ai i e bine 2i mer$em mai departe000 ? #e $ndea +'eor$'i!0 <n# Vitoria nu putea # #e mul!mea# numai u a#emenea r#pun#0 5ai a6ea ne6oie # i #e lmurea# toate de#pre #tpnii oilor0 Fire2te3 <nti au tre ut oile3 u iobanii3 u $o#podria3 u nii3 u a#inii3 iar dup a eea #:au artat 2i #tpnii0 O A2a e#te3 #e <n6oi3 dup u$etare adn 3 domnu Va#iliu0 =up a eea au 6enit 2i #tpnii0 O ;nti au ( ut3 2i oile 2i iobanii3 popa#0 Ciobanii au a2teptat pe #tpni0 O Nu3 # utur din ap domnu Va#iliu0 Ciobanii au apu at <n trea t te:o pane0 1:au du# <nainte0 O Ei #tpnii au #o#it pe urm3 nu:i a2aP Erau lri0 O ;nto mai3 au #o#it pe urm3 um #pui3 lri0 Amndoi au de# le at 2i le:am dat o $u#tare : a 2i dumnea6oa#tr0 1 rumbie3 pane 2i bere0 )a mine3 a e#te arti ole #unt de prima alitate0 Am deprin# a le adu e de demult3 de nd lu rau #u#3 la poduri 2i 2o#ea3 italienii0 O Nu erau doi3 9i#e u lini2te Vitoria0 Erau trei0 O Ba erau doi0 Vitoria lipi din o 'i a#upra unui <ntuneri are:i i9bu ni#e <nuntru0 =omnu Ior$u Va#iliu <2i repet a(irmarea0 Ca 2i um <ntuneri ul are #e i# a#e <n ea a6ea # #e de# 'id3 muntean: a #ttu a2teptnd 2i u$etnd0 A uma 6edea ade6rat 2i bine 6ntul a ontenit0 C9u#e 8o#3 <n 6ale3 2i amu!i#e 2i el0 1emnul era 6dit0 5ai <nainte nu putea tre e0 *rebuia # #e <ntoar <ndrt0 Nu a6ea <n ea ni i ea mai mi <ndoial 3 <ntre ei doi3 Ne 'i(or nu #e a(la0 4n:ai i nu a8un#e#e3 ai i nu #e mai $#ea nimi 6iu din el0 O =oi erauP <ntreb ea u luare:aminte 2i lini2te0 Era unul mare3 u bu9a de #u# rpat a la iepure3 2i altul mititel 2i ne$ri io#0 O ;ntr:ade6r3 <n u6iin! domnu Va#iliu0 A e2tia erauF oameni pe are mi #e pare :i uno# 0 1unt de:ai i3 de pe:o 6ale0 4e el u bu9a3 'iar Iepure <l 'eam0 Adi nuF to mai pe ellalt mrunt <l 'eam Iepure0 1:au du# dup oi0 O Ei nu 2tii da #:au <ntor#P O =up e 2i:au a2e9at oile la iernati 3 trebuie # #e (i <ntor#0 4e ellalt <l 'eam Cali#trat Bo$9a0 O 4e areP O 4e el u bu9a rpat0 ;!i #pun erau doi 2:a uma 6d le 2tiu 2i numele0 =e e:mi 6orbe2ti dumneata de treiP O Vorbe# 2i eu3 <n$n u o 'ii pe 8umtate <n 'i2i (emeia3 dar a uma <n!ele$ erau at!ia !i #pui0 ;n <ntuneri 3 <n epea # i #e (a lumin0 )a 1aba#a (u#e#er trei0 =in oa e3 pe#te muntele 1tni2oara3 la 1u'a3 Ne 'i(or )ipan nu mai era0 1e <nl!a#e dea#upraP C9u#e dede#ubtP Ai i3 <ntre 1aba#a 2i 1u'a3 trebuia # $#ea# ea 'eia ade6rului0 Nu i #e prea ni i $reuA i Cali#trat Bo$9a 2i to6ar2ul #u puteau (i $#i!i la a#ele lor3 ori <n 6alea din dreapta3 ori <n 6alea din #tn$a0 ;nti 2i <nti de la ei trebuia # a(le da )ipan #:a <nl!at <n #oare3 ori a ur# pe:o ap000 =umne9eu <i 6a (i p#trat urmele0 Ea are datoria # #e <ntoar 2i # le $#ea# 0 1(nta Ana i:a 2i dat #emn3 poprind 6ntul 2i <ntor ndu:l pe rn$ul #u0 UII Q 1emn nu era numai unul0 ;n epeau # #e do6edea# 2i altele0 1e de# 'i#e u2a din (und3 u $eam mi rotund la <nl!imea apului3 prin a el $eam tre u#e de te6a ori o pri6ire de o 'i a$er0 A el o 'i 2i u to6ar2ul lui3 <mpreun :o (a! rotund 2i :un trup re6r#at din #ni 2i din 2olduri3 #e artar <n umbr0 =omnu Ior$u Va#iliu #e retra#e pe t putu3 ( nd lo (u#tei re!e 2i <n(oiate a #o!iei #ale0 5untean a <ndat <2i ddu #eama trebuie # (ie u luare: aminte (a! de o (iin! att de alb3 att de lar$3 u ol!uni ro2i 2i u papu i u talp3 are lepiau u2or0

B/

O =umneata <!i adu i (oarte bine aminte de toate000 9i#e ea tr #o!ul #u3 lund lo pe # aunA numai numele unuia dintre $o#podari nu <n!ele$ um l:ai prpdit0 Nu l:ai # ri# <n ondi P O Nu0 ;l am # ri# numai pe Bo$9a0 Celuilalt 2tiu :i 9i e Iepure0 O Nu #e poate3 r#pun#e $o#podina0 Iepure e pore la tot a lui Bo$9a3 pentru i #e 6d din!ii de #u# prin de#pi tura bu9ei3 iar eluilalt <i #pune Ilie Cu!ui3 pre um toat lumea 2tie0 Nu:i unoa2tem noiP Nu #tau <n 6ale la =oi 5eriP O *are mi #e pare ai dreptate3 ne6a#t3 9i#e ne$u#torul3 r9nd3 u admira!ie3 tr oa#pe!i0 O 1unt prea mul!mitoare u oanei pentru lmurire3 6orbi Vitoria3 :un (el de umilin! are pu#e <n mare uimire pe +'eor$'i!0 1o!ia domnului Va#iliu #e a2e9 mai bine pe # aun 2i:2i <nde# brbiile <n piept0 O =umneata3 (emeie3 <l urmre2ti pe are6a dintre dn2ii pentru o datorieP 1e poate3 i #:au um(lat 2i #:au l!it a broa2tele <n tu0 Eu <# olea de neam u ne6a#ta lui Bo$9a0 =e:o bu at de 6reme #e #eme!e2te 2i nu mai al pe:ai i0 ?=a> e:i3 Ileana3 9i 3 ai uitat drumurile 6e 'i 2i obra9urile prietinilorP@ ?Nu3 dar n:am timp 2i:# tare o upat0@ Cnd o au9i a2a3 # nu rapiP N:are 6reme3 2i ea toat 9iuli a ba la primrea#3 ba la preotea#0 ;!i datore2te pe oile de a#t:toamnP Vitoria #ttu mut3 pri6ind:o a!intit0 Apoi 6orbi <n et3 anume pentru #o!ia lui domnu Va#iliu0 O C:mi datore# e6a : ori unul3 ori altul3 #e poateA dar nu 2tiu t 2i um0 O =e eP Brbatul dumitale nu le:a 6ndut oileP O A#ta n:am de unde unoa2te0 O Nu !i:a #pu#P O Cum #:mi #puieP Cei are nu:# de (a! 6orbe# P Eu3 de a#t:toamn3 u oan dra$3 <# a 2i 6du60 O *e:a l#atP O Ni i a#ta nu uno# 0 =umne9eu 2tie0 1o!ia ne$u#torului <ntreb <n 2oapt3 a 2i um ar (i (o#t ele #in$ureF O Cum te 'eam pe dumneataP 5untean a <i ddu r#pun#ul 2i a(l <ndat 2i numele $a9dei0 O =ra$ Vitorie3 urm ne$u#torita u dul e $la# 2i pe a ela2i ton de doiA eu trebuie #:!i #pun dumnitale e am a(lat de la (emeia eluilalt3 a lui Ilie Cu!ui0 E:a eea : +a(i!a : e o (udul 2i #e rede (rumu#e!a lumii3 pentru brbatu:#u o poart $tit0 Frumoa# i #:a (i prnd lui3 dar nu e#te0 Iar Cu!ui e un <mbrobodit0 Ea (a e 2i el nu 2tieA a 2i um l:ar de# nta0 1 #e ieie u ealalt3 a lui Bo$9a3 de mn0 *are #e mai uit $ale2 una la alta 2i:2i 6orbe# par le:ar (i limbile un#e u miereA dar da ar putea 2i:ar # oate o 'ii0 O =e e3 dra$ u oan 5rieP O Nu mai pot de bine0 )e:a 9ut din er a6ere0 )a prim6ar le (at alte #ute de oi la 4rut0 Bo$9a umbl numai beat 2i u iula pe:o #prn ean0 Cnd 6ine de la r2m plin a o bute3 o $rmde2te <ntr:un ol! 2:o bate0 O 4e ine3 dra$ u oan 5rieP O 4e Ileana0 O =e eP O A2a0 = do6ad :i brbat 2i e <n putere0 =ar ei nu:i pa#0 Are u ine petre e0 O =ar ellaltP O Cu!ui0 Bea 2:a ela3 <n# mai pu!in0 Ei umbl pe ln$ +a(i!a <n patru labe a un !el0 =e la +a(i!a am a(lat e 9i e Cu!ui de#pre oi0 &i e le:au umprat el 2i u Bo$9a de la un oier de departe0 I:au pu# <n palm to!i banii 2i el le:a l#at lor toate oile0 O A2a0 =ar a el muntean e:a ( utP 1:a du# a a# la el la *ar uP Nu #:a du#0 A 9ut unde6a bolna6P Nu #:a a(lat0 1:a pu# #:2i 'eltuia# paralele u una u o 'i 6er9i de pe:ai i O poate 2tii dumneata3 ori poate 2tie alt ine6a0 Nu #:a a(lat ni i de a#taP Atun ea ar (i bine #:i <ntrebm pe dn2iiA #:mi deie ei o 2tiin!0 1 m <ndrepte unde #:l $#e# 0 4oate # le (i #pu# lor un #e ret0 O %r ie2i la <ntrebare 2:om 6edea e:or #pune0 E:apoi3 dup #pu#a a#ta3 om 6edea da nu pi 8o# (udulia unor muieri0 Femeile # 'imba#er #in$ure 2i u mult <n#u(le!ire a e#te 6orbe0 =omnu Ior$u Va#iliu <2i <n 'i#e#e ata#ti(ul 2i le pri6i pe rnd u <n$ri8orare0 O 1ta!i3 (ra!ilor 2i #urorilor3 u6nt elA la e 6 $ndi!iP =:apoi #e poate una a a#ta3 # bnui!i dumnea6oa#tr de ine 2tie e3 poate de moarte de om3 pe ni2te $o#podari pe are toat lumea <i 2tie de treab 2i la lo ul lorP A6erea pe are o au e 2ti$at u in#te0 Cum ar (i ute9at # lo6ea# 2i # 8e(uia# P A#ta o (a 'o!ii de drumul mare3 iar nu ni2te $o#podari din 1u'a0 O HmN #e ru i #o!ia dumni#ale3 ( nd #emnul #(ntA um <!i 6ine dumnitale # 6orbe2ti a#t(elP Cine:a pomenit de moarte 2i de 8a(P =ar # m (erea# =umne9eu # red una a a#ta0 Ei ni i ne6a#ta a#ta nu poate rede0 =ar #e u6ine # #e <n(!i2e9e3 # deie #am unei (emei #rmane3 are umbl prin

BI

lume a o 6du63 #:i arate um au umprat oile3 #:i do6edea# e parale au dat3 #:i #puie pe e drum 2i <n#pre are parte de lume a apu at a el oier u numele Ne 'i(or )ipan0 Nu #e u6ineP O Ba #e u6ine0 1 #e du #:i <ntrebe0 A e#ta:i dreptul (emeii0 O Atun ea ne:am <n!ele#0 Vra#9i a6em dreptate # (a em <ntrebare0 Iar eu a2 da olea de #(at 2:a2 #pune a2aF =ra$ Vitorie3 nu te du e #in$ur3 numai u (e iorul dumnitale3 <n lo #trin3 <ntr:o #in$urtate a la =oi 5eri0 4oate nu:i $#e2ti a a#0 =a :i $#e2ti3 pot # #e #upere le eri a#emenea #o oteal0 =umnealui #o!ul meu 9i e ei ar (i plit pe oier0 4ot # te plea# 2i pe dumneata0 =omnu Va#iliu a# ulta u $ura # at0 O Am #pu# eu a#taP O 1e <n!ele$e :ai #pu#0 =ar 'iar da n:ai (i #pu#3 eu #o ot mai bine e#te # le trimitem 6orb :un ar$!el al no#tru 2i #:i po(tim pentru o 'e#tie mare la 4rimrie0 =ar # le #pui e o 'e#tie mare are:i <n intere#ul lor0 A olo oi (i 2i eu de (a!0 =umneata ai treab <n pr6lie0 Iar eu m du a2a u ne6a#ta a#ta0 1:i !in de urt0 1:i art unde:i a#a omunei0 1 aib 2i ea un a6o at 2:un martor0 Vine to mai de la *ar u 2i nu poate #ta #in$ur <n lo #trin <mpotri6a unor lon ani a Bo$9a 2i Cu!ui0 O =e e lon ani3 ne6a#tP O A2a0 A u 6rai # #pui nu:# lon aniP Ba:# lon ani0 O Fie 2i lon aniA dar # nu um6a # r#u(la!i 6reo bnuial0 Un om u mintea <ntrea$ nu poate rede a#emenea nebunii0 O Care nebuniiP Nu poate rede pe ne6a#ta a#ta nu i:a 6enit a a# brbatulP O I:a 6enit ori nu3 a#ta:i alt 'e#tie0 O A2a !i #e pare dumnitale3 :i altaP 5ie mi #e pare alta nu:i0 4rin urmare3 dumneata pretin9i #:o le$m pe (emeia a#ta 2i #:o du em la bolni! i e nebunP O Am #pu# eu 2i a#taP #e tn$ui u $roa9 domnu Va#iliu0 O 1e <n!ele$e :ai #pu#0 A2a # trimitem pe +'i!i2or #:i po(tea# la 4rimrie0 *are (rumo# are #:i <ntrebe ne6a#ta a#ta3 2i ei # r#pund de:a#emeni0 <n 6reme e (l ua2ul el #ub!irati 3 u $tul lun$ 2i u obra9 pi#trui3 pe are:l 'ema +'i!i2or3 <2i tot aduna pe el pr!ile #umanului 2i $rbea pe o pote de:a dreptul pe#te un deal3 #o!ia domnului Ior$u Va#iliu a po(tit pe Vitoria la ea <n odi!3 din olo de (ere#trui a ea rotund a #:i #puie o mul!ime de lu ruri de#pre (ie are din (emeile mai u mo! 2i mai (udule 2i are #e #o oteau mai (rumoa#e din uprin#ul a elor melea$uri3 t bteau o 'iul3 2tiin!a 2i 6e2tile ei0 %ri t de multe or (i (o#t a ele muieri3 (ie are u u#urul ei3 mai u #am a lui Cali#trat Bo$9a era mai 6ino6at o ( u#e mai :#a (rumoa#3 2i o lo6ea din nd <n nd brbatu:#u3 rn8ind0 Bine :o bateA numai att :i (r de ni i un (olo#0 Numai primri!a #:ar putea pune u dn#a <n pri6in!a rumenelelor3 ba 'iar 2i o <ntre e3 (iind mare me2ter0 Ct de#pre (arme e 2i 6r8i3 nu e#te alta mai pre#u# de t d# li!a0 A !inut <ntr:o iarn trei #ptmni o un$uroai numai pentru <n6!turi de a e#tea0 5untean a #e #upunea a e#tor 6aluri 2i 6nturi de 6orbe 2i le a# ulta u #upunere3 (iind <n totul de prerea u oanei 5ria0 A# ultnd :o ure 'e3 <2i l#a u$etul # (u$ 2i # #(redelea# <n toate pr!ile0 Cnd #:a <ntor# +'i!i2or3 #oarele era pe la toa 0 ;ndat l:a luat #ub #tpnirea ei #o!ia lui domnu Ior$u Va#iliu0 1:i #puie dintr:o dat 2i # urt da Bo$9a 2i Cu!ui erau a a#0 O Erau a a#0 O Ei nd au au9it :i 'eam ine6a la 4rimrie3 e:au 9i#P O N:au 9i# nimi a0 Bo$9a a rn8it0 Cu!ui a 9i#F bine0 O N:au er etat3 n:au <ntrebatP O Ba da0 O Ei tu e le:ai #pu#P O Eu nu le:am #pu# nimi 3 pre um am a6ut porun 0 O =ar a lui Bo$9a e ( eaP O Femeia lui Bo$9aP Nu 2tiu3 nu m:am uitat pe (erea#tr0 O Ni i pe:a lui Cu!ui n:ai 69ut:oP O Ni i0 O Nu #pun euP 1e !in de 6i9ite0 O Ba a lui Cu!ui era a a#A am au9it:o ntnd3 dar n:am 69ut:o0 Era a a# 2i ealalt0 Am au9it:o otrobind prin pod0 Bo$9a m:a <ntrebat ine a popo#it ai i3 la 'an0 O Ei i:ai #pu#P O Nu i:am #pu#0 1e <n!ele$ea <n# i:a #pu#0 1tpna l:a ru2inat pe +'i!i2or :o pri6ire <ntr:o parte 2i :o r#(rn$ere de bu9e0 O Cnd au #pu# 6in la 4rimrieP O Au 6enit o dat u mine0

BB

Vitoria <2i #im!i inima r#rind0 Cu multe 6orbe 2i u mare $rab3 u oana 5ria <2i pu#e <n l!rile3 apoi tra#e pe mne i a!a6ei a0 Au l#at pe +'eor$'i! a #:a# ulte <n6!turi bune de la domnu Va#iliu 2:au (o#t amndou <n a ea#t 6reme la 4rimrie0 A olo au $#it pe primar 2i pe notar (umnd 2i #tnd la tai(a# u $o#podarii ei doi0 5untean a a (ul$erat u pri6irea prin $eamuri0 A intrat blnd 2i #upu# <n urma o rotitoarei #ale0 +la#urile $roa#e 2i tari au t ut0 Fumul de tutun #:a ridi at <n ba$dadie0 Vitoria #:a uitat 2:a uno# ut pe Cali#trat Bo$9a0 ):a uno# ut 2i pe el mrunt 2i ne$ri io#0 4rimarul 2i notarul3 oameni bine 'rni!i 2i $ro2i3 erau <mbr a!i or2ene2te0 O =umneata trebuie # (ii ne6a#ta lui )ipan3 a luat u6ntul el dinti3 r9nd3 Bo$9a0 Vitoria #e uita <n alt parte3 dar <l 6edea0 A dat din ap3 <n u6iin!nd0 A a2teptat # 6ad e #e mai #pune0 O Ai 6enit dup 6reo datorieP Eu3 pe t 2tiu3 am pltit lui )ipan to!i banii0 4oate Cu!ui #:i (i rma# e6a dator0 O Nu:i datore# nimi a3 r#pun#e Cu!ui3 #erio#0 Cali#trat Bo$9a rn8i iarF O Atun ea poate ai 6enit # ne 6e9i um trim noi ai i la 1u'a0 5ul!me# lui =umne9eu3 trim bine0 5untean a o(tF O Al!i oameni3 <ntr:ade6r3 trie# bine 2i:i 6d <mp a!i0 Numai pe mine m:a alun$at de:a a# #uprarea0 O A2aP =in are pri in3 m ro$ dumnitaleP 1pune3 # 6edem da :!i putem (i de 6reun (olo#0 =e a#ta ne:ai 'emat dumneata3 ne6a#tP Bo$9a #e mir3 pri6ind :o u2oar 6e#elie pe notar 2i pe primar3 are #e mirau 2i ei0 Vitoria t u3 ple nd (runtea0 1e ame#te ne6a#ta lui domnu Ior$u Va#iliuF O =umnea6oa#tr nu 2ti!i3 oameni buni3 ne6e#tei a e#teia <n nu i #:a <ntor# brbatul a a#P Bo$9a <i <ntoar#e o pri6ire de mirare0 Ea <2i 9btu pleoapa #tn$0 El 9mbi numai dintr:un ol! al $uriiF O Ei3 2i da nu i #:a <ntor# a a# brbatul3 e:i putem (a e noiP O Nu:mi pute!i (a e nimi a3 6orbi u blnde! Vitoria3 (r # ridi e (runtea0 Ca o (emeie n 8it e m a(lu3 am 6enit la ni2te prietini #:i <ntreb 2i #:mi #puieF nd #:au de#pr!it de Ne 'i(or )ipan3 e 6orbe au $ritP <n otro l:au 69ut #e du eP 4oate:a #pu# e6a din are a2 <n!ele$e unde #:l aut0 Bo$9a <2i 6r< manile <n 'imir 2i #e uit <nduio2at la ne6a#ta lui )ipanH O Ce:a2 putea #:!i #punP 9i#e el #ltnd din umeri0 4e drum3 6enind de la =orna3 ne:am <n!ele# a#upra 6n9rii oilor0 I:am numrat paralele0 A dat o parte Cu!ui are:i de (a!0 Alt parte am dat eu0 Ne:am de#pr!it0 )ipan <n arta $rab mare0 O =a :a2 putea # 2tiu unde #:a <ntmplat a#ta000 #u#pin Vitoria0 O Vrai # 2tii unde #:a <ntmplat a#taP 4e drum0 O <n are lo anumeP O =umneata 6rai # 2tii am multe3 r#e Cali#trat0 =e unde 6rai # 2tiu 'iar <n e lo P 4e t !in minte3 ne:am oprit la Cru ea *alienilor0 O Ei dup e i:a!i pltit3 <n are parte a apu atP O Cum <n are parteP 1:a <ntor# <napoi0 1:a du# #pre a#a lui0 O Nu te #upra3 domnu Bo$9a3 9i#e Vitoria0 Am 6rut # 2tiu da nu um6a a #pu# 6reo 6orb3 ar a6ea de $nd # nu #e <ntoar a a#0 O Nu m #upr3 ne6a#t3 m ar mie a#emenea <ntrebri multe 2i mrunte nu:mi pla 0 4oate ai um6a 6reo bnuial3 #pune urat0 Nu umbla <mpre8ur a o albin are tot 6ra # <mpun$0 O Vai de mine 2i de mine3 #e <mpotri6i muntean a3 ( ndu:2i ru eA # m (erea# =umne9eu #(ntul de un $nd ru3 ori de o bnuial0 Vrau # 2tiu numai da a!i <n!ele# de la dn#ul e6a0 O N:am <n!ele# nimi a3 <2i r#u(l Bo$9a rm2i!a de #uprare0 I:am dat paralele 2i #:a du# <n treaba lui0 O )a Cru ea *alienilorP O =a0 4re um am #pu#0 O Ei oile erau tre ute <nainteP O Ca totdeauna0 O Vra#9i un ioban3 ori un ba i3 nu l:a mai 69ut0 4utea #:i lepede a eluia un u6nt0 Vitoria o(t 2i rma#e <n a eea2i po9i!ie3 u (runtea ple at3 <n er nd a #(redeli du2umeaua u be!i2orul pe are:l lua#e de la r2m0 Atun i intr <n 6orb3 u oare are nep#are3 #o!ia lui domnu Ior$u Va#iliu0 1e uit <nti la portretele de pe pre!i3 apoi ( u iar #emn din $ean3 artnd <n o dat prin a#ta ea nu poate (i prta2 la 6reo nebunie ori 6reo pro#tie a unei (emei #trine0

B8

O =e la el are nu 2tie3 (emeie3 nu po!i ere o ru! de 6orbe0 Bo$9a <n epu a rde tr !i$ara pe are o r#u ea 2i ddu din apF A2a:i0 O % (emeie <!i poate #pune mai multe0 Un brbat ta e0 =ar poate or 2ti al!ii3 u are #o!ul dumnitale #:a 69ut dup a eea0 %r (i r2mari la are a ( ut popa# la <ntoar ere0 %r (i poate din ei are au (o#t martori la <n6oial 2i la numrtoarea banilor0 Vitoria <nl! domol (runtea0 Bo$9a <2i aprin#e !i$ara3 tra#e 2i ddu drumul pe na# (umului0 O A2a atta:i3 <n 'eie el0 Ce:am 2tiut 2i mi:am adu# aminte3 am #pu#0 4oate Cu!ui # mai 2tie e6a0 O Eu nu mai 2tiu nimi a0 O =a :a (o#t un ioban de (a!3 <i po!i #eri 2i:l po!i <ntreba3 #trui ne6a#ta lui domnu Va#iliu tr Vitoria0 =a :a (o#t 6reun om #trin3 po!i # te du i #:l er ete9i3 numai # 2tim anume ine:i0 O 1 6edemA da mi:oi adu e aminte3 i:oi #pune 2i a#ta000 primi Cali#trat0 =ar eu3 (emeie3 mai de$rab m $nde# la alta0 1 nu #e (i #turat el de 6e 'i3 2i # (i utat nou0 O Cum #pui dumneata3 domnu Cali#tratP O Ei:a (i $#it alt (emeie3 rn8i Bo$9a0 Cei de (a! 9mbir0 O A#ta #e poate3 primi muntean a3 9mbind 2i ea palidA numai # nu (ie ea u din!ii rn8i!i0 Bo$9a pu(i 2i 96rli !i$ara0 Urm o t ere0 Femeile #e <ndreptar #pre u20 O =omnu Bo$9a3 6orbi din 6r(ul bu9elor VitoriaA dumneata (ii bun 2i nu te #upra3 a unul are ai (o#t prietin u )ipan0 Eu 6oi mai tre e pe la dumnea6oa#tr0 =a 6 mai adu e!i aminte de e6a3 <mi #pune!i0 O Fie 2:a2a3 r#pun#e Bo$9a0 *e du iP O 5 du 3 e # (a P 5u#ai #:l aut3 numai unul am0 ):am utat pe drumul mare3 a uma am #:l aut pe pote i3 ori prin rpi0 1(nta Ana de la Bi#tri!a are # m <ndrepte unde trebuie0 *oat #ar a eea +'eor$'i!a a rma# u eni la domnu Ior$u Va#iliuA iar #o!ia lui domnu Ior$u Va#iliu 2i u Vitoria lui )ipan au #tat la #(at <n odi! punnd la ale alte er etri0 Ne6a#ta lui domnu Va#iliu #:a artat (oarte doritoare # #e du <n per#oan la (a!a lo ului3 a a#3 att la Bo$9a3 t 2i la Cu!ui3 # 6ad mai <nti (rumu#e!ile lumii3 2:al doilea # umpnea# de2tept iunea u (rumu#e!ea3 # 6ad are:# mai u2oare0 =a ni i prin (emei nu #e 6a putea # urma #omnul brba!ilor3 6orba lor la be!ie3 mrturi#ire <n mare tain <n redin!at numai ne6e#tei O apoi atun ea3 unde:i <ntuneri # lmurea# =umne9eu0 5ai mult de t e <n #tare3 omul nu poate (a e0 O )ipan a6ea o 6orb3 $ri Vitoria3 u pri6irea ei de 6i#0 O Care 6orbP O Nimene nu poate #ri pe#te umbra lui0 A ea#ta:i 2i pentru noiA poate 2i pentru al!ii0 O Ade6rat u6nt3 bun u6nt0 Vitoria <n 'i#e o 'ii3 9$uduit0 =in <ntuneri ul lui3 <n are #e deprta3 pentru <ntia oar )ipan #e <ntor#e#e artndu:2i (a!a 2i $rind lmurit numai pentru ure 'ile ei0 ;n 6remea nop!ii 2:a #omnului3 a ea#t 6edenie #:a mai produ# o dat0 1:a ade6erit 2i alt a2teptare a munten ii0 Vntul a pornit din nou3 6enind a uma de tr mia99i0 4otri6it #(aturilor 2i 'otrrilor3 mama 2i (e iorul au l#at o8oa ele ele $rele 2i o parte din tr'at la 'anul lui domnu Ior$u Va#iliu 2i au tre ut pe te6a 9ile din olo de munte3 la 1aba#a0 Cu oana 5ria ( u#e <ndemn pentru anume er etri 2i lmuriri0 Vitoria <2i urma un $nd taini al ei0 1oarele <2i #lobo9i#e iar2i puterile0 Ur nd 2o#eaua ea mare 2erpuit pe#te 1tni2oara3 Vitoria 2i +'eor$'i!a au9ir $la#ul pu'oaielor0 A e#t 96on re2tea mai ale# nd tre eau pe#te ar urile marilor poduri de piatr3 dea#upra prp#tiilor0 Coborr <n 1aba#a o dat u apele drumului 2i a olo popo#ir la alt $a9d 2i al!i prietini : la domnu *oma0 4e t era de mititel domnu Va#iliu3 pe:atta era de mare 2i de pleto# domnu *oma0 Iar ne6a#t:#a3 Catrina3 era mrun!i A dar tot a2a de 6orbrea! a u oana 5ria0 Numai t toate le #punea <n et 2i mai taini 0 ;n lip mrturi#i#e Vitoriei 6ia!a toat #e temu#e de omul ei0 5 ar 2tia pe de ro#t Ali7ndria 2i Vi#ul 5ai ii =omnului mai bine 2i mai (rumo# de t un lu$r 2i #e <n 'ina u #merenie diminea!a 2i #ar la i oane3 domnu *oma a6ea de#e tulburri de mnie 2i atun ea <mpun$ea u (runtea <n toate pr!ile a un inoro$0 CInoro$ O animal (abulo# u orp de al3 ap de erb 2i un orn <n (runte0D Cu toate a e#tea nu era om ru0 ;ndat:i tre ea 2i:2i adu ea aminte n:a but <n 9iua a eea un pa'ar de 6in0 1tnd la ma# 2i la #(at u prietinii a e2tia din 1aba#a3 Vitoria le po6e#ti e ( u#e3 e 69u#e 2i e a(la#e la 1u'a3 <n partea ealalt a muntelui0 )e eru 2i lor #(at 2i ( u o ru$minte anumit0 1(aturile lor3 de#tul de multe 2i de <n ur ate3 le a# ult u(undat <n $ndul ei3 (r # le aud0 Iar pentru ru$mintea pe are o ( u#e3 #:a # ulat domnu *oma 2i #:a artat $ata #:o <n#o!ea# pe (emeia lui )ipan <n lun$ul #atului0 Ei:a pu# o8o elul el nouA 2i:a tre ut palmele pe#te plete <n dou pr!i potri6indu:2i iula dea#upra3 2i3 utnd dup u2 toia$3 a ie2it <n uli!3 u (emeia #trin dup el0

B9

Vitoria adu#e#e u dn#a be!i2orul alb u are <n er a#e a #(redeli du2umeaua primriei de la 1u'a0 ;l purta u dn#a #ub#uoar a pe e6a (olo#itor3 de2i nu:i era de ni i un (olo#0 *re ur <n lun$ul unui drum nboit de apa de9$'e!ului0 %amenii #tteau <n 'i2i <n #u!ele lor #ub munte 2i #ub 6nt : 2i arare #e arta unul pe pri#p3 <n lumin3 pri6ind la tre tori0 O Apoi dup e:or ur$e 2i a e#te ape3 9i#e domnu *oma3 au # ia# to!i din brlo$uri0 A u datina munteanului e # doarm0 1e 2tie el mai dul e #omn e:n luna lui mr!i2or0 =in tre ere3 Vitoria #e oprea la unele por!i3 pri6ind pe dea#upra0 O 5ai a6em3 mai a6em3 $ri domnu *oma3 # uturndu:2i iula0 Cotir pe o 'udi! #ub o rp0 ;n (und #ta <n 'i# o $o#podrie bine <nto mit0 Cum a8un#er la 9apla9ul de # nduri3 domnu *oma btu u toia$ul <n poart0 ;ndat r#pun#er nii0 Vitoria #e $rbi # trea <nainte 2i <mpin#e porti!a0 ;2i tra#e de la #ub#uoar be!i2orul3 a # #e apere0 =omnu *oma p2i <n urma ei3 <ntin9nd u luare:aminte $tul <ntr:o parte3 a # 6ad e #e <ntmpl0 *rei ni n6lir u 9pituri #uprate0 =eodat3 el mai mare3 din mi8lo 3 #e opri0 1tatur 2i eilal!iA apoi #e r9le!ir3 ltrnd din laturi0 Cel din mi8lo #ttea ne lintit 2i a!intit0 Era un dulu #ur 2i (lo o#3 u ure 'ile 2i u oada # urtate3 dup moda din munte a iobanilor0 Vitoria <2i tre u be!i2orul <n #tn$a 2i <ntin#e #pre el mna dreapt0 O )upuN 1tri$a#e :un $la# pe are abia <l au9i domnu *oma0 *otu2i #tri$a#e din toate puterile ei luntri e0 Cuno# nd:o3 nele lui )ipan 6eni drept la dn#a 2i i #e a2ternu la pi ioare0 1 'eun <n et3 pln$ndA <nl! botul 2i lin#e mna are:l mn$ia0 Femeia a6ea <n ea o #(r2eal bolna6 2i:n a ela2i timp o bu urie3 $#ind <n animal o parte din (iin!a elui prpdit0

UIII

=e2i 2tia de#pre e:i 6orba3 domnu *oma #e art mirat0 Nu:i 6enea # read a#emenea <ntmplri pot a6ea lo A # 6ie o ne6a#t de pe *ar u 2i # $#ea# ai ea3 <n 1aba#a3 nele brbatului ei0 *ot a2a de mirat pru omul de $a9d3 nd 69u <ntr:ade6r nele r#punde la numele pe are i:l da ne6a#ta 2i o uno2tea de #tpn u mare bu urie0 =nd lmurire la <ntrebarea ne6e#tei3 art a e#t ne de pripa# a 6enit la $o#podria lui a#t:toamn3 din rpile muntelui0 ):a 69ut dnd tr oaleA pe urm #:a #uit pe:un olni 2:a urlat3 um url nii <n #in$urtate0 A obort 2i #:a a2e9at <n prea8m3 #upunndu:#e u pnte ele la pmnt0 5unteanul a <n!ele# poate # (ie un ne rt it de la iobanii are au ire ut u oile0 ):a 8ude at de2tept 2i 6redni dup <n(!i2are 2i a #tri$at la ne6a#t #:i aute o bu at de mmli$ re e0 I:a du# mmli$a aproape 2i i:a l#at:o0 El #:a apropiat 2i a mn at:o la om3 din dou <n$'i!ituri0 A 6enit la poart3 a2teptnd # i #e deie drumul0 +o#podarul a de# 'i# poarta0 El a intrat 2:au n6lit a#upra lui ei doi ini 6e 'i de a#0 Fr a (u$i3 (r a n6li a#upra lor3 (r a arta ol!ii3 numai pu!intel ar uindu:#e3 2i:a dat el <n!ele$ere um ar (i un pribea$ are aut #tpn 2i to6ar20 A tre ut #pre 2ur0 ):au primit a#t(el 2i nii0 %amenii de a# i:au dat numele 4ripa#3 pe are el l:a <n!ele# : 2i #:a purtat toat iarna u 6redni ie3 #tr8uind <n 6remea nop!ii <n patru pr!i a o$r9ii 2i pltindu:2i u dreptate 'rana0 A uma3 #e <n6oia $o#podarul3 da (emeia a#ta 2i:a $#it nele 2i:i trebuie3 poate # 2i:l ieie3 dnd numai u6enita mul!mire $a9dei0 El nu #e pune de pri in3 a(lnd mai ale# :i 6orba de un $o#podar #tpn de oi3 are #:a prpdit 2i nu #e mai $#e2te0 ;n ele dinti #ptmni3 <n unele dup: amie9i3 dulul era (u$ar0 1e du ea <n munte3 utnd par e6a0 =in t #pune ne6a#ta de la *ar u3 #e 6ede :2i uta #tpnul0 1e du ea poate unde 9 ea le2ul3 <ntr:un lo #in$urati 2i pu#tiu0 =up e au 6enit nin#orile 2i #:a pu# omt3 nele #:a mai lini2tit0 *ot #e mai du e pn la olni 0 A olo #t pe $nduriA dup a eea #e <ntoar e a a#0 5intea nelui nu:i a a omului0 1e 6ede a uitat drumul3 da <ntr:ade6r #e du ea pn la #tpnul lui mort0 ;n $ndul a e#ta are:i 6eni#e dintr:o dat3 # aute nele3 Vitoria uno# u alt bine u6ntare0 =e unde:i 6eni#e $ndulP Fr <ndoial de la Ne 'i(or )ipan0 El : #e <n!ele$ea le#ne : nu mai era <ntre 6ii u trupul0 =ar #u(letul lui #e <ntor#e#e #pre dn#a 2i:i ddea <ndemnuri0 Era 2:o 'otrre mai de #u# O tr are inima ei <ntruna #ta <n$enun 'eat0 =e#( u n(rama 2i ddu omului mai mult de t a2tepta0 +o#podarul re9u #e <n2eal elA pe urm <2i <n 'ipui #e <n2ela ne6a#ta0 =e#( u la 6edere ele dou ban note de te o #ut de lei0 Ne6a#ta nu #e <n2ela#e3 le <mpin#e #pre el3 <nnoindu:2i mul!mirea0 Cnele o urma #upu#3 # 'eunnd din nd <n nd moale0 Atun i #e aple a dintr:un umr 2i:i mn$ia re2tetul u palma3 <l <ntreba <n $nd da are #:i (ie de (olo#0 Nu a6ea ni i o <ndoial are #:i (ie de (olo#3 deoare e nu #e <ndrepta#e tr el (r 'otrrea altor puteri0

8-

ine nele u dn#a 2i:l poart de te6a ori <n munte3 pn e 2i:a adu e aminte 2:a unoa2te iar2i lo urile0 4oate are # <ntr9ie u 6oia lui =umne9eu3 pn e #e 6a mntui 9porul 2i #e 6or # ur$e pu'oaiele0 Atun i3 de pe o#ti2 pe o#ti2 2i din rp <n rp are # aute oa#ele 2i armele0 Calul nu #:a 69ut0 4oate:a (o#t du# de du2mani la iarmaroa ele de la mp0 %ri poate a (o#t 2i el pr6lit 2i 9drobit 2i l:au iu$ulit3 a 2i pe #tpn3 orbii0 A uma 6ede 'iar de la <n eputul <n eputului a <n!ele# a ea#t durere a 6ie!ii eiA 'iar de a eea3 din <ntia lip3 i:a #tat inima a <n le2te0 5ai bine a#t(el3 <ntr: o pri6in!F #:l 2tie mort3 de t pr#it de a#a lui3 <n bra!ele alteia 2i:n a2ternut #trin0 =ar da i:a (o#t lui Ne 'i(or # ri# a#emenea #oart3 pe are nimi a n:o poate <nltura3 =umne9eu3 prin #(nta de la Bi#tri!a3 a adu#:o pe dn#a3 Vitoria3 pe i otite3 to mai unde trebuia a #:2i $#ea# pe el dra$3 #:l ridi e din lo ul pieirii 2i #:l puie <n pmnt #(nt3 u toate rnduielile 2tiute0 A uma3 dup ni2te #(aturi ale #o!iei domnului Va#iliu 2i dup <n6!tura lui domnu *oma3 <i rmnea # mai (a un drum pn la Bor a : # <ntrebe pe ale3 2:a olo3 <n o dat3 da )ipan n:a (o#t 9rit um6a <ntor ndu:#e din 1tni2oara0 =umnealui3 domnu *oma3 nu l:a 69ut0 =a #:ar (i <ntor#3 n:ar (i lip#it a (a e la r2m popa#0 Cine:a ( ut o dat popa# <ntr:un lo 2:a $#it :i bun a el popa# : apoi #e abate 2:a doua oar0 C'iar da nu i:i (oame3 poate i:i #ete0 =a nu:l adu e (oamea3 ni i #etea : 6ine din prietinie0 Ne 'i(or )ipan a tre u o dat0 =omnu *oma l:a 69ut du ndu:#e : lare <ntre eilal!i doi munteni0 ;napoi3 6enind u (a!a3 nu #:a mai artat0 1:a bu urat 2i +'eor$'i! de ne 2i3 dup 'otrrea mai :#ii3 l:a pu# <n lan!3 !inndu:l alturea de el 2i de ai0 ;n 6remea inei3 #:a # ulat domnu *oma3 t era de mare3 2i:a # uturat pletele 2i 2i:a mai adu# aminte altdat3 pe nd era el opilandru3 #:a mai <ntmplat a#emenea (apt3 tot <n a e#te pr!i3 <n #in$urt!ile 1tni2oarei0 Iar ine u ide om nu #e poate # # ape de pedeap#a dumne9eia# 0 Bl#tmat e#te # (ie urmrit 2i dat pe (a!0 =ator e#te #:l urmrea# omulA rnduit e#te #:l urmrea# (iarele 2i dobitoa ele0 =a ai unoa2te <n!ele#urile 6ntului 2i a !ipetelor de pa#eri3 2i a # 'eunatului di'niilor3 2i a umbletului $n$niilor3 2i a tuturor urmelor are #unt3 dar nu #e 6d dintr:o dat3 atun ea <ndat ai a8un$e la el 6ino6at0 =e a8un# tot trebuie # a8un$i la el3 <n# mai tr9iu0 =e a eea3 a un om in#tit 2i #ritor la n a9ul altuia3 domnu *oma nu #t delo la <ndoial # puie iapa la ru! 2i #:o du el #in$ur pn la Bor a pe Vitoria 2i #:o <ntoar <napoi <n 1aba#a3 oprindu:#e <ntruna 2i er etnd pretutindeni0 ;ndoiala putea (i pn:ai i0 A uma nu mai e#te0 )ipan a rma# prpdit <ntre 1aba#a 2i 1u'a0 =up a ea#t 'otrre dat de domnu *oma3 8upnea#a Catrina3 ne6a#ta lui3 a prin# a l rima 2i ina pe Vitoria0 =ar muntean a de data a#ta #o otea nu mai are de e pln$e0 A6ea de utat3 de $#it 2i de rnduit0 =e pln#3 a pln$e mai pe urm0 A uma n:are 6reme0 ;n le nd u +'eor$'i!3 a tre ut iar la 1u'a0 )upu a mer# uminte <n lan!u$0 Clo oteau pretutindeni pu'oaiele 2i btea 6nt ald0 ;n popa#ul de #u# au #tat 2:au a# ultat um po ne2te $'ia!a <ntr:un pru din 6ale3 ine 2tie unde0 *re eau orbi3 tre eau pa8uri0 Nu i:au dat ni i o <n2tiin!are0 Au a8un#3 #ar3 la 'anul lui domnu Va#iliu0 Vitoria 2tia a olo are # $#ea# e6a0 ;ntr: ade6r3 a $#it0 ;n #at la 1u'a3 #e #trni#e oare are 96oan0 1puneau unii 2i al!ii ar (i ne6oie # 6ie 6reun 8ude tor de la tr$3 # er ete9e um a (o#t u 6n9area oilor0 1 6ad da #e a(l 'rtia lor de umprtur de la =orna3 2i da $o#podarii din 1u'a au 'itan! de paralele pe are le:au dat lui )ipan0 Nu #pune nimene a#emenea $o#podari u 6a9 ar (i <n #tare a #6r2i o (apt rea3 dar e bine #:2i arate <ndreptrile0 A(ar de a#ta3 a mai #pu# nu 2tiu ine numaide t in#ti!ii $o#podari trebuie # arate martorul ori martorii are #:au $#it (a! la 6n9are 2i la numrtoarea banilor0 E la <n!ele$erea ori2i ui numai a#emenea #trin ori #trini3 are #:au a(lat de (a!3 au putut # urmrea# pe )ipan3 #:l lo6ea# 2i #:i rpea# banii oilor0 1:ar putea a a e2ti martori # (ie u totul ne uno# u!i0 Ni i Cali#trat3 ni i Ilie Cu!ui nu i:au 69ut pn:atun i3 ni i de:atun i0 C'iar da :ar (i a2a3 # arate e <n(!i2are a6eau3 e ai 2i e #traie0 =in pu!in3 #e pot a(la multe 2i (pta2ii ie# la i6eal0 O =ar mai e#te una3 dra$ Vitorie3 urma u (ierbin!eal u oana 5ria a lui domnu Ior$u Va#iliu0 ;n 'ipuie2te:!i dumneata 3 de la o 9i la alta3 ne6a#ta lui Bo$9a 2i:a adu# aminte de mine 2i a 6enit ai ea <n 6i9it0 Eu nu i:am dat ap u dul e!i 2i a(ea3 a la u oana primarului3 dar am po(tit:o # 2ad0 Ei e:!i pare dumnitale3 dra$ Vitorie3 ia a m:a <n2tiin!at #untem rude 2i 6ine la mine # m <ntrebe de unde #e <mpr2tie a#emenea proa#te 96onuri a#upra #o!ului #u0 ?N:am de unde 2ti3 dra$a mea3 9i 0 4oate # (ie unii din prietini3 din dra$o#tea ea mare are o au a#upra 6oa#tr0@ =up a#ta 6d <n epe a m i#piti de departe da #:a du# muntean a de la *ar u 2i e $nduri are0 I:am r#pun# n:ai ni i un $ndA umbli a2a prin lume 8elindu:!i brbatul0 Atun ea a l rimat 2i Ileana 2i i:a prut tare ru l:ai 'emat pe $o#podarul ei la 4rimrie3 a # ia# pe urm <n #at 6orbe0 5ai bine era da te du eai la a#a lor0 +#eai un pa'ar de 6in 2:o 6orb bun : 2:un a8utor de la brbatu:#u3 a # de# operi pe (pta2i3 da #unt0 : ?Fpta2i #unt3 9i eu0 Nu mult3 2:a6em #:i unoa2tem0 Iar muntean a3 9i 3 ru a ( ut n:a 6enit la 6oi # ear #(at 2i a8utor0@ Cu oana 5ria #urdea #ub!ire0 &mbi 2i ne6a#ta lui )ipan3 <n t ere0

81

O Vra#9i #:a du# um a 6enit3 urm #o!ia domnului Ior$u Va#iliu0 Nu tre e3 dra$a mea3 un ea# 2i 6d 6enind pre 'ea0 O A 6enit 2i +a(i!aP O A 6enit 2i +a(i!a lui Cu!ui0 A#ta umbl $tit mai lu7o# de t ealalt3 dar e mai proa#t0 A 6enit 2i ea # <ntrebe de una3 de alta0 I:am #pu# eu (elurite lu ruri0 Am ludat:o pentru #traie 2i pentru (rumu#e!A numaide t i:am artat mare prere de ru de 6orbele are le # orne2te a#upra ei prietina ea mai bun pe are o are0 Nu:i #pun ine:i3 a # nu 6r intri$A da:i bun prietin 2i ne6a#t de to6ar20 ?Va (i (iind IleanaP@ ?Nu:i Ileana3 9i moale0@ 3,a:i Ileana3 6d eu nu te po!i pre(a e0 Ei e #pune3 m ro$3 pe onta mea3 ne6a#ta lui Bo$9aP@ ?5ai <nti nu:i Ileana lui Bo$9a3 r#pundA al doilea nu #pune ine 2tie e3 (r de t 2tie tot #atul ine 6ine la dumneata3 noaptea3 nd !i:i brbatul du# dup oi0@ )a a#emenea 6orb dul e3 a !ipat de:a r#rit brbatu:meu pe # aun <n pr6lie0 ?1pune ea a#taP ea3 are:i o #lut 2:a # o#:o Bo$9a din #r ia de:a a#P@ ?5ai <nti3 dra$3 9i eu3 nu:i 6orba de Ileana0@ 3,a o 2tiu eu de te e:n #tare0 )a bi#eri tra$e la mine numai u oada o 'iului3 # 6ad um <# <mbr at 2i rap de iud0 =e t # 6orbea# de altele3 mai bine # #e uite la dn#a0 A#upra mea nu 6ine brbatu:meu but 2i nu m $rmde2te <ntr:un otlon3 a # m #trop2ea# <n bti0 A(ar de a#ta3 brbatu:meu nu 6i#ea9 urt0@ +a9da #e opri0 Femeile #e uitar una la alta0 5untean a <2i 9btu pleoapele 2i:2i <n re!i (runtea0 O 5ni am # tre 2i eu pe la dn#ele3 9i#e <n et Vitoria3 # le ro$ # m ierte de #uprarea pe are am ( ut:o oamenilor lor0 Bine ar (i # a(lu ine:a (o#t martorA bine ar (i # 6d 'rtiile 2i 'itan!eleA dar a u mai tare mi:i <n $ri8 de e #e #pune0 Am 2i eu 6orbe potri6ite dup pilda dumnitale3 dra$ u oan 5rie3 # le a!! 2i # le otr6e# 3 a # le (a # lepede din ele tot0 =a au de #pu# e6a3 au # #puie0 =a n:or a6ea e #pune3 <i la# <n plata lui =umne9eu0 Nu #e u6ine # obi8duie# om ne6ino6at0 Cer #:mi $#e# #o!ul0 ;i (a toate #lu8bele rnduite3 a # i #e lini2tea# #u(letul0 A uma mi #:a artat <n 6i# u (a!a : 2i m 'eam0 =in de9baterile amnun!ite ale (emeilor3 a ie2it o rnduial bun0 A doua 9i diminea!a3 domnu Ior$u Va#iliu trimete dup Bo$9a 2i Cu!ui3 a # 6ie # (a ontra t pentru brn90 Au ei treburi ne$u#tore2ti pe are le:au tot amnat <n 6remea iernii0 A uma 6ine prim6ara 2i a(a erile <n ep a mi2 a0 =e i $o#podarii de la =oi 5eri 6in pentru ontra t 2i ar6un0 4re um #e u6ine3 au # beie 2i aldma2 2i au # mai <ntr9ie0 ;n 6remea a#ta +'eor$'i! #ade do#it <n #u!a ea mi din o$rad0 Iar ele #e du <nti la Bo$9a a a#3 pe urm la Cu!ui0 %ri #e du e una la Cu8ui 2i alta la Bo$9a3 2i dup a eea # 'imb0 Au # le <n!epe3 au # le <n6luie3 au # le (iarb pe ne6e#tele oierilor : pn e le:or 6edea 96r olindu: #e a 6iermele0 In a#emenea <mpre8urare3 Vitoria <2i 6a da #ama de#pre e pot 2ti (emeile de treburile brba!ilor lor : 'iar de tainele lor3 are le:au (o#t <n redin!ate u $ro9a6 8urmnt0 Iar dup a#ta3 muntean a #e poate du e # aute0 .mne #o!ia lui domnu Va#iliu # <n ur e la!urile 2i mai tare0 Ade6rul <ntre$3 (r <ndoial3 numai =umne9eu <l unoa2teA <n# u oana 5ria dorea apri$ # 6ad pe ne6a#ta lui Cu8ui mai pu!in lu7o# <mbr at0 F nd a#t(el 2i ne 2ti$nd de t prepu#uri3 #:au <ntor# amndou la du$'ean3 tot u 6orbe multe3 2i Vitoria a <n le at3 a # trea iar muntele3 u (e iorul0 =rumul #e ur!i#e de ape 2i #e 96nta0 4durea (2ia lin din etini 2i r#u(la aburi0 ;n poienile #orite3 pmntul #e o 'i#e bine 2i <n6er9eau pa8i2ti0 ;n (run9ele moarte din mar$inea unei rpi3 Vitoria $#i lopo!ei albi0 Cobor< din tarni! a #:i rup3 2i:i <nl! pe odi!ele lor #ub!iri3 <n lumin0 4ri6i erul alba#tru 2i <n$'i!i mirea#ma pdurii0 Cu (rul alului tre ut pe dup ot3 porni pe rarea din mar$inea drumului0 *rupul ei ar (i 6rut # nte 2i # <nmu$urea# A #im!ea intrnd <n el #oare 2i bu urieA dar <n a ela2i timp #e o(ilea <n ea totul3 $rabni 3 a lopo!eii pe are:i !inea <ntre de$ete 2i are pieri#er0 Cnele ddu # n et0 1:ar (i 6oit 2i el #lobod0 : +'eor$'i!3 d:i 2i lui drumul3 9i#e (emeia3 atent0 Fl ul de# le a 2i de# trm 9$arda lui )upu0 =ar nele nu uta # 9burde0 Umbla u botul <n #oare 2i din nd <n nd par <n er a # #trnute0 .n8ea 2i (ornia pe na#3 adulme nd 2i #orbind adierile0 Ur ar a2a la pa# din parapet de pod <n parapet de pod0 1u#3 popo#ir0 Cnele #ta u luare:aminte pe oad3 pri6ind 6ile a un om0 4etre ea 2i el3 uitndu:#e la (rumu#e!ile lumii0 +'eor$'i! <l ob#er6 de te6a ori 2i:l art din o 'i tre mai :#a3 r9nd0 O ;i pla e 2i lui # #e uite000 9i#e muntean a3 #erioa#0 Cnd obor< la al doilea pod al 6ii din#pre 1aba#a3 nele #e opri 2i de6eni nelini2tit0 =eodat #e repe9i a#upra ailor3 ltrnd 2i <n er nd #:i <n le2te de boturi0 O Nu <n!ele$ e 6a (i a6nd a#t9i )upu3 6orbi +'eor$'i!3 nedumerit0 Ei a#t> diminea!3 nd <l !ineam ln$ mine3 <n 2ur la domnu Va#iliu3 tot er a # ia# din 9$ard 2i mria0 4ar era tunet3 nd #:aude departe0 O A ( ut a#taP O =a0 1:a lini2tit tr9iu3 dup e #:a de2ertat r2ma de oameni0 A u 6d :i 6ine alt nebunie0

82

O 1 6edem e e#te0 1 oprim aii0 Cnele <2i onteni du2mnia <mpotri6a dobitoa elor0 1e <ntoar#e a#upra oamenilor0 Apoi oti pe ln$ parma l ul podului3 <n rp0 1e du#e a2a o bu at la 6ale3 pe o pa8i2te nou3 are lu ea <n #oare :2i iar 6eni la drum0 1e repe9i a#upra lui +'eor$'i!3 <n ol!indu:l de pulpana #umie2ului0 Fl ul <l i9bi u pi iorul0 Animalul #e du#e 'ellind la 6ale3 pe a eea2i urm0 O Biete3 9i#e muntean a3 lea$:!i alul de un me#tea n3 um (a 2i eu0 Coboar:te <n rp dup ne0 Ei a#ar3 nd #uiam3 a dat ai ea #emnA dar era <n lan!u$0 O =a> de e # m oborP E un pripor $ol3 (r rare0 O Coboar:te3 <!i #pun0 Aud pe )upu dnd $la#0 A $#it e6a0 =eodat i #e <mbu8ora#er obra8ii 2i:i lu eau o 'ii0 Fl ul <n!ele#e0 Cotind 2i el pe ln$ parma l ul de piatr3 <2i ddu drumul tr2 <n rp0 Femeia #e aple 2i 69u prpa#tia0 *otu2i +'eor$'i! lune a lin pe lina umed3 #trnind bolo6anii0 Cnele nu #e 9reaA i #e au9ea numai $la#ul3 do#it <n 6$un0 %b#er6 pe (l u <n pi ioare3 o olind #ub mal0 ;ndat #e #ui #pre ea 'emarea lui <n(ri o2at0 A6nd buna <n redin!are de e putea (i a olo3 Vitoria <2i adun u palmele #traiul <n poala din (a! 2i:2i ddu drumul alune u2 pe urma biatului0 Cu tmplele 68ind3 r9bi <n ruptura de mal3 <n ltratul a# u!it 2i <ntrtat al nelui0 +'eor$'i! 96 nea de pln# u o 'ii a operi!i de otul drept <nl!at la (runte0 %a#e ri#ipite3 u 9$r: iurile umede3 albeau !rna0 Bot(orii3 ta2 a3 'imirul3 iula brumrie erau ale lui Ne 'i(or0 Era el a olo3 <n# <mpu!inat de din!ii (iarelor0 1 'eletul alului3 ur!it de arne3 #ub tarni! 2i po l9i3 9 ea mai <n olo0 Femeia r ni apri$F O +'eor$'i!N Fl ul tre#ri 2i #e <ntoar#e0 =ar ea #tri$a pe ellalt3 pe mort0 ;n$enun 'ind u $rab3 <i adun iolanele 2i:i deo#ebi lu rurile0 Cp!na era #part de balta$0 UIV

Cu $rab3 dar (r la rimi3 (emeia ( u ea dinti rnduial0 =e#pr!i din tr'atul umed 2i mu ed o po lad 2i o a2ternu pe#te rm2i!ele lui Ne 'i(or )ipan0 Fl ul prea u totul 9p it0 Abia a uma <n!ele$ea a olo 9a e tatl lui0 4ln$ea a un opil mi 3 u o 'ii mititei 2i bu9ele r#(rnte0 Femeia #ttu <n pi ioare3 u minile uprin#e #ub #ni3 2i uta #:2i deie #am de lo 0 =e #u#3 de ln$ parapetul de piatr3 #ptura o#ti2ei 6enea oabl a o prpa#tie0 1u#3 era umplutur pardo#it u le#pe9i ioplite0 4n 8o# <n otlonul rpei3 arta # (ie am dou9e i de metri0 Ai ea malul era ro# 2i # obit 2i a6ea <n (a! pu!intel tp2an o olit de ol!uri de #tn 0 4e urm rpa #e pr6lea mai <n (und0 Era un lo a2a de #trmt3 a2a de #in$urati 3 a2a de do#it0 Numai #oarele <l a8un$ea 2i:l btea <n plin0 Nu #uia la ni i o pote A n:a6ea ni i un (el de le$tur <n urme9i2 u 6e int!ile0 Ai i (u#e#e #oarta lui Ne 'i(or )ipan3 # ad a:ntr:o (ntn3 lo6it 2i brn it de mna du2manului0 Nimeni nu mai putu#e 6edea a ea runt pri6eli2te0 %amenii ltori tre eau (r $ri8 pe #u#A p#torii n:a6eau <ntr:a olo lo de apropiere0 1oarele de toamn r#ri#e 2i a#(in!i#e a#upra mortului #in$ur 2i a#upra alului 9drobit0 Veni#er a#upra le2urilor ploile ele ne$reA 'ultanii 2i orbii #tteau a#upra lor iu urA iar <n 6remea nop!ilor au 6enit di'niile din rpile muntelui3 #pri8inind <n mort labele 2i tr$nd u ol!ii0 Numai a e#t ne a 2tiut toate 2i a 6e$'eat <n prea8m pn e l:a alun$at (oamea tre oamenii 6ii0 1:a mai <ntor# din nd <n nd 2i a mai a2teptatA dup a eea3 <ntr:o 9i3 a #o#it 6i(or 2i nin#oare 2i iarna a a#tupat rpa0 A uma #oarele a ur!it:o 2i a eliberat:o3 dup o 6oin! a lui =umne9eu3 2i tot dup a eea2i 6oin!3 nele3 tre nd pe #u#3 a adulme at miro#urile 2i i:a dat ei 2tiin!0 %b#er6nd (l ul nu:2i 6eni#e <n <n (ire3 m#ur din o 'i <nl!imea pn #u# 2i prubului um #:ar putea !ra la drum0 4ipi anume lo uri u pi iorul 2i:2i ut #pri8in3 <ntin#e bra!ele #pre a2 'ii de piatr 2i $#i o ale otit 2i ane6oioa#0 O Am treab #u#3 #tri$ ea lui +'eor$'i!A m <ntor <ndat0 =e #u#3 de ln$ parapet3 'em neleF O Vin:ai i3 )upu0 =ulul #ui #printen pe urmele ei0 ;l pu#e ln$ ai3 pa9ni <mpotri6a tre torilor0 Apoi otrobi <n bo lu uri 2i #e obor< iar la 6ale u 'ibrituri 2i :o ( lie de ear0 Aprin#e ( lia 2i o potri6i la do#3 <n # obitura malului0 A6ea <n ea o putere nou3 are:i r9bea <n toate mi2 rile 2i <n pri6iri0 O +'eor$'i!3 'otr< ea3 tu # #tai ai i3 # pri6e$'e9i pe tatu:tu0 Iar eu m # obor <n $rab la 1aba#a a # dau de 2tire0 Vin u ru!a 2i u domnu *oma3 a # lum mortul3 #:l du em <n #at 2i # <mplinim ele de u6iin!0 O Bine3 mmu 3 #u#pin (l ul0 %i #ta ai i3 dup um <mi porun e2ti0 O 1 #tai3 +'eor$'i!N Eu nu <ntr9ii mult0 Ve9i # nu #e #tin$ lumina0

8,

1ui iar la dram3 <n ale 2i #e du#e3 l#nd pe )upu ln$ ellalt al0 Fl ul pri6ea lumina ( liei0 Abia o putea deo#ebi din #trlu irea #oarelui3 are btea pie9i20 Fr o 6oin! anumit3 #e a2e9a#e <ntr:o lture3 mai mult u #patele3 #pre po lada are a operea iolanele3 9$r iurile3 prul 2i lu rurile tatlui #u3 ame#te ate0 Nu #:ar (i putut #pune are 6reun de9$u#t3 dar de nd tria pe lume nu:i (u#e#e dat o a#emenea umplit 6edere0 .idi nd o 'ii 2i pri6ind departe3 b$ de #am #e a(l <ntr:un lo u totul pu#tiu3 <ntre #tn i3 <ntre rpi3 #ub eral <nalt0 4durea era aproape0 ;n (undul prp#tiilor #e mai !ineau o#troa6e de omt0 =intr:o dat #trlu irea #oarelui tre u #pre 6r(ul bra9ilor 2i tre pi# uri0 Cu oada o 'iului3 69u lumina ( liei re# nd <n umbra 6$unii0 Era o lini2te ne lintit3 par toate <mpietri#er <n a#(in!itul de #oare0 1ttu 2i el ne lintit a toate3 a# ultndu:2i btile inimii0 *re#ri numai nd au9i #u#3 <n aurul luminii3 un #tri$t de pa8ur0 C'ema#e de dou ori0 % 69u dea#upra3 plutind lin pe aripiA <2i mi2 a numai apulA par :l pri6ea pe dn#ul0 1e au9i alt 'emare mai deprtat0 4a8ura pluti <ntr: a olo0 Ceral rma#e #in$ur 2i <n urnd din er para nin$e <n#erarea0 "ude ndu:#e el #in$ur pe #ine3 (l ul #e <n redin!a nu #imte <n el 6reo #(ialA ar (i dorit numai # aib <n prea8ma lui un #u(let 6iu0 Cnele era <n# la dram3 #u#0 )tra#e numai o dat0 A uma t ea 2i #e ( u#e noapte0 =e i nu mai tre ea ni i un drume!0 )u eau #tele0 4orni o adiere de 6nt0 Au9i <n prpa#tie un # n et de di'anie0 4oate i #:a parat0 % nelini2te (ierbinte i #e porni din mruntaie 2i:l (ul$er <n re2tet0 .#ri <n pi ioare 2i ut lo de tre ere pe urmele mai :#a0 &$rep!ennd u un$'iile 2i <mpin$ndu:#e la deal u l iele3 a8un#e a#udat 2i $(ind #u#0 Calul ne 'e9 u2urelA nele 6eni ln$ dn#ul0 A olo #u#3 la dram3 i #e prea e mai pu!in <ntuneri 0 ;ndat e ie#e luna3 toate au # #e lumine9e deplin0 Are # #e lumine9e deplin 2i 8o# <n 6$un0 A olo #:a <nl!at <n pi ioare mortul3 <n6lit <n po lad3 a2teptnd bine u6ntarea din urm 2i ru$ iunile de are n:a a6ut parte0 ;2i aple ure 'ea0 *r$ea o adiere abia #im!it0 Bnuia <n rp pipiri de pa2i 2i:n <mpre8urimi (o2net0 I #e de#lu2ir <n ure 'i 96onuri de praie deprtate0 *r9iu3 prin lumina de lun3 tre ur pe dea#upra bra9ilor pa#eri #trine0 1in$urt!ile muntelui pul#au de apele prim6eriiA 6ia!a taini <2i <ntindea iar pun!ile pe#te prp#tiile mor!ii0 1n$ele 2i arnea lui Ne 'i(or )ipan #e <ntor eau a#upra lui <n pa2i3 <n 9boruri3 <n 'emri0 Fl ul nu <n!ele$ea din toate de t o (ri #tre urat din pmnt <n el3 2i <n epu # 6orbea# u nele 2i u alul3 adre#ndu:le u6inte (r noim0 *ot a #:i trea 6remea mai u2or3 ut trai#ta u or90 =up a eea <2i pre$ti un ul u2 2i #e <n6li <n po lad0 &$omotele nop!ii <i parar abia #im!ite 2i i #e <n$reuia trapul de #omn3 nd )upu ddu $la# tre 6ale0 &6rlindu:#e <n #u#3 #e pli u (runtea de trai#ta de or9 aninat <n apul alului0 Apoi r ni #priatF ?Cine:iP@ Nu:i r#pun#e de t nele3 are 9pi iar0 Cnd nele #e lini2ti3 (l ul au9i3 <n t erea uprin#ului3 btaia a de lopot a (ierriilor de la o rat0 Au9i 'emri3 aproape0 Cuno# u $la#ul lui domnu *oma0 Venea3 u Vitoria )ipan3 nu numai r2maral3 i 2i 8ude!ul #atului3 2:un #tr8er0 4opo#ir3 de#'mar iapa3 aprin#er un (o de $te8e ln$ parapetul podului0 O Arde ( lia3 +'eor$'i!P <ntreb Vitoria0 O Cred arde000 r#pun#e (l ul u <ndoial0 O Vai3 biete3 <l mu#tr (emeia3 um nu <n!ele$i tu o datorie a a#taN Coboar 2i 6e9i0 ine3 am adu# de la bi#eri (anarul a e#ta u #emnul ru ii0 Aprinde lumnarea din el 2i potri6e2te:l (rumo# la ptiul lui tat:tu0 1 2tii nu #e poate #:l ridi m a9i3 poate ni i mni0 Ct ar (i3 trebuie #:l pri6e$'em3 2i m:am <n!ele# u printele *udora 'e a # 6ie # itea# ai i0 O =ar de e nu putem #:l ridi mP #e <mpotri6i +'eor$'i!3 ne$uro#0 O Nu #e poate3 i ei <2i au rnduielile lor0 O Care eiP O 1tpnirea0 ;2i au rnduielile lor um # #teie toate pe lo pn e 6ine domnu #ubpre(e t pe are l:am 69ut noi la Far a2a3 2i do(torul3 2i domnu pro uror0 O =a> de e # 6ieP Ce au ei u noiP O Cu noi n:au nimi a0 Au u mortul3 # 6ad um 2i e0 1 unoa# 2i ei um <ntr:ade6r a (o#t u i#3 2i dup:a eea # <n eap a uta pe (pta2i0 Eu <nti am !ipat a # m la#e <n pa e #:mi iau omul3 2i #:i (a ele de u6iin!0 =ar atun ea #:a # ulat domnu *oma3 are:i de (a!3 2i m:a #(tuit # m #upun3 alt(el ne 6r 8ude torii <n <n 'i#oare0 =a :am 69ut 2:am 69ut3 e # (a P m:am #upu#0 %r (a e ei um au rnduiala 2i dup a eea mi:or da mortul0 =up a#ta nu mai au ni i ei nimi u mine3 ni i eu u dn2ii0 O N nu a2a3 ne6a#t3 #e ame#te 3 nemul!mit3 domnu *omaA ei doar nu (a a#ta dintr:o rutate0 .nduiala a ea#ta o au a # poat $#i pe u i$a20 O =omnu *oma3 nu te #upra0 =a #:or uita la ni2te iolane3 par au # 2tie are:i (pta2ulP O Nu:i numai a#ta0 Ai # ar!i 2i dumneata e 2tii 2i e bnuie2ti0

8J

O EuP #e mir muntean a 2i pri6i pie9i2 #pre eilal!i oameni3 are #ui#er u ea din 1aba#a0 Apoi t u 2i:2i a operi bu9ele u podul palmei #tn$i0 *are:!i mul!me# 3 domnu *oma3 pentru a8utorul are:l dai3 ado$i ea u $la# blndA 2i:i (i bun # mai trime!i ai ea3 mni3 ru!a u printele3 a2a pre um te:am mai ru$at0 i:oi plti t <i #pune3 2:oi #o oti a8utorul dumnitale a o bine(a ere0 4une <n ru!3 odat u printele3 pani dou9e i3 m#line dou 'ile3 2i # rumbii 9e e3 2i ra 'iu in i $r(i de te:o o 0 1 rie 2i a e#tea <n ata#ti( la dumneata3 pe ln$ ele e am adu# a uma u noi0 Cine:a bine6oi # 6ie ai i a # 6ad ori # pri6e$'e9e pe mort3 #:l in#te# :un pa'ar 2i #:i dau o bu at de pit u e6a3 a # (ie pomenire0 4o(te# 2:a uma pe domnu 8ude! 2i pe #tr8er0 +'eor$'i!3 # oate din (n3 din ru!a lui domnu *oma3 o $ara( 2i ad:o ai i3 la (o 0 %amenii #:au bu urat 2i au 9mbit u 6oie:bun tr ne6a#t3 prin lu irea (l rilor0 Vitoria le:a turnat ra 'iu 2i au but pe rnd din a ela2i pa'ar3 neuitnd # <n 'ine pentru mort0 =omnu *oma3 mai ale#3 a 6orbit drept dup inima VitorieiF O =umne9eu #:i ierte lui Ne 'i(or )ipan toate $re2alele u 6oie 2i (r 6oie 2i # bine6oia# a:i da3 m ar de:a u <nainte3 'odin <n pmnt0 )a a ea#t <n 'inare Vitoria a re9ut de u6iin! # l rme9e3 <nainte de a bea3 a 6r#at pentru mort o pi tur din pa'ar0 A#ta o ( ea de mult3 de nd #e arta#e <n!ele$erii ei ade6rul0 Fl ul a obort (anarul <n rp0 Ceilal!i au a2teptat 9iua3 ln$ (o 3 in#tind din nd <n nd butura0 4e urm #:au du# 2i ei # de# opere 2i # 6ad pe )ipan0 =omnu *oma #:a <ntor# <n #at u #tr8erul0 =up 'otrrea Vitoriei3 i:a nimit al 2i l:a repe9it #olie de:al doilea la domnu #ubpre(e t Na#ta#e Balme93 #:l roa$e # bine6oia# a <mplini t a putea mai de$rab rnduielile #tpniriiA ne6a#ta mortului <l roa$ u la rimi 2i plte2te toate 'eltuielile0 <n ur#ul 9ilei #:a o#tenit printele la deal3 <ntre $r(i 2i pani3 2i u mare $reutate #:a po$ort <n rp3 de2i Vitoria to mi#e om a # taie 2i # #ape trepte0 1(in!ia #a era btrn 2i pnte o# 2i u $reu a i9butit a #e <n(!i2a la datorie0 4unndu:2i patra(irul3 2i:a mn$iat barba alb3 a de# 'i# artea 2i a prin# a eti u6inte 6e 'i0 =in nd <n nd #e oprea3 a # r#u(le de trud0 Vdu6a a dat la o parte un ol! de po :lad3 a #:aud 2i mortul 2i # #e uite la er u $6anurile ne$re ale p!nii0 %ameni din #at 2i tre tori de aiurea 6eni#er nu att pentru itanie3 t pentru pomana mortului0 Femeile #puneau unora 2i altora <ntmplrile 2i era de mirare um #o#i#er3 pe 6nt3 ori prin pmnt3 6e2ti de din olo de munte3 um (pta2ii ar (i ni2te oieri are ar (i tritori <n a ele pr!i0 Vitoria a# ulta atent 6orbele 2i #e $ndea numaide t trebuie # trea la o prieten a ei de: a olo3 #:o po(tea# la <n$rop iune 2i # mai a(le e 6orbe #:au mai #pu# 2i e i# odiri #:au mai <ndeplinit0 A6ea 'iar o pl ere $ndindu:#e a rma# ine6a a olo are # ormone2te 2i a(l0 Autorit!ile nu #:au putut aduna <n rp de t a treia 9i0 Vitoria a #tat :un umr <ntor#3 a# ultnd e puteau # #pun ni2te oameni are n:a6eau nimi u Ne 'i(or )ipan0 Au de# operit oa#ele3 #:au uitat la eleA unul a er etat p!naA pe urm a # ri# pe 'rtie e:au 69ut 2i e:au <n!ele#0 "i$nit a (o#t muntean a mai ale# de (aptul ni i unul nu 2i:a ( ut ru e 2i n:a #pu# o 6orb re2tinea# pentru #u(letul lui Ne 'i(or0 =omnul #ubpre(e t Ana#ta#e Balme9 2i:a adu# aminte a mai 69ut:o pe muntean a0 O A e#ta !i:i omul dup are umblaiP <ntreb el0 O A e#ta:i3 domnule3 r#pun#e muntean a0 O =up t #e 6ede3 e eea e bnuiam eu <n de:atun i0 %mul dumnitale a (o#t omort 2i 8e(uit0 O =a3 domnule3 r#pun#e u blnde! VitoriaA <n# <n ta2 3 #:au a(lat e6a parale3 2i 'imirul n: a (o#t de#prin# de pe el0 O Atun i #:l (i u i# are6a din du2mnieP O Cum pot rede una a a#ta3 domnule3 nd el a ltorit u prieteni de la =orna pn:ai iP Atun i Vitoria #:a re9ut datoare # #puie e 2tia0 Anume 3 dup umprtura de oi de la =orna3 Ne 'i(or a 6enit pn:ai i u doi to6ar2i 2i prieteni3 are trie# 2i a uma pe#te 1tni2oara3 la un lo are #e 'eam =oi 5eri0 A ei prieteni arat au umprat oile lui )ipan 2i i:au numrat banii0 =up numrtoarea banilor3 are #:a ( ut #u#3 )ipan #:a <ntor#3 pur ednd #pre a#0 Atun i #e 6ede ine6a3 are a (o#t de (a! 2:a 69ut tr$ul 2i banii3 #:a luat dup el 2i l:a lo6it0 I:a rpit banii oilor0 Alt(el nu poate # (ie3 arta VitoriaA i a2a #pun a ei doi prieteni ai mortului3 anume Cali#trat Bo$9a 2i Ilie Cu!ui0 =e i )ipan nu 2i:a pu# banii la un lo u ei are:i mai rm#e#erA i:i purta <n mn0 U i$a2ul l:a lo6it 2i i:a #mul# baniiA i3 um l:a lo6it3 )ipan a 9ut <n rp u tot u al0 1 #e (i du# dup el3 e mai $reu de re9utA i era nele3 are #:ar (i luptat u <ndr8ire pentru #tpn0 Ca # 8e(uia# pe mort3 a el are lo6i#e trebuia # u id 2i nele3 <n# nele #:a a(lat 6iu0 .mne de 69ut ine era a el #trin martor3 are a 69ut pe )ipan primind banii0 =up t <n!ele$ea ea3 $o#podarii nu:2i adu aminte ine ar (i (o#t a el om #trin0 =ar da i:a #trn$e #tpnirea3 ei au # mrturi#ea# 2i au #:l arate0 ;n a ela2i timp # <n!ele$e au # (a 2i do6ada umprturii oilor u 6reo 'itan! pe are )ipan a # ri#:o <n 6r(ul muntelui3 de2i a olo nu #e a(l ni i un (el de an elarie3 iar 6ntul nu adu e <n

8/

6rte8urile lui a olo ni i erneluri3 ni i pene de # ri#0 Hrtia de umprtoare a oilor e la )ipan <n ta2 3 nu:i la dn2iiA <n# da #pun ei au dat bani pe partea lui de oi 2i i:au numrat a olo u martor3 ine poate <ndr9ni # #puie nu:i a2aP Ade6rat e#te lumea #e do6ede2te plin de 6orbe 2i <n2elri 2i ar (i #punnd unii 2i al!ii de pe#te munte toat treaba a#ta n:ar (i uratA <n# ea nu poate obi8dui pe nimeni3 (iind <n redin!at =umne9eu 6a # oate la urma urmei ade6rul la lumin0 O Femeie3 9i#e domnu Ana#ta#e Balme93 r#(rn$ndu:2i u di#pre! bu9eleA din e #pui dumneata3 eu nu pot ale$e nimi a0 A (o#t 6reun martor nd #:a ( ut tr$ulP O Nu 2tiu3 n:am de unde 2ti3 domnule #ubpre(e tA dumneata 6ei <ntreba 2i $o#podarii 6or r#punde0 O Bine3 la a#ta ne pri epem noi3 2i a6em #:i <ntrebm0 =ar dumneata 2tii e6a de#pre a el martorP =e unde l:ai # o#P O Eu nu l:am # o# de ni ieri3 domnule #ubpre(e tA dar trebuie # (i (o#t0 =a n:a (o#t a olo un #trin pe are l:am putea tra$e la r#pundere3 atun i # deie #am prietenii0 O =umne9eu # te <n!elea$3 (emeie0 Bnuie2ti um6a pe a ei prieteni3 Cali#trat Bo$9a 2i Ilie Cu!uiP O Ferea# 1(ntulA eu nu bnuie# pe nimeni0 Ei au # 6 #puie 2:au #:2i deie #ama3 a ni2te $o#podari e #unt0 4n la Bor a3 <n urma oilor3 au umblat trei0 =in olo3 pe#te munte3 nu #:au mai 69ut de t doi0 4e:al treilea l:au mn at 'ultanii 2i lupii3 dup um #e 6ede0 =umnealor # arate ine a dat u balta$ulA i 2i a#ta #e 6ede <n p!na a ea#ta0 Eu n:am de unde 2tiA dumnea6oa#tr ni i attaA # #puie dumnealor3 # arate pe a el are a (o#t martor 2i a 69ut numrtoarea banilor0 O Ce martor3 (emeieP Ce:mi tot 6orbe2ti de martorP O +rie# 2i eu a o minte #lab e m a(lu0 O )a# martorul3 (emeie0 =atoria mea e # #trn$ <n 'in$i pe ei doi0 %ri t de 6i leni ar (i3 u mine nu #e pot pune0 Am de# operit eu a9uri mai $rele0 Vitoria <2i #trn#e umerii 2i bu9eleF O =umnea6oa#tr3 domnule #ubpre(e t3 6e!i (a e um 6e!i rede :i mai bineA numai #:mi da!i <n6oire #:mi <n$rop omul 2i #:i (a rnduielile re2tine2ti0 V ro$ # # rie!i 2i iobanilor0 O Care iobaniP O Ciobanii lui )ipan3 are a6eau <n #am oile lui0 Nu #e poate # nu 2tie 2i ei de 6n9are : da <ntr:ade6r a (o#t 6n9are0 O =umneata re9i um6a n:a (o#t 6n9areP 2i l:au u i# ei doi a #:i ieie oileP O Eu n:am #pu# a#ta3 domnule0 Am #pu# # # rie!i iobanilor0 Nu #e poate #:i lepede #tpnul lor a2a3 (r # le pltea# #imbriile 2i #:i in#tea# 3 dup datin0 O Ai dreptate3 6om (a e <ntrebare0 Ei red3 ne6a#t3 n:ar (i ru # mer$i 2i dumneata u mine a olo3 # (ii de (a! nd am #:i 'em pe Bo$9a 2i pe Cu!ui0 O 5er$3 de e # nu mer$P #e <n6oi Vitoria0 Am a olo treab 2i :o prieten a mea3 #o!ia unui ne$u#tor0 Vreau #:o po(te# 2i pe dn#a # (ie de (a! nd 6om obor< a e#te oa#e <n #at3 a # le punem la 'odin3 <n pmnt0 1e u6ine # po(te# 2i pe a ei $o#podari3 u ne6e#tele0 O Cum a2aP Eu m du #:i er ete9 2i dumneata <i po(te2ti la <n$rop iuneP O =e e # nu:i po(te# P <i po(te# 2i la <n$rop iune3 2i la pra9ni 3 a pe ni2te buni re2tini0 Eu n:am nimi u dn2iiA =umne9eu nu mi i:a artat <n 0 %amenii pot 6orbi una 2i altaA (emeia lui Cu!ui poate #pune de#pre Bo$9a ar (i a6nd 6i#uri urte 2i $rie2te prin #omnA dumnea6oa#tr3 a #tpnire3 pute!i # le pune!i <ntrebriA dar eu e pot (a e de t o <n$rop iune u datoriile are #e u6in mor!ilorP <i po(te# 2i pe dn2iiA de e # nu:i po(te# P V po(te# 2i pe dumnea6oa#tr3 da nu 6i:i u #uprare0 4ar a2a nu 6or (i #ubt o 'ii dumnea6oa#trP =omnu Ana#ta#e Balme9 ltin din ap 2i rma#e $nditor0 Iar a6ea (emeia dreptateA <n# nu redea de demnitatea lui # re unoa# 0 % er etare di# ret 2i deli at i #e <n(!i2a a #i#temul el mai bun # de# opere 2i # apu e de $ruma9 pe (pta2i0 Ne$re2it3 ei doi $o#podari nu 6or putea # re(u9e # 6ie la <nmormntare <n 1aba#a0 A#ta ar (i eea e3 <n drept3 #e 'eam o on(runtare u ada6rul 6i timei0 ;n er # lmurea# a#ta (emeii0 A uma <n #(r2it i #e prea :o <n!ele#e#e 2i o 8ude de#tul de 6i lean 2i a# un#0 Vitoria nu putea 2ti e poate (i o on(runtare3 dar primi3 9mbind3 'otrrea autorit!ii : u$etnd <n #ine nu:i ru # (ie ame#te at 2i boiera2ul a ela u iula !u$uiat3 <n 96onurile3 prepu#urile 2i intri$ile otr6ite are re2teau a un bul9 de omt <n ealalt 6ale3 <n #at la 1u'a0 Ct era el de boier 2i de (udul3 ea 2i u oana 5ria <l puteau 6inde 2i r# umpra3 8u ndu:l pe de$ete3 u tot u do(tor3 u tot u Bo$9a 2i Cu!ui3 2i u tot u ne6e#tele lor0 Autorit!ile #(r2indu:2i er etarea3 (emeia tra#e iar po lada pe#te iolane 2i # 'imb lumnarea din (anar0 ;n a ela2i timp #u#pina 2i bo ea <n et3 dar u oada o 'iului pri6e$'ea <n toate pr!ile la oamenii a eia #trini3 <n #traie ne$re3 2i u ure 'ea era atent la tot e #e #punea 2i #e 2optea0

8I

UV

;n 1u'a3 domnul Ana#ta#e Balme9 2i:a <n eput er etrile lui u o dib ie de are #e #im!ea u drept u6nt mndru0 A po(tit la domnia #a3 a in(ormatori3 pe ei doi $o#podari3 'otrt #:i a# ulte u rbdare 2i u blnde!0 O Ce pot pentru a # 2tiu eu3 domnule #ubpre(e tP a r#pun# u $la# de#tul de 'otrt3 ame#te at u pu!in #uprare3 omul u bu9a de#pi at0 Eu nu pot pentru a # 2tiu nimi a0 O Etiu3 te red3 domnu Bo$9a3 <l domolea #ubpre(e tul0 =umneata e2ti un om u #tare0 *e bu uri de deo#ebit on#idera!ie0 Eu am datoria # te <ntreb0 =umneata ai datoria # r#pun9i0 C i de la =orna 2i pn ai i te:ai a(lat u Ne 'i(or )ipan0 A!i ltorit <mpreunA a!i mn at <mpreun0 Nu:i a2aP O A2a e#te0 O Fiind a2a3 te ro$ # bine6oie2ti a:mi #pune unde 6:a!i de#pr!it0 O Apoi # 6ie 2i Ilie Cu!ui3 # (ie de (a!0 1 #puie 2i el0 A (o#t 2i dn#ul a olo0 O ;l <ntreb 2i pe dn#ul3 n:ai $ri80 Eu am intere#ul # a(lu toate a e#tea3 pentru a putea urmri pe (pta20 Cre9i dumneata pot eu # ridi un de$et pn e nu am <n redin!are deplinP Eu nu #unt <n6!at # obi8duie# pe nimeni0 A2a # (ii bun #:!i adu i aminte nd 6:a!i de#pr!it3 a # pot prinde un (ir0 O Care (irP O 1 pot prinde un (ir3 # $#e# o urm3 # <n ep u e6a0 O Care urmP 4e mine3 domnule #ubpre(e t3 # nu m n 8i!i3 de#tule am eu pe ap0 Eu de moartea a elui oier nu pot a # 2tiu nimi a0 Ce pot pentru a # #pun3 de t atta3 um eu 2i Cu!ui ne:am de#pr!it de el nd am a8un# <n 6r(ul 1tni2oarei0 Atun ea3 nd a 69ut el t drum mai are pn la apa 5oldo6ei 2i pe urm pn la apa 4rutului3 #:a le'metit 2i #:a 'otrt # #e la#e de turma a#ta0 ?Am eu de#tule oi : 9i e : la apa "i8iei0 =a!i:mi 2ti$ a 2i pentru elelalte o #ut3 2i 'eltuielile pe are le:am ( ut3 2i du e!i:6 #nto2i0 1 deie =umne9eu # a6e!i #por de la dn#ele0 Eu m <ntor a a#0@ O A2a a #pu#P O =aA <nto mai0 O Ei i:a!i dat baniiP O I:am dat banii0 I:am numrat 'rtii de te o mie 2i de te o #ut0 Ne6a#ta mortului #ttea umilit <ntr:un ol! al odii3 u apu:n 6atr3 u oatele pe $enun 'i3 u (runtea <n palme0 O Ni i nu #e poate alt(el3 9i#e ea <n et3 (r a #e linti0 +o#podarii i:au numrat paralele0 Cellalt #ta la o parte 2:a 69ut0 O Care ellaltP #e <n runt Bo$9a0 O )a#:ne3 (emeie3 'otr< #ubpre(e tul0 Nu <n ur a lu rurile0 O Eu nu le <n ur 0 Eu 6reau # de# ur pe a e#t re2tin are nu:i 6ino6at u nimi a3 #e <ntoar#e muntean a 9mbind tr Bo$9a0 A (o#t unul #trin3 are a 69ut nd #:au numrat banii0 A ela trebuie uno# ut 2i urmrit0 O =ar n:a (o#t ni i un #trin3 (emeieA !i:am mai #pu#0 O Ba poate # (i (o#t3 #e <ntoar#e Bo$9a0 O Nu #pun euP *rebuie # (i (o#t0 =umneata poate redeai 6orbe# de domnu Cu!uiP =omnu #ubpre(e t #e <ntrt pu!intelF O =a a (o#t3 # #puie omul0 Cine a (o#tP <l unoa2teP O Nu uno# A poate pentru a # 2tie Cu!ui0 O Nu 2tie ni i el0 =e unde # 2tieP 1 9i em i:au ie2it 'o!ii <nainte 2i $ataN O Ve9iP Atun ea de e tot ame#te i a el martorP O Nu:l ame#te 3 domnule #ubpre(e t0 =ar noi3 muntenii3 a6em obi eiul # (a em 6n9rile u martori3 nu u 'rtii # ri#e de domnii 8ude tori0 =a domnia 6oa#tr #pune!i nu:i martor3 eu ta 0 Atun i #:au # ri# 'rtii0 =ar la urma urmei ni i de a e#tea nu:i ne6oie3 i domnu Bo$9a 2i domnu Cu!ui erau prietini buni u domnu Ne 'i(or )ipan0 =e a eea # 2ti!i3 oameni buni3 eu n:am 6enit pentru alta ai i3 de t # 6 po(te# la <nmormntarea oa#elor are au mai rma#0 Eu atta treab mai am <n a e#te lo uri 2i pe urm m du a a#3 ru$nd #tpnirea # $#ea# ea pe (pta20 Eu 2tiu domnu #ubpre(e t are #:l $#ea# 3 a2a 3 <n pri6in!a a#ta3 n:am ni i o $ri80 =umnea6oa#tr3 a buni $o#podari3 6e!i da toate de#lu2irile 2i 6e!i a8uta um 6e!i putea0 Iar la <n$rop iune numaide t # 6eni!i0 1ubpre(e tul <2i btea nerbdtor i9ma u 6r$u!a pe are o !inea <n mn0 1e retarul3 la m#u!a lui3 a# ulta3 ne2tiind e # mai # rie0 Vitoria #e ridi a#e din lo ul ei3 <n 'eindu:2i #umie2ul0 4e dn#a n: o mai intere#a <ntru nimi er etarea0

8B

O %mul a e#ta al meu a (o#t 6redni $o#podar3 <n 'eie eaA #e u6ine #:i (a e!i o a#emenea in#te0 O Bine3 #e <n6oi3 nedumerit3 Bo$9aA putem # 6enim3 da domnu #ubpre(e t #o oate ne putem du e0 O Veni!i u tot u ne6e#tele dumnea6oa#tr0 *are (rumo# 6 po(te# 0 5ni <i (a em #o!ului meu petre erea din urm0 5er$e 2i domnu #ubpre(e t0 O EuP O =a3 #e <n!ele$e0 4ar a olo nu pute!i #ta de 6orb3 um #ta!i 2:ai iP Ba <n a olo domnu Bo$9a poate 2i:a adu e 2i mai bine aminte0 Cali#trat Bo$9a #e # o ior< <n 'imir3 # oa#e taba 'erea3 o de# 'i#e 2i:2i r#u i o !i$ar $roa#0 Femeia pu#e mna pe lampa u2ii0 4li ti#it3 #ubpre(e tul o a2tepta # ple e0 I:ar (i porun it # #e du 3 <n# ea era un om u #entimente deli ate0 O 5ai am eu e6a de #pu#3 6orbi #ub!ire (emeia3 dar la# pe mni0 Vorbim dup a eea0 O =up areP O =up e a#tru m pe Ne 'i(or )ipan3 Ca#tru a : a <n$ropa3 a <nmormnta0D El a #pu# e a6ea de #pu#0 *e:a2tept numaide t3 domnu Bo$9a0 O Bine3 bine3 r#pun#e $o#podarul3 tr$nd (um dup (um din !i$ara:i $roa#0 Vitoria ie2i0 ;n odaia ealalt erau 8andarmi0 Cu!ui #ta la o parte3 pe o lai!3 2i (uma 2i el dintr:o !i$ar tot a2a de $roa# a a lui Bo$9a0 5untean a 9mbi3 oprindu:#eF O V:a!i #(tuit # 6 (a e!i !i$rile la (el 2i:n a eea2i 6remeP 6orbi ea0 =omnu Bo$9a te prepune pe dumneata0 O ElP 5 prepune pe mineP tre#ri u <ndr8ire Ilie Cu!ui0 O Ce # te prepuieP C ai (o#t de (a! la numrtoarea banilor0 =ar eu 6orbeam de alt ine6a0 O Nu pri ep e #pui dumneata3 (emeie3 $ri moale $o#podarul3 a2e9ndu:#e iar pe lai!0 O Eu 9i eam tr domnu #ubpre(e t trebuie # mai (i (o#t ine6a de (a!3 are:a 69ut banii3 2:a ela:i (pta2ul0 =ar #:a do6edit n:a mai (o#t nimeni0 Atun ea ar putea #pune ine6a 3 da n:a (o#t mrturie3 nu #:au numrat bani0 =a n:are bani3 ine #:l u idP =a nu #:au numrat parale3 n: are de e # #e <ntoar A trebuie # #e du <nainte dup oi0 O Cum nu #:au numrat paraleP Ce 6orbe2ti dumneataP Nu !i:am mai #pu# i le:am numrat #u#3 pe munte3 <n popa#P O Etiu3 domnu Cu!ui3 eu nu 6orbe# de a#ta3 nu te #upra0 O Cum nu 6orbe2ti de a#taP Atun i e tot #puiP O Vorbe# 2i eu3 r#tlm ind 2i potri6ind3 a lumea are n:are e (a e 2i #e ame#te <n treaba a#ta a noa#tr0 =umnea6oa#tr 2ti!i mai bine de t ori ine e:a (o#t 2i a6e!i # #pune!i0 5ortul a #pu# atta t trebuie3 domnu Ilie0 *ot e a6ea de #pu#3 a #pu#0 Ce te ui!i a2a la mineP A u mai rmne # #pune!i 2i dumnea6oa#tr3 2i pe urm $ata0 =up a#ta3 domnu #ubpre(e t a 6edea e:a mai (a e0 Fiindu: mi nde8dea <n a8utorul dumnea6oa#tr3 l:am ru$at pe domnu Cali#trat 2i te ro$ 2i pe dumneata3 domnu Ilie3 # nu la2i a2a pe un prietin0 A uma3 dup e a (o#t a(lat3 # 6eni!i # (i!i (a! nd l:om pune <n lo a2ul de 6e i0 Cu!ui o a# ulta u luare:aminte3 pri6ind <ntr:o parte0 O Cum ai #pu#P O 1 6ii3 domnu Ilie0 Vine 2i domnu Cali#trat0 O =a 9i e el 6ine3 eu nu m pun <mpotri60 O ;mi pare bine3 domnu Ilie3 2i # 6 lua!i 2i #o!iile0 A6em # (a em olea de pra9ni 0 Vitoria ie2i3 tropind repe$ior0 4entru o <mpre8urare a a ea#ta 2i pentru #rbtoarea mortului3 <2i l#a#e opin ile 2i:2i pu#e#e <n l!rile ele bune3 u 6r(uri de $lan!0 *re u pe rri 9bi ite 2i pe drumul el mai # urt3 pn la pr6lia lui domnu Ior$u Va#iliu0 +#e2te a olo ru!a to mit3 <n are a6ea # <n ap <n 6oie3 alturi de dn#a 2i o bun prietin um era u oana 5ria0 A olo3 dup o 'iul el rotund de $eam3 2tia mai ale# a6ea # a(le pe +a(i!a3 'emat <n mare $rab de +'i!i2or0 =up e intr 2i # oa#e de pe dn#a #umie2ul3 #e a2e9 pe un # unel 2i pri6i u pl ere #pre u oana 5ria0 1e <ntoar#e 2i #pre +a(i!a0 ;i pru bine :o $#e2te0 Ni i nu #e a2tepta #:o <ntlnea# 0 ;i pare bine mai ale# pentru poate #:i #puie e #e petre e la primrie3 unde (a e #ubpre(e tul er etare0 A #tat la <ntrebrile #ubpre(e tului <nti 2i <nti domnu Cali#tratA dup a eea domnu Ilie0 =ar ne6e#tei lui )ipan nu i:a pl ut um <i <ntreab0 O Cum <i <ntreabP 2i e:i <ntreabP #e intere#3 u de#tul $ri83 +a(i!a0 O ;i <ntreab (el 2i 'ip0 ;nainte de a intra a olo3 am 69ut 2i pe (emeia lui Bo$9a0 O HmN ai 69ut:oP =ar ea3 m ro$3 e aut a oloP O Nu 2tiu0 Am #tat 2i eu pu!intel <n prea8m0 Am a# ultat e 6orbea u ni2te (emei0 Atta pot a #pune3 dra$ele mele3 dore# <n toat 6ia!a mea # nu 6orbea# de#pre mine prietinele0

88

O Vorbea de#pre mineA ni i nu #e poate alt(el0 O Nu <ndr9ne# a #pune una a a#ta0 Eu nu 6r ni i un (el de intri 0 5 $nde# nu:i toat lumea urt3 ni i ali 3 ni i proa#tA nu trie2te nd u notarul3 nd u 8andarul0 Etiu eu a e#tea:# ni2te 6orbe din 9a6i#tie0 Un lu ru l:a2 <n!ele$e mai pu!in de t toateF # arun e npa#te0 1 m (erea# =umne9eu0 Eu #unt ea mai n 8it 2i mai amrt de pe lumea a#ta3 am rma# 6du6 2i #r u!3 dar n:a2 ute9a # art pe ine6a dintre ei pe are:i 6d oameni um#e ade3 a2e9a!i bine la a#ele lor3 !innd la ne6a#t 2i <mbr nd:o t #e poate de (rumo# : n:a2 putea3 =oamne (ere2te3 ute9a # arun o 6orb3 # #e read um6a a2 a6ea 6reo bnuial0 =e i l:am 2i ru$at pe domnul Ilie # po(tea# mni3 din olo de munte3 la 1aba#a3 la petre erea din urm a unui prietin0 +a(i!a era o (emeie nltu!3 #ub!ire <n boi3 :un obra9 ne lintit <n (rumu#e!a lui3 <n ondeiat u #prn ene odate 2i u o 'i mari a mi$dalele3 ume9i 2i ne$ri0 4urta atrin! u (luturi3 blu9 de mod nou 2i panto(i u l ie nalte0 )a 6orbele prietine2ti 2i ptima2e ale munten ii3 obra8ii i #e rumeni#er0 Cu r#uri <n (a!3 <i #ta 2i mai bine0 &mbi a# u!it3 $ndindu:#e la 6i lenia unei anumite prietine 2i $#i de#tule 6orbe potri6ite a # do6edea# e (el de (emei trie# pe lumea a#ta 2i mai u #am la =oi 5eri0 Ct pri6e2te de np2ti3 apoi a mai #pu# 2i alt dat el (r 6in n:are a #e teme de nimi 3 Ilie Cu!ui <2i are balta$ul a a#3 #ub i oane0 1:a plimbat u el <n lume3 (r #:l #pur e0 O 4entru #o!ul meu eu pot # 8ur3 u mna pe #(nta ru e0 O Etiu3 dra$ ne6a#t3 nu te uita la 6orbe0 Eu m $#e# ea mai a#uprit : 2i nu m <ntor a#upra nimnui0 A2tept de la =umne9eu # #e (a lumin0 Hotrrea )ui are # ad la 6reme0 O 1 ad3 #e a# u!i +a(i!a3 u o 'ii apri$i0 Cine:a (ptuit3 # primea# pedeap#0 Cine rde3 # unoa# pln#ul0 O Etiu3 o lini2ti iar Vitoria0 Etiu domnu Ilie r#punde u dreptate #ubpre(e tuluiA din#pre partea a#ta3 n:am ni i o $ri80 %ri e or #pune unii 2i al!ii3 eu 2i de Bo$9a am anume prere0 4n:a uma nu #:au artat alte #emne3 de t ele pe are le:a # o# la 6edere mortul0 O 1 2tii3 leli! Vitorie3 #emne #unt 2i altele0 O Etiu3 2tiu a#ta0 O Nu 2tiiN =umneata #o ote2ti eu a96rl numai a2a 6orbe0 1pun din durere 2i din u#turime3 i de o bu at de 6reme nu mai am ti'n din pri ina unei ti loa#e0 O *e red3 dra$0 1e ame#te 3 blnd3 2i #o!ia lui domnu Ior$u Va#iliuF O Nu te potri6i0 =umneata rmi um e2ti0 Ce !i:a dat =umne9eu3 nu po!i <mprumuta0 +a(i!a r#e3 alinat0 A2a era mai (rumoa#0 *o6ar2ele ei o pndeau pie9i2 2i:2i arun au #$e!i u o 'ii0 =up e n:au mai a6ut e (a e u dn#a3 i:au dat drumul0 ;ndat3 <n odi!a plin de # or!uri 2i de 2ter$are3 o 'ii Vitoriei #e <ntri#ta#er 2i #e <ntoar#er tre r#rit3 la i oane0 F nd trei ru i3 (emeia #alut pe #(in!i0 ;nturnndu:#e #pre o 'ii mi 2ora!i 2i plini de urio9itate ai $a9dei3 #e $rbi #:i #puie nu att um mer$e er etarea omului #tpnirii3 t mai ale# um #t <n pi ioare3 <mpotri6a unor 'otrri mai tari de t oamenii3 a el om are:2i arat ol!ii prin bu9a de#pi at0 O El ear 3 dra$ u oan 5rie3 # #e a# und dup de$et3 lmurea u <n6er2unare muntean a0 Nu 2tie3 #rmanul3 um e i:i # ri# i:i pu# <n (runte0 Eu a uma l:am de# 'i# 2i l:am itit deplin0 5ai are 2i omu2orul el u iula !u$uiat a #e 8u a o 9i3 dou u dn#ul0 E:a ela <n!ele$e um #t 'e#tia3 i nu:i ni i 'ior3 ni i pro#t3 dar tare l:am ru$at # mai <n$duie0 *rebuie # ia# <mpotri6a du2manului3 din porun a lui =umne9eu3 toate do6e9ile3 2:atun ea dore# #:l 6d 9btndu:#e um #:a 9btut omul meu <n rp0 =a :a2 putea #:l lo6e# 2i eu u a ela2i balta$3 <n lo ul unde l:a plit el pe Ne 'i(or )ipan3 m:a2 #im!i mai u2urat0 =ar a#ta nu #e poateA ni i pe +'eor$'i!3 are:i <n pro#t 2i opil3 nu:l pot pune0 A2a 6reau #:l <mpun$ 2i #:l tai alt(el3 a # mai # ot din mine obida are m:a <nbu2it atta 6reme0 C i eu3 dra$ u oan 5rie3 am trit pe lumea a#ta numai pentru omul a ela al meu 2:am (o#t mul!mit 2i <n(lorit u dn#ul0 Iar de:a uma <mi mai rmn pu!ine 9ile3 u nour0 1tau 2i m mir <ntr:o pri6in!3 um de:am mai $#it <n mine puterea # rabd attea 2i # <ndepline# toate0 =up e l:am utat 2i l:am $#it3 ar (i trebuit # m pun 8o# 2i #:l bo e# 0 =ar 2tiu eu ine mi:a dat <ndemn 2i putere0 Am ( ut toate 2:am # mai (a 3 t 6oi mai a6ea #u(let0 Am tre ut muntele i#ta <n toate (elurile3 am (o#t la Bor a nu 2tiu de te ori3 am 'eltuit parale <n dreapta 2i:n #tn$a3 am mi2 at oameni 2i preo!iA am 6orbit3 dra$ u oan 5rie3 2i printr:o #rm3 to mai la 4iatra0 Eu eram de partea a#ta3 <n primrie la Bor a3 2i de partea ealalt era domnu pre(e t3 2i l:am ru$at pentru omul meu3 pe are l:am $#it ri#ipit <ntr:o rp3 #:mi deie 6oie #:l <n$rop <n !intirim0 1 nu rmie <ntre lupiA #:l adu <ntre re2tini0 Am #6r2it 2i a#emenea p at3 6orbind pe #rm0 .deau brba!ii de mine3 um m: am #priat au9ind $la# de la 4iatra0 Am ( ut multe alteleA 2:a uma #:apropie 6remea # le #(r2e# 0 5untean a <2i l# (runtea pe umrul #o!iei lui domnu Ior$u Va#iliu 2i <n epu a pln$e 2i a #u#pina0 =up a#ta <2i 2ter#e la rimile3 <nde#at3 u mne a 2i #e pre$ti de ple are0

89

*oat al tuirea <n ur at din a el ol! de la 1u'a3 u du2mniile3 u prieteniile3 u intri$ile3 u 6orbele de2arte3 u #paimele a# un#e 2i u nde8dile3 #:a <n r at <n ru!e 2:a tre ut muntele 1tni2oara3 <n prea8ma mortului are a2tepta ea din urm alinare ln$ ( lia lui de ear0 =omnu *oma a6u#e#e $ri8 # adu la (a!a lo ului un ar u doi boi (rumo2i0 ;l <mpodobi#e u etin 2i a2e9a#e <n el #i riu $ol0 =up porun a Vitoriei3 #e a(lau de (a! trei preo!i 2i trei oameni u bu iumeA 2i patru (emei bo itoare0 )e ale#e#e domnu *omaF dou din Bor a 2i dou din 1aba#a3 are 2tiau # pln$ 2i # bo ea# mai bine0 ;n ru!a da# lului a adu# pomenile0 4reo!ii <2i a6eau 2i ei o nadi2an 6op#it 6erde0 CNadi2an : bri2 0D 1:au <n2irat oamenii u prapurile 2i u ru ea0 Al!ii au obort ra la <n rp 2:a olo Vitoria #in$ur3 #u(le ndu:2i mne ile3 a luat u $ri8 bu !ile #o!ului #u 2i le:a potri6it una te una <n utia de brad3 #tropindu:le u 6in0 Brba!ii au opintit #u# po6ara de#tul de u2oar3 au a2e9at #i riul <n arA au pu# pe#te apa un l6i er 6r#tat ne$ru 2i ro2 2:au dat de 6e#teF $ata0 Atun i el de la oarnele boilor a <ndemnat 2:a ( ut #emn 2i elor dinainte u #tea$urile 2i ru ea0 )a el dinti popa#3 preo!ii au obort3 au ( ut ru$ iune 2:au <nl!at ntare0 Vitoria #in$ur umbla <mpre8urul #lu8bei3 pri6e$'ind rnduielile 2i a6nd la <ndemn o bab u #ulurile de pn9 pentru datina podurilor0 Cnd au pornit iar3 au #unat muntenii din bu iume3 dnd 6e#te #pre deprtarea 6ilor0 =up e au #tat bu iuma2ii3 au prin# a pln$e 2i a bo i tare (rumo# (emeile to mite0 Vitoria pri6ea 2i a# ulta u luare:aminte0 =e2i a ea#ta era pentru dn#a 9iua ea mai $rea 2i #e 9bu iuma ea #in$ur mai mult de t toate o#tenitoarele3 #e #o otea de#tul de mul!mit0 Autorit!ile 2i $o#podarii de la =oi 5eri erau de (a!0 Bo$9a umbla de#pr!it de Cu!ui3 unul pe o parte a drumului3 ellalt pe alt parte0 Nu:2i 6orbi#erA nu #e pri6i#er0 Numai nd #tenii au #uit din rp ra la 2i au potri6it:o <n ar 2i i:au # o# apa ul3 Cali#trat Bo$9a nu #:a putut opri # nu <ntind $tul pe dea#upra altor apete3 a # #e uite # 6ad rm2i!ele mortului0 Vitoriei i #e prea Bo$9a nu #:a putut opri0 =impotri63 ni i o lip omul nu a6u#e#e $ndul # #e #tpnea# 0 Era a <ntr:o (ierbin!eal bolna6 2i alt e6a nu dorea deo amdat de t # 6ad0 =a ar (i u putin! # 6ad de:aproape <n e #tare #e a(l !ea#ta0 C i da nu #e unoa2te 6reo plitur de unealt de (ier3 atun i ori ine u u2urin! ar putea rede )ipan3 (iind ame!it de butur3 a nimerit3 noaptea3 u tot u al3 <n rp0 Femeile umblau 2i ele de#pr!ite3 repe9indu:2i din nd <n nd a# u!i2uri de du2mnie0 *oate le ob#er6a muntean a 2i le ntrea <n apul ei0 Nu uita nimi din e trebuia pentru buna rnduial 2i a6ea 6reme # #e alture 2i de u oana 5ria3 2optindu:i e6a u $rab0 +'eor$'i! nu #e a(la de (a!0 =up porun a mamei lui3 <n le a#e um a8un#e#e ea3 6enind de pe#te 1tni2oara3 2i obor#e <nainte <n 1aba#a du nd nele 2i tr'atul mortului0 Au mer# a2a pn e alaiul a (o#t 9rit din 6ale de tr oamenii to mi!i are pri6e$'eau <n turnul bi#eri ii0 Clopotele au <n eput a bate0 A#upra 96onurilor de lopot3 au 6enit ame#te ndu:#e ntrile bu iumelor0 *ot #atul <nti #:a #uit pe pri#pe u mna #tre2in la o 'iA apoi3 rnduri3 rnduri3 #: a <ndreptat #pre !intirim0 1:a ( ut #lu8b mare3 um pu!ine #:au mai 69ut <n 1aba#a0 A#upra rm2i!elor de# operite ale lui Ne 'i(or )ipan btea pie9i2 #oarele auriu de aprilie0 4reo!ii au erut lui =omnul =umne9eu pa e pentru #u(letul robului #u3 apoi au ntat u $la# <nalt 6e2ni a pomenire0 Vitoria a 6enit ln$ u oana 5ria 2i a ru$at:o3 u $la# pripit3 # aib ea $ri8 de ele din urm rnduieli 2i mai ale# # nu uite # ear <n lipa anumit 6inul pentru #tropit 2i $ina nea$r are #e d pe#te $roap0 Btrna pe are a to mit:o a8utoare le are toate <n trai#t O numai # i le ear0 % roa$ pe u oana 5ria #:i (a a ea#t mare bine(a ere3 i ea trebuie # #teie ln$ #o!ul #u <n lipa a#ta de de#pr!ire0 ;l mai 6ede a uma o dat0 4e urm n:are #:l mai 6ad pn la <n6ierea ea din 6ea 0 Atun ea3 apropiindu:#e3 2i:a pu# mna <n re2tet 2i 2i:a mnat broboada nea$r pe ea(0 Adu ndu:2i dup a#ta de$etele a ni2te $'eare a#upra (run!ii3 a prut 6rea #:2i #mul$ o 'ii0 A #tri$atF O +'eor$'i!N de e m:ai l#atN Cu a2a $la# a #tri$at3 <n t prin to!i ei de (a! a tre ut un utremur0 1:a drmat <n $enun 'iA 2i:a re9emat (runtea de mar$inea #i riului0 Cu oana 5ria #:a repe9it #pre dn#a (erind lumea u palmele <ntr:o parte 2i <ntr:alta0 1:a aple at3 a uprin#:o de umeri 2i a tra#:o la o parte0 Vitoria #:a l#at du#0 Apoi3 de#( ndu:#e u u2urin!3 #:a <ntor# iar ln$ )ipan 2:a <n$enun 'iat0 O 1 6ie 2i bietulN a !ipat ea0 Biatul era aproape0 A 6enit3 a operindu:2i o 'ii u bra!ul drept0 Nu 2tia e # #puie0 ;i era ru2ine # bo ea# (a! de brbii3 a o (emeie0 Cu oana 5ria a #ltat iar2i <n #u# pe muntean a 2i oamenii #:au $rbit # oa#e <n uie apa ul #i riului0 ;ndat l:au obort 2i #:a au9it 'uruitul bul$rilor de pmnt0 Vitoria #:a <ntor# mai lini2tit 2i a 96rlit 2i ea a#upra #o!ului #u un pumn de !rn0

9-

UVI

)a poarta !intirimului au #tat a8utor ln$ Vitoria domnu *oma 2i u oana 5ria0 1:a dat (ie ruia dintre ei are ie2eau3 <ntru pomenirea mortului3 un #(ert de pane 2:un p'rel de ra 'iu0 Brba!ii 2i (emeile 2opteau <n 'inarea ritualF ?=umne9eu #:l ierteN@3 de2ertau dintr:o dat butura3 apoi (rn$eau din pane o bu at u are <2i a#tupau ar#ura pl ut a $urii0 Copiii rdeau 2i #e 'r8oneau printre morminte0 =up e ( ur <mpr!eala pomenilor 2i a oli6ei3 preo!ii <2i # oa#er de pe ei od8diile0 5ai a6eau un rmpei de #lu8b3 are nu era dintre ele mai u2oare0 Vitoria $rbi #pre ei3 a #:i po(tea# la pra9ni 3 a a# la domnu *oma0 A olo a6eau # #e adune 2i oamenii #tpnirii3 u domnu #ubpre(e t3 2i $o#podarii #trini 6eni!i de pe#te munte0 +o#podina lui domnu *oma ( u#e toate um putu#e mai bine0 Fiind 6remea po#tului elui mare3 <n pri6in!a mn rii era mai $reu0 =ar era butur de#tul 2i bun3 are <mplinea lip#urile0 5ai ale# era un 6in din 8o#3 de la %dobe2ti3 <n are domnu *oma <2i punea toat redin!a0 Cnd #:au a2e9at la ma#3 #oarele era <n a#(in!it0 .po#atul <2i $#i#e <n #(r2it 'odina0 Cei 6ii <n epur # mnn e $lu2te de po#t 2i ure 'i pr8it u oloi de nep0 4reo!ii 2i u domnul #ubpre(e t #tteau la lo ul de in#te3 <n (undul odii0 +o#podarii de la =oi 5eri mai tr mar$ine0 Vitoria #e a2e9 <n apropierea lor0 =up e in#tir te6a pa'are3 <n epur a 6orbi de#pre treburile de pe lumea a#ta0 O =umneata3 domnule Cali#trat3 9i#e muntean 3 mi #e pare nu prea mnn i0 O Ba mnn 3 #la6 =omnului 2i bo$dapro#te0 O Atun i nu bei0 1e u6ine # bei pentru un prietin0 O Ba mai ale# am but0 5 $nde# #untem departe 2i a6em a porni la drum a#upra nop!ii0 O Ce are a (a e a#taP 4ar dumnitale !i:i (ri noapteaP Vd ai balta$0 O Am0 O Frumo# balta$0 Ia mai bea un pa'ar3 a # 6d 2i eu0 Ei pe urm 6ei mai bea 2i altele3 dup po(ta inimii dumnitale0 Arat:mi 2i mie a el balta$0 4o(te# #:l 6d0 Are 2i +'eor$'i!3 (l ul meu3 unul3 al tuit <nto mai la (el0 Bo$9a rn8i nu u 6oie bun 2i tre u (emeii balta$ul3 prin latura me#ei0 Femeia <2i 'em (l ul0 Era la #patele ei0 O +'eor$'i!3 ia 6e9i 2i tu0 4are:mi:#e tot a2a:i 2:al tu0 Numai al tu abia a ie2it din (o 2i de #ub io an0 A e#talalt e mai 6e 'i 2i 2tie mai multe0 .9nd3 ne6a#ta tre u (e iorului balta$ul0 Cali#trat <ntin#e mna #pre armA apoi 2i:o retra#e0 Fl ul <i er eta u luare:aminte a# u!i2ul urb 2i pr!ile late0 O )a#:l # #e uite 2i # 6ad3 domnu Cali#trat3 9i#e muntean 0 =umneata po(tim 2i mai in#te2te un pa'ar de 6in de la %dobe2ti0 =umneata uno2ti 2i 2tii tare bine a#emenea 6in mai ale# <i pl ea 2i lui Ne 'i(or )ipan0 Eu red a2a3 6orbi ea deodat u alt $la#3 <ntor ndu:#e tre me#eni0 Eu red a2a3 domnu Cali#trat3 #o!ul meu umbla #in$ur la deal pe drumul 1tni2oarei 2i #e $ndea la oile lui0 4oate #e $ndea 2i la mine0 Eu n:am (o#t (a!3 dar 2tiu0 5i:a #pu# )ipan3 t am #tat u dn#ul3 attea nop!i3 <n rp0 O Ce !i:a #pu#P r#e Bo$9a0 O 5i:a #pu# um a (o#t3 r#pun#e muntean pri6indu:l a!intit 2i 9mbind0 O A#ta n:oi mai rede:o0 O Ba #:o re9i0 ;!i adu i aminte3 domnu Cali#trat3 )ipan a6ea u el 2:un neP O 5i:adu aminte0 ;i 9i ea )upu0 Era 'arni ne 2i 6itea90 O Ei3 6e9i3 domnu Cali#tratP Eu 2tiu 2i a#ta3 a el ne #:a pu# pentru #tpnul lui3 nd i:a 69ut <n prime8die 6ia!a0 O 1e poate # #e (i pu#0 O Cre9i a pierit 2i neleP O Nu red0 5ai de$rab #:a prpdit0 O A2a 9i 2i eu0 =ar da #:a prpdit3 #e poate $#i0 O A#ta:i mai $reu0 O +reu pn:<ntr:atta nu:i3 domnu Cali#trat3 nd e#te 6oin!a lui =umne9eu0 *e ro$ # mai bei 2:a e#t pa'ar0 1:!i #pun um #:a <ntmplatP 5a#a t u#e0 Intere#at3 domnu #ubpre(e t Balme9 <2i pu#e oatele pe 2ter$ar 2i:2i <ntoar#e ure 'ea #tn$3 u are au9ea mai #ub!ire3 pri6ind <n a ela2i timp 2i u oada o 'iului0 1im!indu:#e ob#er6at3 Bo$9a #e nelini2ti0 O =umneata 2tii 2i eu nu 2tiu3 9i#e el u <ndr9neal0 =a 2tii3 #pune0

91

O 1:!i #pun3 domnu Cali#trat0 %mul meu #e $ndea3 6a#9i 3 la ale lui 2i la mine 2i umbla la deal <n pa#ul alului3 #uind #pre Cru ea *alienilor0 Femeia #e opri0 O EiP o <ndemn3 9mbind3 domnu #ubpre(e t0 1pune0 =e e te:ai opritP O Unii ar putea 9i e 6enea la 6ale0 =ar eu 2tiu mai bine #e du ea la deal0 =ar nu era #in$ur0 A6ea u el nele0 Ei #e mai a(lau <n prea8ma lui doi oameni0 Unul ddu#e l ie alului 2i $rbi#e #pre pi# 3 a # ba$e de #am da nu #:arat ine6a0 Al doilea 6enea <n urma lui )ipan3 pe 8o#3 2i:2i du ea alul de p#tru0 1 2ti!i nu era noapte0 Era 6remea <n a#(in!it0 Unii red a#emenea (apte #e petre noaptea0 Eu am 2tiin! (apta a#ta #:a petre ut 9iua3 la a#(in!itul #oarelui0 Cnd el din deal a ( ut un #emn3 adi # n:aib ni i o $ri83 lo u:i #in$urati 3 el are umbla pe 8o# a lepdat (rul0 Ei:a tra# de la #ub#uoara #tn$ balta$ul 2i3 p2ind (erit u opin ile pe rare3 a 6enit <n do#ul lui Ne 'i(or )ipan0 % #in$ur plitur i:a dat3 dar din toat inima3 a atun i nd 6rei # de#pi i un trun 'i0 )ipan a repe9it <n #u# manile3 ni i n:a a6ut nd # !ipeA a 9ut u na#u:n oama alului0 ;ntor nd balta$ul3 omul #:a opintit u el <n de2ertul alului3 <mpin$ndu:l <n rp0 C'iar <n lipa a eea nele #:a 96rlit a#upra lui0 El l:a plit u pi iorul dede#ubtul botului0 Calul tre#ri#e de #paim0 Cnd a (o#t <mpin#3 #:a du# de:a ro#to$olul0 Cnele #:a pr6lit 2i el0 1:a oprit <nti 'mind <ntrtatA omul a <n er at #:i deie 2i lui o plitur de balta$3 dar dulul #:a (erit <n rp 2i #:a du# tr2 dup #tpn0 A#ta:i0 Cel din urm a <n li at 2:a $rbit dup el din 6r(ul muntelui3 2i #:au du#0 Nu i:a 69ut 2i nu i: a 2tiut nimeni pn a uma0 5untean a t u 2i #e uit3 u bu9ele #trn#e3 tre u oana 5ria0 Ne6a#ta lui domnu Va#iliu3 a 2i ei are erau de (a!3 #ta <ntr:un (el de <n remenire 2i a2teptare0 ;n toat lumea de:a olo erau bnuieli0 Vorbele 2i i# odirile lu ra#er u 'rni ie0 =e i toat lumea <n!ele$ea <ntru t6a i#tori#irea munten ei0 Numai t ei mai mul!i nu:2i puteau da #am de e muierea a#ta #trin umbla u pilde 2i rut!i0 =a are 6reo bnuial3 # #puieA da are 6reun prepu#3 #:l deie pe (a!0 A#emenea u$et #e aduna3 u mnie3 mai ale# <n Cali#trat Bo$9a0 El de la <n eput3 de um a 69ut:o <nti 2i <nti3 a pri eput ne6a#ta oierului 6ine a#upra lui0 4e urm a #tat u rbdare3 <ndoindu:#e #:ar putea um6a de# operi a#emenea (apt are n:a l#at dup ea ni i o urm0 Femeia are # #e 9bat (r (olo# 2i dup a eea are # #e du <n treaba ei0 =ar ea nu #e du ea0 Umbla u 6orbe 2i u intri$i proa#te0 4unea la ale pe ne6a#ta lui Cu!ui0 1tre ura 6orbe de 6r8m2ie Ilenei0 1trnea pe oameni u (eluri de (eluri de <n 'ipuiri0 % l#a0 Ce:i putea (a eP <i era 2i mil de dn#a <ntr:o pri6in!3 i era o 6du6 are:2i uta brbatul0 =e mare mirare e#te um l:a putut de# operi <ntr:o rp a2a de prp#tioa# 2i de #in$urati 0 5ai de mirare #unt alte 6orbe pe are le # orne2te din nou0 Ei a uma : po6e#tea <ntmplrii0 4ro#t 2i tmp ar (i #:2i <n 'ipuie ea a (o#t de (a!0 5ai pro#t 2i mai tmp # read mortul a putut 6orbi0 A#ta n:o mai rede nimeni <n 9iua de a9i0 Ei totu2i3 muierea a ea#ta are:l urmre2te a artat <nto mai lu rurile3 pun t u pun t3 pa# u pa#0 1 (ie ade6rat3 um #pune Ileana3 2i um arta +a(i!a nd nu era <n a2a de otr6it de du2mnie3 # (ie ade6rat #e pot (a e 6r8i 2i #unt o$lin9i <n are po!i pri6i lu ruri tre ute 2i 6iitoareP Un brbat nu poate rede a#taA de2i3 da n:ar (i3 nu #:ar po6e#ti0 )a urma urmei3 # arate de unde 2tie 2i # deie pe (a! lu rurile um #unt0 Etie3 poate3 e6a de la ne6a#ta lui Ilie Cu!ui0 Nepotri6it lu ru e#te # ai de a (a e u a#emenea prietini 2i to6ar2i ti lo2i0 =ar ni i Ilie Cu!ui n:a putut 6edea <n totul lu rurile um #:au petre ut3 <n toate amnun!imile lor0 5ai iudat e#te ni i el nu 2tia bine um a (o#t0 Abia a uma 6ede au (o#t a2a <nto mai0 4e nd i #e <n6lm2eau a e#te u$etri3 Bo$9a3 #im!indu:#e pri6it3 bu pe ner#u(late un pa'ar de 6in3 2i <n unul0 =up a eea3 (r # 2tie um3 lu deodat o 'otrre npra#ni 0 5uierea:i muiere 2i brbatu:i brbat0 El era un brbat3 de are <n nu:2i btu#e 8o nimeni <n 6ia!a lui0 O = balta$ul3 6orbi ei3 <n #tpnit3 <ntin9nd mna <ndrt tre +'eor$'i!0 O 5ai #tai pu!intel3 <l opri (emeia3 a # <n 'eiem pra9ni ul dup u6iin!0 Ce te ui!i3 +'eor$'i!3 a2a la balta$P <ntreb ea dup a eea3 r9ndA e#te # ri# pe el e6aP O A# ult3 (emeie3 mormi u mnie Bo$9a3 de e tot m (ierbi 2i m <n!epi attP Ai e6a de #pu#3 #puneN O Nu te #upra3 domnu Cali#trat3 eu <ntreb pe biet da nu ite2te e6a pe balta$0 O =e#tulN r ni $o#podarul btnd u pumnul <n ma# 2i <nl!ndu:#e de la lo ul lui0 *a murile #e <n6lm2ir3 me#enii #e ridi ar #peria!i0 Ceea e #e ( ea nu era bine3 i era la un pra9ni 0 Bo$9a a6ea <ntru t6a dreptate0 O =e#tulN r nea omul3 de#tulN +la#ul <i r$u2i dintr:o dat0 O =e#tulN 4entru o (apt3 e#te numai o plat0 C'iar da a2 (i eu3 mi:oi primi o#nda de la ine #e u6ine0 =ar nu #unt eu0 Ce ai u mineP O EuP N:am nimi N #e apr muntean a3 uimit mai pre#u# de ori e de o <ntrebare a a eea0

92

O Cum n:aiP mu$i Cali#trat3 <mpr2tiind u do#ul minilor tal$erele 2i pa'arele0 =ar u ine 6orbe2ti tu a2a3 muiereP =ar eP Ai trit u mine3 a # ai a#upra mea 6reun dreptP O +'eor$'i!3 6orbi u mirare (emeia3 mi #e pare pe balta$ e # ri# #n$e 2i a e#ta:i omul are a lo6it pe tatu:tu0 Cali#trat #e #mul#e din lo ul lui3 repe9indu:#e #pre (l u3 a #:2i ieie arma0 Cu!ui i #e pu#e <n (a!3 poprindu:l u bra!ele <n ordate3 a pe un mal0 =ar <n $o#podarul el mare i9bu ni#e rn en mnie0 4li u pumnul pe Cu!ui <n (runte 2i:l lepd la pmnt0 Btu u oatele pe ei de aproape 2i:i drm 2i pe ei0 1e 96rli u oatele pe u2a de# 'i#3 mu$ind0 Vitoria (l(i u bra!ele a din aripi dup el0 Intr:o lip (u 2i ea <n pra$3 !ipndF O +'eor$'i!N d drumul neluiN Fl ul a6ea de mai nainte 'otrt um # (a 0 1e <n ur <n# <n lan!u$3 <n otlonul 2urii0 4rin lu irea amur$ului3 Bo$9a <l 69u 2i #e pr6li pe:o oa#t a#upra lui0 Atun i nele ddu un urlet (ioro#0 I9bindu:#e <nainte3 'elli 9u$rumat0 I9bindu:#e a doua oar3 rup#e lan!u$ul0 Bo$9a <l o oli3 er nd # apu e3 dintr:un #alt3 bra!ul (e iorului u balta$ul0 ;mpun# de alt !ipt al (emeii3 (e iorul mortului #im!i <n el re# nd o putere mai mare 2i mai dreapt de t a u i$a2ului0 4rimi pe Bo$9a <n umr0 II ddu <ndrt0 Apoi <l lo6i # urt u mu 'ea balta$ului3 <n (runte0 Cali#trat Bo$9a 2o6i0 Cnele #e npu#ti la bere$at3 me#te nd mormiri #lbati e u #n$e0 %amenii (ur <ndat a#upra lor0 1ubpre(e tul porun i ui6a3 r nind3 # 'eme pe lo 8andarmii de la ma#a ea mi din #u!a din (undul o$r9ii0 Venir 2i 8andarmii <n (u$0 Ilie Cu!ui #e #upu#e numaide t0 Cele dou (emei bo eau3 ble#temnd rutatea a elei muieri #trine0 %amenii de#pr!ir pe ne3 btndu:l u de#pi turi de lemn3 6r#nd a#upra lui ap3 <n6elindu:l <ntr:un !ol 2i tr$ndu:l0 Adu#er pe Bo$9a pe bra!e 2i:l <ntin#er pe pri#p0 1e ( u#e <ntuneri 0 Cine6a a2e9 pe pri 'i iul (ere#trei3 <nluntrul $eamului3 o lumin0 Ne6a#ta lui domnu Ior$u Va#iliu eru numaide t ap0 ;i adu#e Vitoria o(a din a#a ea mi 0 Amndou #tropir pe rnit0 Bo$9a $(ia 2i pu(nea0 ;n et:<n et #e lini2ti 2i:2i <ntoar#e pri6irile obo#ite <ntr:o parte3 <n#pre oamenii aduna!i0 5untean a <ntreb u 6o e durF O 5ai 6rei e6a3 omuleP %mul ( u #emn u pleoapele0 5ai 6oia e6a0 O Ce 6reiP O Vreau # m mrturi#e# 0 1e ( u t ere0 4reotul el btrn 2i burdu'o# <2i ( u lo 3 $(ind0 Brba!ii #e de# operir0 "andarmii 6orbeau tare <n prea8ma 2urii3 punnd (elurite <ntrebri lui Cu!ui0 Cei de ln$ rnit <i !i#tuir0 Ei t ur 2i 6enir <n 6r(ul de$etelor #pre adunare3 adu nd 2i pe pri9onier0 Cu!ui mormiaF O N:a6e!i # m a#upri!iA n:a6e!i # m u ide!i0 Eu #pun de bun:6oie0 Ei # #e 2tie a (o#t <nto mai um a artat (emeia mortului0 %amenii !i#tuir din nou0 %mul el mare3 <ntin# pe pri#p3 <n epea # 6orbea# 0 O 4rinte3 9i#e Bo$9a3 $(ind iarA eu 6d #e poate <ntmpla # pier0 4entru a#ta3 (a mrturi#ire ai ea3 # #e 2tie eu am plit <ntr:ade6r pe Ne 'i(or )ipan 2i l:am pr6lit <n rp3 dup um a do6edit ne6a#ta lui0 N:am <n!ele# de unde 2tieA dar <nto mai a2a e#te0 O 4rinte3 2opti muntean a3 # #puie 2i de e0 .nitul pri epu0 O Am ( ut (apta a#ta a #:i lum oile0 Am #o otit nu #:a mai a(la nimi 0 A uma turma oierului # #e <ntoar <napoi3 dup dreptate0 O Bine3 $ri tr #ine Vitoria0 Bo$9a <2i a!inti o 'ii a#upra ei0 Erau o 'i ume9i <n are plpiau lumini!e0 .uptura bu9ei de #u# prea un r# #traniu0 O 4rinte3 6orbi el iar3 u nelini2te3 # nu m la2i # mor a2a0 4une a#upra mea patra(irul 2i ite2te:mi de9le$area0 5 ro$ de ne6a#ta a#ta 2i de (e iorul ei # m ierte0 Vitoria ( u #emn lui +'eor$'i! # #e apropie0 O Ierta!i:m0 O 4oate # tria# 3 2opti Vitoria0 1tpnirea (a e 2tie u el0 O Iart:m3 (emeieN eru muribundul0 5:a #u$u2at nele0 5 du 2i eu dup Ne 'i(or )ipan 2i trebuie # m ier!i0 O =umne9eu # te ierte3 <i 9i#e Vitoria0 <2i #trn#e bu9ele3 <l pri6i ne lintit o 6reme0 =up a eea #e retra#e0 O Vin <n oa e3 +'eor$'i!3 6orbi ea3 tre9it din nou de $ri8i multe0 Ve9i de !e#al aii3 dup moda nou are am a(lat:o ai i3 2i:i <ntre2te u or93 i drumurile <n nu ni #:au #(r2it0 Fa em u

9,

domnu *oma toate #o otelile 2i:i pltim in#tit3 mul!mindu:i (rumo#0 4ltim preo!ilor3 oamenilor are #:au o#tenit 2i tuturora0 4e urm3 #tm 2i ne 'odinim trei 9ile3 dup are (a em para#ta#ul <nti tatlui tu0 ;ndat ne <n lrm 2i ne du em la apa 4rutului la Ete(ne2ti3 a # unoa2tem turma de la .aru0 1o ot mer$nd u #por3 pe 6reme bun3 ne putem <ntoar e iar ai i <n 1aba#a3 a # (a em para#ta#ul de nou 9ile0 Apoi ne du em din olo la "i8ia3 a # 6orbim u ba iul Ale7a 2i # ne al tuim u el pentru <ntoar erea oilor tr mun!i3 unde a6em to mit p2unea de 6ar0 )a patru9e i de 9ile 6om (i iar ai i 2i 6om ru$a pe domnu *oma 2i pe printele # ne:a8ute a <mplini datoria de patru9e i de 9ile0 Atun ea om (a e pra9ni mai bun3 u arne de miel de la turma ea nou0 %m adu e atun ea de la mn#tirea Vrati ului 2i pe #or:ta 5inodora3 a # unoa# mormntul0 E:apoi dup a eea ne:om <ntoar e iar la 5$ura3 a # lum de oad toate te:am l#at0 Iar pe #or:ta # 2tii ni i :un 'ip nu m pot <n6oi a #:o dau dup (e iorul a ela nalt 2i u na#ul mare al d# li!ei lui *opor0

.EFE.INE I1*%.IC%:)I*E.A.E HANU ANCUEI IB.WI)EANUF Ca nu6eli#t3 dl 5i'ail 1ado6eanu n:a dat drumul <n lume unor tipuri populare3 a de pild Cara$iale : de altmintrelea uni ul no#tru reator <n $enul a e#ta0 =ar d:#a 2tie a nimeni altul # adu <n # en oameni 6ii0 =l 1ado6eanu are puterni 6i9iunea $e#turilor3 prin are per#ona8ele <2i 6de# mi2 rile #u(letului lor0 1:ar 9i e a ea#t 6i9iune <l tirani9ea93 d:#a nu poate # nu 6ad um #e omport per#ona8ele are intr <n # en0 Cnd An u!a a au9it e brbat apri$ 2i e u eritor de (emei a (o#t Ne ulai I#a de la Blbne2ti <n tinere!ele lui : ea ?2:a <nl!at #prn enele 9mbind3 2:a potri6it mr$elele la $t 2i rli$ele de pr la ure 'iu2i3 2i nd 69u pe ma9il #e <ntoar e #pre noi3 <i tre u pe dinainte u2urel3 mldiindu:#e um 2tia ea :i #ade bine@0 E a ea #tare #u(letea# pe are a indi at:o Flaubert <n uno# utul pa#a8 unde ne arat pe 5:me Bo6arK impre#ionat de un ilu#tru de repit ruia <i mer#e#e 6e#tea a (o#t amantul re$inei 5ria Antoaneta u 6reo 8umtate de 6ea <n urm0 E a ea tre9ire a o 'etriei ori rii (emei ade6rate3 nd #imte ma# ulul de ra# : (ie 2i bene(i iind numai de (aima $loriei tre ute : pe are dl 1ado6eanu a redat: o3 nu di# ur#i63 i numai prin $e#turile (emeii3 att de # urt3 att de #u$e#ti6 2i att de on(orm u ate$oria #o ial din are (a e parte An u!a0 V000X +arabet IB.WI)EANU3 <n ? Via!a romnea# @3 nr0 13 ianuarie 192, 4E.4E11ICIU1F Hanu An u!ei e#te mai mult de t o <n#ilare de ba#me3 e#te un tot or$ani 3 o atmo#(er bine de(init3 atmo#(er de autenti (eerie epi 3 9on (erme at <n are u6ntul trie2te 2i de2teapt e ouri de din olo de <n6eli2ul lui de #onuri3 <n are oamenii #e mi2 3 (aptuie# 2i u6nt <ntr:un ritm ireal3 mai mult de proie ta!i3 lip#i!i de pre i9ia tuturor dimen#iunilor3 nede#pr!i!i de pla enta de 6i# e:i $enerea9 2i le ampli(i mi#terul0 Nu red # $re2e# alturnd de Hanu An u!ei3 2i a al tuire epi 3 2i a atmo#(er de poe9ie3 dar u mult mai pre#u#3 prin per(e ta ei unitate de ton 2i prin re9onan!a $ra6 e trie2te <n #u(lete3 de ealalt #uit3 pre!ioa# printr:un umor de rar alitate3 din Co o#tr ul alba#tru0 1puneam ?re9onan! $ra6@0 ;ntr:ade6rF Hanu An u!ei e6o 6remuri apu#e 2i melan olia ine6itabil #e de#prinde nu numai din # ri#ul u tonuri de plu2 al po6e#titorului : 2i e#te3 6 a#i$ur3 (a! de # ri#ul <ndea8un# de poeti al d:lui 5i'ail 1ado6eanu un pro$re# :dar 2i din perindarea attor <ntmplri <ntr:un ar'ai ton de roni 0 CNi iodat3 de alt(el3 <nrudirea # ri#ului d:lui 1ado6eanu u #tilul roni arilor moldo6eni tre are a n9uit n:a (o#t mai i9bitoare 2i nu i:a i9butit mai mult a <n Hanu An u!ei0D Cu (ie e nou i#pra63 u (ie are nou ba#m3 din 6rte8ul de pra( al balaurului #au al <n ierrii de la ?Fntna dintre plopi@3 din tn$uirea impoiului orbului #rman3 din reti en!ele 2i amne9iile de po6e#titor btrn ale lui &a'aria Fntnarul3 pentru are 6orbe2te )i!a 1alomia : e admirabil portret 2i a e#ta al (emeii are #e la# $reu pornit 2i pe are nimi n:o opre2te <n urmN : din toa#turile di6er2ilor po6e#titori3 <n #pe ial al lu$rului +'erman de la =urau3 u6io# e nu uit totu2i # adu un in#inuant 2i 6i lean elo$iu 6inului3 a 2i tuturor to6ar2ilor de ta lale3 din 9mbetul di# ret al 'an$i!ei <n are to!i ei de (a! re6d pe mai :#a3 din lumina #tin# a o 'iului pe are pitanul de ma9ili l:a pierdut la <n ierarea de la ?Fntna dintre plopi@ pentru o dra$o#te a lui3 pentru un pui de !i$an (rumoa# : din toate <ntmplrile <n(2urate <n 6erbul <n(lorit u ale#turi de (lori de mp undind dintr:o 6l ea 2i aromat de mirea#m ar'ai 3 din roni i3 #e de#prinde un #en# adn a o le$e impla abil3 dul e a o umbr de dealuri ti'nite3 rotirea de aripi de enu2e a timpului e tre e3 a 6ie!ii e #e ltore2te3 a mor!ii are ia pe ne#im!ite0 =e a eea 6orbeam de re9onan! $ra60 Ei <ntr:ade6r3 nd #uita a ea#ta le$endar #e termin 2i to!i adorm3 are pe unde apu 3 obo#i!i de po6e2ti 2i de butur3 2i nd3 <n mie9 de noapte3 umbra demonului #e #imte tre nd prin aer3 <n!ele$em toat a ea#t (eerie epi a trit3 a un mira83 $ra!ie 6r8itore2tei e6o ri a po6e#titorului0 Ei <n n:am #pu# totul de#pre arta epurat a po6e#titorului3 de#pre atmo#(era unitar 2i de o $ra!ie 6etu#t:duioa#3 are de attea ori aminte2te epopeele na!ionale #trine0 =e te ori iar nu:!i 6in <n minte adieri din *ara# Bulba #au 'iar din mira ulo#ul Co#ta Berlin$N .areori <n#u2irea de petenie a d:lui 5i'ail 1ado6eanu :a el dar de e6o are epi u are e <n9e#trat rap#odul : #:a reali9at mai de#6r2it 2i u mai mult art a <n Hanu An u!ei0

9J

4E.4E11ICIU13 5i'ail 1ado6eanuF Hanu An u!ei3 Cartea romnea# 3 <n ?Cu6ntul@3 ,1 martie 1928 CW)INE1CUF Hanu An u!ei e#te apodopera idili ului 8o6ial 2i a #ubtilit!ii barbare0 Formal3 # rierea e un (el de =e ameron <n are !i6a obi2nui!i ai unui 'an #pun ane dote3 <n #ine (oarte indi(erente0 E#en!ial e#te #tarea de (eri ire material <n(ptuit de oa#pe!i0 Ei trie# la modul Canaanului3 o#ptnd numai u arne (ript 2i bnd 6in3 <n# dup o rnduial are ere ini!iere0 Fie are po6e#te2te u ul i a <n mnF ?000 Noi3 ai i3 : e7pli mo2 )eonte &odierul : de nd !in eu minte3 <n de pe 6remea An u!ei elei dedemult3 am luat obi ei # <ntemeiem #(aturi 2i # ne <ndeletni im u 6in din ara:de:"o#0 +u#tnd butura bun3 a# ultam <ntmplri are au (o#t0 1o ot eu3 in#tite omi#e Ioni!3 nu #e mai $#e2te alt 'an a a e#ta t ai umbla drumurile pmntului0 A2a 9iduri a de etate3 a2a 9brele3 a2a pi6ni! : a2a 6in : <n alt lo nu #e poate0@ Vinul e adu# de An u!a <n o(iel plin3 u ul i a mereu nou0 ;nainte a po6e#titorul #:2i <n eap i#toria3 to!i 6r ul elele <n o(iel 2i lutarii nt0 =in nd <n nd3 An u!a adu e de la (o pui (rip!i <n !i$l0 Cnd 6ine mu2teriu3 An u!a <l <ntmpin u pui (rip!i <n tal$er de lut 2i u pit proa#pt0 % alt(el de e7i#ten! a ea#t lume nai6 nu poate $ndi0 Un ne$u#tor de lip# anie pi at la 'an e i#pitit a#upra #trint!ii 2i 2tirile de#pre mn rile de i6ili9a!ie umplu de turburare pe to!i0 4e prin ipiul =e ameronului #e de#(2ur 2i 1oarele <n balt #au a6enturile Ea'ului3 <ntr:o #tili#ti mai arti(i ioa#0 =in toat opera lui 1ado6eanu re9ult o on#tatare #tatorni F #pre a reali9a un uni6er# lini2titor pentru o 'iul #u e #u(er de a$lomerarea uman3 # riitorul #e #lu8e2te mereu de mi2 ri re$re#i6e0 +0 CW)INE1CU3 *endin!a na!ional0 5omentul 19-10 50 1ado6eanu3 <n I#toria literaturii romne de la ori$ini pn <n pre9ent3 Bu ure2ti3 Funda!ia re$al pentru literatur 2i art3 19J13 p0 //20 VIANUF 5e2ter pri eput e#te 1ado6eanu nd e#te 6orba # <n6ie o (i$ur #au o #itua!ie printr:o tr#tur uni 3 o ima$ine #au o ompara!ie0 =e# rieri mai <ntin#e3 u a umulare de note 69ute3 nu lip#e# <n opera att de <ntin# a po6e#titorului3 <n are oamenii #unt e6o a!i uneori <n (i9ionomie #au <n portul lor0 *otu2i3 1ado6eanu pare a pre(era 6i9iunea (ul$urant3 luminat <n # prarea unei # ntei3 a ?$e#tului@ rapid 2i elo 6ent0 Iat pe du ele Valentin3 $entilom al lumii 6e 'i3 6orbind ne$u#torilor popo#i!i pe ln$ arele lorF ?=omnul du e Valentin 2i:a ple at #pre noi oi(ul u pan3 mul!umindu: ne@ C5ria:#a 4uiul 4duriiD0 Vi9iunea e#te on#truit din per#pe ti6a ne$u#torilor3 a ror nai6itate e#te i9bit de podoaba a6alerea# a du elui3 oi(ul lui u pan0 Altdat3 (emeile din Brabant #unt e6o ate ?CbtndD pa6a8ul de rmid u #abo!ii lor de lemn 2i Cr9ndD din toat (iin!a3 a un lapte are #e um(l@ Cibid0D 4u!inele <n#emnri ale a e#tei ob#er6a!ii <n6ie o <ntrea$ lumeF pa6a8ul de rmid al <n$ri8itelor a2e9ri omene2ti din Brabant3 #abo!ii portului ara teri#ti al lo ului3 uno# uta 8o6ialitate a poporului are <l lo uie2te0 Compara!ia (inalF ?r#ul a un lapte are #e um(l@ e#te alea# din #(era de <ndeletni iri a a elora2i oameni000 % lume <ntrea$3 un <ntre$ de or3 <n te6a u6inteN <n Hanu An u!ei ia u6ntul la un moment dat 9odierul3 tre9ind din 6i#rile #ale pe printele +'erman3 pe are po6e#titorul ni:l adu e 6iu <n (a!a o 'ilor3 u un #in$ur u6ntF ?*o!i ne:am <ntor# pe dat tre 9odier3 2i #:a ridi at 2i printele +'erman din barba #a@0 .idi ndu:#e din barb3 a dintr:un uria2 aier <n are #:ar (i $#it u(undat <n <ntre$ime3 (i$ura printelui +'erman dobnde2te un deo#ebit relie(0 Iat pe oa#pe!ii Hanului An u!ei io nind ul elele u 6inF ?Noi am ( ut iar mare 96oan3 $rmdind ul elele #pre barba in#titului ne$u#tor@ Cibid0D0 =e o rar putere e#te3 <n Hanu An u!ei3 e6o area orbului adu# # po6e#tea# lun$ile #ale rt iri <n !rile redin!ei pra6o#la6ni eF ?Femeia 6enea <nainte3 omul e6a mai <ndrt3 u apul pu!in <nl!at 2i prnd a a# ulta u mare luare:aminte 96oana 2i $la#urile de la (o ul no#tru@0 .i$iditatea atitudinii orbilor e#te redat ai i printr:o #in$ur tr#tur de penel0 Cnd orbul #e $#e2te3 <n #(r2it3 <n mi8lo ul oa#pe!ilor3 po6e#titorul nu $#e2te ne e#ar de t a ea#t #umar nota!ieF ?El #e opri 2i lumina <i btea obra9ul ne lintit <mpre#urat de barb alb@0 ?%bra9ul ne lintit@ ne 6de2te u putere aparen!a 'ierati a orbului0 Cnd3 <n #(r2it3 orbul3 re u erit de amintirile lui3 <2i <ntrerupe pentru o lip po6e#tirea3 # riitorul adau$F ?Apoi obra9ul i #e <ntoar#e iar #pre noi 2i 9mbi <n noaptea:i prelun$@0 A eea2i e onomie a mi8loa elor3 u a eea2i putere #u$e#ti63 ne <ntmpin <n e6o area a#pe telor de natur0 Iat #unetele (r e ou <n mi8lo ul pdurii iernati eF ?&adarni ar da $la#3 9adarni ar detuna u arabina0 1unetele ad la o #ut de metri3 a ni2te 6rea# uri@ C% 'i de ur#D0 Vntul porne2teF ?Un (ior de 6nt #o#i <ntre noi din 6alea 5oldo6ei@ CHanu An u!eiD0 1 riitorul nu ne #pune ni i (iorul de 6nt ?6ine@3 ni i el ?a8un$e@0 El ne #pune ?#o#e2te@3 adi a8un$e la o de#tina!ie pe are 2i:ar (i propu#:o mai dinainte3 a 6enit purtnd o 6e#te pe are trebuie #:o omuni e0 Impre#ia #in$urt!ii unei a2e9ri 6ii altdat3 <n mi8lo ul unei naturi are nu <mprt2e2te #oarta de 6remelni ie a oamenilor3 ne e#te redat u mre!ie <n # urta <n#emnareF ?Am a8un#3 nu <n tr9ie 6reme3 ai ea3 la Hanu An u!ei elei de:atun i0 Era <n 'i# 2i #e a(la numai u luna <n #in$urtate0@ V000X 1ado6eanu a notat u mult pre i9ie limba poporului3 mai u #eam pe a eea a moldo6enilor #i 2i3 <n a ea#t pri6in!3 numele lui poate (i alturat de a el al marelui <nainta23 Ion Crean$0 *otu2i3 #pre deo#ebire de Crean$ 2i3 mai u #eam3 <n epo a lui mai nou3 eea e <l preo up3 din pun t de 6edere lin$6i#ti 3 nu e#te redarea reali#t a 6orbirii urente3 i #tili9area ei3 <nl!area ei arti#ti la un ni6el are:i d nu 2tiu e timbru $ra6 2i #rbtore# 3 deopotri6 u un te7t al litur$'iilor0 Cine #trbate #eria po6e#tirilor pe are le debitea9 di6er#ele per#ona$ii din Hanu An u!ei <n!ele$e numaide t 6orbirea nu e#te <mprumutat mi8loa elor limba8ului urent3 i unui mod al e7pre#iei elaborat <ntr:o 6e 'e ultur3 <n are (ormele urteniei 2i #im!ul nuan!elor e#te att de de96oltat3 <n t <mprumutndu:le oamenilor #i # riitorul <i <nal! <ntr:un plan u mult dea#upra realit!ii0

9/

*udor VIANU3 .eali#mul arti#ti 2i liri F 50 1ado6eanu3 <n Arta pro9atorilor romni3 Bu ure2ti3 Editura Contemporan3 19J10 CI%4.A+AF Hanu An u!ei e o arte de atmo#(er0 4o6e#titorii aut mereu analo$ii <n tre ut3 $ndindu:#e la domniile lui Ip#ilante3 Calima' 2i 5i'ail 1tur9a0 ;ntoar erea <n timp du e la re6erbera!ii liri e3 mai to!i re(erindu:#e din nd <n nd la ? ealalt An u!@3 mama elei 6ii0 ?4e 6remea a eea3 ob#er6 omi#ul Ioni!3 tot <n a e#ta lo ne a(lam3 <n prea8ma (o urilor 2i a arlor u mu#t3 u al!i oameni are a uma:# oale 2i ul ele0 Ei An u!a ealalt 2edea a 2i a#ta3 tot <n lo ul a ela3 re9emat de u2orul u2ii3 2i a# ulta e #puneam eu000@ 4er#pe ti6a adau$ tre utului poe9ie0 ?1ra !ar moldo6enea# N Erai mai (rumoa# <n tinere!ile mele@3 e7 lam pitanul de ma9ili3 pre$tindu:#e # e6o e o a6entur eroti 0 ?A uma trie2te o lume nou 2i be i#ni @3 <ntre2te3 <n alt lo 3 me2terul Iena 'e0 V000X <n# Hanu An u!ei e 2i o arte a (ilo9o(iei populare3 ( nd elo$iul 6ie!ii urate3 al bunt!ii 2i prieteniei0 Nu 6inul 2i bu atele u aer de bel2u$3 <n realitate (ru$ale3 on#tituie bal#amul utat0 Un u6nt are #e aude de# e a ela de <n!elep iune3 a ea#ta pre#upunnd alit!i umane !inute <n in#te0 )a popa#ul de la 'an3 oamenii pe are numai 'a9ardul i:a adunat <ntr:un di6an3 ln$ a elea2i (o uri3 #e $#e# prieteni 2i (ra!i3 bu urndu:#e 2i <ntri#tndu:#e la uni#on0 4entru ei omenia <n#eamn a te a#o ia din tot #u(letul #u(erin!ei altora3 dar 2i a:i a#o ia pe al!ii mul!umirii proprii0 ;n ?nea$ra (ntn a tre utului@3 ei aut #emni(i a!ii 2i pilde3 aprobnd #au dete#tnd u toat (iin!a0 ;ntrea$a lor (ilo9o(ie re#pir o $ra6itate (r u# iune 2i o mare lini2te <n (a!a lu rurilor0 4rietenia de6ine o ne e#itate #u(letea# 0 ?Iubi!ilor prieteni3 u6ntea9 pitanul de ma9ili3 mie mi:a pl ut totdeauna # beau 6inul u to6ar2i0 Numai dra$o#tea e#te #in$urtate0 =i6anul no#tru:i #lobod 2i de# 'i# 2i:mi #unte!i to!i a ni2te (ra!iN@ Caden!a po6e#tirii3 per(e t ade 6at (aptelor3 probea9 o mare #en#ibilitate pentru nuan!e0 1a6oarea r!ii #t <n #pe ial <n limb3 nu <n (abula!ieA o limb nd eremonioa#3 nd obi2nuit3 tre nd u2or de la re$i#trul liri la a ente epi e0 Impre#ionea9 nd ar'ai#mul u re9onan!e roni re2ti3 nd re6eren!a ri#tali9at <n (ormule3 nd di6er#itatea e7pre#iei (i$urate0 V000X Capodoper de un e 'ilibru de#6r2it3 mu9i al 2i unduitoare3 $ra6 2i #ur9toare3 <n are #e armoni9ea9 eroi ul 2i m'nirea3 pa#iunea 2i re#emnarea3 a entul polemi 2i prietenia3 Hanu An u!ei <n nt printr:o art pentru erul liber3 ea mai apropiat temperamentului #ado6enian0 Epi a de o mre!ie lini2tit 2i (a# ina!ia liri #unt #pe i(i e a e#tei arte0 Cu parti ularit!ile #ale na!ionale3 Hanu An u!ei e#te e 'i6alentul romne# al elebrelor 4o6e#tiri din CanterburK ale lui C'au er0 Con#tantin CI%4.A+A3 5i'ail 1ado6eanu3 Bu ure2ti3 Editura tineretului3 19II3 p0 /83 I-:I13 I20 V)A=F Hanu An u!ei e#te artea po6e#tirilor3 a ?i#toriilor@ de demult3 a ini!ierii <n arta de#6r2it a nara!iunii0 C i i lul a e#ta are 6aloarea unei ?arte poeti e@ pentru <n!ele$erea #tru turii po6e#tirii3 pentru de antarea treptelor 2i etapelor ompo9i!ionale ale $enului0 E7i#t o dubl ipo#ta9 <n #ituarea elor dou elemente ale po6e#tiriiF po6e#titor 2i <ntmplarea e6o at de a e#ta0 Ea on#t <ntr:o dubl pre9en!F omentatorul prim :inter6enind mai ale# u menirea de a #epara planul e6o rii de a ela al timpului pre9ent C nd #e po6e#te# i#tori#irileD : 2i eroul i#pitit # re 'eme dintr:un tre ut mai apropiat #au mai ne$uro# <ntmplri tra$i e #au pl ute prin de9nodmntul lor0 1ituarea <n momentul ini!ial al i lului apar!ine unui omentator a(lat la 'an3 el are 6a re!ine 2i memora (ie are lip3 retrind apoi $e#turi 2i u6inte3 #unete 2i modula!ii nea2teptate3 inter6enind u di# re!ie <n momente de mare <n ntare0 4re9en!a #a !ine mai mult de ompo9i!ie3 delimitnd #au relund <ntr:o # riitur liri moti6e intonate #au a2teptate0 4re9entndu:i pe eroi3 mrturi#indu:2i #ati#(a !ia pentru o 6e 'e prietenie3 entu9ia#mndu:#e pentru ? nte ul 5ioarei@3 'emnd timpul odi'nei #au al nop!ii3 re!innd mi2 ri 2i $e#turi noi3 po6e#titorul apropie lipa primei po6e#tiri 2i apoi a elorlalte (rnturi de 6ia!0 E#te <n eputul pentru <n orporarea de(initi6 <n #uita melodi a po6e#tirilor0 ;ntmplrile apar!in po6e#titorilor3 'iar da uneori inten!ia de obie ti6are #ur6ine mai mult din moti6e de natur intim3 moti6e pornite dintr:o natural di# re!ie #u(letea# 0 =ar ritmul po6e#tirii #e <nte!e2te 2i atun i +'erman uit de <n eputul 6a$ 2i #e de96luie a prta2 la ele po6e#tite3 dup um Con#tantin 5oto 6a uta # p#tre9e o on6en!ional deta2are de ele petre ute3 iar Iena 'e Corop arul 6a men!ine : a modalitate in#inuant : re9er6ele unei di#imulri (ire2ti <n ondi!iile <ntmplrii temerare al rei martor a (o#t0 ?=e9aprobarea@ #a pentru ura8ul lui *odiri! Catan impune a# ulttorilor to mai re6er#ul 2i lauda (aptelor lui0 1unt a2adar modalit!i di6er#e <n a eea2i poli(onie de ritmuri 2i modula!ii nuan!ate3 alerte #au domoale3 adunate <ntr:o rea!ie unitar3 <n 'e$at0 Unitatea <ntre$ului i lu <n# apar!ine mai ale# al tuirii 2i ontinuit!ilor <n nara!iune0 Ne a(lm <n (a!a unei #tru turi narati6e de(initorii pentru dimen#iunile epo#ului3 <n $eneral3 2i pentru etapa po6e#tirii3 <n #pe ial0 Formula Cpentru <n po6e#tire a 2i <n 6e 'ea epopee #tru tura rituali 6ine dintr:un (el de eremonial inebranlabil o(i iat u #olemnitateD pro6ine dire t din i lurile orientale C% mie 2i una de nop!iD 2i dintr:un moment (ertil al #pe ieiF literatura prerena# enti#t 2i rena# enti#t0 V000X E7i#t <n# 2i un alt timp al po6e#tirilor3 al ontinuit!ii lor3 prin umbra An u!ei de altdat 2i prin ea de a um3 <ntr:o per(e t #imetrie de $e#turi 2i atitudini0 4o6e#tirile #unt uneori #tampe <n#u(le!ite prin mi2 are 2i lumin0 Uneori ele (i7ea93 <ntr:o anume tonalitate 2i per#pe ti6 #pa!ial3 momentul el mai inten#0 4ri6ind u o 'ii amintirilor3 rena# lumino9it!i are (i7ea9 rmpeie dramati e0 In lumina r#ritului de #oare pri6e2te par #pre +'erman apul lui Haralambie3 iar din deprtare3 ?<n6luit <n lumin 2i pulberi@3 re2te #ilueta unui lre!0

9I

=i#tan!a mi8lo e2te o apari!ie de le$endF a eea a pitanului Ne ulai I#a 3 dar a eea2i di#tan! are a uit!i #onore 2i 6i9uale tulburtoare pentru amintirile eroilor0 Apari!ia 5ar$i din apa ia9ului3 <n lumina a#(in!itului de #oare iri9nd pe#te balt3 #au umbra ei <n noapte repre9int moti6e ale unei ima$ini de ea mai pre$nant pla#ti itate0 E 6orba de o 6i9iune uneori dramati 3 e7pre#i6 2i #u$e#ti6 to mai prin #ituarea <n per#pe ti6 #pa!ial: olori#ti a a e#tor tablouri ma$i#trale0 V000X 5obilitatea 2i dinami a <ntmplrilor #e e7pli 2i prin a ea e7emplar apa itate a # riitorului Crele6at remar abil de +0 IbrileanuD de a proie ta #iluete3 prin #u$e#ti6itatea pla#ti a $e#tului0 E#te <n a ea#t ?art a $e#tului@ o mare on entrare a mi2 rii <n nota!ia ea mai pre i#3 <n orporat <n #pa!iul unei nara!iuni onden#ate0 1itua!ii 2i mi2 ri #u(lete2ti #e re9um prin repre9entarea lor pla#ti 0 ?<mpun$nd <ntr:o parte u apul@3 An u!a a# ult u6ntul tare al omi#ului3 iar lre!ul ?lune a@ #pre ei de la 'an in#pirnd de pe a um impre#ia de#pre o pre9en! deo#ebit0 1onorit!ile r#ului 5ar$i3 ori mi2 rile An u!ei3 $e#tul iobanului e (a e a oala arun at pe#te (l ri # # oat un !ipt <n <ntuneri 3 #unt tot attea atitudini 2i ptrun9toare mi2 ri ale unor pre9en!e arti#ti e durabile pentru re epti6itatea ititorului0 Ion V)A=3 *reptele po6e#tirii0 I0 A# ultnd i#tori#iri la Hanu An u!ei3 <n 6oi0 =e# operirea operei : omentarii de teorie literar0 Clu83 Editura =a ia3 19B-3 p0 12I:l,-0 .%*A.UF Arta po6e#tirii <n po6e#tire #au a ?po6e#tirii <n ram@ C?.a'mener9lun$@3 um nume# a e#t pro edeu teoreti ienii $ermani3 ?roman tiroir@3 um <i #pun (ran e9iiD 6a atin$e per(e !iunea3 la 1ado6eanu3 <n Hanu An u!ei0 *e'ni a a ea#ta e (oarte 6e 'e3 mai 6e 'e de t Bo a io3 are o apli a att de #imetri <n al #u =e ameron3 urmat de emulul #u3 en$le9ul C'au er3 <n CanterburK *ale#3 ori de 5ar$areta de Na6ara <n al #u Heptameron0 4oate (i a(lat <n r!ile populare3 de (elul 1indipei Cprelu rat deo#ebit de ur#i6 de 1ado6eanu <n#u2i <n =i6anul per#ianD #au <n Halima3 din are # riitorul moldo6ean la# de a#emeni o 6er#iune proprie0 Foarte 6e 'e3 ea e#te <n a ela2i timp (oarte nou3 (iind o $#im apli at3 <n di(erite moduri3 <n inemato$ra(ie 2i <n a2a: numitul teatru epi modern3 u a6anta8ul de a putea tran#(orma po6e#titorii <n2i2i <n per#ona8e ale nara!iunii de adru0 Ea are3 totodat3 un pro(und ara ter popular:(ol lori 0 I$nornd:o poate3 Anton 4ann 2i Crean$ au apli at:o #pontan0 C i e alt e6a #unt 4o6e#tea 6orbii3 % 2e9toare la !ar 2i3 <n anume 'ip pri6ite3 #uita de po6e#tiri din Amintiri3 de t ni2te po6e#tiri <n ram le$ate <ntre ele3 ur$nd (ire# una dintr:altaP Ne ul e <n#u2i nu e #trin de a e#t mod #tru tural de a po6e#ti3 iar dintre # riitorii #trini moderni3 a$rea!i mult de 1ado6eanu3 poate (i amintit <n a e#t #en# *ur$'enie63 u 4o6e#tirile unui 6ntor3 tradu#e romne2te u mare mie#trie de reatorul Hanului An u!ei0 Hanul <n#u2i de6ine un (el de per#ona8 al po6e#tirii de adru0 A2e9at la r# ru e de drumuri 2i de 6ea uri3 el adpo#te2te3 a o etate3 pe po6e#titori 2i a# ulttori3 u to!ii iubitori de 6in din ara:de:"o#3 but din oal nou de lut ro2u3 dup ritualul lui =abi8a:Vod3 e6o at de Ne ul e 2i de Emine# u0 V000X )iri#mul #ado6enian3 <n6luitor3 tran#pune adunarea de la 'an3 a 2i <ntmplrile po6e#tite a olo3 <ntr:un timp i#tori nedeterminat0 Hanul repre9int 5oldo6a dintotdeauna3 !ar a oamenilor #impli3 u obi eiuri ar'ai e3 u pra ti i #6r2ite rituali 2i u <ntmplri are #e #u ed dup date alendari#ti e0 =i(eritele An u!e are #e perind a #tpn la 'an #unt par una 2i a eea2i3 <n o 'ii $enera!iilor de butori 2i po6e#ta2i0 ;n#2i ur$erea melodi a propo9i!iei narati6e3 ba9at pe #u e#iuni de imper(e te Ca2a:numitul imper(e t iterati6D3 #u$erea9 a ea#t ima$ineF ?*aberele de ar nu #e mai i#to6eau0 )utarii ntau (r oprire0 Cnd deau3 dobor!i de trud 2i de 6in3 #e ridi au al!ii de prin otloanele 'anului000 Ei la (o uri3 oameni <n er a!i 2i me2teri (ri$eau 'artane de berbe i 2i de 6i!ei3 ori prpleau lean 2i mrean din 5oldo6a0 Iar An u!a ea tnr3 tot a m:# de #prn enat 2i de 6i lean3 umbla a un #piridu2 <n olo 2i <n oa e3 rumn la obra8i3 u atrin!a:n bru 2i u mne ile #u(le ate3 <mpr!ea 6in 2i mn ri3 r#ete 2i 6orbe bune0@ V000X 4o6e#tirea are d #en#ul <ntre$ului i lu 2i tre are on6er$ toate elelalte e#te Ne$u#tor lip# an0 5oldo6enii #unt oameni #tatorni i <n toate3 trie# din #ul lor : um ar 9i e Crean$ : 2i #e mul!ume# u roadele pmntului #trmo2e# 0 Un in#tin t i#tori <i (a e re(ra tari la <nnoirile i6ili9a!iei3 2i in6en!iile te'ni e #unt pri6ite u #u#pi iuneF ?Cine 2tie e ti lo2ie nem!a# a mai (i@3 mormie2te u <ndrtni ie 2i u $la# $ro# iobanul de pe .aru3 au9ind 8upan =mian Cri#ti2or ltori#e u trenul0 Ca ititor <n 9odii3 mo2 )eonte admite ea#orni ele3 dar <n ruptul apului nu e de a ord u plriile la u oaneF ?: =e ea#orni e nu m mir000 dar (emeile u plrii3 drept #:!i #pun3 mie nu:mi pla @0 Ct pri6e2te re$imul alimentar3 moldo6enii ei 6e 'i nu <n!ele$eau ? um nem!ii (ierb arnea3 <n lo #:o (ri$3 um pot bea bere amar 2i um #e lip#e# de #armale3 de bor23 de rap la pro!ap ori de miel pr8olit tl're2te@0 V000X 4o6e#titorul ?$eneri ului@ : #pre a (olo#i un termen din limba8ul inemato$ra(iei :3 are e unul din oamenii e #tau mai la o parte3 pe pro!apurile arlor din umbra 'anului3 ni:l pre9int pe lu$rul +'erman de la =urau mai mult a pe un 'aidu pdurate 0 * ut o 6reme3 a(undat <n barba:i #tu(oa# 2i ?<ndeletni indu:#e@ mai mult u oala3 lu$rul dintr:o dat ?a #lobo9it u6nt@F ?Atun i u mare dra$o#te3 2i pl ere #:a ridi at din ol!ul lui lu$rul el are 6eni#e de la munte 2i3 umpnindu:2i oala <n dreptul brbii3 a #lobo9it u6nt@0 Vorbirea lui e pre#rat u u6inte din # ripturi0 )a # 'itul =urau : 9i e el : ?m ne6oie# u (ra!ii mei <ntru pu#tietate@3 ie2ind teodat u toporul 2i u u!itul <mpotri6a di'niilor3 ? i arm de (o 2i #abie nu #e ade # purtmA #untem #lu8itori u du'ul@0 )u rurile mirene2ti3 <n#3 nu:i #unt u totul #trine3 8ude nd dup (elul <n are #e adre#ea9 An u!eiF ?<!i mul!me# 3 lele An u!a3 pentru 6in 2i pentru uttura o 'ilor0 4o!i # umpli oala3 a # nu te trude2ti a doua oar@0 Ca multe alte per#ona8e din opera lui 1ado6eanu3 lu$rul are 2i el o tain3 pe are o d pe (a! indire t03 po6e#tind moartea npra9ni a 'aidu ului Haralambie3 u i# 'iar de (ratele #u3 din porun a #tpnirii0 El era (iul a elui r96rtit3 2i mai :#a <l <n 'ina#e mn#tirii pentru iertarea p atelor0 V000X

9B

%rbul e un ali btrn3 un ti lo# 2i un nemerni C<n!ele#ul u6intelor e mereu el 6e 'i3 roni re# D0 In tinere!e3 ( u#e parte dintr:o eat de 'o!i 2i de er2etori3 ondu# de un oare are Iero(ei3 mort3 a e#ta din urm3 ?la o petre ere 2i la o btlie3 <ntr:o noapte@0 .t ind mult 6reme prin pr!ile C'iului3 btrnul pi aro #e tr$ea a um #pre lo ul na2terii #ale3 #ub poalele mun!ilor 5oldo6ei0 ?Nemerni ul@ e#te <n# un Homer auto'ton 2i 2tie o mul!ime de i#torii3 pe are le #pune a ompaniindu: #e la impoi0 )e #pune 2i le nt pe la adunri a a e#tea3 <n # 'imbul unui 'artan de arne (ript 2i a unei ul ele de 6in a ru3 ernd u demnitate3 adulme nd u nrile 2i u ure 'ile alimentele3 butura 2i ara terele oamenilor0 =atina ere # <n eap u nte ul mioarei : indi(erent de #tarea de #pirit a auditoriului :3 'emnd ?6ier# de m'nire din deprtarea anilor de demult@0 5elodia 5iori!ei uprinde pe to!iF ?Ciobanul el pro#t de la .aru3 um 2i mona'ul are #e du ea la 1(ntul Haralambie3 pln$eau pe lo urile lor (r ni i o ru2ine@0 %rbul po6e#te2te apoi <ntmplarea lui =u a:6od3 <n ma9ilie3 (u$ind tiptil <n ara le2ea# 3 <n mare $rab 2i umilin!0 %prindu:#e la o a# 2i ernd unei (emei o oal u lapte3 e#te <ntmpinat u ble#teme3 um # rie 2i <n roni a lui Ne ul eF ?: N:a6em lapte3 n:a6em 6a i3 mmu A n:a6em3 ni Ie:a mn at =u a:6od3 mn a:l:ar temni!a pmntului 2i 6iermii iadului ei neadormi!i@0 )i!a 1alomia3 are adu#e#e de mn pe orb3 e o bab u $ura pun$ 2i pri6irea a# u!it3 pido#ni 0 1e (a e a #e mira de #u e#ul ntre!ului3 nu bea 6in pentru #u(er de 6tmtur3 dar nu #e d <ndrt de la ra 'iu 2i pl inte moi3 pe are le mol(ie <ntr:un dinte0 &a'aria Fntnarul3 ? u apu: i bu'o# 2i barba:i <n l it@3 e#te per#oni(i area t erii pietri(i ate0 Bea 2i ta e u <ndrtni ie0 Fa e (ntni3 dar iube2te mai mult 6inul de t apa0 I#tori#irea lui O dra$o#tea dintre (e iorul unui ma9il 2i (ata unui boier3 <ntmplat pe 6remea lui Vod Calima' : nu o poate #pune de t u $ura )i!ei 1alomia0 Ai i te'ni a bo a e# atin$e ulmea ra(inamentului0 Baba po6e#te2te i#tori#irea lui &a'aria3 are nu are talent la #pu# #au are tendin!a de a (i # urt din ale a(arF ?4e urm $ata0 Atta:i0 Am ( ut (ntna 2i pa e bunN@3 rati(i el relatrile po6e#titoarei <n te6a aprobri # oa#e par u le2tele0 4er#ona8ele:po6e#titori #e reali9ea93 a2adar3 prin omportament3 prin rea!ie3 um ar (i #pu# Ibrileanu3 a 2i la Crean$0 1e u6ine totu2i # ob#er6m o di(eren!iere net <ntru t pri6e2te (un !ia #tili#ti a limba8ului : att al per#ona8elor3 t 2i al po6e#titorului : la 1ado6eanu (a! de Crean$0 1pre deo#ebire de eroii Iui Crean$3 oamenii lui 1ado6eanu : 2i ei din Hanu An u!ei <ndeo#ebi : #unt3 (r a le lip#i delo umorul3 mai $ra6i 2i mai eremonio2i0 A2a e#te omi#ul Ioni!3 lu$rul +'erman3 mo2 )eonte &odierul3 pitanul Ne ulai I#a 3 ne$u#torul =mian Cri#ti2or3 lip# anul3 orbul el #ra 3 'iar )i!a 1alomia 2i An u!a <n#2i0 E7 ep!ie (a 3 poate3 iobanul el mnio# de pe .aru 2i &a'aria Fntnarul0 In timp e 6orbirea lui Crean$ : are nu tran# rie3 opiind3 limba8ul !rne# 3 pentru atun i n:ar putea # (ie art : d o puterni impre#ie de 6iat urent3 a eea a lui 1ado6eanu ne apare mai urnd ?#tili9at@ : um #punea *udor Vianu : ?la un ni6el are:i d nu 2tiu e timbru $ra6 2i #rbtore# 3 deopotri6 u un te7t al litur$'iilor@0 A ea#ta #e potri6e2te <ntru totul liri#mului #ado6enian3 <n deo#ebire de 8o6ialitatea 2i 6er6a ne#e at a po6e#titorului 'umule2tean0 *ot att de popular 2i de 6e 'i a 2i Crean$3 1ado6eanu e#te <n a ela2i timp mai ?modern@0 )iri#mul #u proie tea9 realitatea <n 6i9iune 2i3 ori e #:ar #pune3 #e poate <ntre9ri ontemporaneitatea lui u de# operirile #imboli#mului0 Hanu An u!ei3 u po6e2tile 2i po6e#titorii lui3 #itua!i <ntr:un timp 2i <ntr:un #pa!iu nedeterminate3 ne apare # u(undat a <ntr:o ea! de tain3 prin $#irea ore#ponden!elor dintre 6ia!a uman 2i natur0 Finalul ultimei po6e#tiri <n(2oar a ea#t lume <ntr:un mi#ter poeti 2i nota!iile a u#ti e #unt deo#ebit de #u$e#ti6e0 )a ea# tr9iu3 nd Clo2 a u pui tre u#e de ru ea nop!ii3 ?(o ul #e #tin$ea3 oamenii <n 'inau tre pmnt oalele de lut 2i3 de trud 2i #omn3 le a#(in!eau o 'ii@0 =in do#ul 'anului #:a au9it atun i ne 'e9atul a# u!it 2i ne(ire# al iepei elei #labe a omi#ului Ioni!0 )i!a 1alomia 2opte2teF ?1 2ti!i a e#ta nu:i ea# urat0 Eu uno# #emnele nop!ii 2i mai ale# pe ale lui0 Ei alul l:a adulme at3 dnd #tri$t0@ =up a eea3 baba #tupe2te <n #pu9 de trei ori 2i:2i (a e ru e0 ?<l #im!i#e 2i 'anul : notea9 po6e#titorul :3 i #e <n(iora prelun$0 % u2 <n (undurile lui #e i9bi0 1e ( u t ere la 6atr 2i3 u to!ii potri6indu:ne3 nu ne:am mai 69ut obra9urile0 ? Ion .%*A.U3 % i#torie a literaturii romne3 Bu ure2ti3 Editura 5iner6a3 19B23 p0 2/2:2/80 1WN=U)E1CUF 4rin #tru tura #a temperamental3 5i'ail 1ado6eanu #e de(ine2te a un po6e#titor romanti 3 mai aproape de (ol lor 2i de Emine# u de t de roni ari 2i de Ion Crean$0 El are ultul 6e 'imii 2i al amintirii3 a 2i poetul3 timpurile re6olute on#tituind un (el de pmnt pierdut al Canaanului 2i totodat o ma$m are nu <n etea9 # tran#mit ldura pre9entului0 *o!i eroii aduna!i la Hanu An u!ei oboar din 6remuri par imemoriale 2i nu:2i $#e# bu urie de t <n e6o area lor0 Ei trie# de (apt <n retro#pe ti63 e7i#tnd mai mult prin eea e i#tori#e# 3 de t prin a !iuni e(e ti6e0 )a Hanul An u!ei3 <n 8urul (o ului3 #e <n 'in doar ul ele noi u 6in 6e 'i0 A e#ta e #in$urul $e#t mar at al pre9entului3 <n re#t nara!iunea pri6e2te un moment de anterioritate3 uneori (oarte <ndeprtat0 5oti6ul entral3 nu leul $erminati6 e#te <ntmplarea de demult #ituat <ntr:un tre ut pe are ur$erea 6remii l:a ideali9at3 pre( ndu:l <n i96or de no#tal$ii 2i de pri6iri melan oli e0 V000X Eroi ai unui tre ut <n6olburat3 ltorii pe la Hanul An u!ei de!in o e7perien! amar3 are i:a interiori9at 2i i:a determinat #:2i ontinue e7i#ten!a <ntr:o lun$ t ere0 4rietenia 2i aburul 6inului <i de9mor!e# 3 le de9lea$ limbile 2i:i a8ut # #e de#po6re9e0 =e a eea3 #pre deo#ebire de Crean$3 unde ne impre#ionea9 # rierea dramati 3 limba8ul dialo$i 3 la 1ado6eanu domin monolo$ul3 on(e#ia3 pe are le #oli it a#emenea #tru turi 2i de#tine umane0 4entru eroii de la Hanul An u!ei3 po6e#tirea e#te un modu# 6i6endi3 o #tare obi2nuit de a (i C?=ar i#tori#iri 2tii # #puiP@ <ntreab ine6a0 Ei i #e r#punde (ire# ?Etiu3 a ori are om : de e # nu 2tiuP@DA ea repre9int o ne e#itate p#i'olo$i 0 =e#tinuindu:#e3 r92ii3 iobanii3 lu$rii a(l alinare3 dobnde# #entimentul3 #pe i(i #ado6enian3 al #olidarit!ii u #emenii0 1pu#a lor on!ine o mare $ra6itate3 e $rea de liri#m3 a a doinei 2i baladei3 5iori!a o a# ult u tremur de la rimi <n o 'i3 di(eren!iindu:#e iar2i de #piritul 8o6ial 2i lu id al lui Crean$0 ;n 6orbirea per#ona8elor din Hanu An u!ei r#un mai u #eam e ouri bibli e 2i

98

(ormule eremonioa#e3 <n6luite poeti C?Ei tr to!i eilal!i m <n 'in a la odru 6erdeN@3 <n timp e <n Amintiri din opilrie <n(lore2te la tot pa#ul 6orba de du'0 V000X )a 1ado6eanu3 po6e#tirea <ndepline2te3 pe de o parte3 o (un !ie e7pre# a omuni rii3 e#te3 um #puneam3 o ne e#itate p#i'olo$i 3 pe de alta3 repre9int3 a 2i nte ul3 o dele tare3 o art a petre erii timpuluiF ?Foarte:mi pla e : 9i e unul dintre eroi : #:a# ult i#tori#iri 2i # #pun 2i eu te 2tiu din tre utele 6remi@0 Ea poart un me#a8 al prieteniei3 unindu:i pe ltori <n 8urul me#ei 2i dndu:i prile8 (ie ruia3 a <n Halima 2i =e ameronul3 # #pun o <ntmplare u tl e 'eam pe alta3 la ne#(r2it3 <n t artea rmne de# 'i# pe o pa$in de noi ($duin!eF ?Ei omi#ul Ioni! <n#u2i3 dup e a uprin# de dup $ruma9 pe pitanul Ne ulai3 #rutndu:l3 a uitat u de#6r2ire :i dator # ne #puie o i#torie um n:am mai au9it@0 4o6e#tirea lui 5i'ail 1ado6eanu e#te de tip romanti 2i (ol lori oriental3 deo#ebindu:#e de a eea a lui Crean$0 =a 'umule2teanul ulti6 ironia 2i 6orba de du'3 autorul Hanului An u!ei #e impune prin liri#mul ade#ea on(e#i6 2i $ra6 al nara!iuniiA da primul e 8o6ial 2i omuni ati63 ellalt e melan oli 2i #olilo A da Crean$ e un re$i9or de $eniu al po6e#tirii3 1ado6eanu e marele ei poet0 Al0 1WN=U)E1CU Hanu An u!ei #au arta po6e#tirii3 <n 6oi0 Citind3 re itind000 Bu ure2ti3 Editura Emine# u3 19B,3 p0 1,8:lJ, 5AN%)E1CUF Ca 2i 1indipa #au i lurile medie6ale o identale3 Hanu An u!ei on!ine o ompeti!ie 2i un ritual al po6e#tirii3 <ntr:un adru dat0 A entul ade pe puterea de (abula!ie3 are 8oa un rol mai mare de t memoria3 i eea e <n prima lip pare a !ine de tre utul 2i de e7perien!a (ie rui po6e#titor #e rele6 mai tr9iu a (i le$at de <n 'ipuirea lui0 4er#ona8ele #e pre(a a:2i amintiA <n (ond3 in6entea90 E ondi!ia literaturii populare <n <ntre$ul eiA dintr:o e7perien! ole ti6 2i anonim3 po6e#titorii # ot po6e2ti pe are 2i le atribuie0 E 2i ondi!ia literaturii <n $eneral0 4o6e2tile nu tran#(orm numaide t pe a# ulttor <ntr:un opil 2i 2I2 nu #e poate e7pli a #etea noa#tr de a6entur ima$inar prin opilria e dinuie <n omul adult pn la moarte0 Fun !ia eliberatoare a ima$inarului re9id <n alt e6a3 (iind mai pro(und 2i <n$lobnd 2i literatura0 4entru opil3 po6e2tile #unt de obi ei primele le turi3 le turi are premer$3 <n (ond3 )e turii0 Copilul intr <n po6e#te a <ntr:o lume de are:l de#part un timp 2i un #pa!iuF ima$ina!ia po6e2tii e#te pentru opil <n#2i 6ia!a0 =ar pentru noi are 2tim eea e ne de#parte de Ea'ra9ada3 de Ea'riar3 de ali( 2i de pe# ar3 nu e#te ni i timpul3 ni i #pa!iul3 i CarteaP Bu uria noa#tr #e deo#ebe2te de a opiluluiF e#te bu uria literaturii3 nu a realit!ii0 Copilul rede <ntr:un a e# po#ibil la lumea po6e2tii3 de ai i emo!ia luiA emo!ia noa#tr 6ine3 din ontra3 din impo#ibilitatea ori rui alt onta t de t pe alea (ante9iei0 4o6e2tile #tau pentru noi <ntr:o #ub!ire ram de arte3 are le i9olea9 de ea mai e7traordinar dintre lumile po#ibile <n erul lor pur ima$inar0 Fanta#ti ul ori rui ba#m impli pentru noi ima$ina!ia )iteraturii3 <n# nd po6e2tile de6in literatur3 literatura3 ea3 de6ine po6e#te0 )e tura noa#tr3 are a tran#(ormat:o pe Ea'ra9ada <ntr:o eroin de arte3 a tran#(ormat3 u a eea2i mi2 are3 artea <n po6e#te0 A e#t #en# al ima$inarului e#te (oarte 6i9ibil <n Hanu An u!ei3 #pre deo#ebire de po6e#tirile anterioare3 2i lui i #e datorea9 noutatea uni6er#ului a e#tei opere #ado6eniene3 mult deo#ebit de al tuturor elor pre edente0 Cu pro edee <n linii mari a#emntoare <n 3 1ado6eanu reea9 de (apt ai i o alt lume de t <n po6e#tirile tinere!ii0 Ni #e 6orbe2te3 <n Hanu An u!ei3 de#pre ?o 6reme a petre erilor 2i a po6e2tilor@3 <ntr:o toamn rodni 3 <n are era ?pa e <n !ar 2i <ntre oameni bun <n6oire@3 nd taberele de ar nu #e mai i#pr6eau3 po6e#titorii 2i a# ulttorii #e # 'imbau ne ontenit3 6inul #e de2erta <n ul ele 2i la (o uri #e (ri$eau 'artane de 6i!ei 2i de berbe i0 Iat3 de i3 #emne de #tatorni ie #o ial3 <n are on(li tele de la# par a #e (i #u#pendat 2i oamenii #e bu ur de o libertate ne#(r2it0 ;n =e ameron3 au9a retra$erii e#te iuma3 adi un ata li#mA ai i3 din ontra3 bun#tarea 2i armonia0 4entru lu$rul +'erman3 <n6!at u a#primea re lu9iunii mona'i e2ti3 petre erea de la Han on#tituie un e6ident timp de e7 ep!ie0 Aproape nu e#te po6e#titor are # nu laude butura 2i mn area3 <nainte de a ontinua 6orba elui e i:a premer#A lauda a ea#ta repetat #eamn u un ritual3 menit a mar a bu uria oamenilor de ?rodul pmntului 2i:al #oarelui@3 are (a e # par #a re bu atele3 apa 2i 6inul0 Ca de obi ei3 la 1ado6eanu3 lauda nu #e adre#ea9 mun ii3 i rodului3 nu unui timp al e(ortului3 i unuia ulterior3 al #ati#(a !iei de pe urma mun ii0 E#te de i un otium (eri it3 un Canaan3 um 9i e +0 Cline# u0 %amenii #unt #impli3 dar nu de tot #ra iF elementari3 (r # (ie primiti6i0 .a(inamentul e#te e6ident <n eremonialul dup are #e mnn 2i #e bea3 <n (elul preparrii 2i <n ate$oriile de bu ate3 amintite mereu3 nu din ?$ourmandi#e@3 i din 6oluptatea 6ederii lor3 a la o e7po9i!ie ulinar0 Arta preparrii e#te #a6ant 2i preten!ioa#0 Carne (iart nu #e pomene2te3 numai (ript0 Iar (ri$erea puiului unoa2te tot attea (ine!uri a a eea a rapului de# ri# <n <mpr!ia apelor3 pui (ript <n tal$er de lut3 la uptor #au <n !i$l0 ;nti #e $u#t 6inul nou3 apoi #e rupe puiul u mna 2i u din!ii3 la urm #unt pl intele u poalele:n bru3 e7pu#e pe 'er#in0 Vinul #e bea dire t din o(el #au ul i 3 2i $ura ud #e 2ter$e u do#ul palmei #au u mne a #umanului0 4inea trebuie # (ie neaprat proa#pt0 =e#i$ur3 nd mediul #o ial #e # 'imb3 #e # 'imb C<n po6e#tiriD 2i mi8loa ele 2i tabieturile0 =ar pl erea 6ie!ii rmne a eea2i3 tradu# <n mari # ene de mn are 2i butur3 unde nu antitatea <n #ine impre#ionea93 de2i #:ar 9i e per#ona8ele nu #tau o lip de$eaba3 ni i po(ta neru2inat3 $raba de a on#uma3 i3 din ontra3 #obrietatea3 re#pe tul (a! de 'ran3 <mplinirea ritualului0 Be!ia e blnd3 ne9$omotoa#3 de9le$nd limbile3 (r # pro6oa e # andaluri0 %amenii ? u 'e( #unt3 la 1ado6eanu3 la (el de reti en!i a 2i ei are n:au pu# butura pe limb0 A6em ne<ndoielni de:a (a e u o i6ili9a!ie u tr#turi pre i#e3 are #e unoa2te 2i #e raportea9 la alte i6ili9a!ii (r timiditateF a e#tea #unt a eptate ori re#pin#e dup (elul um #e bea 2i #e mnn 0 Ne$u#torul =mian3 <ntor# de la )ip#ea3 e #upu# unui 6eritabil intero$atoriu pe a ea#t temF ?O A2aP 2i de mn at e:ai mn atP Eu #o ot3 in#tite 8upne =mian3 te:ai (erit 2i de m!3 2i de broa# 3 2i de $u9$an0 Ciobanul #tupi u putere <ntr:o parte 2i #e 2ter#e la $ur u amndou mne ile to'oar ei0

99

ONu m:am (erit a2a de tare3 6orbi ne$u#torul3 i n:am prea 69ut a e#te di'nii0 =oar arto(e3 #odom3 2i arne (iart de por ori de 6a 0 OCarne (iartP #e mir pitanul I#a 0 O=a3 arne (iart0 Ei bere de:a eea de are 6 #pun0 OVra # 9i 3 urm ma9ilul3 pui <n !i$l n:ai 69utP ONu prea0 ONi i miel (ript tl're2te 2i t6lit <n mo8deiP OA#ta nu0 ONi i #armaleP ONi i #armale3 ni i bor20 Ni i rap la pro!ap0 O=oamne (ere2te 2i aprN #e ru i mo2 )eonte0 OApoi atun ea3 urm pitanul I#a 3 da nu au toate a e#tea3 ni i nu:mi pa#N # rmie u trenul lor 2i noi u !ara 5oldo6ei0@ 1e pune 2i problema da a ea#ta e u ade6rat ?!ara 5oldo6ei@0 1e mr$ine2te 1ado6eanu # re6ele mora6uri 2i obi eiuri #pe i(i e poporului romnP 1 poeti9e9e o i#torie realP 1pre a r#punde # 6edem 2i u e #e o up per#ona8ele3 nd nu:2i pierd 6remea la 'an0 =e#i$ur3 pentru a petre erea # poat prea ne#(r2it3 trebuiau in6entate me#erii <n$duitoare0 A(ar de iobanul 5oto 3 re#tul parti ipan!ilor la 'an au pro(e#ii libere 2i a$reabile0 Comi#ul Ionit e3 dup um #e 6ede3 un boierna23 are a p#trat titlul3 probabil3 nu 2i pra ti a <ndeletni irii #ale0 )eonte e 9odier3 &a'aria3 (ntnar3 +'erman3 lu$r3 ?pro(e#ii@ are impli 6o a!ie #pe ial0 Unde #unt !ranii3 ei e trude# din $reu din =ureri <nbu2ite #au din BordeieniiP 1ado6eanu <2i ale$e ai i eroii dintre ei are 2tiu # #e bu ure de roadele pmntului3 nu dintre ei are mun e# 0 )a 'an #unt 2i doi ne$u#tori3 are (a un omer! a#emntor 2i3 pentru demon#tra!ia mea3 (oarte in#tru ti60 Iena 'e e orop ar3 adi ne$u#tor ambulant3 iar mar(a lui3 um 2i:o re omand #in$ur3 e ?deli at 2i #ub!ire3 mai mult pentru o 'ii 2i pentru inima pr!ii (emeie2ti@0 =mian # 'imb la )ip#ea btlii pe ?'orbote3 mr$ele3 er ei 2i pn9eturi pentru ne6oi (emeie2ti@0 Nu:i intere#antP =up a#emenea mar( #:ar #pune (emeia e la lo de in#te <n ?!ara 5oldo6ei@3 pre!uit3 o rotit 2i <n6e#elit0 =ar toate a e#tea arat o #tare de lu ruri (oarte bun 2i o i6ili9a!ie a6an#at0 Ei nu e 6orba doar de domni!e3 a a elea din Balaurul #au din i#tori#irea &a'ariei Fntnarul3 i de (emei #imple a 1olomia3 are a purtat 2i ea <n tinere!e olier u mr$ritare3 #au a An u!a3 reia =mian <i druie2te ?o 9$rdi! de mr$ele@0 A e#te detalii ne obli$ # ne (ormm de#pre lumea de la 'an o idee oare um di(erit de a eea urentF da #e mir de ?dr riile@ nem!e2ti 2i de plriile pe are3 la )ip#ea3 le:ar (i purtnd u oanele3 oamenii n:o (a din primiti6itate3 i dintr:o alt <n!ele$ere a lu rurilor0 %bi eiurile3 me2te2u$urile3 arta ulinar 2i po6e2tile 6de# o lun$ tradi!ie3 un e7er i!iu repetat 2i un mare ra(inament0 =ar nu e#te numaide t o tradi!ie real3 i#tori F ai i e 6orba de o !ar e nu e7i#t pe 'art3 #ado6enian 2i ori$inal0 *udor Vianu a e7aminat <ntr:un arti ol parti ularitatea e7pre#iilor polite!ii la 1ado6eanu3 le$ndu:le de umani#mul ?r#ritean 2i bi9antin@3 unde <2i are i96oarele #tilul politi o# 2i #enten!io# al pro9atoruluiF ?Au rma# oare a ele bunuri ale ulturii : #e <ntreab riti ul : numai <n lumea <nal!ilor demnitari din 8urul domnuluiP %pera lui 1ado6eanu ne (a e # <n!ele$em a ele 2ti$uri ale umani#mului au obort adn 0 )e:au adu# tre mul!imi r!ile poporane3 adpate dire t din literatura 2i (ilo#o(ia anti 'it!ii3 # riptele an elariilor3 dida'iile predi atorilor0 E7i#t o <ntin# ultur poporan pe are 1ado6eanu a ( ut:o e6ident prin (elul oamenilor lui de a 6orbi3 <n Hanu An u!ei #e ro#te# numai oameni din popor3 ltori ai drumurilor !rii #trn2i la un lo de popa#0 Elo u!ia lor #e poate lua la <ntre ere u a eea a umani2tilor0@ Cu toate a e#tea e $reu de re9ut e 6orba de o lume real pe are 1ado6eanu a re6elat:o0 Ei nu e delo uminte # 6edem <n Hanu An u!ei3 #pre a rmne la e7emplul lui *udor Vianu3 un do ument C(ie 2i arti#ti D pentru (elul <n are umani#mul a ptrun# prin intermediul a2a:9i#elor romane populare <n #im!irea 2i <n $ndirea !ranilor moldo6eni0 5ai de$rab3 putem pune pe #eama lui 1ado6eanu <n#u2i a ea#t <n(!i2are ar'ai :li6re# 2i umani#t: eremonioa# are ne #urprinde a o do6ad de e7traordinar ori$inalitate0 *radu torul E#opiei 2i al 1indipei3 al +enoue6ei 2i al Halimalei a #uprapu# pe#te obi eiurile 2i 6orbele !ranilor moldo6eni obi eiuri 2i 6orbe din #ur#e li6re2tiF adu$nd umani#mului apu#ean C on(runtat <n &odia Can erului 2i <n Fra!ii "deri u a ela r#riteanD 2i e ourilor literaturii #au (ilo#o(iei bi9antine3 aroma i lurilor arabe3 indiene 2i 'ine9e3 un #mbure din mi#terioa#a <n6!tur a E$iptului 6e 'i0 Combina!ie de #pirit poporan:moldo6ene# 2i de #pirit rturre# 3 lumea lui 1ado6eanu : e mi8e2te <n Hanu An u!ei : 6a (i de (apt (r $rani!e pre i#e3 2i o 6om re$#i nu numai <n idili a 5oldo6 din Fra!ii "deri3 dar 2i <n =obro$ea din %#tro6ul lupilor3 <n India din =i6anul per#ian3 <n 5on$olia din Cuibul in6a9iilor0 1ultanii noma9i din mar$inea de2ertului +obi 2i pe# arii de la Eiret #eamn att de bine3 to mai (iind literatura lui 1ado6eanu <i apropie0 Ai i ima$ina!ia <2i reea9 o i#torie 2i o $eo$ra(ie proprie0 ;n lumea bibli a #ultanului 1abeG3 (le are $e#t are o #emni(i a!ie3 u6intele #unt ale#e u $ri8A oamenii (iind de o polite!e e7 e#i63 totul pare $u6ernat de el mai ompli at proto olF #platul minilor3 ma#a3 #omnul3 primirea oa#pe!ilor3 6ntoarea et 0 Ideea de barbarie e e7 lu#0 1ultanii p#tori nu uno# <ntrebuin!area ta murilor europene #au a arabinei u dou !e6i3 um !ranii de la Hanul An u!ei nu uno# trenul3 2i tot a a e2tia #e mir de <mbr mintea 6i9itatorilor #trini0 1ado6eanu pi tea9 <n A#ia din Cuibul in6a9iilor a eea2i lume (amiliar lui3 are <n epe u Hanu An u!ei 2i #e ontinu u apodoperele maturit!iiF e un <ntre$ popor3 in6entat3 <n# u e7a tit!i etno$ra(i e3 u #pe i(i na!ional0 ;n !e#tura e7pre#i6 a pro9ei lui 1ado6eanu au intrat3 o dat u Hanu An u!ei3 (ire (oarte 6ariate3 din #ur#e e #e mai pot uneori de# operi0 5oti6e 2i (orme lin$6i#ti e3 deopotri60 Eerban Cio ule# u a artat bunoar ane dota u iapa lui Vod o putea a(la 1ado6eanu <n )e moKen de par6enir a lui Beroalde de Ver6ille3 anoni la *our# #pre #(r2itul #e olului UVI 2i <n eputul elui de:al UVII:lea3 in#pirat la rndu:i de o po6e#tire oriental prin intermediar #paniolA <ntmplarea lui I#a are3 um a ob#er6at +0 Ibrileanu3 #ubie tul unui r#pndit nte btrne# A iar un 'aidu u numele Va#ile el

5are e#te eroul unor le$ende populare anali9ate de %6id

1--

=en#u#ianuA <n (ine3 moartea lui =u a a po6e#tit:o Ne ul e0 *radu torul Ale7andriei uno2tea3 de#i$ur3 nu numai (ormele populare 2i pro9ai e <n are romanul ir ula <n r#ritul Europei3 dar 2i pe a elea ulte3 a6alere2ti 2i de urte din apu#0 Ale7andria din 19-9 nu e totu2i de t adaptarea r8ii populare r#riteneF abia Fra!ii "deri 6a (olo#i ambele i96oare0 Un #pe iali#t CI0C0 C'i!imiaD ne atra$e 'iar aten!ia 1ado6eanu renun!3 <n adaptarea din 19-93 la turnura ar'ai a limbii3 pre(ernd e7pre#iei #a6uroa#e pe are prima 6er#iune tiprit la noi a Ale7andriei3 a eea a lui 4etru Bart din 1B9J3 o mai p#tra Cla (el de #tn$a i:(erme toare pre um (u#e#e <n manu# ri#ul din 1I2- are:i #er6ea drept ba9D o limb urent 2i (r uloare V000X =ar <n epnd prin a moderni9a limba 6e 'e real3 el a #(r2it prin a in6enta o limb proprie0 +#im <n lip#a de uloare a adaptrii Ale7andriei 'eia pro edrii0 )imba 2i lumea din # rierile de dup Hanu An u!ei #unt oper de (ante9ie3 <n are % identul 2i %rientul3 6ia!a 2i artea <2i dau <ntlnire <ntr: o mi#terioa# #inte90 In#titu!iile din Hanu An u(ei #unt rodul a e#tei de(ormri li6re2ti3 pe are ima$ina!ia #ado6enian o 6a impune mereu de ai i <nainte i#toriei3 lo urilor 2i oamenilor din are #e in#pirF $#im <n ele urtenie (ran e9 2i eremonie bi9antin3 a6aleri#m medie6al apu#ean 2i mora6uri !rne2ti din 5oldo6a roni arilor0 E#te un ma7im arti(i iu pe are <n# arta lui 1ado6eanu <l (a e in#e#i9abil 2i natural0 E7emplului dat de *udor Vianu din 6orbirea orbului C?5ie:mi pla to6r2iile 6e#ele000 ;mi pla e 6inul nou 2i (riptura de pui la !i$l000@D3 are ar arta o anume (ilo#o(ie auto'ton a e7i#ten!ei3 eu i:a2 opune altul3 <n are eea e uime2te e#te adn a poe9ie3 (ante9ia deli at 2i $ra!ioa# a ompara!ieiF ?5r$ritarul3 in#tite #tpne3 e o piatr # ump are #e $#e2te <n # oi i3 la mare0 Cum <i a uma3 <ntr:o noapte de toamn3 nd marea:i lin3 ie# anume # oi i la mal 2i #e de# 'id la lumina lunii0 Ei a eea <n are ade o pi tur de rou #e <n 'ide 2i intr la adn 0 Iar din a ea pi tur de rou #e na2te mr$ritarul0@ Ni olae 5AN%)E1CU3 1ado6eanu #au utopia r!ii3 Bu ure2ti3 Editura Emine# u3 19BI3 p0 11J: l2-0 CU**A.U3 F)%.EAF %bi2nuit3 #e rede a pro9a lui 5i'ail 1ado6eanu a#emenea poe9iei lui Emine# u C2i apropierea nu #e (a e ai i <ntia oarD3 e#te uno# ut3 de#pre oper 2i autor 2tiindu:#e totul3 #au aproape totul0 "u#te!ea a(irma!iei #e #u#!ine printr:un parado7F intrat de(initi6 <n on2tiin!a ititorilor3 ori e mare rea!ie #e #ub#tituie3 ori3 mat e7a t3 #e in ul timpului3 de6enind ea <n#2i timp3 de6enind 6e2ni ie0 In a e#t a93 omul obi2nuit are parti ip la un att de $randio# #pe ta ol al #piritului <2i on(und limita timpului #u u in(initul3 #itua!ie <n are eni$ma e#te e$al u lo ul omun0 =e ai i unoa2terea etern ne uno# utului 2i <n a e#t #e ret on#tnd (or!a 'ipnoti a marilor reatori a#upra elor u are omuni 0 5ira olul #ado6enian3 <n#3 e#te 2i mai re6elatorA # riind o oper e7trem de <ntin# 2i uprin9nd <n #ub#tan!a ei atributele ma7ime ale e7i#ten!ei unui popor3 umpna $ndului #u #:a ltinat dea#upra tuturor i96oarelor3 re ompunnd din <n eputuri3 treapt u treapt3 dominantele #pa!iului no#tru #piritual0 "ude ate <n an#amblu3 r!ile lui #e re(u9 unei interpretri ri$uroa#e3 ele <n#emnnd un tot uria2 2i impenetrabil3 ni idat prea aproape de o #in$ur per ep!ie 2i <ntotdeauna deo#ebit re eptat de dou #au mai multe #en#ibilit!i0 1ado6eanu e#te tumult0 El 6ine din i#torie 2i #e on(und u per#ona8ele #ale3 ele <n#ele (ra$mente de i#torie3 pentru 3 de te ori #e on(e#ea93 <2i atribuie o nemr$init temporalitate3 e7a$ernd3 <n e6enimente 2i <ntmplri3 or#etul re6olttor de #trmt aN 6ie!iiF ?: 1e poate3 urm lu$rulA i de la <ntmplarea a eea a tre ut 6reme adn C#0n0D C5i'ail 1ado6eanuA %pere3 6oi0 83 pa$0 JBID0 1auA ?:Ei mai ale# din 6remea tinere!elor mele000 r#pun#e r92ul #erio#0 4e 6remea a eea C#0n0D tot <n a e#t lo ne a(lam000 u al!i oameni are a uma:# oale 2i ul ele000 Ce 6oi (i #pu# atun i nu 2tiu : au (o#t 6orbe are au 9burat a (run9ele de toamn000@ C%pere3 6oi 83 pa$0 JIID0 Ni i # riitorul nu (a e e7 ep!ie de la a ea#t pl ut 2i #emni(i ati6 re$ulA timpul amintirilor #ale e#te <ndeprtat 2i3 <n toate a9urile3 #tili#ti 3 ampli(i at de nemaipomenite #emne naturale3 di#prute <n momentul relatrii3 ontemporane (iind unor oameni 2i 6remi de mult apu#eF ?<ntr:o toamn aurie am au9it multe po6e2ti la Hanul An u!ei0 =ar a#ta #:a <ntmplat <ntr:o deprtat 6reme3 demult3 <n anul nd au 9ut de 1ntilie ploi npra#ni e 2i #puneau oamenii ar (i 69ut balaur ne$ru <n nouri3 dea#upra pu'oaielor 5oldo6ei0 Iar ni2te pa#eri um nu #:au mai pomenit #:au <n6olburat pe (urtun3 6#lind #pre r#rit3 2i mo2 )eonte3 er etnd <n artea lui de 9odii 2i tlm ind #emnele lui Ira lie: <mprat3 a do6edit um a ele pa#eri u penele a bruma #:au ridi at rt ite din o#troa6ele de la mar$inea lumii 2i arat 6e#te de r9boi <ntre <mpra!i 2i biel2u$ la 6i!a de 6ie@0 C%pere3 6oi0 83 pa$0 JI,D0 Vra8a on(e#iunii in'ib <n a# ulttor pro e#ele po9iti6e ale unei e6entuale ronolo$ii e7a te3 a2a <n t3 po6e#titorul pare # (i e7i#tat la <n eputurile lumii3 maturi9ndu:#e o dat u e6olu!ia ei 2i ntrind <n balan!a #u(letului binele 2i rul #o ial0 Con(orm #tru turilor romanti e3 el are e6o #ituea9 <n tre ut binele3 <n pre9ent impla abilul 2i in 6iitor impre i9ia3 nebulo9itatea0 A ea#t atitudine (a! de 6ia! (ormea9 nu leul medita!iei din po6e#tirile adunate <n 6olumul intitulat Hanu:An u!ei3 aprut <n anul 1928 <n editura Cartea .omnea# 0 %per de maturitate C# riitorul a6ea patru9e i 2i opt de ani 2i elabora#e po6e#tirile de (a! <ntr:un r#timp de 2apte ani3 adi <ntre 1921 nd apare prima po6e#tire3 Iapa Iul Vod <n Ade6rul literar 2i arti#ti 2i 192B3 nd publi ultima <n re6i#ta Via!a .omnea# D3 Hanu An u!ei3 a2a um a mai 2i (o#t numit3 e#te un (el de =e ameron auto'ton3 uprin9nd nou po6e#tiri #pu#e de romni are 6in din #pa!ii $eo$ra(i e di(eriteA Haralambie e#te lu$r la un # 'it din mun!ii =urului3 Cpitanul I#a e#te din 5oldo6a de "o#3 omi#ul Ioni! 6ine din pr!ile 1u e6ei3 iobanul obor#e din 6r(ul muntelui 2i tot din lo uri deo#ebite #:au <ntlnit la 'an &a'aria (ntnaru3 ne$u#torul lip# an3 )eonte 9odierul 2i orbul #ra 3 (ie are <n parte umulnd ten#iunea 2i e7perien!a #pe i(i lo ului natal 2i to!i la un lo #imboli9nd den#itatea e7i#ten!ial proprie unui neam3 unui popor0 4o6e#tindu:2i anume rmpeie C ele mai importante3 mai ara teri#ti e din 6ia!a lorD3 eroii iau a#t(el uno2tin! de (aptul un #in$ur de#tin poate umula o i#torie:ntrea$3 rele6nd dominantele

unei epo i are3 de:a lun$ul timpului3 nu #e deo#ebe2te e#en!ial de <n eputul 2i #(r2itul lumii0 A ea#ta <n# nu #e de96luie ni ieri0 % <n!ele$ere mut <i opre2te pe (ie are dintre parti ipan!i <n pun tele ulminante ale <ntmplrilor3 de9nodmntul 2i

1-1

on lu9iile topindu:#e <ntr:o <n!eleapt pudoare0 Via!a3 ori t de dramati 2i de ol!uroa# ar (i3 trebuie trit3 moti6 pentru are omul e#te obli$at #:i i$nore opo9i!ia printr:o aparent ?pri6ire de #u#@0 Un ar$ument <n a e#t #en# <l (ormea9 ne#t6ilita urio9itate a audien!ei pentru tot e #e e6o 0 ;nainte a unul dintre ei pre9en!i #:2i <n eap i#tori#irea3 to6ar2ii #i #unt numai o 'i 2i ure 'i3 de2i (ie are ar a6ea de #pu# ? e6a u mult mai minunat 2i mai <n(ri o2at@0 Nu e#te <n a ea#t amenin!are numai o #impl $radare a 6remilor 2i a 6ie!ii3 i 2i tl uirea u2or ironi 2i pu!in ipo rit u are romnul3 <n 6irtutea unui optimi#m an e#tral3 <ntmpin3 oare um deta2at3 le$ile oarbe ale (or!elor pe are nu 2tie #au nu 6rea # le numea# 0 1pe i(i itatea neutr pn la indi(eren! a ane dotelor #pu#e la 'an3 #ub <n6olburarea idili a plinului din #trmo2e2tile oale de lut3 !in # #ublinie9e (ie tri#te!ea unui #entiment on#umat nd6a3 (ie o atitudine3 o #tare3 ori o <ntor#tur de de#tin3 toate a e#tea <n#emnnd prile8 de #(at 2i interpretare ole ti6 a urmelor pe are le la# timpul0 Fntna dintre plopi3 de pild3 e#te lo ul are prile8uie2te pitanului I#a #:2i amintea# de tinere!ele #ale 2i de o <ntmplare tri#t3 u un #(r2it tra$i pentru o (rumoa# (at de !i$an0 E6o area <n#3 at3 <ndeo#ebi3 #a e7pli e pentru e o 'iul drept al 6orbitorului #t <n 'i#3 dnd (i$urii #ale ? e6a tri#t 2i #traniu@0 4entru iobanul din "ude! al #rmanilor nu drama unei 6ie!i #(2iat nd era mai plin 2i mai (rumoa# e#te important3 i punerea <n lumin a t erii #ale adn i mai $ritoare de t tot tre utul de are #e rup#e#e0 Ei <n a eea2i ordine parado7al 2i r#turnat #e #u ed 2i elelalte po6e#tiri CBalaurul3 Ne$u#tor lip# an3 %rb #ra 3 I#tori#irea &a'ariei Fntnarul3 Cealalt An u!3 Iapa lui Vod 2i HaralambieD3 are3 a2a um #unt #pu#e3 par # e6ite a#pe tul on ret3 dur 2i pro9ai 3 al on(li telor propriu:9i#e3 in#i#tnd a#upra unor #emne 2i $e#turi #ubie ti6e3 aproape omune3 <n r ate de #en# <n# 2i u o e6ident 6aloare #imboli 0 E#te arta lui 1ado6eanu0 Aproape ni ieri <n # rierile #ale nu #e a entuea9 a#upra emo!iilor 2i a pateti ului lar$ #o ialA a eptate a laturi e7terioare ale unui (ond entral #pe i(i 3 a e#tea #unt e#tompate u deli ate!e 2i de en!3 autorul Fra!ilor "deri 2tiind #a ree9e oameni ade6ra!i3 a#emntori mai ale# lor <n2i2i de t realit!ii din are 6in0 =e ai i impre#ia pro9a lui 1ado6eanu e#te populat de per#ona8e ie2ite par din le$end3 repre9entnd o lume apu#3 ale rei umbre doar mai <n(i:oar timpul 2i ?(run9ele toamnei@0 Eroii #ado6enieni C2i u deo#ebire ei din Hanu An u(eiD au no#tal$ia unui tre ut neidenti(i at3 permanent am #pune3 p#i'olo$i #ilindu:#e <n dualitatea dintre a tul on ret al dramei 2i prelun$irile ei ob# ure <n planul on2tiin!ei0 Atitudinile lor #unt mnate de a ea#t ar'ipre9ent omple7itate a 8o ului #ub#tituti6 dintre real 2i 6i#3 dintre ade6r 2i aparen!3 dintre eea e tre e 2i eea e e#te 6e2ni 0 Ar'ite tura lor #u(letea# omport ideea de permanen! 2i de repetare a 6ie!ii3 a#emuit unei upole imen#e are <n orporea9 durata e7i#ten!ei omene2ti0 1 re!inem (aptul Cde lo <ntmpltorD3 ei nou po6e#titori de la 'an #unt #urprin2i de 1ado6eanu la apu#ul 6ie!ii lor3 to mai pentru a le da prile8ul #a (ilo9o(e9e a#upra numeroa#elor 2i iminentelor ontra#te e determin 2i nume# tre erea0 1pa!iul lor 6ital <n# rmne impenetrabil3 to mai pentru a:2i a#i$ura neaderen!a la di#pari!ie0 5ai mult <n F mobilurile intime e #tau la ba9a a e#tor mrturi#iri (r #o! #unt <n a2a (el relatate <n t ele #in$ure par a nu:2i redu e u nimi 6aloarea timpului de are di#pun3 ei e le omuni (iind <ntri!i de redin!a numai (ormele iau drumul pre(a erilor3 pe nd (ondul rmne dominant 2i in6ulnerabil0 E#te #tarea <n are mai#trul .ubin : (ilo9o( re e 2i do t : <n er a #:i introdu pe =ioni#3 propunndu:i #pe ula!ia pri6itoare la ruperea propriei noa#tre 6e2ni ii din omple7ul #(eri al 6e2ni iei <n are #untem in lu2i3 C60 nu6ela 1rmanul =ioni# de 5i'ai Emine# uD0 1ado6eanu <n# nu arat 2i nu demon#trea9 nimi 0 E6it po9iti6i#mul li6re# 2i admite a ar$ument #i$ur <n de# i(rarea tainelor lumii0 Cartea de 9odii3 adi #imbolul e7perien!ei 2i al unoa2terii an e#trale3 on lu9iile unui 2ir ne#(r2it de 6ie!i are 2i:au le$at de#tinul de #emnele #pa!iului C erulD 2i de metamor(o9ele odrului CnaturaD3 ideea de #tatorni ie de6enind3 #ub a ea#t <n(!i2are3 u att mai or$ani 2i mai elo 6ent0 4er#ona8ele #ado6eniene po#ed abilitatea de:a re(u9a i# u#in!a ra(inat a do6e9ilor ulte ale i6ili9a!iei3 opunndu:i a e#teia3 metodi 2i deli at3 atot uprinderea <n!elep iunii din 6e 'ime3 are3 (ire2te3 in lude <n #tru tura ei 2i <ndr9nelile pre9ente ori 6iitoare ale omului0 Ele 2tiu a (i <n!elept <n#eamn a nu te mira de nimi 2i a admite ori e3 (r obli$a!ia de:a 2i rede totul0 Vorbirea lor e#te pilduitoare 2i meta(ori 3 a6nd drept $aran!ie timpul 2i #pa!iul3 adi #u$e#tia lar$3 neutr3 dar 2i obie ti6F ?Apoi dintr:a eea i #:a tra# moartea lui Bolomir0 Iar unii oameni au # ornit printele meu ar (i 'emat balaurul3 din #la2ul lui0 Ca #olomonar uminte3 tata <i l#a pe oameni #a 6orbea# :3 <n# el 2tia mai bine de t ori ine de are porun a# ulta#e di'ania (urtunilor0@ C%pere3 6oi0 83 pa$0 J9J0D Aproape ni i unul din #entimentele ori #trile e6o ate nu #e tran#mit (r a purta <n #tru tura lor <n6eli2ul prote tor al rela!iei durat 2i adru3 a ea#ta pentru moti6ul pe are:l #ubliniam mai #u# 2i anumeF per ep!ia timpului la 1ado6eanu nu are menirea de a #itua ronolo$i <ntmplrile3 i3 a#emenea (un !iei pe are:o are natura <n on(li tele #ale3 timpul olorea9 a !iunea3 o #uprapune le$endei #au mitului3 urmnd a elementul pei#a$i#ti # de(inea# #piritul el mat propriu3 el mai ade 6at al relatrii0 =e alt(el3 <n toat pro9a lui 1ado6eanu3 natura pare a (i un alter e$o al po6e#titorului0 Ea pre$te2te 2i #e on(und pn la urm u on!inutul tririlor <n au9A pln$e ori #e bu ur o dat u elementul uman3 <i <mprumut #trile 2i ii ampli(i re9onan!aF ?<n#pre mun!i erau p le ne lintiteA 5oldo6a ur$ea lin <n #oarele auriu <ntr:o #in$urtate 2i <ntr:o lini2te a din 6ea uriA 2i mpurile erau $oale 2i drumurile pu#tii <n patru 9riA iar lre!ul pe al pa$ par 6enea #pre noi de demult de pe alte trmuri0@ C%pere3 6oi0 83 pa$0 J9/D0 Cu mi8loa e e7trem de #imple Cde un mare ra(inament e#teti <n#D3 # riitorul impli <ntmplrii e 6a urma o neobi2nuit inten#itate liri au9at de #en#ibili9area deprtrilor <n timp 2i #pa!iu3 de tririle pei#a8ului <n #ine 2i de iudata #tare pe are omul o prime2te de la natur0 1unt uprin#e <n a e#t preambul e7po9iti6 toate ar$umentele pentru are po6e#tea e #e anun! Cdrama de la Fntna dintre plopi3 de pildD apt o aureol de uni at3 de (apt irepetabil de:a lun$ul 6ie!ii 2i de a eea ni iodat a operit de enu2a 6remii3 la a e#t <nalt diapa9on <n ep 2i #(r2e# toate po6e#tirile din Hanu An u!ei0 4rin unitatea 2i de#(2urarea ei omple7 C<n pa$inile 6olumului de (a! n6le# deopotri6 liri#mul3

epo#ul 2i dramaD3 a ea#t partitur din <ntin#a oper l#at de 1ado6eanu e#te poate e7pre#ia ea mai de #u# de la are autorul Balta$ului a putut #:2i de#lu2ea# propriul #u

1-2

timp3 rend o lume paralel u a noa#tr3 momentele on(undabile prndu:ni:#e <ntotdeauna e6idente3 ni iodat <n# de#tul di aproape de propria:ne e7i#ten!0 Ver$ii CUI* A.U3 4a6el F)%.E A3 4o#t(a! la Hanu An u!ei3 19B10

BA)*A+U) 4E.4E11ICIU1F Cu Balta$ul3 dl 5i'ail 1ado6eanu #e a2a9 mai pu!in <n inima literaturii romne2ti3 unde l:au a2e9at ele pe#te /- de 6olume3 a tot attea a#pe te ale lumii reia el3 po6e#titorul3 i:a dat 6ia!3 t <n inima propriei #ale literaturi0 Balta$ul #e men!ine <n 9ona a eea #uperioar de mi#ter 2i de poe9ie3 <n eput u Hanu An u!ei 2i ontinuat <n bun parte de &odia Can erului0 Fr # (ie u totul altele3 #ubie tele a e#tei trilo$ii 6in totu2i <n on8urate de nimbul unei #olemne $ra6it!i3 <n aurul ruia #e <ntlne# deopotri6A o materie u art prelu rat 2i un #til de nenumrate podoabe0 4o6e#tiri de petre ere patriar'al3 romane u te7tur i#tori #au <ntmplri npra#ni e3 um #unt temele ultimelor , r!i3 a mai # ri#3 de attea ori3 dl 5i'ail 1ado6eanu0 Cu Hanu An u!ei oborm <n#3 a <n balada de la are plea 2i romanul de a#t9i3 Balta$ul3 pe:a el ?pi ior de plai@3 pe ade6rata ?$ur de rai@ a # ri#ului dlui 5i'ail 1ado6eanu0 Ei pentru datm a ea#t nou ate$orie e#teti 3 # amintim3 pentru mono$ra(i2ti3 el pu!in a e#t pun t de ronolo$ie literar3 tre toarea pe unde r9batem <n #t nou !inut #ado6ene# e#te 6olumul u ele mai multe in(iltra!iuni de tain3 de oin iden! mi#terioa#3 anume3 Co o#tr ul alba#tru0 ;n toate a e#te lo uri ne a(lm <ntr:o lume de puritate p$n3 2i (ie <ntmplrile #unt de a um te6a #ute de ani3 de a um un 6ea #au 'iar din 9ilele noa#tre Cdar dintr:un !inut <n are timpul #e anulea93 prin i9olare 2i #in$urtate3 pre um <n Balta$ulD3 ele #e <nrude# prin a entul de epopee le$endar3 are le proie tea9 <ntr:un $randio# tre ut de ba#m0 Ei a # ne men!inem <n romanul de a#t9i3 iat3 de pild3 Balta$ul0 El on#tituie3 #ub raportul in6en!iei3 re on#tituirea a elei rime p#tore2ti de#pre are 6orbe2te balada 5iori!ei3 2i meritul lui #t mai pu!in <n (abula!ia3 in$enioa#3 de#i$ur3 a a e#tor <ntmplri3 t <n re9onan!a lor <n mi8lo ul naturii #in$urati e 2i <n mie#tria u are:2i poart de:a lun$ul drumurilor din munte eroina3 apri$3 6oluntar3 dar 2i iluminat3 pe Vitoria3 6du6a ortomanului p#tor Ne 'i(or )ipan0 =ram omenea# 3 po6e#tea din Balta$ul poart totu2i un pronun!at a ent de mare balad3 roman!at3 de mi#ter o#mi 3 ai i re9ol6ndu:#e epi 3 dup um <n Hanu An u!ei #e re9ol6a (eeri 0 A (i p#trat a e#tei po6e#tiri3 $erminat <n $la#tra de le2tar a 5iori!ei3 toat puritatea de timbru a baladei 2i tot onturul ei a#tral : iat <n e #t <ntiul dintre merite 2i el mai pre!io# al Balta$ului0 Vin dup a eea toate elelalte <n#u2iri (runta2e : poe9ie a naturii3 unoa2tere a mediului rural3 umor di# ret :3 pe ari dl 5i'ail 1ado6eanu le e7perimenta#e 2i pn a um3 dar ari <n Balta$ul #e altoie# pe tulpina unitar a epo#ului mor!ii 2i ritualelor ei0 4entru Balta$ul rmne3 <n ultim anali93 romanul unui #u(let de muntean 3 6du6a Vitoria )ipan3 pentru are <ndatoririle mortuare pentru #o!ul ei3 rpu# de lotrii iobani nd #e du#e#e dup ne$o! de oi3 la =orna3 #unt omandamente e7pre#e3 e nu:i dau r$a9 pn nd nu:2i a(l #o!ul rpu# 2i nu:i d re2tinea# a <nmormntare : <n a eea2i m#ur <n are Anti$ona <n(runt pe Creon 2i mer$e3 u bun 2tiin!3 la moarte3 dorind # dea (ratelui ur$i#it3 4olini e3 <mp area mormntului0 =a amintim3 ai i3 <n 'ip a2a de natural de eroina tra$ediei $re e2ti3 e#te 2i pentru a #u$era t tena itate moral #e do6ede2te <n #u(letul Vitoriei )ipan3 dar 2i pentru a mar a <n e #e di#tin$ a e#te dou ara tere0 Anti$ona 6a muri pentru a2a 'otr# 9eii3 pentru a ror porun <2i pune <n prime8die 6ia!a3 2i tra$edia #e <mpline2te0 Fatalitatea de9ln!uit 6a lua <n tromba ei 2i pe ne6ino6a!i3 2i pe ne<n!ele$tori0 =in tronul lui de por(ir3 de#tinul orb di tea9 #u(erin!a 2i:o urmre2te0 Balta$ul e#te3 dimpotri63 epopeea roman!at <n are #u(letul tena e 2i apri$ de muntean al Vitoriei )ipan nu pre$et ni i o obo#eal pn nu d de (irul <ntmplrilor3 2i mie#tria dlui 5i'ail 1ado6eanu #t <ntr:a eea a onturat <n tr#turi omene2ti3 dar (r de ni i o #lbi iune3 a e#t a#pru ara ter3 de o 6oin! aproape #lbate 3 aproape neomenea# 0 Cnd Vitoria )ipan3 la te6a #ptmni de la ple area pe totdeauna a brbatului3 #e 'otr2te # pur ead <n utarea lui3 <n #u(letul ei ni i o <ndoial Ne 'i(or )ipan ar mai (i <n 6ia! nu mai rm#e#e0 C brbatul3 (alni 2i iubit3 obi2nuit # mai 9bo6ea# la pra$uri #trine3 ar putea 2i de data a#ta3 a2a um $lume# unii 2i al!ii3 # #tea la bine3 iat e ar 6oi # read Vitoria )ipan3 dar <i e#te u neputin!0 ;n mintea ei Ne 'i(or )ipan 2i:a <ntor# de:a pururi obra9ul0 A2a:l 6ede <n $ndurile ei3 2i de a eea porne2te0 ;n#3 ori t de 6itea93 2i ori t ar <n#o!i:o (e ioru:#u +'eor$'it3 <narmat u balta$ul anume 8uruit pentru drumul a e#ta3 o muntean 3 la drum3 are # #e poarte u b$are de #eam3 # ate # a(le3 (r # par urmre2te anume0 =in r2m <n r2m 2i din #at <n #at3 Vitoria )ipan prinde urma brbatului ei 2i3 <ntor nd drumul de la =orna3 <ntre 1aba#a 2i 1u'a3 <n rpa de #ub ru ea *alienilor3 d3 u a8utorul inelui lui )ipan3 pe are: l a(l3 prip2it3 <n prea8m3 de oa#ele alului 2i #o!ului0 *l'arii erau 2i ei do6edi!i <n on6in$erea ei3 <n# trebuiau adu2i # mrturi#ea# #in$uri (rdele$ea lor0 *oate #e <ntmpla#er dup #emne anume 2i <ntr:o 6oin! dumne9eia# 0 Ei Vitoria )ipan ar (i putui # #e a(le mul!umit0 =ar dup um pere$rina!ia ei3 dl 5i'ail 1ado6eanu o <mbib de toat a ea ptrun9toare 2i a aparant reli$ie rural3 u anoane ne<nduple ate3 iar drumul <2i # 'imb linia dup anotimpuri 2i pei#a$ii3 par anume di tate de o putere #uprapmntea# 3 tot a2a3 de a#t dat3 nd Vitoria )ipan #(r2e2te al6arul inimii ei3 dl 5i'ail 1ado6eanu

1-,

<ntre$e2te a e#t #u(let u noi atribute3 on(orme u a#primea 2i tena itatea ei de muntean apri$0 Ilie Cu!ui 2i Cali#trat Bo$9a #unt po(ti!i la pra9ni ul pe are Vitoria )ipan <l (a e pentru #u(letul lui Ne 'i(or3 2i u6intele ei #unt a2a de i# oditoare3 att <n6luie# 2i #trn$ u laturile lor3 Bo$9a #e d pe (a! 2i ade <n ele din urm rpu# de balta$ul lui +'eor$'it0 A um Vitoria <l poate 2i ierta3 dup e 2i:a primit pedeap#a (rdele$ii lui0 1untem <n (a!a unui a9 de #tri t apli a!ie a le$ii talionuluiP A2a #pune aparen!a 2i poate a2a #pune 2i imper(e ta noa#tr # 'em0 .9bunarea Vitoriei )ipan3 2i e#te una3 nu att <n pedeap#a material3 t <n #u(erin!a moral u are tortur3 pn <i biruie3 pe (pta2i3 tortur la are parti ip <n primul rnd dn#a3 r9bunarea Vitoriei )ipan e#te de o #uperioar 6aloare p#i'olo$i 0 =ar nuan!ele de te #unt detailate lo urile 2i oamenii din Balta$ulP dar poe9ia a e#tui ara ter anti 3 #l2luit <n mun!ii Neam!uluiP dar tl ul redin!ei et 3 et P Ele rmn enun!ate3 2i #in$ur #tudiul le:ar putea pune <n 6aloare0 =up um3 numai platoni 3 merit amintit ara terul3 <n parte a#emntor3 al 6du6ei apri$e din )e$tura ro2ie a dlui Emanoil Bu u!a0 4araleli#m are ar ne e#ita un <ntre$ apitol0 4E.4E11ICIU13 5i'ail 1ado6eanuF Balta$ul3 <n ?Cu6ntul@3 21 de embrie 19,-0 CY)INE1CUF Ne:adu em aminte ine6a a #pu# um romanul a e#ta al dlui 50 1ado6eanu e#te o tratare <n pro9 a 5iori!ei0 Foarte drept3 <ntr:un (el0 ;n <n#2i inten!ia # riitorului trebuie #a (i (o#t a ea#t apropiere3 8ude nd dup un itat din 6e#tita balad3 pu# a mottoF ?1tpne3 #tpne3 5ai 'eam 2:un ne000@ 4aralela <n# nu trebuie du# prea departe3 a # nu denaturm e#en!a lu rurilor0 V000X Crime pentru 8a( #:au ( ut la #tne 2i #e 6or (a e tu:i lumea0 5iori!a a produ !iune poeti nu e#te in#tru !ia literar a unui omor0 Ea e o poem a 6ie!ii pa#torale pri6ite <n ab#olut0 A olo #unt turme3 ini3 iobani3 <ntlniri3 <n 6irtutea tran#'umantei3 a p#tori dintr:o parte 2i alta a mun!ilor0 Crima a olo nu e#te propriu:9i# un a ident3 um nu e un a ident pentru un marinar # nau(ra$ie9e 2i # #e:ne e0 E#te un 'ip po#ibil de a muri0 =e a eea poetul anonim nu:2i pierde 6remea u ipote9e a#upra (aptului 2i u in(orma!iuni a#upra on#e in!elor rimei0 A olo lupul mnn o oaie 2i apoi urmea9 t ere3 un om omoar pe altul 2i t erea ontinu0 E#en!a baladei #t <n tre erea de la t erea 6ie la t erea moart0 Cum omul are numai o moarte 2i e de pri#o# # mai te opre2ti a#upra unei <ntmplri are #e 6a repeta <n 6e i3 muribundul <2i nt numai lini2tea etern0 Ceea e dl 50 1ado6eanu3 poet <n toat puterea u6ntului3 a <n!ele# din 5iori!a 2i a tran#portat <n roman e#te numai a e#t #entiment de t ere <n (a!a de#tinului oiere# inelu tabil0 Cnd #e petre e o rim a olo <ntre er 2i munte3 ei rma2i pe urma mortului nu #e $nde# # <mpr2tie 6e#tea3 # 'eme autorit!ile de 8o# # le (a dreptate0 Cer etarea3 dreptatea3 a#tea #unt treburi pe are <n!ele$ # 2i le (a #in$uri3 a8uta!i nu de pro urori3 i de =umne9eu <n#u2i3 are trimite #emne0 A2adar3 # riitorul a reluat a9ul unei rime pa#torale 2i a <n!ele# #:l la#e <n mediul lui ab#olut3 adi al unei lumi pe dea#upra i#toriei0 ;ntr:ade6r3 unde e#te lumea mai ne#upu# # 'imbrii3 mai <n a(ara i6ili9a!iilorP )a munte3 munteanul a (o#t totdeauna nu numai atemporal3 i 'iar interna!ional3 2i nu mare mirare produ e unora 2tirea utare oier #e a(l a um <n .u#ia3 (iind a (o#t prin# a olo de r9boi pe nd <2i mna oile0 ;n (ond3 prin urmare3 in#tin ti63 dar 2i on2tient3 dl 1ado6eanu <2i urmea9 planul de# rierii lumii prei#tori e #au mai bine 9i# nei#tori e3 de# operind <n mi8lo ul i6ili9a!iei ne# 'imbarea unei ete pe ene$e #au imobilitatea 6ie!ii muntene2ti Cadi de munteD0 E#te <n# <n Balta$ul 2i o alt latur are nu #e mai mul!ume2te u e7pli a!iunea de mai #u#0 =intr:o (irea# pornire de # riitor epi 3 dl 50 1ado6eanu aut de t6a 6reme u 6oin! a ele #ubie te #imple 2i tari3 are pot (orma tot a2a de bine uprin#ul unei r!i de olporta83 dar pot (i <n a ela2i timp alimentul epi al unui =o#toie6#Gi0 5arile # rieri au a6ut totdeauna a tem <ntmplri #imple 2i banale3 #in$urele are <n$duie # riitorului de#(2urarea #piritului #u de ob#er6a!ie pe un teren #olid3 uni6er#al inteli$ibil0 Ca9ul Eu$eni!ei Co#tea era o a#t(el de # riere3 <n are #e petre ea o #u#tra$ere de (onduri publi e de tre un a#ier3 urmat de #inu idere0 Ei <n Balta$ul e u2or # #e 6ad un a9 din a elea e intere#ea9 8u#ti!ia 2i pa#ionea9 pe indi6i9i0 Vitoria3 muierea unui #tpn de oi3 Ne 'i(or )ipan3 <2i a2teapt <n toamn brbatul3 du# #u# la munte # umpere oi0 A tre ut prea mult 6reme3 <n epe # 6remuia# a iarn3 2i brbatul3 <n iuda obi eiului3 nu #e <ntoar e0 ;n$ri8orarea re2te3 #e (a e bnuial 2i (emeia <n epu # #e mi2te0 % bab rturrea# o <n redin!ea9 )ipan e#te oprit <n mre8ile altei (emei0 ;n# Vitoria e#te (emeie <n!eleapt3 lar69toare3 are unoa2te bine automati#mul brbatului ei0 Cte6a #emne ere2ti 2i mai u #eam o #ntoa# dedu !ie o <ntre# <n <n redin!area Ne 'i(or al ei e mort3 adi <n <mpre8urrile de a olo3 omort0 Ea 6oie2te #:l $#ea# 3 #:l <n$roape re2tine2te 2i3 da #e poate3 # a(le pe (pta2i0 Nelini2tea de la <n eput3 ( ut ertitudine3 d Vitoriei putere0 A um Vitoria e#te brbtoa#3 'iar mu2 toare0 ;2i 6inde re#tul de mar( u te6a 9e i de mii de lei3 <2i a2a9 (ata la mn#tire3 2i3 l#nd pa9ni pentru a#3 plea 3 lare3 <mpreun u un (e ior al ei0 ;n epe a um o ade6rat e7pedi!ie de in6e#ti$a!ie3 <n are anal(abeta Vitoria #e do6ede2te o i# u#it dete ti60 Ei3 a ori e dete ti63 ea e#te 2i p#i'olo$0 =e pild3 <nainte de ple are3 ea <n redin!ea9 banii pentru pu!in #pre p#trare printelui0 4e#te noapte 'o!i ne uno# u!i umbl #:i 8e(uia# o$rada 2i a#a0 =e unde tra$e ea <n 'eierea martorul predrii #umei a (o#t di# ret3 i alt(el 'o!ii ar (i a(lat banii nu mai #unt la ea3 i la pop0 Vitoria ia drumul oilor3 dup e3 #(tuit de unii3 a (o#t 2i la #ubpre(e t3 are a emi# ipote9a omorului3 (r #:i dea 6reun a8utor de i#pra60 %ierii tre la munte 2i #e:ntor de:a olo #pre 6ale3 la iernat3 popo#ind din r2m:n r2m0 Cr2marii3 a2adar3 uno# bine pe iobani0 5er$nd <n#pre munte3 Vitoria a(l <n etul u <n etul itinerariul brbatului0 A (o#t <ntr:ade6r 69ut de (eluri!i <n drum #pre =orna3 <n utare lun0 )a Vatra:=ornei a(l de la o(i iul are <nre$i#trea9 6n9rile <n iarmaro )ipan a umprat trei #ute de oi3 a e#tea erau toate oile de 6n9are 2i al!i doi oameni l:au ru$at pe )ipan # le

1-J

dea 2i lor o parte3 eea e )ipan #:a <n6oit # (a 3 ednd o #ut de apete0 Cine erau umprtorii nu putu a(la de a olo0 A um Vitoria ia <napoi drumul la 6ale3 #o otind Ne 'i(or a pornit u oile la iernat0 4rin a eea2i metod a er etrii r2melor ea a(l um artau la (a! ei doi oameni3 apoi um #e 'eam 2i:n e #at lo uie# 3 a(l 'iar <n anume lo n:au mai (o#t 69u!i de t doi iobani3 printre are nu era )ipan0 .a9a rimei era a#t(el determinat0 Vitoria $#e2te <ntmpltor 2i inele lui )ipan3 )upu0 Cu a8utorul lui3 ea d de ada6rul brbatului0 A um inter6ine 2i autoritatea3 obli$atoriu0 ;n# Vitoria nu #e la#0 Ea #in$ur ondu e opera de #tabilire a 6ino6!iei3 punnd la ale o ade6rat on(runtare a riminalului u mortul0 )a #(r2it era pre$tit 2i ultimul ar$umentF inele3 are 2i #are <n $tul u i$a2ului3 rnindu:l mortal0 4rin urmare3 ititorul poate 6edea <n e #t mie9ul romanului dlui 1ado6eanu0 E#te 2i nu e#te 5iori!a0 Eroina prin ipal3 ba3 la drept 6orbind3 #in$urul erou3 e#te Vitoria0 Ea are o <ndoial pe are 2i: o rele6 #in$ur0 Vitoria e#te un Hamlet (eminin3 are bnuie2te u metod3 er etea9 u di#imula!ie3 pune la ale repre9enta!iuni trdtoare C<n a9ul de (a! <nmormntarea 2i pra9ni ulD3 2i nd do6ada #:a ( ut d drumul r9bunrii0 *itlul romanului Balta$ul a#ta 6oie2te # #pun0 Vitoria a <n redin!at (e iorului ei un balta$3 u are $nde2te # #(rme apul u i$a2ului brbatului ei0 Ca9ul lui Hamlet (eminin <l mai a6em <n literatura romn0 E#te Npa#ta lui Cara$iale0 1:ar putea prin urmare obie ta Balta$ului eea e #:a obie tat Npa#tei0 4rea mult <ndr8ire din partea unei (emei3 lip# de (eminitate0 ;n# <n romanul dlui 1ado6eanu r9bunarea nu e #entimentul 'otrtor0 Femeia 6rea #:2i <nmormnte9e re2tine2te brbatul3 2i (ire2te e de prerea a #tpnirea # (a dreptate0 Iertarea e#te <n# #im!mntul ei (inal0 Ar rmnea <n pi ioare o ob#er6a!iune pe are a ( ut:o nd6a dl )o6ine# u a#upra literaturii romne <n $enere3 dar (r #:o e7pli eF 6irilitatea ara terului eroinei din multe # rieri romne3 <n #pe ial dramati e0 Vitoria e#te 2i ea 6iril3 (e iorul ei +'eor$'i! prnd dimpotri6 moale a o (emeie0 Ai i nu e o #impl on ep!iune de # riitori romni3 i <nre$i#trarea in#tin ti6 a realit!ii3 <nti de toate3 (emeia <n 6r#t3 6dan3 e mai autoritar de t brbatul3 mai ambi!ioa#0 ;n 6reme e brbatul #e pierde <n ontemplarea uni6er#alului3 (emeia in6idia9 2i ur2te 2i 6i#ea9 promo6area #o ial0 =ar e#te o ondi!iune tipi a (emeii romne3 pe are n:o putea i$nora mai u #eam dl 1ado6eanu3 de# riitor al 6ie!ii de tip primiti60 Femeia (eminin aproape n:a aprut <n #o ietatea noa#tr <n nou 2i # riitorul n:o unoa2te0 Imen#a ma8oritate a (emeilor #unt propriu:9i# !rn i0 Cine unoa2te de aproape #atul3 mai ale# a ela de munte3 rmne i9bit de ade6rul intui!iei dlui 1ado6eanu0 A olo (emeia are numai o # urt (a9 de pa#i6itate0 Apoi urnd de6ine muiere0 A#ta <n#eamn de#pr!it3 prin natura o upa!iilor3 luni <ntre$i de brbat3 ea 6ede de a#3 de opii3 de pu!inul o$or3 ea umpr3 ea 6inde mer$nd la tr$3 ptnd printr:a#ta o p#i'olo$ie autoritar0 ;n# um o (emeie rmne totu2i <n (ondul ei (emeie3 apabil de anume #entimente3 6ia!a a(e ti6 #truie3 dar on6ertit <n te6a mi2 ri obie ti6e3 numite datini0 Vitoria mer$e #:2i <n$roape brbatul0 Cu a e#t a t3 a identul ei #u(lete# #:a potolit3 2i ea e#te a um iar2i <n #tare # #e <ntoar la treburile ei0 Atribu!iile iobne2ti ale #o!ului au (o#t tre ute a#upra (iului3 2i a#ta e tot0 V000X Fundamental 2i remar abil e#te #im!ul automati#mului 6ie!ii !rne2ti de munte0 V000X Uneori !i #e pare ite2ti unele din ele mai bune romane ale lui "a G )ondon3 2i rmi <n de(initi6 mirat3 <n iuda deo#ebirilor de ulori3 de a eea2i mi2 are lar$3 a#tronomi 0 +0 CW)INE1CU3 5i'ail 1ado6eanuF Balta$ul3 <n ?Ade6rul literar 2i arti#ti @3 UVni3 #eria a IlI:a3 8B,3 29 au$u#t 19,B0 =%=U BW)ANF 5arile epopei ale lumii au <n entrul lor3 a un (ir dire tor3 (ie o ltorie ane6oioa# : m $nde# <n a e#t #en# la %di#eea lui Homer3 la Eneida lui Ver$iliu#3 la =i6ina Comedie a lui =ante : (ie o pa#iune puterni 3 pre um mnia e:l uprinde pe A 'il 4eleianul <n lipa <n are a(l de moartea prietenului #u 4atro le CIliadaD0 Ei <n Balta$ul3 eroina3 Vitoria )ipan3 e #tpnit de o puterni pa#iune3 dorul de a:2i r9buna #o!ul3 are o <ndeamn la drum lun$ 2i $reu3 pre#rat u numeroa#e piedi i0 E(e tuarea drumului 2i pa#iunea eroinei !in3 <n (ond3 (irul epi al <ntre$ului roman0 V000X 1ado6eanu reali9ea9 prin Balta$ul o nou interpretare a mitului mioriti 3 <n #piritul lui pro(und 2i reali#t0 Vitoria )ipan <n!ele$e lo6iturile #or!ii3 dar nu #e re#emnea9 <n (a!a lor0 Ea #e lupt u #oarta pe are 1ado6eanu o (a e #en#ibil a:n tra$ediile $re e2ti3 2i3 pn la urm : <ntr:un (el : 6a birui3 a#i$urnd trium(ul drept!ii0 4rin puterni a ei per#onalitate3 Vitoria )ipan : (i$ur repre9entati6 de erou popular : #e <n# rie <n $aleria marilor tipuri (eminine din literatura romn3 alturi de mama lui Corbea3 din balada popular3 de =oamna C'ia8na3 din nu6ela lui Ale7andru %dobe# u3 de Vidra3 din pie#a lui B0. Ha#deu3 de =oamna Clara3 din drama i#tori a lui Ale7andru =a6ila3 de An a3 din Npa#ta lui I0 )0 Cara$iale0 V000X =a din pun t de 6edere temperamental 2i e#teti Vitoria )ipan #e pla#ea9 <n a ea#t $alerie de per#ona8e (eminine3 #ub raportul ara terului ei repre9entati6 ea le dep2e2te3 ne<ndoio#3 pe toate0 Vitoria )ipan nu e numai un per#ona8 literar3 ea e un #imbol3 #imbolul omului #implu3 bun 2i drept3 dr9 2i 'otrt3 pentru are 6alorile eti e #trmo2e2ti #unt le$i imuabile0 Ea ne <ntre2te ideea opera lui 1ado6eanu e#te o pledoarie pentru #oarta !ranului romn 2i pentru to!i obidi!ii 6e 'ii ornduiri3 dar e 2i o #inte9 a 6irtu!ilor (i9i e 2i morale ale a e#tui popor0 I%N =%=U BW)AN3 .e itind ?Balta$ul@3 po#t(a! laF 5i'ail 1ado6eanu3 Balta$ul3 Editura 5iner6a3 #eria ?Ar ade@ Bu ure2ti3 19B10 +ANWF =e#pre <mpre8urrile <n are a (o#t # ri# Balta$ul 2tim pu!ine lu ruri0 Ca <n pri6in!a elor mai multe r!i ale #ale3 # riitorul n:a (urni9at in(orma!iiA <2i ( u#e o re$ul din di# re!ie0 Abia tr9iu C<n Anii de u eni ieD3 rememorndu:2i primele 6r#te3 a ( ut uno# ut pro e#ul (ormrii #ale a # riitor

2i al ompunerii unora dintre 1-/

operele de <n eput0 ;n a9ul altora3 in(orma!ii de intere# i#tori :literar3 pri6ind $ene9a operei3 #unt uprin#e <n 'iar te7tul # rieriiF autorul i#tori#e2te nd 2i um a uno# ut utare lo 2i utare <ntmplare3 pun tul de ple are al pro9ei re#pe ti6e0 Nimi de a e#t (el <n Balta$ul0 1 rierea r!ii nu e#te3 pentru a ea#ta3 mai pu!in e7pli abil0 Cunoa2tem3 mai <nti3 (a torii e7teriori impli a!i <n $ene9a Balta$ului0 1ado6eanu narea9 <ntmplri : e e real 2i e e ima$inar <n ele e (r <n#emntate3 important e #unt ara teri#ti e3 #emni(i ati6e : 2i pre9int oameni dintr:un anume #pa!iu3 a ela al mun!ilor 5oldo6ei0 E o 9on uman 2i $eo$ra(i e <n epu#e #:i (ie uno# ut <n din 19-I 2i are de6eni#e3 mai ale# dup primul r9boi mondial3 unul dintre i96oarele in#pira!iei #ale C6e9i Co o#tr ul alba#tru3 Bulboana lui Vlina23 Nea$ra Earului3 ara de din olo de ne$ur 20 a0D0 ;n anii de dinainte de 19,-3 1ado6eanu e <n mai multe rnduri oa#pete al on(ratelui de la Via!a romnea# 3 )I0 5irone# u3 <n #atul natal al a e#tuia3 la *a9lu3 <n mun!ii *ar ului3 lo uind uneori3 um a(lm dintr:o # ri#oare a lui 5irone# u tre Ibrileanu Cdin 12 au$u#t 192ID3 <ntr:o aban de # nduri impro6i9at3 u paturi a operite u etin3 on#truindu:2i #in$ur ma# 2i # aune3 ? i lu rea9 u mare <ndemnare@0 Via!a oierilor3 de#pre are a(la#e te e6a <n din opilrie3 de la un (rate al mamei Cun 'e2ul Haralambie din Nada FlorilorD3 <i era bine uno# ut0 ;n 6ara anului 19293 a2adar u pu!in <nainte de a # rie Balta$ul3 1ado6eanu #trbate <n o dat 6alea Bi#tri!ei3 <n automobilF ?Au ur at pe Bi#tri!a <n #u# u popa#uri multe3 ptrun9nd <n inima Carpa!ilor0 Au a8un# la =orna de:a olo pe prul Nea$ra 2:au tre ut la 1tni2oara3 #uind 2i tot #uind3 pn au a8un# #u# pe ulme3 la Cru ea *alienilor@ C4ro(ira 1ado6eanu3 Note la %pere3 6oi0 1-D0 1pa!iul a !iunii r!ii e uprin# <ntre mun!ii 2i 6alea *ar ului 2i re$iunea =omelor : prin urmare 9ona entral a mun!ilor 5oldo6ei0 Numele #atului )ipanilor : 5$ura : e (i ti63 e7i#t <n#3 dea#upra pr:ului *ar u3 un munte u a e#t nume0 Celelalte toponime apar!in $eo$ra(iei realeF 4iatra:Neam!3 Clu$reni3 Fr a2a3 Bor a3 1aba#a3 Bro2teni3 1u'a et 0 Ct de#pre timpul <n are au lo <ntmplrile narate3 indi a!ii dire te nu #e dau0 ;l putem totu2i apro7ima3 pe ba9a tor6a elemente3 <ntre are mai important e re(erirea la introdu erea alendarului nou C are #:a ( ut <n 192JD0 A(lm3 apoi3 +'eor$'i! ltore2te de la Cri#te2ti C<n lun a "i8ieiD pn la 4iatra:Neam! u trenul0 Faptele po6e#tite ar (i de i ontemporane u # rierea r!ii0 Fi7area lor <n limitele 2tiute ale utrui moment ar ontra9i e #emni(i a!ia Balta$ului0 Autorul e6it3 #puneam3 pre i9ia temporal 2i 'iar reperele amintite au3 um 6om 6edea3 alt ro#t de t a ela al #iturii e7a te <n timp0 *ot a2a 2i <n e pri6e2te lo ul a !iuniiA el e#te3 e6ident3 el artat3 dar # riitorul l:a ale# nu pentru alit!i parti ulare C(rumu#e!ea pei#a8ului3 pitore# ul lo uitorilorD i pentru poate ?#u#!ine@ #emni(i a!ia inten!ionat a nara!iunii0 1ado6eanu reea9 ima$inea unei lumi3 repre9entnd un mod de e7i#ten! e dep2e2te limitele unei 9one $eo$ra(i e 2i ale unui moment i#tori 0 ;n $ene9a Balta$ului #unt impli ate nu numai elementele o(erite de onta tul # riitorului u oamenii 2i lo urile dintre *ar u 2i =orna3 i toat opera lui de pn arun i on#a rat ?omului el 6e 'i al pmntului@ 2i mediului #u o#mi 3 a2adar permanen!ei 2i inte$rit!ii <n ordinea uman 2i <n ea natural0 1ado6eanu reia3 dup e o e7prima#e de attea ori3 tema lui (undamental3 reali9nd o apodoper0 E#te uimitoare repe9i iunea u are a # ri# Balta$ulF <n 1- 9ile0 ;ntr:o #tare de ten#iune ontinu3 de ?(ebr puterni @3 u o #i$uran! de#6r2it3 adi (r e9itri3 reluri3 re# rieri0 ?5anu# ri#ul e a2a de (rumo# 2i urat3 (r adao#uri3 aproape (r 2ter#turi3 :l pune <n pli 2i:l trimite a2a um #e a(l la editur@ C4ro(ira 1ado6eanu3 lo 0 it0D0 1ado6eanu a a6ut <ntotdeauna3 e ade6rat3 o u2urin! a # ri#ului neobi2nuit Cnumai Ior$a <i poale #ta alturiD3 are e7pli produ ti6itatea lui neobi2nuitF # rierea unei r!i3 a(lm din 5emoriile lui =emo#tene Bote93 dura 2-:,- de 9ile0 E <n# o u2urin! mai mult aparentF rea!ia propriu:9i#3 elaborarea operei pre ed la 1ado6eanu # rierea ei3 are e un a t #e undar3 uneori de #impl ?tran# riere@ din memorie0 ?Fra9 u (ra93 <n $nd3 am ompu# ele dinti nu6elete V000X0 =up e al tuiam a#t(el a e#tora <ntre$ul te7t 2i:l memori9am3 <l murmuram a #:l aud um #un3 apoi <l tre eam pe 'rtie0@ E un tip de a ti6itate reatoare3 altul de t el repre9entat de .ebreanu3 de pild3 are umplea multe 'rtii u note pre$titoare3 re6enind3 2ter$nd 2i adu$nd mereu3 2i opu#3 am 9i e3 (elului de a # rie al lui Ar$'e9i3 are mrturi#eaF ?#unt in apabil # ro#te# un $nd da nu !in de 6r( un b! u erneal@0 5u!enia pro6erbial a lui 1ado6eanu3 #emn al retra$erii <n #ine3 2i impa#ibilitatea lui a 6ntor 2i pe# ar au o le$tur ert u a e#t (el de a ti6itate reatoare de#(2urat mai mult departe de ma#a de lu ru de t <n (a!a 'rtiei albe0 V000X 1tru tura nara!iunii e determinat de #emni(i a!ia inten!ionat a r!iiF a <n(!i2a o #o ietate de tip ar'ai 2i un indi6id repre9entati6 al ei3 lumea muntenilor 2i pe Vitoria )ipan0 CCelelalte per#ona8e #e de(ine# prin raportare la a e#te repere0D *oat arta # riitorului3 <n e pri6e2te ompo9i!ia3 #t <n (ire# ul <ntreptrunderii ontinue a a e#tor doi termeni0 4utem delimita3 urmnd linia nara!iunii3 trei pr!iF I : de la <n eput pn la ple area <n utarea lui )ipan C ap0 VIIDA II : de a i pn la $#irea mortului C ap0 UIIID 2i HI : din a e#t pun t pn la #(r2it0 Cartea <n epe prin a 6orbi de#pre p#tori C6e 'imea3 (elul de 6ia!3 p#i'olo$ia : (i7ate <ntr:o #o io$onie miti D3 apoi de#pre )ipan Ctre erea #e (a e #impluF ?4o6e#tea a#ta o #pune uneori Ne 'i(or )ipan@D 2i de#pre (amilia lui C<ntr:o # en dialo$at din are re!inem limba8ul imper#onal 2i (irea a#pr3 ?apri$@ a eroilor3 elemente are:i arat <n e au #tri t e7ponen!ialD0 Cele dou ni6ele ale nara!iunii au (o#t repede indi ate : <ntr:o ordine #emni(i ati6 :3 di(eren!ierea lor e ini!ial minim0 Ea <n epe # #e pre i9e9e <n # ena urmtoare3 <n are e <n(!i2at Vitoria3 prin # 'i!area e(e ti6 a elui de al doilea ni6el narati6 Cportretul eroinei3 lo ul a !iunii3 mobilul ei : prin are materia literar de6ine mai on retD0 Elementele #tru turii r!ii a#t(el # 'i!ate C<n , pa$iniD3 # riitorul re6ine a#upra lor #pre a le <mbo$!i3 ima$inea muntenilor3 a (amiliei )ipan3 a #atului dobnde2te ontur mai lar 2i mai mult #ub#tan!0 Cap0 I e unul e7po9iti60 *en#iunea epi a (o#t reat3 dar e deo amdat o ten#iune a a2teptrii3 a in ertitudinii0 Cap0 urmtor lr$e2te ima$inea 6ie!ii dome#ti e a )ipanilor 2i3 e e mai important3 introdu e <n nara!iune un element (undamentalF unoa2terea : de tre munteni 2i de tre Vitoria : a mi2 rilor naturii0 Cum nu ne putem <n$dui o anali9 detaliat a <ntre$ii nara!iuni3 atra$em aten!ia a#upra momentelor ei mai <n#emnate0 ;n partea I o prim lr$ire a adrului 2i a tipolo$iei Cprintele =nilD3 prin mer#ul <n #at aN VitorieiA 6enirea lui +'eor$'i! C are a entuea9 #in$urtatea Vitoriei3 <n 'iderea <n #ine 2i o obli$ # ia totul a#upr:2iDA drumul la 4iatra Cla mn#tire 2i la pre(e tur : adi la autoritatea #piritual 2i la ea admini#trati6DA

pre$tirile : $o#podre2ti 2i #u(lete2ti : de

1-I

ple are0 ;n toat a ea#t parte3 preponderent e7po9iti63 a entul ade pe eea e am numit al doilea ni6el narati60 4artea a doua : i#tori#irea ltoriei pe urma lui )ipan : e3 ompo9i!ional3 mai #impl 2i mai lar3 momentele ei oin id u popa#urile0 1pa!iul el mai lar$ e a ordat ima$inii $lobale a lumii Balta$ului3 u pei#a8ul3 u datinile 2i u oamenii are o repre9int0 *en#iunea epi e a utrii 2i laitmoti6ul a e#tei pr!i e <ntrebareaF ?000#:mi #pune!i V000X ine:a!i 69ut pe un om de la noi lare pe un al ne$ru !intat <n (runte 2i:n ap u iul brumrie@0 4artea ultim #t #ub #emnul a tului 8u#ti!iar3 datorie (a! de mort 2i de norma moral ole ti60 Capitolul are <n 'eie artea $rupea9 toate elementele eiF lumea muntenilor Cprin $rupul anonim 2i prin te o (i$ur repre9entati63 a domnu *omaD3 )ipanii3 autorit!ile Ce7terioare a 2i pn a um a e#tei lumiD3 <n #(r2it u i$a2ii3 a idente e trebuie : 2i #unt : eliminate0 %dat a e#t a t <n(ptuit3 muntean a 2i (e iorul ei 6or ple a la turmele lor3 #pre a pune ordine <n treburi3 6or re6eni la 1aba#a pentru <mplinirea datoriilor (a! de mor!i pre# ri#e de datin3 dup are #e 6or <ntoar e a a#3 la 5$ura *ar ului3 ? a # lum de oad toate3 te:am l#at@0 Iar pe 5inodora ?# 2tii ni i :un 'ip nu m pot <n6oi a #:o dau dup (e iorul V000X d# li!ei lui *opor@0 Via!a ontinu a2adar dup rnduielile 6e 'i ale a e#tei lumi0 Epi#odul mor!ii lui )ipan e#te de#i$ur unul tra$i 3 dar el nu poate modi(i a (elul 2i #tabilitatea e7i#ten!ei ei0 4oate #urprinde #enintatea u are # riitorul narea9 <ntmplri le$ate de o tra$edie0 *ra$edia : moartea lui )ipan : nu e#te <n# obie tul r!ii3 i numai prete7tul eiF ?obie tul@ e lumea de tip ar'ai a muntenilor0 ;mpre8urarea tra$i e de natur #:o tulbure3 #:o (a # rea !ione9e <n (un !ie de le$ea ei moral3 # #e mani(e#te mai puterni de t <n #itua!iile obi2nuite : pe # urt3 #:2i de96luie mai pre$nant (i9ionomia0 1implitatea nara!iunii e ne e#ar3 dat (iind inten!ia autorului3 2i e7pli abil0 Cnd a # ri# Balta$ul3 1ado6eanu a6ea /- de ani0 1 ri#e#e te6a 9e i de r!i 2i atin#e#e treapta deplinei maturit!i reatoare C?eu <mpart a ti6itatea mea reatoare <n trei mari etapeF 19-J 2i 191B3 191B 2i 1929 2i 6remea de la 1929 <n oa e0 A ea#ta e#te epo a maturit!ii mele literare@ : de lara # riitorul <n 19J2D0 Vi9iunea a#upra lumii #e adn i#e 2i #e lari(i a#e3 (ormula #tili#ti <n #tare #:o e7prime #e (i7a#e3 prin ra(inare lent3 <ndelun$at0 Cu Balta$ul 1ado6eanu o(erea o ima$ine e#en!iali9at a lumii literaturii #ale3 lumea pe are o nta#e 2i poetul anonim al 5iori!ei 2i al attor alte balade p#tore2ti0 Ei:i a2e9a dea#upra3 drept titlu #imboli 3 numele toporului u oad lun$ u are munteanul #e aprF balta$ul0 +eor$e +ANW 1tudiu analiti al ?Balta$ului@3 <n 6oi0 5i'a0il 1ado6eanu3 ?Balta$ul@3 Bu ure2ti3 Editura Albatro#3 #eria ?*e7te omentate )K eum@3 19B23 p0 ,l:,J0D 5AN%)E1CUF 4rimul lu ru notabil # ri# de#pre Balta$ul e#te roni a lui 4erpe##i iu# din anul apari!iei romanuluiF de# operim <n ea aproape toate ob#er6a!iile importante de mai tr9iu0 Ele #e pot redu e la dou3 e#en!ialeF # rierea are ara ter miti :balade# 3 9u$r6ind o i6ili9a!ie pa#toral milenarA 2i Vitoria )ipan #6r2e2te un a t 8u#ti!iar3 <n r at de #emni(i a!ii moral:reli$ioa#e0 4erpe##i iu# #puneF ?A (i p#trat a e#tei po6e#tiri3 $erminat <n $la#tra de le2tar a 5iori!ei3 toat puritatea de timbru a baladei 2i tot onturul ei a#tral : iat <n e #t <ntiul dintre merite 2i el mai pre!io# al Balta$ului@0 EiF ?000Balta$ul rmne3 <n ultim anali93 romanul unui #u(let de muntean a3 6du6a Vitoria )ipan3 pentru are <ndatoririle mortuare pentru #o!ul ei3 rpu# de lotrii iobani000 #unt omandamente e7pre#e3 e nu:i dau r$a9 pn nd nu:2i a(l #o!ul rpu# 2i nu:i d re2tinea# a <nmormntare : <n a eea2i m#ur <n are Anti$ona <n(runt pe Creon 2i mer$e3 u bun 2tiin!3 la moarte3 dorind # dea (ratelui ur$i#it3 4olini e3 <mp area mormntului@0 A ea#t a doua idee #e 6a #impli(i a ulterior la un <n!ele# #tri t eti F <mplinirea ritualului reli$io# 6a l#a lo ul r9bunrii rimei3 Vitoria de6enind dintr:o eroin de tra$edie #upu# (atalit!ii ondi!iei ei C a Anti$onaD un #imbol al !rn ii one#te are apli pn la apt3 u tena itate3 un ?mandat eti @0 +0 Cline# u apa# 2i el pe ?intri$a antropolo$i @3 pe de# rierea #o iet!ii ar'ai e3 milenare3 pe nota tipi a per#ona8ului prin ipal are ?nu e o indi6idualitate3 i un e7ponent al #pe!ei@0 =a nu #e poate 6orbi de roman e#te3 dup opinia riti ului3 to mai (iind lip#e2te elementul indi6idual <n p#i'olo$ie iar $e#turile #unt rituali9ate0 ;n# mai departe +0 Cline# u (a e Vitoriei a e#t e7traordinar portret3 $reu de a2e9at <n rela!ie u premi#ele propriei anali9eF ?<n utarea brbatului3 Vitoria pune #pirit de 6endetta 2i apli a!ie de dete ti60 % ade6rat nu6el poli!ienea# #e de#(2oar3 <n #til !rne# 3 bine<n!ele#3 u o art remar abil0 Vitoria do6ede2te lu iditate e7 e#i6000 Autoritatea3 <n per#oana #ubpre(e tului3 n:are alt e6a de ( ut de t # on(irme intui!ia poli!ienea# a (emeii0 4rin urmare3 Vitoria e un Hamlet (eminin3 are bnuie2te u metod3 er etea9 u di#imula!ie3 pune la ale repre9enta!iuni trdtoare 2i3 nd do6ada #:a ( ut3 d drum r9bunrii0@ =ar3 da e a2a3 nu a6em ea mai bun do6ad Vitoria #par$e tipul3 (iind de (apt o indi6idualitateP Ceea e lui +0 Cline# u i #e pare ? ompli are a #itua!iei o#mi e@ ini!iale3 prin a#pe tul poli!i#t3 nu (ormea9 <n de(initi6 'iar abaterea de la re$ul3 de la norma #o iet!ii pa#torale3 att <n planul a !iunii t 2i <n a ela al p#i'olo$ieiP ?4rea mult <ndr8ire din partea unei (emei@3 on#tat riti ul <n#u2i3 dup e a $#it omportarea Vitoriei e7 e#i63 omparabil u a An i din Npa#ta0 Contradi !ia per#i#t pn a#t9i3 el are a 6oit #:o e7pli e (iind 4aul +eor$e# u C4oli6alen!a ne e#arD0 El a utat # <mpa e elementul i li :milenar C?o i6ili9a!ie a#tral3 <n are (aptele umane #unt re$late a mer#ul #telelor3 al #oarelui 2i lunii@D u a ela #o ial:i#tori C?1ado6eanu on(runt #o ietatea ba9ata pe bani3 pe a umulare 2i po#e#iune3 u #o ietatea pa#toral3 produ toare de bunuri3 #obr000@D 2i3 <n al doilea rnd3 (atalitatea tran# endent a mandatului Vitoriei C?opre2te 6iitorul3 a 2i nd ar opri u mna mer#ul unui pendul3 pn nd lu rurile pot intra <n mer#ul lor (ire# prin pedep#irea riminalului@D u #piritul (oarte omene# de r9bunare are o anim pe eroin C?a tul de 8u#ti!ie000 are o duritate uman3 nu tran# endental@D0 Ar re9ulta un ?polimor(i#m@ al r!ii3 reali#t 2i #imboli totodat3 roman poli!i#t 2i para(ra9 ult a 5iori!ei000 4entru a3 <n #(r2it3 Ion Ne$oi!e# u # renun!e u totul la ea de a doua latur 2i # 6ad <n Balta$ul ?epura naturali#mului de 2 oal 2i de 6o a!ie@ <n opera lui 1ado6eanu3 roman demiti9ant3 opu# bunoar Cren$ii de aur3 are miti9ea90 ?000<n Balta$ul3 on ep!ia moral 2i liri meta(i9i din 5iori!a e #i#temati eludat000 4relund datele #tri t

epi e ale baladei 1-B

populare3 1ado6eanu #:a <ndeprtat mult de miti Cde mi#terul ei liri 3 de #piritualitatea ei eni$mati an e#tralD000 1 nu ne <n2ele adrul oare um ar'ai 000 5eritul arti#ti al lui 1ado6eanu on#t <n abilitatea de a nu #e l#a i#pitit de mitul pe are:l unoa2te prea bine 2i de a nu (i on(undat ni6elurile #tili#ti e0@ 5i #e pare per(e t ade6rat C2i am a8un# la un re9ultat a#emntor <nainte de a iti #tudiul lui I0 Ne$oi!e# uD3 'iar da ?naturali#m@ e un termen oare um e7a$erat apli at ai i0 ;n a e#t #en#3 apoi3 trebuie reinterpretat nu numai a !iunea propriu:9i# a romanului Caproape toate datele #unt la Ion Ne$oi!e# uD3 i 2i per#onalitatea Vitoriei )ipan0 Ceea e indu e <n eroare de la <n eput <n Balta$ul e#te a2adar ale$erea3 a prete7t epi 3 a #itua!iei din balada popularF doi iobani u id al treilea a #:i ia oile0 Fr <ndoial3 1ado6eanu ar (i putut # re# rie pro9 5iori!a3 6alori(i nd a#pe tul miti 3 2i e de mirare n:a ( ut:multe din marile lui r!i #unt re# rieri3 para(ra9e3 on!in adi un #ub#ti li6re# 000 Iat <n# <n a e#t a9 a pre(erat # # oat dintr:o balad i roman pur 2i #implu0 Nu #:a in#i#tat de#tul ni i pe reali#mul Balta$ul ni i pe parado7ul e re9ult de ai i0 E lar3 totu2iF 1ado6eanu n:a dat u ima$ina!iei poeti e3 i ob#er6a!ieiA a re#trn# de# rierea3 de96oltnd a !iuneaA <n lo ul unor per#ona8e #imboli e3 trind <n #pa!iul le$endelor 6e i 2i al mira olului3 a 9u$r6it ara tere3 puterni e3 6ariate #au pitore2tiA Z toate a e#tea3 <ntr:un roman a rui materie prim prea att de potri6ii pentru poe9ie 2i #imbol0 Nu e uimitorP 4robabil #in$urul roman obie ti6 are i:a reu2it lui 1ado6eanu #e in#pir dire t dintr:o balad0 =up ur e #i$ur 3 da 5iori!a n:ar (i e7i#tat3 #:ar (i ob#er6at mai demult C#au #:ar (i dat importan!a u6enitD te6a lu ruriF e meti ulo# e#te <n(!i2at #atul de munteni3 <n primele apitole3 (r urm de poe9ie <n raporturile dintre oameni3 <n obi eiuri 2i mora6uriA t de #ub#tan!ial epi e#t romanul <n totul3 u o a !iune den#3 rapid3 palpitant3 (r o olul liri e3 (r a ele $oluri pe are (irea ontemplati6 a lui 1ado6eanu li la# de obi ei <n !e#tura narati6A <n #(r2it3 e pu!in #entimental e#te de data a ea#ta3 # riitorul3 punnd <n entru o (emeie inteli$ent 2 al ulat3 are a !ionea9 de la prima pn la ultima pa$in 2i a are 8u#ti!ie nu #e ba9ea9 pe #entiment3 i pe intere#ul e onomi 0 =a urmrim a raporta romanul Ia balad3 #e ade # #punem 2i 1ado6eanu #a ri(i marele ritm al tran#'umantei pentru un (apt di6er#3 pentru un a identA demiti9ea9 #itua!ia ori$inar3 pri6ind dintr:un un$'i delo poeti e6enimentul ritual0 Balta$ul e un roman reali#t <n #en#ul el mai propriu 2i poate (i itit a atare0 Iat3 <nti3 6ia!a <n $o#podria )ipanilor3 <n pra$ul iernii3 2i nd #tpnul <ntr9ie # #e <ntoar din drumurile lui0 *otul e 9u$r6it u aten!ie3 (ie are lu ru a2e9at la lo ul lui0 1ado6eanu 2tie # (ie obie ti6 2i pre i#0 Ar$atul re6ine din poieni3 u oile 2i 6a ile3 mai de6reme de t de obi ei3 (iind amenin! a nin#oare0 5inodora aprinde (o ul 2i pune de mmli$0 5itrea <2i aut <n pod #traie $roa#e0 +o#podria toat pare <n alarm0 4rintre $ndurile 2i #emnele ei3 Vitoria are timp # aler$e la preot 2i la baba 5aranda3 a # #e #(tuia# 3 # erte pe 5inodora pentru idila u biatul d# li!ei lui *opor3 # trimit # ri#ori tre iobanii din bl!i 2i # pun la ale ple area0 *ot e (a e Vitoria e temeini 2i bine $ndit0 Nu !ine a a# banii lua!i pe oi3 de teama 'o!ilor0 5er$e la autorit!i3 la bt#eri 3 # rie ereri3 2tiind3 <n #inea ei3 de la <n eput3 e are de <ndeplinit de ai i <nainte0 E de remar at mereu lip#a ilu9iilor 2i a pre8ude !ilor la a ea#t (emeie #impl0 5i2 rile <i #unt ondu#e mai pu!in de obi2nuin! 2i de ritualuri de t de un plan pe are l:a <nto mit <n mintea ei0 Vi#elor 2i #emnelor le d un <n!ele# t #e poate de limpede0 1e <ndoie2te u ironie de 6r8ile 5arandei3 pe are o on#ult totu2i #pre a nu:2i imputa 6reodat a omi# un lu ru t de mi 0 *rie2te <ntr:o lume rud 2i #e a2teapt la ori e ru0 1e <mprt2e2te nu att din #pirit reli$io#3 t pentru a #e ura!i ?de ori e $nduri3 dorin!i 2i doruri <n a(ar de # opu:i ne lintit@0 4une <n totul a eea2i $rab 2i 'otrre de om are are o treab de ( ut 2i 6rea #:o (a 0 ?Vitoria #u#pin3 btu metanie #rutnd le#pedea de piatr 2i #e <nl! <n pi ioare0 4entru dn#a #lu8ba era i#pr6it0 F u #emn lui +'eor$'i! u o 'iul0 4uteau # ple e0 5ai a6eau <n 9iua a eea o mul!ime de trebi 2i dara6eruri0 ? Nimi <n plu#3 ni i un $e#t de pri#o#0 1tpnire de #ine0 A !iune0 =rumul <n#u2i <n utarea lui )ipan de ur$e la (el0 %pririle #unt ale#e <n lo uri anume3 pentru <mpro#ptarea in(orma!iei3 oamenii tra2i de limb u abilitateA Vitoria 2tie nd 2i u ine # piard o or3 e #e u6ine (ie ruia pentru bun6oin!3 <2i d #eama <ndat ine e prieten 2i ine3 du2manA la an!elaria din Vatra =ornei #au la r iuma domnului 5a o6ei <2i urmre2te u a eea2i tena itate planul de a $#i urma #o!ului ei0 Nimi n:o poate opriF ni i obo#eala3 ni i o#tilitatea 6remii C?Cnd am intrat <n #at la Fr a2a3 deodat #:a pr6lit de pe muntele el mare un 6nt re e3 tr$nd dup el nouri ne$ri 2i 6rte8uri de nin#oare@D3 ni i pri6irile #trmbe ale oamenilor0 .omanul <n(!i2ea9 la tot pa#ul a eea2i lume (r (arme #au mre!ie3 'r!uit de $ri8i3 nep#toare 2i dur0 Foarte pu!ine #unt per#ona8ele ?#ado6eniene@F lo ul iobanilor <n!elep!i l:au luat ne$u#torii de oi3 pe al !ranului uminte3 a2e9at 2i 'arni 3 par6enitul (r # rupuleA #atele #unt ?#tri ate@ de noile raporturi #o iale Ca !iunea #e petre e <n 192JD0 Ni ieri n:a pu# 1ado6eanu mai mult obie ti6itate 2i mai pu!in #entimentali#m de t <n a e#t roman de#pre are 4erpe##i iu# a(irma ?poart un a ent de mare balad3 roman!at3 de mi#ter o#mi @N Ei ni ieri n:a de# ri# u mai pro(und reali#m # 'imbarea lumii3 nruirea #o iet!ii patriar'ale 2i idili e prin in6a9ia apitali#mului de t <n a e#t roman e ar (i <ntemeiat3 dup 6orba lui Cline# u3 pe ?automati#mul 6ie!ii pa#torale@N Vitoria nu urmea9 alea tran#'umantei3 (iind Ne 'i(or a (o#t u i# <ntr:un lo nepre69ut3 unde:l du#e#e ne$o!ul3 2i unde nu mai (u#e#e de t o #in$ur dat3 u ani <n urm0 Ce e#te de i ne e#ar <n <mpre8urarea 2i lo ul mor!ii #aleP +0 Cline# u mer$e pn la a #pune C<n 4re(a!a din 19I1 la .omane 2i po6e#tiri i#tori eDF ?4#tori3 turme3 ini mi$rea9 <n 6irtutea tran#'umantei <n ur#ul anului3 <n utare de p2une 2i adpo#t3 <ntor ndu:#e <n mun!i3 la date <ntru 6e2ni ie (i7e0 ;n pri6in!a di#pari!iei oierului3 oamenii (a (el de (el de pre#upuneri3 dar Vitoria3 are unoa2te alendarul pa#toral3 le re#pin$e0 )ipan nu poate (a e <n utare lun de t a#ta 2i a#ta0 5i2 area e#te milenar3 nepre69utul e#te e7 lu#3 a 2i mi$ra!ia p#rilor0 ;n #tilul #u uni 3 5i'ail 1ado6eanu 9u$r6e2te toate a e#te ritualuri ale 6ie!ii primiti6e3 determinate numai de re6olu!iunea pmntului 2i <n are ini!iati6a indi6idual e#te minim0@ Un #in$ur lu ru e#te <n realitate le$at de nere#pe tarea alendarului pa#toralF <ntr9ierea lui Ne 'i(or0 .e#tul e#te la (el de impre6i9ibil a un e6eniment de roman poli!i#t0 4oate (i pre#upu#3 nu e delo #i$ur0 Numrul po#ibilit!ilor (iind limitat3 rmne <ndea8un# de mare a # (ie ne6oie de un al ul 2i de o ta ti #pre a:l redu e0 Vitoria n: are <n# um uta 6eri$a lip# dintr:un lan! de <mpre8urri3 (iind

1-8

a e#t lan! e#te arbitrar0 Ceea e ne (rapea9 <n roman e#te3 to mai3 ine7i#ten!a re$ulii 2i a ritmuluiA ompen#at de ini!iati6a per#onal a Vitoriei0 Iar a ea#t ini!iati6 (a e dintr:o !ran #impl un e7traordinar dete ti60 Ultimele apitole ale romanului3 de nd ea a prin# un apt al (irului3 #unt apti6ante mai ale# prin 8o ul dedu !iilor a e#tei (emei (r 2tiin! de arte3 dar <n #tare # itea# pe 'ipul 2i <n $e#turile oamenilor a <ntr:o arte0 NIC%)AE 5AN%)E1CU3 1ado6eanu #au utopia r!ii3 Bu ure2ti3 Editura Emine# u3 19BI3 p0 1//:lI10D BWI)EE*EANUF 4ornind de la mitul mioriti 3 1ado6eanu e7plorea9 un a9 tipi nu att 6indi ati63 t 8u#ti!iar 2i de adn omenie0 4entru a 6ia!a # ontinue3 pentru a 6alorile ei # #e de#(2oare <n ontinuare (r #pe trul teri(iant al (ri ii3 (r ri#pri 2i o# ila!ii3 trebuie a e 'ilibrul o#mi de# umpnit o 6reme prin di#pari!ia #ubit3 ab#urd a lui Ne 'i(or )ipan # (ie re#tabilit3 trebuie a ade6rul # (ie uno# ut <n toat ru9imea lui3 de96luit 2i3 ( ndu:#e ele de u6iin! pentru lini2tea mortului 2i mai ale# a 6iilor3 # (ie rein#taurate ritmurile eterne 2i re 2ti$at lini2tea #u(letea# 3 <n ab#en!a reia 6ia!a de6ine un al6ar 2i e7i#ten!a nu mai are ro#t0 V000X 4ornind de la 5iori!a3 romanul lui 1ado6eanu a8un$e la o ?(inalitate@ ontrar elei a baladei0 C i3 <n timp e iobanul din poe9ia popular3 mai meta(i9i 3 are o ?dorin!@ C are #e <ntinde pe aproape trei #(erturi din lun$imea eiD3 anume a eea de a (i <n$ropat ?pe:ai i pe aproape@3 ?<n do#ul #tnii@3 #:2i ?aud nii@3 tran#(i$urndu:2i apoi po#ibila moarte <ntr:o nunt pentru mn$ierea btrne!ilor mai ei #ale3 ? u brul de ln@3 nu numai Ne 'i(or )ipan3 iobanul u <ndeletni iri mai pra ti e din Balta$ul3 nu:2i e7prim un a#emenea te#tament3 dar (amilia lui3 #o!ia3 <n #pe!3 nu e#te tu2i de pu!in preo upat de a:l <n'uma ?unde6a pe:aproape@3 i (a e (ormalit!ile de ri$oare a olo unde <i $#e2te rm2i!ele pmnte2ti3 <2i (a e ?datoria@ 2i nimi mai mult0 Aten!ia ei #e on entrea9 aproape e7 lu#i6 pe ealalt ?datorie@3 pe datoria (a! de 6ia!3 (a! de de#tin0 Familia ei3 ole ti6itatea ar'ai <n are trie2te3 u $e#turi 6a#i:me ani9ate3 on2tiin!a ei au ne6oie de e 'ilibru 2i ertitudine3 de ade6r pentru a:2i ontinua e7i#ten!a0 Climatul3 ab#urd3 de in ertitudine3 de team 2i ne:ade6r e#te in ompatibil u modul lor de a tri0 Ei trebuie ?# rmn@3 a2a um #pune =emiur$ul <n preambulul r!ii3 ? u e au@0 Ei to mai de a eea eea ? e au@ <2i apr u tena itate 2i <n6er2unare0 .e(u9ndu:2i ori e in#er!ie de ima$inar3 romanul ir um# rie la#i 'inte#en!a (ilo9o(iei eti e a lui 1ado6eanu0 Fnu2 BWI)EE*EANU3 Introdu ere <n opera lui 5i'ail 1ado6eanu3 Bu ure2ti3 Editura 5iner6a3 19BB3 p0 2I1 : 2II0 +E%.+E1CUF 4oate (i <n!ele# Balta$ul a roman de dra$o#teP <ntr:un anume #en#3 daA (iind mobilul a# un# al a !iunii lui #pe ta uloa#e e#te iubirea3 o iubire e3 <n lumina tra$i ului3 #e mani(e#t a durere0 %r3 to mai a e#t mobil3 el mai puterni 3 al epi ii Vitoriei3 de natur pa#ional3 e#te 2i el mai a# un#F el e#te e7primat u a6ari!ie3 dar (r e 'i6o F ?Ea <n# #e #o otea moart3 a 2i omul ei3 are nu era ln$ dn#a0 Abia a um <n!ele$ea dra$o#tea ei #e p#tra#e a:n tinere!e0 Ar (i trebuit #:i (ie ru2ine3 i a6ea opii mariA <n# nu mrturi#ea a#ta nimnui de t numai #ie2i3 nop!ilor 2i $reierului din 6atr0 4AU) +E%.+E1CU3 4oli6alen!a ne e#ar3 Editura pentru )iteratur3 Bu ure2ti3 19IB3 p0 210 .%*A.UF A2e9area parata ti a propo9i!iilor 2i (ra9elor3 oralitatea lor Cnu <n# ea otidianD prin e7 elen!3 dar 2i o anume #olemnitate erut de po6e#te 2i pro6enit din e7primarea #enten!io#: nai63 a de arte 6e 'e popular3 la# impre#ia neted nu 1ado6eanu po6e#te2te3 i un ntre! popular (abulo#0 1e <n!ele$e3 nara!iunea nu urmea9 <nto mai a2a pe#te tot3 odat introdu erea ( ut3 trebuind # #e intre <n amnuntele i#toriei3 are mer$ pn la dialo$0 ;n# Balta$ul #e ite2te #ub a ea#t 'eie rap#odi 0 A#t(el nu numai eea e #e #pune e#te de luare:aminte3 i 2i modul um #e #pune rmne intere#ant0 ;n a ea#t deta2are liri #t de (apt <ntrea$a art a lui 1ado6eanu0 Ion .%*A.U3 Anali9e literare 2i #tili#ti e3 Editura Ion Crean$3 Bu ure2ti3 19B23 p0 ,2,0 CI54%IF =a i#mul #ado6enian e#te o dimen#iune e#en!ial3 mar nd pro(e#iunea #pre or$ani 3 natural3 primordial3 pndit <n#3 a la Emine# u3 de 6ia!a ptima2 2i a aparant a i#toriei0 )umea i#toriei i6ili9a!iei 2i lumea primordiilor3 a <n 'ipuirilor aurorale #e <ntlne# tra$i <n Crean$a de aur3 oper repre9entati60 Le#arion Breb e#te un porta6o e al =a iei protoi#tori e3 dominat de 6ia!a #piritului3 dup um Vitoria )ipan e#te de8a me#a$era uni6er#ului mioriti 3 terori9at de i#torie 2i de a !iunile de <n l are 2i tulburare a rnduielii eti e 2i naturale3 a i lului o#mi al e6enimentelor0 Att unul3 t 2i ellalt per#ona83 <2i a#um3 u abne$a!ie 2i (ermitate3 #uprimarea unei rupturi e amenin! le$ea #a rului0 Cele dou drumuri : al ma$ului prin Imperiu 2i al !ran ei munten e <n lumea oierilor riminali : la are #e adau$ 2i drumul abatelui de 5arenne prin trmul mioriti 3 #unt re#tauratoare de ordine natural 6e$'eat de o 'iul atoate#tpnitor0 5i'ai CI54%I3 1(inte (iri 6i9ionare3 C'i2inu3 C4.I ?Anon# 10 Un$urean@3 199/3 p0 1B10

1-9

AN+HE)F %dat3 <n timpul unei ltorii #pre 4a2 ani3 am (o#t i#pitit de un demonF e:ar (i da a2 nimeri nu <n tr$ul are l:a dat lumii pe 1ado6eanu3 2i3 <n $eneral3 <ntre prietenii 2i admiratorii #i3 i altunde6a3 la aptul lumii3 <ntre ne uno# u!i3 <ntre ni2te oameni are nu 2tiu limba romnea# 3 nu 2tiu nimi de#pre .omnia 2i de#pre 5i'ail 1ado6eanu0 Ce m:a2 (a e3 mi:am 9i#3 da ar trebui # le 6orbe# unor a#emenea a# ulttori3 mai ale# da mi #:ar impune a <n ur#ul e7punerii mele # nu (a ni i o re(erin! lturalni 3 (iind obli$at # e7pli o !ar3 o ultur3 o literatur printr:un #in$ur numeF 5i'ail 1ado6eanuN Ce m:a2 (a e P ):a2 de# 'ide pe 1ado6eanu0 A2 iti prima pa$in din Balta$ulF ?=omnul =umne9eu3 dup e a al tuit lumea3 a pu# rnduial 2i #emn (ie rui neam0 4e !i$an l:a <n6!at # nte u etere 2i neam!ului i:a dat 2urubul0 =intre 8ido6i3 a 'emat pe 5oi#e 2i i:a porun itF tu # (a i o le$e V000X A 'emat pe un$ur u de$etul V000X 1:a <n(!i2at 2i tur ul V000X 1rbului i:a pu# <n mn #apa V000X A po(tit pe boieri 2i domni la iubu 2i a(ea000 )a urm3 au 6enit 2i muntenii 2:au <n$enun 'iat la # aunul <mpr!iei0 =omnul =umne9eu #:a uitat la ei u milF O =ar 6oi3 n 8i!ilor3 de e a!i <ntr9iat P000@ Ce 6om ob#er6a3 (ie 2i din a e#t # urt pa#a83 # urtat pentru u9ul demon#tra!iei P C bu ata e tradu tibil3 <n ori e limb3 po6e#tea e ompre'en#ibil uni6er#al3 (ra$mentul de umanitate pe are ni:l <n(!i2ea9 1ado6eanu3 a ea#t lume de iobani3 d #ama : um ar #pune =omnia 1a : de de#tinul unui <ntre$ neam are #e (a e <n!ele# prin ea mai #impl po6e#te3 o po6e#te are uprinde <n eputul 2i #(r2itul printr:un #in$ur de#tin0 C po6e#tea re<n epe a olo unde #e #(r2e2te3 prin $ri8a unei (emei de a #e re<n# rie ritmurile o#mi e : adu erea oilor la p2unea de 6ar3 pre$tirea unei nun!i3 are urmea9 (ire# <n$rop iunii0 Ce #implu3 putem #pune3 <n ape <ntre$ul uni6er# <ntre =ome3 apa Bi#tri!ei 2i apa 4rutului3 e pu!ini oameni <n a ea#t po6e#te3 um 2tiu oamenii # re9ume prin # urtul lor de#tin3 att de eni$mati 3 eni$mati a po6e#te a lumii3 are rmne etern prin ni2te mari ritmuri3 a elea2i pretutindeni0 4entru a du e pn la apt e7perien!a3 # de# 'idem Biblia3 artea <nti3 <ntiele 6er#eteF ?)a <n eput a ( ut =umne9eu erul 2i pmntul0 Ei pmntul era neto mit 2i $ol0 ;ntuneri era dea#upra adn ului 2i =u'ul lui =umne9eu #e purta pe dea#upra apelor000@ 1 de# 'idem a um artea indian3 .i$:Veda3 o arte poate e6a mai 6e 'e3 la a ela2i apitol al Fa erii3 a#emntor elui bibli F ?)a:n eputuri uni6er#ul a (o#t ap0 Numai ap H Val <n nea#tmpr3 und3 dar #upu# unui $nd H : ?Cum pot (a e oare3 um3 a #:mi <nmul!e# (iin!a3 H #:o rena# nem#urat3 <nmiindu:m P@ Curnd H Curnd <n# =u'ul Apei a 9ut <n remu2 are0 H In(rnarea pu#e (l ri <n al apelor 6ltor0 H Ei din alda <ndomnire a (iin!ei are:i apa3 H 1e i6i un ou de aur luminnd #trlu itor000@ *re nd <ntr:un alt ol! al lumii3 pe ontinentul #ud:ameri an3 # de# 'idem o alt arte (undamental3 apar!innd unei ulturi di#prute : Cultura 5aKa :3 artea numindu:#e <n limba abori$enilor 4opol Vu'F ?Ei au 9i# #trmo2iiF ?=ar #ub arbori 2i liane 6a (i doar t ere P 1e u6ine a de:a um <nainte # (ie ine6a are # le p9ea# N@000 Ei:n a eea2i lip au (o#t rea!i erbii 2i p#rile000 ?*u3 erbule3 au #pu# #trmo2ii3 6ei dormi <n lun ile rurilor 2i:n ro6ine000 Voi3 p#ri3 6e!i #l2lui <n arbori 2i <n de#i2urile de liane000@ Ei (iind du# la apt (a erea tuturor animalelor u patru pi ioare 2i a p#rilor3 li #:a #pu# de tre Creator3 de tre 5odelator3 de tre 1trmo2iF ?Vorbi!i3 !ipa!i3 iripi!i3 $n$uri!i3 'ema!i 2i da!i 96on (ie are dup #emin!ia #a3 dup rnduial (ie ruia@0 A2a li #:a #pu# erbilor3 p#rilor3 pumelor3 ti$rilor 2i 2erpilor0 *rei te7te3 primul de o #umbr #implitate #a erdotal3 al doilea !intind abi#urile ab#tra !iunii3 al treilea de#(2urnd (eeria tumultuoa# 2i on ret a e7i#ten!ei3 toate trei unite printr:un e imper#onal3 prin tonul eliberat u are #e #pun ade6rurile ab#olute3 a ele ade6ruri #au (apte are tran#$re#ea9 $raiul 2i are3 la (el de bine3 #:ar putea <ntru 'ipa <n piatr #au nta0 Balta$ul lui 1ado6eanu (a e parte din a ea#t (amilie de te7te3 nu att prin nara!iune t prin ton0 Ca # umin!im lu rurile3 6om #puneF iat o po6e#te la#i 3 a unui la#i de oriunde0 Iat o po6e#te u <n!elep iune3 iar <n!elep iunea e mai mult de t la#i 3 pre ede arta 2i (ilo#o(ia3 6ine dintr: un ori9ont ar'ai de ultur3 din ori9ontul marilor 2i #tr6e 'ilor ulturi umane3 rora le apar!ine 2i autorul no#tru0 Iat o po6e#te # ri# <ntr:o limb aproape ritual3 are #e # ute2te de a (i tradu#3 da e bine itit3 o limb #uprem mu9i al3 are pare a nu (i a autorului3 i a unei ulturi (r de# enden!3 <ntru att e de #olemn3 (erme toare 2i #tranie3 #impl 2i #omptuoa#3 ur nd din #tr(undul memoriei noa#tre lin$6i#ti e3 din ori9ontul di(u9 <n are #onurile ie# din #omn a # de6in mu9i 3 # (a# ine9e3 a apoi # re ad <n #omn0 4e anume re$i#tre limba lui 1ado6eanu are un e(e t #ua6 adormitor3 prin #u$e#ti6ul ei3 a o e7piere deprtat de or$000 1unt doar te6a <n#u2iri3 bttoare la o 'i3 e #:ar impune imediat3 #o ote# 3 a# ulttorilor a elora <ndeprta!i3 are ar au9i pentru <ntia oar de 1ado6eanu 2i de arta lui0 Cum #:l pri6im3 totu2i3 pe 1ado6eanu3 a # ne (a em ompre'en#ibili unui le tor #trinP ;n uprin#ul literaturii romne3 ea mai omod 2i ea mai elementar a2e9are e#te de#i$ur ea ronolo$i 3 ea pede#tru temporal3 de manual0 1ado6eanu o up3 prin uria2a lui oper3 #e olul al UU: lea al pro9ei romne0 El par ur$e a e#t 6ea a#emenea unui (lu6iu3 u indi(eren!a #au puterea u are marile (lu6ii i$nor #au modi(i $eo$ra(ia0 =e i3 prima pre i9are3 o $eo$ra(ie a pro9ei romne modi(i at <n #en# #ado6enian3 o alta pe are <nrurirea mae#trului n:o atin$e : linia Camil 4etre# u3 Horten#ia 4apadat:Ben$e# u 2i3 <ntr:un (el3 .ebreanu : <n #(r2it3 $eo$ra(ia operei lui a atare3 are3 mie unuia mi #e pre9int #u#pendat3 autonom3 indi(erent la timp3 adi #upu# doar timpului #u interior0 Cu a ea#ta introdu em o parante9F un autor mare e#te <ntotdeauna un reator de timp3 un Crono# #ui $eneri#3 are ne propune o atitudine independent3 dar <n a ela2i timp uni6er#al 6alabil (a! de 6reme0 .e<ntor ndu:ne la interpretarea on#a rat $enealo$i 3 1ado6eanu #e e7pli #impluF el

11-

6ine : #e #pune : din marii roni ari3 <n (ilia!ie dire t u 6i$oarea a#pr a lui +ri$ore Ure 'e3 u tra$i#mul re e al lui 5iron Co#tin3 u (arme ul #a6ant al lui Ne ul e3 a # #ar dire t <n (abulo#ul lui Crean$3 iar de ai i <n #ine <n#u2i0 Ni2te mari e7perien!e de #im!ire 2i limb ar (i pre edat3 oro$eneti 3 apari!ia lui 1ado6eanu0 4ornim prin a propune o alt aliniere3 : Emine# u0 A(init!ile <ntre ei doi titani3 Emine# u 2i 1ado6eanu3 #unt att de mari <n t ei omuni nu numai prin altitudinea artei dar 2i printr:o on#ub#tan!ialitate de atitudine0 Iat:oF to!i ei are i:au pre edat pe ei doi erau indi(eren!i la natur #au de# ripti6i3 a Ale #andri3 4ro9a noa#tr de la Ne ul e la Crean$ nu 6ede (rumo#ul natural3 <l on#emnea9 #tereotip3 lo ali9ea9 numai3 (r # per eap #pa!iul 6iu are <n on8oar omul3 ambian!a o#mo$oni <n are a e#ta e6oluea93 a parte dintr:un <ntre$3 ade#ea a o in(im parte0 Atitudinea e#te nou 2i o (i7ea9 <n plan uni6er#al romanti#mul3 a el romanti#m are #e 6de2te iubitor de natur 2i pa#ei#t0 =e2i nou3 a ea#t atitudine a tuali9ea9 #au re6alori(i 3 de#i$ur #ub on2tient3 o per ep!ie u mult mai 6e 'e are !ine de o#mo$onia omului primiti63 a omului ulturilor tradi!ionale e ulti6 mitul edenului prim0 Emine# u 2i 1ado6eanu #unt ei doi mari primiti6i : <n #en#ul #uperior3 adi prin o6r2ire ultural : ai literaturii noa#tre3 unul ulti6nd no#tal$ia naturii3 (u$a on#olatoare #pre a e#t eden3 ellalt ntnd de$radarea edenului primar <n are omul 6a (i e6oluat3 ambii re on#tituind ultural a ea#t #ete a obr2iilor3 a ea ?no#tal$ie de# ori$ine#@ de are 6orbe2te 5ir ea Eliade0 =e i 1ado6eanu apare3 alturi de Emine# u3 drept un mare romanti 3 prin atitudine0 4aul AN+HE)3 din 6olumul Nou ar'i6 #entimental3 19B/ CI%4.A+AF Un moti6 (ol lori deri6at din 5iori!a #t la temelia romanului Balta$ul3 aprut <n 19,-3 la doi ani dup Hanu:An u!ei0 Ca 2i <n 5iori!a3 2i ai i3 doi iobani r6ne# la oile altuia3 oierul Ne 'i(or )ipan3 pe are:l doboar nd le 6ine bine 2i:l arun <n (undtur de munte0 Apoi turmele mortului 2i le <mpart0 Cartea e#te de96oltarea miturilor le$ate de p#torit3 <n limat alpe#tru3 # riitorul de#(2urnd interpretri are !in de etno$ra(ie 2i de p#i'olo$ia 6e 'ilor $in!i de p#tori0 %bi eiurile #unt tran#mi#e a le$i ne# ri#e pe#te $enera!ii3 anotimpurile ur$ antrennd ritualuri 2i pra ti i are mar 'ea9 la date dintr:un alendar p#tore# 3 tot ne# ri#3 e6enimente <n 6ia!a oierilor0 E#te 6orba de un automati#m al e7i#ten!ei <n are elementul dominant <l de!ine tot oieritul0 %amenii i #e #ubordonea9F la utare dat trebuie # #e produ mi$ra!ia din #ate la munte3 <n alt 9i3 dinainte 2tiut3 trebuie # pur ead la adpo#t #i$ur0 E7perien!a ne<nre$i#trat du e la o pietri(i are e e7 lude alternati6ele 2i po#ibilit!ile ie2irii din re$ul0 ;n #piritul a e#tor #tr6e 'i norme biolo$i e 2i eti e3 Vitoria 2tie #o!ul trebuia # trea prin utare lo uri3 la anumit timpF000 ?<n#pre #oareHe a ela are lu e2te pe apa 5oldo6ei3 #:a du# Ni 'i(or )ipan3 u$et Vitoria0 Ai ea #:a oprit 2i el 2i #:a uitat departe@ 0 Ei a#t(el inteli$enta muntean re ompune ipoteti <ntre$ drumul #o!ului u i#3 u popa#urile 2i ornduielile lui0 Coordonate etnolo$i e 2i p#i'olo$i e a a e#tea nu pot # ree9e de t un mediu <n are e6oluea9 oameni a#pri3 de o ri$iditate are e7 lude ideea 6reunei # 'imbri de ara ter0 Ni 'i(or )ipan <2i btea (emeia ?a2a de apri$ 2i <ndr8it@3 dar ea ?<ndura (r # r nea# puterea omului ei 2i rmnea ne<nduple at u dra ii pe are <i a6ea@0 =etermini#mul moral 2i #tatorni ia ritual a o upa!iilor oiere2ti3 e7pre#ie aproape miti a 6e 'ilor pra ti i 2i redin!e : a8ut pe Vitoria )ipan3 #o!ia iobanului u i#3 # a(le urmele (pta2ilor3 de2i drama #:a petre ut <n #in$urt!i alpine0 )e$ea moral e#te (i7at ai i a <n bron9 <n pro6erbe are inter6in de# <n 6orbirea eroilor3 a <n # rierile altui muntean3 Crean$0 Un (ra$ment de dialo$ <ntre Ni 'i(or )ipan 2i #o!ia lui arat abunden!a alu9iilor la e7perien!a tradi!ional0 .epli ile au 6ioi iunea unui duel 6erbalF ?O Nimene nu poate #ri pe#te umbra lui0 O Ce 6rai # #pui u a#taP <l <ntreba na6a#t:#a Vitoria3 pri6indu:l pie9i20 O 1pun 2i eu o 6orb elor are au ure 'i de au9it0 Ne6a#ta <n!ele$ea e6a3 dar era bnuitoare a ori e (emeie 2i deprin# # r#ar la ori e <n!eptur0 O A (i um #pui3 bdi aA dar el e #pune multe 2tie pu!ine@0 ?5unteanul are rd ini la lo ul lui3 a 2i bradul@3 u$et Vitoria )ipan0 *radi!ia e#te pentru neamul )ipanilor #inonim u le$ea0 Vitoria #e arat re(ra tar 2i ne<nduple at <n pri6in!a tenta!iilor moderne3 are ar putea:o abate pe (ii a ei3 5inodora3 de la ($a2ul btrne# 0 Cu6ntul ?domni2oar@3 adre#at a e#teia de un admirator3 e#te pentru Vitoria )ipan e 'i6alentul unei in8urii C?r#ul #atului@D3 de2i (ata o <n redin!ea9 u andoareF ?a#ta nu:i ni i o ru2ineA a uma a2a #e #pune@0 Ino6a!iile de pro6enien! itadin : ? o 3 6al!2i blu9@ : de6in #a rile$iiF ?Ni i eu ni i buni :ta3 ni i buni :mea n:am 2tiut de a e#tea : 2i:n le$ea noa#tr trebuie # trie2ti 2i tu0 Alt(el <!i le$ o piatr de $t 2i te dau <n *ar u ?0 =rumurile Vitoriei <n mun!i3 nd plea dup merinde3 #e (a u in i lu!i0 ?4e el din (runte lrea ea brbte2teA eilal!i 6eneau <n urm u apetele ple ate 2i u(riele le$ate de o9ile elor dinainte ? : totul a <ntr:un tablou etno$ra(i tipi 0 =ero$area de la ornduiala <mpmntenit e#te de ne on eput0 5i$ra!ia oilor urmea9 #emne meteorolo$i e pe are oamenii le de# i(rea9 u u2urin!F ?=e e ai 6enit a2a de6reme:a a#P@ <ntmpin Vitoria pe iobanul ei3 5itrea0 3Apoi am 69ut po$oar oameni mul!i din poieni oile 2i 6a ile0 )e:am po$ort 2i eu0 &i e a are # 6remuia# 0 O Cine #pune a#ta P O 1pun oamenii0 Am 69ut 2i eu dumbra6en ile 9burnd <n rduri #pre #oare0 1e du de unde:# ele0 =ar mi ale# m:am uitat la un nour tre Cea'lu0 Nourul a ela:i u bu lu 0 =e:a u 6ine iarna000 ? Cadrul (i9i 2i #i#temul e onomi patriar'al par <n remenite a 2i mun!iiF ?I9olate de lumea din 6i3 rnduri dup rnduri de $enera!ii3 <n #ute dup #ute de ani3 #e 6e#eli#er de re2terea 9ilei 2i <n eputul anilorA toate urmau

111

a pe 6remea lui Boierebi#ta3 raiul no#tru el de demultA #tpniri #e # 'imba#er3 limbile #e pre( u#er3 dar rnduielile omului 2i ale #ti'iilor #trui#er000 ? Cp0 JBD3 4rimiti6i#mul pare a (i total 2i in(le7ibilA ?)a noi nu e#te ni i primar ni i 8andar000@ Fi7area <n tradi!ie ompune <n# 2i un tablou primiti63 u detalii #uper#ti!ioa#e3 retro$rade0 Ca #: l # ape de moarte3 pe nd Ni 'i(or )ipan era de patru ani 2i bolna6 de 'idropi 3 prin!ii l:au 6ndut pe (erea#tr3 ? lund pre! bun pentru el un bnu! de aram@0 % 6r8itoare i:a de# ntat 2i i:a # 'imbat numele Cini!ial +'eor$'i!D3 ? a # nu:l mai unoa# bolile 2i moartea ?0 5inodora arun $unoiul a(ar <n (a!a #oareluiF $e#tul e#te o#ndit u amenin!ri0 ?N:ai mai <n6!at rnduialaP Nu mai 2tii e:i urat3 e:i #(nt 2i e:i bun3 de nd <!i umbl $r$unii <n ap 2i te 'eam domni2oarN@ Cp0 18D3 ?Cu o2ul d #emn de ple are@0 1emne i #e arat Vitoriei 2i <n 6i#3 6e#tindu:i moartea #o!ului0 Numele dia6olului e#te <nlo uit printr:o peri(ra9 eu(emi#ti F ? el u nume urt@0 ?=a :i #pui 2i n:apu i a:!i(a e ru e u limba3 <!i ia $raiul@0 %b#er6nd o !elu2 la 6r8itoarea 5aranda3 Vitoria $nde2te :i ?dn#ul@ : dia6olulF ?trebuie # aib din(i2ori de ri!3 pe are:i a# ute baba 5aranda :o ute nea$r@0 ;mpietrirea <n (ondul an e#tral de mituri 2i #uper#ti!ii ontra#tea9 totu2i u ini!iati6a 2i dinami#mul a e#tor oameni a8uta!i de u$etare limpede 2i #n$e (ierbinte0 Ei #e mi2 pn <n 2e#urile "i8iei3 la iernati 3 2i pn departe la Crm3 de unde 6in u ?burdu(uri de bani@3 #e pri ep #:2i #porea# turmele 2i nd e#te 6orba #:2i apere a6utul lor #e de# ur <n lumea autorit!ilor 2i a ornduielilor moderne0 Via!a lor #piritual #e de(ine2te prin amplitudine 2i mobilitate0 <ntr:o anume pri6in!3 Balta$ul3 u miturile oiere2ti3 ontinu epo#ul din balada 5iori!ei <ntr:o lumin nou0 A olo3 moartea 69ut meta(ori :@mirea#@ : de6enea (u9iunea lent 2i alm u natura0 =e ai i interpretrile de#pre #enintatea 2i re#emnarea are ar ara teri9a 6ia!a p#torilor3 <n Balta$ul 6i9iunea e#te mult mai reali#t3 oamenii #e lupt 2i3 'iar dup e ad eroi 3 urma2ii <ntreprind o ade6rat 6endet or#i an de urmrire a tulburtorilor0 Ne 'i(or )ipan e#te un 6oini de tipul 'aidu ilor 2i nu un re#emnat (atali#t3 a a el ?mndru iobnel tra# printr:un inel@3 din balad0 Ata at de oameni ri : ?dintr:o rp3 la un orn de drum@3 pe nd 6enea u o!ia de la 4iatra3 iobanul <narmat u balta$ i:a <n(runtat mre!F ?5i #lbno$ilor3 eu pe 6oi 6 ple# <n numele tatlui 2i 6 pr6le# u pi iorul <n rp0 A eia au (erit pe dup ni2te iritei 2i #:au du#000@ 4rin propor!iile impo9ante3 omul 2i #o!ia lui #u$erea9 ideea de eroi prometei i3 are <n(runt ad6er#it!ile u t ut demnitate0 Ceea e apare 2i mai deo#ebit <n Balta$ul e#te introdu erea unei (emei dr9e3 a eroin de prim mrime0 Unii au 69ut <n Vitoria )ipan :per#ona8ul entral din Balta$ul : o apari!ie de o ener$ie rar3 amintind per#ona8e din dramele unui 1o(o leA a (o#t pu# alturi de Lrim'ilda din Cnte ul Nibelun$ilor0 +0 Cline# u o ompar u An a3 din Npa#ta lui Cara$iaie0 *oate ompara!iile au pun te de #pri8in lo$i 0 Vitoria )ipan e#te <n# mai de$rab o #inte9 a 6irtu!ilor (eminine3 aprnd <n 6i9iunea poporului no#tru a o proie !ie <n ideal0 ;n per#oana ei #e <ntrune# F <n!elep iune3 in#te3 eroi#m3 per#e6eren!3 alm3 <n t tipului de ioban deli at din 5iori!a a ea#t !ran i #e #uprapune <n mod dominator0 V0 Ale #andri a o$lindit <n #eria C'iri!elor tipul unei bur$'e9e ridi ole u a#pira!ii de boierie3 =uiliu &am(ire# u a ideali9at <n 1a2a pe o repre9entant a ari#to ra!iei3 50 1ado6eanu a #inteti9at <n Vitoria )ipan tr#turile (emeii din popor3 ne<n(rnt de m'niri3 e 'ilibrat <n dureri 2i (eri ire0 Cu toat drama pe are o trie2te3 ea rmne <ntr:o lumin are denot o mare trie de ara ter 2i onduit e$al <n (a!a nepre69utului0 5ai uprinde Balta$ul te6a momente etno$ra(i eF un bote93 o nunt 2i rnduielile <nmormntrii <n adru rural0 Corte$iul <ntlnit de Vitoria <n limat alpin la Cru i3 e#te o alt(el de nunt de t ea din ale$oria 5iori!ei0 .itualul u 6orni ei e#te prin# <n te6a linii #u$e#ti6e3 pline de $ra!ie 2i mi2 areF ?Fu$eau #niile u nunta2ii pe $'ea!a Bi#tri!ei0 5irea#a 2i dru2tele u apetele <n(loriteA ne6e#tele numai <n atrin!e 2i bondi!e0 Brba!ii <mpu2: au u pi#toalele a#upra bra9ilor3 a # #perie 2i # alun$e mai de$rab iarna0 Cum au 69ut oameni #trini pe drumul de #u#3 6orni eii au pu# pinteni 2i le:au ie2it <nainte u n(rmile ailor (l(ind0 Au <ntin# plo# a 2:au ridi at pi#toalele0 %ri beau <n in#tea (e iorului de <mprat 2i a #l6itei doamne mire#e3 ori <i omoar a olo pe lo 0@ 1imboli e#te pre9en!a inelui3 )upu3 a e#ta indi nd 6ie!uirea iobanilor alturi de animalele redin ioa#e0 Cu par(um (ol lori de o mare (re# 'e! e#te 6orbirea lent3 u o oluri domoale3 a oamenilor are #e mi2 <n romanul Balta$ul0 Ne 'i(or 2i Vitoria <2i pri6eau pe ei doi opii3 +'eor$'i! 2i 5inodora ? upl ere@A ?A el $la# de dul ea! C a 2i al tatluiD3 <l a6ea 2i (e iora2ul@A ?A a6ut 6reme # oboare la iernati 3 la lo urile pe are le are nimite@A ?Are a e#ta 8lbar o <ntor#tur de ondei um nu #e mai a(l@0 Con#tantin CI%4.A+A3 din 6olumul %ma$iu lui 5i'ail 1ado6eanu0 BAC%N1L[F 4utem #pune 3 da Emine# u a #inteti9at liri toate on ep!iile 2i oordonatele #u(lete2ti ale poporului no#tru3 proie tate <n ra9a de96oltrii #ale i#tori e3 5i'ail 1ado6eanu a reali9at3 pe planul poe9iei epi e3 uni6er#ul moral 2i #en#ibil al poporului romn <n lumina e6olu!iei #ale0 =e ai i deri6 ara terul ole ti6 al eroului #u prin ipal0 4un tul de ple are al epopeii <l on#tituie <n# timpurile #tr6e 'i # ito:da e3 #u$erate prin atmo#(er3 de pild <n U6ar #au <n Nop!ile de 1n9iene 2i 'iar <n Balta$ul3 arte de pti <n ar'ite toni a <ntre$ii opere0 Balta$ul3 autenti poem al p#toritului 2i al tran#'umantei3 are <n e onomia operei lui 1ado6eanu menirea de a #tabili o punte de le$tur interioar <ntre di(eritele epo i are apar onturate pre i#3 de a on#titui o po#ibilitate de ontinuare ima$inati6 a di(eritelor a !iuni3 dup e ele #e <ntrerup #au <n etea9 aparent <n pa$ini0 Ceea e e

112

iudat <n a ea#t arte e #entimentul 6ie!uirii <n epo i di(erite3 pe are !i:l tre9e2te u toate elementele de i6ili9a!ie are apar Cpu2 3 pre(e t3 deputatD ar putea #tabili u #u(i ient pre i9ie momentul a !iunii0 Cite2ti 2i deodat3 a printr:o iudat 'ipno93 ai impre#ia drumul Vitoriei )ipan tre e din #pa!iu <n timp3 par ur$nd <ntrea$a noa#tr i#torie pa#toral #ub #imbolul 5iori!ei3 2i au9i u6ntul # riitorului3 a un de# nte F ?000rnduri dup rnduri de $enera!ii3 <n #ute dup #ute de ani3 #e 6e#elir de re2terea 9ilei 2i <n eputul anilorA toate urmau a pe 6remea lui Boerebi#ta3 raiul no#tru el de demult@0 Capa itatea de a #upune 2i domina timpul3 de a 8u7tapune epo i #ituate la mare di#tan! i#tori 3 6dit pretutindeni <n uprin#ul <ntre$ii rea!ii #ado6eniene3 e o mani(e#tare a a elui neobi2nuit in#tin t al timpului3 att de ara teri#ti lui 1ado6eanu0 Nimeni <n literatura noa#tr n:a reali9at o pre9en! att de 6ie a timpului3 are e#te aproape un per#ona8 <n # ri#ul #u3 amintind 9eit!ile epopeii 'omeri e0 Cara terul popular al epopeii #ado6eniene pro6ine din <n#u2irea pro(und a elementelor de $ndire 2i de #en#ibilitate proprii poporului no#tru3 a2a um #e mani(e#t ele <n rea!ia #a arti#ti 0 4ro e#ul de tre ere a (ol lorului literar <n (orme #uperioare de art ult3 are a uno# ut o prim mare etap a #a <n opera lui Emine# u3 unoa2te ea de a doua mare etap3 o dat u apari!ia lui 5i'ail 1ado6eanu0 =ra$o#tea3 6ia!a3 moartea #au tre erea 6remii3 toate apt deopotri6 #ub#tan!a (ol lori elementar3 #e6a de tain pe are timpurile o adu <n oamenii n# u!i 2i tri!i laolalt0 Natura3 a dimen#iune e#en!ial a rea!iei marelui # riitor3 e#te de pro6enien! (ol lori 2i on#tituie una dintre laturile (undamentale ale e7i#ten!ei poporului romn0 4oetul anonim al doinelor 2i baladelor 2i:a mrturi#it <ntotdeauna ontopirea #u(letea# u elementele naturii3 #entimentul unei depline (raterni9ri3 <n are ploile 2i iarba3 mun!ii 2i apele3 arborii 2i 6ie!uitoarele #unt a#o iate <ntru (irea# parti ipare la bu uriile 2i tri#te!ile3 6i toriile 2i tra$ediile omului3 o(erind un (undal $randio#3 u aderen!e mitolo$i e3 6ie!ii #ale din toate 6remurile0 =in (ol lor 6ine la 1ado6eanu 2i a ea a#pira!ie antei #pre natur3 a #pre un (or al lini2tii 2i al puterii3 al <mp rii 2i al on(e#iunii : a#pira!ie de un u totul alt aluat de t (undamentul (ilo9o(i tal lui "ean:"a Rue#3 emana!ie intele tual are:i d un pronun!at ara ter do trinar 2i utopi 0 Vitoria )ipan : <n drumul ei de utare3 nd re on#tituie tra$i ul itinerar al #o!ului #u : a# ult deopotri6 $la#ul oamenilor 2i al naturii O a# ult poate mai mult r#u(larea pre6e#titoare a pdurilor atin#e de prim6ar 2i intuie2te <n (ira6ul lopo!el i6it de #ub 9pe9i 2i (run9e u# ate3 un de#tin a rui de9le$are #e a# undea <n pe aproape0 ;n prea8ma naturii3 eroul are:i #imte 6ibra!iile 2i ade#eori a#o ia9 uni6er#ului ei propriile #ale #tri de #pirit3 #imte tre nd <n el almul toni 2i re$enerator3 #au <2i de# i(rea9 <n#e2i problemele lui de on2tiin! <n ea#uri de m'nire 2i de an7ietate0

1FY.EI*U) CY.*II 4ro(0 Ioan Hap a mul!ume2te lui =umne9eu a reu2it # # ane9e 2i # ore te9e a ea#t arte3 are 6a (i di#tribuit $ratuit pentru ini!ierea ele6ilor de pretutindeni0 e:mailF i'ap a2--2 \ Ka'oo0 om =oamne Ii#u#e Hri#toa#e3 Fiul lui =umne9eu3 a8ut:le elor are 6or iti3 <n!ele$e3 interpreta 2i apli a uno2tin!ele 6aloroa#e din a ea#t arteN AminN 4entru o itire optim u pro$ramul ?Adobe A robat .eader apa# Ctrl])3 apoi apa# Ctrl],3 iar pentru derulare automat apa2 Ctrl]1'i(t]H 2i re$lea9 6ite9a u ta#tele #$e!i ^_0

11,