1. Razlika izmedju transportne telematike i ITS-a 2. Europska fizicka arhitektura 3. Razlika izmedu prometa i transporta? 4.

Uticaj evropske okvirne arhitekture na nacionalnu arhitekturu.. 5. Znanje i umjetna inteligencija 6. Usluge putnih informacija o javnom prevozu 7.Inteligente prometnice- funkcija? 8.Sta je terminator i podjela? 9. Šta je evalucija? 10. Od čega se sastoji sustav za lociranje i navođenje? 11.Karakteristike inteligentnog ponašanja 12. Veličine toka u ITS okruženju u CS 13. Koji su korisnički zahtjevi ITS usluge putnih informacija o javnom prijevozu? 14. Logicka arhitektura 15. Incidentne situacije u saob. 16. Dualni rutni vodic 17. Nacela dobre arhitekture 18. Centralizirani rutni vodic 19. Opce karakteristike za razvoj ITS 20. Komunikacijska arhitektura 21.Koje informacije trebaju osigurati ITS servisi za optimiranje logistickih procesa 22. Distribucija u u Its lancu 23. Poopceni model prometnog sustava 24 Koji su korisnicki zahtjevi ITS usluge 25. Šta su inteligentni agenti i kakva su njihova svojstva u pogledu inteligencije, pokretljivosti i samostalnosti u djelovanju 26.Koja su prioritetna podrucja razvoja ITS-a do 2014-te godine 27.Glavne grupe korisnickih zahtjeva prema Wymore-u 28.Kompleksni sustavi,obiljezja 29.Rjesavanje posljedica zagusenja na saobraćajnicama 30.Taksonometrija, i funkcionalna područja po ISO normi 31.Definicija ITS-a, 32.Sta je evaluacija 33. Centralizovano i decentralizovano vodjenje prometnog toka 34.Vođenje povratnom vezom 35.Šta trebamo znati da bismo ponudili informaciju korisnicima

Kakve su osobine informacija koje pruža ITS za korisnika 40.36. 43. sistemi za pracenje vozila. Fizicka arhitektura 46. 44. Podjela arhitekura s obzirom na sadržaj i obaveznost? 37..Koje su to osobine informacija koje su bitne za korisnika? 38.Adaptivno vođenje 39.Putno informiranje 42.. Inteligentne prometnice i njihiva struktura 45. 47.Prednosti I nedostaci objektno orijentisanog azvoja its-a. .Inteligentni agent i glavna obilježja..Kibernetika 48. Sta je to komleksni sustavi i koji su to elementi koji u uticu na njegov stepen kompleksnosti ? 41. Razlike u rješavanju incidentnih situacija u klasičnom prometnom sustavu i ITS okruženju.

roba i informacija) u prometnim entitetima ili bez njih. Usluge putnih informacija o javnom prevozu Rezultati dosadašnjih istraživanja korisničkih potreba i zahtijeva korisnika vezanih za ITS usluge OPI predstavljeni su : 1. Ako autonomni navigacijski sustav dopunjen RDS/TMC prijamnikom tako da se prometne poruke dekodiraju i lociraju na digitalnoj mapi. sustav će pružiti informacije tako da budu jasne. tada je to tzv. sustav može omogućiti prikaz općih (dinamičkih) informacija i osobnih sigurnosnih informacija o refrakcijskim točkama različitih modova prijevoza (autobus. metro. željeznica. dualni mod rutnog vodiča. metro.Dualni rutni vodic Dualni mod Rutnog vodiča (Dual Mode Route Guidance) je kombinacija autonomnog i centraliziranog rutnog vodiča. sustav će davati informacije na domaćem jeziku. taksi. roba i informacija u odgovarajućim prometnim entitetima (vozila idr. 6.) zauzimanjem dijela kapaciteta prometnice prema utvrnenim pravilima i protokolima. čitljive. razumljive za korisnike 5. . sustav treba omogućiti informiranje putnika o uslugama javnog prijevoza (autobusi. Transport predstavlja svrhovito premještanje transportnih entiteta (ljudi. sustav može omogućiti prikaz općih (dinamičkih) informacija u vozilu (informacije o vremenu prispijeća. uz mogućnost izbora jezika na odrenenim lokacijama gdje je potrebno 7.) 2. zajedničko vozilo. naziv sljedeće postaje i dr. zrakoplov i dr.Izrada 3. vlak) 4. Razlika izmedu prometa i transporta? Promet je definiran kao sustav i/ili proces koji omogućuje obavljanje transporta ljudi.) 3.

upravljanje prometom 11.primjenu matematičko-statističkih metoda 10. Stupanj kompleksnosti odrenen je : .8.rigoroznost opisa .stanje koje je teško detaljno razložiti i opisati Za razliku od složenih sustava koji se mogu dekomponirati na jednostavne i na taj način ih dalje rješavati.prometni entiteti .precizno razgraničenje sustava i okruženja .Centralizirani rutni vodic U centraliziranom dinamičkom rutnom vodiču ( Centraliesed Dynamic Route Guidance) obrada zahtijeva obavlja se u središnjem računalu prometnog informacijskog centra koje raspolaže dinamičkim podacima o stanju prometa 9. Opce karakteristike za razvoj ITS Razvoj ITS inženjerstva treba da se temelji na općim značajkama inženjerskog pristupa: .brojem komponenata sustava .transportirani entitet .brojem i vrstom interakcija .adaptacija transportiranog entiteta na prometni entitet . kod kompleksnih sustava uvijek postoji značajan „ostatak“ koji nije obuhvaćen dekompozicijom.obilježje vezano uz velik broj povezanih dijelova odnosno oblika .prometnice .odnosima ciljeva .mjerenje relevantnih veličina . Poopceni model prometnog sistema Temeljne strukturne komponente u poopćenom modelu prometa su: .formalizacija iskaza .kompleksnošću vonenja .Kompeksni sistemi Kompleksnost možemo opisati kao : .

subjektivnim konotacijama .kompleksnošću znanja i vještina ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful