Olga XXX

Olga XXX XXX XX XXXX XX XXXX Geadresseerde: XXX XXX, XX XX 2014 Betreft: studentstage MOTIVATIEBRIEF Geachte mevrouw XXX, In deze brief leg ik u uit waarom ik graag studentstage bij XXX wil volgen. Graag zou ik in aanmerking komen voor studentenstage omdat de werkzaamheden bij XXX sluiten goed aan op mijn interesses en hetgeen in mijn bachelor en master studie -Privaat recht track Internationaal Handelsrecht- aan bod is gekomen. Al op de middelbare school heb ik de cursus Inleiding tot de Rechtswetenschap gevolgd. Drie jaar later ben ik begonnen met de juridische opleiding bij Staatsuniversiteit van Rostov \Rusland. Die heb ik met CUM LAUDE afgerond. Met veel plezier heb ik daarna bij een oliemaatschappij en vervoer maatschappij als bedrijfsjurist gewerkt en daar diverse zaken succesvol afgerond. In 2009 ben ik verhuisd naar Nederland. Hier moest ik met een schone lei beginnen. Ik zag het niet als een obstakel maar als een uitdaging. In 2010 ben ik op basis van mijn universitaire diploma toegelaten tot Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit. De afgelopen (bijna) 3 jaar heb ik met veel plezier gestudeerd. In deze 3 jaren heb ik bewezen over de kwaliteit te beschikken die nodig zijn als rechten student en jurist: scherpzinnigheid, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn bacheloropleiding heb ik met het gemiddelde cijfer 8,7 afgerond. Ik wil graag mijn juridische kennis verder uit kunnen breiden en een kijkje in de praktijk nemen. Ik heb kennis van de twee rechtssystemen die in de praktijk van groot belang kan zijn en ontzettend interessant in het verband met de economische groei en potentiaal van de Oost-Europese landen. Met mijn opleiding, ervaring en kennis denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren als stagiaire \medewerker van het internationale advocatenkantoor XXX. Ik verblijf in afwachting van uw antwoord. Met vriendelijke groet, Olga XXX Bijlage 1: Curriculum Vitae